NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Startpagina !
Inhoud blog
 • Hartelijk Welkom
 • Nieuwjaar..
 • Ter bemoediging
 • Bethlehem?
 • Iets over ons...
 • Heb ik genoeg berouw?
 • Een mooi verhaal.....
 • Het ideaal van een meisje dat een kerk kocht....
 • Zoeken en Vinden
 • Kerstdag
 • Kerst
 • KOM
 • Vissers van mensen
 • Bedankt
 • Het Kindeke geboren
 • Kerstgedicht, de droom van Jozef
 • Zingen in de Kerstnacht....
 • Eens was het Kerstnacht........
 • Kerstfeest voor kinderen
 • De Emmaüsgangers
 • Maria... kerst
 • De blijde boodschap van het Kerstfeest
 • De verloren zoon
 • Zeg het aan Jezus....
 • Het Heilig Avondmaal....voor wie?
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken met Google


  Foto
  • Een man heeft blijdschap, in het antwoord zijns monds: en hoe goed is een woord op zijn tijds!
  Foto
  Jezus zegt laat de kinderen tot mij komen, en verhinderd hun niet!
  Foto

  ·        Die zich des armen ontfermt leent den HEERE, en Hij zal hem zijn weldaad vergelden…

   

  Foto
  Foto

  Haat veroorzaakt aanzienlijk meer schade
  aan het vat waarin zij bewaard wordt
  dan aan het voorwerp waarover zij wordt uitgegoten

   

  Foto
  Foto
  Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven..  Matth 11:28
  Foto
  Foto
  Foto
  Elke berg heeft een dal,
  elke oase een woestijn,
  elk eiland een eenzame zee,
  elke dag een nacht,
  elke opstanding een kruis
  Foto
  Foto
  • Ook hij die zich slap aanstelt in zijn werk, is een broeder van een doorbrenger
  Foto
  Startpagina !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  • Luiheid zal in diepen slaap vallen: en een bedrieglijke ziel zal hongeren…

   

  Foto
  Dit was Jannie
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  En nu blijft geloof, hoop en liefde, doch de meeste van die is de liefde.
  Foto
  Foto
  • Een dwaas zelfs, die zwijgt zal wijs geacht worden, en die zijn lippen toesluit verstandig…
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  omaatje
  blog.seniorennet.be/omaatje
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Echt leuk dat
  u hier bent
  Foto
  Foto
  TEL JE ZEGENINGEN TEL ZE EEN VOOR EEN....TEL ZE ALLE EN VERGEET ER GEEN
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  TANTE GEERTJE TANTE HANNA GERTIE EN ALIE
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Christelijke Gedichten Verhalen..
  Een gedichtje of verhaal, Het staat hier allemaal
  Wie hier als vriend naar binnen gaat, komt nooit te vroeg maar steeds te laat
  15-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloofsbelijdenis
  ..

  Vreugdevol mag ik belijden

  De vaste grond van mijn geloof

  Eens was ik blind, eens ik was doof

  Maar nu mag ik mij in U verblijden….

   

  Uw woord verlicht mijn pad

  Waar het eerst zo donker scheen

  Uw Liefde dreef mij tot U alleen

  Ik zocht, ik klopte ik bad….

   

  Want U zelf had mij beloofd

  Een ieder die zoekt zal vinden

  Als in de slaap, geeft U het Uw beminden

  Ja aan een ieder, die in Uw Naam geloofd….

   

  En mij aan U mag toevertrouwen

  Omdat ik weet dat mijn Verlosser leeft

  Die de strijd voor mij gestreden heeft

  Wonderlijk dat ik dit mag aanschouwen…

   

  Dat U  voor mij stierf op Golgotha

  Mijn straf, vrijwillig op Uw nam

  Voor mijn schuld, o Dierbaar Lam

  Onverdiend maar enkel gena`….

   

  Voor eeuwig zij Uw Naam geprezen

  Eerst hier op aard, straks in het Vaderhuis

  U die verzoening schonk aan het kruis

  En uit de dood, weer bent herrezen

   

  Nu mag ik weten dat al mijn zonden

  Gereinigd zijn door Uw dierbaar bloed

  U bent zo trouw, U bent zo goed

  Mijn genezing, door U te verwonden….

   

  Als ik nu mag leven tot uw eer

  Nee nimmer kan ik U betalen

  Alleen Uw Naam zal alle eer behalen

  Verwonderd, dankbaar  kniel ik voor U neer….

  15-05-2008 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (37 Stemmen)
  >> Reageer (5)
  24-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bloedvloeiende vrouw
  ..

  De bloedvloeiende vrouw.
   

  Twaalf lange jaren leed zij hier nu al aan

  Aan deze ziekte , aan al dit leed

  Langs vele dokters was zij gegaan

  Niemand was er die haar ziekte stoppen deed.

  Al haar geld was ze hier mee verloren

  O, wat een pijn, wat een verdriet

  Toen was zij van Jezus gaan horen

  Een gedachte, die haar niet meer losliet.

