NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Betekenis van de Antwerpse straatnamen + wetens -en bezienswaardigheden

28-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Gummarusstraat

                                                    SINT-GUMMARUSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de omgeving van het Sint-Jansplein, tussen de Dambruggestraat en de Oude Steenweg.

- er reeds in 1580 melding van wordt gemaakt als "Muelekenstraetken" en in 1846 als "Sint-Jansstraat"en dat kort daarop de huisige naam werd aangenomen.

- deze naam v erwijst naar de  heilige

Gummarus (Gommarus) van Lier  (Wikipedia)

- deze geboren werdte Emblem en overleden ca.714;

- hij een ridder was aan het hof van Pepijn van Herstal en volgens de legende de stichter van Lier.

- hij de patroon is van allen die met een breuk te kampen hebben.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

28-05-2017 om 15:05 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Elisabethstraat

                                                SINT-ELISABETHSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de wijk "Seefhoek", tussen de Dambrugge- en Diepestraat.

- ze geopendwerd  in 1846 op gronden van het Sint-Elisabethziekenhuis.

- deze school gelegen is op het pleintje van de Elisabethstraat nr 38, tussen de Grein -en de Delinstraat.

- ze geopend werd op 11.11.1867.

- zij gebouwd werd naar een ontwerp van stadsarchitect Pieter Jan August Dens en de vergroting van de zijvleugels gebeurde on de leiding van Gustav Royers 1891- 92.

-  het plein  gedomineerd wordt door het oude schoolgebouw, waar de stdelijke meisjesschool nr 4 is ondergebracht .                                

-

                                                         foto van Alfons Van Camp

- er zich op het pleintje een premtrostation bevindt en deze halte ons ondergronds met tramlijn 6, terug brengt naar het Centraal Station ofwel naar de Groenplaats.

- het plein  gedomineerd wordt door het oude schoolgebouw, waar de voormaige lagere school was ondergebracht .     

Afbeeldingsresultaat voor sint-elisabethstraat antwerpen foto's

                                                      foto van Alfons Van Camp

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

28-05-2017 om 14:55 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Catharinaplein

                                                     SINT-CATHARINAPLEIN

Wist U dat ... ?

- dit plein zich bevindt op het Kiel, bezijden de Sint-Bernardsesteenweg, waarvan de achterzijde uitkomt op de Pieter Rottiestraat.

                                                                          

- deze parochiekerk opgericht werd op 16.1.1863 (toelating KB 27.12.1863), naar een ontwerp van stadsbouwer Pieter Jan August Dens.

                                                           (foto van Alfons Van Camp)

- dit een kruisbasiliek is van 1870-1872,  en vergroot werd in 1912-1914 naar een ontwerp van Jules Bilmeyer.

-  zij genoemd werd naar Sint-Catharina Benincasa (° in 1347 te Siena als 25ste kinde van een lakenwever en + 1380).

- zij op 16jarige ouderdom toetrad tot de tertiarissen van de dominicanenorde.

- zij volgens deze orde leefde, d.w.z. niet in een klooster maar gewoon thuis.

- zij de gave bezat de meeste verstokte zondaars tot inkeer te brengen.   

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

28-05-2017 om 14:40 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Bernardsesteenweg

                                             SINT-BERNARDSESTEENWEG

                                              foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze steenweg loopt van de Kolonel Silvertopstraat in Antwerpen tot de Bredestraat in  Hemiksem.

- wat thans Sint-Bernardsesteenweg heet een gedeelte was van de provinciale weg van Antwerpen via Hoboken en Hemiksem naar Schelle  en Niel en klimt vermoedelijk op tot de 17de eeuw.

- de naam werd officieel in 1846  en verband houdt met het klooster van Sint-Bernards, dat in 1245 vanuit  Vremde - stichting circa 1237 - naar Hemiksem aan de Schelde werd  overgebracht.

- er op de splitsing van de Sint-Bernardsesteenweg en de Emiel Vloorsstraat het gebouw van "De Voorzorg" is gelegen.

 Afbeeldingsresultaat voor gebouw De Voorzorg sint-bernardsesteenweg

                                                         (foto van Alfons Van Camp)

- dit gebouw van de hand van architect WM Engeneering Labo is.

- er op 5.1.2004 een aanvang werd gemaakt met de bouw, waarvan het afgewerkt werd op 30.9.2005.  

- de voorzorg een mutualiteit is dat vroeger "de bond Moyson" genoemd werd.

- zij sterke voordelen, diensten en advies geven.

- ze eveneens zorg -en comfort, gezond en actiefprojecten aanbieden.

- hun slogan naar hun leden luidt : "Jouw zorg is onze zorg".

- in de inkomhal zich een tentoonstellingsruimte bevindt geschikt voor bv beeldhouwwerken zoals bijvoorbeeld deze onderstaande beelden (beeldhouwer door ons nog niet gekend).           

    
                                           

                                                       (foto's van Alfons Van Camp)

- er rechts bezijden de steenweg, het Sint-Catharinaplein ligt (nvdr : wordt later besproken).

-  en links het Kielpark is gelegen waar voor het park het beeld "De Sereniteit" staat opgesteld.
 

                                                          (foto van Alfons Van Camp)

- dit beeld vroeger voor het Politiebureel van Zone Zuid tegenover de Zaanstraat stond en het verplaatst werd naar zijn huidige plaats voor het Kielpark.  

- het politiebureel van zone zuid vroeger het bureel was van de 6de wijk is.   

                      

.                                                         (foto van Alfons Van Camp)

- het van de hand van de beeldhouwer van Henri Puvrez is  (° Sint-Jans-Molenbeek 1893 en gestorven in Antwerpen in 1971).  

- er verder op de steenweg voorbij het politiebureel, voor de ingang van de feestzaal deze "rat" te vinden is.

                

                                                       (foto van Alfons Van Camp)

- dit beeld een hommage is aan het Kiel, en verwijst naar de "Ratten van 't Kiel", meer bepaald naar den Beerschot.

-  het meer heeft van een weergave van een konijn dan van een rat

 dit beeld op 4 september 2006 voor de Feestzaal van het Kiel werd geplaatst.

- het de bedoeling van dit beeld was dat de nieuwe steenweg opgewaardeerd zou worden en tevens met een verwijzing naar den Beerschot.

- er van dit beestje kleinere afbeeldingen te vinden zijn op de arduinen zit - of afbakeningsblokken in de Abdijstraat.

- er verder op de Sint-Bernardsesteenweg tegenover de Abdijstraat zich het winkelcentrum  den "Tir" bevindt

                                                  (foto van Alfons Van Camp)

- den Tir of "Gemeenteschietbaan der Burgerwacht" werd gebouwd in 1880 naar een ontwerp van stadsingenieur G. Royers.

- de inhuldiging gebeurde op 13.8.1881 met een internationale schutterswedstrijd.  Den TIR was het oefenterrein van de burgerwacht, de "garde civique".

- na 1918 den TIR zijn functie als schietbaan verloor en vanaf nu een winkelcomplex is. 

- er vroeger naast den TIR er de  "National" was, die zowel als cinema (NOVA) of als danszaal gebruikt werd.

- in 1929 de cinema "Nova" opgedoekt werd.

- op de steenweg er ook nog de "Conscience", tegenover het kerkhof (Kielpark), was die bij oudere Kielenaars beter bekend als "vlooienbak" .

- deze cinema een paar jaar voor de Wereldoorlog II veranderde de naam in "Micro". er op de hoek van de Alfons De Cockstraat er vanaf 1937 Ciné "Centra", de modernste bioscoopzaal op het Kiel., was.

foto van Alfons Van Camp.                   

   oude foto van ciné Centra op de hoek van de Alfons De Cockstraat en de Sint-Bernardsesteenweg

- er juist tegenover een doorgang is met de naam Frank Gorusstraat (nvdr : reeds besproken bij de letter "G".

- er zich aan de overzijde de Kielse blokken gelegen zijn die weder opgebouwd werden in 1950 onder leiding van E. Craeye, bouwheer van de "Antwerpse maatschappij voor Goede Huisvesting", thans "Huisvesting" genoemd

- deze blokken geteisterd werden door een V-bom op 9.12.1944 om 11.37 uur.

        

                                                  (foto van Alfons Van Camp)

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

28-05-2017 om 14:26 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Antoniusstraat

                                                  SINT-ANTONIUSSTRAAT

Wist U dat ... ?

-  deze straat zich bevindt in het Sint-Andrieskwartier, tussen de Nationale- en Kammenstraat.

- er in 1423 reeds  sprake is van een "Sente Anthonysstrate".

- het echter duren tot 1434 zou duren eer ze over haar gehele lengte geopend werd (onder meer op de gronden van het erf  "Sint-Anthonis".

- de naam van de straat vermoedelijk verwijst naar de heilige Sint Antonius van Padua, priester en kerkleraar (° Lissabon 1195-1231).

- er zich aan de Paardenmarkt de neogotische parochiekerk Sint-Antonius bevindt, die in 1910 werd gebouwd onder leiding van Jules P. Bilmeyer (1850-1920). 

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

28-05-2017 om 13:45 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Andriesstraat

                                                 SINT-ANDRIESSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat uiteraard gelegen is in het Sint-Andrieskwartier, tussen de Lange Ridder- en Nationalestraat. 

- ze aangelegd werd door de stad in circa 1528 op de voormalige kloostergronden der Saksische augustijnen. 

- de oorspronkelijke naam  "Nieuw-Kerkstrate" was.

- er aan de noordzijde van de Sint-Andrieskerk, op het grasveldje het modern beeld van "Netje", figuur uit de roman van Lode Zielens, door W. Van Esbroeck, staat. foto van Alfons Van Camp.foto van Alfons Van Camp. 

                                                    (foto's van Alfons Van Camp)

- dit grauwe werk van de Antwerpse auteur Lode Zielens is vooral bekend geworden door zijn beroemde en pakkende passage waarin het hoofdpersonage Netje aan haar schoonmoeder (niet aan haar moeder) vraagt naar het nut van het leven: ‘moeder, waarom leven wij?’ Deze ene zin vat het werk van de auteur perfect samen. Netje groeit op in een triest arbeidersgezin aan de Antwerpse dokken. Zij was het kind teveel voor haar moeder die wegkwijnt van miserie. Haar vader sterft op jonge leeftijd, haar broer Albert trapt het thuis al snel af, net als haar zus Louise. Haar tweede zus, Mariëtte, stapt in de prostitutie. Netje kende een heel ongelukkige jeugd en ziet geen toekomst voor zichzelf. Ze belandt in haar tienerjaren in de armen van de sterke Louis met wie ze later zal trouwen en een kind krijgen. Maar Louis behandelt zijn vrouw allerminst met respect en laat haar geregeld voelen hoe hij over haar denkt. Netje leidt een armtierig en miserabel leven tot Mariëtte haar op dubbelzinnige wijze te hulp schiet door haar man af te snoepen en met hem te vluchten naar Parijs. Dit verlies voelt voor Netje aan als verlichting en haar leven lijkt helemaal een nieuwe wending te krijgen wanneer ze een prille jeugdliefde terug ontmoet: Karel, de man die goed geld verdient op de scheepvaart. Hij moet haar leven wat rozengeur inblazen … (Bron : Wikipedia)

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

28-05-2017 om 13:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Andriesplaats

                                                     SINT-ANDRIESPLAATS

                                                  Afbeeldingsresultaat voor sint-andriesplaats foto's van Van camp

Wist U dat ... ?

- deze plaats, zoals de naam zelf zegt zich bevindt in de "parochie van miserie"",of Sint-Andrieskwartier.

- ze gelegen is tussen de Steenberg-, Lange Ridder- en Vlierstraten.

- dit plein in het raam van het bij K.B. van 7 januari 1867 goedgekeurde plannen tot sanering van het Sint-Andrieskwartier een aantal huizen van de Steenbergstraat, de Lange Ridder- en de Lange Vlierstraat werden gesloopt.

- er in de plaats een 4000 m² groot pleintje kwam dat bij collegiaal besluit van 22 mei 1869 Sint-Andriesplein werd geheten en omstreeks de eeuwwisseling het Sint-Andriesplaats werd.

Afbeeldingsresultaat voor sint-andriesplaats foto's van Van camp

                                  zicht op de Sint-Andriesplaats (foto van Alfons Van Camp)

- hier, vroeger, in het midden van het plein een put werd geboord van 200 meter diep, voor het ophalen van water.

- deze put slechts een 10tal liter water per minuut gaf en en dus niet produktief was.

- er op de hoek met de Pachtstraat dit gebouw te bezichtigen valt, dat achtereenvolgens dienst deed als Politiebureel van de 4° Wijk en als stadsbibliotheek.

                                           (foto van Alfons Van Camp)

 - dit hoekhuis in neorenaissancestijl van 1876 ontworpen werd door P. Dens.

- dit gebouw bij defnitief besluit van 7.4.1955 werd opgenomen in de lijst met beschermde gebouwen en op 8.6.1955 verscheen in het Belgisch Staatsblad.

- er aan het nummer 3/4 een verweerde gedenkplaat ter ere van de oprichting van de Belgische Werkliedenpartij Antwerpen is aangebracht.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

28-05-2017 om 12:54 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Amandusstraat

                                                  SINT-AMANDUSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de wijk Stuivenberg, tussen de Van Kerckhovenstraat en de Everaertstraat.

- de naam van de straat verwijst naar de Sint-Amanduskerk, die gewijd is aan              Sint-Amandus.Afbeeldingsresultaat

- deze Amandus, soms aangeduid als Amandus van Nantes, Amandus van Maastricht, Amandus van Gent of Amandus van Elnone, bijnaam "apostel der Franken" en een 7e-eeuwse missiebisschop en stichter van kloosters was.
 
- hij geboren werd te Poitou, 584 n.Chr. en in de Sint-Amandsabdij overleed 675 n.Chr.
- de zijgevel van de Sint-Amanduskerk, gelegen is in de Sint-Amandsstraat en de ingang zich bevindt in de Van Kerckhovenstraat. Sint-Amanduskerk foto van Alfons Van Camp.
                   (foto van Wikipedia)                                              (foto van Alfons Van Camp)
- de kerk gebouwd is in neogotische stijl en een toren heeft van ongeveer 68 meter hoogte. 
- de kerk maakt deel uit van het oeuvre van de Belgische architect Lodewijk Baeckelmans. (ndvr. :  zie ook onder Lode Baeckelmansstraat).
                                                          -o-o-o-O-o-o-o-   

28-05-2017 om 11:30 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Aldegondiskaai

                                               SINT-ALDEGONDISKAAI

                                              

Wist U dat ... ?

- deze kaai deel uitmaakt van het Eilandje en gelegen is tussen de Tavernierkaai en het Van Schoonbekeplein.

- het een kaai is van circa 1820 aan de zuidzijde van het Bonapartedok.

- ze in 1919 genoemd werd naar  

Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde, heer van West-Souburg

                         Portret van Marnix van St.-Aldegonde door Jacob de Gheyn (II): alle bekende portretten van Marnix zijn waarschijnlijk op deze gravure gebaseerd.[1] (foto van Wikipedia)

- hij geboren werd te Brussel, tussen  7 maart en 20 juli 1540 en overleed te Leiden, op 15.12.1598.

- hij een Zuid-Nederlandse schrijver, diplomaat, geleerde en raadgever van Willem van Oranje was.

- Marnix buitenburgemeester was van Antwerpen tijdens het beleg en de val van Antwerpen in 1585.

- hij ook genoemd wordt als auteur van het Wilhelmus, het Nederlandse volkslied.

- er langs de kaai het Bonapartedok is gelegen.

- dit dok ontworpen en aangelegd werd in 1803 - 1813 door ingenieur J.N. Mengin, ingevolge een decreet van 26.7.1803 door Napoleon (nvdr : zie gedenkzuil  bij Hanzestedenplaats).

- in 1807 begonnen werd met het graven van dit dok en op 1.1.1811 werd ingevaren.

- het er naastliggend Willemdok in 1808 en voor de scheepvaart geopend werd in 1812

- er aan de gevel van het gebouw aan het nummer 6 deze marmeren gedenkplaat werd aangebracht met de volgende tekst  "Aan / August HOFMAN / Door de Duitschers / voor het vaderland  neergeschoten op / 11 mei 1917". foto van Alfons Van Camp.  Afbeeldingsresultaat voor august hofman

                           foto van Alfons Van Camp                                      (foto van www.Schoonselhof)

- August Hofman geboren werd te Stekene, op 18.7.1862 en werd, op 11.5.1917 wegens de doodstraf opgelopen voor dienstplichtige Belgen over de grens te smokkelen.  De doodstraf werd voltrokken te Charleroi.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-        

 

28-05-2017 om 10:53 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Simonsstraat

                                                      SIMONSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de Antwerpse diamantwijk, die langs de spoorwegberm, in het verlengde van de Pelikaanstraat ligt en begrensd wordt door de Lange Kievitstraat en de Plantin en Moretusstraat.

- ze geopend werd rond 1850.

- de straat genoemd is naar de Belgiscge ingenieur bij de staatsspoorwegen,

              Pieter Simons of Pierre Simons

- hij geboren werd te Brussel, op 20.1.1797 en overleed op zee, op 14.5.1843

- hij een spoorwegpionier was en bestudeerde en realiseerde met zijn schoonbroer Gustave De Ridder de eerste passagiersspoorlijn buiten oot-Brittannië.

- hij een sleutelfiguur was in de ontwikkeling van het eerste centraal geplande spoorwegnetonder wiens leiding in 1836 de spoorweg Mechelen-Antwerpen werd aangelegd.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

28-05-2017 om 09:42 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
27-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Simondslaan

                                              GENERAAL  SIMONDSLAAN

Wist U dat ... ?

- deze laan gelegen is op de luchtbal tussen de Quebecstraat en de Havanastraat.

-  de naam van deze laan verwijst naar luitenent-generaal

     Guy Granville Simonds Afbeeldingsresultaat voor generaal simonds (foto Wikipedia)

- die geboren werd te Bury St. Edmunds (GB) op 23.4.1903 en overleed te Toronto (Canada) op 15.5.1974.

- hij een Canadees legerofficier was die de leiding had over het 2e Legerkorps (Canada) gedurende de WO II.

- hij tevens tijdelijk commandant van het Canadese Eerste Leger, wegens ziekte van luitenant-generaalHarry Crerar, tijdens de Slag om de Schelde in 1944.

- hij in 1951benoemdwerd  tot  Chef van de generale staf, de hoogste functie in het Canadese leger.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 15:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Silvertopstraat (Kolonel)

                                                 KOLONEL  SILVERTOPSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze laan gelegen is op de grens van Antwerpen Zuid en het Kiel tussen de Montignystraat en de Sint-Bernardsesteenweg.

- de naam van deze laan verwijst naar de bevrijdag van Antwerpen door het 3° Royal Tank Regiment aangevoerd door

     Luitenant-Kolonel David Silvertop Afbeeldingsresultaat voor kolonel silvertop 

op 4.9.1944 samen met zijn B-escadron, die middag via Boom naar Antwerpen trokken en Antwerpen bevrijdde van de Duitsers.

- er op de brug over de Ring rond Antwerpen, op de brug deze onderstaand gedenkplaat werd aangebracht.  

              foto van Alfons Van Camp..

