NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Update
 • Copyright
 • Auteur
 • Inleiding
 • Publicaties
 • Stamreeks
 • Gebruikte afkortingen
 • Betekenis van de familienaam Wiggers
 • Generaties I t/m III-a-3.8.3
 • Generaties III-a-4 t/m III-a-5.9
 • Generaties III-a -6 en 7
 • Generaties III-b t/m III-b-3.5
 • Generatie III-b- 4 t/m 4.3
 • Generaties III-b-5 t/m 11
 • Generatie IV t/m IV-4.4
 • Generaties IV-5 t/m IV-8
 • Generaties V t/m VIIa
 • Generaties VIIIa t/m IXb
 • Topografisch Register
 • Personenregister A t/m O
  Links
 • Naar de Genealogie-website van Th.L.H. Wiggers
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Nieuws Telegraaf (NL)
 • Vervolgingsverzoek ING voor de rechter
 • 'FedEx onderuit op Fed-dag Wall Street'
 • AEX valt terug tot onder 550 punten
 • Britse pond lager na verzoek uitstel brexit
 • Meer dan 85.000 euro opgehaald voor nabestaanden slachtoffers aanslag Utrecht
 • Kijkje in meest bijzondere stembureau
 • Vrijdag stille tocht voor slachtoffers Utrecht
 • Nieuwe naam voor hoofdstad Kazachstan
 • Britse pond in het rood na uitstel Brexit
 • Opkomst in provincie Utrecht tot nu toe het hoogst
  Zoeken in blog

  Genealogie van de familie Wiggers
  Voorouders en Nakomelingen van Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers, 1876 - 1962, tuinman te Bussum
  27-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Update

  De laatste update heeft plaatsgevonden op 26 april 2017:

  Hoofdtuk VIII-d: Benoeming van Janna Wiggers tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

  De voorlaatste update heeft plaatsgevonden op 25 augustus 2016:

  Hoofdstuk IX-a: Overlijdensdatum Johannes de Vries toegevoegd

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (37 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Copyright
  Het is niet toegestaan gegevens uit deze genealogie te gebruiken voor commerciële doeleinden! Het overnemen van gegevens ten behoeve van particulier gebruik is wel toegestaan waarbij het zeer op prijs wordt gesteld als u deze site als uw bron wilt vermelden.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (10 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  21-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Auteur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Voor Theo Wiggers is genealogie niet alleen “de wetenschap der op afstamming berustende betrekkingen tussen mensen” maar bovenal een interessante vorm van vrijetijdsbesteding.

  De op 8 maart 1936 te Amsterdam geboren amateur-genealoog Theo Wiggers werkte gedurende 40 jaar in verschillende commerciële en leidinggevende functies bij Delta Lloyd Verzekeringsgroep N.V. te Amsterdam. Hij beëindigde zijn loopbaan in 1993 als Hoofd van het bedrijfsonderdeel Arbeidsongeschiktheids- en Ongevallenverzekeringen.

  Hij bereikte bij het reserve-personeel van de Koninklijke Landmacht, dienstvak der Geneeskundige Troepen, de rang van Luitenant-kolonel.

  Op 7 april 1961 trouwde hij te Amsterdam met de aldaar wonende 23-jarige Mary Louise Elfriede Denz, dochter van Alexander Alfred Samuel Denz, geboren Paramaribo 1895 en Geesje Verburg, geboren Amsterdam 1904. Het echtpaar heeft twee zonen: Ronald, geboren Amsterdam 1962 en Martin, geboren Amsterdam 1964.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (30 Stemmen)
  >> Reageer (9)
  18-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inleiding
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto:
  Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers, geboren Arnhem 27 september 1876, overleden Amersfoort 27 april 1962 en zijn echtgenote Geertruida de Graaf, geboren Bussum 16 mei 1883, overleden Bussum 10 februari 1953, bij hun 40-jarig huwelijksfeest


  Volgens de Zwitserse genealoog Otto Forst de Battaglia is genealogie de wetenschap der op afstamming berustende betrekkingen tussen mensen. Tegenwoordig zegt men ook wel eens dat genealogie de wetenschap is die zich bezighoudt met familiegeschiedenis. Voor mij is genealogie echter vooral een interessante vorm van vrijetijdsbesteding, die verder tot ontplooiing is gekomen na het, in het najaar van 1994, volgen van de cursus “Genealogie” o.l.v. mw. Agnes Dunselman-Borgers in het Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem.

  Op haar aanraden heb ik mijn eerste genealogisch onderzoek gericht op het maken van een kwartierstaat. Dat is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige voorouders van een bepaald persoon en daarvoor koos ik -nogal voor de hand liggend- onze zonen Ronald en Martin: zij zijn de “kwartierdragers”.

  Doorgaans heeft de kwartierdrager twee (wettige) ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, zestien betovergrootouders, enz.; om deze personen –en de nóg vroegere voorouders- in kaart te brengen stelt de onderzoeker zich dus steeds de vraag “wie zijn de ouders van de gevonden persoon en wat is over hen te weten te komen?”.

  Het leek mij een aardige gedachte uit die veelheid van gegevens die van mijn eigen familie Wiggers te rubriceren in de vorm van een “genealogie”: een in generaties gerangschikte opgave van personen die in wettige mannelijke lijn afstammen van een bepaalde mannelijke persoon, in dit geval van Joahannes Wighers, gehuwd met Margarita Engelen.

  Alhoewel er inmiddels negen generaties zijn gevonden, is het onderzoek nog niet voltooid want er moet nog verder onderzoek plaatsvinden naar broers (en hun nakomelingen) van een aantal voorvaderen. Vandaar dat deze “Genealogie van de familie Wiggers 1725 – 2000” geen compleet overzicht is maar wél voldoende gegevens bevat om ze aan belangstellenden bekend te maken.

  Bij de 2e versie is de bronvermelding direct ná het desbetreffende genealogische gegeven geplaatst, waardoor het niet langer noodzakelijk was een groot aantal eindnoten te plaatsen. Tevens zijn nieuwe gegevens toegevoegd, die het resultaat zijn van verder onderzoek. Daarbij is ook dankbaar gebruik gemaakt van gegevens die van familieleden en via Internet (o.a. nieuwsgroep “soc.genealogy.benelux”) van medegenealogen zijn verkregen. Bovendien zijn enige correcties in de tekst aangebracht.

  Uw op- en aanmerkingen alsmede uw suggesties voor verbeteringen zal ik graag in ontvangst nemen terwijl iedere andere bijdrage (bijv. fotokopieën van trouwboekjes, akten, geboorte-, huwelijks- en overlijdensaankondigingen) eveneens zeer op prijs wordt gesteld.

  Amsterdam, januari 1999/oktober 2005

  Theo Wiggers


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (27 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  15-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Publicaties

  "Voorouders en Nakomelingen van Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers, 1876 – 1962, tuinman te Bussum"

  Auteur: Th.L.H. Wiggers

  Deze genealogie is, onder de titel “Genealogie van de familie Wiggers, 1725 – 2000”, gedeponeerd bij:

  * het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag (Registratie: G/-/port-961)

  * de Koninklijke Bibliotheek van Nederland,Den Haag (Registratie: B0334588)

  * de Family History Library, Salt Lake City (USA) (Registratie: 929.2492 W639w)

  "Voorouders en Nakomelingen van Hubertus van Harmelen, 1873 – 1959, timmerman-aannemer te Bussum"

  Auteur: Th.L.H. Wiggers

  Deze genealogie is gedeponeerd bij:

  * het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag (Registratie: G/Harm)

  * de Koninklijke Bibliotheek van Nederland,Den Haag (Registratie: B0334589)

  *de Family History Library, Salt Lake City (USA) (Registratie: 929.2492 H228w)

  "Voorouders en Nakomelingen van Gerrit Verburg, 1868 – 1916, kleermaker te Amsterdam"

  Auteur: Th.L.H. Wiggers

  Deze genealogie is gedeponeerd bij:

  * het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag (Registratie: G/Verb/Wig)

  * de Koninklijke Bibliotheek van Nederland, Den Haag (Registratie: B0334587)

  * de Family History Library, Salt Lake City (USA) (Registratie: 929.2492 V582w)

  "Voorouders en Nakomelingen van Klaas Sobering Zuithoff, 1846 – 1898, steenhouwer te Groningen"

  Auteurs: A.R. Kamphuis en Th.L.H. Wiggers

  Deze genealogie is gedeponeerd bij:

  * het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag (Registratie: G-Zuit)

  * de Groninger Archieven, Groningen (Registratie: G-766)

  * de Koninklijke Bibliotheek van Nederland,Den Haag (Registratie: B0334590)

  * de Family History Library, Salt Lake City (USA) (Registratie: 929.2492 Z84k)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamreeks

  I            Jan Gijsbert Wichers

  II          Bernardus Wighers

  III         Stephanus Wiggers

  IV         Gerrit Jan Wiggers

  V         
  Lodevicus Wiggers

  VI        
  Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers

  VII      
  Theodoor Gijsbertus Wiggers

  VIII    
  Theodorus Ludovicus Hubertus Wiggers

  IXa     
  Ronald Michaël Arthur Wiggers
  IXb      Martin Laurens Alexander Wiggers

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (31 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebruikte afkortingen

  Arch-W: Genealogisch archief van Th.L.H. Wiggers te Amsterdam

  FGR:  Family Group Record, Salt Lake City

  GA-Ad:  Gemeente-archief van Amsterdam

  GA-Ah:  Gemeente-archief van Arnhem, thans Gelders Archief genaamd

  GenLias:  Genealogie-site van de Rijksarchiefdienst (vervallen 01.01.2013)

  IR:  Individual Record, Salt Lake City

  PC:  Pedigree Chart, Salt Lake City

  RA-Geld.: Rijksarchief van de provincie Gelderland te Arnhem

  RA-NH: Rijksarchief van de provincie Noord-Holland te Haarlem

  RBS: Retroacta Burgerlijke Stand

  WWW: www.wiewaswie.nl (vervanging Genlias)


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Betekenis van de familienaam Wiggers

  Veel familienamen zijn ontstaan uit patroniemen, ook wel vadersnamen genoemd: namen die verwijzen naar de vóórnaam van iemands vader en zo de familierelatie kenbaar maken.

  De familienaam Wiggers is ontstaan uit het patroniem Wigger en de daaraan toegevoegde s is een afkorting van soon of sone.

  Aan de friese voornaam Wigger ligt een tweestammige Germaanse naam ten grondslag: Wig-hard.

  Wig betekent in het oudfries strijd en hard betekent in die taal sterk. Wighard betekent dan sterke strijder.

  Wiggers betekent dus zoon van een sterke strijder.

  Er bestaan veel varianten op de naam Wiggers:

  Weggers, Wichard, Wichards, Wicher, Wichern, Wichers, Wicherson, Wichers, Wichert, Wichertjes, Wicherts, Wichgers, Wichhart, Wickart, Wiechardt, Wiechers, Wiechertjes, Wiecherts, Wiegard, Wiegerink, Wiegers, Wiegersma, Wiegert, Wiegertjes, Wieggers, Wighers, Wijchers, Wijcherson, Wijchertjes.
  (Bron: Meertens Instituut: sinds 1952 een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)

  Eén van mijn voorvaders, de in 1751 te Arnhem geboren Bernardus Wighers, staat met deze familienaam in het RK-Doopboek, doch wordt in het Trouwboek Wichers genoemd, terwijl hij in het Hervormd Doodboek als Wiecherts staat vermeld en in het RK Sterfregister St. Jan met Wiggers wordt aangeduid.

  Bij mijn onderzoek ben ik menig maal gestuit op een groot aantal personen uit Winterswijk en omgeving die eveneens de familienaam "Wiggers" dragen. Tot heden heb ik geen enkele verbinding gevonden tussen deze Winterwijkse familie en mijn Arnhemse voorouders.

  Het is mijn inziens heel curieus dat in 't Woold, een buurtschap bij Winterswijk, in vroeger jaren drie "Wiggersplaatsen" bijeen lagen. Het geheel werd ook wel de "Wiggershof" genoemd. Thans staat er nog één boerderij "de Wigger". Hier, aan de tegenwoordige Wiggersweg ligt de oorsprong van de Winterwijkse familienaam Wiggers.

  Mw. Wendy Wiggers, die mij deze informatie aanreikte, is woonachtig in de huidige Wiggershof en woont derhalve aan de Wiggersweg!

  De hr. Ralf Bok deelde mij mee dat hij na enig onderzoek op een universiteit heeft gevonden dat de naam Wiggers afkomstig is van het Germaanse “Willio-gorn”. Deze naam is later in het Saskisch verbasterd in “Williger” en weer later in “Wilger” en “Wigger”.

  Omstreeks het jaar 1000 moet er in Lonneker een Saskische boer hebben geleefd met de naam “Wigger” waarvan de nazaten “Wiggers (Notitie van de auteur: de hier toegevoegde “s” wijst op zoon van Wigger) werden genoemd.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (53 Stemmen)
  >> Reageer (8)
  03-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties I t/m III-a-3.8.3

  I.   JAN  GIJSBERT  WICHERS

  Geboren: omstreeks 1725

  Trouwt:
  Arnhem 21 mei 1750 in de Nederlands Hervormde Kerk met Grietje  Engelen, geboren omstreeks 1725
  (Bron: Arch-W: IR van Jan Gijsbert Wichers)

  Biografische gegevens:
  Schatting geboortejaar van Jan Gijsbert: geb.jaar zoon -1751- min 25
  Schatting geboortejaar van Grietje: geb.jaar zoon -1751- min 25

  Bij de doop van hun zoon Bernardus staan hun namen in het doopboek als volgt genoteerd: Joahannes Wighers en Margarita Engelen
  (Bron: GA-Ah: RBS 165, folio 133)

  Uit dit huwelijk:
  1. Bernardus Wighers, volgt II
  (Bron: GA-Ah: RBS 165, folio 133: Joahannes Wighers en Margarita Engelen worden zonder verdere aanduidingen genoemd als de ouders van Bernardus)


  II    BERNARDUS  WIGHERS

  Gedoopt: Arnhem 10 mei 1751 als zoon van Joahannes Wighers en Margarita Engelen.
  (Bron: GA-Ah: RBS 165, folio 133)

  Trouwt: Arnhem 1 mei 1782: 30 jaar, jongman van Velp, wonende in ’t Schependom van Arnhem, van Roomsche afkomst, met toestemming ouders: Anna Maria Wolters, wonende in ’t Schependom van Arnhem, van Roomsche afkomst, met toestemming ouders. Haar ouders waren Peter Wouters en Jenneke Hendriks en zij is omstreeks 1756 te Arnhem gedoopt
  (Bron: GA-Ah: RBS 142, folio 122 en GenLias Overlijdensregister 1830, akte 48 van Maria Wouters)

  Overleden: Arnhem 22 november 1802
  (Bron: RA-Geld.: Uittreksel Sterfregister RK-gemeente Arnhem 1802, behorende tot de Huwelijksbijlagen van zoon Stephanus)

  Biografische gegevens: Anna Maria Wolters wordt in geboorte- en/of huwelijksakten van haar kinderen "Maria Wouters"  genoemd en die aanduiding wordt óók vermeld in het Uittreksel uit het Overlijdensregister Arnhem 1830: Maria Wouters, gedoopt te Arnhem, weduwe van Berend Wiggers, overleed Arnhem 20 januari 1830, oud 74 jaar, zonder beroep, dochter van Peter Wouters en Jenneke Hendriks
  (Bron: RA-Geld., Overlijdensregister Arnhem 1830, akte 48)
   
  In het Doopboek luidt de achternaam van Bernardus Wighers, terwijl hij in het Trouwboek Berent Wichers genoemd wordt. In het Sterfregister van de RK-Gemeente St. Jan te Arnhem luidt zijn naar Beernt Wiggers

  Aangezien de gegevens in het Doopboek prevaleren, moet worden gesteld dat de juiste achternaam vooralsnog Wighers is.

  Bij het tweede huwelijk van zijn zoon Stephanus staat vermeld dat Bernardus in leven landbouwer was.

  Zijn vrouw Anna wordt in het Trouwboek Wolters genoemd, doch bij het huwelijk van haar zoon Stephanus alsmede bij het huwelijk van haar zoon Gerardus wordt zij Wouters genoemd.

  Het overlijden van Bernardus is ook opgetekend in het Doodboek der Hervormde Gemeente van Oosterbeek, thans berustende onder het archief van de gemeente Arnhem. De tekst luidt als volgt:

  1802
  22 nov. Gestorven Baerend Wiecherts
  begraven den dito van de Klingelbeek
  onder Arnhem Vrouw en kinder overig
  Den Burgemeester Ambtenaar
  Van den burgerlijke staat
  Der Gemeente Renkum

  De familieachternaam wordt dus op verschillende manieren geschreven:

  Bernardus Wighers: RK-Doopboek
  (Bron: RBS nr 165, folio 133, GA-Arnhem: gedoopt 10 mei 1751)

  Berent Wichers: Trouwboek
  (Bron: RBS nr 142, folio 122 GA- Arnhem)

  Baerend Wiecherts: Herv. Doodboek
  (Bron: Huwelijksbijlage van zijn zoon Stephanus)

  Beernt Wiggers: RK-Sterfregister St. Jan
  (Bron: Huwelijksbijlage van zijn zoon Gerardus)

  Uit dit huwelijk:
  1. Johanna Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 21 januari 1786. Gedoopt: 22 januari d.a.v., als dochter van Berend Wiggers en Maria Wouters
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1823, akte nr 76 en huwelijksbijlagen)

  Trouwt: Arnhem 22 oktober 1823 op 37 jarige leeftijd, zonder beroep, als dochter van wijlen Berend Wiggers, in leven dagloner en Maria Wouters, van beroep daglonersche, met Fredericus Wouters, geboren Arnhem oktober 1796 (zonder vermelding van de dag!), van beroep dagloner, zoon van Wolterae Wouters, dagloner en Gertruida Beekman, zonder beroep
  Getuigen:
  -Johannes Joseph van Koppenhagen, 33 jaar, timmerman
  -Nicolaas Pannekoek, 41 jaar, huisbediende
  -Anthony Pelman, 67 jaar, kleermaker en
  -Hendrik van Slooten, 25 jaar, dagloner,
  allen wonende te Arnhem

  De huwelijksafkondigingen vonden plaats op zondagen 12 en 19 oktober 1823.
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1823, akte nr 76 en huwelijksbijlagen)

  Overleden: Arnhem 1 maart 1850, weduwe van Frederik Wouters
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 389, overlijdensakte nr 111)

  Biografische gegevens: Fredericus behoorde tot de lichting 1817 van de Nationale Militie en trok lotnummer 21; hij was toen opperman van beroep. Zijn signalement luidde: 1 el, 620 strepen, ovaal gezicht, laag voorhoofd, bruine ogen, grote neus, spitse kin, bruin haar en misthet rechter oog.

  Johanna wordt in het IGI Individual Record van haar dochter Maria Wouters Jenneke genoemd.

  De voornaam van zijn vader luidde in het Certificaat Walter.
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1823, akte nr 76 en huwelijksbijlagen)

  Uit dit huwelijk:
  1.1 Maria Wouters
  Geboren: Arnhem 17 december 1826, dochter van Fredrik Wouters en Jenneke Wiggers (Bron: IGI Individual Record van Maria Wouters alsmede Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1849, akte nr 718)

  Overleden: Arnhem 25 augustus 1849, oud 22 jaar, dochter van Frederik Wouters en Johanna Wiggers
  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1849, akte nr 718)

  2. Gerardus Wighers
  , volgt III-a

  3. Anna Maria Wiggers
  Geboren/gedoopt:
  Arnhem 26 februari 1791, als dochter van Bernardi Wiggers en Maria Wouwters; doopgetuigen waren Petrus Nelessen en Gerarda Jansen
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1819, akte nr 18 en huwelijksbijlagen)

  Trouwt: Arnhem 22 april 1819 Anna Maria Wiggers, 28 jaar, van beroep dienstmeid, dochter van wijlen Bernardus Wiggers en Maria Wouters met Hendrik ten Broek, geboren Huissen 4 december 1789, zonder beroep, zoon van Theodorus ten Broek en Geertruida Zweers

  De moeder van de bruid en de ouders van de bruidegom waren bij de huwelijksvoltrekking aanwezig.
  Getuigen:
  -Bernardus Coelen, 27 jaar, tapper
  -Hermanus Gerritsen, 32 jaar, schoenmaker,
  -Peter van Selm, 66 jaar, bode en
  -Roedert van Eep, 48 jaar, bode,
  allen wonende te Arnhem

  De bruidegom en de moeder van de bruid verklaarden niet te kunnen schrijven en ondertekenden de huwelijksakte dus niet.
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1819, akte nr 18 en huwelijksbijlagen)

  De huwelijksafkondigingen vonden plaats te Huissen op zondagen 11 en 18 april 1819.
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1819, akte nr 18 en huwelijksbijlagen)

  Overleden: Arnhem 20 juli 1837, weduwe van Hendrik van den Broek
  NB: Hendrik wordt in de huwelijksakte ten Broek genoemd.
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 383, overlijdensakte nr 308)

  Biografische gegevens: Hendrik ten Broek stierf Arnhem 20 augustus 1828, op 38 jarige leeftijd, echtgenoot van Maria Wiggers; Maria was, blijkens de overlijdensakte, arbeidster.

  NB: de volledige voornamen van Maria luiden overigens Anna Maria
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 381, overlijdensakte nr 231)

  4. Stephanus Wighers, volgt III-b

  5. Jan Wiggers
  Gedoopt:
  Arnhem ca 1802

  Biografische gegevens: In GenLias Gelderland is de volgende overlijdensaangifte aangetroffen:

  Overledene: Jan Wiggers
  Overlijdensdatum: 05.02.1835
  Gemeente: Arnhem
  Overlijdensakte nr: 44
  Aangiftedatum: 06.02.1835
  Vader: Berend Wiggers
  Moeder: Maria Wouters
  Nadere informatie doopplaats: Arnhem, oud 33 jaar


  III-a   GERARDUS  WIGHERS

  Gedoopt: Arnhem 13 februari 1789, peter Arnoldus Wouters, meter Maria Engelen, zoon van Bernardus Wiggers en Anna Maria Wouters, echtelieden.
  (Bron: RA-Geld.: Uittreksel Doopboek RK-Gemeente Arnhem 1789)

  Trouwt: Arnhem 22 februari 1816: 27 jaar, jongman, boerenknecht, wonende alhier, met Janna Harmsen, jonge dochter, 20 jaar, geboren onder Otterlo 2 oktober 1795, gedoopt 11 oktober 1795, wonende onder deze gemeente, zonder beroep, dochter van Hendrik Harmsen, dagloner en Gerritje Jans Ekel, wonende onder Oosterbeek, beiden hierbij tegenwoordig.
  (Bron: RA-Geld.: Huwelijksregister Arnhem 1816, akte nr. 11)

  Overleden: Arnhem 15 april 1869; de overlijdensaangifte geschiedde door Hendrikus Wiggers, 40 jaar, oppasser.
  (Bron: RA-Geld.: Overlijdensregister Arnhem 1869)

  Biografische gegevens: Bij de geboorte van Gerardus wordt voor de eerste maal de familienaam “Wiggers” gebruikt.

  De roepnaam van Gerardus was Grad en deze naam komt voor op de geboorteaangifte van zijn kinderen.

  Janna is overleden Arnhem 5 januari 1881, weduwe van Gerardus Wiggers.
  (Bron: Uittreksel uit GenLias RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 402, overlijdensakte nr 11)

  Uit dit huwelijk:
  1. Gerharda Wighers
  Geboren:
  Arnhem 4 februari 1819
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1819)

  Overleden: Arnhem 3 december 1905, oud 86 jaar.
  Er zijn geen gegevens van een partner vermeld. Haar vader was arbeider
  (Bron: Uittreksel uit GenLias RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 8072, overlijdensakte nr 958)

  2. Berendina Wighers
  Geboren:
  Arnhem 24 januari 1821
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1821)

  Overleden: Arnhem 6 maart 1910, oud 89 jaar.
  Er zijn geen gegevens van een partner vermeld.
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 8069, overlijdensakte nr 176)

  3. Anna Maria Wighers
  Geboren:
  Arnhem 2 januari 1823
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1823)

  Trouwt: In GenLias is geen vermelding gevonden inzake haar huwelijk doch uit het hierna genoemde biografisch gegeven blijkt dat zij gehuwd was met Everhardus Schoevaars

  Overleden: Arnhem 17 juni 1887, dochter van Gradus Wiggers en Johanna Hermsen, weduwe van Everhardus Schoevaars.
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 405, overlijdensakte nr 538)

  Biografische gegevens: Everhardus Schoevaars, roepnaam Evert, is ca. 1816 te Delft geboren en overleed Arnhem 8 mei 1884, oud 68 jaar, echtgenoot van Anna Maria Wiggers.
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 404, overlijdensakte nr 352)

  Uit dit huwelijk:
  3.1 Anna Maria Schoevaars
  Geboren:
  Rotterdam ca 1851, dochter van Evert Schoevaars en Anna Maria Wiggers
  (Bron: Uittreksel GenLias  Arnhem 1872, Huwelijksakte nr 266)

  Trouwt 1): Arnhem 6 november 1872 Anna Maria Schoevaars, geboren Rotterdam ca 1851, dochter van Evert Schoevaars, verver en Anna Maria Wiggers, met Johannes Josephus Zaunbrecher, boekbinder, geboren ’s-Hertogenbosch ca 1844, zoon van Caspar Zaunbrecher, olieslager  en Anna Maria van Boekel

  (Bron: Uittreksel GenLias  Arnhem 1872, Huwelijksakte nr 266)

   

  Trouwt 2): Arnhem 17 juni 1908 Anna Maria Schoevaars, geboren Rotterdam ca 1851, oud 57 jaar, schilder, weduwe van Johannes Josephus Zaunbrecher, dochter van Evert Schoevaars en Anna Maria Wiggers met Bernardus Brugman, geboren Rheden ca 1837, oud 71 jaar, timmerman, weduwnaar van Johanna Meeuwsen, zoon van Hendrik Jan Brugman, bakker en Johanna Tijselink

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1908, Huwelijksakte nr 241)

   

  Overleden: Arnhem 2 oktober 1920, oud 70 jaar, weduwe van Bernardus Brugman, eerder weduwe van Johannes Josephus Zaunbrecher, dochter van Evert Schoevaars en Anna Maria Wiggers

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1920, Overlijdensakte nr  870)

  Biografische gegevens: Johannes Josephus Zaunbrecher overleed Arnhem 8 juli 1895; oud 51 jaar; zijn beroep was boekbinder

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1895, Overlijdensregister, akte nr 582)

   

  Bernardus Brugman overleed Arnhem 17 augustus 1917, op 80-jarige leeftijd, echtgenoot van Anna Maria Schoevers (in het Uittreksel Genlias ten onrechte “Scholvaars” genoemd)

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1917, Overlijdensregister akte nr 708)

   

  Uit het 1e  huwelijk:

  3.1.1 Casparine Maria Zaunbrecher

  Geboren: Arnhem ca 1877

  (Bron:  Uittreksel GenLias Arnhem 1899 Huwlijksregister Akte nr 69)


  Trouwt: Arnhem 5 april 1899 Casparine Maria Zaunbrecher, oud 22 jaar, geboren te Arnhem, zonder beroep, dochter van Johannes Jozephus Zaunbrecher, boekbinder en Anna Maria Schoevaars met Albert Derks, oud 26 jaar, geboren Ruinerwolde, spoorwegbeambte, zoon van Pieter Derks, zaakwaarnemer en Grietje Snoeken

  (Bron:  Uittreksel GenLias Arnhem 1899 Huwlijksregister Akte nr 69)

   

  3.1.2 Franciscus Alouisius Johannes Zaunbrecher

  Geboren: Arnhem ca 1888

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1908, Overlijdensregister, akte nr 15)


  Overleden: Arnhem 6 januari 1908, oud 20 jaar, winkelbediende, zoon van Johannes Josephus Zaunbrecher, boekbinder en Anna Maria Schoevaars

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1908, Overlijdensregister, akte nr 15)

   

  3.1.3 Wilhelmus Johannes Zaunbrecher

  Geboren: Arnhem ca 1890

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1913, Huwelijksregister, akte nr 447)


  Trouwt: Arnhem 5 november 1913 Wilhelmus Johannes Zaunbrecher, oud 23 jaar, korporaal kok, zoon van Johannes Jesophus Zaunbrecher en Anna Maria Schoevaars met Maria Theresia Rouwen, geboren te Arnhem, oud 22 jaar, dochter van Peter Rouwen, metselaar en Maria Theodora Ulrich

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1913, Huwelijksregister, akte nr 447)

   

  3.2 Johannes Eduardus Schoevaars

  Geboren: Arnhem ca 1853, zoon van Evert Schoevaars en Anna Maria Wiggers

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1876, Huwelijkakte nr 169)

   

  Trouwt: Arnhem 28 juni 1876, Johannes Eduardus Schoevaars, geboren Arnhem ca 1853, verver, zoon van Evert Schoevaars, verver  en Anna Maria Wiggers met Anna Maria Geurts, geboren Oeffelt ca 1855, dienstbode, dochter van Hendrikus Geurts, metselaar en Johanna Bax

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1876, Huwelijkakte nr 169)

   

  Overleden: Arnhem 22 september 1924, oud 71 jaar, weduwnaar van Anna Maria Geurts, zoon van Evert Schoevaars en Anna Maria Wiggers

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1924, Overlijdensakte nr 661)

  Biografische gegevens: Anna Maria Geurts overleed Arnhem 24 december 1907, oud 52 jaar, echtgenote van Johannes Eduardus Schoevaars

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1907, overlijdensregister, akte nr 1013)

   

  Uit dit huwelijk:

  3.2.1 Hendrica Francisca Schoevaars

  Geboren: Arnhem ca 1885

  (Bron: Uittreksel Genlias Arnhem 1909, Huwelijksregister, akte nr 206)


  Trouwt: Arnhem 7 juli 1909 Hendrica Francisca Schoevaars, geboren Arnhem oud 28 jaar, dochter van Johannes Eduardus Schoevaars, schilder en Anna Maria Geurts met Theodorus Kasper Gerardus Rijsemus, geboren Arnhem, oud 24 jaar, meubelmaker, zoon van Daniel Kasper Rijsemus en Jenneke Roelofs

  (Bron: Uittreksel Genlias Arnhem 1909, Huwelijksregister, akte nr 206)

   

  3.2.2 Anna Maria Schoevaars

  Geboren: Arnhem ca 1886

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1912, Huwelijksregister, akte nr 36)


  Trouwt: Arnhem 7 februari 1912 Anna Maria Schoevaars, geboren Arnhem, oud 26 jaar, dochter van Johannes Eduardus Schoevaars, schilder en Anna Maria Geurts met Johannes Hendrikus Willemsen, geboren Arnhem, oud 25 jaar, boekdrukker, zoon van Johannes Hendrikus Willemsen en Johanna Willemina Hendrika Palmers

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1912, Huwelijksregister, akte nr 36)

   

  3.2.3 Gerardus Josephus Schoevaars

  Geboren: Arnhem ca 1896

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1922, huwelijksregister, akte nr 251)


  Trouwt: Arnhem 26 mei 1922 Gerardus Josephus Schoevaars, geboren Arnhem, oud 26 jaar, kantoorbediende, zoon van Johannes Eduardus Schoevaars, schilder en Anna Maria Geurts met Andrietta Jacoba Alida de Koster, geboren Rotterdam, oud 28 jaar, dochter van Johannes Franciscus de Koster, handelsagent en Jacoba Andrietta van Fulpen

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1922, huwelijksregister, akte nr 251)


  3.3 Martinus Gradus Schoevaars

  Geboren: Arnhem ca 1856, zoon van Evert Schoevaars en Anna Maria Wiggers

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1858, Overlijdensakte nr 257)

   

  Overleden: Arnhem 3 mei 1858, oud 2 jaar

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1858, Overlijdensakte nr 257)

   

  Biografische gegevens: Bij het overlijden van Martinus was zijn vader huisschilder

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1858, Overlijdensakte nr 257)


  3.4 Johanna Barendina Schoevaars

  Geboren: Arnhem ca 1859, dochter van Evert Schoevaars en Anna Maria Wiggers

  (Bron: Uittreksel uit GenLias  Arnhem 1860, Overlijdensakte nr 156)

   

  Overleden: Arnhem 23 maart 1860, oud 1 jaar

  (Bron: Uittreksel uit GenLias  Arnhem 1860, Overlijdensakte nr 156)

   

  Biografische gegevens: Bij het overlijden van Johanna was haar vader verver.

  (Bron: Uittreksel uit GenLias  Arnhem 1860, Overlijdensakte nr 156)

   

  3.5 Levenloos geboren kind van het vrouwelijk geslacht

  Geboren en overleden: Arnhem 19 januari 1861, dochter van Evert Schoevaars, verver en Anna Maria Wiggers

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1861, Overlijdensakte nr 54)


  3.6 Anna Catharina Schoevaars

  Geboren: Arnhem ca 1862, dochter van Evert Schoevaars en Anna Maria Wiggers

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1891, Huwelijksakte nr 244)

   

  Trouwt: Arnhem 26 augustus 1891 Anna Catharina Schoevaars, geboren Arnhem ca 1862, dienstbode, dochter van Evert Schoevaars, schilder en Anna Maria Wiggers met Johannes Wilhelmus Schaffers, kantoorbediende, geboren Utrecht ca 1866, zoon van Heinrich Johann Schaffers, spoorwegbeambte en Catharina Johanna Nass

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1891, Huwelijksakte nr 244)

   

  Overleden: Arnhem 18 november 1927, oud 65 jaar, zonder beroep, weduwe van Johannes Wilhelmus Schaffers

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1927, Overlijdensakte nr 836)

   

  Biografische gegevens: Johannes Wilhelmus Schaffers overleed Arnhem 2 april 1896, oud 29 jaar, kantoorbediende, echtgenoot van Anna Catharina Schoevaars

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1896, Overlijdensregister, akte nr 296)


  3.7 Franciscus Aloijsius Schoevaars

  Geboren: Arnhem ca 1864, zoon van Evert Schoevaars en Anna Maria Wiggers

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1890, Huwelijksakte nr 268)

   

  Trouwt: Arnhem 5 november 1890 Franciscus Aloijsius Schoevaars, geboren Arnhem ca 1864, schilder, zoon van Evert Schoevaars, schilder en Anna Maria Wiggers met Johanna Petronella Peters, geboren Arnhem ca 1860, dienstbode, dochter van Abraham Peters, schoenmaker en Johanna Maria Sanders

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1890, Huwelijksakte nr 268)

   

  Overleden: Franciscus Aloysius Schoevaars overleed Den Haag 21 december 1909, oud 45 jaar, echtgenoot van Johanna Petronella Peters

  (Bron: Uittreksel GenLias, Regionaal Historisch Centrum Limburg, Overlijdensregister Venray 1909, akte nr 185)

   

  3.8 Leonard Marie Franciscus Schoevaars

  Geboren: Arnhem 17 mei 1868, zoon van Evert Schoevaars en Anna Maria Wiggers

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1894, Huwelijksakte nr 68 en e-mail 31.03.2011 evertman1@home.nl))

   

  Trouwt 1): Arnhem 4 april 1894 Leonard Marie Franciscus Schoevaars, geboren Arnhem ca 1869, kleermaker, zoon van Evert Schoevaars, schilder en Anna Maria Wiggers met Catharina Christina Theodora Knieper, geboren Arnhem ca 1869, naaister, dochter van Christiaan Knieper, schipper en Theodora Kruitwagen

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 1894, Huwelijksakte nr 68)


  Trouwt 2):
  Arnhem 10 februari 1904 Leonard Marie Franciscus Schoevaars, geboren Arnhem ca 1869, kleermaker, weduwnaar van Catharina Christian Theodora Knieper, zoon van Evert Schoevaars, verver en Anna Maria Wiggers met Josephina Bernardina Maria Timmermann, geb. Emmerik ca 1877, dochter van Joseph Timmermann en Theodora Maria Leermakers

  (Bron: Uittreksel uit GenLias Arnhem 904, Huwelijksakte nr 28)


  Overleden: Arnhem 6 juni 1953 en begraven op 9 juni 1953 op de RK Begraafplaats "Moscova" aldaar
  (Bron: Bidprentje in bezit van C. Evertman, Gilze; e-mail 31.03.2011 evertman1@home.nl)

  Biografische gegevens:
  Catharina Christina Theodora Knieper overleed Arnhem 10 december 1901, oud 33 jaar, echtgenote van Leonard Marie Franciscus Schoevaars

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1901, Overlijdensregister, akte nr 1121)

   

  Uit het 1e huwelijk:

  3.8.1 Christiaan Everhardus Leonard Schoevaars

  Geboren: Arnhem ca 1895

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1919, Huwelijksregister, akte nr 311)


  Trouwt: Arnhem 11 juli 1919 Christiaan Everhardus Leonard Schoevaars, geboren Arnhem, oud 24 jaar, inspecteur, zoon van Leonard Marie Franciscus Schoevaars en Catharina Christina Theodora Knieper met Aleida Theodora van Maanen, geboren Arnhem, oud 26 jaar, dochter van Wijnand van Maanen en Anna Maria Dicker

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1919, Huwelijksregister, akte nr 311)

   

  3.8.2 Leonard Marie Franciscus Schoevaars

  Geboren: Arnhem ca 1896

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1896,  Overlijdensregister, akte nr 923)


  Overleden: Arnhem 21 oktober 1899, oud 3 jaar, zoon van Leonard Marie Franciscus Schoevaars, kleermaker en Catharina Christina Theodora Knieper

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1896,  Overlijdensregister, akte nr 923)

   

  3.8.3 Theodorus Franciscus Schoevaars

  Geboren: Arnhem ca  maart 1899

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1899, Overlijdensregister, akte nr 510)


  Overleden: Arnhem 24 juni 1899, oud 3 maanden, zoon van Leonard Marie Franciscus Schoevaars, kleermaker en Catharina Christina Theodora Knieper

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1899, Overlijdensregister, akte nr 510)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (11 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  02-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties III-a-4 t/m III-a-5.9

  4. Hendrikus Wighers
  Geboren:
  Arnhem 6 oktober 1828
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1828)

  Trouwt: Arnhem 11 mei 1853 met Carolina Ludovika de Jong, geboren Nijmegen 18 maart 1820, dienstmeid,wonende te Arnhem, dochter van wijlen Albertus Bernardus de Jong, bij leven schipper en Johanna Fleurij. De overige gegevens op de microfiche zijn niet leesbaar
  (Bronnen: GenLias Gelders Archief, Geboorteregister Nijmegen 1820, akte 112 resp. CBG: Huwelijksregister Arnhem 1853, akte 77)

  Biografische gegevens: Hendrikus was bij zijn huwelijk oppasser van beroep.

