NIEUW: Blog reclamevrij maken?
TINEL, Jef

Inhoud blog
 • Muziek van Jef Tinel te beluisteren op het net
 • Jef Tinel
 • Video over Jef Tinel
 • Jef Tinel in Stemband (Koor en Stem)
 • Jef Tinel in beeld
 • Abraham Mulder speelt Jef Tinel
 • Laatste herinnering
 • Hommage aan Jef Tinel
 • Werken van Jef Tinel uitgegeven
 • Hommage
 • Hommage aan Jef en Edgar Tinel op 20/12/15
 • Herdenkingsjaar 2015
 • Koristen van Keizersberg zingen opnieuw Jef Tinel
 • Het orgel in Vlaanderen herdenkt Jef Tinel
 • Vlaams Nationaal Zangfeest
 • Muziek van Jef Tinel tijdens de mis voorafgaand aan het zangfeest
 • Koristen van Keizersberg zingen Jef Tinel
 • Orgelmuziek op CD
 • Jef Tinel in de radiomis van 28 december 2014
 • Mis voor mannenkoor 2x uitgevoerd door Koristen van Keizersberg
 • Mis van Jef Tinel in Gent
 • Mis van Jef Tinel 2x uitgevoerd
 • Orgelmuziek van Jef Tinel in Brussel
 • Orgelmuziek van Jef Tinel te horen in Nederland
 • Orgelmuziek van Jef Tinel in Maldegem
 • Orgelmuziek van Jef Tinel in Brussel
 • Orgelconcert met werk van Jef Tinel
 • IJzerwake programmeert 2 liederen van Jef Tinel
 • Orgelwerkje
 • Jef Tinel op het 77ste Vlaams Nationaal Zangfeest
 • Regina caeli voor orgel van Jef Tinel
 • "Berusting" voor piano
 • Stille komt de nacht gegaan
 • Ballade voor piano
 • Zondagmorgen
 • Kijk en luister naar deze Mazurka voor piano van Jef TINEL
 • Elfendans voor piano
 • Paul Claus zingt (o.a.) Jef Tinel
 • Orgelmuziek van Jef Tinel in Maldegem
 • Opnieuw werk van Jef Tinel gedigitaliseerd
 • Paradijsvogel (Albe - Jef Tinel)
 • Muziek van Jef Tinel op de IJzerwake
 • 2 stapliederen van Tinel
 • Menschenoogen, een gedicht van Alice Nahon op muziek van Jef Tinel
 • Liederen voor zang en piano
 • Een bundeltje van 6 liederen
 • Mis voor mannenkoor en orgel
 • Orgelmuziek van Jef Tinel in Nederland
 • 5 motetten voor mannenkoor met orgelvoorspelen
 • Drie koorliederen voor Vlaanderen
 • Onder de lindeboom
 • Geloof (op tekst van Alice Nahon)
 • Alweer een kunstlied gedigitaliseerd: Zo alleen
 • De dag nu sterven gaat
 • Motet voor mannenkoor en orgel
 • Nieuwe partituur
 • Avondlied
 • Muziek van Jef Tinel in Schoten
 • Derde deel van orkestsuite gedigitaliseerd
 • Suite voor groot orkest
 • Jef Tinel als dirigent
 • Schilderij stelt Jef Tinel voor
 • Tinel op het zangfeest
 • Jef Tinel en zijn echtgenote
 • Marialied: O.L. Vrouw van Goeden Raad
 • Daar waren drie Tamboers
 • Gezelleliederen van Jef TINEL
 • Interessant kooratelier met werk van o.a. Jef TINEL
 • 5 religieuze liederen van Jef TINEL
 • O moeder met de maagdenkroon
 • Twee sololiederen van Jef TINEL
 • 3 Marialiederen voor dameskoor, sopraansolo en orgel van Jef Tinel
 • Marialiederen van Jef Tinel
 • 3 Marialiederen van Jef Tinel
 • Het angelus
 • Jef Tinel en het Vlaams Nationaal Zangfeest
 • Muziek van Jef Tinel in de kersttijd

