NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Angeltjes
20-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maak u geen begoochelingen : Hongarije is even pro-EU als de rest van de elite

 

Economie wordt het belangrijkste agendapunt van het Hongaars voorzitterschap van de Raad van de EU. Dit vertelde de Hongaarse premier Viktor Orbán aan de parlementsleden toen hij de prioriteiten van het zes maanden lange voorzitterschap uiteenzette. Het daaropvolgende debat ging er soms heftig aan toe aangezien de omstreden Hongaarse mediawet door sommige EP-leden op de korrel werd genomen.

Bij de opening van zijn speech verwees premier Orbán naar de opstand van 1956 en de daaropvolgende communistische repressie in zijn land. Hij sprak van een "historische rechtvaardigheid" in Hongarije, omdat het nu het voorzitterschap van de Raad bekleedt terwijl het de EU-lidstaat is die sinds de tweede wereldoorlog "het meeste bloed heeft zien vloeien voor vrijheid".

Qua actuele problemen bracht de Hongaarse premier er hoofdzakelijk twee op de voorgrond. Ten eerste de grote schuldenlast, een obstakel dat enkel door werkgelegenheid en een accuraat economisch bestuur kan overwonnen worden, "zonder onze kinderen in de toekomst met onze schulden te belasten". Vervolgens benadrukte hij dat het Lissabonverdrag enkele wijzigingen nodig heeft, als men het geplande permanent crisismechanisme tegen 2013 wil invoeren. Op economisch vlak had Orbán het nog over betere coördinatie van het economisch beleid, economische groei, een duurzaam werkgelegenheidsbeleid en deregulering.

Niet alleen economie, ook de uitbreiding van de EU was een belangrijk punt tijdens de toespraak van de Hongaarse eerste minister. Er is angst voor uitbreiding, legde hij uit: "het is niet rechtvaardig dat Kroatië nog steeds geen lid is van de EU". Daarom wil Orbán het toetredingsverdrag van Kroatië tegen het einde van het voorzitterschap ondertekenen. Bovendien sprak hij opnieuw zijn steun uit voor een toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied.

Tenslotte kon de premier ook niet aan de veelbesproken mediawet voorbijgaan. Hij herhaalde dat de Hongaarse regering bereid is de wet te herzien indien de Commissie dit zou vragen, om er zo voor te zorgen dat de conformiteit met de Europese wetgeving wordt verzekerd.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso sprak zijn volle steun uit voor Hongarije, want "er is veel werk aan de winkel". Hij voegde eraan toe dat "persvrijheid een heilig beginsel is in de EU", en dat Hongarije bereid is wijzigingen in de mediawet aan te brengen mocht de Commissie de noodzaak daarvan vaststellen.

De leider van de Europese Volkspartij Joseph Daul sprak zijn vertrouwen in de Hongaren uit: "Ik ben ervan overtuigd dat u de letter en de geest van de Europese regels zal respecteren".  Volgens de Fransman is de belangrijkste taak dit jaar de stabilisatie van de euro: "het is misschien een goede zaak dat het voorzitterschap dit jaar door twee landen (Hongarije en Polen) wordt bekleed die geen lid zijn van de eurozone, maar die graag snel tot de eurogroep willen toetreden. Zij hebben er belang bij dat de euro een zekere stabiliteit bezit".

Volgens Martin Schulz van de Socialisten en Democraten is de mediawet op dit moment in tegenspraak met de Europese regels. Hij wilde echter niet dat dit thema het Hongaars voorzitterschap zou domineren: "Trek uw wet in en kom terug met betere, evenwichtigere regels".

Liberaal parlementslid Guy Verhofstadt ondersteunt de prioriteiten van het Hongaars voorzitterschap: "u hebt één hoofdprioriteit, en dat is het stabiliseren van het economische bestuur binnen de EU en de eurozone". Over de mediacontroverse vertelde hij dat "een mediabeleid niet een juiste en adequate berichtgeving moet garanderen, maar net pluralisme moet handhaven, zodat gelijk welk initiatief zich kan ontwikkelen".

