NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Peter LeysArchief
 • Alle berichten


  13-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Facebook

  Op Facebook hebben we een pagina geopend met de bedoeling daarop in de eerste plaats de toondichter Jef Tinel voor te stellen.
  Maar daarnaast willen we ook ruimere muzikale nieuwtjes verspreiden.

  Navigeer en like......

  Bijlagen:
  https://www.facebook.com/peter.leys.79?__tn__=%2CdK-R-R-R&eid=ARCUnKeYfYQqsBTRdoeFWAMasrj2Z_rumaPTcdsPDrB5mjUgXOBiXIYB3kmDenX6fESyeVrz7X87PKXL&fref=mentions    


  09-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jef Tinel in Sinaai
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op vrijdagavond 7 december vond de jaarlijkse statutaire vergadering plaats van het Edgar Tinelcomité in Sinaai.
  Elk jaar wordt daar - in het museum en geboortehuis van Edgar - een overzicht van de voorbije en geplande activiteiten gegeven en een inzage geboden in de financiële situatie.
  Maar er is telkens ook een muzikale inbreng.
  Zo kwamen in het verleden o.a. organist-componist Jan Van Landeghem en componist Wilfried Westerlinck spreken. Telkens uiteraard met een link naar Edgar Tinel.

  Dit jaar was Peter Leys te gast om te komen vertellen over Jef Tinel (1885-1972). Jef was de neef van Edgar en was zelf organist, componist, dirigent en pedagoog.
  De vader van Jef Tinel was Oscar Tinel (1852-1913), de oudere broer van Edgar (1854-1912).
  De muzikale basis van Oscar en Edgar werd gemeenschappelijk gelegd in Eksaarde bij Ferdinand van Durme, in Sint-Niklaas en aan het Brusselse conservatorium. Op die manier onderging Jef dus ongetwijfeld én van zijn vader (via thuisonderricht) én van nonkel Edgar (via de opleiding aan het Lemmensinstituut) een blijvende invloed van Oscar en Edgar Tinel en hun opleiding.
  Zowel Jef als Edgar waren klassieke romantici: wars van bombast, trouw aan de klassieke vormen en de Gregoriaanse muziek.
  Beiden schreven heel wat liederen en koorwerken op teksten van Gezelle.
  Ook qua karakter waren er parallellen....

  Jef Tinel bleef de invloed van het Lemmensinstituut meedragen. Maar ook de privélessen bij Leo Moeremans hebben hem zeker een andere bijkomende invloed geschonken zodat Jef uitgroeide tot een zelfstandig en eigen-aardige componist.

  Aan de hand van een levensschets, fotomateriaal en luisterfragmenten werd de figuur van Jef Tinel voorgesteld aan de leden van het Edgar Tinelcomité. Hier en daar kon een knipoog naar oom Edgar uiteraard niet ontbreken.

  Bij het drankje achteraf toonden de Edgar Tinelbewonderaars zich zeer blij en dankbaar dat een tip van de sluier over neef Jef opgetild was en toonden ze zich zeer opgetogen en vol lof over diens muziek.
  Hopelijk kan dit leiden tot verdere samenwerking en kunnen oom en neef samen meer geprogrammeerd en beluisterd worden...


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huldeconcert Frits Celis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Begin 2018 reikte het Peter Benoitfonds de Benoitprijs uit aan dirigent Frits Celis (°1929).
  Een terechte bekroning voor de man die heel wat Vlaamse composities dirigeerde en zelf een rijk palmares aan composities kan voorleggen.
  Celis schreef heel wat kamermuziek en symfonisch werk. Bovendien was hij ook nog directeur van de KVO en schreef hij o.a. een monografie over August De Boeck en Edward Keurvels.

  Om die prijs wat meer kracht bij te zetten organiseerde het Peter Benoitfonds op donderdag 6 december een huldeconcert voor Frits Celis. 'Een prachtig Sinterklaasgeschenk', noemde de gevierde het zelf.

  Op het programma stonden 4 kamermuziekwerken van Frits Celis en 1 Sonate voor alto en piano van Willem Kersters (1929-1998). Kersters en Celis legden een deels parallel circuit af als student, componist en professor aan het Antwerps Conservatorium.

  Het concert opende (na de verwelkoming door Patrick Verhoeven, voorzitter van het Peter Benoitfonds) met Frits' Hymne aan August De Boeck van Merchtem voor harpsolo. Een uniek werk voor harp in de lyrische stijl van De Boeck en met een verwijzing naar De Boecks aria in Winternachtsdroom.
  Mathilde Wauters vertolkte de partituur heel fijn en stemmig.

  Daarna kwam Kersters aan de beurt met zijn eerder al vermelde Sonata voor alto en piano. Een jeugdwerk uit 1954, maar wellicht een van zijn beste werkjes. Hier en daar knipogend naar Hindemith baande de jonge Kersters zich een eigen weg als modern componist.
  Javier Cubillas Olmo (altviool) en Stephanie Proot (piano) voerden ons gewillig mee in dit knap werkje dat Willem aan zijn ouders opdroeg en waarmee hij in 1956 de Prijs Albert De Vleeshouwer won.

  Daarna was het voluit de beurt aan Celis. Het vermaarde Spiegel String Quartet speelde samen met fluitiste Anna Jansà Bayona het Quartetto 1. De fluit werd bewust niet als solo-instrument aangewend. Elk instrument kreeg in volle polyfoniestijl een evenwaardige rol. Ook de uitvoering bevestigde dit opzet. Een perfecte verwevenheid van de instrumenten in 1 geheel.

  Pianiste Stephanie Proot betrad daarna opnieuw het podium in de Witte Zaal van DeSingel om Olivier Lemmens te begeleiden in de Sonate nr. 1 voor viool en piano. 
  Net zoals het werk van Kersters was dit een jeugdwerk van Celis (1948-1951). Fris, spontaan, afwisselend met lyriek, expressionisme, zangerigheid en ritmische contrasten.

  Tot slot konden we opnieuw genieten van het Spiegel String Quartet in het Quartetto d'Archi. Een kwartet dat uit 1 deel bestaat. Een stil begin leidt via een zorgvuldig opgebouwde spanningslijn tot een soort hoogtepunt om daarna in een absolute verstilling te eindigen.

  Na het beluisteren van deze werken menen we te mogen besluiten dat Celis perfect geslaagd is in zijn opzet: het overbruggen van de kloof tussen de hedendaagse componist en zijn al dan niet bereidwillige toehoorder
  Als volwaardige eclecticus beheerste hij de avant-garde, maar ook het lyrisme, het expressionisme, de zangerigheid....

  Een dankbare en zichtbaar opgetogen Frits Celis, vergezeld door zijn echtgenote, nam ruimschoots de tijd om de uitvoerders te bedanken en te feliciteren en om het publiek te groeten. Onder hen o.a. eredirecteur Michaël Scheck, musicoloog Luc Leytens en componisten Roland Coryn, Koen Dejonghe en Wilfried Westerlinck.

  Met een hartelijke receptie eindigde deze mooie en muzikaal rijke avond.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Driekoningenboek

  Uniek boek Driekoningen zingen – Met liederenschat (plus ingevoegde dvd) nog steeds verkrijgbaar

   

  Geacht verenigingsbestuur,

  Geachte mevrouw, geachte heer,

   

  Meer dan een jaar geleden heeft onze vereniging een boek uitgegeven over de traditie Driekoningen-vieren in de Lage Landen. Onze vereniging, het Verbond Volkscultuur in de Lage Landen (VVLL), iseen verbond van (grotendeels) niet-gesubsidieerde volksculturele verenigingen in Vlaanderen en Nederland. Tot in 2016 luidde onze naam werkgroep Volkscultuur van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) vzw, kortweg ANV-werkgroep Volkscultuur. Na de integratie van de vzw ANV in het ANV naar Nederlands recht, moest onze algemeen-Nederlandse werkgroep zelfstandig voortwerken en een nieuwe naam kiezen, omdat het ANV naar Nederlands recht al jaren niet meer met permanente werkgroepen werkt.

