NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Betekenis van de Antwerpse straatnamen + wetens -en bezienswaardigheden

18-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Raafstraat

                                                        RAAFSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de wijk "Zurenborg", die de Lange Van Ruusbroecstraat verbindt met de Plantin en Moretuslei.

- ze deel uit maakt van het eind-19de-eeuwse stratenpatroon van Zurenborg, een wijk die door de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen werd uitgebouwd tot een beeldbepalende, populaire woonwijk voor de beter middenklasse.

- de naam van de straat, zoals veel straten in de wijk,de Raafstraat genoemd werd naar een sterrenbeeld.- Afbeeldingsresultaat voor sterrenbeeld van de raaf

- het een klein sterrenbeeld is en als afkorting (Corvus,  Crv) heeft

- het zich aan de zuiderhemel, bevindt liggende tussen rechte klimming 11u54m en 12u54m en tussen declinatie -11º en -25º.

- Declinatie (afgekort tot dec.)een termis  in de astronomie , gebruikt om de positie van een hemelobject ten opzichte van de hemelevenaar aan te duiden. Voor de positiebepaling van zowel de declinatie als de rechte klimming (RK) gebruikt men hemelcoördinaten.

                                                    Afbeeldingsresultaat voor declinatie

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 15:22 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reinaartlaan

                                                      REINAARTLAAN

                                           foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze laan zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen, bezijden de Gloriantlaan en evenwijdig met de Charles de Costerlaan.

foto van Alfons Van Camp.

zicht op de Reinaartlaan, onder het grasperk loopt de zogenaamde "Konijnepijp" (foto van Alfons VC)

- de laan vermoedelijk genoemd werd naar Van Den vos Reynaerde , tegenwoordig ook Reinaart De Vos genoemd.

- dit een episch dierdicht is en telt 3469 versregels.

- het verhaal geen fabel is, maar een heldendicht.

- het geschreven werd door een zekere Willem in de 13° eeuw.

                                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 15:17 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Raabestraat (Wilhelm)

                                                       WILHELM  RAABESTRAAT

                                                        foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Linkeroever, ter hoogte van de Thonetlaan, tussen de Goethe -en de Schillerstraat.

foto van Alfons Van Camp.

                       zicht op de Wilhelm Raabestraat (foto van Alfons Van Camp

- de straat genoemd werd naar  de Duitse schrijver

                     Wilhelm Raabe       

- hij schrijver was van romans en novellen uit het poëtisch realisme.

- Wilhem werd geboren werd op 8 september 1830 en overleed op 15 november 1910.

- hij cultuurhistorische novellen schreef o.a. Else von der Tanne".

                                                             -o-o-o-O-o-o-o- 

18-05-2017 om 15:05 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Regentstraat

                                                   REGENTSTRAAT

Wist U dat ... ?

- is gelegen tussen Constitutiestraat en Wetsstraat.

- ze vermoedelijk werd geopend in 1852.

- de naam van de straat vermoedelijk verwijst naar regent.

- dit een bestuurder is, die al dan niet namens een andere persoon of personen optreedt.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 14:57 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rangoonstraat

                                                       RANGOONSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het Havengebied ongeveer ter hoogte van het 3° Havendok, aan de Hamburgstraat, waar de Haïfa -en Bremenstraat uitkomen en waar op het einde van deze beide straten de Rangoonstraat is gelegen.

- de straat genoemed werd naar Rangoon, de grootste stad van Myanmar.

- Rangoon tot 7 november 2005 de hoofdstad was van dat land.

                                                                -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 14:50 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ramstraat

                                                          RAMSTRAAT

                                         foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- de Ramstraat gelegen is in de wijk "Zurenborg", tussen de Lange Van Ruusbroeckstraat en de Dageraadplaats.

foto van Alfons Van Camp.

                         zicht op de Ramstraat (foto van Alfons Van Camp)

- deze straat deel uit maakt van het rationele stratenplan met rechte straten dat in 1882 werd uitgetekend voor de nieuwe Oostwijk.

- de naamgeving van de straat in 1883 aansluit  bij het thema van de sterrenbeelden die men voor een groot deel van de straten in Zurenborg koos.

- men hier in dit geval over het sterrenbeel van de "ram" gaat.