Daniel Cohn-Bendit, kindervriend en leider van De Groenen, drukte zijn respect uit voor Orbán als politicus. Toch toont de mediawet volgens hem aan dat "Orbán de aard en de structuur van democratie niet begrijpt". Een sterk Europa moet immers geloofwaardig zijn, en "de basis van democratie is het recht op vrije meningsuiting".

Lajos Bokros van de Europese Conservatieven en Hervormers had het over enkele recente "bijzonder onsolidaire maatregelen" van de Hongaarse regering, bijvoorbeeld de nationalisatie van de private pensioenfondsen. Door deze maatregelen riskeert men dat de aandacht voor het voorzitterschap zou vertroebelen, en dat is heel erg, aldus Bokros. 

De Duitser Lothar Bisky (Europees Unitair Links) was het ermee eens dat het controleren van de media geen taak is voor de regering. Over het algemeen uitte Bisky zich positief over het Hongaars voorzitterschap, omdat het een nieuwe wind door de EU doet waaien: "de EU is nog steeds hoofdzakelijk een West-Europese aangelegenheid, en we kijken uit naar een meer Oost-Europees getinte inbreng van uw voorzitterschap".  

Als laatste politieke leider die de toespraak van Orbán becommentarieerde, opperde Nigel Farage (Europa van Vrijheid en Democratie) een vergelijking tussen de EU en de Sovjet-Unie die men 20 jaar geleden in Hongarije bevocht : "U zal veel communisten ontmoeten de komende zes maanden, meneer Barroso inbegrepen".

In zijn slotbeschouwingen kwam de Hongaarse eerste minister terug op de mediawet. Hij betreurde de misverstanden die de discussie op een verkeerd spoor hebben gebracht, maar had er vertrouwen in dat de Commissie met een oplossing zou komen voor dit probleem, "een oplossing die ik zal aanvaarden".

Bron : EU-parlement


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen in de uitverkoop

 

Vlaanderen in de uitverkoop
 
de burgemeesters in de vlaamse rand
werd het zwijgen opgelegd
omdat ze onze taal niet spraken
door politici waarvan men zegt
dat zij de vlamingen uitbraken !
de sossen zwijgen inderdaad
als vlaanderen zijn rechten eist
maar wie niet op de barrikade staat
vandaag, is de partij die schaamteloos
zichzelf de grote vlaming prijst
maar mensen uit de vlaamse rand
laat stikken ... omwille van het smeer
die met de francofonen hand in hand
gans vlaanderen verkoopt alweer
in één of andere dure tent,
akkoorden smeedt met duistere figuren
waar men de tegenstribbelaar verwent
waarbij zijn weerstand wordt gebroken
zodra het grote geld en postjes zijn geroken !
 
jos


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De mening van Senior : Koud gepakt !

Waarde redactie,

Een bericht bij de redactie van de nullenzender, de Vurige Rode Toren, laat weten dat BDW afgezegd heeft voor de finale van "de allersmimste mens" wegens, absoluut geen tijd. Het is echter een publiek geheim dat BDW door terug mee te doen aan dit komedie stuk,  als pispaal gediend heeft voor de hoernalisten van het poco regime. Door nu zijn kat te sturen zet hij de minkeutels van de 0000 een flinke hak. Nooit zullen ze weten wat BDW er uiteindelijk van bakte. Blijkbaar zijn in deze de ogen en oren van BDW op tijd opengegaan en heeft hij bijtijds gesnopen dat er schietgeweren en wolfijzers klaarlagen. Flink zo Bart dat ge die rode drollendraaiers zo te grazen hebt genomen ... was je echter 5 maanden geleden ook zo bij de pinken geweest toen Elio en co je een oor aan het aannaaien was en toen ook forfait aan verdere deelname had gegeven,waren de zaken NU héél anders geweest en was je met of zonder finale een "slimme mens" geweest.

mvg - Senior


19-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bracke liegt een beetje : hij was 14 jaar lang lid van de Socialistische Partij

 

N-VA-kamerlid Siegfried Bracke heeft blijkbaar een geheugenprobleempje.

Op zondagavond 9 januari in 'De Pappenheimers' beweerde hij dat hij nooit lid is geweest van de SP.A. Dat bleek niet helemaal te kloppen. Op 12 januari in het weekblad 'Knack' werd die versie lichtjes bijgesteld. 'Ik heb ooit, gedurende een korte periode, een lidkaart van de SP gehad', zei Bracke in een interview. Incident(je) gesloten? Toch niet.

