NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Een gesprekje met God !!!
 • Door Michaël !!!
 • Pendelen !!!
 • Mediteren !!!
 • Ik ben een rots !!!
  Foto

  Mijn hond, waar ik een héle speciale spirituele band mee heb.

  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  alternatief blogje
  alles over het alternatieve
  26-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat is reiki
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Reiki – een andere naam voor Universele Levenskracht

  Reiki is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen. Handoplegging dus. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in z’n vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je lijfelijke lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.

  Ieder mens heeft de kracht in zich deze energie te gebruiken, te geven. Ga maar na waar je handen naar toe gaan als een kleuter gevallen is: naar de pijnlijke plek. Je hoeft hier geen kennis van zaken te hebben, dit is een aangeboren gave, en ieder levend wezen bezit deze gave. Wat je in het liefdegevoel voor de kleuter onbewust doet, doe je bij een behandeling met Reiki bewust.

  26-08-2005 om 00:09 geschreven door zjafa


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reiki als een spirituele weg
   

  Reiki als een spirituele weg

  Velen stappen de weg van Reiki op om eerst lichamelijke en emotionele ongemakken op te lossen. Na behandeling of cursus is de kans groot dat er een spontane verandering optreedt, die vaak eerder door de omgeving dan door de persoon zelf opgemerkt wordt. De al besproken ontspanning die bijna altijd optreedt, valt als eerste op. Door die ontspanning is het mogelijk om je eigen situatie, relatie, kortom alle levensomstandigheden en beschouwingen eens rustig te bekijken. En ook de vijf beginselen van Usui, die tijdens een Reikicursus meegegeven worden, kunnen daaraan een goede bijdrage leveren. Velen beseffen dat ze tot meer in staat zijn, dan werd aangenomen. Niet alleen in hun dagelijkse leven, maar vermogens die eerst alleen aan meer begenadigde mensen werden toegeschreven, worden ontdekt en ontwikkeld. Alles wat gemakshalve als "paranormaal" betiteld wordt, blijkt binnen ieders bereik te liggen. Het is dus normaler dan we dachten. Het omgaan met Reiki, door jezelf en anderen te behandelen, vergroot je intuïtieve gevoelens. Ook hier ligt een taak voor de begeleidende Reiki-Master. Anderen te ondersteunen in hun besef van het eigen vermogen, de eigen innerlijke kracht. Het wordt dan ook zachtjes aan tijd dat we verantwoording nemen voor ons eigen leven. Doe je dit dan zul je ook hierdoor de kracht gaan voelen.

  Je hoeft dan niet meer te zeggen, "ja, maar die ander….". Dit is niet meer nodig, je bent Vrij! Niet meer afhankelijk van wat de ander wel of niet doet. Je bent vrij om je eigen keuzes te maken. Je bent vrij om jezelf gelukkig te voelen. Je kijkt naar wat je zelf kunt, wie je zelf bent en wat je zelf doet. De gevolgen hieruit zijn ook voor je eigen rekening, die hoef je ook niet meer af te schuiven op iemand anders. Je bent niet langer deel van het probleem, maar deel van de oplossing.

  Een ander maakt jou niet gelukkig, dat doe je zelf. Een ander kan wèl deel uitmaken van je geluk.

  Het is goed te beseffen dat we mogen genieten van het leven, dat het geen worstelwedstrijd hoeft te zijn. Het is goed ons bewust te zijn van onze gezamenlijke oorsprong, de onderlinge band die we daardoor hebben. Het is goed te weten, dat we elkaar tot steun kunnen zijn.     

  26-08-2005 om 00:17 geschreven door zjafa


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Zelfs kinderen kunnen elkaar reiki geven !!!!!

  26-08-2005 om 00:26 geschreven door zjafa


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat zijn Engelen !!!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een engel is een soort geest, een creatie, volgens sommigen, van God. Men zegt
  ook wel eens dat God de werkgever is van de engelen en dat zij dus eigenlijk een
  soort ministers zijn.
  In het oude testament wordt al gesproken over engelen en vandaar dat je
  eigenlijk wel kunt stellen dat engelen al heel erg lang bestaan.
  Het verschil tussen engelen en gidsen is moeilijk te omschrijven maar er zijn
  theorieën waarin gezegd wordt dat een gids een entiteit kan zijn b.v. van iemand
  die is overleden maar dat een mens nooit een engel kan worden ook niet wanneer
  iemand sterft.
  Engelen zijn creaties van Goddelijke oorsprong en zijn dus speciaal geschapen om
  enkel te dienen als engel.
  Een geestelijke zei ooit in een TV programma dat hij beslist geloofde in het
  bestaan van engelen.
  Niet alleen omdat ze in de bijbel genoemd worden of omdat hij veel brieven kreeg
  van mensen die meenden een engel te hebben gezien maar omdat hij het logisch
  vond dat er wanneer er een hiërarchie in de levende wezens op aarde bestond deze
  ook in de hemel zou zijn.
  Ik heb zelf regelmatig gesproken met mensen die spraken over een ervaring met
  een engel en ik vind het bijzonder wanneer mensen hierover spreken.
  Het betreft hier dus een vrijwel ongrijpbaar fenomeen dat makkelijk onderuit te
  halen is door een scepticus, ontastbaar ongrijpbaar, maar boeiend.
  Mensen kunnen twijfelen aan het bestaan van buitenaardse levensvormen, doch de
  twijfelaar zal makkelijk overstag gaan bij het zien van bijzondere opnamen.
  Bij engelen is dit niet zo, het enige bewijs is het verhaal, de persoonlijke
  ervaring van mensen, er zijn geen foto's van engelen, enkel beschrijvingen van
  ervaringen.
  Meestal ontmoeten mensen "hun" engel in moeilijke tijden.
  Voor sommige mensen is het dan ook heel aannemelijk dat deze hemelse geesten
  waken over ieder van ons gedurende ons leven.
  Deze engelen kunnen in diverse manifestaties tot ons komen, als personen,
  gevleugelde wezens, energieën van licht enz.
  Er zijn mensen die beweren een engel gezien te hebben terwijl anderen een
  "liefdevolle aanwezigheid" voelen.

  26-08-2005 om 00:43 geschreven door zjafa


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat zijn dromen !!!

  Wat zijn dromen precies?
  Dromen is de ervaring die we hebben tijdens een speciale periode van de slaap, de REM-slaap. Gedurende de REM-slaap maakt de slaper snelle bewegingen met de ogen. Dromen zijn overwegend visueel van aard. Maar het is ook mogelijk dat we dingen horen of ruiken. Of we'weten' dat er iets of iemand is, zonder dat we die direct zien of horen.
  Vaak zit er wel iets van een 'verhaal' in onze dromen. Het kan een logisch opeenvolgend verhaal zijn, met een begin, midden en eind. Maar het kan ook gaan om fragmenten die op het eerste gezicht niet zo veel met elkaar te maken hebben. In veel dromen spelen emoties meer of minder duidelijk een rol.

  Waarom dromen we?
  Waarschijnlijk helpt de 'gewone' slaap ons om ons lichamelijk te herstellen. En dromen helpen ons om mentaal en emotioneel 'bij te tanken'.
  Dromen spelen een rol bij het verwerken van informatie en van emoties. Bij onderzoek waarbij mensen wel slapen, maar wakker worden gemaakt tijdens de REMslaap, krijgen de deelnemers na een of twee dagen concentratieproblemen. Ook worden ze prikkelbaar, zijn sneller geïrriteerd of in tranen.

  Waarom vergeten we vaak van onze dromen?
  We zijn er niet aan gewend om ons dromen te herinneren. In culturen waar men veel belang hecht aan dromen, worden ze veel beter onthouden. Ook hebben we het vaak druk. Wanneer we wakker worden denken we direct aan alles wat we moeten doen. We vergeten dan makkelijk onze droom

  Wie kunnen zich goed dromen herinneren?
  De verschillen tussen goede en minder goede 'herinneraars' zijn relatief. In sommige periodes herinneren we ons meer dan in andere. Maar over het algemeen zijn goede herinneraars mensen die:
  • een goed ruimtelijk inzicht hebben
  • wat lichter slapen
  • zich meer bewust zijn van hun emoties
  • introspectiever zijn
  Laat echter de moed niet zakken als je je dromen niet zo goed kunt herinneren. Het is makkelijk te leren.

  Hoe lang duurt een droom?
  We hebben vaak een andere tijdsbeleving in dromen. Na een korte droom kun je toch het gevoel hebben dat er veel is gebeurd en dat de droom een hele tijd heeft geduurd.
  De eerste droom van de nacht duurt maar een paar minuten. Geleidelijk worden de dromen langer. De laatste droom kan een half uur tot drie kwartier duren.

  Dromen we in zwart/wit of in kleur?
  We herinneren ons vaak niet direct kleuren. Want de meeste droomkleuren zijn vanzelfsprekend: bomen zijn groen, de lucht is blauw. Dus dat trekt niet onze speciale aandacht.
  Maar als we onze dromen vertellen direct nadat we wakker zijn geworden, herinneren we ons meer kleuren. En als we dromen van een opvallende kleur herinneren we ons dat meestal heel goed. Denk aan een paarse vogel of een vrouw in het rood.

  Zijn dromen aan het begin van de nacht anders dan aan het eind van de nacht?
  Ja. De eerste dromen duren vaak kort. Zie ook boven. De eerste dromen van de nacht zijn vaak iets meer verbaal van aard. Er komen eerder gedachten in voor dan beelden. In de latere dromen spelen emoties meer een rol. Ook komen er waarschijnlijk meer kleuren in voor.

  Wat heeft het voor zin om je met dromen bezig te houden?
  Vaak is het een uitdaging om er achter te komen wat die mysterieuze beelden ons hebben te vertellen. Sommige mensen gebruiken dromen als inspiratiebron. Om bijvoorbeeld schilderijen of verhalen te maken.
  Je dromen regelmatig volgen, betekent jezelf beter leren kennen. Zo kun je in een vroeg stadium door hebben dat er iets niet helemaal lekker zit in je leven.
  Soms ook heb je dromen waar je niet om heen kunt: hele mooie dromen of angstdromen.

  26-08-2005 om 01:06 geschreven door zjafa


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Soulmates !!!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Do you remember?

  Remember when our souls were still one?
  Together joined in this infinite light?
  We knew our thoughts and emotions,
  and our love was eternal.

  Remember our togetherness?
  Embracing each other within each other?
  Sharing one heart, one mind,
  one soul.

