NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
  • Dag aan dag draagt Hij ons
  • Als alle deuren dicht zijn
  • Kerstfeest
  • Van U is de dag en de nacht
  • Gods liefde is hemelhoog
  • God hoort jou
  • Dien de Heer
  • Jubel over God
  • Gebed om vrede
  • Deze tijd
  • Zomer
  • Als het moeilijk wordt
  • Wonderlijk
  • Heer, wijs mij de weg
  • Kindergebedje
  • Kindergebedje
  • Als de bazuinen klinken
  • Ik vrees geen kwaad
    Zoeken in blog

    Beoordeel dit blog
      Zeer goed
      Goed
      Voldoende
      Nog wat bijwerken
      Nog veel werk aan
     
    E-mail mij

    Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

    Startpagina !
    Christelijke Gedichten
    Christelijke Gedichten
    www.christelijkegedichtensite.nl
    07-01-2011
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeilijk!

    Moeilijk!

     

    O God, het is soms moeilijk te geloven

    Dat U elk ogenblik bij mij bent

    En dat U zich altijd tot mij wendt

    Het gaat mijn verstand verre te boven.

     

    Het is zo moeilijk om standvastig te blijven

    Als ik zie hoe veel leed er in de wereld is

    Dat maakt mij vaak verdrietig en ongewis

    Ook als ik de krant lees over veel misdrijven.

     

    Er is zoveel ellende, oorlog en geweld Heer

    Daar heb ik het soms wel erg moeilijk mee

    Helaas, op aarde  is het nooit  pais en vree

    En toch geloof ik, Uw liefde keert steeds weer.

     

    Heer, wees mij in alle moeilijkheden nabij

    Wil toch mijn twijfelen doorbreken

    En blijf Uw handen naar mij uitsteken

    Hou mij vast en maak mij van twijfelen vrij.

     

    Fedde Nicolai

    www.christelijkegedichten.tk 

     

    07-01-2011 om 12:09 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (13 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    29-12-2010
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toekomst

    Toekomst.

     

    Is er nog toekomst in ons land

    Voor ons en het nageslacht ?

    Vaak wordt hier over nagedacht

    Want veel is er aan de hand.

     

    Hoe is het met de O-zon laag

    Kan de wereld zo langer doorgaan ?

    Hoe wordt straks ons bestaan ?

    Het is en blijft een grote vraag.

     

    Niemand die het weten kan

    Alleen God de schepper van ’t heelal

    Zegt  dat er een nieuwe aarde komen zal

    Geen sterveling weet de tijd hier van.

     

    Op die toekomst mogen we vertrouwen

    In een wereld van vrede en heilgenot

    Waar we de lof mogen zingen van God

    En zijn heerlijkheid mogen aanschouwen.

     

    Fedde Nicolai.

    www.christelijkegedichten.tk 

     

     

     

    29-12-2010 om 22:40 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (11 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oude en Nieuw

    Oud en Nieuw.

     

    Het oude jaar is bijna verstreken

    We staren naar de klok

    En nemen nog een slok

    We hebben het  weldra bekeken.

     

    Het is nu omstreeks middernacht

    De klok tikt en slaat bijna 12 uur

    Buiten is het erg koud en guur

    Het  nieuwe jaar wordt verwacht.

     

    Dan is het  tellen geblazen

    ….negen, tien, elf, 12 keer

    Het oude jaar is niet meer

    We vullen nog even de glazen.

     

    We geven elkaar de beste wensen

    Met veel heil en zegen

    Op ieder zijn wegen

    En vrede op aarde voor alle mensen.

     

    Geve God ons allen een goed jaar

    Zonder rampen, onheil en geweld

    Dat overal de vrede worde hersteld

    Een veilig jaar zonder enig gevaar.

