NIEUW: Blog reclamevrij maken?

☻☻☻☻6 oktober☻☻☻☻

biddenj

NEDERLAND TERUGKEERT NAAR GOD☻

3 oktober☻

Er zijn nog veel Nederlanders die God nog niet kennen. Ik bid dat het Nederlandse volk terugkeert naar God. Bekering, tot berouw en bezinning komen brengt alleen een verandering in het leven van ieder mens. Kom tot bekering.

juegdbidt

PSYCHISCHE NOOD☻

11 oktober☻

Er lopen vele mensen rond met psychische problemen. Er zijn verscheidene oorzaken hieraan verbonden. Ze kunnen de moeilijkheden van het dagelijkse leven niet meer aan. Dat leidt tot zelfmoord of de neiging hieraan toe.

Ze wensen een beroep te doen op geestelijke gezondheidszorg. Ik bid dat God vele harten opent en zich kenbaar mag maken voor de mensen die in psychische problemen zijn gekomen.

biddendehanden

GEBED VOOR JONGEREN MET EEN PSYCHISCHE ZIEKTE☻
27 september☻
God van liefde, genade en troost. Ik bid voor alle jongeren met een psychische ziekte. Dat er een verbetering mag gaan ontstaan in hun situatie voor betere medicaties en elke vorm van therapie. In het bijzonder aandacht en begrip voor de mensen om hen heen. Amen

ZIJNWOORD☻

OMGAAN MET SCHULD EN SCHAAMTE☻

11 oktober☻

Bij overtreding van een regel of wet ontstaat schuld. God roept dan op tot berouw en schenkt vergeving. Schaamte ontstaat wanneer je tekortgeschoten bent. God nodigt uit te komen schuilen bij Hem. Hij aanvaardt ons zoals we zijn. En hij ging naar zijn vader terug.

Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Hij had medelijden met hem. Hij liep hem snel tegemoet, omhelsde hem en kuste hem. 21 De zoon zei: 'Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn.' 22 Maar de vader zei tegen zijn dienaren: 'Breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring  aan zijn vinger en trek hem schoenen aan.

Lucas 15:20-22 (NBG) Dit is het verhaal van de vader en de twee zonen, Lucas 15:11-32. De zoon, die het zo enorm verprutst had, kwam terug, beleed zijn schuld en zijn schaamte. De reactie van de vader is verbazingwekkend.

ZIJNWOORD☻

BOOS ZIJN MAG☻

11 oktober☻

Bij boze mensen denken we misschien aan lelijke woorden, aan verbittering of soms nog erger. Daarom wordt vaak gezegd dat we niet boos mogen zijn. De Bijbel spreekt daar anders over. Als je boos op iemand wordt, houd je boosheid dan niet vast, want dat is verkeerd. Zorg ervoor dat je vóór het eind van de dag je boosheid weer kwijt bent. Efeziër 4:26

In dit vers staat niet dat je niet boos mag worden. Het is wel belangrijk om te zorgen dat die boosheid weer weg is voordat de dag voorbij gaat. Zo wordt boosheid geen bitterheid.

Boosheid gaat weg door er met anderen over te praten. Niet met mensen die er niets mee te maken hebben - dan zou het roddelen zijn - maar met de mensen op wie je boos bent. Laat de boosheid geen bezit van je nemen maar zorg dat je wat kunt doen met de boosheid. Breng het onder woorden. Vraag aan God naar de oorzaak, naar ruimte voor vergeving en naar openheid in gesprekken.

