NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Angeltjes
03-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EU-ambtenaren : loon naar werken

 

De geplande loonsverhoging van de 44.000 EU-ambtenaren met 3.7% heeft verleden jaar tijdens de economische crisis voor opschudding gezorgd.  De EU-regering had daarop besloten de loonsverhoging te halveren.  De EU-commissie heeft echter daartegen geprotesteerd en is door het Europees Gerechtshof in het gelijk gesteld.  De motivering van de ministerraad, die op spaarmaatregelen en ontslagen van staatsambtenaren in de EU-lidstaten gewezen had, werd als niet relevant beschouwd. 

Bij de afspraken over de EU-salarissen in 2001 werd bedisseld dat zij op middellange termijn de garantie op een “zekere stabiliteit” bij hun inkomen zouden krijgen.  Dus nu zullen zowel EU-ambtenaren, EU-parlementairen, commissie- en raadsleden als EU-rechters met terugwerkende kracht vanaf 1 juli een loonsverhoging van 3.7% mogen ontvangen. 

De meeruitgaven bedragen 110 miljoen euro.

Floriaan Terbeke

Bron: Preussische Allgemeine Zeitung


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wurlitzerdromen
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Goede morgen lieve vrienden, 

Vandaag bied ik jullie een fijn, laagdrempelig, meezing- en dansnummer aan.  Bovendien beantwoordt het perfect aan de hedendaagse politiek-correcte verzuchtingen van de multi-culturele droomwereld.  Alhoewel… het komt uit het land van Wilders !  Twee broers met Indonesische achtergrond zingen vooral oude succesrijke liedjes in een nieuw jasje en veroveren hiermee de wereld. 

Riem en Ruud de Wolff komen in 1949 met hun ouders naar Nederland.  Als tieners zijn ze geliefd op schoolfeestjes in kleinere muziekgroepjes met liedjes van de Everly Brothers.  Men typeerde hen als “indo-rockers”.  In 1960 staan ze maandenlang in de hitlijsten van talrijke landen met hun versie van Ramona, een liedje uit de film Ramona, vertolkt door de zangeres Dolores del Rio.   Nadat er 7 miljoen exemplaren verkocht werden mochten ze zelfs een Edison uit de handen van Wim Sonneveld in ontvangst nemen.  Twintig jaar later nemen ze voornamelijk platen op in Maleis waarvan er miljoenen over de toonbank gingen

Na Ruuds overlijden in 2000, treedt Riem verder alleen op met een begeleidingsband of als duo met zijn zoon Steffen.  In 2005 schopt hij het tot Ridder in de Orde van Nassau

Een warm applaus voor The Blue Diamonds met Ramona:
 

I press you, caress you…
 

Lolita

 


02-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Protestbetoging tegen het zwakke belgische asielbeleid
De huidige asielcrisis is niet het gevolg van een tekort aan opvang, maar wel van het gebrek aan een kordaat asiel- en immigratiebeleid. Dat stelde Vlaams Belangkopstuk Filip Dewinter donderdag bij een manifestatie aan het kabinet van staatssecretaris Philippe Courard, bevoegd voor de opvang van asielzoekers. Een vijftigtal Vlaams Belangers had de koude getrotseerd voor de actie.
De oorzaak van het huidige opvangprobleem ligt voor het Vlaams Belangbij het veel te laks en al te soepel asielbeleid. In tien jaar tijd ving ons land 220.000 asielzoekers op. Slecht 7,5 procent kreeg het statuut van politiek vluchteling en nauwelijks een tiende werd daadwerkelijk gerepatrieerd naar het land van herkomst.
Dewinter hekelde de “linkse asielchantage” waarbij de asielopvangcrisis misbruikt wordt om een opengrenzenpolitiek te verdedigen. “Men maakt misbruik van de vrieskou en de schijnende beelden van asielzoekers die de nacht in de kou moeten doorbrengen - wat overigens niemand wil - om de bevolking warm te maken voor nog meer asielzoekers. Het recht op een menswaardige opvang voor eenieder mag niet als bliksemafleider gebruikt worden om het lakse beleid te handhaven en onder het mom van solidariteit en medemenselijkheid nog meer asielzoekers binnen te halen”, aldus Filip Dewinter.
De opvang van asielzoekers kostte dit jaar reeds 327 miljoen euro, wat neerkomt op 120 euro per Vlaams gezin of evenveel als de pas afgeschafte jobkorting, merkte hij nog op.
(belga)


