NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Angeltjes
31-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bende van Erdogan moet hier buiten.

 

De populaire videowebsite YouTube is komende maandag weer toegankelijk voor internetgebruikers uit Turkije.

 

Ruim twee jaar geleden sloeg de Turkse overheid de webstek in de ban omdat er meerdere beledigende filmpjes over Atatürk, de stichter van de seculiere Turkse republiek, op te vinden waren.

Het einde van het censuur is een initiatief met het oog op een nieuw rapport voor de eventuele toetreding tot de Europese Unie.  En als dat rapport geschreven is, gaat de censuur gewoon verder.

De EU-eencelligen zullen echter  juichen voor deze beslissing en de christen-democratische hypocriet Steven Vanackere zal een weesgegroetje prevelen, want nu kan hij wellicht nog voor het einde van het belgische EU-voorzitterschap de bende van Erdogan een stapje dichter brengen bij de Europese verovering.

Turkije in Europa ?  Wij wachten met ongeduld op de organisatie van een referendum en daar gaan we ons achterzetten met alle middelen !

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Winteruur 2010 ...

 

 

De slimmekes van Angeltjes wisten van niets. Wij zaten vanmorgen iets na 5-en te koekeloeren voor onze pc en ons verbaasd af te vragen, waarom de pc-klok achterliep. Hopelijk bent u allemaal slimmer.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat men niet vertelde tijdens de geschiedenisles

 

De volgende keer dat je je handen wast en je vindt de temperatuur van het water niet echt aangenaam, denk er dan eens aan hoe het er ooit aan toeging ... Hier volgen een aantal feiten uit de jaren 1500 :

* De meeste mensen huwden in juni omdat ze hun jaarlijks bad namen in mei en dus in juni nog redelijk fris roken. Tegen die tijd begon men echter toch al lichtelijk te stinken en dus droeg de bruid een boeketje bloemen om haar lichaamsgeur te verbergen. Daar komt dus het gebruik van, dat ook vandaag de bruid een bruidsboeket draagt.*

* Een bad bestond uit een grote kuip die gevuld werd met heet water. De heer des huizes genoot het privilege van het schone water, daarna volgden de zoons en andere mannen die deel uitmaakten van het huishouden, dan de vrouwen, en tenslotte de kinderen. De allerkleinsten waren als laatsten aan de beurt. Tegen dan was het water zo vuil dat je er makkelijk iemand in kon kwijtraken...

Vandaar de uitdrukking "het kind met het badwater weggooien".*

* Huizen hadden in die tijd strooien daken, zonder houten gebinte. Het was de enige plek waar de dieren zich warm konden houden, en dus leefden de katten en kleinere dieren (muizen, ongedierte) in het dak. Als het regende werd het daar glibberig, en soms gleden de dieren dan uit en vielen van het dak.

Vandaar het Engelse gezegde "It's raining cats and dogs".*

* Niets kon verhinderen dat er dingen in het huis vielen. Dit was een echt probleem in de slaapkamer, waar ongedierte en uitwerpselen je schone beddengoed konden bederven. Daarom werden bedden voorzien van grote palen om een laken over te hangen dat dan toch een beetje bescherming bood.

Zo is het gebruik van hemelbedden ontstaan.*

* In die tijd kookte men in de keuken in een grote ketel die altijd boven het vuur hing. Elke dag werd het vuur aangestoken, en werden er ingrediënten toegevoegd aan de ketel. Men at meestal groenten en weinig vlees. Men at deze stoofpot 's avonds en liet het overschot in de ketel. Dit werd dan 's nachts koud en 's anderendaags begon men gewoon opnieuw.

Zo zaten er in hun stoofpot vaak dingen die er al heel lang inzaten...*

* Wie geld had, kon zich tinnen borden veroorloven. Voedsel met een hoge  zuurtegraad zorgde er voor dat een beetje van het lood in het voedsel terecht kwam, wat vaak tot een loodvergiftiging en de dood leidde. Dit gebeurde het meest met tomaten, waardoor tomaten de volgende +/- 400 jaar als giftig werden beschouwd. Brood werd verdeeld volgens je sociale status. Arbeiders kregen de aangebrande bodem van het brood, het gezin at het middendeel op en gasten kregen de bovenste, krokante korst.*

* Men gebruikte loden bekers om bier of whisky te drinken. Die combinatie zorgde er soms voor dat de drinker een aantal dagen buiten westen was ! Als de dronkaard dan bewusteloos gevonden werd langs de straat, werd hij vaak gereed gemaakt om begraven te worden. Hij werd een aantal dagen op de keukentafel gelegd, de familie at en dronk aan diezelfde tafel en wachtte af of hij nog wakker zou worden.

Vandaar het gebruik van de doodswake.*

* Engeland is oud en klein en de bevolking vond geen plaats meer om de doden te begraven, dus werden er kisten uitgegraven en de beenderen naar een beenderhuis overgebracht, zodat ze de graven konden hergebruiken. Bij het heropenen van deze kisten, ontdekten ze dat er bij 1 op 25 aan de binnenkant gekrabd was, ze beseften dat ze levenden hadden begraven. Van toen af werd er een touwtje rond de pols van een lijk gebonden, dat omhoogleidde en verbonden was met een belletje boven de grond. Iemand moest dan heel de nacht op het kerkhof zitten om te horen of de bel rinkelde.

Zo werd er wel eens iemand "gered door de bel".*

(met dank aan Mieke)


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze brievenbus : Blufpoker ?

Als er op 12 november geen uitzicht is op een politiek akkoord rond de staatshervorming, zullen er wellicht nieuwe verkiezingen komen. Dat beweert N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke.

Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte  stelt op 12 november zijn rapport voor. Dan wordt duidelijk of er uitzicht is op een communautair akkoord. Als dat perspectief er niet is, komen er volgens Siegfried Bracke wellicht nieuwe verkiezingen. "Dan zullen wij, met lood in de schoenen, aan de kiezer moeten vragen om zich nog eens uit te spreken. Niet dat dit een oplossing zal brengen, want de gegevens blijven hetzelfde. Het is ook niet ons scenario. Wij verkiezen een oplossing, maar niet aan om het even welke prijs", aldus de N-VA'er.