  Remember us walking the path
  towards new destinations?
  The presence of love,
  the eyes of God looking at us.

  Remember the seperation?
  The fear, the tear, the tears?
  Me touching your eyes
  the promise of finding us again.

  Remember us leaving the spiritual world
  into the arms of life itself?
  A fresh mind, a new body,
  but our soul incomplete?

  Remember how time continued?
  Where worlds and civilizations
  died and were born again?
  The many lives we lived?

  Remember how fate talked to us?
  And brought us together again?
  Two bodies meet,
  We recognized our soul.

  Now I hold you in my arms,
  remembering our promise.
  Bathing in your light.
  To share our soul again.

  And when I look into your eyes,
  I know that you remember it too.
  Your smile tells me
  we have found each other.
  Again.

  (Dit is een van mijn favoriete gedichten, heb het een tijd geleden op het net gevonden en het heeft me diep geraakt, jammer dat ik niet weet wie het geschreven heeft)

  26-08-2005 om 01:36 geschreven door zjafa


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat zijn gidsen !!!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Wie of wat zijn gidsen?
   
  Gidsen zijn begeleiders die ieder van ons heeft, gidsen hebben ooit met jou zelf
  afgesproken je in dit of meerdere levens te begeleiden. Het is dus nooit
  mogelijk dat iemand anders, stoffelijk dan wel onstoffelijk, je een gids kan
  geven of van je afnemen.
   
  Je hoofdgids heeft zijn of haar laatste leven in een stoffelijk lichaam met jou
  doorgebracht in een intieme liefdevolle relatie (denk aan ouder-kind;
  leraar-pupil; verschillende familie relaties etc). Een ziel mag op een bepaald
  niveau van ontwikkeling beslissen niet meer te incarneren. Dan kan de ziel
  verschillende rollen op zich nemen in andere dimensies. Sommige zielen kiezen
  ervoor een geïncarneerde ziel waarmee zij op een of andere manier verbonden zijn
  te begeleiden door verschillende incarnaties.
  Deze gidsen proberen je altijd te steunen en helpen je door de juiste dingen op
  je pad te brengen. Hoewel zij ontzettend veel van ons houden respecteren zij
  bovenal de vrije wil. Zij zullen nooit ingrijpen of actie ondernemen zonder dat
  jij erom gevraagd hebt.
   
  Als een geïncarneerd mens een bepaald niveau van ontwikkeling heeft bereikt en
  meer open begint te staan voor hulp vanuit de onstoffelijke wereld, komt er meer
  hulp beschikbaar. Je trekt dan hulpgidsen om je te begeleiden bij specifieke
  taken hier op aarde. Zoals bijvoorbeeld: je wordt ingewijd in reiki, je gaat op
  een liefdevolle manier werken met kaarten, maar ook: je maakt mooie kunstvormen
  of  je houdt je intensief bezig met het milieu.
  Bij alles wat je in je leven doet krijg je hulp! Let wel op, als jij werkt
  vanuit een liefdevolle houding en probeert het beste te doen voor de
  betrokkenen, dan trek je een liefdevolle, hoogontwikkelde gids aan. Maar doe jij
  je dingen om er beter van te worden of zelfs om anderen te benadelen dan trek je
  een entiteit aan die dat aantrekkelijk vindt. Dus bijvoorbeeld je paranormale
  vermogens gaan ontwikkelen of kaart gaan lezen om dingen over anderen te weten
  te komen, maakt je een prooi voor lage entiteiten.

  26-08-2005 om 01:46 geschreven door zjafa


  >> Reageer (0)
  28-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.wat is regressie-en reïncarnatietherapie !!!

  wat is regressie-en reïncarnatietherapie?

  Bij regressie-en reïncarnatietherapie gaan we er vanuit, dat de oorsprong van veel klachten en problemen in onverwerkte eerdere pijnlijke ervaringen ligt.

  Deze ervaringen kunnen plaats hebben gevonden tijdens je jeugd, tijdens de periode voor je geboorte (de prenatale periode), maar ook in een of meer vorige levens.

  Ervaringen die later voor klachten zorgen kunnen bestaan uit een enkele pijnlijke ervaring die het draagvlak van de persoon te boven gaat (trauma), uit een reeks trauma's of uit een lange periode van slepend gebrek aan zorg, liefde, vrijheid, zingeving, enz.

  Zowel emotionele problemen, lichamelijke klachten, psychische problemen en gedragspatronen kunnen zo hun oorsprong hebben in oude, niet goed verwerkte ervaringen uit de jeugd of vorige levens en de beperkende conclusies over onszelf, het leven en de wereld die we naar aanleiding van die ervaringen hebben getrokken ('postulaten').


  Gebeurtenissen in het heden, die oppervlakkig gezien lijken
  op een situatie uit het verleden, kunnen de ervaringen of thema's, die tot dan toe onbewust waren gebleven, ´triggeren´: het oorspronkelijke trauma wordt als het ware weer actueel, en je ervaart het alsof het in het hier-en nu plaats vindt. Dit opnieuw actueel worden van oude traumatische ervaringen gaat vaak gepaard met emotionele, lichamelijke en/of mentale klachten. Het optreden van deze klachten kun je ook zien als een signaal van het onbewuste dat je eraan toe bent de onderliggende problematiek op te lossen. Zoals je in de alinea hieronder kunt lezen, geven de klachten, de symptomen zelf aan waar het probleemgebied ligt en geven ze ons daardoor de kans de onderliggende problemen uit te werken en op te lossen, waardoor je vrijer in het leven en in het hier-en-nu kunt staan.

  hoe werkt regressie-en reïncarnatietherapie?

  Bij regressietherapie halen we de onbewuste oude ervaringen, of ze nu uit de jeugd stammen of uit vorige levens, omhoog in het bewustzijn door verschillende manieren van werken.

  Hierbij maken we gebruik van een lichte trance-toestand, waarbij je het zg. 'elliptisch bewustzijn' ervaart: een vorm van bewustzijn waarbij je je zowel bewust bent van
  jezelf in het verleden, als jezelf in het heden. Het is een bewustzijn met twee brandpunten. Hierbij raak je niet 'weg' , zoals wel gedacht wordt, integendeel, het is de bedoeling dat je er zelf bij blijft, je gaat zelf immers in de therapiesessie ervaringen verwerken, onder de begeleiding van de therapeut.

  Eén van de methoden die gebruikt worden om de onbewuste ervaringen omhoog te halen naar het bewustzijn is de zg. MELS-brug, waarbij de letters MELS staan voor Mentaal, Emotioneel, Lichamelijk, en Spiritueel (zingeving).
  Het mooie van de MELS-brug is, dat we de klachten zelf als ingang voor de sessie gebruiken. Hierdoor leidt de uiting van je probleem tot zijn eigen oplossing. Door het toepassen van deze 'brug' naar oude ervaringen ontstaat geleidelijk aan, als vanzelf de lichte toestand van trance.

  De MELS brug werkt als volgt:

  Hierbij kom je als cliënt bij de oude ervaring door je op aanwijzingen van de therapeut te concentreren en af te stemmen op een gedachte (M) die verband houdt met je probleem, een gevoel (E) wat ermee verbonden is, een lichamelijke ervaring (L) die er mee te maken heeft, of een combinatie van deze elementen.
  Hierdoor wordt de ervaring in zijn geheel (met gevoel, gedachten, lichaamsbewustzijn etc) weer opgeroepen in je bewustzijn en kan ermee gewerkt worden.
  De S van spiritueel wordt meestal niet als ingang gebruikt maar komt vaak aan de orde tijdens het verwerken van het trauma.

  Om een simpel voorbeeld te geven:

  Je zou, wanneer je bijvoorbeeld bang (E) zou zijn in een lift te stappen en iedere keer dat je met de lift moet een benauwd (S) gevoel krijgt, door een regressietherapeut gevraagd kunnen worden de zin ´ik heb het benauwd´ (M) een aantal malen te herhalen of je een situatie voor de geest te halen waarin je bang was om in een lift te stappen. 

  Door je hierop te concentreren komen de gevoelens, beelden en/ of lichamelijke gewaarwordingen op die gekoppeld zijn aan een oudere ervaring die te maken heeft met je probleem. Dit noem je ´herbeleving´.

  In het voorbeeld met de lift zou je bijvoorbeeld een oude ervaring kunnen herbeleven waarin je in een kleine ruimte zat en geen controle had over wat er met je gebeurde. Dat zou bijvoorbeeld een ervaring met gevangenschap kunnen zijn, of een moeilijke periode in de baarmoeder waarbij er sprake is van angst en stress.
  In de herbeleving beleef je opnieuw, onder begeleiding, deze oude ervaring en kun je deze verwerken waardoor de symptomen ervan verdwijnen.
   
  De manier waarop een oude ervaring wordt herbeleefd verschilt van persoon tot persoon.
  De een ziet beelden, de ander voelt meer emotie, sommige mensen horen of weten wat er gebeurt.
  Ook geluiden, geuren en lichamelijke sensaties zoals warmte, kou e.d. kunnen deel uitmaken van herbeleving.

  In regressietherapie word je geholpen met het uiten en verwerken van angst, verdriet, woede of pijn.
  Oude onbewuste ideeën over jezelf of de wereld (zoals
  bijv. ''Ik ben niet goed genoeg" of 'het is niet veilig om jezelf te zijn') kun je herleiden tot hun oorsprong in het verleden, om ze vervolgens los te laten.

  Omdat je je gedurende het proces van herbeleven volledig bewust blijft van
  wat er gebeurt en waarom, krijg je zo ook inzicht in de ervaring uit het verleden, en hoe deze verband houdt met je probleem in het heden.

  Zo zou je je vrees om in een lift te stappen kunnen kwijtraken omdat je ervaart dat de benauwdheid en de angst om geen controle te hebben een deel zijn
  van een heel oude ervaring uit een ander leven en dat deze angst dus niet meer nodig is. Bovendien word je geholpen de na-effecten van deze ervaring kwijt te raken door bijvoorbeeld benauwdheid en angst heel bewust uit te ademen (een techniek die verbazend goed werkt).

  Bij deze manier van werken blijf je als cliënt de hele tijd bewust en actief bij het proces betrokken. Ook krijg je de mogelijkheid om, als een bepaalde emotie je bijvoorbeeld even teveel zou worden, een signaal te geven aan de therapeut om het proces even te pauzeren of je 'uit te laten zoomen': naar de ervaring te laten kijken alsof het een film is.

