NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Update
 • Copyright
 • Auteur
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Genealogische publicaties
 • Foto
 • Gebruikte afkortingen
 • Stamreeks
 • Generaties I en II t/m 8
 • Generatie II: vervolg 9 en 10
 • Generaties III t/m III-5
 • Generaties III-6 t/m III-7.8
 • Generatie IV t/m IV-1.2.5.3
 • Generaties IV-1.3 t/m IV-3.2.3.2.2
 • Generatie IV-3.2.4 t/m IV-5
 • Generaties IV-5.1 t/m IV-7
 • Generatie IV-7.1 t/m IV-11.6
 • Generaties V t/m IX
 • Vervolg Generaties V - IX
 • Topografisch register
 • Personenregister A t/m L
 • Personenregister M t/m V
 • Personenregister W - Z
  Links
 • Naar de Genealogie-website van Th.L.H. Wiggers
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken in blog

  Nieuws Telegraaf (NL)
  Genealogie van de familie van Harmelen
  Voorouders en Nakomelingen van Hubertus van Harmelen, 1873-1959, timmerman/aannemer te Bussum
  01-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Update

  Update

  De laatste update vond plaats op 16.04.2018

  Hoofdstuk VI-a, punt 1, Jacob Sluiter:

  Overlijden

   

  De voorlaatste update vond plaats op 11.12.2016

  Hoofdstuk VI-a, punt 1, Petronella Maria Raven:

  Overlijden

   

  01-11-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (50 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Copyright

  Copyright

  Het is niet toegestaan gegevens uit deze genealogie te gebruiken voor commerciële doeleinden! Het overnemen van gegevens ten behoeve van particulier gebruik is wel toegestaan waarbij het zeer op prijs wordt gesteld als u deze site als uw bron wilt vermelden.

  31-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Auteur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Auteur

  De op 8 maart 1936 te Amsterdam geboren amateur-genealoog Theo Wiggers werkte gedurende 40 jaar in verschillende commerciële en leidinggevende functies bij Delta Lloyd Verzekeringsgroep N.V. te Amsterdam. Hij beëindigde zijn loopbaan in 1993 als Hoofd van het bedrijfsonderdeel Arbeidsongeschiktheids- en Ongevallenverzekeringen.

  Hij bereikte bij het reserve-personeel van de Koninklijke Landmacht, dienstvak der Geneeskundige Troepen, de rang van Luitenant-kolonel.

  Op 7 april 1961 trouwde hij te Amsterdam met de aldaar wonende 23-jarige Mary Denz, dochter van Alexander Alfred Samuel Denz, geboren Paramaribo 1895 en Geesje Verburg, geboren Amsterdam 1904. Het echtpaar heeft twee zonen: Ronald en Martin.

  Voor Theo Wiggers is genealogie niet alleen "de wetenschap der op afstamming berustende betrekkingen tussen mensen” maar bovenal een interessante vorm van vrijetijdsbesteding.  Genealogie-website:
  http://www.thwiggers.nl

  27-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (9 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave

  Inleiding

  Genealogische publicaties

  Foto van Hubertus van Harmelen

  Lijst van gebruikte afkortingen

  Stamreeks van Hubertus van Harmelen

  Genealogie van de generaties I t/m IX

  Topografisch register

  Personenregister, deel 1

  Personenregister, deel 2 

  26-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (22 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inleiding

  Inleiding

  Volgens de Zwitserse genealoog Otto Forst de Battaglia is genealogie “de wetenschap der op afstamming berustende betrekkingen tussen mensen”. Tegenwoordig zegt men ook wel dat genealogie de wetenschap is die zich bezighoudt met familiegeschiedenis.

  Het leek mij een aardige gedachte om eerst de gegevens van mijn familie Wiggers vast te leggen en daarom publiceerde ik in januari 1999 de bundel “Genealogie van de familie Wiggers 1725 – 2000”. Vervolgens bracht ik samen met amateur-genealoog Alfred Kamphuis de voorouders en nakomelingen van Klaas Sobering Zuithoff –één van de overgrootvaders van mijn echtgenote Mary Denz- in kaart, gevolgd door de voorouders en nakomelingen van Gerrit Verburg –één van de grootvaders van mijn echtgenote.

  In deze internet-versie van de genealogiebundel zijn de voorouders en nakomelingen beschreven van Hubertus van Harmelen, geboren Montfoort 10 oktober 1873, overleden Bussum 29 november 1959, van beroep timmerman/aannemer.

  Eén van zijn dochters, Cornelia Jacoba, trouwde met Theodoor Gijsbertus Wiggers en uit dit huwelijk is hun zoon Theo geboren, de auteur van deze genealogie.

  De genealogie bevat de volgende onderdelen:

  1. Genealogie van de generaties I t/m IX 

  2. Een “Topografisch register”, waarin de genoemde gemeenten zijn opgenomen

  3. Een “Personenregister”, waarin de genoemde personen –met vermelding van hun vindplaats in deze genealogie- zijn opgenomen

  In deze 2e versie zijn de resultaten van verder onderzoek opgenomen en zijn enige correcties aangebracht.

  Ik ben veel dank verschuldigd aan mijn -soms verre- familieleden Nel Sluiter-Raven (Eemnes), Henk van Harmelen (Bussum), Karel van Harmelen (Bussum),  Thijs van Harmelen (Zeewolde), Alice Langeland-van Harmelen (Bussum), alsmede Ben van Harmelen (Zutphen), Coen van Harmelen (Tilburg), Lidy Jansen-van Harmelen (Utrecht), Marinus van Harmelen (Kortenhoef) en Jan Janssen (Voorburg), die mij aanvullende genealogische gegevens hebben verstrekt. Tonny de Groot was zo vriendelijk mij toestemming te verlenen een aantal foto's van haar site www.tonnydegroot.nl over te nemen t.b.v. de gedrukte versie van deze genealogie.

  Uw op- en aanmerkingen alsmede uw suggesties voor verbeteringen zal ik graag in ontvangst nemen terwijl iedere andere bijdrage (bijv. fotokopieën van trouwboekjes, akten, geboorte-, huwelijks- en overlijdensaankondigingen) eveneens zeer op prijs wordt gesteld.

  Ik hoop dat u deze bundel met veel belangstelling zult lezen.

  Amsterdam, voorjaar 2001/ 2010

  25-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Genealogische publicaties

  Genealogische publicaties

  Genealogie van de familie Wiggers 1725 – 2000
  Th.L.H. Wiggers, Amsterdam september 1999

  Gedeponeerd bij:
  * het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag(Registratie: G/-/port-961)
  * de Koninklijke Bibliotheek van Nederland,Den Haag (Registratie: B0334588)
  * de Family History Library, Salt Lake City, USA (Registratie: 929.2492 W639w)

  Voorouders en Nakomelingen van Hubertus van Harmelen, 1873 – 1959, timmerman/aannemer te Bussum
  Th.L.H.Wiggers, Amsterdam voorjaar 2001

  Gedeponeerd bij:
  * het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag (Registratie: G/Harm)
  * de Koninklijke Bibliotheek van Nederland,Den Haag (Registratie: B0334589)
  *de Family History Library, Salt Lake City, USA (Registratie: 929.2492 H228w)

  Voorouders en Nakomelingen van Gerrit Verburg, 1868 – 1916, kleermaker te Amsterdam
  Th.L.H. Wiggers, Amsterdam voorjaar 2001.

  Gedeponeerd bij:
  * het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag (Registratie: G/Verb/Wig)
  * de Koninklijke Bibliotheek van Nederland, Den Haag (Registratie: B0334587)
  * de Family History Library, Salt Lake City, USA (Registratie: 929.2492 V582w)

  Voorouders en Nakomelingen van Klaas Sobering Zuithoff, 1846 – 1898, steenhouwer te Groningen
  A.R. Kamphuis en Th.L.H. Wiggers, Den Haag/Amsterdam 1999.

  Gedeponeerd bij:
  * het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag (Registratie: G-Zuit)
  * de Groninger Archieven, Groningen (Registratie: G-766)
  * de Koninklijke Bibliotheek van Nederland,Den Haag (Registratie: B0334590)
  * de Family History Library, Salt Lake City, USA (Registratie: 929.2492 Z84k)

  24-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Foto
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Hubertus van Harmelen, geboren Montfoort 10 oktober 1873, overleden Bussum 29 november 1959 en zijn echtgenote Maria Vermeulen, geboren Montfoort 12 mei 1872, overleden Bussum 8 mei 1939

  23-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (17 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebruikte afkortingen

  Gebruikte afkortingen

  Arch-W: Familie-archief van Th.L.H. Wiggers te Amsterdam

  CBG: Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag

  GenLias: Internetsite van de Rijksarchiefdienst (vervallen 01.01.2013)

  J.d.: Jonge dochter: nog niet eerder gehuwd geweest zijnde vrouw

  J.m.: Jongman: nog niet eerder gehuwd geweest zijnde man

  Matr: Matrina: meter, doopmoeder, doopheffer

  Patr: Patrinus: peter, doopvader, doopheffer

  RA-NH: Rijksarchief van de Provincie Noord-Holland te Haarlem

  RA-Utrecht: Utrechts Archief (waarin o.a. het Rijksarchief van de Provincie Utrecht is opgenomen) te Utrecht

  Susc.: Susceperunt: heeft ten doop gegeven

  WWW: www.wiewaswie.nl (per 01.01.2013)

  22-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamreeks

  Stamreeks

  I         
  Cornelis Huygen van Hermelen
             * vóór 1700

  II        Huygh van Hermelen
             * Montfoort 7 april 1737

  III       Matthias van Hermelen/Harmelen
             * Montfoort 1 maart 1795

  IV       Coenraad van Harmelen
             * Montfoort 11 september 1838

  V        Hubertus van Harmelen
             * Montfoort 10 oktober 1873

  VI       Antonius Adrianus van Harmelen
             * Bussum 23 juli 1903

  VII      Cornelis Adrianus van Harmelen
             * Bussum 19 februari 1933

  VIII     Paulus Leonardus van Harmelen
             * Zwolle 18 augustus 1960

  IX       Niels van Harmelen
             * Arnhem 27 augustus 1992

  19-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (10 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties I en II t/m 8
  I     CORNELIS HUYGEN VAN  HERMELEN

  Gedoopt: Gelet op zijn huwelijksdatum is Cornelis Huygen van Hermelen zeer waarschijnlijk vóór 1700 geboren.

  Trouwt: Montfoort 15 november 1721: Cornelis Huygen van Hermelen, j.m. woon. te Vianen en Elsje Hendrix Smit, j.d., woon. te Achtersloot
  (Bron: Index op RK Huwelijken Montfoort 1693-1811, cassette 23, deel MT-b3 RA Utrecht)

  Begraven: Montfoort 9 maart 1752; een uur geluid; impost f 2-8-0.
  (Bron: Register op het begraven Herv. Kerk Montfoort 1740-1763, boeknr 118; RA Utrecht)

  In het gewest Holland moest impost op het begraven betaald worden; er waren 5 belastingklassen: de belastingklasse van f 30.-.-, van f 12.-.-, van f 6.-.-, van f 3.-.- en de pro deo klasse. Hierbij kwam nog dat voor een overleden persoon, die nooit gehuwd geweest was, en wél bezittingen naliet (dus in een hogere klasse viel dan de pro-deo klasse) een dubbele impost betaald moest worden. Voor een rijke vrijgezel werd dus geen f 3.-.- betaald maar f 60.-.-; dat is 60 gulden, 0 stuivers en 0 penningen.
  (Bron: Cursus Genealogie, door de auteur gevolgd in het Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem, 1994)

  Biografische gegevens: De voornaam resp. familienaam van Cornelis Huygen van Hermelen wordt bij de geboorte van de kinderen verschillend opgegeven:

  -Cornelis Huyg
  -Cornelis van Hermele
  -Cornelis Huyge van Hermele en
  -Cornelis van Hermelen

  Toch gaat het steeds om dezelfde persoon want in alle gevallen wordt Elsje Hendrix Smit als zijn echtgenote genoemd, alhoewel ook de schrijfwijze van haar voor- en achternaam rijkelijk gevarieerd is:

  -Elsie Hendrix
  -Elsie Smit
  -Elsie Hendrix Smets
  -Elsje Hendrix Smit
  -Elsie Hendrix Smits en
  -Elsie Smits.
  (Bron: Index op RK Dopen Montfoort 1660-1749, Cassette 23, deel MT-a3 en Index op RK Dopen Montfoort 1660-1811, Cassette 23, deel MT-a2)

  Uit dit huwelijk:
  1. Jan
  Gedoopt: Montfoort 10 april 1722, zoon van Cornelis Huyg en Elsie Hendrix; doopheffer: Marrigie Hendrix
  (Bron: Index op RK Dopen Montfoort 1660-1811, Cassette 23, deel MT-a2, inventaris- nr 563/folio 127; RA-Utrecht)

  2. Mechtel
  Gedoopt:
  Montfoort 4 oktober 1723, dochter van Cornelis Huyg en Elsie Hendrix; doopheffer: Mattie Willems
  (Bron: Index op RK Dopen Montfoort 1660-1811, Cassette 23, deel MT-a2, inventaris-nr 563/folio 133; RA-Utrecht)

  3. Matthijs van Hermele
  Gedoopt:
  Montfoort 9 augustus 1725 , zoon van Cornelis Huyge van Hermele en Elsje Hendrix Smit; doopheffer: Cornelia Tijsse Loosdrecht
  (Bron: Index op RK Dopen Montfoort 1660-1749, Cassette 23, deel MT-a3, inventaris-nr 564/folio 4; RA-Utrecht)

  4. Mettie van Hermele
  Gedoopt:
  Montfoort 13 september 1727, dochter van Cornelis Huyge van Hermele en Elsie Hendrix Smets;  doopheffer: Steijntie van Hermele
  (Bron: Index op RK Dopen Montfoort 1660-1749, Cassette 23, deel MT-a3, inventaris-nr 564/folio 7v; RA-Utrecht)

  5. Hendrick van Hermele
  Gedoopt:
  Montfoort 8 februari 1729, zoon van Cornelis Huyge van Hermele en Elsie Hendrix Smits;  doopheffer: Steijntie Smits
  (Bron: Index op RK Dopen Montfoort 1660-1749, Cassette 23, deel MT-a3, inventaris-nr 564/folio 10v; RA-Utrecht)

  6. Hendrick van Hermelen
  Gedoopt:
  Montfoort 22 mei 1730 , zoon van Cornelis van Hermelen en Elsie Smits; doopheffer: Steijntie Smits
  (Bron: Index op RK Dopen Montfoort 1660-1749, Cassette 23, deel MT-a3, inventaris-nr 564/folio 12v; RA-Utrecht)

  7. Huygh van Hermelen
  Gedoopt:
  Montfoort 19 december 1732, zoon van Cornelis van Hermelen en Elsie Smit; doopheffer: Cornelis Smit
  (Bron: Index op RK Dopen Montfoort 1660-1749, Cassette 23, deel MT-a3, inventaris-nr 564/folio 20; RA-Utrecht)

  8. Hendrick van Hermelen
  Gedoopt:
  Montfoort 17 december 1734, zoon van Cornelis van Hermelen en Elsie Smit; doopheffer: Piter Smit (geen typefout!)
  (Bron: Index op RK Dopen Montfoort 1660-1749, Cassette 23, deel MT-a3, inventaris-nr 564/folio 25v; RA-Utrecht)

  9. Huygh van Hermelen, volgt II

  10. Steijntie van Hermele
  Gedoopt:
  Montfoort 20 mei 1739, dochter van Cornelis van Hermele en Elsie Smit; doopheffer Willem Smit
  (Bron: Index op RK Dopen Montfoort 1660-1749, Cassette 23, deel MT-a3, inventarisnr 564/folio 40v; RA-Utrecht)  II        HUYGH VAN HERMELEN

  Gedoopt: Montfoort 7 april 1737, zoon van Cornelis van Hermelen en Elsie Smit.
  Doopheffer: Steijntie Gijsb. Post
  (Bron: Index op RK Dopen Montfoort 1660-1749, Cassette 23, deel MT-a3, inventarisnr 564/folio 33; RA-Utrecht)

  Trouwt: Alvorens voor het Stadsgerecht te trouwen, werd het huwelijk te Montfoort aangekondigd; de tekst van deze aankondiging luidt als volgt:

  zullen zich voor het Huwelijk aan elkander verbinden Huig van Harmelen jongman geboren en wonende alhier en Ariaantje Colenberg jonge dochter geboren te Zeyst en wonende alhier
  Imand redenen vermeind te hebben waaromme dit Huwelijk geen voortgang zoude kunnen of behoren te hebben, drage die tijdig daar, en zo
  het behoord voor, en zwijge hierna.
  Zegt het voort

  De gerechtsbode heeft vervolgens onder deze tekst geschreven:

  Relatere ik onderget. Gerechts Bode dezer Stadt dat dese bovenstaande drie huwelijkse proclamatie van den puyie van den Raadhuysen dezer Stadt na behoren zijn gedaan
  Actum Montfoort

  H. van Wijk

  Vervolgens werd het huwelijk ingeschreven in het Trouwboek van het Stadsgerecht Montfoort 1781:

  Den 9 December zijn wettig getrouwd Huig van Harmelen, jongman, geboren en wonende alhier en Ariaantie Colenberg, jonge dochter geboren te Zeijst en wonende mede alhier, nadat de Huwelijks Proclamatiën op den op den 25 November, 2e en 9e December 1781 zonder verhindering gedaan waren.

  Presentibus de Heren van Ek bij absentie den Heere Scout, Gebuyis, De Beus, Schepenen

  NB: let op de schrijfwijze van de voornaam der bruid en op het feit dat “op den op den” wordt vermeld
  (Bron: Stadsgerecht Montfoort, cassette MT-b-2, nr 10, RA-Utrecht)

  Kerkelijk huwelijk: Het kerkelijk huwelijk werd voltrokken Montfoort 9 december 1781:

  Huijg van Harmele cum Jaan Koorenberg
  … Rdus Ddus Cornelius Joannes Voorn en Anna Groenewoud G.D.

  NB: de afkorting "Rdus Ddus" staat voor Eerwaarde heer

  De afkorting G.D. betekent, blijkens informatie van mw. A.H.E.M. de Groot, Geestelijke Dochter. Anna Groenewoud behoorde dus kennelijk tot een soort lekenorde. Na de reformatie in de 16e eeuw zorgden vrouwen vaak voor de lopende zaken van de geloofsgemeenschap. Zij waarschuwden als de reizende priester langs zou komen (en werden om die reden ook klopjes genoemd), hielden de schuilkerk schoon, verzorgden het godsdienstonderwijs etc. Vaak waren zij ongehuwd, maar zij waren géén kloosterlingen.
  (Bron: Mw. de Groot was gehuwd met J.Th. Janssen uit Voorburg, die op zijn beurt een kleinzoon is van Johannes van Harmelen en Jeanne van Harmelen-Sas uit Den Haag. Deze Haagse echtelieden waren peter en meter bij de doop van Cornelia Jacoba van Harmelen –geboren Bussum 29 september 1906-, de moeder van de auteur van deze genealogie)

  Overleden: Huig van Hermelen overleed Montfoort 9 april 1813:

  In het jaar 1813 den 9 April zijn voor ons Maire der Gemeente van Montfoort, Canton IJsselstein, Departement van de Zuyderzee, gecompareerd Jan de Ruyter oud 39 jaar, van beroep arbeijder en Jan Denekamp, oud 19 jaar, Bakker, welke verklaard hebbe dat heden Morgen den 9 April 1813 ten half zes overleeden is Huig van Harmelen, oud 76 jaar
  (Bron: Overlijdensregister Montfoort 1813, RA-Utrecht)

  (“compareren” = op een bepaalde plaats verschijnen)

  Biografische gegevens: De voornaam Huijgh staat vermeld in het RK-Doopboek van Montfoort. Echter: in het Trouwboek Stadsgerecht Montfoort 1781, in het RK-Trouwboek van Montfoort, in het RK-Doopboek van zijn kinderen die allen te Montfoort zijn geboren, alsmede in het Overlijdensregister Montfoort 1813, wordt zijn naam steeds vermeld als Huig

  Ook de achternaam van Huigh wordt op verschillende wijze vermeld:
  . in het RK-Doopboek Montfoort 1737 staat hij genoteerd als van Hermelen
  . in het Trouwboek Stadsgerecht Montfoort 1781 als van Harmelen
  . in het RK-Trouwboek Montfoort 1781 als van Harmele
  . in het RK-Doopboek van zijn kinderen:
  - 1782: van Harmele maar Tijs van Harmelen is doopheffer
  - 1784: van Harmel maar Jan van Harmele is doopheffer
  - 1786: van Harmelen
  - 1789: van Harmele
  - 1791: van Harmelen en Thijs van Harmelen is doopheffer
  - 1793: bij de geboorte van de tweeling: van Hermelen
  - 1795: van Hermelen en Jan van Hermelen is doopheffer
  - 1798: van Hermelen
  - 1800: van Hermelen

  Bij Beschikking d.d. 30 december 1870 heeft de President van de Arrondissementsrecht-bank te Utrecht bepaald dat de juiste naam van zijn zoon Matthias luidt: Matthias van Hermelen, zulks op verzoek van diens dochter Adriana, één der kleindochters van Huigh van Harmelen.

  Uiteraard is de achternaam van Adriana eveneens aangepast en heette zij van af dat moment Adriana van Hermelen. De aanpassing geldt echter NIET voor haar broers, zusters en alle andere nakomelingen van Matthias. Die blijven –in feite ten onrechte- Van Harmelen heten, omdat Adriana deze naamscorrectie niet mede namens andere gezins- en/of familieleden heeft gevorderd.

  Ariaentje Colenbergh is gedoopt Zeyst 15 maart 1755; Patr: Antonie Colenbergh; Matr: Anna van Keppelsluijs; Susc: Geertrui van Keppelsluijs.
  (Bron: Klapper Stadsgerecht 95 Woerden, RA-Utrecht)

  Adriana Kolenberg overleed Montfoort 17 april 1835 te 08.00 uur in het huis nr. 80, in de leeftijd van 81 jaar; aangevers waren: Maarten Leeuwis, 34 jaar, gerechtsdienaar en Jan Baas, 39 jaar, kleermaker.
  (Bron: Overlijdensregister Montfoort 1835, RA-Utrecht)

  In de periode 1782 t/m 1791 is in het Doodboek van Montfoort één keer het overlijden vermeld van “een kind van Huig van Hermelen”. Blijkens dit Doodboek is er een half uur voor hem geluid; de impost bedroeg f 1-2-0

  Naar alle waarschijnlijkheid betreft het de in 1782 geboren zoon Cornelis, want in 1791 is wederom een zoon “Cornelis” genoemd.

  Met de naam “Adriana Kolenberg” is het al niet anders gesteld: veel verschillende beschrijvingen!
  - volgens de Klapper 95 van Stadsgerecht Woerden is zij te “Zeyst” geboren als Ariaentje, dochter van Antonie Colenbergh

  - bij haar huwelijk voor het Stadsgerecht wordt zij Ariaantje Colenberg genoemd maar bij haar kerkelijk huwelijk wordt zij aangeduid als Jaan Koorenberg

  - bij de geboorte van zoon Cornelis luidt haar naam Adriaantje Koorenberg en twee jaar later, bij de geboorte van haar zoon Jan, wordt zij Jaan Koorenberg genoemd

  - bij de geboorte van dochter Hanna is het Adriaan Kolenberg doch bij de geboorte van zoon Toon wordt zij weer Koorenberg genoemd

  - bij de geboorte van zoon Cornelis is het Koolenberg

  - bij de geboorte van de tweeling Antonius en Teunis, alsmede bij de geboorteaangiften van Matthias, Elsje en Wijntje luidt de naam steeds Adriaantje Kolenberg en zó staat zij ook vermeld in het Overlijdensregister Montfoort 1835

  Van Huig, overleden in 1813, is geen Memorie van Successie aanwezig want die werd pas in 1818 ingevoerd.

  Het overlijden van zijn vrouw is opgetekend in de Staat der Sterfgevallen Montfoort 1835:
  Adriana Kolenberg, zonder beroep, woonachtig te Montfoort, Haven, Wijk 1, nummer 39, overleden 17 april 1835, oud 81 jaar, geboren te Benschop, weduwe met kinderen, in bezit van onroerend goed

  NB: zij is te Zeist en niet te Benschop geboren.

  Van Ariaentje is wel een Memorie van Successie beschikbaar:Ondergetekende Jan van Harmelen van beroep gruttersknecht, wonende binnen de Stadt Montfoort, zoo voor mijzelve alsmede in relatie van voogd voor de minderjarigen kinderen van wijlen Johanna van Harmelen door haar in echte verwekt bij wijlen Cornelis van der Lid, genaamd Huijbert, Elisabeth, Adriana en Mijntje van der Lid.-

  …Anthonij van Harmelen, van beroep arbeider wonende te Montfoort

  …Cornelis van Harmelen, van beroep bouwman wonende te Nieuwerbrug

  …Matthijs van Harmelen, van beroep gruttersknecht wonende te Montfoort

  …Elsje van Harmelen, echtgenote van Reinier van Vegte, opperman wonende te Montfoort

  …Wijntje van Harmelen, huisvrouw van Johannes van Maurik, bouwman,

  mede wonende te Montfoort

  …ten effecte dezer domicilium kiezende ten huize van den eerste ondergeteekende Jan van Harmelen voornoemd.-

  Verklaren dat de nalatenschap van onze moeder en der minderjarigen grootmoeder Adriana Kolenberg, die ab intestato is overleden op den 17 april 1835 binnen de Stadt Montfoort in laatst aldaar gedomicileerd geweest, door ons hare kinderen en klein- kinderen wordt geerfdt.

  Verklaren voorts dat tot deze nalatenschap behoort uit hierna volgend vastgoed als:

  ene huizinge, erve en grond, staande en gelegen binnen de Stadt Montfoort op de Havenstraat strekkende voor uit de straat tot achter tegen de Achterstraat, belend ten noorden Cornelis van Wijk en ten zuiden Jan Denekamp, bekend onder sectie A der perceelsgewijze legger.

  En dat door dit overlijden geen fidei commis gedevolveerd of vruchtgebruik vervallen is en dat door niemand buiten opgemelde erfgenamen iets uit deze nalatenschap wordt genoten.

  Montfoort den 12 mei 1835

  (get.) Jan van Harmelen

  C. van Harmelen

  X     voor Anthonij, Matthijs, Elsje,

  X     Reinier, Wijntje, Johannes van Maurik,

  X     als niet kunnende schrijven,

  X     zijn de voorstaande merken

  X     gesteld in tegenwoordigheid

  X     van onze ondertekende getuigen,

  ten deze speciaal verzocht.

  (get.) W.Kelderman

  (get.) J.Baas

  Uit dit huwelijk:
  1.
  Cornelis van Hermelen
  Gedoopt:
  Montfoort 4 november 1782
  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

  2. Jan van Hermelen
  Gedoopt:
  Montfoort 18 oktober 1784
  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

  Overleden: Montfoort 20 maart 1867, oud 84 jaar, ongehuwd

  (Bron: GenLias Utrechts Archief, Overlijdensregister Montfoort 1867, akte nr 14)

   

  Biografische gegevens: Jan  van Harmelen woonde samen met zijn neef Huibert (Hubertus) van Harmelen en diens echtgenote Hendrina Hoeboer.

  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam, 24.07.2007)

   

  Het testament van Jan van Harmelen luidt als volgt:

   

  Den zesden September achttien honderd negen en vijftig is voor mij Hendrik Albertus Meenderink, notaris gevestigd te Montfoort, in het arrondissement Utrecht, in tegenwoordigheid van de nagenoemde bij mij bekende getuigen verschenen:
  Jan van Harmelen, landbouwer wonende te Montfoort, mij notaris bekend.

  Die bekwaam en genegen om bij testament over zijne natelaten goederen te beschikken, zijne begeerte aan mij notaris buiten de tegenwoordigheid der getuigen zakelijk heeft opgegeven, en welke ik notaris naar die opgave in de navolgende bewoordingen in geschrift heb gebragt.

   

  - Ik legateer, bij vooruitmaking en dus boven en behalve zijne eventuele erfportie, aan mijnen neef Huibert van Harmelen –en ingeval hij reeds voor mij mogt zijn overleden alsdan aan zijne huisvrouw Hendrina Hoeboer, een mij toebehoorend huis met erve en grond, staande en gelegen in de Mannenstraat te Montfoort, kadaster sectie A, nummer 697, met al de zich daarin bevindende meubelen, inboedel en huisraad.

  - Ik begeer dat het wegens dit legaat aan den lande verschuldigde successieregt uit mijne nalatenschap zal moeten worden voldaan.

  -Op den last van dit legaat, mijner schulden, doodschulden, begrafeniskosten en kerkelijke plegtigheden noem en stel ik tot mijne erfgenamen mijne naaste bloedverwanten in die orde als zij door de wet tot mijne nalatenschap zullen worden geroepen.

  - Ik benoem tot uitvoerder mijner uiterste wilsbeschikking beredderaar mijnes boedels en begrafenis Huibert van Harmelen bovengenoemd, met alle zodanige magt en last als de wet aan personen van die kwaliteit toekent, speciaal met het regt van bezitneming mijner gansche nalatenschap gedurende een jaar na mijn overlijden. 

  - Ik herroep alle vroegere uitrste wilsbeschikkingen.

   

  Het vorenstaande opstel naar de zakelijke opgave van den testateur door mij notaris gereedgemaakt - en in geschrift gebragt zijnde, zoo heeft de testateur alvorens de voorlezing daarvan geschiedde, zijne begeerte nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen aan mij notaris opgegeven, waarna het voorschreven testament door mij notaris aan den testateur voorgelezen en vervolgens aan hem afgevraagd is, of het voorgelezene voor hem verstaanbaar is en zijnen uitersten wil bevat waarop hij toestemmend heeft geantwoord, welke voorlezing, afvraging en antwoord mede in tegenwoordigheid der getuigen heeft plaats gehad.

   

  Waarvan acte.

   

  Gedaan en verleden te Montfoort ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Gerrit Molendijk, schoenmaker, en Dirk van Vegten, barbier, wonende beide te Montfoort, als getuigen, welke de minute dezes onmiddellijk na voorlezing van den geheelen inhoud met den testateur en mij notaris hebben geteekend.

   

                      (get.) Jan van Harmelen

                                G. Molendijk

                                D. van Vegten

                                H.A. Meenderink

                                                Notaris

  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam, 24.07.2007: Streekarchief Rijnstreek, Notarieel Montfoort: fotokopie van het testament)

  3.
  Hanna van Hermelen
  Gedoopt:
  Montfoort 5 december 1786
  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

  Trouwt: Polsbroek, Canton Schoonhoven, Arrondissement Utrecht, Departement van de Zuider Zee 14 april 1814 met Cornelis van der Lith, geboren Montfoort 3 mei 1783, landbouwer, wonende te Willescop, zoon van wijlen Bastiaan van der Lith en wijlen Letta van Putten
  Getuigen: Cornelis Boef, bouwman, 42 jaar, wonende te Cabauw; Gerrit de Vos, bouwman, 60 jaar, wonende in de Vliest; Gerrit Slingerland, bouwman, 60 jaar, wonende te Noord-Polsbroek en Franciscus van Vliet, bouwman, wonende te Honcoop

  De huwelijksafkondigingen zijn voor ’t Huis en Hoofddeur deezer Gemeente op zondag den derden en tiende deezer maand April geschied

  De bruid overlegde een Acte van Consent d.d. 31 maart 1814, getekend door haar moeder Adriana Kolenberg. De bruid wordt in de akte overigens Anna van Harmelen genoemd.

  Overleden: Willeskop 17 februari 1830, oud 44 jaar, echtgenote van Cornelis van der Lidt
  (Bron: Uittreksel GenLias Willekop, Overlijdensregister 1830, akte nr 3)

  Biografische gegevens: Cornelis  overleed Willeskop 15 september 1831, oud 44 jaar, weduwnaar van Johanna van Harmelen
  (Bron: Uittreksel GenLias Willeskop, Overlijdensregister 1831, akte nr 15)

  Zijn vader Bastiaan van der Lith overleed Montfoort 5 oktober 1799 en zijn moeder Letta van Putten overleed Montfoort 6 augustus 1788.
  (Bron: GenLias en Huwelijksakte Montfoort 1814, nr 6 alsmede Huwelijksbijlagen)

  Uit dit huwelijk:

  3.1 Hugo van der Lith

  Geboren: Montfoort ca 1816, zoon van Cornelis van der Lith en Johanna van Harmelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1889, akte nr 14)


  Overleden:
  Montfoort 3 mei 1889, oud 73 jaar, ongehuwd

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1889, akte nr 14)

  3.2 Elisabeth van der Lith
  Geboren: Montfoort 27 december 1817
  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Geboorteregister 1817, akte nr 58)

  Trouwt: Montfoort 22 november 1850 Elisabeth van der Lith, oud 32 jaar, dochter van Cornelis van der Lith en Johanna van Harmelen met Adrianus de Haan,  geboren Montfoort 13 september 1825, zoon van Jan de Haan en Agatha Hoogland
  (Bron: Uittreksel GenLias: Huwelijksakte Montfoort nr 24 en Geboorteakte 1825, nr 44)

  Biografische gegevens: Adrianus de Haan overleed op 70-jarige leeftijd Amersfoort 29 juli 1896, weduwnaar van Elisabeth van der Lith
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Amersfoort 1896, akte nr 223)
   
  Uit dit huwelijk:
  3.2.1 Johanna de Haan
  Geboren:
  Montfoort 27 april 1853, dochter van Adrianus de haan en Elisabeth van der Lith
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1853, akte nr 37)

  Volkscultuur: Hanna is op 5 december geboren en daarover is het volgende te vermelden:
  Op 5 december wordt “Sinterklaasavond” gevierd.

  De vroegste vermelding van een viering van het sinterklaasfeest dateert uit de veertiende eeuw. In een stadsrekening van 1360 uit Dordrecht staat dat schoolkinderen op 'Nyclaesdagh' geld krijgen om feest te vieren.

  Het gaat op deze 'Nyclaesdagh' in 1380 om een feestritueel dat wij nu niet meer kennen. Uit een groep schoolkinderen werd een kinderbisschop gekozen die tijdens de Vespers een kromstaf in de hand kreeg en een mijter op het hoofd. Vervolgens trokken de kinderen langs de deuren met de kinderbisschop om te bedelen.

  In Nederland zet men vanaf de vijftiende eeuw de schoen. In eerste instantie gebeurde dat in de kerk en was de opbrengst voor de armen. Toen Sinterklaas later een familiefeest werd, zetten kinderen hun schoen in de kamer bij de schoorsteen.

  Uit archiefstukken blijkt dat vanaf 1427 in de Sint Nicolaaskerk in Utrecht schoenen werden gezet op 5 december, sinterklaasavond. Rijke Utrechters legden wat in de schoenen en de opbrengst werd verdeeld onder de armen op 6 december, de officiële sterfdag van de Heilige Nicolaas.

