NIEUW: Blog reclamevrij maken?

BIJBELSE UITLEG

HET EINDE VAN ONS LEVEN☻

20 mei☻

Als het einde van ons leven nadert, erkennen we dat God in het verleden voortdurend onze hulp is geweest. Als onze lichamelijke krachten afnemen, hebben we God nog meer nodig en beseffen we dat Hij ons nog steeds voortdurend helpt. We mogen nooit wanhopen, maar steeds zijn hulp blijven verwachten, hoe ernstig onze beperkingen ook zijn. Hoop op Hem helpt ons door te gaan en Hem te blijven dienen.

duif

NOOIT TE OUD☻

20 mei☻

Een mens is nooit te oud om God te dienen, nooit te oud om te bidden. Hoewel onze leeftijd een eind kan maken aan bepaalde lichamelijke activiteiten, hoeft het geen eind te maken aan ons verlangen om anderen (in het bijzonder kinderen) te vertellen over alles wat we God hebben zien doen in de vele jaren van ons leven.

 

☻☻☻☻1 mei☻☻

Over mijzelf
Ik ben Patricia, en gebruik soms ook wel de schuilnaam linecia.
Ik ben een vrouw en woon in Noorden (Nederland) en mijn beroep is Vrijwilligsters/ Bezoek ouderen mensen voor een intake. Vriendschappelijke huisbezoek. Mijn beroep was Kinderleidster en administratietief medewerkster geweest./Gelovig Christendom..
Ik ben geboren op 24/03/1957 en ben nu dus 62 jaar jong.
Mijn hobby's zijn: Breien, Lezen, Borduren, Lezen, Christelijke filmen, Godspel muziek, fietsen /.
Bezoekt een Christengemeente/Volle Evangelie. Bezoekt af en toe conferenties, retraites. Bidstonden, Vrouwenbijeenkomst. Het Woord van God lezen bestuderen en bidden. Voor gelovigen en niet gelovigen, zieken, noden, problemen, moeilij Bezoekt e

PERSOONLIJKE GEBEDEN

MOOI GEMAAKT☻

1 mei☻

Vader in de hemel, dat U de mens zo mooi hebt gemaakt. Dat alle lichaamsdelen zo mooi bij elkaar passen en elkaar helpen. Dank U dat ik voor U belangrijk  en dat wij allemaal bij elkaar horen. Amen

MIJ KENT☻

1 mei☻

Lieve Vader in de hemel. Dank U wel dat U mij kent, Dat U alles van alle lezers weet, ook alle verkeerde dingen, en dat U dan toch nog van hen houdt. U bent een God van liefde, genade, barmhartig en geduldig. Amen

MENSEN☻

1 mei☻

Dank U HERE Jezus, dat U zoveel van mensen houdt. Wilt U zich kenbaar maken aan alle lezers die U nog niet kennen. Zodat ze persoonlijk mogen ontdekken dat U er bent, en heel veel van hen houdt. Amen
HALF STOK, VLAG IN TOP☻

8 mei☻

Vandaag vlaggen we half stok,

omdat wij willen denken,

aan hen die voor ons vielen,

in onze keel een brok.

Morgen gaat de vlag voluit,

we willen blij herdenken,

bevrijding van ons land en volk,

met dankbaarheid geuit.

Half stok hangt soms de levensvlag,

het leven is soms zwaar,

maar dan ineens gaat zij in top,

er komt een nieuwe dag.

Wie door Gods Zoon is vrijgemaakt,

is echt bevrijd, voor eeuwig,

de vlag hangt nimmermeer half stok.

We zijn verlost. Volmaakt! A.Lingen


ZIJNWOORD☻

GELOVEN ZONDER ZIEN☻

15 mei☻

Jezus zei tegen hem: "Geloof je pas nu je Mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die Mij niet gezien hebben toch geloven!"De leerlingen hebben Jezus nog veel meer wonderen zien doen dan in dit boek staan opgeschreven. Maar déze zijn opgeschreven, zodat jullie zullen blijven geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Want dan zullen jullie eeuwig leven hebben omdat jullie bij Hem horen.Johannes 20:29-31☻Is het mogelijk te geloven zonder te zien? Tomas zag de Heer Jezus en mocht Hem aanraken. Wat hebben wij? Niet zien en toch geloven. De Heer zegent wie dat doet. Johannes legt uit hoe dat kan. Johannes heeft namelijk alles opgeschreven wat daarvoor nodig is.

ZIJNWOORD☻

NIET ZIEN☻

15 mei☻

Jezus Christus is niet meer op aarde bij ons. We kunnen niet naar Israel reizen om Hem daar te ontmoeten. Hij is in de hemel om voor ons een woning te maken (Johannes 14:2) en voor ons te bidden (Romeinen 8:34). Tomas zag en geloofde. Wij zien Hem niet. Daarom heeft Johannes tekenen en woorden van de Heer Jezus opgeschreven. Wie Hem niet zien, kunnen geloven door te lezen in het Woord van God.OPWEKKINGS 629

8 mei☻

Maar als er vergeving is,

kan er genezing zijn

van de pijn en het verdriet diep van binnen

Als er vergeving is,

kan er genezing zijn

En de weg van herstel kan beginnen.

O God, ik heb U nodig

Ik kan het zelf niet

Ik lijk haast te verstikken

In angst en in verdriet

Hoe kan ik ooit vergeven?

Zoals U mij vergeeft

Dwars door alles heen,

wat mij beschadigt heeft.

GEBED☻

KRACHT

1 mei☻

Waar komt die kracht vandaan

in dagen na het overlijden

bij ziekte, leed

of pijnbestrijding

de ander zwak

jouw hulp verwacht

mensen op je weg gebracht

als vleugels onder

over en om je

voel je hoe

door een wolk

van gebeden

Zijn scheppende kracht

rechtstreeks wordt gegeven.

1001gedichten.nl

GEBED☻

TRANEN EN GEBED☻

1 mei☻

De tranen biggelen

over haar wangen,

ze probeert ze met een

tissue op te vangen.

Maar terwijl de tranen

over haar wangen gaan,

zijn er ook vele gebeden

naar boven gegaan.

Dan roept zij: “Heere,

waar moet ik toch heen,

help mij, ik weet het niet

vertrouw op U alleen”.


VISJES

1 mei☻

OVERDENKING 

15 mei☻

Van jongs af aan! Als je een goddelijke moeder hebt die je op de wereld gebracht heeft, omgeven door geloof in Jezus, verhalen uit de bijbel vertelde en slaapliedjes van geloof zong, prijs God dan en dank haar. Als dat niet zo is, maak dan een belofte dat jouw kinderen en jouw kleinkinderen deze voorsprong in het leven zullen krijgen.  SPREUKEN

15 mei☻

"Een goddeloze doet zijn eigen zin, maar een oprecht mens leeft bewust met God."(Spreuken 21:29)PSALM 

15 mei☻

"HERE, U ziet wat zij doen. Elke slechte daad grift zich in Uw geheugen. U weet wat een ellende en verdriet zij veroorzaken. Laat hen dan ook maar boeten, HERE! De arme mensen vertrouwen zich geheel aan U toe. U bent de toevlucht voor wees en weduwe. U staat bekend als Degene die de hulpelozen tegemoet komt en helpt."Psalm 10:14
QUOTE☻ 

15 mei☻

"Er blijft voor ons alleen de hele smalle weg open, vaak zeer moeilijk te vinden, elke dag leven alsof het onze laatste zou zijn, en toch leven in geloof en verantwoording dat er een grote toekomst zal zijn."


KORTE GEDACHTE** 

15 mei☻

Christus Jezus, u bent niet op aarde gekomen om de wereld te oordelen, maar om ervoor te zorgen dat ieder mens zich één weet met u en de medemens. En als de liefde zover gaat dat ze vergeeft, dan komt het hart, ook al is het nog zo beproefd, weer tot leven.EVANGELIE

15 mei☻

"Hij nam de straf voor onze zonden op Zich en maakte ons één met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld."(1 Johannes 2:2)Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (26)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (190)
 • Feestdagen (5)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (15)
 • Het leven (8)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • BIJBELSE TEKST** 

  15 mei☻

  "De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven."Jakobus 1:27
   

   

  VRIJ ZIJN

  Image and video hosting by TinyPic

  LIEFDE HET VOLMAAKTE STREVEN NAAR EENHEID☻ 15 mei☻ Vader, laten ze allen één zijn zoals U in Mij bent en Ik in U ben. Laten ook zij in ons zijn; dan zal de wereld geloven dat U Mij hebt gezonden. JEZUS in Johannes 17:21, NBV/Kan God een land veranderen in één dag? Ja, dat kan Hij. Maar nee, dat doet Hij niet. Vlak voor zijn sterven heeft Jezus in zijn gebed de sleutel tot transformatie aangereikt: als wij allen één zijn, zoals de Vader en de Zoon één zijn, dan zal de wereld geloven dat God Jezus als Redder naar deze aarde heeft gezonden. www.vrijzijn.nl

  MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  BEVRIJDINGSDAG☻

  15 mei☻

  Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven… (Galaten 5: 1)Zondag is het Bevrijdingsdag. Zaterdag staan we in Sliedrecht stil bij het monument. We gedenken ‘onze doden‘, hen die vielen voor onze vrijheid. We zijn dank verschuldigd aan ‘onze’ bevrijders. De vrijheid waarin we leven kregen we van hen. Wij Nederlanders hebben weinig voor onze vrijheid gedaan. Vrijheid is een gave.Opmerkelijk is dat veel mensen zich buitengewoon gebonden voelen. Gebonden in angst. Kinderen van NSB-ers. Joodse nabestaanden. Troostmeisjes van de Japanners. Velen zijn gebonden in aanvechtingen of gebonden aan verslavingen. Velen zijn gebonden aan haat. Wat is vrijheid? Je kunt in een vrij land wonen en je toch niet vrij voelen. Je kunt in onvrijheid leven en toch voor je gevoel staan in de vrijheid. Wat is vrijheid eigenlijk?

  MEDITATIE

  NADER TOT U☻

  8 mei☻

  Het wonder is dat God dicht bij mij komt. Nader, nog nader.

  Er is een kloof tussen God en de mens, de kloof van de schuld.

  God overbrugt die schuld met zijn liefde.

  God overbrugt de kloof tussen Hem en ons met de balk van het kruis.

  Zo komt Hij nader tot mij en daardoor kom ik nader tot God.

  Ik kom tot de Godservaring omdat Jezus de Godverlatenheid heeft gedeeld.

  Daarom kan ik Hem prijzen. Dat doe ik met woorden aan Psalm 118 ontleend. Het is het bijbelgedeelte dat door Jezus zo betekenis-vol in zijn lijden aangehaald wordt (Matteüs 21: 9, 42):


  TIJD MET JEZUS

  HOOP☻

  8 mei☻

  Ik zeg tegen mezelf:

  "Waarom ben je zo treurig?

  Waarom ben je zo onrustig?

  Vertrouw op God!

  Hem zal ik prijzen.

