NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Maak een snelkoppeling op je bureaublad, elke dag nieuwe gedichten.
Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 
Gastenboek

Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

Inhoud blog
 • Met de hoop op beloning
 • De bevrijder
 • los weken van dit leven
 • Mijn boek
 • Uw getuigenis
 • Een ijdel vermaak
 • Mijn grote verlangen.
 • Verdwaal niet in duisternis
 • Het grote verschil
 • Vertrouw op Allah
 • Mijn moeder
 • Baaraka llaahoe Fiek - (Moge Allah u zegenen)
 • Dankbaarheid
 • Onderhoud het goede
 • Een onbewoond hart,
 • Wanhoop nooit,
 • De duistere kant
 • Profeet Mohammad, de beste der mensheid
 • Mijn weegschaal
 • Welke weg
 • Allah is aanwezig,
 • Mijn Heer is Barmhartig, en liefdevol,
 • Palestijns Kind
 • Allah helpt mij,
 • Allah
 • Grote contrasten,
 • Aan Allah is mijn leven gewijd
 • De belofte van Allah
 • Alles is in Zijn hand,
 • Natuur in islam
 • Uit liefde voor Allah,
 • Dank U Dank U
 • Allah houdt van jou
 • De waarheid
 • Hij die zichzelf volgt
 • Er is geen God dan Allah
 • Vrienden
 • Mijn geheim, is geen geheim
 • Verdriet wordt weggenomen
 • Gedenk Allah
 • ALLAH Zijn Huis voor ons
 • Vleugels van wilskracht om bij Allah saw te komen
 • Vrede
 • De geduldigen
 • Zuiverheid van het geloof
 • Wees goed voor elkaar
 • Tranen van geluk,
 • Ih'saan
 • O Allah, hou me vast
 • De dood en het leven
 • Zeg, ik gehoorzaam
 • O Allah, vergeef mij
 • Tot ons bent u gezonden,
 • Ik was slechts stof
 • Niemand anders dan Allah
 • Ik geloof niet meer in vrede
 • Tuinen der eeuwigheid
 • Heilig zijt Gij
 • Liefde en tederheid
 • De tijd verstrijkt
 • Als een bloem van mijn hart
 • Gebed over Liefde
 • Dat belangrijke gevoel
 • Kom op voor jezelf
 • Vertrouw op Allah
 • Bekijk ook andere blogs van mij Inshallah,
 • De beproeving van de Profeet Abraham,
 • Waarom
 • Jij die zich bekeerd
 • 'œGesluierde harten'
 • Allah schenkt ons het licht
 • Slechts één uur
 • Er zijn altijd problemen
 • Ik beleef zware tijden
 • Waarvoor vlucht gij
 • Je bent nooit alleen
 • Je bagage
 • het leven zoals het moet
 • O Profeet Mohammed
 • Onze Harten
 • Allah belast geen ziel boven haar vermogen,
 • Een grote overwinning
 • Het Paradijs wordt dichtbij gebracht
 • Naastenliefde
 • La ilaha ila Allah
 • Een rampzalige dag,
 • O ongelovigen
 • O Jezus, zoon van Maria
 • Aanbid Allah
 • Alle macht is bij Allah
 • Omdat gij zult slagen
 • Volg Allah
 • Het vragen van vergeving
 • Op de dag van Qiyamah
 • De Heer der werelden
 • Doe het goede
 • Beste daden
 • Rust
 • Leid onze kinderen naar het licht
 • Er is geen God dan Allah,
 • Heb Sabr ( Geduld )
 • Allah is de Almachtige
 • Strijd tegen de Satan
 • Wie hou je voor de gek
 • Kom niet in dwaling
 • Doe elkaar geen verdriet
 • Deel met elkaar
 • Vriend en vijand
 • Zij die vermoeid en belast zijn
 • Allah
 • De Heilige Qoraan
 • Het Boek, Zijn boodschappers, Zijn engelen
 • Vragen
 • De Heilige Moskee
 • La ilaha ila Allah, er is geen God dan Allah,
 • Hun beloning
 • Volharden
 • Wees dankbaar
 • Allah is aanwezig
 • Verheerlijk Allah
 • O, gij mensen
 • Zijn Gelukzaligheid
 • Je eigen ziel
 • Zij die geloven
 • Er is geen dwang
 • Een nieuwe start
 • Tekenen van het Uur
 • Totdat de dood ons overviel
 • De Qoraan
 • Goede daden
 • Het wereldse leven
 • Allah is nabij
 • Gedenk Allah
 • Laat je hart leiden
 • Verricht de Salaat
 • Wees geduldig
 • De waardevolle nacht,
 • U bent Degene
 • Vrees Allaah!
 • Het graf
 • Aan mijn zuster
 • Wanhoop niet aan de Genade van Allaah.
 • De dood
 • De waarheid
 • Hou van elkaar
 • Beloningen
 • Twijfelend
 • Van het begin tot het begin
 • Onze Schepper
 • Onwetendheid ?
 • Salaat Al-Djuma
 • De dankbaren
 • Luister
 • De weegschaal
 • Vriendschap
 • Proef de zoetheid van het geloof,
 • Verheugen
 • Tuinen der eeuwigheid
 • Zijn schepping
 • Twijfel niet
 • Pas op uzelf,
 • Wat bij Allah is, is blijvend
 • Op de paden van vrede, !.
 • Gezegende Ramadan
 • Dankbaar zijn
 • Wie gelooft in Allah, en de laatste dag
 • Onze vastenmaand
 • Gelovigen
 • De Profeten
 • Leiding
 • Een grote overwinning
 • Oogsten
 • Het boek
 • Vergane glans,
 • Het licht
 • Vriendelijk zijn
 • Allah weet
 • Vermaak
 • Wanhoop niet
 • De zeeën
 • Aanbidding
 • Da'wah
 • Gesloten hand
 • Gezichten
 • De waarheid van de Profeten,
 • Het gebed
 • Vrees
 • In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
 • Overgave aan Allah
 • Rijkdommen
 • Goed gedrag
 • Het Paradijs
 • Alcohol
 • Getuigenis
 • Roep Allah aan
 • De liefde van Allah
 • Wees geduldig
 • Allah is volmaakt
 • Het geloof
 • Satan
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  ISLAMITISCHE GEDICHTEN
  Moge Allah ‘azza wa djal onze kennis doen vermeerderen, Ameen. Moge Allah ons leiden naar de waarheid en ons weerhouden van het slechte, Ameen. Moge Allah ons sieren met de schoonheid van Imaan & Taqwa, Ameen.
  11-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde en tederheid