Uit 'welingelichte bron' kon Humo vernemen dat Siegfried Bracke niet eventjes, maar ongeveer veertien (14) jaar een trouw partijlid van de Vlaamse socialistische partij is geweest van 1987 tot medio... 2001!

Welingelichte bron «Het is geen grote polemiek waard -zo belangrijk is de man niet- maar 14 jaar lijkt mij niet echt een 'korte periode'. Ik vind het nogal minnetjes om op zo'n doorzichtige manier je eigen verleden te loochenen. Maar goed, Vlaamsnationalisten hebben het wel vaker moeilijk met hun verleden.» (Lacht)

HUMO : Siegfried Bracke zegt dat hij niets verdoezelt, want hij was effectief nooit lid van de SP.A, wél van de toenmalige SP. Hij vindt dat er een fundamenteel verschil is tussen de socialisten van vroeger (SP) en die van nu (SP.A).

Welingelichte bron «Flauwekul. De partij is inderdaad eind 2001 van naam veranderd, maar het socialistische gedachtegoed is toen toch niet overboord gekieperd of radicaal afgezworen? Nee, blijkbaar was Bracke van de ene dag op de andere geen socialist meer. Iedereen mag van gedacht veranderen, maar doe daar dan niet hypocriet over. Ach, alle partijen trekken nu eenmaal ook opportunisten aan. Zeker als een partij electoraal succes heeft. Dat zal de N-VA ook nog wel ondervinden. Brackes' uitleg over het verschil tussen SP en SP.A is eigenlijk een tjeventruuk om er zich uit te lullen. Overigens, als ik u een tip mag geven. Misschien moet u ook bij de CD&V eens checken wie er op de oude lijsten van CVP-leden heeft gestaan.»

Wordt vervolgd?

http://www.humo.be/tws/actua/21634/een-korte-periode-volgens-siegfried-bracke-14-jaar.html


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Philip Claeys relativeert de lof voor het kunstmatig land zonder regering

 

In het Europees Parlement strooiden alle politiek-correcte fracties rozenblaadjes over Leterme voor zijn onopvallende EU-voorzitterschap.  Guynokkio stond van opwinding en blijdschap te molenwieken als een gek, we vreesden op zeker moment, dat hij de lucht zou in gaan en de trieste Bart Staes ontplofte bijna van ontroering over de belgische prestaties.  Philip Claeys was weer eens de rustige, kritische stem die de zaken relativeerde en het kunstmatige land B zonder regering op zijn nummer zette. Hij herinnerde aan het dronken optreden van PS-clown Daerden. Deze vermelding irriteerde Leterme zichtbaar, dus de beelden werden door de VRT niet uitgezonden. Wèl zagen we Nonkel Kruk hoofdschuddend lachen omdat iemand het aandurfde de belgische ballon te doorprikken.

Ray 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dat is pas reclame

 

 

.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PUB voor een 65-jarige

 

 

Voor mensen met een goed hart
en een slecht karakter
Wenst u zich te abonneren, klik dan :
Dinsdag in de krantenwinkel


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De knoeiers van de VRT (en Het Laatste Nieuws ?)

 

Wij vernamen deze morgen zeer vroeg, dat op de webstek van de 0000 het heengaan van Marie-Rose Morel aangekondigd werd, samen met diverse foto's.  Onze tipgever vemeldde er bij dat het bericht inmiddels verdwenen was. Op de webstek van Het Laatste Nieuws stond dezelfde overgeeflijke kemel.  Ook deze flagrante misser werd direct verwijderd.

Wij hebben geen melding gemaakt van deze twee blunders, omdat we nergens een spoor hadden teruggevonden, los van de mondelinge (en betrouwbare) mededeling van onze tipgever, maar zonder enig bewijs, wilden we niet dezelfde stommiteit begaan als de "kwaliteitszender" VRT en de sensatiegazet van Van der Kelen.

Zonet lazen we bij Vandaag.be de bevestiging dat inderdaad de VRT zich vergist heeft en zijn excuses aanbiedt.  Over Het Laagste Nieuws, geen woord.