  Andere manieren om oude ervaringen beschikbaar te maken voor je bewustzijn zijn bijvoorbeeld visualisaties (geleide fantasie), ademhalingsoefeningen, en dromen. Soms gaat er een simpele ontspanningsoefening vooraf aan de eigenlijke sessie.

  28-08-2005 om 06:34 geschreven door zjafa


  >> Reageer (0)
  31-08-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tweelingzielen !!!
  Tweelingziel-liefde, liefde tussen zielsverwanten of “gewone” liefde?
  Stel, je voelt een diepe liefde voor iemand. Je hebt het gevoel dat je deze persoon al levens lang kent. Er is een sterke verbondenheid, je voelt wat deze persoon voelt, je denkt wat deze persoon denkt. Je hebt je nog nooit zo gevoeld bij iemand. De beleving is zo intens, zo bijzonder.

  Hoe weet je nou of deze persoon je tweelingziel is, een zielsverwante of dat er sprake is van “gewone” liefde? Uit het onderzoek naar tweelingzielen bleek dat een vijfde van de respondenten niet zeker was van het feit of hun bijzondere band inderdaad een tweelingzielrelatie betrof. Voor mij een aanleiding om nog eens wat dieper op dit punt op onderzoek te gaan.

  Zielsverwanten/nevenzielen/zielskameraden

  De liefde tussen tweelingzielen is intens en diep. Maar ook de liefde tussen zielsverwanten kan heel innig zijn. Echter is het doel van het
  samenzijn anders te omschrijven dan bij tweelingzielen. Zielsverwanten werken samen aan hetzelfde karma. Er is een grote mate van herkenning als ze elkaar ontmoeten. Er doen zich veel parallellen voor in het leven waardoor ze elkaar goed kunnen aanvoelen. De onderlinge aantrekkingskracht is hierop gebaseerd. Er is een bekende vertrouwdheid met elkaar, men heeft vaak dezelfde talenten. Veel mensen die bezig zijn met het balanceren van karma en zich begeven op het spirituele pad komen in aanraking met een zielsverwante. Ze kunnen elkaar helpen. De ene is wellicht wat verder dan de ander in zijn of haar ontwikkelingsproces en kan de ander helpen bij zijn of haar proces. De hulp is niet altijd over en weer evenredig aanwezig.

  De ervaring van een van de leden van een groep nevenzielen zal, door de wet van de gedeelde ervaring, ten goede komen aan alle leden van deze groep. Op deze manier hoeft niet iedereen alles te ervaren maar leren ze van alles wat iedereen uit de groep meemaakt. De leden van de groep incarneren vaak tegelijk. Zielsverwanten kunnen vrienden, echtgenoten, ouders, kinderen en minnaars van dezelfde en tegengestelde sekse zijn. Je beste vriend is zeer waarschijnlijk een zielsverwante. Sommige zielsverwanten blijven heel je leven bij je, anderen zijn er slechts gedurende een bepaalde periode met een bepaald doel.

  Tweelingzielen

  De liefde die tweelingzielen ervaren is een gevoel van volmaakte eenheid. Ze komt niet veelvuldig voor. De liefde is onvoorwaardelijk. Tweelingzielen zijn voorbestemd voor elkaar. De onderlinge binding is op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak enorm groot. Je hebt grote kans dat je elkaar ontmoet in dromen en/of uittredingen. Omdat je op dezelfde trilling zit is het eenvoudig om elkaars gedachten en gevoelens op te vangen.

  How do I love thee? Let me count the ways
  I love thee to the dept and breadth and height
  My soul can reach, when feeling out of sight
  For the ends of Being and ideal Grace
  I love thee to the level of every day’s
  Most quiet need, by sun and candle light.
  I love thee freely, as men strive for Right
  I love thee purely, as they turn from Praise
  I love thee with the passion put to use
  In my old grief’s, and with my childhood’s faith.
  I love thee with a love I seemed to lose
  With my lost saints – I love thee with the breath,
  Smiles, tears of all my life! – and if God choose,
  I shall but love thee better after death.
  Elizabeth Barret voor haar tweelingziel Robert Browning

  Tweelingzielen kennen en herkennen elkaar, waarbij ze elkaar liefhebben voor wat ze zijn. Niet dat ze per definitie in perfecte harmonie leven en nooit ruzie maken. Meestal zijn ze erg verschillend, ze zijn namelijk tegengestelde polen van één geheel. Dit kan tot spanningen leiden. Ook het feit dat ze elkaar een spiegel voorhouden kan erg confronterend werken. Maar de basis, het gevoel van eenheid, van één zijn, staat daarboven. Ze laten zich over het algemeen niet meesleuren door hartstocht. De liefde kan zich wel lichamelijk uiten maar wordt meer beleeft op een energetisch niveau. Soms als tweelingzielen elkaar in de ogen kijken kunnen ze de intensiteit van de diepte van het gevoel niet aan.

  In een relatie van tweelingzielen groeien beiden. Ze trekken elkaar mee in hun ontwikkeling. De groei zal veelal plaatsvinden op verschillende gebieden. Als tweelingzielen allebei willen werken aan een heelheid, zullen ze zich kwetsbaar en open moeten stellen naar zichzelf en naar elkaar. Dit kan een pijnlijk spiegelend proces zijn waarbij sprake kan zijn van een haat-liefde patroon vanwege het confronterend effect. Of dit optreedt ligt eraan of men al in harmonie is met zichzelf als men elkaar ontmoet. Als er nog onopgeloste emotionele problemen aanwezig zijn kan dat voor conflicten zorgen. Zijn beide partners al grotendeels in harmonie met zichzelf zal dat veel minder zijn.

  In een korte tijd kunnen tweelingzielen een grote sprong maken op hun spirituele weg. Veel dingen worden duidelijk, diepe inzichten komen naar boven, er treedt een grote mate van helderheid op.

  Tweelingzielen zijn op zoek naar heelheid (de ziel hunkert naar voltooing), zodat ze samen een complete Alfa-Omega cirkel (man/vrouw, Tai Chi, Yin/Yang) kunnen zijn. Ze zitten op dezelfde geestelijke trilling. Tweelingzielen zullen elkaar tijdens een bewustwordingsproces herkennen. Het hoeft niet bij de eerste ontmoeting reeds in het bewuste plaats te vinden. De herkenning kan met een duizelingwekkende klap geschieden of men kan er
  langzaam naar toe groeien. Op een onbewust niveau vindt de herkenning echter wel direct plaats. Vaak is de hereniging een indrukwekkende gebeurtenis die belemmert lijkt te worden, door de omgeving of door jezelf. Maar meestal zorgt de magnetische aantrekkingskracht voor het overwinnen hiervan. Veel tweelingzielen maken voor ze elkaar ontmoeten vaak een periode van eenzaamheid en bezinning door en voelen aankomen dat er iets bijzonders gaat gebeuren.

  Tweelingzielen incarneren niet in één gezin. Door de aard van de verbinding (onsterfelijke geliefden) zou dit een incestueuze relatie impliceren.

  Naast het volmaken van elkaar heeft de hereniging van tweelingzielen ook een effect op hun zielsomgeving. Een herenigd paar genereert namelijk energie die ervoor zorgt dat de andere leden van de groep zielen waar zij tot behoren dichter bij elkaar komen. Vaak is er een belangrijk gezamenlijk doel dat de tweelingzielen in hun leven hebben te vervullen.


  “Gewone” liefdes

  Toch kan ook in een “gewone” relatie de liefde groot zijn. Een voorbeeld hiervan is het karmisch huwelijk. Deze huwelijken zijn dikwijls moeilijk, maar wel belangrijk voor het verwerven van meesterschap op het spirituele pad. De karmische band kan zo sterk zijn dat deze gemakkelijk met de intense gevoelens van de tweelingziel verward wordt. De schok die je krijgt bij de ontmoeting kan overweldigend zijn. Op onbewust niveau ben je namelijk vreselijk blij dat je deze persoon hebt gevonden. Met hem/haar kun je een bepaalde hoeveelheid karma balanceren. Op onbewust niveau weet je dat je, als je dat lukt, verder kunt groeien. Door die vreugde leef je in een waas van liefde, niemand is belangrijker dan deze persoon.

  Ook andere karmische relaties kunnen erg intensief zijn. Vaak ken je de betreffende persoon al levens lang en komt deze terug in verschillende hoedanigheden: als familie, vriend of vijand. Het is mogelijk dat er naar deze persoon iets goed te maken valt. Of misschien moeten er zaken vergeven worden. Als je zo iemand ontmoet is dat dus altijd een zeer belangrijke gebeurtenis die veel los kan maken.

  Conclusie

  Concluderend kunnen we stellen dat, indien je de meeste onderstaande punten herkent in jullie situatie, er sprake kan zijn van tweelingzielliefde.
  • De ontmoeting/herkenning voelt als een thuiskomst, maar tegelijkertijd als het begin van een reis.
  • Je voelt je diep met elkaar verbonden, er is contact van ziel tot ziel.
  • Er is sprake van onvoorwaardelijke liefde, je houdt zielsveel van de ander en ziet het goddelijke, het Licht in elkaar. Je hebt niet de behoefte om elkaar te veranderen.
  • Je helpt elkaar bij de spirituele groei, waarbij beiden in een snel tempo een bepaalde groei doorlopen.
  • Je hebt geen twijfel, je weet met een zeker innerlijk weten dat deze persoon je tweelingziel is / dat jullie een zijn.
  • Je ontmoet elkaar in dromen of uittredingen.
  • Je vangt elkaars gedachten en stemmingen op.
  • Jullie karakters zijn complementair (twee polen van één wezen) maar je normen en waarden en levensinstelling komen overeen en misschien zijn zelfs jullie beroepen vergelijkbaar.
  • Voordat je elkaar hebt ontmoet heb je beiden een periode van eenzaamheid / bezinning doorgemaakt.
  • Je had een voorgevoel dat je je tweelingziel (een heel bijzondere persoon) zou ontmoeten.
  • Er is geen angst om gescheiden te worden, het besef dat je bij elkaar hoort is heel groot.
  • Door de eenwording neemt je individualiteit toe.
  • Er komen lang verscholen emoties naar boven, die conflicten teweeg (kunnen) brengen. Hierbij kan er sprake zijn van een onderling afstoten en aantrekken. Je kunt elkaar helpen bij de verwerking hiervan. De verbinding wordt hierdoor alleen maar sterker.
  • Je voelt je op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek vlak met elkaar verbonden.
  • Er hebben zich hindernissen voorgedaan bij de hereniging. Belemmeringen kwamen van binnen uit (persoonlijke problemen) of van buiten (geografische omgeving, familie, gezin…).
  • Er is een fundamenteel gevoel van eenheid: eenheid van visie, eenheid van doel, eenheid van gevoel. De onderlinge verschillen complementeren en verheffen elkaars waarneming. Een + een is meer dan twee.
  • Er is geen onderlinge competitie maar de sterke drang om elkaar te steunen.
  • Je hebt hetzelfde vermogen tot liefhebben.
  • Anderen worden beïnvloed door de energie die jullie samen tot stand brengen.
  • Je hebt het gevoel dat jullie samen zijn gebracht voor een speciaal doel, dat jullie samen een taak moeten uitvoeren.
  Mocht het nou wel of niet je tweelingziel zijn waar je immens van houdt, doet er in feite niet toe. We leven op aarde om te leren en te ervaren. In iedere relatie die we hier aangaan kunnen we verder groeien en het evenwicht vinden in onszelf. Door een sterk contact tot stand te brengen met onze eigen ziel kan de hereniging met onze tweelingziel plaatsvinden. Misschien gebeurt dat hier en nu, misschien later in dit leven, in een ander leven of in de sferen. Ondertussen proberen we te groeien door met iedere relatie om te gaan als ware het onze tweelingziel. Met respect en liefde. Door het geven van steun bij de ontwikkeling. Door het vrijlaten van de ander. Door het verwerven van Meesterschap in Liefde.

