NIEUW: Blog reclamevrij maken?
SALA - FAMILIE SALA - FAMIGLIA SALA - FAMILLE SALA
Foto

Foto


Inhoud blog
 • MARABOE - FAMILIE SALA TRANSCRIPTIE
 • Geboorte Wilhelmina dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp
 • Geboorte Maria Henrica dochter van Christiaan Sala en Maria Henrica Teeuwe
 • Geboorte Maria Elisabeth dochter van Dominicus Sala en Caroline Christina Romp
 • Geboorte Dieuwertje Margaretha Elisabeth dochter van Cornelis Valk en Wilhelmina Sala
 • Geboorte Maria Henrica dochter van Bernardus Henricus Philippo en Theresia Theodora Sala
 • Geboorte Maria Petronella dochter van Johannes Gerardus Hirs en Cornelia Sala
 • Geboorte Geertruij Agnes dochter van Bernardus Henricus Philippo en Theresia Theodora Sala
 • Geboorte Theodorus zoon van Christiaan Sala en Maria Henrica Teeuwe
 • Geboorte Christina dochter van Christiaan Sala en Maria Henrica Teeuwe
 • Geboorte levenloze zoon van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp
 • Geboorte Maria dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp
 • Geboorte Johan Gerardus zoon van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp
 • Geboorte Elisabeth dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp 1891
 • Geboorte Elisabeth dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp 1888
 • Geboorte Dirk Willem zoon van Dominicus Sala en Caroline Christina Romp
 • Geboorte Cornelis zoon van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp
 • Geboorte Cornelia dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp
 • Geboorte Cornelia dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp 1885
 • Geboorte Cornelia dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp 1881
 • Geboorte Bernardus Henricus zoon van Bernardus Henricus Philippo en Theresia Theodora Sala
 • Geboorte Carolina Christina dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp
 • Geboorte Bernardus Henricus zoon van Bernardus Henricus Philippo en Theresia Theodora Sala
 • Geboorte Arnoldus zoon van Jacobus Adrianus Camfferman en Elisabeth Johanna Grimmelikhuizen
 • Geboorte Jansje dochter van Elisabeth Sala (Daniel Dollée)
 • Geboorte Jacobus zoon van Jacobus Sala en Adriana van der Meer
 • Geboorte Jacobus zoon van Jacobus Sala en Adriana van der Meer
 • Geboorte Helena Johanna dochter van Leendert Sala en Adriana Oosters
 • Geboorte Hendrik kind van Jacobus Sala en Adriana van der Meer
 • Geboorte Pieternella dochter van Hendrik Sala en Bastiana de Waard.
 • Geboorte Franciscus zoon van Franciscus van Peperstraten en Allegonda Sala
 • Geboorte Willem zoon van Lambertus Sala en Rika van der Steen.
 • Geboorte Wilhelmina dochter van Adrianus Brands en Maria Sala
 • Geboorte Teunis zoon van Cornelis Bakker en van Maria Sala
 • Geboorte Rieka dochter van Willem van der Steen en Hendrina van Dongen
 • Geboorte Pieter zoon van Jacobus Sala en Maria van der Schild
 • Geboorte Neeltje dochter van Pieter Sala en Jacomina Johanna Haagens
 • Geboorte Mattheus zoon van Job Sala en Martina de Waard
 • Geboorte Martinus zoon van Jacobus van Kouteren en Geertruij Sala
 • Geboorte Marinus zoon van Pieter Sala en Jacomina Johanna Haagens.
 • Geboorte Maria dochter van Johannes Bot en Ingetje Mourits
 • Geboorte Maatje dochter van Leendert Sala en Adriana Oosters
 • Geboorte Job zoon van Pieter Sala en Jacomina Johanna Haagens
 • Geboorte Hendrik zoon van Aren Springvloed en Kaatje van Weezel
 • Geboorte Gijsbertus zoon van Jacobus Boelen en Dina van den Born
 • Geboorte Emanuel zoon van Johannes Klinge en Leentje Visser
 • Geboorte Maria dochter van Jacobus Sala en Aagje Schol
 • Geboorte Maria Katarina dochter van Maria Engelina Sala
 • Geboorte Maria Jordaan dochter van Hendrik Jordaan en Pieternella Sala
 • Geboorte Adrianus zoon van Leendert Sala en Adriana Oosters
 • Geboorte Kornelis zoon van Kornelis Poot en Johanna Schieveen
 • Geboorte Jacob Anthonij Sala zoon van Lambertus Sala en Hendrina van der Steen
 • Geboorte Maria dochter van Job van der Schild en Hendrikje Hartog
 • Geboorte Martinus zoon van Jacobus van Kouteren en Geertruij Sala
 • Geboorte Maria dochter van Hendrik Sala en Bastiana de Waard
 • Geboorte Maria Bakker dochter van Jan Bakker en Johanna Sala
 • Geboorte Maria Adriana dochter van Leendert Sala en Adriana Oosters
 • Geboorte Leendert zoon van Jacobus Sala en Maria van der Schild
 • Geboorte Jacob Sala zoon van Jacob Sala en Aagje Schol
 • Geboorte Leendert zoon van Hendrik Jordaan en Pieternella Sala
 • Geboorte Johannes Martinus zoon van Adrianus Brands en Maria Sala
 • Geboorte Johanna Maria dochter van Hendrikus Adrianus van Dongen en Maria Sala
 • Geboorte extract Maria dochter van Job Sala en Martina de Waard
 • Geboorte extract Jacob zoon van Frederik Wervers en Martiana van Heemst
 • Geboorte Annetje dochter van Leendert van der Waal en Geertrui Grootenboer
 • Geboorte Anna kind van Johannis Vroegindewei en Maria Hanenberg
 • Bewijs van onvermogen Teunis Bakker
 • Bewijs van onvermogen Leendert van Groningen
 • Bewijs van onvermogen Leendert de Ruiter
 • Bewijs van onvermogen Hendrik Springvloed en Maria Jordaan
 • Bewijs van onvermogen Adriaantje van der Stad
 • RKD Sala archief
 • Speculative information about Sala
 • Bidpr. Louisa Elisabeth Castaing weduwe van Marc Antoni Galleani
 • Bidpr. Johanna Castaing
 • Bidpr, Cornelia Anna Achtienhoven
 • Bidpr. Martinus Ouwers
 • Bidpr. De Heer Arnoldus Vermeer