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ook Splitsing Gerechtelijk Arrondissement BHV geŽist

 

 

.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beroepsverbod voor de Sint

 

Volgens de krant “Österreich”  heeft de goedheilige man in de Weense stedelijke kleutertuinen beroepsverbod gekregen. De officiële reden luidt: “Als vreemdelingen komen kan het zijn dat de kindjes schrik krijgen – dat willen wij niet, daarom komt hij er bij ons niet in”, zegt Sylvia Minich, bazin van de 360 stedelijke Weense kleutertuinen.    Daarom moeten de kleuterbegeleidsters zelf een pak aantrekken… Een Sint met een boezem… het negatief van een dragqueen!

Critici menen dat bij dit verbod een drogreden opgegeven werd.  Men heeft de traditie opgegeven wegens de gevoeligheden van andersgelovige kinderen.  Politici menen dat het hier gaat om een verbod op de christelijke waarden: vandaag Sint Niklaas, morgen de kerstboom, overmorgen de kruisbeelden.  Onze kinderen leren toch ook andere gebruiken kennen?  Het gaat hier toch ook over verrijking?  De ouders wijzen er fijntjes op dat een Halloweenfeest wel doorgang mocht vinden. Heeft een kindje hierbij angst gehad?

Ook de pedagogen gaan in het verzet.  Sint Niklaas is een kindervriend, geen kinderbeul.  Het is een schande dat Sint Niklaas afgeschaft wordt om moslimkinderen niet voor het hoofd te stoten. 

Inmiddels werd er in Wenen met een petitie gestart om Sint Niklaas te redden.

Voor de uitleg van de kleutertuinenbazin, mag je je in dit onland gaan verantwoorden bij het spionnencentrum…”als vreemdelingen komen kan het zijn dat de kindjes schrik krijgen”. 

Floriaan Terbeke

Gelukkig hebben we nog die goeie ouwe Toon Hermans, die Sinterklaas ook relativeerde in een tijd toen we er nog konden om lachen ...


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CH - EU 2 - 0

 

De EU maakt zich zorgen over teveel democratie in het Alpenland: het Zwitsers referendum over de mogelijkheid criminelen en profiteurs het land uit te zetten zou bilaterale en internationale akkoorden op de helling zetten.   Volgens een EU-ingewijde heeft Zwitserland hiermee bewust hun engagement ten opzichte van de EU in gevaar gebracht.  Bern is voor Brussel geen betrouwbare partner meer: de toon bij de gesprekken wordt bitser. Momenteel lopen er immers onderhandelingen over institutionele vragen.  De EU wil in een bilateraal akkoord de EU-wetgeving automatisch laten inbouwen in het Zwitsers recht – Zwitserland is daar geen voorstander van. Het referendum is een doorn in het oog van de EU want die wil meer controle op de wetgeving te krijgen. 

Zo valt bv. het vrij verkeer van personen (vestiging en arbeid) onder dat bilateraal verdrag; Viviane Reding dreigt er nu fijntjes mee dit op te willen blazen.  Zij weet heel goed dat dit verdrag een guillotineclausule bevat, waarmee heel het verdrag staat of valt.  Deze werd onder druk van de EU erbij gevoegd om te verhinderen dat een partner slechts de meest voordelige aspecten zou handhaven.  Zij schijnt daarbij te vergeten dat het bilateraal verdraag ook de EU ten goede komt en dat de EU-molens langzaam malen.  De EU-commissie zal zich eerst aan het federaal parlement moeten wenden om inzicht te krijgen op welke manier dit referendum zal omgezet worden in een wet.

EU-commissaris Viviane Reding heeft voor het referendum duidelijk gemaakt dat ze verwacht dat “de Zwitserse regering alle nodige maatregelen neemt om de rechten van de Europese burgers, vervat in het vrijhandels- en Schengenakkoord, te respecteren”.  Als ze geen bevredigende ontwikkeling ziet, zou het kunnen dat het vrij verkeer van personen opnieuw “besproken” wordt.  Deze commissie komt elk jaar in juni bijeen, maar ze zou natuurlijk ook een buitengewone vergadering kunnen bijeenroepen.

