NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • De Klok des Levens
 • Wat zijn Maansknopen
 • Herkomst van Feng Shui
 • Wat is Tarot?
 • Wat is een Kristal Master
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Ben je op spirituele zoektocht?
  spiritueel
  12-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Klok des Levens

   

   

   

   

   

   

  De klok des levens

   

   

   

  De klok des levens wordt

   

  Maar éénmaal opgewonden,

   

  En geen mens kan precies vertellen

   

  Wanneer de wijzers zullen blijven staan

   

  Vroeg of laat?

   

  Het enige moment waarop je het Leven bezit

   

  Ligt in het heden

   

  Heb dan lief en werk uit alle macht

   

  Wacht niet tot morgen, want

   

  Dan staat de klok misschien al stil

   

  12-11-2006 om 21:14 geschreven door Sonia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (25 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat zijn Maansknopen
  Wat zijn Maansknopen?

  De Maansknopen zijn de twee kooppunten ofwel kruispunten tussen de banen tussen de zon en de maan.
  Er is een knooppunt ten zuiden van de evenaar, de Zuidelijke Maansknoop en een ten noorden van de evenaar,
  de noordelijke Maansknoop.
  Deze twee Maansknopen zijn sterk verbonden met ervaringen uit vorige levens.
  De zuidelijke Maansknoop staat voor karmische ervaringen die als redelijk positief aan voelen.
  De noordelijke Maansknoop voor traumatische, onaangename karmische ervaringen.
  In je huidige leven werken deze ervaringen door waardoor jij je bekend en zeker voelt bij gedragingen en patronen
  die bij de zuidelijke Maansknoop behoren en je onzeker of angstig voelt bij gedragingen en patronen
  die bij de noordelijke Maansknoop horen.
  Als kind voel onbewust aan dat je de negatieve, pijnlijke ervaringen van de Noordelijke Maansknoop moet doorwerken in het leven.
  Je gaat daardoor een vrij extreem gedrag vertonen dat oude pijn oproept.
  Je ouders zullen hier afwijzend op reageren.
  Althans, jij voelt hun reactie als afwijzend, door de karmische wonden die weer open gereten worden.

  12-11-2006 om 21:13 geschreven door Sonia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (9 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herkomst van Feng Shui

  Herkomst van Feng Shui

   

  Feng Shui is van oorsprong een oude Chinese geneeskunst. "Geneeskunst" klinkt in deze context wat vreemd in de oren, maar de omgevingsleer is slechts een onderdeel van Feng Shui. Bovendien is de gedachte dat de omgeving van de persoon van invloed is op zijn welzijn van essentieel belang.

  De eerste vormen van Feng Shui zijn al te herleiden tot 6000 voor Christus. De leer heeft dus al een aantal millennia met succes overleefd, en heeft de tijd gehad om te groeien tot een omvangrijk stelsel van geschreven en ongeschreven regels en principes. In de eerste millennia zijn echter alleen toepassingen van Feng Shui voor graven bekend, en werd de term nog niet als zodanig gebruikt.

  Pas rond het begin van onze jaartelling, in de vierde eeuw na Christus, wordt in het "Book of Burial" melding gemaakt van de term Feng Shui.

  De eerste toepassing van Feng Shui voor de selectie van een nederzetting i.p.v. een graf dateert volgens dit boek van ergens tussen 1766 en 1046 voor Christus. Overigens heeft Feng Shui in de 3 tot 4 millennia die volgden een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt.

  Werd oorspronkelijk alleen naar de stand van de sterren gekeken, in de loop der eeuwen is o.a. astrologie (in veel bredere zin), numerologie, en de krachten van Chi (ook wel Ch'i of Qi, een woord dat zich moeilijk laat vertalen maar wat het beste als een soort positieve levensenergie gezien kan worden) aan de leer toegevoegd, waardoor het zuiver kosmische en wetenschappelijke karakter van Feng Shui verloren is gegaan. Om die reden verkiezen sommigen om de term Feng Shui niet langer te gebruiken en voor hedendaagse toepassingen van Feng Shui de term Geomancy of Qimancy te gebruiken. Omdat door anderen, die minder waarde hechten aan de zuiverheid van de naam, de term Feng Shui nog wel gebruikt wordt, zijn deze drie woorden in de dagelijkse praktijk synoniemen.