GEBED☻

DOE MIJ RECHT☻
20 september☻
Zien wij rondom, dan lijkt het al verloren,
dan is de hemel ver van ons vandaan,
dan zullen wij slechts in het duister gaan,
zullen wij niet Uw lieve roepstem horen.
Legt U Uw hand op ons, wij zullen leven.
Wij gaan een dor, verlaten doodsdal uit
wanneer Uw hand zich om ons sluit
om aan Uw kracht en waarheid stem te geven.
Uw Woord is sterker dan ons wachten,
verwonderd horen wij U aan,
U leert ons dankbaar verder gaan.
U wilt in ons de pijn verzachten
van dood, van onrecht en van schuld;
wij leven in Uw eindeloos geduld.
Bij Ezechiël 37:3 / F. den Harder

GEBED☻
BEDE OM VERGEVING☻
20 september☻
Wij bidden om vergeving,
wij hebben veel te veel verpest,
wij bidden om het laatste , om de rest
met iedereen in vree te leven.
Wij bidden voor wie lijden
onder onbegrip en ongeduld
dat eens de tijden rijk zijn en vervuld,
de eigen hartstocht te vermijden.
Wij bidden U, laat voorgaan
die achter komen door de harde stem
die roept: ‘belachelijk, kijk naar hem,’
wilt U toch voor hen instaan.
Richt, Heer, Uw hoofd tot hen, Uw oog
En breng hen in Uw liefd’ omhoog.F. den Harder


GEBED☻

GEBED OM HULP☻

6 oktober☻

Hij is de God die alles ziet,
al onze moeite en verdriet.
Zou U in mijn ellenden,
verlossing willen zenden.
Het is de straf op de zonden,
wij dragen nu de wonden.
Leer mij eronder buigen Heer,
tot roem van Uw eigen eer.
Vergeef toch al mijn zonden,
ik heb Uw wet geschonden.
Help mij op mijn gebeden,
door Uw gerechtigheden. Joanna

GEBED☻

OVER HET WATER☻
20 september☻
Wanneer w’ U zoeken met verlangen,
zullen we dan Uw stem herkennen
of moeten wij helaas bekennen
dat wij in angsten zijn gevangen.
Wanneer w’ in ’t duister van de nachten
en in de stormen van ’t bestaan
dreigen in angsten te vergaan,
wie zullen wij dan nog verwachten?
U komt tot ons, trotseert gevaren,
U wilt ons tooien met Uw naam,
U vraagt: vouw toch je handen saâm.
Wij zijn bezwaard, U wilt bewaren,
U geeft aan ons Uw trouwe hand
en brengt ons veilig in Uw land.
 Bij Matteüs 14:27 /F. den Harder

GEDACHTEN

6 oktober☻

Het leven is een heel groot boek. Wat bestaat uit heel veel puzzels en stukjes.

TEKST☻

6 oktober☻

Als je een ander moest zijn, dan was je anders gemaakt.

27 september☻

LEVENSMOTTO☻

6 oktober☻

Geloof is op God vertrouwen, ook als je Zijn handelen niet begrijpt

 

QUOTES**

6 oktober☻

Een vast geloof in de universele voorziening van God is de oplossing voor alle aardse problemen."

PSALM☻

6 oktober☻

"De HERE is vol medelijden, vergeving en genade. Hij heeft geduld en Zijn goedheid en trouw zijn overvloedig." Psalm 103:8

KORTE GEDACHTE**

6 oktober☻

Vertrouwen in Christus wordt niet van de een op de ander overgebracht met dwingende argumenten die tot elke prijs willen overtuigen en vaak alleen maar onrust veroorzaken.

KORTE OVERDENKING**

6 oktober☻

Als we bergen zien voelen we ons klein, we weten niet alleen hoe veel groter ze zijn dan wij, maar ook hoe veel langer ze bestaan dan wij hier zijn geweest. Maar de Heer was er lang voordat er een berg was en zal er lang zijn nadat het gesmolten is tot niets. Hij is de enige rots van veiligheid en stabiliteit. Alle eeuwigheden die we hebben, zijn te vinden in hem.

CITAAT☻

6 oktober☻

Wie in mijn stilte niet kan begrijpen. Heeft het nooit gevonden. Om naar mijn woorden te luisteren.