Simonetta Sommaruga (SP) mag het donderdag in Brussel komen uitleggen; zij zal waarschijnlijk aan de gemengde Schengenvergadering deelnemen.  Het is de tweede keer dat Zwitserland op het matje geroepen wordt: het anti-minarettenreferendum van verleden jaar ligt nog vers in het geheugen.

Met jaloezie, maar niet met afgunst, staan we als CH-supporter aan de zijlijn.

Floriaan Terbeke

Bron: 20 Min-on-Line


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goodbye, Sweden - Pat Condell

 

 

 Een magistrale rede van Pat Condell over de ongelooflijke toestanden in Zweden, het land dat de kroon spant in Europa om zo multicultureel mogelijk te zijn.  Maar vooral tolerant tot in het verraderlijke toe voor al wie behoort tot de godsdienst van de vrede. De Zweedse regering heeft zelfs op een drafje de Grondwet gewijzigd, zodat iedere Zweed officieel de multicultuur moet belijden. Deze regering vindt het beschamend dat de Zweden hun eigen normen en tradities in stand houden. Nochtans zegt Pat Condell, hebben alle Zweden die hij kent, vele redenen om trots te zijn op hun land. Helaas, het mag niet langer.

Stockholm geniet de reputatie van Verkrachtingshoofdstad van Europa, met cijfers die ruim het dubbele bedragen van andere hoofdsteden, mààr niemand wil het geweten hebben in het land van de Middernachtszon. De regering en de media hebben beslist om berichten over verkrachtingen en geweld door aanhangers van de islam uit het nieuws te houden. In Oslo, de hoofdstad van buurland Noorwegen, gaat het er anders aan toe : daar zijn alle verkrachtingen van de laatste drie jaar uitsluitend toe te schrijbven aan immigranten.  Wat een verschil met het veilige Stockholm en het ganse Zweedse grondgebied waar verkrachtingen en geweldplegingen enkel op conto van Zweedse mannen komen, volgens de media ... In Noorwegen is de pers echter niet verkocht aan het regime, dàt is het verschil.

Een ander fenomeen is de houding tegenover Joden : die zijn in de nieuwe politieke samenhang,  moreel verantwoordelijk voor de daden van Israël. Wij hebben het bij Angeltjes reeds verschillende keren gehad over de Joodse kolonie in Malmö , die mede door de laksheid van de burgemeester, elke dag in levensgevaar verkeert en verschillende Joden zijn reeds verhuisd. De burgemeester treedt niet op, maar geeft de schuld aan de Joden zelf.  Zijn we terug in de jaren '30 van vorige eeuw in Nazi-Duitsland ?  Het heeft er de schijn van. 

Pat Condell besluit zijn speeches steeds met beide opgestoken vingers van de rechterhand en het woord "Peace" (vrede), al dan niet ironisch of vriendelijk lachend uitgesproken. Ditmaal houdt hij het bij een droog "peace" en voegt hij er stilletjes aan toe "ik krijg het moeilijk uitgesproken".

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kabouter BAM met de dood bedreigd

 

In de dagen dat Geert Bourgeois, nadat hij ijverig mede de Volksunie had getorpedeerd, alleen het gezicht was (de kop ?) van de NVA, pleitte hij er doodserieus voor dat politici nooit mochten deelnemen aan televisiespelletjes : hun aanwezigheid schaadde het imago van de politiek.

Intussen wordt de partij van Geert Bourgeois geleid door een man die zijn bekendheid uitsluitend dankt aan televisie-optredens, zowel in  show- als in nieuwsprogramma's.  Je kon bij wijze van spreken de 0000 niet voorbijzappen, of het scherm was een flitslang gevuld met De Wever. Het had ons niet verbaasd hem in de plaats te zien van Frank Deboosere : Homo Sapiens non urinat in ventum ... (een slimme mens urineert niet tegen de wind in)

En wie zagen wij zondagavond optreden in de Woestijnvis-quiz, de Pappenheimers ? Jan Peumans,  de NVA-voorzitter van het  Vlaams Parlement.  Hij had nog nooit één uitzending van dit inmiddels jarenlage succesprogramma bekeken, beweerde hij, wat hem toeliet de rol te vertolken van de wereldvreemde oudere man, die de spelregels niet kent en door de kijkers sympathiek gevonden wordt als hij verkeerde antwoorden geeft. In het fel gemediatiseerde politieke leven, zijn ervaringsdeskundigen aan de slag om het meest voordelige beeld te scheppen van bekende personen die op het scherm verschijnen, om er zo sympathiek mogelijk uit te komen.

