NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Blog en mailgroep
 • Ochtendgebed
 • Groepsgebed 06-04-2007 t.e.m. 12-04-2007
 • Getuigenissen tot Gods Geest.
 • Middagdienst - Bijbels en spiritueel
 • Boodschap van 19-05-2006
 • Bericht van H.L. 24-04-2006
 • Thema: Stadia van bewustzijn
 • Positief denken
 • Hoe omgaan met leed en kwaad?
 • Wees Liefde
 • Thema, Karma / erfzonde / karmische verstrengelingen
 • Themabespreking: Naastenliefde en eigenliefde
  Links naar aanverwante Blogs en sites
 • Forum voor bijbelse en spirituele gesprekken
 • De-Voice
 • Gedichten Frits Deubel
 • Lourdes...
 • Uit het levende woord
 • Bijbelse aanvulling
 • De esotherische wereld
 • Hand in hand
 • Filosoofje
 • Een diaken senior over diaconie...
  Zoeken in blog

  Bijbels geïnspireerd
  Waar twee of drie zich verzamelen in naam van Christus is God aanwezig.
  31-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blog en mailgroep
  Vriend(inn)en,

  U bent terecht gekomen op Blog van de mailgroep 
  [Bijbels geïnspireerd].
  Laatste update uitgevoerd op 05-04-2007

  We zijn voortaan te bereiken via:
  http://bijbels.seniorennet.be

  Alle artikelen en publicaties die U gewend was hier te lezen, kunnen voortaan gevonden worden rechtstreeks op de website of mailgroep vanwaar ze vertrekken. De tijd ontbreekt ons om ze nog langer door te plaatsen op de vele kanalen die we bezoeken.

  Verder willen we alle lezers van dit Blog graag uitnodigen om aan te sluiten op de mailgroep "Bijbels geïnspireerd" van seniorennet. [Klik hier] voor introductiepagina van de seniorennet-mailgroepen. Voorlopig kunnen ook daar alle publicaties teruggevonden worden die je hier aantrof.

  Graag zullen we uw sugesties en/of aanbevelingen lezen die ons kunnen steunen in de vormgeving van onze boodschappen.
  Wil u meeschrijven en lezen in onze mailgroep, graag ontvangen we u als nieuw lid.

  genegen groetjes,
  leeuwke.

  Nodig Crhistus uit om als koning van uw hart en denken de verbondenheid te tonen die U doet stralen in Gods Licht.

   

  31-08-2006 om 00:00 geschreven door leeuwke


  >> Reageer (1)
  29-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ochtendgebed

  Naar invulling van onze geestelijke eenheid, die we tot elkaar en tot Christus dragen wil ik graag onderstaand ochtendgebed delen.

  Wil iedereen die er zich in kan vinden, de geestelijke verbondenheid geven aan dit gebed?

  Laten we bidden, niet voor eigen leven maar dat alle mensen terug in geloof en liefde zouden leven.
  (Toepasselijke aanvulling mag "onze Vader" zijn.)

  genegen groetjes,
  leeuwke 

  _____________________________________________________
   
  Mogen alle mensen terug in "geloof en liefde" leven.
  _____________________________________________________
   
  Vader, Met dank voor alle dagen die U ons gegeven heeft om te groeien in "geloof en liefde", vragen we U ons te willen begeleiden in het zien en benutten van onze kansen opdat onze daden en gedachten mogen bijdragen om "geloof en liefde" onder alle mensen levend te maken/houden. Graag zenden we dan ook dit gebed op, als één van hart en één van geest zoals we ons geestelijk verbonden weten met elkaar en in Christus.

  Zoals voorzien in Uw Woord, kent de komst van Uw dag, een aantal ervaringen die voor velen gezien wordt als leed en onrecht.
  We weten, dat oorzaak en gevolg een aantal zaken meebrengt die we dienen te aanvaarden en begrijpen dan ook dat elke heling voorafgegaan wordt door zuiverende kenmerken.

  Vader, graag vragen we U dan ook ons te willen begeleiden met de gave uit Uw Heilige Geest, die ons de nodige wijsheid en inzicht geeft om te dragen wat gedragen moet worden en te veranderen wat veranderd moet worden.
  Dit opdat "geloof en liefde" weer levend onder alle mensen aanwezig mag zijn.

  Zo lang mensen over sommige berichten zeggen;" Ach dat is ver van ons bed", blijken die berichten met de tijd steeds dichter bij de eigen leefomgeving te komen.
  Vader we bidden dan ook dat Christus in het hart van iedere mens uitgenodigd mag worden, zodat de eenheid die we op aarde vertegenwoordigen ook door  iedereen naar bewustzijn gedragen kan worden.

  Uiteindelijk zullen onze vragen zich niet meer tonen in:" Hoe red ik mijn leven?", maar in ; "hoe redden we geloof en liefde?".

  Mogen we U via dit gebed vragen om aan alle mensen, die lijden onder (oorlogs)geweld, agressie, natuurrampen, ziekte, handicap, onrecht, verlies van een geliefde, vrijheidsberoving, of honger, en voor zij die in liefdeloosheid leven, Uw Heilige Geest uit te zenden opdat ze zich gedragen weten in Uw Liefde en het besef mogen dragen dat uit Uw Liefde verlossing gebracht wordt.

  We vragen u niet om de gevolgen van onze keuzes ongedaan te maken, maar wel om ons bij te staan tot volharding in geloof en liefde opdat we er toe mogen komen om alle oorzaken te veranderen tot oorzaken die uitsluitend vrede en geluk brengen.

  In naam van Christus,
  Amen.
   

  29-08-2006 om 00:00 geschreven door leeuwke


  >> Reageer (0)
  28-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groepsgebed 06-04-2007 t.e.m. 12-04-2007
  U kan groepsgebed, zioals we dat in onze mailgroep en op onze website delen inverbondenheid tot Christus, elke vrijdag terugvinden via:
  http://bijbels.seniorennet.be/groepsgebed/page2.html
  of een overzicht terugvinden van alle gebeden die we in groepgebed deelden, via:
  http://bijbels.seniorennet.be/groepsgebed/index.html

  Streefuur voor elke vrijdagavond is 21:30 uur,
  ( Zij die weerhouden zijn op het geplande tijdstip, kunnen alsnog deelnemen en ons vergezellen in dit groepsgebed op een tijdstip dat hen beter schikt, van vrijdag 21:30 uur tot en met de eerstvolgende donderdag avond 24:00uur. Weet, dat ook tijdens deelname buiten de voorgelegde uren, uw bijdrage in de geest, zeker tot Vader zal komen. Tenslotte is de geestelijke verbondenheid die je er in legt van groter belang dan het tijdstip waarop je deelneemt. )

  (Een overzicht van alle gebeden die we uitgaven vindt je op: http://bijbels.seniorennet.be/groepsgebed/index.html )
  _________________________________

  *  ( Groepsgebed wordt elke week ontworpen, en ook uw stem kan vorm geven aan het groepsgebed dat elke vrijdag geplaatst wordt. Verzoeken, sugesties en aanwijzingen kunnen steeds tot donderdagvoormiddag worden doorgegeven om opgenomen te worden als groepsgebed. U kan dit kenbaar maken, via een mailtje aan leeuwke@seniorennet.be   )

  De kracht van gebed, is Gods Liefde... Geloof, heb Lief en Vertrouw op God.

  28-08-2006 om 00:00 geschreven door leeuwke


  >> Reageer (0)
  27-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Getuigenissen tot Gods Geest.
  Hieronder kan U getuigenissen lezen van mensen om ons heen, die verwijzen naar Gods aanwezigheid en Gods aanreikingen. Of u kan uiteraard ook uw getuigenis toevoegen door deze in te zenden op leeuwke@seniorennet.be  ( Met dank aan Maria Van Popering voor het uitlenen van dit schilderwerk )
  _____________________________________________________

  inzendingen met doel tot steun en getuigenis van Gods Kracht:
  _____________________________________________________

  Beste,

  Geloof je in mirakels? Uitgaande van mijn ziekte ben ik van uit het zwarte gat waarin ik gevallen was weer opgestaan,door bezinning en gebed, ik kreeg van mijn vader mijn geleerdheid en mijn geloof,en door mijn ziekte leukemie heb ik voor mijn geloof gekozen.

  Eigenlijk zo doordringend dat ik zelfs aan mezelf ging twijfelen.
  Door alle twijfels heen werd de liefde en de kracht die ik er uit kon putten zo oneindig dat ik mij grote vragen stelde.

  Wat zou je denken als je in de kerk zit en zegt GODals je hier bent doe eens die kaaren branden bij maria en inderdaad een vrouw stond op en stak zo midden in de mis de kaarsen aan.
  Een mistige dag was ik op bezoek bij de grot van maria en vroeg de zon te laten schijnen en willeswaar een stukje zon kwam even door de wolken piepen.

  Ik wou eens uit de kelk drinken tijdens de mis en de week  daarop werd ik de kelk aangeboden, God heeft mij gezegt, gij zult nooit meer verdriet nog pijn meer hebben. Als ik naar zijn evenbeeld kijk krijg ik kransen?

  Ik twijfel als maar en ik ben bij iemand ten rade gegaan,vertelt en gezegd geweest;
  Bewijs nekeer dat dat wat je zegt verzonnen is,bewijs nekeer dat alles is verzonnen?
  Ik kan er soms geen weg mee maar t voelt vredig aan en ik ben er nog.

