NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Betekenis van de Antwerpse straatnamen + wetens -en bezienswaardigheden

31-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Kongostraat

                                                 LANGE  KONGOSTRAAT

Wist U dat ... ?

-  deze straat tussen de Pothoek- en Kortrijkstraat (Borgerhout) ligt.

- deze aangelegd werd in 1890 en in verband met het in opbouw zijnde klooster van de missiezusters in 1892,( nl de zusters franciscanessen, missiezusters van Kongo, opgericht circa 1890, en Kongostraat genoemd werd.

- ze sinds 1936 (Borgerhout: 1942), Lange  Kongostraat wordt.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o- 

31-03-2017 om 15:02 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Koepoortstraat

                                                 LANGE  KOEPOORTSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Koepoortbrug en via Korte Koepoortstraat naar Melkmarkt loopt.

- er langs deze weg het vee naar de weiden van Klapdorp en Dries gedreven werden.

- ter hoogte van de Goddaert de Koepoort stond, die behoorde tot de wallen van 1200 en die gesloopt werden in 1518-19.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

31-03-2017 om 14:56 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Klarenstraat

                                                 LANGE  KLARENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Meir en de Lange Nieuwstraat.

- in de 14de eeuw de vestinggracht van 1291-1314 gedempt en bebouwd werd en vandaar de benaming "Oudevest" kwam.

- begin de 16de eeuw ze "Cleerenstraat"werd  genoemd naar het circa 1460 gebouwde klooster van de arme klaren aan de oostzijde van de straat (kapel afgebroken in 1895, rest in 1905).

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

                                          

31-03-2017 om 14:26 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Gasthuisstraat

                                              LANGE  GASTHUISSTRAAT

                                              foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Korte Gasthuisstraat en het Mechelseplein.

- de naam "Lange" Gasthuisstraat pas voorkomt  in 1496.

 - er aan bijna elk pand een belangrijke voorgeschiedenis is verbonden, zoals bv het Maagdenhuis als museum en zetel van de O.C.M.W., Sint-Elisabeth als eigentijds hospitaal, het museum Mayer Van Den Bergh.

foto van Alfons Van Camp.   

                                       zicht op het Maagdenhuis (foto van Alfons Van Camp)

foto van Alfons Van Camp.

                            zicht op het Sint-Elisabethgasthuis (foto van Alfons Van Camp)

              foto van Alfons Van Camp. 

                    zicht op het museum Mayer Van Den Bergh(foto van Alfons Van Camp)

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

31-03-2017 om 13:42 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Leemstraat

                                                  LANGE  LEEMSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen de Frankrijklei en de Stanleystraat.

- dit een Oude landweg, die in de 19de eeuw aangeduid werd als Leemstraat verwijzend naar de bodemgesteldheid, doorlopend tot aan de huidige  Mortselsesteenweg in Deurne.

- omstreeks 1850 de straat Lange Leemstraat werd genoemd.

- aan de Lange Leemstraat 53, zich het geboortehuis van de dichter Paul Van Ostayen bevindt.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

31-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Kievitstraat + Kievitplein

                                               LANGE  KIEVITSTRAAT

                                             foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- de Lange Kievitstraat is gelegen in het hart van de diamantwijk van Antwerpen, tussen het Stadspark en de Provinciestraat, en via een brug onder de spoorbaan doorloopt.

foto van Alfons Van Camp.

     zicht op de Lange Kievitstraat richting Quinten Matsijslei (foto van Alfons Van Camp)

- de straat  in 1857werd aangelegd. 

- na de rechttrekking eerst de naam kreeg van Nonnenstraat, later Kievitstraat (tussen 1846 en 1875) en ten slotte Lange Kievitstraat.

- de Nonnenstraat liep tot Borgerhout en bestond vermoedelijk al voor 1300 op gronden van het in 1542 gesloopte klooster Sint-Margrietendal, ook Ter Nonnen genoemd en gelegen in de buurt van het huidige Stadspark, ter hoogte van Louiza-Marialei

- vanaf de tweede helft van de 16de eeuw werd de straat genoemd naar het hof van plaisantie "den Kievit", dat gelegen was tussen de Nonnenstraat en de Herentalse Vaart (ongeveer aan de huidige Quinten Matsijslei).

- er ook een "Kievitplein" bestaat, dat gelegen is achter het Centraal Station

                    foto van Alfons Van Camp. (foto's van Alfons Van Camp)

foto van Alfons Van Camp.

                                                              zicht op het Kievitplein

- de naam van dit plein verwijst naar het  hof van Plaisantie "De Kievit" dat in 1547 aldaar gelegen was.                                
 - hier vijf Afrikaanse baobab-bomen uit cortenstaal van Dirk Lenaerts, Rolf Mulder en Joris Michielsen werden geplaatst.

 - in Afrika zulke bomen een speelplaats zijn voor kinderen en een ontmoetingsplek voor ouderen, vandaar deze invulling van een binnenplein tussen de gebouwen.
- er hier tevens een stadsgedicht op de  gevel van het Anna Bijnsgebouw op binnenplein is aangebracht.

Gerelateerde afbeelding

                                   Kunstwerk Qu'y vit? (ofwel: wie leeft hier?)

-  Joke van Leeuwen, stadsdichteres 2008-2009, dit grote (16 x 5 meter) het handgeschreven gedicht "Hier" maakte met o.a. oude stadsplannen van deze buurt, rond het verzet van buurtbewoners tegen de bouwplannen waarbij geen rekening was gehouden met hun ideeën.

- er zich het kunstwerk  "Nieuwbouw" met kleurrijke baksteenmotieven op voormalige Scoutel van de Britse kunstenaar Richard Woods.

- er ook in het station, kant Kievitplein een "Comics Station", strippretpark  (zondag opening) is.

- hier ook verschillende tentoonstellingen worden gehouden, zoals bv "Het avontuur van de Evolutie van Oerknal tot mens & Mammoet" (11.7.2014)

  foto van Alfons Van Camp. foto van Alfons Van Camp.

                 Charles Darwin                                                         Mamoet 

                                                                 (foto's van Alfons Van Camp) 

- en de tentoonstelling met voorhistorische dieren 

 foto van Alfons Van Camp.    foto van Alfons Van Camp.

                                                 (foto's van Alfons Van Camp)                                     

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-                  

                                    

31-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Herentalsestraat

                                            LANGE  HERENTALSESTRAAT

Wist U dat ... ?

- de Lange Herentalsestraat loopt van de Van Leriusstraat tot aan de Appelmansstraat.

- de naam verwijst naar het Herentalse Fort dat hier gelegen was, en in 1817 werd aangelegd ten noorden van de Herentalse Vaart.

- het Fort werd afgebroken en op de vrijgekomen terreinen de huidige diamantwijk werd gebouwd.

- bij de aanleg gekozen werd voor Herentalse Straat,, die in 1861 gewijzigd werd naar Lange Herentalsestraat. 

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

31-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
30-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Langegang

                                                     LANGEGANG

                                      foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze gang zich bevindt tussen de Tabaksvest en het Hopland.

foto van Alfons Van Camp.

                                 zicht op de Langegang (foto van Alfons Van Camp)

Wist U dat ... ?

- het een 140m lange, smalle gang is, die door G.Despommeraulx in 1583 geopend werd op het Mollekesraamhof.

- er in de 18e eeuw hier nog aan weerszijden van deze weg een aantal pittoreske, rustiek woningen stonden .

- toen de eigenaars zich in de loop van de 19e eeuw verder van het stadscentrum gingen vestigen, hier een herverkaveling vormde en er een aaneengesloten reeks kleinburgelijke huizen, kwamen, die de jongste decenniën één voor één opnieuw verdwenen zijn.

- de Langegang geruime tijd een privéweg was en pas bij raadsbesluit van 23 september 1848 hij in het publiek wegennet werd opgenomen. -

- er in 1856 hier nog bij nr 26 een binnenplaats was met een twaalftal huisjes.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 16:31 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Elzenstraat

                                                    LANGE  ELZENSTRAAT

                                                   foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze lange straat gelegen is op het Zuid, tussen de Balansstraat en de Kielsevest.

foto van Alfons Van Camp.

  zicht op het pleintje gelegen tussen de Balans -en de Lange Elzenstraat (foto van Alfons Van Camp)

- de oorspronkelijke Lange Elzenstraat  circa 1860, bij de bouw van de Brialmontvesting, verdeeld werd in een deel intra muros en extra muros, laatstgenoemde sinds 1887 Kruishofstraat. 

- de straatnaam verwijst naar het 15de-eeuws domein Langen of Groten Elst, later Kruishof, dat ten westen begrensd werd door de Lange Elzenstraat.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 16:18 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Doornikstraat

                                                LANGE DOORNIKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat samen met de Korte Doornikstraat de verbindingsweg Veemarkt-Oude Beurs vormt.

- de naam ofwel afkomstig  isvan een huis genaamd "Schild van Doornik" ofwel van de Doornikse kooplui die hier gevestigd waren.

- ze in 1496 ze nog "Predikheerenstrate"heette  (zie het Predikherenpand aan het einde der straat), en was de Wisselstraat het "Doernikstraetken".

- er aan het nr 27 de volgende gedenkplaten werden aangebracht ter ere van de kunstschilder Louis Roessingh

 foto van Alfons Van Camp.

                                                       (foto van Alfons Van Camp)

- en de familie Haest

   foto van Alfons Van Camp.

                                                    (foto van Alfons Van Camp)

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 16:12 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Dijkstraat

                                                    LANGE DIJKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen het Sint-Jansplein en de Ellermanstraat.

- ze een gedeelte van de vroegere  "dijk van den Dam", van Sint-Jansplein naar Dambrugge vormde.

- het gedeelte van de  dijk ten noorden van de Ellermanstraat circa 1871verdween bij de aanleg van het  Hoofdgoederenstation.

- hier in deze straat vroeger een filmzaal was gevestigd.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 15:53 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Brilstraat

                                                      LANGE  BRILSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen de Stadswaag en de Venusstraat.

- ze geopend werd in 1547 door Gilbert Van Schoonbeke als zogenaamd "Ooststraat".

- de naam "Brilstraat" (einde 16de eeuw) staat vermoedelijk in verband met een huis zogenaamd "den bril".

- de straat begin 19de eeuw haar huidige benaming kreeg.  

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 15:45 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Beeldekensstraat

                                                LANGE  BEELDEKENSSTRAAT

                                                  foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen het De Conincplein en de Pothoekstraat.

- ze vroeger Beeldekesweg, modo  -straat,werd genoemd en reeds vermeld stond op het plan van Van Lyere van 1696.

- de huidige naam er kwam na opening van de Korte Beeldekensstraat (circa 1855). 

- er op het einde van de straat, aan de Pothoekstraat zich het Stuivenberggasthuis bevindt.

foto van Alfons Van Camp.

                   zicht op de gevel van het Stuivenbergziekenhuis (foto van Alfons Van Camp)

- er aan het nummer 224 de hardstenen gedenkplaat: "Hier leefde en werkte /  Vincent Van Gogh / van einde november 1885 / tot einde februari 1886." is aangebracht.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 15:40 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Batterijstraat

                                               LANGE  BATTERIJSTRAAT 

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het Zuidkwartier tussen Belegstraat en Broederminstraat.

- ze geopend werd in 1878 op gronden van het toenmalige weldadigheidsbureel, thans O.C.M.W.

- de naam verwijst en terug gaat op het beleg van het Zuidkasteel in de jaren 1831-32.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 15:27 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Achteromstraat

                                            LANGE  ACHTEROMSTRAAT

                                             foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- de Lange Achteromstraat een vrij korte is, die straat haaks op de Korte Achteromstraat loopt en begint aan de Broederminstraat.

- de straat dagtekend van 1875 wegens de verkaveling van het Zuid.

- de straat genoemd werd naar de afspanning "De Achterom" die op de hoek van de Broedermin- en de Sint-Laureisstraat was gelegen en terug ging tot een hof van plaisantie.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 15:24 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Landbouwstraat

                                                     LANDBOUWSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Kiel, tussen de De Bosschaertstraat en een kruising maakt met de Abdijstraat om ten slotte te eindigen in een doodlopend stuk straat.

- deze straat vermoedelijk verwijst naar de Landbouw (ook: agricultuur).

- dit het geheel is van economische activiteiten waarbij het land wordt gebruikt ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik.

- er vele definities  bestaan, waarbij tuinbouw en veeteelt meestal wel tot landbouw worden gerekend, maar bosbouw en visteelt vaak niet.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 13:26 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lammekensstraat

                                                      LAMMEKENSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gedeeltelijk op het grondgebied van Antwerpen en het district Borgerhout ligt, tussen de Kerkstraat en de Helmstraat (Borgerhout

- de huidige naam stamt uit de 18de eeuw en afkomstig is van de herberg "Lammekens-rozenhoed".

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 13:15 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lambermontplaats -en straat

                                                  LAMBERMONTPLAATS

                                            foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze plaats gelegen is op het Zuid, en omsloten wordt door de Emiel Banningstraat - Kasteelstraat  en Lambermontstraat.

- ze in 1909 de naam kreeg van Baron F.A. Lambermont, secretaris-generaal van Buitenlandse zaken.

- hij in 1863 de zware Scheldetol kon vrijkopen van Nederland. Dit historische gebeuren een vaak terugkerend thema is op het Zuid, vertaald in talrijke straatnamen en een aantal grote monumenten.

- het beeld door de sinjoren genoemd wordt als "het stenen bootje" dat op 14.8.1912 onthuld werd door koning Albert en koningin Elisabeth

- dit neobarokke beeld een ontwerp is van beeldhouwer Léandre Grandmoulin en architect F.Van Holder

foto van Alfons Van Camp.

               zicht op het "Stenen bootje" op de Lambermontplaats (foto van Alfons Van Camp)

                                                                   -o-o-o-O-o-o-o-

                                               LAMBERMONTSTRAAT

Wist U dat ... ?

- de Lambermontstraat gelegen is in het Zuidkwartier, tussen de Kronenburgstraat en de Marnixplaats.

- de straat maakt deel uit van het oorspronkelijke verkavelingsplan van het Zuid opgemaakt rond 1875. 

-  in 1884 deze straat een eigen naam kreeg, ter ere van baron F.A. Lambermont (1819-1905).

                   foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 13:09 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lammekensraamveld

                                                LAMMEKENSRAAMVELD

                                                foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

-  bBijna niemand deze straat kent en ze dikwijls verward wordt met de Lammekensstraat in Borgerhout, doch dat deze straat gelegen is tussen de Meistraat en de Lange Gang en  enkel toegankelijk oetgangers en fietsers en  het karakter heeft van een openbare weg.

foto van Alfons Van Camp.

                             zicht op de Lammekensraamveld (foto van Alfons Van Camp)

- er eerst gedacht was de nieuwe straat Kanonstraat te noemen in overeenstemming met de oude straatnaam die in deze buurt verdweeen.   De districtsraad van Antwerpen koos echter voor"Lammekensraamveld".

- de straat er pasis  gekomen in 1999 en ligt in de omgeving waar in de 16° eeuw lakens, stof of houtem ramen werden gedroogd.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

 

                                

                   

                   

30-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lange Altaarstraat

                                                  LANGE  ALTAARSTRAAT

Wist U dat ... ?

- dit een rechte straat is gelegen op de wijk Zurenborg, tussen Door Verstraete- en de Draakplaats.

- de naamgeving in 1883 vermoedelijk verwijst naar Altaar (Ara, de afkorting is ook Ara),, zoals alle straten in de omgeving.

                              Afbeeldingsresultaat voor sterrenbeeld altaar

- dit een sterrenbeeld is liggende aan de zuiderhemel tussen echte klimming 16u31m en 18u06m en tussen declinatie -45º en -68º. Het sterrenbeeld vanaf debreedte van de Benelux niet te zien is.

                                                              -o-o-o- o-o-o-

30-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lambeauxstraat (Jef)

                                             JEF  LAMBEAUXSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op het Kiel, tussen de Julius De Geyterstraat en de Waarlooshofstraat.

- de straat genoemd werd naar de Belgische beeldhouwer Jef Lambeaux, geboren te Antwerpen in 1852 en gestorven te Brussel op 5.6.1908.

- hij  de broer is van de kunstschilder Jules Lambeaux.

- zijn eerste werk "Oorlog" tentoongesteld werd in 1871,gevolgd door een lange reeks humoristische, piktoreske groepen, zoals "Dansende kinderen", "Het Geluksgetal" en "Een ongeluk" (1875).

- zijn werken "De Bedelaar" en "De Kus" (1881), beschouwd werden als zijn meesterwerk. 

- de Brabofontein (1887) op de Grote Markt in Antwerpen uitgegroeid is  tot het officiële symbool van de stad Antwerpen.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

- het Salvius Brabo uitbeeldt, de legendarische stichter van Antwerpen.

P.S. : bijkomende gegevens van onze medewerker en freelancer Frits Schetsken :

TRIOMF VAN KRACHT EN BEWEGING
Op 14 januari 1852 komt in het huis De Witte Ketel aan de Antwerpse Grote Markt 44 het zoontje van een Waalse koperslager en een Vlaamse vrouw ter wereld en ze noemen hem Jef Lambeaux. Door dat tweetalige gezin zal Jef zich altijd een echte Belg blijven voelen en dat zal ook later blijken uit de verspreiding van zijn werk over zowel Vlaanderen, Walloniė als Brussel. Zelfs de beroemde Brabofontein kan je beschouwen als een van de meest Belgische kunstwerken, want Jef heeft daarvoor samengewerkt met Brusselaar Egide Rombaux en Waal Jean-Marie Gaspar.

Na een kunstopleiding aan de Antwerpse academie en een eerste reeks liefelijke werken, vertrekt Jef in 1879 naar Parijs, waar hij bij Jan Van Beers verblijft tot 1881. In dat laatste jaar komt hij terug naar Belgiė en vestigt zich in de Brusselse randgemeente Sint-Gillis, waar rijker volk woont omdat het hier gezonder is dan in de lagere delen van Brussel rond de Zenne. Jef betrekt er een atelier in de Savoiestraat, waar hij nog datzelfde jaar zijn beroemde beeld ‘De Kus’ realiseert, vaak als zijn meesterwerk beschouwd.

Tussen 1882 en 1883 maakt Lambeaux een reis door Italiė, waar hij vooral geļnspireerd raakt door het beeldhouwwerk van Jean de Boulogne, afkomstig uit Douai, toen dat nog tot het graafschap Vlaanderen behoorde. Vooral het weergeven van kracht en beweging houdt Jef aan die kennismaking over en dat zal zijn hele verdere werk kenmerken. Zoek bij Lambeaux geen symboliek, maar de – veelal naakte – realiteit.