  Uit de zestiende eeuw bestaan beschrijvingen van het schoenzetten door kinderen in de huiskamer. Kunstschilder Jan Steen heeft in de zeventiende eeuw de sinterklaasochtend op twee schilderijen vastgelegd. Daarop is ook goed te zien wat de kinderen in hun schoen kregen. Vaak was dat koek, snoep en speelgoed. Opvallend is dat vooral jongens een roe of zakje zout in de schoen vonden. Ook nu wordt op verschillende plaatsen in Nederland de schoen op sinterklaasavond gezet en op 6 december geleegd.
  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht;
  www.volkscultuur.nl)

  3.3 Adriana van der Lith
  Geboren:
  Montfoort ca 1820
  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1897, akte nr 54)

  Overleden:
  Montfoort 27 december 1897, oud 77 jaar, ongehuwd
  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1897, akte nr 54)

  3.4 Bastiaan van der Lidt
  Geboren: Willeskop ca 1821, zoon van Cornelis van der Lidt en Johanna van Harmelen
  (Bron: Uittreksel GenLias Willeskop, Overlijdensregister 1823, akte nr 5)

  Overleden:
  Willeskop 18 april 1823, oud 1 jaar
  (Bron: Uittreksel GenLias Willeskop, Overlijdensregister 1823, akte nr 5)

  3.5 Bastiaan van der Lith
  Geboren:
  Willeskop 27 april 1823
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Willeskop 1823, akte nr 12)

  Trouwt 1: Linschoten 26 oktober 1855 Bastiaan van der Lith, oud 33 jaar, geboren te Willeskop, zoon van Cornelis van der Lith en Johanna van Harmelen met Aagje Haak, geboren Linschoten 31 augustus 1812, dochter van Teunis Haak en Maria de Haan
  (Bron: Uittreksel GenLias: Huwelijksregister Linschoten, akte nr 1 en Geboorteregister Linschoten 1812, akte nr 30))

  Trouwt 2: Wilnis 24 april 1874 Bastiaan van der Lith, oud 52 jaar, geboren te Willeskop, weduwnaar van Agje Haak, zoon van Cornelis van der Lith en Johanna van Harmelen met Joanna Voorn, geboren Wilnis 30 december 1821, weduwe van Pieter Ekelschot, dochter van Jan Voorn en Jacoba van der Enden
  (Bron: Uittreksel GenLias: Huwelijksregister Wilnis 1874, akte nr 19 en Geboorteregister Wilnis 1821, akte nr 49)

  Overleden: Wilnis 11 mei 1874, oud 52 jaar, echtgenoot van Joanna Voorn
  (Bron: Uittreksel GenLias Wilnis, Overlijdensregister 1874, akte nr 19)

  Biografische gegevens: Na het overlijden van Bastiaan van der Lidt trouwde Johanna Voorn op 7 mei 1875 te Zevenhoven met Dirk Geerekink, geboren te Zevenhoven, oud 42 jaar, weduwnaar van Antonia Splinter, zoon van Hendrik Geerekink en Johanna van der Haak
  (Bron: Uittreksel Genlias: Huwelijksregister Zevenhoven 1875, akte nr 2)
  Joanna Voorn overleed Breukelen-Nijenrode 3 december 1909, echtgenoot van Theodorus Geerkink, eerder weduwe van Bastiaan van der Lidt, nog eerder van Pieter Ekelschot
  NB: de naam van haar echtgenoot is kennelijk verkeerd weeggegeven in de overlijdensakte
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Breukelen-Nijenrode 1909, akte nr 41)

  3.6 Cornelis van der Lidt
  Geboren: Willeskop ca 1823, zoon van Cornelis van der Lidt en Johanna van Harmelen
  (Bron: Uittreksel GenLias Willeskop, Overlijdensregister 1824, akte nr 7)

  Overleden: Willeskop 5 oktober 1824, oud 0 jaar

  (Bron: Uittreksel GenLias Willeskop, Overlijdensregister 1824, akte nr 7)


  3.7 Armina van der Lidt

  Geboren: Willeskop 23 september 1824, dochter van Cornelis van der Lidt  en Johanna van Harmelen


  Overleden:
  Willeskop 24 september 1825, oud 1 dag

  (Bron: Uittreksel GenLias Willeskop, Overlijdensregister 1825, akte nr 7)

  3.8 Willemijnje van der Lidt
  Geboren:
  Willeskop 7 november 1826
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Willeskop 1826, akte nr 16)

  Trouwt: Harmelen 18 november 1864 Willemijntje van der Lith, oud 38 jaar, dochter van Crnelis van der Lith en Johanna van Harmelen met Pieter Frasa van der Pauw, oud 50 jaar, geboren te Werkhoven zoon van Neeltje van der Pauw (vader onbekend)
  (Bron: Uittreksel GenLias: Huwelijksregister Harmelen 1864, akte nr 20)

  Overleden: Harmelen 15 juli 1893, weduwe van Pieter Frasa van der Pauw
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Harmelen 1893, akte nr 18)

  Biografische gegevens: Voor Pieter Frasa van der Pauw was dit zijn tweede huwelijk. Hij trouwde namelijk voor de eerste maal op 20 november 1846 te Kamerik-Houtdijken met Maria Peek, geboren Vleuten ca 1813, dochter van Gijsbert Peek en Maria Straver
  (Bron: GenLias Utrechts Archief, Huwelijksregister Kamerik-Houtdijken 1846, akte nr 4)


  3.9 Anthonij van der Lith

  Geboren: Willeskop ca 1828, zoon van Cornelis van Lith en Johanna van Harmelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Willeskop, Overlijdensregister 1828, akte nr 12)


  Overleden:
  Willeskop 30 augustus 1829, oud 1 jaar

  (Bron: Uittreksel GenLias Willeskop, Overlijdensregister 1828, akte nr 12)

  4. Toon van Hermelen
  Gedoopt:
  Montfoort 13 februari 1789
  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

  Overleden: Laren 10 augustus 1861, oud 72 jaar, zoon van Huib van Harmelen en Adriana Koolenberg; er is geen relatie vermeld

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort (!), Overlijdensregister 1861, akte nr 46)

  5. Cornelis van Hermelen
  Gedoopt:
  Montfoort 3 februari 1791
  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

  Trouwt: Montfoort 19 mei 1821 met Johanna van Schaick, geboren Jutphaas 16 november 1799, wonende te Montfoort, dochter van wijlen Hendrik van Schaick en wijlen Cornelia Rosweide.
  Getuigen: Diederik Jacobus van Wijk, 55 jaar, bode en Willem Rijsewijk, 42 jaar, tapper, beiden wonende op de Hoogstraat te Montfoort, alsmede Joannis Antonius Jacobi, 56 jaar, gerechtsdienaar, wonende op de Haven te Montfoort en Karel Huvenaar, gerechtsdienaar, 53 jaar, wonende op de Agterstraat te Montfoort.

  Het huwelijk werd op de zondagen 6 en 13 mei 1821 te Montfoort afgekondigd.

  Biografische gegevens:
  Cornelis, wiens vader op 9 april 1813 te Montfoort was overleden, was boerenknecht, terwijl Johanna boerenmeid was. De moeder van Cornelis, die geen beroep uitoefende, was bij het huwelijk aanwezig.

  De vader van de bruid overleed Maarssen 22 juni 1816 en haar moeder overleed Maarssen 29 april 1820.
  (Bron: GenLias alsmede Huwelijkacte nr 9 Montfoort 1821 en Huwelijksbijlagen)

  Uit dit huwelijk:
  5.1 Huijbert van Harmelen
  Geboren:
  Montfoort 19 oktober 1821, zoon van Cornelis van Harmelen en Johanna van Schaik
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1821, akte nr 50)

  5.2. Cornelia van Harmelen
  Geboren:
  Montfoort 3 juli 1823
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1823, akte nr 41)

  6. Antonius van Hermelen
  Gedoopt:
  Montfoort 22 februari 1793
  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

  7. Teunis van Hermelen
  Gedoopt:
  Montfoort 22 februari 1793
  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

  8. Matthias van Hermelen, volgt III

  17-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generatie II: vervolg 9 en 10

  9. Elsje van Harmelen

  Gedoopt: Montfoort 3 april 1798

  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)


  Trouwt:
  Montfoort 26 september 1823 met Joannes Reinerus van Vegten, geboren Groningen 24 augustus 1801, dagloner, wonende te Montfoort, meerderjarige zoon van wijlen Jacobus van Vegten en Antonetta Geurs.

  Getuigen: Diederik Jacobus van Wijk, 56 jaar, winkelier; Karel Hufener, 55 jaar, grondeigenaar; Joanis Antonius Jacobi, 58 jaar, grondeigenaar en Gerrit van Wijngaarden, 33 jaar, haardbeheerder; alle getuigen zijn woonachtig te Montfoort.

   

  Elsje, wiens vader bij haar huwelijk reeds was overleden, oefende geen beroep uit; haar moeder was bij de huwelijksvoltrekking aanwezig.


  Het huwelijk werd
  voor de Hoofddeur van ons Huis der Gemeente Montfoort 
   afgekondigd en wel op de tweede en derde zondag van de maand september 1823.

   

  Overleden: Montfoort 23 september 1849, oud 51 jaar, weduwe van Reinier van Vegten

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1849, akte nr 186)

  Haar echtgenoot was één week daa  vóór overleden

   

  Biografische gegevens: Joannes Reinerus (roepnaam Reinier) trok op 23 augustus 1801 lotnummer 22 voor de Nationale Militie, maar werd niet opgeroepen voor het vervullen van de dienstplicht.

  (Bron: Genlias alsmede Huwelijksacte Montfoort 1823, nr 9 alsmede Huwelijksbijla-gen)

   

  Reinier overleed 16 september 1849, oud 48 jaar, echtgenoot van Elsje van Harmelen

   

  Jacobus van Vegten, de vader van de Reinier, overleed Montfoort 9 april 1817

  (Bron: Huwelijksbijlagen)

   

  Uit dit huwelijk:

  In Genlias zijn huwelijksgegevens gevonden van enige kinderen van het echtpaar van Vegten-van Harmelen:


  9.1 Jacobus van Vegten

  Geboren: Montfoort 24 december 1823
  (Bron: Genlias: Montfoort 1823: geboorteakte 56)


  Trouwt:
  Montfoort 30 augustus 1850, oud 26 jaar, geboren te Montfoort, zoon van Rijnier van Vegten en Elisabeth van Harmelen met Christina van der Mispel, oud 26 jaar, geboren te Montfoort, dochter van Kasper van der Mispel en Maria van Elst

  (Bron: Genlias: Montfoort 1850: huwelijksakte 12)


  Overleden:
  Montfoort 24 september 1898, oud 74 jaar, van beroep bouwman, weduwnaar van Christina van der Mispel

  (Bron: GenLias Utrechts Archief, Overlijdenregister Montfoort 1898, akte nr 35)


  Biografische gegevens:
  Christina van der Mispel overleed Montfoort 1 juli 1898, oud 74 jaar, echtgenote van Jacobus van Vegten

  (Bron: GenLias Utrechts Archief, Overlijdensregister Montfoort 1898, akte nr 24)

   
  Uit dit huwelijk:
  9.1.1 Reinier van Vegten
  Geboren:
  Montfoort 27 februari 1851
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1851, akte nr 18)
  Overleden: Montfoort 14 februari 1871
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Montfoort 1871, akte nr 20)

  9.1.2 Marrigje van Vegten
  Geboren:
  Montfoort 12 februari 1854
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1854, akte nr 17)
  Overleden: Montfoort 16 juni 1855, oud  1 jaar en 4 maanden
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Montfoort 1855, akte nr 39)

  9.1.3 Johannes van Vegten
  Geboren:
  Montfoort 17 mei 1856
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1856, akte nr 32)

  9.1.4 Marinus van Vegten
  Geboren:
  Montfoort ca april 1866
  Overleden: Montfoort 29 juli 1866, oud 3 maanden
  (Bron: Uittreksel GenLias: OverlijdensregisterMontfoort 1866, akte nr 111)

  In GenLias, Geboorteregister Montfoort, worden bij dit echtpaar de geboorten gemeld van zes levenloos geboren kinderen en wel op: 11 november 1857, 23 november 1858, 12 september 1859, 6 januari 1861, 4 april 1862 en 26 februari 1865

  9.2 Huibert van Vegten

  Geboren: Montfoort 20 oktober 1825
  (Bron: GenLias, Montfoort 1825, geboorteakte nr 50)

  Trouwt:
  Montfoort 18 juni 1858, oud 32 jaar, geboren te Montfoort, zoon van Reinier van Vegten en Elsje van Harmelen met Willemijntje van Jaarsveld,  geboren Montfoort 28 november 1830, dochter van Leendert van Jaarsveld en Maria van Rooijen

  (Bron: Genlias: Montfoort 1858, huwelijksakte 6 en haar geboorteakte nr 58)


  Overleden:
  Montfoort 16 maart 1891, oud 65 jaar, rietdekker, echtgenoot van Willemijntje van Jaarsveld

  (Bron: GenLias Utrechts Archief, Overlijdensregister Montfoort 1891, akte nr 13)


  Biografische gegevens:
  Willemijntje overleed Montfoort 28 november 1905, oud 75 jaar, weduwe van Huibert van Vegten

  (Bron: GenLias Utrechts Archief, Overlijdensregister Montfoort 1905, akte nr 48)

   
  9.2.1 Helena van Vegten
  Geboren:
  Montfoort 14 april 1864
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1864, akte nr 16)

  9.2.2 Maria van Vegten
  Geboren:
  Montfoort 14 mei 1871
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1871, akte nr 35)
  Overleden: Montfoort 1 september 1871, 3 maanden oud
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Montfoort 1871, akte nr 69)

  9.2.3 Marinus van Vegten
  Geboren:
  Montfoort 27 januari 1875
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1875, akte nr 5)
  Overleden: Montfoort 11 september 1875, 7 maanden oud
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Montfoort 1875, akte nr 46)

  9.3 Jaantje van Vegten

  Geboren: Montfoort 12 januari 1828
  (Bron: GenLias, Montfoort 1828, geboorteakte nr 5)

  Overleden:
  Montfoort 24 april 1910, in de ouderdom van 82 jaar, ongehuwd, dochter van Reinier van Vegten en Elsje van Harmelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensakte 1910, akte nr 20)

   

  9.4 Ankje van Vegten

  Geboren: Montfoort ca 1830


  Trouwt:
  Montfoort 26 november 1862, oud 32 jaar, geboren te Montfoort, dochter van Johannes Reinerus van Vegten en Elsje van Harmelen met Cornelis van der Poll, oud 31 jaar, geboren te Montfoort, zoon van Roelof van der Poll en Aaltje Sibben

  (Bron: Genlias: Montfoort 1862, huwelijksakte 16)


  Overleden:
  Montfoort 28 september 1898, oud 68 jaar, weduwe van Cornelis van der Poll

  (Bron: GenLias Utrechts Archief, Overlijdensregister Montfoort 1898, akte nr 36)


  Biografische gegevens
  : In het uittreksel van Genlias, Huwelijksregister wordt zij “Ankje” genoemd maar in andere uittreksels wordt zij “Antje” genoemd.


  Cornelis overleed Montfoort4 december 1889, oud 59 jaar, echtgenoot van Antje van Vegten, eerder echtgenoot van Adriana Vreeswijk

  (Bron: GenLias Utrechts Archief, Overlijensregister Montfoort 1889, akte nr 54)

   
  9.4.1 Elisabeth van der Poll
  Geboren:
  Montfoort 7 oktober 1870
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1870, akte nr 57)
  Overleden: Montfoort 25 april 1875, oud 4 jaar
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Montfoort 1875, akte nr 22)

  9.4.2 Wilhelmus van der Poll
  Geboren:
  Montfoort 31 december 1872
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1872, akte nr 65)
  Trouwt: Montfoort 15 juni 1898, oud 25 jaar met Mathilda Ram, geboren te Linschoten, oud 18 jaar, dochter van Gerrit Ram en Geertruij Vercauteren
  (Bron: Uittreksel GenLias: Huwelijksregister Montfoort 1898, akte nr 6)
  Overleden:  Utrecht 21 september 1950, op 77-jarige leeftijd
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Utrecht 1950, akte nr 1933)

  9.5 Anthonij van Vegten

  Geboren: Montfoort ca 1833


  Overleden:
  Montfoort 24 september 1911, in de ouderdom van 78 jaar, ongehuwd,  zoon van Rijnerus van Vegten en Elsje van Harmelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensakte 1911, akte nr 32)

   

  9.6 Johanna van Vegten

  Geboren: Montfoort ca 1835


  Trouwt:
  Montfoort 5 januari 1870, oud 34 jaar, geboren te Montfoort, dochter van Johannes Reinerus van Vegten en Elsje van Harmelen met Wilhelmus Vermeulen, oud 32 jaar, geboren te Montfoort, zoon van Gerrit Vermeulen en Jacoba de Groot

  (Bron: Genlias: Montfoort 1870, huwelijksakte 1)


  Overleden:
  Montfoort 24 januari 1907, oud 71 jaar, weduwe van Wilhelmus Vermeulen

  (Bron: GenLias Utrechts Archief, Overlijensregister Montfoort 1907, akte nr 6)


  Biografische gegevens:
  Wilhelmus overleed Montfoort 4 februari 1898, oud 60 jaar, koperslager, echtgenoot van Johanna van Vegten

  (Bron: GenLias Utrechts Archief, Overlijdensregister Montfoort 1898, akte nr 4)

   
  Uit dit huwelijk:
  9.6.1 Gerardus Vermeulen
  Geboren:
  Montfoort 4 februari 1871, zoon van Wilhelmus Vermeulen en Johanna van Vegten
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1871, akte nr 9)
  Overleden: Montfoort 1 maart 1871
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Montfoort 1871, akte nr 27)

  9.6.2 Johannes Reinerus Vermeulen
  Geboren:
  Montfoort 28 januari 1872, zoon van Wilhelmus Vermeulen en Johanna van Vegten
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1872, akte nr 7)
  Trouwt: Montfoort 29 januari 1904, oud 32 jaar met Niesje van Kampen, geboren Linschoten 22 november 1874, dochter van Gerrit van Kampen en Cornelia van Geffen
  (Bron: Uittreksel GenLias: Huwelijksregister Montfoort 1904, akte nr 2)
  Overleden: Utrecht 27 augustus 1922, op 50-jarige leeftijd, weduwnaar van Agnes van Kampen
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Utrecht 1922, akte nr 1395)
  Biografische gegevens: Niesje overleed 27 maart 1910, op 35-jarige leeftijd, echtgenote van Johannes Reinerus Vermeulen. In de overlijdensakte van haar man wordt zij "Agnes" genoemd
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Montfoort 1910, akte nr 12)

  9.6.3 Gerardus Josephus Vermeulen
  Geboren:
  Montfoort 25 november 1875, zoon van Willem Vermeulen en Johanna van Vegten
  (Bbron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1875, akte nr 64)
  Overleden: Montfoort 9 oktober 1903, op 27-jarige leeftijd; hij was koperslager en ongehuwd
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Montfoort 1903, akte nr 47)

  9.7 Jan van Vegten

  Geboren: Montfoort ca augustus 1836


  Overleden:
  Montfoort 2 november 1836, oud 2 maanden, zoon van Johannes Reinerus van Vegten en Elsje van Harmelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensakte 1836, akte nr 55)

   

  9.8 Jan van Vegten

  Geboren: Montfoort ca 1838


  Overleden:
  Montfoort 19 maart 1846, oud 8 jaar, zoon van Reinier van Vegten en Elsje van Harmelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensakte 1838, akte nr 23)

   

  9.9 Cornelia van Vegten

  Geboren: Montfoort 11 augustus 1841
  (Bron: GenLias, Montfoort 1841, geboorteakte)

  Overleden:
  Montfoort 2 oktober 1842, oud 1 jaar, dochter van Rijnier van Vegten en Elsje van Harmelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensakte 1842, akte nr 43)

   

  9.10 Cornelis van Vegten

  Geboren: Montfoort 13 januari 1845

  Trouwt:
  Montfoort 12 juni 1878, oud 33 jaar, geboren te Montfoort, zoon van Reinier van Vegten en Elsje van Harmelen met Johanna Clazina Schimmel,  geboren Montfoort 31 maart 1852, dochter van Jan Schimmel en Aletta Gerarda Jacobi

  (Bron: Genlias: Montfoort 1878, huwelijksakte 5 en haa geboorteakte nr 20)


  Overleden:
  Linschoten 25 november 1911, op 66 jarige leeftijd, sigarenfabrikant, weduwnaar van Johanna Clazina Schimmel

  (Bron: Uittreksel GenLias Utrechts Archief, Overlijdensregister Montfoort , akte nr 39)


  Biografische gegevens:
  Johanna overleed Montfoort 13 juli 1890, oud 38 jaar, echtgenote van Cornelis van Vegten

  (Bron: GenLias Utrechts Archief, Overlijdensregister Montfoort 1890, akte nr 36)

  Uit dit huwelijk:
  9.10.1 Aletta Elisabeth van Vegten
  Geboren:
  Montfoort 15 februari 1880
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1880, akte nr 10)
  Trouwt: Montfoort 14 juni 1927, oud 47 jaar, met Gerrit de Rijk, geboren te Zevenhoven, oud 47 jaar, weduwnaar van de in Montfoort op 16 december 1925 overleden Maria Batenburg, zoon van Nikolaas de Rijk en Johanna Kompier
  (Bron: Uittreksel GenLias: Huwelijksregister Montfoort 1927, akte nr 6)
  Overleden: Oudewater 28 januari 1955

  (Bron: Uittreksel Utrechts Archief 1955, akte nr 5)

  Biografische gegevens: Aletta trouwde in dezelfde gemeente, op dezelfde datum en direct aansluitend aan haar broer Johannes

  9.10.2 Reinerus Johannes van Vegten
  Geboren:
  Montfoort 25 september 1881
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1881, akte nr 42)
  Overleden: Montfoort 8 juni 1883
  (Bron: Uittreksel GenLias, Overlijdensregister Montfoort 1883, akte nr 31)

  9.10.3 Johannes Gijsbertus van Vegten
  Geboren:
  Montfoort 16 april 1885
  (Bron: Uittreksel GenLias, Geboorteregister Montfoort 1885, akte nr 29)
  Trouwt: Montfoort 14 juni 1927, oud 42 jaar, met Joanna Spruit, geboren te Montfoort, oud 30 jaar, dochter van Gijsbert Spruit en Cornelia van Putten
  (Bron: Uittreksel GenLias: Huwelijksregister Montfoort 1927, akte nr 5)
  Overleden: Montfoort 20 juni 1947, op 62-jarige leeftijd, echtgenoot van Joanna Spruit
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Montfoort 1947, akte nr 4)
  Biografische gegevens: Johannes trouwde in dezelfde gemeente, op dezelfde datum, direct voorafgaande aan zijn zus Aletta

  9.10.4 Elisabeth Alida van Vegten
  Geboren:
  Montfoort 23 juli 1889
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1889, akte nr 35)
  Overleden: Montfoort 15 september 1889
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Montfoort 1889, akte nr 34)

  10. Wijntje van Hermelen

  Gedoopt: Montfoort 8 juni 1800

  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

   

  Trouwt: Montfoort 21 september 1827 met Joannes van Mourik, jongman, geboren Ouden Rhijn 18 februari 1799, boereknecht, wonende te Linschoten, zoon van Hendrik van Mourik en Bernardina van Loosdreght

  Getuigen: Nicolaas Lammens, 37 jaar, bakker; Joannes Antonius Jacobi, 65 jaar; Karel Hufener, 58 jaar en Diederik Jacobus van Wijk, 60 jaar, winkelier, allen wonende te Montfoort.

  De huwelijksafkondigen vonden plaats te Linschoten en Vleuten op 9 en 16 september 1827.

  De moeder van de bruid, de zonder beroep zijnde Adriaantje,  was bij het huwelijk aanwezig.


  Overleden:
  Montfoort 16 juni 1870, te 09.00 uur. Het overlijden werd aangegeven door haar echtgenoot Joannes van Maurik, 71 jaar, arbeider en Gerrit Boere, 41 jaar, arbeider, beiden wonende te Montfoort. In de akte is voorts opgenomen dat haar vader Huig van Harmelen en haar moeder Adriaantje Kolenberg reeds zijn overleden.

  De akte is ondertekend door G. Broere, terwijl Joannes van Maurik heeft verklaard geen schrijven te hebben geleerd

  (Bron: Overlijdensregister Montfoort 1870, akte 42; RA-Utrecht)


  Biografische gegevens:
  Johannes van Mourik maakte deel uit van de lichting 1818 der Nationale Militie en trok lotnr 18; hij werd vrijgesteld van het vervullen der dienstplicht uit hoofde van te klein te zijn

  Het Militiecertificaat bevat de vermelding dat Johannes niet kan schrijven.

  (Bron: GenLias en Huwelijksactie Montfoort nr 8 alsmede de Huwelijksbijlagen)


  Johannes van Mourik overleed Montfoort 3 september 1877, oud 78 jaar, weduwnaar van Wijntje van Harmelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1877, akte nr 60)

   

  Uit dit huwelijk:

  10.1 Hendrik van Mourik

  Geboren: Montfoort 1 juli 1828
  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Geboorteregister 1828, akte nr 39)


  Overleden: Montfoort 15 maart 1895, oud 66 jaar, ongehuwd, van beroep arbeider, zoon van Johannes van Mourik en Wijntje van Harmelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1895, akte nr 14)

   

  10.2 Adriana van Mourik

  Geboren: Montfoort 25 januari 1830
  (Bron: GenLias: Montfoort 1830, geboorteregister akte nr 3)


  Trouwt 1:
  Montfoort 2 april 1857, oud 27 jaar, geboren te Montfoort, dochter van Johannes van Mourik en Wijntje van Harmelen met Cornelis Ram, geboren  Montfoort 1 janauri 1823, zoon van Jacobus Ram en Maria van Angeren

  (Bron: GenLias: Montfoort 1857, huwelijksregister 5 en zijn geboorteakte nr 1)


  Trouwt 2:
  Montfoort 9 september 1869, oud 39 jaar, geboren te Montfoort, dochter van Johannes van Mourik en Wijntje van Harmelen met Hendrik Oostrum,  geboren Montfoort 8 juni 1839, zoon van Krijn Oostrum en Susanna van der Poll

  (Bron: GenLias: Montfoort 1869, huwelijksacte 9 en zijn geboorteakte nr 36)


  Overleden: Montfoort 1 december 1900, oud 70 jaar, echtgenote van Hendrik Oostrum, eerder weduwe van Cornelis Ram, dochter van Johannes van Mourik en Wijntje van Harmelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1900, akte nr 43)

   

  10.3 Huibertus van Mourik

  Geboren: Montfoort 30 december 1831
  (Bron: GenLias: Montfoort 1831, geboorteregister akte nr 66


  Trouwt:
  Montfoort 24 november 1865, oud 33 jaar, geboren te Montfoort, zoon van Johannes van Mourik en Wijntje van Harmelen met Pleuntje Blom, oud 30 jaar, geboren te Zegveld, dochter van Cornelis Blom en Petronella Reijnbeek

  (Bron: GenLias: Montfoort 1865, huwelijksakte 6)

  Overleden: Kamerik 5 augustus 1890, oud 58 jaar, zoon van Hannes van Mourik en Wijnanda van Harmelen, echtgenoot van Appolonia Blom(Bron: GenLias: Kamerik 1890, overlijdensakte 38)

  10.4 Jan van Mourik

  Geboren: Montfoort 21 maart 1834
  (Bron: GenLias: Montfoort 1834, geboorteakte nr 17)


  Trouwt 1:
  Montfoort 17 november 1864, oud 30 jaar, geboren te Montfoort, zoon van Johannes van Mourik en Wijntje van Harmelen met Johanna van der Werf, oud 30 jaar, geboren te IJsselstein, dochter van Hendrik van der Werk en Antonia Dongelmans

  (Bron: GenLias: Montfoort 1864, huwelijksakte 15)

  Trouwt 2: Haastrecht 3 februari 1871, oud 36 jaar, geboren te Montfoort, zoon van Johannes 
  van Maurik en Weijntje van Harmelen, weduwnaar van Johanna van der Werf, met Alegonda Jansen, oud 28 jaar, geboren te Haastrecht, dochter van Theodorus Jansen en Johanna van der Linden.

  (Bron: GenLias: Haastrecht 1871, Huwelijksakte nr 3)

   

  10.5 Johannes van Mourik

  Geboren: Montfoort ca 1839

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1880, akte nr 14)


  Trouwt:
  Everdingen 4 mei 1871 met Catharina Spronk, geboren Everdingen 24 november 1846, dochter van Willem Spronk en Alexandrina van Sterkenburg

  (Bron: Uittreksel GenLias Everdingen, Huwelijksregister 1871, akte nr 2)


  Overleden: Montfoort 23 maart 1880, oud 41 jaar, echtgenoot van Catharina Spronk, zoon van Johannes van Mourik en Wijntje van Harmelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1880, akte nr 14)


  Biografische gegevens: Na het overlijden van Johannes van Mourik hertrouwde de toen 36-jarige Katarina Sprong op 16 augustus 1883 te Montfoort met Jacobus Straver, geboren Montfoort, oud 25 jaar, zoon van Cornelis Straver en Niesje van Achthoven

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoortm Huwelijksregister 1883, akte nr 8)


   
  10.6 Dina van Maurik

  Geboren: Montfoort 22 februari 1841
  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Geboorteregister 1841, akte nr 10)


  Overleden: Montfoort 3 januari 1843, oud 9 maanden, dochter van Johannes van Maurik en Wijntje van Harmelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1843, akte nr 2)

   

  10.7 Anthonius van Mourik

  Geboren: Montfoort ca 1845


  Overleden: Montfoort 31 maart 1928, oud 83 jaar, ongehuwd, zoon van Johannes van Mourik en Wijntje van Harmelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1928, akte nr 14)

   

   

   
   

  16-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties III t/m III-5
  III     MATTHIAS VAN HERMELEN

  Gedoopt: Montfoort 1 maart 1795, als zoon van Huijgh van Harmelen, 57 jaar en Adriana Kolenberg, zijn echtgenote, beiden woonachtig te Montfoort.
  (Bron: Uittreksel Geboorteregister Montfoort 1795, RA-Utrecht)

  Trouwt: Montfoort 15 februari 1833: Matthias van Harmelen, 37 jaar, bouwman, geboren en wonende te Montfoort, zoon van Huijgh van Harmelen, overleden en Adriana Kolenberg, zonder beroep, geboren te Benschop en wonende te Montfoort en Godefrida Grandjan, geboren Horssen 11 december 1807, dienstmaagd, geboren te Horssen (Gelderland) en wonende aldaar, dochter van Coenraad Grandjan en Johanna Vermeulen.
  (Bron: Huwelijksregister Montfoort 1833, akte nr 3, en Huwelijksbijlagen, RA-Utrecht)

  Overleden: Montfoort 6 mei 1847
  (Bron: Uittreksel Overlijdensregister Montfoort 1847, behorende tot de Huwelijksbijla-gen Montfoort 1843 – 1861 bij het huwelijk van zijn zoon Hubertus van Harmelen op 11 februari 1859)

  Biografische gegevens: Godefrida overleed Montfoort 25 mei 1874 te 07.00 uur als echtgenote van Joannes Ram, bevorens weduwe van Matthias van Harmelen, in de leeftijd van 66 jaar.
  (Bron: Overlijdensregister Montfoort 1874, akte nr. 20, RA-Utrecht)

  Matthias behoorde tot de lichting 1817 van de Nationale Militie en trok bij de loting nr. 10; hij werd evenwel niet onder de wapenen geroepen.

  Uit de geboorteaangifte van zijn kinderen blijkt dat hij veelvuldig van beroep veranderde:
  . bouwman/daggelder (bij zijn huwelijk)
  . gruttersknecht (1833)
  . arbeider (1835)
  . winkelier (1838)
  . landarbeider ((1842)
  . arbeider (1845)

  Bij het huwelijk met Godefrida Grandjan hebben haar ouders toestemming gegeven blijkens een notariële akte, opgemaakt door notaris J.F.Pool te Druten.

  Godefrida is onder verschillende voornamen bekend:
  . zij wordt Geertruida genoemd in de overlijdensakte van haar man Matthias en dat is ook het geval in de huwelijksakte van haar zoon Coenraad;
  . in de huwelijksaankondiging van haar zoon Coenraad wordt zij echter Grada genoemd;
  . in haar eigen huwelijksaankondiging met Matthias is vermeld dat zij blijkens het RK-Doopboek van de gemeente Horssen niet Geertruida heet doch Godefrida.
  . In de geboorteakte van haar kinderen wordt zij genoemd:
  1833: Godefrida
  1835: Gerarda
  1837: Gerarda
  1838: Geertruida
  1840: Godefrida
  1842: Godefrida
  1845: Godefrida

  Bij het overlijden van Matthias is een Memorie van Successie opgemaakt waarin de nalatenschap met een Bewijs van Onvermogen is afgedaan.

  Dat Bewijs is afgegeven te Montfoort, 28 juli 1847 en vermeldt dat:

  Matthias op 6 mei 1847 te Montfoort is overleden
  … hij aldaar gedomicileerd was
  … hij niets heeft nagelaten
  …de te Montfoort woonachtige erfgenamen Hubert, Coenraad en Adriana van Harmelen, kinderen van de overledene, in zodanige behoeftige toestand verkeren, dat de kosten van vervolging wegens verzuimde aangifte, niet op hen verhaald kunnen worden

  (Bron: Memorie van Successie, Inventarisnr. IJsselstein 137-10, nr 40, RA-Utrecht)

  Na het overlijden van Matthias van Harmelen trad Godefrida op 9 februari 1849 te Montfoort in het huwelijk met Joannes Ram, weduwnaar van Marrijntje van Oostrum, 42 jaar, werkman, geboren en wonende te Montfoort, zoon van Jan Ram en Willemijntje van der Pol, beiden overleden. Tevens is vermeld dat waar in akten sprake is van “Grada” desalniettemin bedoeld is “Godefrida”.

  Genoemde Marrijntje van Oostrum overleed Montfoort 16 september 1848.
  (Bron: Huwelijksregister Montfoort 1849, akte nr. 2, RA-Utrecht)

  In het Register Memorie van Successie IJsselstein 137-10, nr. 68, RA-Utrecht, is geen aangifte gevonden terzake van de nalatenschap van Godefrida Grandjan.

  Nadat Hubertus van Harmelen in 1866 was overleden hertrouwt Hendrina Hoeboer te Montfoort 6 juni 1867, oud 28 jaar, met Hendrik Hagendoorn, geboren Soest 8 maart 1842, zoon van Adrianus Hagendoorn en Petronella de Bruin.

  Zij overleed Montfoort 30 november 1915, oud 76 jaar en werd aldaar begraven op 4 december 1915 op de RK begraafplaats Buiten de Heeswijker.

   

  Uit het huwelijk met Hendrik Hagendoorn werden elf kinderen geboren.

  Hendrik Hagendoorn overleed Montfoort 2 december 1916, oud 74 jaar.
  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam, 24.07.2007)

  Uit dit huwelijk:
  1. Johanna van Harmelen
  Geboren:
  Montfoort 1 juli 1833

  Overleden: Montfoort 15 juni 1834 en zij werd dus nog geen jaar oud
  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht en Overlijdensregister Montfoort 1834, RA-Utrecht)

  2. Hubertus van Harmelen

  Geboren: Montfoort 6 januari 1835
  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam d.d.  24.01.2007)


  Gedoopt:
  Montfoort 6 januari 1835 in de RK parochie H. Johannes de Doper; zijn doopnaam luidde Matthias; doopgetuige was Adriana van Harmelen

  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam d.d.  24.01.2007)


  Trouwt: Montfoort 11 februari 1859
  Hubertus van Harmelen, oud 24 jaar, wonende thans te Montfoort doch de laatste 6 maanden mede te Snelrewaard woonachtig geweest, geboren te Montfoort, zoon van Matthijs van Harmelen, overleden en van Gerarda Grandjan, zonder beroep, wonende te Montfoort, alhier tegenwoordig, haar toestemming tot dit huwelijk gevende en Hendrina Hoeboer, oud bijna 20 jaar, zonder beroep, geboren wonende te Montfoort, dochter van Pieter Hoeboer en Francisca Terneuze, zonder beroep, wonende te Montfoort, beide alhier tegenwoordig, hunne toestemming tot dit huwelijk gevende
  (Bron: Huwelijksregister Montfoort 1859, akte nr. 5; RA-Utrecht)


  Overleden:
  Montfoort 4 augustus 1866, oud 31 jaar en begraven op de RK begraafplaats Buiten de Willeskopperpoort te Montfoort.

  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam d.d.  24.01.2007: Streekarchief Rijnstreek, Begraafboek Montfoort, inv. 2.4, Parochie H. Johannes de Doper)


  In het begraafboek van de RK parochie H. Johannes de Doper wordt vermeld dat Hubertus is overleden aan cholera. Wellicht is dat de reden dat hij reeds dezelfde dag is begraven. In 1866 heerste er in Montfoort een cholera-epidemie waarbij 4,74 % van de plaatselijke bevolking overleed, zijnde het hoogste percentage van de provincie Utrecht

  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam d.d.  24.01.2007)

  Biografische gegevens: Hendrina is geboren en gedoopt te Montfoort 25 februari 1839.
  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1843 – 1861: Uittreksel Geboorteregister Montfoort 1839; RA-Utrecht)

  De financiële welstand van Hubertus en Hendrina was niet groot want zij verkregen een Certificaat van Onvermogen, afgegeven op 29 januari 1859 door de Heer Burgemeester van Montfoort: …zijn onvermogend tot het betalen van zegels of leges benoodigd om met elkander een Huwelijk aan te gaan
  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1843 – 1861; RA-Utrecht)

  De huwelijksafkondiging vond op zondag 30 januari en 6 februari 1859 plaats in de gemeente Snelrewaard. In de verklaring wordt nog vermeldt dat Hubertus van Harmelen en zijn aanstaande schoonvader Pieter Hoeboer allebei werkman zijn.
  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1843 – 1861; RA-Utrecht)

  Hubertus behoorde tot de lichting 1854 van de Nationale Militie en kreeg lotnummer 26. Het Certificaat vermeldt: …hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt

  Het Certificaat vermeldt tevens de volgende gegevens:
  Lengte: 1 el, 6 palm, 4 duim, 0 streep
  (1 meter, 60 cm, 10 cm, 0 mm; hij is dus 1,70 m lang)
  Aangezicht: rond
  Voorfhoofd: rond
  Oogen: grijs
  Neus: spits
  Mond: klein
  Kin: rond
  Haar/wenkbraauwen: blond
  Merkbare teekenen: pokdalig

  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1843 – 1861; RA-Utrecht)

  Volkscultuur: Hubertus van Harmelen is op 6 januari geboren en daar is het volgende over te vermelden:
  6 januari, de feestdag van Driekoningen, wordt ook “Dertiendag” genoemd. De naam is gekozen omdat Driekoningen dertien dagen na eerste kerstdag valt.

  Vooral in de vroege Middeleeuwen had deze dag speciale betekenis. Men vierde de openbaring van Christus aan de wereld. Op die dag werden de geboorte, de doop, de aanbidding door de koningen en de bruiloft van Kanaän met het eerste wonder van Christus herdacht. Later zijn deze gedenkdagen opgesplitst. In de vierde eeuw ging Kerstmis naar 25 december. De doop verplaatste naar 12 januari en zes januari bleef gereserveerd voor de drie koningen.

  De Drie Koningen of eigenlijk de Drie Wijzen die Christus in de stal bezochten, kwamen volgens de overlevering in 54 na Christus om het leven. Doordat ze de marteldood stierven, werden ze heilig verklaard.

