NIEUW: Blog reclamevrij maken?

De gebruiker mag dit werk kopiëren, verspreiden en doorgeven of remixen - afgeleide werken maken - onder voorwaarde van bronvermelding.

Lees hier de volledige Licentievoorwaarden

Inhoud blog
 • Mulders Paul
 • De Cubber Richard
 • Oeren 2016
 • Index gesneuvelden op dit blog
 • Herdenkingspins Oeren, ze zijn er weer!
 • Lainez Leon
 • Vergauwen Alfons
 • Roggemans Karel J.A.
 • De Smeyter Adolf G.
 • Debouver Michel Jules
 • Mertens Jean François
 • De Winter Victor - monument
 • Van Styvoort Jan - bidprentje
 • Craeybeckx Hendrik L.
 • Joly Joseph
 • 11 november 2015
 • Legerdossier (2)
 • Legerdossier (1)
 • Rouvroy Adelin in Memorieboekje 1915
 • Bernard Philemon
 • Vanaelst Henricus Franciscus
 • Van Ginniken Antoon
 • Verhaeghe Cyriel
 • De Vusser Jules
 • De Vusser Jules - foto's
 • Van de Maele Henri
 • Seynave Hilaire C.J.
 • Kerstens Corneil
 • Holvoet August
 • Van der Heyden Jan
 • De Beer René
 • Van Steerteghem Ernest D.
 • De Loof Oscar
 • Bastian Jean Adam Léon
 • Clarisse Georges C.
 • Saerens Frans
 • Royemans Filip
 • Oeren, 11 november 2014
 • Clepkens Honoré
 • Tillemans François
 • De Caestecker Jerome en Maurits
 • Eeckhout Louis
 • Gallez Alfred
 • Van den Broeck Joseph
 • De Wilder Antoon
 • De Donder Arnold J.
 • Put Denis
 • Van Der Steen Ivo
 • Dockx Franciscus
 • Alveringem in de Groote Oorlog
 • Alveringem confronteert
 • Index Berichten 2007-2011
 • De Clerck Kamiel
 • Ameye Frans
 • Vermeulen Jan Baptist
 • Oproep herdenkingsproject
 • De Coster Hendrik
 • Matheussen Louis
 • Dekerf François
 • Van Oostende Octaaf
 • Loose Pieter
 • Bourgeois Richard
 • Vervaele Leo
 • Minnaert Theodoor
 • Van Steenberge Jozef
 • Vandeweyer Josephus F.
 • Soors Lambert G.
 • De Keyser Eduard
 • Een terugblik op Oeren 2012
 • Demuynck Oscar V.
 • Oeren 2012 - project en uitnodiging
 • Oeren 2012 - update
 • Oeren 2012
 • Wij zoeken nog steeds verder naar verwanten!
 • De Winter Victor
  Onze favorieten
 • Oeren op Google Earth
 • Forum Eerste Wereldoorlog
 • In Flanders Fields Museum
 • Gefusilleerden en terechtgestelden 1940-45
 • Uit de pen van Jef
 • vzw Grafzerkje
 • Wereldoorlog I in de Westhoek
 • Het Belgische leger 1830-1914
 • Western Front Photography by Michael St Maur Sheil
 • De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  "Geschiedenis is van iedereen. We zijn er allemaal het product en soms het slachtoffer van. Even terugblikken op een episode zoals de Grote Oorlog zet aan tot bescheidenheid, voorzichtigheid en seriniteit. Een samenleving mag dit niet verwaarlozen."

  Luc Vandeweyer, historicus verbonden aan het Algemeen Rijksarchief Brussel, Knack, 7 november 2007 en VIFF flash 26.2, maart-april-mei 2008.

  De mensen van voorbij

  De mensen van voorbij
  De mensen van voorbij,
  ze blijven met ons leven.
  De mensen van voorbij,
  ze zijn met ons verweven
  in liefde, in verhalen,
  die wij zo graag herhalen,
  in bloemen, geuren, in een lied,
  dat opklinkt uit verdriet.
  De mensen van voorbij,
  zij worden niet vergeten.
  De mensen van voorbij,
  zijn in een ander weten.
  Bij God mogen ze wonen;
  daar waar geen pijn kan komen.
  De mensen van voorbij
  zijn in het licht, zijn vrij!

  Hanna Lam
  http://www.rkwageningen.nl

  In Vlaanderens velden

  In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen
  tussen de kruizen, rij aan rij,
  die onze plaats aanwijzen.
  En aan de hemel
  blijven de leeuweriken vliegen en dapper kwelen,
  tussen 't geschut beneden nauwelijks te horen.