   

  Als ik Hem nou eens aan mocht raken

  Al was het alleen maar aan zijn kleren

  Dan zal Hij me zeker beter maken

  Niemand kon haar nu nog weren

  Toen raakte zij Jezus aan


  En terstond voelde ze, dat ze was genezen

  Doch Jezus bemerkte dat er kracht van Hem was uitgegaan

  Keerde zich om, en vroeg wie heeft mijn klederen aangeraakt?
  En Zijn dicipelen zeiden; hoe kunt U dit nu vragen?
  U ziet dat de mensen tot U genaken
  Dan kunt U toch niet voorkomen, dat ze U aanraken....

  Doch Jezus zag rondom om te zien naar haar
  Niet verwijtend, maar liefdevol, luister maar
  Zoals we in de Bijbel lezen
  Heeft Hij haar niet afgewezen.

  Maar zag ontfermend op haar neer
  Barmhartig liefdevol en teer

   

  Dochter zei Hij, uw geloof heeft u behouden

  Ga in vrede heen.

  Als wij nu eens zo geloven zouden

  En alles van Hem verwachten,

  Ja van Hem alleen.

   

  Markus 5

  24-01-2008 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (24 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  02-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor wie?...
  ..

  Voor wie?

   

  Wordt dit gedicht geschreven?

  Voor u, al ken ik u niet persoonlijk

  als u zich herkent, als dit blijkt

  Wil ‘k u zo graag steun geven

   

  Maar over wie, gaat dan dit schrijven?

  voor hen die soms zo bang kunnen wezen

  als je d' angst, in hun ogen kunt lezen

  Als u hier nog zo graag wilt blijven.

   

  ‘k Voel met u mee in al uw zorgen

  Ja, ik weet, dat ‘k u begrijpen kan

  echt, hier weet ik ook iets van

  U kunt zo opzien tegen morgen.

   

  Als u weer eens voor controle moet

  naar een chirurg of internist

  of dokter of specialist

  Of men onderzoekt uw bloed.

   

  U moest al zoveel meemaken

  operaties of kuren ondergaan

  aan bestralingen blootgestaan

  Of die pijn, die u zo kan raken

   

  Wil ik u zo graag steun geven

  neen, ik zelf kan dit niet

  maar ‘k wijs u op Hem die bijstand biedt

  Leg alles in Zijn Handen, heel uw leven.

   

  Zijn dan alle zorgen verdwenen?

  al uw verdriet en al uw pijn?

  O, als dat eens waar mocht zijn

  Maar eens is Hij op aard verschenen..

   

  Om te zijn een Helper in nood

  milde Handen, vriend’lijk ogen

  nimmer is men door Hem bedrogen

  Hij d' overwinnaar van de dood.

   

  Vlucht dan tot Hem, met uw schreiend hart

  tot Gods Zoon, zijn enig Kind

  hier vindt u de rust, die u nergens anders vindt

  Ja, vlucht dan tot Hem, met al uw smart…

  02-01-2008 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (54 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verdriet.....

  Verdriet

   

  Verdriet, ach wie kent het niet!

  om welk een oorzaak het ook mag zijn

  u kent het uwe, en ik het mijn

  Een geliefde, die u misschien verliet?

   

  Ach noem maar op er is zo veel

  waardoor men zorgen heeft en leed

  of iets waar een ander…niets van weet

  Een ieder, kent zijn eigen deel..

   

  Ik schrijf dit niet, om u te kwellen

  O!, nee..dat is mijn bedoeling niet!

  maar juist als u, het niet meer ziet

  Wil ik u, zo graag van Hem vertellen.

   

  Je kunt makkelijk praten, zult u misschien zeggen

  maar al mijn zorgen,en al mijn verdriet

  daarvan weet jij toch niet?

  Mijn vriend, mag ik proberen, het u uit te leggen…

   

  Ik ken  iemand, zijn naam noem ik hier niet

  die had veel zorgen, en zoveel pijn

  zou er dan nergens uitkomst zijn?

  Toen werd hij bemoedigd, door onderstaand lied!

   

  Als ge in nood gezeten

  Geen uitkomst ziet

  Wilt dan nooit vergeten

  God verlaat, u niet

  Vreest toch geen nood

  s’ Heren trouw is groot

  Groter dan de Helper, is de nood toch niet?

   

  29-12-2007 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (31 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toch blijf ik U verwachten
  .

  Verbergt U zich voor mij o Heer?

  Ik zoek U al dagen en nachten

  Hoort U niet meer naar mijn klachten?

  Biddend kniel ik voor U neer

   

  k Voel zo graag Heer,  Uw nabijheid

  Geleid te worden door Uw hand

  Maar ik word door duisternis overmand

  Ik mis U, al zon lange tijd.

   

  Vragen, vragen zoveel vragen

  Mag ik van U het antwoord weten

  Waarom?,.... bent U mij vergeten?

  Luister nu toch naar mijn klagen.

