NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Betekenis van de Antwerpse straatnamen + wetens -en bezienswaardigheden

27-12-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorwoord

                                    VOORWOORD

    Wat er in mijn vorige blogs werd besproken, zoals : "30 wandelingen met Alfons Van Camp in de Sinjorenstad" en de "wetens-en bezienswaardigheden over -en in Antwerpen", gaan we nu in dit blog een soort van "alfabetische encyclopedie" maken over de straten van Antwerpen.

     We weten op voorhand dat dit een gigantisch werk zal zijn, maar het is een uitdaging.

     We gaan ze alfabetisch bekijken,en het is hoogst interessant te weten waar ze gelegen zijn, wat er in die straat eigenlijk allemaal te zien is, vanwaar de naam afkomstig is, enz...

     De werkwijze is eenvoudig : typ de door U gezochte straat in het vakje  "zoeken" en ge krijgt onmiddellijk de nodige gegevens.

     De doelstelling van dit werk is de Antwerpenaar aan te sporen om iets te kunnen vertellen over zijn straten, gezien ze niet ingeïnteresseerd zijn wat er in feite achter de straatbenaming schuilt. 

     We gaan trachten bij elke straat, in de mate van het mogelijke, een foto van het straatnaambord weer te geven, samen met de foto's van de bezienswaardigheden, en.... vooral met de bijgevoegde teksten van : "wist U dat ... ,".

     Zoals enkele bekende Antwerpse gidsen, ons lieten weten dat ze het blog "Wetens -en Bezienswaardigheden over -en in Antwerpen", gebruiken als "kapstokken" voor hun kennis en waar ze kunnen op terug vallen, moet dit werk eveneens een meerwaarde zijn voor de quizzers en voor de cultuur over Antwerpen.

     Alle afgebeelde foto's zijn eigendom van de auteur, met uitzonderingen waarvan dan de eigenaar vermeld wordt.

    Wij wensen de bezoekers veel  leesgenot

    Alfons Van Camp -     2017

Bronnen : - Historiek van de Antwerpse straten van Augustin Thys

               - Gids voor Oud Antwerpen van George Van Cauwenbergh

               - Wikipedia

               - Antwerpse standbeelden van Piet Schepens

               - Antwerpse gedenkplaten van Piete Schepens

               - Antwerpse standbeelden Anno 2001 van Antoon Van Ruyssevelt

               - Erfgoedprojecten - Inventaris van het bouwkundig erfgoed

               - www.schoonselhof.be

               - Antwerp City Map 

               - medewerker en freelancer Frits Schetsken

                                                    -o-o-o-O-o-o-o-                                                                                        

27-12-2016 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
>> Reageer (1)
26-12-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werkwijze voor het opzoeken van de betekenis van een bepaalde straat.

 

                                                         WERKWIJZE

                                              voor het opzoeken van de

                      " Betekenis van een bepaalde ANTWERPSE STRAAT"

        

             Om de betekenis van een specifieke straatnaam, met de eventuele wetens -en

bezienswaardigheden te weten komen, hoeft men gewoon de juiste naam van de straat in

te voegen in het vakje "zoeken in blog" en klikken en men komt onmiddellijk op de

gevraagde straat.

P.S. : wanneer de straatnaam bestaat uit een voor -en familienaam, dient men eerst de familienaam in te geven en dan de voornaam.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

             

26-12-2016 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
30-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Jozefstraat

                                                     SINT-JOZEFSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Mechelsesteenweg en de Lange Leemstraat.

- ze geopend werd in  1859.

- de naamgeving in verband kan gebracht worden  met nabijgelegen Sint-Jozefskerk, aan de Loosplaats                       

                        foto van Alfons Van Camp.

                                                   (foto van Alfons Van Camp)

 - dit een oorspronkelijk rooms-katholieke is die ingewijd werd in 1868 en opgetrokken in neoramaanse stijl naar een ontwerp van Eugeen Giffe.

- ze sinds 2000 gehuurd wordt door de Russisch-orthodoxe Christus' Geboorte parochie.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

30-05-2017 om 14:40 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Jorispoort

                                             SINT-JORISPOORT

Wist U dat ... ?

