NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Betekenis van de Antwerpse straatnamen + wetens -en bezienswaardigheden

19-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijke Beukelaerstraat

                                                   RIJKE  BEUKELAERSTRAAT

                                                   foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt  in het Sint-Andrieskwartier, tussen de Lange Ridder- en de Pompstraat.

- ze in 1542 - samen met de huidige Franckenstraat - getrokken door het azijn- en raamhof van een zekere Claus de Beuckelaere, de hele straat geruime tijd Beuckelaerstrat heette zonder meer.

- er in de 17de eeuw men een onderscheid maakte tussen "Lange" (ten oosten) en een "Korte" (ten westen) Beuckelaerstraat, en in de 18de eeuw er een "Rijke" en een "Arme" Beukelaerstraat van gemaakt werd.

- er zich in de straat 2 huizen bevinden die beschermd zijn. (zie foto hieronder)

  foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

- er naast deze 2 huizen het huis "Sint-Jan" is gelegen

foto van Alfons Van Camp.  foto van Alfons Van Camp.

- er zich juist tegenover aan het nr 7 de "Gazettesteeg" bevindt, waarvan de tekening is aangebracht op de houten poort.

- deze nooit heeft bestaan, gezien het een fictieve en gefingeerde steeg is ontstaan aan de rijke verbeelding en uitgevoerd met het knappe artiestentalent van de kunstschilders Jeroom Maeckelbergh en Nico Parassiadis. 

        foto van Alfons Van Camp.

                                              De Gazettesteeg (foto van Alfons Van Camp)

                                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

19-05-2017 om 18:15 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rigastraat

                                                        RIGASTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het havengebied, tussen het Kattendoksok Oostkaai en het Kempische dok Westkaai.

-  de straat genoemd werd naar RigaWapen van Rīga , de hoofdstad van Letland en de grootste stad is in de Baltische landen.

- de stad ligt aan weerszijden van de Westelijke Ddenvina, dicht bij de monding in de  van Riga (Oostzee).

- het een politieke, economische en culturele centrum is van Letland. 

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

19-05-2017 om 13:03 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Riemstraat

                                                           RIEMSTRAAT

Wist U dat . .. ?

-  de Riemstraat gelegen is aan de oostelijke rand van het Zuid, tussen de Scheldestraat en de Kloosterstraat.

- de straat  deel uit maakt van de oorspronkelijke verkaveling van het Zuid, zoals ontworpen in 1875.

- ter hoogte van de Riemstraat, grenzend aan de Schelde, de scheepstimmerwerven waren gelegen die geopend werden ten tijde van Napoleon.

- de straat haar naam kreeg in 1876. 

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

19-05-2017 om 12:55 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Richardstraat

                                                          RICHARDSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de omgeving van het De Conincplein, tussen de Dambrugge- en de Hollandstraat.

- ze vermoedelijk in 1858 geopend werd op gronden Spillemaeckers en genoemd naar grondeigenaar.

- we de naam "Richardstraat" pas in 1862 ontmoeten.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

19-05-2017 om 11:42 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reyndersstraat

                                                      REYNDERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Vlasmarkt en de Groenkerkhofstraat.

- ze geopend werd op de gronden van een groot erf toebehorend aan ridder Reinier van der Elst en genaamd "Reyniershof".

- deze lid was van één der invloedrijkste Antwerpse families en van 1390 tot 1398  hij verschillende malen schepen was.

- hij in 1407 markgraaf was.

- het "Reyniershof"zich uit strekte tot tegen de Steenhouwersvest, en uitgangen  hadin de Heilige Geeststraat en Kammenstraat en besloeg zelfs de gronden waarop later de Vrijdagmarkt zou aangelegd worden.

- men in de 15de eeuw sprak van "Reyneerssteghe" of "Haechsteghe" daar de weg gedeeltelijk met hagen was afgezet, of nog "het straetken daer men gaet te Sint Mertensstrate waart"; bedoeld werd de Vlasmarkt.

