NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Foto

Ons familiewapen

Inhoud blog
 • Familienieuws: + Olaf Blyweert
 • Familienieuws: ° Kasper Neven-Vanmol
 • Familienieuws: ° Luna Ebinger
 • Familienieuws: ° Alice Blyweert
 • Familienieuws ° Jade Blyweert
 • Familienieuws: + Marcel Acke
 • Familienieuws: + Edwin Blijweert
 • Familienieuws: ° Felix De Wolf
 • Familienieuws: + Suzanne Blyweert
 • Familienieuws: ° Nathan Blyweert
 • Familienieuws: + Maria Godelieve Blyweert
 • Familienieuws: x Helena Van Bauwel x Pieter Vermeyen
 • Familienieuws: ° Ferre Blyweert
 • Familienieuws: + André Fisteberg
 • Familienieuws: Timmy Blyweert x Francesca Piritore
 • Familienieuws: ° Julia et Olivia Blyweert
 • Familienieuws: ° Andreas Vanlooveren
 • Familienieuws: + Celine De Rijck
 • Familienieuws: Anthony Blyweert x Katharina Maure
 • Familienieuws: ° Maxime Blyweert
 • Familienieuws: ° Paulu Anto Blyweert
 • Familienieuws: + Monique Maria Blijweert
 • Familienieuws: geboorte Alec Van Gorp
 • Familienieuws: overlijden Ludo Van Loock
 • Familienieuws: geboorte Indy Jens Blyweert
 • Familienieuws: geboorte Fran Vennens
 • Familienieuws: geboorte Jolien Geerts
 • Familienieuw: Kurt Bleyweert x Jill Castro
 • Familienieuws: geboorte Nora Bleyweert
 • Familienieuws: geboorte van Ghjuva-Mariu Blyweert
 • Familienieuws: + Roger Bleyweert
 • Familienieuws (+): Herman Franciscus Blyweert
 • Familienieuws: geboorte Daimyan Vanmassenhove Faes
 • Familienieuws: + Louis Blyweert.
 • Familienieuws: geboorte Louise Raets.
 • Familienieuw: + Ivo Boon
 • Stamboom Paul en Sonia Blyweert-Van Wesemael
 • Familienieuws: geboorte Leander Vanlooveren
 • Familienieuws: Cédric Blyweert x Andréa Deliperi
 • Familienieuws: + Jan Blyweert, priester.
 • Familienieuws: geboorte Mille Blyweert
 • Familienieuws: Peter Blyweert zet offensief in.
 • OPROEP !
 • Schrijfwijze
 • Spreiding Blyweert
 • Spreiding Blijweert.
 • Spreiding Bleyweert
 • Naamverklaring
 • FAMILIEWAPEN
 • WELDRA TE LEZEN
 • Familienieuws: (+) Herman Blijweert
 • Familienieuws: geboorte Zélie Blyweert
 • Familienieuws: geboorte Enena Demory
 • Familienieuws: geboorte Charles Verbeke
 • In de pers - Koen Blyweert
 • Uitvaartplechtigheid van August De Staelen in Steendorp op 24-04-2013
 • Familienieuws (+) August Alfons Antoon De Staelen
 • Familienieuws (+) Joannes Baptist Fideel Blyweert
 • Familienieuws (+) Elisabeth Michiels
 • Bezoek van Chad Vinck aan Gent van 6-06 t/m 8-06-2012
 • Familienieuws: + Annie Betha Dora Blyweert
 • Familienieuws: Antoine Serverius x Anita Blyweert
 • Familienieuws: + Mireille Pauline Louis Van Hecke
 • Familienieuws: + Gilbert Isidoor Bleyweert
 • Familienieuws: ° Jules Raats
 • Familienieuws (+) Gabrielle Marie Josepha Lauwers
 • Familienieuws (+) Elza Huberta Blijweert
 • Familienieuws (°) Mila Bleyweert
 • Familienieuws (+) Jeannine Victoire Lauwereins
 • Familienieuws (+) Anna Catharina Desmet
 • Familienieuws (°) Amber Blyweert
 • Familienieuws (°) - Rosanne Blyweert
 • Familienieuws (+) - Leo Jozef Blyweert echtgenoot Emmi Prinz
 • Familienieuws (x) Kevin Blyweert x Evi Adams.
 • Familienieuws (+) - Hugo Blyweert
 • Familienieuws (x) Filip Blyweert x Debbie Vercammen
 • Familienieuws (°) Andreas Blyweert
 • Familienieuws (°) Julien Elisabeth Peter Blyweert
 • Familienieuws (+) - Marcel Leopold Blyweert echtgenoot van Maria De Wolf.
 • Familienieuw (°) - Jules Blyweert en Niels Blyweert
 • Familienieuws (+) Annie Misenne weduwe Jacques André Blyweert.
 • Familienieuws (+) Maria De Wolf echtgenote Marcel Blyweert.
 • Familienieuws (+) Maria Sertons echtg. Pierre Blyweert
 • Familienieuws (+) - Marc Blyweert
 • Familienieuws (x) - Nicolas Caby zv Renée Blyweert (Fr)
 • Familienieuws (+) - Pierre Blyweert
 • Lezing voor VVF-Land van Waas
 • Familienieuws (+) - Marie Alice Blyweert
 • Elza Huberta Blijweert - diamanten huwelijksjubileum.
 • Familie Blyweert: nr. 84 onder de rijkste zakenfamilies
 • Familienieuws (+) - Germain August Van Pee
 • Familienieuws (°) - Marie Blyweert
 • Uit de pers: Gejonde Penning voor Gulden Cop van Johan en Kadou Blijweert
 • Lezing voor VVF-Antwerpen
 • Familienieuws: terug naar onze roots
 • Familienieuws (+) - Anna Blyweert.
 • Familienieuws (°) - Felix Blyweert
 • Elko Blijweert in De Meent te Alsemberg
 • Peter Blijweert: ereconsul van Burkina Faso
 • Wij in de pers - GVA 15-12-06 - Paul Blyweert
  Zoeken in blog

  Foto

   

  DE JONGENS VAN HET WAASLAND

  Tekst: Miet Burvenich
  Muziek: Emiel Hullebroeck

  Stoere knapen van het Waasland,
  Blakend in uw volle kracht;
  Koene schare van het Waasland,
  Wie de toekomst tegenlacht.
  Zonder vreze, zult gij wezen
  Bouwers van een nieuwe tijd,
  Gij zult strijden
  't Allen tijde
  Offervaardig en bereid.

  Sterke zonen van het Waasland,
  Ruwe kerels goud gemoed;
  Boeren van het vruchtbaar Waasland,
  Die ons steden leven doet.
  Op uw krachten rust ons trachten
  Naar een toekomst, schoon en groot,
  Kerels groeien,
  Sterk, en bloeien
  't Waasland trouw tot in den dood.

  Blije schippers van het Waasland,
  Voeren immer rijkdom aan;
  Werkers wroeters van het Waasland,
  Zulk een volk kan nooit vergaan.
  Bei hun handen zijn de panden
  Van een woest, maar schoon bestaan,
  Gij, de sterken,
  Gij zult werken
  En op nieuwe wegen gaan.

   

   

  Foto

  HET LIED VAN STEENDORP

  E.H. Em. Ringoot

  Steendorp, mijn dierbare grond
  Waar weleer mijn wiegje stond.
  Eindloos, eindloos zijt gij zoet
  U is mijne blijde groet
  U is mijne blijde groet.

  Refrein:

  Als den oven staat in brand
  Is 't op Steendorp zo plezant
  Als den oven staat in 't vier
  Is 't Gelaag in vol plezier
  Als den oven staat in brand
  Als denn oven staat in 't vier
  Is 't Gelaag in vol plezier.

  's Morgens met de dageraad
  Is men op, tot 's avonds laat.
  Iedereen is fel te been
  Tot het maken van de steen
  Tot het maken van de steen.

  Groot en klein is aan het werk
  Mannen, vrouwen taai en sterk.
  Ieder zet zijn krachten bij
  Tot het vormen van de klei
  Tot het vormen van de klei.

  Fel te water als te land
  Varen zij langs alle kant.
  Op de Schelde, Maas en Rijn
  Wil 't Gelaag ook meester zijn
  Wil 't Gelaag ook meester zijn.

  Steendorp, van ons prilste jeugd
  Leerde Gij ons plicht en deugd.
  Eeuwig blijven wij getrouw
  Aan Uw leer in vreugd en rouw
  Aan Uw leer in vreugd en rouw.


  LAAT ONS LIEFSTE SAMEN VAREN

  Bert Peleman & Armand Preud'homme

  Kent gij lief de diepe wat'ren van mijn schone Scheldeland?
  Waar de golven lichtend klat'ren, waar de hemel openbrandt?
  Dag en nacht wou 'k er verwijlen met u liefste aan mijn zij,

  lijk de sloepen zachtjes zeilen op het deinen van de tij.

  Refrein:

  Laat ons, liefste, samen varen, door mijn schone Scheldeland.

  Met wat bloemkens in uw haren, bloemkens van de waterkant.

  Kent gij lief de groene dijken met het glanzend grazend vee?
  Waar de golven schuimend wijken voor de wekroep van de zee?
  Dromend bij de wilgentronken heb 'k er steeds aan u gedacht,
  wijl de waterlelies blonken in de zuiv're zomernacht.

  Zaagt gij lief de sloepen varen zeilend door mijn Scheldeland?
  In de glans der notelaren bloeiend langs de waterkant?
  Zon en maan gaat door de wolken, goud en zilv'rig ruist er 't riet.
  En in 't diepst der waterkolken zingt de vloed zijn toverlied.


        KLOMPENLIEDEKE

  Kap ik mijn wilgen blokjes
  Parenwijs uit de boom,
  'k Zie ze onder broeks of rokjes
  Haperend aan de zoom.

             Keervers

  Klompen aan de voet, (bis)
  Staat onze guitjes goed!
  Klompen aan de voet, (bis)
  Staat onze guitjes goed!

  Glad om erin te slieren;
  Licht om ermee te gaan;
  Hol om erin te tieren;
  Hard om ermee te slaan!

  Lijken ze plomp en pover,
  Leerzekens gaan niet voor.
  Aan! En de stoppels over!
  Uit! En de beken door!

  Bakt U de vorst op 't water.
  Koeken van zijn fatsoen,
  Niets, om te glijden, gaat er
  boven een houten schoen.

  Kinderen van de buiten,
  Klompekens bruin van rook!
  Op! Als de leerskens sluiten
  Sluiten de klompkens ook!


  Foto

  VOLK  IN  NOOD
  Vlaamse ontwikkelingshulp
  Bank: 645-5213901-89

  ZIJ KWAMEN UIT HET LAND VAN WAAS.
  Genealogie van de families Blijweert - Blyweert - Bleyweert.
  Paul Blyweert heet U welkom op zijn webstek.
  Kom nog eens terug voor nieuwe informatie.
  Deze webstek wordt regelmatig aangevuld met nieuwe gegevens.
  10-02-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OPROEP !

  OPROEP  AAN  ALLE  NAAMDRAGERS

  Bezorg mij Uw e-postadres langs

  "e-mail mij" in de linker kolom van mijn webstek.

  Bezorg mij ook de e-postadressen van alle U bekende naamdragers.


  BELANGSTELLING  VOOR  JE  STAMBOOM ?

  Elke naamdrager (Blijweert, Blyweert of Bleyweert) die belangstelling
  heeft voor zijn stamboom (in rechte lijn) kan een afdruk aanvragen langs de
  e-post knop of het gastenboek.  Opgave van naam, voornaam en
  geboortedatum evenals de voornaam van vader en de familienaam
  van moeder is noodzakelijk.

  FOTO'S  EN  DOKUMENTEN

  Als ooit de geschiedenis van onze familie wordt gepubliceerd (ik werk eraan)
  zou ik graag van elke naamdrager over een foto beschikken.  
  Ook foto's en documenten van vorige generaties vormen belangrijk archiefmateriaal.  Jammer genoeg gaat veel verloren bij verhuis of overlijden.
  Een seintje en ik kom foto's en documenten (overlijdensberichten, gedachtenisprentjes, notarisakten, enz.) ophalen om toe te voegen aan mijn reeds
  uitgebreid archief van onze familie of om ze in te scannen en nadien terug te bezorgen.
  Het is ook een gelegenheid om eens kennis te maken.

  ALLE  NAAMDRAGERS  OP  ONZE  WEBSTEK

  Stuur ons een foto en we plaatsen hem op onze webstek. 

  JONGE  NAAMDRAGERS

  Maak een kort verslag van de belangrijke gebeurtenissen in jullie familie: een feest, een jubilieum, een viering, enz.  Zend het mij met een mooie foto en ik plaats het onder de rubriek "Familienieuws" op de webstek.


  18-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: + Olaf Blyweert

  Op 10 mei 2019 overleed te Antwerpen OLAF FRANCOIS BLYWEERT
  (° Steendorp 22 maart 1936), weduwnaar van Jeannine Moorthamer (+ 1985), zoon van Frans Stephanus Blijweert en Augusta Henrica Van Strijdonck, kleinzoon van Florentinus Philippus Blijweert en Maria Meersman, achterkleinzoon van Joannes Judocus Blijweert en Rosalia Ludovica Lyssens; papa van Johan Blyweert.


  De uitvaart had plaats in de parochiekerk van Sint-Petrus te Bazel. Hij rust op de begraafplaats van Bazel.

  Innige deelneming aan de families Blyweert, Moorthamer, Van Strydonck en Rosiers.

  (Tak Steendorp)


  19-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: ° Kasper Neven-Vanmol
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Op maandag 18 februari 2019 werd te Genk geboren: KASPER NEVEN-VANMOL, zoon van Gwen Neven en Wendy Vanmol, kleinzoon van Ludo Vanmol en Carine Stevens en van Jozef Henricus Neven en Viviane René BLEYWEERT, achterkleinzoon van Jozef Germanus Bleyweert en Catharina Maria Prenen, achter-achter kleinzoon van Clemens Bleyweert en Coleta Coralia De Wilde.

  Hartelijke gelukwensen aan Wendy en Gwen en de families Neven, Vanmol, Stevens en Bleyweert.

  Tak Wachtebeke.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: ° Luna Ebinger
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Deze middag maandag 18 februari 2019 om 11.41 uur is geboren in de materniteit van de Sint-Augustinuskliniek te Wilrijk-Antwerpen: LUNA EBINGER, dochter van Wouter Ebinger en Izarra Pascual-Madorran, kleindochter van Erik Ebinger en Jo Stoot en van Joeri Pascual-Madorran en Ina Blyweert, achterkleindochter van Carlos Pascual-Madorran (+) en Annie Delphine Ongenae en van Paul Blyweert en Sonia Van Wesemael; achter-achter kleindochter van Vincente Pascual-Martinez (+) en van Roza Madorran-Diez (+) en van Jan-Baptist Blyweert (+) en Emerentia De Greef (+).

  Hartelijke gelukwensen aan Izarra en Wouter en aan de families van de gelukkige ouders.

  (Tak Dworp-Gent)


  15-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: ° Alice Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op donderdag 14 februari (Sint-Valentijn) is te Brasschaat ALICE BLYWEERT geboren. Dochter van Timmy Blyweert en Francesca Piritore, Kleindochter van Herman Franciscus Blyweert (+) en Ida Simoens en van Giovanni Piritore en Daniela Stellino. Achterkleindochter van Jozef Leopold Blyweert (+) en Maria Leonia Moorthamer (+). Achter-achter-kleindochter van Franciscus Xaverius Blyweert (+) en Anna Van Machelen (+).

  Hartelijk gelukwensen aan de families Blyweert, Simoens, Piritore en Stellino.

  (Tak Burcht)


  04-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws ° Jade Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vendredi 30 novembre 2018 a 5.23 h. est née dans la maternité de la clinique du Val de Sambre à Maubeuge:


  JADE CASSIOPÉE ANTOINETTE BLYWEERT, fille de Cassandre Blyweert, petite-fille de Véronique Blyweert, arrière petite-fille de François Blyweert (+) et Antoinette Thiebaux, arrrière-arrière petite-fille de François Blyweert (+) et de Emilia Ocquident (+).

  Félicitations à la famille Blyweert de France.

  (Branche Française)


  31-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: + Marcel Acke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 26 juli 2018 overleed in het AZ te Eeklo MARCEL Camiel Jean ACKE (° Zelzate op 5 februari 1944), zoon van Petrus Augustus Acke en Georgette Josephine De Meulenaere; echtgenoot van Marie Louise BLEYWEERT. dochter van Robert Theophiel Bleyweert en Rachel Clementina Van de Voorde, kleindochter van René Joseph Bleyweert en Amelia Marie De Houx, achterkleindochter van Josephus Blyweert en Joanna Maria Van de Walle.

