NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
 • W W W W W W W W W W
 • DEEL 2 - HET KLEINE ORAKEL
 • U U U U U U U U U U
 • V V V V V V V V V V
 • T T T T T T T T T T
 • S S S S S S S S S S
 • R R R R R R R R R R
 • P P P P P P P P P P
 • O O O O O O O O O O
 • N N N N N N N N N N
 • MMMMMMMMMM
 • L L L L L L L L L L
 • KKKKKKKKKKK
 • J J J J J J J J J J
 • I I I I I I I I I I I I I I
 • HHHHHHHHHH
 • GGGGGGGGGG
 • EEEEEEEEEE
 • FFFFFFFFFF
 • DDDDDDDDDD
 • CCCCCCCCCC
 • B B B B B B B B
 • Proficiat!
 • A A A A A A A A
  Wat vertelt uw droom aan U ?
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken in blog

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  eddy_506_easy
  blog.seniorennet.be/eddy_50
  Dromen
  verklaring uit grootmoeders tijd
  22-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
  ZAAD :
  - teken van vruchtbaarheid.

  ZAAG :
  - dikwijls met lastige personen te maken hebben.

  ZAAIEN :
  - voor landbouwers verraadt dit een rijke oogst.

  ZAAL :
  - uitstel van huwelijk of verloving.

  ZADEL :
  - veel geluk bij de vrouwen hebben.

  ZAK :
  - tegenslag in de liefde, achteruitgang in de zaken.

  ZAKDOEK :
  - zien : voor jonge mensen : weldra verloofd zijn.
  - voor gehuwden : welstand en weelde.- een zakdoek gebruiken : in slecht en gevaarlijk gezelschap geraken.

  ZAKENMAN :
  - ermee spreken : uw sympathie is aan een deftig meisje opgedragen.

  ZAKKENROLLER /
  - vrolijk en opgewekt bestaan hebben.

  ZAKUURWERK :
  - zien : brand of andere rampen te verwachten.
  - een zakuurwerk opwinden : gij wordt belasterd.

  ZALF :
  - spoedige genezing.

  ZALM :
  - op een feestje uitgenodigd worden.

  ZAT :
  - een zatte mens zien : met weinig moeite en weinig verstand zult gij veel geld verdienen.
  - dromen dat gij zat ziijt : ongelukken staan u te wachten.

  ZEE :
  - zien : nauwe band tusssen twee verliefden.
  - een kalme zee : zeer gelukkige toekomst.
  - een woerste zee : bedrogen verwachtingen.
  - op de zee varen : ziekte of tegenslag staat voor uw deur.

  ZEEP :
  - slecht voorteken : voorspelt ziekte of dood.

  ZEGEN :
  - ontvangen : een rustige, onbezorgde dag genieten.
  - iemand zegenen : na veel inspenning uw doel bereiken.

  ZEIL :
  - door gasten geplaagd worden.

  ZEILBOOT :
  - aan verveling en eenzaamheid ten prooi vallen.

  ZELFBESTUUR :
  -
  ervan dromen : het zal gaan stormen.

  ZELFMOORD :
  - zien plegen : gunstig voorteken voor al wat met geld te maken heeft.
  - dromen dat gij zelfmoord pleegt : door veel arbeid welvarend worden.

  ZENUWLIJDER :
  - veel kans in de loterij.

  ZERK :
  - trouwen en een pantoffelheld zijn. Bravo !

  ZETEL :
  - met een driftige, opvliegende man in het huwelijk treden.

  ZIEK :
  - dromen dat gij ziek zijt : geluk bij speculatie of in zaken doen.

  ZIEKE :
  - zien :, met domme, eigenzinnige, verwaande mensen in aanraking komen.
  - een zieke bezoeken/troosten : grote vooruitgang in ambt, betrekking of zak.

  ZIEKVERPLEEGSTER :
  - aan grote gevaren zult gij ontsnappen .

  ZIGEUNER :
  - geluk in de toekomst.

  ZIJDERUPS of ZIJDEWORM :
  - speodig verloofd zijn.

  ZILVER :
  - zien : lachwekkende tonelen zien, of zulke gesprekken horen.
  - zilverstukken tellen : slechte tijden meemaken.

  ZINGEN :
  - horen zingen : met vele rampen en tegenslagen te maken hebben.
  - dromen dat gij zingt : goede gezondheid bezitten en hoge ouderdom bereiken.

  ZINK :
  - zie metaal.

  ZINNELOZE :
  - met vrienden of vreindinnen omgaan die het niet goed met u menen.

  ZOEKLICHT :
  - rouw zal uw oude dag vergallen.

  ZOLDER :
  - schending van trouwbeloften door de man.

  ZOMER :
  - een feest bijwonen waar het gezellig aan toe gaat.

  ZON :
  - voorspoed, geluk en zegen.

  ZONNESCHERM of parasol :
  - u zult vooreerst niet ten huwelijk gevraagd worden.
  - eronder wandelen : in bekrompen omstandigheden zult gij nog verkeren.

  ZOO of dierentuin :
  Gij hebt veel gelijkenis met een aap.

  ZOT :
  - geluk in de loterij.

  ZOUT :
  - uw geloof brengt u geen geluk bij.

  ZOUTVAT :
  - zie zout.

  ZUIGFLES :
  binnen het jaar zult gij huwen en daarna vele kinderen te verwachten hebben.

  ZWAAN :
  - gij zijt niet al te slim.

  ZWAARD :
  - u wapenen.

  ZWALUW :
  - nieuws uit verre streken te verwachten.

  ZWEEP :
  - een gezond, lang en voorspoedig leven.

  ZWETEN :
  - ongunstig voorteken : verlies van have en goed, ook sterfgeval in de familie.

  ZWEMMEN :
  - jaloezie van vrienden of vriendinnen ondervinden.

  ZWERM BIJEN :
  - zie bie/bij.

  ZWERVEN : wacht u voor grote zuinigheid die gierigheid verraadt.

  ZWIJN :
  - zie varken.

  22-02-2007 om 16:10 geschreven door afriaminata


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.W W W W W W W W W W
  WAAGHALS :
  - zien : een onzekere toekomst tegmoet gaan.
  - dromen dat gij een waaghals bent : vervolgd worden door bloedhonden.

  WAAGSPEL :
  - zien : geheimen vernemen.
  - een waagspel spelen en winnen : geluk in het spel hebben.
  - een waagspel spelen en verliezen : verkoeling van de liefde.

  WAAIEN :
  - zie wind.

  WAAIER :
  - op reis gaan naar vreemde streken.

  WAAKHOND :
  - zien : wees op uw hoede voor dieven;
  - een waakhond horen blaffen : in het verderf lopen.
  - een waakhond kopen : een gemakkelijk en rustig leven leiden.
  - met een waakhond spelen of strelen : u bij iemand bemind maken.

  WAARD (IN) :
  - zie herbergier(ster)

  WAARZEGGER of WAARZEGSTER :
  - uw toekomst horen voorspellen : met prikkelbare en onhandelbare personen te maken hebben.

  WACHTHOND :
  - zie waakhond.

  WACHTMEESTER :
  - ongelukkige liefde.

  WACHTWOORD :
  - misverstand met vrienden,vriendinnen, man of vrouw.

  WAFEL :
  - eten : gij zult u spoedig verloven.
  - wafels bakken : één of meer dagen in de gevangenis zitten.

  WAFELKRAAM :
  - kermis vieren.

  WAGEN :
  - zien : omgang met verstandige mensen.
  - wagen met paarden zien : een reis naar ver afgelegen streken maken.
  - een gebroken wagen zien : ongeluk in de liefde.
  - een wagen besturen : kennismaking met een meisje met aangenaam karakter.

  WAKEN :
  - teken van een vroege dood.

  WAKER :
  - zien : nachtelijk bezoek te verwachten.

  WALSEN :
  - met een vervelende vrijer te doen krijgen.

  WALVIS :
  - een groot gevaar dreigt u, maar ge zult eraan ontsnappen.

  WANDELEN :
  - dromen dat gij wandelt : een aangename kennismaking met een persoon van dezelfde leeftijd.
  - iemand zien wandelen : iemand bemint u in stilte.

  WANGEDROCHT :
  - zie monster

  WANHOOP :
  - dromen dat gij wanhoopt : door onophoudelijk te werken zult gij uw levensstandaard verhogen.
  - iemand zien wanhopen : een groot gevaar dreigt u te overkomen.

  WANSCHEPSEL :
  - zie wangedrocht.

  WANTROUWEN :
  - dromen dat gij wantrouwen hebt : gij bezit een onaangenaam karakter, wat u dan ook veel moeilijkheden zal bezorgen.
  - dromen dat gij gewantrouwd wordt : het fortuin lacht u toe.

  WAPEN : (strijdtuig)
  - wapen of wapens zien : een kwakkel van een lief hebben.
  - met wapens spelen : één of meerdere dagen inde gevangenis zitten.
  - met wapens vechten : een groot verdriet staat u te wachten door het afsterven van een bloedverwant.
  - wapens afschieten : de erfnis die gij verwacht zal u ontglippen.
  - door wapens gewond ogf gedood worden : aan een langdurige ziekte onderhevig zijn.

  WAPEN (schild) :
  - gij zijt een gek, zoniet hebt ge toch malle kuren.

  WASMACHINE :
  - een verplicht huwelijk.

  WASMAND :
  - vele kinderen krijgen.

  WASVROUW :
  - zien of ermee spreken : kwatongen trachten u te benadelen, doch het zal hen niet lukken.

  WATER :
  - teken van welvaart.
  - op het water varen : in vreemde streken overnachten.
  - in het water spelen :
   gij zult gekust worden.
  - water drinken : verdriet en tegenslag ondervinden.
  - helder water : geluk te verwachten .
  - troebel of vuil water : met arglistige vijanden te maken hebben.
  - gekleurd water : gelukkig huwelijk zult gij sluiten.

  W.C. (watercloset) :
  - een gemakkelijk en rustig leven zult gij slijten.

  WATERMERK :
  - gij zij t een bedrieger.

  WATERMOLEN :
  - nooit aan een man geraken.

  WATERPLANT :
  - zie plant.

  WATERSTRAAL :
  - uw hoogmoed leidt u tot niets.

  WATERTOREN :
  - door een overstroming getroffen worden.

  WEDDEN :
  - dromen dat gij wedt :  groot geldverlies ondervinden.
  - personen zien wedden : geluk in de loterij.

  WEDUWE/WEDUNAAR :
  - dromen dat gij weduwe of weduwnaar zijt : voor ongerhuwde mensen is dit het voorteken van groot ongeluk; voor gehuwden : groot huiselijk geluk.

  WEEFGETOUW :
  - een brave man of vrouw hebben.

  WEEGSCHAAL :
  - gij hebt gebrek aan zelfvertrouwen.

  WEEKLOON :
  - ontvangen : verbetering van uw levensstandaard.

  WEELDE :
  - dropmen dat gij welde hebt : aankondiging van sterfgeval in de familie.

  WENEN :
  - zie schreien .

  WEES :
  - van een wees dromen is steeds onheilspellend.
  - dromen dat gij een wees zijt : pas op, men tracht u in het ongeluk te storten.
  - een wees huwen : goede dagen staan u te wachten.

  WEES-GEGROET :
  - bidden : wees voorzihtig voor huichelachtige personen.

  WEGEN :
  - iets wegen : gij bezit het verstand van een zakenman.
  - iets zien wegen : men zal u bedriegen.

  WEGLOPEN :
  - dromen dat gij gevangen zijt en wegloopt : door diefstal benadeeld worden.

  WEGWIJZER :
  - zien : gij zult op reis gaan.

  WEIDE :
  - zien : weldra met een jonge dame huwen.
  - koeien op een wei zien : scheiding tussen geliefden.

  WEIGEREN :
  - iets weigeren : het fortuin zal u nooit toelachten.

  WEKKER :
  - liefdesavontuurtjes beleven.

  WELDOENER :
  - naderd onheil of ongeval te verwachten.

  WERKEN :
  - zien werken : gij zult in welvaart toenemen.
  - dromen dat gij werkt : in grote armoede zult gij nog verkeren.

  WERKTUIG :
  - zie machine.

  WESP :
  - zien vliegen : een hoopvolle toekomst staat u te wachten.
  - een wesp vangen : uit een groot gevaar gered worden.
  - erdoor gestoken worden : achteruitgang in zaken, gevaarlijke ziekte.

  WEZEL :
  - de eerstvolgende lente in het huwelijk treden.

  WHIST :
  - zie kaartspel.

  WICHELAAR :
  - zie tovenaar.

  WIELRIJDER :
  - zien : een rustig, lang en kalm leven.
  - een wielrijder zien vallen : een blauw scheen lopen.

  WIEG :
  - een wieg zien : dood van een kind.
  - een wieg kopen : veel kinderen krijgen.
  - een kindje in een wieg leggen : huiselijke twist door de schuld van uw wederhalft.

  WIEGEN :
  - verandering van geluk.

  WIEROOK :
  - gij wordt benadeeld door een geestelijke.

  WIJN :
  - zien gezellige samenkomst met de geliefde.
  - wijn drinken : aan verveling en verdriet ten prooi vallen.

  WIJNGAARD :
  - zien : meer dan eens te diep in het glas kijken.

  WILD :
  - zien lopen : gij zult u voorspoedig verloven.
  - wild schieten : een opgewekt en onbezorgd leven leiden.

  WILDDIEF :
  - verloving bij maanlicht.

  WILDERNIS :
  - zien : in het buitenland sterven.
  - in een wildernis zitten : op goede voet met uw schoonmoeder staan.

  WILDSTROPETR :
  - zie wilddief.

  WILG of TREURWILG :
  - sterfgeval in uw familie.

  WIND :
  - teken van rijkdom in het vooruitzicht.

  WINKEL :
  - in zaken benadeeld worden.

  WINKELDOCHTER :
  - gezondheid en hoge ouderdom bereiken.

  WINTER :
  - van de winter dromen : door ijver en arbeid een hoge positie bekomen.
  - dromen dat het winter is : een jaloerse vrijer hebben.

  WIP :
  - gij zult hoog klimmen, maar laag vallen.

  WISSEL :
  - van een wissel dromen : tegenslag in handel.

  WISSELEN :
  - dromen dat gij geld wisselt : zeer machtig rijk worden.

  WITTEBROODSWEKEN :
  - voor een vrouw : op veel feesten uitgenodigd worden.
  - voor een man  : een lang verborgen geheim ontdekken.

