NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Angeltjes
04-04-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drietalige school in Kraainem

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PoŽzie in 625 lijnen : Lode Craeybeckx, Marnix Gijsen, Gerard Vermeersch

 

 Helaas, waar is der ouderen fierheid heengevaren ?

Uit de tijd dat de Antwerpenaars, over de partijgrenzen heen, nog fier konden zijn op hun burgemeester. De eerste burger van deze stad was ook de spreekbuis van alle Vlamingen en flaminganten. Lode Craeybeckx was een man die onze cultuur stimuleerde, liefhad en kende.

Gerard Vermeersch las dit gedicht tijdens een uitzending van het programma 'Poëzie in 625 lijnen' in 1969 of 1970. De gast was toenmalig burgemeester van Antwerpen Lode Craeybeckx die tien gedichten had uitgekozen. Hij besloot met 'Fierheid' van Rodenbach. Zijn gesprekspartner was auteur Marnix Gijsen. U hoort beiden na lezing van het gedicht het programma besluiten waarbij de burgemeester nog eens terugdenkt aan zijn 'flamingantentijd'.

Het episch gedicht 'Fierheid' van Albrecht Rodenbach is een klassieker. Generaties Vlamingen hebben het bij allerlei gelegenheden met luider stemme gedeclameerd waarbij dan de laatste versregel met een snik in de stem werd uitgegalmd. Zo doen we het nu niet meer, zeker niet in de beslotenheid van een tv-studio die niet bepaald uitnodigt tot uitbundigheid. Voordrachtkunstenaar Gerard Vermeersch houdt zich dan ook wellicht gedwongen door de omstandigheden aan een nogal droge lezing van het gedicht. Het stuk kan mijns inziens zelfs vandaag nog wel een beetje pathos gebruiken al was het maar om de tijdgeest van Rodenbach te respecteren. Het stuk is gebaseerd op een historische gebeurtenis: de Vrede van Doornik, een overeenkomst gesloten op 18 december 1385 tussen de Bourgondische hertog Filips de Stoute en het opstandige Gent. Rodenbach, die verging van heimwee naar het grootse Vlaamse verleden, beschreef die gebeurtenis op een manier die paste in de toenmalige romantische tijdgeest. Het is niet onbelangrijk te vermelden dat Filips de Stoute gehuwd was met Margareta van Male, dochter van Lodewijk van Male, de Graaf van Vlaanderen. Margareta speelt een bepalende rol in het gedicht enkel en alleen omdat zij een Vlaamse was, genoeg voor Rodenbach om haar te verheerlijken. Nog ter verduidelijking: Rodenbach noemt Filips de Stoute afwisselend hertog en graaf. Dat komt omdat Filips hertog van Bourgondië was maar ook graaf van Vlaanderen door zijn huwelijk met Margareta.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Turkije glijdt steeds verder weg van het Westen

 

Bart Staes van de Groentjes is ofwel ongelooflijk naïef of een demagoog: die zou zelfs een B52 bommenwerper verwarren met een vredesduif.  Alsof Turkije, na een toetreding tot de EU,  zich goedschiks zal richten naar onze westerse waarden en normen, alsof diplomatie tot één van de kernvaardigheden der Ottomanen behoort. 

De Turkse wapenindustrie ziet verkoopspotentieel in het M.O. Recent nog bezocht een handelsmissie van wapenfabrikanten onder de leiding van viceminister van Defensie,  Kemal Yardımcı, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten VAE).  Oman is bijzonder geïnteresseerd in het rakettenassortiment van Roketsan, in de bewapende voertuigen van FNSS en de munitiefabrikant MKEK.  De kanonboten zouden ook in trek kunnen zijn.  Het gaat hier om een boodschappenlijstje van verschillende miljoenen dollar.  FNSS, fabrikant van bewapende voertuigen, voert gesprekken met Al Jabir van de VAE over een gezamenlijke productie. 

De exportcijfers van Turkse defensieproducten stegen van $ 250 miljoen per jaar in een periode van zeven jaar naar meer dan $ 1 miljard per jaar in 2010.  Islamitische landen staan aan de top van de verkoopcijfers.  In de top tien van de grootste afnemers staan vermeld: Saoedi Arabië, de VAE, VSA, Bahrein, Azerbeidzjan, Turkmenistan, Kazachstan, Pakistan, Libanon en Italië – acht van de tien zijn moslimlanden.  De lijst zal wellicht met Indonesië, Maleisië en Qatar uitgebreid worden.

Ook met Rusland worden de banden aangehaald.  49 Turkse studenten begonnen in Moskou aan de Mephi Universiteit in september 2011 aan een opleiding over kernenergie.  Het is de bedoeling dat zij te werk gesteld zullen worden in de Akkuyu kerncentrale in het zuid-Turkse Mersin.  Ondanks de bezorgdheid sinds de catastrofe in Japan, blijft de Turkse regering bij haar plannen om in samenwerking met een Russisch bedrijf de Akkuya kerncentrale te bouwen.

Een handelspartner uit Frankrijk kan in de toekomst niet meer rekenen op parachutebestellingen.  Turkije zal dit in de toekomst zelf in handen nemen.  Het ging om een bestelling voor € 500.000.  Nu een Turks bedrijf in Kayseri hiervoor de opdracht heeft gekregen, wordt er al hardop gedroomd om ook aan export te doen.

Turkse exportcijfers toonden in maart een groei van 8.1% in vergelijking met maart 201, goed voor $ 12.6 miljard.  De uitvoer naar EU-landen ging met 3,5% achteruit maar alternatieve afzetgebieden in Afrika kenden een opmerkelijke groei.  In vergelijking met cijfers van maart 2011 groeide de export naar bv. Libië met 658%, naar Jemen met 480%, naar Ethiopië met 424%, naar Bahrein met 193%, naar Nigeria met 155% en naar Egypte met 102%.  Marokko was goed voor een stijging van 31%, het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) voor 22% en het M.O. voor 16%.  Het marktverlies in de EU wordt goed gemaakt door de verkoop aan alternatieve markten.  Er vielen nog meer stijgingen te noteren, o.a.  in China met 18%, Rusland met 19%, Brazilië met 14% en India met 43%.  Desalniettemin blijft Duitsland met bijna $ 1.3 miljard in maart de grootste invoerder van Turkse producten, gevolgd door Irak met $ 900 miljoen.