  De gedachtenisviering zal plaatshebben in de Sint-Laurentiuskerk te Zelzate-centrum op zaterdag 4 augustus 2018 om 11 uur.

  Condoleances ter attentie van de familie Acke via Verhoeven I Sereni, F. Wittoucklaan 51 te 9060 Zelzate.

  Innige deelneming aan de families Acke en Bleyweert.

  Tak Zelzate-Wachtebeke.

  Op 26 juli 2018 overleed in het AZ te Eeklo MARCEL Camiel Jean ACKE (° Zelzate op 5 februari 1944), zoon van Petrus Augustus Acke en Georgette Josephine De Meulenaere; echtgenoot van Marie Louise BLEYWEERT. dochter van Robert Theophiel Bleyweert en Rachel Clementina Van de Voorde, kleindochter van René Joseph Bleyweert en Amelia Marie De Houx, achterkleindochter van Josephus Blyweert en Joanna Maria Van de Walle.

  De gedachtenisviering zal plaatshebben in de Sint-Laurentiuskerk te Zelzate-centrum op zaterdag 4 augustus 2018 om 11 uur.

  Condoleances ter attentie van de familie Acke via Verhoeven I Sereni, F. Wittoucklaan 51 te 9060 Zelzate.

  Innige deelneming aan de families Acke en Bleyweert.

  Tak Zelzate-Wachtebeke.


  22-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: + Edwin Blijweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op maandag 18 juni 2018 overleed te De Pinte EDWIN JULIUS BLIJWEERT, geboren te Steendorp op 1 december 1932. Huwde op 10 november 1956 met Odila Henriette Borghgraef. Hij is de zoon van Frans Stephanus Blijweert en Augusta Henrica Van Strijdonck, kleinzoon van Florentinus Philippus Blijweert en Maria Meersman, achterkleinzoon van
  Joannes Judocus Blijweert en Rosalia Ludovica Lyssens.

  We nemen afscheid van Edwin op zaterdag 23 juni a.s. om 10:30 uur in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw te Zevergem.

  Innige deelneming aan zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen en de families Blijweert en De Borghraef.

  (Tak Steendorp)


  15-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: ° Felix De Wolf
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 13 juni 2018 werd te Sint-Niklaas geboren FELIX DE WOLF, zoon van Quinten De Wolf en Pauline Blijweert, kleinzoon van Marc Petrus Blijweert en Ann Carolina Rheel en Serge De Wolf en Carla Vandevelde, achterkleinzoon van Marcel Jozef Blijweert en Gaby Mathilde Waayeret, achter-achter kleinzoon van Petrus Franciscus Blijweert en Laura Van Landeghem.

  Hartelijke gelukwensen aan de families Blijweert en De Wolf.

  (Tak Steendorp)


  24-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: + Suzanne Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 21 mei 2018 is te Anderlecht overleden SUZANNE BLYWEERT, geboren te Elsene op 29 october 1933, dochter van Irma Johanna Blyweert, kleindochter van Joannes Ernestus Blyweert en Katrien Vanhellemont, achterkleindochter van Petrus Judocus Blyweert en Maria Theresia Van Strydonck.

  Echtgenote in een eerste huwelijk van Achille Alfons Buedts en in een tweede huwelijk van André Foos.


  De afscheidsplechtigheid ging door op maandag 28 mei in het Crematorium te Ukkel-Kalevoet (Stiltelaan 61) om 12:00 uur.  Ik woonde de uitvaart bij.

  Onze innige deelneming aan haar dochter Martine en de families Blyweert, Foos en Buedts.

  Tak: Steendorp - Brussel.


  15-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: ° Nathan Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op dinsdag 15 april 2018 is te Namen geboren om 15:49 uur: NATHAN Blyweert, zoontje van Romuald Blyweert en Céline Doumont, kleinzoon van André Jean Blyweert en Brigitte Tordeur, achterkleinzoon van Roger Prosper Ernest Blyweert en Léonce Bertha Maria Lauwaert. achter achter kleinzoon van Jean-Baptiste Blyweert en Gabrielle Marie Lauwers; broertje van Maxime.

  Mardi le 15 Avril est né à Namur (Hôpital Saint-Elisabeth) NATHAN Blyweert, fils de Romuald Blyweert et de Céline Doumont, petit-fils de André Jean Blyweert et Brigitte Tordeur, arrière-petit-fils de Roger Prosper Ernest Blyweert et Léonce Bertha Maria Lauwaert, arrière-arrière-petit-fils de Jean-Baptise Blyweert et Gabrielle Marie Lauwers; frère de Maxime.

  Gelukwensen aan de famillie Blyweert van Brussel en Wallonië.
  Félicitations à la famille Blyweert de Bruxelles et de Wallonie.

  (Tak Steendorp - Brussel)
  (Branche Steendorp - Bruxelles).


  20-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: + Maria Godelieve Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vrijdag 9 februari 2018 overleed te Alsemberg MARIA GODELIEVE BLYWEERT, weduwe van Paul Swaelens.

  Ze werd geboren te Huizingen op 8 februari 1931.

  Oudste dochter van Julien Blyweert en Irma Lissens, kleindochter van Joannes Blyweert en Maria Borremans, achterkleindochter van Pieter Blyweert en Rosalia Baetens.

  De uitvaartplechtigheid had plaats in de Sint-Lambertuskerk te Beersel op donderdag 15 februari.

  Innige deelneming aan de families.

  (TAK DWORP)


  21-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: x Helena Van Bauwel x Pieter Vermeyen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  (Pas nu vernomen)

  Op 28 augustus 2017 huwden te Antwerpen: Helena Van Bauwel en Pieter Geert Bart Vermeyen.


  Helena is de dochter van Luc Augustinus Van Bauwel en van Christel Hilda Blijweert. Kleindochter van Jozef Marcel Blijweert en Celina Anna De Rijck. Achterkleindochter van Jules Emiel Blijweert en Hilda De Staelen.


  Pieter is de zoon van Bart Vermeyen en Hildergard van den Broeck.

  Hartelijke gelukwensen aan het jonge paar en aan de families Blijweert en Vermeyen.

  (Tak Steendorp)


  17-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: ° Ferre Blyweert
  Op 17-12-2017 om 9:12 uur werd te Brasschaat geboren FERRE BLYWEERT, zoon van Wesley Blyweert en Laura Vaganée, broertje van Mille Blyweert. Ferre is de kleinzoon van Herman Blyweert en Ida Simoens en van Koenraad Vaganée en Veerle Deblock. Hij is de achterkleinzoon van Jozef Blyweert (+) en Maria Moorthamer (+), achter achterkleinzoon van Franciscus Xaverius Blyweert en Anna Van Machelen.

  (Tak Burcht)

  Gelukwensen aan heel de familie.


  16-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: + André Fisteberg

  Op 13 november is te Avesnelles (FR) overleden: André JeanFISTEBERG, geboren te Avesnes op 16 december 1931. Hij huwde te Avesnes op 20 maart 1954 met Nelly Victorine BLYWEERT, dochter van François Blyweert en Emilia Ocquident, kleindochter van Adolphe Victor Blyweert en Hortense Philomène Praet, achterkleindochter van Vitalis Blyweert en Stéphanie Marie Vanderlinden.


  Innige deelneming aan de families Fisteberg en Blyweert.


  (Franse tak afkomstig uit Steendorp)


  Le lundi 13 novembre est survenu à son domicile à Avesnelles (FR) André FISTEBERG, né à Avesnes le 16 décembre 1931. Marié à Avesnes le 20 mars 1954 avec Nelly Victorine BLYWEERT, fille de François Blyweert et de Emilia Ocquident, petite fille de Adolphe Victor Blyweert et de Hortense Philomène Praet, arrière petite fille de Vitalis Blyweert et de Stéphanie Marie Vanderlinden.


  Nos condoléances aux familles Fisteberg et Blyweert.


  (Branche Française des Blyweert originaire de Steendorp-Flandre)


  11-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: Timmy Blyweert x Francesca Piritore


  Op 9 augustus 2017 huwden te Alcamo (Sicilië): Timmy Blyweert en Francesca Piritore.

  Timmy Blyweert is de zoon van Herman Blyweert en Ida Simoens, kleinzoon van Jozef Blyweert en Maria Moorthamer, achterkleinzoon van Franciscus Xaverius Blyweert en Anna Van Machelen, achter-achterkleinzoon van Leopoldus Blyweert en Fidelia Waem.

  Francesca Piritore is de dochter van Govanni Peritore en Daniela Stellino.

  Hartelijke gelukwensen aan het jonge paar en aan de families Blyweert en Piritore

  (Tak Burcht)
  10-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: ° Julia et Olivia Blyweert


  Op 8 augustus werd te Marche-en-Famenne de tweeling Julia en Olivia Blyweert geboren. Dochters van Anthony Blyweert en Katharina Maure. Kleindochters van André Jean Blyweert en Brigitte Tordeur en van Christian Maure en Renate Ertl, achterkleindochters van Roger Blyweert en Léonce Lauwaert, achter-achter kleindochters van Jean-Baptiste Blyweert en Gabrielle Lauwers.

  Hartelijke gelukwensen aan de families.

  "Ca y est, après de long mois de patience, Julia et Olivia sont nées cette nuit à 3h10 et 3h13. Elles se portent à merveille! 2280gr et 46cm pour Olivia et 2250gr 45.5cm pour Julia. Maman va bien aussi mais, est fort fatiguée... une nouvelle vie à 4 peut désormais commencer pour notre plus grand bonheur...".

  Félicitations aux familles Blyweert et Maure.

  (Tak Brussel).


  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: ° Andreas Vanlooveren


  Op 18 mei 2017 werd te Antwerpen Andreas Vanlooveren geboren, zoon van Steven Vanlooveren en Nathalie De Bruyn; kleinzoon van Willem Karel De Bruyn en Gerda Blyweert en van Charles Vanlooveren en Nicole Sammels; achterkleinzoon van Emiel Blyweert en Celina Philomena De Roeck; achter achter kleinzoon van Karel Lodewijk Blyweert en Maria Barbara Vereecken; broertje van Leander Vanlooveren.

  Hartelijke gelukwensen aan de ouders en de grootouders.

  (Tak Steendorp)

  Steven Vanlooveren - Nathalie De Bruyn met Leander Vanlooveren -
  William De Bruyn - Gerda Blijweert


  25-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: + Celine De Rijck
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 18 februari 2017 is te Steendorp overleden CELINE ANNA DE RIJCK,
  (° Steendorp 6 september 1942) echtgenote van Jozef (Jef) Marcel Blijweert, mama van Brigitte en Christel Blyweert, oma van Charlotte en Louise D'Eer en van Helena, Elisabeth en Andreas Van Bauwel.

  Jozef Blijweert is de zoon van Jules Emiel Blijweert en Hilda De Staelen en kleinzoon van Florentinus Philippus Blyweert en Maria Meersman.

  De plechtige uitvaartliturgie ging door in de parochiekerk van Sint-Jan-Evangelist te Steendorp op zaterdag 25 februari 2017 om 11.00 uur.

  Innige deelneming aan de familie.

  (Tak Steendorp)


  12-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: Anthony Blyweert x Katharina Maure
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 11 februari 2017 huwden te Sint-Hubert Anthony Blyweert en Katharina Maure.

  Anthony Blyweert is de zoon van van André Jean Blyweert en Brigitte Tordeur, kleinzoon van Roger Prosper Ernest Blyweert en Léonce Bertha Maria Lauwaert. achter kleinzoon van Jean-Baptiste Blyweert en Gabrielle Marie Lauwers, achter achter kleinzoon van Joannes Ernestus Blyweert en Katrien Vanhellemont.

  Katharina Maure is de dochter van Christian Maure en Renate Ertl.

  Le 10 février 2017 sont mariés à Saint-Hubert Anthony Blyweert et Katharina Maure.

  Anthony Blyweert est le fils de André Jean Blyweert et Brigitte Tordeur, petit-fils de Roger Prosper Ernest Blyweert et Léonce Bertha Maria Lauwaert, arrière-petit-fils de Jean-Baptise Blyweert et Gabrielle Marie Lauwers, arrière-arrière-petit-fils de Joannes Ernestus Blyweert en Katrien Vanhellemont.

  Katharina Maure est la fille de Maurice Maure et de Renate Ertl.

  Gelukwensen aan de familie Blyweert van Brussel en Wallonië.
  Félicitations à la famille Blyweert de Bruxelles et de Wallonie.
  Wir gratulieren der Familie Maure aus Köln

  (Brusselse Tak)
  (Branche Bruxelloise).


  08-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: ° Maxime Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

                                                  
                                                   Romuald Blyweert
                                                                                  Céline Doumont
                                                  

  Op dinsdag 30 augustus 2016 is te Namen geboren MAXIME Blyweert, zoontje van Romuald Blyweert en Céline Doumont, kleinzoon van André Jean Blyweert en Brigitte Tordeur, achterkleinzoon van Roger Prosper Ernest Blyweert en Léonce Bertha Maria Lauwaert. achter achter kleinzoon van Jean-Baptiste Blyweert en Gabrielle Marie Lauwers.

  Mardi le 30 août est né à Namur (Hôpital Saint-Elisabeth) MAXIME Blyweert, fils de Romuald Blyweert et de Céline Doumont, petit-fils de André Jean Blyweert et Brigitte Tordeur, arrière-petit-fils de Roger Prosper Ernest Blyweert et Léonce Bertha Maria Lauwaert, arrière-arrière-petit-fils de Jean-Baptise Blyweert et Gabrielle Marie Lauwers.

  Gelukwensen aan de famillie Blyweert van Brussel en Wallonië.
  Félicitations à la famille Blyweert de Bruxelles et de Wallonie.

  (Brusselse Tak)

  (Branche Bruxelloise)


  18-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: ° Paulu Anto Blyweert

  Op 18 augustus 2016 is te Ajaccio (Corsica) geboren Blyweert Paulu Anto, zoon van Cédric Blyweert en Andréa Deliperi, kleinzoon van Paul Blyweert en Danielle Anania en van Marius Deliperi en Marie-Xavière Leca, achterkleinzoon van Jacques André Paul Blyweert en Cathèrine Carli.

  Le 18 août 2016 est né à Ajaccio (Corse) Blyweert-Deliperi Paulu Anto, fils de Cédric Blyweert et de Andréa Deliperi, petit-fils de Paul Blyweert et Danielle Anania et de Marius Deliperi et Marie-Xavière Leca, arrière-petit-fils de Jacques André Paul Blyweert et de Cathèrine Carli.

  Gelukwensen aan de famillie Blyweert op Corsica.
  Félicitations à la famille Blyweert de Corse.

  Franse tak.
  Branche Française.  07-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: + Monique Maria Blijweert

  Pas nu vernemen we het overlijden te Brasschaat op 12 juni 2016 van Monique, Maria, Irene Blijweert dochter van Emiel Henri Blijweert en Irina Molinard; kleindochter van Maria Meersman en Florentinus Philippus Blijweert; achterkleindochter van Joannes Judocus Blijweert en Rosalia Ludovica Lyssens.

  Zij werd geboren te Antwerpen op 25 oktober 1945. Ze huwde te Antwerpen op 27-11-1965 met René Denis Wuyts. Twee kinderen werden uit dit huwelijk geboren: Romy en Evert.

  Ze werd in intieme kring begraven.

  Onze innige deelneming aan heel de familie.

  (Tak Steendorp)


  29-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: geboorte Alec Van Gorp

  We vernemen de geboorte te Merksem op 26 januari 2016 van Alec Van Gorp, 

  zoon van Yves Van Gorp en Frauke Blyweert, kleinzoon van Paul Van Gorp en

  Elisabeth Vereecken en van Rudi Blyweert en Christiane Parijs, achterkleinzoon

  van Gustaaf Blyweert en Maria Verelst, achter-achterkleinzoon van Eduardus

  Blyweert en Julia Cole, achter-achter-achterkleinzoon van Leopoldus Blyweert en Fidelia Waem.

  Broertje van Lauren Van Gorp.

  Hartelijke gelukwensen aan de families.

  (Tak Bucht)


  24-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: overlijden Ludo Van Loock
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  We vernemen nu pas het overlijden te Duffel van Ludo Van Loock echtgenoot van Magda Blyweert.

  Ere-voorzitter van het Davidsfonds van Duffel.

  Ludo werd geboren te Duffel op 2 januari 1932 als Ludovicus Carolus Leonia, zoon van Victor Carolus en Maria Ludovica Vercammen; hij overleed er op 13 december 2015.

  Hij huwde te Huizingen op 6 januari 1959 met Magda Joanna Blyweert, dochter van Joannes Blyweert en Irma Lissens, kleindochter van Pieter Blyweert en Rosalia Baetens.

  Onze innige deelneming aan kinderen, kleinkinderen en heel de familie.