  WOEDE :
  - iemand woedend zien : een hoopvolle toekomst te verwachten.
  - dromen dat gij woedend zijt : tegenslag ondervinden.

  WOEKERAAR :
  - met onhandelbare personen in aanraking komen.

  WOLF :
  - zien : voorspoed in zaken.
  - door een wolf achtervolgd worden : bevrediging van hartstochtelijke liefde.
  - een wolf doden : door eigen schuld veel leed ondervinden.

  WOLKEN :
  - witte wolken : een huwelijksaanzoek te verwachten.
  - grauwe wolken : moeilijke tijden in aantocht.
  - donkere of zwarte wolken : een naderend  onheil odf de dood treft één van uw bloedverwanten.

  WONDEN :
  - iemand verwonden : aangename en vrolijke dagen te verwachten.
  - dromen dat gij gewond wordt : met veel geduld kun je uw plan ten uitvoer brengen.

  WONDER :
  - ervan dromen : teleurstelling in de liefde.

  WOONWAGENS :
  - zien : op reis gaan.

  WORM :
  - bericht ontvangen van iemand die men dood waande.

  WORST :
  - verwacht een liefdesverklaring.

  WOUD :
  - zie bos.

  WRAAK :
  - met een nette jonge dame kennis maken.

  WROEGING :
  - een groot gevaar dreigt u.

  22-02-2007 om 15:45 geschreven door afriaminata


  >> Reageer (0)
  12-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEL 2 - HET KLEINE ORAKEL
  Het kleine orakel.

  TABEL der vragen waarop het u zal antwoorden :

  1.  Zal ik gelukkig in het huishouden zijn ?
  2.  Zal ik rijk worden ?
  3.  Zal ik een hoge leeftijd bereiken  ?
  4.  Zal ik weldra een erfenis krijgen ?
  5.  Denkt hij ( of zij) die ik bemin aan mij ?
  6.  Zal mijn vraag ingewilligd worden ?
  7.  Zal mijn ziekte genezen ?
  8.  Zal ik mijn lange haren behouden ?
  9.  Kan ik op mijn vrienden rekenen ?
  10.Bestaat er vrees oud te worden voor mijn nakomelingen ?
  11.Hoeveel kinderen zal ik krijgen ?
  12.Zal mijn eerste kind een jongen zijn ? 
  13.Wat moet ik in het leven het meeste vrezen ?
  14.Zal ik weldra die langverwachte brief ontvangen ?
  15.Zal de zaak waar ik mee bezig ben lukken ?
  16.Wordt ik wezenlijk bemind ?
  17.Zal mijn positie weldra verbeteren ?
  18.Welk weer zal het morgen zijn ?
  19.Zal ik ooit gedekoreerd worden ?
  20.Zal ik lang een bloeiende gezondheid genieten?


  Om het orakel te raadplegen :


  1 6 4
  6 2 6
  5 6 3  Hoe werkt het ?

  U kiest één van de 20 ,hiervoor opgesomde vragen ( onthou het nummer van uw vraag goed).

  U neemt vervolgens een poltlood of gebruik uw vinger en duid met gesloten ogen in bovenstaande tabel één van de vakjes aan. U opent de ogen en kijkt welk nummer u hebt aangeduid.

  Ga vervolgens naar : Antwoord van het orakel ( een beetje verder vindt u de tabellen) en kijk in de tabel die het door u aangeduide nummer draagt, naar het antwoord van de door u gestelde vraag (nummer van de vraag dat u moest onthouden).

  Zo dit was het !  Veel geluk en plezier !

  ANTWOORD VAN HET ORAKEL :
  TABEL 1

  1.  ja, maar moedig zijn.
  2.  nooit of nimmer.
  3.  wanneer gij u verzorgt.
  4.  van iemand waar gij het minst aan denkt .
  5.  zeer weinig.
  6.  ja, doch haast u.
  7.  langdurig.
  8.  gebruik goeie zalf.
  9. zeer zelden.
  10. neen, tenminste als ge oppast.
  11. vier-en-twintig.
  12. buitengewoon, prachtig.
  13. gij zelf.
  14. overmorgen.
  15. daar kunt gij op rekenen !
  16. meer dan ge zelf wilt.
  17. helemaal.
  18. 't zal gieten.
  19. mits goed te betalen.
  20. Als ge niet in de tocht loopt.


  TABEL 2

  1.  Helaas ...nee of ge moet van karakter veranderen.
  2.  door uw werk.
  3.  na een ziekte, waarvan gij veel schrik zult hebben.
  4.  binnen enkele jaren.
  5.  zij houdt u voor de gek.
  6.  een beetje wachten.
  7.  met een goede dokter.
  8.  binnen tien jaar zult ge het er noig over hebben.
  9.  meer dan je kunt nodig hebben.
  10. neen, als ge goed eet.
  11. acht en twee tweelingen.
  12. allerprachtigst.
  13. uw beste vriend.
  14. nooit.
  15. ja, na zeer veel moeite.
  16. twijfelen zou een misdaad zijn.
  17. veel verbeteren.
  18. uitstekend.
  19. reken niet op uw voorspreker.
  20. gans uw leven.


  TABEL

  1.  eeuwig en altijd.
  2.  wanneer gij sparen kunt.
  3.  als ge oefeningen doet.
  4.  in het geheel niet.
  5.  men bewondert u.
  6.  zeker en vast.
  7.  binnen enige tijd.
  8.  zij zullen heengaan met uw illusies.
  9.  lijk op u zelf
  10. niet als ge voorzichtig zijt.
  11. elf.
  12. als zij gen dochter is.
  13. uw verlangen om te schitteren.
  14. in de preek.
  15. na veel moeilijkheden.
  16. men houdt u voor de gek.
  17. met debehulp van een invloedrijk persoon.
  18. oprecht puik.
  19. dat zal komen.
  20. ge oefent niet genoeg.


  TABEL 4

  1.   dat hangt van u af.
  2.   kolossaal !
  3.   ja, maar niet zoveel eten;
  4.  ' t zal komen, 't zal komen.
  5.   ah ! neen !
  6.   geen enkele !
  7.   als ge doet wat daar voor nodig is.
  8.   uw hoofd gelijkt op een biljartbal.
  9.   beter het te weten dan niet.
  10. niet als ge uw medicijnen neemt.
  11. zes.
  12. neen, zeg.
  13. uw slecht karakter.
  14. op de post gaat veel verloren.
  15. deze niet, maar een andere zal komen.
  16. voor u zelf.
  17. als ge  wat moeite doet.
  18. vergeet uw paraplu niet.
  19. ge zijt er heel slecht aan begonnen.
  20. eet wat minder gulzig vlees.


  TABEL 5

  1.  pas op voor een blonde man.
  2.  minder verteren;
  3.  men zal u moeten doodslaan.
  4.  ja, als ge den ouderdom wat meer eerbiedigt.
  5.  als zij niets anders te doen heeft.
  6. 'k zou ervan verschieten.
  7. ja maar binnen enige tijd.
  8.  zij zullen uitvallen, maar zij zullen terug komen.
  9.  als zij er tijd voor hebben
  10. neen, of het zou moeten tegenslagen.
  11. twaalf minstens.
  12. inderdaad, zeer schoon.
  13. uw aard.
  14. reken er niert meer op.
  15. neen, doch het zal uw schuld zijn.
  16. tot ge er gek van wordt.
  17. ja, doch gij doet er niemendal voor.
  18. heet, onweer, regen enz...
  19. afgelopen! Denk er niet meer aan.
  20. drink geen alkohol.


  TABEL 6

  1.  gedurende gans uw leven.
  2.  ja, maar van systeem veranderen.
  3.  minder bommelen.
  4.  gij zult niets erven dan de deugd van uw voorvaderen.
  5.  gans de dag.
  6.  ge kunt altijd eens proberen.
  7.  zeer spoedig.
  8. als ge ze wat meer kuist.
  9.  op geen enkele.
  10. daar is veel kans voor door uw eigen schuld.
  11. drie tweelingen.
  12. dat is altijd zeker.
  13. uw uitgaven.
  14. ge kunt nog maanden wachten.
  15. half en half.
  16. als ze tijd hebben zou 't kunnen zijn.
  17. niettegenstaande al uw gebreken.
  18. t' zal blaaskes regenen.
  19. binnen zekere tijd.
  20. als ge uw zelf goede gadeslaagt.


  Nogmaals veel plezier !!!!!!
  .


  12-02-2007 om 16:14 geschreven door afriaminata


  >> Reageer (0)
  09-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.U U U U U U U U U U
  UIL :
  - een uil zien vliegen : tegenspoed in het leven ondervinden.
  - vele uilen zien vliegen : zeer grote en onheilspellende rampen beleven.
  - een uil doden : geldverlies
  - met een uil vechten : onverwachte jobstijdingen staan voor uw deur.

  UITBLAZEN :
  - een kaars of lamp uitblazen : slecht voorteken;

  UITBRENGEN :
  - een geheim uitbrengen : storing in vriendschap of liefde.

  UITDAGEN :
  - iemand tot een gevecht uitdagen : gij zijt een lastig persoon.
  - tot een gevecht uitgedaagd worden : onverwacht bezoek ontvangen.

  UITERSTE :
  - dromen dat gij op uw uiterste zijt : weinig of zelfs nooit ziek worden.
  - iemand op zijn uiterste zien liggen : een vroege dood sterven.

  UITHANGBORD :
  - zien : gij zijt een zakenman; maak gebruik van uw genie en gij zult rijk worden.

  UITHOREN :
  - onaangename dingen vernemen.

  UITKLEDEN :
  - met nachtraven en vlinders kennismaken.

  UITVAART :
  - uw geloof maakt u belachelijk.

  UITVINDING :
  - dromen dat gij een uitvinding doet : niettegenstaande uw genie en werklust zult gij steeds een armzalig leven leiden.

  UNIVERSITEIT :
  - met huichelachtige personen te doen krijgen.

  UURWERK :
  - door eigen schuld aan lager wal geraken.

  09-02-2007 om 12:54 geschreven door afriaminata


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.V V V V V V V V V V
  VAAK :
  - dromen dat gij vaak hebt : een onverwacht geluk zal u overkomen.

  VAANDEL :
  - zie vlag

  VAARS :
  - vele kinderen groot te brengen hebben.

  VAARTUIG :
  -zie schip

  VAAS :
  - zien : ontrouw te verwachten van uw vrienden.
  - een vaas kopen : welvaart neemt toe.
  - een vaas als geschenk ontvangen : grote geheimen zult gij vernemen.
  - een vaas breken : naderend onheil of ongeval.

  VADER :
  - dromen dat gij vader zijt en in werkelijkheid is dit niet zo : met een opdringerige vrouw kennis maken en er mee trouwen.
  - een vader zien : een verborgen schat vinden.
  - dromen dat uw vader ziek of dood is : een groot ongeluk zal u in de diepste droefheid brengen.

  VAGEBOND :
  - gij zult weldra met een jonge vrouw huwen.

  VAGEVUUR :
  - een vagevuur zien : een zuinige en gierige echtgenote treffen.
  - dromen dat gij in het vagevuur zijt : sterfgeval van een naastbestaande.
  - dromen dat gij uit het vagevuur verlost wordt : vele bezwaren van priesters of andere geestelijken ondervinden.

  VAL :
  - door anderen benadeeld worden.

  VALK  :
  - een valk zien vliegen : gebrek aan energie.
  - een valk vangen : vele moeilijkheden ondervinden.
  met een valk spelen : nooit zult gij welvarend worden.

  VALKENJACHT :
  - een naderend onheil of de dood treft één van uw vrienden.

  VARKEN :
  - een gek bemint u in stilte.
  - een varken zien slachten : gij zult armoede lijden.

  VASTEN :
  - dromen dat gij vast : gij zult vuligheid in uw bed doen.

  VASTENAVOND :
  - vieren : door verkwisting in de armoede geraken, waaruit gij niet, zonder de grootste moeite, zult uitgeraken.

  VAT :
  - teken van overvloed.

  VECHTEN :
  - twee mensen zien vechten : zie tweegevecht.
  - een groot gevecht zien : een gelukkige kennismaking en een lang leven .
  - dromen dat gij aan 't vechten zijt en dat ge een rammeling krijgt : groot geluk in de liefde.
  - wanneer gij de bovenhand haalt : al uw problemen zult gij niet zonder moeite overwinnen.

  VEDER :
  - een onverwachte erfenis krijgen.

  VEE :
  - aangenaam samenzijn met uw beminden.

  VEERARTS :
  - zien : u wordt bemind.
  dromen dat gij hem huwt : ongelukkig huwelijksleven te verwachten.

  VEEMARKT :
  - gij zult nooit rijk worden.

  VEL of HUID :
  - dromen dat gij een donker vel hebt : geluk in de loterij hebben.

  VELD :
  - een veld in volle bloei zien : twisten met buren.
  - dromen dat gij op een veld werkt : in bekrompen omstandigheden geraken.
  - op het veld zien arbeiden : door vlijtig te werken zult gij een plaats van aanzien bekleden.

  VELDHEER :
  - zien of ermee spreken : met een oprechte en sympathieke persoon in aanraking komen.
  - een romeinse veldheer :voorteken van onheil, plotseling sterfgeval, geldverlies,...enz.

  VELDWACHTER :
  - zien : al uw pogingen zullen mislukken.
  - een veldwachter iemand zien opbrengen of aanhouden : sombere dagen tegemoet gaan.
  - met een veldwachter vechten: kennismaking met het gerecht.

  VENSTER :
  - een gelsoten venster zien : onaangenaamheden en twist te verwachten.
  - een open venster zien : opgepast voor dieven.
  - door een venster springen : zaken gaan achteruit.

  VELODROOM :
  - op reis gaan .

  VENNOOT :
  - door eigen toedoen in schulden geraken.

  VERANDA :
  - geluk in de loterij hebben.

  VERDOLEN of VERDWALEN :
  - dromen dat gij verdwaald zijt in een bos : gij zijt teveel verblind in uw geliefde.
  - iemand ontmoeten die verdwaald is : gij hebt vrienden of vriendinnen die u trachten te benadelen.

  VERDRIET :
  - dromen dat gij verdriet hebt : tegenslag te verwachten.

  VERDRINKEN :
  - iemand zien verdrinken : een gelukkig huwelijk aangaan .
  - dromen dat gij verdrinkt : gij staat in een goed blaadje bij uw schoonmoeder.