EVANGELISCHE 

6 oktober☻

"Waar wij ook komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft." Kolossenzen 1;28

 

Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (24)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (149)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (20)
 • Gods liefde (14)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • BIJBELSE TEKST** 

  6 oktober☻

  "Want wie zondigt, heeft een hekel aan het licht. Hij ontwijkt het uit angst dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen. Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat van alles wat hij doet, gezien kan worden dat het tot eer van God is." Johannes 3:20-21

  SPREUKEN☺☺

  6 oktober☻

  "Geen menselijke wijsheid, verstand of overleg is te vergelijken met de HERE." Spreuken 21;30

  CHRISTELIJKE OVERDENKINGEN☺☺

  OVERDENKING

  DOOD BRENGT LEVEN VOORT☻

  6 oktober☻

  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden. (Johannes 12:24-25)

  Wat een duidelijk beeld is dit! Zie je het voor je? Je houdt een tarwekorrel in je hand. Er zit een hard schilletje omheen, de korrel zit helemaal alleen in jouw hand. Hij is van jou, het is jouw leven, jij bestuurt het, jij neemt de beslissingen. Jij mag – nee, moet – uitmaken wat je ermee doet. Je kunt de korrel vasthouden en hem bewaren. Maar als je het korreltje vasthoudt, zegt Jezus, dan blijft hij op zichzelf. Er zal verder nooit iets mee gebeuren.

  Wat zijn er vandaag de dag veel eenzame mensen om ons heen! En dit is waarom ze zo eenzaam zijn: ze houden de korrel stevig vast. Ze willen hem niet loslaten. En dus is hij van hen. Hij is helemaal van hen… Maar wat een eenzaam bestaan is dat!

  Wat is het alternatief? Laat de korrel los, laat hem vallen. Geef hem (terug) aan God. Laat God de graankorrel van je leven besturen. Wees bereid hem op de grond te laten vallen, verlies hem uit het oog – laat hem zelfs begraven worden. Misschien lopen de mensen er overheen, maar God belooft dat er nieuw leven uit tevoorschijn zal komen: leven dat de moeite waard is om te leven, leven dat vrucht draagt. Niet alleen voor deze tijd, maar ook voor de eeuwigheid.

  OVERDENKING☻

  DOOD BRENGT LEVEN VOORT☻

  3 oktober☻

  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden. (Johannes 12:24-25)

  Wat een duidelijk beeld is dit! Zie je het voor je? Je houdt een tarwekorrel in je hand. Er zit een hard schilletje omheen, de korrel zit helemaal alleen in jouw hand. Hij is van jou, het is jouw leven, jij bestuurt het, jij neemt de beslissingen. Jij mag – nee, moet – uitmaken wat je ermee doet. Je kunt de korrel vasthouden en hem bewaren. Maar als je het korreltje vasthoudt, zegt Jezus, dan blijft hij op zichzelf. Er zal verder nooit iets mee gebeuren.

  Wat zijn er vandaag de dag veel eenzame mensen om ons heen! En dit is waarom ze zo eenzaam zijn: ze houden de korrel stevig vast. Ze willen hem niet loslaten. En dus is hij van hen. Hij is helemaal van hen… Maar wat een eenzaam bestaan is dat!

  Wat is het alternatief? Laat de korrel los, laat hem vallen. Geef hem (terug) aan God. Laat God de graankorrel van je leven besturen. Wees bereid hem op de grond te laten vallen, verlies hem uit het oog – laat hem zelfs begraven worden. Misschien lopen de mensen er overheen, maar God belooft dat er nieuw leven uit tevoorschijn zal komen: leven dat de moeite waard is om te leven, leven dat vrucht draagt. Niet alleen voor deze tijd, maar ook voor de eeuwigheid.

