NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Einde deel 2
 • Boei nr 74
 • Voor de grenspaalliefhebber
 • Grenspaal nr 269
 • Nog even geduld...
 • Grenspaal nr 268
 • Iets speciaals
 • Grenspaal nr 266
 • Op grenspalentocht
 • Grenspaal nr 263
 • Grenspaal nr 261
 • Grenspalen 258-261-263
 • Grensstenen 260
 • Grenspaal nr 260
 • Grenspaal nr 259
 • Grenspaal nr 256
 • Grenspaal nr 257
 • Grenspaal nr 252
 • Grenspaal nr 251
 • Grenspaal nr 250
 • Grenspaal nr 247
 • Grenspaal 246 - vervolg
 • Grenspaal nr 246
 • Grenspaal nr 241
 • Grenssteen 240-241
 • Essen
 • Grenspaal nr 240
 • Grenspaal nr 239
 • Fietsroutes
 • I'll be back
 • De herplaatsing
 • De Strontpaal
 • Grenspaal nr 219
 • Grenssteen nr 218e
 • Grenssteen 218a
 • Grenspaal nr 218
  grenspalen
  ---------------------------Grenspalen op de grens tussen België en Nederland----------------------
  ----------------------------------------------------------------Deel 2 : van grenspaal nr 218 tot aan de Schelde.
  07-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenspalen 258-261-263
  Tijdens een fietstocht langs de Ganzerijdersroute, kwam ik volgende grenspalen tegen:
  (foto's genomen met de GSM)

     Grenspaal nr 258
                                                                                
     Grenspaal nr 261 
                                                                                 
     Grenspaal nr 263
                                                                                 
  en in het bos komt ge ook langs een verzamelaar         
  van WC-potten:

   
  (dit is geen eigen foto)

  29-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grensstenen 260
  Grenspaal 260 duidt een hoek naar het noorden aan en staat op het contactpunt van de gemeenten Berendrecht (B), Zandvliet (B) en Putte (Nl) 
     

  Om de grens ter hoogte van deze GP 260 nauwkeuriger vast te leggen, is er in 1894 een speciale grenscommissie geweest. Men heeft toen besloten om 2 extra grensstenen te plaatsen. 
  Deze zijn in vorm wel afwijkend van alle andere grensstenen. 
  Op de kop staan de letters B en N.  Grenssteen 260a


  Grenssteen 260b.


   Op deze steen zijn de letters B en N nog goed zichtbaar.  (foto van Peter Dirven)

  24-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenspaal nr 260
  Er zijn weinig mensen die grenspalen interessant vinden.  toch geeft het tegenkomen van een grenspaal, tijdens een wandeling b.v., dikwijls aanleiding voor een familiefoto.  Zoals de foto van deze familie die mij toegezonden werd.


  Maar van het nummer van de paal had men geen enkel idee.
  Ik heb deze foto dan voorgelegd aan de reeds eerder genoemde grenspaalkenner uit de streek Frans Meeus, die me aan de hand van enkele details al heel vlug kon vertellen dat het hier om grenspaal nr 260 gaat.  Hij bezorgde me ook onderstaande foto's.  Gp 260, gefotografeerd met het nummer zichbaar.


  Een oudere foto van deze grenspaal.  Hier ziet ge nog duidelijker enkele inslagen
  van kogels.

  18-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  De 26 hulppaaltjes van Berendrecht

  De voet van de duinenrij welke de grens vormde tussen Gp259 en Gp260 verplaatste zich langzaam zuidwaarts, wat aanleiding gaf tot een grensconflict.

  Om dit conflict op te lossen werden er in 1888, zoals we in mijn vorig artikel konden lezen, aan de hand van een nieuwe PV, 26 kleine stenen paaltjes geplaatst en dit over een afstand van amper 450 meter. De paaltjes zijn 1 meter lang, de zijden 25 cm. Op de kop staan de letters N en B, gescheiden door een lijn die de grens aanwijst. Het eerste is gemerkt met een letter ‘A’, de overige zijn genummerd van 1 t/m 25. De nummering loopt in tegenovergestelde richting dan die van de gietijzeren grenspalen.