   

  k Verlang zo, naar een lieflijk woord

  Als in de dagen van welleer

  Maar nu gevoel ik dat niet meer

  Blijven mijn gebeden onverhoord?...

   

  Toch weet ik dat ik met al mijn zorgen

  Met al mijn moeiten, al mijn verdriet

  Mij tot U mag wenden die uitkomst bied

  Toch weet ik mij in U geborgen

   

  Want eens hebt U toch gesproken

  En dat zal steeds mijn vertrouwen zijn

  In al mijn zorgen in al mijn pijn

  Dat U heeld, wat is verbroken

   

  Want U zult mij niet begeven

  En verlaten zult U mij ook niet

  Want wie vertrouwend op U ziet

  Schenkt U, onverdiend het eeuwig leven

   

  O Trooster wat een lieflijke woorden

  Zend U tot een verbroken hart

  Door Uw kracht verdwijnt alle smart

  Verbonden met Uw liefdeskoorden.

   

  Door dit te weten mag ik belijden

  Omdat U het hebt beloofd

  Een ieder die in U geloofd

  Nimmermeer van de liefde van Christus zal scheiden..

   

  11-09-2007 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (26 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ellende verlossing en dankbaarheid

  Ellende Verlossing en Dankbaarheid

   

  Geboren in zonden, ontvangen in schuld

  Dat zijn wij allen, het is ons onthuld

  In de Bijbel is het te lezen

  Door een ieder groot of klein

  Dat wij allen kinderen van de eerste mens Adam zijn.

   

  Het was alles zo heerlijk, zo prachtig, zo schoon

  Hij had heel veel vrijheid, maar slechts een ding was verboon

  Te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaad

  God schiep hem ook een vrouw haar naam was Manninne

  Ze sprak met de slang toen kwam het verraad

  De slang nu was listig vanaf den beginne

  Hij heeft haar verleid, te eten van de boom

  Ook gaf zij Adam, en hij at van de vrucht

  Ze waren naakt, ontdekten ze met schroom

  Toen maakten zij zich kleren van vijgenbladeren

  En aan de wind hoorden zij de HEERE naderen

  Die sprak Adam waar zijt gij?

  Hier ben ik ‘k ben naakt en ik schaam mij

  De HEERE sprak hoe weet gij dat

  Heb je van die boom gegeten wat ik verboden had?

  Ja de vrouw die U hebt geschonken om naast mij

  te leven  die heeft het mij gegeven..


  En de Heere sprak tegen de vrouw, waarom heb je dit gedaan?
  De slang bedroog me, en bood het mij aan
  Toen heeft de Heere een vervloeking over de slang uitgesproken
  En werd de vriendschap tussen zijn en haar zaad verbroken
   

  Was nu alles ja alles verloren?

  Welnee  moet je maar eens horen

  Er was een belofte en die is nu vervuld

  Jezus nam op zich al onze schuld

  Die Heiland die Liefdevolle Redder

  Door zijn kindren  genoemd de goede Herder

  Kwam hier op aarde geboren in Bethlehems stal

  Uit de maagd Maria   Jezus die ons verlossen zal

  Van Hem staat veel in de Bijbel geschreven

  Hij heeft blinden weer zicht en doden het leven gegeven.

  O wat een Liefde heeft Hij voor de zijnen dat Hij zijn leven gaf

  Hij stierf aan het kruis ging drie dagen in het Graf

  Is daarna waarlijk opgestaan

  Want alles alles is nu voldaan.

   

  Welk een Vriend Welk een Middelaar

  Welk een Liefde Welk een Goedheid

  Dat hij voor elk berouwvol zondaar

  Voor de Hoogste Majesteit

  Heeft gezegd het is volbracht

  En nu is Hij in de Hemel, in de Hemel  vol van Pracht

  Als wij nu in Hem geloven, in Zijn Liefde in Zijn Macht

  Mogen wij zeggen, Jezus Christus Lieve Heiland

  U hebt het ook voor mij volbracht!

   

   ..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  31-08-2007 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (18 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  29-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eeuwig wonder...

  Eens was alles zo duister, zo donker om me heen

  Ik dacht wel netjes te leven

  Een ieder het zijne te geven

  Maar toch voelde ik mij zo alleen…

   

  Ik voelde dat ik wat miste, dat ik iets niet bezat

  Elke zondag, zat ik wel trouw in de kerk

  Maar luisteren, deed ik niet zo,dacht meer aan m’n werk

  Het Woord werd verkondigd, maar het had op mij geen vat…

   

  Totdat mijn Heiland, in mijn leven kwam

  Ik vroeg Hem om vergeving, die Hij mij ook gaf

  Voor mijne zonden, mijn verdiende straf

  Hoe kan ik U danken, U die alles op U nam.

   

  Nu mag ik zingen, van mijn Heiland

  Van Uw trouw, zo wondergroot

  Met Uw bloed mij redde van de dood

  Ik kan dit niet bevatten, met mijn verstand.