Wie gelooft deze mensen nog ?  Wat een bende overbetaalde en overschatte  knoeiers zit daar bijeen op de Reyerslaan.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze brievenbus : NVA, schaam jullie !
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Naar aanleiding van de houding van de NVA in de Vlaams-Brabantse Provincieraad , kregen wij volgende reactiein onze brievenbus :

In alle raden, in alle parlementen is de N-VA een regimepartij geworden: zonder twijfelen, zonder nadenken, zonder rekening te houden met het eigen partijprogramma, met haar "Vlaams-nationale" achterban en gedachtengoed: gewoon meestemmen met alle anderen, meehuilen met de wolven in het belgicistisch bos.  In quasi alle parlementen durven ze geen eigen mening meer te uiten: noch in het b. federaal, noch in Vl. parlement, noch in de provincieraden, noch in de gemeenteraden, noch in EU... tenzij het wel degelijk hun mening geworden is maar dan moeten ze wel hun programma aanpassen en dit aan de hoopvolle flamingante kiezer duidelijk mededelen.  Wie dan nog voor de N-VA stemt, weet dat hij in werkelijkheid voor de rustige vastheid van het verroeste belgisch voortbestaan stemt.  Zien we hen op 21 juli samen met het operettengezelschap op de tribune ?

5 minuten politieke moed... neen, een Vlaams geweten dat moeten ze hebben.  Daar hebben de kiezers voor gekozen, erop vertrouwd, er vast op gerekend.  En wat gebeurt er in werkelijkheid?  Onderhandelen over minder dan borrelnootjes, onderhandelen over de verkreukelde verpakking van een surprisepakje waar slechts een afdankertje van het kringloopcentrum in zit. 

Schaam jullie !

Lieve


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sociaal overleg leidt tot akkoord

 

Vakbonden en werkgevers hebben een ontwerp van interprofessioneel akkoord bereikt. Het regelt de arbeidsvoorwaarden in de privé-sector voor 2011 en 2012. Het akkoord werd dinsdagavond aan ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) voorgelegd. Die liet er zich al positief over uit.

Loonsopslag voor de hele privé-sector komt er niet in 2011. Voor 2012 is er in een kleine marge voorzien. De onderhandelaars van vakbonden en werkgevers zijn het ook eens geraakt over de harmonisering van het arbeiders- en bediendenstatuut. Dat zal stap per stap gebeuren.

Vanaf 2014 wordt de carensdag voor arbeiders afgeschaft en kan tijdelijke werkloosheid op alle werknemers toegepast worden. De automatische indexatie van de lonen wordt ook behouden en prepensioen op 56 blijft mogelijk. De voorwaarde is dat er 20 jaar nachtwerk, 40 jaar dagwerk of werk in de bouwsector aan vooraf gegaan is. De vakbonden en de werkgevers leggen het akkoord vanaf woensdag voor aan hun achterban.

Bron : Vandaag.be


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom vrouwen het altijd koud hebben

 

 

Vrouwen hebben sneller last van koude handen en voeten dan mannen. Bij vrouwen vloeit er immers minder bloed naar de uiteinden van het lichaam dan bij mannen. En dat is nog maar één van de redenen waarom vrouwen het altijd koud hebben.
 
Zowel mannen als vrouwen hebben het moeilijk met koude temperaturen. Volgens professor menselijke fysiologie Mike Tipton van de universiteit van Portmouth komt dat doordat de mens ‘ontstaan’ is in de warme streken. Later heeft hij zich moeten aanpassen aan koudere temperaturen. Van nature hebben we dus liever warme temperaturen.
 
Efficiënter
Toch is het opvallend dat mannen minder problemen hebben met koude dan vrouwen. Tipton onderzocht het fenomeen en kwam tot de conclusie dat vrouwen het écht kouder hebben dan mannen. Vreemd genoeg komt dat deels doordat vrouwen efficiënter omgaan met de warmte die ze produceren.
 
Omdat het vet bij vrouwen beter verdeeld is over het lichaam dan bij mannen, zijn vrouwen beter in staat om het bloed naar de belangrijkste organen te laten stromen. Handig zou je denken, maar daardoor stroomt er bij vrouwen ook wel minder bloed naar de handen en voeten. En zo krijgen vrouwen het koud.
 