  Bij het PV van 1888 werd de plaatsing van elk tussenpaaltje nauwkeurig bepaald en opgemeten. Men koos een punt A op de grens voorbij de duinenrij en maakte een rechte tot GP259.  Vanuit die lijn werd de afstand tot de paaltjes vastgelegd. De punten B, C en D op die rechte bestaan enkel op plan ( plan gekregen van Frans Meeus

  In hetzelfde PV van 1888 werd ook bepaald om GP259 ongeveer 9m op te schuiven. 


  Tegenwoordig is de plaats volledig overwoekerd door Amerikaanse vogelkers en men moet zich echt tussen de takken wringen om de paaltjes te vinden.

  Dat deze paaltjes nog bestaan werd dank zij een recent onderzoek (half nov.2004) door grenspaalvorser Frans Meeus (samen met een collega) vastgesteld.

  Deze mensen hebben hiermee zeer verdienstelijk werk geleverd, want ondanks tussenpalen net zoals de grote gietijzeren grenspalen beschermd zijn, is er geen enkele controle of stelselmatige keuring op door de gemeentebesturen.

  Hier foto's van enkele van die paaltjes:


  Op de kop van de paaltjes staan de letters N en B, 
  gescheiden door een lijn die de grens aanduidt. 


  Paaltje A


  Paaltje nr 2  (Paaltje nr 1 is verdwenen)

  Paaltje nr 8, volledig tussen het struikgewas

  Paaltje nr 10 heeft men kunnen terugvinden na enig zoek en graafwerk

  Vanaf paaltje nr 14 (behalve nr 16) zitten de meeste bedolven onder de grond.  Hier door de vorsers uitgegraven ter controle of er wel degelijk nog een paaltje in de grond steekt.

  De bedolven paaltjes zijn aangeduid door een ijzeren staaf met een verroest bordje waarop zo goed als onleesbaar het nummer vermeld staat
  (hier paaltje nr 19)

  Paaltje nr 25 welk nog zichtbaar is

  Met dank aan Frans Meeus voor het vrijwillig aanbieden van de foto's

  09-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenspaal nr 259
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Grenspaal nr 259 staat juist voorbij een privé domein op het contactpunt van de gemeenten Putte (Woensdrecht-NL), Stabroek (B) en Berendrecht (B).
  Ten westen van deze grenspaal bevond zich in 1843 een zandverstuiving en werd de grens vastgelegd langs de voet van deze zandduinen.
  Het zand verplaatste zich echter langzamerhand in zuidelijke richting, waardoor het juiste verloop van de grens nog moeilijk te volgen was.
  Om dit probleem op te lossen heeft men in 1888 langs deze zandverstuiving 26 stenen paaltjes geplaatst.  Hierover volgt een apart artikel.
  In hetzelfde PV van 6 okt.1888 werd ook bepaald om Gp 259 negen meter op te schuiven in de richting van Nederland.


  07-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenspaal nr 256
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ook bij grenspaal nr 256, op de grens met Putte, zijn de wapenschildjes mooi beschilderd.  Jammer dat ook hier de knop bovenop de paal ontbreekt.

  05-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenspaal nr 257

  Grenspaal nr 257


  Met grenspaal nr 257 zijn we in het grensdorpje PUTTE aanbeland.

  Sinds de fusies der gemeenten valt dit plaatsje aan Belgische zijde onder Kapellen en gedeeltelijk ook onder Stabroek en aan Nederlandse zijde onder Woensdrecht.

  Deze grenspaal is in de tijd toen hier nog een douane-kantoor gevestigd was, eens in het nieuws geweest toen een douane-beambte er een eitje op bakte. Wegens een ondergrondse gaslek ontsnapte er gas uit de kop van de paal en zo werd er een vuurtje gemaakt.

  De paal is mooi opgeknapt; zelfs de wapenschildjes zijn in kleur geschilderd! Jammer dat de knop nog ontbreekt.