     

    Fedde Nicolai

    www.christelijkegeedichten.tk 

     

     

     

     

    29-12-2010 om 22:35 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    20-12-2010
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Advent

     

     

    ADVENT

     

    Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen

    Een tijd van bezinning en inkeer

    Vol verwachting uitzien naar de Heer

    Die al onze schuld heeft weggenomen.

     

    Advent, licht zien in de duisternis

    De blijde komst van onze Heiland

    Redder der wereld, Gods afgezant

    Advent, toe leven naar Kerstmis.

     

    Advent, tijd van geloven en hopen

    Gods beloften zullen worden vervuld

    Aan een wereld, verloren in schuld

    De hemelpoort gaat wagenwijd open.

     

    Advent, wachten op het grote wonder

    Dat straks op deez’ aard gebeuren zal

    Tot heil en vree, voor ’t groot heelal

    Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder.

     

    Fedde Nicolai.

    www.christelijkegedichten.tk   

     

    20-12-2010 om 20:46 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (9 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    02-12-2010
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede

    Vrede

     

    Wanneer zal er overal eens vrede komen?

    Wanneer zullen de wapens worden neergelegd

    En zal er een einde de komen aan al dat gevecht?

    Zullen de mensen ooit aan het geweld ontkomen?

     

    “Vrede op aarde, in mensen een welbehagen”

    Zingen we graag met de kerstdagen in de kerk

    Maar het is hier en daar nog steeds een strijdperk

    Hoelang moeten de mensen het nog verdragen?

     

    In Irak en ook elders is het nog steeds raak

    En wordt er vaak veel leed en pijn geleden

    Terwijl er aldoor om vrede wordt gebeden

    Het lijkt een uitzichtloze en verdrietige zaak.

     

    Toch blijven we bidden om wereldvrede Heer

    Voor al die gebieden, waar nog altijd oorlog is

    Waar mensen verkeren in angst en droefenis

    O, Heer, geef vrede, wil ons vrede geven Heer.

     

    Fedde Nicolai
    www.christelijkegdichten.tk

    02-12-2010 om 18:52 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (15 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bemoediging

    BEMOEDIGING

     

    Wij gedenken hen, die ons zijn voorgegaan

    Hetzij nog heel erg  jong, hetzij al oud

    Mensen waarover wij veel hebben gerouwd

    Ze zullen in ons hart blijven voortbestaan.

     

    Vergeten zullen we al onze geliefden niet

    Wij  blijven in gedachten met hen verbonden

    God, onze gebeden, schreiend opgezonden

    Vragend om bemoediging in ons verdriet.

     

    Heer, wij mogen kracht putten uit Uw woord

    Als wij ‘t heimwee in ons voelen branden

    Dan wilt U ons vasthouden  in Uw handen

    In dit vertrouwen mogen en kunnen wij voort.

     

    Heer, blijf bij ons als wij het gemis zo voelen

    U weet van onze pijn en onze eenzaamheid

    Ook ziet  U  ons stil verdriet en onze strijd

    Heer U kent ons, U weet wat wij bedoelen.

     

    Fedde Nicolai

    www.christelijkegedichten.tk

    02-12-2010 om 18:48 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (8 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    20-11-2010
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een brandend kaarsje

    EEN BRANDEND KAARSJE

     

    Laten we een kaarsje aansteken

    Voor onze geliefden die zijn heengegaan

    Dat we daar  telkens bij stil mogen staan

    Een brandend kaarsje als gedenkteken.

     

    Een kaarsje ontsteken, een simpel gebaar

    Maar het kan toch zo’n diep gevoel geven

    Aan allen die in rouw zijn achtergebleven

    Heimwee en verdriet vallen nog zo zwaar.

     

    Een brandend kaarsje dat licht verspreidt

    Licht in donkere tijden van droefenis

    Troost, als wij treuren om het gemis

    In alle bewogenheid en eenzaamheid.

     

    Een brandend kaarsje om hen te gedenken

    Met wie wij lief en leed hebben gedeeld

    En al zo lang aan elkaar waren toebedeeld

    Moge God ons allen Zijn troost schenken.