  Foto

  Foto

  Foto

  Archief
 • Alle berichten

  een Vlaams toondichter (1885 - 1972)
  30-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5 motetten voor mannenkoor met orgelvoorspelen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  In maart 1926 componeerde de organist - dirigent - componist Jef Tinel 5 motetten voor 3-stemmig mannenkoor, telkens voorafgegaan door een korte orgelintroductie.
  De originele titel is: Lof ter ere van het H. Hart van Jezus.
  Jef Tinel was op dat ogenblik organist in Sint-Amandsberg aan de H. Hartkerk.
  We kunnen er dus van uit gaan dat deze motetten door Tinel werden uitgevoerd tijdens het lof in deze kerk.

  Het gaat om 5 motetten, 4 op Latijnse tekst en 1 op Nederlandse tekst:
  1) O salutaris hostia;
  2) Tota pulchra es;
  3) O cor Jesu;
  4) Tantum ergo;
  5) O godlijk hart.

  Elk motet staat in een andere toonaard. Daarom voorzag Tinel bij elk deel een orgelvoorspel waarin de modulatie van het ene stuk naar het andere wordt gemaakt. Zo vormen deze 5 stukken een perfect geheel dat in 1 beweging kan uitgevoerd worden.
  Motet 3, 4 en 5 hebben 2 of 3 strofes, de andere slechts 1.

  De muziek klinkt zeer intiem en gewijd, gepast voor de liturgische viering waarvoor ze zijn bestemd: muzikale opluistering van de aanbidding van het H. Sacrament.
  Tinel toont zich hier als een leerling van het Lemmensinstituut en sluit aan bij de romantische en rijke religieuze traditie die vanuit dat instituut - tot vandaag - ingang vond en doorleeft.

  Vandaag kan deze suite zeker nog uitgevoerd worden tijdens een religieuze gebedsdienst of tijdens een concert. Dankzij de orgelinterventies vormen de 5 koorwerken immers een mooi geheel.

  Bijlagen:
  Mannenkoor + orgel_5 motetten met orgelvoorspelen.pdf (8 MB)   


  29-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drie koorliederen voor Vlaanderen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  In de loop van de '20er jaren componeerde Jef Tinel deze 3 koorliederen voor Vlaanderen.
  Vlaanderen herstelde stilaan van de perikelen van de eerste wereldoorlog.
  De Vlaamse Beweging kwam volop op gang.
  De IJzerbedevaarten kenden een gestage groei. Jef Tinel was overigens een van de eerste dirigenten in Diksmuide.
  Men ijverde voor meer gelijkheid voor de Vlamingen in het leger, de politiek, het onderwijs....
  Het IJzertestament (zelfbestuur, godsvrede, nooit meer oorlog) was de basis van de heropstanding van Vlaanderen.
  In dit kader moeten deze liederen gezien worden.

  Op 12 juni 1920 schreef Tinel  'Het daghet in den Oosten'. De tekst verwijst naar de middeleeuwse tekst van het volkslied, maar algauw komen Klokke Roeland, beiaarden, trommen en klaroenen ter sprake om de triomf van Vlaanderen te bezingen.
  Victorie, vrijheid, en broederband verwijzen naar de IJzergedachte.
  Het lied is breed en krachtig.
  De mannenstemmen accentueren de zware tonen van Klokke Roeland, trommen en klaroenen.
  Feestelijke en opzwepende triolen brengen de vreugde en triomf extra duidelijk naar voren.
  Aan het einde wordt de middeleeuwse tekst (titel van het lied) breed hernomen.
  De victorie is totaal.

