NIEUW: Blog reclamevrij maken?

De gebruiker mag dit werk kopiëren, verspreiden en doorgeven of remixen - afgeleide werken maken - onder voorwaarde van bronvermelding.

Lees hier de volledige Licentievoorwaarden

Inhoud blog
 • Index gesneuvelden op dit blog
 • Craeybeckx Hendrik L.
 • Joly Joseph
 • 11 november 2015
 • Herdenkingspins Oeren, ze zijn er weer!
 • Legerdossier (2)
 • Legerdossier (1)
 • Rouvroy Adelin in Memorieboekje 1915
 • Bernard Philemon
 • Vanaelst Henricus Franciscus
 • Van Ginniken Antoon
 • Verhaeghe Cyriel
 • De Vusser Jules
 • De Vusser Jules - foto's
 • Van de Maele Henri
 • Seynave Hilaire C.J.
 • Kerstens Corneil
 • Holvoet August
 • Van der Heyden Jan
 • De Beer René
 • Van Steerteghem Ernest D.
 • De Loof Oscar
 • Bastian Jean Adam Léon
 • Clarisse Georges C.
 • Saerens Frans
 • Royemans Filip
 • Oeren, 11 november 2014
 • Clepkens Honoré
 • Tillemans François
 • De Caestecker Jerome en Maurits
 • Eeckhout Louis
 • Gallez Alfred
 • Van den Broeck Joseph
 • De Wilder Antoon
 • De Donder Arnold J.
 • Put Denis
 • Van Der Steen Ivo
 • Dockx Franciscus
 • Alveringem in de Groote Oorlog
 • Alveringem confronteert
 • Index Berichten 2007-2011
 • De Clerck Kamiel
 • Debouver Michel Jules
 • Ameye Frans
 • Vermeulen Jan Baptist
 • Oproep herdenkingsproject
 • De Coster Hendrik
 • Matheussen Louis
 • Dekerf François
 • Van Oostende Octaaf
 • Loose Pieter
 • Bourgeois Richard
 • Vervaele Leo
 • Minnaert Theodoor
 • Van Steenberge Jozef
 • Vandeweyer Josephus F.
 • Soors Lambert G.
 • De Keyser Eduard
 • Een terugblik op Oeren 2012
 • Demuynck Oscar V.
 • Oeren 2012 - project en uitnodiging
 • Oeren 2012 - update
 • Oeren 2012
 • Wij zoeken nog steeds verder naar verwanten!
 • De Winter Victor
 • Peers Antoine L.M.
 • De Pooter Philibert
 • Dubuisson Jules
 • Doolaege Kamiel
 • Libens Jan Michel
 • Vanoverschelde Jules
 • Meert Pieter
 • Christiaen Hector M.C.
 • Van Slembrouck Jules M.
 • Pauwels Hilaire
  Onze favorieten
 • Oeren op Google Earth
 • Forum Eerste Wereldoorlog
 • In Flanders Fields Museum
 • Gefusilleerden en terechtgestelden 1940-45
 • Uit de pen van Jef
 • vzw Grafzerkje
 • Wereldoorlog I in de Westhoek
 • Het Belgische leger 1830-1914
 • Western Front Photography by Michael St Maur Sheil
 • De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  "Geschiedenis is van iedereen. We zijn er allemaal het product en soms het slachtoffer van. Even terugblikken op een episode zoals de Grote Oorlog zet aan tot bescheidenheid, voorzichtigheid en seriniteit. Een samenleving mag dit niet verwaarlozen."

  Luc Vandeweyer, historicus verbonden aan het Algemeen Rijksarchief Brussel, Knack, 7 november 2007 en VIFF flash 26.2, maart-april-mei 2008.

  De mensen van voorbij

  De mensen van voorbij
  De mensen van voorbij,
  ze blijven met ons leven.
  De mensen van voorbij,
  ze zijn met ons verweven
  in liefde, in verhalen,
  die wij zo graag herhalen,
  in bloemen, geuren, in een lied,
  dat opklinkt uit verdriet.
  De mensen van voorbij,
  zij worden niet vergeten.
  De mensen van voorbij,
  zijn in een ander weten.
  Bij God mogen ze wonen;
  daar waar geen pijn kan komen.
  De mensen van voorbij
  zijn in het licht, zijn vrij!

  Hanna Lam
  http://www.rkwageningen.nl

  In Vlaanderens velden

  In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen
  tussen de kruizen, rij aan rij,
  die onze plaats aanwijzen.
  En aan de hemel
  blijven de leeuweriken vliegen en dapper kwelen,
  tussen 't geschut beneden nauwelijks te horen.

  Wij zijn de Doden.
  Enkele dagen geleden nog
  leefden we, voelden de ochtendstond,
  zagen de gloed van de avondzon,
  beminden en werden bemind en nu liggen wij, gevelden,
  In Vlaanderens velden.

  Zet onze strijd met de vijand verder.
  Met falende handen reiken wij u over
  de toorts.
  Aan u haar hoog te dragen.
  Doet gij dit niet, dan zullen wij in deze aarde
  geen rust kennen, ondanks de klaprozen
  In Vlaanderens velden.


  Bron: Wikipedia

  In Vlaamse velden

  In Vlaamse velden klappen rozen open
  Tussen witte kruisjes, rij op rij,
  Die onze plaats hier merken, wijl in 't zwerk
  De leeuweriken fluitend werken, onverhoord
  Verstomd door het gebulder op de grond.

  Wij zijn de doden. Zo-even leefden wij.
  Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken.
  Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij
  In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.

  Toe: trekt gij ons krakeel aan met de vijand.
  Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel.
  Houd hem hoog. Weest gij de helden. Laat de doden
  Die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch
  Vrede - ook al klappen zoveel rozen open
  In zovele Vlaamse velden.

