NIEUW: Blog reclamevrij maken?

GEBEDEN IN LEED VERDRIET IN ONGEVALLEN

biddenj

5 augustus☻ Hemelse Vader van Liefde en Genade. Ik bid voor alle ouders die in de vakantie of een dagje uit zijn geweest. In deze dagen hebben ze kind verloren die tijdens het zwemmen zijn verdronken. God van genade strekt Uw hand uit naar deze ouders, overige familie leden, vrienden en kennissen die nu in diepe leed verkeren. Dat ze Uw bovennatuurlijke Goddelijke troost en kracht mogen ervaren in deze moeilijke dagen. Amen.

juegdbidt

GEBED VOOR JONGE TIENER MOEDERS
12 augustus☻
God van liefde ik bid voor alle jonge tiener moeders die een kindje reeds hebben. En die nu in de verwachting zijn. De vader van het kindjes heeft de benen genomen. Soms moeten ze trouwen maar het huwelijk gaat niet goed. Hemelse dat deze tiener meisjes uw liefde en troost mogen ervaren. Dat er meer ruimte mag komen in hun relatie in hun huwelijk en voor hun kindje. Amen

biddendehanden

GEBEDEN VOOR JONGEREN☻

21 juli☻
Hoe spannend is de liefde van Jezus? In een film gaat het over een moeder die ontdekt dat haar 16 jarige zoon wel eens de moordenaar van zijn schoolvriendin zou kunnen zijn. Aan het einde van de film bekent de jongen. Als hij zich gaat aangeven bij de politie, vraagt hij aan zijn moeder: Zul je van me blijven houden? Huilend antwoordt zij: Mijn lieve jongen...Ja dus! Zo- en dan vele malen groter – is de liefde van Christus! God van liefde ik bid voor alle jongeren die zich niet geliefd voelen. Door geen luisterend oor of aandacht voor problemen. Zich verworpen voelen. Ze worden gepest en worden buiten gesloten. Dat ze weten dat Jezus van hen houdt. Here Jezus reikt U liefde volle hand naar hen toe. Amen

☻☻☻☻7 augustus☻☻☻☻

VISITOR

ZIJNWOORD☻

HELEMAAL ALLEEN☻
7 augustus☻
Meestal kwamen mensen zelf naar Jezus toe voor genezing, maar in onderstaand verhaal stapt de Heer Zelf op iemand af. Een man, die helemaal alleen is.
Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden?
De zieke antwoordde Hem: Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af. Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. Johannes 5:6-9 (HSV) Deze eenzame man kreeg een ontmoeting die zijn leven veranderde. ZIJN ENIGE REALITEIT: De man was al 38 jaar ziek. Dit was zijn leven en daar was hij aan gewend. Zo gaat dat vaak bij chronisch zieken. De strijd om beter te worden, om te zoeken naar oplossingen, was al helemaal afgezwakt, misschien wel verdwenen. Mensen kunnen vast zitten in de realiteit van elke dag, omdat die zo echt en dichtbij is en zich aan hen opdringt. Dan zien ze geen andere dingen meer. Deze man was niet alleen ziek, hij was eigenlijk zijn ziekte geworden. Niemand durfde hem meer te troosten. Er waren weinig of geen vrienden meer.

ZIJNWOORD☻

DE HEER GOD VRAAGT BELIJDENIS☻
7 augustus☻
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;
Romeinen 10:9 (NBG)In de tijd van Paulus, de schrijver van dit Bijbelboek, waren er verschillende soorten slaven, want er waren verschillende soorten heren. Een wrede en slechte heer liet zijn slaven hard werken, sloeg ze en gaf ze amper genoeg eten om van te kunnen leven. Een goede heer gaf zijn (overigens goede en betrouwbare) slaaf verantwoordelijkheid in zijn huis, een beetje zakgeld en zorgde voor diens gezondheid en gezin. Een slaaf die het zo getroffen had, kon na een aantal jaren hard sparen zichzelf vrijkopen. In andere gedeelten schrijft Paulus dat, wanneer we bij Jezus Christus horen, Hij onze Heer is geworden. Hij is een goede Heer, Die voor zijn volgelingen zorgt, het beste met hen voorheeft, en hen een geweldige toekomst geeft! De voorwaarde om bij deze geweldige Heer te mogen horen, schrijft Paulus, is dat we met onze mond belijden dat Jezus Heer is. Dat doe je niet alleen eenmalig een keer in de kerk, maar regelmatig, wanneer iemand daar naar vraagt of het nodig heeft om dit te horen. Vergelijk ook Matteüs 10:32. Zeggen dat Hij Heer is, betekent overgave.

GEBED☻

AAN HET EINDE VAN DE WEG☻ 26 juli☻ Aan het einde van de dag, kniel ik voor Hem neer, samen de dag doornemen met mijn Heer. Hem vertellen hoe ik deze dag mocht beleven, Hem danken voor wat Hij mij heeft gegeven. Bidden voor familie en vrienden om mij heen, bidden voor anderen en niet voor mij alleen. J.Troost

GEBED☻

IN VERTROUWEN AMEN ZEGGEN☻ 26 juli☻ In het gebed alles in Zijn handen leggen, en aan het einde amen zeggen. Erop vertrouwen dat het nu in goede handen is, als Hij voor je zorgt gaat er niets mis. J.Troost


GEBED☻
GEBED OM REGEN☻
7 augustus☻
Wij bidden U gezamenlijk,
zend ons toch regen Heer,
ons land is aan 't verdorren,
kom stort veel water neer!
De natuur bezwijkt van droogte
en de boeren hebben 't zwaar,
strek toch Uw hand uit naar de wolken,
voor U is dat een klein gebaar!
Ze zullen waterstromen geven,
op Uw bevel vloeit regen neer,
wij bidden U gezamenlijk,
verhoor ons gebed, oh Heer! E. Hengst v Olst

GEBED☻

ANTWOORD IN DE NACHT☻ 20 juli☻ Het is al laat in de nacht, heb mijn stille tijd gehad radio2 op de achtergrond heel zacht. De nacht is mooi ze geeft me rust. Dank God voor zijn Woord. Mijn hond naar buiten is een must. Dan loop ik door de stille straten. Overdenk ik wat ik las. Loop ik spontaan met de Heer te praten. Ik praat hardop het donker in, het lijkt een monoloog. Woorden lijken lucht zonder waarde of enig zin. A.Combé


WIJSHEID

7 augustus☻
Dankbaarheid is een bloemetje dat in weinig tuinen groeit

GELUK

7 augustus☻
Geluk heeft geen groot huis nodig om in te wonen maar wel een deur om binnen te gaan

20 juli☻

GEZEGDES☺

7 augustus☻
Iemand de woorden uit de mond kijken. Gespannen luisteren naar iemand woorden.

QUOTES**

7 augustus☻
"Hoe langer je uitstelt, hoe meer kracht en wortels jouw zonden krijgen. Als je een twijg niet kan buigen, hoe zou je het dan kunnen buigen als het een boom is?"

PSALM☻

7 augustus☻
"Bij God vinden wij bescherming. Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek Hij ons altijd te hulp te komen." Psalm 46:1

KORTE GEDACHTE**

7 augustus☻
Steeds weer accepteren dat beproevingen bij het leven horen en in alles de vrede van het hart zoeken. Dan wordt het leven mooi… ja, zo zal het gaan. Dan gebeurt er iets onverwachts met je.

KORTE OVERDENKING**

7 augustus☻
Heb je jezelf ooit afgevraagd hoeveel potentiële goede vrienden je verloren kunt hebben alleen door ze op hun eerste indruk te beoordelen? Ik sta er versteld van hoe zelden de eerste indruk van iemand iets waardevols zegt over die persoon. We zullen niet werkelijk in staat zijn om mensen juist te beoordelen totdat de Heer bij het oordeel onthult wat er werkelijk in hun hart is.  
Vind je niet dat wij hen de tijd moeten geven om aan ons te onthullen wat in hun hart is voordat wij een conclusie over hen trekken?! Laten wij niet alleen maar naar de uiterlijke verschijning kijken!

CITAAT☻

7 augustus☻
De fout van velen is niet dat ze een onwaarheid geloven, maar dat ze een belangrijke waarheid niet geloven.

EVANGELISCHE TEKST☻☻

7 augustus☻
"Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen." 2 Korintiërs 5:17

Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (24)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (137)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (20)
 • Gods liefde (13)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • BIJBELSE TEKST**

  7 augustus☻
  "Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden; de Here zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, zal de Here het hem vergeven." Jacobus 5:15

  SPREUKEN☺☺

  7 augustus☻
  "Nog even slapen, nog even soezen, nog even lekker liggen, maar dan komt de armoede over je en maar al te snel zul je gebrek lijden." Spreuken 6:10-11

  CHRISTELIJKE OVERDENKINGEN☺☺

  WIE IS ONZE MEDICIJNMEESTER☻
  29 juli☻
  Wat een troost, een rijke zegen, ja een diepe rust vervult het hart, als de moe gestreden zondaar zich mag overgeven in de handen van de levende God. Wat een diepe vrede vervult het hart van diegene die het leven vonden in de dood en opstanding van hun Zaligmaker. Hoewel het bij iedere persoon op een andere wijze kan toegaan, komt toch iedere gelovige tot dezelfde belijdenis: “Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie”. Ja iedere gelovige moet bekennen dat er een moment van overgave is gekomen, een moment waarin de zondaar moest bekennen verloren te gaan vanwege de zonden maar het behoud, het eeuwige leven vond uit genade om Jezus wil. Sommigen hebben lang gezocht, gebeden, geschreeuwd om genade en alles in het werk gesteld om tot eer van de Heere te leven, om uiteindelijk als het ware alles te verliezen en het leven in de Heere Jezus alleen te vinden. Anderen, zijn vanuit een diepe onverschilligheid, vaak levend in openbare zonden, in korte tijd getrokken vanuit de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Toch is er één overeenkomst; er gaat een streep door het eigen leven om het leven in Christus alleen te leven. Deze roepen met David: De HEERE is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Het is de Persoon, Jezus Christus, Die het middelpunt van het leven, het verlangen en de liefde van het hart vervuld. Hij is de medicijnmeester geworden voor ieder persoon die ontdekte dat er buiten Hem geen leven te vinden was. De Heere Jezus trok de vergelijking van het komen tot Hem door naar het gaan van de zieke mens naar de medicijnmeester: Jezus hoorde het. Hij zei tegen hen: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke mensen wél. Mattheus 9:12

  OVERDENKING☻

  WIE IS ONZE MEDICIJN MEESTER☻
  5 augustus☻
  Het is niet zo dat ik zeg dat er in het leven van de gelovige geen pijnen, ziekten en verdriet voorkomen. Nee, ik geloof dat de gelovige God leert aanbidden in iedere situatie. Het hart van hen die op God gericht zijn, rustend in het volbrachte werk van hun Zaligmaker, de Heere Jezus Christus, kent vrede ook in pijn en verdriet. God doet grote wonderen, Hij kan op wonderlijke wijze op het gebed volkomen genezen. Vaak zien we dit gebeuren in situaties waar het Evangelie nog geen kracht gedaan heeft. Maar, lieve vrienden, zijn wij bereid om ons kruis op ons te nemen en ook met ziekten en pijn de Naam van onze God groot te maken? Laat de zwakte van uw lichaam voor u geen beletsel zijn om te gaan tot Christus. De zoektocht naar genezing kan u zo in beslag nemen dat u de waarde en het belang van een zalig leven niet opmerkt. Weet dat u uw lichaam, zwak of sterk straks zult verlaten en dan voor de Almachtige God moet verantwoorden wat u gedaan hebt met het aanbod van Zijn genade. Kom, neem met de bloedvloeiende vrouw, de toevlucht tot de bron van alle leven. ‘Er kwam een vrouw naar Hem toe die al twaalf jaar lang bloed verloor. Ze had al haar geld uitgegeven aan de dokters. Maar niemand had haar kunnen genezen. 44 Ze kwam van achteren naar Hem toe en raakte de onderrand van zijn mantel aan. Onmiddellijk stopte het bloeden. Lukas 8:43:44

  TIJD MET JEZUS

  OPRECHT LIEFDE☻
  29 juli☻
  Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
  Romeinen 12:9
  De God die liefde is verlangt er intens naar dat wij zijn liefde op aarde weerspiegelen. Daar is niets vaags aan, dat is zeer concreet. Liefde is niet een mystiek concept, een gevoel, iets wat binnen zit - liefde is vooral ook een levenshouding, een daad. Oprechte liefde wil de Geest in ons wekken. Geen liefde dus die iets terugverlangt, maar onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. Dat betekent ook: het tegendeel van liefde verafschuwen. Het kwaad van de bange liefdeloosheid mag ons leven niet langer kleuren. We mogen het goede deel kiezen: onvoorwaardelijk liefhebbend met mensen omgaan. Zoals Jezus.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  BLIND EN DOOF☻ 5 augustus☻ Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. Matteüs 13:13 Velen in Jezus' tijd hebben het koninkrijk dat met Jezus was gekomen niet gezien: ze waren er blind voor. En ze hebben zijn boodschap van het koninkrijk niet kunnen horen: ze waren er doof voor. Dat heeft uiteindelijk niet met ogen en oren te maken, maar met het hart. Jezus citeert de profetische woorden van Jesaja: 'Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten.' Hoe zit dat bij mij? Hoe zit dat in de gemeente? Want het was wel Gods eigen volk waarover deze profetie ging. Hoe zit het met onze oren en ogen? Of beter nog: hoe is het met ons hart? Gebed: Heer, geef dat ons hart geopend is zodat we de werkelijkheid van het koninkrijk zien en het woord van het koninkrijk horen.

  BEMOEDIGINGSSITE

  ALS JE LEVEN DOOR ELKAAR SCHUDT☻ 15 juli☻ Kan al dat schudden ook iets goeds opleveren? Lieve broer en zus☻ Je leven kan soms zo heen en weer geschud worden, niets lijkt meer op zijn plaats te blijven staan. Esther Vorsterman weet ze over spreekt, als ze juist het schudden op een heel andere manier in de videoboodschap wil benaderen. Want er lijkt ook winst in te zitten.  Dat het je mag bemoedigen en sterken, vooral er momenteel veel 'geschud' wordt in je leven. 