  Wij zijn de Doden.
  Enkele dagen geleden nog
  leefden we, voelden de ochtendstond,
  zagen de gloed van de avondzon,
  beminden en werden bemind en nu liggen wij, gevelden,
  In Vlaanderens velden.

  Zet onze strijd met de vijand verder.
  Met falende handen reiken wij u over
  de toorts.
  Aan u haar hoog te dragen.
  Doet gij dit niet, dan zullen wij in deze aarde
  geen rust kennen, ondanks de klaprozen
  In Vlaanderens velden.


  Bron: Wikipedia

  In Vlaamse velden

  In Vlaamse velden klappen rozen open
  Tussen witte kruisjes, rij op rij,
  Die onze plaats hier merken, wijl in 't zwerk
  De leeuweriken fluitend werken, onverhoord
  Verstomd door het gebulder op de grond.

  Wij zijn de doden. Zo-even leefden wij.
  Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken.
  Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij
  In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.

  Toe: trekt gij ons krakeel aan met de vijand.
  Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel.
  Houd hem hoog. Weest gij de helden. Laat de doden
  Die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch
  Vrede - ook al klappen zoveel rozen open
  In zovele Vlaamse velden.

  Bron: Wikipedia

  De doden met hun ogen van aarde
  met handen en voeten van gras
  zijn de stilste doden der wereld.
  Zij zijn gelijk halmen en aren
  verbaasd zonder woede gevallen.
  De weerloze akker van Vlaanderen
  ligt van hun aanwezigheid vol.

  Zij roepen hun boodschap van vrede
  met wrede verhakkelde monden
  met modderspatten en wonden.
  De levenden moeten het weten
  het nooit meer moedwillig vergeten
  terwijl zij ademen en eten
  in het heilige rijk der gezonden.

  door priester-dichter
  Anton Van Wilderode (1918-1998)

  Bekijk afloop Eerste Wereldoorlog
  Einde WOI herdacht

  Het is negentig jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam. Op veel plaatsen wordt dit herdacht. Het aandeel van de Amerikaanse strijdkrachten en de afloop van de oorlog werden prachtig in beeld gebracht door de nieuwsdienst van het Amerikaanse leger.
  Bekijk de beelden hier.
  Bron: VPRO Geschiedenis

  Droeve Tijden

  ’t Zijn droeve tijden als de oorlog woedt,
  Als menschen men slacht ‘lijk dieren,
  Als menschenbloed bij beken vloeit.
  Als vrede en liefde liggen geboeid
  Als haat
  En kwaad,
  Als nood
  En dood
  Grijnzen en vloeken en tieren.

  uit "Uit het Hart"

  De Oorlogsblinde

  Ja kleine, ik kom, ‘k zal je niet laten schreien,
  Bewaar jij je tranen, zoo kostbaar als goud!
  Ke kunt ze gebruiken in latere jaren,
  Als ’t kindje is groot en je vader is oud.

  Wanneer ik vertel dat ik, toen je nog klein waart,
  De plaats van je moeder bij ’t wiegje innam
  Omdat ik eens vechten ging tegen mijn broeders
  En blind en verminkt van het front wederkwam!

  Nu blijf ik te huis en je moeder gaat werken,
  Verdienen het voedsel voor jou en voor mij
  Om ’s avonds te keeren naar twee hulpeloozen;
  Het lichaam vermoeid, maar de ziel ó zoo blij!

  Kom schat, leg je hoofdje maar tegen mijn wangen;
  Je vader zal dragen zijn kindje zoo licht,
  Ik zal voor je zingen de slaapdronken liedjes;
  Dan vallen je oogjes ook spoediger dicht!

  Maar als dan je slaapje is uit, lieve kleine,
  Dan openen d’oogjes en zoeken het licht;
  Maar vader zijn oogen zien altijd het duister,
  Die blijven bij dag en bij nacht immer dicht...

  Maar als je eens groot bent, mijn hulp’looze schat,
  Dan zijn deze oogen twee heldere lichten
  Voor jou in de wereld op ’t duistere pad
  Om beter je werk te verrichten!

