NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Dag aan dag draagt Hij ons
 • Als alle deuren dicht zijn
 • Kerstfeest
 • Van U is de dag en de nacht
 • Gods liefde is hemelhoog
 • God hoort jou
 • Dien de Heer
 • Jubel over God
 • Gebed om vrede
 • Deze tijd
 • Zomer
 • Als het moeilijk wordt
 • Wonderlijk
 • Heer, wijs mij de weg
 • Kindergebedje
 • Kindergebedje
 • Als de bazuinen klinken
 • Ik vrees geen kwaad
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Startpagina !
  Christelijke Gedichten
  Christelijke Gedichten
  www.christelijkegedichtensite.nl
  07-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeilijk!

  Moeilijk!

   

  O God, het is soms moeilijk te geloven

  Dat U elk ogenblik bij mij bent

  En dat U zich altijd tot mij wendt

  Het gaat mijn verstand verre te boven.

   

  Het is zo moeilijk om standvastig te blijven

  Als ik zie hoe veel leed er in de wereld is

  Dat maakt mij vaak verdrietig en ongewis

  Ook als ik de krant lees over veel misdrijven.

   

  Er is zoveel ellende, oorlog en geweld Heer

  Daar heb ik het soms wel erg moeilijk mee

  Helaas, op aarde  is het nooit  pais en vree

  En toch geloof ik, Uw liefde keert steeds weer.

   

  Heer, wees mij in alle moeilijkheden nabij

  Wil toch mijn twijfelen doorbreken

  En blijf Uw handen naar mij uitsteken

  Hou mij vast en maak mij van twijfelen vrij.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk 

   

  07-01-2011 om 12:09 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (13 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toekomst

  Toekomst.

   

  Is er nog toekomst in ons land

  Voor ons en het nageslacht ?

  Vaak wordt hier over nagedacht

  Want veel is er aan de hand.

   

  Hoe is het met de O-zon laag

  Kan de wereld zo langer doorgaan ?

  Hoe wordt straks ons bestaan ?

  Het is en blijft een grote vraag.

   

  Niemand die het weten kan

  Alleen God de schepper van ’t heelal

  Zegt  dat er een nieuwe aarde komen zal

  Geen sterveling weet de tijd hier van.

   

  Op die toekomst mogen we vertrouwen

  In een wereld van vrede en heilgenot

  Waar we de lof mogen zingen van God

  En zijn heerlijkheid mogen aanschouwen.

   

  Fedde Nicolai.

  www.christelijkegedichten.tk 

   

   

   

  29-12-2010 om 22:40 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (11 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oude en Nieuw

  Oud en Nieuw.

   

  Het oude jaar is bijna verstreken

  We staren naar de klok

  En nemen nog een slok

  We hebben het  weldra bekeken.

   

  Het is nu omstreeks middernacht

  De klok tikt en slaat bijna 12 uur

  Buiten is het erg koud en guur

  Het  nieuwe jaar wordt verwacht.

   

  Dan is het  tellen geblazen

  ….negen, tien, elf, 12 keer

  Het oude jaar is niet meer

  We vullen nog even de glazen.

   

  We geven elkaar de beste wensen

  Met veel heil en zegen

  Op ieder zijn wegen

  En vrede op aarde voor alle mensen.

   

  Geve God ons allen een goed jaar

  Zonder rampen, onheil en geweld

  Dat overal de vrede worde hersteld

  Een veilig jaar zonder enig gevaar.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegeedichten.tk 

   

   

   

   

  29-12-2010 om 22:35 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Advent

   

   

  ADVENT

   

  Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen

  Een tijd van bezinning en inkeer

  Vol verwachting uitzien naar de Heer

  Die al onze schuld heeft weggenomen.

   

  Advent, licht zien in de duisternis

  De blijde komst van onze Heiland

  Redder der wereld, Gods afgezant

  Advent, toe leven naar Kerstmis.

   

  Advent, tijd van geloven en hopen

  Gods beloften zullen worden vervuld

  Aan een wereld, verloren in schuld

  De hemelpoort gaat wagenwijd open.

   

  Advent, wachten op het grote wonder

  Dat straks op deez’ aard gebeuren zal

  Tot heil en vree, voor ’t groot heelal

  Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder.