Over een periode van een jaar betekende de totale export een bedrag van bijna $ 138.3 miljard.

Misschien is dit een lichtpuntje in de toetredingssaga en moeten we hopen dat Turkije de EU niet meer aanlokkelijk genoeg zal vinden om lid te willen worden van de “club”.  Het zou alleszins de stugge houding over de bezetting van Cyprus verklaren. 

Floriaan Terbeke

Bron: www.hurriyetdailynews.com


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De waarheid schuilt in het ongezegde

 

Quote Non vd dag #72- Tom Boonen en intrafamiliaal geweld

"Ik hem gisterennacht in bed heel den tijd de Ronde teruggedroomd en echt waar ik trapte in de boter. Maar toen ik wakker wier lag mijn vriendin vol blauwe plekken. Ze zag er niet uit. Ik hem die extra training dan mor afgelast."

(Ronde van Vlaanderenwinnaar Tom Boonen overweegt om na Parijs-Roubaix nachtje met toekomstige schoonmoeder door te brengen)

Geplaatst door reda

http://quotenon.blogspot.pt/2012/04/quote-non-vd-dag-72-tom-boonen-en.html


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Men zegge het voort (nr 806)

 

 


Toen ik deze week luisterde naar een uiteenzetting van Etienne Davignon (Steve pour les intimes) in verband met Brussels Airlines, waarvan hij de Voorzitter is, dacht ik opnieuw aan de huichelachtige wereld van de politiek en het grootkapitaal.

Waarover gaat het?

De cijfers van Brussels Airlines kleuren donkerrood en volgens haar Voorzitter is de oorzaak te zoeken bij de oneerlijke concurrentie van mededingers zoals b.v. Ryanair. Onze edelman die over een hoop machtige relaties beschikt, zoals o.a. ons koningshuis, wil nu dat de overheid hem ter hulp komt. De lat ligt voor iedereen niet meer gelijk is zijn stelling. Ryanair betaalt de sociale lasten van haar medewerkers tegen het Iers tarief en dat ligt beduidend lager dan het Belgische. Dus dat is oneerlijke mededinging en daar moet de overheid nu iets gaan aan doen! Onze Steve, niet te verwarren met Stevaert, blijkt niet op de hoogte te zijn van én de huidige werking van de meeste bedrijven in ons land én blijkt de geschiedenis van zijn eigen onderneming te zijn vergeten alhoewel hij zelf de medestichter was.

Alle Belgische bedrijven moeten steeds meer en meer kampen met wat diplomaat Steve als oneerlijke mededinging beschouwt. De ene Belgische wegvervoerder na de andere gaat failliet omdat de uitbetaalde lonen in Polen of Slovenie of bij een grote reeks nieuwe kleuters in de Europese klas véél lager liggen dan bij ons en de vrachtwagens van die "nieuwkomers" ook vrij op onze wegen mogen komen concurreren. Wat denkt Steve daarover? Het ene Belgische bedrijf na het andere moet inkrimpen en medewerkers aan de deur zetten omdat ze niet meer kunnen opboksen tegen véél goedkopere producten uit b.v. landen zoals India of China waar de uitbetaalde lonen een fractie zijn van bij ons. Wat denkt Steve daarover ?

Zonder nadenken hebben onze beroepspolitiekers wetten gestemd en akkoorden aangegaan zonder te beseffen en na te denken wat de gevolgen op termijn zouden kunnen zijn. Of het nu gaat over het goedkeuren van de toetreding van nieuwe leden tot de Europese club of over b.v. de snelbelgwet doet er niet toe. Men komt alleen tot de vaststelling dat het enorme flaters zijn geweest die nu dag na dag ons land naar de haaien aan het helpen zijn. En Steve Davignon is nu juist een schitterend voorbeeld uit de reeks manipulatoren die ons land best kunnen missen. Daarom willen we een tiental jaar terug gaan in de geschiedenis.

Op een dag, enkele dagen na de faling van SABENA, stelde ondergetekende aan Mijnheer Davignon en zijn kompaan Lippens een samenwerking voor op luchtvaartgebied. DELTA AIR TRANSPORT, een onderneming die ik door allerlei intriges van de overheid was kwijtgespeeld en die in handen van SABENA was gekomen, was zelf niet in faling gegaan maar was als dochterbedrijf in handen gekomen van de SABENA-curatoren. Tijdens een onderhoud onder ons drietjes in de luxueuse kantoren van de Bank van Mijnheer Lippens maakten deze financiele krachtpatsers me duidelijk dat ze in geen enkel geval met mij wensten samen te werken en alles alléén en met de overheid zouden regelen. Nooit vergeten we de minachting waarmede ze me toen behandelden.

En er is daar dan van alles "geregeld". Van oneerlijke mededinging gesproken! We willen ons tot één voorbeeld beperken. Op de meest oneigenlijke wijze en in samenwerking met de curatoren en met de stilzwijgende goedkeuring van onze "overheden" werden de landingsrechten van Sabena in Londen ( Heathrow-de zogenaamde SLOTS) gratis aan deze heren toegespeeld. Enige tijd later werden deze slots dan doorverkocht voor tientallen miljoen EURO of EURI, zoals U wil,aan British Airways! Nooit hebben we in ons leven een meer schandalige en ontoelaatbare manipulatie vastgesteld. Nooit hebben we kunnen begrijpen dat de rechtbanken en zelfs de overheid niet zijn tussengekomen en alles met de mantel der liefde, en in het voordeel van de "redders", hebben toegedekt.

Wij hebben geleerd dat de wijze waarop deze nobiljons zaken doen totaal anders is dan wat wij onder normaal zaken doen verstaan.  Voor de fratsen van Mijnheer Lippens heeft ons land, en dus alle belastingbetalers, reeds zwaar moeten betalen. Wij hopen nu alleen maar dat de huidige "overheden" nu geen tweede maal gaan trappen in een vergelijkbaar scenario van zijn medestander. Niet de firma van Mijnheer Lippens had destijds moeten geholpen worden; niet de firma van Mijnheer Davignon moet vandaag geholpen worden maar het is de taak van onze regering om voor ALLE bedrijven in dit land en voor ALLE burgers de lat steeds gelijk te leggen.