   

  Met Uw bloed, kocht U mij vrij

  Al mijn zonden, die U verwonden

  Die wij zelf nooit betalen konden

  O, eeuwig wonder, dat U dit deed voor mij..

   

  Dat U, voor mij terecht wou staan

  Ja zelfs stierf aan het kruis

  Dat ik nu naar het Vaderhuis

  Met U, door U, en tot U mag gaan…

  29-08-2007 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (27 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ora et labora
  .
  .

  Ora et labora

   

  Dit gedichtje komt uit een oud verhaal

  vroeger heb ik het eens gehoord

  het gaat over een schipper met passagier aan boord

  er waren nog geen motoren, er was nog geen kabaal..

   

  al turend keek hij in het rond

  want oversteken dat moest hij hier

  over deze brede rivier

  opeens zag hij het, een schipper met zijn pond..

   

  rustig gleed de boot het water door

  al roeiend kwam de wal in zicht

  opeens zag hij het wellicht

  en het ook niet meer uit ’t oog verloor

   

  het waren twee roeispanen die hij zag

  op elk van die was wat geschreven

  en ondanks het water ook goed in het
   zicht gebleven

  schipper als ik u wat vragen mag?

   

  Op de linkerspaan staat bid geschreven

  en op de rechter zie ik, en werk

  is zo- je boot soms extra sterk?

  de schipper sprak, kijk maar even

   

  en trok de linkerspaan aan boord

  het bootje draaide stuurloos rond

  nu nam hij alleen de and’re spaan

  en het bootje ook de goede koers niet vond..

   

  heb je het gezien mijn waarde vriend

  alleen met bid zal het niet gaan

  en alleen met werk kom je bij de overkant

  ook niet aan..

  11-08-2007 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (20 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  26-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jona in de vis
  ..

  Jona wilde niet gaan preken in Nineve                            

  Een stad  vol van zonden

  Hij nam een schip en voer mee

  Naar Tarsis waar ze hem niet horen konden

  Jona ontrok zich van zijn plicht

  Toen liet de Heere een zware storm opsteken

  Terwijl Jona rustig slapend nederlicht

  Het schip dreigde te breken.

   

  Door de schipper wordt Jona wakker gemaakt

  Hij zei: we zullen allen vergaan

  Als Jona uit zijn slaap ontwaakt

  ’t Is mijn schuld wat u wordt aangedaan

  Werp mij maar in de zee

  Dan zal ze weer bedaren

  Daar zitten die scheepslui toch wel mee

  Maar gooien hem toch in de woeste baren

   

  Toen werd de zee weer stil

  Terwijl Jona in ’t water ligt

  Dan gebeurt des Heeren wil

  Een grote vis die komt in zicht

  Hij doet zijn kaken van elkaar

  En slikt Jona op in één keer

  Drie dagen en nachten zit hij daar

  En Jona bad vurig tot zijn Heer.

   

  Als de vis hem weer uitgespuugd had

  Krijgt hij de opdracht voor de tweede keer

  Ga naar Nineve die grote stad

  Waarschuw hen voor de straf van de Heer

  En ziet de mensen van Nineve geloofden in God

  Ze aten en dronken niet (dit heet vasten)

  En onderwierpen zich aan zijn gebod

  Zodat God hun van zijn straf deed ontlasten.

   

  Was Jona blij dat de Ninevieten waren gespaard?

  Dat zou je toch zeker hebben gedacht!

  Maar ach, hij werd zeer kwaad
  h
  ij wou kijken hoe ze werden afgeslacht

  Toen de Heere de toorn van Jona zag

  Beschikte hij een boom wat een wonder

  Die kwam er in één nacht

  Wat was Jona blij, hij zat er onder

   

  Maar door een worm ging de boom weer dood

  Ook dit gebeurde weer heel gauw

  Jona die kwam in ademnood

  En werd weer zeer boos nou

  Jona, Jona, sprak toen de Heer

  Een boom waar jij niets aan heb gedaan

  Je toorn is hierdoor meer

  Dan van een stad, die Ik heb laten staan

   

  Beste lezer dit is een kort verhaal

  Meer weten? In de Bijbel staat het allemaal.

   

   

   

  26-07-2007 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (51 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Komen zoals je bent...

  Komen zoals je bent

  Kent u het verhaal van die schilder? Een nog jonge schilder maakt een schilderij van de terugkeer van de verloren zoon. U kent die gelijkenis wel. Het schilderij is bijna klaar, je ziet het huis, je ziet de vader op de uitkijk staan, je ziet in de verte de oudste zoon op het land.

  Er is nog één grauwe plek op het schilderij. Daar moet de belangrijkste persoon komen: de verloren zoon. Daar zoekt de schilder nog een model voor, iemand die als voorbeeld kan dienen. Dat moet natuurlijk een haveloze, vieze persoon zijn. Op een dag loopt de schilder door de achterbuurten van de grote stad en ziet plotseling een zwerver die hij goed zou kunnen gebruiken: nog half een jongen, die er toch al wat ouder uit ziet, ruig haar, stoppelige baard, smerig en in lompen gehuld.