   

  Fedde Nicolai.

  www.christelijkegedichten.tk   

   

  20-12-2010 om 20:46 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (9 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede

  Vrede

   

  Wanneer zal er overal eens vrede komen?

  Wanneer zullen de wapens worden neergelegd

  En zal er een einde de komen aan al dat gevecht?

  Zullen de mensen ooit aan het geweld ontkomen?

   

  “Vrede op aarde, in mensen een welbehagen”

  Zingen we graag met de kerstdagen in de kerk

  Maar het is hier en daar nog steeds een strijdperk

  Hoelang moeten de mensen het nog verdragen?

   

  In Irak en ook elders is het nog steeds raak

  En wordt er vaak veel leed en pijn geleden

  Terwijl er aldoor om vrede wordt gebeden

  Het lijkt een uitzichtloze en verdrietige zaak.

   

  Toch blijven we bidden om wereldvrede Heer

  Voor al die gebieden, waar nog altijd oorlog is

  Waar mensen verkeren in angst en droefenis

  O, Heer, geef vrede, wil ons vrede geven Heer.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegdichten.tk

  02-12-2010 om 18:52 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (15 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bemoediging

  BEMOEDIGING

   

  Wij gedenken hen, die ons zijn voorgegaan

  Hetzij nog heel erg  jong, hetzij al oud

  Mensen waarover wij veel hebben gerouwd

  Ze zullen in ons hart blijven voortbestaan.

   

  Vergeten zullen we al onze geliefden niet

  Wij  blijven in gedachten met hen verbonden

  God, onze gebeden, schreiend opgezonden

  Vragend om bemoediging in ons verdriet.

   

  Heer, wij mogen kracht putten uit Uw woord

  Als wij ‘t heimwee in ons voelen branden

  Dan wilt U ons vasthouden  in Uw handen

  In dit vertrouwen mogen en kunnen wij voort.

   

  Heer, blijf bij ons als wij het gemis zo voelen

  U weet van onze pijn en onze eenzaamheid

  Ook ziet  U  ons stil verdriet en onze strijd

  Heer U kent ons, U weet wat wij bedoelen.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk

  02-12-2010 om 18:48 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een brandend kaarsje

  EEN BRANDEND KAARSJE

   

  Laten we een kaarsje aansteken

  Voor onze geliefden die zijn heengegaan

  Dat we daar  telkens bij stil mogen staan

  Een brandend kaarsje als gedenkteken.

   

  Een kaarsje ontsteken, een simpel gebaar

  Maar het kan toch zo’n diep gevoel geven

  Aan allen die in rouw zijn achtergebleven

  Heimwee en verdriet vallen nog zo zwaar.

   

  Een brandend kaarsje dat licht verspreidt

  Licht in donkere tijden van droefenis

  Troost, als wij treuren om het gemis

  In alle bewogenheid en eenzaamheid.

   

  Een brandend kaarsje om hen te gedenken

  Met wie wij lief en leed hebben gedeeld

  En al zo lang aan elkaar waren toebedeeld

  Moge God ons allen Zijn troost schenken.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichten.tk

  20-11-2010 om 20:04 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (15 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herfst

   

  Herfst.

   

  Donkere wolken pakken samen,

  een regenbui klettert tegen de ramen.

  De zomer is weer verdwenen,

  een nieuw seizoen verschenen.

   

  De gure herfst is aangekomen,

  men ziet het aan de vele bomen.

  Bladeren dwarrelen over de grond,

  de wind speelt er mee in het rond..

   

  De bomen worden kaler en kaler

  weer en wind steeds schraler.

  Storm en regen vieren nu hoogtij,

  maar wij weten, dit gaat voorbij.

   

  De jaargetijden, ze komen en ze gaan

  maar Gods liefde en trouw blijven bestaan.

  Hij geeft ons de seizoenen en de tijden,

  en altijd mogen we ons in Hem verblijden.

   

  Ook in de herfst van ons eigen leven,

  wil Hij ons kracht en sterkte geven.

  Laten wij  daarom steeds maar weer,

  ons vertrouwen stellen op de Heer.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichten.tk 

   

   

   

  05-11-2010 om 12:16 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (10 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint Maarten

  Sint Maarten

   

  Sint Maarten, het lichtfeest voor de kinderen

  Ze lopen met hun lichtjes door vele straten

  Hun ouders houden hun kroost in de gaten

  Zodat niemand hen zal kunnen hinderen.

