NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Betekenis van de Antwerpse straatnamen + wetens -en bezienswaardigheden

26-02-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grote -en Kleine Goddaard

                                      GROTE  -en  KLEINE GODDAARD

                                               foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- beide straten evenwijdig en aan de achterkant van de Minderbroedersrui gelegen zijn.

- de Grote Goddaard loopt van de Pottenbrug naar Wijngaardbrug.

- de Kleine Goddaard loopt van de Pottenbrug tot aan de Lange Koepoortstraat.

- de straat  tot de oudste der stad behoort (eerste helft van de 14de eeuw).

- er over de betekenis van haar naam, reeds gangbaar in 1427, niets met zekerheid valt te zeggen.-

- ze misschien afgeleid is van "Gord-Aerd", "gord" van omgorden en "aerd" in de zin van wal, dus "singel", smalle strook grond, "omwalling"?

                                                 -o-o-o-O-o-o-o-

26-02-2017 om 11:45 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groot Hagelkruis

                                              GROOT  HAGELKRUIS

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op "Schoonbroek" en deel uitmaakt van de wijk "Hagelkruis", tussen de Dragonderstraat en de Markt Dorp.

- deze straat vroeger gekend was voor de landbouwbedrijvigheid en heden ten dage voor het herwaarderingsgebied.

- ze genoemd werd naar het zogenaamde "hagelkruis", een eenvoudig arduinen kruis op kleine vierkante sokkel, heropgericht op 3 oktober 1981 vóór de gebouwen van het Sint-Lambertusinstituut.

- dit volgens de legende er bleef gezien begin 15de eeuw, na een zware hagelbui de hagel in vorm van een kruis bleef liggen.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

26-02-2017 om 11:13 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groenendaallaan

                                                                        GROENENDAALLAAN

Wist U dat ... ?

- deze laan gelegen is op de Luchtbaal, tussen de Minister Delbekelaan en de Narvikstraat.

- wij niet hebben achterhalen wat de betekenis is van het woord Groenendaal, doch volgens de gevonden gegevens zouden de betekenissen kunnen in verband gebracht worden met, nl

1°) een residentiële wijk of woonkern aan de rand van het Zoniënwoud in de gemeente Hoeilaart.

2°) een plaats in de Gelderse gemeente Apeldoorn Groenendaal (Heemstede), een bos in de Noord-Hollandse gemeente Hoeilaart.

3°) een eeuwenoud wandelbos in de Noord-Hollande gemeente Heemstede.

4°) een gehucht en natuurgebied in de gemeente Apeldoorn (Gelderland)

                                                               -o-o-o-O-o-o-o-

 

 

26-02-2017 om 10:47 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grote -en Kleine Pieter Potstraat

                                  GROTE -en KLEINE PIETER POTSTRAAT

                                            foto van Alfons Van Camp. 

Wist U dat ... ?

- deze straten respectievelijk gelegen zijn tussen Suikerrui en Vlasmarkt en de kleine tussen Hoogstraat en Grote Pieter Potstraat.

- de eerste benaming,"Monster-" of "Munsterstrate", zou duiden op het norbertinessenklooster (begin 12de eeuw).

- ze in de 16de eeuw zij de naam Pieter Potstraat ontvingen, naar de stichter van de priorij van Sint-Salvator.

- ze in het vierde kwart van de 16de eeuw geopend werden  op de gronden van de Pieter Potsabdij. 

- de in 1375 in Dordrecht geboren koopman Pieter Pot een typische middeleeuwse 'Hollandse jongen' was . 

- hij vanaf 1418, samen met zijn vrouw Maria Terrebroodts vestigde in wat nu Grote Pieter Potstraat heet.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

26-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Guldenberg

                                                     GULDENBERG

                                                                 

foto van Alfons Van Camp.

                                zicht op de Guldenberg (foto van Alfons Van Camp)

Wist U dat ... ?

- deze plaats  aan de Schelde kaai ligt en naar de Gorterstraat loopt.

- de landrug die nabij de Werf in de Schelde liep verschillende hoogten vertoonde, zie "Koraalberg", "Bloedberg".

 - er over de juiste oorsprong van de naam "Guldenberg", reeds vermeld in 1317,niets met zekerheidis bekend. 

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

26-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Guicciardinistraat

                                               GUICCIARDINISTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Linkeroever, tussen het Alexander Farnèseplein en de Walter Scotstraat.

- de naam van de straat verwijst naar de Nederlands-Duitse koopman, humanist en geschiedschrijver Lodovico Guicciardini.

- hij geboren werd te Florence op 19.8.1521 en gestorven is te Antwerpen op 22.3.1589.

- hij zich 1541 vestigde te Antwerpen en zijn beroemdheid verwierf door zijn beschrijving van de stad Antwerpen. 

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

26-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grote Markt

                                                     GROTE MARKT

                                         foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- de Grote Markt in het centrum van de stad ligt in het middeleeuwse gedeelte.

- de naam Markt-"Merct" sedert 1310 voorkomt,en in de 16de eeuw het adjectief "grote" eraan werd toegevoegd, ter onderscheiding van de "Kleine Markt" (aan het eind van de Kammenstraat).

-  tot 1882 het midden van de  Markt werd ingenomen door de Vrijheidsboom en sedert 1887 door de bronzen Brabofontein van Jef Lambeaux.

- de blikvanger van de Grote Markt is echter het Stadhuis.

foto van Alfons Van Camp.

                     zicht op het stadhuis en het standbeeld "Brabo" (foto van Alfons Van Camp)   

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

26-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grote -en Kleine Kraaiwijk

                                           GROTE -en KLEINE KRAAIWIJK

             foto van Alfons Van Camp.    foto van Alfons Van Camp. 

 foto van Alfons Van Camp.  foto van Alfons Van Camp.               zicht op de Grote Kauwenberg                                             zicht op de Kleine Kauwenberg 

                                                  (foto's van Alfons Van Camp)                                      

Wist U dat ... ?

-de Grote en Kleine Kraaiwijk twee kleine straten zijn,die, vertrekkend van de Koolkaai, respectievelijk uitlopen op de Sint-Paulusplaats en de Nosestraat.

- de Kraaiwijk reeds vermeld werd  in 1933.  ze gebouwd werden op een lage moerassige grond, en eertijds een nogal aanzienlijke wijk met vormde met de Veemarkt, Guldenberg, Nosestraat, Saucierstraat, Gorterstraat, de thans verdwenen Mattestraat en de Haringvliet, naam die zowel aan de Koolkaai als aan de Sint-Pietersvliet werd gegeven.

- mogelijk maakten ook de Grote en Kleine Kraaiwijk zelf, alsook het stuk tussen Koolkaai en Sint-Pietersvliet er deel van uit.

- later werd ze uitgebreid tot Klapdorp en Brouwersvliet.

- de naam Kraaiwijk betekent kreek, inham en heeft dus niets te maken met de vogel de kraai.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-                                                    -o-

26-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grote -en Kleine Koraalberg

                                         GROTE -en KLEINE KORAALBERG

                                           foto van Alfons Van Camp.

foto van Alfons Van Camp. foto van Alfons Van Camp.

                                zichten op de Kleine Koraalberg (foto's van Alfons Van Camp)

Wist U dat ... ?

- deze straten gelegenzijn tussen de Zirk-, Doornik- en Hofstraten. - de eerste naam van de Grote en Kleine Koraalberg  "Pantstraetken" was.

- circa 1713 het "Coraelstrate" werd naar het uithangbord "den Coraeltacke" (reeds vernoemd in 1579); 19de-eeuws toevoegsel "berg" wijzend op de hoge ligging.

- beide straten in 1553 door de stadsmagistraat werden geopend op de gronden van het Engels pand: daar dit wegens het vertrek der Engelsen leegstond werd het aan de juweliers en kooplieden in edelgesteenten toegewezen; om de toegang te vergemakkelijken werden twee verbindingsstraatjes aangelegd, het ene naar de Zirk-, het andere naar de Hof- en Doornikst

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

26-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grote -en Kleine Kauwenberg

                                 GROTE  -en KLEINE  KAUWENBERG

                foto van Alfons Van Camp.    foto van Alfons Van Camp.   

Wist U dat ... ?

- deze straten gelegen zijn in de studentenwijk en van de Vekestraat naar Prinsstraat loopt.

- de Kleine Kauwenberg daarentegen van de Vekestraat naar de Paardenmarkt loopt.

foto van Alfons Van Camp.

                          zicht op de Grote Kauwenberg (foto van Alfons Van Camp)

- ze aanvankelijk "Koudenberg" genoemd werd, een hoogte die van de Kipdorppoort langs de Paddengracht (Prinsesstraat) naar de Paardenmarkt voerde.

-  hier van begin 14de tot begin 15de eeuw een omwalling was bestaande uit een aarden wal en een ondiepe gracht (Paddengracht) en  alleen de westzijde was bebouwd.  

- van de vele gangen alleen nog de vervallen Sint-Gommarusgang (nummer 9) overblijft.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

26-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grote - en Kleine Hondstraat

                                                GROTE  -en KLEINE  HONDSTRAAT

                       foto van Alfons Van Camp.    foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

- deze straten zich bevinden op de wijk ""Zurenborg".

- de Grote Hondstraat gelegen is tussen de Draakplaats en de Arendstraat.

- de Kleine Hondstraat daarentegen gelegen is tussen de Grote Hondstraat en de Dageraadplaats.

- de straten geopend werden in 1883 en zoals de meeste straten in de wijk genoemd  werden naar een sterrenbeeld.

- zoals Grote Hond (Canis Major, afkorting CMa) een sterrenbeeld is aan de zuidelijke hemelkoepel. Het beeld ligt tussen rechte klimming 6u09m en 7u26m en tussen declinatie -11º en -33º

.                                   Afbeeldingsresultaat voor sterrenbeeld grote hond

- de  Kleine Hond (Canis Minor, afkorting CMi) is een sterrenbeeld net ten noorden van de hemelquator, liggende tussen rechte klimming 7u04m en 8u09m en tussen declinatie 0º en +13º.

                                       Afbeeldingsresultaat voor sterrenbeeld kleine hond

- na de aanleg van de verhoogde spoorwegberm, werd in 1920 wat overbleef van de Korte Jachthonden- of Windhondenstraat bij de Grotehondstraat gevoegd.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

26-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grote -en Kleine Beerstraat

                                             GROTE  -en KLEINE  BEERSTRAAT

                    

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de wijk "Zurenborg", en loopt van de Arendstraat tot aan de Raafstraat, aan de Plantin en Moretuslei.

- de Kleine Beerstraat zich bevindt tussen de Steenbokstraat en de Dageraadplaats.

- beide straten zouden genoemd zijn naar het sterrenbeeld  Grote Beer (Ursa Major, afkorting UMa), wegens het groot aantal straten met sterrenbeelden in de wijk

- dit een sterrenbeeld is aan de noorderhemel, tussen rechte klimming   8u05m en 14u27m en tussen declinatie +28° en +73°.

- het helderste stuk van het sterrenbeeld bekend staat onder de bijnaam "de Steelpan" en is gemakkelijk aan de hemel te vinden.

             

                      Grote Beer                                                                 Kleine Beer

Bron : Wikipedia.  

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-                 

          

26-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groenkerkhofstraat + Groenplaats

                                            GROENKERKHOFSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Groenplaats en de Reyndersstraat.

- ze tot 1937 "Groenplaatsstraat" geheten werd.

- de naam van de straat de betekenis zelfs weergeeft, en in verband kan gebracht worden met de 

                                                    GROENPLAATS

                                            foto van Alfons Van Camp.

de Groenplaats, Lijnwaad-, Melk-, Schoen- en Handschoenmarkten, samen met de aanpalende straten, vroeger het kerkhof van de kathedraal vormden.

- de Groenplaats heette "Groot Kerkhof", later "Groen Kerkhof", zoals het in de volksmond trouwens nog heet.

- deze plaats van de 17de eeuw af  ingesloten was door woningen.

- in 1754 het kerkhof  echter voor korte tijd ommuurd werd.

- in 1784 Jozef II het verbod uitvaardigde om verder binnen de stad te begraven.

- in 1799 de muur gesloopt werd gesloopt ; Bonaparte liet de zuidelijke bebouwing afbreken en het plein met kettingen afzetten (1804); het werd met linden beboomd en omgedoopt in "Place Bonaparte" (tot 1815).

- er vanop de Groenplaats men een prachtig zich heeft op de OLV-kathedraal en het standbeeld van Rubens.

foto van Alfons Van Camp.

         zicht op de OLV-Kathedraal en het standbeeld van Rubens (foto van Alfons Van Camp)

- aan het nr.33 het "Karbonkelhuis" is gelegen, dat oorspronkelijk gebouwd werd rond 1540 en daarmee zeer vooruitstrevend in vroeg-rennaissancestijl, samen met De Balans op de Grote Markt.
 
- dit eertijds een voornaam huis was dat in de volksmond "Diamanthuis" of "Karbonkelhuis' werd genoemd.

 - het werd bij een Definitief Besluit opgenomen  werdin de lijst van onroerend erfgoed op 12.11.1975 en verscheen in het Staatsblad op 4.2.1976

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                                                -o-o-o-O-o-o-o-

26-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
25-02-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grisarstraat (Albert)

                                                 ALBERT  GRISARSTRAAT

Wist U dat ... ?

- dit een straat is tussen de Lamorinièrestraat en de Boomgaardstraat.

- ze aangelegd werd bij Koninklijk Besluit van 13 oktober 1875 op gronden de gebroeders Grisar en van de Burgerlijke Godshuizen.

- de naam verwijst naar de Belgische componist

                           Albert Grisar Albert Grisar portrait (9716894442).jpg (foto van Wikipedia)

- hij geboren werd te Antwerpen, op 26.12.1808 en overleed te Asnières op 15.6.1869 

- hij succesvol is geworden van opera Buffa 

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

25-02-2017 om 14:11 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grimsbystraat

                                                GRIMSBYSTRAAT

Wist U dat... ?

- deze straat gelegen is op de luchtbal, tussen de Argentiniëlaan en de Dublinstraat.  

- de naam van de straat verwijst naar de plaats Grimsby.

- het een plaats is in het bestuurlijke gebied North East Lincolnshire, in het Engelse graafschap Lincolnshire.

                                                    -o-o-o-O-o-o-o-

25-02-2017 om 13:59 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gretrystraat

                                                       GRETRYSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Belgiëlei en de Lamorinièrestraat,

- ze vroeger Josephuslei heette.

- de huidige benaming van de straat sinds 1870 genoemd werd naar

       André Ernest Modeste Grétry   Description de cette image, également commentée ci-après

                                                           (foto van Wikipedia) portret door Elisabeth Vigée Le Brun 

- hij geboren werd op  8 februari 1741 en stierf op 24 september 1813.

- hij een componist was uit het Prinsbisdom Luik (het huidige België), die vanaf 1767 werkte verder in Frankrijk en de Franse nationaliteit aannam. 

- hij het meest bekend is om zijn Opéras comiques, en componist van opera's, kerk- en kamermuziek

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

25-02-2017 om 12:57 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Greshamstraat (Thomas)

                                              THOMAS GRESHAMSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op de Luchtbal, tussen het Groot Hagelkruis en de Leo Baekelandstraat.

- zij genoemd werd naar

               Thomas Gresham  

                             (foto van Wikipedia)  portret door Anthonis Mor gemaakt in 1554

- deze geboren werd Londen, 1579 en aldaar overleed op 21.11.1579 waarschijnlijk ten gevolge van een beroerte.

- hij een Engelse koopman en financier was die werkte voor koning Eduard VI van Engeland en voor Eduards halfzus koningin Elizabeth I van Engeland.

- hij één van de grondleggers was van het moderne bankwezen.

- hij in 1565 de Londense beurs: de Royal  Exchange stichtte.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

25-02-2017 om 11:41 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Greinstraat

                                                           GREINSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Sint-Elisabeth- en Offerandestraat.

- ze samen met parallel lopende Delinstraat geopend werd in 1867 (tussen Sint-Elisabeth- en Lange Beeldekensstraat) en 1869 (tussen Lange Beeldekens- en Offerandestraat).

-  in 1869 genoemdwerd  naar de eerste stedelijke stadsschoolinspecteur Jan Theodoor Grein (1801-67).