Men zegge het voort ...

Freddy Van Gaever


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De sharia

 

 

Grappig Brits filmpje over de sharia in de zeer nabije toekomst

 


03-04-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het leven zoals het is in kribbes met geÔntegreerde onthaalmama's

 

Cartoon

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geachte Redactie - 3 april 2012
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Wie braaf was krijgt lekkers

Verhofstadt wordt bestuurder bij Sofina :  - http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/120402_Verhofstadt_Sofina Hiermee zit Verhofstadt, zoals zovele andere schatplichten van het Hof, vastgespijkerd in de entourage en de slipstream van het Hof en de Haute Finance want bedrijven zoals Sofina en Exmar zijn meer dan koningsgezind als je er de lijst van bestuurders van beide bedrijven op naleest :):) Een beloning voor Guynokkio voor zijn ' discrete bewezen diensten ' tijdens de laatste regeringsvorming? Het bevestigt nogmaals wat Joost Ballegeer in z'n boek ' Vlaanderen , een volk zonder bovenlaag' beweerde.

Fugu

*****

Zou men treuren om een moordje meer  ?

Ik woon in Thailand, Nakhon Ratchasima, gelegen ongeveer 220 km ten noorden van Bangkok. Die strijd voor vrede door de broeders van de liefde is al een heel tijdje bezig in het uiterste zuiden, er gaat bijna geen dag voorbij of er wordt een halal moord gepleegd ,op een boeddhist, uiteraard zonder verdoving. Enkele moordjes halen natuurlijk de Belgische krantenkoppen niet, vermoedelijk.

René - Thailand

*****

Een stem uit Suid-Afrika : Moslemregte in Europa

Geachte redactie,

As buitestaander durf ek nie my nek te ver uitsteek nie, en is dit nie vir my om te besluit wat die Vlaminge en die Nederlanders doen, of nie doen nie. Maar, as stamgenoot in die buiteland, voel ek tog dat ek miskien iets moet sê.Miskien is dit die kultuurverskil tussen Afrikaners en hul stamgenote in Europa wat daarvoor verantwoordelik is dat Europeërs méér tolerant as Afrikaners is.Die wêreld is dan tog so beheb met die woord "demokrasie", maar waar in die wêreld word demokrasie 100% toegepas? Die voormalige "Deutsche Demokratische Republiek" was seker die mees ondemokratiese land ter wereld, en die Moslemlande laat my aan die Engelse dink. Hulle wil die hele wêreld na hul voorskrifte verander.Engeland het die Iere, Wallisers en Skotte gedwing om van hul taal, kultuur en onafhanklikheid ontslae te raak, en streng onderdane van Engeland te word. So ook het Engeland alle pogings van die Kaapse Vryburgers gefnuik om onafhanklik te word. Selfs toe die Voortrekkers uit Kaapland weggetrek het, om in 'n nuwe omgewing (Oranje Vrijstaat en Transvaal) onafhanklik van Engeland te word, het Engeland die eiendomme van die Boere (voorheen Kaapsche Vrijeburgers) van hulle geroof. Ook dit is totaal ondemokraties.In Europa is elke volk van elke onafhanklike staat die alleen-heersers, alleen-eienaars, en mense met die alleen-seggenskap in daardie land.Nou kom die Moslems, wat gaste in 'n vreemde land is, en hulle skryf vir die gashere voor wat om in hul eie lande te doen. Vir my as Afrikaner is dit totaal onverstaanbaar! Ik begrijp het niet!Waar in die hele wêreld, is daar 'n Moslemland wat sal toelaat dat 'n Nederlander (of enige Wes-Europeër) voorskriftelik mag wees?!!! So 'n besoeker, immigrant, asielsoeker, of wat ook al, wat 'n niet-Moslem uit 'n vreemde land is, sal summier deur die Moslems ter dood veroordeel word! Nou waarom is die teenoorgestelde moontlik? Waarom mag Moslems - wat 'n minderheid in Europa is - dan voorskriftelik in hul gasheerlande wees? Dink die Europeërs nie dat dit ondemokraties is nie? Is "toleransie" dan soveel werd, dat Europa SELFMOORD moet pleeg om die Moslems en Islam ter wille te wees?Ekskuus as ek, as buitelander, my met uw land se privé sake bemoei, maar ek begryp dit gladnie.

Peter Murray - Suid-Afrika

*****

Idiote Vlamingen

Indien Yves Leterme, Jean-Luc Dehaene en Steven Vanackere géén politicus zouden zijn of geweest zijn, waren ze nu reeds lang gedagvaard wegens oplichting en misbruik van vertrouwen en daarvoor streng veroordeeld, rekening houdend met uiterst verzwarende omstandigheden in de Dexia -excuseer- Gemeentekrediet -excuseer- Belfius-oplichting.
Alle drie de excellenties behoorden tot de uitvoerende macht en nota bene tot dezelfde politieke familie, maar waren wel gedekt door de parlementaire onschendbaarheid die moest opgeheven worden om hen te kunnen vervolgen, wat uiteraard en volledig ten onrechte helemaal niet gebeurde. Want ons kent ons en "après nous le déluge!" ne Spa?
Alleen de laatstgenoemde excellentie kan er zich nog altijd op beroepen; maar de zogenaamd wetgevende macht weigert een degelijk en dus grondig strafrechtelijk onderzoek te laten voeren en kiest voor de weg van de minste weerstand. De gemeenten en derhalve automatisch alle werkende burgers zonder onderscheid te laten betalen voor de georganiseerde kapitaalsvlucht en misdadig opzet van nota bene zaakwaarnemers van de uitvoerende macht, is een uiting van lafheid, meineed of beide. De eenheid van crimineel opzet druipt van de feiten af. De bendevorming kon onmogelijk op een meer sluitende manier onomstootbaar bewezen zijn.
Maar de SPa en de PS houden samen hun billen krampachtig op elkaar. Niemand kan raden waarom. Maar "ETHI-sch" is het totaal niet te verantwoorden. 
De wonderboys van de VLD toeteren eentalig francofoon ''c'est quand même normal". De juridische napoleon van Berlare matigt zich in DS zelfs aan de voorzitter van de NVA de levieten te lezen inzake  'geschiedschrijving'. De gewezen langstzittende minister van financiën Reynders, nu op buitenlandse zaken, wast tegelijkertijd zijn handen in totale onschuld alsof hij nooit van iets geweten heeft, van toeten noch blazen. Il faut le faire!
De NVA moet nu maar eens duidelijk en eindelijk klare wijn schenken. Het is op of er onder, wat geloofwaardigheid betreft.
Immers, nooit of nimmer heb ik gedacht ooit getuige te zullen zijn van zo een ongelooflijke brutaliteit. De maffia is in vergelijking slechts een kleuterschool voor afpersing- en oplichtingspraktijken. Schaf deze belgofiele plutocratie af, het is de hoogste tijd.