  TIJD MET JEZUS

  BIDDEN☻

  3 oktober☻

  1 Tessalonisenzen 5:17☻

  Bidden is de manier waarop je in verbondenheid met Mij leeft. Bidden is de weg waarlang je contact maakt met Mij. Het is de weg waarlangs Ik naar je toe kom. Bid daarom. Zoek mij. Richt de aandacht van je hart op mijn aanwezigheid in jouw leven.Doe dat als het goed gaat en als het moeilijk is in je leven. Als je verdriet hebt en als je blij bent. Als je dankbaar bent of boos. Altijd ben Ik er. En Ik ben altijd te vinden voor jou. Bid daarom onophoudelijk. Dat hoeft niet altijd met woorden. Het verlangen in jouw hart naar Mij is al gebed. Laat dat verlangen niet uitdoven.

  Bid onophoudelijk. Ik ben er altijd voor je.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  BIDDEN☻

  6 oktober☻

  1 Tessalonisenzen 5:17☻

  Bidden is de manier waarop je in verbondenheid met Mij leeft. Bidden is de weg waarlang je contact maakt met Mij. Het is de weg waarlangs Ik naar je toe kom. Bid daarom. Zoek mij. Richt de aandacht van je hart op mijn aanwezigheid in jouw leven.Doe dat als het goed gaat en als het moeilijk is in je leven. Als je verdriet hebt en als je blij bent. Als je dankbaar bent of boos. Altijd ben Ik er. En Ik ben altijd te vinden voor jou. Bid daarom onophoudelijk. Dat hoeft niet altijd met woorden. Het verlangen in jouw hart naar Mij is al gebed. Laat dat verlangen niet uitdoven.

  Bid onophoudelijk. Ik ben er altijd voor je.

  BEMOEDIGINGSSITE

  TRANEN VAN BETEKENIS☻
  27 september☻
  LIEVE MENSEN☻
  Leer huilen bij de Heer, en je leert ook te schuilen bij Hem!
  We huilen wat af met elkaar, maar soms nog zo weinig bij elkaar!
  Bij zoiets verschrikkelijks als het ongeluk in Oss, huilen we juist wel openlijk en ook bij elkaar. Het is net alsof het nu ook echt mag. Alsof er echte rouwmomenten bestaan voor tranen en alle andere dagen verzetten we ons tegen het tonen van onze tranen. Maar tranen zijn altijd kostbaar, tranen hebben betekenis, ons huilen heeft zin! Leer huilen bij God, leer uithuilen bij jouw Heer, en je leert ook te schuilen bij Hem. Tranen kunnen betekenis krijgen, zeker als je huilt in de tegenwoordigheid van Jezus. Huil je uit aan Jezus’ voeten, denk aan wat Hij heeft gedaan voor jou, om jou te veranderen van zondaar of zondares in geliefde zoon of dochter.Hoop huilend op de Heer, zoals Job dat deed: (Job 16: 20-22)Tranen zijn kostbaar voor God. Huilen kan heilzaam zijn. Het kan je opluchten, het kan je reinigen, huilen kan je goed doen, vooral als je huilt in de tegenwoordigheid van God. Maar ook het huilen in samenzijn met een broer of zus, partner of vriend, kan je enorm goed doen. God zal onze tranen drogen! Dat weten we toch?Laten we niet bang zijn om te huilen. Geloof in betekenisvol huilen. Huil bij Hem, Hij zal bij je zijn. Met liefs, Gerry

  BEMOEDINGSSITE☻

  JA EN NEE☻

  15 oktober☻

  Als God Heer mag zijn over je 'Ja en Nee', dan maak je nog eens wat mee!

