NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto
Inhoud blog
 • DON BOSCO en zijn AVONDWOORDJE
 • BIDWEEK VOOR EENHEID
 • Ouder worden.
 • Een mens is niet zomaar een dingetje.
 • Aula
 • Wat stelt dit beeld voor?
 • Gij zijt mij overal nabij
 • Vanbinnen
 • Emmaus
 • We hebben met elkaar gewandeld
 • Quis nos separabit?
 • Lied van de vrede op aarde
 • Met U zijn er geen verten meer
 • Het is beter te luisteren dan te spreken!
 • Wees dus niet bevreesd!
  Zoeken in blog

  Foto
  God, ik zoek even contact met U. Wil je mij nabij zijn? Geef mij geloof en vertrouwen kracht en volharding zodat ik mij ten volle kan geven aan de opdracht die ik nu mag vervullen. Amen
  Foto
  Foto
  Foto
  Laatste commentaren
 • fijn weekend Maarten (rita)
      op BIDWEEK VOOR EENHEID
 • Fijn om te lezen lieve Martin xxx (Lenie)
      op Ouder worden.
 • fijne vrijdag (kinrooi webradio)
      op Ouder worden.
 • Goede morgen lieve vrienden.Het is vrijdag vandaag.We naderen het weekend !!!!! (Jos Vande Ghinste)
      op Ouder worden.
 • fijne donderdag (kinrooi webradio)
      op Een mens is niet zomaar een dingetje.
 • Foto
  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11--0001
  Foto
  Foto
  Foto
  Gastenboek
 • Zondagsgroetjes.
 • Lieve groetjes warme knuffel maatje
 • goedemorgen maarten mooi geschreven
 • Fijne dag gewenst lieve Martin
 • Goedemorgen lieve Martin xxx

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Hoofdpunten blog maarten1955
 • EENZAAMHEID
 • Ouder worden
 • MOED
 • DE BEWOONDE WERELD - Nicci FRENCH
 • Een mens is niet zomaar een dingetje.
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  GELOVEN - WANDELEN IN GODS WOORD

  Image and video hosting by TinyPic
  30-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.we lezen bij Johannes

  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

  30-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (2)
  29-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Morgengebed

  Hier zijn wij, God, in deze grijze tijd van het jaar. De zomerzon heeft ons echt verlaten, de nachten zijn lang en donker. Geef dat wij licht zijn voor elkaar in de kleine dingen die wij voor elkaar kunnen doen. In de gastvrijheid van ons hart, in de hulpvaardigheid van onze handen. Maak ons sterk in het delen van wat we hebben, ons bezit, onze tijd, onze aandacht en zorg, opdat door ons verbondenheid mag groeien in onze gemeenschap, opdat niemand tekort komt of in de steek gelaten wordt. Mogen wij zo uw kinderen zijn, vandaag en alle dagen. Dat vragen wij U in Jezus' naam.

  Amen

  29-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (3)
  28-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed tot onze Koning.

  Op het feest van Christus-Koning bidden wij U: wees aanwezig bij die ontelbare mensen die vandaag gebukt gaan onder lijden, geweld, vervolging, ziekte of eenzaamheid. Houd uw ogen gericht op de mensen van deze tijd die rechteloos en weerloos door het leven gaan. Wij willen geloven dat eens het leven en de liefde het zullen winnen van alle verdrukking en kwaad, dat eens alle machthebbers zullen inzien dat de aarde behoort aan iedereen. Dat die aarde in handen moet zijn van mensen die macht aanwenden ten goede, mensen die teder zijn en geen geweld gebruiken, die niet haten, maar leven geven.
  Maak ons tot uw 'rijksgenoten' naar het voorbeeld van Jezus, die niet heerste, maar dienstbaar was en zo onze Harten-Koning werd. Amen.

  28-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (1)
  27-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. DE WONDERDADIGE MEDAILLE: (27 november)

  De Wonderdadige Medaille dankt haar oorsprong aan de Verschijningen van Maria in de Kapel van de Rue du Bac te Parijs, in 1830. Op zaterdag 27 november 1830 verscheen de Onbevlekte Maagd aan Zuster Catherina Labouré, Dochter der Liefde en vertrouwde haar een zending toe namelijk een medaille te laten slaan volgens het model dat haar getoond werd.
  "Laat een medaille slaan naar dit model", zei de H. Maagd.
  "De personen die ze met VERTROUWEN dragen, zullen grote genaden ontvangen, vooral als zij ze om de hals dragen".
  Enorm snel heeft de Medaille zich verspreid. Talrijke genaden van bekering, van bescherming en van genezing werden verkregen.

  De H. Maagd wilde aldus gegroet en aangeroepen worden:

  "O MARIA, ZONDER ZONDE ONTVANGEN,

  BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN"

  27-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (2)
  26-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHRISTUS KONING

  Lezing uit het boek Daniël 7,13-14:


  ”In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid.
  Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.”je

  JEZUS IS DE KONING.

