NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Genealogie van de familie Verburg
Inhoud blog
 • Update
 • Copyright
 • Auteur
 • Inleiding
 • Gebruikte afkortingen
 • Stamreeks en Patroniem
 • Generaties I t/m III
 • Generatie IV
 • Vervolg Hoofdstuk IV - 10.8.2
 • Generaties V t/m VII
 • Generaties VIII t/m X
 • Generatie XI
 • Topografisch register
 • Personenregister
  Links
 • Naar de Genealogie-website van Th.L.H. Wiggers
 • Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Nieuws Telegraaf (NL)
 • Meer anonimiteit in handel bij Nasdaq Nordic
 • 'Digitale handel blijft twistpunt China en VS'
 • Or KLM vreest verlies macht over banen en routes
 • Raffinagereus Sinopec voert investeringen op
 • Extra steun voor partners Shell in Nigeria
 • 'Or KLM vreest verlies macht banen en routes'
 • Demonstranten roepen op Baudet dood te schieten
 • Politie onderzoekt Baudet-moordleus
 • Orbán haalt weer uit naar EU
 • Hiddema haalt uit naar Freek de Jonge
  Voorouders en Nakomelingen van Gerrit Verburg, 1868 - 1916, kleermaker te Amsterdam
  11-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties VIII t/m X
  VIII     Goris Verburg

  Geboren/gedoopt: Bodegraven 30 december 1811 als zoon van Pieter Verburg en Marrigje Barten, echtelieden

  Gedoopt: in de Nederlands Hervormde Kerk te Bodegraven 17 januari 1812
  (Bronnen: RA-ZH: Doopboek Nederlands Hervormde Kerk Bodegraven 1811 alsmede  FS, Goris Verburg, IGI Record)

  Trouwt: Mijdrecht 20 januari 1839: arbeider, wonende te Oudhuizen, meerderjarige zoon van Pieter Verburg, zonder beroep, in krankzinnige staat in bewaring te Utrecht en Marrigje Barten, overleden te Oudhuizen, met Johanna Meijer, geboren Mijdrecht 19 februari 1816 te 14.00 uur, arbeidster, wonende te Mijdrecht, minderjarige dochter van Cornelis Meijer, arbeider, wonende te Mijdrecht en Aaltje van Leeuwen, alhier overleden.
  Getuigen:
  -Dirk Verburg, 24 jaar, veenderij-arbeider, broer van de bruidegom
  -Cornelis Vonk, 31 jaar, arbeider, behuwdbroeder van de bruid
  -Karel Karels Suister, 38 jaar, gemeentebode en
  -Nicolaas Smit, 51 jaar, geregtsdienaar,
  allen wonende te Mijdrecht, zijnde de beide laatstgenoemden goede vrienden doch geen bloedverwanten der comparanten
  (Bron: Johanna Meijer: RA-Utr: Geboorteregister Mijdrecht 1816 alsmede Huwelijk: RA-Utr: Huwelijksregister Mijdrecht 1839, akte 2)

  Overleden: Wilnis 21 februari 1892 te 13.30 uur op 80-jarige leeftijd.
  Aangevers: Pieter Verburg, 51 jaar, schipper te Nieuwer-Amstel, zoon van de over- ledene en Dirk Verburg, 29 jaar, schipper te Wilnis, zoon van de overledene
  (Bron: RA-Utr: Overlijdensregister Wilnis 1892, akte 15)

  Biografische gegevens: Goris behoorde tot de lichting 1829 van de Nationale Militie en kreeg lotnummer 12. Hij diende 5 maanden bij het Bataljon Vrijwillige Artilleristen te Naarden. Zijn commandant verleende schriftelijk toestemming tot het aangaan van een huwelijk met Johanna Meijer. Zijn signalement luidde: lengte 1 el, 6 palm, 4 duim, 0 streep; smal aangezigt; laag voorhoofd; grijze ogen; grote neus; gewone mond; spitse kin; bruine haren en wenkbrauwen; geen merkbare tekenen"
  (Bron: RA-Utr: Huwelijksbijlagen)

  Bij de geboorte van zijn zoon Cornelis in 1843 alsmede bij diens huwelijk in 1868 oefende hij het beroep van veenman uit. Hij bleef dat beroep uitoefenen tot zijn overlijden in 1892

  Tot de Huwelijksbijlagen behoort een verklaring d.d. 18.04.1838 van de Officier bij de Regtbank van eerste aanleg te Utrecht waarin is vermeld dat Pieter Verburg -de vader van Goris- ongeschikt is voor de maatschappelijke samenleving en dat hij in een ”krankzinnighuis” te Utrecht is opgenomen.

  Inzake het overlijden van Goris is geen Memorie van Successie aangetroffen
  (Niet gevonden in Memorie van Successie Loenen, inventaris 137-3, nummer 70)

  Johanna was bij haar huwelijk in 1839 arbeidster maar oefende daarna geen beroep meer uit.

  Johanna Meijer is overleden Wilnis 11 juli 1900 op 84-jarige 1eeftijd. Aangever: Gijsbertus van Leeuwen, 56 jaar, woonachtig te Wilnis
  (Bron: RA-Utr: Overlijdensregister Wilnis 1900, akte 21)

  Inzake het overlijden van Johanna is een eventuele Memorie van Successie nog niet openbaar

  Uit dit huwelijk:
  1. Pieter Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 25 augustus 1839 te 06. 00 uur

  Overleden: Pieter heeft slechts 6 dagen geleefd; hij overleed Oudhuizen 31 augustus 1839
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1839)

  2. Pieter Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 13 oktober 1840 te 17. 00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1840)

  3. Aaltje Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 25 maart 1842 te 23.00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1842)

  4. Cornelis Verburg, volgt IX

  5. Goris Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 4 augustus 1845 te 23.00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1845)

  6. Marretje Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 30 maart 1847 te 12.00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1847)

  7. Klaas Verburg
  Geboren: Oudhuizen 20 december 1848 te 08. 00

  Overleden: Klaas is, reeds na 5 maanden, te Oudhuizen 5 mei 1849 overleden
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1848; Overlijdensregister Oudhuizen 1849)

  8. Niesje Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 21 maart 1850 te 09.00 uur

  Overleden: Niesje stierf, slechts 5 weken na haar geboorte, te Oudhuizen 27 april 1850
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1850; Overlijdensregister Oudhuizen 1850)

  9. Niesje Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 19 april 1851 te 20.00 uur

  Overleden: Oudhuizen 18 juli 1853
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1851; Overlijdensregister Oudhuizen 1853)

  10. Niesje Verburg (tweeling)
  Geboren: Oudhuizen 23 september 1854 te 12.00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1854)

  11. Klaasje Verburg (tweeling)
  Geboren: Oudhuizen 23 september 1854 te 13.00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1854)

  12. Cornelia Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 7 maart 1856 te 03. 00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1856)

  13. Maarten Verburg
  Geboren:
  Wilnis 16 mei 1858 te 08.00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1858)

  14. Dirk Verburg
  Geboren:
  Wilnis 26 juli 1862 te 05.00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1862)  IX      Cornelis Verburg

  Geboren: Oudhuizen 27 september 1843 als zoon van Goris Verburg, 32 jaar, veenman, en Johanna Meijer, 27 jaar, arbeidster, zijn echtgenote, beiden wonende alhier
  (Bron: RA-Utr: Geboorteregister Wilnis 1843)

  Trouwt: Vinkeveen/Waverveen 13 mei 1868: werkman, wonende te Wilnis, zoon van Goris Verburg, 58 jaar, veenman, geboren te Bodegraven en Johanna Meijer, 52 jaar, zonder beroep, geboren te Mijdrecht, beiden wonende te Wilnis, met Aaltje Broere, geboren Vinkeveen/Waverveen 16 januari 1850, zonder beroep, wonende aldaar, dochter van Gerrit Broere, 49 jaar, veenman, geboren te Oudhuizen en Emmetje Korver, 44 jaar, zonder beroep, geboren te Vinkeveen/Waverveen, beiden wonende aldaar.
  Getuigen: Hein van Kreumingen, 25 jaar, veehouder; Hendrik Gaveel, 67 jaar, zonder beroep; Cornelis Stolwijk, 43 jaar, kastelijn; Gerardus Jacobus Kruijf, 49 jaar, veldwachter, allen wonende alhier
  (Bron: Aaltje Broere: RA-Utr: Geboorteregister Vinkeveen/Waverveen 1850 alsmede RA-Utr: Huwelijksregister Vinkeveen/Waverveen 1868, akte 13)

  Overleden: Vinkeveen/Waverveen 17 februari 1871 te 01.00 uur. Aangever: Gerrit Broere, 52 jaar, veenman, wonende te Vinkeveen, schoonvader van de overledene
  (Bron: RA-Utr: Overlijdensregister Vinkeveen/Waverveen 1871, akte 44)

  Biografische gegevens:  Cornelis behoorde tot de lichting 1863 van de Nationale Militie en kreeg bij de loting lotnummer 16 toegewezen. Hij is echter niet onder de wapenen geroepen
  (Bron: RA-Utr: Huwelijksbijlagen)

  Hij deelde bij zijn huwelijk mee dat hij werkman was. Bij de geboorte-aangifte van zijn kinderen deelde hij mee dat hij het beroep van veenman uitoefende.

  Van Cornelis is een Memorie van Successie bewaard gebleven. De inhoud luidt als volgt:
  (Bron: RA-Utr: Memorie van Successie Loenen, inventaris 137-3, nummer 50)

  "Aaltje Broere, weduwe van Cornelis Verburg, veenster, wonende te Vinkeveen, als moeder-voogdesse over hare bij genoemde haren man in echte verwekte kinderen, genaamd Gerrit, Johanna en Cornelis Verburg; domicilie kiezende ter haren woonhuize A nummer 43 te Vinkeveen,

  verklaart:

  dat haren echtgenoot Cornelis Verburg, in leven veenman, gewoond hebbende te Vinkeveen, aldaar ab intestato op den 17 febr. 1871 is overleden, tot zijne erfgenamen bij versterf nalatende hare minderjarige kinderen Gerrit, Johanna en Cornelis Verburg, ieder voor 1/3 gedeelte; (ab intestato = geen testament gemaakt hebbende)

  dat de overledene gene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door zijn overlijden geen periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen;

  dat de aangeefster met haren man in algeheele gemeenschap van goederen, volgens het tegenwoordig Burgerlijk Wetboek, is gehuwd zodat hij voor de 1/2 in te melden land was gerechtigd;

  dat tot zijn nalatenschap behoort:

  de helft in twee perceelen veen en weiland te Vinkeveen, kadastraal bekend in die Gemeente, Sectie A nr 1399 weiland groot 2 Hectaren 11 aren 10 Centi-aren en nr 1641 veen als hooiland groot 1 Hectare 10 aren en 12 centiaren, waarvan de wederhelft behoort aan Bartholomeus van Woersem, veenman te Wilnis.

  Vinkeveen den 26 Augustus 1871

  (get.) A. Broere"

  Aaltje heeft geen beroep uitgeoefend.

  Zij overleed Vinkeveen/Waverveen 13 mei 1877.
  Leendert Oudshoorn, haar (2e) echtgenoot, was aangever van dit overlijden
  (Bron: RA-Utr: Overlijdensregister Vinkeveen/Waverveen 1877, akte 29)

  Na het overlijden van Cornelis in 1871 is de jeugdige weduwe Aaltje (22 jaar) op 6 december 1872 te Vinkeveen in het huwelijk getreden met de op 3 juni 1820 te Vinkeveen geboren Leendert Oudshoorn. Deze, toen 52 jarige, bouwman is de zoon van Jan Oudshoorn en Cornelia Westmaas, beiden overleden

  De ouders van Aaltje, Gerrit Broere, veenman, en Emmetje Korver, zonder beroep, waren bij het tweede huwelijk van hun dochter aanwezig(Bron: RA-Utr: Huwelijksregister Vinkeveen 1872, akte 41)

  Uit dit huwelijk is op 17 september 1873 te 16.30 uur in Vinkeveen hun dochter Cornelia geboren
  (Bron: RA-Utr: Geboorteregister Vinkeveen 1873)

  Vader Leendert was toen veenman en zijn vrouw Aaltje was nog steeds zonder beroep

  Het laatstbekende adres van Aaltje Oudshoorn-Broere luidt: Vinkeveen/Waverveen, Wijk A, nummer 43.

  Dit adres is ook vermeld in de geboorte-akten van haar kinderen Gerrit, Johanna en Cornelis

  De inhoud van de Memorie van Successie van Aaltje luidt als volgt:
  (Bron: RA-Utr: Memorie van Successie Loenen, inventaris 137-3, nummer 56)

  "Aaltje Broere, overleden 13 mei 1877, in leven echtgenote van Leendert Oudshoorn, veenman, wonende te Vinkeveen.