  Ingezonden door ROGER
  _____________________________________________

  27-08-2006 om 00:00 geschreven door leeuwke


  >> Reageer (0)
  24-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middagdienst - Bijbels en spiritueel

  Elke middagdienst, zoals U gewend was ze hier te vinden zijn voortaan te bereiken via:
  http://bijbels.seniorennet.be/middagdienst/index.html

  24-08-2006 om 00:00 geschreven door leeuwke


  >> Reageer (0)
  19-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van 19-05-2006
  Vriendinnen,
   
  "Waarom?", een vraag die de mens zowat bij elke negatieve ervaring stelt, terwijl de goede ervaringen zo weinig gebruikt worden als het "Daarom", en waar zo vaak dankbaarheid ontbreekt. "Vader, wat kan ik daarop delen?"

  Uit Gods Geest:
  "
  Dat IK het de mens niet zal aanrekenen, maar IK zie inderdaad weinig van de dankbare Liefdesuiting van de mens, terwijl hij zich beroept op het recht tot een antwoord op het waarom en verantwoordelijkheid afdwingt als het hem even niet mee zit.

  Jullie leven in een periode, waarin veel verandering verkondigd werd. Jullie zullen vast wel gemerkt hebben, dat heel wat lusteloosheid en schijnbare moeilijkheden zich tonen.

  Zo lang als dat de mens de aarde bewoont, zend IK jullie; engelen, boodschappers en meesters die MIJN Woord verkondigen naar de Geestelijke waarheid in de verbondenheid die jullie uit MIJN Geest ontvangen.
  Laat alle machthebbers, boodschappers en opvoeders breken met de trots die in het misvormen van mijn Woord gelegd wordt, opdat de Geest en het Licht mogen leven en schijnen uit de plaatsen die thans duister gehouden worden.

  MIJN Engelen, allen dienaars van Christus en één met hem, zijn volop in de weer om uit het voedsel dat IK aanreik, alle begeleiding te schenken die jullie dragen kunnen.
  In de tijdsperiode die de mens beschrijft als de "heel nabije toekomst" of specifieker verkondigd: "
  In de eerstkomende jaren van de huidige generatie" , zullen jullie merken dat de tussenkomst van MIJN Koninkrijk, doormiddel van de schare Engelen die jullie omringen, steeds duidelijker zichtbaar wordt.

  Dit levensjaar, wat jullie tellen als: "het jaar, volgende op het jaar van gebed", zal zich tonen als een jaar waar uitzonderlijke contacten van start gaan tussen Gods Engelen-Schare en de mens. Allicht zijn er de hele mensengeschiedenis door altijd mensen geweest die door MIJN Engelen benaderd werden, maar het verschil tot wat was; wat is en wat zal zijn, ligt in de ontplooiing van wat MIJN Woord thans volbrengt zoals reeds jaren verkondigd in de tekenen die IK daartoe aanduidde.

  Dit levensjaar zullen de mogelijkheden die altijd al bestonden en aangeboden werden duidelijker worden en zich tonen in onmiddellijke resultaten. Tracht er geen "denken" in te leggen, in wat wel en wat niet kan opgemerkt worden. Tracht er geen "denken" in te leggen in de betrachting te bepalen, welke Engel wat zal doen, want dat zijn ontwikkelingen die zich volledig naar MIJN Wil onderwerpen.

  Het bewustzijn van de huidige mens is er klaar voor, om te ontwaken in het Licht dat alle duisternis doet verdwijnen. Jullie zijn er klaar voor om als mensheid de verbondenheid tot Christus in volle besef te ervaren. Jullie zijn er klaar voor om deel te nemen aan de voleinding der schepping. IK vraag jullie slechts één ding: "Wees Liefde en beoefen dit in geloof".

  Lig er niet van wakker, als iemand hier niet in lijkt te ontwaken, want de groei van dit ontwaken zal verschillende jaren in beslag nemen, vooraleer alle levende zielen, de eenheid in Godsvonk begrijpen en werkelijk als één in Christus dankbaar ontvangen en geven uit wat MIJN Engelen u brengen.
  Juist omdat de nodige zuivering die IK verkondigd heb, zich zal voltrekken zal deze periode sterk worden bijgestaan door de zichtbare kracht van MIJN aanwezigheid op aarde.

  Wacht niet, tot gij deze tekenen bewust kunt zien, maar wees nu Liefde, opdat uw hart dragen kan, wat mijn Engelen aan mogelijkheden meedragen.
  Wees niet langer een dienaar van alleen maar de letter, maar ontwaak als een dienaar van MIJN Geest, als een dienaar van Christus.

  Wie uitsluitend de letter volgt en MIJN Geest verwerpt of vergeet, zal niets dan verwarring en obstakels vinden. Wie uitsluitend de letter raadpleegt en dit niet koppelt aan het inzicht uit MIJN Geest, zal uitsluitend schuld en illusie vinden in straf en loon, want de letter van MIJN woord is slechts de handleiding naar MIJN Geest.

  Laat ik U volgende vraag voorleggen,, en zo gij die opgelost krijgt, draagt gij  Christus in uw hart: '
  Over welk huwelijk spreek IK als ik vraag of het huwelijk een zaak van het hart is of een zaak van het verstand? Een zaak van de letter of een zaak van de Geest?'

  Het uitzonderlijke in de komende zes jaar, is dat gij het huwelijk, waarover IK u deze vraag voorgelegd heb, aangekondigd zult zien.
  Gewaag er U aan, om in de komende jaren uw levensvraag te stellen, uw angsten los te laten, uw twijfels te delen en uw verdriet in MIJN Liefde te bergen.
  Het zal niet gemakkelijk gaan, maar het is de moeite waard. En zo gij mijn belofte kent, kent gij dit ook als waarheid.

  Wees Liefde, staakt het oordelen en hou op uw verwachtingen op uw naasten te leggen.
  Kijk elkaar in de ogen, en zie MIJN Licht. Kunt gij zeggen: ' Ik zie God doorheen mijn naasten?', dan hebt gij Christus gezien en hem aanvaard als de koning van uw Hart.

  En gij, die deze boodschap ontvangt, zult overwinnen om getuige te zijn in het verdwijnen van de duisternis, en U één te weten met Christus als wandelaar in MIJN Licht. Niet omdat ge de boodschap leest, maar omdat gij de boodschap ontvangt."

  Vader, ik heb geschreven zoals ontvangen, en zal graag delen zoals gewaardeerd.

  In liefde tot alle leven,
  leeuwke.

  19-08-2006 om 00:00 geschreven door leeuwke


  >> Reageer (0)
  18-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bericht van H.L. 24-04-2006
  God is liefde                                                             1 Johannes 4: 19-20

  God heeft de mens eerst liefgehad. Aan de avond van de zesde scheppingsdag, nadat God door de mens te formeren de kroon op zijn arbeid gezet had, zag Hij dat al wat door Hem geschapen was, zeer goed was. Hij schiep de mens naar zijn beeld en als zijn gelijkenis.
  De liefde Gods is zeer sterk. Zij gaat gepaard met barmhartigheid, goedentierenheid en doet nimmer enig mens kwaad.

  God is liefde. Dat is nog al wat, als we dat zo lezen! God is liefde.Is dat wel zo?
  Wij moeten dit woord wel lezen zoals het bedoeld is! Er staat  "Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde." Dat betekent: als je niet van elkaar houdt, als je elkaar niet liefheb, dan heb je van God helemaal niets begrepen. Want God is liefde!  En als wij willen weten, hoe lief God de wereld  heeft, laten we dan kijken naar Jezus, die Zijn leven gaf voor ons. Dat is nog eens liefde.

  Wij hebben de Heilige Geest ontvangen en met Hem dus de liefde Gods. God heeft ons lief. En mogen wij het door onze ervaringen niet meer kunnen geloven, dan is er een bewijsgegeven dat niemand weerspreken kan. Dat bewijs is Jezus Christus de mens die gezalfd is met de liefde van God. Het mag vaak moeilijk zijn om deze liefde echt te ervaren, als wij dagelijks om ons heen bedrog en zelfs haat etc. beleven in en aan mensen.  De vragen die ons vaak bezig houden zijn
  Heeft God mij lief? Waarom ben ik dan ziek? Waarom draag ik al zolang hetzelfde lijden? Waarom voel ik mij zo alleen? Vragen die zo overheersend kunnen zijn, dat ze onze dagen verduisteren. " Er is in de liefde geen vrees" zegt apostel Johannes heel nadrukkelijk. " Volmaakte liefde drijft de vrees uit"  De Liefde overwint. De liefde is sterker dan dood en dodenrijk. Christus'kruis is het bewijs. En wij mogen delen in die overwinning.

  God is liefde, Jezus is liefde, de heilige Geest is liefde.
  Deze drie uitspraken klinken zo eenvoudig en helder, en toch liggen de diepste inzichten er in verborgen. Als we ze eenmaal op de juiste manier begrepen hebben, gaan ze een praktische richtingwijzer worden voor ons handelen.
  - Er bestaat maar één maatstaf voor ons geloof: de liefde.
  - Er bestaat maar één criterium voor de Heilige Geest: de liefde.
  - Er bestaat maar één teken, waaraan men de christenen herkennen kan: de liefde                       (galaten 5:6, Romeinen 5:5 en Johannes 13:35).
  - Er bestaat maar één gegeven om de mensen tot God te brengen: de liefde.