   

  Bij iedere deur zingen ze een toepasselijk lied

  Vroeger bedelden ze om een appel of een peer

  Maar dat doen ze tegenwoordig niet meer

  Het gaat nu om het snoepgoed, dat is favoriet.

   

  Sint Maarten was een goedheilig persoon

  Hij gaf zijn halve winterjas aan een bedelaar

  En deze was hem hiervoor zeer dankbaar

  Mensen helpen, hij vond het heel gewoon.

   

  Sint Maarten, een voorbeeld voor iedereen

  Hij was met het lot van  arme mensen begaan

  Vertrouwde op God de Heer in zijn bestaan

  Ging zijn eigen weg, maar was nooit alleen.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk 

   

   

   

   

   

   

  05-11-2010 om 11:47 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heer U hoort naar mij

  Heer U hoort naar mij

   

  Heer U wilt naar mijn smeken horen

  Als ik mij biddend tot U wend

  U bent met mijn verdriet bekend

  Bij U voel ik mij nooit verloren.

   

  Heer, ik wil mij geheel richten op U

  Omdat ik op U kan vertrouwen

  En mijn leven op U mag bouwen

  U wilt naar mij horen, altijd, ook nu.

   

  U hebt steeds een luisterend oor

  En aan U kan ik alles vertellen

  Ook als zorgen mij soms kwellen

  Mijn woorden gaan bij U niet teloor.

   

  Dank, dat U naar mij luisteren wilt

  Dat U mij nooit in de steek zult laten

  En dat ik elke dag met U mag praten

  Want U bent mijn rots en mijn schild.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk   

   

  30-10-2010 om 14:33 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (16 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eens zal God verschijnen

  Eens zal God verschijnen

   

  Eens zal God, de Heer verschijnen

  Iedereen zal Hem dan kunnen zien

  Het zal anders worden dan voordien

  Alles nieuw, het oude zal verdwijnen.

   

  Een ongekende tijd breekt aan

  Geen strijd en geen zorgen meer

  Alles keert tot God eens weer

  Niemand weet hoe dit zal gaan.

   

  Er zal een nieuwe wereld  komen

  Een hemel op aarde is ons toegezegd

  Zoals het in de Bijbel is vastgelegd

  Iets heel moois om van te dromen.

   

  Als die grote dag zal aanbreken

  Dat Gods beloften in vervulling gaan

  En  ons werk op deze aarde is gedaan

  Dan zal het ons aan niets ontbreken.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk  

   

   

   

  30-10-2010 om 14:31 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Helemaal alleen!

   

   

  Het is moeilijk om helemaal alleen te zijn

  Geen familie of vrienden die je omringen

  En steeds eenzaam te zijn in alle dingen

  Alleen om gaan met je stille verdriet en pijn.

   

  Helemaal alleen zijn kun je bijna niet aan

  Want de mens is immers een sociaal wezen

  Die de stilte en de eenzaamheid zal vrezen

  Het is zwaar om alleen door het leven te gaan.

   

  Familie en vrienden zijn  onmisbaar

  Als je ze wel hebt, wees er dan blij mee

  Onderhoud de vriendschap en wees tevree

  Blijf altijd trouw en liefdevol voor elkaar.

   

  Moge God je vriendschap geven

  Hij die je grote vriend wil zijn

  Jouw Bron en jouw Levensfontein

  Hij wil je nabij zijn in dit leven.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegedichten.tk

   

  21-10-2010 om 14:22 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEZONDHEID

   

   

   

  GEZONDHEID

   

  Gezondheid is een grote schat

  We waarderen het pas als we ziek zijn

  Als we lijden onder voortdurende pijn

  Helaas komt het vaak op ons pad.

   

  Gezondheid, het is van grote waarde

  Daar mogen we best wel eens bij stilstaan

  Want veel mensen moeten ziekte ondergaan

  En  helaas dat zal zo blijven op deze aarde.

   

  Maar gelukkig zal er eens een tijd komen

  Waar men geen ziekte meer hoeft te dragen

  Een tijd van gezondheid en welbehagen

  Een prachtige toekomst om van te dromen.