   Op dit moment is Feng Shui zeer populair in het Westen en waar oorspronkelijk voornamelijk gebruik gemaakt werd van Feng Shui adviseurs, is er nu plaats gemaakt voor een grote hoeveelheid boeken. De nieuwe belangstelling voor Feng Shui, van voornamelijk particulieren in het Westen, heeft de nadruk iets verlegd. Waar oorspronkelijk berekeningen, combinaties en uitzonderingsregels werden toegepast, zijn nu juist de eenvoudige regels en gemakkelijke oplossingen populair. De Feng Shui waarbij de nadruk op de laatste vormen wordt gelegd, of waarbij een combinatie ontstaat, wordt vaak aangeduid als moderne, Westerse, of hedendaagse Feng Shui.  

  Horoscoop

  FENG SHUI astrologie.

  Ook Nine-star ki astrologie heeft met elementen te maken. Stel, u bent in 1960 geboren. Dan heeft het het element Hout 4. Hout staat voor rijkdom en het zuidoosten. Is het op die plek rommelig in huis? Staan of liggen daar dingen waaraan u zich ergert? Ergernis staat voor negatieve energie.

  De sterren veranderen ieder jaar weer van richting. Het Chinese jaar loopt van februari tot februari. Elk jaar heeft een eigen ster-element. Hierdoor verandert uw eigen element én uw energie jaarlijks van richting, Het ene jaar gebeuren veel positieve dingen en zit alles mee, het andere jaar gebeurt er weinig of niets en zit er wel eens wat tegen. Met de juiste elementen kunnen positieve gebeurtenissen versterkt en negatieve ontwikkelingen afgezwakt worden.

  In een consult worden de berekeningen van de juiste elementen verwerkt


   

  12-11-2006 om 21:12 geschreven door Sonia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is Tarot?

  De Tarot

   Veel mensen zien in de Tarot een orakelspel waarmee men probeert te achterhalen wat er in de toekomst verborgen ligt of welke mogelijkheden men kan benutten om bepaalde doelen en dergelijke te bereiken. Maar een Tarotspel bevat veel meer. Wanneer we een of meerdere kaarten uit het spel trekken dan zouden we ons eerst af kunnen vragen, 'waarom trek ik juist deze kaart'? Elke kaart is rijk aan symbolen die ons iets proberen duidelijk te maken. Wanneer je elke kaart die je trekt goed bestudeert of erop mediteert leer je de diepere zin en boodschap ervan in te zien.

  Het woord Tarot betekent "de koninklijke weg". Een compleet tarotspel bestaat uit 2 delen, namelijk de Grote Arkana die bestaat uit 22 kaarten en de Kleine Arkana die bestaat uit 56 kaarten. Arcana is het meervoud van het Latijnse woord "Arcanum", dat geheim betekent. De Grote Arkana stelt de Kosmische Principes voor. De Tarot is een perfecte symbolische afbeelding van de kosmos, gezien door de ogen van de mens. De Kleine Arkana is verdeeld in 4 reeksen van elk 14 kaarten. Elke reeks bestaat uit 10 getalkaarten van de Aas tot en met de 10 en de 4 hofkaarten koning, koningin, ridder en page. Er zijn ook spellen waarin de ridder, prins wordt genoemd en de page is de prinses. De kaarten van de Kleine Arkana zijn ook onderverdeeld in de 4 elementen, vuur, aarde, lucht en water. De staven bestaan uit het element vuur, de munten of pentagrammen bestaan uit het element aarde, de zwaarden bestaan uit het element lucht en de bekers of bokalen bestaan uit het element water.