  Ondergetekenden

  - Leendert Oudshoorn, veenman, wonende te Vinkeveen, vader en voogd van de minderjarige dochter Cornelia Oudshoorn, geboren uit zijn huwelijk met wijlen Aaltje Broere,

  - Gerrit Broere, veenman, wonende te Vinkeveen, voogd over drie minderjarige kinderen Gerrit, Johanna en Cornelis Verburg, geboren uit het eerder huwelijk van Aaltje Broere met wijlen haar vóóroverleden man Cornelis Verburg,

  verklaren dat Aaltje Verburg op 13 mei 1877 te Vinkeveen, ab intestato, is overleden en dat haar erfgenamen zijn:

  Cornelia Oudshoorn, Gerrit, Johanna en Cornelis Verburg, ieder voor één/vierde deel,

  dat zij heeft nagelaten:

  - eene huizing met erve, grond en water, staande en gelegen onder de gemeente Vinkeveen, aan de Heerenweg veldzijde, kadastraal bekend in sectie A nummers 704, 705 en 1212, groot 16 aren 88 centiaren,

  - de onverdeelde helft in drie percelen veenland en water, gelegen als voren, kadastraal bekend in sectie A onder nummers 1399 en 1641, groot 3 hectaren 30 aren en 22 centiaren (behorende de wederhelft aan Bartholomeus van Woersem te Wilnis).

  Loenen, 4.12.1877

  (get.) L. Oudshoorn

  G. Broere"

  Uit het 1e huwelijk:
  1. Gerrit Verburg, volgt X

  2. Johanna Verburg
  Geboren:
  Vinkeveen/Waverveen 13 december 1869

  3. Cornelis Verburg
  Geboren:
  Vinkeveen/Waverveen 31 mei 1871, wiens vader Cornelis op 17 februari 1871 is overleden.

  Uit het 2e huwelijk:
  4. Cornelia Oudshoorn
  Geboren:
  Vinkeveen 17 september 1873 te 16.30 uur  X        Gerrit Verburg

  Geboren: Vinkeveen/Waverveen 22 november 1868 als zoon van Cornelis Verburg, 25 jaar, werkman en Aaltje Broere, 18 jaar, zonder beroep, zijn echtgenote, beiden wonende alhier
  (Bron: RA-Utr: Geboorteregister Vinkeveen/Waverveen 1868)

  Trouwt: Amsterdam 3 september 1903: kleermaker, wonende alhier, zoon van Cornelis Verburg, in leven arbeider, geboren te Wilnis, overleden en Aaltje Broere, in leven zonder beroep, geboren te Vinkeveen/Waverveen, overleden, met Fokje Zuithoff, geboren Groningen 26 augustus 1872, wonende alhier, dochter van Klaas Sobering Zuithoff, overleden en Geessien Winkel, 55 jaar, zonder beroep, geboren te Groningen, wonende alhier.
  Getuigen: Cornelis Klein Lanting, 37 jaar, ambtenaar; Albert Johannes Imeken, 59 jaar, bode; Wilhelmus Johannes Koelemeij, 39 jaar, bode; Jan van der Hooft, 47 jaar, agent van politie, allen wonende alhier
  (Bron: RA-NH: Huwelijksregister Amsterdam 1903, akte 2899)

  Overleden: Amsterdam 9 maart 1916. De begrafenis vond plaats te Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats, 13 maart 1916 te 10.45 uur
  (Bron: RA-NH: Overlijdensregister Amsterdam 1916 alsmede Arch-W: Overlijdensaankondiging)

  Biografische gegevens: Gerrit is afgekeurd voor de militaire dienstplicht. In het Certificaat van de Nationale Militie staat vermeld dat hij tot de lichting 1888 behoorde en dat hem bij de loting nummer 48 ten deel was gevallen. De afkeuring is gebaseerd op "reden nr. 312, genoemd in Reglement B op het geneeskundig onderzoek"
  (Bron: RA-NH: Huwelijksbijlagen)

  Blijkens door de auteur ingewonnen informatie bij het Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem luidt de onder nr. 312 genoemde afkeuringsreden "verzwering van de voetzool in ernstige mate”. Wellicht dat deze aandoening de oorzaak is geweest dat Gerrit het “zittende” beroep van kleermaker is gaan uitoefenen.

  "De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Weesp verklaart dat het Lidmaat Gerrit Verburg zooverre ons bekend is, gezond is in het geloof en onbesproken in den wandel.

  Wij bevelen daarom voornoemden Broeder aan de Kerk ter plaatse waar hij zich aanbieden zal aan en verzoeken de opzieners dier Gemeente, hem onder hun Christelijk opzicht en bestuur aan te nemen, tot het gebruik der Heilige Sacramenten toe te laten en in alle voorkomende gevallen met Christelijken raad bij te staan.

  De Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente te Weesp.

  (get.) J. R. Tazelaar, Pres.

  C. den Ronden, Secr.”

  Weesp den 30 August 1893
  (Bron: Arch-W: Verklaring Kerkeraad Weesp 1893)

  De ondertrouw vond plaats te Amsterdam 20 augustus 1903; Gerrit en Fokje woonden toen in de Van Ostadestraat 125, aldaar
  (Bron: Arch-W: Ondertrouwkaart)

  Gerrit Verburg woonde met zijn gezin eerst in de Albert Cuypstraat 59" te Amsterdam

  Zijn visitekaartje bevat de volgende tekst:

  G. VERBURG

  KLEEDERMAKER

  Albert Cuypstraat 59"

  AMSTERDAM

  Speciale inrichting voor

  fijne Heerenkleeding naar maat

  ELEGANTE COUPE. CHIQUE AFWERKING

  VRAAGT STALEN.

  Gerrit behaalde op 15 september 1907 te Amsterdam een diploma bij het Nederlandsch Instituut voor Coupeurs en Coupeuses. De tekst luidt als volgt:

  "Ondergeteekende verklaart dat den Heer Gerrit Verburg heeft bewezen geheel op de hoogte van zijn vak te zijn en aan zijne inrichting volledig onderricht heeft genoten in het knippen van allen Heeren Kleedingstukken.

  Proeven door hem afgelegd kunnen als zeer goed geslaagd genoemd worden.

  De Directeur-Leeraar:

  (get.) Chr.A. Anröchte"
  (Bron: Het originele diploma is in het bezit van zijn oudste kleindochter mw. Hermine Denz)

  De heer Anröchte was Membre d’Honneur de l'association des Coupeurs-Tailleurs de Belgique

  Op 1 december 1934 verhuisde Fokje, die in 1916 weduwe was geworden, met haar kinderen naar een woning aan de overzijde van de straat, op nr. 60, 3e etage
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Fokje Zuithoff)

  Volgens zijn dochter Geesje is Gerrit ten gevolge van een hartaanval zijn overleden. De overlijdensaankondiging bevat de volgende tekst:

  Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven

  van het plotseling overlijden van mijnen geliefden Echtgenoot

  en zorgvolle Vader

  den Heer

  GERRIT VERBURG

  in den ouderdom van 47 jaren.

  Voor de kinderen een zwaar verlies, te jong om het te beseffen.

  Klaas Sobering Zuithoff heeft Fokje als zijn dochter erkend, bij zijn huwelijk met Geessien Winkel te Groningen op 9 februari 1873.
  (Bron: RA-NH: Huwelijksbijlagen)

  Fokje deed op 24 juni 1897 geloofsbelijdenis en werd op 27 juni 1897 in de Westerkerk (Ned. Herv. Gemeente) te Amsterdam door ds. Deetman bevestigd. Fokje woonde toen aan de Raamgracht te Amsterdam
  (Bron: Arch-W: “Ter herinnering aan uwe Afgelegde Geloofbelijdenis”)

  Zij genoot een ouderdomsuitkering van de Raad van Arbeid te Amsterdam. Deze uitkering bedroeg op 1 oktober 1954 f. 738.= per jaar(Bron: Arch-W: Twee opgaven van de Raad van Arbeid te Amsterdam)

  Fokje heeft rond 1958 een lichte beroerte gehad en kon als gevolg daarvan niet meer spreken; zij communiceerde schriftelijk
  (Bron: Mondelinge informatie van haar kleindochter Mary Wiggers-Denz)

  In het Familieboekje, door de Gemeente Amsterdam, verstrekt bij haar huwelijk met Gerrit Verburg, staat zij vermeld als ”Fokje Zuithoff”; zo ook in de huwelijksakte.

  In haar rouwcirculaire staat zij echter vermeld als “Fokje Sobering Zuithoff”. In de overlijdensaankondiging van haar moeder, Geessien Winkel, worden alle kinderen (ten onrechte) “Sobering Zuithoff” genoemd
  (Zie ook: Bibliotheek CBG: “Voorouders en Nakomelingen van Klaas Sobering Zuithoff, 1846 - 1898, steenhouwer te Groningen” door A.R. Kamphuis en Th.L.H. Wiggers, Den Haag/Amsterdam, 1999; inventarisnummer G-Zuit.
  Tevens ter inzage in de bibliotheek van Groninger Archieven te Groningen, inventarisnummer G-766)

  Fokje overleed Amsterdam 22 februari 1959 en werd aldaar begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, 25 februari 1959 te 12. 00 uur
  (Bron: Arch-W: Overlijdensaankondiging)

  Uit dit huwelijk:
  1. Geesje Verburg, volgt XIa

  2. Alida Verburg, volgt XIb

  3. Gerrit Verburg, volgt XIc

  4. Clasina Fokje Verburg, volgt XId

  11-10-2005, 00:00 Geschreven door Theo Wiggers
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  07-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generatie XI
  XIa       Geesje Verburg

  Geboren: Amsterdam 28 mei 1904 als dochter van Gerrit Verburg, geboren Vinke-veen/Waverveen 22 november 1868, kleermaker en Fokje Zuithoff, geboren Groningen 26 augustus 1872, zonder beroep, beiden wonende alhier
  (Bron: Arch-W: Uittreksel van Inschrijving Burgerlijke Stand Amsterdam, afgegeven 23 mei 1956)

  Trouwt: Amsterdam 4 februari 1932: winkelbediende, wonende alhier, Alexander Alfred Samuel Denz (roepnaam Alfred), geboren Paramaribo 10 februari 1895, onderwijzer, wonende alhier, zoon van Helena Magdalena Denz, geboren Paramaribo 24 februari 1857, koopvrouw, wonende te Paramaribo (en van de met haar ongehuwd samenwonende Eduard Gerard Wilhelmus Patertje Dorf, geboren Paramaribo 10 mei 1837, bouwkundige/aannemer, aldaar overleden omstreeks 1918)
  (Bron: Alexander Alfred Samuel Denz: Arch-W: Uittreksel der Persoonsgegevens uit de Gemeente lijke Basis Administratie (= Persoonslijst); Helena Magdalena Denz: Mondelinge informatie van A.S.S. Denz aan de auteur)

  Overleden: Amsterdam 14 oktober 1983 en gecremeerd aldaar 18 oktober 1983
  (Bron: Arch-W: Overlijdensaankondiging)

  Biografische gegevens: De doop van Geesje vond op 9 april 1916 plaats in de Oranjekerk te Amsterdam

  Zij heeft onder andere de Wilhelminaschool bezocht en volgens een “Loffelijk Getuigschrift als blijk van tevredenheid wegens trouw schoolbezoek, naarstigheid en goed gedrag” heeft zij die school in 1918 verlaten. Op 15 december 1920 behaalde zij het "Diploma Machineschrijven" en het "Diploma Handelsonderwijs"
  (Bron: Arch-W: Genoemde diploma’s en getuigschrift)

  Geesje heeft vóór haar huwelijk als bediende gewerkt bij Cladder, een winkel in feestartikelen te Amsterdam
  (Bron: Mondelinge informatie van haar dochter Mary Wiggers-Denz)

  De laatste jaren van haar leven werd Geesje verpleegd in Huize Nieuw Laanzicht aan de Koninginneweg 62 te Amsterdam-Zuid, alwaar zij ook is overleden

  Alfred is gedoopt te Paramaribo 10 maart 1895 in de kerk van de Evangelische Broedergemeente
  (Bron: Arch-W: Verklaring van de Evangelische Broedergemeente te Paramaribo)

  Hij studeerde aan de Kweekschool voor Onderwijzers te Paramaribo en behaalde aldaar op 17 oktober 1916 de ”Akte van Bekwaamheid als Schoolonderwijzer in den 3den rang

  Aangezien in Paramaribo niet de mogelijkheid bestond om de Hoofdakte te behalen, vertrok hij naar Nederland. Hij heeft zich op 3 september 1919 te Amsterdam gevestigd
  (Bron: Arch-W: Persoonslijst A.A.S. Denz)

  Hij behaalde het "Diploma Machineschrijven", verwierf de “Akte van Bekwaamheid als Hoofdonderwijzer” alsmede de “Akte van Bekwaamheid voor het huis- en schoolonderwijs in de beginselen der Fransche taal "

  Ook slaagde hij voor het “Atesto pri lingva kapableco” (Esperanto Diploma A) en het “Atesto pri instruista kapableco” (Esperanto Diploma B)(Bron
  : Arch-W: Alle genoemde akten en diploma’s)

  Alfred overleed Amsterdam 16 juli 1996 (hij is te ± 09.30 uur overleden in zijn woning Admiralengracht 80 aangetroffen) en is begraven te Paramaribo, Begraafplaats Mariusrust, 29 juli 1996. Bij de begrafenis waren o.a. aanwezig: zijn beide dochters Hermine en Mary, zijn enige kleindochter Frederiek alsmede de auteur van deze genealogische bundel(Bron: Arch-W: Uittreksel Overlijdensregister Amsterdam, overlijdensaankondiging en dankbetuiging

  De moeder van Alfred, de in 1857 te Suriname geboren Helena Magdalena Denz, was een dochter van Johanna Margaretha Denz, huisbediende; haar slavennaam luidde Johanna II. Laatstgenoemde had in totaal vier kinderen, die gelijktijdig met haar in 1862 werden vrijgelaten op grond van het Manumissiereglement 1832:

  - Frans Daniel Denz, geboren 1852; slavennaam: Daniel
  - Anthoinetta Petronella Denz, geboren 1854; slavennaam: Petronella
  -Helena Magdalena Denz (moeder van Alfred), geboren 1857; slavennaam: Magdalijntje Martha
  -Adriana Cornelia Denz, geboren 1862; slavennaam: Adriana Cornelia

  De vrijlater was A.F. van Amson, curator ad hoc
  (Bron: Arch-W: “Manumissies Suriname”, www.nationaalarchief.nl/vrij-in-suriname)

  Manumissie is de juridische term voor het volgens bepaalde rechtsregels vrijgeven van slaven. Het woord is afgeleid van “manumissio”, een begrip in het Romeinse recht, dat letterlijk vertaald betekent: “zending uit de hand (van de meester)”.