  Aan een moeder
  Haar zoon viel op het slagveld

  Je hebt me gezegd: <Mijn zoon is gevallen,-
  jij hebt hem niet gekend, zijn voorhoofd niet,
  of zijn lippen niet
  of zijn handen; geen van allen
  die nu naast mij zijn, hebben hem gekend,
  maar enkel waar mijn zoon is gevallen,-
  op het veld van eer.
  Als ik stappen hoorde op de straat
  zei ik: zo zal zijn heimkeer
  zijn. Dat luisteren en verwachten hoeft nu niet meer.
  De penningen die ik heb willen besparen
  om hem een jas te kopen,
  liggen nog in de kast, naast de oorlogprentjes
  uit zijn jeugdjaren.
  Je moest voor mijn zoon een gedicht maken,
  dat leg ik dan naast de prenten in de kast.>

  Ik weet, moedertje, je zou graag lezen:
  <Wapengeweld, slagveld, held,>
  want als een eervolle trits, heeft men je die woorden voorgespeld,
  en van je zoon heb je niets meer dan dat.
  Woorden die je troosten moeten,
  omdat je je zoon niet meer zult wekken;
  je zult zijn koffie niet meer bereiden,
  steeds als de klok dezelfde uur slaat,
  hem nooit meer nakijken als hij de straat langs gaat
  en nou moet je niet meer de woorden bepeinzen
  die je hem zeggen zou
  in stervensnood.

  Slagveld, veld van eer,
  vaderland, en de zaak van het recht.
  Maar ook staat dit geschreven:
  Je zult niet liegen, niet bedriegen.
  De laatste kreet van je zoon was: <Moedertje,
  belieg mij niet, belieg mij niet.
  Mijn vaderland is dood, in de zoenegloed
  van mijn moeder die ik derven moet.> -

  Je zoon, moedertje, viel niet voor een gerechte zaak,
  maar zijn bloed werd hem afgeperst door allen,
  omdat ons de menselike goedheid is ontvallen.
  Maar ik, wij, wij allen zijn de moordenaars van je zoon
  en elk woord als eer en held is smaad en hoon.
  Elk soldaat die valt in de krijg, hij werd getroffen
  door een sluipmoordenaar.
  Dit zijn wij allen, allen die het geloof verloren.

  Je zoon heeft me gezegd: dit is de goede weg,
  en ik heb hem gewezen: ja, die weg is de ware.
  Wij hebben gelogen.
  <Demokratie>: wij hebben bedrogen.

  Als je zoons zoen aan de bloednatte Aarde
  nu niet de waarheid heeft vrijgekocht, betaald met zijn warm vlees,
  dan is er weer niets gebeurd.
  Om je zoon, om je zoon die viel,
  werp de glazen kralen van je dwaze woorden weg.
  Als je zoon die viel,
  als mijn broeder die nog in de kiel
  staat van de loopgraven, als al de zoons en al de broers,
  als de miljoenen verlossers,-laatste teken van de visfiguur,-
  die weerom brengen de bloedige offerande op dit uur,
  volgens de oude wet, als de miljoenen kruisen,
  die zij niet te dragen hadden, dan enkel houten armpjes
  en rij aan rij, niet hebben vrijgekocht
  de nieuwe erfzonde van machtbegeren
  en van waan,
  dan wordt dit sakrifisie, volgens de oude wet gedaan,
  weer nutteloos.

  Alles is schoonheid. -Herinner je nog je zoon
  toen hij tegenover je aan de ontbijttafel zat. -
  wij moeien ons eigen geweten, ons begrijpen bevrijden
  van de waanzonde.

  De miljoenen zwarte fatum-kruisen
  zijn zwijgend, maar hun zwarte, wijd-open wonde
  heeft het woord gevonden: Alles is waan, alles is zonde;
  levenden, vergaart de kleine krachten die u nog blijven
  tot geloof in het levende leven.
  Alles is zo grenzeloos schoon, luistert naar dit ontluikend begrijpen
  in ons geweten.


  Uit: Paul van Ostaijen - Het Sienjaal - 1918

  "In memoriam"
  (Moederken)

  Van oorlogswee ’t verdelgen
  Ontvluchtend, met de Belgen,
  Oud-moederken alleen,
  Ging zij met strompelschrêen

  Den weg, den droeve-lange
  Der ballingschap. Zoo lange
  En bevend hield de hand
  Zij uitgestrekt naar ’t land

  Van ’t broedervolk, dat sprekend
  Haar taal, verstond wat smeekend
  Zij bad, in deernis groot:
  "Heb meelij! Och ontbloot

  Van ’t kroost, dat troost moest geven,
  Mijn weduwstaat, verdreven
  Van land en erf beroofd
  Van ’t plekje grond, waar ’t hoofd

  Zoo jaren-zwaar, zoo moede
  Ter rust reeds neigde…." – En goede
  Lief-zachte hande’ om God
  Verlichtten ’t harde lot

  Der arme. En in haar oogen
  Weer glansde, als uit den hooge
  Gezongen licht, een lach
  Van vrede. – Doch haar dag

  Was om! De ziel heur banden
  Verbrak en trouwe handen
  Beschaduwden nog zacht
  ’t Gelaat, dat vredig lacht

  Tot in den dood. – Wij vragen
  Oud-Moederken te dragen,
  Ten God’s-troon, om den vreê
  Voor ’t Vaderland, uw bêe!