  Bron: Wikipedia

  De doden met hun ogen van aarde
  met handen en voeten van gras
  zijn de stilste doden der wereld.
  Zij zijn gelijk halmen en aren
  verbaasd zonder woede gevallen.
  De weerloze akker van Vlaanderen
  ligt van hun aanwezigheid vol.

  Zij roepen hun boodschap van vrede
  met wrede verhakkelde monden
  met modderspatten en wonden.
  De levenden moeten het weten
  het nooit meer moedwillig vergeten
  terwijl zij ademen en eten
  in het heilige rijk der gezonden.

  door priester-dichter
  Anton Van Wilderode (1918-1998)

  Bekijk afloop Eerste Wereldoorlog
  Einde WOI herdacht

  Het is negentig jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam. Op veel plaatsen wordt dit herdacht. Het aandeel van de Amerikaanse strijdkrachten en de afloop van de oorlog werden prachtig in beeld gebracht door de nieuwsdienst van het Amerikaanse leger.
  Bekijk de beelden hier.
  Bron: VPRO Geschiedenis

  Droeve Tijden

  ’t Zijn droeve tijden als de oorlog woedt,
  Als menschen men slacht ‘lijk dieren,
  Als menschenbloed bij beken vloeit.
  Als vrede en liefde liggen geboeid
  Als haat
  En kwaad,
  Als nood
  En dood
  Grijnzen en vloeken en tieren.

  uit "Uit het Hart"

  De Oorlogsblinde

  Ja kleine, ik kom, ‘k zal je niet laten schreien,
  Bewaar jij je tranen, zoo kostbaar als goud!
  Ke kunt ze gebruiken in latere jaren,
  Als ’t kindje is groot en je vader is oud.

  Wanneer ik vertel dat ik, toen je nog klein waart,
  De plaats van je moeder bij ’t wiegje innam
  Omdat ik eens vechten ging tegen mijn broeders
  En blind en verminkt van het front wederkwam!

  Nu blijf ik te huis en je moeder gaat werken,
  Verdienen het voedsel voor jou en voor mij
  Om ’s avonds te keeren naar twee hulpeloozen;
  Het lichaam vermoeid, maar de ziel ó zoo blij!

  Kom schat, leg je hoofdje maar tegen mijn wangen;
  Je vader zal dragen zijn kindje zoo licht,
  Ik zal voor je zingen de slaapdronken liedjes;
  Dan vallen je oogjes ook spoediger dicht!

  Maar als dan je slaapje is uit, lieve kleine,
  Dan openen d’oogjes en zoeken het licht;
  Maar vader zijn oogen zien altijd het duister,
  Die blijven bij dag en bij nacht immer dicht...

  Maar als je eens groot bent, mijn hulp’looze schat,
  Dan zijn deze oogen twee heldere lichten
  Voor jou in de wereld op ’t duistere pad
  Om beter je werk te verrichten!

  Aan een moeder
  Haar zoon viel op het slagveld

  Je hebt me gezegd: <Mijn zoon is gevallen,-
  jij hebt hem niet gekend, zijn voorhoofd niet,
  of zijn lippen niet
  of zijn handen; geen van allen
  die nu naast mij zijn, hebben hem gekend,
  maar enkel waar mijn zoon is gevallen,-
  op het veld van eer.
  Als ik stappen hoorde op de straat
  zei ik: zo zal zijn heimkeer
  zijn. Dat luisteren en verwachten hoeft nu niet meer.
  De penningen die ik heb willen besparen
  om hem een jas te kopen,
  liggen nog in de kast, naast de oorlogprentjes
  uit zijn jeugdjaren.
  Je moest voor mijn zoon een gedicht maken,
  dat leg ik dan naast de prenten in de kast.>

  Ik weet, moedertje, je zou graag lezen:
  <Wapengeweld, slagveld, held,>
  want als een eervolle trits, heeft men je die woorden voorgespeld,
  en van je zoon heb je niets meer dan dat.
  Woorden die je troosten moeten,
  omdat je je zoon niet meer zult wekken;
  je zult zijn koffie niet meer bereiden,
  steeds als de klok dezelfde uur slaat,
  hem nooit meer nakijken als hij de straat langs gaat
  en nou moet je niet meer de woorden bepeinzen
  die je hem zeggen zou
  in stervensnood.

  Slagveld, veld van eer,
  vaderland, en de zaak van het recht.
  Maar ook staat dit geschreven:
  Je zult niet liegen, niet bedriegen.
  De laatste kreet van je zoon was: <Moedertje,
  belieg mij niet, belieg mij niet.
  Mijn vaderland is dood, in de zoenegloed
  van mijn moeder die ik derven moet.> -

  Je zoon, moedertje, viel niet voor een gerechte zaak,
  maar zijn bloed werd hem afgeperst door allen,
  omdat ons de menselike goedheid is ontvallen.
  Maar ik, wij, wij allen zijn de moordenaars van je zoon
  en elk woord als eer en held is smaad en hoon.
  Elk soldaat die valt in de krijg, hij werd getroffen
  door een sluipmoordenaar.
  Dit zijn wij allen, allen die het geloof verloren.

  Je zoon heeft me gezegd: dit is de goede weg,
  en ik heb hem gewezen: ja, die weg is de ware.
  Wij hebben gelogen.
  <Demokratie>: wij hebben bedrogen.

