NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Genealogie van de familie Verburg
Inhoud blog
 • Update
 • Copyright
 • Auteur
 • Inleiding
 • Gebruikte afkortingen
 • Stamreeks en Patroniem
 • Generaties I t/m III
 • Generatie IV
 • Vervolg Hoofdstuk IV - 10.8.2
 • Generaties V t/m VII
 • Generaties VIII t/m X
 • Generatie XI
 • Topografisch register
 • Personenregister
  Links
 • Naar de Genealogie-website van Th.L.H. Wiggers
 • Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Nieuws Telegraaf (NL)
 • Lagere opening op beurzen New York
 • ’Veel toeristen durven nu niet naar Sri Lanka’
 • Kogels vliegen door straat Delft, omgeving afgezet
 • VS: Iraanse olie-export moet naar nul
 • Column: Moeten we bang zijn voor Google for jobs?
 • Kimberly-Clark voelt sterke dollar
 • 'Lagere opening op Wall Street'
 • Ongeval bij paasraces in Winschoten
 • Warmste tweede paasdag in 70 jaar
 • Beelden: opnieuw explosie Sri Lanka
  Voorouders en Nakomelingen van Gerrit Verburg, 1868 - 1916, kleermaker te Amsterdam
  27-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebruikte afkortingen

  Arch-W: Familie-archief van Th.L.H. Wiggers te Amsterdam

  CBG: Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag

  FS:FamilySearch” op het archief van The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormonen) te Salt Lake City

  GA-AM: Gemeente-archief te Amsterdam

  J.D.: jonge dochter: nog niet eerder gehuwde vrouw

  J.M.: jongman: nog niet eerder gehuwde man

  RA-NH: Rijksarchief van de Provincie Noord-Holland te Haarlem

  RA-Utr: Het Utrechts Archief (waarin het Rijksarchief van de Provincie Utrecht is opgenomen) te Utrecht

  RA-ZH: Rijksarchief van de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

  27-10-2005, 00:00 Geschreven door Theo Wiggers
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  24-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamreeks en Patroniem

  Generatie I: Govert Gorisz Verburgh, geschat ca 1560, overleden 1655

  Generatie II: Ghijs Govertsz Verburgh, geschat ca 1592, overleden 1671

  Generatie III: Gerrit Gysen Verburgh, geboren 1622, overleden 1673

  Generatie IV: Jan (Joh.) Verburgh, geboren 1649, overleden 1730

  Generatie V: Goris Verburg, geboren 1702, overleden na 1746

  Generatie VI: Cornelis G. Verburg, geboren 1734, overleden vóór 1826

  Generatie VII: Pieter Verburg, geboren 1776, overleden 1840

  Generatie VIII: Goris Verburg, geboren 1811, overleden 1892

  Generatie IX: Cornelis Verburg, geboren 1843, overleden 1871

  Generatie X: Gerrit Verburg, geboren 1868, overleden 1916

  Generatie XI-a: Geesje Verburg, geboren 1904, overleden 1983

  Generatie XI-b: Alida Verburg, geboren 1905, overleden 1994

  Generatie XI-c: Gerrit Verburg, geboren 1910, overleden 1979

  Generatie XI-d: Clasina Fokje Verburg, geboren 1914, overleden 1995  PATRONIEM

   

  Veel familienamen zijn ontstaan uit patroniemen, ook wel vadersnamen genoemd: namen die verwijzen naar de voornaam van iemands vader en zo de familierelatie kenbaar maken. Als vaders voornaam Govert is, dan is Govertszoon het patroniem van zijn zoon en Govertsdochter het patroniem van zijn dochter. Het achtervoegsel -zoon of -dochter werd afgekort of verbasterd: Govertsz, Govertsen, Govertzsdr. Of het werd weggelaten, al dan niet met behoud van de tussen -s: Govert(s).


  Van de vroege middeleeuwen tot de invoering van de burgerlijke stand in de 19de eeuw werd het patroniem bij persoonsregistratie gebruikt.

   

  De oudste generaties van het geslacht “Verburg(h)” waren dus slechts bekend onder hun patroniem maar uitsluitend voor de leesbaarheid van deze genealogie is steeds de naam “Verburg(h)” toegevoegd.

  24-10-2005, 00:00 Geschreven door Theo Wiggers
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (8 Stemmen)
  21-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties I t/m III

  I en II vervallen  

  Zie tekst bij Update s.v.p. 


  III   Gerrit Gysen Verburgh

  (Bron voor Generatie III: Hr. J. Verburg te Monster, tenzij een andere bron is genoemd)

  Geboren/Gedoopt: (huidige prov.) Utrecht 1622
  (Bron: FS, Gerrit Gysen Verburgh: Individual Record)

  Trouwt: Benschop (?) Neeltje Jacobse Amersfoorder, geboren Benschop 1625, dochter van Jacob Arensen Amersfoorder en Niesje Ariense Boeff
  (Bron: FS, Gerrit Gysen Verburgh: Individual Record alsmede
  FS, Neeltje Amersfoorder: Individual Record)

  In het archief van de Mormonen wordt 1655 als hun trouwjaar genoemd; dit jaartal is niet gevonden in RA-Utr: “Benschop, Hervormde gemeente, Huwelijksregister 1645-1811” en evenmin in de aldaar aanwezige klappers “Index op Hervormd Huwelijken 1645-1814”.

  Het is twijfelachtig of 1655 inderdaad hun trouwjaar is want blijkens RA-Utr: “Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811” zijn er in het huwelijk van Gerrit en Neeltje reeds in 1646, 1647 en 1649 kinderen geboren, terwijl het echtpaar in 1652 ook nog een tweeling kreeg.

  In deze bron wordt Neeltje Jacobse Amersfoorder genoemd: Neeltje “Adriaensz” Amersfoorder; dat is misschien een onjuistheid van de samensteller van die Index want “Jacobse” mag gezien worden als “dochter van Jacob” en dat is -blijkens het Mormonenarchief- inderdaad de voornaam van de vader van Neeltje Jacobse Amersfoorder!

  Overleden: Benschop 8 oktober 1673 en aldaar op 14 oktober 1673 in de kerk begraven.
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1: Benschop, Index op Hervormd Begraven 1641-1812)

  Biografische gegevens: Neeltje overleed Benschop 5 november 1669 en werd aldaar in de kerk begraven op 11 november 1669.
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1: Benschop, Index op Hervormd Begraven 1641-1812)

  Jacob Arensen Amersfoorder is geboren in 1595, overleden Benschop 31 oktober 1670 en werd aldaar op 7 november 1670 in de kerk begraven(Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1: Benschop, index op Hervormd Begraven 1641-1812)

  Hij trouwde met Niesje in 1619.
  (Bron: FS, Individual Record van Niesje Ariense Boeff)

  De vader van Neeltje was landbouwer.

  Niesje Ariense Boeff is in 1600 geboren en overleed Benschop 18 maart 1673. Zij werd op 22 mei 1673 aldaar in de kerk begraven.
  (Bronnen: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1: Benschop, Index op Hervormd Begraven 1641-1812 alsmede FS, Niesje Ariense Boeff, Individual Record)

  Zowel Gerrit Gysen Verburgh als zijn vrouw Niesje Ariense Amersfoorder en haar moeder Niesje Ariense Boeff werden bij hun overlijden “beluit met beide klokken
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1: Benschop, Index op Hervormd Begraven 1641-1812)

  De grootouders van Neeltje Jacobse Amersfoorder zijn Adriean Willemzoon den Amersfoorder en Harmtge Cornelisdochter. Zij overleed op 9 maart 1591.

  Uit dit huwelijk:
  1. Aaltje Verburgh
  Geboren/Gedoopt:
   ca. 1643
  In het tijdschrift “Gens Nostra”, jaargang 2004, bladzijde 414, staat vermeld dat zij ca 1643 is geboren. Het Hervormd Doopboek Bensdorp begint pas in november 1645 en er zijn derhalve geen geboortegegevens in dit Doopboek aangetroffen

  Overleden: 2 april 1673 en werd aldaar op 7 april 1673 in de kerk begraven; zij werd met beide klokken beluid.
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1: Benschop, Index op Hervormd Begraven 1641-1812)

  In het gewest Holland moest “impost op het begraven” betaald worden; er waren 5 belastingklassen: de belastingklasse van f 30.-.-, van f 12.-.-, van f 6.-.-, van f 3.-.- en de pro deo klasse. Hierbij kwam nog dat voor een overleden persoon, die nooit gehuwd geweest was, en wél bezittingen naliet (dus in een hogere klasse viel dan de pro-deo klasse) een dubbele impost betaald moest worden. Voor een rijke vrijgezel werd dus geen f 3.-.- betaald maar f 60.-.-; dat is 60 gulden, 0 stuivers en 0 penningen.
  (Bron: Cursus Genealogie, gevolgd in het Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem, 1994)

  2. Aert Gerrits Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop omstreeks 1640 als zoon van Gerrit Gysen en Neeltje Jacobs
  (Bron: FS, Aert Gerrits, Individual Record)
  NB: Het Hervormd Doopboek Benschop begint in november 1645 zodat aldaar geen geboorte- of doopgegevens van hem zijn aangetroffen

  Ook genoemd: Aert Gerritz Gysse (Verburgh)
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop: aldus genoemd genoemd als echtgenoot van Gerritie Teunisse Homburgh bij de vermelding van de geboortedata van zijn kinderen Neeltie in 1682 en Aaltie in 1685)

  Trouwt: Oudewater juli 1673 met Gerrichje Tonis Homburgh, geboren Oudewater omstreeks 1648, dochter van Anthonis Jans van Homburgh
  (Bron: FS, Aert Gerrits, Individual Record en FS, Gerrichje Tonis Homburg, Individual Record)


  Ook genoemd: Gerritie Teunisse Homburgh
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop: aldus genoemd als echtgenote van Aert Gerritz Gysse (Verburgh) bij de vermelding van de geboortedata van haar kinderen Neeltie in 1682 en Aaltie in 1685)

  Biografische gegevens: Deze familie is later de naam “Benschop” gaan voeren.
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.B.W. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee)

  Uit dit huwelijk:
  2.1 Gerrit Aarts Verburgh
  Gedoopt: Oudewater 26 oktober 1674, zoon van Aert Gerrits en Gerrichje Tonis Homburgh. Hij draagt de achternaam Benschop maar het is niet bekend wat daar de reden van is.
  (Bron: FS, Aert Gerrits, Family Group Record)

  2.2 Teunis Aarts Verburgh
  Gedoopt:
  Oudewater 15 januari 1677, zoon van Aert Gerrits en Gerrichje Tonis Homburgh. Hij draagt de achternaam Benschop maar het is niet bekend wat daar de reden van is.
  (Bron: FS, Aert Gerrits, Family Group Record)

  Overleden: Benschop 2 januari 1762.
  (Bron: FS, Aert Gerrits, Family Group Record)

  2.3 Lysbeth Aarts Verburgh
  Geboren/gedoopt:
  Oudewater omstreeks 1680, dochter van Aert Gerrits en Gerrichje Tonis Homburgh. Zij draagt de achternaam Benschop maar het is niet bekend wat daar de reden van is.
  (Bron: FS, Aert Gerrits, Family Group Record)

  2.4 Neeltie Verburgh
  Geboren/gedoopt:
  Benschop 1 oktober 1682, kind van Aert Gerritz Gysse (Verburgh) en Gerritie Teunisse Homburgh; getuige Hillichie Gerrits (Verburgh)
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  2.5 Aeltje Aarts Verburgh
  Gedoopt:
  Benschop 30 augustus 1685, dochter van Aert Gerrits en Gerrichje Tonis Homburgh. Zij draagt de achternaam Benschop maar het is niet bekend wat daar de reden van is.
  (Bron: FS, Aert Gerrits, Family Group Record)

  Ook genoemd: Aaltie, kind van Aert Gerritz Gysse (Verburgh) en Gerritie Teunisse Homburgh; getuige Hillichie Gerrits (Verburgh)
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  2.6 Gerrit Aarts Verburgh
  Geboren/gedoopt:
  1691, zoon van Aert Gerrits en Gerrichje Tonis Homburgh. Hij draagt de achternaam Benschop maar het is niet bekend wat daar de reden van is.
  (Bron: FS, Aert Gerrits, Family Group Record)

  3. Arie Verburgh
  Geboren/gedoopt:
  onbekend

  Trouwt: Benschop 5 februari 1688 met Aertie Hendriks (ook: Hendrix).
  (Bron: e-mail d.d. 22.03.2002 van Hr. Anthony Hofstee, Canada; deze zoon Arie wordt overigens niet genoemd in de genealogische gegevens van de hr. J.Verburg, Monster)

  De echtelieden worden ook genoemd: Arien Gerrits Gyse en Aertie Hendrick (Saerse)
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop: Huwelijk en geboortegegevens van hun kinderen)

  Overleden: onbekend

  Uit dit huwelijk:
  3.1 Gerrit Verburgh
  Geboren/gedoopt:
  Benschop 1 februari 1691, kind van Arien Gerrits Gyse en Aertie Hendrick (Saerse); getuige: Ariaentie Gerrits
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  3.2 Hendrick Verburgh
  Geboren/gedoopt: Benschop 26 maart 1693, kind van Arien Gerrits Gyse en Aertie Hendrick (Saerse); getuige: Machteltje
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  3.3 Neeltie Verburgh
  Geboren/gedoopt:
  Benschop 22 november 1695, kind van Arien Gerrits Gyse en Aertie Hendrick (Saerse); getuige: Catryntje Cornelis van Vliet
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  3.4 Hendrickie Verburgh
  Geboren/gedoopt:
  Benschop 3 september 1699, kind van Arien Gerrits Gyse en Aertie Hendrick (Saerse); getuige: Machteltje Chielen
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  3.5 Machteld Verburgh
  Geboren/gedoopt:
  Benschop 30 april 1702, kind van Arien Gerrits Gyse en Aertie Hendrick (Saerse); getuige: Machteltje Chielen
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  4. Adriaentgie Verburgh
  Geboren/Gedoopt:
  Benschop 1 maart 1646, dochter van Gerrit Gyssens (Verburgh) en Neeltje Jacobs(Amersfoorder), lidmaten 12-1645 en12-1650
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  Trouwt: Benschop 14 maart 1675 Cornelis Corneliszoon van Vliet, jongman van Benschop
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  Overleden: Benschop 7 augustus 1693 en begraven 10 augustus 1693

  Biografische gegevens: Cornelis van Vliet overleed Benschop 7 augustus 1693 en werd op 10 augustus 1693 begraven
  (Bron: Tijdschrift “Gens Nostra”, jaargang 2004, blz. 414)

  Uit dit huwelijk:
  4.1 Catryntje van Vliet
  Geboren/gedoopt:
  Benschop 21 januari 1677, als dochter van Cornelis Cornelisz (van Vliet) en Ariaentje Gerrits (Verburgh)
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  4.2 Neeltje van Vliet
  Geboren/gedoopt:
  Benschop 31 augustus 1679, als dochter van Cornelis Cornelisz (van Vliet) en Ariaentje Gerrits (Verburgh)
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  4.3 Gerrit van Vliet
  Geboren/gedoopt:
  Benschop 23 april 1682, als zoon van Cornelis Cornelisz (van Vliet) en Ariaentje Gerrits (Verburgh); getuige: Hillichie Gerrits
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  5. Jannechien Verburgh
  Geboren/Gedoopt:
  Benschop 12 september 1647, dochter van Gerrit Gyssens (Verburgh) en Neeltje Jacobs (Amersfoorder) lidmaten 12-1645 en 12-1650
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  6. Johannis Gerritsz Verburgh, volgt IV

  7. Gijsbert Verburgh (tweeling)
  Geboren/Gedoopt: Benschop 12 december 1652, zoon van Gerrit Gyssens (Verburgh) en Neeltje Jacobs (Amersfoorder) lidmaten 12-1645 en 12-1650
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  Het Doopboek vermeldt “sine testibus” (= geen getuigen).
  (Bron: RA-Utr: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811)

  8. Goris Verburgh (tweeling)
  Geboren/Gedoopt: Benschop 12 december 1652, zoon van Gerrit Gyssens (Verburgh) en Neeltje Jacobs (Amersfoorder) lidmaten 12-1645 en 12-1650
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  Het Doopboek vermeldt “sine testibus” (= geen getuigen).
  (Bron: RA-Utr: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811)

  9. Amel Verburgh
  Geboren/Gedoopt:
  Benschop 11 maart 1655, zoon van Gerrit Gyssens (Verburgh) en Neeltje Jacobs (Amersfoorder) lidmaten 12-1645 en 12-1650
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  10. Hillichje Verburgh (tweeling: zie 11)
  Geboren/Gedoopt: Benschop 31 augustus 1656, dochter van Gerrit Gyssens (Verburgh) en Neeltje Jacobs (Amersfoorder) lidmaten 12-1645 en 12-1650
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  Er is geen getuige vermeld
  (Bron: RA-Utr: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811)

  Ondertrouwt: Benschop 27 januari 1684

  Trouwt: 3 februari 1684 Jacob Gerrits Lekkerkerker, geboren Benschop 25 november 1649, landbouwer

  Overleden: Benschop 21 augustus 1694 en begraven 27 augustus 1694
  (Bron: Tijdschrift “Gens Nostra”, jaargang 2004, blz. 414)

  Biografische gegevens: In FS, Family Group Record van Gerrit Gysen Verburgh wordt zij “Nellesje” Gerritse Verburgh genoemd; bij nadere bestudering van het doopboek blijkt echter dat er wel degelijk “Hillichie” staat.
  Jacob Gerrits Lekkerkerker was burgemeester van Benschop 1710, schepen van Benschop 1711-1721 en substituut-schout van Benschop 1721.
  Na het overlijden van Hillichie Gerritse Verburgh hertrouwt Jacob Gerrits Lekkerkerker op 28-2-1697 te Benschop met Metje Claes BLOM, jd. van Benschop
  (Bron: Arch-W: CD-rom: Archief Benschop)

  Uit dit huwelijk:
  10.1 Claesje Lekkerkerker
  Geboren/Gedoopt:
  Benschop 1 januari 1685; getuige: Marrichie Gerritsdochter Lekkerkerker

  Trouwt: Benschop 31 december 1713 Adrianus van Haeften, jm van Vianen
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  Ook genoemd: Arie van Haften
  (Bron: FS, Gerrit Lekkerkerker, web sites: Familie Lekkerkerker)

  Uit dit huwelijk:

  10.1.1 Hilligje van Haeften
  Geboren/gedoopt:
  Benschop 30 mei 1715; getuige: Neeltje Jacobs Lekkerkerker
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop bij huwelijk en geboortegegevens der kinderen van Adrianus van Haeften en Claesje Lekkerkerker)

  10.1.2 Heyltje van Haeften
  Geboren/gedoopt: Benschop 14 maart 1717; getuige: Neeltje Ariens van Haeften
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop bij huwelijk en geboortegegevens der kinderen van Adrianus van Haeften en Claesje Lekkerkerker)

  10.1.3 Neeltje van Haeften
  Geboren/gedoopt:
  Benschop 29 december 1719; getuige: Metje Claesse Blom
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop bij huwelijk en geboortegegevens der kinderen van Adrianus van Haeften en Claesje Lekkerkerker)

  10.2 Neeltje Lekkerkerker
  Geboren/Gedoopt:
  Benschop 25 juli 1686; getuige: Ariaentje Gerritsdochter Lekkerkerker

  Trouwt: Benschop 10 mei 1711 Johannes Vermeulen, jm van IJsselstein
  (Bron: Arch-W:L CD-rom Archief Benschop)

  Begraven: IJsselstein 8 november 1719
  (Bron: FS, Gerrit Lekkerkerker, web sites: Familie Lekkerkerker)

  10.3 Gerrit Lekkerkerker
  Geboren/Gedoopt:
  Benschop 12 mei 1689; getuige: Marrichie Gerritsdochter Lekkerkerker

  Trouwt: Benschop 12 november 1713 Neeltje Ariens Verburgh

  Overleden: Benschop 24 november 1774. Begraven aldaar 5 december 1774
  (Bron: FS, Gerrit Lekkerkerker, web sites: Familie Lekkerkerker)

  10.4 Pieter Lekkerkerker
  Geboren/Gedoopt:
  Benschop 1 maart 1691;

  Trouwt 1): Bodegraven 8 november 1722 Aaltje Andriesse van Dam

  Trouwt 2): Benschop 28 januari 1731 Zijgje Jansdochter Rietveld, geboren Benschop 3 april 1701, overleden Benschop 20 april 1770

  Overleden: Benschop 23 september 1769

  Begraven: Benschop 2 oktober 1769

  Biografische gegevens: Armmeester te Benschop 1731-1733, Schepen en gezworene van Benschop 1734-1735, Burgemeester van Benschop 1735-1747, 1750-1752 en 1763-1766. Kerkmeester te Benschop 1745-1750
  (Bron: FS, Gerrit Lekkerkerker, web sites: Familie Lekkerkerker)

  10.5 Aeltje Lekkerkerker
  Geboren/Gedoopt:
  Benschop 26 februari 1693; getuige: Marrichie Gerrits-dochter Lekkerkerker

  Overleden: Benschop 24 april 1693
  (Bron: FS, Gerrit Lekkerkerker, web sites: Familie Lekkerkerker)

  11. Lysbeth Verburgh (tweeling: zie 10)
  Geboren/Gedoopt: Benschop 31 augustus 1656, dochter van Gerrit Gyssens (Verburgh) en Neeltje Jacobs (Amersfoorder) lidmaten 12-1645 en 12-1650
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  Er is geen getuige vermeld

  12. Jacob Verburgh
  Geboren:
  Benschop 30 januari 1659, zoon van Gerrit Gyssens (Verburgh) en Neeltje Jacobs (Amersfoorder) lidmaten 12-1645 en 12-1650
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  Gedoopt: 22 februari 1659
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)

  13. Jannechje Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 23 februari 1662, dochter van Gerrit Gyssens (Verburgh) en Neeltje Jacobs (Amersfoorder) lidmaten 12-1645 en 12-1650
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)  21-10-2005, 00:00 Geschreven door Theo Wiggers
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  18-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generatie IV
  IV    Johannis Gerritsz Verburgh

  (Bron voor Generatie II: Hr. J. Verburg te Monster tenzij een andere bron is genoemd)

  Geboren/Gedoopt: Benschop 23 september 1649, als zoon van Gerrit Gyssens (Verburgh) en Neeltje Jacobs (Amersfoorder), lidmaten 12-1645 en 12-1650
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  Ook genoemd: Johannes Gerritsz Verburgh
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)

  Ondertrouwt: Benschop 13 februari 1687: Johannes Gerritz Verburgh, jm. van Benschop met Jannechie Willemdr Oberch, jd. van Brandwyk
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop en Arch-W: Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door Ben J. van Rhee)

  Trouwt: Brandwijk 27 februari 1687 Jannechie Willemdr Obergh, jd. van Brandwijk, geboren Brandwijk 1657, als dochter van Willem Jansz. Oberg(h), schoolmeester te Brandwijk en Jaapje Jacomijntje Dinghemans.
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop en Arch-W: Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door Ben J. van Rhee)

  Tevens is in het archief aangetroffen: “Johannis Gerritszn, j.m. van Benschop, met Jannigje Willems Obergh, j.d. van Brantwijk, met att (= attestatie) naar Brantwijk 27.2.1678
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE b-1: Benschop, Index op Hervormd Huwelijken 1645-1814)

  Overleden:
  Benschop 4 november 1730 en in de kerk aldaar begraven. Er is met 2 klokken over hem geluid. De impost bedroeg 6 gulden, 6 stuivers en 0 penningen.
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1 : Benschop, Index op Hervormd Begraven 1641-1812)

  Biografische gegevens: Jan was boer te Benschop en blijkbaar boerde hij heel goed want hij verhuurde ook nog land aan andere boeren in de buurt. De boerderij moet er nog zijn terwijl er ook notarisstukken bestaan inzake de verkoop van zijn land na zijn overlijden.
  Jannichie overleed Benschop 3 april 1716. Zij werd op 11 april 1716 aldaar in het in de kerk aanwezige graf nr.48 begraven. Er werd met beide klokken over haar geluid. De impost bedroeg 3 gulden, 15 stuivers en 0 penningen.
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1 : Benschop, Index op Hervormd Begraven 1641-1812)

  Uit dit huwelijk:
  1. Neeltje Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 15 januari 1688; getuige: Hilligje Gerrits Verburgh
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811 en Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  Trouwt: 1 mei 1712 Claes Jans Blom, jm van Diemerbroek, wonende te Benschop
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  Claes Jans Blom wordt ook genoemd: Cornelis Jans Blom
  (Bron: RA-Utr: Benschop, Hervormd Trouwboek 1645-1814)

  Neeltje wordt bij haar huwelijk Neeltje Jans Verburgh genoemd
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  2. Wilhelmina Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 24 februari 1689, dochter van Johannes Gerritz Verburgh en Jannechie Willemdr Oberch
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  Wilhelmina wordt ook genoemd: Willemijntje
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)

  De getuige, Hilligje Gerrits Verburgh, staat niet vermeld in het Archief Benschop doch wel in bovengenoemde Cassette 2.

  Trouwt: 1) Benschop 14 februari 1717 Cornelis Janz Oosterdam, geboren te Benschop, weduwnaar van Hilligje van Zijl
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE b-1/3: Benschop, Index op Hervormd Huwelijken 1645-1814 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  Bij haar huwelijk wordt Wilhelmina aangeduid met Willemyntje Jandr Verburgh, jd van Benschop en wonende aldaar. Haar echtgenoot had uit zijn huwelijk met Hilligje van Zijl drie kinderen, te weten Marigje (1708), Maria (1709) en Jan (1712).
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  Trouwt: 2) 23 januari 1735 Cornelis Cornelisse de Camper, geboren in 1689, weduwnaar van Neeltje Willemse van Stavoren
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE b-1/3: Benschop, Index op Hervormd Huwelijken 1645-1814 en Arch-W: Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door Ben J. van Rhee)

  Uit het eerste huwelijk:
  2.1 Aefje Oosterdam

  Geboren/gedoopt: Benschop 5 december 1717
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  Volkscultuur: Aefje is op 5 december geboren en daarover is het volgende te vermelden: op 5 december wordt Sinterklaasavond” gevierd.
  De vroegste vermelding van een viering van het sinterklaasfeest dateert uit de veertiende eeuw. In een stadsrekening van 1360 uit Dordrecht staat dat schoolkinderen op 'Nyclaesdagh' geld krijgen om feest te vieren.

  Het gaat op deze 'Nyclaesdagh' in 1380 om een feestritueel dat wij nu niet meer kennen. Uit een groep schoolkinderen werd een kinderbisschop gekozen die tijdens de Vespers een kromstaf in de hand kreeg en een mijter op het hoofd. Vervolgens trokken de kinderen langs de deuren met de kinderbisschop om te bedelen.

  In Nederland zet men vanaf de vijftiende eeuw de schoen. In eerste instantie gebeurde dat in de kerk en was de opbrengst voor de armen. Toen Sinterklaas later een familiefeest werd, zetten kinderen hun schoen in de kamer bij de schoorsteen.