     

    Fedde Nicolai
    www.christelijkegedichten.tk

    20-11-2010 om 20:04 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (15 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    05-11-2010
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herfst

     

    Herfst.

     

    Donkere wolken pakken samen,

    een regenbui klettert tegen de ramen.

    De zomer is weer verdwenen,

    een nieuw seizoen verschenen.

     

    De gure herfst is aangekomen,

    men ziet het aan de vele bomen.

    Bladeren dwarrelen over de grond,

    de wind speelt er mee in het rond..

     

    De bomen worden kaler en kaler

    weer en wind steeds schraler.

    Storm en regen vieren nu hoogtij,

    maar wij weten, dit gaat voorbij.

     

    De jaargetijden, ze komen en ze gaan

    maar Gods liefde en trouw blijven bestaan.

    Hij geeft ons de seizoenen en de tijden,

    en altijd mogen we ons in Hem verblijden.

     

    Ook in de herfst van ons eigen leven,

    wil Hij ons kracht en sterkte geven.

    Laten wij  daarom steeds maar weer,

    ons vertrouwen stellen op de Heer.

     

    Fedde Nicolai
    www.christelijkegedichten.tk 

     

     

     

    05-11-2010 om 12:16 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (10 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint Maarten

    Sint Maarten

     

    Sint Maarten, het lichtfeest voor de kinderen

    Ze lopen met hun lichtjes door vele straten

    Hun ouders houden hun kroost in de gaten

    Zodat niemand hen zal kunnen hinderen.

     

    Bij iedere deur zingen ze een toepasselijk lied

    Vroeger bedelden ze om een appel of een peer

    Maar dat doen ze tegenwoordig niet meer

    Het gaat nu om het snoepgoed, dat is favoriet.

     

    Sint Maarten was een goedheilig persoon

    Hij gaf zijn halve winterjas aan een bedelaar

    En deze was hem hiervoor zeer dankbaar

    Mensen helpen, hij vond het heel gewoon.

     

    Sint Maarten, een voorbeeld voor iedereen

    Hij was met het lot van  arme mensen begaan

    Vertrouwde op God de Heer in zijn bestaan

    Ging zijn eigen weg, maar was nooit alleen.

     

    Fedde Nicolai

    www.christelijkegedichten.tk 

     

     

     

     

     

     

    05-11-2010 om 11:47 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    30-10-2010
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heer U hoort naar mij

    Heer U hoort naar mij

     

    Heer U wilt naar mijn smeken horen

    Als ik mij biddend tot U wend

    U bent met mijn verdriet bekend

    Bij U voel ik mij nooit verloren.

     

    Heer, ik wil mij geheel richten op U

    Omdat ik op U kan vertrouwen

    En mijn leven op U mag bouwen

    U wilt naar mij horen, altijd, ook nu.

     

    U hebt steeds een luisterend oor

    En aan U kan ik alles vertellen

    Ook als zorgen mij soms kwellen

    Mijn woorden gaan bij U niet teloor.

     

    Dank, dat U naar mij luisteren wilt

    Dat U mij nooit in de steek zult laten

    En dat ik elke dag met U mag praten

    Want U bent mijn rots en mijn schild.

     

    Fedde Nicolai

    www.christelijkegedichten.tk   

     

    30-10-2010 om 14:33 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (16 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eens zal God verschijnen

    Eens zal God verschijnen

     

    Eens zal God, de Heer verschijnen

    Iedereen zal Hem dan kunnen zien

    Het zal anders worden dan voordien

    Alles nieuw, het oude zal verdwijnen.

     

    Een ongekende tijd breekt aan

    Geen strijd en geen zorgen meer

    Alles keert tot God eens weer

    Niemand weet hoe dit zal gaan.