  Uit het ‘Geïllustreerd Zondagsblad’
  van de Nieuwe Tilburgsche Courant
  Bijschrift: ‘Aan een arm kinderloos "Moederken", weduwe, naar Nederland gevlucht en daar overleden.’
  d.d. 8 januari 1916

  In Flanders Fields

  In Flanders Fields staan de papavers rood
  onder het zwart gelid der houten kruisen.
  De leeuwerik vliegt tegen vuur en dood
  gevederd in de hemel van Diksmuide
  en zaait zijn lied tussen schrapnels en schroot.
  Wij zijn de doden thans. Maar kortgeleden
  nog levenden die liefhadden en streden
  voor dat schoon land waarvan wij zonen waren.
  Nu liggen wij alleen in Vlaanderens aarde,
  in Flanders Fields!

  In Flanders Fields staan de papavers rood
  tegen de grijze schilden van de zerken.
  De wind waait als een boom boven het groot
  landschap tussen Langemark en Klerken
  dat zich beschermt gelijk een moederschoot.
  Wij zijn de doden thans. Maar kortgeleden
  nog levenden met leuzen en gebeden
  voor dat schoon land waarvan wij zonen waren.
  Nu liggen wij voorgoed in Vlaanderens aarde,
  in Flanders Fields!

  In Flanders Fields staan de papavers rood
  als roest gespat over verminkte graven.
  De blauwvoet met zijn zuivere vleugels stoot
  tegen de hiërogliefen van de namen,
  de regen leest de zwarte letters bloot.
  Wij zijn de doden thans. Maar kortgeleden
  nog levenden almachtig aangetreden
  voor dat schoon land waarvan wij zonen waren.
  Nu liggen wij doodstil in Vlaanderens aarde,
  in Flanders Fields!

  Anton Van Wilderode
  naar John Mc Crae
  uit de bundel: "Zachtjes, mijn zoon ligt hier."
  Facet 1988

  http://users.telenet.be/
  antonvanwilderode/

  Rondvraag / Poll
  Wij vinden de herdenking voor gesneuvelden met verwanten te Oeren een goed idee want
  wij hebben er een familielid begraven liggen.
  de gemeente Alveringem mag dit zeker 2-jaarlijks organiseren.
  alle Belgische gesneuvelden moeten blijvend herdacht worden.
  Bekijk resultaat

  Het soldatenkerkhof van Oeren
  Weest fier, geboortegrond en ouders, op uw zoon.

  © Tweejaarlijks herdenkingsproject met verwanten van de gesneuvelden op het Belgisch militair kerkhof te Oeren, onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Alveringem. Met gewaardeerde dank namens allen verwanten van de gesneuvelden.

  Eerste initiatiefnemers van "Oeren, 11 november 2008" waren Luc Klaps uit Genk (beheerder, in samenwerking met de Dienst Toerisme, cultuur en informatie, gemeente Alveringem), Leon De Winter uit Zulte, Joris Ryckeboer uit Westouter, en Patrick Vancoillie uit Roeselare.

  02-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mulders Paul


  Graf 35

  Mulders Paul


  geboren te Kortrijk op 9 mei 1886
  zoon van Félix en Anna Decloedt

  oorlogsvrijwilliger / hulp-onderluitenant, adjudant
  1 Karabiniers 2/3
  overleden te Fortem op 25 oktober 1915
  begraven te Oeren

  Bron: Dhr. André De Clercq.


  >> Reageer (0)
  07-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Cubber Richard
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Graf 244

  De Cubber Richard Lambert
  geboren te Opbrakel op 17 september 1893

  soldaat 2e klas, mil. 1913
  1 Linie 3/3
  overleden te Alveringem op 30 juli 1915
  begraven te Oeren op 31 juli 1915 (oorspronkelijk graf 1)
  Bron: Dhr. André De Clercq
  Verwanten: De gesneuvelde is de grootoom van dhr. Eric Alliët.

  Anekdote:
  Enkele jaren geleden waren wij zoals ieder jaar op het militair kerkhof in Oeren. Naast mijn verwante, soldaat Richard De Cubber, bleek er tot onze grote verbazing ook een verwante van mijn echtgenote te liggen. Het betreft hier een zekere Simoens, het kan ook geschreven zijn als Symoens, de voornaam zijn we vergeten, waarschijnlijk is het August. Soldaat Simoens of Symoens is als volgt verwant aan mijn echtgenote Linda Lootens: haar moeder, Elvire Saelens, had als peter die gesneuvelde Simoens of Symoens, die had een zuster, Eugenie Simoens. Eugenie was de grootmoeder van mijn echtgenote Linda Lootens. Beide gesneuvelden (De Cubber en Simoens) liggen in de onmiddellijke omgeving van elkaar. Eric Alliet, verwante van gesneuvelde Richard De Cubber (grootoom).

