NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Betekenis van de Antwerpse straatnamen + wetens -en bezienswaardigheden

28-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Andriesstraat

                                                 SINT-ANDRIESSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat uiteraard gelegen is in het Sint-Andrieskwartier, tussen de Lange Ridder- en Nationalestraat. 

- ze aangelegd werd door de stad in circa 1528 op de voormalige kloostergronden der Saksische augustijnen. 

- de oorspronkelijke naam  "Nieuw-Kerkstrate" was.

- er aan de noordzijde van de Sint-Andrieskerk, op het grasveldje het modern beeld van "Netje", figuur uit de roman van Lode Zielens, door W. Van Esbroeck, staat. foto van Alfons Van Camp.foto van Alfons Van Camp. 

                                                    (foto's van Alfons Van Camp)

- dit grauwe werk van de Antwerpse auteur Lode Zielens is vooral bekend geworden door zijn beroemde en pakkende passage waarin het hoofdpersonage Netje aan haar schoonmoeder (niet aan haar moeder) vraagt naar het nut van het leven: ‘moeder, waarom leven wij?’ Deze ene zin vat het werk van de auteur perfect samen. Netje groeit op in een triest arbeidersgezin aan de Antwerpse dokken. Zij was het kind teveel voor haar moeder die wegkwijnt van miserie. Haar vader sterft op jonge leeftijd, haar broer Albert trapt het thuis al snel af, net als haar zus Louise. Haar tweede zus, Mariëtte, stapt in de prostitutie. Netje kende een heel ongelukkige jeugd en ziet geen toekomst voor zichzelf. Ze belandt in haar tienerjaren in de armen van de sterke Louis met wie ze later zal trouwen en een kind krijgen. Maar Louis behandelt zijn vrouw allerminst met respect en laat haar geregeld voelen hoe hij over haar denkt. Netje leidt een armtierig en miserabel leven tot Mariëtte haar op dubbelzinnige wijze te hulp schiet door haar man af te snoepen en met hem te vluchten naar Parijs. Dit verlies voelt voor Netje aan als verlichting en haar leven lijkt helemaal een nieuwe wending te krijgen wanneer ze een prille jeugdliefde terug ontmoet: Karel, de man die goed geld verdient op de scheepvaart. Hij moet haar leven wat rozengeur inblazen … (Bron : Wikipedia)

                                                             -o-o-o-O-o-o-o-

28-05-2017 om 13:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Andriesplaats

                                                     SINT-ANDRIESPLAATS

                                                  Afbeeldingsresultaat voor sint-andriesplaats foto's van Van camp

Wist U dat ... ?

- deze plaats, zoals de naam zelf zegt zich bevindt in de "parochie van miserie"",of Sint-Andrieskwartier.

- ze gelegen is tussen de Steenberg-, Lange Ridder- en Vlierstraten.

- dit plein in het raam van het bij K.B. van 7 januari 1867 goedgekeurde plannen tot sanering van het Sint-Andrieskwartier een aantal huizen van de Steenbergstraat, de Lange Ridder- en de Lange Vlierstraat werden gesloopt.

- er in de plaats een 4000 m² groot pleintje kwam dat bij collegiaal besluit van 22 mei 1869 Sint-Andriesplein werd geheten en omstreeks de eeuwwisseling het Sint-Andriesplaats werd.

Afbeeldingsresultaat voor sint-andriesplaats foto's van Van camp

                                  zicht op de Sint-Andriesplaats (foto van Alfons Van Camp)

- hier, vroeger, in het midden van het plein een put werd geboord van 200 meter diep, voor het ophalen van water.

- deze put slechts een 10tal liter water per minuut gaf en en dus niet produktief was.

- er op de hoek met de Pachtstraat dit gebouw te bezichtigen valt, dat achtereenvolgens dienst deed als Politiebureel van de 4° Wijk en als stadsbibliotheek.

                                           (foto van Alfons Van Camp)

 - dit hoekhuis in neorenaissancestijl van 1876 ontworpen werd door P. Dens.

- dit gebouw bij defnitief besluit van 7.4.1955 werd opgenomen in de lijst met beschermde gebouwen en op 8.6.1955 verscheen in het Belgisch Staatsblad.