  (Tak Dworp-Huizingen)


  26-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: geboorte Indy Jens Blyweert

  Te Sint-Niklaas werd op 14 december 2015 Indy Jens Blyweert geboren, zoontje 

  van Kevin Blyweert en Evi Adams, broer van Quincy Blyweert; kleinzoon van Leo

  Blyweert en Ingrid Laeremans en van Walter Adams en Jenny Mets;

  achterkleinzoon van Marcel Blyweert en Maria De Wolf; achter achterklein-

  zoon van Petrus Joannes Blyweert en Maria Rymenants; achter achter

  achterkleinzoon van Leopoldus Blyweert en Fidelia Waem.


  (Tak Burcht)

  Hartelijke gelukwensen aan ouders en grootouders en aan heel de familie.
  Wij zijn altijd blij als onze mooie familiennaam ook in de toekomst nog zal voorkomen in de bevolkingsregisters.  01-08-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: geboorte Fran Vennens

  Geboren te Sint-Niklaas op 25 juli 2015: Fran Vennens dochtertje van Sofie De Bruyn en Kristof Vennens, kleindochter van William De Bruyn en Gerda Blyweert en van Luc Vennens en Marianne Van Remoortere, zusje van Miel.
  Achterkleindochter van Emiel Blyweert en Celina De Roeck. Achter achterkleindochter van Karel Lodewijk Blyweert en Maria Barbara Vereecken.

  (Tak Steendorp)

  Gelukwensen aan heel de familie.


  14-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: geboorte Jolien Geerts
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Geboren te Oostende op 14 juli 2015: Jolien Geerts, dochter van Bart Geerts en Katrien Opdedrynck, kleindochter van Daniel Opdedrynck en Corrine Blyweert, achterkleindochter van Jan-Baptist Blyweert en Jeannine Lauwereins en zusje van Heleen Geerts.

  Gelukwensen aan de familie.

  (Tak Burcht)


  10-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuw: Kurt Bleyweert x Jill Castro


  Op 4 juli 2015 huwde te Alken Kurt Roger Annie Bleyweert met Jill Castro.

  Kurt is de zoon van Ludo Bleyweert en Rosita Fryns, de kleinzoon van Roger Bleyweert en Maria Stevens en de achterkleinzoon van Clemens Bleyweert en Coleta De Wilde.

  Jill Castro is de dochter van Etienne Castro en Reinhilde Leyssens.

  Hartelijk gelukgewenst.

  (Tak Wachtebeke)  10-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: geboorte Nora Bleyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Pas nu vernamen we de geboorte te Hasselt op 30 september 2014 van Nora Bleyweert dochter van Mickey Bleyweert en Liesbeth Mentens, kleindochter van Ronny Bleyweert en Viviane Jamers, achterkleindochter van Jozef Germaan Bleyweert en Catharina Maria Prenen.

  Hartelijk gelukgewenst.

  (Tak Wachtebeke)


  05-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: geboorte van Ghjuva-Mariu Blyweert  0p 5 mei 2015 is te Ajaccio (Corsica) geboren Blyweert Ghjuva Mariu, zoon van Cédric Blyweert en Andréa Deliperi, kleinzoon van Paul Blyweert en Danielle Anania en van Marius Deliperi en Marie-Xavière Leca, achterkleinzoon van Jacques André Paul Blyweert en Cathèrine Carli.  Le 5 mai est né à Ajaccio (Corse) Blyweert Ghjuva Mariu, fils de Cédric Blyweert et de Andréa Deliperi, petit-fils de Paul Blyweert et Danielle Anania et de Marius Deliperi et Marie-Xavière Leca, arrière-petit-fils de Jacques André Paul Blyweert et de Cathèrine Carli.

  Gelukwensen aan de famillie Blyweert op Corsica.
  Félicitations à la famille Blyweert de Corse.

  Franse tak.
  Branche Française.


  18-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: + Roger Bleyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Te Tongeren is op woensdag 18 februari 2015 overleden: Roger BLEYWEERT, zoon van Clemens Bleijweert en Coleta De Wilde, kleinzoon van René Joseph Bleijweert en Ameilia Maria De Houx, achterkleinzoon van Josephus Blyweert en Joanna Maria Van De Walle.

  Geboren te Wachtebeke op 31 juli 1931.

  Echtgenoot van Maria Louisa Stevens.

  Vader van Jos, Ludo en Luc Bleyweert.

  De uitvaartdienst in de aula van uitvaartzorg Driesen, Rutterweg 12 te Tongeren op woensdag 25 februari 2015 te 11.00 uur.

  Begroeting dinsdag 24 februari van 19.00 tot 20.00 uur in aanwezigheid van de familie.

  Innige deelneming aan de familie.

  (Tak Wachtebeke)


  29-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+): Herman Franciscus Blyweert

  Vannacht (28-01-2015) is te Berendrecht plotseling overleden Herman Franciscus Valentina Blyweert. Geboren te Burcht op 7 april 1940.

  Zoon van Jozef Leopold Blyweert en Maria Leonia Moorthamer.
  Kleinzoon van Franciscus Xaverius Blyweert en Anna Van Machelen.
  Achterkleinzoon van Leopoldus Blyweert en Fidelia Waem.

  Vader van Cindy, Wesley, Timmy en Danny Blyweert.

  Grootvader van Laura en Julie Kerstens en van Mille Blyweert.

  Eerst paswerker en nadien parketlegger van beroep. Dan was hij 20 jaar lang hoofdmechanieker bij Bayer te Antwerpen. Daar bleef hij werken tot zijn 54 jaar en ging dan met vervroegd pensioen.

  Innige deelneming aan de familie.

  (Tak Burcht)

  *
  Woensdag, 4 februari, namen we in het Rouwcentrum P. Groffen, tijdens de burgerlijke plechtigheid, afscheid van Herman Blyweert in aanwezigheid van familie en vrienden. Daarna werd hij te rusten gelegd op de begraafplaats van Berendrecht.

  Rust in vrede Herman.


  23-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: geboorte Daimyan Vanmassenhove Faes
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Geboren te Rumst op 19 januari 2015: Daimyan Vanmassenhove Faes, zoon van Barbra Faes en Gregory Vanmassenhove, kleinzoon van Eric Faes den Gina Blyweert en van Eric Vanmassenhove en Patricia Berlier, achterkleinzoon van Rodolphe Marcel Blyweert en Vera Florentina Faresyn.

  Hartelijke gelukwensen

  (Tak Steendorp)


  20-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: + Louis Blyweert.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Op 16 januari 2015 overleed plots te Steendorp: Louis August Blyweert, geboren te Temse op 28 januari 1949, echtgenoot van Kristina Roza Tourné; zoon van Albert Blyweert en Maria Suzanna Molinard, kleinzoon van Karel Lodewijk Blyweert en Maria Barbara Vereecken.

  De uitvaart had plaats in intieme kring in Rouwcentrum De Ruyte te Temse op vrijdag 23 januari 2015.

  Louis was van beroep technisch tekenaar. Hij studeerde schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.

  Louis was ook een gepassioneerd gitarist.  Op TouTube zijn een aantal van zijn uitvoeringen te horen:

  https://www.youtube.com/watch?v=AbNWAzF6-Y8&feature=share

  Innige deelneming aan de familie.

  (Tak Steendorp)


  15-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: geboorte Louise Raets.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Geboren te Merksem op 12 januari 2015: Louise Raats dochter van Koen Raats en Els Jozef Elisabeth Blyweert.

  Kleindochter van Joannes Raats en Johanna Van Hoydonck en van Marc Jan Blyweert en Lutgard Maria Claessens.

  Achterkleindochter van Jozef Blyweert en Elisabeth Michiels.

  Zusje van Jules Raats.

  (Tak Huizingen-Lint)


  12-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuw: + Ivo Boon

  Op 11 januari 2015, overleed in het UZ te Jette: Ivo Boon zoon van Karel Boon en Anna Desmet, kleinzoon van Joannes Desmet en Maria Theresia Blyweert en van Frans Boon en Maria Robrecht, achterkleinzoon van Alexander Blyweert en Joanna Catharina Desmet, weduwnaar van Liliane Marit, tweelingbroer van Guido Boon en vader van Udo en Bart Boon, opa van Blue en Lee Boon.  Ivo werd geboren te Ukkel op 28 juni 1947.

  Afscheidsplechtigheid in de parochiekerk van Huizingen vrijdag 16 januari 2015 om 10.00 uur.

  Innige deelneming aan de familie.


  05-01-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stamboom Paul en Sonia Blyweert-Van Wesemael

  Kwartierstaat


  Afstamming

  Oma met Ozana en Izarra


  Opa met Ozana en Izarra  05-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: geboorte Leander Vanlooveren
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Geboren te Antwerpen op 25 november 2014 Leander Vanlooveren zoon van Steven Vanlooveren en Nathalie De Bruyn, kleinzoon van Willem De Bruyn den Gerda Blyweert en van Charles Vanlooveren en Nicole Sammels, achterkleinzoon van Emiel Blyweert en Celina De Roeck.

  Gelukwensen aan heel de familie.

  (Tak Steendorp)


  30-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: Cédric Blyweert x Andréa Deliperi
  Gehuwd te Ajaccio (Corsica) op 16 augustus 2014: Cédric Blyweert, zoon van Paul Blyweert en Danielle Anania, kleinzoon van Jacques Blyweert en Catherine Carli, achterkleinzoon van Adolphe Blyweert en Fanny Smets met Andréa Deliperi, dochter van Marius Deliperi en Marie-Xavière Leca.

  Gelukwensen aan heel de familie.

  (Franse tak)  Mariés à Ajaccio (Corse) le 16 août 2014: Cédric Blyweert, fils de Paul Blyweert et de Danielle Anania, petit-fils de Jacques Blyweert et de Catherine Carli, arrière petit-fils de Adophe Blyweert et de Fanny Smets avec Andréa Deliperi, fille de Marius Deliperi et de Marie-Xavière Leca.

  Félicitations à toute la famille.

  (Branche Française des Blyweert).  23-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: + Jan Blyweert, priester.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Te Wuustwezel overleed op 17 oktober 2014 priester Jan Jozef Karel Blyweert.

  Jan Jozef Karel Blyweert werd geboren te Deurne op 3 juni 1934 als oudste van een gezin van vier kinderen. Hij is de zoon van Eduardus Franciscus Gerardus Blyweert (+) en Joanna Gerardina Irma Paulussen (+) en de kleinzoon van Carolus Ludovicus Blyweert (+) en Josephina Rotteveel (+).

  Hij is de eerste en enige priester in de verschillende takken van de families Blyweert sinds het einde van het Ancien Regime.

  Hij werd priester gewijd te Mechelen op 10 juli 1960. Onderpastoor te Edegem, H. Familie, Elsdonk van 31-07-1960 - 16-07-1970; Onderpastoor te Antwerpen-Berchem, St.-Hubertus van 16-07-1970 - 28-11-1976; Pastoor te Antwerpen-Ekeren, O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand, St. Mariaburg van 28-11-1976 - 30-06-2009; Pastoor te Kapellen, Onbevlekte Ontvangenis van Maria, Zilverenhoek van 20-10-1997 - 30-06-2009. Na zijn oppensioenstelling nog ziekenbezoeker bij de werkgroep 'Bezoeker zieke en gepensioneerde priesters en diakens.

  De afscheidsplechtigheid heeft plaats op zaterdag 25 oktober 2014 om 11 uur in de parochiekerk O.-L.-Vrouw van Gedurige Bijstand, Van Weyngaertplein te Ekeren Mariaburg.

  (Tak Sint-Niklaas)


  29-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: geboorte Mille Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Dinsdag 29 juli 2014 is te Brasschaat geboren MILLE BLYWEERT zoon van Wesley Blyweert en Laura Vaganée.

  Mille is de kleinzoon van Herman Blyweert en Ida Simoens, de achterkleinzoon van Jozef Blyweert (+) en Maria Moorthamer (+) en de achterachterkleinzoon van Franciscus Xaverius Blyweert (+) en Anna Van Machelen (+)

  En kleinzoon van Koenraad Vaganée en Veerle Deblock.

  Hartelijke gelukwensen aan heel de familie.

  (Tak Burcht)


  20-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: Peter Blyweert zet offensief in.

  Blijweert Aluminium zet offensief in.

  Blijweert Aluminium, het nieuwe bedrijf van Peter Blijweert (ex-Aliplast), bouwde een miljoenenverlies op. Met de lancering van een innovatief product hoopt de flamboyante CEO zijn bedrijf te redden.

  “Ik ben het beu”, foetert Peter Blijweert, de gedelegeerd bestuurder van de producent van aluminiumprofielen. “De negatieve prijzenspiraal doet ons de kop af. We willen voortaan Blijweert Aluminium als uniek kwaliteitsproduct op de kaart zetten. Met b-Quick, ons nieuwe gepatenteerde systeem voor raam- en deurprofielen, creëren we een revolutie in onze sector. Lukt het niet, dan kappen we er beter mee.”

  Blijweert Aluminium uit Hamme sleept 13,5 miljoen euro verliezen mee. Het boekte vorig jaar een beperkt verlies van 30.000 euro op 20,3 miljoen euro omzet. De bedrijfskasstroom is met 1,9 miljoen wel positief. Op de balans prijkt een negatief eigen vermogen van 1,8 miljoen euro. Valfidus Building Systems nam 15 procent in Blyweert Aluminium, maar Blijweert wil dit aandeel deze zomer terug inkopen. Hij doet ook een strategische ommezwaai.

  Volgens Blijweert is er tussen de raam- en deursystemen van alle producenten amper een verschil. “Naar buiten toe zeggen we dat we veel betere concepten hebben, maar eigenlijk verkopen we allemaal hetzelfde”, geeft hij toe. “Het enige waarmee we het verschil kunnen maken, is de prijs.”

  Hij lanceert nu naar eigen zeggen een product “dat goedkoper, efficiënter en mooier is dan alle andere: b-Quick”. “Alle systemen op de markt bestaan uit onderdelen die de constructeurs in twaalf bewerkingen in elkaar moeten steken. Dat is een arbeidsintensieve operatie. Ons nieuwe systeem kan met een enkele bewerking gemaakt worden. Zo bespaart de schrijnwerker de helft van zijn productietijd. Dat verhoogt zijn winstmarge met 10 tot 30 procent. Het tweede element is de prijs. B-Quick kost 20 procent minder dan onze vergelijkbare producten omdat we eenvoudiger produceren. We zetten geen kakofonie van merken op de markt. Tests hebben bovendien bewezen dat b-Quick met een UF (de graadmeter van de energiezuinigheid) vanaf 0,89 een van de meest duurzame is.”

  Eigenlijk verschuift hij door de beperking van de productietijd het werk van de ateliers van zijn klanten naar zijn eigen fabriek. Een echt businessplan ontbreekt. Blijweert: “Wat is de waarde van een businessplan? Dat is voer voor techneuten. Ik ben een simpele jongen zonder diploma. Ik storm blind met mijn kop door de muur en hoop dat ik geen te grote buil oploop. En als we binnen twee jaar onze omzet niet verdubbelen, ben ik ontevreden. Ik ben er gerust in. Het zal lukken.”

  Het volledige artikel leest u deze week in Trends.

  http://trends.knack.be/economie/nieuws/bedrijven/blijweert-aluminium-zet-offensief-in/article-4000664572373.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=trends


  15-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrijfwijze

  Bij mijn bezoek aan de verschillende families werd mij steeds dezelfde vraag gesteld: “Wordt Blyweert geschreven met ij of y ?”.

   

  In Frankrijk komt vandaag enkel de schrijfwijze Blyweert voor. Het zijn allen afstammelingen van uitwijkelingen uit Steendorp in de tweede helft van de 19e eeuw.

   

  In Vlaanderen, Brussel en Wallonië vinden we vandaag nog drie schrijfwijzen: Blijweert, Blyweert en Bleyweert.

   

  Hoe is dit verschil te verklaren. 

   

  Eenduidige regels wat betreft de schrijfwijze van de familienamen zijn er pas sinds de Franse bezetting van de Nederlanden.

  De Franse “Code Civil” werd afgekondigd op 21 maart 1804.  Vanaf 1807 wordt de “Code Civil” de “Code Napoléon”. 

  Deze bepaalt dat wat betreft de familienaam “il est défendu de le céder ou d’y faire le moindre changement, à moins d’avoir obtenu l’autorisation spéciale du chef de l’Etat, par exemple en raison de sa consonance ridicule ou des confusions déshonorantes auxquelles il prête”.

   

  De wettelijke schrijfwijze van de familienaam is sindsdien deze die te vinden is in de geboorteakte. In de eerste jaren na de invoering van de Burgerlijk Stand wordt tegen deze regel nog veel gezondigd.  Laten zullen ambtenaren nog regelmatig voor misverstanden en vergissingen zorgen.