  Uit het Manumissiereglement 1832 blijkt dat vrijverklaring van slaven o.a. kon geschieden uit kracht van een testamentaire beschikking van de (overleden) meester.

  Uiterlijk binnen drie jaar na aanvaarding van het testament moest het verzoek tot manumissie van de slaaf door de erfgenaam bij de overheid worden ingediend. Bleef de erfgenaam, executeur of boedelredderaar wat dat betreft in gebreke, dan werd van overheidswege een curator “ad hoc” aangesteld, die de uitvoering van de bepaling tot vrijgeving op zich nam door middel van het indienen van een officieel verzoek.

  De “curator ad hoc” werd door de “Raad Commissaris voor de Inlandse Bevolking” benoemd.

  De vrijgeving van Johanna II en haar kinderen werd, blijkens de aanstelling van een curator ad hoc, op deze wijze gerealiseerd
  (Bron: Arch-W: “Manumissies Suriname”, www.nationaalarchief.nl/vrij-in-suriname)

  Uit dit huwelijk:
  1. Hermine Magdalena Gerarda Denz
  Geboren:
  Amsterdam 20 juli 1932

  Trouwt: Deze oudste kleindochter van Gerrit, van beroep verpleegkundige, trouwt Leeuwarden 10 september 1968 Eduard Dalhuijsen, geboren Hilversum 19 november 1921, fotograaf, zoon van Hendrik Dalhuijsen, geboren Staphorst 23 oktober 1885 en Jacoba Tijsma, geboren Ferwerderadeel 18 februari 1882

  Biografische gegevens: Het huwelijk werd op 25 juni 1973 te Leeuwarden door scheiding ontbonden

  Eduard stierf Leeuwarden 17 augustus 1993

  De gegevens van het eerder huwelijk van Eduard luiden:
  - trouwt Leeuwarden 19 februari 1951 met Tera Bertha Stoll, geboren 17 september 1924, welk huwelijk op 14 november 1967 te Leeuwarden door scheiding werd ontbonden.
  Uit dit eerste huwelijk:
  * Siekina Hermine Dalhuijsen, geboren Den Helder 1 april 1953, trouwt 4 november 1975 met J. van Asperen
  * Anton Hendrik Dalhuijsen, geboren Den Helder 7 augustus 1955
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Eduard Dalhuijsen alsmede Huwelijksaankondiging en mondelinge informatie van Hermine Denz)

  Uit dit huwelijk:
  1.1 Frederiek Dalhuijsen
  Geboren:
  Leeuwarden 3 oktober 1968

  Biografische gegevens: Dit jongste achterkleinkind van Gerrit volgde een opleiding tot juridisch-secretaresse. Zij is (2005) ongehuwd
  (Bron: Mondelinge informatie van Hermine Denz en Frederiek Dalhuijsen)

  Volkscultuur: Frederiek is op 3 oktober geboren en daarover is het volgende te vermelden:
  O
  p 3 oktober 1574 werd Leiden door de Geuzen ontzet.
  Tijdens de opstand van de Nederlanden tegen de Spaanse koning Philips II werd Leiden door de Spanjaarden belegerd. Het beleg eindigde met het ontzet op 3 oktober 1574. Gedwongen door het opkomende water, doordat de dijken waren doorgestoken, trokken de Spaanse troepen die rond de stad gelegerd waren, toen hals over kop weg. Ze lieten een pot met hutspot in de Lammerschans achter. De Geuzen, die onder aanvoering van Louis de Boisot op platbodems aangevaren kwamen, brachten voedsel, o.a. haring en brood, mee voor de door pest en honger gekwelde bevolking. Leiden was al vanaf mei van de buitenwereld afgesloten, zodat er geen voedsel meer binnen de stad gebracht kon worden.
  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl

  2. Mary Louise Elfriede Denz
  Geboren:
  Amsterdam 21 oktober 1937

  Trouwt: Deze jongste kleindochter van Gerrit trouwt Amsterdam 7 april 1961: Theodorus Ludovicus Hubertus Wiggers, geboren Amsterdam 8 maart 1936, verzekerings-inspecteur, wonende te Alkmaar, zoon van Theodoor Gijsbertus Wiggers, 54 jaar, werkmeester en Cornelia Jacoba van Harmelen, 54 jaar, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  Getuigen:
  - Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers, 84 jaar, zonder beroep, wonende te Amersfoort, grootvader van de bruidegom en
  - Hermine Magdalena Gerarda Denz, 28 jaar, verpleegkundige, wonende alhier, zuster van de bruid
  (Bron: Arch-W: Trouwboekje)
  (Zie ook: Bibliotheek CBG: “Genealogie van de familie Wiggers, 1725 – 2000” door Th.L.H. Wiggers, januari 1999; inventarisnummer G-port-961)

  Biografische gegevens: Mary was voor haar huwelijk administratrice van de Vakschool voor Meubelmakers, Behangers en Stoffeerders.

  Zij maakte meerdere jaar deel uit van het vertegenwoordigende team van de Amsterdamsche Dames Atletiekclub en behaalde daarmee enige malen het Clubkampioenschap van Nederland der K.N.A.U.

  Haar echtgenoot vervulde verschillende commerciële en leidinggevende functies bij Delta Lloyd Verzekeringsgroep NV en beëindigde zijn 40-jarig dienstverband als Hoofd Arbeidsongeschiktheids- en Ongevallenverzekering. Hij is Reserve-luitenant-kolonel der Geneeskundige Troepen b.d.
  (Bron: Arch-W: “Staat van Dienst” Koninklijke Landmacht)

  Uit dit huwelijk:
  2.1 Ronald Michaël Arthur Wiggers
  Geboren: Amsterdam 30 april 1962
  (Bron: Arch-W: trouwboekje van de ouders)

  Biografische gegevens: Dit oudste achterkleinkind van Gerrit is bedrijfseconoom en is anno 2001 werkzaam bij een bedrijfspensioenfonds te Amstelveen. Hij woont te Amsterdam en is getrouwd met Monique de Vries, geboren Amsterdam 13 september 1969

  2.2 Martin Laurens Alexander Wiggers
  Geboren:
  Amsterdam 21 augustus 1964
  (Bron: Arch-W: trouwboekje van de ouders)

  Biografische gegevens: Hij woont sedert september 2004 samen met Johanna Gesiena Anna (roepnaam Joke) Waalders, geboren Neede 21 oktober 1958

  Martin is ingenieur Algemene Operationele Technologie. Zijn eerste werkgever was Stork Ketels te Hengelo, waar hij field-engineer was. Na één jaar trad hij in dienst bij Thomassen International te Rheden als service-engineer. Na enige tijd volgde zijn benoeming tot project-engineer. Op 1 januari 1997 werd hij benoemd tot contract-manager. Van 1 juli 2002 tot 1 december 2004 was hij Hoofd Installatiebeheer bij een electriciteitscentrale.

  Martin en Joke hebben in april 2005 het bedrijf DASOGNARE opgericht dat gespecialiseerd is op het gebied van aankoopbegeleiding van onroerend goed en bedrijfsovernames in het hart van Italië: Lazio, Toscane en Umbrie. Het bedrijf is gevestigd in Casperia, ca. 50 km ten noorden van Rome. (www.dasognare.com)
  Deze bedrijfsactiviteiten zijn in 2011 beëidigd, waar Joke en Martin een ladgoed hebben gekocht in Noord-Italië, waar zij inmiddels wonen.

  Martin  is in november 2008 tijdelijk in dienst getreden bij de Zwitserse vestiging van een Duitse machinefabriek als Productmanager Compressoren. Het dienstverband is inmiddels definitief geworden.  XIb      Alida Verburg

  Geboren: Amsterdam 29 augustus 1905
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Alida Verburg)

  Overleden:  Amsterdam 10 mei 1994 en aldaar begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, 16 mei 1994 te 10.15 uur
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Alida Verburg en administratiekaart Uitvaartverzorging)

  Biografische gegevens: Alida (roepnaam Alie) deed geloofsbelijdenis op 23 april 1925 en werd bevestigd op 5 april 1925 in de Muiderkerk te Amsterdam
  (Bron: Arch-W: Boekje “Ter herinnering aan Uwe Afgelegde Geloofsbelijdenis”)

  Zij bleef ongehuwd en voorzag in haar onderhoud als lampenkappenmaakster en naaister

  Zij heeft altijd in het ouderlijk huis gewoond, eerst met haar moeder, zuster Sientje en broer Gerrit, later alleen met Sientje

  Alida ontving een “Bewijs van Tevredenheid wegens goed gedrag en betoonde vlijt”, afgegeven op 11 juli 1916 door de Wilhelminaschool te Amsterdam “ter aanmoediging om voort te gaan van het onderwijs een getrouw en goed gebruik te maken en met den wensch dat zij vroeg den Heiland moge zoeken en vinden

  Zij grossierde in dit soort “Bewijzen van Tevredenheid wegens goed gedrag en betoonde vlijt”, want die werden ook afgegeven op 12 juli 1917 resp. 5 juli 1918, eveneens door de Wilhelminaschool.

  Ook was een “Loffelijk Getuigschrift” haar deel als “blijk van tevredenheid wegens trouw schoolbezoek, naarstigheid en goed gedrag”, afgegeven op 16 januari 1919 bij het verlaten van de Wilhelminaschool te Amsterdam
  (Bron: Arch-W: Alle genoemde getuigschriften)

  Het zwembad is al lang gesloopt maar in het Familie-archief Wiggers bevindt zich nog de Verklaring Geoefend Zwemmer, waarin is vermeld dat zij “de vereischte proeven met goed gevolg heeft afgelegd”, afgegeven op 24 juni 1925 door de Maatschappij tot Exploitatie van Bad- en overdekte zweminrichtingen, Heiligeweg 19, Amsterdam  XIc        Gerrit Verburg

  Geboren: Amsterdam 14 mei 1910
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Gerrit Verburg)

  Overleden: Amsterdam 12 mei 1979 en hij werd aldaar begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, 16 mei 1979 te 10.00 uur
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Gerrit Verburg en overlijdensaankondiging)

  Biografische gegevens: Gerrit is ongehuwd gebleven en woonde geruime tijd met zijn zusters Alie en Sientje in het ouderlijk huis aan de Albert Cuypstraat 60' te Amsterdam
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Gerrit Verburg en overlijdensaankondiging)

  Hij volgde lager onderwijs aan de Wilhelminaschool te Amsterdam en kreeg een Loffelijk Getuigschrift als “blijk van tevredenheid wegens trouw schoolbezoek, vlijt en goed gedrag en goede vorderingen”, afgegeven op 28 juni 1924 bij het verlaten van die school te Amsterdam(Bron: Arch-W: Getuigschrift)

  Hij was eerst steendrukker en werd daarna perser/kleermaker
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Gerrit Verburg)

  In de oorlog 1940-1945 werd hij door de Duitsers te werk gesteld in o.a. de (oorlogs)havenstad Kiel in Noord-Duitsland en heeft aldaar verwoestende bombardementen door de geallieerde luchtmacht ondergaan

  Bij zijn terugkeer bleek hij lichamelijk gezond te zijn maar de in Duitsland ondervonden traumatische ervaringen bleken een sterk-negatieve geestelijke invloed te hebben veroorzaakt. Het gevolg was dat hij meerdere jaren verpleegd moest worden in een psychiatrische kliniek te Vogelenzang. Na zijn ontslag uit de kliniek werkte hij als metaalbewerker en later als kantinebeheerder
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Gerrit Verburg)

  Toen de Zeeuwse- en Zuidhollandse eilanden, alsmede een deel van West-Brabant in februari 1953 getroffen werden door een watersnood, waarbij ± 2000 mensen omkwamen, werd een nationale inzameling gehouden. Gerrit heeft daaraan een bijdrage gegeven en ontving daarvoor een “Certificaat van vervulde harteplicht”, afgegeven in februari 1953 door de Burgemeester van Amsterdam, die namens het Nationaal Rampenfonds verklaart de bijdrage te hebben ontvangen:

  Kiezer(es) van Amsterdam liet de STEM van zijn (haar) hart gelden, ook uit dank voor het behoud van de hoofdstad en droeg nóg een steentje bij ter leniging van de ontstellende nood, veroorzaakt door de Stormramp 1953
  (Bron: Arch-W: Certificaat, afgegeven door de Gemeente Amsterdam)  XId        Clasina Fokje Verburg

  Geboren: Amsterdam 14 augustus 1914
  (Bron: Arch-W: Persoonslijst Clasina Fokje Verburg)

  Overleden: De overlijdensakte vermeldt als datum van haar heengaan “31 mei 1995” doch dat is de datum waarop zij door haar nicht Hermine Denz dood in haar woning werd aangetroffen.