- circa 1580 d benaming "Reyndersstrate" algemeen werd.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

19-05-2017 om 11:38 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Repenstraat

                                                         REPENSTRAAT

                                             

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het Schipperskwartier, aan de Palingbrug en uitkomt in de Vleeshouwersstraat en een klein straatje is langs de zuidzijde van het Vleeshuis

                            Afbeeldingsresultaat voor repenstraat

- de straat genoemd werd naar het huis " het Reepke" (begin 17de eeuw)

- het poppentheater "Poesje"Afbeeldingsresultaat voor repenstraat  zich hier bevindt ?

- de Poesje van de Reep, met zijn zowat 250 stangpoppen waaronder o.a; de Neus, Schelle en Kop, de enige overlevende is van een hele reeks, wanneer wij de Poppenschouwburg Van Campen buiten beschouwing laten.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

19-05-2017 om 11:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rembrandtstraat

                                                      REMBRANDTSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt aan het Stadspark, tussen  de Van Eycklei en de Memlingstraat.

- ze geopend omstreeks werd tussen 1868-1869.

- van de oudste bebouwing uit de jaren 1870, er zijn nog slechts enkele panden goed bewaard zijn, waaronder de nummers 12 en 22.

- de van de straat genoemd werd naar de Nederlandse kunstschilder, etser en tekenaar

 Rembrandt Harmenszoon van Rijn 031003fda9f8ab0312b49d6461e887b7.jpg

- hij geboren werd te Leiden, op 15.7.1606 en stierf te Amsterdam op 4.10.1669.

- hij in het algemeen als een van de grootste schilders en etsers in de Europese kunst, en als de belangrijkste  Hollandse meester van de 17° eeuw gekend is.

- Rembrandt in  het totaal ongeveer driehonderd schilderijen, driehonderd etsen en tweeduizend tekeningen maakte.

- zijn belangrijkste werk  uit 1640 "de nachtwacht" is , waarvan de oorspronkelijke naam "De compagnie van kapitein Frans Banning en luitenant Willem van Ruytenburgh" is, die zich gereed maakten om uit te rukken.

0fb4c3749b5391c62df39bb103d85e23_medium.

(foto van Tallsay)

19-05-2017 om 10:52 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
18-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Raafstraat

                                                        RAAFSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de wijk "Zurenborg", die de Lange Van Ruusbroecstraat verbindt met de Plantin en Moretuslei.

- ze deel uit maakt van het eind-19de-eeuwse stratenpatroon van Zurenborg, een wijk die door de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen werd uitgebouwd tot een beeldbepalende, populaire woonwijk voor de beter middenklasse.

- de naam van de straat, zoals veel straten in de wijk,de Raafstraat genoemd werd naar een sterrenbeeld.- Afbeeldingsresultaat voor sterrenbeeld van de raaf

- het een klein sterrenbeeld is en als afkorting (Corvus,  Crv) heeft

- het zich aan de zuiderhemel, bevindt liggende tussen rechte klimming 11u54m en 12u54m en tussen declinatie -11º en -25º.

- Declinatie (afgekort tot dec.)een termis  in de astronomie , gebruikt om de positie van een hemelobject ten opzichte van de hemelevenaar aan te duiden. Voor de positiebepaling van zowel de declinatie als de rechte klimming (RK) gebruikt men hemelcoördinaten.

                                                    Afbeeldingsresultaat voor declinatie

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 15:22 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Reinaartlaan

                                                      REINAARTLAAN

                                           foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze laan zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen, bezijden de Gloriantlaan en evenwijdig met de Charles de Costerlaan.

foto van Alfons Van Camp.

zicht op de Reinaartlaan, onder het grasperk loopt de zogenaamde "Konijnepijp" (foto van Alfons VC)

- de laan vermoedelijk genoemd werd naar Van Den vos Reynaerde , tegenwoordig ook Reinaart De Vos genoemd.

- dit een episch dierdicht is en telt 3469 versregels.

- het verhaal geen fabel is, maar een heldendicht.

- het geschreven werd door een zekere Willem in de 13° eeuw.