  Als de zwerver het geld ziet dat de schilder hem wil geven als hij voor hem model wil staan, is het vlug geregeld: de volgende middag om klokslag drie uur moet hij bij de schilder zijn. Hij krijgt het visitekaartje en een behoorlijk bedrag als vooruitbetaling. De volgende dag om drie uur wordt er bij de schilder aangebeld. Daar zul je hem hebben, denkt de schilder en snel doet hij de deur open. Maar wat een teleurstelling, als daar een keurige, vreemde man op de stoep staat. En net als de schilder hem wil vertellen dat hij nu geen tijd voor hem heeft omdat hij iemand anders verwacht en z'n schilderij af moet maken, haalt de vreemdeling een visitekaartje uit zijn zak met de naam en het adres van de schilder. Dan ziet hij het. Daar staat de zwerver! Onherkenbaar! Van het geld, als vooruitbetaling, was de zwerver naar de kapper geweest, had nieuwe kleren gekocht, had zich gewassen en geschoren.

  En zo had hij in zijn onwetendheid alles verknoeid. Hij had zichzelf wat opgeknapt en zich mooier voor willen doen dan hij was. Maar de deur ging voor hem dicht. Want zo kon de schilder hem niet gebruiken. Hij had moeten komen zoals hij was.

  En zo kan de Heere God ons ook niet gebruiken, als we ons mooier voordoen dan we zijn. We mogen, nee, we moeten komen zoals wij zijn. En met al onze zonden en ellenden, tot Hem ons ter genezing wenden. Hen maakt Hij beter. Hen maakt Hij – hier – écht gelukkig. Voor zulke mensen zal de deur straks wijd open gaan en het zal klinken: "Ga in, in de vreugde uws Heeren."

  Bron: ‘De Nieuwsbrief’ van Stichting Ontmoeting

   

  24-07-2007 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (25 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria Magdalena....
  .

   

  Het was een bijzondere maaltijd,

  Jezus was uitgenodigd bij Simon

  Die Hem een maaltijd had bereid

  Of nu het volgende, voor of na,

  het eten begon…

  Weet ik niet met zekerheid…

   

  Maar een vrouw, die een zondares was

  Vond Jezus, daar bij Simon

  Dragende een zalf, in een fles van albas

  Waar haar Heilands, voetwassing begon…

   

  Met vele tranen van haar ogen

  Werden Jezus voeten nat,

  Met haar haren mocht zij ze drogen

  O!, wat groot was haar Liefde die zij bezat..

   

  Geen enkel woord heeft zij gesproken

  Maar met kussen, en geween

  Haar zondaarsleven was verbroken

  Haar Liefde dreef haar, tot Jezus heen…

   

  Zij mocht ook zalven, Jezus voeten

  Uit dankbaarheid, heeft ze dit gedaan

  Dat Hij, voor haar zonden wou boeten

  Toen…….zag Jezus haar aan….

   

  En sprak’, vrouw ga in vrede heen

  Weet dat u, door uw geloof behouden zijt

  Uw geloof dreef u tot Mij, uw geloof alleen

  Zij mag Hem nu loven, nu en in eeuwigheid


  Lukas 7 vers 36 t/m 50 

  20-07-2007 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (18 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Danken
  .

  Mag ik U danken mijn Heiland

  Dat U kwam naar deez’ aard’

  Uw le-ven niet spaarde

  Als s’Heren afgezant

   

  Mag ik U danken mijn Heiland

  Dat U bent geboren

  In een wereld verloren

  Gestuurd door s’Heren hand

   

  Mag ik U danken mijn Heiland

  Dat U mens -werd voor mij

  Met Uw bloed kocht U vrij

  Verloste van de vijand

   

  Mag ik U danken mijn Heiland

  Ondanks- al mijn leed

  Al is de pijn zo wreed

  Uitzien mag naar ’t Vaderland

   

  Mag ik U danken mijn Heiland

  Dat U op Golgotha wou lijden

  Om zondaren te bevrijden

  Door liefde overmand.

   

  Mag ik U danken mijn Heiland

  Als ik voor U knielen mag

  Ontfermend op mij zag

  Bereide voor mij een pand

   

  Hoe kan ik U danken mijn Heiland

  Door verwonderd, stil te zijn

  Want U was schoon,U was rein

  U baande een weg naar ‘t beloofde Land

  18-07-2007 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (25 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor Anita....
  .

  Voor Anita

   

  Anita wat fijn dat je me hebt geschreven

  Ik las het in ons gastenboek

  Van harte willen we met je meeleven

  Tuurlijk schrijven we terug op jou verzoek….

   

  Wat een zorgen zijn er in jou leven

  Wat een moeite wat een pijn

  Wij hopen dat deze woorden je troost mogen geven

  Dat Hij ook jou Helper wil zijn….