                                                                   (foto van Alfons Van Camp)

- er zich langs deze laan de Silvertoptoren bevinden, welke drie afzonderlijke torens zijn waarvan er twee 71 meter hoog zijn en de derde 68 meter hoog is.

- deze torens wel gelegen zijn aan de Kolonel Silvertopstrraat in de wijk Kiel maar de 'Jan Denucéstraat' hebben als officieel adres.

- de torens eigendom zijn van de sociale huisvestingsmaatschappij  Woonhaven.

- de architect Jul De Roover is die de torens een uitgesproken brutalistisch uiterlijk meegaf.   

                                                         (bouwkundig erfgoed)

- er zich voor het eerste gebouw, bezijden de Kolonel Silvertopstraat dit monument staat ontworpen werd door Jean-Guillaume Bierwerts (° Brasschaat 3.5.1927)

  foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

- dit onthuld werd op  22.10.1973.  

- het al vlug van de Antwerpenaars de naam kreeg van "Het patteeke of totempaal".

- het de bevangenheid symboliseerd door de zwarte bol in het centrum, terwijl daarrond 9 beelden de bedreigde mens voorstelt.           

                                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 15:21 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Siberiastraat

                                                       SIBERIASTRAAT

Wist U dat ...?

- deze straat gelegen is in de omgeving van het Straatsburgdok, tussen de Straatsburgbrug en de Mosselstraat.

- de naam van de straat verwijst naar Siberië.

- dit voor een groot gebied in Noord-Azië is dat voor het grootste deel is gelegen in het Aziatische deel van Rusland.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 14:38 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Seringenlaan

                                                       SERINGENLAAN

                                             foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze laan zich bevindt in het gebied aanhet Nachtegalenpark, tussen de Eglantierlaan en de Acaccialaan.

foto van Alfons Van Camp.

              zicht op de Seringenlaan vanaf de Eglantierlaan (foto van Alfons Van Camp)

- de naam van de laan verwijst naar de seringenstruik (Syringa vulgaris). 

- het een is plant uit de olijffamilie en dat het een kleine boom of struik kan zijn en vooral bekend is om zijn aantrekkelijke zoet geurende                          foto van Alfons Van Camp. (foto van Wikipedia)

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 14:25 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Serigiersstraat

                                                    SERIGIERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de Expowijk, tussen de Volhardingstraat en de Ryckmansstraat.

- de naam van de straat vermoedelijk verwijst naar Georges Serigiers, een vooraanstaande Antwerpse advocaat en vriend van de familie Brouez. 

- hij na het overlijden van haar echtgenoot Fernand Brouez, hij in 1896 in het huwelijk trad met de bekende schrijfster Cornelia Hubertina (Neel) Doff.

- deze vooral bekend is voor haar roman "Keetje Trottin (Keetje Tippel".

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

 

27-05-2017 om 14:17 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sentensteeg

                                         SENTENSTEEG

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de wijk "Seefhoek", tussen de Lange Scholierstraat en de Wilgenstraat.

- we van deze steeg niet hebben kunnen achterhalen wat de betekenis van "senten" is.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o- 

27-05-2017 om 13:58 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Selderstraat

                                                        SELDERSTRAAT

Wist U dat... ?

- deze straat gelegen is in de wijk Stuivenberg Lange Stuivenbergstraat en de Erwtenstraat.

- de naam van de straat vermoedelijk verwijst naar de groente Selderij, Seldrie of selder, gezien er in de omgeving nog straten genoemd werden naar groenten, zoals erwtenstraat.

- dit een plant is uit de schermbloemenfamilie. 

                 Afbeeldingsresultaat voor selder

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 13:35 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sebregtsparkje (Lode)

                                          LODE  SEBREGTSPARKJE

                                     foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het Sint-Andrieskwartier, bezijden de Bogaardestraat.

foto van Alfons Van Camp.

                                                         foto van Alfons Van Camp

- er op deze plaats vroeger de Politie Mobiele Brigade, was gevestigd.

- de naam van dit parkje verwijst naar de Belgische kunstschilder en leraar

Lode Sebregts, Afbeeldingsresultaat voor lode sebregtsdie geboren werd op 28.11.1906 en overleed op 18.6.2002.

- hij zich vooral toelegde bij het maken van, aquarellen, tekenaar van bloemen, figuren, naakten, portretten, stadsgezichten en stillevens.

- hij eveneens decor- en kostuum-ontwerper was aan de Koninklijke Nederlandse Schouwburg van Antwerpen Lode Segbregts.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 13:26 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scottstraat (Walter)

                                               WALTER  SCOTTSTRAAT

Wist U dat ... ?

-  deze straat zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen aan de Guicciardinestraat.

- de naam van de straat verwijst naar deSchotse dichter en schrijver

 Walter Scott Walter Scott Walter Scott door Henry Raeburn (foto van Wikipedia)

 hij geboren werd te Edinburg, op 14.8.1771 en overleed te Abbotsford House, Abbotsford, op 21.9.1832.

- hij vooral bekend is door zijn historische romans, vooral met Waverley (1814), de eerste van een reeks waartoe ook Ivanhoe behoort.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 13:12 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schupstraat

                                                     SCHUPSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de diamantwijk, tussen de Hoveniersstraat en de Lange Herentalsestraat.

Gerelateerde afbeelding

- de straten in deze wijk verwijzen naar het tuingerief, zoals Rijf - en Hoveniersstraat.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 13:06 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schulstraat

                                                        SCHULSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de "Harmoniewijk" tussen de Van Schoonbekestraat en de Harmoniestraat.

- ze geopend werd in 1864 en genoemd werd naar grondeigenaar Jean Schul.

- deze in 1872 op de hoekpercelen met de Van Schoonbekestraat twee symmetrische hoekhuizen liet optrekken, die de toegang tot de straat markeerden, vermoedelijk bedoeld om de verkoop van bouwgronden te stimuleren.

- er zich op de hoek van de Schulstraat met de Van Schoonbekestraat een spook op het balkon staat.

- dit een werk is van de kunstenaar Kazulski, wiens 'spoken" eveneens in het Middelheimmuseum, op het dak van een huis op de Komedieplaats en in de tuin van het Elzenveld te bezichtigen zijn.

    foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 12:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrijnwerkersstraat

                                                    SCHRIJNWERKERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de onmiddellijke omgeving van de "Wile Zee" en verbindt de Schoenmarkt met de Korte Gasthuisstraat.

- de straat werd aangelegd in 1490 en dat ze "Aelwijk" of "Naeldewijkstraet" genoemd werd naar het "Hof van (H)aelwijck of Naelwijk" (15de eeuw).

- ze in 1501 vermeld wordt als "Nieuwe Brugstraat"; of nog "Wilde Zeestraat" zijnde naar de "Wilde Zeebrug" nabij de "Vijfhoek" (kruispunt van Lombardenvest, Korte Gasthuis-, Groendal-, Wieg- en Schrijnwerkersstraten).

- de huidige naam ontleend is aan het Schrijnwerkerspand (1497-1612).

- in 1612 de Schrijnwerkers verhuisden naar het huis "Den Peerboom" in de Hoogstraat, nummer 62 en in 1755 naar "Rodenborg" op de Grote Markt, nummer 40.

- er bij het begin van de straat namelijk op de leuning van de voormalige Wilde Zeebrug een Calvarie foto van Alfons Van Camp. staat die opgericht werd in 1710 en verdwenen onder de Franse bezetting, maar teruggeplaatst in 1814.

- in 1859 dit werk  hersteld werddoor beeldhouwer J. Peeters.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 11:48 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schoytestraat

                                                    SCHOYTESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het Sint-Andrieskwartier, tussen de Nationale- en de Bredestraat.

- de westelijke helft in 1543 samen met de Bogaerdestraat aangelegd werd op het erf van Arnold Schoyte, dat zich uitstrekte van Brede- tot Nationalestraaat.

- de naam van de straat dus niet verwijst naar de herberg "de ijzeren schuur",zoals gedacht wordt.

-  de verlenging tot aan de Bredestraat dateert van 1548 en in 1882 deels verbreed.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 11:21 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schorpioenstraat

                                                   SCHORPIOENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- de Schorpioenstraat een rechte straat is in de wijk Zurenborg, die de Door Verstraeteplaats met de Kreeftstraat verbindt.

- ze deel uit maakt van de stervormige stratenbundel die vanaf de Door Verstraeteplaats vertrekt, wat een typisch kenmerk is van de aanleg van de wijk.

- de straat in 1884 werd geopend en zoals vele andere straten op Zurenborg genoemd naar het sterrenbeeld "schorpioen".

              Afbeeldingsresultaat (foto van de site "speel de kwis"

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

 

27-05-2017 om 11:03 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schoonbroek

                                                      SCHOONBROEK

Wist U dat ... ?

- Schoonbroek een straat is die van de Sprangweelstraat naar de Bilderdijkweg loopt.

- Schoonbroek een wijk is in het noorden van het district Antwerpen. Het ligt ten oosten van de A12 en sluit aan bij het westen van Ekeren. Voor 1927 maakte het met andere wijken zoals Rozemaai zelfs nog deel uit van Ekeren.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 10:56 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
25-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schoolstraat

                                                       SCHOOLSTRAAT

                                         foto van Alfons Van Camp.                      

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegenis in de wijk Tuivenberg tussen de Lange Stuivenbergstraat en  de Erwtenstraat.

- naamgeving  in 1869 in verband met gemeentelijke school. 

- deze straat in de volksmond ook het "Schoolplak" wordt genoemd.


         zicht op de ingang van het metrostation op Schoolplak (foto van Alfons Van Camp)

- hier werd een in -en uitgang voor de metro !s, waar tram 6, richting Luchtbal, ondergronds de halte "Handelsstraat" aandoet.

- en.. U de terugrit rechtstreeks brengt  naar het Centraal Station of Groenplaats

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

25-05-2017 om 17:12 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schoenmakersstraat

                                                  SCHOENMAKERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de omgeving van de Grote Markt, tussen de Oude Beurs en de Kaasrui.

- ze in de 15de eeuw onder de naam "Warmoes" i.e. "Groentenstraat", en in de 16de eeuw als "Suvelsteghe", gekend was,.naam die in verband werd gebracht met de Kaasrui en Melkmarkt en van 1575 af "Schoenmakersstraat" genoemd werd.

- hier vroeger groenten werden verhandeld.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

25-05-2017 om 13:39 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schippersstraat

                                                     SCHIPPERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het 'schipperskwartier', tussen het Falconplein naar deBlauwbroekstraat.

- ze vroeger "Klappeistraat" en "Bredestraat" werd genoemd.

- 'klappei" in de volksmond kwaadspreekster betekende.

- deze straat vermoedelijk dateert van kort na de vierde stadsvergroting (circa 1410) en tot ver in de 16de eeuw wordt aangeduid als "aan het Nieuwwerck" of "aan het Vingerling".

- van in de 16de tot in 18de eeuw hier aan de zuidzijde het godshuis van de Blauwbroeders lag en het bredere weggedeelte aan de Blauwbroekstraat in 1800-15 "Schippersbreedestraat" en in 1843 "Schippersplaats " heette.

- er omwille van de verwarring met de Klappeistraat aan de Sint-Willibrorduskerk, de straat in 1856 de naam Schipperstraat  kreeg als één van de belangrijkste straten van het Schipperskwartier.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

25-05-2017 om 13:33 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schillerstraat

                                                    SCHILLERSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen, ter hoogte van de jachthaven, en te bereiken is via de Goethestraat, waar op het einde de Schillerstraat de verbinding maakt met de Albrecht Dürerstraat.

- de naam van de strata verwijst naa de Duitse toneelschrijver, filosoof en dichter

     Johann Christoph Friedrich (von) SchillerAfbeeldingsresultaat voor Friedrich Schiller  (foto Wikipedia)

- hij geboren werd te Marbach am Neckar, 10 november 1759 en overleed te Weimar, 9 mei 1805. Hij geldt als een van de grotere literatoren in de Duitse geschiedenis. In 1792 werd hij to

- hij als één van de grotere literatoren in de Duitse geschiedenis geldt en in 1792 tot ereburger in Frankrijk werd benoemd.  Hij in 1802 hij in de adelstand werd verheven.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

25-05-2017 om 13:25 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildersstraat

                                                   SCHILDERSSTRAAT

                                           Afbeeldingsresultaat voor schilderstraat antwerpen foto's van alfons van camp

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Zuid,  tussen de Leopold de Waelplaats en de Amerikalei.

- de straat behoort tot de basisverkaveling van het Zuidkwartier van 1875 en in 1876 genoemd werd naar het toen reeds geplande museum op het bouwperceel grenzend aan de noordoostkant van de straat.

- voor 1890 de Schildersstraat nog reikte tot aan de Vlaamsekaai; daarna kreeg het stuk voorbij de De Waelplaats een andere naam: De Verlatstraat.

- de straten allemaal een naam kregen die verwees naar de beoefenaars van plastische kunsten zoals bouwmeesters-, schilders, enz.

- er vanaf 1961  het vroegere HIVT (Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken) gelegen is, daterend van 1893-1897 naar een ontwerp van F.Sel N ef. Truyman,maar sinds de fusie van het HIVT met de Universiteit Antwerpen in 2003 de opleiding deel uit maakt van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en de locatie Campus Zuid werd genoemd. 

- het gebouw in de Schildersstraat nu in handen is van de UA, maar mogelijk werd overgedragen aan de stad, niettegenstaande het aan renovatie toe is.

foto van Alfons Van Camp.

            zicht op de moie gevel van het gebouw (foto van Alfons Van Camp)

- er zich juist tegenover op de hoek met de Plaatsnijdersstraat het gebouw van 1901 ontworpen door architect F. Smet-Verhas voor "constructeur de navires" P. Roeis, wonende in de Rue de Brésil 9 in Antwerpen, bevindt.

- er in de gevel van het hoekpand, een balkon in de vorm van een schip werd ingewerkt en dat het pand in de volksmond "Het bootje"wordt  genoemd.

foto van Alfons Van Camp.     foto van Alfons Van Camp.

                                                       (foto's van Alfons Van Camp)

- er zich ter hoogte van de Coquilhatstraat in de tuin van het Museum voor Schone Kunsten dit eigenaardig stadsbeeld bevindt.

- het de naam draagt van "Quand le ciel bas et lourd" (1987-1991). van David Lamelas (Buenos-Aires, Argentinië 1946). 

- dit een stel is van 3 x 8 bomen met een stalen plaat bovenaan (2000 x 750), die gedeeltelijk het licht ontneemt, en aldaar werd geplaatst ter gelegenheid van de tentoonstelling "America - Bruid van de zon (1992)". 

foto van Alfons Van Camp.

             kunstwerk "Quand le ciel bas et lourd" (foto van Alfons Van Camp)

- er bijna aan het einde van de straat, binnen de wandelgang tussen de vloerstenen van het Museum voor Schone Kunsten, de gedenkplaat van de eerste V-bom gevallen te Antwerpen op 13.10.1944 is aangebracht.

     foto van Alfons Van Camp.  (foto van Alfons Van Camp)

                                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

25-05-2017 om 13:15 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schijnpoortweg

                                                    SCHIJNPOORTWEG

Wist U dat ... ?

-  deze weg ten noorden ligt van Antwerpen, en de verbinding maakt vanaf de Lange Lobroekstraat met Merksem.

- het voornaamste gebouw zich bevindt aan het nr 113, nl het Sportpaleis.

Afbeeldingsresultaat voor sportpaleis foto's van alfons van camp (foto van Alfons Van Camp)

- de naam van de weg verwijst naar Schijnpoort dat een in 1859 onder Brialmont gebouwde en in 1970 gesloopte poort was in het noorden van Antwerpen via een weg over de Schijn met het noorden van Deurne en Merksem verbond. De poort kende geen poortgebouw met overwelfde doorgang en lag op de scheiding van de fronten 4 en 5.

- er tevens een premetrostation, gelegen is onder de Schijnpoortweg. Het station is de tweede ondergrondse halte van tramlijn 3, tram 6 en tram 2 en de eerste van lijn 5.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

25-05-2017 om 11:29 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schijfwerpersstraat

                                         SCHIJFWERPERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Kiel, tussen de VII° Olympiadelaan en de De Bosschaertstraat.

- de naam van de straat verwijst naar de sport schijfwerpen; evenals de vele straten gelegen rond het Olympisch stadion aan de Atletenstraat..

- de speler met een snelle handbeweging de rotatie teweeg brengt, net vóór hij de schijf loslaat.

                                         

                                

                                                      -o-o-o-O-o-o-o-

25-05-2017 om 11:15 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schoenmarkt

                                                    SCHOENMARKT

                                       foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze markt gelegen in het hartje Antwerpen en loopt van de Groenplaats naar de Meirbrug.

- een oudere benaming de "Tien Gebodenstrate" was naar de huizen zogenaamd "Eerste Gebod", Tweede Gebod", enzomeer; daarentegen een andere vroegere benaming de "Kerckhofstrate" herinnert aan de tijd toen de Schoenmarkt nog doorliep tot aan de Kammenstraat met andere woorden toen Groenplaats en Schoenmarkt nog door een rij huizen waren gescheiden; laatst genoemde werden afgebroken circa 1804.

- het westelijk deel van de vroegere Schoenmarkt "Place Bonaparte"werd genoemd, het oostelijke "Rue de la Préfecture", zie het voormalig Bisschoppelijk Paleis dat tijdens de Franse bezetting zetel der Prefectuur was.

- ze nadien veranderd werd in "Schoenmarkt" omdat tijdens de middeleeuwse jaarmarkten de schoenmakers hier hun standplaats hadden.

foto van Alfons Van Camp.

                  zicht op de Schoenmarkt richting Meirbrug (foto van Alfons Van Camp)

- we op de hoek met de Geefsstraat, aan het nr 2 van de Schoenmarkt, het voormalig "Bisschoppelijk Paleis", kunnen bezichtigen, gebouw dat thans de zetel is van het  Provinciaal Bestuur.

- sinds de 14de eeuw het refugium van de Sint-Bernardsabdij  (Hemiksem) was en van 1570 af zetel van het Bisdom Antwerpen.

- na de  opheffing van het bisdom Antwerpen in 1794, het paleis de zetel werd van  het Franse Bestuur, nadien bleef het voormalige "Hof van de Bisschop" de  zetel van het Provinciebestuur.

- er op de binnenkoer het standbeeld "De Familie" van Geo Vindevogel haar plaats heeft gekregen, nadat het voordien in de tuin voor het Provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei stond.

foto van Alfons Van Camp. 

                                                   (foto's van Alfons Van Camp)

- verder op in de straat aan het nr 8 het gebouw met de hapel van Onze-Lieve-Vrouw Geboort, in volksmond ook  Schoenmakerskapel genoemd. Godshuis ("Onse Vrouwen Convent") gesticht in  1343 door Hendrik Suderman voor behoeftige vrouwen, werd ook  "Aelmoesenhuys" genoemd.

foto van Alfons Van Camp.     foto van Alfons Van Camp.

                                         (foto's van Alfons Van Camp)             

- de Gotische kapel dateert uit XV (jaartal 1477 op een recente gevelplaat).