  Zijn echtgenote Linda Lootens is dus verwant aan gesneuvelde August Simoens, graf 118.
  Zie http://blog.seniorennet.be/bmb_oeren/archief.php?ID=771229.


  >> Reageer (0)
  06-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oeren 2016

  Oeren 2016


  Op 11 november 2016 organiseert het gemeentebestuur van Alveringem voor de vijfde maal een groot herdenkingsmoment met familie en verwanten van slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in de kerk en op de militaire begraafplaats van Oeren. U zult merken dat er opnieuw een boeiend omkaderingsprogramma is samengesteld. Als bijlage vindt u de uitnodiging en de antwoordkaart. Van harte welkom!

  Uitnodiging Oeren 2016

  Antwoordkaart Oeren 2016


  >> Reageer (0)
  30-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Index gesneuvelden op dit blog

  Index van de gesneuvelden op dit blog:

  http://delicious.com/oeren
  Klik op Tags - Klik op Show all tags - Klik op de naam in de alfabetische lijst


  Bezoek ook:

  Facebookpagina 'De Vrienden van Oeren'
  http://www.facebook.com/pages/De-Vrienden-van-Oeren/171041986255440?fref=ts

  Facebookgroep 'De Vrienden van Oeren'
  http://www.facebook.com/groups/166381898228/


  Tags:gesneuvelden, oeren, alveringem
  >> Reageer (0)
  29-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herdenkingspins Oeren, ze zijn er weer!


  De herdenkingspins zijn er weer!
  U hebt er toch ook al één?
  Bij de eerste herdenkingsplechtigheid  met verwanten te Oeren in 2008 werd door kunstenaar-graficus Jeroen De Clercq speciaal een herdenkingspin met logo ontworpen.

  De rode roos, witte lelie en de druppel water symboliseren de liefde, onschuld of zuiverheid en levenswater (verdriet: onverwerkte emoties zuiveren en het kunnen loslaten).

  Deze gestyleerde en unieke pin wordt te koop aangeboden aan 2,00 euro, excl. verzendingskosten.

  Bestellingen bij:
  Leo Bonte
  058/62 55 31
  leo.bonte@alveringem.be


  Tags:oeren, 1914-1918, alveringem
  >> Reageer (1)
  16-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lainez Leon


  Graf 288

   

  Lainez Leon
  geboren te Ingelmunster op 31 januari 1891
  zoon van Henri en Maria Louisa Lannoo  soldaat 2e klas, milicien 1911
  stamnummer 52198
  2 Jagers te Voet 2/4
  overleden 'aan den Yzer' op 1 mei 1915
  oorspronkelijk begraven te Alveringem, in het midden van het kerkhof, ten zuiden van de kerk (graf 42) op 1 mei 1915
  herbegraven te Oeren  bidprentje Velo-Club Vlug & Vrij Ingelmunster  Verwanten: Er zijn meerdere verwanten bekend bij de gemeente Alveringem.


  Tags:Lainez, Oeren
  >> Reageer (0)
  11-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vergauwen Alfons


  Graf 642

  Vergauwen Alfons
  geboren te Wuustwezel op 27 januari 1896
  wonend in de gemeente Wuustwezel

  soldaat 2e klas, oorlogsvrijwilliger
  19 Linie / 7 Cie
  overleden te Kaaskerke op 5 juli 1918
  begraven te Oeren op 8 juli 1918

  Verwanten: Er zijn meerdere verwanten bekend bij de gemeente Alveringem.


  >> Reageer (0)
  14-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roggemans Karel J.A.


  Graf 74

  Roggemans Karel J. Arthur
  geboren te Mechelen op 24 maart 1887

  soldaat 1e klas, milicien 1907
  5e Linie / 3 Cie
  overleden op 14 mei 1917 om 04.00 uur
  begraven te Oeren op 15 mei 1917

  Verwanten: Er zijn meerdere verwanten bekend bij de gemeente Alveringem.


  >> Reageer (0)
  25-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Smeyter Adolf G.


  Graf 468


  De Smeyter(e) Adolphus Gustavus
  geboren te Kruishoutem op 21 augustus 1889
  zoon van Emiel en Maria Euginia De Temmerman

  soldaat 2e klas, milicien c.s. 1916
  ingelijfd in het leger op 25 maart 1917 te Cherbourg
  5 Jagers te Voet / 5 Cie
  overleden op 3 januari 1918 om 12.00 uur
  doodsoorzaak: gesneuveld – geweerschot in het hoofd
  begraven te Oeren op 5 januari 1918

  Ontvangt postuum het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II met Palmen en het Oorlogskruis met Palmen.