     

    Er zal een nieuwe wereld  komen

    Een hemel op aarde is ons toegezegd

    Zoals het in de Bijbel is vastgelegd

    Iets heel moois om van te dromen.

     

    Als die grote dag zal aanbreken

    Dat Gods beloften in vervulling gaan

    En  ons werk op deze aarde is gedaan

    Dan zal het ons aan niets ontbreken.

     

    Fedde Nicolai

    www.christelijkegedichten.tk  

     

     

     

    30-10-2010 om 14:31 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (7 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    21-10-2010
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Helemaal alleen!

     

     

    Het is moeilijk om helemaal alleen te zijn

    Geen familie of vrienden die je omringen

    En steeds eenzaam te zijn in alle dingen

    Alleen om gaan met je stille verdriet en pijn.

     

    Helemaal alleen zijn kun je bijna niet aan

    Want de mens is immers een sociaal wezen

    Die de stilte en de eenzaamheid zal vrezen

    Het is zwaar om alleen door het leven te gaan.

     

    Familie en vrienden zijn  onmisbaar

    Als je ze wel hebt, wees er dan blij mee

    Onderhoud de vriendschap en wees tevree

    Blijf altijd trouw en liefdevol voor elkaar.

     

    Moge God je vriendschap geven

    Hij die je grote vriend wil zijn

    Jouw Bron en jouw Levensfontein

    Hij wil je nabij zijn in dit leven.

     

    Fedde Nicolai
    www.christelijkegedichten.tk

     

    21-10-2010 om 14:22 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (8 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    22-09-2010
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEZONDHEID

     

     

     

    GEZONDHEID

     

    Gezondheid is een grote schat

    We waarderen het pas als we ziek zijn

    Als we lijden onder voortdurende pijn

    Helaas komt het vaak op ons pad.

     

    Gezondheid, het is van grote waarde

    Daar mogen we best wel eens bij stilstaan

    Want veel mensen moeten ziekte ondergaan

    En  helaas dat zal zo blijven op deze aarde.

     

    Maar gelukkig zal er eens een tijd komen

    Waar men geen ziekte meer hoeft te dragen

    Een tijd van gezondheid en welbehagen

    Een prachtige toekomst om van te dromen.

     

    Een toekomst die God ons heeft toegezegd

    Hoe dat zal zijn, het is niet te bedenken

    Maar het zal louter vreugde schenken

    Zoals het in Het Boek der Boeken is vastgelegd.

     

    Fedde Nicolai

    www.christelijkegedichten.tk 

     

     

     

     

     

     

     

     

    22-09-2010 om 18:54 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (25 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANKDAG

    DANKDAG

     

    Dank U wel HEER

    Voor gewas en arbeid, van dit jaar

    Voor het dagelijks brood ons gegeven

    Voor de goede dingen in ons leven

    Voor aardappelen, en alle etenswaar.

     

    Dank U wel HEER

    Dat de oogst weer overvloedig was

    Bieten, granen, groenten en ook fruit

    We kunnen weer een heel jaar vooruit

    Het komt zowel mens als dier van pas.

     

    Dank U wel HEER

    Voor de arbeid die we mochten verrichten

    Voor het onderhoud van ons bestaan

    Ondanks de crisis die we  ondergaan

    Die handel en bedrijven  doen ontwrichten.

     

    Wij bidden U HEER

    Voor mensen die het met minder moeten doen

    In landen waar nog honger wordt geleden

    Voor mensen die niets hebben te besteden

    Die het moeten doen met een heel klein rantsoen.

     

    Wij bidden U HEER

    Voor mensen die door rampen getroffen zijn

    Die door overstromingen alles zijn kwijt geraakt

    En zoveel ellende en verdriet hebben meegemaakt

    Ontferm U Heer en verlicht hun verdriet en pijn.

     

    Fedde Nicolai

    www.christelijkegedichten.tk  


    Toelichting: Op woensdag 3 november 2010 is het dankdag
    voor gewas en arbeid in Nederland voor de protestantse kerken. 