Normaliter hadden we geen woorden verspild aan Kabouter Bam, als hijzelf zijn optreden niet verknald had door een dom antwoord te geven op een bewust voor hem voorbereide vraag door de geraffineerde jongens van Woestijnvis.

De vraag luidde : "Welk volk noemde Voltaire het meest verwerpelijke volk dat de aarde ooit bevolkt heeft? Waren dat de Joden, de Turken of de Vlamingen”  Na enig aarzelen, dat niet gespeeld was, antwoordde de voorzitter van het Vlaams Parlement : "de Turken" ... Als hij de Joden had geantwoord, was het ook raak geweest en de Vlamingen, dat kon hij zich niet veroorloven. 

Je maakt ons niet wijs, dat die vraag "toevallig" bij Peumans is terechtgekomen ... wie vertrouwd is met de mentaliteit van de Woestijnvissers en de technische mogelijkheden bij een vooraf opgenomen programma, weet direct dat hier opzet in het spel is, om de Vlaamse parlementsvoorzitter in een moeilijk parket te brengen. En het is gelukt ook, door de onbehendigheid van Peumans.

Op het internet (websites Turkse media) en op netwerksite Facebook circuleren er allerlei commentaren. Jan Peumans mocht ook via e-mail heel wat reacties ontvangen vanwege de Turkse gemeenschap, en vooral vanuit Turkije zelf.  Enkele van deze berichten bevatten (doods)bedreigingen. Jan Peumans is erg geschrokken van de vaak heftige reacties.

In een zeer uitgebreide persmededeling excuseert Peumans zich duizendmaal en vraagt hij deemoedig om vergiffenis, zoals het een politiek-correcte lafaard betaamt. Er gaan zelfs verontschuldigingsbrieven in het Turks naar het land van Erdogan.

Savat


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze brievenbus : de mier en de krekel
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Diegenen die erop los leefden, schulden maakten en daardoor in de penarie zitten, worden beloond voor hun oogluikend toegestane verduistering en wanbeleid. 

Diegenen die voorzichtig leefden, spaarden en dus schuldenloos zijn worden gestraft. Zij mogen hun gespaarde welvaart onder het mom van solidariteit afgeven en herverdeeld zien worden. Met het geld van hen die wel goed leefden en boerden worden de putten gevuld van jaren links wanbeleid, subsidieslurperij en het kopen van links electoraat. Dit terwijl de enige remedies om uit de miserie te raken zijn: harder werken, meer leren, creatiever zijn.

In sommige landen, ons wel bekend, willen ze al enige jaren met het plukken van olijven evenveel verdienen als een kernfysicus. Te dien einde werd er ook gul met Europese subsidies gestrooid. Komen daar vaak nog bij het geld dat ze in het zwart verdienen in de toeristische sector of anderzijds.

Iedereen heeft al gehoord van het verhaal van de krekel en de mier, en zal hiermee de overeenkomst zien. Mis poes!

De mier had in het verhaal nog de mogelijkheid om de krekel wandelen te sturen. Nu hebben we in Europa die mogelijkheid niet meer, en ook Vlaanderen heeft die mogelijkheid nog niet.
Ja, dat is ook het resultaat van het Europese beleid, de ongebreidelde geldhonger, de territoriumdrang en de implementering van de socialistisch Internationale waar iedereen evenveel mag verdienen maar de linkse leiders veel meer.