             Afbeeldingsresultaat voor sterrenbeeld van Ram

- er op de gevel van het gebouw aan het nr 12 een afbeelding van een Ram is opgenomen.

                              foto van Alfons Van Camp.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 14:43 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Raapstraat

                                                          RAAPSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat loopt van de Predikerinnenstraat naar de Stadswaag.

- het oostelijk gedeelte, dat uitziet op de Stadswaag, in 1548 werd geopend door Gilbert Van Schoonbeke en heette "West-", "Nieuwewaag-" of "Lange Raapstraat".

- het westelijk deel vermoedelijk werd geopend samen met de Predikerinnenstraat (circa 1550) en "Hoogte" of "Korte Raapstraat" werd genoemd.

- de straat sinds 1843 gewoon Raapstraat naar het huis zogenaamd "de rape" werd genoemd.

Afbeeldingsresultaat voor huis de rape  (foto van Alfons Van Camp)

- het huis zogenaamd "de Rape", een overblijfsel zou zijn van het oud Artilleriehuis dat bewaard bleef toen Gilbert van Schoonbeke het Eeckhof sloopte (midden 16de eeuw).                                         

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 14:22 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quellinstraat

                                                      QUELLINSTRAAT

                                             

Wist U dat... ?

- deze straat zich bevindt tussen de De Keyserlei en Quinten Matsijlei - Rubenslei.

- de straat werd aangelegd in 1868 en samen met de Van Ertbornstraat die in het verlengde ligt, genoemd werd naar de familie Quellin, een beroemde kunstenaarsfamilie uit de 17de eeuw, waaronder Erasmus QUELLIN

 - deze familie hoofdzakelijk bestond uit kopergraveurs, maar de zoon Erasmus QUELLIN, geboren in Antwerpen op 19 november 1607 en aldaar gestorven op 7 november 1678, koos voor kunstschilder en was tevens ook kopergraveur.  Hij was één van de vele leerlingen van P.P. Rubens.  

Enkele werken : - Achilles tussen de dochters van Lycomedes uit 1643 / - Madonna en het Kind                              

                     Zicht op de Quellinstraat, vanaf de De Keyserlei (foto van Alfons Van Camp)

                                                                       -o-o-o-O-o-o-o-                                                                   

18-05-2017 om 13:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quebecstraat

                                                   QUEBECSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Luchtbal tussen de Noorderlaan en de Argentiniëlaan.

- de naam van de straat verwijst naar de stad Quebec Wapen van Quebec.

- dit de hoofdstad is van de hoofdstad is van de gelijknamige provincie, omstreeks 250 km ten noordoosten van Montreal. 

-de stad op de Kaap Diamant ligt aan de oever van de Saint Lawrencerivier, die bij de stad een breedte van 800 meter bereikt.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 13:14 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
17-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pyckestraat

                                                        PYCKESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Zuid, tussen de Haantjeslei en de Fransenplaats.

- ze geopend werd in 1886 en in 1887.

- ze genoemd werd naar baron Jean Joseph Edouard (Edward) Pycke d'Ideghem  

- hij geboren werd te Brussel, op 11.12.1807 en gestorven te Mechelen, op 27.4.1892.

- hij gouverneur van de provincie Antwerpen was van 1862 tot 1887.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

17-05-2017 om 15:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pruynenstraat

                                                     PRUYNENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het stadscentrum tussen de Lange Nieuwstraat en de Korte Klarenstraat.

- zeg geopend werd in 1546 op het voormalige hof "Van Bergen" en aan de oostzijde door Christoffel Pruynen, stadsrentmeester.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

17-05-2017 om 14:52 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prior Peltiersplaats

                                               PRIOR  PELTIERSPLAATS

                                                foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze plaats gelegen is aan de Zwartzusterstraat, waar vroeger in de jaren 1960 
een school was gevestigd en waar de nieuwe politieagenten gedurende 3 maanden hun 
opleiding kregen.

- op deze plaats zich achterhuizen bevinden, die uitgeven op de binnentuin van
 de "Calvarieberg" van de Sint-Pauluskerk

foto van Alfons Van Camp.

                                  zicht op de binnenplaats (foto van Alfons Van Camp) 

 in de jaren 1970-1980 ze werden  afgebroken en er op de Prior Peltiersplaats, een sociaal wooncomplex  kwam.  