  Uit archiefstukken blijkt dat vanaf 1427 in de Sint Nicolaaskerk in Utrecht schoenen werden gezet op 5 december, sinterklaasavond. Rijke Utrechters legden wat in de schoenen en de opbrengst werd verdeeld onder de armen op 6 december, de officiële sterfdag van de Heilige Nicolaas.

  Uit de zestiende eeuw bestaan beschrijvingen van het schoenzetten door kinderen in de huiskamer. Kunstschilder Jan Steen heeft in de zeventiende eeuw de sinterklaasochtend op twee schilderijen vastgelegd. Daarop is ook goed te zien wat de kinderen in hun schoen kregen. Vaak was dat koek, snoep en speelgoed. Opvallend is dat vooral jongens een roe of zakje zout in de schoen vonden. Ook nu wordt op verschillende plaatsen in Nederland de schoen op sinterklaasavond gezet en op 6 december geleegd.
  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

  3. Aeltje Verburgh (tweeling)
  Geboren/Gedoopt: Benschop 23 maart 1690 (tweeling); getuige: Ariaentje Gerrits Verburg
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)

  Trouwt: 4 januari 1725 Gerrit Verbree, geboren te Ameide
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE b-1/3: Benschop, Index op Hervormd Huwelijken 1645-1814)

  4. Lijsbeth Verburgh (tweeling)
  Geboren/Gedoopt: Benschop 23 maart 1690; getuige: Hilligje Gerrits Verburgh
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)

  Overleden: Benschop 16 februari 1691 en begraven in de kerk aldaar op 19 februari 1691. Er werd met beide klokken over haar geluid.
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1 : Benschop, Index op Hervormd Begraven 1641-1812)

  5. Lijsbeth Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 22 november 1691; getuige: Hilligje Gerrits Verburgh en Ariaentie Gerrits Verburg
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)

  Overleden: 1702
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door Ben J. van Rhee)

  6. Maria Verburgh
  Geboren/Gedoopt:
  Benschop 1 januari 1693; getuige: Aertie Hendricks
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)

  Overleden: Benschop 2 april 1694 en aldaar in de kerk begraven op 5 april 1694. Er is met beide klokken over haar geluid.
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1 : Benschop, Index op Hervormd Begraven 1641-1812)

  Biografische gegevens: Er staat niet bij hoelang dat luiden heeft geduurd maar het zal ongetwijfeld aanzienlijk korter zijn geweest dan bij de volgende gelegenheid:
  “8.1.1695-18.2.1695: ses weken lang is iedere dag 4 ½ uur geluyd voor het overlijden van Hare Kon. Maj. de Koninginne van Engeland Maria STUART daarvoor is betaald f 111 en 8 stuyvers
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1 : Benschop, Index op Hervormd Begraven 1641-1812)

  7. Gerrit Jansz Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 6 april 1694; getuige: Hilligje Gerrits Verburgh
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)

  Ondertrouwt: Lopik 5 oktober 1719
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  Trouwt: Lopik 22 oktober 1719 Ingena Verbree
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE b-1/3: Benschop, Index op Hervormd Huwelijken 1645-1814)
  Ingena wordt ook genoemd: Ingetje Aarts Verbree, jd van Lopik.
  (Bron: Arch-W:CD-rom Archief Benschop)

  Overleden: Benschop 5 augustus 1777 en aldaar in de kerk begraven in graf nr. 48.
  Er werd met 2 klokken over haar geluid. De impost bedroeg f 6.6.0
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1 : Benschop, Index op Hervormd Begraven 1641-1812)

  Uit dit huwelijk:
  7.1 Jan Verburgh

  Geboren/Gedoopt: Lopik 17 maart 1720; getuige: Aaltje J. Verburg
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)

  Trouwt: 1) 10 mei 1744 Annigje Jans Huijsman, jd van Benschop
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE b-1/3: Benschop, Index op Hervormd Huwelijken 1645-1814)
  Bij zijn huwelijk wordt Jan genoemd: Jan Gerrits Verburgh, jm van Benschop

  Trouwt: 2) Annigje de Kruijff

  Uit het eerste huwelijk:
  7.1.1 Johannes Verburgh

  Geboren/Gedoopt: Benschop 1 november 1744; getuige: Teuntje Jans Huijsman
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  Volkscultuur: Johannes werd op 1 november geboren en daarover is het volgende te vermelden :op 1 november wordt in de christelijke kerk –sinds de negende eeuw- Allerheiligen gevierd.

  Het was de bedoeling dat in de herfst van het kerkelijke jaar de heiligen, die geen eigen plek op de kerkelijke kalender hadden, op een dag aanbeden werden. Het feest heeft waarschijnlijk zijn voorganger in de collectieve martelaarsfeesten. In het begin van de zevende eeuw werd het jaarlijkse feest voor alle martelaren gevierd op 13 mei. In de achtste eeuw veranderde Paus Gregorius III de feestdag voor alle martelaren in een feestdag voor alle heiligen. In 844 verplaatste paus Gregorius IV de dag naar 1 november.
  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

  Uit het tweede huwelijk:
  7.1.2 Gerrit Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 5 februari 1758; getuige: Neeltje Verburg
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  Trouwt: Willemijntje Borra, geboren Kockengen 4 april 1762, overleden Loosdrecht 25 juli 1830
  Overleden: Loosdrecht 25 juli 1830
  Biografische gegevens: Het is opvallend dat zowel Gerrit als zijn vrouw Willemijntje op dezelfde datum zijn overleden. Dit en de overige gegevens inzake Gerrit Verburgh zijn overgenomen uit de “Parenteel van Govert Gorisz Verburgh”, samengesteld door Harry Vrielink. Deze Parenteel is door hem gepubliceerd op internet:
  http://home.hetnet.nl/~harry.vrielink/Stamboom%20Verburgh.htm

  7.1.3 Sijgje Verburgh
  Geboren/Gedoopt:
  Benschop 19 augustus 1759; getuige: Teuntje de Kruijf
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  7.1.4 Ingetje Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 1 maart 1761; getuigen: Neeltje Verburgh
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  7.2 Jannigje Verburgh

  Geboren/Gedoopt:
  Benschop 27 juni 1725; getuige: WiIIemijntje Janse Verburgh
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)

  7.3 Neeltje Verburgh

  Geboren/Gedoopt:
  Benschop 9 maart 1727; getuige: Neeltje Verbree
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)

  Trouwt: Jan Floris de Gier

  7.4 Willem Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 9 september 1731; getuige: Willemijntje Verbree
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)

  N.B.: In de Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg, Familieblad Verburg-1), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee, zijn nog twee kinderen opgenomen:
  Aart, gedoopt Ottoland 13 juli 1721; getuige: Ingena Verbree
  Dirck, gedoopt Ottoland 11 april 1723; getuige: Neeltje Verbree (oma)
  Deze twee kinderen komen dus na Jan (* Lopik 1720) en vóór Janigje (* Benschop 1725). Het feit dat Aart en Dirck niet in het Archief Benschop voorkomen, kan betekenen dat zij vóór de verhuizing naar Benschop reeds waren overleden.

  8. Willem Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 2 februari 1696; getuige Catrijntje Willems Obergh
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)

  Trouwt: Benschop 8 november 1722 Ariaantje Jans den Houtman, geboren Benschop 3 december 1702, dochter van Jan Peterz den Houtman en Catryntje Cornelisdr van Vliet
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE b-1/3: Benschop, Index op Hervormd Huwelijken 1645-1814 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  Uit dit huwelijk:
  8.1 Jan Willemzoon Verburgh

  Geboren: Benschop 28 september 1725
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)

  Gedoopt: IJsselstein 21 oktober 1725; getuige Grietje Jans den Houtman
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee)

  Trouwt: Aaltje de Lange
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE b-1/3: Benschop, Index op Herv. Huwelijken 1645-1814)

  Overleden: Benschop 23 mei 1805 en aldaar op het kerkhof begraven op 28 mei 1805. Er werd met 2 klokken over hem geluid. De impost bedroeg f 3.1.0
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1 : Benschop, Index op Herv. Begraven 1641-1814)

  Biografische gegevens: Aaltje overleed Benschop 10 januari 1805 en werd aldaar op het kerkhof begraven op 16 januari 1805; er werd met 2 klokken over haar geluid; de impost bedroeg f 3.1.0
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1 : Benschop, Index op Hervormd Begraven 1641-1814)

  Uit dit huwelijk:
  8.1.1 Willem Verburg

  Geboren/Gedoopt: Zuid-Polsbroek 7 januari 1748; getuige: Ariaentie van Lith
  (Bron: RA-Utr: Polsbroek, Hervormd Doopboek 1642-1811)
  Trouwt: 7 april 1776 Benschop
  Willem Verburgh J.M. (= jongman) gebooren in Zuidpolsbroek met Dirkje Lekkerkerker J.D. (= jonge dochter) geboren te Benschop en beijde aldaar nu wonende
  (Bron: RA-Utr: Benschop, Hervormd Trouwboek 1645-1814)
  Biografische gegevens: In cahier BE b-1: “Benschop, Index op Hervormd Huwelijken 1645-1814” staat vermeld dat de bruidegom weliswaar in Benschop woonachtig is, doch dat hij van Zuid-Polsbroek afkomstig is. In “FS, Willem Verburg, Family Group Record” staat dus ten onrechte dat hij in Benschop is geboren.
  Dirkje Lekkerkerker is een dochter van Pieter Meertense Lekkerkerker, geboren Benschop 1721 en Annigje Huibertse Duijker, geboren Benschop 1723
  (Bron: FS, Pieter Meertense Lekkerkerker, Family Group Record)
  De geboortegegevens van Dirkje luiden: Gedoopt Benschop 26 oktober 1755.
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee)
  Uit dit huwelijk:
  8.1.1.1 Jan Verburgh

  Geboren/gedoopt: Benschop 21 juli 1776, als zoon van Willem Jans Verburgh en Dirkje Lekkerkerker; getuige: Aeltje Verburgh
  8.1.1.2 Huijbert Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 19 mei 1778; getuige: Maria Lekkerkerker
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Herv. Dopen 1645-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.1.3 Jan Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 16 juli 1780; getuige: Aaltie de Lange
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Herv. Dopen 1645-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  Trouwt: Benschop 14 november 1802
  Zwaantje van Duuren J.d. geb. en won. Benschop, aanget. 29.10.1802; tr. 14.11.1802”.
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE b-1/3: Benschop, Index op Hervormd Huwelijken 1645-1814)
  Biografische gegevens: Zwaantje van Duuren is geboren Benschop 23 april 1780. (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Herv. Dopen 1645-1811)
  Zij is de dochter van Thomas Sijmens van Duuren, geboren te Noord-Polsbroek en Elisabeth van Esch, geboren te Lange-Ruige-Weide
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  Uit dit huwelijk:
  8.1.1.3.1 Dirkje Verburgh
  Geboren: Benschop 29 januari 1803
  Gedoopt: Benschop 30 januari 1803; getuige Annigje Verburgh
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee en Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.1.3.2 Thomas Verburgh
  Geboren: Benschop 2 april 1804
  Gedoopt: Benschop 8 april 1804; getuige Eva van Duuren
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee alsmede alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  Trouwt: Jaarsveld 23 oktober 1828 Grietje Mets, geboren Lopik 15 november 1807.
  Uit dit huwelijk (o.a.)
  - Jan Verburg, geboren Jaarsveld 4 februari 1838
  Zijn dochter Grietje Verburg, geboren Jaarsveld 6 november 1870, trouwde met Gijsbert de Heer, de grootvader van mw. Anna Jetske Grietje de Heer, geboren Westbroek 6 september 1940.
  (Bron: Arch-W: brief 26.07.2002 van mw. A.J.G. Moss-de Heer, Utrecht)
  8.1.1.3.3 Elisabeth Verburgh
  Geboren: Benschop 20 juni 1805
  Gedoopt: 23 juni 1805; getuige Eva van Duuren
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee alsmede alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.1.3.4 Willempje Verburgh
  Geboren: Lopik 6 oktober 1808
  Gedoopt: Lopik 9 oktober 1808; getuige Dirkje Lekkerkerker
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee alsmede alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.1.3.5 Willem Verburgh
  Geboren: Lopik 5 december 1812
  Gedoopt: Lopik 20 december 1812; getuige Annigje Verburgh
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  Volkscultuur: Willem is op 5 december geboren en daarover is het volgende te vermelden: op 5 december wordt Sinterklaasavond” gevierd.
  De vroegste vermelding van een viering van het sinterklaasfeest dateert uit de veertiende eeuw. In een stadsrekening van 1360 uit Dordrecht staat dat schoolkinderen op 'Nyclaesdagh' geld krijgen om feest te vieren.

  Het gaat op deze 'Nyclaesdagh' in 1380 om een feestritueel dat wij nu niet meer kennen. Uit een groep schoolkinderen werd een kinderbisschop gekozen die tijdens de Vespers een kromstaf in de hand kreeg en een mijter op het hoofd. Vervolgens trokken de kinderen langs de deuren met de kinderbisschop om te bedelen.

  In Nederland zet men vanaf de vijftiende eeuw de schoen. In eerste instantie gebeurde dat in de kerk en was de opbrengst voor de armen. Toen Sinterklaas later een familiefeest werd, zetten kinderen hun schoen in de kamer bij de schoorsteen.

  Uit archiefstukken blijkt dat vanaf 1427 in de Sint Nicolaaskerk in Utrecht schoenen werden gezet op 5 december, sinterklaasavond. Rijke Utrechters legden wat in de schoenen en de opbrengst werd verdeeld onder de armen op 6 december, de officiële sterfdag van de Heilige Nicolaas.

  Uit de zestiende eeuw bestaan beschrijvingen van het schoenzetten door kinderen in de huiskamer. Kunstschilder Jan Steen heeft in de zeventiende eeuw de sinterklaasochtend op twee schilderijen vastgelegd. Daarop is ook goed te zien wat de kinderen in hun schoen kregen. Vaak was dat koek, snoep en speelgoed. Opvallend is dat vooral jongens een roe of zakje zout in de schoen vonden. Ook nu wordt op verschillende plaatsen in Nederland de schoen op sinterklaasavond gezet en op 6 december geleegd.
  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

  8.1.1.3.6 Pieter Verburgh
  Geboren: Lopik 23 juni 1815
  Gedoopt: Lopik 9 juli 1815; getuige onbekend
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.1.3.7 Gerrit Verburgh
  Geboren: Lopik 5 april 1817
  Gedoopt: Lopik 13 april 1817; getuige onbekend
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  8.1.1.4 Annigje Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 15 februari 1784; getuige: Maria Lekkerkerker
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Herv. Dopen 1645-1811)
  Overleden: Aarlanderveen 3 januari 1858, oud 73 jaar, weduwe van Amel Vermeulen
  (Bron: GenLias Rijnlands Midden, Aarlanderveen 1858, akte nr 1)
  8.1.1.5 Aaltje Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 4 oktober 1785; getuige: Maria Lekkerkerker
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Herv. Dopen 1645-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.1.6 Claesje Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 13 april 1788; getuige Maria Lekkerkerker
  (Bron: RA-Utr: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.1.7 Pieter Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 12 juli 1789; getuige Lekkerkerker (voornaam is onleesbaar)
  (Bron: RA-Utr: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.1.8 Gerrit Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 6 april 1792; getuige: Jacomijna Verhoef
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Herv. Dopen 1645-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.1.9 Maarten Verburgh
  Geboren: Benschop 29 juli 1794
  Gedoopt: Benschop 3 augustus 1794; getuige: Aaltje van de Graaff
  (Bron: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.1.10 Aaltje Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 13 augustus 1797; getuige: Aaltje van Straeten
  (Bron: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811)

  8.1.2 Aaltje Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Polsbroek 8 maart 1750; getuige: Ariaentje den Houtman
  (Bron: RA-Utr: Polsbroek, Hervormd Doopboek 1642-1811)

  8.1.3 Dirk Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 10 september 1752; getuige: Ariaentje den Houtman
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)
  Begraven: Benschop 30 juli 1754
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.W.B. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee)

  8.1.4 Ariaentje Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 25 november 1753; getuige: Ariaentje den Houtman
  (Bron: RA-Utr: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811)

  8.1.5 Dirk Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 21 maart 1756; getuige Maria de Keijzer
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)
  Trouwt/Aangetekend: Benschop 12 juli 1777 Neeltje Boele, geboren te Benschop
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE b-1/3: Benschop, Index op Herv. Huw. 1645-1814)
  Biografische gegevens: Neeltje Boele overleed Benschop 26 maart 1789 en werd op 1 april 1789 aldaar begraven; er werd met 2 klokken over haar geluid; de impost bedroeg f 6.6.0
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1 : Benschop, Index op Herv. Begr. 1641-1814)

  8.1.6 Gerrit Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 9 april 1758; getuige: Caatje van Lendt
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)

  8.1.7 Pieter Verburg(h)
  Geboren/Gedoopt: Benschop 19 oktober 1760; getuige: Lena van Lith
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Hervormd Dopen 1645-1811)
  Trouwt: 1) Polsbroek 12 maart 1790
  “Pieter Verburg, j.m. geboren van Benschop en woonachtig te Polsbroek en Jacomina Verhoef, j.d. geboren en woonachtig te Polsbroek
  (Bron: RA-Utr: Polsbroek, Hervormd Trouwboek 1694-1813)
  Trouwt: 2) Benschop 21 mei 1797 Aaltje van Straeten, j.d. geboren Thienhoven Z.H., wonende te Benschop
  (Bron: RA-Utr: Cassette II BE-b3: Benschop, Index op Huwelijken Gerecht 1733-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  Biografische gegevens: Jacomijntje Verhoef overleed Benschop 28 november 1795, drie dagen na de geboorte van haar dochter Wilhelmina; zij werd op 2 december 1795 in de kerk in graf nr. 123 begraven. Er werd met 2 klokken over haar geluid; de impost bedroeg f 6.6.0
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE c-1 : Benschop, Index op Herv. Begr. 1641-1814)
  Uit het eerste huwelijk:
  8.1.7.1 Jannigje Verburgh
  Geboren: Benschop 7 augustus 1791; getuige Baligje Verhoef
  (Bron: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.7.2 Aaltje Verburgh
  Geboren: Benschop 13 januari 1793; getuige Dirkje Lekkerkerker
  (Bron: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.7.3 Johanna Verburgh
  Geboren: Benschop 24 augustus 1794
  Gedoopt: 31 augustus 1794; getuige Neeltje Verburg
  (Bron: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.7.4 Wilhelmina Verburgh
  Geboren: Benschop 25 november 1795; getuige Baligje Verhoef
  (Bron: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811 alsmede : Arch-W: Kwartierstaat G.B.W. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee)

  Uit het tweede huwelijk:
  8.1.7.5 Aaltje Verburgh
  Geboren: Benschop 13 november 1797
  Gedoopt: Benschop 19 november 1797; getuige Dirkje Lekkerkerker
  (Bron: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.7.6 Jan Verburgh, geboren Benschop 27 maart 1799
  Gedoopt: Benschop 31 maart 1799; getuige Ariaentje Stout
  (Bron: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.7.7 Janna Verburgh, geboren Benschop 9 januari 1802
  Gedoopt: Benschop 17 januari 1802; getuige Annigje van Straeten
  (Bron: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.7.8 Jan Verburgh, geboren Benschop 20 januari 1803;
  Gedoopt: Benschop 23 januari 1803; getuige Aaltje de Lange, vrouw van J. Verburg
  (Bron: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)
  8.1.7.9 Adriana Verburgh, geboren Benschop 10 juni 1804
  Gedoopt: 17 juni 1804; getuige Annigie van Straeten
  (Bron: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811 alsmede Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  8.1.8 Jan Verburgh

  Geboren/Gedoopt: Benschop 21 november 1762; getuige: Caatje van Lith
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Herv. Dopen 1645-1811)

  8.1.9 Johannes Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 27 januari 1765; getuige: Ariaentje den Houtman
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Herv. Dopen 1645-1811)

  8.1.10 Johannes Verburgh
  Geboren/Gedoopt: Benschop 10 december 1768; getuige: Ariaentjie den Houtman
  (Bron: RA-Utr: Cassette 2, cahier BE a-1: Benschop, Index op Herv. Dopen 1645-1811)

  9. Gysbert Verburgh
  Geboren/gedoopt: Benschop 10 oktober 1697, zoon van Johannes Gerritz Verburgh en Jannechie Willemdr Oberch
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)

  Trouwt 1): 1723 (datum onbekend) Grietje Janse den Houtman, geboren te Benschop

  Trouwt 2): Stolwijk 4 februari 1736 Cornelia Ariens Stout, geboren te Stolwijk

  Uit het eerste huwelijk:
  9.1 Jannigje Verburg

  Geboren: Stolwijk 14 oktober 1726; getuige was Willemijntje Verburg

  9.2 Catrina Verburg
  Geboren: Stolwijk 2 juli 1730

  9.3 Maria Verburg
  Geboren: Stolwijk 14 oktober 1731

  9.4 Jan Verburg
  Geboren: Stolwijk 26 oktober 1731

  Uit het tweede huwelijk:
  9.5 Marrige Verburg

  Geboren: Stolwijk 11 november 1736

  Volkscultuur: Marrigje werd op11 november geboren en daarover is het volgende te vermelden: op 11 november wordt het feest van Sint Maarten gevierd.
  Maarten of Martinus werd geboren in Hongarije in de vierde eeuw na Christus. Als soldaat in het Romeinse leger belandde hij in Frankrijk. Volgens zijn biograaf Sulpicius Severus vond voor de poorten van de stad Amiens de beroemde ontmoeting met de bedelaar plaats. Martinus zag de naakte bedelaar, sneed zijn mantel in tweeën en gaf een deel aan de verkleumde man. Later zou de bedelaar in de gedaante van Christus in zijn droom verschijnen. Na deze droom zei Martinus het soldatenleven vaarwel en werd hij de stichter van vele kloosters in Frankrijk. In 372 werd hij benoemd tot bisschop van Tours en in die stad is hij ook gestorven op 11 november 397, de huidige feestdag. In Tours bevindt zich ook het graf van de heilige Martinus.

  Met de kerstening van de lage landen kwam ook de populariteit van de heilige Martinus naar het Noorden. De heilige bleek hier erg populair. Vele kerken kregen Martinus als hun patroonheilige. Een van de belangrijkste en oudste daarvan is de Dom in Utrecht.

  Met Sint Maarten gaan vooral kinderen met lichtjes langs de deuren. Ze zingen een lied en ontvangen daarvoor iets lekkers. In de negentiende eeuw gingen ook volwassenen langs de deur. Brandstof en eten waren de opbrengsten van deze bedeltochten. Het was een manier voor arme mensen om door de moeilijke winterperiode te komen.
  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

  9.6 Jan Verburg
  Geboren: Stolwijk 20 april 1738

  9.7 Arie Verburg
  Geboren: 17 april 1740

  10. Jacob Verburgh
  Geboren: Benschop 26 februari 1699, zoon van Johannes Gerritz Verburgh en Jannechie Willemdr Oberch; getuige Catrijn Willems Oberch

  Trouwt: Stolwijk 31 december 1724 met Neeltje Ingense Baas, gedoopt Stolwijk 3 augustus 1698, dochter van Ingen Dirksz Baas en Jannetje Teunisdr van Dam; overleden Stolwijk 9 maart 1746

  Overleden: Stolwijk 21 maart 1783

  Biografische gegevens: Jacob was boer te Stolwijk, gezworene te Stolwijk 1754/1755, kademeester van Stolwijk 1756/1757 en kerkmeester aldaar 1768/1769
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mail 17.07.2003)

  Uit dit huwelijk:
  10.1 Jannigje Verburg
  Geboren: Stolwijk 29 april 1725; getuige: Willemijntje Verburg

  Trouwt: Stolwijk 29 december 1753 met Jan Blanken, zoon van Meerten Blanken en Dina Dirks
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mail 17.07.2003)

  Biografische gegevens: Na het overlijden van Jannigje Verburg is Jan Blanken in het huwelijk getreden met Wijntje Jacobs Kasbergen

  Uit het eerste huwelijk:
  10.1.1 Dirk Blanken

  10.1.2 Jacob Janse Blanken

  10.1.3 Maarten Blanken

  10.1.4 Adriaan Blanken

  10.1.5 Neeltje Blanken
  (Bron: Hr. Gerrit Verkerk, e-mail 19.08.2004)

  10.2 Arie Verburg
  Geboren: Stolwijk 1 januari 1727

  Overleden: Stolwijk 1 maart 1729

  10.3 Grietje Verburg
  Geboren: Stolwijk 19 december 1728

  Overleden: Berkenwoude 5 juni 1728
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mail 17.07.2003)

  10.4 Arien Verburg
  Geboren: Stolwijk 25 december 1730

  Trouwt: Stolwijk 9 maart 1759 Neeltje Willemsdr Verdoold, gedoopt Stolwijk 11 december 1740, overleden Stolwijk 11 oktober 1793, dochter van Willem Claesse Verdoolt (met “t”) en Geertje Melsen Koolwijk

  Overleden: Stolwijk 30 november 1815
  Biografische gegevens: Arien was bouwman alsmede kerkmeester, waarsman (bewaakt het vee op de uiterwaarden), armmeester en poldermeester
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)

  Volkscultuur: Arien is op 25 december geboren en daarover is het volgende te vermelden: op 25 december is het Eerste Kerstdag en dan weerklinkt veelvuldig het lied “Oh dennenboom

  Dat liedis een vertaling van een Duits liedje met de titel “Oh Tannenbaum”. De onbekende vertaler van het lied heeft niet goed in het woordenboek gekeken. Daarom zingen Nederlanders een sparrenboom toe metOh dennenboom.

  De tekst van het lied (1824) is geschreven door J.A.C. Zarnack en E. Anschütz. Zarnack componeerde ook de muziek. De oorspronkelijke tekst van het eerste couplet luidt:
  O Tannenbaum, o Tannenbaum
  Wie grün sind deine Blätter!
  Du grünst nicht nur zur Sommerzeit
  Nein, auch im Winter, wenn es schneit
  O Tannenbaum, o Tannenbaum
  Wie grün sind deine Blätter

  De os en de ezel die voorkomen in de meeste uitbeeldingen van de geboorte van Jezus in Betlehem komen niet voor in de officiële bijbel, maar in het pseudo-evangelie van Mattheus. Dit geschrift circuleerde vanaf de vijfde eeuw naast de vier echte evangeliën.

  De officiële evangeliën van Mattheus en Lucas bevatten niet erg veel kleurrijke details. In andere teksten, die dus buiten de gecanoniseerde bijbel vielen, was er meer ruimte voor het bont en levendig beschrijven van het geboorteverhaal. Het pseudo-evangelie van Mattheus was zo'n levendige tekst. Van veel later datum is de“Legenda Aurea”van de monnik Jacobus de Voragine uit ongeveer 1250. Dit was een bundeling van allerlei volkslegenden en openbaringen. Ook vele anderen voegden interpretaties toe aan het christelijk repertoire. Zo stelde de kloosterzuster Brigitta van Zweden (1302/3-1373) bijvoorbeeld een beschrijving te boek van aan haar geopenbaarde gebeurtenissen.