  Het is nagenoeg zeker dat zij reeds enige dagen eerder is overleden. Sientje werd begraven Amsterdam 8 juni 1995 te 10.20 uur op de Nieuwe Oosterbegraafplaats
  (Bron: Arch-W: Overlijdensakte Amsterdam 1995)

  Biografische gegevens: Clasina Fokje (roepnaam Sientje) is lid geweest van de Kinderkerk aan de Quellijnstraat 92 te Amsterdam, zoals blijkt uit een lidmaatschapskaart afgegeven door de Afdeling der Amsterdamsche Christelijke Jongemannen Vereeniging Daniël
  (Bron: Arch-W: Lidmaatschapskaart)

  Zij bleef, evenals Alie en Gerrit, ongehuwd en woonde tot haar overlijden in het ouderlijk huis
  (Bron: Arch-W: Persoonslijst Clasina Fokje Verburg)

  Sientje was naaister en werkte voor eigen rekening, zodat zij -gelijk haar zuster Alie- bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd uitsluitend een uitkering genoot van de Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

  Zij hield er, samen met Alie, een uiterst sobere levensstijl op na. Aangezien beide zussen zonder testament zijn overleden viel de nalatenschap toe aan de nichten Hermine Denz en Mary Wiggers-Denz

  07-10-2005, 00:00 Geschreven door Theo Wiggers
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  04-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Topografisch register

  Alle topografische gegevens zijn overgenomen uit “Van Goor’s Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland”, Den Haag 1942. Nadien hebben grenswijzigingen resp. samenvoegingen van gemeenten kunnen plaatsvinden. Bovendien is enige aanvullende informatie overgenomen uit de “Nieuwe Winkler Prins Encyclopedie”, uitgave1977.

  Achterbroek
  buurt onder Berkenwoude ten zuiden van Gouda, in de provincie Zuid-Holland
  Alkmaar
  gemeente in Noord-Holland, in het noorden van Kennemer- land; het beleg van Alkmaar door Alva’s zoon Don Frederik en het ontzet in 1573 wordt jaarlijks op 8 oktober herdacht

  Ameide
  forensengemeente in Zuid-Holland, nabij Vianen, aan de Lek; Nederlands Hervormde kerk uit de 13e-16e eeuw

  Amersfoort
  gemeente in Utrecht, aan de Eem; de Amersfoortse kei is een zwerfkei die in 1661 van de Leusderhei naar Amersfoort werd gebracht

  Ammerzoden
  gemeente in Gelderland aan de Maas, in de Bommelerwaard, ten zuiden van Zaltbommel; in oude spelling: ”Ammersooien” resp.”Ammersooi”. Het kasteel Ammersooien uit de 14 eeuw behoorde aan de Arkels en werd nadien als nonnenklooster gebruikt
  Amstelveen
  gemeente in Noord-Holland, ten zuiden van Amsterdam

  Amsterdam
  hoofdstad van Nederland, gelegen aan de Amstel en het Y; in ong. 1300 een vissersdorp; de Amstel was toen reeds met een dam afgesloten om het buitenwater uit het land te houden.

  Arnhem
  hoofdstad van de provincie Gelderland, op de hoge Rijnoever

  Barnstorf
  gemeente in Niedersachsen, nabij Hannover, in Duitsland

  Benschop
  gemeente in Utrecht, nabij IJsselstein, in de Lopikerwaard; Nederlands Hervormde kerk uit de 14e-15e eeuw

  Bergambacht
  gemeente in Zuid-Holland, in de Krimpenerwaard, bij Ammerstol. Laat-gotische kerk met een 16e eeuwse toren
  Berkenwoude
  gemeente in Zuid-Holland, tussen Gouda en Lekkerkerk bij Stolwijk

  Bodegraven
  gemeente in Zuid-Holland, aan de Oude Rijn, ten oosten van Zwammerdam

  Brandwijk
  forensengemeente in Zuid-Holland, in de Alblasserwaard, ten noordoosten van Sliedrecht
  Broek
  gemeente in Zuid-Holland langs de Gouwe tussen Waddinxveen en Gouda, in 1870 opgeheven en verdeeld tussen beide gemeenten

  Bunnik
  gemeente in Utrecht, ten zuidoosten van de gelijknamige stad, met de forten Vechten en Rijnouwen

  Capelle aan de IJssel
  gemeente in Zuid-Holland, aan de Hollandse IJssel, ten oosten van Rotterdam; een deel van de gemeente is in 1941 bij Rotterdam gevoegd. De oude schrijfwijze van de naam luidt “Kapelle aan de IJsel”

  Caspéria
  gemeente in Italië, ca. 50 km ten noorden van Rome en ca. 25 km ten zuidwesten van Rieti

  Colijnsplaat
  gemeente in Zeeland, in de noordoosthoek van Noord Beveland; het dorp werd in 1599 gesticht en in 1942 gevoegd bij Kortgene

  Den Helder
  gemeente in Noord-Holland aan het Marsdiep met ’s lands belangrijkste marinehaven en forten Kijkduin, Erfprins en Harsens
  Diemerbroek
  een buurt onder Papekop, aan de spoorlijn Gouda –Woerden

  Ferwerderadeel
  gemeente in Friesland ten noorden van Leeuwarden, Stiens en Leeuwarderadeel, genoemd naar de hoofdplaats Ferwerd aan het Friese Wad

  Gouda
  gemeente in Zuid-Holland, aan de Hollandse IJsel en de Gouwe; stadhuis uit 1450 en de Waag uit 1668

  Groningen
  hoofdstad van de gelijknamige provincie, gelegen op het noordelijke uiteinde van de Hondsrug; jaarlijks wordt op 28 augustus het “Gronings Ontzet van 1672” gevierd

  Haarlem
  hoofdstad van de provincie Noord-Holland, gelegen aan het Spaarne; in de Grote of Sint-Bavokerk (14e eeuw) staat een beroemd orgel en er bevinden zich de graven van Laurens Jansz. Coster, Frans Hals en Bilderdijk; het Paviljoen Welgelegen -bij de Haarlemmerhout- werd in 1788 voltooid ten behoeve van de Amsterdamse bankier Hope, waarna Koning Lodewijk en Wilhelmina van Pruisen het als paleis hebben bewoond

  Haastrecht
  gemeente in Zuid-Holland, in de Krimpenerwaard ten oosten van Gouda, aan de Hollandse IJsel. Renaissance-raadhuis van 1618 en een kerk uit de 15e eeuw met een toren uit de 13e eeuw

  Hilversum
  gemeente in het Gooi, met o.a. het Spanderswoud en het Corversbos. Raadhuis van W.M. Dudok en hotel Gooiland van Ir. J. Duiker. Studio’s van omroepverenigingen

  Hoef, De
  buurt aan de Kromme Mijdrecht onder Mijdrecht; een deel van De Hoef valt onder Zevenhoven

  Kamerik
  forensengemeente in Utrecht, ten noorden van Woerden. Kerktoren uit ca 1500, in 1902 ingrijpend hersteld, met eigen- aardige gevelversiering
  Kiel
  havenstad in Noord-Duitsland aan de Oostzee, hoofdstad van Schleswig-Holstein; de stad werd na de verwoestingen tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim en modern herbouwd
  Koudekerk
  gemeente in Zuid-Holland aan de Oude Rijn (noordzijde) tussen Leiden en Alphen aan de Rijn

  Lange-Ruige-Weide
  gemeente in Zuid-Holland, ten oosten van de Reeuwijkse Plassen

  Leeuwarden
  hoofdstad van de provincie Friesland; de stad lag vroeger aan de oever van de voormalige Middelzee

  Leiden
  gemeente in Zuid-Holland aan de Oude Rijn; hier is de oudste hogeschool van Nederland gevestigd, opgericht in 1575 na de belegering en het ontzet van de stad door Prins Willem; het onzet wordt jaarlijks op 3 oktober gevierd, met uitdeling van haring en brood
  Lekkerkerk
  gemeente in Zuid-Holland aan de Lek, ten oosten van Krimpen aan de Lek

  Loenen
  gemeente in Utrecht, aan de Vecht tussen Breukelen en Vreeland; aan de Vecht liggen diverse fraaie buitenplaatsen, voornamelijk uit de 17e en 18e eeuw
  Lopik
  gemeente in Utrecht, in de Lopikerwaard, ten zuiden van Montfoort, bij de Lek

  Monster
  forensengemeente in Zuid-Holland, in het Westland, ten zuiden van Den Haag; kerk uit de 15e eeuw
  Moordrecht
  gemeente in Zuid-Holland aan de Hollandse IJssel, ten zuidwesten van Gouda

  Muiderberg
  dorpje onder Muiden aan het Ijselmeer. In 1642 werd aldaar een Joodse begraafplaats ingericht

  Mijdrecht
  gemeente in het Noordwesten van de provincie Utrecht; een groot deel van de huidige gemeente omvat drie voormalige veenplassen die sedert 1794 zijn ingepolderd: “De Mijdrechtse Plassen”

  Naarden
  forensengemeente in Noord-Holland, in het Gooi bij Bussum; Naarden is één van de best bewaard gebleven vestingsteden in Nederland. De laatgotische kerk uit ca. 1500 heeft een bezienswaardig interieur

  Neede
  gemeente in Gelderland, tussen Borculo en Eibergen, in het noordoosten van de Graafschap

  Nieuwer-Amstel
  gemeente in Noord-Holland, ten westen van de Amstel, ten zuiden van Amsterdam; meer dan eens zijn grote stukken van Nieuwer-Amstel, o.a. het Vondelpark met heel de omgeving, bij Amsterdam gevoegd. Ook het tegenwoordige Amsterdam-Zuid behoorde vroeger tot Nieuwer-Amstel. In het voormalige gemeentehuis van Nieuwer-Amstel, staande aan de Amsteldijk te Amsterdam-Zuid, is thans het Gemeente-archief van Amsterdam gevestigd
  Nieuwerkerk aan de IJssel
  gemeente in Zuid-Holland, tussen Rotterdam en Gouda, gelegen aan de rijksweg A-20 en aan de Hollandse IJssel

  Nieuwkoop
  gemeente in Zuid-Holland, ten oosten van Alphen aan de Rijn aan de Nieuwkoopse Plassen

  Nieuwveen
  gemeente in Zuid-Holland, in het noordoosten van de

  Noorden
  gemeente in Zuid-Holland, ten zuiden van Nieuwkoop, aan de Nieuwkoopse Plassen en de Kromme Mijdrecht

  Ottoland
  gemeente in Zuid-Holland in de Alblasserwaard, ten zuiden van Nieuwpoort
  Oud Beijerland
  Gemeente in Zuid-Holland aan de Oude Maas en Spui; Beijerland is genoemd naar Sabina van Beieren, dochter van de paltsgraaf, die in 1544 trouwde met Lamoraal, graaf van Egmond. Zij begon in 1557 met de inpoldering
  Ouderkerk aan de IJssel
  Gemeente in Zuid-Holland aan de Hollandse IJssel, in de Krimpenerwaard, ten oosten van Krimpen aan de IJssel; in het koor van de kerk bevindt zich de grafkelder van de graven van Nassau-Ouwerkerk; vroeger werd “IJssel” met één “s” geschreven

  Oudewater
  gemeente in Zuid-Holland aan de Hollandse IJsel op de grens van Utrecht; heksenwaag en het geboortehuis van Arminius, een protestants theoloog; Oude Kerk uit de 11e eeuw

  Oudhuizen
  gemeente in Utrecht nabij Wilnis, ten zuiden van Vinkeveen

  Oudshoorn
  gemeente in Zuid-Holland, aan de Oude Rijn, ten noorden van Alphen aan de Rijn en maakt sedert 1917 deel uit van die gemeente
  Papekop
  gemeente in Zuid-Holland, ten noorden van Oudewater, aan de spoorlijn Gouda - Woerden

  Paramaribo
  hoofdstad van Suriname, gelegen aan de Suriname-rivier; de oorspronkelijk Indiaanse nederzetting werd in 1667 door de Nederlanders ingenomen en tot hoofdstad verheven

  Piershil
  emeente in Zuid-Holland, in Beierland, aan het Spui, ten zuidwesten van Nieuw-Beierland; de kerk dateert van oorsprong uit de 16e eeuw

  Polsbroek
  gemeente in Utrecht, op de grens van Zuid-Holland, ten noorden van Schoonhoven. Het dorp ligt aan de Benschopse Wetering.