                                                (foto van Alfons Van Camp)

- na de afschaffing van het godshuis de kapel onder het beheer van het kerkbestuur van de kathedraal kwam te staan.

- dit een beschermd gebouw is bij KB van 21.9.1976.

- er ten einde van de straat, aan het nr 35, ter hoogte van de Meirbrug zich

      de "Boerentoren" bevindt. foto van Alfons Van Camp.

- deze gebouwd werd in 1928-1931 in opdracht van de ‘Algemeene Bankvereeniging’ en ontworpen door J. Van Hoenacker, met medewerking van E. Van Averbeke en J. Smolderen. De ‘Algemeene Bankvereeniging’ werd in mei 1921 opgericht met de Boerenbond als belangrijkste aandeelhouder. Vandaar dat in de volksmond de toren nog steeds benoemt als 'Boerentoren'. en het als oorspronkelijk de benaming had van "Boerenleenbank". 

 - het was de eerste wolkenkrabber was van Europa met een hoogte van 87 meter.

- er op de gevel  boven de ingang van het Torengebouw de beeltenissen van de "Kiriatiden" van Arthur Pierre (Antwerpen 30/7/1866 - + 2/9/1938) worden afgebeeld. Zij stellen voor : Handel - Kunst - Wetenschappen - Voorspoed - Landbouw - Techniek - Architectuur en Scheepvaart

foto van Alfons Van Camp.

                                                 (foto van Alfons Van Camp)

                                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

25-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
24-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schermersstraat

                                                      SCHERMERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt, tussen de Kapucinessenstraat en de Leopoldplaats.

- straat liep  van de Sint-Jorispoort, voorbij het Schermershuis naar het Kasteelplein,  aangelegd circa 1545.

- de naam verband houdt met de gilde van de schermers,  gesticht in 1487.

- in 1552 de stad hun een oefenterrein tussen de  nieuwe en de oude Sint-Jorispoort schonk en deze in 1579 werd omgebouwd tot  schermershuis.

- de naam van de straat pas erkend werd in 1868.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 14:50 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schepelstraat

                                                    SCHEPELSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de wijk Schoonbroek, tussen de Bilderdijk en de Karel VI straat.

- de naam Schepel vermoedelijk verwijst naar  een oud-Nederlandse oppervlaktemaat.

- deze maat verdeeld was in 4 spint en er 4 schepel in een mud gingen (wij hebben echter niet kunnen achterhalen wat een spint en een mud is).

                                                           -o-o-o-O-o-o-o- 

24-05-2017 om 14:14 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schendeldijk

                                                    SCHENDELDIJK

Wist U dat ... ?

- deze dijk gelegen is in het havengebied, ter hoogte van het Albertdok,, tussen het Ouland en e Koordekenshoef.

- deze dijk verwijst naar een verbindingsdijk.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 14:06 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scheldestraat

                                                     SCHELDESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt aan de noordelijke rand van het Zuid, lopend vanaf de Scheldekaaien tot aan de Marnixplaats.

- de straat deel uit maakt van de oorspronkelijke verkaveling van het Zuid, opgemaakt in 1875.

- de naam verwijst naar de De Schelde.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 13:59 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scheldelaan

                                                    SCHELDELAAN

Wist U dat ... ?

- dit een laan is die door gans het havengebied loopt.

- de naam uiteraard verwijst naar de De Schelde.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 13:54 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scheldeken

                                                    SCHELDEKEN

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het Sint-Andrieskwartier, tussen Sint-Jansvliet en de Kromme Elleboogstraat.

- met de naam Klein Scheldeken of Schelleke  lange tijd zowel het hele kwartier als de straat werd aangeduid.

- het zuidelijk deel van de straat tijdelijk "Blauwe Boter", modo "Blauwe Boterhamstraat" heette .

- tijdens de Franse overheersing  de hele straat "Wagenstraat" heette.

- in 1856  de naam Schelleke terug wordt vermeld en in 1870 officieel vervangen werd door Scheldeken. 

                                                      -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 13:49 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schamelhoutstraat

                                                    SCHAMELHOUTSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen, tussen de Lode Zielenslaan en Emiel Verhaerenlaan.

- de naam van de straat verwijst naar de longarts

         Gustaaf Schamelhout   (foto van VUB)

- die bijgedragen heeft aan het onderzoek naar tuberculose, en tevens een etnoloog en antropoloog autodidact en een Vlaamse activist was.  

                                                         -o-o-o-O-o-o-o- 

24-05-2017 om 13:23 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SchaliŽnstraat

                                                    SCHALIËNSTRAAT

Wist U dat ... ?

- de Schaliënstraat een korte straat is op het Zuid, aan de gedempte zuiderdokken, tussen de De Gerlache- en de Waalsekaai.

- ze deel uitmaakt  van het verkavelingsplan dat rond 1875 en haar naam kreeg in 1876 .

- verschillende straten in de buurt van de Zuiderdokken en van het voormalige Zuidstation werden genoemd werden naar een Belgische stad die in die tijd omwille van economische redenen belangrijk was voor de Antwerpse haven.

- de stad Namen was daar een voorbeeld van, als centrum van de schaliënindustrie.

- een houten schalie 

een dun plankje is, dat vroeger door kloven van het hout verkregen werd en tegenwoordig meestal gezaagd wordt.

- houten schaliën kunnen worden gebruikt als dakspanen om een dak mee te bedekken.

- dergelijke dakbedekking vroeger meestal van eikenhout was.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 13:12 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaefelsstraat (Rik)

                                                  RIK  SCHAEFELSSTRAAT

                                                  foto van Alfons Van Camp. 

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op het Kiel, tussen de Evert Larockstraat en de Zaanstraat.

foto van Alfons Van Camp.

                          zicht op de Rik Schaefelsstraat (foto van Alfons Van Camp)

- de straat genoemd werd naar de kunstschilder

                     Rik Schaefels, foto van Alfons Van Camp.

- hij geboren werd te Antwerpen op 2 december 1827 en aldaar gestorven op 9 juni 1904.

- hij een leerling was van de schilder Jacob Jacobs

- deze gegevens komen van de site van St.-Fredegandus te Deurne.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 12:54 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaafstraat

                                                          SCHAAFSTRAAT

Wist U dat ... ?

- dit kleine straatje zich bevindt tussen de Van Schoonhovenstraat en de verbinding maakt met de Lange Winkelhaakstraat.

- wij niet hebben kunnen achterhalen van waar de benaming van de straat komt,maar vermoedelijk bedoelen ze hiermeen de

                                 schaafAfbeeldingsresultaat voor schaaf 

- dit een stuk handgereedschap is voor houtbewerking met als doel door het van schaven het hout glad, vlak of dunner te maken.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

 

24-05-2017 om 12:41 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schijfstraat

                                                       SCHIJFSTRAAT

                                           foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Kiel tussen de Sint-Bernardse Steenweg en de Karel Mirystraat.

- deze straatnaam verwijst naar de schietschijf van de militaire schietbaan van de Brialmontmilitairen, die deze baan bereikten via 'den Tir', het kasteelachtige bouwsel aan de Sint-Bernardsesteenweg. (Bron :  George van Cauwenbergh in 'Gids voor Antwerpen  tussen leien en singel).

-  er zich op de toegangsweg naar de flatgebouwen aan de Emiel Vloorrstraat, kant Schijfstraat het standbeeld "Groenruimten ook Vrede 1960" van Mark Macken bevindt.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

- er op het graspleintje aan de Schiijfstraat dit stenen fonteintje of drinkbak voor vogels staat.

foto van Alfons Van Camp. (foto AVC)

- er tegen de gevel van de bibliotheek aan de Schijfstraat, deze hieronder afgebeelde plaat is aangebracht  naar een ontwerp van Olivier van Dongen
Thema : lezen - boeken - samenspraak

foto van Alfons Van Camp.  foto van Alfons Van Camp.

                                                        foto's van Alfons Van Camp

                                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scheibeekstraat

                                                    SCHEIBEEKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Kiel, tussen de Hendriklei en de Karel Mirystraat.

foto van Alfons Van Camp.

                       zicht op de Scheibeekstraat (foto van Alfons Van Camp)

- deze beek  de heerlijkheid Kiel scheidde van de heerlijkheid Hoboken.

- het Kielsch Broek aan sloot op de Scheibeek en daar over ging in het Hobooks Broek.

- Hendik Nose het Kielsch  Broek verweft in de 13de eeuw en gaat het inpolderen, zodat er mensen heen trekken om hier landbouw te gaan bedrijven.

Bron : Cauwenberghs 'Gids voor Antwerpen tussen leien en singel' -

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-    

24-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
23-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sabbelaan (Maurits)

                                                  MAURITS  SABBELAAN

                                              foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ...?

- deze straat zich bevindt op het Kiel, tussen de Karel Miry en Schijfstraat, en Jan David -en Hedriklei.

foto van Alfons Van Camp.

              Zicht op het pleintje gelegen aan de Maurits Sabbelaan.  (foto van Alfons Van Camp)

  - de laan genoemd werd naar Maurits Karel Marie Willem Sabbe

                                           Afbeeldingsresultaat voor maurits sabbe

die een Vlaams auteur en voorvechter was van de Vlaamse beweging.

- hij werd geboren te Brugge op 9.2.1873 en overleed te Antwerpen op 12.2.1935. 

- enkele van zijn werken : - De nood der Bariseele's (roman 1912) en - 't Pastorken van Schaerdyke (roman 1914de

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-                                          

 

23-05-2017 om 17:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sanderusstraat

                                                    SANDERUSSTRAAT

                                        Afbeeldingsresultaat voor sanderusstraat antwerpen

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de omgeving van het oude Gerechtshof aan de Britselei, tussen de Lange Lozanastraat en de Mertens en Torfsstraat en ze ter hoogte van de Anselmostraat onderbroken wordt.

foto van Alfons Van Camp.

                         2 zichten op de Sanderusstraat (foto's van Alfons Van Camp)

foto van Alfons Van Camp.

- de naam van de straat naar de historicus, filosoof en theoloog uit de Zuidelijke Nederlanden     Antonius Sanderus    Afbeeldingsresultaat voor sanderus   (foto Wikipedia)

- hij geboren werd te Antwerpen op 15 september 1586 en overleed te Affligem op 16 of 10 januari 1664.

 - zijn voornaamste werk : "Flandria Illustrata" is..

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-                                                                              

23-05-2017 om 16:50 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Saucierstraat

                                                     SAUCIERSTRAAT

Wist U dat .... ?

- deze straat zich bevindt bezijden de Jordaenskaai en eindigt in de Peterseliestraat.

- wij de herkomst van de straat niet hebben kunnen achterhalen, maar volgens onderzoek op 'mijnwoordenboek' en  op 'wikipedia' zijn er 3 mogelijkhedenvoor "saucier" :

1°) verwijzing naar een sauskom

2°) lid van een keukenbrigade die sauzen verzorgt en ten

3°) een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi.                                                   

                                                         -o-o-o-O-o-o-o- 

23-05-2017 om 16:33 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sasselaan (Eric)

                                                  ERIC  SASSELAAN

Wist U dat ...?

- deze laan zich bevindt in de "Tentoonstellingswijk" op de scheiding tussen Antwerpen-Zuid en het Kiel, naast de vestingwateren. De straat volgt  de omwatering van één der zeldzaam bewaarde lunetten van de voormalige  Brialmontvesting

foto van Alfons Van Camp.

                  zicht op de vestingwateren met op de achtergrond het zogenaamde BP-gebouw

                                                             (foto van Alfons Van Camp)

- ze vroeger "Broodstraat" werd genoemd en sedert 1946 Eric Sasselaan naar  scheepsmakelaar Eric Sasse.

- deze geboren werd te Antwerpen, op 25.9.1885 en aldaar overleed op 8.2.1943.

- hij in 1904 na de dood van zijn vader opvolger werd van de firma Sasse.

- hij in 1920 consul werd voor Finland.

- hij nauwe betrekkingen aanknoopte met de Scandinavische scheepvaartmaatschappijen.

- hij in 1938 schepen van Antwerpen werd, voor Stadseigendommen en Planten.

- in 1953 op deze lunet de Antwerpse jeugdherberg  "Opsinjoorke" werd gebouwd.

foto van Alfons Van Camp. foto van Alfons Van Camp.

                     zichten op de jeugdherberg "op 't Sinjoorke" (foto's van Alfons Van Camp)

- dit hieronder afgebeeld beeldje bij toeval gevonden werd in de weide rond de jeugdherberg.  Wie de maker van dit beeldje is, is ons onbekend.  In ieder geval mooi !!!

                            foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

- de betonnen bruggen van de lunet naar de Eric  Sasselaan in 1928 werden ontworpen door E. Van AVerbeke en de wachttorens tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vernietigd.

- zij volgens de hieronder vermelde borden aan vernieuwing toe waren, wat ten huidige dage (23 mei 2017) reeds uitgevoerd werd.

foto van Alfons Van Camp.

                                                   foto van Alfons Van Camp   

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-   

23-05-2017 om 16:22 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Santiagostraat

                                                    SANTIAGOSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Luchtbal,tussen de Noorderlaan en de Columbiastraat.

- de naam van de straat verwijst naar de hoofdstad van Chili, nl Santiago 

- de stad ligt op 522 m hoogte in de laagvlakte tussen 't Chileens kustgebergte en den Andes.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

23-05-2017 om 16:14 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sandvikstraat

                                                     SANDVIKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- de straat gelegen is in het havengebied aan het Lefebvredok, aan de Haminastraat.

- deze straat verwijst naar de stad Sandvik (Sandviken, Zweden)

 

 - deze stad de hoofdstad is van de gemeente Sandviken in het landschap Gästrikland en de rovincie Gävleborgs län in Zweden.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

23-05-2017 om 15:43 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sandersstraat

                                                 SANDERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- dit kleine straatje te vinden is aan het Sint-Jansvleit, tussen de Scheldekaaien en de Stoofstraat.

- de naam van dit straatje verwijst naar  één van de vier rivierpoorten die uitmonden in het Zand : nl. het "Sandersgat", de "Koninklijke Poort" of "Maaigat" (ter hoogte van de Vlasmarkt) en de twee poorten van het "Bierhoofd" (ongeveer ter hoogte van de Haverstraat).

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

23-05-2017 om 15:06 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Samberstraat

                                                      SAMBERSTRAAT

Wist U dat ....?

- deze straat gelegen is tussen de Lange Lobroekstraat en de Slachthuislaan.

- de straat genoemd werd naar de grootste en belangrijkste zijrivier van de Maas, namelijk de Samber.

- ze ontspringt op Frans grondgebied in de omgeving van Le Nouvion-en-Thiérache in de cultureel-historische regio Picardië en het traject op Franse bodem 88 km bedraagt.

- deze straat evenals alle andere straten in de omgeving van de Slachthuislaan genoemd werden naar rivier, zoals, de Dijlestraat - Twee Netestraat - Demerstraat.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

23-05-2017 om 14:54 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Salm Salmstraat

                                                       SALM  SALMSTRAAT

Wist U dat ...?

- deze straat gelegen is in het Sint-Andrieskwartier, tussen de Francken- en deSteenbergstraat.

- ze ontstaan is circa 1880  door  het verder doortrekken en verbreden van de "Moorkes- of François  Schotsgang" aan de zuidzijde van de Franckenstraat.

- de naam - gegeven in  1877 - herinnert aan het hof van de heer van Hoogstraten, prins van  Salm-Salm, sedert de 16de eeuw gelegen op de noordoostelijke hoek van Pomp- en  Sint-Andriesstraat en gesloopt in 1889.

- van 1831 tot 1857 de stedelijke gevangenis in Salm- Salms huis gevestigd <as tot haar definitieve verhuizing naar de Begijnenstraat.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

23-05-2017 om 14:45 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ryckmansstraat

                                                   RYCKMANSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen  is in de "Tentoonstellingswijk", tussen de Camille  Huysmanslaan en de Vlaamse Kunstlaan.

- de naamgeving dateert van 1932 naar de gelijknamige Antwerpse senator en gemeenteraadslid

                    Pierre Ryckmans Afbeeldingsresultaat voor ryckmans (foto van Wikipedia)

- deze geboren werd te Antwerpen, op 23.11.1891 en overleed te Ukkel op 18.2.1959.

- hij een Belgisch koloniaal ambtenaar, resident in Ruanda-Urundi en gouverneur-generaal van Belgisch- Congo was van 1934 tot 1946.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

23-05-2017 om 11:10 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rupelstraat

                                                         RUPELSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de omgeving van de Slachthuislaan bezijden de Lange Lobroekstraat.

- ze geopend werd in 1888.

- de naam van de straat verwijst naar de rivier de Rupel, zoals vele andere straten in de omgeving, zoals Dijle, Demer -en Twee Netestraat.

- zij een 12 km lange zijrivier van de Schelde is, die ter hoogte van Rumst ontstaat door de samenvloeiing van Nete en Dijle.

- de Rupel van rechts uitmondtin de Schelde tegenover Rupelmonde op de grens tussen Hingene en Schelle.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

23-05-2017 om 11:01 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rudolfstraat

                                                     RUDOLFSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen de Lange Lozanastraat en de Boudewijnstraat.

- ze de naam kreeg in 1880  naar aartshertog

Rudolf  Frans Karel Jozef van Oostenrijk (1858-1889),Gerelateerde afbeelding

zoon van keizer Frans Jozef I en keizerin Elisabeth (Sissi), die in 1881 te Brussel huwde met prinses Stefanie van België, tweede dochter  van Leopold II.

- Rudolf Frans Karel Jozef  werd geboren te Slot Franzenburg, op 2.8.1858 en  overleed te Slot Mayerling, op 30.1.1889

                                                  -o-o-o-O-o-o-o-

23-05-2017 om 10:52 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
22-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rubenslei

                                       RUBENSLEI

                                          foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze lei zich bevindt aan het Stadspark, tussen het kruispunt van Maria-Theresialei, Quellinstraat en Quinten Matsijslei ten noorden, en het kruispunt van Maria-Henriëttalei, Van Breestraat en Van Eycklei ten zuiden.

  foto van Alfons Van Camp.

      zicht op de Rubenslei vanaf het kruispunt met Van Eycklei - (foto van Alfons Van Camp)

- deze sinds 1863 genoemd werd naar de Vlaamse barokschilder 

Pieter Paulus Rubensfoto van Alfons Van Camp. geboren te Siegen (DL) op 28 juni 1577 en overleden te Antwerpen op 30 mei 1640

- hij ook leraar en diplomaat en diplomaat was. 
   
-  hij de Hofschilder was van de aartshertogen Albrecht en Isabella.

- enkele van zijn werken zijn : Rubens en Isabella Brant / Kristus kruisafneming / Landschap met regenboog / Jacoba van Caestre.

- de Rubenslei vroeger deel uitmaakte van de Promenade Longchamps, een in 1845 door Emmanuel Van Cuyck ontworpen, landschappelijk wandelpark op het glacis van de Spaanse vesten, ter hoogte van de Herentalse lunet.

- de huidige aanleg en verkaveling dateert van omstreeks 1865, na de overdracht en ontmanteling van de zogenaamde krijgsgronden, en de creatie van het Stadspark. Ingenieur Theodoor Van Bever, hoofd van de dienst Stadsvergroting, tekende het aanlegplan van deze belangrijke 19de-eeuwse stadsuitbreiding.