  Al deze versies misten hun invloed op de beeldende kunst niet. In het werk van veel middeleeuwse miniaturisten en ook bij de Vlaamse primitieven zien we vele ontleningen uit de buitenbijbelse christelijke teksten. Pas vanaf de zeventiende eeuw werd het gebruik van motieven uit die teksten van kerkswege tegengegaan. Toch bleven sommige onschuldige zaken ongemoeid, zoals dus de aanwezigheid van de genoemde dieren in de stal in Betlehem.
  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

  Uit dit huwelijk:
  10.4.1 Jacob Ariens Verburg

  Geboren: Stolwijk 31 januari 1762
  Trouwt: 1800 Adriana Ariensdr de Graaf, overleden Stolwijk 15 december 1850, dochter van Arij Cornelisse de Graaf en Neeltje Willems Verwaal
  Overleden: Stolwijk 18 augustus 1851
  Biografische gegevens: Jacob was boer te Stolwijk
  Uit dit huwelijk:
  10.4.1.1 Cornelis Verburg
  Geboren: Moordrecht 13 mei 1799
  Trouwt: Stolwijk 27 november 1817 Neeltje van Wijngaarden, geboren Haastrecht 24 april 1800, dochter van Cornelis van Wijngaarden en Trijntje van den Berg
  Uit dit huwelijk:
  10.4.1.1.1 Jacob Verburg
  Geboren: Haastrecht 7 december 1818
  Overleden: Haastrecht 20 mei 1819
  10.4.1.1.2 Teuntje Verburg
  Geboren: Haastrecht 30 mei 1820
  10.4.1.1.3 Jaantje Verburg
  Geboren: Haastrecht 17.11.1821
  Overleden: 9 april 1878
  10.4.1.1.4 Cornelia Verburg
  Geboren: Haastrecht 25 februari 1823
  10.4.1.1.5 Jacob Verburg
  Geboren: Stolwijk 29 november 1824
  Trouwt: Stolwijk 17 maart 1854 Lijsje Voordouw
  10.4.1.1.6 Neeltje Verburg
  Geboren: Stolwijk 20 juli 1826
  Overleden: Stolwijk 12 november 1826
  10.4.1.1.7 Neeltje Verburg
  Geboren: Broek 1828
  10.4.1.1.8 Johanna Verburg
  Geboren: Ouderkerk aan den IJsel 25 mei 1830
  Overleden: Ouderkerk aan den IJsel 31 mei 1830
  10..4.1.1.9 Johanna Verburg
  Geboren: Ouderkerk aan den IJsel 8 augustus 1831
  Overleden: Ouderkerk aan den IJsel 3 december 1831
  10.4.1.1.10 Cornelis Verburg
  Geboren: Benschop 11 juni 1833
  10.4.1.1.11 Johanna Verburg
  Geboren: Benschop 16 januari 1835

  10.4.1.2 Geertje Verburg
  Geboren: Stolwijk 3 november 1801
  Gedoopt: Stolwijk 8 november 1801
  Overleden: 5 juni 1872
  10.4.1.3 Janna Verburg
  Geboren: Stolwijk 29 mei 1803
  Gedoopt: Stolwijk 5 juni 1803
  10.4.1.4 Jan Verburg
  Geboren: Stolwijk 29 oktober 1804
  Gedoopt: Stolwijk 11 november 1804
  10.4.1.5 Neeltje Verburg
  Geboren: Stolwijk 7 januari 1806
  Trouwt: Stolwijk 6 april 1833 Jan Buijense, geboren Bergambacht 17 september 1808, overleden Stolwijk 21 augustus 1844, zoon van Gerrit Buijense en Aafke Jansze de Jong
  Overleden: Stolwijk 27 september 1849
  Uit dit huwelijk: 4 kinderen
  10.4.1.6 Anna Verburg
  Geboren: Stolwijk 23 februari 1807
  Gedoopt: Stolwijk 15 maart 1807
  Overleden: 1807
  10.4.1.7 Anna Verburg
  Geboren: Stolwijk 26 juni 1808
  Gedoopt: Stolwijk 10 juli 1808
  10.4.1.8 Arie Verburg
  Geboren: Stolwijk 8 maart 1810
  Gedoopt: Stolwijk 25 maart 1810
  Trouwt: Lijsje Blanken, geboren Bergambacht 18 juli 1807, dochter van Simon Blanken, veearts en Cornelia van Dijk
  Overleden: Waddinxveen 16 oktober 1891
  10.4.1.9 Klaas Verburg
  Geboren: Stolwijk 24 juni 1811
  Gedoopt: Stolwijk 7 juli 1811
  Volkscultuur: Klaas is op 24 juni geboren en daarover is het volgende te vermelden:
  Op 24 juni wordt het feest van Sint Jan en de midzomernacht gevierd. De kinderen dragen dan een krans van gras met daarin bloemen gestoken. Bij sommige scholen wordt ook een vuur ontstoken waar de kinderen uit de hoogste klassen overheen springen.

  Van Sint Jan wordt, net als bij Maria, de geboortedag herdacht en niet het sterven. Sint Jan wordt dan ook gezien als het begin van een nieuwe periode in het jaar. Ook de natuur verandert. 'Met Sint Jan draait het blad zich om' is het gezegde. Sint Jan markeert een overgangsperiode.(Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

  10.4.1.10 Jacob Verburg
  Geboren: Stolwijk 2 maart 1814
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)

  10.4.2 Geertje Verburg
  Geboren: Stolwijk 12 februari 1764
  Overleden: Stolwijk 15 februari 1764
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)

  10.4.3 Willem Verburg
  Geboren: Stolwijk 15 februari 1765
  Gedoopt: Stolwijk 15 december 1765
  Trouwt: 28 maart 1790 Trijntje van Zijl, geboren te Benschop
  Uit dit huwelijk:
  10..4.3.1 Neeltje Verburg
  Geboren: Benschop 15 juli 1792
  10.4.3.2 Arie Verburg
  Geboren: Benschop 30 december 1795
  Trouwt 1): Benschop 11 november 1821 Annigje Uiterwaal, geboren IJsselstein 17 april 1797, overleden Benschop 17 februari 1831, dochter van Cornelis Uiterwaal en Cornelia Schoonderwoerd
  Trouwt 2): Benschop 17 augustus 1832 Eva van Vuren, geboren Lopik 1807
  Overleden: Benschop 26 juli 1857
  Uit het eerste huwelijk: 4 kinderen
  Uit het tweede huwelijk: 3 kinderen
  10.4.3.3 Adrianus Verburg
  Geboren: 1802
  Trouwt: Benschop 9 november 1823 Adriana de Vries, geboren Benschop 1801
  10.4.3.4 Anthonie Verburg
  Geboren: Benschop 9 maart 1805
  Trouwt: 5 juni 1825 Neeltje Lekkerkerker
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004 alsmede e-mail hr. Ben J. van Ree d.d. 24.06.2005)

  10.4.4 Jan Verburg
  Geboren: Stolwijk 14 december 1766
  Overleden: Stolwijk 22 januari 1767
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)

  10.4.5 Neeltje Verburg
  Geboren: Stolwijk 2 oktober 1768
  Trouwt: Stolwijk 11 april 1790 Maarten Dekker, geboren Stolwijk 9 december 1756, zoon van Cornelis Dekker en Neeltje de Lelij
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)

  10.4.6 Gerrit Verburg
  Geboren: Stolwijk 26 november 1769
  Trouwt 1: Stolwijk 1 december 1793 Hilligje Adriaanse van Vliet, geboren Bergambacht 2 juni 1766, overleden Stolwijk 9 juli 1822, dochter van Adriaan van Vliet en Marija Noorlander
  Trouwt 2: Stolwijk 5 februari 1830 Lijntje Broere, geboren Stolwijk 4 mei 1802
  Overleden: Stolwijk 18.04.1834
  Uit dit huwelijk:
  10.4.6.1 Arie Verburg

  Geboren: Stolwijk 12 april 1794
  Trouwt: Ouderkerk aan den IJsel 8 februari 1815 Geertje Schouten, geboren Ouderkerk aan den IJsel 7 september 1792, dochter van Barend Schouten en Jacomijntje de Lange
  Overleden: Stolwijk 1 juni 1862, oud 68 jaar, echtgenoot van Geertje Schouten
  (Bron Overlijden Arie: Uittreksel GenLias Streekarchief Midden-Nederland, Overlijdensregister Stolwijk 1862, akte nr 23)
  Uit dit huwelijk:
  10.4.6.1.1 Jacomijntje Verburg
  Geboren: Stolwijk 5 juni 1815
  10.4.6.1.2 Hilligje Verburg
  Geboren: Stolwijk 27 augustus 1816
  10.4.6.1.3 Barend Verburg
  Geboren: Stolwijk 29 september 1819
  10.4.6.1.4 Gerrit Verburg
  Geboren: Stolwijk 16 oktober 1820
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)

  10.4.6.2 Adrianus Verburg
  Geboren: Stolwijk 31 juli 1796
  Overleden: 18 november 1803
  10.4.6.3 Jacob Verburg
  Geboren: Stolwijk 12 mei 1799
  Gedoopt: 19 mei 1799
  Trouwt: Stein3 april 1823 Ariaantje van Baaren, geboren Stein 17 februari 1800, dochter van Coenraad van Baaren en Gerrigje van Ingen
  Uit dit huwelijk:
  10.4.6.3.1 Hilligje Verburg
  Geboren: Vlist 17 december 1823
  10.4.6.3.2 Gerrigje Verburg
  Geboren: 5 november 1824
  10.4.6.3.3 Gerrit Verburg
  Geboren: Vlist 29 oktober 1825
  Overleden: Vlist 15 januari 1826
  10.4.6.3.4 Adriana Verburg
  Geboren: Vlist 15 november 1826
  Overleden: Vlist 30 september 1859
  10.4.6.3.5 Coenraad Verburg
  Geboren: Vlist 1828
  Overleden: 2 maart 1830
  10.4.6.3.6 Hilligje Verburg
  Geboren: Vlist 17 december 1828
  10.4.6.3.7 Gerrit Verburg
  Geboren: Stolwijk 24 november 1829
  Overleden: Stolwijk 24 februari 1830
  10.4.6.3.8 Coenraad Verburg
  Geboren: Stolwijk 1 maart 1831
  Overleden: Stolwijk 1 december 1832
  10.4.6.3.9 Neeltje Verburg
  Geboren: 31 mei 1832
  Overleden: Stolwijk 11 februari 1833
  10.4.6.3.10 Coenraad Verburg
  Geboren: Bodegraven 2 oktober 1833
  10.4.6.3.11 Neeltje Verburg
  Geboren: Waarder 8 augustus 1837
  Overleden: Waarder 16 november 1863
  10.4.6.3.12 Gerrit Verburg
  Geboren: Waarder 4 september 1838
  10.4.6.3.13 Annigje Verburg
  Geboren: Waarder 23 augustus 1842
  Overleden: Waarder 30 maart 1843
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)

  10.4.6.4 Cornelis Verburg
  Geboren: Stolwijk 17 februari 1802
  Gedoopt: Stolwijk 21 februari 1802
  Trouwt 1): Stolwijk 23 augustus 1823 Margje Palsgraaf, geboren Stolwijk 21 december 1800, dochter van Frank Palsgraaf en Adriaantje van Vliet; overleden Stolwijk 20 januari 1824
  Trouwt 2): Stolwijk 4 oktober 1834 Neeltje Koolwijk, geboren Stolwijk 7 april 1812, dochter van Nanne Koolwijk en Marrigje Berger
  (Bron 2e huwelijk: Uittreksel GenLias Streekarchief Midden-Nederland, Huwelijksregister Stolwijk 1834, akte nr 10)
  Uit het 1e huwelijk:
  10.4.6.4.1 Hilligje Verburg
  Geboren: Stolwijk 3 oktober 1824
  Volkscultuur: Hilligje is op 3 oktober geboren en daarover is het volgende te vermelden: op 3 oktober 1574 werd Leiden door de Geuzen ontzet.
  Tijdens de opstand van de Nederlanden tegen de Spaanse koning Philips II werd Leiden door de Spanjaarden belegerd. Het beleg eindigde met het ontzet op 3 oktober 1574. Gedwongen door het opkomende water, doordat de dijken waren doorgestoken, trokken de Spaanse troepen die rond de stad gelegerd waren, toen hals over kop weg. Ze lieten een pot met hutspot in de Lammerschans achter. De Geuzen, die onder aanvoering van Louis de Boisot op platbodems aangevaren kwamen, brachten voedsel, o.a. haring en brood, mee voor de door pest en honger gekwelde bevolking. Leiden was al vanaf mei van de buitenwereld afgesloten, zodat er geen voedsel meer binnen de stad gebracht kon worden.
  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

  10.4.6.4.2 Adriana Verburg
  Geboren: Stolwijk 21 november 1827
  Overleden: 4 februari 1862
  10.4.6.4.3 Gerrit Verburg
  Geboren: Stolwijk 8 december 1829
  Overleden: Stolwijk 30 maart 1830
  10.4.6.4.4 Neeltje Verburg
  Geboren: Stolwijk 26 april 1831
  10.4.6.4.5 Neeltje Verburg (tweeling)
  Geboren: Stolwijk 13 mei 1832
  Overleden: Stolwijk 26 juni 1832
  10.4.6.4.6 Gerrit Verburg (tweeling)
  Geboren: Stolwijk 13 mei 1832
  Overleden: Stolwijk 26 oktober 1832
  10.4.6.4.7 Gerrit Verburg
  Geboren: Stolwijk 4 janauri 1834
  Overleden: Stolwijk 22 mei 1834
  10.4.6.4.8 Johanna Verburg
  Geboren: Stolwijk 21 januari 1846
  Trouwt: Stolwijk 11 december 1873 Arie Uittenboogaard, cafehouder, geboren Papekop 27 januari 1844
  Biografische gegevens: Zoon Jacob volgde zijn vader Arie Uittenboogaard op als cafehouder
  Uit dit huwelijk: 6 kinderen
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)


  10.4.6.5 Neeltje Verburg
  Geboren: Stolwijk 9 juli 1805
  Gedoopt: Stolwijk 14 juli 1805
  T
  rouwt: Stolwijk 10 april 1824 Gijsbert Graveland, oud 22 jaar, zoon van Willem Graveland en Trijntje van Leeuwen
  Overleden: Stolwijk 26 mei 1870
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004; Uittreksel GenLias Streekarchief Midden-Nederland, Huwelijksregister Stolwijk 1824, akte nr 9)

  10.4.7 Jan Verburg
  Geboren: Stolwijk 29 maart 1772
  Overleden: Stolwijk 26 september 1772
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)

  10.4.8 Jan Verburg
  Geboren: Stolwijk 26 december 1774
  Overleden: Stolwijk 9 januari 1775
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)
  Volkscultuur: Jan is op 26 december geboren en daarover is het volgende te vermelden: 2
  6 december is de naamdag van Sunt Steffen, de Drentse benaming voor de heilige Sint-Stephanus. Op deze dag waren in Drenthe verschillende gebruiken belangrijk, bijvoorbeeld het “steffenlopen”. Dit hield in dat kinderen én armen koeien wat hooi voederden, waarbij ze een rijmpje voordroegen. Als dank hiervoor kregen ze een dikke boterham met boter, een 'stoetbrugg'.

  Het rijmpje dat werd voorgedragen bij het steffenlopen luidde als volgt:
  "Hum, koe, ik steffen dei, koe; het is Sunt Steffenmörgen
  Hard gelopen, duur verkopen, honderd gulden veur de koe
  En een dikke stoetbrugg toe; die mag ik en die mag elk,
  Dan gef de koe ok botter en melk"
  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

  10.5 Jan Verburg
  Geboren: Stolwijk 16 maart 1732
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)

  10.6 Janna Verburg
  Geboren: Stolwijk 22 augustus 1733

  Trouwt: Stolwijk 1 januari 1768 Klaas van der Stam

  Overleden: Stolwijk 8 maart 1804, in de kerk begraven
  (Bronnen: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004; huwelijksdatum is overgenomen uit IGI Individual Record)

  10.7 Jan Verburg
  Geboren: Stolwijk 8 mei 1735; getuige: Aaltje Verburg

  Trouwt: Stolwijk 9 april 1758 Meinsje Willems Verduin, geboren Stolwijk 20 december 1737, dochter van Willem Cornelisz van Verduin, schepen van Bergambacht 1748 tot 1751, burgemeester van ‘s Heerenaartsberg (tegenwoordig Bergambacht) en Cornelia Gerritsdr de Heer. Meinsje overleed Stolwijk 18 april 1786

  Overleden: Stolwijk 20 juni 1760
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)

  Uit dit huwelijk:
  10.7.1 Neeltje Verburg

  Geboren: Stolwijk 29 oktober 1758

  10.7.2 Jan Verburg
  Geboren: Stolwijk 7 september 1760

  10.8 Inge Verburg
  Geboren: Stolwijk 25 augustus 1737

  Trouwt: Stolwijk 15 januari 1775 Neeltje Kloot, geboren Haastrecht 4 september 1746, overleden Stolwijk 27 september 1787

  Overleden: Stolwijk 26 mei 1816

  Biografische gegevens: Inge was boer
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mail 17.07.2003)

  Uit dit huwelijk:
  10.8.1 Neeltje Verburg

  Geboren: Stolwijk 29 oktober 1775

  10.8.2 Jacob Verburg
  Geboren: Stolwijk 4 mei 1777; getuige: Maria Verburg
  Trouwt: Stolwijk 26 december 1803 Petronella van Dam, geboren Achterbroek, gedoopt Berkenwoude 3 april 1785, overleden Stolwijk 3 augustus 1853, dochter van Claas Teunisje van Dam en Janna Snoek
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mail 17.07.2003)

  18-10-2005, 00:00 Geschreven door Theo Wiggers
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (5 Stemmen)
  17-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolg Hoofdstuk IV - 10.8.2

  Uit dit huwelijk:
  10.8.2.1 Jan Verburg
  Geboren: Stolwijk 14 april 1804

  Trouwt: Stolwijk 1 april 1826 met Cornelia Potuit, geboren Stolwijk 17 augustus 1801, dochter van Jan Potuit en Marija Both; Cornelia overleed Stolwijk 22 januari 1884

  Overleden: Stolwijk 27 juni 1874

  Biografische gegevens: Jan was bouwman

  Uit dit huwelijk:

  10.8.2.1.1 Johanna Verburg

  Geboren: Stolwijk 13 september 1829

  Trouwt: Stolwijk 9 oktober 1858 Jacobus Verburg, geboren Broek 25 september 1827, veehouder/bouwman, overleden Capelle aan de IJsel

  Overleden: Capelle aan de IJsel 6 juni 1900

  Biografische gegevens: zie in dit hoofdstuk onder 10.8.6.1.1 Jacobus Verburg

  10.8.2.1.2 Jacob Verburg

  Geboren: Stolwijk 3 mei 1830

  Trouwt: Stolwijk 28 april 1860 Celia Anker, dochter van Gerrit Anker en Krijntje Blonk

  10.8.2.1.3 Cornelis Verburg

  Geboren: Berkenwoude 26 maart 1831

  10.8.2.1.4 Pieternella Verburg

  Geboren: Berkenwoude 23 september 1832

  10.8.2.1.5 Jan Verburg

  Geboren: Berkenwoude 18 september 1834

  10.8.2.1.6 Maria Verburg

  Geboren: Berkenwoude 7 oktober 1838

  10.8.2.1.7 Cornelis Verburg

  Geboren: Berkenwoude 29 maart 1841

  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)

   

  10.8.2.2 Teunis Verburg
  Geboren: Stolwijk 16 maart 1805

  Gedoopt: Stolwijk 17 april 1805
  10.8.2.3 Ingen Verburg
  Geboren: Stolwijk 14 juli 1806

  Gedoopt: Stolwijk 20 juli 1806
  10.8.2.4 Klaas Verburg
  Geboren: Stolwijk 17 april 1808

  Gedoopt: Stolwijk 18 mei 1808

  Trouwt: Stolwijk 20 augustus 1833 Jacomijntje Dogterom, geboren Stolwijk 25 augustus 1805, dochter van Jacobus Dogterom en Margje Bakker

  Uit dit huwelijk:

  10.8.2.4.1 Jacob Verburg

  Geboren: Stolwijk 19 februari 1834

  Trouwt 1): 15 maart 1862 Jannigje Linschoten

  Trouwt 2): Ammerzoden Machteldje de Jong

  10.8.2.4.2 Jacobus Verburg

  Geboren: Stolwijk 14 november 1835

  Trouwt: 20 november 1868 Aaltje Verhoog

  10.8.2.4.3 Petronella Verburg

  Geboren: Stolwijk 16 november 1837

  Trouwt: Stolwijk 19 januari 1861 Hendrik Uittenbogaart

  10.8.2.4.4 Martinus Verburg

  Geboren: Stolwijk 19 september 1840

  Overleden: Stolwijk 15 juni 1880

  10.8.2.4.5 Margje Verburg

  Geboren: Stolwijk 13 november 1841

  10.8.2.4.6 Neeltje Verburg

  Geboren: Stolwijk 27 maart 1846

  Trouwt: Stolwijk 29 maart 1872 Cornelis Teunis Potuit

  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)

   

  10.8.2.5 Neeltje Verburg
  Geboren: Stolwijk 5 maart 1810

  Gedoopt: Stolwijk 25 maart 1810
  10.8.2.6 Jacob Verburg
  Geboren: Stolwijk 4 april 1814

  Trouwt: Lekkerkerk 26 januari 1839 Grietje de Kwant, geboren Lekkerkerk 26 februari 1816, dochter van Jan Arie de Kwant en Cornelia de Jong
  Overleden: Stolwijk 9 april 1842
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)

  10.8.2.7 Jacobus Verburg

  Geboren: Stolwijk 10 januari 1823

  Trouwt: Berkenwoude 23 april 1852 Martijntje de Graaf, geboren Berkenwoude 25 januari 1830, dochter van Leendert de Graaf en Sijgje Snoeij

  Uit dit huwelijk:

  10.8.2.7.1 Sijgje Verburg

  Geboren: Stolwijk 30 juni 1853

  10.8.2.7.2 Jacob Verburg

  Geboren: Stolwijk 13 november 1854

  Overleden: Stolwijk 19 april 1881

  10.8.2.7.3 Leendert Verburg

  Geboren: Stolwijk 22 januari 1856

  10.8.2.7.4 Teunis Verburg

  Geboren: Stolwijk 18 november 1857

  Overleden: 15 augustus 1879

  10.8.2.7.5 Inge Verburg

  Geboren: Stolwijk 12 oktober 1859

  Overleden: 25 augustus 1862

  10.8.2.7.6 Petronella Verburg

  Geboren: Stolwijk 13 februari 1862

  10.8.2.7.7 Neeltje Verburg

  Geboren: Stolwijk 27 augustus 1868

  Overleden: 5 januari 1870

  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)


  10.8.3 Jan Verburg
  Geboren: Stolwijk 20 december 1778
  Overleden: Stolwijk 22 mei 1788

  10.8.4 Celia Verburg
  Geboren: Stolwijk 19 februari 1780
  Trouwt: Stolwijk 7 april 1805 Klaas Jonkheid, geboren Waddinxveen 19 september 1784, zoon van Jan Jonkheid en Margje Stam
  Biografische gegevens: Celia trouwde op dezelfde dag als haar broer Jacobus; haar bruidegom, Klaas
  Jonkheid, was een broer van de bruid van Jacobus

  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mail 17.07.2003)

   

  10.8.5 Willem Verburg (tweeling)
  Geboren: Stolwijk 2 september 1781


  10.8.6 Jacobus Verburg (tweeling)
  Geboren: Stolwijk 2 september 1781
  Trouwt: voor de wet: Bloemendaal 31 maart 1805 en in de kerk te  Stolwijk 7 april 1805 Cornelia Jonkheid, geboren 20 augustus 1780 Waddinxveen, dochter van Jan Jonkheid en Margje Stam
  Overleden: Stolwijk 13 juni 1808
  Biografische gegevens: Jacobus was boer te Stolwijk en hij overleed vóór het tweede kind was geboren. Jacobus trouwde op dezelfde dag als zijn zuster Celia; zijn bruid, Cornelia Jonkheid,  was een zuster van de bruidegom  van Celia
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)

  Uit dit huwelijk:
  10.8.6.1 Willem Verburg
  Geboren: Stolwijk 5 januari 1806

  Gedoopt: Stolwijk 19 januari 1806
  Trouwt: Zuidbroek 1 april 1826 Aaltje van den Heuvel, geboren Lekkerkerk 30 april 1804, dochter van Arij van den Heuvel en Aantje Jansse van den Dool. Aaltje overleed Nieuwkoop 15 december 1862
  Overleden: Nieuwkoop 26 september 1866
  Biografische gegevens: Willem was boer te Zuidbroek, nu Bergambacht en ging vandaar naar Nieuwerkerk aan de IJssel –waarschijnlijk in een pas drooggekomen polder- en ging in 1840 weer naar Nieuwkoop waar al meerdere neven van hem het blijkbaar goed gemaakt hebben.
  Uit dit huwelijk:

  10.8.6.1.1 Jacobus Verburg

  Geboren: Zuidbroek 29 mei 1826

  Overleden: Zuidbroek 16 oktober 1826

  10.8.6.1.2 Cornelis Verburg

  Geboren: Nieuwkoop 5 mei 1843

  10.8.6.1.3 Aaltje Verburg

  Geboren: Nieuwkoop 22 november 1845

  10.8.6.1.4 Jacobus Verburg

  Geboren: Broek 25 september 1827

  Overleden: Capelle aan de IJssel 28 maart 1895

  Trouwt: Stolwijk 9 oktober 1858 Johanna Verburg, geboren Stolwijk 13 september 1829, overleden Capelle aan de IJssel 6 juni 1900

  Biografische gegevens: zie in dit hoofdstuk onder 10.8.2.1.1

  Uit dit huwelijk: 5 kinderen
  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mail 17.07.2003)

   

  10.8.6.2 Jacobus Verburg
  Geboren: Stolwijk 18 december 1808

  Gedoopt: Stolwijk 26 december 1808
  Trouwt: Bergambacht 5 april 1833 Marrigje Schouten, geboren Bergambacht 17 oktober 1811, gedoopt Bergambacht 20 oktober 1811, dochter van Cornelis Hendrikse Schouten en Cornelia van den Heuvel. Marrigje overleed Lopik 9 april 1878
  Overleden: Lopik 31 december 1893
  Biografische gegevens: Het echtpaar verliet de Krimpenerwaard na de geboorte van hun eerste zoon in Bergambacht en ging boeren in Lopik
  Uit dit huwelijk:

  10.8.6.2.1 Cornelia Verburg

  Geboren: Lopik 14 januari 1834

  Trouwt: Lopik 11 oktober 1859 Jan Ariense de Gier, geboren Lopik ca 1805, zon van Cornelis Vonk de Gier en Bartje van Randwijk

  10.8.6.2.2 Jacoba Verburg

  Geboren: Lopik 1835

  Trouwt: Lopik 19 juni 1857 Matthijs van Ede, geboren Lopik ca 1832, zoon van Jan van Ede en Emmigje Vermeulen

  10.8.6.2.3 Jacobus Verburg

  Geboren: Lopik 1837

  Trouwt: Lopik 19 juni 1857 Bartje de Gier, geboren Lopik ca 1836, dochter van Johannes de Gier en Bastiaantje Schippers

  Uit dit huwelijk: twee kinderen

  10.8.6.2.4 Cornelis Verburg

  Geboren: Lopik 10 oktober 1838

  Trouwt: lopik 15 maart 1866 Teuntje de With, geboren Lopik 2 februari 1841, dochter van Floris de With en Marrigje Bosch

  Uit dit huwelijk: 5 kinderen

  10.8.6.2.5 Jan Verburg

  Geboren: Lopik 2 november 1840

  Volkscultuur: Jan is op 2 november geboren en daarover is het volgende te vermelden:

  Op 2 november wordt het kerkelijke feest “Allerzielen” gevierd. Bij dit feest herdenken katholieken alle zielen die in het vagevuur zitten. Het feest is ontstaan in de tiende eeuw en werd vanaf de veertiende eeuw een algemeen kerkelijk feest. Sinds 1938 kunnen gelovigen een volle aflaat verdienen voor de overledenen die nog niet in de hemel toegelaten zijn. (aflaat = volledige kwijtschelding van tijdelijke straffen die men na de vergeving der zonden hier of in het vagevuur nog zou moeten ondergaan)

  Op Allerzielen bezoeken katholieken ook de graven van hun vrienden, familieleden en dierbaren. Vaak leggen ze bloemen neer en besprenkelen het graf met wijwater. In de kerk wordt een kaarsje opgestoken. Vooral in België en Spanje komt dit gebruik nog voor. Het helpen van de overledenen is het motief om aan dit ritueel deel te nemen. Het gezegde luidt: 'Zoveel kaarsjes ontstoken, zoveel zieltjes geholpen'.