   

  Ons boek is niet zomaar een boek:  het heeft de ambitie om de grote culturele rijkdom van de Driekoningentraditie in Vlaanderen en zuidelijk Nederland onder de aandacht te brengen van het ruime publiek, het verenigingsleven en de openbare bibliotheken. Daartoe hebben we een veelzijdig geheel samengesteld:  een historische duiding en een volksculturele situering (twee inhoudelijk rijke verhalen, geschreven door externe deskundigen, met illustraties in kleur), een liederenschat (86 Driekoningen- en Nieuwjaarsliederen, opgenomen met tekst én muziek), een register met een 150-tal liederen, en een bijgevoegde dvd-rom waarop de Driekoningenzangers van volkskunstgroep De Kegelaar (uit Wilrijk) 15 Driekoningenliederen en 5 Nieuwjaarsliederen zingen.

  Met dit boek willen we ook verenigingen en individueel belangstellenden materiaal aanreiken om zelf de traditie van het Driekoningen-zingen mee voort te zetten.

   

  Praktische gegevens:  het boek is een uitgave van het Verbond Volkscultuur in de Lage Landen (VVLL), telt 178 pagina’s, plus ingevoegde dvd, en kost 25 euro (plus 5 euro verzendingskosten). Het boek is niet verkrijgbaar in de boekhandel, maar wel door overschrijving van het genoemde bedrag op het rekeningnummer BE61 4393 1379 7117 (IBAN) (BIC : KREDBEBB), met vermelding Boek 3KZ.

  Verzending gebeurt in een stevige omslag, om het boek met dvd intact bij de besteller te krijgen.

   

  Hieronder bezorgen we u de inhoudstafel plus inhoud van de dvd, en de inleiding.

   

  Bij voorbaat van harte dank voor uw belangstelling, én voor uw eventuele inspanningen om onze rijke traditie van Driekoningen mee in ere te houden of/en te stimuleren!

   

  Met hoogachting en vriendelijke groet,

   

  Michel Backaert,                                           Tony Vaessen,

  secretaris                                                       voorzitter

  ___________________________________________________

  Inhoudstafel

   

  Marc Cels, Driekoningen en Verloren Maandag, tradities bij ons.

  Inleiding                                                                                                

    

  *Deel 1: Achtergronden, gebruiken en hedendaagsheid

  van de viering van Driekoningen en Verloren Maandag            

   

  Paul Spapens, Mythe, kunst, cultus en traditie                                          

   

  Annie Schreuders Derks, Drie Keuninge                                                                     

   

  Liesbet Depauw, Verloren Maandag                                                        

   

  Tony Vaessen, Uitslag van de enquête over Driekoningen vieren en

  Verloren Maandag                                                                                    

   

  Stefaan Top, Nawoord                                                                              

   

   

   

  *Deel 2: Liederenschat                                                              

   

  Armand De Winter, Inleiding                                                                    

   

  Armand De Winter en Harry Swinkels, Zesentachtig liederen voor

  Driekoningen en voor Nieuwjaar, muziek en tekst                                    

   

   

   

  *Uitgeleide                                                                                                                                                                                     

   

   

  Register van de opgenomen liederen (alfabetisch naar het beginvers)     

   

  Register van niet opgenomen liederen                                                      

   

   

   

   

  Inhoud  DVD

   

  Overzicht van het Symposium Driekoningen en Verloren Maandag

  van donderdag 14 april 2016 in Lommel            

                                                      

  Koninklijke Sint-Jorisgilde Rijkevorsel

  Gildedans: de Zevenster

   

  Mireille Vaessen

  Het eerste mirakel van het Kindeke Jezus van Dario Fo

   

  Volkskunstgroep De Kegelaar uit Wilrijk

  Driekoningenliederen en nieuwjaarsliedjes

  ____________________________________________________

  Inleiding

  Driekoningen en Verloren Maandag, tradities bij ons

  Het immateriële erfgoed wordt deze tijd meer dan vroeger uitgedaagd, maar minder dan eertijds ondersteund. Toch stimuleert dat het voortbestaan soms, in dit geval het goede leven dat in tradities vorm krijgt. Het goede leven moet immers van onderuit groeien. Wij kunnen niet loochenen dat het wegvallen van ondersteuning op landsniveau door de overwegend economische aandacht ervoor een nadeel is. Eveneens zorgt de op mondiale technologie en op uniforme consumptie gerichte culturele evolutie voor hinder. Erfgoedcellen, heemkundige kringen, volkskunstverenigingen en het gildewezen blijven het goede leven in deze cultuur van onderaf uit huldigen.

  Tot dit goede leven behoren niet enkel edele principes en houdingen. Een aantal volkse tradities en rituelen stuurt onze samenleving, hoe divers die ook is, in de richting van een gezelligheidsorde, een vertrouwd thuis. Tot deze tradities behoort ongetwijfeld de viering van Driekoningen en Verloren Maandag die erop volgt.

  Het boek dat nu voorligt en onder redactie van Tony Vaessen en de werkgroep Volkscultuur samengesteld is, richt de aandacht op genoemde tradities, na een eerdere bespreking ervan tijdens een symposium in Lommel in 2016. Twee onderscheiden delen dragen het thema: een peiling naar de achtergrond en de blijvende actualiteit van deze volkstradities, en een uitgebreide liederenschat.

  In het eerste deel van dit boek bieden de auteurs en de werkgroep, die bestaat uit verantwoordelijken van het volksculturele bewegingsleven in beide gebieden van de Lage Landen, inzicht in de achtergronden en de hedendaagse realiteit van de Driekoningenviering (Paul Spapens, Annie Schreuders Derks) en de viering van Verloren Maandag (Liesbet Depauw).

  Nadien komt werkgroepvoorzitter Tony Vaessen aan het woord. Hij toont de resultaten van een enquête over de bestaande tradities rond beide dagen. Die komen uit heel Vlaanderen, uit Nederlands Limburg en Noord-Brabant. Aan die enquête deden erfgoedcellen mee, heemkundige kringen, het gildewezen en verenigingen voor volkscultuur. Meer dan honderd antwoorden werden verwerkt. Zo komt niet enkel de hoeveelheid vieringen in het vizier, maar ook hun kwaliteit, in wat er gebeurt en hoe.

  Ten slotte leest u de besluiten van prof. em. Stefaan Top, die de werkgroep meer dan twintig jaar geleid heeft. Onder zijn redactie gaf de werkgroep twee jaar geleden het boek Tradities in beweging in Vlaanderen en Zuid-Nederland (met dvd) uit in dezelfde ANV-reeks.

   

  In het uitgebreide tweede deel werden, als hulp bij de viering en om afwisseling en keuze mogelijk te maken, in dit boek zesentachtig liederen opgenomen met muziek en tekst. Daar treffen de lezer, de muzikant en elk gezelschap dat zich geroepen voelt tot het driekoningenschap, een keuze van vierenzeventig Driekoningenliederen aan. Sommige van deze liederen zijn nieuw. Dat bewijst het levende karakter van deze traditie. Twaalf nieuwjaarsliedjes werden eveneens opgenomen. Achteraan vindt de lezer een register van de opgenomen liederen en van niet opgenomen liederen. Voor dit tweede deel tekenen Armand De Winter en Harry Swinkels.