  Op 16 oktober 1925 componeerde hij het koorlied 'Vlaanderen'. Het lied bezingt het verleden, heden en toekomst van Vlaanderen.
  Vroeger was er vrijheid en zelfstandigheid.
  Nu is er slavernij en geen erkenning.
  Vlaanderen moet echter een land worden zonder ketenen en met de vrede van Christus.
  Klinkt nog actueel?
  De eerste twee strofen zijn eerder traag. De derde is wat strijdvaardiger en levendiger.
  Elke strofe eindigt met een brede roep aan Vlaanderen.
  De allerlaatste oproep wordt des te steviger omdat elke stem nog eens ontdubbeld wordt.

  In juni 1929 vond Tinel inspiratie in Gezelles tekst ' 't En zal!' . Kloek en kranig kondigt het lied aan dat Vlaanderen niet overspoeld zal worden door andere talen en de leeuw niet zal ophouden met brullen. Wij kunnen en zullen leven!
  Toch is het tweede deel van elke strofe iets zachter en minder overtuigd: althans dat hopen en begeren we....
  Maar de eindmaten van het lied zijn breed en met krachtige nadruk: 't En zal!
  De compositie is zeer levendig door de breeknoten die elkaar afwisselen in de mannen- en vrouwenstemmen.
  De 8ste noten in de 3 onderstemmen geven het tweede deel een licht en stuwend karakter.
  Naar het einde toe verbreedt de melodie tot een sterke bevestiging.

  Drie mooie en knap geschreven koorwerken, vol eerbied voor de Vlaamse beweging in de geest van het Ijzertestament.

  Bijlagen:
  Gemengd koor_Drie koorliederen voor Vlaanderen 1. Vlaanderen.pdf (39.9 KB)   
  Gemengd koor_Drie koorliederen voor Vlaanderen 2. Het daghet in den Oosten.pdf (45.1 KB)   
  Gemengd koor_Drie koorliederen voor Vlaanderen 3. 't En zal!.pdf (40.9 KB)   


  28-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onder de lindeboom
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Hoe mooi kan de liefde zijn?
  Hoe bitter en zuur kan de liefde smaken?
  Dit hoort u in het koorwerkje 'Onder de lindeboom' van Jef Tinel.
  Tinel schreef dit eenvoudig koorwerkje in 1936.
  Een echt volksliedje. Uit het leven gegrepen.

  Bijlagen:
  Gemengd koor_Onder de lindeboom.pdf (30 KB)   
  ZO KLINKT_Gemengd koor_Onder de lindeboom.mid (5.5 KB)   


  20-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloof (op tekst van Alice Nahon)

  80 jaar geleden overleed de dichteres Alice Nahon (1896-1933).
  Op haar gedicht 'Geloof' componeerde Jef Tinel in 1922 dit mooie lied.
  Let op de stuwende pianobegeleiding met wisselende triolen in beide handen.

  Bijlagen:
  Sololied_Geloof.pdf (54 KB)   
  ZO KLINKT_Sololied_Geloof.mid (7 KB)   


  12-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer een kunstlied gedigitaliseerd: Zo alleen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  In juni 1922 moet Jef Tinel zich zeer eenzaam en treurig gevoeld hebben.
  Op een tekst - de dichter kennen we niet, we zien alleen de initialen W.D. in het handschrift - verklankt Tinel een zeer weemoedig en emotioneel lied. De lente veroorzaakt een gevoel van eenzaamheid.... Alweer een romantische gedachte.
  Uitgerekte triolen onderstrepen het pijnlijke en klagende in de melodie.
  Het geheel is langzaam en tegengehouden.
  Het is een strofisch lied, maar de 4de strofe krijgt een variatie en meer dramatische klank.
  Zeer sfeervol. 
  Jef Tinel ontpopt zich hier als een van de beste liedercomponisten van zijn generatie in Vlaanderen.

  Bijlagen:
  Sololied_Zo alleen.pdf (49.3 KB)   
  ZO KLINKT_Sololied_Zo alleen.mid (7.2 KB)   


  11-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De dag nu sterven gaat

  Eén van de lievelingsliederen van Jef Tinel uit zijn eigen rijke oeuvre was 'De dag nu sterven gaat' op een tekst van Marcel Breyne. Gecomponeerd in februari 1922.
  Het lied is verwant aan het hier eerder gepubliceerde 'Avondlied'. We horen de stilte van de avond reeds vallen maar toch is er nog een oproep aan de klokken om feestelijk te luiden vooraleer de avondstilte alles overheerst.