  Opmerking: De naam op de geboorteakte is De Smeyter.
  Verwanten: De gesneuvelde is een broer van de moeder van Jules De Fraeye uit Waregem.


  >> Reageer (0)
  01-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Debouver Michel Jules

     
  Graf 113

  Debouver Michel Jules (Michael Julien)
  geboren te Rumbeke op 1 juli 1893
  zoon van Julius en Emilia Van Mechelen
  ongehuwd
  wonende te Rumbeke

  sergeant 24e Linie / 9e Cie
  overleden te Diksmuide op 7 juli 1917
  begraven te Oeren


  In 1913 treedt Michel Debouver als beroepsvrijwilliger in dienst van het Belgisch leger. Hij raakt een eerste keer gekwetst op 12 augustus 1914 tijdens de beruchte Slag der Zilveren Helmen in Halen (zie bijgevoegd artikel). De sergeant krijgt een onderscheiding voor zijn inzet tijdens de Tweede Slag om Ieper. Maar op 7 juli 1917 loopt het fout. Op die dag komt hij om het leven te Diksmuide. Het slachtoffer wordt op 9 juli 1917 begraven op de Belgische militaire begraafplaats van Oeren.

       Bijgevoegd ook een foto van de legereenheid waartoe het slachtoffer behoorde. Vermoedelijk zit sergeant Debouver gehurkt op de voorgrond. De foto is wellicht genomen tijdens de belegering van Antwerpen. U ziet op de achtergrond het silhouet van de Onze-Lieve-Vrouw-kathedraal.

  Verwanten: De gesneuvelde is oom van Michel en de grootoom van Rik Lootens.


  >> Reageer (2)  Archief per maand
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007

  Contacteer ons!

  Bent u een afstammeling, een verwante, of zelfs een ver familielid van een gesneuvelde die begraven ligt te Oeren? *** Hebt u bijkomende informatie over een gesneuvelde?


  Gastenboek
 • bezoek
 • edmond deketelaere zedelgem
 • herdenking
 • Vraag
 • Hi

  Wilt u een berichtje achterlaten dat iedereen kan lezen? *** Spam wordt onverbiddelijk gewist.


  Het kerkhof te Oeren
  is wellicht de meest pittoreske Belgische militaire begraafplaats. Ze is immers gelegen rond het kerkje uit de 16de eeuw. In Oeren richtte het Belgische leger tijdens de oorlog kantonnementen in voor troepen op halve rust. Vermoedelijk werden de eerste doden er begraven vanaf 1915.


  Werk mee aan dit blog!
  Beoordeel ons blog.
  Doe mee aan de poll.

  Last Post

  Oorspronkelijk werd de Last Post gespeeld als afsluiting van de dag, tijdens de inspectie van de posten. Tegenwoordig wordt de Last Post vooral gebruikt bij militaire herdenkingen en begrafenissen.
  Sedert 24 juli 1927 wordt iedere avond om 20.00 uur onder de gewelven van de Menenpoort te Ieper de “Last Post” geblazen als eerbetoon aan de honderdduizenden gesneuvelden.
  De Last Post wordt geblazen door de klaroenblazers van het stedelijk brandweerkorps van Ieper.

  Beluister de Last Post


  Oeren
  is een plaats en deelgemeente van Alveringem, gelegen in de Belgische provincie West-Vlaanderen. Oeren ligt in de Westhoek aan de Lovaart. Oeren was een zelfstandige gemeente tot in 1971 en werd toen aangehecht bij Alveringem.
  Het landbouwdorp heeft geen echte dorpskern, maar bestaat uit de voormalige parochiekerk en enkele verspreide hoeven.
  De kleinste deelgemeente van Alveringem heeft een oppervlakte van 2,89 km².
  Oeren verloor in 2008 twee inwoners en telt er nu nog 51 (toestand per 31 januari 2009).


  De kollebloemen van Vlaanderen

  Vlaanderens hart bloedt in zijn kollebloemen open,
  tussen de kruisjes door, die, rij naast rij geplant,
  het simpel teeken zijn, waaronder wij steeds hoopen,
  dat onze milde dood de vree werd voor dit land.

  Bij rooden dagerad volgden wij in het blauwe
  den zoeten leeuwerik, wiens jubel werd gestoord
  door schroot en vloek en klacht. Tot men ons kwam houwen
  en op dit Vlaamsche veld ons streven werd gesmoord.