   

  Een toekomst die God ons heeft toegezegd

  Hoe dat zal zijn, het is niet te bedenken

  Maar het zal louter vreugde schenken

  Zoals het in Het Boek der Boeken is vastgelegd.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk 

   

   

   

   

   

   

   

   

  22-09-2010 om 18:54 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (25 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANKDAG

  DANKDAG

   

  Dank U wel HEER

  Voor gewas en arbeid, van dit jaar

  Voor het dagelijks brood ons gegeven

  Voor de goede dingen in ons leven

  Voor aardappelen, en alle etenswaar.

   

  Dank U wel HEER

  Dat de oogst weer overvloedig was

  Bieten, granen, groenten en ook fruit

  We kunnen weer een heel jaar vooruit

  Het komt zowel mens als dier van pas.

   

  Dank U wel HEER

  Voor de arbeid die we mochten verrichten

  Voor het onderhoud van ons bestaan

  Ondanks de crisis die we  ondergaan

  Die handel en bedrijven  doen ontwrichten.

   

  Wij bidden U HEER

  Voor mensen die het met minder moeten doen

  In landen waar nog honger wordt geleden

  Voor mensen die niets hebben te besteden

  Die het moeten doen met een heel klein rantsoen.

   

  Wij bidden U HEER

  Voor mensen die door rampen getroffen zijn

  Die door overstromingen alles zijn kwijt geraakt

  En zoveel ellende en verdriet hebben meegemaakt

  Ontferm U Heer en verlicht hun verdriet en pijn.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk  


  Toelichting: Op woensdag 3 november 2010 is het dankdag
  voor gewas en arbeid in Nederland voor de protestantse kerken. 

   

   

  22-09-2010 om 18:51 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (28 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elke avond.....

  Elke avond ……

   

  Elke avond dank ik God de Heer

  Voor al het goede aan  mij gegeven

  Dat ik deze dag weer mocht beleven

  Hem zij  lof en eer,  telkens weer.

   

  Elke avond verheug  ik mij op de nacht

  Waarin ik kan slapen en uitrusten mag

  Tot  aan de volgende nieuwe dag

  Wanneer mijn plicht weer op mij wacht.

   

  Elke avond geef ik God mijn vertrouwen

  Dat Hij mij in de nacht zal bewaren

  En ik de volgende dag weer mag ervaren

  Om het zonlicht opnieuw te aanschouwen.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk 

   

   

   

  30-08-2010 om 10:46 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (23 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weer thuis

  WEER THUIS

   

  Op vakantie gaan doet een mens goed

  Even uit de sleur van het dagelijks leven

  Zich in onbekende gebieden  begeven.

  Waar men ook andere mensen ontmoet.

   

  Maar als we weer thuis zijn gekomen

  Is het goed en zijn we toch wel weer blij

  Ook al ging die fijne tijd zo snel voorbij

  We hebben genoten en veel ondernomen.

   

  We danken God voor de mooie vakantietijd

  Maar ook als we terug zijn op bekend terrein

  En we gezond en wel weer thuis mogen zijn

  Want dat is toch niet een vanzelfsprekendheid.

   

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk  

   

  26-08-2010 om 12:03 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Innerlijke rust

  INNERLIJKE RUST

   

  Innerlijke rust, wie wil dat niet graag?

  Het heeft te maken met geborgenheid

  Je altijd  geliefd en geaccepteerd te weten

  Dat je niet door je vrienden wordt vergeten

  En niet wordt geplaagd door rusteloosheid.

   

  Innerlijke rust, het is nergens te koop

  We worden rusteloos door angst en zorgen

  Door spanning en drukke werkzaamheden

  Waaraan we veel tijd en energie besteden,

  Ons innerlijk houden we liever verborgen.

   

  Innerlijke rust, waar kunnen we het vinden?

  Jezus zegt: “Allen die vermoeid en belast zijn

  Kom maar tot mij en ik zal u rust geven

  Want ik ben de waarheid en het leven

  Vertrouw maar op mij, ik zal u nabij zijn.”

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk  

   

   

  17-08-2010 om 19:45 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Houd moed

   

   

  Houd moed, als het even niet gaat

  En het zo donker wordt om je heen

  Weet dan, God laat je nooit alleen

  Hij is en blijft altijd jouw toeverlaat.

   

  Houd moed, in soms droeve dagen

  Wanneer verdriet je overmant

  God, Hij blijft met jou verwant

  Houd dan het oog op Hem geslagen.