- de Rubenslei vanaf 1866 bebouwd werd met statige heren- en burgerhuizen, waarvan het merendeel in de jaren 1870 en 1880 tot stand kwam, en de laatste omstreeks 1900.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

22-05-2017 om 15:19 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rozenstraat

                                                    ROZENSTRAAT

                                               

Wist U  dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de studentenwijk tussen de Pieter van Hobokenstraat en de Kattenstraat.

- ze circa 1550  geopend werd op het raamhof "de witte roose",

                                       Afbeeldingsresultaat voor witte rozen

 en gedeeltelijk gesloopt werd bij de  aanleg van het Frans Halsplein (1972). 

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

22-05-2017 om 15:02 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ruckersplaats

                                                     RUCKERSPLAATS

                                           foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze plaats zich bevindt recht tegenover het Vleeshuis aan de Vleeshouwersstraat.

- deze 2 ingangen heeft : één aan de Vleeshouwersstraat en één aan de Lange Doornikstraat. 

foto van Alfons Van Camp.

                 zicht op de ingang langs de Lange Doornikstraat (foto van Alfons Van Camp) 

- dit een plaats is om even rustig te onthaasten.

                       

         nog 2 zichten op de Ruckersplaats (foto's van Alfons Van Camp)

- deze plaats genoemd werd naar de familie Ruckers, die muziekinstrumentenmakers waren.

- er in de inkom van de Ruckersplaats dit bronzen beeld staat met als naam de HANDEN van HERCIGER                                                                                                                                                                                                                                                                                                (foto van Alfons Van Camp)

 - dit gebeeldhouwd werd door de beeldhouwer-graficus Herciger die in 1917 geboren werd in het Poolse dorp Zawierce en overleed te Israël op 31.8.1981.

- het beeld onthuld werd op 29.9.1978.

- het verondersteld wordt dat hij hiermee Antwerpen op zijn handen draagt.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-              

22-05-2017 om 14:22 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rottiestraat (Pieter)

                                                  PIETER  ROTTIESTRAAT

                                                  foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op het Kiel, bezijden de Emiel Vloorsstraat en achter het Sint-Catharinaplein.

foto van Alfons Van Camp.

 de Pieter Rottiestraat, me links de achterzijde van de Sint-Catharinakerk (foto van Alfons Van Camp)

- de straat genoemd werd  naar  de schilder Pieter Rottie, geboren te Antwerpen op 7 februari 1895 en stierf aldaar op 26 december 1946. 

- hij schilder was van stillevens, bloemstukken en portretten.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o- 

22-05-2017 om 14:01 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rotterdamstraat

                                                     ROTTERDAMSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen het Sint-Jansplein en het De Coninckplein.

- het straatgedeelte  tussen Sint-Jansplein en Olijftakstraat dateert van 1867 en de verlenging tot aan het De Coninckplein ter plaatse van de  voormalige spoorweg naar Rotterdam, dateert van 1876.

- de naam verwijst naar de havenstad Rotterdam gelegen in het westen van Nederland, in de provincie Zuid-Holland.

- de stad is gelegen aan de Nieuwe Maas, een van de rivieren in de delta die gevormd wordt door de Rijn en de Maas.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

22-05-2017 om 13:51 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rostockweg

                                                       ROSTOCKWEG

Wist U dat ... ?

- deze weg zich bevindt in het havengebied bezijden het 6de havendok en verder loopt voorbij de Henry Fordlaan tot aan de Noorderlaan.

- deze weg verwijst naar de stad Rostock, Wapen van Rostock (stad)een stad die ligt in het noorden van Mecklenburg (DL)

- deze de grootste stad  is van de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

22-05-2017 om 13:47 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roskamgang

                                                          ROSKAMGANG

                                            Afbeeldingsresultaat voor roskamgang

Wist U dat ... ?

- deze gang zich bevindt bezijden van de Paardenmarkt.

-      de roskamgang

                                           foto van Alfons Van Camp)

- de Roskamgang in feite een stal was waarin men de paarden kon stallen tot het ogenblik van de verkoop.

- het ten huidige dage gedeeltelijk is afgesloten ingevolge privé-doeleinden.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

22-05-2017 om 13:33 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
21-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rosier

                                                          ROSIER

                                 Afbeeldingsresultaat voor rosier antwerpen foto's van alfons van camp

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen de Bredestraat en het Vleminckveld. 

- ze zou geopend zijn begin 14de eeuw op de gronden van en zekere Pauwel Rosier. Verbreed in 1913.

- de naam "Rosier" dikwijls verbasterd werd tot "Rogier"

- in de straat zich het hervormde karmelietessen of theresianenklooster bevindt.

- deze afkomstig zijn uit Spanje.

Afbeeldingsresultaat voor rosier antwerpen foto's op seniorennet (foto van Alfons Van Camp)

- in 1612  hun stichteres, Anna van Sint-Bartholomeus met twee medezusters te Antwerpen aan  kwamen en zich vestigde een huurhuis in de Sint-Jacobsparochie.

- de gemeenschap  snel aan groeide en er werd uitgekeken naar een geschikter verblijf; de keuze viel op de Rosier.

- in september 1615 de eerste steen van het nieuwe klooster werd gelegd door de aartshertogen Albrecht en Isabella.

-  het kerkje tot stand kwam tussen 1636 en 1639.

-in 1783  het klooster werd afgeschaft, de inboedel verkocht en klooster en kerk respectievelijk als kazerne en hooimagazijn gebruikt werd.

- in 1801 konden de karmelietessen voorgoed terugkeren, en in 1843 werden ze terug in het bezit gesteld van hun kerk

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

21-05-2017 om 15:35 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rooseveltplaats (Franklin)

                                             FRANKLIN  ROOSEVELTPLAATS

                                                 foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- de Franklin Rooseveltplaats is gelegen in de stationsbuurt van Antwerpen, tussen de Frankrijklei en de Gemeentestraat.

  foto van Alfons Van Camp.

        zicht op  Fr. Rooseveltplaats,met rechts het Koninklijk Atheneum (foto van Alfons Van Camp)

- het een knooppunt is voor bus- en tramlijnen, en tevens, door de aansluiting met de Turnhoutsebaan en de leien, een invalsweg tot de binnenstad.

foto van Alfons Van Camp.

                       zicht op het eindstation van de autobussen De Lijn  (foto van Alfons Van Camp) 

-  het plein rond 1867 werd aangelegd, samen met de omliggende straten.

- het eerst Victorieplaats werd genoemd, in 1868 Gemeenteplaats, in 1919 opnieuw Victorieplaats en in 1945 Franklin Rooseveltplaats naar de 32ste president van de Verenigde Staten van Amerika.

- deze naam werd gekozen om de geallieerde landen tijdens de Tweede Wereldoorlog te eren.

- bij de sinjoren deze plaats gekend is als de "geuzenhofkens".

- er aan de noordzijde zich Koninklijke Atheneum bevindt en aan de zuidzijde hotel Wagner.

foto van Alfons Van Camp.

                           zicht op het Koninklijke Atheneum (foto van Alfons Van Camp)

- het gebouw van het Koninklijk Atheneum gebouwd werd in 1882-1884.

- het ontworpen werd naar een ontwerp van Pieter Jan August Dens met medewerking van Ferdinand J.A. Truyman.

- het Beschermd wordt bij MB van 22.4.1994 en verschenen in het Staatsblad van 9.9.1994.

                                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

 

21-05-2017 om 10:46 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
20-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rolwagenstraat

                                                    ROLWAGENSTRAAT.

Wist U  dat ... ?

- de Rolwagenstraat is een drukke verbindingsweg tussen de Plantin en Moretuslei en de Lange Van Ruusbroecstraat, waarlangs de tramlijn naar Berchem-Station loopt.

- De straat gaat terug op een historische tracé, dat al is afgebeeld in de "Atlas der Antwerpsche stadsbuitenijen van 1698" als deel van een langere weg tussen Kievitsstraat en Lange Leemstraat.

- de naamgeving in 1846 verwijst naar het huis  "den rollewagen"

(Bron : inventaris van het bouwkundig erfgoed.)

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

                                                           

20-05-2017 om 14:19 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rogierstraat (Karel)

                                                  KAREL  ROGIERSTRAAT

Wist U dat ... ?

- de Karel Rogierstraat gelegen is op het zuid en deel uitmaakt van het oorspronkelijke verkavelingsplan van het Zuid van 1875.

- de straat de Leopold De Waelplaats, waar het Museum voor Schone Kunsten gelegen is, verbindt met de Marnixplaats.

- men vanop de Leopold De Waelplaats door de Karel Rogierstraat een vrij zicht heeft op het monumentale Marnixstandbeeld of "Schelde Vrij".

foto van Alfons Van Camp.

                      zicht op het standbeeld "Schelde Vrij" (foto van Alfons Van Camp)

- de straat oorspronkelijk als één geheel werd gezien met de Vrijheidstraat, die aan de andere kant van de Marnixplaats het tracé verder zet.

- in 1884 men het deel tussen Marnix- en Leopold De Waelplaats een nieuwe naam gaf, een naam eigen ter ere van Charles Latour Rogier (1800-1885),.

- Charles Latour Rogier  Charles Rogier (02).jpg  (foto van Wikipedia)

 geboren werd te Saint-Quentin, op 17.8.1800 en overleed te Sint-Joost-ten-Node, op 27.5.1885.

- hij een Belgisch politicus was en één van de grondleggers van de Belgische staat en met het Zuid gelinkt wordt door zijn ijveren voor de afschaffing van de Scheldetol.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o- 

20-05-2017 om 14:15 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rodestraat

                                                     RODESTRAAT

                                       foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt aan de Ossenmarkt en eindigt aan de Paardenmarkt.

- ze circa 1520 geopend werd op de gronden van twee raamhoven en een hofstede.

- hier vroeger, behalve het begijnhof aan het nr 39, twee godshuizen waren: het godshuis Sint-Blasius (nummer 26) in 1545 overgebracht van uit het Klapdorp  in 1546 overgebracht van uit de Mutsaertstraat,en beide gesloopt werden circa 1965; en het godshuis der zeven Bloedstortingen (nummer 16).

foto van Alfons Van Camp.

                  zicht op het Begijnhof aan de Rodestraat (foto van Alfons Van Camp)

- het Begijnhof, het gebouw en zijn aanhorigheden beschermd worden bij KB van 24.2.1975.

                                       foto van Alfons Van Camp.

- er aan het nr 16 het 'Godshuis der Zeven Bloedstortingen' gelegen is.

 Foto niet beschikbaar (foto van Kris Vandevorst - Vl.Gemeenschap)

- de straatnaam verwijst naar de stadspoort (Rodepoort) van de vierde stadsvergroting (1410) gelegen op de Paardenmarkt ter hoogte van de Rodestraat.

- er op de gevel van het gebouw van de universiteit een gedenkplaats ter nagedachtenis aan de leden en hun personeel die hun leven veil hadden voor het recht en voor de verdediging van het vaderland 1914-1918.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                                      -o-o-o-O-o-o-o-

20-05-2017 om 13:55 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rockoxplein

                                                       ROCKOXPLEIN

                                              Afbeeldingsresultaat voor rockoxplein foto's van alfons van camp

Wist U dat ... ?

- het Rockoxplein ligt aan de Camille Huysmanslaan, meer bepaald tussen de Generaal Cabrastraat en de Waelrantstraat, en het te bereiken is via de Camille Huysmanslaan en de Van Vaerickstraat.

                               zicht op het Rockoxplein (foto van Alfons Van Camp)

- het evenals het "De Nelisplein"  een oase van rust is waar de lokale jongeren samen kunnen spelen.

- Nicolaas Rockox   Gerelateerde afbeelding (foto van Wikimedia)

een belanrgijke rol heeft gespeeld in het politieke, sociale en economische leven tijdens de eerste helft van de 17e eeuw.

- Nikolaas Rockox een Antwerpse burgemeester was en vriend van de schilder Peter Paul Rubens.

-hij als mecenas en opdrachtgever speelde een belangrijke rol speelde in de artistieke carrière van deze en andere kunstenaars.

- hij bovendien een gewaardeerde humanist, oudheidkundige, numismaat,mecenas en kunstverzamelaar was.

- hij zevenmaal het ambt van schepen heeft bekleed.

- hij buitenburgemeester was tijdens de jaren 1608 en 1609, wanneer het
Twaalfjarig Bestand ondertekend werd, een tijdelijke vrede die Antwerpen er weer
bovenop bracht

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-  

20-05-2017 om 13:18 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijstweg

                                                        RIJSTWEG

Wist U dat ... ?

- deze weg zich bevindt in het havengebied, en de Vrieskaai ter hoogte van het Albertdok terug richting Vrieskaai-Oostweelsteenweg loopt.

- de naam van de weg vermoedelijk wijst naar Rijst Afbeeldingsresultaat voor rijst

- deze behoort zoals alle granen tot de grassenfamilie

-  Rijst belangrijkste voedsel is voor een groot deel van de wereldbevolking, vooral in de warmere streken.

- China de grootste producent en consument is van rijst en Thailand de grootste exporteur is.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

20-05-2017 om 11:53 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijnpoortvest

                                                      RIJNPOORTVEST

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen de Paardenmarkt en de Stijfselrui.

- ze in de 17de eeuw "Achter de  Capucienen" genoemd werd.

- de huidige naam te maken heeft met de hier vroeger aangelegde spoorweg.

- de  oude Rijnpoortvest, waarvan deze straat het meest zuidelijke deel is, dateert van circa 1565 en één van de vestingswegen was aan de binnenzijde van de  omwalling.

- de weg echter pas in 1843 een naam kreeg.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

20-05-2017 om 11:46 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijkenhoek

                                        RIJKENHOEK

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de omgeving van de Scheldekaaien tussen het Scheldeken en de Plantinkaai.

- ze onstaan is na de  stadhuisuitbreidng van 1291-1314 als "strate loopende na Schellenspoorte"  (één van de drie poorten ter hoogte van de huidige Plantinkaai). 

- de naam "Rijkenhoek" we voor het eerst tegenkomen in 1682 en bedoeld was  als tegenhanger voor de "Armenhoek" ten noordwesten van de Sint-Pietersvliet.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

20-05-2017 om 11:21 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roosesstraat (Max)

                                                 MAX  ROOSESSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op het Kiel, tussen de Jan Davidlei en de Sint-Bernardsesteenweg.

- de naam van de straat genoemd werd naar de Vlaamse schrijver en leider van de Vlaamse Beweging.

           Max RoosesMax Rooses (foto van Wikipedia)

hij  geboren werd te Antwerpen, op 10.2.1839 en aldaar overleed op 15.7.1914;

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

20-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijnkaai

                                                          RIJNKAAI

                                         foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze kaai gelegen is langs de Scheldekaai, tussen de Sint-Laureiskaai en het Sasdok.

foto van Alfons Van Camp.

                               zicht op de Rijnkaai (foto van Alfons Van Camp)

- dit gedeelte tussen de vroegere Bonapartesluis en de Sint-Laureiskaai, aangelegd werd  door de Maatschappij van de Belgische Spoorwegen in 1843-44 samen met de Rijn-, haven- of handelsspoorweg, die een rechtstreekse verbinding beoogde tussen de Rijn in Keulen en de Schelde in Antwerpen. "Rijnkaai" genaamd werd in 1847.

- de verlenging tot aan het Sasdok na het slechten van de Spaanse wallen gebeurde in 1860-64.

- de Waagnatie zich bevindt op de Rijnkaai.

foto van Alfons Van Camp.

                                             zicht op de Waagnatie (foto van Alfons Van Camp)  

- er tevens de gebouwen van de "Red Star Line" zijn gevestigd

 foto van Alfons Van Camp. foto van Alfons Van Camp.

                                                                             oud gebouw van de Red Star Line

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P.S. : bijkomende gegevens van onze mederwerker en freelancer Frits Schetsken.

                  WAAROM LANGS DE SCHELDE DE RIJNKAAI LOOPT
Als in 1830 het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden uiteen valt en België de geschiedenis binnen stapt als onafhankelijke staat, zit de Antwerpse haven met een probleem. Tot dan werden goederen voor Duitsland via de Nederlandse binnenwateren getransporteerd, maar dat wordt nu uiteraard lastig. Koning Leopold I dringt er bij zijn diplomaten die over het scheidingsverdrag onderhandelen op aan om te zorgen dat België voldoende land overhoudt om een verbinding met Duitsland tot stand te brengen. Maar omdat die scheiding niet van een leien dakje verloopt en het steeds duidelijker wordt dat een groot deel van Limburg bij Nederland zal blijven, wordt alvast naar een alternatief gezocht.

Dat wordt geen kanaal, maar een spoorlijn van Antwerpen naar Aken, om dan via Duitse spoorlijnen langs Düren de binnenhaven van Keulen te bereiken. De aanleg vergt wel wat tijd en de nodige technische hoogstandjes om hellingen bij Ans nabij Luik te overwinnen. Locomotieven krijgen daarbij hulp van stoommachines die hen over hellingen trekken. In 1843 is deze verbinding met Duitsland gereed. Dit is de alternatieve IJzeren Rijn.

In Antwerpen wordt vanaf het station Antwerpen-Oost (zoals onze Middenstatie dan nog heet) een goederenlijn getrokken via de latere Van Schoonhovenstraat, De Coninckplein, Sint-Jansplein naar de Rijnpoort, waar de vestingwerken worden doorbroken voor deze spoorlijn. Aan de Ankerrui komt het Gare Principale – goederen zijn in die dagen belangrijker dan reizigers voor de spoorwegmaatschappijen. Een aftakking langs de Entrepotkaai en het Willem- en Bonapartedok tot aan de Schelde komt in 1844 gereed en als in 1847 ook nog het emplacement aan de Scheldekaai gereed is, krijgt dat stuk de naam Rijnkaai. De brede uitmonding van de Amsterdamstraat op de Rijnkaai is daarvan een laatste reliek, daar lagen dus ooit sporen. Ingenieur van Bruggen en Wegen August de Marbaix heeft dat slotstuk van de IJzeren Rijn ontworpen en krijgt er een straatnaam voor in de Slachthuiswijk.

Intussen is op 19 april 1839 het scheidingsverdrag met de Nederlandse koning Willem I getekend, waarin is vastgelegd dat België op eigen kosten een weg- of kanaalverbinding mag aanleggen door Nederlands Limburg tot aan de Pruisische grens. Dat wordt nog eens vastgelegd in het IJzeren Rijn-verdrag van 1873 en dan lijkt het ineens aantrekkelijker om voortaan de goederentreinen vanuit Antwerpen te laten rijden via Mol, Hamont, het Nederlandse Weert en Roermond en dan bij Dalheim de Duitse grens over tot Mönchen-Gladbach, waar aansluitende verbindingen met Düsseldorf en Keulen bestaan. Op 20 juli 1879 wordt die nieuwe IJzeren Rijn in dienst genomen door de Compagnie du Grand Central Belge, een privémaatschappij. Er hebben zowel goederentreinen als personentreinen op gereden. Tot WO I zaten er vooral veel emigranten op weg naar de Verenigde Staten in die personentreinen om hier in te schepen op de Red Star Line-boten. Omdat al in 1874 de ringspoorlijn naar Antwerpen-Dam gereed is
 gekomen, wordt een goederenstation Antwerpen Dokken en Stapelplaatsen gebouwd aan de Ellermanstraat als nieuw eindpunt van de IJzeren Rijn. In 1991 heeft de laatste goederentrein tussen Roermond en Dalheim gereden.