     

     

    22-09-2010 om 18:51 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (28 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    30-08-2010
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elke avond.....

    Elke avond ……

     

    Elke avond dank ik God de Heer

    Voor al het goede aan  mij gegeven

    Dat ik deze dag weer mocht beleven

    Hem zij  lof en eer,  telkens weer.

     

    Elke avond verheug  ik mij op de nacht

    Waarin ik kan slapen en uitrusten mag

    Tot  aan de volgende nieuwe dag

    Wanneer mijn plicht weer op mij wacht.

     

    Elke avond geef ik God mijn vertrouwen

    Dat Hij mij in de nacht zal bewaren

    En ik de volgende dag weer mag ervaren

    Om het zonlicht opnieuw te aanschouwen.

     

    Fedde Nicolai

    www.christelijkegedichten.tk 

     

     

     

    30-08-2010 om 10:46 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (23 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    26-08-2010
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weer thuis

    WEER THUIS

     

    Op vakantie gaan doet een mens goed

    Even uit de sleur van het dagelijks leven

    Zich in onbekende gebieden  begeven.

    Waar men ook andere mensen ontmoet.

     

    Maar als we weer thuis zijn gekomen

    Is het goed en zijn we toch wel weer blij

    Ook al ging die fijne tijd zo snel voorbij

    We hebben genoten en veel ondernomen.

     

    We danken God voor de mooie vakantietijd

    Maar ook als we terug zijn op bekend terrein

    En we gezond en wel weer thuis mogen zijn

    Want dat is toch niet een vanzelfsprekendheid.

     

     

    Fedde Nicolai

    www.christelijkegedichten.tk  

     

    26-08-2010 om 12:03 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    17-08-2010
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Innerlijke rust

    INNERLIJKE RUST

     

    Innerlijke rust, wie wil dat niet graag?

    Het heeft te maken met geborgenheid

    Je altijd  geliefd en geaccepteerd te weten

    Dat je niet door je vrienden wordt vergeten

    En niet wordt geplaagd door rusteloosheid.

     

    Innerlijke rust, het is nergens te koop

    We worden rusteloos door angst en zorgen

    Door spanning en drukke werkzaamheden

    Waaraan we veel tijd en energie besteden,

    Ons innerlijk houden we liever verborgen.

     

    Innerlijke rust, waar kunnen we het vinden?

    Jezus zegt: “Allen die vermoeid en belast zijn

    Kom maar tot mij en ik zal u rust geven

    Want ik ben de waarheid en het leven

    Vertrouw maar op mij, ik zal u nabij zijn.”

     

    Fedde Nicolai

    www.christelijkegedichten.tk  

     

     

    17-08-2010 om 19:45 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (7 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    07-08-2010
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Houd moed

     

     

    Houd moed, als het even niet gaat

    En het zo donker wordt om je heen

    Weet dan, God laat je nooit alleen

    Hij is en blijft altijd jouw toeverlaat.

     

    Houd moed, in soms droeve dagen

    Wanneer verdriet je overmant

    God, Hij blijft met jou verwant

    Houd dan het oog op Hem geslagen.

     

    Houd moed, in moeilijke tijden

    Wanneer het niet gaat zoals je wilt

    En je de tijd aan piekeren verspilt

    En je dan niet meer kunt verblijden.

     

    Houd hoop en moed er maar in

    God gaat met je mee in dit leven

    Hij wil je steun en sterkte geven

    God geeft jouw leven weer zin.

     

    Fedde Nicolai

    www.christelijkegedichten.tk 

    07-08-2010 om 00:00 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (25 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    17-07-2010
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oprechte liefde

    Oprechte liefde

     

    Laat uw liefde in alles oprecht zijn

    Heb een afkeer van kwade zaken

    Probeer het verkeerde goed te maken

    Veroorzaak niemand onnodig pijn.