- de Sint-Jorispoort gelegen is tussen de Leopoldplaats en het Mechelseplein.

 - ze getrokken werd in 1543-45 op gronden van de "gasthuisbeemden" van de oude Sint-Joriskerk naar de Sint-Jorispoort (Keizerspoort), vandaar vaak "Poortstraat" en "Voortstraat"  genoemd en in de 18de en 19de eeuw "Sint-Jorispoortstraat", sinds 1937  "Sint-Jorispoort".

- de naam van de straat verwijst naar de heilige Joris (Georgius) van Cappadocië (gestorven 23 april 303) die een martelaar is en heilige.

- sinds 1222 patroon (beschermheilige) is van Engeland (Engels: Saint George). 

                                      (foto van het Katholieke Geloof)

- er in onmiddellijke omgeving van deze straat, nl aan het Mechelseplein de Sint-Joriskerk is gelegen.

     foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

 - er in deze kerk dit mooie glasraamis te bekijken

  foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)  

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

30-05-2017 om 14:34 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Jobstraat

                                                     SINT-JOBSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de wijk "Stuivenberg" tussen de Essenstraat aan de Dambruggestraat en de Gasstraat.

- de naam "Sint-Jobsstraat" dateert van 1846 voor het zuidelijke gedeelte van de straat dat sedert 1866 "Gasstraat" heet, het noordelijk gedeelte, in zijn huidige vorm aangelegd in 1876, kreeg de voormalige  naam.

- tussen het spoorwegemplacement van de Hoofdgoederennatie en  dat van station Stuivenberg-Dam werd in 1877 de zogenaamde Viaduct-Dam in  verhoging aangelegd, waardoor het meest noordelijke uiteinde van de Sint-Jobsstraat  werd ingepalmd. Om het hoogteverschil tussen Sint-Jobsstraat en Viaduct-Dam  te overbruggen werd teneinde de Sint-Jobsstraat de thans nog bestaande  dubbele steektrap met smeedijzeren leuning en gietijzeren postamenten  gebouwd naar een ontwerp van 1883..

                                                        (foto van Alfons Van Camp)

- er zich op de hoek de Biekorfstraat het voormalig politiebureel van 1902-03 bevindt. (foto van Alfons Van Camp)

- dit gebouw in de volksmond "den bureau van de Biekorfstraat" werd genoemd.

- het poltiebureel gesloten werd in 1971.

- er nu een dokterspraktijk in gevestigd is.

- er boven de monumentale, met ijzeren hek, het wapenschild van de stad Antwerpen, boven de tekst Politiebureel is aangebracht.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

30-05-2017 om 11:45 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Jansvliet

                                                  SINT-JANSVLIET

                                           Afbeeldingsresultaat voor Sint-Jansvliet, Antwerpen foto's van van camp

Wist U dat ... ?

- dit vliet loopt van de Schelde tot aan de Steenhouwersvest.

     Afbeeldingsresultaat voor Sint-Jansvliet, Antwerpen (foto van Alfons VC)

- ze in 1201 aangelegd werd als zuidelijke omheiningsgracht van de toenmalige stad.

- de naam ontleend werd aan de Sint-Janspoort ten einde de Hoogstraat.

- in 1882 de vliet gedempt werd en de Sint-Jansbrug afgebroken.

- er nu op die plaats het ingangsgebouw van de voetgangerstunnel staat.

- vandaar de tijdelijke benaming "Kleine Tunnelplaats" en in 1959 de oude naam werd hernomen. -

- op deze plaats de toegang is tot de Sint-Anna - of voetgangerstunnel is,

   

    

                                                   (foto's van Alfons Van Camp)

die de verbinding is met de rechter naar de linkeroever.

- dit een beschermd monument is sedert 1997

- het gebouwd werd van 28 juni 1931 tot 14 augustus 1933.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-                                 

30-05-2017 om 11:24 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
29-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Jacobsstraat

                                                    SINT-JACOBSTRAAT

Wist U dat ...?