Hormonen
Maar dat is niet de enige oorzaak, ook de hormonen spelen een rol.  Tijdens de menstruatiecyclus verandert de temperatuur van vrouwen. In de fase na de eisprong kan dat al snel een verschil maken van 1 graad Celsius.
 
Overigens heeft ook onze slaap een invloed op onze temperatuur. ’s Nachts daalt onze lichaamstemperatuur, zowel van mannen als van vrouwen. Bij vrouwen gebeurt dat sneller en nadrukkelijker.
 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Provincieraad Vlaams Brabant : Neen tegen de Metropolitane Gemeenschap

 

+ AANPASSING 19.01.11 - 07.20 uur

Op 5 januari kon iedereen vernemen dat de onderhandelingsnota van Johan Vande Lanotte niet ver genoeg ging voor de twee grootste Vlaamse partijen.

Zij hebben daar alle reden toe, zeker wat Vlaams-Brabant betreft.

- Er komt geen apparentering tussen de Vlaams-Brabantse en Vlaams-Brusselse lijsten.

- Het inschrijvingsrecht wordt een feit.

- De omzendbrief-Peeters wordt fel afgezwakt.

- De verboden maar toch gebruikte taalaanhorigheid in de bevolkingsregisters worden geregulariseerd.

- En de Vlaamse Kamer van de Raad van State wordt bedankt voor bewezen diensten en vervangen door het paritair samengesteld Grondwettelijk Hof.

Daar bovenop wordt  een ‘metropolitane gemeenschap’ in het leven geroepen, die levensbedreigend kan worden voor de rest van Halle-Vilvoorde.

Waar in de nota-De Wever nog sprake was van samenwerkingsakkoorden op het vlak van o.m. mobiliteit en economische ontwikkeling, neemt Vande Lanotte het voorstel uit de nota-Di Rupo volledig over. De ‘Brusselse Metropool’ zou zich niet beperken tot Brussel en de zes faciliteitengemeenten, maar zou bevoegd worden voor een veel groter gebied. In le Soir van 6/1 wordt concreet gestalte gegeven aan die Franstalige droom van “Le grand Bruxelles." Meest in het oog springend daarbij is de analyse van economie-professor Jacques Thisse van de UCL, die voorstelt om deze “communauté urbaine” in het parlement met een bijzondere meerderheid te betonneren.

Thisse is overduidelijk wat betreft de bevoegdheden waarover “Grand-Bruxelles” minstens zou moeten beschikken : mobiliteit, leefmilieu, ruimtelijke ordening en zelfs toerisme. Vlaanderen zou deze bevoegdheden in Halle-Vilvoorde niet langer mogen uitoefenen (“Un certain nombre de matières ne seraient plus sous la responsabilité du gouvernement flamand.”) 

De voorbije twee jaar werden al verschillende voorstellen in die zin gelanceerd door werkgevers en politici, waartegen in verschillende Vlaams-Brabantse gemeenten reeds protestmoties werden gestemd, zoals in Affligem, Meise, Dilbeek, Lennik, Overijse en Opwijk. Ditmaal krijgt het idee voor het eerst ook officieel gestalte in het kader van een mogelijke staatshervorming. Hoog tijd om daartegen in het verzet te komen.   

Voorstel.  De provincieraad van Vlaams-Brabant :

- stelt dat onze provincie, of delen daarvan, niet kunnen behoren tot een zogeheten “Metropolitane Gemeenschap” met eigen bevoegdheden en wenst niet gepromoot te worden als een verlengstuk van de hoofdstad;  

-benadrukt de eigenheid van Vlaams-Brabant, die duidelijk verschilt van de Brusselse realiteit en in sterke mate bepaald is door het Nederlandstalig en landelijk karakter van onze streek;  

- heeft vanzelfsprekend geen bezwaar tegen intergewestelijke samenwerking en beleidsafstemming op vlak van mobiliteit, werkgelegenheid en ruimtelijke ordening;  

 -is evenmin gekant tegen economische samenwerking tussen de gewesten of tussen sociale partners, met het oog op het aantrekken van investeerders; is evenwel van oordeel dat het hele Vlaamse Gewest hierbij moet betrokken worden, minstens de Vlaamse Ruit; een economisch beleid voor Halle-Vilvoorde dient bijgevolg niet gevoerd te worden onder een Brussels etiket;  

Afschrift van deze motie wordt overgemaakt aan de Vlaamse partijvoorzitters, de voorzitter van het Vlaams parlement, de Vlaamse en federale parlementsleden van Halle-Vilvoorde, de Nederlandstalige parlementsleden van het Brussels parlement.  