Indien de nieuwe verkiezingen geen oplossing bieden, moet er bij hogere instanties gezocht worden. "Dan zijn er hogere instanties die het hier in onze plaats zullen komen regelen. Europa bijvoorbeeld of het IMF. Met een ijzeren handschoen. Dan zal democratie niet de eerste bekommernis zijn, maar economie."

Martin Verstraete

PST Redactie Angeltjes : dit is een scenario waar wij reeds bij herhaling op gewezen hebben in het recente verleden. Als er géén oplossing gevonden wordt voor het belgische probleem, zal Europa er zich mee moeien. Aan het IMF hebben wij niet gedacht en iok acht het onwaarschijnlijk.   De vraag is natuurlijk in hoever de burgers het zullen laten gebeuren dat een instelling die hier binnenlands niets te zoeken heeft, de volksvertegenwoordigng kan uitschakelen ... Anderzijds hebben we wellicht te maken met een stuk blufpoker van de NVA.  Ik heb nooit geloofd dat de nep-Vlamingen écht bevreesd zijn  voor nieuwe verkiezingen.  De laatste opiniepeilingen geven De Wever nog eens 5% extra. Als hij op dat moment de moed heeft het boek van Annemans en Utsi ter hand te nemen, zijn we vertrokken voor een flinke mars op weg naar  de Republiek.  Maar naief ben ik al lang niet meer.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wilders komt op tegen dierenleed

 

Zo leren we een ander aspect kennen van de grote boeman Wilders.

De PVV wil snel duidelijkheid over de vraag of de grote grazers in natuurgebied Oostvaardersplassen deze winter opnieuw worden bijgevoerd.

PVV-leider Geert Wilders vindt het onaanvaardbaar als dit jaar dieren doodhongeren in het gebied. Hij gaat er dinsdag een spoeddebat over aanvragen in de Tweede Kamer. Hongersnood bij de dieren is echt onacceptabel, laat Wilders weten.

Wilders wil dit keer tijdig een besluit nemen over wel of niet bijvoeren. Een meerderheid van de oude Tweede Kamer (VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en de eenpersoonsfractie Rita Verdonk) droeg Landbouwminister Gerda Verburg dit voorjaar op de runderen, herten en konikpaarden bij te voeren.

Door het aanhoudende winterweer, konden de grazers lange tijd geen gras eten. Volgens deze partijen leden de dieren honger en dat was voor hen een goede reden om het uitgangspunt van natuurlijk beheer in de Oostvaardersplassen los te laten.Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zevende Dag : 31 oktober 2010
Klik op de afbeelding om de link te volgen

De politieke wereld is opnieuw geschokt door uitspraken van aartsbisschop Léonard.   Die vergelijkt het voor de rechter brengen van priesters die niet meer in functie zijn wegens kindermisbruik met een 'soort van wraak', waarbij de beschuldiging 'tot het uiterste' gedreven wordt. Ook bij de publieke opinie is de  verontwaardiging groot. En wij van de Onvlaamse Overbodige Openbare Omroep laten de kans niet voorbijgaan als het boel is bij de katholieken, de brandstapen wat aan te porren.

Maar wat kan de politiek doen? Welke maatregelen kunnen bijvoorbeeld besproken worden in de bijzondere Kamercommissie over kindermisbruik ? En hoe zit het dan met de scheiding tussen Kerk en Staat? Een debat met Carina van Cauter (Open VLD, zelf een misbruikt slachtoffer, niet van mijnheer pastoor, maar haar ervaring is er niet minder om), Raf Terwingen (CD&V), Tanguy Veys (Vlaams Belang, streng katholiek en enkel aanwezig om erin geluisd te worden) en de boeiende, vlotte spreker Renaat Landuyt  (sp.a), de vriend van de redactie.

Senator en café-uitbater Dirk Claes (CD&V) wil af van de bestaande ingewikkelde regeling over roken in cafés en restaurants. Hij gaat resoluut voor algemeen rookverbod. Hij debatteert daarover met Lode Vereeck (LDD). Verbieden is altijd gemakkelijk, zegt Claes, dan kunnen we stiekem blijven roken, boetes heffen en toch geld verdienen.Wij zijn niet voor niets kampioenen in de schijnheiligheid.

Energiespecialiste van Groen! Tinne Van der Straeten raakte op 13 juni niet herverkozen voor de Kamer. Ze staat nu aan de zijlijn, met pijn in het hart. Na het gesprek overhandigt de hoofdredacteur, Kris Hoflack van het 0000-nieuws een rouwboucquet aan mevrouw Van der Straeten en verzekert haar dat de 0000 alles gedaan wat menselijkerwijze mogelijk is om Groen! veel en gunstig op het scherm te brengen.

In Haïti dreigt, na de aardbeving, een nieuwe ramp het land te overspoelen. De uitbraak van cholera kan elk moment de omvang van een verwoestende epidemie aannemen. Unicef-ambassadeur Helmut Lotti was deze week ter plaatse en kon de schrijnende levensomstandigheden van de Haïtianen met eigen ogen aanschouwen. Hij brengt verslag uit. Nadien zingt Lotti de Brabançonne in VIER landstalen : Frans, Berbers, Duits en de adempauzes in het Nederlands.

Wie een kookboek schrijft, kan blijkbaar geen auteursrechten doen gelden op zijn eigen recepten. Dat moet blijken uit een vonnis van de Luikse rechtbank van Koophandel. Topchef Piet Huysentruyt is verontwaardigd. Hij reageert, live vanop de Boekenbeurs. Zoals het een kok past (iedereen is tegenwoordig topchef) zal Piet laten horen dat hij beter kan schelden dan koken en in het West-Vlaams aub !

