NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Betekenis van de Antwerpse straatnamen + wetens -en bezienswaardigheden

25-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schoenmakersstraat

                                                  SCHOENMAKERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de omgeving van de Grote Markt, tussen de Oude Beurs en de Kaasrui.

- ze in de 15de eeuw onder de naam "Warmoes" i.e. "Groentenstraat", en in de 16de eeuw als "Suvelsteghe", gekend was,.naam die in verband werd gebracht met de Kaasrui en Melkmarkt en van 1575 af "Schoenmakersstraat" genoemd werd.

- hier vroeger groenten werden verhandeld.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

25-05-2017 om 13:39 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schippersstraat

                                                     SCHIPPERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het 'schipperskwartier', tussen het Falconplein naar deBlauwbroekstraat.

- ze vroeger "Klappeistraat" en "Bredestraat" werd genoemd.

- 'klappei" in de volksmond kwaadspreekster betekende.

- deze straat vermoedelijk dateert van kort na de vierde stadsvergroting (circa 1410) en tot ver in de 16de eeuw wordt aangeduid als "aan het Nieuwwerck" of "aan het Vingerling".

- van in de 16de tot in 18de eeuw hier aan de zuidzijde het godshuis van de Blauwbroeders lag en het bredere weggedeelte aan de Blauwbroekstraat in 1800-15 "Schippersbreedestraat" en in 1843 "Schippersplaats " heette.

- er omwille van de verwarring met de Klappeistraat aan de Sint-Willibrorduskerk, de straat in 1856 de naam Schipperstraat  kreeg als één van de belangrijkste straten van het Schipperskwartier.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

25-05-2017 om 13:33 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schillerstraat

                                                    SCHILLERSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen, ter hoogte van de jachthaven, en te bereiken is via de Goethestraat, waar op het einde de Schillerstraat de verbinding maakt met de Albrecht Dürerstraat.

- de naam van de strata verwijst naa de Duitse toneelschrijver, filosoof en dichter

     Johann Christoph Friedrich (von) SchillerAfbeeldingsresultaat voor Friedrich Schiller  (foto Wikipedia)

- hij geboren werd te Marbach am Neckar, 10 november 1759 en overleed te Weimar, 9 mei 1805. Hij geldt als een van de grotere literatoren in de Duitse geschiedenis. In 1792 werd hij to

- hij als één van de grotere literatoren in de Duitse geschiedenis geldt en in 1792 tot ereburger in Frankrijk werd benoemd.  Hij in 1802 hij in de adelstand werd verheven.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

25-05-2017 om 13:25 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schijnpoortweg

                                                    SCHIJNPOORTWEG

Wist U dat ... ?

-  deze weg ten noorden ligt van Antwerpen, en de verbinding maakt vanaf de Lange Lobroekstraat met Merksem.

- het voornaamste gebouw zich bevindt aan het nr 113, nl het Sportpaleis.

Afbeeldingsresultaat voor sportpaleis foto's van alfons van camp (foto van Alfons Van Camp)

- de naam van de weg verwijst naar Schijnpoort dat een in 1859 onder Brialmont gebouwde en in 1970 gesloopte poort was in het noorden van Antwerpen via een weg over de Schijn met het noorden van Deurne en Merksem verbond. De poort kende geen poortgebouw met overwelfde doorgang en lag op de scheiding van de fronten 4 en 5.

- er tevens een premetrostation, gelegen is onder de Schijnpoortweg. Het station is de tweede ondergrondse halte van tramlijn 3, tram 6 en tram 2 en de eerste van lijn 5.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

25-05-2017 om 11:29 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schijfwerpersstraat

                                         SCHIJFWERPERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Kiel, tussen de VII° Olympiadelaan en de De Bosschaertstraat.

- de naam van de straat verwijst naar de sport schijfwerpen; evenals de vele straten gelegen rond het Olympisch stadion aan de Atletenstraat..

- de speler met een snelle handbeweging de rotatie teweeg brengt, net vóór hij de schijf loslaat.