   

  De invoering van de Burgerlijke Stand en de bepalingen van de “Code Napoléon” m.b.t. de “patronymes” verklaren de nog bestaande schrijfwijzen.  Bij de eerste geboorteaangiften na de invoering van de nieuwe richtlijnen noteerde de ambtenaar van de Burgerlijke stand nu eens de pasgeborene als Blyweert, dan eens als Blijweert en in de streek van Wachtebeke-Zelzate als Bleyweert.  Soms gebeurde dit op basis van de schrijfwijze die door de aangever werd medegedeeld verwijzend naar de notatie in de parochieregisters, soms op initiatief van de ambtenaar. In de Franse tijd en in de periode na de scheiding van Vlaanderen en Nederland : "La Belgique sera latine ou elle ne sera pas", wordt onder invloed van de verfransing de IJ nogal eens vervangen door de Y.

   

  Sinds deze eerste geboorteaangiften zou de schrijfwijze van de familienaam bij de afstammelingen onveranderd moeten zijn doorgegeven, dus dezelfde als deze van vader, grootvader, overgrootvader, enz.

   

   

   

   

   

   

   


  13-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreiding Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  MET  HOEVELEN  ZIJN  WE?


       Visualisering spreiding
       Blyweert

  Op 31.12.1997 woonden er in Vlaanderen, Wallonië en Brussel samen:

  59 dragers van de familienaam BLIJWEERT, 189 van de familienaam
  BLYWEERT en 26 van de familienaam BLEYWEERT.  Samen waren we dus

  met 274. Allen zijn afstammelingen van het echtpaar Michiel Blijweert

   (+ Kruibeke 28 maart 1612) x Mertine Fermaijs (Vermuys) (+ Kruibeke oktober 1595).

  Michiel Blijweert is onze stamvader.

  (Bron: RR 1998).

   

  Per provincie bekeken (de drie schrijfwijzen samen) leefden er per 21.12.1997
  101 in de provincie Antwerpen, 70  in de provincie Brabant (Hoofdstedelijk gebied: 24, Vlaams Brabant: 44 en Waals-Brabant: 2), 65  in de provincie Oost-Vlaanderen,  18  in Limburg, 10  in West-Vlaanderen, 7  Henegouwen, 2  in Luik, en 1  in Namen.

   

  De grootste concentratie met de schrijfwijze Blijweert woonde in het arrondissement Sint-Niklaas  (19),  Blyweert in het arrondissement Antwerpen (66) en Bleyweert in het arrondissement Maaseik (8).

   

  Meest voorkomend per gemeente: Blijweert in Temse (10), Blyweert in Antwerpen (23) en Bleyweert in Tongeren (5).

   

  De spreiding voor de schrijfwijze Blyweert is gevisualiseerd in het bovenstaande kaartje.

   

  Op 11.03.2002 waren er nog 265: BLIJWEERT (56), BLYWEERT (183) en
  BLEYWEERT (26).  Een vermindering van 9 op nog geen vijf jaar tijd.

  (Bron: Sopres).

   

  Eind 2005 woonden er 4 personen met de familienaam BLIJWEERT in Australië.

   

  Eveneens in 2005 droegen 67 inwoners van Frankrijk de naam BLYWEERT.

   

  Wereldwijd zijn we dus nog met ongeveer 336 naamdragers (drie schrijfwijzen).

   

  Zoals de meeste familienamen verdwijnt ook de onze in snel tempo uit de bevolkingsregisters.
  Over een tweetal eeuwen zal hij er niet meer in voorkomen.

  Een verklaring voor het dalen van het aantal dragers van weinig voorkomende familienamen ligt voor de hand.  Bij elke groep van honderd dragers van een familienaam zijn er 50% meisjes die de naam niet overdragen.  Van de 50 jongens zullen er 5%  jongman blijven.  De 45 resterende jongens zullen een relatie aangaan maar ongeveer 25 % ervan  zal kinderloos blijven.  Er blijven aldus nog 34 naamdragers over.  20% van de relaties zullen slechts één kind hebben.  Van deze 9 kinderen zullen er 4 meisjes zijn die de naam niet verder zetten.  Na één generatie blijven er van de 100 naamdragers nog 30 over.


  09-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreiding Blijweert.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

      
        Visualisering spreiding
        Blijweert.


  07-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Spreiding Bleyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

       Visualisering spreiding
       Bleyweert


  05-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naamverklaring
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


    

        Kaart van Zeeland van Christiaan Sgrooten
        omstreeks 1592.
        Bewaard in de Biblioteca Nacional te Madrid.
  Het oudste document dat ik heb gevonden waarin onze familienaam voorkomt is een baljuwsrekening van 1374 (onder de vierschaar van Vracene), bewaard in het Stadsarchief te Gent. Het gaat om ene Jan Blideweert.

  Mogelijke verklaringen:

  1. Dr. Frans Debrabandere, Verklarend woordenboek van de Familienamen in
      België en Noord-Frankrijk, Gemeentekrediet Brussel, 1993, blz. 153.

      "Blyweert, Bl(e)ijweert, Bleyweert: BN (= bijnaam) voor een blije, vrolijke
      waard, lustige waard". 

      Gelijkluidende verklaring vinden we bij A. Maris (Wissekerke december
      1981, 6de jaargang, nr. 4, blz. 266.

      "Blideweert is een vervorming van de persoonsnaam Blitbert, waarvan de
      volkse humor eens Blideweert maakte, d.i. de blijdewaard of blijde
      herbergiersbaas.  De aldus vervormde persoonsnaam werd familienaam."

  2. Een tweede verklaring (die door Dr. De Brabandere wordt verworpen)
      vewijst naar een aardrijkskundige oorsprong.

      Jozef Van Overstraeten.  Wat betekent mijn familienaam? (XLI VTB 1954).
      Jozef Van Overstraeten geeft twee mogelijke verklaringen met een
      voorkeur voor de aardrijkskundige.

      "Blijweert, Blyweert: pln. (= plaatsnaam) op -weert = laagliggend land enz.
      Of minder waarschijnlijk op -weert = waard, heer des huizes, enz.

      Johan Winkler.  De Nederlandsche Geslachtsnamen in oorsprong.
      Geschiedenis en betekenis, Regio Boek, Neeryen, 1885, geeft onder de titel
      "Algemeen Aardrijkskundige Geslachtsnamen", volgende verklaring:

      "Oort en weert, weide, veen en heide, bosch en loo, hout en woud, roode
      marsch en geest, donk en horst vormen eene andere groep van algemeen-
      aardrijkskundige namen, die grootendeels talrijk voorkomen in allerlei
      geslachtsnamen."

      "Zie hier eenige voorbeelden: Van Oort en Van Oorde, Op den Oort,
      Bredenoort, Hagoort, Kraayenoord, Schilperoort; Van de Weert, Blyweert,
      Duyvewaerdt en Flikweert; Lagerwey en Klaverweyden met Van der Weide,
      Van de Wey, Verwei, Verwey, enz.

      Op 23 juni 2000 vroeg ik aan Prof. Dr. F. De Brabandere of volgende
      argumenten niet pleitten voor de aardrijkskundige verklaring van Blyweert:

      - Een waard is een braakliggend, buitendijks stuk land langs onze grote
        rivieren (vgl. uiterwaard).  In sommige geslachtsnamen is dit tot weerd of
        weert verbasterd.

      - "Verschillende dezer namen komen weer voor in combinatie met een
        mansnaam, terwijl enkele ontleend zijn aan plaatsnamen. 
        De waard-namen zijn... Blijweert..."
        (Huizinga, Encyclopedie van namen, blz. 120).

      - Op de kaart van Christiaan Sgrooten, van omstreeks 1592, zien we een
        inham die zich uitstrekt tot voorbij Axel, genaamd Blijde.  De "Blijde"
        is niet meer terug te vinden op jongere kaarten.  Wel vinden we
        vandaag nog de vermelding "beoesten blijde, oostenblije of oostenblye

     - De oudste documenten die we konden raadplegen (Baljuwsrekeningen van
       1374, en 1376) situeren Jan Blideweert onder de Vierschaar van Vracene en
       Johannes Blidewaerdt in de prochie van Sint-Egidius (Sint-Gillis-Waas).

     - Het feit dat Vracene en Sint-Gillis toch wel kort bij de "blijde" zijn gelegen.

     - De naam Blideweert, Blijweert zou dan betekenen "afkomstig van ergens
       aan de blijde".

  Het antwoord van Prof. Dr. F. De Brabandere luidde: "… Ik blijf evenwel bij de
  verklaring 'blijde waard'. Zover ik weet hebt U geen plaatsnaam 'blijdewaard'
  gevonden. Bovendien komt de familienaam altijd zonder voorzetsel 'van' voor
  en dat zou toch wel erg vreemd zijn als het om een plaatsnaam ging. Een
  familienaam < pln. zou 'Van Blijweert' zijn".


  03-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FAMILIEWAPEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Dit wapen werd aangevraagd door Paul A. Blyweert en door het Heraldisch College goedgekeurd op 27 mei 2005 onder het nummer 318. Het wapen mag gevoerd worden door alle naamdragende nakomelingen (Blijweert - Blyweert - Bleyweert) van het echtpaar Michiel Blijweert (+ Kruibeke 28 maart 1612) en Mertine Fermaijs (+ Kruibeke oktober 1595).

  Beschrijving: in zilver onder een liggend merkteken van keel een raap van natuurlijke kleur.

  Wapenspreuk:  BLIDE  ENDE  ONVERDRUCT  in letters van keel op een lint van zilver.

  Motivatie

  a. de kleuren: de kleuren zijn overgenomen van het wapen van Kruibeke, woonplaats
                       van de stamvader.

  b. de figuren: de raap verwijst naar het Land van Waas; het merkteken (sibbeteken) is
                       dit van stamvader Michiel Blijweert.

  c. de wapenspreuk:  BLIDE verwijst naar de betekenis van de familienaam; 
                                 ONVERDRUCT verwijst naar het verlangen van generaties
                                 Vlamingen en cleine luden naar vrijheid en rechtvaardigheid.

                               


  01-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELDRA TE LEZEN


  In de komende weken worden volgende onderwerpen toegevoegd:

     
  Wat schrijft de pers over ons ?

  Hoeve "De Molenberg" te Kruibeke.

   Familienieuws.

   Onze "pioniers" versterken de forten in de 18e eeuw.

  Judocus Blyweert, 25 jaar burgemeester van Kruibeke in de 18e eeuw.

  In de nevels van de tijd .


  Alle ideeën zijn welkom.

  Vragen beantwoorden we graag.

   Redenen te over om regelmatig eens te komen kijken naar onze webstek.

       LAAT  OOK  EENS  JE  MENING  HOREN  IN  ONS  GASTENBOEK.


  01-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: (+) Herman Blijweert

  Wij vernemen nu pas het overlijden te Halle op 16 juli 2013 van Herman Blyweert zoon van Alphonse Blyweert en Irma Florina Ghislaine Deproost, kleinzoon van Joannes Blyweert en Maria Borremans en achterkleinzoon van Pieter Blyweert en Rosalie Baetens.  Herman werd geboren te Lot op 9 november 1937 en was van opleiding onderwijzer. Hij huwde te Buizingen op 16 april 1960 met Elisa Louisa Simeons.

  Onze innige deelneming aan echtgenote Lies, zus Marie-Thérèse, zoon Jurgen en de families Blijweert en Simeons.

  (Tak Steendorp-Lot-Huizingen)

  08-10-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: geboorte Zélie Blyweert

  Née à Bordeaux (FR) le 4 Octobre 2013: Zélie Blyweert, fille de Cyrille Guy Laurent Blyweert et Muriel Céline Klockenbring, petite-fille de Maurice Adolphe Blyweert et de Renée Marie-Louise Quenson, arrière petite-fille de Adolphe Louis Maurice Blyweert et de Fanny Joséphine Smets.

  Geboren te Bordeau (Fr) op 4 oktober 2013: Zélie Blyweert, dochter van Cyrille Guy Laurent Blyweert en Muriel Céline Klockenbring, kleindochter van Maurice Adolphe Blyweert en van Renée Marie-Louise Quenson, achterkleindochter van Adolphe Louis Maurice Blyweert en van Fanny Joséphine Smets.

  (Branche Française - Franse tak)

   


  30-09-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: geboorte Enena Demory
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Né à Maubeuge (FR) le 29 septembre 2013: Elena Demory, fille de Cassandre Chantal Reine Blyweert et Jean-Pierre Demory; petite-fille de Véronique Chantal Reine Blyweert et de Jean Marc Passera; arrière-petite fille de François Blyweert (+) et de Antoinette Thiebaux.

  Geboren te Maubeuge (Fr) op 29 september 2013: Elena Demory, dochter van Cassandre Chantal Reine Blyweert en Jean-Pierre Demory; kleindochter van Véronique Chantal Reine Blyweert en Jean Marc Passera; achterkleindochter van François Blyweert (+) en Antoinette Thiebaux.

  (Branche Française - Franse tak)

  07-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: geboorte Charles Verbeke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Geboorte op 18 juli 2013 te Eeklo: Charles Verbeke zoon van Kevin Verbeke en Eveline Leona Edwina Blijweert; kleinzoon van Johan Antoon Blijweert en Carina Maria Augusta Van Moerkerke; achterkleinzoon van Edwin Julius Blijweert en Odila Henriette Borghgraaf.

  (Tak: Steendorp)

  27-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In de pers - Koen Blyweert
  Wat schrijft de pers?

  "Nieuwe megafraude verjaard

  Een onderzoek naar een btw-carrousel die de Belgische staat miljoenen euro heeft gekost, is verjaard. De verdachten gaan vrijuit.

  Opnieuw is een zaak van vermoedelijke miljoenenfraude voor een Brusselse rechtbank met een sisser afgelopen. De rechter van de rechtbank van eerste aanleg sprak gisteren een vijftiental verdachten vrij van betrokkenheid bij een grootschalige btw-carrousel met gsm’s. De feiten speelden zich eind jaren 90 af bij het Zaventemse bedrijf Action Trading. De verdachten stonden onder meer terecht voor inbreuken op de btw-wetgeving, schriftvervalsing, witwassen en zelfs corruptie. De rechter oordeelde nu dat de feiten verjaard zijn.

  In de zaak-Action Trading waren de spilfiguren Charles De Pauw jr, de kleinzoon van de legendarische Brusselse betonbaron, en de lobbyman Koen Blijweert. Het onderzoek naar Action Trading bleef de voorbije jaren hangen tijdens zowat iedere fase van de procedure. Zo vroegen en kregen de advocaten een reeks tijdrovende onderzoeksdaden van de raadkamer. Een deel daarvan moest in het buitenland uitgevoerd worden. Dat duurde heel lang.

  Toen de raadkamer de verdachten in mei 2009 – tien jaar na het begin van het onderzoek – naar de rechtbank doorverwees, duurde het door een overbezette proceskalender nog eens bijna vier jaar eer de verdachten voor de rechtbank kwamen. Op het moment dat de verdachten voor de rechtbank verschenen, was de zaak eigenlijk al verjaard.
  De btw-administratie vorderde de voorbije jaren wel miljoenen euro’s terug van de beschuldigden.
  Vorige week raakte al bekend dat voor het Brusselse hof van beroep een zaak van bewezen fraude onbestraft bleef omdat de feiten verjaard waren."

  (De Standaard Online, 27-06-2013)

  26-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitvaartplechtigheid van August De Staelen in Steendorp op 24-04-2013


  Op woensdag 24 april 2013 was ik aanwezig op de ontroerende afscheidplechtigheid van August De Staelen weduwnaar van Eliza Huberta (Bertha) Blyweert. Zo'n afscheid wenst zich zonder twijfel elke vader en grootvader. Uit de herinneringstoespraken sprak een grote liefde voor de overleden papa, schoonpapa, oom en opa.
                                                                 Dochter Martine schetste kort de levensloop van haar papa. Hieronder de volledige tekst.

  "Liefste vader,

  Ik zou hier eigenlijk iets willen vertellen over jou maar ik vraag me af of jij dat eigenlijk wel zo leuk vindt. Tenslotte was je een man van weinig woorden en je deelde niet altijd mee aan anderen hoe jij de dingen beleefde. Maar in de voorbije maanden zei je vaker tegen mij: 'Als je denkt dat iets goed is, doe dan maar'. Ik vertrouw er dan nu ook op dat jij me de toelating geeft om aan jou, in het bijzijn van onze familie en vrienden en al de mensen hier aanwezig, te vertellen hoe ik kijk naar jou en jouw levenspad.