Lucky9

*****

Bekaert-baas De Graeve geeft bonus niet af 

Geen wonder dat deze man het spel hard kan spelen als je weet wie er allemaal in de Raad van Bestuur van Bekaert zetelt!Grabbelculutuur wordt een inteelt.

Fugu

*****

Apetrots

De vergelijking met mensen en apen kan je indië aan de lijve ondervinden. Tientallen makaken maken straten en pleinen onveilig en stelen uit uw handtas terwijl je een andere kant opziet, deze apen genieten ook van gedoogbeleid, mischien een aanvullend argumentatiepunt voor dat congres.

BDDG - France

*****

Op een strand in Brazilië spoelen een 30-tal dolfijnen aan. Kijkt u verder wat er gebeurt.

Ik kreeg er kippenvel van ! Vreesde al voor wrede beelden, maar het was andersom: bravo voor de mensen die hen gered hebben!Wat zou er met die dieren in ónze contreiën zijn gebeurd?!  Meteen naar een dolfinarium ?

Christina

NvdR Angeltjes :  Wrede beelden over dierenmishandeling bij Angeltjes ?  Als hier wrede beelden te zien zijn, komen ze helaas steeds uit dezelfde vredelievende hoek van de islam.
 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De weireld volgens Senior : Import ziektes in stijgende lijn

 

Blijkbaar hebben de tafelschuimers dè weg gevonden om hier in dit onland voor lange tijd en liefst voor altijd, hun gevoeg te kunnen deponeren. Zoals men weet kunnen zieke binnensluipers en/of alhier ziek wordende soortgenoten op gratis medische hulp rekenen, hulp die met belastinggeld betaald wordt, want gratis bestaat niet.

Zo kunnen zij die in de lappenmand belanden NIET uitgewezen worden, indien hun asiel aanvraag geweigerd werd/wordt. Dit hebben de OCMW- toeristen bijna altijd geholpen door hun linkse vrienden, goed in de smiezen gekregen met het gevolg dat ze bij de tafelschuimers al zwaar ziek worden van een muggenbeet.

Dit alles resulteert in een waanzinnige stijging van de medische kostprijs die ten laste valt van de brave betalers die wij met zijn allen zijn. Alle medicatie die de binnenwaaiende redders des vaderlands nodig hebben, of denken nodig te hebben, isvoor hen "gratis" bij de apotheek te verkrijgen. Het is zelfs zover gekomen dat het parasietenvolkje shampoo,zeep, tandpasta, maandverband e.d. zaken die normaal buiten de medische kosten vallen ook bij de apotheker gaan "afhalen" i.p.v. in een gewone winkel. De ongelovige betalen de rekening toch en wie weet kunnen de gelukkige ontvangers een handeltje opzetten met de door derden betaalde verkregen goederen ... zeg nooit nooit, als je met die charels te doen hebt. Te dom om te helpen donderen, maar slim genoeg om te "bedonderen".

Blijkbaar hebben ze bij Maggie Gangbang de bui ook al zien hangen want men gaat dringend (?) de nodige maatregelen treffen om die miljoenen kostende fraude aan te pakken. Zo zullen bijvoorbeeld de kosten voor het rechtzetten van een scheve prachtsmoel of het invijzen van een kunstpoot bij een hier verblijvende Afghaan die in zijn homeland tijdens een vuurwerkfeest tegen een vlam opliep, niet meer vergoed worden. Schoonheidsgeneeskunde valt nu buiten de prijzen.

Ik vrees echter dat al die maatregelen een pleister op een houten been zullen zijn, zolang men de moed niet heeft (mag trouwens niet van Brother Europa!) om dit fenomeen met wortel en tak uit te roeien door een intense controle door  onafhankelijkeartsen te laten uitvoeren van die zieke lieverdjes en bij bewezen fraude hen alle verdere hoop op regularisatie te ontnemen. Beter nog, door hen kordaat uit te wijzen.

Of dit ooit realiseerbaar is in dit onland met een linkse bendemulticul fakkeldragers is zeer twijfelachtig. Wie ogen en oren goed opent, ziet en hoort genoeg, daarvoor zijn de poco beunhazen te genadig jegens de tafelschuimers. Een grote bek opzetten als de micro of camera voor hun neus staat maar voor de rest ... blaten en mekkeren.

Senior


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mechelen : is de politie racistisch opgetreden ?

 

Vader en dochter, slachtoffers van brutale politie-agenten (foto GvA via Google)

In Mechelen heerst paniek bij de Marokkaanse gemeenschap en de Gazet van Antwerpen, regio Mechelen, gaat uitgebreid in op een incident dat plaats vond in het Duivelstraatje.

De auto van een 71-jarige Marokkaanse man stond fout geparkeerd en twee gemotoriseerde agenten gingen op zoek naar de eigenaar. Wat er toen precies gebeurde, wordt in het ongewisse gelaten maar de 21-jarige dochter zegt in de Gazet van Somers :  "De agenten hebben mijn vader zijn arm omgewrongen. De oudste agent heeft met zijn elleboog ook op mijn vader zijn keel gedrukt, en schold hem uit voor 'makak'. Zelf kreeg ik een vuistslag. Ik was in shock".