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

25-02-2017 om 11:25 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gratiekapelstraat

                                                 GRATIEKAPELSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat loopt van de Blindestraat naar de Keizerstraat.  

- het oorspronkelijk een onbeduidende steeg was die in 1504 werd doorgetrokken en aanvankelijk "Pauwel Eloutstraat" werd genoemd.

- in 1505  Antoon de la Ruelle op de hoek met de Prinsstraat een godshuis stichte voor twaalf bejaarde mannen + een priester met een kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Gratie.

- het godshuis en de laat-gotische kapel naar ontwerp van Domien de Waghemakere gesloopt werden in 1882. 

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

25-02-2017 om 11:20 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groendalstraat

                                                     GROENDALSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Huidevetterstraat en de Wiegstraat, uitgevend op de "Wilde Zee".

- ze gelegen is juist buiten de middeleeuwse omwalling, oorspronkelijk bedding van een beek, die van de natte gasthuisbeemden naar de Meir liep; vandaar de benaming. 

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

25-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
24-02-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gramayestraat

                                                   GRAMAYESTRAAT

Wist U dat ... ?

-  deze straat gelegen is tussen de Meir en de Korte Klarenstraat.

- ze geopend werd op het voormalige hotel Van Stralen in 1565 door Geerard Grameye, grond- en geldspeculant, die de westzijde bebouwde.

- ze "Meirstraat" genoemd werd en in de 18de eeuw "Korte Meistraat"; en sinds 1826 "Grameyestraat".

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

24-02-2017 om 15:21 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gounodstraat

                                                        GOUNODSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Mechelse Steenweg en de Constantia Teichmanplaats.

- zij geopend werd in 1800 op de gronden van de familie De Graaf & Belpaire.

 - zij genoemd werd naar Charles François Gounod 

- hij geboren werd te Parijs op 17.6.1818 en stierf te Saint-Cloud op 18.10.1893

- hij een Frans componist was.  

- er in de straat op de hoek met de Mechelse Steenweg het flatgebouw "Residence Goudnod" gelegen is, naar een ontwerp van architect Michel Vercammen, uit 1954 met een bas-reliëf van beeldhouder Cyriel De Brauwer.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

24-02-2017 om 15:01 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goudbloemstraat

                                                  GOUDBLOEMSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Italiëlei en de Van Maerlantstraat.

- wij niet kunnen achterhalen in welk verband de naam van de straat word gebracht.

- wij een link leggen met de Goudsbloem.

Afbeeldingsresultaat voor goudsbloem    Afbeeldingsresultaat voor goudsbloem   Afbeeldingsresultaat voor goudsbloem   Afbeeldingsresultaat voor goudsbloem                                            Afbeeldingsresultaat voor goudsbloem   Afbeeldingsresultaat voor goudsbloem    Afbeeldingsresultaat voor goudsbloem
          
'                                                            (foto's van Wikipedia)
- dit een plant is die behoor tot de composietenfamilie.
- dit soort plant vooral in siertuinen wordt gebruikt.
- hij oorspronkelijk afkomstig is uit Zuid-Europa.
- het een eenkarige plant is met oranjekleurige bloemen, maar ook soms gele bloemen.
                                                             -o-o-o-O-o-o-o-
                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

24-02-2017 om 14:52 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grammestraat (Zenobe)

                                                ZENOBE GRAMMESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat met rechtlijnig tracé zich bevindt  tussen Cobdenstraat en Stanleystraat.

- bij de opening in 1904 Grammestraat genoemd werd.

- de huidige benaming sinds 1937 naar

     Zénobe Gramme (1826-1901)  (foto van Wikipedia)

genoemd werd.

- hij een Belgisch elektrotechnisch ingenieur en uitvinder van de dynamo was.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

24-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Graanmarkt

                                                     GRAANMARKT

                                            foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze markt gelegen is tussen de achterzijde van de Bourlaschouwburg en de Maria Pijpelinckxstraat.

- ze werd aangelegd in 1552 door Gilbert Van Schoonbeke op de gronden van de schuttershove.

 - ze sinds 1840 Graanmarkt wordt genoemd.

- ze in de omgeving van het "Quartier Latin"ligt.

- er op de markt het standbeeld van de toneelspeler en directeur van de KNS Victor Driessens staat.foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

- er op de hoek met de Maria Pijpelinckstraat het bekende restaurant "Houten Clara" is gelegen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P.S. : bijkomende gegevens van onze medewerker en freelancer Frits Schetsken :

Nr.2 BANQUE DE L’UNION ANVERSOISE
Een breed gebouw met een hoge koepel neemt bijna de hele even zijde van de Graanmarkt in. Je ziet een gevel met statige Ionische zuilen, twee forse balkons en spelende kinderen op de dakrand. Vandaag wordt die façade onderaan doorbroken door twee moderne toegangen naar diverse winkels en kantoren. Maar toen dit pand tussen 1908 en 1910 werd gebouwd, was er slechts één ingang en wel helemaal links, bijna of die nog even tegen het gebouw aangeplakt is. In het smeedijzer boven de toegang zie je de letters B-U-A, onthoud even de vorm waarin ze hier gegoten zijn.

Er zijn nogal wat overeenkomsten tussen dit bankgebouw en het rechts daarop aansluitende bedrijfsgebouw, dat nog doorloopt via de Sint-Maartenstraat tot in de Arenbergstraat. Al even indrukwekkend en in dezelfde periode gebouwd door exact dezelfde architecten, Emile Vereecken en Max Winders. Maar een minstens zo belangrijke overeenkomst is één man, die bij beide gebouwen de teugels in handen heeft: Edouard Gustave Bunge. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van deze bank vanaf de oprichting op 20 juni 1910 tot aan de overname kort na de Eerste Wereldoorlog door de Bank van Antwerpen, zeg maar de provinciale tak van de Société Génerale.

Nee, Edouard Bunge is geen kleine jongen binnen het toenmalige Antwerpse bankwezen van talloze kleine instellingen, veelal eigendom van vooraanstaande families. In een lijst uit 1913-’14 van zomaar eventjes 172 Antwerpse bankiers prijkt hij op de eerste plaats met een kapitaal uit diverse activiteiten van 168. 200 Bfrs. Hij bekleedt 27 bestuursmandaten bij diverse ondernemingen, waaronder 7 banken. Bij 11 van die mandaten is hijzelf voorzitter van het bestuur. Over zitpenningen zijn geen cijfers bekend …
Over het handelsbedrijf van Edouard Bunge in het andere gebouw lees je meer bij de Arenbergstraat

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-  

24-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
19-02-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goede Hoopstraat

                                                 GOEDE  HOOPSTRAAT

Wist U dat ... ?

- de Goedehoopstraat een rechte verbindingsstraat is tussen de Sint-Michielskaai en de Kloosterstraat in het Zuidkwartier.

- de straat werd aangelegd in vierde kwart 19de eeuw op de gronden van het vroegere arsenaal (zie Arsenaalstraat).

- de naam "Hoopstraat" werd gekozen in 1876 en verwijst net als bij de Fortuinstraat naar namen van schepen die rond 1585 tevergeefs werden ingezet in de strijd tegen de Spanjaarden.

-de toevoeging "Goede" dateert van 1937 om verwarring met de Hoogstraat te vermijden.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

19-02-2017 om 14:05 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Godefriduskaai

                                                        GODEFRIDUSKAAI

                                                    foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze kaai gelegen is op het Eilandje, tussen de Hanzestedenplaats en de Entrepotplaats.

foto van Alfons Van Camp.

          zicht op de mooie aangelegde wandelstrook aan de Godefriduskaai (foto van Alfons Van Camp) 

- deze genoemd werd naar 

                            Godfried van Bouillon Godfrey of Bouillon, holding a pollaxe. (Manta Castle, Cuneo, Italy).jpg

- hij geboren werd te Boulogne-sur-Mer of Baisy-Thy, op 18.9.1060 en gestorven is in Jeruzalem op 18.7.1100.

-  hij (als Godfried IV) hertog van Neder-Lotharingen (van 1089-1100) was en één van de leiders van de Eerste Kruistocht.

- hij tevens werd uitgeroepen tot de eerste koning van het konkrijk Jeruzalem maar die titel weigerde.

- er op de kaai het standbeeld van

              Wiskefoto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

staat van de hand van de kunstenares Carla Kamphuis-Meyer, naar het leven en werk van de Vlaamse Belgische kunstschilder Eugeen Van Mieghem  ( ° Antwerpen, 1.10.1875 en aldaar gestorven, 24.3.1930)

- men langs de kaai in de achterzijde van het Felix Archief kan geraken. 

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

19-02-2017 om 13:58 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gloriantlaan

                                                     GLORIANTLAAN

Wist U dat ... ?

- deze laan zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen.

- de laan gelegen is tussen de Thonetlaan en het Frederik van Eedenplein.  

- de naam van de laan verwijst naar Gloriant een Middelnederlands toneelstuk.

- het één van de vier abele spelen is in het Hulthemse handschrift (nvdr = verzamelhandschrift).

- de andere 3 spelen zijn : Esmoreit, Lanseloet van Denemerken en Vanden Winter ende Vanden Somer.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

 

19-02-2017 om 13:29 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Glasgowstraat

                                                       GLASGOWSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de wijk Luchtbal-noord, tussen de Argentiniëlaan en de Cardiffstraat.

- de naam van de straat verwijst naar de grootste stad van Schotland, nl Glasgow.

- deze stad de tweede grootste stad is van het Verenigd Koninkrijk.

- zij één van de belangrijkste industrie -en handelssteden is met grote scheepswerven.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

 

19-02-2017 om 13:17 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Giststraat

                                                        GISTSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bezijden de Adriaan Brouwerstraat bevindt.

- de naam van de straat verwijst naar Gist dat de naam is voor een aantal eencellige schimmels  (ca. 700-1000), eukaryote micro-organismen waarvan de gewone biergist (= wijngist, = broodgist) een bekende vertegenwoordiger is. 

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

 

19-02-2017 om 13:11 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Giraffenplein

                                                    GIRAFFENPLEIN

                                           foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- dit plein zich bevindt aan de achterkant van de Zoo, aan de Provincie -en Ploegstraten.

- dit straatnaambord geen officiëel bord is.

foto van Alfons Van Camp.

                                                                       (foto van Alfons Van Camp)

- er langs dit pleintje, kan gekeken worden waar de giraffen hun onderdak hebben.

foto van Alfons Van Camp.

                                                        (foto van Alfons Van Camp)

                                                                               -o-o-o-O-o-o-o-

19-02-2017 om 13:03 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gildekamersstraat

                                                   GILDEKAMERSSTRAAT

                                                   foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is aan het stadhuis van Antwerpen, tussen de Suikerrui en de Zilversmidstraat.

foto van Alfons Van Camp.

                                                       (foto van Alfons Van Camp)

- de straat genoemd werd als herinnering aan de gilden die er tot eind 18de eeuw hun kamer hadden.

- deze gilden de Schippers, Visverkopers, Passementiers, Oude Handboog, Oude Handboog, Jonge Voetboog en Kolveniers waren.

- in de straat aan het nr 4 het voormalig ambachthuis naar Voormalig ambachtshuis "De Lelye", in de volksmond ook genaamd "De vier Winden", eertijds kamer van het schippersambacht.

- de straat vroeger "Achter het Stadhuis" werd genoemd. 

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

19-02-2017 om 11:23 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gijzelaarsstraat

                                                      GIJZELAARSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op het Zuid, tussen de Bolivarplaats en de Kasteelstraat.

- de naam van de straat verwijst naar een gijzelaar, die een persoon is die tegen de eigen wil door een gijzelnemer gevangen wordt gehouden en die wordt bedreigd met het doel iets van derden gedaan te krijgen.

- de gijzelaar is de gegijzelde persoon.

- de gijzelnemer daarentegen belooft de gijzelaar vrij te laten wanneer aan zijn eisen voldaan wordt. 

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

19-02-2017 om 10:57 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gorusstraat (Jaak)

                                                      JAAK   GORUSSTRAAT

                                                    

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Kiel, met een ingang via de overdekte gang aan de Sint-Bernardsesteenweg of via de Waarlooshofstraat.

 

     zicht kant Waarlooshofstraat en bezijden Sint-Bernardsesteenweg (foto's van Alfons Van Camp)

- het is een vrij onbekende straat, waarnaar wij heel lang hebben moeten zoeken.

- de straat werd genoemd naar de graficus en schilder Jacques GORUS, geboren te Sint-Gillis-Dendermonde (1901-1981).

- hij vooral beelden maakt van het impressionistische in de Antwerpse havenbuurt.  Genretaferelen met personages, Antwerpse stadsgezichten, volkse types, dokwerkers, straatmadeliefjes, zeelui, dronkelappen zijn zijn voorkeur. 

- Jaak Gorus zijn atelier atelier had in de Venusstraat (zie foto)  

Afbeeldingsresultaat voor jaak gorus 

-  ter ere van Jaak Gorus een gedenkplaat werd geplaats op het grasperk naast het verluchtingsgebouw van de voetgangerstunnel.

                         Afbeeldingsresultaat voor gedenkplaat jaak gorus op linkeroever van alfons van camp           
                                             (alle foto's van Alfons Van Camp)

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

19-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gorterstraat

                                                       GORTERSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat loopt van de Kraaiwijk naar Veemarkt.

- in 1348 de "Gorterstrate" vermeld  wordt als behorend tot de Kraaiwijk (zie aldaar) heette

- ze circa 1500 nog enkel "Spuistraat" naar een sluis of spui op de Koolvliet (nu Koolkaai) juist voor de uitgang der straat. werd genoemd.

in 1928 de oude naam werd hernomen. 

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

19-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goethestraat

                                                          GOETHESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen, tussen de Thonetlaan en de Schillerstraat.

- deze genoemd werd naar de Duitse wetenschapper

    Johann Wolfgang von Goethe.Goethe in 1828, door Joseph Karl Stieler (foto Wikipedia)

- deze  geboren werd te Frankfurt am Main op 28.8.1749 en stierf te Weimar op 22.3.1831.

- hij een toneelschrijver, romanschrijver, filosoof, natuuronderzoeker en staatsman was.

- hij onder meer Faust, Die Leiden des jungen Werthers en Zur Farbenlehre schreef.

- in 1782  hij in de adelstand werd verheven. - daarvoor er geen von in zijn achternaam stond. 

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

19-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gillisplaats

                                                   GILLISPLAATS

                                        

Wist U dat ... ?

- deze plaats zich bevindt op het Zuid en omgord wordt door de Vlaamse Kaai, Gijzelaarsstraat, Kasteelstraat en de Verschansingstraat.

- dit een rond pleintje is en deel uitmaakt van de oorspronkelijke verkaveling van het Zuid.

- de naam van de plaats verwijst naar de humanist en Antwerps stadsgriffier tijdens de 100jarige Oorlog,

          Gillis of Peter Aegidius (1486-1533).Quinten Massijs (I) - Portrait of Pieter Gillis - WGA14290.jpg (foto van Wikipedia)

- er in het midden van het pleintje zich de 17e eeuwse "Waterpoort" of vaak ook Porta Regina of Coninckxpoort

 

                                             (beide foto's zijn van Alfons Van Camp)     

 genoemd) bevindt.

= dit een beschermd monument is bij MB van 28.11.1985 en oorspronkelijk gebouwd werd op de Vlasmarkt en in de jaren 1880 verplaatst werd naar het Sint-Jansvliet.

- in 1933 het opnieuw verplaatst werd naar het Sint-Jansvliet, waar nu het verluchtingsgebouw van de Sint-Annatunnel zich bevindt.

- het in 1936 uiteindelijk herbouwd werd op de Gillisplaats.

- ze in de volksmond ook de "wandelende poort" wordt genoemd.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

19-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
18-02-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gierstraat

                                                      GIERSTRAAT

                                               foto van Alfons Van Camp.  

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Kammenstraat en de Vrijdagmarkt. -

     foto van Alfons Van Camp.

                                          (foto van Alfons Van Camp)

- de naam van de straat vermoedelijk verwijst naar de grote aasetende roofvogel met kale kop en machtige vleugels.

  foto van Alfons Van Camp.

                                                            (foto's van Wikipedia)

                                                                                 -o-o-o-O-o-o-o-

18-02-2017 om 15:14 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geuzenstraat

                                                    GEUZENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat ligt in de verlengenis van de De Vrièrestraat, met de Marxnisplaats.