Ik noem dit diefstal van de mier door de krekel. De mier is de dwangarbeider geworden van de krekel. Hoe anders dan misselijk kan men worden wanneer het liedje “Het zijn zotten die werken” waarheid is geworden. En dan vragen de regimepolitici zich af waarom de burger de politici de rug toekeert.

a. griffonKlik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schande van het belgisch asielbeleid

 

Juister ware te schrijven : "Het land B is VOL"

De verzamelde media spreken schande van het gebrek aan opvang voor daklozen en vooral asielzoekers (met kinderen) nu de winter hard toeslaat. Een schande, inderdaad, maar men mag ook wel eens stilstaan bij de schuldvraag. Wiens schuld is het dat asielzoekers met kinderen geen onderdak vinden? Wiens schuld is het dat asielzoekers uit alle windstreken hier massaal blijven toestromen, vier keer zoveel als in onze buurlanden? De politiek? Uiteraard. De eerste en ook de tweede collectieve regularisatie van illegalen (met dank aan Open VLD, CD&V en SP.a) heeft geleid tot een enorm aanzuigeffect. Voeg daarbij een nauwelijks bestaand uitwijzingsbeleid, het verhaal van 1200 asielzoekers die hier op hotel mogen en een asielzoeker die van de rechter maar liefst 15.000 euro opstreek bij gebrek aan opvang en het plaatje is compleet. Als je een goeie advocaat onder de arm neemt, kan je hier 500 euro per dag vangen. Dat is de boodschap die intussen met de tam-tam de hele wereld rondgaat. Geen wonder dat goudzoekers als vliegen naar een pot honing afzakken.

Niet alleen de politiek treft schuld. Ook Vluchtelingenwerk en andere ultralinkse clubjes hebben boter op het hoofd. Onder het motto ‘de wereld is van iedereen’ willen zij ook letterlijk iederéén uitnodigen om naar hier te komen. Dat zo’n open-grenzenpolitiek meteen ook de ineenstorting van onze sociale zekerheid en onze welvaartstaat zou inluiden, zal hen worst wezen. En dan zijn er nog de advocaten die er een politieke agenda op nahouden of grof geld verdienen aan de asielcarrousel. Op websites circuleren zelfs echte handleidingen waarin van A tot Z wordt uitgelegd hoe je als illegaal de overheid kan belazeren en om de tuin leiden. Lukt de aanvraag niet, dan gaan we in beroep en proberen we het gewoon opnieuw. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Tien keer als het moet. Krijg je een uitwijzingsbevel, dan negeer je dat gewoon en duik je onder. De kans dat je in dit land vroeg of laat toch een verblijfsvergunning krijgt, is groot.

En zo draait de carrousel maar door. Dat moeten we de asielzoekers niet kwalijk nemen. Zij maken alleen maar handig gebruik of misbruik van de achterpoortjes die voor hen worden opengezet. De traditionele en vooral linkse partijen, clubjes en advocaten zijn verantwoordelijk voor de asieltoestroom, de winterse ellende en de schande. Hoe je het ook draait of keert: een eerlijk en menswaardig asielbeleid staat of valt met een kordaat uitwijzingsbeleid. Wij kunnen immers niet het OCMW van de hele wereld zijn. In Nederland hebben ze dat goed begrepen. Daar wordt straks niet alleen illegaliteit strafbaar, maar ook de opvang van illegalen.

@ vbKlik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LIER : Gezinsdag door VBJ en Geen supermoskee in Pallieterstad

 

 

 

.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.18 miljard ? Non, 14 miljard

 

Indien de onderhandelende partijen een akkoord bereiken over het communautaire, dan kunnen ze binnen een tweetal weken beginnen met de formatie. Dat stelt PS-voorzitter Elio Di Rupo in de Coreliokranten.

Di Rupo wil onderhandelen over een fiscale autonomie van maximaal 14 miljard euro, zolang die het federale niveau niet doodknijpt.

Nieuw momentum
N-VA-voorzitter Bart De Wever zei gisteren in Namen nog te vrezen dat het momentum om een akkoord te smeden voorbij is. "Dan moeten we maar een nieuw positief momentum zoeken. Dat moet gewoon", reageert Di Rupo. "Wat nu op tafel ligt, beantwoordt aan de wil van de Vlamingen. Op een gegeven moment moet je beseffen dat het compromis binnen handbereik ligt en dat durven grijpen". Als alles goed loopt, moet de formatie binnen twee weken kunnen starten, meent hij.