  Als je zoons zoen aan de bloednatte Aarde
  nu niet de waarheid heeft vrijgekocht, betaald met zijn warm vlees,
  dan is er weer niets gebeurd.
  Om je zoon, om je zoon die viel,
  werp de glazen kralen van je dwaze woorden weg.
  Als je zoon die viel,
  als mijn broeder die nog in de kiel
  staat van de loopgraven, als al de zoons en al de broers,
  als de miljoenen verlossers,-laatste teken van de visfiguur,-
  die weerom brengen de bloedige offerande op dit uur,
  volgens de oude wet, als de miljoenen kruisen,
  die zij niet te dragen hadden, dan enkel houten armpjes
  en rij aan rij, niet hebben vrijgekocht
  de nieuwe erfzonde van machtbegeren
  en van waan,
  dan wordt dit sakrifisie, volgens de oude wet gedaan,
  weer nutteloos.

  Alles is schoonheid. -Herinner je nog je zoon
  toen hij tegenover je aan de ontbijttafel zat. -
  wij moeien ons eigen geweten, ons begrijpen bevrijden
  van de waanzonde.

  De miljoenen zwarte fatum-kruisen
  zijn zwijgend, maar hun zwarte, wijd-open wonde
  heeft het woord gevonden: Alles is waan, alles is zonde;
  levenden, vergaart de kleine krachten die u nog blijven
  tot geloof in het levende leven.
  Alles is zo grenzeloos schoon, luistert naar dit ontluikend begrijpen
  in ons geweten.


  Uit: Paul van Ostaijen - Het Sienjaal - 1918

  "In memoriam"
  (Moederken)

  Van oorlogswee ’t verdelgen
  Ontvluchtend, met de Belgen,
  Oud-moederken alleen,
  Ging zij met strompelschrêen

  Den weg, den droeve-lange
  Der ballingschap. Zoo lange
  En bevend hield de hand
  Zij uitgestrekt naar ’t land

  Van ’t broedervolk, dat sprekend
  Haar taal, verstond wat smeekend
  Zij bad, in deernis groot:
  "Heb meelij! Och ontbloot

  Van ’t kroost, dat troost moest geven,
  Mijn weduwstaat, verdreven
  Van land en erf beroofd
  Van ’t plekje grond, waar ’t hoofd

  Zoo jaren-zwaar, zoo moede
  Ter rust reeds neigde…." – En goede
  Lief-zachte hande’ om God
  Verlichtten ’t harde lot

  Der arme. En in haar oogen
  Weer glansde, als uit den hooge
  Gezongen licht, een lach
  Van vrede. – Doch haar dag

  Was om! De ziel heur banden
  Verbrak en trouwe handen
  Beschaduwden nog zacht
  ’t Gelaat, dat vredig lacht

  Tot in den dood. – Wij vragen
  Oud-Moederken te dragen,
  Ten God’s-troon, om den vreê
  Voor ’t Vaderland, uw bêe!

  Uit het ‘Geïllustreerd Zondagsblad’
  van de Nieuwe Tilburgsche Courant
  Bijschrift: ‘Aan een arm kinderloos "Moederken", weduwe, naar Nederland gevlucht en daar overleden.’
  d.d. 8 januari 1916

  In Flanders Fields

  In Flanders Fields staan de papavers rood
  onder het zwart gelid der houten kruisen.
  De leeuwerik vliegt tegen vuur en dood
  gevederd in de hemel van Diksmuide
  en zaait zijn lied tussen schrapnels en schroot.
  Wij zijn de doden thans. Maar kortgeleden
  nog levenden die liefhadden en streden
  voor dat schoon land waarvan wij zonen waren.
  Nu liggen wij alleen in Vlaanderens aarde,
  in Flanders Fields!

  In Flanders Fields staan de papavers rood
  tegen de grijze schilden van de zerken.
  De wind waait als een boom boven het groot
  landschap tussen Langemark en Klerken
  dat zich beschermt gelijk een moederschoot.
  Wij zijn de doden thans. Maar kortgeleden
  nog levenden met leuzen en gebeden
  voor dat schoon land waarvan wij zonen waren.
  Nu liggen wij voorgoed in Vlaanderens aarde,
  in Flanders Fields!

  In Flanders Fields staan de papavers rood
  als roest gespat over verminkte graven.
  De blauwvoet met zijn zuivere vleugels stoot
  tegen de hiërogliefen van de namen,
  de regen leest de zwarte letters bloot.
  Wij zijn de doden thans. Maar kortgeleden
  nog levenden almachtig aangetreden
  voor dat schoon land waarvan wij zonen waren.
  Nu liggen wij doodstil in Vlaanderens aarde,
  in Flanders Fields!

  Anton Van Wilderode
  naar John Mc Crae
  uit de bundel: "Zachtjes, mijn zoon ligt hier."
  Facet 1988

  http://users.telenet.be/
  antonvanwilderode/

  Rondvraag / Poll
  Wij vinden de herdenking voor gesneuvelden met verwanten te Oeren een goed idee want
  wij hebben er een familielid begraven liggen.
  de gemeente Alveringem mag dit zeker 2-jaarlijks organiseren.
  alle Belgische gesneuvelden moeten blijvend herdacht worden.
  Bekijk resultaat

  Het soldatenkerkhof van Oeren
  Weest fier, geboortegrond en ouders, op uw zoon.

  © Tweejaarlijks herdenkingsproject met verwanten van de gesneuvelden op het Belgisch militair kerkhof te Oeren, onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Alveringem. Met gewaardeerde dank namens allen verwanten van de gesneuvelden.

  Eerste initiatiefnemers van "Oeren, 11 november 2008" waren Luc Klaps uit Genk (beheerder, in samenwerking met de Dienst Toerisme, cultuur en informatie, gemeente Alveringem), Leon De Winter uit Zulte, Joris Ryckeboer uit Westouter, en Patrick Vancoillie uit Roeselare.

  01-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Index gesneuvelden op dit blog

  Index van de gesneuvelden op dit blog:

  http://delicious.com/oeren
  Klik op Tags - Klik op Show all tags - Klik op de naam in de alfabetische lijst


  Bezoek ook:

  Facebookpagina 'De Vrienden van Oeren'
  http://www.facebook.com/pages/De-Vrienden-van-Oeren/171041986255440?fref=ts

  Facebookgroep 'De Vrienden van Oeren'
  http://www.facebook.com/groups/166381898228/


  Tags:gesneuvelden, oeren, alveringem
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Craeybeckx Hendrik L.