In Sint-Gillis krijgt hij de opdracht voor de Brabofontein op de Antwerpse Grote Markt, waarvoor de helft van een gift van August Nottebohm wordt uitgetrokken. Dit meest bekende werk van Lambeaux komt gereed in 1887. Maar veel spraakmakender wordt zijn reusachtige relief ‘De Menselijke Hartstochten’, waarvan hij het ontwerp als houtskooltekening voorstelt in 1889. De pers heeft zijn bedenkingen, maar koning Leopold II betaalt voor de uitvoering in marmer, waarbij Victor Horta moet zorgen voor een passend paviljoen om zo’n enorm hoog-reliėf tentoon te stellen. Maar de ideeėn van Jef en Victor lopen nogal uiteen met als resultaat dat pas na Jefs dood een definitieve exporuimte tot stand komt. De controverse rond dit reliėf laait hoog op, waardoor het tempelachtige paviljoen vaker gesloten is gebleven dan toegankelijk. Sinds 2015 kan het tegen betaling op woensdag, zaterdag en zondag tussen 14 en 16 uur worden aanschouwd in het Jubelpark te Brussel.

Intussen verhuist Lambeaux naar de Antoine Bréartstraat 104 in Sint-Gillis. Het gemeentebestuur belooft hem in 1898 een eigen museum als hij daarvoor voldoende beelden afstaat. Dat doet Jef, maar die werkstukken zijn opgeslagen bij zijn buurman en worden vernield tijdens een bombardement in de Tweede Wereldoorlog. Wel staat voor het stadhuis van Sint-Gillis Jefs beeld ‘De nimf van de Bocq’, een enthousiaste naakte vrouw uit 1894, die zich tot 1976 schuil moest houden in een stadhuiskelder. Binnen op de eretrap van dat stadhuis staat Lambeaux’ zelfportret, een man leunend op een stoel als een poėet in gedachten.

Ook in Walloniė is Jef Lambeaux geen onbekende figuur. Zijn beeld ‘Triomf van de Vrouw’ uit 1901 veroorzaakt veel katholieke commotie als het op de Luikse Wereldtentoonstelling van 1905 tentoongesteld wordt. Vandaag kan je dat beeld zien in het Park van Mariemont in Morlanwelz in gezelschap van nog twee andere beelden van onze kunstenaar.

Na deze uitbundige periode wordt het werk van Lambeaux minder vernieuwend. Hij overlijdt op 5 juni 1908 in Sint-Gillis aan een vorm van bloedvergiftiging en ligt aldaar op het kerkhof begraven in een voor een Antwerpenaar wel zéér sober graf. Zijn tweede echtgenote Juliette Wittocx vergezeld hem onder een steen waarop te lezen staat ‘Nilson Jef Lambeaux’. Wat Nilson daarbij komt doen is nog een onopgelost raadsel. Een stichting ijvert nog steeds voor een Lambeaux Museum …

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

30-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
26-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lakweg

                                                        LAKWEG

Wist U dat ... ?

- de Lakweg gelegen  is op Petroleum Zuid, het gebied dat begin 20ste eeuw ten zuiden van de stad op de grens met Hoboken geopend werd voor de petroleumindustrie.

- deze centraal ligt in het gebied, evenwijdig met de d'Herbouvillekaai, en verbindt de Nafta- met de Olieweg.

- deze weg in 1939 haar naam kreeg die in verband wordt gebracht met de petroleumindustrie.

- lak een vloeistofis  om een houtoppervlak te verfraaien en/of te beschermen

- er een oud ijzeren straatnaambord 

                                                                  (foto van Hoofdt Elisa - Vlaamse Gemeenschap)

is aangebracht dat verwijst naar de straten die op de Lakweg uitkomen. 

- deze weg voor het ogenblik afgesloten is met poorten en niet toegankelijk is voor het publiek.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

26-03-2017 om 14:13 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lakenstraat

                                                    LAKENSTRAAT

Wist U  dat ... ?

- de Lakenstraat gelegen is op het Zuid tussen de De Gerlache- en de Waalsekaai.

- deze straat te midden de huidige gedempte zuiderdokken ligt

- ze deel uitmaakt van het verkavelingsplan dat rond 1875 voor deze wijk werd opgemaakt.

- verschillende straten in de omgeving  van de toenmalige Zuiderdokken en van het voormalige Zuidstation werden genoemd naar een Belgische stad.

- deze steden omwille van economische redenen belangrijk was voor de Antwerpse haven.

- hierdoor Verviers in de 19de eeuw een belangrijk centrum was voor de lakenindustrie; de Verviers- en de Lakenstraat liggen parallel naast elkaar.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

26-03-2017 om 13:59 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laermans (Eugene)

                                              EUGENE  LAERMANSSTRAAT

                                                 

Wist U dat ... ?

- de Eugène Laermansstraat zich bevindt op het Kiel, tussen de Valerius De Saedeleerstraat en de Rik Schaeffelsstraat.

- de straat genoemd werd naar de Belgische kunstschilder Eugène LAERMANS, die geboren werd te St.-Jans-Molenbeek op 22 oktober 1864 en overleed te Brussel op 22 februari 1940.

Enkele werken van hem : - De Voddenrapers / - De Blinde               

                       zicht op de Eugène Laermansstraat (foto van Alfons Van Camp)

                                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

26-03-2017 om 13:49 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
23-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kuipersstraat

                                                         KUIPERSSTRAAT  

Wist U dat ... ? 

- deze straat gelegen in het oude stadsgedeelte tussen de Willem Ogierplaats en de Vleeshouwerstraat.

- deze straat vroeger gekend was als "Loosen Gaeyweg", wat betekende dat dit een holle, overdekte en geheime weg was.

- het misschien verwijst naar holle vaten- of tonnenmaker.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

23-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruishofstraat

                                                      KRUISHOFSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op de grens van de districten Antwerpen en Wilrijk, waarvan het eerste gedeelte ligt tussen de  Boomsesteenweg, Heistraat en de Populierenlaan.

- ze wordt opgesplitst in een tweede gedeelte door het tracé van de A12 en de Bevrijdingstunnel, langs de oefenvelden van voetbalclub Beerschot-Wilrijk tot aan de Jan Van Rijswijcklaan.

foto van Alfons Van Camp.

                       ingang naar de oefenvelden van Beerschot-Wilrijk (foto van Alfons Van Camp)

- de naam van de straat teruggaat op het omstreeks 1925 gesloopte buitengoed "Hove ten Kruis", "Kruishoeve" of "Kruishof", dat ter hoogte van de huidige Jasmijnstraat gelegen was

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

23-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruisboogstraat

                                               KRUISBOOGSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de wijk "Schoonbroek", tussen Schoonbroek en de Handboogstraat.

- de naam van de straat verwijst naar een

kruisboog (of armborst, arbalest, voetboog).

- dit een wapen is waarmee korte pijlen kunnen worden afgeschoten.

- het bestaat uit een boogstaaf (lijkend op een korte handboog), gemonteerd op een zuil, vaak met een kolf die lijkt op een geweerkolf en voorzien van een mechanisme om de pees vast te houden en een trekkermechanisme om deze te lossen waardoor depijl wordt weggeschoten.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

23-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruikstraat

                                                         KRUIKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Proviestraat en de Rolwagenstraat

- de straat verwijst naar een kruik (verpakking)

- dit een stenen, houten, aarden of metalen voorwerp kan zijn, waarin men iets bewaart, vooral voor vloeistof

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

23-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
22-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Riddersstraat

                                               KORTE  RIDDERSSTRAAT

                                               foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het Sint-Andrieskwartier, tussen de Steenhouwersvest en de Lange Riddersstraat. 

-  Modo "Riddersteghe" en "Ridderstrate" (1403, 1416).

- er een mooie binnenplaats is waar men een mooi zicht heeft op de O.L.V-kathedraal.

foto van Alfons Van Camp.

           zicht op de binnenplaats aan de Korte Riddersstraat (foto van Alfons Van Camp)

- er aan de versmalling van de straat, richting Steenhouwersvest een mooie tekening van de cover van "Het Eiland van Amoras" met Suske en Wiske, en het spook Antigoon.

             foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

22-03-2017 om 10:51 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Schipperskapelstraat

                                  KORTE   SCHIPPERSKAPELSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het Schipperskwartier, tussen de Lange Schipperskapelstraat en de Oude Mansstraat. 

- deze straat vermoedelijk ontstaan is in het begin van de 15de eeuw, samen met de Vingerling- en de Blauwbroekstraat, rondom het verdedigingswerk met Vingerling dat tegen de binnenmuur van de Brouwersvliet stond.

- de naam van de straat verwijst naar een kapel voor de schippers.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

22-03-2017 om 10:17 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Noordstraat

                                                    KORTE  NOORDSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Predikerinnestraat en der Mutsaertstraat in het verlengde van de Lange Noordstraat. 

- ze geopend werd in de 14de eeuw als "Infirmerie-straatje" of "Korte Achterstraat".

- in het derde kwart van de 19de eeuw werd het Korte Noordstraat  in overeenstemming met de verandering van Achterstraat in (Lange) Noorstraat (1853).   

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

22-03-2017 om 10:17 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Scholiesrstraat

                                         KORTE  SCHOLIERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de wijk "Seefhoek", tussen de Gasstraat en de Lange Stuivenbergstraat. 

- de naam van de straat vermoedelijk verwijst naar "scholier".

- de betekenis hiervan is nl een leerling of leerlinge die les volgt, bijvoorbeeld bij een onderwijzer.

- het misschien daarom is dat zich in de geburen de Onderwijsstraat bevindt.

                                                     -o-o-o-O-o-o-o- 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kronenburgstraat

                                                      KRONENBURGSTRAAT

                                                foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Kloosterstraat en de Kasteelpleinstraat.

- de straatnaam, goedgekeurd in 1876, verwijst naar een oudere Kronenburgstraat of Kronenburgpoortstraat, die samen met de gewezen Kaaistraat circa 1803 verdween om plaats te maken voor het arsenaal en de scheepstimmerwerven van Napoleon (zie Timmerwerf- en Arsenaalstraat).

- er in de straat aan het nr 34 de "Haringrokerij" is gevestigd.

 foto van Alfons Van Camp.              zicht op de gevel van de Haringrokerij (foto van Alfons Van Camp)    

 - het gebouw en de bijhorende tuin als stadsgezicht beschermd werd bij KB van 16.1.1987 tot gemeenschappelijk woonproject.

- het opgericht werd rond 1893 door de gebroeders Henri en Eduard Van den Bemden.

- het gebouw ontworpen werd door bouwmeester Henri Thielens.               

                                                  -o-o-o-O-o-o-o- 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kriekenstraat

                                                      KRIEKENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de omgeving van de Brouwersvliet,  tussen de Rouaanse kaai en de Lange Schipperskapelstraat

- ze geopend zou zijn in 1561.

- ze vroeger Griekenstrate (18de eeuw) werd genoemd, later verbasterd tot Kriekenstraat (19de eeuw).

- ze naar een aldaar gelegen huis "Grieken" zou genoemd zijn.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kribbestraat

                                                     KRIBBESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het noorden van Antwerpen, tussen de Londenstraat en de Napoleonskaai.

- wij niet hebben kunnen achterhalen wat de betekenis is van deze straat.

- het misschien iets te maken heeft met een  Kribbe (of krib).

- dit een oud Nederlands woord is voor voerbak of voederbak.

- het woord vooral bekend is omdat in het geboorteverhaal van Jezus volgens Lukas te lezen valt dat Jezus na zijn geboorte in een kribbe werd gelegd.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kreeftstraat

                                                      KREEFTSTRAAT

                                                 foto van Alfons Van Camp.      

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de wijk "Zurenborg" tussen de Dageraadplaats en de Door Verstraeteplaats.

- ze net als talrijke andere straten in de wijk  in 1883-84 genoemd werd naar een sterrenbeeld, hier dus de                                                                                             "kreeft"       Afbeeldingsresultaat voor sterrenbeeld kreeft

- de Kreeft een mysterieus teken is, vol tegenstrijdigheden.

- ze veiligheid en het comfort willen, maar zoeken ook het avontuur.

- ze zeer behulpzaam zijn, maar soms ook chagrijnig en onverschillig.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kragenweg

                                                     KRAGENWEG

Wist U dat ... ?

- deze weg gelegen is in het havengebied, meer bepaald aan tussen het Hansadok, het Leopolddok en het Churchilldok en vlakbij de Noorderlaan.

- er aan het nr 2 de Belgian New Fruit Wharf is gelegen.

- wij niet hebben kunnen achterhalen voor wat deze Kragenweg staat.

- meer we weten dat een kraag onderdeel is van een kledingstuk op de plek van de hals.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Krabbenstraat

                                                     KRABBENSTRAAT

                                                foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de oude stadskern, tussen de Palingbrug en de Kuipersstraat.

foto van Alfons Van Camp.

                                               zicht op de Krabbenstraat (foto van Alfons Van Camp)

- ze tot het einde van de  18de eeuw "loese gaeywech" of "gaewech", zijnde holle, overdekte en geheime weg wer genoemd.

- deze straat verwijst naar de roman van "Jan zonder Vrees".  

                                Afbeeldingsresultaat voor jan zonder vrees

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kotterstraat

                                                   KOTTERSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het hevangebied, tussen de Groenendaallaan en het Straatsburgdok Oost-Kaai.

- de naam van de straat verijwt naar een Kotter.

                     Afbeeldingsresultaat voor kotter wiki (foto van Wikipedia)

- dit het oorspronkelijk een rondspant snel zeilscheepje is dat een tiental stukken geschut voerde.

- het een hoge steile rechte steven, één langsscheepsgetuigde, achteroverhellende mast met steng heeft, waaraan een gaffelzeil en een gaffeltopzeil werden gevoerd met aan de voorstag wel tot vier stagzeilen.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-    

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Zeevaartstraat

                                                 KORTE  ZEEVAARTSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Ankerrui en de Godefriduskaai.

- ze vroeger (Grote) Dokstraat genoemd werd.

- hier vroeger de Kruisvliet met de Kruisbrug en de Klaverdijk liepeb met  loodrecht hierop het Klaverstraatje, een steegje dat in 1934 verdween om  plaats te maken voor de Belgische Fruitbeurs.

- er zich omstreeks 1935  fruitimporteurs vestigden

                                                               -o-o-o-O-o-o-o-

 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Zavelstraat

                                                     KORTE  ZAVELSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de wijk "Seefhoek", tussen de Sint-Elizabethastraat -en de Handelstraat

- er aanvankelijk sprake was van Hogeweg en Zavelstraat.

- sinds 1856 de Lange Zavelstraat tot stand kwam, die van de Lange Beeldekensstraat naar de Lange Scholierstraat loopt.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Ypermanstraat

                                                  KORTE  YPERMANSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de wijk "Seefhoek", tussen de Pesthof- en de Duinstraat.

- deze geopend werd in 1883 en genoemd werd naar Jehan Yperman (Ieper circa 1280 - circa 1329.

- hij beschouwd wordt als de vader van de Vlaamse chirurgie.

                                                                -o-o-o-O-o-o-o-

 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Winkelstraat

                                                KORTE  WINKELSTRAAT

                                               foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Ossenmarkt en de Molenbergstraat, richting Italiëlei.

- dit vroeger "Molenbergstraatje", "Winkel(ke)" of "Kleine Winkelstraat" werd genoemd.

-  dit een enge veldweg was van de vesten naar de Paardenmarkt.

- een zogenaamde "winkel", een stuk landbouwgrond is in de vorm van een driehoek, en zijn naam gaf aan de veldweg.

- in deze straat de Sint-Franciscuskerk zich bevindt. 

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                  zicht op de gevel van de Sint-Franciscuskerk 

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Winkelhaakstraat

                                             KORTE  WINKELHAAKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat is gelegen tussen de Dambruggestraat en de Lange Winhaakstraat.

- de naam Winkelhaakstraat (naar de vorm van  de straat) bestond in 1850.

- na verbinding met Dambruggestraat circa 1875, werd het zowel Korte  en Lange Winkelhaakstraat.

- achter de betekenis van de naam van de straat moeten we niet verder zoeken, nl een Winkelhaak, naar de vorm van de straat.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Vlierstraat

                                                   KORTE  VLIERSTRAAT

                                               foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het Sint-Andrieskwartier, tussen de Kloosterstraat en de Sint-Andriesplaats.

- de beide "Vlierstegen" geopend werden na de stadsuitbreiding van 1291-1314 toen de grens van Sint-Jansvliet-Steenhouwersvest verlegd werd naar Kronenburgstraat-Willem Lepelstraat.

- de toevoeging "Korte" dateert uit de 16de eeuw.

- in 1869 werd de naam "Vlierstraat" officieel.

- vermoedelijk verwijst de naam naar de

gewone vlierfoto van Alfons Van Camp. dat een plant is uit de muskuskruidfamilie.

- verder in de straat bevindt zich nog het oude gebouw waar de Rijkswacht gevestigd was.

foto van Alfons Van Camp.

                      zicht op de oude Rijkswachtkazerne (foto van Alfons Van Camp )

                                                                     -o-o-o-O-o-o-o-                         

 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Van Sterbeeckstraat

                                           KORTE  VAN  STERBEECKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de wijk "Seefhoek",bezijden de Lange Van Sterbeeckstraat die gelegen is tussen de Diepestraat en de Gasstraat.

- zij genoemd werd naar de Vlaamse priester Franciscus van Sterbeeck (1631-1693), die geboren en overleed te Antwerpen..

- Afbeeldingsresultaat voor Franciscus van Sterbeeck (foto van Harvard University Herbana)

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Van Ruusbroecstraat

                                       KORTE  VAN  RUUSBROECSTRAAT

Wist U dat ... ?

- de Korte Van Ruusbroecstraat gelegen is aan de noordelijke rand van de wijk Zurenborg, tussen Provinciestraat en Lange Van Ruusbroecstraat.

- de straat geopend werd in 1879, en in 1883-84 "Korte" Van Ruusbroecstraat is genoemd.

- de naamgeving verwijst naar Jan (of Johannes) Van Ruusbroec of Ruysbroeck (° Ruisbroek nabij Brussel circa 1293- en gestorven te Brussel op 2 december 1381).

- hij ook "de Wonderbare" en de grootste mystieke schrijver was uit de priorij der augustijnermonniken van Groenendaal

- hij na Anne Frank de meest vertaalde Nederlandse auteur zou zijn.

- hij in 1909 zalig werd verklaard.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Van Peltstraat

                                                  KORTE  VAN  PELTSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op het Zuid en een zijstraat is van de Oudekerkstraat.