   

  Met al je noden, en al je zorgen

  Jij je steeds weer tot Hem mag wenden

  Voor Hem is er niks verborgen

  Zijn bijstand wil Hij je zo graag zenden…

   

  Misschien is dit moeilijk te verstaan

  Je denkt waarom overkomt dit mij

  Toch wil Hij steeds naast je staan

  Mijn zoon mijn dochter, kom tot Mij…

   

  Allen die vermoeid zijn en belast

  Als je op Jezus Christus mag zien

  Dit geeft steun, dit geeft houvast

  Dan wil Hij helpen geen misschien….

   

  Wij hopen dat deze woorden

  Zo gebrekkig, maar recht uit het hart

  Jou verbinden met Zijn Liefdekoorden

  Want Hij heelt alle wonden, en Hij heelt alle smart….

   

  Heel veel sterkte en van harte Gods zegen toegewenst

  Alie en Teunis…..

   

  06-07-2007 om 22:16 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (25 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  27-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afscheid
  .

  Afscheid nemen kennen wij allemaal

  Soms voor kort, ja voor even… maar

  Het kan ook wat langer zijn, wel een jaar

  Eigenlijk bedoel ik dit niet, met dit verhaal..

   

  Afscheid, … zonder afscheid

  Dit komt alleen bij and’ren voor

  Tot, je zelf, iemand ,onverwacht verloor

  Dan opeens, is het werk’lijkheid..

   

  Afscheid nemen, zonder woorden

  Dit kan ook een afscheid zijn

  Je weet, spoedig, komt het einde

                       aan onze levenslijn

  doorgesneden onze levenskoorden..

   

  Afscheid, waar altijd vragen blijven

  De waaroms?..waarop je geen antwoord vind

  Waarom heb ik dit niet aan zien komen,

                              was ik hiervoor blind?

  Soms een briefje, een kort schrijven!...

   

  Afscheid, maar toch geen afscheid!

  Verbonden door een drie-enig koord

  Een weerzien in het Hemeloord

  Ondanks het verdriet, voel je verbondenheid..

   

  Afscheid, van je zondig leven

  Dit kun je niet in eigen kracht

  Maar ook dit, word niet van jou verwacht

  Er is een Trooster, groot van kracht,
    
           die  ook jou hulp wil geven…

  27-05-2007 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (45 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verloochening van Jezus, door Petrus
  ...

  De verloochening van Jezus, door Petrus

   

  Jezus spreekt Petrus aan

  Straks kraait tweemaal de haan

  Simon: Dan zul je Mij, verloochend hebben, driemaal

  Bij de hogepriester in de zaal

   

   

  Here dit mag U van mij niet denken

  Al moest ik in de gevangenis,

  ja zelfs mijn leven voor U schenken

  Al zou een ieder van U gaan

  dan nog, blijf ik achter U staan

   

   

  Toen werd Jezus gevangen genomen

  En op afstand is Petrus achter Hem aangekomen

  En zich al warmend bij het vuur

  Komt de waarheid van het uur.

   

   

  Dan klinkt daar een stem

  Jij hoort toch ook bij Hem?

  Het is een dienstmaagd

  Die dit aan Petrus vraagt

  Petrus wat doe je Jezus een verdriet

  Door te zeggen Hem ken ik niet

   

  Dan is daar een andere dienstmaagd

  Die dit opnieuw aan Petrus vraagt

  Petrus ontkent het met een eed

  Door te zeggen dat hij nergens van weet

  Petrus dit is nu al de tweede keer

  Verloochent Hem nu toch niet weer

   

  Daar zijn meer mensen bij elkaar

  Die zeggen uw spraak maakt u openbaar

  Maar ook nu- zo als telkens weer

  Verloochent hij Jezus voor de derde keer.

   

  Als de haan met zijn gekraai begint

  Is het Petrus die zich bezint

  O wat voelt hij nu een pijn

  Jezus die een borg voor hem wil zijn

  Ja zelfs Zijn leven voor hem geeft

  Dat hij die nu verloochent heeft

  O wat een smart - in Petrus hart

   

  Toch ziet zijn Heiland weer op hem

  En vraagt met Liefdevolle stem

  Hebt gij Mij liever, ook dan dezen

  Petrus hoeft nu niet meer te vrezen

  Ook hij zal juichen voor Gods Troon

  Gered door Jezus, Vaders Zoon..

  29-03-2007 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (16 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Troosten
  ..
  schrijf hi

  In deze tijd dat we de geboorte van het Kind herdenken

  wil ik jou wat aandacht schenken

  van al je verdriet, van dit kindje zo klein

  ik gun jou zo graag wat zonneschijn.

   

  mag ik je wijzen op die Helper in nood

  Hij wil er zijn voor een ieder, heel klein of heel groot

  nee ik ga hier niet zitten preken

  maar dat Hij  wil helpen is al zo vaak gebleken.

   

  ik weet wij kunnen het soms zo makkelijk vertellen

  dat je,  je vertrouwen op Hem moet stellen

  maar misschien voel je wel haat, of ben je boos,

  over dit kleine kindje, wat zo teer was en broos

   

  echt jou kwetsen dat wil ik hier niet

  want niet ik, maar jij,  kent al je verdriet

  denk niet dat ik het allemaal zo goed weet

  maar ik probeer mee te leven, in je pijn en in je leed

  ik hoop dat mijn woorden je wat troost kunnen geven

  en ik wens je heel veel sterkte voor je verdere leven..