  “De HEER is Koning, met verhevenheid bekleed, De HEER is omkleed en omgord met kracht. De wereld staat vast, onwankelbaar vast, en van oudsher staat uw troon, U bent al van eeuwigheid.”
  (Psalm 93:1-2)


  “Want, zo spreekt de Hoogverhevene, die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is, Ik ben de Heilige die woont in den hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederde gemoed: Ik geef nieuw leven aan het vernederde gemoed, nieuw leven aan het geslagen hart.” (Jesaja 57:15)

  26-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (1)
  24-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HIJ is onze rode draad!

  Vaak roepen we om uitleg. Uitleg over dat moeilijke, niet te ontwarren leven van ons. Want wie legt het uit? Wie kan het alles verklaren? De Bijbel? Ik zet er in deze context een vraagteken bij. Want de Bijbel is niet een TomTom, die alle knopen en draden, de kruispunten in onze levens kan ontwarren, of er een antwoord op kan geven. Een soort TomTom, die wij even in kunnen stellen, plannen, en dan een stem, links aanhouden, rechtsaf enz. De Bijbel zegt wel: "Mensen let op, wees waakzaam, hou de rode draad vast." De rode draad? Ik denk dat daarop het antwoord God is. God, de Heer, de Eeuwige, die door de eeuwen heen trouw is aan zijn beloften. Hij is het, die de draad weer met ons oppakt en ons in de wirwar van draden de weg wil wijzen.

  24-11-2017 om 12:00 geschreven door martin


  >> Reageer (3)
  23-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie God bezit

  BEELDMEDITATIE

  23-11-2017 om 12:03 geschreven door martin


  >> Reageer (2)
  22-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog een lofprijzing!

  Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken, zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen, beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de HEER zoekt.

  22-11-2017 om 11:40 geschreven door martin


  >> Reageer (1)
  21-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef ons meer geloof!

  JDE APOSTELEN ZEIDEN NU TOT DE HEER:

  “GEEF ONS MEER GELOOF.” (LUCAS 17, 1-6)

  Wat vragen de leerlingen eigenlijk? Zij zien het geloof van Jezus. Dat maakt een diep verlangen in hen wakker. Dat geloof kunnen zij niet veroveren door eigen inspanningen. Eigenlijk vragen de leerlingen aan Jezus om te mogen delen in zijn geloof. Verlangen wij dat ook?

  Heer Jezus,
  geef ook mij
  meer geloof.
  Zo graag zou ik kunnen geloven
  zoals U.
  Dat zou een droom zijn.

   

  21-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (2)
  20-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AANBIDDEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Reeds vóór de eerste mis zat boer Fransen achteraan in de kerk roerloos op zijn stoel. Toen de pastoor van Ars om twaalf uur het Angelus kwam luiden, zat boer Fransen nog steeds op dezelfde stoel in dezelfde houding naar het tabernakel te kijken. Verwonderd en tegelijk zeer nieuwsgierig vroeg de pastoor aan de boer wat hij hier die hele voormiddag gedaan had. Terwijl hij naar het tabernakel wees, zei boer Fransen: “Hij is hier en ik ben hier, en ik vind het goed om zomaar een tijdje bij Hem te zitten.”

  20-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (3)
  19-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed om roepingen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vanavond brand ik weer de roepingenkaars, ik noem namen en bid voor alle christenen die zoeken naar hoe in hun leven de weg te gaan van hun roeping. Ik vraag om vrede en volharding en om vertrouwen op onze Weg met God. En ik bid dat God mensen blijft roepen en dat wij Hem horen en met vreugde ingaan op zijn roepstem.

  19-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (2)
  18-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eeuwig duurt Zijn trouw!

  Loof de HEER, want hij is goed - eeuwig duurt zijn trouw. (Psalm 136:1)

  Eeuwig duurt zijn trouw.


  Maar liefst 26 keer wordt het herhaald. Blijkbaar is dit het waard om heel vaak gezegd te worden. Hoe vaker je het zegt en zingt en fluistert en schreeuwt en jubelt, hoe dieper het kan doordringen in je gedachten en in je hart en in je ziel en in heel je lijf. Want hier moeten we heel diep van doordrongen en helemaal vol van zijn: Eeuwig duurt zijn trouw. Eeuwig duurt zijn trouw. Eeuwig duurt zijn trouw. De God die schept, de God die wijs is, de God die wonderen doet, de God die zeeën splijt, de God die zijn vijanden verslaat, de God die van zijn volk houdt, de God die ons leidt naar het beloofde land, de God die ons redt, die God: Eeuwig duurt zijn trouw. Eeuwig duurt zijn trouw. Eeuwig duurt zijn trouw. Daar kun je nooit genoeg van krijgen. In eeuwigheid niet.