                                         

                                

                                                      -o-o-o-O-o-o-o-

25-05-2017 om 11:15 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schoenmarkt

                                                    SCHOENMARKT

                                       foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze markt gelegen in het hartje Antwerpen en loopt van de Groenplaats naar de Meirbrug.

- een oudere benaming de "Tien Gebodenstrate" was naar de huizen zogenaamd "Eerste Gebod", Tweede Gebod", enzomeer; daarentegen een andere vroegere benaming de "Kerckhofstrate" herinnert aan de tijd toen de Schoenmarkt nog doorliep tot aan de Kammenstraat met andere woorden toen Groenplaats en Schoenmarkt nog door een rij huizen waren gescheiden; laatst genoemde werden afgebroken circa 1804.

- het westelijk deel van de vroegere Schoenmarkt "Place Bonaparte"werd genoemd, het oostelijke "Rue de la Préfecture", zie het voormalig Bisschoppelijk Paleis dat tijdens de Franse bezetting zetel der Prefectuur was.

- ze nadien veranderd werd in "Schoenmarkt" omdat tijdens de middeleeuwse jaarmarkten de schoenmakers hier hun standplaats hadden.

foto van Alfons Van Camp.

                  zicht op de Schoenmarkt richting Meirbrug (foto van Alfons Van Camp)

- we op de hoek met de Geefsstraat, aan het nr 2 van de Schoenmarkt, het voormalig "Bisschoppelijk Paleis", kunnen bezichtigen, gebouw dat thans de zetel is van het  Provinciaal Bestuur.

- sinds de 14de eeuw het refugium van de Sint-Bernardsabdij  (Hemiksem) was en van 1570 af zetel van het Bisdom Antwerpen.

- na de  opheffing van het bisdom Antwerpen in 1794, het paleis de zetel werd van  het Franse Bestuur, nadien bleef het voormalige "Hof van de Bisschop" de  zetel van het Provinciebestuur.

- er op de binnenkoer het standbeeld "De Familie" van Geo Vindevogel haar plaats heeft gekregen, nadat het voordien in de tuin voor het Provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei stond.

foto van Alfons Van Camp. 

                                                   (foto's van Alfons Van Camp)

- verder op in de straat aan het nr 8 het gebouw met de hapel van Onze-Lieve-Vrouw Geboort, in volksmond ook  Schoenmakerskapel genoemd. Godshuis ("Onse Vrouwen Convent") gesticht in  1343 door Hendrik Suderman voor behoeftige vrouwen, werd ook  "Aelmoesenhuys" genoemd.

foto van Alfons Van Camp.     foto van Alfons Van Camp.

                                         (foto's van Alfons Van Camp)             

- de Gotische kapel dateert uit XV (jaartal 1477 op een recente gevelplaat).

                                                (foto van Alfons Van Camp)

- na de afschaffing van het godshuis de kapel onder het beheer van het kerkbestuur van de kathedraal kwam te staan.

- dit een beschermd gebouw is bij KB van 21.9.1976.

- er ten einde van de straat, aan het nr 35, ter hoogte van de Meirbrug zich

      de "Boerentoren" bevindt. foto van Alfons Van Camp.

- deze gebouwd werd in 1928-1931 in opdracht van de ‘Algemeene Bankvereeniging’ en ontworpen door J. Van Hoenacker, met medewerking van E. Van Averbeke en J. Smolderen. De ‘Algemeene Bankvereeniging’ werd in mei 1921 opgericht met de Boerenbond als belangrijkste aandeelhouder. Vandaar dat in de volksmond de toren nog steeds benoemt als 'Boerentoren'. en het als oorspronkelijk de benaming had van "Boerenleenbank". 

 - het was de eerste wolkenkrabber was van Europa met een hoogte van 87 meter.

- er op de gevel  boven de ingang van het Torengebouw de beeltenissen van de "Kiriatiden" van Arthur Pierre (Antwerpen 30/7/1866 - + 2/9/1938) worden afgebeeld. Zij stellen voor : Handel - Kunst - Wetenschappen - Voorspoed - Landbouw - Techniek - Architectuur en Scheepvaart

foto van Alfons Van Camp.