- er aan het nummer 3/4 een verweerde gedenkplaat ter ere van de oprichting van de Belgische Werkliedenpartij Antwerpen is aangebracht.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

28-05-2017 om 12:54 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Amandusstraat

                                                  SINT-AMANDUSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de wijk Stuivenberg, tussen de Van Kerckhovenstraat en de Everaertstraat.

- de naam van de straat verwijst naar de Sint-Amanduskerk, die gewijd is aan              Sint-Amandus.Afbeeldingsresultaat

- deze Amandus, soms aangeduid als Amandus van Nantes, Amandus van Maastricht, Amandus van Gent of Amandus van Elnone, bijnaam "apostel der Franken" en een 7e-eeuwse missiebisschop en stichter van kloosters was.
 
- hij geboren werd te Poitou, 584 n.Chr. en in de Sint-Amandsabdij overleed 675 n.Chr.
- de zijgevel van de Sint-Amanduskerk, gelegen is in de Sint-Amandsstraat en de ingang zich bevindt in de Van Kerckhovenstraat. Sint-Amanduskerk foto van Alfons Van Camp.
                   (foto van Wikipedia)                                              (foto van Alfons Van Camp)
- de kerk gebouwd is in neogotische stijl en een toren heeft van ongeveer 68 meter hoogte. 
- de kerk maakt deel uit van het oeuvre van de Belgische architect Lodewijk Baeckelmans. (ndvr. :  zie ook onder Lode Baeckelmansstraat).
                                                          -o-o-o-O-o-o-o-   

28-05-2017 om 11:30 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sint-Aldegondiskaai

                                               SINT-ALDEGONDISKAAI

                                              

Wist U dat ... ?

- deze kaai deel uitmaakt van het Eilandje en gelegen is tussen de Tavernierkaai en het Van Schoonbekeplein.

- het een kaai is van circa 1820 aan de zuidzijde van het Bonapartedok.

- ze in 1919 genoemd werd naar  

Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde, heer van West-Souburg

                         Portret van Marnix van St.-Aldegonde door Jacob de Gheyn (II): alle bekende portretten van Marnix zijn waarschijnlijk op deze gravure gebaseerd.[1] (foto van Wikipedia)

- hij geboren werd te Brussel, tussen  7 maart en 20 juli 1540 en overleed te Leiden, op 15.12.1598.

- hij een Zuid-Nederlandse schrijver, diplomaat, geleerde en raadgever van Willem van Oranje was.

- Marnix buitenburgemeester was van Antwerpen tijdens het beleg en de val van Antwerpen in 1585.

- hij ook genoemd wordt als auteur van het Wilhelmus, het Nederlandse volkslied.

- er langs de kaai het Bonapartedok is gelegen.

- dit dok ontworpen en aangelegd werd in 1803 - 1813 door ingenieur J.N. Mengin, ingevolge een decreet van 26.7.1803 door Napoleon (nvdr : zie gedenkzuil  bij Hanzestedenplaats).

- in 1807 begonnen werd met het graven van dit dok en op 1.1.1811 werd ingevaren.

- het er naastliggend Willemdok in 1808 en voor de scheepvaart geopend werd in 1812

- er aan de gevel van het gebouw aan het nummer 6 deze marmeren gedenkplaat werd aangebracht met de volgende tekst  "Aan / August HOFMAN / Door de Duitschers / voor het vaderland  neergeschoten op / 11 mei 1917". foto van Alfons Van Camp.  Afbeeldingsresultaat voor august hofman

                           foto van Alfons Van Camp                                      (foto van www.Schoonselhof)

- August Hofman geboren werd te Stekene, op 18.7.1862 en werd, op 11.5.1917 wegens de doodstraf opgelopen voor dienstplichtige Belgen over de grens te smokkelen.  De doodstraf werd voltrokken te Charleroi.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-        

 

28-05-2017 om 10:53 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Simonsstraat

                                                      SIMONSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de Antwerpse diamantwijk, die langs de spoorwegberm, in het verlengde van de Pelikaanstraat ligt en begrensd wordt door de Lange Kievitstraat en de Plantin en Moretusstraat.

- ze geopend werd rond 1850.