   

  31-08-2005 om 00:00 geschreven door zjafa


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bloemenkaarten !!!
  Als U een bloemen kaart wil trekken druk dan op de kaart!
  Daarna maakt U een keuze
  welke kaart U het meest aanspreekt voor dit moment!

  31-08-2005 om 05:44 geschreven door zjafa


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sta eens stil bij de volgende dingen !!!
  Sta eens stil bij de volgende dingen !

  Verliefd worden op iemand die nog geen vriend/vriendin heeft

  Zo hard lachen dat je spieren pijn doen.

  Een warme douche

  Niemand voor je aan de kassa

  Een speciale blik

  Een fietstochtje in een prachtige buurt

  De radio aanzetten juist op het ogenblik dat ze je favoriete liedje draaien

  Op bed blijven liggen, terwijl je het tikken van de regen hoort

  De geur van warme handdoeken die te drogen hangen in de zon

  De trui vinden die je al lang zocht, te koop voor de halve prijs

  Een lekker bad vol schuim

  Een goed gesprek

  Strand

  Een briefje van 100 vinden in een jas van vorige winter

  Met jezelf lachen

  Nachtelijke telefoontjes die uuuuuuren duren

  Lachen zonder reden

  Iemand hebben die je zegt dat je mooi bent

  Vrienden

  Per ongeluk mensen iets liefs over je horen zeggen

  In het midden van de nacht wakker worden en je realiseren dat je nog een paar uurtjes mag slapen

  Nieuwe vrienden maken of tijd doorbrengen met "oude" vrienden

  Iemand hebben die met je haar speelt

  Een mooie droom

  Een warme chocomelk

  Reizen met vrienden

  Pakjes maken voor kerstmis of Sinterklaas, met koekjes en een

  beker warme melk

  De blik tegenkomen van een knappe vreemde

  Een competitieve wedstrijd winnen

  Je vrije tijd doorbrengen met je beste vrienden

  De glimlachen zien en de lachbuien horen van je vrienden

  Hand in hand met iemand van wie je houdt

  Een geschenk geven aan een vriend(in) en kijken naar de uitdrukking op zijn/haar gezicht terwijl die het pakje opent en de inhoud vindt die hij/zij wenste

  Naar een zonsopgang kijken

  Het leven is zo slecht nog niet...

  31-08-2005 om 06:06 geschreven door zjafa


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Astrologie
  Klik op het plaatje en bekijk de uitleg van je dierenriem-teken !!!

  ga naar astrologie

  31-08-2005 om 06:18 geschreven door zjafa


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paranormale gaven !!!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Paranormale gaven:

  De meeste mensen hebben ondertussen wel al eens gehoord van paranormale gaven, maar wat zijn dit nu precies? De dikke van Dale schrijft: pa·ra·nor·maal (bn.) 1 betr. hebbend op wat niet met de normale zintuigen waargenomen wordt => buitenzintuiglijk

  In de praktijk vallen verschillende gaven onder deze verzamelnaam, je kunt dan onder andere denken aan; helder-zien, helder-horen, helder-weten en helder-voelen.
  Als we het over deze gaven hebben, hebben veel mensen nog een beeld voor ogen van een kromlopend kruidenvrouwtje of aan iemand die in yogahouding op een kussen zit.
  Het tegendeel blijkt echter vaak waarheid, veel mensen die zich bewust zijn van deze gaven en ze in de praktijk brengen zijn de nuchterheid zelve en zullen altijd eerst een logische verklaring proberen te zoeken, ook zijn het vaak 'gewone' mensen waaraan je niets 'vreemds' ziet.
  Ik zeg met opzet: die 'zich bewust zijn van', omdat ik ervan overtuigd ben dat iedereen deze gaven heeft, alleen is niet iedereen zich ervan bewust.

  Veel mensen denken ook dat ze te nuchter zijn om 'deze dingen' te geloven en dat het alleen 'werkt' als je erin gelooft. Zo is het niet, hoeveel dingen gebeuren onder het mom; baat het niet dan schaadt het niet? Iedereen kent ergens wel iemand die pijn, zenuwen of wratten kan wegnemen en hoeveel kaarsjes worden er gebrand als iemand op examen moet? Je kunt dit afdoen als bijgeloof, maar vaak werkt het wel. Natuurlijk is het nooit te controleren en moet je er niet vanuit gaan dat je niet voor een examen hoeft te leren, omdat je moeder een kaarsje brandt. Maar de positieve energie die gestuurd wordt via dat kaarsje kan je altijd gebruiken.


  Hoe werkt het?

  Dat is misschien wel de allermoeilijkste vraag die je in dit verband kunt stellen. Waarschijnlijk kan ook niemand daar een heel precies antwoord opgeven, omdat er nooit een wetenschappelijke verklaring voor gegeven is.
  De meesten gaan ervan uit dat het te maken heeft met energietrillingen. Veel paragnosten/mediums werken met voorwerpen of sieraden van de persoon van wie ze wat willen weten. Door met de handen over een foto of voorwerp voorzichtig te voelen kun je energietrillingen opvangen en kan het zijn dat je 'dingen' doorkrijgt. Hoe dit beleefd wordt, is voor iedereen verschillend. Er zijn mensen die zien wat bij iets of iemand, anderen voelen, horen of weten plotseling wat.

  Een andere groep mensen gaat ervanuit dat je geleidegids je dingen 'toefluistert', hij kan je energieën laten voelen of dingen toefluisteren, zodat je plots iets weet.
  Vaak heb hebben mensen dan ook de neiging om, om zich heen te kijken omdat ze verwachten iemand te zien.
  Bedenk echter wel dat niemand iets zelf kan, hij wordt altijd geholpen en mag dingen zien.


  Waarom de één wel en de ander niet?

  Zoals de meeste vragen, wat betreft deze onderwerpen kunnen we ook hier geen duidelijk antwoord opgeven. Wel valt het vaak op dat mensen die deze gaven sterker voelen vaak in een familie geboren worden, of opgegroeid waar dit normale zaken betreft. Het lijkt dus wel vaak erfelijk.

  Al komt het helaas ook regelmatig voor dat mensen die hier 'last' van hebben er echt last van hebben omdat hun directe omgeving hier niets van snapt en niet weet hoe ze hier mee om moet gaan.
  Veel mensen zijn echter wel begaafd, maar weten dit niet of komen er pas later achter, doordat ze toch wel bijzondere dingen tegenkomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij mensen die geesten (overleden personen) of aura's (energievelden) zien, voor deze mensen is dit zo gewoon dat ze dat zien dat ze er eigenlijk vanuit gaan dat iedereen dat ziet. Pas als ze hierover een opmerking gaan maken, dan blijkt pas dat dit niet zo 'normaal' is als wat ze altijd gedacht hadden.

  Ook komt het regelmatig voor dat mensen na een ingrijpende gebeurtenis ineens beseffen dat er dingen gebeuren die ze 'vreemd' vinden. Ze zien of horen bijv. dingen die ze eerst nooit gezien hebben.
  Hoe deze 'selectie' gebeurt weten we dus niet, maar dat er een selectie gemaakt wordt dat is wel zeker, je kunt namelijk ook niets afdwingen.
   

  31-08-2005 om 06:34 geschreven door zjafa


  >> Reageer (1)
  01-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben een rots !!!

  Ik ben een rots

  Ik heb leven en dood gezien.
  Ik heb geluk gekend, zorgen en leed.
  Ik leid een rotsenleven.
  Ik ben een deel van onze moeder, de aarde.
  Ik heb haar hartenklop in de mijne gevoeld.
  Ik heb haar pijn gevoeld en haar vreugde.
  Ik leid een rotsenleven.
  Ik ben een deel van onze vader,
  van het grote geheim.
  Ik heb zijn zorgen gevoeld
  en zijn wijsheid.
  Ik heb zijn schepselen gezien, mijn broeders,
  de dieren, de vogels,
  de sprekende rivieren en winden, de bomen,
  alles wat op aarde
  en alles wat in het heelal is.
  Ik ben verwant met de sterren.
  Ik kan spreken wanneer je tot mij spreekt.
  Ik zal luisteren wanneer jij praat.
  Ik kan je helpen als je hulp nodig hebt.
  Maar verwond mij niet,
  want ik voel net als jij.
  Ik heb de kracht om te genezen,
  maar die zul jij eerst moeten zoeken.
  Misschien denk je dat ik maar een steen ben
  die daar zwijgend en bewegingloos
  op de vochtige grond ligt.
  Maar dat ben ik niet,
  ik ben een deel van het leven, ik leef,
  ik help hen die mij eerbiedigen.

  01-09-2005 om 00:37 geschreven door zjafa


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mediteren !!!

  Samen met je gids mediteren.  Lees de meditatie een aantal keer zodat je weet wat de tekst ongeveer is of print de tekst uit. Bij de puntjes dien je even rust te nemen.