  Cornelia overleed Nijmegen 18 februari 1899

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Nijmegen 1899, akte 132)

   

  Overleden: Arnhem 5 juli 1887, oud 59 jaar, van beroep oppasser, zoon van Gradus Wiggers, van beroep besteller en Johanna Hermsen; echtgenoot van Carolina Ludovika de Jong

  (Bron: Uittreksel GenLias, Arnhem  1887 Overlijdensakte nr 583)

   

  Uit dit huwelijk:
  4.1 Johannes Martinus Gradus Wiggers

  Geboren: Arnhem ca 1855, zoon van Hendricus Wiggers en Carolina Ludovika de Jong

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Heer 1883, akte 240)

   

  Trouwt: Arnhem 30 augustus 1883 met Berendina Schutte, geboren Epe ca 1857, dochter van Antonie Schutte, landbouwer en Willemina Hagen.

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Heer 1883, akte 240)

    

  4.2 Hendricus Gerardus Wiggers

  Geboren: Arnhem 24 september 1859, zoon van Hendricus Wiggers en Carolina Ludovika de Jong

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Heer 1890)

   

  Trouwt: Heer 30 september 1890 met Maria Josephina Hubertina Elisabeth Defresne, geboren Heer 7 november 1863, dochter van Hubertus Josephus Defresne en Francisca Theresia Hubertina Lemmens

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Heer 1890)

   

  Overleden: Maastricht 25 maart 1924, echtgenoot van Maria Josephina Hubertina Elisabeth Defresne

  (Bron: GenLias Regionaal Historisch Centrum Limburg, Overlijdensregister Maastricht 1924, akte 210)

  Biografische gegevens: Maria overleed Maastricht 23 juni 1940 op 76-jarige leeftijd.
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Maastricht 1940, akte nr 582)

  Uit dit huwelijk:
  4.2.1 Emilina Petronella Maria Wiggers
  Geboren: Venlo 29 september 1896
  (Bron: Uittreksel GenLias: Geboorteregister Venlo 1896, akte nr 375)

   
  5. Jan Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 8 februari 1826,  zoon van Gradus Wiggers en Johanna Hermsen.
  Aangevers waren: Johannes van Lith, 29 jaar, herbergier en Hermannus van Doorn, 35 jaar, voermansknecht
  (Bron: CBG: microfiche Geboorteregister Arnhem 1826)

  Trouwt: Arnhem 7 november 1849 Catharina Geertruida Willemsen, geboren Arnhem omstreeks 1828, dochter van Daniel Willemsen en Johanna Catharina Smit.
  Voogd van de bruid: Wessel Willemsen. Toeziend voogd van de bruid: Martinus Oor
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 154, huwelijksakte nr 143)

  Overleden: Arnhem 19 juli 1866, oud 40 jaar, echtgenoot van Catharina Geertruida Willemsen
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 396, overlijdensakte nr 481)

  Biografische gegevens: Catharina Geertruida Willemsen overleed Arnhem 27 juni 1909, oud 81 jaar, dochter van Daniel Willemsen en Johanna Catharina Smit
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 8070, overlijdensakte nr 538)

  Uit dit huwelijk:
  5.1 Levenloos kind van het mannelijk geslacht
  Geboren:
  Arnhem 5 februari 1850
  De aangifte vermeldt dat vader Jan Wiggers koperslagersknecht was, terwijl van de moeder geen beroep vermeld is
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 389, overlijdensakte nr 76)

  5.2 Johanna Catharina Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 1 februari 1851, dochter van Jan Wiggers en Catharina Geertruida Willemsen
  (Bron: CBG: microfiche Geboorteregister Arnhem 1851)

  Trouwt: Arnhem 19 augustus 1885, oud 34 jaar, met Gerrit Jolink, geboren Rheden ca 1852, zoon van Harmen Jolink en Derkje Derksen
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 173, huwelijksakte nr 202)

  Overleden: Arnhem 25 september 1930, oud 79 jaar, echtgenote van Gerrit Jolink
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 8060, overlijdensakte nr 681)

  Biografische gegevens: Gerrit Jolink overleed Arnhem 12 januari 1937, oud 84 jaar, weduwnaar van Johanna Catharina Wiggers.
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 9709, overlijdensakte nr 55)
  Het echtpaar is begraven op de begraafplaats Moscowa te Arnhem

  Uit dit huwelijk:
  5.2.1 Herman Gerrit Jolink
  Geboren: Arnhem ca 1887
  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1912, Huwelijksregister, akte nr 465)

  Trouwt: Arnhem 22 november 1912 Herman Gerrit Jolink, geboren Arnhem, oud 25 jaar, kantoorbediende, zoon van Gerrit Jolink, brandstoffenhandelaar en Johanna Catharina Wiggers met Cornelia van Mastbergen, geboren Arnhem, oud 25 jaar, dochter van Andries van Mastbergen, suikerkoker en Johanna Schildering

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1912, Huwelijksregister, akte nr 465)


  Biografische gegevens: Cornelia van Mastbergen overleed Arnhem 3 februari 1939, op 51-jarige leeftijd
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Arnhem 1939, akte nr 111)

  5.3 Berendina Christina Antonia Wiggers
  Geboren: Arnhem 9 februari 1853, dochter van Jan Wiggers en Catharina Geertruida Willemsen
  (Bron: FGR van Berendina Christina Antonia Wiggers alsmede uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 409, overlijdensakte nr 998)

  Gedoopt: Arnhem 10 februari 1853
  (Bron: FGR van Berendina Christina Antonia Wiggers)

  Overleden: Arnhem 4 november 1893, oud 40 jaar, dochter van Jan Wiggers en Catharina Geertruida Willemsen; haar vader was kopergieter
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 409, overlijdensakte nr 998)

  Biografische gegevens: er zijn geen nadere gegevens inzake Berendina gevonden.

  5.4 Geertruida Francisca Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 14 maart 1855, dochter van Jan Wiggers en Catharina Geertruida Willemsen
  (Bron: FGR van Geertruida Francisca Wiggers alsmede uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 393, overlijdensakte nr 406)

  Gedoopt: Arnhem 15 maart 1855
  (Bron: FGR van Geertruida Francisca Wiggers)

  Overleden: Arnhem 31 augustus 1860, oud 5 jaar, dochter van Jan Wiggers en Catharina Geertruida Willemsen; haar vader was toen koperslager
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 393, overlijdensakte nr 406)

  5.5 Wesselina Hermina Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 14 maart 1855, dochter van Jan Wiggers en Catharina Geertruida Willemsen
  (Bron: FGR van Wesselina Hermina Wiggers alsmede uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 172, huwelijksakte nr 250)

  Gedoopt: Arnhem 15 maart 1855
  (Bron: FGR van Wesselina Hermina Wiggers)

  Trouwt: Arnhem 25 september 1884, oud 29 jaar, met Hendrikus Hubertus Ravensbergen, geboren Arnhem 29 mei 1855, zoon van Johannes Ravensbergen en Gerritje Hilbers
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 172, huwelijksakte nr 250)

  Overleden: Arnhem 3 december 1939, oud 84 jaar, echtgenote van Hendrikus Hubertus Ravensbergen.
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA_Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 9710, overlijdensakte nr 990)

  Biografische gegevens: Hendrikus Hubertus Ravensbergen overleed Arnhem 12 december 1939, oud 84 jaar, weduwnaar van Wesselina Hermina Wiggers. Hij heeft zijn vrouw dus slechts negen dagen overleefd.
  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1939, Overlijdensregister, akte nr 1015)

  Uit dit huwelijk:

  5.5.1 Johanna Hermina Ravensbergen
  Geboren: Arnhem ca 1887
  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1894, akte nr 68)

   Overleden: Arnhem 17 januari 1894, geboren Arnhem, oud 7 jaar, dochter van Hendrikus Hubertus Ravensbergen, kantoorbediende en Wesselina Hermina Wiggers

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1894, akte nr 68)

   

  5.5.2 Johannes Willem Hendrikus Ravensbergen

  Geboren: Arnhem ca 1896

   

  Trouwt: Arnhem 20 juni 1922 Johannes Willem Hendrikus Ravensbergen, geboren Arnhem, oud 26 jaar, spoorwegambtenaar, zoon van Hendrikus Hubertus Ravensbergen, kantoorbediende en Wesselina Hermina Wiggers met Hendrika Antonia Hoevers, geboren Rheden, oud 27 jaar, dochter van Hendrik Antonie Hoevers en Miena Bendina Kolenbrander

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1922, akte nr 295)

  Biografische gegevens: Hendrika Antonia Hoevers overleed Arnhem 24 december 1937, oud 43 jaar, echtgenote van Johannes Willem Hendrikus Ravensbergen
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Arnhem 1937, akte nr 980)

  5.6 Ida Nicolasina Willemina Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 6 december 1857, dochter van Jan Wiggers en Catharina Geertruida Willemsen
  (Bron: FGR van Ida Nicolasina Willemina Wiggers en uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 393, overlijdensakte nr 244)

  Gedoopt: Arnhem 7 december 1857
  (Bron: FGR van Ida Nicolasina Willemina Wiggers)

  Overleden: Arnhem 26 april 1861, oud 3 jaar, dochter van Jan Wiggers en Catharina Geertruida Willemsen; haar vader was koperslager
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 393, overlijdensakte nr 244)

  5.7 Francisca Christina Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 10 februari 1860, dochter van Jan Wiggers en Catharina Geertruida Willemsen
  (Bron: FGR van Francisca Christina Wiggers alsmede uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr onbekend, huwelijksakte nr 245)

  Gedoopt: Arnhem 11 februari 1860
  (Bron: FGR van Francisca Christina Wiggers)

  Trouwt: Arnhem 9 oktober 1889, oud 29 jaar, Gerrit uit den Bogaard, geboren Epe ca 1864, bakker, zoon van Gerrit uit den Boogaard, bakker en Hendrika Catharina Schutte
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr onbekend, huwelijksakte nr 245)

  Biografische gegevens: Op 9 januari 1899 is een levenloos geboren dochter aangegeven bij de Burgerlijke Stand te Arnhem; in de akte is vermeld dat haar vader bakker is

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1899, Overlijdensregister, akte nr 23)

   

  Gerrit uit den Bogaard overleed Baarn 11 november 1943, oud 79 jaar, echtgenoot van Francisca Christina Wiggers

  (Bron: Uittreksel GenLias Baarn 1943, Overlijdensregister, akte nr 192)

   

  Uit dit huwelijk:

  5.7.1 Hendrika Catharina uit den Bogaard

  Geboren: Arnhem 15 november 1893

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1893, Overlijdensregister, akte nr 1057)


  Overleden: Arnhem 20 november 1893, 5 dagen oud, dochter van Gerrit uit den Bogaard, bakker en Francisca Christina Wiggers

  (Bron: Uittreksel GenLias Arnhem 1893, Overlijdensregister, akte nr 1057)

   

  5.7.2 Gerrit Jan uit den Bogaard

  Geboren: Arnhem ca 1896

  (Bron: Uittreksel GenLias Baarn 1924, Huwelijksregister, akte nr 45)

   

  Trouwt: Baarn 23 juli 1924 Gerrit Jan uit den Bogaard, geboren Arnhem, oud 28 jaar, zoon van Gerrit uit den Bogaard en Francisca Christina Wiggers met Jetske Jorritsma, geboren Leeuwarden, oud 34 jaar, dochter van Jan Jorritsma en Janke van der Wal

  (Bron: Uittreksel GenLias Baarn 1924, Huwelijksregister, akte nr 45)

   

  5.8 Johannes Hermanus Wiggers

  Geboren: Arnhem 11 juli 1862 te 17.00 uur, zoon van Jan Wiggers, koperslager en Catharina Geertruida Willemsen. Bij de aangifte waren aanwezig:

  - Peter Hovink, 31 jaar, koperslager

  - Johannes Cornelis Rekers, 29 jaar, koperslager

  (Bron: CBG: Geboorteregister Arnhem 1862, akte 498)

   

  Trouwt: Arnhem 10 mei 1893, oud 30 jaar, Anna Christina Brouwer, geboren Haarlem ca 1866, dochter van Willem Brouwer en Wilhelmina Catharina van Haren

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 178, huwelijksakte nr 138)

   

  Overleden: Arnhem 17 oktober 1938, oud 76 jaar, echtgenoot van Anna Christina Brouwer

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 9710, overlijdensakte nr 793)

   

  Biografische gegevens: Anna Christina Brouwer overleed Arnhem 14 januari 1949, oud 83 jaar, weduwe van Johannes Hermanus Wiggers

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 10007, overlijdensakte nr 793)

   

  Uit dit huwelijk:

  5.8.1 Jan Willem Wiggers

  Geboren: Arnhem ca 1894, zoon van Johannes Hermanus Wiggers en Anna Christina Bouwer

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 9021, huwelijksakte nr 600)

   

  Trouwt: Arnhem 26 november 1919, oud 25 jaar, kantoorbediende met Willemina Hendrika Najer, geboren Zwolle ca 1895, dochter van Jan Najer en Wilhelmina Frederika Martens

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 9021, huwelijksakte nr 600)

   

  5.8.2 Jacobus Gerhardus Wiggers

  Geboren: Arnhem ca 1896, zoon van Johannes Hermanus Wiggers en Anna Christina Brouwer

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 9022, huwelijksakte nr 508)

   

  Trouwt: Arnhem 8 september 1920, oud 24 jaar, Gerritje Bodenstaff, geboren Arnhem ca 1897, dochter van Franciscus Bodenstaff en Sara Uittenbogaart

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 9022, huwelijksakte nr 508)

  Biografische gegevens: Bij de huwelijksvoltrekking in 1920 was Jacobus meubelmaker, zijn bruid oefende geen beroep uit, zijn vader was schilder en zijn schoonvader was verzekeringsagent
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 9022, huwelijksakte nr 508)

  Uit dit huwelijk:

  5.8.2.1 Levenloos geboren kind

  Geboren: Arnhem 4 juli 1921. Het beroep van de vader is meubelmaker

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld.: toegangsnr 0207, inventarisnr 8064, overlijdensakte nr 469)

   

  5.8.3 Wilhelmina Catharina Geertruida Wiggers

  Geboren: Arnhem ca 1897, dochter van Johannes Hermanus Wiggers en Anna Christina Brouwer

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 9023, huwelijksakte nr 382)

   

  Trouwt 1): Arnhem 20 juli 1921, oud 24 jaar, Cornelis Mattheus Frenaij, geboren Arnhem ca 1897, zoon van Karel Johannes Frenaij en Petronella van Huenen

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 9023, huwelijksakte nr 382)

   

  Trouwt 2): na 1936 J.W. Berends

  (Bron: CBG: Overlijdensadvertentie van Wilhelmina)

   

  Overleden: Arnhem, Verzorgingshuis “de Akkerwinde”, 18 maart 1990, op 92-jarige leeftijd, sinds 1936 weduwe van C.M. Frenaij, echtgenote van J.W. Berends. Zij werd op 22 maart d.a.v. gecremeerd in het crematorium “Moscowa” te Arnhem.

  (Bron: CBG: Overlijdensadvertentie van Wilhelmina)

   

  Biografische gegevens: Cornelis Mattheus Frenaij overleed Arnhem 10 juni 1936, oud 39 jaar, echtgenoot van Wilhelmina Catharina Geertruida Wiggers

  (Bron: uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 9023, overlijdensakte nr 450)

   

  Uit het 1e  huwelijk:

  5.8.3.1  K.J.H. Frenaij

   

  5.8.3.2  C.M. Frenaij

   

  5.9 Ida Maria Wiggers

  Geboren: Arnhem 18 september 1864, dochter van Jan Wiggers en Catharina Geertruida Willemsen

  (Bron: FGR van Ida Maria Wiggers alsmede uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 397, overlijdensakte nr 25)

   

  Overleden: Arnhem 12 januari 1868, oud 3 jaar,  dochter van Jan Wiggers en Catharina Geertruida Willemsen

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 397, overlijdensakte nr 25)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties III-a -6 en 7

  6. Hermanus Wiggers

  Geboren: Arnhem ca 1831, zoon van Gradus Wiggers, korenmolenaarsknecht en Johanna Hermsen

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1854, akte nr 59)

   

  Trouwt: Arnhem 31 mei 1854 Hermanus Wiggers, geboren te Arnhem, oud 23 jaar, koperslagersknecht, zoon van Gradus Wiggers, korenmolenaarsknecht  en Johanna Hermsen, zonder beroep met Hendrina Theodora Magendans, geboren te Arnhem, oud 26 jaar, naaister, dochter van Johannes Magendans, zaagmolenaarsknecht en Willemina Daams, zonder beroep

   

  Bij het huwelijk vond de wettiging van 2 kinderen plaats

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1854, akte nr 59)

   

  Overleden: Arnhem 6 november 1861, oud 30 jaar, koperslagersknecht, echtgenoot van Hendrina Theodora Magendans, zoon van Gradus Wiggers, dagloner en Johanna Hermsen

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1861, akte nr 661)

   

  Biografische gegevens: Hendrina Theodora Magendans overleed Arnhem 6 december 1910, oud 83 jaar, geboren te Arnhem, weduwe van Hermanus Wiggers, dochter van Johannes Magendans en Willemina Daams

  (Bron: GenLias Gelder Archief, Overlijdensregister Arnhem 1910, akte nr 881)

  Uit dit huwelijk:  

  6.1 Ferdinand Wiggers

  Geboren: Arnhem ca 1852

   

  Trouwt: Renkum 6 februari 1875: Ferdinand Wiggers,  geboren te Arnhem, oud 23 jaar, koperslager, zoon van Hermanus Wiggers en Hendrica Theodora Magendans met Sophia Johanna Eskens, geboren te Oosterbeek, oud 27 jaar, dienstmeid, dochter van Rutger Eskens en Johanna Sophia Meskens

   

  Overleden: Arnhem 14 april 1906, oud 54 jaar, machinist, echtgenoot van Sophia Johanna Eskens,  zoon van Hermanus Wiggers, loodgieter en Hendnrina Theodora Magendans

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1906, akte nr 300)

   

  Biografische gegevens: Ferdinand is vóór de huwelijksdatum van zijn ouders geboren en het is derhalve redelijk te veronderstellen dat hij één van de twee kinderen is die bij dat huwelijk gewettigd zijn.

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Renkum 1875, akte nr 4)

   

  Sophia Johanna Eskens overleed Arnhem 17 april 1927, oud 79 jaar, weduwe van Ferdinand Wiggers, dochter van Rutger Eskens en Johanna Sophia Meskens. In het uittreksel van de overlijdensakte wordt Renkum als haar geboorteplaats genoemd terwijl in het uittreksel van de huwelijksakte Oosterbeek als zodanig genoemd wordt.

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1927, akte nr 329)

   

  Uit dit huwelijk:

  6.1.1 Johanna Theodora Wiggers

  Geboren: Arnhem ca 1874, dochter van Ferdinand Wiggers en Johanna Sophia Eskes

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Gorssel  1901, akte nr 13)

   

  Trouwt: Gorsel 11 mei 1901: Johanna Theodora Wiggers, geboren te Arnhem, oud 27 jaar, zonder beroep, dochter van Ferdinand Wiggers, koperslager en Johanna Sophia Eskes met Adrianus den Hartog, geboren te Hei en Boeicop, oud 32 jaar, koetsier, zoon van Arnoldus den Hartog, koopman en Hermina de Gans, zonder beroep

  (Bron:  GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Gorssel  1901, akte nr 13)

   

  Overleden: Arnhem 7 april 1908, oud 33 jaar, echtgenote van Adrianus den Hartog, dochter van Ferdinand Wiggers, machinist en Sophia Eskes

  (Bron: GenLias Overlijdensregister Arnhem 1908, akte nr 338)


  Uit dit huwelijk:

  6.1.1.1 Hermina Sophia den Hartog

  Geboren: Gorsel ca 1902

  (Bron: Uittreksel GenLias Utrecht 1922, Huwelijksregister, akte nr 782)

  Trouwt: Utrecht 19 juli 1922 Hermina Sophia den Hartog, geboren Gorsel, oud 20 jaar, dochter van Adrianus den Hartog en Johanna Theodora Wiggers met Cornelis van Hattum, geboren Utrecht, oud 26 jaar, zoon van Josephus Johannis Cornelis van Hattum en Elisabeth Biljard

  (Bron: Uittreksel GenLias Utrecht 1922, Huwelijksregister, akte nr 782)

   

  6.1.2 Reintje Wiggers

  Geboren: Arnhem 24 oktober 1876, dochter van Ferdinand Wiggers en Sophia Eskens

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1898, akte nr 361 alsmede e-mail dd 04.09.2007 van mw. Martine Nobels-Dales)

   

  Trouwt: Arnhem 30 november 1898: Reintje Wiggers, geboren te Arnhem, oud 22 jaar, zonder beroep, dochter van Ferdinand Wiggers, koperslager en Sophia Eskens met Johannes Dales, geboren te Renkum 18 juli 1871, borstelmaker, zoon van Klaas Dales, landbouwer en Gerdina Hendrika Steenbergen

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1898, akte nr 361 alsmede e-mail dd 04.09.2007 van mw. Martine Nobels-Dales)

   

  Overleden: Arnhem 16 juni 1915, oud 38 jaar, weduwe van Johannes Dales, dochter van Ferdinand Wiggers en Sophia Eskens

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1915, akte nr 482)


  Biografische gegevens: Johannes Dales overleed Oss 7 april 1907, echtgenoot van Reintje Dales
  (Bron: GenLias Brabants Historisch Informatie Centruk, Overlijdensregister Oss 1907, akte nr 65) 

  Uit dit huwelijk:

  6.1.2.1 Gerdina Christina Sophia Dales

  Geboren: Dordrecht 7 augustus 1899

  (Bron: e-mail d.d. 12.11.2012 van Hr. H.P. van Zanen)


  6.1.2.2 Ferdinand Dales

  Geboren: Arnhem ca april 1901

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1901, akte nr 670)

  Overleden: Arnhem 15 juli 1901, oud 3 maanden, zoon van Johannes Dales, borstelmaker en Reintje Wiggers

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1901, akte nr 670)

   

  6.1.2.3 Ferdinand Dales

  Geboren: Arnhem ca 1902

  (Bron: Uittreksel GenLias Stadsarchief Dordrecht, Huwelijksregister Dordrecht 1928, akte nr 264)

  Trouwt: Dordrecht 18 juli 1928 Ferdinand Dales, geboren Arnhem, oud 26 jaar, zoon van Johannes Dales en Reintje Wiggers metPieternella Boele, geboren Dordrecht, oud 19 jaar, dochter van Arie Boele en Elizabeth Huwen

  (Bron: Uittreksel GenLias Stadsarchief Dordrecht, Huwelijksregister Dordrecht 1928, akte nr 264)

  Het huwelijk is op 31 maart 1942 door scheiding ontbonden

  (Bron: e-mail d.d. 12.11.2012 van Hr. H.P. van Zanen)

  Overleden: Dordrecht 19 mei 1976

  (Bron: e-mail d.d. 12.11.2012 van Hr. H.P. van Zanen)

   

  6.1.2.4 Clasina Dales

  Geboren: Arnhem ca 1905

  (Bron: Uittreksel GenLias Stadsarchief Dordrecht, Huwelijksregister Dordrecht 1928, akte nr 171)

  Trouwt: Dordrecht 23 mei 1928 Clasina Dales, geboren Arnhem, oud 23 jaar, dochter van Johannes Dales en Reintje Wiggers met Anton Jonkers, geboren Dordrecht, oud 32 jaar, zoon van Jacobus Jonkers en Johanna Wilhelmina van Ameijden

  (Bron: Uittreksel GenLias Stadsarchief Dordrecht, Huwelijksregister Dordrecht 1928, akte nr 171)


  6.1.2.5 Klaas Dales

  Overleden: Oss 26 april 1906

  (Bron: e-mail d.d. 12.11.2012 van Hr. H.P. van Zanen)

   
  6.1.3 Gerritje Wiggers

  Geboren: Arnhem ca 1880, dochter van Ferdinand Wiggers en Sophia Maria Eskens

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1903, akte nr 175)

   

  Overleden: Arnhem 2 maart 1903, oud 23 jaar, wollennaaister, dochter van Ferdinand Wiggers, machinist en Sophia Maria Eskens

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1903, akte nr 175)

   

  Biografische gegevens: De moeder van Gerritje wordt in het uittreksel van de overlijdensakte ten onrechte “Sophia Maria” genoemd.

   

  6.1.4 Hermanus Fredericus Johannes Wiggers

  Geboren: Arnhem ca 1881, zoon van Ferdinand Wiggers en Sophia Johanna Eskens

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1907, akte nr 431)

   

  Trouwt: Arnhem 20 november 1907: Hermanus Fredericus Johannes Wiggers, geboren te Arnhem, oud 26 jaar, loodgieter, zoon van Ferdinand Wiggers, machinist en Sophia Johanna Eskens met Anna Lisetta Wammes, geboren te Arnhem, oud 22 jaar, zonder beroep, dochter van Gerrit Wammes, smid en Berendina van Kartenhoff

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1907, akte nr 431)

   

  Biografische gegevens: Blijkens een uittreksel uit GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1916, akte 749,  is op 28 september 1916 aangifte gedaan van een op 27 september 1916 levenloos geboren kind

   

  6.1.5 Frederik Gradus Ferdinand Wiggers

  Geboren: Arnhem 1886, zoon van Ferdinand Wiggers en Sophia Johanna Eskens

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1886, akte nr 721)

   

  Overleden: Arnhem 11 september 1886, geboren te Arnhem, oud 7 maanden, zoon van Ferdinand Wiggers, koperslager en Sophia Johanna Eskens

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1886, akte nr 721)

   

  6.1.6 Frederik Gradus Ferdinand Wiggers

  Geboren: Arnhem ca 1888, zoon van Ferdinand Wiggers en Sophia Johanna Eskens

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1919, akte nr 234)

   

  Trouwt: Arnhem 28 mei 1919: Frederik Gradus Ferdinand Wiggers, geboren te Arnhem, oud 31 jaar, loodgieter, zoon van Ferdinand Wiggers en Sophia Johanna Eskens met Geertruida Valk, geboren te Arnhem, oud 21 jaar, fabrieksarbeidster, dochter van Hermanus Valk, zonder beroep en Hendrika Johanna van Zomeren, fabriekarbeidster

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1919, akte nr 234)

   

  6.1.7 Ferdinand Wiggers

  Geboren: Arnhem 1892, zoon van Ferdinand Wiggers, koperslager en Sophia Johanna Eskens

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1892, akte nr 940)

   

  Overleden: Arnhem 2 augustus 1892, geboren te Arnhem, oud 7 maanden, zoon van Ferdinand Wiggers, koperslager en Sophia Johanna Eskens

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1892, akte nr 940)

   

  6.2 Gerardus Johannes Wiggers

  Geboren: Arnhem ca 1854, zoon van Hermanus Wiggers en Hendrina Theodora Magendans

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1941, akte nr 1192)

   

  Overleden: Arnhem 13 december 1941, geboren te Arnhem, oud 87 jaar, zonder beroep, zoon van Hermanus Wiggers en Hendrina Theodora Magendans

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1941, akte nr 1192)

   

  6.3 Willemina Johanna Wiggers

  Geboren: Arnhem ca 1856, dochter van Hermanus Wiggers en Hendrina Theodora Magendans

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1876, akte nr 336)

   

  Trouwt: Arnhem 22 november 1876: Willemina Johanna Wiggers, geboren te Arnhem, oud 20 jaar, zonder beroep, dochter van Hermanus Wiggers, koperslager en Hendrina Theodora Magendans met Gijsbertus Jansen, geboren te Arnhem, oud 23 jaar, lijstenmaker, zoon van Hermanus Jansen, timmerman en Geertruij Koppenhagen

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1876, akte nr 336)

   

  Overleden: Arnhem 26 december 1949, geboren te Arnhem, oud 93 jaar, weduwe van Gijsbertus Jansen, dochter van Hermanus Wiggers en Hendrika Magendans

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1949, akte nr 918)

   

  Biografische gegevens: Gijsbertus Jansen overleed Arnhem 25 december 1890, geboren te Arnhem, oud 38 jaar, lijstenmaker, echtgenoot van Willemina Johanna Wiggers,  zoon van Hermanus Jansen, timmerman en Geertruij van Koppenhagen

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1890, akte nr 1173)

   

  Uit dit huwelijk:

  6.3.1 Hendrina Geertruida Jansen

  Geboren: Arnhem ca 1877, dochter van Gijsbertus Jansen, lijstenmaker en Willemina Johanna Wiggers

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1901, akte nr 55)

   

  Trouwt: Arnhem 20 februari 1901: Hendrina Geertruida Jansen, geboren te Arnhem, oud 24 jaar, dienstbode, dochter van Gijsbertus |Jansen, lijstenmaker en Willemina Johanna Wiggers met Isaak Hermanus Riemslag, geboren te Woensel, oud 29 jaar, machinist, zoon van Pieter Jacobus Riemslag, bloemist en Jeane Abramina de Munck

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1901, akte nr 55)


  Biografische gegevens: Isaak overleed Doetinchem 12 janauri 1948, oud 76 jaar, echtgenoot van Hendrina Geertruida Jansen
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Doetinchem 1948, kate nr 12)

  Uit dit huwelijk:
  6.3.1.1 Wilhelmina Maria Riemslag

  Geboren: Bergh ca 1906
  Trouwt: Hendrik Verweij
  Overleden: Deventer 27 oktober 1942, oud 36 jaar, zonder beroep, echtgenote van Hendrik Verweij, wonende te Doetinchem, dochte van Isaak Hermanus Riemslag en Hendrina Geertruida Jansen
  (Bron: Uittreksel genLias; Overlijdensregister Deventer 1942, akte nr 447)

  6.3.2 Hermanus Gradus Johannes Jansen

  Geboren: Arnhem 1881, zoon van Gijsbertus Jansen en Willemina Johanna Wiggers

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1881, akte nr 596)

   

  Overleden: Arnhem 17 augustus 1881, geboren te Arnhem, oud 4 maanden, zoon van Gijsbertus Jansen, spiegelmaker en Willemina Johanna Wiggers

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1881, akte nr 596)

   

  6.3.3 Gijsbertus Hermanus Gerardus Jansen

  Geboren: Arnhem ca 1886, zoon van Gijsbertus Jansen en Willemina Johanna Wiggers

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1921, akte nr 465)

   

  Trouwt: Arnhem 24 augustus 1921: Gijsbertus Hermanus Gerardus Jansen, geboren te Arnhem, oud 35 jaar, smid, zoon van Gijsbertus Jansen en Willemina Johanna Wiggers met Catharina Johanna van den Bosch, geboren te Arnhem, oud 29 jaar, zonder beroep, dochter van Arend van den Bosch, spoorwegbeambte en Catharina van der Scheur

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1921, akte nr 465)

   

  6.4 Maria Geertruida Wiggers

  Geboren: Arnhem ca 1858, dochter van Hermanus Wiggers en Hendrina Theodora Magendans

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1881, akte nr 73)

   

  Trouwt: Arnhem 27 april 1881: Maria Geertruida Wiggers, geboren te Arnhem, oud 23 jaar, dienstbode, dochter van Hermanus Wiggers, koperslager en Hendrina Theodora Wiggers met Hendrik Brinkenberg, geboren te Arnhem, oud 21 jaar, schrijnwerker, zoon van Gerrit Brinkenberg, schrijnwerker en Hendrika Johanna Bouman

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1881, akte nr 73)

   

  Overleden: Arnhem 16 september 1881, geboren te Arnhem, oud 23 jaar, zonder beroep, echtgenote van Hendrik Brinkenberg, dochter van Hermanus Wiggers, koperslager en Hendrina Theodora Magendans. Maria is dus minder dan 5 maanden getrouwd geweest.

  (Bron: GenLias Overlijdensregister Arnhem 1881, akte nr 695)

   

  Biografische gegevens: Na het overlijden van Maria  is Hendrik op 10 juni 1885 in het huwelijk getreden met de 19-jarige Hendrica Johanna Maters, dienstbode, geboren te Elst

   

  Uit dit huwelijk:

  6.4.1 Hermanus Brinkenberg

  Geboren: Arnhen 1881, zoon van Hendrik Brinkenberg, schrijnwerker en Maria Geertruida Weggers

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister 1881, akte nr 453)

   

  Overleden: Arnhem 2 juli 1881, geboren te Arnhem, oud 1 maand, zoon van Hendrik Brinkenberg, schrijnwerker en Maria Geertruida Weggers

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister 1881, akte nr 453)

   

  Biografische gegevens: Hermanus is dus circa 2 maanden na de huwelijksvoltrekking geboren.