  De pianobegeleiding is een repetitief klokkengelui.

  Bijlagen:
  Sololied_De dag nu sterven gaat.pdf (55.6 KB)   
  ZO KLINKT_Sololied_De dag nu sterven gaat.mid (9.3 KB)   


  09-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Motet voor mannenkoor en orgel

  Uiteraard schreef Jef Tinel heel wat (religieuze) koorwerken voor mannenkoor en orgel. Dat genre floreerde in het begin van de 20ste eeuw.
  Tinel componeerde missen en motetten bij de vleet voor dergelijke koren.
  Hier halen we een klein bescheiden, maar opgewekt en feestelijk motet van onder het stof: Regina caeli.
  Het is geschreven voor 3-stemmig mannenkoor en orgel.
  Na een rustige aanhef van de eerste tenoren beaamt het volledig koor met een uitbundig alleluia.
  De tweede tenoren en de bassen nemen elk om beurt ook een zin van  het motet als voorzangers voor hun rekening en elke keer bevestigt het volledige koor met een blijde alleluia.
  Langere noten van het koor worden versierd door een wervelende orgelbegeleiding.
  Na de laatste alleluia van het koor deint ook het orgel uit op het ritme van de alleluia's.

  Een meeslepend stukje muziek!

  Bijlagen:
  Mannenkoor + orgel_Regina caeli.pdf (48.2 KB)   
  ZO KLINKT_Mannenkoor + orgel_Regina caeli.mid (5.8 KB)   


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe partituur

  Op 30 juli 1922 componeerde Jef Tinel een 'Salve Regina' voor twee gelijke stemmen en orgel.
  Een frisse, vlot zingende en stemmige religieuze compositie op Latijnse tekst.
  De twee stemmen lopen hoofdzakelijk parallel maar toch is er op sommige plaatsen een dialoog en polyfone imiterende opbouw.
  Opvallend is de modulatie van re groot naar fa kruis groot om dan in het slotstuk terug te keren naar re groot.

  Bijlagen:
  Gelijke stemmen + orgel_Salve Regina.pdf (60.4 KB)   
  ZO KLINKT_Gelijke stemmen + orgel_Salve Regina.mid (7.4 KB)   


  08-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Avondlied

  Jef Tinel componeerde niet alleen liederen, maar schreef af en toe ook zelf een tekstje waarop hij muziek zette.
  Zo ontstond op 22 september 1922 'Avondlied'.
  We horen en zien hier een Tinel die zeer weemoedig en melancholisch kon zijn.
  Hij bezingt het vallen van de avond en het stilvallen van de natuur.
  Het uur van scheiden en niet meer weerzien is aangebroken.
  Romantisch pur sang....

  De melodie is zeer tekstgetrouw.
  Merkwaardig zijn de triolen die het lied een speciaal karakter geven.
  Let in de begeleiding op de tekstuitbeelding: het 'ruisen van het avondlied' wordt ondersteund door een zeer levendig en beweeglijke begeleiding. 
  Het einde, een klacht van nooit meer weerzien, wordt uitgebeeld door een vertragend en uitstervend naspel van de piano. 

  Een klein pareltje uit de rijke Vlaamse liederenschat....

  Bijlagen:
  Sololied_Avondlied.pdf (50.4 KB)   
  ZO KLINKT_SOLOLIED_Avondlied.mid (3.5 KB)   


  20-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Muziek van Jef Tinel in Schoten

  Op 6 juli vindt er een misviering plaats in de Cordulakerk van Schoten om 18 uur.
  Deze mis wordt opgedragen in het kader van de 11-juliviering.
  Als ordinarium wordt een mis van de jonge componist-organist Kris Wittevrongel uitgevoerd.
  De andere gezangen (ordinarium) zijn sololiederen voor sopraan en orgel van Jef Tinel.
  De 4 liederen zijn: O sacrum convivium; Ave Maria; O Moeder met de maagdenkroon en Sicut lilium.
  De soliste is Rachel Fabry.
  Een ideale gelegenheid dus om werk van Jef Tinel live te horen.