  Ik begin bij het begin.
  19 februari 1921. Het kleine arbeiderscafeetje vlak bij de Steendorpse steenbakkerij moet die dag gesloten zijn geweest want jij kwam als 4de telg van de familie De Staelen-De Winter op de wereld. Heb ik het goed dat het daar best vaak wel gezellig was? Arbeiders die moe van het werken hun pintje kwamen drinken en hun praatje kwamen doen en af en toe ook een beetje ambiance maakten. Jij bekeek het met je kinderoogjes en speelde ondertussen met bierviltjes en kroonkurken. Jullie hadden het niet zo breed maar er was ook geen armoede. Pette Roos deelde van het weinige dat ze zelf had want een arme stakker met honger kon ze niet zien.
  Alles ging goed tot 3 jaar later het noodlot toe sloeg. Jouw onbezorgde kinderleven werd plots ernstig verstoord. Eerst stierf jouw grote broer Jan en enkele maanden later overkwam jou dat vreselijke ongeval. Je leefde nog maar je verloor je beentje. Vanaf dan zou lopen, springen en spelen nooit meer vanzelfsprekend zijn. Je moet heel bang geweest zijn van al die dokters en van het ziekenhuis. De pijn was hevig. Bovendien woog het verdriet en de schuldvraag van je ouders op je kleine schoudertjes. Het werd een pijn die jij altijd hebt blijven meedragen. Maar je nam als kleine kleuter al een moedig besluit. Je negeerde gewoon het feit dat je nu verder moest met één been. Je speelde en leefde verder zoals ieder ander kind. Na school was jij het die de andere jongens uitdaagde tot een loopwedstrijdje dat je dan, steunend op je krukjes, bijna altijd won. Je was een pienter kind en je werkte hard op school. Je was een primus. Nonkel Posquin bezorgde jou je eerste prothese en daar bleef jij hem heel dankbaar voor. Je ging ook een jaartje in zijn gezin wonen om Frans te leren. Al weer iets waarin jij je onderscheidde van je vriendjes. Toen je groter werd ontstond er discussie over je beroepskeuze. Jij wou studeren op het jongenscollege of elektricien worden maar je ouders wilden je beschermen en stuurden jou goedbedoelend naar een school voor kinderen met een handicap, zoals dat toen heette. Daar zou je de 'kleermakersstiel' leren. Je bent uiteindelijk wel kleermaker geworden maar niet op die school. Want je ging in hongerstaking tot ze je van die school kwamen halen. Dat was zo jouw manier om aan je ouders te tonen dat je niet 'anders' wou zijn en ook niet 'anders' was. Je leek ook doordrongen van het feit dat je, om te zijn zoals ieder ander, je dan wel beter en zelfs de beste moest zijn in vele dingen.
  Alles wat ik je ooit zag doen en realiseren, deed je met nauwkeurigheid en perfectionisme.

  De oorlog zorgde er voor dat je noodgedwongen thuis moest werken. Maar dit werd de aanzet tot een zelfstandige zaak van maatkleding. Je kreeg van de vader een professionele naaimachine en de zaken draaiden goed. Je koos voor de beste stoffen en je werkte al je creaties tot in de puntjes af. Je naaide ook voor mensen met lichamelijke beperkingen. Je maakte er een punt van dat ook zij netjes en mooi gekleed konden gaan zondat hun beperking minder opvallend werd. Reeds als kind was ik daar zo fier op.
  En ik denk dat bijna iedereen die me kent me wel al eens trots heeft horen vertellen dat jij een meester kleermaker was.

  Ons moeke leerde je kennen in je eigen zaak. Zij had panden gebreid voor een vest en jij moest er mouwen aan toevoegen in stof en alles in elkaar zetten. Dit verhaal van jullie ontmoeting is zo typerend voor jullie. Ze is gekomen en ze is gebleven en jullie hebben de volgende 64 jaar samen geleefd en gewerkt. Een vaak goedgesmeerde, soms wat krakende maar nooit wankelende tandem.

  Jullie kregen drie kinderen. Je was blij met ons en toch vroeg je je vaak af of het wel verantwoord was om kinderen op deze harde wereld te zetten. Je kon het moeilijk verdragen dat ieder mens, ieder kind ook zijn portie van pijn en verdriet zou krijgen. Het besef dat je ons op de wereld hebt gezet en dat je er ons eens allleen op achter zou moeten laten woog op je tot het laatste moment. Het verlies van een kind droeg je moedig maar liet een zwaar litteken na. Al zei je het nooit met veel woorden vake, ik weet en ik heb heel goed gevoeld dat je veel van ons hield. Bij de geboorte van je kleinkinderen hield de zelfde verantwoordelijkheidsvraag je ook weer bezig maar we hebben allemaal gezien hoe je hen allemaal in je hart sloot en ik ben eindeloos dankbaar om de mooie band die je met onze kinderen hebt opgebouwd.

  Lieve vader, er is nog zo veel meer dat ik over jou kan vertellen maar ik ga het voorlopig hier bij laten. Ik denk dat jij het nu ook langzamerhand al genoeg vindt al zie ik ook je glimlach om mij gebabbel tegenover jouw zwijgzaamheid. We zijn verschillend wij twee maar toch ook verbonden."

                                                        
                     
                                             


  19-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) August Alfons Antoon De Staelen

  Op 16 april 2013 overleed te Steendorp August Alfons Antoon De Staelen weduwnaar van Elza Huberta Blijweert. Hij werd geboren te Steendorp op 19 februari 1921 en huwde te Antwerpen op 18 oktober 1947.

  De plechtige uitvaartdienst vindt plaats in de kerk van Sint-Jan Evangelist te Steendorp op woensdag 24 april 2013 om 11 uur.

  Onze innige deelneming aan zijn kinderen en kleinkinderen en de families De Staelen, Blijweert, De Winter en Meersman.

  (Tak Steendorp)

  30-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) Joannes Baptist Fideel Blyweert
  Gisteren 29 oktober 2012 overleed plotseling te Oostende Joannes Baptist Fideel Blyweert, zoon van Franciscus Xaverius Blyweert en Anna van Machelen, kleinzoon van Leopoldus Blyweert en Fidelia Waem en achterkleinzoon van Franciscus Blyweert en Melanie Bontinck.  Joannes-Baptist werd geboren te Burcht op 11 januari 1927. 

  Hij huwde te Oostende op 8 oktober 1949 met Jeannine Victoire Lauwereins (+ Oostende 01-08-2011). 

  Hij verliet Burcht om beroepsvrijwilliger te worden bij de Zeemacht.

  Ik zal steeds een warme herinnering bewaren aan Jan-Baptist. Hij heeft mij, nu bijna 20 jaar geleden, toen ik begon met mijn opzoekingen naar de geschiedenis van de verschillende takken van de familie Blyweert heel veel informatie bezorgd over de tak Burcht.

  (Tak Kruibeke-Burcht).

  07-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) Elisabeth Michiels

   

  Op 31 juli 2012 overleed te Lint, Elisabetha Albertina Michiels dochter van Jan Michiels en Maria Virginia Vermeylen en weduwe van dokter Jozef Blyweert. Zij werd geboren te Steenokkerzeel op 26 november 1918 en huwde er op 8 augustus 1942 met Jozef Blyweert, zoon van Joannes Blyweert en kleinzoon van Pieter Blyweert.

  De uitvaartliturgie ging door op 4 augustus in de parochiekerk O.L.V. Geboorte te Lint.

  Onze innige deelneming aan de talrijke kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Elisabeth.

  (Tak Steendorp-Dworp-Huizingen-Lint).

   


  10-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezoek van Chad Vinck aan Gent van 6-06 t/m 8-06-2012

   

  Van woensdag 6.6 tot vrijdag 8.6.2012 ontving ik bezoek van Chad Vinck en zijn echtgenote Carolyne uit Phoenix (Arizona-USA). 

  Hij is een afstammeling van het echtpaar Petrus Vinck x Maria Christina Blyweert.

  In september 1865 vertrokken een 40 tal families uit Steendorp (toen Bazel) naar Lot (toen Dworp) om er te gaan werken in de uitbreidende textielfabriek Scheppers. Daaronder de familie Vinck en verschillende families Blyweert.

  De familie van Dominicus Vinck (met o.a. zoon Petrus) evenals de familie van Eustache Louis Blyweert (met dochter Maria Christina) trokken verder naar Roubaix (FR).

  Daar huwde Petrus Vinck op 10 november 1883 met Maria Christina Blyweert. Het echtpaar emigreerde op het einde van de eeuw naar Amerika met hun zoon Augustin Louis Vinck (° Roubaix 17 september 1876).

  Maria Christina Blyweert overleed op 26 december 1919 in North Andover (MA-USA).

  Na het overlijden van zijn echtgenote keerde Petrus Vinck terug naar Vlaanderen en overleed te Gent op 25 april 1925 in het tehuis voor de armen van de "Petites Soeurs des Pauvres" in de Maagdenstraat.

  Stamboom: Petrus Vinck x Maria Christina Blyweert - Augustin Louis Vinck Sr.  x Katherine Feger - Louis Austin Vinck Jr x Lois E. Croyle - Paul Croyle-Vinck x Vicki Lee Callin - Chad Patrick Vinck x Carolyne Jean Baxter.

   

   

  Donderdag 7 juni 2012. Van links naar rechts: Paul Blyweert (gastheer), Scott Matthew Vasko, Lori Nicole Sliz, Carlyne Jean Baxter-Vinck en Chad Patrick Vinck. Scott en Lori, vrienden van Chad en Carolyne zijn, op huwelijksreis, Chad bezoekt de stad waar zijn over-over grootvader is overleden. Scott heeft Tsechische roots, Lori Schotse roots, Carolyne Engelse en Chad Vlaamse. Een bont gezelschap met op de achtergrond de torens van Gent.

   

   

  Chad Vinck en Carolyne Baxter Vinck voor de ingang van het voormalige klooster van de "Petites Soeurs des Pauvres" in de Maagdestraat te Gent.  Hier overleed de over-over grootvader van Chad, Petrus Vinck.

   

   

  Carolyne Jean Baxter-Vinck en Chad Patrick Vinck op de Sint-Michielsbrug te Gent op donderdag 7 juni 2012.

   

   

  Bij Karel Demeestere en de Gentse Neuzen.

   

   

  Bij ons thuis.

   

   

  Vertrek uit de Voskenslaan.

   

   

  Perron 9: wachten op trein naar Brussel. 


   


  16-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: + Annie Betha Dora Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

   

   

   

   

   

   

  Op 4 mei 2012 overleed te Gent Anna Bertha Dora Blyweert, dochter van Isidorus en Maria Thielemans, kleindochter van Joseph Blyweert en Prudence Windey.  Zij werd geboren te Willebroek op 13 juni 1939 en huwde er op 23 juli 1960 met Albert Anna Tierens.  Zij woonden te Heusden-Destelbergen, Neerheide 62.  De uitvaart greep plaats in de Heilig Kruiskerk te Heusden op 11 mei 2012.

  Onze innige deelneming aan Albert en aan de familie.

  (Tak Steendorp-Willebroek).

   


  15-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: Antoine Serverius x Anita Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

   

   

   

   

   

   

   

  Op 10 maart 2012 huwden te Boom Antoine Thérèse Serverius, zanger Tony Servi, zoon van Joseph Petronella Serverius en Philoméne Léonie Rens en Anita Leopoldine Blyweert dochter van Aloise Blyweert en Jeanine Rachel Boddaer, kleindochter van Eduardus Blyweert en Julia Cole.

  Hartelijke gelukwensen aan de pasgehuwden.

   

  (Tak Burcht)

   


  16-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: + Mireille Pauline Louis Van Hecke

   

  Amper een paar weken na het overlijden van Gilbert Isidoor Bleyweert overleed in het AZ Sint-Lucas te Gent zijn echtgenote Mireille Pauline Louis Van Hecke, dochter van Guillaume Van Hecke en Marie Désiré Godefroot.

  Zij werd geboren te Zelzate op 8 augustus 1937 en overleed te Gent op 12 maart 2012.

  Ik was vandaag, vrijdag 16 maart 2012, aanwezig op de afscheidsdienst in het funerarium Verhoeven op de Oostkade te Zelzate. 

  Nadien volgde een laatste groet op de gemeentelijke begraafplaats.

  (Tak Zelzate-Wachtebeke)


  09-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: + Gilbert Isidoor Bleyweert

   

  Wij vernemen het overlijden in het AZ Sint-Lucas te Gent op donderdag 23 februari 2012 van Gilbert Isidoor Bleyweert zoon van Hippoliet Bleyweert en Magdalena Maria Raes en kleinzoon van Isidorus Bleyweert en Clementina Baes.
   

  Hij huwte te Zelzate op 7 augustus 1958 met Mireille Pauline Van Hecke.
   

  De teraardebestelling had plaats te Zelzate op vrijdag 2 maart 2012.

  Onze innige deelneming aan zijn weduwe Mireille en zoon Patrick evenals aan zijn zus Francine en haar familie.

  (Tak Wachtebeke-Zelzate)

   


  15-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: ° Jules Raats
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

   

   

   

   

  Geboren te Mortsel op 10 februari 2012: Jules Raats zoon van Koen Raats en Els Jozef Elisabeth Blyweert.

  Kleinzoon van Joannes Raats en Johanna Van Hoydonck en van Marc Jan Blyweert en Lutgard Maria Claessens.

  (Tak Huizingen-Lint)


  20-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) Gabrielle Marie Josepha Lauwers

   

  Wij vernemen het overlijen te Watermaal-Bosvoorde op 10 januari 2012 van Gabrielle Marie Josepha Lauwers, dochter van Joseph Lauwers en Anna Bosmans en weduwe van Jean-Baptist Blyweert.

  Gabrielle Marie Josepha Lauwers werd te Watermaal-Bosvoorde geboren op 5 september 1920.  Op 6 mei 1939 huwde ze te Watermaal-Bosvoorde met Jean-Baptist Blyweert, zoon van Joannes Ernestus Blyweert en Katrien Vanhellemont.  Jean-Baptist Blyweert overleed te Ukkel op 20 januari 1997.

  Hun enige zoon Roger Prosper Ernest Blyweert werd geboren te Elsene op 20 november 1942 en overleed op 30 september 2001 te Leval-Trahenies.

  Innige deelneming aan de kleinkinderen en de achterkleinkinderen.

  (Tak Brussel).

   


  27-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) Elza Huberta Blijweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  0p woensdag 19 oktober 2011 overleed te Steendorp Elza Huberta Blijweert dochter van Florentinus Philipppus Blijweert en Maria Meersman en kleindochter van Joannes Judocus Blyweert en Rosalia Ludovica Lyssens.

  Elza Huberta werd geboren te Steendorp op 26 juni 1916 en huwde te Antwerpen op 18 oktober 1947 met August Alfons Antoon De Staelen.

   

  Zij werd begraven op het nieuwe kerkhof van Steendorp op woensdag 26 oktober 2011.


  Onze innige deelneming aan de families Blijweert en De Staelen uit Steendorp en omgeving.

   

   

  (Tak Steendorp)

   


  04-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (°) Mila Bleyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

   

   

   

  Op vrijdag 2 september 2011 werd te Hasselt Mila Bleyweert geboren dochter van Kurt Bleyweert en Jill Castro; kleindochter van Ludo Bleyweert en Rosita Frijns en van Etienne Castro en Reinhilde Leyssens; zusje van Jade Bleyweert. Heel de familie Bleyweert uit Limburg hartelijk gelukgewenst.

  (Tak Wachtebeke-Limburg)

   


  24-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) Jeannine Victoire Lauwereins
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

   

   

   

   

   

   

  Op 1 augustus 2011 overleed te Oostende Jeannine Victoire Lauwereins.  Ze werd geboren te Oostende op 10 maart 1929 te Oostende als dochter van Victor Julius Gustavus Lauwereins (1905-1987) en van Yvonne Bertha Deckmyn (1907-1980).

  Zij huwde te Oostende op 8 oktober 1949 met Joannes Baptist Fideel Blyweert geboren te Burcht op 11 januari 1927 als zoon van Franciscus Xaverius Blyweert (1887-1968) en van Anna Van Machelen (1899-1940).

  Aan haar dochters Myriam, Corinne en Annick en hun familie onze innige deelneming.

  (Tak Burcht)


  20-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) Anna Catharina Desmet
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

                  

   

   

   

   

   

   

   

  Op zaterdag 13 augustus 2011 overleed in het rusthuis "De Ceder" te Beersel Anna Catharina Desmet, weduwe van Karel Boon.

  Anna werd geboren te Dworp op 17 februari 1923 als dochter van Joannes Desmet en Maria Theresia Blyweert en als kleindochter van Alexander Blyweert en Joanna Catharina Desmet en van Henricus Desmet en Anna Maria Vandervorst.

  Innige deelneming aan haar zoons Guido en Ivo en hun familie.

  (Tak Dworp)

   


  12-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (°) Amber Blyweert

  Op zaterdag 9 april 2011 om 15 u. 05  is in Santiago de Cali in Colombie Amber Blyweert geboren, dochter van Sven Blyweert en Viviana Losada Alvarado, kleindochter van Jean Marie Léon en Magda Verheyen, zusje van Gianni.