  VERDOLEN :
  - zie verdwalen.

  VERF :
  - ontrouw van uw beminde.
  - verf maken : veel huiselijk geluk te verwachten.

  VERFMOLEN :
  - teken van verkwisting.

  VERGADERING :
  - bijwonen : gebrek lijden aan energie.
  - een vergadering zien : met een gevaarlijke ziekte te maken krijgen.
  - dromen dat gij een vergadering voorzit : gij zult slagen in de politiek.

  VERGEET-MIJ-NIET :
  - zie bloem.

  VERGEVEN :
  - iemand vergeven : een akelige dood zult gij sterven.

  VERGIF :
  - innemen : in vreemde streken verzeilen.

  VERGIFFENIS :
  - schenken : aangename ogenblikken in uw leven hebben.
  - dromen dat men u vergiffenis schenkt : een lastig karakter hebben.

  VERGROOTGLAS :
  - zien : al wat u omringt tracht u te benadelen.
  - door een vergrootglas zien : te veel verbeelding, verander uw inzichten of gij zult in nood geraken.

  VERHANGEN :
  - dromen dat gij u verhangt : aan een groot fortuin geraken.

  VERHONGEREN :
  - teken van rampen en tegenslag.

  VERHUIZEN :
  - onaangename tijdingen vernemen; ook ziekte te verwachten.

  VERHUREN :
  - een huis of kwartier huren : spoedig in het huwelijk treden.

  VERJAARDAG :
  - vieren : op een verlovingsfeest uitgenodigd worden.

  VERJAARFEEST :
  - bijwonen : zeer lang en aangenaam leven te verwachten.

  VERJAGEN :
  - iemand verjagen : aan grote gevaren blootgesteld zijn.
  - dromen dat gij verjaagt wordt : aan een groot gevaar ontsneppen.

  VERKENNING :
  - op verkenning gaan : onherstelbaar verlies in de familie.

  VERKLEDEN :
  - zich verkleden : nakend onheil met zeer droeve gevolgen.

  VERKLIKKER :
  - afsterven van een hooggeplaatste persoon.

  VERKOOPHUIS/ZAAL :
  - gans uw vermogen zal openbaar verkocht worden; de schuld daarvan is uw verkwistende aard.

  VERLATEN :
  - uw vrouw verlaten : welslagen in uw ondernemingen.
  - uw kinderen verlaten : een slecht en onaangenaam karakter bezitten.
  - uw man verlaten : te veel aan plezier verhangen zijn.
  - het ouderlijk huis verlaten : een nietdeug zijn.

  VERLEIDEN :
  - ongelukkige liefdesbetrekkingen aanknopen.

  VERLOVEN :
  - dromen dat gij u verlooft : maar al te vroeg in het huwelijk treden.

  VERLOSSEN :
  - dromen dat gij ergens opgesloten zit en dat men u komt verlossen : u zult weldra een groot geldelijk voordeel hebben.
  - dromen dat gij iemand verlost : tegenslag zult gij ondervinden, maar als je volhoudt kom je dit te boven.

  VERLIEZEN :
  - iets verliezen is altijd een slecht voorteken.
  - voor gehuwde personen betekent dit ruzie en onenigheid;
  - voor ongehuwde personen : gevaar om nooit te trouwen, wanneer zij hun liefdesbetrekkingen zouden afbreken.

  VERMAKEN :
  - een man zien die zich vermaakt : kwaadsprekerij heeft u reeds veel onheil bijgebracht.
  - een vrouw zien die zich vermaakt : in schulden geraken, waar je nooit uitgeraakt.
  - dromen dat gij u vermaakt : slechte vrienden en ontuchtige vrouwen betekenen ongeluk voor u.

  VERMANING :
  - krijgen : u zult spoedig door een man bemind worden.
  - een vermaning aan iemand geven : Nooit zult gij de echte broeder vinden.

  VERMOEIDHEID :
  - een man zien die vermoeid is : uw groot medelijden is de schuld van vele onaangenaamheden in uw leven.
  - een vrouw of een kind zien die vermoeid zijn : laat u niet beinvloeden door slechte raad.
  -dromen dat gij vermoeid zijt : door uw familie of vrienden bedrogen worden.

  VERMOORDEN :
  - iemand zien vermoorden of vermoorden : niet veel goeds staat u te wachten.
  - dromen dat gij vermoord wordt : onverwachte erfenis.

  VERONGELUKKEN :
  -  dromen dat gij verongelukt : met de grrootste armoede te kampen hebben.
  - iemand zien verongelukken : veel afwisseling in het leven ondervinden.

  VERRADEN :
  - dromen dat men u verraadt : met veel inspanning zijn brood verdienen.
  - iemand verraden : met moeite uw huidige stand kunnen bewaren.

  VERRADER :
  - ermee spreken of ermee omgaan : vermeerdering van inkomen.

  VERREKIJKER :
  - zien : onverwacht een verre reis ondernemen.
  - door een verrekijker zien : denk goed na, al wat blinkt is geen goud !

  VERSCHIJNING :
  - zie visioen.

  VERSCHRIKKEN :
  - een kind zien schrikken : de plannen van uw benijders zullen in duigen vallen.
  - een vrouw zien schrikken : iemand bemint u in stilte.
  - dromen dat gij schrikt : een vrouw met malle kuren huwen.

  VERSIEREN :
  - de ooievaar is in aantocht.

  VERSTIJVEN :
  - waarschuwing voor al te grote zuinigheid, aansporing tot liefdadigheid.

  VERTREKKEN :
  - een vriend, familielid of kennis zien vertrekken : wees voorzichtig in uw handel, het fortuin zou een andere richting kunnen nemen.
  - dromen dat gij naar de vreemde of een ander land vertrekt : op reis zult gij gaan, maar wellicht nooit terugkeren.

  VERVALLEN :
  - een vervallen bouw zien : gij zijt van hoge afkomst, omtrent uw naam houdt men veel voor u verborgen.

  VERVLOEKEN :
  - dromen dat men u  vervloekt : aan verleiding blootgesteld worden.
  - iemand vervloeken : wees voorzichtig om niet in handen van woekeraars te vallen.

  VERVOLGEN :
  - iemand vervolgen : gestoorde vreugde.
  - vervolgd worden : dit zal in werkelijkheid gebeuren.

  VERWENSEN :
  - zie vervloeken.

  VERZOENEN :
  - dromen dat gij ruzie hebt en u nadien verzoent : wankelmoedigheid is de oorzaak van uw ongelukkig leven.
  - twe vrijanden zien verzoenen : groot geluk staat u te wachten.

  VEST :
  - brandgevaar.

  VESTING :
  - oorlog op komst.

  VIERKANT :
  - gij bezit aanleg voor meetkunde.

  VIJAND :
  - men tracht u onrecht aan te doen.

  VIJGEBLAD :
  - gij zijt een schaamteloos persoon en hebt reeds veel personen in schande gebracht; wees voorzichtig of gij zult slecht eindigen.

  VIJLEN :
  - gij zijt een lastig  persoon.

  VINGERS :
  - dromen dat gij meer dan vijf vingers aan elke hand hebt : zich voor iemand te wachten hebben.
  - dromen dat gij geen vingers hebt : de rijkdom zal u eens gunstig zijn.
  - zijn vingers verbanden : gij kent slechts haat en nijd.

  VIJVER :
  - onaangename tijdingen te verwachten.

  VINGERHOED :
  - voor een jongen :met een naaister trouwen; voor een meisje : gij zult jonge dochter blijven.

  VINK :
  - zie vogel.

  VIOLETTEN :
  - zien groeien : gij zijt een nederig doch gelukkig persoon.
  - violetten plukken :: wees niet zo roekeloos want uw geluk hangt ervan af.

  VIOOL :
  - horen spelen : gelukkig voorteken : vermeerdering van fortuin en welvaart.
  - dromen dat gij viool speelt : in een zothuis zult gij sterven.

  VIS :
  - een vis zien zwemmen : stel uw reis uit of er gebeurt een ongeluk.

  VISHAAK :
  - de zucht naar geld is de oorzaak van uw ongelukkig leven.

  VISHANDELAAR :
  - na regen komt zonneschijn, denk daar aan.

  VISIOEN :
  - een visioen hebben heeft verscheidene betekenissen :
  - voor een man : achteruitgang in zaken.
  - voor een vrouw : stoute of misvormde kinderen ter wereld brengen.
  - ook is dit een voorbode van een sterfgeval in de familie.

  VISITEKAARTJE :
  - slechte tijdingen zult gij vernemen.

  VISSEN  :
  - zien vissen : met een sympathieke man of vrouw kennis maken en ermee trouwen.
  - dromen dat gij aan het vissen zijt : een grote toekomst gaat gij tegemoet.

  VISSER :
  - teken van spoedige verloving.

  VLAAG :
  - zie regenvlaag.

  VLAG :
  - zien wapperen : feesten en plezier in aantocht.
  - een vlag zien verbranden : vrees voor revolutie of oorlog.
  - een leger met een vlag aan kop zien : sterfgeval in de koninklijke familie.
  - een vlag halfstok zien dood van een burgemeester of een gemeenteraadslid in uw gemeente.

  VLAKTE :
  - zien men draagt u oprechte liefde toe.

  VLAM :
  - zie vuur.

  VLAS :
  - zien groeien : overvloed van rijkdom of goede gaven ehbben.
  - vlas zien bewerken : gij zijt een naarstig persoon, niettegenstaande dit zult gij nooit in weelde leven.
  - vlasbloempje : nooit zult gij huwen.

  VLEES :
  - zien : voor een meisje of jongeling : binnen een jaar zult gij getrouwd zijn. voor gehuwden : talrijke kroost.
  - vlees eten : dit voorspelt dat de vriendschap welke u  een zeker persoon toedraagt heel spoedig in liefde zal overgaan.

  VLEESHOUWER :
  - zie slachter.

  VLEGEL :
  - een blauwtje lopen.

  VLEIERS :
  - wees voorzichtig, men tracht en zal u ook nadeel toebrengen.

  VLEUGELS :
  - dromen dat gij vleugels hebt : uw grootheidswaanzin maakt uw geluk onbestendig.

  VLIEG :
  - een vlieg zien is een teken van ziekte.
  - een vlieg vangen : wanneer gij ziek zijt zult gij spoedig genezen.
  - door een vlieg gestoken worden : veel geluk hebben in het huwelijksleven.

  VLIEGEN :
  - een mens zien vliegen : door uw beste vrienden of vriendinnen bedrogen worden.
  - dromen dat gij vliegt : hoog zult gij klimmen, doch laag zult gij vallen.

  VLIEGER :
  - oplaten :  ruime genoegens smaken.
  - een kind zien dat een vlieger oplaat : een onverwacht bezoek ontvangen.

  VLIEGMACHINE :
  - een luctreis maken.

  VLINDER :
  - al uw toekomstplannnen zullen in duigen vallen .
  - een vlinder vangen : tegenslag ondervinden.

  VLOED :
  - de vloed of ebbe van een stroom : veel gezonde kinderen krijgen.
  - door een vloed verrast worden : uw beste vriend of vriendin belastert u.
  - in een vloed omkomen : last met het gerecht krijgen.

  VLOEKEN :
  -iemand horen vloeken : een onuitsprekelijk genot beleven.
   dromen dat gij vloekt : geluk in de loterij hebben.

  VLO :
  - last van ongedierte
  - vlooien vangen : met huichelachtige personen te doen hebben.

  VLUCHTEN :
  -iemand op de vlucht zien : op een feestmaal uitgenodigd worden.
  - dromen dat gij vlucht : oorlog, oproer of huiselijke onenigheid.
  - voor de vijand moeten vluchten : er wordt veel ongunstig over u gesproken.

  VODDENMAN of VODDENVERKOPER :
  - welvaart neemt toe.

  VOEDSTER :
  - geen kinderen zult gij grootbrengen.

  VOERMAN :
  - van onbekende familieleden zult gij erven.

  VOETEN :
   zien : weldra verloofd worden.
  - dromen dat gij maar één voet hebt : achteruitgang in de zaken.
  - dromen dat gij geen voeten hebt : een nachtelijk bezoek krijgen.
  - dromen dat gij meer dan twee voeten ehbt : voorspoed in handel.
  - dromen dat er een voet afgekapt of afgezet wordt : slechte tijdingen te verwachten.
  - vuile voeten hebben : gij zijt een onbarmhartig persoon.
  - reine voeten hebben : ziekte of onheil te verwachten.
  - dromen dat gij of men u voeten verbrand : gij zult wanhopige pogingen moeten ondernemen om de eindjes aan elkaar te knopen.

  VOETBAL :
  - een trouwe levensgezellin tot vrouw hebben.

  VOETKUS :
  - dromen dat men uw voeten, of dat gij iemands voeten kust : door ijverig werken een voorname plaats bekleden.

  VOETBANKJE :
  - teveel verknocht zijnb.

  VOGEL :
  - een vogel in de lucht zien : een gevaarlijke reis over het water maken.
  - een vogel op een boom zien zitten : gunstig antwoord of huwelijksaanzoek.
  - een vogel horen fluiten : slechte tijding te verwachten.
  - een zwerm vogels zien vliegen : gestoord rendez-vous.
  - een vogel in het bos zien : grote tegenslag in zaken.
  - een vogel vangen : vrienden of vriendinnen veroorzaken veel last voor u door gepraat en bemoeizucht.
  - met vogels spreken : uw neuswijsheid brengt u slechts ongemak toe.
  - vogels doden : nooit huwen.
  - vogels eten : volgende maand onaangenaamheden te verwachten.
  - vogels eten geven : een onuitsprekelijk geluk beleven.

  VOGELNEST :
  een vrolijk en zorgeloos leven hebben.

  VOGELSCHRIK :
  - huiselijke vrede in gevaar.

  VONDELING :
  - een vondeling groot brengen : spoedig en goed huwelijk sluiten.

  VONDST :
  - iets vinden en aan de eigenaar teruggeven : onderkruipers trachten uw werk te ontnemen.
  een vondst doen en niet aan de eigenaar teruggeven : aan een groot ongeluk zult gij ontsnappen.

  VONNIS :
  - horen pleiten : een trouw vriend of vriendin hebben.
  -iemand zien vonissen : een groot gevaar bedreigt u.

  VOORHOOFD :
  - een laag voorhoofd : kennismaking met een beschaafd persoon.
  - een hoog voorhoofd : van de slimste zijt gij niet.
  - een breed voorhoofd : gij zult weldra verloofd zijn.
  - een smal voorhoofd : slechte tijden meemaken.