Concurrentie en confrontatie vermijden
De PS kondigde vorige week aan dat ze een "bijkomende geste" wil doen in verband met de fiscale autonomie van de regio's. Volgens Di Rupo ligt een fiscale autonomie ter waarde van 14 miljard euro op tafel. Hij vergelijkt dat bedrag met de 34 miljard euro die het federale niveau zelf aan belastingen binnenkrijgt. Di Rupo verklaart zich bereid daarover te praten, op voorwaarde dat er een mechanisme komt dat de concurrentie tussen de regio's onderling of een confrontatie met het federale niveau vermijdt.

De PS-voorzitter stelt voorts dat we "aan de financiële markten met een gerust geweten kunnen stellen dat we ons land onder controle hebben".

@ De Standaard

 


01-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noorwegen

 

 

Een geromantiseerde versie van het Solveigs lied uit Peer Gynt van Edvard Grieg met winterse beelden uit het prachtige Noorwegen. U gracieus aangeboden door Savat.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Kerst is in aantocht : de bommen ook

 

Of je nu gelovig bent of niet, Kerstmis is in onze cultuur een vast gegeven en een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Wij mogen ook over "cultuur" spreken, want hier in het voorlopig nog Vrije Westen is er sprake van een cultuurrijkdom die steunt op traditie, creativiteit, bekommernis, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid (ik weet het, dit is in zeer algemene zin gesproken) overleg, een hoge artistieke ambitie en vrije geesten die de wetenschap en onderzoek bedrijven.

Je kan dat moeilijk beweren over de Prachtlanden waar de godsdienst van de vrede de integrale gang van het leven bepaalt.  Sommige simpelene van geest proberen nochtans ook in die landen de sporen van een gediversifieerde cultuur te ontwaren : onderdrukking, geweld, onverdraagzaamheid, haat tegenover andersdenkenden, dat alles tussendoor opgeluisterd door klankrijke ontploffingen. Wat ginder doorgaat voor cultuur zou ik veeleer slechte gewoontes noemen.

Er bestaat alleszins bij de aanhangers van de godsdienst van de vrede een neiging om ook onze feesten op te vrolijken met bommenvuurwerk. Vorig jaar met Kerst kwam een Nigeriaan met in zijn onderbroek allerlei bom-onderdelen zijn bijdrage leveren voor onze Kerst. Dit jaar wilde in Portland (Oregon) tijdens een druk bijgewoonde feestelijke ontsteking van de Kerstverlichting in het stadscentrum een Somaliër zijn visie weergeven op het Kerstgebeuren : de genereuze jongeman had een bom gefabriceerd die hij wilde laten ontploffen, om honderden slachtoffers te maken.  Gelukkig was de FBI (een vermaledijde Amerikaanse veiligheidsdienst) achter de plannen gekomen en werd een nepbom bezorgd aan de moordenaar in spe. De Somalische gek werd vervolgens opgepakt.

Het is echter uitgesloten alle extremisten en geweldenaars die onze beschaving bedreigen bij voorbaat te ontmaskeren. De pocokranten zwijgen uiteraard dit nieuws dood.  Er waren toch geen slachtoffers ?

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De asielkraan moet dicht.

 

Met de eerste winterprik in het land staat het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers opnieuw volop in de mediabelangstelling. Ondanks het feit dat er het voorbije jaar niet minder dan 3.500 nieuwe opvangplaatsen werden gecreëerd en er onlangs nog eens 4.000 extra plaatsen werden aangekondigd, blijft de opvangcrisis onverminderd aanslepen.

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een traditie om in ere te houden !

 

 

Onze vriend Wim Peeters zond ons deze mooie kerstboom. Waarvoor dank.  Laten we vooral deze traditie in ere houden.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze brievenbus : neem een papierloze gelukzoeker in huis
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 

Indien ik een haring was zou ik beledigd zijn.  Vlaanderens crème de la crème, minister Geert Bourgeois, heeft ons een mededeling laten geworden waarbij hij pleit voor meer burgerzin. 

Naar het schijnt heeft hij zijn boodschap van vrede en hoop al in juni aan de goegemeente kenbaar gemaakt, maar blijkbaar is de verengelsing van het onderwijs nog niet genoeg ingeburgerd want niemand voelde zich aangesproken door zijn woordkeuze “coaches”.   Misschien hebben de busmaatschappijen hem met aanbiedingen overstelpt – niet onlogisch vermits hij ook de portefeuille van toerisme onder zijn hoede heeft – of heeft een anglofiele kabinetsmedewerker hem duidelijk gemaakt dat niet iedereen het woord en de betekenis uit het sportjargon herkent. 

