NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • vloertegel graag informatie over deze tegel.
 • gewoon mooi
 • Zwammen
 • Zwammen
 • Mooie foto's
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken in blog

  DE TIJD VAN TOEN
  gedichten en liederen uit de oude doos
  17-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OUDE GEDICHTEN
  Charelken Vereeken

  Ik ben Charelken Vereeken
  En ik kan redelijk goed speken
  Dat komt, ik ben goed gezond
  Met mijn chiksken in mijne mond
  En ik bijt op mijn chiksken lijk op een kriksken

  Laatst wandelde ik langs den dam
  Kreeg moege benen en knam den tram
  Pas neer gezeten op een banket
  Las ik op een houten plaket
  "DEFENSE DE CRACHER SUR LE PLANCHER"

  Daar ik nog wat frans verstond
  Dacht ik in mijn eigen
  Ha,ha, hie moogde nie spieken
  En ik spiekten op de grond
  Just als de recerveur kwam rond

  Ja maar zo niet zei dien bleken
  Dat is hier verboden van te speken
  Hela manneken dat moogde gij nie toen
  En ik speekte op zijne schoen
  Kerel ik pak u fleus ??

  En ik speekte op zijne neus
  Kerel dat zal ik u beletten
  En ik speekte op zijn trambiljetten
  Naast mij zat daar zo een geschilderd mirakel
  Was me da een vies spektakel

  Ge moest u schamen zei die cherie (AMAAI MON CHERIE)
  En ik speekte op hare mise-en-plis
  Smijt hem buiten zei da masken
  En ik speekten in haar kabasken
  Toen vloog ik natuurlijk buiten

  En ik speekten in een haaste alga nog eens op de ruiten
  Dan kwam daar een GARDE-Ville
  En ik gaf hem een kokade op zijnen Bril
  Kerel gij gaat mee naar den bak!
  K'Gaf hem een madolle op zijne FRAK

  Op den bureau daar had ik lol
  Ik rochelden daar giel dien inkpot vol !
  Maar toen de kommissair kwam daar
  Zeg es menier, doet da nog es ne kier
  Pardon menier ,ik hem gien chiksken en zeker gien speeksel nemier !!!!!

  17-09-2010 om 18:41 geschreven door minoque

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (9 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SKILIED
  Ieder mens met jeugdige knieen gaat naar Zwitserland
  Want de sport de gezondheid en skieen gaan daar hand in hand
  En ik kwam daar aan
  Had ik alles vooruit geweten, dan had ik het niet gedaan

         Ik ben gaan skieen in 't schoon Zwitserland
         Van kop tot teen sta ik nu in t'verband
         Ik ben gebroken gekneusd en geknakt
         In volle zwier van de bergen gesmakt.

  Samen met een Engelse dame klom ik naar omhoog
  'K Wilde mij in 't skieen bekwamen en zei heel droog
  Als you nog niet goed kan skieen valt ge naar beneen
  En ze had het maar pas gezegd of here jee ik glee

  Al de mensen op de bergen jodelden van schrik
  Maar ik moet het niet verbergen de meeste schrik had ik
  Journalisten tik op een nieuwtje schreven in de krant
  Seffens komt er een dooie Willy Vervoort hier aangeland.

  18-09-2010 om 20:06 geschreven door minoque

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.TOEN HEB IK ZACHT GEWEEND liedje
  Het treurigste op aarde is wanneer men scheiden moet
  Van iets wat ons heel dierbaar is
  Ja dat vervult ons gemoed
  Zo had ik laatst een goede vriend vijfhonderd frank geleend
  Acht dagen later was hij dood.
  Toen heb ik zacht geweend (BIS )

  Ik heb thuis een vrouwtje lief en net
  Die gij misschien niet kent
  En daarbij nog een schoonmama
  Dat is wat men noemt een serpent
  Laatst was zij ziek ik dacht zij sterft
  ' t Scheen ernstig en gemeend
  Maar toen zij later beter werd
  Toen heb ik zacht geweend (BIS )