  Graf 27

  Craeybeckx Hendrik Ludovicus
  geboren te Horpmaal op 30 augustus1889
  zoon van Jean Baptist (Baptiste) en Marie Henriette Tercafs
  leraar secundair onderwijs

  soldaat 2e klasse, brancardier, milicien 1909
  vervoerkorps / T.A.S.I. (administratieve troepen)
  overleden te Diksmuide op 2 oktober 1915
  begraven te Oeren

  Volgens de hiernavolgende bron overleden op 20.10.1915.
  Bron: Henri Georges De Tilloux, Généalogies des familles Craeybeckx et Van Langenacker de la commune d'Ulbeek, Bruxelles, mai 1915, p. 47, brontekst: "Tué au champ de bataille, à pendant la guerre entre les Allemands et les Alliés (Français et Anglais)".

  Speciale notities:

  In de familie werd verteld dat Hendrik Craeybeckx een gewonde soldaat moest gaan halen maar dat er tijdens deze verplaatsing een mortier in zijn onmiddellijke omgeving is neergekomen. Hierdoor zijn de twee brancardiers en de gewonde soldaat levend in de mortierinslag begraven.

  De gesneuvelde is een volle neef van de bekende advokaat en burgemeester Lode Craeybeckx van Antwerpen (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lode_Craeybeckx).

  Verwanten: Dhr. Jos Crayebex (spelling) uit Hasselt, dhr. Herwig Raymaekers uit Hasselt.
  Er zijn nog verwanten bekend bij de gemeente Alveringem. Meerdere verwanten wonen te Ulbeek, Vechmaal, Horpmaal en Antwerpen.


  >> Reageer (0)
  06-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Joly Joseph


  Graf 408

  Joly Joseph
  zoon van Jean Baptiste en Anne Catherine Vanhellemont
  geboren te Hoeilaart op 8 maart 1881
  ongehuwd
  wonende te Hoeilaart

  milicien 1901
  brigadier bij het Vervoerkorps 5é L.A. / 5é Cie
  overleden te Alveringem op 29 november 1917
  begraven te Oeren

  Hij is op 29 november 1917 om 18.30 uur overleden aan de Nieuwe Herberg in Alveringem en overgebracht naar het militair dodenhuis in het dorp. Wellicht is Joseph Joly in zijn kantonnement getroffen door scherven van een vliegtuigbom, net zoals zijn strijdmakker Augustijn Holvoet, die een kwartier later overlijdt in de infirmerie van de 5° Legerafdeling in Alveringem.

  Contactpersoon: Ludo Vanderdood via ons blog


  >> Reageer (1)
  11-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 november 2015

  .

  Vandaag herdenken wij de gesneuvelden.

  De IJzer

  Eerbiedig opgedragen aan Z. M. Koning Albert

  Ik weet een klein, een klein Rivierken,
  Rivierken in het Vlaamsche Land:
  't Is krom en slom, maar wijkt geen zierken
  Hoe 't aan zijn oevers spookt en brandt.
  Het komt voor eigen Vrijheid uit:
  't Rivierken weert, 't Rivierken stuit
  Den vloed van vuur, van grauw venijn
  Der duivels van den Rijn.

  Dat klein Rivierken is zoo
  Hoezee! 't Rivierken is de IJzer!

  Ik weet een klein, een klein Soldaatken,
  Soldaatken in het droeve oord...
  't Rivierken is zijn trouwe maatken;
  Soldaatken wordt het hart doorboord...
  Rioeit op zijn graf een bloemken teer,
  Soldaatken leeft in 't bloemken weer,
  En brengt zijn Landjen nog een groet
  Met 't bloemken van zijn bloed.

  Dat klein Soldaatken is zoo groot!
  Hoezee! 't Soldaatken van den IJzer l

  Ik weet een Koning van klein Landje,
  Ik weet een kleine Koningin.
  Hun beeltnis straalt er op elk santje,
  En 't santje straalt elk harte in...
  De Koning en zijn Vrouwelijn,
  Ze waken bij 't Rivierken klein,
  Ze waken met 't Soldaatken mijn ..,
  En als hij valt, ze planten 't kruis,
  En weenen stil in 't Duinenhuis,
  En plukken later 't Bloemken rein,
  En vlechten 't Bloemken rood en schoon
  In eene wondre Vrijheidskroon:
  Voor 't Land, als 't Land weer vrij zal zijn!

  Die Koning en die Koningin! Wat zijn ze groot!
  Hoezee! de Vorsten van den IJzer!

  Joh. De Maegt - Juni 1918.

  Overgenomen uit: 'De Vlaamsche Ziel' - 'Brieven van het Yser-front'. (Uitgeverij Meulenhoff - Amsterdam - 1918)

  Bijlagen:
  Smiske Cabaret.jpg (61.7 KB)   


  >> Reageer (0)
  08-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herdenkingspins Oeren, ze zijn er weer!


  De herdenkingspins zijn er weer!
  U hebt er toch ook al één?
  Bij de eerste herdenkingsplechtigheid  met verwanten te Oeren in 2008 werd door kunstenaar-graficus Jeroen De Clercq speciaal een herdenkingspin met logo ontworpen.

  De rode roos, witte lelie en de druppel water symboliseren de liefde, onschuld of zuiverheid en levenswater (verdriet: onverwerkte emoties zuiveren en het kunnen loslaten).

  Deze gestyleerde en unieke pin wordt te koop aangeboden aan 2,00 euro, excl. verzendingskosten.

