NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • 6. Kies ervoor gelukkig te zijn.
 • 5. Zelfvertrouwen 3.
 • 4. Zelfvertrouwen 2
 • 3. Zelfvertrouwen
 • 2.Voorwoord.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  gedachtenexpressies
  van chaos naar orde.
  25-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.6. Kies ervoor gelukkig te zijn.

  Kies ervoor gelukkig te zijn.

  Dat is meestal gemakkelijker gezegd dan gedaan niet waar?
  Er zijn immers tal van problemen in het dagelijks leven waardoor we ons ongelukkig zouden kunnen voelen.

  Toch is het mogelijk om niettegenstaande al die problemen gelukkig te zijn.

  Ik wil hier een gebeurtenis aanhalen uit het boek:

  “ Op een ochtend was ik met vijf andere mannen in een trein bezig me in het was compartiment te scheren. Deze groep vreemden hadden de nacht doorgebracht in de trein. U begrijpt dat de stemming niet al te vrolijk was.

  Toen kwam er een man binnen met een brede glimlach op het gelaat. Hij begroette ons allen met een vrolijk 'goede morgen'. Terwijl hij zich begon te scheren neuriede hij, waarschijnlijk heel onbewust, een vrolijk wijsje, dat enige der anderen prikkelbaar maakte.

  Eindelijk zei een van hen enigszins sarcastisch: 'U schijnt u nogal gelukkig te voelen vanmorgen! Waar komt al die opgewektheid vandaan?'

  'Ja, antwoordde de man, ik voel me inderdaad gelukkig, ik voel me opgewekt.'

  Toen voegde hij eraan toe: 'Ik maak er een gewoonte van gelukkig te zijn.'

   

  Je moet er dus een gewoonte van maken.

  Maar daar is oefening voor nodig.

  Een aantal aanwijzingen.

  1. Maak in gedachten een lijst van prettige dingen en laat die verscheidene malen per dag de revue passeren.
  2. Vervang ongelukkige gedachten direct door een geluksgedachte.
  3. Blijf 's morgens na het ontwaken even ontspannen in bed liggen en laat bewust prettige gedachten in uw gemoed vallen. Bedenk welke gebeurtenissen u die dag verwacht.
   Hoe zou u die prettig kunnen laten verlopen?
   U zult daardoor het karakter van de dag veranderen. U zult iets goeds verwachten.

   

  Wat ook helpt is dat u zich dankbaar voelt.

  Dankbaar zijn voor alles wat u bezit, voor alles wat u hebt gehad en voor alles wat u zult ontvangen.
  Dat laatste klinkt een beetje vreemd, maar u gaat erdoor op een positieve manier naar uitkijken. U verwacht immers dat het goed komt.
  U zult zich daardoor ook meer opgewassen voelen tegen eventuele problemen.

  Een fijne tijd.

   

   

  25-05-2017 om 12:04 geschreven door repelientje

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5. Zelfvertrouwen 3.

  Vertrouwen  in uzelf en de wereld.

  De oorzaak dat mensen niet voldoende vertrouwen hebben ligt vaak niet aan één voorval,  maar aan een aaneenschakeling van kleine voorvallen die niet zo zijn gegaan als ze zich hadden voorgesteld. De opeenhoping van gedachten aan onbekwaamheid zorgen er dan voor dat de geest negatief reageert op nieuwe uitdagingen.

   Er moet dus een ander en positiever soort van ideeën aan de geest geboden worden en dat wordt bereikt door herhaalde injecties van gedachten van vertrouwen.

  "In de drukke bezigheden van ons dagelijks leven is het disciplineren van gedachten nodig als we het brein willen heropvoeden en er een kracht-ontwikkelend orgaan van willen maken.”

  U kunt dergelijke gedachten vinden in de bijbel. Zowel in het oude, als in het nieuwe testament staan tal van dergelijke gedachtenvernieuwers.. Evenals die taxichauffeur die kaartjes met zulke gedachten  aan zijn instrumentenbord had hangen, kunt u ze zó hangen dat u er ieder ogenblik zicht op heeft.

  Ik moet u echter waarschuwen:  u moet er echt voor gaan en dan nog kan het maanden duren voordat er verbetering optreedt. Maar de resultaten zullen u verbazen.