- de straat genoemd is naar de Belgiscge ingenieur bij de staatsspoorwegen,

              Pieter Simons of Pierre Simons

- hij geboren werd te Brussel, op 20.1.1797 en overleed op zee, op 14.5.1843

- hij een spoorwegpionier was en bestudeerde en realiseerde met zijn schoonbroer Gustave De Ridder de eerste passagiersspoorlijn buiten oot-Brittannië.

- hij een sleutelfiguur was in de ontwikkeling van het eerste centraal geplande spoorwegnetonder wiens leiding in 1836 de spoorweg Mechelen-Antwerpen werd aangelegd.

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

28-05-2017 om 09:42 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
27-05-2017
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Simondslaan

                                              GENERAAL  SIMONDSLAAN

Wist U dat ... ?

- deze laan gelegen is op de luchtbal tussen de Quebecstraat en de Havanastraat.

-  de naam van deze laan verwijst naar luitenent-generaal

     Guy Granville Simonds Afbeeldingsresultaat voor generaal simonds (foto Wikipedia)

- die geboren werd te Bury St. Edmunds (GB) op 23.4.1903 en overleed te Toronto (Canada) op 15.5.1974.

- hij een Canadees legerofficier was die de leiding had over het 2e Legerkorps (Canada) gedurende de WO II.

- hij tevens tijdelijk commandant van het Canadese Eerste Leger, wegens ziekte van luitenant-generaalHarry Crerar, tijdens de Slag om de Schelde in 1944.

- hij in 1951benoemdwerd  tot  Chef van de generale staf, de hoogste functie in het Canadese leger.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 15:32 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Silvertopstraat (Kolonel)

                                                 KOLONEL  SILVERTOPSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze laan gelegen is op de grens van Antwerpen Zuid en het Kiel tussen de Montignystraat en de Sint-Bernardsesteenweg.

- de naam van deze laan verwijst naar de bevrijdag van Antwerpen door het 3° Royal Tank Regiment aangevoerd door

     Luitenant-Kolonel David Silvertop Afbeeldingsresultaat voor kolonel silvertop 

op 4.9.1944 samen met zijn B-escadron, die middag via Boom naar Antwerpen trokken en Antwerpen bevrijdde van de Duitsers.

- er op de brug over de Ring rond Antwerpen, op de brug deze onderstaand gedenkplaat werd aangebracht.  

              foto van Alfons Van Camp..

                                                                   (foto van Alfons Van Camp)

- er zich langs deze laan de Silvertoptoren bevinden, welke drie afzonderlijke torens zijn waarvan er twee 71 meter hoog zijn en de derde 68 meter hoog is.

- deze torens wel gelegen zijn aan de Kolonel Silvertopstrraat in de wijk Kiel maar de 'Jan Denucéstraat' hebben als officieel adres.

- de torens eigendom zijn van de sociale huisvestingsmaatschappij  Woonhaven.

- de architect Jul De Roover is die de torens een uitgesproken brutalistisch uiterlijk meegaf.   

                                                         (bouwkundig erfgoed)

- er zich voor het eerste gebouw, bezijden de Kolonel Silvertopstraat dit monument staat ontworpen werd door Jean-Guillaume Bierwerts (° Brasschaat 3.5.1927)

  foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

- dit onthuld werd op  22.10.1973.  

- het al vlug van de Antwerpenaars de naam kreeg van "Het patteeke of totempaal".

- het de bevangenheid symboliseerd door de zwarte bol in het centrum, terwijl daarrond 9 beelden de bedreigde mens voorstelt.           

                                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 15:21 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Siberiastraat

                                                       SIBERIASTRAAT

Wist U dat ...?

- deze straat gelegen is in de omgeving van het Straatsburgdok, tussen de Straatsburgbrug en de Mosselstraat.

- de naam van de straat verwijst naar Siberië.

- dit voor een groot gebied in Noord-Azië is dat voor het grootste deel is gelegen in het Aziatische deel van Rusland.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 14:38 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Seringenlaan

                                                       SERINGENLAAN

                                             foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze laan zich bevindt in het gebied aanhet Nachtegalenpark, tussen de Eglantierlaan en de Acaccialaan.

foto van Alfons Van Camp.

              zicht op de Seringenlaan vanaf de Eglantierlaan (foto van Alfons Van Camp)

- de naam van de laan verwijst naar de seringenstruik (Syringa vulgaris). 