                                                 (foto van Alfons Van Camp)

                                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

25-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildersstraat

                                                   SCHILDERSSTRAAT

                                           Afbeeldingsresultaat voor schilderstraat antwerpen foto's van alfons van camp

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Zuid,  tussen de Leopold de Waelplaats en de Amerikalei.

- de straat behoort tot de basisverkaveling van het Zuidkwartier van 1875 en in 1876 genoemd werd naar het toen reeds geplande museum op het bouwperceel grenzend aan de noordoostkant van de straat.

- voor 1890 de Schildersstraat nog reikte tot aan de Vlaamsekaai; daarna kreeg het stuk voorbij de De Waelplaats een andere naam: De Verlatstraat.

- de straten allemaal een naam kregen die verwees naar de beoefenaars van plastische kunsten zoals bouwmeesters-, schilders, enz.

- er vanaf 1961  het vroegere HIVT (Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken) gelegen is, daterend van 1893-1897 naar een ontwerp van F.Sel N ef. Truyman,maar sinds de fusie van het HIVT met de Universiteit Antwerpen in 2003 de opleiding deel uit maakt van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en de locatie Campus Zuid werd genoemd. 

- het gebouw in de Schildersstraat nu in handen is van de UA, maar mogelijk werd overgedragen aan de stad, niettegenstaande het aan renovatie toe is.

foto van Alfons Van Camp.

            zicht op de moie gevel van het gebouw (foto van Alfons Van Camp)

- er zich juist tegenover op de hoek met de Plaatsnijdersstraat het gebouw van 1901 ontworpen door architect F. Smet-Verhas voor "constructeur de navires" P. Roeis, wonende in de Rue de Brésil 9 in Antwerpen, bevindt.

- er in de gevel van het hoekpand, een balkon in de vorm van een schip werd ingewerkt en dat het pand in de volksmond "Het bootje"wordt  genoemd.

foto van Alfons Van Camp.     foto van Alfons Van Camp.

                                                       (foto's van Alfons Van Camp)

- er zich ter hoogte van de Coquilhatstraat in de tuin van het Museum voor Schone Kunsten dit eigenaardig stadsbeeld bevindt.

- het de naam draagt van "Quand le ciel bas et lourd" (1987-1991). van David Lamelas (Buenos-Aires, Argentinië 1946). 

- dit een stel is van 3 x 8 bomen met een stalen plaat bovenaan (2000 x 750), die gedeeltelijk het licht ontneemt, en aldaar werd geplaatst ter gelegenheid van de tentoonstelling "America - Bruid van de zon (1992)". 

foto van Alfons Van Camp.

             kunstwerk "Quand le ciel bas et lourd" (foto van Alfons Van Camp)

- er bijna aan het einde van de straat, binnen de wandelgang tussen de vloerstenen van het Museum voor Schone Kunsten, de gedenkplaat van de eerste V-bom gevallen te Antwerpen op 13.10.1944 is aangebracht.

     foto van Alfons Van Camp.  (foto van Alfons Van Camp)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P.S. : bijkomende gegevens van onze medewerker en freelancer Frits Schetsken :

Titel: SCHILDERSSTRAAT

           DE VIJF WERELDDEELEN - 't BOOTJE
Schildersstraat 2 + 4 + 6 / Plaatsnijdersstraat 1.
Een art nouveau-huis uit 1901, officieel "De Vijf Werelddeelen" (jawel, met dubbel ee), maar doorgaans aangeduid als "'t Bootje". Dat bootje springt als hoekerker uit de gevel en maakt met de initialen P.R. duidelijk dat eigenaar P. Roeis scheepsbouwer was. Op de bruin getinte glasramen lees je de namen van de toen bekende werelddelen: Afrika, Amerika, Europa, Azië en ... Oceanië.