  Het wapenschildje aan Belgische zijde

  Het wapenschildje aan Nederlandse zijde  Zoals te lezen staat op deze  muurplaat, staat Gp 257 niet echt op de
  juiste plaats. 

  Zo zag de paal er vroeger uit: 


  (foto Eef Berns)

  30-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenspaal nr 252
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  In verband met mijn artikeltje over Gp 250 maakte de grenspaalkenner Frans Meeus me er op attent dat er nog een groot aantal palen zijn die zelfs meer boven de grond uitsteken dan grenspaal Nr 250. 
  Ter illustratie bezorgde hij mij deze foto van Gp252, die nog 20 cm hoger boven de grond uitkomt.

  Mijn dank aan Frans Meeus voor de verstrekte informatie.

  26-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenspaal nr 251
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Bij de grenspalen hoort het wapen aan de zijde van het eigen land te staan.  Grenspaal 251, gelegen op het punt waar de gemeenten Huybergen (Nl), Putte en Ossendrecht (Nl) en Kalmthout (B) samenkomen, daarentegen staat verkeerd.
  De oorzaak hiervan zou zijn dat Douaniers er na de oorlog verzamelde munitie tegenaan gestapeld hadden en er met hun pistolen op schoten. Toen is de hele zaak ontploft en de paal werd van het onderste stuk ontdaan, daarom is hij ook zo kort. Bij het terug plaatsen in 1948 is dan de vergissing begaan waardoor de paal sindsdien 180° gedraaid staat.

  (foto en verklaring van grenspaalkenner Frans Meeus)

  13-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenspaal nr 250
  Grenspaal 250 is één van de weinige palen die in hun volle lengte te aanschouwen zijn. 
  Hij staat aan een doodlopende straat.
  Een villa in deze straat die op Belgisch grondgebied staat, is slechts te bereiken via Nederland.


  03-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenspaal nr 247
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De grens tussen Gp245 en Gp248 verloopt zeer grillig. 
  (zie kaartje bij artikel over Gp246-vervolg van 20/1)

  Evenals Gp246 staat Gp247 op een plaats waar de grens een knik maakt.
    

  Vermits grenspaal nr 247  in een bocht vlak naast de weg staat, wordt hij al eens aangereden.  Te zien aan de roestige kras op de zijkant ( niet zichtbaar op mijn foto) werd de paal ditmaal  door een vrachtwagen geraakt.  


  28-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenspaal 246 - vervolg

    GRENSPAAL 246 (vervolg)

  Op 29 februari 2004 werd de nieuwe Gp246 op de kruising van de Weg  naar Wouw en de Bredestraat in Huybergen, onder grote publieke belangstelling, door de burgemeesters van Woensdrecht (Nl), Essen (B) en Kalmthout (B) feestelijk onthuld. De officiële ondertekening van het Proces-verbaal van de herplaatsing volgde in Café ‘Trapke op’.


  Bij de inhuldiging had een plaatselijke actiegroep die ijverde voor de terugplaatsing van de oorspronkelijke grenssteen 238a (de ‘strontpaal’), pamfletten gekleefd op de paal. (Intussen weten we dat deze in de tuin van een familielid van de beruchte smokkelaar ‘Klaveren Vrouwke’ werd teruggevonden. Hij zou weer beschikbaar komen als deze overlijdt, maar werd dank zij onderhandelingen reeds vroeger terug overgedragen aan de gemeente Essen.  Hij werd op 6 mei 2006 teruggeplaatst.)

  Omdat het onmogelijk was om grenspaal nr 246 op zijn oorspronkelijke plaats te positioneren, heeft hij nu een bestemming gekregen op de bermstrook, op een afstand van 11,71 meter van de oorspronkelijke grenspaal. Dit is echter  niet exact op de grens.

  Grenspaalwandelaar Piet Janssens had een nagemaakte grenspaal geplaatst op de exacte locatie van de oude ingegraven paal.