  Tot slot bieden de redactie en de werkgroep Volkscultuur u ingesloten ook een dvd aan met een overzicht van het symposium over Driekoningen en Verloren Maandag op 14 april 2016 in Lommel, een gildedans (de Zevenster door de Koninklijke Sint-Jorisgilde uit Rijkevorsel), het eerste mirakel van het kindeke Jezus van Dario Fo door Mireille Vaessen en, naast beeldmateriaal, eveneens een twintigtal liederen, die door de Volkskunstgroep De Kegelaar uit Wilrijk gezongen werden in het Begijnhof van het Midden-Brabantse stadje Lier en in de parochiale kerk van Sint Jan Evangelist te Valaar-Wilrijk. Moge deze dvd bijkomend velen verlokken om de volkstradities van de Driekoningenviering en van de periode van de jaarwisseling tot Verloren Maandag gestalte te geven.

   

  Marc Cels

   


  08-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Advent
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Inmiddels zijn we aan de tweede adventszondag toe.
  Daarom een kort en stil stukje muziek als ondersteuning bij het ontsteken van de kaars(en) op de adventskrans.

  Weldra wordt het Kerstmis!

  Bijlagen:
  Bij het ontsteken van de adventskaars.pdf (150.5 KB)   
  BIJ HET ONTSTEKEN VAN DE ADVENTSKAARS.wav (5.5 MB)   


  14-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klankbeeld orgelconcert

  Op 4 november 2018 speelde Arina Tsytlenok een orgelconcert als hommage aan Jef Tinel.

  Het concert werd gegeven in de Augustijnenkerk van Gent op het Forrestorgel.

  Organisator was Paul De Maeyer en de vereniging 'De Principaal'.

  U kan hier een klankbeeld beluisteren.

  Bijlagen:
  https://www.youtube.com/watch?v=sE5ogp8a4JU&feature=youtu.be   


  12-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herdenkingsconcert 14 - 18
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zaterdag 10 november woonden we in de Antwerpse Elisabethzaal het groots herdenkingsconcert bij.

  Het Antwerp Symphony Orchestra speelde werken van o.a. Mortelmans, De Vocht, Gilson, Van Hoof, Debussy, Berg, Elgar, Vermeersch en Celis.
  Een schitterende uitvoering van deze prachtige muziekwerken.
  Sopraan Liesbeth Devos soleerde in werken van Vermeersch en Elgar. Een puike prestatie.

  Origineel was het opzet om tussen de muziekstukken in en zelfs boven het orkest uit enkele sprekende teksten van o.a. Van Ostayen, Loveling, Boens en Van Cauwelaert te laten voordragen. Een zeer mooi samenspel van muziek en woord. Vakkundig gekozen en geprogrammeerd.
  Stemmen van dienst waren Vic De Wachter en Gilda De Bal.
  Mooie stemmen, dat zeker.
  Helaas bleken een aantal teksten te moeilijk om zonder versprekingen te debiteren. Soms werden de teksten zo gelezen dat de zinsbouw en betekenis verloren gingen. Van deze twee rasacteurs hadden we beter verwacht. Een strenge leraar zou vragen of de leerlingen wel hun voorbereiding hadden gemaakt....

  Gelukkig maakte de muziek alles goed.


  11-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 november
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat de wapens zwegen.
  WO I kende eindelijk een einde.
  Miljoenen jonge soldaten, burgers, vrouwen en kinderen waren gesneuveld of gewond geraakt.

  Dat mogen we nooit vergeten.

  Daarom dit orgelstukje: We blijven hen gedenken, we will remember them.....

  Daarnaast ook een pianostukje van Jef Tinel (1885-1972) dat de soldaten vereert die hun bloed veil hadden voor het vaderland.

  Bijlagen:
  https://www.youtube.com/watch?v=ajGKtDcolkM   
  https://www.youtube.com/watch?v=E8cqavbnae0   


  15-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orgelmuziek van Jef Tinel (live - opnames) te beluisteren op het net

  Via deze link:

  http://www.contrebombarde.com/concerthall/home/browse/playlist/most_recent/per_page/20/order/desc/sort/composer_name/section/public/2580

  kan u orgelmuziek (12 live-opnames) van Jef Tinel beluisteren.

  Organist Agnus_Dei vertolkt Tinels muziek voortreffelijk.
  De commentaren van luisteraars zijn ook interessant en boeiend om te lezen.

  Ook van Jef Tinels oom en leraar Edgar Tinel is muziek te beluisteren.

  Een aanrader...


  11-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse muziek op 11 juli

  We meldden het eerder al: KLARA doet flink zijn best om op de Vlaamse feestdag muziek van Vlaamse componisten te laten horen.
  Dank en proficiat!
  Een boeiende radiodag....

  Een ander Vlaams componist leer je kennen (in beeld en klank) via bijzittende link.
  Ook een ontdekking waard!

  Bijlagen:
  https://www.youtube.com/watch?v=KO64VGQUgfE   


  07-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 juli op Klara

  Klara, de klassieke radiozender, laat 11 juli niet ongemerkt voorbijgaan.

  Een heel pakket Vlaamse muziek staat geprogrammeerd.
  Als het goed is, zeggen we het graag.....


  Espresso (07:05 - 09:00)

  Giacomo Casanova is de bekendste minnaar uit de geschiedenis! In heel Europa drukte hij vrouwenboezems tegen zijn vest. Espresso plukt een week lang amoureuze avonturen uit zijn memoires. Damiaan De Schrijver leest. Lieven Trio heeft 'Tully' gezien, een film over de beste nanny die een jonge moeder zich kan wensen. Alhoewel... En maak kans op het abonnement 'Vocaal' van het Concertgebouw in Brugge. Een heel seizoen geniet je dan van de mooiste vocale muziek.

  • Arthur MeulemansKermis Fantasie (op twee volksrythmen - naar een schilderij van David Teniers)0:05:20Filharmonisch Orkest Van Hradec Kralove Herman Engels, ; Filharmonisch Orkest Van Hradec Kralove o.l.v. Herman EngelsPhaedra
  • Willem De FeschSonate voor klavecimbel nr. 12 in E groot (Bewerking voor piano)0:06:55Edoardo Torbianelli, piano;Phaedra
  • Jef MaesMeditatie, voor viool en orkest /Mijmering0:04:32Milan Pala, viool; Filharmonisch Orkest Van Hradec Kralove o.l.v. Herman EngelsPhaedra
  • Lodewijk MortelmansHet wielewaalt en leeuwerikt0:05:12Jozef De Beenhouwer, piano;Phaedra
  • Norbert RosseauOuverture per una commedia di Goldoni0:05:13Het Filharmonisch Orkest Van De Brt Paul Strauss, ;
  • Jean Baptiste Loeillet (Of London)Suite voor klavecimbel nr. 3 in c klein (uit "6 Suits of Lesson/Zes suite voor klavecimbel")0:11:11Jan Devlieger, klavecimbel;Phaedra
  • Peter AertsIn je witte kleed0:02:29Ann de Renais, sopraan; Daniël Schroyens, pianoPrivé-uitgave door Helena Aerts
  • August De BoeckDahomese Rapsodie /Rapsodie op thema's van Dahomey/Rhapsodie Dahoméenne0:05:02Guido De Neve, viool; Koninklijk Filharmonisch Orkest Van Vlaanderen o.l.v. Frédéric DevreeseNaxos
  • Marinus De JongValse caprice, op. 13 (voor piano)0:04:17Anna Maria Bordin, ;
  • Norbert RosseauConcerto voor orkest nr. 1, op. 370:04:04Defilharmonie Martyn Brabbins, ;Royal Flemish Philharmonic
  • Dirk BrosséTango du Quartier Latin (voor strijkkwartet) /Tango au Quartier Latin0:04:35Arriagakwartet, ;
  • Johannes Le FebureBenedicta sit Sancta Trinitas (uit "Pasen")0:03:19Vokaal-Instrumentaal Ensemble Currende Erik Van Nevel, ; Vokaal-Instrumentaal Ensemble Currende o.l.v. Erik Van NevelEufoda
  • Paul GilsonRhapsodie alla Marcia /Rhapsody/Rapsodie0:07:28Czech Virtuosi Chamber Orchestra Edmond Saveniers, ; Czech Virtuosi Chamber Orchestra o.l.v. Edmond SaveniersPhaedra
  • Marcel PootVrolijke Ouverture /Cheerful Overture/Ouverture Joyeuse0:04:50Het Filharmonisch Orkest Van De Brt Fernand Terby, ;
  • Jef Van HoofOuverture "Willem de Zwijger"0:06:44Brtn Filharmonisch Orkest Fernand Terby, ; Brtn Filharmonisch Orkest o.l.v. Fernand TerbyPhaedra
  • August De BoeckFeuillet d'album (voor altviool en piano)0:03:32Diederik Suys, altviool; Filip Martens, piano;Phaedra
  • Johannes OckeghemMa bouche rit0:04:57Romanesque Philippe Malfeyt, ;Ricercar
  • Joseph RyelandtII Molto vivace, uit "Symfonie nr. 5 in A groot, op. 108"0:03:22Nieuw Vlaams Symfonie Orkest, ;René Gailly
  • Werner Van CleemputVijf Bagatellen (voor blaaskwintet)0:06:57Pentafoon Wind Quintet Carlos Bruneel Derek Wickens Raymond Dils Iwein Dhaese Piet Dombrecht, ;