  Hij is mijn Redder, Hij is mijn God!" Psalm 43:5

  Je leven is niet altijd gemakkelijk. Soms voel je je bedroefd en onrustig. Dat gebeurt binnenin je, in je ziel. Het is goed voor je om daar aandacht aan te besteden. Laat je verdriet en onrust er zijn. En als je ze echt ziet en van binnen ervaart, richt je dan ook op Mij. Vestig je hoop op Mij als je God. Ik ben de God die je ziet en redt. Ik ben de God die je kent en bemint. Vestig je hoop op Mij. En Ik beloof je: er zal weer een moment komen dat je Mij zult loven! Vestig in je verdriet en onrust je hoop op Mij.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  JE LEVEN☻

  15 mei☻

  We leven in Christus. Als Hij komt, zal ook te zien zijn dat jullie deel hebben aan zijn hemelse macht en majesteit. Kolossenzen 3:4/Mijn kind, als je Vader stemt het me zo dankbaar dat jij gelooft in Mijn Zoon Jezus. Want dat betekent dat je het leven hebt. Je lééft! Christus is je leven! Eens zei Hij het zelf: 'Ik ben het leven'. En daarom mag jij zeggen en ervaren dat je levend bent in Christus. Je ziet en beleeft het niet altijd zo. Want je leeft in kwetsbaarheid en gebrokenheid. Maar er komt een moment dat dat leven van Christus er in alle glorie en luister zal zijn. Hij zal verschijnen. En jij zult dan samen met Hem tevoorschijn komen. Je zult dan volop stralen. Je lééft, Mijn kind. Je lééft! Christus is jouw leven. Nu en altijd.

  BEMOEDINGSSITE☻

  DE GOEDE HERDER☻

  1 mei☻

  Dag aan dag draagt Hij ons♥♥

  Met die enorme aanslag op christenen in Sri Lanka nog zo kort geleden, wil ik graag een bemoediging van Wieger Sikkema inlassen.'Niemand kan ons roven uit de hand van onze Heer!'Jezus is onze Herder! Hoe verhoudt dit zich tot het grote lijden van Gods kinderen? Sta met mij stil bij het krachtige voorbeeld van de lijdende kerk zelf. De videoboodschap is van Wieger, de tekstbijlage is door mij verzorgd. Gods bemoedigende zegen zij met jullie allen, in Jezus Naam!liefs, Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  JE MOET VERDER…

  Geloof dat bergen kan verzetten, begint vaak in het klein…

  20 mei☻

  LIEVE MENSEN,

  Er gebeurt soms van alles dat je uit het evenwicht brengt, maar... je moet verder!

  Hoe ga je verder? Wat doe je met je twijfel, met je vragen en onzekerheid?

  Ik heb een woord van bemoediging voor je! Van hart tot hart uitgesproken, in de naam van Jezus.

  Ontvang vooral nieuwe moed!

  Met liefs, Gerry

  www.bemoedigingssite.nl

  HET KRUIS☻

  8 mei☻

  God gaf op Golgotha uit liefde,

  Zijn Zoon, die stierf voor u en mij,

  het zijn de zonden die Hem griefden,

  Hij bracht verzoening, kocht ons vrij.

  Hij heeft aan 't kruis zichzelf gegeven,

  en nodigt ons met grote klem:

  'Ga toch tot Hem, kies voor het leven',

  welzalig, die gelooft in Hem.

  Door Jezus' kruis komt diepe vrede,

  voor al Gods kind'ren in het hart,

  Hij denkt aan ons in Zijn gebeden,

  draagt ons door duisternis en smart.

  Alleen door 't kruis kunnen wij zingen,

  Hem prijzen voor zoveel genâ,

  In Hem zijn alle zegeningen,

  Wij zijn verlost. Halleluja !A.Lingen  HALF STOK, VLAG IN TOP☻

  8 mei☻

  Vandaag vlaggen we half stok,

  omdat wij willen denken,

  aan hen die voor ons vielen,

  in onze keel een brok.

  Morgen gaat de vlag voluit,

  we willen blij herdenken,

  bevrijding van ons land en volk,

  met dankbaarheid geuit.

  Half stok hangt soms de levensvlag,

  het leven is soms zwaar,

  maar dan ineens gaat zij in top,

  er komt een nieuwe dag.

  Wie door Gods Zoon is vrijgemaakt,

  is echt bevrijd, voor eeuwig,

  de vlag hangt nimmermeer half stok.

  We zijn verlost. Volmaakt! A.Lingen  UW LIEFDE HEER JEZUS☻

  8 mei☻

  Uw liefde Heer Jezus

  vertrapt en zo onteerd.

  Gehoond en geslagen

  U heeft zich niet verweerd.

  Uw lijden ondraag'lijk

  werd zo deerlijk verminkt.

  Mijn God riep U klagend

  bent U Mi

  U gaf zich ten offer

  voor al onze zonden

  U heeft zoveel liefde

  hoe wij U ook griefden.

  Vergeef onze zonden

  hoe wij U verwonden

  Leer ons Heer te knielen

  Heer, redt onze zielen.P.Groeneveld  JEZUS VOL VAN LIEFDE☻

  8 mei☻

  Jezus vol van Liefde

  Uw woorden raken mij

  Mijn hart is voor U open

  ik voel mij dankbaar blij.

  U bent wie U zegt te zijn

  U kan ik echt vertrouwen

  Uw liefde is puur en rein

  daar kan ik op bouwen.

  Vol vertrouwen volg ik U

  U stierf voor mij aan 't kruis

  met U ben 'k opgestaan

  U bent mijn veilig thuis.P.Groeneveld  VASTE VRAAG☻

  8 mei☻

  Elke dag opnieuw

  schenkt God Zijn Boodschap,

  die als zaad ontkiemt,

  stille kracht in de wortels

  om door rotsgrond heen te gaan.H.Messie


  Jezusenkinderen

  VERZOENING☻

  8 mei☻

  vrijwillig Heer

  koos U

  voor mij en

  mijn arglistig hart

  bracht U

  tot stand verzoening

  tussen U en mij

  ja voor elk mensenkind

  U werd veracht door mensen

  vertrouwd met lijden

  droeg U mijn fouten

  om mijn oneerlijkheden

  werd U gegeseld

  wreed gekruisigd

  en uw bloed

  stroomde als offer van verzoening

  vanuit een verbazingwekkende

  liefde en genade

  als vergeving naar mij toe

  uitnodigend strekt U

  daar aan dat kruis

  uw liefdevolle armen

  wijd naar mij uit

  en zegt IK heb je lief

  laat je door Mij

  verzoenen met je Schepper

  de diepe band met Hem herstellend:N.Siebel  Image and video hosting by TinyPic

  VEESSALADE (YOM KIPPUR)☻ 15 mei☻ 100 gr boterhamworst 1 klein blikje erwten (1/4) 4 hardgekookte eieren 4 gekookte aardappelen 2 zure augurken 1 zure appel 1 ui 2 lepels bouillon mayonaise peterselie tomaat sla azijn peper zout paprikapoeder nog wat kleine augurkjes De fijngehakte ui en peterselie vermengen met de in blokjes gesneden aardappelen, hier de bouillon bijdoen, peper en zout. Een paar uur laten intrekken. De worst, augurken en de appel in blokjes snijden en vermengen met het eerste mengsel. Hier de doperwtjes bij doen. Op smaak brengen met de mayonaise en wat peper en zout. De vleessalade mooi opmaken op de slabladeren, garneren met de hardgekookte eieren, tomaat, augurkjes en paprikapoeder.

  CHRIS

  Image and video hosting by TinyPic

  ZELFBESCHADIGING HOE KAN IK HELPEN☻ 15 mei☻ Drie op de tien jongeren voelen zich depressief. Depressiviteit kan leiden tot zelfbeschadiging: wanneer iemand zichzelf letsel toebrengt. Het is een uiting van psychische pijn, boosheid of verdriet. Alise Vleesenbeek van Stichting Chris en Voorkom! vertelt wat je kan doen als je erachter komt dat iemand uit je omgeving (bijvoorbeeld je zoon of dochter) aan zelfbeschadiging doet.WELKE VORMEN VAN ZELFBSCHADING ZIJN ER:“Iemand kan zichzelf snijden of krabben of iemand bonkt bijvoorbeeld met z’n hoofd tegen de muur. Ook een sigaret uitdrukken ergens op je lichaam of je haar eruit trekken is een vorm van zelfbeschadiging. Het is een erg breed begrip, maar als je jezelf op wat voor manier dan ook pijn doet, is dat zelfbeschadiging.

  Image and video hosting by TinyPic

  GROOT AANTAL JONGEREN HEEFT GEEN PLEK OM LEVEN TE DELEN☺ 15 mei☻ VERTROUWDE MENSEN☻ Juist op dit punt is de gemeente nodig. De meeste jongeren die bij Chris terecht komen, hebben een eigen kerkelijke gemeente. Dat is altijd de eerste brug die we proberen te slaan: de naaste omgeving. De gemeente is daar een groot onderdeel van. Toch stuiten we als organisatie steeds vaker op het feit dat jongeren blijvend terugkeren bij Chris, oprecht niet wetend bij wie ze met hun verhaal terecht kunnen. Binnen de kerkelijke gemeente is dit onaanvaardbaar en pleiten we ervoor dat iedere jongere binnen de gemeente een omgeving heeft van vertrouwde mensen, waar het delen van je, soms ingewikkelde, leven mogelijk is.

  Bron:chris.nl

  ABCVANHETGELOOF

  AVONDMAAL☻

  20 mei☻

  Om het avondmaal te vieren, is het nodig om jezelf te ‘beproeven’ (1 Korinthe 11:28). Dat betekent dat je nagaat: Geloof ik dat het waar is wat de Bijbel zegt over mijn zonden?

  ZONDE

  20 mei☻

  Als de Bijbel spreekt over zonde, dan wordt er iets heel anders bedoeld. Zonde is verschrikkelijk en vernietigend. Zonde betekent opstand en rebellie tegen God. Je mist je doel.  MOPPEN

  bus-bewegende-animatie-0001

  BUS GEMIST☻ 15 mei☻ Een man komt van zijn werk, haast zich maar ziet net de bus die hij moest hebben, vertrekken. Hij denkt:"Ik ren de bus achterna en pak hem bij de volgende halte." Bij de volgende halte is hij weer nèt te laat maar hij probeert nog een halte. Na de vijfde halte ziet hij dat hij zijn huis voorbij holt en gaat naar huis. Moe,warm en bezweet komt hij thuis en zijn vrouw vraagt hem:"Wat is er met jou gebeurd?". Hij zegt:"Ik heb de bus gemist en ben er achter aan gehold maar ik miste hem steeds nèt." "Maar" lacht hij,"Ik heb wel mooi €3,50 uitgespaard." "Dan had je beter achter een taxi aan kunnen hollen" zegt zijn vrouw "dan had je €25 uit kunnen sparen!"

  Blowing Runny Nose

  ZAKDOEK☻ 15 mei☻ Een kleine jongen, die vreselijk verkouden is, zit in de trein naast een nette dame, die er niet van gediend is dat het jongetje voortdurend zijn neus ophaalt. 'heb jij geen zakdoek?' vraagt ze uiteindelijk. 'Jawel mevrouw ,'zegt het jongetje . 'Maar die mag ik niet uitlenen van mijn moeder.'

  IS ALLEEN VOOR CHRISTELIJKE DOELGROEPEN. BENT U GELOVIG?

  Kiss On The Hand

  IN BLOEISTAAN☻

  8 mei☻

  Sta jij nog wel eens in bloei? Seksueel in bloei voor je partner? Kijk om je heen, heesters en bloemen staan in knop, klaar om tevoorschijn te komen. En wat is het moeilijk soms om bij je partner tevoorschijn te komen. Maar het kan. Het is willen, kiezen, praten, veranderen en bloeien.https://www.depassiecoach-nederland.nl/in-bloei-staan/

  Passionate kissing

  EEN VERKENNEND GESPREK☻

  15 mei☻

  Weet je het allemaal nog niet zo? Wat kun je doen? Wat moet je zeggen? Hoe pak je een wens tot veranderen aan?