  Rheden
  forensengemeente in Gelderland, op de Veluwezoom, langs de IJssel, ten noordoosten van Arnhem; vroeger geschreven als “Reden”; één de kerken heeft een romaanse toren uit de 12e eeuw
  Rhenen
  gemeente in Utrecht, aan de Rijn tegenover Kesteren. Rhenen ligt aan de Grebbe op de Gelderse grensin een streek die rijk is aan heuvels waaronder de Grebbeberg. Op deze berg bevinden zich de graven van de in 1940 gesneuvelden in de Grebbelinie

  Salt Lake City
  hoofdstad van de staat Utah in de Verenigde Staten van Amerika, ten zuidoosten van het Great Salt Lake aan de rivier Jordan, gesticht door Mormonen in 1847
  Staphorst
  gemeente in Overijsel aan de spoorweg Zwolle – Meppel. De bevolking hecht aan oude zeden en gebruiken alsmede aan de klederdracht

  Stolwijk
  gemeente in Zuid-Holland, tussen Gouda en Bergambacht in het midden van de Krimpenerwaard, bekend van de Stolkse en Goudse kaas; de kerktoren is in 1501 gebouwd

  Teckop
  gemeente in Utrecht, ten noorden van Woerden

  Tienhoven (Z.H.)
  gemeente in Zuid-Holland, aan de Lek, tegenover Lopik, in het noordoosten van de Alblasserwaard

  Uithoorn
  gemeente in Noord-Holland, aan de Drecht, op de grens van de provincie Utrecht

  Utrecht
  hoofdstad van de provincie Utrecht; de Rijn vormt de zuidgrens van de provincie; de Kromme Rijn, Oude Rijn en Vecht zijn oude Rijnarmen. De stad is in de romeinse tijd onstaan als legerplaats (castellum) onder de naam Albiobola; de Franken bouwden er later een burcht, die zij in de 8e eeuw aan de Angelsaksische bisschop Willibrord afstonden. Hierna ontstond een nederzetting, Trecht (= doorwaadbare plaats), benedenstrooms (= Uut) gelegen
  Vianen
  gemeente in Zuid-Holland, in de Vijfheerenlanden aan de Lek; van de verdedigingswerken resten nog de Lekpoort en de Hofpoort (15e resp.17e eeuw)

  Vinkeveen
  forensengemeente in Utrecht, ten westen van Loenen, in de Ronde Venen; het veel kleinere Waverveen is in deze gemeente opgegaan
  Vlist
  gemeente in Zuid-Holland, tussen Haastrecht en Schoonhoven, gelegen aan de gelijknamige rivier die de scheiding vormt van de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard
  Vogelenzang
  gemeente in Noord-Holland, in de duinen, op grens van Zuid-Holland

  Waarder
  gemeente in Zuid-Holland, ten zuidwesten van Woerden

  Waverveen
  dorpje onder Vinkeveen in de provincie Utrecht; opgegaan in de gemeente Vinkeveen (zie aldaar)

  Weesp
  gemeente in Noord-Holland, aan de Utrechtse Vecht, ten zuiden van Muiden; het stadhuis dateert uit 1772-1776; de laatgotische St. Laurenskerk is in de 15e eeuw gebouwd terwijl de daarin aanwezige beiaard in 1671 door P.Hemony werd vervaardigd

  Westveen
  buurt onder Wilnis, aan de Kromme Mijdrecht

  Wilnis
  forensengemeente in Utrecht, in de Ronde Venen, ten westen van Loenen

  Woerden
  gemeente in Zuid-Holland, aan de Oude Rijn op de grens van Utrecht; Woerden is begonnen als de Romeinse vestiging Niger Pullus (de Zwarte Hen)

  IJsselstein
  gemeente in Utrecht aan de Hollandse IJssel, ten z.w. van Jutfaas; de laat-gotische kerk, met praalgraven, dateert uit 14e eeuw en het stadhuis uit de 16e eeuw;

  Zegveld
  gemeente in Utrecht, ten noorden van Woerden; de Schraallanden langs het riviertje de Meije vormen een blauwgraslandcomplex met zeldzame flora; de Zegvelderpolder is een weidevogelgebied

  Zevenhoven
  gemeente in Zuid-Holland, tussen Nieuwveen en Nieuwkoop; de Zevenhovense Polder werd in 1795 ingedijkt

  Zuidbroek
  gemeente in Zuid-Holland, in de Krimpenerwaard, ten zuiden van Berkenwoude en ten westen van Bergambacht

  Zuid-Polsbroek
  zie Polsbroek

  Zwammerdam
  gemeente in Zuid-Holland, aan de Oude Rijn; de oorspron-kelijke naam luidde “Swadenborchdam”, de dam aan de burcht van de Zwet

  04-10-2005, 00:00 Geschreven door Theo Wiggers
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (14 Stemmen)
  01-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Personenregister

  (met geboorteplaats, geboortedatum en vindplaats)