- deze straat gelegen is tussen de Sint-Jacobsmarkt en de Lange Nieuwstraat.

- er in de straat de zijgevel van de Sint-Jacobskerk te bezichtigen valt.

- zie ook bij de letter "L" Lange Nieuwstraat.

                           Afbeeldingsresultaat voor sint-jacobsstraat antwerpen

                                                               (foto van Alfons Van Camp)

                                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

29-05-2017 om 16:35 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Jacobsmarkt

                                                     SINT-JACOBSMARKT

                                               foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ...?

- deze straat gelegen is tussen het Kipdorp en de Kipdorpbrug.

- de straat aanvankelijk toehoorde bij de wijk Kipdorp en pas in het tweede helft van de 18de eeuw Sint-Jacobsmarkt werd genoemd.

- de straat genoemd werd naar de Heilige Sint-Jacob

                                    Afbeeldingsresultaat voor Sint-Jacob

 -  er zich op de hoek van de Sint-Jacobstraat -en markt het café "In Sint Jacob", te dateren in de eerste helft van de 17de eeuw, bevindt.Afbeeldingsresultaat voor foto's van café (foto van Alfons Van Camp)

- er vooraan in de straat aan het nr 11 het gebouw "DEN GROOTEN ZOT"  is gelegen.

- het in de eerste helft van de 16de eeuw gebouwd werd voor Dierick de Moelnere en in de tweede helft van de 16de eeuw in het bezit kwam van ridder Paul van Daen die het hotel uitbreidde met het nabijgelegen huis  "HET BRANDIJZER"(nr 13).

- beide gebouwen beschermd worden door een definitief besluit van 4.10.1977 dat op 28.10.1977 verscheen in het Staatsblad.

                              

 

 Huis "Den grooten Zot" (nr 11) uitgebreid met het hieronder afgebeelde "Het Brandijzer" (nr 13)

                                               (beide foto's van Alfons Van Camp)

-  dit gebouw eveneens als "Den Grooten Zot" genoemd wordt..

- heden ten dage de "Universiteit Antwerpen Management School - 't Brandijzer"  er gevestigd is.

- er op de binnenkoer deze 't sculpture van Eugène Dodeigne (° 1923) zich bevindt.

- dit volledig gerestaureerd werd en in gebruik genomen door de universiteit UFSIA.

foto van Alfons Van Camp.

                                                    (foto van Alfons Van Camp)

- er aan de nrs 16 en 18 de huizen 'T-JACOB Minor en ST.-JACOB Major zijn gelegen.

 (fotoAVC)

 

- deze huizen gebouwd werden in de 16de eeuw door het kerkbestuur van Sint-Jacob.

- er verder op dezelfde kant van de straat de poort van de SINT-JACOBSKERK waar we in de gang het hierna afgebeeld, beeld achter tralies, aantroffen

 

                                                              (foto's van Alfons Van Camp)         

- er zich aan het nr 38 HUIS SINT-ANTONIUS bevindt

                                                     (foto van Alfons Van Camp)

- de oudste vermelding van dit huis teruggaat tot 1608.

- het tot in 1892 bewoond werd door de familie Van de Werve de Vorsselaer die het verkocht aan de Zusters Franciscanessen der Heilige Familie.

- het ook een rusthuis was, nl. "De Swane" en ten huidige dage onbewoond is en te koop wordt aangeboden. 

- er in de straat het vroegere hotel  "De Groote Robijn" gelegen is dat gebouwd werd circa midden 16de eeuw, en vanaf 1565 in het bezit van burgemeester Antoon van Straelen, thans Instituut Onze-Lieve-Vrouw Middelares. 

- er op het Frans Halsplein, langs de kant van de Sint-Jacobsmarkt  dit bronzen figuurtje dat het werk is van Marjet Dooremont (1922) staat met de vermelding op de sokkel : "1992 / Marjet / Dooremont / gieterij Storms".

- op de plint vooraan het beeld : " Er zit een hart onder mijn jas / bond zonder naam". 

- er rechts  staat : "ik ben het oasemannetje".