- het een is plant uit de olijffamilie en dat het een kleine boom of struik kan zijn en vooral bekend is om zijn aantrekkelijke zoet geurende                          foto van Alfons Van Camp. (foto van Wikipedia)

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 14:25 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Serigiersstraat

                                                    SERIGIERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de Expowijk, tussen de Volhardingstraat en de Ryckmansstraat.

- de naam van de straat vermoedelijk verwijst naar Georges Serigiers, een vooraanstaande Antwerpse advocaat en vriend van de familie Brouez. 

- hij na het overlijden van haar echtgenoot Fernand Brouez, hij in 1896 in het huwelijk trad met de bekende schrijfster Cornelia Hubertina (Neel) Doff.

- deze vooral bekend is voor haar roman "Keetje Trottin (Keetje Tippel".

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

 

27-05-2017 om 14:17 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sentensteeg

                                         SENTENSTEEG

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de wijk "Seefhoek", tussen de Lange Scholierstraat en de Wilgenstraat.

- we van deze steeg niet hebben kunnen achterhalen wat de betekenis van "senten" is.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o- 

27-05-2017 om 13:58 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Selderstraat

                                                        SELDERSTRAAT

Wist U dat... ?

- deze straat gelegen is in de wijk Stuivenberg Lange Stuivenbergstraat en de Erwtenstraat.

- de naam van de straat vermoedelijk verwijst naar de groente Selderij, Seldrie of selder, gezien er in de omgeving nog straten genoemd werden naar groenten, zoals erwtenstraat.

- dit een plant is uit de schermbloemenfamilie. 

                 Afbeeldingsresultaat voor selder

                                                           -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 13:35 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sebregtsparkje (Lode)

                                          LODE  SEBREGTSPARKJE

                                     foto van Alfons Van Camp.

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in het Sint-Andrieskwartier, bezijden de Bogaardestraat.

foto van Alfons Van Camp.

                                                         foto van Alfons Van Camp

- er op deze plaats vroeger de Politie Mobiele Brigade, was gevestigd.

- de naam van dit parkje verwijst naar de Belgische kunstschilder en leraar

Lode Sebregts, Afbeeldingsresultaat voor lode sebregtsdie geboren werd op 28.11.1906 en overleed op 18.6.2002.

- hij zich vooral toelegde bij het maken van, aquarellen, tekenaar van bloemen, figuren, naakten, portretten, stadsgezichten en stillevens.

- hij eveneens decor- en kostuum-ontwerper was aan de Koninklijke Nederlandse Schouwburg van Antwerpen Lode Segbregts.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 13:26 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scottstraat (Walter)

                                               WALTER  SCOTTSTRAAT

Wist U dat ... ?

-  deze straat zich bevindt op de Linkeroever van Antwerpen aan de Guicciardinestraat.

- de naam van de straat verwijst naar deSchotse dichter en schrijver

 Walter Scott Walter Scott Walter Scott door Henry Raeburn (foto van Wikipedia)

 hij geboren werd te Edinburg, op 14.8.1771 en overleed te Abbotsford House, Abbotsford, op 21.9.1832.

- hij vooral bekend is door zijn historische romans, vooral met Waverley (1814), de eerste van een reeks waartoe ook Ivanhoe behoort.

                                                              -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 13:12 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schupstraat

                                                     SCHUPSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de diamantwijk, tussen de Hoveniersstraat en de Lange Herentalsestraat.

Gerelateerde afbeelding

- de straten in deze wijk verwijzen naar het tuingerief, zoals Rijf - en Hoveniersstraat.

                                                         -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 13:06 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schulstraat

                                                        SCHULSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat gelegen is in de "Harmoniewijk" tussen de Van Schoonbekestraat en de Harmoniestraat.

- ze geopend werd in 1864 en genoemd werd naar grondeigenaar Jean Schul.

- deze in 1872 op de hoekpercelen met de Van Schoonbekestraat twee symmetrische hoekhuizen liet optrekken, die de toegang tot de straat markeerden, vermoedelijk bedoeld om de verkoop van bouwgronden te stimuleren.

- er zich op de hoek van de Schulstraat met de Van Schoonbekestraat een spook op het balkon staat.