  Allerzielen werd waarschijnlijk in 1008 voor het eerst gevierd in Luik. De viering verspreidde zich daarna in zuidelijke richting en zou pas in de veertiende eeuw in Rome worden ingevoerd. Kardinaal en aartsbisschop Carolus Boromeus verplaatste Allerzielen van de oorspronkelijke datum 15 oktober naar 2 november.

  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

  10.8.6.2.6 Hendrika Verburg

  Geboren: Lopik 1843

  Trouwt: Lopik 28 mei 1869 Rijk van Ginkel, geboren Lopik ca 1836, zoon van Jan van Ginkel en Gesina Elisabeth van Diepeningen

  10.8.6.2.7 Hendrik Verburg

  Geboren: Lopik 13 juli 1850

  Trouwt: Lopik 10 maart 1882 Elisabeth de With, geboren lopik ca 1825, dochter van Drick de With en Kaartje Boogaard

  Uit dit huwelijk: zeven kinderen

  (Bron: “Stamboom Jacobus Verburg, geboren Stolwijk 02.11.1940”, samengesteld door de hr. Gerrit Verkerk; e-mails 17.07.2003 en 19.08.2004)

   

  10.9 Maria Verburg
  Geboren: Stolwijk 9 november 1738

  11. Goris Verburgh: zie V
  (Bron: Arch-W: CD-rom Archief Benschop)


   

  17-10-2005, 00:00 Geschreven door Theo Wiggers
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  15-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties V t/m VII
  V      Goris Janse Verburg

  (Bron voor Generatie III: Hr. J. Verburg te Monster tenzij een andere bron is genoemd)

  Geboren/Gedoopt: Benschop 29 januari 1702; getuige: Catharina Cornelisse van Vliet
  (Bron: Benschop, Hervormd Doopboek 1645-1811)

  Ondertrouwt: Zegveld 3 juni 1731: “Goris Janse Verburg, j.m. van Benschop en Claartje Joosten van den Berg, dochter van Joost Cornelis van den Berg en Cornelia Cornelisse in ’t Hout, gedoopt 4 mei 1707 te Zegveld
  (Bron: RA-Utr: Cassette 20, ZV b-1, Zegveld, Index op Hervormd Huwelijken 1640-1811)

  Trouwt: Zegvelt 3 juni 1731: “Goris Janse Verburg, j.m. van Benschop en Clara Jooste van den Berg, j.d. van Zegvelt hebben attestatie verzogt om elders te trouwen
  (Bron: RA-Utr: Zegveld, Hervormd Trouwboek 1640-1733)

  Overleden: Goris Jans Verburg is in Zegveld op 23 november 1753 begraven
  (Bron: email Anthony Hofstee d.d. 26 mei 2000 met gedeelte van de kwartierstaat Kaptein-Besemer, door J. Kapteyn)

  Biografische gegevens: Den 29 dito (= mei 1740): Een onegt Dogtertje, van Jacobje van Tol, dewelke door het overlijden van de moeder den Diakonie was gevallen ter bezorging en daarom de Regerender Diaken Goris Verburg en sijn Vrouw Clara van den Berg is ten doop gepresenteert en van de predikant en Diakenen als pligt Vaderen der Armen op de Drie vraagstukken van het doopformulier geantwoord om het alsoo (soo lang sij in de bediening sijn) op te brengen en het selve is genaamt geworden met de naam ZILLA
  (Bron: RA-Utr: Zegveld, Hervormd Doopboek 1645-1811)

  De ouders van Clara zijn op 9 november 1704 te Zegveld getrouwd; haar moeder overleed te Zegveld op 28 september 1745 en haar vader te Zegveld op 27 september 1753
  (Bron: email Anthony Hofstee d.d. 26 mei 2000 met gedeelte van de kwartierstaat Kaptein-Besemer, door J. Kapteyn)

  Clara Jooste van den Berg is hoogst waarschijnlijk op 8 april 1782 te Zegveld overleden: het Hervormd Begraafboek van Zegveld vermeldt het volgende: “8 april 1782 de weduwe van Goris Verburg begraven in de kerk; impost f 3-3-0
  (Bron: deze datum wordt ook genoemd in de email van Anthony Hofstee d.d. 26 mei 2000 met gedeelte van de kwartierstaat Kaptein-Besemer, door J. Kapteyn)

  Uit dit huwelijk: In de hieronder genoemde bron is vermeld dat op 4 maart 1732 te Zegveld een levenloos kind is geboren en op dezelfde dag aldaar is begraven
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.B.W. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee)

  1. Jan Verburg
  Geboren/Gedoopt: Zegveld 24 mei 1733
  (Bron: RA-Utr: Zegveld, Hervormd Doopboek 1639-1811)
  Het IGI-record van Jan Verburg –zie Familysearch- vermeldt dat de geboorte heeft plaatsgevonden in Teckop, doch ook in de “Index op Benschop, Hervormd Dopen 1645-1811” wordt vermeld dat Jan in Zegveld is geboren.

  Trouwt: 28 april 1769 met Hansje Verweij

  Overleden: juni 1771
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.B.W. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee)

  Uit dit huwelijk:
  1.1. Jantje Verburg

  Geboren/Gedoopt: Zegveld 8 september 1771

  Overleden: Zegveld februari 1775
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.B.W. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee)

  2. Cornelis (Gorisze) Verburg, zie VI

  3. Jannigje Verburg
  Geboren/Gedoopt: Zegveld 9 september 1736; getuige Neeltje Verburg
  (Bron: RA-Utr: Zegveld, Hervormd Doopboek 1639-1811)
  Het “Kerkenboek van Zegveld” noteert de geboorte als volgt: “een dochtertie van Goris Verburg en Klara van den Berg, genaamt Jannigje; getuige Neeltje Verburg

  Overleden: Zegveld 9 september 1736
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.B.W. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee)

  4. Joost Verburg
  Geboren/Gedoopt: Zegveld 27 april 1738; getuige Cornelia van den Berg
  (Bron: FS, Joost Verburg, IGI Record en RA-Utr: Zegveld, Hervormd Doopboek 1639-1811)

  Trouwt: Zegveld 20 oktober 1759 Aaltje Cornelis de Man, gedoopt Woerden 6 oktober 1738, overleden Alphen 27 december 1820.

  Uit dit huwelijk:
  4.1 Goris Verburg

  Geboren: 1759

  4.2 Goris Verburg
  Geboren: 1764

  4.3 Cornelis Verburg
  Geboren: 1767

  4.4 Aagje Verburg
  Geboren: 1769

  Trouwt: 1796 te Zegveld met Pieter Samson.
  (Bron: Hr. August de Man, e-mail 27.10.2001;voor meer info inzake familie de Man: zie homepage http://home.wanadoo.nl/audeman/deMan.htm)

  5. Willem Verburg
  Geboren/Gedoopt: Zegveld 25 september 1740; getuige Cornelia Stout
  (Bron: FS, Willem Verburg, IGI Record en RA-Utr: Zegveld, Hervormd Doopboek 1639-1811)

  Ondertrouwt: Zegveld 23 augustus 1761
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.., de Rijp; adres: ottob@hccnet.nl)

  Trouwt: 1) Zegveld 30 augustus 1761 Aaltje Boudewijnsdr van den Bos, geboren Koudekerk 1740
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl en Arch-W: Kwartierstaat G.B.W. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee)

  Trouwt: 2) 1798 op 58-jarige leeftijd met de in 1778 geboren Aagje Sloof

  Overleden: Zegveld 1807
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  Biografische gegevens: Aaltje van den Bos is in 1796 overleden. Aagje Sloof is in 1855 overleden

  Uit het eerste huwelijk:
  5.1 Claartje Verburg

  Geboren/Gedoopt: Zegveld 11 oktober1761; getuige Claartje van den Berg
  (Bron: RA-Utr: Zegveld, Hervormd Doopboek 1639-1811)

  5.2 Treijntje Verburg
  Geboren/Gedoopt: Zegveld 4 december 1763; getuige Treijntje Dirks van Reijn
  (Bron: RA-Utr: Zegveld, Hervormd Doopboek 1639-1811)

  Overleden: Zegveld 19 december 1763

  5.3 Treintje Verburg
  Geboren/Gedoopt: Zegveld 17 februari 1767; getuige Jannigje Verburg
  (Bron: RA-Utr: Zegveld, Hervormd Doopboek 1639-1811)

  5.4 Goris Verburg
  Geboren/Gedoopt: Zegveld 30 december 1768; getuige Jannigje Verburg

  Overleden: Noorden 19 februari 1770
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  Van de hierna volgende kinderen zijn in het Doopboek van Zegveld geen gegevens aangetroffen, zodat moet worden aangenomen dat Willem zich na 1768 elders heeft gevestigd.
  Deze veronderstelling werd op 28 juli 2002 met een e-mail bevestigd door de hr. O.Brunsting, De Rijp, (adres: otto.b@hccnet.nl) die meedeelde dat Willem en Aaltje in 1768 zijn vertrokken naar Zuid-Holland en kennelijk in Noorden zijn gaan wonen alwaar de volgende kinderen zijn geboren:
  5.5 Cornelia Verburg
  Geboren/Gedoopt: Noorden 11 december 1769

  Overleden: Westveen en begraven Noorden 20 april 1771
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.6 Margje Verburg
  Geboren/Gedoopt: Noorden 24 februari 1771

  Overleden: Noorden 13 maart 1772
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.7 Goris Verburg
  Geboren/Gedoopt:
  Noorden 16 februari 1772

  Overleden: Noorden 5 september 1773
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.8 Jannigje Verburg
  Geboren/Gedoopt:
  Noorden 29 augustus 1773

  Trouwt: Zevenhoven Gerrit Lampe, geboren Barnstorff (Duitsland)
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.9 Goris Verburg
  Geboren/Gedoopt: Noorden 6 november1774

  Overleden: Zevenhoven 5 november 1774
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.10 Goris Verburg
  Geboren/Gedoopt: Noorden 3 maart 1776

  Overleden: Noorden 2 april 1776
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.11 Goris Verburg
  Geboren/Gedoopt: Noorden 29 maart 1778

  Overleden: Noorden 1778
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.12 Jannigje Verburg
  Geboren/Gedoopt: Wilnis 9 mei 1779
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.13 Anna Verburg
  Geboren/Gedoopt: Wilnis 10 december 1780
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  Uit het tweede huwelijk:
  5.14 Goris Verburg

  Geboren: Blokland

  Gedoopt: Zevenhoven 21 juli 1799
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  Trouwt: 1) 1825 Fijtje de Bruin, geboren Koudekerk 1804

  Trouwt: 2) 3 april 1843 Susanna de Bruin, geboren Koudekerk 25 november 1819; overleden Zevenhoven 20 januari 1891

  Overleden: Zevenhoven 30 maart 1870

  Biografische gegevens: Het echtpaar woonde langs de Kromme Mijdrecht en Susanna trouwde later nog met H. Hulsbos.

  Uit het eerste huwelijk:
  5.14.1 Jan Verburg
  Geboren: Zevenhoven8 september 1825
  Trouwt: 18 maart 1850 J. van der Snoek
  Overleden: Mijdrecht 25 juli 1894
  Uit dit huwelijk:
  5.14.1.1.E.Verburg,
  Gehuwd met J. Oliemans

  5.14.2 Klazina Verburg
  Geboren: Zevenhoven 25 november 1826
  Trouwt 1): Teunis de Kampen
  Trouwt 2): Dirk Kwakernaak
  Overleden: Zevenhoven28 juli 1905
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.14.3 Susanna Verburg
  Geboren: Zevenhoven 24 september 1828
  Trouwt: Teunis van Vlijmen
  Overleden: Zevenhoven 24 februari 1884
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.14.4 Agatha Verburg
  Geboren: Zevenhoven 20 januari 1831
  Trouwt: Hein Kronenberg
  Overleden: Zevenhoven 4 februari 1892
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.14.5 Elisabeth Verburg
  Geboren: Zevenhoven 30 november 1832
  Trouwt: Zevenhoven 28 mei 1855 Pieter Rijsburger
  Overleden: Zevenhoven 17 november 1915
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.14.6 Willem Verburg
  Geboren: Zevenhoven 12 mei 1835
  Trouwt: Jannetje Hoogendoorn
  Overleden: 6 augustus 1881
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.14.7 Hendrik Verburg
  Geboren: Zevenhoven 10 augustus 1837
  Trouwt: Maartje de Jong
  Overleden: Zevenhoven 12 mei 1897
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  Uit het tweede huwelijk:
  5.14.8 Alexander Verburg

  Geboren: Zevenhoven 28 juni 1844
  Trouwt: Niesje van Veen, geboren De Hoef (Mijdrecht)
  Overleden: Zevenhoven 27 oktober 1913
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.14.9 Jan Verburg
  Geboren: Zevenhoven 28 juni 1844
  Trouwt: 1) Trijntje Verhoef
  Trouwt: 2) Willemijntje Middelman, geboren Bunnik 1 oktober 1860, overleden in een ziekenhuis te Woerden 17 april 1940 en begraven te Zegveld.
  Overleden: Zegveld 15 augustus 1908
  (Bron: Hr. D.Verburg, achterkleinzoon van Jan Verburg en Willemijntje Middelman, zie 5.14.9.4.1a)
  Biografische gegevens: Jan was boer in Zegveld en heel actief in het openbare leven. Hij was -met Abraham Kuyper- één der oprichters van de Anti Revolutionaire Partij (A.R.P.), die later is opgegaan in het Christen Democratisch Appèl (C.D.A.). Hij was ook nauw betrokken bij de afscheiding van de gereformeerden.
  Uit het eerste huwelijk:
  5.14.9.1 Magdalena Verburg
  Geboren: 1872
  Uit het tweede huwelijk:
  5.14.9.2 Susanna Verburg
  Geboren: 1881
  5.14.9.3 Goris Verburg
  5.14.9.4 Dirk Verburg

  Geboren: Zegveld 13 maart 1883
  Trouwt: 15 mei 1913 Adriana Boer, geboren Zegveld 13 oktober 1888, overleden Muiderberg 4 augustus 1959 en begraven te Zegveld
  Overleden: in een ziekenhuis te Gouda 17 oktober 1956 en begraven te Zegveld
  Biografische gegevens: Dirk was boer in Zegveld en had vele bijbaantjes. Hij werd ook wel “Dirk de vergaderaar” genoemd in verband met zijn vele functies, o.a. in de gemeenteraad (1919-1941) en in het kerkbestuur. Het echtpaar heeft 11 kinderen.
  Eén van deze kinderen is:
  5.14.9.4.1 Hendrik Verburg
  Geboren: Zegveld 6 september 1915
  Trouwt: Alida van der Vliet, geboren Wilnis 19 april 1916
  Overleden: Hendrik overleed Utrecht 16 februari 1984
  Uit dit huwelijk:
  5.14.9.4.1a Dirk Verburg
  Geboren: Haarlem 30 juli 1941
  5.14.9.4.1b Johanna Geertruida Verburg
  Geboren: Leiden 4 juni 1945
  (Bron 5.14.9.4.1: Hr. D. Verburg, zoon van Hendrik Verburg en Alida van der Vliet)
  Eén van de andere kinderen is:
  5.14.9.4.2 Dirk Verburg
  Geboren: 1918
  Trouwt: Cornelia C. Griffioen
  Uit dit huwelijk (o.a.):
  Tineke Verburg, geboren 1956, is een bekend televisiepresentatrice

  5.14.9.5 Neeltje Verburg
  Geboren: 1885
  5.14.9.6 Krijntje Verburg
  Geboren: 1888
  5.14.9.7 Elisabeth Verburg
  Geboren: 1891
  5.14.9.8 Jansje Verburg
  Geboren: 1895

  5.14.10 Cornelis Verburg
  Geboren: Zevenhoven 15 juli 1846
  Trouwt: 19 april 1874 Anna Elisabeth Praagman, geboren Nieuwkoop, 23 december 1849, overleden Zevenhoven 2 maart 1912, dochter van Nicolaas Praagman en Maria Petronella Oliemans
  Overleden: Zevenhoven 11 december 1923
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.14.11 Abraham Verburg
  Geboren: Zevenhoven 7 februari 1848
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.14.12 Jannetje Verburg
  Geboren: Zevenhoven 10 december 1849
  Trouwt: 23 december 1875 Leendert Korenwinter
  Overleden: 19 februari 1920
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.14.13 Klaas Verburg
  Geboren: Zevenhoven 4 juli 1852
  Trouwt: Maria Vlot, geboren te Mijdrecht
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.14.14 Hendrik Verburg
  Geboren: Zevenhoven 21 mei 1854
  Overleden: 18 januari 1930
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.15 Cornelis Verburg
  Geboren/Gedoopt:
  Zevenhoven 26 mei 1801
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.16 Claasje Verburg
  Geboren/Gedoopt: Zevenhoven 15 juli 1803
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.17 Willem Verburg
  Geboren: Zevenhoven 24 oktober 1806;Gedoopt: Zevenhoven 2 november 1806

  Trouwt: Vinkeveen 15 december 1832 Petronella Korver, geboren ca. 1803

  Biografische gegevens: Willem was tuinman

  Uit dit huwelijk:
  5.17.1 Willem Verburg

  Geboren: ca. 1832
  Trouwt: Johanna CatharinaOudakker, geboren Nieuwveen ca. 1837, winkelierster, overleden Amsterdam 19 december 1911 te 11.00 uur en wonende te Aalsmeer, dochter van Johannes Bernardus oudakker en Catharina Offerman
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.17.2 Adrianus Verburg
  Geboren: Uithoorn 25 januari 1834
  Trouwt: Mijdrecht 9 mei 1860 Neeltje Splinter, geboren Mijdrecht 13 januari 1833 te 12.00 uur, overleden Nieuwer-Amstel, Middelpolder 17, 28 september 1889, dochter van Johannis Splinter, veenman/bouwman en Guurtje van der Pauw
  Overleden: Nieuwer-Amstel 28 juli 1910
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.17.3 Abraham Verburg
  Geboren: Uithoorn 4 november 1835
  Trouwt 1): Nieuwer-Amstel Stijntje Versloot, geboren Nieuwkoop 23 maart 1840 te 10.30 uur, overleden Nieuwer-Amstel 1 februari 1873, dochter van Jan Versloot, veenwerker en Marretie (Margje) Kranenburg, dienstmaagd
  Overleden: Nieuwer-Amstel 30 mei 1906
  Trouwt 2): Nieuwer-Amstel 5 november 1874 Johanna Bloemendaal, geboren Oudshoorn ca. 1836, overleden Nieuwer-Amstel 15 december 1925, dochter van Dirk Bloemendaal en Roela de Bas
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.17.4 Aagje Verburg
  Geboren: Uithoorn 21 april 1838
  Overleden: Uithoorn 20 maart 1846
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.17.5 Jan Verburg
  Geboren: Uithoorn 31 oktober 1840
  Biografische gegevens: Jan was veehouder
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.17.6 Pieter Verburg
  Geboren: Uithoorn 27 maart 1842
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  5.17.7 Johannes Verburg
  Geboren: Uithoorn april 1844
  Overleden: Uithoorn 9 mei 1845
  (Bron: Arch-W: e-mail 28.07.2002 van hr. O.Brunsting, de Rijp; adres: otto.b@hccnet.nl)

  6. Roelof Verburg
  Geboren/Gedoopt: Zegveld 14 november 1745; getuige Annigje Schenkel in plaats van Neeltje Bruijne
  (Bron: RA-Utr: Zegveld, Hervormd Doopboek 1734-1796)

  Ondertrouwt: Stolwijk 5 juni 1776 Anna Hoogeveen, jd van Stolwijk-Bloemwei
  (Bron: Arch-W: Kwartierstaat G.B.W. van Rhee (deelstaat familie Verburg), samengesteld door hr. Ben J. van Rhee)

  7. Hage Verburg
  Geboren/Gedoopt: Zegveld 17 september 1747; getuige Marigje in ‘t Hout
  (Bron: RA-Utr: Zegveld, Hervormd Doopboek 1734-1796)  VI      Cornelis Gorisze Verburg

  Geboren/Gedoopt: Zegveld 5 december 1734, zoon van Goris Verburg en Klara van den Berg
  (Bronnen: FS, Cornelis Verburg, IGI Record alsmede RA-Utr: Zegveld, Hervormd Trouwboek 1734-1798, waarin is vermeld dat hij “geboortig is van Zegveld”)

  Ondertrouwt: Zegveld 26 november 1763: Den 26.11.1763 zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen: Cornelis Verburg, jongman, geboortig van Zegveld en Niesje Warre, jonge dochter, geboortig onder Noorden, woonachtig onder Kamerik, en hebben hun attestatie behouden om te Kamerik in de echt verenigd te worden
  (Bron: RA-Utr: Zegveld, Hervormd Trouwboek 1734-1798)

  Trouwt: Kamerik 11 december 1763: "jongman, geboren te Zegveld en Niesje Warre, jonge dochter, geboren te Noorden, beiden wonende alhier, den 25 november te Zegveld in wettige ondertrouw opgenomen zijnde, zijn na gebracht betoog van Zegveld den 11e december 1763 alhier getrouwd"
  (Bron: RA-Utr: Kamerik, Hervormd Trouwboek 1738-1794; de ondertrouwdatum wijkt af van het Trouwboek te Zegveld)

  Biografische gegevens: De overlijdensplaats en -datum van Cornelis Gorisze Verburg zijn niet gevonden. Aangezien Niesje als weduwe in 1826 is gestorven, is Cornelis in ieder geval vóór 1826 overleden

  Niesje Warre, weduwe, overleed Wilnis 30 oktober 1826 te 19.00 uur in de ouderdom van 90 jaar. De aangevers waren Pieter Verburg, zoon, 50 jaar, bouwman (= land-bouwer) en Arij den Dijker, goede vriend, veenman, 60 jaar, beiden wonende te Wilnis
  (Bron: RA-Utr: Overlijdensregister Wilnis 1826)

  Van Niesje Warre is geen Memorie van Successie aangetroffen
  (Bron: RA-Utr: Memorie van Successie Loenen, inventaris 137-3, nr. 7, bevat geen gegevens)

  Volkscultuur: Cornelis is op 5 december geboren en daarover is het volgende te vermelden:
  Op 5 december wordt Sinterklaasavond” gevierd.
  De vroegste vermelding van een viering van het sinterklaasfeest dateert uit de veertiende eeuw. In een stadsrekening van 1360 uit Dordrecht staat dat schoolkinderen op 'Nyclaesdagh' geld krijgen om feest te vieren.

  Het gaat op deze 'Nyclaesdagh' in 1380 om een feestritueel dat wij nu niet meer kennen. Uit een groep schoolkinderen werd een kinderbisschop gekozen die tijdens de Vespers een kromstaf in de hand kreeg en een mijter op het hoofd. Vervolgens trokken de kinderen langs de deuren met de kinderbisschop om te bedelen.

  In Nederland zet men vanaf de vijftiende eeuw de schoen. In eerste instantie gebeurde dat in de kerk en was de opbrengst voor de armen. Toen Sinterklaas later een familiefeest werd, zetten kinderen hun schoen in de kamer bij de schoorsteen.

  Uit archiefstukken blijkt dat vanaf 1427 in de Sint Nicolaaskerk in Utrecht schoenen werden gezet op 5 december, sinterklaasavond. Rijke Utrechters legden wat in de schoenen en de opbrengst werd verdeeld onder de armen op 6 december, de officiële sterfdag van de Heilige Nicolaas.

  Uit de zestiende eeuw bestaan beschrijvingen van het schoenzetten door kinderen in de huiskamer. Kunstschilder Jan Steen heeft in de zeventiende eeuw de sinterklaasochtend op twee schilderijen vastgelegd. Daarop is ook goed te zien wat de kinderen in hun schoen kregen. Vaak was dat koek, snoep en speelgoed. Opvallend is dat vooral jongens een roe of zakje zout in de schoen vonden. Ook nu wordt op verschillende plaatsen in Nederland de schoen op sinterklaasavond gezet en op 6 december geleegd.
  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl)

  Uit dit huwelijk:
  1. Annigje Verburg
  Geboren/Gedoopt:
  Kamerik 28 juli 1764, dochter van Cornelis Gorisz Verburg en Niesje Warre
  (Bron: FS, Annigje Verburg: IGI Record en RA-Utr: Kamerik, Doopboek 1738-1811)

  2. Claartje Verburg
  Geboren/Gedoopt:
  Kamerik 29 september 1765, dochter van Cornelis Gorisz Verburg en Niesje Warre
  (Bron: FS, Claartje Verburg: IGI Record en RA-Utr: Kamerik, Doopboek 1738-1811)

  3. Goris Verburg
  Geboren/Gedoopt:
  Kamerik 27 februari 1767, zoon van Cornelis Gorisz Verburg en Niesje Warre
  (Bron: FS, Goris Verburg, IGI Record en RA-Utr: Kamerik, Doopboek 1738-1811)

  4. Annigje Verburg
  Geboren/Gedoopt:
  Kamerik 24 juli 1768, dochter van Cornelis Gorisz Verburg en Niesje Warre
  (Bron: FS, Annigje Verburg: IGI Record en RA-Utr: Kamerik, Doopboek 1738-1811)

  5. Goris Verburg
  Geboren/gedoopt:
  Zegveld 5 september 1773
  (Bronnen: RA-Utr: Klapper Zegveld, Hervormde Kerk, Dopen alsmede FS, Goris Verburg, IGI Record)

  6. Cornelis Verburg
  Geboren/Gedoopt:
  Zegveld 5 september 1773
  (Bron: FS, Cornelis Verburg, IGI Record)

  7. Pieter Verburg, volgt VII  VII          Pieter Verburg

  Geboren/gedoopt: Zegveld 9 juni 1776: zoontje van Cornelis Gorisze Verburg en Niesje Warre; aangevers: Cornelis Gorisze Verburg (vader) en Haasje Verweij
  (Bron: RA-Utr: Doopregister Nederlands Hervormde Kerk Zegveld 1776)

  Echter: via FamilySearch is alleen een IGI Record gevonden van Pieter Verburg, gedoopt Zegveld 9 juni 1779, zoon van Cornelis Gorisz Verburg en Niesje Warre.