  (Tak Burcht)


  07-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (°) - Rosanne Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

   
   
                                         
                                      
                  Rosanne en Felix Blyweert
   
   
  Geboren te Deurne (Antwerpen) op 17 februari 2011 om 09.47 uur : Rosanne Blyweert, dochter van Joris Blyweert en Els de Ridder, zusje van Felix Blyweert. Kleindochter van Johan, Renaat,Lode Blyweert en Roza (Roosje) Arsène Desmet, achterkleindochter van Julien Blyweert en Irma Lissens. Peter Johan Sr. Blyweert .Meter Anna Catharina de Ridder- Bruinooge.

  (Tak Dworp-Lot-Huizingen)
   

  06-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) - Leo Jozef Blyweert echtgenoot Emmi Prinz

  Op zondag 1 augustus 2010 overleed in A.Z. Klina te Brasschaat Leo Jozef Blyweert, echtgenoot van Emmi Prinz, vader van Adriaan Blyweert, opa van Carl Blyweert en Senne Blyweert en broer van Jozef Leopold (+), Joannes Baptist Fideel en Maria Jozefina (+).

  Leo Jozef werd geboren te Burcht op 26 augustus 1931 als zoon van Franciscus
  Xaverius Blyweert (+) en Anna Van Machelen (+) en kleinzoon van Leopoldus Blyweert (+) en Fidelia Waem (+). 

  Op uitdrukkelijke wens van Leo heeft de crematie, gevolgd door de asverspreiding op de begraafplaats te Kapellen, plaatsgehad in strikte intimiteit.

  In naam van alle takken van onze familie  betuig ik mijn innige deelneming aan de familie van Leo en in het bijzonder aan zijn echtgenote, zoon, broer en kleinkinderen.

  (Tak Burcht)

  pb

   


  16-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (x) Kevin Blyweert x Evi Adams.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

     Op 10 juli 2010 huwde Kevin Marcel Gilbert Blyweert

     (°1989), zoon van Leo Frans Jozef Blyweert en Ingrid

     Maria Marcella Laeremans kleinzoon van Marcel Leopold

     Blyweert (+) en Maria De Wolf (+) met Evi Adams (°1990),

     dochter van Walter August Eveline Adams en Jenny

     Angeline Annie Mets.

   

     (Tak Burcht)


  26-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) - Hugo Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

           

   

   

   

          

     Hugo Pierre José Blyweert

   

   

  0p zaterdag 22 mei 2010 overleed te Huizingen Hugo Pierre José Blyweert, echtgenoot van Anita Vanbellingen, papa van Roel en Stijn en broer van Marc (+), Bruno, Viviane, Eric en Rudi Blyweert

  Hugo werd geboren te Elsene op 5 juni 1957 als zoon van Marcel Alexander Blyweert (+) en Simone Georgette Willems (+).  Hij was de kleinzoon van Nicolaas Blyweert (+) en Theresia Hofmans (+) en de achterkleinzoon van Alexander Blyweert (+) en Joanna Catharina Desmet (+).

  De uitvaartliturgie werd opgedragen in de Sint-Jan de Doperkerk te Huizingen op zaterdag 29 mei om 10 uur. 

  In naam van alle takken van onze familie  betuig ik mijn innige deelneming aan de familie van Hugo en in het bijzonder aan zijn echtgenote, kinderen, zus en broers.

  (Tak Dworp)

  pb

   


  27-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (x) Filip Blyweert x Debbie Vercammen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

               Op 22 augustus 2009 huwde Filip Albert Liesbet

               Blyweert (°1980), zoon van Jan Alfons Blyweert

               en Rosa Goeleven (+), kleinzoon van Jozef

               Blyweert (+) en Elisabeth Albertina Michiels

               met Debbie Vercammen (°1982).

               (Tak Huizingen-Lint)


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (°) Andreas Blyweert

   

  Op 21 mei 2010 werd te Keerbergen Andreas Blyweert geboren.  Hij is de zoon van
  Liv Goeman, dochter André Goeman en Kaat Damman, en van Pieter Johan Adriana Julien Blyweert, zoon van Kris Gustaaf Lodewijk Blyweert en Magda Cecilia Mennes, kleinzoon van Julien Blyweert en Irma Lissens.  Andreas heeft al drie zusjes:
  Lena (° 2003), Mona (° 2005) en Nina (° 2007).

  (Tak Huizingen-Bonheiden)

   


  03-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (°) Julien Elisabeth Peter Blyweert

  Geboren te Bonheiden op 27 juli 2009 om 15.38 uur : Julien Elisabeth Peter Blyweert, zoon van Johan Adam Blyweert en Katrien Jos Tanse Sterckx, kleinzoon van Johan Renaat Lode Blyweert en Roza Arsène Desmet en van Luc Marie Sterckx en Christine Marie Karel Eduarda Stymans, achterkleinzoon van Julien Blyweert (+) en Irma Lissens (+). 

  Meter: Elisabeth de Ridder
  Peter: Peter Sterckx.

  (Tak Dworp-Lot-Huizingen).

   


  25-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) - Marcel Leopold Blyweert echtgenoot van Maria De Wolf.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

   

   

   

                 Marcel Leopold Blyweert

   

  Op de dag van Onze Heer Hemelvaart, op donderdag 21 mei 2009, overleed te Sint-Niklaas Marcel Leopold Blyweert, weduwnaar  van Maria De Wolf (+04-02-2009). (Tak Burcht).

  Marcel Leopold Blyweert werd geboren te Antwerpen op 2 mei 1923.  Hij huwde te Burcht met Maria De Wolf op 8 januari 1949.  Hij overleefde zijn geliefde echtgenote amper drie maanden. 

  Marcel Leopold was de zoon van Petrus Joannes Blyweert en Maria Bernardina Rymenants en de kleinzoon van Leopoldus Blyweert en Fidelia Waem. (Deze laatsten waren beide afkomstig uit Kruibeke en zijn de stamouders van de tak Burcht van de familie Blyweert).

  Het echtpaar kreeg drie zoons: Etienne (1950), Hugo (1955) en Leo Blyweert (1959). Ze kreeg twee kleinkinderen: Kevin (1989) en Kathy Blyweert (1991), uit het huwelijk van zoon Leo met Ingrid Laeremans.

  De uitvaartplechtigheid ging door op vrijdag 29 mei  om 11 uur in de parochiale Sint-Martinuskerk te Burcht.

  In zijn homilie schetste de celebrant de mens achter de naam Marcel Leopold Blyweert.  Marcel was een wiskundeknobbel die studeerde aan het college te Sint-Niklaas. De oorlog trad op als spelbreker en Marcel werd opgeëist om te gaan werken in Duitsland  In 1949 huwde hij en ging inwonen bij zijn ouders op de Heirbaan.  Later verhuisde het koppel naar de Kapelstraat.  Marcel bouwde een loopbaan uit Bij Bell-telefoon te Antwerpen.  Hij was een gepassioneerd voetballer, zowel bij Waaslandia als bij de ploeg van Bell-telefoon.  In 1978 ging hij met brugpensioen na een herstructurering van het bedrijf.  Gelukkig had hij vele hobby's: hij had een grote belangstelling voor de beide wereldoorlogen en las er alles over wat hij in handen kreeg; alle TV-programma's over dit onderwerp had hij gezien. Bovendien fietste hij graag en bracht vele uren door in zijn tuin.  Hij was ook een verwoed verzamelaar. Toen zij vrouw ziek werd nam hij alle huishoudelijke taken van haar over: koken, wassen en plassen.  In april l.l. werd Marcel ernstig ziek.  Begin mei vierde hij nog zijn verjaardag.  Op 21 mei nam hij voorgoed afscheid van zijn geliefde familie.  Hij overleed in het ziekenhuis onringd door kinderen en kleinkinderen. Als gelovig man was hij voorbereid op dit heengaan.

  Op uitnodiging van de familie nam ik deel aan het afscheid van Marcel Leopold Blyweert. 

  In naam van alle takken van onze familie  betuig ik mijn innige deelneming aan de kinderen en kleinkinderen van Marcel Leopold, die op zo korte tijd vader en moeder, oma en opa zien heengaan.

  pb

   


  21-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuw (°) - Jules Blyweert en Niels Blyweert

   

  Geboren te Leuven op 22 februari 2009 Jules Blyweert, zoon van Wim Blyweert
  en Pulcherie Denecker.

   

  Geboren te Singapore op 4 maart 2009 Niels Christophe Régis Blyweert, zoon van Tom Blyweert en Gwénaëlla Emilie Monique Vanhoutte.

   

   

  Kleinzoons van Dirk Jan Juliaan Blyweert en Yolande Helderweirt (+).

  Achterkleinzoons van Jozef Blyweert (+) en Elisabetha Albertina Michiels.

  (Tak: Dworp-Lot-Huizingen-Lint)

   


  23-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) Annie Misenne weduwe Jacques André Blyweert.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

           

       

           Annie Misenne

  Dinsdag 17 februari 2009 overleed te Rijsel (Lille - Frankrijk): Annie Misenne,
  weduwe van Jacques André Blyweert.  Annie werd geboren te Rijsel op
  10 oktober 1938.

  De voorouders van Jacques André Blyweert emigreerden op het einde
  van de negentiende eeuw van Steendorp naar het Département du Nord
  (Rijsel, Lomme en Lambersart).
  De afstammelingen wonen er tot op de dag van vandaag.

  De kerkelijke uitvaart had plaats in de kerk St. Jean Baptiste de Baisieux-Sin.
  De crematie ging door in het crematorium van Wattrelos in familiekring.

  Jammer genoeg kreeg ik pas vandaag maandag 23 februari het
  overlijdensbericht zodat ik de uitvaart niet kon bijwonen.

  Aan gans de familie uit het Département du Nord en meer speciaal aan
  haar dochters Laurence en Virginie onze innige deelneming.

  pb

  18-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) Maria De Wolf echtgenote Marcel Blyweert.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

          

        

        

     

     Maria De Wolf


  Op woensdag 4 februari 2009 overleed in het A.Z. Nikolaas te Sint-Niklaas  Maria De Wolf, echtgenote van Marcel Leopold Blyweert (tak Burcht).

  Maria De Wolf werd geboren te Burcht op 20 juli 1924.  Ze huwde met Marcel Leopold Blyweert eveneens te Burcht op 8 januari 1949.

  Het echtpaar kreeg drie zoons: Etienne (1950), Hugo (1955) en Leo Blyweert (1959). Ze kreeg twee kleinkinderen: Kevin (1989) en Kathy Blyweert (1991), uit het huwelijk van zoon Leo met Ingrid Laeremans.

  De uitvaartliturgie ging door op donderdag 12 februari om 11 uur in de parochiale Sint-Martinuskerk te Burcht.  Nadien volgde de bijzetting in het urnenveld van de begraafplaats te Burcht.

  Onze innige deelneming aan gans de familie.

  pb


  06-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) Maria Sertons echtg. Pierre Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
         
       Maria Sertons


  Op vijdag 31 oktober 2008 overleed in het rusthuis Hoogveld te Dilbeek 
  Maria Sertons, dochter van Jaak Sertons en Katharina Evenepoel.
  Zij werd geboren te Anderlecht op 7 februari 1929.  Op 16 mei 1953
  huwde ze te Anderlecht met Petrus Nikolaas Blyweert (+ Dilbeek
  26 februari 2008).
  De plechtige uitvaartdienst  werd opgedragen op donderdag 6 november
  in de O.L.V. Hemelvaartkerk in de A. Willemynsstraat, te Anderlecht . 
  Nadien had de teraardebestelling plaats op het kerkhof van Dilbeek.
  Onze innige deelneming aan haar dochter Danielle, schoonzoon Christian
  en haar geliefde kleinkinderen David en Birgit.

  Rust in vrede Maria...

  pb  26-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) - Marc Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen            

                         Marc Frederik Augusta Blyweert
               (6-03-2004)  Op donderdag 25 september 2008 overleed in de palliatieve afdeling van
  het Universitair Ziekenhuis te Gent: Marc Frederik Augusta Blyweert,
  geboren te Sint-Niklaas op 10 maart 1966.

  Marc Blyweert (tak Haasdonk), zaakvoerder van een vleesuitsnijderij,
  is de zoon van Florent Werner Paul Blyweert en Maria Van der Heyden,
  de kleinzoon van Peter Frans Blyweert en Maria Augusta De Bock en
  de achterkleinzoon van Petrus Blyweert en Idonia Vercauteren.
  Bij mijn herhaalde bezoeken bij zijn ouders in Nieuwkerken-Waas heb
  ik  Marc leren kennen als een lieve en vriendelijke man.  En geloof me,
  hij versneed de lekkerste biefstukken.

  Onze oprechte deelneming aan zijn ouders Forent en Maria, aan zijn
  echtgenote Malva en hun zoontje Pieter-Jan; aan broer Frank en zus
  Marianne; aan tante Rose Anne en oom Pierre.

  Rust in vrede, Marc.

  Paul  14-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (x) - Nicolas Caby zv Renée Blyweert (Fr)

  Op zaterdag 12 juli 2008 huwden in de kerk Saint Eloi de Froyennes (een deelgemeente van Doornik): NICOLAS CABY (°1977 te Rijsel) met Sophie Roman dochter van Pierre Roman en Marie-Claire Boucau. Het burgerlijk huwelijk had plaats op 11 juli te Doornik.

  Marie-Claire Boucau, Pierre Roman, Sophie Roman, Nicolas Caby, Renée Blyweert
  en de bruidskinderen

  Nicolas Caby is de zoon van Gerard Caby (+) en van Renée Marcelle BLYWEERT. Hij is de kleinzoon van Adolphe Maurice Blyweert (+) en Fanny Josephine Smets (+), de achterkleinzoon van Joannes Franciscus Blyweert (° Bazel en + Rijsel) en Adolphine Charlotte Ballieu (+). De achter achterkleinzoon van Augustinus Blyweert (° Bazel en + Lomme) en van Leocadia De Winter (° Bazel en + Steendorp). Hij is een afstammeling van een van de drie families Blyweert die zich op het einde van de negentiende eeuw in het Departement du Nord (Fr) vestigden op zoek naar een beter leven. We vinden de afstammelingen vandaag terug te Rijsel, Lambersart, Roubaix, Lomme maar ook elders. Er leven vandaag een 70-tal naamdragers in Frankrijk.


  Valérie Blyweert, Paul Blyweert, Francoise Blyweert, Laurence Blyweert, Cécile Blyweert

  Toen we opzoekingen deden naar deze drie Franse takken in de archieven van een tiental "mairies" van het Département du Nord hebben we de meeste afstammelingen bezocht of hadden we ten minste telefonisch en schriftelijk contact met hen. We zijn er steeds op een hartelijke wijze ontvangen. Wij herinneren ons nog levendig de ontvangst bij Maurice Blyweert en zijn echtgenote Renée Quenson te Saint-Medard en Jalles bij Bordeaux en bij François Blyweert (+) en zijn echtgenote Antoinette Thiebaux te Avennes-sur-Helpe.

  Wij waren aanwezig op het huwelijk van Sebastien Caby (°1972), de oudere broer van Nicolas met Sylvie Flamand op 5 juni 1999 te La Bassée (Fr).


  Sebastien Caby
  (midden)

  Wij waren dan ook "in de wolken" toen we door Nicolas en Sophie werden uitgenodigd op de receptie ter gelegenheid van hun huwelijk in de "Clos de la Conciergerie" te Guignies (eveneens een deelgemeente van Doornik). Daar bleef het niet bij. Renée had voor ons twee plaatsen gereserveerd op het feestmaal ter gelegenheid van het huwelijk van haar jongste zoon. Wat kan je als genealoog van de familie nog meer wensen dan te kunnen deelnemen aan een huwelijksfeest waar heel de familie samenkomt. We kregen dan ook de gelegenheid heelwat naamdragers te ontmoeten die we lange tijd niet meer hadden gezien. En een digitaal fototoestel behoort nu tot de basisuitrusting...


  Renée Blyweert - Paul Blyweert
  Nicole Blyweert - Françoise Blyweert
  (broer en drie zussen)

  Het werd een prachtige dag in een heerlijke omgeving. Het feestmaal was uitstekend en het contact met de afstammelingen hartverwarmend. Dank je Renée, Sophie en Nicolas... en altijd welkom te Gent.

  Paul

   


  28-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) - Pierre Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


       
         
     Pierre Nicolaas Blyweert  Op dinsdag 26 februari 2008 overleed in het rusthuis Hoogveld te Dilbeek 
  PIERRE NICOLAAS BLYWEERT, zoon van Nicolaas Blyweert en Louise
  Francisca Peetroons, kleinzoon van Alexander Blyweert en Joanna Catharina
  Desmet, achterkleinzoon van Pieter Blyweert en Rosalie Baetens.