  En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden

  echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt

  vinden, en Hij heeft liefde en tederheid onder u geplaatst.

  Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt.

  Qoraan 30 - 21  De Romeinen (A-Roem)

   

  Liefde en tederheid,

   

  Liefde en tederheid, in een eeuwige verbintenis,

  Allah Zijn zegen rust op hen, voor die gelovig is,

  Zijn rust, die de harten, dichtbij elkaar zal brengen,

  Zij die Allah in 't wereldse leven, blijven gedenken.

   

  Allah heeft liefde en tederheid, tussen hen geplaatst,

  Een vriendschap, van innige genegenheid, bewaard,

  De waarde van hun Geloof, geeft hen intense kracht,

  Die in hun huwelijk, standvastigheid en liefde bracht.

   

  Allah heeft in je huwelijk, Barmhartigheid geschapen,

  Hou dat vast, door over de Heilige Qoraan, te waken,

  Het is een lichtbaken, in jullie huwelijksreis, op aarde,

  Volg Zijn leer, en ontdek hiervan, Zijn enorme waarde.

   

  Spoor elkaar aan, in het geloof, en Allah zal u zegenen,

  Liefde en tederheid, een ware weldaad, doet toenemen,

  Het is een gift van Allah, aan jullie beiden, die geloven,

  Het brengt een vreugde, die uit jullie harten zal komen.

   

  Zorg voor elkaar, het licht van Allah, zal over u waken,

  Jullie huwelijk, een draagvlak, van ongekende waarde,

  De kracht van Allah, een bron, van liefde en tederheid,

  Samen de Islaam praktiseren, tot in het mooie Paradijs.

   

  11-12-2010 om 11:42 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tijd verstrijkt

  Denkt gij dat gij de Hemel zult binnengaan, terwijl de

  toestand dergenen, die voor u gingen, nog niet over u

  is gekomen? Armoede en tegenslagen kwamen over hen

  en zij werden hevig geschokt, totdat de boodschapper en

  de gelovigen met hem zeiden: " Wanneer komt Allah's

  hulp? " Ja, voorzeker, de hulp van Allah is nabij.

  Qoraan 2 - 214  De Koe (Al-Baqarah)

   

  De tijd verstrijkt,

   

  De tijd is aan verstrijken, zeker, het einde komt naderbij,

  Denkt na, waar uw toekomst is, in de Hel of het Paradijs,

  Niets in het leven krijg je cadeau, je moet echt presteren,

  Wil je beloning krijgen, in 't Paradijs, het eeuwige leven.

   

  Het Paradijs, krijg je niet zomaar, zeker, de tijd verstrijkt,

  Loop niet zomaar door 't leven, zonder dat je iets bereikt,

  De dood is hier, overal om je heen, morgen is 't bij jouw,

  Leef met Taqwa, kom tot Allah, en toon heel veel berouw.

   

  De tijd verstrijkt, werk aan goede daden, op elk moment,

  Volg niet de Duivel, die fluistert jou in, waar je ook bent,

  Verzin een excuus, en zo verlies je, weer een goede daad,

  Tel ze bij elkaar op, bedenk dan, waar jij na je dood staat.

   

  De tijd verstrijkt, leef er naar toe, er is een doel in u leven,

  Volg Allah, volg het Paradijs, volg nu het hoogste streven,

  Allah maakt het voor u gemakkelijk, ja profiteer daar van,

  Allah is dichtbij, volg Zijn wil, de Soennah, en de Qoraan.

   

  Breng het is uw leven, en wees dankbaar, voor wat u krijgt,

  Velen leven, onder een zware beproeving, toon jij nu spijt,

  Alles is voor jou, gemakkelijk gemaakt, is dit nu jou dank,

  Denk aan Malak Al-Mawt, hij komt, hij staat aan jou kant.