  En misschien heb je nog veel van dit soort vragen.

  Voor de prijs hoef je het niet te laten. Voor een verkennend gesprek betaal je niet €89,- per uur, maar € 59,- per anderhalf uur.

  Laat het maar weten!

  https://www.depassiecoach-nederland.nl/contact/

  Hug And Kiss

  ZIN IN INTIMITEIT☻

  8 mei☻

  Leer om in bloei te staan.

  Verander je seksuologische herfst in een opwindende lente.

  Een handzaam boek met als titel Zintimiteit met uitleg, vragen en opdrachten.

  https://www.depassiecoach-nederland.nl/?boek=zintimiteit

  Kissing couple

  STRIPPENKAART COACHING☻

  8 mei☻

  Je hoeft voor seksuologische coaching je deur niet meer uit, je bent geen tijd kwijt aan reisafstanden, je hoeft niet meer het hele gesprek te onthouden want het staat in de mail, je hoeft geen oppas te zoeken en je betaalt ook nog eens minder.

  Seksuologische coaching via de e-mail.

  Even diepgaand en serieus als een normaal gesprek.

  https://www.depassiecoach-nederland.nl/coaching/


  GENEZINGSDIENSTEN/

  met evangelist Jan Zijlstra/

  Genezingen in Handelingen,

  omdat Hij (Jezus)leeft☻(Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻woensdag, 22. mei/20:00/ Doopdienst door onderdompeling, van tevoren aanmelden via info@wingsofhealing.nl (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻vrijdag, 24. mei/19:30/ Wijk bij Duurstede - Genezingsdienst | De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 | 3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl

  ☻zondag, 26. mei/10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  10:30/ Wijk bij Duurstede Onderwijsdienst over 'Geloof en Goddelijke genezing' met gebed voor de zieken | De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 | 3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl/

  19:00/ Doop in de Heilige Geest avond (Veerpolder 6a, 2361 KV, Warmond)

  ☻woensdag, 29. mei/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  www.wingsofhealing.nl

  ☻☻☻☻

  israelreizen

  GA MEE OP REIS NAAR ISRAEL☻ In 2019 bestaat Het Zoeklicht 100 jaar. Dat vieren we door onder andere twee unieke Israëlreizen aan te bieden. Meld u snel aan want vol=vol! - Profetische reis door Israël 4 - 14 november 2019

  cropped-logo-Camps4kids

  CAMPS4KIDS/Je leert de Here Jezus kennen! Christelijke Kindervakanties 2019 Camps4Kids is DE christelijke kinderkamp organisatie in Nederland. Camps4Kids bestaat al 10 jaar en is een groeiende speler van kindervakantiekampen in Nederland. De christelijke kinderkampen van Camps4Kids helpen door nieuwe frisse programma’s kinderen in Nederland de Here Jezus kennen.www.camps4kids.nl

  ISRAELCONFERENTIE: WANT IK BEN MET U (Studies in Haggai)

  Van 21 t/m 24 juni 2019 o.l.v. Jan-Hendrik Meinema en Ton STier. Met slechts twee hoofdstukken en 38 verzen is Bijbelboek Haggai het op een na kleinste oudtestamentische Geschrift. Wees sterk, werk door, want Ik ben met u (Hag. 1:5,6) Christelijke Conferentiecentrum De Ark. www.ccc-de-ark.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  RAW 2019: HOLY GROUND☻donderdag 30 mei 2019 t/m zondag 2 juni 2019 - Vierhouten Paasheuvel, ‘t Frusselt 30, 8076 RE/ Het komt steeds dichterbij, het ruigste christelijke tienerweekend van Nederland: RAW! Vorig jaar hebben we een fantastische tijd gehad met elkaar. Van inspirerende meetings tot dansen in de Silent Disco en actie op de stormbaan. Het was te gek!

  Image and video hosting by TinyPic

  FESTIVAL ZION (VOORHEEN VOLLEY FEEST)☻vrijdag 21 juni 2019 t/m zondag 23 juni 2019 - Onstwedde De Sikkenberg, Sikkenbergweg 7 , 9591TD/Festival ZION, faith, music and sports. Een heel weekend muziek, sport, workshops en nog veel meer activiteiten. Met een weekendticket heb je toegang tot alle activiteiten en zijn de overnachtingen tijdens het festival inbegrepen. Met een dagticket heb je toegang tot alle activiteiten van die dag. www.eventsforchrist.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  JONGEREN REIZEN☻ISRAEL 22 juli t/ 31 juli 2019☻☻12 augustus t/m 21 augustus☻ Bezoek de Klaagmuur in Jeruzalem, drijf op de Dode Zee en ontdek het hippe Tel Aviv. Daarnaast doe je een paar dagen vrijwilligerswerk voor de armste inwoners van Jeruzalem. Image and video hosting by TinyPic

  OEKRAIENE BEMOEDIGINGSREIS☻ Bemoedigingsreis 2 22 t/m 29 juni Bemoedigingsreis 3**/ /Bemoedigingsreis 4 14 t/m 21 december € 850,- (all-in) Deze reizen zijn geschikt voor alle leeftijden! De Joodse gemeenschap in Oekraïne draagt nog altijd de sporen van een heftig verleden. Ook anno 2019 zijn de leefomstandigheden voor velen van hen moeilijk, mede door armoede en het weer oplaaiende antisemitisme. Tijdens de bemoedigingsreis naar Oekraïne zijn er talloze ontmoetingen met de Joodse gemeenschap(pen), helpt u bij het inpakken en uitdelen van de voedselpakketten en leert u meer over de indrukwekkende Holocaustgeschiedenis van het land. Ook maakt u kennis met alijawerker Koen Carlier en zijn team. De Joodse gemeenschap ervaart uw komst en meeleven als hartverwarmend en bemoedigend. Deze reis zal u zeker niet onberoerd laten. Informatie en aanmelding: reizen@cvi.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  EXCURSIES NAAR JOODS ZUTPHEN☻ De synagoge in Zutphen is prachtig gerenoveerd en een warme plaats om samen te komen. Wat is het verhaal achter de synagoge? En wat is de Joodse geschiedenis van Zutphen? Als afsluiting krijgt u nog een rondleiding met gids door de stad. datum: dinsdag 28 mei van 10.30 tot 15.00 uur prijs: €27,50 p.p. (inclusief koffie/thee en een koshere lunch)

  Image and video hosting by TinyPic

  TOERUSTING AVOND IN ZWOLLE OVER KINDERMISHANDELING EN MISBRUIK☻ De Fontein, Sterrenkroos 56, Zwolle Aanvang: 19.30 uur (inloop: 19.15 uur met koffie en thee) Ook in het jeugdwerk in de kerk kom je kinderen en jongeren tegen die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling of seksueel misbruik. Wil je hier meer over weten, wat de signalen zijn, je verdiepen in de impact ervan en wil je handvatten over hoe adequaat om te gaan met dit thema binnen het jeugdwerk en het jeugdpastoraat? Kom dan naar de toerustingsavond, op donderdag 20 juni in Zwolle. De toegang van deze avond is gratis. www.http://volwassenen.chris.nl/toerustingsavond-over-kindermishandeling-en-misbruik/

  JARIGEN

  Image and video hosting by TinyPic

  VERJAARDAG VAN MIJN BESTE VRIENDIN☻ 20 mei☻ Jarigen in mei/juni Je bent mijn beste vriendin die vandaag jarig is. In mijn hart zit je binnenin. en de herinneringen die ik nooit uit mijn gedachten wis. (Datum), is een dag dat ik nooit vergeet want mijn vriendin is jarig als je dat maar weet... Die dag krijg je veel geschenken, die dag smullen we veel maar wat ik je van harte wens is een happy birthday!

  Birthday present and cake

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  HUWELIJK

  Image and video hosting by TinyPic

  TROUWDAG☻ 20 mei☻ Deze dag zal de geschiedenis ingaan, dat … en … samen voor God mochten staan, hier gaven jullie het ja-woord aan elkaar, nu mogen jullie verder gaan als echtpaar. Jullie vroegen de Heere om een zegen, die hebben jullie dan ook gekregen, Hij zal altijd met jullie meegaan, daar kunnen jullie van op aan. We wensen jullie een gezegend huwelijksleven, dat veel vreugde en blijdschap mag geven.

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  GEBOORTE

  Image and video hosting by TinyPic

  NIEUW LEVEN☻ 20 mei☻ Je bent er bij gekomen je hebt je plekje ingenomen je hoort er helemaal bij je maakt ons allemaal blij zo jong en pril soms luid, soms stil alles om je heen heeft je aandacht als je huilt of lacht je staat nog in het begin van je leven maar wij willen je graag geluk, gezondheid en liefde als bagage meegeven Bron:1001gedichten

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  ZIEKEN

  Image and video hosting by TinyPic

  SNEL BETER WORDEN☻ 20 mei♥ De zoemer gaat, en ja hoor je bent ziek, dat wordt een dag alleen op school, alleen met al die kinderen in de klas, wordt snel weer beter mijn schat, ik mis je nu al, de eerste minuut, ik stuur een kaart, met grote letters en gekleurde hartjes, jou beterschap wensen is mijn traditie, wordt snel beter zeg ik door de telefoon, ik wens je al mijn beterschap, dat je maar snel weer beter wordt,

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  OVERLIJDEN☻

  Image and video hosting by TinyPic

  SCHENKING☻ 20 mei☻ Liefdes schenking LOUIS heeft van mij een gevoel gekregen, en momenteel is dat nog gezwegen. Aan elke venster is een donkere schaduw te zien, alsof ik het verdien. Het is bedoeld voor ons twee, in wel en wee. Natuurlijk ook nog mijn hart, het klopt voor hem apart. Met een kaars en licht, leve zijn gezicht. Het leven zal niet stoppen, zijn hartje blijft in het mijne kloppen. Ik was de zon, die altijd naar je lachen kon. LOUIS rust nu zacht, je weet wie op je wacht.

  Crying and sobbing

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet

  LENTE

  Image and video hosting by TinyPic

  LENTE, ZONNIG EN ZACHT☻ 20 mei☻ De lente zo zonnig, zo zonnig en zacht zo vrolijk en warm De start van het nieuwe leven Een nieuwe start voor ons allemaal de bloemen bloeien zo schattig en lief de lente zo zonnig, zo zonnig en zacht zo vrolijk en warm maar dan vanuit de verte een grijze wolk dreigend en zwart de lente was zo zonnig, zo zonnig en zacht

  Image and video hosting by TinyPic

  Het winterzonnetje straalt door het raam het wekt je op zonnenstralen zijn parels vol licht geven de winterkleur een zachter zicht het winterzonnetje zo lief is mijn zonnige  hartedief Van Hees Annie Gedichtenstadnl


  THDV EN SCHARLAKEN KOORD STARTEN CAMPAGNE SEKSUELE WEERBAARHEID☻

  1 mei☻

  Jongeren hebben het rechtopom weerbaarheid te zijn op het gebied van inseksualiteit. Daarom starten THDV en Scharlaken Koord maandag 8 april 2019 de tweemaandelijkse campagne ‘Sterk in de liefde’. De achterliggende gedachte? ‘Als opvoeders hun kinderen niet vertellen hoe seksualiteit werkelijk bedoeld is, wie doet het dan?’‘Meneer, heeft u al eens seks gehad?’, ‘Juf, wat er in porno gebeurt, gebeurt dat ook echt?’, ‘Voor seks hoef je geen relatie te hebben, toch?’ en ‘Ik had seks omdat ik bang was dat mijn vriendje het anders uit zou maken’. Dit zijn een aantal uitspraken van 14- en 15-jarigen tijdens lessen van Scharlaken Koord op praktijkscholen in Amsterdam.