- ze geopend werd in 1875 samen met  de Van Peltstraat die het tracé kruist.

- de huidige naam in voege is sedert 1906.

- de naam verwijst naar de 19de-eeuwse schepen Ferdinand Van Pelt.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Van Bloerstraat

                                                 KORTE  VAN BLOERSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Van Urselstraat en de Lovelingstraat.

- de naamgeving in verband gebracht wordt met Jozef Van Bloer (1734-1811).

- hij de laatste voorzitter van het bisschoppelijk seminarie was, die de hier gelegen oude moestuin van het bisdom Antwerpen aan het Bureel van Weldadigheid schonk

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Stuivenbergstraat

                                           KORTE   STUIVENBERGSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de wijk "Stuivenberg", tussen we Wilgenstraat en de Lange Scholiersstraat.

- ze evenals de Lange Stuivenbergstraat geopend werd circa 1868 en tot 1879 Stuivenbergstraat genoemd werd.

- de naam van de straat verwijst naar Stuivenberg, dat een terp -en stuifzandheuvel was in Antwerpen.

- hier in de Middeleeuwen een dijkweg liep door het omliggende moerasgebied en die de verbinding vormde tussen Antwerpen en  Dambrugge.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Slachterijstraat

                                            KORTE  SLACHTERIJSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het noorden van Antwerpen en een zijstraat is van de Lange Lobroekstraat, uitmondend in de Lange Slachterijstraat.

- ze geopend werd in 1877 en 1886 en genoemd werd naar oorspronkelijk nabijgelegen slachthuis. 

- dit slachthuis werd ontworpen naar een ontwerp van P. Dens.

- het tijdens de WO II verwoest werd en een groter slachthuis van 1951-53 naar een ontwerp van architect Smets werd ontworpen.

- er van het oude slachthuis nog een  gedeelte van de smeedijzeren omheining op arduinen sokkel te zien valt.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

 

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Sint-Annastraat

                                            KORTE  SINT-ANNASTRAAT

                                              foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Rozenstraat en de Lange Sint-Annastraat. 

- de straat vermoedelijk geopend werd circa 1500 en vroeger ook wel "Achter Stralens' toren" genoemd werd.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

               zicht op de Van Stralentoren in de Korte Sint-Annastraat 

- er tot voor kort hier aan de noordzijde twee achterbuurten: het godshuis Peter van Dale, gesloopt in 1960 en het "Hofke of poortje achter de Koeiboer" lagen en in 1969 omgevormd werden tot restaurant zogenaamd "Het Verloren Brood". 

- er zich op de hoek met het  Frans Halsplein, een beeld van Onze-Lieve-Vrouw uit

de18de eeuw bevindt Foto niet beschikbaar met rechts staand kind Jezus dat met het kruis de slangekop doorsteekt.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

22-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
21-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Nieuwstraat

                                                    KORTE  NIEUWSTRAAT

                                                 foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Melkmarkt en de Sint-Katelijnevest.

- de huidige naam een eerste maal voorkomt  in een akte van 1338.

- er in akten van l281 er sprake was van "nova platea", van 1309 van "nustrate".

- ze in 1314 doorgetrokken werd tot aan de nieuwe omwalling en het oude straatgedeelte wordt "Korte", het nieuwe "Lange Nieuwstraat".

- de Korte Nieuwstraat de Katelijnepoort verbond op de vesten van 1900 met de Reinolds- of Melkbrug over de ruien.

- er in 1736 op de Katelijnebrug een Calvarie werd opgericht : nl eengroot Christusbeeld met lichtarm, geflankeerd door Maria en Johannes op onderling verbonden voetstukken met rocailleversiering.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

- deze calvariegroep in 1797-98 werd omlaag gehaald, en teruggeplaatst in 1815 en door Jos Geefs gerestaureerd in 1859.

-  er op het voetstuk, waarschijnlijk uit arduin, het opschrift staat : a VobIs / VICInIs / DeI / aMabItUr / CrUX / effIgIeM ChrIstI / ConCorDes InnoVarUnt.

- er op de muur van Stadsbibliotheek kant Korte Nieuwstraat een uitbeelding van Laarmans uit "Kaas van Willem Elsschot" door Dick Martens  werd aangebracht.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

21-03-2017 om 15:52 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kopstraatje

                                                       KOPSTRAATJE

                                           foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- het Kopstraatje, een klein straatje is dat geprangd ligt tussen de Kammenstraat en de Nationalestraat, midden in het modekwartier van Antwerpen.

- het jarenlang gekend stond als een plek waar taggers en drugsgebruikers vertoefden.

- in september 2012 er echter verandering in kwam toen jonge en minder jonge kunstenaars tijdens een driedaagse graffiti-jam, een initiatief van Sketchual bestaande uit vrijwilligers van jongerencentrum Kavka, opnieuw kleur gaven aan dit notoire steegje.

foto van Alfons Van Camp.

                                zicht op het Kopstraatje (foto van Alfons Van Camp) 

- op initiatief van Kop vzw, het Kunstenaars Ondersteunend Platform, in het najaar van 2014 het Kopstraatje nog verder werd verfraaid door de Braziliaan Onio, bijgestaan door illustratoren El Neoray en Vagabundos.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

21-03-2017 om 15:17 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koolkaai

                                                       KOOLKAAI

                                       foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze kaai gelegen is bezijden de Scheldekaaien, tussen de Orteliuskaai en de Kraaiwijk.

foto van Alfons Van Camp.

                                        zicht op de Koolkaai (foto van Alfons Van Camp)

- de Koolvliet of "Holenvliet" (1302, 1306) de oudste der stadsvlieten is.

-  "Kool" of "Holen" hier gebruikt is in de betekenis van bruinkool, het Franse "houille".

- ze evenals de Sint-Pietersvliet ook dikwijls "Haringvliet" werd genoemd, wegens het lossen van de haringschepen.

- ze in de 11de eeuw de uiterste stadsgrens was.

- ze in 1867 gedeeltelijk,en in 1877 volledig gedempt werd.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

21-03-2017 om 15:04 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koningstraat

                                                   KONINGSTRAAT

                                         foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de studentenwijk, tussen de Prinsstraat en de Keizerstraat.

- ze geopend werdcirca 1527 door Gilbert Van Schoonbeke (vader) op een groot raamhof gelegen tussen de Gratiekapel en de Mazengang.

-  Gilbert Van Schoonbeke (zoon) er een groot aantal huizen bouwde waarvan vele het woord "koning" in hun benaming hadden.

- omdat de straat de Prins- met de Keizerstraat verbond kreeg ze de naam Koningstraat.

                                                    -o-o-o-O-o-o-o-

21-03-2017 om 14:50 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Komedieplaats

                                                     KOMEDIEPLAATS

                                          foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze plaats zich bevindt tussen de Huidevettersstraat en de Leopoldstraat.

- deze ontstaan is circa 1550 als centraal gedeelte van het nieuwe stadskwartier door Gilbert Van Schoonbeke aangelegd.

-  hier het befaamde tapissierspand bestond dat het monopolie bezat van de Antwerpse tapijthandel.

- ze sinds 1843 "Komedieplaats" wordt genoemd, benaming die reeds in de 18de eeuw gebruikelijk was toen in het pand een theater was ondergebracht.

- met dit theater de huidige Bourlaschouwburg wordt bedoeld.

foto van Alfons Van Camp.

                             zicht op de Bourlaschouwburg (foto van Alfons Van Camp)

- er op het dak van het gebouw, gelegen aan het nr 2, de figuren van 2 polyester spoken te zien zijn.

- deze van de hand zijn van de kunstenaar Zuzalski, wiens spoken ook te bekijken zijn in het Middelheimmuseum en op het balkon op de hoek van de Van Schoonbeke- en Schulstraat  

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                                      -o-o-o-O-o-o-o-

21-03-2017 om 11:39 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koepoortbrug

                                                    KOEPOORTBRUG

Wist U dat ... ?

- deze plaats gelegen is in de verlengenis van de Lange Koepoortstraat en tussen de Sint-Paulusstraat en de Minderbroedersrui.

- de naam van de brug verwijst naar de plaats waar vroeger regelmatig koeien door kwamen, die naar de weiden gebracht werden of er van terugkwamen.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

21-03-2017 om 11:16 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koeikensgracht

                                                     KOEIKENSGRACHT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het noorden van Antwerpen, bezijden de Italiëlei en tussen de lei en de Ankerrui.

- ze haar naam ontving van de blekerij "de Drij Koeikens".

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

21-03-2017 om 11:07 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Korte Gasthuisstraat

                                                   KORTE  GASTHUISSTRAAT

Wist U dat ... ?

-deze straat gelegen is tussen de Huidevettersstraat en de Groendalstraat.

- deze waarschijnlijk  reeds in de tweede helft van de 14de eeuw als verlenging van de Lange Gasthuisstraat getrokken werd op  gronden van het aldaar gelegen gasthuis (gasthuisbeemden), zowel  "Gasthuysstraet" als "Gasthuyssteghe" genoemd.

- er vooraan in de straat in de "Wilde Zee" het standbeeldje van "Den Deugniet", het menntje met zijn blote kont.

                           

                                                   foto van Alfons Van Camp

- dit beeldje een realisatie is van de beeldhouwer en medailleur Luc Verlee (geboren te Zele O-Vl.) op 4.4.1939 in opdracht van de Stad Antwerpen in 1976.

- het als een broetje van Manneken Pis te Brussel wordt toegezegd.

- het in 1977 onthuld werd door toenmalig burgemeester Mathilde Schroyens.

- het herhaaldelijk gestolen werd, éénmaal in 1979 en de laatste maal in augustus 2011, doch dat het steeds werd teruggevonden.

- het werd gegoten door de kunstgieterij Ferhuyt.

- het beeldje een vingerwijzing is naar de lokale mentaliteit.

- door John Lundström, geboren te Antwerpen op 6.10.1919 en gestorven op 25.7.1990, er een liedje is op geschreven, dat te lezen is op een plaat onderaan het beeld.

- er even verder aan de rechterkant een gekende bakker gelegen is met de naam "Goossens", die gekend is voor zijn 'rogge verdommekes". 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P.S. : bijkomende gegevens van onze medewerker en freelancer Frits Schetsken.

 GASTRONOMISCHE FRITES EN ROGGEVERDOEMEKES
Waar de Korte Gasthuisstraat stilaan uitwaaiert naar meer schouderruimte zie je links en rechts twee bijzondere ondernemers in de voedingsbranche: bakkerij Goossens en het Frites Atelier Amsterdam.

De bakkerij is al langer legendarisch, er staat vaak een rij klanten tot buiten, omdat het binnen echt piepklein is. Als grap wordt verteld dat hier de Russische Pravda foto’s is komen maken om te bewijzen dat je ook in het Westen wachtrijen voor de winkels hebt. Die klanten komen onder meer voor een speciaal rozijnenbroodje met een verhaal. Hoofdpersoon daarin is Pieter Pot, een zeer welstellende Hollander die in Antwerpen neerstrijkt en daar in 1433 een bidkapel opricht, waar elke woensdag aan de armen brood wordt uitgedeeld, gebakken met graan uit ’s mans schuren. En graan bezit hij ruimschoots, hij heeft gronden in de wijde omgeving van de stad en in Zeeland. Maar als het voor een goed doel is, wil hij graag vrijgevig zijn. Zo wordt van bajesklanten die in het Steen langs de Schelde zijn opgesloten het strafregime verlicht door hen op tijd en stond een krokant roggebroodje aan te reiken, het zogeheten roggeverdoemeke. Vandaag koopt iedereen dat hier bij Goossens, al zitten er nu wel rozijnen in om het wat feestelijker te houden.

Aan de overkant staat de aardappel centraal in de luxe-frituur van sterrenchef Sergio Herman. Het is een nieuw concept, eerst uitgetest in Nederland, waarbij de frieten gemaakt worden van Zeeuwse agria-aardappelen en vervolgens driemaal worden afgebakken in een fornuis dat ingewerkt is in een klassieke schouwmantel. Maar vooral de sauzen zijn speciaal, Sergio ontwikkelde zelf vijf types van classic – mayonaise – over basilicum, andalouse en bearnaise tot zowaar truffel. Je krijgt er een servet bij met een cartoon van Kamagurka. Zitten is er amper bij, het is vooral staande receptie hier aan ronde partytafels. Bewust is het aantal vleessnacks beperkt gehouden, om de aardappel niet van de eerste plaats te verdringen. Het is doorgaans behoorlijk druk onder de luifel, zelfs al vang je zelden een glimp van de meester op, Sergio heeft het druk met zijn andere project, het 2-sterrenrestaurant The Jane elders in deze stad. Wat doet dat Amsterdamse wapen achteraan tegen de wand? Misschien zijn die drie kruisen eigenlijk gewoon frieten à la Herman .

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

21-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
20-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kloosplein (Willem)

                                                 WILLEM  KLOOSPLEIN

Wist U dat ... ?

- dit plein gelegen is op de Linkeroever van Antwerpen, bezijden de Thonetlaan, en  evenwijdig met de Charles de Costerlaan .

foto van Alfons Van Camp.

            zicht op het basketbalveld aan het Willem Kloosplein (foto van Alfons Van Camp)

- dit plein slechts een basketbalveld heeft en geen huizen.

- het plein genoemd werd naar de Nederlandse dichter Willem Johannes Theodorus     Kloos. Afbeeldingsresultaat voor willem kloos(foto van Wikipedia)

- hij geboren werd te Amsterdam op 6.5.1859 en stierf te Den Haag op 31.3.1938.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-        

20-03-2017 om 16:44 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klipstraat

                                                          KLIPSTRAAT

Wist U dat ... ? -

- deze straat gelegen is bezijden  de Dambruggestraat en dit een doodlopend straatje.

- de naam verwijst naar een klip of klif wat in de geografie een aanmerkelijke verticale, of bijna verticale, rotsverheffing is.

- klippen  voor komen langs kusten, in bergachtige gebieden, escarpementen en langs rivieren.

- in het algemeen klippen  bestaan uit rotsen die bestendig zijn tegen erosie en verwering.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

20-03-2017 om 16:22 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klipperstraat

                                                        KLIPPERSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt aan de Luchtbal, meer bepaald tussen de Groenendaallaan en de Tjalkstraat.

- de naam van de straat verwijst naar een klipper .

- dit een snel zeilschip is met een scherpe boeg en een of meerdere masten, dat eind 19e eeuw en begin 20e eeuw in gebruik was.

- deze bekend is vooral bekend vanwege de grote snelheden die de schepen haalden.

- in deze wijk, gelegen bezijden de Noorderlaan, de straten genoemd werd naar schepen, zoals Galjoen - Karveel - en Tjalk.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o- 

20-03-2017 om 16:13 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kleine Markt

                                                   KLEINE  MARKT

                                           foto van Alfons Van Camp.                 

Wist U dat ... ?

-  deze markt gelegen is tussen de Kammen- en de Bredestraat.

foto van Alfons Van Camp.

                 zicht op de Kleine Markt met pompzuil (foto van Alfons Van Camp)

- de naam "Kleine" Markt komt voor sedert de 16de eeuw in tegenstelling met "Grote" Markt waar destijds eveneens groentenmarkt werd gehouden.

- er een driehoekig pleintje is met een.pomp en pijler met het Mariabeeld

- de pomp opgerichtwerd in de 18de eeuw op de zogenaamde " 'Gorters- of Scuttersput" uit de 14de eeuw met pijler en beeld van 1700.

- deze pomp een hoge zuil van arduin heeft versierd met vruchtenslingers en vier cartouches waarin afbeelding van kolvenier en anno 1700.

- er bovenop, een zittende Onze-Lieve-Vrouw met kind op schoot zit, beiden met kroon. Smeedijzeren lichtarm met lantaarn.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

20-03-2017 om 13:25 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kleine Beerstraat - Kleine Goddaard - Kleine Hondstraat - Kleine Kauwenberg - Kleine Koraalberg en Kleine Kraaiwijk

    KLEINE BEERSTRAAT  -  KLEINE GODDAARDKLEINE HONDSTRAAT

                KLEINE KAUWENBERG - KLEINE KORAALBERG

en KLEINE KRAAIWIJK

Deze straten en plaatsen werden reeds besproken onder letter "K" op 26 februari 2017

                                                    -o-o-o-O-o-o-o-

20-03-2017 om 11:46 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klappeistraat

                                                      KLAPPEISTRAAT

Wist U dat ...?

- deze straat gelegen is tussen Lange Beeldekensstraat en de Kerkstraat.

- ze reeds vermeld  werd als "Vlierstrate" in 1565.

- de huidige benaming in 1840 opgenomen werd in de Atlas  van de Buurtwegen en in 1846 gewettigd.

- de Klappeistraat zich de meest aangename straat van Antwerpen mag noemen.

- het knusse straatje in Antwerpen-Noord als winnaar uit de bus kwam van de wedstrijd die de partij Groen organiseerde binnen haar grote stadsdialoog A Plus.(Bron GvA).

 - het woord klappei zou betekenen 'babbelzieke vrouw'  met een afleiding van clappen  in de betekenis 'babbelen'.

- er in de straat het Filmhuis "Klappei" is gevestigd, dat meer is dan een klein gezeillige bioscoop of cinema.

- deze bioscoop actief is sinds 2005 en gevestigd in het voormalige politiebureau aan de Klappeistraat 2.

- de Antwerpse cineast Robbe de Hert één van de drijvende krachten achter dit Filmhuis is.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

20-03-2017 om 11:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klapdorp

                                                      KLAPDORP

                                     foto van Alfons Van Camp.        

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen de Koepoortbrug richting Varkensmarkt.

- het gehucht Klapdorp (reeds vermeld in de 13de eeuw) bij de derde stadsvergroting (1291-1314) binnen de stadsomwalling was gelegen.

- tot circa 1550 onder de naam Klapdorp ook de huidige Paardenmarkt begrepen was.

- wij de oorsprong van de naam niet hebben kunnen achterhalen, maar dat in het boek "de historiek van de Antwerpse straten" van Augustin Thys, gesproken werd als zijnde de naam vroeger Clapdorp en Claepdorp werd geschreven zodat waarschijnlijk het woord afkomstig is van een familienaam Clap.

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

20-03-2017 om 10:47 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kloosterstraat

                                                      KLOOSTERSTRAAT

                                                 foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de  Oever en de Kronenburgstraat.

- ze reeds bestond in de 12de eeuw en deel uitmaakte van het Kiel.