  Ga rustig zitten of liggen. En adem een aantal malen in en uit. Voel hoe alle spanning uit je lichaam gaat.. Ga met je aandacht naar je hele lichaam en laat alles lekker ontspannen laat gedachtes die opkomen ook net zo hard weer gaan. Ontspan en laat gebeuren wat er mag gebeuren. Voel een verlangen in je om je gids te ontmoeten en om een reis te maken naar jouw innerlijk. Concentreer je dan op je stuitje en laat een rood koord de aarde in gaan, dwars door de aardlagen heen totdat het de middelpunt van de aarde bereikt heeft. Vraag moeder aarde om haar energie en voel dan hoe deze energie je lichaam binnen stroomt.

  Concentreer je dan op een groot helder stralend wit licht boven je hoofd. Deze stralende witte bol van licht gaat in en om je heen en tevens zal dit jou beschermen en energie geven. Laat wat van dat witte licht in je hart stromen en voel hoe een gevoel van geborgenheid en eenheid in jezelf ontstaat.

  Stel je dan voor dat je voor een mooie trap staat geheel in jouw kleuren, jij staat onderaan de trap. Boven aan de trap is een deur en achter die deur is een kamer. Waar jouw gids zal zijn. Laten we voor het gemak die kamer, de kamer van contact noemen. Je gaat in gedachten de trap omhoog lopen. Totdat je boven aan de trap staat en dan zie je een mooie deur of poort. Je voelt een allesoverheersende liefde en je weet dat je gids bij je is.

  Je doet de deur open en je komt in jouw kamer van ontmoeting. Jouw eigen plek samen met je gids. Als jij je gids niet ziet vraag dan of hij bij je komt. En je zult hem of haar op je zien aflopen. Omhels elkaar en voel je doorstroomt met liefde en een pure schoonheid. Kijk eens om je heen wat voor kamer is het? Misschien zie je een bank of een andere zit plek. Je gids pakt je hand vast en jullie gaan op dat plekje samen zitten.

  Als je daar zit stel dan gerust je gids vragen. Misschien wil je niks vragen maar wil je gewoon tegen je gids aanzitten. Alles mag niets moet. Als jij je gids iets vraagt let dan op je gevoel indrukken. Het eerste wat in je opkomt daar hou jij je aan vast dat is het antwoord van je gids.

  . Dan gaat de gids achter je staan en legt de handen op jouw schouders. Je voelt een onmetelijke positieve kracht door je heen stromen. Al het negatieve wordt omgesmolten tot liefde. Je hart komt tot leven en ontvouwt zich als een bloem.

  Als je gids klaar is zal hij of zij weer naast je gaan zitten en kun je als je dat wilt liefde naar de wereld sturen. Plaats iemand die jouw pijn heeft gedaan in een roze hart van liefde en zeg tegen die persoon ik vergeef je. Wees niet bang want je gids zal je helpen. Wil je liefde naar de wereld zenden, plaats dan de wereld bol in een roze hart. Roze is de kleur van liefde en harmonie.

  . Als je dat gedaan hebt, sta je op en loop je samen met je gids naar de deur. Je doet de deur open. En samen met je gids loop je naar beneden. Afscheid nemen van je gids hoeft niet want hij of zij is altijd bij je. Wel je gids bedanken voor alles wat je mocht ontvangen. Dan loop je samen met je gids de trap af.

  Je gaat dan weer met je aandacht naar de kamer waarin je bent. Je wordt je weer bewust van geluiden om je heen. Je voelt de oppervlakte waarop je zit of ligt. Je let op je ademhaling.

  Beweeg je lichaam langzaam.

  Doe dan je ogen open en voel je fris en vol nieuwe energie.

  01-09-2005 om 00:42 geschreven door zjafa


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pendelen !!!

  Wat is pendelen?
  Pendelen is eenvoudig gezegd het raadplegen van je onbewuste voor het beantwoorden van je vragen door middel van een pendel.
  Een pendel is een voorwerp dat aan een draad hangt die je tussen je duim en wijsvinger vasthoud.
  Door middel van vragen aan je onderbewuste beweeg je onbewust de pendel een bepaalde richting op.
  Aan de hand van de beweging kan je je antwoord daaruit interpeteren.
  Pendelen is dus uitermate geschikt voor het beantwoorden voor persoonlijke vragen, het uitpendelen van je chakra's en het opsporen van lichamelijke aandoeningen.

  De pendel kan uit diverse materialen bestaan, daar zijn geen bepaalde regels voor.
  Je kan op paranormale beurzen of bepaalde winkels allerlei soorten kopen of zelf eentje maken.
  Een pendel is iets persoonlijks, dus neem de tijd ervoor om een pendel uit te kiezen of te maken.
  Zorg ervoor dat het koord of ketting niet langer is als je onderarm.

  De meeste mensen kunnen pendelen, 70 a 80 procent kan het.
  Pendelen is niet moeilijk en vraagt de juiste techniek en vooral veel oefening.
  Als je een pendel hebt of heb gemaakt dan kan je hem even uittesten bij een waterkraan.
  Hou de pendel bij de kraan als het water stroomt.
  De pendel zal dan in beweging komen.
  Sluit je de kraan dan zal de pendel stilstaan.
  De pendel voelt de aanwezigheid van het water. Wichelroedelopen waarmee men water in de grond zoekt is ook een vorm van pendelen.
  Door middel van pendelen is het mogelijk om subtiele krachten en energie op te zoeken met je onderbewuste die anders verborgen blijven.

  Als je voor de eerste keer de pendel gebruikt dan moet je hem eerst "calibreren", dat wil zeggen de pendel moet laten zien hoe die beweegt bij het geven van antwoorden. Voor het pendelen zullen we wat regels in acht moeten nemen:

  - kies een goede plek waar je relaxt kan zitten en waarbij je elleboog niet te hoog hoeft te zitten op tafel
  - zet je voeten goed naast elkaar op de grond
  - zet je elleboog op tafel en zorg ervoor dat je pols niet knikt, het moet in recht lijn zijn met je arm
  - zorg dat je ontspannen zit
  - zorg ervoor dat je ontspannen en in een goed humeur bent en dat je hoofd leeg is van gedachten
  - de pendel moet zo'n 3 tot 5 cm boven de tafel zweven

  De pendel hou je vast tussen je duim en wijsvinger en zorg ervoor dat je hem stil houd. Vraag nu hardop of in gedachten aan de pendel om het signaal te geven voor "ja". De pendel zal dan een richting opgaan of draaien. Onthoud dit, want dit is dus de beweging die het gaat maken als het straks "ja" als antwoord geeft. Het kan soms even duren voordat de pendel gaat bewegen.
  Hou de pendel weer stil en vraag nu wat het signaal is voor "nee". Dit zal uiteraard een andere beweging moeten zijn.
  Hetzelfde vraag je voor als het geen antwoord weet. Je hebt nu dus drie bewegingen als uitgangspunten voor het beantwoorden van je vragen. Mocht het de eerste keer niet lukken, wanhoop niet, probeer het gewoon de volgende keer, misschien ben je niet ontspannen genoeg. Pendelen vergt soms meer tijd.
  Je kan ook andere vragen proberen of met een foto een test doen. Bijv. pendel boven je eigen foto en vraag dan; ben ik dit? De pendel zal dan met 'ja' antwoorden en zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. Experimenteer gerust.
  Ben je te gespannen of humeurig dan wil het niet goed werken en kunnen antwoorden onbetrouwbaar zijn.

  De vragen die je gaat stellen zijn eigenlijk vragen aan jezelf, je onderbewuste. Dit deel van onze hersenen vangt zoveel meer informatie en signalen op als we bewust zijn. Dit betekent dat je hele persoonlijke vragen of dingen die je vergeten bent via pendelen kan vragen. Zorg er wel voor dat je de vragen goed formuleert zodat er altijd een ja of nee antwoord als enige optie mogelijk is. Sommige vragen over je levensloop of relatie kan je beter eerst vooraf laten gaan door de vraag te stellen of je wel daar een vraag over mag stellen. Als het antwoord negatief is, dan niet doorvragen. De antwoorden die je dan krijgt zullen niet betrouwbaar zijn.

  De pendel is heel persoonlijk en onze eigen energie wordt op de pendel gericht. Het is daarom zaak om de pendel na gebruik te reinigen van alle overtollige energie. Het reinigen kan onder de kraan onder stromend water en dan laten drogen in de zon. Verder is het mogelijk te reinigen door middel van de Reiki symbolen (van Reiki II) of door het een uurtje in bergkristallen te leggen. Het is goed om de pendel vaak bij je te dragen. Als je het goed wilt bewaren, bewaar het dan op een fijne plek, bijvoorbeeld in een doosje met watten. Laat niet iemand anders je pendel gebruiken, reinig de pendel indien dat gebeurt.

  De pendel bestaat al heel lang. Al eeuwen geleden vragen de mensen hun onderbewuste om raad. Onze onderbewuste vangt en verwerkt meer informatie dan we zelf denken. Het kunnen ook paranormale signalen zijn. Via het pendelen leggen we een brug tussen onze bewuste en onderbewuste. Door de vraag te stellen geeft het onderbewuste het antwoord door middel van hele kleine spierbewegingen die niet zichtbaar zijn, maar tijdens laboratoriumproeven naar boven kwamen.
  De vragen die je stelt kunnen eigenlijk alleen maar om jezelf gaan en alles wat je verwerkt hebt in je onderbewuste of wat het onderbewuste opvangt. Dat kan best heel ver gaan, zoals het kunnen voelen waar water zit. Sommige pendelaars stellen vragen die ze niet kunnen weten en proberen met de pendel te bewijzen dat ze bepaalde dingen kunnen voorspellen. Proeven en testen wijzen echter uit dat pendelen dan slechte resultaten opleveren. Een pendel is een hulpmiddel en wordt ook daar paranormaal begaafden gebruikt om hun nog meer duidelijkheid te verschaffen met hun gaven in bepaalde vraagstukken.