  BEMOEDINGSSITE☻

  DAT MIJN LEVEN EEN ECHO IS☻
  29 juli☻
  Ben ik een echo van mijn Heer?
  Lieve mensen,
  Terwijl Nederland zucht onder een warme deken, dommelt de ene christen in slaap, de ander kan de slaap maar niet vinden.
  Anne Velema staat met ons stil bij geestelijke waakzaamheid, alert blijven en geestelijk wakker zijn! Deze houding zocht Jezus bij zijn volgelingen. Kan dit woord voor jou zijn, om je te bemoedigen! Lees de tekstbijlage of kijk naar de bemoediging van de week! Gods rijke zegen gewenst! Met liefs, Gerry 

  BEMOEDIGINGSSITE**

  MAAK HEM LOS ZEI JEZUS☻ 20 juli☻ LIEVE MENSEN☻ Een prachtige bemoediging van Hanna! Blijkbaar doet de Heer Jezus niet aan entertainment voor toeschouwers in vrijblijvendheid. Het evangelie is regel rechte uitdaging aan je hart, om zelf betrokken te worden en ingezet bij het grote heilsplan van God: mensen tot leven en vrijheid te brengen. Kerk, doe je werk, christen sta op en breng vrijheid! Doe jij hierin mee?  Met liefs, Gerry  www.bemoedigingssite.nl

  DE BERG OP☻
  5 augustus☻
  In het donkere dal,
  zat hij er helemaal doorheen,
  en was radeloos,
  totdat Jezus aan hem verscheen.
  Hij zag zijn vele tranen,
  sloeg Zijn arm hem heen,
  veegde zijn tranen weg
  en zei: ”Ik help je hier doorheen”.
  En het is niet alleen bij
  deze woorden gebleven,
  want Hij heeft hem
  de kracht gegeven.
  Hij mag weten in
  vreugde en verdriet,
  is er mijn Jezus,
  mijn Helper die alles ziet. J.Troost


  SPEURNEUZEN IN DE BIJBEL☻
  5 augustus☻
  Op zoek gaan wat
  de Heere tot je zegt,
  en Hij wijst jou met
  Zijn woorden de weg.
  Woorden die Hij
  tot jou wil zeggen,
  mensen om je heen
  die het mogen uitleggen.
  De Bijbel door de Vader
  aan ons gegeven,
  en vraagt of wij naar zijn
  geboden willen leven.
  Maar het is en blijft
  je eigen keuze,
  als je in de Bijbel
  gaat speurneuzen. J.Troost

  GEDICHT VOOR DE GESLAGEN MENS☻
  5 augustus☻
  De mens die niet binnen durft te komen,
  omdat hij altijd is afgewezen.
  Voor hem die 't denkt te kunnen
  maar het nooit heeft bewezen.
  De eenzame dame achter haar gordijn
  vindt het uiteindelijk wel fijn
  bij een dienst van ons te zijn.
  We moeten ze gaan halen
  uit hun donkere hoeken.
  Er op uit gaan en gaan zoeken
  naar de geslagenen die zwijgzaam vragen
  ze een warm hart toe te dragen.
  Want zo is het te laat
  en nemen ze een trein 
  die naar het eind toe gaat. A.Combé

  ZIE ELKAAR ALS LOTGENOTEN☻
  5 augustus☻
  Zie elkaar als lotgenoten.
  wijs elkaar als mens niet af
  omdat God eens heeft besloten
  de kleur die Hij aan ons gaf.
  Zie elkaar als lotgenoten
  die het liefst door God vereend.
  In een band tesaam gesloten
  Hij graag vree en liefd verleent.
  Blank of bruin mag nooit de reden
  van een scheiding kunnen zijn.
  Altijd geldt de weg van vrede
  in het menselijk samen zijn. J.A v Tricht

  ALS GODS HART IN ONS DOORDRINGT☻
  5 augustus☻
  Als Gods woord in ons hart doordringt
  waaruit Zijn vrede dan ontspringt.
  Dan word je blij als het weerklinkt
  en 's Heren licht in 't hart ontspringt.
  Gods woord wat liefd'vol tot ons kwam
  zet dan ons hart in vuur en vlam
  Dan wordt door God aan ons gevraagd
  dat men de liefd' verder uitdraagt. J. A v Tricht

  JE KREEG VAN GOD EEN PLAATS OP AARDE☻
  5 augustus☻
  Je kreeg van God je plaats op aarde
  in deze tijd.
  Geschapen als een mens van waarde
  in liefd'geleid.
  De Heer ging je met liefde tonen
  hier is de plek.
  Totdat je eens bij Mij komt wonen
  als vaste stek.
  Hier word je eens door God verzameld
  dan kom je thuis.
  En met verbazing wordt gestameld
  ziend je eeuwig huis. J.A v Tricht


  GODS TROUWE VADERHAND☻
  5 augustus☻
  Verrast heb ik Gods hand ontdekt
  die Hij naar mij had uitgestrekt
  waarna ik van Hem heb gehoord
  Zijn trouw, gena en liefdewoord.
  Hij sprak tot mij houd Mij maar vast 
  dan verlos Ik je van je last
  hierdoor wordt je bestaan verlicht
  als jij je oog op Mij maar richt.
  Wandel met Mij dan komt het goed
  onthoud Ik zorg voor overvloed.
  Dan heb je nimmermeer tekort
  'k zorg dat je ruim gezegend wordt.
  Als Vader sta Ik voor je borg
  weet dat Ik altijd voor je zorg.
  Besef je bent altijd Mijn kind
  door Mij steeds liefdevol bemind. J.A v Tricht

  HET KRUIS VAN GOLGOTHA☻
  5 augustus☻
  Mensen denk eens dieper na
  over 't kruis van Golgotha.
  Hier droeg Jezus onze schuld
  waar ons hart mee is gevuld.
  Hij verdroeg de smart 't venijn
  van 't aan 't kruis  genageld zijn.
  Want Hij heeft tot 't eind volbracht
  wat door Vader werd verwacht.
  Gehoorzaam als Zijn Vaders Zoon
  verdroeg Hij ons zondenloon.
  Door deze weg voor ons te gaan
  schonk Hij ons een nieuw bestaan.
  Na 't sterven wachtte Hem de dood
  die Hij geen overwinning bood.
  Want Jezus had veel meer kracht
  door de dood van Hem verwacht.
  Voortaan vanaf dat moment
  is Jezus als Heer erkend.
  Die als Meester op deed staan
  Hij bood ons nieuw leven aan.
  Door de band met God hersteld
  is de Weg opengesteld.
  't Eeuwig leven wacht ons daar
  door Jezus gebracht gebaar.
  Doordat Hij is opgestaan
  mogen wij eens binnengaan.
  In de hemel die ons wacht
  met haar schoonheid en haar pracht. J.A v Tricht

  geitekaaskikkerwten

  GRANEN MET GEITEKAAS EN KIKKER ERWTEN☻ 29 juli☻ 150 ml olijfolie 1 tl scherpe mosterd 70 ml vers citroensap of azijn zout en peper naar smaak 675 gr gare bulghur of gekookte gerst, gierst of tarwekorrels 125 gr gehakte peterselie 125 gr verse muntblaadjes 1 bosje fijngesneden groen van lenteuitjes 500 gr kikkererwten uit blik 125 gr in blokjes gesneden feta kaas 2 eetlepels gehakte zwarte olijven Klop van de olijfolie, mosterd en azijn of citr oensap een dressing. Schep in een slakom graan, peterselie, munt, uitjes, kikkererwten, kaas en olijven door elkaar. Voeg de dressing toe. Breng het geheel op smaak met zout en peper. Zet het gerecht zo mogelijk een nacht weg in de koelkast. Serveer met druiven.

  SCHUILPLAATS

  Blah Blah Blah

  JEZELF ZIJN☺ 12 augustus☻ Een ander gevaar van social media is dat het vaak erg belangrijk lijkt wat anderen van je vinden. Als je een berichtje of een foto plaatst, wil je graag zoveel mogelijk likes en reacties. Het lijkt soms net alsof internet tegen je zegt: zonder likes ben je niet leuk of belangrijk genoeg. Als je Facebook, Twitter en Instagram gebruikt, denk hier dan eens over na. Zet ik iets op internet omdat ik het zelf leuk vind of omdat ik hoop dat anderen het leuk vinden? Het belangrijkste is dat je blij en tevreden bent met jezelf. De Heere God heeft je niet voor niets zo gemaakt zoals je bent. Dat mag je ook op internet laten merken. Dat hoeft niet perse met een Bijbeltekst. Je kunt ook laten merken dat je tevreden bent door geen uitdagende foto’s te plaatsen, niet negatief te reageren op foto’s van anderen en geen dingen te liken die tegen de Bijbel ingaan. Ook als je dan anders bent dan de rest. Onthoud dus goed: het is niet hoe meer likes, hoe beter. Maar: hoe meer je jezelf durft te zijn, hoe beter! www.stichtingdeschuilplaats.nl

  TIMON

  Kiss My Tuchas

  MAATJES☻ 12 augustus☻ Heb jij hart voor thuisloze jongeren? Wil je graag echt iets betekenen voor anderen? Trek jij je het lot aan van jongeren, die hulp nodig hebben? Weet jij relaties aan te gaan met jongeren, voor wie goede en gezonde relaties niet vanzelfsprekend zijn? Bij Timon Begeleid Wonen vinden jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder een hecht sociaal netwerk een plek om te wonen. Deze jongeren kennen vaak een opeenstapeling van problemen, waardoor hun leven is ontspoord. Dankzij professionele begeleiding van Timon krijgen zij de kans om daar verandering in aan te brengen. Soms gaat het om tienermoeders en hun kind(eren). Jij kunt deze jongeren helpen door een maatje voor hen te zijn. Door samen leuke dingen te doen en/of samen te werken aan een concreet doel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het behalen van een opleiding of het vinden van een stage- of werkplek. www.timon.nl

  ELEOS

  Thumbs Up 1

  ZE LAG HET LIEFST IN BED MAAR KON NIET OP POSITIEVE GEDACHTEN KOMEN☻ 12 augustus☻ Ik dacht: ik kom er vast nooit overheen. Maar gelukkig helpen de gesprekken bij Eleos echt. Ik zou het iedere jongere met depressieve klachten willen aanraden: ga praten met iemand die er verstand van heeft, en jou kan helpen.Ik was vanaf de derde klas erg verdrietig. Ik voelde me depressief. Ik lag het liefste maar in bed en kon niet op positieve gedachten komen. Ik kon mezelf niet meer oppeppen zeg maar. Somber was ik regelmatig. En ik zat eindeloos aan mijn huiswerk als ik uit school kwam. Nadat ik met mijn ouders praatte over hoe verdrietig en somber ik me voelde, ben ik gesprekken gaan voeren met een hulpverlener. Dat wilde ik eerst echt niet. Ik had namelijk niet het idee dat praten me zou helpen. Ik wilde vooral in bed liggen en niks doen. Uiteindelijk ben ik toch gesprekken gaan voeren met een hulpverlener van Eleos. De gesprekken zijn soms best pittig, bijvoorbeeld als het over m’n donkerste gedachten gaat. En ik ben ook niet altijd in de stemming om over mezelf te praten. Maar tot nu toe helpt het me echt. Het volgende wat we gaan aanpakken is hoe ik over mezelf denk, mijn zelfbeeld. Ik moet nu iedere dag twee positieve dingen opschrijven. www.eleos.nl

  ABCVANHETGELOOF
  WAARSCHUWING: KEER JE OM☻
  12 augustus☻
  ‘In verschillende delen van Australië is het risico van zich snel uitbreidende bosbranden momenteel extreem groot. Het is daarom heel belangrijk om dagelijks het lokale nieuws te volgen en aanwijzingen van de autoriteiten en hulporganisaties strikt op te volgen.’
  Dit bericht is te lezen op verschillende nieuwssites. Waarom vinden die autoriteiten het zo belangrijk dat je hun aanwijzingen opvolgt? Omdat er mensenlevens op het spel staan! Als ze bijvoorbeeld waarschuwen dat je op een bepaalde weg niet verder mag, dan kun je maar beter luisteren en rechtsomkeert maken. Doorrijden is levensgevaarlijk. Dan rijd je je eigen ondergang tegemoet. Hetzelfde geldt voor bekering in de Bijbel. Als de Bijbel je oproept om je te bekeren, dan is dat echt menens. Want als je je niet bekeert, dan ga je regelrecht op de verdoemenis af. Bekering betekent: je omkeren, een draai van honderdtachtig graden maken, van de dood naar het leven. En die oproep tot bekering geldt voor iedereen! Bekering begint in je hart door de wedergeboorte. De Heilige Geest leert je anders kijken en anders denken (Efeze 4:23). Plotseling zie je hoe je leven echt is: hoe duister en doods, je ruikt de graflucht die ervan afkomt. Je beseft dat je jezelf niet kunt redden. Net als de verloren zoon: opeens zag hij wat een enorme puinzooi hij van zijn leven had gemaakt. Zijn ogen gingen open (Lucas 15:17) en hij keerde zich toen letterlijk om, terug naar de Vader.

  Www.abcvanhetgeloof.nl

  AFGODEN ZIJN WREED☻
  12 augustus☻
  “Mijn grote drijfveer in het leven is die verschrikkelijke angst om middelmatig te zijn. Die angst blijft mij pushen, steeds weer. Want hoewel ik nu iemand ben geworden, moet ik steeds weer bewijzen dat ik iemand ben. Die strijd is nog steeds niet voorbij en waarschijnlijk gebeurt dat ook nooit.”
  Dat zei popster Madonna in het Amerikaanse blad Vanity Fair. Madonna verkocht miljoenen cd’s, acteerde in films, lanceerde haar eigen kledinglijn en won allerlei prijzen. En toch, ze blijft die leegte voelen. Ze dient namelijk een wrede god. Een god die nooit tevreden is en steeds weer meer vraagt: de god ‘succes’. In Exodus 20 zegt de Heere God: “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” Vaak noemt de Bijbel die andere goden ‘stinkgoden’ of ‘drekgoden’ (o.a. Jullie hebben gezien wat voor goden zij hebben: allerlei houten, stenen, zilveren en gouden beelden. Deuteronomium 29:17,Hij joeg de tempelhoeren weg en haalde alle godenbeelden weg die zijn vader en grootvader hadden gemaakt. 1 Koningen 15:12, Ik zal jullie altaren laten stukbreken en jullie godenbeelden laten omgooien. En Ik zal de mensen doden en bij die walgelijke beelden laten neersmijten. Ezechiël 6:4). Die tem laat zien hoe verachtelijk afgodenzijn, ze stellen niets voor. De enige God die lof en eer verdient, is de Schepper van hemel en aarde, de God van het volk Israël, de Vader van de Heere Jezus Christus.

  MOPPEN/GELOOF

  tomaat-bewegende-animatie-0002

  GROETEN☻ 29 juli☻ Moeder tomaat en haar zoontje willen de straat oversteken. "Vlug tomatteke, want daar komt een vrachtwagen aan!" Ze steken over maar worden toch overreden. "Ja", zucht moeder tomaat."Kom ketchupke, we gaan terug naar huis!" kapper-bewegende-animatie-0099

  KAPPER☻ 29 juli☻ Een man en een kleine jongen kwamen samen een kapperszaak binnen. Nadat de man de volledige behandeling had ondergaan -scheren, wassen, manicuren, knippen enz.- zette hij de jongen in de stoel. "Ik ga een groene stropdas kopen om tijdens de optocht te dragen. Ik ben zo terug." Toen het haar van de jongen was geknipt en de man nog steeds niet terug was, zei de kapper: "Het lijkt erop dat je vader je vergeten is." "Dat was mijn vader niet", zei de jongen, "hij liep gewoon met me mee, nam mijn hand en zei: "Kom op jongen, vandaag gaan we gratis naar de kapper!""

  wetenschapper-bewegende-animatie-0007

  WETENSCHAPPER☻ 20 juli☻ Aan alle geleerde bollen of diegenen die het denken te zijn. In een vliegtuig zit een man naast een blond jong meisje, dat juist een boek open doet en wil beginnen te lezen. Zegt die man tegen haar: 'Ik heb eens gelezen dat een gesprek of een discussie met een mede-passagier de tijd beter doet omgaan.' 'O' antwoordt zij, 'en waarover zou u het willen hebben?' 'Laat ons b. v. eens discussiëren over nucleaire energie.' 'Goed' zegt ze, 'maar mag ik u vooraf een vraagje stellen? 'Graag', antwoordt de man. Het jong ding begint met haar verhaaltje. Kijk zegt ze, in een weide lopen een paard, een koe en een schaap. Kunt u mij nu eens uitleggen hoe het komt dat het paard van die hooiachtige vijgen laat vallen, de koe van die platte vlaaien en het schaap van die paternosterbolletjes, hoewel ze alle drie van hetzelfde gras eten? Geen idee, zegt de man.

  student-bewegende-animatie-0002

  SLIMME MENSEN☻ 20 juli☻ Een professor neemt het middagmaal in de kantine van de universiteit. Een student zet zich tegenover hem aan dezelfde tafel. De professor ergert zich hieraan en zegt: Een varken en een vogel lunchen niet samen. Zegt de student: Oke, ik vlieg wel naar een andere tafel. De professor is razend om dit antwoord en besluit om de student bij zijn volgend examen te buizen. Op het volgende examen kan de student echter perfect op alle vragen antwoorden en de professor besluit, door ervaring gelouterd, om een meerkeuze vraag te stellen. Hij vraagt: Op straat tref je twee zakken aan, in de ene steekt een stapel bankbiljetten en in de andere steekt verstand, welke kies je? De zak met het geld, zegt de student. Waarop de professor zegt: In uw plaats zou ik die met verstand genomen hebben.Waarop de student zegt: De mensen nemen meestal datgene dat ze niet hebben.