Jan Laeremans Vlaams Belang

+AANPASSING 19.01.11 _ 07.20 UUR

Deze motie werd gisteren namiddag in de Provincieraad van Vlaams-Brabant door alle partijen verworpen, met uitzondering van Vlaams Belang en LDD. De vertegenwoordiger(ster) van NV-A heeft voor de stemming de zaal verlaten . Dat weten we dan ook weeral !


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Echt iets voor een linxe socialist : Stevaert naar Gault Millau

 

Steve Stevaert is voorzitter geworden van de Raad van Bestuur van de restaurantgids Gault Millau Benelux. Is er een eind gekomen aan zijn opdracht in Viëtnam waar hij iets te maken had met het havenproject Dinh Vu Industrial Zone project in Hai Phong ? We weten het niet. Het is duidelijk dat deze lunatieke en wispelturige kerel van de ene lucratieve job naar de andere fladdert. Hij is nauwelijks ergens ingewerkt of hij stapt het af. Trouwens "ingewerkt", is bij wijze van spreken. Het is uitgesloten om zonder economische of specifieke ervaring op al die diverse terreinen met gezag en kennis de zaken te leiden. Hij gunt zichzelf de tijd niet om ervaring op te doen.  Stevaert is het prototype van de graaiende socialist die het kapitalistisch systeem gebruikt om de eigen portemonnee te vullen en voor de rest populistische brabbeltaal verkoopt.

Wij kennen iemand in de stad van allah die in zijn vaste  frituur zijn kas zit op te vreten van afgunst : een job bij Gault Millau ... dat is toch wel het einde.

Ray

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In de hemel

Petrus zit als gewoonlijk achter zijn moderne bureau met computer als receptionist van de hemelpoort.Met veel kabaal meldt zich een marokkaan bij Petrus, die op hoge toon eist dat hij allah wil spreken.Petrus (droogkloot) trekt een wenkbrauw op en zegt: terwijl hij doorgaat met het bewerken van zijn toetsenbord- allah? dat gaat niet, allah is bezig en heeft geen tijd.De marokkaan krijgt het begin van de pest in, slaat met zijn vuist op het bureau van Petrus en schreeuwt dat hij het niet pikt en niet eerder weg gaat voordat hij allah heeft gesproken.Verder op in de gang gaat een deur open; God.Wat is dat lawaai en wat is er aan de hand petrus? vraagt God.Petrus antwoordt: er staat hier een marokkaan amok te maken omdat hij allah wil spreken.Nou, zegt god stuur hem maar even naar m’n kamer, dan zien we wat we kunnen doen.De marokkaan wordt door Petrus naar de kamer van God gebracht en gaat voor het bureau van God zitten.Om te beginnen, zegt God, blieft u een kopje thee??De marokkaan knikt bevestigend.God pakt de telefoon, draait een nummer en zegt: allah, als je straks klaar bent met de toiletten, dan wil ik graag twee thee op mijn kamer…

Van Art.7

 


18-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemiddelde gezinsuitgaven + POLL

 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie publiceert de gezinsuitgaven voor het jaar 2008.  Los van het feit, dat die cijfers ruim 2 jaar te laat komen, bevatten ze verrassende resultaten. Hoe komt men trouwens aan deze gegevens ? Wij voegen er een anonieme poll aan toe, zonder leeftijdscategorie, gezinssamenstelling of wat dan ook. Gewoon : hoeveel geld geeft u maandelijks uit ? Poll wordt afgesloten op donderdagavond.