  Klassiek Leeft (09:08 - 12:00)

  Bart Stouten op zoek naar de muziek en de vertolkingen die u verrassen kunnen. Met alle ruimte voor uw vragen en verzuchtingen.

  • Antoine MahautSymfonie voor strijkers nr. 4 in c klein0:08:22Cappella Coloniensis Hans Martin Linde, ;Capriccio
  • August De BoeckDrie stukken voor piano0:08:34Denise Hersée, ;
  • Joseph RyelandtAdagio voor strijkkwartet in fis klein, op. 130:07:23Elisa Kawaguti, viool; Stefan Willems, viool; Leo De Neve, altviool; Jan Sciffer, cello; Spiegel KwartetPhaedra
  • Jef Van HoofConcertino voor fagot en piano0:08:32Luc Loubry Levente Kende, ;
  • Willem Gommaar KennisSalve Regina (A 5 voci, due violini, violoncello e organo)0:12:04Euterpe Baroque Consort Utopia (Vocaal Ensemble) Bart Rodyns, ; Euterpe Baroque Consort, Utopia (Vocaal Ensemble) o.l.v. Bart RodynsPhaedra
  • Piet SwertsCinq Préludes à la mémoire de Frédéric Chopin0:04:35Russell Hirshfield, piano;Phaedra
  • Frédéric DevreeseTango (uit "Benvenuta Suite")0:05:07Anima Eterna Jos Van Immerseel, ;Klara (label)
  • Lodewijk MortelmansMythe der Lente (Allegretto) /The Myth of Spring0:12:36Brtn Filharmonisch Orkest Fernand Terby, ; Brtn Filharmonisch Orkest o.l.v. Fernand TerbyPhaedra
  • Joseph RyelandtZomeravond /Summer Evening0:03:19Jeroen Billiet, hoorn; Bart Indevuyst, natuurhoorn; Mark Merlier, natuurhoorn; Frank Clarysse, natuurhoorn; Mengal EnsemblePhaedra
  • Vic NeesEight Japanese Folk Songs (voor baritonsolo en gemengd koor)0:14:17Philippe Souvagie, bariton; Vlaams Radio Koor o.l.v. Johan DuijckPhaedra
  • August De BoeckCantilene voor cello en piano0:05:40Marien Van Staalen, cello; Jozef De Beenhouwer, piano;Phaedra
  • Arthur MeulemansConcerto voor hobo en orkest0:12:20Piet Van Bockstal, hobo; Filharmonisch Orkest Van Hradec Kralove o.l.v. Herman EngelsPhaedra
  • Josse BoutmySuite in c klein (Bewerking voor piano)0:05:06Edoardo Torbianelli, piano;Phaedra
  • Emanuel AdriaenssenLe grand ballo du Court0:05:12Lux Borea, ;Euridice
  • Lodewijk MortelmansKennst du das Land /Lied van Mignon0:07:23Hendrickje Van Kerckhove, sopraan; Christel Kessels, piano;Senza Nome
  • Alain CraensMystery (voor blaaskwintet en strijkkwintet)0:14:21Ensemble Emanon Edwig Abrath, ; Ensemble Emanon o.l.v. Edwig AbrathPhaedra
  • Pierre De La RueTous nobles cuers0:04:03Sarah Abrams, sopraan; Lieselot De Wilde, mezzosopraan; Kerlijne Van Nevel, mezzosopraan; Soetkin Baptist, alt; Sofie Vanden Eynde, luit; Floris De Rycker, luit; Hannelore Devaere, harp; EncantarPhaedra
  • Peter CabusConcerto voor gitaar en strijkers /Concerto classico per chitarra ed archi0:17:35Wim Brioen, klassieke gitaar; Slovak Sinfonietta Of Zilina o.l.v. Tom Van Den Eynde, Ivo VenkovPhaedra
  • Georges LonqueWiener Walzer op. 170:05:55Brtn Filharmonisch Orkest Philip Ellis, ;

  Promenade (12:05 - 14:00)

  Een dagelijkse streling voor het oor.

  • Pieter LeemansOfficiële Mars der Wereldtentoonstelling van Brussel 1958 /Marche Officielle de l'Exposition Internationale de Bruxelles 19580:03:20Koninklijke Muziekkapel Van De Belgische Gidsen François De Ridder, ;WWM
  • Robert Finn (alias Bert Appermont )Aria voor euphonium en orkest0:05:11Vlaams Harmonieorkest Geert Baetens Stef Pillaert, ;Beriato
  • Georges LonqueDernières feuilles, op. 180:02:45Peter Vanhove Werner Van Mechelen, ;Phaedra
  • Marinus De JongLentetover op Huize Meizang, Op. 176 (Voor piano)0:05:06Jozef De Beenhouwer, ;
  • Jacobus Clemens Non PapaJe prends en gré & Mourir m'y fault0:05:21Huelgas Ensemble Paul Van Nevel, ;Sony
  • Victor LegleyBefore Endeavours Fade, op. 92 (voor strijkorkest)0:09:05Het Filharmonisch Orkest Van De Brt Silveer Van Den Broeck, ;
  • Peter BenoitMijn Moederspraak0:05:27Robert Holl Jozef De Beenhouwer, ;
  • Herman RoelstraetePartita piccola voor hobo en piano, op. 880:07:57Joris Van Den Hauwe Suzanne De Neve, ;
  • Herman RoelstraeteSonatina Dorica, op. 102 (voor gitaar)0:07:36Peter Pieters (Gitarist), ;
  • Joseph RyelandtAndante en variaties voor pianosextet in g klein /Ach Tjanne0:06:16Jozef De Beenhouwer, piano; Elisa Kawaguti, viool; Stefan Willems, viool; Leo De Neve, altviool; Jan Sciffer, cello; Joost Maegerman, contrabas; Spiegel KwartetPhaedra
  • Philippe RogierCaligaverunt oculi mei0:06:41Vokaal-Instrumentaal Ensemble Currende Erik Van Nevel, ; Vokaal-Instrumentaal Ensemble Currende o.l.v. Erik Van NevelEufoda
  • Johan FavoreelZebus (voor basklarinet en strijkkwartet)0:05:24Jan Guns, basklarinet; Moscow Chamber SoloistsPhaedra
  • August De BoeckLa Ronde du Sabbat /Heksendans0:04:57Filharmonisch Orkest Van Hradec Kralove Herman Engels, ; Filharmonisch Orkest Van Hradec Kralove o.l.v. Herman EngelsPhaedra
  • Marinus De JongDrie schilderijen uit een tentoonstelling van Vincent Van Gogh, op. 580:09:05Jozef De Beenhouwer, piano;Phaedra
  • Piet SwertsHistoire perdue (Hommage à Claude Deussy)0:03:12Russell Hirshfield, piano;Phaedra
  • Arthur MeulemansDue Movimenti (voor viool en orkest) /Twee bewegingen0:08:35Jindrich Pazdera, viool; Filharmonisch Orkest Van Hradec Kralove o.l.v. Herman EngelsPhaedra
  • Gabriël VerschraegenDrie Vlaamse Dansen0:07:07Piet Van Bockstal, hobo; Czech Virtuosi Chamber Orchestra o.l.v. Herman EngelsPhaedra