  02-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MARABOE - FAMILIE SALA TRANSCRIPTIE

   

   

   

                                    BIJLAGEN       TRANSCRIPTIES


  04-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Wilhelmina dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp
  1139
  Op heden den Tweeden December Achttien honderd vier en zeventig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Dominicus Sala, oud twee en twintig jaren van beroep Wijnkopersknecht wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den eersten dezer des na middags ten twee uren, in het huis staande in de Oranjeboomstraat Wijk 3, No. 229, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Caroline Christina Romp, zijne Echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant den voornaam geeft van: Wilhelmina.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Einhouts, oud zeven en vijftig jaren, van beroep Mandenmaker wonende alhier en van Aart van der Horst, oud zes en dertig jaren, van beroep Wijnkopersknecht wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Wilhelmina dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp kopie.jpg (484.4 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C
  03-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Maria Henrica dochter van Christiaan Sala en Maria Henrica Teeuwe
  Op heden den Twaalfden September Achttien honderd zeven en zeventig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Christiaan Sala, oud drie en dertig jaren van beroep bediende wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den tienden dezer des na middags ten tien uren, in het huis staande op de Gedempte Raamgracht Wijk , No. 198, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Maria Henrica Teeuwe, zijne Echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van: Maria Henrica.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Aart van der Horst, oud negen en dertig jaren, van beroep Wijnkopers Knecht wonende alhier en van Hendrik Albertus Donker, oud zes en twintig jaren, van beroep Spekslager wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C
  02-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Maria Elisabeth dochter van Dominicus Sala en Caroline Christina Romp
  Op heden den Vierden April Achttien honderd zeven en zeventig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Dominicus Sala, oud een en twintig jaren van beroep wijnkopersknecht wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den dertigsten der vorige maand des na middags ten zeven uren, in het huis staande aan het Klein Heiligland Wijk 3, No. 457 e, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Carolina Christina Romp zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant den voornaam geeft van: Maria Elisabeth.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Aart van der Horst, oud acht en dertig jaren, van beroep wijnkopers knecht wonende alhier en van Cornelis Bijvoet, oud acht en dertig jaren, van beroep tabakskerver wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Maria Elisabeth dochter van Dominicus Sala en Caroline Christina Romp kopie.jpg (422.2 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C
  01-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Dieuwertje Margaretha Elisabeth dochter van Cornelis Valk en Wilhelmina Sala
  Op heden den derden Augustus Achttien honderd Negen en Negentig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Cornelis Valk, oud vier en twintig jaren van beroep schilder wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den tweeden dezer des na middags ten half zes uren, in het huis staande aan de eendrachtstraat, no. 20, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Wilhelmina Sala zijne Echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind de comparant den voornamen geeft van: Dieuwertje Margaretha Elisabeth.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Jan Willem van Campen, oud zeven en veertig jaren, van beroep gemeente ambtenaar wonende alhier en van Gerardus Johannes Kok, oud een en dertig jaren, van beroep gemeente ambtenaar wonende alhier. En is hiervan opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen. Goedgekeurd de bovenstelling van de woorden half zes op den zesden regel