Sport: Net voor de zomer verbrak de Voetbalbond het contract met Jean-Marie Philips, tot dan de vicevoorzitter van de Bond. Nog geen week later werd Philips al aangetrokken door voetbalclub Lokeren als CEO. Hoe vergaat het hem nu ? Ook als u dat volkomen koud laat, moet u luisteren naar een lofzang op Lokeren. 

En hoe staat het met onze kandidatuur voor de organisatie van het Wereldkampioenschap Voetbal in 2018 ? Niet al te best blijkbaar. In een brief aan The HollandBelgium Bid zegt de FIFA: ‘Jullie voldoen niet aan de door ons gevraagde eisen.’ Er is ergernis over de stadiondossiers. En de FIFA eist een vrijstelling van belastingen, die bovendien in alle Belgische parlementen moet goedgekeurd worden. Een gesprek met sportjournalist Hans Vandeweghe.  De Fifa is een bende, rondreizende aftroggelaars ; wie hen wil binnensleuren, moet dokken. Nu Tjeef Vanackere rondhangt in Suid-Afrika, is het de moment om aan de ANC-bende zakkenvullers aldaar te vragen, hoeveel zij afgedokt hebben om het WK binnen te halen.

Als u niet kijkt, mist u totaal niks, zoals altijd. De Zevende Dag of de Nulste dag.

Savat


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De pro-Wilders betoging te Amsterdam : flop

 

De politie heeft zaterdag in Amsterdam in totaal 34 mensen aangehouden bij een demonstratie voor Geert Wilders. In de stad werden ook tegenbetogingen gehouden.

Achttien van de arrestanten werden opgepakt omdat ze zich niet konden identificeren. Zij mochten even later weer gaan, nadat ze een boete opgelegd hadden gekregen die door een aantal direct betaald is.

Veertien personen zijn voor openlijke geweldpleging aangehouden en zitten nog vast. Eén aanhouding vond plaats vanwege de Wet Wapens en Munitie. Deze verdachte is met een dagvaarding heengezonden. Ook iemand die voor belediging werd aangehouden, krijgt een dagvaarding thuisgestuurd. Onder de aangehouden personen waren vijf Engelsen.

Een kleine groep demonstranten van de felle English Defence League heeft  zijn steun betuigd aan Geert Wilders. Op een afgezet terrein in het Westelijk Havengebied verzamelden zich de EDL-aanhangers onder toeziend van een grote politiemacht. Agenten zijn in grote getalen aanwezig om te voorkomen dat de betogers slaags raken met tegen-betogers. De opkomst van de Britten valt tegen. Het zou gaan om hooguit enkele tientallen demonstranten die hun steun willen betuigen aan het anti-islambeleid van Geert Wilders. De groep verliet tegen kwart over vier het gebied.

Volgens de politie zijn de demonstraties die plaatsvonden zonder grote incidenten verlopen. Ze hadden groot ingezet en aangekondigd streng op te treden om escalaties te voorkomen.

De politie hield op de Generatorstraat een grote groep van onder andere voetbalhooligans gescheiden van ongeveer vijftig demonstranten. De groep is onder begeleiding van de ME teruggereden naar een andere metrohalte.

Elders in de stad, bij het standbeeld De Dokwerker, verzamelden zich enkele honderden betogers om ook een tegengeluid te laten horen. De organisatie is in handen van het Platform tegen Vreemdelingenhaat. De bijeenkomst verliep mat.

Alles bij mekaar veel herrie om niets. Wilders had trouwens laten verstaan geen prijs te stellen op manifestaties die zouden ontaarden in geweld.

(ANP)


30-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tot straks in de Republiek Vlaanderen !

 

Vandaag werd in zaal ‘De Schelp’ van het Vlaams Parlement het langverwachte boek ‘De Ordelijke Opdeling van België. Zuurstof voor Vlaanderen’ voorgesteld. Na het welkomstwoord door Philip Claeys, beheerder van Uitgeverij Egmont, wees Marijke Dillen het talrijk opgekomen publiek er op dat de locatie voor de boekvoorstelling niet toevallig was gekozen. Het Vlaams Parlement is immers het enige legitieme parlement: “Als Vlaanderen zich soeverein verklaart, zal het op deze plaats gebeuren. Het Paleis der Natie kan dan samen met het paleis in Laken het rijtje van negentiende-eeuwse musea in Brussel vervoegen”.

Steven Utsi, coördinator van de Vlaams Belang-studiedienst en co-auteur van ‘De Ordelijke Opdeling’, stelde dat de tijd rijp is om de laatste etappe naar de Vlaamse staatsvorming af te leggen. Het Vlaams Belang heeft steeds geargumenteerd waarom Vlaanderen onafhankelijk moet worden; vandaag toont het ook aan hóe Vlaanderen onafhankelijk kan worden.

Ook Gerolf Annemans wees er op dat de periode van ‘argumentatie tegen België’ stilaan is afgesloten en de stichting van een nieuwe staat aan de orde is. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, kan die Vlaamse staatsvorming wel degelijk zonder chaos en revolutie. “In ‘De Ordelijke opdeling’ zijn we geen enkele lastige vraag – zoals Brussel en de verdeling van de staatsschuld – uit de weg gegaan”, aldus nog Annemans, die tevens aandacht vroeg voor de internationale rechtsregels en principes waarmee rekening moet worden gehouden. Alweer in tegenspraak met wat vanuit bepaalde hoek graag wordt beweerd, beschikt Vlaanderen volgens Annemans internationaal gezien trouwens over een sterk dossier.

De boodschap is duidelijk: langs Vlaamse kant mag geen tijd meer verloren worden, maar moet – net zoals men dat bezuiden de taalgrens al langer doet – het einde van België actief worden voorbereid. Met de publicatie van ‘De Ordelijke Opdeling’ werd hiertoe alvast een eerste aanzet gegeven. Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers wees er tijdens zijn slotwoord op dat onze partij zich hiermee opnieuw heeft bevestigd in zijn unieke rol van taboebreker en voortrekker in het publieke debat. Hij besloot het colloquium met een zinspeling op de woorden van de Luikse professor die het splitsingsplan van het Vlaams Belang eerder als ‘sciencefiction’ catalogeerde: “Wanneer een op het verleden gerichte regio als Wallonië iets sciencefiction noemt, dan staat het kortelings te gebeuren. Tot straks. In de Republiek Vlaanderen!”