- deze beide straten in 1876, oorspronkelijk samen de naam Geuzenstraat kregen.

- vanaf 1884 het zuidelijke deel de naam kreeg van de juist overleden Adolphe de Vrière en de noordelijke helft de oorspronkelijke naam bleef behouden.  

- de naam van de straat verwijst naar de "geuzen" in de 80 jarige oorlog en gebruikt werd voor de Nederlandse edellieden die zich verzetten tegen de Spaanse koning Filips II.

- men Vanuit de Geuzenstraat er een vrij zicht is op het monumentale standbeeld "Schelde Vrij" op de Marnixplaats, dat in 1883 werd opgericht ter herdenking van de vrijmaking van de Schelde in 1863.

foto van Alfons Van Camp.

                                                                 (foto van Alfons Van Camp)

                                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

18-02-2017 om 15:04 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geulincxstraat

                                                    GEULINCXSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het noorden van de stad Antwerpen, tussen de Italiëlei en de Van den Wervestraat.

- ze in 1887 genoemd werd naar de rationalistische filosoof Arnold (of Arnout) Geulincx (°Ocak,1624 en + in 1669). 

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

18-02-2017 om 14:52 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gerardstraat (Maarschalk)

                                          MAARSCHALK GERARDSTRAAT

                                               foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen het Mechelseplein en de Schermersstraat.

- deze straat vermoedelijk dateert van begin 14de eeuw.  

- een vroegere benaming "Sint-Jorisstraat" was.

- in 1833 het "Gerardstraat" werd naar de Franse maarschalk

     Étienne Maurice Gérard  (foto van Wikpedia)

- hij geboren werd te Damvillers, op 4.4.1773 en stierf te Parijs op 17.4.1852.

- hij een Frans generaal was tijdens de napoleontische oorlogen.

- hij in 1813 verheven werd tot graaf en in 1830 benoemd tot maarschalk van Frankrijk.

Gérard aan het hoofd stond van het Franse leger dat in 1831 België binnenviel, waardoor de Nederlandse regeringstroepen die waren gestuurd om de Belgische Revolutie de kop in te drukken, hun Tiendaagse Veldtocht moesten opgeven.

 - in 1831 hij belast was met het stuiten van de Hollandse inval in België en in deze straat ( de Maarschalk Gerardstraat) zijn hoofdkwartier had opgeslagen.

- de toevoeging "Maarschalk" is van 1937.

- er op het pleintje het standbeeld van

Gerard Walschap staat opgesteld. foto van Alfons Van Camp. 

                                                             (foto van Alfons Van Camp)

- dit standbeeld van de hand van de Londerzeelse beeldhouwer, tekenaar en graficus Wilfried Pas is.

                                                    -o-o-o-O-o-o-o-

18-02-2017 om 14:42 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geraniumstraat

                                                     GERANIUMSTRAAT

Wist U dat ... ?

- dat deze straat gelegen is tussen de Dambruggestraat en de Sint-Norbertusstraat.

- de naam van de straat verwijst naar het plantengeslacht 

          Geranium Geranium February 2008-1.jpg uit de ooievaarsbekfamilie.

                                                       (foto van Wikipedia)

- de naam afgeleid is van het Griekse géranos (γέρανος), wat kraanvogel betekent. 

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

18-02-2017 om 14:08 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Genuastraat

                                                   GENUASTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is aan het Kempische dok, tussen de Napelsstraat en de Kempische dok Westkaai. -

- de naam van de straat verwijst naar een stad in Noordwest-Italië, ten zuidwesten van Milaan, aan de Ligurische Zee, nl.Genua.

- het de hoofdstad is van de regio Ligurië en de grootste havenstad van Italië en na Marseille de tweede haven van de Middellandse Zee.

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

18-02-2017 om 14:01 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gentplaats

                                                      GENTPLAATS

                                           foto van Alfons Van Camp.  

Wist U dat .... ?

- dit pleintje zich bevindt op het Zuid, gelegen op de kruising van de Jan Van Gentstraat met de Pacificatiestraat en de Vlaamsekaai.

foto van Alfons Van Camp.

                                                   (foto van Alfons Van Camp)

- de ligging vlakbij het Zuidstation zorgde voor de naamgeving van het plein.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-                                                       

18-02-2017 om 13:55 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaal Simondslaan

                                            GENERAAL  SIMONDSLAAN

Wist U dat ... ?

- deze laan gelegen is op de Luchtbal, tussen de Quebecstraat en de Havanastraat.

- de laan genoemd werd naar Luitenat-generaal 

Guy Granville Simonds.Major General Guy Simonds, 1943  (foto van Wikipedia) 

- deze geboren werd te Bury St.Edmunds (Engeland) op 23.4.1903 en overleed te Toronto (Canada) op 15.5.1974.

- hij een Canadees legerofficier was die de leiding had over het 2e Legerkorps (Canada) gedurende WO II.

- hij tevens tijdelijk commandant was van het Canadese Eerste Leger, wegens ziekte van luitenant-generaal Harry Crear, tijdens de Slag om de Schelde in 1944 .

- hij in 1951 benoemd werd tot Chef van de generale staf, de hoogste functie in het Canadese leger.

                                                    -o-o-o-O-o-o-o- 

18-02-2017 om 13:42 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaal Lemanstraat

                                           GENERAAL  LEMANSTRAAT

                                          foto van Alfons Van Camp.

Wist U  dat ... ?

- deze straat op de grens Antwerpen-Berchem ligt, tussen de Uitbreidingstraat en de Jan Van Rijswijcklaan.  

- deze genoemd werd naarGraaf en Belgisch generaal

 Gérard Mathieu Joseph Georges Leman. (foto van Wikipedia)

- hij geboren werd te Lyuik op 8.1.1851 en aldaar stierf op 17.10.1920.

- hij tijdens WO I het bevel voerde over de Forten rond Luik.

- toen de Duitsers van 5 tot 16 augustus 1914 de "Dikke Bertha" tegen de forten inzetten werden ze uitgeschakeld en generaal Leman gevangengenomen en overgebracht naar de citadel van Maagdenburg, waar één van zijn tenen werd geamputeerd.

- hij in België werd beschouwd als een held en in de adelstand verheven.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

18-02-2017 om 09:59 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Génardstraat (Pieter)

                                            PIETER  GENARDSTRAAT

Wist U dat ... ?

- de straat zich bevindt op het Kiel tussen de De Bosschaertstraat en de Boomsesteenweg.

- deze genoemd werd naar de historicus en stadsarchivaris van Antwerpen van 1863 tot 1894.

  Pierre Marius Nicolas Jean (Pieter) Génard  

                                                                                       (foto van Wikipedia)

- hij geboren werd te Antwerpen, op 27.4.1830 en aldaar overleed op 3.3.18991863 tot 1894.

- hij op 4. 1.1868 huwde met Génard met Maria Caeymaex, met wie hij vier kinderen kreeg.  

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-                                         

18-02-2017 om 09:44 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gijsselsstraat (Willem)

                                                  WILLEM  GIJSSELSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen, tussen de Halewijnlaan en August Van Cauwelaertlaan.

- ze genoemd werd naar de letterkundige,

                      Willem Gijssels,   (foto www.schoonselhof.be)

die ook schrijver van liederenteksten  

- hij geboren werd te Dendermonde op 23.4.1875 en overleed te Antwerpen op 5.2.1945.

- hij onder het pseudoniem van "Salamander" bijdragen leverde voor het satirische weekblad "Tybaert de Kater".

- zijn bekendste werk vooral "Vlaanderen" betreft dat op muziek van Renaat Veremanswerd uitgevoerd.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

18-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
17-02-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeentestraat

                                                      GEMEENTESTRAAT

Wist U dat ... ?

- de Gemeentestraat is gelegen in de stationsbuurt, tussen het Koningin Astridplein en de Franklin Rooseveltplaats.

- het is een zeer drukke straat, met veel tram- en busverkeer en verkeer dat via Borgerhout en Deurne oostelijk de stad uit rijdt.

- de straat rond 1867 aangelegd werdf als een rechtlijnige weg tussen de Sint-Jacobsmarkt en de Carnotstraat en verving een gedeelte van de vroegere Borgerhoutsesteenweg.

- in 1867, in samenhang met het aangrenzende stationsplein, de straat Victoriestraat werd genoemd en een jaar later werd voor Gemeentestraat gekozen.

- de naam gemeente betekent dat het een groep is van woonkernen (dorpen, steden).

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

17-02-2017 om 14:07 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelijkheidstraat

                                                   GELIJKHEIDSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op het Zuid, tussen de Balansstraat en de Brederodestraat.

- wij niet hebben kunnen achterhalen wat er in feite achter het woord gelijkheid schuilt, doch volgens het Nederlands woordenboek het woord gelijkheid betekent : het gelijk zijn; op voet van gelijkheid gelijken.

- het ook kan betekenen :
 1) Evenredigheid 2) Egaliteit 3) Eenstemmigheid 4) Eenheid 5) Gelijkmatigheid 6) Gelijkwaardigheid 7) Identiteit 8) Nabijheid 9) Overeenstemming 10) Overeenkomst 11) Pari...

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-
                         

 

17-02-2017 om 13:44 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geelhandplaats

                                                   GEELHANDPLAATS

                                               foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze plaats gelegen is in de Seefhoek, bezijden de Duinstraat.foto van Alfons Van Camp.

foto van Alfons Van Camp.

                    2 zichten op de binnenplaats van de Geelhandplaats (foto's van Alfons Camp)

- de naam van deze plaats vermoedelijk (???) verwijst naar de familie Geelhand een Zuid-Nederlandse notabele en adellijke familie, afkomstig uit Antwerpen.

- in 1728 keizer Karel VI twee broers Geelhand in de erfelijke adel verhief, nl :

 • Chrétien-Louis Geelhand, kanunnik van de kathedraal van Antwerpen.
 • Henri Geelhand, heer van Merksem

- dit sociaal wooncomplex in 1934 gebouwd werd door de huisvestingsmaatschappij Onze Woning naar een ontwerp van Alfons Francken.

- het ontwerp voor het woningcomplex werd goedgekeurd in 1933.

- de werken  al in 1934 voltooid waren (aannemer F. Van Rompay.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

17-02-2017 om 13:36 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gauthierstraat (Theofiel)

                                            THEOPHIEL  GAUTHIERSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de linkeroever van Antwerpen, aan de Victor Hugostraat.

- de straat genoemd werd naar de Franse schrijver

Théophile Gautier  . Théophile Gautier, foto door Félix Nadar (foto op Wikipedia van Félix Nadar)

- deze geboren werd te Tarbes, op 31.8.1811 en stierf te Neuilly-sur-Seine, op 23.10.1872.

- hij zowel proza als poëzie schreef , maar is nu vooral bekend door zijn gedichten.

                                                      -o-o-o-O-o-o-o-

 

17-02-2017 om 13:07 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gasstraat

                                                      GASSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de "Seefhoek", tussen de Korte Zavelstraat en de Van Kerckhovenstraat.

- de naam van de straat verwijst naar Gas wat een aggregatietoestand of fase van een stof is.

- dit kan zijn voor bijvoorbeeld voor verbranding.

- enkele voorbeelden hiervan zijn : aardgas, propaangas, butaangas, autogas of lpg, blaugas, lichtgas. 

                                                      -o-o-o-O-o-o-o-

 

  17-02-2017 om 11:54 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Galjoenstraat

                                                       GALJOENSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat zich bevindt in het noorden van Antwerpen, tussen de Noorderlaan en de Klipperstraat.

  - de naam van de straat verwijst naar een galjoen.

  - dit een historisch zeilschip is uit de laatste helft van de 16° eeuw en 17° eeuw

  - het woord galjoen  nog het meest gebruikt wordt voor de Spaanse galjoenen.

  - er aan het nr 2 de hoofdcampus van het Sint-Jozefinstituut voor Buitengewoon Secundait Onderwijs is gelegen.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

  17-02-2017 om 11:50 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gabriëllastraat

                                                     GABRIËLLASTRAAT

                                           foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - deze straat links bezijden de De Bosschaertstraat ligt, komende van de Sint-Bernardsesteenweg

  .foto van Alfons Van Camp.  foto van Alfons Van Camp.

                                  zicht op de ingang van de straat (Foto's van Ludo De Groof)

  - dit een verborgen straatje in feite een steegje is dat goed verborgen is bezijden de De Bosschaertstraat.

  - vermoedelijk de naam verwijst naar een geestelijke, gezien hier vroeger een instelling was voor meisjes, geleid door nonnen.(???)

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

  17-02-2017 om 11:22 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gazettesteeg

                                                     GAZETTESTEEG

                                              foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - dit in feite geen officiëel straatnaambord is maar een geschilderd bord .

  "De Gazettesteeg" nooit heeft bestaan en dat het een fictieve en gefingeerde steeg is ontstaan aan de rijke verbeelding en uitgevoerd met het knappe artiestentalent van de kunstschilders Jeroom Maeckelbergh en Nico Parassiadis.

  - de tekening werd aangebracht op de houten poort van de Arme Beuckelaerstraat nr 7.
  (Bron : Antwerpse steegjes en godshuizen van Piet Schepens).
   

  foto van Alfons Van Camp.

                                                      (foto van Alfons Van Camp) 

  - de naam verband houdt met de vroegere aanwezigheid van de Gazet van Antwerpen in deze omgeving.

  - er naast de redactiekantoren en de drukkerij in de Nationalestraat zich de garage bevond voor de bestelwagens en de papieropslag in de Sint-Andriesstraat.

  - daar deze trompe-l'oeil-steeg recht naartoe zou hebben geleid.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-     
                                   

  17-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geefsstraat

                                                      GEEFSSTRAAT

                                         foto van Alfons Van Camp.

   Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is tussen de Lombardenstraat en de Schoenmarkt.

  - de naam van de straat verwijst naar de familie Geefs dat acht beeldhouwers voortbracht, waaronder een hofbeeldhouwer van koning Leopold I van België.

   - er zich midden in de straat staat een bijzonder gebouw bevindt, dat in 1852 speciaal is opgetrokken voor het archief van de provincie Antwerpen op een moment dat het provinciebestuur in de nabije gebouwen aan de Schoenmarkt en rond de binnenplaats zetelde.

  - het archiefgebouw aanvankelijk helemaal los stond van elke andere bebouwing om te voorkomen dat een brand in die andere gebouwen kon overslaan. Binnen was er een volledig metalen interieur als zelfdragend ijzerskelet. Onderin was een bakstenen benedenverdieping, waar centraal een stookketel stond, waarvan de schoorsteen ook de spil van de gietijzeren wenteltrap was, zodat overal warmte werd verspreid. Om kunstlicht met brandgevaar te vermijden, waren alle vloeren opengewerkt om volop daglicht te laten doordringen, zelfs de archiefplanken waren geperforeerd.

  - het gebouw tot aan de Tweede Wereldoorlog in gebruik bleef, en aan de buitenzijde in 1995 is gerestaureerd en is nu voor privégebruik beschikbaar.

  - Ingenieur van Bruggen en Wegen T. Le bens de ontwerper is.

  - er aan de ingang naar het Sint-Bernarduscentrum deze hieronder afgebeelde graffiti-tekeningen zijn aangebracht.

  foto van Alfons Van Camp. foto van Alfons Van Camp.

                                              beide foto's zijn van Alfons Van Camp

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

  17-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Galgenweellaan

                                                   GALGENWEELLAAN

  Wist U dat ... ?

  - deze laan gelegen is op de Linkeroever van Antwerpen, tussen de Pluvierstraat en de Beatrijslaan.

  - het een brakwatermeer is van ca 40 ha groot, met een diepte van plusminus 2 tot 15 meter en een oeverlengte van 3500 meter en het grootste is in Vlaanderen.

  - het vooral bekend is voor de zeil -en hengelsport.

  - het Galgenweel niet de plaats is waar de Antwerpse galg heeft gestaan, maar het restant van een dijkdoorbraak, een weel.

  - doordat de plas aan één kant een klein rechthoekig stukje water heeft, het doet denken aan een galg, vandaar dus de naam.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

   

  17-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fuggerstraat

                                                         FUGGERSTRAAT.

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is in het noorden van Antwerpen, tussen de Ellermanstraat en de Lange Dijkstraat.