  De archetypische afbeeldingen die op de kaarten staan afgebeeld, geven de levensloop van de mens weer. Een archetype is een oerbeeld, een voorstelling uit de mythologie of uit een sprookje of legende. Tarot-kaarten spreken tot ons in symbolen, waarbij er een beroep wordt gedaan op onze intuïtie. We kunnen de taal van deze symbolen leren verstaan op dezelfde manier als bij tekeningen, dromen, mandala's of ikonen.

  12-11-2006 om 21:11 geschreven door Sonia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is een Kristal Master

  Kristallen-chakra-legging

  Er zijn verschillende methodes voor chakraleggingen. De diepgang en het resultaat van een kristal (e.a. stenen) legging is voornamelijk afhankelijk van de ontwikkeling in eigen verlichtingsprocessen van de kristalmaster en de ontwikkeling van de cliënt.

  Wanneer een kristalmaster-healer-reader, werkelijk contact heeft met het wezen van de kristalwereld, Moeder Aarde en het ontwikkelingsproces van de cliënt, dan kunnen er ongelofelijk mooie energieën binnen komen tijdens de healing.

  De kristallen, de cliënt en healer zijn dan opgenomen in het éénheidsbewustzijn (Goddelijk niveau voorbij wereld van dualiteit)Ieder kan op dat moment ervaren hoe het voelt om zo opgetild te zijn dat je met alles wat is Één bent. (ascensionproces) Ook voor de kristalmaster-healer zijn dergelijke leggingen dus wondermooi om te doen.

  Een kristalmaster die op dit niveau kan werken vanuit Éénheidsbewustzijn (vanaf 6de dimensie) werkt met geopende en geactiveerde kristallen die ook werkelijk mee kunnen in dit niveau. Een kristalmaster kan kristallen in de regel niet voorbij haar eigen niveau van ontwikkeling activeren. Dat betekent niet dat je nbij een willekeurig kristaltherapeut geen legging kunt (laten) doen of zelf nog geen kristallegging kan geven,als je nog geen diepe communicerende banden met Moeder Aarde en het wezen van kristallen hebt, maar het zal dan niet een alles overstijgend niveau bereiken, maar meestal wel je ontwikkeling dienen.

   

   

   

  Om te beginnen:

  De meest veilige legging om te beginnen is de regenbooglegging, waarbij op elk chakra de bijbehorende kleur kristal wordt gelegd. Een verdergaande stap is het verbinden van de chakrastroom d.m.v. dubbeleinders.

  Ook kun je kiezen voor een legging van één soort op alle chakra’s om een speciale levenshouding, energiekwaliteit overal in de aura mee te nemen.

   Maar als je onervaren bent met kristalwerking moet je hier niet aan beginnen. De stelling baat het niet dan schaadt het niet, gaat hier lang niet altijd op. Verder kun je in de handen nog grote doorstromingskristallen geven en om het lichaam heen met kristallen werken.

  Een kristalmaster die op éénheidsniveau kan werken en met kristallen en met jouw bewustzijnsniveau’s kan communiceren, vraagt welke kristallen mee willen helpen bij de legging (een ruime keus is nodig) en weet ook wat ze zullen gaan doen voor de ontwikkeling of het desbetreffende chakra. Er bestaan op dit niveau geen boekjesaanwijzingen meer, van dit kristal hoort bij dat chakra en die bij dit chakra. De kristallen nodigen zichzelf uit en weten wat ze zullen doen, ze werken volkomen samen met lichtwezens, het lichaam en bewustzijn van de cliënt en met jou als kristalmaster. Ze vertellen zelf, hoe en waar en in welk patroon ze moeten liggen.

  12-11-2006 om 21:10 geschreven door Sonia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is numerologie?

  Numerologie is de leer der getallen, een verklarende wetenschap waar geleerden en wijsgeren zich al eeuwenlang mee bezig houden. Er wordt aangenomen dat het toeval niet zonder betekenis is. De geboorteplaats en geboortenaam bepalen iemands karakter en lot.