  08-12-2010 om 10:49 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als een bloem van mijn hart

  Als een bloem van mijn hart

   

  Als een Bloem in mijn hart, zo zal jij zijn.

  Gekoesterd door Liefde, het is zo fijn.

  Liefde die die Bloem, niet zal doen verwelken,

  Mijn hart doet daardoor geen pijn.

  Allah, de Schenker van onze Tevredenheid,

  Een straaltje van Zijn Licht,

  Zal schijnen in Eeuwigheid.

  Als die Bloem zal jij in Zijn Licht bloeien

  Tot mijn Tevredenheid
  En in die Liefde geborgen

  Voor altijd tot in Eeuwigheid

   

  Geschreven door zuster karima chaara

   

  03-12-2010 om 11:58 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed over Liefde

  Gebed over Liefde

   

  Waarom van iemand houden, die met 't verleidelijke zondigt?

  Waarom zou zo iemand mij aan het hart gaan om juist van te houden?

   

  Zou zo iemand trouw aan je kunnen zijn

  en je niet in de steek laten,

  als je die liefde geeft waar naar zo iemand verlangt?

   

  Ik geloof, O God, dat mensen kunnen veranderen,

  als zij inzien dat het ook anders kan,

  dat echte liefde immers van U komt.

  Zelfs ik ben even zondig als ieder ander,

  maar ik geloof in U,

  dat U harten van mensen kan veranderen

  en dat U hen niet zal vervloeken,

  die niet op Uw wegen lopen,

  maar hen de tijd geven zal om Uw weg te vinden,

  want wie in Uw licht zal zijn is waarlijk in Liefde,

  die ieder mens zo verlangd.

   

  Geschreven door zuster karima chaara  

  03-12-2010 om 11:22 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-12-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dat belangrijke gevoel

  "Onze Heer, laat ons hart niet afdwalen nadat Gij ons hebt

  geleid en schenk ons Uw barmhartigheid; waarlijk, Gij zijt

  de Milddadige. Qoraan 3 - 8 Het Huis van Imraan (Al-Imraan)

   

  Dat belangrijke gevoel,

   

  Voel jij het ook, dat belangrijke gevoel, dat Allah leeft,

  Dat plekje in ons hart, dat zoveel liefde, en vrede geeft,

  Dat ons leidt, naar het goede, waar wij troost in vinden,

  Wat rust uitstraalt, Zijn liefde, wat we zo doen beminnen.

   

  Het is de leiding van Allah, wees attent, laat het niet los,

  Laat het licht schijnen, ja laat 't zien, met heel veel trots,

  Volg Allah, waar je ook bent, het is een groot geschenk,

  Doe dat, wat Allah, ons in de Heilige Geschriften, vertelt.

   

  Laat het nooit los, dat belangrijke gevoel, dwaal niet af,

  Vraag om leiding, van Allah, smeek Allah, tot aan 't graf,

  Laat je leiden, door Zijn woord,  Zijn licht, op elke dag,

  Laat 't een streling zijn, je geloof, wees in alles bedacht.

   

  Zoek Zijn Barmhartigheid, 't waarborgt, dit mooie gevoel,

  Sta niet stil, doe steeds die ene stap vooruit, dat is genoeg,

  Verlies niet, wat je aan kennis hebt gekregen, van je Heer,

  Blijf het volgen, de Soennah, van onze geliefde Profeet.

   

  Wees steeds solidair, met je mooie geloof, dat in je leeft,

  Ja, Allah is de Milddadige, Allah is het, die jou vergeeft,

  Het licht, zal aan het einde van je leven, blijven schijnen,

  O, o dienaar, dat belangrijke gevoel, dat zal jou bevrijden.

  02-12-2010 om 13:41 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op voor jezelf

  De dag waarop elke ziel voor zichzelf komt pleiten,

  dan zal elke ziel ten volle worden vergoed voor hetgeen

  zij deed en haar zal geen onrecht worden aangedaan.

  Qoraan 16 - 111  De Bij (A-Nahl)

   

  Kom op voor jezelf,

   

  Kom op voor jezelf, het leven in Doenja, is kort,

  Sjeitan spreekt tegen jou, leef nu, voor het genot,

  De dag waar elke ziel, voor zichzelf komt pleiten,

  Is dichtbij, ja, jij en ik, kunnen dat niet, verijdelen.

   

  Voed je ziel, met 't goede, wat we van Allah krijgen,

  Wees Allah gehoorzaam, en laten wij ons  bewijzen,

  Dat wij in dit korte leven, dat wij op aarde bewegen,

  De ziel, beloningen verdiend, voor het eeuwige leven.

   

  Zoals wij onze lichamen, onderhouden, van voedsel,

  Zo is de Qoraan, voor onze ziel, een waar genoegen,

  En wij met onze verplichte gebeden, Allah gedenken,

  En met de Soennah, onze tekortkomingen bewerken.

   

  Kom op voor jezelf, dit leven is voorons, kortstondig,

  Ga voor Allah, laat je ziel niet, door sjeitan verwonden,

  Open je ogen en oren, luister wat de Profeten je zeggen,

  Breng dat in je leven, Allah zal zich over u ontfermen.