  Het doopregister en het IGI Record wijken dus van elkaar af.

  Trouwt: Marrigje Barten, gedoopt Bodegraven, Gereformeerde Kerk, 13 april 1782, dochter van Pieter Barten en Dirkje Donk. Doopgetuige was Cornelia Sliedrecht.
  (Bron: e-mail 29 mei 2007 van Ted Brouwer, Canada; tedbrouwer@shaw.ca)  
  Geen gegevens gevonden in RA-Utr:
  -Gereformeerde huwelijken Zegveld (cassette 20 ZV b-1)
  -Gerechtshuwelijken Zegveld (cassette 20 ZV b2)
  -Huwelijken Wilnis 1659-1902 (klapper Wilnis)
  -Hervormde huwelijken Kamerik 1738-1794 (klapper cassette 7 K b-1)
  -Rooms Katholieke huwelijken Kamerik 1771-1801

  Overleden: Utrecht 29 oktober 1840 te 15.00 uur in het Gesticht voor Krankzinnigen, in de ouderdom van 64 jaar, werkman, geboren en wonende te Zegveld, zoon van wijlen Cornelis Verburg en wijlen Niesje Warre, weduwnaar van Marrigje Barten
  Aangevers: Jan Braaij, bediende, 40 jaar en Toon Kreinen, bediende, 25 jaar, beiden wonende in de Agnietenstraat
  (Bron: RA-Utr: Overlijdensregister Utrecht 1840, akte 1383)

  Biografische gegevens: Inzake het overlijden van Pieter is geen Memorie van Successie opgemaakt; wel werd de volgende aantekening aangetroffen in de “Staat der sterfgevallen oktober 1840 te Utrecht”: Pieter Verburg, werkman, woonplaats Zegveld, sterfhuis Krankzinnighuis, wijk A, overleden op 29 oktober, 64 jaar oud, geboren te Zegveld, weduwnaar met kinderen, geen onroerend goed nagelaten.
  (Bron: RA-Utr: Memorie van Successie Loenen, inventaris 137-7, nummer 181)

  De geboorteplaats en geboortedatum van Marrigje Barten zijn niet gevonden.

  Zij is overleden Oudhuizen 16 maart 1832
  (Bron: RA-Utr: Overlijdensregister Oudhuizen 1832)

  Inzake haar overlijden is geen Memorie van Successie opgemaakt
  (Bron: RA-Utr: Memorie van Successie Loenen, Inventaris 137-3, nummer 12)

  Uit dit huwelijk:
  1. Cornelis Verburg
  Geboren:
  Zwammerdam 7 maart 1807

  Gedoopt: 15 maart 1807; het doopboek vermeldt geen doopgetuige(n)(Bron: RA-ZH: gele klappers Zuid-Holland)

  2. Dirkje Verburg
  Geboren:
  Bodegraven 1 maart 1808

  Gedoopt: 6 maart 1808. Haar moeder Marrigje –die bij die gelegenheid Maria wordt genoemd- was doopgetuige
  (Bron: RA-ZH: gele klappers Zuid-Holland, doopboek Bodegraven 1808 en FS, Dirkje Verburg: IGI Record)

  3. Dirkje Verburg
  Geboren:
  Bodegraven 1 maart 1809

  Gedoopt: 5 maart 1809; doopgetuige: Engeltje de Jong
  (Bron: RA-ZH: gele klappers Zuid-Holland, doopboek Bodegraven 1809 en FS, Dirkje Verburg: IGI Record)

  4. Marijgje Verburg
  Geboren:
  Bodegraven 26 juni 1810

  Gedoopt: 22 juli 1810; doopgetuige: haar grootmoeder Niesje Warre, echtgenote van Cornelis Verburg
  (Bron: RA-ZH: gele klappers Zuid-Holland, doopboek Bodegraven en FS. Marrijgje Verburg: IGI Record)

  5. Goris Verburg, volgt VIII

  15-10-2005, 00:00 Geschreven door Theo Wiggers
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  11-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaties VIII t/m X
  VIII     Goris Verburg

  Geboren/gedoopt: Bodegraven 30 december 1811 als zoon van Pieter Verburg en Marrigje Barten, echtelieden

  Gedoopt: in de Nederlands Hervormde Kerk te Bodegraven 17 januari 1812
  (Bronnen: RA-ZH: Doopboek Nederlands Hervormde Kerk Bodegraven 1811 alsmede  FS, Goris Verburg, IGI Record)

  Trouwt: Mijdrecht 20 januari 1839: arbeider, wonende te Oudhuizen, meerderjarige zoon van Pieter Verburg, zonder beroep, in krankzinnige staat in bewaring te Utrecht en Marrigje Barten, overleden te Oudhuizen, met Johanna Meijer, geboren Mijdrecht 19 februari 1816 te 14.00 uur, arbeidster, wonende te Mijdrecht, minderjarige dochter van Cornelis Meijer, arbeider, wonende te Mijdrecht en Aaltje van Leeuwen, alhier overleden.
  Getuigen:
  -Dirk Verburg, 24 jaar, veenderij-arbeider, broer van de bruidegom
  -Cornelis Vonk, 31 jaar, arbeider, behuwdbroeder van de bruid
  -Karel Karels Suister, 38 jaar, gemeentebode en
  -Nicolaas Smit, 51 jaar, geregtsdienaar,
  allen wonende te Mijdrecht, zijnde de beide laatstgenoemden goede vrienden doch geen bloedverwanten der comparanten
  (Bron: Johanna Meijer: RA-Utr: Geboorteregister Mijdrecht 1816 alsmede Huwelijk: RA-Utr: Huwelijksregister Mijdrecht 1839, akte 2)

  Overleden: Wilnis 21 februari 1892 te 13.30 uur op 80-jarige leeftijd.
  Aangevers: Pieter Verburg, 51 jaar, schipper te Nieuwer-Amstel, zoon van de over- ledene en Dirk Verburg, 29 jaar, schipper te Wilnis, zoon van de overledene
  (Bron: RA-Utr: Overlijdensregister Wilnis 1892, akte 15)

  Biografische gegevens: Goris behoorde tot de lichting 1829 van de Nationale Militie en kreeg lotnummer 12. Hij diende 5 maanden bij het Bataljon Vrijwillige Artilleristen te Naarden. Zijn commandant verleende schriftelijk toestemming tot het aangaan van een huwelijk met Johanna Meijer. Zijn signalement luidde: lengte 1 el, 6 palm, 4 duim, 0 streep; smal aangezigt; laag voorhoofd; grijze ogen; grote neus; gewone mond; spitse kin; bruine haren en wenkbrauwen; geen merkbare tekenen"
  (Bron: RA-Utr: Huwelijksbijlagen)

  Bij de geboorte van zijn zoon Cornelis in 1843 alsmede bij diens huwelijk in 1868 oefende hij het beroep van veenman uit. Hij bleef dat beroep uitoefenen tot zijn overlijden in 1892

  Tot de Huwelijksbijlagen behoort een verklaring d.d. 18.04.1838 van de Officier bij de Regtbank van eerste aanleg te Utrecht waarin is vermeld dat Pieter Verburg -de vader van Goris- ongeschikt is voor de maatschappelijke samenleving en dat hij in een ”krankzinnighuis” te Utrecht is opgenomen.

  Inzake het overlijden van Goris is geen Memorie van Successie aangetroffen
  (Niet gevonden in Memorie van Successie Loenen, inventaris 137-3, nummer 70)

  Johanna was bij haar huwelijk in 1839 arbeidster maar oefende daarna geen beroep meer uit.

  Johanna Meijer is overleden Wilnis 11 juli 1900 op 84-jarige 1eeftijd. Aangever: Gijsbertus van Leeuwen, 56 jaar, woonachtig te Wilnis
  (Bron: RA-Utr: Overlijdensregister Wilnis 1900, akte 21)

  Inzake het overlijden van Johanna is een eventuele Memorie van Successie nog niet openbaar

  Uit dit huwelijk:
  1. Pieter Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 25 augustus 1839 te 06. 00 uur

  Overleden: Pieter heeft slechts 6 dagen geleefd; hij overleed Oudhuizen 31 augustus 1839
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1839)

  2. Pieter Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 13 oktober 1840 te 17. 00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1840)

  3. Aaltje Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 25 maart 1842 te 23.00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1842)

  4. Cornelis Verburg, volgt IX

  5. Goris Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 4 augustus 1845 te 23.00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1845)

  6. Marretje Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 30 maart 1847 te 12.00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1847)

  7. Klaas Verburg
  Geboren: Oudhuizen 20 december 1848 te 08. 00

  Overleden: Klaas is, reeds na 5 maanden, te Oudhuizen 5 mei 1849 overleden
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1848; Overlijdensregister Oudhuizen 1849)

  8. Niesje Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 21 maart 1850 te 09.00 uur

  Overleden: Niesje stierf, slechts 5 weken na haar geboorte, te Oudhuizen 27 april 1850
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1850; Overlijdensregister Oudhuizen 1850)

  9. Niesje Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 19 april 1851 te 20.00 uur

  Overleden: Oudhuizen 18 juli 1853
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1851; Overlijdensregister Oudhuizen 1853)

  10. Niesje Verburg (tweeling)
  Geboren: Oudhuizen 23 september 1854 te 12.00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1854)

  11. Klaasje Verburg (tweeling)
  Geboren: Oudhuizen 23 september 1854 te 13.00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1854)

  12. Cornelia Verburg
  Geboren:
  Oudhuizen 7 maart 1856 te 03. 00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1856)

  13. Maarten Verburg
  Geboren:
  Wilnis 16 mei 1858 te 08.00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1858)

  14. Dirk Verburg
  Geboren:
  Wilnis 26 juli 1862 te 05.00 uur
  (Bron: Geboorteregister Oudhuizen 1862)  IX      Cornelis Verburg

  Geboren: Oudhuizen 27 september 1843 als zoon van Goris Verburg, 32 jaar, veenman, en Johanna Meijer, 27 jaar, arbeidster, zijn echtgenote, beiden wonende alhier
  (Bron: RA-Utr: Geboorteregister Wilnis 1843)

  Trouwt: Vinkeveen/Waverveen 13 mei 1868: werkman, wonende te Wilnis, zoon van Goris Verburg, 58 jaar, veenman, geboren te Bodegraven en Johanna Meijer, 52 jaar, zonder beroep, geboren te Mijdrecht, beiden wonende te Wilnis, met Aaltje Broere, geboren Vinkeveen/Waverveen 16 januari 1850, zonder beroep, wonende aldaar, dochter van Gerrit Broere, 49 jaar, veenman, geboren te Oudhuizen en Emmetje Korver, 44 jaar, zonder beroep, geboren te Vinkeveen/Waverveen, beiden wonende aldaar.
  Getuigen: Hein van Kreumingen, 25 jaar, veehouder; Hendrik Gaveel, 67 jaar, zonder beroep; Cornelis Stolwijk, 43 jaar, kastelijn; Gerardus Jacobus Kruijf, 49 jaar, veldwachter, allen wonende alhier
  (Bron: Aaltje Broere: RA-Utr: Geboorteregister Vinkeveen/Waverveen 1850 alsmede RA-Utr: Huwelijksregister Vinkeveen/Waverveen 1868, akte 13)

  Overleden: Vinkeveen/Waverveen 17 februari 1871 te 01.00 uur. Aangever: Gerrit Broere, 52 jaar, veenman, wonende te Vinkeveen, schoonvader van de overledene
  (Bron: RA-Utr: Overlijdensregister Vinkeveen/Waverveen 1871, akte 44)

  Biografische gegevens:  Cornelis behoorde tot de lichting 1863 van de Nationale Militie en kreeg bij de loting lotnummer 16 toegewezen. Hij is echter niet onder de wapenen geroepen
  (Bron: RA-Utr: Huwelijksbijlagen)

  Hij deelde bij zijn huwelijk mee dat hij werkman was. Bij de geboorte-aangifte van zijn kinderen deelde hij mee dat hij het beroep van veenman uitoefende.

  Van Cornelis is een Memorie van Successie bewaard gebleven. De inhoud luidt als volgt:
  (Bron: RA-Utr: Memorie van Successie Loenen, inventaris 137-3, nummer 50)

  "Aaltje Broere, weduwe van Cornelis Verburg, veenster, wonende te Vinkeveen, als moeder-voogdesse over hare bij genoemde haren man in echte verwekte kinderen, genaamd Gerrit, Johanna en Cornelis Verburg; domicilie kiezende ter haren woonhuize A nummer 43 te Vinkeveen,

  verklaart:

  dat haren echtgenoot Cornelis Verburg, in leven veenman, gewoond hebbende te Vinkeveen, aldaar ab intestato op den 17 febr. 1871 is overleden, tot zijne erfgenamen bij versterf nalatende hare minderjarige kinderen Gerrit, Johanna en Cornelis Verburg, ieder voor 1/3 gedeelte; (ab intestato = geen testament gemaakt hebbende)

  dat de overledene gene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat en door zijn overlijden geen periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen;

  dat de aangeefster met haren man in algeheele gemeenschap van goederen, volgens het tegenwoordig Burgerlijk Wetboek, is gehuwd zodat hij voor de 1/2 in te melden land was gerechtigd;

  dat tot zijn nalatenschap behoort:

  de helft in twee perceelen veen en weiland te Vinkeveen, kadastraal bekend in die Gemeente, Sectie A nr 1399 weiland groot 2 Hectaren 11 aren 10 Centi-aren en nr 1641 veen als hooiland groot 1 Hectare 10 aren en 12 centiaren, waarvan de wederhelft behoort aan Bartholomeus van Woersem, veenman te Wilnis.

  Vinkeveen den 26 Augustus 1871

  (get.) A. Broere"

  Aaltje heeft geen beroep uitgeoefend.

  Zij overleed Vinkeveen/Waverveen 13 mei 1877.
  Leendert Oudshoorn, haar (2e) echtgenoot, was aangever van dit overlijden
  (Bron: RA-Utr: Overlijdensregister Vinkeveen/Waverveen 1877, akte 29)

  Na het overlijden van Cornelis in 1871 is de jeugdige weduwe Aaltje (22 jaar) op 6 december 1872 te Vinkeveen in het huwelijk getreden met de op 3 juni 1820 te Vinkeveen geboren Leendert Oudshoorn. Deze, toen 52 jarige, bouwman is de zoon van Jan Oudshoorn en Cornelia Westmaas, beiden overleden

  De ouders van Aaltje, Gerrit Broere, veenman, en Emmetje Korver, zonder beroep, waren bij het tweede huwelijk van hun dochter aanwezig(Bron: RA-Utr: Huwelijksregister Vinkeveen 1872, akte 41)

  Uit dit huwelijk is op 17 september 1873 te 16.30 uur in Vinkeveen hun dochter Cornelia geboren
  (Bron: RA-Utr: Geboorteregister Vinkeveen 1873)

  Vader Leendert was toen veenman en zijn vrouw Aaltje was nog steeds zonder beroep

  Het laatstbekende adres van Aaltje Oudshoorn-Broere luidt: Vinkeveen/Waverveen, Wijk A, nummer 43.

  Dit adres is ook vermeld in de geboorte-akten van haar kinderen Gerrit, Johanna en Cornelis

  De inhoud van de Memorie van Successie van Aaltje luidt als volgt:
  (Bron: RA-Utr: Memorie van Successie Loenen, inventaris 137-3, nummer 56)

  "Aaltje Broere, overleden 13 mei 1877, in leven echtgenote van Leendert Oudshoorn, veenman, wonende te Vinkeveen.

  Ondergetekenden

  - Leendert Oudshoorn, veenman, wonende te Vinkeveen, vader en voogd van de minderjarige dochter Cornelia Oudshoorn, geboren uit zijn huwelijk met wijlen Aaltje Broere,

  - Gerrit Broere, veenman, wonende te Vinkeveen, voogd over drie minderjarige kinderen Gerrit, Johanna en Cornelis Verburg, geboren uit het eerder huwelijk van Aaltje Broere met wijlen haar vóóroverleden man Cornelis Verburg,

  verklaren dat Aaltje Verburg op 13 mei 1877 te Vinkeveen, ab intestato, is overleden en dat haar erfgenamen zijn:

  Cornelia Oudshoorn, Gerrit, Johanna en Cornelis Verburg, ieder voor één/vierde deel,

  dat zij heeft nagelaten:

  - eene huizing met erve, grond en water, staande en gelegen onder de gemeente Vinkeveen, aan de Heerenweg veldzijde, kadastraal bekend in sectie A nummers 704, 705 en 1212, groot 16 aren 88 centiaren,

  - de onverdeelde helft in drie percelen veenland en water, gelegen als voren, kadastraal bekend in sectie A onder nummers 1399 en 1641, groot 3 hectaren 30 aren en 22 centiaren (behorende de wederhelft aan Bartholomeus van Woersem te Wilnis).

  Loenen, 4.12.1877

  (get.) L. Oudshoorn

  G. Broere"

  Uit het 1e huwelijk:
  1. Gerrit Verburg, volgt X

  2. Johanna Verburg
  Geboren:
  Vinkeveen/Waverveen 13 december 1869

  3. Cornelis Verburg
  Geboren:
  Vinkeveen/Waverveen 31 mei 1871, wiens vader Cornelis op 17 februari 1871 is overleden.

  Uit het 2e huwelijk:
  4. Cornelia Oudshoorn
  Geboren:
  Vinkeveen 17 september 1873 te 16.30 uur  X        Gerrit Verburg

  Geboren: Vinkeveen/Waverveen 22 november 1868 als zoon van Cornelis Verburg, 25 jaar, werkman en Aaltje Broere, 18 jaar, zonder beroep, zijn echtgenote, beiden wonende alhier
  (Bron: RA-Utr: Geboorteregister Vinkeveen/Waverveen 1868)

  Trouwt: Amsterdam 3 september 1903: kleermaker, wonende alhier, zoon van Cornelis Verburg, in leven arbeider, geboren te Wilnis, overleden en Aaltje Broere, in leven zonder beroep, geboren te Vinkeveen/Waverveen, overleden, met Fokje Zuithoff, geboren Groningen 26 augustus 1872, wonende alhier, dochter van Klaas Sobering Zuithoff, overleden en Geessien Winkel, 55 jaar, zonder beroep, geboren te Groningen, wonende alhier.
  Getuigen: Cornelis Klein Lanting, 37 jaar, ambtenaar; Albert Johannes Imeken, 59 jaar, bode; Wilhelmus Johannes Koelemeij, 39 jaar, bode; Jan van der Hooft, 47 jaar, agent van politie, allen wonende alhier
  (Bron: RA-NH: Huwelijksregister Amsterdam 1903, akte 2899)

  Overleden: Amsterdam 9 maart 1916. De begrafenis vond plaats te Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats, 13 maart 1916 te 10.45 uur
  (Bron: RA-NH: Overlijdensregister Amsterdam 1916 alsmede Arch-W: Overlijdensaankondiging)

  Biografische gegevens: Gerrit is afgekeurd voor de militaire dienstplicht. In het Certificaat van de Nationale Militie staat vermeld dat hij tot de lichting 1888 behoorde en dat hem bij de loting nummer 48 ten deel was gevallen. De afkeuring is gebaseerd op "reden nr. 312, genoemd in Reglement B op het geneeskundig onderzoek"
  (Bron: RA-NH: Huwelijksbijlagen)

  Blijkens door de auteur ingewonnen informatie bij het Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem luidt de onder nr. 312 genoemde afkeuringsreden "verzwering van de voetzool in ernstige mate”. Wellicht dat deze aandoening de oorzaak is geweest dat Gerrit het “zittende” beroep van kleermaker is gaan uitoefenen.

  "De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Weesp verklaart dat het Lidmaat Gerrit Verburg zooverre ons bekend is, gezond is in het geloof en onbesproken in den wandel.

  Wij bevelen daarom voornoemden Broeder aan de Kerk ter plaatse waar hij zich aanbieden zal aan en verzoeken de opzieners dier Gemeente, hem onder hun Christelijk opzicht en bestuur aan te nemen, tot het gebruik der Heilige Sacramenten toe te laten en in alle voorkomende gevallen met Christelijken raad bij te staan.

  De Kerkeraad der Gereformeerde Gemeente te Weesp.

  (get.) J. R. Tazelaar, Pres.

  C. den Ronden, Secr.”

  Weesp den 30 August 1893
  (Bron: Arch-W: Verklaring Kerkeraad Weesp 1893)

  De ondertrouw vond plaats te Amsterdam 20 augustus 1903; Gerrit en Fokje woonden toen in de Van Ostadestraat 125, aldaar
  (Bron: Arch-W: Ondertrouwkaart)

  Gerrit Verburg woonde met zijn gezin eerst in de Albert Cuypstraat 59" te Amsterdam

  Zijn visitekaartje bevat de volgende tekst:

  G. VERBURG

  KLEEDERMAKER

  Albert Cuypstraat 59"

  AMSTERDAM

  Speciale inrichting voor

  fijne Heerenkleeding naar maat

  ELEGANTE COUPE. CHIQUE AFWERKING

  VRAAGT STALEN.

  Gerrit behaalde op 15 september 1907 te Amsterdam een diploma bij het Nederlandsch Instituut voor Coupeurs en Coupeuses. De tekst luidt als volgt:

  "Ondergeteekende verklaart dat den Heer Gerrit Verburg heeft bewezen geheel op de hoogte van zijn vak te zijn en aan zijne inrichting volledig onderricht heeft genoten in het knippen van allen Heeren Kleedingstukken.

  Proeven door hem afgelegd kunnen als zeer goed geslaagd genoemd worden.

  De Directeur-Leeraar:

  (get.) Chr.A. Anröchte"
  (Bron: Het originele diploma is in het bezit van zijn oudste kleindochter mw. Hermine Denz)

  De heer Anröchte was Membre d’Honneur de l'association des Coupeurs-Tailleurs de Belgique

  Op 1 december 1934 verhuisde Fokje, die in 1916 weduwe was geworden, met haar kinderen naar een woning aan de overzijde van de straat, op nr. 60, 3e etage
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Fokje Zuithoff)

  Volgens zijn dochter Geesje is Gerrit ten gevolge van een hartaanval zijn overleden. De overlijdensaankondiging bevat de volgende tekst:

  Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven

  van het plotseling overlijden van mijnen geliefden Echtgenoot

  en zorgvolle Vader

  den Heer

  GERRIT VERBURG

  in den ouderdom van 47 jaren.

  Voor de kinderen een zwaar verlies, te jong om het te beseffen.

  Klaas Sobering Zuithoff heeft Fokje als zijn dochter erkend, bij zijn huwelijk met Geessien Winkel te Groningen op 9 februari 1873.
  (Bron: RA-NH: Huwelijksbijlagen)

  Fokje deed op 24 juni 1897 geloofsbelijdenis en werd op 27 juni 1897 in de Westerkerk (Ned. Herv. Gemeente) te Amsterdam door ds. Deetman bevestigd. Fokje woonde toen aan de Raamgracht te Amsterdam
  (Bron: Arch-W: “Ter herinnering aan uwe Afgelegde Geloofbelijdenis”)

  Zij genoot een ouderdomsuitkering van de Raad van Arbeid te Amsterdam. Deze uitkering bedroeg op 1 oktober 1954 f. 738.= per jaar(Bron: Arch-W: Twee opgaven van de Raad van Arbeid te Amsterdam)

  Fokje heeft rond 1958 een lichte beroerte gehad en kon als gevolg daarvan niet meer spreken; zij communiceerde schriftelijk
  (Bron: Mondelinge informatie van haar kleindochter Mary Wiggers-Denz)

  In het Familieboekje, door de Gemeente Amsterdam, verstrekt bij haar huwelijk met Gerrit Verburg, staat zij vermeld als ”Fokje Zuithoff”; zo ook in de huwelijksakte.