  Bijlagen:
  Geboorte Dieuwertje Margaretha Elisabeth dochter van Cornelis Valk en Wilhelmina Sala kopie.jpg (156.2 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C
  20-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Maria Henrica dochter van Bernardus Henricus Philippo en Theresia Theodora Sala
  1799
  Op heden den een en twintigsten December Achttien honderd vier en negentig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Bernardus Henricus Philippo, zes en twintig jaren van beroep werkman wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den een en twintigsten dezer des voormiddags ten half drie uren, in het huis staande aan de Leidesestraat, no. 28, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Theresia Theodora Sala zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van: Maria Henrica.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Ivo Sala, oud drie en twintig jaren, van beroep winkelknecht wonende alhier en van Dominicus Sala, oud twee en veertig jaren, van beroep wijnkopersknecht wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Maria Henrica dochter van Bernardus Henricus Philippo en Theresia Theodora Sala kopie.jpg (215.6 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B
  19-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Maria Petronella dochter van Johannes Gerardus Hirs en Cornelia Sala

  Op heden den Achttienden Mei Achttien honderd vijf en negentig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Johannes Gerardus Hirs, oud vier en dertig jaren van beroep schilder wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den zeventienden dezer des na middags te half... uren, in het huis staande aan de Witstraat, no. 10, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Cornelia Sala zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van: Maria Petronella
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Frederik Willem ..., oud acht en twintig jaren, van beroep schilder wonende alhier en van Johannes Meijer, oud drie en twintig jaren, van beroep schoenmaker wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Maria Petronella dochter van Johannes Gerardus Hirs en Cornelia Sala kopie.jpg (201.4 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B
  18-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Geertruij Agnes dochter van Bernardus Henricus Philippo en Theresia Theodora Sala
  Op heden den Achtsten December Achttien honderd Een en Negentig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Bernardus Henricus Philippo, oud vijf en twintig jaren van beroep bloemistknecht wonende in  deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den Achtsten dezer des voor middags ten half tien uren, in het huis staande aan de Oranjestraat, no. 185, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Theresia Theodora Sala zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van: Geertruij Agnes
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Hermanus Marinus Tholen, oud vier en dertig jaren, van beroep bloemistknecht wonende alhier en van Willem Johannes Hessels, zes en twintig jaren, van beroep bloemistknecht wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Geertruij Agnes dochter van Bernardus Henricus Philippo en Theresia Theodora Sala kopie.jpg (223.7 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B
  17-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Theodorus zoon van Christiaan Sala en Maria Henrica Teeuwe

  Op heden den Zesden November Achttien honderd Vier en tachtig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Christiaan Sala, oud veertig jaren van beroep regenscherm maker wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den zes vierden dezer des na middags ten Een uren, in het huis staande de Witstraat, no. 5; is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit: Maria Henrica Teeuwe ,zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornaam geeft van: Theodorus.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Dominicus Sala, oud twee en dertig jaren, van beroep wijnkopersknecht wonende alhier en van Carel Sala, oud een en dertig jaren, van beroep huisschilder wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Theodorus zoon van Christiaan Sala en Maria Henrica Teeuwe kopie.jpg (130.1 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B
  16-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Christina dochter van Christiaan Sala en Maria Henrica Teeuwe
  Op heden den vijf en twintigsten Februari Achttien honderd Negen en tachtig, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen Christiaan Sala, oud vier en veertig jaren, van beroep werkman wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den een en twintigsten dezer des voor middags ten negen uren, in het huis staande aan de Witstraat No. 21, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Maria Henrica Teeuwe, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant den voornaam geeft van Christina. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van, Cornelis van der Laar, oud twee en dertig jaren, van beroep orgeldraaier wonende alhier en van Carel Sala, van beroep huisschilder wonende alhier.
  En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Christina dochter van Christiaan Sala en Maria Henrica Teeuwe kopie.jpg (235.4 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B
  15-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte levenloze zoon van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp
  Op heden den Zeven en Twintigsten Januari Achttien honderd zes en tachtig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Ferdinant van Nieuwenhuizen, oud twee en zestig jaren van beroep aanspreker, En Johannes Josephus Boesmans, oud zeven en veertig jaren van beroep aanspreker wonende beide alhier, die ons hebben verklaard, dat op den drie en twintigsten dezer, des na middags ten acht uren, in het huis staande in de Oranjeboomslaan, No. 23, is ter wereld gekomen, een kind van het mannelijk geslacht, dat als levenloos wordt aangegeven, uit Carolina Christina Romp, zonder beroep, Echtgenoote van Dominicus Sala, wijnkopersknecht, wonende beiden alhier.
  En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, die na voorlezing is onderteekend door ons en door de beide aangevers, Goedgekeurd de doorhaling van dertien gedrukte woorden.