  LIEVE BROERS EN ZUSSEN,

  Paulus durft de vraag aan: “Ben ik lichtvaardig, ben ik wispelturig, zeg ik het ene moment ‘ja’ en het andere moment ‘nee. Het wonderlijke in dit schrijven is dat Paulus zegt: “Ik wil met mijn ‘ja’ ook ‘ja’ bedoelen. Ik zie op Jezus en hij is helemaal ‘het uitgesproken JA van God’. De Heer is onze sterkte, ook als we zwak zijn in onze ‘ja’s’ en ‘nee’s’, of als we de indruk wekken lichtvaardig, makkelijk, wispelturig te zijn. In zulke situaties toont Paulus hoe hij zijn weg met Jezus gaat: “Heer, U bent mijn sterkte in mijn ‘ja’ en ‘nee’!” Je hoeft niet weg te lopen voor dit soort pijnlijke vragen, maar je mag ze brengen in het licht van God en zijn hulp inroepen om je sterk te maken. ‘Ja’ en ‘nee’ zeggen, het is iets dat kinderen al vroeg moeten leren, zonder schroom, zonder wispelturigheid of lichtvaardigheid. ‘Ja’ en ‘nee’ leren zeggen zonder angst voor mensen, zonder angst voor conflicten of voor boosheid van anderen.

  Soms ben ik zo zeker van mijn zaak. En soms ben ik onderweg met die zekerheid en verandert er iets. Zeker wordt minder zeker. Het Ja klinkt wat minder vastberaden. Tijd om eens stil te staan bij ons Ja, ons Nee en onze twijfel over 'Ja en Nee'.  Opdat God over regeert, en Hij ons Ja en Nee kan en mag ombuigen in iets anders, dan wel bevestigen! Met liefs, Gerry 

  BEMOEDIGINGSSITE**

  GOD GEEFT JE RUIMTE☻

  6 oktober☻

  De Ene, de Liefhebber van mensen, geeft ons ruimte, waar anderen ons benauwen!

  LIEVE MENSEN,

  Wat werkt het goed bij onze kinderen als er na onenigheid of ruzie een ‘time-out’ of ‘afkoelplekje’ is. Een ruimte of plekje om af te koelen, stoom af te blazen en even tot jezelf te komen. Maar zo’n afkoelplekje is er ook even om “beschermd afgezonderd” te worden van het kwaad, van de ruziezoekers of van hen die je pijn of verdriet willen doen. Tot jezelf komen is iets anders dan jezelf wegdrukken of voorbijrennen. David kiest voor een schuilen bij God.

  Soms moet je even alleen zijn! Dan gebeurt er teveel om je heen. Misschien moet je even tot 10 tellen om je zelf niet te verliezen in woede. Of ligt er een stevige huilbui op de loer. Misschien zoek je schuilplaats omdat woorden van mensen je zo kunnen raken. Een prachtige bemoediging van Hanna Swart om de schuilplaats van de Allerhoogste te vinden.  Gods rijke zegen, Gerry Velema 

  www.bemoedigingssite.nl

  THUISKOMEN☻

  6 oktober☻

  Er komt een dag dat ik zal sterven,
  ik mocht het eeuwige leven al erven,
  dan breekt er een nieuwe fase aan
  en mag ik bij Hem binnengaan.
  Daar mag ik dan verder leven,
  soms kan er al een verlangen wezen,
  om dicht bij mijn Vader te zijn,
  geen verdriet en geen pijn.
  Als ik de poort binnen mag gaan,
  dan zal daar mijn Jezus staan,
  en begroet mij met: ”Welkom thuis,
  hier mag je wonen in ons Huis ”. J.Troost


  EEN CHRISTEN2

  6 oktober☻

  Ik mag leven in een land,
  hier mag ik in vrijheid leven,
  mag ik praten over mijn geloof,
  en niet bang dat ze mij aangeven.
  Hier mag ik in de Bijbel lezen,
  bidden en naar de kerk gaan,
  Heere, bedankt dat dit kan en mag,
  dat in ons dorp nog een kerk mag staan.
  In vele landen mag je niet christen zijn,
  dan moet je vrezen voor je leven,
  Vader, daarom bidden wij tot U:
  Wilt U met de vervolgden wezen”. J.Troost