   

  Kom op voor jezelf, werk aan de afspraak, met je Heer,

  Zodat je geen onrecht aangedaan wordt, maar profiteer,

  Van uw daden, die toegang, tot het Paradijs moge geven,

  Jouw beloofde beloning, van Allah, ja het eeuwige leven.

  28-11-2010 om 05:51 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertrouw op Allah

  "En waarom zouden wij niet in Allah vertrouwen

  wanneer Hij ons onze wegen heeft getoond? En

  wij zullen voorzeker al het kwaad dat gij ons doet

  met geduld dragen. Laat daarom allen die willen

  vertrouwen, in Allah hun vertrouwen stellen."

  Qoraan 14 - 12  Abraham (Ibrahiem)

   

  Vertrouw op Allah,

   

  Vertrouw op Allah, en verricht al je daden voor je Heer,

  Maak nu beweging in uw Dien, dat voorkomt veel zeer,

  Zie het als een elektronische deur, waarvoor jij staat,

  Als u geen beweging maak, de deur niet open zal gaan.

   

  Zo is het ook met je activiteiten, hier in Doenja gesteld,

   Maak jij beweging, is de weg naar het Paradijs onbelet,

  De deur zal open gaan, als u vertrouwen in Allah stelt,

  En u die weg volgt, die Allah voor u, heeft weggelegd.

   

  Wat weerhoudt u ervan, om de weg van Allah te volgen,

  De weg van liefde, en rust, de weg van goede gevolgen,

  Stel al uw vertrouwen in Allah, en houdt dat stevig vast,

  Ja broeder en zuster, er verdwijnt van ons, een zware last.

   

  De wijsheid, die u hebt vergaard, geef 't, aan elkaar door,

  Maak beweging, het vertrouwen in Allah, wordt beloond,

  Begeef u steeds, op de goede wegen, die Allah, ons toont,

  Maak uw hart zacht voor Allah, en voor uw geloofsgenoot.

   

  Vertrouw op Allah, de dag komt, dat u tot Allah zal keren,

  Dat u weggenomen wordt, van nu, het hedendaagse leven,

  Zorg er  voor, dat uw boek, na uw dood, open zal blijven,

  Zodat uw beweging, ook na uw dood, beloning zal krijgen.

  21-11-2010 om 06:57 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bekijk ook andere blogs van mij Inshallah,

  Salaam Alaikoem broeder en zusters,

  Keer terug naar, naar al mijn Islamitische blogs.

  Klik op onderstaande link, Inshallah.

   

  http://blog.seniorennet.be/blogs/ 

  20-11-2010 om 00:00 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (204 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De beproeving van de Profeet Abraham,

  En toen deze de knapenleeftijd bereikte, zeide hij: "O mijn lieve zoon,

  ik heb in een droom gezien, dat ik u heb te offeren. Zie, wat zegt gij

  daarvan?" Deze antwoordde: "O mijn vader doe zoals u bevolen is,

  gij zult mij, indien God het wil, zeker geduldig vinden." [ 37 - 102 ]

   

   

  De beproeving van de Profeet Abraham,

   

  De Profeet Abraham, offerde zijn vee voor God,

  Uit dankbaarheid, voor dat, Hij ons het leven schonk,

  Het volk verbaasde zich, over zijn gedrag,

  Hij zei: mijn zoon zou ik offeren, als ik die had.

   

  Zoveel hield hij van zijn edelmoedige Heer,

  Samen met zijn vrouw Hagar, bad hij steeds,

  Om een zoon te hebben in zijn huwelijk in zijn leven,

  En enkele jaren later, verhoorde Allah zijn gebeden.

   

  Zijn zoon Ismaël, was een zeer zachtmoedig, en een wijs kind,

  En de Profeet Abraham, was met hem heel bemind,

  Hij nam hem overal mee naar toe, waar hij ook ging,

  En dankte Allah, elke dag, voor zijn volmaakte gezin.

   

  Toen zijn zoon Ismaël, zeven jaren oud was,

  Kreeg de Profeet, in zijn droom, een opdracht,

  Hij werd herinnerd, aan wat hij vroeger had gezegd,

  Dat hij zijn zoon moest offeren, het was zijn eigen wens.

   

  Maar de Profeet Abraham, hield zoveel van zijn kind,

  Dat hij zei: ik offer 100 kamelen, ik ben Allah gezind,

  Maar dat herhaalde zich, nog twee maal achter elkaar,

  En de Profeet, gaf toe aan Allah, en besloot toen maar.

   

  Hij nam Ismaël mee, naar Mina, ver buiten de stad,

  Sjeitan, sprak tot de Profeet: keer terug, nu het nog kan,

  Maar hij zei: Ik heb dit bevel, van de Almachtige gekregen,

  Allaah Soebh'anahoe wa Ta'aalaa, zal het zeker, beter weten.

   

  De Profeet besloot, de waarheid te vertellen,

  En Ismaël zei: O vader, volg het bevel van Allah,

  En de Profeet bond zijn zoon, met een touw,

  En omhelsde hem, en zwoor toen Gods trouw.