- dit een werk is van de kunstenaar Kazulski, wiens 'spoken" eveneens in het Middelheimmuseum, op het dak van een huis op de Komedieplaats en in de tuin van het Elzenveld te bezichtigen zijn.

    foto van Alfons Van Camp. (foto van Alfons Van Camp)

                                                                     -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 12:00 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrijnwerkersstraat

                                                    SCHRIJNWERKERSSTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in de onmiddellijke omgeving van de "Wile Zee" en verbindt de Schoenmarkt met de Korte Gasthuisstraat.

- de straat werd aangelegd in 1490 en dat ze "Aelwijk" of "Naeldewijkstraet" genoemd werd naar het "Hof van (H)aelwijck of Naelwijk" (15de eeuw).

- ze in 1501 vermeld wordt als "Nieuwe Brugstraat"; of nog "Wilde Zeestraat" zijnde naar de "Wilde Zeebrug" nabij de "Vijfhoek" (kruispunt van Lombardenvest, Korte Gasthuis-, Groendal-, Wieg- en Schrijnwerkersstraten).

- de huidige naam ontleend is aan het Schrijnwerkerspand (1497-1612).

- in 1612 de Schrijnwerkers verhuisden naar het huis "Den Peerboom" in de Hoogstraat, nummer 62 en in 1755 naar "Rodenborg" op de Grote Markt, nummer 40.

- er bij het begin van de straat namelijk op de leuning van de voormalige Wilde Zeebrug een Calvarie foto van Alfons Van Camp. staat die opgericht werd in 1710 en verdwenen onder de Franse bezetting, maar teruggeplaatst in 1814.

- in 1859 dit werk  hersteld werddoor beeldhouwer J. Peeters.

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 11:48 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schoytestraat

                                                    SCHOYTESTRAAT

Wist U dat ... ?

- deze straat zich bevindt in het Sint-Andrieskwartier, tussen de Nationale- en de Bredestraat.

- de westelijke helft in 1543 samen met de Bogaerdestraat aangelegd werd op het erf van Arnold Schoyte, dat zich uitstrekte van Brede- tot Nationalestraaat.

- de naam van de straat dus niet verwijst naar de herberg "de ijzeren schuur",zoals gedacht wordt.

-  de verlenging tot aan de Bredestraat dateert van 1548 en in 1882 deels verbreed.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 11:21 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schorpioenstraat

                                                   SCHORPIOENSTRAAT

Wist U dat ... ?

- de Schorpioenstraat een rechte straat is in de wijk Zurenborg, die de Door Verstraeteplaats met de Kreeftstraat verbindt.

- ze deel uit maakt van de stervormige stratenbundel die vanaf de Door Verstraeteplaats vertrekt, wat een typisch kenmerk is van de aanleg van de wijk.

- de straat in 1884 werd geopend en zoals vele andere straten op Zurenborg genoemd naar het sterrenbeeld "schorpioen".

              Afbeeldingsresultaat (foto van de site "speel de kwis"

                                                            -o-o-o-O-o-o-o-

 

27-05-2017 om 11:03 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schoonbroek

                                                      SCHOONBROEK

Wist U dat ... ?

- Schoonbroek een straat is die van de Sprangweelstraat naar de Bilderdijkweg loopt.

- Schoonbroek een wijk is in het noorden van het district Antwerpen. Het ligt ten oosten van de A12 en sluit aan bij het westen van Ekeren. Voor 1927 maakte het met andere wijken zoals Rozemaai zelfs nog deel uit van Ekeren.

                                                          -o-o-o-O-o-o-o-

27-05-2017 om 10:56 geschreven door Alfons

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)


Inhoud blog
 • Sint-Jansplein
 • Sint-Jacobsstraat
 • Sint-Jacobsmarkt
 • Sint-Gummarusstraat
 • Sint-Elisabethstraat
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto

  Fonne de auteur van dit blog 

  Ik ben een gepensioneerde Hoofdinspecteur van eerste klasse bij de politie, officier van gerechtelijke politie en hulpofficier van de Heer Procureur des Konings, van 81 jaar.  Mijn hobby's zijn vooral Antwerpen in beeld brengen en voetbal.  

  Archief per maand
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Stadhuis van Antwerpen


  Foto

  Standbeeld van Brabo


  Foto

  Pieter Paulus Rubens


  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!