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe aanslaggolf op Amerika verijdeld

 

In de VS is een terreuraanslag verijdeld. De verdachte pakketjes die gisteren werden gevonden in vrachtvliegtuigen op weg naar de Verenigde Staten bevatten explosief materiaal. Dat maakte president Obama bekend tijdens een persconferentie. Volgens de Amerikaanse federale recherche waren de pakjes afkomstig van de Jemenitische tak van al-Qaida en waren ze bestemd om aanslagen te plegen op twee joodse synagogen in Chicago. In Jemen zijn al arrestaties verricht. 

 
Brennan houdt een tak van al-Qaida verantwoordelijk voor de actie.
Amerikaanse verantwoordelijken melden dat de zending die in Groot-Brittannië onderschept werd een printer bevatte waarin wit poeder zat. In Dubai werd dan weer een gemanipuleerd inktpatroon gevonden. De verdachte pakketten zouden pentriet te bevatten, een krachtige springstof. De Amerikanen werden over de verdachte pakjes getipt door een Saoedische bron. Beide pakketen waren afkomstig uit Jemen, alles wijst er op dat de Jemenitische tak van al-Qaida een of meerdere aanslagen beraamde.

Arrestaties in Jemen
Vandaag hebben de Jemenitische autoriteiten 26 verdachte pakketten in beslag genomen. Medewerkers van luchtvaartmaatschappijen en van de vrachtafdeling van de internationale luchthaven van Sanaa zijn gearresteerd voor verhoor. De Jemenitische vestiging van de Amerikaanse pakjesdienst UPS neemt ondertussen geen pakketten meer aan, zo hebben klanten laten weten.

Stempel van al-Qaida
Het pakje dat onderschept werd op de luchthaven van Dubai en uit Jemen afkomstig was, bevatte explosieven en een ontstekingssysteem dat "de stempel draagt van terreurorganisaties als al-Qaida". Dat meldt de politie van Dubai.

Pentriet
Pentriet (PETN) kan geactiveerd worden door een ontsteker of door een felle warmte. De stof werd ook aangetroffen in de onderbroek van de Nigeriaanse student Umar Farouk Abdulmutallab bij de mislukte aanslag van vorig jaar met Kerst. Die had toen tachtig gram PETN in zijn slip, wat slechts zou hebben volstaan om een gat in het vliegtuig te slaan. Nu zou het telkens gaan om een veelvoud van die hoeveelheid.

"Terroristische dreiging"
Obama neemt de vondsten ernstig en spreekt over een "geloofwaardige terroristische dreiging". "De VS zal geen inspanning schuwen in het onderzoek naar de oorsprong van deze verdachte pakketten", aldus Obama, die verzekerde dat de Verenigde Staten "vast besloten zijn om al-Qaida in Jemen te vernietigen."

Snel optreden Obama
Obama trad snel op, er staat dan ook veel op het spel met de verkiezingen aanstaande dinsdag. Vorig jaar kreeg Obama veel kritiek te verduren omdat hij dagenlang monddood bleef na de terreurdreiging met Kerst. Hij was toen met vakantie met zijn gezin.

De Amerikaanse veiligheidsdiensten bewaren voorlopig het terreuralarm. Er zijn nog pakjes uit Jemen naar de VS op weg. Die willen ze nu opsporen en controleren.
 
Gesofisticeerd
Volgens CNN is de in Dubai gevonden zending "gelijkaardig" aan wat in East Midlands (UK) werd gevonden en gaat het om een "gesofisticeerd" springtuig.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Theresa May bevestigt dat een verdacht pakket aan boord van een vrachtvliegtuig naar de VS explosief materiaal bevatte. Het is nog niet duidelijk of het een "werkbaar springtuig" was. "Op dit ogenblik kan ik enkel zeggen dat het object explosief materiaal bevat. Het sporenonderzoek wordt voortgezet", aldus de Britse minister May.

"Ontworpen voor aanval"
John Brennan, Obama's topadviseur voor nationale veiligheid, verklaarde dat de eerste onderzoeken laten vermoeden dat de pakketten zo "ontworpen waren om een vorm van een aanval uit te voeren".

Moordenaars
Brennan houdt een tak van al-Qaida verantwoordelijk voor de acties. "'Al-Qaida in het Arabisch schiereiland' is een organisatie van enkele honderden personen die zijn verspreid door het hele land. Het zijn moordenaars en ze zijn vastbesloten om aanslagen te plegen tegen Jemenieten, Amerikanen, westerlingen of andere onschuldige slachtoffers. We zullen onze inspanningen dan ook moeten verdubbelen om al-Qaida te vernietigen."

Anwar al-Awlaki
Brennan bracht ook de mislukte aanslag met een toestel van Northwest Airlines op kerstdag vorig jaar in herinnering. Dat vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Detroit, Michigan. Een sleutelfiguur van de geviseerde al-Qaidagroepering is de geestelijke Anwar al-Awlaki. "Niet alleen hij maar iedereen die geassocieerd wordt met al-Qaida op het Arabisch Schiereiland is een onderwerp van zorg", aldus Brennan. "We weten immers dat ze aanslagen plannen tegen ons vaderland, maar ook tegen onze bondgenoten", zegt Obama op zijn beurt. "We moeten daarom in de toekomst nauw blijven samenwerken met de regering in Jemen."

De topadviseur heeft al overleg gepleegd met de Jemenitische president Ali Abdullah Saleh. De Jemenitische leider heeft ook zijn volledige medewerking aan het onderzoek toegezegd.