   

  6.5 Hermanus Theodorus Wiggers

  Geboren: Arnhem 19 december 1860, zoon van Hermanus Wiggers en Hendrina Theodora Magendans

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1860, akte nr 573)

   

  Overleden: Arnhem 23 december 1860, oud 4 dagen, zoon van Hermanus Wiggers, koperslager en Hendrina Theodora Magendans

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1860, akte nr 573)

   

  Biografische gegevens: Op 19 december 1860 werd óók een dochter geboren, die echter levenloos ter wereld kwam. Dat blijkt uit een uittreksel van GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1860, akte nr 567

   

  6.6 Hendrina Frederika Wiggers

  Geboren: Arnhem ca 1863, dochter van Hermanus Wiggers en Hendrina Magendans

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister 1945, akte nr 792)

   

  Overleden: Oostdongeradeel 12 januari 1945, oud 82 jaar, geboren te Arnhem, dochter van Hermanus Wiggers en Hendrina Magendans

  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister 1945, akte nr 792)

    

  7. Levenloos geboren kind van het mannelijke geslacht

  Geboren: Arnhem 24 september 1835; vader Gradus Wiggers en moeder Johanna Hermsen

  (Bron: Uittreksel GenLias: RA-Geld.: toegangsnr 0207, inventarisnr 383, overlijdensakte nr 247)

   

   

   

   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties III-b t/m III-b-3.5

  III-b     STEPHANUS WIGGERS

  Gedoopt: Arnhem 18 juli 1794, zoon van Bernardus Wiggers en Anna Maria Wouters, echtelieden
  (Bron: RA-Geld.: Uittreksel Doopboek RK-kerk St. Jan, Arnhem 1794)

  Uit de huwelijksbijlagen van Stephanus Wiggers en Wilhelmina van Soomeren blijkt het volgende: Stephanus, zoon van Stephanus (!) Bernardus Wiggers en Anna Maria Wouters gedoopt 18-07-1794; sus. Henricus Hendriks en Elisabetha Schuurmans ( Roomsch Cattolijcke gemeente)
  (Bron: Huwelijksbijlagen Arnhem 1817, opgetekend door mw. Annelies Mateman)

  Trouwt 1): Arnhem 24 april 1817: 22 jaar, jongman, geboren en wonende alhier, zonder beroep, moeder hierbij tegenwoordig, met Willemina van Soomeren, gedoopt Arnhem 14 december 1797, wonende alhier, zonder beroep, jonge dochter van Gerrit Jan van Soomeren en Johanna Mechtelina van Goor, beiden wonende alhier en hierbij tegenwoordig.
  Getuigen:
  - Gerrit Kaster, 47 jaar, landbouwer
  - Willem Langeris, 59 jaar, landbouwer
  - alsmede twee bodes,
  allen wonen alhier.
  (Bron: RA-Geld.: Uittreksel Doopboek NH-Gemeente Arnhem, alsmede RA-Geld.: Huwelijksregister Arnhem 1817, akte nr. 15, alsmede huwelijksbijlagen)

  De afkondigingen van het huwelijk vonden plaats op 13 april 1817 en 20 april 1817.

  Trouwt 2): Arnhem 23 september 1829: 35 jaar, dagloner, wonende alhier, moeder hierbij tegenwoordig, met Joanna Evers, jonge dochter, gedoopt Herwen 8 februari 1797, dienstmeid, wonende alhier, dochter van wijlen de echtelieden Gerardus Evers, in leven dagloner en Wendelina van den Berg.
  (Bron: RA-Geld.: Huwelijksregister Arnhem 1829)

  Overleden: Arnhem 25 april 1875 te 14.30 uur in de ouderdom van 80 jaar en 10 maanden.
  (Bron: RA-Geld.: Overlijdensregister Arnhem 1875)

  Biografische gegevens: Stephanus trok bij de loting voor de Nationale Militie lotnummer 15; zijn signalement luidde: ovaal gezicht, blauwe ogen, bruine haren en bruine wenkbrauwen
  (Bron: Huwelijksbijlagen: Certificaat Nationale Militie)

  Bij zijn eerste huwelijk gaf hij aan geen beroep uit te oefenen, doch bij de geboorte van zijn kinderen gaf hij als beroep op:
  1817 dagloner
  1819 arbeider
  1821 landbouwer
  1823 dagloner
  1827 landbouwer

  Uit het Extract Doopboek RK-kerk van Herwen en Aerdt d.d. 8 februari 1797 blijkt dat Joanna Evers werd ingeschreven als Joa; peter resp. meter waren Joes Evers en Elisabeth van den Berg.

  Wilhelmina werd gedoopt in de Nederduits Hervormde Gemeente te Arnhem.

  Zij is overleden Arnhem 26 april 1829 op 32-jarige leeftijd.
  (Bron: RA-Geld.: Uittreksel Overlijdensregister Arnhem 1829 , behorende tot de huwelijksbijlagen van Stephanus Wiggers en Joanna Evers)

  De aangifte van haar overlijden vond plaats door haar echtgenoot Steven, 35 jaar, dagloner en Hendricus Jansen, 61 jaar, landbouwer, beiden wonende buiten de Velperpoort. Zij verklaarden dat Wilhelmina des ochtends te half acht is overleden.
  (Bron: Overlijdensregister Arnhem 1829, akte nr 122, opgetekend door mw. Annelies Mateman)

  De vader van Wilhelmina, Gerrit Jan van Someren, is in 1751 te Rheden geboren en trouwde op 23 mei 1784 te Arnhem met Johanna Mechteld van Goor, geboren Nijmegen 1760. Gerrit Jan overleed Arnhem 24 april 1822 en Johanna Mechteld van Goor overleed Arnhem 20 februari 1832.
  (Bron: Arch-W: PC van Willem Wiggers)

  Johanna Evers overleed Arnhem 12 januari 1864, in de ouderdom van 66 jaar.
  (Bron: Gelders Archief: Huwelijksregister Arnhem 1868, akte nr 74 en huwelijksbijlagen van dochter Willemina Wiggers)

  De vader van Joanna Evers (Gerardus Evers) overleed op 1 juli 1821 te Herwen, op 76-jarige leeftijd. Haar moeder Wendelina van den Berg overleed op 8 november 1799 te Herwen en Aerdt. Haar grootvader Dirk Evers overleed op 8 mei 1795 te Herwen en diens huisvrouw Aaltje Hoef overleed op 6 augustus 1791, eveneens te Herwen.
  (Bron: RA-Geld.: Uittreksels Doodboek Herwen 1821, 1799, 1795 en 1791, behorende tot de huwelijksbijlagen van Stephanus Wiggers en Joanna Evers)

  Uit het 1e huwelijk:
  1. Gerrit Jan Wiggers, volgt IV

  2. Elske Wiggers
  Geboren:
  Arnhem, St. Marten, 9 april 1819, 04.00 uur
  Bij de aangifte waren aanwezig: Gerrit Jan van Soomeren, 69 jaar, landbouwer, schoonvader en Jan Knelissen, 44 jaar, landbouwer, beiden wonende in de buurt.
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1819)

  Trouwt: Arnhem 24 januari 1855: Willem van Tend, bleekersknecht, geboren Dieren 3 oktober 1821, wonende te Arnhem, zoon van wijlen Harmen van Tend, in leven timmerman en sijne huisvrouw Anneke Monjé, zonder beroep, wonende te Dieren gem. Rheden.
  Getuigen:
  - Albertus Hendriks, 31 jaar, pakhuisknecht
  - Philippus Jacobus Schwartz, 39 jaar, bleekersknecht
  - Bernardus Schill, 29 jaar, schoenmakersknecht, zwager van comparantes
  - Hendrik de Geest, 38 jaar, bleekersknecht, allen hier wonend binnen deze gemeente.

  De huwelijksafkondigingen vonden plaats op zondag 14 januari 1855 en op zondag 21 januari 1855.
  (Bron: RA-Geld.: Huwelijksregister Arnhem, akte nr. 10, opgetekend door mw. Annelies Mateman)

  Overleden: Joost Henrich Röge, 35 jaar, ziekenvader en Hendrik Abraham de Croo, 57 jaar, commies ter secretaire, beiden wonende alhier, welke ons hebben verklaard dat op zaterdag 10 januari 1880 om 19.30 uur Elske Wiggers, huisvrouw van Willem van Tend, bleekersknecht, dochter van wijlen de echtelieden Steven Wiggers in leven arbeider en van Wilhelmina van Soomeren, beide alhier overleden, in de ouderdom van 60 jaar in het ziekenhuis binnen deze gemeente is overleden

  Het beroep van haar vader was arbeider.
  (Bron: Overlijdensregister Arnhem 1880, akte 31, opgetekend door mw. Annelies Mateman)

  Biografische gegevens: Bij haar huwelijk woonde Elske te Arnhem evenals haar vader die op dat moment arbeider was. Haar moeder, Wilhelmina van Soomeren, was reeds overleden.

  Willem van Tend, wiens beide ouders daghuurder waren, werd voor de nationale Militie ingeschreven en kreeg bij de loting nr. 138 toegewezen. De Nationale Militieraad, zitting houdende te Zutphen, heeft hem uit hoofde van te zijn onder de maat, finaal vrijgesteld

  Zijn signalement luidde:
  Lengte: El, 432 strepen
  Aangezicht: blozend
  Voorhoofd: laag
  Oogen: blaauw
  Neus: breed
  Mond: klein
  Kin: breed
  Haar: blond
  Wenkbraauwen: blond
  Merkbare tekenen: geen


  Willem van Tend overleed Arnhem 5 juni 1893, op 71-jarige leeftijd, weduwnaar van Elske Wiggers
  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief Arnhem 1892, Overlijdensakte nr 498)

  Uit dit huwelijk:
  2.1 Wilhelmina van Tend
  Geboren:
  Arnhem ca 1855

  Trouwt: Arnhem 25 november 1885 met Elbartus Visser, geboren Epe ca 1859, sigarenmaker, zoon van Peter Visser, schilder en Johanna Jonkers

    

  Overleden: Arnhem 20 juni 1943, in de ouderdom van 88 jaar, weduwe van Elbartus Visser

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief 1943, Overlijdensakte nr 702)

   

  Biografische gegevens: Bij haar huwelijk was Wilhelmina werkvrouw.

  In de huwelijksakte is tevens de wettiging van een kind opgenomen

  (Bron: Uittrelsel GenLias Gelders Archief Arnhem 1885, Huwelijksakte nr 309)

   

  Elbartus overleed Arnhem 17 mei 1932, op 73 jarige leeftijd, echtgenoot van Wilhelmina van Tend

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief 1932, Overlijdensakte nr 383)

   

  Uit dit huwelijk:

  2.1.1 Petrus Elbartus Visser

  Geboren: Arnhem ca 1885

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1914, akte nr 358)

   

  Trouwt: Arnhem 7 oktober 1914 Petrus Elbartus Visser, geboren Arnhem, oud 28 jaar, rijtuigschilder, zoon van Elbartus Visser, sigarenmaker en Wilhelmina van Tend met Johanna Wilhelmina Speldenbrink, geboren Arnhem, oud 19 jaar, dochter van Hendrik Speldenbrink, schilder en Johanna Wilhelmina Meijer

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1914, akte nr 358)

   

  Overleden: Arnhem 26 november 1917, oud 31 jaar, rijtuigschilder, echtgenoot van Johanna Willemina Speldenbrink

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1917, akte nr 960)

   

  2.1.2 Wilhelmus Marinus Franciscus Visser

  Geboren: Arnhem ca 1888

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1910, akte nr 436)

   

  Trouwt: Arnhem 23 november 1910 Wilhelmus Marinus Franciscus Visser, geboren Arnhem, oud 22 jaar, rijtuigschilder, zoon van Elbartus Visser, sigarenmaker en Wilhelmina van Tend met Grada van Rekum, geboren Arnhem, oud 18 jaar, dochter van Rut Gerrit Jacobus van Rekum, arbeider en Gerritje Broekhuizen

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1910, akte nr 436)

   

  Biografische gegevens: Grada van Rekum overleed Arnhem 6 september 1950, oud 57 jaar, echtgenote van Wilhelmus Marinus Franciscus Visser
  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1950, akte nr 658)

  Uit dit huwelijk:
  2.1.2.1 Wilhelmina Visser
  Geboren:
  Arnhem 29 december 1910, dochter van Wilhelmus Marinus Franciscus Visser, rijtuigschilder en Grada van Rekum
  Overleden: Arnhem 30 december 1910, oud 1 dag
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Arnhen 1910, akte nr 933)

  2.1.3 Petrus Franciscus Visser

  Geboren: Arnhem ca 1891

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1892, akte nr 913)

   

  Overleden: Arnhem 24 juli 1892, oud 1 jaar, zoon van Elbartus Visser, sigarenmaker en Wilhelmina van Tend

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1892, akte nr 913)

   
  3. Bernardus Wiggers
  Geboren:
  Arnhem, St. Marten, 21 februari 1821, 22.00 uur. Bij de aangifte waren aanwezig:
  - Gerrit Jan van Someren, 70 jaar, landbouwer
  - Hendrik Kuster, 23 jaar, landbouwer
  beiden wonende in de buurt.
  (Bron: GA-Arnhem: Geboorteregister 1821 Arnhem, akte nr 74)

  Trouwt: Arnhem 1 december 1852: wonende alhier, Catharina Dulk, geboren Arnhem 16 april 1822 en wonende alhier, meerderjarige dochter van Hendrik Dulk, landbouwer en Christina Beernen, echtgenoten, beiden wonende alhier.
  (Bron: RA-Geld.: Huwelijksregister Arnhem 1852, akte nr. 198 , IR van Catharina Dulk en GenLias Huwelijksakten Arnhem 1852)

  Alhoewel het Huwelijksregister Arnhem 01.12.1852 duidelijk de naam Beernen vermeldt, moet er rekening mee worden gehouden dat die naam wellicht Beenen, Beerne, Beernink of Beernink kan luiden. De naam van Christina wordt in de huwelijksakten van haar (vele) kinderen namelijk verschillend geschreven.
  (Bron: Arch-W: FGR van Stephanus Wiggers alsmede GenLias Arnhem Huwelijksakten Dulk, Hendrik)

  Overleden: Arnhem 13 maart 1875, in de ouderdom van 54 jaar.
  (Bron: GenLias Geld.: Arnhem Overlijdensregister 1875, akte 194 d.d. 15.03.1875)

  Uit dit huwelijk o.a.:
  3.1 Wilhelmina Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 15 november 1853
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1877, akte nr 76 en huwelijksbijlagen alsmede Arch-W: IR van Wilhelmina Wiggers)

  Trouwt: Arnhem 25 april 1877, 23 jaar, afkomstig van Arnhem, zonder beroep, dochter van wijlen Bernardus Wiggers, in leven van beroep arbeider en Catharina Dulk, zonder beroep met Gradus Hendrikus Hattink, geboren Terwolde gem. Voorst 30 maart 1856, van beroep bakker, zoon van Reinier Hattink, van beroep landbouwer en Johanna Willemina Boskamp, zonder beroep, beiden wonende te Voorst
  Getuigen:
  -Cornelis Joseph Roy, 70 jaar, hoofdconducteur bij de Rijnspoorweg
  -Franciscus van Mosseveld, 35 jaar, schoenmaker
  -Rijk Derksen, 49, arbeider en
  -Ludovicus Verstrijden, 23 jaar, behanger,
  allen wonende alhier.

  De huwelijksafkondingen vonden plaats op zondagen 8 en 15 april 1877
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1877, akte nr 76 en huwelijksbijlagen)

  Overleden: Arnhem 2 december 1920, in de ouderdom van 67 jaar, echtgenote van Gradus Hendrikus Hattink
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld.: toegangsnr 0207, inventarisnr 8065, overlijdensakte nr 984)

  Biografische gegevens: Gradus behoorde tot de lichting 1876 van de Nationale Militie en trok lotnummer 69.
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1877, akte nr 76 en huwelijksbijlagen)

  Gradus Hendrikus Hatting overleed Arnhem 25 april 1939, oud 83 jaar, weduwnaar van Wilhelmina Wiggers
  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1939, akte nr 381)

   Uit dit huwelijk:

  3.1.1 Wilhelmina Catharina Antonis Hattink

  Geboren: Arnhem ca 1879

   

  Trouwt: Arnhem 3 januari 1913 Wilhelmina Catharina Antonia Hatting, geboren Arnhem, oud 34 jaar, dochter van Gradus Hendrikus Hatting, bakker en Wilhelmina Wiggers met Petrus Gradus Beumkes, geboren Arnhem, oud 37 jaar, sigarenmaker, zoon van Johannes Beumkes, metselaar en Cornelia Grada Bouwmans

  (Bron: Uittreksel  GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1913, akte nr 2)

   

  Overleden: Renkum 5 juli 1941, oud 63 jaar, echtgenote van Petrus Gradus Bumkens

   

  Biografische gegevens: De achternaam van de bruidegom werd bij naamswijzgingsakte Arnhem 24 juli 1913 gewijzigd van Beumkes in Bumkens

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Naamswijzigingsakte Arnhem 1913, akte 289)

   

  Petrus Gradus Bumkens overleed Arnhem 8 mei 1943, oud 67 jaar,  sigarenwinkelier, weduwnaar van Wilhelmina Catharina Antonis Hattink

   

  3.1.2 Catharina Wilhelmina Hattink

  Geboren: Arnhem ca 1880

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1943, akte nr 1022)

   

  Overleden: Arnhem 26 september 1943, oud 63 jaar, dochter van Gradus Hendrikus Hattink en Wilhelmina Wiggers; er is geen partner genoemd

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1943, akte nr 1022)

   

  3.1.3 Maria Hendrika Hattink

  Geboren: Arnhem ca september 1883

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1884, akte 437)

   

  Overleden: Arnhem 2 juni 1884, oud 9 maanden, dochter van Gradus Hendrikus Hattink, bakker en Wilhelmina Wiggers

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1884, akte 437)

   

  3.1.4 Maria Johanna Hattink

  Geboren: Arnhem ca januari 1885

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1885, akte nr 459)

   

  Overleden: Arnhem 17 juni 1885, oud 6 maanden, dochter van Gradus Hendrikus Hattink, bakker en Wilhelmina Wiggers

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1885, akte nr 459)

   

  3.1.5 Bernardus Johannes Hattink

  Geboren: Arnhem ca 1886

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister 1911, akte nr 302)

   

  Trouwt: Arnhem 1 september 1911 Bernardus Johannes Hattink, geboren Arnhem, oud 25 jaar, zonder beroep, zoon van Gradus Hendrikus Hattink, bakker en Wilhelmina Wiggers met Isabella Maria Willemina van Beinum, geboren Arnhem, oud 24 jaar, dochter van Eduard Alexander van Beinum, bassist en Antonia Polman

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister 1911, akte nr 302)

   

  3.1.6. Gerarda Henrica Maria Hattink

  Geboren: Arnhem ca november 1887

  (Bron: Uittreksel  GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1888, akte nr 767)

   

  Overleden: Arnhem 28 juli 1888, oud 9 maanden, dochter van Gradus Hendrikus Hattink, bakker en Wilhelmina Wiggers

  (Bron: Uittreksel  GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1888, akte nr 767)

   

  3.1.7 Gerarda Henrica Maria Hattink

  Geboren: Arnhem ca 1889

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1909, akte nr 905)

   

  Overleden: Arnhem 30 november 1909, oud 20 jaar, dochter van Gradus Hendrikus Hattink, bakker en Wilhelmina Wiggers

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1909, akte nr 905)

   

  3.1.8 Henricus Joannes Maria Hattink

  Geboren: Arnhem ca 1891

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1916, akte nr 406)

   

  Trouwt: Arnhem 6 oktober 1916 Henricus Joannes Maria Hattink, geboren Arnhem, oud 25 jaar, banketbakker, zoon van Gradus Hendrikus Hattink, banketbakker en Wilhelmina Wiggers met Aloisa Carolina Maria Sax, geboren Susteren, oud 22 jaar, dochter van Antonius Jacobus Hubertus Sax en Maria Masthoff

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1916, akte nr 406)

   
  Biografische gegevens: Aloisa overleed Arnhem 29 maart 1920, oud 26 jaar, zonder beroep, echtgenote van Henricus Joannis Maria Hattink
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Arnhem 1920, akte nr 338)

  3.1.9 Adelbertus Johannes Hattink

  Geboren: Arnhem ca 1895

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1896, akte nr 365)

   

  Overleden: Arnhem 22 april 1896, oud 1 jaar, zoon van Gradus Hendrikus Hattink, bakker en Wilhelmina Wiggers

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1896, akte nr 365)

   

   3.2 Hendrik Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 19 september 1855, als zoon van Bernardus Wiggers en Catharina Dulk
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1887, akte nr 97 en huwelijksbijlagen)

  Trouwt: Arnhem 5 mei 1887, 31 jaar, afkomstig van Arnhem, van beroep pakhuisknecht, zoon van wijlen Bernardus Wiggers, in leven tuinman en Catharina Dulk, zonder beroep en Hendrica Johanna Gulleman, geboren Arnhem 17 oktober 1852, van beroep naaister, dochter van Johannes Gulleman, van beroep verver en Janna Eindhoven, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  Getuigen:
  -Hendrikus Johannes Gulleman, 24 jaar, timmerman, broer van de bruid
  -Jacobus Johannes Wevers, 33 jaar, spoorwegbeambte, zwager van de bruid
  -Gerardus Hendrikus Hattink, 31 jaar, bakker, zwager van de bruidegom -Johannes Wilhelmus Haddink, 28 jaar, kleermaker, zwager van de bruidegom,
  allen wonende alhier.

  De huwelijksafkondigingen vonden plaats op zondagen 17 en 24 april 1887.
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1887, akte nr 97 en huwelijksbijlagen)

  Overleden: Arnhem 5 maart 1903, in de ouderdom van 47 jaar, echtgenoot van Hendrica Johanna Gulleman
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld.: toegangsnr 0207, inventarisnr 8073, overlijdensakte nr 185)

  Biografische gegevens: De huwelijksgetuigen Hattink en Haddink staan aldus in de akte vermeld en ondertekenden comform met tt resp dd

  Hendrik behoorde tot de lichting 1875 van de Nationale Militie en trok lotnummer 112. Bij de keuring gaf hij op dat hij wijnkopersknecht was.
  (Bron: (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1887, akte nr 97 en huwelijksbijlagen)

  Uit dit huwelijk:
  3.2.1 Maria Johanna Hendrika Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 18 augustus 1889, dochter van Hendrik Wiggers, pakhuisknecht en Hendrica Johanna Gulleman.
  Aangevers waren: Hendrikus Johannes Gulleman, schilder en Gerardus Hendrikus Hattink, bakker
  (Bron: CBG: microfiche Geboorteregister Arnhem 1889)

  Overleden: Arnhem 26 mei 1890, oud 9 maanden. Haar vader was pakhuisknecht
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Gelderland, toegangsnr 0207, inventarisnr 407, overlijdensakte nr 567)

  3.3 Bernardus Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 6 februari 1858 te 07.00 uur, zoon van Bernardus Wiggers, landbouwer  en Catharina Dulk.
  Aangevers waren: Jan van Laar, 55 jaar, metselaar en Hendrik Dulk, 40 jaar, landbouwer. Jan ondertekende de geboorte-akte niet want hij kon niet schrijven
  (Bron: CBG: microfiche Geboorteregister Arnhem 1858)

  Overleden: Arnhem 31 juli 1859; zijn vader was landbouwer
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld.: Toegangsnr 0207, inventarisnr 392, overlijdensakte nr 381)

  3.4 Catharina Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 22 november 1859
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1884, akte nr 264 en huwelijksbijlagen alsmede Arch-W: IR van Catharina Wiggers)

  Trouwt: Arnhem 29 oktober 1884, 24 jaar, geboren wonende te Arnhem, zonder beroep, dochter van wijlen Bernardus Wiggers, in leven tuinman en Catharina Dulk, zonder beroep, wonende te Arnhem en Johannes Wilhelmus Haddink, geboren Terwolde, gemeente Voorst 22 mei 1859,wonende te Arnhem, zoon van wijlen Reinder Haddink, in leven landbouwer en Johanna Willemina Boskamp, zonder beroep.
  Getuigen:
  -Rijk Derksen, 57 jaar, landbouwer, wonende te Velp, oom van de bruid
  -Martinus Braakman, 26 jaar, bakker, neef van de bruidegom
  -Gerardus Hendrikcus Haddink, 28 jaar, bakker, broer van de bruidegom -Hendrikus Wiggers, 29 jaar, landbouwer, broer van de bruid,
  -de drie laatstgenoemden wonende te Arnhem

  De huwelijksakte is niet door de moeder van de bruidegom ondertekent; zij verklaarde niet te kunnen schrijven.

  De huwelijksafkondigingen vonden plaats op zondagen 19 en 26 oktober 1884.
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1884, akte nr 264 en huwelijksbijlagen)

  Overleden: Apeldoorn 20 maart 1933, oud 73 jaar, echtgenote van Johannes Wilhelmus Haddink
  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Aoeldoorn 1933, akte nr 198)

  Biografische gegevens: De achternaam van de bruidegom wordt aangegeven met Haddink terwijl bij het huwelijk van zijn broer Gradus (zie hierboven 3.1) de achternaam Hattink luidt.

  Ook de voornaam van de vader der bruidegom is verschillend vermeld:
  -bij Gradus: Reinier
  -bij Johannes: Reinder
  -in zijn overlijdensakte (zie hierna): Reinier
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1884, akte nr 264 en huwelijksbijlagen)

  Blijkens het Certificaat van de Nationale Militie behoorde Johannes Wilhelmus Haddink, kleermaker, wonende te Arnhem, tot de lichting 1879 van de Nationale Militie en trok lotnummer 19 en werd vervolgens door den Militieraad uit hoofde van twee broeders gepasporteerd, van de dienst vrijgesteld
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1884, akte nr 264 en huwelijksbijlagen)

  Gepasporteerd betekent dat betrokkene met een paspoort uit de krijgsdienst werd ontslagen; een rood paspoort betekende ongunstig, een blank paspoort was gunstig

  Johannes Wilhelmus Haddink overleed Apeldoorn 25 oktober 1941, oud 82 jaar, weduwnaar van Catharina Wiggers
  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Aoeldoorn 1941, akte nr 795)

  De vader van Catharina, Bernardus Wiggers, was reeds op 13 maart 1875 te Arnhem overleden.

  De vader van Johannes, Reinier Haddink, overleed Voorst 17 oktober 1877.
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1884, akte nr 264 en huwelijksbijlagen)

  3.5 Levenloos geboren kind van het vrouwelijk geslacht
  Geboren:
  Arnhem 16 december 1861
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld.: Toegangsnr 0207, Inventarisnr 393, overlijdensakte nr 731)

  Overleden: Arnhem 16 december 1861; het beroep van de vader was tuinknecht
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld.: Toegangsnr 0207, Inventarisnr 393, overlijdensakte nr 731)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  25-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generatie III-b- 4 t/m 4.3

  4. Catharina Wiggers
  Geboren:
  Arnhem, St. Marten, 2 januari 1823, 05.00 uur
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1823)

  Trouwt: Arnhem 18 augustus 1847 met Bernardus Schill, zoon van Jurrien Schill en Berendina van Reem
  (Bron: Arch-W: IR van Catharina Wiggers en Uittreksel GenLias Huwelijk Catharina Wiggers)

  Overleden: Arnhem 16 maart 1889; het beroep van haar vader was arbeider
  (Bron: Arch-W: IR van Catharina Wiggers)

  Biografische gegevens:  Bij haar huwelijk was Catharina arbeidster.
  Bernardus Schill overleed Arnhem 9 november 1882, oud 56 jaar
  (Bron: GenLias-Geld.: Overlijdensregister Arnhem 1882, akte nr 853)

  Uit dit huwelijk:

  4.1 Bernardus Schill

  Geboren: Arnhem ca 1853


  Overleden:
  Arnhem 8 september 1855, oud 2 jaar, zoon van Bernardus Schill, schoenmakersknecht en Catharina Wiggers


  4.2 Georgius Schill

  Geboren: Arnhem 1856

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1877, akte nr 5)

   

  Trouwt: Arnhem 10 januari 1877 Georgius Schill, geboren Arnhem, oud 21 jaar, schoenmaker, zoon van Bernardus Schill, schoenmaker en Catharina Wiggers met Anna Maria Prevaes, geboren Den Haag, oud 20 jaar, dienstbode, dochter van Petrus Wilhelmus Prevaes, oppasser en Anna Maria Diemel

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1877, akte nr 5)

   

  Biografische gegevens: Het huwelijk werd op 20 februari 1899 door scheiding ontbonden waarna Anna Maria Prevaes hertrouwde te Arnhem 24 april 1901 met Gerrit van den Born

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1877, akte nr 5)

   

  Uit dit huwelijk:

  4.2.1 Anna Maria Schill

  Geboren: Arnhem ca juli 1877

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1878, akte nr 135)

   

  Overleden: Arnhem 17 februari 1878, oud 7 maanden, dochter van Georgius Schill, schoenmaker en Anna Maria Prevaes

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1878, akte nr 135)

   

  4.2.2 Georgius Schill

  Geboren: Arnhem ca 1881

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1881, akte nr 339)

   

  Overleden: Arnhem 14 mei 1882, oud 1 jaar, zoon van Georgius Schill, schoenmaker en Anna Maria Prevaes

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1881, akte nr 339)

   

  4.2.3 Maria Willemina Schill

  Geboren: Arnhem ca augustus 1885

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1885, akte nr 903)

   

  Overleden: Arnhem 14 november 1885, oud 3 maanden, dochter van Georgius Schill, schoenmaker en Anna Maria Prevaes

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1885, akte nr 903)

   

  4.2.4 Johanna Geertruida Schill

  Geboren: Arnhem 1887

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huweijksregister Arnhem 1906, akte nr 240)

   

  Trouwt: Arnhem 11 juli 1906 Johanna Geertruida Schill, geboren Arnhem, oud 19 jaar, dochter van Georgius Schill, schoenmaker en Anna Maria Prevaes met Albertus Theodorus Bredenbeek, geboren Arnhem, oud 21 jaar, bandwever, zoon van Johannes Hendrikus Bredenbeek, stucadoor en Jenneke Kingma

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huweijksregister Arnhem 1906, akte nr 240)

   

  Biografische gegevens: Bij het huwelijk vond de wettiging van één kind plaats

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huweijksregister Arnhem 1906, akte nr 240)

   

  4.2.5 Georgius Bernardus Schill

  Geboren:  Arnhem 1889

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1910, akte nr 48)

   

  Trouwt: Arnhem 23 februari 1910 Georgius Bernardus Schill, geboren Arnhem, oud 21 jaar, sigarenmaker, zoon van Georgius Schill en Anna Maria Prevaes met Hendrika van Roekel, geboren Renkum, oud 20 jaar, dochter van Hendrik van Roekel, vloerlegger en Gerritje Karsch

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1910, akte nr 48)

   

  4.2.6 Maria Aleida Schill

  Geboren: Arnhem ca november 1889

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1890, akte nr 156)

   

  Overleden: Arnhem 29 januari 1890, oud 3 maanden, dochter van Georgius Schill, schoenmaker en Anna Maria Prevaes

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1890, akte nr 156)

   

  4.2.7 Bernardus Stephanus Schill

  Geboren: Arnhem 1891

  (Bron: Hr. F. de Moet, e-mail d.d. 30.11.2006 en Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1914, akte nr 222)

   

  Trouwt: Arnhem 3 juni 1914 Bernardus Stephanus Schill, geboren Arnhem, oud 23 jaar, sigarenmaker, zoon van Georgius Schill, schoenmaker en Anna Maria Prevaes met Frederika Dimmendaal, geboren Arnhem, oud 20 jaar, dochter van Willem Dimmendaal en Maria Theresia van Heel

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1914, akte nr 222)

   

  Biografische gegevens: Bij het huwelijk vond de wettiging van één kind plaats

   

  Het huwelijk werd bij vonnis Dordrecht 6 december 1933 door scheiding ontbonden

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1914, akte nr 222)

   

  4.2.8 Stephanus Schill

  Geboren: Arnhem ca juli 1892

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1893, akte nr 305)

   

  Overleden: Arnhem 4 april 1893, oud 9 maanden, zoon  Georgius Schill, schoenmaker en Anna Maria Prevaes

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1893, akte nr 305)

   

  4.2.9 Bernardus Johannes Stephanus Schill

  Geboren: Arnhem ca augustus 1893

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1893, akte nr 1122)

   

  Overleden: Arnhem 5 december 1893, oud 3 maanden, zoon  Georgius Schill, schoenmaker en Anna Maria Prevaes

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1893, akte nr 1122)

    

  4.3 Berendina Schill

  Geboren: Arnhem ca 1858


  Trouwt: Arnhem 7 januari 1885, oud 27 jaar, met Ambrosius Johannes van der Putten, geboren Uden, oud 42 jaar, pakhuisknecht, zoon van Arnoldus van der Putten, fabrieksarbeider en Anna Maria Josepha van Munster


  Overleden: Arnhem 24 juni 1917, op 59-jarige leeftijd, weduwe van Ambrosius Johannes van der Putten

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief Arnhem 1917, overlijdensakte 572)


  Biografische gegevens: Bij het huwelijk vond de wettiging plaats van drie kinderen

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief Arnhem 1885, Huwelijksakte nr 5)


  Ambrosius overleed Arnhem 16 januari 1906, arbeider, echtgenoot van Berendina Schill

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief Arnhem 1906, Overlijdensakte nr 52)

  Uit dit huwelijk:

  4.3.1 Ambrosius Johannes van der Putten

  Geboren: Arnhem ca1880; bij het huwelijk van zijn ouders vond zijn wettiging plaats

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief Arnhem 1885, Huwelijksakte nr 5 alsmede Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1905, akte nr 334)

   

  Trouwt: Arnhem 25 oktober 1905 Ambrosius Johannes van der Putten, geboren Arnhem, oud 25 jaar, kleermaker, zoon van Ambrosius Johannes van der Putten en Berendina Schill met Engelina Petronella Slakhorst, geboren Renkum, oud 27 jaar, dochter van Gerrit Jan Slakhorst, metselaar en Johanna Verholt

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1905, akte nr 334)

   

  4.3.2 Christianus van der Putten

  Geboren: Arnhem ca 1882; bij het huwelijk van zijn ouders vond zijn wettiging plaats

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1914, akte nr 214 alsmede Uittreksel GenLias Gelders Archief Arnhem 1885, Huwelijksakte nr 5)

   

  Trouwt 1): Arnhem 27 mei 1914 Christianus van der Putten, geboren Arnhe, oud 32 jaar, pakhuisknecht, zoon van Ambrosius Johannes van der Putten en Berendina Schill met Hendrika Elisabeth van der Aa, geboren Arnhem, oud 32 jaar, dochter van Johannes van der Aa, timmerman en Carolina Maria Kop

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1914, akte nr 214)

   

  Trouwt 2): Na het overlijden van Hendrika Elisabeth van der Aa in 1934 hertrouwt Christianus van der Putten met Jantina Kreuzen, geboren Haagje (Hoogeveen) 27 april 1878, dochter van Jan Kreuzen, schipper en Anna Lensen; zij was weduwe van de op 17 november 1931 te Arnhem overleden Gradus Theodorus van Rinsum, metaaldraaier, oud 57 jaar

  (Bron: Uittreksel GenLias Drents Archief,  Geboorteregister Hoogeveen 1878, akte nr 134 alsmede Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1931, akte nr 864)

    

  Overleden: Arnhem 3 juni 1949, oud 67 jaar, weduwnaar van Hendrika Elisabeth van der Aa

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1949, akte nr 440)

   

  Biografische gegevens: Hendrika Elisabeth van der Aa overleed Arnhem 12 juli 1934, oud 52 jaar, echtgenote van Christianus van der Putten

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1934, akte nr 506)

   

  4.3.3 Bernardus Hermanus van der Putten

  Geboren: Arnhem ca 1885; bij het huwelijk van zijn ouders vond zijn wettiging plaats

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1908, akte nr 177 alsmede Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1905, akte nr 334)

   

  Trouwt: Arnhem 13 mei 1908 Bernardus Hermanus van der Putten, geboren Arnhem, oud 22 jaar, arbeider, zoon van zoon van Ambrosius Johannes van der Putten, pakhuisknecht en Berendina Schill met Johanna Carolina Schulz, geboren Arnhem, oud 18 jaar, dochter van Dirk Schulz, loopknecht en Carolina Maria Derksen

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1908, akte nr 177)

  Uit dit Huwelijk:
  4.3.3.1 Ambrosius Johannes van der Putten
  Geboren:
  Arnhem ca 1913
  Overleden: Arnhem 28 december 1935, oud 22 jaar, zonder beroep, zoon van Bernardus Hermanus van der Putten, fabrieksarbeider en Johanna Carolina Schulz, zonder beroep
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Arnhem 1935, akte nr 973)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties III-b-5 t/m 11

  5. Willemina Wiggers

  Geboren: Arnhem, aan de Klap, 15 juli 1825, 13.00 uur

  Bij de aangifte waren aanwezig:

  - Gerrit Magendans, 71 jaar, landbouwer

  - Jan Cornelissen, 50 jaar, landbouwer,

  beiden wonende in de buurt.