Mogen wij veronderstellen, dat toen de eigenaar van de auto opdook, de agenten de man direct aanvielen onder het slaken van de kreet "Makak" ?  En vervolgens de 21-jarige schone die op het hulpgeroep van papa kwam toegesneld, een vuistslag toedienden ? Zomaar.  Als het incident zo verlopen is, zijn de agenten hun boekje zwaar te buiten gegaan. Er zijn  echter nogal wat hiaten in dit verhaal en daar rept de verslaggever met geen woord over. Er wordt enkel aandacht geschonken aan de och-arme versie van de dochter, een jonge versie van de Mechelse uitgerangeerde politica Temsamani, die het niet nauw nam met de waarheid.

We weten dat dit zeer lastig en vervelend klinkt in de oren van de poco-gemeenschap maar wij laten graag een andere klok luiden en wij stellen vragen en maken vergelijkingen. Iets wat in de Vlaamse media enkel mag als het over Vlaamse Republikeinen gaat.

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) heeft de familie maandagnamiddag ontvangen in zijn kabinet. Ook schepen van Diversiteit Ali Salmi (onafhankelijk) en korpschef Yves Bogaerts waren aanwezig. "In Mechelen is geen plaats voor ongeoorloofd geweld. Zeker en vast niet van onze eigen politiemensen", reageert hij. "Als deze feiten kloppen, riskeren de agenten een serieuze sanctie. Zonder uitspraak te kunnen of willen doen over de grond van de zaak nemen wij deze klacht ernstig, en vragen wij een grondig onderzoek naar de feiten", zegt de burgemeester.

Aan het Comité P, dat toezicht houdt op de werking van de politie, en het parket werd ondertussen een dossier overgemaakt. "De agenten die na het gewelddadig optreden ter plaatse kwamen waren trouwens zeer vriendelijk en correct. Als wij iets verkeerd hadden gedaan, waren wij toch opgepakt? Dat is niet gebeurd", zegt Sarah Bajadi nog.

Dit voorval roept herinneringen bij ons op aan een gelijkaardig incident dat ruim 5 jaar geleden in Antwerpen plaatsvond met een politiecommissaris die buiten zijn diensturen op wandel was met zijn vrouw en hun hondje. Een oude Marokkaan die aan zijn auto stond te rommelen, stampte naar het dier en toen ontstond een twistgesprek dat uitliep in een volkstoeloop. De commissaris en zijn vrouw hebben zich twee dagen verschanst in hun woning die belegerd werd door een razende menigte en de Antwerpse politie weigerde op te treden.  De commissaris was zwaar verwond, de rechtzaak is dankzij de objectieve rechters van de belgische justitie afgelopen op een sisser, de korpsleiding heeft haar commissaris kilweg verloochend en de man is intussen met zijn gezin vertrokken naar het buitenland. 

Het Mechelse incident is enigszins anders maar de ondertoon is identiek.  Politie-agenten die optreden tegen Marokkanen worden direct beschuldigd van racistische daden en hen worden handelingen en woorden toegeschreven die zeer onwaarschijnlijk zijn maar die wel beantwoorden aan de klassieke clichés die de allochtonen met graagte verspreiden. Wij beweren niet dat het ditmaal ook zo is, maar sta ons toe te twijfelen. Dat de slachtoffers onmiddellijk ontvangen zijn door de burgemeester zonder dat de juiste toedracht gekend is,  is een zoveelste bewijs van de angst die bestaat bij politiek-correcte mandatarissen om nog maar de schijn te wekken dat de moslims iets in de weg gelegd wordt.  Zeker als er verkiezingen in aantocht zijn. Benieuwd hoe dit verder zal aflopen. Als we er al wat over horen.

Ray

Bron :  Gazet van Somers


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kloof Vlaanderen-WalloniŽ wordt breder

 

 

De Standaard verwijst naar een tsjilpbericht, een tweet, van Yves Leterme waarin de oud-premier zegt dat Le Soir en de RTBF geen niveau hebben. Leterme reageert daarmede op een interview met de journalist Christian Laporte van La Libre Belgiqu voor Radio 1.  Het wordt ingewikkeld, want  Laporte ging op zijn beurt in op het artikel van De Standaard met de Vlaamse professor Vuye van de Naamse univeriteit.

"Christian Laporte démontre le manque de professionnalisme et d’objectivité du journal Le Soir et de la RTBF. Manque de niveau en effet", schreef Leterme in het Frans op Twitter. (Laporte toont het gebrek aan professionalisme en objectiviteit van de krant Le Soir en de RTBF. Inderdaad een gebrek aan niveau.)

Vuye is naast Vlaming en professor aan de universiteit van Namen, ook adviseur van de N-VA. Zo stond de professor de partij bij tijdens de onderhandelingen van Vollezele. Naar aanleiding van de grove manier waarop de meerderheidspartijen van Di Rupo met artikel 195 omsprongen, had professor Vuye fundamentele kritiek geuit op deze werkwijze. Daarop was de RTBF naar de campus getrokken in de hoop de Franstalige studenten negatieve commentaren te ontlokken over Vuye. Dat viel echter zwaar tegen, want er werd met veel lof en respect over de professor gesproken. Gelukkig waren er enkele negatvieve reacties.

Het zijn dergelijke kleine details die het nieuws halen en die wijzen op de kloof tussen Vlamingen en Walen die met de dag verbreedt.  De belgische fictie wordt in stand gehouden door ijdele politici, pretentieuze franskiljons, angstige regime-journalisten, Waalse en Brusselse geldhaaien en een  Vlaamse onwetende, misleide openbare opinie. Het is natuurlijk een hele hoop bij mekaar maar het belgicisme brokkelt af.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Om ons geloof in de mensheid wat bij te spijkeren

 

 Op een strand in Brazilië spoelen een 30-tal dolfijnen aan. Kijkt u verder wat er gebeurt.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leren van de apen

 

Ondernemers en apen. Volgens adviseur Ad van Beek lijken ze veel op elkaar en kan de ondernemer nog wel het één en ander van de aap leren. Daarom houdt hij op 4 juni het seminar ‘apetRots op je winkel’ in de Apenheul.