- ze aanvankelijk  Sint-Michielsstraat (platea Sancti Michaelis) werd genoemd,  en later "Cloosterstraten van Sint-Michiels" (vermelding in 1584).

- ze nu alleen nog Kloosterstraat wordt genoemd naar de voormalige Sint-Michielsabdij gebouwd door de norbertijnen in 1124.

- er in de straat het Heilig Huiskefoto van Alfons Van Camp.

 - en op het pleintje ter hoogte van Riemstraat, het standbeeld van de Russische Tsaar Peter De Grote ,foto van Alfons Van Camp.  te bekijken valt. 

- er zich tevens het Ortelius-Mercatormuseum bevindt. 

              foto van Alfons Van Camp.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

20-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Tags:n
>> Reageer (0)
19-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klamperstraat

                                                   KLAMPERSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich in het noorden van Antwerpen bevindt, tussen de Van Kerckhovestraat en de Viséstraat.

- het woord klamper verwijst volgens Van Dale naar bindlat, bindijzer = verbindingsstuk ofwel naar een uitsteeksel om er iets aan vast te maken, op te hangen enz.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

19-03-2017 om 16:30 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kirunastraat

                                                     KIRUNASTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het havengebied aan de Groenendaallaan, tussen de Stanniestraat en de Ijzerenweg.

Kirunas zowel een Zweedse gemeente in het landschap Lapland is, als de grootste stad in die gemeente.

- Kiruna  het centrum is van de gemeente en bevat voorzieningen op sociaal en cultureel gebied.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

19-03-2017 om 16:18 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
18-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kiliaanstraat

                                                   KILIAANSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen  de Britselei en de Begijnenvest.

- de straat genoemd werd naar de taalgeleerde en dichter Cornelis Kiliaan.

- hij geboren werd te Duffel ca 1520 en overleed te Antwerpen op 15.4.1607

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

18-03-2017 om 14:02 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kipdorp - Kipdorpbrug en Kipdorpvest

                                                         KIPDORP

Wist U dat ... ?

- deze plaats gelegen is tussen de Sint-Katelijnevest en de Sint-Jacobsmarkt.

- deze plaats aanvankelijk ook Kipdorpstraat"werd genoemd.

- het Kipdorp oorspronkelijk (13de eeuw) geen straat aan duidde, maar een hoger gelegen gehucht ten oosten van de Wijngaardpoort.

- in de 14de eeuw dit gehucht binnen de omwalling kwam te liggen.

                                                    KIPDORPBRUG

                                   foto van Alfons Van Camp.

- de Kipdorpbrug daarentegen gelegen is tussen de Sint-Jacobsmarkt, de Franklin Rooseveltplaats en de Italië -en Frankrijklei.

foto van Alfons Van Camp.

                              zicht op de Kipdorpbrug (foto van Alfons Van Camp)

- ze aanvankelijk gevoegd was bij de Sint-Jacobsmarkt.

- de naam herinnert aan de brug over de vestingwaters aan de buitenzijde van de hier gelegen Kipdorppoort (gesloopt in 1866).  

- er aan de noordzijde de Theaterbuilding gelegen is die gebouwd werd in 1965-71 naar ontwerp van architect Paul Tombeur

- er op deze plaats in de tweede helft van de 19de eeuw de Vlaamse schouwburg naar ontwerp van Pieter Dens stond.

      foto van Alfons Van Camp.

                                                     KIPDORPVEST

                                        foto van Alfons Van Camp.

- de Kipdorpvest is gelegen tussen het Hopland en de Kipdorpbrug.

- ze waarschijnlijk ontstaan is in de tweede helft van de 16de eeuw als binnenweg langs de Spaanse vesten.

-  bij het slopen van laatstgenoemde en het aanleggen van de boulevards in 1865-69   straat aanvankelijk "Kipdorppoortvest" genoemd

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

18-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
17-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Keurvelsstraat (Edward)

                                          EDWARD  KEURVELSSTRAAT

                                         foto van Alfons Van Camp.          

Wist U dat ... ?

-  deze straat zich bevindt op de grens tussen Antwerpen, Kiel en Wilrijk, meer bepaald aan het Hof van Tichelen, tussen de Lode Ontropstraat en het Karel Mestdaghplein.

foto van Alfons Van Camp.

               zicht op de Edward Keurvelsstraat  (foto van mijn achternicht Viki Jacobs)

- de straat genoemd werd naar de toondichter en componist Hubertus Joannes KEURVELD.

- hij opgroeide in het Sint-Andrieskwartier te Antwerpen.

- hij geboren werd te Antwerpen op 8 maart 1853 en overleed te Hoogboom-Ekeren op 29 januari 1918. 

                                                      -o-o-o-O-o-o-o-

17-03-2017 om 15:57 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kielpark - Kielsbroek en Kielse Vest

                                                         KIELPARK

Wist U dat ... ?

- dit park gelegen is op de wijk "Kiel", tussen de Kolonel Silvertopstraat - Jan de Voslei en J.F. Van de Gaerstraat.

- hier vroeger een begraafplaats was die op 1.6.1936 gesloten werd voor begraving.

- op 14.6.1952 het park open gesteld werd voor het publiek.

- er sportterreinen en een speeltuin voor kinderen is aangelegd.

- er ook nog het

                                                         KIELSBROEK

bestaat, bezijden de Emiel Vloorsstraat.

- er de groothandelmarkt is gevestigd.

- wat de naam "Kiel" betreft er ook een

                                                          KIELSEVEST

bestaat. -                           foto van Alfons Van Camp.

- hier weg vroeger binnen de Brialmontvesting lag tussen de Kielsepoort en de Boomsepoort

- de  Kielsevest gelegen is tussen de Montignystraat en de Desguinlei.

- hier iedere vrijdag na 13.00 uur een "boerenmarkt" wordt gehouden.  

- er een basketbalveld is aangelegd.

foto van Alfons Van Camp.

                      zicht op het basketbalveld aan de Kielsevest (foto van Alfons Van Camp)

- de naam "Kiel" verwijst naar de Franken en de Friezen die deze plaats "Kyle" en "Bernescot" noemden, wat later de wijken "Kiel" en "Beerschot" zouden worden.

- de naam Kiel ook verwijst naar een waterloop.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o- 

17-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
16-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ketelstraat

                                                        KETELSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Schuttershofstraat en de  Komedieplaats.

- ze geopend werd circa 1550 door Gilbert Van Schoonbeke en "Corselstraetken" genoemd werd.

 - de huidige benaming waarschijnlijk uit Franse tijd komt.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

16-03-2017 om 15:46 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kersbeekstraat

                                                   KERSBEEKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Potgieterstraat en de Turckstraat (Borgerhout).

- ze geopend werd in 1893.

- de naamgeving verwijst naar Lubbert Turck van Kersbeek die in 1542 Antwerpen hielp verdedigen tegen de aanval van Maarten van Rossum in Pothoek.

- zijn volledige naam Baron de Turck de Kersbeek EMMANUEL AMBROISE JOSEPH de TURCK is.

- hij geboren werd te Brussel op 12-12-1789, zoon van Ambroise Jean Népomucène Antoine Joseph De Turck, Griffier der Thesaurie van Brussel, en van Henriette Jeanne Cornélie de l'Escaille was de eerste van het adellijke geslacht de TURCK de KERSBEEK.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

16-03-2017 om 14:55 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kempenstraat

                                                   KEMPENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt aan het Asiadok Oost -en westkaai.

- de naam Kempen vermoedelijk verwijst naar een geografische streek in het noordoosten van België en het zuidoosten van de Nederlandse provincie Noord-Brabant, ten zuiden van de lijn Eindhoven-Tilburg.

- er aan de Kempenstraat archeologen in 2015 gestart zijn met de opgraving van het Sas van de Schijn uit 1818.

- deze werken kaderen in het voorbereidingstraject van het later te bouwen nieuwe ZNA-ziekenhuis.

- het Sas van de Schijn een waterbouwkundig onderdeel was van de Antwerpse gebastioneerde omwalling.  

- dit verdedigingswerk in de 16de eeuw tijdens het bewind van Keizer Karelwerd gebouwd en staat ook bekend als de 'Spaanse omwalling'.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

16-03-2017 om 11:47 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerkstraat

                                                       KERKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Carnotstraat, de Lange Van Bloerstraat en en de Pothoekstraat.

- ze reeeds in 1336 vermeld wordt  als "Eienstraat", verwijzend naar de zogenaamde "Eiendijk" aangelegd ter hoogte van de vallei van de Potvliet tussen Kroonstraat en Provinciestraat om er bij watervloed de openbare weg te vrijwaren tegen overstromingen.

 - sedert 1580 de naam Kerkstraat voorkomt in verband met de circa 1545 gebouwde kerk van Onze-Lieve-vrouw bij Sint-Willibrordus.

foto van Alfons Van Camp.

                               zicht op de Sint-Willibrorduskerk (foto van Alfons Van Camp)

- deze de huidige kerk dateert van 1886-91.

- er op het plein voor de Sint-Wiilbrorduskerk, ter hoogte van de Lovelingstraat, het standbeeld van Julien Schoenaerts staat.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

- dit onthuld werd op 13 september 2008 en van de hand van beeldhouwer Wilfried Pas.is.

- Julien hier staat omdat hij enige tijd het Ringtheater in de naburige Pastorijstraat heeft gebruikt, dat op een nacht is afgebrand en waarbij Schoenaerts zelfs van brandstichting werd beticht.

- zijn reactie toen was "Ik ben wel gek, maar niet krankzinnig."

- hij bekend is van theaterstukken als de monoloog 'Apologie van Socrates' en 'De Kleine Prins', waarin zijn nog zeer jonge zoon Matthias meespeelde, die nu een bekende internationale filmacteur is.

- Julien zelf heeft meegespeeld in diverse films met als bekendste 'Daens', waarin hij bisschop Mgr. Stillemans vertolkt.

- - - - - - - - - -

P.S. : bijkomende gegevens van onze medewerker en freelancer Frits Schetsken :

SOEP VAN BOOM
Een merkwaardig neobarok poortje met bovenaan een ossenkop op Kerkstraat 170 is het enige reliek dat nog verwijst naar het ooit alom in Antwerpen bekende bedrijf Soep J. Van Boom. Die firma is ontstaan in 1915 tijdens de Eerste Wereldoorlog, als Lie (Eulalia) Van Huyck in de beenhouwerij van haar man Jos Van Boom in de Lange Van Bloersstraat van de (hongers)nood een deugd maakt door van de beenderen van het vlees samen met groenten soep te trekken. Omdat ze ziet hoe heel de buurt van de Willibrorduswijk honger lijdt, gaat ze naar het Antwerps stadhuis om geld te vragen om het nodige gerief aan te schaffen om daar ietwat grootschaliger aan te verhelpen. En jawel, ze krijgt zowaar 250 frank, waarmee ze een grote soepketel en wat benodigdheden aankoopt.

Als ze haar soep gaat verkopen voor 20 centimes per liter blijkt daar een enorme vraag naar en weldra pakt Lie het zakelijk aan. Ze stuurt haar vele kinderen de straat op met een fiets waaraan een stuk of zes bussen met soep hangen, waarmee ze van deur tot deur gaan, zich aankondigend met een bel. De klanten komen dan met potten en pannen, waarin de soep wordt geschonken. Dankzij dit ‘gat in de markt’ kunnen Lie en Jos zich voortaan uitsluitend op soep toeleggen en wordt verhuisd naar een groter pand aan de Kerkstraat.

Na de dood van naamgever Jos Van Boom in 1942 stapt zijn zoon Jules mee in de zaak en wordt het echt een groot bedrijf. Hij organiseert in de jaren 1950 allerhande activiteiten zoals tombola’s met radio’s en tv’s als prijzen, neemt deel aan de Vette Os-wedstrijden en laat de klanten voortaan bedienen met gemotoriseerde bakfietsen waarop soepketels staan en later zelfs met kleine bestelwagens.

Lie – intussen bekend als Moemoe – sterft op 11 mei 1965 en hoeft het daardoor niet mee te maken dat het vet van de soep begint te raken, door de opkomst van de diepvriessoepen en een verandering binnen de gezinnen. Want meer en meer gaan man én vrouw uit werken, waardoor er niemand overdag de deur nog open kan doen voor soepbedeling. Jules voelt de veranderingen goed aan en verkoopt het bedrijf begin jaren 1970. En inderdaad, de overnemer houdt het niet lang vol, in 1981 gaat Soep J. Van Boom failliet. Van het bedrijfspand rest enkel die ossenkop boven het poortje, dat op zich al een stukje verleden was, ingewerkt in een nieuwer bedrijfsgebouw. Dat is intussen vervangen door sociale woningen.

In mei 2017 is het boek van achterkleindochter Wendy Van Boom verschenen, waarin ze de bedrijfsgeschiedenis als een verhaal vertelt. Daar is dan weer een theatervoorstelling over gemaakt.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-                                                        

16-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
15-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Keistraat

                                                        KEISTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is aan de Sint-Paulusplaats, tussen deze plaats en de Huikstraat.

- de eigenlijke naam "Kijfstraat"was.

- de naam sedert 1585 gebruikt werd en einde van de 18de eeuw veranderd werd in Keistraat.

- de naam volgens onze bescheiden mening verwijst naar een "kei".

- er in de straat het "Stadsmagazijn" gelegen is.

- hier het eindstation is van fde "ruienwandeling". 

                         het Stadsmagazijn (foto van Kris Vandevorst - Vlaamse Gemeenschap)

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

15-03-2017 om 13:41 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kelderstraat

                                                        KELDERSTRAAT

                                                foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ? 

- deze straat zich bevindt, aan de  Bourlaschouwburg, tussen de Komedieplaats en Armeduivelstraat.

-  ze ontstaan  is circa 1550 bij het vernieuwen van dit stadskwartier door Gilbert Van Schoonbeke en later (18de eeuw).

- de naam "Kelderstraat" verwijst naar de talkrijke kelders onder het tapissierspand, die er dienst deden als opslagplaats

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

15-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Keizerstraat

                                                       KEIZERSTRAAT                                                                                                                                                                                                                                                     foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?    

- deze straat zich bevindt tussen de Minderbroedersrui en de Prinsstraat. 

- ze in 1280 reeds gekend was.

- aan het nr 8 het befaamde "Hotel Delbeke"gelegen is

foto van Alfons Van Camp.

                    zicht op de gevel van hotel Delbeke (foto van Alfons Van Camp)

- het huis "Delbeke" aan de Keizerstraat nr 9 dateert van 1516.

- het in 1897 aangekocht werd door de baron en minister Delbeke en staat nog altijd gekend als 'Hotel Delbeke".

- het gebouwd werd door Maria De Groote weduwe van Balthazar Bossaert.

- het in 1975 geclasseerd werd als beschermd monument.

- aan zich de nrs 10-12 het gerestaureerde "Rockoxhuis" bevindt.

foto van Alfons Van Camp.

                                       zicht op het Rockoxhuis (foto van Alfons Van Camp)

- dit huis in 1603 aangekocht werd door burgemeester Nicolaas Rockox (1560-1640).

- Jules Bulmayer het restaureerde in 1916-18 en in 1920.

- de grondige restauratie geschiedde door R. het De Bruyn en Josef Louis Stynen.

- Het werd beschermd bij een definitief besluit van 9.10.1948 en het besluit verscheen in het Staatsblad van 3.12.1948.

- verder in het straat, aan de nummers 21-23 nog de "Keizers-" of "Sint-Annakapel".

foto van Alfons Van Camp.

                                               De Sint-Annakapel (foto van Alfons Van Camp)  

-  dit een Gotische kapel is gebouwd in 1513-14 door het Droogscheerdersambacht en waarschijnlijk was toegewijd aan "onser vrouw int kinderbedde".

- de kapel zich in de Keizerstraat nr 23 bevindt en bij definitief besluit van 6.2.1936 beschermd is.

- het besluit verscheen in het Staatsblad van 22.2.1936.

- de Keizerskapel in het midden van de 17de eeuw een barokke renovatie onderging, waaraan onder meer Verbrugghen, Quellin, Colyns de Nole en Kerrickx bijdroegen en  toen ook zijn gotisch stergewelf en barok portaal kreeg.

- na 1800 komt er een neogotische renovatie en is de kapel voortaan privébezit.

- de glasramen van Leopold Pluys zijn uit die periode.

- in 1899 de Witte Paters van Afrika in bezit komen van de Keizerskapel, maar sinds 1989 is er een vzw Keizerskapel die na een brand in de crypte op 21 juni 2012 samen met de  Stad Antwerpen en het Agentschap Onroerend Erfgoed instond voor de restauratie.

- je thans de vele kunstwerken in deze kapel kunt bekijken tijdens de openingsuren. Conservator is Jean-Pierre De Bruyn, bij oudere tv-kijkers bekend van het programma 'Stijl'. 

- er hier ook hier huwelijken worden gesloten en doopplechtigheden gehouden, naast concerten en vergaderingen.

                                                    -o-o-o-O-o-o-o-       

   

15-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
14-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kauwenstraatje

                                                    KAUWENSTRAATJE

                                           foto van Alfons Van Camp.

Wist U  dat ... ?

- dit straatje in feite een steeg is dat uitgeeft op de Kleine Kauwenberg.

foto van Alfons Van Camp.

                        zicht op het Kauwenstraatje (foto van Alfons Van Camp)

- het voor 1843 ook zogenaamd "Kauwensteeg" werd genoemd.

- de naam vermoedelijk (?) verwijst naar de Kauw een vogel van de familie kraaiachtigen en de kleinste is in deze familie.

- hij een grijze kleur van zijhals en het achterhoofd, en lichtgroene ogen heeft.

foto van Alfons Van Camp. afbeelding van een kraai  (foto Wikipedia)

                                                                                 -o-o-o-O-o-o-o-

14-03-2017 om 13:16 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Katwilgweg

                                                    KATWILGWEG

Wist U dat ... ? 

- deze weg zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen, en gelegen is aan de Blancefloerlaan.

- de naam van weg verwijst naar dkatwilg (Salix viminalis) of teenwilg.

- dit een plant is uit de wilgenfamilie (Salicaceae).

- het een tweehuizege boom is die van nature voorkomt in Europa en Azië.

- deze meestal een struik vormt, maar ook een boom kan vormen die tot § à 10 meter hoog kan worden..

- de zilverwitte, mannelijke katjes als sierkatjes worden gebruikt in onder meer kerststukjes.

 mannelijke katjes (foto Wikipedia)

 - er aan het nummer 2 een gebouw is gelegen, waarin o.a.de Gazet Van Antwerpen, het Mediahuis en de Koopjeskrant zijn gevestigd.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

14-03-2017 om 12:58 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kattenstraat

                                                   KATTENSTRAAT

                                         foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de studentenwijk tussen de Prinsesstraat en de Rozenstraat.