Roeis woont hier niet alleen, hij heeft aan zijn drie kinderen gedacht en daarom bestaat het gebouw uit vier delen. In de Plaatsnijdersstraat zie je de beide garages met daarop een overdekte veranda, plus een extra huis ernaast en in de Schildersstraat zijn er tegen de hoekwoning nog twee aparte woningen gebouwd, maar in de jaren 1960 is de gevel van huis nr.4 vervangen door een eigentijds modern exemplaar. Naar verluidt zou echter de rest van de woning daarachter nog origineel intact zijn. Pronkstuk is natuurlijk de smeedijzeren (gas)lantaarn, met tot bliksemschichten gestileerde zweepslaglijnen.

Architect Frans Smet-Verhas wil aanvankelijk ook de booterker van steen maken, maar Roeis eist een houten steven. Sinds 1870 heeft hij met zijn zoon een scheepsherstellingsbedrijf nabij de Braziliëstraat op het Eilandje, waar aanvankelijk houten boten worden gerepareerd, maar dat uitgroeit tot een firma die ook plezierboten en zelfs jachten construeert.

Na de familie Roeis moet er in de jaren 1920 een echtpaar hebben gewoond, dat orgieën houdt, waarbij in kuipen vol champagne wordt gebaad.

Op 19 maart 1966 opent hier kunstgalerie Wide White Space van Anny De Decker en Bernd Lohaus, die dé grote naam van de jaren 1960 in de Antwerpse galeriewereld wordt. De openingstentoonstelling is een 'Milky Way Happening' van de Antwerpenaren Hugo Heirman en Panamarenko, die kort tevoren nog in de openlucht hun contesterende projecten realiseren, zoals het afzetten van het Hendrik Conscienceplein met staven fabrieksijs in een actie voor een autovrij plein.
Bernd Lohaus, de echtgenoot van Anny De Decker, is afkomstig uit Düsseldorf en is daar een leerling geweest van Joseph Beuys. De meester van de avant-garde wordt dan ook vrij snel naar Antwerpen gehaald met een eigen tentoonstelling en ook andere nu beroemde namen tonen hun werk in de galerie: Christo, Jean Tinguely, Lucio Fontana, Victor Vaserely, Karel Appel, Gerhard Richter, Marcel Broodthaers, Yves Klein, Tapičs ...  De Fransman Daniël Buren zet enkele verfstrepen op de muren, die bij een kleine restauratie zorgvuldig zijn gespaard, omdat ze nu goud waard zijn als 'fundamentele kunst'. Na tien jaar spraakmakend te zijn geweest, sluit Wide White Space in 1976.

Architect Smet-Verhas behoort tot de groep van belle epoque-bouwers die allerhande stijlen aankunnen. Daarvan getuigt vandaag vooral de wijk Zurenborg, met de Cogels-Osylei als paradepaardje. Van Smet-Verhas is daar in de Waterloostraat het huis "De Slag van Waterloo", waarvan een kleiner broertje zich in Zeveneken bevindt. Onze architect is als Frans Smet in 1851 geboren in Temse, trouwt er met Sofia Verhas en koppelt vanaf 1887 naar Waaslandse traditie de achternaam van zijn vrouw aan de zijne.

                                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

25-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
24-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schermersstraat

                                                      SCHERMERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt, tussen de Kapucinessenstraat en de Leopoldplaats.

- straat liep  van de Sint-Jorispoort, voorbij het Schermershuis naar het Kasteelplein,  aangelegd circa 1545.

- de naam verband houdt met de gilde van de schermers,  gesticht in 1487.

- in 1552 de stad hun een oefenterrein tussen de  nieuwe en de oude Sint-Jorispoort schonk en deze in 1579 werd omgebouwd tot  schermershuis.

- de naam van de straat pas erkend werd in 1868.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 14:50 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schepelstraat

                                                    SCHEPELSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de wijk Schoonbroek, tussen de Bilderdijk en de Karel VI straat.

- de naam Schepel vermoedelijk verwijst naar  een oud-Nederlandse oppervlaktemaat.

- deze maat verdeeld was in 4 spint en er 4 schepel in een mud gingen (wij hebben echter niet kunnen achterhalen wat een spint en een mud is).