De totale gezinsuitgaven bedroegen in 2008 gemiddeld 32.986 euro of 2.748 euro per maand, zowat 16% meer dan in het jaar 2000. Gezinnen waar de referentiepersoon 40 tot 49 jaar is, gaven het meest uit (bijna 38.000 euro of 3.160 euro per maand. Twintigersgezinnen gaven een kleine 29.000 euro uit (2.411 euro per maand). Zestigplusgezinnen consumeren het minste: gemiddeld 27.715 euro per jaar of 2.310 euro per maand.

Reken je echter de bedragen om per gezinslid, dan draait de situatie om. Zestigplussers blijken dan wél de big spenders, met een gemiddeld jaarbudget van 17.108 euro (1.426 euro per maand). In veertigersgezinnen bedraagt het gemiddelde budget dan maar 12.124 euro per persoon (1.010 euro per maand). Het verschil is te verklaren door de kinderlast, die verhoudingsgewijs het grootst is bij de veertigers.

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blijf van ons land

 

 

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze brievenbus : VRT, intellectuele incest
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Zopas stuurde ik een e-brief naar VRT Radio1 die betrekking heeft op een poll die plots werd verwijderd van hun website. Ik heb dit nooit eerder gedaan, omdat ik weet waar mijn gedachten en schrijfsels terechtkomen.Maar nu wel en ik publiceer die nu als open brief zodat iedereen er weet van heeft en kan volgen, en men niet meer kan doen alsof die nooit bestaan heeft.

Een screenshot op 16/11om 11u van de betreffende poll, (die eindigde met een recordstemming van ca 11309 stemmers en 83% voor de splitsing (zie Angeltjes)), vindt u onderaan.

Beste directie en medewerkers van de VRT,

"Vreemd u hier aan te treffen, bent u verdwaald?" is de vraag die mij wordt gesteld op de pagina waar eerst een poll stond met de titel: "Hoe moet het verder met de regeringsvorming?"
Nu, ik ben helemaal niet verdwaald, en het is helemaal niet vreemd mij op een pagina aan te treffen waar een actuele vraag en poll hun plaats hadden. Ik ben namelijk politiek zeer geïnteresseerd.
Zou het kunnen dat deze pagina gewist werd omdat de uitkomst ervan niet in de lijn lag van de verwachtingen en contraproductief was aan wat de VRT en het regime wilden aantonen? Worden polls en meningen telkens gewist wanneer het jullie niet goed uitkomt? Worden mensen en politici enkel uitgenodigd als ze jullie naar de mond praten, bereid zijn jullie samenlevingsmodel tegen de wil van blijkbaar de meeste Vlamingen, op te dringen. Is de verwijdering en desinformatie een onderdeel van het manipuleren van de kiezer met de angst voor nieuwe verkiezingen in jullie achterhoofd?
Ben ik als aanklager nu één van die Vlamingen die in jullie ogen gevaarlijk is omdat ik het recht op een eigen taal, een eigen land claim na 195 jaar misbruikt te zijn en uitgemolken als kolonie of wingewest, en mij nu verzet tegen de bananenmonarchie waarvan jullie de Pravda zijn.
Verrast door mijn reactie?
Dat komt wellicht omdat jullie intellectueel incest plegen, en het jullie al lang niet meer kan schelen wat de echte Vlaming denkt. Jullie weten toch dat incest altijd gedrochten voortbrengt? Toch ook dat dit niet lang meer wordt aanvaard, en elke dictatuur, ook die van jullie, verdwijnt en de rekening zal gepresenteerd krijgen.
Appelerend aan wat er aan Vlaamse en intellectuele eerlijkheid nog rest in het Huis van de belgische Propaganda, maar eerlijk met weinig hoop tot inkeer te kunnen bewegen, teken ik beleefder dan jullie ons bejegenen.

Antoine Griffon

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.*Goede* intenties maken van *goede* burgers, *goede* belgen

 

Voortaan kan enkel wie zich als een *goed burger* gedraagt, in aanmerking komen voor naturalisatie door het parlement. Kandidaten moeten kunnen aantonen dat ze zich integreren, willen werken en de taal van hun woonplaats proberen te begrijpen en te spreken. Deze verstrenging heeft de N-VA-Kamerfractie vandaag bedongen in de Kamercommissie Naturalisaties. De voorwaarden om via het parlement de Belgische nationaliteit te verwerven, zijn daarmee behoorlijk verstrengd, volgens Vandaag.e en andere kranten.