  De eerste die de koningen heilig noemde, was de patriarch van Jeruzalem Sophronius in de zevende eeuw na Christus. De Drie Koningen werden populair in West-Europa toen de resten naar Milaan en later naar Keulen kwamen. Op 25 juli 1164 arriveerde de relikwieën in Aken. De relikwieën waren een beloning van keizer Hendrik Barbarossa aan Reinhold van Kassel die hem hielp bij de verovering van Milaan in 1162. Reinhold gaf een deel van de resten aan de Dom van Hildesheim. In 1904 is een deel van de relikwieën weer teruggegaan naar Milaan.
  (Bron: Nerlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht;
  www.volkscultuur.nl)

  Uit dit huwelijk:

  2.1 Grada van Harmelen
  Geboren:
  Montfoort 4 juni 1860
  (Bron: mw. H. Hoeboer d.d. 04.05.2008)

  Gedoopt: Montfoort 4 juli 1860 in de RK parochie H. Johannes de Doper
  (Bron: mw. H. Hoeboer d.d. 04.05.2008)

  Overleden: Montfoort 5 december 1860
  (Bron: mw. H. Hoeboer d.d. 04.05.2008)


  2.2 Mattheus van Harmelen

  Geboren: Montfoort 25 april 1862

  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam d.d.  24.01.2007)


  Gedoopt:
  Montfoort 25 april 1862 in de RK parochie H. Johannes de Doper; zijn doopnaam luidde Matthias; doopgetuige was Adriana van Harmelen

  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam d.d.  24.01.2007)

  Trouwt 1: Bodegraven 21 november 1884 met Teuntje de Reuver

  Trouwt 2: Vleuten 5 maart 1909, oud 46 jaar, geboren te Montfoort, zoon van Huib van Harmelen en Hendrina Hoeboer met Elisabeth van Ee, oud 23 jaar, geboren te Vleuten, dochter van Cornelis van Ee en Jannetje Stekeur

  (Bron: Uittreksel GenLias Huwelijksregister Montfoort 1909, akte nr 1)
  Overleden: Vleuten 31 januari 1928 op 65-jarige leeftijd, echtgenoot van Elisabeth van Ee. Het Uittreksel vermeldt dat Mattheus eerder was getrouwd met Teuntje de Reuver
  (Bron: Uittreksel GenLias, Overlijdensregister Vleuten 1928, akte nr 4)

  Biografische gegevens: Het beroep van Mattheus was koopman

  Teuntje overleed Vleuten 22 oktober 1907, op 51 jarige leeftijd. Haar ouders waren Huigbert de Reuver en Wilhelmina Voorburg

  (Bron: GenLias: Vleuten 1907, Overlijdensakte nr 31)


  Uit de Huwelijksbijlagen van Mattheus van Harmelen en Elisabeth van Ee blijkt dat Cornelis van Ee geweigerd heeft toestemming tot het huwelijk te verlenen; tevens is een Bewijs van Onvermogen tot het betalen van de kosten der stukken in die Bijlagen aanwezig

  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam d.d.  24.01.2007)

  Na het overlijden van Mattheus van Harmelen hertrouwde Elisabeth van Ee met Theodorus Loman.

  Elisabeth van Ee overleed Utrecht 16 juli 1938, oud 53 jaar, wonende te Zuilen, echtgenote van Theodorus Loman, weduwe van Mattheus van Harmelen
  (Bron: Uittreksel GenLias Utrecht, Overlijdensregister 1938, akte nr 1243)

  (
  Uit het eerste huwelijk (o.a.):
  2.2.1 Wilhelmina van Harmelen
  Geboren: Montfoort 23 augustus 1885
  (Bron: GenLias, Montfoort 1885, Geboorteregister 1885, akte nr 48)
  Trouwt: Utrecht 26 april 1911 Wilhelmina van Harmelen, oud 25 jaar, geboren te Montfoort, dochter van Mattheus van Harmelen en Teuntje de Reuver met Willem Adrianus van Ewijk, oud 28 jaar, geboren te Utrecht, zoon van Staphanus Augustinus van Ewijk en Hendrika Theodora Maas
  (Bron: Uittreksel GenLias Utrecht: Huwelijksregister 1911, Huwelijksakte nr 223)
  Overleden: Utrecht 31 juli 1954 (Bron: Utrechts Archief, Overlijdensregister Utrecht 1954, akte nr 1533)

  Biografische gegevens: Blijkens het Overlijdensregister van de gemeente Utrecht is op 22 september 1916 aangifte gedaan van de geboorte op 20 september1916 aldaar van een levenloos kind

  (Bron: Uittreksel GenLias Utrechts Archief 1916, Overlijdensakte nr 1553)

  Blijkens het Overlijdensregister van de gemeente Utrecht is op 11 juni 1921 aangifte gedaan van de geboorte op 9 juni 1921 aldaar van een levenloos kind
  (Bron: Uittreksel GenLias Utrechts Archief 1921, Overlijdensakte nr 838)

  Willem Adrianus van Ewijk overleed Utrecht 4 augustus 1951 (Bron: Uittreksel Utrechts Archief, Overlijdensregister Utrecht 1951, akte nr 1689)


  Uit dit huwelijk (o.a.):
  2.2.1.1 Stephanus Augustinus van Ewijk
  Geboren: Utrecht 9 juli 1918, zoon van Willem Adrianus van Ewijk en Wilhelmina van Harmelen
  Overleden: Utrecht 23 juli 1918, oud 14 dagen
  (Bron: Uittreksel GenLias Utrechts Archief 1918, Overlijdensakte nr 1222)

  2.2.2 Hubertha van Harmelen
  Geboren:
  Montfoort 9 april 1888
  (Bron: GenLias, Montfoort 1888, Geboorteregister akte nr 18)
  Trouwt: Utrecht 24 maart 1915 Hubertha van Harmelen, oud 26 jaar, geboren te Montfoort, dochter van Mattheus van Harmelen en Teuntje de Reuver met Johannes Adamse, oud 23 jaar, geboren te Utrecht, zoon van Johannes Adamse en Jannetje Versteegh
  (Bron: Uittreksel GenLias Utrecht: Huwelijksregister 1915, Huwelijksakte nr 149)
  Overleden: Zuilen 11 april 1942, op 54-jarige leeftijd, echtgenote van Johannes Adamse
  (Bron: Uittreksel GenLias Zuilen, Overlijdensregister 1942, overlijdensakte nr 41

  2.2.3 Hendrika van Harmelen
  Geboren:
  Montfoort 7 oktober 1890
  (Bron: GenLias, Montfoort 1890, Geboorteregister, akte nr 56)
  Trouwt: Vleuten 17 oktober 1913 Hendrika van Harmelene, oud 21 jaar, geboren te Woerden, dochter van Mattheus van Harmelen en Teuntje de Reuver met Albertus de Wit, oud 22 jaar, geboren te Maarssen, zoon van Hendrik de Wit en Barendina Stravers
  (Bron: Uittreksel GenLias Vleuten, Huwelijksregister 1913, Huwelijksakte nr 14)
  Overleden: Oudewater 24 oktober 1918, echtgenote van Albertus de Wit, dochter van Mattheus van Harmelen en Teuntje de Reuver
  (Bron: Uittreksel GenLias Utrechts Archief 1918, Overlijdensakte nr 55)
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  2.2.3.1 Henricus Jacobus de Wit
  Geboren: ca 1914; de geboorteplaats is onbekend
  Overleden: Wychen 4 augustus 1920, op 6-jarige leeftijd
  (Bron: Uittreksel GenLias Utrechts Archief 1920, Overlijdensakte nr 1392)
  2.2.3.2 Albertus de Wit
  Geboren: Harmelen ca maart 1916
  Overleden: Harmelen 10 september 1916, oud 6 maanden

  (Bron: Uittreksel GenLias Utrechts Archief 1916, Overlijdensakte nr 27)
  2.2.3.3 Barendina Teuntje de Wit

  Geboren: ca 1918; de geboorteplaats is onbekend
  Overleden: Wijk bij Duurstede 26 januari 1919, op 1-jarige leeftijd
  (Bron: Uittreksel GenLias Utrechts Archief 1919, Overlijdensakte nr 4)

  2.2.4 Hubertus van Harmelen
  Geboren:
  Woerden 17 september 1894
  (Bron: Uittreksel GenLias Woerden, Geboorteregister 1894, akte nr 127)
  Trouwt: Oudewater 27 november 1919 Hubertus van Harmelen, oud 25 jaar, geboren te Woerden, zoon van Mattheus van Harmelen en Teuntje de Reuver met Johanna van der Geer, oud 21 jaar, geboren te Wijk bij Duurstede, dochter van Martinus van der Geer en Johanna Adriana van Leeuwen
  (Bron: Uittreksel GenLias Vleuten, Huwelijksregister 1919, huwelijksakte nr 26)
  Uit dit huwelijk:
  2.2.4.1 Hubertus van Harmelen
  Geboren: Oudewater 1920
  Overleden: Oudewater 29 april 1921, 8 maanden oud
  (Bron: Uittreksel GenLias Oudewater 1921, Overlijdensakte nr 29)

  2.2.4.2 Johannes Antonius van Harmelen
  Geboren: Oudewater 1923
  Overleden: Oudewater 4 maart 1924, bijna 1 jaar oud
  (Bron: Uittreksel GenLias Oudewater 1924, Overlijdensakte nr 7)

  2.2.4.3 Hubertus van Harmelen
  Geboren: Oudewater 1926
  Overleden: Oudewater 7 januari 1927, ruim 1 maand oud
  (Bron: Uittreksel GenLias Oudewater 1927, Overlijdensakte nr 2)

  2.2.4.4 Jacobus Johannes van Harmelen
  Geboren: Oudewater ca 1929
  Overleden: Oudewater 25 november 1933, 4 jaar oud
  (Bron: Uittreksel GenLias Oudewater, Overlijdensakte nr 42)

  N.B. In GenLias Oudewater, Overlijdensakten 27 en 28 d.d. 25 juli 1935 wordt de aangifte gemeld van een levenloos geboren tweeling, terwijl op 3 juli 2014 door de fam. Balleur werd medegedeeld dat in het gezin van Hubertus en Johanna nog 4 zonen en 6 dochters zijn geboren. De gegevens zijn echter nog niet openbaar.

  2.2.4.5 Magdelena van Harmelen

  Geboren: Oudewater oktober 1938

  Overleden: Oudewater 13 oktober 1938, 1 week oud

  (Bron: Uittreksel Utrechts Archief, Overlijdensregister Oudewater 1938, akte nr 43)

  Uit het tweede huwelijk (o.a.):
  2.2.5 Anna Elisabeth van Harmelen
  Geboren: Oudewater 1912
  Overleden: Oudewater 15 augustus 1912, oud 4 maanden
  (Bron: GenLias: Oudewater 1912, Overlijdensakte nr. 46)

  2.2.6 Jannetje van Harmelen
  Geboren:
  Oudewater 1913
  Overleden: Oudewater 10 oktober 1913, oud 4 maanden
  (Bron: GenLias: Oudewater 1913, Overlijdensakte nr. 41)

  2.2.7 Janna van Harmelen
  Geboren:
  Oudewater 1916
  Overleden: Oudewater 8 maart 1916, oud 7 weken
  (Bron: GenLias: Oudwater 1916, Overlijdensakte nr. 12)

  2.2.8 Cornelia van Harmelen
  Geboren:
  Oudewater 1917
  Overleden: Oudewater 30 november 1917, oud 7 weken
  (Bron; GenLias: Oudewater 1917, Overlijdensakte nr. 44)

  2.2.9 Cornelia van Harmelen
  Geboren:
  Oudewater 1919
  Overleden: Oudewater 28 september 1919, oud 7 maanden
  (Bron: GenLias: Oudewater 1919, Overlijdensakte nr. 47)

  2.3 Petrus van Harmelen

  Geboren: Montfoort 12 oktober 1864, zoon van Hubertus van Harmelen en Hendrina Hoeboer

  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam d.d.  24.01.2007)


  Gedoopt:
  Montfoort 13 oktober 1864 in de RK parochie H. Johannes de Doper; doopgetuige was Elisabeth Hoeboer

  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam d.d.  24.01.2007)


  Overleden:
  Montfoort 12 november 1869, oud 5 jaar

  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam d.d.  24.01.2007)

   

  2.4 Johannes van Harmelen

  Geboren: Montfoort 3 november 1865, zoon van Hubertus van Harmelen en Hendrina Hoeboer

  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam d.d.  24.01.2007)


  Gedoopt:
  Montfoort 3 november 1865 in de RK parochie H. Johannes de Doper; doopgetuige was Gerardus van Harmelen

  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam d.d.  24.01.2007)


  Overleden:
  Montfoort 30 oktober 1866, bijna 1 jaar oud

  (Bron: mw. H. Hoeboer, Amsterdam d.d.  24.01.2007)

  3. Johannes van Harmelen
  Geboren:
  Montfoort 2 juni 1837
  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

  4. Coenraad van Harmelen, volgt IV

  5. Adriana van Harmelen
  Geboren: Montfoort 4 december 1840.

  Overleden: Montfoort 11 december 1840 en zij werd dus slechts 7 dagen oud.
  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht en Overlijdensregister Montfoort 1840, RA-Utrecht)

  15-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (10 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  14-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties III-6 t/m III-7.8

  6. Johanna van Harmelen
  Geboren: Montfoort 14 juli 1842
  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

  Overleden: Montfoort 18 december 1843 te 17.30 uur. De achternaam van haar moeder wordt ten onrechte als “Grandjansen” vermeld. De akte is ondertekend door de 51-jarige landbouwer J. Limburg, mede-aangever van dit overlijden doch de handtekening van vader Matthijs van Harmelen –als eerste aangever genoemd- ontbreekt want hij verklaarde niet te kunnen schrijven.
  (Bron: Overlijdensregister Montfoort 1843, akte 78; RA-Utrecht)

  7. Adriana van Harmelen
  Geboren:
  Montfoort 29 januari 1845
  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

  Trouwt: Montfoort 20 januari 1871 met Johannes van Wijngaarden, geboren Linschoten 23 juli 1846, kleermaker, wonende te Montfoort, zoon van Cornelis van Wijngaarden, arbeider en Johanna van Vegten, zonder beroep.
  Getuigen: Richardus Franciscus Stalenhoef, 27 jaar, gemeentesecretaris; Jan Benschop, 34 jaar, gemeentebode; Gerrit Hulshof, 63 jaar, gemeenteveldwachter en Bernardus van Wijngaarden, 47 jaar, stadswerkman, allen wonende te Montfoort.

  Biografische gegevens: De bruidegom behoorde tot de lichting 1866 van de Nationale Militie en trok lotnummer 2; hij werd op 3 mei 1866 ingelijfd en was bij zijn huwelijk nog dienende.

  De Commandant van het 1e Regiment Infanterie heeft toestemming tot het aangaan van een huwelijk verleend. Het militiecertificaat vermeldt dat hij kleermaker was.

  Bij de huwelijksbijlagen behoort een Beschikking van de Officier van Justitie te Utrecht, vermeldende:

  Verzoek van Johannes van Wijngaarden, kleermakersknecht:
  - door verbetering in de namen van de bruid is 3 maanden vertraging ontstaan in het in ondertrouw gaan
  - dat de bruid op het punt is als het ware van moeder te worden maar door de ondergetekende bevreesd is dat de dag van het huwelijk door haar vóór dat tijdstip van bevalling niet zal kunnen worden bereikt wanneer aan het huwelijk alle gewone formaliteiten moeten voorafgaan
  - dat hij daarom en om zijn inziens gewigtige reden, gaarne verschoond zou zijn van de tweede huwelijksafkondiging

  De enige huwelijksafkondiging vond plaats op zondag 15 januari 1871 want genoemde Officier van Justitie bij de Arrondisementsrechtbank te Utrecht verleende dispensatie voor de tweede afkondiging.

  De huwelijksbijlagen bevat ook een Bewijs van Onvermogen tot het betalen der bewijsstukken, welke gevorderd worden bij het aangaan van hun voorgenomen huwelijk.
  (Bron: GenLias en Huwelijksakte Montfoort 1871, nr 3 alsmede de Huwelijksbijlagen)

  Johannes van Wijngaarden overleed Montfoort19 februari 1900
  (Bron: Huwelijksbijlagen zoon Cornelis van Wijngaarden)

  Uit dit huwelijk
  7.1 Adriana van Wijngaarden
  Geboren: Montfoort 21 februari 1871, dochter van Johannes van Wijngaarden en Adriana van Hermelen
  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Geboorteregister 1871, akte nr 13)

  Trouwt: Montfoort 7 juni 1893, oud 22 jaar met Willem Helmoes Marrée, geboren te Montfoort, oud 27 jaar, zoon van Jan Marrée en Adriana Geelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Huwelijksregister 1893, akte nr 4)


  Biografische gegevens: Willem Helmoes Marrée overleed Montfoort 22 juni 1921, oud 55 jaar, van beroep sigarenmaker, echtgenoot van Adriana van Wijnbergen

  (Bron: GenLias, Montfoort, Overlijdensregister, akte nr 24)


  Uit dit huwelijk:

  7.1.1 Adriana Maria Marrée

  Geboren: Montfoort 22 mei 1894, dochter van Willem Helmoes Marrée en Adriana van Wijngaarden

  (Bron: GenLias, Montfoort, Geboorteregister 1894, akte nr 17)

   

  7.1.2 Johanna Marrée

  Geboren: Montfoort 2 maart 1896, dochter van Willem Helmoes Marrée en Adriana van Wijngaarden

  (Bron: GenLias, Montfoort 1896, Geboorteregister, akte nr 10)

  Trouwt: Montfoort 28 januari 1921, 24 jaar oud, met Johannes van der Linden, geboren te Hagestein, oud 25 jaar, zoon van Willem van der Linden en Anna Veld

  (Bron: GenLias, Montfoort 1921, Huwelijksregister, akte nr 1)

   

  7.1.3 Cornelia Marrée

  Geboren: Montfoort 22 oktober 1897, dochter van Willem Helmoes Marrée en Adriana van Wijngaarden

  (Bron: GenLias, Montfoort 1897, Geboorteregister, akte nr 49)

   

  7.1.4 Wilhelmina Marrée

  Geboren: Montfoort ca januari 1903, dochter van Willem Helmoes Marrée en Adriana van Wijngaarden

  (Bron: GenLias, Montfoort 1904, Overlijdensregister, akte nr 24)

  Overleden: Montfoort 24 april 1904, oud 1 jaar, dochter van Willem Helmoes Marrée en Adriana van Wijngaarden

  (Bron: GenLias, Montfoort 1904, Overlijdensregister, akte nr 24)

   

  7.1.5 Gerardus Marrée

  Geboren: Montfoort ca april 1904, zoon van Willem Helmoes Marrée en Adriana van Wijngaarden

  (Bron: GenLias, Montfoort, Overlijdensregister, akte nr 26)

  Overleden: Montfoort 9 mei 1904, oud 1 maand,  zoon van Willem Helmoes Marrée en Adriana van Wijngaarden

   (Bron: GenLias, Montfoort, Overlijdensregister, akte nr 26)

   

  7.1.6 Gerardus Marrée

  Geboren: Montfoort ca april 1905, zoon van Willem Helmoes Marrée en Adriana van Wijngaarden

  (Bron: GenLias, Montfoort 1906, Overlijdensregister, akte nr 13)

  Overleden: Montfoort 27 maart 1906, oud elf maanden, zoon van Willem Helmoes Marrée en Adriana van Wijngaarden

  (Bron: GenLias, Montfoort 1906, Overlijdensregister, akte nr 13)

  7.2 Matthias van Wijngaarden (tweeling)

  Geboren: Montfoort 4 maart 1872, zoon van Johannes van Wijngaarden en Adriana van Hermelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Geboorteregister 1872, akte nr 18)


  Overleden: Montfoort 23 mei 1872 te 00.30 uur, oud 11 weken

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1872, akte nr 26)

   

  7.3 Johanna van Wijngaarden (tweeling)

  Geboren: Montfoort 4 maart 1872, dochter van Johannes van Wijngaarden en Adriana van Hermelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Geboorteregister 1872, akte nr 17)


  Overleden: Montfoort 23 mei 1872 te 15.00 uur, oud 11 weken

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1872, akte nr 27)

   

  7.4 Grada van Wijngaarden

  Geboren: Montfoort 12 juni 1873, dochter van Johannes van Wijngaarden en Adriana van Hermelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Geboorteregister 1873, akte nr 41)


  Overleden: Montfoort 3 september 1873, oud 2 maanden

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1873, akte nr 43)

   

  7.5 Cornelis van Wijngaarden

  Geboren: Montfoort 17 januari 1876, zoon van Johannes van Wijngaarden en Adriana van Hermelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Huwelijksregister en Huwelijksbijlagen 1901)


  Trouwt:
  Montfoort 2 januari 1901 met Wilhelmina Boere, geboren Montfoort 28 mei 1875, dochter van Gerrit Boere en Catharina Sluis.

  Gerrit Boere overleed Montfoort 19 december 1889

  (Bron: Uittreksel GenLias  Montfoort, Huwelijksregister en Huwelijksbijlagen 1901)

  Overleden: Montfoort 18 juli 1943, oud 67 jaar, weduwnaar van Wilhelmina Broere
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Montfoort 1943, akte nr 29)

  Biografische gegevens: In GenLias worden vier levenloos te Montfoort geboren kinderen vermeld en wel op 23 januari 1905, 5 april 1912, 27 juli 1914 en 28 april 1921.
  Wilhelmina Boere overleed Montfoort 7 juli 1934, oud 59 jaar, echtgenote van Cornelis van Wijngaarden
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Montfoort 1934, akte nr 21)

  Uit dit huwelijk:
  7.5.1 Johannes van Wijngaarden
  Geboren:
  Montfoort 4 januari 1902, zoon van Cornelis van Wijngaarden en Wilhelmina Broere
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Montfoort 1902, akte nr 2)
  Trouwt: Veldhuizen 1 november 1929, oud 27 jaar, met Adriana Antonia Peek, geboren te Linschoten, oud 21 jaar, dochter van Hendrikus Peek en Adriana Johanna Spaan
  (Bron: Uittreksel GenLias: Huwelijksregister Montfoort 1929, akte nr 5)

  7.5.2 Gerardus Franciscus van Wijngaarden
  Geboren:
  Montfoort ca 1904
  Trouwt: Willeskop 5 juni 1931, oud 27 jaar, met Cornelia Koteris, geboren te Montfoort, oud 27 jaar, dochter van Willem Koteris en Eva van Montfoort
  (Bron: Uittreksel GenLias: Huwelijksregister Willeskop 1931, akte nr 4)
  Overleden: Amsterdam 16 mei 1940, op 36-jarige leeftijd, koopman, echtgenoot van Cornelia Koteris
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Montfoort 1940, akte nr 27)

  7.5.3 Gerarda Maria van Wijngaarden
  Geboren:
  Montfoort ca 1907
  Overleden: Utrecht 23 oktober 1917, op 10-jarige leeftijd
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Utrecht 1917, akte nr 1671)

  7.5.4 Josephina van Wijngaarden
  Geboren:
  Montfoort ca augustus 1910
  Overleden: Montfoort 19 januari 1911, oud vijf maanden
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Montfoort 1911, akte nr 4) 

   

  7.6 Grada van Wijngaarden
  Geboren:
  Montfoort 22 augustus 1877, dochter van Johannes van Wijngaarden en Adriana van Harmelen
  (Bron: GenLias, Montfoort 1877, Geboorteregister, akte nr 38)
  Overleden: Montfoort 9 september 1907, oud 30 jaar, ongehuwd
  (Bron: GenLias, Montfoort 1907, Overlijdensregister akte nr 36)

  7.7 Johannes van Wijngaarden

  Geboren: Montfoort  3 juli 1880, zoon van Johannes van Wijngaarden en Adriana van Hermelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Geboorteregister 1880, akte nr 37)


  Overleden: Montfoort 2 september 1880, oud 1 maand,

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1880, akte nr 41)

   

  7.8 Johanna van Wijngaarden

  Geboren: Montfoort 25 juli 1882, dochter van Johannes van Wijngaarden en Adriana van Hermelen

  (Bron: Uittreksel GenLias Bussum, Geboorteregister 1882, akte nr 34)


  Trouwt: Bussum 8 juli 1904, oud 21 jaar met Jacobus Johannes Gielen, geboren te Naarden, oud 24 jaar, fabrieksarbeider, zoon van Gerardus Gielen, metselaar en Maria Tesser

  (Bron: Uittreksel GenLias Bussum, Huwelijksregister 1904, akte nr 31)

   

   

  BIJLAGEN:

  Adriana was van mening dat zijn niet van Harmelen maar van Hermelen moest heten. Zij heeft deze kwestie voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Het op 27 december 1870 gewezen vonnis is hierna opgenomen.

   
  Bijlage 1:

  Verzoekschrift

  In Naam des Konings!

  De Arrondissements Regtbank te Utrecht heeft gewezen de navolgende beschikking op het Verzoekschrift waarvan de inhoud is als volgt:

  Aan de Arrondissements Regtbank
  te Utrecht

  Geeft eerbiedig te kennen ADRIANA VAN HERMELEN, bij vergissing genaamd VAN HARMELEN, wonende te Montfoort.

  Dat blijkens uittreksel uit het doopboek der Roomsch Catholijke gemeente Montfoort, berustende ter secretarie aldaar, afgegeven den 20 October 1870, haar vader is gedoopt Mattias van HERMELEN en uit een uittreksel uit het doopboek der Roomsch Catholijke gemeente Horssen, berustende ter secretarie aldaar, afgegeven den 31 october 1870, hare moeder is gedoopt GODEFRIDA GRANDJAN.

  Dat uit het uittreksel uit het register van Huwelijken, afgegeven 21 october 1870, mede blijkt dat den 15 februarij 1833 zijn gehuwd Matthias van HERMELEN en GODEFRIDA GRANDJAN.

  Dat echter in hare geboorteakte de namen van hare ouders abusievelijk zijn gesteld Matthias van HARMELEN en GODEFRIDA GRANDJEAN en in de akte van overlijden haars vaders mede bij vergissing is gesteld Matthias van HARMELEN, echtgenoot van GRADA GRANDJAN, hetgeen zoals hierboven is aangetoond moet zijn Matthias van HERMELEN en GODEFRIDA GRANDJAN.

  Dat verzoekster belang heeft dat die vergissing wordt hersteld en de ware namen harer ouders zoowel in hare geboorteakte als in de akte van overlijden van haren vader worden opgenomen, vermits dit vóór haar huwelijk wordt verricht.

  Redenen waarom zij zich keert tot deze Regtbank, eerbiedig verzoekende naar aanleiding van de artikelen 70 en 71 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 829 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, te bevelen de verbetering van der verzoekster geboorteakte en de akte van overlijden van haren vader en dienvolgens te gelasten dat op de kant van gemelde akten in de registers van den Burgerlijken Stand te Montfoort zal worden aangetekend dat de naam van der verzoekster ouders bij vergissing is gesteld in hare geboorteakte als MATTHIJS van HARMELEN en GODEFRIDA GRANDJAN en in de akte van overlijden van haren vader als MATTHIJS van HARMELEN, echtgenoot van GRADA GRANDJAN en moet worden veranderd in MATTHIAS van HERMELEN en GODEFRIDA GRANDJAN, met magtiging op de daartoe gestelde ambtenaren tot het doen van die aanteekening dadelijk na vertoon en uit krachte van het in deze te vallen vonnis, met verbod geene uittreksels in het vervolg af te geven tenzij die aanteekening daarbij wordt gevoegd.

  En vermits de verzoekster is onvermogend blijkens akte afgegeven door den Burgemeester der Gemeente Montfoort, den 21 October 1870, dat de in deze te vallen beschikking kosteloos aan haar moge worden uitgeleverd.

  ’t Welk doende, enz.

  (get.) A.S. van Hengelaar procureur


  Gesteld in handen van den Officier van Justitie

  Utrecht, den 27 december 1870

  (get.) A.W. Wichers.


  De Officier van Justitie concludeert tot beschikking overeenkomstig het verzoek.

  Parket te Utrecht 27 december 1870

  (get.) van Geuns


  Bijlage 2:  

   

  Vonnis

   

  De Regtbank,

   

              Gelezen vorenstaand verzoekschrift

              Gelezen de Conclusie van den Officier van Justitie.

   

  Gezien een Uittreksel uit het Geboorte Register der Gemeente Montfoort over den jare 1800 vijf en veertig, waaruit blijkt dat op den negen en twintigsten Januarij van dat jaar alsdaar is geboren ADRIANA, dochter van MATTHIJS VAN HARMELEN en van GODEFRIDA GRANDJEAN.

   

  Gezien een Uittreksel uit het Overlijdens Register van de gemeente Montfoort ver het jaar 1800 zeven en veertig, blijkens hetwelk in die gemeente op den zesden Mei van dat jaar is overleden MATTHIJS VAN HARMELEN, echtgenoot van GRADA GRANDJAN.

   

  Gezien een Uittreksel uit het Huwelijks-Register der Gemeente Montfoort over den jare 1800 drie en dertig, waaruit blijkt dat op den vijftiende Februarij 1800 drie en dertig in die gemeente zijn gehuwd MATTHIAS VAN HERMELEN en GODEFRIDA GRANDJAN.

   

  Gezien een Uittreksel uit het Doopboek der Roomsch Catholijke Gemeente te Montfoort, berustende ter secretarie aldaar, blijkens hetwelk op den eersten Maart 1700 vijf en negentig in die gemeente is gedoopt MATTHIAS VAN HERMELEN, zoon van HUIJG VAN HERMELEN en van Adriaantje Kolenberg.

   

  Welke vier Uittreksels zijn afgegeven door den Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Montfoort respectievelijk op den twintigsten en een en twintigsten October 1800 zeventig.

  Gezien een Extract uit een Register der Gedoopten van de Roomsch Catholijke gemeente Horssen, afgegeven door een Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Horssen op den een en dertigsten October 1800 zeventig, behoorlijk gelegaliseerd, blijkens hetwelk op den elfden December 1800 zeven is gedoopt GODEFRIDA, wettige dochter van COENRADI GRANDJAN en van JOA VERMEULEN.

   

  Overwegende dat uit eene vergelijking van de hiervoren aangehaalde stukken voldoende blijkt dat in de Geboorte Akte van de Verzoekster en in de overlijdens Akte van haren Vader dwalingen hebben plaats gehad in de voornamen en namen haren ouders, door die te vermelden in eerstvermelde Akte MATTHIJS VAN HARMELEN en GODEFRIDA GRANDJEAN en in laatstgenoemde Akte MATTHIJS VAN HERMELEN en GRADA GRANDJAN, hetwelk in beide akten had behooren te zijn MATTIAS VAN HERMELEN en GODEFRIDA GRANDJAN.

   

  Overwegende dat de Verzoekster belang heeft bij de verbetering der twee gezegde akten alvorens door haar een huwelijk wordt aangegaan.

  Gezien artikelen 70 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en artikelen 829 en 872 van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering.

  Voorbehouden de regten van derden welke hierbij niet zijn opgeroepen.

  Beveelt de verbetering in de Geboorte Registers over den jare 1800 vijf en veertig en in de Overlijdens-Registers over het jaar 1800 zeven en veertig, beide der gemeente Montfoort, van de bovenaangehaalde Geboorte-acte van de Verzoekster en van de Overlijdens-acte van haren Vader en wel in dier voege, dat daaruit komt te blijken:

   

  Dat de voornamen en namen van der Verzoeksters ouders zijn MATTHIAS VAN HERMELEN en GODEFRIDA GRANDJAN en niet, zooals abusievelijk in eerstgenoemde akte staat MATTHIJS VAN HARMELEN en GODEFRIDA GRAND-JEAN, of gelijk in de laatst-genoemde akte voorkomt MATTHIJS VAN HARMELEN  en GRADA GRANDJAN.

  Beveelt voorts dat van gezegde akten geen afschriften of uittreksels in het vervolg worden afgegeven dan in voege vermeld verbeterd.

   

  Beveelt eindelijk, dat ten gevolge van het feit het door den Burgemeester der gemeente Montfoort op den een en twintigsten October 1800 zeventig aan de verzoekster afgegeven Certificaat, haar onvermogen is gebleken, de expeditie van deze beschikking kosteloos en zonder betaling van zegel en registratieregten zal worden afgegeven.

   

  Gedaan en Gewezen te Utrecht op de teregtzitting der Civiele Kamer van Vrijdag den dertigsten December 1800 zeventig, bij de Heeren en Mr. Wichers, President, Bergerman Hengst en van Walre, Regters, in tegenwoordigheid van den Griffier.

   

  (Get.) A.W.Wichers

  (Get.) E.I. van Eeden, Griffier.

   

   

   

  Voor Expeditie Conform

  (E.I. van Eeden)

  Griffier

   

   

   
  14-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generatie IV t/m IV-1.2.5.3

  IV  Coenraad van Harmelen

   

  Geboren         

  Montfoort 11 september 1838, als zoon van Matthias van Harmelen, 43 jaar, bouwman, en Godefrida Grandjan, 30 jaar, zonder beroep, zijn echtgenote, beiden woonachtig alhier.

  (Bron: Geboorteregister Montfoort 1838, RA-Utrecht)

   

  Trouwt           

  Montfoort 23 mei 1867: Coenraad van Harmelen, 28 jaar, timmerman, geboren en wonende alhier, zoon van Matthias van Harmelen, 72 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, en Godefrida Grandjan, 59 jaar, zonder beroep, geboren te Horssen en wonende te Montfoort en Anna Maria van Wijngaarden, 21 jaar, dienster, geboren en wonende alhier, dochter van Bernardus van Wijngaarden, 43 jaar, stadswerkman, geboren en wonende alhier, en Gerdiena van Eck, 44 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier.

  Getuigen:       

  . Johannes Ram, 60 jaar, werkman

  . Hermanus Winsing, 60 jaar, kleermaker

  . Dirk Denekamp, 54 jaar, arbeider

  . Gerrit van Wijngaarden, 34 jaar, kleermaker,

  allen woonachtig te Montfoort.

  (Bron: Huwelijksregister Montfoort 1867, akte nr. 4, RA-Utrecht)

   

  Overleden      

  Montfoort 10 september 1922 te 02.00 uur. Aangevers: Marinus van Harmelen, 42 jaar, koster en Cornelis van Wijngaarden, 46 jaar, schoenmaker, beiden woonachtig alhier.

  (Bron: Overlijdensregister Montfoort 1922, RA-Utrecht)   

   

  Biografische gegevens

  Coenraad behoorde tot de lichting 1857 van de Nationale Militie en trok bij de loting lotnummer 30. Hij is evenwel niet onder de wapenen geroepen.

   

  Coenraad gaf meestal als beroep timmerman op, doch bij de geboorte van zijn kinderen in 1875, 1877, 1880 en 1882 liet hij timmermansknecht in de desbetreffende geboorteakten opnemen.

   

  Anna, die op 16 januari 1846 is geboren als Anna Maria van Eck, werd bij het huwelijk van haar ouders op 16 november 1849 door Bernardus van Wijngaarden als zijn eigen dochter erkend. Haar vader was toen 22 jaar, werkman, terwijl haar toen 23-jarige moeder geen beroep uitoefende; het echtpaar woonde te Montfoort.

  (Bron: Uittreksel Geboorteregister Montfoort 1846/Huwelijksbijlagen  Montfoort 1867, RA-Utrecht)

   

  Anna overleed Montfoort 23 mei 1923 te 23.00 uur. Aangevers waren: Marinus van Harmelen, 43 jaar, koster en Cornelis van Wijngaarden, 47 jaar, beiden woonachtig alhier.

  (Bron: Overlijdensregister Montfoort 1923, akte 43, RA-Utrecht)

   

  Anna heeft korte tijd vóór haar huwelijk nog in Woerden gewoond; sedert de huwelijks-datum oefende zij geen beroep meer uit.

   

  Het gezin heeft altijd in Montfoort gewoond; het eerstbekende adres luidt Wijk A, nr. 99, op welk adres (o.a.) Bernard is geboren.

  (Bron: Geboorteregister Montfoort 1871, akte 68; Internet-info van H. de Bruijn)

  Bij de aangifte van de in 1880 t/m 1886 geboren kinderen wordt als adres vermeld Wijk B, nr.99.

  Bij de aangifte van de in 1888 geboren zoon Coenraad luidt het adres Wijk B, nr. 64.

   

  Bij de volkstelling die in de periode 1890 tot 1900 te Montfoort heeft plaatsgevonden, woonde het gezin in wijk B, nr. 228. Bij die gelegenheid werd opgetekend dat alle gezinsleden tot de Rooms-Katholieke kerk behoorden.

   

  Uit dit huwelijk         

  1. Matthijs van Harmelen, roepnaam Thijs

  Geboren: Montfoort 7 februari 1868

  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

   

  Trouwt: Montfoort 15 september 1895 

  Mathijs
  (met één “t”) van Harmelen, oud 27 jaar, timmermansknecht, geboren en wonende te Montfoort, meerderjarige zoon van Coenraad van Harmelen, van beroep timmermansknecht en van Anna Maria van Wijngaarden, zonder beroep, beiden wonende te Montfoort, beide in dit huwelijk verschenen en Adriana van Dijk, oud 23 jaar, zonder beroep, geboren te Willeskop, en wonende te Montfoort, minderjarige dochter van Antonie van Dijk, arbeider, wonende te Willeskop, persoonlijk in dit huwelijk toestemmende en  van wijlen diens echtgenote Margaretha Schoordijk

  (Bron: Huwelijksregister Montfoort 1898, akte nr 4, RA-Utrecht)  Overleden: Bussum 11 juni 1925
  (Bron: e-mail d.d. 20.04.2009 van hr. C.J.M. van Harmelen, Tilburg, waarin hij mededeelt dat hij deze gegevens heeft aangetroffen op het familiegraf op de oude R.K. begraafplaats te Bussum)
   

  Biografische gegevens: Alhoewel de voornaam van Matthijs soms ook wel “Mathijs” luidt, is zulks onjuist.