- de Prior Peltiers, die kloosteroverste was, diegene was die bij de afschaffing van het klooster in 1796 er in slaagde het terug te kopen.  

- de kerk door de stad werd aangekocht als nieuwe parochiekerk.

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-              

17-05-2017 om 14:46 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Provinciestraat

                                                                          PROVINCIESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Carnot- en de Mercatorstraat.

- ze geopend  werdin 1845 als provinciale  weg (zie benaming) tussen Berchem (Mechelse Steenweg) en Borgerhout  (Ommeganckstraat) en in 1863 verlengd werd met het noordelijk deel tussen Ommeganck- en  Carnotstraat.

- er in de straat bevindt zich de Sint-Dominicuskerk.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                                    -o-o-o-O-o-o-o-

17-05-2017 om 14:25 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prinsstraat

                                                       PRINSSTRAAT

                                           foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de studentenwijk en van de Gratiekapelstraat naar Prinsesstraat loopt. 

- ze in 1516 geopend werdonder impuls van Arnold van Liere en aanvankelijk zogenaamd "Straat van Graciën" of "Straat van Liere".

- de huidige naam dateert uit de tweede helft van de 16de eeuw en zou herinneren aan een bezoek dat prins Karel, de latere Keizer Karel, bracht aan het Hof van Liere.

- de gebouw aan de noordzijde gedomineerd wordt door de uitzonderlijke lange gevel in traditionele stijl van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen (UFSIA)

Antwerpen Prinsstraat 13 (01-01-2006) (foto van Kris Vandevorst - Vl. Gem.) 

Afbeeldingsresultaat voor hof van Liere Prinsstraat seniorennet
                 zicht op de binnenplaats (te betreden via de poort) (foto van Alfons Van Camp)
    
                                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

17-05-2017 om 14:16 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prinsesstraat

                                                      PRINSESSTRAAT

                                                foto van Alfons Van Camp.              

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de studentenwijk en loopt van de Prinsstraat naar het Kipdorp.

- ze voorheen zogenaamd "Koudenberg" of  "Paddengracht" werd genoemd.

- laatstgenoemde een stadsgracht was in de 14de tot 15de eeuw.

- in 1856 de naam, als tegenhanger van de Prinsstraat, werd veranderd in Prinsesstraat.

- er aan de gevel van pand nr 14 een gedenkplaat werd aangebracht met de vermelding dat Hendrik Conscience hier in de vroegere herberg "Het Zwart Paard" zijn eerste roman "Het Wonderjaar" schreef.

 foto van Alfons Van Camp.   (foto van Alfons Van Camp)

P.S. : bijkomende gegevens van onze medewerker en freelancer Frits Schetsken :

HENDRIKS FLOP EN HIT
In de 19de-eeuwse literaire herberg Het Zwart Paard leest Hendrik Conscience op een avond in 1836 voor de leden van kunstenaarskring De Olijftak het manuscript voor van zijn eerste roman ‘In ’t wonderjaer’. Vrienden overtuigen hem om zijn debuutroman uit te geven en de kunstenaars onder die vrienden zorgen voor tien illustraties, die als lithografie in het boek worden opgenomen. Op 16 mei 1837 komt deze eersteling van de pers bij drukkerij Schoesetters in een oplage van 500 exemplaren. ‘Zo weinig’, denk je? Integendeel, zelfs dat zijn er ruim teveel, er zijn vooraf maar 241 intekeningen van mensen die het boek willen aanschaffen, want de prijs van 4,25 frank is best hoog voor die tijd en dat komt door al die lithografieën. Gustave Wappers heeft er gelukkig voor gezorgd dat Hendrik een subsidie krijgt, wat de drukkosten toch goeddeels dekt.

Aan de overzijde in de Prinsesstraat wordt het jaar daarop bij drukkerij-boekhandel Laurentius De Cort het derde werk van Conscience gedrukt: ’De leeuw van Vlaenderen’. Dat wordt wél een instant succes, binnen drie maanden zij alle exemplaren uitverkocht! En wordt Hendrik daardoor meteen een welstellende Vlaming? Bijlange niet, hij houdt er welgeteld 72 frank winst aan over.