   

  Uitgangspunten
  De numerologie gaat er van uit dat uit de geboortegegevens en de naam een reeks getallen kan worden afgeleid waarmee men veel over het karakter en levenslot van die persoon te weten kan komen. Tevens wordt gewerkt met het bijbehorende teken van de dierenriem, een informatiegegeven waar ook veel waarde aan wordt gehecht. Numerologen gaan ervan uit dat de getallen alle ervaringen van het leven weerspiegelen, ook toekomstige. Elk getal kan zowel positief als negatief uitwerken, hoekgetallen nog krachtiger dan de ééncijferigen. Hoekgetallen zijn voor slechts weinig mensen weggelegd; alleen voor hen die deze cijfers kunnen hanteren.

   

  Historie
  Pythagoras was één van de grondleggers van de numerologie, samen met de Hebreeuwse kabbalisten. Pythagoras stichtte een geheime broederschap, van waaruit zijn numerologische leer zich verder verspreidde. De kabbalisten ontwikkelden een methode om namen in cijfers weer te geven, en hadden hun eigen wijze van droomverklaring en toekomstvoorspelling.

   

  De praktijk
  Numerologie werkt met de getallen 1 t/m 9; aangevuld met de hoekgetallen 11, 22 en 33. Alle getallen worden herleid tot één cijfer, behalve de hoekgetallen. Een voorbeeld: het getal 15 wordt herleid tot 6 (1+5). Jaartallen idem dito: 1996 wordt 7 (1+9+9+6= 25, 2+5= 7).

  Namen zijn op dezelfde wijze tot cijfers te herleiden, elke letter heeft zijn eigen getal

  12-11-2006 om 21:09 geschreven door Sonia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit welke boom ben jij gevallen?

  Uit welke boom ben jij gevallen?

  Zoek je geboortedatum op en de daarbij behorende boom.
  En kijk dan naar beneden.
  Dit is zelfs enigszins nauwkeurig...
  Het is tevens in lijn met de Keltische astrologie...
  01 Januari tot 11 Januari - Dennenboom
  12 Januari tot 24 Januari - Olm
  25 Januari tot 03 Februari - Cipres
  04 Februari tot 08 Februari - Populier
  09 Februari tot 18 Februari - Cederboom
  19 Februari tot 28 Februari - Pijnboom
  01 Maart tot 10 Maart - Treurwilg
  11 Maart tot 20 Maart - Lindeboom
  21 Maart - Eikenboom
  22 Maart tot 31 Maart - Hazelaar
  01 April tot 10 April - Lijsterbes
  11 April tot 20 April - Esdoorn
  21 April tot 30 April - (Wal)notenboom
  01 Mei tot 14 Mei - Populier
  15 Mei tot 24 Mei - Kastanjeboom
  25 Mei tot 03 Juni - Es
  04 Juni tot 13 Juni - Haagbeuk
  14 Juni tot 23 Juni - Vijgenboom
  24 Juni - Berk
  25 Juni tot 04 Juli - Appelboom
  05 Juli tot 14 Juli - Dennenboom
  15 Juli tot 25 Juli - Olm
  26 Juli tot 04 Augustus - Cipres
  05 Augustus tot 13 Augustus - Populier
  14 Augustus tot 23 Augustus - Ceder
  24 Augustus tot 02 September - Pijnboom
  03 September tot 12 September - Treurwilg
  13 September tot 22 September - Lindeboom
  23 September - Olijfboom
  24 September tot 03 Oktober - Hazelaar
  04 Oktober tot 13 Oktober - Lijsterbes
  14 Oktober tot 23 Oktober - Esdoorn
  24 Oktober tot 11 November - (Wal)notenboom
  12 November tot 21 November - Kastanjeboom
  22 November tot 01 December - Es
  02 December tot 11 December - Haagbeuk
  12 December tot 21 December - Vijgenboom
  22 December - Beukenboom
  23 December tot 31 December - Appelboom