Volgens ons is er van verstrenging geen sprake en gaat het enkel om *intenties* : ja, ik wil mij integreren, ja, ik ben op zoek naar werk en ja, ik brand van verlangen om Niederlaands te leren, maar het is moeilijk. En om de zaak af te ronden, kan er desnoods een papiertje voorgelegd worden van een of andere instelling of VZW die, betaald door onze belastingscenten, niet anders doet dan de belgische staat tegenwerken, bedriegen en pluimen. Deze geraffineerde instellinkjes zijn gespcialiseerd in het ondermijnen en omzeilen van wetten en reglementen die de tafelschuimers belemmeren in hun profitariaat.

Het is doorzichtig als pompwater dat net vandaag de NVA een dode mus toegeworpen krijgt, die ons voorgesteld wordt als een vette vis. De NVA moet per se overde streep van de onderhandelingen getrokken worden en heeft derhalve enkele Pyrrhusoverwinningen nodig om de pil van de Grote Toegevingen te vergulden.

Ray


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Frankrijk : Socialisten willen Arabisch invoeren in Middelbaar Onderwijs

 

 

De PS verlegt de grenzen van het idiote nog verder.

Te veel is teveel – De PS wenst dat het Arabisch wordt aangeleerd vanaf de middelbare studies. Velen geloven het niet. Maar het is zover, deze video kan misschien de doven en blinden overtuigen. Vergeet niet de video tot op het einde te bekijken. In het zuiden, te Montpellier, heeft men het onderwijzend personeel gevraagd Arabisch te leren om zich verstaanbaar te kunnen maken tegenover leerlingen die achterstaan!! Wie is zich nog bewust van het feit dat het aan de Bretoenen, de Auvergnats en de Provencalen in het verleden verboden werd hun eigen dialecten te spreken.*

De PS wenst dat het Arabisch wordt onderwezen in het middelbaar onderwijs: De socialistische partij van het Noorden van Frankrijk heeft een  persbericht gelanceerd om er aan te herinneren dat de Arabische taal onomkeerbeer is geworden en dat ze zou moeten voorgesteld worden als eerste levende taal vanaf de middelbare school. Nu weten we op wie de socialisten rekenen om verkozen te worden. Men zou ook de Koran kunnen ondetwijzen in plaats van catechismus.

(deze tekst is de begeleide vertaling bij de video. Wij voegen er graag het Nederlands-Vlaams bij van Frans-Vlaanderen.  De Antwerpse onderwijsschepen, Amateur-Arabist en Halalmaaltijden leverancier, Robert Voorhamme zal wat blij zijn met deze stelling van zijn Franse spitsbroeders )

 


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In onze brievenbus : Hoofd Duiding
Klik op de afbeelding om de link te volgen

... is enkel een eufemisme voor "Politiek Commissaris". In de ter ziele gegane USSR en de andere gesneuvelde paradijzen van arbeiders en boeren was het de "Politieke Commissaris" die waakte over de zuiverheid van de communistische "leer". Tot aan de dood van Stalin konden deze partijcreaturen bovendien beschikken over leven en dood van de kameraden die niet 100% zuiver op de graat waren.

Jos Geysels, de vader van het "cordon sanitaire", is nu politiek commissaris op rust, maar hij denkt nog steeds met weemoed terug aan de dagen dat hij zichzelf beschreef als het "Geweten van Vlaanderen". Hij is echter gelukkig dat zijn levenswerk wordt voortgezet door talentrijke jonge arrivisten binnen het Agitpropbolwerk aan de Reyerslaan.

Regus Patoff

 
Golfbrekers

Verbonden maar niet aan banden. 

KLIK HIER OM NAAR GOLFBREKERS TE GAAN


Foto

Deze blog leeft van de liefde, de wind en veel enthousiasme. U kan onze werking steunen via 

 banknr 610-5790800-88 

 IBAN BE56 6105 7908 0088 

 BIC DEUT BE BE
Archief Freddy Van Gaever : hier klikken


Opera, Belcanto - Operette en populair klassieke muziek
  • Hier klikken

  • Stuur ons uw reactie    Blog tegen de regels? Meld het ons!
    Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!