  Gij, die nu na ons leeft, wij reiken u de toortsen,
  verheft ze naar het licht, elk roepe een nieuwen held:
  verbreekt gij onze trouw, dan wordt in wreedste koortsen
  ons 't heilig verbod te slapen in dit veld:
  in elken kollebloem zouden wij blijvend bloeden!
  In Vlaanderens velden

  Bron: Wikipedia


  In Vlaanderens velden

  In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen
  Tussen de kruisen, rij aan rij
  die onze plek aangeven; en in de lucht
  vliegen leeuweriken, nog steeds dapper zingend
  ook al hoor je ze nauwelijks te midden van het kanongebulder
  aan de grond.

  Wij zijn de doden.
  Enkele dagen geleden
  leefden we nog, voelden de dauw, zagen de zon ondergaan
  beminden en werden bemind en nu liggen we
  in Vlaanderens velden

  Neem ons gevecht met de vijand weer op:
  Tot u gooien wij, met falende hand
  de toorts; aan u om haar hoog te houden
  Als gij breekt met ons die sterven
  zullen wij niet slapen, ook al bloeien de klaprozen
  in Vlaanderens velden.

  Bron: Wikipedia


  “Waar is nu toch mijn arme man?
  ‘k Verga van angst! Ik sterf ervan!
  Ach! wat verschil bij’t voor’ge jaar!
  We zaten hier zoo blij te gâar.
  Bij ’t wiegsken van ons jongste kind.
  En nu zoover door sneeuw en wind.
  En vorst…en dan! …
  Och God! Och God!
  Heb meêlij met mijn bitter lot!"

  uit "Uit het Hart"


  ’t Sneeuwvlokje

  Weer daalt de sneeuw in dikke vlokken neder
  In de enge hut, gezeten bij den haard
  Wiegt de arme vrouw haar lieve wichtje teder;
  ’t Heeft buur en vriend zich al bij ’t vuur geschaard.
  Is alles stil... een ieder schijnt de droomen,
  Elk vraagt zich af: “men hoort geen Pieter meer,
  Waar blijft hij toch, wat is hem overkomen?”
  Helaas! Hij ging en nummer keert hij weer!

  Refrein:
  Daal, koude veder,
  Op aarde neder,
  Daal, blanke sneeuw, als troosting voor ’t verdriet!
  Ja, dekt de graven
  Van al die braven
  Die op het veld den eeuw’gen slaap geniet.

  Weer daalt de sneeuw, de vlokken volgen elkander,
  Leest Rosa in haar woning ’n vroeg’re minnebrief
  Van hem die door de grillen van een ander
  Op ’t slagveld stierf –haar een’gen minnaar lief-.
  Bij ’t minst gerucht verschrikt zij, angstig luist’rend,
  Doch nutteloos, haar treuren helpt niet meer;
  En d’arme meid, zij stierf, zijn namen fluist’rend:
  “Vaarwel mijn vriend! Gij ook keert nimmer weer!”

  Refrein

  Weer daalt de sneeuw.. en als een zinnelooze
  Dwaalt Lena rond, wanhoopend, ongetroost;
  “Waar”, roept zij steeds, “Waar schuilt de laffe booze
  Die me ontnam de vader van mijn kroost?”
  Doch niet een straal van hoop strekt haar ten rade
  Haar kleinen zelf begrijpt de moeder zeer
  Zij schreien ook, en vragen na hun vader,
  Hij stierf op ’t slagveld, nimmer keert hij weer!

  Refrein

  Nog daalt de sneeuw... en vijf gemeene moorders
  Voert men naar ’t somb’re strafuitvoeringsplein,
  Zij waren eens de vuur’ge rustverstoorders
  Hun straf bereid omdat het schurken zijn.
  Zij die weleer voor ’t recht te velden trokken
  Tot ’s menschen heil, waren zij eens de tolken;
  Zij vielen ja, doch moedig onverschrokken
  Met d’heil’ge kreet voor Vaderland en Volken!

  Refrein


  Lied van de vrede

  Kanongebulder en straatgezang.
  In een vuile stadsregen fiets ik door de straten,
  helder in 't licht van de schitterende uitstalramen.
  Gelaten
  doe ik onverpoosd mijn fietsschel gaan,
  en kronkel ik tussen soldaten,
  bourgeois en parvenu's
  onder glimmende paraplu's
  als uitgespreide vlerken van vledermuizen.
  Tegen de gevels van de huizen
  in de halve duisternis, mat
  van 't regenwalmen,
  slaan de golvende galmen
  uit het tumult van de vredevierende stad.