  ==========================================================
  APPELBOOM (De Liefde) -
  Tengere bouw, veel charme, aantrekkingskracht, aangename aura, flirterig, avontuurlijk, gevoelig, altijd verliefd, wil liefhebben enl efgehad worden,trouw en een tedere partner, erg gul, wetenschappelijke talenten,leeft voor vandaag, een zorgeloze filosoof met fantasie.
  BERK (De Inspiratie) -
  Levendig, aantrekkelijk, elegant, vriendelijk, bescheiden,houdt niet van extremen, verafschuwt  vulgariteit, houdt van leven in de natuur en stilte, niet erg gepassioneerd, fantasievol, beetje ambitieus, creëert een serene en tevreden atmosfeer.
  BEUKENBOOM (De Creativiteit) -
  Heeft goede smaak, is bezorgd over zijn/haar uiterlijk, materialistisch, goede organisatie van leven en carrière, economisch, goede leider, neemt geen onnodige risico's, redelijk, uitstekende levenspartner, dol op fit blijven (diëten, sporten, etc.)
  CEDER (Het Zelfvertrouwen) -
  Zeldzame schoonheid, weet zich aan te passen, houdt van luxe, goede gezondheid, absoluut niet verlegen, heeft de neiging om neer te kijken op anderen, zelfbewust, vastberaden, ongeduldig, houdt ervan om
  indruk te maken op anderen, mulit-getalenteerd, vlijtig, bezit een gezond optimisme, wacht op die ene ware liefde, is in staat om snelle besluiten te maken
  CIPRES (De Trouw) -
  Sterk, gespierd, plooibaar, neemt wat het leven te bieden heeft, tevreden, optimistisch, verlangt naar geld en waardering, haat eenzaamheid, gepassioneerde minnaar/minnares die niet snel
  tevreden is, trouw, heetgebakerd, weerbarstig, schoolmeesterachtig, zorgeloos.
  DENNENBOOM (De Mysterieuze) -
  Buitengewone smaak , waardigheid, gekunsteld, houdt van alles dat mooi is, humeurig, koppig, neigt naar egoïsme maar houdt van degenen die hem na staan, nogal bescheiden, erg ambitieus, getalenteerd, vlijtig, ontevreden minnaar, heeft veel vrienden, veel vijanden, erg betrouwbaar.
  EIK (De MOEDIGE) -
  Robuust karakter, dapper, sterk, meedogenloos, onafhankelijk,verstandig, houdt niet van veranderingen, houdt zijn voeten stevig op de grond, een actief persoon.
  ES (De Ambitie) -
  Buitengewoon aantrekkelijk, levendig, impulsief, veeleisend, houd niet van kritiek, ambitieus, intelligent, getalenteerd, houd ervan om het lot te tarten, kan egoïstisch zijn, erg betrouwbaar,
  trouw en liefhebber van voorzichtigheid, de brein regeert soms over het hart, maar hij/zij neemt het partnerschap erg serieus.
  ESDOORN (Onafhankelijkheid van Geest) -
  Geen gewoon persoon, vol met fantasie en originaliteit, verlegen en gereserveerd, ambitieus, trots, zelfverzekerd, hongerig voor nieuwe ervaringen, soms nerveus, heeft veel complexiteiten, goed
  geheugen, leert makkelijk, gecompliceerd liefdesleven, wil graag indruk maken.
  HAAGBEUK (De Goede Smaak) -
  Van koele schoonheid, let op zijn uiterlijk en conditie, goede smaak, is niet egoïstisch, maakt het leven zo comfortabel mogelijk, leidt een redelijk en gedisciplineerd leven, zoekt vriendelijkheid en erkenning in een emotionele partner, droomt van ongewone minnaars, is zelden gelukkig met zijn gevoelens, wantrouwt meeste mensen, is nooit zeker van zijn beslissingen, erg nauwgezet.
  HAZELAAR (De Buitengewone) -
  Charmant, niet veeleisend, erg begripvol, weet hoe een indruk te Maken, actieve strijder voor sociale zaak, populair, stemmig, wispelturige minnaar, eerlijk, tolerante partner, nauwgezet gevoel
  voor oordeel.
  KASTANJEBOOM (De Eerlijkheid) -
  Van ongewone schoonheid, wil geen indruk op andere maken, goed ontwikkeld gevoel van gerechtigheid, levendig, geïnteresseerd, een geboren diplomaat, maar raakt makkelijk geïrriteerd en wordt snel gevoelig in gezelschap, vaak door een gebrek aan zelfvertrouwen, gedraagt zich soms superieur, voelt zich niet begrepen, heeft maar 1 liefde in zijn/haar leven, heeft moeite in het vinden van een partner.
  LIJSTERBES (De Gevoeligheid) -
  Vol met charme, opgewekt, niet egoïstisch, houdt ervan om aandacht te trekken, houdt van het leven, beweging, rusteloosheid, en zelf complicaties, is beide onafhankelijk en afhankelijk, goede smaak,
  artistiek, gepassioneerd, emotioneel, goed gezelschap, vergeeft niet.
  LINDEBOOM (De Twijfel) -
  Accepteert wat het leven geeft in een bedaarde wijze, haat vechten, stress en arbeid, heeft een hekel aan luiheid en ledigheid, zacht en bedaard, maakt offers voor vrienden, veel talenten maar niet vasthoudend genoeg om ze tot ontplooiing te brengen, vaak jengelend en klagerig, erg jaloers maar trouw.
  OLIJFBOOM (DE WIJSHEID) -
  Houdt van de zon, warmte en vriendelijke gevoelens, redelijk, evenwichtig, ontwijkt agressie en geweld, tolerant, opgewekt, kalm, goed ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid, gevoelig, meevoelend, vrij van jaloezie, houdt van lezen en het gezelschap van wereldse mensen.
  OLM (De Grootmoedigheid) -
  Plezierige vorm, smaakvolle kleding, bescheiden eisen, heeft de neiging om fouten niet te vergeven, opgewekt, houdt ervan om te leiden maar niet om te gehoorzamen, eerlijke en trouwe partner, houdt
  ervan om beslissingen te maken voor anderen, grootmoedig, gul, goed gevoel voor humor, praktisch.
  PIJNBOOM (De SPECIALE) -
  Houdt van aangenaam gezelschap, erg robuust, weet hoe hij het leven comfortabel moet maken, erg actief, natuurlijk, goed gezelschap, maar zelden vriendelijk, wordt snel verliefd maar de vlam dooft
  snel, geeft snel op, alles valt tegen tot hij zijn ideaal heeft gevonden; betrouwbaar, praktisch.