  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

   

  De huwelijksafkondigingen vonden plaats te Willeskop en Montfoort, op zondag 4 en 11 augustus 1895.

  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1895, 1-10, RA-Utrecht)

   

  Adriana van Dijk werd te Willeskop op 1 mei 1872 geboren.

  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1895, 1-10: Uittreksel Geboorteregister Willeskop 1872; RA-Utrecht)

   

  Tot de huwelijksbijlagen behoort een verklaring van de Burgemeester van Montfoort waaruit blijkt dat

   

  Matthijs van Harmelen, timmermansknecht en Adriana van Dijk, zonder beroep, beiden wonende alhier, wijk B nr 228 en 70, onvermogend zijn tot het betalen der bewijsstukken, welke gevorderd worden bij het aangaan van een huwelijk

  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1895, 1-10, RA-Utrecht)

   

  Matthijs behoorde tot tot de lichting 1888 van de Nationale Militie en trok bij de loting nr. 16; hij werd op 11 mei 1888 ingelijfd en uit hoofde van volbrachte dienst op 10 mei 1895 uit den dienst ontslagen

  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1895, 1-10: Certificaat van de Nationale Militie van de provincie Utrecht; RA-Utrecht)

   

  Matthijs van Harmelen is op 26 augustus 1895 in het Bevolkingsregister van Montfoort uitgeschreven in verband met zijn vertrek naar Bussum. Zijn broers Bernard en Hubertus volgden hem op 12 september 1895. Zijn broer Gerardus Johannes vertrok op 1 april 1899 naar Bussum.

  (Bron: Bevolkingsregister Montfoort 1890-1900; RA-Utrecht)


  De reden van het vertrek van de drie broers is gelegen in het feit dat zij hun Montfoortse werkgever, timmerman/aannemer Lieven Mouissie, volgden toen deze voor langere tijd werkzaamheden in Bussum had te verrichten.

  De firma Mouissie had namelijk de opdracht verworven voor het bouwen van een groot aantal standaardwoningen aan het Oosterpad, Laarderweg, Floralialaan, Cereslaan, Bijlstraat, Hamerstraat en St. Janslaan. Het loonde zelfs de moeite een timmerfabriek voor het maken van ramen en kozijnen in te richten. De eerste fabriek stond tussen de Koopweg en de Bijlstraat, vlak bij het ouderlijk huis van de hieronder genoemde hr. Henk Post. In de jaren dertig van de vorige eeuw is de fabriek door brand verwoest. Daarna werd de fabriek herbouwd tussen de Bijlstraat en de Hamerstraat en werd tevens een drietal modernere woningen gebouwd, waarvan er één door het gezin van Lieven Mouissie zelf werd betrokken.   

  (Bron: mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes alsmede e-mail d.d. 25.10.2005 van hr. Henk Post)

  Lieven Mouissie overleed in 1920, waarna zijn zoon Pieter Isaac Mouissie eigenaar van de fabriek werd. Deze vertrok in 1936 naar Zuid-Afrika teneinde zich daar als aannemer te vestigen en verkocht zijn Bussumse timmerfabriek  aan Hubertus van Harmelen.

  (Bron: e-mail Bob Mouissie d.d. 10.02.2008)

   
  Adriana van Dijk overleed 1 mei 1872 en werd begraven in het familiegraf "van Harmelen" op de oude R.K. beraafplaats te Bussum
  (Bron: e-mail d.d. 20.04.2009 van hr. C.J.M. van Harmelen, Tilburg)


  Margaretha Schoordijk, de schoonmoeder van Mathijs, is op 2 februari 1894 te Willeskop overleden

  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1895, 1-10: Uittreksel Overlijdensregister Willes-kop 1894; RA-Utrecht)

   

  Alle kinderen van Matthijs van Harmelen en Adriana van Dijk zijn in de Hamerstraat 8 te Bussum geboren.

  (Bron: Karel van Harmelen, zoon van Coenraad van Harmelen geb. 1899)

   

  Blijkens de Kieslijst 1919-1920 woonde het echtpaar toen nog steeds aan de Hamerstraat 8.

  (Bron: CBG: Bussum Kieslijst 1919-1920)

   

  Uit dit huwelijk:

  1.1 Margretha van Harmelen

  Geboren: Bussum 2 november 1897

  (Bron: Karel van Harmelen, zoon van Coenraad van Harmelen geb. 1899 alsmede www.ngv.nl/links  "Hilversumse en Gooise families")

  Trouwt: Bussum 25 november 1936 Adrianus Calis, geboren 's Graveland 7 juni 1906, zoon van Martinus Hermanus Calis, geboren 's Graveland 20 februari 1880 en Johanna Jacoba Post, geboren 's Graveland 17 november 1882 
  (Bron: www.ngv.nl/links  "Hilversumse en Gooise families")
  Overleden: Bussum 3 augustus 1985
  (Bron: www.ngv.nl/links  "Hilversumse en Gooise families" alsmede info d.d. 16.04.2010 mw. Alice Langeland-van Harmelen))
  Biografische gegevens: Adrianus Calis overleed Bussum 4 juli 1970. Zijn vader Martinus overleed Bussum 4 juli 1924 en zijn moeder Johanna Bussum 25 augustus 1942
  (Bron: www.ngv.nl/links "Hilversumse en Gooise families") 

  1.2 Coenraad Karel van Harmelen

  Geboren: Bussum 20 februari 1899

  Trouwt: Bussum 24 mei 1922 Lambertha Clasina Gerarda van Arnhem, roepnaam Bep,  geboren  Bussum 30 november 1899, dochter van Lambertus van Arnhem, van beroep fabrieksarbeider en Johanna Brouwer;  de bruidegom en zijn vader waren timmerman

  (Bron: GenLias, Uittreksel Huwelijksregister Bussum, 1922, akte 73 alsmede info d.d. 16.04.2010 mw. Alice Langeland-van Harmelen)

  Overleden: Bussum 7 september 1963
  (Bron: info d.d. 16.04.2010 mw. Alice Langeland-van Harmelen)
  Biografische gegevens: Bep van Arnhem overleed op 2 november 1950 in het Majella-ziekenhuis te Bussum
  (Bron: info d.d. 16.04.2010 mw. Alice Langeland-van Harmelen)
  Uit dit huwelijk:

  1.2.1 Matheus van Harmelen, roepnaam Theo

  Geboren: Bussum 10 maart 1923

  Overleden:
    La Roche-en-Ardenne (België) 28 december 1944
  (Bron: Karel van Harmelen, zoon van Coenraad van Harmelen geb. 1899)


  Biografische gegevens:
  Theo was ongehuwd


  1.2.2 Johanna van Harmelen

  Geboren: Ankeveen 15 september 1924, roepnaam Joke

  (Bron: Karel van Harmelen, zoon van Coenraad van Harmelen geb. 1899)


  Trouwt:
  Naarden januari 1951 Hendricus Eduard Hartong, roepnaam Henk, geboren Naarden 28 augustus 1928, hovenier
  Het kerkelijk huwelijk werd voltrokken Naarden 6 september 1951
  (Bron: info d.d. 16.04.2010 Karel van Harmelen en mw. Alice Langeland-van Harmelen)


  Overleden:
  30 november 2002, op 
   78-jarige leeftijd, echtgenote van H.E. Hartong

  (Bron: Overlijdensaankondiging in Gooi- & Eemlander 02.12.2002; www.hollantsnet.nl)

  Biografische gegevens: Henk Hartong is op 20 februari 2010 te Naarden overleden
  (Bron: e-mail d.d. 30.03.2010 van mw. Alice Langeland van Harmelen)

  Uit dit huwelijk:
  1.2.2.1 Rob Hartong
  Geboren: Naarden 22 juni 1952
  1.2.2.2 Ed Hartong
  Geboren: Naarden 10 april 1954
  Overleden: Naarden juni 1991
  1.2.2.3 Yvonne Hartong
  Geboren: Naarden 9 september 1955

  (Bron: info d.d. 16.04.2010 Karel van Harmelen en mw. Alice Langeland-van Harmelen)

  1.2.3 Adriana van Harmelen

  Geboren: Oosterbeek 24 juni 1926

  (Bron: Karel van Harmelen, zoon van Coenraad van Harmelen geb. 1899)

  Trouwt: Den Haag 19 maart 1947 John Merlijn, geboren 16 mei 1924


  Biografische gegevens: Adriana is woonachtig in Australië (2010). John overleed 24 september 1975
  (Bron: info d.d. 16.04.2010 Karel van Harmelen en mw. Alice Langeland-van Harmelen)

  Volkscultuur:
  Adriana is op 24 juni geboren en daarover is het volgende te vermelden:

  Op 24 juni wordt het feest van Sint Jan en de midzomernacht gevierd. De kinderen dragen dan een krans van gras met daarin bloemen gestoken. Bij sommige scholen wordt ook een vuur ontstoken waar de kinderen uit de hoogste klassen overheen springen.

  Van Sint Jan wordt, net als bij Maria, de geboortedag herdacht en niet het sterven. Sint Jan wordt dan ook gezien als het begin van een nieuwe periode in het jaar. Ook de natuur verandert. Met Sint Jan draait het blad zich om zo luidt het gezegde. Sint Jan markeert een overgangsperiode.

  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)


  1.2.4 Lambertha van Harmelen

  Geboren:  Oosterbeek 3 december 1927, roepnaam Bep

  (Bron: Karel van Harmelen, zoon van Coenraad van Harmelen geb. 1899)


  Trouwt: Bussum ca 1953 Jan van der Velde, geboren Bussum 9 maart 1928

  Overleden: Australië 23 juli 2009
  (Bron: email d.d. 25.07.2009 van Alice van Harmelen)

  Biografische gegevens: Jan van der Velde overleed Australië 6 april 2000
  (Bron: info d.d. 16.04.2010 Karel van Harmelen en mw. Alice Langeland-van Harmelen)

  Uit dit huwelijk:
  1.2.4.1 Theo van der Velde
  Geboren: ca 1953
  1.2.4.2 Ronald van der Velde
  Geboren: ca 1958
  Overleden: ca 1960
  1.2.4.3 Michel van der Velde
  Geboren: 15 maart 1960
  (Bron: info d.d. 16.04.2010 Karel van Harmelen en mw. Alice Langeland-van Harmelen)


  1.2.5 Karel Coenraad van Harmelen

  Geboren: Bussum 30 september 1930


  Trouwt:
  Naarden 24 september 1957 met Alida Elisabeth Helena de Groot (roepnaam Alie), geboren Naarden 6 maart 1934


  Biografische gegevens:
  Karel Coenraad van Harmelen was als uitvoerder resp. opzichter bij een bouwbedrijf werkzaam; zijn echtgenote oefende geen beroep uit.

  (Bron: info d.d. 16.04.2010 Karel van Harmelen en mw. Alice Langeland-van Harmelen)


  Uit dit huwelijk:

  1.2.5.1 Mattheus Lambertus van Harmelen

  Geboren: Naarden 12 juni 1958

  Trouwt: Hilversum 14 augustus 1981 met Anneke van Basten, geboren 25 april 1959

  Biografische gegevens: Mattheus Lambertus (roepnaam Thijs) is consultant bij een IT-bedrijf (Informatie Technologie)
  Uit dit huwelijk:

  1.2.5.1.1 Gegevens niet vrij voor publicatie
  1.2.5.1.2 Fabian van Harmelen, geboren Huizen 16 mei 1985

  1.2.5.1.3 Jasmijn van Harmelen, geboren Naarden 13 april 1988

  (Bron: Mattheus Lambertus van Harmelen, kleinzoon van Coenraad van Harmelen geb. 1899 alsmede mw. Alice Langeland-van Harmelen)

   

  1.2.5.2 Op verzoek niet gepubliceerd
   

  1.2.5.3 Alida Elisabeth van Harmelen (roepnaam Alice)

  Geboren: Naarden 29 februari 1972

  (Bron: Mattheus Lambertus van Harmelen, kleinzoon van Coenraad van Harmelen geb. 1899)

  Trouwt: Appingedam 18 mei 2007 met Hindericus Nicolaas Langeland, roepnaam Erik, geboren Bedum 9 juni 1972, ingenieur, werkzaam als projectcontroller bij een electriciteitsbedrijf. De kerkelijke inzegening vond plaats in de Heilige Mariakerk te Bussum op 9 juni 2007
  Biografische gegevens: Alice is boekhoudkundig medewerkster.
  Bij zijn huwelijk heeft Erik officieel de naam "van Harmelen" aangenomen en beide echtelieden worden dus Langeland-van Harmelen genoemd
  (Bron: email d.d. 04.08.2009 van Alice Langeland-van Harmelen)
  Volkscultuur: Alice is op 29 februari geboren en daarover is het volgende te vermelden:

  In sommige landen viert men op 29 februari schrikkeldag. De Schotten vieren schrikkeldag vanaf de veertiende eeuw als feestdag. Op deze dag, eens in de vier jaar, mogen vrouwen ongebonden mannen vragen zich met hen te verloven. Als deze mannen dat niet willen, moeten ze een bruidsschat betalen. Vanuit Schotland heeft dit gebruik zich ook wel naar andere Europese landen verbreid.

  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

   

   

  12-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (16)
  09-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties IV-1.3 t/m IV-3.2.3.2.2

  1.3 Anthonie van Harmelen

  Geboren: Bussum 5 september 1901, roepnaam Antoon


  Trouwt: Johanna Bastiana de Bruijn, geboren Bussum 14 maart 1905 

  Overleden:
  11 oktober
  1965


  Biografische gegevens: Antoon was tegelzetter. Johanna Bastiana de Bruijn overleed Bussum 25 februari 1988
  (Bron: info d.d. 16.04.2010 Karel van Harmelen en mw. Alice Langeland-van Harmelen)
   

  1.4 Adriana G. van Harmelen

  Geboren: Bussum 7 mei 1903


  Overleden:
  8 januari 1925

  (Bron: info d.d. 16.04.2010 Karel van Harmelen en mw. Alice Langeland-van Harmelen)
   

  1.5 Matheus van Harmelen

  Geboren: Bussum 20 september 1905, roepnaam Theo


  Overleden: Bussum 1 januari
  1930

  (Bron: e-mail d.d. 20.04.2009 van hr. C.J.M. van Harmelen, Tilburg waarin hij mededeelt dat hij deze gegevens heeft aangetroffen op het familiegraf op de oude R.K. begraafplaats te Bussum; de jaartallen 1905 en 1930 waren reeds eerder medegedeeld door de hierboven genoemde Karel van Harmelen)

  Biografische gegevens: Theo was loodgieter
  (Bron: info d.d. 16.04.2010 Karel van Harmelen en mw. Alice Langeland-van Harmelen)

  1.6 Anna van Harmelen

  Geboren: Bussum 27 februari 1908

  Trouwt: Johannes Petrus van Blaricum
  Overleden:
  De Bilt 1 oktober 1938, Anna Maria van Harmelen, oud 30 jaar, dochter van Mathijs van Harmelen en Adriana van Dijk, echtgenoot van Johannes Petrus van Blaricum

  Anna is begraven in het familiegraf op de oude R.K. begraafplaats te Bussum
  (Bron: GenLias Utrechts Archief, Overlijdensregister De Bilt 1938, akte nr 101 alsmede e-mail d.d. 20.04.2009 van hr. C.J.M. van Harmelen, Tilburg waarin hij tevens de geboortedatum van Anna heeft medegedeeld)


  Biografische gegevens: Het echtpaar was woonachtig te Wassenaar

  (Bron: GenLias Utrechts Archief, Overlijdensregister De Bilt 1938, akte nr 101)

  In GenLias is geen uittrekel uit een Huwelijksregister aangetroffen

   

  1.7 Jacoba Hendrika van Harmelen

  Geboren: Bussum 23 januari 1910


  Trouwt: Cornelis Th. A. de Gooyer, geboren Naarden 3 december 1911

  Overleden: Naarden 11 mei
  1984


  Biografische gegevens: Cornelis was timmerman. Hij overleed Naarden 20.07.1989. Het ehtpaar bleef kinderloos
  (Bron: info d.d. 16.04.2010 Karel van Harmelen en mw. Alice Langeland-van Harmelen)
   

  1.8 Gerdina Johanna van Harmelen, roepnaam Diena

  Geboren: Bussum 19 maart 1915


  Trouwt: Hermanus Roest, geboren 19 juli 1917

  Overleden: 1 augustus 1988


  Biografische gegevens:  Hermanus overleed op 11 februari 1995; het echtpaar is begraven op de begraafplaats te Laren (N.H.)
  (Bron: e-mail d.d. 19.05.2010 mw. Alice Langeland-van Harmelen)
   

  1.9 Gerard van Harmelen

  Geboren: Bussum 1917


  Overleden: Bussum
  1980

  Biografische gegevens: Gerard was metselaar. Hij was ongehuwd

  (Bron: info d.d. 16.04.2010 Karel van Harmelen en mw. Alice Langeland-van Harmelen)
   

  2. Gerdina Johanna van Harmelen

  Geboren: Montfoort 17 februari 1870

  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

   

  Overleden: Montfoort 7 februari 1871 te 05.00 uur, in wijk B, nr. 99.

  De aangifte werd gedaan door haar vader Coenraad van Harmelen, timmermansknecht en haar grootvader Bernardus van Wijngaarden, stadswerkman, beiden wonende te Montfoort.

  (Bron: Overlijdensregister Montfoort 1871, akte nr. 16; RA-Utrecht)

   

   3. Bernard van Harmelen, roepnaam Nard

  Geboren: Montfoort 22 december 1871

  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht alsmede Arch-W.: Kopie Bewijs van geboorte-inschrijving Montfoort, Register 1, folio 9, nummer 68)

   

  Trouwt: Montfoort 30 januari 1896

   

  Bernard van Harmelen, oud 24 jaar, timmerman, geboren te Montfoort en wonende te Bussum, meerderjarige zoon van de echtelieden Coenraad van Harmelen, timmerman en Anna Maria van Wijngaarden, zonder beroep, beiden te Montfoort woonachtig en persoonlijk in dit huwelijk instemmende en Johanna Boere, oud 23 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Montfoort, meerderjarige dochter van Gerrit Boere en diens weduwe Catharina Sluis, van beroep winkelierster, wonende te Montfoort, persoonlijk in dit huwelijk instemmende

  (Bron: Huwelijksregister Montfoort 1896, akte nr 1, RA-Utrecht, waarvan een fotokopie in Arch-W. is opgenomen)

   

  Biografische gegevens: Johanna Boere werd op 10 januari 1873 te Montfoort geboren.

  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1895 (10) – 1896 (6): Uittreksel Geboorteregister Montfoort 1873; RA-Utrecht)


  Gerrit Boere, de schoonvader van Bernard, overleed op 19 december 1889 te Montfoort

  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1895 (10) – 1896 (6): Uittreksel Overlijdensregister Montfoort 1889; RA-Utrecht)

   

  De huwelijksafkondigingen vonden te Montfoort plaats op zondag 19 en 26 februari 1896:

   …dat in deze gemeente overeenkomstig de wetten plaatsgehad en zonder stuiting zijn afgelopen, de afkondigingen van het voorgenomen huwelijk tusschen Bernard van Harmelen en Johanna Boere

  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1895 (10) – 1896 (6); RA-Utrecht)

   

  Bernard behoorde tot de lichting 1891 van de Nationale Militie en kreeg bij de loting nr. 10 toegewezen.  Hij is wegens broederdienst vrijgesteld.

  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1895 (10) – 1896 (6): Certificaat Nationale Militie van de provincie Utrecht; RA-Utrecht)

   

  De oudste broer van Bernard -Matthijs van Harmelen- is op 26 augustus 1895 in het Bevolkingsregister van Montfoort uitgeschreven in verband met zijn vertrek naar Bussum. Bernard en zijn jongere broer Hubertus volgden hem op 12 september 1895. Hun jongere broer Gerardus Johannes vertrok op 1 april 1899 eveneens naar Bussum.

  (Bron: Bevolkingsregister Montfoort 1890-1900; RA-Utrecht)

  De reden van het vertrek van de drie broers is reeds genoemd bij Matthijs van Harmelen (zie IV-1)

   

  Blijkens de Kieslijst 1919-1920 woonde Bernard aan de Laarderweg 35, Bussum

   

  Uit dit huwelijk:

  3.1 Gerard Coenraad van Harmelen

  Geboren: Bussum 29 maart 1897

  (Bron: Arch-W: fotokopie trouwboekje van zijn ouders)


  Trouwt:
  Johanna de Bruijn


  Overleden:
  Bussum 2 juli 1974


  Biografische gegevens:
  Het echtpaar woonde aan het Oosterpad 14 te Bussum.

  Het beroep van Gerardus was aannemer.


  Uit dit huwelijk:

  Het huwelijk van Gerardus en Johanna bleef kinderloos.

  (Bron: Jan Th. Janssen, Voorburg)

   

  3.2 Coenraad Matthijs van Harmelen (roepnaam Coen)

  Geboren: Bussum 14 oktober 1898

  (Bron: Arch-W: fotokopie trouwboekje van zijn ouders)


  Trouwt:
  Bussum 19 oktober 1921 Catharina Wilhelmina Martina Droog (roepnaam Cato), geboren Haastrecht 21 oktober 1900, dochter van Wilhelmus Martinus Droog, van beroep bleeker en Albarta Maria Staatsen; de vader van de bruidegom was timmerman

  (Bron: Arch-W: fotokopie trouwboekje alsmede GenLias Noord-Holland 1921, toegangsnummer 385, inventarisnummer 28, huwelijksakte 117)


  Overleden:
  Bussum 10 mei 1966

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)


  Biografische gegevens:
   Coen oefende het beroep van kleermaker uit. Daarnaast was hij een veelzijdig artist, die onder de naam Mr. Johnnie optrad als humorist, conferencier, zanger, goochelaar, buikspreker, sneltekenaar en geheugenkunstenaar. Hij was in 1959 prijswinnaar op een Internationaal Goochelconcours en had toen reeds 35 jaar ervaring in het artiestenvak opgedaan. In het Arch-W bevindt zich een foto van deze veelzijdige man die zich ook wel Het toverende Gooise Boertje en Prof. Rolandini noemde. Bovendien bevat dit archief enige reclamefolders met vele  dankbetuigingen die hij mocht ontvangen.

  (Bron: de foto en het beeldmateriaal is mij ter beschikking gesteld door zijn zoon Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

   

  Cato overleed Bussum 12 februari 1991

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)


  Uit dit huwelijk:

  3.2.1 Johanna Albarta Catherina van Harmelen (roepnaam Annie)

  Geboren: Bussum 10 april 1923

  (Bron: Arch-W: fotokopie trouwboekje ouders)


  Trouwt:
  Bussum 30 oktober 1944 Ben van Paridon, geboren Bussum 8 oktober 1920

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)


  Biografische gegevens:
  Ben van Paridon overleed Enschede 18 juli 2000

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)


  Uit dit huwelijk:

  3.2.1.1 Rudolf Pieter Coenraad van Paridon

  Geboren: Enschede 3 april 1945

  Trouwt: 23 mei 1969 Maria-Wilhelmina Egberink, geboren Enschede 12 april 1947

  Uit dit huwelijk:

  3.2.1.1.1 Karina van Paridon

  Geboren: 30 augustus 1970

  Trouwt: 20 maart 1999 Jeroen Olminkhof

  Uit dit huwelijk:

  3.2.1.1.1.1 Isa Olminkhof

  Geboren: 22 juli 2000

  3.2.1.1.1.2 Anne Olminkhof

  Geboren: 11 december 2001

  (Bron: E-mail d.d. 24 maart 2004 van J.B.M. van Paridon)

  3.2.1.1.1.3 Maud Olminkhof

  Geboren: 24 augustus 2004

  (Bron: E-mail 15.12.2006 van Karina van Paridon)

  3.2.1.1.2 Frank van Paridon

  Geboren: 1 oktober 1972

  Trouwt: 2 juni 2001 Ulrike Rouwenhorst

  Uit dit huwelijk:

  3.2.1.1.2.1 Lara van Paridon

  Geboren: 22 juni 2002

  3.2.1.1.2.2 Eli van Paridon

  Geboren: 2 oktober 2003

  (Bron: E-mail d.d. 24 maart 2004 van J.B.M. van Paridon)

   

  3.2.1.2 Johannes Bernardus Maria van Paridon

  Geboren: Enschede 24 november 1946

  Trouwt: 20 december 1972 Gerharda Maria Borghuis, geboren Haaksbergen 28 juli 1950

  Uit dit huwelijk:

  3.2.1.2.1 Alice van Paridon

  Geboren: Hengelo 12 juli 1979

  3.2.1.2.2 Lianne van Paridon

  Geboren: Hengelo 19 maart 1981

  (Bron: E-mail d.d. 24 maart 2004 van J.B.M. van Paridon)

   

  3.2.1.3 Maria Catharina Margot van Paridon (roepnaam Marion)

  Geboren: Enschede 17 mei 1952

  Trouwt: J. van der Kamp

  Biografische gegevens: Het huwelijk is door scheiding ontbonden

  Uit dit huwelijk:

  3.2.1.3.1 Marloes van der Kamp

  Geboren: 5 april 1974

  Trouwt: 4 oktober 2000 Dennis Gellekink, geboren 13 december 1973

  Uit dit huwelijk:

  3.2.1.3.1.1 Femke Gellekink

  Geboren: Enschede 28 juli 2002

  3.2.1.3.1.2 Thijs Gellekink

  Geboren: 6 december 2006

  (Bron: mw. Lilian van der Kamp)

  3.2.1.3.2 Lilian van der Kamp

  Geboren: 5 juli 1977

  3.2.1.3.3 Liesbeth van der Kamp

  Geboren: 19 maart 1979

  (Bron: E-mails d.d. 24 maart 2004 en 21 april 2004 van J.B.M. van Paridon)


  3.2.2
  Albarta Maria Antonia van Harmelen (roepnaam Bep)
  Geboren: Bussum 21 oktober 1924

  (Bron: Arch-W: fotokopie trouwboekje ouders)


  Trouwt:
  Bussum 29 mei 1946 Coenraad Johannes  Dekker (roepnaam Coen), geboren 23 februari 1919

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)


  Overleden:
  Bussum 22 oktober 2000

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)


  Biografische gegevens:
  Coen Dekker overleed Bussum 31 mei 1999

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)


  Uit dit huwelijk:

  3.2.2.1 Johannes Coenraad Maria Dekker (roepnaam John)

  Geboren: 22 mei 1947

  Trouwt 1): 21 november 1969 Anna Maria Louise Kuypers (roepnaam Anneke), geboren 26 mei 1948

  Trouwt 2): 21 september 1984 Willy Ria Londema

  Trouwt 3): 17 juli 2002 Agatha Derina van de Pal (roepnaam Regina)

  (Bron: E-mail d.d. 13 april 2004 van Anneke en Ad Dekker)

   

  3.2.2.2 Cornelis Adrianus Dekker (roepnaam Ad)

  Geboren: 9 januari 1949

  Trouwt: 23 mei 1973 Anna Christina Roelofs (roepnaam Anneke), geboren 23 mei 1952

  (Bron: E-mail d.d. 1 april 2004 van mw. Merel van Dorrestein)

   

  3.2.2.3 Cornelia Catharina Johanna Maria Dekker (roepnaam Elly)

  Geboren: 12 september 1950

  Trouwt: 17 december 1971 Hendrik Nordt (roepnaam Henk), geboren 3 juli 1949

  (Bron: E-mail d.d. 1 april 2004 van mw. Merel van Dorrestein)

   

  3.2.2.4 Frederik Sylvester Wilhelmus Dekker (roepnaam Fred)

  Geboren: 3 februari 1956

  Trouwt: 30 juni 1980 Wilma Andrea Gillissen, geboren 1 november 1960

  (Bron: E-mail d.d. 1 april 2004 van mw. Merel van Dorrestein)

   

  3.2.2.5 Irene Carolina Maria Dekker

  Geboren : 1 november 1960

  Trouwt: 2 juni 1978 Jan Hendrik Versteegh, geboren 4 juni 1951

  Biografische gegevens: Het huwelijk is door scheiding ontbonden

  (Bron: E-mail d.d. 1 april 2004 van mw. Merel van Dorrestein)

  Volkscultuur: Irene is op 1 november geboren en daarover is het volgende te vermelden:

  Op 1 november wordt in de christelijke kerk –sinds de negende eeuw- Allerheiligen gevierd. 

  Het was de bedoeling dat in de herfst van het kerkelijke jaar de heiligen, die geen eigen plek op de kerkelijke kalender hadden, op een dag aanbeden werden. Het feest heeft waarschijnlijk zijn voorganger in de collectieve martelaarsfeesten. In het begin van de zevende eeuw werd het jaarlijkse feest voor alle martelaren gevierd op 13 mei. In de achtste eeuw veranderde Paus Gregorius III de feestdag voor alle martelaren in een feestdag voor alle heiligen. In 844  verplaatste paus Gregorius IV de dag naar 1 november.

  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

   

  3.2.3 Bernard Wilhelmus Gerard van Harmelen (roepnaam Ben)

  Geboren: Bussum 22 maart 1927

  (Bron: Arch-W: fotokopie trouwboekje ouders)


  Trouwt:
  Bussum 13 juni 1951 Lucy Wilhelmina Maria van Beek, geboren Naarden 28 december 1926, dochter van Albertus van Beek en Johanna Maria Eijpe

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)


  Biografische gegevens:
  Lucie overleed op 12 juli 2010 in het ziekenhuis 'Het Spittaal" te Zutphen en werd op 17 juli d.a.v. te Dieren gecremeerd.

  (Bron: e-mail d.d. 18.10.2010 van Eric van Harmelen, Roermond)

  Ben heeft genealogische gegevens inzake zijn familieleden beschikbaar gesteld, waaronder gegevens die nog niet uit openbare bronnen beschikbaar zijn.

  Ben is een gepensioneerd filiaalbeheerder; Lucy oefende geen beroep uit.

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)


  Uit dit huwelijk:

  3.2.3.1 Eric Coenraad Albertus van Harmelen

  Geboren:  Zutphen 16 oktober 1956

  Trouwt 1): 5 april 1983 Catharina Jacoba Hulleman (roepnaam Karin), geboren Zutphen 13 april 1962, horecamedewerkster

  Het huwelijk is door scheiding ontbonden 3 december 2001

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

  Trouwt 2): Roermond 20 juni 2007 Ewa Maria Suchenia, geboren Gdynia (Polen) 22 september 1970, van beroep lerares Pools 
  (Bron: e-mail d.d. 06.01.2008 van Eric C.A. van Harmelen)

  Biografische gegevens: Eric is technisch medewerker met betrekking tot de inrichting van het landelijk gebied van Nederland.
  De familienaam van Ewa Suchenia is afgeleid van het Poolse woord "suchy", wat droog betekent; de grootmoeder van Eric was Catharina Droog
  , een opvallende gelijkenis 
  (Bron: e-mail d.d. 06.01.2008 van Eric C.A. van Harmelen)

  Uit het eerste huwelijk:

  3.2.3.1.1 Sandra Hendrika Luciënne van Harmelen

  Geboren: Roermond 1 februari 1984

  Biografische gegevens: Sandra volgde een managementopleiding en is (2008) werkzaam als bedrijfsleidster

  (Bron: e-mail d.d. 06.01.2008 van Eric C.A. van Harmelen)
  3.2.3.1.2 Kevin Bernard Christiaan van Harmelen

  Geboren: Roermond 29 januari 1987

  Biografische gegevens: Kevin volgde een opleiding tot kok en is thans (2008) als zodanig werkzaam 

  (Bron: e-mail d.d. 06.01.2008 van Eric C.A. van Harmelen)
  3.2.3.2 Otto Bernard van Harmelen

  Geboren: Zutphen 1 april 1960

  Trouwt: Zutphen 6 juni 1986 Judith Elisabeth van Trommel, geboren Rotterdam 8 maart 1964

  Biografische gegevens: Otto en Judith  zijn beide Manager

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

  Volkscultuur: Otto Bernard van Harmelen is op 1 april geboren en daarover is het volgende te vermelden:

  Een 1-aprilgrap is een soort ontgroeningsritueel. Nieuwkomers, nieuwe werknemers of kinderen worden het slachtoffer van de grappen. Deze aprilgrappen komen veel voor als er sprake is van duidelijke hiërarchische verschillen zoals in het leger, ziekenhuis en in de bouw. 

  Vaak wordt iemand op pad gestuurd om iets te halen dat niet bestaat. Zeekadetten worden op pad gestuurd om een metertje waterlijn te halen en een gymleraar laat leerlingen zoeken naar het tennisballenpompje.

  De sociale status van de slachtoffers speelt geen grote rol. Ook nieuwelingen in de advocatuur worden het slachtoffer van een 1-aprilgrap. Advocaten worden op weg gestuurd om de beslaghamer of beslagtang te halen om beslag te kunnen leggen op iemands bezittingen. 

  Op 1 april 1962 spoelde op het strand van Zandvoort een beeld van het Paaseiland aan. Het werd een van de bekendste 1-aprilgrappen in Nederland. De Haarlemse kunstenaar Edo van Tetterode had de stranding samen met de NCRV in scène gezet. Het beeld trok landelijke aandacht. Vele mensen kwamen naar het beeld kijken. 

   

  Geïnspireerd door dit grote succes richtte Van Tetterode het 1-Aprilgenootschap op. Dit genootschap koos elk jaar de beste 1-aprilgrap en beloonde die met een beeldje. Het genootschap bleef een eenmanszaak. Na de dood van kunstenaar Edo van Tetterode in 1996 is het genootschap opgeheven. 

  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

  Uit dit huwelijk:

  3.2.3.2.1 Joris Bastiaan van Harmelen

  Geboren: Amersfoort 23 oktober 1991

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

  3.2.3.2.2 Tobias Maarten van Harmelen

  Geboren: Amersfoort 18 augustus 1993

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

  09-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generatie IV-3.2.4 t/m IV-5

  3.2.4 Wilhelmus Martinus Christiaan van Harmelen (roepnaam Wim)
  Geboren:
  Bussum 16 februari 1933

  (Bron: Arch-W: fotokopie trouwboekje ouders)

  Trouwt: Bussum 11 november 1953 Maria Catharina Bierman (roepnaam Riet), geboren Bussum 22 september 1931, dochter van Petrus Bernardus Antonius Bierman en Richarda Kruyswijk

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

  Overleden: Haaksbergen 13 mei 2007
  (Bron: E-mail d.d. 07.12.2007 van C.P. van Harmelen)
  Biografische gegevens:
  Wim is een gepensioneerd militair van de Koninklijke Luchtmacht; Riet oefende geen beroep uit

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

  Uit dit huwelijk:

  3.2.4.1 Coenraad Petrus van Harmelen (roepnaam Johnnie)

  Geboren: Bussum 7 november 1956

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

  Trouwt: Enschede 27 maart 1981 Hermine Lageveen, geboren Enschede 12 april 1959

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

  Biografische gegevens: Johnnie is werkzaam als Adjudant-onderofficier bij de Koninklijke Luchtmacht

  Uit dit huwelijk:

  3.2.4.1.1: Erwin van Harmelen

  Geboren: Enschede 10 februari 1985

  3.2.4.1.2: Esther van Harmelen

  Geboren: Enschede 11 juni 1991

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

   

  3.2.4.2 Richarda Catharina van Harmelen (roepnaam Richa)

  Geboren: Soesterberg 18.04.1960

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

  Trouwt 1: Haaksbergen 3 juli 1981 Wim J.H. Niemeyer, geboren Pretoria (Zuid-Afrika) 2 mei 1954

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

  Biografische gegevens: het huwelijk werd in oktober 1998 door scheiding ontbonden

  Trouwt 2: Hengelo (O) 7 mei 2003 Hans Koning ter Heege, geboren Delden 7 maart 1958 

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

  Uit het eerste huwelijk:

  3.2.4.2.1 Jan-Willem Niemeyer

  Geboren: Hengelo (O) 10 december 1987

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

  3.2.4.2.2 Rozemarijn Jansje Maria Niemeyer

  Geboren: Hengelo (O) 1 juli 1992

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

   

  Uit het tweede huwelijk:

  Geen kinderen

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)


  3.2.5 Antonia Carolina van Harmelen (roepnaam Tonny)

  Geboren: Bussum 11 januari 1935

  (Bron: Arch-W: fotokopie trouwboekje ouders)

  Trouwt: Bussum 4 juni 1958 Henk van Dorrestein, geboren Bussum 20 juni 1936

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

  Biografische gegevens: Henk overleed Bussum 19 augustus 1985

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

  Uit dit huwelijk:

  3.2.5.1 Ronald Gerardus van Dorrestein (roepnaam Ron)

  Geboren: Bussum 9 september 1960

  Biografische gegevens: Het huwelijk van Ron is door scheiding ontbonden

  (Bron: E-mail d.d. 1 april 2004 van mw. Merel van Dorrestein)

   

  3.2.5.2 Paulus Coenraad van Dorrestein (roepnaam Paul)

  Geboren: Bussum 9 december 1963

  Trouwt: Naarden 11 mei 1990 Willy Snel, geboren Naarden 3 augustus 1965

  (Bron: E-mail d.d. 1 april 2004 van mw. Merel van Dorrestein)

   

  3.2.6 Catharina Wilhelmina Martina van Harmelen (roepnaam Rini)

  Geboren: Bussum 24 november 1938

  (Bron: Arch-W: fotokopie trouwboekje ouders)

  Trouwt: Bussum 9 november 1963 Willem Hooglugt, geboren Amsterdam 25 november 1938

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

  Overleden: Ermelo 22 januari 1989

  Uit dit huwelijk:

  3.2.6.1 Bartholomeus Marcus Hooglugt (Marco)

  Geboren: Bussum 7 juni 1965

  Trouwt: Lierop 18 september 1993 Heidi van Brussel

  Uit dit huwelijk:

  3.2.6.1.1 Sjoerd Hooglugt

  Geboren: 30 juli 1997

  3.2.6.1.2 Daan Hooglugt

  Geboren: 21 mei 2000

  (Bron: E-mail d.d. 24 maart 2004 van Wim Hoogland)

   

  3.2.6.2 Catharina Wilhelmina Hooglugt (Carola)

  Geboren: Ermelo 2 oktober 1967

  (Bron: E-mail d.d. 24 maart 2004 van Wim Hoogland)

   

  3.2.6.3 Hendrika Maria Hooglugt (Mandy)

  Geboren: Ermelo 3 maart 1969

  (Bron: E-mail d.d. 24 maart 2004 van Wim Hoogland)

   

  3.3 Catharina Anna Maria van Harmelen

  Geboren: Bussum 16 mei 1900

  (Bron: Arch-W: fotokopie trouwboekje van haar ouders)

   

  Trouwt: Bussum 8 oktober 1924 Antonius Koteris (roepnaam Antoon), geboren Montfoort 2 januari 1898.