  GESPREK OVER SEKSUALITEIT BELANGRIJK☻‘

  1 mei☻

  Het laat zien dat het gesprek over seksualiteit en weerbaarheid op dit gebied erg belangrijk is’, aldus Marja Sijpestein, manager van Scharlaken Koord. ‘Doordat de meeste jongeren veel zien en horen, lijkt het alsof ze al veel weten. Toch hebben ze vaak niet nagedacht over het sociaal emotionele deel van seks én hun eigen waarden en normen. Dat maakt dat ze onvoldoende weerbaar zijn, hun eigen grenzen niet kennen en het gevaar lopen in vervelende situaties terecht te komen. Juist nu alles zo snel gaat via sociale media is het belangrijk voor jongeren om na te denken over seks en een standpunt te bepalen voordat er iets gebeurt. In principe leer je dit in eerste instantie thuis. We zien dat Nederlandse opvoeders daarbij vaak kiezen voor of een vrije opvoedstijl (‘doe waar je je goed bij voelt’) of ze willen hun kinderen juist beheersen met regels, al dan niet op de Bijbel gestoeld. Beide opvoedprincipes kunnen leiden tot excessen op het gebied van seksualiteit, want het open gesprek tussen ouders en jongeren ontbreekt.’  Image and video hosting by TinyPic

  GROOT AANTAL NIEUWE TESTAMENTEN VERSPREID☻ 15 mei☻ In 2018 zijn wereldwijd vijftien miljoen exemplaren van het Nieuwe Testament verspreid. Dat gebeurde de afgelopen tien jaar niet eerder. HAARLEM♥ Vooral in Azië, waar in de meeste landen christenen een minderheid zijn, vond dit bijbelgedeelte gretig aftrek, meldt United Bible Societies (UBS). Dit is het overkoepelende orgaan van honderdvijftig bijbelgenootschappen, waaronder het Nederlands Bijbelgenootschap. Bij elkaar opgeteld komt het aantal gedistribueerde bijbels, Nieuwe Testamenten en losse bijbelboeken op 355 miljoen exemplaren. Dat is net zoveel als vorig jaar. 17 procent van deze bijbels of bijbelgedeelten is digitaal verspreid. In 2017 lag dat percentage nog op 20 procent.

  Image and video hosting by TinyPic

  IN NEPAL MAG JE NAAR DE KERK, MAAR MENSEN BEKEREN IS VERBODEN☻ 15 mei☻ In Nepal groeit de kerk, maar ­tegelijk is er een sterke beweging in de richting van een hindoeïstische staat. ‘Geloven mag, maar je moet steeds voorzichtiger zijn en altijd opletten.’AMERSFOORT☻Vorige week was het weer raak in de hoofdstad Kathmandu: enkele Nepalese christenen verdwenen een dag of vier achter de tralies. Ze hadden bijbels bij zich en een enveloppe met geld – reden voor de getipte politie om hen aan te houden en te verhoren. Hun buitenlandse metgezellen moesten prompt de hooggelegen bergstaat in de Himalaya verlaten.Het voorval typeert het huidige klimaat in Nepal, waar tachtig procent van de bijna dertig miljoen inwoners hindoeïstisch is, maar waar kerken in rap tempo groeien. ‘Christenen die geen kwaad in de zin hebben, worden aangepakt door politieke …Bron:nd

  Image and video hosting by TinyPic

  DE BIJBEL WINT TERREIN OP AMERIKAANSE OPENBARE SCHOLEN☻ 15 mei☻ Op openbare scholen in de Verenigde Staten wordt steeds vaker les gegeven over de Bijbel. WASHINGTON☻Enkele jaren geleden gebeurde dit vanwege het eerste amendement, de scheiding van kerk en staat, nog niet. Maar steeds meer staten zijn bezig met wetgeving om dit toch mogelijk te maken, schrijft TheWashington Post.In 1963 oordeelde het Amerikaanse hooggerechtshof dat door een openbare school geleide bijbelstudie in strijd is met de grondwet. Maar de uitspraak liet bewegingsruimte over. De Bijbel, objectief bestudeerd, mag wel deel uitmaken van een seculier onderwijsprogramma. Daar maken sommige staten nu gebruik van.Kentucky was in 2017 de eerste staat waar wetgeving kwam da …Bron:nd Image and video hosting by TinyPic

  CHRISTENEN BINNEN NEDERLANDSE SPOORBEDRIJVEN ZOEKEN ELKAAR OP EN BIDDEN☻ 15 mei☻ Er is meer tussen hemel en aarde dan alleen bovenleiding. Dit staat op de website spoorchristenen.nl, een inititatief van Maarten Pijnacker Hordijk, adviseur bij ProRail. Het netwerk van christenen in de spoorwegbranche organiseert van 2 tot en met 9 augustus een internationale conferentie. UTRECHT☻Hoe zijn de Spoorchristenen ontstaan?‘Het begon met een klein bidgroepje. In 1985 begon ik met werken voor de NS. Uit contact met christelijke collega’s ontstond het bidgroepje en dat groeide uit tot een landelijke netwerkorganisatie van driehonderd collega’s bij verschillende spoorbedrijven. Deze christelijke werknemers lopen uiteen van treinconducteurs tot ingenieurs. We zijn overigens niet de eerste christelijke organisatie binnen de spoorwegen. De internationale netwerkorganisatie International Railway Mission (IRM) bestaat al sinds 1926.’Bron:nd

  Laatste commentaren
 • ik kan helaas niet op je nieuwe bericht reageren door die vervelende robot controle die sennet heeft ingevoerd . ik hoop dat ze daar snel verandering in brengen want die rebot contyrole is echt waardeloos (kinrooiwebradio)
      op Trouw zijn aan Hem
 • Goeie morgen Linecia. (🍂💛Fernand.☂️ 🎃)
      op Trouw zijn aan Hem
 • fijne donderdag (kinrooiwebradio)
      op Trouw zijn aan Hem
 • Midweek groetjes (Joanne)
      op Trouw zijn aan Hem
 • Goeie morgen. (🍂💛Fernand.☂️ 🎃)
      op Trouw zijn aan Hem
 • Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (26)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (190)
 • Feestdagen (5)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (15)
 • Het leven (8)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • Blijdschap
  MIJN HART IS ONRUSTIG TOTDAT HET RUST VINDT IN U.

  GEBED OM MOED ☻☻1 mei☻☻ Image and video hosting by TinyPicALS DE LASTEN U DRUKKEN EN U VERMOEID BENT, KOM DAN BIJ MIJ. IK ZAL U RUST GEVEN. JEZUS ZEI TEGEN DE MENSEN: VIND JE HET MOEILIJK OM TE DOEN WAT GOD WIL? IS HET EEN TE ZWARE EIS VOOR JE? KOM DAN BIJ MIJ. MATTEUS 11:28
  27-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijsheid voor het leven

  WIJSHEID VOOR HET LEVEN

  We hebben allemaal weleens goede raad en aanmoediging nodig, maar waar vind je die? De Bijbel is een boek dat al duizenden jaren mensen helpt en troost.

  God toont in dit boek zijn liefde voor de mensen en heeft er een schat aan levenswijsheid en bemoediging in gelegd.

  Het echte volle leven vinden we als we Hem leren kennen en Jezus Christus, in wie Hij zich aan ons heeft bekendgemaakt.

  Op Witte Donderdag, de dag van 'het laatste avondmaal', denken we aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.

  27-03-2018 om 16:41 geschreven door linecia


  Categorie:Het leven
  Tags:Andere
  04-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dat alles zijn tijd goed is

  DAT ALLES OP ZIJN TIJD GOED IS
  Hij heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een besef van de eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan.(Prediker 3:11)

  God heeft het besef van de eeuwigheid in het hart van mensen geplant. Dit betekent dat we nooit helemaal tevreden kunnen zijn met aardse vreugden en het najagen van aardse dingen. Omdat we naar Gods beeld geschapen zijn, hebben we geestelijke dorst, hebben we eeuwige waarde en kan behalve de eeuwige God niets ons echt voldoening geven. Hij gaf ons een ingebouwd, rusteloos verlangen naar de volmaakte wereld, die alleen in zijn volmaakte regering gevonden kan worden. Hij heeft ons een glimp laten zien van de volmaaktheid van zijn schepping. Maar het is maar een glimp; we kunnen niet in de toekomst kijken of alles begrijpen. Dus moeten we nu op Hem/God vertrouwen en zijn werk op aarde doen.

  04-01-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Het leven
  Tags:andere
  31-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij heeft machtigen van de troon gestoten

  De politieke omwentelingen van de laatste twintig jaar zijn verbazingwekkend: persoonlijkheden die door het systeem en politieapparaat volledig verzekerd leken van hun macht, verloren in no time hun invloedrijke positie, hun vrijheid of zelfs hun leven.

  Sommigen zeggen trots dat de vreedzame revolutie van de volken dat teweeg heeft gebracht. Dat klopt, en ook de economische neergang van de diverse staten heeft een heel grote rol gespeeld. Maar geen van beide was de belangrijkste oorzaak.

  God heeft de mensheid opnieuw Zijn opvatting laten zien, die Maria, de moeder van de Heere Jezus, al lang geleden opmerkte: God stoot machtigen van hun tronen! Wat dat betreft, hebben de verslaggevers van deze revolutionare geberutenissen, meestal onbewust, getuigd van Gods grootheid.

  Gods Woord geeft ons op sommige plaatsen een kijkje achter de schermen van de wereldgeschiedenis. Bijbellezers ontvangen daardoor een dieper inzicht in de gebeurtenissen van deze tijd en kunnen daar voor zichzelf profijt van trekken. Aan deze grote God moeten ze hun leven toevertrouwen, want Hij weet wat er allemaal in de wereld gaat gebeuren. Ook de toekomst van iedereen persoonlijk, dichtbij of ver weg, is Hem bekend. En niet alleen dat, maar God heeft alle gebeurtenissen nu en in de toekomst in de hand, zodat alles voor Zijn kinderen meewerkt ten goede. Daarom hoeven ze niet meer te twijfelen.

  Nederigen heeft Hij verhoogd. Iedereen die zich vandaag nederig onder ons Gods machtige hand buigt, zal Hij verhogen(1 Petr. 5:6), doordat Hij hen naar Zich toetrekt en Zijn liefde bewijst. Dat kunnen ook mensen gaan ervaren die vandaag nog ver Hem af staan.(Bron:HetGoedeZaad)

  31-08-2017 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Het leven
  Tags:Politiek

  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • tricia
 • openhands
 • real-life
 • bemoedigendewoorden
 • weetjeselkedag

 • HEMELVAART

  Image and video hosting by TinyPic

  Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag. Op deze dag herdenken we de opneming van Jezus in de Hemel, in andere woorden gezegd, de Hemelvaart van Jezus. Jezus was met zijn volgelingen naar de Olijfberg in Bethanie (tussen Jeruzalem en Jericho) gegaan. Daar aangekomen zegent Hij zijn volgelingen en stijgt op naar de Hemel. Hij zegt hun naar Jeruzalem te gaan en te wachten op de belofte van de Heilige Geest. (Handelingen 1:1-11) Hij is gaan zitten op de troon aan de rechterhand van God de Vader.