  Geschreven voor een moeder die haar kindje is verloren..

  04-03-2007 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (13 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  25-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zachtjes klonk het woord van trouw
  .

  Lief Bruidspaar,

   

  Jullie beiden, maar ook wij

  Hebben hier naar uitgekeken

  Langzaam is de tijd verstreken

  Vanaf vandaag gaan jullie zij aan zij

   

  Jullie huwelijksboot gaat nu vertrekken

  Ja samen gaan jullie in volle zee

  De wind niet altijd tegen, maar ook niet altijd mee

  Maar ook dit hoort er bij, zoals jullie zullen ontdekken

   

  Verheugd zijn we nu allen bijeen

  Op deze dag, jullie huw`lijksfeest

  Naar het stadshuis, en de kerk zijn we geweest

  Jullie gaven elkaar de trouwring, samen Eén

   

  Bruidspaar, zo mogen wij jullie nu aanspreken

  Klokken hebben, voor jullie geklonken

  Het woordje ja, hebben jullie elkaar geschonken

  Het liefdesvuur, laat het nooit ontbreken

   

  Zachtjes klonk het woord van trouw

  Jullie kozen voor elkaar

  Vandaag zijn jullie een echtpaar

  Geniet van de tijd, als man en vrouw.

   

  En als er dagen van zorgen komen

  Die er ook, ongetwijfeld zullen zijn

  Het is niet altijd, rozengeur en maneschijn

  Dat ook dan de liefde blijft, en niet gaat verschromen

   

  Wij hopen dat jullie, samen gelukkig blijven

  Maar zet jullie treden, in zijn spoor

  Dat Hij jullie ga, met Zijn Heillicht voor

  Dit is onze wens, vandaar dit schrijven….

  25-01-2007 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen..In verwachting......

  In verwachting…

   

  Stralend kwamen jullie het ons vertellen

  dat jij in verwachting was

  en die blijdschap die men in jullie ogen las

  allerlei vragen, gingen wij toen stellen

   

  Wanneer zal dit kindje worden geboren,

  zou  het in mei zijn, of april?

  toen werd het even stil

  de juiste datum, zullen we nog horen

   

  Wat is dit voor jullie een mooie tijd

  uitzien want het duurt nog wel even

  een beetje onwel, en overgeven

  maar het brengt ook veel saamhorigheid

   

  En ook dit zullen jullie niet vergeten

  je kijkt op internet, of in een boek

  ja juist, naar een naam zijn jullie op zoek

  ‘t is een geheim, wij mogen het nog niet weten..

   

  En dan, opeens voel je het bewegen

  dit kindje in de moederschoot

  vertederd ben je, je verwondering is groot

  waar je zo naar uitzag, is nu verkregen..

   

  Wat is er veel te regelen, wat is er veel te doen!

  de kinderkamer word vast ingericht

  welke kleur, word het donker, of licht?

  of misschien wel blauw of groen? 

   

  Het laatste couplet word nu geschreven

  het is een bede, en een wensje

  voor jullie, maar ook voor dit kleine mensje

  Hem alleen, alle dank te geven…

   

  Jullie ouders…..

  24-01-2007 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (10 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  31-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als stormen woeden..
  ..

  ..Het leven kan zoveel vreugde geven

  het kan niet op, het kan niet stuk

  nog hogerop dat is ons streven

  wat een geluk, als men dan de vruchten pluk

   

  Ja menig mens zal dit beamen

  als men terug ziet in de tijd

  plan na plan ging men beramen

  ja êen en al bedrijvigheid

   

  Het huis moet nog groter

  de auto is veel te klein

  het loopt gesmeerd, het is net boter

  O,  wat een welvaart, o wat fijn

   

  Maar als dan de stormen woeden gaan

  zomaar ineens, je hebt het niet aan zien komen

  voorbij voorgoed voorbij, nooit bij stilgestaan

  de toekomst is weg, voorbij zijn al je dromen

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

  Het scheepje kabbelde rustig voort

  de zee was mooi, de zee was stil

  het was zo vredig, bij hen aan boord

  opeens werd het noodweer, koud en kil.

   

  De golven beukten op het schip

  deze scheepslui, waren wel wat gewend

  we slaan te pletter, op een klip

  aan onze levensreis komt spoedig een end..

   

  Laat ons toch bidden zo riep er êên

  tot Hem , die hulpe bieden wil!

  Want Hij, kan helpen Hij alleen

  de storm raasde door, het werd niet stil.

   

  Maar het scheepsvolk, was nu rustig en bedaard

  hun vertrouwen, was geheel gericht op Hem

  nee de lucht, was nog niet opgeklaard

  want ze wisten, ook de storm gehoorzaamd op Zijn stem.