  VOORLEZEN :
  - horen voorlezen : doorslechte raad gevaar lopen.
  - dromen dat gij voorleest : een groot feest bijwonen.

  VOOROUDERS :
  - van uw voorouders dromen : een onverwachte erfenis meemaken.

  VOORSCHOOT :
  - welslagen van al uw ondernemingen.

  VOORSPELLING :
  - horen : ziekte of onheil te verwachten.

  VOORZANGER :
  - een bestendig en onbezorgd leven leiden.

  VORK :
  - huiselijke oneinigheid.

  VORMSEL :
  - dromen dat gij uw vormsel doet : vereerd en bemind worden.

  VORST :
  - een vorst zien : ziekte en onheil te verwachten.
  - ermee spreken : een spoedig huwelijk.
  - ermee trouwen : waarschuwing om niet met een dronkaard te huwen.

  VORSTIN :
  - zie vorst.

  VOS :
  - een vos zien : een groot gevaar dreigt u door anderen aangedaan.
  - een vos vangen : beklapt en bespot worden.
  - een vos doden : tijding van liefde te verwachten.
  - met een vos vechten : weigering bij een huwelijksaanzoek.

  VRACHTSCHIP :
  - grote rijkdom en veel macht.

  VREDE :
  - dromen dat in de oorlog vrede gesloten wordt : ongunstige dagen met veel wederwaardigheden staan u te wachten.
  Ook een voorteken van een onverwachtse reis.

  VREDERECHTER :
  - verdriet en tegenslag.

  VREEMDELING :
  - zien : vrolijk leven tegemoet gaan.
  - ermee spreken : plotselinge dood van een vriend.
  - ermee vechten : aangename schemeruurtjes kennen.

  VREK :
  - ervan dromen : verdriet en kommer.

  VREUGDE :
  - teken van losbandig leven.

  VRIEND :
  - van een vriend dromen : blinde hartstocht in 't spel.
  - dromen dat gij door u vriend bestolen of bedrogen wordt : kennismaking met een blonde dame.
  - dromen dat gij met uw vriend ruzie maakt of vecht : gij voert een wrede daad uit en moet ervoor boeten.

  VRIENDIN :
  - zie vriend.

  VRIJDENKER :
  - met geheimzinnige personen in aanraking komen wat u veel voordeel zal bijbrengen.

  VRIJEN :
  - twee personen zien vrijen : een meisje uitnodigen voor een bal.
   dromen dat gij aan het vrijen zijt : spoedig een verplicht huwelijk sluiten.

  VRIJHEID :
  - lang en gelukkig leven.

  VRIJHEIDSBOOM :
  - zien planten of zelf planten : voordeel in handel drijven.

  VRIJMETSELAAR :
  - - zie vrijdenker.

  VRIJSCHUTTER :
  - gij kent geen gevaren, wat niet altijd goed is.

  VROEDVROUW :
  - veel kinderen krijgen.

  VROUW :
  - een vrouw zien : bericht van overzee ontvangen.
   - een lelijke vrouw zien : onheil te verwachten.
  - een mooie vrouw zien : geluk in 't spel en de liefde.
  - een vrouw met zwart haar zien : door schone geslacht in het ongeluk verzeilen.
  - een vrouw met blond haar : verraad te verwachten.
  - een vrouw met wit haar : een hoge ouderdom bereiken.
  - een vrouw met bruin haar : door de vrouwen bedrogen worden.
   een zwangere vrouw zien : ongeluk staat u te wachten.

  VROUWENHATER :
  - goed overeenkomen met uw schoonmoeder.

  VROUWENKLOOSTER :
  - ontrouw van uw beminde.

  VRUCHT :
  - zien groeien : geondheid, hoge ouderdomù.
  - vruchten plukken : aan verveling ten prooi vallen.
  - vruchten eten : met een trotse vrouw huwen.

  VUILIF_GHEID :
  - zien liggen : fortuin maken door erfenis.

  VUIST :
  - gevaar voor twist.
  - iemand met de vuisten dreigen : een rammeling krijgen.
  - iemand met de vuist een slag toebrengen : een proces verliezen.

  VUUR :
  - teken van weelde.
  - alles in vuur en vlam zien : door een dapper en aangenaam persoon bemind worden.
  - vuur maken : veel geluk in 't huwelijk beleven.
  - een vuur doven : weldra verloofd worden.
  - in het vuur springen : speculatie zal u rijk maken.
  - iemand in 't vuur werpen of er zelf ingeworpen worden : ziekte of onheil te verachten.
  - het vuur aanbidden : veel geld en veel liefde.
  - vuurkolom zien : getuige zijn in een rechtszaak.
  - vuur spuwen : een voorsoedige en aangename reis maken.
  - vuur eten : een operatie moeten ondergaan.
  09-02-2007 om 00:00 geschreven door afriaminata


  >> Reageer (0)
  05-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.T T T T T T T T T T
  TAAI :
  - dromen dat gij iets taai eet : zekere intriges maken u het leven lastig.

  TAAL :
  - dromen dat gij een taal leert : een hoge ouderdom bereiken.

  TAART :
  - eten : op een feestje zult gij uitgenodigd worden
  - een taart bakken : na lang flirten aan een vrijer geraken.

  TABAK :
  - zien groeien : een verre ris ondernemen.
  - tabak roken : ziekte, tegenspoed of sterfgeval.

  TABERNAKEL :
  - zien : gij moogt nooit op de steun door een geestelijke beloofd, rekenen.

  TAFEL :
  - een tafel zien : u kunt op wederliefde rekenen.
  - op een tafel zitten : gij zult met iemand trouwen die er stijf voorzit.
  - een tafel dekken : op een huwelijksfeest uitgenodigd worden.
  - een tafel reinigen : met onaangename mensen te doen krijgen.

  TAFELKLEED :
  - een onbezorgd leven genieten.

  TAK :
  - zien breken : ongelukkige liefde staat u te wachten.

  TANDEN :
  - dromen dat gij zeer grote tanden hebt : zorgen en verdriet in de toekomst.
  - zeer witte tanden hebben : veel twist en tweedracht.
  - dromen dat gij slechte tanden hebt : jaloersheid van vrienden en kenissen.

  TANDARTS :
  - naar een tandarts gaan : verstoring in het huishouden.

  TANDPIJN :
  - dromen dat gij tandpijn hebt : plotselinge vermindering van inkomen.

  TANG :
  - lang en voorspoedig leven .

  TAPIJT :
  - een tapijt kopen : aan leugen en bedrog overgeleverd worden.
  - een tapijt zien : achteruitgang in zaken.
  - op een tapijt slapen : ongelukkige liefde.

  TARWE :
  - zien groeien : grote rijkdom machtig worden.
  - tarwe eten : blinde hartstocht voor het spel en speculeren.

  TEKENAAR :
  - ermee spreken : een groot artist zult gij worden.
  - ermee trouwen : ongelukkige liefde in 't verschiet.

  TEKENEN :
  - zien tekenen : last met buren ondervinden.
  - dromen dat gij tekent : kennismaking met een negerin.

  TEER :
  - op een oude man verliefd worden.

  TEERLING :
  - zien : ongeluk in de loterij.
  - met een teerling spelen : vele schulden die gij nooit zult kunnen betalen.
  - met teerlingen zien spelen : een boete oplopen door de rechtbank.

  TEGENSTREVER :
  - dromen dat gij een tegenstrever hebt is een teken van tegenspoeden.
  - met een tegenstrever vechten : gij zult al uw problemen in het leven overwinnen.

  TELEFOON :
  - dromen dat gij telefoneert : aangenaam nieuws uit een ver land ontvangen.

  TELEGRAAF :
  - dromen dat gij telegrafeert : een droeve tijding zal u leven vergallen.

  TELEGRAM :
  - ontvangen : met inbrekers te doen krijgen.

  TEMPEEST :
  - een tempeest zien : door rovers overvallen worden.
  - een tempeest op zee zien : sterfgeval in de familie.

  TEMPEL :
  - zie kerk

  TENT :
  - een tent zien : geluk in de loterij;
  - onder een tent slapen : onderkruipers trachten uw werk te benadelen.
  - een kermistent zien : vrolijke dagen tegemoet gaan.

  TERECHTSTELLING :
  - dromen dat gij terechtgesteld wordt : droeve dagen dreigen uw leven zeer kort te maken.
  - iemand zien terechtstellen : met heerszuchtige personen in aanraking komen.

  TERINGLIJDER :
  - dromen dat gij teringlijder zijt : een zeer kort leven staat u te wachten.
  ermee spreken : jaloerse buien van uw man ondervinden.

  TESTAMENT :
  - iemand zijn testament zien maken : dood van een naast familielid.
  - uw eigen testament maken : een vroege dood sterven.

  THEATER :
  - een theater zien : enigeonaangenaamheden zullen uw leven afwisselen.
  - in een theater zien spelen : gevaar voor ziekte, let op uw gezondheid.

  THEE :
  - zien groeien : een blijde tijding te verwachten.
  - drinken : uitnodiging tot het bijwonen van een feest.

  THERMOMETER :
  - verandering van weer

  TICKET of SPOORKAARTJE :
  - nemen : stel  uw eerstvolgende reis uit, zo niet overkomt u een ongeluk.

  TIJD :
  - van de tijd dromen is een voorbode van een vroege dood.

  TIJGER :
  - een tijger zien : op een huwelijksfest uitgenodigd worden.
  - een tijger in de wildernis zien : grote en gevaarlijke reis ondernemen.
  - vele tijgers bijeen zien : men loert op u om u uw geluk te ontnemen.
  - met een tijger vechten : gij zult alle problemen in uw leven overwinnen, doch niet zonder moeite.
  - door een tijger verslonden worden : een zeer slecht huwelijk aangaan.

  TOILET :
  - uw toilet maken : uw koppigheid en hoogmoed brengt u slechts nadeel bij.

  TOLBEAMBTE :
  - geldelijke voorspoed in 't leven.

  TON :
  - grote rijkdom te verwachten.
  - dromen dat gij een ton goud bezit : in zeer grote armoede zult gij verkeren.

  TONG :
  - dromen dat gij een overgrote tong hebt : het was beten om u wat minder bezog te houden met over onbeduidende zaken te klappen.
  - dromen dat gij een zeer kleine tong hebt : men spreekt veel kwaad van u.
  - dromen dat gij geen tong hebt : onverwachts liefdesbetrekkingen aanknopen.

  TOOG of TOONBANK  :
  -  goede zaken doen.

  TONEELSPELER :
  - zie acteur.

  TOONKUNST :
  - zie muziek.

  TOREN :
  - zien : goed nieuws ontvangen.
  - een toren in een bos zien : gij bezit een dromerige aard.
  - dromen dat gij in een toren opgesloten zijt : spoedig zult gij bruiloft vieren.
  - een versterkte toren : dreigend oorlogsgevaar.

  TOVENAAR :
  - een tovenaar aan het werk zien : tegenslag, na tegenslag ondervinden.
  - dromen dat gij een tovenaar zijt : plotselinge dood van een kennis.
  - met een tovenaar trouwen : iemand bemint u in stilte.

  TORENWACHTER :
  - droeve dagen van eenzaamheid staan u te wachten.

  TRAAN :
  - iemand zien tranen storten : gunstig voorteken voor een gelukkig huwelijk.

  TRALIE :
  - teken van kommer.
  - dromen dat gij achter een tralie gevangen gehouden wordt : u wacht een groot verdriet doorr de dood van een bloedverwant.

  TRAM :
  - zien rijden : nieuws te verwachten.
  - dromen dat gij op een tram zit : er zal u een ongeluk overkomen.

  TRAP :
  - zien : een vreugde zal u te beurt vallen.
  - op een trap klimmen : ongunstig voorteken, verlies van geld of goederen, ook sterfgeval.
  - een trap afdalen : met moeilijkheden in het leven te kampen hebben.

  TRAWLER :
  - in vreemde streken verdwalen.

  TREIN :
  - zien rijdnen : een reis ondernemen.
  - dromen dat gij op een trein zit : gij staat ten prooi aan list en laster.
  - een treinongeval zien : ontvlucht uw slechte vrienden en vriendinnen.

  TREURBOOM :
  - zoals een boom zult gij treuren over de vele sterfgevallen in uw familie.

  TROEPEN :
  - zien marcheren : het zal spoedig oorlog of vrede worden.

  TROG :
  - met een bakker trouwen.

  TROMMEL :
  - waarschuwing voor pronkzieke en babbelzuchtige vriendinnen.

  TROMPET :
  - babbel wat minder en gij zult minder last in het leven ondervinden.

  TROON :
  - scheiding tussen geliefden.

  TROOSTEN :
  - iemand troosten : gij zijt een engel van goedheid, doch verander u wat, want men maakt er misbruik van.
  - dromen dat gij getroost wordt : morgen zult gij gekust worden.

  TROUWEN :
  - dromen dat gij trouwt : voor jonge mensen betekent dit dat zij deze lompe daad nooit zullen begaan.
  - voor getrouwde mensen : spoedige echtscheiding.

  TRUI :
  - een eentoning en moeilijk leven lijden.

  TUCHTHUIS :
  - veel last hebben met uw kinderen.

  TUIN :
  - met een landeigenaar zult gij trouwen.

  TUINIER :
  - het ongelukkig leven dat gij lijdt zal spoedig veranderen.

  TULP :
  - zie bloem.

  TURF :
  - steken : op een vrolijk diner uitgenodigd worden.
  - turf kopen : gij lijdt gebrek aan energie en zelfvertrouwen.

  TURK :
  - een turk zien : er staat u verraad te verwachten.

  TWEEDEKKER :
  - zien : een luchtreis maken.

  TWEEGEVECHT :
  - zien : allerlei tegenslagen ondervinden.
  - in een tweegevecht gedood worden : een gemakkelijk en rustig leven zult gij lijden.
  - in een tweegevecht de bovenhand houden : uw grootste bezwaren zullen uit de weg geruimd worden.

  TWEELING :
  - dromen dat gij een tweeling hebt : teveel kinderen zult gij groot te brengen hebben.

  TWIST :
  - teken van bederf van uw man.
  -in twist met uw familie ofburen zijn : en lang en gezond leven genieten.  05-02-2007 om 00:00 geschreven door afriaminata


  >> Reageer (0)
  18-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.S S S S S S S S S S
  SABEL :
  - huiselijke twist door zekere buren.