  POPULIER (De Onzekerheid) -
  Ziet er erg decoratief uit, niet erg zelfverzekerd, alleen dapper als het nodig is, heeft welwillendheid en plezierige omgeving nodig, erg kieskeurig, vaak eenzaam, grote vijandigheid, artistieke aard,
  kan goed organiseren, neigt naar filosofie, betrouwbaar in elke situatie, neemt het partnerschap serieus.
  TREURWILG (De Melancholie) -
  Mooi maar vol met melancholie, aantrekkelijk, erg meevoelend, houdt van alles wat mooi en smaakvol is, houdt van reizen, een dromer, rusteloos, wispelturig, eerlijk, kan beïnvloed worden maar is niet makkelijk om mee te leven, veeleisend, goede intuïtie, lijdt in de liefde maar vindt soms een verankerende partner

  VIJGENBOOM (De Gevoeligheid) -

  Erg sterk, eigenzinnig, onafhankelijk, laat geen tegenstrijdigheden toe in argumenten, houdt van het leven, zijn familie, kinderen en dieren, een beetje een sociale vlinder, goed gevoel voor humor, houdt van ledigheid en luiheid, is van een praktische aard en intelligent.
  (
  WAL)NOTENBOOM (DE Passie)
  meedogenloos, vreemd en vol met contrasten, vaak egoïstisch, agressief, nobel, brede horizon, onverwachte reacties, spontaan, ongelimiteerde ambitie, niet flexibel, moeilijke en ongewone partner, niet altijd geliefd maar vaak bewonderd, ingenieuze strateeg, erg jaloers en gepassioneerd, maakt geen compromissen

  12-11-2006 om 21:07 geschreven door Sonia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (13 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Hoe kunnen kaarten een gids zijn?

