NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Betekenis van de Antwerpse straatnamen + wetens -en bezienswaardigheden

27-12-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorwoord

                                    VOORWOORD

    Wat er in mijn vorige blogs werd besproken, zoals : "30 wandelingen met Alfons Van Camp in de Sinjorenstad" en de "wetens-en bezienswaardigheden over -en in Antwerpen", gaan we nu in dit blog een soort van "alfabetische encyclopedie" maken over de straten van Antwerpen.

     We weten op voorhand dat dit een gigantisch werk zal zijn, maar het is een uitdaging.

     We gaan ze alfabetisch bekijken,en het is hoogst interessant te weten waar ze gelegen zijn, wat er in die straat eigenlijk allemaal te zien is, vanwaar de naam afkomstig is, enz...

     De werkwijze is eenvoudig : typ de door U gezochte straat in het vakje  "zoeken" en ge krijgt onmiddellijk de nodige gegevens.

     De doelstelling van dit werk is de Antwerpenaar aan te sporen om iets te kunnen vertellen over zijn straten, gezien ze niet ingeïnteresseerd zijn wat er in feite achter de straatbenaming schuilt. 

     We gaan trachten bij elke straat, in de mate van het mogelijke, een foto van het straatnaambord weer te geven, samen met de foto's van de bezienswaardigheden, en.... vooral met de bijgevoegde teksten van : "wist U dat ... ,".

     Zoals enkele bekende Antwerpse gidsen, ons lieten weten dat ze het blog "Wetens -en Bezienswaardigheden over -en in Antwerpen", gebruiken als "kapstokken" voor hun kennis en waar ze kunnen op terug vallen, moet dit werk eveneens een meerwaarde zijn voor de quizzers en voor de cultuur over Antwerpen.

     Alle afgebeelde foto's zijn eigendom van de auteur, met uitzonderingen waarvan dan de eigenaar vermeld wordt.

    Wij wensen de bezoekers veel  leesgenot

    Alfons Van Camp -     2017

Bronnen : - Historiek van de Antwerpse straten van Augustin Thys

               - Gids voor Oud Antwerpen van George Van Cauwenbergh

               - Wikipedia

               - Antwerpse standbeelden van Piet Schepens

               - Antwerpse gedenkplaten van Piete Schepens

               - Antwerpse standbeelden Anno 2001 van Antoon Van Ruyssevelt

               - Inventaris van het bouwkundig erfgoed

               - www.schoonselhof.be

               - Antwerp City Map 

                                                    -o-o-o-O-o-o-o-                                                                                        

27-12-2016 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (9 Stemmen)
>> Reageer (1)
26-12-2016
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werkwijze voor het opzoeken van de betekenis van een bepaalde straat.

 

                                                         WERKWIJZE

                                              voor het opzoeken van de

                      " Betekenis van een bepaalde ANTWERPSE STRAAT"

        

             Om de betekenis van een specifieke straatnaam, met de eventuele wetens -en

bezienswaardigheden te weten komen, hoeft men gewoon de juiste naam van de straat in

te voegen in het vakje "zoeken in blog" en klikken en men komt onmiddellijk op de

gevraagde straat.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

             

26-12-2016 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
30-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Langegang

                                                     LANGEGANG

                                      foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze gang zich bevindt tussen de Tabaksvest en het Hopland.

foto van Alfons Van Camp.

                                 zicht op de Langegang (foto van Alfons Van Camp)

Wist U dat ... ?

- het een 140m lange, smalle gang is, die door G.Despommeraulx in 1583 geopend werd op het Mollekesraamhof.

- er in de 18e eeuw hier nog aan weerszijden van deze weg een aantal pittoreske, rustiek woningen stonden .

- toen de eigenaars zich in de loop van de 19e eeuw verder van het stadscentrum gingen vestigen, hier een herverkaveling vormde en er een aaneengesloten reeks kleinburgelijke huizen, kwamen, die de jongste decenniën één voor één opnieuw verdwenen zijn.

- de Langegang geruime tijd een privéweg was en pas bij raadsbesluit van 23 september 1848 hij in het publiek wegennet werd opgenomen. -

- er in 1856 hier nog bij nr 26 een binnenplaats was met een twaalftal huisjes.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 16:31 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Elzenstraat

                                                    LANGE  ELZENSTRAAT

                                                   foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze lange straat gelegen is op het Zuid, tussen de Balansstraat en de Kielsevest.

foto van Alfons Van Camp.

  zicht op het pleintje gelegen tussen de Balans -en de Lange Elzenstraat (foto van Alfons Van Camp)

- de oorspronkelijke Lange Elzenstraat  circa 1860, bij de bouw van de Brialmontvesting, verdeeld werd in een deel intra muros en extra muros, laatstgenoemde sinds 1887 Kruishofstraat. 