  SACHARINE :
  - geluk in de liefde.

  SACRAMENT :
  - van een sacrament dromen is altijd een noodlottige voorbode;meestal hangt uw geluk ervan af.

  SAFFRAAN :
  - gij zult nooit kinderen krijgen.

  SALADE  :
  - eten : uw gulzigheid maakt u ongezond.

  SALAMANDER :
  - wees voorzichtig, brandgevaar dreigt

  SALON :
  - iemand in uw salon ontvangen : er zal verraad gepleegd worden wat u veel nadeel zal berokkenen.
  - in een salon ontvangen worden : uw huwelijksaanzoek zal van de hand gewezen worden.

  SAMENSPRAAK :
  - voeren : gij wordt beklapt, bespot en benadeeld.

  SAMENZWERING :
  - in en samenzwering betrokken zijn : een grote tokomst is voor u weggelegd.
  - samenzweerders zien bijeenkomen : een groot onheid staat u te wachten.
  - door samenzweerders vermoord worden : verdriet en rouw in de familie.

  SANSCULOTTE :
  - ruzie met bloedige afloop.

  SASSLUIS :
  - verloving bij maanlicht.

  SAUS :
  - men houdt u voor de gek.

  SAVOYARD :
  - menig avontuurtje beleven, zowel in de liefde als op reis.

  SCALPEREN :
  - dromen dat gij iemand scalpeert, gescalpeerd worden of zien scalperen : een reis naar Amerika ondernemen en met de roodhuiden in gevecht geraken.

  SCAPULIER(haarstukje) :
  - dragen : gij zult door een geestelijke bedrogen worden.
  - aan iemand ten geschenke geven : slechte tijdingen zult gij vernemen, zelfs één die u zeer erg zal bedroeven.

  SCHAAF :
  - wees matig op uw tong.

  SCHAAKBORD :
  - goede zaken te verwachten.

  SCHAAKSPELEN :
  - gij  zijt een ijverige persoon, ga zo voort en gij zult in 't leven gelukken.

  SCHAAP :
  - gij zult gezegend worden met goede kinderen.

  SCHAAPHERDER :
  - zie herder.

  SCHAAR :
  - met een moedwillige vrouw gehuwd zijn.

  SCHAATS :
  - schaatsen zien : een strenge winter is in aantocht.
  - schaatsen rijden : een ongeluk zal u overkomen.

  SCHAATSENRIJDERS :
  - zien : vreedzame samenleving met uw vrouw.

  SCHADUW :
  - uw eigen schaduw zien : spoedig in 't huwelijksbootje stappen, zo gij echter gehuwd zijt : veel geluk in het huishouden.
  - een schaduw op de muren zien : men beraamt een diefstal, let op en gij zult de dieven snappen vooraleer zij hun slag kunnen slagen.

  SCHAPENVLEES :
  - eten : uitgenodigd worden op een feestje.

  SCHAT :
  - een schat vinden : grote armoede in uw leven ondervinden.
  - een schat verbergen : met mooie beloften gepaaid worden.
  - een schat verliezen : ontmaskering van valse vrienden.

  SCHAVOT :
  - op het schavot gebracht worden : sterfgeval van een naastbestaande.
  - iemand op een schavot zien onthoofden : door uw beste vrienden of vriendinnen bedrogen worden.

  SCHEERMES :
  - een werkzaam leven zult gij lijden, doch het zal zijn b-vruchten opbrengen.

  SCHELM :
  - met een schelm te doen krijgen : hetzelfde zal in werkelijkheid gebeuren.

  SCHEPPING :
  - van de schepping dromen : voor een geestelijke : spoedige vooruitgang in zijn orde; voor wereldlijken : achteruitgang en geldverlies.
  - hemel en aarde zien scheppen : tot overgrote rijkdom geraken, wat echter uw geluk niet zal uitmaken.

  SCHEREN :
  - iemand zien scheren : ongeluk of ongeval zal u overkomen.
  - u zelf scheren : verlies van rijkdom of geluk.

  SCHERMEN :
  - zien schermen : onheil staat voor uw deur.
  - zelf schermen : teken dat gij een goed huwelijk zult aangaan .

  SCHERPSCHUTTER :
  - grote brand dreigt.

  SCHEURKALENDER :
  - vriendschap zal weldra in liefde overgaan.

  SCHIETEN :
  - horen schieten : gij zult het gewenste bekomen.
  - zelf schieten : ziekte en rampen van huisgenoten of jaloezie van vrienden(innen).

  SCHIJNBEELD :
  - zie verschijning.

  SCHIJNDOOD :
  - van een schijndode dromen of dromen dat gij zelf schijndood bent is immer onheilspellend voor de persoon zelf.

  SCHILD : 
  (geslachtswapenschild) :
  - gij zijt veel te hoogmoedig, verander uw karakter wilt ge er niet de slechte gevolgen van dragen.
  (wapentuig):
  - zie wapen.

  SCHILDEREN :
  - zien schilderen :grote rijkdom machtig worden na jaren zwoegen en na de grootste armoede doorstaan te hebben.
  - dromen dat gij schildert : een groot gezin krijgen.
  - kunststukken schilderen : een onbestendig en bezorgd leven.

  SCHILDER :
  - van een schilder dromen : je bent een kleingeestig persoon.
  - met een schilder trouwen : voor een jong meisje voorspelt dit een ongelukkig huwelijksleven; voor een gehuwde vrouw : een talrijke kroost.

  SCHILDERHUISJE :
  - met een militair trouwen.

  SCHILDERIJ :
  - zien : door valse vrienden misleid worden.

  SCHILDKNAAP :
  - voortdurend twist in uw aanstaand huwelijk.

  SCHILDPAD :
  - zien lopen : gij wordt veel bepraat en onrechtvaardig beoordeeld.
  - schildpadden kweken : gij zult uw handelsconcurrenten de baas worden.

  SCHILDPADSOEP :
  - eten : op een feestje uitgenodigd worden.

  SCHILDWACHT :
  - ervan dromen : vooruitgang door vlijt en arbeid.
  - dromen dat gij op wacht staat : uit een dreigend gevaar gered worden.

  SCHILDWACHTHUISJE :
  - zie schilderhuisje.

  SCHIP :
  - in zee zien : een groot gevaar zal u overkomen.
  - een schip zien vergaan : spoedige verbetering van zaken wat liefde tussen twee personen betreft.
  - dromen dat gij op een schip zit dat vergaat : in de nabije toekomst een voordelig huwelijk sluiten.
  - een schip een haven zien binnenlopen : een oprechte vriend zal u in nood bijstaan.
  - een schip in brand zien : veel verdriet en tegenspoed in uw leven kennen.
  - een schip zien laden : het fortuin is u gunstig gezind.
  - een schip zien lossen : achteruitgang in zaken.

  SCHIPBREUKELINGEN :
  - door moeilijke omstandigheden zult gij uw weg banen wanneer gij dan ook ijverig en werkzaam bent en tot het uiterste volhoudt.

  SCHIPPER :
  - zien of ermee spreken of onderhandelen : welslagen in al uw ondernemingen.
  - een schipper huwen : gij wordt vereerd en bemind.
  -dromen dat gij schipper zijt : eern zeereis zult gij maken.

  SCHOENEN :
  - aandoen : scheiding tussen echtgenoten of beminden.
  - schoenen maken : niettegenstaande al uw inspanningen zult gij toch niet gelukken.

  SCHOENMAKER :
  - met een schoenmaker spreken of er een zien : huiselijke twist door de schuld van geburen.
  - een schoenmaker huwen : voorspoedig doch arbeidzaam leven.

  SCHOENPOETSER/STER :
  - veel armoede in uw leven kennen.

  SCHOOL :
  - van en school dromen : een aangename verrassing staat u te wachten.

  SCHOORSTEEN :
  - zien : onverwacht bezoek van uw beminde.
  - een schoorsteen zien branden : een liefdesavontuurtje tegemoet gaan.
  - de schoorsteen vegen : een grote toekomst is voor u weggelegd.

  SCHOORSTEENVAGER :
  - groot geluk in de liefde en het fortuin.

  SCHORPIOEN :
  - men, bespot en beklapt U.
  - door een schorpioen gestoken worden : gij zult vroeg sterven.

  SCHOUDERS :
  - iemand met hoge schouders zien : gij zult een groot geheim vernemen doch bewaar het als een graf, zoniet stelt gij u aan de groootste gevaren bloot.
  - overgrote schouders zien : men tracht u te bedriegen.
  - iemand zien die geen schouders heeft : gevaar van diefstal bedreigt U.

  SCHOUW :
  - zie schjoorsteen.

  SCHOUWBURG :
  - zien : een ongelukkige liefde staat u te wachten.
  - een schouwburg bezoeken : uw welvaart zal toenemen.

  SCHREEUWEN :
  - horen schreeuwen : met een trotse persoon in het huwelijk treden.
  - dromen dat gij schreeuwt : uw zwoegen gaat gepaard met de grootste armoede.

  SCHREIEN :
  - een kind horen schreien : veel onaangenaamheden in het leven tegenkomen.

  SCHRIFTGELEERDE :
  - een blauwtje lopen.

  SCHRIJFMACHINE :
  - uw hoop zal niet gelukkig zijn.

  SCHRIJNWERKER :
  - zien of er mee spreken : vooruitgang in zaken.
  - een schrijnwerker trouwen : ontrouw van uw man.

  SCHRIJVEN :
  - een brief schrijven : aangenaam nieuws zult gij ontvangen.
  - een liefdesbrief schrijven : uw beminde bedriegt u.
  - adressen schrijven : geluk in de loterij.

  SCHRIKKEN :
  - iemand zien schrikken : een groot onheil hangt boven uw hoofd.
  - dromen dat gij schrikt : door verleiding in het ongeluk lopen.

  SCHUIT :
  - een schuit zien varen : aangename tijdingen zult gij vernemen.

  SCHULD :
  - dromen dat gij schuld maakt : dit kan ook in werkelijkheid gebeuren.
  - dromen dat gij schuld hebt : in slecht gezelschap verdwalen.
  - een schuldbrioef ontvangen : aankondiging van liefdesbetrekkingen.

  SCHULP :
  - een fortuin zult gij vinden.

  SCHURFT :
  - dromen dat gij het schurft hebt : een grote ziekte zal uw gezondheid knakken.

  SCHUUR :
  - een lege schuur zien : grote armoede en ellende staat u te wachten.
  - een volle schuur zien : door zwoegen en werken zult gij een rijkdom bijeen vergaren.
  - een schuur zien afbranden : voor boeren betekent dit dat hun volgende oogst zal mislukken; voor stedelingen, tegenspoed in zaken.

  SEMINARIE :
  - zien : met bluffers en grootsprekers in aanraking komen.
  - in een smeinarie zijn : onbevredigde doch hartstochtelijke liefde.

  SEMINARIST :
  - zien : leven zonder afwisseling te verwachten.
  dromen dat gij een seminarist zijt : gij wordt door vrienden bedrogen.

  SENAAT :
  - men doet u onrecht aan .

  SENATOR :
  - er mee spreken : zware geldelijke verliezen zult gij lijden.
  - dromen dat gij senator zijt : nooit zult gij in ' t leven gelukken.

  SERMOEN :
  - horen : hoedt u voor pastoors en priesters want zij willen u benadelen.
  - sermoen houden : men bespot en beklapt u.

  SERPENT :
  - zie slang.

  SERVET :
  - vele kinderen krijgen.

  SIGAAR :
  - dromen dat gij een sigaar rookt : wanneer gij ziek zijt zult gij spoedig genezen; wanneer gij gezond zijt zult gij aangenaam nieuws vernemen.

  SIGARET :
  - roken : ijdele glorie, vervlogen hoop.

  SIGARENMAKER :
  - uw wensen zullen vervuld worden.
  - ermee trouwen : ongelukkig huwelijksleven.

  SLAAF :
  - dromen dat gij een slaaf zijt : een persoon huwen met een stuur en afgetrokken humeur.
  - dromen dat gij slaven drijft : een groot onheil bedreigt u.

  SLAAN :
  - een vrouw slaan : ongeluk in huis. Voor zieken een spoedig herstel.
  - een kind slaan : men tracht u te bedriegen.
  - een man slaan : van een groot gevaar verlost worden.
  - dromen dat gij geslagen wordt : elek slag vertegenwoordigt een som geld, dus hoe meer slagen des te grotere  rijkdom zult gij eens bezitten.

  SLAAPKAMER :
  - vele lastige kinderen groot te brengen hebben.

  SLAAPMUTS :
  - men beraamt een diefstal in uw huis wees voorzichtig en sluit goed uw deuren af.

  SLAAPWAGEN :
  - een lange reis ondernemen.

  SLABBETJE :
  - zien : talrijke komst van kinderen.
  - een kind met een slabbetje zien : niet af te rekenen hebben met kinderziekten.
  - dromen dat gij een slabbetje aan hebt : gij slaat een belachelijk figuur.

  SLACHTEN :
  - een dier zien slachten : twist onder vrienden of vriendinnen.

  SLACHTER :
  - er mee spreken : geluk in de loterij en 't spel.
  - er mee huwen : gij wordt benijdt door uw vriendinnen, hetgeen u veel nadeel toebrangt.

  SLAK :
  - spoedige genezing.

  SLANG of SERPENT :
  - een slang zien : een onuitsprekelijk geluk zal u overkomen.
  - vele slangen tesamen zien : een luistervink brengt uw huishopuiden op strat.
  - slangen in de wildernis zien : nieuws uit verre streken vernemen , doch iets voorspelt dat het goed of slecht zal zijn..
  - door een slang gebeten worden : verraad zal u in de grootste armoede storten.
  - met een slang vechten : al uw bezwaren zult gij overwinnen.

  SLANGENBEZWEERDER :
  - aan het werk zien of er mee spreken : huwelijkszegen of  veel genoegen aan uw kinderen beleven.
  - dromen dat gij slangen bezweert : een vrolijk en zorgeloos leven zult gij leiden.

  SLANGETONG :
  - zien : men spreekt veel kwaad van u , wat u dan ook nadeel toebrengt.

  SLAPEN :
  - een vrouw zien slapen : men tracht u te bedriegen.
  - een man zien slapen : een overgroot geluk zal u overkomen.
  - een kind zien slapen : gezellig en hoge ouderdom bereiken.
  -een kat of een hond zien slapen : voor een meisje : verliefd worden; voor een jongen : harde strijd voor de boeg hebben.
  - een slapende persoon wakker maken : grote rampen hangen dreigend boven uw hoofd.
  - dromen dat gij slappt : uw hoop zal niets opbrengen.