Al heel wat jaren doet de Belgische regering pogingen om deze verbinding opnieuw te activeren, maar Nederland ligt dwars en het verdrag  uit 1873 had een geldigheidsduur van 99 jaar en die zijn in 1972 verstreken. Bovendien heeft België toen de spoorlijn aan Nederland verkocht en is er intussen bij Vlodrop nabij de Duitse grens een natuurgebied ontstaan. Maar er wordt nog steeds onderhandeld …
                                          

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

20-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
19-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijke Beukelaerstraat

                                                   RIJKE  BEUKELAERSTRAAT

                                                   foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt  in het Sint-Andrieskwartier, tussen de Lange Ridder- en de Pompstraat.

- ze in 1542 - samen met de huidige Franckenstraat - getrokken door het azijn- en raamhof van een zekere Claus de Beuckelaere, de hele straat geruime tijd Beuckelaerstrat heette zonder meer.

- er in de 17de eeuw men een onderscheid maakte tussen "Lange" (ten oosten) en een "Korte" (ten westen) Beuckelaerstraat, en in de 18de eeuw er een "Rijke" en een "Arme" Beukelaerstraat van gemaakt werd.

- er zich in de straat 2 huizen bevinden die beschermd zijn. (zie foto hieronder)

  foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

- er naast deze 2 huizen het huis "Sint-Jan" is gelegen

foto van Alfons Van Camp.  foto van Alfons Van Camp.

- er zich juist tegenover aan het nr 7 de "Gazettesteeg" bevindt, waarvan de tekening is aangebracht op de houten poort.

- deze nooit heeft bestaan, gezien het een fictieve en gefingeerde steeg is ontstaan aan de rijke verbeelding en uitgevoerd met het knappe artiestentalent van de kunstschilders Jeroom Maeckelbergh en Nico Parassiadis. 

        foto van Alfons Van Camp.

                                              De Gazettesteeg (foto van Alfons Van Camp)

                                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

19-05-2017 om 18:15 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rigastraat

                                                        RIGASTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het havengebied, tussen het Kattendoksok Oostkaai en het Kempische dok Westkaai.

-  de straat genoemd werd naar RigaWapen van Rīga , de hoofdstad van Letland en de grootste stad is in de Baltische landen.

- de stad ligt aan weerszijden van de Westelijke Ddenvina, dicht bij de monding in de  van Riga (Oostzee).

- het een politieke, economische en culturele centrum is van Letland. 

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

19-05-2017 om 13:03 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Riemstraat

                                                           RIEMSTRAAT

Wist U dat . .. ?

-  de Riemstraat gelegen is aan de oostelijke rand van het Zuid, tussen de Scheldestraat en de Kloosterstraat.

- de straat  deel uit maakt van de oorspronkelijke verkaveling van het Zuid, zoals ontworpen in 1875.

- ter hoogte van de Riemstraat, grenzend aan de Schelde, de scheepstimmerwerven waren gelegen die geopend werden ten tijde van Napoleon.

- de straat haar naam kreeg in 1876. 

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

19-05-2017 om 12:55 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Richardstraat

                                                          RICHARDSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de omgeving van het De Conincplein, tussen de Dambrugge- en de Hollandstraat.

- ze vermoedelijk in 1858 geopend werd op gronden Spillemaeckers en genoemd naar grondeigenaar.

- we de naam "Richardstraat" pas in 1862 ontmoeten.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

19-05-2017 om 11:42 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reyndersstraat

                                                      REYNDERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Vlasmarkt en de Groenkerkhofstraat.

- ze geopend werd op de gronden van een groot erf toebehorend aan ridder Reinier van der Elst en genaamd "Reyniershof".

- deze lid was van één der invloedrijkste Antwerpse families en van 1390 tot 1398  hij verschillende malen schepen was.

- hij in 1407 markgraaf was.

- het "Reyniershof"zich uit strekte tot tegen de Steenhouwersvest, en uitgangen  hadin de Heilige Geeststraat en Kammenstraat en besloeg zelfs de gronden waarop later de Vrijdagmarkt zou aangelegd worden.

- men in de 15de eeuw sprak van "Reyneerssteghe" of "Haechsteghe" daar de weg gedeeltelijk met hagen was afgezet, of nog "het straetken daer men gaet te Sint Mertensstrate waart"; bedoeld werd de Vlasmarkt.

- circa 1580 d benaming "Reyndersstrate" algemeen werd.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

19-05-2017 om 11:38 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Repenstraat

                                                         REPENSTRAAT

                                             

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het Schipperskwartier, aan de Palingbrug en uitkomt in de Vleeshouwersstraat en een klein straatje is langs de zuidzijde van het Vleeshuis

                            Afbeeldingsresultaat voor repenstraat

- de straat genoemd werd naar het huis " het Reepke" (begin 17de eeuw)

- het poppentheater "Poesje"Afbeeldingsresultaat voor repenstraat  zich hier bevindt ?

- de Poesje van de Reep, met zijn zowat 250 stangpoppen waaronder o.a; de Neus, Schelle en Kop, de enige overlevende is van een hele reeks, wanneer wij de Poppenschouwburg Van Campen buiten beschouwing laten.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

19-05-2017 om 11:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rembrandtstraat

                                                      REMBRANDTSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt aan het Stadspark, tussen  de Van Eycklei en de Memlingstraat.

- ze geopend omstreeks werd tussen 1868-1869.

- van de oudste bebouwing uit de jaren 1870, er zijn nog slechts enkele panden goed bewaard zijn, waaronder de nummers 12 en 22.

- de van de straat genoemd werd naar de Nederlandse kunstschilder, etser en tekenaar

 Rembrandt Harmenszoon van Rijn 031003fda9f8ab0312b49d6461e887b7.jpg

- hij geboren werd te Leiden, op 15.7.1606 en stierf te Amsterdam op 4.10.1669.

- hij in het algemeen als een van de grootste schilders en etsers in de Europese kunst, en als de belangrijkste  Hollandse meester van de 17° eeuw gekend is.

- Rembrandt in  het totaal ongeveer driehonderd schilderijen, driehonderd etsen en tweeduizend tekeningen maakte.

- zijn belangrijkste werk  uit 1640 "de nachtwacht" is , waarvan de oorspronkelijke naam "De compagnie van kapitein Frans Banning en luitenant Willem van Ruytenburgh" is, die zich gereed maakten om uit te rukken.

0fb4c3749b5391c62df39bb103d85e23_medium.

(foto van Tallsay)

19-05-2017 om 10:52 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
18-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Raafstraat

                                                        RAAFSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de wijk "Zurenborg", die de Lange Van Ruusbroecstraat verbindt met de Plantin en Moretuslei.

- ze deel uit maakt van het eind-19de-eeuwse stratenpatroon van Zurenborg, een wijk die door de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen werd uitgebouwd tot een beeldbepalende, populaire woonwijk voor de beter middenklasse.

- de naam van de straat, zoals veel straten in de wijk,de Raafstraat genoemd werd naar een sterrenbeeld.- Afbeeldingsresultaat voor sterrenbeeld van de raaf

- het een klein sterrenbeeld is en als afkorting (Corvus,  Crv) heeft

- het zich aan de zuiderhemel, bevindt liggende tussen rechte klimming 11u54m en 12u54m en tussen declinatie -11º en -25º.

- Declinatie (afgekort tot dec.)een termis  in de astronomie , gebruikt om de positie van een hemelobject ten opzichte van de hemelevenaar aan te duiden. Voor de positiebepaling van zowel de declinatie als de rechte klimming (RK) gebruikt men hemelcoördinaten.

                                                    Afbeeldingsresultaat voor declinatie

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 15:22 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reinaartlaan

                                                      REINAARTLAAN

                                           foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze laan zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen, bezijden de Gloriantlaan en evenwijdig met de Charles de Costerlaan.

foto van Alfons Van Camp.

zicht op de Reinaartlaan, onder het grasperk loopt de zogenaamde "Konijnepijp" (foto van Alfons VC)

- de laan vermoedelijk genoemd werd naar Van Den vos Reynaerde , tegenwoordig ook Reinaart De Vos genoemd.

- dit een episch dierdicht is en telt 3469 versregels.

- het verhaal geen fabel is, maar een heldendicht.

- het geschreven werd door een zekere Willem in de 13° eeuw.

                                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 15:17 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Raabestraat (Wilhelm)

                                                       WILHELM  RAABESTRAAT

                                                        foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Linkeroever, ter hoogte van de Thonetlaan, tussen de Goethe -en de Schillerstraat.

foto van Alfons Van Camp.

                       zicht op de Wilhelm Raabestraat (foto van Alfons Van Camp

- de straat genoemd werd naar  de Duitse schrijver

                     Wilhelm Raabe       

- hij schrijver was van romans en novellen uit het poëtisch realisme.

- Wilhem werd geboren werd op 8 september 1830 en overleed op 15 november 1910.

- hij cultuurhistorische novellen schreef o.a. Else von der Tanne".

                                                             -o-o-o-O-o-o-o- 

18-05-2017 om 15:05 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Regentstraat

                                                   REGENTSTRAAT

Wist U dat ... ?

- is gelegen tussen Constitutiestraat en Wetsstraat.

- ze vermoedelijk werd geopend in 1852.

- de naam van de straat vermoedelijk verwijst naar regent.

- dit een bestuurder is, die al dan niet namens een andere persoon of personen optreedt.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 14:57 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rangoonstraat

                                                       RANGOONSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het Havengebied ongeveer ter hoogte van het 3° Havendok, aan de Hamburgstraat, waar de Haïfa -en Bremenstraat uitkomen en waar op het einde van deze beide straten de Rangoonstraat is gelegen.

- de straat genoemed werd naar Rangoon, de grootste stad van Myanmar.

- Rangoon tot 7 november 2005 de hoofdstad was van dat land.

                                                                -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 14:50 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ramstraat

                                                          RAMSTRAAT

                                         foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- de Ramstraat gelegen is in de wijk "Zurenborg", tussen de Lange Van Ruusbroeckstraat en de Dageraadplaats.

foto van Alfons Van Camp.

                         zicht op de Ramstraat (foto van Alfons Van Camp)

- deze straat deel uit maakt van het rationele stratenplan met rechte straten dat in 1882 werd uitgetekend voor de nieuwe Oostwijk.

- de naamgeving van de straat in 1883 aansluit  bij het thema van de sterrenbeelden die men voor een groot deel van de straten in Zurenborg koos.

- men hier in dit geval over het sterrenbeel van de "ram" gaat.

             Afbeeldingsresultaat voor sterrenbeeld van Ram

- er op de gevel van het gebouw aan het nr 12 een afbeelding van een Ram is opgenomen.

                              foto van Alfons Van Camp.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 14:43 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Raapstraat

                                                          RAAPSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat loopt van de Predikerinnenstraat naar de Stadswaag.

- het oostelijk gedeelte, dat uitziet op de Stadswaag, in 1548 werd geopend door Gilbert Van Schoonbeke en heette "West-", "Nieuwewaag-" of "Lange Raapstraat".

- het westelijk deel vermoedelijk werd geopend samen met de Predikerinnenstraat (circa 1550) en "Hoogte" of "Korte Raapstraat" werd genoemd.

- de straat sinds 1843 gewoon Raapstraat naar het huis zogenaamd "de rape" werd genoemd.

Afbeeldingsresultaat voor huis de rape  (foto van Alfons Van Camp)

- het huis zogenaamd "de Rape", een overblijfsel zou zijn van het oud Artilleriehuis dat bewaard bleef toen Gilbert van Schoonbeke het Eeckhof sloopte (midden 16de eeuw).                                         

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 14:22 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quellinstraat

                                                      QUELLINSTRAAT

                                             

Wist U dat... ?

- deze straat zich bevindt tussen de De Keyserlei en Quinten Matsijlei - Rubenslei.

- de straat werd aangelegd in 1868 en samen met de Van Ertbornstraat die in het verlengde ligt, genoemd werd naar de familie Quellin, een beroemde kunstenaarsfamilie uit de 17de eeuw, waaronder Erasmus QUELLIN

 - deze familie hoofdzakelijk bestond uit kopergraveurs, maar de zoon Erasmus QUELLIN, geboren in Antwerpen op 19 november 1607 en aldaar gestorven op 7 november 1678, koos voor kunstschilder en was tevens ook kopergraveur.  Hij was één van de vele leerlingen van P.P. Rubens.  

Enkele werken : - Achilles tussen de dochters van Lycomedes uit 1643 / - Madonna en het Kind                              

                     Zicht op de Quellinstraat, vanaf de De Keyserlei (foto van Alfons Van Camp)

                                                                       -o-o-o-O-o-o-o-                                                                   

18-05-2017 om 13:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quebecstraat

                                                   QUEBECSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Luchtbal tussen de Noorderlaan en de Argentiniëlaan.

- de naam van de straat verwijst naar de stad Quebec Wapen van Quebec.

- dit de hoofdstad is van de hoofdstad is van de gelijknamige provincie, omstreeks 250 km ten noordoosten van Montreal. 

-de stad op de Kaap Diamant ligt aan de oever van de Saint Lawrencerivier, die bij de stad een breedte van 800 meter bereikt.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 13:14 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
17-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pyckestraat

                                                        PYCKESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Zuid, tussen de Haantjeslei en de Fransenplaats.

- ze geopend werd in 1886 en in 1887.

- ze genoemd werd naar baron Jean Joseph Edouard (Edward) Pycke d'Ideghem  

- hij geboren werd te Brussel, op 11.12.1807 en gestorven te Mechelen, op 27.4.1892.

- hij gouverneur van de provincie Antwerpen was van 1862 tot 1887.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

17-05-2017 om 15:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pruynenstraat

                                                     PRUYNENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het stadscentrum tussen de Lange Nieuwstraat en de Korte Klarenstraat.

- zeg geopend werd in 1546 op het voormalige hof "Van Bergen" en aan de oostzijde door Christoffel Pruynen, stadsrentmeester.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

17-05-2017 om 14:52 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prior Peltiersplaats

                                               PRIOR  PELTIERSPLAATS

                                                foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze plaats gelegen is aan de Zwartzusterstraat, waar vroeger in de jaren 1960 
een school was gevestigd en waar de nieuwe politieagenten gedurende 3 maanden hun 
opleiding kregen.

- op deze plaats zich achterhuizen bevinden, die uitgeven op de binnentuin van
 de "Calvarieberg" van de Sint-Pauluskerk

foto van Alfons Van Camp.

                                  zicht op de binnenplaats (foto van Alfons Van Camp) 

 in de jaren 1970-1980 ze werden  afgebroken en er op de Prior Peltiersplaats, een sociaal wooncomplex  kwam.  

- de Prior Peltiers, die kloosteroverste was, diegene was die bij de afschaffing van het klooster in 1796 er in slaagde het terug te kopen.  

- de kerk door de stad werd aangekocht als nieuwe parochiekerk.

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-              

17-05-2017 om 14:46 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Provinciestraat

                                                                          PROVINCIESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Carnot- en de Mercatorstraat.

- ze geopend  werdin 1845 als provinciale  weg (zie benaming) tussen Berchem (Mechelse Steenweg) en Borgerhout  (Ommeganckstraat) en in 1863 verlengd werd met het noordelijk deel tussen Ommeganck- en  Carnotstraat.

- er in de straat bevindt zich de Sint-Dominicuskerk.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                                    -o-o-o-O-o-o-o-

17-05-2017 om 14:25 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prinsstraat

                                                       PRINSSTRAAT

                                           foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de studentenwijk en van de Gratiekapelstraat naar Prinsesstraat loopt. 

- ze in 1516 geopend werdonder impuls van Arnold van Liere en aanvankelijk zogenaamd "Straat van Graciën" of "Straat van Liere".

- de huidige naam dateert uit de tweede helft van de 16de eeuw en zou herinneren aan een bezoek dat prins Karel, de latere Keizer Karel, bracht aan het Hof van Liere.

- de gebouw aan de noordzijde gedomineerd wordt door de uitzonderlijke lange gevel in traditionele stijl van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen (UFSIA)

Antwerpen Prinsstraat 13 (01-01-2006) (foto van Kris Vandevorst - Vl. Gem.) 

Afbeeldingsresultaat voor hof van Liere Prinsstraat seniorennet
                 zicht op de binnenplaats (te betreden via de poort) (foto van Alfons Van Camp)
    
                                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

17-05-2017 om 14:16 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prinsesstraat

                                                      PRINSESSTRAAT

                                                foto van Alfons Van Camp.              

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de studentenwijk en loopt van de Prinsstraat naar het Kipdorp.

- ze voorheen zogenaamd "Koudenberg" of  "Paddengracht" werd genoemd.

- laatstgenoemde een stadsgracht was in de 14de tot 15de eeuw.

- in 1856 de naam, als tegenhanger van de Prinsstraat, werd veranderd in Prinsesstraat.

- er aan de gevel van pand nr 14 een gedenkplaat werd aangebracht met de vermelding dat Hendrik Conscience hier in de vroegere herberg "Het Zwart Paard" zijn eerste roman "Het Wonderjaar" schreef.

 foto van Alfons Van Camp.   (foto van Alfons Van Camp)

P.S. : bijkomende gegevens van onze medewerker en freelancer Frits Schetsken :

HENDRIKS FLOP EN HIT
In de 19de-eeuwse literaire herberg Het Zwart Paard leest Hendrik Conscience op een avond in 1836 voor de leden van kunstenaarskring De Olijftak het manuscript voor van zijn eerste roman ‘In ’t wonderjaer’. Vrienden overtuigen hem om zijn debuutroman uit te geven en de kunstenaars onder die vrienden zorgen voor tien illustraties, die als lithografie in het boek worden opgenomen. Op 16 mei 1837 komt deze eersteling van de pers bij drukkerij Schoesetters in een oplage van 500 exemplaren. ‘Zo weinig’, denk je? Integendeel, zelfs dat zijn er ruim teveel, er zijn vooraf maar 241 intekeningen van mensen die het boek willen aanschaffen, want de prijs van 4,25 frank is best hoog voor die tijd en dat komt door al die lithografieën. Gustave Wappers heeft er gelukkig voor gezorgd dat Hendrik een subsidie krijgt, wat de drukkosten toch goeddeels dekt.

Aan de overzijde in de Prinsesstraat wordt het jaar daarop bij drukkerij-boekhandel Laurentius De Cort het derde werk van Conscience gedrukt: ’De leeuw van Vlaenderen’. Dat wordt wél een instant succes, binnen drie maanden zij alle exemplaren uitverkocht! En wordt Hendrik daardoor meteen een welstellende Vlaming? Bijlange niet, hij houdt er welgeteld 72 frank winst aan over.