  Verschil tussen Tarot en Lenormand

   

  De Tarot kan in alle levenssituaties - maar toch vooral in tijden van crisis en bij ingrijpende veranderingen - een erg waardevolle reisgezel zijn, die onze blik op het juiste moment richt op wat werkelijk van belang is.

  We houden zo graag aan het vertrouwde vast en klampen ons – niettegenstaande vele verstandige woorden als loslaten, opkomen voor jezelf…- zelfs vast aan de meest ondenkbare ellende die we gewoon zijn en kennen!

  Maar soms moeten we echt een nieuwe weg inslaan en omdat dit veranderingsproces ons onzeker en angstig maakt, hebben we hulp nodig. We kunnen meestal niet begrijpen waar onze levensweg heen leidt.

  Tarotkaarten tonen betrouwbaar hoe we misschien langzaam, maar gestaag stap voor stap het kunnen “redden”.

  De Tarot geeft je geen exacte toekomstvoorspellingen, maar leert je jezelf te begrijpen in alle omstandigheden van je leven.

  “Weten” doen we genoeg…maar wat doen we met dit  weten

   

  Lenormand

  In tegenstelling tot de Tarotkaarten, die zich vooral richten op de psychologische kant van je persoonlijkheid en je proberen te helpen om je weerbaar te maken in verschillende omstandigheden van je leven,  gaan de Lenormandkaarten je een blik gunnen in de toekomst.

   

  En daar schuilt nu net het addertje in of onder het gras:

  Als je weet hoe je toekomst er zal uitzien ga je op je lauweren rusten. Je werkt niet meer mee en gaat rustig afwachten tot ‘dat’ wat voorspeld is, gaat uitkomen…Plots merk je dat het niet uitkomt! Slechte waarzegster, we proberen even een andere! Je loopt van de ene ‘goede’ naar de andere. Je laat je geluk afhangen van de uitspraak van iemand die niet onfeilbaar is. Maar je hoort het toch zo graag!

  Kaarten duiden haarscherp de verschillende levenssituaties. Maar jij moet leven en beslissen wat je in een bepaalde situatie gaat doen.

   

  Kaarten bepalen jouw leven niet: ze zijn een hulp bij het ordenen van je gedachten: ze zijn niet je weg: jij bepaalt welke weg jij wilt gaan.

  Handel niet uit gemakzucht. Soms heb je echt hulp nodig en die kan je krijgen.

  Maar:    Kaarten zijn niet altijd het enig heiligmakend middel!

   

  11-11-2006 om 11:54 geschreven door Sonia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Los Laten

  Om "Los" te laten

   

  Om 'los te laten': Betekent nog niet dat je niet meer om die persoon geeft.
  Het betekent, dat het niet goed meer werkt met die andere persoon en jou.

  Om 'los te laten': Betekent realisatie en een ander kan dit niet controleren, het is dat gevoel.
  De tijden zijn veranderd?

  Om 'los te laten': Is geen machteloos iets, alleen kan de uitkomst soms beter voor je zijn. Het geeft jou de gelegenheid en de ruimte, om er van te leren. Door natuurlijke consequentie, door die vrijheid krijg jij meer tijd om te groeien.

  Om 'los te laten': Is niet de bedoeling iemand te veranderen of de schuld ergens van te geven. Het is om voor jezelf het beste te kiezen. Wat het beste voor jou is, maar beschuldig niemand.