In elk geval is de heer minister op zoek naar “inburgeringsmaatjes”.  Gratis, voor niks, verantwoordelijkheid delen met nieuwe inwoners van dit land.  Dus bovenop onze belastingen, bovenop de diensten van sociale zekerheid, van vervoermaatschappijen, van sociale woningen, van gepamper en bewieroking, mogen we nu ook nog de verantwoordelijkheid delen.  Let wel, dit is niet hetzelfde als de verantwoordelijkheid opnemen: da’s vakjargon van de parlementairen en partijvoorzitters voor hun kandidatuur bij de vorming van een regering.

Angeltjesmaatjes, dit is jullie kans om een plaatsje in het hiernamaals te verdienen: neem een papierloze gelukzoeker in huis, leer Arabisch, Afghaans, Swahili, Maleis…, begeleid hem tot hij voldoende ingeburgerd is om van alle deugden van dit land te genieten en geef als kerstgeschenk een tapijtje of een sjaaltje.  Vergeet niet de heer minister een nieuwjaarsbrief te schrijven met jullie goede voornemens voor het volgend jaar.

Op naar 2011 met voor iedereen een maatje!

Kameraadschappelijke groeten van

Gerard Burger


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dienstmededeling.

 

Iemand wiens naam begint met een N (van Napoleon)  heeft een reactie ingegeven onder de titel "kritiek op een religie is vanaf nu racisme". Mooie reactie.  Helaas heeft de schrijver (schrijfster ?) een link meegegeven van 5 meter breed.  Hartelijke dank daarvoor.

Alle reacties zijn nu geblokkeerd en kunnen momenteel niet geplaatst worden.  Als we er uitkomen, zal opnieuw de kleine reactiemodule ingesteld worden : daar kunnen zich dergelijke fouten niet bij voordoen. 

Wat fijn, knutselen met de pc, daar zijn wij erg goed in, zoals u weet.

De redactie.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Rode profitariaat van Antwerpen in de kijker

 

Mevrouw Monica de Coninck, voorzitster van het Antwerpse OCMW bevindt  zich op het bed met naast haar Johan de Muynck, voorheen haar kabinetschef en sedert maart 2009, algemeen directeur van het Zorgbedrijf. Beide vooraanstaande figuren bezoeken een serviceflat. Dit is een van de zeldzame foto's waarop deze socialistische excellenties samen te zien zijn. (foto Het Nieuwsblad)

Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen en voorheen ondermeer ondervoorzitster van het OCMW van de stad met dezelfde naam heeft een beslissing van maart 2009 van het Zorgbedrijf vernietigd in verband met de exuberante wedde van de algemeen directeur Johan de Muynck (zie foto), evenals van de overige directieleden van het Zorgbedrijf.

Het Zorgbedrijf is een zogenaamd zelfstandige structuur die losgekoppeld werd van het officiële OCMW in 2009 met als verantwoordelijkheden :

 • de rust- en verzorgingstehuizen;
 • de dienstencentra;
 • de thuiszorgdiensten;
 • de serviceflats;
 • de jeugdinstellingen;
 • enkele administratieve, ondersteunende diensten.
 • Het Zorgbedrijf functioneert zoals een aantal stedelijke VZW's die eveneens als autonome bedrijven uit de ambtelijke sfeer gehaald werden. Digipolis en Vespa zijn twee namen die bij het grote publiek gekend zijn.  Het beheer van deze satellietbedrijven blijft onder rechtstreekse "controle" van Stad en OCMW functioneren met een raad van bestuur bestaande uit politici en een algemene vergadering waarin ook de oppositie vertegenwoordigd is. Men ontsnapt alzo aan de beknellende structuren inzake aankoop en aanbestedingen die de openbare dienst kenmerken, een soepeler personeelsbeleid is mogelijk maar tegelijk wordt de democratische controle en de openbaarheid van bestuur beperkt tot een gezellig onderonsje van kameraden en gezellinnen. Een Algemene Vergadering is een statutair noodzakelijk gebeuren die 1 maal per jaar bijeengeroepen wordt om ja en amen te zeggen en waar nooit op details ingegaan wordt wegens tijdsgebrek.