  Maestro (14:05 - 18:00)

  • Karel Lodewijk Hanssens Jr.Concerto voor viool en orkest in D groot (composé et dédié à Mr. Singelée, premier violon solo du théâtre Royal de Bruxelles)0:17:16Milan Pala, viool; Filharmonisch Orkest Van Hradec Kralove o.l.v. Herman EngelsPhaedra
  • Vic NeesEight Japanese Folk Songs (voor baritonsolo en gemengd koor)0:14:17Philippe Souvagie, bariton; Vlaams Radio Koor o.l.v. Johan DuijckPhaedra
  • Piet SwertsDix valses enigmatiques0:17:58Russell Hirshfield, piano;Phaedra
  • Arthur MeulemansConcerto voor hobo en orkest0:12:20Piet Van Bockstal, hobo; Filharmonisch Orkest Van Hradec Kralove o.l.v. Herman EngelsPhaedra
  • Frédéric DevreeseCircles (voor contrabas en piano)0:05:44David Desimpelaere, contrabas; Erik Desimpelaere, piano;Phaedra
  • Joseph RyelandtStrijkkwartet nr. 2 in f klein, op. 360:22:01Elisa Kawaguti, viool; Stefan Willems, viool; Leo De Neve, altviool; Jan Sciffer, cello; Spiegel KwartetPhaedra
  • Martin-Joseph MengalDuo voor hoorn en piano nr. 60:20:13Jeroen Billiet, natuurhoorn; Jan Huylebroeck, piano;Phaedra
  • Lodewijk MortelmansEllen (een lied van de Smart)0:11:04Peter Gijsbertsen, tenor; Wurttembergische Philharmonie Reutlingen o.l.v. Dirk VermeulenPhaedra
  • Marinus De JongSonate voor piano nr. 3, op. 310:18:15Ning Kam, viool; Jozef De Beenhouwer, piano;Phaedra
  • Jef Van HoofSymfonie nr. 4 in Bes groot0:32:03Brtn Filharmonisch Orkest Fernand Terby, ; Brtn Filharmonisch Orkest o.l.v. Fernand TerbyPhaedra
  • Peter BenoitFantasie nr. 4, op. 20 (Fantastique) /Vierde fantasie/Quatrième fantaisie0:05:05Jozef De Beenhouwer, piano;Phaedra
  • Edgar TinelOuverture (uit "Polyeucte")0:15:18Het Filharmonisch Orkest Van De Brt Tomas Koutnik, ;
  • Arthur De GreefTrio voor viool, cello en piano in f klein0:21:58Wietse Beels, viool; Mieke De Lauré, cello; Piet Kuijken, piano; Narziss & Goldmund PianotrioPhaedra
  • Marcel PootDivertimento voor klein orkest0:11:54Kamerorkest Brugge Fernand Terby, ;
  • August De BoeckValse dolente in A0:04:05Jozef De Beenhouwer, ;

  Klara Live (20:03 - 23:00)

  • Concertopname vanuit de Sint Martinuskerk te Ronse op 22/4/20180:48:25Vokaal-Instrumentaal Ensemble Currende o.l.v. Erik Van NevelKlara
  • Luc BrewaeysCredeva (voor 2 sopranen en orkest)0:15:58Olga Jelinkova, sopraan; Galina Averina, sopraan; Symfonieorkest Van Vlaanderen o.l.v. Jan Latham-Koenig
  • Concertopname vanuit de Sint Maartenskathedraal te Ieper op 14/9/20170:24:30Het Symfonieorkest Van Vlaanderen;De Koninklijke Chorale Caecilia;Het Iepers Kamerkoor;Laidos;Het Roeselaars Kamerkoor;Collegium De Dunis;Con Cuore;Kortrijks Vocaal Ensemble;Qui Vive( Gemengd Koor);Voices!;Jeugdkoor Rondinella;Canteclaer o.l.v. David AngusKlara
  • Pieter SchuermansSonata Emersa0:11:43Thérèse Malengreau, piano; Kugoni Trio
  • Marc MatthysBerceuse0:05:26Thérèse Malengreau, piano; Kugoni Trio
  • Jan Van LandeghemMusette0:05:38Thérèse Malengreau, piano; Kugoni Trio


  03-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lofzang voor de zwarte Madonna van Halle
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op zaterdag 2 juni om 20 uur konden we in de Halse basiliek een uniek concert bijwonen in het kader van de viering 'Halle, 750 jaar Mariastad'.

  Op het programma stonden o.a. fragmenten van het befaamde Mariaspel dat destijds getoonzet werd door Alfons Moortgat. Sinds 1954 werd het werk niet meer uitgevoerd.
  Een enige kans om dat majestueuze werk nog eens te horen.

  Met veel verwachting trokken we naar de basiliek. Deze was tot de nok gevuld met geïnteresseerde luisteraars.
  We werden feestelijk verwelkomd door een kwartet van Halse bazuinblazers en meteen was de vreugdevolle toon gezet.
  Daarna zetten koor (Vox Veroni o.l.v. Anja Dierickx) en organist Stijn Hansssens de avond in met Hanssens' Gebed tot O.L.Vrouw van Halle. Een vroom, devoot en plechtig lied ter ere van de Zwarte Madonna.
  In de loop van de avond kregen we enkele Ave Maria's te horen van Stravinsky, Van Nuffel, Jenkins en Karel Dekoster. Deze laatste versie - voor 3-stemmig mannenkoor en orgel - ging helaas wat de mist in door intonatieproblemen bij het koor. Jammer, want het werk van Dekoster - zelf een Hallenaar, organist en eerste directeur van de Halse muziekacademie - verdiende beter. Het was overigens een unieke kans om eens werk van deze leerling van Edgar Tinel aan het Lemmensinstituut te horen. 
  Verdient een herkansing! 
  De dirigente daagde de dames van haar enthousiaste koor zwaar uit door Poulencs Litanies à la Vierge Noire te programmeren. Een compositie met heel wat dissonante akkoorden en moeilijke wendingen. Een grote uitdaging die hier en daar toch wat te zwaar bleek, alle inzet en goede wil van het koor ten spijt. Het blijven tenslotte ongeschoolde liefhebbers die er ook niet jonger op worden. Een probleem bij veel goede amateurkoren.

  Het koor kwam beter tot zijn recht in Jenkins' Haeling Light; a Celtic prayer en in Rodoreda's Catalaanse Rosa de abril. Hier zong het koor overtuigend, melodieus en zuiver.