  SLEE :
  - een reis ondernemen.

  SLENTEREN :
  - dromen dat gij langs de straten slentert : u wordt hartstochtelijk bemind.

  SLEUTEL :
  - een sleutel vinden : gij zult achter een groot geheim komen, dat u voordeel zal brengen.
  - een sleutel verliezen : met iemand trouwen die er warmpjes inzit.

  SLIJTERIJ :
  - zien : een slecht voorteken.
  - dromen dat gij in een slijterij zit : aan de drank verslaafd zijn.

  SLOF :
  - zie pantoffel.

  SLOOT :
  - voorspoed bij liefdesverklaring.

  SLOT :
  - wees voorzichtig want men beraamt een diefstal in uw huis.

  SLUIER :
  - sluiers zien : vele gezonde kinderen krijgen.

  SLUIS :
  - een sluis zien betekent dat gij wanhopige dagen zult kennen.

  SMID :
  - een smid zien of ermee praten : het door u gewenste zal gedeeltelijk bewaarheid worden.
  - met een smid trouwen : gelukkig huwelijksleven lijden.

  SMOKKELEN :
  - zien smokkelen : rijkdom verdienen door werken
  - dromen dat gij smokkelt : gij zult goede zaken doen.
  - met smokkelaars spreken :, onderhandelen of vechten : slechte verhouding tussen u en uw schoonouders.

  SMOOR :
  - zien tot een voornaam huwelijk geraken.

  SNEEUW :
  - sneeuw in de winter zien vallen : van verschillende kanten dreigt u gevaar.
  - dromen dat het in de zomer sneeuwt : gij zult tot welvaart geraken.
  - in de sneeuw lopen : een proces verliezen op onrechtvaardige wijze.
  - met sneeuwballen gooien : gezondheid en hoge ouderdom bereiken.

  SNOEK :
   zien zwemmen : kleine tegenspoeden zullen uw leven vergallen.
  - een snoek vangen : eens zult gij rijk worden.

  SNOR :
  - witte snor : vroege dood.
  - zwarte snor : verraad.
  - blonde snor : slecht karakter.

  SOCIALIST :
  - van socialisten of socialisme dromen : gij zult loonsverhoging bekomen.

  SOEP :
  - gereed maken : vroeg in het huwelijk treden, waaruit geldelijke voordelen zullen voortkomen.
  - soep eten : ziek worden.

  SOLDAAT :
  - naar de oorlog zien trekken : gij zijt en uilskuiken, tracht u wat minder belachtelijk te maken.
  - soldaten van hde oorlog zien terugkeren : goed nieuws vernemen.
  - soldaten zien oefenen : een onverwacht bezoek krijgen.
  - dromen dat gij een soldaat zijt : gij zijt een pantoffelheld, Bravo !

  SOLDIJ :
  - ontvangen : voor het ongeluk geboren zijn.

  SOLFER (ZWAVEL):
  - men tracht u op wederrechtelijke wijze nadeel te berokkenen.

  SOUVEREIN :
  - één zien : tegenslag na tegenslag te verwerken hebben.
  - ermee spreken : droeve en vervelende tijden tegemoet gaan.
  - dromen dat gij een souverein zijt : uw hoogmoedigheid zal u ten val brengen.

  SPAARBANK :
  - door anderen bepraat en verkeerd beoordeeld worden.

  SPADE :
  - een spade zien : tegenslag in zaken.
  - met een spade zien werken : geluk en overvloed te verwachten hebben.
  - dromen dat gij met een spade het land omdelft : zich voor schulden te wachten hebben.

  SPARREBOOM :
  - ontrouw in de liefde.

  SPECULAAS :
  - eten te gulzig van aard zijn.

  SPEELGOED :
  - speelgoed kopen voor kinderen : kennismaking met een beschaafd persoon.
  - met speelgoed spelen : gij zult nog krankzinnig worden.
  - kinderen zien die met speelgoed spelen : gij bezit een aangenaam karakter.

  SPEELSCHULD :
  - maken : gestoorde samenkomst.

  SPEK :
  - dromen dat gij spek eet : blijde toekomst na treurige dagen.

  SPELD :
  - vinden : een groot geluk in 't verschiet hebben.
  - een speld verliezen : een goede gezondheid bezitten.

  SPELEN :
  - met geld : fortuin maken door handel en speculatie.

  SPELONK :
  - zien : verraad zal u schaden.

  SPIEGEL :
  - zien : uw huiselijke vrede is in gevaar.
  - u spiegelen : binnen het jaar zult gij goed huwen.
  - in een spiegel een ander persoon zien : ongunstig voorteken  voor ongevallen van ernstige aard.

  SPIJKER :
  - zien : achteruitgang in zaken.
  - een spijker vinden : door eigen toedoen in schulden geraken.

  SPIJZEN :
  - bereiden : plotseling sterfgeval van goede bekende.
  - zien bereiden : een groot en vrolijk feest zult gij bijwonen.
  - spijzen eten : plotselinge achteruigang in welvaart.

  SPIN/SPINNEKOP :
  - zien : een groot fortuin ten deel vallen.
  - door een spin gebeten worden : en zware ziekte doormaken.

  SPINNEN :
  - dromen dat gij spint : onverwacht bezoek krijgen.

  SPION :
  - zien of ermee spreken : vele tegenspoeden te verwachten.
  - dromen dat gij spion zijt : slecht voorteken.

  SPONS :
  - een onverwachte ontmoeting hebben met iemand, die u veel voordeel zal bijbrengen.

  SPOOK :
  - zien : een lang en gezond leven leiden.
  - met een spook vechten : storing in de vriendschap en de liefde.

  SPOORBAAN :
  - zeereis maken met veel ongevallen.

  SPREEUW :
  - zie vogel.

  SPROEIEN :
  - water sproeien : gij zijt een verwaand persoon.

  SPUWEN :
  - herstel na ziekte

  STAART :
  - dromen dat gij een staart hebt : gij zult een blauwtje lopen.
  - een dier bij zijn staart grijpen : uw welvaart zal vermeerderen.

  STAD :
  - een stad zien : gij bezit een handelsgeest; tracht er gebruik van te maken.
  - een stad in brand zien : groot onheil dreigt u.

  STADHUIS :
  - een oude jonge dochter met veel geld huwen.

  STAKEN :
  - in welvaart toenemen.

  STAL :
  - een lang verborgen geheim ontdekken.

  STANDBEELD :
  - zien : gij zijt te hoogmoedig.
  - een ruiterstandbeeld zien : een goede plaats in de samenleving bekleden.
  - dromen dat gij op een standbeeld staat : gij zult met een verkwistende vrouw trouwen.

  STALKNECHT :
  - de eerstvolgende zomer zal u veeel geluk bijbrengen.
  - met een stalknecht trouwen : een hoopvolle toekomst.

  STAPELPLAATS :
  - zien : gij hebt ruzie met uw buren, wees voorzichtig want zij trachten u te benadelen.

  STENEN :
  - een hoop stenen zien : uw gierigheid leidtu niet tot rijkdom.

  STEENHOUWER
  : - zien of spreken : voordeel in de liefde hebben.
  - ermee trouwen : gij wordt heimelijk bemind.

  STELLING :
  - met huichelachtige personen te doen hebben.

  STEMBUS :
  - de toekomstige kiezing zal verrassingen opleveren : grote overwinning van een arbeiderspartij.

  STERREN :
  - sterren in de lucht zien : geluk in de loterij hebben.
  - sterren groter zien dan gewoonlijk : uw verwachting zullen teleurstelling worden.
  - dromen dat gij sterren plukt : concurrenten trachten u ten onder te brengen.
  - dromen dat gij naar de sterren reist : vergroting van uw fortuin.

  STERFBED :
  - een sterfgeval in uw naaste familie.

  STERFHUIS :
  - verdriet en tegenspoed ondervinden.

  STERVEN :
   - iemand zien sterven : met een aangenaam persoon kennis maken.
  - dromen dat gij sterft : een erfenis machtig worden maar niet op een eerlijke manier.

  STIER :
  - gij zult nooit kinderen krijgen.

  STIJFSEL :
  - gij zult met een strijkster trouwen.

  STOEL :
  - een stoel zien : onrustige dagen gaat gij tegemoet.
  - dromen dat gij op een stoel zit : luiheid is de schuld van uw nederige stand.

  STOK :
  - zien : een groot feest bijwonen.
  - iemand met een stok slagen : binnen het jaar zult gij getrouwd zijn.
  - met een stok geslagen worden : aangename verwachtingen tegemoet gaan.

  STOKVIS :
  - eten : gij zult eens rijk worden.

  STOOMBOOT :
  - een grote zeereis maken.

  STORM :
  - kommervolle dagen staan u te wachten maar gij zult troost vinden.

  STORMKLOK :
  - horen luiden : er bestaat brendgevaar voor uw huis.

  STRAAT :
  - een straat zien : vrolijk leven ondervinden.

  STRAATMUZIKANTEN/ZANGERS :
  - hopren spelen/zingen : onstuimige tonelen zult gij bijwonen.

  STRIJD :
  - een strijd zien : er is oorlog op komst.
  - dromen dat gij in een strijd gewikkeld bent : gij zult al uw moeilijkheden overwinnen.

  STRO :
  - op een hoop zien : gij zult gekust worden.
  - stro in band zien : weldra trouwen.

  STRUIKROVER :
  - gij hebt gebrek aan energie.

  STRUISVOGEL :
  - waarschuwing tegen uw pronkzieke drift.

  STUDEREN :
  - iemand zien studeren : met een geleerde kennis maken.
  - dromen dat gij studeert : gij zult het ver brengen in 't leven, ja, tot in 't zothuis.

  STUIPEN :
  - dromen dat gij de stuipen hebt : gij zult nooit of zeer lastig uit uw schulden geraken.

  STUIVER :
  - vinden : geluk staat voor uw deur, laat het niet voorbijvliegen.

  SUIKER :
  - eten : goed nieuws vernemen wat van korte duur zal zijn.

  -  18-01-2007 om 00:00 geschreven door afriaminata


  >> Reageer (0)
  17-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.R R R R R R R R R R
  RAAD :
  - iemand raad geven : de dupe van valse vrienden worden.
  - van iemand raad ontvangen : aanstaande verloving, voor gehuwden : kinderzegen.

  RAADSEL :
  - voor een jong meisje : verliefd worden; voor een jonge man : strijd.
  - een raadsel zelf oplossen : storing in de vriendschap of liefde.

  RAAF :
  - zien vliegen : u zult een onverwachte rijkdom deelachtig worden.
  - een raaf horen krassen : overgrote trouw in de liefde.
  - een raaf schieten : waarschuwing tegen valsheid die men u aandoet.

  RAAM :
  - wacht u voor dieven.

  RAAP :
  - een vrolijk feest bijwonen.

  RAD :
  - voor rijke lieden : grote armoede.
  - voor arme lieden : grote rijkdom.

  RADIJS :
  - eten : last met uw schoonmoeder.

  RAM :
  - een ram zien : tegenslag en tegenspoed.
  - door een ram gestoten worden : waarschuwing tegen onmatigheid en buitensporigheden.

  RAMP :
  - een ramp bijwonen : is een voorbode van een sterfgeval.

  RAT :
  - zien : aangenaam samenzijn met uw beminde.
  - ratten vangen : grote rijkdom machtig worden.

  RATEL :
  - een kind ermee zien spelen : talrijke kroost zal u verblijden.

  RAZEND :
  - dromen dat gij razend zijt : uw beste wensen zullen vervuld worden.
  - een razende hond zien lopen : men draagt u een oprechte liefde toe.
  - door een razende hond gebeten worden : uw pogingen zullen met de beste resultaten bekroond worden.

  REDACTEUR :
  - met valse lieden in aanraking zijn; wees gewaarschuwd.

  REDENAAR :
  - horen spreken : met personen van aanzien in aanraking zijn welke u een hoge betrekking zullen bezorgen.
  - dromen dat gij redenaar zijt : met een verkwistende vrouw trouwen.
  - een redenaar huwen : in twist geraken met uw schoonbroer of schoonzuster.

  REGEN :
  - in de regen lopen : afscheid nemen van een uwer beste vrienden.
  - het zien regenen : tegenspoed in de liefde; achteruitgang in zaken.
  - stofregen : met en geschenk verblijd worden.
  - geldstukken zien regenen : verbetering in uw levenstoestand.

  REGENBOOG :
  - na een inspannend en arbeidzaam leven een hoge ouderdom bereiken.

  REGENSCHERM :
  - mooi weer in aantocht.

  REIGER :
  - zie vogel.

  REIS :
  - op reis gaan : iedere dag nader tot uw grootste levensdoel geraken.
  - een zeereis doen : vele teleurstellingen te verwachten hebben.

  REISTAS :
  - een hoopvolle toekomst.

  REISGEZELCHAP :
  -Van verschillende kanten dreigt u gevaar.

  REIZIGER :
  - een lang verborgen geheim ontdekken.

  REKENEN :
  - zien rekenen : overgroot fortuin ten deel vallen.
  - dromen dat gij rekent : met vele geldelijke bezwaren te kampen hebben.

  RENDEZ-VOUS:
  - voor getrouwde mensen : huiselijke twist; voor ongehuwde mensen betekent dit spoedige verloving.

  RENDIER :
  - grote reis ondernemen.

  RENTENIER :
  - met een rentenier spreken of onderhandelen : uw rijkdom zal vergroten.
  - dromen dat gij rentenier zijt : ziekte of ongeval staat u te wachten.

  RENTENIERSHUIS :
  - kopen of verkopen : van verscheidene kanten dreigt u gevaar.

  REPORTER :
  - zie redacteur.

  RESIDENT :
  - tot aanzien komen.

  RESSORT :
  - grote avonturen in uw leven tegenkomen.

  REUKFLES :
  - voor mannen : verwijfdheid; voor vrouwen : teveel succes hebben.

  REUKWERK :
  - een groot geheim vernemen.

  REUKZEEP :
  - men tracht u te beliegen en te beroven.

  REUS of REUZIN :
  - ermee vechten : een grote toekomst is voor u weggelegd.
  - ermee spreken of onderhandelen : als door een wonder aan een groot gevaar ontsnappen.