   

  Hij zette het mes, op zijn zoon zijn keel,

  Maar door een wonder, er kwam geen snee,

  De Profeet Abraham, deed het een tweede keer,

  Maar wederom, kwam er geen snee.

   

  Hij gooide het mes, tegen de rotsen,

  Die in stukken vloog, en brokkelde,

  Het mes, begon tegen de Profeet te spreken,

  Die zei, dat Allah, geen toestemming had gegeven.

   

  Maar Ismaël zei: laten we Gods naam aanroepen,

  Als u snijd, zullen wij, Allahu Akbar roepen,

  Toen ze dat deden, weerklonk twee maal een stem,

  Allahu Akbar, Allahu Akbar, het was Aartsengel, Gabriël.

   

  Hij verscheen aan Abraham, met de woorden,

  Ik breng u de vredesgroet, van Allah gekomen,

  Hij schenkt u deze ram, om te offeren, in plaats van uw zoon,

  Ze begrepen, aan hun beproeving, was een einde gekomen.

   

   

  Ik wens jullie allen een gezegende en een fijne Eid toe!

   

  Zie ook dit filmpje met dit gedicht Inshallah.
  http://www.youtube.com/watch?v=HcwDmqX2BAQ

  15-11-2010 om 00:00 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  10-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom

  Hij zeide: "O mijn volk, waarom wenst gij

  het kwade te verhaasten boven het goede?

  Waarom vraagt gij geen vergiffenis aan Allah,

  opdat u barmhartigheid betoond moge worden?"

  Qoraan - De Mieren (A-Naml) [ 27 - 46 ]

   

  Waarom,

   

  Wij kennen het verschil, tussen goed en kwaad,

  En kiezen altijd, voor wat ons, het beste beaamd,

  Altijd denken wij na, wat ons meer voordeel biedt,

  En gaat het over het hiernamaals, doen wij dat niet.

   

  Waarom denken wij zo weinig na, over onze dood,

  Wat er dan zal komen, waar onze toekomst behoord,

  Leef je in de Hel, of het Paradijs, een groot verschil,

  Waarom denk je niet na, waar je na je dood, leven wil.

   

  Wij weten het wel, als je het slechte in het leven doet,

  Geen Paradijs, de Hel is je toekomst, het is je erfgoed,

  Van je daden, die je hier in Doenja, altijd hebt verricht,

  Je koos voor wat 't leek, het goede, maar je hebt het mis.

   

  Waarom ben je zo, onnadenkend, door het leven gegaan,

  Het wereldse leven, is zo gevaarlijk, denk aan de sjeitaan,

  Waarom wenst gij het kwade te kiezen, boven het goede,

  Weet je dan niet dienaar, dat alleen Allah, je kan behoeden.

   

  Waarom vraag je geen genade, aan Allah, en toon je spijt,

  Allah zal mededogen schenken, doe het voor u overlijdt,

  Dat is voor u, het verschil, tussen het Paradijs, en de Hel,

  Wacht niet, Allah is dichtbij, als je nou, de Islaam belijdt.

  10-11-2010 om 07:26 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jij die zich bekeerd

  Hakim ibn Hizam vroeg aan de Profeet, 'Voordat ik Muslim

  werd, heb ik goede daden verricht zoals het geven van

  aalmoezen, het bevrijden van slaven en ik had goede relaties

  met vrienden en bekenden. Zal ik daarvoor beloont worden?'

  De Profeet zei, 'Je werd Muslim, met de beloning van die

  goede daden (i.e. Je zult ook daarvoor worden beloont)'.

  (Sahih Bukhari, Boek 24, Hadith 517).

  Jij die zich bekeerd,

   

  Jij die zich bekeerd, Allah heeft jou boven een ander lief,

  Jou goede daden van weleer, zullen voor je zijn verdiend,

  Je neemt ze mee, in je leven, en ook als je naar Allah gaat,

  Ze staan in je boek geschreven, die boven je zondes staan.

   

  Al je zonden, worden je bij het Moslim worden, vergeven,

  Een schoon boek, met alleen je goede daden geschreven,

  Jou goede karakter, wees jou de weg, naar de Islaam toe,

  De weg, van het eeuwige licht, met alleen Allah genoeg.

   

  Jou goede daden, zullen je lichaam, nooit doen verlaten,

  Ze blijven eeuwig groen, zoals de palmbomen, beamen,

  Daar zal geen blad van vallen, zo is het met jou daden,

  Die Zijn liefde, en Zijn barmhartigheid, uit zullen dragen.

   

  Jij die zich heeft bekeerd, jij hebt een bevoorrechte positie,

  Wees dankbaar, dat Allah jou de Islam gaf, en Zijn liefde,

  Het is het hoogste geschenk, wat jij in Doenja kunt krijgen,

  Dat jij met je ziel, met Allah,s toestemming, kunt bevrijden.

   

  Moge Allah jou leiden, naar al het goede in deze wereld,

  En jou menselijke zwakheden, steeds weer verstevigen,

  Dat Allah jouw Imaan sterk mag maken, zolang je leeft,

  En er vrede en liefde voor Allah, in je leven overheerst.