  - deze straat  in 1868 genoemd werd naar de bekende familie van kooplui en bankiers die in de loop van de 16de eeuw haar handelshuis te Antwerpen vestigde.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o- 

  16-02-2017 om 15:56 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fromentinstraat

                                                      FROMENTINSTRAAT

                                                  foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is op de Linkeroever,  bezijden de Thonetlaan.

  foto van Alfons Van Camp.

                                   zicht op de Fromentinstraat (foto van Alfons Van Camp)

  - de naam van de straat genoemd werd naar de Franse schrijver en schilder  Eugène Samuel Auguste Fromentin.

  - hij geboren werd te La Rochellen, op 24.10.1820 en aldaar stierf op 27.8.1876.  hij bekend is door zijn werk Gorges de la Chiffa en zijn roman Domoinuque. 

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

  16-02-2017 om 15:51 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Frarynlaan (Louis)

                                                   LOUIS  FRARYNLAAN

  Wist U dat ... ?

  - deze laan zich bevindt op de Linkeroever tussen de Blancefloerlaan en de Willem Gijsselsstraat.

  -  wij tot op heden niet hebben kunnen achterhalen wie Louis Fraryn was en waarom de laan naar hem genoemd werd.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

  16-02-2017 om 15:40 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fordlaan (Henri)

                                                        HENRI  FORDLAAN

  Wist U dat ... ?

  - deze laan zich bevindt in het havengebied, in de verlengenis van de Vosseschijnstraat.

  - de naam van de laan verwijst naar de Amerikaanse industrieel 

                                Henry Ford  (foto van Wikipedia)

  - hij geboren werd te Wayne County (Michigan), op 30.7.1863 en stierf te Dearborn (Michigan) op 7.4.1947.

  zijn moeder naar alle waarschijnlijkheid van Nederlandse of Belgische afkomst was.

  - hij in 1903 zijn autofabriek begon en ziijn eerste auto produceerde in 1896.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

  16-02-2017 om 14:06 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Franckenstraat

                                                    FRANCKENSTRAAT

                                                foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is tussen de Nationalestraat en de Pompstraat.

  foto van Alfons Van Camp.

                               zicht op de Franckenstraat (foto van Alfons Van Camp)

  - ze genoemd werd naar de Zuid-Nederlandse kunstschilder

                  Frans Francken.foto van Alfons Van Camp. (foto van Wikipedia)

  - hij geboren werd te Antwerpen 1581 en aldaar stierf op 6 mei 1642.

  - enkele van zijn werken zijn : -Christus op weg naar de Kalvarieberg
          -Presentatie van de heilige tuniek van Maria aan Kavel V
          -Triomftocht van Aphonsus en Amphitrite

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

  16-02-2017 om 11:52 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fourmentstraat

                                                         FOURMENTSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is tussen de Jozef De Bomstraat en de Anselmostraat.

  - ze geopend werd in 1876.

  - ze genoemd werd naar

  Helene Fourment

  - zij geboren werd te Antwerpen op 11.4.1614 ern stie.7.1673 (1614-1673), de tweede vrouw van Rubens.

                                                                  -o-o-o-O-o-o-o-

  16-02-2017 om 11:43 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fortuinstraat

                                                       FORTUINSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - de Fortuinstraat een korte straat is gelegen aan de oostelijke rand van het Zuid, tussen de Sint-Michielskaai en de Kloosterstraat.

  - de straat werd aangelegd op de gronden van het vroegere arsenaal, die rond 1875 werden verkaveld.

  - de straat haar naam kreeg in 1879 en werd net als de Goede Hoopstraat vernoemd naar een schip dat rond 1585 tevergeefs tegen de Spanjaarden werd ingezet. 

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

  16-02-2017 om 11:38 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Florisstraat

                                                        FLORISSTRAAT

                                            foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is aan het stadspark, tussen de Bextraat en de Jacob Jordaensstraat.

  foto van Alfons Van Camp.

                                          zicht op de Florisstraat (foto van Alfons Van Camp)              

  - de straat genoemd werd naar de Brabantse kunstschilder

              Frans Floris de Vriendt,foto van Alfons Van Camp. (foto van Wikipedia)

  - hij geboren werd te Antwerpen in 1519 of 20 en stierf te Antwerpen op 1 oktober 1570.

  - hij mythologische en allegorische onderwerpen schilderde met een licht erotische lading en ook een paar aantrekkelijke portretten. 

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

  16-02-2017 om 11:12 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fransenplaats

                                                         FRANSENPLAATS

                                               

  Wist U dat ... ?

  - deze plaats gelegen is op het Zuid, aan de Oudekerk - Hof ter Beke - Moons - Pyckestraat en Markgravelei.  

  foto van Alfons Van Camp.

                     Zicht op de Fransenplaats vanaf de Hof ter Bekestraat (foto van Alfons Van Camp)

  - de naam van de plaats zou vermoedelijk kunnen wijzen op de plaats waar de gesneuvelde Fransen zouden begraven zijn geweest (?).

                                                             -o-o-o-O-o-o-o- 

  16-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Frankrijklei

                                                         FRANKRIJKLEI

                                                 foto van Alfons Van Camp.

  Wist U  dat ... ?

  - deze lei zich bevindt tussen de Britselei en de Italiëlei.

  - de Frankrijklei deel uitmaakt  van de leiengordel die in 1866-1868 werd aangelegd op het tracé van de Spaanse vestingen dat de historische binnenstad van Antwerpen omgordde.

  - in 1866 deze vestingmuren werden geslecht; op de vrijgekomen gronden werden brede boulevards aangelegd.

  - in 1868 het gedeelte tussen de Kipdorpbrug en de Mechelsesteenweg de naam "Kunstboulevard" kreeg, wat een jaar later gewijzigd werd in "Kunstlei".

  - in 1919 de lei nogmaals werd herdoopt tot Frankrijklei ter ere van Frankrijk,een tijdens de Eerste Wereldoorlog bij de geallieerden aangesloten staat.

  - langs de lei verschillende bezienswaardige gebouwen liggen, zoals de Nationale Bank.

                                                                  foto van Alfons Van Camp

  - wist U dat ... ? - het ontworpen werd door Hendrik Beyaert in een exuberante electische bouwstijl en werd ik gebruik genomen in 1879. 

   

                                                 Het gebouw Nationale Bank (foto van Alfons Van Camp)

  - de zaal Elckerlyck

    Zaal Elckerlyck (foto van Alf. Van Camp)
   
         

  Wist U dat ... ?

  - dit gebouw gebouwd werd in 1957 door architect Rie Haan (1906-1984).

  - dit een echte Antwerpse cultuurtempel is.

  - de zaal gesloten werd in 1981 voor de film en verder ging als theater.

  -.de exploitatie in 2002 in handen kwam van Studio 100

  - in 2008 de thuisbasis werd van "De Komedie Compagnie".

  - de zaal 800 zitplaatsen telt. - hun slagon "beleef het samen" is.      

                 Verder noordwaarts aan de Frankrijk bevindt zich            

  DE KONINKLIJKE VLAAMSE OPERA 


                                Zicht op de Koninklijke Vlaamse Opera (foto van Alfons Van Camp)

  Wist U dat ... ?

  - dit bijna een bijna 100jarige zelfstandige Antwerpse stadsopera was tot aan haar fusie met de Koninklijke Opera in Gent. - beide opera's opgingen in de "Opera van Vlaanderen" en in 1995 omgedoopt werd tot de "Vlaamse Opera " en Koninklijke Vlaamse Opera.                                            

   - het gebouw is opgetrokken in beaux-artsstijl en opgericht door de stad Antwerpen in 1904-1907 naar een ontwerp van Alexis Van Mechelen en vanaf 1905 met medewerking van Emiel Van Averbeke. 

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-           

   

  16-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Floraliënlaan

                                                       FLORALIËNLAAN

  Wist U dat ... ?

  - deze laan sinds 1912 de grens maakt met Wilrijk en de huidige laan bestaat sedert 1923.

  - ze voordien deel uitmaakte van de "Oude (Mechelse) heirbaan".

  - de naam verwijst naar de inspiratietuinen,adembenemende bloemencreaties, florale workshops en de nieuwste trends, waaronder de mooiste creaties van nationale en internationale topfloristen, siertelers, tuinarchitecten en kunstenaars.

  - er op 4 locaties in Gent: de Bijloke, de Leopoldskazerne, het Sint-Pietersplein en het Citadelpark zulke Floraliënfeesten worden gehouden.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

  15-02-2017 om 20:35 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Filomenastraat

                                                     FILOMENASTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is in de wijk Zurenborg, tussen de Dageraadplaats en de Grote Hondstraat.

  - ze deel uitmaakt van het rationele stratenplan met rechte straten dat in 1882 werd uitgetekend voor de nieuwe Oostwijk.

  - in 1883 ze Filomenastraat genoemd, vermoedelijk naar een familielid van de voormalige grondeigenaars.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

  15-02-2017 om 14:20 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Falconrui

                                                        FALCONRUI

                                             foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - deze rui loopt van het Hessenplein naar het Falconplein.

  - deze vermoedelijk gegraven werd ca 1314 als vestgracht.

   deze rui  in 1827 overwelfd werd, en gebruikt werd door de wevers en de ververs, vandaar ook "Wol(wevers)- of Vuilrui" geheten.

  - er in de straat  verschillende godshuizen zijn, zoals Jan Van der Biest (nummer 33) 

  - deze allen de status hebben van "beschermd monument"

                             foto van Alfons Van Camp.

  foto van Alfons Van Camp.

                                                    (beide foto's zijn van Alfons Van Camp)

  - dit gebouw in 1504 door Van Der Biest ter beschikking werd gesteld van 16 oude vrouwtjes.

  - het in 1855 verbouwd werd in zijn huidige toestand.

  - aan het nr 47 het Godshuis "Cornelius Lantschot" . 

  foto van Alfons Van Camp.

         zicht op de Falconrui  met rechts het Godshuis Cornelius Lantschot (foto van Alfons Van Camp)

  foto van Alfons Van Camp.

              Bord "beschermd monument" van het Godshuis Lantschot (foto van Alfons Van Camp)

  foto van Alfons Van Camp.     De mooie poort van het Godshuis "Lantschot" aan de Falconrui. (foto van Alfons Van Camp)

  - in 1654 het bij testament opgericht werd door Cornelius en dat de instelling bestemd was als rustoord voor 12 oude mannen.

  - aan het nr 51 het Hessenhuis

                   foto van Alfons Van Camp.

  foto van Alfons Van Camp.

                     Zicht op het Hessenhuis (beide foto's zijn van Alfons Van Camp)

  - het "Hessenhuis" gelegen is het aan de Falconrui en Hessenplein en een stedelijk pakhuis was dat voltooid werd in 1564, om goederen te stapelen aangevoerd met wagens afkomstig uit Hessen, vandaar de benaming. 

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

  15-02-2017 om 14:02 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familiestraat

                                                      FAMILIESTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat zich bevindt in de wijk Stuivenberg, tussen de Veldstraat en de Van Helmontstraat.

  - de naam van de straat verwijst naar Familie.

  - dit een groep personen vertegenwoordigt  waarmee men direct of indirect door middel van één of meer ouder-kind-relaties verbonden is.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

  15-02-2017 om 14:01 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Farnèseplein (Alexander)

                                            ALEXANDER  FARNESEPLEIN                                        

                                               

  Wist U dat ... ?

  - dit plein zich op de Linkeroever van Antwerpen bevindt,bezijden de Gloriantlaan eindigend aan de Guicciardinistraat. -

                                  zicht op het Alexander Farnèseplein (foto van Alfons Van Camp) 

  - de naam van het plein verwijst naar

  Alexander Farnese (Italiaans: Alessandro). Alexander Farnese, hertog van Parma. Otto van Veen (foto Wikipedia)

  - deze geboren werd te Rome, op 27.8.1545 en  stierf te Atrecht op 3.12.1592.

  - hij een Spaans veldheer, landvoogd van de Nederlanden (1578-1592) en hertog van Parma en Piancenza (1586-1592) was.

  - hij de zoon was van Margaretha van Parma en Ottavio Farnese, hertog van Parma, en dus een onwettige kleinzoon van keizer Karel V en via zijn vader  een achterkleinzoon van paus Paulus III.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

  15-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Falconplein en Falconpoort

                                                 FALCONPLEIN

                                           foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - dit plein gelegen is in het Schipperskwartier, tussen de Brouwersvliet en de Oude Leeuwenrui enerzijds, en Falconrui anderzijds.

  -  het plein genoemd werd naar het Falconshof en - broek, dat een uitgestrekt domein was in de 14de eeuw, toebehorend aan de bestuurder van de hertogelijke munt, Falco de Lampagne.

   - deze er circa 1350 een godshuis stichtte voor weduwen en juffrouwen waarvan de fraaie Falconpoort het enige overblijfsel is.foto van Alfons Van Camp.

                                                            (foto van Alfons Van Camp)

  - er aan het nr 23 de gedenkplaat voor de Belgische kunstschilder, ontwerper, vormgever en architect Henry Clemens Van de Velde is aangebracht.

  - deze geboren werd te Antwerpen op 3.4.1863 en overleed te Zürich op 15.10.1957.

                  foto van Alfons Van Camp.

                                              (foto van Alfons Van Camp)

  - bezijden de Falconrui bevindt zich de

                                                        FALCONPOORT

  Wist U ook dat ... ?

  - deze van 1671 is, en het enige overblijfsel van het in 1810 gesloopte Falconklooster.  

                            foto van Alfons Van Camp.

                                            (foto van Alfons Van Camp)

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

  14-02-2017 om 16:10 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Everaertstraat

                                                         EVERAERTSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is tussen de Dambrugge- en Klamperstraat.

  - het gedeelte Dambruggestraat tot aan voormalig fort Carnot of Stuivenberg, ter hoogte van huidige Gasstraat, onwettig geopend werd in 1863.

  - ze na de afbraak van het fort (rond 1868) verlengd werd en gewettigd werd in 1869

  - ze genoemd werd naar één van de grondeigenaars.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

  13-02-2017 om 20:44 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Evenepoelstraat (Henri)

                                                  HENRI  EVENEPOELSTRAAT

                                                  foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ? - deze straat zich bevindt op het Kiel, tussen de Valerius de Saedeleerstraat en de Rik Schaeffelsstraat. 

                                                                (foto van Alfons Van Camp)

  - de straat genoemd werd naar de Belgische schilder Henri Evenepoel, geboren te Nice op 3 oktober 1872 en gestorven te Parijs op 27 december 1899.

  Hij schilderde vooral werken met als onderwerp zijn familie en vrienden.
  Schilderijk van hem : - De Spanjaard in Parijs.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

  13-02-2017 om 20:40 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Essenstraat

                                                          ESSENSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is in het noorden van Antwerpen, tussen de Dambruggestraat en de Sint-Jobstraat.

  - wij de betekenis van deze straat niet hebben kunnen achterhalen, alhoewel de naam ook kan verwijzen naar 1°) een soort hout afkomstig van de Es. ten 2°) naar een plaats in België Essen, een gemeente in de provincie Antwerpen.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

  13-02-2017 om 20:31 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Esmoreitlaan

                                                   ESMOREITLAAN

  Wist U dat ... ?

  - deze laan zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen, tussen de August Vermeylenlaan en de Gloriantlaan.

  - de naam van de laan verwijst naar een Middelnederlands toneelstuk.

  - het sttuk genoemd is naar het mannelijke hoofdpersonage Esmoreit, kroonprins van het koninkrijk Sicilië.

  - het stuk handelt over de liefde tussen twee mensen van verschillende sociale klasse.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

  13-02-2017 om 15:01 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Erwtenstraat

                                                        ERWTENSTRAAT

  Wist U dat ... ? -. deze straat gelegen is tussen de Onderrwijsstraat en het Stuivenbergplein.  

  - De naam van de straat verwijst naar de groentenplant erwt (Pisum sativum)  die behoort tot de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae)

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

  13-02-2017 om 14:55 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Entrepotkaai en Entrepotplaats

                                      ENTREPOTKAAI en ENTREPOTPLAATS

  Wist U  dat ... ?

  - de  Entrepotplaats van de Napoleonkaai,aan de oostzijde van het Willemdok ligt.

  foto van Alfons Van Camp.