- het gedeelte tussen de Prinsesstraat en de Paradijsstraat geopend werd in 1549 op het raamhof de Moelnere.

- het gedeelte tussen de Paradijs- en de Rozenstraat circa 1550 samen met de Korte Sint-Annastraat werd aangelegd op het raamhof "de witte roose".

- de naam vermoedelijk verwijst naar het huisdier de "kat"                                                                       foto van Alfons Van Camp..

                                                      -o-o-o-O-o-o-o-

14-03-2017 om 11:55 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kasteelstraat

                                                     KASTEELSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op het Zuid, tussen de Gillisplaats, rond de Lambermontplaats met een zicht op het "Stenen Bootje", en  zo naar de Amerikalei.-

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                het Stenen Bootje op de Lambermontplaats.

- ze deel uitmaakt van de oorspronkelijke verkavelingsstructuur van het Zuid, opgemaakt in 1875.

- de straat genoemd is naar het Zuidkasteel dat onder het bewind van Alva (1567-1570) was gebouwd.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o- 

14-03-2017 om 11:17 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
13-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kasteelpleinstraat

                                                 KASTEELPLEINSTRAAT

                                            foto van Alfons Van Camp.

Wist U  dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Amerikalei en de Kronenburgstraat.

- de straat uit de eerste helft van de 19de eeuw de naam kreeg Plynstraat of Kasteelplyn.

- ze genoemd werd naar het paradeplein dat ten noorden van de citadel was gelegen.

- toen de gronden van het Zuidkasteel rond 1875 werden verkaveld, werd de straatnaam bij collegiaal besluit van 19 mei 1876 aangepast tot Kasteelpleinstraat.

- er het Sint-Norbertusinstituut is gelegen.

foto van Alfons Van Camp.

                            het gebouw van het St.-Norbertusinstituut (foto van Alfons Van Camp)

- dit een beschermd monument is.

                       foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

13-03-2017 om 16:17 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kastanjelaan

                                                KASTANJELAAN

                                      foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze laan zich bevindt op het grondgebied van Antwerpen en Wilrijk en het park Den Brandt verbindt via de Della Faillelaan met de Berkenlaan.

foto van Alfons Van Camp.

                                       zicht op de Kastanjelaan (foto van Alfons Van Camp)

- ze werd in 1910 werd aangelegd op gronden van de familie della Faille de Waerloos. 

- de naam van de laan verwijst naar de kastanjeboom.

- dit een loofboom is waarvan de vrucht in een stekelige huis zit, de bolster.

- na verwijdering van de bolster, de vrucht geroosterd en gegeten kan worden.

                           foto van Alfons Van Camp. (foto van Wikipedia)

                                                      -o-o-o-O-o-o-o-

13-03-2017 om 11:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karveelstraat

                                                  KARVEELSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Galjoenstraat en de Tjalkstraat.

- de naam verwijst naar het karveel.

- dit een gladboordig scheepstype was dat voortkwam uit een ander scheepstype, de hulk.

- de hulk is een historisch type vrachtschip was dat in de Middeleeuwen werd gebruikt voor transport over ze

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

13-03-2017 om 11:31 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kapucinessenstraat

                                              KAPUCINESSENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Schermersstraat en de Britselei.

- het weggedeelte tussen Schermersstraat en Begijnenvest in 1851 geopend werd op de gronden van het gewezen kapucinessenklooster; de verlenging tot aan de Britselei dateert van 1868.

- de naam verwijst naar de "kapucinessen" die ofwel grijze Zusters of een Vrouwelijke kloosterorde is.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

13-03-2017 om 11:30 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karel VI-straat

                                              KAREL VI-STRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de wijk "Schoonbroek", tussen de Twee Kronenstraat en de Bilderdijkweg.

- de naam verwijst naar Karel VI,  (foto van Wikipedia)

° Wenen, op 1.10.1685 en aldaar overleed op 20.10.1740.

- hij de jongste zoon was van keizer Leopold Leopold I.

- hij in 1711 zijn oudere broer, Jozef I, op volgde als Rooms-Duitse keizer, als koning van Bohemen (Karel II), als koning van Hongarije en Kroatië  (Karel III) en als aartshertog van Oostenrijk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P.S. : bijkomende gegevens van onze medewerker en freelancer Frits Schetsken :

Titel: KAREL VI-STRAAT
                                         
       De Oostenrijkse keizer Karel VI verkrijgt bij de Vrede van Utrecht op 11 april 1713 (zie 'Utrechtstraat') de Zuidelijke Nederlanden, die tot dan toe onder de Spaanse koning vielen. Vanaf dan worden dat dus de Oostenrijkse Nederlanden - lees: het huidige België.
In het vooruitzicht van een tekort aan mannelijke erfgenamen stelt Karel VI in datzelfde jaar 1713 de Pragmatieke Sanctie in, waarbij de ondeelbaarheid van het Habsburgse Rijk voorrang krijgt op de Salische wet, die enkel mannelijke troonopvolgers toelaat. Voortaan kan er dus ook een keizerin regeren en dat wordt dan na de dood van Karel VI in 1740 zijn dochter Maria Théresia. Dat leidt onmiddellijk tot de Oostenrijkse Successieoorlog, die pas in 1748 tot een definitieven regeling leidt. Aan keizerin Maria Théresia danken wij  de aanleg van onze eerste goede steenwegen die de grote steden met elkaar verbinden en die daarom ook wel Théresiaanse steenwegen worden genoemd.

Veel straten in de Ekerse wijk Schoonbroek zijn genoemd naar politieke gebeurtenissen in de 16de en 17de eeuw.

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

13-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
11-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kanunnikenstraat

                                              KANUNNIKENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op het Kiel, bezijden de Limburgstraat.

- de naam de straat verwijst naar een Kanunnik, ook koorheer.

- dit een titel is die wordt verleend aan bepaalde geestelijken binnen enkele christelijke kerkgemeenschappen.

- er een onderscheid wordt gemaakt tussen : seculiere kanunnik, ook domheer, stiftsheer of kapittelheer.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

11-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kampioenstraat

                                                  KAMPIOENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Kiel, tussen de VII°Olympialelaan en de De Bosschaertstraat.

- de naam van de straat verwijst naar een  kampioen.

- dit een persoon is, een team, een dier of een machine (robot of computer) die een toernooi, competitie of wedstrijd gewonnen heeft, vaak binnen de sport..

                                                         -o-o-o-O-o-o-o- 

11-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kammenstraat

                                                   KAMMENSTRAAT

                                        foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Oude Koornmarkt en de Klein Markt.

- tot 1518 stond hier de Cammerpoort en was tot begin 14de eeuw  de uiterste grens van de straat.

- de huidige naam een verbastering is van Cammerstrate; "camme" is het oude Vlaamse woord voor brouwerij en "cammer" betekent brouwer.

- het in de Franse tijd ten onrechte vertaald werd in Rue des Peignes.

- er vanaf de 12de eeuw het centrum van de  brouwerijen was. 

- er zich in de straat deze poort  uit 1652 bevindt, deze vernieuwd werd in 1932.

- opvallend is de aanwezigheid van Maria Magdalena in de calvariegroep. Zij is hier als ex-prostituee, want in 1312 richt broeder Geroldus hier een witzusterklooster op, bedoeld om meisjes uit 'het leven' op te vangen en net zoals Marieken van Nieumeghen uit het middeleeuws mysteriespel na haar zeven zondige Antwerpse jaren boeten te laten doen, zij het dat Marieken naar het Maastrichtse witzusterklooster moest.
In 1846 koopt de Sint-Vincentiusvereniging deze gebouwen.

- daarom op de poortmakelaar een geestelijke staat die twee kinderen in bescherming neemt en een ietwat gewaagde voorstelling is heden ten dage.

- nu hier barones Hilde Kieboom Sant'Egidio, dat zich met de armsten bezighoud, leidt, via gratis maaltijden in Kamiano en een kleinschalig tehuis Simeon en Hanna voor acht bejaarden met een klein inkomen .

- er in de straat deze mooie inkompoort te bezichtigen is.

            foto van Alfons Van Camp.

                       Inkompoort aan de Kammenstraat (foto van Alfons Van Camp)

- er een weinig verder, voorbij de Everdijstraat, deze mooie gevel van de Sint-Augustinuskerk te bewonderen valt. 

foto van Alfons Van Camp.

                             gevel van de Sint-Augustinuskerk (foto van Alfons Van Camp) 

- de Sint-Augustinuskerk intussen ontwijd is en daar nu het Augustinus Muziekcentrum huist, beter bekend als AMUZ.

- in de kerkruimte nu concerten van Oude Muziekworden gegeven en van hieruit ook het jaarlijkse festival Laus Polyphoniae georganiseerd wordt.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o- 

11-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kambalastraat

                                                      KAMBALASTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het havengebied, tussen het Houtdok-oostkaai en de Azaleastraat.

- de naam Kambala ook wel Iroko genoemd verwijst naar het hout uit het Tropisch Afrika.

- de kleur soms golvend, maar meestal recht tot kruisdradig kernhout is.

- het botergeel tot bruingeel met donkerbruine zones,naar goudbruin tot donkerbruin getint gaat.

- de nerf matig grof is en een warme kleur heeft, zodat het een stabiele houtsoort is, die al decennia verwerkt wordt tot parket.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

11-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kalkstraat

                                                     KALKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het noorden van Antwerpen, tussen de Smallestraat en de Ijzerlaan.

- de naam van de straat verwijst naar  Kalk.

- dit een aanduiding is voor een aantal alkalische zouten van calcium, zoals calciumoxide (ook wel ongebluste kalk), calciumhydroxide (gebluste kalk), calciumcarbonaat en calciumwaterstofcarbonaat.

- in de natuur kalk voor komt als calciumcarbonaat in onder meer kalksteen, mergel en dergelijke.

                                                      -o-o-o-O-o-o-o-

11-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kaasbrug - Kaasrui en Kaasstraat

                                                     KAASBRUG

Wist U dat ... ?

- deze straat loopt van het Klapdorp naar het Falconplein.

- ze vroeger "Falconsbrug" genoemd werd.

-  deze brug gebouwd zou zijn toen de Falconrui na de derde stadsvergroting (1314) aansloot bij de bestaande ruien.

- ze in de 19de eeuw ook tijdelijk bij het Falconplein gevoegd werd .

- ze in 1863 aanmerkelijk verbreed werd. 

                                                   -o-o-o-O-o-o-o-

                                                       KAASRUI

Wist U dat ... ?

- deze rui uit komt, enerzijds op de Grote Markt, anderzijds op de Melkmarkt.

- er vroeger andere benamingen werden aangegeven zoals "Verwersrui" (14de eeuw), "Suvelsteghe" (16de eeuw), "Casemerct" (16de eeuw) en "Keesroye" (sedert 1565).

- ze tot 1200 de vestingsgracht van de eerste omheining vormde.

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

                                                     KAASSTRAAT

                                          foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- de Kaasstraat zich bevindt tussen de Van Ernest Van Dijckkaai (Willem Ogierplein) en de Suikerrui.

- de eerste benaming "Potterstrate" (1264) was .

- dit een laatste herinnering was aan de "Kleine Potter- of Appelstraat", die van de huidige Kaasstraat naar de Schelde liep en vorige eeuw verdween bij de verbreding van de Suikerrui.

- ze later "Lijnmakersstraat" (1369) en sedert eind 15de eeuw "Keysse-" of "Kaasstraat" was.

- er vlakbij de "Boterrui" met -waag (nu een deel van de Suikerrui) was gelegen.

- het misschien daarom dat de sraten verwijzen naar de zuivelprodukten.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

11-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
09-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Justitiestraat

                                                    JUSTITIESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen de Mechelsesteenweg en de Anselmostraat.

- ze gedeeltelijk geopend werd op de vrijgekomen gronden van het vroegere fort Montebello (opgericht 1806-1810) en reeds in 1868 genoemd naar het geplande Paleis van Justitie. 

- dit erkend werd als beschermd monument bij Ministeriëel Besluit van 19.6.1997.

foto van Alfons Van Camp.

                   zicht op het Oude Gerechtshof aan de Britselei 55 (foto van Alfons Van Camp)                                                      

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

09-03-2017 om 13:25 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jordaenskaai

                                                      JORDAENSKAAI

                                              foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ...?

- deze kaai gelegen is langs de Scheldekaaien, tussen de Ernest Van Dijckkaai en de Orteliuskaai.

foto van Alfons Van Camp.

                             zicht op de Jordaenskaai (foto van Alfons Van Camp)

- de naam van kaai vewijst naar de Zuid-Nederlandse kunstschilder

 Jacob JordaensJacques Jordaens of Jaecques Jordaens.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

         standbeeld van Jacob Jordaens dat zich bevindt op de Oever

- deze geboren werd te Antwerpen, op 19.5.1593 en aldaar stierf op 18.10.1678 

- hij vooral  grote historiestukken, maar ook genrestukken, landschappen en portretten schilderde.    

- enkele van zijn werken zijn : De 4 evangelisten (ca 1620) / Het gezin van de schilder (ca 1630) / Soo 'doude songen, soo piepen de jonge (1638) / De H. Ivo, patroon der advokaten (1645).                                

                                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

09-03-2017 om 13:16 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jordaensstraat (Jacob)

                                             JACOB  JORDAENSSTRAAT

                                             foto van Alfons Van Camp. 

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen de Charlottalei en de Lange Leemstraat.

foto van Alfons Van Camp.

                               zicht op de Joacob Jordaensstraat (foto van Alfons Van Camp)

- ze geopend werd in 1864,en  korte tijd Jordaenslei genoemd.

-  in 1869werd het Jordaensstraat en in 1937 Jacob Jordaensstraat naar de beroemde 17de

-eeuwse schilder Jacob Jordaens- (zie afbeelding en tekst bij Jordaenskaai).

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

09-03-2017 om 13:12 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Joostensstraat (Baron)

                                              BARON JOOSTENSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt langs de centers van de spoorweg, tussen de Oostenstraat en de Van Immerseelstraat.

- de straat geopend werd  in 1913.

-  ze genoemd werd naar de Belgische minister voor China (1864 - 1945).

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

09-03-2017 om 11:52 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Joossensgang

                                                    JOOSSENSGANG

Wist U dat ... ?

- deze gang in feite een doodlopend steegje is.

- het gelegen is in het noorden van Antwerpen, bezijden de   

- hier veel om te doen was met betrekking tot de heraanleg.

- de heraanleg eerst op 5.12.2013 door het districtscollege werd goedgekeurd.

- deze gang gelegen was tussen de twee Schijnarmen, aanvankelijk zogenaamd "Schijngang", en in 1871 de huidige benaming naar de eigenaar van de gang kreeg.

                                                   -o-o-o-O-o-o-o-

09-03-2017 om 11:42 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jonghelinckstraat

                                                 JONGHELINCKSTRAAT

Wist U  dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Zuid, tussen de Hof ter Bekestraat en de Lange Elzenstraat.

- ze gelegen is in het zogenaamde "Leikwartier" dat midden 16de eeuw door Gilbert Van Schoonbeke verkaveld werd en bebouwd met hoven van plaisantie, onder meer het Jonghelinckshof van Jacob Jonghelinck (1530-1606).

- deze bekend staat als maker van het praalgraf van Karel de Stoute, en muntmeester van Antwerpen.

- er in de straat de achtergevel van het Instituut voor Doofstomme Kinderen is gelegen aan het nr 17, waarvan de ingang zich bevindt in de Coebergerstraat.

                                   achtergevel van het Instituut voor Doofstomme Kinderen

                                       (foto van Kris Vandevorst - Vlaamse Gemeenschap)

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

09-03-2017 om 11:33 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jodenstraat

                                                      JODENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen de Huidevettersstraat naar de Wapper.

- ze geopend werd na 1543 door Gilbert Van Schoonbeke op grond van de Refuge van de abdij van Baudelo.  

- ze oorspronkelijk "Vaartstraat" (gaf uit op de Wappervaart) werd genoemd.

- ze al reeds vroeg de benaming "Jodenstraat" kreeg.

- waarom, is ons onbekend, misschien omdat in de 16de eeuw er zich aan de noordzijde het klooster van de Onze-Lieve-Vrouwebroeders bevond, met ingang aan de Meir. (?)

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

09-03-2017 om 11:11 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Joannasteeg

                                                         JOANNASTEEG

                                                 foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze Steeg in de wijk "Seefhoek",  aan noordzijde van de Schoolstraat ligt.

foto van Alfons Van Camp.

                                  zicht op de Joannasteeg (foto van Alfons Van Camp)                             

- ze geopend werd in 1890 op gronden van Joanna van Amelsvoort. 

- ze genoemd werd naar Johanna (weduwe Meyers), de bedovergrootmoeder van Barbara Verdonck's moeder.

- we dit te weten zijn gekomen door een reactie van Barbara op ons blog http://blog.seniorennet.be/alfonsvc, waarvoor dank !

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

09-03-2017 om 10:59 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
08-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezusstraat

                                                      JEZUSSTRAAT

                                          foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Meir en de Sint-Jacobsmarkt.

- ze vermoedelijk ontstaan is begin 14de eeuw.

- van de 15de eeuw "Jezusstraat" genoemd werd naar een in 1494 aan de westzijde gebouwde kapel.

- er enkele opvallende gebouwen zoals het postgebouw aan het nummer 24-26 en het Provinciaal Veiligheidsmuseum,

foto van Alfons Van Camp.

                       gevel van het Provinciaal Veiligheidsmuseum (foto van Alfons Van Camp) 

aan nummer 28-30 naar ontwerp van architect M. Appel en J. Welslau (1954).

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

08-03-2017 om 16:54 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JezuÔetenrui

                                                  JEZUÏETENRUI

Wist U dat ... ?

- deze rui gelegen is tussen de Melkmarkt en naar het Hendrik Conscienceplein loopt.  

- de Sociëteit van Jezus, bekend als de jezuïeten, een katholieke religieuze orde is, die in 15 34 in Parijs werd opgericht door een groep studievrienden rond Iñigo Lopez de Loyola, beter bekend onder zijn Latijnse naam Ignatius van Loyola.

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

08-03-2017 om 16:44 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jasmijnstraat

                                                   JASMIJNSTRAAT

                                         foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op het Kiel, tussen de Jan Van Rijswijcklaan, de Wilrijkseplein en de Kruishofstraat.

foto van Alfons Van Camp.

             zicht op de Jasmijnstraat in de richting van de Kruishofstraat (foto van Alfons Van Camp)

- ze samen met de Hazelarenstraat, de Hortensiastraat en de vernieuwde Kruishofstraat,  omstreeks 1925 werd aangelegd.