  De kers op de taart - en daarvoor waren we eerlijk gezegd ook gekomen - vormden enkele fragmenten uit het majestueuze en legendarische Mariaspel 'Maria's Leven' in 1910 getoonzet voor Halle door Alfons Moortgat. Moortgat was toen kapelmeester in Halle.
  Hij schreef muziek voor een 4 uren durend Mariaspel dat tot 1954 jaarlijks in Halle werd opgevoerd.
  Alleen de oude Hallenaars hebben nog herinneringen aan deze optredens.
  Daarom waren we vol verwachting om enkele fragmenten te kunnen beluisteren.
  Jammer dat de selectie beperkt bleef tot een orgeltranscriptie van de ouverture en het openings- en slotkoor.
  Zo kregen we natuurlijk geen volledig beeld van het werk. Maar goed, we konden toch even proeven van dit laatromantisch en groots opgevat werk. De koorpassages illustreren de gelovige dimensie van het werk en de oprechte volksdevotie van Vlaanderen in de eerste helft van de vorige eeuw.
  Koor en organist voelden zich merkbaar in hun sas in dit werk en musiceerden gedreven en vol vuur en gloed.

  Het concert eindigde zeer passend met een samenzang van Moortgats Staplied ter ere van O.L. Vrouw van Halle. Dit lied is vandaag duidelijk nog zeer gekend en geliefd bij de kerkelijke Hallenaren....

  Zijn we voldaan naar huis gegaan? Ja en neen.
  We hebben enkele mooie en historisch interessante composities leren kennen. We hebben een gedreven koor en dirigente aan het werk gezien en gehoord, begeleid door een zeer vakkundige organist. Dat alles in het prachtige kader van de basiliek onder het toeziend oog van de Zwarte Madonna van Halle.
  Graag hadden we wat meer van Moortgats Mariaspel gehoord en sommige stukken leken technisch gezien iets te hoog gegrepen voor de zangers.

  We bewaren zeker een fijne herinnering aan de kennismaking met de muziek van Moortgat en proberen ons in te beelden hoe dit eertijds in de Concordia en Mariazaal moet geklonken hebben....
  Een volgende uitdaging?

  Bijlagen:
  Maria's leven_Moortgat.wav (8 MB)   


  30-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.cd Kamerkoor Terpander zingt Tinel en tijdgenoten

   

  Onder deze titel verscheen pas een cd, uitgegeven door de vzw Tinelmuseum uit Sinaai.
  Het is een live-opname van een concert dat op 25 november 2017 gegeven werd in de Sint-Catharinakerk in Sinaai.

   

  Sinaai, waar de wieg van Edgar Tinel stond

   

  Sinaai is het geboortedorp van de grote Vlaamse componist Edgar Tinel die later directeur werd van zowel het Mechelse Lemmensinstituut als het Brusselse conservatorium. Als pianist en componist verwierf hij internationale faam.
  Tot vandaag blijft de grote telg in zijn geboortedorp zeer vereerd. De vzw Tinelmuseum richtte in Tinels geboortehuis een museum in en organiseert jaarlijks enkele activiteiten rond de componist.
  Zo bracht het kamerkoor Terpander onder de vakkundige leiding van Godfried Van de Vyvere een concert met koormuziek van Edgar Tinel en tijdgenoten.
  Van de Vyvere is oud-student en docent aan het Lemmensinstituut. Hij geeft ook les aan de Muziekacademie van Sint-Niklaas en leidt in die hoedanigheid Terpander, het koor van het Deeltijds Onderwijs.
  Andere medewerkers waren organist Koen Maris, pianist Stefan Van Landeghem en sopraan Anne Van Ballart.
  Heel het concert is nu op cd uitgebracht. De akoestiek is prima op enkele kleine nevengeluidjes na die in een live-opname onvermijdelijk zijn.
  Een bepaald koorwerkje werd na het concert hernomen omdat er tijdens de eerste uitvoering iets te veel gehoest werd. Er is dus wel degelijk veel aandacht besteed aan de vlekkeloosheid van de opname…

   

  Edgar Tinel en zijn invloed

   

  De cd opent plechtig en waardig met ‘Improvisata’ voor orgel van Edgar Tinel (1854-1912).  Daarna zingt het koor een uitgebreide selectie uit Tinels ‘Adventsliederen’, ‘Marialiederen’ en ‘Geestelijke Gezangen’. Allemaal koorwerkenop tekst van Tinels goede vriend Guido Gezelle.
  Naast werk van Edgar Tinel vertolkt het koor zeer stijlgetrouw, haarfijn, homogeen, sfeervol, klank- en kleurrijk werkjes van toondichters die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met Edgar.
  Het koor geeft in alle uitgevoerde stukken blijk van een zeer verzorgde dictie en sterke toonvastheid en correcte intonatie.

  Jef Tinel (1885-1972) studeerde bij zijn oom aan het Lemmensinstituut. Diens ‘O salutaris hostia’ is een pareltje laatromantische religieuze muziek dat helaas te weinig uitgevoerd wordt. Doorzichtige structuur, klassieke tonaliteit en een eigen harmoniekleur zijn enkele kenmerken van zijn koorwerken. Van een van Tinels latere opvolgers als directeur van ‘Lemmens’, Jules Van Nuffel (1883-1953),  horen we een andere versie van ‘O Salutaris hostia’. Camil Van Hulse (1897-1988) was een Sint-Niklazenaar die naar Arizona uitweek. ‘Hear my prayer, O Lord’ illustreert zijn laatromantische schrijfwijze met invloeden van het expressionisme.   
  Dit werkje vormt de perfecte overgang naar het moderne ‘The sick Rose’ van Peter Pieters (1957). Deze leerling en leraar van het Lemmensinstituut schreef het als opgelegd stuk voor de Internationale Koorwedstrijd Vlaanderen te Maasmechelen. De compositie is veeleisend voor de zangers omdat er heel wat uitdagingen en stemtechnische eisen in verwerkt zijn. Toch is het zeer toegankelijk voor alle luisteraars.

   

  Waar haalde Edgar Tinel zijn inspiratie?

   

  Naast muziek van leerlingen van Edgar Tinel en zijn instituut prijken op de cd ook enkele werken van componisten die op hun beurt Tinel beïnvloed hebben.
  Pianist Stefaan Van Landeghem vertolkt nauwgezet 2 ‘Klavierstücke’ van Johannes Brahms (1833-1897), ‘Widmung’ van Robert Schumann (1810-1856) in een pianotranscriptie door Franz Liszt (1811-1886) en een 'Romance' van Liszt. Een schitterende apotheose van het geheel vormt de zeer krachtige en melodieuze psalm ‘Hör mein Bitten’ van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847). Deze laatste componist was net als Tinel een grote aanhanger van de muziek van J.S. Bach en verbond in zijn oeuvre de klassieke structuur en beheerste toonspraak met de bredere romantiek.
  Sopraan Anne Van Ballart gaat met verve de dialoog aan met het koor waardoor het geheel zeer fris, groots, homogeen en harmonieus overkomt.

   

  Een aanrader

   

  Deze cd komt tegemoet aan de vraag van veel Vlaamse luisteraars.
  Hij plaatst componisten van bij ons in hun juist perspectief. We kunnen als kritische toehoorder oprecht vaststellen dat onze eigen componisten (en uitvoerders) niet moeten blozen. Onze eigen muziekproductie kan de vergelijking met die uit het buitenland feilloos doorstaan.
  Een tweede verdienste is dat we enkele componisten en werkjes van eigen bodem (beter) leren kennen en waarderen.
  We kunnen daarom alleen maar hopen dat de cd ruim verspreid wordt en dat deze vzw en andere organisatoren verder die weg opgaan en dergelijke interessante en boeiende initiatieven nemen.

   

  18 euro (en 5 euro verzendkosten)

  vzw Tinelmuseum Sinaai
  www.edgartinel.be
   


  28-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Museum August De Boeck

  Enkele dagen geleden opende in Merchten een August De Boeckmuseum de deuren.
  Meer dan een bezoek waard.

  Bij deze gelegenheid werd een videodocumentaire gepresenteerd die via Youtube te bekijken is.