  GENEZINGSDIENSTEN/

  met evangelist Jan Zijlstra/

  Genezingen in Handelingen,

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xx 19:00  Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xx woensdag, 22. augustus 20:00  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xx zondag, 26. augustus 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xx 11:00  Tilburg Onderwijsdienst (Pinkstergemeente PraisE; Wijkcentrum "Koningshaven"; Kruisvaardersstraat 32a; 5021 BE; Tilburg; 06-36530381; www.pgpraise.nl) xx 19:00  Bevrijdingsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xx woensdag, 29. augustus 20:00  Doopdienst door onderdompeling; van tevoren inschrijven (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) Wanneerwo, 29. augustus, 20:00 – 22:00

  zondag, 2. september 10:00  Eredienst met gebed voor scholieren/studenten (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xx 19:00  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xx woensdag, 5. september 20:00  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xx vrijdag, 7. september 19:30  Amsterdam - Genezingsdienst (Winners Harvest Worship Center | Hunzestraat 85 | 1079 VW Amsterdam | 020-75822131 | www.winnersharvest.com) xx zondag, 9. september 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xx 19:00  Genezingsdienst Warmond. Thema: De genezing van de melaatse (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xx woensdag, 12. september 20:00  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xx vrijdag, 14. september 19:30  Tilburg Genezingsdienst (Pinkstergemeente PraisE; Wijkcentrum "De Symfonie"; Eilenbergstraat 250;

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  Wanneerwo, 18. juli, 20:00 – 22:00

  www.wingsofhealing.nl

  israel

  ZOMERTENTOONSTELLING 31 augustus 2018/WERELDWONDER ISRAEL waar een klein land groot in is. Zeventig jaar geleden werd de staat Israel geboren. Sindsdien ligt dit landje onder een vergrootglas van de hele wereld. Wat maakt Israel toch zo uniek? Israelcentrum/Nijkerk. www.zomertentoonstelling.nl

  openskies

  OPENSKIES WORSHIP FESTIVAL NEDERLAND/BETTELD ZELHEM 17 t/m 19 augustus 2018. Martin Smith UK, Jason UptonUS, House firesUS, Lindy Conant US, Allan McKinlay UK en vele anderen.

  www.events4christ.nl

  wandelen

  EEN STILLE TOCHT LANGS DRUKKE STRATEN EN HOFJES IN AMSTERDAM☻ Tot rust en verstilling komen in Amsterdam, kan dat? Deelnemers aan dit evenement zeggen van wel! Meld je aan voor de stiltewandelingen in het najaar! ‘In tijden niet zo’n vrede ervaren’, was een van de reacties op onze stiltewandelingen in het voorjaar. Vanwege het succes van deze wandelingen gaan we dit najaar weer in stilte wandelen. Op woensdag 19 september, 17 oktober en 21 november neemt Ronald Koops je mee langs stille hofjes en kapellen in Amsterdam. Je bezoekt de lunchpauzedienst op het Begijnhof en luncht in de Shelter. De dag eindigt met een stilteconcert. Geef je snel op want vol = vol.

  https://www.thdv.nl

  Michael_WSmith

  MICHEL W SMITH GEEFT CONCERT IN NEDERLAND☻ De bekende Amerikaanse zanger Michael W. Smith komt weer naar Nederland. Op maandag 24 september geeft hij een concert in De Basiliek in Veenendaal, dat razendsnel was uitverkocht. Op woensdag 19 september is er daarom een extra concert in Rotterdam. Het concert op 24 september in Veenendaal is inmiddels uitverkocht.  Op 19 september is er een extra concert in Rotterdam. Tickets zijn verkrijgbaar via Events4Christ. 

  https://www.events4christ.nl/tours/michael-w-smith

  student-clip-art-student

  BIJBELSTUDIE WEEKEND MET THEO NIEMIJER☻ 16-18 november Thema: ‘De strijd om het beloofde land’ Prijs: € 198,50* p.p. *Prijzen zijn incl. alle maaltijden, koffie, thee, bed- en badlinnen, programma en excl. Toeristenbelasting.

  bijbelstudie

  ISRAEL CONFERENTIE MET TON EN CHRISTIAN STIER☻ 12-14 oktober☻ Thema: ’70 jaar Israël tussen hoop en vrees’ Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Over heel de wereld werd er geluisterd naar de historische woorden van Israëls eerst premier David Ben-Gurion. Direct daarop werd de jonge staat door omliggende volken aangevallen, maar sloeg deze moedig af. Vele oorlogen volgden met cruciale momenten waarop het volk zich tussen hoop en vrees bevond. Dit jaar viert de staat Israël haar 70-jarig bestaan. Reden om in deze conferentie terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. De discussie over de identiteit en zelfs het bestaansrecht van de Joodse staat is heviger dan ooit. Niet alleen het anti-Israëlisme groeit explosief, ook het daarmee verband houdende antisemitisme neemt wereldwijd toe. We gaan in op de (voor)geschiedenis van de staat Israël, met haar hoogte- en dieptepunten voor zowel binnen als buiten Israël wonende Joden. En natuurlijk de vraag: wat hebben Israëls profeten geschreven omtrent de toekomst van hun volk op korte en langere termijn? Prijs: € 175,00* p.p.

  csm_Kloosterfestival

  KLOOSTERFESTIVAL☻23 - 26 augustus 2018 Vier dagen leven op het ritme van de getijdengebeden, rond de kloosterkerk van de oude abdij Sion bij Deventer. Gezellig met andere jongeren bivakkeren op het campingweiland. Praten met monniken en nonnen, die er zijn om naar je te luisteren en met je mee te vieren. Maar ook een biertje drinken in de gezellige Kloosterkroeg of genieten van een singer-songwriter in de oude stal. En er is meer! Tijdens workshops kun je leren over iconen schilderen en christelijke kunst. Of laat je inspireren door een spreker of tijdens een debat, en eet daarna samen heerlijk met elkaar onder de Grote Kap.

  Very Sad

  DEALEN MET SEXVERSLAVING☻22 september 2018 ls je partner porno- of seksverslaafd is (geweest), dan ga je als vrouw door een moeilijk traject heen. Veel vrouwen lopen daarin vast en weten niet hoe ze verder moeten. Lotgenotencontact alleen is dan niet voldoende en therapie is voor een steeds groter deel van deze groep vrouwen moeilijker te bekostigen. Daarom organiseren wij één of twee keer per jaar trainingsdagen. Deze dagen zijn niet zozeer gericht op ontmoeting, herkenning en het delen van verhalen (zoals bij onze ontmoetingsdagen), maar vooral op: nieuwe inzichten opdoen, leren, handvatten krijgen en aan de slag gaan. Een soort van therapiedag dus, waarbij een lezing en/of groepstherapie van deskundige sprekers/therapeuten centraal staat.  Deze training is bedoeld voor vrouwen die een relatie hebben met een man die niet kan of wil breken met porno/seksverslaving. Bron:kostbaarvaatwerk.nl

  JARIGEN

  jarigen

  NIEUW JAAR VAN LEVEN☻ 20 juli☻ Jarigen in juli/augustus☻ Een nieuw jaar van leven, door de Heer aan jou gegeven. Dat het mag zijn een zegen, weet, Hij leidt je op al je wegen. Ook al komen storm en regen, vertrouw op Hem, wees zeker, Hij maakt alles wel, Hij is de Meester. D.Inge

  Birthday present and cake

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  ZIEKEN

  beterschap

  IK GELOOF DAT JEZUS JE KAN GENEZEN☻ 20 juli☻ Ik geloof dat God je kan genezen waar andere hulp en wijsheid faalt. Dat heeft de Heer al vaak bewezen door uitkomst en redding bepaald. Een enkel woord heeft God maar nodig voor de genezing die je vroeg. Zijn zegen heb je ook broodnodig is met Zijn liefd' voor jou genoeg. God Hij verandert graag jouw leven  daarin is Hij een specialist. Want jouw genezing is Zijn streven  als je op Hem vertrouwt, als mens niet mist. J.v Tricht

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  geboorte

  EEN KIND GEKREGEN☻ 20 juli☻ Jullie hebben dit kind van Mij gekregen, er werd door jullie naar uitgekeken. Hij is nu een onderdeel van jullie gezinsleven, mogen het opvoeden en veel liefde geven. Jullie mogen Mij steeds weer om raad vragen, Ik ben met  jullie alle dagen. J. Troost

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  zon

  ZOMERDAG IN DE TUIN☻ 20 juli☻ Vrolijke kleuren vullen mijn tuin, hommels en bijtjes zoemen, zoete geuren overal van prachtig getinte bloemen! Vlinders fladderen door elkaar en vliegen vrolijk rond, 't is één groot feest in mijn tuin tot in de avondstond! Zomerdag zo zwoel en warm, zo vol van zegeningen, 'k zie Gods hand zelfs in mijn tuin tot in de kleinste dingen! E. Hengstman-v Olst

  Melting

  Op het strand Kan ik me helemaal uitleven Met blote voeten lopend in het zand Genietend van zomerzon

  HUWELIJK

  trouwen

  DE MOOISTE DAG☻ 20 juli☻ Vandaag is het de grote dag, dat jij …. je vrouw noemen mag, op het gemeentehuis gaf je het jawoord, wij als getuigen hebben het gehoord. Vandaag is het de grote dag, dat jij …. je man noemen mag, in de kerk het jawoord voor God gegeven en gaan nu als man en vrouw door het leven. Samen met God de toekomst tegemoet, dan mag je zeker weten, het komt goed, we willen jullie Gods zegen meegeven en hopen lang getuige te zijn van jullie leven. J.Troost

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  TOT HEILS DES VOLKS

  WIE ZIE JIJ☻
  12 juli☻
  Kwetsbare groepen in onze samenleving worden vaak niet gezien: we weten dat ze bestaan, maar dat is het dan. Onbekend maakt onbemind, en zo kunnen hele groepen ‘vergeten’ worden. We hebben het soms zo druk met onszelf dat we geen oog hebben voor de ander.
  Een paar weken geleden zag ik van dichtbij hoe een minimagezin met een schuld van 65.000 euro probeert te overleven in Amsterdam-Noord. Ik sprak met Eva (zie cover) en haar moeder Derisma. Dit gezin woont op een flatje in Amsterdam-Noord. Met z’n vieren moeten ze rondkomen van 25 euro per week en het gezin is vaste gast bij de voedselbank. Ze hebben een schuld omdat iemand uit hun vorige kerkelijke gemeente heeft opgelicht. Maar ik zag geen enkel spoor van wrok of zelfmedelijden. Ik zag alleen eenvoud, dankbaarheid, een grote liefde voor Jezus en de bereidheid om het weinige dat ze hebben te delen: na het interview ging ik naar huis met een zakje chocola van de voedselbank. Eva gaf dat aan mij: ‘Voor je kinderen.’ Zoiets raakt me.
  Bij THDV hanteren we voor onszelf de vraag: wie zien wij ten diepste? Zien we ‘daklozen’ en ‘minimagezinnen’, alsof dat hun identiteit is? Of zien we de mens er áchter? Mannen, vrouwen en kinderen die naar Gods beeld geschapen zijn, met dromen, verlangens, vreugde en verdriet? Als je iemand echt wilt zien, moet je dichtbij komen. Dan zie je vaak veel kwetsbaarheid en ellende, maar tegelijkertijd brengt het je eigen kwetsbaarheid.

  HEILSDESVOLKS

  DOLBLIJ DAT ZE ERUIT IS☻
  12 juli☻
  Jolanda (46, Nederlandse) werkte zes jaar in de prostitutie. Ze dacht dat het een goede oplossing was voor haar financiële problemen en dat ze kon stoppen wanneer ze wilde, maar dat viel tegen. Uitstappen was veel lastiger dan beginnen.
  Ik heb zes jaar in de prostitutie gewerkt, in privéhuizen en clubs en de laatste tijd als escort. Ik kwam in de prostitutie terecht toen ik mijn baan verloor en veel schulden had. Ik werd mijn huis uitgezet en kwam met mijn kinderen op straat te staan. Toen ging ik op de vlucht, weg van mijn verleden en mijn schulden. Het was echt een noodgreep. Ik liet alles klappen. Ik wilde geen hulp zoeken, wilde alleen nog maar voor mezelf werken en heb de beslissing genomen te gaan werken in de prostitutie. Ik had al veel verschillende partners gehad en ik kon het geld goed gebruiken. Het leek de perfecte oplossing voor mij.Ik vind prostitutie wel een normaal beroep. Iedereen mag zelf weten wat ze met haar lichaam doet. Maar het is geen beroep zoals de zorg. Bijna niemand weet wat er echt gebeurt in die wereld. Ik zou absoluut niet willen dat mijn dochter dit ging doen, dat kan echt niet. Ik deed het uit nood, maar toch ook vrijwillig. Ik had het nooit gedaan als ik geen schulden had gehad. Ik heb veel ellende meegemaakt. Het is eigenlijk heel tegenstrijdig wat ik zeg, maar zo voel ik het wel. Het is een tegenstrijdigheid diep in mijzelf. Mijn rol wil ik af en toe terug en ik voel me geestelijk nog steeds prostituee. Ik kan die wereld niet loslaten. Tegelijkertijd ben ik dolblij dat ik eruit ben.
  Prostituees zijn mensen; het is belangrijk dat ze goed behandeld worden. Zie ze als vrouw en niet alleen als hoer, ze zijn veel meer dan dat.

  www.thdv.nl

  windmolen-bewegende-animatie-0025

  TELEURSTELLING OVER UITSPRAAK WINDPARK FRIENSLAND☻ 20 juli☻ Een coalitie van natuur- en recreatieve organisaties heeft zich de afgelopen jaren verzet tegen de komst van windpark Fryslân. Uit de uitspraak van de Raad van State van vanmorgen, blijkt dit windpark toch binnen de bestaande wetgeving gebouwd te mogen worden. De betrokken organisaties* zijn teleurgesteld. Tegelijk roepen ze de overheid en initiatiefnemers van windparken op om bij toekomstige plannen voor plaatsing van windmolenparken goed rekening te houden met natuur, landschap en mensen. De natuur- en recreatieve organisaties maken zich daarnaast zorgen over de optelsom van dit windpark met andere parken in en om het IJsselmeergebied en langs de trekroutes van watervogels. Een park kan afzonderlijk misschien weinig effect hebben, maar de optelsom van windparken wordt steeds groter. Volgens de organisaties is de grens van wat het gebied aankan, bereikt. De organisaties roepen de overheid en initiatiefnemers van windparken op om dit totaaleffect op natuur en landschap in de toekomst beter te onderzoeken en sterk mee te wegen in het besluit om een windpark te vergunnen. Het is van groot belang dat we de energietransitie aanpakken met liefde voor ons landschap en zorg voor onze natuur.

  slak-bewegende-animatie-0044

  MIER SLAK EN LUIS HOREN OOK IN JOUW TUIN THUIS☻ 20 juli☻ Ongedierte bestaat niet, aldus Jan Graafland. De tuinman van Weleda vertelt ieder seizoen in ledenmagazine Puur Natuur wat er gebeurt in zijn tuin Toen de eerste mier de honing ontdekte, volgden er meer. Maar het duurde toch nog uren voor de honingplas totaal omgeven was van mieren. Elke dag vulde ik het plasje met wat honing aan, afgewisseld met jam. Hierdoor kwamen minder mieren bij ons naar binnen en werd het rustiger op mijn aanrecht. Uiteindelijk heb ik de kier in het kozijn, de mierenpoort tot mijn woning, dichtgemaakt. Nog weken heb ik de mieren buiten gevoederd.” “Slakken komen ook veel voor in een kale tuin. Alsof hij niet kan aanzien als daarin een paar viooltjes staan te verpieteren. De slak komt niet alleen het viooltje opruimen, hij laat ook veel slijm achter. “Voor mij zijn luizen graadmeters. Zij geven aan waar het niet goed gaat in de natuur, waar de groei niet lekker loopt. Bijvoorbeeld omdat een plant op de tocht staat of zich niet lekker kan ontwikkelen. Of als de groei te snel gaat, omdat er te veel vocht en voeding in de grond zit. Dan komt de luis, plantensappen aftappen, groeikrachten reguleren.