  Eenmaal zal God ons niet vragen naar geloofsbelijdenis: ook niet tot welke richting wij behoren. Hij zal ons alleen naar de liefde vragen, naar wat Zijn liefde door ons heen kon stromen en naar wat Zijn liefde - van Zijn wezen - in ons gestalte gekregen heeft.

  Jezus kan in en door de Heilige Geest in ons leven. Indien wij ons maar als werktuig in en door zijn hand laten gebruiken. Liefde volgens de bedoeling van Christus betekent: wij zijn er voor om elkaar wederzijds te dienen  uit liefde. In Jezus vinden wij rust en vrede voor onze ziel, dan weten wij ook dat ons leven geborgen is in de liefde van God.

  Wij hebben de Heilige Geest ontvangen en met Hem dus de liefde gods. Heeft de Geest ons nu ineens tot volkomen ontplooiing gebracht? Neen, maar Hij tracht ons tot ontwikkeling te brengen. Door een groeiproces zullen de gaven als die wijsheid, kennis en onderscheiding der geesten steeds rijker in ons worden. Hoe meer wij van de gave Gods bezitten, des te meer en rijker de LIEFDE in ons geopenbaard kan worden. Langs de weg van de Heilige geest wordt ook de liefde Gods in de gemeente openbaar en dat is dan weer een getuigenis in de wereld, want het betekent het uitstralen van goddelijk licht.

  Laten wij daarom liefhebben met daden en in waarheid! Liefde betekent meer voor de mensen dan ze eigenlijk zelf geloven. Daarom willen wij ons aan Gods Woord houden en Liefde schenken, in de gezindheid zoals Jezus het ons geleerd heeft.

  Laat liefde  " lichten" bij werk en plichten.
  H. L.

  18-08-2006 om 00:00 geschreven door leeuwke


  >> Reageer (0)
  17-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Thema: Stadia van bewustzijn

  Vriend(inn)en,

  In eerdere deelnames, met betrekking tot de gesprekken die we in deze mailgroep delen, had ik reeds aangegeven dieper te willen ingaan op "bewustzijn".
  Omdat geloof, erkenning van onze Schepper, inzicht in Gods Woord, vrede, vrijheid, geluk en de manier waarop we ons gedragen, mede afhankelijk is van de ontvankelijkheid die ons bewustzijn draagt had ik graag onderstaande gedeeld.

  Ik besef dat het een lang epistel geworden is, maar het is dan ook bedoeld als voedsel voor de geest en iedere genodigde eet naar believen of laat staan naar believen.

  Naar aanleiding van gesprekken inzake vrede, vrijheid, geluk en eigenschappen uit het aardse leven en de aanduidingen uit onze Schepper, had ik graag aanvullende informatie gedeeld om aan te tonen dat ons bewustzijn heel bepalend is voor de manier waarop we de wereld, de kosmos en onze eenheid tot Christus ervaren.

  Hieronder had ik graag gedeeld hoe we vanuit ons innerlijke "zelf" de eenheid kunnen herinneren die we tot Christus dragen. Dit in evenredigheid met het bewustzijn dat we kiezen en/of uitbrengen in de wereld.
  Met de bijdrage die ik hieronder wil delen, tracht ik slechts te delen zoals ontvangen, en zal hierdoor vast wel aansluiten bij broeders en zusters die in dezelfde motivatie hun informatie delen.

  Bij het raadplegen van meerder bronnen met betrekking tot een thema had ik dan ook graag de raad meegegeven, niet te willen zoeken naar verschillen in het vertalen van informatie uit onze Schepper, maar naar de overeenkomsten.

  Zowel verschil in bewustzijn als verschil in cultuur, vragen verschillende manieren van gebruik der woordelijke taal. Het is dan ook evident dat lezers er uit halen wat bruikbaar is en verwerpen wat niet bij hun voelen en denken past. Uiteindelijk gaat het om de geestelijke boodschap die onze Schepper tot iedere ziel tracht te brengen en die staat los van taal en denken maar brengt zich zoals Christus zich geeft.

  Weet dat de definitie die hieronder in het woord "stadia / stadium" gebruikt wordt, niet de betekenis draagt die we er als waarde aan verbinden vanuit ons menselijke denken. Het woord "stadia" wordt in deze tekst niet gebruikt om een positie aan te duiden die de ene hoger of lager zou plaatsen dan de andere. Het heeft slechts de betekenis om de verschillende stadia van groei in ons bewustzijn aan te duiden. Uiteindelijk zijn we allen één, en de herinnering hierin ligt slechts verscholen in het stadium van bewustzijn dat we toelaten.

  Gebruik dan ook de leringen betreffende bewustzijn niet als basis om te oordelen, maar om elkaar bij te staan in het ontdekken en herinneren van onze eenheid in Christus en als kennismaking met onze Schepper.

  Gebruik ook deze leringen niet om te verwijzen naar intelligentie of kennis. Het is niet de bedoeling om het stadium van bewustzijn te gebruiken in de aanduiding van intelligentie of kennis, want het is duidelijk, dat in elk stadium van bewustzijn uiteenlopende kennis gedragen kan worden doorheen verschillende intelligenties.

  Mag ik er tevens op duiden, dat onderstaande tekst geen enkele bedoeling heeft om de ene mens boven de andere te plaatsen in aanduidingen van goed, beter of best. Er is in de stadia van bewustzijn geen sprake van goed, beter of best, er is louter "zijn" naar eigen keuze.

  Het komt steeds terug op keuzes, want zelfs wie blind is, of zich onwetend waant, krijgt de keuze om te werken aan dieper bewustzijn, of zich te berusten in het bewustzijn dat thans gedragen wordt. Niemand is misdeeld, en niemand wordt de mogelijkheid van groeien ontnomen. Als er geen groei is, is dit uitsluitend omdat het individu er voor kiest te verblijven waar hij/zij zich bevindt.

  Christus is levend op aarde, door onze erkenning om onze eenheid in hem te willen ontvangen. Met andere woorden, ons Christushart is Christus zelf. Het is een deel van Christus, een deel van zijn Geest en daarom is het Christus' meest waardevolle en persoonlijke geschenk aan alle leven op aarde.

  Kies je ervoor om dit geschenk niet aan te nemen, dan wijs je Christus af. Hij vraagt ons op te houden met het afwijzen van zijn geschenk waardoor je het enige middel tot je redding verwerpt.

  Een woordje vooraf: "Verschil tussen bewustzijn en bewust leven".

  - Er is een wezenlijk verschil tussen bewust leven en groeien in bewustzijn.

  Je kan op allerlei manieren en vanuit elke gemaakte keuze, zowel bewust als onbewust (zoals instinctief) leven. Bewust zijn, worden dan twee woorden die slechts aanduiden of je op een bewuste wijze omgaat met de ervaringen die je beleeft.

  Bewustzijn, in één woord duid op bewust "zijn" en op de mate van (h)erkenning van de eenheid die we tot alles dragen.

  In de betrachting om een stukje onduidelijkheid te voorkomen, vertaal ik bewust zijn, als bewust leven en bewustzijn blijft bewustzijn.

  Noch intelligentie, noch kennis, noch het stadium van bewustzijn, bepalen of je al dan niet bewust leeft. Je kan vanuit elke stadium van bewustzijn heel bewust of onbewust leven.
  Stadia van bewustzijn, geven ook geen definitie aan de manier waarop je met dit bewustzijn omspringt of de manier waarop je dit bewust in het leven brengt. Het blijven keuzes die we maken, die bepalen op welke manier we ons bewustzijn beleven.

  Bewust leven, duidt slechts op de (h)erkenning van al wat aan bewustzijn levend in ons ligt.
  Terwijl bewust leven een combinatie is van gemaakte keuzes en de houding die we aannemen, is bewustzijn de vorm van ons opvattingvermogen en de mogelijkheden om in begrip of onbegrip om te gaan met al wat is.
   
  Met andere woorden:
  - Bewust leven is met besef van realiteit om te gaan met al wat leeft, zowel buiten je als in jezelf.
  - Bewustzijn is alles wat zich in jou innerlijke aanbiedt waarin je (h)erkenning vindt om naar evenredigheid van dat bewustzijn te begrijpen en te "zien"

  Bewustzijn en de manier waarop we hiermee omgaan en de wereld zien:

  Net zoals er in elk proces der Schepping, door Vader 7 stadia gebruikt werden, zo ook heeft God 7 dimensies voorzien en liggen er in de dimensie die we op aarde bewonen, 7 bewustzijnsstadia ter beschikking om uiteindelijk tot God te naderen.

  Het is geen regel, dat een ziel alle bewustzijnsstadia doorloopt, want met voldoende groei, kan een ziel soms 2 of meer stadia vooruitschieten. Het is wel de meest voorkomende vorm van groeien, dat zielen stadium per stadium doorlopen.

  De beschrijving die hieronder wordt weergegeven geldt voor de levende zielen op aarde.
  Hoewel ze vergelijkbaar is, met het bewustzijn van zij die heengegaan zijn en met zij die altijd in de geestelijke dimensie verbleven, om zonder lichaam van vlees en bloed te werken, liggen de definities en mogelijkheden toch enigszins anders.