  REVOLUTIE :
   - zie omwenteling.

  REVOLVER :
  - dreigend gevaar

  REUMA :
  - dromen dat gij reuma hebt : grote verbetering in zaken; geluk in ondernemeingen.

  RIB :
  - onverwachts in het bezit komen van een groot fortuin.
  - dromen er bij u een rib breekt : een zware ziekte te doorstaan hebben.
  - dromen dat men een rib van u wegneemt : met zelfzuchtige personen te doen krijgen.
  - een ribbetje afpeuzelen : een lang en zorgeloos leven.

  RIDDER :
  - met een ridder spreken : wacht u voor bedrog.
  - een ridder huwen of ermee gehuwd zijn : ongelukkig leven.
  - ridders te paard zien : goede tijdingen tegemoet gaan .
  - met ridders vechten : tegenspoed in zaken.
  - dromen dat ge tot ridder geslagen wordt : meer dan één zinsbegoocheling hebben.

  RIET :
  - veel succes bij het schone geslacht.

  RIJWIEL :
  - gezellig leven en hoge ouderdom bereiken.

  RIJKDOM :
  - dromen dat gij een rijkdom bezit : grote en vele bezwaren hebben, de meeste ervan komt gij niet te boven.
  - dromen dat gij een rijkdom machtig wordt : door vlijtig werken moet gij welvaart krijgen.
  - een rijkdom verliezen : men tracht u te benadelen, doch wanneer gij hardnekkig zijt tegenover uw vijanden zult gij ze verpletteren.

  RIJMEN :
  - dromen dat gij rijmt : bruiloft in 't verschiet.

  RIJST :
  - zien groeien : slecht nieuw uit verrre landen vernemen.
  - rijst eten : de rest van uw leven zult gij in overvloed doorbrengen.

  RIJTUIG :
  - een pleziertochtje ondernemen.

  RIJZWEEP :
  - met lastige personen in aanraking komen.

  RING :
  - een zilveren of gouden ring zien : spoedig zult gij in ' th uwelijk treden wat u veel geluk zal bijbrengen.
  - voor gehuwden betekent dit dat zj nooit kinderen zullen groot te brengen hebben.
  - een ring in een ander metaal : grote verbetering in zaken, geluk in ondernemeingen.

  RIOOL :
  - zien : een onaangenaam en verkwistend persoon huwen.
  - in een riool vallen : een erfenis zal u ontglippen.

  RIVIER :
  - op een rivier varen : grote reis met veel hindernissen ondernemen.
  - in een rivier zwemmen : uw schulden zullen u kwijtgescholden worden.
  - in een rivier verdrinken : geluk in de loterij en in de liefde.
  - een rivier met helder water zien : een gezegend huwelijk hebben.
  - een rivier met vuil water zien : beroemd worden in uw leven.

  ROBIJN :
  - zie diamant.

  ROEPEN :
  - dromen dat men u roept : veel onheil ondervinden.

  ROEST  :
  - rijkdom

  ROK :
  - voor een meisje : ongeluk in de liefde; voor een gehuwde vrouw : last met haar kinderen; voor een jonge man : speodig doch verplicht huwelijk; voor getrouwde mannen : huiselijke twist door de schuld van andere vrouwen.

  ROL :
  - geldverlies.

  ROMAN :
  - een roman lezen : vlucht het slecht gezelschap wil je niet ongelukkig worden.

  -ROMANCE :
  - horen zongen : een onaangenaam karakter bezitten.

  ROMANHELD :
  - zie held.

  RONSELAAR :
  - gij wordt bedrogen.

  ROOD :
  - alles in 't rood zien : in gevaarlijke ondernemingen betrokken zijn.

  ROODBORSTJE :
  - zie vogel.

  ROKEN :
  - een man zien roken : door uw schoonmoeder gedwarsboomd worden.
  - een vrouw zien roken : slecht voorteken voor verloofden.
  - dromen dat gij rookt : een al te spraakzame vrouw hebben.

  ROOM :
  - drinken : een goede gezondheid genieten.

  ROMER (coupe):
  - al te veel aan drank verslaafd zijn.

  ROOMIJS :
  - eten : een grote vreugde hebben die slecht afloopt.

  ROOS :
  - rozen plukken : geluk bij handel drijven, geëerd door enkelen, benijd door velen.
  - rozen zien bloeien : gij zult dikwijls ziek worden.
  - rozen water geven : met een aangenaam persoon kennis maken.

  ROOSTER :
  - een feestmaal bijwonen.

  - ROVER :
  - door diefstal ten onder gebracht worden.

  ROTS :
  - een rots zien : verlies van geld en goederen.
  - met een schip op een rots lopen : echtscheiding of verbroken engagement.
  - op een rots wonen : wanhopige pogingen doen om het tot een einde te brengen.

  ROUW :
  - dromen dat gij in de rouw zijt : sterfgeval te verwachten in de familie.

  ROZENKRANS :
  - bidden : met veel onaangenaamheden te kampen hebben.

  ROZESTRUIK :
  - zien :veel kommernis in uw leven tegenkomen.

  RUG :
  - zien : een ongelukkig leven lijden.

  RUITER :
  - treurig bericht vernemen.

  RUNDSVLEES :
  - eten : aan vervolgingen blootgesteld zijn.

  RUSTEN :
  - dromen dat gij rust : uw luiheid en vadsigheid is de schuld van uw armoede.
  - kinderen zien rusten : een aangenaam leven hebben.
  - vrouwen zien rusten : in het ongeluk lopen.

  RUSTVERSTOORDER :
  - aan 't werk zien : een betere toekomst gaat gij tegemoet.

  RUZIE :
  - twee personen zien ruziemaken : door valsde vrioenden bedrogen en benadeeld worden.
  - dromen dat gij ruzie maakt : met weinig moeite veel geld verdienen.
  - van ruzie tot vechten geraken : een geheim dat gij bezit brengt u veel zorgen bij.


  17-01-2007 om 00:00 geschreven door afriaminata


  >> Reageer (0)
  11-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.P P P P P P P P P P
  PAAL :
  - van een paal dromen betekent veel slechts te verwachten.

  PAARD :
  - op een gedresseerd paard rijden : geluk en voorspoed.
  - op een wild paard rijden : achteruitgang in zaken.
  - wit paard : kinderzegen.
  - zwart paard : rampen en twisten.
  - een paard in de wildernis zien : gelukkig huwelijk en aangename huwelijksreis.
  - een zeer dik paard : rijkdom door voorspoedige zaken.
  - een zeer mager paard : veel armoede in het leven ondervinden.
  -vele paarden zien : men spreekt kwaad van u.
  een merrie met haar veulen zien : vele kinderen zult gij moeten grootbrengen.
  - een paard in volle vlucht zien : een zeer gewaagde zaak ondernemen.
  - een paard op zijn achterste poten zien : gij jaagt teveel het vermaak na.
  - een paard zien dansen : zie dat je niet aan het spel verslaafd wordt.
  - een paard op hol zien : men tracht u te benadelen.
  - een paard voor de ploeg gespannen zien : veel zult gij moeten werken  in uw leven om eerlijk uw brood te verdienen.
  - een paardin een kar, wagen of ander rijtuig gespannen zien : een aangenaam pleziertochtje maken.

  PAARDENARTS :
  - ziekte te verwachten.

  PAARDENKOERS :
  - zien : teveel aan kansspelen deelnemen.

  PAARDENMARKT :
  - ontrouw vanwege uw wederhelft.

  PAARDENVLEES :
  - eten : tijdelijke welstand gevolgd door armoede of het omgekeerde.

  PAARLEMOER :
  - gij houdt teveeel van toilet.

  PAASEIEREN :
  - eten : veel huiselijk geluk te verwachten.

  PACHTER :
  - zien of ermee spreken : huichelarij van vrienden of vriendinnen te verwachten.
  - met een pachter huwen : een ongelukkig leven is voor u weggelegd.

  PAD :
  - zien lopen : twist waarvan gij de grootste schuld draagt.

  PADDENSTOEL :
  - uw hard werken wordt met fortuin vergoed.

  PAK :
  - verzenden : nieuws vernemen dat niet al te vrolijk zal zijn.
  - ontvangen : op reis gaan met een stoomboot.

  PAKKETBOOT :
  - gevaar voor ongelukken.

  PAKJESDRAGER :
  - zien of ermee spreken : grote plannen, die uw enige hoop waren, zien mislukken.

  PALEIS :
  - een paleis zien : bedrogen hoop.
  - dromen dat gij een paleis bezoekt : zo het een meisje is, spoedig en gelukkig  huwelijk, zo het een jongen is, grootse plannen hebben.
  - dromen dat gij een paleis bewoont : armoede staat voor de deur.

  PALING :
  - zie aal

  PALISSADE :
  - van een palissade vallen : goede zaken zullen u rijk maken.
  - over een palissade springen of kruipen : bezoek van vrienden of vriendinnen.

  PALM :
  - ontvangen : gij zij t een verstandig en vernuftig persoon.
  - palmboom zien groeien : te gemakzuchtig zijn.
  - palmolie of palmwijn drinken : gelukkig uit een liefdesavontuur geraken.

  PAN :
  - spoedig huwelijk.
  - Indien men gehuwd is : huiselijk geluk.

  PAND :
  - iets in pand geven : uw schuldenaren zullen u zeer slecht betalen.
  - iets in pand krijgen : wees voorzichtig voor schulden.

  PANIEK :
  - zien : aan een gevaar ontsnappen.

  PANNEKOEKEN :
  - bakken : liefdesverklaring te verwachten.
  - eten : ziek zult gij worden.

  PANTER :
  - zie tijger.

  PANTOFFEL :
  - zijn pantoffels aandoen : zijn beste wensen vervuld zien.

  PANTOMINE :
  - zien spelen : gij zult tijden van rampen kennen.

  PAPEGAAI :
  - zien vliegen : gij zult tot groot aanzien komen.
  - papegaai horen klappen : slechte en boze mensen spreken op onrechtvaardige manier kwaad over u.

  PAPIER :
  - gedrukt papiuer zien : met een geleerde huwen.
  - beschreven papier : twist te verwachten.
  - wit papier : gij zijt een domkop.
  - geschilderd papier : hoogmoed bezitten.
  - behangselpapier : huiselijk geluk.

  PAPIERMAND :
  - gij spreekt teveel over onbeduidende zaken en maakt u daardoor belachelijk.

  PARADIJS :
  - zie hemel.

  PARAPLU :
  - zie regenscherm.

  PARASOL :
  - zie zonnescherm.

  PAREL :
  - van parels dromen : gij zijt veel te verhangen aan juwelen.

  PARK :
  - een park zien : hoge ouderdom bereiken.
  - dromen dat gij in een park wandelt : voor jonge mensen : spoedig afbreken van hun engagemant. Voor getrouwde mensen : inniger band in het huwelijksleven.
  - in een park vrijen : verplicht huwelijk.

  PASGEBOREN :
  - kindje zien : dood van een kind.

  PASPOORT :
  - op reis gaan.

  PASSIE :
  - de passie van Ons-Heer zien of voelen : droefheid met weinig troost is u niet onbekend.

  PASTOOR :
  - zien of ermee spreken : zich voor veel kwaad en onheil te hoeden hebben.
  - dromen dat gij ermee trouwt : ditzelfde zal gebeuren.

  PATRIJS :
  - patrijs schieten : veel tegenspoed ondervinden.
  - patrijzen zien vliegen : vele kinderen krijgen.
  - patrijzen eten : voorspoedig zaken drijven.

  PAUS :
  - van een paus dromen betekent veel onheil.

  PAUW :
  - zien :liefdesbetrekkingen hebben met een hovaardige persoon.

  PAUWENSTAART :
  - zien : ongunstige berichten van uw kinderen . 

  PEER :
  - eten :aangename tijding te verwachten.
  - peren op een boom zien groeien : slecht weer in aantocht.

  PEK of PIK :
  - getrouwe liefde of vriendschap.

  PEKELHARING :
  - eten : spoedige genezing voor zieke mensen.

  PELGRIM :
  - slecht voorteken. Gij zult met rampen, ongelukken en  armoede kennismaken.
  - dromen dat gij een pelgrim zijt : uw overdreven godsvrucht is de oorzaak van uw benarde toestand.

  PELIKAAN :
  - zien : een huisvrouw met veel goede hoedanigheden treffen.
  - een pelikaan vangen : slecht voorteken.

  PELS :
  - gij houdt u schijnbaar arm.

  PELSJAGER :
  - goede tijdingen vernemen.

  PEN :
  - met een vederpen schrijven : met een opgeruimde persoon in aanraking komen.
  - met stalen pen schrijven : kwade tongen benadelen u en uw handel.

  PENDULE :
  - tot rijkdom geraken.

  PENNEMES :
  - pas op uw gezondheid.

  PENNENHOUDER :
  - een hopuiten pennenhouder : aangename berichten ontvangen.
  - een benen pennenhouder : een liefdesverklaring krijgen.
  - een metalen pennenhouder : veel onheil vernemen.

  PENNING :
  - krijgen : te verwachten rijkdom.
  - penning geven : verraadt goedhartigheid.

  PEPER :
  - weelde is de schuld aan uw slecht gedrag : wordt nederiger en 't zal u beter gaan.

  PEST :
  - dromen dat gij de pest hebt : machtige rijkdom door een onverwachte erfenis.
  - mensen zien die de pest hebben : gij zult in slecht gezelschap geraken.

  PETER of METER
  - dromen dat gij peter of meter zijt : geluk in de liefde; winst door speculatie.

  PETROLEUM :
  - brandgevaar .

  PEUEREN :
  dromen dat gij een paling peuert : uw stzndvastigheid zal u een groot voordeel bijbrengen.

  PERZIK :
  - eten : op een huwelijksfeest uitgenodigd worden.

  PHONOGRAAF :
  - horen spelen : een huwelijk sluiten waartoe men verplicht is, doch wat niet gelukkig zal zijn.
  - een phonegraaf kopen : twist in het huishouden.

  PIANIST :
  - huwen : ongelukkig huwelijk sluiten.

  PIANO :
  - horen spelen : muziklale aanleg bezitten.
  - piano bespelen : groot kunstenaar worden.

  PIER :
  - zoeken : slecht nieuws te verwachten.

  PIJL :
  - zien afschieten : vele vijanden hebben, maar gij zult de bovenhand halen.
  - een pijl zien doel treffen : ijselijke tonelen bijwonen.