  www.natuurmonumenten.nl

  NIEUWS

  politie-en-agent-bewegende-animatie-0049

  REFO ZUSSEN BIJ DE POLITIE☻ 12 augustus☻ Ze werken allebei als agente in Almelo en zijn aangesloten bij dezelfde reformatorische kerk. De zussen Christina (41) en Marieke Mauritz (33) voelen zich wel een beetje een uitzondering. ”We kennen in heel het land maar één verwante vrouwelijk collega. Dat is jammer, want refovrouwen zouden bij de politie van zo veel meerwaarde kunnen zijn.” Ze wonen in Rijssen, zijn allebei getrouwd met een onderwijsman en zitten zondags in de tot de Gereformeerde Gemeenten behorende Zuiderkerk. Enige verschil is dat Christina Gerritsen-Mauritz is opgeklommen tot operationeel leidinggevende/wijkteamchef „Maar we hebben het wel zo geregeld dat er geen directe gezagsrelatie is tussen ons. Dat zou niet zuiver zijn. Als we een zogenaamde vlootschouw onder het personeel hebben, ga ik even koffiedrinken als mijn zus besproken wordt.” De liefde voor het politievak is niet verwonderlijk. Christina is geboren in Daarlerveen, een plaatsje achter Hellendoorn, waar vader Mauritz wijkagent was. „Dat was nog echt een politiepost aan huis. Moeder was als het ware zijn secretaresse. Ze typte vergunningen en werkte verslagen uit. Later zijn we verhuisd naar Rijssen, en werd vader wijkagent in Nijverdal. Hij is nu 72 en wordt nog steeds enthousiast als het over zijn beroep gaat.”

  mobiel

  MET DEZE APP KUN JE OFFLINE BIJBELSTUDIE DOEN☺ 5 augustus☻ De stichting wilde graag een app ontwikkelen, omdat je die ook zonder internet kunt gebruiken. “Dat is vooral belangrijk voor ons werk in Latijns-Amerika, waarvoor we de app in het Spaans hebben vertaald,” zegt Van den Brink. “De mensen daar hebben vaak een slechte internetverbinding. Met de app kunnen ze de teksten ook offline bestuderen.” De complete app is een maand lang gratis te gebruiken. Vervolgens kun je ervoor kiezen de gratis, minst uitgebreide versie te blijven gebruiken. De versies met meer commentaren en vertalingen kosten geld. Er zijn verschillende pakketten, afhankelijk van hoe uitgebreid je de app wilt. Het duurste pakket kost zo'n duizend euro. “Mensen kunnen het bedrag in één keer betalen, of in termijnen. Dan betaal je ongeveer tien euro per maand. Ook kan een groep of kerk een uitgebreid pakket nemen en de kosten delen. In zo’n geval betaal je elke maand slechts een paar euro per persoon.” Bron:eo

  god-bestaat-echt-

  ELFJARIGE WONDERKIND WIL BEWIJZEN DAT GOD BESTAAT☻ 5 augustus☻ Na twee jaar studie aan het St. Petersburg College, kreeg de 11-jarige William Maillis afgelopen zaterdag de Associate in Arts Degree toegekend. Hij wil astrofysicus worden en bewijzen dat God bestaat. William Maillis wil astrofysicus worden, en wel om een speciaal doel te bereiken: de wetenschap helpen bewijzen dat God bestaat. Hij wil bewijzen dat slechts één externe kracht in staat is het universum te vormen. Dat idee is niet nieuw in de wetenschap, maar William wil een nieuw concept presenteren. Hij noemt het “pure zwaartekracht”, dat – zo hoopt hij – hem helpt een meer samenhangende theorie te formuleren. Hij is van plan zijn kennis in fysica en chemie te verdiepen, een doctoraat te behalen en te laten zien dat de theorieën van fysici als Albert Einstein en Stephen Hawking over het universum, niet correct zijn. “Hij wil aan iedereen bewijzen dat God bestaat, gezien het feit dat slechts één externe kracht in staat is leven te geven aan de kosmos,” legt zijn vader Peter uit. Hij voegt eraan toe dat zijn zoon zich dagelijks toewijdt aan het ontwikkelen van zijn eigen theorie van de schepping van het universum. Zijn ouders zeggen William ‘down-to-earth’ te willen houden, zonder zijn aspiraties te belemmeren. “God gaf hem zijn gave. Het ergste zou zijn om die gave niet te benutten voor de verbetering van de wereld,” zei zijn vader tegen de nieuwssite Morning Ledger. Bron:eo

  beukenbos

  DE HEMEL IS EEN BEUKENBOS☻ 29 juli☻ In deze rubriek verlaten journalisten van het Nederlands Dagblad hun gangbare paden om te schrijven, tonen of bejubelen wat ze maar willen. De hemel is een beukenbos Het was tijdens een lange wandeltocht over de Veluwe dat ik hardop zei wat ik meer had gevoeld dan gedacht. We waren ons aan het warmlopen voor een vakantie in de bergen. ­Omdat hoogtemeters in Nederland nauwelijks te trainen zijn, compenseerden we dat met extra kilometers. Zo kwam het dat we in het voorjaar zaterdag na zaterdag liepen. Acht uur lang, steevast met pannenkoeken en een biertje als beloning. Op zulke dagen gebeurt er iets met je hersenen. De twee helften communiceren beter, ruimen de rotzooi op, klaren de donkere wolkenlucht die soms zo hardnekkig in je hoofd blijft hangen. Wel …

  klokken

  INGEPAKTE KLEPELS STELLEN KERK WEZEP VOOR RAADSEL☻ 29 juli☻ Een opmerkelijke constatering deed de koster van de Kruiskerk (PKN) in Wezep: toen zij donderdagochtend na haar vakantie een inspectieronde rondom de kerk deed, kwam ze tot de ontdekking dat twee klepels van de drie kerkklokken waren ingepakt met papier en kranten. Het geheel was vastgemaakt met plakband. ‘Blij zijn we er niet mee’, zegt Gerrit Jan Rens, penningmeester van het college van kerkrentmeesters. Hij klom de toren in om het papier te los te snijden. ‘In principe mag je niet in de toren komen. Het is verboden terrein, voor hetzelfde geld verniel je wat. Het is een dure instal …

  portemonnee-en-beurs-bewegende-animatie-0007

  CHRISTENUNIE PLEIT VOOR BETERE NABESTAANDEN PENSIOEN☻ 29 juli☻ Nabestaanden hebben recht op betere voorzieningen. De ChristenUnie maakt zich daar samen met het CDA sterk voor. Op dit moment zijn de nabestaandenpensioenen bij elk pensioenfonds anders geregeld, en dat leidt tot grote verschillen en soms tot schrijnende situaties. Wie overstapt naar een andere baan bijvoorbeeld kan opgebouwde rechten verliezen. Ook kan het voor het pensioenbedrag veel uitmaken of iemand vlak voor of vlak na de pensioenleeftijd overlijdt. De ChristenUnie vindt dat dit niet uit te leggen is. Daarom heb ik samen met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt een initiatiefnota ingediend om de problemen op dit gebied aan te pakken. Volgens ons moet er een uniforme regeling komen. Na het overlijden van een partner kunnen nabestaanden flink in de financiële problemen komen, doordat het nabestaandenpensioen soms veel lager is dan verwacht. Vooral in eenverdienersgezinnen kan dit hard aankomen. In de emotionele tijd na het overlijden van een geliefde kunnen deze financiële beslommeringen voor veel extra moeite en stress zorgen. Ik vind het van belang dat we werk maken van dit onderwerp en het nabestaandenpensioen goed regelen.Bron:Christelijknieuws

  filmcamera-bewegende-animatie-0013

  EO KOMT MET EEN NIEUWE FILM HOMOS MET EEN RELIGIEUZE ACHTERGROND☻ 29 juli☻ Suïcide onder jonge homo’s met religieuze achtergrond baart Dan Reynolds, de hoofdpersoon uit de film Believer, zorgen. Dit moet veranderen. Arjan Lock (directeur EO): “Het is eigenlijk te verschrikkelijk voor woorden als jongeren zich onveilig voelen in hun kerk, zeker als je weet wat de gevolgen zijn. Bij ons allemaal ligt een verantwoordelijkheid om dit te veranderen. Met de film Believer wil de EO een bijdrage leveren aan het gesprek hierover, niet alleen in kerken, maar ook in moskeeën of andere religieuze gemeenschappen.” De film Believer – die eerder dit jaar in première ging op de Amerikaanse zender HBO - is onderdeel van een bredere programmering op NPO3 deze zomer rond het thema “Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder”. Met de keuze voor de film Believer sluit de EO aan bij de verklaring van Nederlandse kerken uit 2011, waarin het geweld tegen homoseksuelen scherp veroordeeld wordt en veiligheid voor homo’s, ook in kerken, centraal staat. In deze tekst stond te lezen: ‘We denken niet in alle opzichten gelijk over homoseksualiteit, maar we zijn één in het geloof dat de mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten mensen waardig met elkaar omgaan en is geweld tegen homoseksuelen, in welk opzicht dan ook uit den boze’. Hoofdpersoon in Believer is Dan Reynolds, zanger van Imagine Dragons en lid van de Mormoonse kerk. Hij besluit dat het tijd is voor verandering. Reynolds is bezorgd over de manier waarop zijn kerk met homoseksualiteit omgaat. Hij vraagt Tyler Glenn, de leadzanger van Neon Trees, om met hem samen te werken. Tyler Glenn was lid van de Mormonen en is zelf homo. De twee mannen willen met muziek en gesproken woord de dialoog openen tussen de kerk en de leden van de LHBT-gemeenschap. Om dit te bereiken starten zij het Festival LOVELOUD in Salt Lake City. Filmmaker Argott volgt hen hoe het festival ondanks de minimale middelen tot stand komt. Een concert van Imagine Dragons is meestal meteen uitverkocht. Nu heeft het meer voeten in aarde voor de kaartverkoop van LOVELOUD een vlucht neemt. Bron:cip

  abortuspil

  ABORTUSPIL KAN LEIDEN TOT MEER PSYCHISCHE PROBLEMEN☻ 26 juli☻ De abortuspil wordt steeds vaker toegepast. Het voorstel van de PvdA en GroenLinks om die nu ook via de huisarts beschikbaar te stellen, maakt het vrouwen alleen maar moeilijker, waarschuwt Kees van Helden. Afgelopen vrijdag kwam de SGP met een wetsvoorstel tot wijziging van de abortuswet. Artsen moeten ongewenst zwangere vrouwen beter informeren over hun keuzemogelijkheden. Alternatieven voor abortus bij een ongewenste zwangerschap worden nu niet of nauwelijks besproken. Bij Er is Hulp, de hulpverleningsafdeling van Schreeuw om Leven, ervaren we bijna dagelijks dat vrouwen onder druk staan van hun omgeving. Soms zelfs onder grote druk. Ruimte voor alternatieven is er bijna niet. En dan willen PvdA en GroenLinks dat de abortuspil beschikbaar komt via de huisarts. Volgens hen zou dit een veilige en eenvoudige manier van aborteren zijn. De abortuspil lijkt steeds meer een snelle eenvoudige oplossing die de vrouwen thuis kunnen uitvoeren.De term ”abortuspil” klopt eigenlijk niet want het gaat om een set pillen. De eerste pil blokkeert het groeihormoon voor het kindje. Een volgende set van vier pillen dient om de baarmoeder te laten samentrekken waardoor het kindje wordt uitgedreven. In Nederland wordt deze behandeling officieel toegepast tot negen weken zwangerschap (na de laatste menstruatie). Vrouwen die bij onze afdeling Er is Hulp aankloppen, geven echter aan dat deze abortusmethode zelfs tot elf weken wordt gebruikt in abortuscentra. Bron:refdag zendingsdag-elburg

  TEGENSTAND KAN GODS WERK NIET VERHINDEREN☻ 26 juli☻ „Het lukt de tegenstanders niet om Gods werk te verhinderen”, zei ds. A. van Heteren, predikant van de christelijke gereformeerde Eben-Haëzergemeente in Urk, woensdag op de Elburgse zendingsdag. De plaatselijke zendingsdag die elke zomer door de christelijke gereformeerde kerk wordt georganiseerd, werd niet zoals voorgaande jaren in de Ichthuskerk gehouden, maar in het gebouw van de vrije evangelische gemeente in Elburg. Ds. J. de Bruin, predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Elburg, opende de zendingsdag met een vertelling voor de jeugd. Hij vertelde over het Joodse meisje dat de heidense Naäman wijst op de genezende kracht van de God van Israël, wat leidt tot zijn bekering. Ds. A. van Heteren vertelde hoe de komst van het Evangelie naar Europa zowel met tegenstand als met machtige wonderen gepaard ging. Eerst wordt in Filippi het hart van Lydia geopend, vervolgens wordt een vrouw verlost van een waarzeggende geest. Dat veroorzaakt boze reacties; Paulus en Silas worden in een kerker opgesloten, waar zij de lof van God bezingen. „Satan leek te triomferen en de opmars van het Evangelie naar Europa leek gestopt. Door Gods ingrijpen gaat een stokbewaarder echter vragen hoe hij zalig kan worden. De boodschap dat alleen het geloof in de Heere Jezus Christus redding geeft, moet op alle zendingsvelden klinken.” Bron:refdag

  conferentie

  NEW WINE: OP DORRE GROND BIJEEN ROND GAVEN VAN DE GEEST☻ 26 juli☻ Niet alleen de dorre gele grasvelden van landgoed Velder in het Brabantse Liempde schreeuwen om water. In de grote tenten op het terrein zijn bezoekers van de New Wine-zomerconferentie op zoek naar water, levend water. De zomerconferentie van New Wine, een internationale vernieuwingsbeweging, wordt bezocht door zo’n 5000 mensen die hun eigen tent hebben opgeslagen op het Brabantse landgoed. Verspreid over de week worden er ook zo’n 3000 daggasten verwacht. Zaterdagavond is de conferentie geopend, vrijdagmorgen volgt de afsluiting. De zomerconferentie wordt voor het eerst gehouden in Liempde. De bijeenkomst had de afgelopen elf jaar in Biddinghuizen plaats. Het heeft de organisatie heel wat hoofdbrekens gekost om het terrein voor de bezoekers geschikt te maken. Duizenden stoelen zijn aangesleept en een groot aantal tenten is ingericht met podia en geluidsinstallaties. Het draait op de conferentie om de aandacht voor de gaven van de Geest, zo meldt het programma. „De New Wine-zomerconferentie heeft behalve aandacht voor geestelijke gaven ook oog voor gerechtigheid in de samenleving.” Tijdens de conferentie zijn er talloze workshops, lezingen, praise- en gebedsbijeenkomsten. Tijdens de conferentie wisselen drukke en minder drukke dagen elkaar af. Dinsdag staat een beperkt aantal activiteiten op het programma. Woensdag en donderdag wacht de conferentiegangers een volle agenda, met opnieuw aandacht voor het thema Geest en gemeente, maar ook voor heelheid in een gebroken wereld. Bron:refdag

  christendom

  JONGE GENERATIE POSITIEF OVER HET CHRISTENDOM☻ 20 juli☻ De huidige generatie jongeren staat iets positiever tegenover het christendom dan de oudere generaties. Dat blijkt volgens Kerknet uit recent periodiek onderzoek van ComRes, een toonaangevend research- en consultancybedrijf uit Londen. Net iets meer dan de helft, 51 % om precies te zijn, van de zogeheten Generatie Z, de jongeren tussen 18 en 24 jaar, zegt positieve ervaringen te hebben met christenen en het christendom. Al heeft twee derde toe zo goed als nooit naar de kerk te gaan. Ook geeft de helft van de ondervraagden aan dat christenen de maatschappij niet negatief beïnvloeden. Slechts 12 % vindt dat wél.