                                                           -o-o-o-O-o-o-o- 

24-05-2017 om 14:14 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schendeldijk

                                                    SCHENDELDIJK

Wist U dat ... ?

- deze dijk gelegen is in het havengebied, ter hoogte van het Albertdok,, tussen het Ouland en e Koordekenshoef.

- deze dijk verwijst naar een verbindingsdijk.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 14:06 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scheldestraat

                                                     SCHELDESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt aan de noordelijke rand van het Zuid, lopend vanaf de Scheldekaaien tot aan de Marnixplaats.

- de straat deel uit maakt van de oorspronkelijke verkaveling van het Zuid, opgemaakt in 1875.

- de naam verwijst naar de De Schelde.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 13:59 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scheldelaan

                                                    SCHELDELAAN

Wist U dat ... ?

- dit een laan is die door gans het havengebied loopt.

- de naam uiteraard verwijst naar de De Schelde.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 13:54 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scheldeken

                                                    SCHELDEKEN

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het Sint-Andrieskwartier, tussen Sint-Jansvliet en de Kromme Elleboogstraat.

- met de naam Klein Scheldeken of Schelleke  lange tijd zowel het hele kwartier als de straat werd aangeduid.

- het zuidelijk deel van de straat tijdelijk "Blauwe Boter", modo "Blauwe Boterhamstraat" heette .

- tijdens de Franse overheersing  de hele straat "Wagenstraat" heette.

- in 1856  de naam Schelleke terug wordt vermeld en in 1870 officieel vervangen werd door Scheldeken. 

                                                      -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 13:49 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schamelhoutstraat

                                                    SCHAMELHOUTSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen, tussen de Lode Zielenslaan en Emiel Verhaerenlaan.

- de naam van de straat verwijst naar de longarts

         Gustaaf Schamelhout   (foto van VUB)

- die bijgedragen heeft aan het onderzoek naar tuberculose, en tevens een etnoloog en antropoloog autodidact en een Vlaamse activist was.  

                                                         -o-o-o-O-o-o-o- 

24-05-2017 om 13:23 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaliƫnstraat

                                                    SCHALIËNSTRAAT

Wist U dat ... ?

- de Schaliënstraat een korte straat is op het Zuid, aan de gedempte zuiderdokken, tussen de De Gerlache- en de Waalsekaai.

- ze deel uitmaakt  van het verkavelingsplan dat rond 1875 en haar naam kreeg in 1876 .

- verschillende straten in de buurt van de Zuiderdokken en van het voormalige Zuidstation werden genoemd werden naar een Belgische stad die in die tijd omwille van economische redenen belangrijk was voor de Antwerpse haven.

- de stad Namen was daar een voorbeeld van, als centrum van de schaliënindustrie.

- een houten schalie 

een dun plankje is, dat vroeger door kloven van het hout verkregen werd en tegenwoordig meestal gezaagd wordt.

- houten schaliën kunnen worden gebruikt als dakspanen om een dak mee te bedekken.

- dergelijke dakbedekking vroeger meestal van eikenhout was.

                                                       -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 13:12 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaefelsstraat (Rik)

                                                  RIK  SCHAEFELSSTRAAT

                                                  foto van Alfons Van Camp. 

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is op het Kiel, tussen de Evert Larockstraat en de Zaanstraat.

foto van Alfons Van Camp.

                          zicht op de Rik Schaefelsstraat (foto van Alfons Van Camp)

- de straat genoemd werd naar de kunstschilder

                     Rik Schaefels, foto van Alfons Van Camp.

- hij geboren werd te Antwerpen op 2 december 1827 en aldaar gestorven op 9 juni 1904.

- hij een leerling was van de schilder Jacob Jacobs

- deze gegevens komen van de site van St.-Fredegandus te Deurne.

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 12:54 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaafstraat

                                                          SCHAAFSTRAAT

Wist U dat ... ?

- dit kleine straatje zich bevindt tussen de Van Schoonhovenstraat en de verbinding maakt met de Lange Winkelhaakstraat.