  (Bron: GA-Ah: Geboorteregister Arnhem 1825, akte nr 251)

   

  Overleden: Arnhem 16 juni 1831

  (Bron: Arch-W: IR van Willemina Wiggers alsmede GenLias Geld.: Overlijdensregister Arnhem 1831, inventaris 382, akte 235)

   

  6. Willem Wiggers

  Geboren: Arnhem, St. Marten, 5 december 1827, 17.00 uur, zoon van Steven Wiggers, 33 jaar, landbouwer, wonende aan de Deventerweg en Wilhelmina van Soomeren, 30 jaar.

  Getuigen: Willem Sanders, 70 jaar, landbouwer en Hendrik Dulk, 47 jaar, landbouwer, beiden wonende in de buurt

  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1827) 

   

  Overleden: Arnhem 9 maart 1830: Steven Wiggers, 35 jaar, dagloner en Hendrik Jansen, 62 jaar, landbouwer, wonende beide aan de Deventerweg, welke ons hebben verklaard dat Willem, zoon van de eerste comparant en wijlen Wilhelmina van Soomeren, geboren alhier, den negenden dezes des nachts om vier uren is overleden

  (Bron: Overlijdensregister Arnhem 1830, akte nr. 103, opgetekend door mw. Annelies Mateman alsmede Arch-W: de PC van Willem Wiggers alsmede GenLias Geld.: Overlijdensregister Arnhem 1830)

   

  Volkscultuur: Willem is op 5 december geboren en daarover is het volgende te vermelden:

  Op 5 december wordt “Sinterklaasavond” gevierd. De vroegste vermelding van een viering van het sinterklaasfeest dateert uit de veertiende eeuw. In een stadsrekening van 1360 uit Dordrecht staat dat schoolkinderen op 'Nyclaesdagh' geld krijgen om feest te vieren. 

  Het gaat op deze 'Nyclaesdagh' in 1380 om een feestritueel dat wij nu niet meer kennen. Uit een groep schoolkinderen werd een kinderbisschop gekozen die tijdens de Vespers een kromstaf in de hand kreeg en een mijter op het hoofd. Vervolgens trokken de kinderen langs de deuren met de kinderbisschop om te bedelen. 

   

  In Nederland zet men vanaf de vijftiende eeuw de schoen. In eerste instantie gebeurde dat in de kerk en was de opbrengst voor de armen. Toen Sinterklaas later een familiefeest werd, zetten kinderen hun schoen in de kamer bij de schoorsteen.  

  Uit archiefstukken blijkt dat vanaf 1427 in de Sint Nicolaaskerk in Utrecht schoenen werden gezet op 5 december, sinterklaasavond. Rijke Utrechters legden wat in de schoenen en de opbrengst werd verdeeld onder de armen op 6 december, de officiële sterfdag van de Heilige Nicolaas. 

   

  Uit de zestiende eeuw bestaan beschrijvingen van het schoenzetten door kinderen in de huiskamer. Kunstschilder Jan Steen heeft in de zeventiende eeuw de sinterklaasochtend op twee schilderijen vastgelegd. Daarop is ook goed te zien wat de kinderen in hun schoen kregen. Vaak was dat koek, snoep en speelgoed. Opvallend is dat vooral jongens een roe of zakje zout in de schoen vonden. Ook nu wordt op verschillende plaatsen in Nederland de schoen op sinterklaasavond gezet en op 6 december geleegd.

  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

   

  Uit het 2e huwelijk:

  7. Maria Wiggers

  Geboren: Arnhem 6 augustus 1831 te 12.00 uur, dochter van Steven Wiggers en Johanna Evers.

  Aangevers waren: Hendrik Jansen, 64 jaar, landbouwer en David Arens, 34 jaar, metselaarsknecht. Hendrik en David ondertekenden de geboorte-akte niet want zij konden niet schrijven.

  (Bron: CBG: microfiche Geboorteregister Arnhem 1831)

   

  Overleden: Arnhem 12 augustus 1833

  (Bron: GenLias-Geld.: Overlijdensregister Arnhem 1833, akte nr 353)

   

  8. Gerardus Wiggers

  Geboren: Arnhem 19 september 1833, zoon van Steven Wiggers en Johanna Evers

  (Bron: IGI Individual Record van Gerardus Wiggers)

   

  Overleden: Arnhem 29 december 1913 in de ouderdom van 80 jaar; in de overlijdensakte is  geen partner vermeld

  (Bron: GenLias-Geld.: Overlijdensregister Arnhem 1913, akte nr 832)

   

  9. Steven Wiggers
  (Bron: Alle gegevens van Steven Wiggers en zijn nakomelingen zijn verstrekt door Hr. Daan Verschoor, e-mail 27.12.2011)
  Geboren: Arnhem 15 september 1835, zoon van Steven Wiggers en Johanna Evers

  Trouwt: Rotterdam 9 september 1871 met Anna Maria van Schijndel, geboren Sint-Michiels-Gestel 14 november 1847

  Overleden: Rotterdam 6 oktober 1925, van beroep tuinier, weduwnaar van Anna Maria van Schijndel

  Biografische gegevens: Anna Maria van Schijndel overleed Pernis 12 april 1925 op 78-jarige leeftijd, echtgenote van Steven Wiggers

  Uit dit huwelijk:
  9.1 Johannes Wilhelmus Wiggers
  Geboren: Rotterdam 29 augustus 1875

  Overleden: Rotterdam 6 december 1875

  9.2 Wilhelmus Josephus Wiggers
  Geboren: Rotterdam 23 november 1876

  9.3 Johannes Maria Wiggers
  Geboren: 13 oktober 1878

  9.4 Maria Wilhelmina Wiggers
  Geboren: Rotterdam 29 februari 1880

  9.5 Johannes Gerardus Wiggers
  Geboren: Rotterdam 18 februari 1882

  9.6 Sophia Johanna Wiggers
  Geboren: Rotterdam 9 maart 1885

  Trouwt: Rotterdam 12 april 1911 met Aart Leendert Verschoor, geboren Sliedrecht 28 april 1889

  Overleden: Rotterdam 6 januari 1912

  Biografische gegevens: Aart Leendert Verschoor overleed Den Haag 28 juli 1957

  Uit dit huwelijk:

  9.6.1 Reinier Willem Verschoor
  Geboren: Rotterdam 6 augustus 1911

  Trouwt:
  Den Haag 16 november 1938 met Gretha Jantina Wiebes

  Overleden:
  Zoetermeer 30 december 1998

  9.7 Petrus Johannes Wiggers
  Geboren: Rotterdam 5 februari 1887

  Overleden: Rotterdam 27 december 1890

  9.8 Bernardus Wiggers
  Geboren: Rotterdam 27 maart 1889

  Overleden: Rotterdam 10 juni 1890

  10.
  Willemina Wiggers

  Geboren: Arnhem 14 mei 1838

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1868, akte 74 en huwelijksbijlagen)

  Trouwt 1): Arnhem 6 mei 1868, 29 jaar, van beroep werkster, dochter van Steven Wiggers, zonder beroep en wijlen Johanna Evers  met Hendrik Klaassen, geboren Loon op Zand 18 maart 1841, thans wonende te Arnhem en langs nog te Loon op Zand, van beroep schoenmaker, zoon van wijlen Willem Klaassen en Huibertina van Loon, zonder beroep en wonende te Loon op Zand

   De huwelijksafkondigingen vonden plaats op 19 en 26 april 1868

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1868, akte 74 en huwelijksbijlagen)

   

  Trouwt 2): Arnhem 14 maart 1877, 38 jaar, afkomstig van Arnhem, weduwe van Hendrik Klaassen, dochter van wijlen Steven Wiggers, in leven arbeider en wijlen Johanna Evers met Marcelis Jansen, geboren Elst 27 mei 1844,van beroep arbeider, wonende te Arnhem,  zoon van wijlen Marcelis Jansen, in leven arbeider en wijlen Maria Buddingh.

  Getuigen:

  -Hendrik Frederik Herkendaal, 57 jaar, smid

  -Pieter Visser, 48 jaar, verver

  -Theodorus Gerardus Saat, 50 jaar, arbeider en

  -Frederik Willem Warmelink, 26 jaar, tuinman,

  allen wonende alhier

   

  De huwelijksafkondigingen vonden plaats op zondag 25 februari en zondag 4 maart 1877

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1877, akte nr 55 en huwelijksbijlagen)

   

  Overleden: Arnhem 8 november 1908. Bij haar overlijden was zij weduwe van Marcelis Jansen

  (Bron: GenLias-Geld.: Overlijdensregister Arnhem akte nr 923)

   
  Biografische gegevens: Bij het huwelijk van Willemina en Hendrik Klaassen heeft de erkenning en wettiging vanaf hun geboorte van twee kinderen plaats gevonden: Johanna, geboren Arnhem 7 december 1862 en Dina, geboren Arnhem 20 mei 1867

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1868, akte 74 en huwelijksbijlagen)

   

  De Burgemeester van Loon op Zand gaf op 19 maart 1868 ten behoeve van Hendrik Klaassen een Verklaring van Onvermogen af. Hendrik was toen schoenmaker. De Burgemeester van Arnhem gaf op 10 april 1868 –op getuigenis der Wijkmeesters van Wijk G en de Commissaris van Politie- ten behoeve van Willemina eveneens een Verklaring van Onvermogen af

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1868, akte 74 en huwelijksbijlagen)

   

  Hendrik Klaassen behoorde tot de lichting 1860 van de Nationale Militie en trok lotnummer 63. hij werd op 7 mei 1860 ingelijfd en uit hoofde van volbrachte dienst op 27 november 1867 uit de dienst ontslagen

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1868, akte 74 en huwelijksbijlagen)

   

  Hendrik Klaassen overleed Utrecht 11 februari 1872

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1877, akte nr 55 en huwelijksbijlagen)

   

  Willem Klaassen, de vader van Hendrik,  overleed Loon op Zand 5 april 1864; zijn vrouw Huibertina wordt in de overlijdensakte Gerdina genoemd

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1868, akte 74 en huwelijksbijlagen)

   

  Marcelis Jansen, de tweede echtgenoot van Willemina, behoorde tot de lichting 1864 van de Nationale Militie en trok lotnummer 222. Het certificaat van de Nationale Militie vermeldt dat zijn ouders zijn overleden waar en wanneer onbekend

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1877, akte nr 55 en huwelijksbijlagen)

   

  Marcelis en Willemina verkregen op15 januari 1877 een Verklaring van Onvermogen van de Burgemeester van Arnhem, op getuigenis van de Wijkmeester van Wijk G en de Commissaris van Politie

  Marcelis Jansen overleed Arnhem 24 augustus 1893, oud 49 jaar, metselaar, echtgenoot van Willemina Wiggers

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdenregister Arnhem 1893, akte nr 778)


   Uit het 1e huwelijk:

  10.1 Johanna Klaassen

  Geboren: Arnhem 7 december 1862

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1868, akte 74 en huwelijksbijlagen)

   

  Trouwt: (plaats en datum onbekend) Ariën Aalbers, geboren Valburg, ca 1964, zoon van Cornelis Aalbers en Grada Johanna Peters

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1939, akte nr 436)

   

  Overleden: Arnhem 31 oktober 1938, oud 75 jaar, echtgenote van Ariën Aalbers

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1938, akte nr 833)

   

  Biografische gegevens: Ariën Aalbers overleed Renkum 25 april 1939, oud 75 jaar, zoon van Cornelis Aalbers en Grada Johanna Peters

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1939, akte nr 436)

   

  Uit dit huwelijk:
  10.1.1 Cornelis Hendrikus Aalbers

  Geboren:  Arnhem ca 1887

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1910, akte nr 226)

   

  Trouwt: Arnhem 6 juli 1910 Cornelis Hendrikus Aalbers, geboren Arnhem, oud 23 jaar, metselaar, zoon van Ariën Aalbers, metselaar en Johanna Klaassen met Sophia Lena Grada Delsink, geboren Arnhem, oud 21 jaar, dochter van Augus Aantonius Delsink, koopman en Maria Louisa van der Kamp

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1910, akte nr 226)

  Biografische gegevens: Sophia overleed Arnhem 19 mei 1948, oud 59 jaar, zonder beroep, echtgenote van Cornelis Hendrikus Aalbers
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Arnhem 1948, akte nr 459)

  Uit dit huwelijk:
  10.1.1.1 Ariën Cornelis Hendrikus Aalbers
  Geboren:
  Arnhem ca augustus 1913
  Overleden: Arnhem 9 september 1913, oud 1 maand, zoon van Cornelis Hendrikus Aalbers en Sophia Lena Grada Delsink
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Arnhem 1913, akte nr 586)

  10.1.1.2 Johan Aalbers
  Geboren:
  Arnhem ca 1927
  Overleden: Velp, gemeente Rheden 2 augustus 1945, oud 18 jaar, arbeider, zoon van Cornelis Hendrikus Aalbers en Sophia Lena Grada Delsink
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Rheden 1945, akte nr 515)

   

  10.1.2 Wilhelmina Johanna Cornelia Aalbers

  Geboren: Arnhem ca 1893

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1915, akte nr 454)

   

  Trouwt: Arnhem 1 december 1915 Wilhelmina Johanna Cornelia Aalbers, geboren Arnhem, oud 22 jaar, dochter van Ariën Aalbers, metselaar en Johanna Klaassen met Albertus van der Velde, geboren Arnhem, oud 22 jaar, tuinman, zoon van Johannes Derk van der Velde, arbeider en Derkje Wouters

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1915, akte nr 454)

   

  10.1.3 Grada Aalbers

  Geboren: Arnhem ca 1898

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1916, akte nr 516)

   

  Trouwt: Arnhem 13 december 1916 Grada Aalbers, geboren Arnhem, oud 18 jaar, strijkster, dochter van Ariën Aalbers, metselaar en Johanna Klaassen met Albertus Christianus Huts, geboren Arnhem, oud 23 jaar, bakker, zoon van Albertus Christianus Huts en Theodora Berendina Hummeling, winkelierster

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1916, akte nr 516)

  Uit dit huwelijk:
  Geboren:
  Arnhem ca oktober 1924
  Overleden: Arnhem 1 november 1924, oud 1 maand, zoon van Albertus Christianus Huts, bakker  en Grada Aalbers
  (Bron: Uittreksel GenLias: Overlijdensregister Arnhem 1924, akte nr 749)

  10.1.4 Adolf Aalbers

  Geboren: Arnhem ca 1903

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1951, akte nr 202)

   

  Trouwt: Jenneke Gerritje Verwey; van dit huwelijk zijn geen nadere gegevens gevonden

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1951, akte nr 202)

   

  Overleden: Arnhem 24 februari 1951, oud 48 jaar, groentehandelaar, echtgenoot van Jenneke Gerritje Verweij

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1951, akte nr 202)

   

  10.1.5 Mechelina Aalbers

  Geboren: Arnhem ca 1905

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1917, akte nr 385)

   

  Overleden: Arnhem 19 april 1917, oud 12 jaar, dochter van Ariën Aalbers, winkeler en Johanna Klaassen

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1917, akte nr 385)

   

  10.2 Dina Klaassen

  Geboren: Arnhem 20 mei 1867

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1868, akte 74 en huwelijksbijlagen)


  Biografische
  gegevens:
  Bij het huwelijk van Willemina en Hendrik Klaassen heeft de erkenning en wettiging vanaf haar geboorte plaats gevonden: Dina, geboren Arnhem 20 mei 1867

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister Arnhem 1868, akte 74 en huwelijksbijlagen)

   

  10.3 Hendricus Klaassen

  Geboren: Utrecht ca oktober 1871

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1872, akte nr 162)


  Overleden:
  Arnhem 25 februari 1872, geboren Utrecht, oud 4 maanden, zoon van Hendrik Klaassen en Willemina Wiggers

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1872, akte nr 162)

   

  10.4 Antonia Klaassen

  Geboren: Kaatsheuvel ca 1872

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1892, akte nr 205)

   

  Overleden: Arnhem 8 februari 1892, geboren Kaatshuvel, oud 20 jaar, dochter van Hendrik Klaassen en Willemina Wiggers

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1892, akte nr 205)


  Uit het 2e huwelijk:

  10.5 Maria Antonia Jansen

  Geboren: Arnhem ca 1880

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1902, akte nr 242)

   

  Trouwt: Arnhem 16 juli 1902 Maria Antonia Jansen, geboren Arnhem, oud 22 jaar, dochter van Marcelis Jansen, metselaar  en Willemina Wiggers met Evert Hollander, geboren Arnhem, oud 28 jaar, arbeider, zoon van Hendricus Hermanus Hollander, arbeider en Gertruida Brouwer

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1902, akte nr 242)

   

  Biografische gegevens: Evert Hollander overleed Arnhem 10 november 1921, oud 48 jaar, arbeider, echtgenoot van Maria Antonia Jansen

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1921, akte nr 736)

   

  Uit dit huwelijk:

  10.5.1 Wilhelmina Hollander

  Geboren: Arnhem ca 1903

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1906, akte nr 543)

   

  Overleden: Arnhem 12 juli 1906, geboren Arnhem, oud 3 jaar, dochter van Evert Hollander, arbeider en Maria Antonia Jansen

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1906, akte nr 543)

   

  10.6 Wilhelmina Jansen

  Geboren: Arnhem ca 1882

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1906, akte nr 329)

   

  Trouwt: Arnhem 5 september 1906 Wilhelmina Jansen, geboren Arnhem, oud 24 jaar, dochter van Marcelis Jansen, metselaar  en Willemina Wiggers met Eduard Gerritsen, geboren Arnhem, oud 23 jaar, arbeider, zoon van Cornelis Gerritsen, arbeider en Maria Hermana van Rheden

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1906, akte nr 329)

   

  Overleden: Arnhem 19 augustus 1934, oud 52 jaar, echtgenote van Eduard Gerritsen

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1934, akte nr 576)

   

  Biografische gegevens: Eduard Gerritsen overleed Arnhem 15 november 1952, oud 69 jaar, weduwnaar van Wilhelmina Jansen

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1952, akte nr 809)

   

  10.6.1 Marcelis Gerritsen

  Geboren: Arnhem ca 1910

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1911, akte nr 606)

   

  Overleden: Arnhem 5 augustus 1911, oud 1 jaar, zoon van Eduard Gerritsen, arbeider en Wilhelmina Jansen

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1911, akte nr 606)

   
  11. Wendelina Wiggers

  Geboren: Arnhem 26 september 1840 te 16.00 uur, dochter van Steven Wiggers en Johanna Evers.

  Aangevers waren: Michiel van der Wal, 41 jaar, dagloner en Hendrik Dulk, 23 jaar, dagloner. Hendrik ondertekende de geboorte-akte niet want hij kon niet schrijven.

  (Bron: CBG: microfiche Geboorteregister Arnhem 1840)

   

  Biografische gegevens: Michiel van der Wal en Steven Wiggers onderhielden kennelijk een zeer vriendschappelijke band. Enerzijds was Michiel mede-aangever van de geboorte van Stevens dochter Wendelina, anderzijds was Steven getuige bij de doop van twee kinderen van Michiel.

  (Bron: email d.d. 01.05.2006 van Yvonne van der Wal)  

   

  Overleden: Arnhem 26 augustus 1848, oud 8 jaar, dochter van Steven Wiggers en Johanna Evers. De overlijdensaangifte vond plaats op 28 augustus 1848

  (Bron: GenLias Gelderland, Arnhem 1848, overlijdensakte 459)

   

  12. In GenLias Gelderland is de volgende overlijdensaangifte aangetroffen:

  Overledene: NN Wiggers

  Geslacht: m

  Overlijdensdatum: 21 december 1844

  Gemeente: Arnhem

  Overlijdensakte nr: 446

  Aangiftedatum: 21 december 1844

  Vader: Steven Wiggers

  Moeder: Johanna Evers

  Nadere informatie: levenloos geboren; geb.plaats Arnhem 21.12.1844

   

   

   

   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generatie IV t/m IV-4.4
  IV    GERRIT JAN WIGGERS

  Geboren
  Arnhem 14 mei 1817 te 04.00 uur
  op St. Marten, zoon van Steven Wiggers en Willemina van Someren, beiden geboren en wonende alhier

  Aanwezig bij de aangifte:

  - Gerrit Kuster, 47 jaar, landbouwer, wonende in de buurt

  - Roetert van Eep, 47 jaar, stadsboode, wonende binnen deze stad

  (Bron: GA-Arnhem: Geboorteakte Arnhem 1817, akte nr 126)


  Trouwt
  Arnhem 24 mei 1843: 26 jaar, wonende alhier, tuinmansknecht, vader wonende alhier en hier tegenwoordig, Johanna Wigman, geboren Arnhem 30 maart 1819, wonende alhier, zonder beroep, dochter van wijlen Louis Wigman, in leven landbouwer en zijn huisvrouw Hendrina van Dijk, landbouwster, wonende alhier en hier tegenwoordig

  (Bron: RA-Geld.: Uittreksel Geboorteregister Arnhem 1819 en Huwelijksregister Arnhem 1843, akte nr 54)

  Overleden

  Arnhem 11 augustus 1877 te 03.30 uur

  Gerrit Jan oefende het beroep van tuinman uit; zijn vader was toen arbeider

  (Bron: RA-Geld.: Overlijdensregister Arnhem 1877)


  Biografische gegevens

  De vader van Johanna wordt in haar huwelijksakte weliswaar Louis genoemd maar heet Ludovicus en werd te Arnhem gedoopt op 1 december 1788; hij was landbouwer Doopgetuigen waren: Joannes Hoxbergen en Gertrudis Petermont

  (Bron: Arch-W: Schriftelijke informatie van hr. Rob Jacobsen dd. 15.03.2001 op basis van de Kwartierstaat van Grada Josephina Wigman, geboren Arnhem 20.03.1887)

   

  Ludovicus Wigman overleed Arnhem 8 maart 1842.
  (Bron: Arch-W: Schriftelijke informatie van hr. Rob Jacobsen dd. 15.03.2001 op basis van de Kwartierstaat van Grada Josephina Wigman, geboren Arnhem 20.03.1887)


  De moeder van Johanna wordt in de huwelijksakte Hendrina genoemd, maar heet in feite Henrica. Zij is op 29 november 1783 te Groessen gedoopt en op 13 december 1849 te Arnhem overleden. 

  (Bron: Arch-W: Schriftelijke informatie van hr. Rob Jacobsen dd. 15.03.2001 op basis van de Kwartierstaat van Grada Josephina Wigman, geboren Arnhem 20.03.1887)

   

  De grootouders van Henrica Wigman zijn:  Wilhelmus Wigman (ook Wichmans genoemd), gedoopt Doesburg 4 maart 1754, van beroep  landbouwer, overleden 30 januari 1814 te 14.30 uur te Arnhem en Maria Hoksbergen (ook Hoxbergen genoemd), gedoopt 18 januari 1757 te Arnhem, van beroep dienstmeid, overleden Arnhem 30 november 1819

   

  Dit echtpaar ondertrouwde te Arnhem alwaar het huwelijk in de Grote Kerk werd afgekondigd Het huwelijk werd op 7 mei 1783 te Arnhem -in de RK Statie aan de Varkensstraat-  voltrokken.

   

  Zij kregen 10 kinderen, waarvan Ludovicus – de vader van Henrica- de 5e was

  (Bron: Arch-W: Schriftelijke informatie van hr. Rob Jacobsen dd. 15.03.2001 op basis van de Kwartierstaat van Grada Josephina Wigman, geboren Arnhem 20.03.1887)


  Gerrit Jan werd ingelijfd bij het Regiment Infanterie en werd, na vijf jaar te hebben gediend, behoorlijk uit de dienst ontslagen

  (Bron: RA-Geld.: Huwelijksbijlagen: Certificaat Nationale Militie)

   

  Bij zijn huwelijk was hij tuinmansknecht en bij de geboorte van zijn kinderen gaf hij als beroep op: tuinman

   

  Het gezin heeft steeds te Arnhem gewoond

   

  Van Gerrit Jan Wiggers is geen Memorie van Successie aangetroffen


  Volkscultuur

  Ludovicus (Louis) Wigman, de schoonvader van Gerrit Jan Wiggers, werd op 1 december gedoopt en daarover is het volgende te vermelden:

  Sint-Elooi valt op 1 december. Deze heilige gold als de beschermheilige of als het schutspatroon voor paarden en smeden. 

  Over Sint-Elooi doet een sterk verhaal de ronde: hij zou ooit een hoefijzer aan een wild paard hebben geslagen, door het been van het beest af te snijden, het ijzer er onder te doen en het been weer aan het paard vast te plakken, waarna het nog gewoon kon draven

  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

   

  Uit dit huwelijk
  1. Lodevicus Wiggers, volgt V

  2. Wilhelmina Wiggers
  Geboren: Arnhem 21 juni 1845
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1845)

  Trouwt: Arnhem 8 november 1871 Willemina Wiggers, 26 jaar, geboren en wonende alhier, van beroep naaister, dochter van Gerrit Jan Wiggers, van beroep tuinman en Johanna Wigman, zonder beroep, beiden wonende alhier en Johannes Degens, geboren Arnhem 2 januari 1850, van beroep metselaar, minderjarige  zoon van Hermanus Degens, oud 51 jaar, van beroep metselaar  en Maria van Reem, oud 51 jaar, zonder beroep, beiden wonende alhier. De ouders van het bruidspaar zijn bij de huwelijksvoltrekking aanwezig.

  Getuigen:

  -Gerrit Wigman, 50 jaar, landbouwer, oom van de bruid en bruidegom

  -Andries Oosterbaan, 43 jaar, photograaf, oom van de bruid en bruidegom

  -Hermanus ter Heiden, 59 jaar, timmerman en

  -Louis Wiggers, 28 jaar, timmerman, broer van de bruid,

  allen wonende alhier

   

  Maria van Reem, de moeder van de bruidegom, tekende de huwelijksakte met vrou Degens.

  Johanna Wigman, moeder van de bruid verklaarde niet te kunnen schrijven en ondertekende de huwelijksakte dus niet

   

  De huwelijksafkondigingen vonden plaats op zondag 29 oktober en zondag 5 november 1871

  (Bron: Gelders Archief: Huwelijksregister Arnhem 1871, akte nr 232 en huwelijksbijlagen)

   

  Hermanus Degens overleed Arnhem 5 februari 1907, oud 85 jaar en Maria van Reem overleed Arnhem 16 april 1890, oud 69 jaar.
  (Bron: E-mail d.d. 28.01.2012 van mevr. L. Helmus, Almere)

  Biografische gegevens:
  Johannes behoorde tot de lichting 1870 van de Nationale Militie en trok lotnummer 195

  (Bron: Gelders Archief: Huwelijksregister Arnhem 1871, akte nr 232 en huwelijksbijlagen)

   

  Uit dit huwelijk:

  2.1 Maria Wilhelmina Degens

  Geboren: Arnhem ca 1877

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1898, akte nr 124)

   

  Trouwt: Arnhem 11 mei 1898 Maria Wilhelmina Degens, geboren Arnhem, oud 21 jaar, dochter van Johannes Degens, metselaar en Willemina Wiggers met Henri Aubel, geboren Arnhem, oud 25 jaar, schoorsteenveger, zoon van Fredricus Franciscus Aubel, metselaar en Henriette van Hattum

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1898, akte nr 124)

   

  Biografische gegevens: Bij het huwelijk vond de wettiging van één kind plaats

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1898, akte nr 124)

   

  Henri Aubel overleed Arnhem 12 januari 1952, oud 79 jaar, echtgenoot van Maria Wilhelmina Degens

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1952, akte n 38)

   

  Uit dit huwelijk:

  2.1.1 Henri Aubel

  Geboren:  Arnhem ca 1898

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1901, akte nr 458)

   

  Overleden: Arnhem 10 mei 1901, geboren Arnhem, oud 3 jaar, zoon van Henri Aubel, schoorsteenveger en Maria Wilhelmina Degens

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1901, akte nr 458)

   

  Biografische gegevens: Henri werd bij het huwelijk van zijn ouders op 11 mei 1898 gewettigd

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1898, akte nr 124)

   

  2.1.2 Fredericus Francicus Aubel

  Geboren: Arnhem ca 1899

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1921, akte nr 553)

   

  Trouwt: Arnhem 5 oktober 1921 Fredericus Franciscus Aubel, genoren Arnhem, oud 22 jaar, voerman, zoon van zoon van Henri Aubel, fabrieksarbeider en Maria Wilhelmina Degens met Magdalena Ulrich, geboren Arnhem, oud 19 jaar, dochter van Cornelis Wilhelmus Ulrich, arbeider en Catharina Kelle, werkvrouw

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1921, akte nr 553)

   

  Uit dit huwelijk:

  2.1.2.1 Johannes Hendrikus Aubel

  Geboren: Arnhem ca 1928

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1930, akte nr 862)

  Overleden: Arnhem 7 december 1930, geboren Arnhem, oud 2 jaar, zoon van Frederikus Franciscus Aubel, arbeider en Magdalena Ulrich

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1930, akte nr 862)

   

  2.1.3 Henri Aubel

  Geboren: Arnhem ca 1902

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1916, akte nr 599)

   

  Overleden: Arnhem 25 juli 1916, geboren Arnhem, oud 14 jaar, zoon van Henri Aubel, arbeider en Maria Wilhelmina Degens

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1916, akte nr 599)

   

  3. Hendrica Wiggers

  Geboren: Arnhem 29 september 1847

  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1847)

   

  Trouwt: Arnhem 30 juni 1875 Wilhelmus Johannes Schoot,  23 jaar, loodgieter, geboren en gedoopt Arnhem 11 juni 1852, zoon van Willem Schoot, loodgieter en Johanna Katrina Kroo 

  (Bron: Arch-W:  e-mail Hr. Frans Schoot, februari 2000 alsmede Uittreksel GenLias Hendrica Wiggers)

   

  Overleden: Arnhem 27 februari 1921, in de ouderdom van 73 jaren, echtenote van Wilhelmus Johannes Schoot

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld.: toegangsnr 0207, inventarisnr 8064, overlijdensakte nr 157)

   

  Biografische gegevens: Wilhelmus Johannes is overleden Arnhem 26 juni 1928

  (Bron: Arch-W:  e-mail Hr. Frans Schoot, februari 2000)

   

  Uit dit huwelijk:

  3.1 Johanna Francina Catherina Maria Schoot (roepnaam Cato)

  Geboren: Arnhem 12 mei 1876

   

  Overleden: Arnhem 17 februari 1956

  (Bron: Arch-W:  e-mail Hr. Frans Schoot, februari 2000)

   

  3.2 Johanna Hendrika Schoot (roepnaam Anna)

  Geboren: Arnhem 12 september 1878

   

  Overleden: Arnhem 30 maart 1950

  (Bron: Arch-W:  e-mail Hr. Frans Schoot, februari 2000)

   

  3.3 Henricus Wilhelmus Schoot (roepnaam Dries)                    

  Geboren: Arnhem ca 1881

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Duiven 1912, akte nr 16)

   

  Trouwt: Duiven 14 mei 1912 Hendricus Wilhelmus Schoot, geboren Arnhem, oud 31 jaar, steenhouwer, zoon van Wilhelmus Johannes Schoot, loodgieter en Hendrica Wiggers met Theodora Maria Vrehé, geboren Arnhem, oud 29 jaar, dochter van Carl August Vrehé en Hermina Rademaker

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Duiven 1912, akte nr 16)

   

  3.4 Hendrica Schoot (roepnaam Riek)

  Geboren: Arnhem 13 oktober 1882

   

  Overleden: Bakel 30 december 1973

  (Bron: Arch-W:  e-mail Hr. Frans Schoot, februari 2000)

   

  3.5 Gerrit Jan Schoot

  Geboren: Arnhem ca 1886

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Doetinchem 1935, akte nr 37)

   

  Trouwt: Hillechien Harmanna Reigersberg; van dit huwelijk zijn nog geen gegevens gevonden

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Doetinchem 1935, akte nr 37)

   

  Overleden: Doetinchem 12 april 1935, geboren Arnhem, oud 49 jaar,steenhouwer,  echtgenoot van Hillechien Harmanna Reigersberg, zoon van Wilhelmus Johannes Schoot en Hindrica Wiggers

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Doetinchem 1935, akte nr 37)


  3.6
  Wilhelmus Jacobus Schoot

  Geboren: Arnhem ca 1888

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Huissen 1915, akte nr 13)

   

  Trouwt: Huissen 7 juli 1915 Wilhelmus Jacobus Schoot, gboren Arnhem, oud 27 jaar, brievenbesteller, zoon vn Wilhelmus Johannes Schoot, loodgieter en Hendrica Wiggers met Christina Aleida Smink, geboren Huissen, oud 23 jaar, dochter van Gerardus Rutgardus Smink en Johanna Natrop

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Huissen 1915, akte nr 13)

   

  Overleden: Arnhem 24 juni 1940, oud 52 jaar, echtgenoot van Christina Aleida Smink, zoon van Wilhelmus Johannes Schoot en Hendrica Wiggers

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1940, akte nr 629)

   

  4. Gerrit Jan Wiggers

  Geboren: Arnhem 13 november 1849

  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1849)

   

  Trouwt: Arnhem 2 mei 1877: tuinman, wonende alhier,  met Johanna Hendrina Versteeg, 25 jaar, dienstbode, geboren te Doesburg, wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Bernardus Versteeg, in leven schrijnwerker en Theodora Hofs, echtelieden, beiden overleden.

  Getuigen:

  - Lodevicus Wiggers, 33 jaar, tuinman, broeder van de comparant

  - Johannes Hofs, 57 jaar, broeder van de comparante

  - Willem Schoof, 24 jaar, zwager van de comparant

  Volgens het Uittreksel uit het Huwelijksregister, opgenomen in GenLias, is de bruid geboren te  Doesburg

  (Bron: RA-Geld.: Huwelijksregister Arnhem 1877, akte nr 89)

   

  Overleden: Arnhem 15 september 1914, in de ouderdom van 64 jaar, tuinman, echtgenoot van Johanna Hendrina Versteeg

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld.: toegangsnr 0207, inventarisnr 8068, overlijdensakte 652)

   

  Biografische gegevens: Johanna Hendrina Versteeg overleed Enschede 4 februari 1918, oud 66 jaar, geboren te Doesburg, weduwe van Gerrit Jan Wiggers

  (Bron: Uittreksel GenLias: Historisch Centrum Overijssel, Overlijdensakte Enschede 918, nr 52)

  Uit dit huwelijk (o.a.):

  4.1 Theodora Johanna Reinira Wiggers

  Geboren: Arnhem 15 januari 1878 te 06.00 uur, dochter van Gerrit Jan Wiggers, tuinman en Johanna Hendrina Versteeg.

  Aangevers waren: Lodevicus Wiggers, 34 jaar, tuinman en Johannes Degens, 28 jaar, metselaar

  (Bron: CBG: microfiche Geboorteregister Arnhem 1878)

   

  Overleden: Arnhem 15 juli 1878, oud 6 maanden; het beroep van haar vader was tuinman

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld.: Toegangsnr 0207, Inventarisnr 401, overlijdensakte nr 500)

   

  4.2 Gradus Johannes Bernardus Wiggers

  Geboren: Arnhem 8 februari 1879 te 09.30 uur, zoon van Gerrit Jan Wiggers, tuinman en Johanna Hendrina Versteeg.