- het beeld werd ingehuldigd op 12.4.1993.

- het er is gekomen op initiatief van de bond zonder naam onder impuls van pater Phil Bosmans.

- het verwijst naar meer verdraagzaamheid en het bannen van vreemdelingenhaat. 

Afbeeldingsresultaat voor sint-jacobsmarkt foto's van van camp (foto van Alfons Van Camp)

- er een weinig verder zich het "Geboortehuis van / Hendrik Leys / kunstschilder / 1815-1869" bevindt.

                  (foto van AVC)

- Hendrik Leys geboren werd te Antwerpen op 18.2.1815 en overleed aldaar op 25.8.1869.

- Hendrik Leys een Belgische graficus was, maar vooral schilder van historische schilderijen, genrestukken en portretten.

- zijn historisch schilderij "De Dertigdagenmis voor Berthal de Haze (1854)" met de gouden medaille bekroond werd op de wereldtentoonstelling van Parijs in 1855.

- hij eveneens een internationale erkenning kreeg op de wereldtentoonstelling van Londen in 1862.

- in datzelfde jaar hij de titel van baron kreeg.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

29-05-2017 om 16:29 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Jansplein

                                                     SINT-JANSPLEIN

                                             

Wist U dat ... ?

- dit plein gelegen is in het noorden van Antwerpen, tussen de Sint-Gummarus - Vondel - Houwer - Van de Werve - De Pret - Lange Dijk -en Brugstraat.                                                   

 

                                                     (foto van Alfons Van Camp)

- het één van de grootste pleinen is van Antwerpen en gelegen is in het noorden van de stad.

- het een vierkante plattegrond heeft met rondom een zoom van bomen.

- er op het plein  wekelijkse markten wordne gehouden (op woensdag en vrijdag) maar ook regelmatig grote evenementen worden georganiseerd.

- op 8 augustus 1868 in een collegebesluit werd astgelegd dat het nieuw aan te leggen stadsplein vernoemd zou worden naar herberg Den ouden Sint-Jan.

- er met de daadwerkelijke aanleg van het plein werd begonnen kort daarna, en rond 1870 er mee begonnen.

- er in 1956 in het midden van het plein een kiosk stond, waar eerder vaak orkesten speelden, en gesloopt werd.  

- er vanaf 1999  plannen gerealiseerd werden en in 2001 het geheel vernieuwde Sint-Jansplein officieel ingehuldigd werd .erop het plein  in 2003 een door de kunstenaar Panamarenko geschonken sculptuur van een vliegenier geplaatst werd, met de titel "Pepto Bismo".     (foto van Alf. Van Camp)

                                             

                                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

29-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
28-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Gummarusstraat

                                                    SINT-GUMMARUSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de omgeving van het Sint-Jansplein, tussen de Dambruggestraat en de Oude Steenweg.

- er reeds in 1580 melding van wordt gemaakt als "Muelekenstraetken" en in 1846 als "Sint-Jansstraat"en dat kort daarop de huisige naam werd aangenomen.

- deze naam v erwijst naar de  heilige

Gummarus (Gommarus) van Lier  (Wikipedia)

- deze geboren werdte Emblem en overleden ca.714;

- hij een ridder was aan het hof van Pepijn van Herstal en volgens de legende de stichter van Lier.

- hij de patroon is van allen die met een breuk te kampen hebben.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

28-05-2017 om 15:05 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)


Inhoud blog
 • Sint-Jozefstraat
 • Sint-Jorispoort
 • Sint-Jobstraat
 • Sint-Jansvliet
 • Sint-Jacobsstraat
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto

  Fonne de auteur van dit blog 

  Ik ben een gepensioneerde Hoofdinspecteur van eerste klasse bij de politie, officier van gerechtelijke politie en hulpofficier van de Heer Procureur des Konings, van 81 jaar.  Mijn hobby's zijn vooral Antwerpen in beeld brengen en voetbal.  

  Archief per maand
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Stadhuis van Antwerpen


  Foto

  Standbeeld van Brabo


  Foto

  Pieter Paulus Rubens


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!