Wat houdt het seminair in?
"Samen met een bioloog ga ik uitleggen wat ondernemers in de retailbranche kunnen leren van apen. We bestuderen bijvoorbeeld videobeelden van een winkel en kijken hoe de verkopers een klant benaderen. Dat vergelijken we dan weer met hoe apen met elkaar omgaan. We gaan ook een testje doen om te bepalen wat voor een aap je bent. De apen staan voor een bepaald type mensen. Als je weet wat voor een aap je bent, of wat voor een aap je collega is, kan dat de samenwerking verbeteren."

Klinkt leuk maar heeft een ondernemer daar echt wat aan?
"Absoluut wel. Het pure van de manier waarop een winkel wordt gerund is weggeslagen. Het is weinig spontaan en te veel in marketingtrucjes gevat. Door te kijken naar het gedrag van apen kan de manier van verkopen een stuk authentieker en speelser worden. Apen spelen nog met elkaar. Verkopers zouden ook wat speelser met hun klanten om kunnen leren gaan. Apen raken elkaar ook veel aan, de verkoper moet ook leren de klant letterlijk aan te raken." 

Wat voor een aap ben jij?
"Ik ben een orang-oetan. Een orang-oetan is een beetje een loner die zich vaak terugtrekt. Ook is een orang-oetan vaak inventief, handig en volhardend. Die kenmerken heb ik ook. Ik ben zzp'er en ook wel redelijk eigenwijs, dat is een orang-oetan ook."

http://www.deondernemer.nl/deondernemer/640654/Leren-van-de-apen.html

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkeersbord

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Britse Overheid wil telefoon en internet burgers controleren

 

De Britse regering wil zonder gerechtelijk bevel alle telefoongesprekken en internethandelingen van alle Britten kunnen controleren.
Dergelijke plannen werden door de Labourregering ook al eens voorgesteld, maar in 2006 afgeblazen na hevig protest van de Conservatieven en Liberaal-Democraten, de huidige coalitieregering. Nu zegt de coalitie dat de maatregel “noodzakelijk” is in de strijd tegen terreur en georganiseerde misdaad.

Internetproviders moeten informatie zelf beheren
In tegenstelling tot de Labourplannen zal de informatie niet in één regeringsdatabase worden verzameld, maar moeten internetproviders de informatie zelf beheren.
De bedrijven krijgen opdracht hardware te installeren zodat de binnenlandse veiligheidsdienst (MI5) en de inlichtingendienst die zich met dataverkeer bezighoudt (GCHQ), op verzoek live kunnen controleren wie een verdachte belt, naar wie hij e-mails of smsjes verstuurt of welke websites hij bezoekt.

Het gaat nadrukkelijk ook om Facebook, Twitter, Skype en online fora. De inhoud van de data kan niet worden bekeken, daarvoor blijft toestemming van een rechter nodig.

Burgerrechtengroepen noemen het voorstel “ongeëvenaard”. Nick Pickles, directeur van Big Brother Watch zei gisteren:

“Hiermee zal het Verenigd Koninkrijk eenzelfde soort toezicht toepassen als China of Iran. Dit is een aanval op online privacy, en het is verre van duidelijk of dit echt de nationale veiligheid beter zal beschermen.”

Niet op tijd voor Olympische Spelen
Als de regering het plan doorzet, duurt het nog maanden voor het een wet wordt. Het is zeker niet op tijd voor de Olympische Spelen deze zomer, die een van de grootste veiligheidsoperaties sinds de Tweede Wereldoorlog worden genoemd. Beide Huizen moeten het voorstel aannemen, en er tekent zich al verzet af.

Het Conservatieve Lagerhuislid David Davis, oud-schaduwminister van Binnenlandse Zaken, sprak tegenover de BBC van “onnodige uitbreiding van de mogelijkheid om in ieders leven te snuffelen”. LibDem-Lagerhuislid Malcom Bruce waarschuwt voor misbruik: “We zagen in het verleden dat informatie werd gelekt, gestolen of kwijt raakte.”

Bron : NRC


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.66ste Dr August Bormsherdenking op 15 april 2012

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De hoofddoek, de stoel en de zedenpolitie

 

 

De rol die het geloof speelt in de relatie tussen burgers en staat bleef in het verleden beperkt tot een persoonlijke interpretatie.  Vele Egyptenaren zijn gelovig, maar toch stond de invloed van het geloof op het dagelijkse leven vroeger grotendeels los van de tussenkomst van de staat.  Waarschijnlijk is dit de reden van het grote electoraal succes (meer dan de helft van de zetels) van de moslimbroederschapspartij Freedom and Justice Party (FJP) en de salafistische Nourpartij.  De bevolking is bezorgd.  

De FJP heeft steeds sussende taal gesproken: er zouden geen maatgevende wijzigingen komen in de relatie staat, maatschappij en geloof.  Nochtans laat menig Nouraanhanger en salafistisch politicus er geen twijfel over bestaan dat de extremistische islamisering van Egypte achter de hoek staat te wachten.  Alhoewel het nieuw verkozen parlement nog wetten moet voorstellen en stemmen, zijn de gematigde en seculiere Egyptenaren in alle staten. 

Verleden week heeft dit parlement een groep van 100 leden gekozen voor een grondwetscommissie: 65 zetels gingen naar de islamisten. Twee derde van de grondwetgevende vergadering bestaat dus uit radicale islamieten.  De FJP van de moslimbroederschap heeft 36 zetels en de Nourpartij van de salafisten 12; ook van de 50 niet-parlementaire vertegenwoordigers zijn er meer dan 25 afkomstig uit islamitische partijen.  Deze moeten beslissen over zaken zoals de verhouding tussen staat en religie en de bevoegdheden van de president.  Liberale parlementsleden in Egypte hebben zich teruggetrokken bij de stemming. „Het is belachelijk”, zei oprichter Naguib Sawiris van de Vrije Egyptenaren Partij, de grootste oppositiefractie. Hij verwacht dat de grondwet geheel wordt geschreven door de islamistische beweging. Maar ook het leger slaat de ontwikkelingen met zorg gade.