  VADERDAG

  Image and video hosting by TinyPic

  VADERDAG OP ZONDAG 16 JUNI A.S Verwen je vader tot het uiterste Op die ene mooie vaderdag Laat zien dat je van hem houd En geniet samen met een mooie lach Hij is degene die er voor je was Toen je van het leven ging genieten Dus is het nu de mooiste dag Om nu de liefde terug te gieten Want je hebt een vader Die er altijd voor je zal zijn Ik moet helaas leven zonder hem En dat doet me nu en dan extra pijn

  GEZEGENDE VADERDAG

  bron:1001gedichten


  VISITOR

  GENEZINGS GETUIGENIS

  VOLKOMEN GENEZEN VAN VOEDSEL INTOLERANTIE☻

  8 mei☻

  In het voorjaar van 2010 wordt er in de schouwburg van Deventer een genezingsdienst met Jan Zijlstra gehouden. Zij vertelt de kinderen dat ze naar de genezingsdienst gaan en dat God iets zal geven.  Jacqueline is nog niet vol geloof. Het hele gezin gaat, ook mee.Die avond werd het verhaal van de bloedvloeiende vrouw verteld en ik voelde me aangesproken. Mijn leven lang was mijn gebed dat ik alles zou ontvangen wat Hij me te geven had. Hoewel zij Gods onvoorwaardelijke liefde ervaart, is er telkens een staartje van angst. Tegen half 11, riep Jan Zijlstra de kinderen naar voren en we legden uit waar wij gebed voor nodig hadden. Hij legde ons de handen op en sprak het uit: ‘In de Naam van Jezus Christus de Zoon van God, Heer U ziet deze moeder met vier kinderen en de vloek die de generaties is doorgegaan. Ik snijd het bij jou door! Jacqueline voelt geborrel en gedraai in haar darmen en baarmoeder en haar opgezette buik wordt slap. Bij Jorieke, haar jongste die zij op haar arm draagt, voelt zij het ook borrelen en de ontspanning erna. God geneest Jacqueline en haar vier kinderen.God leeft nog steeds en Hij is nog steeds bij machte wonderen te doen.

  GENEZINGSGETUIGENIS

  WINGS OF HEALING

  GENEZEN VAN EEN BLIND OOG EN EEN BLIND OOR☻

  8 mei☻

  Jacolien kreeg van de specialisten te horen dat de ernstige afwijkingen in haar oog en oor niet meer te verhelpen waren. Zij zou niet meer kunnen zien met haar linkeroog en niet meer kunnen horen met haar linkeroor. Jacolien moest er mee leren leven. Maar zij hoorde van de genezingsdiensten en dat God nog altijd de God van Wonderen is. Die avond vond zij diepe vrede bij God, toen zij Jezus in haar hart sloot. De diepe wrok die zij al jaren in haar leven meedroeg, verdween. Toen er voor de zieken werd gebeden werd Jacolien gevraagd om naar het podium voor gebed te komen. Die avond genas God haar oog en oor en ging zij perfect zien en horen. Dit was medisch gezien onmogelijk. Ook haar moeder Diana werd die avond wonderbaarlijk genezen van fibromyalgie en bekken instabiliteit. Beiden gingen richting Jezus en ontvingen het Wonder.

   


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  Gastenboek
 • Goedemiddag lieve blogvriendin
 • Goeie morgen.
 • Goedemorgen
 • Goedemorgen lieverd
 • Wens u nog een fijne zondag

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  WEEK/BIJBELSE TEKSTEN

  8 mei☻

  WEEK 16: De Heer is je wachter, de Heer is de schaduw aan je rechterhand: overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.

  WEEK 17: Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten.

  Week 13:U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, Uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.☻☻

  WEEK 14: Hij zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht, Zijn trouw is een veilig schild.☻☻

  WEEK 15: Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen.  GELOOFT

  GENADE☺

  20 mei☺

  God wil niet dat je gebukt gaat onder zorgen en angst. God wil niet dat je bang bent voor iedere uitdaging of ieder probleem. God wil dat je gericht bent op Zijn genade voor jou! Als je denkt dat oplossingen voor problemen, doorbraken in je leven, oplossingen voor financieële problemen, genezingen van ziektes en alle andere zegeningen afhankelijk zijn van jouw inzet en de mate waarin je God gehoorzaamt, zal je niet rusten! De reden is dat je God nooit perfect zult gehoorzamen!

  GELOOFT☻☻

  HOE WORDT JE EEN CHRISTEN☻

  20 mei☻

  Redding is een geschenk. Jezus Christus is de redder van de mensheid!

  Jezus Christus is niet gekomen om een juk op onze schouders te leggen. Jezus wil ons vrij maken van het kwaad in ons eigen hart. Hij wil de Liefde van God als de mooiste realiteit in ons leven brengen. Ieder mens liegt wel eens en we geven niet zoveel om anderen, als we zouden moeten. Hoe kan dit veranderen? Niet door een systeem van wetten en plichten. Dat kan ons uiterlijk gedrag een beetje aanpassen, maar ons hart verandert er niet door. De ware verandering komt tot stand door Jezus Christus! De liefde van God wordt bewezen door het leven van Jezus en de Bijbel geeft daar verslag van. In de Bijbel lezen we Gods aanbod:

  www.gelooft.com


  GROEI

  WONDERLIJK OPNIEUW GEBOREN☻

  15 mei☻

  God is erop uit harten en levens te veranderen van mensen. Om hen zicht te geven op het Koninkrijk van God. Jezus maakt de bijbelgeleerde Nikodemus attent op zijn kennis over de Bijbel. Hij moet toch weten dat een mens opnieuw moet worden geboren om Gods Koninkrijk te zien. Al vanuit het Nieuwe Testament moet Nikodemus weten dat God erop uit is om harten en levens te veranderen.


  GROEI

  GELOOF☻

  15 mei☻

  Wonderen zijn altijd een soevereine daad van God. Maar wil het wonder bij de mens aankomen, dan is er bij de mens ook iets nodig: geloof! In de breedste zin is geloof de ontvankelijkheid voor een wonder van God, de verwachting dat God iets wonderbaarlijks zal doen dat in een gegeven situatie nodig is. Geloof is geen absolute voorwaarde voor het wonder om toch effectief te zijn.

  OPENHANDS

  GEEF JE ROTTIGHEID MAAR AAN MIJ!

  20 mei☻

  Ik sta aan de deur en ik klop!

  zegt Jezus tegen jou en mij.

  Durf jij open te doen?

  Of durf je niet echt?

  Vind je de rommel in je leven te groot?

  Voel je teveel weerstand?

  Misschien denk je:

  Eerst maar eens netter leven.

  Minder drinken, drugs, roken of roddelen.

  Dan mag Jezus komen.

  Denk jij ook zo?

  Denk je echt dat Jezus al die rommel niet ziet?

  Dat Hij niet weet hoe jij in elkaar steekt?

  OPENHANDS☻

  IK KLOP OP DE DEUR VAN JE HART☻

  20 mei☻

  Juist Jezus kent je van haver tot gort.

  Hij zegt: Ik wil de rommel in je leven opruimen.

  Ik wil je balans in je leven geven.

  De liefde en het geluk waar je naar verlangt.

  Aan alle mensen!

  Juist ook voor de mensen die

  verloren en vertrapt zijn.

  Juist voor mensen met gebreken,

  met problemen en met tekortkomingen.

  Daarom: open je deur!

  Ook al is het een rommel binnen.

  Want Jezus klopt op die deur!

  Juist op dit moment.

  Op de deur van jouw hart, van jouw leven.

  Doe jij open?

  www.openhands.nl  EVA

  EVA/GELOOF

  HET BOEK VAN DE ROEPENDE GOD☻ 19 april☻ Noach in de ark, Daniël in de leeuwenkuil of de geboorte van Jezus? Welk Bijbelverhaal lees je als eerst voor aan een kind? De Joodse kinderen komen tijdens hun onderwijs als eerst in aanraking met het boek Leviticus. Dat boek zou vermoedelijk niet onze eerste keuze zijn.“Leviticus is een boek dat in de kerk zelden wordt opengeslagen en thuis misschien nog minder,” zegt Hanneke, “maar het is blijkbaar toch zo kernachtig voor de Joodse vorming, dat kinderen het met de paplepel krijgen ingegoten.”Wanneer heb jij voor het laatst uit Leviticus gelezen? En wat heb je daarvan onthouden? Het is voor ons vaak een pittig Bijbelboek. “Maar,” zegt Hanneke, “dat vreemde boek lijkt juist het boek te zijn dat de weg opent tot God. Leviticus is het boek van de sprekende God, de roepende God. God roept opdat je tot Hem zal naderen.” “Wat een bron van kracht en moed geef je mee als dit het eerste is wat je je zoon, pleegkind of kleindochter vertelt. Van de God die leeft en tot wie je komen kunt in een ontmoeting van heilige liefde.”

  EVA-GELOOF☻

  MINDER NAAR BUITEN MEER NAAR BINNEN☻ 19 april☻ Filosoof Welmoed Vlieger, zoekt de oorzaak vooral in een gebrek aan bereidheid naar onszelf te kijken. We gaan veel te veel naar buiten en veel te weinig naar binnen, zegt zij: “De verleiding is niet het overtreden van een gebod, maar het voortdurend naar buiten rennen, je zintuigen achterna. Het niet in staat zijn je naar binnen te keren en in het diepst van je ziel naar jezelf te kijken. De grootste verleiding van deze tijd is dat we in deze haastige, jachtige en lawaaiige samenleving weinig ruimte maken voor reflectie, stilte, bezinning. We denderen maar door. Dat overkomt ons, lijkt het wel, want we moeten zo veel en er komt zo veel op ons af. En dat moeten we allemaal bedwingen en in de hand houden. De bezinning verdwijnt daardoor en dat zie ik als het grootste kwaad, want daardoor gaat er veel wezenlijks verloren. Je verliest het zicht op jezelf, op je diepste drijfveren en emoties. Het zelfinzicht dat je krijgt door je regelmatig te bezinnen, verdwijnt omdat je steeds maar bezig bent met ervoor te zorgen dat alles onder controle is. Die controledrang, het leven volgens een vooraf bepaalde agenda, zorgt voor vervreemding. Je stelt jezelf dan niet meer de wezenlijke vraag: wat ben ik aan het doen? Wil ik dat wel? Past dat bij mij? Waarom doe ik dit eigenlijk? We hebben steeds weer de neiging die vragen te onderdrukken en naar buiten te rennen, naar anderen toe. Ook de kerk kan met opgelegde normen en hoge idealen het zicht op jezelf benemen en dus een verleiding zijn, hoe raar dat ook klinkt.”