  Om 'los te laten': Is geen onverschilligheid, maar het is nodig. Er niet 'midden' in te gaan staan en alles willen regelen, zodat anderen afstand houden. Houd je op de vlakte, dan bezeer je jezelf het minste.

  Om 'los te laten': Niet te bezorgt te zijn, laat een ander zich zelf ook manifesteren. Niet ontkennen, maar accepteren, misschien doet het even pijn, maar oordeel niemand.

  Om 'los te laten': Is niet te schelden, maar zoek naar je eigen tekortkoming en corrigeer deze. Zie waar jij in de fout bent gegaan, maar echt de pijn is zo weer over.

  Om 'los te laten"; Iedereen mens is uniek. Je partner, accepteren zoals hij of zij IS. Het zijn gedragspatronen en projecties die binnen een relatie spelen. Veranderen moet "jij zelf", acceptatie.

  Om 'los te laten';Ontken het niet, accepteer het, soms is het beter om iemand los te laten.

  Om 'los te laten';Schik niet alles naar jouw goed denken, maar neem iedere dag als die komt en ben daar gelukkig mee.

  Om 'los te laten';Betreur het verleden niet, leer hier van voor de toekomst en laat de 'energie' er niet meer bij komen. En wees niet bang, voor iemand die uit je leven gaat, er komen nieuwe mensen voor terug, die dan beter bij je passen.

  11-11-2006 om 11:53 geschreven door Sonia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chakra Weetjes

   

  Chakra weetjes

  Een lichaam bestaat uit energie die energie stroomt door banen en centra. Zo'n energie centrum noemen we een chakra. De chakra's zijn energie-opnamepunten in de aura en daar zijn er zeven grote van (en nog vele kleinere die moeilijker zijn waar te nemen) te weten:

  7. de kruinchakra (intuitie)
  6. het derde oog (visualisatievermogen)
  5. de keelchakra (communicatie)
  4. de hartchakra (de onbaatzuchtige liefde)
  3. de plexus solarus/zonnevlecht (emoties)
  2. de sacraalchakra/(sexualiteit)
  1. de stuitchakra (aarde-energie)

  Een chakra kunt u het beste zien als een bloem die - al naar gelang de omstandigheden - open of dicht kan staan. Is een chakra (bijvoorbeeld de keelchakra) gesloten, dan betekent dat bv. problemen met communiceren, zoals stotteren. Het mooiste is dus wanneer een chakra open staat. Chakra's zijn de energiepoorten van kosmos naar de mens; wil een mens zich evenwichtig kunnen voelen, dan is het van vitaal belang dat de zeven chakra's goed zijn geopend. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan! Wat echter ook wel eens voorkomt, is dat een chakra te ver openstaat en de persoon zo een bepaalde tijd blootstaat aan negatieve energie.

  Een chakra kan weer heropend worden of ontdaan worden van blokkades door iemand die met enrgie werkt. U kunt het ook zelf proberen, visualiseer dat bij elke chakra dat hij mooi open staat en alle kanten uit straalt!

  De belangrijkste bijchakra's:

  Handchakra's
  Ze sturen het contact met de omgeving en het overdragen van levensenergie.

  Voetchakra's
  Ze sturen het contact met de aarde, het opnemen van energie (aarding) en het afgeven van "fijnstoffelijk afval" aan de aarde.

  Schouderchakra's direct onder de schouders
  Ze sturen de wijze waarop we met verantwoordelijkheid omgaan.

  Kniechakra's
  Ze sturen het leer en onderwijsvermogen en de flexibiliteit; verder het vermogen om de juiste instelling voor leren en onderwijzen op te wekken; voorts trots en minderwaardigheidsgevoelens.

  Elleboogchakra's
  Ze sturen ons vermogen tot aannemen en afgeven, alsmede ons doorzettingsvermogen.

   

  11-11-2006 om 11:51 geschreven door Sonia

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 06/11-12/11 2006

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!