  Gebed: God, Heer, Redder, Schepper, Koning - u die de God van de hemel bent - eeuwig duurt uw trouw! Amen.

  Vraag: Hoe loof jij de HEER vandaag?


  18-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (1)
  17-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bidden is

  Bidden is kijken, beschouwen,
  bidden is stilstaan bij,
  bidden is aandacht, zoals liefde aandacht is....

  Veel mensen zeggen: ik zie God niet, Hij is onzichtbaar.
  Maar ze willen Hem niet zien. Ze nemen er geen tijd voor.
  God is onzichtbaar zoals een mens vaak onzichtbaar is.
  We willen iets van God zoals we iets van een ander mens willen en dat verhindert dat we Hem werkelijk zien.
  Als de ander moet zijn zoals jij hem hebben wilt,
  zie je hem niet echt.
  Daarvoor moet je kijken
  zonder hebzucht, angst, ijdelheid, jaloezie.

  17-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (2)
  16-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KONINGSDAG 15 11 2017

  Vrienden, op Koningsdag ging ik voor in het Te Deum in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal te Brussel. In mijn homilie herinnerde ik aan de oproep van de apostel Paulus in zijn brief aan de christenen van Rome om elkaar hartelijk te beminnen met broederlijke genegenheid. Het zijn woorden van bijna tweeduizend jaar oud, maar als men ze hoort, is het alsof de historische afstand er niet meer is. Ze zijn niets van hun zeggingskracht verloren. Ook niets van hun actualiteit. Natuurlijk zijn het woorden gericht tot medechristenen. Maar ze reiken verder dan kerkelijke grenzen. Ze raken ons juist in onze menselijkheid.

  Mgr Jozef De Kesel 

  16-11-2017 om 00:32 geschreven door martin


  >> Reageer (1)
  15-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANGST EN PIJN

  Het is niet de pijn die zeer doet
  maar wel de angst
  en de onzekerheid,
  het gevoel een drenkeling te zijn
  en geen oever meer te zien.


  Het is niet de pijn die zeer doet
  maar wel geen grond meer voelen
  geen hand kunnen grijpen
  en geen enkel lichtpunt zien
  in het duister van de nacht.
  Vlak naast de pijndrempel
  ligt de afgrond van de levensvragen,
  en die is beangstigend diep.
  Waarom? Waartoe?
  En voor wie en voor wat?

  Het is niet de pijn die zeer doet
  maar: geen antwoord weten,
  zich verraden en verloren voelen
  - als een speelbal in de wind -
  tussen toeval en twijfel.


  Zijn grootste pijn
  was niet op Golgotha
  maar in de boomgaard van Olijven.
  Zijn angst werd bloed en zweet
  en schreeuwen naar de Vader.
  Daar heeft Hij voor ons een weg gebaand:
  "Ik ben verrezen en nog bij jou.
  Mijn hand ligt op je schouder.
  Ik blijf bij jou tot alles is volbracht."

  Als de angst verstilt...
  en Hij aanwezig is in jouw wezen,
  dan zwijgen alle vragen.
  Dan is de pijn het strakgespannen koord
  dat jou met Hem verbindt.

  15-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (2)
  14-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Even bidden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  God, geef ons een vuur.
  Een vuur om ons aan te warmen
  in een wereld
  waar het soms zo ongeloofelijk koud kan zijn.

  Laat er mensen zijn
  die ons warmte willen geven,
  een vuur om ons bij te lichten
  op al die plaatsen waar het donker is.

  Laat er mensen zijn
  die hun licht met ons willen delen,
  een vuur om te branden
  daar waar het enthousiasme is gedoofd.

  God, wij bidden U om mensen
  die onvoorwaardelijk blij durven te zijn. Amen.

  14-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (0)
  13-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GELOOD HOOP LIEFDE

  Drie woorden: Geloof, Hoop en Liefde. Ik hoop dat ze blijven bestaan, Want anders zal het met de mensheid gauw zijn gedaan. Dus, geloof hoop en liefde Voor ieder mens, én dier. Dan delen wij verdriet en liefde met al wat in ons zit. Het is de korte samnvatting van het belied van de huidige paus Franciscus, die meer aandacht vraagt voor mens en natuur, voor het behoud van de aarde, en zo voor verbeterde levensomstandigheden van de armsten, ver of dichtbij. De Heilige Franciscus achterna. Laten wij dat dan ook heel concreet beleven en gestalte geven in de kleine dingen die we doen mogen.