  bible-belt-usa

  BIBLEBELT OPEN OP ZONDAG☻ 20 juli☻ Zeven dagen per week winkelen: het wordt steeds normaler in ons land. In bijna 70 procent van de gemeentes zijn de winkels al elke zondag open. Die trend zet zich ook door in de BibleBelt, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek van Detailhandel Nederland. Koopzondagen zijn er sinds 1984 in Nederland, merkt de NOS op. In eerste instantie mochten gemeenten dat maximaal vier keer per jaar doen. In 1993 werd dit verhoogd naar maximaal acht koopzondagen per jaar. Volgens Detailhandel Nederland, dat de 100.000 winkeliers in ons land vertegenwoordig, is het een kwestie van tijd dat Nederlanders het jaar rond op zondag mogen shoppen.   Begin dit jaar besloot D66 om de koopzondag inzet te maken van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. D66-Kamerlid Jan Paternotte liet weten dat het afgelopen moet zijn met ‘de gekkigheid’ van de verplichte zondagssluiting in sommige gemeenten. "Je ziet nu dat mensen die willen winkelen op zondag heen en weer rijden naar buurgemeenten waar de winkels wel open zijn. Onnodige autoritjes, hou op met die gekkigheid."Aan de hand van dit soort uitspraken merkt Detailhandel Nederland op dat seculiere partijen zich veel harder opstellen in de winkeltijdendiscussie.Bron:cip

  regen

  OVERIJSSELSE KERKEN BIDDEN VOOR REGEN☻ 20 juli☻ In veel kerken in Overijssel wordt gebeden voor regen. Dit zegt zegt Mink de Vries namens het Platform voor Kerken in Overijssel tegenover RTV Oost. Vanwege de droogte in Nederland is de waterstand enorm laag. De verwachting is dat het landelijke gemiddelde van het neerslagtekort zal stijgen tot 266 millimeter en volgens de LCW is "een dergelijk neerslagtekort vergelijkbaar met de situatie in het recordjaar 1976". De verwachting is dat de watertemperatuur de komende week verder zal stijgen en de waterkwaliteit daarmee verder afneemt, schrijft NU.nl.  De Vries vreest onder andere voor de maïs die al op veel plaatsen is opgegeven. Klaas van der Kamp, classispredikant voor Overijssel van Protestantse Kerk Nederland, beaamt dat in de voorbeden wordt stilgestaan bij de huidige weersomstandigheden. Bron:cip

  Laatste commentaren
 • Hallo lLinecia, (Jeannine)
      op Zijn liefde volle goedheid
 • Midweeksegroetjes. (Patty_en_freddy )
      op Zijn liefde volle goedheid
 • Dag Patricia (Ingrid)
      op Zijn liefde volle goedheid
 • Dinsdaggroetjes voor al mijn blogvrienden en vriendinnen. (Jos Vande Ghinste)
      op Zijn liefde volle goedheid
 • fijne dinsdag. (Patty_en_freddy )
      op Zijn liefde volle goedheid
 • Blijdschap
  Blijdschap
  licht ♥♥20 juli♥♥
  Er zijn geen (recente) berichten meer...

  Klik op de pijl naar links voor het archief...


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • openhands
 • real-life
 • openhands
 • hoh

 • GENEZINGS GETUIGENIS

  HET WONDER VAN DE GEBOORTE VAN SAMUEL☻ 21 juli☻ In 2007 kreeg Lilian Deimveld uit Amsterdam te horen dat er vier vlees- bomen in haar baarmoeder wand groeiden. In het AMC Ziekenhuis werd haar verteld dat dit alles in haar buik verstoorde. Het veroorzaakte miskramen waardoor Lilian zich diep teleurgesteld afvroeg of een normale zwangerschap wel mogelijk was. p 20 april 2009, hoorden zij van de reddings- en genezingsdienst van evangelist Jan Zijlstra, die gehouden werd in de Apollohal in Amsterdam. Lilian had een wonder nodig en zij hoorden dat God een God van wonderen is.Toen er voor de zieken gebeden werd, hoorden wij plotseling de evangelist zeggen: “Als hier een vrouw is met een vleesboom, kom dan naar het podium.” Ik stond op, gereed om naar mijn wonder te gaan. Hij bad voor ons in de Naam van Jezus voor een wonder, en in het bijzonder voor mij. Toen hij bad dat de vleesbomen zouden wijken en dat er een zwangerschap zou ontstaan, waren zijn laatste woorden: “De Heer zegene je met een Samuël.” Vol vreugde en vol verbazing gingen wij naar huis. In hetzelfde jaar werd ik zwanger. Op 3 augustus 2010 gebeurde het wonder: de kleine Samuël werd geboren. Zijn naam betekent: van de Here gebeden. Voor de artsen was deze zwangerschap, die voorspoedig verliep, ongelooflijk en onvoorstelbaar.

  JE MOET VOOR MIJ BLIJVEN BIDDEN☻
  7 augustus☻
  Een grote man begint enthousiast vanuit de mensenmassa te zwaaien naar één van onze medewerkers en roept: “Jij moet even voor mij bidden!” Hij heeft zo’n pijn in zijn benen en wijst de zere plek aan. Er wordt voor gebeden, en aan hem gevraagd of de pijn weg is. Daarop tilt hij zijn been heel hoog op, en roept: “Oh, dit is stukken beter, zo hoog kwam ik nooit!” Hij grijpt de hand van één van onze medewerkers, legt die op zijn andere been en roept enthousiast: “Doe die ook maar…” en ook daar is de pijn weg. Hij dankt God voor zijn genezing en gaat blij naar huis!

  www.wingsofhealing.nl


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  GELOOFT☻☻

  MANDALAS
  7 augustus☻
  Deuteronomium 18
  Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt.
  De meeste mensen beseffen niet of nauwelijks wat de gevolgen zijn van occulte activiteiten. Velen komen dagelijks in aanraking met de occulte wereld. Reiki, boeddha-beelden, transcendente meditatie, yoga, cursussen zijnsorientatie, een mandala-workshop, horoscopen, een onschuldig lijkend bezoekje aan een waarzegger zijn slechts enkele zaken waar een Christen zich verre van moet houden. Herkenbare activiteiten? Misschien doe je er zelf aan? Of een collega, of een familielid? Dat deze activiteiten niet zo onschuldig zijn als ze lijken, leggen we in het artikel occultisme uit.
  Volgens de definitie is een mandala "een generieke term uit de Tibetaanse kunst en het Tibetaans boeddhisme voor een plan, kaart of geometrisch patroon dat metafysisch of symbolisch de kosmos uitbeeldt", en eigenlijk moet dit al reden genoeg zijn om niet mee te willen doen aan een cursus mandala's, of als jij je al bezig houdt met mandala's, er direct mee te stoppen!

  www.gelooft.com

  OPENHANDS

  GOD SPREEKT TOT JOU…
  7 augustus☻
  Laat Gods woorden diep tot je doordringen.
  Hij zegt nu tegen jou:
  Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.
  (Ps 37:4)
  Hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
  uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. (Ps 103:5)
  Wie bij U hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn. (Ps 70:5)
  Mijn plan met jullie staat vast � spreekt de HEER.
  Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:
  Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. (Jer 29:11)
  Jezus zegt:
  'Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid'. (Joh 10:10)
  Zoek en je zult vinden.
  Klop en er zal voor je worden opengedaan. (Mat 7:7,8)

  OPENHANDS

  HET KAN OOK VOOR JOU☻
  7 augustus☻
  Hij belooft een eeuwig leven
  in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde!
  Een leven zonder zorgen of verdriet.
  Waar je bij God mag zijn.
  In eeuwige liefde, vrede en vreugde.
  Dat geeft hoop en uitzicht.
  Met je verstand is dit niet te begrijpen.
  Dat hoeft ook niet.
  Als je kiest voor Jezus
  en gelooft dat de Bijbel waar is,
  dan is deze onvoorstelbare toekomst
  ook voor jou is weggelegd!

  Bron:www.openhands.nl


  SHOUT BOX


  VRIJHEID 21 juli☻ In het paradijs leefden Adam en Eva volkomen naar Gods wil. Dat was hun eigen keuze, niemand had hen iets opgelegd. Zij waren vrij om te doen en laten wat ze wilden, en kozen er vrijwillig, in vrijheid, voor God te dienen. Toen kwam de duivel en die zei de mens dat hij pas echt vrij zou zijn als hij van de boom van de kennis van het goed en het kwaad zou eten en zo als God zou worden. Het bleek een leugen. Uit vrije wil, in vrijheid, koos de mens van de boom te eten en verloor toen zijn vrijheid: hij werd slaaf, dienstknecht van de duivel. De mens kreeg ook een verkeerd beeld van de vrijheid: niet het ongebonden zijn betekent echte vrijheid, ongebonden zijn leidt alleen maar tot losbandigheid. Dat lijkt misschien op vrijheid, maar is ten diepste volgens de regels van de satan.

  VRIJHEID☻

  DE WET☻ 21 juli☻ De Bijbel geeft een andere invulling aan het begrip vrijheid. Vrij zijn betekent in de Bijbel heel vaak: vrijgemaakt zijn door Jezus Christus. Doordat Hij stierf, kan de mens weer worden bevrijd uit de macht van de duivel, waar hij sinds de zondeval onder moest leven. Als je je door Gods genade bewust bent geworden dat je niet vrij bent, maar dat je verstrikt zit in de netten van satan, en dat je aan de opdracht van God niet kan voldoen, kan God je bevrijden, omdat Jezus de dood en de satan overwon. Je bent dan ook bevrijd van de wet, zoals Paulus het schrijft in 1 Tim. 1:8: “Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt; Het doel van de wet was niet om gelovigen voor iedere gelegenheid een lijst geboden te geven, maar om ongelovigen hun zonde te laten inzien en terug te brengen tot God.


  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

  MIDWEEK 55+ Laatste keer 'Putten uit de Bron',  Midweek 55+ 28 augustus t/m 1 september 2017 / MIJ TROF DE GASTVRIJHEID/ Van 28 augustus t/m 1 september was de laatste jaarlijkse Midweek 55+ 'Putten uit de Bron. De fam. Degenhardt wilde deze week niet missen: "We waren heel enthousiast vorig jaar. Dat was onze eerste keer. We hebben ook dit jaar enorm genoten van de gastvrijheid. Het was ook mooi om als christenen onderling bij elkaar te zijn en het weer werkte prima mee. Jammer dat dit de laatste keer was!" De midweek is 7x georganiseerd door Piet Hopman, Jellina Braaksma en zr. Gerda Bieshaar. www.zdh.nl

  DE SPIL☻

  OPEN ZOMERWEEK☻ma 13 Aug 2018 10:30 t/m vr 17 Aug 2018 14:00 / Van maandagochtend 13 augustus tot vrijdagmiddag 17 augustus kun je naar De Spil komen voor een open retraiteweek van vijf dagen. Inschrijven voor minder dan vijf dagen is niet mogelijk. De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. ‘s Morgens na het ochtendgebed ontbijten we gezamenlijk, waarbij je ook desgewenst een lunchpakket klaar kunt maken. In de middag lunchen we met wie er op dat moment is. Overdag is er alle ruimte om te  fietsen, wandelen, varen of hoe dan ook (een dagje) eropuit te gaan. Om 18.30 is de warme maaltijd en om 19:30 uur is het avondgebed in de kapel. Begeleiding: Bart van Empel

  ISRAEL CONFERENTIE MET TON EN CHRISTIAN STIER
  12-14 oktober☻
  Thema: ’70 jaar Israël tussen hoop en vrees’
  Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Over heel de wereld werd er geluisterd naar de historische woorden van Israëls eerst premier David Ben-Gurion. Direct daarop werd de jonge staat door omliggende volken aangevallen, maar sloeg deze moedig af. Vele oorlogen volgden met cruciale momenten waarop het volk zich tussen hoop en vrees bevond. Dit jaar viert de staat Israël haar 70-jarig bestaan. Reden om in deze conferentie terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. De discussie over de identiteit en zelfs het bestaansrecht van de Joodse staat is heviger dan ooit. Niet alleen het anti-Israëlisme groeit explosief, ook het daarmee verband houdende antisemitisme neemt wereldwijd toe. We gaan in op de (voor)geschiedenis van de staat Israël, met haar hoogte- en dieptepunten voor zowel binnen als buiten Israël wonende Joden. En natuurlijk de vraag: wat hebben Israëls profeten geschreven omtrent de toekomst van hun volk op korte en langere termijn? Prijs: € 175,00* p.p.

  BIJBELSTUDIE WEEKEND MET THEO NIEMIJER☻
  16-18 november
  Thema: ‘De strijd om het beloofde land’
  Prijs: € 198,50* p.p.
  *Prijzen zijn incl. alle maaltijden, koffie, thee, bed- en badlinnen, programma en excl. toeristenbelasting.

  www.zoeklicht.nl

  DE SPIL

  THEMA:TIME MANAGEMENT MET BENEDICTUS/vr 31 Aug 2018 19:30 t/m zo 2 Sep 2018 14:30 /

  Die oude monnik uit de 6e eeuw na Christus had een paar geheimen die ook voor ons in deze tijd nog waardevol kunnen zijn. Samen verkennen we een aantal van zijn regels die ons helpen om – ondanks alle prikkels vanuit werk en sociale media – rust en orde in onze dag te houden en te kunnen blijven genieten, ook als we het druk hebben. We onderzoeken hoe die regels in ons eigen bestaan vruchtbaar kunnen zijn. We beoefenen zijn regels en je gaat naar huis met een concrete aanpak die werkt!

  Begeleiding: Marianne Groen & Marleen Hol

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITE☻

  Week 37: 11 t/m 14 september/
  Week 39: 25 t/m 28 september☻Tussen herberg en klooster… Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. Ook beschikken we over een aantal fietsen waar je gratis gebruik van kunt maken. Mocht je voedingsintolerantie hebben of wanneer je vegetarisch eet dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het kan zijn dat we je vragen zelf ook het e.e.a. mee te nemen.PLEK VOOR WARE LEVENSKUNST De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God. Marianne Molenaar

  www.retraitecentrum.nl


  DE SPIL☻

  THEMA:OMGAAN MET VERLIES☻ma 3 Sep 2018 10:30 t/m wo 5 Sep 2018 15:00☻
  We reizen met elkaar door het land van verlies.
  We sjouwen ongemerkt met een zware koffer.
  In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken.
  Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt.
  Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer.
  Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden.
  Begeleiding: Marianne Groen en Francien Kaljouw


  HOOPVOL LEVEN☻
  20 juli☻
  Ben je door Jezus aangeraakt
  dan voel je diep Zijn liefd’ doorstromen
  Hij is het die gelukkig maakt
  en met Zijn vrede is gekomen.
  Wanneer je oor naar Zijn stem hoort
  en zult verstaan Zijn woorden.
  Weet dat dan er een toekomst gloort
  omringt met gouden boorden.
  Als jij je hart aan Jezus geeft
  dan ben je in Zijn liefd’ geborgen.
  Verzekerd dat je eeuwig leeft
  bij Zijn komst op de Grote Morgen. F.Nicolai  BEN JE DOOR JEZUS AANGERAAKT☻
  20 juli☻
  Ben je door Jezus aangeraakt
  dan voel je diep Zijn liefd’ doorstromen
  Hij is het die gelukkig maakt
  en met Zijn vrede is gekomen.
  Wanneer je oor naar Zijn stem hoort
  en zult verstaan Zijn woorden.
  Weet dat dan er een toekomst gloort
  omringt met gouden boorden.
  Als jij je hart aan Jezus geeft
  dan ben je in Zijn liefd’ geborgen.
  Verzekerd dat je eeuwig leeft
  bij Zijn komst op de Grote Morgen.
  J.A v Tricht

  JEZUS MIJN LEVEN☻
  20 juli☻
  Jezus, leven van mijn leven
  Zonder Hem kan ik niet bestaan
  Hoe zou ik verder moeten gaan?
  Hij heeft alles voor mij gegeven.
  Mijn zonden heeft Hij gedragen
  Daarvoor heeft Hij veel geleden
  En voor mijn schulden gestreden
  Zelfs zonder daar over te klagen.
  Hij is door de dood gegaan
  Mijn redding was Zijn streven
  Jezus, leven van mijn leven
  Hij heeft mij in alles bijgestaan.
  Geen dank is daarvoor te groot
  Ik wil Hem loven en prijzen
  En alle eer en hulde bewijzen
  Aan mijn Redder uit de nood. F.Nicolai

  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk, uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft: dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden, dat ik eeuwig leven kan krijgen. Graag wil ik dit alles ontvangen. Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven. Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij. Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.