- de naamgeving dateert van 1925.

- de naam verwijst naar de struik de Jasmijn. foto van Alfons Van Camp. 

- deze struik geurige witte bloemen heeft, die gebruikt worden als geneesmiddel, in parfum en in thee.

- de jasmijn afkomstig is van Jasminum, geslacht van de olijffamilie.

- deze naam komt van "Yasmin", wat betekent "geschenk van God" in Perzië.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

08-03-2017 om 16:12 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jacobsstraat (Jacob)

                                                  JACOB  JACOBSSTRAAT

                                                foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de diamantwijk vlakbij het centraal station, tussen de Quinten Matsijslei en de Simonsstraat.

foto van Alfons Van Camp.

                zicht op de Jacob Jacobsstraat richting centers (foto van Alfons Van Camp)

- de straat geopend werd in 1865 door de familie Moretus en achtereenvolgens Jacobslei, Jacobsstraat (1866) en Jacob Jacobsstraat (1937) werd.

- ze genoemd werd naar schilder

Jacobus Albertus Michael Jacobs,foto van Alfons Van Camp.  (foto van Wikipedia)

bekend als Jacob Jacobs, geboren te Antwerpen op 19 mei 1812 en aldaar gestorven op 9 december 1879.

- hij een Belgisch romantisch landschapschilder was uit de 19° eeuw.

- enkele van zijn werken  zijn : Stormop de kust, overzet van Antwerpen en on gelukkige vissers / De Dardanellen / Gezicht in Griekenland

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

08-03-2017 om 15:56 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ItaliŽlei

                                                         ITALIËLEI   

Wist U dat ... ? - de Italiëlei in 1868 de naam van "Handelsboulevard" kreeg voor het gedeelte tussen de Kipdorpbrug en Noorderplaats  en een paar maanden later al "Handelslei".

- in 1919 de lei nogmaals herdoopt tot Italiëlei.

- zoals alle leien omheen de binnenstad  de naam erwijst als eerbetuig van een tijdens de Eerste Wereldoorlog bij de geallieerden aangesloten staat.

- er ter hoogte van de Koekensgracht dit prachtig standbeeld "Walhalla is te bekijken.

foto van Alfons Van Camp.

                                het standbeeld Walhalla (foto van Alfons Van Camp)                                                      

- dit werk van de hand van de Belgische kunstenaar Luk van Soom is (° Turnhout op 27.10.1956.

- hij woont en werkt in Rijkevorsel, Antwerpen. 

- Walhalla (van het Oudijslands Valhöll) letterlijk betekent Zaal (höll, halla) voor de Gevallenen (val, wal).

- in de Noordse mythologie het Walhalla een speciale hemel was, voorbehouden voor de gesneuvelden in de strijd. 

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

08-03-2017 om 13:36 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeruzalemstraat

                                                        JERUZALEMSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen de Lange Koepoort- en de Coppenolstraat.

- sedert 1498 de Koepoortstraat met Oude Waag verbond en in 1514 doorgetrokken werd tot aan de Coppenolstraat.

- de eerste benaming "Duytenstraatje" was.  

- in 1520 op de hoek van de Oude Waag en Jeruzalemstraat het huis zogenaamd "Jeruzalem' gebouwd werd.

- in 1561 de straat deze naam over nam.

- de straat- en huisnaam herinneren aan de pelgrimstochten die Dirk van Paschen in de 16de eeuw ondernam.

- de naam ook verwijst naar Jeruzalem en herinnert aan de 1ste plegrims die van Antwerpen naar Jeruzalem vertrokken. 

 - de bakermat van het jodendom en het christendom.

- Jeruzalem is gelegen tussen de Middellandse Zee en het noordelijke deel van de Dode Zee 

                                                               -o-o-o-O-o-o-o-

08-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IsraŽlietenstraat

                                                ISRAËLIETENSTRAAT

                                        foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat, steeg, gelegen is bezijden de Sint-Katelijnevest tegenover de Beggaardenstraat.

- er via deze straat één van de ingangen is van de Handelsbeurs. 

foto van Alfons Van Camp.

                 zicht op de Israëlietenstraat aan de Sint-Katelijnevest (foto van Alfons Van Camp)

- de naam van de straat verwijst naar de Israëlieten,  de nakomelingen van Jakob.

- de term Israëlieten ook de naam werdvoor de inwoners van het laterekrijk Israël.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

08-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
07-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IndiŽnstraat

                                                       INDIËNSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het havengebied, tussen het Kattendijkdok-Oosthkaai en het Kempische dok Westkaai.

- de naam verwijst naar Indië. vlag van Indië

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

07-03-2017 om 13:36 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Isabellalei

                                                     ISABELLALEI

Wist U dat ... ?

- deze lei gelegen is tussen de Lange Leemstraat en de Lamorinièrestraat.

- ze genoemd werd naar de aartshertogin Isabella, dochter van Filips II, die in 1596 met aartshertog Albrecht van Oostenrijk huwde.

- de lei geopend werd circa 1850.

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

07-03-2017 om 13:34 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ijzerlaan

                                                       IJZERLAAN

Wist U dat ... ?

- deze laan gelegen is tussen de Noorderlaan en de grens met Merksem.

- ze tevens de weg rond het in 1935 gedempte gedeelte van het Kempisch Kanaal tussen Lobroekdok en Asiadok.

- als bijzonder kenmerk de ijzeren spoorwegviaduct over de Ijzerlaan is die dateert van 1930-35.

- vermoedelijk de laan haar naam te danken heeft aan de metalen constructie van de brug over de spoorwegviaduct.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

 

07-03-2017 om 13:21 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (1)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ijzerenwaag

                                                    IJZERENWAAG

Wist U dat ... ?

-  deze straat gelegen is tussen de Theodoor Van Rijswijckplaats en de Kammenstraat.

-  ze circa 1500 de zogenaamde "ijzerwaag van de Driehoek" (thans Huidevettersstraat) werd genoemd.

- er tijdens het Ancien Régime hier geruime tijd ijzer en koper inzake maat en gewicht werd gecontroleerd waarbij een "waghetol" werd geheven.

- de naam verwijst naar ijzer en koper en waag naar de waghetol.

- ze in 1841 "IJzerenwaagstraat", en in 1884 "IJzerenwaag".

- het een verkeersvrije straat is sedert zomer 1978.                                                                                                                                                                                                                                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

07-03-2017 om 13:15 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ijzerenpoortkaai

                                                   IJZERENPOORTKAAI

                                               foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze kaai gelegen is op het Zuid tussen de Cockerill- en de Waalsekaai. 

foto van Alfons Van Camp.

                  zicht op de Ijzerenpoortkaai richting Waalsekaai (foto van Alfons Van Camp)

- hier vroeger(gebouw in 1879) een Zuidersluis was die een verbinding gaf van de Zuiderdokken naar de Schelde.

- in 1967 ze gesloten werd en 1969 gedempt werd samen met de Zuiderdokken.

- de plaats nu volledig is ingenomen door het Hof van Beroep en het Arbeidshof, waarvan de ingang hebben aan de Waalsekaai.

foto van Alfons Van Camp.

                 zicht op het gebouw "Hof van Beroep" en "Arbeidshof" (foto van Alfons Van Camp)

- dit een groot complex is gebouwd in 1973-74 naar een ontwerp van de architecten Marc Appel en Jan Welslau.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-                                                        

07-03-2017 om 11:46 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ieperstraat

                                                  IEPERSTRAAT

Wist U dat ... ?

- de Ieperstraat gelegen is aan de rand van het Zuid, tegen de Singel aan.

- ze de Montigny- met de Brusselstraat verbindt.

- de straat deel uitmaakt van het verkavelingsplan van het Zuid, opgemaakt in 1875.

- ze in 1876 de naam Coburgstraat kreeg.

 - in 1919 het College van Burgemeester en Schepenen besliste een aantal straatnaamwijzigingen door te voeren ter ere van de "gemeenten welke het meest geleden hebben door den inval der Duitschers in België".

Ieper één van deze steden was, en gelegen is in de provincie West-Vlaanderen. - ze de bijnaam van "Kattenstad" kreeg of sinds het bezoek van paus Johannes Paulus II "Vredesstad".

                                         wapenschild van Ieper

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

07-03-2017 om 11:21 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
06-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huikstraat

                                                       HUIKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze gelegen is aan het  Falconplein richting Koepoortbrug.

- de "Heyl-met-de-Huikstraat" nu verkort tot Huikstraat  komt van "Heyl metter hoeyken".

- deze Helena of Helwiga met de huik hier een stove of badhuis openhield.

- de naam van de straat dateert van circa 1480. 

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

06-03-2017 om 20:22 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huysmanslaan (Camille)

                                              CAMILLE  HUYSMANSLAAN

                                            foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze laan gelegen is in de "Expo -of Tentoonstellingswijk" tussen de Jan Van Rijswijcklaan en de Boomse Steenweg.

- ze vroeger "Koloniënlaan"werd genoemd, aangelegd bij de voorbereiding van de Wereldtentoonstelling van Koloniën, Zeevaart en Vlaamse Kunst van 1930.

- in 1968  de oude straatnaam gewijzigd werd in Camille Huysmanslaan naar de gelijknamige filoloog, publicist en politicus (1871-1968),

  Jean Joseph Camille Huysmans   foto van Alfons Van Camp. (foto van Wikipedia)

- hij geboren werd als Camille Hansen, te Bilzen op 26 mei 1871 en overleed  te Antwerpen op 25 februari 1968.

- hij een journalist was van een aantal sociale tijdschriften en samen met Frans Van Cauwelaert en de liberaal Louis Franck,één van de drie kraaiende hanen was.

- hij Burgemeester was van Antwerpen van 1933 tot 1940 en een tweede periode van 1944 tot 1946.

- er op de verhoogde berm, ter hoogte van de Volhardingstraat, het bronzen torso op sokkel van arduin, zogenaamd "Schrijden" door Karl Hartung, 1958, staat.

                       foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

- er aan het begin van de straat, ter hoogte van de J.B. Verlooystraat, het standbeeld van Camille Huysmans staat.

foto van Alfons Van Camp.

       zicht op de Camille Huysmanslaan met vooraan zijn standbeeld (foto van Alfons Van Camp)                                                                   

                                                          -o-o-o-O-o-o-o- 

06-03-2017 om 11:30 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hugostraat (Victor)

                                               VICTOR  HUGOSTRAAT

                                             foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen, bezijden de Charles De Costerlaan aan de Theofiel Gautierstraat.

foto van Alfons Van Camp.

                             zicht op de Victor Hugostraat (foto van Alfons Van Camp)

 - de straat genoemd werd naar de Franse schrijver, dichter, essayist en staatsman,                                          Victor HugoVictor foto van Alfons Van Camp.

- hij geboren werd te Besançon op 26.2.1802 en overleed te Parijs op 22.5.1885.

- enkele van zijn werken zijn : De klokkenluider van de Notre Dame en les Misérables.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-     

06-03-2017 om 10:45 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoveniersstraat

                                                   HOVENIERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het "diamantkwartier", tussen de Rijf- en Schupstraat.  

- ze geopend werd in 1851 op gronden Buelens.

- de naam "hovenier" herinnert aan de tuinderswijk uit de jaren circa 1830.

- er het gebouw van het "Antwerps Diamantcentrum", van 1983, is gelegen .

- er op 20 oktober 1981 een bomaanslag plaats vond voor een Portugees-Joodse synagoge,                                                                                                                                            foto van Alfons Van Camp.

                         de Portugees-joodse synagoge (foto van Alfons Van Camp)         

waarbij 3 mensen werden gedood en 106 anderen gewond raakten. 

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

06-03-2017 om 10:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huygensstraat (Constantijn)

                                           CONSTANTIJN  HUYGENSSTRAAT

                                               foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op de Linkeroever van Antwerpen, tussen de Gloriantlaan en de Roemer Visscherstraat

foto van Alfons Van Camp.

                          zicht op de Constantin Huygensstraat (foto van Alfons Van Camp) 

 - de straat genoemd werd naar

               Constantijn Huygens.foto van Alfons Van Camp.(foto van Wikipedia)

- hij een Nederlands dichter, diplomaat, geleerde, componist en architect was.

- hij geboren werd te Den Haag (NL) op 4.9.1596 en overleed er op 28.3.1687.

- enkele van zijn werken zijn : Dagh-werck (1638) - Hofwijck (1653) en Ooghentroost (1647) 

- P.S. : bijkomende gegevens bekomen van Frits Schetsken

CONSTANTIJN HUYGENS EN TRIJNTJE CORNELIS
Dichter jawel, maar niet ergens op een zolderkamertje, Constantijn Huygens is ook nog diplomaat, componeert diverse werken, ontwerpt een straat in Den Haag en heeft contacten met heel wat bekende mensen in de 17de-eeuwse Republiek der Verenigde Nederlanden.
Geboren in Den Haag op 4 september 1596 komt hij meteen al terecht in een bijzonder gezin. Vader is jurist en secretaris van de Raad van State, moeder Suzanna komt uit Antwerpen en is een zus van de schilder Joris Hoefnagels, die zich toespitst op illustraties in wetenschappelijke boeken. Thuis krijgt Constantijn muziekles en leert viola da gamba, luit en klavecimbel bespelen. Na het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) wordt hij secretaris van stadhouder prins Frederik Hendrik. Als diplomaat weet Huygens te bereiken dat Frankrijk het vroegere prinsdom Orange – waaraan de Nederlandse vorsten hun naamdeel Oranje ontlenen – aan de Republiek teruggeeft.
Constantijn kent ook Jan en alleman, zoals de dichters Pieter Cornelis Hooft, Jacob Cats en Joost van den Vondel, de schilder Rembrandt van Rijn, maar ook de Franse filosoof René Descartes. Een van zijn kinderen, zoon Christian Huygens, wordt een wereldbekend natuurwetenschapper, die het slingeruurwerk uitvindt. Constantijn Huygens overlijdt in Den Haag op 28 maart 1687 en dat was ook alweer een aparte dag, Goede Vrijdag. Hij is begraven in de Grote Kerk in zijn geboortestad en aan hem herinnert zijn landhuis Hofwijck in Voorburg nabij ’s-Gravenhage.
Huygens’ literaire werk is vandaag nog amper bekend, op één komedie na: Trijntje Cornelis, door Huygens zelf gezien als een tussendoortje, dat hem echter heeft overleeft. En deze op rijm gestelde klucht uit 1653 speelt zich af in Antwerpen. Daar legt de boot van een pasgetrouwd schippersgezin uit het Nederlandse Zaandam aan om lading te lossen. Terwijl haar man Klaas Gerritszoon samen met de scheepsknecht Kees zich daarmee bezighouden, gaat vrouw Trijntje Cornelisdochter de stad verkennen. Zij komt daarbij terecht in het Sint-Andrieskwartier, niet ver van het Zuidkasteel, de citadel waar dan nog Spaanse soldaten gelegerd zijn. Juist daardoor is er ook een prostitutiebuurt, met de Lepelstraat als centrum. Trijntje wordt daar aangesproken door Moij, een hoer-op-retour, die zich voordoet als ver familielid en voorgeeft bekend te zijn met Zaandam. Zij troont Trijn mee en samen met Francisco, een heerschap dat laveert tussen pooier en hoerenloper, voeren ze de schippersvrouw dronk
 en, die in diepe slaap valt. Daardoor kan Moij haar van fraaie kleding en sieraden beroven, waarna Trijntje wordt gekleed in een oud pagekostuum van Francisco, die haar vervolgens ook nog verkracht en daarna meesleurt naar een mesthoop nabij de IJzeren Waag, waar hij haar dumpt. Als Trijn ontwaakt is ze even in de war en denkt door haar pagekleding dat ze een man is, maar komt dan weer tot haar positieven. Een passerende nachtwaker vindt haar en brengt haar terug naar het schip. Daar is manlief intussen in slaap gevallen, nadat hij en zijn knecht urenlang zonder resultaat naar Trijn hebben gezocht en hij zich is gaan bedrinken omdat hij denkt dat ze hem verlaten heeft. Aan Kees vertelt ze wat er gebeurd is en ze besluiten het onder hen te houden. Als de volgende morgen Moij en Francisco op het Bierhoofd waar het schip aangemeerd is een luchtje komen scheppen, worden ze door Kees in het schip gelokt, waar hij en Trijn hen een aframmeling geven en in oude kleren steken voordat
  ze weer de wal op worden gegooid. De wraak is zoet!
Dankzij zijn moeder is Huygens bekend met het Antwerps en zijn komedie staat er dan ook bol van. Het comité 'Sint-Andrieskwartier Herleeft' besluit dan ook om op zondag 13 oktober 1996 een gedenksteen te plaatsen op de hoek van de IJzerenwaag en de Theodoor Van Rijswijckplaats – waar de mesthoop gesitueerd wordt - met een tekst van neerlandicus dr. H.M. Hermkens. En sinds 1947 bestaat er in Nederland de Constantijn Huygensprijs , waarbij jaarlijks een bedrag van € 10.000 wordt toegekend aan een auteur voor zijn complete oeuvre. Tot de Vlaamse laureaten behoren Willem Elsschot, Louis Paul Boon, Maurice Gilliams, Hugo Claus, Tom Lanoye, Leonard Nolens en de toch bijna Vlaamse Joke van Leeuwen, ooit staddichteres van Antwerpen.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

06-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
05-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hortensiastraat

                                                      HORTENSIASTRAAT

                                              foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Kiel, tussen de Sparrenstraat en de Hazelarenstraat.- 

foto van Alfons Van Camp.

 de Hortensiastraat, gezien vanaf de Sparrenstraat richting Hazelarenstraat (foto van Alfons Van Camp)

- de naam van de straat verwijst naar de bloem Hortensia

                              foto van Alfons Van Camp.    

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

05-03-2017 om 14:16 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hopland

                                                        HOPLAND

Wist U dat ... ?

- deze straat in de verlengde van de Schuttershofstraat ligt en naar de Tabakvest loopt.

- het in de 15de eeuw een eenvoudige steeg was lopend van de Huidevettersstraat achter de Schuttershoven tot aan de huidige Otto Veniusstraat, geheel genoemd "Schutterssteeg".

- ze in de eerste helft van de 16de eeuw verlengd werd tot aan de wallen en "Hopland" genoemdwerd , wanneer de hopvelden en moestuinen in deze buurt stilaan verdwenen en plaats maakten voor bewoning en raamhoven.