  Aangevers waren: Lodevicus Wiggers, 35 jaar, tuinman en Joseph Siller, 34, tuinman

  (Bron: CBG: microfiche Geboorteregister Arnhem 1879)

   

  Overleden: Arnhem 29 juni 1879, oud 4 maanden; zijn vader was tuinman

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: toegangsnr 0207, inventarisnr 401, overlijdensakte nr 479)

   

  4.3 Theodora Johanna Reinira Wiggers

  Geboren: Arnhem 3 maart 1880

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1908, akte nr 447 en huwelijksbijlagen)

   

  Trouwt: Arnhem 28 oktober 1908, 28 jaar, zonder beroep, wonende te Arnhem, dochter van Gerrit Jan Wiggers, van beroep tuinman en Johanna Hendrina Versteeg, zonder beroep, beiden wonende te Arnhem en Constant Frederik Willem Buijing, geboren Arnhem 3 januari 1882, van beroep ploegbaas, wonende te Oldenzaal,  zoon van wijlen Jan Anthonie Buijing, in leven kleermaker en wijlen Grada Johanna Willemse

  De huwelijksafkondigingen vonden plaats op zondagen 11 en 18 oktober 1908

  De namen van de getuigen zijn op de microfiche niet leesbaar

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1908, akte nr 447 en huwelijksbijlagen)

   

  Biografische gegevens: Constant maakte deel uit van de lichting 1902 en trok lotnummer 12; hij werd op 19 maart 1902 ingelijfd en was bij zijn huwelijk nog dienende

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1908, akte nr 447 en huwelijksbijlagen)

   

  De moeder van de bruidegom overleed Bloemendaal 23 juli 1901 en de vader van de bruidegom overleed Zeist 15 juni 1904, in de ouderdom van 54 jaar

  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1908, akte nr 447 en huwelijksbijlagen)


  4.3.1 Johanna Hendrina Buijing

  Geboren: Oldenzaal ca 1909

  (Bron: Uittreksel GenLias Historisch Centrum Overijssel, Huwelijksregister Enschede 1932, akte nr 290)

   

  Trouwt: Enschede 1 oktober 1932 Johanna Hendrina Buijing, geboren Oldenzaal, oud 23 jaar, dochter van Constant Frederik Willem Buijing en Theodora Johanna Reinira Wiggers met Gerrit Jan Luesken, geboren Enschede, oud 30 jaar, vertegenwoordiger, zoon van Gerrit Jan Luesken, verzekeringsagent en Willemina van Wezel

  (Bron: Uittreksel GenLias Historisch Centrum Overijssel, Huwelijksregister Enschede 1932, akte nr 290)

   

  4.4 Johanna Catharina Wiggers

  Geboren: Arnhem 1 juni 1881 te 12.00 uur, dochter van Gerrit Jan Wiggers, tuinman en Johanna Hendrina Versteeg

  Bij de aangifte waren aanwezig:

  - Lodevicus Wiggers, 37 jaar, tuinman

  - Hendrik van Reeken, 59 jaar, schoenmaker

  (Bron: CBG: Geboorteregister Arnhem 1881, akte 648)

   

  Overleden: Arnhem 30 juli 1881, oud 2 maanden. Haar vader was tuinman

  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld.: toegangsnr 0207, inventarisnr 402, overlijdensakte nr 547)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties IV-5 t/m IV-8

  5. Johanna Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 16 maart 1852
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1852)

  Overleden: Arnhem 11 januari 1856; het beroep van haar vader was tuinman
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld., toegangsnr 0207, inventarisnr 391, Overlijdensakte nr 37)

  6. Berdina Reinira Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 24 september 1854
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1854)

  Trouwt: Arnhem 21 november 1877, 23 jaar, zonder beroep, wonende te Arnhem, dochter van wijlen Gerrit Jan Wiggers, in leven tuinman en Johanna Wigman, zonder beroep en Willem Fredrik van den Driesschen, geboren Arnhem 7 maart 1855, van beroep spoorwegbeambte, wonende te Arnhem, zoon van Willem Fredrik van den Driesschen, van beroep sigarenmaker en Maria Everdina Evers, zonder beroep, beiden wonende alhier.

  Bij het huwelijk vond de wettiging van een kind plaats: “Comparanten verklaarden dat van hun alhier den 29 juni 1877 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht ingeschreven onder den voornaam van Johanna, welk kind zij bij deze voor het hunne erkennen en alzoo wettigen”
  Getuigen:
  -Gerrit Jan Wiggers, 28 jaar, tuinman, broer van de bruid
  -Johannes Degens, 27 jaar, metselaar, zwager van de bruid
  -Anthonius Vestering, 66 jaar, verver en
  -Ludovicus Wiggers, 33 jaar, tuinman, broer van de bruid,
  allen wonende te Arnhem

  De moeder van de bruid heeft de akte niet ondertekend, verklarende dat zij niet kan schrijven
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1877, akte nr 343 en huwelijksbijlagen)

  Overleden: Arnhem 21 september 1878, echtgenote van Willem Frederik van den Driesschen; haar vader was tuinman
  (Bron: Uittreksel uit GenLias: RA-Geld.: toegangsnr 0207, inventarisnr 401. overlijdensakte nr 687)

  Biografische gegevens: Het Certificaat van de Nationale Militie vermeldt dat Willem Fredrik van den Driesschen, spoorwegarbeider, tot de lichting 1875 behoorde en lotnummer 43 trok. Hij is vervolgens door de Militieraad, uit hoofde van te zijn enige en wettige zoon, van de dienst vrijgesteld
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1877, akte nr 343 en huwelijksbijlagen)

  De vader van de bruid, Gerrit Jan Wiggers, overleed Arnhem 11 augustus 1877, in de ouderdom van 61 jaar
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1877, akte nr 343 en huwelijksbijlagen)

  De voornaam van huwelijksgetuige Ludovicus Wiggers staat verkeerd in de akte vermeld; blijkens zijn geboorteakte luidt de juiste voornaam Lodevicus

  6.1 Wilhelmina Berdina van den Driesschen
  Geboren:
  Arnhem ca 1878
  (Bron: GenLias Gelders Archief: Huwelijksregister Arnhem 1897, akte 360)

  Trouwt: Arnhem 8 december 1897, 19 jaar, zonder beroep, dochter van Willem Fredrik van den Driesschen, spoorwegbeambte en Berdina Reinira Wiggers, zonder beroep, met Cornelis van Aggelen, 21 jaar, geboren te Arnhem, arbeider, zoon van Johannes Gerhardus van Aggelen, timmerman en Klasina van Soest, zonder beroep
  (Bron: GenLias Gelders Archief: Huwelijksregister Arnhem 1897, akte 360)

  Overleden: Arnhem 4 februari 1947, oud 68 jaar, echtgenote van Cornelis van Aggelen
  (Bron: GenLIas Gelders Archief: Overlijdensregister Arnhem 1947, akte 135)

  7. Johanna Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 12 september 1857
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1857)

  8. Theodora Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 7 maart 1861
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1861)

  Trouwt: Arnhem 11 november 1885, 24 jaar, zonder beroep, wonende alhier, dochter van wijlen Gerrit Jan Wiggers, in leven tuinman en Johanna Wigman, zonder beroep, wonende alhier, met Johannes Theodorus Petrus Nijenhuis, geboren Arnhem 4 december 1860, wonende alhier, van beroep timmerman, zoon van wijlen Bernardus Nijenhuis, in leven timmerman en Maria Elisabeth Janssen, zonder beroep, wonende te Arnhem
  Getuigen:
  -Lodevicus Wiggers, 42 jaar, tuinman, broer van de bruid
  -Hendricus Gerardus Lankhorst, 41 jaar, timmerman, neef van de bruidegom
  -Henri Nijenhuis, 23 jaar, slager, broer van de bruidegom en
  -Johannes Degens, 35 jaar, metselaar, zwager van de bruidegom
  allen wonende alhier

  De huwelijksafkondigingen vonden plaats op zondag 25 oktober en 1 november 1885

  De moeder van de bruid heeft de huwelijksakte niet ondertekend, verklarende dat zij niet kan schrijven
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1885, akte nr 293 en huwelijksbijlagen)

  Overleden: Arnhem 27 januari 1930, in de ouderdom van 68 jaar, weduwe van Johannes Theodorus Petrus Nijenhuis
  (Bron: Uittreksel uit GenLias, RA-Geld.: toegangsnr 0207, inventarisnr 8060, overlijdensakte nr 66)

  Biografische gegevens: Blijkens het Certificaat van de Nationale Militie maakte Johannes deel uit van de lichting 1880 en trok hij lotnummer 185. Hij werd op 11 mei 1880 ingelijfd en uit hoofde van expiratie van dienst op den 10 mei 1885 uit de dienst ontslagen
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1885, akte nr 293 en huwelijksbijlagen)

  Johannes Theodorus Petrus Nijenhuis overleed Arnhem 16 februari 1910, oud 49 jaar, ziekenopzichter, echtgenoot van Theodora Wiggers

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1910, akte nr 126)

  Bernardus Nijenhuis, echtgenoot van Maria Elisabeth Janssen en vader van de bruidegom, overleed Arnhem 12 juni 1878, in de ouderdom van 52 jaar
  (Bron: Gelders Archief, Arnhem: Huwelijksregister 1885, akte nr 293 en huwelijksbijlagen)

  Uit dit huwelijk:

  8.1 Johannes Bernardus Alexander Nijenhuis

  Geboren: Arnhem ca 1886

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1909, akte nr 112)

   

  Trouwt: Arnhem 5 mei 1909 Johannes Bernardus Alexander Nijenhuis, geboren Arnhem, oud 23 jaar, barbier, zoon van Johannes Theodorus Petrus Nijenhuis, korporaal en Theodora Wiggers met Johanna Maria Schijvers, geboren Houten, oud 27 jaar, dochter van Johannes Schrijvers, spoorwegbeambte en Maria Veldhuizen

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1909, akte nr 112)

   

  8.2 Theodora Johanna Elisabeth Nijenhuis

  Geboren: Arnhem ca 1888

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1919, akte nr 463)

   

  Trouwt: Arnhem 24 september 1919 Theodora Johanna Elisabeth Nijenhuis, geboren Arnhem, oud 31 jaar, dochter van Johannes Theodorus Petrus Nijenhuis  en Theodora Wiggers met Johannes Theodorus van Bergen, geboren Valburg, oud 25 jaar, koetsier, zoon van Wilhelmus van Bergen en Johanna Maria Jansen

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1919, akte nr 463)

    

  8.3 Elisabeth Johanna Wilhelmina Nijenhuis

  Geboren: Arnhem ca 1892

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1917, akte nr 5)

   

  Trouwt: Arnhem 10 januari 1917 Elisabeth Johanna Wilhelmina Nijenhuis, geboren Arnhem oud 25 jaar, dochter van Johannes Theodorus Petrus Nijenhuis  en Theodora Wiggers met Martinus Antonius Reintjes, geboren Arnhem, oud 26 jaar, kantoorbediende, zoon van Bernardus Reintjes, leraar en Grada Polman

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1917, akte nr 5)

   

   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties V t/m VIIa
  V     LODEVICUS WIGGERS

  Geboren: Arnhem 30 augustus 1843, zoon van Gerrit Jan Wiggers, tuinman en Johanna Wigman, beiden wonende alhier. Bij de aangifte waren aanwezig: Willem Wigman, 28 jaar, metselaarsknecht en Hendrikus van Brakelen, 29 jaar, kleermakersknecht.
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1843)

  Trouwt 1): Arnhem 13 mei 1874: 30 jaar, tuinman, wonende alhier,met Anna Maria van Reeken, geboren Arnhem 15 oktober 1848, wonende alhier, dienstbode, dochter van Hendrik van Reeken, schoenmaker en Theodora Wouters, zijn echtgenote, beiden wonende alhier.
  Getuigen:
  - Willem Schoot, 25 jaar, loodgieter
  - Johannes Degens, 25 jaar, metselaar, zwager van de bruidegom
  - Hendrikus Putman, 24 jaar, metselaar
  - Gerrit Jan Wiggers, 24 jaar, tuinman, zwager van de bruid,
   allen wonende alhier.
  (Bron: RA-Geld.: Huwelijksregister Arnhem 1874, akte nr 128)

  Trouwt 2): Arnhem 15 november 1899: 56 jaar, tuinman, wonende alhier, ouders overleden, Petronella Heijmen, geboren Arnhem 8 maart 1840, zonder beroep, sedert 30 april 1894 weduwe van Gijsbert Allardus Cornelis Versteeg, meerderjarige dochter van Arnoldus Oswaldus Heijmen, in leven arbeider en Willemina Peters, echtelieden, beiden overleden en laatst wonende alhier.
  Getuigen:
  - Jozephus Antonius Abbenhuis, 33 jaar, tuinman
  - Gerrit Jan Wiggers, 50 jaar, tuinman, broer van de bruidegom
  - Teunis Minnen, 42 jaar, landbouwer
  - Reinier Stephanus Tiggeloven, 49 jaar, landbouwer,
  allen wonende alhier
  (Bron: RA-Geld.: Huwelijksregister Arnhem 1899, akte nr 360)

  Overleden: Arnhem 4 oktober 1926 te 06.00 uur als weduwnaar, eerst van Anna Maria van Reeken en laatst van Petronella Heijmen.
  (Bron: RA-Geld.: Overlijdensregister Arnhem, akte nr 716)

  Biografische gegevens: Lodevicus behoorde tot de lichting 1863 van de Nationale Militie; hij trok lotnummer 63 en op zijn Militie-Certificaat staat vermeld:
  …en dat hij vervolgens door de Militieraad uit hoofde van te zijn onder de maat van de dienst is vrijgesteld
  (Bron: RA-Geld.: Huwelijksbijlagen: Certificaat Nationale Militie)

  Zowel bij zijn huwelijken als bij de geboorte van zijn kinderen heeft Lodevicus meegedeeld dat zijn beroep tuinman was, behoudens bij de geboorte van zijn eerste kind: toen gaf hij als zijn beroep bloemist op.

  De ouders van Anna Maria van Reeken waren:

  Hendrik van Reeken, geboren Arnhem 16 maart 1822, schoenmaker, overleden Arnhem 21 december 1886; hij trouwde Arnhem 30 april 1845 Theodora Wouters, geboren ca 1822.
  (Bron: e-mail 11.04.2005 van A.J. van Reeken;
  antonmol@hotmail.com)

  De grootouders van Anna waren:
  Christinus Johannes van Reeken, RK gedoopt 19 maart 1799, kleermaker, overleden vóór 1845; hij trouwde Arnhem 18 juni 1818 Antje Gibaut, gedoopt Bergen op Zoom 18 november 1799
  (Bron: e-mail 11.04.2005 van A.J. van Reeken;
  antonmol@hotmail.com)

  Anna Maria van Reeken overleed Arnhem 9 september 1884 te 07.30 uur in haar huis aan de Klarendalsingel; aangevers waren: Hendrik van Reeken, 63 jaar, schoenmaker en Lodevicus Wiggers, 41 jaar, tuinman.
  (Bron: RA-Geld.: Overlijdensregister Arnhem 1884)

  Petronella Heijmen overleed Arnhem 21 mei 1914, op 74-jarige leeftijd
  (Bron: GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1914, akte nr 375)


  Biografische gegevens van Petronella Heijmen:
  Het huwelijk dat Lodevicus Wiggers op 15 november 1899 te Arnhem sloot met Petronella Heijmen was niet alleen voor hém zijn tweede echtverbintenis doch óók voor Petronella.

  Petronella Heijmen trouwde  voor de eerste maal:

  Arnhem 3 mei 1865 Petronella Heijmen, geboren Arnhem, oud 25 jaar, dienstmeid, dochter van Arnoldus Oswaldus Heijmen en Willemina Peters met Gijsbert Alladus Cornelis Versteeg, geboren Arnhem, oud 25 jaar, zadelmaker, zoon van Gerhardus Alexander Versteeg, kleermaker en Johanna Petronella Goekel

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1865, akte nr 69)

   

  Gijsbert Allardus Cornelis Versteeg overleed Arnhem 30 april 1894, oud 54 jaar, zadelmaker, echtgenoot van Petronella Heijmen.

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister  Arnhem 1894, akte nr 351

   

  Uit dit huwelijk:

  Sub 1. Johanna Petronella Versteeg

  Geboren:  Arnhem 18 mei 1865

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Geboorteregister Arnhem 1865, akte nr 406)


  Trouwt: Arnhem 3 december 1884, oud 19 jaar, met Hendricus Petrus Gepkens, geboren  Zevenaar, oud 25 jaar, kleermaker, zoon van Theodorus Cornelius Everghardus Gepkens, landbouwer en Wilhelmina Jansen

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1884, akte nr 296)

   

  Sub 2. Gijsbert Allardus Cornelis Versteeg

  Geboren:  Arnhem 11 december 1867

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Geboorteregister Arnhem 1867, akte nr 1049)


  Overleden: Arnhem 16 maart 1868, oud 3 maanden

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Overlijdensregister Arnhem 1868, akte nr 181)

   

  Sub 3. Gijsbert Allardus Cornelis Versteeg

  Geboren:  Arnhem ca 1870

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Rheden 1895, akte nr 2)


  Trouwt: Rheden 31 januari 1895, oud 25 jaar, pakhuisknecht met Alida Maria Schabbing, geboren Velp, oud 25 jaar, dochter van Petrus Schabbing, klompenmaker en Alibetha Rothuizen

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Rheden1895, akte nr 2)

   

  Sub 4. Antonia Jacoba Versteeg

  Geboren: Arnhem 26 februari 1873

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Geboorteregister Arnhem 1873, akte nr 249)


  Trouwt: Arnhem 29 juni 1898, oud 25 jaar met Johannes Hendrikus Liethof, geboren Arnhem, oud 24 jaar, kleermaker, zoon van Wilhelmus Theodorus Johannes Liethof, smid en Geertruida Elisabetha Hageman

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1898, akte nr 201)

   

  Sub 5. Petronella Versteeg

  Geboren:  Arnhem ca 1876

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1901, akte nr 120)


  Trouwt: Arnhem 8 mei 1901, oud 25 jaar, naaister met Adrianus van de Poll, geboren Den Helder, oud 23 jaar, modelmaker, zoon van Adrianus van de Poll, timmerman en Carolina Philippina Scheffel

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1901, akte nr 120)

   

  Sub 6. Gerardus Alexander Versteeg

  Geboren:  Arnhem 15 februari 1878

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Geboorteregister Arnhem 1878, akte nr 207)


  Trouwt:  Arnhem 2 januari 1901, oud 22 jaar, arbeider met Alberta Johanna Kersten, geboren Arnhem, oud 18 jaar, dochter van Jan Willem kersten, timmerman en Sophia Geertruida Elisabeth Koekoek

  (Bron: Uittreksel GenLias Gelders Archief, Huwelijksregister Arnhem 1901, akte nr 3)


  Uit het 1e huwelijk:

  1. Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers, volgt VI

  2. Theodora Everdina Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 11 september 1878

  Biografische gegevens: Theodora was reeds ziek toen de echtgenote van haar broer Lodevicus op 15 april 1906 te Bussum het leven schonk aan haar eerste kind Theodoor Gijsbertus; haar broer en schoonzuster vernoemden de jonggeborene naar zijn tante Theodora.

  Overleden: Hilversum 11 juni 1906, ongehuwd, en begraven aldaar op het RK-kerkhof, 15 juni 1906.
  (Bron: RA-Utr.: Overlijdensregister Hilversum 1906 alsmede Arch-W: Bidprentje)

  3. Gradus Johannes Wiggers
  Geboren:
  Arnhem 9 december 1880
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1880)

  Trouwt: Ootmarsum 7 mei 1909 Gradus Johannes (roepnaam Jan), oud 29 jaar, zoon van Lodevicus Wiggers en Anna Maria van Reeken  met Johanna Bernarda Tyink, geboren Ootmarsum 20 januari 1880, dochter van Albertus Tyink en Johanna Maria van Steden
  (Bron: Uittreksel GenLias Historisch Centrum Overijssel, Ootmarsum Huwelijksakte 07.05.1909, akte nr 2)

  Overleden: Nordhorn 14 januari 1956.
  (Bron: Arch-W: Bidprentje)

  Biografische gegevens: Johanna overleed Nordhorn 8 juli 1961.
  (Bron: Arch-W: Bidprentje)

  Uit dit huwelijk:
  3.1 Maria Wiggers
  Geboren:
  Nordhorn 12 maart 1910.

  Trouwt: Heinrich Gerdes, geboren Lathen 24 april 1912.
  (Bron: Informatie van Maria Gerdes-Wiggers en Johanna Gesina Wiggers, Denekamp/Nordhorn, najaar 1996)

  Overleden: Nordhorn 10 december 1996.
  (Bron: Arch-W: Overlijdensaankondiging, dankbetuiging, bidprentje)

  Biografische gegevens: Heinrich overleed Nordhorn 24 juli 1974.
  (Bron: Informatie van Maria Gerdes-Wiggers en Johanna Gesina Wiggers, Denekamp/Nordhorn, najaar 1996)

  3.2 Franciscus Wiggers
  Geboren:
  Frensdorf 18 juni 1911. Hij is slechts 3 maanden oud geworden.
  (Bron: Informatie van Maria Gerdes-Wiggers en Johanna Gesina Wiggers, Denekamp/Nordhorn, najaar 1996)

  3.3 Ludwig Wiggers
  Geboren:
  Frensdorf 18 juni 1911.
  (Bron: Informatie van Maria Gerdes-Wiggers en Johanna Gesina Wiggers, Denekamp/Nordhorn, najaar 1996)

  Trouwt: Bernhardina Niemeyer, geboren Nordhorn 13 april 1914.
  (Bron: Informatie van Maria Gerdes-Wiggers en Johanna Gesina Wiggers, Denekamp/Nordhorn, najaar 1996)

  Overleden: Nordhorn 18 september 1981.
  (Bron: Arch-W: Bidprentje)

  Biografische gegevens: Bernhardina overleed Nordhorn 10 september 1992.
  (Bron: Informatie van Maria Gerdes-Wiggers en Johanna Gesina Wiggers, Denekamp/Nordhorn, najaar 1996)

  Uit dit huwelijk:
  3.3.1 Hans Gerd Wiggers

  Trouwt: Gesine Reinders
  (Bron: Informatie van Maria Gerdes-Wiggers en Johanna Gesina Wiggers, Denekamp/Nordhorn, najaar 1996)

  3.4 Johanna Gesina Wiggers (roepnaam Anna)
  Geboren: Nordhorn 3 september 1914.

  Overleden: Denekamp 28 december 2001; de gezongen Requiemviering vond plaats op woensdag 2 januari 2002 om 14.00 uur in de kapel van de St. Nicolaasstichting te Denekamp en zij werd aldaar begraven op het kloosterkerkhof.
  (Bron: Arch-W: Overlijdensaankondiging)

  Biografische gegevens: Zij treedt op 29 augustus 1936 in bij de Orde der Franciscanessen en neemt de naam zuster Solana aan.
  (Bron: Interview van Th.L.H.Wiggers, in aanwezigheid van C.J. Wiggers-van Harmelen, met Johanna Gesina in het klooster der Franciscanessen te Denekamp, najaar 1996)

  Op 19 maart 1939 legde zij haar eerste professie af en 8 juli 1942 wijdde zij zich in de geloften voor het leven voor altijd toe aan de Heer. In 1988 vierde zij haar gouden kloosterjubilee en in 1998 mocht zij dankbaar haar diamanten kloosterjubilee gedenken.

  Na haar professie in 1939 ging zij als gastenzuster naar Wijk aan Zee en vervolgens naar Acht. Daarna was zij als portierster in het ziekenhuis te Enschede en vervolgens een aantal jaren op de röntgenafdeling. Van 1952 tot 1970 was zij overste in de conventen te Acht, Denekamp-St.Nicolaasstichting, Rijswijk en Lochem. In 1970 ging zij als gastvrouw naar de pastorie van de St.Jacobusparochie te Enschede. Van 1972 tot 1985 was zij behulpzaam in ons Rusthuis en gastvrouw in het internaat van de MHNO-School te Denekamp en verbleef zij in het convent St. Clara. In 1997 werd zij opgenomen in ons Verzorgingshuis St. Jozef
  (Bron: Arch-W: Citaat uit de Overlijdensaankondiging)

  3.5 Henki Wiggers
  Geboren:
  Denekamp 1 september 1916.

  Trouwt: Gertrud Lethmate, geboren Bentheim 24 juni 1919.

  Overleden: 6 augustus 1994 in een ziekenhuis te Nordhorn en werd te Bentheim begraven.
  (Bron: Informatie van Maria Gerdes-Wiggers en Johanna Gesina Wiggers, Denekamp/Nordhorn, najaar 1996)

  Biografische gegevens: Gertrud overleed Bentheim 2 augustus 1995.
  (Bron: Arch-W: Overlijdensaankondiging)

  Volkscultuur: Gertrud is op 24 juni geboren en daarover is het volgende te vermelden:

  Op 24 juni wordt het feest van Sint Jan en de midzomernacht gevierd. De kinderen dragen dan een krans van gras met daarin bloemen gestoken. Bij sommige scholen wordt ook een vuur ontstoken waar de kinderen uit de hoogste klassen overheen springen.

  Van Sint Jan wordt, net als bij Maria, de geboortedag herdacht en niet het sterven. Sint Jan wordt dan ook gezien als het begin van een nieuwe periode in het jaar. Ook de natuur verandert. 'Met Sint Jan draait het blad zich om' is het gezegde. Sint Jan markeert een overgangsperiode.
  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht;
  www.volkscultuur.nl)

  3.6 Lena Wiggers
  Geboren:
  Denekamp 18 oktober 1918;

  Overleden: ongehuwd, Neuenhaus 26 juni 1985.
  (Bron: Informatie van Maria Gerdes-Wiggers en Johanna Gesina Wiggers, Denekamp/Nordhorn, najaar 1996)

  3.7 Franciscus Wiggers
  Geboren:
  Denekamp ca 1921.

  Overleden: Hij is binnen 24 uur overleden.
  (Bron: Informatie van Maria Gerdes-Wiggers en Johanna Gesina Wiggers, Denekamp/Nordhorn, najaar 1996)

  4. Helena Hendrika Wiggers (roepnaam Leentje)
  Geboren: Arnhem 9 november 1882
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1882)

  Trouwt: Amsterdam 18 mei 1911 Mattias Franciscus Petrus Christen (roepnaam Frans), geboren Den Bosch 2 november 1872, zoon van Nicolaas Henri Cornelis Christen, geboren Bergen op Zoom 8 januari 1839 en overleden Nijmegen 22 april 1917.
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart)

  Overleden: Nijmegen 30 december 1964. Zij werd op 4 januari 1965 begraven op het r.k.-kerkhof Jonkerbos te Nijmegen.
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart, overlijdensaankondiging en bidprentje van Helena Hendrika Wiggers)

  Biografische gegevens: Het echtpaar heeft gewoond te Amsterdam, Arnhem en Nijmegen en was kinderloos.

  Frans overleed Nijmegen 17 oktober 1948 en werd op 21 oktober 1948 begraven op het RK-kerkhof aan de Daalseweg, aldaar.
  (Bron: Arch-W: bidprentje)

  Volkscultuur: Mattias Christen is geboren op 2 november en daarover is het volgende te vermelden:

  Op 2 november wordt het kerkelijke feest “Allerzielen” gevierd. Bij dit feest herdenken katholieken alle zielen die in het vagevuur zitten. Het feest is ontstaan in de tiende eeuw en werd vanaf de veertiende eeuw een algemeen kerkelijk feest. Sinds 1938 kunnen gelovigen een volle aflaat verdienen voor de overledenen die nog niet in de hemel toegelaten zijn.(aflaat = volledige kwijtschelding van tijdelijke straffen die men na de vergeving der zonden hier of in het vagevuur nog zou moeten ondergaan)

  Op Allerzielen bezoeken katholieken ook de graven van hun vrienden, familieleden en dierbaren. Vaak leggen ze bloemen neer en besprenkelen het graf met wijwater. In de kerk wordt een kaarsje opgestoken. Vooral in België en Spanje komt dit gebruik nog voor. Het helpen van de overledenen is het motief om aan dit ritueel deel te nemen. Het gezegde luidt: 'Zoveel kaarsjes ontstoken, zoveel zieltjes geholpen'.

  Allerzielen werd waarschijnlijk in 1008 voor het eerst gevierd in Luik. De viering verspreidde zich daarna in zuidelijke richting en zou pas in de veertiende eeuw in Rome worden ingevoerd. Kardinaal en aartsbisschop Carolus Boromeus verplaatste Allerzielen van de oorspronkelijke datum 15 oktober naar 2 november.
  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht;
  www.volkscultuur.nl)

  5. Johanna Maria Wiggers
  Geboren: Arnhem 4 februari 1884.
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1884)

  Overleden: Arnhem 3 juli 1884, oud 5 maanden. Haar vader was toen tuinman
  (Bron: RA-Geld.: Overlijdensregister Arnhem 1884, akte nr 559)

   


  VI   LODEVICUS HENDRIKUS JOHANNES WIGGERS

  Geboren: Arnhem 27 september 1876 te 07.00 uur, zoon van Lodevicus Wiggers, bloemist en Anna Maria van Reeken, zonder beroep, beiden wonende in Klarendal te Arnhem.
  Bij de aangifte waren aanwezig: Hendrik van Reeken, 55 jaar, schoenmaker en Bernardus Wolterus van Maanen, 39 jaar, kleermaker, beiden wonende alhier.
  (Bron: RA-Geld.: Geboorteregister Arnhem 1876)

  Ondertrouwt: Bussum 26 augustus 1904.
  (Bron: Arch-W: Ondertrouwkaart)

  Trouwt: Bussum 7 september 1904 (kerkelijke inzegening 14 september 1904): 27 jaar, tuinman, wonende alhier, moeder overleden, Geertruida de Graaf, geboren Bussum 16 mei 1883, zonder beroep, wonende alhier, dochter van Gijsbertus de Graaf, fabrieksarbeider, geboren te Bussum en Anna Bast, zonder beroep, geboren te Hilversum, echtelieden, beiden wonende alhier.
  Getuigen:
  - Cornelis van Oyen, 30 jaar, timmerman, wonende te Hilversum, neef van de bruid
  - Johannes Jacobus de Graaf, 23 jaar, arbeider, broer van de bruid
  - Teunis Krijnen, 32 jaar, metselaar, oom van de bruid
  - Johannes de Graaf, 31 jaar, arbeider, oom van de bruid,
  allen wonende te Bussum.
  (Bronnen: RA-NH: Huwelijksregister Bussum 1904, akte nr 51 en huwelijksaankondiging; RA-NH: Uittreksel Geboorteregister Bussum 1883; Arch-W: trouwboekje)

  Overleden: Amersfoort 27 april 1962; begraven te Bussum, Oude RK-begraafplaats, 2 mei 1962.
  (Bron: Arch-W: Familieregister en bidprentje)

  Biografische gegevens: Lodevicus (roepnaam Louis) werd op 23 april 1896 ingelijfd bij de Nationale Militie en trok lotnummer 306.
  (Bron: RA-NH: Certificaat Nationale Militie, behorende tot de Huwelijksbijlagen)

  Louis was als tuinman in dienst bij een Arnhemse familie; toen dat gezin naar Bussum verhuisde, ging Louis met hen mee. Op latere leeftijd trad hij als arbeider in dienst van de Bussumse Gasfabriek.

  Geertruida (roepnaam Geertje) werkte vóór haar huwelijk als arbeidster bij Bensdorp NV, een bekende chocoladefabriek te Bussum.

  Zij overleed 10 februari 1953 in het RK-ziekenhuis St. Gerardus Majella te Bussum en werd op 14 februari 1953 begraven op het RK-kerkhof aldaar.
  (Bron: Arch-W: Familieregister en bidprentje)

  Het gezin woonde in een ééngezinswoning aan de Heidelaan 12 te Bussum, maar na het overlijden van Geertje betrok Louis gedurende korte tijd een kamer in het bejaardenhuis Godelinde te Bussum.

  Vervolgens verbleef hij bij zijn dochter Anna en diens echtgenoot Gezinus Koops te Amersfoort. Hij overleed in een ziekenhuis aldaar.

  De vader van Geertje, Gijsbertus de Graaf, is op 15 november 1853 te Bussum geboren als zoon van Jan de Graaf, 35 jaar, arbeider en Geertje Boede, 31 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Bussum.
  (Bron: RA-NH: Geboorteregister Bussum 1853)

  Gijsbertus stierf te Achterveld in Huize St. Joseph op 16 februari 1939 en werd op 20 februari 1939 begraven op het R.K. Kerkhof te Bussum.

  De moeder van Geertje, Anna Bast, is op 19 december 1858 te Hilversum geboren als dochter van Jacobus Bast, 33 jaar, koopman, geboren te Ransbach (Nassau, Pruisen) en Maria Anna Orthel, 38 jaar, koopvrouw, geboren te Wiegord (Hertogdom Nassau, Pruisen), beiden wonende te Hilversum.
  (Bron: RA-NH: Geboorteregister Hilversum 1858)

  Noot van de auteur: De gemeente “Wiegord” is in Duitsland niet gevonden. Wel is de gemeente”Breitenau-Wittgert” aangetroffen, die nabij Ransbach –de geboorteplaats van Jacobus Bast- is gelegen. Aangenomen mag worden dat de plaatsnaamvermelding in het geboorteregister Hilversum 1858 derhalve onjuist is en "Breitenau-Wittgert" moet luiden.

  Anna Bast stierf te Bussum aan de Beerensteinselaan 20 op 19 juni 1927 te 03.30 uur. Zij werd op 22 juni 1927 op het R.K. Kerkhof te Bussum begraven.
  (Bron: RA-NH: Overlijdensregister Bussum, akte 134)

  Uit dit huwelijk:
  1. Theodoor Gijsbertus Wiggers
  , volgt VIIa
  (Bron: RA-NH: Geboorteregister Bussum 1906)

  2. Anna Maria Wiggers, volgt VIIb
  (Bron: RA-NH: Geboorteregister Bussum 1910)

  3. Lodevicus Johannes Wiggers, volgt VIIc
  (Bron: RA-NH: Geboorteregister Bussum 1912)

   


  VIIa   THEODOOR GIJSBERTUS WIGGERS

  Geboren: Bussum 15 april 1906, zoon van Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers, tuinman en Geertruida de Graaf, zonder beroep, echtelieden, beiden wonende te Bussum.
  (Bron: Arch-W: Bewijs van geboorte-aangifte en Familieregister)

  Gedoopt: Bussum 15 april 1906 in de St. Vituskerk te Bussum. Zijn vader is peter en zijn tante Theodora Everdina Wiggers, zuster van zijn vader, is meter.
  De jonggeborene is naar deze tante vernoemd, van wie bekend was dat zij aan een zeer ernstige ziekte lijdende was; Theodora overleed in juni 1906.
  (Bron: Arch-W: Familieregister)

  Trouwt: Bussum 29 april 1931: 25 jaar, bankwerker, wonende alhier, ouders wonende alhier en hierbij tegenwoordig, Cornelia Jacoba van Harmelen, geboren Bussum 29 september 1906, van beroep coupeuse, wonende alhier, dochter van Hubertus van Harmelen, timmerman/aannemer en Maria Vermeulen, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  Getuigen:
  - Cornelis Johannes van Harmelen, broer van de bruid
  - Gezinus Koops, zwager van de bruidegom
  (Bron: Arch-W: Trouwboekje en huwelijksaankondiging)

  Kerkelijke inzegening: Bussum 29 april 1931 te 09.30 uur door pastoor Beumer in de St. Vituskerk.
  (Bron: Arch-W: Huwelijksaankondiging)

  Overleden: Amersfoort 18 oktober 1985 in het St. Elisabethziekenhuis. Gecremeerd in het crematorium Daelwijck te Utrecht.
  (Bron: Arch-W: Overlijdensaankondiging en Verklaring van Erfrecht)

  Biografische gegevens: Bij de geboorte van Theodoor Gijsbertus (roepnaam Theo) was de prognose van zijn levensvatbaarheid zodanig slecht dat besloten word tot het verrichten van zgn. nooddoopsel

  Zijn ouderlijk huis stond aan de Heidelaan 12 te Bussum.