  GOD HEB IK LIEF☻
  20 juli☻
  God heb ik lief
  God heb ik lief, mijn trouwe Heer
  Hij zorgt voor mij, elke nieuwe dag
  Zolang ik op deze aarde leven mag
  Hij schenkt mij hulp, steeds weer.
  God heb ik lief, Hij hoort mijn klagen
  Hij wil mij voor het kwaad beschermen
  En blijft zich altijd over mij ontfermen
  Niet alleen vandaag, maar alle dagen.
  God heb ik lief, de hoorder der gebeden
  Hij wil steeds naar mij luisteren
  Ook al is het maar een fluisteren
  Hij weet alles van mijn moeilijkheden.
  God heb ik lief, ik blijf in Hem geloven
  Hij heeft zoveel goeds voor mij gedaan
  En laat mij nooit alleen verder gaan
  Zijn grote liefde gaat alles te boven.
  ( Woorden uit Psalm 116)F.Nicolai

  HET MOOISTE☻
  20 juli☻
  Wat een overweldigend vergezicht,
  zeggen die ogen van het kleine wicht.
  Schitterende kijkers, wat een verhaal,
  't is niet te vertalen in ons *Verbaal.*
  Het kindje dat daar op de wereld kwam,
  verblijdde zijn moeder met luid gezang.
  Eerst kwamen er weeën, dan een gegil,
  hier is het kindje wat zij zo graag wil.
  Zij voelde ´t komen, leven uit leven,
  als een kruikje verwarmde het even.
  Al de pijn is nu heel snel vergeten,
  twee dingen wil ze dan dolgraag weten.
  Is het kindje helemaal goed gezond,
  zijn de haartjes zwart of toch lichtjes blond?
  Met ´t antwoord dat ze van haar ega krijgt,
  is ze ook onuitsprekelijk verblijdt !
  Zij bracht een kindje op deze aarde,
  dank daarom nú God, die haar bewaarde! Bron:Gedichtenstad


  JE BENT EEN WONDER☻
  20 juli☻
  Je bent een wonder,
  je bent bijzonder,
  je bent een parel in Gods hand,
  Hij geeft je liefde,
  waarnaar jij verlangt.
  Hij zal jou dragen,
  Hij laat jou nooit alleen.
  Hij wil een Vader voor je zijn. Nen Vaat


  DE ZIN VAN HET LEVEN☻
  20 juli☻
  Soms kan men zich afvragen
  Wat is de zin van het leven
  Dat door God is gegeven
  Als je veel lasten moet dragen.
  Wat kan het leven moeilijk zijn
  Door ernstige ziekte en tegenslag
  Zodat je niet veel meer vermag
  Wegens ongemak, verdriet en pijn.
  Ondanks alle leed dat er bestaat
  Kan men zinvol in het leven staan
  En in alle vertrouwen verdergaan
  Wanneer men zich op God verlaat.
  De zin van het leven geeft de Heer
  Hij heeft ons een toekomst bereid
  Een volmaakt leven in eeuwigheid
  Zorg en leed bestaan dan niet meer.
  Fedde Nicolai


  DAT WIL IK OOK☻
  20 juli☻
  Voorheen, als mensen spraken over de Heer,
  dan dacht ik: "Nee hè, niet weer."
  Het is mooi voor jullie, maar ik zit er niet op te wachten.
  Allemaal onzin, die hemelse krachten.
  Maar hoe, had ik het toen dan kunnen weten?
  Ik had immers, mijn hele leven al zonder God versleten.
  Dat ging prima, ik was gewend om goed voor mezelf te zorgen.
  En lukte het niet vandaag, dan lukte het mij wel morgen.
  Sprak men over de Hemel, dan werd ik altijd een beetje fel.
  Dan zei ik: "Als die er is, dan kom ik er ook wel!"
  Ik was ook geen kwaad mens, nu leef ik eigenlijk net als toen.
  Maar nee, toch ook weer niet, God verandert je hart, je denken en je doen.
  Het blijft voor mij een raadsel, begrijpen doe ik het echt, echt niet.
  Ik weet nu helemaal zeker, dat Hij mij ziet.
  Ik weet het nog goed, na jaren afwijzing kwam er toch ineens een verlangen.
  Als God bestaat…dan wil ik Hem ook ontvangen.
  Ja als dat allemaal waar is, dan wil ik het ook, die kans laat ik niet staan.
  Wat ben ik blij, dat ik toen aan het zoeken ben gegaan.
  Uit de bundel: Leer mij leven A.Huis


  ALS CHRISTEN☻
  20 juli☻
  Als christen mag je steeds weer leren,
  tijd nemen om de Bijbel te bestuderen,
  luisteren naar wat anderen uitleggen,
  horen wat de Heere tegen jou wil zeggen.
  Steeds verder de diepte ingaan,
  en meer van de Bijbel leren verstaan,
  dagelijks in Gods Woord blijven lezen,
  zo mag je je hele leven leerling wezen. J.Troost

  STAREN NAAR HET PLAFOND☻
  20 juli☻
  Zij ligt op bed en staart
  naar het plafond,
  en zou willen dat ze
  eindelijk eens slapen kon.
  Zij is klaarwakker en haar
  hoofd maakt overuren,
  kon ze die gedachten maar
  gewoon even wegsturen.
  Steeds komen dezelfde
  gedachten terug,
  was het nu een olifant
  of toch maar een mug.
  Zij verlangt zo naar rust
  in haar hoofd en leven,
  zij weet dat maar
  Eén dit kan geven.
  Hij kan en wil alleen
  deze storm bedaren,
  maar zij ligt nu naar
  het plafond te staren, J.Troost

   


  JEZUS MIJN MACHINIST☻
  20 juli☻
  Met Jezus in mijn
  leven als Machinist,
  kan en gaat er
  nooit iets mis.
  Zo gaat Jezus
  mij altijd voor,
  en ik mag dan
  volgen in Zijn spoor.
  Al zullen er wel
  eens obstakels wezen,
  maar hiervoor hoef
  ik niet te vrezen.
  Want met Jezus als
  Machinist in mijn leven,
  kan ik mij gerust in
  Zijn handen overgeven. J.Troost

  GOD WIJS DE JUISTE PADEN AAN☻
  20 juli☻
  God wijst de juiste paden aan
  om wandelend aan Zijn hand te gaan.
  Elk pad met Hem dat is vervuld
  met zegen door Hem rijk omhuld.
  Met God raakt men de weg nooit kwijt
  dat veilig naar Gods einddoel leidt.
  Daar ervaart men met lievelust
  zich van Gods vrede en heil bewust.
  Geen mensenkind raakt ooit verdwaald
  als God voor hem de weg bepaalt.
  Dan komt hij wis en zeker thuis
  in het bereikte Vaderhuis. J.A vTricht


  POEZIE☻ ZONDER LEED GEEN LEVEN☻ 20 juli☻ Waar rozen zijn, daar zijn ook doornen. Op ied’re ebbe volgt de vloed Geen loop is zalig zonder arbeid Een zonder leed, geen leven zoet.

  POEZIE☻ DE KINDERZIEL☻ 20 juli☻ Je vriendelijke lach Heeft mij tot de overtuiging gebracht Dat in ‘n kinderziel De hemel is te zien Zo is het Anna-Marie mijn schat Blijf altijd ´t zonnetje voor Opa´s hart.


  ER GING BIJ GOD NOOIT TIJD VERLOREN☻
  20 juli☻
  Er ging bij God nooit tijd verloren
  geen minuut van Zijn reddingsplan.
  Hij liet het aan de wereld horen
  dat 't volgens Hem ook anders kon.
  Daarom liet God Zijn Zoon ons zenden
  die mens en wereld redden zou.
  Halend hen uit zond' en ellende
  Hij bleef ons met Zijn liefde trouw.
  Zijn Zoon werd daarvoor aangewezen
  die schuld en zonden dragen zou.
  Hij heeft tot eind toe 't ons bewezen
  en bleef in liefd Gods kind'ren trouw. J.A v Tricht


  HET WOORD VAN GOD IS HET LEVENSWATER☻
  20 juli☻
  't Woord van God is 't levenswater
  wat steeds hart en ziel opfrist
  't Komt tot ons met fris geklater
  opdat niemand Gods boodschap mist.
  Het laat Zijn bedoeling horen
  't spreekt van toekomst die eens daagt.
  Is bedoeld voor open oren
  luisterend wat God van ons vraagt.
  God Hij spreekt van Zijn geloften
  die eens in vervulling gaan.
  Openbaart eens Zijn beloften
  waarmee ieder is gebaat! J.A v Tricht

  VOOR IEDER MENS☻
  20 juli☻
  Neem het aan
  het is voor niets
  zomaar gegeven
  het eeuwig leven
  gekocht en betaald
  vergeving
  genezing
  wedergeboren
  een nieuw mens
  dank U Heer
  die altoos is
  dat U betaald heeft
  voor ieder mens E.Brunelli

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

   


  VERTROUW☻
  20 juli☻
  Vertrouw op de Heer
  Hij zorgt voor jou
  al zijn je noden nog
  zo groot
  en weet je niet waar
  naartoe
  Ga met Hem heel
  je leven
  al is het soms dat
  je Hem niet ziet
  en lijkt het zo donker
  in je leven
  Hij is het die al
  onze noden ziet E.Brunelli


  ECHTE ZONDE☻
  20 juli☻
  Deel het uit wat je bezit
  want bewaren heeft geen zin
  het is voor de motten
  en het zal vergaan
  het is echt zonde
  om het te laten staan E.Brunelli


  U HEEFT HET HART GERAAKT☻
  20 juli☻
  U heeft o Heer haar hart geraakt,
  een diep gevoelige snaar.
  Ze moest nooit iets van U weten
  Heer, maar dit raakte haar.
  Mijn liedgedichten bundel
  die ik haar een beetje angstig
  gaf, hoe zou ze reageren?
  Zou ik haar hart bezeren?
  Het was ontroerend hoe zij daar
  op reageerde, ze was tot in het
  't diepste van haar ziel geraakt,
  ook al is ze aan 't dementeren.
  Ik gaf mijn gedichtenbundel
  aan een dementerende
  mevrouw van twee woningen
  bij mij vandaan, o Heer ik heb
  daar zoveel goeds aangedaan.
  ze is nog wel aanspreekbaar
  en wekelijks bezoek ik haar,
  ze was mij Heer zo dankbaar. P.Groeneveld


  GENIET VAN UW SCHEPPING☻
  20 juli☻
  Kijk naar de tuin en geniet
  van de bloemen, planten,
  bomen, de ooievaars
  op het nest, klaar om eruit
  te vliegen en hun wijde
  wereld te gaan vergroten.
  De zon die met heerlijke
  warme gloed en stralen
  alles doet schitteren en
  Uw schepping zo machtig
  wonderschoon blijft verhalen
  dank voor Uw zonnestralen. P. Groeneveld


  EEN VERLICHT HART☻
  20 juli☻
  Het lachen van een kind verheugt ons hart,
  gelach, gezang en vrolijkheid in 't leven
  maakt licht de dag, de tijd die wij beleven.
  Een opgewekt begin, een blijde start

  is 't beste medicijn, verlicht bij smart.
  Gebeden, zegeningen doorgegeven,
  met blijdschapsstralen daardoorheen geweven,
  beschijnen ongemerkt het mensenhart.
  Een optimist, naar 't schijnt, krijgt minder kwalen,
  een positieve instelling verschoont
  de atmosfeer met zijn verhoogde stralen.
  Met Hem weerklinkt in ons de juiste toon,
  Zijn licht zal ons doorstralen, zonder falen
  verlichten 't hart, dat vreugde vindt, vertoont.


  RIJKE VAKANTIE HERRINNERING☻
  20 juli☻
  Vakantietijd toen was weer aangebroken,
  wij bleven strijk-en-zet in Nederland,
  geen geld voor reizen naar het buitenland,
  vaak werd de huishoudpot ook aangesproken.
  Het Eftelingse sprookjesbos besproken,
  de Veluwe, het Scheveningse strand,
  ons oog zag onderhand ons schone land,
  tot deze regelmaat werd onderbroken,
  want jij wou...naar de Middellandse Zee.
  In dié tijd kwam het er op school op aan :
  bereisd was rijk en chic, je telde mee,
  kijk Sask en Sjaan, hen zagen allen staan.
  Goddank, dat Hij wist van jouw wel en wee,
  Zijn wijsheid jou toen niet heeft laten gaan. P.Laneuze

  EEN OPEN BOEK☻
  20 juli☻
  Heer, legt U mij Uw waarheid in de mond,
  laat mij de juiste woorden spreken,
  maar laat hen ook niet klinken als de preken,
  waarbij men lui een sluimerslaap soms vond.
  Heer, houd mijn geest steeds zuiver en gezond,
  dat onderweg ik niet zal blijven steken,
  dat, al komt ouderdom soms met gebreken,
  ik nimmer zal verbreken ons verbond.
  Gehoorzaam neerzetten Zijn wijze woorden,
  Zijn inzicht in impulsen aangereikt
  voor zinvolle en klankrijke akkoorden,
  hoever Zijn liefdevolle invloed reikt,
  hoevelen horen zullen, willen, hoorden,
  weet Hij, doch dat ligt buiten mijn bereik.P.Laneuze


  NU WILLEN ZIJ NIET☻
  20 juli☻
  Verhinder uw kinderen niet
  als zij vragen wie Jezus was
  leer hen hoe ze Hem aanbidden
  Hem gehoorzaam zijn
  Hij die houdt van alle kinderen
  die Zijn leven gaf voor hen. 
  Verhinder toch uw
  kinderen niet
  vertel toch wie Hij was
  want later komt
  misschien niet
  de tijd gaat voorbij
  Jezus heeft gezegd
  laat de kinderen tot Mij komen
  verhinder ze niet
  als u sterven gaat zal
  het u smarten
  want nu willen zij niet. E.Brunelli


  biddend

  HIER PRAAT JE LIEVER NIET OVER☻ 26 juli☻ Er is iets met die oom... Je zoon kent ‘m nauwelijks. Dat heeft te maken met een misbruikzaak van vroeger. Je weet dat je het niet altijd stil kunt blijven houden, want straks hoort 'ie het van een ander. Wanneer doorbreek je dat stilzwijgen? En hoe pak je zo’n gesprek met je tiener aan? Het gezegde is er niets voor niets: ieder huisje heeft zijn kruisje. Het kan er aan de buitenkant nog zo mooi uitzien, in veel families komen wel dingen voor die liever verzwegen worden. Of het nu je eigen anorexia therapie is, een verslaving, de echtscheiding die je als kind meemaakte, een ruzie in de familie, een gevangenisstraf, makkelijke onderwerpen zijn het niet. Vaak gaat zo’n geheim gepaard met gevoelens van schaamte en schuld. Pijnlijke herinneringen of teleurstelling in anderen maken het moeilijk om erover te praten. Hoe ingewikkeld een geheim ook is, je kunt het niet altijd stil blijven houden voor je kinderen. Op een gegeven moment komen ze erachter. En dan kunnen ze het maar beter van jou horen, dan van een buitenstaander. Je weet dat je het moet delen, maar je ziet er als een berg tegenop. Bedenk eerst waarom je dit geheim wilt delen. Is het omdat je bang bent dat een ander er misschien eerder mee komt en niet de juiste informatie geeft? Voelt het als opbiechten, omdat je spijt hebt van je eigen gedrag? Of wil je een waarschuwing meegeven, om te voorkomen dat je tiener hetzelfde overkomt? Daarnaast is het goed om te bedenken wat het geheim met jou doet. Als het voorval lang geleden is gebeurd, is het wellicht een afgesloten periode. Wanneer het korter geleden is, kan het onderwerp beladen zijn. Daarmee hangt samen wie er eventueel nog meer bij het geheim betrokken zijn (geweest). In welke situatie je ook zit, je mag je geheimen in vertrouwen bij God neerleggen. Bid ook om raad over hoe je het beste in gesprek kunt gaan met je tiener.