Doelwit: synagogen
Volgens de Amerikaanse federale recherche waren de pakjes bestemd voor twee joodse religieuze instellingen in Chicago. De synagoges in die stad zijn gewaarschuwd. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft bovendien de beveiligingsmaatregelen op vliegvelden aangescherpt. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Theresa May heeft op haar beurt aangekondigd dringende veiligheidsmaatregelen te onderzoeken voor vracht afkomstig uit Jemen.

Bronnen : Het Laatste Nieuws - Belga - CNN - Fox News


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Turkse politici zijn arrogante klootzakken.

 

 

De Turkse minister voor Turken in het buitenland, Faruk Çelik, is boos op premier Mark Rutte (VVD) omdat hij in het debat over de regeringsverklaring zei dat de benoeming van een staatssecretaris met een Turks paspoort meer discussie zou vergen dan een staatssecretaris met een Zweeds paspoort.

Integratie
'Ik zie niet in hoe zo’n discriminerende opmerking bijdraagt aan de integratie van buitenlanders in Nederland,' zegt Çelik. De minister verzet zich ook tegen integratie van Turken in Nederland. 'Deze mensen zijn Turken en zullen dat altijd blijven.'

Eerder zei ook premier Recep Erdogan tegen de Turkse bevolking in Duitsland dat zij zich vooral niet teveel moeten aanpassen. Zo wilde hij Turkse scholen openen in Duitsland, zodat inwoners eerst Turks kunnen leren en dan pas Duits.

Turkije maakt zich ook boos over de inburgeringsplicht van Turken in Nederland. In het associatieverdrag met de Europese Unie is opgenomen dat Turken niet verplicht cursussen hoeven te volgen. 'Turkse burgers hoeven op grond van het verdrag niet verplicht de cursussen te volgen. Wij gaan Nederland daar aan houden,' zegt een woordvoerder van Çelik.

Inburgeringsplicht
Rechtbanken in Rotterdam en Roermond stelden onlangs Turken in het gelijk, toen zij bezwaar maakten tegen de inburgeringsplicht. Toenmalig minister van Integratie Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) is hiertegen in beroep gegaan. Çelik zei zich zorgen te maken over de groeiende xenofobie en islamofobie in Nederland.

Donderdag deed een man in Amsterdam aangifte tegen Rutte, omdat hij de opmerking over het Turkse paspoort discriminerend vond. Het OM seponeerde de zaak direct, omdat onderscheid maken op nationaliteit niet verboden is.

Door Marlou Visser @ Elsevier


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tea-Party

 

Vrijdagavond zat het Gelaarsde Vrouwtje van Terzake met geperste mond en sluwe blik in de ogen te peuteren bij de politiek-correcte Amerika-expert van de 0000 naar de populistische achtergronden van de aanhangers van de Tea-Party.  Een cartoon zegt meer dan het gezemelzeik bij Terzake.

Savat


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit de Nieuwe Wereld

 

 

Na een woelige week vol schrijnende, maffe, ongeloofwaardige, beschamende, intreurige berichten, nu even een moment van rust, schoonheid en inkeer.  Tekenbeelden in Venetië met figuurtjes waar u uw eigen verhaal kan bij bedenken op de melancholische tonen van het largo uit Dvoraks Symfonie uit de Nieuwe Wereld. Als de mens de samenleving vernietigt, blijft er schoonheid om in weg te vluchten. Wij hebben daar recht op.

Savat

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse onafhankelijkheid kan ook ordelijk verlopen

 

Vlaanderen onafhankelijk maken, kan ook zonder chaos en revolutie. Dat is de centrale boodschap in het boek 'De ordelijke opdeling van België', dat Vlaams Belang-Kamerfractieleider Gerolf Annemans en Steven Utsi van de VB-studiedienst hebben geschreven.

De voorbereidingen voor het boek startten volgens Annemans twee jaar geleden. Bedoeling was het te laten verschijnen voor de federale verkiezingen van 2011, maar het draaide anders uit. De politieke situatie raakte na de stembusslag van juni geblokkeerd en ondertussen pakte de PS zelf uit met een plan-B. "Puur toeval", stelde Annemans op de persconferentie.

Met het boek wil Vlaams Belang vooral de mond snoeren van tegenstanders die stellen dat de Vlaamse onafhankelijkheid die het Belang voorstaat, gepaard zal gaan met chaos en revolutie. "Wij wilden een academisch boek schrijven dat een gedegen ondergrond wil geven aan een ordentelijke en ordelijke opdeling van het land. Het gaat voor ons niet alleen over emoties of vlaggengezwaai", dixit Annemans.

Internationale goodwill
Bij Vlaamse onafhankelijkheid moet de blik gericht zijn op Europa en dient te worden gestreefd naar een snelle internationale erkenning. Om internationaal goodwill te creëren en te vermijden dat de Franstaligen met de Belgische erfenis en Brussel aan de haal gaan, pleit de partij daarom voor onafhankelijkheid in twee stappen. Eerst dient Vlaanderen de soevereiniteit uit te roepen, waarna met de Franstaligen onderhandeld wordt over een boedelscheiding. In het boek maken de auteurs een inventaris op van de federale inboedel en schuiven ze een reeks scenario's naar voren.

Pas na een akkoord over een boedelscheiding of wanneer de gesprekken mislukken, volgt een onafhankelijkheidsverklaring. Noch Vlaanderen noch de Franstaligen mogen nadien de Belgische symbolen - vlag, volkslied, ... - gebruiken.

Annemans en co willen absoluut vermijden dat Brussel in Franstalige handen valt. Door van de administratieve en taalgrenzen de staatsgrenzen te maken, blijft Brussel - dat helemaal door Vlaams grondgebied wordt omringd - bij Vlaanderen.

Brussel ?
Vlaams Belang schuift twee scenario's naar voren voor het derde gewest. Ofwel wordt de hoofdstad gewoon geïntegreerd in Vlaanderen, ofwel komt een confederatie met Vlaanderen tot stand. In beide gevallen behoudt Brussel zijn tweetalig karakter en dus een apart statuut. Opvallend is dat Vlaams Belang voor Brussel het kaderverdrag ter bescherming van de nationale minderheden wil ondertekenen.