  Ik kocht een lot in de loterij
  En ik trok het miljoen
  Ik wist van blijdschap en van vreugd
  Niet meer wat ik moest doen
  Maar toen ik om mijn geldje ging
  Toen schold ik mezelf voor eend
  Het lotje was van ' t vorige jaar
  Toen heb ik zacht geweend (BIS )

  Mijn rijke oom was doodgegaan
  Die in Amerika zat
  Men schreef mij dat hij al zijn geld
  Aan mij gelaten had
  Maar de erfenis was alleen zijn hond
  En hij had veel geld geleend
  En toen ik zijn schuld betalen moest
  Toen heb ik zacht geweend (BIS )

  Ik hou van rust en stilte
  En een heerlijk stuk muziek
  Geen kinderchreien om mij heen
  Mijn vrouw die is net zoals ik
  Maar op een schonen dag in mei
  Toen stond ik als versteend
  Een drieling kocht mijn vrouw ineens
  TOEN HEB IK ZACHT GEWEEND (BIS )

  06-10-2010 om 14:45 geschreven door minoque

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ONZE LIEVE VROUW VAN VLAANDEREN
  Onze Lieve Vrouw Van Vlaanderen.

  Liefde gaf u duizend namen,
  Groot en edel,schoon en zoet.
  Maar geen een, die t'hart der vlamen,
  Even hoog verblijden doet.
  Als de naam, o moeder maagd,
  Dien gij in ons landje draagt.
  Schoner klinkt hij dan al d' anderen,
  Onze Lieve Vrouw Van Vlaanderen.

  Waar men ga langs vlaamse wegen,
  Oude hoeve,huis of front,
  Komt men u, Maria, tegen
  Staat uw beeltenis te pronk.
  Lacht ons toe uit Lindegroen,
  Bloemenkrans of blij festoen.
  Moge t'nimmer hier veranderen,
  O Gij Lieve Vrouw van Vlaanderen.

  Blijft in t'Vlaamse harte tronen,
  Als de hoogste koningin.
  Als de beste moeder wonen,
  In elk Vlaamse huisgezin.
  Sta ons bij in alle nood,
  Nu en in het uur der dood.
  Ons, uw kinderen, en ook d'anderen,
  Liefste Lieve Vrouw Van Vlaanderen.

  15-10-2010 om 19:15 geschreven door minoque

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rhododendrons enten en vermeerderen
  Beste groenevingers vrienden, kan iemand mij helpen voor mijn rhododendrons te enten en te vermeerderen, het lukt mij maar niet, mits al veel pogingen te ondernemen,

  Groetjes

  minoque

  14-08-2011 om 11:40 geschreven door minoque

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.computer ( problemen oplossen )
  Beste vrienden

  Kan iemand mij zeggen waar ik snel en goed lessen kan volgen voor de kleinste en de meeste problemen op mijn PC.te kunnen oplossen.
    Of zou ik beter een boek kopen,voor die problemen te kunnen oplossen, maar de vraag is welk boek koop ik dan best ?
  groetjes

  minoque  05-09-2011 om 00:00 geschreven door minoque

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Vlaandren heb ik hartlijk lief !! ( zeer oud lied)
  Mijn vlaandren heb ik hartlijk lief, (bis)
  Mijn Vlaandren boven al ! (bis)
  Dat is 't refrein, 't is het liefdelied,   |
  Dat ik nooit vergeten zal.                 | BIS

  Des morgens, als de zonne lacht,  (bis)
  Dan zing ik blij, vol lust, (bis)
  Zoo zalig als de brave man,   |
  Die vrouw en kindren kust   | BIS

  Des avonds, wen ik, moe van zin, (bis)
  Mijn stille ruststee zoek, (bis)
  Dan bid ik: " Vlaandren, Vlaandren lief,  |
  Mijn Vlaandren, houd u kloek !..                |BIS

  En 'k droom dan, 'k droom van roem en macht, (bis)
  En eeuwen gaan voorbij, (bis)
  En dreunend klinkt het "Schild en vriend"    | 
  En 'k zie mijn Vlaandren vrij !                     | BIS

  Mijn Vlaandren heb ik hartlijk lief, (bis)
  Mijn Vlaandren boven al ! (bis)
  Dat is 't refrein, het liefdelied,         |
  Dat ik eeuwig zingen zal.              |BIS


                

  01-02-2012 om 15:21 geschreven door minoque

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van 't Maagdeken
  Daar was zoo eens 'n maagdeken teer,
  En 't had geen vader, geen moeder meer,
  Geen zusje lief, geen broederkijn;
  Hoe droevig kon dat maagdeken zijn !