  Wat adviezen over het gebruik van de pendel

  - gebruik de pendel persoonlijk en laat niemand anders het gebruiken, reinig het geregeld zodat het vrij is van overtollige energie.
  - roep geen geesten op met de pendel, het is zondermeer mogelijk als je maar goed concentreert, zorg ervoor dat je op je vraag concentreert en je ontspannen blijft. Gebruik de pendel nooit boven een letters of cijferbord, omdat overeenkomsten heeft met het quija-bord en glaasje draaien en je hierdoor duistere krachten kan oproepen.
  - concentreer je op de punt van de pendel, ga niet de pendel beinvloeden door zelf al de beweging in gedachten te nemen.
  - pendel in de rechterhand en zorg ervoor dat de linkerhand vingers bij elkaar zijn.
  - altijd in het begin kijken hoe de pendel beweegt op 'ja' en 'nee'.
  - bewaar de pendel met zorg of draag hem bij je zelf.
  - gebruik de pendel als hulpmiddel, maar laat je leven niet leiden door antwoorden van de pendel. De pendel kan het ook wel eens mis hebben door allerlei invloeden.
  - gebruik de pendel alleen voor ja en nee antwoorden op vragen.
  - indien je vragen wilt stellen over iemand anders, vraag dan altijd eerst toestemming aan de betrokkene.

  01-09-2005 om 10:30 geschreven door zjafa


  >> Reageer (0)
  05-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Door Michaël !!!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Beteugel de Levenskracht der Schepping.

  Geliefde meesters, de kracht en de grootte van de Schepper is ontzaglijk en gaat elke menselijke voorstelling te boven. Het is de drijvende kracht achter alles wat ooit in het Omniversum werd geschapen, en nog gecreëerd zal worden. Het wordt tijd dat jullie je herinneren hoe je de ScheppingsKracht kunt beteugelen en gebruiken, terwijl jullie je geboorterecht als medescheppers van vreugde, vrede en overvloed weer opeisen.

  De Schepper voorziet jullie van je LevensKracht. Die kracht stroomt via onze Vader/Moeder God, het Zilveren Koord (RegenboogBrug van Bewustzijn), je God Straal en uiteindelijk ook je Hoger Zelf, in je Kroon chakra, van waar het naar jullie etherische, mentale, emotionele en fysieke lichamen verdeeld wordt.

  Er zijn echter vele factoren die bepalen hoe veel je van deze stralende Levens Kracht je aantrekt en door je heen laat gaan. Het merendeel van de mensheid is, wat dat aangaat, in meerdere opzichten “in hongerstaking”, voornamelijk omdat ze zich hebben afgesloten voor hun ziel en Hoger Zelf. Maar je kunt ook stellen dat ze een Muur van Vervormde Energie om zich hebben die door alle 3D en 4D gebreken is gecreëerd.

  Ze zijn vergeten dat alle LevensKracht die ze ooit nodig hebben beschikbaar is in die verticale zuil van Licht, en daarom tappen ze energie af, via hun drie lagere chakra’s en vooral met de zonnevlecht, van de mensen uit hun directe omgeving.
  Dit schiep het duwen en trekken om macht en hegemonie, dat al duizenden jaren op Aarde wordt uitgepeeld.

  De sterkste kracht in het Omniversum is de LiefdesKracht, die uitgezonden wordt door het Vrouwelijk Principe of Godin Energie van de Schepper. Hiervoor veroorzaakt het Mannelijk Principe van de Schepper ‘Zaden’ van nieuwe schepping in zijn bewustzijn, met een Goddelijke Blauwdruk als gevolg. Die Blauwdruk wordt dan omhelsd binnen de Liefde Kern, of de emotionele aard van de Wezenlijke Godin. Een wonderbaarlijk en luisterrijk proces komt dan op gang dat creaties voortbrengt, welke jullie je absoluut niet kunnen voorstellen. Jullie, mensen, zijn een van die magnifieke creaties!

  Er was een tijd in jullie grijze verleden waarin alle aspecten van de Moeder Schepper de dominante energie en een aandachtspunt van aanbidding waren. Daarna was duizenden jaren lang het patriarchaat dominant op Aarde, en de Schepper werd slechts gekend en erkend in het mannelijke aspect van diens ware grootte. Net zo goed als jullie nu alle aspecten van je uitgebreider Wezen samen brengen, wordt het ook tijd om de heelheid te verenigen en te erkennen, maar ook de vele expressies van de Schepper.

  Het Godin Aspect, de Moeder God, of de vrouwelijke energie van de Schepper, zendt thans meer van haar eigenschappen en energie door het Universum. Het zijn eigenschappen als Goddelijke Liefde, mededogen, verlichting, (geestelijke) voeding, dankbaarheid, vertrouwen, creativiteit en de binnenwaarts gerichte aandacht alsook het bewustzijn van de Geest. Die gezegende energieën zullen de mannelijke aspecten van de Schepper – Goddelijke Wil om te scheppen,wijsheid, moed, daadkracht en macht, te versterken, verfijnen en aanvullen.

  Voordat velen van jullie in hun huidige belichaming kwamen, stemden jullie toe dragers te zijn van de vriendelijke, lieflijke energie van de Godin.
  Ja, geliefden, velen van jullie in zowel een mannelijk als een vrouwelijk voertuig, stemden toe om de energie van de Godin te adopteren, opdat zij een levend voorbeeld werden voor anderen, die het hopelijk zouden nastreven. Met het gevolg dat er mannen zijn die er geen bezwaar tegen hebben om ‘huisman’ te zijn en kinderen op te voeden.
  Vele moedige mannen staan toe hun zachte kant te tonen, terwijl ze hun gevoelens uiten en hun emotionele aard erkennen. De ‘kloof’ tussen de mannelijke psyche en de vrouwelijke psyche wordt smaller naarmate beide groepen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van Zelf gaan integreren.

  Daar staat tegenover dat vele zielen in een vrouwelijk lichaam, op zielsniveau toestemming gaven om hun mannelijke kant te integreren om erkend te worden in de zakenwereld, de dienstverlening of in de overheid. Door in hun vrouwelijke rol te blijven, geven ze ook duidelijk assertieve signalen af op terreinen die tot dan toe het exclusieve domein vormden van de mannelijke bevolking. Het is een van de vele aspecten van de integratie, die op vele niveaus plaatsvindt.
  Net zo goed als jullie van je Goddelijke Tweeling Straal werden gescheiden, zo was het Wezen van onze Vader/Moeder God eonen en eonen geleden gescheiden. Het proces van vereniging begon van de hoogste niveaus naar buiten en omlaag naar de laagste niveaus der Schepping, en onze Vader/Moeder God worden ook doorheen gans het Universum weer verenigd, zowel op Aarde als binnen een ieder van jullie. Van alle glorie die zich thans voordoet is dit wel de meest ontzagwekkende en alles omvattende manifestatie.

  Vergun het mij jullie een inzicht te geven van de perfectie van het Grote Plan; een inzicht om over na te denken, en om jullie te helpen sneller bij de herinnering te geraken wie je werkelijk bent en waarom je hier op Aarde bent. De richtlijn van de Schepper voor dit Universum was dat er een verscheidenheid aan unieke, gedetailleerde, doordachte Creaties voortgebracht zou worden, waarbij diegenen onder jullie die naar een bepaalde wereld en cultuur gedirigeerd werden experts zouden worden in een specifiek aspect of kenmerk van de Schepping.

  Wat je focus ook was; mentaal, emotioneel, wetenschappelijk, medisch, historisch, creatief, onderwijzend, voedend en dienstbaar, leidend en richting gevend, al die bijzondere aspecten en eigenschappen zouden geïntegreerd worden in je Goddelijke blauwdruk/opdracht door middel van de energieën van de Grote Stralen.

  Jullie hebben door alle tijden heen die speciale eigenschappen en talenten getracht te ontwikkelen en te vervolmaken zoals ze ‘In den Beginne’ waren. Stel je de enorme veelheid aan Vonken van Bewustzijn voor, die in het Universum uitzwermen via de energieën van de Grote Stralen uit het hart van de Vader/Moeder Schepper van dit Universum naar de Medeschepper Goden, en de Paradijs Zonen, de Elohim (Bouwers van Vorm), dan van de Rijken der Engelen naar de Grote Lichtwezens en tenslotte naar… JULLIE.

  Visualiseer jullie zelf temidden van die gezegende, moedige zielen, die heen en weer deinen op de Goddelijke Stroom, terwijl ze ervaring opdoen, scheppen en in wijsheid en expertise groeien.

  Eeuwigheden later, werd de volgende fase van het Grote Plan geëffectueerd, en een visioen van een kleine planeet kwam op tafel, een planeet waarvan de schoonheid onbeschrijflijk was, want alle wonderen van de Schepping zouden naar deze buitenpost aan de uiterste grenzen van de Galaxie gebracht worden. Het proces om dit Wonder der Schepping in stoffelijke manifestatie in één plaats samen te brengen nam aanvang.
  Na verspreid te zijn door gans het universum, werd alles gaandeweg naar de planeet Aarde gebracht en herschapen; alle diversiteit, alle uitzonderlijkheid, alle wijsheid die vergaard was op de lange Reis sinds de aanvang van het Grote Plan.
  Jullie reisden allemaal door de zogenaamde zeven ervaringswerelden, ook wel de Rijken van de Zeven Stralen van Expressie genoemd, die alle eigenschappen, aspecten en talenten die jullie uiteindelijk zouden verwerven, bevatten.

  Jullie verbleven het langst op die plaatsen waarmee je vanbinnen resoneerde, de plaats die was afgestemd op je Goddelijke Missie. Jullie verbleven daar in de ‘vorm’ van je grote IK BEN Aanwezigheid, die jullie toen omlaag projecteerde in de vele fragmenten die je thans je ‘zielenfamilie’ noemt.

  Jullie daalden eerst af in een prachtige, volmaakt etherische vorm dat het Etherisch Web werd genoemd, en vervolgens begonnen jullie je stoffelijke lichaam er om heen te vormen; een Goddelijk lichaam dat voortkwam uit het bewustzijn van de Schepper. Jullie hielden een deel van je ‘kosmische geheugen’ vele eeuwen intact, totdat de Aarde en de mensheid in de dichtheid van de derde en vierde dimensie wegzonk.

  De Sluier der Vergetelheid werd langzamerhand over je geheugen getrokken, en een sluier of quarantaine werd eveneens rond het geheugen van Gaia’s bewustzijn opgetrokken. Jullie reisden vele duizenden jaren in eenzaamheid, en je voelde je losgekoppeld van ons, Wezens van Licht, en van je eigen GodZelf. Jullie werden uitgezonden om ervaring op te doen, te scheppen, wijsheid te vergaren, en de deskundigheid en kennis die jullie eigen was, te delen.