                                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 15:17 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Raabestraat (Wilhelm)

                                                       WILHELM  RAABESTRAAT

                                                        foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Linkeroever, ter hoogte van de Thonetlaan, tussen de Goethe -en de Schillerstraat.

foto van Alfons Van Camp.

                       zicht op de Wilhelm Raabestraat (foto van Alfons Van Camp

- de straat genoemd werd naar  de Duitse schrijver

                     Wilhelm Raabe       

- hij schrijver was van romans en novellen uit het poëtisch realisme.

- Wilhem werd geboren werd op 8 september 1830 en overleed op 15 november 1910.

- hij cultuurhistorische novellen schreef o.a. Else von der Tanne".

                                                             -o-o-o-O-o-o-o- 

18-05-2017 om 15:05 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Regentstraat

                                                   REGENTSTRAAT

Wist U dat ... ?

- is gelegen tussen Constitutiestraat en Wetsstraat.

- ze vermoedelijk werd geopend in 1852.

- de naam van de straat vermoedelijk verwijst naar regent.

- dit een bestuurder is, die al dan niet namens een andere persoon of personen optreedt.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 14:57 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rangoonstraat

                                                       RANGOONSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het Havengebied ongeveer ter hoogte van het 3° Havendok, aan de Hamburgstraat, waar de Haïfa -en Bremenstraat uitkomen en waar op het einde van deze beide straten de Rangoonstraat is gelegen.

- de straat genoemed werd naar Rangoon, de grootste stad van Myanmar.

- Rangoon tot 7 november 2005 de hoofdstad was van dat land.

                                                                -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 14:50 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ramstraat

                                                          RAMSTRAAT

                                         foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- de Ramstraat gelegen is in de wijk "Zurenborg", tussen de Lange Van Ruusbroeckstraat en de Dageraadplaats.

foto van Alfons Van Camp.

                         zicht op de Ramstraat (foto van Alfons Van Camp)

- deze straat deel uit maakt van het rationele stratenplan met rechte straten dat in 1882 werd uitgetekend voor de nieuwe Oostwijk.

- de naamgeving van de straat in 1883 aansluit  bij het thema van de sterrenbeelden die men voor een groot deel van de straten in Zurenborg koos.

- men hier in dit geval over het sterrenbeel van de "ram" gaat.

             Afbeeldingsresultaat voor sterrenbeeld van Ram

- er op de gevel van het gebouw aan het nr 12 een afbeelding van een Ram is opgenomen.

                              foto van Alfons Van Camp.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 14:43 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Raapstraat

                                                          RAAPSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat loopt van de Predikerinnenstraat naar de Stadswaag.

- het oostelijk gedeelte, dat uitziet op de Stadswaag, in 1548 werd geopend door Gilbert Van Schoonbeke en heette "West-", "Nieuwewaag-" of "Lange Raapstraat".

- het westelijk deel vermoedelijk werd geopend samen met de Predikerinnenstraat (circa 1550) en "Hoogte" of "Korte Raapstraat" werd genoemd.

- de straat sinds 1843 gewoon Raapstraat naar het huis zogenaamd "de rape" werd genoemd.

Afbeeldingsresultaat voor huis de rape  (foto van Alfons Van Camp)

- het huis zogenaamd "de Rape", een overblijfsel zou zijn van het oud Artilleriehuis dat bewaard bleef toen Gilbert van Schoonbeke het Eeckhof sloopte (midden 16de eeuw).                                         

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 14:22 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quellinstraat

                                                      QUELLINSTRAAT

                                             

Wist U dat... ?

- deze straat zich bevindt tussen de De Keyserlei en Quinten Matsijlei - Rubenslei.

- de straat werd aangelegd in 1868 en samen met de Van Ertbornstraat die in het verlengde ligt, genoemd werd naar de familie Quellin, een beroemde kunstenaarsfamilie uit de 17de eeuw, waaronder Erasmus QUELLIN

 - deze familie hoofdzakelijk bestond uit kopergraveurs, maar de zoon Erasmus QUELLIN, geboren in Antwerpen op 19 november 1607 en aldaar gestorven op 7 november 1678, koos voor kunstschilder en was tevens ook kopergraveur.  Hij was één van de vele leerlingen van P.P. Rubens.  