  Men denkt wel aan de mogelijkheid om via ingrepen ter afremming van het verkeer, de weg zodanig te herschikken dat de paal op zijn oorspronkelijke plaats kan teruggezet worden.

  Opmerkelijk aan de nieuwe grenspaal is de fout in het nummer: de 2 staat namelijk ondersteboven.
     

  Intussen is er wat aan geprutst om dit zo veel mogelijk te verdoezelen.
  (Foto genomen 19/1/06)


  24-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenspaal nr 246
        GRENSPAAL 246

                                    
          
                                    

  Grenspaal 246, op de grens tussen de gemeenten Woensdrecht (Nl) en Essen (B), is de enige grenspaal tussen België en Nederland die jarenlang niet zichtbaar is geweest.

  Ten gevolge van de verbreding en verharding van de Weg naar Wouw in februari 1904, werd Gp246 een belemmering voor het verkeer. Er werd besloten om de grenspaal vertikaal te doen zakken, dus ondergronds te laten zitten. In het wegdek bovengronds werd een markering aangebracht die verwees naar de precieze plaats waar de grenspaal ingegraven was.

  De weg werd ook gedeeltelijk op Belgisch grondgebied aangelegd door aankoop door de gemeente Woensdrecht van een stuk grond van een Belgische landbouwer.

  Intussen is het wegdek nog meerdere malen hernieuwd. In 1965 is geconstateerd dat de paal nog ingegraven zat.

  In 2003 was het de bedoeling om de paal terug op te graven en naast de weg te plaatsen, maar GP246 bleek onvindbaar.  Gemeentearbeiders van Woensdrecht hebben naast en onder de weg gezocht, maar er waren zelfs geen restanten te vinden. De ene is van mening dat hij volledig weggeroest is, een ander denkt dat hij verder is weggezakt. Vermoedelijk is hij door een aannemer tijdens latere werkzaamheden aan de weg als onbruikbaar materiaal afgevoerd naar één of andere schroothoop. Niemand weet waar de paal zich nu bevindt. Er wordt nog naar gezocht.

  Het gemeentebestuur van Woensdrecht heeft dan het initiatief genomen om een nieuwe grenspaal met het nummer 246 te plaatsen. Dit gebeurde op 29 februari 2004, exact 100 jaar na het ingraven van de oorspronkelijke paal.

  Wordt vervolgd


  17-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenspaal nr 241
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Bij grenspaal 241 zijn we terug buiten de bebouwing van Essen en opnieuw tussen de velden.

  Toen ik hier aankwam om een foto te nemen, stonden er twee fietsen tegen de paal en zat er een ouder koppel op de bank ernaast om even uit te rusten.
  Het was helemaal geen probleem om de fietsen even te verzetten.

  Toen ik de opmerking maakte dat het toch jammer was dat de paal zo besmeurd was met zwarte graffiti-krabbels (aan de andere zijde, dus niet zichtbaar op de foto), kreeg ik als antwoord: "Och, het is toch maar een paal!".

  Dat is nu de mentaliteit van heel veel mensen over die prachtige grenspalen: "Het is maar een paal". 
  Ze beseffen niet dat deze grenspalen enig zijn in hun soort, over gans de wereld!

  Toen ik er dit voorjaar nog eens langs kwam, was het nog erger gesteld. Nu was de knop bovenaan ook helemaal besmeurd.  In het roze.


  13-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenssteen 240-241
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Grenssteen tussen de grenspalen nrs 240 en 241 te Essen.  Heel toepasselijk in de 'Grensstraat'.
  De rijweg plus het (onverharde) voetpad zijn hier volledig Belgisch; de tuinafsluiting met de huizen erachter zijn Nederlands grondgebied. 

  10-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Essen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Aan de overkant van de baan wordt de grens over enkele tientallen meters verder aangeduid in het wegdek.
  Links is Belgie, rechts Nederland.

  08-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenspaal nr 240
  Grenspaal nr 240 aan de grensovergang te Essen
       Grenspaal 240 te Essen. 
  Zoals we kunnen zien werd de volgens het verslag van schouwing van 1999, de ontbrekende knop teruggeplaatst.