  AMERSFOORDER Adriean Willemzoon den; III
  AMERSFOORDER Jacob Arensen * 1595; III
  AMERSFOORDER Neeltje Jacobse * Benschop 1625; III
  ANKER Celia; IV-10.8.2.1.2
  ANKER Gerrit; IV-10.8.2.1.2
  ANRÖCHTE Chr. A.; X
  ASPEREN J. van; XIa
  BAAREN Ariaantje van * Stein 17.02.1800; IV-10.4.6.3
  BAAREN Coenraad van; IV-10.4.6.3
  BAAS Ingen Dirksz; IV-10
  BAAS Neeltje Ingense * Stolwijk 03.08.1698; IV-10
  BAKKER, Margje; IV-10.8.2.4
  BARTEN Marrigje * 13.04.1782; VII
  BARTEN, Pieter; VII
  BENSCHOP zie IV-2
  BERG Clara Jooste(n) van den * Zegveld; IV-11; VI; VI; VI-5.1
  BERG Cornelis van den; V-4
  BERG Joost Cornelis van den; V
  BERG Trijntje; IV-10.4.1.1
  BERGER Marrigje; IV-10.4.6.4
  BLANKEN Adriaan; IV-10.1.4
  BLANKEN Dirk; IV-10.1.1
  BLANKEN Jacob Janse; IV-10.1.2
  BLANKEN Jan; IV-10.1
  BLANKEN Lijsje * 18.07.1807; IV-10.4.1.8
  BLANKEN Maarten; IV-10.1.3
  BLANKEN Meerten; IV-10.1
  BLANKEN Neeltje; IV-10.1.5
  BLANKEN Simon; IV-10.4.1.8
  BLOEMENDAAL Dirk; V-5.17.3
  BLOEMENDAAL Johanna * Oudshoorn ca. 1836; V-5.17.3
  BLOM Cornelis Jans * Diemerbroek; IV-1
  BLOM Metje Claes; III-10;
  BLONK Krijntje; IV-10.8.2.1.2
  BOEFF Niesje Ariense * 1600; III
  BOELE Neeltie * Benschop; IV-8.1.5
  BOER Adriana * Zegveld 13.10.1888; V-5.14.9.4
  BOGAARD Kaatje; IV-10.8.6.2.7
  BOS Aaltje Boudewijnsdr van de * Koudekerk; V-5
  BOSCH Marrigje; IV-10.8.6.2.4
  BOTH Marija; IV-10.8.2.1
  BRAAIJ Jan * ca 1800; VII
  BROERE Aaltje * Vinkeveen 16.01.1850; IX
  BROERE Gerrit * Oudhuizen ca 1819; IX
  BROERE Lijntje * Stolwijk 04.05.1802; IV-10.4.6
  BRUIJNE Neeltje; V-6
  BRUIN Fijtje de * Koudekerk; V-5.14
  BRUIN Susanna de * 1820; V-5.14
  BUIJENSE Gerrit; IV-10.4.1.5
  BUIJENSE Jan * 17.09.1808; IV-10.4.1.5
  CAMPER Cornelis Cornelisse de * 1689; IV-2
  DALHUIJSEN Anton Hendrik * Den Helder 07.08.1955; XIa
  DALHUIJSEN Eduard * Hilversum 19.11.1921; XIa
  DALHUIJSEN Frederiek * Leeuwarden 03.10.1968; XIa
  DALHUIJSEN Hendrik * Staphorst 23.10.1885; XIa
  DALHUIJSEN Siekina Hermine * Den Helder 01.04.1953; XIa
  DAM Aaltje Andriesse van; III-10.4
  DAM Claas Teunisje van; IV-10.8.2
  DAM Jannetje Teunisdr van; IV-10
  DAM Petronella van * Achterbroek; IV-10.8.2
  DEETMAN Dominee; X
  DEKKER Cornelis; IV-10.4.5
  DEKKER Maarten * Stolwijk 09.12.1756; IV-10.4.5
  DENZ Adriana Cornelia * Suriname 1862; XIa
  DENZ Alexander Alfred Samuel * Paramaribo 10.02.1895; XIa
  DENZ Anthoinetta Petronella * Suriname 1854; XIa
  DENZ Frans Daniel; * Suriname 1852; XIa
  DENZ Helena Magdalena * Paramaribo 24.02.1857; XIa
  DENZ Hermine Magdalena Gerarda * Amsterdam 20.07.1932; XIa
  DENZ Johanna Margaretha; XIa
  DENZ Mary Louise Elfriede * Amsterdam 21.10.1937; XIa
  DIEPENINGEN, Gesina Elisabeth van; IV-10.8.6.2.6
  DIJK Cornelia van; IV-10.4.1.8
  DIRKS, Dina; IV-10.1
  DOGTEROM Jacobus; IV-10.8.2.4
  DOGTEROM Jacomijntje * Stolwijk 25.08.1805; IV-10.8.2.4
  DONK, Dirkje; VII
  DOOL Aantje Jansse van den; IV-10.8.6.1
  DORF Eduard Gerard Wilhelmus * Paramaribo 10.05.1837; XIa
  DUUREN Eva van; VI-8.1.1.3.2; IV-8.1.1.3.3
  DUUREN Thomas Sijmens van; IV-8.1.1.3
  DUUREN Zwaantje van * Benschop 23.04.1780; IV-8.1.1.3
  DUIJKER Annigje Huibertse * Benschop 1723; IV-8.1.1
  DIJKER Arij den * ca 1766; IV
  EDE Jan van; IV-10.8.6.2.2
  EDE Matthijs van * Lopik ca 1836; IV-10.8.6.2.2
  ESCH Elisabeth van; IV-8.1.1.3
  GAVEEL Hendrik * ca 1801; IX
  GIER Bartje de * Lopik ca 1836; IV-10.8.6.2.3
  GIER Cornelis Vonk de; IV-10.8.6.2.1
  GIER, Jan Ariense de * Lopik ca 1805; IV-10.8.6.2.1
  G
  IER Jan Floris de; IV-7.3
  GIER Johannes de; IV-10.8.6.2.3
  GINKEL Jan van; IV-10.8.6.2.6
  GINKEL Rijk van * Lopik ca 1836; IV-10.8.6.2.6
  GRAAF Adriana Arins de; IV-10.4.1
  GRAAF, Arij Cornelisse de; IV-10.4.1
  GRAAF Leendert de; IV-10.8.2.7
  GRAAF Martijnte de * Berkenwoude 25.01.1830; IV-10.8.2.7
  G
  RAAFF Aatje van de; IV-8.1.1.9
  GRAVELAND Gijsbert; IV-10.4.6.5
  GRAVELAND Willem; IV-10.4.6.5
  GRIFFIOEN Cornelia C.; V-5.14.9.4.2
  HA(E)FTEN Adrianus/Arie van * Vianen; III-10.1
  HA(E)FTEN Heyltje van * Benschop 14.03.1717; III-10.1.2
  HA(E)FTEN Hilligje van * Benschop 30.05.1715; III-10.1.1
  HA(E)FTEN Neeltje van * Benschop 29.12.1719; III-10.1.3
  HARMELEN Cornelia Jacoba van * Bussum 29.09.1906; XIa
  HARMTGE Cornelisdochter; III
  HEER Anna Jetske Grietje de *Westbroek 06.09.1940; IV-8.1.1.3.2
  HEER Cornelia Gerritsdr de Heer; IV-10.7
  HEER Gijsbert de; IV-8.1.1.3.2
  HENDRIKS Aartie (ook Aertie); III-3; IV-6
  (ook Hendricx, Hendriks, Hendrikz, Hendrixs,; ook Aertie Hendrick Saerse)
  HEUVEL Aaltje van den * Lekkerkerk 30.04.1804; IV-10.8.6.1
  HEUVEL Arij van den; IV-10.8.6.1
  HEUVEL Cornelia van den; IV-10.8.6.2
  HOMBURGH Anthonis Jans van; III-2
  HOMBURGH Gerrichje Tonis/Gerritie Teunisse * Oudewater ca. 1648; III-2
  HOOFT Jan van der * ca 1856; X
  HOOGENDOORN Jannetje; V-5.14.6
  HOOGEVEEN Anna * Stolwijk; V-6
  HOUT Cornelia Cornelisse in ‘t; V
  HOUT Marigje in ‘t ; V-7
  HOUTMAN Ariaantje Jans den * Benschop 03.12.1702; IV-8; IV-8.1.2; IV-8.1.3; IV-8.1.4;
  IV-8.1.9; IV-8.1.10
  HOUTMAN Grietje Jans den * Benschop; IV-8.1; IV-9
  HOUTMAN Jan Peterz den; IV-8
  HUISMAN Annigje Janz * Benschop; IV-7.1
  HUISMAN Teuntie Janse; IV-7.1.1
  IMEKEN Albert Johannes * ca 1844; X
  INGEN Gerrigje van; IV-10.4.6.3
  JONG Aafke Jansze de; IV-10.4.1.5
  JONG, Cornelia de; IV-10.8.2.6
  JONG Engeltje de; VII-3
  JONG Maartje de; V-5.14.7
  JONG Machteldje de; IV-10.8.2.4.1
  JONKHEID Cornelia * Waddinxveen 20.08.1780; IV-10.8.6
  JONKHEID Klaas * Waddinxveen 19.09.1784; IV-10.8.4
  JONKHEID Jan; IV-10.8.4; IV-10.8.6
  KAMPEN Teunis de; V-5.14.2
  K(C)AMPER Cornelis Cornelisse de; IV-2
  KASBERGEN, Wijntje Jacobs; IV-10.1
  KEIJZER Maria; IV-8.1.5
  KLOOT Neeltje * Haastrecht04.09.1746; IV-10.8
  KOELEMEIJ Wilhelmus Johannes * ca 1864; X
  KOOLWIJK, Geertje Melsen; IV-10.4
  KOOLWIJK Nanne; IV-10.4.6.4
  KORENWINTER Leendert; V-5.14.12
  KORVER Emmetje * Vinkeveen ca 1824; IX
  KORVER Petronella; V-5.17
  KRANENBURG Marretje; V-5.17.3
  KREINEN Toon * ca 1815; VII
  KREUMINGEN Hein van * ca 1843; IX
  KRONENBERG Hein; V-5.14.4
  KRUIJF Gerardus Jacobus * ca 1819; IX
  KRUIJF Annigje de; IV-7.1
  KRUIJFF Teuntje de; IV-7.1.3
  KWAKERNAAK Dirk; V-5.14.2
  KWANT Grietje de * Lekkerkerk 26.02.1816; IV-10.8.2.6
  KWANT Jan Arie de; IV-10.8.2.6
  LAMPE Gerrit * Barnstorff (Duitsland); V-5.8
  LANGE Aaltje de; IV-8.1; IV-8.1.1.3; IV-8.1.7.8
  LANGE, Jacomijntje de; IV-10.4.6.1
  LANTING Cornelis Klein * ca 1866; X
  LEEUWEN Aaltje van; VIII
  LEEUWEN Gijsbertus van * ca 1844; VIII
  LEEUWEN Trijntje van; IV-10.4.6.5
  LEKKERKERKER Aeltje * Benschop 26.02.1693; III-10.5
  LEKKERKERKER Ariaentje Gerritsdochter; III-10.2
  LEKKERKERKER Claesje * Benschop 01.01.1685; III-10.1
  LEKKERKERKER Dirkje * Benschop 26.10.1755; IV-8.1.1; IV-8.1.1.3.4; IV-8.1.7.2; IV-8.1.7.5
  LEKKERKERKER Gerrit * Benschop 12.05.1689; III-10.3
  LEKKERKERKER Jacob Gerrits * Benschop 25.11.1649; III-10
  LEKKERKERKER Maria; IV-8.1.1.2; IV-8.1.1.3; IV-8.1.1.5; IV-8.1.1.6
  LEKKERKERKER Marrichie Gerritsdochter; III-10.1; III-10.3;
  LEKKERKERKER Neeltje * Benschop 25.07.1686; III-10.2; III-10.5
  LEKKERKERKER Neeltje; IV-10.4.3.4
  LEKKERKERKER Pieter * Benschop 01.03.1691; III-10.4
  LEKKERKERKER Pieter Meertense * Benschop 1721; IV-8.1.1
  LELIJ Neeltje de; IV-10.4.5
  LENDT Caatje van; IV-8.1.6
  LINSCHOTEN Jannigje; IV-10.8.2.4.1
  LITH Aeriaantje van; IV-8.1.1;
  LITH Caatje van; IV-8.1.8
  LITH Lena van; IV-8.1.7
  MAN Aaltje Cornelis de * Woerden 06.10.1738; V-4
  MEIJER Cornelis; VIII
  MEIJER Johanna * Mijdrecht 19.02.1816; VIII
  METS Grietje * Lopik 15.11.1807; IV-8.1.1.3.2
  MIDDELMAN Willemijntje * Bunnik 01.10.1860; V-5.14.9
  NOORLANDER Marija; IV-10.4.6
  OBERGH Catrijntje Willems; IV-8; IV-10
  OBERGH Jannechie Willems * Brandwijk; IV
  OBERGH Willem Janz; IV
  OFFERMAN Catharina; V-5.17.1
  OLIEMANS J.; V-5.14.1.1
  OLIEMANS Maria Petronella; V-5.14.10
  OOSTERDAM Aefje * Benschop 05.12.1717; IV-2.1
  OOSTERDAM Cornelis Janz * Benschop; IV-2
  OOSTERDAM Jan * 1712; IV-2
  OOSTERDAM Maria *1709; IV-2
  OOSTERDAM Marigje * 1708; IV-2
  OUDAKKER Johanna Catharina * Nieuwveen ca 1837; V-5.17.1
  OUDAKKER Johannes Bernardus; V-5.17.1
  OUDSHOORN Cornelia * Vinkeveen 17.09.1873; IX-4
  OUDSHOORN Jan; IX
  OUDSHOORN Leendert * Vinkeveen 03.06.1820; IX
  PALSGRAAF, Frank; IV-10.4.6.4
  PALSGRAAF Margje * Stolwijk 21 december 1800; IV-10.4.6.4
  PAUW Guurtje van der; V-5.17.2
  POTUIT Cornelia * Stolwijk 17.08.1801; IV-10.8.2.1
  POTUIT Cornelis Teunis; IV-10.8.2.4.6
  POTUIT Jan; IV-10.8.2.1
  PRAAGMAN Anna Elisabeth * Nieuwkoop 23.12.1849; V-5.14.10
  PRAAGMAN Nicolaas; V-5.14.10
  REIJN Treijntje Dirks van; V-5.2
  RANDWIJK, Bartje van; IV-10.8.6.2.1
  RIETVELD Zijgje Jansdochter * Benschop 03.04.1701; III-10.4
  RIJSBURGER Pieter; V-5.14.5
  RONDEN C. den; X
  SAMSON Pieter; V-4.4
  SCHENKEL Annigje; V-6
  SCHIPPERS, Bastiaantje; IV-10.8.6.2.3
  SCHOONDERWOERD, Cornelia; IV-10.4.3.2
  SCHOUTEN, Barend; IV-10.4.6.1
  SCHOUTEN Cornelis Hendrikse; IV-10.8.6.2
  SCHOUTEN, Geertje * Ouderkerk aan den IJsel 07.09.1792; IV-10.4.6.1
  SCHOUTEN Marrigje * Bergambacht 17.10.1811; IV-10.8.6.2
   SLIEDRECHT Cornelia; VII
  SLOOF Aagje; * 1778; V-5
  SLUIS Elizabeth van der; IV-8.1.1.4
  SMIT Nicolaas * ca 1788; VIII
  SNOEIJ Sijgje; IV-10.8.2.7
  SNOEK Janna; IV-10.8.2
  SNOEK J. van der; V-5.14.1
  SPLINTER Johannis; V-5.17.2
  SPLINTER Neeltje * Mijdrecht 13.01.1833; V-5.17.2
  STAM Klaas van der; IV-10.4.6
  STAM Margje; IV-10.8.4
  STAVOREN Neeltje Willemse van; IV-2
  STOLL, Tera Bertha * Groningen 17.09.1924; XIa
  STOLWIJK Cornelis * ca 1825; IX
  STOUT Ariaentje; IV-8.1.7.6
  STOUT Cornelia Ariens * Stolwijk; IV-9; V-5
  STRAETEN Aaltje van; IV-8.1.1.10; IV-8.1.7; IV-8.1.7.9
  STRAETEN Annigje; IV-8.1.7.7; IV-8.1.7.9
  TAZELAAR J.R.; X
  TIJSMA, Jacoba * Ferwerderadeel 18.02.1882; XIa