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

   

  Overleden: Bussum 16 november 1968

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

   

  Biografische gegevens: Antoon overleed Bussum 5 februari 1984

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

   

  Uit dit huwelijk:

  Het echtpaar kreeg één zoon en twee dochters.

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

   

  3.4 Anna Gerdina van Harmelen

  Geboren: Bussum 12 februari 1903

   

  Overleden: Bussum 4 februari 1904

  (Bron: Arch-W: fotokopie trouwboekje van haar ouders)

   

  3.5 Anna Maria van Harmelen (tweeling)

  Geboren: Bussum 8 juli 1906

   

  Overleden: Bussum 12 augustus 1906

  (Bron: Arch-W: fotokopie trouwboekje van haar ouders)

   

  3.6 Franciscus Johannes van Harmelen (tweeling)

  Geboren: Bussum 8 juli1906

   

  Overleden: Bussum 8 augustus 1906

  (Bron: Arch-W: fotokopie trouwboekje van haar ouders)

   

  3.7 Carolina Huberta van Harmelen (roepnaam Clien)

  Geboren: Bussum 27 juni 1910

  (Bron: Arch-W: fotokopie trouwboekje van haar ouders)


  Trouwt:
  Bussum 31 januari 1939 Herman Reinerus Joseph van Moorst, geboren Bussum 22 juli 1913

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)


  Overleden:
  Bussum 6 juli 1989


  Biografische gegevens:
  Herman overleed Bussum 16 mei 1975

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)


  Uit
  dit huwelijk:

  Het echtpaar kreeg vier zonen en één dochter

  (Bron: Ben W.G. van Harmelen, Zutphen)

   

  4. Hubertus van Harmelen, volgt V                

  Geboren: Montfoort 10 oktober 1873

  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

   

  5. Gerardus Johannes van Harmelen, roepnaam Gerard

  Geboren: Montfoort 11 november 1875

  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

    

  Trouwt: Montfoort 22 juni 1900

    

  Gerardus Johannes van Harmelen, oud 24 jaar, timmermansknecht, geboren en wonende te Montfoort, doch binnen de laatste zes maanden ook gewoond hebbende te Bussum, meerderjarige zoon van de echtelieden Coenraad van Harmelen, timmermansknecht en Anna Maria van Wijngaarden, zonder beroep, beiden te Montfoort woonachtig en persoonlijk in dit huwelijk toestemmende en Josina Ram, oud 23 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Montfoort, meerderjarige dochter van de echtelieden Gerardus Ram, van beroep koopman en Adriana Petronella Kurver, zonder beroep, beiden mede te Montfoort woonachtig, persoonlijk in dit huwelijk toestemmende

  (Bron: Huwelijksregister Montfoort 1900, akte nr. 6; RA-Utrecht)

  Overleden:
  Montfoort 8 augustus 1923, oud 47 jaar, timmerman, echtgenoot van Josina Ram
  (Bron: Uittreksel GenLIas, Utrechts Archief, Overlijdensregister Montfoort 1923, akte nr 30)


  Biografische gegevens:

  Josina Ram werd te Montfoort geboren op 27 juli 1876.

  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1899 (12) – 1900 (7): Uittreksel Geboorteregister Montfoort 1876;  RA-Utrecht)

   

  De huwelijksafkondigen zijn te Bussum gedaan op 10 en 17 juni 1900.

  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1899 (12) – 1900 (7); RA-Utrecht)

   

  De oudste broer van Gerardus Johannes -Matthijs van Harmelen- is op 26 augustus 1895 in het Bevolkingsregister van Montfoort uitgeschreven in verband met zijn vertrek naar Bussum. Ook Bernard en Hubertus vertrokken naar Bussum op 12 september 1895 en  Gerardus Johannes volgden hen  op 1 april 1899.

  (Bron: Bevolkingsregister Montfoort 1890-1900; RA-Utrecht)

  De reden van het vertrek der drie broers is reeds genoemd bij Matthijs van Harmelen (zie IV-1)

   

  Gerardus Johannes behoorde tot de lichting 1895 en hem werd lotnummer 13 toegewezen.

  Hij werd op 6 maart 1895 ingelijfd bij het 8e Regiment-Infanterie en was bij zijn huwelijk nog dienende, hetgeen uit de volgende  verklaring blijkt:

    

   

                                                   8e Regiment-Infanterie

                                               

                                   Toestemming

                                           tot het aangaan van een huwelijk

    

   

  Op grond der Beschikking van den Minister van oorlog, dd. 25 October 1898, VIIde Afd. No. 74, verleent de Commandeerende-officier van opgemeld Korps, namens den Minister van Oorlog, bij deze toestemming tot het aangaan van een huwelijk, aan den milicien

   

                                         van Harmelen Gerardus Johannes

   

              loteling der lichting van 1895

  uit de gemeente Montfoort, provincie Utrecht.

   

  De verlofganger wordt er aan herinnerd, dat hij door het aangaan van een huwelijk, in geen geval wordt ontheven van het volbrengen der verplichtingen, welke hij krachtens de Militiewet heeft te vervullen, zoodat hij deswege ook niet zal worden vrijgesteld van den werkelijken dienst waartoe hij, voor herhalingsoefeningen of uit anderen hoofde, mocht worden opgeroepen.

   

  Arnhem, den 28e Mei 1900

  De Commandeerende-Officier voormeld;

  De Kolonel

  b.a. De Luitenant-Kolonel

  (handtekening onleesbaar)

   

  NB. De Heer-Burgemeester der gemeente, alwaar het huwelijk voltrokken wordt, wordt beleefd verzocht, van die voltrekking kennis te geven aan de Hoofdadministratie van het Korps, teneinde de vereischte aantekening in het stamboek te kunnen doen.-

           (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1899 (12) – 1900 (7); RA-Utrecht)

  Na het overlijden van Gerardus Johannes van Harmelen in 1923, trad Josina Ram op 3 mei 1929 te Montfoort in het huwelijk met Jacobus Vendrig, geboren te Montfoort, oud 44 jaar, weduwnaar van Alida Vermeulen, zoon van Arie Vendrig en Susanna Magdalena Oostrum
  (Bron: Uittreksel GenLias, Utrechts Archief, Huwelijksregister Montfoort 1929, akte nr 4)

   

  Volkscultuur:

  Gerardus is op 11 november geboren en daarover is het volgende te vermelden:

  Op 11 november wordt het feest van Sint Maarten gevierd.

  Maarten of Martinus werd geboren in Hongarije in de vierde eeuw na Christus. Als soldaat in het Romeinse leger belandde hij in Frankrijk. Volgens zijn biograaf Sulpicius Severus vond voor de poorten van de stad Amiens de beroemde ontmoeting met de bedelaar plaats. Martinus zag de naakte bedelaar, sneed zijn mantel in tweeën en gaf een deel aan de verkleumde man. Later zou de bedelaar in de gedaante van Christus in zijn droom verschijnen. Na deze droom zei Martinus het soldatenleven vaarwel en werd hij de stichter van vele kloosters in Frankrijk. In 372 werd hij benoemd tot bisschop van Tours en in die stad is hij ook gestorven op 11 november 397, de huidige feestdag. In Tours bevindt zich ook het graf van de heilige Martinus. 

   

  Met de kerstening van de lage landen kwam ook de populariteit van de heilige Martinus naar het Noorden. De heilige bleek hier erg populair. Vele kerken kregen Martinus als hun patroonheilige. Een van de belangrijkste en oudste daarvan is de Dom in Utrecht.

   

  Met Sint Maarten gaan vooral kinderen met lichtjes langs de deuren. Ze zingen een lied en ontvangen daarvoor iets lekkers. In de negentiende eeuw gingen ook volwassenen langs de deur. Brandstof en eten waren de opbrengsten van deze bedeltochten. Het was een manier voor arme mensen om door de moeilijke winterperiode te komen. 

  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

   

  06-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties IV-5.1 t/m IV-7

  Uit dit huwelijk:

  5.1 Anna Maria van Harmelen

  Geboren: Montfoort 22 augustus 1901

  (Bron: Geboorteregister Montfoort 1901; RA-Utrecht)

   

  5.2 Adriana Johanna van Harmelen

  Geboren: Montfoort 13 oktober 1902

  (Bron: Geboorteregister Montfoort 1902; RA-Utrecht)


  Overleden:
  Montfoort 20 februari 1904:

   

  Gerardus Johannes van Harmelen, 28 jaar, timmerman en Marinus van Harmelen, 23 jaar, schoenmaker, beiden wonende te Montfoort, hebben aangifte gedaan van het overlijden te Montfoort 20 februari 1904 van de 16 maanden oude dochter van Gerardus Johannes van Harmelen en Josina Ram, genaamd Adriana Johanna van Harmelen

  (Bron: Overlijdensregister 1904, akte nr. 10; RA-Utrecht)

   

  Mede-aangever Marinus van Harmelen  was haar oom. 

   

  5.3 Coenraad van Harmelen

  Aangegeven: Montfoort 5 februari 1904

  (Bron: Tienjarentafel Geboorten Montfoort, akte 7; RA-Utrecht)

  De geboortedatum van Coenraad en de hier genoemde kinderen kan niet vermeld worden omdat de desbetreffende Geboorteregisters nog niet openbaar zijn.

   

  5.4 Adriana Petronella van Harmelen

  Aangegeven: Montfoort 13 juli 1905

  (Bron: Tienjarentafel Geboorten Montfoort, akte 32; RA-Utrecht)


  Overleden:
  Montfoort 19 november 1906:

   

  Gerardus Johannes van Harmelen en Marinus van Harmelen, beiden wonende te Montfoort, hebben aangifte gedaan van het overlijden te Montfoort 19 november 1906 te 10.00 uur van de 16 maanden oude dochter van Gerardus Johannes van Harmelen en Josina Ram, genaamd Adriana Petronella van Harmelen

  (Bron: Overlijdensregister Montfoort 1906, akte nr. 47; RA-Utrecht)

   

  5.5 Gerardus van Harmelen

  Aangegeven: Montfoort 15 oktober 1906

  (Bron: Tienjarentafel Geboorten Montfoort, akte 35; RA-Utrecht)


  Overleden:
  Montfoort 2 februari 1907:

   

  Gerardus Johannes van Harmelen en Marinus van Harmelen, beiden wonende te Montfoort, hebben aangifte gedaan van het overlijden te Montfoort 2 februari 1907  te 12.00 uur van de 3 maanden oude zoon van Gerardus Johannes van Harmelen en Josina Ram, genaamd Gerardus van Harmelen

  (Bron: Overlijdensregister Montfoort 1907, akte nr. 6; RA-Utrecht)

   

  5.6 Coenraad van Harmelen

  Aangegeven: Montfoort 16 maart 1908

  (Bron: Tienjarentafel Geboorten Montfoort, akte 14; RA-Utrecht)

   

  5.7 Karel van Harmelen

  Aangegeven: Montfoort 17 november 1909

  (Bron: Tienjarentafel Geboorten Montfoort, akte 47; RA-Utrecht)


  Overleden:
  Montfoort 28 augustus 1918:

   

  Gerardus Johannes van Harmelen, oud 42 jaar, timmerman en Marinus  van Harmelen, oud 38 jaar, koster, beiden wonende te Montfoort, hebben aangifte gedaan van het overlijden te Montfoort 28 augustus 1918 te 01.30 uur van de 8 jaar  oude zoon  van Gerardus Johannes van Harmelen en Josina Ram, genaamd Karel van Harmelen

  (Bron: Overlijdensregister Montfoort 1918; RA-Utrecht)

   

  Biografische gegevens:

  Het is nagenoeg zeker dat er na 1909 nog meer kinderen zijn geboren doch de desbetreffende Geboorteregisters zijn nog niet openbaar en ook de Tienjarentafels bieden geen uitkomst.

  Zo heeft de hr. G.N.M. Aelbers mij met zijn e-mail d.d. 8 augustus 2003 meegedeeld dat dit echtpaar op 19 mei 1912  te Montfoort een dochter heeft gekregen: Johanna Gerardina van Harmelen. Deze dochter trouwde Montfoort 31 januari 1947 met Carel Gerrit Doesburg, geboren Montfoort 13 november 1915, van beroep landbouwer, zoon van Mattheus Doesburg, landbouwer en Catharina Adriana Scholman, zonder beroep.
  Johanna Gerardina van Harmelen overleed 10 februari 1998 en werd begraven op het kerkhof te Montfoort. Haar man, Carel Gerrit Doesburg, overleed 3 juli 1999 en werd eveneens begraven op het kerkhof te Montfoort
  Ik heb deze gegevens (nog) niet geverifieerd

  (Bron: e-mails d.d. 08.08.2003 van g.aelbers@hccnet.nl en 03.07.2009 van
  harm1953@gmail.com)

   

  5.8 Gerdina van Harmelen

  Geboren: (vermoedelijk) Montfoort juni 1914


  Overleden:
  Montfoort 21 mei 1915:

   

  Gerardus Johannes van Harmelen, oud 39 jaar, timmerman en Coenraad van Harmelen, oud 76 jaar, timmerman, beiden wonende te Montfoort, hebben aangifte gedaan van het overlijden te Montfoort 21 mei 1915  te 22.30 uur van de 11 maanden oude dochter  van Gerardus Johannes van Harmelen en Josina Ram, genaamd Gerdina van Harmelen

  (Bron: Overlijdensregister Montfoort 1915; RA-Utrecht)

   

  6. Gerdina van Harmelen 
  Geboren: Montfoort 13 juli 1877

  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

   

  Trouwt: Montfoort 25 juni 1902: Gerdina van Harmelen, 24 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Montfoort, meerderjarige dochter van Coenraad van Harmelen, timmerman, en diens echtgenote Anna Maria van Wijngaarden, zonder beroep, beiden mede wonende te Montfoort en persoonlijk in dit huwelijk toestemmende,  met Frans Boere, geboren Montfoort 12 november 1865, kruidenier, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Gerrit Boere en Catharina Sluis.

  (Bron: Huwelijksregister Montfoort 1902, akte 4; RA-Utrecht)

   

  Overleden: Montfoort omstreeks 1 april 1912.

  (Bron: aangezien het desbetreffende Overlijdensregister nog niet openbaar is, is volstaan met de vermelding van de datum waarop de overlijdensacte is opgemaakt;  Tienjarentafels, Overlijden Montfoort, boek 171; RA-Utrecht)

   

  Biografische gegevens: Nadat Gerdina was overleden heeft de toen 14-jarige Anna Maria van Harmelen (zie VI-a) gedurende enige tijd het huishouden van haar oom verzorgd.

  (Bron: mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes) 

   

  Franciscus Boere is overleden Snelrewaard 11 juni 1923, zoon van Gerardus Boere en Catharina Sluis, weduwnaar van Gerdina van Harmelen

  (Bron: GenLias: Snelrewaard 1923, overlijdensakte 8)

   

  Uit dit huwelijk:

  6.1 Elisabeth Boere

  Geboren: Montfoort, aldaar aangegeven bij de Burgerlijke Stand op 9 januari 1909

   

  6.2 Louis Boere

  Geboren: Montfoort, aldaar aangegeven bij de Burgerlijke Stand op 7 juli 1910

   

  6.3 Antonia Boere

  Geboren: Montfoort, aldaar aangegeven bij de Burgerlijke Stand op 10 augustus 1911

  (Bron: aangezien de desbetreffende Geboorteregisters nog niet openbaar zijn, is volstaan met de vermelding van de datum waarop de geboorte-acte is opgemaakt;  Tienjarentafels, Geboorten Montfoort; RA-Utrecht)

   

  7. Marinus van Harmelen (roepnaam Rinus)
  Geboren:
  Montfoort 19 april 1880

  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

   

  Trouwt: Montfoort 13 februari 1908

   

  Marinus van Harmelen, oud 27 jaar, schoenmaker, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Coenraad van Harmelen, 69 jaar, timmerman en Anna Maria van Wijngaarden, 61 jaar, zonder beroep, beiden wonende alhier en persoonlijk in dit huwelijk instemmende en Wijnanda Vergeer, oud 25 jaar, zonder beroep, geboren te Linschoten, wonende alhier, meerderjarige dochter van Gijsbertus Vergeer, 54 jaar, landbouwer en Johanna Lemmers, 50 jaar, zonder beroep, beiden wonende alhier en persoonlijk in dit huwelijk instemmende

  (Bron: Huwelijksregister Montfoort 1908, akte nr. 3; RA-Utrecht)

   

  Biografische gegevens: Wijnanda Vergeer is te Linschoten geboren op 12 april 1882.

  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1907 (8) – 1908 (6): Uittreksel Geboorteregister Linschoten 1882; RA-Utrecht)

   

  Marinus behoorde tot de lichting 1900 van de Nationale Militie en kreeg lotnummer 8 toegewezen. De Nationale Militie provincie Utrecht verklaarde echter .....dat buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht
  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1907 (8) - 1909 (6): Certificaat Nationale Militie van de provincie Utrecht; RA-Utrecht)

  Marinus is ook barbier en kosten te Montfoort geweest.

  03-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generatie IV-7.1 t/m IV-11.6

  Uit dit huwelijk:
  7.1 Coenraad van Harmelen

  Geboren: Montfoort 21 juli 1912


  Trouwt: Tony Franken, geboren 2 november 1912
  (Bron: e-mail d.d. 20.04.2009 van hr. C.J.M. van Harmelen, Tilburg)

  Overleden: 5 oktober 1987 en begraven op de nieuwe R.K. begraafplaats te Bussum

  (Bron: e-mail d.d. 20.04.2009 van hr. C.J.M. van Harmelen, Tilburg)

  Biografische gegevens: Zijn roepnaam luidde Coen

  (Bron: E-mail d.d. 01.10.2008 van Marinus van Harmelen, Kortenhoef, zoon van Coenraad van Harmelen)

   

  7.2 Johanna Maria van Harmelen

  Geboren: Montfoort 1913


  Overleden:
  1977


  Biografische gegevens:
  Haar roepnaam luidde Jo

  (Bron: E-mail d.d. 01.10.2008 van Marinus van Harmelen, Kortenhoef, zoon van Coenraad van Harmelen)

   

  7.3 Gijsbertus van Harmelen

  Geboren: Montfoort 6 augustus 1915


  Overleden:
  De overlijdensplaats en datum zijn onbekend


  Biografische gegevens:
  Zijn roepnaam luidde Gijs

  (Bron: E-mail d.d. 01.10.2008 van Marinus van Harmelen, Kortenhoef, zoon van Coenraad van Harmelen)

   

  7.4 Anna van Harmelen

  Geboren: Montfoort 9 oktober 1916


  Overleden:
  De overlijdensplaats en datum zijn onbekend

  (Bron: E-mail d.d. 01.10.2008 van Marinus van Harmelen, Kortenhoef, zoon van Coenraad van Harmelen)

   

  7.5 Gerdina Maria van Harmelen

  Geboren: Montfoort ca 1918, dochter van Marinus van Harmelen en Wijnanda Vergeer

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1919, akte nr 29)


  Overleden:
  Montfoort 28 april 1919, oud 1 jaar

  (Bron: Uittreksel GenLias Montfoort, Overlijdensregister 1919, akte nr 29)

   

  7.6 Gerdina van Harmelen

  Geboren: Montfoort 16 december 1919


  Overleden:
  De overlijdensplaats en datum zijn onbekend


  Biografische gegevens:
  Haar roepnaam luidde Dina

  (Bron: E-mail d.d. 01.10.2008 van Marinus van Harmelen, Kortenhoef, zoon van Coenraad van Harmelen)

   

  7.7 Marinus Maria van Harmelen

  Geboren: Montfoort 1 mei 1921


  Overleden:
  7 november 1986


  Biografische gegevens:
  Zijn roepnaam luidde Ries

  (Bron: E-mail d.d. 01.10.2008 van Marinus van Harmelen, Kortenhoef, zoon van Coenraad van Harmelen)

  Ries is begraven op de begraafplaats St. Barbara te Hilversum
   

  7.8 Riet van Harmelen

  Geboren: (vermoedelijk) Montfoort 12 juni 1923

  (Bron: E-mail d.d. 01.10.2008 van Marinus van Harmelen, Kortenhoef, zoon van Coenraad van Harmelen)


  8. Johannes van Harmelen (roepnaam Jan)

  Geboren: Montfoort 7 oktober 1882

  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

   

  Trouwt: Den Haag 1 mei 1907 Johannes van Harmelen, oud 24 jaar, timmerman, geboren te Montfoort, wonende alhier, meerderjarige zoon van Coenraad van Harmelen, timmerman en van Anna Maria van Wijngaarden, zonder beroep, beiden wonende te Montfoort, alhier tegenwoordig en consenteerende en Adriana Sas, geboren Montfoort 26 februari 1874, dienstbode, wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan Sas, overleden en van Johanna van Zandwijk, zonder beroep, wonende te Montfoort

  Getuigen:

  - Franciscus Boere, 41 jaar, kruidenier, wonende te Montfoort

  - Bernardus van Harmelen, 35 jaar, kruidenier,

  - Hubertus van Harmelen, 34 jaar, bouwondernemer, beiden wonende te Bussum, broers van den bruidegom

  - Henricus Sas, 27 jaar, timmerman, wonende alhier, broeder der bruid

  De huwelijksafkondigingen vonden plaats te Den Haag op 21 en 28 april 1907

  Zijne moeder heeft verklaard niet te kunnen schrijven wegens ongeleerdheid. 

  (Bron:  Gemeentearchief Den Haag, Huwelijksregister 1907, akte 653)

   

  Overleden: Den Haag 17 november 1955

  (Bron: Jan Th.Jansen, Voorburg)

   

  Biografische gegevens: Adriana Sas , roepnaam Jaan,  is gedoopt Montfoort 27 februari 1874
  (Bron: Jan Th. Jansen, Voorburg)

  Adriana Sas, overleed Den Haag 5 februari 1945 in de ouderdom van 70 jaren, als echtgenoote van Johannes van Harmelen, dochter van Jan Sas en Johanna van Zandwijk, beiden overleden.

  De aangifte geschiedde door Wilhelmina van der Meer, 40 jaar, zonder beroep.

  (Bron: Gemeentearchief Den Haag, Overlijdensregister 1945, aktenr B 648)

   

  Uit dit huwelijk:

  8.1 Coenraad van Harmelen

  Geboren: Montfoort ca maart 1908


  Overleden:
  Montfoort 29 december 1908 te 03.30 uur.

  Het overlijden werd aangegeven door zijn vader Johannes van Harmelen, 26 jaar, timmerman en Gerardus Johannes van Harmelen, 33 jaar, timmerman, oom van de overledene.

  (Bron: Overlijdensregister Montfoort 1908, akte nr. 38; RA-Utrecht)

   

  8.2  Coenraad van Harmelen

  Geboren: 23 september 1909


  Overleden:
  1922

  (Bron: Jan Th. Janssen, Voorburg)

   

  8.3  Johannes van Harmelen

  Geboren: 5 maart 1911


  Overleden:
  Zuid-Afrika ca 1976

  (Bron: Jan Th.Jansen, Voorburg)

  8.4 Gerdina Anna Maria van Harmelen

  Geboren: Den Haag 23 april 1912

   

  Trouwt: 20 september 1934 met Lambertus Janssen, geboren Den Haag 6 februari 1907, vertegenwoordiger.

   

  Overleden: Den Haag 28 december 1985.

   

  Biografische gegevens: Lambertus Janssen overleed Den Haag 31 oktober 1981.

   

  Uit dit huwelijk:

  8.4.1 Johannes Theodorus Janssen

  Geboren: Den Haag 29 juni 1935, die enige malen als bron voor genealogische gegevens wordt genoemd. Hij was vertegenwoordiger en rijksambtenaar

  Trouwt:  Wateringen 15 juli 1964 met Antonia Henriette Elisabeth Maria de Groot, geboren Wateringen 23 juni 1939, onderwijzeres en ambtelijk secretaris, dochter van Leonardus Johannes Maria de Groot, bakker en Anna Barbara Helena van Heijningen. Het huwelijk werd in 1989 door scheiding ontbonden.

  (Bron: Jan Th. Janssen, Voorburg alsmede Kwartierstaat Johannes Th. Janssen:

  http://www.tonnydegroot.nl/kwartierstaat_janssen.htm)
  Biografische gegevens:
    J.Th. Janssen -anno 2001 in Voorburg wonende-, is dus een kleinzoon van Johannes van Harmelen en Jeanne van Harmelen-Sas uit Den Haag. Deze Haagse echtelieden waren peter en meter bij de doop van Cornelia Jacoba van Harmelen –geboren Bussum 29 september 1906-, de moeder van de auteur van deze genealogie.

  Mw. A.H.E.M. de Groot wordt in deze genealogie eveneens als bron genoemd.

   

  8.4.2 Adriana Josephina Janssen (roepnaam Jeanne)

  Geboren: Den Haag 8 augustus 1936

  Burgerlijke staat: Zij is gehuwd.         

  (Bron: Jan Th. Janssen, Voorburg)

   

  8.4.3 Theodorus Lambertus Janssen

  Geboren: Den Haag 7 mei 1946

  Burgerlijke staat: Hij is gehuwd.

  (Bron: Jan Th. Janssen, Voorburg)

   

  9. Johannes van Harmelen (roepnaam Hannes)

  Geboren: Montfoort 1 maart 1884

  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

   

  Trouwt: Montfoort 4 mei 1910

   

  Johannes van Harmelen, oud 26 jaar, timmerman, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van de echtelieden Coenraad van Harmelen, timmerman en Anna Maria van Wijngaarden, zonder beroep, beiden wonende alhier, persoonlijk in dit huwelijk instemmende en Johanna Oostendorp, oud 25 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Arie Oostendorp, van beroep koopman en van Elisabeth Weijers, zonder beroep, beiden wonende alhier en persoonlijk in dit huwelijk instemmende

  (Bron: Huwelijksregister Montfoort 1910, akte nr. 5; RA-Utrecht)

   

  Overleden: Bussum 17 april 1953

  (Bron: Kopie persoonskaart Johannes van Harmelen)

   

  Biografische gegevens: Johanna Oostendorp werd te Montfoort geboren op 14 april 1885.

  (Bron: Huwelijksbijlagen 1909 (6) – 1910 (8): Uittreksel Geboorteregister Montfoort 1885; RA-Utrecht)

   

  Zij overleed Bussum 24 januari 1961

  (Bron: Kopie Persoonskaart Johanna Oostendorp)

   

  Johannes behoorde tot de lichting 1904 van de Nationale Militie en kreeg bij de loting nr. 1 toegewezen. Hij werd op 25 maart 1904 ingelijfd en was bij zijn huwelijk nog dienende. In de Huwelijksbijlagen is geen Toestemming tot het aangaan van een huwelijk, af te geven door zijn Commandant,  aangetroffen.

  (Bron: Huwelijksbijlagen 1909 (6) – 1910 (8): Certificaat Nationale Militie van de provincie Utrecht; RA-Utrecht)

   

  Het echtpaar woonde in de Landstraat 69, Bussum

  (Bron: Persoonskaarten van Johannes van Harmelen en Johanna Oostendorp)

   

  Uit dit huwelijk:

  9.1 Johannes Coenraad Adrianus van Harmelen

  Geboren: Utrecht ca 1917

   

  Overleden: Utrecht 16 november 1918, oud 1 jaar

  (Bron: Uittreksel GenLias Utrechts Archief 1918, Overlijdensakte nr 2051)

   

  9.2 Antonia Gerdina van Harmelen

  Geboren: Utrecht 19 februari 1922

  (Bron: Kopie persoonskaart Johannes van Harmelen)


  Overleden: Bussum 10 mei 2004, in de ouderdom van 82 jaar
  (Bron: Overlijdensaankondiging Gooi- en Eemlander 12.05.2004; www.hollantnet.nl)
   

  10. Karel van Harmelen

  Geboren: Montfoort 5 mei 1886

  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

   

  Overleden: Montfoort 26 januari 1895

  (Bron: Bevolkingsregister Montfoort 1890 – 1900; RA-Montfoort)

   

  11. Coenraad van Harmelen  (roepnaam Coen)

  Geboren: Montfoort 5 september 1888

  (Bron: RK-Doopboek Montfoort, nr. 30, RA-Utrecht)

   

  Trouwt: Montfoort 15 juni 1917

   

  Coenraad van Harmelen, oud 28 jaar, timmerman, geboren alhier, wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon van Coenraad van Harmelen, oud 78 jaar, zonder beroep en van Anna Maria van Wijngaarden, oud 71 jaar, zonder beroep, beiden wonende alhier en persoonlijk in dit huwelijk instemmende en Alida Oostendorp, oud 26 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, binnen de laatste zes maanden wonende te Bussum, meerderjarige dochter van Arie Oostendorp, oud 68 jaar, koopman en Elisabeth Weijers, oud 60 jaar, zonder beroep en persoonlijk in dit huwelijk instemmende

  (Bron: Huwelijksregister Montfoort 1917, akte 9; RA-Utrecht)


  Overleden:
  Utrecht 7 september 1929, op 41-jarige leeftijd, echtgenoot van Alida Oostendorp

  (Bron: Uittreksel GenLias Utrechts Archief 1929, Overlijdensakte nr 1459)

   

  Biografische gegevens: Alida Oostendorp is op 9 december 1890 te Montfoort geboren. Zij overleed op 21 november 1964 in sanatorium Zonnestraal te Hilversum en werd op 26 november 1964 begraven op de R.K.-begraafplaats te Utrecht

  (Bronnen: Huwelijksbijlagen Montfoort 1916 (10) – 1917 (3); RA-Utrecht alsmede e-mail Hr. C.J.M. van Harmelen, Tilburg)

   

  Zowel de gemeente Amsterdam als de gemeente Bussum hebben op 12 juni 1917 een verklaring afgegeven inzake de afkondiging van het voorgenomen huwelijk: ...dat de afkondiging alhier behoorlijk is geschied op zaterdag den tweeden dezer en zonder stuiting is verlopen

   

  Het is opvallend dat de afkondiging kennelijk slechts éénmaal heeft plaatsgevonden terwijl dit gewoonlijk tweemaal geschiedt; bovendien is het opvallend dat de afkondiging op een zaterdag heeft plaatsgevonden, want afkondigingen vonden nagenoeg altijd op zondag plaats.

  (Bron: Huwelijksbijlagen Montfoort 1916 (10) – 1917 (3); RA-Utrecht)

   

  Uit dit huwelijk:
  Onderstaande gegevens inzake de kinderen van Coenraad van Harmelen en Alida Oostendorp zijn verstrekt door mw. Alida Marie Everarda (Lidy) Jansen-van Harmelen

  (Bron: E-mail d.d. 24.10.2008 Lidy Jansen-van Harmelen)

   

  11.1 Coenraad Bernardus Adrianus van Harmelen

  Geboren: Amsterdam 22 juli 1918


  Trouwt:
  Leeuwarden 18 december 1950 met Agnes Johanna Langedijk, geboren Leeuwarden 23 september 1919


  Kerkelijk huwelijk:
  20 april 1954


  Overleden:
  Utrecht 26 augustus 1978


  Biografische gegevens: Eerst nhet kerkelijk huwelijk in 1954 verliet Agnes haar geboorteplaats Leeuwarden om zich  te voegen bij haar echtgenoot in Utrecht

  Agnes Johanna Langedijk overleed Utrecht 1 januari 1993


  Uit dit huwelijk:

  11.1.1 Alida Marie Everarda van Harmelen (roepnaam Lidy)

  Geboren: Utrecht 24 februari 1955

  Trouwt: Utrecht 27 mei 1975 met Johannes Hendrikus Jansen, geboren Utrecht 25 oktober 1950

  Biografische gegevens: Het echtpaar heeft geen kinderen

   

  11.1.2 Agnes Catharina Maria van Harmelen

  Geboren: Utrecht 13 juli 1957

  Trouwt: 28 oktober 1976 met Jannes Edward Nijkamp, geboren Utrecht 14 juni 1956

  Uit dit huwelijk:

  11.1.2.1 Geovanni Albert Coenraad Nijkamp

  Geboren: Utrecht 28 november 1990

  11.1.2.2 Elano Jannes Nijkamp

  Geboren: Utrecht 19 juli 1994

   

  11.1.3 Petronella Maria van Harmelen

  Geboren: Utrecht 27 maart 1960

  Trouwt: De Bilt 6 mei 1988 met Theodoor George van der Wijck, geboren Djakarta (Indonesië)

  8 januari 1960

  Uit dit huwelijk:

  11.1.3.1 Melissa Petronella Elisabeth van der Wijck

  Geboren: 1 juli 1991

  11.1.3.2 George Michael Theodoor van der Wijck

  Geboren: 1 september 1995

   

  11.2 Elisabeth Antonia van Harmelen

  Geboren: Utrecht 13 november 1921


  Overleden: Utrecht 21 augustus 1923, op 1-jarige leeftijd

  (Bron: Uittreksel GenLias Utrechts Archief 1923, Overlijdensakte nr 1249)

   

  11.3 Johannes Antonius Maria van Harmelen (roepnaam Joop)

  Geboren: Utrecht 20 juni 1924


  Overleden: Rotterdam, datum onbekend


  Uit zijn huwelijk: Joop heeft 6 kinderen:

  11.3.1 Coen van Harmelen

  11.3.2 Henk van Harmelen

  11.3.3 Lida van Harmelen

  11.3.4 Jos van Harmelen (drieling)

  11.3.5 Hans van Harmelen (drieling)

  11.3.6 Gerry van Harmelen (drieling)

   

  11.4 Adrianus Gijsbertus Maria van Harmelen (roepnaam Adriaan)

  Geboren: Utrecht 20 juni 1924

  (Bron:  E-mail 29-12-2008 van Hr. Coenraad J.M. van Harmelen, Tilburg)


  Trouwt:
  Montfoort 10 februari 1950:

  Adrianus Gijsbertus Maria van Harmelen, oud 25 jaar, kleermaker, geboren te Utrecht, wonende te Montfoort, meerderjarige zoon van Coenraad van Harmelen, overkleden en van Alida Oostendorp, oud  59 jaar, zonder beroep, wonende te Utrecht met Anthonia Jannigje Scheel, oud 29 jaar, dienstbode, geboren en wonende te Montfoort, meerderjarige dochter van Johannes Scheel, oud 65 jaar, zonder beroep en van Anna Maria Wouters, oud 59 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Montfoort. De moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid, allen voor mij tegenwoordig, hebben mij verklaard toestemming tot dit huwelijk te geven.

  Getuigen: Antonius Gerardus Johannes van Harmelen, oud 21 jaar, timmerman, wonende te Utrecht, broeder van de bruidegom en Cornelis Scheel, oud 27 jaar, plaatwerker, wonende te Montfoort, broeder van de bruid

  (Bron: Arch-W: Kopie Huwelijksakte  Montfoort 1950, nr 4)


  Kerkelijk huwelijk: Montfoort 19 april 1951 te 10.00 uur in de parochiekerk H. Johannes de Dooper

  (Bron: E-mail d.d. 31.01.2009 van Hr. Coenraad .J.M. van Harmelen, Tilburg)


  Overleden:
   
  Utrecht 23 februari 1976

  (Bron:  E-mail 29-12-2008 van Hr. Coenraad J.M. van Harmelen, Tilburg)


  Biografische gegevens:
  Anthonia Scheel werd geboren Montfoort 21 juni 1920.

  Na het sluiten van het burgerlijk huwelijk bleven de echtelieden ieder in het ouderlijk huis wonen. Het burgerlijk huwelijk werd aangegaan omdat er anders nauwelijks kans was –vanwege de nog steeds heersende grote na-oorlogse woningschaarste- een huis te kunnen huren. Zodra de gehuwden woonruimte hadden verkregen ging men “echt” trouwen en wel in de parochiekerk.

  Adriaan was van beroep kleermaker doch werkte later als onderhoudsmonteur bij Heins, een bedrijf  in campingartikelen.

  De vader van Antonia Jannigje Scheel overleed16 maart 1969 en haar moeder overleed 16 augustus 1973.

  Na het  overlijden van Adriaan van Harmelen is zijn echtgenote Antonia terug gegaan naar Montfoort en woonde daar tot eind augustus 2007 in de Anthoniushof. Eind december 2008 woonde zij in een verzorgingshuis te Leerdam

  Antonia overleed Leerdam 21 januari 2009 te 14.30 uur. De crematie vond plaats in het crematorium Noorderveld te Nieuwegein op 26 januari d.a.v.. Haar as is bijgezet op de roomskatholieke begraafplaats te Montfoort.