- vandaar de naam verwijst naar "hop" Afbeeldingsresultaat (foto van Wikipedia)

- Hop een plant is uit de hennepfamilie, die in Nederland en België in het wild voorkomt, en hier vroeger ook veel geteeld werd.

- de hopbellen als conserveer- en smaakmiddel worden gebruikt bij de bereiding van bier. 

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

05-03-2017 om 14:06 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoornstraat

                                                       HOORNSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen de Varkensmarkt en zo naar de Stadswaag loopt.

- ze circa midden de 16de eeuw aangelegd werd en door Van Schoonbeke "Noordstraat" werd genoemd omdat ze aan de noordzijde ligt van zijn in 1547-48 aangelegde Stadswaag.

- ze later "Gulden Noordstraat" (18de eeuw), en sinds het vierde kwart van de 18de eeuw vermeld staat als "Hoornmarkt of -straat".

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

05-03-2017 om 13:56 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoofdkerkstraat

                                                 HOOFDKERKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Wolstraat.en de Wijngaardstraat

- dit een klein straatje is dat in 1550 geopend werd door de Spaanse koopman Don Diego de Sainct Jehan die er het huis zogenaamd "Onse Lieve Vrouwe" geërfd had.

- in 1920 de naam van de straat veranderde in Hoofdkerkstraat. 

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

05-03-2017 om 13:42 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hondurasstraat

                                                   HONDURASSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op de Luchtbal, tussen de Noorderlaan en de Columbiastraat.

- de naam van de straat verwijst naar Honduras, een land in Centraal-Amerika en officieel de Republiek Honduras  wordt genoemd.

- het grenst aan Guatemala, El Salvador en Nicaragua. 

- de vlag en het wapenschild van Honduras er respectievelijk het volgend uitzie. 

                   Vlag van Honduras                       Wapen van Honduras

                    vlag van Honduras                              wapenschild van Honduras 

                                                    -o-o-o-O-o-o-o-

05-03-2017 om 13:29 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hollandstraat

                                                       HOLLANDSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Sint-Gummarusstraat en de Van Straelenstraat.

-  zij het tracé van de oude spoorweg naar Holland volgde, die in 1874 tot aan de Dam werd opgebroken, nadat hij vervangen was door de meer oostwaarts gelegen ringspoorweg.

- in 1876 de naam "Hollandstraat" aan de nieuwe straat werd gegeven. 

 - er zich een structuur van cortesaal staal bevindt, in de tuin van het dienstencentrum "De Olijftak" aan de Hollandstraat.

- het de naam draagt van  "De Inwendige ruimte".

- dit het werk is Mark Verstokt (Lokeren 1930) .

foto van Alfons Van Camp.

                  De inwendige ruimte van Mark Verstokt  (foto van Alfons Van Camp)                    

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

05-03-2017 om 13:17 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hof Van Tichelen

                                                    HOF  VAN  TICHELEN

Wist U dat ... ?

-  deze plaats gelegen is op het Kiel, op de grens Antwerpen-Wilrijk, tussen de VII° Olympiadelaan en de Julius de Geysterstraat.

- de naam van deze plaats vermoedelijk verwijst naar Hendrik van Tichelen,die een Vlaams leraar, pedagoog, verzamelaar, vertaler en schrijver was van jeugdboeken, rijmpjes en verzen.

- hij geboren werd te Antwerpen op 6 maart 1883- en aldaar overleed op 18 november 1967).

- hij de zoon was de zoon van een onderwijzer en onderwijzeres.

- hij zelf onderwijzer werd in het Schupperskwartier te Antwerpen.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

05-03-2017 om 13:04 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hof Van Camp en Van Campstraat

                                                   HOF  VAN  CAMP

                                         foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?  

- deze hof een binnenplaats is die te bereiken is via een smalle gang tussen de nummers 9 en 15 van de Walenstraat.

Afbeeldingsresultaat voor hof van camp

                             inkompoort van de Hof Van Camp (foto van Alfons Van Camp)

- hij vermoedelijk geopend werd in 1861 op gronden van tuinier Michiel Van Camp.

- de naam van het hof en de straat niet verwijzen naar Alfons Van Campde maker van dit blog 

                                                      -o-o-o-O-o-o-o-                                                                                                                    

                                                VAN  CAMPSTRAAT

                             Afbeeldingsresultaat voor hof van camp

                                             foto van Alfons Van Camp

Wist U  dat ... ? 

- deze straat zich bevindt in de wijk "Seefhoek" aan de Lange Van Sterbeeckstraat.

- ze eveneens in verband kan gebracht worden met de tuinier Michel Van Camp

                                                      -o-o-o-O-o-o-o-                                                                                                                  

05-03-2017 om 11:43 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Houwerstraat

                                                      HOUWERSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Italiëlei en Sint-Jansplein.

- hier in het eerste kwart van de 17de eeuw een waterreservoir, een "houwer" gegraven werd om water op te slaan, met het oog op de bevoorrading van de brouwerijen en particuliere woningen van de Nieuwstad, waar geen drinkwater voorhanden was.

- er vanaf 1635  het water opgevangen werd uit de zogenaamde Herentalse Vaart.

- de rol van de houwer,  de bevoorrading met zuiver water was.

- de naam aan de straat werd gegeven in 1868

(bron : inventaris bouwkundig erfgoed)

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

05-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoogstraat

                                                        HOOGSTRAAT

         foto van Alfons Van Camp.   foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt tussen de Grote Markt en het Sint-Jansvliet.

- ze in 1232 vermeldt staat als "alta platea", en in 1305 als Hoogstraat.

- de Hoogstraat het Kiel verbond, via Kronenburg. Sint-Michiels en Den Oever met het centrum van de stad.

- er aan het nr 12 de "Rode Zaal" van het Fakkeltheater is gelegen

foto van Alfons Van Camp.

                               Ingang van de Rode Zaal (foto van Alfons Van Camp) 

- er zich aan het nr 72 de zaal "De Zwarte Panter" bevindt.                                                                                                                                                              foto van Alfons Van Camp.

                          Ingang van de zaal "De Zwarte Panter (foto van Alfons Van Camp) 

P.S. : bijkomende gegevens van Frits Schetsken :

                             De ZWARTE PANTER IN HET SINT-JULIANUSGASTHUIS
Hoogstraat 70-72.
Pas afgestudeerd aan onze Koninklijke Academie voor Schone Kunsten ziet Adriaan Raemdonck zich geen toekomst als schilder, maar des te meer als galeriehouder, die zich gaat toeleggen op het promoten van jonge artiesten. Hij start in de experimentrijke jaren 1960 zijn galerie in een vroegere hoerenkast op de hoek van de Oude Beurs en de Wisselstraat, bekend als ‘De Zwarte Panter’, want onder die naam afficheerde de dame van lichte zeden haar genoegens.

Als Adriaan in 1970 kan verhuizen naar een deel van het vroegere Sint-Julianusgasthuis aan de Hoogstraat neemt hij de naam mee en zo zie in het fronton boven de poort nu een panterbeeld de plaats innemen van een vroegere Sint-Rochus, die revolutionaire Franse soldaten al veel eerder hadden verwijderd toen ze in deze kapel werden ingekwartierd.

Het gasthuis zelf is genoemd naar Julianus, een heilige die omwille van zijn gastvrijheid wordt aanbeden door onder meer pelgrims. Want in 1303 is dit gasthuis speciaal opgericht om drie nachten onderdak te bieden aan pelgrims op weg naar Santiago de Compostella, waarna zij een getuigschrift meekregen van goed christelijk gedrag, een toegangsbewijs voor andere gasthuizen op hun route. En vandaag kunnen dankzij een vereniging van oud-Santiago-pelgrims opnieuw bedevaarders voor een nachtrust hier terecht, als ze zich daarvoor aanmelden bij de Toeristische Dienst. Hun verblijf heeft zijn ingang aan de Sint-Jansvliet, net om de hoek, waar een Sint-Jacobsschelp de weg wijst.

In de kapel, waar nu kunst te kijk hangt en drukbezochte vernissages plaatsgrijpen, wordt in 1815 voor het eerst de Pelgrimstafel opnieuw ingericht, waaraan op Witte Donderdag twaalf pelgrims kunnen plaatsnemen, die de reis naar Rome of het Heilig Land hebben volbracht. Als er zich niet voldoende pelgrims aandienen wordt nu hun aantal aangevuld met bejaarden uit diverse Antwerpse rusthuizen. De rijkelijk uitgedoste tafel met twaalf verschillende visgerechten kan vooraf door het publiek worden bewonderd. De oorsprong van dit gebruik ligt bij een testamentaire beschikking uit 1556 van Capeteyn d’Areste, waarbij hij een jaarlijkse gift beschikbaar stelt om op die dag voor de armen een maaltijd op te dienen.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

05-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
04-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hof ter Bekestraat

                                                  HOF  TER  BEKESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op he Zuid en van de Sint-Laureisstraat, Broederminstraat en Moonsstraat naar de Fransenplaats loopt.  

- ze oorspronkelijk het zuidelijk uiteinde vormde van de Sint-Laureisstraat, de vroegere Hinnekeslei, die in de jaren 1540 en aangelegd was als onderdeel van het Leikwartier.  

- in 1911 werd afgesplitst en vernoemd naar het aloude Hof ter Beke. - Gilbert Van Schoonbeke (1519-1556)  in 1547 het "Goed ter Beke" kocht van de familie Van de Werve. 

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

04-03-2017 om 18:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hofstraat

                                                        HOFSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat de Zirkstraat verbindt met de Oude Beurs.

- ze zo genoemd werd omdat ze geopend werd op een hoving "den steger geheeten den Hoff" (circa 1350).

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

04-03-2017 om 15:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hessenbrug - Hessenplein en Hessenstraatje

                                                   HESSENBRUG

                                         foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze plaats begint aan de Paardenmarkt en eindigt aan het  Hessenplein (zie verder hieronder) .

- ze vroeger "Watermolenbrug" genoemd werd, naar aanleiding van de gelijknamige brug over de rui (16de eeuw tot de eerste helft van de 18de eeuw) die leidde naar een watermolen.

- toen de rui circa 1830 overwelfd werd de naam overging op de straat.

- de huidige benaming verband houdt met het nabije Hessenhuis. 

foto van Alfons Van Camp.

zicht op de Hessenbrug,en in de achtergrond het Hessenhuis en het Hessenplein (foto A.Van Camp) 

                                                          HESSENPLEIN

                                        foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- het Hessenplein gelegen is tussen de Oude Leeuwen- en de Falconrui.

foto van Alfons Van Camp.

    zicht op het Hessenplein, met rechts de zijgevel van het Hessenhuis (foto van Alfons Van Camp)

- deze straat vroeger liep over Ander- en Leeuwenrui naar de Slijkpoort, en sinds de 18de eeuw aangeduid wordt als "Hessenplein".foto van Alfons Van Camp.

  (zie Falconrui nummer 51) ).

- er ten westen van het Hessenhuis een smal donker straatje is gelegen, zogenaamd "Hessenstraatje"

                                               HESSENSTRAATJE

                                       foto van Alfons Van Camp.

foto van Alfons Van Camp.

                        zicht op het Hessenstraatje (foto van Alfons Van Camp)

en tot slot

- Hessen Wapen van Hessen (wapenschild van Hessen)

   een deelstaat in het midden van Duitsland ligt, met als hoofdstad Wiesbaden en de grootste stad Frabkfurt am Main is.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

04-03-2017 om 11:47 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hockeystraat

                                                        HOCKEYSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op het Kiel, tussen de Atletenstraat en de VII° Olympiadelaan.

- de naam van de straat verwijst naar het balsport Hockey.

 - het  belangrijkste voorwerp van de hockeyspeler de stick is, die gebruikt wordt om de bal weg te slaan.

- er verschillende vormen van hockey bestaan, zoals veldhockey, zaalhockey en ijshockey. 

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

04-03-2017 om 11:43 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hertsdeinstraat

                                                     HERTSDEINSTRAAT

                                                  foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze doodlopende straat, ten noorden van de Haantjeslei, op het Zuid geopend werd circa 1850.

foto van Alfons Van Camp.

foto van Alfons Van Camp.

                           algemeen zicht op de Hertsdeinstraat (beide foto's van Alfons Van Camp)

- de naamgeving in 1852 in verband wordt gebracht met de toenmalige herberg "de Hertsdein" (van hert en daim, het Franse woord voor damhert) op hoek van Haantjeslei en Sint-Laureisstraat.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

04-03-2017 om 10:41 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
03-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hertoginstraat

                                                    HERTOGINSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Mechelse Steenweg en de Lange Leemstraat.  

- ze geopend werd op gronden De Bot.

- de naamgeving aan de straat ontstond naar aanleiding van het huwelijk in 1853 van de hertog van Brabant, de latere koning Leopold II, met Maria-Henriëtta, waardoor laatstgenoemde de titel van "hertogin van Brabant" mocht dragen.

- een hertogin een vrouw is met een adellijke titel en op een landgoed wonen.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

03-03-2017 om 16:50 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herders -en Herderinstraat

                                                        HERDERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de wijk "Seefhoek" tussen de Duinstraat en de Handelstraat.

- er in onmiddellijke nabijheid de 

                                                      HERDERINSTRAAT

is gelegen, welke zich bevindt tussen de Herdersstraat en Duinstraat.

- deze Herderinstraat samen met Herdersstraat geopend werden in 1883 op gronden van Frère en Storms.

- het woord herder kan verwijzen naar iemand die een bv een kudde schapen hoedt.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

 

03-03-2017 om 16:40 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hensstraat (Frans)

                                               FRANS  HENSSTRAAT

                                            Afbeeldingsresultaat voor frans hens 

Wist U dat ... ?

.- deze straat gelegen is op het Kiel, tussen de Schijfstraat en de Rik Schaeffelsstraat.

foto van Alfons Van Camp.

                                zicht op de Frans Hensstraat   (foto van Alfons Van Camp)

- er aan het nr 44, aan de ingang van het gebouw Frans Steger, mooie beeldhouwwerken te zien zijn. 

                                                            foto van Alfons Van Camp.

foto van Alfons Van Camp. foto van Alfons Van Camp.

                    Beelden aan de  van de ingang van de residentie Frans Steger aan de Frans Hensstraat 44

                                                                  (foto's van Alfons Van Camp)

- de naam van de straat verwijst naar de Belgisch postimpressionistische kunstschilder, tekenaar, aquarellist en graficus Frans Hens. 

- hij geboren werd te Antwerpen, op 1.8.1856 en aldaar stierf op 11.5.1928.

- hij vooral bekend was als Scheldeschilder.

- hij tevens een pionier van de Afrikaanse kunst was.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

03-03-2017 om 16:29 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hemelstraat

                                                      HEMELSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Mechelsesteenweg en de Lange Leemstraat.

- de naamgeving verwijst naar de in 1846 voormalige herberg "Het Hemeltje", op de hoek met de Mechelsesteenweg.

- zich in de straat dKapel van het Allerheiligste Sacrament bevindt.

- een 19e eeuwse neogotische kapel is die van 1890 tot 1892 gebouwd werd door architect Ernest Storidau.

 foto van Alfons Van Camp. zicht op de kapel (foto van Alfons Van Camp)

                                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

03-03-2017 om 11:17 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Helenalei

                                                       HELENALEI

Wist U dat ... ?

- deze lei gelegen is tussen de Marialei en de Boomgaardstraat.

- ze geopend werd in 1907 op gronden van de familie Nottebohm.

- de straatnaam verwijst naar Hélène Flemming (1827-1907), weduwe van Gustave Grisar (1825-1881), die in 1867 de kinderkribbe Marie-Henriette stichtte.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

03-03-2017 om 10:54 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heer Van Bergenstraat

                                          HEER  VAN  BERGENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich op de Linkeroever van Antwerpen bevindt, tussen de Hanegraefstraat en de Blancefloerlaan.

- de herkomst van de straatnaam is ons tot op heden onbekend.

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

03-03-2017 om 10:49 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hendriklei

                                                    HENDRIKLEI

                                          foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze lei zich bevindt op het Kiel, op de grens met Hoboken, tussen de Lage Weg - EmielVloorsstraat en Sint-Bernardsesteenweg. 

- wij niet hebben kunnen achterhalen naar wie of wat de naam van de lei verwijst

- er in het plantsoen tussen de Hendriklei en de Maurits Sabbelaan er het beeld

"De Aarde" (foto van Alfons Van Camp)

staat, waarvan er 4 dezelfden van bestaan.

- deze voor het 75 jarige bestaan van de maatschappij "SM Huisvesting" werden ontworpen door de beeldhouwer, tekenaar en graficus Wilfried Pas (° Londerzeel 1940).

- alleen het beeld op de Hendriklei, werd ingehuldigd en gebeurde op 8.11.1996.

- de andere identieke beelden gelegen zijn op Linkeroever (E.Verhaerenlaan, hoek Gloriantlaan), op Luchtbal (parkje tussen Canada- en Noorderlaan) en tussen de huizenblokken vooraan in de Prekerstraat (St.-Andrieskwartier, nabij Kloosterstraat).

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

03-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Geeststraat

                                                  HEILIGE  GEESTSTRAAT

                                                 foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat bevindt zich tussen de Hoogstraat en de Vrijdagmarkt.

- ze vroeger  "Draecksteeg" en "straetken vanden Werve" heette.

- in 1461 de Heilige Geestmeesters van Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Walburgis en Sint-Joris, het "Hof Van de Werve", de huidige nummers 21 en 23 kochten.

- de naam van de straat verwijst naar de Heilige Geestkamer, samengesteld uit aalmoezeniers de Heilige Geestmeesters,de voorloper der Commissie voor Openbare Onderstand is. 

- er aan de Heilige Geestraat nr 9 een oud hotel der families Draecke, Pot en Puschinger was gelegen.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

03-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
02-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hazelarenstraat

                                                    HAZELARENSTRAAT

                                             foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op het Kiel, tussen de Jan Van Rijswijcklaan en de Kruishofstraat.

-  ze samen met de Hortensiastraat, de Jasmijnstraat en de vernieuwde Kruishofstraat, omstreeks 1925 werd aangelegd.

- de naamgeving in 1925 tot stand kwam.

foto van Alfons Van Camp.

                      zicht op de Hazelarenstraat (foto van Alf ons Van Camp)                                                                                                                                               

- de hazelaar foto van Alfons Van Camp.    (foto Wikipedia)  

een in West-Europa autochtone heester is uit de berkenfamilie.

- de vrucht van de hazelaar een hazelnoot is, waarvan de kern eetbaar is (Bron : Wikipedia).

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

02-03-2017 om 16:27 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haverstraat

                                                          HAVERSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat loopt van de Ernest van Dijckkaai naar Grote Pieter Potstraat.