  Na de Lagere School te Bussum ging hij naar de Lagere Technische School (in die tijd Ambachtsschool genoemd) te Hilversum en behaalde op 29 maart 1923 het diploma voor de opleiding in de vakken smeden en bankwerken. Hij volgde daarna nog een aanvullende opleiding Technisch Tekenen

  Theo heeft geen militaire dienstplicht vervuld omdat hij vrijgeloot werd.

  Na een korte periode in dienst te zijn geweest bij Verschure & Co. te Amsterdam, trad hij in dienst bij Werkspoor N.V. aldaar. Zijn laatste functie was Werkmeester bij de afdeling Scheepsmontage.

  Hij was na afloop van de 2e Wereldoorlog gedurende ca 7 jaar voorzitter van de Fabrieksraad van Werkspoor, de voorloper van de latere Ondernemingsraad.

  Tevens was hij bestuurslid van het Sociaal Voorzieningsfonds van zijn werkgever en was hij vice-voorzitter van het Beambten Pensioenfonds Werkspoor.

  Hij is vele jaren bestuurslid geweest van de afdeling Amsterdam der Algemene Nederlandse Metaalbedrijfs Bond (de latere Industriebond) en was lid van de Bondsraad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (de huidige FNV).

  Gedurende 25 jaar was hij voorzitter van de afdeling Bridge der Personeels Vereniging Werkspoor Amsterdam (PVWA).

  Op grond van zijn verdiensten t.b.v. het koningin Wilhelmina Fonds (kankerbestrijding) werd hem de Zilveren Krab uitgereikt. Hij initieerde dat iedere Werkspoorder één cent per week betaalde, waarbij de werkgever deze bijdrage verdubbelde. Zijn initiatief is later in het Amsterdamse bedrijfsleven veelvoudig gevolgd.

  Bij zijn 40-jarig dienstjubileum werd hij onderscheiden met de Eremedaille in Zilver in de Orde van Oranje Nassau, mede in verband met zijn werk op sociaal/maatschappelijk gebied.

  Cornelia Jacoba van Harmelen (roepnaam Corrie) is gedoopt Bussum 29 september 1906 in de St. Vituskerk. Peter was Johannes van Harmelen, broer van haar vader; meter was diens echtgenote Adriana (roepnaam Jeanne) van Harmelen-Sas, beiden wonende te Den Haag.

  Gedurende haar eerste levensjaren stond het ouderlijk huis van Corrie in de Bijstraat 42 te Bussum, doch enige jaren daarna vertrok het gezin Van Harmelen-Vermeulen naar Hamerstraat 88, eveneens te Bussum. Op dat adres stond niet alleen het woonhuis van het gezin maar daar was ook de werkplaats van het timmer- en aannemingsbedrijf Gebroeders van Harmelen (later genaamd Firma van Harmelen & Krijnen).

  Corrie heeft enige jaren de boekhouding voor haar vader verzorgd, alhoewel haar eigenlijke beroep coupeuse  was. Dat beroep is zij eerst wederom gaan uitoefenen in het begin van de dertiger jaren omdat haar man, ten gevolge van de toen heersende economische crisis, gedurende vele maanden op wachtgeld stond.

  Haar man was haar bij dat naaiwerk behulpzaam en zo konden hun wederzijdse familieleden bij hun 12,5-huwelijksfeest zingen: Wie heeft dat ooit gezien, een bankwerker achter een naaimachien!

  Corrie en Theo leerden elkaar in 1924 tijdens een bruiloft kennen maar de vlam sloeg pas enige jaren daarna over:

  Op 23 april 1924 trouwde te Bussum een broer van de toen 17-jarige Corrie met een tante van de toen 18-jarige Theo en deze jongelui waren beiden op de bruiloft aanwezig. Zij vond hem “wel aardig” maar hij zag veel méér’ in haar; een langdurige ziekte benam Theo evenwel de mogelijkheid om op vrijersvoeten te gaan maar na zijn herstel toog hij naar de Hamerstraat…… en zo is het gekomen!
  (Bron: RA-NH: Huwelijksregister Bussum 1927: Cornelis Johannes van Harmelen, geboren Bussum 2 oktober 1899 trouwt Adriana de Graaf, geboren Bussum 4 september 1900)

  Na de voltrekking van hun huwelijk betrok het echtpaar een flat aan de Markassarstraat 42 te Amsterdam-Oost en verhuisde enige jaren later naar Boetonstraat 37’’’, eveneens in Amsterdam-Oost.

  Na Theo’s pensionering verhuisde het echtpaar naar het wooncentrum voor ouderen De Eemgaarde te Amersfoort, Dorresteinseweg 422.

  Het echtpaar vierde in 1981 het 50-jarig huwelijksfeest met een receptie en diner in restaurant De Oude Tram te Amersfoort.

  Vier jaar later overleed Theo in het Amersfoortse ziekenhuis St. Elisabeth.

  Op 15 mei 1996 verhuisde Corrie naar het Burgemeester van Randwijckhuis, Diamantweg 22 te Amersfoort, een verzorgingshuis. Op 12 januari 1999 werd zij definitief opgenomen in Zorgcentrum De Lichtenberg, afdeling Dennenhof, te Amersfoort omdat zij psycho-geriatrische verpleging behoefde.

  Corrie overleed aldaar op 22 september 1999 te 15.45 uur. De crematie vond plaats in het crematorium Daelwijck te Utrecht op 27 september 1999 te 11.30 uur.
  (Bron: Arch-W: Overlijdensaankondiging)

  Uit dit huwelijk:
  1. Levenloos geboren kind van het mannelijk geslacht
  Geboren: Amsterdam 1 december 1934

  Aangifte door Wilhelmus Steenman, aanspreker, 40 jaar en Frans Bruijs, aanspreker, 56 jaar, beiden wonende alhier:
  - dat op 30 november 1934 te 03.00 uur Cornelia Jacoba van Harmelen, zonder beroep, echtgenote van Theodoor Gijsbertus Wiggers, bankwerker, beiden wonende alhier, is bevallen van een kind, dat zij als levenloos aangeven
  (Bron: GA-Ad: Overlijdensregister 1934, akte nr 6091)

  2. Theodorus Ludovicus Hubertus Wiggers, volgt VIIIa.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties VIIIa t/m IXb

  VIIIa     THEODORUS LUDOVICUS HUBERTUS WIGGERS

  Geboren: Amsterdam 8 maart 1936, zoon van Theodoor Gijsbertus Wiggers, bankwerker en Cornelia Jacoba van Harmelen, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  (Bron: Arch-W: Trouwboekje ouders en geboortekaartje)

  Gedoopt: Amsterdam 8 maart 1936 in de St. Gerardus Majellakerk; zijn grootvader Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers was peter en diens vrouw Geertruida de Graaf was meter; priester was de heer P. Borsboom.
  (Bron: Arch-W: Trouwboekje ouders)

  Trouwt: Amsterdam 7 april 1961: 25 jaar, verzekeringsinspecteur, wonende te Alkmaar, ouders wonende alhier en hierbij tegenwoordig, Mary Louise Elfriede Denz geboren Amsterdam 21 oktober 1937, administratrice, wonende alhier, dochter van Alfred Alexander Samuel Denz, voorheen onderwijzer en Geesje Verburg, zonder beroep, beiden wonende alhier en hierbij tegenwoordig.
  Getuigen:
  - Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers, 84 jaar, zonder beroep, wonende te Amersfoort, grootvader van de bruidegom
  - Hermine Magdalena Gerarda Denz, verpleegkundige, wonende alhier, zuster van de bruid.

  De huwelijksvoltrekking vond plaats te 12.00 uur in het Stadhuis aan de O.Z. Voorburgwal.
  (Bron: Arch-W: Huwelijksaankondiging en Trouwboekje)

  Biografische gegevens: Theodorus (roepnaam Theo) is geboren in het ouderlijk huis aan de Boetonstraat 37’’’ te Amsterdam-Oost.

  Hij volgde Lager Onderwijs aan de St. Franciscus van Salesschool resp. de Van der Waalschool, waarna hij 2 jaar de Frankendael-MULO bezocht doch zijn diploma behaalde aan de St. Josef-MULO.

  Zijn eerste (en enige) werkgever was de N.V. Nederlandsche Lloyd, later deel uitmakend van Delta Lloyd Verzekeringsgroep NV te Amsterdam. Hij begon daar als jongste bediende in de Karthoteek; na terugkeer uit militaire dienst vervulde hij vanaf 1958 verschillende commerciële functies in de buitendienst van Delta Lloyd Schadeverzekering NV.

  Hij werd in 1973 benoemd tot opleider van die buitendienst en in 1979 tot Chef Opleidingen Binnendienst van Delta Lloyd Verzekeringsgroep NV. Hij beëindigde zijn 40-jarige loopbaan als Hoofd Arbeidsongeschiktheids- en Ongevallenverzekeringen bij het schadeverzekeringsbedrijf.

  Zijn militaire dienstplicht vervulde hij met ingang van 4 februari 1956 bij het Regiment Geneeskundige Troepen. Hij beëindigde zijn carrière als reserve-officier op 55-jarige leeftijd in de rang van Luitenant-Kolonel. Zijn laatste functie was Commandant van 204 Geneeskundig Bataljon
  (Bron: Arch-W: Staat van Dienst Koninklijke Landmacht d.d. 30 juni 1994)

  Hij is gedurende ruim 20 jaar als docent verbonden geweest aan de Amsterdamse Beurs Club, Vereniging ter bevordering van de Assurantiewetenschappen. Tevens is hij vele jaren examinator geweest bij de Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf.

  Theo was van oktober 1949 tot mei 1958 lid van de Nederlandse Padvinders Vereniging en was laatstelijk assistent-verkennersleider (vaandrig) bij de Albert Schweitzergroep te Amsterdam. Tevens was hij lid van de Voortrekkersstam, de oudste jongensafdeling van die Groep en maakte enige jaren deel uit van de Voortrekkersraad van het District Amsterdam.

  Hij behoorde tot de leiding van de Amsterdamse groep “Gijsbrecht van Amstel” die in 1957 deelnam aan de World Jamboree in Sutton Coldfield, Engeland.

  Hij is o.a. voorzitter geweest van de Amsterdamse Jury Commissie, de Districts Jury Commissie van West-1 en de Nationale Jury Commissie der Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU); hij was juryleider en scheidsrechter bij de Europese Indoor Atletiek Kampioenschappen in 1973 te Rotterdam.

  Op 5 maart 1977 werd hij benoemd tot Lid van Verdienste van het District West-1 van de KNAU voor zijn activiteiten t.b.v. de juryorganisatie.

  Hij is van 1975 t/m 2005 lid geweest van de Tuchtcommissie van de KNAU.

  Zijn beroepswerkzaamheden deden hem in 1958 verhuizen naar Tilburg, Daendelsstraat 76 en in 1959 naar Alkmaar, Stationsweg 9.

  Bij hun huwelijk in 1961 betrok het echtpaar een flat aan het Lou Jansenplein 19’’’ te Amsterdam-Slotermeer. Theo en Mary verhuisden in augustus 1964 naar een ééngezinswoning aan het Bakhuizen van den Brinkhof 17 te Amsterdam-Slotervaart, die in 1972 hun eigendom werd.

  Mary is geboren in het ouderlijk huis aan de Admiralengracht 80’ te Amsterdam-West. Zij volgde Lager Onderwijs aan de Lovelingschool, waarna zij middelbaar onderwijs volgde aan het Spinozalyceum.

  Na haar schoolperiode trad zij als administratief medewerkster in dienst bij de P.T.T.-Telefoondienst en trad ca 1957 in dienst als administratrice bij de Vakschool voor Meubelmakers, Behangers en Stoffeerders. Zij beëindigde haar beroepswerkzaamheden toen zij in 1961 in het huwelijk trad. Toen haar kinderen middelbaar onderwijs volgden verzorgde zij parttime de administratie van een winkelbedrijf en was zij daarna, eveneens parttime, werkzaam bij een bevriend assurantiekantoor.

  Mary werd in 1946 lid van de Olave Baden Powellgroep, aangesloten bij het Nederlands Padvindsters Gilde. Zij was daar o.a. leidster van de Kabouters (de jongste meisjesafdeling) en maakte deel uit van het Kosmosvendel (de oudste meisjesafdeling). Theo en Mary leerden elkaar kennen in het samenwerkingsverband tussen de Voortrekkersstam en het Kosmosvendel.

  Mary werd ca 1954 lid van de Amsterdamse Dames Atletiekclub (ADA); zij was wedstrijdatlete (met name hoog- en verspringen) en later lid van de Trimgroep. Haar vereniging fuseerde in 1994 met de Amsterdamse Atletiek Club (AAC) en ging verder onder de naam Amsterdamse Atletiek Combinatie (AAC), waarvan haar zoon Ronald de eerste voorzitter was.

  Uit dit huwelijk:
  1. Ronald Michaël Arthur Wiggers
  , volgt IX-a

  2. Martin Laurens Alexander Wiggers, volgt IX-b

   


  IX-a  RONALD MICHAËL ARTHUR WIGGERS

  Geboren: Amsterdam 30 april 1962, zoon van Theodorus Ludovicus Hubertus Wiggers, verzekeringsinspecteur en Mary Louise Elfriede Denz, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  (Bron: Arch-W: Trouwboekje van de ouders en geboortekaartje)

  Ondertrouwt:
  Ronald Michaël Arthur Wiggers en Monique de Vries zijn op 1 februari 2011 in het stadsdeelkantoor Nieuw-West te Amsterdam in ondertrouw gegaan.

  Trouwt:
  Bakkum, gemeente Castricum 10 september 2011: Ronald Michaël Arthur Wiggers, oud 49 jaar, werkzaam bij een bedrijfspensioenfonds, wonende te Amsterdam, ouders wonende te Amsterdam en hierbij tegenwoordig, met Monique de Vries, oud 41 jaar, zonder beroep, wonende te Amsterdam, ouders wonende te Amsterdam en hierbij tegenwoordig.
  Getuigen:
  - Vrouwtje (roepnaam Vrouwke) Geertsema, geboren Amsterdam 3 december 1949, echtgenote van Johannes de Vries, moeder van de bruid.
  - Mary Louise Elfriede Denz, geboren Amsterdam 21 oktober 1937, echtgenote van Theodorus Ludovicus Hubertus Wiggers, moeder van de bruidegom

  De huwelijksvoltrekking vond te 12.00 uur plaats in het "Witte Kerkje" te Bakkum, gemeente Castricum.

  Biografische gegevens:
  Ronald is geboren op Koninginnedag 1962 te 17.17 uur in het Anna-paviljoen te Amsterdam-Oost.

  Hij genoot lager onderwijs aan de Louis Bouwmeesterschool en slaagde vervolgens voor het HAVO-examen aan het Cartesius Lyceum/Reine Prinsen Geerlings HAVO. Daarna voltooide hij de studie Bedrijfseconomie aan de Hogere Economische School (H.E.S.)

  Zijn eerste werkgever was I.B.M. (Schrijfmachinefabriek) te Amsterdam en na ongeveer één jaar trad hij in dienst bij de Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam, waar hij na enige jaren bij de afdeling Geldbelegging werd benoemd tot Sectorhoofd Prognose.

  Per 1 augustus 2000 is hij werkzaam bij een bedrijfspensioenfonds als senior-medewerker.

  Hij is buitengewoon dienstplichtig omdat zijn lichting, wegens overcompleetheid, niet onder de wapenen werd geroepen.

  Ronald werd op ca 8-jarige leeftijd lid van de Amsterdamse Atletiek Club (AAC), die in 1994 fuseerde met de Amsterdamse Dames Atletiek Club (ADA). Uit deze fusie ontstond de Amsterdamse Atletiek Combinatie waarvan hij de eerste voorzitter werd.

  Hij woonde met zijn ouders tot augustus 1964 aan het Lou Jansenplein 19’’’ te Amsterdam en vervolgens op het Bakhuizen van den Brinkhof 17, aldaar. In 1992 kocht hij een ééngezinswoning in de George Sandstraat 5 te Amsterdam-Zuidoost.

  Samen met zijn broer Martin en hun gemeenschappelijke vriend Nico Dijkstra bezocht hij enige nationale parken in Noord-Amerika. In 1996 trok dit trio dwars door Australië.

  Hij woont sedert augustus 1998 te Amsterdam-West , samen met Monique de Vries, geboren Amsterdam 13 september 1969, dochter van Johannes (roepnaam Joop) de Vries -geboren Amsterdam 26 januari 1945 en overleden Amsterdam 23 augustus 2016- en Vrouwtje (roepnaam Vrouwke) Geertsema, geboren Amsterdam 3 december 1949.
  (Bron: Mondelinge informatie Monique de Vries, Amsterdam 1999; overlijdensaankondiging Johannes de Vries)

  De woning aan de George Sandstraat is in 1999 verkocht.

   


  IX-b   MARTIN LAURENS ALEXANDER WIGGERS

  Geboren: Amsterdam 21 augustus 1964, zoon van Theodorus Ludovicus Hubertus Wiggers, verzekeringsinspecteur en Mary Louise Elfriede Denz, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  (Bron: Arch-W: Trouwboekje van de ouders en geboortekaartje)

  Biografische gegevens:   Martin is te 21.48 uur geboren in het Anna-paviljoen te Amsterdam-Oost  

  Hij genoot lager onderwijs aan de Louis Bouwmeesterschool en slaagde
  vervolgens  
  voor het HAVO-examen aan het Cartesius Lyceum/Reina Prinsen Geerlings HAVO. Daarna doorliep hij de Middelbaar Technische School Gijsbrecht van Amstel, richting Werktuigbouwkunde. Na het afronden van die studie volgde hij aan de M.T.S. Patrimonium de éénjarige aanvullende opleiding Motorvoertuigentechniek

   

  Na het behalen van deze diploma’s vervolgde hij zijn beroepsopleiding aan de Hogere Zeevaartschool; aan het einde van het eerste studiejaar voor Maritiem Officier stapte hij over naar de studierichting Algemene Operationele Technologie, die hij succesvol afsloot, zodat hij gerechtigd is de titel “ingenieur” (ing.) te voeren

   

  Zijn eerste werkgever was Stork Ketels te Hengelo, waar hij field service engineer instrumentation was.

  Na twee jaar trad hij in dienst bij Thomassen International te Rheden als field service-engineer controls & instrumentation. Na enige tijd volgde zijn benoeming tot project-engineer. Op 1 januari 1997 werd hij benoemd tot contract-manager.

  Op verzoek van de Gasunie NV heeft Martin aansluitend tijdelijk de functie van Hoofdtechnicus op het compressorstation Zweekhorst bekleed. Aansluitend heeft hij bij terugkomst bij Thomassen de functie van interim afdelingsmanager van de afdeling Contract Management bekleed.

  Van 1 juli 2002 tot 1 december 2004 was hij Hoofd Installatiebeheer bij een electriciteitscentrale.


  Martin en Joke hebben in januari 2005 het bedrijf DOLMEN INVESTMENT GROUP opgericht met werkmaatschappij DASOGNARE bv dat gespecialiseerd is op het gebied van aankoopbegeleiding van (bedrijfs)onroerend goed en bedrijfsovernames in het hart van Italië: Lazio, Toscane en Umbrie. Het bedrijf is gevestigd in Casperia, ca. 70 km ten noorden van Rome. (www.dasognare.com en www.dolmenconsultancy.com)

  Als gevolg van de diversificering van de bedrijfsactiviteiten van DOLMEN CONSULTANCY GROUP verricht Martin in het kader van Energy Consultancy per november 2008 project management activteiten voor een client in Chur (Zw). Voor diens eindklant is Martin werkzaam als Senior Consultant/Projectmanager Compressoren voor het project Gajah Baru (New Elephant) en coached eveneens een collega Project Manager op het USAN project FPSO (Floating Production Storage & Offloading) – Nigeria. Joke Waalders vervolgt dan de lopende bedrijfsactiviteiten in Italie onder de naam Studio CIAI .

  Medio 1992 verhuisde Martin van Oldenzaal (Hengelosestraat 62) naar een koopflat te Enschede aan de Niermansgang 131 i.v.m. de scheiding van zijn toenmalig vriendin. In 1995 verhuisde hij voor z’n werk bij Thomassen, Rheden naar een koopwoning in Arnhem aan de Alexanderstraat 192. Tot november 2002 heeft Martin op dit adres samengewoond met een studente waarna de relatie werd beeindigd.

  Begin 2003 heeft Martin, Johanna Gesiena Anna (roepnaam Joke) Waalders, geboren Neede 21 oktober 1958 -die eerder werkzaam was als consultant op de afdeling Contract Management voor Thomassen/Babcock- wederom ontmoet. Kort daarna start het paar een relatie. Het paar heeft na de verkoop van de woning van Joke aan de Veluwestraat 15 te Arnhem vanaf januari 2005 t/m oktober 2008 op het adres aan de Alexanderstraat 192 te Arnhem gewoond. Daarna woont het paar, vanwege de bedrijfsactiviteiten van DASOGNARE bv afwisselend in Arnhem en Casperia (Ri). Per november 2008 woont Martin voor de consultancy-opdracht in het Zwitserse Zürich, waarbij Joke in Casperia domicilie houdt en het paar regelmatig over en weer in Zwitserland danwel Italie verblijft.


  In 2011 hebben Joke en Martin onroerend goed aangeschaft bij het Noord-Italiaanse dorpje Rocchetta Tanaro, waar Joke domicilie heeft gekozen. Gelijktijdig zijn de bedrijfsactiviteiten van Dasognare gestaakt en is Martin in vaste dienst getreden bij zijn Zwitserse werkgever.

  Martin is afgekeurd voor de militaire dienst i.v.m. allergie voor stof, pollen etc.

   

  Hij werd op 7-jarige leeftijd lid van de Amsterdamse Atletiek Club (AAC) en heeft tijdens zijn ongeveer 20-jarig lidmaatschap verdienstelijk gepresteerd, met name bij hoogspringen (als D-junior sprong hij 1,66 cm), verspringen, hinkstapspringen en hordenlopen. Hij maakte enige jaren deel uit van het verenigingsteam en behaalde daarmee evenzoveel keren het Clubkampioenschap van Nederland .

   

  Samen met zijn broer Ronald en hun gemeenschappelijk vriend Nico Dijkstra, overleden Leiden 8 januari 2005, bezocht hij enige nationale parken in Noord-Amerika. In 1996 trok dit trio dwars door Australië .

   

                                   

   Deel B


  VII-b    ANNA MARIA WIGGERS

  Geboren: Bussum 9 februari 1910, dochter van Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers, tuinman en Geertruida de Graaf, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Anna Maria Wiggers)

  Trouwt: Bussum 1 mei 1934: 24 jaar, coupeuse, wonende te Bussum, Gesinus Koops (roepnaam Gé), geboren Groningen 29 mei 1911, herenkapper, zoon van Jan Koops –geboren Zuidlaren 14 juni 1873- en Jantine Nanninga, geboren Veendam 27 augustus 1873.
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Gezinus Koops)

  Overleden: Anna Maria (roepnaam Annie) overleed in een ziekenhuis te Utrecht, 30 januari 1964 en is begraven op het RK-kerkhof Maranatha te Amersfoort 3 februari 1964.
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Anna Maria Wiggers en bidprentje)

  Biografische gegevens: Gezinus was wegens broederdienst vrijgesteld van vervulling van de militaire dienstplicht.

  Het echtpaar woonde te Amersfoort, eerst aan de Vlasakkerweg 40, daarna Vlasakkerweg 20, alwaar ook de kapperszaak van Gé gevestigd was.

  Na het overlijden van Anna Maria hertrouwde Gezinus te Amsterdam 10 december 1964 met Maria Laurina van der Borgt, geboren Bergen op Zoom 23 mei 1917. Het echtpaar woonde eveneens Amersfoort, Vlasakkerweg 20. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Gezinus Koops)

  Uit dit huwelijk:
  1. Markus Koops
  , volgt VIII-b

  2. Lodevicus Hendrikus Johannes Koops
  Geboren:
   Amersfoort 3 augustus 1943

  Overleden: Amersfoort 5 augustus 1943
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Gezinus Koops)

  3. Geertruida Margaretha Koops, volgt VIII-c

   


  VIII-b    MARKUS KOOPS

  Geboren: Amersfoort 6 juli 1936 (roepnaam Max), zoon van Gezinus Koops, herenkapper en Anna Maria Wiggers, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Gezinus Koops)

  Trouwt 1): Amersfoort 26 januari 1960 (kerkelijk huwelijk Amersfoort 21 april 1960), Louise Agnes Maria Theresia Graansma (roepnaam Loes), geboren Amersfoort 1 maart 1938. Het huwelijk werd in 1977 door echtscheiding ontbonden.
  (Bron: Mondelinge informatie Markus Koops, Amstelveen 1999)

  Trouwt 2): Amstelveen 9 oktober 1978 Christina Petronella van der Heiden (roepnaam Christa), geboren Amsterdam 7 juni 1949.
  (Bron: Mondelinge informatie Markus Koops, Amstelveen 1999)

  Christa is overleden Amstelveen 21 september 2002; deuitvaartdienst werd gehouden op 26 september 2002 te 10.30 uur in de St. Augustinuskerk, Amstelveenseweg 965 hoek Kalfjeslaan te Amsterdam Buitenveldert. Aansluitend vond te 11.45 uur de crematie plaats in de aula Charlotte van crematorium Westgaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam.
  (Bron: Overlijdensaankondiging Christa Koops-van der Heiden)

  Biografische gegevens: Max studeerde aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, Amsterdam en werd vervolgens aldaar tot leraar benoemd. Hij voltooide tevens de opleiding Heilgymnastiek & Massage, thans fysiotherapie genaamd.

  Max behoorde tot de lichting 1958-5 en vervulde de functie van welzijnsofficier bij het Garde-regiment Grenadiers resp. Garderegiment Limburgse Jagers. Hij bereikte bij het reserve personeel der Landmacht de rang van Eerste-luitenant.

  Christa studeerde eveneens aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam en werd aldaar eveneens tot leraar benoemd.

  Max is trainer bij de hockeyvereniging Pinoké te Amstelveen, is opleider bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en redacteur van het bondsorgaan. Hij is tevens redacteur van het tijdschrift Richting Sport Gericht, een vakblad voor Training, Onderwijs en Wetenschap.
  (Bron: Mondelinge informatie Markus Koops, Amstelveen 1999)

  Max is Lid van Verdienste van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en Erelid van de hockeyclub Pinoké

  In 2008 ontving Max een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau als erkenning voor zijn activiteiten bij de hockeyclub Pinoké, in de Augustinuskerk, zijn woonomgeving alsmede voor zijn inzet op scholen
  (Bron: Publicatie in clubblad Pinoké, april 2008)

  Uit het eerste huwelijk:
  1. Simone Brigitte Koops
  Geboren:
  Amersfoort 8 september 1962

  Trouwt: Amersfoort 21 juni 1991 Peter van de Bunt, geboren Amersfoort 29 september 1962, personeelschef; het huwelijk werd in 1995 door echtscheiding ontbonden.

  Biografische gegevens: Simone is (in 1999) werkzaam als secretaresse bij de gemeente Amersfoort.
  Uit het huwelijk:
  1.1 Sander van de Bunt
  Geboren:
  Amersfoort 12 oktober 1991
  (Bron: Mondelinge informatie Markus Koops, Amstelveen 1999)

  2. Bernadette Marie-Louise Koops
  Geboren:
  Amersfoort 4 juni 1964

  Trouwt: Lugano (Zwitserland) 7 september 1994 Emilio Giuseppe Pietro Rizzi, orthopedisch-instrumentmaker. Het echtpaar heeft (in 1999) geen kinderen.

  Biografische gegevens: Bernadette (roepnaam Marloes) is (in 1999) produktie-assistente.
  (Bron: Mondelinge informatie Markus Koops, Amstelveen 1999)

  3. Maria Belinda Koops
  Geboren:
  Amersfoort 1 oktober 1967

  Trouwt: Amersfoort 11 oktober 2002

  Biografische gegevens: De roepnaam van Maria is Belinda. Het echtpaar heeft één zoon. Nadere gegevens worden niet in deze genealogie opgenomen
  (Bron: Mw. Belinda Koops, jan. 2007) 

  Uit het tweede huwelijk:
  4. Jeroen Koops
  Geboren:
  Amstelveen 12 maart 1980

  Biografische gegevens: Jeroen studeert (in 1999) bouwkunde te Delft.
  (Bron: Mondelinge informatie Markus Koops, Amstelveen 1999)

   


  VIII-c    GEERTRUIDA MARGARETHA KOOPS

  Geboren: Amersfoort 8 juli 1944, dochter van Gezinus Koops, herenkapper en Anna Maria Wiggers, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Gezinus Koops)

  Trouwt: Castagnola-Lugano (Zwitserland) 12 september 1969: Renato Armin Schraemmli, geboren Locarno (Zwitserland) 5 oktober 1942, architect. Het huwelijk werd op dezelfde dag ingezegend te Pregassona-Lugano (Zwitserland).

  De echtscheiding werd uitgesproken op 24 juni 1979 te Lugano.
  (Bron: Arch-W: Genealogische vragenlijst Geertruida Margaretha Koops, Lugano 1998)

  Biografische gegevens: Na de scheiding bleef Geertruida (roepnaam Greet) met dochter Belinda in Lugano wonen maar Holland bleef heel sterk aan haar trekken en na een aantal jaren verhuisden zij naar een flat in Amersfoort.

  Belinda kreeg echter heimwee naar haar geboorteland en vandaar dat moeder en dochter na korte tijd weer naar Lugano terug keerden.

  Greet ging wederom als secretaresse bij een bank werken doch was in 1998 reeds enige jaren werkloos. Belinda was in 1998 als secretaresse werkzaam bij Union Bank of Switzerland.

  Greet is een getalenteerd tennisspeelster en treedt tevens op als tennisleidster. Zij was meerdere jaren Tessiner kampioen dames-single. Tevens behaalde zij enige malen het Tessiner kampioenschap mixeddubbel; één van deze mixeddubbel-kampioenschappen behaalde zij in 1967 en is curieus: haar mannelijke partner werd later burgemeester van Lugano.

  Greet speelde o.a. van 1994 tot 1997 competitie in de Zwitserse Senioren Liga A en behaalde bij het Tessiner Master Kampioenschap in 1997 de zilveren medaille.

  Sedert 1996 is zij in haar woonplaats actief bij het rolstoeltennis betrokken en tracht gehandicapten te motiveren aan deze sport deel te nemen.

  In haar genealogische vragenlijst dd. 09.11.1998 schrijft zij: Altijd vreselijk heimwee gehad naar Nederland maar door familiaire situaties ben ik momenteel nog hier. Hopelijk niet meer voor lang……

  Uit dit huwelijk:
  1. Belinda-Anne Marie Schraemmli
  Geboren:
  Viganello 2 maart 1970
  (Bron: Arch-W: Geboortekaartje)

                                           Deel C


  VII-c    LODEVICUS JOHANNES WIGGERS

  Geboren: Bussum 6 mei 1912, zoon van Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers, tuinman en Geertruida de Graaf, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  (Bron: Arch-W: Trouwboekje van zijn ouders)

  Trouwt: Bussum 26 maart 1941, Janna Krijnen (roepnaam Jannie), geboren Bussum 19 maart 1916, dochter van Wilhelmus Krijnen, geboren 2 juli 1882 en Janna Versteeg, geboren 21 augustus 1877.
  (Bron: Informatie Leo Willem Wiggers, Bilthoven 1998)

  Overleden: Bilthoven 23 januari 2001. De begrafenis vond plaats op 27 januari 2001 op de begraafplaats Den en Rust te Bilthoven.
  (Bron: Arch-W: Overlijdensaankondiging)

  Biografische gegevens: Janna Krijnen, wonende te Bilthoven, overleed De Bilt 4 juni 2007. De begrafenis vond plaats op vrijdag 8 juni 2007 te 16.30 uur op de begraafplaats Den en Rust te Bilthoven.
  (Bron: Arch-W: Overlijdensaankondiging)

  Wilhelmus Krijnen overleed op 9 september 1975 en Janna Versteeg overleed op 2 juli 1958 en dat was dus op de verjaardag van haar echtgenoot.

  Lodevicus Johannes Wiggers (roepnaam Wiet) was Technisch Hoofdambtenaar bij het Ministerie van Volkshuisvesting en werd bij zijn pensionering benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau, met name voor zijn inzet voor de sociale woningbouw, waaronder de bejaardenhuisvesting.

  Hij was Lid van Verdienste van de Tennisclub Bilthoven en speelde tot op hoge leeftijd nog competitiewedstrijden.
  (Bron: Informatie Jannie van der Linden-Wiggers, december 2001)

  Het echtpaar heeft in de Curiestraat 38 te Hilversum gewoond doch was inmiddels reeds vele jaren woonachtig te Bilthoven.

  Uit dit huwelijk:
  1. Janna Wiggers
  , volgt VIII-d

  2. Leo Willem Wiggers, volgt VIII-e

   


  VIII-d     JANNA WIGGERS

  Geboren: Hilversum (Diaconessenhuis) 12 oktober 1947, dochter van Lodevicus Johannes Wiggers en Janna Krijnen, beiden wonende te Hilversum.
  (Bron: Arch-W: Geboortekaartje)

  Trouwt: Bilthoven 22 januari 1975: Franciscus Marcel Antonius Jozef van der Linden (roepnaam Francis), geboren Ukkel (België) 19 januari 1950, zoon van Nicolaas Franciscus Joseph van der Linden -geboren Gemert 12 december 1923- en Andrée Ernestine Anna Lequeux, geboren Wancennes (Beauraing), België 31 januari 1919.
  (Bron: Informatie Francis van der Linden, 2001)

  Biografische gegevens: Janna (roepnaam Jannie) is onderwijzeres, haar man Francis (HTS’er) is project-manager bij een oliemaatschappij.
  (Bron: Informatie Francis en Jannie van der Linden, 2001)

  Zij is een fervent tennisspeelster en is binnen haar tennisclub op velerlei gebied actief.

  Daarnaast is zij lid van de afdeling Veenendaal en omstreken van het IVN, een vereniging voor natuur- en milieueducatie. De werkgroep Wandelingen verzorgt één van de belangrijkste publieksactiviteiten, namelijk het organiseren van wandelingen, zo’n 20 tot 25 per jaar in Veenendaal en omgeving. Elk jaar brengt deze werkgroep een wandelprogramma in de vorm van een brochure uit, waarin alle informatie m.b.t. de wandelingen (plaats, datum, tijd, etc.) zijn vermeld. Alle wandelingen worden voorbereid, uitgezet en begeleid door leden van de werkgroep. Jannie is o.a. belast met de coördinatie van de wandelgidsen en de vervaardiging van de brochure.
  (Bron: Informatie Jannie van der Linden, 2003)

   Zij is op 26 april 2017 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau wegens haar verdiensten als vrijwiligster bij het IVN.

  Francis heeft met zijn ouders o.a. in België en Nigeria gewoond. Francis heeft de Nederlandse nationaliteit maar is ook Arderner van hart. Het gezin verhuisde in 1962 naar Oss.
  (Bron: Informatie Francis van der Linden, 2001)

  Francis en Jannie hebben vele jaren in het buitenland gewoond, doch de geboorte van hun kinderen vond steeds in Nederland plaats. Zo kwam het echtpaar in 1979 uit Gabon terug voor de geboorte van Annemarie, terwijl zij in 1980 tijdelijk van Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten, naar Nederland kwamen voor de geboorte van Niels.