  13-11-2017 om 23:38 geschreven door martin


  >> Reageer (0)
  11-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 november

  VANDAAG VIEREN WE HET FEEST VAN SINT-MAARTEN, METEEN OOK MIJN PATROON EN NAAMFEEST. DANKBAAR DAT IK ZIJN NAAM GESTALT MAG GEVEN IN MIJN DAGELIJKS LEVEN, WANT OOK IK PROBEER WAAR MOGELIJK MIJN MANTEL TE DELEN.

  BIJ DEZE WENS IK DAN OOK ALLLEN EEN PRETTIG NAAMFEEST AAN HEN DIE EEN AFGELEIDE VAN DE NAAM MAARTEN MOGEN DRAGEN!

  11-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (5)
  10-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Veel liefhebben

  Het belangrijkste is niet veel
  nadenken maar veel liefhebben;
  doe dus datgene wat de meeste liefde in je wekt.

  Theresia van Avila.

  10-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (1)
  08-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog geen basis voor 'oecumenische' Eucharistie.

  Volgens kardinaal Rainer Maria Woelki, de aartsbisschop van Keulen, hebben katholieken en protestanten nog altijd onvoldoende gemeenschappelijks om een oecumenische Eucharistie te vieren. Er bestaat volgens (nog) geen basis voor een dergelijke gemeenschappelijke dienst omdat beide kerkgemeenschappen het niet eens zijn over de centrale kwesties in verband met de Eucharistie. Voor katholieken is de eucharistie geen gewone maaltijd. Zij is het ware lichaam en bloed van Christus in de getranssubstantieerde gaven van brood en wijn. De werkelijke aanwezigheid van Christus is een onweerlegbare zekerheid voor katholieken.

  08-11-2017 om 11:23 geschreven door martin


  >> Reageer (3)
  07-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God en je naaste

  Als je God en je naaste bemint,

  word je een gelukkig mens!

  07-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (0)
  06-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SINT-HUBERTUS

  Eén van de meest gewijde, folkloristische broden is dat van Sint Hubertus, patroon van de jagers die zijn feestdag vierde op 3 november. Vroeger leidde men jachthonden de kerk in om ze te laten zegenen op Sint Hubertusdag. Dit werd gezien als voorbehoedmiddel tegen hondsdolheid. Om diezelfde reden at men die dag de door de kerk gewijde Sint Hubertusbroodjes.

  06-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (1)
  05-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VRIENDEN VAN GOD

  Vrienden van God. Dat is de magnifieke omschrijving voor de heiligen en voor ons allemaal. Je hoeft niets te doen om Gods vriend te zijn. Je wordt het zomaar, uit pure Liefde.

  05-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (2)
  04-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEMIN GOD. BEMIN JEZELF.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Jezus is duidelijk. Hij vat de hele Wet samen in één woord: bemin!

  Bemin God. Bemin uzelf.
  Bemin uw naaste.

  Ze staan gelijkwaardig naast elkaar en zijn met elkaar verbonden. Ik kan God niet beminnen als ik mezelf of mijn naaste haat. Ik kan mijn naaste niet beminnen, als ik mezelf haat. God is liefde. Waar liefde is, is God.

  God, liefde is zoveel meer
  dan zoete, romantische gevoelens
  die komen en gaan.
  Liefde is een keuze:
  telkens weer ‘ja’ zeggen
  tegen de ander zoals hij is,
  ‘ja’ zeggen tegen mij, zoals ik ben,
  ‘ja’ zeggen tegen U, zoals U bent.
  Help me, vanuit uw ‘ja tot ons’
  te leven.

  04-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (0)
  03-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GELDZUCHT

  Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.

  03-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (1)
  02-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2 NOVEMBER

  Allerzielen

  Op Allerzielen, 2 november, vindt op de parochies een bijzondere viering – een eucharistieviering of een gebedsdienst - plaats waarin de parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden, worden herdacht. Meestal worden hun namen één voor één afgeroepen en wordt voor elk van hen een kaarsje aangestoken. Het kruisje dat tijdens de uitvaart van de overledenen van het voorbije jaar in de parochiekerk op een herdenkingswand of herdenkingstafel werd gelegd, wordt tijdens die dienst overhandigd aan de nabestaanden die het dan mee naar huis kunnen nemen. De liturgische kleur is paars (of grijs).

  02-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (1)
  01-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 NOVEMBER

  Allerheiligen

  Elk jaar viert de rooms-katholieke Kerk op 1 november het feest van Allerheiligen. Centraal staat het leven na de dood. In de feestelijke eucharistieviering die dag wordt het leven van de heiligen en martelaren, gekend en ongekend, herdacht. Allerheiligen wordt gevierd als een zondag. Er is niet zoveel onderscheid met de vieringen op de andere zondagen, zij het dat het om een hoogdag gaat met eigen accenten in de liturgie (eredienst). De liturgische kleur is wit.

  01-11-2017 om 00:00 geschreven door martin


  >> Reageer (1)


  >

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!