In 1962 zorgt de Vlaamse Toeristenbond voor een gedenkplaat aan de gevel van het huis waar ooit Het Zwarte Paard voor opwinding zorgde. Albert Poels ontwierp deze herinnering. (zie boven afgebeelde foto).

                                                                         -o-o-o-O-o-o-o- 

17-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
16-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Primsstraat (Floris)

                                                   FLORIS  PRIMSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is aan de vestingwateren, tussen de Volhardingstraat en de Eric Sasselaan.

- de naam van de strat verwijst naar de Belgische priester, schrijver en archivaris van de stad Antwerpen 

Floris Hubert Lodewijk Prims Afbeeldingsresultaat voor Floris Prims

- hij geboren werd te Antwerpen, op 3.3.1882 en aldaar overleed op 26.10.1954.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

16-05-2017 om 17:11 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predikerinnenstraat

                                               PREDIKERINNENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de omgeving van de Stadswaag, tussen het Klapdorpen de Raapstraat.

- het zogenaamde godshuis van de  Infirmerie verhuisde in 1545 naar de Rodestraat.

- op dit erf Michiel  van der Heyden deze straat opende en misschien ook de voormalige Korte  Raapstraat.

- in 1623 zich hier de predikerinnen van Temse vestigden. De  republikeinen noemden de straat "Magazijnstraat". 

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

16-05-2017 om 16:54 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pourbusstraat

                                      POURBUSSTRAAT   

Wist U dat ...

- de Pourbusstraat gelegen is tussen de Leopold De Waelplaats (het plein voor het museum) en de Vlaamsekaai.

foto van Alfons Van Camp.

- de straat genoemd werd naar de familie  Pourbus, die meerdere schilders kende in hun familie,  zoals Frans Pourbus    Afbeeldingsresultaat voor frans pourbus  ° Brugge 1545 en gestorven te Antwerpen in 1581 na een hartaanval. 

- hij een Zuid-Nederlands schilder was die vooral portretten schilderde. 

- er nog de zoon Frans (1579-1622) was en vader Frans Pourbus de Oudere (1524-1584).

                                                        -o-o-o-O-o-o-o- 

16-05-2017 om 16:50 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pothoekstraat

                                                       POTHOEKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Lange Van Bloer- en de Onderwijsstraat.

- ze circa 1840 een zeer lange  straat is, zogenaamd Damstraat,die van aan Sint-Willibrorduskerk tot Dambruggeliep.

- in  1863 het noordelijk deel Lobroekstraat en zuidelijk deel bij Kerkstraat werd gevoegd.

- ze tijdelijk ook Lange Pothoekstraat werd genoemd, en verwijst naar de Potvliet of Vuilbeek,  de grensbeek tussen Antwerpen en Borgerhout.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

16-05-2017 om 13:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Potgieterstraat

                                                    POTGIETERSTRAAT

Wist U dat ... ?

-  deze straat gelegen in de wijk "Stuivenberg, tussen de Pothoek- en de Eggestraat.

- ze in 1888 geopend en genoemd werd naar de Nederlandse schrijver

                    Everhardus Johannes PotgieterAfbeeldingsresultaat voor E.J. potgieter  

- hij geboren werd te Zwolle, op 27.6.1808 en stierf te Amsterdam, op 3.2.1875

- hij in 1837 het progressief-liberale weekblad  De Gids oprichtte.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

16-05-2017 om 13:27 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prekersstraat

                                                        PREKERSSTRAAT

                                                 foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het Sint-Andrieskwartier, tussen de Klooster- en de Nationalestraat.

- ze vermoedelijk aangelegd  werd in de eerste helft van de 14de eeuw op de gronden waar de predikheren van 1243 tot 1249 verblijf  hielden; daarna begaven ze zich naar de Dries in de buurt van de  Sint-Pauluskerk aan de "nuwe Predicarenstrate".

- circa 1650 de  geestelijke gemeente van Sint-Annedael zich ter plaatse vestigde op het voormalige  Prekersklooster en van 1843 tot 1939  er een artilleriekazerne stond.

- de  vrijgemaakte gronden sedert 1976 volgebouwd werden met sociale woningen  naar ontwerp van J. Fuyen en L. Clijmans.

- er op een gevel van de Prekersstraat deze prachtige tekening werd aangebracht.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

 P.S. :  bijkomende gegevens van onze medewerker en freelancer Frits Schetsken

          Nr.14 HABBEKRATS
Een onafhankelijke erkende jeugddienst met trefplaatsen voor 8- tot 21-jarigen in vier Vlaamse provincies, met name in Gent, Kortrijk, Halle en Antwerpen. Sinds 2008 is in Antwerpen een vroeger stadsmagazijn omgebouwd tot jeugdcentrum met op 2000m² klimmuren, skaterampen, een hoogteparcours, boksring met fitness, cyberroom, kunstenstudio en restaurant Foodprint. Alles onder de naam For Teen’s, wat meteen verwijst naar het huisnummer.

Schuin tegenover Habbekrats op de hoek met de Pachtstraat het oude badhuis van Sint-Andries, nu verbouwd tot appartementen.                                                           

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

16-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pottenbrug

                                                  POTTENBRUG

                                         foto van Alfons Van Camp.

Wist U  dat ... ?

- deze plaats zich bevindt bezijden de Minderbroedersrui, tussen de Kleine -en Grote Goddard en de Engelse Beurs.

- er zich bij de ingang van de Minderbroedersstraat eertijds een stenen brug over de rui bevond.

- de oudste benamingen waren "Minnebrugge" (1367-1424), "Drije Marieënbrug" (1466, 1470, 1473) en "Marieënbrugge" (1480). "Pottenbrug", ook "Potten-" of "Kiekenmerckt",en verband houdt met de markten op deze plaats.

- in de 17de eeuw ook de naam "Bruerkensbrug" voor komt naar het klooster der Minderbroeders dat men via deze brug bereikte.

foto van Alfons Van Camp.

                                                    foto van Alfons Van Camp

                                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

16-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
15-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pompoenstraat

                                                       POMPOENSTRAAT

                                              foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de wijk "Stuivenberg", bezijden de Veldstraat.

   foto van Alfons Van Camp.

                    zicht op het speelplein aan de Pompoenstraat (foto van Alfons Van Camp)

- de naam van de straat verwijst naar het cultuurgewas de "pompoen"

- pompoenenAfbeeldingsresultaat voor Pompoensamen met kalebassen en komkommers een familie zijn.

- al tussen 9000 en 7000 jaar v.Chr, in Midden- en Zuid-Amerika al pompoenen werden verbouwd. 

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

15-05-2017 om 13:56 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pollepelstraat

                                                    POLLEPELSTRAAT

Wist U dat ... ?

-deze straat gelegen is tussen Lange Beeldekens -en Lange Van Bloerstraat.

- volgens onze bescheiden mening de naam van de straat verwijst naar een pollepel.

- deze een lepel van hout, metaal of kunststof met een lange steel kan zijn, die in de keuken gebruikt wordt om mee om te roeren.

- een pollepel ook voorkomt  in de betekenis van een lepel waarmee soep wordt opgeschept.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

15-05-2017 om 13:37 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politeshofstraat

                                                     POLITESHOFSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Zuid, tussen de Lange Elzenstraat en de Kielsevest.

- de naam van de straat verwijst naar de beek die toen het gebied doorkruiste en een huis omvatte met tuinen en landerijen.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

15-05-2017 om 13:29 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polderdijkweg

                                                 POLDERDIJKWEG

Wist U dat ... ?

- deze weg zich bevindt in het havengebied en loopt vanaf de Scheldelaan, langs het Hanzadok, het Marshalldok tot aan de Petroleumbrug.

- de naam van de weg verwijst naar een dijk op de polder.

- in deze omgeving de "Esso"-instellingen zijn gelegen.

                                                    -o-o-o-O-o-o-o-

15-05-2017 om 13:20 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluvierstraat

                                                     PLUVIERSTRAAT

                                               foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen in de op Linkeroever  van Antwerpen, tussen de Jonker Van der Nootstraat en het Galgenweel.

foto van Alfons Van Camp.

                     zicht op de Pluvierstraat (foto van Alfons Van Camp)

- de naam van de straat verwijst naar de vogel

                          "pluvier"foto van Alfons Van Camp. 

een kleinere waadvogel die hier eertijds voorkwam

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-  

15-05-2017 om 13:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegstraat

                                                       PLOEGSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Provincie- en de Pelikaansstraat, ten zuiden van de Zoo.

- de oude  straat, aanvankelijk tussen steenweg naar Deurne (Carnotstraat) en Kievitsstraat, waarvoor in de tweede helft van de 16de eeuw zowel benaming Ploegstraat als Vossenstraatje gebruikelijk was.

- de naam Ploegstraat afkomstig zou zijn van een  hoeve gelegen aan de steenweg naar Deurne.

- de noordelijke kant ingenomen wordt door de achtergevels van de Zoogebouwen.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

15-05-2017 om 12:50 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Plantinkaai

                                                      PLANTINKAAI

                                            foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze kaai gelegen is langs de Scheldekaaien, tussen de Sint-Michielskaai en de Ernest Van Dijckkaai en begint aan de trapjes naar het Zuiderterras.

foto van Alfons Van Camp.

           zicht op de Plantinkaai vanaf de trappen naar het Zuiderterras (foto van Alfons Van Camp)

- deze kaai in haar oorspronkelijke gedaante zou dateren van 1548 (het noordelijke gedeelte heette toen "Houtkaai", het zuidelijke  ("Hooikaai").

- tot het begin 19de eeuw ze bereikbaar was via drie poorten in de stadsmuur. Na het slopen van deze en het ophogen en moderniseren van de Scheldekaaien werd aan de vernieuwde kaai de naam van Plantin toegekend.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

15-05-2017 om 11:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Populierenlaan

                                                  POPULIERENLAAN

                                          foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze laan zich bevindt tussen de Jan Van Rijswijcklaan en de Kruishofstraat.

foto van Alfons Van Camp.

              zicht op de Populierenlaan richting Jan Van Rijswijcklaan (foto van Alfons Van Camp)

- ze evenals andere straten in de buurt in 1925 genoemd werd naar een boom, nl de

                  populier. foto van Alfons Van Camp.

- de populier een snelgroeiende boom is die tot 4Ometer hoog kan worden.  Zijn maximaleleeftijd is ca 200 jaar.  De bladeren zijn afwisselen geplaatst.  De eindknoppen zijn groter dan de zijknoppen.  In de herfst zijn de bladeren goudgeel tot geel.

- er zich in de laan het huis "Guiette" bevindt

(foto van Kris Vandervorst - Vl. Gem.)

- dit huis van bouwheer-bewoner Guiette Les  Peupliers genoemd wordt.

- dit een puristisch gebouw is dat samen met een woning in  Weissenhofsiedlung te Stuttgart, de enige realisatie is van het Maison Citrohan, één van de vroege theoretische woningmodellen van Le  Corbusier, deels geïnspireerd op de traditionele middeleeuwse Vlaamse  bouwkunst; tevens het enige nog bestaande werk van Le Corbusier in België.

- bij het ontwerpen van het huis Guiette Le Corbusier de  mogelijkheden toonde van het Citrohan-type door de aanpassing aan het beschikbare  budget, de wensen van de bouwheer en de bouwreglementen van de stad. 

- het ontworpen werd in 1926 als woning-atelier voor kunstschilder René Guiette, gebouwd in 1926-1927 onder toezicht van Paul Smeke en na jaren leegstand gerestaureerd naar ontwerp van G. Baines in 1987.

P.S. : bijkomende gegevens van Frits Schetsken :

 In de woning Guiette woont modeontwerpster An Demeulemeester met haar echtgenoot fotograaf Patrick Robyn. Architect Georges Baines heeft voor hen pal naast het woonhuis een harmoniërend atelier gebouwd, het zwarte gebouw links naast het woonhuis op de foto. De keuze voor Baines als architect was bijna vanzelfsprekend. Hij heeft het uit 1926 daterende huis Guiette gerenoveerd en is ook zelf een adept van Le Corbusier. Een van de kenmerken van de woningen en appartementsgebouwen van Le Corbusier is dat ze zo weinig mogelijk plaats op de grond innemen. Hij zette zijn 'woonmachines' zoals hij ze noemde daarom op poten en ook bij dit huis zie je onderaan een aantal spleten, zodat er onder het huis ook nog onbebouwde grond aanwezig is.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-  

15-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pompstraat

                                                          POMPSTRAAT

Wist U dat ... ?

-deze straat zich bevindt in het Sint-Andrieskwartier of de parochie van miserie, tussen Sint-Andriesplaats en de Steenbergstraat.

- de vroegere benaming Sint-Andriesstraat was en beide namen  terug slaan op een  publieke pomp met zuil bekroond met Sint-Andriesbeeld (verdwenen in 1904). 

- het geboortehuis van Hendrik Conscience zich in deze straat bevindt, waarvan de gedenkplaat op de gevel is aangebracht.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

- er aan het nr 17 het geboortehuis van Lode Zielens bevindt, waarvan eveneens een gedenkplaat op de gevel van het huis is aangebracht.

foto van Alfons Van Camp.  (foto van Alfons Van Camp)

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

15-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
14-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pijpelincxstraat (Maria)

                                              MARIA  PIJPELINCXSTRAAT

                                             foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ...?

- de straat in het midden van de stad ligt, aan de Vogelenmarkt, tussen de Wapper en  de Oudevaartplaats.

- ze vroeger  "Vaartstaat" en "Oudevaartstraat" genoemd werd naar de in 1490 gegraven vaart  (in de bedding van de vestingsgracht van 1291-1314), die het zoet water  uit de Herentalse vaart naar de stad bracht en dit gedeelte waarschijnlijk  reeds in de 16de eeuw overwelfd werd

- in 1946 ze de huidige naam kreeg genoemd naar de  moeder van Rubexns, nl

                  Maria Pijpelincx    Afbeeldingsresultaat voor maria pijpelincx (foto van Wikipedia)

ter gelegenheid van de restauratie van het  Rubenshuis.

- zij geboren werd te Kuringen, 1538 en overleed te Antwerpen, op 19.10.1608 en de echtgenote was van Jan Rubens en moeder van schilder Peter Paulus Rubens

- de oostzijde thans gedomineerd wordt door de nieuwe Stadsschouwburggebouw waar op  de gevel het werk  "België aan de arbeid 1936-1937" is bevestigd.

- dit een het werk is van de beeldhouwer van Oscar Jespers (° Borgerhout 1887 -- + St.-Lambrechts-Woluwe 1970).  Op een plint onder het werk de tekst :"Oscar Jespers/1887-1970/België aan de arbeid/1937".

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alf.Van Camp)

- men in de straat aan het nr 4 het bekend café "Oud Arsenaal" kan bezoeken.

Foto niet beschikbaar (foto van Foodt Elise - Vlaamse Gemeenschap)

                                                           -o-o-o-O-o-o-o- 

14-05-2017 om 14:25 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Plaatsnijdersstraat

                                                   PLAATSNIJDERSSTRAAT

                                                   foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Zuid, aan het Museum van Schone Kunsten, tussen de Schilders- en de Beeldhouwersstraat.

- de straat in 1876 de naam kreeg toegewezen.

- een plaatsnijder of graveur, iemand is afbeeldingen en teksten o.a. in koperen platen graveert. 

                               (foto van ons Erfgoed - Oude beroepen)

- de Plaatsnijdersstraat enkel aan noordzijde bebouwd is, omdat de westzijde van de straat grenst aan de tuin en de achtergevel van het museum.

- er in de tuin het 3 meter hoge standbeeld van de 16° eeuwse  stadhouder en opstandleider Willem van Oranje en diens rechterhand Marnix van Sint-Aldegonde bevindt, de zogenaamde "buitenburgermeester" van Antwerpen tijdens de jaren van de val van de stad in 1585 ( was burgemeester van 1583 tot 1585) 

- dit een werk is van wijlen de Mechelse kunstenaar Jean-Paul Laenen.

           foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

- het standbeeld omringd wordt door 17 zuilen voor elk van de toenmalige Zeventien Provinciën (de huidige Benelux).

foto van Alfons Van Camp.

                                                       (foto van Alfons Van Camp)                                                        

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

14-05-2017 om 14:01 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pionierstraat

                                                       PIONIERSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de wijk "Seefhoek", tussen de Gasstraat en de Sentensteeg.

- de straat vermoedelijk genoemd wordt naar een pionier, die iemandis  die als één van de eersten is een bepaald gebied betreedt, zodat hij daar zijn weg moet vinden zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van anderen.

- het kenmerkend is voor het werk van een pionier (het zogenaamde pionieren) zijn de ontberingen die men ondergaat en de grote inspanning die men zich moet getroosten omdat allerlei voorzieningen nog ontbreken.

- het werk van een pionier vaak gepaard gaat met vele mislukkingen en tegenslagen, omdat de pionier nog niet kan beschikken over methodes die zich in de praktijk bewezen hebben.

- het werk van een pionier wel erg belangrijk is, omdat anderen erop kunnen voortbouwen. 

                                                          -o-o-o-O-o-o-o- 

14-05-2017 om 13:38 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pierenbergstraat

                                                    PIERENBERGSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Kiel, tussen de Bosschaertstraat en de Limburgstraat.

- wij de herkomst van de naam niet hebben kunnen achterhalen, maar zou de naam wel eens kunnen afkomstig zijn als zijnde een kleine zandverstuiving die pieren of wormen teweeg brengen. (sic?).

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

                                         

14-05-2017 om 11:16 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Philadelphiastraat

                                                   PHILADELPHIASTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op de Luchtbal tussen de Boston -en de Chicagostraat.

de naam van de straat verwijst naar de stad PhiladephiaSeal of Philadelphia, Pennsylvania.svg  in de Amerikaanse staat Pensylvania, in het oosten van het land.

- Philadelphia  het hart vormt van de metropoolregio Delaware Valley.

- de stad in 1681 gesticht werd door de quaker William Penn en een belangrijke rol speelde in de vroege geschiedenis van de Verenigde Staten.

- ze tussen 1790 en 1800 als hoofdstad fungeerde en er de Amerikaanse Onafhankelijksverklaring werd ondertekend.

- de historische gebouwen als de Independence Hall, het Liberty Bell Center en het stadhuis van Philadelphia herinneren aan het rijke verleden van de stad.

- in de 19e eeuw Philadelphia een belangrijk centrum werd voor industrie en spoorwegen en trok de stad veel Europese migranten aan.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

14-05-2017 om 11:03 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Petroleumkaai

                                                      PETROLEUMKAAI

Wist U dat ... ?

-  deze kaai gelegen is gelegen op de rechteroever van de Schelde, helemaal in het zuiden van de stad.

- zij deel uit maakt van de havenuitrusting van Petroleum Zuid, een terrein voor petroleumindustrie dat in 1900-1902 werd aangelegd op de grens met Hoboken.

 - de Petroleumkaai loopt van de grens met Hoboken tot aan het vroegere veer naar Burcht, ter hoogte van de straat Oude Veer.

- de straatnamen op Petroleum Zuid, allemaal verwijzen naar de petroleumindustrie en die pas in 1939 er aan gegeven werden, zoals bv Olieweg, Naftaweg, enz... 

foto van Alfons Van Camp.