  Tevens wil ik er in dit schrijven de nadruk op leggen, dat met ziel, de levende mens bedoeld wordt en het bewustzijn dat hij/zij daar in de geest draagt. Het is ook dit bewustzijn dat tijdens het heengaan in geest blijft bestaan. Zoals in eerdere teksten beschreven, zie ik de samenstelling van geest en lichaam als levende ziel, naar de aanduiding die we kregen uit Gods Woord.

  Er is geen regel te geven, met betrekking tot het stadium van bewustzijn dat iemand zou dragen bij de geboorte.
  Oorzaak en gevolg, dat veel verder reikt dan ons denken zich kan voorstellen bepaalt uiteindelijk het stadium van bewustzijn waarin we als mens vertrekken.

  De stadia van bewustzijn:

  7de stadium - Verzet en rebellie tegen God:
  Een bewustzijn dat er voor kiest om het bestaan van God te ontkennen en er voor kiest om buiten God en het aanbod van Christus te leven naar eigen denken in de veronderstelling dat de menselijke keuzes de beste zijn die dit bewustzijn kan maken.

  Dit bewustzijn kan zich op verschillende manieren gedragen ten opzichte van God en ten opzichte van anderen die God erkennen. Sommige zullen zich verbergen, in de gedachte dat ze hierdoor ongezien kunnen handelen naar eigen goeddunken. Sommigen zullen opzettelijk spotten of zich gedragen, zonder rekening te houden met naasten, tijdens het vervullen van verlangens die uit de wereld groeien. Macht, weelde en lust zijn vaak de hoogste prioriteit voor dit bewustzijn.

  Sommige van deze bewustzijnsdragers, weten macht en weelde zo naar hun hand te zetten, dat ze zelfs vanuit religieuze standpunten de ontkenning van God weten te camoufleren in de hoop hun macht uit te breiden over anderen en een invloed te kunnen uitoefenen om anderen te beletten in bewustzijn te groeien. Een 7de bewustzijnsdrager, die grote intelligentie draagt, weet zijn kennis te gebruiken om anderen in hun groei te beperken.

  Als dit bewustzijn gedragen wordt tijdens het gebruiken van macht in religieuze kringen, zal dit in de eerste plaats gebruikt worden om te stellen dat niemand één kan worden met Christus en om te stellen dat God zich niet doorheen mensen beweegt. Vaak is het vanuit dit bewustzijn, dat men het snelste de kreet "Godslastering" uitroept. Denk terug aan de schriftgeleerden die Christus een Godslasteraar noemden in de veronderstelling dat Christus zich God noemde. Hun kennis was dan wel groot, maar hun inzicht lag in het 7de bewustzijn.

  De keuzes die vanuit dit bewustzijn gemaakt worden zijn heel uiteenlopend en zullen weinig of geen rekening houden met de geestelijke en/of fysische behoeften van naasten.

  Vaak is in dit bewustzijn ook boosheid terug te vinden tegenover God en Christus. Als de wereld leed en onrecht draagt, zijn het de 7de bewustzijnsdragers die dit aan God toeschrijven en dit gebruiken als aanduiding dat God niet kan bestaan.

  Dit bewustzijn ontkent elke vorm van "oorzaak en gevolg" en aanvaard niet dat de eigen keuzes hierin bepalend zijn. Ze zien hun keuzes uitsluitend als de weg naar verheerlijking en het behalen van goede leefomstandigheden.

  De redding voor een 7de bewustzijnsdrager, om door te groeien, ligt in de erkenning dat hun keuzes uitsluitend dienen om zichzelf te verheerlijken en in de ontdekking, dat de dingen die vanuit de geest worden aangeboden een verheerlijking brengen waaraan de aardse maatstaven niet kunnen tippen. Door dit te proeven, zijn ze klaar om door te groeien naar het 6de stadium van bewustzijn.

  6de stadium - Onverschillig en/of zich verbergen voor God:
  Teleurstelling en de gedachte dat leed en onrecht hen treft als een straf van God, brengt in dit bewustzijn het verlangen om religie en God te mijden. Dit bewustzijn kent een grote angst voor God en ziet niet de mogelijkheden die God aanreikt en de eenheid die Christus in ons hart wil terugvinden.

  Dit bewustzijn begrijpt, dat er meer is tussen hemel en aarde, maar kan er omwille van de teleurstellingen niet toe komen om God als de Schepper te zien en om Christus als de weg tot God te zien.

  Dragers van het 6de bewustzijn, lopen vaak van alles weg dat naar God en Christus verwijst, maar niet omdat ze het bestaan ontkennen. Ze doen dit door de angst die hen door verkeerde opvattingen eigen is geworden. Vaak zijn dragers van het 6de bewustzijn mensen die heel moeilijk te benaderen zijn met de Liefde die God ons aanreikt, juist omdat ze de argwaan zullen koesteren dat het je gaat om hen te bekeren tot een instelling waar ze juist heel teleurgesteld in zijn. De middelen die worden aangereikt om tot God te kunnen naderen zullen ze dan ook gemakkelijker afstoten dan opzoeken.

  De redding om uit dit bewustzijn door te groeien, ligt in hun aanvaarding dat hun beeld over God en Christus werd veroorzaakt door gebrek aan inzicht, het aanbrengen van verkeerde leerstellingen verkocht als Woord van God, maar anders luiden dan Gods Woord werkelijk klinkt en het onvolmaakte beeld dat leed en onrecht uit God zou komen. Als een 6de bewustzijnsdrager er toe kan komen om niet langer het kleed van slachtoffer te dragen en "oorzaak en gevolg" wil loskoppelen van het aanbod dat God ons doet, zijn ze klaar om door te groeien naar het 5de stadium van bewustzijn.

  5de stadium - Het verlangen om de schepping te ervaren en geen kwaad te zien in conflicten met God:
  De grootste reden, waarom bewustzijnsdragers van het 5de stadium de weg naar God, door Christus nog niet in volle overtuiging kunnen volgen, ligt voornamelijk in de geestelijke en fysische vragen die onbeantwoord bleven. Vaak vinden ze onvoldoende antwoord in godsdienstige instellingen of zijn ze nog steeds teleurgesteld in de manier waarop men hen tracht te onderwijzen met betrekking tot Gods Liefde en de eenwording in Christus.

  Dit bewustzijn erkent het bestaan van een Schepper, maar vraagt zich af, waarom deze Schepper niet tussenkomt om hun leed en verdriet weg te nemen. Ze stellen zich tevens de vraag waarom dit leed en verdriet al wordt toegelaten door onze Schepper.

  Ook in dit stadium van bewustzijn is het voor de drager ervan niet helemaal duidelijk, hoe "oorzaak en gevolg" slechts een eigenschap is, die in de vrijheid van keuze ons uit God werd aangeboden. Dragers van het 5de bewustzijnsstadium beseffen wel, dat hun keuzes bepalend zijn voor wat volgt, maar zien niet Gods Liefde in de vrijheid die Hij ons daarin gaf.

  Vaak is het resultaat; dat ze er voor kiezen om alles wat de aarde biedt, te genieten op een manier die hen geluk en voorspoed kan brengen. Ze beseffen dan wel, dat geestelijke genezing kan gezocht worden, maar nemen meestal genoegen met de vertroosting die ze via materie en biologie kunnen vinden en ervaren.

  Vaak wordt door dragers van het 5de bewustzijn Godsdienst gebruikt om hun ervaringen in de wereld te verrijken, doch niet om de wereld te overwinnen in eenheid tot Christus.

  Het 5de bewustzijnsstadium is een bewustzijn dat heel gevoelig is, zowel voor doorgroeien als terugval naar vorige bewustzijnsstadia.
  Er is weinig nodig om hen tot inzicht te brengen, maar er is net zo weinig nodig om hen in woede of ontkenning te doen terugvallen.

  De redding om uit het 5de bewustzijn door te groeien ligt dan ook in de ontdekking, dat materie en biologie niet de brengers van Gods Liefde zijn, maar dat de eenwording met Christus de weg is, die ons korter bij God brengt. Eens een 5de bewustzijnsdrager de wereld weet te overwinnen en er in slaat om zich te onthechten van de ideeën tot bezitting en geluk uit de materie, ligt de weg open om door te groeien naar het 4de stadium van bewustzijn.

  4de stadium - Betrachten om God te begrijpen:
  In het arriveren van het 4de stadium van bewustzijn, is de drager geheeld van de mist die hen het zicht op de geestelijke mogelijkheden ontnam. Vanaf dit stadium is de drager er van, bereid om aanduidingen en boodschappen die afkomstig zijn van onze Schepper te onderzoeken en/of te aanvaarden.

  Het 4de stadium van bewustzijn is zowat het eerste doel van alle leven. Te kunnen komen tot het besef dat naderen tot God vanuit de geest werkt en niet vanuit de materie. Vanuit dit bewustzijn tracht de drager te begrijpen wie God is, wat Christus betekent en wat er schuil gaat achter de geestelijke mogelijkheden in de eenwording tot Christus.

  Geestelijke leringen gaan dieper dan louter het lezen van geschriften. Het zet dragers van het 4de bewustzijn er tevens toe aan om inzicht en wijsheid te zoeken, die er hen toe aanzet om de geestelijke leringen werkelijk te beoefenen zodat de eenheid in Christus niet uitsluitend als kennis in hen woont, maar werkelijk ervaren wordt.