  (Bron: E-mail d.d. 31.01.2009 van Hr. Coenraad .J.M. van Harmelen, Tilburg)


  Uit dit huwelijk:

  11.4.1 Coenraad Johannes Maria van Harmelen (roepnaam Coen)

  Geboren: Utrecht 10 februari 1953

  Trouwt: Tilburg 27 juni 1986, van beroep tekenaarconstructeur piping met Adriana Johanna Teresia Maria Steenland, roepnaam Jeannette, geboren Waddinxveen 11 oktober 1955, van beroep leidster van een peuterspeelzaal.

  Het huwelijk is op 22 september 2003 door scheiding ontbonden.

  Uit dit huwelijk:

  11.4.1.1 Iris Mathilda Antonia van Harmelen

  Geboren: Tilburg 26 september 1988

  11.4.1.2 Sigrid Martha Alida van Harmelen

  Geboren: Tilburg 12 december 1989

  11.4.1.3 Dagmar Marcella Maria van Harmelen

  Geboren: Tilburg 23 juni 1992


  11.4.2 Johannes Coenraad Maria van Harmelen (roepnaam Johan)

  Geboren: Utrecht 18 april 1954

  Trouwt: Johannes, onderhoudstimmerman, trouwt Papendrecht 28 november 1980 met Marcellina Dirkje Josina Fleury, roepnaam Marcella, van beroep kapster, dochter van Karel Fleury, geboren 5 juli 1936 en Seygje Romijn –roepnaam Sonja- geboren 2 februari 1939

  Biografische gegevens:  Johan en Marcella hebben geen kinderen

   

  11.5 Johannes Gerardus Aloysius van Harmelen (roepnaam Jan)

  (Bron:  E-mail 29-12-2008 van Hr. Coenraad J.M. van Harmelen, Tilburg)

  Geboren: Utrecht 19 augustus 1926


  Trouwt: Door Scheel
  , geboren 10 januari 1929


  Overleden:
  Utrecht 2 september 1974


  Biografische gegevens:
  Jan is na W.O.-II als oorlogsvrijwilliger (O.V.W-er) naar het toenmalige Nederlandsch Indië gegaan.  Bij terugkeer in Nederland trouwt hij met Door Scheel,   overleden 7 oktober 1997. Er zijn geen gegevens inzake kinderen van Jan gevonden.

    

  11.6 Antonius Gerardus Johannes van Harmelen

  Geboren: Utrecht 16 januari 1929


  Uit zijn huwelijk: Antonius heeft drie kinderen, die te Utrecht zijn geboren:

  11.6.1 Betty van Harmelen

  11.6.2 Lia van Harmelen

  11.6.3 Wilma van Harmelen


  Biografische gegevens: Wima is in 2005, op 40-jarige leeftijd, overleden

   

   

   

  01-10-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (12 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties V t/m IX
  V        HUBERTUS VAN HARMELEN

  Geboren: Montfoort 10 oktober 1873 te 04.30 uur, als zoon van Coenraad van Harmelen, 35 jaar, timmerman, en Anna Maria van Wijngaarden, 26 jaar, dienster, zijn echtgenote, beiden woonachtig alhier.
  (Bron: Geboorteregister Montfoort 1873, RA-Utrecht; alsmede de persoonskaart van Hubertus van Harmelen)

  Trouwt: Montfoort 11 november 1897: Hubertus van Harmelen (roepnaam Huib), 24 jaar, timmerman, geboren en wonende te Montfoort, zoon van Coenraad van Harmelen, 58 jaar, timmerman, en Anna Maria van Wijngaarden, 51 jaar, zonder beroep, beiden geboren en wonende alhier, met Maria Vermeulen, 24 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Montfoort, dochter van Cornelis Vermeulen, 73 jaar, kapper, geboren te Willeskop en wonende te Montfoort en Cornelia Vreeswijk, 55 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Montfoort.
  Getuigen:
  . Johannes van Wijngaarden, 51 jaar, kleermaker, neef van de bruidegom;
  . Gerardus Baars, 31 jaar, bouwman, neef van de bruid;
  . Louis van Dijk, 39 jaar, koopman;
  . Johannes Versteegh, 38 jaar, broodbakker, allen woonachtig te Montfoort.
  (Bron: Huwelijksregister Montfoort 1897, akte nr. 11, RA-Utrecht; alsmede de persoonskaart van Hubertus van Harmelen)

  Overleden: Bussum 29 november 1959.
  Na het overlijden van Hubertus werd een gezongen H. Mis van Requiem opgedragen op donderdag 3 december d.a.v. te 09.30 uur in de Parochiekerk van St. Jozef aan de Laarderweg te Bussum. Daarna volgde de bijzetting in het familiegraf op het Oude RK-kerkhof te Bussum.
  (Bron: Overlijdensaankondiging, bidprentje en persoonkaart)

  Biografische gegevens: De oudste broer van Hubertus -Matthijs van Harmelen- is op 26 augustus 1895 in het Bevolkingsregister van Montfoort uitgeschreven in verband met zijn vertrek naar Bussum. Bernard en Hubertus volgden hem op 12 september 1895. Hun jongere broer Gerardus Johannes vertrok op 1 april 1899 eveneens naar Bussum.
  (Bron: Bevolkingsregister Montfoort 1890-1900; RA-Utrecht)

  Alhoewel de reden van het vertrek van de drie broers reeds genoemd bij Matthijs van Harmelen (zie IV-1), wordt deze voor de volledigheid hieronder nogmaals vermeld:

  De reden van het vertrek van de drie broers is gelegen in het feit dat zij hun Montfoortse werkgever, timmerman/aannemer Lieven Mouissie, volgden toen deze voor langere tijd werkzaamheden in Bussum had te verrichten.
  De firma Mouissie had namelijk de opdracht verworven voor het bouwen van een groot aantal standaard-woningen aan het Oosterpad, Laarderweg, Floralialaan, Cereslaan, Bijlstraat, Hamerstraat en St. Janslaan. Het loonde zelfs de moeite een timmerfabriek voor het maken van ramen en kozijnen in te richten. De eerste fabriek stond tussen de Koopweg en de Bijlstraat, vlak bij het ouderlijk huis van de hieronder genoemde hr. Henk Post. In de jaren dertig van de vorige eeuw is de fabriek door brand verwoest. Daarna werd de fabriek herbouwd tussen de Bijlstraat en de Hamerstraat en werd tevens een drietal moderne woningen gebouwd, waarvan er één door het gezin van Lieven Mouissie zelf werd betrokken.
  (Bron: mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes, alsmede e-mail d.d. 25.10.2005 van hr. Henk Post) Lieven Mouissie overleed in 1920 en werd als eigenaar opgevolgd door zijn zoon Pieter Isaac Mouissie.

  In 1936 werd de timmerfabriek door eigenaar Pieter Isaac Mouissie (zoon van Lieven) verkocht aan Hubertus van Harmelen, die het, met zijn broer Bernard, voortzette onder de naam Firma Gebroeders van Harmelen, aannemers/timmerlieden te Bussum. Pieter Isaac Mouissie emigreerde naar Zuid-Afrika waar hij eveneens als aannemer heeft gewerkt.
  (Bron: e-mails van hr. Bob Mouissie d.d. 27.01.2006, 10.02.2008 en 08.05.2009)
   
  Na het uittreden van zijn broer ging Huib verder onder de naam Firma van Harmelen. Na de toetreding van Johannes Krijnen (de echtgenoot van zijn jongste dochter) werd het bedrijf voortgezet onder de naam Firma van Harmelen en Krijnen.

  Huib werkte gedurende de eerste jaren van zijn huwelijk als parttimekelner in De Harmonie en Concordia te Bussum en was een verdienstelijk voordrachtskunste-naar.

  In de kap van de watertoren van Bussum werd door de bouwers een houten schild aangebracht. Na het plaatsen van een nieuwe torenkap kreeg dat schild daar wederom een plekje in.

  De tekst luidt:

  Toen wij deze tooren bouwden
  bij zoomer, hitte en winterkoud
  dachte wij sterk vereend van zinne
  wie zal eenmaal zijn sloop beginnen

  B.v.Harmelen )
  H.v.Harmelen ) Montfoort
  J.Korver )
  S.Holles Woudsend Friesland

  30 october 1897

  koud weer

  Maria Vermeulen werd op 12 mei 1872, te 02.30 uur in Montfoort geboren. Haar toen 47-jarige vader was kapper en haar 30-jarige moeder was zonder beroep. Het echtpaar woonde te Montfoort.
  (Bron: Geboorteregister Montfoort 1872, RA-Utrecht)

  Maria Vermeulen heeft enige tijd als dienstbode gewerkt.

  Het echtpaar woonde o.a. aan het Oosterpad 2, daarna Oosterpad 14, vervolgens in de St. Janslaan en Bijlstraat te Bussum doch verhuisde uiteindelijk naar Hamerstraat 88 aldaar, waar niet alleen het woonhuis doch ook de aannemerswerkplaats stond.

  Maria overleed Bussum 8 mei 1939 en werd aldaar begraven op 12 mei 1939 (haar verjaardag) op het RK-Kerkhof.
  (Bron: Overlijdensregister Bussum 1939, RA-Noord Holland)

  Uit dit huwelijk:
  1. Anna Maria van Harmelen, volgt VI-a
  Geboren:
  Bussum 13 augustus 1898
  (Bron: Bussum, Geboorteregister 1898, RA-NH)

  2. Cornelis Johannes van Harmelen, volgt VI-b
  Geboren:
  Bussum 2 oktober 1899
  (Bron: Bussum, Geboorteregister 1899, RA-NH)

  3. Coenraad Karel van Harmelen, volgt VI-c
  Geboren:
  Bussum 4 mei 1901
  (Bron: Bussum, Geboorteregister 1901, RA-NH)

  4. Antonius Adrianus van Harmelen, volgt VI-d
  Geboren:
  Bussum 23 juli 1903
  (Bron: Arch-W: lijst geboortedata )

  5. Cornelia Jacoba van Harmelen, volgt VI-e
  Geboren:
  Bussum 29 september 1906
  (Bron: Arch-W: lijst geboortedata)

  6. Dina Jakoba van Harmelen, volgt VI-f
  Geboren: Bussum 21 december 1909.
  (Bron: Arch-W: lijst geboortedata)


  VI-a     ANNA MARIA VAN HARMELEN

  Geboren:  Bussum 13 augustus 1898 te 16.00 uur in het huis aan het Oosterpad 2, als dochter van Hubertus van Harmelen, geboren Montfoort 10 oktober 1873 en Maria Vermeulen, geboren Montfoort 12 mei 1872. De aangevers van de geboorte waren:
  . Hubertus van Harmelen, 24 jaar, timmerman, wonende te Bussum, haar vader
  . Matthijs van Harmelen, 30 jaar, timmerman, wonende te Bussum, broer van haar vader
  . Bernard van Harmelen, 26 jaar, timmerman, wonende te Bussum, broer van haar vader

  Trouwt:  Bussum 11 oktober 1922 met Bartholomëus Raven (roepnaam Meep), geboren Huizen (NH) 27 maart 1897; hij was de zoon van Piet Raven –geboren Blaricum 29 september 1849- en diens tweede echtgenote Gijsbertje Herwijnen, geboren Deil 29 september 1859.
  (Bron: Burgerlijke Stand Bussum, RA-Noord Holland; CBG-persoonskaarten)

  Overleden:  Bussum 17 augustus 1976.
  De H. Mis van Requiem werd opgedragen op vrijdag 20 augustus d.a.v. te 11.00 uur in de Parochiekerk van de H. Jozef, Laarderweg/hoek Ceintuurbaan te Bussum, waarna de begrafenis te 12.00 uur geschiedde op het Nieuw RK-Kerkhof te Bussum.
  (Bron: CBG: persoonskaarten; Arch-W: overlijdensaankondiging Anna)

  Biografische gegevens: De roepnaam van Bartholomeus Raven luidt “Meep”, een afgeleiding van de voornaam van zijn grootvader Meeuwis Raven.
  (Bron: mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes)

  Anna en Meep hebben tot april 1927 in de Hamerstraat gewoond doch daarna gedurende vele jaren in Bijlstraat 14 te Bussum. Meep was brievenbesteller, later schrijver bij de PTT te Bussum.
  (Bron: CBG-persoonskaarten en mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes)

  Een marke is een vereniging van personen die van oudsher gronden in onverdeelde eigendom bezitten; ook de grond zelf wordt wel marke genoemd. Erfgooiers waren deelgenoten in de Gooise marke, later Stad en Lande van Gooiland geheten; zij waren ook bekend door de bloedige botsingen die ca. 1900 in het Gooiland voorkwamen. Door de Erfgooierswet van 1912 werden de belangen van de erfgooiers veilig gesteld. In 1971 werd besloten om de Erfgooiersvereniging te ontbinden, hetgeen eind 1975 plaatsvond. Bartholomëus Raven was één der Erfgooiers.
  (Bron: mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes en literatuur)

  Meep overleed Bussum 11 juli 1969.
  (Bron: CBG-persoonskaarten)

  Uit dit huwelijk:
  1. Petronella Maria Raven
  (roepnaam Nel)
  Geboren: Bussum 9 juni 1927.

  Trouwt: Bussum 18 mei 1955 met Jacob Sluiter (roepnaam Jaap), geboren Hilversum 23 december 1923.

  Overleden: Blaricum 6 december 2016. De overlijdens-aankondiging bevat o.a.: "Nog vol plannen voor de toekomst is, na een kortstondig ziekbed, in alle rust overleden mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder Petronella Maria Sluiter-Raven"  

  (Bron: Overlijdensaankondiging)

  Biografische gegevens: Het echtpaar woonde eerst te Hilversum en verhuisde vervolgens naar Eemnes.

  Jaap was bij zijn pensionering Chef Export-administratie.
  (Bron: Mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes)

  Jaap overleed op 10 april 2018 in Zorgcentrum de Wittenberg te Haaften . De crematie vond plaats op 16 april 2018 in het crematorium Hilversum.

  (Bron: Overlijdensaankondiging)

  Uit dit huwelijk:
  1.1 Jacob Peter Sluiter
  (roepnaam Peter)
  Geboren: Hilversum 15 maart 1956

  Trouwt: Amersfoort 29 april 1977 met Ineke van Essen, geboren Amersfoort 29 april 1956. Ineke trouwde dus op haar verjaardag.

  Biografische gegevens: Peter was manager bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) en is thans directeur van het Gevangenismuseum te Veenhuizen.

  Ineke oefende aanvankelijk het beroep van Ziekenverzorgster uit en is thans verkoopster.

  Uit dit huwelijk:
  1.1.1 Anna Sluiter

  Geboren: Assen 11 augustus 1980
  Biografische gegevens: Anna woont samen met Sjoerd Holterman, geboren Borculo 17 oktober 1979. Zij studeert rechten aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Sjoerd is makelaar.

  1.1.2 Jacob Steven Sluiter (roepnaam Steven)
  Geboren: eveneens Assen 11 augustus 1980
  Trouwt: Bulgarije 2008 met Vessela Stankova, geboren Pernik (Bulgarije) 18 januari 1978.
  Biografische gegevens:
  Steven studeerde in 2002 af aan het Noord Nederlands Conservatorium te Groningen en is muziekdocent. Vessela studeerde klassiek piano, eveneens aan het NNC te Groningen en deed in juni 2005 succesvol eindexamen.
  (Bron: Mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes alsmede e-mail
  jp.sluiter@home.nl d.d. 17.08.2005)

  1.2 Frank Sluiter
  Geboren: Hilversum 12 augustus 1957

  Trouwt: Laren (NH) 15 mei 1981 met Jozé Pieper, geboren Laren (NH) 8 juli 1960.

  Biografische gegevens: Frank is directeur bij een technische handelsonderneming; Jozé oefent geen beroep uit.

  Uit dit huwelijk:
  1.2.1
  Anneke Sluiter
  Geboren: Bedum 9 mei 1985

  1.2.2 Peti Sluiter
  Geboren: Zwolle 24 mei 1987

  1.2.3 Dirk Sluiter
  Geboren: Zwolle 22 juni 1989
  (Bron: Mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes)

  1.3 Robert Sluiter (roepnaam Rob)
  Geboren: Hilversum 31 juli 1958

  Overleden: Rob overleed ten gevolge van een ongeval te Hilversum op 25 november 1970.
  (Bron: Mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes)

  1.4 Paula Sluiter
  Geboren: Hilversum 29 december 1959

  Trouwt: Nieuwegein 6 februari 1992 met Henricus Brouwer (roepnaam Harry), geboren 28 juli 1956.

  Biografische gegevens: Paula studeerde HBO-Inrichtingswerk; Harry is leraar aan een school voor technisch onderwijs.

  Uit dit huwelijk:
  1.4.1
  Lieke Brouwer
  Geboren: Nieuwegein 23 juli 1992

  1.4.2 Marrit Brouwer
  Geboren: Nieuwegein 3 juni 1994

  1.4.3 Tanja Brouwer
  Geboren: eveneens Nieuwegein 3 juni 1994
  (Bron: Mw. P.M. Sluiter-Raven, Eemnes)  VI-b     CORNELIS JOHANNES VAN HARMELEN

  Geboren: Bussum 2 oktober 1899 te 07.30 uur in het huis aan het Oosterpad 14, als zoon van Hubertus van Harmelen, geboren Montfoort 10 oktober 1873 en Maria Vermeulen, geboren Montfoort 12 mei 1872. De aangevers van de geboorte waren:
  . Hubertus van Harmelen, 25 jaar, timmerman, wonende te Bussum, zijn vader
  . Matthijs van Harmelen, 31 jaar, timmerman, wonende te Bussum, broer van de vader
  . Bernard van Harmelen, 27 jaar, timmerman, wonende te Bussum, broer van de vader

  Trouwt:  Bussum 23 april 1924 met Adriana de Graaf (roepnaam Sjaan), geboren Bussum 4 september 1900, dochter van Gijsbertus de Graaf –geboren Bussum 15 november 1853- en Anna Bast, geboren Hilversum 19 december 1858.
  (Bron: Burgerlijke Stand Bussum, RA-NH; persoonskaart Adriana)

  Overleden: Bussum 29 maart 1959.
  (Bron: CBG: persoonskaart Adriana)

  Biografische gegevens: Cornelis (roepnaam Cor) werkte op het PTT-kantoor te Bussum.
  (Bron: Burgerlijke Stand Bussum, RA-NH; persoonskaart Adriana)

  Adriana de Graaf overleed Bussum 28 mei 1988.
  (Bron: Burgerlijke Stand Bussum, RA-NH; persoonskaart Adriana)

  Uit dit huwelijk:
  Het huwelijk bleef kinderloos.  VI-c     COENRAAD VAN HARMELEN

  Geboren: Bussum 4 mei 1901 te 09.00 uur in het huis aan het Oosterpad 14, als zoon van Hubertus van Harmelen, geboren Montfoort 10 oktober 1873 en Maria Vermeulen, geboren Montfoort 12 mei 1872.
  De aangevers van de geboorte waren:
  . Hubertus van Harmelen, 27 jaar, timmerman, wonende te Bussum, zijn vader
  . Matthijs van Harmelen, 33 jaar, timmerman, wonende te Bussum, broer van de vader
  . Bernard van Harmelen, 29 jaar, timmerman, wonende te Bussum, broer van de vader

  Trouwt: Bussum 11 februari 1925 met Gerarda Christina Bogaard, geboren Bussum 19 februari 1902.

  Overleden: Bussum 13 april 1968.

  Biografische gegevens: Het echtpaar woonde in de Heerenstraat 58 te Bussum. Coenraad (roepnaam Koen) was timmerman.

  Dochter Maria Christina is, blijkens de persoonskaart van haar vader, op 28 augustus 1951 te Bussum uitgeschreven. Zij verhuisde naar Naarden maar inmiddels is zij weer in Bussum woonachtig.
  (Bron: H.A. van Harmelen)

  Uit dit huwelijk:
  1. Maria Christina van Harmelen

  Geboren: Bussum 28 juni 1925 en

  2. Hubertus Gerardus van Harmelen
  Geboren: Bussum 28 juni 1925

  Trouwt: Bussum 27 januari 1954 met Alida Brigitta Eerens, geboren Oude Pekela 30 juni 1928, dochter van Hermannus Cornelis Eerens, geboren Oude Pekela 25 december 1901 en Johanna Nicola Helena Drent, geboren 17 augustus 1903.

  Kerkelijk huwelijk: Het kerkelijk huwelijk werd op 8 mei 1954 ingezegend in de St. Vituskerk te Bussum

  Overleden: Bussum 21 oktober 1996

  Biografische gegevens: Het beroep van Hubertus Gerardus van Harmelen was metselaar. Zijn hobby’s waren vooral lezen en vissen.

  De moeder van Hubertus oefende geen beroep uit en handwerken en lezen doet zij er graag (okt. 2004)

  Hermannus Cornelis Eerens, de vader van de bruid, was werkzaam bij een strokartonfabriek. Hij overleed16 november 1993. De moeder van de bruid, Johanna Nicola Helena Drent, oefende geen beroep uit en overleed 3 september 1987.

  Het huwelijk van Hermannus en Johanna werd op 12 juli 1924 voltrokken.
  (Bron: E-mails d.d. 18.09.2004 en 14.10.2004 van Johanna van Harmelen, zie hierna bij 2.1, en Bert van Harmelen, zie hierna bij 2.2)

  Uit dit huwelijk (o.a.):
  2.1 Johanna Maria van Harmelen
  Geboren:
  Bussum 28 januari 1957

  Trouwt: 10 maart 1978 Michael Frederik van der Vaart, geboren Songai Gerong (Indonesië) 23 mei 1956

  Uit dit huwelijk:
  2.1.1 Frederik Michael van der Vaart
  Geboren: Hilversum 23 december 1981

  2.1.2 Suzanne Johanna van der Vaart
  Geboren:
  Hilversum 15 mei 1984
  (Bron: E-mails d.d. 18.09.2004 en 14.10.2004 van Johanna van Harmelen, zie boven bij 2.1, en Bert van Harmelen, zie hierna bij 2.2)

  2.2 Hubertus Gerardus (Bert) van Harmelen
  Geboren:
  Bussum 8 januari 1960

  Trouwt: 5 maart 1987 Marianne Sjouwerman, geboren Amsterdam 3 april 1962

  Uit dit huwelijk:
  2.2.1 Nick van Harmelen
  Geboren: Huizen 26 april 1989

  2.2.2 Tom van Harmelen
  Geboren:
  Huizen 29 oktober 1990
  (Bron: E-mail d.d. 18.09.2004 van Bert van Harmelen)

  3. Gerardus Hendrik van Harmelen, roepnaam Gerard 
  Geboren: Bussum 16 juni 1926

  Trouwt: 11 mei 1949 met H.S. Gros, roepnaam Henny

  Overleden: Bussum 9 februari 2006 op 79-jarige leeftijd, weduwnaar van Henny Gros
  (Bron: Overlijdensaankondiging in dagblad Gooi- en Eemlander 13.02.2006; www.hollantnet.nl)  

  Biografische gegevens: Alhoewel Gerardus op de persoonskaart van zijn vader vermeld staat als "Gerardus Hendrik" 
  wordt hij in de overlijdensaankondiging in de Gooi- en Eemlander aangeduid als "Gerardus Hendricus"
  Volgens mevr. Caludia Dassen luiden de voornamen van Gerard echter "Gerardus Hendericus Coenraad" .  De auteur geeft er de voorkeur aan de vermelding op de persoonskaart te volgens
  (Bron: e-mail d.d. 17.11.2011 van mevr. Claudia Dassen)

  Henny Gros overleed Blaricum 28 januari 2002, op 73-jarige leeftijd, echtgenote van Gerard van Harmelen
  (Bron: Overlijdensaankondiging in dagblad Gooi- en Eemlander 13.02.2006;
  www.hollantnet.nl)  

  Uit dit huwelijk:
  3.1 Sjaak van Harmelen
  Geboren:
  8 november 1950

  3.2 Ron van Harmelen
  Geboren:
  19 augustus 1952

  3.3 Sylvia Henderika van Harmelen
  Geboren:
  23 november 1957
  (Bron: e-mail d.d. 17.11.2011 van mevr. Claudia Dassen, waarbij zij tevens meedeelt dat zij de officiële voornamen van Sjaak en Ron niet kent)

  4. Theodorus van Harmelen
  Geboren: Bussum 9 juni 1930

  Trouwt: 5 september 1956 met J.H. Vree

  Overleden: Bussum
  (Bron: Burgerlijke Stand Bussum, RA-NH; alsmede de persoonskaart Coenraad Karel en informatie van H.A. van Harmelen)  VI-d     ANTONIUS ARDRIANUS VAN HARMELEN

  Geboren: Bussum 23 juli 1903 (roepnaam Antoon), als zoon van Hubertus van Harmelen, geboren Montfoort 10 oktober 1873 en Maria Vermeulen, geboren Montfoort 12 mei 1872.

  Trouwt: Bussum 3 april 1929 met Aleida Anna Maasen (roepnaam Alie), geboren Bussum 9 april 1904.

  Overleden: Auxerre (Frankrijk) 5 juni 1977 in het Centre Hospitalier.
  Na een H. Mis van Requiem in de Parochiekerk van Merry sur Yonne (Frankrijk) is hij op 8 juni 1977 begraven op de begraafplaats aldaar.

  Biografische gegevens: Op 23 augustus 1926 was hij voor het eerst gevestigd als zelfstandig kleermaker in het ouderlijk huis Hamerstraat 88 te Bussum.

  Het echtpaar woonde laatstelijk in de St. Janslaan 34 te Bussum, alwaar ook de kleer - makerij van Antoon gevestigd was.

  Antoon speelde klarinet in een Bussumse harmonie.
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Antonius Adrianus van Harmelen en informatie van H.A. van Harmelen)

  Uit dit huwelijk:
  1.
  Hubertus Joannes van Harmelen, volgt VII-a
  Geboren:
  Bussum 7 maart 1930
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Antonius Adrianus van Harmelen)

  2. Joannis Cornelis van Harmelen, volgt VII-b
  Geboren:
  Bussum 10 mei 1931
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Antonius Adrianus van Harmelen)

  3. Cornelis Adrianus van Harmelen, volgt VII-c
  Geboren:
  Bussum 19 februari 1933
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Antonius Adrianus van Harmelen)

  4. Henricus Antonius van Harmelen, volgt VII-d
  Geboren:
  Bussum 5 april 1936
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Antonius Adrianus van Harmelen)

  5. Maria Theresia van Harmelen, volgt VII-e
  Geboren:
  Bussum 15 mei 1943
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Antonius Adrianus van Harmelen)


  VII-a    HUBERTUS JOANNES VAN HARMELEN
  (Informatie voor Generatie VII-a: Hr. H.A. van Harmelen te Bussum)

  Geboren: Bussum 7 maart 1930 (roepnaam Huub), als zoon van Antonius Adrianus van Harmelen, geboren Bussum 23 juli 1903 en Aleida Anna Maasen, geboren Bussum 9 april 1904.

  Trouwt: Frankrijk 8 januari 1964 met Jacqueline de Winter, geboren ’s-Heerenhoek (prov. Zeeland) 19 januari 1930, weduwe van Remi d’Hooghe.

  Overleden: Auxerre (Frankrijk) 7 juni 1996 in de Polyclinique Sainte-Marguerite. Na een H. Mis van Requiem in de Parochiekerk van Pousseaux is hij op 11 juni 1996 begraven op de Begraafplaats, aldaar.

  Biografische gegevens: Huub vestigde zich in Frankrijk en was o.a. zelfstandig “agriculteur” van een gemengd boerenbedrijf (landbouw en veeteelt).

  Uit dit huwelijk:
  1.
  Anita van Harmelen
  Geboren: Clamecy (Frankrijk) 25 december 1964.

  Trouwt: Merry sur Yonne 27 juni 1987 met Jean-Francois Canovaz, geboren Auxerre 11 januari 1962, instellingskok.

  Volkscultuur: Anita is op 25 december geboren en daarover is het volgende te vermelden:
  Op 25 december is het Eerste Kerstdag en dan weerklinkt veelvuldig het lied “Oh dennenboom”.

  Dat liedis een vertaling van een Duits liedje met de titel “Oh Tannenbaum”. De onbekende vertaler van het lied heeft niet goed in het woordenboek gekeken. Daarom zingen Nederlanders een sparrenboom toe met“Oh dennenboom”.

  De tekst van het lied (1824) is geschreven door J.A.C. Zarnack en E. Anschütz. Zarnack componeerde ook de muziek. De oorspronkelijke tekst van het eerste couplet luidt:

  O Tannenbaum, o Tannenbaum
  Wie grün sind deine Blätter!
  Du grünst nicht nur zur Sommerzeit
  Nein, auch im Winter, wenn es schneit
  O Tannenbaum, o Tannenbaum
  Wie grün sind deine Blätter

  De os en de ezel die voorkomen in de meeste uitbeeldingen van de geboorte van Jezus in Betlehem komen niet voor in de officiële bijbel, maar in het pseudo-evangelie van Mattheus. Dit geschrift circuleerde vanaf de vijfde eeuw naast de vier echte evangeliën.

  De officiële evangeliën van Mattheus en Lucas bevatten niet erg veel kleurrijke details. In andere teksten, die dus buiten de gecanoniseerde bijbel vielen, was er meer ruimte voor het bont en levendig beschrijven van het geboorteverhaal. Het pseudo-evangelie van Mattheus was zo'n levendige tekst. Van veel later datum is deLegenda Aureavan de monnik Jacobus de Voragine uit ongeveer 1250. Dit was een bundeling van allerlei volkslegenden en openbaringen. Ook vele anderen voegden interpretaties toe aan het christelijk repertoire. Zo stelde de kloosterzuster Brigitta van Zweden (1302/3-1373) bijvoorbeeld een beschrijving te boek van aan haar geopenbaarde gebeurtenissen.

  Al deze versies misten hun invloed op de beeldende kunst niet. In het werk van veel middeleeuwse miniaturisten en ook bij de Vlaamse primitieven zien we vele ontleningen uit de buitenbijbelse christelijke teksten. Pas vanaf de zeventiende eeuw werd het gebruik van motieven uit die teksten van kerkswege tegengegaan. Toch bleven sommige onschuldige zaken ongemoeid, zoals dus de aanwezigheid van de genoemde dieren in de stal in Betlehem.
  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht;
  www.volkscultuur.nl)

  Uit dit huwelijk:
  1.1 Juliën Canovaz
  Geboren:
  Auxerre 14 oktober 1991

  1.2 Mélanie Canovaz
  Geboren:
  Auxerre 6 mei 1995

  2. Sylvie van Harmelen
  Geboren: Clamecy 21 juli 1967.

  Trouwt: Pousseaux 29 juni 1991 met Francis Jaubert, geboren Clamecy 12 december 1968, garagechef.

  Uit dit huwelijk:
  2.1.
  Maïlys Jaubert
  Geboren: Clamecy 18 juni 1992

  2.2. Candice Jaubert
  Geboren: Clamecy 13 september 1997


  VII-b   JOANNIS CORNELIS VAN HARMELEN
  (Informatie voor Generatie VII-b: Hr. H.A. van Harmelen te Bussum)

  Geboren: Bussum 10 mei 1931 (roepnaam Jan), als zoon van Antonius Adrianus van Harmelen, geboren Bussum 23 juli 1903 en Aleida Anna Maasen, geboren Bussum 9 april 1904.

  Meter en peter waren zijn tante Cornelia Jacoba Wiggers-van Harmelen en haar echtgenoot Theodoor Gijsbertus Wiggers.

  Overleden: Heythuysen 8 juli 2009. Na de Eucharistieviering op 13 juli 2009 in de kloosterkerk St. Charles te Heythuysen werd Jan op het naastgelegen kloosterkerkhof  ter aarde besteld.

  Biografische gegevens:
  Hij trad in bij de Congregatie van de Witte Paters van Kardinaal Lavigerie en werd op 14 juli 1957 te Galashiels (Schotland) tot priester gewijd. Van 1959 tot 1996 was hij werkzaam als missionaris/ontwikkelingswerker in de Belgische Congo, het latere Zaïre, nu Republique Congo.

  Sinds 1996 is hij werkzaam als assistent-overste in het klooster/bejaardenoord van de Witte Paters te Heythuysen.

  Het bidprentje bevat een foto van de overledene alsmede de volgende tekst:

  Dankbaar gedenken we

   

  Pater

  Jan van Harmelen

  Missionaris van Afrika

  1931 – 2009

   

  Jan werd geboren op 10 mei 1931 te Bussum. Hij volgde de opleiding in onze vormingshuizen van Sterksel, St. Charles bij Boxtel, ’s Heerenberg, waar hij zich 24 juli 1956 door de missionariseed verbond aan onze Sociëteit en Monteviot in Schotland, waar hij priester werd gewijd op 16 mei 1957.

   

  Hij werd leraar op ons seminarie te Santpoort; vertrok in september 1959 naar Kongo, het

  bisdom Kasongo, en werd leraar op een college.


  Jan had een gezond oordeel, een inventieve verbeelding. Hij was zeer praktisch, handig, georganiseerd, opgewekt, steeds bereid te helpen. Een opmerkzame waarnemer, die zie zei wat hij dacht. Tegenvallers liet hij niet blijken.

   

  Het was een woelige periode van de onafhankelijkheidsstrijd. Zijn regionale overste schreef in augustus 1962: “Jan was altijd een prima WP en in de moeilijke tijd sinds 1960 heeft hij zich steeds zeer moedig en edelmoedig gedragen”.
  Jan werd in januari 1963 parochiepriester in Kipaka en schreef: “Dit doe ik graag. Je bent alles tegelijk: van kippenboer tot automonteur en je zit midden tussen de mensen”.

  In juli 1964 moest Jan weer vluchten, kon in februari 1965 terug en werd na enige maanden in Kibare leraar op het seminarie Shabunda.

  In 1969 werd hij econoom van het bisdom; in 1979 parochiepriester in Kampene; in 1984 econoom van het  Pastoraal en Catechetisch Centrum en in 1989 parochiepriester in Kirungu.

   

  Begin 1996 werd Jan assistent econoom in Heythuysen en in mei 2002 plaatsvervangend overste. Hij stond altijd klaar, was steeds bezig en klaagde nooit. Zijn hobby was muziek.

   

  Jan overleed te Heythuysen op 8 juli 2009 en werd aldaar begraven op ons kerkhof op 13 juli.

   

  “Wie is de trouwe en verstandige knecht

  om hun op tijd eten te geven”

                                                                     Mt. 24,45

   


  VII-c    CORNELIS ADRIANUS VAN HARMELEN
  (Informatie voor Generatie VII-c: Hr. H.A. van Harmelen te Bussum)

  Geboren: Bussum 19 februari 1933 (roepnaam Kees), als zoon van Antonius Adrianus van Harmelen, geboren Bussum 23 juli 1903 en Aleida Anna Maasen, geboren Bussum 9 april 1904.

  Trouwt: Den Haag 22 mei 1959 met Antoinette Regina Theresia van Soldt, (roepnaam Netty) geboren Den Haag 13 april 1938, van beroep kantoorassistente.

  Biografische gegevens: Kees is computerhardware-technicus.

  Uit dit huwelijk:
  1.
  Paulus Leonardus van Harmelen, volgt VIII-a
  Geboren: Zwolle 18 augustus 1960

  2. Antonius Karel van Harmelen, volgt VIII-b
  Geboren: Zwolle 4 juni 1964


  VIII-a   PAULUS LEONARDUS VAN HARMELEN
  (Informatie voor Generatie VIII-a: Hr. H.A. van Harmelen te Bussum)

  Geboren: Zwolle 18 augustus 1960 (roepnaam Paul), als zoon van Cornelis Adrianus van Harmelen, geboren Bussum 19 februari 1933 en Antoinette Regina Theresia van Soldt, geboren Den Haag 13 april 1938.

  Trouwt: 21 april 1992 met Helga Zoellner, geboren Schiedam 20 juli 1960, van beroep violiste.

  Biografische gegevens: Paul oefent het beroep van verzekeringsadviseur uit.

  13-09-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolg Generaties V - IX

  VI-e    CORNELIA  JACOBA  VAN  HARMELEN

   

  Geboren    

  Bussum 29 september 1906, roepnaam Corrie, als dochter van Hubertus van Harmelen, 32 jaar, timmerman, geboren te Montfoort en wonende te Bussum en Maria Vermeulen, 34 jaar, zonder beroep, geboren te Montfoort en wonende te Bussum, zijn echtgenote.

   

  Gedoopt        

  Bussum 29 september 1906 in de St. Vituskerk, aldaar. Peter: Johannes van Harmelen, broer van haar vader; Meter: diens echtgenote Jeanne van Harmelen-Sas, beiden wonende te Den Haag.

  (Bron: Arch-W: Trouwboekje)

   

  Trouwt           

  Bussum 29 april 1931:  Theodoor Gijsbertus Wiggers, 25 jaar, bankwerker, geboren en wonende alhier, zoon van Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers, geboren Arnhem 27 september 1876, tuinman, en Geertruida de Graaf, geboren Bussum 16 mei 1883, zonder beroep, beiden wonende alhier.

  Getuigen:

  - Cornelis Johannes van Harmelen, broer van de bruid

  - Gezinus Koops, zwager van de bruidegom.

   

  Kerkelijke inzegening
  Bussum 29 april 1931 te 09.30 uur door pastoor Beumer in de St. Vituskerk.

  (Bron: Arch-W: Trouwboekje en huwelijksaankondiging)

   

  Overleden     

  Amersfoort, Zorgcentrum De Lichtenberg, 22 september 1999 en zij werd gecremeerd te Utrecht 27 september 1999.