  Bron:eva.eo.nl


  DE SPIL☻

  wo 29 Mei 2019 00:00 t/m zo 2 Jun 2019 23:59☻

  PELGRIMSTOCHT HEMELVAART☻Navolging 2019☻

  Navolging 2019 is een pelgrimage in het voetspoor van de Moderne Devotie met als thema De navolging van Christus. We lopen in drie dagen van Diepenveen naar Zwolle door het hartland van de 14e-eeuwse beweging van de Moderne Devotie. Grotendeels volgen we het Geert Grootepad. Onderweg zijn we te gast bij kerken en kloosters waar we de gastvrijheid genieten van paters, dominees en gewone mensen. Met onze gastheren en – vrouwen vieren we het ochtend- en avondgebed. We lezen stukken uit het boek Navolging van Christus van Thomas a Kempis, één van de voormannen van de Moderne Devotie. Dat boek ontvang je aan het begin van de tocht. Ieder wandelt zoals ‘ie wil: alleen en in stilte of met anderen in een groep. Bagage wordt per auto vervoerd.

  Begeleiding: Derk Pullen, Dineke Rohaan, Johan Schutte, Anton Kiewiet

  www.retriatecentrum.nl

  DE SPIL☻

  INDIVIDUELE RETRAITES/Week 23: 4 t/m 7 juni

  Week 25: 18 t/m 21 juni/

  Tussen herberg en klooster…

  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal.

  Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster.De Spil is in de onderstaande weken geopend voor individuele retraite. Je kunt vier volle dagen komen, of een paar, wat jou uitkomt. Op de dinsdag wordt je om 10:30 verwacht. Op de vrijdag is het vertrek tussen 14:00 en 15:00 uur.

  DE SPIL ☻

  OPEN ZOMERWEEK☻ma 29 jul 2019 10:30 t/m vr 2 aug 2019 14:30♥

  Van maandagochtend 29 juli tot vrijdagmiddag 2 augustus kun je naar De Spil komen voor een open retraiteweek van vijf dagen. Inschrijven voor minder dan vijf dagen is niet mogelijk.

  De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. ‘s Morgens na het ochtendgebed ontbijten we gezamenlijk, waarbij je ook desgewenst een lunchpakket klaar kunt maken. In de middag lunchen we met wie er op dat moment is. Overdag is er alle ruimte om te fietsen, wandelen, varen, zwemmen of hoe dan ook (een dagje) eropuit te gaan. Om 18.30 is de warme maaltijd en aansluitend het avondgebed.Begeleiding: Maarten & Amber Goossensen

  DE SPIL

  PINKSTERWEEKEND/De (g) Geest in mij?vr 7 jun 2019 19:30 t/m zo 9 jun 2019 14:30/

  De Geest liet zich met Pinksteren uitbundig kennen. Maar de Geest gaat ook een stille weg die ons leert ons leven meer aan God toe te wijden.In ons dagelijks leven wordt onze geest in beslag genomen door ambities en verplichtingen. Hoe worden wij open voor Gods Geest en leren we de geesten in onszelf te onderscheiden.We bezinnen ons met teksten van Anselm Grün en Thomas Merton.Begeleiding: Wil Kaljouw en Francien Kaljouw-Segers

  STILTE VIJFDAAGSE: STIL ZIJN EN LUISTEREN NAAR GOD☻zo 4 aug 2019 17:00 t/m vr 9 aug 2019 17:00☻

  Thuiskomen bij jezelf en bij God? Dan biedt deze periode van 5 dagen je de mogelijkheid om meer tijd te nemen voor jezelf en de ontmoeting met God. In de BBC documentaire ‘The Big Silence’ pleit de Benedictijnse abt Christopher Jamison, voor dagelijkse stiltemomenten in onze drukke en jachtige samenleving. Hij noemt stilte het ‘medicijn voor de ziel’.

  We maken kennis met het prachtige geheim van de stilte en leren daarvan genieten. In de stilte ontstaat ruimte voor de ontmoeting met jezelf en met God, ontmoetingen die je leven zullen verrijken en je geloof verdiepen. Tijdens deze dagen heb je gelegenheid voor geestelijke oefeningen. Ook is er ruimte om te wandelen in de natuur en tijd voor creatieve uitingen.Begeleiding: Marianne Groen, Judith van der Werff en Wilma van der Hee

  MINISTRYCURSUSHOUTEN

  GROEIEN IN HEELHEID-VERDIEPING

  MINISTRYTRAINING MET ALEXANDER VENTER☻

  Datum: 16-18 mei

   2019/Locatie:/Opstandingskerk Zwolle

  Mis ‘m niet, deze meerdaagse training voor ministryteams,

  pastoraal werkers en iedereen die wil groeien in gebedsministry.

  Ben je betrokken bij gebedsministry en verlang je ernaar om verder te groeien in deze bediening? Of is deze vorm van gebed nog nieuw voor je en ontdek je graag meer? Wil je meer van God ontvangen? Mis ‘m dan niet, dit meerdaagse trainingsevent met Alexander Venter. Van donderdagavond tot en met zaterdagmiddag gaan we de diepte in met stevig onderwijs en véél oefenruimte.

  Bron:new-wine.nl

  DE SPIL☻ 

  STILTEWEEKEND JONGEREN t/m30 jaar/vr 17 mei 2019 19:30 t/m zo 19 mei 2019 14:30/Tijdens het stilteweekend zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons bewust maken van ons verlangen naar God. Maar stilte kan ook onwennig, wat verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust.We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” Van je retraite begeleider krijg je tijdens begeleidingsgesprekken, oude geestelijke oefeningen die passen bij je eigen geestelijke weg: een meditatieoefening, een stilte-wandeling een creatieve gebedsvorm.Begeleiding: Ruth Verboom en Marianne Groen

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRIATE/Week 19: 7 t/m 10 mei/Week 21: 21 t/m 24 mei/Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster.Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. Ook beschikken we over een aantal fietsen waar je gratis gebruik van kunt maken. Mocht je voedingsintolerantie hebben of wanneer je vegetarisch eet dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het kan zijn dat we je vragen zelf ook het e.e.a. mee te nemen.

  THEMA RETRAITE: TIJD VOOR JEZELF OPEN -RETRAITE WEEKEND☻vr 21 jun 2019 19:30 t/m zo 23 jun 2019 14:30☻

  Even helemaal eruit? Pas op de plaats maken? Een weekend weg voor ontspanning, een wandeling of fietstocht of om eindelijk eens dat boek uit te lezen? Dan is een open retraiteweekend iets voor jou.

  De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. Je beschikt het weekend over een eigen, ruime, kamer. De retraitebegeleiders zijn er, als je dat wenst, om je te ondersteunen op je zoektocht.

  Begeleiding: Everlien van Blijderveen

  Jesusandwive

  TETRAITE IN STILTE KLEOPASDAGEN/Wanneer?   in 2019: 11 – 14 juli en 3 -6 oktober  Waar?   maart en oktober in Retraitecentrum Klein Sion te Leuvenheim (onder Zutphen)   juli in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt (onder Den Bosch) Info?   zie www.kleopasdagen.nl, waar je onder Diversen ook een folder kunt downloaden In de protestantse kerken is een toenemende belangstelling voor retraites waar te nemen. Al vele jaren worden er in Helvoirt Emmaüsdagen georganiseerd door leden van de... Bron:biddeniseenweg.nl


  IK GELOOF

  15 mei☻

  God,

  Bestaat U wel,

  Met de problemen op aarde,

  Oorlogen en kapen van bomen.

  God,

  De rijken geloven niet,

  Waarom zou U bestaan,

  Als we geld hebben.

  God,

  De armen geloven wel,

  wat er ook gebeurt,

  AIds, vermoord of verkracht,

  Maar die geloven wel.

  God,

  Mensen denken wat,

  Ze mogen geloven wat ze willen,

  Ze mogen zeggen wat ze willen,

  Maar God,

  Ik geloof in U
  DE PIJN IN JE LEVEN☻

  15 mei☻

  Soms is het moeilijk om te geloven

  Soms is het moeilijk om te hopen

  Soms is het moeilijk om te bidden

  Soms is het moeilijk om te begrijpen

  Soms is het moeilijk om te accepteren

  De pijn in het leven…

  Geloof, hoop, bid, begrijp en accepteer het leven,

  God zal je helpen, dag en nacht

  Hij zal veel je geven,

  Hij is het, Die de pijn verzacht!

  Geloof, hoop, bid, begrijp en accepteer,

  Hij is de goede Heer!


  ZOEKTOCHT☻

  15 mei☻

  Ik zoek U zo hard

  Maar ik vind van alles, behalve U

  Eigenlijk wil ik het opgeven

  Dus Heere, waar bent U nu?

  Want wie zoekt zal vinden

  Maar ik ben nu zo moe

  Ik vraag niet veel

  Ik wil alleen naar U toe

  Wilt U Uw hand strekken?

  Dan pak ik het aan

  En zal ik weer met mijn eerste grote Liefde

  Verder door het leven gaan
   EENZAAM EN VERLATEN☻

  15 mei☻

  eenzaam en verlaten

  wat ben je dan alleen

  eenzaam en verlaten

  waar moet je dan toch heen?

  niemand die je op komt zoeken

  niemand kijkt naar je om

  niemand die naar je komt vragen

  waarom dan toch, waarom?

  als je dan alleen bent

  niemand die je ziet

  denk dan aan je Schepper

  Hij vergeet je niet!

  ZONDEN☻

  15 mei☻

  Heere, ik leg mijn zonden voor U neer,

  wilt U ze mij nog vergeven?

  Dit vraag ik om Jezus wil o, Heer,

  die Zijn leven voor mij heeft gegeven.

  amen
  KOM NAAR HUIS☻

  15 mei☻

  Ik had Mijn Zoon

  naar de aarde gezonden,

  om te lijden en sterven

  voor hun zonden.

  Voor alle mensen

  moest Hij aan het kruis gaan,

  en heb Hem uit de

  dood doen opstaan.

  Mijn Zoon nu is het tijd

  om Thuis te komen,

  om bij Mij in de

  hemel te wonen. Bron:1001gedichten
  POEZIE☻

  BEMIND DOOR GOD☻

  20 mei☻

  Je vraagt me te schrijven

  Een vers op dit blad

  Maar lieve Marjan

  Ik weet toch echt niet wat!

  Toch wil ik je wensen

  Een zeer gelukkig lot

  Bemind door alle mensen

  Maar bovenal door God.

  POEZIE

  ALLES WAT HET LEVEN BIEDT☻

  20 mei☻

  Bij alles wat het leven biedt

  Heb daarbij steeds het minst verdriet

  Een vrolijk hart, en blijde zin

  En dan vooruit de wereld in.  RELATIE EN OPVOEDING

  Face Slap

  BOZE VADER☻

  VERVOLG☻

  15 mei☻

  Dat mooie mannetje van die boze vader wilde haar aaien. Hij wilde spelen. Zij wilde dat ook. Maar door even uit te halen zei ze toch: "Ik kan het niet. Ik wil het wel.. maar ik kan het niet."

  Soms lukt het wel. Dat knuffelen, dat samen spelen en dat kletsen en lachen om niets. Maar alleen als zij dat zelf bepaalt. Als zij zelf het initiatief neemt. Dan gaat het goed. Even goed.

  Ik zit nog wel met die boze vader… hoe leg ik het hem uit? Misschien kan ik hem deze woorden laten lezen. Maar dat helpt dan even, voor dit moment. Hoe moet het met al die andere, onvoorziene, onveilige momenten die nog komen?