  Pierre Nicolaas Blyweert werd geboren te Ruisbroek (nu een deelgemeente
  van Sint-Pieters-Leeuw) op 7 december 1928. Hij was amper 10 jaar toen
  zijn vader, stationonderchef van Vorst-Zuid, op 7 februari 1939 verongelukte.
  Hij werd in het stations van Vorst-Zuid, tijdens de uitoefening van zijn ambt,
  gegrepen door een doorgaande trein.  Zijn halfbroer, Marcel Blyweert, zoon
  uit het eerste huwelijk van Nicolaas, werd zijn steun en toeverlaat.

  Hij huwde te Anderlecht op 16 mei 1953 met Maria Sertons
  (° Anderlecht 07-02-1929).

  Pierre was zijn hele actieve leven bediende in de Cimarmé te Lot
  tot slecht beheer, na het overlijden van de eigenaar, snel leidde tot het
  faillissement van dit bloeiende bedrijf dat alle betonproducten produceerde. 
  Pierre werd werkloos en op amper 54 jaar ging hij met gedwongen
  pré-pensioen. Hij was er "het hart van in". 

  Pierre en Maria woonden vele jaren te Anderlecht in de Adolphe
  Willemynsstraat 134.  Het is dan ook in de kerk van O.L.Vrouw Hemelvaart
  in de Willemijnsstraat 105, dat op zaterdag 1 maart 2008 om 10 uur, de
  uitvaartplechtigheid plaats had.

  Pierre was lid van de KWB en actief in de parochie.  De celebrant van
  de uitvaartmis kenmerkte in zijn homilie de overledene als een eenvoudige,
  sociaal ingestelde volksmens "op wie nooit tevergeefs beroep werd gedaan
  in de parochie, o.a. voor het transport van zieke of oude mensen".

  Ik heb mijn (kozijn) Pierre altijd gekend als een vurig supporter
  van F.C. Anderlecht.  Hij was zelf jarenlang voetballer bij F.C. Ruisbroek
  tot een knieblessure een einde maakte aan zijn sportieve loopbaan. 

  Ik mijn jeugdjaren zag ik Pierre regelmatig toen hij op bezoek kwam
  bij zijn oom Frans Peetroons, onderwijzer van het vijfde leerjaar te Lot,
  die tevens onze buurman was.  Hij liet nooit na ook even binnen te springen
  bij "nonkel Tist", mijn vader.  En dan gingen de gesprekken onvermijdelijk
  over "de voetbal".  Het ging er steeds geannimeerd aan toe.

  Ook bij ons jaarlijks bezoek aan"tante Louise" in de Fabriekstraat 170
  te Ruisbroek, het ouderlijk huis van Pierre, ontmoetten wij elkaar.

  Later zagen we elkaar nog af en toe bij het overlijden van een oom, tante,
  kozijn of nicht. De laatste jaren misten we hem bij dergelijke gelegenheden.
  We vernamen dat het minder goed ging met zijn gezondheid.  Vanaf zijn
  70ste sukkelde hij steeds meer met de ziekte van Parkinson. 

  In 2004 nam hij, samen met zijn echtgenote Maria, zijn intrek in een
  serviceflat van de Rusthuizen Het Witte Huis in de Kerkstraat 64 te
  Itterbeek.  Met zijn gezondheid ging het echter steeds minder goed. 
  Naast een heupprotese en een knieprotese moest hij steeds zwaardere
  medicatie nemen om de pijnen draaglijk te maken. Het was te zien aan zijn
  steeds afweziger blik.  In 2006 verhuisen Pierre en Maria naar Home
  Hoogveld te Dilbeek. De laatste weken ging hij snel achteruit.  Op dinsdag
  26 februari in de vroege morgen overleed hij op 79 jarige leeftijd.

  Onze innige deelneming aan echtgenote Maria, zijn dochter Danielle,
  schoonzoon Christian en zijn geliefde kleinkinderen David en Birgit.

  Rust in vrede Pierre...

  pb


  16-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lezing voor VVF-Land van Waas
  Klik op de afbeelding om de link te volgen          

            Vooraan in het midden Luc De Backer
            Links achter Luc: Steve Wante.
            Rechts achter: Leentje Van Volsem.

  Op donderdag 15 november 2007 hield ik in de leeszaal van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, op uitnodiging van de VVF-afdeling land van Waas, een Genealogische Lezing onder de titel "140 jaar geleden kwamen zij uit het Land van Waas". Ik kreeg er de gelegenheid de geschiedenis te vertellen van mijn overgrootvader Petrus Blyweert (alias "Pier de veestouker") die met zijn gezin, samen met een veertigtal andere gezinnen uit Steendorp, in 1865 per trekschuit naar Lot(h) trok om er te gaan werken in de "Société Anonyme de Loth pour la filature et la fabrication des tissus de laine peignée de Loth", in 1842 opgericht door François Scheppers.

  Ik vertelde mijn verhaal aan de hand van een Power Point Presentatie waarin heelwat beeldmateriaal was verwerkt om het allemaal wat boeiender, levendiger en authentieker te maken. Ik zong tevens een tweetal liederen die ik terugvond in het Liedboek van mijn ouders, liederen die door hen ontelbare malen op café werden gezongen: De groête sjiek, een spotlied op de Brusselse "Beau Monde" en Mijn Familieboom, een "stoefferslied" over de familie. Zou dit geen prachtig verenigingslied zijn voor de VVF. Hier volgt de tekst.

  MIJN FAMILIEBOOM

  Ik kan voor 't minst zoolang onthouden
  Als de langsten mensch op aard.
  Het is moeilijk om bemerken
  Hoe dat al in 't hoofd vergaat.
  'k Kan mijn stamboom gansch van buiten
  'k Heb een broeder officier.
  Ja aan 't hof staan van mijn kozijnen.
  En in de kamers zijn er vier.

  Refrein:

  Wat zegde gij van die rij?
  Wie heeft dat geluk genoten in ons land?
  Uit zo eenen stam gesproten, 't is plezant.
  Maar laat mij eens denken toch
  O ja, o ja, er zijn er nog.
  En op mijn woord van eer
  Niemand vergeten.

  Mijn nicht trouwde een minister
  Eenen broeder is pastoor.
  Mijn schoonbroeder heet de Rotschild
  En mijn vader is doktoor.
  'k Heb een neef die generaal is
  En zijn vrouw is barones.
  Ja mijn zuster geeft de kinderen
  Van de graaf van Vlaanderen les.

  Het is niet om te stoefen
  Maar verstandig en beleefd
  Zijn wij al in ons familie
  D'een dicht, d'ander componeert.
  Mijn zoon heeft een boek geschreven
  En zijn vrouw is dichteres.
  'k Heb een broeder die is bisschop
  Eene zuster is abdes.

  Zie nu kent ge mijn familie
  Ik ben fier op mijnen boom
  Niemand heeft zoo'n schoone takken
  Dat verwed ik zonder schroom.
  Wij zijn allen geleerd, verstandig
  Niemand die 't betwisten zal.
  Wij zijn niet rijk wij zijn geen stoefers
  Eerlijk zijn we bovenal.

  Laatste refrein

  Wat zegde gij van die rij
  Wie heeft dat geluk genoten in ons land.
  Uit zoo eenen stam gesproten, 't is plezant
  Wel och wat schoon familie toch
  En allemaal leven ze nog
  En op mijn woord van eer
  Niemand vergeten.

  Er waren een twintigtal aanwezigen. Ik dank speciaal de aanwezige vrienden die ik heb
  leren kennen  in de archieven waarin ik de voorbij twaalf jaar opzoekingen deed,
  o.a. Steve Wante.Dank ook aan Luk De Backer, voorzitter van de Vlaamse
  Vereniging voor Familiekunde-Land van Waas, voor de uitnodiging.

  Gelukkig was ik bovenal met de aanwezigheid van Lena (Leentje) Vanvolsem, vriendin uit mijn scholierenjaren aan het O.L.V. Instituut van de Broeders van de Christelijke Scholen te Halle. Het was bijna 50 jaar geleden dat we mekaar voor het laatst zagen. Afkomstig uit Halle woont zij met haar gezin reeds meer dan dertig jaar te Sint-Niklaas.

  Allemaal hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid en belangstelling.

  Paul Blyweert


  14-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) - Marie Alice Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

                 Marie Alice Blyweert

  Op dinsdag 13 november overleed in het rusthuis Sint-Antonius te
  Sint-Pieters-Leeuw MARIE ALICE BLYWEERT, jongste dochter van
  Jozef Blyweert en Theresia Debognies, kleindochter van Petrus Blyweert
  (alias Pier de vierstoker) en Rosalie Baetens.

  Zij huwde op 18 juli 1936 te Lot met Antoon Detré (+ 25-10-1997 te
  Sint-Pieters-Leeuw). Vele jaren waren ze concessiehouders van VW en
  Audi (Garage Antoine) op de Bergense steemweg 38-44 te Sint-Pieters-Leeuw.

  Met het overlijden van Alice nemen we afscheid van de laatste Blyweert
  van een generatie, de kleinkinderen (naamdragers) van Petrus Blyweert
  en Rosalie Baetens.

  De begrafenisplechtigheid heeft plaats op zaterdag 24 november 2007
  om 10 uur in de Sint-Pieterskerk in het Centrum van Sint-Pieters-Leeuw.

  pb


  31-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elza Huberta Blijweert - diamanten huwelijksjubileum.

  Op zaterdag 27 oktober 2007 vierden  ELZA  HUBERTA  BLIJWEERT en
  August Alfons Antoon De Staelen hun diamanten huwelijksjubileum.

  Elza Hubert Blijweert werd geboren te Steendorp op 26 juni 1916 als dochter
  van Florentinus Philippus Blijweert en Maria Meersman en als kleindochter
  van Joannes Judocus Blyweert en Rosalia Ludovica Lyssens. 

  Zij groeide op in een gezin van 14 kinderen.  Vader was schrijnwerker.

  August Alfons Antoon De Staelen werd geboren te Steendorp op  19 februari
  1921.  Hij huwde Elza Huberta te Antwerpen op 18 oktober 1947 waar Elza Huberta toen diende.  Ze leerden elkaar kennen te Steendorp waar August kleermaker was.  Elza Huberta's broer Jules Emiel Blijweert (1908-1998) was gehuwd met de zus van August Alfons, Hilda De Staelen (1909-1992).

  Na hun huwelijk leidde Elza Huberta  (de meesten noemden haar Berta of Elza)
  de kleermakerswinkel in de Gelaagstraat te Steendorp.

  Zij woonden eerst in de Gelaagstraat en later, sinds 1990, in de Kapelstraat.

  Het is in de Kapelstraat 113B dat ik bij hen op bezoek ging toen ik pas met mijn opzoekingen was begonnen.  Ik werd er heel gastvrij ontvangen en kreeg er een schat aan gegevens en documenten.

  Proficiat Berta en August en nog vele jaren.

  pb


  15-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familie Blyweert: nr. 84 onder de rijkste zakenfamilies

  0p 11 oktober 2007 publiceerde Trends de jaarlijkse lijst van de 100 rijkste
  families van het land. 

  Hierbij dient opgemerkt  dat het blad enkel rekening houdt met de waarde van
  het zakenimperium van de bewuste families.  De kunstverzamelingen, villa's
  en kastelen worden niet in rekening gebracht.

  Tachtig van de honderd rijkste families zijn Vlamingen.  Veelal zijn het bedrijfsleiders die in hun eigen zaak werken.

  De meest opvallende nieuwkomer is ongetwijfeld de familie Blyweert op plaats
  84.  Peter Blyweert verkocht in 2006 Aliplast (Aluminium).  Hij had het bedrijf
  de laatste 25 jaar, met Jean-Marie Pfaff als ambassadeur,  uitgebouwd tot een
  welvarende onderneming.  Naast andere vennootschappen bezit  hij ook 33 %
  in de Italiaanse botenbouwer Benetti Sail Division.

  Deze 84e plaats is goed voor een zakelijk vermogen van 110 miljoen euro.  Koen Blyweert (l) en Peter Blyweert (r) voor de gedenkplaat
  aan het einde van de Gelaagstraat te Steendorp.  Van hier
  vertrokken in september 1865 hun voorouders (Pieter Blyweert
  en Rosalie Baetens) naar Lot.
  (Foto pb 9-02-2007)

  Daar aan de overname van Aliplast door Ergon-Sagard geen concurrentieclausule was gekoppeld treft Peter Blyweert voorbereidingen om opnieuw aan de slag te gaan op de markt van alluminiumprofielen met "Blijweert Aluminium".

     Johan Blyweert (l) en Peter Blyweert (r) bij een bezoek aan de
  brouwerijhoeve "De Molenberg" te Kruibeke, gedurende de
  zeventiende eeuw in het bezit van de familie Blyweert.
  (Foto pb 9-02-2007)

  Peter Blyweert noemt men in het Land van Waas "Onassis van het Waasland".
  Het hoofdkwartier van het Blyweert imperium is gevestigd te Waasmunster.  pb

  (Bron: Trends 11-10-2007)


  28-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) - Germain August Van Pee
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Te Blankenberge overleed op maandag 21 augustus 2007: Germain August Van Pee (alias Ogu van lange pit), zoon van Petrus Van Pee (+ te Halle 27-12-1965) en van Maria Louisa Blyweert (+ Sint-Pieters-Leeuw 22 januari 1967).  Maria Louisa Blyweert is de dochter van Alexander Blyweert en de kleindochter van Pieter Blyweert (alisas Pier de Vierstoker).

  Germain August Van Pee was weduwenaar van Yvonne Segers en de levensgezel van Anselma Wijnant. 

  De uitvaartmis had plaats in de parochiale Sint-Antoniuskerk te Blankenberg op dinsdag 28 augustus 2007 om 10 uur waarna de bijzetting gebeurde in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Ruisbroek.

  Germain had twee dochter uit zijn huwelijk met Yvonne Segers: Marie-Thérese Van Pee (x Michel Van Steenkiste) en Anne-Marie Van Pee (x Roger Van der Kelen).

  pb


  15-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (°) - Marie Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   
    
   


    Marie Bert Lies Blyweert

  Geboren te Brasschaat  op 2 augustus 2007 om 22.50 uur: Marie Bert Lies Blyweert, dochter van Johan Adam Blyweert en Katrien Jos Tanse Sterckx, kleindochter van Johan Renaat Lode Blyweert en Roza Arsène Desmet en van van Luc Marie Jan Sterckx en Christine Marie Karel Eduarda Stymans, achterkleindochter van Julien Blyweert (+) en Irma Lissens (+). 

  Meter: Marlies Sterckx. 
  Peter: Bert Blyweert.

  (Tak Dworp-Lot-Huizingen).

   


  20-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit de pers: Gejonde Penning voor Gulden Cop van Johan en Kadou Blijweert


  Gejonde Penning
  voor
  Gulden Cop

  Taverne-restaurant De Gulden Cop in het hartje van Temse kreeg de onderscheiding de Gejonde Penning. Deze onderscheiding werd negen jaar geleden door Unizo-voorzitter Patrick Machiels ingesteld om ondernemende Temsenaars te bekronen.

  De Gulden Cop is de oudste herberg van Temse. Al in 1506 wordt de naam vermeld in de gemeentelijke archieven. De taverne staat op de hoek van de Markt en de Kasteelstraat. In het begin van de twintigste eeuw werd het hoekhuis grondig verbouwd. In 2004 werd de herberg gesloten. In april 2006 openden Johan en Kadou Blijweert als nieuwe zaakvoerders de grondig vernieuwde zaak. De gevel van het pand werd volledig gerenoveerd, het interieur vernieuw en de feestzaal boven het taverne-restaurand kreeg een afzonderlijke ingang langs de Kasteelstraat.

  Hoewel de naam De Gulden Cop verwijst naar een gouden koffiekopje, zijn de bieren dé specialiteit van de taverne. Eten kan er uiteraard ook maar het aanbod is beperkt tot warme snacks en belegde broodjes.

  Proficiat Johan en Kadou.

  Blyweerten die Temse bezoeken worden er verwacht.

  De Gulden Cop, Kasteelstraat 1 te Temse. Tel.: 03 7710243. Open: vanaf 10 uur. Op vrijdag vanaf 8 uur. Sluitingsdag: woensdag.

  (Bron GvA en eigen informatie)


  16-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lezing voor VVF-Antwerpen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


            Van links naar rechts:
            Adriaan Xaverius, Carl en
            Leo Jozef Blyweert
              Op woensdag 14 maart 2007 hield ik in het Nationaal VVF-Centrum, Van Heymbeeckstraat 3 te Merksem, op uitnodiging van de VVF-afdeling Antwerpen een Genealogische Lezing onder de titel "140 jaar geleden kwamen zij uit het Land van Waas".  Ik kreeg er de gelegenheid de geschiedenis te vertellen van mijn overgrootvader Petrus Blyweert (alias "Pier de veestouker") die met zijn gezin, samen met een veertigtal andere gezinnen uit Steendorp, in 1865 per trekschuit naar Lot(h) trok om er te gaan werken in de "Société Anonyme de Loth pour la filature et la fabrication des tissus de laine peignée de Loth", in 1842 opgericht door François Scheppers.