  Bestellingen bij:
  Leo Bonte
  058/62 55 31
  leo.bonte@alveringem.be


  Tags:oeren, 1914-1918, alveringem
  >> Reageer (1)
  07-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Legerdossier (2)

  Op zoek naar een voorouder die in het Belgische leger heeft gediend (2)?
   
  Deze databank helpt u daarbij.
  Het KLM bewaart de dossiers van de officieren die vóór 1900 (en ongeveer vanaf 1785) zijn geboren, evenals die van de onderofficieren en soldaten die tussen 1845 en 1888 zijn geboren. 
  De namen van de officieren zijn reeds volledig in de databank ingevoerd; deze van de onderofficieren en soldaten zijn gedeeltelijk ingebracht, namelijk voor de namen beginnend met de letters A tot I en T tot Z. 
  U beschikt best over de volledige naam van uw voorouder, evenals over zijn geboortedatum. Opgelet: schrijf de namen steeds aan elkaar vast in de databank (dus bijvoorbeeld Vanpimperzele in plaats van Van Pimperzele). Let ook op met voornamen: het kwam vroeger nogal eens voor dat iemand in de dagelijkse omgang niet bij de eerste voornaam werd genoemd, maar bij de tweede of derde. Om te weten te komen of het KLM in het bezit is van het dossier van uw voorouder, is de geboortedatum daarom een betrouwbaardere aanwijzing dan de voornaam.
  Als u via de databank ontdekt heeft dat het KLM het door u gezochte dossier bezit, bent u hartelijk welkom in onze leeszaal om er het dossier aan te vragen en in te kijken.
  Het inkijken is niet aan beperkingen onderworpen, behalve voor de dossiers van officieren die minder dan 120 jaar geleden werden geboren. Daarvoor heeft u de schriftelijke toelating nodig van het Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht in Evere, attest dat u vervolgens aan  de leeszaalverantwoordelijke van het KLM moet voorleggen. 
  In het Documentatiecentrum te Evere worden tevens de dossiers bewaard van de officieren geboren na 1900.
  U kunt zich wenden tot:
  Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht
  Kwartier Koningin Elisabeth
  Eversestraat 1
  1140 Evere
  Tel : + 32 (0)2 701.43.25
  Fax : + 32 (0)2 701.33.50
  Voor de dossiers van onderofficieren/soldaten geboren tussen 1845 en 1888 die nog niet in onze databank zijn ingevoerd, kunt u terecht in onze leeszaal. De leeszaalverantwoordelijke zal u graag verder helpen. U kunt de vraag ook steeds per mail stellen aan: cdoc.klm-mra@klm-mra.be 
  Voor het inkijken van dossiers van onderofficieren/soldaten geboren na 1888 kunt u zich rechtstreeks wenden tot:
  DGHR: HRG-A/N (Ondersectie "Notariaat")
  Kwartier Koningin Elisabeth
  Eversestraat 1
  1140 Evere
  Via mail kunt u zich wenden tot:
  Of telefonisch via 02/701 31 78

  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Legerdossier (1)

  Op zoek naar een voorouder die in het Belgische leger heeft gediend (1)?  Voor algemene informatie over de eerste wereldoorlog verwijs ik graag naar het Forum Eerste Wereldoorlog (FEW) op http://www.forumeerstewereldoorlog.be/. Om hier berichten te plaatsen en te debatteren met andere geïnteresseerden, moet u zich wel eerst gratis registreren.

  Er zijn zeer veel vragen gekomen of er van de gesneuvelde meer informatie te vinden is. U kunt van de gesneuvelde wellicht heel wat meer te weten komen in zijn persoonlijk militair dossier, dat u kunt inkijken in de militaire archieven. Alle archiefdocumenten met betrekking tot militairen van het Belgische leger worden bewaard door verschiedene instanties van het Ministerie van Defensie. Om een dossier te kunnen raadplegen dient u de naam, voornaam en geboortedatum (en als het kan ook de geboorteplaats en graad) van de betrokkene mee te delen.

  In de persoonlijke militaire dossiers staan de opleidingen, eenheden, bevorderingen, verwondingen, ziektes, mutaties en welke medailles werden uitgereikt. Op basis hiervan kan nagegaan worden waar men eventueel verder kan onderzoeken (eenheid, krijgsgevangenkamp, bepaalde operaties, legerdivisiearchief, enz.). Dit onderzoek moet u doen in het 'Koninklijk Legermuseum'.

  Officieren en aalmoezeniers

  a.  Namen en stamnummers zijn te vinden in het documentatiecentrum van het 'Koninklijk Legermuseum'. Deze zijn te vinden in alfabetische volgorde in mappen in de leeszaal.
  b.  Officieren met een geboortedatum tot 31 december 1871 en een stamnummer lager dan 15000 zijn bewaard in het 'Koninklijk Legermuseum' en daar vrij te raadplegen.
  c.  Officieren met een latere geboortedatum en of een hoger stamnummer - dus geboren vanaf 1 januari 1872 en met een stamnummer hoger dan 15000 - zijn pas te raadplegen na een schriftelijk verzoek aan Defensie (Stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid/Sectie Archieven).
  d.   Aalmoezeniers werden beschouwd als lagere officieren, voor hun gelden dan ook dezelfde voorwaarden als klassegenoten.

  Onderofficieren, korporaals en soldaten

  a. Het 'Koninklijk Legermuseum' voor de dossiers met geboortedatum tot 31 december 1888, deze zijn daar vrij te raadplegen. Sinds 2002 is men bezig met deze te hercatalogeren op nummer en de index is al voor een groot gedeelte te raadplegen in mappen in de leeszaal. Je kan deze dienst bereiken via pierre.lierneux@klm-mra.be.