                                                        (foto van Alfons Van Camp)

  - ze in 1840 aangelegd werd en de kaaiweg de naam kreeg van het nabijgelegen Koninklijk Stapelhuis, het zogenaamde Entrepot, een stapelplaats voor ingevoerde goederen gebouwd in de jaren 1830-40.

  - de Entrepotplaats foto van Alfons Van Camp.gelegen is tussen de Ankerrui en de Entrepotkaai.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

  13-02-2017 om 14:51 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Everdijstraat

                                                       EVERDIJSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is tussen de Korte Gasthuisstraat en de Kammenstraat.

  - ze in 1282 "Everdeistrate" genoemd werd.

  - de naam van de straat verwijst naar de schout Everdeis van Lillo (1286 - 1290).

  - er aan het nr 13 een gedenkplaat is bevestigd ter ere van kunstschilder Adriaan De Brouwer (1606-1638) die er woonde bij Pauwel Du Pont, een plaatsnijder (1603-1658).

       foto van Alfons Van Camp.

                                                   (foto van Alfons Van Camp)

  - het huis vroeger de naam droeg van "de stad Duinkerke".


  - aan het nr.35 het Huis Sint-Joris is gevestigd. Van de drie huizen die hier in 1549 staan koopt Cornelis Floris de Vriendt er een als woonhuis en atelier. Hij heeft dan net in datzelfde jaar de opdracht gekregen om een sacramentstoren te vervaardigen voor de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw. Dat kunstwerk - vandaag dé blikvanger van die kerk - is grotendeels hier in het atelier door Cornelis en zijn team van medewerkers gerealiseerd.

  - veel later, in 1851,  hier het kinderziekenhuis Louiza-Maria gehuisvest was gevestigd en, in 1877 hett een middelbare school werd voor meisjes op initiatief van Constance Teichmann en dat dant weer omgevormd werd tot Anna Bijnsgesticht voor oude mensen in 1921. Om kort daarop weer lagere school te worden met speelplaats onder het glazen dak.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-             

  13-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Engelsstraat (Alfons)

                                                  ALFONS  ENGELSSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat zich bevindt aan het Stuivenbergplein, tussen de Viséstraat en de Familiestraat.

  - wij niet hebben kunnen achterhalen wie Alfons Engels is.

  - er zich op deze plaats een "Sportoase" is (alias Oud Badhuis) waarvan de inkom in de Alfons Engelsstraat ligt.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

  12-02-2017 om 11:27 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Engelse Beurs

                                                    ENGELSE BEURS

                                           foto van Alfons Van Camp.     

  Wist U dat ... ?

  - deze plaats zich bevindt aan de foto van Alfons Van Camp. en Kleine Goddaart.

  - de naam van deze plaats vermoedelijk verwijst naar de beurs die vooral door de Engelsen werd bezocht.

  - een beurs verschillende betekenissen heeft, zoals een gebouw waar handel gedreven wordt - boekenbeurs - huishoudbeurs, enz...

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

  12-02-2017 om 11:13 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elsschotstraat (Willem)

                                           WILLEM  ELSSCHOTSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen, bezijden de Charles de Costerlaan en dit een doodlopende straat is.

  - de straat genoemd werd naar de Vlaamse romanschrijver en dichter Willem Elsschot (pseudoniem van Alphonsus Josephus de Ridder).

  - hij geboren werd te Antwerpen op 7.5.1882 en aldaar stierf op 31.5.1960.

  - hij poëzie schreef en 750 pagina's proza met als bekendste titels "Lijmen/Het been" (roman, 1923 en 1938) en "Kaas (roman 1933).  

  - zijn beroep in feite reclameman was.

  - zijn geboortehuis zich bevindt in de Lemméstraat, waar de hieronder afgebeelde gedenkplaat is aangebracht.foto van Alfons Van Camp. 

                                                                 (foto van Alfons Van Camp)

  - de beeldhouwer Wilfried Pas een standbeeld van hem heeft gemaakt dat zijn plaats kreeg op het Mechelseplein te Antwerpen. 

  foto van Alfons Van Camp.

                                                       (foto van Alfons Van Camp)

                                                                                  -o-o-o-O-o-o-o-

  12-02-2017 om 10:50 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elleboogstraat (Kromme)

                                                KROMME  ELLEBOOGSTRAAT

                                                   foto van Alfons Van Camp. 

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is tussen de Kloosterstraat en de Plantinkaai.

  - ze reeds vermeld wordt in 1409 nl. als de weg die toegang verleende tot de circa 1400 opgerichte Sint-Michielskerk.

  - de naam vermoedelijk verwijst naar de boog die de straat in die tijd maakte en kon vergeleken worden met een elleboog het gewricht dat de verbinding vormt tussen de bovenarm en de onderarm. (?)

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

  12-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ensorstraat (James)

                                                JAMES  ENSORSTRAAT

                                             foto van Alfons Van Camp.       

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is op het Kiel, tussen de Valerius de Saedeleerstraat en de Rik Schaeffelsstraat.foto van Alfons Van Camp.

                                                           (foto van Alfons Van Camp)

  - de straat genoemd werd door de Belgische kunstschilder

  James Sidney Edouard baron Ensor.

                    ( foto naar een portret van Hendry De Groux (1907), Mu, ZEE, Oostende op Wikipedia)

  - hij geboren werd te Oostende op 13.4.1860 en aldaar overleed op 19.11.1949.

  - hij minder bekend is als componist. 

  - hij buiten schilder ook tekenaar en etser was.

  - 'de Intrede van Christus in Brussel in 1889' een zeer groot schilderij is (2,58 m hoog en 4,31 m lang), dat James Ensor in 1888 heeft geschilderd.

  Afbeeldingsresultaat voor intrede van christus in brussel james ensor

  - het in 1953 in bezit komt van Louis Franck, die het laat tentoonstellen in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen.

  - de Belgische Staat echter geen kans ziet om het in eigendom te krijgen omwille van de hoge aankoopsom.

  - het tijdens een uitlening voor een expositie in Zwitserland in 1987 daar wordt verkocht aan het J. Paul Gettymuseum in Los Angelos, waar het nu te bekijken valt.

  - die verkoop tijdens een uitlening aan een buitenlandse tentoonstelling zo gepland was om te voorkomen dat de Belgische overheid een uitvoerverbod zou opleggen voor dit kunstwerk.
  - Andere werken : - De jongen met de lamp  - Grijze zee - Stilleven met eend - Het moeras- e.v.a.

                                                                -o-o-o-O-o-o-o-

  12-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ekersesteenweg en Ellermanstraat

                                                      EKERSESTEENWEG

  Wist U dat ... ?

  - deze straat loopt van de Noorderlaan tot de steenweg in Ekeren.

  - we van deze steenweg alleen maar weten dat ze naar het district Ekeren leidt.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o- 

                                                   ELLERMANSTRAAT

  Wist U dat ... ? 

  - deze straat gelegen is tussen de Italiëlei en de Lange Dijkstraat.

  - ze in 1868 genoemd naar Abraham Ellerman, handelaar, consul van Hannover te Antwerpen in 1830-32.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

  11-02-2017 om 15:05 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eikenstraat

                                                      EIKENSTRAAT

                                                foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - de Eikenstraat gelegen is tussen de Meir en de Korte Nieuwstraat.

  - ze geopend werd in 1508 door het Kerkbestuur van Sint-Jacob om een snelle doorgang van het zuidelijk portaal van de kerk naar de Meir te verzekeren, op grond van een drietal touwdraaierijen (zeelbanen), dan ook "Baenstraat" genoemd;

  - ze vanaf circa midden 16de eeuw "Eikenstraat" naar een hof van plaisantie "De nyeuwe Eycke", dat naderhand door Lombarden werd omgebouwd tot pandjeshuis, zodat de straat van de 17de eeuw tot het begin van de 19de eeuw "Lombaardstraatje" noemde.

  - ze Circa 1860 "Eikenstraat" wordt genoemd.  

  - aan het nr 8 van de straat het Stedelijk Lyceum Meir is gevestigd.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

  11-02-2017 om 14:45 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eglantierlaan

                                                       EGLANTIERLAAN

                                           foto van Alfons Van Camp.  

  Wist U dat ... ?

  - de Eglantierlaan, gelegen is op het grondgebied van de districten Antwerpen en Wilrijk, en deel uitmaakt van de Nieuw-Parkwijk "Den Brandt".

  - het een lange, rechtlijnig tracé vertoont dat de Beukenlaan verbindt met de Berkenlaan, en de noordelijke begrenzing vormt van dit prestigieuze villapark, dat in 1910 aangelegd werd op gronden van de familie della Faille de Waerloos.

  foto van Alfons Van Camp.

                                                      (foto van Alfons Van Camp)

  - de naam van de laan verwijst naar de Eglantier Rosa rubiginosa, een van nature in de Benelux voorkomende roos

  - ze bloeit van juni tot augustus, en rozerood zijn.  foto van Alfons Van Camp. (foto Wikipedia)

                                                                               -o-o-o-O-o-o-o-

  11-02-2017 om 14:25 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eggestraat

                                                       EGGESTRAAT

  Wist U  dat ... ?

  - deze straat zich, vlak bij het Groeningerplein, op de grens van Antwerpen Noord en Borgerhout, en tussen de Kerkstraat, bevindt.

  - de naam van de straat vermoedelijk betrekking heeft naar 1) Akkersleep 2) Boerenwerktuig 3) Deel van een bijl 4) Gereedschap 5) Het scherp van een beitel 6) Het scherp van een mes 7) Landbouw werktuig 8) Landbouwgereedschap 9) Landbouwgerei 10) Landbouwwerktuig 11) Noorse schrijver 12) Ploeg 13) Reek 14) Scherp van een mes 15) Scherpe kant van een mes 16) Snede 17) Werktuig 18) Werktuig in de landbouw .

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

  11-02-2017 om 14:11 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eendrachtstraat

                                                      EENDRACHTSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is aan het Schijnpoort, tussen de Ceulemansstraat en de Schijnpoortweg.

  - de naam van de straat verwijst naar Eendracht.

  - deze naam kan verwijzen naar een begrip, een term die gelijkgestemdheid uitdrukt. 

                                                               -o-o-o-O-o-o-o-

  11-02-2017 om 12:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eeckhoudstraat (Georges)

                                               GEORGES  EECKHOUDSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  -  deze straat zicht bevindt op de Linkeroever van Antwerpen, tussen de Emiel Verhaerenlaan en de Lode Zielenslaan.

  - de straat genoemd werd naar Georges Eekhoud  Georges Eekhoud 1.jpg(foto van Wikipedia)

  - hij geboren werd te Antwerpen, op 27.5.1854 en stierf te Schaarbeek, op 29.5.1927.

  - hij een Belgische Franstalige schrijver was die zijn Vlaamse afkomst nooit heeft ontkend.

  - hij tevens dichter, kunstcriticus en vertaler was. 

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

  11-02-2017 om 11:54 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eekelersstraat (Willem)

                                                      WILLEM  EEKELERSSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat zich bevindt op het Kiel, tussen de Jan de Voslei en de Onafhankelijkheidslaan.

  - ze genoemd werd naar Willem Eekelers.

  - hij geboren werd te Berg,  op 2.9.1883 en stierf te Brussel op 18.5.1954.

  - hij een Belgisch syndicalist, redacteur en politicus was.  

  - hij in 1914 de Volksgazet had opgericht en na de oorlog, de hoofdredacteur werd tot aan zijn dood.

  - hij gemeenteraadslid was in 1921, schepen van 1927-1938  en waarnemend burgemeester van Antwerpen voor de periode 1946-1947.

  - er in de tuin van het Academie voor Schone Kunsten aan de Mutsaardstraat, aan een gebouw, een gedenkplaat voor hem is aangebracht.                                                                                  foto van Alfons Van Camp. (foto va Alfons Van Camp)

  - er zich een standbeeld van Willem Eekelers bevindt op de binnenplaats van het "Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven", in de Minderbroedersstraat.

  - dit beeld  het werk is van Simon Goossens (St.-Lenaerts, 1893 - Antwerpen, 1964), electisch beeldhouwer.

  - het beeld werd onthuld op 11.2.1962

  foto van Alfons Van Camp.  foto van Alfons Van Camp.

                                                         (foto's van Alfons Van Camp)

                                                                                 -o-o-o-O-o-o-o-

  11-02-2017 om 11:46 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Edelinckstraat

                                                         EDELINCKSTRAAT

                                                  

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is ten zuiden van het stadspark, tussen de Van Eycklei en de  Lange Leemstraat. ze geopend werd in 1871.

  - de naam van de straat genoemd werd naar de plaatsnijder

                Gérard Edelinck. (foto Wikipedia)

  - deze gedoopt werd in 1640 en stierf op 2.4.1707.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

  11-02-2017 om 10:50 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elisabethlei (Koningin)

                                              KONINGIN  ELISABETHLEI

  Wist U dat ... ?

  - deze laan gelegen is bezijden het Prins Albertpark, tussen de Mechelsesteenweg en de Jan Van Rijswijcklaan.

  - de huidige naamgeving in 1919 verwijst naar Koningin Elisabeth, die in 1909 derde koningin van België werd.

  - het gedeelte van de oude weg, die vanuit Antwerpen in zuidoostelijke richting naar Wilrijk loopt, e voormalige benaming kreeg van "Wilrijkse Baan"en sedert 1846 "Warandestraat" naar de nabijheid van de Warande, het Prins Albertpark.

  - het Provinciehuis van Antwerpen met een torengebouw van 1966-1972, en een lager  voor- en achtergebouw van 1974-1980, naar ontwerp van Maurice De Vocht en René Grosemans werd in 2013-2014 gesloopt werd.

  foto van Alfons Van Camp. foto van Alfons Van Camp.

                                                                                     (foto van Alfons Van Camp)

  - dit het oude Provinciegebouw was, gelegen aan de Koningin Elisabethlaan en het Harmoniepark.  Dit gebouw tal van gebreken vertoonde, zoals waterinsijpeling, betonrot, een torenhoge energiefactuur, ontoereikende brandveiligheid, aanwezigheid van asbest, enz... Na grondige studie werd besloten om het te slopen en op dezelfde site een nieuw provinciehuis te bouwen.  Het wordt een compact en duurzaam 'open huis' met een uitnodigend gelijkvloers, omringd door een park.  De einddatum is voorzien in 2017.
  Bron :
  - Gazet van Antwerpen en
  - de site nieuwprovinciehuis@provincieantwerpen.be

  - er vroeger een hydraulische fontein door Pol Bury uit 1981,foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

   en een bronzen beeldengroep De Familie, door G. Vindevogel uit 1969, in de aanplanting rond het gebouw stond.foto van Alfons Van Camp.

  - dit beeld zich nu bevindt op de binnenkoer van het Bisschoppelijk Paleis op de hoek van de Schoenmarkt en de Geefsstraat.

   (foto van Alfons Van Camp)

  - het nieuwe Provinciehuis naar ontwerp van Xaveer De Geyter in aanbouw is waarvan de voltooing voorzien is in 2017.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

  11-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elskampstraat (Max)

                                                   MAX  ELSKAMPSTRAAT

                                                  foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - deze straat zich bevindt op het Kiel, tussen de Schijfstraat en de Jan Davidlei.

  foto van Alfons Van Camp.

                                                    (foto van Alfons Van Camp)

  - ze genoemd werd naar Belgische Franstalige dichter, folklorist en grafisch kunstenaar

   

          Max Elskamp.

                                   (foto naar een tekening van Félix Vallotton op Wikipedia)

  - enkele van zijn werken zijn :

  - Chansons de'amures (1923)
  - Maya (1923)
  -Les 7 Notre-Dame des plus beaux metiers (1923)
  (Bron : Wikipedia)
   

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-                      

                   

  11-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eiermarkt

                                                        EIERMARKT

                                            foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - deze markt gelegen is tussen de Meirburg en de Groenplaats.

  - hier tot op het einde van de14de eeuw  hier de wekelijkse veemarkten plaats vonden; vandaar de naam "Veemarkt" (zie volgende paragraaf).

  - deze markt ca 1400 overgebracht werd naar het plein voor de Sint-Pauluskerk en zich nu de Veemarkt noemt.

  - er andere benamingen waren zoals "Corte Mere", "Oude Veemerct", "Hoenderenmerct", "Kiekenmerct" en uiteindelijk werd het "Eiermarkt".