- ze in 1546-48 door de stad geopend werd.

- ze in het verlengde van de Haarstraat ligt en de Schelde rechtstreeks met de Hoogstraat moest verbinden.

- ze oorspronkelijk "Klaverstraat" heette, naar het in 1546 onteigende pand "het Claverblad".

- ze in 1920 wegens gelijknamigheid veranderd werd in Haverstraat.

- volgens Wikipedia  Haver Bloeiwijze zwarte haver  (foto van Wikipedia)

een eenjarige plant is uit de grassenfamilie en een graansoort is, die sinds 7000 v.Chr. geteeld wordt. 

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

02-03-2017 om 16:11 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Havanastraat

                                                        HAVANASTRAAT

Wist U dat ...?

 - de Havanastraat gelegen is op de Luchtbal tussen de Noorderlaan en de Chicagostraat.

- de straat genoemd werd naar de hoofstad Havana Wapen van Havanavan Cuba.

- deze stad in 1515 gesticht werd door de Spanjaard Diego Velazquez de Cuéllar.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

 

02-03-2017 om 15:59 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Harmoniestraat

                                                     HARMONIESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt, tussen de Van Schoonbekestraat en de Lange Lozanastraat.

- ze samengesteld werd uit het vroegere "Mosselmanstraatje" van circa 1850 ten noorden en het "Kootmanstraatje" van circa 1868 ten zuiden, beide genoemd naar voormalige grondeigenaars.

 - de huidige naamgeving naar de nabijheid van het zomerlokaal van de maatschappij "Société Royale d'Harmonie" gelegen in het gelijknamige park werd genoemd.

- het belangrijkste gebouw in de straat het ziekenhuis Monica of in de Volksmond beter bekend als "Eeuwfeestkliniek" is.                                                                                              foto van Alfons Van Camp.

en het Harmoniepark.

foto van Alfons Van Camp.

                    zicht op het gebouw in het Harmoniepark (foto van Alfons Van Camp)                   

                                                           -o-o-o-O-o-o-o- 

02-03-2017 om 15:49 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hardenvoort

                                                    HARDENVOORT

                                          foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt aan den Dam, aan de Noorderlaan en het Damplein.

- er op de gronden het "Park Spoor Noord" is ontstaan.

- wij tot op heden niet hebben kunnen ontdekken wat de naam "hardenvoort" betekent. 

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

02-03-2017 om 15:43 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haringrodestraat

                                                     HARINGRODESTRAAT

Wist U dat ... ?

- gelegen is in de wijk "Klein Antwerpen", tussen de Albertstraat en de Boomgaardstraat. 

- ze in 1846 als Haringrodestraat werd vermeld naar het voormalige gehucht "Harincrode" waarvan reeds sprake was in 1146.

- ze vroeger "Zeelbaanstraat" werd genoemd naar de hier toen aanwezige zeeldraaierij.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

02-03-2017 om 15:36 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hanegraefstraatr

                                                  HANEGRAEFSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen, tussen de Karel Candaelsstraat en de Halewijnlaan.

- wij niet hebben kunnen achterhalen naar wie of wat de naam van de straat verwijst.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

02-03-2017 om 12:58 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Happaertstraat

                                                     HAPPAERTSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Bogaerdestraat en de Kleine Markt.

- ze in 1562 geopend werd op de gronden van de familie Happaert.

- de geschiedenis van het Huis Happaert er een is van ridders en burgemeesters, van professoren, notabelen en kunstenaars.

- toen ridder en burgemeester Jan Happaert rond 1520 de eerste stenen liet stapelen, Antwerpen nog het centrum was van de wereld. 

- er in de straat het gebouw "Het Schip of Huis Happaert" gelegen is.

                        Het Schip of  Huis Happaert (foto van bouwkundig erfgoed)   

- aan de Happaertstraat nr 6 eertijds bewoond werd door schilder Erasmus Quellin (1607- 1678)

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-   

02-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hanzestedenplaats

.                                            HANZESTEDENPLAATS

Wist U dat ... ?

- deze plaats zich bevindt tussen de Sint-Aldegondis -en de Godefriduskaai.

- ze circa 1840 genoemd wordt naar het Hansa- of Oosters Huis (1568, naar ontwerp van Cornelis Floris).                                                                                 

- de blikvanger het MAS (Museum aan de Stroom) is dat in 2010 klaar was, samen met de een granieten obelisk, die in 1903 geplaatst werd ter gelegenheid van de verjaardag van Napoleons decreet (1803) tot het graven van de 'bassins'.

                    Image    Afbeeldingsresultaat voor obelisk decreet van napoleon 

                              Het M.A.S.                                        Het Decreet van Napoleon (foto van AVC)

                                                              -o-o-o-O-o-o-o- 

02-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Handschoenmarkt

                                                 HANDSCHOENMARKT  

                                              foto van Alfons Van Camp.                  

Wist U dat ... ?

- deze markt gelegen is , voor de O.L.V-kathedraal en tussen de Tempelstraat - Quinten Matsijsdoorgang - Maaldersstraat  - Blauwmoezelstraat en de Jan Blomstraat.

foto van Alfons Van Camp.

          zicht op de Handschoenmarkt richting Quinten Matsijs Doorgang (foto van Alfons Van Camp)

- ze vroeger een deel van het kerkhof van Onze-Lieve-Vrouw en "Klein of Stenen Kerkhof" genoemd werd.

- de huidige benaming uit de eerste helft van de 17de eeuw herinnnert aan de standplaats van de pels- en handschoenwerkers tijdens de markten en foren.

- aan de oostzijde : de hoofdingang van de kathedraal ligt, met haar prachtige poort.

foto van Alfons Van Camp.

              zicht op de mooie poort van de OLV-kathedraal (foto van Alfons Van Camp)

- er nabij de Blauwmoezelstraat de "Putkevie" toegeschreven aan Quinten Metsys (ca 1490).

foto van Alfons Van Camp.

                    zicht op de Putkevie van Quinten Metsijs (foto van Alfons Van Camp)

- deze oorspronkelijk op de bornput voor het stadhuis stond, en circa 1550 overgebracht werd naar de Handschoenmarkt.

- er op het arduinen voetstuk (circa 1940) volgend opschrift te lezen valt : Dese Putkevie werd gesmeed door Quinten Matsijs / De liefde maeckte van den smidt eenen schilder.

- er aan de zuidzijde herdenkingsstenen zijn aangebracht naar het verhaal van "Nello & Patrasche".

foto van Alfons Van Camp.

zicht op de herdenkingssteen aan de zuidzijde van de Handschoenmarkt (foto van Alfons Van Camp)  

- deze herdenkingssteen reeds vervangen werd door het hierbij afgebeelde beeld. 

foto van Alfons Van Camp.

       beeld van de slapende Nello op de rug van de hond Patrasche (foto van Alfons Van Camp) 

                                                                        -o-o-o-O-o-o-o-                         

02-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
01-03-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haminastraat

                                                        HAMINASTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het havengebied, ter hoogte van het Albertdok, tussen de Oulanostraat en de Rozenhoedweg.

- hier in deze straat aan het nr 15 de Wijngaard Natie Transport NV gelegen is.

- de naam van de straat verwijst naar Hamina, Wapen van Haminaeen gemeente en stad in de Finse provincie Zuid-Finland.

                                                                                                                                                stadhuis van Hamina    (foto's van Wikipedia)                                            

- het een historisch Fins vestingstadje is aan de Finse Golf.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

01-03-2017 om 17:20 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Handelstraat en Handelsteeg

                                                          HANDELSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de wijk "Seefhoek, tussen de Onderwijsstraat en de Diepestraat.

- de naam van de straat verwijst naar Handel, dat  het uitwisselen is van producten tussen twee partijen tegen directe of uitgestelde betaling.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

Wist U dat ... ?

- er bezijden de Handelstraat ook een  HANDELSTEEG ligt.

                                                foto van Alfons Van Camp.

- deze L-vormige steeg geopend werd in 1886.

- ze 36 woningen bevat.

foto van Alfons Van Camp.

                                  zicht op de Handelsteeg (foto van Alfons Van Camp)

- er  een doorgang is naar Willy  Vandersteenplein                                                                                                   foto van Alfons Van Camp.

                 zicht op de doorgang naar het Willy Vandersteenplein (foto van Alfons Van Camp)

                                                                                 -o-o-o-O-o-o-o-

01-03-2017 om 17:18 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Handboogstraat

                                                  HANDBOOGSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de wijk "Schoonbroek", tussen de Sprangweelstraat en de Kruisboogstraat.

- de naam van de straat verwijst naar een boog, dat een wapen is waarmee een pijl kan worden weggeschoten.

                                                 Afbeeldingsresultaat voor handboog

- de boog tot halverwege de 19e eeuw gebruikt werd voor de jacht en ook als oorlogswapen.

- het tegenwoordig en voornamelijk als een sportwapen wordt gebruikt.

- de vaardigheid of de kunst van het hanteren van een pijl-en-boog boogschieten heet.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o- 

01-03-2017 om 16:54 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Hamerstraat en Hamerplaats

                                                        HAMERSTRAAT

                                                foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- zowel de Hamerstraat als de Hamerplaats gelegen zijn bezijden de Paardenmarkt.

- ze voorheen zogenaamd "Moriaansplaats", binnenplaats waarschijnlijk ontstaan uit het voormalige "Hamerenhof" gelegen aan de Hamerstraat achter het erf zogenaamd "Drie Hamerkens".

                                                            -o-o-o-O-o-o-o- 

                                                        HAMERPLAATS

                                               foto van Alfons Van Camp.

-Wist U dat ... ?

-  deze plaats  leidt naar een grote rechthoekige binnenplaats omgeven door 19de-eeuwse rijhuizen (oostzijde) en industriële complexen (zuid- en westzijde); onder meer achtergevels van de suikerraffinaderijmagazijnen aan de J. De Hasque straat.

foto van Alfons Van Camp.

                                   zicht op de Hamerplaats (foto van Alfons Van Camp)

                                                                                  -o-o-o-O-o-o-o-

01-03-2017 om 16:27 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Halsplein (Frans)

                                                  FRANS  HALSPLEIN

                                             foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- dit plein gelegen is in de studentenwijk, tussen de Sint-Jacobsmarkt en de Kattenstraat.  foto van Alfons Van Camp.

              Zicht op het Frans Halsplein met vooraan het "Oasemannetje" (foto van Alfons Van Camp)

- de naam van het plein naar 

 de kunstschilder Frans Hals  foto van Alfons Van Camp.. H

- deze geboren werd geboren te Antwerpen ca 1583 en stierf te Haarlem in augustus 1666.

- hij was één van de belangrijkste Oude Hollandse Meesters was, en bekend is door zijn levendige en kleurrijke schuttersstukken en afbeeldingen van tijdgenoten.

Enkele van zijn werken :
- De vrolijke drinker
- Zigeunermesije
- Isaak Abrahamsz Massa 1626
- Portret van een jongeman met schedel 1616-18

- op het plein een standbeeldje van het "Oasemannetje" staat. foto van Alfons Van Camp.

                            zicht op het Oasemannetje (foto van Alfons Van Camp)

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

01-03-2017 om 13:35 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hamburgstraat

                                                     HAMBURGSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het havengebied, tussen de Noorderlaan en de Malagastraat. 

- de naam van de straat verwijst naar de stad Hamburg Wapen van Hamburg  in Duitsland.

- deze de op één na grootste stad is van Duitsland en tevens de belangrijkste havenstad.

- de stad aan de rivier de Elbe ligt.

Hamburg diverse vormen van industrie, en een metro en vliegvelden heeft.  

- de meeste historische gebouwen  in WO II verwoest werden tijdens het bombardement op Hamburg. 

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

01-03-2017 om 13:30 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Halifaxstraat

                                                     HALIFAXSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze doodlopende straat ten noorden van Antwerpen ligt, bezijden de Luithagenlaan aan het Novohotel.

 - Halifax de hoofdstad en de grootste stad van de Canadese provincie Nova Scotia is.

- deze na een fusionering met Dartmouth en Bedford in 1996 de stad de Halifax Regional Municipality vormt.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

01-03-2017 om 11:57 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Halvemaanstraat - Halfmaanpleintje - Halfmanengang

                                                   HALVEMAANSTRAAT

                                                 foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is  op het Zuid,tussen de Lange Batterijstraat en de Balanstraat.

- de naam van de straat verwijst naar "de halvemaanschans St.-Laureis" die een deel was van het Zuidkasteel".

- wij deze gegevens terug vonden op het straatnaambord van het Halvemaanpleintje.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o- 

                                              HALVEMAANPLEINTJE

                                               foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- dit pleintje gelegen is op het Zuid, bezijden de Brederodestraat, waar de Cuylits - Beleg -en  Jozef Liesstraat ook op uitkomen

foto van Alfons Van Camp.

                            zicht op het Halve Maanpleintje (foto van Alfons Van Camp)

                                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

        In de studentenwijk, aan de Vekestraat, vonden wij nog de                                              

                                                                     HALFMANENGANG

Wist U dat ... ?

- deze doodlopende gang zich bevindt in de studentenwijk, bezijden de Vekestraat.

- volgens onze bescheiden woning de straatnaam teruggaat op het zestiende- eeuwse  bleekhof "Halfmane" . 

                                                foto van Alfons Van Camp.

foto van Alfons Van Camp. foto van Alfons Van Camp.

                          2 zichten op de Halfmanengang (beide foto's van Alfons Van Camp)

                                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

01-03-2017 om 11:51 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Halewijnlaan

                                                    HALEWIJNLAAN

Wist U dat ... ?

- deze laan zich bevindt op de Linkeroever, tussen de Blancefloerlaan en de Charles De Costerlaan.

- de naam van de laan verwijst naar het lied 'Heer Halewijn zong een liedekijn',  een mondeling overgeleverde ballade, die waarschijnlijk stamt uit de middeleeuwen.

- het hier gaat over een prinses die naar de zingende Heer Halewijn in het bos wilt gaan.

- hij ze meeneemt naar een galgenveld met dode lichamen van vrouwen waar hij aankondigt haar te willen doden.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

 

01-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HaÔfastraat

                                                        HAÏFASTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het havengebied, aan de voormalige Fordfabrieken, tussen de Hamburgstraat - en de Rangoonstraat.

- de straat genoemd werd naar de havenstad en de badstad Haïfa in Noord-Israël, op het noordelijkste gedeelte van het Karmelgebergte en aan de Middellandse Zee.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

01-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Halenstraat

                                                         HALENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Onderwijsstraat en de Viséstraat.

- ze vroeger "Pothoek"- modo "Lange Pothoekstraat" genoemd werd .

- de huidige naamgeving in 1920 verwijst naar de Limburgse gemeente

         Halen Wapen van Halendie in de Eerste Wereldoorlog zwaar beproefd werd.

- Halen behoort tot het gerechtelijk kanton Hasselt 2 en het kieskanton Herk-de-Stad.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

01-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hagedoornlaan

                                                    HAGEDOORNLAAN

                                               foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze laan zich gedeeltelijk bevindt op het grondgebied van de districten Antwerpen en Wilrijk .

- ze het park Den Brandt, via de Della Faillelaan verbindt met de Berkenlaan.

foto van Alfons Van Camp.

                          zicht op de Hagedoornlaan (foto van Alfons Van Camp)

- ze deel uitmaakt van de Nieuw-Parkwijk "Den Brandt", aangelegd in 1910  op gronden van de familie della Faille de Waerloos.

- de naam sinds 1911 verwijst naar de Hage- of Meidoorn.   

                                    foto van Alfons Van Camp. (foto Wikipedia)

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

01-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haarstraat

                                                        HAARSTRAAT

                                            foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze  de Grote Pieter Potstraat zich verbindt met de Hoogstraat.

- in 1541 de magistraat besloot tot de opening van de straat.

- de aanpalende gronden verkaveld en verkocht werden.

- ze oorspronkelijk "Cleyn Hoogstrate", en sedert 1562 "Haerstrate" genoemd werd .

- wij niet hebben kunnen achterhalen waar de naam van de straat verwijst.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

 

01-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haantjeslei

                                                   HAANTJESLEI

                                        foto van Alfons Van Camp.                       

Wist U dat ... ?

- deze lange straat, gelegen is op het Zuid, tussen de Sint-Laureisstraat en de van Schoonbekestraat.

- tot 1546, toen Gilbert Van Schoonbeke op het door hem aangekochte Hof ter Beke een groot aantal straten opende, onder meer de "Haantjeslei" en haar tegenvoeter de "Hinnekeslei" (huidige Sint-Laureisstraat) de straat reeds gekend was.

- in 1846 deze weg al in een straatnamenlijst van circa 1830 als "Haantjes-straat" vermeld staat .

- de"Haantjes-lei"  echter in de volksmond voort leefde  en circa 1875 deze benaming officieel draagt.

- wij niet hebben kunnen achterhalen waarom de naam werd gebruikt, zodat wij vermoeden dat ze verwijst naar het dier het "haantje" (?).

                                       foto van Alfons Van Camp.

- er op de hoek met de Van Trier "Elixir d'Anvers" gelegen is.

foto van Alfons Van Camp.

                             zicht op de voorgevel van Elixir d'Anvers (foto van Alfons Van Camp)

- er juist tegenover de "blokken" zijn gelegen.

foto van Alfons Van Camp.

                        zicht op de blokken van de Haantjeslei (foto van Alfons Van Camp)

- er aan het nr 18, tegenover de Hertdeinstraat, zich het kapelleke van de Sint-Laureisparochie bevindt.

foto van Alfons Van Camp.   foto van Alfons Van Camp.                  zicht op de voorgevel en het kapelleke binnenin (foto's van Alfons Van Camp) 

                                                        -o-o-o-O-o-o-o- 

01-03-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)


Inhoud blog
 • Zwijgerstraat
 • Zwedenstraat
 • Zwartzustersstraat
 • Zwaluwstraat
 • Zwaardstraat
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto

  Fonne de auteur van dit blog 

  Ik ben een gepensioneerde Hoofdinspecteur van eerste klasse bij de politie, officier van gerechtelijke politie en hulpofficier van de Heer Procureur des Konings, van 81 jaar.  Mijn hobby's zijn vooral Antwerpen in beeld brengen en voetbal.  

  Archief per maand
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
  Foto

  De Schelde, the "oarta" of Antwerp

  Foto

  Het Hanzehuis

  Foto

  De Waterpoort

  Foto

  Het Steen

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Stadhuis van Antwerpen


  Foto

  Standbeeld van Brabo


  Foto

  Pieter Paulus Rubens


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!