  De eerste de beste tafelspringende politicus zonder enige economische of financiële opleiding kan plots aan het hoofd komen te staan van een duizendkoppig bedrijf en kan zich de allure aanmeten van een Groot Manager van een privé bedrijf.

  De terechte herrie betreft de hoge lonen van ondermeer Johan de Muynck, de beschermeling van Monica de Coninck. De jonge vriend ontvangt 200.000 euri per jaar, met daarop mogelijk een 30% bonus bij goede pestaties. Volgens de officiële  gegevens telt het Zorgbedrijf 4000 personeelsleden en 15000 "klanten".

  Gouverneur Berx die een actieve rol speelde in haar korte OCMW-periode heeft brandhout gemaakt in haar vernietigingsbesluit van de verloningsbeslissing. Zij vergelijkt de 200.000 euri directeurswedde met deze van een OCMW secretaris die een carrière heeft tussen 71.000 en 103.000 euri en heel even brengt zij ook het jaarsalaris van burgemeester Janssens ter sprake, momenteel 122.000 euri.

  Het OCMW kreunt onder de tekorten die geruisloos bijgepast worden door de eveneens in geldnood verkerende stad. De socialistische kameraden hebben bijna 100 jaar roofbouw gepleegd op deze stad en de schatkist geplunderd.  Met de arrogantie eigen aan elke omhooggevallen rode profiteur blijven zij hun rooftochten verder zetten. Dit is slechts een puntje van één ijsberg.  Benieuwd hoe het verder zal lopen.

  Savat


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De propagandawinkiel van Antwerpen met socialisten in de hoofdrol

   

   

  We zijn  vertrouwd, middels de vele artikels,  met de multicriminele sfeer in de wijk Antwerpen-Noord, postnummer 2060. Door de oude Sinjoren, beter gekend als de Seefhoek en omgeving. In de voorbije maanden vielen hier al verschillende doden.  Vorige week lanceerde de stad een zogenaamd actieplan, hoofdzakelijk gericht op de drugsoverlast : wij vonden het een soft en zwak programma zoals te verwachten van een slappe burgemeester Slaapmans en een slaafse hoofdcommissaris Baalmans. Zij vonden dat ze zichzelf overtroffen hebben in gestrengheid : wie belooft van het nooit meer te doen, gaat vrijuit. En er zijn ook enkele boetes gepland.  Dàt zijn pas maatregelen waar de gangsters en het jonge tuig van onder de indruk zullen zijn. 

  We hebben ook voorspeld dat er binnen de kortste keren resultaten zullen voorgelegd worden om de goegemeente gunstig te stemmen : dat behoort tot de propaganda-strategie. Nu is het nog wat vroeg maar er werd  in afwachting  al een filmpje gemaakt met de notoire socialistische acteur Gene Bervoets die alles tof en knus vindt in Antwerpen 2060. 

  De mentaliteit van Noord-Korea dringt stelselmatig door in Vlaanderen : de toestanden worden onleefbaarder met de dag, maar het regime verspreidt opgewekte propaganda om de burgers te overtuigen dat alles perfect verloopt.  Wat hebben wij misdaan om behandeld te worden als onnozelaars door dit schepencollege ?  En wie betaalt deze flauwe kul ?  Maak voor mijn part een film binnen een jaar, als er een betere leefsfeer is ontstaan en laai de burgers zélf aan het woord en niet een of ander ingehuurd braakmiddel.

  Ray
  Golfbrekers

  Verbonden maar niet aan banden.†

  KLIK HIER OM NAAR GOLFBREKERS TE GAAN


  Foto

  Deze blog leeft van de†liefde,†de†wind en veel enthousiasme. U kan onze werking steunen via†

  †banknr 610-5790800-88†

  †IBAN BE56 6105 7908 0088†

  †BIC DEUT BE BE
  Archief Freddy Van Gaever : hier klikken


  Opera, Belcanto - Operette en populair klassieke muziek
 • Hier klikken

 • Stuur ons uw reactie  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!