  bijbellezen

  BUITEN DE BOOT☻ 26 juli☻ “Maar schrijf je dan nergens hoe het moet: Bijbellezen in het gezin?” Die vraag kreeg ik toen ik een magazine voor Geloof in het gezin voorbereidde. De vragensteller was op zoek naar een voorschrift: Hoe vaak en hoe lang moet ik met mijn gezin Bijbellezen? Zo’n artikel zou een duidelijke richtlijn zijn. Dat is makkelijk, daar kun je je aan houden en je kunt de onderdelen afvinken. Ja, ’s morgens de tijd gehaald. Mooi, ’s middags weer. En jawel hoor, ’s avonds ook gelukt. Een schouderklopje voor jezelf.Maar wat als het in mijn gezin niet werkt? Als mijn kind een verstandelijke beperking heeft en niets begrijpt van de Bijbel? Als mijn kind ADHD heeft en zich niet langer dan één minuut kan concentreren? Als mijn angstige kind niets wil horen van een voor hem onbekende Persoon, zoals de Heere Jezus? Dan vallen we volgens zo’n artikel buiten de boot. Want het kan bij ons niet zoals het ‘hoort’.Deze kinderen brengen ons bij de diepere vraag: Wat vraagt God van ons? De Heere vraagt ons Hem lief te hebben met alles wat in ons is. Ook met ons verstand. En met dat verstand mogen we zoeken naar mogelijkheden om Gods Woord bij ons kind te brengen en ons kind bij Zijn Woord. Bij het kind dat zijn hele leven geen letter kan lezen, bij het kind dat nooit een hele preek kan volgen en bij het kind dat de Heere Jezus niet kan zien als Iemand die te vertrouwen is.Dan mag je als ouder hoopvol de vinger leggen bij Jezus Woorden: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”


  haren

  ZIT JE HAAR GOED☻ 26 juli☻ eén ding is zeker, god heeft niets simpels gemaakt in je lichaam. z elfs een haar zit zo complex in elkaar dat wetenschappers dit nooit kunnen verklaren aan de hand van een stapsgewijze ontwikkeling over mil- joenen jaren. de haar is ontworpen. alles grijpt precies in elkaar.naar schatting telt een mensenhoofd zo’n 100.000 haren. Het precieze aantal varieert natuurlijk van persoon tot per- soon. Sommige mensen – denk aan de wat oudere man – hebben helemaal geen haren meer, zul je zeggen.Haren groeien met name op je hoofd. tenminste, zo lijkt het. als je goed kijkt, zul je merken dat je overal op je lichaam haren hebt, met uitzondering van je handpalmen en voetzolen; die zijn echt haarloos. op het totale oppervlak van je lichaam groeien ongeveer vijf miljoen haren, maar vele daarvan zijn moeilijk te zien.

  tranen

  VEEL TRAINEN☻ 26 juli☻ het lichaam heeft een groot aanpassings- vermogen; denk maar eens aan de enorme spieren van gewichtheffers en het uithou- dingsvermogen van marathonlopers. deze atletische eigenschappen zijn het resul- taat van langdurige, intensieve training. zou dat misschien het geheim zijn om ou- der te worden? gewoon veel trainen? het is bekend dat de dagelijkse fysieke ac- tiviteit afneemt naarmate je ouder wordt. regelmatige fysieke activiteit noemt men wel een ‘wonderpil’ die de kans op talloze ziekten vermindert. Maar helaas wijst de praktijk uit dat zelfs mensen die tot op hoge leeftijd aan atletiekcompetities mee- doen sterven. de afname van spierkracht en duurvermogen lijkt, naarmate men ouder wordt, zodanig te zijn dat zowel at- leten als niet-atleten absoluut geen spier- kracht en duurvermogen meer hebben wanneer de leeftijd van 120 jaar is bereikt. een feit dat wel heel opmerkelijk wordt als je bedenkt dat in genesis 6 vers 3 staat: ‘t oen zeide de heere: mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.’

  www.weet-magazine.nl


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻☻woensdag, 1. augustus/20:00 Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻vrijdag, 3. augustus GENEZINGSWEEKEND WARMOND/19:30 Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻zaterdag, 4. augustus GENEZINGSWEEKEND WARMOND 13:30/Kinder Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻zondag, 5. augustus GENEZINGSWEEKEND WARMOND 10:00/Heilig Avondmaaldienst 'Goddelijke genezing in het Heilig Avondmaal' (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)19:00 Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻woensdag, 8. augustus 20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻zaterdag, 11. augustus 19:00/ Genezingsdienst Zelhem (De Betteld; Aaltenseweg 11; 7021 HR; 0314-627200) ☻zondag, 12. augustus 10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/ Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻woensdag, 15. augustus 20:00/Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) wo, 15. augustus, 20:00 – 22:00

  SCHOOLVAKANTIES 2018☻

  
zomervakantie-2018

  BASISSCHOOL/

  VOORTGEZETONDERWIJS☻

  Zomervakantie 2018 Noord 21 jul 2018

  2 sep 2018 30 t/m 35 Zomervakantie 2018

  Midden 14 jul 2018 26 aug 2018 29 t/m 34

  Zomervakantie 2018 Zuid 7 jul 2018 19 aug

  2018 28 t/m 33

  bouwvak

  BOUWVAK 2018☻

  Bouwvak 2018 Noord 6 aug 2018

  24 aug 2018 32 t/m 34 Bouwvak 2018

  Midden 30 jul 2018 17 aug 2018 31 t/m 33

  Bouwvak 2018 Zuid 23 jul 2018 10 aug

  2018 30 t/m 32

  REVEILWEKEN☻☻

  NEAR EAST MINISTRY

  REVEILAVOND/20 april☻

  WEEK 1 | 21-27 JULI |

  Kroeze Danne, Ambt Delden/

  WEEK 2 | 28 JULI-3 AUG |

  NEM-terrein, Voorthuizen/

  WEEK 3 | 4-10 AUGUSTUS

  | NEM-terrein,

  Voorthuizen/ Wees welkom

  op de

  Near East Ministry Reveilavond

  om samen te ontdekken

  wat we kunnen leren als we

  Sjabbat vieren. Hoe?

  Door samen te eten, vieren

  en te (aan)bidden.

  Het begin van de Sjabbat vieren,

  de maaltijd met

  elkaar delen, bidden voor Israël

  en de buurlanden en tijd

  voor lofprijs & aanbidding en

  een geloofsopbouwende

  overdenking. Dat is de inhoud

  van de Reveilavond.

  De bijeenkomsten zijn altijd

  van 18.00 – 21.00 uur

  (inloop 17.30 uur) in de Menorah

  zaal op het NEM-centrum.

  Dit evenement wordt een paar

  keer per jaar gehouden

  REVEILWEKEN/

  VRIJWILLIGERSGEZOCHT☻

  Vrijwilligers gezocht Wil je

  meewerken aan de Reveilweken

  of ken je mensen in je omgeving

  die keigoed zijn in tiener-/

  kinderwerk, gesprekken leiden,

  of praktische duizendpoot zijn?

  Wij komen graag in contact!

  GEBEDSREIS VOORJAAR 2019☻

  De Gebedsreis van oktober wordt

  verplaatst naar voorjaar 2019.

  Wij organiseren veel met

  weinig mensen en

  door de ontwik-kelingen binnen

  ons team,

  kunnen wij de Gebedsreis later

  aanbieden dan we hoopten.

  Bedankt voor je begrip!

  Zodra we meer informatie hebben,

  melden we dat.

  www.nemnieuws.nl

  scholtenfamiliedag

  SCHOLTEN FAMILIEDAG Zaterdag 8 september in Zwolle van 10-17 uur vrije inloop hele dag door/ Inspiratiesessies door auteurs/ins en outs over uitgeven/Opbouwende schrijfseminars/ontmoeting met auteurs/Maak samen de langste tekening/verrassende muziek...en meer. www.scholtenuitgeverij.nl

  family7

  OPENDAG FAMILY7! Na al die informatie en verhuisvlogs bent u misschien wel heel nieuwsgierig geworden naar ons nieuwe kantoor. Goed nieuws u kunt zelf een kijkje nemen tijdens de opendag op zaterdag 8 september 2018.

  www.family7.nl/opening.

  Sisters

  VRIENDINNENDAG☻Op zaterdag 22 september organiseren we de landelijke Gave Vriendinnendag voor Nederlandse vrouwen en hun vluchtelingvriendinnen. Samen genieten, de vriendschap verdiepen, aandacht voor elkaar en voor God.  Gezelligheid en verdieping. Met o.a. samen zingen, een spreekster, workshops en lekker eten. En dat allemaal samen met je vriendin! We hebben leuke multiculturele workshops. Zo kan het zijn dat jullie creatief aan de slag gaan, in gesprek gaan of elkaar gaan verwennen. Het aanbod van de workshops volgt nog. De Passie Zwarte Woud 211 3524 SG  Utrecht /Per vriendinnenkoppel is de prijs 10 euro.

  Markerwadden

  EERSTE EILAND MARKER WADDEN OFFICIEEL IN SEPTEMBER GEOPEND☻ Op 8 september 2018 gaat het eerste eiland nu officieel open voor publiek. De haven, de wandelpaden, vogelkijkhutten en uitkijktoren zijn klaar voor ontvangst van het publiek. Kom genieten van dit spectaculaire nieuwe stukje Nederland en volg de ontwikkeling van de prille natuur. Er wordt al de hele zomer heel hard doorgewerkt aan inrichting van eerste eiland van Marker Wadden. De uitvoering gaat voorspoedig, onder regie van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat en met de aannemer Boskalis. Natuurmonumenten organiseert speciaal voor het feestelijke openingsweekend van 8 en 9 september extra veerdiensten vanuit de Bataviahaven in Lelystad.


  OVERLIJDEN

  sterkte

  NA DIT LEVEN☻ 20 juli☻ Nu dit leven Voorbij is, Fluisteren zwijgen werd. Wees dan niet bang. Zij, hij is van Hem Hij van degene die je mist Dat onverwoestbare in ons Is niet eeuwig. Niet hier. Een leven is altijd te kort, Maar, Zacht is het woord van leven Na dit leven. Stil zal het zijn. Leeg. Nu. Maar er is er ruimte en vrede Aan de andere kant Van de kloof Die Hij heeft gebouwd. A. vd Klaauw

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet


  LEGER DES HEILS 

  PERSPECTIEF OP EEN ZO GEWOON MOGELIJK LEVEN: OOK VOOR MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING☻
  15 juli☻
  Met gepaste trots presenteert het Leger des Heils het Kwaliteitsrapport Gehandicaptenzorg W&G 2017, dat dit jaar voor het eerst is samengesteld. “Wij zijn blij dat onze betrokkenheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking en domeinoverstijgende multi-problematiek zich binnen het Leger des Heils kwalitatief zo heeft kunnen ontwikkelen, dat we tot een passend aanbod zijn gekomen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving”, aldus Harry Doef, directeur Zorg Leger des Heils GWCA.
  Dit kwaliteitsrapport is onderdeel van de landelijke uitrol van onze zorg binnen de keten gehandicaptenzorg, waarin de kwaliteit van zorg wordt verantwoord. Dit is een verplichting die voortkomt uit het vernieuwd kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.Tussen de 35 - 40% van de deelnemers van het Leger des Heils heeft een verstandelijke beperking (vb), veelal in combinatie met psychiatrische problematiek en middelengebruik.  Vanwege hun gebruik worden deze deelnemers geweigerd door de reguliere VG-instellingen. Vervolgens komen zij weer in beeld binnen de Leger des Heils voorzieningen voor dak- en thuislozen. Deze problematiek wordt steeds meer gesignaleerd en herkend binnen W&G. Maar een indicatie voor Wlz-zorg krijg je niet zomaar. In december 2017 ontvingen zo’n 200 deelnemers vanuit acht werkeenheden deze zorg, onder meer binnen onze Domus+ voorzieningen, waarbij de + staat voor vb. Uit dit kwaliteitsrapport blijkt dat wij steeds beter in staat zijn om deze kwetsbare mensen zonder helper perspectief op een gewoon leven te bieden. Waar kwetsbare mensen eerst zorgden voor overlast op straat, hebben zij nu dagbesteding of werk, zinvolle vrijetijdsbesteding en, zo mogelijk, een hersteld netwerk en relaties. Eerder dit jaar hebben we een tweejarig ontwikkeltraject binnen de Wlz op het gebied van Herstelondersteunende zorg, Netwerk en Mondzorg, met succes afgerond. Dit betekent dat we daarmee definitief de 3% tarief opslag toegekend hebben gekregen. 

  LEGER DES HEILS

  GABON 129e LEGER DES HEILS LAND☻
  15 juli☻
  De Centraal-Afrikaanse Republiek Gabon is op 1 juli 2018 officieel toegetreden tot de landen waar het Leger des Heils actief is. In de hoofdstad Libreville werd de feestelijke toetreding van het 129e Leger des Heilsland het hele weekend volop gevierd. De bijeenkomsten stonden onder leiding van de commissioners Benjamin en Grace Mnyampi (respectievelijk internationaal secretaris voor Afrika en regionaal secretaris voor Vrouwenorganisaties).
  Gabon staat onder toezicht van het Leger des Heils in Congo (Brazzaville) en wordt geleid door de kapiteins Alexis en Irma Zola. De internationaal secretaris, Benjamin Mnyampi, overhandigde hen de officiële nieuwe Gabonese Leger des Heilsvlag, waarmee het werk van het Leger officieel gestart is. In een speciaal voor de gelegenheid opgenomen boodschap aan het Gabonese territorie, riep Generaal André Cox op om ‘de gekruisigde Christus te verkondigen, die is gestorven en opgestaan voor hen die verloren zijn in zonde… niet meer en niets minder’.


  STRIJDKREET

  Happy 1

  HET KORPS MAAKT MIJ MEER MENS☻ 5 augustus☻ “Ik ga nu sinds een jaar naar korps Valleistreek. Dat bevalt me heel goed.” Van huis uit hoorde Chris van Dam (24) bij de Nederlands Gereformeerde Kerk. Toen hij een kerk zocht in de buurt van zijn universiteit, maakt hij een lijstje van alle kerken in de omgeving. “Mijn vader werkt bij het Leger des Heils. Die zei tegen me: je zou voor de gein eens bij het korps moeten gaan kijken. Dat heb ik gedaan.” “Ik heb nog wel getwijfeld tussen een jonge Baptistengemeente en het korps. In die gemeenschap van Baptisten zat alleen maar jeugd. Bij mijn korps ben ik de enige student, er zijn vooral veel ouderen. Maar van die oude majoors leer ik heel veel. Zij laten me zien dat hulpverlening echt geen romantisch feestje is, geen makkelijke weg. Maar ze zijn heel erg gericht op het helpen van anderen. Ik ben zelf ook zo praktisch ingesteld. Ik vind het heel inspirerend om te zien hoe vaak mensen van het Leger langs gaan bij eenzame mensen en hoe de de Bij Bosshardt een huiskamer voor de buurt is.”Het Leger is erg praktijkgericht. Vind jij genoeg inhoudelijke diepgang in het korps? “In Wageningen heb ik ook bij een PKN gekeken, waar veel professoren naar de kerk gaan. Daar hebben ze veel filosofische avonden enzo, dat spreekt mij ook wel aan. Maar ik lees thuis veel boeken. Bij een gemeente vind ik de gemeenschap belangrijker. Er zitten veel mensen in het korps die ik anders niet zou ontmoeten. De praktische instelling die veel heilssoldaten hebben, helpt me om te relativeren. Om te zien wat echt belangrijk is. Het maakt mij meer mens.”