Enkele werken : - Achilles tussen de dochters van Lycomedes uit 1643 / - Madonna en het Kind                              

                     Zicht op de Quellinstraat, vanaf de De Keyserlei (foto van Alfons Van Camp)

                                                                       -o-o-o-O-o-o-o-                                                                   

18-05-2017 om 13:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quebecstraat

                                                   QUEBECSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Luchtbal tussen de Noorderlaan en de Argentiniëlaan.

- de naam van de straat verwijst naar de stad Quebec Wapen van Quebec.

- dit de hoofdstad is van de hoofdstad is van de gelijknamige provincie, omstreeks 250 km ten noordoosten van Montreal. 

-de stad op de Kaap Diamant ligt aan de oever van de Saint Lawrencerivier, die bij de stad een breedte van 800 meter bereikt.

                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

18-05-2017 om 13:14 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
17-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pyckestraat

                                                        PYCKESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Zuid, tussen de Haantjeslei en de Fransenplaats.

- ze geopend werd in 1886 en in 1887.

- ze genoemd werd naar baron Jean Joseph Edouard (Edward) Pycke d'Ideghem  

- hij geboren werd te Brussel, op 11.12.1807 en gestorven te Mechelen, op 27.4.1892.

- hij gouverneur van de provincie Antwerpen was van 1862 tot 1887.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

17-05-2017 om 15:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pruynenstraat

                                                     PRUYNENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het stadscentrum tussen de Lange Nieuwstraat en de Korte Klarenstraat.

- zeg geopend werd in 1546 op het voormalige hof "Van Bergen" en aan de oostzijde door Christoffel Pruynen, stadsrentmeester.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

17-05-2017 om 14:52 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prior Peltiersplaats

                                               PRIOR  PELTIERSPLAATS

                                                foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze plaats gelegen is aan de Zwartzusterstraat, waar vroeger in de jaren 1960 
een school was gevestigd en waar de nieuwe politieagenten gedurende 3 maanden hun 
opleiding kregen.

- op deze plaats zich achterhuizen bevinden, die uitgeven op de binnentuin van
 de "Calvarieberg" van de Sint-Pauluskerk

foto van Alfons Van Camp.

                                  zicht op de binnenplaats (foto van Alfons Van Camp) 

 in de jaren 1970-1980 ze werden  afgebroken en er op de Prior Peltiersplaats, een sociaal wooncomplex  kwam.  

- de Prior Peltiers, die kloosteroverste was, diegene was die bij de afschaffing van het klooster in 1796 er in slaagde het terug te kopen.  

- de kerk door de stad werd aangekocht als nieuwe parochiekerk.

                                                     -o-o-o-O-o-o-o-              

17-05-2017 om 14:46 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Provinciestraat

                                                                          PROVINCIESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is tussen de Carnot- en de Mercatorstraat.

- ze geopend  werdin 1845 als provinciale  weg (zie benaming) tussen Berchem (Mechelse Steenweg) en Borgerhout  (Ommeganckstraat) en in 1863 verlengd werd met het noordelijk deel tussen Ommeganck- en  Carnotstraat.

- er in de straat bevindt zich de Sint-Dominicuskerk.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                                    -o-o-o-O-o-o-o-

17-05-2017 om 14:25 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)


Inhoud blog
 • Zwijgerstraat
 • Zwedenstraat
 • Zwartzustersstraat
 • Zwaluwstraat
 • Zwaardstraat
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto

  Fonne de auteur van dit blog 

  Ik ben een gepensioneerde Hoofdinspecteur van eerste klasse bij de politie, officier van gerechtelijke politie en hulpofficier van de Heer Procureur des Konings, van 81 jaar.  Mijn hobby's zijn vooral Antwerpen in beeld brengen en voetbal.  

  Archief per maand
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
  Foto

  De Schelde, the "oarta" of Antwerp

  Foto

  Het Hanzehuis

  Foto

  De Waterpoort

  Foto

  Het Steen

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Stadhuis van Antwerpen


  Foto

  Standbeeld van Brabo


  Foto

  Pieter Paulus Rubens


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!