  Bijlagen:
  Geboorte levenloze zoon van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp kopie.jpg (171.4 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B
  14-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Maria dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp
  Op heden den Eersten December Achttien honderd drie en zeventig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Dominicus Sala, oud een en twintig jaren van beroep wijnkopersbediende wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den dertigsten der vorige maand des na middags ten zeven uren, in het huis staande Vlamingstraat, Wijk 4 no. 438, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Carolina Christina Romp zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant den voornaam geeft van: Maria.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Hendrik Nederkoorn, oud vijf en veertig jaren, van beroep tabakskoper wonende alhier en van Aart van der Horst, oud vijf en dertig jaren, van beroep wijnkopersbediende wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Maria dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp kopie.jpg (437.7 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B
  13-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Johan Gerardus zoon van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp
  1296
  Op heden den Zevenden der December Achttien honderd acht en zeventig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Dominicus Sala, oud zes en twintig jaren van beroep wijnkopersknecht wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den zevende dezer des voor middags ten half drie uren, in het huis staande aan de Oranjeboomslaan, no. 23 c, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit: Carolina Christina Romp zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van: Johan Gerardus.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Hermanus van Zonneveld, oud twee en dertig jaren, van beroep bloemistknecht wonende alhier en van Aart van der Hout, oud veertig jaren, van beroep wijnkopersknecht wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Johan Gerardus zoon van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp kopie.jpg (388.9 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B
  12-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Elisabeth dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp 1891
  Op heden den Acht en Twintigsten Augustus Achttienhonderd Een en Negentig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Dominicus Sala, oud negen en dertig jaren van beroep wijnkopersknecht wonende in  deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den zeen en twintigsten dezer des na middags ten acht uren, in het huis staande aan de Oranjestraat, no. 131, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Carolina Christina Romp zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant den voornaam geeft van: Elisabeth.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Jacobus Boolsman, oud vijf en dertig jaren, van beroep wijnkopersknecht wonende alhier en van Johannes Ligtvoet, oud dertig jaren, van beroep wijnkopersknecht wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Elisabeth dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp 1891 kopie.jpg (232.7 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B
  11-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Elisabeth dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp 1888
  Op heden den vierden Februari Achttien honderd acht en tachtig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Dominicus Sala, oud vijf en dertig jaren van beroep wijnkopersknecht wonende in  deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den vierden dezer des voor middags ten elf uren, in het huis staande aan de Oranjestraat, no. 132, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Carolina Christina Romp zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant den voornaam geeft van: Elisabeth.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Johannes Ligtvoet, oud zeven en twintig jaren, van beroep wijnkopersknecht wonende alhier en van Jacobus Boolsman, oud dertig jaren, van beroep wijnkopersknecht wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Elisabeth dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp 1888 kopie.jpg (266 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B
  10-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Dirk Willem zoon van Dominicus Sala en Caroline Christina Romp
  267.
  Op heden den Zevenden Maart Achttien honderd zes en zeventig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen: Dominicus Sala, oud drie en twintig jaren, van beroep wijnkoopersknecht wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den vijfden dezer des na middags ten twee uren, in het huis staande op het Klein Heiligland, Wijk 3, No. 457, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit: Carolina Christina Romp zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornamen geeft van: Dirk Willem.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Aart van der Horst, oud zeven en dertig jaren, van beroep wijnkopersknecht wonende alhier en van Jacobus Majoor, oud drie en twintig jaren, van beroep sigarenmaker wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Dirk Willem zoon van Dominicus Sala en Caroline Christina Romp kopie.jpg (523.5 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B
  09-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Cornelis zoon van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp
  Op heden den elfden Julij Achttien honderd drie en tachtig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Dominicus Sala, oud een en dertig jaren van beroep wijnkopersknecht wonende alhier, die ons heeft verklaard, dat op den tienden dezer des voor middags ten half vijf uren, in het huis staande aan de Oranjeboomslaan, no. 23 b, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit: Carolina Christina Romp zijne Echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant den voornaam geeft van: Cornelis
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Hamann, oud twee en veertig jaren, van beroep koopman wonende alhier en van Johannes Wit, oud zeven en twintig jaren, van beroep werkman wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Cornelis zoon van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp kopie.jpg (123 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B
  08-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Cornelia dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp
  Op heden den achtsten Februari Achttien honderd zeven en tachtig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Dominicus Sala, oud vier en dertig jaren van beroep wijnkopersknecht wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den zesden dezer des na middags ten negen uren, in het huis staande aan de Oranjeboomslaan, no. 23 b, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Carolina Christina Romp zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant den voornaam geeft van: Cornelia
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Hamann, oud zes en veertig jaren, van beroep winkelier wonende alhier en van Stephanus Blei, oud een en dertig jaren, van beroep schipper wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Cornelia dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp kopie.jpg (250.1 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B
  07-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Cornelia dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp 1885