                                                   (foto van bouwkundig erfgoed)

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

14-05-2017 om 10:30 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peterseliestraat

                                                   PETERSELIESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is bezijden de Jordaenskaai, tussen de Saucierstraat en de Vleeshouwersstraat.

- wij de herkomst van de straatnaam niet hebben kunnen achterhalen, maar we het zullen houden bij het kruid "peterselie".             Afbeeldingsresultaat voor peterselie

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

 

14-05-2017 om 10:22 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Plantin Moretuslei

                                                  PLANTIN  MORETUSLEI

Wist U dat ... ?

- deze lei begint aan het Stadspark, aan de Loosplaats en eindigt aan het Ooststation en gedeeltelijk op het grondgebied van Borgerhout loopt.

- het aanvankelijk een weg was langs de Herentalse Vaart, die gegraven werd ca 1490 en overwelfd werd in het derde en vierde kwart van de 19° eeuw en vroeger Vaartdijk en (Herentalse) Vaartdijk werd genoemd.

- de huidige benaming verwijst naar de drukkers Christoffel Plantin  (1514-89)

Afbeeldingsresultaat voor plantin moretus  en diens schoonzoon                                                                    Jan  Moerentorf,   alias Moretus (1543-1610).

                                    (foto's uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)
- Christoffel Plantijn geboren werd te Saint-Avertin bij Tours, ca 1520 en stierf te Antwerpen, op 1.7.1589
 
- hij een invloedrijke boekdrukker en uitgever van Franse afkomst was, die zich in 1549 vestigde te Antwerpen.
- hij in 1555 hij een eigen drukkerij Plantin opende.
- zijn schoonzoon Jan Moerentorf  geboren werd te Antwerpen, op 2 .5.1543 en aldaar stierf op 22.9.1610. 
- hij een Vlaams drukker was die vanaf  1557 werkte voor Plantijn en zich opwerkte als zijn rechterhand  en trouwde in 1570 met Martina Plantijn, de tweede dochter van de Antwerpse uitgever en drukker Christoffel Plantijn.
- de gronden van de familie Moretus tussen het Herentalse fort (Stadspark)  en spoorweg werden verkaveld vanaf het derde kwart van de 19de eeuw.

- het straatgedeelte tussen de spoorweg en de Provinciestraat samen met de Van den Nestlei in het verlengde van de Belgiëlei werd aangelegd in 1911, op de gronden Isenbaert-De Boey en Donnet-Van Oenen.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

14-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
13-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pestalozzistraat

                                                      PESTALOZZISTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de zogenaamde Tentoonstellingswijk,  tussen de Jan Van Rijswijcklaan en Jan De Voslei.

- ze in 1927 Oefeningstraat werd genoemd wegens het nabijgelegen oefenplein van de rijkswacht.

- sinds 1932 de straat haar huidige  benaming kreeg en verwijst naar de pedagoog

Johann Pestalozzi (1746-1827)Afbeeldingsresultaat voor pestalozzi,  in verband met de opening  de van Stedelijke Normaal- en Oefenschool.  

Foto niet beschikbaar

zicht op de school met ingang aan de Pestalozzistraat (foto van Barbara Lerberghe - Vl.Gemeenschap).

- hij streefde bij de opvoeding naar aanschouwelijkheid en aanpassing aan het werkelijke leven.

- hij wordt gezien als een pionier in de pedagogie, speciaal in de "elementaire" methode, hetgeen betekent dat de mens moet beginnen met de elementaire dingen te leren, zoals getallen, letters en klanken.

- hij zijn ideeën ontwikkelde tijdens zijn werk in een armenhuis in Birr (De "Neuhof" van 1774 - 1780, daarna in een weeshuis voor oorlogswezen in  Stans (1799) en zette de ideeën om in zijn instituten in Burgdorf (1800 - 1804) en Yverdon-les-Bains (1804 - 1825).

- de straat gedomineerd wordt door de  zijgevel van de "Kristus Koningkerk", die haar ingang heeft aan de Jan De Voslei.

foto van Alfons Van Camp.

zicht op de Kristus Koningskerk vanaf de Jan Van Rijswijcklaan (foto van: Alfons Van Camp)

                                                                    -o-o-o-O-o-o-o-           

13-05-2017 om 12:41 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pesthofstraat

                                                   PESTHOFSTRAAT

                                             foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de wijk "Stuivenberg, tussen de Lange Beeldekens- en deBoerhaavestraat.

- deze straat reeds in de 17de eeuw verbindingswegwas  tussen zogenaamd "pesthof" en Beeldekesweg, naam gewettigd in 1846.

- de naam van de straat verwijst, volgens de etymologie naar pest (ziekte) + gat (ellendige plek).

- volgens de woordenboeken pesthof (meervoud pestholes) een plaats is waar een plaag (besmettelijke ziekte) aanwezig is of waarschijniljk is.

- er in de tuin van het aldaar gelegen Stuivenbergziekenhuis, kant Peshtostraat, het standbeeld "De Wachttijd" van de hand van Francine van Mieghem (Oostende 1930) staat opgesteld.

             foto van Alfons Van Camp.

                      De Wachttijd van Francine van Mieghem (foto van Alfons Van Camp)

                                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

13-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pernathlaan (Hugues C.)

                                               HUGUES  C.  PERNATHLAAN

                                           Afbeeldingsresultaat voor Hugues C. Pernathlaan, Antwerpen

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op Linkeroever aan de 'Regattawijk'.

Afbeeldingsresultaat voor Hugues C. Pernathlaan, Antwerpen

        zicht op de Hugues C. Pernathstraatvanaf de Blancefloerlaan (foto van Alfons Van Camp)

- de straat genoemd werd naar de Antwerpse dichter

 Hugues C. PERNATH  Afbeeldingsresultaat voor hugues C. Pernath

                                   (pseudoniem voor Hugo Wouters). (foto van Wikipedia)

- hij geboren werd te Borgerhout, op 15.8.1931 en aldaar overleed op 4.6.1975.

- zijn werk neigt naar het pessimisme en emotioneel sterk geladen en modern materialistisch is.

- hij redacteur was van de 'Garde Civic' en "Het Cahier".

Enkele van zijn werken : Het uur Marat (1958) / Soldatenleven (1961) 

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-                                                  

                                           

13-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
12-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Perustraat

                                                       PERUSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op de Luchtbaal, bezijden de Manchesterlaan. 

- de naam van de straat verwijst naar Peru, officieel de

                           Republiek Peru  Escudo nacional del Perú.svg

- dit een land is aan de westkust van Zuid-Amerika.

- het begrensdwordt  door Ecuador en Colombia in het noorden, Brazilië in het oosten van Peru, Bolivia in het zuidoosten,Chili in het zuiden en de Grote Oceaan in het westen.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

12-05-2017 om 14:56 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Persijnstraat (Juul)

                                               JUUL  PERSIJNSTRAAT

                                               foto van Alfons Van Camp.                  

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Linkeroever, tussen de Lode Zielenslaan en het Multatuliplein.

foto van Alfons Van Camp.

                            Zicht op de Juul Persijnstraat (foto van Alfons Van Camp)). 

- de naam van de straat genoemd werd naar de Vlaamse schrijver en literatuurcriticus Jules (of Julius) Persyn Afbeeldingsresultaat voor juul persijn

                                                                        (foto van Bosschaerts.be)

- hij geboren werd te Wachtebeke op 20.4.1878 en stierf te Broechem op 10.12.1933. 

- hij vooral bekend staat voor zijn essays en schrijversbiografieën : een werk van hem betreft "Kiese smaken en schijven".

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

12-05-2017 om 14:49 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Permekestraat (Constant)

                                                CONSTANT  PERMEKESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Kiel, in de verlengenis van de Pierenbergstraat.

- de straat genoemd werd naar de Belgische expressionistisch kunstschilder en beeldhouwer

                   Constant Permeke Constant Permeke (foto van Guy Chapman)

- hij geboren werd te Antwerpen, op 31.7.1886 en overleed te Oostende, op 4.1.1952.

- hij aanzien wordt als de belangrijkste vertegenwoordiger van hert Vlaamse expressionisme.

- hij het meest bekend is om zijn sterke en plechtige afbeeldingen van zeelieden van vissers met hun vrouwen.

- wij bij een bezoek aan het Middelheimmuseum dit beeld van hem aantroffen, met als aam "Marie Lou 1935-1937".

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                "Marie-Lou 1935-1937" van Constant Permeke

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

12-05-2017 om 14:18 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Perenstraat

                                                        PERENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de wijk Stuivenberg, tussen de Duinstraat en de Lange Beeldekensstraat.

- wij niet hebben kunnen achterhalen vanwaar de naam afkomstig is, zodat wij het houden bij de Peer, Pyrus, Afbeeldingsresultaat voor peren  dat een plantengeslacht  is dat de algemeen bekende vruchten produceert.

- het geslacht  voor komt in veel landen, vooral op het noordelijk halfrond dat de algemeen bekende vruchten produceert.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

12-05-2017 om 13:56 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
11-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pelikaanstraat

 

                                                       PELIKAANSTRAAT

                                                  foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- de Pelikaanstraat is een drukke straat die langs de westzijde van het Centraal Station loopt, langs de spoorwegberm, centraal in de diamantwijk en loopt van de De Keyserlei tot aan de Lange Kievitstraat.

foto van Alfons Van Camp.

                         zicht op de Pelikaanstraat (foto van Alfons Van Camp)

- het gedeelte tussen de De Keyserlei en de Vestingstraat in 1845 aangelegd werd op gronden die eigendom waren van Ragheno en genoemd werd naar de herberg "De Pelikaan" die gelegen was op de hoek met de De Keyserlei.

- in 1867  het gedeelte van de vroegere Hogeweg tussen Vestingstraat en Lange Kievitstraat, bij de Pelikaanstraat wordt gevoegd, waarmee ze haar huidige samenstelling krijgt. 

- er in de straat de Diamantbeurs is gelegen.

          foto van Alfons Van Camp.

                                zicht op de Diamantbeurs (foto van Alfons Van Camp)

                                                                    -o-o-o-O-o-o-o-

11-05-2017 om 15:10 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pelgrimstraat

                                                       PELGRIMSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat loppt van de Oude Koornmarkt naar de Reyndersstraat.

- ze genoemd werd naar een groot hotel "de Pelgrom", opgekocht en afgebroken in 1529-30 om de nieuwe straat te kunnen openen.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

11-05-2017 om 14:54 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pecherstraat (Edward)

                                              EDWARD  PECHERSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op het Zuid, tussen de Kasteelstraat en de Emiel Banningstraat.

-  ze in 1906 aangelegd werd op privé-initiatief, door Jos. van der Veken, 

 

- de naam van de straat verwijst naar Edouard Pecher (1885-1926).

                                                 Edward Pecher.jpg - Edouard Pecher (1885-1926) was van 1912 tot 1926 volksvertegenwoordiger voor het Liberaal Werkersverbond van Antwerpen en werd in 1926 minister van Koloniën. Hij was van 1924 tot zijn overlijden nationaal voorzitter van de Liberale Partij maar zal vooral de geschiedenis ingaan als stichter en eerste voorzitter van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten. (foto van Liberaal Archief Vzw) van 1912 tot 1926 volksvertegenwoordiger was voor het Liberaal Werkersverbond van Antwerpen en in 1926 minister van Koloniën werd.

- hij van 1924 tot zijn overlijden nationaal voorzitter was van de Liberale Partij maar zal vooral de geschiedenis ingaan als stichter en eerste voorzitter van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-                                                               

11-05-2017 om 14:51 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Strackestraat

                                                   PATER  STRACKESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op Schoonbroek, bezijden de Herman Vosstraat die uitgeeft op de Leo Baekelandstraat. 

- de straat genoemd werd naar Desideer Adolf Stracke, beter bekend als Pater Stracke, was een Vlaamse jezuïet en filoloog.

- hij in 1925 het Ruusbroecgenootschap stichtte.

                                                                -o-o-o-O-o-o-o-

11-05-2017 om 14:38 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paternosterstraat

                                                PATERNOSTERSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Keizerstraat en het Kipdorp.

- ze in 1552 genoemd werd naar het  huis zogenaamd "de Paternoster" gelegen op de oostelijke hoek met de  Keizerstraat.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

11-05-2017 om 14:12 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastorijstraat

                                                         PASTORIJSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Kerk- en de Lange Van Bloerstraat.

- ze in 1888 samen met de Lovelingstraat geopendwerd  bij de bouw van de Sint-Willibrorduskerk.

- de naamgeving in verband wordt gebracht met de pastorie van 1887-88 naar ontwerp van L. & H. Blomme

- het straatbeeld gedomineerd wordt door Sint-Willibrorduskerk.

                 Foto niet beschikbaar

                               (foto van Kris Vandevorst - Vlaamse Gemeenschap)

                                                                      -o-o-o-O-o-o-o-

11-05-2017 om 14:03 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paradijsstraat

                                                    PARADIJSSTRAAT

                                               foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zicj bevindt in de studentenwijk, tussen de Pieter van Hobokenstraat en de Sint-Jacobsmarkt.

- ze in 1547 geopend en genoemd werd naar het huis zogenaamd "het Paradijs" op de Sint-Jacobsmarkt.

- er op de hoek met de Kattenstraat,op de gevel deze mooie tekening van Merho uit het stripverboek Kiekeboe, is aangebracht.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                                    -o-o-o-O-o-o-o-

11-05-2017 om 13:51 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parochiaanstraat

                                                    PAROCHIAANSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegenis tussen de Sint-Jacobsmarkt en de Lange Nieuwstraat. 

- ze Circa 1550 geopend werd door Willem Swaen en vandaar "Willem Swaenstraat" genoemd werd.

-er in 1568 hier de zogenaamde opperparochiaan of pastoor woorde en de straat haar huidige naam kreeg.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

11-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
10-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Papenstraatje

                                                        PAPENSTRAATJE  

Wist U dat ... ?

- dit straatje de verbinding van de Oude Koornmarkt met de Jan Blomstraat maakt.

- de oorspronkelijke benaming "Papengat" was.

- het immuniteitsgronden van het kapittel waren, waar de "papen" hun school, huis en wijnkelder hadden ingericht.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

10-05-2017 om 14:17 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pandstraat

                                                          PANDSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is nabij de Groenplaats, tussen de Groenplaats en de Lombardenvest.

- in 1460 de kanunniken van Onze-Lieve-Vrouw hier een soort van middeleeuwse bazar van kunstvoorwerpen aan legden, het zogenaamde Onze-Lieve-Vrouwepand.

- na 1550 het pand werd verkaveld en de huidige straat werd geopend.

- de Oost- en westzijde gevormd werden door de zijgevels van het kantoor der posterijen en magazijnen van circa 1930.

- thans de benedenverdieping van het oude postgebouw op de Antwerpse Groenplaats werd omgetoverd in een food hall:  Mercado.

- Bpost nu van de Groenplaats naar een voormalige elektrozaak op de Eiermarkt verhuisde en er een nieuw postkantoor geopend heeft.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o- 

10-05-2017 om 14:14 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Palingbrug

                                                         PALINGBRUG

                                           Afbeeldingsresultaat voor palingbrug foto van alfons van camp      

Wist U dat ... ?

- deze brug gelegen is in de oude stadskern, tussen de Jordaenskaai en de Repenstraat.

Afbeeldingsresultaat voor palingbrug foto van alfons van camp

                                         zicht op de Palingbrug (foto van Alfons Van Camp)

- deze straat  de bedding volgt van de oude burchtgracht, vanaf  het Vleeshuis en eindigend bij de kaai.

- ze vroeger nog verder liep tot onder de brug bij de Steenpoort.

- de naam van de brug verwijst naar de palingverkoopsters die hier hun waar verkochten.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

10-05-2017 om 11:48 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Palfijnstraat (Jan)

                                                      JAN  PALFIJNSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de wijk Stuivenberg, tussen de Duinstraat en de Handelstraat.

-

Jan Palfijn   .Afbeeldingsresultaat voor jan palfijn wiki   (foto van Wikipedia)

- deze geboren werd te Kortrijk, op 28.11.1650 en stierf te Gent, op 21.4.1730. 

- zijn naam nauw verbonden iw aan de door hem ontworpen verlostang die hij in 1723 in de openbaarheid bracht.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

10-05-2017 om 11:37 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paleisstraat

                                                        PALEISSTRAAT

                                             foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Zuid, tussen de Anselmo- en de Belegstraat.

- de straat evenwijdig loopt met de Amerikalei.

- het gedeelte van de Paleisstraat tussen de Anselmo- en de Bresstraat in deze fase werd getrokken en "Oude Boomsesteenweg" werd genoemd.

- bij de aanleg van de wijk het Zuid rond 1875 de straat werd doorgetrokken tot aan de Belegstraat en bij deze gelegenheid ook haar huidige naam kreeg.

- er zich aan de nrs 122-126 de Brandweerkazerne bevindt. Deze beschermd wordt door het Ministeriëel Besluit van 3.4.1995 (beschermingsbesluit)

foto van Alfons Van Camp.

                  zicht op de Brandweerkazerne Zuid _ Paleisstraat (foto van Alfons Van Camp)

- er voor dit gebouw het gedenkteken staat voor de gesneuvelde brandweerlieden in de concentratiekampen en oorlogsgeweld.

        foto van Alfons Van Camp.  (foto van Alfons Van Camp)

- er zich aan het nr 104 het gebouw van het Het Politiebureel van de vroegere 8ste wijk bevindt.

- dit een beschermd gebouw is door een definitef besluit van 7.4.1895, dat op 8.6.1995 verscheen in het Belgisch Staatsblad.

- het in neo-Vlaamsrenaissancestijl gebouwd werd en ontworpen in 1877 door Pieter Jan August Dens. 

- dit ontwerp goedgekeurd  werd in 1878 en afgewerkt in 1879.

- bovenaan op de gevel  zich het wapenschild van de Stad Antwerpen bevindt met het opschrift "Politiebureel 8° wyk".

- opsteller van dit blog, in 1974 een jaar lang in de wacht werkte, om dat terug naar zijn Politie Mobiele Brigade te worden gemuteerd.

                                 foto van Alfons Van Camp.

- er zich voorbij de Bresstraat, een ruim bouwblok bevindt tussen de Paleisstraat en de Amerikalei, op de hoek met de Bolwerkstraat,waar de gebouwen van het Sint-Norbertusinstituut gelegen zijn.

- dit een ontwerp is van architect Jos. Willems van 1950.

- in 1963 de aartsbisschoppelijke colleges en gestichten van de provincie Antwerpen een groot herenhuis slopen op de Amerikalei om er een nieuwe schoolvleugel op te richten naar ontwerp van architect H. Moonen.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

10-05-2017 om 11:27 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pacificatiestraat

                                                    PACIFICATIESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Zuid, tussen de Amerikalei en de Gentplaats.

- de straat  deel uit maakt van het oorspronkelijke verkavelingsplan van het Zuid, opgemaakt rond 1875. 

- de straat  in 1876 haar naam kreeg, naar het verdrag dat drie eeuwen eerder als de "Pacificatie van Gent" was gesloten. De bedoeling van Willem van Oranje was een basis van verstandhouding te scheppen tussen katholieken en protestanten met het oog op een eensgezinde verdediging van de Nederlanden tegen Spanje.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

10-05-2017 om 10:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pachtstraat

                                                         PACHTSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het Sint-Andrieskwartier, tussen de Sint-Andriesstraat en dePrekersstraat.