  Het echtpaar woont sedert 1991 te Veenendaal.
  (Bron: Informatie Francis en Jannie van der Linden, 2003)

  Francis oefent een bijzondere hobby uit: hij verzamelt oude Röhr-tractoren, die hij restaureert en in bedrijf houdt. Op http://www.roehr-schlepper.de is veel informatie over deze tractoren te vinden.

  Daarnaast houdt hij zich ook met genealogie bezig (zie: http://www.lequeuxgenea.com)

  Verder houdt hij mede de internetsite bij van de IVN afdeling Veenendaal e.o. (zie: http://www.ivn-veenendaal.nl)
  (Bron: Informatie Francis van der Linden, 2003)

  Hij is Reserve-eerste-luitenant b.d. bij het Dienstvak van de Verbindingsdienst.
  (Bron: Informatie Francis van der Linden, 2001)

  Uit dit huwelijk:
  1. Annemarie Johanna Andrea van der Linden
  Geboren:
  Utrecht 27 januari 1979
  (Bron: Informatie Jannie van der Linden, 2001)

  Trouwt: Elst, in de "Residence Rhenen" 18 juli 2009 met dr. Brendan Vastenhouw, geboren Zaandam 28 februari 1974

  Biografische gegevens:
  Annemarie is biomedisch-analiste en woont te Veenendaal.

  Haar hobby’s: zeilinstructrice en ze geeft spinningles op een sportschool.
  (Bron: Informatie Annemarie van der Linden, 2003)

  Uit dit huwelijk:
  1.1 Isabel Vastenhouw
  Geboren: Ede 2 december 2010

  1.2 Oscar Vastenhouw

  Geboren: Veenendaal 27 april 2013

  2. Niels Frank Lodewijk van der Linden

  Trouwt: Veenendaal 20 april 2012 met Amelia Vreeland
  (Bron: e-mail d.d. 22.04.2012 van Jannie van der Linden-Wiggers)


  VIII-e     LEO WILLEM WIGGERS

  Geboren: Hilversum 12 februari 1950, zoon van Lodevicus Johannes Wiggers en Janna Krijnen, beide wonende te Bilthoven.
  (Bron: Informatie Leo Willem Wiggers, Bilthoven 1998)

  Biografische gegevens: Ongehuwd

  Leo is doctor in de wis- en natuurkunde
  (Bron: Informatie Jannie van der Linden, 2003)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Topografisch Register

  TOPOGRAFISCH   REGISTER

  Alle topografische gegevens zijn overgenomen uit “Van Goor’s Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland”, Den Haag 1942. Nadien hebben grenswijzigingen resp. samenvoegingen van gemeenten kunnen plaatsvinden. Bovendien is enige informatie overgenomen uit de “Nieuwe Winkler Prins Encyclopedie”, uitgave1977 alsmede uit Lannoo’s Autoboek Benelux, 7e herziene druk en uit Lannoo’s Autoboek Duitsland, 2e herziene druk.

  Abu Dhabi: hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten aan de oostkust van het Arabisch schiereiland; de VAE werd in 1971 uitgeroepen door zes emiraten en in 1972 trad een 7e emiraat toe; leidende deelstaten zijn het olierijke Abu Dhabi en Doebai

  Acht: dorp onder de voormalige gemeente Woensel, nabij Eindhoven; op de “Achtste Heide” had op 29 augustus 1831 de wapenschouwing over het teruggekeerde leger plaats door koning Willem I

  Alkmaar: gemeente in Noord-Holland, in het noorden van Kennemerland; het beleg van Alkmaar door Alva’s zoon Don Frederik en het ontzet in 1573 wordt jaarlijks op 8 oktober herdacht

  Amersfoort: gemeente in Utrecht, aan de Eem; de Amersfoortse kei is een zwerfkei die in 1661 van de Leusderhei naar Amersfoort werd gebracht

  Amstelveen: gemeente in Noord-Holland, ten zuiden van Amsterdam

  Amsterdam: hoofdstad van Nederland, gelegen aan de Amstel en het Y; omstreeks 1270 vond de aanleg van sluizen in de Amstel plaats; de mensen die zich bij de aldus ontstane haven vestigden, kregen in 1275 van Floris V het recht van tolvrijheid door Holland. De stad kreeg ca. 1300 stadsrechten

  Arnhem: hoofdstad van de provincie Gelderland, op de hoge Rijnoever; in de Eusebiuskerk, gebouwd 1453-1570, bevindt zich de graftombe van Karel van Gelder

  Baarn: gemeente in Utrecht in het Stichtse heuvelland tussen Hilversum en Amersfoort. Paleis Soestdijk, de Hooge Vuursche en even buiten Baarn kasteel Groeneveld

  Bentheim: gemeente in Duitsland, nabij de Nederlandse grens, ten oosten van Oldenzaal; Bad Bentheim is sedert 1711 bekend wegens de thermaal- en zwavelbaden; Slot Bentheim is een mooie en oude bucht

  Bergen op Zoom: gemeente in Noord-Brabant aan de Oosterschelde, hoofdplaats van het vroegere Markiezaat, dat in 1288 werd ingesteld door de hertog van Brabant; de stad kwam in 1577 aan de Staatse zijde

  Bergh: gemeente in het Gelderse Montferland, genoemd naar het gelijknamige kasteel te 's Heerenberg. De gemeente wordt thans Berg genoemd

  Bilthoven: gemeente onder De Bilt, ten noordoosten van Utrecht; het sanatorium voor longlijders werd in 1933 uit Apeldoorn overgebracht

  Bloemendaal: gemeente in Noord-Holland ten noordwesten van Haarlem

  Bussum: gemeente in het Gooi, met o.a. het landgoed Bantam; de chocoladefabriek van Bensdorp werd in 1840 gesticht

  Casperia: gemeente in Italië, ca. 50 km ten noorden van Rome en ca. 25 km ten zuidwesten van Rieti

  Delft: gemeente in Zuid-Holland; oorlogsmagazijn uit 1600, Oostindisch Huis uit 1631 en Oude Kerk uit 1240 met graftomben van o.a. Piet Hein, Maarten Harpertsz Tromp en Van Leeuwenhoek; Nieuwe Kerk (1396-1496) met o.a. de vorstelijke grafkelder

  Den Bosch: hoofdstad van de provincie Noord-Brabant aan de samenvloeiing van de Dommel en de A; de gotische Sint-Janskerk, gebouwd tussen 1419 en 1520, wordt geacht de mooiste van Nederland te zijn

  Den Haag: hoofdstad van de provincie Zuid-Holland; sedert de 13e eeuw zetel van de gravelijkheid van Holland, sedert 1584 de residentie van de stadhouders, sedert 1813 zetel van de landsregering; paleizen: Noordeinde (Frederik Hendrik), Lange Voorhout (koningin Emma), Kneuterdijk (koning Willem II), Mauritshuis (Johan Maurits van Nassau) en Huis-ten-Bosch (Amalia van Solms)

  Denekamp: gemeente in Overijsel, nabij Ootmarsum, op de Duitse grens, gelegen aan de Dinkel; het natuurhistorisch museum “Natura decet” (de natuur onderwijst) werd in 1911 door J.B. Bernink gesticht; op het landgoed Singraven staat een kasteel en een uit 1448 daterende watermolen

  Dieren: gemeente onder Rheden aan de IJssel en het Apeldoorn-Dierens kanaal; Prins Willem II kocht het landgoed in 1647 en Willem III liet daar het slot Hof van Dieren bouwen; door onvoorzichtigheid van de daarin gelegerde Franse troepen brandde het in 1795 af

  Doesburg: gemeente in Gelderland aan de samenvloeiing van de Oude en de Gelderse IJsel; het 15e eeuwse raadhuis is in Munsterse stijl opgetrokken

  Dordrecht: gemeente in Zuid-Holland, aan de Merwede, Noord, Oude Maas en Dortse Kil. Van de ommuring zijn nog de Groothoofdspoort en de Catharinapoort over. De Grote of Onze-Lieve-Vrouwenkerk is de voornaamste van heel Holland doch de zware toren bleef onvoltooid. Geboorteplaats van Cornelis en Jan de Witt

  Duiven: gemeente in Gelderland, in de Lijmers, tussen Westervoort en Zevenaar

  Elst: 1) gemeente in Gelderland in de Over-Betuwe, tussen Arnhem en Nijmegen. 2) gemeente onder Amerongen en Rhenen 

  Emmerik: gemeente in Duitsland aan de Rijn, ca 30 km ten zuidoosten van Arnhem. De Rheinbrücke is 1228 m lang waarvan 500 m boven het water

  Enschede: gemeente in het zuidoosten van Twente; er is een standbeeld geplaatst ter herinnering aan dr. A. Ariens, 1860 – 1928, priester, leider van de Rooms-katholieke arbeidersbeweging, die zijn leven wijdde aan de belangen van de werkman. Enschede komt in 1118 voor als “Ane Schede”, d.w.z. aan de scheiding.

  Epe: gemeente in Gelderland, tussen Apeldoorn en Hattum

  Frensdorf: voormalige Duitse gemeente aan de rand van Nordhorn

  Gabon: republiek in Midden-Afrika, aan de Atlantische Oceaan; het gebied werd ontdekt door de Portugezen in 1470, maar pas in 1842 door de Fransen bezet. Het land is sedert 1960 onafhankelijk

  Gemert: gemeente in Noord-Brabant, ten noorden van Helmond; het gebied was tot 1794 een bezitting van de Duitse Orde

  Gorsel: gemeente in de Achterhoek, tussen Deventer en Zutphen; op de Gorselse Heide vond in 1833 de wapenschouwing van koning Willem I plaats over de verdedigers van de Citadel van Antwerpen

  Groesen: dorp onder Duiven, tussen Westervoort en Zevenaar

  Groningen: hoofdstad van de gelijknamige provincie, gelegen op het noordelijke uiteinde van de Hondsrug; jaarlijks wordt op 28 augustus het “Gronings Ontzet van 1672” gevierd; de gotische Martinitoren is 96 m hoog; het stadhuis dateert uit 1810 en de Universiteit uit 1909; op de Grote Markt staat het oude rechthuis, de Hoofdwacht genoemd, naar zijn latere bestemming; het Prinsenhof was het verblijf van de Stadhouders; de Groninger bouwstijl wordt gekenmerkt door smalle vensters, gekroond met schelpvormige versieringen, met topgevels omlijnd door zandstenen banden en zonder een voorname hoofdingang.

  Haarlem: hoofdstad van Noord-Holland; de Grote of Sint Bavokerk (14e eeuw) met een wereldberoemd orgel staat aan de Grote Markt; in de kerk bevinden zich de graven van Laurens Jansz. Coster, Frans Hals en Bilderdijk

  Hei en Boeicop: gemeente in Zuid-Holland, midden in de Vijfheerenlanden ten zuiden van Vianen

  Hengelo: gemeente in Overijsel, tussen Almelo en Enschede, in Twente en gelegen aan het Twente-Rijnkanaal; de stad heeft haar opkomst als textielstad te danken aan o.a. de broers Wolter en Jan ten Cate

  Herwen en Aerdt: gemeente in Gelderland, behoorde tot de Betuwe doch daarvan gescheiden door het Pannerdens Kanaal

  Hilversum: gemeente in Utrecht, in het Gooi, aan de Hilversumse of Gooise Vaart; raadhuis van W.M. Dudok, St. Vitustoren van Jos. Cuypers

  Huissen: gemeente ten zuidoosten van Arnhem dat vroeger Ärnhem bij Huisen” heette; Huissen was, samen met Zevenaar, De Lijmers, Malburgen en Weel, één van de Kleefse enclaves die bij het Wener Congres in 1815 door Pruisen aan Nederland werden afgestaan

  Kaatsheuvel: gemeente in Noord-Brabant nabij Loon op Zand, ten zuiden van Waalwijk; familiepark De Efteling

  Lathen: gemeente in Duitsland, aan de Ems, nabij de Nederlandse grens, ter hoogte van Ter Apel

  Lochem: gemeente aan de Berkel in de Gelderse Achterhoek;

  Loon op Zand: gemeente in Noord-Brabant ten noorden van Tilburg bij de Loonse en Drunense duinen

  Lugano: gemeente in Zuid-Zwitserland, in het kanton Ticino, aan het Meer van Lugano; de kathedraal dateert uit de 13e eeuw; de kloosterkerk Santa Maria degli Angeli, waarvan de bouw in 1499 is begonnen, bevat fresco’s van B. Luini (1475-1532);

  Lugano-Castagnola: stadsdeel van Lugano, in het oosten van de stad, aan het Meer van Lugano gelegen; hier bevindt zich de Villa Favorita met de wereldberoemde schilderijencollectie Thyssen-Bornemisza

  Lugano-Pregassona: stadsdeel van Lugano, in het noordoosten van de stad

  Lugano-Viganello: stadsdeel van Lugano, in het oosten van de stad

  Neede: gemeente in Gelderland tussen Borculo en Eibergen, in het noordoosten van de Graafschap

  Neuenhaus: gemeente in Duitsland, ten noordwesten van Nordhorn, nabij de Nederlandse grens

  Nordhorn: gemeente in Duitsland, aan de Nederlandse grens, ten noordoosten van Oldenzaal; in deze gemeente komen drie kanalen samen: Kanaal van Almelo naar Nordhorn, Sud-Nord-Kanaal en het Ems-Vechte Kanaal; het nabij gelegen klooster Frenswegen werd in 1394 gesticht en in de periode 1975-1979 gerestaureerd; de 17 ha grote Vechtesee is een zeer bekend watersportgebied

  Nijmegen: stad in Gelderland, aan de Waal; de latijnse naam voor de oude Keltische nederzetting, die door de Romeinen versterkt werd, luidde “Noviomagus”; de Romeinen bouwden ten westen daarvan, “Ulpia Noviomagum”, genoemd naar keizer Trajanus (98-117) die tot het geslacht Ulpius behoorde; Karel de Grote stichtte in 774 de burcht Valkhof, die in 925 door de Noormannen werd verwoest

  Oefelt: gemeente in Noord-Brabant aan de Maas, tegenover Gemert, aan de weg van Boxmeer naar Nijmegen

  Oldenzaal: gemeente in Overijssel, in Twente, ten oosten van Hengelo aan de Duitse grens; de Plechelmuskerk is een oude romaanse kerk, geheel in natuursteen opgetrokken; de oorspronkelijke gemeente werd onder Lodewijk de Vrome de hoofdplaats van Twente

  Oostdongeradeel: gemeente in Friesland, ten noordoosten van Dokkum, aan de Lauwerzee

  Oosterbeek: dorp in Gelderland onder Renkum, ten westen van Arnhem; verdeeld in Oosterbeek-Hoog op de Veluwezoom en Oosterbeek-Laag aan de Rijn

  Ootmarsum: gemeente in Overijsel, in Twente, ten oosten van Almelo aan de Duitse grens; op Paaszondag vindt het “vlöggeln” plaats: een plechtige optocht onder het zingen van Paasliederen; in en rondom het “Los Hoes”, een 16e eeuwse Saksische boerderij, is een openluchtmuseum

  Oss: gemeente in Noord-Brabant aan de spoorlijn Den Bosch-Nijmegen; de boterhandel van Van den Bergh en Jurgens (later Unilever) werd in 1931 naar Rotterdam overgebracht

  Otterlo: dorp onder Ede op de Veluwe, nabij het landgoed De Hoge Veluwe; nabij Otterlo staat het door mw. Kröller-Müller gestichte museum, dat haar naam draagt en dat een belangrijke Van Gogh-collectie bevat

  Renkum: gemeente in Gelderland, op de zuidelijke Veluwezoom van Arnhem tot Wageningen

  Rheden: gemeente ten noordoosten van Arnhem, aan de IJssel, vroeger Reden genoemd. De gemeente ligt op de Veluwezoom, vooral bekend om het natuurgebied de Postbank

  Rijswijk: gemeente in Zuid-Holland ten zuidoosten van Den Haag; bij het dorp staat een gedenknaald, geplaatst door Willem V in het park van Huis te Nieuwburg, waar in 1697 de Vrede van Rijswijk werd gesloten, ter beëindiging van de Negenjarige Oorlog

  Rotterdam: Havenstad in de provincie Zuid-Holland, ontstaan uit een vissersdorp langs de Rotte; deze werd ong. 1250 afgedamd, toen Schielands hoge zeedijk werd gelegd langs de Nieuwe Maas; Rotterdam kreeg in 1328 stadsrechten en is thans de grootste havenstad ter wereld

  Ruinerwold: gemeente in Drente, aan de Wold Aa, ten noordoosten van Meppel

  Sint-Michielsgestel: gemeente in Noord-Brabant ten zuidoosten van Vught. Het R.K. Instituut voor doofstommen werd in 1840 opgericht; in de 2e wereldoorlog was in deze gemeente een kamp voor gijzelaars ingericht

  Slierecht: gemeente in Zuid-Holland in de Alblasserwaard aan de Merwede, ten oosten van Dordrecht; het heette vroeger "Over-Sliedrecht"; aan de overzijde van de Merwede lag toen een dorp "Sliedrecht", dat in de vloed van 1421 is vergaan 

  Susteren: gemeente in Limburg, ten noorden van Sittard; van origine een klooster, gesticht door Pepijn van Herstal; in de kerk bevindt zich het graf van Koning Zwentibold, overleden 900

  Sutton Coldfield: voorheen een zelfstandige gemeente ten noordoosten van Birmingham in Engeland, thans een deel van die gemeente; in Sutton Park werd in 1957 de World Jamboree gehouden

  Terwolde: gemeente onder Voorst, aan de IJsel, ten noorden van Deventer

  Uden:  gemeente in Noord-Brabant, ten noordoosten van Veghel en ligt op de grens van de Peel. In 1638 vestigden zich hier de Kruisheren uit Den Bosch, die een hogere pristerstudie verzorgden

  Ukkel: gemeente in België, nabij Brussel; alhier is het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, met sterrenwacht, gevestigd

  Utrecht: hoofdstad van de provincie Utrecht; de Rijn vormt de zuidgrens van de provincie; de Kromme Rijn, Oude Rijn en Vecht zijn oude Rijnarmen; de stad is in de romeinse tijd ontstaan als legerplaats (castellum) onder de naam Albiobola; de Franken bouwden er later een burcht, die zij in de 8e eeuw aan de Angelsaksische bisschop Willibrord afstonden; hierna ontstond een nederzetting, Trecht (= doorwaadbare plaats), benedenstrooms (= Uut) gelegen

  Valburg: gemeente in Gelderland, in de Over-Betuwe, ten westen van Elst

  Veendam: gemeente in Groningen, gelegen aan Oosterdiep en Westerdiep;
  het behoort tot de “veenkoloniën”: plaatsen die sedert 1559 zijn ontstaan bij het afgraven van hoogveen

  Veenendaal: gemeente in Utrecht, aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug en in het zuiden van de Gelderse Vallei; de Sint Salvatorskerk dateert in oorsprong uit 1566

  Velp: gemeente bij Arnhem, aan de Veluwezoom; in de nabije omgeving liggen de landgoederen Rozendaal, Beekhuizen en Biljoen

  Venlo: gemeente in Limburg, aan de oostoever van de Maas; de stad behoorde in de middeleeuwen tot het hertogdom Gelre, werd in 1702 deel van de Verenigde Nederlanden, deed in 1830 mee aan de Belgische opstand en kwam in 1839 bij Nederland


  Venray: gemeente in Limburg, ten noorden van Horst; Venraai (de oude spelling) betekent veenontginning

  Voorst: gemeente ten noordwesten van Zutphen; bij Voorst het kasteel Nijenbeek aan de Ijsel, het Huis De Poll, de Beele en het landgoed de Lathmer

  Wancennes (Beauraing): Beauraing ligt aan de samenkomst van de N40 en de N95, ongeveer 20 km ten zuiden van Dinant (België); Wancennes ligt ongeveer 2 km zuidelijk van Beauraing

  Wijk aan Zee: badplaats in Noord-Holland, vroeger genaamd Wijk-aan-Zee-en-Duin, sedert 1936 behorende tot Beverwijk

  Woensel: gemeente in Noord-Brabant, sedert 1920 deel van Eindhoven. Woensel werd vroeger "Woensel en Ekkart" genoemd

  Zaandam: gemeente in Noord-Holland, ontstaan in 1811 door de samenvoeging van Oost-Zaandam en West-Zaandam op last van Napoleon; het Czaar-Peterhuisje bewaart de herinnering aan het verblijf van Czaar Peter de Grote in 1697

  Zeist: gemeente in Utrecht, ten zuidoosten van de stad Utrecht; het villapark Kersbergen is genoemd naar het vroegere jachthuis van de bisschoppen van Utrecht. Het Slot werd in 1686 herbouwd door graaf Willem Adriaan van Nassau.

  Zevenaar: gemeente in Gelderland, in de Lijmers, aan de weg Arnhem - Emmerik

  Zoetermeer: gemeente in Zuid-Holland, aan de rijksweg van Gouda naar Den Haag

  Zuidlaren: gemeente in Drente bij het Zuidlaarder Meer, op de grens met Groningen; op de 3e dinsdag van oktober wordt de landelijk bekende paardenmarkt gehouden

  Zutphen: gemeente in Gelderland aan de IJssel en het Twentekanaal; de Sint-Walburgskerk dateert deels uit de 12e eeuw; de oude naam van de stad luidde “Zutfen”, hetgeen zuidveen betekent

  Zwolle: hoofdstad van de provincie Overijssel, gelegen aan het begin van het Zwarte Water; Sassenpoort uit 1408, Lieve Vrouwekerk uit de 15e eeuw met toren, die naar zijn vorm Peperbus wordt genoemd

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Personenregister A t/m O
  PERSONENREGISTER

    

  AALBERS, Adolf, * Arnhem ca 1903; III-b-10.1.4

  AALBERS, Ariën, * Valburg ca 1864; III-b-10.1
  AALBERS, Ariën Cornelis Hendrikus, * Arnhem ca 08.1913; III-b-10.1.1.1
  AALBERS, Cornelis; III-b-10.1

  AALBERS, Cornelis Hendrikus, * Arnhem ca 1887; III-b-10.1.1

  AALBERS, Grada, * Arnhem ca 1898; III-b-10.1.3

  AALBERS, Johan, * Arnhem ca 1927; III-b-10.1.1.2
  AALBERS, Mechelina, * Arnhem ca 1905; III-10-9.1.5

  AUBEL, Fredericus Franciscus, * Arnhem ca 1899; IV-2.1.2

  AUBEL, Fredricus Franciscus; IV-2.1

  AUBEL, Henri, * Arnhem ca 1873; IV-2.1

  AUBEL, Henri, * Arnhem ca 1898; IV-2.1.1

  AUBEL, Henri, * Arnhem ca 1902; IV-2.1.3

  AUBEL, Johannes Hendrikus, * Arnhem ca 1928; IV-2.1.2.1
  BAST, Anna, * Hilversum 19.12.1858; VI
  BAST, Jacobus, * Ransbach (Nassau)  ca 1825;  VI
  BAX , Johanna;  III-a-3.2                                                       
  BEEKMAN, Gertruida; II-1
  BEERNEN, Christina; III-b-3

  BEINUM, Eduard Alexander van; III-b-3.1.5

  BEINUM, Isabella Maria Willemina van, * Arnhem ca 1887; III-b-3.1.5
  BEKKER, Antonia; III-b-4.3.2
  BERENDS, J.W.; III-a-5.8.3
  BERG, Elisabeth van den; III-b
  BERG, Wendelina van den; III-b

  BERGEN, Johannes Theodorus van, * Valburg ca 1894; IV-8.2

  BERGEN, Wilhelmus van; IV-8.2

  BEUMKES, Johannes; III-b-3.1.1

  BEUMKES, Petrus Gradus: zie Bumkens, Petrus Gradus
  BILJARD, Elisabeth; III-a-6.1.1.1
  BOD, Adriana; IV-4.9
  BODENSTAFF, Franciscus; III-a-5.8.2
  BODENSTAFF, Gerritje, * Arnhem ca 1897; III-a-5.8.2
  BOEDE, Geertje,  * Bussum ca 1822; VI
  BOEKEL, Anna Maria van; III-a-3.1
  BOELE, Arie; III-a-6.1.2.2
  BOELE, Pieternella, * Dordrecht ca 1909; III-a-6.1.2.2
  BOGAARD, Gerrit uit den,  * Epe ca 1864; III-a-5.7
  BOGAARD, Gerrit uit den;  III-a-5.7
  BOGAARD, Gerrit Jan uit den, * Arnhem ca 1896; III-a-5.7.2
  BOGAARD, Hendrika Catharina uit den, * Arnhem 15.11.1893; III-a-5.7.1
  BORGT, Maria Laurina van der, * Bergen op Zoom 23.05.1917; VII-b
  BORN, Gerrit van den; III-b-4.2
  BORSBOOM,  P.; VIII-a
  BOSCH, Arend van den; III-a-6.3.3
  BOSCH, Catharina Johanna van den, * Arnhem ca 1892; III-a-6.3.3
  BOSKAMP, Johanna Willemina; * ca 1821; III-b-3.1/3
  BOUMAN, Hendrika Johanna; III-a-6.4
  BOUWMANS, Cornelia Grada; III-b-3.1.1
  BRAAKMAN, Martinus,  * ca 1858;  III-b-3.4
  BRAKELEN, Hendrikus van; V

  BREDENBEEK, Albertus Theodorus, * Arnhem ca 1885; III-b-4.2.4

  BREDENBEEK, Johannes Hendrikus; III-b-4.2.4
  BRINKENBERG, Gerrit; III-a-6.4
  BRINKENBERG, Hendrik, * Arnhem ca 1860; III-a-6.4
  BROEK, Hendrik ten,  * Huissen 04.12.1789; II-3     
  BROEK, Theodorus ten; II-3
  BROEKHUIZEN, Gerritje; III-b-2.1.1
  BROUWER, Anna Christina, * Haarlem ca 1866; III-a-5.8
  BROUWER, Gertruida; III-b-10.5
  BROUWER, Willem; III-a-5.8      

  BRUGMAN, Bernardus, * Rheden  ca 1837; III-a-3.1

  BRUGMAN, Hendrik;  III-a-3.1

  BUDDINGH, Maria; III-b-9

  BUIJING, Constant Frederik Willem, * Arnhem  03.01.1882; IV-4.3

  BUIJING, Jan Anthonie;  * ca 1850;  IV-4.3

  BUIJING, Johanna Hendrina, * Oldenzaal ca 1909; IV-4.3.1

  BUMKENS, Petrus Gradus * Arnhem ca 1876; III-b-3.1.1
  BUNT, Peter van de,  * Amersfoort  29.09.1962; VIII-b-1
  BUNT, Sander van de,Amersfoort 12.10.1991; VIII-b-1.1
  CHRISTEN, Matthias Franciscus P.,  * Den Bosch 02.11.1872; V-4
  CHRISTEN, Nicolaas Henri Cornelis, * Bergen op Zoom 08.01.1839; V-4
  COELEN, Bernardus, * ca 1792; II-3
  CORNELISSEN, Jan,  * ca 1775; III-b-5
  CROO, Hendrik Abraham de,  * ca 1823; III-b-2
  DAAMS, Willemina; III-a-6
  DALES, Clasina, * Arnhem ca 1905; III-a-6.1.2.4
  DALES, Ferdinand, * Arnhem ca 04.1901; III-a-6.1.2.2
  DALES, Ferdinand, * Arnhem ca 1902; III-a-6.1.2.3

  DALES, Gerdina Christina Sophia, * Dordrecht 07.08.1899; III-a-6.1.2.1

  DALES, Johannes, * Renkum 18.07.1871; III-a-6.1.2

  DALES, Klaas; III-a-6.1.2

  DALES, KLaas; III-a-6.1.2.5

  DEGENS, Hermanus; * ca 1820; IV-2  
  DEGENS, Johannes, * Arnhem  02.01.1850; IV-2; 4.1/5; 6; 8; V

  DELSINK, Augus Antonius; III-b-10.1.1

  DELSINK, Sophia Lena Grada, * Arnhem ca 1889; III-b-10.1.1
  DENZ, Alexander Alfred S., * Paramaribo 10.02.1895; VIII-a
  DENZ, Hermine Magdalena G.,  * Amsterdam 20.07.1932; VIII-a
  DENZ, Mary Louise Elfriede, * Amsterdam 21.10.1937; VIII-a
  DERKS, Albert, * Ruinerwold ca 1873; III-a-3.1.1
  DERKS, Peter; III-a-3.1.1
  DERKSEN, Carolina Maria; III-b-4.3.3
  DERKSEN, Gerritje; III-a-5.2
  DERKSEN, Rijk,  * ca 1828;  III-b-3.1; 3.3
  DICKER, Anna Maria; III-a-3.8.1.
  DIEMEL, Anna Maria; III-b-4.2

  AALBERS, Wilhelmina Johanna Cornelia, * Arnhem ca 1893; III-b-10.1.2                                                            
  ABBENHUIS, Jozephus Antonius; V
  AGGELEN, Cornelis van, * Arnhem ca 1876; IV-6.1
  AGGELEN, Johannes Gerhardus van; IV-6.1
  AMEIJDEN, Johanna Wilhelmina van; III-a-6.1.2.3
  ARENS, David, * ca 1797; III-b-7

  DIJK, Henrica van, * 

  DIMMENDAAL, Frederika van, * Arnhem ca 1894; III-b-4.2.7

  DIMMENDAAL, Willem van; III-b-4.2.7
  DOORN, Hermannus van, * ca 1791; III-a-5
  DRIESSCHEN, Johanna van den, * Arnhem 29.07.1877; IV-6
  DRIESSCHEN, Willem Fredrik van den; IV-6   
  DRIESSCHEN, Willem Fredrik van den, * Arnhem 07.03.1855; IV-6
  DULK, Catharina, * Arnhem 16.04.1822; III-b-3

  DULK, Hendrik, * ca 1780; III-b-3/5
  DULK, Hendrik, * ca 1817; III-b-3.3/10
  EEP, Roetert van,  * ca 1770; IV
  EINDHOVEN, Janna; III-b-3.2
  EKEL, Gerritje Jans; III-a
  ENGELEN, Grietje/Margarita; I
  ESKENS, Rutger; III-a-6.1
  ESKENS, Sophia Johanna, * Oosterbeek ca 1848; III-a-6.1
  EVERS, Dirk; III-b
  EVERS, Gerardus, * Herwen en Aerdt? ca 1745; III-b
  EVERS, Joa (Joanna), * Herwen en Aerdt 08.02.1797; III-b
  EVERS, Joes; III-b
  EVERS, Maria Everdina; IV-6
  FRENAIJ, Cornelis Mattheus, * Arnhem ca 1897; III-a-5.8.3

  FRENAIJ, C.M.; III-a-5.8.3.2
  FRENAIJ, Karel; III-a-5.8.3

  FRENAIJ, K.J.H.; III-a-5.8.3.1
  FULPEN, Jacoba Andrietta van; III-a-3.2.3
  GANS, Hermine de; III-a-6.1.1.1
  GEERTSEMA,Vrouwtje, * Amsterdam 03.12.1949; IX-a
  GEEST, Hendrik de,  * ca 1817; III-b-2

  GEPKENS, Henrikus Petrus, * Zevenaar ca 1859; V (sub 1)

  GEPKENS, Theodorus Cornelius Everhardus; V (sub 1)
  GERDES, Heinrich, * Lathen 24.02.1912; V-3.1

  GERRITSEN, Cornelis; III-b-10.6

  GERRITSEN, Eduard, * Arnhem ca 1883; III-b-10.6
  GERRITSEN, Hermanus, * ca 1787; II-3
  GERRITSEN, Marcelis, * Arnhem ca 1910; III-b-10.6.1
  GEURTS, Anna Maria, * Oefelt ca 1855; III-a-3.2
  GEURTS, Hendrikus; III-a-3.2
  GIBAUT, Antje, * Bergen op Zoom 18.11.1799; V
  GOCKEL, Johanna Petronella; V
  GOOR, Johanna Mechtelina van;  III-b
  GRAAF, Geertruida de,  * Bussum 16.05.1883; VI
  GRAAF, Gijsbertus de, * Bussum 15.11.1853; VI
  GRAAFJan, * Bussum ca 1818; VI
  GRAAF, Johannes de; VI
  GRAAF, Johannes Jacobus de, * Bussum 16.03.1881; VI
  GRAANSMA, Louise Agnes Maria Th., * Amersfoort 01.03.1938; VIII-b
  GULLEMAN, Hendrica Johanna;  * Arnhem 17.10.1853;  III-b-3.2
  GULLEMAN, Hendricus Johannes,  * ca  1863;  III-b-3.2; 3.2.1
  GULLEMAN, Johannes;  III-b-3.2
  HADDINK, Gerardus Hendrikus:  zie HATTINK;    
  HADDINK, Johannes Wilhelmus, * Voorst  22.05.1859; III-b-3.2; 3.3
  HADDINK, Reinder; III-b-3.4
  HAGEMAN, Geertruida Elisabetha; V (sub 4)
  HARENWilhelmina Catharina van; III-a-5.8

  HARMELEN, Cornelia Jacoba van,  * Bussum 29.09.1906; VII-a

  HARMELEN, Cornelis Johannes van, * Bussum  02.10.1899; VII-a

  HARMELEN, Hubertus van, * Montfoort 10.10.1873; VII-a

  HARMELEN, Johannes van; VII-a

  HARMSEN, Hendrik; III-a

  HARMSEN, Janna, * Otterlo 02.10.1795; III-a
  HARTOG, Adrianus den, * Hei en Boeicop ca 1869; III-a-6.1.1.1
  HARTOG, Arnoldus den; III-a-6.1.1.1
  HATTINK, Adelbertus Johannes, * Arnhem ca 1895; III-b-3.1.9

  HATTINK, Bernardus Johannes, * Arnhem ca 1886; III-b-3.1.5

  HATTINK, Catharina Wilhelmina, * Arnhem ca 1880; III-b-3.1.2
  HATTINK, Gerarda Henrica Maria, * Arnhem ca 11.1887; III-b-3.1.6
  HATTINK, Gerarda Henrica Maria, * Arnhem ca 1889; III-b-3.1.7
  HATTINK, Gradus H., * Terwolde gem.Voorst 30.03.1856;III-b-3.1; 3.2; 3.2.1

  HATTINK, Henricus Joannes Maria, * Arnhem ca 1891; III-b-3.1.8

  HATTINK, Maria Hendrika, * Arnhem ca 09.1883; III-b-3.1.3
  HATTINK, Maria Johanna, * Arnhem ca 01.1885; III-b-3.1.4
  HATTINK, Reinier; * ca 1819; III-b-3.1
  HATTINK, Wilhelmina Catharina Antonia, * Arnhem ca 1879; III-b-3.1.1
  HATTUM, Cornelis van, * Utrecht ca 1896; III-a-6.1.1.1

  HATTUM, Henriette van; IV-2.1

  HATTUM, Josephus Johannis Cornelis van; III-a-6.1.1.1

  HEEL, Maria Theresia van; III-b-4.2.7

  HEIDEN, Christina P. van der, * Amsterdam 07.06.1949; VIII-b
  HEIDEN, Herman ter, * ca 1812; IV-2
  HEIJMEN, Arnoldus Oswaldus; V
  HEIJMEN, Petronella, * Arnhem 08.03.1840; V
  HENDRIKS, Albertus, * ca 1824; III-b-2
  HENDRIKS, Henricus; III-b
  HENDRIKS, Jenneke; II
  HERKENDAAL, Hendrik Frederik, * ca 1820; III-b-10
  HILBERS, Gerritje; III-a-5.5      

  HOEF, Aaltje; III-b

  HOEVERS, Hendrik Antonie; III-a-5.5.2

  HOEVERS, Hendrika Antonia, * Arnhem ca 1895; III-a-5.5.2
  HOFS, Johannes; IV-4
  HOFS, Theodora; IV-4
  HOKSBERGEN, Maria, * Arnhem 18.01.1757; IV

