Door Joost Niemöller

Zojuist publiceerde de aan de VN gerelateerde International Labour Organisation (ILO) in Genève een ijzingwekkend jaarrapport over de werkloosheid in de wereld en de te verwachten migratiestromen.

De economische groei in 2016  stond op het laagste punt in zes jaar. Verwacht wordt dat die groei in 2017 een klein beetje zal toenemen. Maar daaraan verbindt de ILO de terechte kanttekening dat de te verwachten groei de afgelopen tijd steeds naar beneden toe moest worden bijgesteld:
Meer lezen op:
joostniemoller.nl