  09-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Derde deel van orkestsuite gedigitaliseerd


  We lieten eerder al weten bezig te zijn aan de digitalisering van de Suite voor groot orkest van Jef Tinel.
  We publiceerden al een voordruk van de eerste twee delen (Scherts; Op de elvenheuvel).
  Nu kunnen we ook het derde deel prijsgeven: Spokendans.
  Een vinnig en levendig stuk muziek met een Lento-tussendeel.

  In het handschrift staat vermeld dat de eerste uitvoering van dit stuk plaatsvond op 26 november 1940. 

  Nu beginnen we aan de digitalisering van het vierde deel: Landelijke dans.

  Als bijlage vindt u de partituur en een klankbeeld.

  Bijlagen:
  SUITE VOOR GROOT ORKEST_3_SPOKENDANS.mid (57.3 KB)   
  SUITE VOOR GROOT ORKEST_3_SPOKENDANS.pdf (175.8 KB)   


  30-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Suite voor groot orkest

  Op dit moment werken we aan de digitalisering van een suite voor groot orkest van Jef Tinel.
  Het werk bestaat uit 4 delen:
  -Scherts
  -Op den elvenheuvel
  -Spokendans
  -Landelijke dans

  De eerste 2 delen zijn voorlopig af.
  We werken door aan de andere delen.

  Bijlagen:
  SUITE VOOR GROOT ORKEST_1_SCHERTS.mid (44.5 KB)   
  SUITE VOOR GROOT ORKEST_1_SCHERTS.pdf (271.9 KB)   
  SUITE VOOR GROOT ORKEST_2_OP DEN ELVENHEUVEL.mid (16.1 KB)   
  SUITE VOOR GROOT ORKEST_2_OP DEN ELVENHEUVEL.pdf (105.8 KB)   


  10-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jef Tinel als dirigent

  Jef Tinel was niet alleen toondichter. Hij dirigeerde naast de massazang op zangfeesten en Ijzerbedevaarten ook koren en orkesten.
  In 1955 werd Tinel gehuldigd voor zijn 70ste verjaardag.
  Het snarenensemble Dispa bracht hem hulde in het Gentse conservatorium.
  Als apotheose van de avond dirigeerde Jef Tinel zelf de creatie van zijn werk voor koor en orkest: Als het bruine veld (tekst van René De Clercq).
  In de bijlage ziet u een foto van de dirigerende jubilaris.

  U merkt ook dat de radio (NIR) het orkest opnam. Helaas zijn de opnames niet meer terug te vinden....

  Bijlagen:
  Jef Tinel dirigeert.pdf (462.8 KB)   


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schilderij stelt Jef Tinel voor

  Kunstschilder Renaat Saey was een jeugdvriend van Jef Tinel.
  In de jaren '60 werden ze buren in de Veldekensstraat in Oostakker. Vandaag heet die straat 'Jef Tinelstraat'.
  Toen Jef Tinel zwaar ziek werd, was Renaat Saey zijn trouwe vriend en verzorger. Hij bleef dat tot Tinels overlijden in 1972.
  Saey was een bewonderaar en promotor van Tinels werk.
  Hij maakte enkele portretten van de toondichter.
  In de bijlage ziet u een voorbeeld van zo een schets. 
  Tinel is voorgesteld in een typische ontspannen houding met pijp.