  HOLLANDER, Evert, * Arnhem ca 1874; III-b-10.5

  HOLLANDER, Hendricus Hermanus; III-b-10.5

  HOLLANDER, Wilhelmina, * Arnhem ca 1903; III-b-10.5.1
  HOVINK, Peter, * ca 1831; III-a-5.8
  HOXSBERGEN, Joannes; IV
  HUENEN, Petronella van; III-a-5.8.3
  HUMMELING, Theodora Berendina; III-b-10.1.3
  HUSEN, Elisabeth; III-a-6.1.2.2

  HUTS, Albertus Christianus, * Arnhem ca 1893; III-b-10.1.3

  HUTS, Albertus Christianus; III-b-10.1.3
  HUTS, Johannes, * Arnhem ca 10.1924; III-b-10.1.3.1
  JANSEN, Gerarda; II-3
  JANSEN, Gijsbertus Hermanus Gerardus, * Arnhem ca 1886; III-a-6.3.3
  JANSEN, Hendrik, * ca 1768; III-b-5; III-b-7
  JANSEN, Hendrina Geertruida, * Arnhem ca 1877; III-a-6.3.1
  JANSEN, Hermanus Gradus Johannes, * Arnhem ca 1881; III-a-6.3.2
  JANSEN, Johanna Maria; IV-8.2
  JANSEN, Marcelis, * Elst 27.05.1845; III-b-10
  JANSEN, Marselis, III-b-10
  JANSSEN, Maria Elisabeth; IV-8
  JANSSEN, Wilhelmina; V (sub 1)
  JOLINK, Gerrit, * Rheden ca 1852; III-a-5.2
  JOLINK, Harmen; III-a-5.2 
  JOLINK, Herman Gerrit, * Arnhem ca 1887; III-a-5.2.1 
      

  JONG, Carlina Ludovika de
  ; III-a-4
  JONG, Wigbold Bernardus de; III-a-4
  JONKERS, Anton, * Dordrecht ca 1896; III-a-6.1.2.3
  JONKERS, Jacobus; III-a-6.1.2.3
  JONKERS, Johanna; III-b-2.1
  JORRITSMA, Jan; III-a-5.7.2
  JORRITSMA, Jetske, * Leeuwarden ca 1890; III-a-5.7.2
  KAMP, Maria Louisa van der; III-b-10.1.1

  KARSCH, Gerritje; III-b-4.2.5

  KARTENHOFF, Berendina van; III-a-6.1.4
  KASTER, Gerrit; III-b

  KERSTEN, Alberta Johanna, * Arnhem ca 1883; V (sub 6)

  KERSTEN, Jan Willem; V (sub 6)

  KINGMA, Jenneke; III-b-4.2.4
  KIP, Jan; IV-4.5
  KIP, Wilhelmina, * Warnsveld ca 1881; IV-4.5

  KLAASSEN, Antonia, * Kaatsheuvel ca 1872; III-b-10.4

  KLAASSEN, Dina, * Arnhem 20.05.1867; III-b-10.2

  KLAASSEN, Hendricus, * Arnhem ca 10.1871; III-b-10.3
  KLAASSEN, Hendrik, * Loon op Zand 18.03.1841; III-b-10
  KLAASSEN, Johanna, * Arnhem 07.12.1862; III-b-10.1
  KLAASSEN, Willem; * ca 1798; III-b-10
  KNAAP, Johannes; IV-4.9
  KNAAP, Willem, * Arnhem ca 1893; IV-4.9
  KNIEPER, Catharina Christina Theodora, * Arnhem ca 1869; III-a-3.8
  KNIEPER, Christiaan; III-a-3.8

  KOEKOEK, Sophia Geertruida Elisabeth; V (sub 6)

  KOLENBRANDER, Miena Bendina; III-a-5.5.2
  KOOPS, Bernadette Marie-Louise, * Amersfoort 04.06.1964; VIII-b-2
  KOOPS, Geertruida Margaretha, * Amersfoort 08.07.1944; VII-b; VIII-c
  KOOPS, Gezinus, * Groningen 29.05.1911; VII-b
  KOOPS, Jan, * Zuidlaren 14.06.1873; VII-b
  KOOPS, Jeroen, * Amstelveen 12.03.1980; VIII-b-4
  KOOPS, Lodevicus Hendrikus J., * Amersfoort 03.08.1943; VII-b
  KOOPS, Maria Belinda, * Amersfoort 01.10.1967; VIII-b-3
  KOOPS, Markus, * Amersfoort 06.07.1936; VII-b; VIII-b
  KOOPS, Simone Brigitte, * Amersfoort 08.09.1962; VIII-b-1
  KOPPENHAGEN, Johannes Joseph van, * ca 1790; II-1
  KOSTER, Andrietta Jacoba Alida de, * Arnhem ca 1894; III-a-3.2.3
  KOSTER, Johannes Franciscus de; III-a-3.2.3

  KREUZEN, Jan; III-b-4.3.2

  KREUZEN, Jantine, * Haagje (Hoogeveen); III-b-4.3.2
  KRIJNEN, Janna, * Bussum 19.03.1916; VII-c
  KRIJNEN, Teunis; VI
  KRIJNEN, Wilhelmus, * 02.07.1882; VII-c
  KROO, Johanna Katrina; IV-3
  K
  RUITWAGEN, Theodora; III-a-3.8
  KUSTER, Gerrit, * ca 1770; IV
  KUSTER, Hendrik, * ca 1798; III-b-3  
  LAAR, Jan van, *ca 1803; III-b-3.3
  LANGERIS, Willem; III-b
  LANKHORST, Hendricus Gerardus, * ca 1844; IV-8
  LEERMAKERS, Theodora Maria; III-a-3.8
  LENSEN, Anna; III-b-4.3.2
  LEQUEUX, Andrée Ernestine A., * Wancennes (België) 31.01.1919; VIII-d

  LIETHOF, Johannes Hendrikus, * Arnhem ca 1874; V (sub 4)

  LIETHOF, Wilhelmus Theodorus Johannes; V (sub 4)
  LETHMATE, Gertrud, * Bentheim 24.06.1919; V-3.5
  LINDEN, Annemarie J.A. van der, * Utrecht 27.01.1979; VIII-d-1
  LINDEN, Franciscus M.A. van der, * Ukkel (België) 19.01.1950; VIII-d
  LINDEN, Nicolaas Franciscus J. van der, * Gemert 12.12.1923; VIII-d
  LINDEN, Niels Frank L. van der; VIII-d-2
  LITH, Johannes van, * ca 1797; III-a-5
  LOON, Huibertina van; III-b-10 

  LUESKEN, Gerrit Jan, * Enschede ca 1902; IV-4.3.1

  LUESKEN, Gerrit Jan; IV-4.3.1

  MAANEN, Aleida Theodora van, * Arnhem ca 1893; III-a-3.8.1
  MAANEN, Wijnand van; III-a-3.8.1
  MAANEN, Wolterus van; VI
  MAGENDANS, Gerrit, * ca 1754; III-b-5
  MAGENDANS, Hendrina Theodora, * Arnhem ca 1828; III-a-6
  MAGENDANS, Johannes; III-a-6
  MARTENS, Wilhelmina Frederika; III-a-5.8.1
  MASTBERGEN, Andries van; III-a-5.2.1
  MASTBERGEN, Cornelia van, * Arnhem ca 1887; III-a-5.2.1
  MASTHOFF, Maria; III-b-3.1.8
  MEEUWSEN, Johanna; III-a-3.1
  MEIJER, Johanna Wilhelmina; III-b-2.1.1
  MESKENS, Johanna Sophia; III-a-6.1
  MINNEN, Teunis; V
  MONJÉ, Anneke; III-b-2
  MOSSELVELD, Franciscus van, * ca 1842; III-b-3.1
  MUNCK, Jeane Abramina de; III-a-6.3.1
  MUNSTER, Anna Maria Josepha van; III-b-4.3
  NAJER, Jan; III-a-5.8.1
  NAJER, Willemina Hendrika, * Zwolle ca 1895; III-a-5.8.1
  NANNINGA, Jantine, * Veendam 27.08.1873; VII-b
  NASS, Catharina Johanna; III-a-3.6
  NATROP, Johanna; IV-3.6
  N
  ELESSEN, Petrus; II-3
  NIEMEYER, Bernardina, * Nordhorn 13.04.1914; V-3.3

  NIJENHUIS, Bernardus, * ca 1826; IV-8

  NIJENHUIS, Elisabeth Johanna Wilhelmina, * Arnhem ca 1892; IV-8.3
  NIJENHUIS, Henri, * ca 1862; IV-8

  NIJENHUIS, Johannes Bernardus Alexander, * Arnhem ca 1886; IV-8.1
  NIJENHUIS, Johannes Theodorus Petrus, * Arnhem 04.12.1860; IV-8

  NIJENHUIS, Theodora Johanna Elisabeth, * Arnhem ca 1888; IV-8.2

  OOR, Martinus; III-a-5
  OOSTERBAAN, Andries, * ca 1828; IV-2
  ORTHEL, Maria Anna, * Wiegord (Nassau) ca 1820; VI
  OYEN, Cornelis van; VI   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (19 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Personenregister P t/m Z

  PALMERS, Johanna Willemina Hendrika; III-a-3.2.2
  PANNEKOEK, Nicolaas, * ca 1782; II-1

  PELMAN, Anthony, * ca 1756; II-1

  PETERMONT, Gertrudis; IV

  PETERS, Abraham; III-a-3.7
  PETERS, Grada Johanna; III-b-10.1

  PETERS, Johanna Petronella, * Arnhem ca 1860; III-a-3.7

  PETERS, Willemina; V

  POLL, Adrianus van de, * Den Helder ca 1878; V (sub 5)

  POLL, Adrianus van de; V (sub 5)

  POLMAN, Antonia; III-b-3.1.5

  PREVAES, Anna Maria, * Den Haag ca 1856; III-b-4.2

  PREVAES, Petrus Wilhelmus; III-b-4.2

  PUTMAN, Hendrikus; V

  PUTTEN, Ambrosius Johannes van der, * Arnhem ca 1880; III-b-4.3.1

  PUTTEN, Ambrosius Johannes van der, * Arnhem ca 1913; III-b-4.3.3.1
  PUTTEN, Arnoldus van der; III-b-4.3
  PUTTEN, Arnoldus Johannes van der, * Uden ca 1843; III-b-4.3
  PUTTEN, Bernardus Hermanus van der, * Arnhem ca 1885; III-b-4.3.3

  RADEMAKER, Hermina; IV-3.3
  RAVENSBERGEN, Hendrikus Hubertus, * Arnhem 29.05.1855; III-a-5.5

  RAVENSBERGEN, Johanna Hermina, * Arnhem ca 1887; III-a-5.5.1

  RAVENSBERGEN, Johannes; III-a-5.5        

  RAVENSBERGEN, Johannes Willem Hendrikus, * Arnhem ca 1896; III-a-5.5.2

  REEKEN, Hendrik van, * Arnhem 16.03.1822; V

  REEKEN, Anna Maria van, * Arnhem 15.10.1848; V

  REEKEN, Christinus Johannes van, * Arnhem 19.03.1799; V

  REEM, Berendina van; III-b-4

  REEM, Maria van, * ca 1820; IV-2
  REKUM, Grada van, * Arnhem ca 1892; III-b-2.1.2
  REKUM, Rut Gerrit Jacobus van; III-b-2.1.2
  REINDERS, Gesine; V

  REKERS, Johannes Cornelis, * ca 1833; III-a-5.8 
  RHEBERGEN, Hendrica Willemina; IV-4.5 
  RHEDEN, Maria Hermana van; III-b-9.6
  RIEMSLAG, Isaak Hermanus, * Woensel ca 1872; III-a-6.3.1
  RIEMSLAG, Pieter Jacobus; III-a-6.3.1
  RIJSEMUS, Daniel Kaper; III-a-3.2.1
  RIJSEMUS, Theodorus Kasper Gerardus, * Arnhem ca 1885; III-a-3.2.1
  RINSUM, Gradus Theodorus van; III-b-4.3.2

  RINSUM, Jan Bart; III-b-4.3.2
  RIZZI, Emilio Guiseppe Petro, * Italië 07.11.1961; VIII-b

  ROEKEL, Hendrik van; III-b-4.2.5

  ROEKEL, Hendrika van, * Renkum ca 1890; III-b-4.2.5

  ROELOFS, Jenneke; III-a-3.2.1RÖGE, Joost Heinrich, * ca 1845; III-b-2

  ROTHUIZEN, Albertha; V (sub 3)

  ROUWEN, Maria Theresia, * Arnhem ca 1891; III-a-3.1.3
  ROUWEN, Peter; III-a-3.1.3
  ROY, Cornelis Joseph, * ca 1807; III-b-3.1

  SAAT, Theodorus Gerardus, * ca 1827; III-b-10

  SANDERS, Johanna Maria; III-a-3.7

  SANDERS, Willem, * ca  1757; III-b-5

  SAS, Jeanne; VII-a
  SAX, Aloisa Carolina Maria, * Susteren ca 1894; III-b-3.1.8

  SAX, Antonius Jacobus Hubertus ; III-b-3.1.8

  SCHABBING, Alida Maria, * Velp ca 1870 ; V (sub 3)

  SCHABBING, Peter; V (sub 3)

  SCHAFFERS, Heinrich Johann; III-a-3.6

  SCHAFFERS, Johannes Wlhelmus, * Utrecht ca 1866; III-a-3.6

  SCHEFFEL, Carolina Philippina; V (sub 5)

  SCHEUR, Catharina van der; III-a-6.3.3
  SCHIJNDEL, Anna Maria van, * Sint Michiels-Gestel 14.11.1847; III-b-9
  SCHILDERING, Johanna; III-a-5.2.1
  SCHILL, Anna Maria, * Arnhem ca 07.1877; III-b-4.2.1

  SCHILL, Berendina, * Arnhem ca 1858; III-b-4.3

  SCHILL, Bernardus, * ca 1826; III-b-4

  SCHILL, Bernardus, * ca 1853; III-b-4.1

  SCHILL, Bernardus Johannes Stephanus, * Arnhem 08.1893; III-b-4.2.9

  SCHILL, Bernardus Stephanus, * Arnhem ca 1891; III-b-4.2.7

  SCHILL, Georgius, * Arnhem ca 1856; III-b-4.2

  SCHILL, Georgius, * Arnhem ca 1881; III-b-4.2.2

  SCHILL, Georgius Bernardus, * Arnhem  ca 1889; III-b-4.2.5

  SCHILL, Johanna Geertruida, *  Arnhem ca 1887; III-b-4.2.4

  SCHILL, Jurrien; III-b-4

  SCHILL, Maria Aleida, * Arnhem ca 11.1889; III-b-4.2.6

  SCHILL, Maria Willemina, * Arnhem ca 08.1885; III-b-4.2.3

  SCHILL, Stephanus, * Arnhem ca 07.1892; III-b-4.2.8

  SCHOEVAARS, Everhardus, * Delft ca 1816; III-a-3

  SCHOEVAARS, Ana Maria, * Arnhem ca 1851; III-a-3.1

  SCHOEVAARS, Anna Catharina, * Arnhem ca 1862; III-a-3.6
  SCHOEVAARS, Anna Maria, * Arnhem ca 1886; III-a-3.2.2
  SCHOEVAARS, Christiaan E.L., * Arnhem ca 1895; III-a-3.8.1
  SCHOEVAARS, Franciscus Aloijsius, * Arnhem ca 1864; III-a-3.7
  SCHOEVAARS, Gerardus Josephus, * Arnhem ca 1896; III-a-3.2.3
  SCHOEVAARS, Hendrica Francisca, * Arnhem ca 1881; III-a-3.2.1
  SCHOEVAARS, Johanna Barendina, * Arnhem ca 1859; III-a-3.4

  SCHOEVAARS, Johannes Eduardus, * Arnhem ca 1853; III-a-3.2

  SCHOEVAARS, Leonard Marie Franciscus, * Arnhem 17.05.1868; III-a-3.8
  SCHOEVAARS, Leonard Marie Franciscus, * Arnhem ca 1896; III-a-3.8.2
  SCHOEVAARS, Martinus Gradus, * Arnhem ca 1856; III-a-3.3
  SCHOEVAARS, Theodorus Franciscus, * Arnhem ca 03.1899; III-a-3.8.3
  SCHOOF, Willem; IV-3

  SCHOOT, Gerrit Jan, * Arnhem 13.11.1849; IV-3.6

  SCHOOT, Gerrit Jan; IV-3.5

  SCHOOT, Hendrica, * Arnhem 13.10.1882; IV-3.4

  SCHOOT, Henricus Wilhelmus; IV-3.3

  SCHOOT, Johanna Francina Cath., * Arnhem 12.05.1876; IV-3.1            

  SCHOOT, Johanna Hendrika, * Arnhem 12.09.1878; IV-3.2

  SCHOOT, Wilhelmus Johannes, * Arnhem 11.06.1852; IV-3

  SCHOOT, Willem; IV-3

  SCHRAËMMLI, Belinda-Anne Marie, * Viganello 02.03.1970; VIII-c-1

  SCHRAËMMLI, Renato Armin, * Locarno 05.10.1942; VIII-c
  SCHULZ, Dirk; III-b-4.3.3

  SCHULZ, Johanna Carolina, * Arnhem ca 1890; III-b-4.3.3

  SCHUTTE, Hendrika Catharina; III-a-5.7

  SCHUURMANS Elisabetha; IIIB-b

  SCHWARTZ, Phillipus Jacobus, * ca 1816; III-b-2

  SELM, Peter van, * ca 1753; II-3

  SILLER, Joseph, * ca 1845; IV-4.2
  SLAKHORST, Engelina Petronella, * Renkum ca 1878; III-b-4.3.1

  SLAKHORST, Gerrit Jan; III-b-4.3.1
  SLOOTEN, Hendrik van, * ca 1798; II-1

  SMINK, Christina Aleida, * Huissen ca 1892; IV-3.6

  SMINK, Gerardus Rutgardus; IV-3.6

  SMIT, Johanna Catharina; III-a-5
  SNOEKEN, Grietje; III-a-3.1.1

  SOEST, Klasina van; IV-6.1
  SOOMEREN, Gerrit Jan van, * ca 1751; III-b-3

  SOOMEREN, Willemina van, * Arnhem 14.12.1797; III-b
  SPELDENBRINK, Hendrik; III-b-2.1.1
  SPELDENBRINK, Johanna Wilhelmina, * Arnhem ca 1895; III-b-2.1.1
  STEDEN, Johanna Maria van; V-3 
  STEENBERGEN, Gerdina Hendrika; III-a-6.1.1.2
  TEND, Harmen van; III-b-2

  TEND, Willem van, * Dieren 03.10.1821; III-b-2

  TIGGELOVEN, Reinier Stephanus; V              

  TIJSELINK, Johanna; III-a-3.1

  TIMMERMANN, Joseph; III-a-3.8

  TIMMERMANN, Josephina Bernadina M., * Emmerich ca 1877; III-a-3.8
  TYINK, Albertus; V-3 
  TYINK, Johanna Bernarda, * Ootmarsum 20.01.1880; V-3

  UITTENBOGAARD, Sara; III-a-5.8.2
  ULRICH, Cornelis Wilhelmus; IV-2.1.2

  ULRICH, Maria Theodora; W/III-a-3.1.3

  ULRICH, Magdalena, * Arnhem ca 1902; IV-2.1.2

  VALK, Geertruida, * Arnhem ca 1892; III-a-6.1.6
  VALK, Hermanus; III-a-6.1.6
  VASTENHOUW, Brendan, * Zaandam 28.02.1974; VIII-d-1
  VASTENHOUW, Isabel, * Ede 02.12.2010; VIII-d-1.1

  VASTENHOUW, Oscar, * Veenendaal 27.04.2013; VIII-d-1.2
  VELDE, Albertus van der, * Arnhem ca 1893; III-b-9.1.2

  VELDE, Johannes Derk van der; III-9.1.2

  VERBURG, Geesje, * Amsterdam 28.05.1904; VIII-a
  VERHOLT, Johanna; III-b-4.3.1

  VERMEULEN, Maria, * Montfoort 12.05.1872; VII-a
  VERSCHOOR, Aart Leendert, * Sliedrecht 28.04.1889; III-b-9.6

  VERSCHOOR, Reinier Willem, * Rotterdam 06.08.1911; III-b-9.6.1 
  VERSTEEG, Antonia Jacoba, * Arnhem 16.02.1873; V (sub 4)

  VERSTEEG, Gerardus Alexander; V

  VERSTEEG, Gerardus Alexander, * Arnhem 15.02.1878; V (sub 6)

  VERSTEEG, Gijsbertus Allardus Cornelis; * Arnhem ca 1840;V

  VERSTEEG, Gijsbertus Allardus Cornelis, * Arnhem 11.12.1867; V (sub 2)

  VERSTEEG, Gijsbertus Allardus Cornelis, * Arnhem ca 1870; V (sub 3)

  VERSTEEG, Janna, * 21.08.1877; VII-c

  VERSTEEG, Johanna Hendrina, * ca 1852; IV-4

  VERSTEEG, Johanna Petronella, * Arnhem 18.05.1865; V (sub 1)

  VERSTEEG, Johannes Bernardus; IV-4

  VERSTEEG, Petronella, * Arnhem ca 1876; V (sub 5)

  VERSTRIJDEN, Ludovicus, * ca 1854; III-b-3.1
  VERWEIJ, Hendrik; IIIa-6.3.1.1
  VERWEIJ, Jenneke Gerritje; III-b-10.1.4
  VISSER, Elbartus, * Epe ca 1859; III-b-2.1
  VISSER, Peter; III-b-2.1
  VISSER, Petrus Elbartus, * Arnhem ca 1886; III-b-2.1.1
  VISSER, Petrus Franciscus, * Arnhem ca 1891; III-b-2.1.3
  VISSER, Pieter, * ca 1829; III-b-10

  VISSER, Wilhelmina, * Arnhem 29.12.1910; III-b-2.1.2.1
  VISSER, Wilhelmus Marinus Franciscus, * Arnhem ca 1888; III-b-2.1.2
  VREELAND, Amelia; VIII-d-2
  VREHÉ, Carl August; IV-3.3

  VREHÉ, Theodora Maria, * Arnhem ca 1883; IV-3.3

  VRIES, Johannes de, * Amsterdam 26.01.1945; IX-a

  VRIES, Monique de, * Amsterdam 13.09.1969; IX-a

  WAALDERS, Johanna Gesiena Anna, * Neede 21.10.1958; IX-b
  WAL, Janke van der; III-a-5.7.2
  WAL, Michiel van der, * ca 1799; III-b-10
  WAMMES, Anna Lisetta, * Arnhem ca 1885; III-a-6.1.4
  WAMMES, Gerrit; III-a-6.1.4
  WARMELINK, Frederik Willem, * ca 1851; III-b-10

  WEVERS, Jacobus Johannes,* ca 1854; III-b-3.2

  WEZEL, Willemina van; IV-4.3.1

  WICHERS, Berent, * Arnhem 10.05.1751; I-1; II
  WIEBES, Gretha Jantina; III-b-9.6.1

  WIECHERTS, Baerend, * Arnhem 10.05.1751; I-1; II

  WIGGERS, Anna Maria, * Bussum 09.02.1910; VI-2; VII-b

  WIGGERS, Berdina Reinira, * Arnhem 24.09.1854; IV-6

  WIGGERS, Berendina Chritina Antonia, * Arnhem 09.02.1853; III-a.5.2

  WIGGERS, Bernardus, * Arnhem 21.02.1821; III-b-3

  WIGGERS, Bernardus, * Arnhem 06.02.1858; III-b-3.3
  WIGGERS, Bernardus, * Rotterdam 27.03.1889; III-b-9.8

  WIGGERS, Bernardus Johannes, * Arnhem 18.11.1885; IV-4.7

  WIGGERS, Bernardus Johannes, * Arnhem 03.09.1889; IV-4.10
  WIGGERS, Bernardus Wilhelmus, * Arnhem 22.06.1892; IV-4.11

  WIGGERS, Catharina, *Arnhem 02.01.1823; III-b-4

  WIGGERS, Catharina, * Arnhem 22.11.1859; III-b-3.4

  WIGGERS, Catharina Cornelia, * Arnhem ca 1894; IV-4.12

  WIGGERS, Elske, * Arnhem 09.04.1819; III-b-2
  WIGGERS, Emilina Petronella Maria, * Venlo 29.09.1896; III-a-4.2.1
  WIGGERS, Ferdinand, * Arnhem ca 1952; III-a-6.1
  WIGGERS, Francisca Christina, * Arnhem 10.02.1860; III-a-5.7

  WIGGERS, Franciscus, * Frensdorf 18.06.1911; V-3.2

  WIGGERS, Franciscus, * Denekamp ca 1921; V-3.7

  WIGGERS, Frederik Gradus Ferdinand, * Arnhem 1886; III-a-6.1.5
  WIGGERS, Frederik Gradus Ferdinand, * Arnhem ca 1888; III-a-6.1.6
  WIGGERS, Geertruida Francisca, * Arnhem 14.03.1855; III-a-5.4

  WIGGERS, Gerardus, * Arnhem 19.09.1833; III-b-8
  WIGGERS, Gerardus Johannes, * Arnhem ca 1854; III-a-6.2
  WIGGERS, Gerardus Johannes Bernardus, * Amsterdam ca 1883; IV-4.5
  WIGGERS, Gerrit Jan, * Arnhem 14.05.1817; III-b-1; IV

  WIGGERS, Gerrit Jan, * Arnhem 13.11.1849; IV-4; IV-6
  WIGGERS, Gerritje, * Arnhem ca 1880; III-a-6.1.3
  WIGGERS, Gradus Johannes, * Arnhem 09.12.1880; V-3

  WIGGERS, Gradus Johannes Bernardus, * Arnhem 08.02.1879; IV-4.2

  WIGGERS, Hans Gerd; V-3.3.1

  WIGGERS, Helena Catharina Johanna, * Arnhem 18.08.1889; IV-4.9
  WIGGERS, Helena Hendrika, * Arnhem 09.11.1882; V-4

  WIGGERS, Helena Johanna, * Arnhem 07.06.1887; IV-4.8
  WIGGERS, Hendrik, * Arnhem 19.09.1855; III-b-3.2; 3.4

  WIGGERS, Hendrika, * Arnhem 29.09.1847; IV-3
  WIGGERS, Hendrina Frederika, * Arnhem ca 1863; III-a-6.6
  WIGGERS, Henki, * Denekamp 01.09.1916; V-3.5
  WIGGERS, Hermanus, * Arnhem ca 1831; III-a-6
  WIGGERS, Hermanus Fredericus Johannes, * Arnhem ca 1881; III-a-6.1.4
  WIGGERS, Hermanus Theodorus, * Arnhem 19.12.1860; III-a-6.5
  WIGGERS, Ida Maria, * Arnhem 18.09.1864; III-a-5.9

  WIGGERS, Ida Nicolasina, * Arnhem 06.12.1857; III-a-5.6

  WIGGERS, Jacobus Gerardus, * Arnhem ca 1896; III-a-5.8.2

  WIGGERS, Jan, * Arnhem ca 1802; II-5

  WIGGERS, Jan, * Arnhem 08.02.1826; III-a-5

  WIGGERS, Jan Willem, * Arnhem ca 1894; III-a-5.8.1

  WIGGERS, Janna, * Hilversum 12.10.1947; VII-c-1; VIII-d

  WIGGERS, Johanna, * Arnhem 16.03.1852; IV-5

  WIGGERS, Johanna, * Arnhem 12.09.1857; IV-7

  WIGGERS, Johanna Catharina, * Arnhem 01.02.1851; III-a-5.2
  WIGGERS, Johanna Catharina, * Arnhem 01.06.1881; IV-4.4

  WIGGERS, Johanna Gesina, * Nordhorn 03.09.1914; V-3.4

  WIGGERS, Johanna Helena, * Arnhem 10.11.1884; IV-4.6

  WIGGERS, Johanna Maria, * Arnhem 04.02.1884; V-5
  WIGGERS, Johanna Theodora, * Arnhem ca 1874; III-a-6.1.1.1
  WIGGERS, Johannes Gerardus, * Rotterdam 18.02.1882; III-b-9.6
  WIGGERS, Johannes Hermanus, * Arnhem 11.06.1862; III-a-5.8
  WIGGERS, Johannes Maria, * Rotterdam 13.10.1878; III-b-9.3
  WIGGERS, Johannes Wilhelmus, * Rotterdam 29.08.1875; III-b-9.1

  WIGGERS, Lena, * Denekamp 18.10.1918; V-3.6

  WIGGERS, Leo Willem, * Hilversum 12.02.1950; VII-c-2; VIII-e

  WIGGERS, Lodevicus Hendrikus J., * Arnhem 27.09.1876; V-1; VI

  WIGGERS, Lodevicus Johannes, * Bussum 06.05.1912; VI-3; VII-c

  WIGGERS, Lodevicus/Louis, * Arnhem 30.08.1843; IV-1; 2; 4.1/2/5; 6; 8; V

  WIGGERS, Ludwig, * Frensdorf 18.06.1911; V-3.3

  WIGGERS, Maria, * Arnhem 06.08.1831; III-b-7

  WIGGERS, Maria, * Frensdorf 12.03.1910; V-3.1
  WIGGERS, Maria Geertruida, * Arnhem; III-a-6.4 
  WIGGERS, Maria Johanna Hendrika, * Arnhem 18.08.1889; III-b-3.2.1
  WIGGERS, Maria Wilhelmina, * Rotterdam 29.02.1880; III-b-9.4

  WIGGERS, Martin Laurens A., * Amsterdam 21.08.1964; VIII-a-2; IX-b
  WIGGERS, Petrus Johannes, * Rotterdm 05.02.1887; III-b-9.7
  WIGGERS, Reintje, * Arnhem 24.10.1876; III-a-6.1.2
  WIGGERS, Ronald Michaël A., * Amsterdam 30.04.1962; VIII-a-1; IX-a
  WIGGERS, Sophia Johanna, * Rotterdam 09.03.1885; III-b-9.6

  WIGGERS, Stephanus, * Arnhem 18.07.1794; II-4; III-b
  WIGGERS, Steven, * Arnhem 15.09.1835; III-b-9

  WIGGERS, Theodoor Gijsbertus, * Bussum 15.04.1906; VI-1; VII-a

  WIGGERS, Theodora, * Arnhem 07.03.1861; IV-8

  WIGGERS, Theodora Everdina, * Arnhem 11.09.1878; V-2

  WIGGERS, Theodora Johanna Reinira, * Arnhem 15.01.1878; IV-4.1

  WIGGERS, Theodora Johanna Reinira, * Arnhem 03.03.1880; IV-4.3

  WIGGERS, Theodorus Ludovicus H., * Amsterdam 08.03.1936; VII-2; VIII-a

  WIGGERS, Wendelina, * Arnhem 26.09.1840; III-b-11

  WIGGERS, Wesselina Hermina, * Arnhem 14.03.1855; III-a-5.5

  WIGGERS, Wilhelmina, * Arnhem 21.06.1845; IV-2

  WIGGERS, Wilhelmina, * Arnhem 15.11.1853; III-b-3.1

  WIGGERS, Wilhelmina Catharina Geertr., * Arnhem ca 1897; III-a-5.8.3
  WIGGERS, Wilhelmus Josephus, * Rotterdam 23.11.1876; III-b-9.2

  WIGGERS, Willem, * Arnhem 05.12.1827; III-b-6

  WIGGERS, Willemina, * Arnhem 15.07.1825; III-b-5

  WIGGERS, Willemina, * Arnhem 14.05.1838; III-b-9

  WIGHERS , Gerharda, * Arnhem 04.02.1819; III-a-1

  WIGHERS , Hendrikus, * Arnhem 06.10.1828; III-a-4

  WIGHERS, Anna Maria, * Arnhem ca 1791; II-3

  WIGHERS, Anna Maria, * Arnhem 02.01.1823; III-a-3

  WIGHERS, Berendina, * Arnhem 24.01.1821; III-a-2

  WIGHERS, Bernardus, * Arnhem 10.05.1751; I-1; II

  WIGHERS, Gerardus, * Arnhem 13.02.1789; II-2; III-a

  WIGHERS, Jan Gijsbert/Joahannes, * ca 1725; I

  WIGHERS, Johanna, * Arnhem 21.01.1786; II-1

  WIGHERS, Stephanus, * Arnhem 18.07.1794; II-4; III-b

  WIGHERS, Anna Maria, * Arnhem ca 1791; II-3

  WIGHERS, Anna Maria, * Arnhem 02.01.1823; III-a-3

  WIGHERS, Berendina, * Arnhem 24.01.1821; III-a-2

  WIGHERS, Bernardus, * Arnhem 10.05.1751; I-1; II

  WIGHERS, Gerardus, * Arnhem 13.02.1789; II-2; III-a

  WIGHERS, Gerharda, * Arnhem 04.02.1819; III-a-1

  WIGHERS, Hendrikus, * Arnhem 06.10.1828; III-a-4

  WIGHERS, Joahannes, * ca 1725; I

  WIGHERS, Johanna, * Arnhem 21.01.1786; II-1

  WIGMAN, Gerrit, * ca 1821; IV-2

  WIGMAN, Johanna, * Arnhem 30.03.1819; IV

  WIGMAN, Ludovicus, * Arnhem 01.12.1788; IV

  WIGMAN, Wilhelmus, * Doesburg 04.03.1754; IV

  WIGMAN, Willem; V

  WILLEMSE, Grada Johanna; IV-4.3

  WILLEMSEN, Catharina Geertruida, * Arnhem ca 1828; III-a-5

  WILLEMSEN, Daniël; III-a-5
  WILLEMSEN, Johannes Hendrikus, * Arnhem ca 1887; III-a-3.2.2
  WILLEMSEN, Johannes Hendrikus; III-a-3.2.2
  WILLEMSEN,Wessel; III-a-5

  WOLTERS, (Anna) Maria: zie WOUTERS 
  WOUTERS, (Anna) Maria, * Arnhem ca 1756; II

  WOUTERS, Arnoldus; III-a
  WOUTERS, Derkje; III-b-9.1.2

  WOUTERS, Fredericus, * Arnhem ?.10.1796; II-1

  WOUTERS, Maria, * Arnhem 17.12.1826; II-1.1
  WOUTERS, Peter; II
  WOUTERS, Theodora, * Arnhem 05.12.1821; V

  WOUTERS, Wolterae/Walter; II-1

  ZAUNBRECHER, Caspar; III-a-3.1
  ZAUNBRECHER, Casparine Maria, * Arnhem ca 1877; III-a-3.1.1
  ZAUNBRECHER, Franciscus Alouisius Johannes, * Arnhem III-a-3.1.2
  ZAUNBRECHER, Johannes J., * ‘s-Hertogenbosch ca 1844; III-a-3.1
  ZAUNBRECHER, Wilhelmus Johannes, * Arnhem ca 1890; III-a-3.1.3
  ZOMEREN, Hendnrika Johanna van; III-a-6.1.6 
  ZWEERS, Geertruida; II-3
             


   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (36 Stemmen)
  >> Reageer (2)


  Welkom bij de genealogie van de famile Wiggers


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek
 • n6brlz3ml5u5
 • a39z1yi9i443

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Nieuws Beurs (NL)
 • Update: EU geeft Britten uitstel van Brexit
 • Personeel Shell Pernis stemt voor acties
 • Personeel Shell Pernis stemt voor acties (3)
 • Personeel Shell Pernis stemt voor acties (2)
 • Nike doet goede zaken in China
 • BEURZEN Stevige winst Wall Street door chiprally
 • Beursupdate: AEX op Wall Street
 • Stevige winst Wall Street door chiprally
 • Personeel Shell Pernis stemt voor acties
 • Nike buigt verlies om in winst


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!