  Adres: Reedijk 1, 1785 Merchtem
  Bezoek op afspraak: frank.teirlinck@scarlet.be
  Naar aanleiding van de opening werd ook een kleine documentaire gemaakt: 
  https://youtu.be/lRd3-Ww5HUY


  31-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een orgelstukje voor Pasen

  Zalig Paasfeest!

  Bijlagen:
  Pasen.mp3 (2.3 MB)   
  Pasen.pdf (40.5 KB)   


  19-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kamermuziek voor strijkers van Jef Tinel

  Surfend op het net botsten we toevallig op 2 partituren van Jef Tinel (1885-1972).

  'Ballade' voor strijkers en 'Ongestadig' voor 3 violen.


  Tobias Broeker schreef ze over vanuit het originele handschrift.
  Een manuscript dat in het familiearchief nergens te bespeuren is.
  Een unieke vondst dus.

  Beide stukjes bestaan ook in een pianoversie. 

  Bijlagen:
  Kamermuziek voor strijkers_Ballade.pdf (123.1 KB)   
  Kamermuziek voor strijkers_Ongestadig.pdf (54.2 KB)   


  14-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aswoensdag - Dies cinerum

  Vandaag is het voor de katholieken 'Aswoensdag'.

  De veertigdaagse vastentijd om zich klaar te maken voor Pasen start.
  40 dagen van boete, inkeer, versobering en verandering.

  Een begeleidend orgelstukje.

  Bijlagen:
  Dies cinerum.m4a (667.8 KB)   
  Dies cinerum.pdf (37.8 KB)   


  12-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orgelmuziek

  Het is niet de tijd van het jaar, maar toch dit orgelstukje voor de drieëenheid: Sancta Trinitas.
  3 zelfstandige stukjes die 1 geheel vormen en een onderlinge band hebben.

  Bijlagen:
  Sancta trinitas.pdf (525.9 KB)   
  Sancta Trinitas.wav (8 MB)   


  15-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUWE PHAEDRA – CD, IN FLANDERS’ FIELDS 97

   

  Phaedra 25 jaar

  Dit jaar blaast het platenlabel Phaedra 25 verjaardagskaarsjes uit.

  In de loop van die kwarteeuw verschenen onder de naam Phaedra Classics een 40-tal CD’s met muziek van internationaal befaamde componisten, uitgevoerd door Vlaamse uitvoerders.

  In de reeks In Flanders’ Fields verschenen bijna 100 CD’s met muziek van Vlaamse toondichters. In principe van componisten die werkten tussen 1830 en 1950, maar af en toe kleurde samensteller Luc Famaey wat buiten de lijntjes. Zo werd ook al eens muziek van modernere componisten (bv. Piet Swerts en Johan Duyck) of van de barokcomponist Willem-Gommaar Kennis opgenomen en uitgebracht.

   

  Jubileumuitgave

  Voor deze jubileumplaat werd geopteerd voor operamuziek en liederen van Lodewijk Mortelmans, August De Boeck en Peter Aerts.

  Lodewijk Mortelmans (1868-1952) was een van de eerste oud-leerlingen van Benoit die de Prijs Van Rome won en later zijn leermeester zou opvolgen als conservatoriumdirecteur.

  Hij schreef interessante orkestwerken (In Memoriam; Helios; Morgenstemming…) en pianomuziek maar is vooral gekend als liederencomponist. Hij slaagde er perfect in tekst en muziek tot een psychologische eenheid te verwerken. Een schoolvoorbeeld is ‘Als de ziele luistert’, op tekst van Guido Gezelle. Hier wordt het lied gebracht door sopraan met orkestbegeleiding. Eveneens het lied ‘Ellen, een Lied van de Smart’ (voor tenor en orkest) beantwoordt aan die kenmerken. Een zeer aangrijpend lied. Vreemd dat Mortelmans zelf uitdrukkelijk de uitvoering ervan verbood.

  Zijn enige opera ‘Kinderen der zee’, op tekst van Rafaël Verhulst, werd gecreëerd in 1920.

  Het verhaal behandelt een dramatische en noodlottige liefdesgeschiedenis. Mortelmans’ muziek ademt de invloed van Wagner met leidmotieven, een rijke, afwisselende, beweeglijke en volle orkestklank en veel tragiek en zwaarmoedigheid.

  De opera werd bij de première niet erg gunstig ontvangen en Mortelmans verbood nadien verdere opvoeringen. Zo wordt de cd bijna een florilegium van verboden vruchten….

  Hij maakte er echter wel een suite van met een selectie van vocale en instrumentale stukken.

  Uit die suite horen we op de cd enkele aria’s en duetten met verve vertolkt door sopraan Liesbeth Devos, tenor Peter Gijsbertsen en bas-bariton Werner Van Mechelen.

  De Würtenbergische Philharmonie Reutlingen staat onder de leiding van Dirk Vermeulen.

  Ook August De Boeck (1865-1937) kennen we als virtuoos toondichter van symfonische muziek (Symfonie in G; Dahomese Rhapsodie; Nocturne…), cantates en liederen. Vooral zijn liederen op Franse teksten oogstten internationale lof. Maurice Ravel vond ze even mooi als de liederen van Gabriel Fauré. ‘C’est en toi, bien aimé’ bewijst dit ten volle.

  Maar net zoals Mortelmans waagde De Boeck zich aan het operagenre. Vijfmaal zelfs. Twee sopraanaria’s, uit La route d’ Emeraude / Francesca en Winternachtsdroom illustreren de veelzijdigheid van de Merchtemnaar die telkens de juiste toon wist te vinden om de bij wijlen passionele emoties uit te drukken. De Boecks opera’s hebben een onmiskenbare invloed van Wagner, maar hebben ook een veristische inslag in die zin dat de melodieën nooit een zuiver esthetische functie hebben, maar steeds gebruikt worden om een landschap, een gebeurtenis of de gevoelens van een personage uit te beelden of op te roepen.

   

  Peter Aerts

  Bij het grote publiek is Peter Aerts (1912-1996) wellicht minder bekend. Dus is het zeer lovenswaardig dat de cd ook een stuk van deze componist aanbiedt.

  Aerts volgde pianolessen bij zijn tante Jozefa Aerts, studeerde notenleer bij Karel Candael, Hendrik Van Schoor en Jan Broeckx en volgde lessen compositie, harmonie en orkestratie bij o.a. Lodewijk Ontrop, Jef Schampaert, August Baeyens (zelf een leerling van De Boeck) en Edward Verheyden. Om den brode studeerde hij tussendoor voor tandtechnicus.

  Hij werkte als begeleider nauw samen met Jef Van Hoof en werkte bij het NIR en VLANARA. Hij was ook koordirigent.

  Aerts componeerde als laat-romanticus met wat modernistische inslag een zeer gevarieerd oeuvre bijeen van liederen, missen, kamermuziek, orkestwerken, piano- en beiaardcomposities, koormuziek en zelfs een opera.

  Verschillende werken werden bekroond met provinciale of andere prijzen.

  Peter Gijsbertsen vertolkt op deze cd het uitdrukkingsvolle lied ‘In Flanders’ Fields’ op de gekende oorlogsverzen van John McCrae.

   

  Lyriek ten top

  Deze cd bevat niet meteen de meest opgewekte of lichte muziek. Alle composities bevatten een pathetiek, een vol emotioneel lyrisme met een wijd gedragen melos, een breedvoerige melodieuze en bij wijlen tragische, getourmenteerde en melancholische  dramatiek.

  De solisten zingen zeer spanningsvol, genuanceerd, beweeglijk en soepel.

  Het orkest begeleidt accuraat en veelkleurig.

  Orkest en soli zijn heel goed in harmonie en balans waardoor de tekstverstaanbaarheid zeer groot is en de begeleiding toch zeer levendig en haarfijn tot haar recht komt.