  PIJN :
  - dromen dat gij pijn hebt : voor zieken betekent dit een spoedig herstel.

  PIJP :
  - zien : geluk in het huishouden.
  - een pijp roken : omgang met onverstandige lieden.

  PIL :
  - dromen dat gij pillen inneemt : zware ziekte te doorstaan hebben.

  Piramide :
  - uw waaghalzerij zal u ten onder brengen.

  PISTON :
  - horen bespelen : omgang met luie personen.

  PISTOOL :
  - zie wapen .

  PLAKKAAT :
  - lezen : al uw bezwaren overwinnen.

  PLANNEN :
  - maken : indien gij vele plannen maakt zullen zij allemaal mislukken.

  PLANTEN :
  - zien groeien :
  - verraadt een goede gezondheid.
  - waterplanten : blijdschap te verwachten.

  PLANTAGE :
  - trek hebben om te reizen.

  PLASREGEN :
  - mooi weer te verachten.

  PLEIDOOI :
  - door een advokaat haroren spreken : benadeeld zult gij worden in uw proces.

  PLEKKEN :
  - zien : een grote erfenis zal u onverwachts overkomen.

  PLOEG :
  - met de ploeg zien werken : uw hoop zal gelukkig uitvallen.
  - dromen dat gij een ploeg hanteert : veel moeten werken om tot niets te geraken.

  PLUKKEN :
  - vruchten plukken : lang en gelukkig leven.

  POEDEL :
  - zie hond.

  POES :
  - zie kat.

  POETS :
  - iemand een poets bakken : dezelfde, een zeer onaangename zal u gebakken worden.
  - iemand een poets zien bakken : veel verdriet in uw leven hebben.

  POEZIE :
  - ervan dromen : verraadt dichterlijk gemoed

  POLITIE :
  - ervan dromen : het zal u immer onaangenaamheden met deze  laatste bijbrengen.

  POLKA :
  - dansen : voor meisjes en vrouwen : misverstand met uw verloofde of echtgenoot.
  - voor mannen :op slechte weg zijn .

  POMP :
  - zien : geluk, blijdschap, liefde.
  - water pompen : indien gij niet oppast zult gij uw betrekking verliezen.

  POOLSTER :
  - zien : slechte tijdingen te verwachten.

  POORT :
  - teken van rampen en tegenspoeden.

  POP :
  - zien : vele, goede en verstandige kinderen hebben of krijgen.
  - met een pop spelen : alle bezwaren zullen uit de weg geruimd worden.
   een pop van een kind afnemen : gij hebt een slecht karakter.

  POPULIER :
  - populieren in uw droom zien : gij zult zeer oud worden.

  PORCELEIN :
  - breken : voor ongehuwden :; indien zij trouwen, zullen zij ongelukkig zijn. Voor gehuwden : 7 jaar ongeluk en twist.

  PORETEFEUILLE :
  - vinden : een grote rijkdom vergaren.
  - verliezen : geldverlies te betreuren hebben.

  PORTOMONAIE :
  - zie beurs.

  PORTIER :
  - ermee spreken : men benadeelt u door achterklap.
  - dromen dat gij portier zijt : veel geheimen zien en horen.
  - ermee huwen : een vroegtijdige dood.

  PORTRET :
  - zien : droevig nieuws van een familielid.

  POSTBODE :
  - blijde en goede tijdingen vernemen van uw minnaar of minnares.

  POT :
  - huiselijke twist.

  POUCHENEL :
  - zie hansworst.

  PRACHTSTUK :
  - zien : verval en armoede.

  PREDIKANT :
  - aanstaand huwelijk, geboorte of sterfgeval.

  PREEKSTOEL :
  - uw overdreven godsdienstgevoel maakt u belachtelijk.

  PRESENT :
  - zie geschenk.

  PRETMAKER :
  - gij wordt bespot; de schuld ervan is uw hoogmoed.

  PRIESTER :
  - zie pastoor.

  PRIJSUITDELING :
  - bijwonen : uw kinderen of te krijgen kinderen zullen goede studenten zijn.
  - een prijs ontvangen : gelukkige vioruitgang in zaken.

  PRINS :
  - met een prins spreken : een hoge plaats in de smamenleving zult gij bekleden.
  - een prins huwen : tot armoede geraken.
  - dromen dat gij een prins zijt : schending van uw trouwbeloften door uw vrouw.

  PRINSES :
  - zie prins .

  PROCES :
  - verliezen : een groot ongeluk zal u overkomen .
  - winnen : in verval geraken.

  PROCESSIE :
  - een priester wil uw dochter in schande brengen.

  PRONKAPPEL :
  - gelukkige dagen in uw leven kennen.

  PROVISIE :
  - opdoen : gij zijt een verstandig persoon en zult daardoor in he leven gelukken.

  PRUIK :
  - een valse pruik dragen : de persoon die gij voor uw beste vriend(in) houdt, belastert u.

  PRUIMEN :
  - eten : ongelukkig verliefd worden.

  PSALMEN :
  - zingen of horen zingen : grote tegenslag in aken te verwachten.

  PUDDING : - eten : een feestje vieren.

  PUINHOOP :
  - goede zaken brengen u tot rijkdom, maar benadelen uw liefe.

  PUISTEN :
  - hebben : hoe meer, hoe groter de rijkdom.

  PURPER :
  - alles in 't purper zien : door menige rampen en tegenspoeden tot armoede geraken.

  PUT :
  - verraad te verwachten.
  - in een put vallen : ontmaskering van valse vrienden.

  PYRAMIDE :
  - zie piramide.

  11-01-2007 om 00:00 geschreven door afriaminata


  >> Reageer (0)
  10-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.O O O O O O O O O O
  OASIS :
  - welvaart.

  OBLIGATIE :
  - gevaar voor fortuin van de dromer.

  OCEAAN :
  - zie zee.

  OESTERS :
  - eten : reeks van teleurstellingen en tegenspoeden.
  - oesters ontvangen : aangename en vrolijke dagen tegemoet gaan.

  OEVER :
  - men zal u miooie beloften doen, maar niets geven.
  - de over naderen : brand of andere rampen.

  OFFER :
  - offers doen : van een dreigend gevaar verlost worden.

  OFFERBLOK :
  - een onverwachte erfenis bekomen.

  OFFICIER :
  - met een ezel van een minnar te doen hebben.
  - met een officier trouwen : geen gebrek aan geld en goede vriendinnen.
  - dromen dat gij officier zijt : veel geluk bij de vrouwen hebben.

  OLIE :
  - veel ongemakken en tegenspoeden ondervinden.

  OLIFANT :
  - zien : veel voorspoed in het huwelijk.
  - olifanten in de wildernis zien : gij zult veel reizen in uw leven.
  - op olifantenjacht gaan : menig avontuurtje tegenkomen.
  - met een olifant vechten : groot geheim vernemen.

  OLIJVEN :
  - eten : kleine bezwaren ondervinden.

  OMHELZEN :
  - iemand omhelzen : uw vrijer tracht u in 't ongeluk te brengen.
  - omhelsd worden : ontrouw in 't huwelijk,;ondervinden.

  OMWENTELING :
  - gij zult u door valse bespiegelingen laten verleiden.

  ONAANGENAMHEDEN :
  - ondervinden : geluk in de liefde hebben, maar zeer afwisselend.

  ONDERBROEK :
  - een meisje voor een bal of Karnaval vragen.

  ONDERGROND :
  - dromen dat gij in de ondergrond zit : arbeid met welverdiende en goede gevolgen.

  ONDERKRUIPER :
  - veel tegenspoed ondervinden door het slecht gedrag van uw man of vrouw.

  ONDERROK :
  - voor een man : teveel op het schone geslacht verzot zijn.
  - voor een vrouw : zorgen in het huishouden .

  ONDERTROUW :
  - voor ongehuwden : spoedig huwelijk, maar niet al te gelukkig.
  - voor gehuwden : gevaar voor echtscheiding.

  ONDERWERELD :
  - zie hel.

  ONDERWIJZER(ES) :
  - kennismaking met de gewenste persoon.
  - dromen dat gij onderwijzer(es) zijt : eerlijke, brave, verstandige kinderen voortbrengen.

  ONGEDIERTE :
  - een veelbewogen leven leiden; ook boosheid van valse vrienden te verwachten.

  ONGELUK :
  - beleven : wees voorzichtig dat hetzelfde u niet overkomt.

  ONGENADE :
  - in ongenade vallen : verliefd worden, maar wee u indien gij uw drift niet kunt intomen.

  ONGERECHTIGHEID :
  - zien plegen : grote bezwaren zult gij te bekampen hebben, maar uw standvastigheid zal met succes bekroond worden.

  ONTDEKKING :
  - veel reizen en goede indrukken ervan meebrengen.

  ONTHOOFDEN :
  - iemand zien onthoofden : goede zaken drijven, niettegenstande onderkruipers die u trachten te benadelen.
  - dromen dat gij onthoofd wordt : in armoede geraken .

  ONTGRAVEN :
  - rijkdom machtig worden; wees niet al te vrijgevig wilt gij niet alles verliezen.

  ONTKLEDEN :
  - iemand zich zien ontkleden : met ontuchtige mensen in aanraking komen; vlucht hen, want zij brengen u in 't verderf.

  ONTKURKEN :
  - een fles ontkurken : meer d an eens te diep in het glas kijken.

  ONTVANGEN :
  - iemand bij u thuis ontvangen : gij wordt dikwijls verveeld door lastige bezoekers.
  - ontvangen worden bij hooggeplaatste personen : tijdelijke zorgen, doch na veel werken tot veel welstand geraken.

  ONZE-LIEVE-HEER :
  - zien : zie Christus.
  - Onze-LIev-Heer uit de hemel zien neerdalen : zie nederdaling.

  ONZE-LIEVE-VROUW :
  - zien : toestand verbeterd door erfenis, ook door goede zaken.
  - Onze-Lieve-Vrouw uit de hemel zien neerdalen : veel rampeen staan u te wachten.
  - met haar spreken : in slecht gezelschap verdwalen.

  ONZE-VADER :
  - bidden : aan vele, doch niet gevaarlijke ziekten onderhevig zijn.

  OOFT :
  - zie fruit.

  OOG :
  - dromen dat gij geen ogen hebt : er zal verlichting in uw duistere zaken komen.
  - dromen dat gij aan een oogziekte lijdft : vermeerdering van fortuin.
  - oog verliezen : tegenslag en rampen ondervinden.
  - donkere ogen : lastige vrouw huwen .
  - blauwe ogen : een onaangenaam karakter bezitten.
  - grijze ogen : huwelijksgeluk te verwachten.

  OOGST :
  - zien binnenhalen  : een aangename verrasssing zal u verblijden.
  - anders : welvaart en rijkdom.

  OOIEVAAR :
  - vele kinderen zullen u huisgezin vergroten.
  - een nest ooievaren zien : aanstaande en gelukkige geboorte.
  - een ooievaar op het dak zien zitten : verplicht huwelijk.

  OOM :
  - familietwisten, waaruit veel onaangenaamheden zullen voortspruiten.

  OOR :
  - zeer grote oren : teveel avonturen beleven.
  - zeer lange oren : gij zijt niet al te verstandig.
  - zeer kleine oren : geheimen vernemen die gij goed moet bewaren.
  - vuile oren zien : een onzindelijke vrouw zult gij treffen.
  - dromen dat gij maar één oor hebt of dat uw oor wordt afgesneden : nakend ongeluk staat voor uw deur.
  - ezelsoren zien : veel koppigheid ondervinden vanuw man of vrouw.

  OORDEEL :
  - zie laatste oordeel.

  OORKUSSEN :
  - uw gemakzucht leidt u tot armoede.

  OORLOG :
  - van oorlog dromen is immer zeer nadelig voor liefde en fortuin.
  - dromen dat gij een oorlog meemaakt : wees voorzichtig, want een vriend tracht u te verraden.
  - legers zien vechten : zich voor schulden te wachten hebben.

  OORLOGSCHIP :
  - dood van een familielid na een langdurige ziekte.

  OORLOGSTENT :
  - dromen dat gij erin slaapt : zeer onaangename tijdingen vernemen.
  - oorlogstenten zien : men vertelt veel slecht van u, tracht die kwatongen te snappen.

  OORVEEG :
  - krijgen : kennismaking met een lompe vrijer.
  - geven : huiselijke twist voor onbeduidende zaken.

  OPERA :
  - zien spelen : bedrogen hoop.
  - dromen dat gij in een opera speelt : ontrouw van uw minnar of minnares.

  OPERAZANGER(ES) :
  - horen zingen : jaloerse vrijer hebben.

  OPHANGEN :
  - dromen dat gij opgehangen wordt : van armoede tot rijkdom geraken.
  - iemand zien ophangen : veel tegenspoed ondervinden.

  OPROER :
  - zie omwenteling.

  OPSTAAN :
  - dromen dat gij opstaat : zeer rijk worden door vlijtig werken of door erfenis.

  ORAKEL :
  - gij houdt u met teveel geheimzinne zaken bezig.

  ORANJEAPPELS (SINAASAPPELS) :
  - eten : uw familie en vrienden trachten uw huwelijk te verhinderen.
  - zien groeien : een aangename tijding vernemen.

  ORGEL :
  - horen spelen : gij zijt veel te ijdel, dit maakt u ongelukkig.

  ORGELSPELER :
  - met hem huwen : groot geluk in de liefde .

  ORKAAN :
  - zie storm.

  ORKEST :
  - horen spelen : gij zijt een kunstenaar.

  OS :
  - zien slachten : gelukkige en onbezorgde toekomst.
  - os slachten : zich te  wachten hebben voor vleiers.

  OSSETONG :
  - eten : op een feestje uitgenodigd worden.

  OSSEVLEES :
  - eten : gulzig van aard zijn, wat u veel;ongemak toebrengt.

  OTTER :
  - ongelukkige liefde

  OUDE MAN :
  - zien : vernuftige, maar niet al te brave kinderen hebben.

  OUDE VROUW :
  - zien : zware beproevingen ondervinden.

  OVEN :
  - een gelukkig huwelijk sluiten.

  OVERVLOED :
  - dromen dat gij overvloed hebt : veel armoede in het leven kennen.
  - overvloed bij anderen zien : de dromer zal in zijn leven ook wel eens overvloed hebben, maar voor zeer korte tijd, gepaard met veel ongeluk.
  10-01-2007 om 15:44 geschreven door afriaminata


  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!