  UITERWAAL Annigje *IJsselstein 17.04.1797; IV-10.4.3.2
  UITERWAAL, Cornelis; IV-10.4.3.2
  UITTENBOGAARD Hendrik; IV-10.8.2.4.3
  UITTENBOOGAARD, Arie * Papekop 27.01.1844; IV-10.4.6.4.8
  VEEN Niesje van * De Hoef/Mijdrecht; V-5.14.8
  VERBREE Gerrit * Ameide; IV-3
  VERBREE Ingena; IV-7
  VERBREE Neeltje; IV-7.3
  VERBREE Willemijntje; IV-7.4
  VERBURG Aagje * 1769; V-4.4
  VERBURG Aagje * Uithoorn 21.04.1838; V-5.17.4
  VERBURG Aaltje * Oudhuizen 25.03.1842; VIII-3
  VERBURG Aaltje * Nieuwkoop 22.11.1845; IV-10.8.6.1.3
  VERBURG Abraham * Uithoorn 04.11.1835; V-5.17.3
  VERBURG Abraham * Zevenhoven 07.02.1848; V-5.14.11
  VERBURG Adriana * Vlist 15.11.1826; IV-10.4.6.3.4
  VERBURG Adriana * Stolwijk 21.11.1827; IV-10.4.6.4.2
  V
  ERBURG Adrianus * Stolwijk 31.07.1796; IV-10.4.6.2
  VERBURG Adrianus * 1802; IV-10.4.3.3
  VERBURG Adrianus * Uithoorn 25.01.1834; V-5.17.2
  VERBURG Agatha * Zevenhoven 20.01.1831; V-5.14.4
  VERBURG Alexander * Zevenhoven 28.06.1844; V-5.14.8
  VERBURG Alida * Amsterdam 29.08.1905; VIII-2; XIb
  VERBURG Anna * Wilnis 10.12.1780; V-5.13
  VERBURG Anna * Stolwijk 23.02.1807; IV-10.4.1.6
  VERBURG Anna * Stolwijk 26.06.1808; IV-10.4.1.7
  VERBURG Annigje * Kamerik 28.07.1764; VI-1
  VERBURG Annigje * Kamerik 24.07.1768; VI-4
  VERBURG Annigje * Waarder 23.08.1842; IV-10.4.6.3.13
  VERBURG Anthonie * Benschop 09.03.1805; IV-10.4.3.4
  VERBURG Arie * Stolwijk 01.01.1727; IV-10.2
  VERBURG Arie * Stolwijk 17.04.1740; IV-9.7
  VERBURG Arie * Stolwijk 12.04.1794; IV-10.4.6.1
  VERBURG Arie * 30.12.1795; IV-10.4.3.2
  VERBURG Arie * Stolwijk 08.03.1810; IV-10.4.1.8
  VERBURG Arien * Stolwijk 25.12.1730; IV-10.4
  VERBURG Barend * Stolwijk 29.09.1819; IV-10.4.6.1.3
  VERBURG Catarina * Stolwijk 02.07.1730; IV-9.2
  VERBURG Celia * Stolwijk 19.02.1780; IV-10.8.4
  VERBURG Claartje * Zegveld 11.10.1761; V-5.1
  VERBURG Claartje * Kamerik 29.09.1765; VI-2
  VERBURG Claasje * Zevenhoven 15.07.1803; V-5.16
  VERBURG Clasina Fokje * Amsterdam 14.08.1914; X-4; XId
  VERBURG Coenraad * Vlist 1828; IV-10.4.6.3.5
  VERBURG Coenraad * Stolwijk 01.03.1831; IV-10.4.6.3.8
  VERBURG Coenraad * Bodegraven 02.10.1833; IV-10.4.6.3.10
  VERBURG Cornelia * Noorden 11.12.1769; V-5.5
  VERBURG Cornelia * Haastrecht 25.02.1823; IV-10.4.1.1.4
  VERBURG Cornelia * Lopik 14.01.1834; IV-10.8.6.2.1
  VERBURG Cornelia * Oudhuizen 07.03.1856; VIII-12
  VERBURG Cornelis (Gorisze) * Zegveld 05.12.1734; V-2
  VERBURG Cornelis * 1767; V-4.3
  VERBURG Cornelis * Zegveld 05.09.1773; VI-6
  VERBURG Cornelis * Moordrecht 13.05.1799; IV-10.4.1.1
  VERBURG Cornelis * Zevenhoven 26.05.1801; V-5.15
  VERBURG Cornelis * Stolwijk 17.02.1802; IV-10.4.6.4
  VERBURG Cornelis * Zwammerdam 07.03.1807; VII-1
  VERBURG Cornelis * Berkenwoude 26.03.1831; IV-10.8.2.1.3
  VERBURG Cornelis * Benschop 11.07.1833; IV-10.4.1.1.10
  VERBURG Cornelis * Lopik 10.10.1838; IV-10.8.6.2.4
  VERBURG Cornelis * Berkenwoude 29.03.1841; IV-10.8.2.1.7
  VERBURG Cornelis * Nieuwkoop 05.05.1843; IV-10.8.6.1.2
  VERBURG Cornelis * Oudhuizen 27.09.1843; VIII-4; IX
  VERBURG Cornelis * Zevenhoven 15.07.1846; V-5.14.10
  VERBURG Cornelis * Vinkeveen 31.05.1871; IX-3
  VERBURG Dirk * ca 1815; VIII
  VERBURG Dirk * Wilnis 26.07.1862; VIII-14
  VERBURG Dirk * Zegveld 13.03.1883; V-5.14.9.4
  VERBURG Dirk * 1918; V-5.14.9.4.2
  VERBURG Dirk * Haarlem 30.07.1941; V-5.14.9.4.1a
  VERBURG Dirkje * Bodegraven 01.03.1808; VII-2
  VERBURG Dirkje * Bodegraven 01.03.1809; VII-3
  VERBURG E.; V-5.1.4.1.1
  VERBURG Elisabeth * Zevenhoven 30.11.1832; V-5.14.5
  VERBURG Elisabeth * 1891; V-5.14.9.7
  VERBURG Geertje * Stolwijk 12.02.1764; IV-10.4.2
  VERBURG Geertje * Stolwijk 03.11.1801; IV-10.4.1.2
  VERBURG Geesje * Amsterdam 28.05.1904; XI-1; XIa
  VERBURG Gerrigje * Vlist 05.11.1824; IV-10.4.6.3.2
  VERBURG Gerrit * Stolwijk 26.11.1769; IV-10.4.6
  VERBURG Gerrit * Stolwijk 16.10.1820; IV-10.4.6.1.4
  VERBURG Gerrit * Vlist 20.10.1825; IV-10.4.6.3.3
  VERBURG Gerrit * Stolwijk 24.11.1829; IV-10.4.6.3.7
  VERBURG Gerrit * Stolwijk 08.12.1829; IV-10.4.6.4.3
  VERBURG Gerrit * Stolwijk 13.05.1832; IV-10.4.6.4.6
  VERBURG Gerrit * Stolwijk 04.01.1834; IV-10.4.6.4.7
  VERBURG Gerrit * Waarder 04.09.1838; IV-10.4.6.3.12
  VERBURG Gerrit * Vinkeveen 22.11.1868; IX-1; X
  VERBURG Gerrit * Amsterdam 14.05.1910; X-3; XIc
  VERBURG Goris * Benschop 20.01.1702; II-11; V
  VERBURG Goris * 1759; V-4.1
  VERBURG Goris * 1764; V-4.2
  VERBURG Goris * Zegveld 30.12.1768; V-5.4
  VERBURG Goris * Kamerik 27.02.1767; VI-3
  VERBURG Goris * Noorden 16.02.1772; V-5.7
  VERBURG Goris * Zegveld 05.09.1773; VI-5
  VERBURG Goris * Noorden 06.11.1774; V-5.9
  VERBURG Goris * Noorden 03.03.1776; V-5.10
  VERBURG Goris * Noorden 29.03.1778; V-5.11
  VERBURG Goris * Blokland 21.07.1799; V-5.14
  VERBURG Goris * Bodegraven 30.12.1811; VII-5; VIII
  VERBURG Goris * Oudhuizen 04.08.1845; VIII-5
  VERBURG Goris; V-5.14.9.3
  VERBURG Grietje * Stolwijk 19.12.1728; IV-10.3
  VERBURG Grietje * Jaarsveld 06.11.1870; IV-8.1.1.3.2
  VERBURG Hage * Zegveld 17.09.1747; V-7
  VERBURG Hendrik * Zevenhoven 10.08.1837; V-5.14.7
  VERBURG Hendrik * Lopik 13.07.1850; IV-10.8.6.2.7
  VERBURG Hendrik * Zevenhoven 21.05.1854; V-5.14.14
  VERBURG Hendrik * Zegveld 06.09.1915; V-5.14.9.4.1
  VERBURG Hendrika * Lopik 1843; IV-10.8.6.2.6
  VERBURG Hilligje * Stolwijk 27.08.1816; IV-10.4.6.1.2
  VERBURG Hilligje * Vlist 17.12.1823; IV-10.4.6.3.1
  VERBURG Hilligje * Stolwijk 03.10.1824; IV-10.4.6.4.1
  VERBURG Hilligje * Vlist 17.12.1828; IV-10.4.6.3.6
  VERBURG Inge * Stolwijk 25.08.1737; IV-10.8
  VERBURG Inge * Stolwijk 12.10.1859; IV-10.8.2.7.5
  VERBURG Ingen * Stolwijk 14.07.1806; IV-10.8.2.3
  VERBURG Jaantje * Haastrecht 17.11.1821; IV-10.4.1.1.3
  VERBURG Jacob * Stolwijk 04.05.1777; IV-10.8.2
  VERBURG Jacob * Stolwijk 12.05.1799; IV-10.4.6.3
  VERBURG Jacob * Stolwijk 04.04.1814; IV-10.8.2.6
  VERBURG Jacob * Stolwijk 02.03.1814; IV-10.4.1.10
  VERBURG Jacob * Haastrecht 07.12.1818; IV-10.4.1.1.1
  VERBURG Jacob * Stolwijk 29.11.1824; IV-10.4.1.1.5
  VERBURG Jacob * Stolwijk 03.05.1830; IV-10.8.2.1.2
  VERBURG Jacob * Stolwijk 19.02.1834; IV-10.8.2.4.1
  VERBURG Jacob * Stolwijk 13.11.1854; IV-10.8.2.7.2
  VERBURG Jacob Ariens * Stolwijk 31.01.1762; IV-10.4.1
  VERBURG Jacoba * Lopik 1835; IV-10.8.6.2.2
  VERBURG Jacobus * Stolwijk 02.09.1781; IV-10.8.6
  VERBURG Jacobus * Stolwijk 18.12.1808; IV-10.8.6.2
  VERBURG Jacobus * Stolwijk 10.01.1823; IV-10.8.2.7
  VERBURG Jacobus * Zuidbroek 29.05.1826; IV-10.8.6.1.1; IV-10.8.6.1.4
  VERBURG Jacobus * Broek 25.09.1827; IV-10.8.2.1.1
  VERBURG Jacobus * Stolwijk 14.11.1835; IV-10.8.2.4.2
  VERBURG Jacobus * Lopik 1837; IV-10.8.6.2.3
  VERBURG Jacomijntje * Stolwijk 05.06.1815; IV-10.4.6.1.1
  VERBURG Jan * Stolwijk 16.03.1732; IV-10.5
  V
  ERBURG Jan * Stolwijk 26.10.1732; IV-9.4
  VERBURG Jan * Zegveld 24.05.1733; V-1
  VERBURG Jan * Stolwijk 08.05.1735; IV-10.7
  VERBURG Jan * Stolwijk 20.04.1738; IV-9.6
  VERBURG Jan * Stolwijk 07.09.1760; IV-10.7.2
  VERBURG Jan * Stolwijk 14.12.1766; IV-10.4.4
  VERBURG Jan * Stolwijk 29.03.1772; IV-10.4.7
  VERBURG Jan * Stolwijk 26.12.1774; IV-10.4.8
  VERBURG Jan * Stolwijk 20.12.1778; IV-10.8.3
  VERBURG Jan * Stolwijk 14.04.1804; IV-10.8.2.1
  VERBURG Jan * Stolwijk 29.10.1804; IV-10.4.1.4
  VERBURG Jan * Zevenhoven 08.09.1825; V-5.14.1
  VERBURG Jan * Berkenwoude 18.09.1834; IV-10.8.2.1.5
  VERBURG Jan * Jaarsveld 04.02.1838; IV-8.1.1.3.2
  VERBURG Jan * Uithoorn 31.10.1840; V-5.17.5
  VERBURG Jan * Lopik 02.11.1840; IV-10.8.6.2.5
  VERBURG Jan * Zevenhoven 28.06.1844; V-5.14.9
  VERBURG Janna * Stolwijk 22.08.1733; IV-10.6
  VERBURG Janna * Stolwijk 29.05.1803; IV-10.4.1.3
  VERBURG Jannetje * Zevenhoven 10.12.1849; V-10.14.12
  VERBURG Jannigje * Stolwijk 29.04.1725; IV-10.1
  VERBURG Jannigje * Stolwijk 14.10.1726; IV-9.1
  VERBURG Jannigje * Zegveld 09.09.1736; V-3; V-5.3; V-5.4
  VERBURG Jannigje * Noorden 29.08.1773; V-5.8
  VERBURG Jannigje * Wilnis 09.05.1790; V-5.12
  VERBURG Jansje * 1895; V-5.14.9.8
  VERBURG Jantje * Zegveld 08.09.1771; V-1.1
  VERBURG Johanna * Stolwijk 13.09.1829; IV-10.8.2.1.1; IV-10.8.6.1.4
  VERBURG Johanna * Ouderkerk aan den IJsel 28.05.1830; IV-10.4.1.1.8
  VERBURG Johanna * Ouderkerk aan den IJsel 08.08.1831; IV-10.4.1.1.9
  V
  ERBURG Johanna * Benschop 16.01.1835; IV-10.4.1.1.11
  VERBURG Johanna * Stolwijk 21.01.1846; IV-10.4.6.4.8
  VERBURG Johanna * Vinkeveen 13.12.1869; IX-2
  VERBURG Johanna Geertruida * Leiden 04.06.1945; V-5.14.9.4.1b
  VERBURG Johannes * Uithoorn 1844; V-5.17.7
  VERBURG Joost * Zegveld 27.04.1738; V-4
  VERBURG Klaas * Stolwijk 17.04.1808; IV-10.8.2.4
  VERBURG Klaas * Stolwijk 24.06.1811; IV-10.4.1.9
  VERBURG Klaas * Oudhuizen 20.12.1848; VIII-7
  VERBURG Klaas * Zevenhoven 04.07.1852; V-5.14.13
  VERBURG Klaasje * Oudhuizen 23.09.1854; VIII-11
  VERBURG Klazina * Zevenhoven 25.11.1826; V-5.14.2
  VERBURG Krijntje * 1888; V-5.14.9.6
  VERBURG Leendert * Stolwijk 22.01.1856; IV-10.8.2.7.3
  VERBURG Maarten * Wilnis 16.05.1858; VIII-13
  VERBURG Magdalena * 1872; V-5.14.9.1
  VERBURG Margje * Noorden 24.02.1771; V-5.6
  VERBURG Margje * Stolwijk 13.11.1841; IV-10.8.2.4.5
  VERBURG Maria * Stolwijk 14.10.1731; IV-9.3
  VERBURG Maria * Stolwijk 09.11.1738; IV-10.9
  VERBURG Maria * Berkenwoude 07.10.1838; IV-10.8.2.1.6
  VERBURG Marijgje * Bodegraven 26.06.1810; VII-4
  VERBURG Marretje * Oudhuizen 30.03.1847; VIII-6
  VERBURG Marrige * Stolwijk 11.11.1736; IV-9.5
  VERBURG Martinus * Stolwijk 19.09.1840; IV-10.8.2.4.4
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 29.10.1758; IV-10.7.1
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 02.10.1768; IV-10.4.5
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 29.10.1775; IV-10.8.1
  VERBURG Neeltje * Benschop 15.07.1792; IV-10.4.3.1
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 09.07.1805; IV-10.4.6.5