Een referendum over Vlaamse onafhankelijkheid ziet de partij niet zitten wegens te onzeker. De hoofdrol moet weggelegd zijn voor het Vlaams parlement. (belga)

 

'De ordelijke opdeling van België' is uitgegeven bij de uitgeverij van het Vlaams Belang (Uitgeverij Egmont) en is enkel via internet verkrijgbaar.

http://www.uitgeverijegmont.be/1/

De Ordelijke Opdeling van België
door Gerolf Annemans & Steven Utsi

ISBN: 978-90-78898-21-4
Pagina's: 352

Prijs: € 15


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is maar een boekhoudkundige truc : neen, het is bedrog !

 

Het is niet ongewoon, als je in een schandland woont, dat je bestuurd door amateur-ministers die schandgeld gebruiken en die als ze tegen de lamp lopen,  zeggen : "het is geen schande, het is een storm in een glas water".

Het Rekenhof heeft uitgebracht dat in 2008, de begroting voor 2009 opgesmukt werd met 115 miljoen euri die de staat niet toekwamen.  Aangeslagen misdaadgeld dat in het bezit was van het "Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring".

Wat vreemd dat nauwelijks een week geleden de directeur, van dit Centraal Orgaan (wat een naam !) Francis de Sterbeck op staande voet ontslagen werd door Stefaan de Clerck, de lopende zakenminister van justitie. Deze magistraat werd beticht van allerlei onnauwkeurigheden in de uitvoering van zijn taken, zonder dat er details gegeven werden, maar de man zou door onzorgvuldig beheer van de vele honderden miljoenen "misdaadgeld de staat ettelijke miljoenen hebben doen verliezen. Zo zegt De Clerck.

En nu blijkt dat de staat zelf 115 miljoen van deze gelden in de begroting heeft opgenomen als een sluitpost. Een sluitpost is een bedrag dat, al dan niet gefundeerd, opgenomen wordt in de boekhouding om een welbepaald resultaat te bekomen.  Vermoedelijk zijn er meer sluitposten dan deze 115 miljoen.

Als een boekhouder dit doet en de bedrijfsrevisor struikelt erover, wordt er geen goedkeuring verleend voor de balans.  Als de boekhouder op eigen houtje gehandeld heeft, buiten medeweten van zijn directie, kan hij zonder vergoeding ontslagen worden.

Dat de ministers zelf niet precies weten hoe de vork aan de steel zit, moge blijken uit de paniekerige reactie van De Clerck. Volgens hem gaat het om een foutieve boeking en is het geld gestort aan Reynders. En die zou het moeten terugstorten.

Er  is  geen foutieve boeking gebeurd, maar een storting met frauduleus inzicht om een ongunstig resultaat te verbergen ! 

Men heeft niet zomaar een bedrag "geboekt", neen er is een transactie geweest.  Volgens Leterme is het een storm in een glas water. Welnu, dat is het dus niet : er werd met opzet geld getransfereerd om het echte resultaat van de begroting weg te moffelen.  Dit is misleiding. Dit is bedrog. Het kan zijn dat volgens de   fiscale barometer van Leterme dergelijke praktijken geminimaliseerd kunnen worden tot een storm in een glas water : dat zegt dan veel over de morele en professionele opvattingen  van die mijnheer.  Die gisteren nog liep te toeteren dat zijn stad Ieper, voorbeeldig bestuurd wordt door de CD&V en de NVA. Het begint mij te dagen.

Als een burger in aanraking komt met de staat, dan wordt hij om de oren gemept met reglementen, desnoods uit deezekes tijd en dan moet elke cent verantwoord worden.

Zèlf knoeien, liegen  en bedriegen de ministers er op los als frauderende amateurs.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Manten weet van wanten : Torfs & Léonard

 

 

Rik Torfs leest Léonard de levieten

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vilvoorde

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reactie VB Ieper op kartel CD&V-NVA

 

Het Vlaams Belang van Ieper is verrast dat de Ieperse CD&V en NVA nu reeds beslist hebben om ook in oktober 2012 samen naar de verkiezingen te trekken. 

 

Gezien de plaatselijke situatie (Cd&V alleen haalt net geen volstrekte meerderheid en de liberalen zijn hopeloos versplinterd) volgt daar meteen uit dat de huidige bestuursmeerderheid er nu al van uit gaat  dat ze tot eind 2018 aan de macht blijft.

Een bittere pil voor de Ieperse SPA die van zichzelf al vele jaren denkt dat zij alleen de geschikte en vanzelfsprekende partners zijn om de CD&V te depanneren. Ze hebben met de verkoop van het Iepers drinkwaterbedrijf vergeefs geprobeerd de NVA uit de meerderheid te wippen.  En nu wordt hen twee jaar voor de verkiezingen meegedeeld dat ze opnieuw naast de prijzen grijpen.

 

Dat komt omdat de CD&V in Ieper (net als in veel andere steden en gemeenten in Vlaanderen) weet dat er omwille van het cordon geen anti-CD&V meerderheid mogelijk is. De CD&V kan vrij kiezen aan welke partij ze wat snoepjes uitdeelt in de vorm van een schepenmandaat met bescheiden en of onpopulaire bevoegdheden, het voorzitterschap van de gemeenteraad of wat extra mandaten in beheerraden en intercommunales.

 

Het Vlaams Belang doet dan ook een oproep tot LDD, tot de open VLD en de groenen en vooral tot de SPA om het cordon sanitaire aan de kant te schuiven.  

Dit zou ten minste de mogelijkheid scheppen dat er in West-Vlaanderen opnieuw (zoals in de tijd van de Volksunie)   sterke meerderheden zonder de CD&V kunnen komen.

Nancy Six, afdelingsvoorzitster 

Johan Sanders, gemeenteraadslid

  

                                                                          


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Vlaamse gewone volk zal de rekeningen MOETEN betalen !