- de straatnaam verwijst naar het 15de-eeuws domein Langen of Groten Elst, later Kruishof, dat ten westen begrensd werd door de Lange Elzenstraat.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 16:18 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Doornikstraat

                                                LANGE DOORNIKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat samen met de Korte Doornikstraat de verbindingsweg Veemarkt-Oude Beurs vormt.

- de naam ofwel afkomstig  isvan een huis genaamd "Schild van Doornik" ofwel van de Doornikse kooplui die hier gevestigd waren.

- ze in 1496 ze nog "Predikheerenstrate"heette  (zie het Predikherenpand aan het einde der straat), en was de Wisselstraat het "Doernikstraetken".

- er aan het nr 27 de volgende gedenkplaten werden aangebracht ter ere van de kunstschilder Louis Roessingh

 foto van Alfons Van Camp.

                                                       (foto van Alfons Van Camp)

- en de familie Haest

   foto van Alfons Van Camp.

                                                    (foto van Alfons Van Camp)

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 16:12 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Dijkstraat

                                                    LANGE DIJKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen het Sint-Jansplein en de Ellermanstraat.

- ze een gedeelte van de vroegere  "dijk van den Dam", van Sint-Jansplein naar Dambrugge vormde.

- het gedeelte van de  dijk ten noorden van de Ellermanstraat circa 1871verdween bij de aanleg van het  Hoofdgoederenstation.

- hier in deze straat vroeger een filmzaal was gevestigd.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 15:53 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Brilstraat

                                                      LANGE  BRILSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen de Stadswaag en de Venusstraat.

- ze geopend werd in 1547 door Gilbert Van Schoonbeke als zogenaamd "Ooststraat".

- de naam "Brilstraat" (einde 16de eeuw) staat vermoedelijk in verband met een huis zogenaamd "den bril".

- de straat begin 19de eeuw haar huidige benaming kreeg.  

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 15:45 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Beeldekensstraat

                                                LANGE  BEELDEKENSSTRAAT

                                                  foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen het De Conincplein en de Pothoekstraat.

- ze vroeger Beeldekesweg, modo  -straat,werd genoemd en reeds vermeld stond op het plan van Van Lyere van 1696.

- de huidige naam er kwam na opening van de Korte Beeldekensstraat (circa 1855). 

- er op het einde van de straat, aan de Pothoekstraat zich het Stuivenberggasthuis bevindt.

foto van Alfons Van Camp.

                   zicht op de gevel van het Stuivenbergziekenhuis (foto van Alfons Van Camp)

- er aan het nummer 224 de hardstenen gedenkplaat: "Hier leefde en werkte /  Vincent Van Gogh / van einde november 1885 / tot einde februari 1886." is aangebracht.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 15:40 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Batterijstraat

                                               LANGE  BATTERIJSTRAAT 

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het Zuidkwartier tussen Belegstraat en Broederminstraat.

- ze geopend werd in 1878 op gronden van het toenmalige weldadigheidsbureel, thans O.C.M.W.

- de naam verwijst en terug gaat op het beleg van het Zuidkasteel in de jaren 1831-32.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 15:27 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Achteromstraat

                                            LANGE  ACHTEROMSTRAAT

                                             foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- de Lange Achteromstraat een vrij korte is, die straat haaks op de Korte Achteromstraat loopt en begint aan de Broederminstraat.

- de straat dagtekend van 1875 wegens de verkaveling van het Zuid.

- de straat genoemd werd naar de afspanning "De Achterom" die op de hoek van de Broedermin- en de Sint-Laureisstraat was gelegen en terug ging tot een hof van plaisantie.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 15:24 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)


Inhoud blog
 • Langegang
 • Lange Elzenstraat
 • Lange Doornikstraat
 • Lange Dijkstraat
 • Lange Brilstraat
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto

  Fonne de auteur van dit blog 

  Ik ben een gepensioneerde Hoofdinspecteur van eerste klasse bij de politie, officier van gerechtelijke politie en hulpofficier van de Heer Procureur des Konings, van 81 jaar.  Mijn hobby's zijn vooral Antwerpen in beeld brengen en voetbal.  

  Archief per maand
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Stadhuis van Antwerpen


  Foto

  Standbeeld van Brabo


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!