  't moest wonen bij een leelijk wijf,
  En sloven er haar handjes stijf;
  't Kreeg eten uit een houten kom,
  En niemand zag naar 't maagdeken om.

  Ze dacht aan moeder, handjes saam,
  En staarde treurig door het raam;
  Toen kwam een jongeling voorbij,
  Met oogen als de lente blij.

  En de oogen als de lente blij,
  Die waakten; zoo kwam 't maagdeken vrij.
  De bruiloft werd nu ingeluid,
  En 't maagdeken werd een blijde bruid.

  Nu is 't weer liefde en tarwebrood;
  Zij wiegt een kindje op d' eigen schoot;
  Zij mint als vroeger 't leven weer,
  Al is zij nu geen maagdeken meer.

  01-02-2012 om 15:36 geschreven door minoque

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kwezelken ( lied)
  "Zeg, Kwezelken, wilde gij dansen ?
  Ik zal u geven een ei.
  "Wel neen ik ", zei dat kwezelken,
  "Van dansen ben ik vrij;
  *
  'k En kan niet dansen,
  'k En mag niet dansen,
  Dansen is onze regel niet;
  Begijntjes en kwezeltjes dansen niet."
                         *
  "Zeg kwezelken, wilde gij dansen ?
  Ik zal u geven een koe."
  "Wel neen ", zei dat kwezelken,
  "Van dansen word ik moe.
  *
  'k En kan niet dansen enz.........
                         *
  "Zeg kwezelken, wilde gij dansen ?
  "Ik zal u geven een paard",
  "Wel neen ik," zei dat kwezelken,
  't En 't is mij 't dansen niet waard.
  *
  'k En kan niet dansen",enz..........
                         *
  Zeg, kwezelken, wilde gij dansen ?
  Ik zal u geven een man"
  "Wel ja ik", zei dat kwezelken,
  "k Zal doen wat ik kan.
  *
  Ik kan wel dansen,
  Ik mag wel dansen;
  Dansen is onze regel wel,
  Begijntjes en kwezelkens dansen wel".
  01-02-2012 om 16:05 geschreven door minoque

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tineken van Heule (lied)
  Tineke van Heule

  Liever dan een visch die in een goudzee zwemt,
  Liever dan een vogel die geen sparen kent,
            
                 * Liever dan een freule
                    Tineke van Heule,
                    Tineken, ons maartjen in zijn hemd !

  Tineken heeft geld noch goedje,
  Noch landeke, noch pandeke, noch koetje,
  noch huisje, noch kruisje,
  Noch lappek, voor op mijn buisje.
  Tineke heeft geld noch goedje,
  Maar een hemel is haar lachen en haar groetje,
                     Als zij trippelt naar de bron
                     Met haar emmer , in de zon,
                     En haar klompeken vast aan haar voetje:

                   * Liever dan een fr......enz.

  Tineken van Heule, mijn minneken,
  Op u staat mijn zoetste zinneken,
  U luste ik, u kuste ik.
  Op uw harteke bouw en rust ik.
  Tineken van Heule, mijn minneken,
  Mijn poezelig dubbel kinneken,
                     Leg uw handeke in de mijn
                     En een bruiloft zal het zijn
                     Van een boer en een schoon boerinneken:

                   * Liever dan een fr......enz

  01-02-2012 om 16:30 geschreven door minoque

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)

  Archief per week
 • 17/03-23/03 2014
 • 04/02-10/02 2013
 • 12/11-18/11 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 05/09-11/09 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 13/09-19/09 2010

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!