  (Bron: Arch-W: Overlijdensakte)

   

  Biografische gegevens

  Cornelia (roepnaam Corrie) is geboren in haar ouderlijk huis in de Bijlstraat 42 te Bussum. Zij heeft enige jaren de boekhouding voor haar vader verzorgd, alhoewel haar eigenlijke beroep coupeuse was.

   

  Theodoor Gijsbertus (roepnaam Theo) werd geboren Bussum 15 april 1906 en gedoopt Bussum 15 april 1906 in de St. Vituskerk.

  Peter: zijn vader; meter: Theodora Wiggers, zuster van zijn vader.                                 

  (Bron: Arch-W: Trouwboekje; mondelinge informatie)

   

  Na de huwelijksvoltrekking betrok het echtpaar een flat aan de Markassarstraat 42 te Amsterdam-Oost en verhuisde later naar de nabij gelegen Boetonstraat 37’’’.  

  Na Theo’s pensionering verhuisde het echtpaar naar het wooncentrum voor ouderen De Eemgaarde te Amersfoort.

             

  Op 15 mei 1996 verhuisde Corrie naar het verzorgingshuis Burgemeester Van Randwijckhuis te Amersfoort en op 12 januari 1999 naar de psycho-geriatrische afdeling van Zorgcentrum De Lichtenberg, aldaar.

   

  Theo was werkmeester bij de afd. Scheepsmontage van Werkspoor NV te Amsterdam. Hij was na afloop van de 2e wereldoorlog gedurende ca. 7 jaar voorzitter van de Fabrieksraad van dit bedrijf, de voorloper van de huidige Ondernemingsraad.

  Hij was drager van de Eremedaille in Zilver in de Orde van Oranje Nassau alsmede drager van de Zilveren Krab van het Koningin Wilhelminafonds.

  Theo overleed in het Amersfoortse ziekenhuis St. Elisabeth op 18 oktober 1985 en werd gecremeerd te Utrecht 23 oktober 1985.

  (Bron: Arch-W:  Overlijdensakte)

   

  Uit dit huwelijk         

  1. Theodorus Ludovicus Hubertus Wiggers (roepnaam Theo)

  Geboren: Amsterdam 8 maart 1936.

   

  Trouwt: Amsterdam 7 april 1961 Mary Louise Elfriede Denz, geboren Amsterdam 21 oktober 1937.

  (Bron: Arch-W: Trouwboekje Th.L.H. Wiggers)

   

  Biografische gegevens:

  Theo is de auteur van deze genealogie;  zijn biografische gegevens zijn vermeld in hoofdstuk Auteur

   

  Uit dit huwelijk:

  1.1 Ronald Michaël Arthur Wiggers

  Geboren:  Amsterdam 30 april 1962

  (Bron: Arch-W: Trouwboekje Th.L.H. Wiggers)


  Ondertrouwt:

  Ronald Michaël Arthur Wiggers en Monique de Vries zijn op 1 februari 2011 in het stadsdeel- kantoor Nieuw-West te Amsterdam in ondertrouw gegaan.


  Trouwt:

  Bakkum, gemeente Castricum 10 september 2011: Ronald Michaël Arthur Wiggers, oud 49 jaar, werkzaam bij een bedrijfspensioenfonds, wonende te Amsterdam, ouders wonende te Amsterdam en hierbij tegenwoordig met Monique de Vries, oud 41 jaar, zonder beroep, wonende te Amsterdam, ouders wonende te Amsterdam en hierbij tegenwoordig.

  Getuigen:

  - Vrouwtje (roepnaam Vrouwke) Geertsema, geboren Amsterdam 3 december 1949, echtgenote van Johannes de Vries, moeder van de bruid

  - Mary Louise Elfriede Denz, geboren Amsterdam 21 oktober 1937, echtgenote van Theodorus Ludovicus Hubertus Wiggers, moeder van de bruidegom.

  De huwelijksvoltrekking vond plaats te 12.00 uur in het "Witte Kerkje" te Bakkum, gemeente Castricum.

   

  Biografische gegevens:

  Ronald is bedrijfseconoom en is anno 2000 werkzaam bij een bedrijfspensioenfonds. Hij woont samen met Monique de Vries, geboren Amsterdam 13 september 1969.

   

  1.2  Martin Laurens Alexander Wiggers

  Geboren:  Amsterdam 21 augustus 1964

  (Bron: Arch-W: Trouwboekje Th.L.H. Wiggers)

   

  Biografische gegevens: Hij woont sedert september 2004 samen met Johanna Gesiena Anna  (roepnaam Joke) Waalders, geboren Neede 21 oktober 1958.

   

  Martin is ingenieur Algemene Operationele Technologie. Zijn eerste werkgever was Stork Ketels te Hengelo, waar hij field-engineer was. Na één jaar trad hij in dienst bij Thomassen International te Rheden als service-engineer. Na enige tijd volgde zijn benoeming tot project-engineer. Op 1 januari 1997 werd hij benoemd tot contract-manager. Van 1 juli 2002 tot 1 december 2004 was hij Hoofd Installatiebeheer bij een electriciteitscentrale.

   

  Martin  is in november 2008 tijdelijk in dienst getreden bij de Zwitserse vestiging van een Duitse machinefabriek als Productmanager Compressoren

   

  Martin en Joke hebben in april 2005 het bedrijf DASOGNARE opgericht dat gespecialiseerd is op het gebied van aankoopbegeleiding van onroerend goed en bedrijfsovernames  in het hart van Italië: Lazio, Toscane en Umbrie. Het bedrijf is gevestigd in Casperia, ca. 50 km ten noorden van Rome.

  Deze activiteiten zijn in 2011 beëindigd en is Martin in vaste dienst getreden bij zijn Zwitserse werkgever en hebben Joke en hij onroerend goed gekocht te Rochetta Tanaro (Italië) en wonen zij aldaar.


  VI-f   DINA JAKOBA VAN HARMELEN

  Geboren: Bussum 21 december 1909.

  Trouwt: Bussum 28 maart 1934 met Johannes Arnoldus Alphonsus Krijnen (roepnaam Jan), geboren Bussum 18 april 1910, zoon van Willem Krijnen, geboren Blaricum 13 maart 1880 en Gerarda Vervooren, geboren Maartensdijk 1 juli 1882.

   Overleden      Ziekenhuis  Assen 21 september 1991. De dienst van samen gedenken en bidden werd gehouden in de aula van het crematorium De Boskamp aan de Europaweg Zuid te Assen op donderdag 26 september d.a.v. te 13.00 uur.

   

  Biografische gegevens

  Na het overlijden van haar moeder in 1939 zijn Dina en Jan bij vader Hubertus in het ouderlijk huis getrokken. Zij hebben hem tot zijn overlijden in 1959 verzorgd.

   

  Jan werkte eerst als timmermansknecht in het aannemingsbedrijf van Hubertus van Harmelen en na zijn huwelijk met diens dochter Dina trad hij toe als firmant in de Firma Van Harmelen & Krijnen.

  Hij is daarnaast nog enige tijd directeur van een Rooms-Katholieke Begrafenisvereniging geweest.

  Na zijn uittreden wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is het echtpaar naar Hilversum vertrokken.

   

  Jan overleed Hilversum 26 mei 1987. De H. Mis van Requiem werd opgedragen op vrijdag 29 mei d.a.v. te 12.00 uur in de Mariakerk, Brinklaan 40 te Bussum. Daarna vond de crematie plaats in het crematorium Noorderveld te Nieuwegein.

  Dina is na het overlijden van haar man in een verzorgingsflat te Norg (Drente) gaan wonen en verbleef daar de laatste ruim 4 jaar van haar leven.

   

  Uit dit huwelijk         

  1. Gerarda Maria Gerdina Krijnen (roepnaam Gerda)

  Geboren: Bussum 1 januari 1936.

   

  Trouwt: Gerrit de Ruiter

   

  Biografische gegevens: Het echtpaar woonde eerst te Hilversum, daarna te Norg.

  (Bron: Persoonskaart en overlijdensaankondiging)

   

  Gerrit de Ruiter is in Norg overleden.

   

   

   

  10-09-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Topografisch register
  TOPOGRAFISCH REGISTER

  Alle topografische gegevens zijn overgenomen uit “Van Goor’s Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland”, Den Haag 1942. Nadien hebben grenswijzigingen resp. samenvoegingen van gemeenten kunnen plaatsvinden. Bovendien is enige aanvullende informatie overgenomen uit de “Nieuwe Winkler Prins Encyclopedie”, uitgave1977.

  Achtersloot: buurt in de provincie Utrecht ten noordwesten van IJsselstein

  Amersfoort: gemeente in Utrecht, aan de Eem; de Amersfoortse kei is een zwerfkei die in 1661 van de Leusderhei naar Amersfoort werd gebracht

  Amsterdam: hoofdstad van Nederland, gelegen aan de Amstel en het Y; in ong. 1300 een vissersdorp; de Amstel was toen reeds met een dam afgesloten om het buitenwater uit het land te houden

  Ankeveen: gemeente in Noord-Holland ten zuiden van Weesp, gelegen aan veenplassen

  Appingedam: gemeente in Groningen aan het Damsterdiep; stadhuis uit 1630

  Arnhem: hoofdstad van de provincie Gelderland, op de hoge Rijnoever

  Assen: hoofdstad van de provincie Drente sedert koning Lodewijk, gelegen aan het Noord Willemskanaal en de Drentse Hoofdvaart

  Auxerre: gemeente in het departement Yonne te Frankrijk, gelegen aan de autoroute Parijs – Dijon; kathedraal St. Etienne (= St. Stefanus) uit de 13e-16e eeuw en voormalige abdijkerk St. Germain uit de 13-e-14e eeuw

  Baarn: gemeente in Utrecht in het Stichtse heuvelland tussen Hilversum en Amersfoort; paleis Soestdijk, Hooge Vuursche en kasteel Groeneveld

  Bedum: gemeente in Groningen, aan het Boterdiep en de spoorweg Groningen-Delfzijl, ten noorden van de stad Groningen

  Benschop: gemeente in Utrecht, nabij IJsselstein, in de Lopikerwaard; Nederlands Hervormde kerk uit de 14e-15e eeuw

  Blaricum: gemeente in Noord-Holland, nabij Laren in het Gooi

  Borculo: gemeente aan de Berkel in de Gelderse Achterhoek tussen Lochem en Neede; het stadje werd op 10 augustus 1925 door een windhoos getroffen

  Boxtel: gemeente in Noord-Brabant, aan de Dommel, ten zuiden van 's Hertogenbosch

  Breukelen-Nijenrode:  gemeente in Utrecht,  aan Vecht; Breukelen heeft zijn naam gegeven aan Brooklyn, de voorstad van New York

  Bussum: gemeente in Noord-Holland, in het Gooi waar in 1840 de chocoladefabriek van Bensdorp werd gesticht

  Cabauw: gemeente onder Willige Langerak in Utrecht, nabij Schoonhoven; ook Kabauw genoemd

  Caspéria: gemeente in Italië, ca. 50 km ten noorden van Rome en ca. 25 km ten zuidwesten van Rieti

  Clamecy: gemeente in het departement Nièvre in Frankrijk, 40 km ten zuiden van Auxerre aan de rivier Yonne; kerk St. Martin uit de 13e-14e eeuw met laatgotische gevel; in de 12e-13e eeuw werd de stad door de Turken bezet

  Deil: gemeente in Gelderland, in de Tielerwaard aan de Linge, ten westen van Geldermalsen

  Delft: gemeente in Zuid-Holland; oorlogsmagazijn uit 1600, Oostindisch Huis uit 1631 en Oude Kerk uit 1240 met graftomben van o.a. Piet Hein, Maarten Harpertsz Tromp en Van Leeuwenhoek; Nieuwe Kerk (1396-1496) met o.a. de vorstelijke grafkelder

  Den Haag: hoofdstad van de provincie Zuid-Holland; sedert de 13e eeuw zetel van de gravelijkheid van Holland, sedert 1584 de residentie van de stadhouders, sedert 1813 zetel van de landsregering; paleizen: Noordeinde (Frederik Hendrik), Lange Voorhout (koningin Emma), Kneuterdijk (koning Willem II), Mauritshuis (Johan Maurits van Nassau) en Huis-ten-Bosch (Amalia van Solms)

  Druten: gemeente in Gelderland in het Land van Maas en Waal, aan de zuidzijde van de Waal, halfweg Nijmegen en Tiel

  Eemnes: gemeente in Utrecht, op het Stichtse heuvelland aan de grens van het Eemdal, ten noorden van Baarn

  Enschede: gemeente in het zuidoosten van Twente, die in de 20e eeuw snel tot grote ontwikkeling kwam door velerlei industrie maar werd dan ook door de economische malaise na 1929 ernstig getroffen; de naam van deze gemeente komt in 1118 voor als “Ane Schede”, hetgeen “aan de scheiding” betekent

  Ermelo: gemeente op de Veluwe, nabij Harderwijk; er zijn enige psychiatrische inrichtingen, o.a. Veldwijk en Groot Emaus; in de nabij gelegen heide liggen ver-schillende grafheuvels

  Galashiels: gemeente in Schotland, ongeveer 50 km ten zuiden van Edinburgh

  Gdynia: havenstad in Polen, aan de Bocht van Gdanks en de Baltische Zee; de eerste vermelding van Gdynia dateert uit de 13e eeuw; de plaats behoorde oorspronkelijk tot Polen maar kwam bij de "Eerste Poolse Deling" in 1772 bij Pruisen; het "Verdrag van Versailles"(1919) kende Gdynia weer aan Polen toe 

  Glasgow: gemeente in het Schotse graafschap Lanark, aan de Clyde; kathedraal in Early English style

  's Graveland: gemeente in Noord-Holland, ten westen van Hilversum; reeks van prachtige buitens, zoals Bantam, Schaep en Burgh, Boekesteyn, Hilverbeek, Schoonoord, Spanderswoud,  Gooilust en  Trompenburg dat een geschenk was van de Staten van Holland aan Cornelis Tromp.

  Haaksbergen: gemeente in Overijsel, ten zuidwesten van Enschede

  Haastrecht: gemeente in Zuid-Holland in de Krimpenerwaard, ten oosten van Gouda aan de Hollandse IJssel

  Harlingen: gemeente in het noordwesten van Friesland, aan de Waddenzee en de Harlinger Trekvaart

  Harmelen: gemeente in Utrecht aan de Oude Rijn, ten oosten van Woerden

  ’s Heerenhoek: gemeente in Zeeland, in het zuidwesten van Zuid-Beveland, ten noorden van Borselen

  Hengelo (O): gemeente in Overijsel tussen Almelo en Enschede; heeft zijn opkomst als textielstad vooral te danken gehad aan de gebroeders Wolter en Jan ten Cate doch de textielindustrie is in de laatste decenia van de 20 e eeuw verloren gegaan

  Heythuysen: gemeente in Limburg tussen Weert en Roermond

  Hilversum: gemeente in Utrecht, in het Gooi, aan de Hilversumse of Gooise Vaart; raadhuis van W.M. Dudok, St. Vitustoren van Jos. Cuypers

  Honcoop: gemeente in Utrecht in de Lopikerwaard bij Oudewater, ook Honkoop en Hoenkoop genoemd

  Horssen: gemeente in Gelderland, in het Land van Maas en Waal, ten zuiden van Druten

  Huizen: gemeente in Noord-Holland, in het Gooi ten oosten van Naarden, aan het Gooimeer

  Jutphaas: voormalige gemeente in Utrecht, op 1 juli 1971 samengevoegd met de gemeente Vreeswijk en verder als gemeente Nieuwegein

  Kamerik-Houtdijken: gemeente in Utrecht, ten noorden van Woerden. Houtdijken is een buurt van Kamerik

  Kampene: gemeente in Congo, Afrika

  Kibare: gemeente in Congo, Afrika

  Kipaka: gemeente in Congo, Afrika

  Kirungu: gemeente in Congo, Afrika

  Laren (NH): gemeente in Noord-Holland in het Gooi, ten noordoosten van Hilversum; aantrekkingspunt van schilders, zoals Mauve, Allebé en Neuhuys

  La Roche-en-Ardenne: gemeente in de provincie Luxemburg, België, aan de Ourthe; in het oorlogsmuseum is te zien dat de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het Ardennen-offensief volledig werd gebombardeerd

  Leerdam: gemeente in Zuid-Holland, aan de Linge, in de Vijfherenlanden; bekend wegens de glasfabrieken

  Lierop: voormalige gemeente in Noord-Brabant, tussen Eindhoven en Asten; in 1935 gevoegd bij Zomeren

  Linschoten: gemeente in Utrecht, ten zuiden van Woerden; het “Huis te Linschoten” is uit de 18e eeuw

  Maarssen: gemeente in Utrecht, aan de Vecht, ten noordwesten van Zuilen

  Maartensdijk: gemeente in Utrecht tussen Utrecht en Hilversum

  Merry sur Yonne: gemeente in het departement Yonne in Frankrijk, circa 20 km ten zuiden van Auxerre; ook genaamd “Merry-Sec”

  Montfoort: gemeente in Utrecht aan de Hollandse IJssel, tussen Oudewater en IJsselstein; raadhuis en waag uit de 17e eeuw; Montfoort is genoemd naar de “Mons fortis”, de Sterke Burcht, die Godfried van Renen, bisschop van Utrecht, in 1170 liet bouwen in zijn strijd tegen de Hollanders

  Naarden: forensengemeente in Noord-Holland, in het Gooi bij Bussum; Naarden is één van de best bewaard gebleven vestingsteden in Nederland. De laatgotische kerk uit ca. 1500 heeft een bezienswaardig interieur

  Neede: gemeente in Gelderland, tussen Borculo en Eibergen, in het noordoosten van de Graafschap

  Nieuwegein: gemeente in Utrecht, op 1 juli 1971 gevormd door samenvoeging van de gemeenten Jutphaas en Vreeswijk

  Nieuwerbrug: gemeente in Zuid-Holland, onder Bodegraven, deels onder Waarder

  Norg: gemeente in Drente, op de Friese grens, ten noordwesten van Assen

  Oosterbeek: gemeente in Gelderland onder Renkum, ten westen van Arnhem; verdeeld in Oosterbeek-Hoog op de Veluwezoom en Oosterbeek-Laag aan de Rijn

  Oude Pekela: gemeente en veenkolonie in Groningen aan het Pekelderdiep, ten zuiden van Winschoten; de ontginning begon in 1599 en in 1635 maakte de stad Groningen zich er meester van

  Oude Rhijn: gemeente in Utrecht aan de oude Rijn vlak buiten de stad Utrecht

  Oudewater: gemeente in Zuid-Holland aan de Hollandse IJsel, op de grens met de provincie Utrecht; Oude Kerk uit 11e eeuw en Heksenwaag

  Parijs: hoofdstad van Frankrijk. De stad telt zeer veel kerken en monumentale gebouwen, zoals de gotische kathedraal Notre-Dame waarvan de bouw in 1163 is begonnen, het Louvre dat vroeger een koninklijk paleis was maar thans één van de belangrijkste musea van de wereld is, het Panthéon stammend uit de 2e helft van de 18e eeuw naar het model der antieke tempels en de 300 m hoge Tour Eiffel die gebouwd werd van 1887 tot 1889

  Pernik: gemeente in Bulgarije, ongeveer 20 km ten zuidwesten van de hoofdstad Sofia

  Polsbroek: gemeente in Utrecht, op de grens van Zuid-Holland, ten noorden van Schoonhoven aan de Benschopse Wetering

  Pousseaux: gemeente in Frankrijk, in het departement Nièvre aan de grens met het departement Yonne, ongeveer 10 km ten noorden van Clamecy

  Roermond: gemeente in Limburg, aan de samenvloeiing van de Roer en de Maas; de stad behoorde tot 1792 aan de Spaanse, later Oostenrijkse Nederlanden; sedert 1853 is er een bisschopszetel; de St. Christoffel-kathedraal dateert van 1410

  Rotterdam: havenstad in de provincie Zuid-Holland, ontstaan uit een vissersdorp langs de Rotte; deze werd ong. 1250 afgedamd, toen Schielands hoge zeedijk werd gelegd langs de Nieuwe Maas; Rotterdam kreeg in 1328 stadsrechten en is thans de grootste havenstad ter wereld

  Santpoort: gemeente in Noord-Holland nabij Velsen. Ruïne van Brederode

  Schiedam: gemeente in Zuid-Holland, ten westen van Rotterdam; bij de stad de bouwval van het Huis te Riviere, gesticht ong. 1250 door Aleid van Avennes, zuster van Floris V;

  Schoonhoven: gemeente in Zuid-Holland in de zuidoosthoek van de Krimpenerwaard aan de Lek op de Utrechtse grens

  Snelrewaard: gemeente in Utrecht, aan de Hollandse IJssel tussen Montfoort en Oudewater; deze gemeente is enige tijd ook Snellerwaard genoemd

  Soest: gemeente in Utrecht, tussen Baarn en Amersfoort

  Soesterberg: heuvelachtig gedeelte van de gemeente Soest; er is een vliegveld van de Koninklijke Luchtmacht

  Songai Gerong: gemeente op het Indonesische eiland Sumatra, ongeveer 20 km ten oosten van Palembang; heden luidt de naam: Sungaigerong

  Tilburg: gemeente in Noord Brabant; tot het midden van de 20e eeuw centrum van de wolnijverheid. Het Paleis van Koning Willem II, die in 1849 te Tilburg overleed, doet nu dienst als Raadhuis

  Utrecht: hoofdstad van de provincie Utrecht; de Rijn vormt de zuidgrens van de provincie; de Kromme Rijn, Oude Rijn en Vecht zijn oude Rijnarmen. De stad is in de romeinse tijd onstaan als legerplaats (castellum) onder de naam Albiobola; de Franken bouwden er later een burcht, die zij in de 8e eeuw aan de Angelsaksische bisschop Willibrord afstonden. Hierna ontstond een nederzetting, Trecht (= doorwaadbare plaats), benedenstrooms (= Uut) gelegen

  Vauchelles: gemeente in Frankrijk, in de Picardie, in de nabijheid van Noyon, ca 20 km ten zuidoosten van Royé

  Veldhuizen: gemeente in Utrecht, ten zuiden van de Oude Rijn, tussen Utrecht en Harmelen

  Vianen: gemeente in Zuid-Holland, in de Vijfheerenlanden aan de Lek; van de verde-digingswerken resten nog de Lekpoort en de Hofpoort (15e resp.17e eeuw)

  Vleuten: gemeente in Utrecht, ten westen van de stad, aan de Oude Rijn; oude toren van de voormalige ridderhofstad Den Ham

  Waddinxveen: gemeente in Zuid-Holland aan de Gouwe, tussen Gouda en Boskoop

  Wateringen: gemeente in Zuid Holland, tussen Rijswijk en Naaldwijk

  Werkhoven: gemeente in Utrecht, aan de Kromme Rijn, ten zuiden van Odijk; ten noorden ligt de voormalige ridderhofstad (kasteel) Beverweerd; Lodewijk van Nassau-Odijk, een zoon van Prins Maurits, was ”heer van Beverweerd”

  Wijk bij Duurstede: gemeente in Utrecht, waar de Rijn van naam verandert in Lek en waar de Kromme Rijn begint; in Oude kerk bevinden zich de graftomben van de bisschoppen Filips en David van Bourgondië

  Willeskop: gemeente in Utrecht, bij Oudewater

  Wilnis: gemeente in Utrecht, in de Ronde Venen ten westen van Loenen

  Woerden: gemeente in Zuid-Holland, aan de Oude Rijn op de grens van Utrecht; Woerden is begonnen als de Romeinse vestiging “Niger Pullus”, de Zwarte Hen. Het Minderbroedersklooster uit 1899 bezit een boekerij met 20.000 delen

  Woudsend: gemeente in Friesland, in de Wymbritseradeel, tussen het Hegermeer en het Slotermeer

  IJsselstein: gemeente in Utrecht aan de Hollandse IJssel, ten z.w. van Jutfaas; de laat-gotische kerk, met praalgraven, dateert uit 14e eeuw en het stadhuis uit de 16e eeuw

  Zegveld: gemeente in Utrecht, ten noorden van Woerden; de Schraallanden langs het riviertje de Meije vormen een blauwgraslandcomplex met zeldzame flora; de Zegvelderpolder is een weidevogelgebied

  Zeist: gemeente in Utrecht, ten oosten van de stad Utrecht; het Slot te Zeist werd 1686 herbouwd door graaf Willem Adriaan van Nassau de la Lek; het oude slot was de residentie van Lodewijk XIV in 1672; in 1745 werd het gekocht voor de Hernhutters of Moravische broeders; later is het slot particulier eigendom geworden

  Zevenhoven: gemeente in Zuid-Holland, tussen Nieuwveen en Nieuwkoop, in het noordoosten van de provincie; de Zevenhovensepolder werd in 1795 ingedijkt

  Zuilen:
  gemeente in Utrecht aan de Vecht, ten noordwesten van de stad Utrecht

  Zutphen: gemeente in Gelderland aan de de samenvloeiing van de Berkel en de IJssel; de gemeentenaam werd vroeger als “Zutfen” geschreven; zij is de oude hoofdstad van de Graafschap

  Zwolle: hoofdstad van de provincie Overijssel, gelegen aan het begin van het Zwarte Water; Sassenpoort uit 1408, Lieve Vrouwekerk uit de 15e eeuw met toren, die naar zijn vorm Peperbus wordt genoemd

  07-09-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Personenregister A t/m L

  PERSONENREGISTER


  Achthoven, Niesje van; II-10.5 

  Adamse, Johannes, * Utrecht ca 1892; III-2.2.2

  Adamse Johannes; III-2.2.2

  Angeren, Maria van; II-10.1

  Arnhem, Lambertha Clasina Gerarda van, * Bussum 30.11.1899; IV-1.2

  Arnhem, Lambertus van; IV-1.2

  Baars, Gerardus, * ca 1866;  V

  Baas, Jan, * ca 1796; II

  Bast, Anna, * Hilversum  19.12.1858;  VI-b

  Basten, Anneke van, * 25.04.1959; IV-1.2.5.1

  Batenburg, Maria; II-9.10.1
  Beek, Albertus van; IV-3.2.3

  Beek, Lucy Wilhelmina Maria van, * Naarden  28.12.1926;  IV-3.2.3

  Benschop, Jan, * ca 1837;  III-7

  Bierman, Maria Catharina, * Bussum  22.09.1931;  IV-3.2.4

  Bierman, Petrus Bernardus Antonius;  IV-3.2.4

  Blaricum, Johannes Petrus van; H/IV-1.6
  Blom, Cornelis; II-10.2

  Blom, Pleuntje, * Zegveld ca 1835; II-10.2

  Boef, Cornelis, * ca 1772;  II-3

  Boere, Antonia, * Montfoort  08.1911;  IV-6.3      

  Boere, Elisabeth, * Montfoort  01.1909;  IV-6.1

  Boere, Frans, * Montfoort  12.11.1865;  IV-6

  Boere, Gerrit, * ca 1829;  II-10/III-7.1 + IV-3 +  IV-6

  Boere, Johanna, * Montfoort  10.01.1873;  IV-3

  Boere, Louis, * Montfoort  07.1910;  IV-6.2

  Boere, Wilhelmina, * Montfoort  28.05.1875;  III-7.1

  Bogaard, Gerarda Christina, * Bussum  19.02.1902; VI-c

  Borghuis, Gerharda Maria, * Haaksbergen 28.07.1950; IV-3.2.1.2

  Brouwer, Henricus, * 28.07.1956;  VI-a

  Brouwer, Johanna; IV-1.2

  Brouwer, Lieke, * Nieuwegein  23.07.1992;  VI-a

  Brouwer, Marrit, * Nieuwegein  03.06.1994;  VI-a

  Brouwer, Tanja, * Nieuwegein  03.06.1994;  VI-a

  Bruijn, Johanna Bastiana de, * Bussum 14.03.1905; IV-1.3
  Bruin, Petronella de; III-2
  Brussel, Heidi van; IV-3.2.6.1

  Calis, Adrianus, * 's Graveland 07.06.1906; IV-1.1
  Calis, Martinus Hermanus, * 's Graveland 20.02.1880; IV-1.1
  Canovaz, Jean-Francois;  VII-a

  Canovaz, Juliën, * Auxerre (Fr.)  14.10.1991;  VII-a

  Canovaz, Mélanie, * Auxerre (Fr.)  06.05.1995;  VII-a

  Colenberg(h), Ariaantje, * Zeist  15.03.1755;  II

  Colenbergh, Antonie;  II

  Dekker, Coen, * 23.02.1919;  IV-3.2.2

  Dekker, Cornelis Adriaanus, * 09.01.1949; IV-3.2.2.2

  Dekker, Cornelia Catharina Johanna Maria, * 12.09.1950; IV-3.2.2.3

  Dekker, Frederik Sylvester Wilhelmus, * 03.02.1956; IV-3.2.2.4

  Dekker, Irene Carolina Maria, * 01.11.1960; IV-3.2.2.5

  Dekker, Johannes Coenraad Maria, * 22.05.1947; IV-3.2.2.1

  Denekamp, Dirk, * ca 1813; IV

  Denekamp, Jan, * ca 1794;  II

  Denz, Mary Louise Elfriede, * Amsterdam  21.10.1937;  VI-e

  Dijk, Adriana van, * Willeskop  01.05.1872;  IV-1

  Dijk, Antonie van;  IV-1

  Dijk, Louis van, * ca 1858;  V

  Doesburg, Carel Gerrit, * Montfoort  13.11.1915;  IV-5.7

  Doesburg, Mattheus;  IV-5.7

  Dongelmans, Antonia; II-10.3

  Dorrestein, Henk van, * Bussum  20.06.1936;  IV-3.2.5

  Dorrestein, Paulus Coenraad van, * Bussum 09.12.1963; IV-3.2.5.2

  Dorrestein, Ronald Gerardus van, * Bussum 09.09.1960; IV-3.2.5.1

  Drent, Johanna Nicola Helena, * 17.08.1903; Vic-2

  Droog, Catharina Wilhelmina Martina, * Haastrecht  21.10.1900;  IV-3.2

  Droog, Wilhelmus Martinus; IV-3.2

  Eck, Anna Maria van, * Montfoort  16.01.1846;  IV       

  Eck, Gerdiena van, * Montfoort  ca 1823;  IV

  Ee, Cornelis van; III-2.2
  Ee, Elisabeth van, * Vleuten ca 1886; III-2.2

  Eerens, Alida Bigitta, * Oude Pekela 30.06.1928;VIc-2

  Eerens, Hermanus Cornelis, Oude Pekela 25.12.1901; VIc-2

  Egberink, Maria-Wilhelmina, * Enschede 12.04.1947; IV-3.2.1.1

  Eijpe, Johanna Maria;  IV-3.2.3

  Ekelschot, Pieter; II-3.5

  Elst, Maria van; II-9.1

  Enden, Jacoba van der; II-3.5Essen, Ineke van, * Amersfoort  29.04.1956;  VI-a

  Ewijk, Stephanus Augustinus van; III-2.2.1

  Ewijk, Stephanus Augustinus van, * Utrecht 09.07.1918; III-2.2.1.1
  Ewijk, Willem Adrianus van, * Utrecht ca. 1883; III-2.2.1
  Fleury, Karel, * 05.07.1936; IV-11.4.2
  Fleury, Marcellina Dirkje Josina; IV-11.4.2
  Franken, Tony, * 02.11.1912; IV-7.1
  Geer, Johanna van der, * Wijk bij Duurstede ca 1898; III-2.2.4

  Geer, Martinus van der; III-2.2.4
  Geerekink, Dirk, * Zevenhoven ca 1833; II-3.5
  Geerekink, Hendrik; II-3.5

  Geffen, Cornelia van; II-9.6.2
  Gellekink, Dennis, * 13.12.1973 ; IV-3.2.1.3.1

  Gellekink, Femke, * Enschede 28.07.2002; IV-3.2.1.3.1.1

  Geurs, Antonetta;  II-9

  Gillissen, Wilma Andrea, * 01.11.1960; IV-3.2.2.4

  Gooyer, Cornelis Th.A. de, * Naarden 03.12.1911; IV-1.7
  Graaf, Adriana de, * Bussum  04.09.1900;  VI-b

  Graaf, Geertruida de, * Bussum  16.05.1883;  VI-e

  Graaf, Gijsbertus de, * Busum  15.11.1853;  VI-b

  Grandjan, Coenraad;  III

  Grandjan, Godefrida, * Horssen  11.12.1807;  III

  Grandjean: zie Grandjan

  Groen, Elisabeth Aleida Antonia, * Baarn  07.08.1969;  VII-e

  Groen, Gijsbertus, * Baarn  23.10.1971;  VII-e

  Groen, Jacobus Gijsbertus, * Hilversum  25.09.1938;  VII-e

  Groenewoud, Anna;  II

  Groot, Alida Elisabeth Helena de, * Naarden 06.03.1934; IV-1.2.5
  Groot, Antonia Henriette E.M. de;  Wateringen 15.07.1939; IV-8.4.1
  Groot, Leonardus Johannes Maria de; IV-8-4-1

  Gros, H.S.;  VI-c-3

  Gruijters, Cornelia Theodora H., * Bussum  09.02.1937;  VII-d

  Haak, Aagje, * Linschoten 31.08.1812; II-3.5

  Haak, Jpohanna van der; II-3.5
  Haak, Teunis; II-3.5
  Haan, Adrianus de, * Montfoort 13.09.1825; II-3.1

  Haan, Jan de; II-3.1
  Haan, Johanna de, * Montfoort 27.04.185; II-3.2.1

  Haan, Maria de; II-3.5
  Hagendoorn, Adrianus; III-2
  Hagendoorn, Hendrik, * Soest 03.08.1842
  Hardman, Hazal Lynda, * Glasgow (GB)  29.09.1960;  VIII-a

  Harmelen, van: zie ook: Hermele(n), van

  Harmelen, Adriana van, * Montfoort  04.12.1840;  III

  Harmelen, Adriana van, * Montfoort  29.01.1845;  III

  Harmelen, Adriana van, * Oosterbeek  24.06.1926;  IV-1.2.3

  Harmelen, Adriana G. van, * Bussum  07.05.1903;  IV-1.4

  Harmelen, Adriana Johanna van, * Montfoort  13.10.1902;  IV-5.2

  Harmelen, Adriana Petronella van, * Montfoort  07.1905;  IV-5.4

  Harmelen, Adrianus Gijsbertus Maria van, * Utrecht 20.06.1924; IV-11.4

  Harmelen, Agnes Catharina Maria, * Utrecht 13.07.1957; IV-11.1.2

  Harmelen, Albarta Maria Antonia van, * Bussum  21.10.1924;  IV-3.2.2

  Harmelen, Alida Marie Everarda van, * Utrecht 24.02.1955; IV-11.1.1

  Harmelen, Anita van, * 25.12.1964;  VII-a

  Harmelen, Alida Elisabeth van, * Naarden  29.02.1972;  IV-1.2.5.3

  (zie ook: Langeland-van Harmelen)
  Harmelen, Anna van, * Bussum  27.02.1908;  IV-1.6

  Harmelen, Anna van, * Montfoort 09.10.1916; IV-7.4
  Harmelen, Anna Elisabeth van, * Oudewater 1912; III-2.2.5

  Harmelen, Anna Gerdina van, * Bussum  12.02.1903;  IV-3.4

  Harmelen, Anna Maria van, * Bussum  13.08.1898;  V/VI-a

  Harmelen, Anna Maria van, * Montfoort  22.08.1901;  IV-5.1

  Harmelen, Anna Maria van, * Bussum  08.07.1906;  IV-3.5

  Harmelen, Anna Michelle van. * Amsterdam  25.10.1999;  VIII-c + IX-d

  Harmelen, Antonia Carolina van, * Bussum  11.01.1935;  IV-3.2.5
  Harmelen, Antonia Gerdina van, * Utrecht 19.02.1922; IV-9.1
  Harmelen, Antonius Adrianus van, * Bussum  23.07.1903;  V/VI-d

  Harmelen, Antonius Gerardus Johannes van, * Utrecht 16.01.1929; IV-11.6

  Harmelen, Antonius Karel van, * Zwolle  04.06.1964;  VII-c + VIII-b

  Harmelen, Antoon van, * Bussum  1901;  IV-1.3

  Harmelen, Bernard van, * Montfoort  22.12.1871;  V

  Harmelen, Bernard Wilhelmus G. van, * Bussum  22.03.1924;  IV-3.2.3

  Harmelen, Betty van; IV-11.6.1

  Harmelen, Carolina Huberta van, * Bussum  27.06.1910;  IV-3.7

  Harmelen, Catharina Anna Maria van, * Bussum  16.05.1900;  IV-3.3

  Harmelen, Catharina Wilhelmina M. van, * Bussum  24.11.1938;  IV-3.2.6

  Harmelen, Coen van; IV-11.3.1

  Harmelen, Coenraad van, * Montfoort  11.09.1838;  III +  IV

  Harmelen, Coenraad van, * Montfoort  05.09.1888;  IV

  Harmelen, Coenraad van, * Montfoort  05.1904;  IV-5.3

  Harmelen, Coenraad van, * Montfoort  03.1908;  IV-5.6      

  Harmelen, Coenraad van, * Montfoort  03.1908;  IV-8.1

  Harmelen, Coenraad van, * Montfoort  23.09.1909;  IV-8.2

  Harmelen, Coenraad van, * Montfoort 21.07.1912; IV-7.1

  Harmelen, Coenraad Bernardus Adrianus van, * Amsterdam 22.07.1918; IV-11.1

  Harmelen, Coenraad Johannes Maria van, * Utrecht 10.02.1953; IV-11.4.1
  Harmelen, Coenraad Karel van, * Bussum  20.02.1899;  IV-1.2