Naguib Sawiris

Ter illustratie van hun vrees: zo verklaarde Mohamed Emara, verkozen voor de Nourpartij in Zuid-Caïro kiesdistrict, dat er striktere wetten zouden komen i.v.m. de verkoop van alcohol, lenen van bankkapitaal en wat men “strandgedrag” noemt.  Hij vindt dat het begrip “civil state”, de burgerlijke staat, omstreden is en voegt eraan toe dat de verplichting tot islamitisch bankieren de sleutel is voor een bloeiende Egyptische economie.   Meer dan 40 mensen, waaronder 19 Amerikanen, in NGO’s zouden vervolgd worden omdat ze “illegale buitenlandse fondsen” gekregen hebben.  En tegen de vermoedens van buitenlandse fondsen afkomstig uit de Golfstaten wordt geen actie ondernomen.  De politieke en godsdienstige invloed uit deze landen is meer dan welkom.  

Een kapper, woonachtig in de buurt van de piramiden, meent dat er weinig politiek bewustzijn is bij de meerderheid van de bevolking.  Hun stem voor de salafisten of de broederschap was een stem voor hun – wat zij beschouwden – religieuze wijzen en ze waren er zich niet van bewust dat deze keuze tot de vernietiging van hun huidig leven zou leiden.  Praktisch iedereen in zijn buurt heeft, of had, een baan in de toeristische sector en toch stemden zij allemaal voor de Nourpartij. 

Terwijl bankiers en toeristische gidsen slapeloze nachten hebben over de financiële gevolgen van een islamitische staat, zijn vrouwen bezorgd dat ze binnenkort verplicht zullen worden hun hoofd te bedekken en het hun verboden zal worden in openbare plaatsen te komen waar zij deel kunnen uitmaken van een gemengd gezelschap.  

Wellicht gaan de meest controversiële uitspraken over de hoofddoek.  Een verklaring van de salafistische Nourpartij dat zij “nooit de vrouwen zou verplichten de niqab” te dragen – die zowel het gezicht als het haar bedekt – laat de mogelijkheid open dat de hoofddoek wél wettelijk opgelegd kan worden.  Op hun verlanglijstje staat ook het verbieden van een das voor mannen, broeken voor vrouwen, tenzij ze begeleid worden van hun echtgenoot, broer of vader.  

De oprichting van de zelfverklaarde “zedenpolitie” – de religieuze politie – heeft er geen goed aan gedaan: de vrees van de bevolking neemt toe.  Vrouwen in een schoonheidssalon in Benha viel een groep salafisten aan, die – gewapend met bamboestokken – hen ertoe wou aanzetten zich te onderwerpen aan de door hen opgelegde gedragscode.  Een salafistische webstek laat niets aan de verbeelding over: het is voor deze webstek evident dat het gebruik van make-up, parfum en dergelijke gelijk staat aan overspel; slechts het kohlpotlood is toegestaan op voorwaarde dat de ermee getooide vrouw dan thuis blijft.  De verordening zou toe te schrijven zijn aan een Hadith van hun profeet, Mohammed, die vrouwen verbiedt parfum te gebruiken als ze buiten hun huis vertoeven. 

Vredelievende figuur legt uit wat de Egyptische Lente voor hem betekent.

Feesten en activiteiten met beide geslachten zullen noodzakelijkerwijs in een privé sfeer gehouden worden.  De salafisten gaan hierin extreem ver.  Zelfs bij een begrafenis moeten mannen en vrouwen strikt gescheiden gehouden worden.  Een Jemenitische salafistische geestelijke verklaarde doodleuk dat vrouwen niet mogen plaats nemen op zetels of stoelen want dit zijn volgens het heerschap westerse uitvindingen en het verleidt vrouwen ertoe hun benen te spreiden en aldus de duivel sexuele toegang te verschaffen.  Saed Sadek, sociologieprofessor bij de Amerikaans Universiteit in Caïro, zag het aankomen: hij denkt dat de salafisten de vrouwen als een gemakkelijk doelwit beschouwen.  Volgens zijn mening zullen ze in het parlement proberen de wetgeving omtrent echtscheiding, hechtenis en vrouwenrechten te veranderen. De bedekking van vrouwen betekent voor hen een zege, een manier om zich sociaal en politiek te onderscheiden en de professor verwijst naar de situatie in Iran, Afghanistan, Soedan en Algerije.  “Religie is het eten van de armen” en dat is de reden van het succes der islamitische partijen bij de Egyptenaren: 40% leeft onder de armoedegrens, aldus professor Sadek.   

Op christelijke blogs worden geruchten verspreid dat de jizya, een belasting op religieuze minderheden, eraan zit te komen.  Sjeik Mahmoud Amer, een salafist uit Damanhour, gaf te kennen dat de islam verbiedt voor een niet-biddende moslim, een christen, een liberaal, een ex-NDP-lid of een seculiere kandidaat te stemmen.  Amer is ook bekend voor zijn fatwa van 2010 waarbij hij de executie van El Baradei verordende.  Ahmed Afried, salafist uit Alexandrië, voegde eraan toe dat de islam geen liberalisme of absolute vrijheid in alle aspecten – economisch, politiek, sociaal of sexueel -, erkent. “We zullen het secularisme uitroeien zoals we de kruisvaarders verdreven hebben”, verklaarde nog een andere salafistische aanhanger, sjeik Hesham al-Naggar uit Sharqiya.  De tirade van de ene salafist wordt telkens overtroffen door een nog radicalere versie van een geestesgenoot: Abdel Moneim al-Shahat, woordvoerder voor de salafisten, verklaarde dat nobelprijswinnaar Naguib Mahfouz de auteur is van prostitutie en drugs en dat zijn boeken zonde en drugsgebruik aanmoedigen.  De salafisten deden een oproep om de dissidente journalist Ibrahim Eissa te vermoorden.  

In gematigde en liberale hoek wordt hardop gewaarschuwd voor een staatsgreep als de islamisten op alle belangrijke politieke posities de macht in handen krijgen en continu proberen de strijd om de regering en het presidentschap te domineren. De Hoge Raad van de Strijdkrachten (SCAF), die sinds februari 2011 aan de macht is, is beslist niet voor een door islamisten gedomineerde overheid. En een militaire coup is volgens veel politieke commentatoren niet ondenkbeeldig. De uitkomst van de onderhandelingen over een nieuwe grondwet zou wel eens een cruciale rol kunnen spelen in de weg die Egypte inslaat.