  Bijlagen:
  Jef Tinel schilderij (Renaat Saey).pdf (2.8 MB)   


  24-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tinel op het zangfeest

  Op zondag 3 maart vindt het 76ste Vlaams Nationaal Zangfeest plaats in de Antwerpse Lotto-Arena.
  Jef Tinel trad zelf meermaals op als dirigent op dat zangfeest.
  Zijn strijdlied 'Wij zijn bereid' was en is er een vaste waarde.
  Ook zijn ander strijdlied 'Vlaanderens schoonste dag', het staplied 'Nieuwe jeugd' en zijn koorwerk 'Fantasia' stonden er ooit op het programma.

  Op 3 maart staat het lied 'Wij zijn bereid' opnieuw geprogrammeerd.

  U komt toch ook meezingen! 


  12-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jef Tinel en zijn echtgenote

  Jef Tinel huwde een jonge onderwijzeres uit Maldegem (Helena Van den Bossche, 1899-1979).
  In de bibliotheekkast van zijn partituren vinden we een paar composities die hij aan zijn vrouw opdroeg.

  In 1923 schreef hij het pianostukje 'Sprookje' voor haar en in 1920 wijdde hij het lied 'Als eene bloeme' aan haar. 

  Pianist Jozef De Beenhouwer beoordeelt 'Sprookje' als een mooi en origineel werkje.

  Bijlagen:
  ALS EENE BLOEME.pdf (39.6 KB)   
  Pianomuziek_Sprookje.pdf (5.7 MB)   


  10-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marialied: O.L. Vrouw van Goeden Raad

  In de archieven vonden we een oud papiertje met daarop een eenvoudig en melodieus Marialied, bedoeld voor samenzang in een lof of eucharistieviering.
  Jef Tinel schreef het op een tekst van een Augustijnerpater in Gent, pater Anselmus.
  Het lied werd wellicht gezongen in de Sint-Stefanuskerk te Gent bij de Augustijnen.
  Jef Tinel was organist en koorleider in deze kloosterkerk van na de bevrijding in 1944 tot in de jaren '60.

  Bijlagen:
  Marialied_Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad.pdf (947 KB)   


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daar waren drie Tamboers

  In een van zijn gedichten vertelt Albrecht Rodenbach over drie Tamboers die in 1302 terugkeerden van de oorlog.
  Aan de poort ontmoetten ze hun koningin die vroeg hoe ze het gesteld hadden aan het front.
  Elke Tamboer doet zijn verhaal.

  Jef Tinel componeerde op deze tekst een vinnig en vastberaden staplied.
  Willem Demeyer programmeerde het in zijn legendarische radio-uitzendingen, gaf het lied uit in verschillende van zijn zangbundels en liet het uitvoeren door zijn soldatenkoren. 
  Zowel Gaston Feremans als Guy Duyck maakten er orkestraties voor. Zelf had Tinel ook een orkestratie gemaakt.
  Hier publiceren we de originele versie voor zang en piano. 

  Misschien moet het ANZ het nog eens programmeren op het zangfeest....

  Bijlagen:
  Daar waren drie Tamboers.pdf (2.1 MB)   
  ZO KLINKT_Staplied_Daar waren 3 Tamboers.m4a (4.5 MB)   


  25-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezelleliederen van Jef TINEL
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In 1921 componeerde Jef Tinel 6 koorliederen op teksten van Guido Gezelle.
  Hierboven vindt u de partituur.
  Maar Jef Tinel concipieerde deze en andere Gezelleliederen ook voor solozang en klavier tijdens de jaarwisseling van 1921 naar 1922..
  Hierboven kan u er inmiddels enkele vinden.
  Bij een uitvoering kan men dus afwisselen tussen koor- en soloversies of zelfs een meerstemmig lied variëren met een solostrofe met begeleiding (mits transponeren).
  De sololiederen die overeenstemmen met de koorversies worden geleidelijk gedigitaliseerd.
  Zo hebben we 'Alle dagen', 'Jesu, wijs en wondermachtig', 'O Moedermaagd', 'O Jezu vol genaden', 'O Maria onbevlekte' en 'Ik wil mij gansch U geven' gepubliceerd in koorversie (zie: 6 religieuze liederen op tekst van Guido Gezelle) en in sololiedversie (zie: sololied_Gezelleliederen).
  Hou dus deze webstek in de gaten want er volgt nog meer..