 

 http://agriffon.blogspot.com/2010/10/het-vlaamse-gewone-volk-zal-de.html

Het raakte bekend dat Fedasil gedwongen wordt om een dwangsom van inmiddels 15000€ te betalen aan een Congolees die midden augustus dit jaar asiel had aangevraagd. Een deurwaarder legde daarom nu beslag op de auto's en de computers van Fedasil. Ik ben nu benieuwd naar de bochten waarin de onslagnemende regering, en de regimepartijen die dit mogelijk maakten, nu gaan wringen.

En wat met de andere asielzoekers die de dwangsom kregen toegewezen, vaak al veel langer geleden? Hebben die,toen Fedasil nog geld had,hun dwangsom al uitbetaald gekregen of gaan die het voorbeeld volgen van de Congolees.Leuk zeg, met dat geld kunnen ze de advocaten rijk maken,geld opsturen naar familie en vrienden en ...nieuwe landgenoten laten overkomen. Niet met een gammel bootje maar met een toeristenvisum en een vliegtuig. Hoeveel gerepatrieerden zijn er al? 0!
Ik vraag me af waarom er niet meer protest kwam van de bevolking toen het eerste vonnis om asielzoekers een dwangsom toe te kennen viel. Inmiddels is dit vonnis al jurisprudentie geworden.

Ik kan alleen maar besluiten dat het grootste deel van het volk uit lemmingen bestaat, en de straf daarvoor zal zijn dat daarvoor zal moeten afgedokt worden, vooral door de gewone mensen, want figuren als Dehaene, Verhofstadt en de kaviaar- en loftsocialisten hebben zich belastingvrije inkomens toebedeeld, en de andere mensen met geld zitten in Monaco, op Jersey, in Zwitserland..... Zelfs de sportvedetten weten al dat je beter niet hier blijft met je geld, tenzij het moet komen van de sportsubsidies.

Men denkt toch niet dat ze van de burgers hun spaarboekje, hun pensioen en hun eigendom gaan afblijven? Nee hoor, morgen gaat de linkse herverdeling en de derdewereld-actie gewoon verder en is de Vlaming de dubbeldikke pineut. Doe er nog een schepje bovenop en geef gul aan 11-11-11 en redt Pakistan om fr immigratie en het terrorisme tegen ons nog wat te bevorderen, of om pedofiele missionarissen ver van controle aan nieuwe jonge marchandise te helpen.

Vroeger was socialisme misschien voor zichzelf en met het volk, nu is dat beslist voor zichzelf en TEGEN het volk.
Nou ja, niet tegen het vreemde volk natuurlijk, want ze moeten toch nog met iemand op 'democratische wijze' via het stemhokje de verkiezingen kunnen vervalsen.
Er is maar een ding dat echt werkt, geloof me vrij, en dat is het Vlaams Belang, dat consequent het eigen volk verdedigt deze rooftocht kan stoppen, en de zelfmoord der lemmingen verhindert.

a. griffon

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De logica van een volksverrader en leugenaar


Neen, ik heb het deze keer niet over Bart De Wever maar over Verhofstadt, al is er tegenwoordig weinig verschil tussen den dikke en den dunne. De ene had zijn burgermanifesten, de andere zijn partijprogramma. Het kon/kan blijkbaar geen van beiden ook maar iets schelen. Als ze maar salonfähig of politiek-correct zijn.

Donderdag 28-10-10  “Naast de kwestie” gezien op de 4 nullen ?  Om te kijken en direct doodziek te worden. Maar, “ken uw vijand” indachtig vind ik het een plicht om mezelf te folteren door naar de 0000 te kijken.


Via onderstaande link kan u dit programma herbekijken. U bent gewaarschuwd :  http://www.deredactie.be/permalink/1.893718


Koenraad Elst verwoordde het juist : “Waaraan kan je zien dat Guy Verhofstadt staat te liegen?“Zijn lippen bewegen.”  Meester leugenaar krijgt een quasi kritiekloos interview van het gelaarsde vrouwtje - madam Cools - om zijn gezwans te verkondigen.


Op het einde van het vraaggesprek gaat het over keuninklijke rekenaar Vandelanotte. Dit individu dat verantwoordelijk is voor de lege doos die het Zilverfonds is, het verkopen aan dumpingprijzen van openbare gebouwen om die aan astronomische prijzen terug te huren, of pensioenfondsen binnen te halen om éénmalig de begroting op te poetsen en het nageslacht jarenlang op te zadelen met de peperdure consequentie ervan, wordt door deze kwiet opgehemeld als een “staatsman’. Ik citeer :

“…. bovendien euh is er nu euh Johan Vandelanotte euh die euh aan zet is en ik denk dat die over alle kwaliteiten euh euh beschikt en ook over heel veel ervaring. ….  Oh ik denk dat hij zeker bekwaam is, competent is om om om dit moeilijke probleem op te lossen. Ik herken hem, ik heb met hem jàren aan een stuk in de regering gezeten. Hij was vice-premier in de twee regeringen die ik heb geleid en hij is zeker bekwaam om zo’n probleem op te lossen als een van de weinigen in ons land.” (in de laatste regels heb ik u zijn “euh’s"  bespaard)

Maar eigenlijk gaat het daar niet om. Wat mij va mijn stoel liet vallen, is de mening van Guynokkio dat de “Europese” burger door rechtstreeks aan de Europese Unie (meer) belasting te betalen meer zeggenschap kan verwerven.

Cools : … en dus is er dat pleidooi voor een Europese belasting.

Verafstoot : Wel, ik zou dat geen Europese belasting noemen.     Wat ge doet is in plaats van belastingen te betalen aan uw eigen land en dat land stort het dan door aan Europa, krijg je een systeem waarbij de burger rechtstreeks betaalt aan Europa. Dus voor de burger maakt dat totaal geen verschil uit, het is hetzelfde bedrag dat ie betaalt … hij betaalt alleen rechtstreeks aan Europa en (opgepast, NU komt het) en heeft het grote voordeel dat dan die burger ook de Europese instellingen veel beter kan controleren gezien HIJ eigenlijk verantwoordelijk is voor de financiering van Europa.