  Op heden den twaalfden Januari Achttien honderd Vijf en tachtig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Dominicus Sala, oud twee en dertig jaren van beroep wijnkopersknecht wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den twaalfden dezer des voor middags ten half vijf uren, in het huis staande aan de Oranjeboomslaan, no. 23 b, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Carolina Christina Romp zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornaam geeft van: Cornelia.

  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Hermann, oud vier en veertig jaren, van beroep koopman wonende alhier en van Johannes Booms, oud acht en twintig jaren, van beroep wijnkopersknecht wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Cornelia dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp 1885 kopie.jpg (139.4 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B
  06-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Cornelia dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp 1881
  Op heden den zeven en twintigsten Augustus Achttien honderd een en tachtig, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem verschenen: Dominicus Sala, oud negen en twintig jaren van beroep wijnkopersknecht wonende in deze gemeente, die ons heeft verklaard, dat op den zes en twintigsten dezer des na middags ten zes uren, in het huis staande aan de Oranjeboomslaan, no. 23 b, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit: Carolina Christina Romp zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende alhier, aan welk kind hij comparant de voornaam geeft van: Cornelia.
  Deze aangifte is aan ons gedaan in tegenwoordigheid van Cornelis Bijvoet, oud een en veertig jaren, van beroep winkelbediende wonende alhier en van Dirk Willem Romp, oud acht en zestig jaren, van beroep wijnkopersknecht wonende alhier. En is hiervan terstond opgemaakt deze akte en na voorlezing onderteekend door ons, den aangever en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Cornelia dochter van Dominicus Sala en Carolina Christina Romp 1881 kopie.jpg (454.3 KB)   


  Categorie:2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B
  Foto

  Foto

  Categorieën
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (4)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA E (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BELOGNA (0)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (0)
 • 5 BEWIJS VAN ONVERMOGEN (5)
 • 9 ARCHIEVEN (2)

 • E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Archief per dag
 • 02-01-2014
 • 04-04-2013
 • 03-04-2013
 • 02-04-2013
 • 01-04-2013
 • 20-03-2013
 • 19-03-2013
 • 18-03-2013
 • 17-03-2013
 • 16-03-2013
 • 15-03-2013
 • 14-03-2013
 • 13-03-2013
 • 12-03-2013
 • 11-03-2013
 • 10-03-2013
 • 09-03-2013
 • 08-03-2013
 • 07-03-2013
 • 06-03-2013
 • 05-03-2013
 • 04-03-2013
 • 03-03-2013
 • 02-03-2013
 • 01-03-2013
 • 20-02-2013
 • 19-02-2013
 • 18-02-2013
 • 17-02-2013
 • 16-02-2013
 • 15-02-2013
 • 14-02-2013
 • 13-02-2013
 • 12-02-2013
 • 11-02-2013
 • 10-02-2013
 • 09-02-2013
 • 08-02-2013
 • 07-02-2013
 • 06-02-2013
 • 05-02-2013
 • 04-02-2013
 • 03-02-2013
 • 02-02-2013
 • 01-02-2013
 • 20-01-2013
 • 19-01-2013
 • 18-01-2013
 • 17-01-2013
 • 16-01-2013
 • 15-01-2013
 • 14-01-2013
 • 13-01-2013
 • 12-01-2013
 • 11-01-2013
 • 10-01-2013
 • 09-01-2013
 • 08-01-2013
 • 07-01-2013
 • 06-01-2013
 • 05-01-2013
 • 04-01-2013
 • 03-01-2013
 • 02-01-2013
 • 01-01-2013
 • 05-01-2012
 • 04-01-2012
 • 03-01-2012
 • 02-01-2012
 • 01-01-2012
 • 02-02-2006
 • 01-02-2006
 • 29-06-1999

  Zoeken in blog  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!