  Jullie moesten de consequenties leren van het creëren in een fysieke dimensie, in een stoffelijk lichaam, en om - terwijl jullie moeite deden om je aardse talenten te vervolmaken – je te herinneren dat JULLIE MEESTERS VAN LICHT ZIJN!
  Visualiseer hoe jullie het juk en de gewichten, welke jullie in de diepten, het moeras, de mist en de illusie van de lagere dimensie houden, aan de wilgen hangen. Sta toe dat jullie de beschermlagen en de lasten die jullie vasthouden bij het oud vuil zetten. Sta toe dat jullie opnieuw naar geweldige hoogten opstijgen.

  Beseffen jullie dat degenen onder jullie die hun frequentie en resonantie voorbij die van de Aarde hebben getild, in feite jullie planeet helpen hoger op de spirituele ladder te geraken? Het is een deel va jullie opdracht, geliefden, om jullie broeders en zusters te helpen, maar ook om Lichtdragers te zijn die sterker en stralender worden, om zo het collectieve bewustzijn te verheffen. Het is een deel van je opdracht om het Gouden Etherische Web van jullie Moeder Aarde te zuiveren, opdat zij weer haar bestemming kan opeisen in het grote Spel van de Evolutie.
  Jullie ‘kosmische herinnering’ zal terugkomen zodra jullie alle energieën die in het verleden zijn gecreëerd door fouten, testen en vergissingen, in balans brengen. Het maakte allemaal deel uit van het Grote Plan, mijn dapperen, maar het was niet bekend hoe het drama gespeeld zou worden totdat het doek opging en tot uitvoering kwam. Vrije Wil werd geschonken als een ultieme test in co-creatie.

  Jullie eenheidsbewustzijn spatte uiteen; jullie werden afgescheiden en opgedeeld in ontelbare fragmenten met een enorme diversiteit in formaat en frequentie. Jullie weefden je zilveren levensdraad omlaag, langs alle dimensies en door vele levens en ervaringen op Aarde, in de veronderstelling dat je alleen was.
  Jullie zijn nu op de terugweg. Jullie healen en integreren al die fragmenten van je Zelf. Jullie brengen je krachtvelden in balans en eenheid, opdat de multidimensionele aspecten van je Wezen ook aan het proces van reïntegratie kan beginnen.
  Jullie gaan op in eenheidsbewustzijn met al je “Reisgenoten”, dit veelvoud aan moedige zielen die net als jullie naar voren stapten in respons op de klaroenstoot, de oproep om, als deelnemer aan het Grote Experiment, het onbekende te verkennen. Ach, hoe wonderlijk is het, mijn dappere zielen, om jullie gade te slaan, terwijl jullie her-inneren en hen herkent die je Geest verwanten zijn, zij waarvan je afgescheiden was, en die je zo pijnlijk miste.

  We verheugen ons in jullie opwinding en vreugde wanneer jullie je liefdevol herenigen, en met elkaar de ervaringen van de Reis deelt, de wijsheid die je hebt vergaard me elkaar deelt, en anderen toestaat je te helpen met het opeisen en integreren van dat wat je nog ontbreekt. Het is inderdaad een tijd van Grote Ommekeer, een tijd waarin alle facetten der Schepping zich inspannen om in harmonie met het eenheidsbewustzijn, waaruit ze zijn voortgekomen, te komen.
  Degenen die achterblijven, en zij die niet bereid zijn het proces van ontwaken aan te gaan, zullen steeds verder geïsoleerd raken.
  Het gevoel alleen, en afgesneden te zijn zal zo groot worden dat ze het van doodsangst zullen uitschreeuwen, en uit zullen reiken naar de paar zielen onder jullie die er op gewacht hebben hen liefdevol terug op het Pad naar Thuis te helpen. Uiteindelijk zullen we allemaal samenkomen, volkomen ontwaakt en bewust in onze hereniging met de Geest, binnen de verblijfsplaats van onze Vader/Moeder God. We wachten op de kans om jullie te helpen voorbij de hordes te springen die jullie verstrikt houden in alle wat minder is dan harmonieuze vibraties van Licht & Liefde. Wij verzoeken jullie niet gehecht te raken een enige levensstijl, enige modaliteit, enige filosofie die te klein of te gestructureerd is, en geef je macht nimmer aan anderen dan aan je Zelf!

  Oefen je onderscheidingsvermogen, geliefden, het is een door God geschonken aspect van Vrije Wil. Wij kunnen dit niet genoeg benadrukken, wat zo snel als een duidelijke waarheid wordt onthuld en geïntegreerd wordt in jullie geloofssysteem, kan het overtroffen worden door een hogere waarheid of een nieuw concept.
  Als je terug kijkt, zie ja dan niet in dat veel van de kennis die je nu accepteert als je absolute waarheid, vijf jaar geleden, of zelfs een jaar geleden nog afgedaan zou zijn als nonsens? Wees je ervan bewust dat wat waar je nu zeker van bent, ongetwijfeld morgen of volgende week zal veranderen.
  Daarom voelen jullie je nu zo kwetsbaar, jullie leggen de dichtheid af en integreren het Licht, en dat doet de wereld en een ieder om je heen. Jullie kunnen niet meer falen, jullie kunnen je slechts gedeisd houden, of ongemak scheppen als je weerstand biedt, en je zelf aan de oude dichtheid blijft vastklampen.

  Aanvaard deze zeer waardevolle geschenken die we nu aanbieden: word je eigen heilige getuige terwijl je alle informatie en ervaringen verzamelt, sorteert, verfijnd, en loslaat, die naar hogere, veel verfijnder bewustzijn uitreikt. Laat je niet onderuit halen door, en raak niet gehecht aan enige geloofsstructuur, terwijl jullie langzaamaan uit de cocon van een fysiek menselijk wezen kruipt en een kristallijnen vorm aanneemt van een spiritueel-menselijk Wezen.
  Sta je zelf toe op de toe van de machtige golven van transformatie te surfen. Besef dat, terwijl jullie snel het smalle pad richting Verlichting bewandelen, dat het een individuele reis is, en dat niemand je kan zeggen hoe voort te gaan. Wij zijn echter altijd in de buurt om je te helpen en te beschermen. Wij zijn slechts één hartklop en één gedachte van jullie verwijderd, geliefden.

  IK BEN Aartsengel Michaël.

  05-09-2005 om 00:00 geschreven door zjafa


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een gesprekje met God !!!

  Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen God zei:
  'Ik weet wie ik ben!'
  God zei: 'Dat is heel mooi. Wie ben je dan?'
  En het Zieltje riep: 'Ik ben het Licht!'
  God glimlachte breed en zei: 'Dat klopt. Jij bent het Licht.'
  Het Zieltje was dolblij, want het had ontdekt wat alle zielen in het Koninkrijk moeten ontdekken.
  'Woepie', zei het Zieltje. 'Dat voelt goed!'

  Maar al gauw wilde het Zieltje meer dan alleen maar weten wat het was. Nu wilde het zijn wat het was. Daarom ging het Zieltje terug naar God.
  Het Zieltje zei: 'Hoi, God. Ik weet nu wel wie ik ben, maar mag ik dat dan ook echt zijn?'
  God antwoordde: 'Bedoel je dat je wilt zijn die je al bent ?'
  'Nou', zei het Zieltje, 'het is wel leuk om te weten wie ik ben, maar om het dan ook te zijn, dat is weer iets heel anders. Ik wil weten hoe het voelt om het Licht te zijn.'
  'Maar dat ben je al!' herhaalde God met een glimlach.
  'Ja, maar ik wel weten hoe dat voelt', drong het Zieltje aan.
  'Ach ja,' grinnikte God, 'ik had het kunnen weten. Je hield altijd al van avonturen.'


  Maar toen keek God opeens ernstig. ‘Alleen…’
  ‘Alleen wat?’ vroeg het Zieltje.
  ‘Nou kijk, er is niets anders dan het Licht. Ik heb niets anders geschapen dan wat jij bent.
  Daarom is het niet zo gemakkelijk voor je om te ontdekken wie je werkelijk bent. Wat je niet bent, is er immers helemaal niet.’
  ‘Hè?’ zei het Zieltje beduusd.

  ‘Je moet het zo bekijken,’ zei God, ‘jij bent net een kaarsje in de Zon. Je bent er wel, samen met een ziljoen andere kaarsjes die samen de Zon vormen. En de Zon zou zonder jou de Zon niet zijn.
  Nee, dan zou het een zon met een kaarsje minder zijn – heel iets anders dan de Zon, want dan zou ze niet zo helder schijnen. Maar om jezelf te herkennen als het Licht als je omringd wordt door Licht, is wel een probleem.’
  ‘Nou,’ zei het Zieltje al wat vrolijker, ‘U bent God. Verzin maar iets.’
  God glimlachte weer. ‘Dat heb ik al gedaan. Omdat je jezelf niet kunt zien als het Licht als je een deel bent van dat Licht, zal ik je omringen met duisternis.’

  ‘Wat is duisternis?’ vroeg het Zieltje.
  God antwoordde: ‘Dat is wat je niet bent.’
  ‘En ben ik bang voor de duisternis?’ riep het Zieltje.
  ‘Alleen als je daarvoor kiest,’ zei God. ‘Er is eigenlijk niets om bang voor te zijn, tenzij jij vindt van wel. Het is allemaal maar verbeelding, snap je. We verzinnen het zelf.’
  ‘O,’ zei het Zieltje opgelucht.

  Toen legde God uit dat als je je ergens bewust van wilt worden, je daarvoor het tegenovergestelde nodig hebt.
  ‘Dat werkt prima’, zei God. ‘Want anders zou je er nooit achterkomen hoe of wat iets is.
  Je kunt warm niet herkennen zonder koud, boven niet zonder onder, snel niet zonder langzaam. Je weet niet wat links is als je rechts niet kent, hier niet als je daar niet kent, en nu niet als je later niet kent.
  Dus als je omringd wordt door duisternis, moet je niet boos worden en de duisternis vervloeken.
  Je moet juist een Licht in de duisternis zijn, in plaats van boos te worden. Dan zal je ontdekken wie je werkelijk bent.
  En alle anderen zullen het ook ontdekken. Laat je Licht zo schijnen, dat iedereen weet hoe bijzonder je bent.’
  ‘Dus het is wel oké om anderen te laten zien hoe bijzonder ik ben?’ vroeg het Zieltje.