  Oefen u in vertrouwen schenkende gedachten, maak er een overheersende gewoonte van en u zult zulk een sterk gevoel van 'alles aankunnen' ontwikkelen, dat u in staat zult zijn alle moeilijkheden te overwinnen.

  Vorm in gedachten een beeld van uzelf als iemand die slaagt. Stamp dat beeld onuitwisbaar in uw gedachten, houd het hardnekkig vast, laat het nooit verbleken.

  Verbeeldt u altijd succes. Het doet er niet toe, hoe slecht de dingen op dit ogenblik schijnen te gaan.

  Heel veel sterkte.

  21-05-2017 om 11:05 geschreven door repelientje

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4. Zelfvertrouwen 2

  Zelfvertrouwen 2.

   Laten we eerlijk zijn, het is ontzettend moeilijk om zelfvertrouwen te krijgen en te behouden.

  “De slagen die het leven toebrengt, de moeilijkheden en problemen die zich ophopen hebben de neiging de energie te ondermijnen en iemand vermoeid en ontmoedigd te maken”

  Zo omschrijft Dr. Peale de ontmoediging en het gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen  die niet door de feiten worden gerechtvaardigd.

  En dat laatste – die niet door de feiten worden gerechtvaardigd – is nu iets waar we wat mee kunnen. Want als we onze kwaliteiten op een redelijke manier herwaarderen zijn er zeker enkele lichtpuntjes te ontdekken.

  Ik geef hiervan een voorbeeld uit het boek beknopt weer.

  Een man van twee-en-vijftig kwam eens om raad vragen. Hij was uitermate terneergeslagen en scheen volkomen radeloos. Hij zei dat hij totaal “gesjochten” was en vertelde dat “alles wat hij in zijn leven had opgebouwd, finaal was weggevaagd”.

  Na zo'n herwaardering als hierboven beschreven, kwamen de volgende activa aan het licht:

  1. Een “geweldig” goede vrouw, dertig jaar getrouwd;
  2. Drie aanhankelijke kinderen, die hem terzijde stonden;
  3. Vrienden die hem wilden helpen en die hem hoogachtten;
  4. Eerlijkheid – niets om zich voor te schamen
  5. Een goede gezondheid;
  6. Geloof in God.

  De man reageerde op dit inzicht met de woorden:

  “Ik heb het nooit van die kant bekeken. Misschien staan de zaken er zo slecht nog niet voor. Als ik maar wat vertrouwen had. Als ik maar voelde dat ik kracht in me had.”

  U zult niet verbaasd zijn dat we het morgen daarover gaan hebben.     

   

  17-05-2017 om 11:15 geschreven door repelientje

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:herwaardering, activa
  >> Reageer (0)
  15-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3. Zelfvertrouwen

  3. Zelfvertrouwen.

   Geloof in uzelf! 

  Heb vertrouwen in uw bekwaamheden!
  Zonder een bescheiden, maar redelijk vertrouwen in uw eigen kracht
  kunt u niet slagen of gelukkig zijn.

  Meer zelfvertrouwen leidt tot zelfbewustheid en succes.

  Daar begint het boek mee.  En terecht.

  Bij alles wat je doet komt immers bewust of onbewust de vraag om de hoek kijken:

  “Kan ik dat wel?”

  Afhankelijk van het antwoord daarop ga je :

  • direct en met plezier aan het werk
   met als gevolg dat het vlot en goed gedaan wordt;
  • aarzelend en met een zekere tegenzin beginnen;
   het duurt langer en het resultaat is misschien niet wat ervan verwacht mag worden.

  Maar wat niet is kan komen, nietwaar?

  Stel nu eens dat je ondanks dat je twijfelt aan jezelf dat karwei toch tot een goed einde brengt.
  De volgende keer dat je weer zoiets moet doen heb je dan toch de ervaring dat je het kunt.
  Dan gaat het vlugger en beter.

  Dat succes mag je best iets aandikken;

  • je kunt jezelf een complimentje geven;
  • je kunt nog eens nagaan hoe je het voor elkaar hebt gekregen;
  • je kunt jezelf bedanken;
  • iets leuks doen als bedankje is ook nooit weg.