  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (het 'Koninklijk Legermuseum')
  Jubelpark 3
  1000 Brussel
  Tel. 02/737.78 33 (Onthaal)
  Tel. 02/737.78. 11 (Centrale)
  infocom@klm-mra.be of marie-helene.billwatsch@klm-mra.be

  De militaire dossiers zijn te raadplegen van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Deze uren wijken af van de openingsuren van het museum. Bezoek ook eens de website: http://www.klm-mra.be of http://www.legermuseum.be

  b. De Centrale dienst voor het Stamboek voor alle latere (jongere) dossiers – dus met geboortedatum vanaf 1 januari 1889 – maar deze zijn pas raadpleegbaar na schriftelijk verzoek.

  Federale Overheidsdienst (FOD) Defensie
  Centrale dienst voor het Stamboek
  Krijgsmacht - Stafdepartement -
  Algemene Directie Human Resources - Divisie Personeel
  Sectie Administratieve Expertise / Ondersectie Notariaat (HRG-A/N)
  Kwartier Koningin Astrid
  Bruynstraat 1
  1120 Brussel (Neder-over-Heembeek)

  De militaire dossiers zijn te raadplegen op maandag en woensdag van 09.00 tot 15.30 uur of volgens afspraak.

  Wie dossiers van het Kwartier Koningin Astrid te Neder-over-Heembeek liever raadpleegt in het documentatiecentrum van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel, kan deze aanvragen en laten overbrengen naar het Kon. Legermuseum. Een week later zijn de dossiers daar dan beschikbaar. Het is ook mogelijk om tegen betaling een kopie te laten maken en per post te laten bezorgen.

            Xavier Van Tilborg
            Adjudant
            HRG-A/N-Archieven
            Tel. 02/701.31.78
            Xavier.VanTilborg@mil.be


  Aanvraag dossier Officieren

  Stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid
  Sectie Archieven
  Kwartier Koningin Elisabeth
  Eversestraat 1
  1140 Evere
  Tel.: 02/701.33.50

  Je kan ook een attest aanvragen van de uitgereikte medailles. Dit doe je via het Militair Notariaat van het Belgisch Leger bij Adj.-Chef dirk.vanginderhuysen@mil.be.

  Voor informatie over gesneuvelden WO1 en WO2 en allerlei info over de Belgische militaire begraafplaatsen en ereperken kunt u ook contact opnemen met dhr. Didier Pontzeele via oorlogsgraven@warveterans.be.

  Een gedeelte van deze informatie heb ik ontleend op de website  http://users.telenet.be/ABL1914/BWG/DossierRaad.htm van Patrick De Wolf.


  >> Reageer (1)
  04-11-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rouvroy Adelin in Memorieboekje 1915


  Graf 40

  Rouvroy Adelin
  geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 30 augustus 1893

  soldaat 2de klas, mil. 1913
  1 Grenadiers 2/2
  overleden te Diksmuide op 8 november 1915

  In 'Jozef Van Herck - Memorieboekje 1915 - Oorlogsdagboek van een grenadier-aalmoezenier', uitgegeven in 2002 door de heemkring van Kontich, staat van pag. 91 t.e.m. 95 de dood van Adelin Rouvroy beschreven.

  VAN HERCK Jozef, Memorieboekje 1915, Koninklijke Kring voor Heemkunde, Kontich, 2002, 15,5 x 21,5 cm, 128 blz., 20 figg. Eindredactie Paul Catteeuw. Prijs: 12,50 euro€ (eventueel + verzendingskosten: 2,00 € euro voor België; 5,00 €euro voor Europa; 6,00 €euro voor rest van de wereld).

  http://www.oorlogserfgoedalveringem.be/nl/rouvroy

  EXTRA INFO

  Adelin Rouvroy is de ongehuwde zoon van Charles en Marie Jeanne Grielens. Hij groeit op in Sint-Jans-Molenbeek en sluit zich aan bij de Boy-Scouts. In 1913 treedt hij als milicien in dienst van het Belgisch leger en wordt naar het 1° Regiment Grenadiers gestuurd, toen gelegerd in de Prins Albertkazerne in Brussel.

  In augustus 1914 worden de Grenadiers op oorlogsvoet gebracht. Adelin neemt deel aan verschillende uitvallen vanuit de vesting Antwerpen in augustus, september en oktober 1914. Op 10 oktober 1914 trekken de troepen zich terug achter de IJzer.

  In november 1915 staat Adelin Rouvroy als brancardier van de eenheid in de loopgraven in de sector Diksmuide. Volgens aalmoezenier J. Van Herck laat Adelin zich in de loopgraven kennen als "een moedig soldaat die zijn plicht doet en in woord en daad het eergevoel van de scouts houdt".

  Maar op 8 november 1915 loopt het fout. Om 22.15 uur wordt hij opgeroepen om de gewonde soldaat Albert Stroobants (uit Gembloux) te evacueren. De soldaat blijkt al overleden. Hij wordt op een brancard gelegd om hem buiten de gevechtszone te begraven. Adelin wordt op zijn beurt door een kogel getroffen. De kogel gaat door zijn rug en hart en het slachtoffer overlijdt enkele minuten later. Zo staat het beschreven in het "memorieboekje" van aalmoezenier J. Van Herck.

  Het slachtoffer wordt op donderdag 11 november 1915 begraven op de Belgische militaire begraafplaats van Oeren, dit in aanwezigheid van een delegatie Boy Scouts die een kroon op zijn graf leggen.


  >> Reageer (0)  Archief per maand
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007

  Contacteer ons!

  Bent u een afstammeling, een verwante, of zelfs een ver familielid van een gesneuvelde die begraven ligt te Oeren? *** Hebt u bijkomende informatie over een gesneuvelde?