  Image and video hosting by TinyPic

  LIEF☻ 15 mei☻ Ik ga zitten op de bank, en neem haar lievelingsknuffel op schoot. Ik zie haar vanuit haar ooghoeken kijken. Zou ze komen? Ze komt. Nestelt zich tegen haar knuffel. Haar duim gaat in haar mond. Ik voel haar warmte door de knuffel heen. "Jij is lief!,"zegt ze. Of ze het tegen mij heeft, of tegen haar knuffel, dat maakt me nu even niet uit. Ik ben dankbaar… voor dit moment.

  Bron:eo


  WEET-MAGAZINE

  Reading Stories

  WAAROM ZE SUCCESVOL ZIJN☻ 20 mei☻ De Joden behoren tot de oudste volken op aarde. Geschriften tonen aan dat zij over hele oude roots beschikken. Op basis daarvan kun je een hele indrukwekkende geschiedenis reconstrueren. Elke eeuw kende wel verdrukking voor de Joden. Het leed dat zij hebben doorstaan is met geen pen te beschrijven. Soms leek het erop dat er niets meer van hen overbleef. In ballingschap geleid uit het vaderland, uitgemoord, uiteindelijk verspreid over alle landen ter wereld. Maar toen, in 1948, kort na de gruwelijke holocaust in Europa, was het toch weer datzelfde Joodse volk dat opstond en de staat Israël stichtte. Het is een wonder dat het Joodse volk nog bestaat. Door de eeuwen heen is het opmerkelijk veerkrachtig gebleken. Vergeleken met de rest van de wereldbevolking gaat het om een bijna verwaarloosbaar kleine groep. Toch doen de Joden heel vaak van zich spreken in de geschiedenisboeken. Regelmatig zijn zij het geweest die de geschiedenis van de mensheid een beslissende wending hebben gegeven. Met name op intellectueel en cultureel gebied. Wedding kiss

  WAS JEZUS GETROUWD?

  20 mei☻ Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er is geen enkel geschrift uit de oudheid dat zegt of Jezus al dan niet getrouwd was. Voor- en tegenstanders van een getrouwde Jezus dragen daarentegen wel een aantal indirecte argumenten aan. Het was voor een Joodse man gebruikelijk om getrouwd te zijn. Het werd gezien als een religieuze plicht om je voort te planten, en dus kun je ook van Jezus verwachten dat Hij een vrouw had. Het klopt dat bepaalde groeperingen, met name de farizeeën, vonden dat iedere man moest trouwen en zich moest voortplanten. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Bovendien hadden de farizeeën zeker geen rechterlijke macht. Er waren ook groeperingen, zoals de Essenen, die juist volledig celibatair leefden. Verder kwam het ook onder de niet-Essenen wel degelijk voor dat individuen celibatair leefden om zich volledig te kunnen wijden aan God en de bestudering van de Schrift en.

  Bron:weetmagazine.nl


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  zondag, 2. juni/ 10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) woensdag, 5. juni/20:00/gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) zondag, 9. juni/Pinksterfeest, Houdt u vrij ! 10:15/Eredienst; Gods Kracht voor Gods volk (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Genezingsdienst Warmond,in de kracht van de Heilige Geest (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) woensdag, 12. juni/20:00/gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) zondag, 16. juni/10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) woensdag, 19. juni/20:00/gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) Wanneer/wo, 19. juni, 20:00 – 22:00

  ♥♥Bron.wingsofhealing.nl

  love

  VAKANTIE WEEKVOOR JONG EN OUD/21 t/m 26 juli 2019/ PAGEDAL STADSKANAAL/Aanmelden vanaf 21 januari 2019☻Nu is het nog koud en guur, maar we zitten met ons hoofd al weer bij de zomer! Vanaf 21 januari kun je je aanmelden voor de Vrij Zijn Zomerweek. Het thema van de Vrij Zijn Zomerweek 2019 is de titel van een lied dat de hele wereld is overgegaan. Het voerde maar liefst drie maanden lang de christelijke hitlijsten in Amerika aan. Het gaat over de Goede Herder die 99 schapen achterlaat om dat ene verloren schaap te vinden. Gods onmeetbare liefde voor ons is groter dan wij kunnen bedenken! Zijn genade is altijd groter, en begint pas daar waar wij denken dat het ophoudt. Kom en ontdek dat de eeuwige God van liefde jou najaagt om je hart te winnen, omdat jij meetelt in zijn wonderlijke plan voor deze wereld.www.vrijzijn.nl 

  OPENING STRANDSEIZOEN HOEK VAN HOLLAND/30 mei 2019 | Hoek van Holland (Rotterdam)Elk jaar op Hemelvaartsdag wordt het strandseizoen van Hoek van Holland geopend. Bij de strandpaviljoens is het één groot feest met live muziek en DJ’s. Er is een mega braderie op de Rivierkant en Zeekant, kinderattracties, foodtrucks. Alle strandtenten zijn natuurlijk geopend voor een hapje en een drankje op hun gezellige terrassen.

  Image and video hosting by TinyPic

  PURMERENDS MUSEUM☻Op feestdagen in de periode: 1 mei t/m 31 oktober: 13.00 - 17.00 uur 1 november t/m 30 april: 13.00 - 16.00 uur/ Dit museum is bekend om de mooie collectie Purmerends Jugendstil Aardewerk. Purmerend was in de periode 1895-1907 hét centrum voor de productie van sieraardewerk. In het museum maak je kennis met de geschiedenis van Purmerend. Een bezoek is leuk en interessant voor jong en oud. Naast de collectie kom je veel te weten over bekende Purmerendse architecten. Het museum is gevestigd in een pand uit 1912. Het is het voormalig stadhuis aan de Kaasmarkt.Purmerends Museum Kaasmarkt 20/1441 BG Purmerend

  Image and video hosting by TinyPic

  NEM/REVEILWEKEN☻

  Aanmelden Mini-Reveilweek (tot 13 mei):☻ 29 mei – 2 juni |

  Voorthuizen Aanmelden (Grote) Reveilweek 1:☻ 20 – 26 juli |

  Ambt Delden Aanmelden Reveilweek 2:☻ 27 juli – 2 augustus | Voorthuizen Aanmelden (verdiepings) Reveilweek 3:☻ 3 – 9 augustus | Voorthuizen/Elk jaar werken wij voor de organisatie van de Reveilweken samen met een paar honderd vrijwilligers. Zonder hun inzet zouden de Reveilweken niet mogelijk zijn en we zijn ze daarom erg dankbaar! Tijdens de komende Reveilweken hebben we ook medewerkers nodig. Kijk bij de vacatures voor een beschrijving en wat er van je wordt verwacht.

  https://nemnieuws.nl/reveilweken/vrijwilliger-worden/

  Image and video hosting by TinyPic

  VERVOLG CURSUS LEREN BIJ DE BRON/ARDENNEN☻

  vrijdag 5 t/m vrijdag 12 juli☻vrijdag 12 juli t/m vrijdag 19 juli 2019☻

  Voor wie al eens een cursusweek ‘Aan tafel bij God’ hebben gevolgd, is er een vervolgweek. Ook dit is een super leerzame, ongelofelijk gezellige week met diepe geestelijke ervaringen. De titel van de vervolgweken is ‘Leren bij de Bron’ en behandelt Bijbelse onderwerpen vanuit Joods perspectief. Lees er alles over op de achtergrondpagina Cursusweek Bijbelse Feesten.


  BOEKEN

  Image and video hosting by TinyPic

  BRUID VAN DE BERGEN☻ 8 mei☻ Colorado, 1870. Desi Brennan groeit op in een land dat herstellende is van de Amerikaanse Burgeroorlog. Ze verlangt naar vrede die verder voert: volledige vrijheid van slaven en indianen. Ze botst dan ook flink met de rijke nieuwkomer Remy Montgomery, die nog steeds slaven voor hem laat werken en vindt dat indianen in reservaten thuishoren. Maar als hij haar familie helpt na een overval door bandieten, kan Desi niet anders dan Remy het voordeel van de twijfel gunnen en haar liefde voor hem erkennen. Christen Heinzmann

  Image and video hosting by TinyPic

  FATAAL BEWIJS 8 mei☻ Kate Sullivan heeft als ambitie om mensen écht te helpen en is een sterke, jonge advocate. Door haar enorme inzet en resultaten wordt ze benoemd als hoofdaanklager van een nieuwe rechtszaak tegen het grote bedrijf Mason Pharmaceutical Corporation (verder genoemd MPC). Kate zet zich met hart en ziel in voor deze rechtszaak en in het begin leek het positief dat Ethan Black de advocaat van de tegenpartij was. Ethan en Kate waren vrienden sinds hun studententijd en konden het nog steeds goed vinden. Door een onverwachte gebeurtenis krijgt Kate veel informatie over MPC toegespeeld, maar deze informatie is nog niet rechtsgeldig. Om meer achtergrondinformatie te krijgen huurt Kate Landon James in als privé detector. Rachel Dylan

  Image and video hosting by TinyPic

  S’NACHTS DROOM IK VAN VREDE☻ 8 mei☻ s Nachts droom ik van vrede is het unieke dagboek van de Rotterdams-Joodse Carry Ulreich, de ‘Rotterdamse Anne Frank’. Met oog voor detail houdt Carry de dagelijkse gebeurtenissen bij, een dagboek en zes schriften vol. Haar stijl is authentiek, humoristisch, relativerend. Hoe is het om onder te duiken terwijl de wereld om je heen in brand staat? Wat doe je als je steeds meer berichten krijgt over geliefden die verdwijnen? En ook: hoe is het om de oorlog te overleven en een nieuw bestaan op te bouwen, terwijl zovelen je ontvallen zijn? Met originele foto’s, ingeleid door historicus dr. Bart Wallet.Carry Ulreich


  LEGER DES HEILS 

  LEGER DES HEILS POSITIEF OVER ACTIEPLAN DAK EN THUISLOZE JONGEREN☻

   8 mei☻

  Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft zijn actieprogramma voor Dak- en Thuisloze Jongerengepresenteerd. Met het actieprogramma wil hij alle 10.000 dak- en thuisloze jongeren de komende jaren helpen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Het Leger des Heils vindt het een goed plan want er is aandacht voor alle leefgebieden van jongeren. “Er is zowel aandacht voor preventie en zorg, maar ook voor wonen, financiën en scholing. Het gaat om kwetsbare jongeren die met een handvol problemen bij ons aankloppen omdat ze nergens anders meer terecht kunnen. “De overgang van 18- naar 18+ blijft kwetsbaar. Veel jongeren die dak- of thuisloos zijn hebben een verleden in de jeugdzorg. “We doen een sterke oproep aan gemeentes om zich in te zetten voor deze groep. Dak- en thuisloze jongeren hebben iemand nodig die zegt: Ik ben er voor jou. Je bent niet alleen. Ik ga met je mee en blijf naast je staan”, aldus Vader. En zet daar ook zelf de schouder onder. Het gaat immers om kwetsbare jongeren.