In 1962 zorgt de Vlaamse Toeristenbond voor een gedenkplaat aan de gevel van het huis waar ooit Het Zwarte Paard voor opwinding zorgde. Albert Poels ontwierp deze herinnering. (zie boven afgebeelde foto).

                                                                         -o-o-o-O-o-o-o- 

17-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
16-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Primsstraat (Floris)

                                                   FLORIS  PRIMSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is aan de vestingwateren, tussen de Volhardingstraat en de Eric Sasselaan.

- de naam van de strat verwijst naar de Belgische priester, schrijver en archivaris van de stad Antwerpen 

Floris Hubert Lodewijk Prims Afbeeldingsresultaat voor Floris Prims

- hij geboren werd te Antwerpen, op 3.3.1882 en aldaar overleed op 26.10.1954.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

16-05-2017 om 17:11 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predikerinnenstraat

                                               PREDIKERINNENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de omgeving van de Stadswaag, tussen het Klapdorpen de Raapstraat.

- het zogenaamde godshuis van de  Infirmerie verhuisde in 1545 naar de Rodestraat.

- op dit erf Michiel  van der Heyden deze straat opende en misschien ook de voormalige Korte  Raapstraat.

- in 1623 zich hier de predikerinnen van Temse vestigden. De  republikeinen noemden de straat "Magazijnstraat". 

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

16-05-2017 om 16:54 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pourbusstraat

                                      POURBUSSTRAAT   

Wist U dat ...

- de Pourbusstraat gelegen is tussen de Leopold De Waelplaats (het plein voor het museum) en de Vlaamsekaai.

foto van Alfons Van Camp.

- de straat genoemd werd naar de familie  Pourbus, die meerdere schilders kende in hun familie,  zoals Frans Pourbus    Afbeeldingsresultaat voor frans pourbus  ° Brugge 1545 en gestorven te Antwerpen in 1581 na een hartaanval. 

- hij een Zuid-Nederlands schilder was die vooral portretten schilderde. 

- er nog de zoon Frans (1579-1622) was en vader Frans Pourbus de Oudere (1524-1584).

                                                        -o-o-o-O-o-o-o- 

16-05-2017 om 16:50 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pothoekstraat

                                                       POTHOEKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Lange Van Bloer- en de Onderwijsstraat.

- ze circa 1840 een zeer lange  straat is, zogenaamd Damstraat,die van aan Sint-Willibrorduskerk tot Dambruggeliep.

- in  1863 het noordelijk deel Lobroekstraat en zuidelijk deel bij Kerkstraat werd gevoegd.

- ze tijdelijk ook Lange Pothoekstraat werd genoemd, en verwijst naar de Potvliet of Vuilbeek,  de grensbeek tussen Antwerpen en Borgerhout.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

16-05-2017 om 13:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Potgieterstraat

                                                    POTGIETERSTRAAT

Wist U dat ... ?

-  deze straat gelegen in de wijk "Stuivenberg, tussen de Pothoek- en de Eggestraat.

- ze in 1888 geopend en genoemd werd naar de Nederlandse schrijver

                    Everhardus Johannes PotgieterAfbeeldingsresultaat voor E.J. potgieter  

- hij geboren werd te Zwolle, op 27.6.1808 en stierf te Amsterdam, op 3.2.1875

- hij in 1837 het progressief-liberale weekblad  De Gids oprichtte.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

16-05-2017 om 13:27 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)


Inhoud blog
 • Zwijgerstraat
 • Zwedenstraat
 • Zwartzustersstraat
 • Zwaluwstraat
 • Zwaardstraat
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto

  Fonne de auteur van dit blog 

  Ik ben een gepensioneerde Hoofdinspecteur van eerste klasse bij de politie, officier van gerechtelijke politie en hulpofficier van de Heer Procureur des Konings, van 81 jaar.  Mijn hobby's zijn vooral Antwerpen in beeld brengen en voetbal.  

  Archief per maand
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
  Foto

  De Schelde, the "oarta" of Antwerp

  Foto

  Het Hanzehuis

  Foto

  De Waterpoort

  Foto

  Het Steen

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Stadhuis van Antwerpen


  Foto

  Standbeeld van Brabo


  Foto

  Pieter Paulus Rubens


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!