  Kortom: je moet het vieren.

   De volgende keer als er weer eens zo'n “weet-niet-of-ik-het-kan-klus' voorbij komt, zegt je tegen jezelf:  “Nou wie weet, misschien....”

  Dan ga je na hoe je dat zou kunnen doen. Je maakt een plan en … het gaat lopen!!!!

   Zo bouw je langzaam maar zeker je zelfvertrouwen op.

  Veel succes.

  15-05-2017 om 10:55 geschreven door repelientje

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2.Voorwoord.

  2. Voorwoord 

  Met enige terughoudendheid begin ik met het eerst boek: “De kracht van positief denken”

  door Dr. Norman Vincent Peale omdat de grondslag  godsdienstig is wat veel mensen zal afschrikken. 

  Anderen zullen om andere redenen de leer waarover het in deze boeken gaat, afwijzen.

   Voor alle duidelijkheid zal ik daarom de beschreven visie uiteenzetten zoals ik die zie.

   Dr. Peale gaat ervan uit dat wij allen een leven kunnen leiden vervuld van vreugde en voldoening. Door een bepaalde geesteshouding aan te leren kunnen wij bestand zijn tegen allerlei ongelukkigmakende omstandigheden.

  Wij moeten beseffen dat wij gebruik kunnen maken van godsdienst om ons leven zinvoller en vreugdevoller te maken dan zonder godsdienst, maar dat daar verder geen consequenties aan zijn verbonden.

  Door onze gedachten te voeden met positieve denkbeelden en door een leefwijze waarin wij ruimte maken voor anderen, zal ons leven er heel anders uit gaan zien.

  Dit alles is gebasseerd op leerstellingen vanuit het Christendom.
  Het is dan ook noodzakelijk om God bij het leven van alledag te  betrekken.

  Dit is in het kort de basis van het boek.

  U zult deze leerstellingen steeds terugvinden in de gedachtenexpressies.

   Het boek is nog te koop en ook in veel bibliotheken nog te lenen.

  14-05-2017 om 11:12 geschreven door repelientje

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:positief denken
  >> Reageer (0)
  13-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1. Kennismaking

  1. Kennismaking

  Dit blog is een poging u kennis te laten maken met de gedachten die bij mij opkomen bij het lezen van boeken, of gewoon door de dingen die dagelijks langskomen.

  Waarom denk ik dat dat nu interessant is voor anderen?

  Ten eerste omdat de boeken interessant zijn,
  maar vooral omdat ikzelf veel aan het lezen van dergelijke boeken heb.

   Ik zal het u uitleggen.

  Enige tijd geleden was ik heel depressief.
  Mensen die dat ook eens meegemaakt hebben weten hoe erg dat is.

  Je hebt totaal geen zin om aan iets te beginnen.
  Je bent lusteloos en ontzettend moe.
  Maar het ergste is dat je geen uitweg ziet.

  Dat zijn zo een paar kenmerken van depressie.

  Op een dag schoot het me te binnen dat ik vroeger in boeken las over positief denken en dat mijn moeder eens zei dat, als ik in die boeken las, het beter met mij ging.

  Ik scharrelde die boeken bij elkaar en begon te lezen. Iedere dag een klein stukje

  Na een aantal dagen merkte ik bij mezelf op dat ik niet zo moe meer was.
  Dat was verwonderlijk, want ik las alleen maar. Ik deed er verder niets mee.
  Ik volgde de raadgevingen niet eens op, maar was volkomen passief alleen maar aan het lezen.

   Dus besloot ik door te gaan met lezen.

  Onderhand heb ik alle vier boeken gelezen, heb geen last meer van depressiviteit en voel mij sterker.

   Nu sta ik dus op het punt het eerste boek opnieuw ter hand te nemen.

  Deze keer wik ik mijn gedachten er over laten gaan, het combineren met andere denkwijzen, en kijken of het toepasbaar is in het dagelijks leven.

   Dit ga ik doen door dit blog te gebruiken als een soort dagboek.

   

   

  13-05-2017 om 00:00 geschreven door repelientje

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Tags:depressie,
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!