Zou deze kwast nu werkelijk zelf geloven wat hij orakelt ? Natuurlijk niet want zijn lippen bewogen.

Iemand een idee, Verafstoot geeft geen alternatieve benaming voor die niet Europese belasting, hoe we het dan wel zullen noemen?

Hoe zal de burger de Europese graaiers beter kunnen controleren als we thuis ons overschrijvingsformulier invullen om rechtstreeks af te dokken? Of bedoelt Verafstoot dat we dat dan op vrijwillige basis, kwestie van afkeuring na controle, dit overschrijvingsformulier in de vuilbak mogen kieperen?

Graag uw gedacht, want ik weet het niet meer.

Duplo Duplex.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wij worden er verlegen bij ...

 

Wij worden verlegen bij ... al die ongelooflijke verhalen die ons blijven bereiken en waarbij het land B, omwille van zijn softe migratiebeleid, uitgezogen wordt door reeksen profiteurs van over de ganse wereld. Het houdt niet op en er gebeurt juist niks om de invasie te beteugelen.

Vrijdagavond zagen we tijdens het Journaal de glimmende Melchior Wathelet, verantwoordelijk voor het opengesperd houden  van de belgische grenzen en het binnenloodsen van avonturiers, onaangepasten, leugenaars en tafelschuimers allerhande,  op werkbezoek in Griekenland.  Het pedante Waalse baasje, had het lef te beweren dat de Grieken niks terechtbrengen van hun asiel- en migratiebeleid. De reporter van de 0000 was het er gloeiend mee eens ; ook hij is stekeblind.

Het land B is inderdaad een gidsenland inzake migratie. De eigen bevolking beweegt zich onwennig in de eigen steden en gemeenten, de sociale kassen zijn leeggeplunderd, en Wathelet blinkt van tevredenheid en verwijt de Grieken dat ze er niets van bakken. Inzake migratie is het land B een toonbeeld in de afbrokkelende wereld die de linkse eencelligen aan het verwezenlijken zijn.

En dan nu het verhaal van de dag :

In haar weekendeditie brengt "De Tijd" het verbijsterende relaas van de manier waarop dit land is verworden tot het beloofde land voor Oost-Europeanen die met valse papieren aan een verblijfsvergunning komen en daarmee meteen naar het OCMW stappen. De zogenaamde Belgiëroute, zoals de weg naar het Belgische OCMW ondertussen wordt genoemd, blijkt bijzonder populair.

Een verhuis naar België legt de Oost-Europese gelukzoekers – niet zelden Roma – dan ook geen windeieren, becijferde "De Tijd": “Samenwonende volwassenen met minderjarige kinderen ten laste hebben recht op een leefloon van 987,09 euro. Hun inwonende meerderjarige kinderen elk op 493,54 euro. Idem voor inwonende ouders of grootouders en hun eveneens inwonende kinderen.” En de krant rekent verder: “Niet zelden verzamelt een uitgebreide familie 3.500 euro aan leeflonen. Bovendien hebben ze als leefloner recht op verhoogde kinderbijslag en uiteraard ook op medische bijstand.”

Daar blijft het overigens niet bij. Eenmaal in dit land een verblijfsvergunning verworven, kan betrokkene immers ook zijn familie laten overkomen. Door het uitermate lakse Belgische beleid inzake gezinshereniging kunnen overgebrachte familieleden op hun beurt een partner, ouders en/of kinderen uit het thuisland laten overkomen. “In de praktijk betekent dit dat soms hele families zich komen aanmelden bij het OCMW”, aldus De Tijd.

De grote aantrekkingskracht van dit land ligt in de unieke combinatie van een laks immigratiebeleid, een falende controle op het verblijf én het sociale zekerheidssysteem. In tegenstelling tot andere Europese landen, die in hun sociale wetgeving expliciet bijstand aan buitenlanders uitsluiten die werkloos zijn of nog niet hebben bijgedragen aan de staat, worden EU-onderdanen in dit land volledig gelijkgesteld aan de eigen staatsburgers. Daardoor heeft iedereen recht op een leefloon, medische zorg of bejaardenzorg. “Bij ons kan iemand die hier nog geen dag gewerkt heeft, aanspraak maken op een leefloon van 740 euro per maand (voor alleenstaanden)”, zo stelt De Tijd. Op de vraag waarom dat zo is, kreeg de krant bij bevoegd staatssecretaris Philippe Courard (PS) geen antwoord. Wellicht omdat daar ook geen zinnig antwoord op te geven is. 

“Terwijl onze buurlanden alsmaar strenger worden om misbruik uit te sluiten, werkt ons land als een magneet”, zo concludeert de krant niet zonder reden. “Het is de vierde wereld van Oost-Europa die hier neerstrijkt” en – bij ongewijzigd beleid – zal blijven neerstrijken. Nog steeds volgens De Tijd zouden in een land als Slowakije hele dorpen Roma vertrekkensklaar staan richting België. Ondertussen trekken inspectiediensten en OCMW’s voor de zoveelste keer aan de alarmbel met de duidelijke boodschap dat de draagkracht van ons sociale stelsel steeds meer onder druk komt te staan.                                                               

 Ray
Golfbrekers

Verbonden maar niet aan banden. 

KLIK HIER OM NAAR GOLFBREKERS TE GAAN


Foto

Deze blog leeft van de liefde, de wind en veel enthousiasme. U kan onze werking steunen via 

 banknr 610-5790800-88 

 IBAN BE56 6105 7908 0088 

 BIC DEUT BE BE
Archief Freddy Van Gaever : hier klikken


Opera, Belcanto - Operette en populair klassieke muziek
  • Hier klikken

  • Stuur ons uw reactie    Blog tegen de regels? Meld het ons!
    Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!