  Warm aanbevolen voor al wie houdt van romantische opera en liederen.

   

   

  Peter Leys

   ________________________________________________

  Phaedra

  In Flanders’ Fields 97

  92097

  Arias and Orchestral Songs by Lodewijk Mortelmans, Peter Aerts, August De Boeck.

  Liesbeth Devos (sopraan), Peter Gijsbertsen (tenor), Werner Van Mechelen (bas-bariton);

  Würtenbergische Philharmonie Reutlingen o.l.v. Dirk Vermeulen.

  € 21 (per post) of € 13 (download)

  http://www.phaedracd.com


  10-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.A SYMPHONY OF TREES OP EEN PHAEDRA CD
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  In 2017 herdachten we de Slag van Passchendaele.

  Dat was een uiterst bloedige, gruwelijke en vrij zinloze slag die 100 jaar geleden uitgevochten werd in de Ieperse Salient.

  Om die verjaardag met de gepaste luister te herdenken schreef Piet Swerts (°1960) een koorsymfonie op teksten van de Engelse soldaat-dichter-componist Ivor Gurney (1890-1937).

  Swerts hoeven we nauwelijks nog voor te stellen.

  Deze Limburgse musicus geniet internationale faam als componist, pianist en dirigent. Hij is professor aan het Leuvense Lemmensinstituut en is door het grote publiek gekend dankzij werken zoals ‘Zodiac’ (opgelegd vioolconcerto voor de Elisabethwedstrijd) en ‘Rotations’ (opgelegd pianoconcerto voor diezelfde wedstrijd).

  Ivor Gurney kwam in 1917 aan op het Ieperse front.

  Hij was zeer geschokt door het oorlogsgeweld en de nefaste invloed ervan op het landschap. ‘Een verschrikking’, zo schreef hij in zijn gedichten. De natuur en de bomen waren een vaste inspiratiebron voor zijn compositorisch en poëtisch oeuvre. Vandaar dan ook de titel ‘A symphony of trees’.

  Hij dichtte zowat 50 stukken over Ieper.

  De boom wordt gebruikt als een metafoor van alle menselijke emoties.

  Er werden daarnaast enkele gedichten van vrouwelijke dichteressen (Charlotte Mew en Margaret Postgate Cole) gebruikt om ook het vrouwelijke element in dit oorlogsdrama aan bod te laten komen.

  Piet Swerts leerde de gedichten van Gurney kennen via Piet Chielens, de conservator van het In Flanders Fieldmuseum in Ieper. Het was ook Chielens’ idee een groots muziekwerk te laten creëren n.a.v. 100 jaar Passchendaele.

  Piet Swerts bestudeerde dit thema gedurende 7 jaar en nam 2 jaar om deze koorsymfonie te componeren.

  De compositie bestaat uit 19 delen waarin koor, orkest en solisten elkaar spontaan afwisselen, aanvullen en ondersteunen.

  Het werk start met een sterke opener van het orgel die dan overgaat naar koor en orkest. Daarna treedt er een grote verstilling op.

  De symfonie eindigt met een trage maar grootse climax. En zo vormt het hele werk een grote spanningsboog zonder dipjes maar met een sterke structuur.

  Viermaal gebruikt Swerts het gedicht ‘Memory, let all slip’ als ankerpunt, leidmotief in dit meer dan 83 minuten durende opus.

  Vier orkestrale interludia brengen rust en sfeer en maken de overgang tussen de verschillende delen.

  Het gebruik van de hoorn in ‘Interludium I’ en het daaropvolgende ‘Klaaglied’ verwijst duidelijk naar de bossen en de heuvels van Ieper.

  Interludium II is een duidelijke verwijzing naar het beginthema.

  Na de krachtige intro en het intieme Klaaglied horen we het boeiende lied ‘The silent one’ waar de tenor geregeld ostinaatgewijs bijgetreden wordt door het koormotief ‘the silent one’.

  De dreigende doodsklok is constant aanwezig zonder opdringerig te worden. Allemaal voorbeelden van een doordachte structuur en beschrijvende sfeerschepping.

  In 2015 werden 138 bomen, olmen, geplant als herinnering aan de Ieperboog. Ook hiernaar verwijst de symfonie.

  Het getal 138 speelt bij Swerts een sleutelrol in de compositie. 1 – 3 – 8. Constant hanteert de toondichter deze hele en halve toonafstanden en combineert hij – naar het voorbeeld van Fauré’s Requiem - mineur- en majeurakkoorden om de gewenste tragische, droevige, klagende, berustende en bij wijlen heroïsche klanken te bekomen.

  Bij het componeren heeft Piet Swerts opvallend veel rekening gehouden met de akoestiek van de Ieperse Sint-Maartenskathedraal waar de creatie plaats vond. Hij koos resoluut voor een grote koorbezetting (348 zangers) met jeugd- en kinderkoren naast gemengde koren, een groot symfonisch orkest, twee orgels (het kathedraalorgel en een orkestorgel) en twee zangsolisten (sopraan en tenor).

  De wereldcreatie vond plaats op 15 september 2017. Op 16 september volgde een tweede uitvoering.

  Beide concerten werden opgenomen en de voorliggende Phaedra-cd is een combinatie van beide performances.

  Het Symfonieorkest Vlaanderen, de sopraan Lee Bisset, de tenor Thomas Blondelle en de 11 koren stonden onder leiding van David Angus.

  Om het koor extra tot zijn recht te laten komen werd geopteerd voor een U-opstelling rond het orkest. De kinderkoren zongen nu eens boven op het oksaal en dan weer beneden. De trompettist – een directe verwijzing naar The Last Post – speelde vanuit een nis boven het orkest. De hoornist en paukenist waren apart opgesteld.

  Omwille van de galm gebruikte de componist slechts één snel deel. De rest is breder en trager.

  Uiteraard zijn er schoonheidsfoutjes – onvermijdelijk in een live-uitvoering – maar deze gaan ongemerkt aan u en mij voorbij. Koren, soli en orkest kwijten zich zeer goed van hun taak. Het geheel klinkt zeer homogeen en gedisciplineerd, stemmig, sereen, wrang en stil waar het moet en krachtig en stoer waar het mag.

  50 jaar na Brittens War Requiem, 100 jaar na de horror in en om Ieper en ongeveer 150 jaar na Benoits De Oorlog hebben we opnieuw een machtige en eigentijdse oorlogs- en vredescompositie. Van een Vlaams componist!

  Schitterend gecomponeerd door Piet Swerts, voortreffelijk uitgevoerd door David Angus en de zijnen, technisch vakkundig geregistreerd en aantrekkelijk uitgebracht door Luc Famaey en heel zijn Phaedra-ploeg. Meer dan zomaar een aanrader….

  Luisteren en genieten! Hopelijk komt de wereldvrede vanzelf mee….

   

  A symphony of trees

  An homage to Ivor Gurney and Ypres

  Piet Swerts

  In Flanders’ Fields 98 

  www.phaedracd.com

   


  Beste bezoeker

  indien u een vraag of opmerking hebt, kan u die hier formuleren.


  Interessante sites op het net
 • Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ)
 • Koor en Stem
 • Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (SVM)
 • IMSLP: partituren op het net
 • Leven en werk van JEF TINEL
 • Partituren op het net (CPDL)
 • Componisteninfo (Matrix)
 • Componisteninfo (Cébédem)
 • Muziekcentrum Vlaanderen
 • PETER LEYS op Soundcloud

 • Website LODEWIJK MORTELMANS
 • Website AUGUST DE BOECK
 • Youtubekanaal PETER LEYS
 • Website LUDO CLAESEN
 • Website JAN VAN DER ROOST
 • Website EDGAR TINEL
 • Koor en Stem - Vlaams Brabant
 • Website EMMANUEL DURLET

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!