   

  Houd moed, in moeilijke tijden

  Wanneer het niet gaat zoals je wilt

  En je de tijd aan piekeren verspilt

  En je dan niet meer kunt verblijden.

   

  Houd hoop en moed er maar in

  God gaat met je mee in dit leven

  Hij wil je steun en sterkte geven

  God geeft jouw leven weer zin.

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk 

  07-08-2010 om 00:00 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (25 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oprechte liefde

  Oprechte liefde

   

  Laat uw liefde in alles oprecht zijn

  Heb een afkeer van kwade zaken

  Probeer het verkeerde goed te maken

  Veroorzaak niemand onnodig pijn.

   

  Maar heb  elkaar boven alles lief

  Wees behulpzaam en gastvrij

  En maak uw medemensen blij

  Denk over uw naasten positief.

   

  Heb het goede voor met alle mensen

  Probeer onenigheid  te voorkomen

  Wees niet te veel met uzelf ingenomen

  Doe zoals een ander het zou wensen.

  (uit Romeinen 13)

   

  Fedde Nicolai

  www.christelijkegedichten.tk

  17-07-2010 om 18:06 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik geloof......

  Ik geloof…….

   

  Ik geloof dat mijn Verlosser leeft

  Dat Hij mij alles heeft vergeven

  Dat ik met Hem mag overleven

  En dat  Hij mijn leven zin geeft.

   

  Ik geloof dat God mij altijd gadeslaat

  Waar ik ook  zal staan of gaan

  Hij weet mijn zitten en opstaan

  En ik geloof dat Hij mij nooit verlaat.

   

  Ik weet mij  bij God geborgen

  Elk ogenblik, bij dag en nacht

  Hij houdt over mij de wacht

  En blijft altijd voor mij zorgen.

   

  In dat vertrouwen blijf ik geloven

  Ook in zware en moeilijke tijden

  Geloof ik dat Hij mij zal geleiden

  Want Zijn liefde gaat alles te boven.

   

  Fedde Nicolai
  www.christelijkegeedichten.tk

  17-07-2010 om 18:04 geschreven door Fedde Nicolai

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (17 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Over mijzelf
  Ik ben Fedde Nicolai
  Ik ben een man en woon in Provincie Groningen (Nederland) en mijn beroep is Voorheen Inkoper (Nu mag ik genieten van mijn AOW.
  Ik ben geboren op 04/05/1937 en ben nu dus 81 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Fietsen, wandelen, zwemmen, muziek maken, computeren, lezen.
  Ik hoop dat alles goed is toegevoegd.
  Archief per jaar
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

  Mijn favorieten
 • SeniorenNet.be
 • Fedde Nicolai
 • gedichtenhoekje

 • Laatste commentaren
 • rdbryt (seo plugin)
      op Ik ga slapen.
 • oYEz (nike free 7.0 v1 for sale)
      op Ik ga slapen.
 • SHvz (burberry scarves)
      op Ik ga slapen.
 • Top 10 Fashion Gifts for Women (BFDF)
      op Elkaar liefhebben
 • beats by dre cheap australia (dr dre beats )
      op Ik ga slapen.
 • beats by dre (congheng)
      op Ik ga slapen.
 • beats by dre (dr dre headphones )
      op Ik ga slapen.
 • Bedankt (Fedde Nicolai)
      op Wat een dag
 • meer (eswin)
      op Wat een dag
 • air jordans shoes (air jordans shoes)
      op Lofprijzing
 • Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Welkom op mijn blog!

  Een interessant adres?


  Blog als favoriet !

  Wilt u nog meer gedichten van mij lezen, dan kan ik u verwijzen naar mijn eigen website.
  Gedichten over geloof, hoop en liefde. Gedichten met een boodschap, eenvoudig, maar oprecht bedoeld. Ook kunt u op mijn site enkele schilderijtjes van mij zien. Tot nog toe een kleine "expositie",
  maar de bedoeling is dat er nog meer bijkomen.
  Kom gerust eens langs, op mijn website. U benst van harte welkom.
  http://www.christelijkegedichten.tk 
  Met een vriendelijke groet,
  Fedde Nicolai


  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  alfonskeersse
  blog.seniorennet.be/alfonsk
  Zoeken met Google
  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!