  Hoewel het niet ons doel is, om God te begrijpen, zal een drager van het 4de stadium van bewustzijn zich hoofdzakelijk vragen stellen die antwoord zoeken in het begrijpen van God.

  Eens zij er zich bewust van worden, dat het leven op aarde niet tot doel heeft om God te begrijpen, maar om God te mogen kennen, hebben ze de weg gevonden om door Christus te groeien naar het 3de stadium van bewustzijn.

  3de stadium - Naasten bijstaan om God en Christus te ontdekken en kennen:
  In het 3de stadium van bewustzijn, ontdekt de drager dat je uitsluitend kan ontvangen door te geven. Liefde, geluk, inzicht en wijsheid worden niet langer gedragen als een bezit dat vergaard en bewaard dient te worden, maar als een eigenschap die uit eenheid tot Christus een weg zoekt om verdeeld te worden.

  Dragers van het 3de stadium van bewustzijn, zullen tevens het besef dragen, dat verder groeien te vinden is in het dienen van naasten en het delen van geestelijk onderwijs, zoals ontvangen uit God en in het hart geplaatst door Christus. De eenwording met Christus krijgt gestalte en dragers van het 3de stadium van bewustzijn zullen met Liefde onderwijzen om als leraar een leerling van hun leerlingen te kunnen zijn. Vanaf dit stadium van bewustzijn, beseft de drager dat hij/zij nooit volleerd zal zijn, en ook zelf dagelijks leert vanuit Christus' geestelijke vlees en bloed dat tot voedsel van alle leven dient en zich via de belichaming in de wereld kan uiten.

  Het is dankzij de aanwezigheid van dragers in het 3de stadium van bewustzijn, dat elke ware geestelijke beweging een ruggengraat krijgt die hoop brengt voor iedere levende ziel tot de verlossing die uit Gods hand wordt aangeboden.

  Geestelijke boodschappen, uit God of uit Gods organisatie zouden door de mens niet ontvangen worden als de aarde geen mensen met 3de, 2de en 1ste stadia van bewustzijn zou kennen.

  2de stadium - Zoektocht naar eenheid met God:
  In het ontdekken van de eenheid tot Christus in het vorige stadium, groeit een diepere kennis en voeling in de eenheid tot God. Terwijl Christus aan God gelijk is, kan de mens die zich vanuit de geest aan Christus gelijk maakt, de eenheid tot God ontdekken.

  Het is een gedachtegoed, dat voor velen als Godslasterlijk kan overkomen omdat het beeld hierin de insinuatie zou kunnen maken dat we God zelve zijn.

  Hoewel dit gedachtegoed niet wil duiden op "God zijn", ligt het vinden van waarheid in de ontdekking van eenheid tot God. Door Christus kunnen we naderen tot God, en hierdoor aanvaarden we de kracht uit God om ook door mensen heen, te werken aan het herstellen van "geloof en liefde".

  Het maakt niet, dat de mens vrij zou zijn van fouten en gebreken, maar het brengt de mens wel tot een houding waar ons aardse streven zich niet langer aan materie en uiterlijke manifestaties verbindt. De drager van het 2de stadium van bewustzijn zal er in alle daden en gedachten steeds aan werken om naar Gods Wil te bewegen en zal er steeds aan werken om bestaande fouten te overwinnen vanuit de eenheid die we in Christus dragen.

  Dragers van het 2de stadium van bewustzijn, zullen ook ten alle tijden de vrijheid van keuze die God aan iedere ziel gaf, respecteren en dit losstaand van eigen gevoelens en verwachtingen. In dit stadium slaagt men erin om leed, verdriet en onrust omwille van onrechtvaardigheid te overstijgen. Men beseft, dat "oorzaak en gevolg" zaken zijn die dienen om de verschillende stadia van bewustzijn met de nodige ervaringen te doorlopen.

  De drager van het 2de stadium van bewustzijn zal ook niet langer trachten om God te begrijpen, maar om God als vriend te leren kennen, te ervaren en trachten om eenheid met God te vinden, door volledige eenwording met Christus.

  Dragers van het 2de stadium van bewustzijn, behoren niet langer tot één bepaalde religie, maar omvatten alle religies en nemen geen deel aan de oordelende houding die binnen verschillende instellingen wordt aangenomen. Ze delen alles wat ze uit God ontvangen met iedereen die er oor en oog voor heeft en tonen dat "oordeel" iets is, dat iedereen op zichzelf legt, door de "oorzaken en gevolgen" die we door onze keuzes oproepen.

  Alle stadia, die het bereiken van het 2de stadium van bewustzijn vooraf gaan, kunnen nog gebonden zijn aan een religieuze overtuiging uit een bepaalde cultuur, en dit is ook een goede zaak, indien ze gebruikt wordt als springplank om verder te groeien en niet misbruikt wordt in oordeel of in de gedachte dat iemand de waarheid in pacht zou hebben.

  Vanaf het 2de stadium van bewustzijn is de drager ervan, gemachtigd om vanuit eigen keuze te bepalen of hij/zij dit bewustzijn op aarde wil uiten in vlees en bloed, of uitsluitend in de geestelijke dimensie. De aanwezigheid van dit bewustzijn op aarde, is echter een liefdevolle uiting om te voldoen aan de noodzakelijkheid van levende voorbeelden voor alle naasten die dit mogen ervaren.

  Vaak worden dragers van dit bewustzijn betiteld als uitzonderlijke of mystieke personen, maar de waarheid ligt echter in de aanduiding dat zielen met het 2de stadium van bewustzijn, slechts leerlingen zijn, die Gods Liefde op aarde willen uitdragen in de uitnodiging om meer zielen in het hart te bereiken.

  De wonderen Gods vergezellen elke drager van het 2de bewustzijn en zij zijn vaak in staat om deze wonderen zichtbaar te delen met naasten die op een oprechte manier zoeken naar verdieping in het leren kennen van God en het aanvaarden van Christus in het hart.

  Dragers van het 2de stadium van bewustzijn zullen ook niet langer vasthouden aan persoonlijke aandacht, niet vasthouden aan geloof of ongeloof dat anderen in hun aanwezigheid stellen, en zullen heel duidelijk aantonen, dat de wonderen Gods geen verdiensten zijn, die ze ontvangen, maar dat deze Liefde aan iedere levende ziel wordt aangeboden. Het bereiken van dit bewustzijn is geen voorrecht, maar slechts de gevolgen van de keuzes dit stadium te willen bereiken en de keuze om Christus in het hart te willen ontvangen. Dit brengt een houding die volledig instemt met de uitspraak:" Niet mijn wil, maar UW wil geschiede, Vader".

  1ste stadium - Eenheidsbewustzijn in Christus en God:
  Belichaamde meesters in Gods Liefde zullen uiteindelijk weer in God worden opgenomen.

  Eens ze hun roeping volbracht hebben, of hun gedienstigheid op aarde uitgeleefd hebben verdwijnt hun lichaam, maar blijven hun geestelijke leringen en Liefde op aarde verder leven via de zielen die oor en ogen hadden voor hun voorbeeld.

  Een ziel in het 1ste stadium van bewustzijn, kan er nog steeds voor kiezen om al dan niet op aarde deel te nemen aan de verdeling van "geloof en liefde", maar ontkomt niet aan de eigenschappen die in deze dimensie van kracht zijn. Ze beseffen ten volle het verschil tussen iets "doen", of iets "zijn". Zielen die het 1ste stadium van bewustzijn dragen, zullen dan ook in de eerste plaats Liefde "zijn" en zich volledig hebben losgemaakt van alle aardse normen.

  Het is via dragers van dit stadium, dat Christus zijn aanwezigheid toont en de dragers van dit bewustzijn, beseffen dan ook dat ze niet iets kunnen doen, maar dat het Vader is die door hen werkt. Dragers van het 1ste stadium van bewustzijn zijn een open deur, die het levende Woord van God in eenheid tot Christus uitdragen in de wereld.

  Je zal geen enkele vorm van dwang, oordeel of zucht naar bevestiging vinden in dragers van dit bewustzijn. Ze zullen er simpelweg zijn om te dienen en uit te nodigen om Christus in het hart te willen ontvangen. Ze zullen er ook geen probleem van maken om iemands keuze te aanvaarden van God niet te willen weten, omdat ze beseffen dat groeien in Gods Liefde niet kan worden bespoedigd door bepaalde ervaringen weg te nemen.

  Vaak worden dragers van dit bewustzijn bestempeld als koele of nonchalante personen, omdat ze omwille van hun bewustzijn in staat zijn om zonder onderscheid des persoon te aanvaarden wat zich aan ervaringen aanbiedt. Met andere woorden, dragers van dit bewustzijn zullen geen onderscheid maken, tussen het leed of verdriet van familie, vrienden of een verre vreemde, maar werken waar ze gebracht worden, in het onderscheid tot de ontvankelijkheid van iemands hart tot Christus en God.

  Het 1ste stadium van bewustzijn kan zowel gedragen zijn door mensen waarvan je het niet eens verwacht als door mensen waarvan het bijna overduidelijk is.