  04-11-2010 om 07:33 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'œGesluierde harten'
  “Gesluierde harten”

  Een sluier,
  om het hart,
  die het bedekt,
  die het verblindt,
  licht bereikt het niet

  Het hart in duisternis,
  donker en benauwd,
  de wereld om haar heen,
  ziet zij niet

  Oneindige duisternis,
  als de dag zonder licht,
  de nacht zonder sterren,
  de regenboog zonder kleuren

  Het gesluierde hart,
  ontwaakt niet,
  voelt niet,
  proeft niet

  De bitterzoete smaak van imaan,
  gaat aan haar voorbij,
  Want het gesluierde hart,
  ziet alleen maar zwart  Geschreven door zuster Rania

  01-11-2010 om 15:43 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Allah schenkt ons het licht

  En zij zullen zeggen: "Alle lof zij Allah, Die droefheid

  van ons heeft weggenomen. Onze Heer is voorzeker

  Vergevensgezind; Waarderend." [ 35 - 34 ]

   

  Allah schenkt ons het licht,

   

  Allah schenkt ons het licht, voor wie vermoeid is,

  Die leeft in angst, verdriet en volledige duisternis,

  Die door vele tegenslagen, van het leven op aard,

  Die door dwaling, in eenzaamheid, is aangedaan.

   

  Allah schenkt ons het licht, het licht van de vrede,

  Onze harten, kunnen er van nemen, in dit leven,

  Ruil in, jou donkere kant, vind de rust, de zegen,

  Die ons leidt, naar het licht, in het eeuwige leven.

   

  Allah schenkt ons het licht, je hoeft niet te betalen,

  Krijg Zijn liefde, van Allah, die je heeft geschapen,

  Kom, als je vermoeid, en belast bent, van dit leven,

  Kom naar het licht, van de Islaam, een ware zegen.

   

  Allah schenkt ons het licht, aan wie doet geloven,

  Vreugde zal komen, droefheid wordt weggenomen.

  Keer je tot Allah, in een nieuwe wereld, de Islaam,

  Die jou blij maakt, met Zijn woord, in de Qoraan.

   

  Allah schenkt jou het licht, begin een nieuw leven,

  Er zal vreugde verschijnen, en liefde, zul je delen,

   De donkere kant in het leven, heeft plaats gemaakt,

  Voor de liefde, van Allah, waar je ook gaat, of staat.

   

  Allah schenkt jou het licht, en zal je doen vergeven,

  Met Allah, zul jij je op het rechte pad, doen begeven,

  Deze zal jou leiden, in blijdschap, naar het Paradijs,

  Waar droefheid behoord, voor altijd, tot verledentijd.

  01-11-2010 om 07:22 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slechts één uur

  En de Dag, waarop Hij hen zal verzamelen, zal

  het hun toeschijnen, alsof zij slechts een uur van

  een dag (in de wereld) hadden vertoefd. Zij zullen

  elkander herkennen. Verliezers zijn zeker degenen

  die de ontmoeting met Allah loochenen en geen

  leiding willen volgen. [ 10 - 45 ]

   

  Slechts één uur,

   

  De dag, waarop Allah, ons allen zal verzamelen,

  En wij terug zullen kijken, in het leven, op aarde,

  In slechts één uur, zien we wat wij hebben gedaan,

  Zo'n korte tijd, alsof we nauwelijks, hebben bestaan.

   

  Denk nu goed na, hoe wij, onze tijd gaan besteden,

  Er is altijd een excuses, om je tegen Allah te keren,

  Je hebt slechts één uur, om je daden waar te maken,

  Verlies nu geen tijd, door je met sjeitan te vermaken.

   

  Het lijkt slechts één uur, dat jij je hier zult vertoeven,

  Ga bij je zelf na, hou ik mij wel bezig, met het goede,

  Slechts één uur, hebben wij, om ons te doen bewijzen,

  Om doorgelaten te worden, naar één der de Paradijzen.

   

  In slechts in één uur, kun je zoveel winnen, en verliezen,

  In deze wereld, waar sjeitan je het verkeerde laat kiezen,

  Terwijl er duidelijke tekenen, van Allah, tot ons komen,

  Leven wij nu onbevreesd, en Allah doen wij loochenen.

   

  Maar zij, die nu in Doenja, geen leiding willen volgen,

  Zij behoren tot de verliezers, en op de dag van morgen,

  Als zij neerkijken, naar hun leven, van slechts één uur,

  Hebben ze spijt, ze kijken naar de Hel, brandend vuur.

   

  In slechts één uur, in deze wereld, kun jij doen bepalen,

  Wat is voor jou het leven, en wat heeft het voor waarde,

  Leef je enkel en alleen voor nou, zonder voorbereiding,

  Of bepaal je in dit ene uur, voor een eeuwige bevrijding.

  31-10-2010 om 06:48 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er zijn altijd problemen

  Maar degenen die geduldig zijn en goede werken

  verrichten, zullen vergiffenis en een grote beloning

  ontvangen. [ 11 - 11 ]

   

  Er zijn altijd problemen,

   

  Er zijn altijd problemen, bespreek ze met de Heer,

  De hele wereld is tegenwoordig dicht bij, via de tv,

  Alles komt op je af, aan alles word je bloot gesteld,

  Veel verdorvenheid, en verdriet, en zoveel geweld.