  - de voornaamste bijzonderheid van de Eiermarkt Teun de Eierboer is, waarvan het beeldje geplaatst is tegen de gevel van het GB-centrum, kant Beddenstraat.  

                                        foto van Alfons Van Camp.

  - waar vandaag De Groote en de Cleyne Biekorf op nr.13-17

  foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                               zicht op de binnenplaats 

  ligt met de twee toortsdragende dames op de dakrand,in de 16de eeuw de woning was van de Antwerpse stadsgriffier Peter Gillis stond, die zijn naam verlatiniseerde tot Aegidius.

                       (foto van Kris Vandevorst VIOE)                                           

  - in 1504 de 18-jarige Peter corrector bij drukker Michiel Hillen van Hoogstraten was, waar hij dan Desiderius Erasmus ontmoet, die een blijvende invloed op de jongeman zal hebben.

  - hij via Erasmus  hij Thomas More leerdekennen, de Engelse humanist die in september 1515 enige tijd hier bij Peter logeer en in diens tuin hij aan zijn beroemde tweedelige boek Utopia begint, dat start voor de Antwerpse kathedraal, waar More ziet dat Peter in gesprek is met een reiziger, een zekere Raphael Hythlodaeus.

  - deze man Thomas zal vertellen over het eiland Utopia, waar een speciale samenleving bestaat zonder privébezit van land en zonder luxe.

  - in september 1516 Peter beide boekdelen persklaar zal maken met een voorwoord van de Mechelaar Hieronymus van Busleyden, waarna  Dirk Martens het werk zal drukken in Leuven, waar het tussen 15 en 31 december 1516 van de persen rolt en zijn wereldwijde beroemdheid zal beginnen.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-             

  11-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duinstraat en Duinsteeg

                                                          DUINSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat zich bevindt  op het noord, tussen de Diepestraat en de Pesthofstraat.

  -  ze anno 1698 leidde  naar de vroegere pesthuizen vanwaar de naam Peststraat.

  - in 1920 om verwarring te voorkomen met de naam Deurnestraat, die ook in de randgemeenten voorkomt, gekozen werd voor de benaming "Duinstraat".

  - tussen de de nummers 90 en 98 van de Duinstraat, tegenover de Geelhandplaats, zich de hierna vemelde Duinsteeg ligt.   

                                                           DUINSTEEG

                                                 foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat... ?

  - deze zogenaamde "Duinsteeg", geopend werd in 1889.

  - ze aanvankelijk  "Deurnesteeg"werd genoemd en sedert 1920 Duinsteeg.                                                       (foto van Alfons Van Camp)

                                                                                    -o-o-o-O-o-o-o-

  10-02-2017 om 13:51 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drukkerijstraat

                                                        DRUKKERIJSTRAAT

                                                  foto van Alfons Van Camp.           

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is tussen de Nationalestraat en de Vrijdagmarkt  en doorsneden door de Steenhouwersvest (grens van 1250).

  - het zuidelijk deel vroeger "Voddenstraat", en het noordelijke "Guldenbrug" heette.

  - in 1880  de Voddenstraat werd afgebroken en vervangen door de huidige Drukkerijstraat  

  - de naam herinnert aan de drukkerij van Plantijn op de Vrijdagmarkt.

  - op de hoek met de Nationalestraat het Modemuseum is gelegen.

                                    (foto van Kris Vandevorst Vlaamse Gemeenschap)

  - er circa 1895, aan de nummers 18-20 dit gebouw voor de spoorwegmaatschappij, voor haat magazijnen, werd gebouwd (zie opschrift in gevelplaat poorttravé).

                     

                                          (foto van Kris Vandevorst Vlaamse Gemeenschap)

  - dit gebouw veranderd is en er loften in de plaats kwamen.

  - er in de doorgang onder dit gebouw een mooie achterplaats is                                                                         

  met deze prachtige beelden van de kunstenaar foto van Tom Jespers.

           

                                                        (foto's van Alfons Van Camp)

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

  10-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  09-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drie Snellenstraat

                                                   DRIE SNELLENSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - dit een doodlopende straat is, gelegen ten oosten van de Viaduct-Dam.

  - ze voorheen Merksemse Binnenweg noemde.

  - ze in 1871 omgedoopt werd in Drie Snellenstraat naar de aldaar gelegen herberg "De Drie Snellen".

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

  09-02-2017 om 14:16 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dries

                                                                DRIES

  Wist U dat ... ?

  - deze straat zich bevindt in het Schipperskwartier, waar Leguit en Kommekensstraat elkaar ontmoeten en verder zuidoostwaarts afwaarts loopt naar de Koepoortbrug.

  - ze genoemd wordt naar de gelijknamige weilanden van het Klapdorp.

  - Dries braakland betekent en is afgeleid is van drie, nl het derde stuk grond dat telkens braak blijft liggen.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

  09-02-2017 om 14:13 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doornelei

                                                      DOORNELEI

  Wist U dat ... ?

  - deze straat een korte, rechte straat is tussen de Karel Oomsstraat en de Generaal Lemanstraat.

  - oorspronkelijk hier een smal en onbebouwd steegje bevond, het Doorneleitje of in de volksmond Duvelstraatje, gelegen tussen de hovingen van twee landhuizen in de Generaal Lemanstraat, in het verlengde van de Korte Lozanastraat.

  - het huidige tracé kwam tot stand in 1926, bij het doortrekken van de Jan Van Rijswijcklaan tot het Koning Albertpark, waarbij ook de Karel Oomsstraat en de Korte Lozanastraat werden verbreed. 

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

  09-02-2017 om 13:36 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Driessensstraat (Victor)

                                                 VICTOR  DRIESSENSSTRAAT

                                                    foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is op het Zuid, tussen de Balansstraat en de Lange Elzenstraat.

  - ze genoemd werd naar Victor Driessens, geboren te Rijsel op 6.5.1820 en overleed op 4 april 1885.

  -  hij 3 dagen voordien stierf in zijn woning aan de Van Stralenstraat te Antwerpen.

  - hij voordien voor een applaudisserend publiek in het 3de bedrijf van een beroemd proces, in de rol van Jean Renaud inzakte, getroffen werd door een beroerte.

  - Victor Driessens eerst begraven werd op het Kielkerkhof.

  - later zijn grafmonument in 1836 bijgezet werd op het perk "U" van het Schoonselhof in Antwerpen.  -

  het grafmonument - bekostigd door de het stadsbestuur - is van de Antwerpse beeldhouwer Godefroid Leurs.

                          foto van Alfons Van Camp.

                                               (foto van Alfons Van Camp)

  - hij een standbeeld kreeg toegewezen dat zich op de Graanmarkt bevindt en van de hand van Frans Joris is.

                    foto van Alfons Van Camp.

                                                         (foto van Alfons Van Camp)

  - dit standbeeld werd alhiert geplaatst in 1954.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

   

   

   

   

   

  09-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Durletstraat

                                                          DURLETSTRAAT

                                                   foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - deze straat zich bevindt op het Zuid, tussen de Lange Lozanastraat en de Haantjeslei.

  - deze straat genoemd werd naar de Belgische architect en beeldhouwer.Frans-Andries ook François André of Franciscus Andreas Durlet.

  - hij geboren werd te Antwerpen, op 11.7.1816 en aldaar stierf op 2.3.1867. 

  - hij de restauratiewerken leidde aan de O.L.V.-kathedraal in Antwerpen en waar de Durletstraat naar hem is genoemd.

  - er in de straat de school "De Sterrenwacht" is gelegen.

  foto van Alfons Van Camp.

                                                         (foto van Alfons Van Camp)

  - aan het nr.8-10 VOORMALIG JONGENSWEESHUIS
  Halfweg de 19de eeuw begint het stadsbestuur in te zien dat de opvang van oude mensen en weeskinderen in vaak 16de-eeuwse instellingen als het Knechtjeshuis aan de Paardenmarkt, het Maagdenhuis aan de Lange Gasthuisstraat en voor oude mensen in 26 kleine godshuizen verspreid over de stad niet langer voldoet aan eigentijdse normen. Al die instellingen ressorteren onder de Commissie van de Burgerlijke Godshuizen, opgericht in 1796 onder het Franse bestuur en daarmee voorloper van onze OCMW. Het bestuur van de Burgerlijke Godshuizen schrijft daarom in 1875 drie architectuurwedstrijden uit voor respectievelijk een ouderlingenhuis, een meisjes- en een jongensweeshuis.
  De wedstrijd voor het jongensweeshuis wordt gewonnen door de broers Léonard en Henri Blomme met een ontwerp in neo-Vlaamse renaissancestijl voor de opvang van driehonderd weeskinderen in twee afdelingen, namelijk jonger en ouder dan 12 jaar. Beide afdelingen hadden hun eigen gedeelte van het gebouw, met een eigen binnenplaats. Op het gelijkvloers waren de eetzalen , daarboven slaapzalen. In een centrale bakkerij werd brood gebakken voor de burgerlijke godshuizen en oorspronkelijk hoorde er ook een lagere school met onderwijzerswoning bij aan de achterzijde.
  Naarmate het aantal weeskinderen in de 20ste eeuw afneemt, komt er ruimte vrij in de dertiger jaren voor een Middelbare Handelsschool voor Meisjes. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog loopt het gebouw nogal wat schade op, die stadsbouwmeester Ferdinand Peeters tussen 1953 en 1965 aanpakt. Hij restaureert de gevels aan de straatzijde en rond de binnenplaatsen, maar vervangt de oude dwarsvleugels en achtergevels door eigentijdse nieuwbouw. Eenmaal gereed slaat het Stedelijk Hoger Instituut voor Handel en Administratie hier enige tijd zijn tenten op, gevolgd door het Centrum voor Volwassenenonderwijs, om vanaf september 2016 Stedelijk Lyceum Durlet te worden, samen met de basisschool De Sterrenkijker.
  De aanvankelijke bewoners mochten regelmatig onder begeleiding naar buiten, waar de weeskinderen zich konden uitleven op een zandberg net buiten de Wilrijkse poort, die ontstaan was door het graven van de grachten van de Brialmontomwalling. Die plek werd bekend als de Wezenberg en dat toponiem heeft vandaag een nieuwe invulling gekregen als naam voor het zwembad aan de Desguinlei.

  De Durletstraat is niet enkel genoemd naar stadsbouwmeester Frans Durlet, maar ook in 1874 aangelegd op gronden van de moeder van deze architect.

  (Bron : Frits Schetsken)

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

  09-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DrieHespenstraat

                                                   DRIEHESPENSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat zich bevindt aan het Vleeshuis.

  - wij tot op heden de naam van de straat nog niet hebben kunnen inschatten.

  - er tegen de gevel van het Vleeshuis de "Bloedberg" is aangebracht.

  Afbeeldingsresultaat voor Driehespenstraat, Antwerpen foto's                                                                                                            

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  P.S. : bijkomende gegevens van onze medewerker en freelancer Frits Schetsken.

  "Zo heet dit straatje sinds 1841, waarbij de naam ontleend is aan een huis dat aan de nadien weggebroken straatzijde stond. Als een V-bominslag in 1944 een groot aantal huizen in de Oude Beurs en de Lange Nieuwstraat vernielt, wordt dat ruim een decennium later de aanleiding voor een complete make-over van de Vleeshuiswijk tussen 1955 en 1970. Architect Roger Groothaert maakt in 1969 een ontwerp in opdracht van sociale huisvestingmaatschappij Onze Woning, waarbij heel deze wijk wordt volgebouwd met nieuwe sociale woningen, weliswaar met behoud van het oorspronkelijke stratentracé. Vandaar dat je hier niet langer een huis De Drie Hespen ontdekt, maar wel twee nieuwe woningen en een hek met daarachter hun tuinen".

                                                               -o-o-o-O-o-o-o-

  09-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Draakplaats en Draakstraat

                                                         DRAAKPLAATS

                                               foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - de Draakplaats een uniek plekje is in Antwerpen, in de populaire wijk Zurenborg, gelegen op de grens met Berchem, aan de centers .

  foto van Alfons Van Camp.

                                                     (foto van Alfons Van Camp)

  - het pleintje doorsneden wordt door de spoorlijnen tussen Antwerpen Centraal, Antwerpen-Oost en Antwerpen Berchem evenals een veelheid aan tramlijnen (richting zowel centrum als Berchem). 

  - de naam van de plaats en de hieronder vermelde straat verwijst naar het sterrenbeeld de Draak (Draco, afkorting Dra)

  .             Afbeeldingsresultaat voor sterrenbeeld draak

  - het is een uitgestrekt sterrenbeeld in de buurt van de noordelijke hemelpool, tussen rechte klimming 9u18m en 21u00m en tussen declinatie +48º en +86º.                                                                         

                                                       DRAAKSTRAAT

                                               foto van Alfons Van Camp. 

  Wist U dat ... ?

  - de Draakstraat eveneens gelegen is in Zurenborg, tussen de Dageraadplaats en de Draakplaats.

  foto van Alfons Van Camp.

                                                      (foto van Alfons Van Camp)

  - de rechte straat maakt deel uit van het rationele stratenplan met rechte straten dat in 1882 werd uitgetekend voor de nieuwe Oostwijk.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

  09-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dolfijnstraat

                                                      DOLFIJNSTRAAT

                                              foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - deze straat zich bevindt in de wijk Zurenborg, tussen de Korte Altaarstraat en de Plantin Moretuslei.

  -  de naam van de straat verwijst naar het sterrenbeeld Dolfijn. Afbeeldingsresultaat voor sterrenbeeld dolfijn

   - Dolfijn (Delphinus) een klein sterrenbeeld is aan de noordelijke hemel. Rechte 

  klimming 20u13m tot 21u56m, declinatie +2º tot +21º..

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

  09-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  08-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doorlantstraat (Pieter)

                                                  PIETER DOORLANTSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat zich bevindt op de linkeroever, tussen de Gloriantlaan - Stokelaan en Willem Van Haechtlaan.

  - de naam van de straat vermoedelijuk verwijst naar Petrus Dorlandus (1451 - 1507) of Peter van Diest of Petrus Diesthemius.

  - hij waarschijnlijk de auteur is van het stuk Elckerlijc en zijn naam ook wordt vermeld als schrijver van de Corona Cartusiana, een geschiedenis van de Kartuizerorde tot 1468 en de Historie van S. Anna (1501).

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

  08-02-2017 om 14:15 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dillensstraat (Juliaan)

                                                   JULIAAN DILLENSSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is op het Zuid, tussen de Korte Van Peltstraat en de Lange Elzenstraat.

  - ze geopend werd in 1906 en genoemd werd naar beeldhouwer Julien Dillens (8 June 1849 – November 1904).

  - hij de zoon was van de schilder Hendrik Joseph Dillens.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

  08-02-2017 om 13:57 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dijlestraat

                                                      DIJLESTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is in het Noorden van Antwerpen, tussen de Lange Lobroekstraat en de Rupelstraat.

  - de naam van de straat verwijst naar de rivier de Dijle

  - zij een rivier is die door de Belgische provincies Waals-Brabant, Vlaams-Brabant en Antwerpen stroomt.

  - ze deel uitmaakt van het stroomgebied van de Schelde.

  - de rivier een lengte heeft van 86 kilometer en ontspringt in Houtain-le-Val, een deelgemeente van het Waals-Brabantse Genappe.

                                                      -o-o-o-O-o-o-o-

  08-02-2017 om 13:51 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Diercxsensstraat

                                                      DIERCXSENSSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is op het Zuid, bezijden het gebouw van "Den Bell", tussen de Sint-Laureisstraat en de Bouwewijnsstraat.

  - wij tot op heden niet te weten zijn gekomen naar wie of wat de naam Diercxens verwijst.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

  08-02-2017 om 13:44 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Diepestraat

                                                       DIEPESTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is in de wijk Seefhoek, tussen de Dambrugge -en de Lange Beeldekensstraat.

  - de naam van de straat vermoedelijk in verband kan gebracht worden met het zelfstandige naamwoord "diepe" bv de diepte van een zwembad (?) of diepe beet - diepe hechting - diepe tijd, enz...

  - er aan het nr 34 het Seefhoektheater is gelegen.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o- 

  08-02-2017 om 13:13 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Diamantstraat

                                                      DIAMANTSTRAAT

                                                 foto van Alfons Van Camp.  

  Wist U dat ... ?