  20-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Interessant kooratelier met werk van o.a. Jef TINEL
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Kooratelier COLLECTIO CATHEDRALIS op zaterdag 26 januari 2013 te Keizersberg, Leuven


  Sedert haar oprichting heeft de Capella Sanctorum Michaelis et Gudulae, het Kathedraalkoor van Brussel, veel oude muziek van onder het stof gehaald en uitgevoerd. 
  De laatste jaren werd jonge componisten opgedragen werken te schrijven voor de eredienst in de Kathedraal; bovendien hebben reeds gerenommeerde componisten een belangrijke bijdrage geleverd tot wat intussen een indrukwekkende bibliotheek wordt. 
  Sinds 2002 stelt de Capella deze muziek beschikbaar voor alle geïnteresseerde koren, en publiceert, in samenwerking met de uitgeverij EUPRINT Editions, de interessantste werken uit haar verzameling in de reeks “Collectio Cathedralis”. De Capella hoopt hiermee te helpen voldoen aan de behoefte van belangstellende (kerk-) koren om nieuwe hoogstaande partituren ten gehore te brengen. 
  Om beter, zingend, kennis te maken met de schat muziek die de Collectio reeds voorstelt, organiseert de Capella Ss Michaelis et Gudulae reeds voor de derde maal, i.s.m. uitgeverij Euprint en Abdij Keizersberg, een kooratelier waarop eenieder maar vooral dirigenten en zangers, uitgenodigd wordt. 
  Bent u geïnteresseerd in klassieke, romantische en hedendaagse kathedraalmuziek? Of bent u nieuwsgierig naar wat de Collectio Cathedralis te bieden heeft? Of wilt u gewoon eens lekker zingen, ondersteund door de leden van het Brusselse kathedraalkoor? Dan is dit misschien datgene waar u al zo lang naar uitkijkt. 
  De Capella SS Michaelis et Gudulae, Koor&Stem, abdij Keizersberg en uitgeverij Euprint nodigen u van harte uit om op 26 januari 2013, van 14 tot 15.30 uur, in abdij Keizersberg te komen meezingen aan een selectie uit de Collectio Cathedralis. 
  Composities voor gemengd koor, gelijke stemmen en SABar van o.a. August De Boeck, Charles-Joseph Van Helmont, Jules Vyverman, Gaston Feremans, Kimber Bex, Jef Tinel, Kurt Bikkembergs en Martin Slootmaekers. 
  Het geheel zal verlopen onder leiding van Kapelmeester Kurt Bikkembergs en Koen Vits (o.a. dirigent Hadricantuskoor Wijgmaal). 
  Na het zingen verwent gastheer Abt Kris Op de Beeck o.s.b. ons allen op een “Keizersbergse” receptie, alwaar u gerust kunt bladeren in alle partituren die de Collectio te bieden heeft en een keuze kunt maken tussen de eerste CD’s die de Capella opgenomen heeft met composities uit de Collectio Cathedralis


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Artikels over en werken van Jef Tinel
 • Wikipedia
 • Studiecentrum Vlaamse muziek
 • Muziek van Jef Tinel gedigitaliseerd (svm)
 • Gezelle op muziek gezet door Jef Tinel (artikel 4)
 • Musica Flandria
 • Muziekcentrum Vlaanderen
 • IMSLP-partituren
 • CPDL-partituren
 • Jef Tinel te gast op kunstweekends
 • ANZ-gedigitaliseerde partituren

 • Koor en Stem (werken van Jef Tinel in de bibliotheek)
 • Muzikum
 • Ave Mariasongs (O.L.Vrouw van Vlaanderen en Wees gegroet, Maria van Jef TINEL)
 • Partituren van Jef TINEL in Nederland
 • Jef Tinel op Soundcloud

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!