  Gastenboek
 • bezoek
 • edmond deketelaere zedelgem
 • herdenking
 • Vraag
 • Hi

  Wilt u een berichtje achterlaten dat iedereen kan lezen? *** Spam wordt onverbiddelijk gewist.


  Het kerkhof te Oeren
  is wellicht de meest pittoreske Belgische militaire begraafplaats. Ze is immers gelegen rond het kerkje uit de 16de eeuw. In Oeren richtte het Belgische leger tijdens de oorlog kantonnementen in voor troepen op halve rust. Vermoedelijk werden de eerste doden er begraven vanaf 1915.


  Werk mee aan dit blog!
  Beoordeel ons blog.
  Doe mee aan de poll.

  Last Post

  Oorspronkelijk werd de Last Post gespeeld als afsluiting van de dag, tijdens de inspectie van de posten. Tegenwoordig wordt de Last Post vooral gebruikt bij militaire herdenkingen en begrafenissen.
  Sedert 24 juli 1927 wordt iedere avond om 20.00 uur onder de gewelven van de Menenpoort te Ieper de “Last Post” geblazen als eerbetoon aan de honderdduizenden gesneuvelden.
  De Last Post wordt geblazen door de klaroenblazers van het stedelijk brandweerkorps van Ieper.

  Beluister de Last Post


  Oeren
  is een plaats en deelgemeente van Alveringem, gelegen in de Belgische provincie West-Vlaanderen. Oeren ligt in de Westhoek aan de Lovaart. Oeren was een zelfstandige gemeente tot in 1971 en werd toen aangehecht bij Alveringem.
  Het landbouwdorp heeft geen echte dorpskern, maar bestaat uit de voormalige parochiekerk en enkele verspreide hoeven.
  De kleinste deelgemeente van Alveringem heeft een oppervlakte van 2,89 km².
  Oeren verloor in 2008 twee inwoners en telt er nu nog 51 (toestand per 31 januari 2009).


  De kollebloemen van Vlaanderen

  Vlaanderens hart bloedt in zijn kollebloemen open,
  tussen de kruisjes door, die, rij naast rij geplant,
  het simpel teeken zijn, waaronder wij steeds hoopen,
  dat onze milde dood de vree werd voor dit land.

  Bij rooden dagerad volgden wij in het blauwe
  den zoeten leeuwerik, wiens jubel werd gestoord
  door schroot en vloek en klacht. Tot men ons kwam houwen
  en op dit Vlaamsche veld ons streven werd gesmoord.

  Gij, die nu na ons leeft, wij reiken u de toortsen,
  verheft ze naar het licht, elk roepe een nieuwen held:
  verbreekt gij onze trouw, dan wordt in wreedste koortsen
  ons 't heilig verbod te slapen in dit veld:
  in elken kollebloem zouden wij blijvend bloeden!
  In Vlaanderens velden

  Bron: Wikipedia


  In Vlaanderens velden

  In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen
  Tussen de kruisen, rij aan rij
  die onze plek aangeven; en in de lucht
  vliegen leeuweriken, nog steeds dapper zingend
  ook al hoor je ze nauwelijks te midden van het kanongebulder
  aan de grond.

  Wij zijn de doden.
  Enkele dagen geleden
  leefden we nog, voelden de dauw, zagen de zon ondergaan
  beminden en werden bemind en nu liggen we
  in Vlaanderens velden

  Neem ons gevecht met de vijand weer op:
  Tot u gooien wij, met falende hand
  de toorts; aan u om haar hoog te houden
  Als gij breekt met ons die sterven
  zullen wij niet slapen, ook al bloeien de klaprozen
  in Vlaanderens velden.

  Bron: Wikipedia


  “Waar is nu toch mijn arme man?
  ‘k Verga van angst! Ik sterf ervan!
  Ach! wat verschil bij’t voor’ge jaar!
  We zaten hier zoo blij te gâar.
  Bij ’t wiegsken van ons jongste kind.
  En nu zoover door sneeuw en wind.
  En vorst…en dan! …
  Och God! Och God!
  Heb meêlij met mijn bitter lot!"

  uit "Uit het Hart"


  ’t Sneeuwvlokje

  Weer daalt de sneeuw in dikke vlokken neder
  In de enge hut, gezeten bij den haard
  Wiegt de arme vrouw haar lieve wichtje teder;
  ’t Heeft buur en vriend zich al bij ’t vuur geschaard.
  Is alles stil... een ieder schijnt de droomen,
  Elk vraagt zich af: “men hoort geen Pieter meer,
  Waar blijft hij toch, wat is hem overkomen?”
  Helaas! Hij ging en nummer keert hij weer!

  Refrein:
  Daal, koude veder,
  Op aarde neder,
  Daal, blanke sneeuw, als troosting voor ’t verdriet!
  Ja, dekt de graven
  Van al die braven
  Die op het veld den eeuw’gen slaap geniet.

  Weer daalt de sneeuw, de vlokken volgen elkander,
  Leest Rosa in haar woning ’n vroeg’re minnebrief
  Van hem die door de grillen van een ander
  Op ’t slagveld stierf –haar een’gen minnaar lief-.
  Bij ’t minst gerucht verschrikt zij, angstig luist’rend,
  Doch nutteloos, haar treuren helpt niet meer;
  En d’arme meid, zij stierf, zijn namen fluist’rend:
  “Vaarwel mijn vriend! Gij ook keert nimmer weer!”

  Refrein

  Weer daalt de sneeuw.. en als een zinnelooze
  Dwaalt Lena rond, wanhoopend, ongetroost;
  “Waar”, roept zij steeds, “Waar schuilt de laffe booze
  Die me ontnam de vader van mijn kroost?”
  Doch niet een straal van hoop strekt haar ten rade
  Haar kleinen zelf begrijpt de moeder zeer
  Zij schreien ook, en vragen na hun vader,
  Hij stierf op ’t slagveld, nimmer keert hij weer!