  In haar rouwcirculaire staat zij echter vermeld als “Fokje Sobering Zuithoff”. In de overlijdensaankondiging van haar moeder, Geessien Winkel, worden alle kinderen (ten onrechte) “Sobering Zuithoff” genoemd
  (Zie ook: Bibliotheek CBG: “Voorouders en Nakomelingen van Klaas Sobering Zuithoff, 1846 - 1898, steenhouwer te Groningen” door A.R. Kamphuis en Th.L.H. Wiggers, Den Haag/Amsterdam, 1999; inventarisnummer G-Zuit.
  Tevens ter inzage in de bibliotheek van Groninger Archieven te Groningen, inventarisnummer G-766)

  Fokje overleed Amsterdam 22 februari 1959 en werd aldaar begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, 25 februari 1959 te 12. 00 uur
  (Bron: Arch-W: Overlijdensaankondiging)

  Uit dit huwelijk:
  1. Geesje Verburg, volgt XIa

  2. Alida Verburg, volgt XIb

  3. Gerrit Verburg, volgt XIc

  4. Clasina Fokje Verburg, volgt XId

  11-10-2005, 00:00 Geschreven door Theo Wiggers
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  07-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generatie XI
  XIa       Geesje Verburg

  Geboren: Amsterdam 28 mei 1904 als dochter van Gerrit Verburg, geboren Vinke-veen/Waverveen 22 november 1868, kleermaker en Fokje Zuithoff, geboren Groningen 26 augustus 1872, zonder beroep, beiden wonende alhier
  (Bron: Arch-W: Uittreksel van Inschrijving Burgerlijke Stand Amsterdam, afgegeven 23 mei 1956)

  Trouwt: Amsterdam 4 februari 1932: winkelbediende, wonende alhier, Alexander Alfred Samuel Denz (roepnaam Alfred), geboren Paramaribo 10 februari 1895, onderwijzer, wonende alhier, zoon van Helena Magdalena Denz, geboren Paramaribo 24 februari 1857, koopvrouw, wonende te Paramaribo (en van de met haar ongehuwd samenwonende Eduard Gerard Wilhelmus Patertje Dorf, geboren Paramaribo 10 mei 1837, bouwkundige/aannemer, aldaar overleden omstreeks 1918)
  (Bron: Alexander Alfred Samuel Denz: Arch-W: Uittreksel der Persoonsgegevens uit de Gemeente lijke Basis Administratie (= Persoonslijst); Helena Magdalena Denz: Mondelinge informatie van A.S.S. Denz aan de auteur)

  Overleden: Amsterdam 14 oktober 1983 en gecremeerd aldaar 18 oktober 1983
  (Bron: Arch-W: Overlijdensaankondiging)

  Biografische gegevens: De doop van Geesje vond op 9 april 1916 plaats in de Oranjekerk te Amsterdam

  Zij heeft onder andere de Wilhelminaschool bezocht en volgens een “Loffelijk Getuigschrift als blijk van tevredenheid wegens trouw schoolbezoek, naarstigheid en goed gedrag” heeft zij die school in 1918 verlaten. Op 15 december 1920 behaalde zij het "Diploma Machineschrijven" en het "Diploma Handelsonderwijs"
  (Bron: Arch-W: Genoemde diploma’s en getuigschrift)

  Geesje heeft vóór haar huwelijk als bediende gewerkt bij Cladder, een winkel in feestartikelen te Amsterdam
  (Bron: Mondelinge informatie van haar dochter Mary Wiggers-Denz)

  De laatste jaren van haar leven werd Geesje verpleegd in Huize Nieuw Laanzicht aan de Koninginneweg 62 te Amsterdam-Zuid, alwaar zij ook is overleden

  Alfred is gedoopt te Paramaribo 10 maart 1895 in de kerk van de Evangelische Broedergemeente
  (Bron: Arch-W: Verklaring van de Evangelische Broedergemeente te Paramaribo)

  Hij studeerde aan de Kweekschool voor Onderwijzers te Paramaribo en behaalde aldaar op 17 oktober 1916 de ”Akte van Bekwaamheid als Schoolonderwijzer in den 3den rang

  Aangezien in Paramaribo niet de mogelijkheid bestond om de Hoofdakte te behalen, vertrok hij naar Nederland. Hij heeft zich op 3 september 1919 te Amsterdam gevestigd
  (Bron: Arch-W: Persoonslijst A.A.S. Denz)

  Hij behaalde het "Diploma Machineschrijven", verwierf de “Akte van Bekwaamheid als Hoofdonderwijzer” alsmede de “Akte van Bekwaamheid voor het huis- en schoolonderwijs in de beginselen der Fransche taal "

  Ook slaagde hij voor het “Atesto pri lingva kapableco” (Esperanto Diploma A) en het “Atesto pri instruista kapableco” (Esperanto Diploma B)(Bron
  : Arch-W: Alle genoemde akten en diploma’s)

  Alfred overleed Amsterdam 16 juli 1996 (hij is te ± 09.30 uur overleden in zijn woning Admiralengracht 80 aangetroffen) en is begraven te Paramaribo, Begraafplaats Mariusrust, 29 juli 1996. Bij de begrafenis waren o.a. aanwezig: zijn beide dochters Hermine en Mary, zijn enige kleindochter Frederiek alsmede de auteur van deze genealogische bundel(Bron: Arch-W: Uittreksel Overlijdensregister Amsterdam, overlijdensaankondiging en dankbetuiging

  De moeder van Alfred, de in 1857 te Suriname geboren Helena Magdalena Denz, was een dochter van Johanna Margaretha Denz, huisbediende; haar slavennaam luidde Johanna II. Laatstgenoemde had in totaal vier kinderen, die gelijktijdig met haar in 1862 werden vrijgelaten op grond van het Manumissiereglement 1832:

  - Frans Daniel Denz, geboren 1852; slavennaam: Daniel
  - Anthoinetta Petronella Denz, geboren 1854; slavennaam: Petronella
  -Helena Magdalena Denz (moeder van Alfred), geboren 1857; slavennaam: Magdalijntje Martha
  -Adriana Cornelia Denz, geboren 1862; slavennaam: Adriana Cornelia

  De vrijlater was A.F. van Amson, curator ad hoc
  (Bron: Arch-W: “Manumissies Suriname”, www.nationaalarchief.nl/vrij-in-suriname)

  Manumissie is de juridische term voor het volgens bepaalde rechtsregels vrijgeven van slaven. Het woord is afgeleid van “manumissio”, een begrip in het Romeinse recht, dat letterlijk vertaald betekent: “zending uit de hand (van de meester)”.

  Uit het Manumissiereglement 1832 blijkt dat vrijverklaring van slaven o.a. kon geschieden uit kracht van een testamentaire beschikking van de (overleden) meester.

  Uiterlijk binnen drie jaar na aanvaarding van het testament moest het verzoek tot manumissie van de slaaf door de erfgenaam bij de overheid worden ingediend. Bleef de erfgenaam, executeur of boedelredderaar wat dat betreft in gebreke, dan werd van overheidswege een curator “ad hoc” aangesteld, die de uitvoering van de bepaling tot vrijgeving op zich nam door middel van het indienen van een officieel verzoek.

  De “curator ad hoc” werd door de “Raad Commissaris voor de Inlandse Bevolking” benoemd.

  De vrijgeving van Johanna II en haar kinderen werd, blijkens de aanstelling van een curator ad hoc, op deze wijze gerealiseerd
  (Bron: Arch-W: “Manumissies Suriname”, www.nationaalarchief.nl/vrij-in-suriname)

  Uit dit huwelijk:
  1. Hermine Magdalena Gerarda Denz
  Geboren:
  Amsterdam 20 juli 1932

  Trouwt: Deze oudste kleindochter van Gerrit, van beroep verpleegkundige, trouwt Leeuwarden 10 september 1968 Eduard Dalhuijsen, geboren Hilversum 19 november 1921, fotograaf, zoon van Hendrik Dalhuijsen, geboren Staphorst 23 oktober 1885 en Jacoba Tijsma, geboren Ferwerderadeel 18 februari 1882

  Biografische gegevens: Het huwelijk werd op 25 juni 1973 te Leeuwarden door scheiding ontbonden

  Eduard stierf Leeuwarden 17 augustus 1993

  De gegevens van het eerder huwelijk van Eduard luiden:
  - trouwt Leeuwarden 19 februari 1951 met Tera Bertha Stoll, geboren 17 september 1924, welk huwelijk op 14 november 1967 te Leeuwarden door scheiding werd ontbonden.
  Uit dit eerste huwelijk:
  * Siekina Hermine Dalhuijsen, geboren Den Helder 1 april 1953, trouwt 4 november 1975 met J. van Asperen
  * Anton Hendrik Dalhuijsen, geboren Den Helder 7 augustus 1955
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Eduard Dalhuijsen alsmede Huwelijksaankondiging en mondelinge informatie van Hermine Denz)

  Uit dit huwelijk:
  1.1 Frederiek Dalhuijsen
  Geboren:
  Leeuwarden 3 oktober 1968

  Biografische gegevens: Dit jongste achterkleinkind van Gerrit volgde een opleiding tot juridisch-secretaresse. Zij is (2005) ongehuwd
  (Bron: Mondelinge informatie van Hermine Denz en Frederiek Dalhuijsen)

  Volkscultuur: Frederiek is op 3 oktober geboren en daarover is het volgende te vermelden:
  O
  p 3 oktober 1574 werd Leiden door de Geuzen ontzet.
  Tijdens de opstand van de Nederlanden tegen de Spaanse koning Philips II werd Leiden door de Spanjaarden belegerd. Het beleg eindigde met het ontzet op 3 oktober 1574. Gedwongen door het opkomende water, doordat de dijken waren doorgestoken, trokken de Spaanse troepen die rond de stad gelegerd waren, toen hals over kop weg. Ze lieten een pot met hutspot in de Lammerschans achter. De Geuzen, die onder aanvoering van Louis de Boisot op platbodems aangevaren kwamen, brachten voedsel, o.a. haring en brood, mee voor de door pest en honger gekwelde bevolking. Leiden was al vanaf mei van de buitenwereld afgesloten, zodat er geen voedsel meer binnen de stad gebracht kon worden.
  (Bron: Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; www.volkscultuur.nl

  2. Mary Louise Elfriede Denz
  Geboren:
  Amsterdam 21 oktober 1937

  Trouwt: Deze jongste kleindochter van Gerrit trouwt Amsterdam 7 april 1961: Theodorus Ludovicus Hubertus Wiggers, geboren Amsterdam 8 maart 1936, verzekerings-inspecteur, wonende te Alkmaar, zoon van Theodoor Gijsbertus Wiggers, 54 jaar, werkmeester en Cornelia Jacoba van Harmelen, 54 jaar, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  Getuigen:
  - Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers, 84 jaar, zonder beroep, wonende te Amersfoort, grootvader van de bruidegom en
  - Hermine Magdalena Gerarda Denz, 28 jaar, verpleegkundige, wonende alhier, zuster van de bruid
  (Bron: Arch-W: Trouwboekje)
  (Zie ook: Bibliotheek CBG: “Genealogie van de familie Wiggers, 1725 – 2000” door Th.L.H. Wiggers, januari 1999; inventarisnummer G-port-961)

  Biografische gegevens: Mary was voor haar huwelijk administratrice van de Vakschool voor Meubelmakers, Behangers en Stoffeerders.

  Zij maakte meerdere jaar deel uit van het vertegenwoordigende team van de Amsterdamsche Dames Atletiekclub en behaalde daarmee enige malen het Clubkampioenschap van Nederland der K.N.A.U.

  Haar echtgenoot vervulde verschillende commerciële en leidinggevende functies bij Delta Lloyd Verzekeringsgroep NV en beëindigde zijn 40-jarig dienstverband als Hoofd Arbeidsongeschiktheids- en Ongevallenverzekering. Hij is Reserve-luitenant-kolonel der Geneeskundige Troepen b.d.
  (Bron: Arch-W: “Staat van Dienst” Koninklijke Landmacht)

  Uit dit huwelijk:
  2.1 Ronald Michaël Arthur Wiggers
  Geboren: Amsterdam 30 april 1962
  (Bron: Arch-W: trouwboekje van de ouders)

  Biografische gegevens: Dit oudste achterkleinkind van Gerrit is bedrijfseconoom en is anno 2001 werkzaam bij een bedrijfspensioenfonds te Amstelveen. Hij woont te Amsterdam en is getrouwd met Monique de Vries, geboren Amsterdam 13 september 1969

  2.2 Martin Laurens Alexander Wiggers
  Geboren:
  Amsterdam 21 augustus 1964
  (Bron: Arch-W: trouwboekje van de ouders)

  Biografische gegevens: Hij woont sedert september 2004 samen met Johanna Gesiena Anna (roepnaam Joke) Waalders, geboren Neede 21 oktober 1958

  Martin is ingenieur Algemene Operationele Technologie. Zijn eerste werkgever was Stork Ketels te Hengelo, waar hij field-engineer was. Na één jaar trad hij in dienst bij Thomassen International te Rheden als service-engineer. Na enige tijd volgde zijn benoeming tot project-engineer. Op 1 januari 1997 werd hij benoemd tot contract-manager. Van 1 juli 2002 tot 1 december 2004 was hij Hoofd Installatiebeheer bij een electriciteitscentrale.

  Martin en Joke hebben in april 2005 het bedrijf DASOGNARE opgericht dat gespecialiseerd is op het gebied van aankoopbegeleiding van onroerend goed en bedrijfsovernames in het hart van Italië: Lazio, Toscane en Umbrie. Het bedrijf is gevestigd in Casperia, ca. 50 km ten noorden van Rome. (www.dasognare.com)
  Deze bedrijfsactiviteiten zijn in 2011 beëidigd, waar Joke en Martin een ladgoed hebben gekocht in Noord-Italië, waar zij inmiddels wonen.

  Martin  is in november 2008 tijdelijk in dienst getreden bij de Zwitserse vestiging van een Duitse machinefabriek als Productmanager Compressoren. Het dienstverband is inmiddels definitief geworden.  XIb      Alida Verburg

  Geboren: Amsterdam 29 augustus 1905
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Alida Verburg)

  Overleden:  Amsterdam 10 mei 1994 en aldaar begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, 16 mei 1994 te 10.15 uur
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Alida Verburg en administratiekaart Uitvaartverzorging)

  Biografische gegevens: Alida (roepnaam Alie) deed geloofsbelijdenis op 23 april 1925 en werd bevestigd op 5 april 1925 in de Muiderkerk te Amsterdam
  (Bron: Arch-W: Boekje “Ter herinnering aan Uwe Afgelegde Geloofsbelijdenis”)

  Zij bleef ongehuwd en voorzag in haar onderhoud als lampenkappenmaakster en naaister

  Zij heeft altijd in het ouderlijk huis gewoond, eerst met haar moeder, zuster Sientje en broer Gerrit, later alleen met Sientje

  Alida ontving een “Bewijs van Tevredenheid wegens goed gedrag en betoonde vlijt”, afgegeven op 11 juli 1916 door de Wilhelminaschool te Amsterdam “ter aanmoediging om voort te gaan van het onderwijs een getrouw en goed gebruik te maken en met den wensch dat zij vroeg den Heiland moge zoeken en vinden

  Zij grossierde in dit soort “Bewijzen van Tevredenheid wegens goed gedrag en betoonde vlijt”, want die werden ook afgegeven op 12 juli 1917 resp. 5 juli 1918, eveneens door de Wilhelminaschool.

  Ook was een “Loffelijk Getuigschrift” haar deel als “blijk van tevredenheid wegens trouw schoolbezoek, naarstigheid en goed gedrag”, afgegeven op 16 januari 1919 bij het verlaten van de Wilhelminaschool te Amsterdam
  (Bron: Arch-W: Alle genoemde getuigschriften)

  Het zwembad is al lang gesloopt maar in het Familie-archief Wiggers bevindt zich nog de Verklaring Geoefend Zwemmer, waarin is vermeld dat zij “de vereischte proeven met goed gevolg heeft afgelegd”, afgegeven op 24 juni 1925 door de Maatschappij tot Exploitatie van Bad- en overdekte zweminrichtingen, Heiligeweg 19, Amsterdam  XIc        Gerrit Verburg

  Geboren: Amsterdam 14 mei 1910
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Gerrit Verburg)

  Overleden: Amsterdam 12 mei 1979 en hij werd aldaar begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, 16 mei 1979 te 10.00 uur
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Gerrit Verburg en overlijdensaankondiging)

  Biografische gegevens: Gerrit is ongehuwd gebleven en woonde geruime tijd met zijn zusters Alie en Sientje in het ouderlijk huis aan de Albert Cuypstraat 60' te Amsterdam
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Gerrit Verburg en overlijdensaankondiging)

  Hij volgde lager onderwijs aan de Wilhelminaschool te Amsterdam en kreeg een Loffelijk Getuigschrift als “blijk van tevredenheid wegens trouw schoolbezoek, vlijt en goed gedrag en goede vorderingen”, afgegeven op 28 juni 1924 bij het verlaten van die school te Amsterdam(Bron: Arch-W: Getuigschrift)

  Hij was eerst steendrukker en werd daarna perser/kleermaker
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Gerrit Verburg)

  In de oorlog 1940-1945 werd hij door de Duitsers te werk gesteld in o.a. de (oorlogs)havenstad Kiel in Noord-Duitsland en heeft aldaar verwoestende bombardementen door de geallieerde luchtmacht ondergaan

  Bij zijn terugkeer bleek hij lichamelijk gezond te zijn maar de in Duitsland ondervonden traumatische ervaringen bleken een sterk-negatieve geestelijke invloed te hebben veroorzaakt. Het gevolg was dat hij meerdere jaren verpleegd moest worden in een psychiatrische kliniek te Vogelenzang. Na zijn ontslag uit de kliniek werkte hij als metaalbewerker en later als kantinebeheerder
  (Bron: Arch-W: Persoonskaart Gerrit Verburg)

  Toen de Zeeuwse- en Zuidhollandse eilanden, alsmede een deel van West-Brabant in februari 1953 getroffen werden door een watersnood, waarbij ± 2000 mensen omkwamen, werd een nationale inzameling gehouden. Gerrit heeft daaraan een bijdrage gegeven en ontving daarvoor een “Certificaat van vervulde harteplicht”, afgegeven in februari 1953 door de Burgemeester van Amsterdam, die namens het Nationaal Rampenfonds verklaart de bijdrage te hebben ontvangen:

  Kiezer(es) van Amsterdam liet de STEM van zijn (haar) hart gelden, ook uit dank voor het behoud van de hoofdstad en droeg nóg een steentje bij ter leniging van de ontstellende nood, veroorzaakt door de Stormramp 1953
  (Bron: Arch-W: Certificaat, afgegeven door de Gemeente Amsterdam)  XId        Clasina Fokje Verburg

  Geboren: Amsterdam 14 augustus 1914
  (Bron: Arch-W: Persoonslijst Clasina Fokje Verburg)

  Overleden: De overlijdensakte vermeldt als datum van haar heengaan “31 mei 1995” doch dat is de datum waarop zij door haar nicht Hermine Denz dood in haar woning werd aangetroffen.

  Het is nagenoeg zeker dat zij reeds enige dagen eerder is overleden. Sientje werd begraven Amsterdam 8 juni 1995 te 10.20 uur op de Nieuwe Oosterbegraafplaats
  (Bron: Arch-W: Overlijdensakte Amsterdam 1995)

  Biografische gegevens: Clasina Fokje (roepnaam Sientje) is lid geweest van de Kinderkerk aan de Quellijnstraat 92 te Amsterdam, zoals blijkt uit een lidmaatschapskaart afgegeven door de Afdeling der Amsterdamsche Christelijke Jongemannen Vereeniging Daniël
  (Bron: Arch-W: Lidmaatschapskaart)

  Zij bleef, evenals Alie en Gerrit, ongehuwd en woonde tot haar overlijden in het ouderlijk huis
  (Bron: Arch-W: Persoonslijst Clasina Fokje Verburg)

  Sientje was naaister en werkte voor eigen rekening, zodat zij -gelijk haar zuster Alie- bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd uitsluitend een uitkering genoot van de Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

  Zij hield er, samen met Alie, een uiterst sobere levensstijl op na. Aangezien beide zussen zonder testament zijn overleden viel de nalatenschap toe aan de nichten Hermine Denz en Mary Wiggers-Denz

  07-10-2005, 00:00 Geschreven door Theo Wiggers
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  04-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Topografisch register

  Alle topografische gegevens zijn overgenomen uit “Van Goor’s Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland”, Den Haag 1942. Nadien hebben grenswijzigingen resp. samenvoegingen van gemeenten kunnen plaatsvinden. Bovendien is enige aanvullende informatie overgenomen uit de “Nieuwe Winkler Prins Encyclopedie”, uitgave1977.

  Achterbroek
  buurt onder Berkenwoude ten zuiden van Gouda, in de provincie Zuid-Holland
  Alkmaar
  gemeente in Noord-Holland, in het noorden van Kennemer- land; het beleg van Alkmaar door Alva’s zoon Don Frederik en het ontzet in 1573 wordt jaarlijks op 8 oktober herdacht

  Ameide
  forensengemeente in Zuid-Holland, nabij Vianen, aan de Lek; Nederlands Hervormde kerk uit de 13e-16e eeuw

  Amersfoort
  gemeente in Utrecht, aan de Eem; de Amersfoortse kei is een zwerfkei die in 1661 van de Leusderhei naar Amersfoort werd gebracht

  Ammerzoden
  gemeente in Gelderland aan de Maas, in de Bommelerwaard, ten zuiden van Zaltbommel; in oude spelling: ”Ammersooien” resp.”Ammersooi”. Het kasteel Ammersooien uit de 14 eeuw behoorde aan de Arkels en werd nadien als nonnenklooster gebruikt
  Amstelveen
  gemeente in Noord-Holland, ten zuiden van Amsterdam

  Amsterdam
  hoofdstad van Nederland, gelegen aan de Amstel en het Y; in ong. 1300 een vissersdorp; de Amstel was toen reeds met een dam afgesloten om het buitenwater uit het land te houden.

  Arnhem
  hoofdstad van de provincie Gelderland, op de hoge Rijnoever

  Barnstorf
  gemeente in Niedersachsen, nabij Hannover, in Duitsland

  Benschop
  gemeente in Utrecht, nabij IJsselstein, in de Lopikerwaard; Nederlands Hervormde kerk uit de 14e-15e eeuw

  Bergambacht
  gemeente in Zuid-Holland, in de Krimpenerwaard, bij Ammerstol. Laat-gotische kerk met een 16e eeuwse toren
  Berkenwoude
  gemeente in Zuid-Holland, tussen Gouda en Lekkerkerk bij Stolwijk

  Bodegraven
  gemeente in Zuid-Holland, aan de Oude Rijn, ten oosten van Zwammerdam

  Brandwijk
  forensengemeente in Zuid-Holland, in de Alblasserwaard, ten noordoosten van Sliedrecht
  Broek
  gemeente in Zuid-Holland langs de Gouwe tussen Waddinxveen en Gouda, in 1870 opgeheven en verdeeld tussen beide gemeenten

  Bunnik
  gemeente in Utrecht, ten zuidoosten van de gelijknamige stad, met de forten Vechten en Rijnouwen

  Capelle aan de IJssel
  gemeente in Zuid-Holland, aan de Hollandse IJssel, ten oosten van Rotterdam; een deel van de gemeente is in 1941 bij Rotterdam gevoegd. De oude schrijfwijze van de naam luidt “Kapelle aan de IJsel”

  Caspéria
  gemeente in Italië, ca. 50 km ten noorden van Rome en ca. 25 km ten zuidwesten van Rieti

  Colijnsplaat
  gemeente in Zeeland, in de noordoosthoek van Noord Beveland; het dorp werd in 1599 gesticht en in 1942 gevoegd bij Kortgene

  Den Helder
  gemeente in Noord-Holland aan het Marsdiep met ’s lands belangrijkste marinehaven en forten Kijkduin, Erfprins en Harsens
  Diemerbroek
  een buurt onder Papekop, aan de spoorlijn Gouda –Woerden

  Ferwerderadeel
  gemeente in Friesland ten noorden van Leeuwarden, Stiens en Leeuwarderadeel, genoemd naar de hoofdplaats Ferwerd aan het Friese Wad

  Gouda
  gemeente in Zuid-Holland, aan de Hollandse IJsel en de Gouwe; stadhuis uit 1450 en de Waag uit 1668

  Groningen
  hoofdstad van de gelijknamige provincie, gelegen op het noordelijke uiteinde van de Hondsrug; jaarlijks wordt op 28 augustus het “Gronings Ontzet van 1672” gevierd

  Haarlem
  hoofdstad van de provincie Noord-Holland, gelegen aan het Spaarne; in de Grote of Sint-Bavokerk (14e eeuw) staat een beroemd orgel en er bevinden zich de graven van Laurens Jansz. Coster, Frans Hals en Bilderdijk; het Paviljoen Welgelegen -bij de Haarlemmerhout- werd in 1788 voltooid ten behoeve van de Amsterdamse bankier Hope, waarna Koning Lodewijk en Wilhelmina van Pruisen het als paleis hebben bewoond

  Haastrecht
  gemeente in Zuid-Holland, in de Krimpenerwaard ten oosten van Gouda, aan de Hollandse IJsel. Renaissance-raadhuis van 1618 en een kerk uit de 15e eeuw met een toren uit de 13e eeuw

  Hilversum
  gemeente in het Gooi, met o.a. het Spanderswoud en het Corversbos. Raadhuis van W.M. Dudok en hotel Gooiland van Ir. J. Duiker. Studio’s van omroepverenigingen

  Hoef, De
  buurt aan de Kromme Mijdrecht onder Mijdrecht; een deel van De Hoef valt onder Zevenhoven

  Kamerik
  forensengemeente in Utrecht, ten noorden van Woerden. Kerktoren uit ca 1500, in 1902 ingrijpend hersteld, met eigen- aardige gevelversiering
  Kiel
  havenstad in Noord-Duitsland aan de Oostzee, hoofdstad van Schleswig-Holstein; de stad werd na de verwoestingen tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim en modern herbouwd
  Koudekerk
  gemeente in Zuid-Holland aan de Oude Rijn (noordzijde) tussen Leiden en Alphen aan de Rijn

  Lange-Ruige-Weide
  gemeente in Zuid-Holland, ten oosten van de Reeuwijkse Plassen

  Leeuwarden
  hoofdstad van de provincie Friesland; de stad lag vroeger aan de oever van de voormalige Middelzee

  Leiden
  gemeente in Zuid-Holland aan de Oude Rijn; hier is de oudste hogeschool van Nederland gevestigd, opgericht in 1575 na de belegering en het ontzet van de stad door Prins Willem; het onzet wordt jaarlijks op 3 oktober gevierd, met uitdeling van haring en brood
  Lekkerkerk
  gemeente in Zuid-Holland aan de Lek, ten oosten van Krimpen aan de Lek

  Loenen
  gemeente in Utrecht, aan de Vecht tussen Breukelen en Vreeland; aan de Vecht liggen diverse fraaie buitenplaatsen, voornamelijk uit de 17e en 18e eeuw
  Lopik
  gemeente in Utrecht, in de Lopikerwaard, ten zuiden van Montfoort, bij de Lek

  Monster
  forensengemeente in Zuid-Holland, in het Westland, ten zuiden van Den Haag; kerk uit de 15e eeuw
  Moordrecht
  gemeente in Zuid-Holland aan de Hollandse IJssel, ten zuidwesten van Gouda

  Muiderberg
  dorpje onder Muiden aan het Ijselmeer. In 1642 werd aldaar een Joodse begraafplaats ingericht

  Mijdrecht
  gemeente in het Noordwesten van de provincie Utrecht; een groot deel van de huidige gemeente omvat drie voormalige veenplassen die sedert 1794 zijn ingepolderd: “De Mijdrechtse Plassen”

  Naarden
  forensengemeente in Noord-Holland, in het Gooi bij Bussum; Naarden is één van de best bewaard gebleven vestingsteden in Nederland. De laatgotische kerk uit ca. 1500 heeft een bezienswaardig interieur

  Neede
  gemeente in Gelderland, tussen Borculo en Eibergen, in het noordoosten van de Graafschap

  Nieuwer-Amstel
  gemeente in Noord-Holland, ten westen van de Amstel, ten zuiden van Amsterdam; meer dan eens zijn grote stukken van Nieuwer-Amstel, o.a. het Vondelpark met heel de omgeving, bij Amsterdam gevoegd. Ook het tegenwoordige Amsterdam-Zuid behoorde vroeger tot Nieuwer-Amstel. In het voormalige gemeentehuis van Nieuwer-Amstel, staande aan de Amsteldijk te Amsterdam-Zuid, is thans het Gemeente-archief van Amsterdam gevestigd
  Nieuwerkerk aan de IJssel
  gemeente in Zuid-Holland, tussen Rotterdam en Gouda, gelegen aan de rijksweg A-20 en aan de Hollandse IJssel

  Nieuwkoop
  gemeente in Zuid-Holland, ten oosten van Alphen aan de Rijn aan de Nieuwkoopse Plassen

  Nieuwveen
  gemeente in Zuid-Holland, in het noordoosten van de

  Noorden
  gemeente in Zuid-Holland, ten zuiden van Nieuwkoop, aan de Nieuwkoopse Plassen en de Kromme Mijdrecht

  Ottoland
  gemeente in Zuid-Holland in de Alblasserwaard, ten zuiden van Nieuwpoort
  Oud Beijerland
  Gemeente in Zuid-Holland aan de Oude Maas en Spui; Beijerland is genoemd naar Sabina van Beieren, dochter van de paltsgraaf, die in 1544 trouwde met Lamoraal, graaf van Egmond. Zij begon in 1557 met de inpoldering
  Ouderkerk aan de IJssel
  Gemeente in Zuid-Holland aan de Hollandse IJssel, in de Krimpenerwaard, ten oosten van Krimpen aan de IJssel; in het koor van de kerk bevindt zich de grafkelder van de graven van Nassau-Ouwerkerk; vroeger werd “IJssel” met één “s” geschreven

  Oudewater
  gemeente in Zuid-Holland aan de Hollandse IJsel op de grens van Utrecht; heksenwaag en het geboortehuis van Arminius, een protestants theoloog; Oude Kerk uit de 11e eeuw

  Oudhuizen
  gemeente in Utrecht nabij Wilnis, ten zuiden van Vinkeveen

  Oudshoorn
  gemeente in Zuid-Holland, aan de Oude Rijn, ten noorden van Alphen aan de Rijn en maakt sedert 1917 deel uit van die gemeente
  Papekop
  gemeente in Zuid-Holland, ten noorden van Oudewater, aan de spoorlijn Gouda - Woerden

  Paramaribo
  hoofdstad van Suriname, gelegen aan de Suriname-rivier; de oorspronkelijk Indiaanse nederzetting werd in 1667 door de Nederlanders ingenomen en tot hoofdstad verheven

  Piershil
  emeente in Zuid-Holland, in Beierland, aan het Spui, ten zuidwesten van Nieuw-Beierland; de kerk dateert van oorsprong uit de 16e eeuw

  Polsbroek
  gemeente in Utrecht, op de grens van Zuid-Holland, ten noorden van Schoonhoven. Het dorp ligt aan de Benschopse Wetering.