  Ik vertelde mijn verhaal aan de hand van een Power Point Presentatie waarin heelwat beeldmateriaal was verwerkt om het allemaal wat boeiender, levendiger en authentieker te maken.  Ik zong tevens een drietal liederen die verbonden zijn met de uitwijkelingen uit het Land van Waas: Het Lied van Steendorp en twee liederen die ik terugvond in het Liedboek van mijn ouders, liederen die door hen ontelbare malen op café werden gezongen: De groête sjiek, een spotlied op de Brusselse "Beau Monde" en Mijn Familieboom, een "stoefferslied" over de familie (passend in het hoofdkwartier van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde).

  Er waren een 25 tal aanwezigen.  Ik dank speciaal de aanwezige vrienden die ik heb leren kennen in de archieven waarin ik de voorbij twaalf jaar opzoekingen deed: André, Marie Louise, Magda, Frans, Rosa, Patrick en Rina.

  Gelukkig was ik bovenal met de aanwezigheid van een tiental Blyweerten uit het Antwerpse: o.a. E.H. Jan Blyweert, pastoor van O.L.V. van Gedurige Bijstand Sint-Mariaburg en van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Kapellen (Zilverenhoek) en zijn zus Magda Blyweert (tak Sint-Niklaas), Antoinette Blyweert en haar echtgenoot Georges Vinck (tak Steendorp), Jean Blyweert en partner Gerda Cabuy (tak Burcht-Steendorp) en van dezelfde tak: Leo Jozef Blyweert (grootvader), Adriaan Xaverius Blyweert (zoon) en Carl Blyweert (kleinzoon).

  Allemaal hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid en belangstelling.

  Paul Blyweert


  12-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws: terug naar onze roots
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
     Van links naar rechts: Johan Blyweert,
     Peter Blyweert, Luc Blyweert, Amedeus
     Van Roy en Koen Blyweert.  Op vrijdag 9 februari 2007 bracht ik met enkele afstammelingen van Petrus Blyweert (tak Dworp-Lot-Huizingen) een bezoek aan enkele historische plaatsten die herinneren aan onze voorouders.

  Om 11 uur begon ons bezoek aan de kerk van Kruibeke. Twee grafzerken dragen de namen van in de achtiende eeuw overleden familieleden: de eerste is de grafsteen van Judocus Blyweert zv Judocus, overleden op 6 mei 1773 op tachtigjarige leeftijd. Hij was gedurende meer dan 20 jaar burgemeester van Kruibeke, na eerst ontvanger, meier en baljuw te zijn geweest. Op deze grafzerk staan eveneens de namen vermeld van zijn echtgenote Elisabeth De Grave overleden op 12 februari 1769 en van zijn dochter Theresia overleden te Haasdonk op 22 april 1755. De tweede grafsteen bevat de namen van de ouders van Judocus. We lezen er volgende tekst op: "Sepulture - van eers. Joos Blyweert fs. Michiels - sterft den 12 xber 1726 oud 80 jar. en Theresia Borgous syn huysvr. sterft den 29 july 1733 - Bidt voor de Sielen." De tak Wachtebeke-Zelzate-Limburg stamt rechtstreeks af van Judocus en Theresia Borgous. Zij was ten andere afkomstig uit Zelzate. Twee van hun zoon zullen eveneens huwen in Zelzate en het begin vormen van deze tak waarvan de familienaam eigenaardig genoeg geschreven wordt als BLEYWEERT.

  Over de geschiedenis van de kerk en de kerkschatten kregen we deskundige uitleg van de Heer Fierlefijn, gewezen voorzitter van de kerkfabriek van Kruibeke.

  Koen Blyweert, is bereid de grafsteen van burgemeester Judocus Blyweert te laten restaureren. Ik kreeg in dat verband de opdracht kontakt op te nemen met de E.H. pastoor van Kruibeke en met de voorzitter en de leden van de kerkfabriek.

  Van aan de kerk vertrokken we langs de Kattestraat naar de wijk Molenhoek voor een bezoek aan de historische hoeve "De Molenberg". Deze hoeve staat op de hoek van de Molenberg en de Hondenstraat. De hoeve is thans eigendom van het landbouwersechtpaar Achille Van Roy en Christel Oste. De vorige eigenaars waren Amedeus Van Roy en Maria Steenssens, ouders van Achille. Amedeus Van Roy gaf onze een korte rondleiding en toonde ons o.a. een van de nog bestaande waterputten van de vroegere brouwerijhoeve. De hoeve is thans bij het kadaster bekend onder Sectie C 747, 648, 649 en 651b. Groot 79 aren 90 ca. De site (en hoeve) staan reeds vermeld in het oude landboek van Kruibeke "Caerte ende Metinghboeck der Prochie, ende Heerlijckheijt van Cruijbeke. Jaere MDCCXI". Meulenhoek nr. 1, 405 roeden (= 6.016,1940 m²). De oude hoeve, thans afgebroken, was een brouwerijhoeve die ook staat beschreven in het werk van A. De Groodt: De oude hoeven in het Land van Waas.

  Deze hoeve werd door Joos Blyweert zv Michiel en Cathelijne Swinters aangekocht op 9 december 1620. We geven hier de omgezette tekst van de verkoopakte zoals opgenomen in het boek van de Wettelijke passeringen van de Heerlijkheid van Kruibeke.

  "Phls Smet is onterft van eene hoffstede genaempt den Meulenberg ombegrepen der maeten also tselve gestaen ende geleghen es eert vast ende nagelvast mette brouwerije ende de alem naer vuytwysende de contracte den coop es vijff hondert dertich guldens boven de chijnsen van 10 coppelen kieckens en twee hondert eijeren tsjaerts aen de heere van cruybeke te betalen 130 guldens binnen 6 weken ofte twee maenden naer date vande erffenisse ende d'ander in vier paijementen te weten alle jaeren een hondert guldens naer data van de erffenisse, naer onterffenisse syn daerinne gegoijt ende geerft Joos Blijweert ende Catelijne Swinters syn huysvrouwe in gebannen vierschaere present de baillu Cole Jonas ende Joos Vande Vijver, Goy[ris] Wolff ende [bechaen] den 9 december 1620."

  Ombegrepen = onbegrepen: zonder bepaling (van de juiste maat); naar best weten.
  Alem = allame: werktuigen, gereedschappen, enz.

  De hoeve zal meer dan een eeuw, geheel of gedeeltelijk, in bezit blijven van de familie Blijweert. Een jaar lang deed ik opzoekingen naar de verschillende eigenaars van de hoeve, van het einde van de zestiende eeuw tot vandaag. Een artikel over deze historische hoeve is in voorbereiding.

  En dan ging de tocht naar Steendorp, naar de plaats waar Pieter Blyweert en zijn familie, samen met ruim 280 steendorpenaren (een 40tal families), in september 1865 met de trekschuit vertrok naar Lot om er te gaan werken in de weverij van François Scheppers. Waar zich vroeger de aanlegstijger bevond, daar waar de Gelaagstraat uitgeeft op de Schelde, werd op 3 september 2005 een gedenkplaat onthuld door Luc De Ryck, burgemeester van Temse in aanwezigheid van tientallen afstammelingen van de families die in september 1965 Steendorp voor goed verlieten om te gaan wonen in "de Carré" op het Breedveld te Lot. Pieter Blyweert was de overgrootvader van Luc en Johan Blyweert en de bedovergrootvader van Koen en Peter Blyweert die voor enkele uren terugkeerden naar hun roots. Ikzelf, Paul Blyweert, ben een achterkleinkind van Pieter Blyweert alias "Pier de Vierstoker". Deze was immers stoker in de weverij van Scheppers.

  De tekst van de gedenkplaat luidt: In de herfst van het jaar 1865 trokken een 40-tal families uit Steendorp met een trekschuit van hier naar de 'Carré' aan het 'Breedveld' te Lot. Zij hoopten er een betere toekomst te vinden in de weverij Scheppers.

  Toch nog vermelden dat Peter, Johan, Koen en Luc de belangrijkste sponsers waren van de gedenkplaten die zowel te Steendorp (3 september 2005) als te Lot op het Breedveld (25 september) werden onthuld.

  De dag werd besloten met een middagmaal, ons aangeboden door Koen Blyweert, in het bekende restaurant 't Putje van Bazel op het prachtige plein aan de kerk van Bazel. Steendorp was een wijk van Bazel tot het in 1881 een zelfstandige gemeente werd. Sinds 1977 is Steendorp een deelgemeente van Temse.

  Volgende afspraak: een bezoek aan de sites te Lot.

  Paul Blyweert


  09-02-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (+) - Anna Blyweert.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen            
            Anna Catherina Louiza Blyweert

  Op vrijdag 9 februari 2007 overleed te Halle  ANNA CATHERINA LOUIZA
  BLYWEERT, dochter van Nicolaas Blyweert en Louise Francisca Peetroons,
  kleindochter van Alexander Blyweert en Joanna Catharina Desmet,
  achterkleindochter van Pieter Blyweert en Rosalie Baetens.

  Anna Catherina Louiza Blyweert werd geboren te Ruisbroek (nu een
  deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw) op 22 februari 1927. Zij was amper
  12 jaar toen haar vader, stationonderchef van Vorst-Zuid, op 7 februari 1939
  verongelukte. Hij werd in het stations van Vorst-Zuid, tijdens de uitoefening
  van zijn ambt, gegrepen door een doorgaande trein. 

  Zij huwde te Ruisbroek op 16 augustus 1947 met Victor Emmanuel De Bolle
  (+ Drogenbos 9-12-1992).  Victor was kolenhandelaar.

  In het huwelijk van Anna en Victor werden twee dochters geboren: Maria
  Louise Francine Joséphine en Nicole Joseph Marie.

  pb  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Familienieuws (°) - Felix Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
            Felix Blyweert


  Geboren te Borgerhout (Antwerpen) op 2 december 2006 om 14.15 uur: Felix Blyweert, zoon van Joris Blyweert en Els de Ridder, kleinzoon van Johan, Renaat, Lode Blyweert en Roza (Roosje) Arsène Desmet, achterkleinzoon van Julien Blyweert en  Irma Lissens.  Meter: Roosje Desmet, Peter: Kris Gysels. 
  (Tak: Dworp-Lot-Huizingen)


  26-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elko Blijweert in De Meent te Alsemberg
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

                 Optreden van Franco Saint De Bakker
                 te Alsemberg op 25 januari 2007.
                 Links Elko Blijweert, gitarist; rechts Frans
                 Van Isacker, altsaxofoon; achteraan links
                 Karel De Backer, drums en links Thomas
                 Sainderichin, bas.
                 (Klik met linkermuisknop op de foto voor vergroting).

   

  Op donderdag 25 januari 2007 woonde ik te Alsemberg (Beersel) in Vlaams Brabant het voorlopig laatste optreden bij in de reeks JazzLab Series (dec. 2006 - feb. 2007) van Franco Saint De Bakker. Dit septet rond ELKO BLIJWEERT bracht herwerkte klassiekers van onder meer Charlie Parker, Mal Waldron, Sun Ra e.a. naast een avantgarde jazz met improvisaties en eigen composities.

  De basisgroep bestaat uit: Frans Van Isacker, altsaxofoon; Sigrid Van Rosendaal, trompet; Saar Van De Leest, klarinet; Elko Blijweert, gitaar, zang; Joris Caluwaerts: piano, synthesizer; Thomas Sainderichin, bas en Karel De Backer, drums. De speciale gasten waren: Rudy Trouvé, gitaar en klankeffecten, Stefaan Blancke, trombone en Tim Van der Poel, stem.

  ELKO BLIJWEERT, is sins zijn veertiende een bekende op de podia. Al van in 1991 werkt hij samen met Rudy Trouvé bij groepen als Dead Man Ray, Rudy Trouvé Sextet en Kiss My Jazz.

  Voor meer informatie zie op deze webstek: "Elko Blijweert, gitarist" en/of www.heavenhotel.be.

  PB

    

  27-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peter Blijweert: ereconsul van Burkina Faso
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
               Peter Blijweert
               op 19-05-06
               (Foto pb)
  In de zitting van de Ministerraad van Burkina Faso (Afrika) van woensdag 1 februari 2006 werd beslist een ereconsulaat te openen te Waasmunster.  In dezelfde zitting betuigde de ministerraad zijn instemming met de benoeming van Peter BLIJWEERT tot ereconsul met bevoegdheid voor het Vlaamse Gewest.

  Op 21 juni 2006 ontving Peter Blijweert, van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de nodige machtiging om het amt van ereconsul van Burkina Faso uit te oefenen te Waasmunster met als consulair ressort het Vlaamse Gewest.

  Proficiat Peter.

  (Peter is de zoon van Renaat, Frans Blijweert (+) en Bernadetta Josephina Philomena De Neubourg (+). - Tak Dworp).

  15-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wij in de pers - GVA 15-12-06 - Paul Blyweert
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
            
             Rudi Van der Paal (rechts op de foto) samen met
                 Philippe Dutilleul, programmamaker van de RTBF, op
                 zaterdag 17 juni 2006 in restaurant Danieli te Wilrijk.
                 (Foto: genomen door Paul Blyweert).  RTBf-uitzending (van 13.12.06) deels voorbereid in Wilrijks restaurant
   
   
  De RTBf nodigde in september een aantal mensen uit "die de onafhankelijkheid van Vlaanderen genegen zijn", voor een diner in de tuin van het Wilrijkse restaurant Danielis. Enkele van de daar gemaakte beelden werden in het nepnieuws gebruikt. Aan tafel zaten onder meer Bart De Wever en Marc Demesmaeker (N-VA), Filip Dewinter, Gerolf Annemans en Marie-Rose Morel (Vlaams Belang), Jean-Marie Dedecker (toen nog VLD), Hugo Coveliers (VLOTT), Boudewijn Bouckaert (Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen) en namens de Vlaamse Volksbeweging voorzitter Rita De Bont, ondervoorzitter Herman Suykerbuyk (voormalig CD&V-parlementslid), ere-voorzitter Peter De Roover en
  bestuurslid Paul Blyweert.

  Dit bericht in GVA bevat een aantal onnauwkeurigheden.  Er waren heel wat meer genodigden aanwezig (een vijfentwintigtal) dan de opgesomden.  De uitnodiging ging trouwens niet uit van de RTBF maar van Rudi Van der Paal, die jarenlang de leiding had van de propaganda-afdeling van de Volksunie, en waarmee ik, als stichter van de studentenafdeling van de Volksunie (de latere V.N.S.U.) aan de RUG, samenwerkte tussen 1957 en 1961 (pb).

  Foto

  Paul A. Blyweert
   in het Rijksarchief te
  Beveren-Waas


  Foto

  Getekend door student LO
  13-2-1973


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Foto

  Mijn grootouders

  Alexander Blyweert
  1859 - 1926
  x
  Joanna Catharina Desmet
   1862 - 1927


  Foto

  Mijn ouders:

  Jan Baptist Blyweert
   1896 - 1967
  x
  Emerentia De Greef
  1897 - 1984


  Foto

  Mijn echtgenote

  Sonia M. Van Wesemael
  geboren Collignon


  Foto

  Foto

  Mijn kinderen

  Ina en Els
  Blyweert


  Foto

  Mijn kleinkinderen

  Izarra en Ozana
  Pascual-Madorran


  Archief per maand
 • 05-2019
 • 02-2019
 • 12-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 02-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 08-2017
 • 05-2017
 • 02-2017
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 06-2013
 • 04-2013
 • 10-2012
 • 08-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 04-2011
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 05-2010
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 05-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 11-2008
 • 09-2008
 • 07-2008
 • 02-2008
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 08-2007
 • 06-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
 • 06-2006
 • 05-2006
 • 04-2006

  Foto

  Mijn favorieten - Familiekunde
 • SeniorenNet.be
 • Familiekunde Vlaanderen
 • Cyndi's List of Genealogy Sites on the Internet
 • Spreiding van de familienamen per gemeente.
 • Ellis Island Immigration Museum
 • Family Search
 • Geografische spreiding van de familienamen.
 • Genografisch project
 • Geschiedkundige Heruitgeverij
 • Wikipedia

  Mijn favorieten - Familiekunde
 • VVF-Land van Waas
 • Geneanet
 • Zoeken naar personen in het Rijksarchief
 • Gentse trouwboeken online
 • Klein-Brabantsedatabank
 • Akten on-line Nederland
 • Angeltjes
 • Visionair België

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!