  Sommigen kiezen voor een taak die heel onbeduidend werkt, zoals de zonnestraal die een plant doet groeien. Weet dat er zaaiers zijn, besproeiers, wieders en dat uiteindelijk de groei begeleidt wordt door Gods Liefdevolle zorgen en de oogst niet in mensenhanden ligt.

  genegen groetjes

  17-08-2006 om 00:00 geschreven door leeuwke


  >> Reageer (0)
  16-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Positief denken

  Vriend(inn)en,

  Met dank aan Peternel, voor de wijze bedenking die een ware aanduiding geeft tot een belangrijk punt van onze houding naar onze dagelijkse bekommernissen. Hij schreef: " Positief denken haalt als het ware het onkruid uit ons mentale tuintje, zodat er plaats vrij komt om nieuwe zaadjes te planten."

  Graag had ik ter aanvulling onderstaande gedeeld:

  We ondervinden allemaal, de dualiteit van ons wezen en willen graag beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde dan het oog wil zien.
  Om over "ogen" te spreken, kijken we met ogen die het licht van de zon zien.
  Om ook het licht van God te zien, is het best wel belangrijk om ook open te staan voor de kracht van Gods heilige geest.

  In geest zijn we geschapen naar beeld en gelijkenis van God, gegoten in een lichaam dat op aarde komt om via ervaringen te komen tot een vrijwillige overgave aan Gods licht.

  Positief denken, in elke situatie zal een vanzelfsprekendheid worden als we er in slaan om ons fysische oog ondergeschikt te maken aan ons geestelijke oog. Zolang we veronderstellen dat ons geluk en welzijn afhankelijk is van wereldse zaken, zal de dualiteit verwarring brengen, omdat het geestelijke oog in Gods richting kijkt.
  Het ego, dat zich verbonden houdt aan de materie geeft ons de ilusie dat we geen welzijn uit de geest kunnen ontvangen en maakt een bepaalde geslotenheid die negativiteit in de hand werkt en die een muur bouwt.

  Is het dan verkeerd om de zegeningen in de wereld te genieten? Absoluut niet, maar het maakt wel een beduidend verschil op welke manier we dit doen.

  De kunst ligt erin, om alle zaken die we via het lichaam doen, af te stemmen op het licht dat we uit God in de geest ontvangen. Christus had daarin een duidelijke boodschap als hij ons vroeg; "Wees liefde en vertrouw op God".
  De weg om Gods licht te ontvangen gaat dan ook via Christus. De kortste weg om Gods licht te ontvangen is de eenheid tot Christus te herinneren.

  Op die manier, zal het ego ons niet meer in de illusie kunnen brengen dat wereldse verlangens beantwoord moeten worden om geluk en welzijn te vinden. We groeien daardoor hoe langer hoe meer open om Gods licht te ontvangen en worden hoe langer hoe minder vatbaar voor de illusie die de tijdelijke dingen in deze wereld brengen.

  We worden dan een deel van Christus' gemeente en zijn in staat om het ontvangen licht ook door te geve! n, via de liefde die het hart en geest vult. Positief denken wordt dan een levenshouding. Een levenshouding gevoed uit Gods voorziening, want niet één werelds fenomeen heeft ons iets te bieden dat Gods "kunnen" overtreft.

  Tot God naderen, doet ons niets verliezen, in tegendeel het doet ons Gods licht winnen en het stelt ons in staat de duisternis te verdrijven.
  Wat hebben we daar voor nodig, om Gods licht te ontvangen?
  "Geloof en liefde" die we in eenheid tot Christus uitdragen, maakt ons ontvankelijk voor Gods licht dat ons zal onderwijzen om onthecht te raken van materiële zaken. Traag maar zeker zullen we daarin ontdekken dat positief denken, geen opdracht is, maar een eigenschap die Gods Liefde volgt.
  En net zo zeker, vormen we ons bestaan op aarde tot een bestaan dat gedienstig is tot de hele schepping en zich niet langer hecht aan materiële zaken, om er van te kunnen genieten. Het brengt ons tot geestelijk kunnen tijdens onze fysische ontplooing.

  Enkele uitspraken als ochtendgroet:
  - Om samen te komen in naam van Christus is slechts de wil nodig om Gods licht te ontvangen.
  - Als het ene oog naar de hemel kijkt en het andere naar de aarde, zien ze beide de zegeningen die God ons aanreikt.
  - Als beide ogen op de aarde gericht zijn, zien we uitsluitend nog de materie die ons in een illusie brengt.

  genegen groetjes,
  leeuwke.


  16-08-2006 om 00:00 geschreven door leeuwke


  >> Reageer (1)
  14-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe omgaan met leed en kwaad?
  Vriend(inn)en,

  Omgaan met leed en het kwaad, veroorzaakt door mensen, in twee delen bekeken.

  Deel I

  Hoewel het doen van kwaad niet iets is dat we trachten goed te keuren of te excuseren achter oorzaken en zaken die om begrip vragen, zijn er hoe dan ook meestal verklaarbare oorzaken te vinden.

  Het is ook om die reden, dat vooral een houding van "geloof en liefde" zo belangrijk is: Niet enkel om aan te zetten tot het doen van het goede en het weren van het kwade, maar tevens om te kunnen fungeren als opvang, steun en begeleiding tot slachtoffers van onrecht en ook zo tot hen die nog vast zitten in het doen van kwaad.

  Met de nodige Liefde en inzet van allen die meedingen in het doen van het goede, licht een kracht verscholen, die het "doen van kwaad" kan verdrijven en in de beste gevallen zelfs aanleiding kan geven om het "doen van kwaad" te voorkomen.

  Zowel slachtoffers van onrecht als daders die onrecht brengen (Hetzij grootschalig dan niet individueel) zijn allebei slachtoffers van een keuze die door
  die dader gemaakt werd. Daders van onrecht, zitten vast in uitingen die niet de juiste zintuigen vinden om ervaringen, daden en gedachten te verwerken. Meestal gaat dit ook gekoppeld aan een fanatieke zucht naar macht, geld en/of lusten en hebben zij alle besef van Gods Liefde verloren, vaak ook met verlies van geweten dat het medeleven heeft uitgeschakeld en hen gemakkelijker aanzet om met alle middelen, ongeacht de gevolgen, hun fanatieke doelen na te streven.

  Zoals duisternis enkel verdreven kan worden door licht, zo ook kan "het doen van kwaad" enkel verdreven worden door Liefde. Het is zeker geen gemakkelijke of snelle weg, maar meer dan de moeite waard, omdat het resultaat van een overwinning door Liefde, blijvend kan zijn, en niet resulteert in verlies.

  Het is een logisch en duidelijk; "
  gevolg van oorzaak":
  - Duisternis met duisternis vangen, brengt nog meer duisternis.
  - kwaad met kwaad vergelden, brengt nog meer kwaad.
  - Duisternis met licht vangen, doet duisternis verdwijnen.
  - Kwaad met Liefde omvatten, doet het kwaad verdwijnen.

  In Christus, vinden we in zijn laatste dagen voor de kruisiging een levend voorbeeld van "hoe Liefde omgaat met kwaad dat gebracht wordt". Het vraagt inderdaad een hele volharding om het gebrachte kwaad met Liefde te bestrijden, maar in Christus hebben we getuige geweest van de resultaten die Liefde brengt. Niet alleen ontving Christus opstanding, maar heeft zijn Liefde aanleiding gegeven om een hele wereld aan te zetten tot het vormen van een gemeenschap die streeft naar wijsheid en inzicht in Gods Woord.

  Zo ook toonde Christus via de wonderen die Hij bracht, wat God bedoelt in Zijn boodschappen met betrekking tot verlossing en het brengen van een nieuwe hemel en aarde. Christus gaf tijdens zijn verblijf op aarde een voorproefje, van wat God voor ons vereeuwigt.

  Zo ook, is het niet de vorm van onze liefde, maar de diepte ervan die bepalend is voor het "kunnen" dat daaruit volgt.

  Net zo, is de weg die Christus is, niet gedefinieerd in de instelling die een religie vertegenwoordigt, maar in de volgzaamheid die ze toelegt tot het navolgen van Christus en zijn leerstellingen.

  Bijna altijd, wordt geloof (zoals uitspraken in "het ware geloof en onware geloof") gekoppeld aan de instelling, die een bepaalde religie vertegenwoordigd, maar we zijn geen Christenen omdat we een bepaalde strekking volgen, maar we zijn Christenen door Christus na te volgen in het beoefenen van "geloof en liefde" en het luisteren naar Gods Woord.

  Iedereen die beweert de waarheid in pacht te hebben en/of als enige de weg te bewandelen, die Christus is, kan zichzelf geen Christen noemen, want hij/zij spreekt daardoor reeds een oordeel uit "dat allen die zijn/haar mening niet delen geen redding kunnen vinden". Uit Christus, uit God is iedere levende ziel in staat om redding te vinden, naar mate zijn/haar volgzaamheid tot Christus.

  Niets is beter, dan om die volgzaamheid in eenheid tot velen te delen, maar zoals het luidt in Christus oproep:"Handelt en denkt zonder te oordelen, doe het goede en verzaak het kwade, spreek naar Liefde en verkondig Gods Woord, maar laat de Liefde niet in de steek, want zo gij de kennis wel hebt, maar de liefde ontbreekt zal een onwetende gemakkelijker Gods zaligheid ontdekken dan de liefdeloze."