  - de Diamantstraat een korte, doodlopende zijstraat is van de Paleisstraat, die slechts bebouwd is met een 20tal burgerhuizen.

  foto van Alfons Van Camp.

                                                  (foto van Alfons Van Camp)

  - de straat op 22 april 1884 werd geopend als "Diamantsteeg" in opdracht van de Nederlandse zakenman en flamingantisch agitator en dichter met Joodse wortels Jacob Karsman, geboren te Antwerpen op 22.1.1818 en gestorven te Berchem op 20.7.1886.

  - hij  een zeer welgestelde diamantair was, die onder meer in de Paleisstraat talrijke bouwgronden bezat.

  - het ontwerp van de burgerhuizen die Karsman (1818-1886) in de Paleisstraat en in de nieuwe Diamantstraat liet optrekken, toevertrouwde aan de Antwerpse architect L. Hamaide. 

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

  08-02-2017 om 13:02 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.D'Herbouvillekaai

                                                  D'HERBOUVILLEKAAI

                                             foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ? 

  - deze kaai gelegen is in het zuiden van Antwerpen , tussen de Ledeganckkaai en de Naftaweg.

  foto van Alfons Van Camp. foto van Alfons Van Camp.

                                                        (foto's van Alfons Van Camp)

  - de naamgeving geschiedde op 5 mei 1903 naar 

  Charles Joseph Fortuné d'Herbouville,Portrait gravé de Charles Joseph Fortuné, marquis d'Herbouville, en uniforme de préfet et portant la Légion d'honneur, œuvre d'Ignace-Jos Van den Berghe, réalisée d'après une peinture de Mathieu-Ignace Van Brée. (foto Wikipedia)

  markies d'Herbouville, Franse militair en politieke figuur, die in 1800 door Bonaparte prefect van het Departement van de beide Neten werd benoemd.

  - deze geboren werd te Parijs op 14.4.1756 en aldaar stierf op 1.4.1829.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o- 

  08-02-2017 om 11:50 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dinantstraat

                                                            DINANTSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is aan het Eilandje, tussen de Rijnkaai en de Bataviastraat.

  - de naam van de straat verwijst naar de stad Dinant.

  - Dinant  in de gemeente van de Belgische provincie Namen ligt.

  - de stad aan de rivier de Maas ligt.

  - deze straat pas sinds 1919 Dinantstraat heet?

  - ze voorheen Keulenstraat genoemd werd, maar de namen van Duitse havensteden zijn na de Eerste Wereldoorlog veranderd in plaatsnamen van Belgische steden die tijdens deze oorlog geleden hebben van de Duitse bezetting.

  - Dinant - net als Keulen een rivierhaven - is op 23 augustus 1914 door het Derde Leger van generaal von Hausen platgebrand en 674 burgers zijn gefusilleerd

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

  08-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waelplaats (Leopold) -en straat

                                             LEOPOLD DE WAELPLAATS

                                              

  Wist U dat ... ?

  - deze plaats zich bevindt op het Zuid, tussen de Leopold de Waelstraat en de Volkstraat.

                                                 (foto van Alfons Van Camp)

  - het plein deel uitmaakt van het oorspronkelijke verkavelingsplan van het Zuid, opgemaakt in 1875.

   - het oorspronkelijk  de Volksplaats genoemd werd, en sinds 1894  de huidige benaming verwijst , naar burgemeester Léopold Charles Norbert de Wael die in 1892 was overleden.

  - hij geboren werd te Antwerpen op 14.7.1823 en aldaar stierf op 17.8.1892.

  - hij een Belgisch politicus was voor de liberale partij.

  - hij van 1860 tot 1864 provinciaal raadslid was van Antwerpen

  - hij in 1872 benoemd werd tot burgemeester en dit zou blijven tot zijn overlijden.

  - er aan het plein Het Museum voor Kunsten is gelegen met vlak er voor de waterpartij "Diepe fontein", van de Spaanse beeldhouwster Cristina Iglesias.

                                                          (foto van Alfons Van Camp)

  - er vroeger voor het Atheneum op de Franklin Rooseveltplaats een standbeeld stond ter ere van Leopold de Wael enn dit zich nu bevindt op de herstelweide van het Middelheimmuseum.                                           

  - er zich op het Schoonsel zijn eregraf bevindt.

                                                                           (beide foto's van Alfons Van Camp)

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

                                      LEOPOLD DE WAELSTRAAT

                                     

  Wist U dat ... ?

  - deze straat eveneens genoemd werd naar Léopold de Wael, burgemeester vana Antwerpen.

  - ze gelegen is op het Zuid, tussen de Leopold de Waelplaats en de Lambermontplaats. 

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

  07-02-2017 om 13:53 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waghemakerestraat

                                            DE WAGHEMAKERESTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is tussen Italiëlei en De Pretstraat.

  - de naamgeving op 1 februari 1887 verwijst naar het beroemde Antwerpse bouwmeestersgeslacht van die naam; met o.a. Herman de Waghemakere de Oude (gestorven in 1503 die een Vlaams architect was.

  - deze loodsmeester was van de O.L.V-kathedraal in Antwerpen vanaf 1474.

  - hij in 1491 de Sint-Jacobskerk in Antwerpen en 1501 het Vleeshuis ontwierp.

  - hij vanaf 1449 bijgestaan werd door zijn zoon Domien De Waghemakere, die na de dood van zijn vader verschillende bouwprojecten voortzette?

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

  07-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Voslei (Jan)

                                                   JAN DE VOSLEI

                                       foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ? -

  deze lei zich bevindt tussen de Kolonel Silvertopstraat en het kruispunt Jan Van Rijswijklaan -VII° Olympiadelaan.

  - zij de westelijke begrenzing van de zogenaamde "Tentoonstellingswijk" vormt, zie Camille Huysmanslaan.

  - de naamgeving in 1928, tot stand kwam.

  - ze in 1969 de aansluiting vormde met Amerikalei door middel van een tunnel bij aanleg van zogenaamde "Kleine Ring".

  foto van Alfons Van Camp. foto van Alfons Van Camp.

                                                                     (foto's van Alfons Van Camp)

  - de naam van de lei verwijst naar de handelaar Jan Baptist De Vos.

  - hij een liberaal burgemeester van Antwerpen was en geboren werd te Dendermonde op 7 februari 1844 en overleed te Antwerpen op 30 maart 1923.

  - hij in 1909  benoemd werd door Koning Leopold II tot burgemeester.

  - hij ook de man was achter de Olympische zomerspelen te Antwerpen in 1920.

  - hij in 1919  trouwens de eerste steen legde in het Olympisch dorp. 

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

  t

  06-02-2017 om 14:19 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Desguinlei

                                                      DESGUINLEI

                                         foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - deze lei zich bevindt op het Zuid, en in de verlengenis ligt van de Kielse Vest en verder loopt tot aan de Jan Van Rijswijcklaan om dan  via het conservatorium De Singel en Zwemdok Wezenberg tot aan de Gerard Le Grellelaan te gaan, waar zij nog verder loopt tot aan de Generaal Lemanstraatt.                                                    foto van Alfons Van Camp. foto van Alfons Van Camp.                                                   (foto(s van Alfons Van Camp)                                 

  - de naam van de lei verwijst naar  Victor François Seraphin Joseph Théodoor Desguin.

  deze een dokter was in de geneeskunde en onderwijsschepen van Antwerpen.

  - hij geboren werd te Antwerpen op 30 januari 1838, alwaar hij overleed op 8 juli 1919.

  - hij een vrijzinnig liberaal politicus was.

  - hij waarnemend burgemeester werd nadat Jan Van Rijswijck in 1906 ziek werd.

  - omdat hij vrijzinnig liberaal was de katholieke regering wezigerde hem te benoemen.

  - hij in 1908 voor 5 maanden dan toch burgemeester van Antwerpen werd.

  - er op het grote parkingplein elke vrijdagnamiddag een sfeervolmarktje is waar voornamelijk groentren, fruit, enz... kan kopen.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

  06-02-2017 om 14:07 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Saedeleerstraat (Valerius)

                                        VALERIUS DE SAEDELEERSTRAAT

                                          foto van Alfons Van Camp.  

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is op het Kiel tussen de Frans Hensstraat en de Eugène Laarmansstraat.

  - de straat genoemd werd naar de Vlaamse schilder

              Valerius De Saedeleer.Valerius de Saedeleer.jpg (foto Wikipedia)

  - deze geboren werd te Aalst op 4.8.1867 en  stierf te  Leupegem op 16.9.1941.

  - hij vooral schilder was landschappen, met voornamelijk de Leiestreek en de Vlaamse Ardennen.

  - hij van 1895 tot 1898 woonde in Lissewege, in een boerderijtje langs de Ter Doeststraat.

  - hij begraven ligt op de stedelijke begraafplaats van Aalst.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o- 

  06-02-2017 om 13:49 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Raetstraat (Lodewijk)

                                                 LODEWIJK DE RAETSTRAAT

                                                  foto van Alfons Van Camp.   

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is op het Kiel, tussen de Hendriklei en de Emiel Vloorsstraat.

  - zij genoemd werd naar de Vlaamse econoom, ambtenaar en politicus Lodewijk de Raet.

  - hij geboren werd te Brussel op 17.2.1870 en stierf te Vorst op 24.11.1914.

  - hij vooral een rolspeelde in de Vlaamse Beweging en zich inzette voor de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-


  06-02-2017 om 13:40 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Pretstraat

                                                           DE PRETSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is in het noorden van Antwerpen tussen Ellermanstraat en Sint-Jansplein.

  - de naamgeving op 22 maart 1869 verwijst naar het bekende Antwerpse koopliedengeslacht De Pret. 

                                                                -o-o-o-O-o-o-o-

  06-02-2017 om 13:22 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vrièrestraat

                                                        DE VRIERESTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat in de verlengenis van de Geuzenstraat ligt, tussen de Marnixplaats en de Amerikalei.

  - de straat samen met de Geuzenstraat, in 1876, nog de naam van "Geuzenstraat" kreeg.

  - ze vanaf 1884 het stuk tussen de Marnixplaats en de Amerikalei een afzonderlijke naam kreeg, nl De Vrièrestraat.

  - de straat genoemd werd naar de liberale politicus Adolphe Pierre Aloïs de Vière.

  hij geboren werd te Brugge op 9.4.1806 en overleed te Laken op 16.7.1885.  

  - hij minister van Staat was ten tijde van het verdrag tussen Nederland en België van 12 mei 1863 waarin België de Scheldetol kon afkopen.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

  06-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dennenlaan

                                                     DENNENLAAN

                                          foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - deze laan zich bevindt aan het Nachtegalenpark, tussen de Groenenborgerlaan en de Della Faillelaan

  .  

                                                      (foto's van Alfons Van Camp)

  - deze laan genoemd werd naar de Dennenboom.

  - deze naaldboom korte naalden heeft die in bundels staan van 2 tot 5 of meer. Enkele kunnen tot ca 25 cmlang worden. Er bestaan ook struiken, maar de meeste soorten zijn bomen. Het hout = grenen.(Bron : Wikipedia) 

                                                      (foto Wikipedia)

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

  05-02-2017 om 10:17 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de Nelisplein

                                                       DE NELISPLEIN

                                              

  Wist U  dat ... ?

  - dit plein zich bevindt aan de Expo-wijk op het Kiel, aan de achterzijde van de Karel Weylerstraat, aan de Camille Huysmanslaan.

   

                                                    (foto's van Alfons Van Camp)

  - het plein genoemd werd naar 

       Cornelius Franciscus de Nelis.  (foto Wikipedia)

  - hij geboren werd te Mechelen op 5.6.1736 en stierf te Florence op 21.8.1798.

  - hij prelaat, filosoof en staatsman en laatste bisschop van Antwerpen van 1785 tot 1798 in het Ancien Regime.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

  05-02-2017 om 10:03 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denucéstraat (Jan)

                                                        JAN DENUCESTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is tussen de Kolonel Silvertopstraat en de Eric Sasselaan.

  - de naam van de straat verwijst naar Jan Denucé die voor een inventaris zorgde van de Poli-bescheiden in de Antwerpse Insolvente Boedelkamer.

  - er in de straat de Silvertoptorens of Silvertopblokken 

                                                                                                     (foto Wikipedia)

  zijn, die drie afzonderlijke torens tellen waarvan er twee 71 meter hoog zijn en de derde 68 meter hoog is.

  - deze torens gelegen zijn aan de Kolonel Silvertoplaan in de wijk Kiel en hebben 'Jan Denucéstraat' als officieel adres.

  - deze torens eigendom zijn van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

  05-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dendermondestraat

                                                     DENDERMONDESTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - de straat gelegen is op het Zuid,  tussen de Troonplaats en de Brederodestraat.

  - de naam van de straat verwijst naar Dendermonde (in het Frans Termonde; en in het dialect: Deiremonne),een stad in de Oost-Vlaanderen.

  - zij de hoofdplaats is van het arrondissement Dendermonde en in de Denderstreek ligt.

  - ze aan de samenvloeiing van Dender en Schelde ligt.

                                                               -o-o-o-O-o-o-o-

  04-02-2017 om 13:09 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Moystraat

                                                      DE MOYSTRAAT

  Wist U  dat ... ?

  - deze straat een rechtlijnig tracé vormt tussen de Molenstraat en de Mertens en Torfsstraat, in de nabijheid van het Gerechtshof.

  - de naamgeving op 1 oktober 1870 naar Hendrik de Moy (1534-1610) verwijst, die na de brand van het Antwerpse stadhuis in 1576, de bescheiden die her en der verspreid waren, zoveel mogelijk terug bijeenbracht.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

  04-02-2017 om 12:56 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de Montstraat (Pol)

                                                        POL DE MONTSTRAAT

                                                      

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen in de Tentoonstellingswijk, tussen de Volhardings- en Edgard Casteleinstraat.

  - ze genoemd werd naar de Vlaamse schijver en dichter

          Karel Maria Polydoor (Pol) de Mont (foto Wikipedia)

  - deze geboren werd te Wambeek op 15.4.1857 en stierf te Berlijn op 29.6.1931.

  - hij conservator was van het Museum voor Schone Kunsten en voorvechter in de Vlaamse strijd.

  - de noordzijde van een pleintje gevormd wordt door Pol de Mont-, Volhardings-, Alfred Cools- en Edgard Casteleinstraat.

  - op het pleintje het arduinen monument voor de Gesneuvelden van het Politiekorps staat.

  - het opgericht werd op 4 november 1949, uitgevoerd door Cl. Jonckheer fils en W. Kreitz (zie inscriptie).

                               

                                                   (foto Alfons Van Camp)

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

  04-02-2017 om 11:43 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Demerstraat

                                                     DEMERSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - de straat gelegen is bezijden de Lange Lobroekstraat en een doodlopende straat is.

  - de naam ven de straat vermoedelijk verwijst naar de rivier de Demer, die deel uitmaakt van het stroomgebied van de Schelde.

  - de riviernaam Demer afkomstig zou zijn van het Keltisch tam (donkerkleurig) plus ara (water), wat dus zou betekenen donkere rivier.

                                                      -o-o-o-O-o-o-o-     

  04-02-2017 om 11:29 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Marbaixstraat

                                                     DE MARBAIXSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is op het gehucht Dam tussen Lange Lobroek- en Ceulemansstraat.  

  - de opening gebeurde door J. De Weerdt op 22 februari 1910.

  - ze genoemd werd naar hoofdingenieur-directeur van Bruggen en Wegen August De Marbaix, die in de jaren 1840-43 de leiding had bij de aanleg van de Rijn- of havenspoorweg.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

  04-02-2017 om 11:22 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Della Faillelaan

                                                  DELLA FAILLELAAN

  Wist U dat ... ?

  - deze laan de hoofdlaan is van de Nieuw-Parkwijk "Den Brandt", een prestigieus villapark in 1910 aangelegd op het grondgebied van Antwerpen en Wilrijk.

  - de straatnaam verwijst naar de adellijke familie della Faille de Waerloos, de vroegere eigenaar van het domein "Den Brandt".

  - het lange, gebogen, met bomen beplante tracé verbindt de Eglantierlaan met de Beukenlaan.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

  04-02-2017 om 11:18 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Delinstraat

                                                          DELINSTRAAT

                                                foto van Alfons Van Camp. 

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is tussen de Sint-Elisabethstraat en de Offerandestraat. -foto van Alfons Van Camp.