  Harmelen, Coenraad Karel van, * Bussum  04.05.1901;  V + VI-c

  Harmelen, Coenraad Matthijs van, * Bussum  14.10.1898;  IV-3.2

  Harmelen, Coenraad Petrus van, * Bussum  07.11.1956;  IV-3.2.4.1

  Harmelen, Cornelia van, * Montfoort 03.07.1823; II-5.2
  Harmelen, Cornelia van, * Oudewater 1917; III-2.2.8

  Harmelen, Cornelia van, * Oudewater 1919; III-2.2.9

  Harmelen, Cornelia Jacoba van, * Bussum  29.09.1906;  V + VI-e

  Harmelen, Cornelis Adrianus van, * Bussum  19.02.1933;  VI-d + VII-c

  Harmelen, Cornelis Johannes van, * Bussum 02.10.1899; V/VI-b

  Harmelen, Daan van, * Arnhem  13.12.1993;  VIII-a + IX-b

  Harmelen, Dagmar Marcella Maria van, * Tilburg 23.06.1992; IV-11.4.1.3
  Harmelen, Dina Jakoba van, * Bussum  21.12.1909;  V + VI-f

  Harmelen, Elisabeth Antonia van, * Utrecht 13.11.1921; IV-11.2

  Harmelen, Eric Coenraad Albertus van,  * Zutphen  16.10.1956;  IV-3.2.3.1

  Harmelen, Erwin van, * Enschede  10.02.1985;  IV-3.2.4.1.1

  Harmelen, Esther van, * Enschede  11.06.1991;  IV-3.2.4.1.2

  Harmelen, Fabian van, * Huizen  16.05.1985;  IV-1.2.5.1.2

  Harmelen, Franciscus Antonius H. van, * Bussum  29.10.1960;  VII-d + VIII-c

  Harmelen, Franciscus Johannes van, * Bussum   08.07.1906;  IV-3.6

  Harmelen, Gerdina Johanna van, * Bussum  19.03.1915;  IV-1.8
  Harmelen, Gerard van, * Bussum  1917;  IV-1.9

  Harmelen, Gerard Coenraad  van, * Bussum  29.03.1897;  IV-3.1

  Harmelen, Gerardus van, * Montfoort  10.1906;  IV-5.5

  Harmelen, Gerardus Hendrik van, * Bussum  16.06.1926;  VI-c-3

  Harmelen, Gerardus Johannes van, * Montfoort  11.11.1875;  IV

  Harmelen, Gerdina van, * Montfoort  13.07.1877;  IV-6

  Harmelen, Gerdina van, * Montfoort  06.1914;  IV-5.8

  Harmelen, Gerdina van, * Montfoort ca 1918; IV-7.5
  Harmelen, Gerdina van, * Montfoort 16.12.1919; IV-7.6
  Harmelen, Gerdina Anna Maria van, * 23.04.1912;  IV-8.4

  Harmelen, Gerdina Johanna van, * Montfoort  17.02.1870;  IV

  Harmelen, Gerry van; IV-11.3.6

  Harmelen, Gijsbertus van, * Montfoort 06.08.1915; IV-7.3
  Harmelen, Grada van, * Montfoort 04.07.1860; III-2.1

  Harmelen, Hans van; IV-11.3.5

  Harmelen, Hendrika van, * Montfoort 07.10.1890; III-2.2.3

  Harmelen, Henk van; IV-11.3.2

  Harmelen, Henricus Antonius van, * Bussum  05.04.1936;  VI-d + VII-d

  Harmelen, Hubertha van, * Montfoort 09.04.1888; III-2.2.2

  Harmelen, Hubertus van, * Montfoort  06.01.1835;  III

  Harmelen, Hubertus van, * Montfoort  10.10.1873;  IV + V

  Harmelen, Hubertus van, * Woerden 17.09.1894; III-2.2.4

  Harmelen, Hubertus van, * Oudewater 1920; III-2.2.4.1

  Harmelen, Hubertus van, * Oudewater 1926; III-2.2.4.3

  Harmelen, Hubertus Gerardus van, * Bussum  28.06.1925;  VIc-2

  Harmelen, Hubertus Gerardus van, * Bussum 08.01.1960; VIc-2.2

  Harmelen, Hubertus Joannes van, * Bussum  07.03.1930;  VI-d + VII-a
  Harmelen, Huijbert van, * Montfoort 19.10.1821; II-5.1

  Harmelen, Iris Mathilda Antonia van, Tilburg 26.09.1988; IV-11.4.1.1
  Harmelen, Jacoba Hendrika van, * Bussum  23.01.1910;  IV-1.7

  Harmelen, Jacobus Johannes van, * Oudewater  ca 1929; III-2.2.4.4

  Harmelen, Janna van, * Oudewater 1916; III-2.2.7

  Harmelen, Jannetje van, * Oudewater 1913; III-2.2.6

  Harmelen, Jasmijn van, * Naarden  13.04.1988;  IV-1.2.5.1.3

  Harmelen, Joannis Cornelis van, * Bussum  10.05.1931;  VI-d + VII-b

  Harmelen, Johanna van, * Montfoort  01.07.1833;  III

  Harmelen, Johanna van, * Montfoort  14.07.1842;  III

  Harmelen, Johannes van, * Montfoort 03.11.1865; III-2.4
  Harmelen, Johanna van, * Ankeveen  15.09.1924;  IV-1.2.2

  Harmelen, Johanna Albarta van, * Bussum  10.04.1923;  IV-3.2.1

  Harmelen, Johanna Gerardina van,* Montfoort  19.05.1912;  IV-5.7
  Harmelen, Johanna Maria, * Montfoort 1913; IV-7.2
  Harmelen, Johanna Maria van, * Bussum 28.01.1957; VIc-2.1

  Harmelen, Johannes van, * Montfoort  02.06.1837;  III

  Harmelen, Johannes van, * Montfoort  07.10.1882;  IV

  Harmelen, Johannes van, * Montfoort  01.03.1884;  IV

  Harmelen, Johannes van, * 05.03.1911;  IV-8.3

  Harmelen, Johannes Antonius Maria van, * Utrecht 20.06.1924; IV-11.3

  Harmelen, Johannes Coenraad Adrianus van, * Utrecht ca 1917; IV-9.1
  Harmelen, Johannes Coenraad Maria, * Utrecht 18.04.1954; IV-11.4.2
  Harmelen, Johannes Gerardus Aloysius van, * Utrecht 19.08.1926; IV-11.5

  Harmelen, Joris Bastiaan van, * Amersfoort  23.10.1991;  IV-3.2.3.2.1

  Harmelen, Jos van; IV-11.3.4

  Harmelen, Karel van, * Montfoort  05.05.1886;  IV

  Harmelen, Karel van, * Montfoort  11.1909;  IV-5.7

  Harmelen, Karel Coenraad van, * Bussum  30.09.1930;  IV-1.2.5

  Harmelen, Kevin Bernard Chr. van, * Roermond  29.01.1987;  IV-3.2.3.1.2

  Harmelen, Lambertha van, * Oosterbeek  03.12.1927;  IV-1.2.4

  Harmelen, Lia van; IV-11.6.2

  Harmelen, Lida van; IV-11.3.3

  Harmelen, Madelena van, * Oudewater 1938; III-2.2.4.5

  Harmelen, Margretha van, * Bussum  02.11.1897;  IV-1.1

  Harmelen, Maria Christina van, * Bussum  28.06.1925;  VI-c

  Harmelen, Maria Theresia van, * Bussum  15.05.1943;  VI-d/VII-e

  Harmelen, Marinus van, * Montfoort  19.04.1880;  IV

  Harmelen, Marinus van, * Montfoort 01.05.1921; IV-7.7
  Harmelen, Martin Peter van, * Amsterdam  24.04.1996;  VIII-c/IX-c

  Harmelen, Mattheus van; * Montfoort 25.04.1862; III-2.2

  Harmelen, Matheus van, * Bussum  20.09.1905;  IV-1.5

  Harmelen, Matheus van, * Bussum  10.03.1923;  IV-1.2.1

  Harmelen, Mattheus van, * Naarden  12.06.1958;  IV-1.2.5.1

  Harmelen, Matthijs van, * Montfoort  07.02.1868;  IV

  Harmelen, Nick van, * Huizen 26.04.1989; VIc-2.2.1

  Harmelen, Niels van, * Arnhem  27.08.1992;  VIII-a + IX-a

  Harmelen, Otto Bernard van, * Zuthpen  01.04.1960;  IV-3.2.3.2

  Harmelen, Paulus Leonardus van, * Zwolle  18.08.1960;  VII-c+ VIII-a

  Harmelen, Petronella Maria van, * Utrecht 27.03.1960; IV-11.1.3

  Harmelen, Petrus van, * Montfoort 12.10.1864;III-2.3
  Harmelen, Richarda Catharina van, * Soesterberg  18.04.1960;  IV-3.2.4.2
  Harmelen, Riet van, * Montfoort 12.06.1923(?); IV-7.8
  Harmelen, Ron van, * 19.08.1952; VI-c-3.2
  Harmelen, Ronaldus Henricus C. van, * Bussum  12.01.1963;  VII-d + VIII-d

  Harmelen, Sandra Hendrika Luciënne van, * Roermond  01.02.1984;  IV-3.2.3.1.1

  Harmelen, Sigrid Martha Alida van, * Tilburg 12.12.1989; IV-11.4.1.2
  Harmelen, Sjaak van, * 08.11.1950; VI-c-3.1
  Harmelen, Sylvia Henderika van, * 23.11.1957; VI-c-3.3
  Harmelen, Sylvie van, * Clamecy (Fr.)  21.07.1967;  VII-a

  Harmelen, Theodorus van, * Bussum  09.06.1930;  VI-c

  Harmelen, Tobias Maarten van, * Amersfoort  18.08.1993;  IV-3.2.3.2.2

  Harmelen, Tom van, * Huizen 29.10.1990; VIc-2.2.2

  Harmelen, Wilhelmina van, * Montfoort 23.08.1885; III-2.2.1

  Harmelen, Wilhelmus Martinus C. van, * Bussum  16.02.1933;  IV-3.2.4      

  Harmelen, Wilma van ; IV-11.6.3

  Hartong, Ed, * Naarden 10.04.1954; IV-1.2.2.2
  Hartong, Hendricus Eduard, * Naarden 28.08.1928; IV-1.2.2
  Hartong, Rob, * naarden 22.06.1952; IV-1.2.2.1
  hartong, Yvonne, * Naarden 09.09.1955; IV-1.2.2.3   

  Heijningen, Anna Barbara Helena; IV-8.4.1
  Hendrix, Marrigie;  I-1

  Hermele(n), van: zie ook Harmelen van

  Hermele, Hendrick van, * Montfoort  08.02.1729;  I-5

  (Hermele, van), Jan, * Montfoort  10.04.1722;  I-1

  Hermele, Matthijs van, * Montfoort  09.08.1725;  I-3

  (Hermele, van), Mechtel, * Montfoort  04.10.1723;  I-2

  Hermele, Mettie van, * Montfoort  13.09.1727;  I-4

  Hermele, Steijntie van, * Montfoort  20.05.1739;  I-10

  Hermele, Steijntie van;  I-4

  Hermelen, Adriana van, * Montfoort  29.01.1845;  III                   

  Hermelen, Antonius van, * Montfoort  22.02.1793;  II

  Hermelen, Cornelis van, * Montfoort  04.11.1782;  II

  Hermelen, Cornelis van, * Montfoort  03.02.1791;  II

  Hermelen, Cornelis Huygen van;  I

  Hermelen, Elsje van, * Montfoort  03.04.1798;  II

  Hermelen, Hanna van, * Montfoort  05.12.1786;  II

  Hermelen, Hendrick van, * Montfoort  22.05.1730;  I-6

  Hermelen, Hendrick van, * Montfoort  17.12.1734;  I-8

  Hermelen, Huygh van, * Montfoort  19.12.1732;  I-7

  Hermelen, Huygh van, * Montfoort  07.04.1737;  I-9 + II

  Hermelen, Jan van, * Montfoort  18.10.1784;  II

  Hermelen, Matthias van, * Montfoort  01.03.1795;  II + III                

  Hermelen, Teunis van, * Montfoort  22.02.1793;  II

  Hermelen, Toon van, * Montfoort  13.02.1789;  II

  Hermelen, Wijntje van,  * Montfoort  08.06.1800;  II

  Herwijnen, Gijsbertje, * Deil  29.09.1859;  VI-a

  Hoeboer, Hendrina, * Montfoort  25.02.1839;  III-2

  Hoeboer, Pieter;  III-2

  Holles, S.;  V

  Holterman, Sjoerd, * Borculo 17.10.1979; VIa-1.1.1

  Hoogland, Agatha; II-3.1

  Hooglugt, Bartholomeus Marcus, * Bussum 07.06.1965; IV-3.2.6.1

  Hooglugt, Catharina Wilhelmina, * Ermelo 02.10.1967; IV-3.2.6.2

  Hooglugt, Daan, * 21.05.2000; IV-3.2.6.1.2

  Hooglugt, Hendrika Maria, * Ermelo 03.03.1969; IV-3.2.6.3

  Hooglugt, Sjoerd, * 30.07.1997; IV-3.2.6.1.1

  Hooglugt, Willem, * Amsterdam  25.11.1938;  IV-3.2.6

  Hufener, Karel: zie Huvenaar, Karel

  Hulleman, Catharina Jacoba, * Zutphen  13.04.1962;  IV-3.2.3.1

  Hulshof, Gerrit, * ca  1808;  III-7

  Huvenaar, Karel, * ca  1768;  II-5/10

  Jaarsveld, Leendert van; II-9.2

  Jaarsveld, Willemijntje van, * Montfoort 28.11.1830; II-9.2

  Jacobi, Aletta Gerarda ; II-9.5

  Jacobi, Joannes Antonius, * ca  1765;  II-5/9/10

  Jansen, Alegonda, * Haastrecht ca 1843; II-10.3

  Jansen, Johannes Hendrikus, * Utrecht 25.10.1950; IV-11.1.1

  Jansen, Theodorus; II-10.3
  Janssen, Adriana Josephina, * Den Haag  08.08.1936;  IV-8.4.2

  Janssen, Johannes Theodorus, * Den Haag  29.06.1935;  IV-8.4.1

  Janssen, Lambertus, * Den Haag  06.02.1907;  IV-4

  Janssen, Theodorus Lambertus, * Den Haag  07.05.1946;  IV-8.4.3

  Jaubert, Candice, * Clamecy (Fr.)  13.09.1997;  VII-a

  Jaubert, Francis;  VII-a

  Jaubert, Maïlys, * Clamecy (Fr.)  18.06.1992;  VII-a

  Kamp. J. van der; IV-3.2.1.3

  Kamp, Liesbeth van der, * 19.03.1979; IV-3.2.1.3.3

  Kamp, Lilian van der, * 05.07.1977; IV-3.2.1.3.2

  Kamp, Marloes van der, * 05.04.1974; IV-3.2.1.3.1
  Kampen, Gerrit van; II-9.6.2
  Kampen, Niesje van, * Linschoten 22.11.1874; II-9.9.2
  Keppelsluijs, Anna van;  II

  Keppelsluijs, Geertrui van;  II

  Kolenberg: zie Colenberg;  II

  Kompier, Johanna; II-9.10.1
  Koops, Gezinus, * Groningen 29.05.1911;  VI-e

  Koorenberg: zie Colenberg(h)                                                   

  Korver, J.;  V

  Koteris, Antonius, * Montfoort  02.01.1898;  IV-3.3

  Krijnen, Gerarda Maria Gerdina, * Bussum  01.01.1936;  VI-f

  Krijnen, Johannes Arnoldus A., * Bussum  18.04.1910;  V + VI-f

  Krijnen, Willem, * Blaricum  13.03.1880;  VI-f

  Kruyswijk, Richarda;  IV-3.2.4

  Kurver, Adriana Petronella;  IV-5

  Kuypers, Anna Maria Louise, * 26.05.1948; IV-3.2.2.1

  Lageveen, Hermine, * Enschede  12.04.1959;  IV-3.2.4.1

  Lammens, Nicolaas, * ca 1790;  II-10

  Langedijk, Agnes Johanna, * Leeuwarden 23.09.1919; IV-11.1

  Langeland, H.N., * Bedum 09.06.1972; IV-1.2.5.3
  Langeland-van Harmelen: zie ook Harmelen, Alida Elisabeth van; IV-1.2.5.3 
  Leeuwen, Johanna Adriana van; III-2.2.4

  Leeuwis, Maarten, * ca 1801;  II

  Lemaire, Caelan Alex Elliott, * Hilversum 13.10.2008; VII-e-1.2
  Lemaire, Melissa Eloise Lotta, * Hilversum 03.06.2007; VII-e-1.1 
  Lemaire, Yves, * Parijs 24.02.1978; VII-e

  Lemmers, Johanna;  IV-7

  Lid, Adriana van der;  II

  Lid, Huijbert van der;  II

  Lid(t)/Lith, Adriana van der, * Montfoort ca 1820; II-3.3
  Lid(t)/Lith, Anthonij van der, * Willeskop ca 1828; II-3.9
  Lid(t)/Lith, Armina van der, * Willeskop 23.09.1824; II-3.7
  Lid(t)/Lith, Bastiaan van der, * Willeskop ca 1821; II-3.4
  Lid(t)/Lith, Bastiaan van der, * Willeskop 27.04.1823; II-3.5
  Lid(t)/Lith, Cornelis van der; * Montfoort 03.05.1783; II-3
  Lid(t)/Lith, Cornelis van der, * Willeskop ca 1823; II-3.6;

  Lid(t)/Lith, Elisabeth van der * Montfoort 27.12.1817;  II-3.2

  Lid(t)/Lith, Hugo van der, * Montfoort  ca 1816; II-3.1
  Lid(t)/Lith, Willemijntje/Mijntje van der, * Willeskop 07.11.1826;  II-3.8

  Limburg, J., * ca 1792; III-6 
  Linden, Johanna van der; II-10.3
  Linden, Johannes van der, * Hagestein ca 1896; III-7.1.2
  Linden, Willem van der; III-7.1.2
  Lith, Bastiaan;  II-3.2

  Lith, Cornelis van der, * Montfoort  03.05.1783;  II-3

  Londema, Willy Ria; IV-3.2.2.1

  Loosdrecht, Cornelia Tijsse;  I-3

  Loosdreght, Bernardina van;  II-10

  05-09-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (21 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Personenregister M t/m V

  Maas, Hendrika Theodora; III-2.2.1

  Maasen, Aleida Anna, * Bussum  09.04.1904;  VI-d

  Marrée, Adriana Maria, * Montfoort 22.05.1894; III-7.1.1

  Marrée, Cornelia, * Montfoort 22.10.1897; III-7.1.2

  Marrée, Gerardus, * Montfoort ca april 1904; III-7.1.5

  Marrée, Gerardus, * Montfoort ca april 1905; III-7.1.6

  Marrée, Jan; III-7.1

  Marrée, Johanna, * Montfoort 02.03.1896; III-7.1.2

  Marrée, Wilhelmina, * Montfoort ca. Jan. 1903; III-7.1.4

  Marrée, Willem Helmoes, * Montfoort ca 1866; III-7.1

  Maurik, van: zie ook Mourik, van

  Maurik, Jan van, * Montfoort va 1835; II-10.3

  Merlijn, John, * 16.05.1924; IV-1.2.3

  Mispel, Christina van der, * Montfoort ca 1824; II-9.1

  Mispel, Kasper van der; II-9.1

  Montfoort, Eva van; III-7.5.2

  Moorst, Herman Reinerus Joseph van, * Bussum  22.07.1913;  IV-3.7

  Mouissie, Lieven; IV-1; V      

  Mourik, Adriana van, * Montfoort 25.01.1830; II-10.2

  Mourik, Anthonius van, * Montfoort ca 1845; II-10.7

  Mourik, Dina van, * Montfoort 22.02.1841; II-10.6

  Mourik, Hendrik van, * Montfoort 01.07.1828; II-10.1

  Mourik, Hendrik van;  II-10

  Mourik, Huibertus van, * Montfoort 30.12.1831; II-10.3

  Mourik, Jan van, * Montfoort 21.03.1834; II-10.4

  Mourik, Johannes van, * Ouden Rhijn  18.02.1799;  II + II-10

  Mourik, Johannes van, * Montfoort ca 1839; II-10-5

  Niemeyer, Jan-Willem, * Hengelo (O)  10.12.1987;  IV-3.2.4.2.1

  Niemeyer, Rozemarijn Jansje Maria, * Hengelo (O)  01.07.1992;  IV-3.2.4.2.2

  Nijkamp, Elano Jannes, * Utrecht 19.07.1994; IV-11.1.2.2

  Nijkamp, Geovanni Albert Coenraad, * Utrecht 28.11.1990; IV-11.1.2.1

  Nijkamp, Jannes Edward, * Utrecht 14.06.1956; IV-11.1.2

  Nordt, Hendrik, * 03.07.1949; IV-3.2.2.3

  Olminkhof, Anne, * 11.12.2001; IV-3.2.1.1.1.2

  Olminkhof, Isa, * 22.07.2000; IV-3.2.1.1.1.1

  Olminkhof, Jeroen; IV-3.2.1.1.1

  Olminkhof, Maud, * 24.08.2004; IV-3.2.1.1.1.3

  Oostendorp, Alida, * Montfoort  09.12.1890;  IV-11

  Oostendorp, Arie, * ca 1849;  IV-9 + IV-11

  Oostendorp, Johanna, * Montfoort  14.04.1885;  IV-9

  Oostrum, Hendrik, * Montfoort 08.06.1839; II-10.2

  Oostrum, Krijn; II-10.1

  Oostrum, Marrijntje van;  III
  Oostrum, Sussana Magdalena; IV-5

  Pal, Agatha Derina van de; IV-3.2.2.1

  Paridon, Alice van, * Hengelo 12.07.1979; IV-3.2.1.2.1

  Paridon, Ben van, * Bussum  08.10.1920;  IV-3.2.1

  Paridon, Eli van, * 02.10.2003; IV-3.2.1.1.2.2

  Paridon, Frank van, * 01.10.1972; IV-3.2.1.1.2

  Paridon, Johannes Bernardus Maria van, * Enschede 24.11.1946; IV-3.2.1.2

  Paridon, Karina van, * 30.08.1970; IV-3.2.1.1.1

  Paridon, Lara van, * 22.06.2002; IV-3.2.1.1.2.1

  Paridon, Lianne van, * Hengelo 19.03.1981; IV-3.2.1.2.2

  Paridon, Maria Catharina Margot van, * Enschede 17.05.1952; IV-3.2.1.3

  Paridon, Rudolf Pieter Coenraad van, * Enschede 03.04.1945; IV-3.2.1.1

  Pauw, Neetje van der; II-3.3

  Pauw, Pieter Frasa van der, Werkhoven ca 1814; II-3.3

  Peek, Adriana Antonia, * Linschoten ca 1908; III-7.5.1

  Peek, Gijsbert; II-3.3

  Peek, Hendrikus; III-7.5.1

  Peek, Maria, * Vleuten ca 1813; II-3.3

  Pieper, Jozé, * Laren (NH)  08.07.1960;  VI-a

  Pol, Willemijntje van der;  III

  Poll, Cornelis van der, * Montfoort ca 1831; II-9.3

  Poll, Elisabeth van der, * Montfoort 07.10.1870; II-9.4.1

  Poll, Roelof van der; II-9.3

  Poll, Susanna van der; II-10.1

  Poll, Wilhelmus van der, * Montfoort 31.12.1872; II-9.4.2

  Post, Johanna Jacoba, * ’s Graveland 17.11.1882; IV-1.1

  Post, Steijntje Gijsb.;  II

  Putten, Cornelia van; II-9.10.3

  Putten, Letta van;  II-3

  Ram, Cornelis, * Montfoort 01.01.1823; II-10.1

  Ram, Gerardus;  IV-5

  Ram, Gerrit; II-9.4.2

  Ram, Jacobus; II-10.1

  Ram, Jan;  III

  Ram, Johannes, * Montfoort  ca 1807;  III                 

  Ram, Josina, * Montfoort  27.07.1876;  IV-5

  Ram, Mathilda, * Linschoten ca 1880; II-9.4.2

  Raven, Barthelomëus, * Huizen (NH)  27.03.1897;  VI-a

  Raven, Petronella Maria, * Bussum  09.06.1927;  VI-a

  Raven, Piet, * Blaricum  29.09.1849;  VI-a

  Reijnbeek, Petronella; II-10.2

  Reuver, Huigbert de; III-2.2

  Reuver, Teuntje de; III-2.2

  Rijk, Gerrit de, * Zevenhoven ca 1885; II-9.10.1

  Rijk, Nikolaas de; II-9.10.1

  Rijsewijk, Willem, * ca 1779;  II-5

  Roelofs, Anna Christina, * 23.05.1952; IV-3.2.2.2

  Roest, Herman, * 19.07.1917; IV-1.8

  Romijn, Seygje * 02.02.1939; IV-11.4.2

  Rooijen, Maria van; II-9.2

  Rosweide, Cornelia;  II-5

  Rouwenhorst, Ulrike; IV-3.2.1.1.2

  Ruiter, Gerrit de;  VI-f

  Ruijter, Jan de, * ca 1777;  II

  Sas, Jeanne, * Montfoort  26.02.1874;  IV + VI-e

  Schaick, Hendrik van;  II-5

  Schaick, Johanna van, * Jutphaas  16.11.1799;  II-5

  Scheel, Antonia Jannigje, * Montfoot 21.06.1920; IV-11.4

  Scheel, Door, * 10.01.1929; IV-11.5

  Scheel, Johannes G.; * 19.08.1884; IV-11.4

  Schimmel, Jan; II-9.5

  Schimmel, Johanna Clazina, * Montfoort 31.03.1852; II-9.5

  Scholman, Catharina Adriana;  IV-5.7            

  Schoordijk, Margaretha;  IV-1           

  Sibben, Aaltje; II-9.3

  Sjouwerman, Marianne, * Amsterdam 03.04.1962; VIc-2.2

  Slingerland, Gerrit, * ca 1754;  II-3

  Sluis, Catharina;  III-7.5 + IV-3 + IV-6

  Sluiter, Anna, * Assen  11.08.1980;  VI-a

  Sluiter, Anneke, * Bedum  09.05.1985;  VI-a

  Sluiter, Dirk, * Zwolle  22.06.1989;  VI-a

  Sluiter, Frank, * Hilversum  12.08.1957;  VI-a

  Sluiter, Jacob, * Hilversum  23.12.1923;  VI-a

  Sluiter, Jacob Peter, * Hilversum  15.03.1956;  VI-a

  Sluiter, Jacob Steven, * Assen  11.08.1980;  VI-a

  Sluiter, Paula, * Hilversum  29.12.1959;  VI-a

  Sluiter, Peti, *  Zwolle  24.05.1987;  VI-a

  Sluiter, Robert, * Hilversum  31.07.1958;  VI-a

  Smit, Cornelis;  I-7

  Smit, Elsje Hendrix;  I

  Smit, Piter;  I-8

  Smit, Willem;  I-10

  Smits, Steijntie;  I-5 + I-6

  Snel, Willy, * Naarden 03.08.1965; IV-3.2.5.2

  Soldt, Antoinette Regina Th. van, * Den Haag  13.04.1938;  VII-c

  Spaan, Adriana Johanna; III-7.5.1

  Spronk, Katarina, * Everdingen 24.11.1846; II-10.5

  Spronk, Willem; II-10.5

  Spruit, Gijsbert; II-9.10.3

  Spruit, Joanna, * Montfoort ca 1897; II-9.10.3

  Staatsen, Albarta Maria;  IV-3.2

  Stalenhoef, Richardus Franciscus, * ca 1844;  III-7

  Stankova, Vessela, * Pernik (Bulgarije) 18.01.1978; VIa-1.1.2

  Steenland, Adriana Johanna Teresia, * Waddinxveen 11.10.1955; IV-11.4.1

  Stekeur, Jannetje; III-2.2

  Sterkenburg, Alexandrina;  II-10.5

  Straver, Cornelis; II-10.5

  Straver, Jacobus, * Montfoort ca 1858; II-10.5

  Straver, Maria; II-3.3

  Stravers, Barendina; III-2.2.3

  Suchenia, Ewa Maria, * Gdynia (Polen), 22.09.1970; IV-3.2.3.1

  Terneuze, Francisca;  III-2      

  Trommel, Judith Elisabeth van, * Rotterdam  08.03.1964;  IV-3.2.3.2

  Vaart, Frederik Michael van der, * Hilversum 23.12.1981; VIc-2.1.1

  Vaart, Michael Frederik van der, * Songai Gerong (Indonesië) 23.05.1956; VIc-2.1

  Vaart, Suzanne Johanna van der, * Hilversum 15.05.1984; VIc-2.1.2

  Vegten, Aletta Elisabeth, * Montfoort 15.02.1880; II-9.10.1

  Vegten, Ankje van, * Montfoort ca 1830; II-9.4

  Vegten, Anthonij van, * Montfoort ca 1833; II-9.5

  Vegten, Cornelia van, * Montfoort 11.08.1841; II-9.9

  Vegten, Cornelis van, * Montfoort ca 1845; II-9.10

  Vegten, Elisabeth Alida van, * Montfoort 23.07.1889; II-9.10.4

  Vegten, Helena van, * Montfoort 14.04.1864; II-9.2.1

  Vegten, Huibert van, * Montfoort 20.10.1825; II-9.2

  Vegten, Jaantje van, * Montfoort 12.01.1828; II-9.3

  Vegten, Jacobus van;  * Montfoort ca 1824; II-9

  Vegten, Jacobus van, * Montfoort 24.12.1823; II-9.1

  Vegten, Jan van, * Montfoort ca 08.1836; II-9.7

  Vegten, Jan van, * Montfoort ca 1838; II-9.8

  Vegten, Joannes Reinerus van, * Groningen  24.08.1801;  II + II-9

  Vegten, Johanna van, * Montfoort ca 1835; II-9.6

  Vegten, Johanna van;  III-7

  Vegten, Johannes van, * Montfoort 17.05.1856; II-9.1.3

  Vegten, Johannes Gijsbertus van, * Montfoort 16.04.1885; II-9.10.3

  Vegten, Maria van, * Montfoort 14.05.1871; II-9.2.2

  Vegten, Marinus van, * Montfoort ca 04.1866; II-9.1.4

  Vegten, Marinus van, * Montfoort 27.01.1875; II-9.2.3

  Vegten, Marrigje, * Montfoort 12.02.1854; II-9.1.2

  Vegten, Reinerus Johannes van, * Montfoort 25.09.1881; II-9.10.2

  Vegten, Reinier van, * Montfoort 27.02.1851; II-9.1.1

  Veld, Anna; III-7.1.2

  Velde, Jan van der, * Bussum 09.03.1928; IV-1.2.4

  Velde, Michel van der, * 15.03.1960; IV-1.2.4.3

  Velde, Ronald van der, * ca 1958; IV-1.2.4.2

  Velde, Theo van der, *  ca 1953; IV-1.2.4.1
  Vendrig, Arie; IV-5
  Vendrig, Jacobus, * Montfoort ca 1885; IV-5
  Vercauteren, Geertruij; II-9.4.2

  Vergeer, Gijsbertus;  IV-7

  Vergeer, Wijnanda, * Montfoort  12.04.1882;  IV-7

  Vermeulen, Alida; IV-5 
  Vermeulen, Cornelis, * Willeskop  ca 1824;  V

  Vermeulen, Gerardus, * Montfoort 04.02.1871; II-9.6.1

  Vermeulen, Gerardus Josephus, * Montfoort 25.11.1875; II-9.6.3

  Vermeulen, Gerrit; II-9.4

  Vermeulen, Johanna;  III

  Vermeulen, Johannes Reinerus, * Montfoort 28.01.1872; II-9.6.2

  Vermeulen, Maria, * Montfoort  12.05.1872;  V

  Vermeulen, Wilhelmus, * Montfoort ca 1838; II-9.4

  Versteegh, Jan Hendrik, * 04.06.1951; IV-3.2.25

  Versteegh, Jannetje; III-2.2.3

  Versteegh, Johannes, * ca 1859;  V

  Vervooren, Gerarda, * Maartensdijk  01.07.1882;  VI-f

  Vliet, Franciscus van;  II-3

  Voorburg, Wilhelmina; III-2.2

  Voorn, Cornelius Joannes;  II

  Voorn, Jan; II-3.5

  Voorn, Joanna, * Wilnis 30.12.1821; II-3.5

  Vos, Gerrit de, * ca 1754; II-3

  Vree, J.H.;  VI-c

  Vreeswijk, Cornelia, * Montfoort  ca 1842;  V

  Vries, Monique de, * Amsterdam  13.09.1969;  VI-e

  Vries, Wietske Marjan de, * Amsterdam 14.02.1970; VIII-d

   

  03-09-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (15 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  01-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Personenregister W - Z

  Waalders, Johanna Gesiena Anna, * Neede 21.10.1958; VI-e

  Weijers, Elisabeth, * ca 1857;  IV-9 + IV-11

  Werf, Hendrik van der; II-10.3

  Werf, Johanna van der, * Montfoort ca 1834; II-10.3

  Wiggers, Lodevicus Hendrikus Johannes, * Arnhem  27.09.1876;  VI-e

  Wiggers, Martin Laurens Alexander, * Amsterdam  21.08.1964;  VI-e

  Wiggers, Ronald Michaël Arthur, * Amsterdam  30.04.1962;  VI-e

  Wiggers, Theodoor Gijsbertus, * Bussum  15.04.1906;  VI-e

  Wiggers, Theodora, * Arnhem;  VI-e

  Wiggers, Theodorus Ludovicus Hubertus, * Amsterdam  08.03.1936;  VI-e

  Wijck, George Michael Theodoor van der, * 01.09.1995; IV-11.1.3.2

  Wijck, Melissa Petronella Elisabeth van der, * 01.07.1991; IV-11.1.3.1

  Wijck, Theodoor George van der, * Djakarta (Indonesië) 08.01.1960; IV-11.1.3

  Wijk, Cornelis van;  II

  Wijk, Diederik Jacobus van, * ca 1766;  II-5 + II-10

  Wijngaarden, Adriana van, * Montfoort 21.02.1871; III-7.1

  Wijngaarden, Anna Maria van, * Montfoort  16.03.1846;  IV

  Wijngaarden, Bernardus van, * Montfoort  ca 1824;  III-7 + IV

  Wijngaarden, Cornelis van;  III-7

  Wijngaarden, Cornelis van, * Montfoort  17.01.1876;  III-7.5 + IV

  Wijngaarden, Gerarda Maria van, * Montfoort ca 1907; III-7.5.3

  Wijngaarden, Gerardus Franciscus van, * Montfoort ca 1904; III-7.5.2

  Wijngaarden, Gerrit van, * ca 1790;  II-9

  Wijngaarden, Gerrit van, * ca 1833;  IV

  Wijngaarden, Grada van, * Montfoort 12.06.1873; III-7.4

  Wijngaarden, Grada van, * Montfoort  22.08.1877; III-7.6

  Wijngaarden, Johanna van, * Montfoort 04.03.1872; III-7.3

  Wijngaarden, Johanna, * Montfoort 25.07.1882; III-7.8

  Wijngaarden, Johannes van, * Linschoten  23.07.1846;  III-7 + V

  Wijngaarden, Johannes van, * Montfoort 03.07.1880; III-7.7

  Wijngaarden, Johannes van, * Montfoort 04.01.1902; III-7.5.1

  Wijngaarden, Josephina van, * Montfoort ca 08.1910; III-7.5.4

  Wijngaarden, Matthias van, * Montfoort 04.03.1872; III-7.2

  Willems, Mattie;  I-2               

  Wilmink, Josephus Johannes, * Delft  05.02.1940;  VII-e

  Winsing, Hermanus, * ca 1807;  IV

  Winter, Jacqueline de, * ’s Heerenhoek  19.01.1930;  VII-a

  Wit, Albertus de, * Maarssen ca 1891; III-2.2.3

  Wit, Albertus de, * Harmelen ca 03.1916; III-2.2.3.2

  Wit, Barendina Teuntje de, * geboorteplaats onbekend, ca 1918; III-2.2.3.3

  Wit, Hendrik de; III-2.2.3

  Wit, Henricus Jacobus de, * geboorteplaats onbekend, ca 1914; III-2.2.3.1

  Wouters, Anna Maria, * 14.09.1890; IV-11.4

  Zwol, Arnold van; IV-3.2.1.3.3

  Zwol, Kitty Liesbeth Morgaine van, * 12.02.2007; IV-3.2.1.3.3.1

   

   

   

  01-09-2005 om 00:00 geschreven door Theo Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (10 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Welkom bij de genealogie van de familie van Harmelen


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Nieuws CNN
 • Maria Sharapova beats defending champion Caroline Wozniacki at Australian Open
 • Finding the Best Street Food in Queens, New York
 • Nick Kyrgios turns commentator after Australian Open exit
 • Kyrgios still grabbing headlines -- as TV commentator
 • AG nominee: Coaching witness to lie is obstructing justice
 • Indian guru sentenced to 20 years for rape (2017)
 • FBI employees turn to food banks as shutdown drags on
 • Perdue recalls frozen chicken nuggets after people find wood in them
 • Former officer to be sentenced in fatal shooting of Laquan McDonald
 • Veteran's mother: I almost had a heart attack


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!