  Net zo kan ieder die ten oorlog trekt op basis van geloofsovertuiging, zichzelf geen Christen noemen om reden dat in die weg, niet de weg ligt, die Christus ons toonde.

  Deel II

  We zien in onze wereld vaak leed en onrecht, dat bewust wordt gebracht door de mens. Een onbegrijpelijke motivatie drijft verschillende mensen tot geweld, agressie en disrespect, louter uit de zucht naar macht, geld en lusten.
  Het is niet in definitie, dat deze tegenwerking tot Vrede, louter wordt gebracht door ongelovigen, maar door allen die de Liefde niet hebben.

  Vanuit verschillende religies, wordt gemakkelijk het verkeerde beeld verkondigd, dat geloof en aansluiting tot een bepaalde religie, de enige en ware weg naar redding is, maar men vergeet gemakkelijk om liefde aan geloof te koppelen.

  Het zijn niet uitsluitend ongelovigen, die grijpen naar middelen die onrecht brengen, maar spijtig genoeg vaak zelfs mensen die een diep geloof in God hebben.
  Zo denk ik bijvoorbeeld aan het kwade, dat wel degelijk het bestaan van God erkent, en aan mensen die ten oorlog trekken in Gods naam, maar zich verzetten tegen "Liefde".

  "Geloof en Liefde", gaan ontegensprekelijk samen om Gods Vrede te genieten.
  Wie liefheeft,
  met of zonder geloof, zoals bedoeld in Gods Liefde, heeft de weg genomen, die door Christus aangeduid wordt. Het zijn zij die kiezen voor Liefde, die Gods Vrede genieten en alle middelen aangereikt worden om tot God te naderen.

  Zelfs een ongelovige, die liefheeft naar Gods normen, heeft onbewust reeds diep geloof in zich aanwezig. Het is slechts een kleine stap om van daaruit één te worden in Christus en God te erkennen, ook al duurt die kleine stap een gans leven.

  Zoals Christus ons ook aantoonde; "God kiest zijn volk, uit alle natiën en rassen".
  Hoe anders, dan door de erkenning en herinnering één te zijn in Christus en de weg van "geloof en liefde" te bewandelen, zal Vrede ons deel zijn?

  In het voorbeeld dat Christus bracht tijdens zijn veroordeling door de mens, toonde Hij ons de weg van "geloof en Liefde", en toonde God ons de opstanding die daar uit volgt.
  Dankzij dit levende voorbeeld en Christus' blijvende inzet om alle leven op aarde in het hart te bereiken, hebben we Gods wonderen als bewijs gekregen die de getrouwheid van ZIJN Woord aantonen.

  - Waar liefde woont, toont Christus zich als verlosser. Waar "geloof en liefde" woont, toont God zijn "kunnen" in onze eenheid tot Christus.
  - Als iedereen, net als de liefdelozen, deelnemen aan het geweld dat ze plegen, door het te beantwoorden, blijft enkel verlies het resultaat.
  - Waar het zwaard wordt getrokken, is verlies reeds geleden, nog vóór het uithaalt.

  - Weet te volharden in het onderhouden van "geloof en liefde", en de eenheid tot Christus zal U uit God,
  ZIJN zaligheid brengen.

  genegen groetjes, van Liefde in de zege Gods

  14-08-2006 om 00:00 geschreven door leeuwke


  >> Reageer (0)
  08-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wees Liefde
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wees liefde vrienden, want "geloof en liefde" zijn de sleutels tot vrede.
  Christus is de weg, de waarheid en het leven.
  En of je nu kan geloven of niet kan geloven in God als Schepper van het Alles, wees Liefde want zonder liefde zal vrede nooit bestaan.

  Als mens wordt er wel eens gezegd: "Als God bestaat, draagt hij schuld voor het bestaan van leed."

  Wij zeggen:" De aarde brengt meer regen en wij dragen daar toch geen schuld in?", maar we hebben wel de bomen weggekapt, die de spons zijn op de grond om het water uit de grond op te zuigen.

  Wij zeggen:" Er is minder zuurstof in de lucht, daar dragen wij toch geen schuld in?", maar onze regeringen hebben liever olie als product voor energie, dan water. Terwijl we de lucht vervuilen, hakken we de leveranciers van zuurstof af hun wortels.

  Wij zeggen:" Er is zoveel leed op aarde, daar dragen wij toch geen schuld?", maar we gaan wel te oorlog als een volk een ander geloof verkondigd dan we zelf volgen.

  Wij zeggen: "De aardbevingen en overstromingen, daaraan hebben wij toch geen schuld?", maar we dumpen wel nucleair afval in de zeeën, doen kernproeven in de natuur en geven er niet om als vernietigingswapens worden ingezet om vrede te brengen.

  08-08-2006 om 00:00 geschreven door leeuwke


  >> Reageer (0)
  07-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Thema, Karma / erfzonde / karmische verstrengelingen
  De erfzonde... niet echt een begrip dat zonder onbegrip leeft.
  Sommigen noemen het karma, of zoals ook wel omschreven wordt: "...een proces dat zich kan voltrekken tot 'ontschuldiging'..."
   
  Vader heeft erfzonde meermaals verwoord, net zoals Christus dit ook in zijn onderwijs verduidelijkte.
  "Geloof en liefde" zijn de sleutels om de weg van Christus te ontdekken, maar meer nog, de sleutels om die weg te vinden en te behouden.
  In "oorzaak en gevolg", uit de erfzonde zich in de keuzes die we als mens maken.
  Graag deel ik hieronder een schrijven dat naar aanleiding van een bepaalde vraag ontstond en mogelijk aansluit op "erfzonde":
   
  De vraag was "Wat is karma en karmische verstrengeling?"
   
  In de geheimen der schepping, is in de periode die voorafgaat aan de komst van de nieuwe aarde en hemel, al veel geopenbaard in overeenstemming met Gods Woord en in overeenstemming met wat reeds eerder in de geschriften werd neergeschreven.
  Toen Johannes ongeveer 90 jaar N.C. de openbaringen doorkreeg, wordt beschreven, hoe hij door Christus en Gods engelen verzocht werd om alles op te schrijven, zoals het hem gebracht werd. Behalve één stuk, waar de donderslagen spraken (Gods stem) waar hem gevraagd werd niet één woord daar uit op te schrijven. Het diende geheim te blijven tot de bestemde tijd daarvoor gekomen was. (Zie openbaringen)
   
  Zo ook lezen we in verschillende stukken uit de geschriften, dat de inzichten zullen groeien naarmate we naderen tot Gods dag.
  In Genesis lezen we gedeeltelijk detail uit de schepping van de mens, meer bepaald de samenstelling van vlees/bloed en geest.
   
  Zo ook lezen we in verschillende stukken dat de geest na de dood, weerkeert tot God en ook Christus heeft verschillende malen verwezen naar: "Na de opstanding zult gij zijn zoals de engelen".
   
  Het zijn aanduidingen, die slechts tot bevestiging dienden in het bestaan van leven "voor" en "na" de dood, of met andere woorden, dat het deel dat we hier op aarde leven, slechts een heel klein stukje is in ons volle bestaan. We zijn niet van deze wereld, ook al leven we er in. Dit alles, in de dimensie van materie en vlees is slechts tijdelijk. Je zal vast al gemerkt hebben, dat verschillende ervaringen zich regelmatig herhalen, en deze herhalingen kunnen we zowel voor individuele ervaringen als in collectieve ervaringen terugvinden.
   
  Alle reden hiervoor zit in Gods wet van "oorzaak en gevolg" die nauw samenwerkt in de vrijheid van keuze. Deze vrijheid van keuze, beslaat uiteraard ook meer dan de vrijheid die we in deze fysische dimensie ervaren. Die vrijheid is ons gegeven in ons ware "zijn". De geestelijk oorsprong die in ons ligt en die deel uitmaakt van het eeuwige leven.
   
  Vanuit die vrijheid creëerde de mens 'erfzonde'; de keuze om buiten God, zelf te beslissen wat goed of kwaad voor ons is. De appel van Adam en Eva, ging niet om 'sexualiteit', maar om de beslissing God niet te willen erkennen als Koning en beslisser in goed en kwaad. De verleiding die gebracht werd om in deze kennis zelf te beslissen zette hen aan, om de relatie tot God te verzwakken. Alle 'zonden' zoals we dat omschrijven volgden hier slechts uit. (Nog voor deze afzondering, had God reeds uitgesproken: "Ga en vermenigvuldig U. Maak U tot velen op deze aarde. Sexualiteit was hier al in voorzien in de instelling van het huwelijk.)
   
  De bedoeling van de fysische dimensie, is om via ervaringen die door tijd en ruimte van elkaar gescheiden worden, te komen tot volle groei in het naderen tot God als lichtwezens. Volwaardige engelen, om bij te dragen in het collectieve bewustzijn. De alwetendheid van God.
   
  Hoe verder we groeien in het besef, dat "Geloof en Liefde" de sleutels zijn tot Vrede en te meer we de herinnering terugvinden allen één te zijn in Christus, komen we steeds dichter bij een punt, waar de karmische lading die we dragen opgelost of ingelost wordt.
   