     

    Maar heb  elkaar boven alles lief

    Wees behulpzaam en gastvrij

    En maak uw medemensen blij

    Denk over uw naasten positief.

     

    Heb het goede voor met alle mensen

    Probeer onenigheid  te voorkomen

    Wees niet te veel met uzelf ingenomen

    Doe zoals een ander het zou wensen.

    (uit Romeinen 13)

     

    Fedde Nicolai

    www.christelijkegedichten.tk

    17-07-2010 om 18:06 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (7 Stemmen)
    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik geloof......

    Ik geloof…….

     

    Ik geloof dat mijn Verlosser leeft

    Dat Hij mij alles heeft vergeven

    Dat ik met Hem mag overleven

    En dat  Hij mijn leven zin geeft.

     

    Ik geloof dat God mij altijd gadeslaat

    Waar ik ook  zal staan of gaan

    Hij weet mijn zitten en opstaan

    En ik geloof dat Hij mij nooit verlaat.

     

    Ik weet mij  bij God geborgen

    Elk ogenblik, bij dag en nacht

    Hij houdt over mij de wacht

    En blijft altijd voor mij zorgen.

     

    In dat vertrouwen blijf ik geloven

    Ook in zware en moeilijke tijden

    Geloof ik dat Hij mij zal geleiden

    Want Zijn liefde gaat alles te boven.

     

    Fedde Nicolai
    www.christelijkegeedichten.tk

    17-07-2010 om 18:04 geschreven door Fedde Nicolai

    0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (17 Stemmen)
    >> Reageer (0)


    Over mijzelf
    Ik ben Fedde Nicolai
    Ik ben een man en woon in Provincie Groningen (Nederland) en mijn beroep is Voorheen Inkoper (Nu mag ik genieten van mijn AOW.
    Ik ben geboren op 04/05/1937 en ben nu dus 77 jaar jong.
    Mijn hobby's zijn: Fietsen, wandelen, zwemmen, muziek maken, computeren, lezen.
    Ik hoop dat alles goed is toegevoegd.
    Archief per jaar
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005

    Mijn favorieten
  • SeniorenNet.be
  • Fedde Nicolai
  • gedichtenhoekje

    Laatste commentaren
  • Top 10 Fashion Gifts for Women (BFDF)
        op Elkaar liefhebben
  • beats by dre cheap australia (dr dre beats )
        op Ik ga slapen.
  • beats by dre (congheng)
        op Ik ga slapen.
  • beats by dre (dr dre headphones )
        op Ik ga slapen.
  • Bedankt (Fedde Nicolai)
        op Wat een dag
  • meer (eswin)
        op Wat een dag
  • air jordans shoes (air jordans shoes)
        op Lofprijzing
  • air jordans shoes (air jordans shoes)
        op Veilig bij Jezus.
  • air jordans shoes (air jordans shoes)
        op Heer, vergeef ons...
  • air jordans shoes (air jordans shoes)
        op Ons dagelijks brood.
  • Gastenboek

    Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


    Welkom op mijn blog!

    Een interessant adres?


    Blog als favoriet !

    Wilt u nog meer gedichten van mij lezen, dan kan ik u verwijzen naar mijn eigen website.
    Gedichten over geloof, hoop en liefde. Gedichten met een boodschap, eenvoudig, maar oprecht bedoeld. Ook kunt u op mijn site enkele schilderijtjes van mij zien. Tot nog toe een kleine "expositie",
    maar de bedoeling is dat er nog meer bijkomen.
    Kom gerust eens langs, op mijn website. U benst van harte welkom.
    http://www.christelijkegedichten.tk 
    Met een vriendelijke groet,
    Fedde Nicolai


    Willekeurig SeniorenNet Blogs
    gerdi
    blog.seniorennet.be/gerdi
    Zoeken met Google
    Blog tegen de regels? Meld het ons!
    Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!