                           zicht op de Delinstraat vanaf de Offerandestraat (foto Alfons Van Camp)

  - het noordelijk gedeelte van de straat geopend werd in 1867en het zuidelijk gedeelte in 1869.

  - de naamgeving verwijst naar verdienstelijk onderwijzer Jacob Delin (1796-1835),( zie school aan het pleintje met de Sint-Elisabethstraat).

                                                               -o-o-o-O-o-o-o- 

  04-02-2017 om 11:12 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De la Montagnestraat (Victor)

                                           VICTOR DE LA MONTAGNESTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is op de Linkeroever, tussen de Lode Zielens -en de Emiel Verhaerenlaan.

  - de naam van de straat verwijst naar de dichter  Victor de la Montagne.

  - hij geboren werd te Antwerpen op 8 oktober 1854 en overleed in Sainte- Adresse, een dorp vlak bij Le Havre in Normandië (Frankrijk) in 1915.

  - hij ambtenaar was bij het Belgisch ministerie van Justitie en gedichten schreef en toneelwerk.

  - hij zijn inspiratie blijkbaar  vooral in de natuur en de liefde vond.

  - enkele van zijn werken zijn : de bundel Onze Strijd en de bundel Gedichten . - 

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

   

  04-02-2017 om 11:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de Gruyter (Oscar)

                                             OSCAR DE GRUYTERLAAN

  Wist U dat ... ?

  - deze laan gelegen is op de Linkeroever, tussen de Lode Zielens -en Emile Verhaerenlaan.

  - zij genoemd is naar de Vlaamse theatermaker 

             Jan Oscar de Gruyter. JOdeGruyter.jpg (foto Wikipedia)

  - deze geboren werd te Gent op 10.3.1885 en overleed te Nice op 27.2.1929.

  •                                             -o-o-o-O-o-o-o-

  03-02-2017 om 15:34 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Geyterstraat (Julius)

                                               JULIUS DE GEYTERSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is op het Kiel, tussen de Sint-Bernardse Steenweg en het Karel Mestdaghplein, op de grens met Wilrijk.

  - de straat genoemd werd naar de Antwerpse dichter en journalist

                        Julius De Geyter  (foto van www.schoonselhof.be)

  - hij geboren werd te Lede, op 25 april 1830 en overleed te Antwerpen, op 18 februari 1905. 

  - hij één van de stichters was van het literair tijdschrift "De Vlaamsche School".

  - hij auteur is van talrijke gedichten en politieke verzen, met als bekende gedichten zoals "Het Geuzenlied", "de Rubenscantate" en de "Theodoor Van Rijswijckcantate."

  - hij ook "Reinaert de Vos" herdichtte. 

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

  03-02-2017 om 15:27 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Gerlachekaai

                                                      DE GERLACHEKAAI

                                                    

  Wist U dat ... ?

  - deze kaai gelegen is aan de Scheldekaaien, tussen de Ledeganck -en de Cockerillkaai.

  foto van Alfons Van Camp.

                                  Zicht op de De Gerlachekaai  (foto uit archief van Alfons Van Camp)

  - de kaai genoemd werd naar Baron 

  Adrien Victor Joseph de Gerlache de Gomery 

                                                                                                                             (foto wikipedia)

  - deze geboren werd te Hasselt op 2.8.1866 en stierf te Brussel op 4.12.1934.

  - deze een Belgische ontdekkingsreiziger en officier in de Belgisch Koninkjlijk Marine was.

  - hij de Belgische Antarctische expeditie van 1897 - 1899 leidde.

  - zijn gezelschap het eerste was dat in het zuidpoolgebied overwinterde.

                                                                -o-o-o-O-o-o-o- 


  03-02-2017 om 15:14 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Damhouderestraat

                                                  DE DAMHOUDERESTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat zich bevindt aan de achterzijde van het Oud gerechtshof aan de Justitiestraat, en gelegen is tussen de Justitiestraat en de Molenstraat.

  - de naam van de straat vermoedelijk (?) verwijst naar 

          Joos de Damhouder(foto van Wikipedia) 

  (° Brugge op 25.11.1507 en + Antwerpen op 22.1.1581).

  - hij een rechtsgeleerde, auteur en hoger ambtenaar was. 

  - zijn naam ook geschreven wordt als Joost Damhouder, Joost De Damhoudere

                                                         -o-o-o-O-o-o-o- 

  03-02-2017 om 14:19 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Coussemakerstraat (Edmond)

                                    EDMOND DE COUSSEMAKERSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is op de Linkeroever, bezijden de Blancefloerlaan.

  - zij genoemd werd naar Charles Edmond Henri de Coussemaker.

  - hij geboren werd te Belle op 19.4.1805 en stierf te Rijsel op 10.1.1876.                                                                    (foto van Wikipedia)

                                                    buste van de Coussemaker in Belle

  - hij een musicoloog, etnoloog en jurist ins Frans Vlaanderen was. - hij één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Nederlandstalige cultuur was in Frankrijk.  

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

  03-02-2017 om 13:59 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Keyserlei

                                                     DE KEYSERLEI

                                         foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - deze lei gelegen is in de stationsbuurt tussen de Frankrijklei en de Pelikaanstraat. foto van Alfons Van Camp.

                       zicht op de De Keyserlei richting Centraal Station (foto van Alfons Van Camp

  - de naam van de lei verwijst naar de Vlaamse kunstschilder Nicaise DE KEYSER.

  - deze geboren werd te Zandvliet op 26.8.1813 en overleed te Antwerpen op 17.7.1887.

  - hij voornamelijk portretten en historische taferelen schilderde.

  - enkele van zijn werken zijn : . de slag der Gulden Sporen - . de slag bij Woeringen - . de roem van de Antwerpse kunstschool.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  P.S. : bijkomende gegevens van onze medewerker en freelancer Frits Schetsken :

  GEBOORTEHUIS WILLEM ELSSCHOT
  Op het huidige nummer 52 koopt bij de verkaveling van de Statiewijk banketbakker Christiaan De Ridder een bescheiden lapje grond van 109m², om er zijn zaak annex woning op te bouwen. In een van zijn kinderen, zoon Fonne van den bakker, blijkt zich een dubbele persoonlijkheid te verschuilen, Het ene personage is Alfons, een gewiekst zakenman, die vooral met publiciteit zijn brood meer dan behoorlijk zal verdienen. Zo weet hij de oprichter van De Bond der Kroostrijke Gezinnen, generaal Louis Lemercier, begin jaren 1930 enthousiast te maken voor de uitgave van een "Almanak der Kroostrijke Gezinnen", waarin een Lijst der Aanbevolen Winkels wordt opgenomen, waarvoor Alfons de middenstanders flink laat betalen.
  Het andere personage laat zich door die zakenwereld inspireren tot literaire werken. Als Alfons op een dag ergens tussen Veerle en Westerlo het gehuchtje Helschot passeert, is meteen een naam voor die literaire 'ik'  gevonden: Willem Elsschot.
  "Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren." Beroemde regels uit Elsschots gedicht "Het Huwelijk". Niettemin is hij zelf steeds gehuwd gebleven met dezelfde vrouw. Bij een bezoek met haar aan een van de cafés langs onze De Keyserlei, wordt de schrijver geobsedeerd door een daar aanwezige in het zwart geklede dame. Als zij opstaat en hem bij het weggaan passeert, staat ook hij op en buigt. "Gij ouwe zot," reageert zijn vrouw lachend. "Dat is een hommage à la beauté", antwoordt Elsschot, die nog nooit van Juliette Gréco heeft gehoord en haar dus niet heeft herkend.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o- 

  03-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de Hasquestraat (Jozef)

                                             JOZEF DE HASQUESTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is in de omgeving van de Paarden -en Varkensmarkt.

  - de naam van de straat verwijst naar de Belgische politicus voor de UCB Joseph Corneille Alexandre De Hasque.

  - deze geboren werd te Antwerpen op 9.6.1873 en stierf te Sachsenhausen in het concentratiekamp op 24.1.1942 .

  - hij de oudste zoon was van Alexander De Hasque, eigenaar van de suikerraffinaderij "De Hasque", die in de straat gelegen was.

  - er tevens een gedenkplaats werd aangebracht

                    foto van Alfons Van Camp.

                                      (foto van Alfons Van Camp)

  - hij in 1926 verkozen werd tot gemeenteraadslid van Antwerpen.

  - hij van 1932 tot 1936 katholiek volksvertegenwoordiger was voor het arrondissement Antwerpen en 1936 tot 1939 senator van hetzelfde arrondissement.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

   

  03-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Costerlaan (Charles)

                                              CHARLES DE COSTERLAAN

  Wist U dat ... ?

  - deze laan zich bevindt op de Linkeroever, tussen de Thonetlaan en de grens met Zwijndrecht.

  - de naam van deze laan verwijst naar de Belgische schrijver

  Charles Théodore Henri De Coster. (foto Wikipedia)

  - hij geboren werd te München op 27.8.1827 en stierf te Elsene op 7.5.1879.

  - hij meestal in het Frans schreef.

  - zijn voornaamste werk "De legende en de heldhaftige vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en Lamme Goedzak".

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-
  02-02-2017 om 12:52 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Cortstraat (Frans)

                                                FRANS DE CORTSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is in de Seefhoek, tussen de Boerhaavestraat en de Schoolstraat.

  - ze de naam kreeg van de Vlaamse dichter Frans Jozef De Cort.

  - hij geboren werd te Antwerpen op 21.6.1834 en  stierf te Elsene op 18.1.1878.

  - hij een vooraanstaand Vlaams volksdichter was.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

  02-02-2017 om 11:51 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Coninckplein

                                                     DE CONINCKPLEIN

                                            foto van Alfons Van Camp.

  Wist U dat ... ?

  - dit driehoekig plein gevormd wordt tussen de Pijl - Van Straelen - Van Artevelde - Van Wesenbeke - Van Schoonhoven - Lange Beeldekens - Muizen en Spoorstraten.

  foto van Alfons Van Camp.

                                        (foto uit het archief van Alfons Van Camp)

  -  de naam van het plein verwijst naar Pieter De Coninck, geboren te Brugge tussen 1250 en 1260 en aldaar ? gestorven in 1332 of 1333.

  - hij een Brugs wever was die bekend stond om zijn welsprekendheid.

  - hij samen met Jan Breydel aan de basis lag van de volksopstand die leidde tot de Guldensporenslag.

  - hij voor het begin van de slag tot ridder werd geslagen.

  - het voorheen Solvijnsplein werd genoemd en sedert 22.3.1860

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-  

  01-02-2017 om 14:12 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Cockstraat (Alfons)

                                                  ALFONS DE COCKSTRAAT                                                                                           foto van Alfons Van Camp.

   Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is op het Kiel, tussen de Sint-Bernardse Steenweg en de Maurits Sabbelaan.

  foto van Alfons Van Camp.

                                                (foto uit het archief van Alfons Van Camp)

  - de naam verwijst naar de Vlaamse schrijver, volkskundige en folklorist Alfons De Cock.

  - deze geboren werd te Herdersen op 12.1.1850 en stier te Antwerpen op 2.3.1921.  

  - zijn laatste werk "Vlaamsche Sagen uit de Volksmond" uit 1921 zéér gekend is. 

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

  01-02-2017 om 13:56 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bruyckerstraat (Jules)

                                                JULES DE BRUYCKERSTRAAT

                                                foto van Alfons Van Camp.           

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen op het Kiel tussen de Rik Schaeffelsstraat en Aloï de Laetstraat.

  - de naam van de straat verwijst naar de Vlaamse schilder en etser Jules De Bruycker.

  - hij geboren werd te Gent op 29.3.1870 en aldaar stierf op 5.9.1945.

  - hij vooral gekend was door zijn werken over zijn oorlogsprenten en oude volkstypes.  

  - een typisch werk van hem "De Voddenmarkt" is.

  foto van Alfons Van Camp.

                                           (foto uit het archief van Alfons Van Camp)

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-              

  01-02-2017 om 13:31 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Braekeleerstraat

                                                 DE BRAEKELEERSTRAAT

                                               foto van Alfons Van Camp.   

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is op het Zuid, tussen de Balansstraat en de Lange Elzenstraat.                  foto van Alfons Van Camp.

                                                   (foto uit het archief van Alfons Van Camp)

  - ze opgericht werd op gronden van Charles Verlinden.

  - ze geopend werd bij Koninklijk Besluit van 19.8.1884.

  - de naam van de straat verwijst naar de kunstschilder Ferdinand De Braekeleer de Oude (1791-1883).

  - hij gemeenteraadslid en vader van de kunstschilder Hendrik De Braekeleer was (1840-1888).

  - hij voornamelijk interieurs, stillevens en landschappen schilderde. Enkele van zijn werken :
  - aardappeloogst - aardbeien en campagne- bloemen - kwekerstuin.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-                                                         

  01-02-2017 om 13:22 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bomstraat (Jozef)

                                                     JOZEF DE BOMSTRAAT

  Wist U dat ... ?

  - deze straat gelegen is tussen de Sanderusstraat en Constance Teichmannplaats en Teichmannstraat.

  - ze geopend werd in 1876, als De Bomstraat naar Jozef De Bom (1825-1876) die eigenaar van de gronden.

  -  sinds 1961 de straat nu Jozef De Bomstraat noemt.

  - er in de straat sedert begin 1900 de Katholieke Hogeschool voor vrouwen werd opgericht.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o- 

  01-02-2017 om 13:14 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Beuckerstraat / De Boeystraat / De Bosschaertstraat

             Van deze drie volgende straten hebben wij tot op heden niet kunnen achterhalen naar wie of wat de straten werdern vernoemd.                                         

                                                   DE BEUCKERSTRAAT

  Wist U dat ... ? - deze straat gelegen is op het Zuid, tussen de Kielsevest en de Lange Elzenstraat. 

                                                        DE BOEYSTRAAT

  - de De Boeystraat gelegen is tussen de Van de Nestelei en de Provinciestraat

                                                  DE BOSSCHAERTSTRAAT

  - deze straat gelegen is op het Kiel, tussen de Sint-Bernardse Steenweg en de VII° OLympiadelaan.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

  01-02-2017 om 11:57 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Davidlei (Jan)

                                                     JAN DAVIDLEI

  Wist U dat ... ?

  - deze lei gelegen is op de grens met Hoboken, tussen de Hendriklei en Sint-Bernardse Steenweg.

  - de naam van de lei verwijst naar de kanunnik en hoogleraar aan de Universiteit van Leuven         Jan Baptist David.

  - hij geboren werd te Lier op 25.1.1801 en stierf te Leuven op 24.3.1886.

  - hij de voorman was van de Vlaamse Beweging en voorzitter van het Vlaams studentenblad "Met Tijd en Vlijt"

                                                      -o-o-o-O-o-o-o- 

  01-02-2017 om 11:50 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Burburestraat

                                                       DE BURBURESTRAAT

  Wist U  dat ... ?

  - deze straat gelegen is op het Zuid, aan het Museum voor Schone Kunsten, tussen de Leopold de Waelplaats en de Vlaamse Kaai.?

  - de naam van de straat vermoedelijk verwijst naar de Berlgische compnist, dirigent, schrijver, historicus en archeoloog Leon de Burbure de Wesenbeek.

  - deze geboren werd te Dendermonde op 16.8.1812 en stierf te Antwerpen op 8.12.1889.

  - hij van 1846 tot 1853 het archief van de Antwerpse O.L.V-kathedraal ordende, gezien deze sinds 1797 in de grootste wanorde verkeerde.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

  01-02-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Inhoud blog
 • Zwijgerstraat
 • Zwedenstraat
 • Zwartzustersstraat
 • Zwaluwstraat
 • Zwaardstraat
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto

  Fonne de auteur van dit blog 

  Ik ben een gepensioneerde Hoofdinspecteur van eerste klasse bij de politie, officier van gerechtelijke politie en hulpofficier van de Heer Procureur des Konings, van 81 jaar.  Mijn hobby's zijn vooral Antwerpen in beeld brengen en voetbal.  

  Archief per maand
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
  Foto

  De Schelde, the "oarta" of Antwerp

  Foto

  Het Hanzehuis

  Foto

  De Waterpoort

  Foto

  Het Steen

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Stadhuis van Antwerpen


  Foto

  Standbeeld van Brabo


  Foto

  Pieter Paulus Rubens


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!