   

  Maar wees geduldig, heb Sabr, ga er goed mee om,

  Ook als het dichterbij komt, praat en vraag waarom,

  Richt je tot Allah, het brengt veel liefde tussen beide,

  Als er liefde onderons is, zal de boosheid verdwijnen.

   

  Er zijn altijd problemen, maar heb geduld met elkaar,

  Boosheid overwin je, met liefde en nooit met wraak,

  Zie hoe onze Profeet, steeds op de proef werd gesteld,

  Maar met zoveel geduld, en liefde, werd hij een held.

   

  Er zijn altijd problemen, schenk elkaar vergiffenis,

  Als jullie harten zacht worden, is er een verbintenis,

  Islaam is liefde, en vergiffenis, tussen ons mensen,

  Vraag Allah, om vrede, voor alle mensen te wensen.

   

  Er zijn altijd problemen, maar los het met elkaar op,

  Allah zal ons belonen, als wij begrijpen, Zijn gebod,

  Breng dat in je leven, Allah zal ons doen vergeven,

  Zo'n grote beloning, omdat wij elkaar, respecteren.

  30-10-2010 om 08:06 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik beleef zware tijden

  Ik beleef zware tijden

   

  Ik beleef zware tijden, tijden die mij verdrijven

  die de rust verdringen, en altijd willen blijven

  Ik zoek naar een uitweg, scherp is mijn vizier

  tot is het beeld vaag en troebel, blijf ik altijd hier?

   

  Een last op mijn schouder, een last op mijn rug

  diep binnenin, slaak ik een diepe en zware zucht

  Toch wil ik niet opgeven, ben niet 't type dat vlucht

  de strijd ga ik aan, ter land, ter zee en in de lucht

   

  Hoe kan ik het verklaren, gevangen en ook bevrijd

  een leven in deze wereld volledig aan Allah toegewijd

  Gevangen in doenya, levend voor het hiernamaals

  elke dag lever ik strijd, elke dag, telkens, nogmaals!

   
  Geschreven door zuster  Karima Chaara 

  29-10-2010 om 11:30 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarvoor vlucht gij

  Zeg: "De dood waarvoor gij vlucht zal u zeker treffen.

  Dan zult gij tot de Kenner van het onzichtbare en

  zichtbare teruggebracht worden, en Hij zal u inlichten

  over hetgeen gij placht te doen." [ 62 - 8 ]

   

  Waarvoor vlucht gij,

   

  Waarvoor vlucht gij, de dood, de belofte van Allah,

  Het zal tot ons komen, laat komen deze gedachten,

  Hoe het zal zijn, als wij deze wereld, gaan verlaten,

  Als we zijn, in een andere wereld, in het onzichtbare.

   

  Waarvoor vlucht gij, je kunt er niet aan ontkomen,

  Wees bezig met de dood, behoor je tot de vromen,

  Hoe zal het zijn, als jij voor Allah, de Kenner staat,

  Die al je daden kent, die jij in je leven hebt begaan.

   

  Waarvoor vlucht gij, als je weet, de dag zal komen,

  En  afscheid gaat nemen, van je dochters en zonen,

  Van alles, wat je zo dierbaar was, in dit korte leven,

  Doenja verruilen, voor de Hel of het Eeuwige leven.

   

  Waarvoor vlucht gij, voor het moment dat u sterft,

  Dat je dan weet, wat je daden, jou hebben verwerft,

  Waarvoor vlucht gij, onwetend waar je zal komen,

  Hoe is je leven in Doenja, hoe zal Allah je belonen.

   

  Waarvoor vlucht gij, vluchten hoeft je niet te doen,

  Leef met Allah, en de Profeet, en met goed fatsoen,

  En als jij deze wereld, voorgoed zal gaan verlaten,

  Zullen je laatste woorden, La ilaha ila Allah beamen.

   

  Laat, La ilaha ila Allah, Mohammedan Rasoel Allah,

  Je goede daden zijn, waar Allah, u over ondervraagd,

  Als je Allah in je leven brengt, hoef je niet te vluchten,

  Het Paradijs is je toekomst, en kunt u nu, je hart luchten.

  29-10-2010 om 07:56 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Je bent nooit alleen

  Hij (Allah) zei: "Vreest niet, want Ik ben met u.

  Ik hoor en Ik zie." [ 20 - 46 ]

   

  Je bent nooit alleen,

   

  Broeder en zuster, je bent nooit alleen, in dit leven,

  Als je Allah als vriend, en als leidraad doet nemen,

  Jou leven begint, met Zijn woorden, in de Qoraan,

  Ja, Allah beschermd jou, als jij Allah gehoorzaamd.

   

  Wees niet bang, Allah is met u, je bent nooit alleen,

  Zijn liefde leidt naar het goede, als jij het beheerst,

  Vertrouw alleen op Allah, waar je ook gaat of staat,

  Allah beschermd jou, tegen hen allen, die jou haat.