  LEGER DES HEILS

  NEDERLANDERS HEBBEN MINDER VERTROUWEN IN TOEGANG TOT JUISTE HULP☻

  8 mei☻

  Tijdens het jaarlijkse Leger des Heils ‘Buiten de Nieuwspoort’-debat op maandag 8 april werden de resultaten besproken. Politici, bestuurders, beleidsmakers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen kwamen bijeen om met elkaar te debatteren over hoe de zorg voor de meest kwetsbaren is geregeld. “Kwetsbare mensen aan de onderkant van de samenleving hebben ‘sleurders’ nodig, mensen die dichtbij staan, die voor jou gaan, je er doorheen helpen en niet opgeven. De samenleving is vaak te ingewikkeld als je met een handvol problemen te maken hebt” Vader vindt het dan ook verontrustend nu uit onderzoek is gebleken dat eenderde van de Nederlanders niet verwacht hulp te krijgen als het nodig is. Het is onbestaanbaar dat in een land als Nederland zoveel jongeren tussen wal en schip vallen. Ik doe hierbij een beroep op de Nederlandse overheid, maar ook de samenleving, om voor  al deze mensen in de toekomst zorg en ondersteuning in hun eigen omgeving mogelijk te maken. Het gaat om kwetsbare mensen. Het Leger des Heils kan dit niet alleen. We hebben elkaar nodig."


  STRIJDKREET

  Image and video hosting by TinyPic

  VANDAAG GAAT HIJ NIET GEBRUIKEN☻ 2 mei☻ Na jaren van verslaving weet Maarten nu precies hoe hij clean en nuchter moet blijven. “Op straat gooi ik lege blikjes in de prullenbak, sigaretten ook. Zo houd ik mijn gemoedstoestand gezond.”Maarten (47): “Op mijn vijftiende raakte ik verslaafd aan het snuiven van benzine en thinner. Daar word je heel high van.Ook ben ik als jochie van twaalf gepest en in elkaar geslagen door gassies op straat. “Ik zit nu twaalf jaar in het programma van de Twaalf Stappen. De tweede stap luidt: Ik geloof dat er een Macht is, groter dan ikzelf, die mij weer gezond kan maken. Ik besloot dat twee jaar geleden te omarmen en belandde via internet bij de Alpha Cursus. Inmiddels heb ik via de Twaalf Stappen ook geleerd mijn boosheid, woede, wrok en haat met God en mijn sponsor te delen, en God nederig te vragen die weg te nemen.

  Image and video hosting by TinyPic

  HOUSING FIRST☻ 2 mei☻ Ondanks een paar terugvallen is Maarten nu ruim negen maanden schoon. Kijk maar op zijn sleutelhanger, wijst ‘ie apetrots, daar staat het zwart op wit: acht maanden nuchter. “Ik kan niet zeggen dat ik nooit meer terugval. Ik kan alleen zeggen: vandaag ga ik niet gebruiken. Ik leef vandaag, niet gisteren of morgen. Dat zorgt ervoor dat m’n hoofd leeg blijft en ik niet gek word van schuld en schaamte.” En ik ga never meer naar het café, daar gebruiken ze iets waar ik dood aan ga. Ook niet doen: oordelen. Als ik oordeel, vergiftig ik mezelf, dan gaat m’n spiritualiteit naar de knoppen. Lege blikjes gooi ik in de prullenbak, sigaretten ook. Zo houd ik mijn gemoedstoestand gezond.Ik woon in een omklapwoning van Housing First, een voorziening voor daklozen van het Leger des Heils. Menselijkheid is het belangrijkste, zeggen ze daar, elke dakloze heeft recht op een woning. Twee dames van Housing First helpen me om clean te blijven. Ze creëren gezelligheid, socializen en helpen met boodschappen doen. Je bouwt een onwijze band op met die dames, weet je wel.”

  bron:strijdkreet.nl


  NATUURMONUMENTEN

  Image and video hosting by TinyPic

  NATUURMONUMENTEN WIL EINDE AAN PALINGVANGST IN EIGEN NATUURGEBIEDEN☻1 mei☻ Natuurmonumenten heeft de Raad van State gevraagd om de vangst van paling in de eigen natuurgebieden te mogen beëindigen. De vissoort is ernstig bedreigd en ondanks dat de paling de laatste jaren iets in de lift zit, is van het oorspronkelijke aantal in Nederland nog maar tien procent over.Van oudsher hebben een paar beroepsvissers bij Natuurmonumenten het recht om op paling te vissen in de Nieuwkoopse Plassen, de Vechtplassen en De Wieden. Natuurmonumenten wil de paling echter een gezond en veilig leefgebied bieden en niet laten eindigen op het bord. De verouderde Visserijwet maakt ontbinden van de overeenkomsten met de beroepsvissers tot nu toe onmogelijk. Daarom heeft Natuurmonumenten beroep aangetekend bij de Raad van State. Het hoger beroep bij de Raad van State dient op 13 mei 2019.

  Image and video hosting by TinyPic

  NATUURMONUMENTEN GAAT GESPREK AAN MET LEDEN OVER KAPGEBIED☻ 1 mei☻ Natuurmonumenten gaat met de achterban in gesprek over het eigen kapbeleid en stelt daarom de komende periode het kappen van bomen uit. Bomenkap leidt tot stevige discussies en die gaan ook Natuurmonumenten niet ongezien voorbij. Als natuurvereniging beheren we meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland, waarvan een derde deel bos. Dat doen we namens ruim 700.000 leden, donateurs en vrijwilligers. Desondanks constateren we dat kapmaatregelen discussies oproepen bij de achterban en dat bij een deel van hen de steun voor bomenkap ontbreekt. De uitkomst van die gesprekken leiden mogelijk tot een heroriëntatie van het kapbeleid van Natuurmonumenten. In de tussentijd maakt Natuurmonumenten een pas op de plaats en zal alleen nog vanwege veiligheidsredenen bomen zagen.

  Bron:natuurmonumenten


  MOOI

  Image and video hosting by TinyPic

  PROTESTANTSE KERK HENGELO ORGANISEERT SPECIALE BACH DIENSTEN☻ 15 mei☻ "Veel gemeenschappen kiezen voor vieringen met liedjes uit de Top 2000. Dat mag, maar voor mij moet muziek in de kerk toch anders klinken dan muziek in de kroeg", vertelt Evan Bogerd, de organist van de bewuste kerk tegen het medium. Het gaat om de Waterstaatskerk in Hengelo. Voorlopig is het plan om zes tot acht keer per jaar een Bach-dienst te organiseren, iedere keer op de eerste zondag van de maand.Bach was Lutheraan. De verbinding van muziek en woord staan in die traditie centraal. Met deze vieringen sluiten we weer bij die traditie aan."

  Image and video hosting by TinyPic

  DEZE NEDERLAND ZINGT VERSIE VAN JEZUS OVERWINNAAR BEZORGT JE KIPPENVEL☻ 15 mei☻ We staan als christenen vaak stil bij het lijden van Jezus en van ons. Maar beseffen we ook dat Jezus is opgestaan en dat wij met Hem meer dan overwinnaars zijn? Er staat in Efeze 1 dat 'dezelfde kracht die Jezus uit de dood liet opstaan, in ons leeft.''Hij die in ons leeft is sterker dan die in de wereld is', staat in 1 Johannes 4:4. Wat een overwinning! Met Jezus zitten we in het winnende team! Denk je weleens na over wat dat betekent voor jouw leven en de manier waarop je naar de wereld om je heen mag kijken? In dit prachtige lied 'Jezus Overwinnaar' gaat het hier ook over. Zijn troon staat onwankelbaar, Jezus is overwinnaar!

  Bron:cip 


  NIEUWS

  bijbels

  AMERIKAANSE PREDIKER WORDT TOEGANG TOT NEDERLAND ONTZEGD☻ 1 mei☻ Steven Anderson is definitief niet toegelaten in Nederland. De 'haatprediker' was van plan om 23 mei naar Nederland te komen, maar dat gaat nu niet meer gebeuren. Dat maakte de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zojuist bekend, naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat Anderson Nederland binnen reist. "In een democratische rechtstaat als de onze is geen plaats voor discriminatie, oproep tot haat of onverdraagzaamheid en geweld op enige grond", stelt hij in een reactie. "Dit kabinet is er alles aan gelegen om krachtig op te treden tegen extremistische sprekers die met het verspreiden van hun denkbeelden de vrijheden van anderen in perken, of zelfs aanzetten tot haat of geweld.Bron:cip

  Godsliefde

  ZE IS TWEE KINDEREN KWIJTGERAAKT DOOR DE TRANSGENDER CULTUS☻ 1 mei☻ Lynn Maegher, moeder van drie kinderen heeft een dochter en een zoon die van geslacht zijn veranderd. Ze ging hiervoor naar een therapeut, die raadde haar aan om zichzelf te ontwikkelen, een praatgroep te bezoeken en wanneer ze zelfmoordneigingen had om hulp te zoeken. Ze kreeg een schuldgevoel door de therapeut aangepraat over het feit dat ze hier zo'n moeite mee had. "Ik ben twee kinderen kwijtgeraakt door de transgender cultus," vertelt ze aan de Christian Post.Lynn's dochter Emilie (gefingeerde naam) veranderde haar naam in Evan en begon met het slikken van mannelijke hormonen, testosteron. Zij heeft al het contact met haar moeder verbroken. Haar zoon Daniel (gefingeerde naam) werd Danielle. Hij liet zijn Adamsappel bijschaven tot vrouwelijke proporties. Bij hem werd een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Bron:cip kerk

  KERKDIENSTEN HERVATTEN IN SRILANKA☻ 1 mei☻ Vanaf komend weekend, en twee weken na de dodelijke aanslagen tegen drie kerken en enkele hotels in Sri Lanka, worden de katholieke kerkdiensten opnieuw hervat. Volgens de kardinaal wordt plaats per plaats en in afspraak met de veiligheidsdiensten bekeken waar en wanneer er opnieuw kerkdiensten kunnen plaatsvinden. Voorlopig is er nog geen sprake van een algemene hervatting van alle katholieke erediensten. Dit weekend werd de kerkdienst live op tv uitgezonden, om gelovigen in staat te stellen om op die manier toch te kunnen deelnemen aan de zondagsvierintg. Er wordt onder meer aangeraden om auto’s en motorfietsen niet bij de kerk te parkeren, er mogen geen tassen of rugzakken mee naar binnen en het aanvangsuur van de diensten wordt veranderd.Bron:kerknet.be

  Image and video hosting by TinyPic

  REGISTER LEVENLOOS GEBOREN KIND OOK VOOR ABORTUS☺ 1 mei☻ In de uitzending van Nieuwlicht van komende maandag wordt duidelijk dat ook geaborteerde foetussen ingeschreven kunnen worden in het bevolkingsregister. Sinds een aantal maanden is het wettelijk mogelijk om levenloos geboren kinderen in te schrijven in het bevolkingsregister - de Basisregistratie Personen (BRP). In NieuwLicht ontmoet presentator Tijs van den Brink Yara*(28) die koos voor abortus maar spijt kreeg. Dankzij de aangepaste wet heeft zij haar kind onlangs kunnen inschrijven in haar woonplaats. Voor zover bekend is nog niet eerder een geaborteerde foetus opgenomen in het bevolkingsregister.Bij de aanvraagprocedure en de registratie werd Yara bijgestaan door advocaat Don Ceder. Hij is afgestudeerd op het onderwerp ‘ongeboren leven’. Ceder: “Wat mij betreft is Yara de eerste in het land, misschien ook wel van de wereld, want in heel veel landen kan dit niet dus Nederland is daarin wel echt trendsettend.”Bron:christelijknieuws


  Inhoud blog
 • Jezus Christus kennen
 • Tevreden in Hem
 • Vrijheid
 • Vrijheid
 • Nieuw leven
 • De weg die naar de hemel leidt
 • Het woord van God
 • Wat belijd jij?
 • Laat Hij die dorst heeft komen
 • Hemel of hel?


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!