- wij niet hebben kunnen achterhalen van waar de benaming van de straat komt,maar vermoedelijk bedoelen ze hiermeen de

                                 schaafAfbeeldingsresultaat voor schaaf 

- dit een stuk handgereedschap is voor houtbewerking met als doel door het van schaven het hout glad, vlak of dunner te maken.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

 

24-05-2017 om 12:41 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schijfstraat

                                                       SCHIJFSTRAAT

                                           foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Kiel tussen de Sint-Bernardse Steenweg en de Karel Mirystraat.

- deze straatnaam verwijst naar de schietschijf van de militaire schietbaan van de Brialmontmilitairen, die deze baan bereikten via 'den Tir', het kasteelachtige bouwsel aan de Sint-Bernardsesteenweg. (Bron :  George van Cauwenbergh in 'Gids voor Antwerpen  tussen leien en singel).

-  er zich op de toegangsweg naar de flatgebouwen aan de Emiel Vloorrstraat, kant Schijfstraat het standbeeld "Groenruimten ook Vrede 1960" van Mark Macken bevindt.

foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

- er op het graspleintje aan de Schiijfstraat dit stenen fonteintje of drinkbak voor vogels staat.

foto van Alfons Van Camp. (foto AVC)

- er tegen de gevel van de bibliotheek aan de Schijfstraat, deze hieronder afgebeelde plaat is aangebracht  naar een ontwerp van Olivier van Dongen
Thema : lezen - boeken - samenspraak

foto van Alfons Van Camp.  foto van Alfons Van Camp.

                                                        foto's van Alfons Van Camp

                                                                        -o-o-o-O-o-o-o-

24-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scheibeekstraat

                                                    SCHEIBEEKSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt op het Kiel, tussen de Hendriklei en de Karel Mirystraat.

foto van Alfons Van Camp.

                       zicht op de Scheibeekstraat (foto van Alfons Van Camp)

- deze beek  de heerlijkheid Kiel scheidde van de heerlijkheid Hoboken.

- het Kielsch Broek aan sloot op de Scheibeek en daar over ging in het Hobooks Broek.

- Hendik Nose het Kielsch  Broek verweft in de 13de eeuw en gaat het inpolderen, zodat er mensen heen trekken om hier landbouw te gaan bedrijven.

Bron : Cauwenberghs 'Gids voor Antwerpen tussen leien en singel' -

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-    

24-05-2017 om 00:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
23-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sabbelaan (Maurits)

                                                  MAURITS  SABBELAAN

                                              foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ...?

- deze straat zich bevindt op het Kiel, tussen de Karel Miry en Schijfstraat, en Jan David -en Hedriklei.

foto van Alfons Van Camp.

              Zicht op het pleintje gelegen aan de Maurits Sabbelaan.  (foto van Alfons Van Camp)

  - de laan genoemd werd naar Maurits Karel Marie Willem Sabbe

                                           Afbeeldingsresultaat voor maurits sabbe

die een Vlaams auteur en voorvechter was van de Vlaamse beweging.

- hij werd geboren te Brugge op 9.2.1873 en overleed te Antwerpen op 12.2.1935. 

- enkele van zijn werken : - De nood der Bariseele's (roman 1912) en - 't Pastorken van Schaerdyke (roman 1914de

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-                                          

 

23-05-2017 om 17:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)


Inhoud blog
 • Zwijgerstraat
 • Zwedenstraat
 • Zwartzustersstraat
 • Zwaluwstraat
 • Zwaardstraat
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto

  Fonne de auteur van dit blog 

  Ik ben een gepensioneerde Hoofdinspecteur van eerste klasse bij de politie, officier van gerechtelijke politie en hulpofficier van de Heer Procureur des Konings, van 81 jaar.  Mijn hobby's zijn vooral Antwerpen in beeld brengen en voetbal.  

  Archief per maand
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
  Foto

  De Schelde, the "oarta" of Antwerp

  Foto

  Het Hanzehuis

  Foto

  De Waterpoort

  Foto

  Het Steen

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Stadhuis van Antwerpen


  Foto

  Standbeeld van Brabo


  Foto

  Pieter Paulus Rubens


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!