- ze geopendwerd  in 1865 tussen de toenmalige Vliersteeg en de Prekersstraat waar zich de oudste lokalen van de Dienst voor Openbare Reiniging bevonden.

- ze in 1869 "Pachtstraat" genoemd werd en verwijst naar het "verpachten" van ruimen en reinigen voor de oprichting van de D.O.R. in 1862.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

10-05-2017 om 10:29 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Palmenlaan

                                                     PALMENLAAN

Wist U dat ... ?

- deze laan zich bevindt aan de Nieuw-Parkwijk "Den Brandt" tussen de Dennenlaan en de Beukenlaan.

- dit villapark, in 1910 , werd aangelegd op gronden van de familie della Faille de Waerloos.

- de aanleg van de laan dateert van 1931, samen met het doortrekken van de parallelle Della Faillelaan tussen Dennenlaan en Beukenlaan.

- de naam van de laan verwijst naar de palmenfamilie,de enige familie in de orde Arecales.

Van de palmenfamilie  Kokospalm (zoals bv de Kokospalm - Wikipedia)er bijna 4000 soorten bekend zijn . Er vondsten van palmen zijn van 40 miljoen jaar oud

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

10-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
09-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paardenmarkt

                                                       PAARDENMARKT

                                             foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen de Italiëlei en het Klapdorp.

foto van Alfons Van Camp.

                  zicht op de Paardenmarkt richting Italiëlei (foto van Alfons Van Camp)

- ze vroeger bij het gehucht Klapdorp hoorde, maar haar huidige naam kreeg naar de markt die hier sinds 1298 werd gehouden, aanvankelijk wekelijks, later tweemaal per jaar.

- zoals de naam laat vermoeden hier paarden werden verhandeld, vandaar de stegen "Den Toog" en de "Roskamgang".

- ze bij de derde stadsvergroting tot aan de Kleine Kauwenberg binnen de omwalling kwam, en bij de twee volgende uitbreidingen tot aan de Rodestraat (zogenaamd Rodepoort).

- ze circa 1860 de Paardenmarkt werd, en bij het slopen van de Spaanse vesten, verlengd werd tot aan de Italiëlei.

- er tegen de Italiëlei aan de neogotische Sint-Antoniuskerk staat, gebouwd op de plaats van het oude kapucienenkerkje.

foto van Alfons Van Camp. (foto van AVC)

- deze kerk opgericht werd op de plaats van het voormalig kapucijnenkerkje van 1613 dat in 1908 gesloopt werd.

- het nu een neogotische kerk is die in 1867 ontworpen werd door L. Baeckelmans en ca 1900 gebouwd door J.P. Bilmeyer.

- ze beschermd werd bij definitief besluit van 3.11.2003 dat in het Staatsblad verscheen op 19.5.2004.

- er zich aan het nr 94, het voormalig "Knechtjeshuis" bevindt dat in 1558 gesticht werd door Johanna Van Schoonbeke, thans is het het Stedelijk Instituut voor Hogere Technische Studieën.

                           foto van Alfons Van Camp.

- het gebouw beschermd  is door een definitief besluit van 23.10.1981 dat op 5.2.1982 verscheen in het Staatsblad.

foto van Alfons Van Camp.

- er aan het nr 92 het bord "beschermd monument" aan de gevel van het "Gesticht voor Gebrekkige Vrouwen" bevestigd is dat vroeger "de Boterstoop" en "Azijnhof" was.

                             foto van Alfons Van Camp.

foto van Alfons Van Camp.

- deze huizen "de Boterstoop" en "Asynhof" in 1824 ingericht werden als "Gesticht voor Gebrekkige vrouwen" en thans deel uitmaakt van de stedelijke technische school.

- het een beschermd gebouw is door een definitief besluit van 6.2.1936 dat op 22.2.1936 verscheen in het Staatsblad.

- er aan de Paardenmarkt 90-90A, eertijds hier 2 panden waren,z.g;"de Peerboom" en "Fonteyn" waar van 1689 tot 1797 de zuster apostelinnen in gevestigd waren.
Het gebouw geclasseerd staat als "bewaard".

 

foto van Alfons Van Camp.

- er  zich verder richting Klapdorp , rechts aan de blinde muur, aan het nr 89 het Godshuis "Almaras" bevindt. 

               foto van Alfons Van Camp.

- dit godshuis gesticht werd in 177 door Mathijs de Waeyere en ingericht werd door diens schoonzoon Alvaro Almares en in 1838 werder opgebouwd werd.

- het door een definitief besluit van 8.6.1988 beschermd wordt en dat in  het Blegisch Staatsblad verscheen op 24.12.1988

- er voor de blinde muur een arduinen pompzuil met een Onze-Lieve-Vrouwe der Stilte, beeld van Gerrits naar het origineel van Artus Quellin.

foto van Alfons Van Camp.

-  de zuil en het beeld, omvergereden werden in augustus 1977, en gerestaureerd  werdenin 1978.  

- er zich aan het nr 98 .  "Hotel Kums" het voormalig huizinghe Vecquemans, later hotel Kums gebouwd in 1753-54 en einde XIX eeuw ingericht alsmuseum.

- het is beschermd bij definitief besluit van 26.9.1974 dat op 26.3.1975 verscheen in het Staatsblad

foto van Alfons Van Camp.

P.S.: alle foto's die hier werden weergegeven zijn van Alfons Van Camp

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

09-05-2017 om 14:04 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
08-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Otto Veniusstraat

                                                     OTTO  VENIUSSTRAAT

                                                   foto van Alfons Van Camp.        

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Meir en het Hopland.foto van Alfons Van Camp.

                     zicht op de Otto Veniusstraat richting Holpand (foto van Alfons Van Camp)

- ze waarschijnlijk ontstond in de loop van de 15de eeuw, doch  als straat getrokken door Gilbert Van Schoonbeke in 1545-1550 en  "Vuylstraat" genoemd; even later "Bargiestraet" en sinds 1841 "Otto  Veniusstraat" naar de schilder die tussen 1593 en 1620 de huizen "De  Zwarte Arend" en "De Prins" (thans nummer 21.) bewoonde.

Foto niet beschikbaar (foto van Vandevorst Chris - Vl. G.)

- -de straat werd genoemd  naar de hofschilder van Alexander Farnèse.  In feite heet hij Otto van Veen (Latijn :Otto Venius). foto van Alfons Van Camp.

- hij geboren werd te Leiden in 1557 en stierf te Brusselop 6 mei 1629. 

- na de dood van Alexander Farnèse in 1592 hij de leermeester werd van P.P. Rubens en werd hofschilder van de aartshertogen Albrecht van Oostenrijk en Isabella van Spanje.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

08-05-2017 om 11:36 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oude Waag

                                                      OUDE  WAAG

                                          foto van Alfons Van Camp.    

Wist U dat ... ?

- deze straat de verbinding geeft tussen de Jeruzalemstraat en de Wolstraat.

- ze in 1513 opgericht en in 1514 door het Stadsbestuur geopend werd op een groot eigendom in de Wolstraat zogenaamd "de Gulden Craen".

- hier het wegen van de koopwaar onderworpen was aan de "Waghetol", een banaliteitsrecht dat eerst aan de heer, later aan de gemeente toekwam. Het wegen buiten de officiele waag werd zwaar beboet.

- de eerste openbare waag dateert van de 15de eeuw en opgericht werd op de westzijde der Oude Waagstraat; in 1548 werd ze door Gilbert Van Schoonbeke overgebracht naar een nieuw lokaal op de huidige stadswaag. De oude waag werd voor verschillende doeleinden gebruikt.

- het gebouw aan het nr  6 "de Waghetol." wordt genoemd.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

08-05-2017 om 11:13 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oude Vaartplaats

                                                    OUDE  VAARTPLAATS

                                                 foto van Alfons Van Camp.            

Wist U dat ...?

- deze plaats zich bevindt tussen het Blauwtorenplein en de Maria Pijpelinckxstraat, beter bekend als de "Vogelenmarkt".

    foto van Alfons Van Camp.

                       zicht op de Oude Vaartplaats richting K.N.S. (foto van Alfons Van Camp) 

- ze circa 1840 "Oudevaartplaats" naar de in 1811 overwelfde rui, getrokken in 1490 tussen de Meir en de "Blauwe Toren" om het zoetwater van de Herentalsevaart naar de binnenstad te brengen en reeds in de 16de eeuw niet meer als dusdanig in gebruik en "Vuylruy" werd genoemd.

- in 1624 de ongeschoeide karmelieten (discalsen) er een klooster bouwden dat onder de Fransen afgeschaft werd en diende als kazerne, gasthuis, gevangenis en school en in 1807 het krijgsarsenaal werd.

- door de afbraak van het hele complex circa 1900 een grote marktplaats vrij kwam (nvdr : "Vogelenmarkt) met daar aan aansluitend het Theaterplein met het imposante gebouw van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg

foto van Alfons Van Camp. foto van Alfons Van Camp.

                        2 zichten op het Theaterplein (foto's van Alfons Van Camp)

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

08-05-2017 om 10:51 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
07-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oude Steenweg

                                                      OUDE  STEENWEG

Wist U dat ... ?

- deze straat, genaamd oude steenweg, gelegen is tussen het Sint-Jansplein en de Dambruggestraat.

- er in 1565  sprake van is  van een "rooden steenwech",die  toenl iep van ter hoogte van de Rode Poort via de zuidoostelijke grens van het latere Sint-Jansplein tot aan het gehucht Dambrugge of Dam en werd derhalve ook wel Dambrugge Steenweg geheten.

- de huidige naam  op duikt in een straatnamenlijst van circa 1833.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

07-05-2017 om 14:11 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oude Mansstraat

                                                    OUDE  MANSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het "Schipperskwartier", tussen de Sint-Paulusplaatsen de Vingerlingstraat en vormde in 1230 de stadsgrens.

- ze aanvankelijk aangeduid werd onder de algemene benaming "Dries" en in het begin van de 16de eeuw heette ze Vingerlingstraat.

- in de 18de eeuw  het zuidelijk deel de naam Oude Mansstraat kreeg, gezien in deze straat zich drie godshuizen bevonden : nl. : Blauw en Grauw, voor zes ouderlingen en een priester (1471), een gesticht voor zes gebrekkige ouderlingen (1557) en een tehuis voor acht behoeftige vrouwen (1695).

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

07-05-2017 om 14:07 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oude Leeuwenrui

                                                    OUDE  LEEUWENRUI

                                            foto van Alfons Van Camp.          

Wist U dat ... ?

- deze rui zich bevindt, tussen de Scheldekaaien en de Brouwersvliet.

- er vroeger op de zuidoostelijke hoek met de Zeevaartstraat de brouwerij "den Ancker" gelegen was, waarnaar de stadsgracht (1410) "Ankervliet" (oosten)  en "Vliet naar den Ancker" (westen) werd genoemd.

- er tussen de beide delen - huidige  kruispunt Oude Leeuwenrui en Ankerrui - stond de Ankerbrug en tot in 1551  de oudste Slijkpoort. Aan de westelijke grens stond de Watermolenbrug met de Pisterne- of Cisternepoort. Tot in 1879 werd alleen de kade ten zuiden van de vliet met dezelfde naam als de vest aangeduid, het noordelijke deel heette dan  "Pisterne- of Cisternevest" en "Aardendijk"

- de huidige benaming afkomstigis  van de brouwerij "d'Oude leeuwen" gelegen aan de zuidzijde van de  vliet; sporadisch kwam vroeger naar een andere brouwerij zogenaamd "de roode sonne" ook de naam "Zonnekesrui" voor. In 1845 werd de vest gedempt en in 1879 werd de naam "Aardendijk" (noordelijk deel) afgeschaft .

foto van Alfons Van Camp.  foto van Alfons Van Camp.

                                             beide foto's zijn van Alfons Van Camp

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

07-05-2017 om 14:02 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oude Koornmarkt

                                                   OUDE  KOORNMARKT

                                               foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de nabijheid van van de Grote Markt en loopt naar  de Groenkerkhofstraat.

 foto van Alfons Van Camp. Foto van Hans Seeuws (zie                         www.hansseeuws.wordpress.com

 - ze haar naam dankt aan de wekelijkse graanmarkten die hier tot in de 15de eeuw plaats hadden, zie de nabijheid van de brouwerijen in de Kammenstraat.

- in de 16de eeuw ze verplaatst werd naar de "Brabantse Korenmarkt", de huidige Graanmarkt, vandaar "Oude" Koornmarkt (zie Oude Beurs, Oude Waag).

- vroeger de straat van de "staecxkens" (Quinten Matsijsdoorgang) tot aan het "Waelhemstraetken" (nu Zwaluwstraat) liep en het overige gedeelte tot aan de Reyndersstraat "Corte Cammerstrate" (tot aan de "Cammerpoorte") heette. 

- er in de straat de "Vlaaikensgang" is gelegen.

foto van Alfons Van Camp.  foto van Alfons Van Camp.

                                  2 zichten op de Vlaaikensgang (foto's van Alfons Van Camp)

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

07-05-2017 om 13:53 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oudekerkstraat

                                                   OUDEKERKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt oip het Zuid tussen de Fransenplaats en de Lange Elzenstraat.

- ze vroeger "Sint-Jorislei" genaamd werd.

- ze in haar huidige gedaante dateert van circa 1545, toen Gilbert van Schoonbeke, die in de omgeving verschillende straten aanlegde, haar tracé wijzigde.

- circa 1660  hier voor het extra-muros gedeelte van de Sint-Jorisparochie, de oudste Sint-Laurentiuskerk gebouwd werd.

- de naam Kerk en straat duidelijk zijn  terug te vinden in de "Atlas der Antwerpsche stadsbuitenijen" van 1698.

- toen circa 1777 een eindje verder een ruimere kerk werd gebouwd ter vervanging van de voorgaande, ontstond weldra de naam "Oude-Kerkstraat" voor de straat die naar de oudste kerk liep.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

07-05-2017 om 11:48 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
06-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Osystraat

                                                        OSYSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt achter het Koninklijk Atheneum, tussen de Franklin Rooseveltplaats en de Rotterdamstraat.

- de naamgeving dateert van 1868 en verwijst naar baron J.J.R. Osy, lid van het Nationaal Congres en één van de drie afgevaardigden van de stadsraad, die op 26 oktober 1830 met generaal Chassé een akkoord sloten betreffende het staken van de vijandelijkheden tussen België en Nederland.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

06-05-2017 om 13:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ossenmarkt

                                                    OSSENMARKT

                                        foto van Alfons Van Camp. 

Wist U dat ... ?

- dit plein gelegen is in de studentenwijk, waar de Lange en Korte Winkelstraat, samen met Lange  Sint-Anna- en Pieter van Hobokenstraat geopend werden in 1517 als bijkomende veemarkt.

 foto van Alfons Van Camp.

                   zicht op de Ossenmarkt vanaf de Korte Winkelstraat (foto van Alfons Van Camp)

foto van Alfons Van Camp.

                  zicht op de Ossenmarkt vanaf de Pieter Van Hobokenstraat (foto van Alfons Van Camp)

- verder staat er op het plein een Onze-Lieve-Vrouwebeeld  op een hoge arduinen pijler met Mariamonogram en het jaartal 1716,  smeedijzeren lichtarm.

- vermoedelijk stond er reeds een pompzuil, bekroond  met een zittend Madonnabeeld, in de 17de eeuw.

- het huidige beeld met kind op  linkerarm van Floris de Cuyper is en werd ingehuldigd op 26 mei 1947.

  foto van Alfons Van Camp. (foto van Ja Braeken - Vlaamse Gemeenschap)                    (foto van Alfons Van Camp)

- er tevens een beeldje van "het watermannetje" te bezichtigen valt.

           foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

06-05-2017 om 11:24 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oude Beurs

                                                        OUDE BEURS

                                           Afbeeldingsresultaat voor straatnaambord van Oude Beurs van alfons van camp

Wist U dat ... ?

- de Oude Beurs zich in het oude stadsgedeelte, vlak bij de Grote Markt bevindt .

- er zich het huis

Den Rhyn bevindt      

                                                           (foto van Alfons Van Camp)

uit 1485 dat gebruikt werd om onder andere specerijen te verhandelen. Dit gebeurde voornamelijk in open lucht. Het gebouw wordt beschouwd als een voorloper van het beursgebouw en daardoor van historisch belang.

- in een hoek een uitkragende toren met belvédère staat, die gebruikt werd om naderende handelsschepen waar te nemen. Deze toren staat bekend als

Pagaddertoren.               

                                             (foto van Alfons Van Camp)

- Pagaddertoren komt van het Spaanse 'pagador' voor betaalmeester. Oorspronkelijk waren er 41 van zulke torens in Antwerpen, momenteel zouden er nog negen panden in de stad bevinden. De toren zelf dateert van 1533. o.a.

- op de Guldenberg is er nog een overblijfsel van een pagaddertoren, die gerestaureerd en opgenomen werd in een modern privé gebouw.
- in de Wisselstraat, de Mooren-toren, te vinden in een privétuin.
- in de Oude Beurs, in de tuin van Hotel Rubens.
- in de Spanjepandsteeg, op het binnenplein van het huis "den rijn".  Eén van de meest
  bekende en traditionele torens.
- in de Heilig Geeststraat, in de privétuin van Guido Derckx, restaurateur van de kathedraal van Antwerpen.  Vanaf deze toren heeft men een prachtig zicht op de Schelde

- gezien de kleine ruimtes in de toren, werden kleine mensen als uitkijk in de toren - ggestuurd. Wie het eerste een schip zag, kon dit claimen en er tol of accijns door verdienen. Afgeleid hiervan worden kinderen in het Antwerpse pagadders genoemd.

- er aan het nr  8 het huis "De Spiegel"  (huis dat reeds vermeld wordt in 1387) is gelegen

- het herbouwd werd ca 1506

- het bewoond werd door families met aanzien in de geschiedenis van Antwerpen.

                     

                              poort van het Huis "De Spiegelm (foto van Alfons Van Camp).             

 - de toondichter Peter Benoit  in het nr 30-32 overleed.

                                                                                            

foto van Alfons Van Camp. (foto van AVC)

                                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

06-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oudaan

                                                          OUDAAN

Wist U dat ... ?

- dat deze straat gelegen is tussen de Kammen- en de Lange Gasthuisstraat.

- deze straat vermoedelijk dateert uit eind 14de eeuw.

- ze in 1879 verbreed werd.

- over de betekenis van de naam heel wat gefantaseerd werd en een mogelijke verklaring zou te vinden zijn in het woord "dodane" (Frans "dos d'âne") in de zin van dwarse, ezelsrugvormige afsluitdam.

- aan de noordzijde het torengebouw (Administratief Centrum) naar ontwerp van architect R. Braem (1952 en volgende) en recent winkelwandelcentrum naar ontwerp van de architecten E. Posson, I. Van de Wiele en J. Fuyen

foto van Alfons Van Camp. Gerelateerde afbeelding(foto van Alfons Van Camp)                                                            &nb