  Op de grote mart,
  onder bengalese verlichting van de katedraaltoren,
  en de elektriese lampions
  van het kiosk, getemperd door neteldoeken regen,
  speelt de muziek van het tweede lansiers
  marseillaisen en brabanconne's,
  meegezongen
  met vervrongen
  mond door eene oude patriot
  naast me, met groenomrande
  brokkeltanden.

  O de psyche van dat volk te voelen
  in de regenavend. Hoor het juichen,
  hoor het joelen!
  en 't klapperen van de natte vlaggen langs de gevels.

  De nooit rustende psyche van dat volk staat bloot
  en massaal als een grazende koe,
  die maalt en herkauwt, nooit moe
  de wijde wei verslindend poot vóór poot.
  De oproerige psyche van dat volk hangt boven
  en in de stad,
  maar in de zijsteeg, die ik binnenzwenk
  en waar het ruikt naar ammoniak,
  komen de kreten verdoven
  en zit het weer in zijn dageliks pak.

  Mijn schel blijft rustig
  en ik word door de laatste straten gewiegd
  op het stille druipen van de regen
  - hitteverdrijvende betting
  op deze straten -
  en 't monotone ruisen van de ketting.

  Nu is de laatste lantaren voorbijgeschoven.
  Vóór me ligt de landelike weg.
  Nog even komt gerekt bazuingeschal
  kreunend verdoven,
  en ver klokkegelui sterft weg.
  als de klank van een vingertik tegen kristal.
  Nog even klinkt in mijn oor de stem
  van het oudje met de groene tanden.

  Vóór me ligt de landelike weg,
  niet zichtbaar in de zwarte korelanden,
  niet hoorbaar in het vreedzaam ruisen van de regen.
  Mijn hand die schelt haakt soms in de doornen van een heg.
  Ik voel de weg,
  geleid door 't licht - als uit de duimpjessprook
  onder de tinnen
  van een verwijderd dorpskasteel...
  't Is leeg! 't Is goed. Is 't niets hier niet zoveel...
  zoveel...
  En schellend fiets ik de vrede binnen...


  Uit: G. Burssens - Liederen uit de Stad en uit de Sel
  (Nederlandsche Boekhandel - Antwerpen - 1920)


  De IJzer

  Eerbiedig opgedragen aan Z. M. Koning Albert

  Ik weet een klein, een klein Rivierken,
  Rivierken in het Vlaamsche Land:
  't Is krom en slom, maar wijkt geen zierken
  Hoe 't aan zijn oevers spookt en brandt.
  Het komt voor eigen Vrijheid uit:
  't Rivierken weert, 't Rivierken stuit
  Den vloed van vuur, van grauw venijn
  Der duivels van den Rijn.

  Dat klein Rivierken is zoo
  Hoezee! 't Rivierken is de IJzer!

  Ik weet een klein, een klein Soldaatken,
  Soldaatken in het droeve oord...
  't Rivierken is zijn trouwe maatken;
  Soldaatken wordt het hart doorboord...
  Rioeit op zijn graf een bloemken teer,
  Soldaatken leeft in 't bloemken weer,
  En brengt zijn Landjen nog een groet
  Met 't bloemken van zijn bloed.

  Dat klein Soldaatken is zoo groot!
  Hoezee! 't Soldaatken van den IJzer l

  Ik weet een Koning van klein Landje,
  Ik weet een kleine Koningin.
  Hun beeltnis straalt er op elk santje,
  En 't santje straalt elk harte in...
  De Koning en zijn Vrouwelijn,
  Ze waken bij 't Rivierken klein,
  Ze waken met 't Soldaatken mijn ..,
  En als hij valt, ze planten 't kruis,
  En weenen stil in 't Duinenhuis,
  En plukken later 't Bloemken rein,
  En vlechten 't Bloemken rood en schoon
  In eene wondre Vrijheidskroon:
  Voor 't Land, als 't Land weer vrij zal zijn!

  Die Koning en die Koningin! Wat zijn ze groot!
  Hoezee! de Vorsten van den IJzer!

  J. De Maegt - juni 1918


  Anton van Wilderode
  uit de bundel: "Zachtjes, mijn zoon ligt hier
  "
  Facet 1988

  Bij avondschemer is hij uitgedragen
  haastig en stil als werd hij weggeroofd;
  de zachtste klok snikte driemaal gedoofd
  alsof driemaal een deur dichtviel met doffe slagen.

  Achter zijn uitvaart staan de zuivere dagen
  des zomers puilende van groen gereed
  om met zacht gras, traag als het menselijk leed,
  de plek te dempen die zijn naam zal dragen.

  http://users.telenet.be/
  antonvanwilderode/  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!