  De karmische lading, is de lading die we dragen via "oorzaak en gevolg" die we veroorzaken door de keuzes die we maken. Dit betreft zowel keuzes in het huidige leven dat we ervaren, als alle keuzes, die we daarvoor en daarna maken. Deze karmische lading, in het bijbel ook wel de erfzonde genoemd, bevat dus ook onze menselijke keuze om te beslissen dat we het zonder God wilden proberen.
   
  Gelukkig, is er door Vader zelf, een eindpunt voorzien, waarin alle karmische ladingen worden weggenomen en deze door het verbond in Christus worden bezegeld tot verlossing voor elke vorm van lering en ervaringen in de fysische dimensie.
  In totaal vinden we drie maal een door God uitgesproken verbond:
  - Een eerste "Nooit meer vergelding van de mens, zoals bij de zondvloed"
  - Een tweede "Nageslacht van Abraham dat het heilige land beloofd werd"
  - Een derde die tweedelig is: "Vernieuwing voor redding door geloof in de Here Jezus voor alle mensen" en "een aantal zielen die via de fysische dimensie tot lering komen en een plaats krijgen in Gods Koninkrijk als dienaren in Gods organisatie."
  In dit laatste verbond beschreef God de begrippen zoals Paradijs en Koninkrijk. Het Paradijs als bestemming voor iedere ziel die kiest voor God en het Koninkrijk dat hierover zal regeren.
   
  In de karmische ladingen die we dragen, zitten uiteraard ook karmische banden verweven. Dit zijn verstrengelingen die overlappingen en/of overeenkomsten vertonen met de karmische lading van anderen die we tijdens ons leven ontmoeten en waar we het leven mee delen.
   
  Het verbreken van deze karmische banden, betekent niet dat we plots met niemand meer zouden samenzijn, maar betekent simpelweg, dat de dualiteit die we dragen en het karma dat we afronden om "oorzaak en gevolg" naar zuivere keuzes te brengen, op een bepaald punt volbracht zal zijn. Als dit niet lukt tijdens de levens die we gekregen hebben, dan zal dit punt zeker gebracht worden door God, op de dag dat Hij Christus uitzend om het Koningschap over de gehele kosmische dimensie weer op te nemen. Eens dit punt bereikt, leven we geen ervaringen meer die een gevolg zijn van oorzaken, maar zullen de keuzes die we maken dusdanig zuiver zijn, dat we uitsluitend nog leven in "Geloof en Liefde".
   
  Aangezien we door het afronden van karmische ladingen ook steeds sterker worden in bewustzijn en in herinnering tot ons ware "zijn", is het logisch dat God een nieuwe hemel en aarde voorziet. Deze is het erfrecht van ieder die zijn/haar weg zoekt in Christus. Een nieuwe hemel en aarde, omdat ook de vorm waarin we het zelf manifesteren een totaal andere lading zal kennen.
   
  Zoals we thans een lichaam uit verschillende atomen kennen, zal ons lichaam steeds etherischer worden en uiteindelijk weerkeren naar haar oorspronkelijke geestelijke vorm. Op dat moment is manifesteren niet meer gebonden aan de wetten der materie, maar aan de kracht en vrijheid van de scheppende gedachte.
   
  Eens we tot God genaderd zijn, krijgen we naast de vrijheid van keuze, die zich volledig synchroniseert aan Gods Wil ook de vrijheid tot medeschepping.
  Zie bijvoorbeeld naar de engelen en Gods woordvoerders en profeten, die verschillende wonderen tonen in het "kunnen" van God.
   
  De engelen worden vaak door onwetendheid "Goden" genoemd. Vanuit Gods standpunt zijn zij ook één in God en in de Aartsengel Michaël (Christus), maar vanuit menselijk standpunt bekeken, is de opvatting God enkel van toepassing voor onze Schepper. Dit opdat we in gebed ten alle tijden zouden beseffen dat er slechts één Schepper is, zoals er slechts één keer het alles is.
   
  Het onbegrip in de ware aard van ons "zijn", is ook lange tijd de reden geweest waarom er zoveel verschillende religies bestaan.
   
  Terwijl hier en daar het bestaan van de engelen duidelijk ervaren werd, werden ze in de ene cultuur als Goden aanzien, en in de andere cultuur als verlengstuk van God. In de volle waarheid, is echter geen enkele religie aanwezig, maar bestaat slechts het volle besef van "geloof en liefde". Er heersen dan geen verschillen meer en er heersen dan geen struikelblokken meer, die de ene religie de andere kan voorleggen. Simpel omdat ieder zich dan één zal weten in Christus, de aartsengel Michaël. Waar ook God één is met het alles en alle leven.
   
  Karma of erfzonde zal dan ingelost of afgewerkt zijn en er zijn geen gevolgen meer, die bepaalde ervaringen vragen om tot besef te komen. Er is dan slechts het volle besef en de volle overgave om Liefde te "zijn".
  Ik hoop dat dit een klein beetje kan verduidelijken, waar karma en karmische verstrengelingen vandaan komen.
   
  Zie het als de gevolgen die ervaren worden en de gevolgen die toekomstig nog ervaren moeten worden, op basis van oorzaken, die door onze keuzes gelegd worden. De keuzes die hier vernoemd worden, zijn keuzes, die zowel in dit leven gemaakt worden en werden, als keuzes die voor de geboorte en na de dood gemaakt werden en worden.
   
  Christus is de weg, de waarheid en het leven...

  07-08-2006 om 00:00 geschreven door leeuwke


  >> Reageer (0)
  06-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Themabespreking: Naastenliefde en eigenliefde

  In besprekingen betreffende "Gods liefde", naastenliefde en eigenliefde, zie ik een oproep waar ook steun wordt gevraagd aan het beeld dat al eens verkeerdelijk door ons als mens wordt geïnterpreteerd.

  "Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet.
  Wees vol liefde, net als Christus..."

  We wijzen elkaar op Gods goedheid, en leven naar het motto: "behandel uw naasten gelijk u zelve."
  Graag wil ik hierin de verduidelijking naar voor brengen, dat God hier meer mee bedoeld dan uw naasten lief te hebben. God geeft hiermee ook eigenliefde aan als een belangrijke aanvulling om Gods liefde te begrijpen.

  Want zowaar we anderen behandelen als ons zelve, dienen we ons "zelf" te behandelen, zoals we onze naasten behandelen.
  Als we er van uit gaan dat eigenliefde gelijk zou staan aan egoïsme, dan zou het vervullen van "een ander te behandelen als u zelve", een moeilijke opgave worden.

  Eigenliefde gaat om aanvaarding van de eigen aanwezigheid en het eigen kunnen. Het gaat om verzorging van eigen bestaan en in de betekenis van Gods liefde zorg te dragen voor geest en lichaam, die als tempel voor God dient.

  De uitspraak: "Om lief te hebben, is jezelf liefhebben een belangrijke basis.", is niet ontstaan met het oog op egoïsme.
  Egoïsme kent een duidelijk verschil tegenover eigenliefde.

  In het dwangmatig vervullen van verlangens en behoeften, zien we egoïsme, maar laat ons niet verward zijn door er van uit te gaan, dat eigenliefde deze eigenschappen zou dragen.
  Het zelf graag zien betekent juist, dat we naast de aanvaarding van de eigenwaarde we er op toe zien, niet ongecontroleerd toe te geven aan driften die geen rekening houden met onze naasten.

  Want door het genot van de voorzieningen, die God ons gaf, dankbaar te ontvangen op de wijze zoals God ze bedoeld had, tonen we ons als praktiserende beoefenaars van Gods Woord in "geloof en liefde".
  Eigenliefde, werkt dan ook in de navolging van Gods Woord mee aan het onderhouden van een gezonde levenshouding, waardoor ongecontroleerde verlangens en behoeften geen of minder kans krijgen in ons denken en handelen.

  Het geweten wordt geactiveerd om levend in Gods onderricht en in samenwerking met eigenliefde in te staan voor een gezonde en sterke presentatie van ons kunnen en bestaan onder onze naasten. Het bouwt aan zelfzekerheid en het kennen van de eigen grenzen.

  Op deze manier, geven we God de erkenning te begrijpen waarom Hij zoveel Liefde koestert voor zijn schepsels, omdat we begrijpen, dat ook eigenliefde een onderdeel is van de alomvattende liefde die Hij in Zijn Woord legt. Het maakt van ons standvastige volgelingen van Christus die niet door twijfel een slachtoffer kunnen worden van schuld en/of zelfverwijt.

  Niemand heeft er iets aan, indien we ons boven het kunnen en de grenzen van onze mogelijkheden inzetten om in te staan voor onze naasten, als we daardoor geestelijk en/of lichamelijk aan ten onder gaan. In dat geval, hebben we eigenliefde uitgeschakeld en niet begrepen.

  Een sterke geest in een sterk lichaam is waar eigenliefde aan werkt, en daarin zeggen we tegen God: "Ik vind het goed en ben dankbaar Vader, dat U me aanvaard zoals ik ben, dat U me liefheeft en ik zal die liefde heel graag aanvaarden en bevestigen door te zorgen voor een sterke geest en lichaam."

  De eigenaardige eigenschap die hier mee gepaard gaat, is de vaststelling dat het kunnen en de mogelijkheden zelfs groeien.

  Groeien in de tijd, het geduld en de liefde waarmee God ons omringt.

  06-08-2006 om 00:00 geschreven door leeuwke


  >> Reageer (1)

  Archief per week
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Startpagina !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!