  Bow Down Before You

  MOOIE WOORDEN GOEDERTIERENDHEID☻ 5 augustus☻ Sommige woorden worden bijna nooit meer gebruikt. Maar ze zijn toch héél mooi. En je kunt ze moeilijk vervangen door een ander woord, want die heeft dan minder lading, of het betekent nét iets anders. Zulke woorden verdienen een ode. Zeker als het woorden zijn die iets te maken hebben met het hogere. Met de dingen die er echt toe doen. Of met God. Het tweede woord waar ik een ode aan geef is: GOEDERTIERENHEID. Wát een prachtig woord. Maar wat betekent het? Die vraag stelde ik aan verschillende mensen. Dit is wat ze zeiden: Goedertierenheid lijkt op goedheid. Maar het is meer dan dat. Iemand zei in het geluidsfragmant dat het haar deed denken aan God. Het is een eigenschap die alleen God heeft, en mensen niet. Mensen kunnen goed zijn, maar goedertieren is alleen God. "Het is een soort stap boven goedheid: God die perfect is wil te maken hebben met mensen die zo imperfect zijn."Iemand anders voegde toe: "Ik denk aan het woord genade, omdat het ook iets van tijd aanduidt; dat de goedheid altijd door blijft gaan. Goedertierenheid is voor mij de eeuwigdurende genade en goedheid van God."Maar... Klopt dat eigenlijk wel? Goedertierenheid is inderdaad een heel oud Nederlands woord, dat vooral voorkomt in de oudste Nederlandse vertaling van de Bijbel: de Statenvertaling. Het betekent oorspronkelijke goeder tiere, van goede groei of van goede aarde. Het heeft een betekenis aangenomen die grenst aan genadig, goed, gunst, getrouwheid, vriendelijkheid en zachtaardigheid.


  SPECTACULAIRE VLINDER NIEUWS VANUIT MAASTRICHT☻ 12 augustus☻ Vlinder monitorder Herman Peeters heeft maandagmiddag 30 juli op de Sint-Pietersberg tijdens zijn vlinderroute het staartblauwtje (vlinder) ontdekt. De Vlinderstichting meldt op haar website dat de laatste melding in Limburg van een staartblauwtje van augustus 2016 was. Tot 1933 werd er tien keer een staartblauwtje in Nederland gezien, maar daarna duurde het bijna tachtig jaar voor het weer eens raak was. In 2011 kwam de eerste waarneming van dit piepkleine blauwe vlindertje. Maatwerk beheer loont Natuurmonumenten heeft de laatste jaren het maaibeheer op de Sint-Pietersberg aangepast aan de vlinders. We zijn dan ook heel blij met deze vondst! Ook omdat dit vrouwtje staartblauwtje eitjes was aan het leggen op rolklaver: we hopen dan ook op een nieuwe generatie staartblauwtjes in september! Het lijkt nu dat het maatwerk qua beheer wordt beloond!

  EERSTE BROED PAAR ZEEAREND VAN NOORD-HOLLAND SUCCESVOL☻ 12 augustus☻ Roodhart is te spreken over de goede samenwerking om het eerste broedgeval van zeearenden in Noord-Holland tot een succes te maken. ‘De leden van Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken hielden de roofvogels nauwlettend in de gaten en legden de ontwikkelingen vast. De Reddingsbrigade en de Omgevingsdienst hielden een extra oogje in het zeil en hielpen met het overvaren van extra bebording.‘ Op de website van de Vogelwerkgroep staat een uitgebreid verslag. De zeearenden startten in de winter met de bouw van een nest van een ruime meter doorsnede. Ze kozen daarvoor een hoge wilg uit op het eiland. Meestal loopt de eerste poging op niets uit, maar dit paar wist direct een ei uit te broeden. Een van de vogelwerkgroepsleden zag op 20 juli een jonge zeearend zijn eerste onhandige vliegmanoeuvres doen. Ondertussen is het jong definitief uitgevlogen. "We hopen dat de zeearenden volgend jaar opnieuw vogeleiland de Dode Hond uitkiezen als broedlocatie."


  hemelvaart-bewegende-animatie-0018

  GOD GREEP MIJN NEKVEL☻ 12 augustus☻ In de hemel is het feest als iemand tot geloof komt. Deze zomer vertellen acht bekeerlingen over de verandering in hun leven. Vandaag: Leena Antonides (33) uit Olst. Hoe kwam u in aanraking met het geloof?‘Een vriendin van me nam me mee naar de kerk.’Wat trof u daarin? ‘Ik vond veiligheid, liefde en warmte.’Van welke geloofsgemeenschap bent u lid?‘Van de Emmanuel Gemeente.’Welke dingen roepen nog vragen op?‘Ik betrap me er soms op dat ik mensen beoordeel op hun uiterlijk. In de kerk kunnen we elkaar daar ook op beoordelen. Dan zeggen we: “Wat heb jij nu voor schoenen aan?” Laten we iedereen in zijn waarde laten.’‘Toen ik veertien maanden was, ben ik geadopteerd. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Olst. Op mijn vijftiende kwam ik de liefde … Bron:nd

  water-bewegende-animatie-0003

  WANDELEN VOOR WATER☻ 12 augustus☻ Na 5 dagen offline-zijn komen we aan in Kakamega, de hoofdstad van de Keniaanse provincie Maghar. De afgelopen dagen hebben we gebouwd in Mau Naorok, een plekje boven op een berg. We hadden geen internet, geen douche en geen westers toilet. We sliepen in de kerk op een matrasje zo dik als een tuinkussen. Alles was anders. Op het moment dat we aankwamen, zong het hele dorp voor ons. In de kerk krijgen we koffie en thee. Daarna een uitgebreide maaltijd. De volgende dag starten we met de bouw bij de kerk. Al vroeg in de ochtend zijn er kinderen op het terrein. Naarmate de dag vordert, worden dat er alleen maar meer. Ik vond het schokkend om te zien dat die kinderen echt in armoede leven. Ze dragen kapotte kleding, afgelopen schoenen en oudere kinderen dragen een broertje of zusje op hun rug. Spelen mij mij willen ze niet. Ze hebben nog nooit een blanke gezien. Water halen is een hele klus. Ik ben eens meegegaan. Twee kilometer heen lopen, twee kilometer. Het vrouwtje dat het water altijd haalt, heeft drie ezels die ieder vier kannen van 20 liter dragen. Ze neemt dus 240 liter per keer mee. Vanzelfsprekend doen we daarom zuinig met het water. Omdat wij in de kerk sliepen was de kerkdienst op zondag buiten. Er kwamen voor deze gelegenheid ook schoolkinderen. Die hadden 40 minuten had gelopen. Ze zongen een aantal mooie Keniaanse liederen en dansten erbij. Maandag en dinsdag bouwden we verder aan de aanbouw van de kerk en de zes huisjes die later verhuurd kunnen worden.Bron:christelijknieuws

  ZAND TEKENAAR TEKENT GRATIS BIJBELVERHALEN☻ 12 augustus☻ Op de website Sandytales.com staan prachtige filmpjes met Bijbelverhalen van Harm van Schaik, de Zandartiest. Dit materiaal mag gratis gebruikt en verspreid worden. Een goede zandtekenaar neemt je moeiteloos mee in het verhaal dat hij met opeenvolgende tekeningen zichtbaar maakt. Harm van Schaik is zo’n zandtekenaar. Hij weet mensen met zijn tekeningen te boeien. “Ik vind vooral de reacties van kinderen geweldig,” vertelt Harm in een video op de website. “En een oudere vrouw zei een keer tegen mij: ‘Je hebt de gave van visuele expressie’. Dat vond ik een mooi compliment”. Harm tekende altijd al veel en deed dat ook voor zijn kerk. Zijn tekeningen werden in de diensten gebruikt. “Toen begon ik in een zandbox te oefenen en liet in een dienst zien wat ik geoefend had. Iedereen was daar diep van onder de indruk. Bij het zandtekenen moet je in stilstaande beelden denken. Het ene beeld moet in het andere overgaan. Dat is de kracht van zandschilderen. Zonder tekst te gebruiken, kun je een verhaal vertellen.”Op de website Sandytales.com zijn inmiddels verschillende filmpjes van Harm te vinden waarin Bijbelverhalen tot leven komen. Dit materiaal nodigt uit om ook het originele Bijbelverhaal te lezen. De makers van deze website zijn van plan ook verwerkingsmateriaal beschikbaar te stellen.Het materiaal kan kosteloos gebruikt worden en bezoekers van de site worden uitgenodigd materiaal met anderen te delen. Ook kunnen mensen suggesties doen voor nieuwe zandtekeningen.Bron:eo

  ACCOLADO ZORG VOOR WONEN ZORG EN WELZIJN BIJ U THUIS OF ACCOLADO☻ 12 augustus☻ Op een dag heb je zorg nodig. Liefdevolle zorg en aandacht zijn dan belangrijk. Accolade Zorg is er dan voor jou, thuis of op een van de verschillende locaties. Liefdevolle zorg vanuit Gods liefde voor ons: dát maakt het verschil! “Liefdevolle zorg voor onze cliënten, maar ook als je bij ons werkt. Bij ons mag je thuis zijn. Samen met 700 collega’s zetten we ons in voor de allerbeste zorg. Maar we zorgen ook voor jou. Je mag bij ons het vak leren of juist verder groeien, we stimuleren nieuwe initiatieven en helpen jou verder te ontwikkelen”. “Accolade Zorg is een organisatie die zich laat inspireren door Gods liefde. Wij geloven dat God ons liefheeft. Deel jij deze overtuiging ook? Dan passen we bij elkaar en willen wij jou helpen om Gods liefde door te geven in het werk dat je bij ons mag doen”. Een lach op het gezicht brengen! Elke dag proberen om het verschil te maken. In alles wat zij doen staat liefdevolle zorg centraal. Dagelijks zorgt Accolade voor ouderen en mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dit doen zij thuis, middels thuiszorg, maar ook door lang- of kortdurende zorg op een van de verschillende locaties. In het dagcentrum geeft Accolade ouderen mooie en zinvolle tijd met elkaar. Kleinschalig en huiselijk of juist een grote locatie met alle voorzieningen in huis. Wat spreekt jou het meeste aan? Bron:Refoportaal.nl

  graceland

  GRACELAND FESTIVAL GAAT OVER DE GROOTSTE BIJBEL VAN DE WERELD☻ 5 augustus☻ Het Graceland Festival heeft dit jaar een primeur. De organisatie gaat tijdens het festival proberen het wereldrecord van De Grootste Bijbel van de Wereld te breken. Onder leiding van een kunstenaar kunnen ook de bezoekers van het festival een creatieve bijdrage leveren aan deze enorm grote Bijbel. “Deze Bijbel wordt drie meter hoog en vier meter breed en staat midden op het festivalterrein, vertelt Richard Aeilkema, commercieel directeur van het Graceland Festival, enthousiast. “Je kunt er dus letterlijk niet omheen. Zo willen we laten zien dat de Bijbel ruimte biedt voor iedereen. Deze Bijbel zó groot, ook jij past erin.”De Grootste Bijbel van de Wereld wordt gemaakt van grote houten frames. Deze worden in een carrousel geplaatst, zodat de pagina’s ook echt kunnen draaien. De makers van de Bijbel zijn twee ondernemers met een maatschappelijke missie: Karst Klein en Cor Wobma. De gehele Bijbel (Bijbel in Gewone Taal) wordt afgedrukt op gigantische pagina’s. Achterin komen extra blanco pagina’s. Hier mogen de bezoekers iets schrijven of tekenen. Kunstenaar Bob Venus is bij het project betrokken om het publiek hierbij te helpen. “Toen we dit idee bedachten,” vervolgt Richard, “waren we meteen enthousiast. De Bijbel past namelijk goed bij het hart van het Graceland Festival. Je kunt deze bijzondere Bijbel straks bekijken, lezen en aanraken. Je kunt erin bladeren, en ermee op de foto. En je mag er zelfs in schrijven. Er is ruimte in deze Bijbel voor jouw verhaal.” Bron:eo druif-bewegende-animatie-0015

  VOEDSEL VERSPILLING: WAAROM ZOU IK ME DAAR ALS CHRISTEN DRUK OVER MAKEN☻ 5 augustus☻ Afgelopen week was er grote ophef over een lading te kleine pruimen die dreigde te worden gedumpt. Het fruit was drie millimeter te klein voor supermarkten, waardoor de fruitteler ermee dreigde te blijven zitten. Maar maken we ons hier als christenen eigenlijk wel druk om? De vraag is: Waarom zou ik me als christen druk moeten maken over voedselverspilling? Voedsel is een geschenk van God. Daarnaast is het niet vanzelfsprekend dat er elke dag een bord eten voor ons staat. Kijk maar naar de landen waar ernstige hongersnood heerst. In Genesis 1:29 staat: ‘En God zei: “Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen”’ Alleen al daarom zouden we er op een goede manier gebruik van moeten maken. En met het eten gooi je eigenlijk ook de inspanning van een boer weg. Hij heeft veel tijd besteed aan het zaaien, bewerken, ploegen en oogsten van het gewas.  Sinds een aantal jaar biedt ze haar kliekjes aan via de Facebookgroep ‘Stop Voedselverspilling Ede’. Ik geloof dat God van ons vraagt om op een duurzame manier met de schepping om te gaan. Bron:eo

  Rail-_Away

  DWARS DOOR EUROPA EN INDIA RAILWAY☻ 21 juli☻ Van de Alpen in Zwitserland tot de Himalaya in India. Deze zomer neemt Rail Away de kijker weer mee naar bijzondere landschappen, culturen en toeristische bezienswaardigheden. In de mooie herhalingen bezoeken we onder andere India, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. De reis begint in Zwitserland per Gotthard-spoorlijn, die een goede indruk van het land geeft. In juli maakt Rail Away een uitstap buiten Europa, namelijk naar India. In Noord-India rijdt de India Toy Train, oftewel de speelgoedtrein. In augustus gaat Rail Away door Duitsland en Italië. De eerste zaterdag van de maand is een reis langs de Rijn, van Keulen naar Frankfurt, het financiële centrum van Europa. Ook volgen we de Ligurialijn. Vanuit Genua loopt deze spoorlijn tot aan La Spezia, waarbij kilometerslange tunnels worden afgewisseld door prachtige dorpen en streken, zoals de Cinque Terre. Bron:Christelijknieuws

  visie

  WORDT ABORTUS LEGAAL IN HET GEBOORTE LAND VAN DE PAUS☻ 21 juli☻ Vandaag stemt het Argentijnse congres over legalisering van abortus. Daarmee staat het geboorteland van de paus op een kruispunt in zijn geschiedenis. Hoe de stemming uitvalt, is nog helemaal onduidelijk. Het wetsvoorstel verdeelt het geboorteland van paus Franciscus volgens NRC.nl tot op het bot. “Argentinië was op veel vlakken een pioniersland in Zuid-Amerika,” schrijft correspondent Nina Jurna. “Zo voerde het in 2010 als eerste land in de regio het homohuwelijk in, maar abortus ligt hypergevoelig.” President Mauricio Macri (1959), persoonlijk gekant tegen legalisering, gaf eerder dit jaar zijn goedkeuring aan behandeling van de wet in het congres. Wel bepleitte hij een ‘verantwoord’ debat. Hoe de beslissing vandaag zal vallen, weet niemand. Van ruim twintig volksvertegenwoordigers is volgens Jurna namelijk niet bekend hoe zij zullen stemmen. Abortus is op dit moment strafbaar in Argentinië. Daarop bestaan twee uitzonderingen: als het leven van de moeder door de zwangerschap gevaar loopt, of als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting. Maar volgens Jurna zijn artsen ook in die gevallen huiverig om een abortus uit te voeren, “uit angst toch te worden vervolgd”. Bron:Visie/eo


  Inhoud blog
 • Zijn liefde volle goedheid
 • Hij hield zoveel van ons
 • De weg naar de hemelse vader
 • Het eeuwig leven
 • Tolerantie of welwillendheid
 • Niemand is rechtvaardig
 • Gods nieuwe wereld
 • God bestaat
 • De ongehoorzaamheid van Adam en Eva

  TWITTER HET GELOOF


  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (24)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (137)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (20)
 • Gods liefde (13)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!