   

  Allah is er, en staat aan jou kant, je bent nooit alleen,

  Laat hen allen zien, hoe mooi de Islaam is, en beleef,

  Hoe sterk jij naar voren komt, met Allah aan je zijde,

  Laat zien, je hidjaab, en baard, ervaar hoe rijk gij zijt.

   

  Je bent nooit alleen, ga voor Allah, ja Allah bevrijd,

  Bevrijd jou, van angsten, aangejaagd door een partij,

  Geen PVV lid, kan jou iets doen, hier in Nederland,

  Want Allah is met u, daar zijn zij, niet tegen bestand.

   

  Allah zegt, vrees niet, want ik ben met u, voel u vrij,

  Je bent nooit alleen, Allah hoort, en beschermd mij,

  En beschermd jouw, schaam je niet, voor de Islaam,

  Want Allah ziet jou, daar rest jou geen enkele blaam.

   

  Maar zij (de PVV) die de Islaam willen onderdrukken,

  Zij hebben te vrezen, en behoren tot de ongelukkigen,

  Zie Geert Wilders, hoe hij leeft, en beschermd wordt,

  Geen vrijheid, en hem wacht de Hel, een brandend lot.

  28-10-2010 om 05:58 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Je bagage

  Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet zei,

  'Een dode wordt (i.e. naar zijn graf) door drie dingen

  gevolgd, namelijk zijn familie, rijkdom en zijn daden.

  Twee dingen keren terug en een blijft bij hem. Zijn

  rijkdom en familie keren terug en zijn daden blijven

  bij hem'. (Sahih Muslim, Boek 42, 7064).

   

  Je bagage,

   

  O kinderen van Adam, luister naar Allah, je Heer,

  Wat jou is verkondigd, via onze geliefde Profeet,

  Moge zijn daden, onze daden zijn in ons leven,

  Want dat is je bagage, die wij mee zullen nemen.

   

  De dood treft ons allemaal, soms jong, soms oud,

  Allah heeft ons het leven gegeven, als man en vrouw,

  Waarin wij verplichtingen hadden, lees de Qoraan,

  Want is je leven voorbij, dan komt het, er op aan.

   

  Heb je genoeg, goede bagage, met je meegenomen,

  Of heb je de duivel gevolgd, voor je mooie dromen,

  Die onwaarheden vertelden, om rijkdom te verkrijgen,

  Je neemt het niet met je mee, je hebt dan, het nakijken.

   

  Heb je genoeg vergeving gevraagd, tijdens je leven,

  Zodat Allah je kan vergeven, als je spijt had gekregen,

  Hoe is jou bagage, als je voor Allah zal verschijnen,

  Bestaat die dan meer, uit goede, of slechte praktijken.

   

  Jou daden blijven bij jou, die neem je mee, naar Allah,

  Je tijd in Doenja is voorbij, Moge Allah jou bewaren,

  Vraag bij Allah, elke dag, om vergeving van je zonden,

  Die je hebt gemaakt, die onze zielen, deden verwonden.

   

  Ga niet slapen, voor je hebt gevraagd, om vergeving,

  Je weet niet, of Allah, jou het leven, terug zal geven,

  Waarlijk Allah is vergevingsgezind, toon echte spijt,

  Zodat je met al je goede daden, het Paradijs verkrijgt.

  27-10-2010 om 07:56 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-10-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het leven zoals het moet
  Het leven zo als het moet

  Een wolk woorden die zich binnen in mij vormt
  als een tornado, die van klein naar groot stormt
  Ze moeten eruit, vandaar dat ik ze nu schrijf
  anders voel ik ze hard duwen tegen mijn lijf

  Er zijn van die dagen dat je terneergeslagen bent
  dat je diep over het pad in je eigen leven denkt
  Dat je overpeinst wat je tot nu allemaal hebt bereikt
  en dat je dan die vraag met tijdverdrijf weer ontwijkt

  Nu is het tijd, om even diep na te denken, jij en ik
  want de klok staat niet stil, nee de klok die tikt
  Dit leven gaat voorbij terwijl jij het zelf vergeet
  maar diep van binnen het toch onbewust weet

  Jaren zijn voorbij, hoe zijn ze gevuld verstreken
  al die daden die ik kon verrichten maar ben vergeten
  Spijt heb ik van die talloze nutteloze momenten
  waarin ik Allah veelvuldig had kunnen gedenken

  Al heb ik het besef, hoe ontkom ik aan deze sleur
  diep van binnen voel ik de leegte, dat is wat ik betreur
  Want ik weet, ik kan meer van dit leven maken
  ik moet ontsnappen, voordat ik aan de sleur blijf haken


  Geschreven door zuster  Karima Chaara 

  26-10-2010 om 21:54 geschreven door Said Mondria  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)

  Maak een snelkoppeling op je bureaublad , elke dag nieuwe gedichten.


  Archief per maand
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009

  We zijn de 17de week van 2019

  Over mijzelf
  Ik ben Said Mondria, en gebruik soms ook wel de schuilnaam said_online.
  Ik ben een man en woon in Hoogeveen (Nederland) en mijn beroep is Gedichten schrijven.
  Ik ben geboren op 24/05/1950 en ben nu dus 68 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Islaam .

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!