De lente is een astronomisch gegeven en begint als de dag en de nacht even lang zijn.  De Egyptische Lente luidt een periode van duisternis in - een woestenij in de woestijn.

Floriaan Terbeke

Bron: www.almasryalyoum.com

 

Schokkende beelden opgenomen tijdens de woelige betogingen : jacht op vrouwelijke manifestanten.


02-04-2012
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoeveel verdient een wielrenner ?

 

Vroeger werden wielrenners al eens oneerbiedig ‘de dwangarbeiders van de weg’ genoemd. Maar arbeiders zijn het vandaag de dag al lang niet meer …

“Een Belgische profrenner heeft het bediendenstatuut”, vertelt Marc Van Boterdael, boekhouder bij de Koninklijke Belgische Wielerbond. “Dat is zo opgenomen in het sociaal statuut. Een renner die koerst om den brode, heeft ook recht op een pensioen omdat hij sociale zekerheid betaalt. Op een dertiende maand en vakantiegeld hebben de renners geen recht.”

Wie verdient wat?
Hoeveel een wielrenner gemiddeld verdient, is moeilijk te achterhalen. Ploegen communiceren daar nu eenmaal niet graag over. Een minimumloon is er wel. Dat is wettelijk vastgelegd door barema's van de UCI.

Een neoprof bij een continentale ploeg genre An Post-Sean Kelly moet minstens 17.350 euro per jaar verdienen.
Een renner uit een procontinentale ploeg als Landbouwkrediet krijgt minstens 27.500 euro per jaar betaald.
Een renner bij een ploeg van de World Tour, bijvoorbeeld Vacansoleil, heeft jaarlijks recht op minstens 30.000 euro/jaar.
Het loon van Tom Boonen
“Dertig procent van de renners rijdt voor het minimumloon”, weet Cédric Vasseur, voormalig voorzitter van de Internationale Wielervakbond CPA. Voor de renners uit de ProTour is dat omgerekend zo’n 2.500 euro per maand. “De rest verdient iets meer, de absolute top heel veel meer”, besluit Vasseur.

In het geval van Tom Boonen is dat naar verluidt zo’n 1 miljoen euro per jaar, oftewel een slordige 83.350 euro per maand. En daar zit het prijzengeld nog niet inbegrepen!

(kv) – Bron: Sportwereld.be


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UItspraak van de dag
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Yves Leterme, Jean-Luc Dehaene en nu Steven Vanckere speelden en spelen een doorslaggevende rol in het beheer van het Dexia-dossier langs Belgische kant. De belastingsbetaler die Vanackere beweert te vertegenwoordigen betaalt daar een zware prijs voor terwijl het ACW uit de wind gezet wordt.

Johan Van Overtveldt @ Knack


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geachte Redactie - 2 april 2012
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Staatsberichtgeving kinderen niet toeglaten

Voedt je kinderen maar eens op tot bewuste en open burgers terwijl de staatszenders de laagste en heimelijkste van alle methodes gebruiken om steeds dezelfden te bekladden en steeds diezelfde anderen positief te discrimineren.., om steeds dezelfden van excuses te voorzien en daar onbeschaamd en preventief te vergoeilijken waar er net een flagrant en uitdagend gebrek aan solidaire westerse, vrije opvoeding ontbreekt.Leg dat maar eens uit in het onderwijssysteem en hou daar maar eens een klas -dus de latere maatschappij- mee bij mekaar.Iedereen gelijk maar de andere gelijker, iedereen respect maar de andere wat meer. En nee je hoeft je best niet te doen je moet alleen kunnen zagen en klagen, de gratis aangegeven veelvuldige kanalen gebruiken en je afkomst durven inzetten. je moet dreigen en chanteren en minstens met twee voeten wild op de grond kunnen stampen om van de groffere methodes nog maar te zwijgen. Je moet de juiste ouders hebben. Je hoeft de aangeboden kansen niet te nemen als ze niet met je eigen cultuur overeenstemmen, daar worden uitzonderingen voor gecreëerd.Gewetensbezwaren echter voor diegenen die zich wél inzetten en gegronde klachten hebben over bewust geweigerde kansen en niet gepresteerde plichten en zoveel positieve aandacht... ho maar! Ra..!Zou er niet beter eens een verborgen camera gebruikt worden bij de vergaderingen van sommige redacties? Om aan de toekomstige volwassenen te tonen hoe het niet moet en hoe het komt dat deze maatschappij doodziek geworden is ?

Jade

*****

Crisis opgelost

Ik geloofde het bijna tot ik de kalender nakeek. De beste aprilgrap ooit. Ik kreeg echter een ander aprilgrap te verwerken door en van mijn belastingsvrienden. Ik dien voor 25 mei  € 3156  te betalen.  Een groot verschil met verleden jaar, toen trok ik nog terug. 

Leve Belgie, vive le roi,  sieg heil Di Rupo. In ieder geval Belgie is financieel gered, ik zal vermoedelijk de enige niet zijn die solidair is  met het mes op de keel. De leefloners en super leefloners zoals de Koning kunnen op hun twee oren slapen. Het leegzuigen van gepensioneerden is begonnen . Ik overweeg uit noodzaak een naamsverandering : Mohamed El Poeninthepocket bv om nog te kunnen dromen van een toekomst zonder zorgen.

René

*****

Aanslagen Thailand

Hoe zou Terzake dit verwoorden, gezien de "moskee ' opendeurdagen reportage van verleden week ?

Gina
Golfbrekers

Verbonden maar niet aan banden.†

KLIK HIER OM NAAR GOLFBREKERS TE GAAN


Foto

Deze blog leeft van de†liefde,†de†wind en veel enthousiasme. U kan onze werking steunen via†

†banknr 610-5790800-88†

†IBAN BE56 6105 7908 0088†

†BIC DEUT BE BE
Archief Freddy Van Gaever : hier klikken


Opera, Belcanto - Operette en populair klassieke muziek
  • Hier klikken

  • Stuur ons uw reactie    Blog tegen de regels? Meld het ons!
    Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!