  Direkt naast de paal staat hier ook een grenssteen of tussensteen.  Waarschijnlijk voor de veiligheid werd deze bordeaux geschilderd. 
    
    Foto van dit jaar.  Het voetpad werd verder doorgetrokken op Nederlands grondgebied.  Ook is duidelijk te zien dat de weg hier een heel stuk hoger ligt dan in 1843, toen de paal geplaatst werd.  De grenssteen ernaast kreeg het nummer 71 opgeschilderd.  Dit blijkt het huisnummer te zijn van de aldaar gevestigde zaak en heeft dus niets met de steen zelf te maken.  (Mijn dank aan een bewoner uit de omgeving die mij dit meldde) 


  02-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grenspaal nr 239
     Grenspaal nr 239  
  Aan de overkant van de weg, ook juist op
  de grens, staat dit paaltje, dat veel gelijkenis vertoont met de 'borne poteau'  te Arendonk.  Op deze foto zien we dat dit vervangen werd door een nieuw; het oude ligt er hier nog naast.  Het staat echter op geen enkele kaart. Is het wel een grensmarkering? 
  In het Proces-Verbaal van 11 januari 1999
  (inzake de schouw der Nederlands-Belgische grenspalen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van het Reglement voor het onderhoud der grenspalen tussen Nederland en België van 28 juni 1847 goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 december 1849 (Stb.nr.861)),
  is er wel sprake van dit paaltje.

  Hier een uittreksel uit dit verslag:

  Grenspaal

  Onderhoudstoestand, beschadiging of verplaatsing

  Grenspaal 239
  Steenpaal

  · paal staat iets scheef
  · roestvorming
  · geen bestrating er omheen

  Grenspaal 240
  Essenseweg

  · lichte roestvorming
  · wijkt af van kleur
  · bestrating slecht
  · bovenstuk ontbreekt (is in het bezit van gemeente)


  01-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fietsroutes
  Langs deze plaats lopen er ook verschillende fietsroutes.
  31-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.I'll be back
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dank zij enig speurwerk werd de oorspronkelijke strontpaal in 2004 teruggevonden.   Hij stond in de achtertuin van een nazaat van Klaveren Vrouwke in St.Willebrord (ergens tussen Rucphen en Roosendaal).  Dank zij de inzet van een werkgroep die de paal weer op zijn oorspronkelijke plaats wou werd de paal in alle geheim terug overgedragen aan de gemeente.

  Tegen de belofte dat de paal zwaar zou verankerd worden en dat de herplaatsing een eerbetoon aan 'Klaveren Vrouwke' zou worden werd hij tijdens de nieuwjaarsreceptie 2006 van het wijkcomité d'Hoop officiëel terug aan de burgemeester van Essen, Frans Schrauwen,overhandigd.  Opvallend is de achternaam van de burgemeester: die is namelijk dezelfde als die van de beruchte smokkelaar van begin vorige eeuw! XML:NAMESPACE PREFIX = O />

   

  Intussen had Frans Meeus, een grenspaalkenner uit de streek,  reeds een foto van de ‘strontpaal’ met de melding " I'll be back" op het internet gezet en werd volgens een anoniem artikeltje in het lokaal Essens blaadje ‘De Echo’ de herplaatsing aangekondigd voor 5 mei 2006, juist op de 90ste sterfdag van ‘Klaveren Vrouwke’.
  De grenspalen van nr 1
  (op het drielandenpunt
  te Vaals)
  tot en met Baarle
  (214-215) staan op

  http://blog.seniorennet.be/grenspalen1  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Laatste commentaren
 • beats studio headphones on sale (beats studio headphones on sale )
      op Grenspaal nr 218
 • voor een lapje grond zijn er al veel doden gevallen (alfacinha)
      op Grenspaal nr 218
 • Groetjes uit het zonnige Koekelare (Rafsduivenloft)
      op De Strontpaal
 • Lidmaatschapslogo van


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Zoeken in blog  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!