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 07.01.1806; IV-10.4.1.5
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 05.03.1810; IV-10.8.2.5
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 20.07.1826; IV10.4.1.1.6
  VERBURG Neeltje * Broek 1828; IV-10.4.1.1.7
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 26.04.1831; IV-10.4.6.4.4
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 13.05.1832; IV-10.4.6.4.5
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 31.05.1832; IV-10.4.6.3.9
  VERBURG Neeltje * Waarder 08.08.1837; IV-10.4.6.3.11
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 27.03.1846; IV-10.8.2.4.6
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 27.08.1868; IV-10.8.2.7.7
  VERBURG Neeltje * 1885; V-5.14.9.5
  VERBURG Niesje * Oudhuizen 21.03.1850; VIII-8
  VERBURG Niesje * Oudhuizen 19.04.1851; VIII-9
  VERBURG Niesje * Oudhuizen 23.09.1854; VIII-10
  VERBURG Petronella * Stolwijk 16.11.1837; IV-10.8.2.4.3
  VERBURG Petronella * Stolwijk 13.02.1862; IV-10.8.2.7.6
  VERBURG Pieter * Zegveld 09.06.1776; VI-7; VII
  VERBURG Pieter * Oudhuizen 25.08.1839; VIII-1
  VERBURG Pieter * Oudhuizen 13.10.1840; VIII-2
  VERBURG Pieter * Uithoorn 27.03.1842; V-5.17.6
  VERBURG Pieternella * Berkenwoude 23.09.1832; IV-10.8.2.1.4
  VERBURG Roelof * Zegveld 14.11.1745; V-6
  VERBURG Sijgje * Stolwijk 30.06.1853; IV-10.8.2.7.1
  VERBURG Susanna * Zevenhoven 24.09.1828; V-5.14.3
  VERBURG Susanna * 1881; V-5.14.9.2
  VERBURG Teunis * Stolwijk 16.03.1805; IV-10.8.2.2.
  VERBURG Teunis * Stolwijk 18.11.1857; IV-10.8.2.7.4
  VERBURG Teuntje * Haastrecht 30.05.1820; IV-10.4.1.1.2
  VERBURG Tineke * 1956; V-5.14.9.4.2
  VERBURG Treijntje * Zegveld 04.12.1763; V-5.2
  VERBURG Treintje * Zegveld 17.02.1767; V-5.3
  VERBURG Willem * Zegveld 25.09.1740; V-5
  VERBURG Willem * Zuid-Polsbroek 07.01.1748; IV-8.1.1
  VERBURG Willem * Stolwijk 15.02.1765; IV-10.4.3
  VERBURG Willem * Stolwijk 02.09.1781; IV-10.8.5
  VERBURG Willem * Stolwijk 05.01.1806; IV-10.8.6.1
  VERBURG Willem * Zevenhoven 24.10.1806;V-5.17
  VERBURG Willem * ca 1832; V-5.17.1
  VERBURG Willem * Zevenhoven 12.05.1835; V-5.14.6
  VERBURG Willemijntje; IV-10.1
  VERBURGH Aaltje * Benschop 04.12.1785; IV-8.1.1.5
  VERBURGH Aaltje * Benschop 13.01.1793; IV-8.1.7.2
  VERBURGH Aaltje * Benschop 13.11.1797; IV-8.1.7.5
  VERBURGH Aaltje; III-1
  VERBURGH Aaltje * Benschop 13.08.1797; IV-8.1.1.10
  VERBURGH Aart * Ottoland 13.07.1721; IV-7.4
  VERBURGH Adriaentje (ook Ariaentie) * Benschop 01.03.1646; III-4; IV-3; IV-5
  VERBURGH Adriana * Benschop 10.06.1804; IV-8.1.7.9
  VERBURGH Aeltje (ook Aaltje J.) * Benschop 23.03.1690; IV-3; IV-7.1
  VERBURGH Aeltje Aarts (Benschop) * Benschop 30.08.1685; III-2.5
  VERBURGH Aert Gerrits/Aert Gerritz Gysse * Benschop ca. 1640; III-2
  VERBURGH Amel * Benschop 11.03.1655; III-9
  VERBURGH Annigje * Benschop 15.02.1784; IV-8.1.1.3.1; IV-8.1.1.3.5; IV-8.1.1.4
  VERBURGH Ariaentje * Benschop 25.11.1753; IV-8.1.4
  VERBURGH Arie/Arien Gerrits Gyse; III-3
  VERBURGH Claesje * Benschop 13.04.1788; IV-8.1.1.6
  VERBURGH Dirck * Ottoland 11.04.1723; IV-7.4
  VERBURGH Dirk * Benschop 10.09.1752; IV-8.1.3
  VERBURGH Dirk * Benschop 21.03.1756; IV-8.1.5
  VERBURGH Dirkje * Benschop 29.01.1803; IV-8.1.1.3.1
  VERBURGH Elisabeth * Benschop 20.06.1805; IV-8.1.1.3.3
  VERBURGH Gerrit * Benschop 01.02.1691; III-3.1
  VERBURGH Gerrit * Benschop 05.02.1758; IV-7.1.2
  VERBURGH Gerrit * Benschop 09.04.1758; IV-8.1.6
  VERBURGH Gerrit * Benschop 06.04.1792; IV-8.1.1.8
  VERBURGH Gerrit * Lopik 05.04.1817; IV-8.1.1.3.7
  VERBURGH Gerrit Aarts (Benschop) * Oudewater 26.10.1674; III-2.1
  VERBURGH Gerrit Aarts (Benschop) * Benschop 1691; III-2.6
  VERBURGH Gerrit Gijsen * (prov.) Utrecht 1622; II-1; III
  VERBURGH Gerrit Janz * Benschop 06.04.1694; IV-7
  VERBURGH Gijsbert * Benschop 12.12.1652; III-7
  VERBURGH Gijsbert * Benschop 10.10.1697; IV-9
  VERBURGH Goris * Benschop 12.12.1652; III-8
  VERBURGH Goris * Benschop 20.01.1702; IV-11
  VERBURGH Hendrick * Benschop 26.03.1693; III-3.2
  VERBURGH Hillichje Gerritse * Benschop 31.08.1656; III-10;IV-1/2; IV-4/5/7
  VERBURGH Hendrickie * Benschop 03.09.1699; III-3.4
  VERBURGH Huijbert * Benschop 19.05.1778; IV-8.1.1.1
  VERBURGH Ingetje * Benschop 01.03.1761; IV-7.1.4
  VERBURGH Jacob * Benschop 22.02.1659; III-12;
  VERBURGH Jacob * Benschop 26.02.1699; IV-10
  VERBURGH Jan (Gerrits) * Lopik 17.03.1720; IV-7.1
  VERBURGH Jan * Benschop 21.11.1762; IV-8.1.8
  VERBURGH Jan * Benschop 04.07.1776; IV-8.1.1.1
  VERBURGH Jan * Benschop 16.07.1780; IV-8.1.1.3
  VERBURGH Jan * Benschop 27.03.1799; IV-8.1.7.6
  VERBURGH Jan * Benschop 20.01.1803; IV-8.1.7.8
  VERBURGH Jan (Johannes) Gerritsz * Benschop 23.09.1649; III-6; IV
  VERBURGH Jan Willemzoon * Benschop 28.09.1725; IV-8.1
  VERBURGH Janna * Benschop 09.01.1802; IV-8.1.7.7
  VERBURGH Jannechien * Benschop 12.09.1647; III-5
  VERBURGH Jannechje Gerritse * Benschop 21.02.1662; III-13
  VERBURGH Jannigje * Benschop 27.06.1725; IV-7.2
  VERBURGH Jannigje * Benschop 07.08.1791; IV-8.1.7.1
  VERBURGH Johanna * Benschop 24.08.1794; IV-8.1.7.3
  VERBURGH Johannes (Jan) Gerritsz * Benschop 23.09.1649; III-6; IV
  VERBURGH Johannes * Benschop 01.11.1744; IV-7.1.1
  VERBURGH Johannes * Benschop 27.01.1765; IV-8.1.9
  VERBURGH Johannes * Benschop 10.12.1768; IV-8.1.10
  VERBURGH Lysbet * Benschop 31.08.1656; III-11
  VERBURGH Lijsbeth * Benschop 23.03.1690; IV-4
  VERBURGH Lijsbeth * Benschop 22.11.1691; IV-5
  VERBURGH Lysbeth Aarts (Benschop) * Oudewater ca 1680; III-2.3
  VERBURGH Maarten * Benschop 29.07.1794; IV-8.1.1.9
  VERBURGH Machteld * Benschop 30.04.1702; III-3.5
  VERBURGH Maria * Benschop 01.01.1693; IV-6
  VERBURGH Neeltie (Aarts? Benschop) * Benschop 01.10.1682; III-2.4/III-10.3?
  VERBURGH Neeltie (Jans) * Benschop 15.01.1688; IV-1
  VERBURGH Neeltie * Benschop 22.11.1695; III-3.3
  VERBURGH Neeltje * Benschop 09.03.1727; IV-7.1.2/4; IV-7.3; IV-8.1.7.3
  VERBURGH Pieter * Benschop 19.10.1760; IV-8.1.7
  VERBURGH Pieter * Benschop 12.07.1789; IV-8.1.1.7
  VERBURGH Pieter * Lopik 23.06.1815; IV-8.1.1.3.6
  VERBURGH Sijgje * Benschop 19.08.1759; IV-7.1.3
  VERBURGH Simon Arien * Veenendaal 1688; I-1.2.1
  VERBURGH Teunis Aarts (Benschop) * Oudewater 15.01.1677; III-2.2
  VERBURGH Thomas * Benschop 02.04.1804; IV-8.1.1.3.2
  VERBURGH Wilhemina (ook Willemijntje) * Benschop 24.02.1689; IV-2; IV-7.2
  VERBURGH Wilhelmina * Benschop 25.11.1795; IV-8.1.7.4
  VERBURGH Willem * Benschop 02.02.1696; IV-8
  VERBURGH Willem * Benschop 09.09.1731; IV-7.4
  VERBURGH Willem * Lopik 05.12.1812; IV-8.1.1.3.5
  VERBURGH Willempje * Lopik 06.10.1808; IV-8.1.1.3.4
  VERDOOLD Neeltje Willemsdr. *Stolwijk 11.12.1740; IV-10.4
  VERDOOLT Willem Claesse; IV-10.4
  VERDUIN Meinsje Willems * Stolwijk 20.12.1737; IV-10.7
  VERDUIN Willem Cornelsz Verduin; IV-10.7
  VERHOEF Baligje; IV-8.1.7.1/4
  VERHOEF Jacomijntje (ook Jacomina, Jacomijna); IV-8.1.1.8; IV-8.1.7;
  VERHOEF Trijntje; V-5.14.9
  VERHOOG Aaltje; IV-10.8.2.4.2
  VERMEULEN Amel * Piershil 15.01.1775; IV-8.1.1.4
  VERMEULEN Emmigje; IV-10.8.6.2.2
  VERMEULEN Johannes * IJsselstein; III-10.2
  VERMEULEN Pieter; IV-8.1.1.4
  VERMEULEN Willem * Waarder 20.01.1810; IV-8.1.1.4
  VERSLOOT Jan; V-5.17.3
  VERSLOOT Stijntje * Nieuwkoop 23.03.1840; V-5.17.3
  VERWAAL, Neeltje Willems; IV-10.4.1
  VERWEIJ Haasje; VII
  VERWEIJ Hansje; V-1
  VLIET Adriaan van; IV-10.4.6
  VLIET, Adriaantje van; IV-10.4.6.4 
  VLIET Alida van der * Wilnis 19.04.1916; V-5.14.9.4.1
  VLIET Catrijntie Cornelisdr van; IV-8; V
  VLIET Catryntje van * Benschop 21.01.1677; III-4.1
  VLIET Cornelis Corneliszoon van; III-4
  VLIET Hilligje Adriaanse van * 02.06.1766; IV-10.4.6
  VLIET Neeltje van * Benschop 31.08.1679; III-4.2
  VLIET Gerrit van * Benschop 23.04.1682; III-4.3
  VLIJMEN Teunis van; V-5.14.3
  VLOT Maria * Mijdrecht; V-5.14.13
  VONK Cornelis * 1808; VIII
  VOORDOUW Lijsje; IV-10.4.1.1.5
  VRIES Adriana de * Benschop 1801; IV-10.4.3.3
  VRIES Monique de * Amsterdam 13.09.1969; XIa
  VUREN Eva van * Lopik 1807; IV-10.4.3.2
  WAALDERS, Johanna Gesiena Anna, * Neede 21.10.1958; XIa
  WARRE Niesje * Noorden; VI
  WESTMAAS Cornelia; IX
  WIGGERS Lodevicus Hendrikus J. * Arnhem 27.09.1876; XIa
  WIGGERS Martin laurens Alexander * Amsterdam 21.08.1964; XIa
  WIGGERS Ronald Michaël Arthur * Amsterdam 30.04.1962; XIa
  WIGGERS Theodoor Gijsbertus * Bussum 15.04.1906; XIa
  WIGGERS Theodorus Ludovicus Hubertus * Amsterdam 08.03.1936; XIa
  WIJNGAARDEN Cornelis van; IV-10.4.1.1
  WIJNGAARDEN Neeltje van; IV-10.4.1.1
  WINKEL Geessien * Groningen 17.11.1847; X
  WITH Dirk de; IV-10.8.6.2.7
  WITH Elisabeth de * Lopik ca 1825; IV-10.8.6.2.7
  WITH Floris de; IV-10.8.6.2.4
  WITH Teuntje de, Lopik 02.02.1841; IV-10.8.6.2.4
  ZIJL Hilligje van; IV-2
  ZIJL Trijntje van * Benschop; IV-10.4.3
  ZUITHOFF Fokje * Groningen 26.08.1872; X
  ZUITHOFF Klaas Sobering * Groningen 22.06.1846; X


  01-10-2005, 00:00 Geschreven door Theo Wiggers
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (63 Stemmen)
  Welkom bij de genealogie van de familie Verburg !


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek
 • guest test title
 • cbdogzmrtyxv
 • sdue6ju55jwp

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Nieuws CNN
 • Second Parkland student in a week dies in 'apparent suicide,' police say
 • Why 33 California newsrooms are collaborating
 • Meadows: Many of the Trump probes 'not legitimate'
 • Has Russia coverage helped or hurt media's reputation?
 • Tune out the noise, tune in to the news
 • Mueller findings will test Trump's alternative reality
 • Pirro sidelined at the time Trump needs her most?
 • George Conway urges press to cover Trump's 'narcissism'
 • The Dem race: Are women candidates covered differently?
 • Gillibrand delivers kickoff speech in front of Trump hotel


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!