  Rheden
  forensengemeente in Gelderland, op de Veluwezoom, langs de IJssel, ten noordoosten van Arnhem; vroeger geschreven als “Reden”; één de kerken heeft een romaanse toren uit de 12e eeuw
  Rhenen
  gemeente in Utrecht, aan de Rijn tegenover Kesteren. Rhenen ligt aan de Grebbe op de Gelderse grensin een streek die rijk is aan heuvels waaronder de Grebbeberg. Op deze berg bevinden zich de graven van de in 1940 gesneuvelden in de Grebbelinie

  Salt Lake City
  hoofdstad van de staat Utah in de Verenigde Staten van Amerika, ten zuidoosten van het Great Salt Lake aan de rivier Jordan, gesticht door Mormonen in 1847
  Staphorst
  gemeente in Overijsel aan de spoorweg Zwolle – Meppel. De bevolking hecht aan oude zeden en gebruiken alsmede aan de klederdracht

  Stolwijk
  gemeente in Zuid-Holland, tussen Gouda en Bergambacht in het midden van de Krimpenerwaard, bekend van de Stolkse en Goudse kaas; de kerktoren is in 1501 gebouwd

  Teckop
  gemeente in Utrecht, ten noorden van Woerden

  Tienhoven (Z.H.)
  gemeente in Zuid-Holland, aan de Lek, tegenover Lopik, in het noordoosten van de Alblasserwaard

  Uithoorn
  gemeente in Noord-Holland, aan de Drecht, op de grens van de provincie Utrecht

  Utrecht
  hoofdstad van de provincie Utrecht; de Rijn vormt de zuidgrens van de provincie; de Kromme Rijn, Oude Rijn en Vecht zijn oude Rijnarmen. De stad is in de romeinse tijd onstaan als legerplaats (castellum) onder de naam Albiobola; de Franken bouwden er later een burcht, die zij in de 8e eeuw aan de Angelsaksische bisschop Willibrord afstonden. Hierna ontstond een nederzetting, Trecht (= doorwaadbare plaats), benedenstrooms (= Uut) gelegen
  Vianen
  gemeente in Zuid-Holland, in de Vijfheerenlanden aan de Lek; van de verdedigingswerken resten nog de Lekpoort en de Hofpoort (15e resp.17e eeuw)

  Vinkeveen
  forensengemeente in Utrecht, ten westen van Loenen, in de Ronde Venen; het veel kleinere Waverveen is in deze gemeente opgegaan
  Vlist
  gemeente in Zuid-Holland, tussen Haastrecht en Schoonhoven, gelegen aan de gelijknamige rivier die de scheiding vormt van de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard
  Vogelenzang
  gemeente in Noord-Holland, in de duinen, op grens van Zuid-Holland

  Waarder
  gemeente in Zuid-Holland, ten zuidwesten van Woerden

  Waverveen
  dorpje onder Vinkeveen in de provincie Utrecht; opgegaan in de gemeente Vinkeveen (zie aldaar)

  Weesp
  gemeente in Noord-Holland, aan de Utrechtse Vecht, ten zuiden van Muiden; het stadhuis dateert uit 1772-1776; de laatgotische St. Laurenskerk is in de 15e eeuw gebouwd terwijl de daarin aanwezige beiaard in 1671 door P.Hemony werd vervaardigd

  Westveen
  buurt onder Wilnis, aan de Kromme Mijdrecht

  Wilnis
  forensengemeente in Utrecht, in de Ronde Venen, ten westen van Loenen

  Woerden
  gemeente in Zuid-Holland, aan de Oude Rijn op de grens van Utrecht; Woerden is begonnen als de Romeinse vestiging Niger Pullus (de Zwarte Hen)

  IJsselstein
  gemeente in Utrecht aan de Hollandse IJssel, ten z.w. van Jutfaas; de laat-gotische kerk, met praalgraven, dateert uit 14e eeuw en het stadhuis uit de 16e eeuw;

  Zegveld
  gemeente in Utrecht, ten noorden van Woerden; de Schraallanden langs het riviertje de Meije vormen een blauwgraslandcomplex met zeldzame flora; de Zegvelderpolder is een weidevogelgebied

  Zevenhoven
  gemeente in Zuid-Holland, tussen Nieuwveen en Nieuwkoop; de Zevenhovense Polder werd in 1795 ingedijkt

  Zuidbroek
  gemeente in Zuid-Holland, in de Krimpenerwaard, ten zuiden van Berkenwoude en ten westen van Bergambacht

  Zuid-Polsbroek
  zie Polsbroek

  Zwammerdam
  gemeente in Zuid-Holland, aan de Oude Rijn; de oorspron-kelijke naam luidde “Swadenborchdam”, de dam aan de burcht van de Zwet

  04-10-2005, 00:00 Geschreven door Theo Wiggers
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (14 Stemmen)
  01-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Personenregister

  (met geboorteplaats, geboortedatum en vindplaats)