  Refrein

  Nog daalt de sneeuw... en vijf gemeene moorders
  Voert men naar ’t somb’re strafuitvoeringsplein,
  Zij waren eens de vuur’ge rustverstoorders
  Hun straf bereid omdat het schurken zijn.
  Zij die weleer voor ’t recht te velden trokken
  Tot ’s menschen heil, waren zij eens de tolken;
  Zij vielen ja, doch moedig onverschrokken
  Met d’heil’ge kreet voor Vaderland en Volken!

  Refrein


  Lied van de vrede

  Kanongebulder en straatgezang.
  In een vuile stadsregen fiets ik door de straten,
  helder in 't licht van de schitterende uitstalramen.
  Gelaten
  doe ik onverpoosd mijn fietsschel gaan,
  en kronkel ik tussen soldaten,
  bourgeois en parvenu's
  onder glimmende paraplu's
  als uitgespreide vlerken van vledermuizen.
  Tegen de gevels van de huizen
  in de halve duisternis, mat
  van 't regenwalmen,
  slaan de golvende galmen
  uit het tumult van de vredevierende stad.

  Op de grote mart,
  onder bengalese verlichting van de katedraaltoren,
  en de elektriese lampions
  van het kiosk, getemperd door neteldoeken regen,
  speelt de muziek van het tweede lansiers
  marseillaisen en brabanconne's,
  meegezongen
  met vervrongen
  mond door eene oude patriot
  naast me, met groenomrande
  brokkeltanden.

  O de psyche van dat volk te voelen
  in de regenavend. Hoor het juichen,
  hoor het joelen!
  en 't klapperen van de natte vlaggen langs de gevels.

  De nooit rustende psyche van dat volk staat bloot
  en massaal als een grazende koe,
  die maalt en herkauwt, nooit moe
  de wijde wei verslindend poot vóór poot.
  De oproerige psyche van dat volk hangt boven
  en in de stad,
  maar in de zijsteeg, die ik binnenzwenk
  en waar het ruikt naar ammoniak,
  komen de kreten verdoven
  en zit het weer in zijn dageliks pak.

  Mijn schel blijft rustig
  en ik word door de laatste straten gewiegd
  op het stille druipen van de regen
  - hitteverdrijvende betting
  op deze straten -
  en 't monotone ruisen van de ketting.

  Nu is de laatste lantaren voorbijgeschoven.
  Vóór me ligt de landelike weg.
  Nog even komt gerekt bazuingeschal
  kreunend verdoven,
  en ver klokkegelui sterft weg.
  als de klank van een vingertik tegen kristal.
  Nog even klinkt in mijn oor de stem
  van het oudje met de groene tanden.

  Vóór me ligt de landelike weg,
  niet zichtbaar in de zwarte korelanden,
  niet hoorbaar in het vreedzaam ruisen van de regen.
  Mijn hand die schelt haakt soms in de doornen van een heg.
  Ik voel de weg,
  geleid door 't licht - als uit de duimpjessprook
  onder de tinnen
  van een verwijderd dorpskasteel...
  't Is leeg! 't Is goed. Is 't niets hier niet zoveel...
  zoveel...
  En schellend fiets ik de vrede binnen...


  Uit: G. Burssens - Liederen uit de Stad en uit de Sel
  (Nederlandsche Boekhandel - Antwerpen - 1920)


  De IJzer

  Eerbiedig opgedragen aan Z. M. Koning Albert

  Ik weet een klein, een klein Rivierken,
  Rivierken in het Vlaamsche Land:
  't Is krom en slom, maar wijkt geen zierken
  Hoe 't aan zijn oevers spookt en brandt.
  Het komt voor eigen Vrijheid uit:
  't Rivierken weert, 't Rivierken stuit
  Den vloed van vuur, van grauw venijn
  Der duivels van den Rijn.

  Dat klein Rivierken is zoo
  Hoezee! 't Rivierken is de IJzer!

  Ik weet een klein, een klein Soldaatken,
  Soldaatken in het droeve oord...
  't Rivierken is zijn trouwe maatken;
  Soldaatken wordt het hart doorboord...
  Rioeit op zijn graf een bloemken teer,
  Soldaatken leeft in 't bloemken weer,
  En brengt zijn Landjen nog een groet
  Met 't bloemken van zijn bloed.

  Dat klein Soldaatken is zoo groot!
  Hoezee! 't Soldaatken van den IJzer l

  Ik weet een Koning van klein Landje,
  Ik weet een kleine Koningin.
  Hun beeltnis straalt er op elk santje,
  En 't santje straalt elk harte in...
  De Koning en zijn Vrouwelijn,
  Ze waken bij 't Rivierken klein,
  Ze waken met 't Soldaatken mijn ..,
  En als hij valt, ze planten 't kruis,
  En weenen stil in 't Duinenhuis,
  En plukken later 't Bloemken rein,
  En vlechten 't Bloemken rood en schoon
  In eene wondre Vrijheidskroon:
  Voor 't Land, als 't Land weer vrij zal zijn!

  Die Koning en die Koningin! Wat zijn ze groot!
  Hoezee! de Vorsten van den IJzer!

  J. De Maegt - juni 1918


  Anton van Wilderode
  uit de bundel: "Zachtjes, mijn zoon ligt hier
  "
  Facet 1988

  Bij avondschemer is hij uitgedragen
  haastig en stil als werd hij weggeroofd;
  de zachtste klok snikte driemaal gedoofd
  alsof driemaal een deur dichtviel met doffe slagen.

  Achter zijn uitvaart staan de zuivere dagen
  des zomers puilende van groen gereed
  om met zacht gras, traag als het menselijk leed,
  de plek te dempen die zijn naam zal dragen.

  http://users.telenet.be/
  antonvanwilderode/  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!