   

  Wat mooi, dat het geloof zo’n rust kan geven

  ook als het soms zo donker is

  Hij wil er zijn, ook in uw moeilijk leven

  vertrouw geheel op Hem, dan verdwijnt de duisternis…

   

  31-12-2006 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (29 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wij......
  .

  Wij ..jij en ik…

   

  Als bloemen, die straalden van geluk

  Begon eens voor ons het huw’lijkspad

  Er was er maar èèn, dat was jij mijn schat!

  Wij waren gelukkig, het kon niet stuk…

   

  Toch zijn wij elkaar, wat  ontgroeid

  Hebben zo weinig tijd meer voor elkaar

  Treffen niet meer de juiste snaar

  De bloem is toch niet uitgebloeid?..

   

  Er is toch meer, dan geld en goud?

  Ik verlang zo… naar en woord van jou

  Eens was ik toch je liefste vrouw!!

  Zeg het me!, dat je nog echt van me houd…

   

  En maak eens een uurtje voor me vrij.

  Als vroeger, samen met ons twee

  Hier verlang ik naar terug, als een heimwee

  Wij waren gelukkig, we waren zo blij..

   

  Wij, jij en ik… kregen een gezin

  Waarvan wij nu vader en moeder zijn

  Dit bracht in ons leven veel zonneschijn

  Misschien is er voor ons een nieuw begin…

   

  Liefste, zie dit niet als een verwijt

  Maar  ik wil je juist! zo graag hervinden

  Onze liefde opnieuw verbinden

  ‘k verlang zo naar wat tederheid….

   

   Je……………..

  01-12-2006 om 00:00 geschreven door Teunis  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (14 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Over mijzelf
  Ik ben Teunis
  Ik ben een man en woon in Kamperveen (Nederland) en mijn beroep is Vleeskalverenhouder.
  Ik ben geboren op 25/11/1953 en ben nu dus 65 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Gedichten schrijven.
  Iets over mezelf vertellen? vind ik niet zo gemakkelijk, maar als ik op een ander (zijn, haar) site kom vind ik het altijd leuk om iets over die persoon te lezen. Geïnteresseerd? lees dan verder op mijn blog.(Iets over ons)
  Gastenboek
 • kamagra com Lom
 • kamagra in usa kaufen dundee health Taf
 • kamagra 100 chewable tablet kaufen Jag
 • kamagra oral jelly sildenafil Jag
 • cialis online fast delivery

  Schrijf of lees in het Gastenboek, alvast bedankt voor uw bezoek.


  E-mail mij

  Als u mij persoonlijk wat wilt schrijven, dan kan dat hieronder..


  Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn, en Ik zal uw rust geven
  Een liedje

  Welk een Vriend is onze Jezus
  Die in onze plaats wil staan.
  Welk een voorrecht dat ik door Hem
  Altijd vrij tot God mag gaan..

  Archief per maand
 • 12-2013
 • 12-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 10-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 05-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 05-2007
 • 03-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 06-2006
 • 05-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005

  DAAR ZULLEN GEEN TRANEN MEER ZIJN
  Foto

  Foto

  Foto

  En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe..

  Lukas 2 vers 12

  Foto

  • De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud: maar de Heere proeft de harten.

   


  Foto

  Mijn zoon, mijn dochter geef mij uw hart
  Foto

  Want Mijn juk is zacht,  en Mijn last is licht..
  Matth 11:30

  Foto

  Foto

  Als mijn handen voortdurend bezig zijn met dingen vast te houden,
  dan kan ik niet geven of ontvangen.
  (Dorothee Sölle

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Het Licht verdrijft de duisternis, dit is zeker en gewis!
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Een interessant adres?

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  • Een vals getuige zal niet onschuldig zijn: en die leugen blaast zal niet ontkomen…

   


  Foto

  ·        Het is eer voor een man, van twist af te blijven, maar ieder dwaas zal zich er in mengen


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Het is beter om de goede
  weg kreupel te gaan dan
  naast de goede weg te lopen
      Augustinus

  Foto

  Foto

  Foto

  Een mens lijdt dikwijls
  het meest

  Foto

  Laatste commentaren
 • PETROLEUM FOR SALE (Kuznetsov GAVRIIL Mikhailovich)
      op Het Kindeke geboren
 • RZh0jqqg (y2cIQ1x7WX)
      op Het Kindeke geboren
 • MjELtR9KOiy (XCj3maNB3r)
      op Het Kindeke geboren
 • Ik ben hier langsgeweest (Maarten)
      op Hartelijk Welkom
 • Foto

  Door het lijden
  at hij vreest

  Foto

  Foto

  Foto

  Wat nooit op
  komt dagen

  Foto

  Zo heeft hij dikwijls
  meer te dragen
  Dan God te
  dragen geeft...

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  TEUNIE EN STEVEN MET KINDEREN OP HET 25JARIG HUWELIJKSFEEST
  Foto

  Foto

  Foto

   


  Foto

  Foto

  Bedankt!

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!