  ‘Natuurlijk,’ grinnikte God. ‘Heel erg oké!
  Maar onthoud goed: "bijzonder" is niet hetzelfde als "beter". Iedereen is bijzonder op zijn eigen manier. Maar er zijn er een heleboel die dat vergeten zijn.
  Zij zullen ontdekken dat het oké is dat ze bijzonder zijn, als jij begrijpt dat het oké is dat jij bijzonder bent.’
  ‘Leuk,’ zei het Zieltje, op en neer springend van blijdschap. ‘Ik kan net zo bijzonder zijn als ik zelf wil.’
  ‘Ja, en je kan nu meteen beginnen,’ zei God, die net zo blij op en neer sprong. ‘Wat voor soort bijzonder wil je zijn?’

  ‘Wat voor soort bijzonder?’ herhaalde het Zieltje. ‘Dat begrijp ik niet.’
  ‘Nou,’ zei God, ‘het is bijzonder om het Licht te zijn. En bijzonder zijn kan op een heleboel manieren.
  Het is bijzonder om vriendelijk te zijn. Het is bijzonder om zachtaardig te zijn. Het is bijzonder om creatief te zijn. Het is bijzonder om geduldig te zijn.
  Kan jij nog meer dingen verzinnen?’

  Het Zieltje was even stil. ‘Ik kan een heleboel manieren verzinnen om bijzonder te zijn!’ riep het toen uit.
  ‘Het is bijzonder om behulpzaam te zijn. Het is bijzonder om te kunnen delen. Het is bijzonder om aardig te zijn. Het is bijzonder om rekening te houden met anderen.’
  ‘Juist,’ zei God. ‘Je kan dat allemaal zijn, of welk deel van bijzonder je ook wilt zijn, wanneer je maar wilt.
  Dat is wat het betekent om het Licht te zijn.’

  ‘Ik weet wat ik wil zijn, ik weet wat ik wil zijn,’ riep het Zieltje opgewonden. ‘Ik wil dat deel van bijzonder zijn dat vergevingsgezindheid genoemd wordt. Het is toch bijzonder om vergevingsgezind te zijn?’
  ‘Nou en of,’ zei God, ‘dat is heel bijzonder.’
  ‘Oké,’ zei het Zieltje. ‘Dan wil ik dat zijn. Ik wil vergevingsgezind zijn. Ik wil voelen het het is om dat te zijn.’
  ‘Goed,’ zei God. ‘Maar je moet nog één ding weten.’
  Het Zieltje begon nu een beetje ongeduldig te worden. Het leek wel of er altijd nog iets ingewikkelds aan te pas moest komen.

  ‘Wat dan?’ zuchtte het Zieltje.
  ‘Er is niemand om te vergeven.’
  ‘Niemand?’ Het Zieltje kon zijn oren niet geloven.
  ‘Niemand,’ herhaalde God. ‘Alles wat ik heb gemaakt is perfect. Er is geen zieltje in de schepping minder perfect dan jij. Kijk maar om je heen.’

  Opeens merkte het Zieltje dat zich een grote menigte verzameld had. Van heinde en ver – uit het hele Koninkrijk – waren de zielen gekomen.
  Het bericht dat het Zieltje een bijzonder gesprek had met God had zich verbreid en iedereen wilde horen wat er gezegd werd.
  Het Zieltje keek naar al die andere zielen. Het moest toegeven dat geen van hen minder wonderbaarlijk, minder indrukwekkend of minder perfect was dan het Zieltje zelf.
  Dat was het wonder van al die zielen om hem heen. En hun Licht scheen zo helder, dat het Zieltje bijna niet naar hen kon kijken.

  ‘Wie moet je iets vergeven?’ vroeg God.
  ‘Hier is geen lol aan,’ bromde het Zieltje. ‘Ik wilde voelen hoe het was om de Vergevingsgezinde te zijn. Ik wilde weten hoe dat deel van bijzonder voelt.’
  Nu leerde het Zieltje hoe het voelde om verdrietig te zijn.

  Op dat moment stapte er een Vriendelijke Ziel uit de menigte naar voren.
  ‘Maak je maar geen zorgen, Zieltje,’ zei de Vriendelijke Ziel. ‘Ik help je wel.’
  ‘Heus?’ Het Zieltje leefde op. ‘Hoe dan?’
  ‘Ik kan je iemand geven die je kunt vergeven.’
  ‘Kan je dat echt?’
  ‘Zeker wel!’ zei de Vriendelijke Ziel. ‘Ik kan naar je volgende leven gaan en iets doen wat jij me kunt vergeven.’

  ‘Maar waarom? Waarom zou je dat doen?’ vroeg het Zieltje. ‘Jij bent zo’n perfect Wezen! Jij creëert met de sterke trillingen die je uitzendt zoveel Licht, dat ik bijna niet naar je kan kijken.
  Waarom zou je die trillingen zo willen verminderen dat je heldere Licht donker en ondoordringbaar wordt?
  Jij bent zo licht dat je kan dansen op de sterren. Zo licht, dat je je met de snelheid van je gedachten door het Koninkrijk kan bewegen.
  Waarom zou je mijn leven willen binnentreden en je zo zwaar willen maken dat je zoiets slechts kan doen?’
  ‘Heel eenvoudig,’ zei de Vriendelijke Ziel. ‘Omdat ik van je houd.’

  Het Zieltje leek verbaasd over dat antwoord.
  ‘Wees maar niet zo verwonderd,’ zei de Vriendelijke Ziel. ‘Jij hebt voor mij hetzelfde gedaan. Weet je dat niet meer?
  O, wij hebben gedanst samen, jij en ik, heel vaak. Door de eeuwigheid heen, door de eeuwen heen hebben we gedanst. Door alle tijden heen en op allerlei plaatsen hebben we samen gespeeld. Je weet het alleen niet meer.
  We zijn allebei het Al geweest. We zijn het Boven en het Onder ervan geweest, en het Links en Rechts. We zijn het Hier en Daar ervan geweest, en het Nu en Toen.
  We zijn het mannelijke geweest en het vrouwelijke, het goede en het slechte – we zijn zowel het slachtoffer als de schurk geweest.
  Zo zijn we samengekomen, jij en ik, al een heleboel keren.
  We hebben elk de ander de juiste en perfecte gelegenheid gegeven om te Uiten en te Ervaren Wie We Werkelijk zijn.

  En daarom,’ zei de Vriendelijke Ziel, ‘kom ik in je volgende leven, en zal ik deze keer de "slechterik" zijn. Ik zal iets echt vreselijks doen, zodat jij kunt voelen hoe het is om de Vergevingsgezinde te zijn.
  ‘Maar wat ga je dan doen?’ vroeg het Zieltje een beetje zenuwachtig. ‘Wat voor vreselijks?’
  ‘O,’ antwoordde de Vriendelijke Ziel met een glimlachje, ‘we verzinnen wel iets.’
  Toen leek de Vriendelijke Ziel weer ernstig te worden. Hij zei zacht: ‘In één ding heb je gelijk, weet je.’

  ‘Wat is dat dan?’ wilde het Zieltje weten.
  ‘Ik zal mijn trillingen moeten verminderen en heel zwaar moeten worden om dit niet-zo-goede te doen.
  Ik moet doen alsof ik iets heel anders ben dan ik in werkelijkheid ben. Daarom moet ik je in ruil een gunst vragen.’
  ‘Wat je maar wilt! Wat je maar wilt!’ riep het Zieltje.
  Het begon te dansen en te zingen: ‘Ik mag vergevingsgezind zijn, ik mag vergevingsgezind zijn!’
  Toen merkt het Zieltje opeens dat de Vriendelijke Ziel heel stil was.

  ‘Wat? Wat moet ik voor je doen?’ vroeg het Zieltje. ‘Je bent een echte engel dat je dit voor mij wilt doen!’
  ‘Natuurlijk is deze Vriendelijke Ziel een engel,’ viel God hem in de rede. ‘Dat is iedereen. Onthoud goed: Ik heb je alleen maar engelen gestuurd.’
  Nu wilde het Zieltje helemaal niets liever meer dan te doen wat de Vriendelijke Ziel hem vroeg? ‘Wat kan ik voor je doen?’ vroeg het Zieltje weer.

  De Vriendelijke Ziel antwoordde: ‘Als ik je kwets en als ik je pijn doe, als ik je het ergste aandoe dat je je kan voorstelen – dan…’
  ‘Wat dan? Wat dan?’ viel het Zieltje hem in de rede.
  Omringd door een nog grotere stilte dan eerst zei de Vriendelijke Ziel: ‘…moet je bedenken Wie Ik Werkelijk Ben.’
  ‘Natuurlijk! Dat zal ik doen!’ riep het Zieltje. ‘Ik beloof het. Ik zal me je altijd herinneren zoals je hier nu voor me staat!’

  ‘Goed,’ zei de Vriendelijke Ziel. ‘Want zie je, ik zal zo erg moeten doen alsof, dat ik mezelf zal vergeten.
  En als jij je dan niet meer herinnert hoe ik werkelijk ben, dan kom ik daar een hele tijd lang niet meer achter.
  Als ik vergeet Wie Ik Ben, vergeet jij misschien zelfs Wie Jij Bent. Dan zijn we allebei verloren.
  En dan hebben we weer een andere ziel nodig om te laten ontdekken Wie We Zijn.’
  ‘Dat gebeurt niet,’ beloofde het Zieltje nog eens. ‘Ik zal me je herinneren. En ik zal je dankbaar zijn voor je geschenk – de gelegenheid om mezelf te ervaren als Wie Ik Ben.’

  En zo werd het afgesproken. Het Zieltje ging over naar een nieuw leven, verrukt van het feit dat hij het Licht was.
  Dat was immers heel bijzonder. En het Zieltje was er ook verrukt van dat hij dat deel van bijzonder dat vergevingsgezind heette, mocht zijn.
  Het Zieltje wachtte vol ongeduld op het moment dat het zichzelf als vergevingsgezind mocht ervaren. En dat het de ziel die dat mogelijk maakte kon bedanken.

  En elke keer als er een nieuwe ziel in zijn nieuwe leven kwam opdagen, of die nu vreugde bracht of verdriet – en speciaal als hij verdriet bracht – dacht het Zieltje aan de woorden van God.

  ‘Onthoud goed, ‘ had God met een glimlach gezegd, ‘ik heb je alleen maar engelen gestuurd.’

  05-09-2005 om 18:33 geschreven door zjafa


  >> Reageer (0)

  Archief per week
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek
 • Hallo Blogmaatje
 • hallo zjafa
 • hallo
 • Beste blogger
 • hallo

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Mijn favorieten
 • SeniorenNet.be
 • Spiritstyle-Forum


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!