  AMERSFOORDER Adriean Willemzoon den; III
  AMERSFOORDER Jacob Arensen * 1595; III
  AMERSFOORDER Neeltje Jacobse * Benschop 1625; III
  ANKER Celia; IV-10.8.2.1.2
  ANKER Gerrit; IV-10.8.2.1.2
  ANRÖCHTE Chr. A.; X
  ASPEREN J. van; XIa
  BAAREN Ariaantje van * Stein 17.02.1800; IV-10.4.6.3
  BAAREN Coenraad van; IV-10.4.6.3
  BAAS Ingen Dirksz; IV-10
  BAAS Neeltje Ingense * Stolwijk 03.08.1698; IV-10
  BAKKER, Margje; IV-10.8.2.4
  BARTEN Marrigje * 13.04.1782; VII
  BARTEN, Pieter; VII
  BENSCHOP zie IV-2
  BERG Clara Jooste(n) van den * Zegveld; IV-11; VI; VI; VI-5.1
  BERG Cornelis van den; V-4
  BERG Joost Cornelis van den; V
  BERG Trijntje; IV-10.4.1.1
  BERGER Marrigje; IV-10.4.6.4
  BLANKEN Adriaan; IV-10.1.4
  BLANKEN Dirk; IV-10.1.1
  BLANKEN Jacob Janse; IV-10.1.2
  BLANKEN Jan; IV-10.1
  BLANKEN Lijsje * 18.07.1807; IV-10.4.1.8
  BLANKEN Maarten; IV-10.1.3
  BLANKEN Meerten; IV-10.1
  BLANKEN Neeltje; IV-10.1.5
  BLANKEN Simon; IV-10.4.1.8
  BLOEMENDAAL Dirk; V-5.17.3
  BLOEMENDAAL Johanna * Oudshoorn ca. 1836; V-5.17.3
  BLOM Cornelis Jans * Diemerbroek; IV-1
  BLOM Metje Claes; III-10;
  BLONK Krijntje; IV-10.8.2.1.2
  BOEFF Niesje Ariense * 1600; III
  BOELE Neeltie * Benschop; IV-8.1.5
  BOER Adriana * Zegveld 13.10.1888; V-5.14.9.4
  BOGAARD Kaatje; IV-10.8.6.2.7
  BOS Aaltje Boudewijnsdr van de * Koudekerk; V-5
  BOSCH Marrigje; IV-10.8.6.2.4
  BOTH Marija; IV-10.8.2.1
  BRAAIJ Jan * ca 1800; VII
  BROERE Aaltje * Vinkeveen 16.01.1850; IX
  BROERE Gerrit * Oudhuizen ca 1819; IX
  BROERE Lijntje * Stolwijk 04.05.1802; IV-10.4.6
  BRUIJNE Neeltje; V-6
  BRUIN Fijtje de * Koudekerk; V-5.14
  BRUIN Susanna de * 1820; V-5.14
  BUIJENSE Gerrit; IV-10.4.1.5
  BUIJENSE Jan * 17.09.1808; IV-10.4.1.5
  CAMPER Cornelis Cornelisse de * 1689; IV-2
  DALHUIJSEN Anton Hendrik * Den Helder 07.08.1955; XIa
  DALHUIJSEN Eduard * Hilversum 19.11.1921; XIa
  DALHUIJSEN Frederiek * Leeuwarden 03.10.1968; XIa
  DALHUIJSEN Hendrik * Staphorst 23.10.1885; XIa
  DALHUIJSEN Siekina Hermine * Den Helder 01.04.1953; XIa
  DAM Aaltje Andriesse van; III-10.4
  DAM Claas Teunisje van; IV-10.8.2
  DAM Jannetje Teunisdr van; IV-10
  DAM Petronella van * Achterbroek; IV-10.8.2
  DEETMAN Dominee; X
  DEKKER Cornelis; IV-10.4.5
  DEKKER Maarten * Stolwijk 09.12.1756; IV-10.4.5
  DENZ Adriana Cornelia * Suriname 1862; XIa
  DENZ Alexander Alfred Samuel * Paramaribo 10.02.1895; XIa
  DENZ Anthoinetta Petronella * Suriname 1854; XIa
  DENZ Frans Daniel; * Suriname 1852; XIa
  DENZ Helena Magdalena * Paramaribo 24.02.1857; XIa
  DENZ Hermine Magdalena Gerarda * Amsterdam 20.07.1932; XIa
  DENZ Johanna Margaretha; XIa
  DENZ Mary Louise Elfriede * Amsterdam 21.10.1937; XIa
  DIEPENINGEN, Gesina Elisabeth van; IV-10.8.6.2.6
  DIJK Cornelia van; IV-10.4.1.8
  DIRKS, Dina; IV-10.1
  DOGTEROM Jacobus; IV-10.8.2.4
  DOGTEROM Jacomijntje * Stolwijk 25.08.1805; IV-10.8.2.4
  DONK, Dirkje; VII
  DOOL Aantje Jansse van den; IV-10.8.6.1
  DORF Eduard Gerard Wilhelmus * Paramaribo 10.05.1837; XIa
  DUUREN Eva van; VI-8.1.1.3.2; IV-8.1.1.3.3
  DUUREN Thomas Sijmens van; IV-8.1.1.3
  DUUREN Zwaantje van * Benschop 23.04.1780; IV-8.1.1.3
  DUIJKER Annigje Huibertse * Benschop 1723; IV-8.1.1
  DIJKER Arij den * ca 1766; IV
  EDE Jan van; IV-10.8.6.2.2
  EDE Matthijs van * Lopik ca 1836; IV-10.8.6.2.2
  ESCH Elisabeth van; IV-8.1.1.3
  GAVEEL Hendrik * ca 1801; IX
  GIER Bartje de * Lopik ca 1836; IV-10.8.6.2.3
  GIER Cornelis Vonk de; IV-10.8.6.2.1
  GIER, Jan Ariense de * Lopik ca 1805; IV-10.8.6.2.1
  G
  IER Jan Floris de; IV-7.3
  GIER Johannes de; IV-10.8.6.2.3
  GINKEL Jan van; IV-10.8.6.2.6
  GINKEL Rijk van * Lopik ca 1836; IV-10.8.6.2.6
  GRAAF Adriana Arins de; IV-10.4.1
  GRAAF, Arij Cornelisse de; IV-10.4.1
  GRAAF Leendert de; IV-10.8.2.7
  GRAAF Martijnte de * Berkenwoude 25.01.1830; IV-10.8.2.7
  G
  RAAFF Aatje van de; IV-8.1.1.9
  GRAVELAND Gijsbert; IV-10.4.6.5
  GRAVELAND Willem; IV-10.4.6.5
  GRIFFIOEN Cornelia C.; V-5.14.9.4.2
  HA(E)FTEN Adrianus/Arie van * Vianen; III-10.1
  HA(E)FTEN Heyltje van * Benschop 14.03.1717; III-10.1.2
  HA(E)FTEN Hilligje van * Benschop 30.05.1715; III-10.1.1
  HA(E)FTEN Neeltje van * Benschop 29.12.1719; III-10.1.3
  HARMELEN Cornelia Jacoba van * Bussum 29.09.1906; XIa
  HARMTGE Cornelisdochter; III
  HEER Anna Jetske Grietje de *Westbroek 06.09.1940; IV-8.1.1.3.2
  HEER Cornelia Gerritsdr de Heer; IV-10.7
  HEER Gijsbert de; IV-8.1.1.3.2
  HENDRIKS Aartie (ook Aertie); III-3; IV-6
  (ook Hendricx, Hendriks, Hendrikz, Hendrixs,; ook Aertie Hendrick Saerse)
  HEUVEL Aaltje van den * Lekkerkerk 30.04.1804; IV-10.8.6.1
  HEUVEL Arij van den; IV-10.8.6.1
  HEUVEL Cornelia van den; IV-10.8.6.2
  HOMBURGH Anthonis Jans van; III-2
  HOMBURGH Gerrichje Tonis/Gerritie Teunisse * Oudewater ca. 1648; III-2
  HOOFT Jan van der * ca 1856; X
  HOOGENDOORN Jannetje; V-5.14.6
  HOOGEVEEN Anna * Stolwijk; V-6
  HOUT Cornelia Cornelisse in ‘t; V
  HOUT Marigje in ‘t ; V-7
  HOUTMAN Ariaantje Jans den * Benschop 03.12.1702; IV-8; IV-8.1.2; IV-8.1.3; IV-8.1.4;
  IV-8.1.9; IV-8.1.10
  HOUTMAN Grietje Jans den * Benschop; IV-8.1; IV-9
  HOUTMAN Jan Peterz den; IV-8
  HUISMAN Annigje Janz * Benschop; IV-7.1
  HUISMAN Teuntie Janse; IV-7.1.1
  IMEKEN Albert Johannes * ca 1844; X
  INGEN Gerrigje van; IV-10.4.6.3
  JONG Aafke Jansze de; IV-10.4.1.5
  JONG, Cornelia de; IV-10.8.2.6
  JONG Engeltje de; VII-3
  JONG Maartje de; V-5.14.7
  JONG Machteldje de; IV-10.8.2.4.1
  JONKHEID Cornelia * Waddinxveen 20.08.1780; IV-10.8.6
  JONKHEID Klaas * Waddinxveen 19.09.1784; IV-10.8.4
  JONKHEID Jan; IV-10.8.4; IV-10.8.6
  KAMPEN Teunis de; V-5.14.2
  K(C)AMPER Cornelis Cornelisse de; IV-2
  KASBERGEN, Wijntje Jacobs; IV-10.1
  KEIJZER Maria; IV-8.1.5
  KLOOT Neeltje * Haastrecht04.09.1746; IV-10.8
  KOELEMEIJ Wilhelmus Johannes * ca 1864; X
  KOOLWIJK, Geertje Melsen; IV-10.4
  KOOLWIJK Nanne; IV-10.4.6.4
  KORENWINTER Leendert; V-5.14.12
  KORVER Emmetje * Vinkeveen ca 1824; IX
  KORVER Petronella; V-5.17
  KRANENBURG Marretje; V-5.17.3
  KREINEN Toon * ca 1815; VII
  KREUMINGEN Hein van * ca 1843; IX
  KRONENBERG Hein; V-5.14.4
  KRUIJF Gerardus Jacobus * ca 1819; IX
  KRUIJF Annigje de; IV-7.1
  KRUIJFF Teuntje de; IV-7.1.3
  KWAKERNAAK Dirk; V-5.14.2
  KWANT Grietje de * Lekkerkerk 26.02.1816; IV-10.8.2.6
  KWANT Jan Arie de; IV-10.8.2.6
  LAMPE Gerrit * Barnstorff (Duitsland); V-5.8
  LANGE Aaltje de; IV-8.1; IV-8.1.1.3; IV-8.1.7.8
  LANGE, Jacomijntje de; IV-10.4.6.1
  LANTING Cornelis Klein * ca 1866; X
  LEEUWEN Aaltje van; VIII
  LEEUWEN Gijsbertus van * ca 1844; VIII
  LEEUWEN Trijntje van; IV-10.4.6.5
  LEKKERKERKER Aeltje * Benschop 26.02.1693; III-10.5
  LEKKERKERKER Ariaentje Gerritsdochter; III-10.2
  LEKKERKERKER Claesje * Benschop 01.01.1685; III-10.1
  LEKKERKERKER Dirkje * Benschop 26.10.1755; IV-8.1.1; IV-8.1.1.3.4; IV-8.1.7.2; IV-8.1.7.5
  LEKKERKERKER Gerrit * Benschop 12.05.1689; III-10.3
  LEKKERKERKER Jacob Gerrits * Benschop 25.11.1649; III-10
  LEKKERKERKER Maria; IV-8.1.1.2; IV-8.1.1.3; IV-8.1.1.5; IV-8.1.1.6
  LEKKERKERKER Marrichie Gerritsdochter; III-10.1; III-10.3;
  LEKKERKERKER Neeltje * Benschop 25.07.1686; III-10.2; III-10.5
  LEKKERKERKER Neeltje; IV-10.4.3.4
  LEKKERKERKER Pieter * Benschop 01.03.1691; III-10.4
  LEKKERKERKER Pieter Meertense * Benschop 1721; IV-8.1.1
  LELIJ Neeltje de; IV-10.4.5
  LENDT Caatje van; IV-8.1.6
  LINSCHOTEN Jannigje; IV-10.8.2.4.1
  LITH Aeriaantje van; IV-8.1.1;
  LITH Caatje van; IV-8.1.8
  LITH Lena van; IV-8.1.7
  MAN Aaltje Cornelis de * Woerden 06.10.1738; V-4
  MEIJER Cornelis; VIII
  MEIJER Johanna * Mijdrecht 19.02.1816; VIII
  METS Grietje * Lopik 15.11.1807; IV-8.1.1.3.2
  MIDDELMAN Willemijntje * Bunnik 01.10.1860; V-5.14.9
  NOORLANDER Marija; IV-10.4.6
  OBERGH Catrijntje Willems; IV-8; IV-10
  OBERGH Jannechie Willems * Brandwijk; IV
  OBERGH Willem Janz; IV
  OFFERMAN Catharina; V-5.17.1
  OLIEMANS J.; V-5.14.1.1
  OLIEMANS Maria Petronella; V-5.14.10
  OOSTERDAM Aefje * Benschop 05.12.1717; IV-2.1
  OOSTERDAM Cornelis Janz * Benschop; IV-2
  OOSTERDAM Jan * 1712; IV-2
  OOSTERDAM Maria *1709; IV-2
  OOSTERDAM Marigje * 1708; IV-2
  OUDAKKER Johanna Catharina * Nieuwveen ca 1837; V-5.17.1
  OUDAKKER Johannes Bernardus; V-5.17.1
  OUDSHOORN Cornelia * Vinkeveen 17.09.1873; IX-4
  OUDSHOORN Jan; IX
  OUDSHOORN Leendert * Vinkeveen 03.06.1820; IX
  PALSGRAAF, Frank; IV-10.4.6.4
  PALSGRAAF Margje * Stolwijk 21 december 1800; IV-10.4.6.4
  PAUW Guurtje van der; V-5.17.2
  POTUIT Cornelia * Stolwijk 17.08.1801; IV-10.8.2.1
  POTUIT Cornelis Teunis; IV-10.8.2.4.6
  POTUIT Jan; IV-10.8.2.1
  PRAAGMAN Anna Elisabeth * Nieuwkoop 23.12.1849; V-5.14.10
  PRAAGMAN Nicolaas; V-5.14.10
  REIJN Treijntje Dirks van; V-5.2
  RANDWIJK, Bartje van; IV-10.8.6.2.1
  RIETVELD Zijgje Jansdochter * Benschop 03.04.1701; III-10.4
  RIJSBURGER Pieter; V-5.14.5
  RONDEN C. den; X
  SAMSON Pieter; V-4.4
  SCHENKEL Annigje; V-6
  SCHIPPERS, Bastiaantje; IV-10.8.6.2.3
  SCHOONDERWOERD, Cornelia; IV-10.4.3.2
  SCHOUTEN, Barend; IV-10.4.6.1
  SCHOUTEN Cornelis Hendrikse; IV-10.8.6.2
  SCHOUTEN, Geertje * Ouderkerk aan den IJsel 07.09.1792; IV-10.4.6.1
  SCHOUTEN Marrigje * Bergambacht 17.10.1811; IV-10.8.6.2
   SLIEDRECHT Cornelia; VII
  SLOOF Aagje; * 1778; V-5
  SLUIS Elizabeth van der; IV-8.1.1.4
  SMIT Nicolaas * ca 1788; VIII
  SNOEIJ Sijgje; IV-10.8.2.7
  SNOEK Janna; IV-10.8.2
  SNOEK J. van der; V-5.14.1
  SPLINTER Johannis; V-5.17.2
  SPLINTER Neeltje * Mijdrecht 13.01.1833; V-5.17.2
  STAM Klaas van der; IV-10.4.6
  STAM Margje; IV-10.8.4
  STAVOREN Neeltje Willemse van; IV-2
  STOLL, Tera Bertha * Groningen 17.09.1924; XIa
  STOLWIJK Cornelis * ca 1825; IX
  STOUT Ariaentje; IV-8.1.7.6
  STOUT Cornelia Ariens * Stolwijk; IV-9; V-5
  STRAETEN Aaltje van; IV-8.1.1.10; IV-8.1.7; IV-8.1.7.9
  STRAETEN Annigje; IV-8.1.7.7; IV-8.1.7.9
  TAZELAAR J.R.; X
  TIJSMA, Jacoba * Ferwerderadeel 18.02.1882; XIa
  UITERWAAL Annigje *IJsselstein 17.04.1797; IV-10.4.3.2
  UITERWAAL, Cornelis; IV-10.4.3.2
  UITTENBOGAARD Hendrik; IV-10.8.2.4.3
  UITTENBOOGAARD, Arie * Papekop 27.01.1844; IV-10.4.6.4.8
  VEEN Niesje van * De Hoef/Mijdrecht; V-5.14.8
  VERBREE Gerrit * Ameide; IV-3
  VERBREE Ingena; IV-7
  VERBREE Neeltje; IV-7.3
  VERBREE Willemijntje; IV-7.4
  VERBURG Aagje * 1769; V-4.4
  VERBURG Aagje * Uithoorn 21.04.1838; V-5.17.4
  VERBURG Aaltje * Oudhuizen 25.03.1842; VIII-3
  VERBURG Aaltje * Nieuwkoop 22.11.1845; IV-10.8.6.1.3
  VERBURG Abraham * Uithoorn 04.11.1835; V-5.17.3
  VERBURG Abraham * Zevenhoven 07.02.1848; V-5.14.11
  VERBURG Adriana * Vlist 15.11.1826; IV-10.4.6.3.4
  VERBURG Adriana * Stolwijk 21.11.1827; IV-10.4.6.4.2
  V
  ERBURG Adrianus * Stolwijk 31.07.1796; IV-10.4.6.2
  VERBURG Adrianus * 1802; IV-10.4.3.3
  VERBURG Adrianus * Uithoorn 25.01.1834; V-5.17.2
  VERBURG Agatha * Zevenhoven 20.01.1831; V-5.14.4
  VERBURG Alexander * Zevenhoven 28.06.1844; V-5.14.8
  VERBURG Alida * Amsterdam 29.08.1905; VIII-2; XIb
  VERBURG Anna * Wilnis 10.12.1780; V-5.13
  VERBURG Anna * Stolwijk 23.02.1807; IV-10.4.1.6
  VERBURG Anna * Stolwijk 26.06.1808; IV-10.4.1.7
  VERBURG Annigje * Kamerik 28.07.1764; VI-1
  VERBURG Annigje * Kamerik 24.07.1768; VI-4
  VERBURG Annigje * Waarder 23.08.1842; IV-10.4.6.3.13
  VERBURG Anthonie * Benschop 09.03.1805; IV-10.4.3.4
  VERBURG Arie * Stolwijk 01.01.1727; IV-10.2
  VERBURG Arie * Stolwijk 17.04.1740; IV-9.7
  VERBURG Arie * Stolwijk 12.04.1794; IV-10.4.6.1
  VERBURG Arie * 30.12.1795; IV-10.4.3.2
  VERBURG Arie * Stolwijk 08.03.1810; IV-10.4.1.8
  VERBURG Arien * Stolwijk 25.12.1730; IV-10.4
  VERBURG Barend * Stolwijk 29.09.1819; IV-10.4.6.1.3
  VERBURG Catarina * Stolwijk 02.07.1730; IV-9.2
  VERBURG Celia * Stolwijk 19.02.1780; IV-10.8.4
  VERBURG Claartje * Zegveld 11.10.1761; V-5.1
  VERBURG Claartje * Kamerik 29.09.1765; VI-2
  VERBURG Claasje * Zevenhoven 15.07.1803; V-5.16
  VERBURG Clasina Fokje * Amsterdam 14.08.1914; X-4; XId
  VERBURG Coenraad * Vlist 1828; IV-10.4.6.3.5
  VERBURG Coenraad * Stolwijk 01.03.1831; IV-10.4.6.3.8
  VERBURG Coenraad * Bodegraven 02.10.1833; IV-10.4.6.3.10
  VERBURG Cornelia * Noorden 11.12.1769; V-5.5
  VERBURG Cornelia * Haastrecht 25.02.1823; IV-10.4.1.1.4
  VERBURG Cornelia * Lopik 14.01.1834; IV-10.8.6.2.1
  VERBURG Cornelia * Oudhuizen 07.03.1856; VIII-12
  VERBURG Cornelis (Gorisze) * Zegveld 05.12.1734; V-2
  VERBURG Cornelis * 1767; V-4.3
  VERBURG Cornelis * Zegveld 05.09.1773; VI-6
  VERBURG Cornelis * Moordrecht 13.05.1799; IV-10.4.1.1
  VERBURG Cornelis * Zevenhoven 26.05.1801; V-5.15
  VERBURG Cornelis * Stolwijk 17.02.1802; IV-10.4.6.4
  VERBURG Cornelis * Zwammerdam 07.03.1807; VII-1
  VERBURG Cornelis * Berkenwoude 26.03.1831; IV-10.8.2.1.3
  VERBURG Cornelis * Benschop 11.07.1833; IV-10.4.1.1.10
  VERBURG Cornelis * Lopik 10.10.1838; IV-10.8.6.2.4
  VERBURG Cornelis * Berkenwoude 29.03.1841; IV-10.8.2.1.7
  VERBURG Cornelis * Nieuwkoop 05.05.1843; IV-10.8.6.1.2
  VERBURG Cornelis * Oudhuizen 27.09.1843; VIII-4; IX
  VERBURG Cornelis * Zevenhoven 15.07.1846; V-5.14.10
  VERBURG Cornelis * Vinkeveen 31.05.1871; IX-3
  VERBURG Dirk * ca 1815; VIII
  VERBURG Dirk * Wilnis 26.07.1862; VIII-14
  VERBURG Dirk * Zegveld 13.03.1883; V-5.14.9.4
  VERBURG Dirk * 1918; V-5.14.9.4.2
  VERBURG Dirk * Haarlem 30.07.1941; V-5.14.9.4.1a
  VERBURG Dirkje * Bodegraven 01.03.1808; VII-2
  VERBURG Dirkje * Bodegraven 01.03.1809; VII-3
  VERBURG E.; V-5.1.4.1.1
  VERBURG Elisabeth * Zevenhoven 30.11.1832; V-5.14.5
  VERBURG Elisabeth * 1891; V-5.14.9.7
  VERBURG Geertje * Stolwijk 12.02.1764; IV-10.4.2
  VERBURG Geertje * Stolwijk 03.11.1801; IV-10.4.1.2
  VERBURG Geesje * Amsterdam 28.05.1904; XI-1; XIa
  VERBURG Gerrigje * Vlist 05.11.1824; IV-10.4.6.3.2
  VERBURG Gerrit * Stolwijk 26.11.1769; IV-10.4.6
  VERBURG Gerrit * Stolwijk 16.10.1820; IV-10.4.6.1.4
  VERBURG Gerrit * Vlist 20.10.1825; IV-10.4.6.3.3
  VERBURG Gerrit * Stolwijk 24.11.1829; IV-10.4.6.3.7
  VERBURG Gerrit * Stolwijk 08.12.1829; IV-10.4.6.4.3
  VERBURG Gerrit * Stolwijk 13.05.1832; IV-10.4.6.4.6
  VERBURG Gerrit * Stolwijk 04.01.1834; IV-10.4.6.4.7
  VERBURG Gerrit * Waarder 04.09.1838; IV-10.4.6.3.12
  VERBURG Gerrit * Vinkeveen 22.11.1868; IX-1; X
  VERBURG Gerrit * Amsterdam 14.05.1910; X-3; XIc
  VERBURG Goris * Benschop 20.01.1702; II-11; V
  VERBURG Goris * 1759; V-4.1
  VERBURG Goris * 1764; V-4.2
  VERBURG Goris * Zegveld 30.12.1768; V-5.4
  VERBURG Goris * Kamerik 27.02.1767; VI-3
  VERBURG Goris * Noorden 16.02.1772; V-5.7
  VERBURG Goris * Zegveld 05.09.1773; VI-5
  VERBURG Goris * Noorden 06.11.1774; V-5.9
  VERBURG Goris * Noorden 03.03.1776; V-5.10
  VERBURG Goris * Noorden 29.03.1778; V-5.11
  VERBURG Goris * Blokland 21.07.1799; V-5.14
  VERBURG Goris * Bodegraven 30.12.1811; VII-5; VIII
  VERBURG Goris * Oudhuizen 04.08.1845; VIII-5
  VERBURG Goris; V-5.14.9.3
  VERBURG Grietje * Stolwijk 19.12.1728; IV-10.3
  VERBURG Grietje * Jaarsveld 06.11.1870; IV-8.1.1.3.2
  VERBURG Hage * Zegveld 17.09.1747; V-7
  VERBURG Hendrik * Zevenhoven 10.08.1837; V-5.14.7
  VERBURG Hendrik * Lopik 13.07.1850; IV-10.8.6.2.7
  VERBURG Hendrik * Zevenhoven 21.05.1854; V-5.14.14
  VERBURG Hendrik * Zegveld 06.09.1915; V-5.14.9.4.1
  VERBURG Hendrika * Lopik 1843; IV-10.8.6.2.6
  VERBURG Hilligje * Stolwijk 27.08.1816; IV-10.4.6.1.2
  VERBURG Hilligje * Vlist 17.12.1823; IV-10.4.6.3.1
  VERBURG Hilligje * Stolwijk 03.10.1824; IV-10.4.6.4.1
  VERBURG Hilligje * Vlist 17.12.1828; IV-10.4.6.3.6
  VERBURG Inge * Stolwijk 25.08.1737; IV-10.8
  VERBURG Inge * Stolwijk 12.10.1859; IV-10.8.2.7.5
  VERBURG Ingen * Stolwijk 14.07.1806; IV-10.8.2.3
  VERBURG Jaantje * Haastrecht 17.11.1821; IV-10.4.1.1.3
  VERBURG Jacob * Stolwijk 04.05.1777; IV-10.8.2
  VERBURG Jacob * Stolwijk 12.05.1799; IV-10.4.6.3
  VERBURG Jacob * Stolwijk 04.04.1814; IV-10.8.2.6
  VERBURG Jacob * Stolwijk 02.03.1814; IV-10.4.1.10
  VERBURG Jacob * Haastrecht 07.12.1818; IV-10.4.1.1.1
  VERBURG Jacob * Stolwijk 29.11.1824; IV-10.4.1.1.5
  VERBURG Jacob * Stolwijk 03.05.1830; IV-10.8.2.1.2
  VERBURG Jacob * Stolwijk 19.02.1834; IV-10.8.2.4.1
  VERBURG Jacob * Stolwijk 13.11.1854; IV-10.8.2.7.2
  VERBURG Jacob Ariens * Stolwijk 31.01.1762; IV-10.4.1
  VERBURG Jacoba * Lopik 1835; IV-10.8.6.2.2
  VERBURG Jacobus * Stolwijk 02.09.1781; IV-10.8.6
  VERBURG Jacobus * Stolwijk 18.12.1808; IV-10.8.6.2
  VERBURG Jacobus * Stolwijk 10.01.1823; IV-10.8.2.7
  VERBURG Jacobus * Zuidbroek 29.05.1826; IV-10.8.6.1.1; IV-10.8.6.1.4
  VERBURG Jacobus * Broek 25.09.1827; IV-10.8.2.1.1
  VERBURG Jacobus * Stolwijk 14.11.1835; IV-10.8.2.4.2
  VERBURG Jacobus * Lopik 1837; IV-10.8.6.2.3
  VERBURG Jacomijntje * Stolwijk 05.06.1815; IV-10.4.6.1.1
  VERBURG Jan * Stolwijk 16.03.1732; IV-10.5
  V
  ERBURG Jan * Stolwijk 26.10.1732; IV-9.4
  VERBURG Jan * Zegveld 24.05.1733; V-1
  VERBURG Jan * Stolwijk 08.05.1735; IV-10.7
  VERBURG Jan * Stolwijk 20.04.1738; IV-9.6
  VERBURG Jan * Stolwijk 07.09.1760; IV-10.7.2
  VERBURG Jan * Stolwijk 14.12.1766; IV-10.4.4
  VERBURG Jan * Stolwijk 29.03.1772; IV-10.4.7
  VERBURG Jan * Stolwijk 26.12.1774; IV-10.4.8
  VERBURG Jan * Stolwijk 20.12.1778; IV-10.8.3
  VERBURG Jan * Stolwijk 14.04.1804; IV-10.8.2.1
  VERBURG Jan * Stolwijk 29.10.1804; IV-10.4.1.4
  VERBURG Jan * Zevenhoven 08.09.1825; V-5.14.1
  VERBURG Jan * Berkenwoude 18.09.1834; IV-10.8.2.1.5
  VERBURG Jan * Jaarsveld 04.02.1838; IV-8.1.1.3.2
  VERBURG Jan * Uithoorn 31.10.1840; V-5.17.5
  VERBURG Jan * Lopik 02.11.1840; IV-10.8.6.2.5
  VERBURG Jan * Zevenhoven 28.06.1844; V-5.14.9
  VERBURG Janna * Stolwijk 22.08.1733; IV-10.6
  VERBURG Janna * Stolwijk 29.05.1803; IV-10.4.1.3
  VERBURG Jannetje * Zevenhoven 10.12.1849; V-10.14.12
  VERBURG Jannigje * Stolwijk 29.04.1725; IV-10.1
  VERBURG Jannigje * Stolwijk 14.10.1726; IV-9.1
  VERBURG Jannigje * Zegveld 09.09.1736; V-3; V-5.3; V-5.4
  VERBURG Jannigje * Noorden 29.08.1773; V-5.8
  VERBURG Jannigje * Wilnis 09.05.1790; V-5.12
  VERBURG Jansje * 1895; V-5.14.9.8
  VERBURG Jantje * Zegveld 08.09.1771; V-1.1
  VERBURG Johanna * Stolwijk 13.09.1829; IV-10.8.2.1.1; IV-10.8.6.1.4
  VERBURG Johanna * Ouderkerk aan den IJsel 28.05.1830; IV-10.4.1.1.8
  VERBURG Johanna * Ouderkerk aan den IJsel 08.08.1831; IV-10.4.1.1.9
  V
  ERBURG Johanna * Benschop 16.01.1835; IV-10.4.1.1.11
  VERBURG Johanna * Stolwijk 21.01.1846; IV-10.4.6.4.8
  VERBURG Johanna * Vinkeveen 13.12.1869; IX-2
  VERBURG Johanna Geertruida * Leiden 04.06.1945; V-5.14.9.4.1b
  VERBURG Johannes * Uithoorn 1844; V-5.17.7
  VERBURG Joost * Zegveld 27.04.1738; V-4
  VERBURG Klaas * Stolwijk 17.04.1808; IV-10.8.2.4
  VERBURG Klaas * Stolwijk 24.06.1811; IV-10.4.1.9
  VERBURG Klaas * Oudhuizen 20.12.1848; VIII-7
  VERBURG Klaas * Zevenhoven 04.07.1852; V-5.14.13
  VERBURG Klaasje * Oudhuizen 23.09.1854; VIII-11
  VERBURG Klazina * Zevenhoven 25.11.1826; V-5.14.2
  VERBURG Krijntje * 1888; V-5.14.9.6
  VERBURG Leendert * Stolwijk 22.01.1856; IV-10.8.2.7.3
  VERBURG Maarten * Wilnis 16.05.1858; VIII-13
  VERBURG Magdalena * 1872; V-5.14.9.1
  VERBURG Margje * Noorden 24.02.1771; V-5.6
  VERBURG Margje * Stolwijk 13.11.1841; IV-10.8.2.4.5
  VERBURG Maria * Stolwijk 14.10.1731; IV-9.3
  VERBURG Maria * Stolwijk 09.11.1738; IV-10.9
  VERBURG Maria * Berkenwoude 07.10.1838; IV-10.8.2.1.6
  VERBURG Marijgje * Bodegraven 26.06.1810; VII-4
  VERBURG Marretje * Oudhuizen 30.03.1847; VIII-6
  VERBURG Marrige * Stolwijk 11.11.1736; IV-9.5
  VERBURG Martinus * Stolwijk 19.09.1840; IV-10.8.2.4.4
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 29.10.1758; IV-10.7.1
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 02.10.1768; IV-10.4.5
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 29.10.1775; IV-10.8.1
  VERBURG Neeltje * Benschop 15.07.1792; IV-10.4.3.1
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 09.07.1805; IV-10.4.6.5
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 07.01.1806; IV-10.4.1.5
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 05.03.1810; IV-10.8.2.5
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 20.07.1826; IV10.4.1.1.6
  VERBURG Neeltje * Broek 1828; IV-10.4.1.1.7
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 26.04.1831; IV-10.4.6.4.4
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 13.05.1832; IV-10.4.6.4.5
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 31.05.1832; IV-10.4.6.3.9
  VERBURG Neeltje * Waarder 08.08.1837; IV-10.4.6.3.11
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 27.03.1846; IV-10.8.2.4.6
  VERBURG Neeltje * Stolwijk 27.08.1868; IV-10.8.2.7.7
  VERBURG Neeltje * 1885; V-5.14.9.5
  VERBURG Niesje * Oudhuizen 21.03.1850; VIII-8
  VERBURG Niesje * Oudhuizen 19.04.1851; VIII-9
  VERBURG Niesje * Oudhuizen 23.09.1854; VIII-10
  VERBURG Petronella * Stolwijk 16.11.1837; IV-10.8.2.4.3
  VERBURG Petronella * Stolwijk 13.02.1862; IV-10.8.2.7.6
  VERBURG Pieter * Zegveld 09.06.1776; VI-7; VII
  VERBURG Pieter * Oudhuizen 25.08.1839; VIII-1
  VERBURG Pieter * Oudhuizen 13.10.1840; VIII-2
  VERBURG Pieter * Uithoorn 27.03.1842; V-5.17.6
  VERBURG Pieternella * Berkenwoude 23.09.1832; IV-10.8.2.1.4
  VERBURG Roelof * Zegveld 14.11.1745; V-6
  VERBURG Sijgje * Stolwijk 30.06.1853; IV-10.8.2.7.1
  VERBURG Susanna * Zevenhoven 24.09.1828; V-5.14.3
  VERBURG Susanna * 1881; V-5.14.9.2
  VERBURG Teunis * Stolwijk 16.03.1805; IV-10.8.2.2.
  VERBURG Teunis * Stolwijk 18.11.1857; IV-10.8.2.7.4
  VERBURG Teuntje * Haastrecht 30.05.1820; IV-10.4.1.1.2
  VERBURG Tineke * 1956; V-5.14.9.4.2
  VERBURG Treijntje * Zegveld 04.12.1763; V-5.2
  VERBURG Treintje * Zegveld 17.02.1767; V-5.3
  VERBURG Willem * Zegveld 25.09.1740; V-5
  VERBURG Willem * Zuid-Polsbroek 07.01.1748; IV-8.1.1
  VERBURG Willem * Stolwijk 15.02.1765; IV-10.4.3
  VERBURG Willem * Stolwijk 02.09.1781; IV-10.8.5
  VERBURG Willem * Stolwijk 05.01.1806; IV-10.8.6.1
  VERBURG Willem * Zevenhoven 24.10.1806;V-5.17
  VERBURG Willem * ca 1832; V-5.17.1
  VERBURG Willem * Zevenhoven 12.05.1835; V-5.14.6
  VERBURG Willemijntje; IV-10.1
  VERBURGH Aaltje * Benschop 04.12.1785; IV-8.1.1.5
  VERBURGH Aaltje * Benschop 13.01.1793; IV-8.1.7.2
  VERBURGH Aaltje * Benschop 13.11.1797; IV-8.1.7.5
  VERBURGH Aaltje; III-1
  VERBURGH Aaltje * Benschop 13.08.1797; IV-8.1.1.10
  VERBURGH Aart * Ottoland 13.07.1721; IV-7.4
  VERBURGH Adriaentje (ook Ariaentie) * Benschop 01.03.1646; III-4; IV-3; IV-5
  VERBURGH Adriana * Benschop 10.06.1804; IV-8.1.7.9
  VERBURGH Aeltje (ook Aaltje J.) * Benschop 23.03.1690; IV-3; IV-7.1
  VERBURGH Aeltje Aarts (Benschop) * Benschop 30.08.1685; III-2.5
  VERBURGH Aert Gerrits/Aert Gerritz Gysse * Benschop ca. 1640; III-2
  VERBURGH Amel * Benschop 11.03.1655; III-9
  VERBURGH Annigje * Benschop 15.02.1784; IV-8.1.1.3.1; IV-8.1.1.3.5; IV-8.1.1.4
  VERBURGH Ariaentje * Benschop 25.11.1753; IV-8.1.4
  VERBURGH Arie/Arien Gerrits Gyse; III-3
  VERBURGH Claesje * Benschop 13.04.1788; IV-8.1.1.6
  VERBURGH Dirck * Ottoland 11.04.1723; IV-7.4
  VERBURGH Dirk * Benschop 10.09.1752; IV-8.1.3
  VERBURGH Dirk * Benschop 21.03.1756; IV-8.1.5
  VERBURGH Dirkje * Benschop 29.01.1803; IV-8.1.1.3.1
  VERBURGH Elisabeth * Benschop 20.06.1805; IV-8.1.1.3.3
  VERBURGH Gerrit * Benschop 01.02.1691; III-3.1
  VERBURGH Gerrit * Benschop 05.02.1758; IV-7.1.2
  VERBURGH Gerrit * Benschop 09.04.1758; IV-8.1.6
  VERBURGH Gerrit * Benschop 06.04.1792; IV-8.1.1.8
  VERBURGH Gerrit * Lopik 05.04.1817; IV-8.1.1.3.7
  VERBURGH Gerrit Aarts (Benschop) * Oudewater 26.10.1674; III-2.1
  VERBURGH Gerrit Aarts (Benschop) * Benschop 1691; III-2.6
  VERBURGH Gerrit Gijsen * (prov.) Utrecht 1622; II-1; III
  VERBURGH Gerrit Janz * Benschop 06.04.1694; IV-7
  VERBURGH Gijsbert * Benschop 12.12.1652; III-7
  VERBURGH Gijsbert * Benschop 10.10.1697; IV-9
  VERBURGH Goris * Benschop 12.12.1652; III-8
  VERBURGH Goris * Benschop 20.01.1702; IV-11
  VERBURGH Hendrick * Benschop 26.03.1693; III-3.2
  VERBURGH Hillichje Gerritse * Benschop 31.08.1656; III-10;IV-1/2; IV-4/5/7
  VERBURGH Hendrickie * Benschop 03.09.1699; III-3.4
  VERBURGH Huijbert * Benschop 19.05.1778; IV-8.1.1.1
  VERBURGH Ingetje * Benschop 01.03.1761; IV-7.1.4
  VERBURGH Jacob * Benschop 22.02.1659; III-12;
  VERBURGH Jacob * Benschop 26.02.1699; IV-10
  VERBURGH Jan (Gerrits) * Lopik 17.03.1720; IV-7.1
  VERBURGH Jan * Benschop 21.11.1762; IV-8.1.8
  VERBURGH Jan * Benschop 04.07.1776; IV-8.1.1.1
  VERBURGH Jan * Benschop 16.07.1780; IV-8.1.1.3
  VERBURGH Jan * Benschop 27.03.1799; IV-8.1.7.6
  VERBURGH Jan * Benschop 20.01.1803; IV-8.1.7.8
  VERBURGH Jan (Johannes) Gerritsz * Benschop 23.09.1649; III-6; IV
  VERBURGH Jan Willemzoon * Benschop 28.09.1725; IV-8.1
  VERBURGH Janna * Benschop 09.01.1802; IV-8.1.7.7
  VERBURGH Jannechien * Benschop 12.09.1647; III-5
  VERBURGH Jannechje Gerritse * Benschop 21.02.1662; III-13
  VERBURGH Jannigje * Benschop 27.06.1725; IV-7.2
  VERBURGH Jannigje * Benschop 07.08.1791; IV-8.1.7.1
  VERBURGH Johanna * Benschop 24.08.1794; IV-8.1.7.3
  VERBURGH Johannes (Jan) Gerritsz * Benschop 23.09.1649; III-6; IV
  VERBURGH Johannes * Benschop 01.11.1744; IV-7.1.1
  VERBURGH Johannes * Benschop 27.01.1765; IV-8.1.9
  VERBURGH Johannes * Benschop 10.12.1768; IV-8.1.10
  VERBURGH Lysbet * Benschop 31.08.1656; III-11
  VERBURGH Lijsbeth * Benschop 23.03.1690; IV-4
  VERBURGH Lijsbeth * Benschop 22.11.1691; IV-5
  VERBURGH Lysbeth Aarts (Benschop) * Oudewater ca 1680; III-2.3
  VERBURGH Maarten * Benschop 29.07.1794; IV-8.1.1.9
  VERBURGH Machteld * Benschop 30.04.1702; III-3.5
  VERBURGH Maria * Benschop 01.01.1693; IV-6
  VERBURGH Neeltie (Aarts? Benschop) * Benschop 01.10.1682; III-2.4/III-10.3?
  VERBURGH Neeltie (Jans) * Benschop 15.01.1688; IV-1
  VERBURGH Neeltie * Benschop 22.11.1695; III-3.3
  VERBURGH Neeltje * Benschop 09.03.1727; IV-7.1.2/4; IV-7.3; IV-8.1.7.3
  VERBURGH Pieter * Benschop 19.10.1760; IV-8.1.7
  VERBURGH Pieter * Benschop 12.07.1789; IV-8.1.1.7
  VERBURGH Pieter * Lopik 23.06.1815; IV-8.1.1.3.6
  VERBURGH Sijgje * Benschop 19.08.1759; IV-7.1.3
  VERBURGH Simon Arien * Veenendaal 1688; I-1.2.1
  VERBURGH Teunis Aarts (Benschop) * Oudewater 15.01.1677; III-2.2
  VERBURGH Thomas * Benschop 02.04.1804; IV-8.1.1.3.2
  VERBURGH Wilhemina (ook Willemijntje) * Benschop 24.02.1689; IV-2; IV-7.2
  VERBURGH Wilhelmina * Benschop 25.11.1795; IV-8.1.7.4
  VERBURGH Willem * Benschop 02.02.1696; IV-8
  VERBURGH Willem * Benschop 09.09.1731; IV-7.4
  VERBURGH Willem * Lopik 05.12.1812; IV-8.1.1.3.5
  VERBURGH Willempje * Lopik 06.10.1808; IV-8.1.1.3.4
  VERDOOLD Neeltje Willemsdr. *Stolwijk 11.12.1740; IV-10.4
  VERDOOLT Willem Claesse; IV-10.4
  VERDUIN Meinsje Willems * Stolwijk 20.12.1737; IV-10.7
  VERDUIN Willem Cornelsz Verduin; IV-10.7
  VERHOEF Baligje; IV-8.1.7.1/4
  VERHOEF Jacomijntje (ook Jacomina, Jacomijna); IV-8.1.1.8; IV-8.1.7;
  VERHOEF Trijntje; V-5.14.9
  VERHOOG Aaltje; IV-10.8.2.4.2
  VERMEULEN Amel * Piershil 15.01.1775; IV-8.1.1.4
  VERMEULEN Emmigje; IV-10.8.6.2.2
  VERMEULEN Johannes * IJsselstein; III-10.2
  VERMEULEN Pieter; IV-8.1.1.4
  VERMEULEN Willem * Waarder 20.01.1810; IV-8.1.1.4
  VERSLOOT Jan; V-5.17.3
  VERSLOOT Stijntje * Nieuwkoop 23.03.1840; V-5.17.3
  VERWAAL, Neeltje Willems; IV-10.4.1
  VERWEIJ Haasje; VII
  VERWEIJ Hansje; V-1
  VLIET Adriaan van; IV-10.4.6
  VLIET, Adriaantje van; IV-10.4.6.4 
  VLIET Alida van der * Wilnis 19.04.1916; V-5.14.9.4.1
  VLIET Catrijntie Cornelisdr van; IV-8; V
  VLIET Catryntje van * Benschop 21.01.1677; III-4.1
  VLIET Cornelis Corneliszoon van; III-4
  VLIET Hilligje Adriaanse van * 02.06.1766; IV-10.4.6
  VLIET Neeltje van * Benschop 31.08.1679; III-4.2
  VLIET Gerrit van * Benschop 23.04.1682; III-4.3
  VLIJMEN Teunis van; V-5.14.3
  VLOT Maria * Mijdrecht; V-5.14.13
  VONK Cornelis * 1808; VIII
  VOORDOUW Lijsje; IV-10.4.1.1.5
  VRIES Adriana de * Benschop 1801; IV-10.4.3.3
  VRIES Monique de * Amsterdam 13.09.1969; XIa
  VUREN Eva van * Lopik 1807; IV-10.4.3.2
  WAALDERS, Johanna Gesiena Anna, * Neede 21.10.1958; XIa
  WARRE Niesje * Noorden; VI
  WESTMAAS Cornelia; IX
  WIGGERS Lodevicus Hendrikus J. * Arnhem 27.09.1876; XIa
  WIGGERS Martin laurens Alexander * Amsterdam 21.08.1964; XIa
  WIGGERS Ronald Michaël Arthur * Amsterdam 30.04.1962; XIa
  WIGGERS Theodoor Gijsbertus * Bussum 15.04.1906; XIa
  WIGGERS Theodorus Ludovicus Hubertus * Amsterdam 08.03.1936; XIa
  WIJNGAARDEN Cornelis van; IV-10.4.1.1
  WIJNGAARDEN Neeltje van; IV-10.4.1.1
  WINKEL Geessien * Groningen 17.11.1847; X
  WITH Dirk de; IV-10.8.6.2.7
  WITH Elisabeth de * Lopik ca 1825; IV-10.8.6.2.7
  WITH Floris de; IV-10.8.6.2.4
  WITH Teuntje de, Lopik 02.02.1841; IV-10.8.6.2.4
  ZIJL Hilligje van; IV-2
  ZIJL Trijntje van * Benschop; IV-10.4.3
  ZUITHOFF Fokje * Groningen 26.08.1872; X
  ZUITHOFF Klaas Sobering * Groningen 22.06.1846; X


  01-10-2005, 00:00 Geschreven door Theo Wiggers
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (63 Stemmen)
  Welkom bij de genealogie van de familie Verburg !


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek
 • guest test title
 • cbdogzmrtyxv
 • sdue6ju55jwp

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Nieuws CNN
 • CNN Business Before the Bell
 • Marine veteran Seth Moulton joins list of 2020 candidates
 • Danish retail billionaire loses 3 children in attacks
 • Danish retail billionaire loses 3 children in Sri Lanka attacks
 • Don't believe these climate change lies
 • Morning news briefing from CNN
 • What a shot! 31 amazing sports photos
 • Here are the 19 Democrats who have said they're running for president
 • The Point: This is the biggest presidential field ever. That's not all bad for Democrats
 • New Hampshire senator to call on 2020 Democrats to support repeal of voter residency law


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!