  PUINHOOP

  6 oktober☻

  Ik leef op een puinhoop
  Een berg vol problemen
  Een stinkende smurrie
  Geen uitweg te zien
  Ik leef op een puinhoop
  Niemand die helpt
  Alleen en verlaten
  Verstikt van de angst
  Ik leef op een puinhoop
  Geen mens om me heen
  De berg wordt steeds groter
  Ik zak erin weg
  Ik leef op een puinhoop
  Ergens ver weg
  Met de droom in mijn hoofd
  Op een dag wordt ik gered M.vDromme

  VERDRIET EN RELATIE☻

  6 oktober☻

  Verdriet en pijn
  Dat is niet fijn
  En wat ben je sterk
  Zoals jij je verdriet, en pijn verwerkt 
  Maar wat geeft jou toch die kracht 
  Dat jou de ziekte verzacht
  Het is natuurlijk de medicijn 
  Dat verlicht de pijn 
  Aandacht, liefde en een medicijn
  Dat moet het wel zijn 
  Dat jij nog zoveel kunt geven 
  In dit moeilijke leven 
  De liefde en aandacht 
  Dat geeft jou de kracht 
  En daarom zeg ik dan ook zacht 
  Ik hou van jou met heel mijn hart 
  Rina van lier Nieuwenhuizen 

  NIEMAND☻

  6 oktober☻

  Waarom begrijp er niemand me pijn?
  pijn is zo moeilijk om uitleggen 
  Waarom begrijp er eigenlijk me niemand me pijn?
  pijn die enorm vast zit 
  Waarom word me pijn niet begrepen?
  pijn,zoveel pijn heb ik 
  Word door niemand begrepen 
  Me pijn word elke dag meer en meer 
  Kan me pijn niet uiten 
  me pijn zit diep in mij 
  Waarom zoveel pijn hebben?
  pijn die niet wil weg gaan . Gilla

  SPOORLOOS☻

  6 oktober☻

  Hemel en aarde bewogen,
  geliefden van verre gezocht,
  groeiend verlangen,
  gebroken harten,
  opgevoerde spanning,
  uitgestoken armen,
  tot tranen geroerd,
  innige omhelzing,
  vreugde alom.
  Hemel en aarde bewogen,
  geliefden van verre bezocht,
  tot tranen geroerd,
  de mens vrijgekocht,
  hoe groot
  zal Zijn verlangen zijn.
  Coby Poelman-Duisterwinkel


  WAT EEN VADER☻

  6 oktober☻

  Zo Lief had 
  de Vader mij,
  dat Hij Zijn Zoon 
  gaf voor mij.
  Hij moest voor 
  mij sterven gaan,
  zodat ik tot de 
  Vader mag gaan.
  Er kan geen grotere
  liefde op aarde wezen,
  dan God die voor ons 
  Zijn Zoon heeft gegeven. J.Troost

  THUIS KOMEN BIJ MIJN VADER☻

  6 oktober☻

  Er zal een dag komen,
  ik weet nog niet wanneer,
  maar dan mag ik sterven,
  en ga ik naar mijn Heer.
  Hier mag ik de
  koningszaal binnengaan,
  waar de gouden troon
  van God zal staan.
  Dan zal alles goed wezen en
  mag ik Hem de dank geven,
  Hij was het op aarde en
  blijft de Vader van mijn leven. J.Troost

  linzensoep

  EZAU’S LINZEN SOEP UIT DE TIJD VAN DE BIJBEL♥ 27 september☻ 1 gesnipperde ui /1 eetlepel olijfolie /0,5 theelepel komijnpoeder /0,5 theelepel korianderpoeder /2 teentjes fijngehakte knoflook /1 liter runder- of groentebouillon /250 gram rode of oranje linzen /250 gram spinazie, of postelein /zout naar smaak Fruit de ui met de komijn en de de koriander in de olijfolie. Laat op het laatst de knoflook even meebakken. Voeg de linzen en de bouillon toe. Breng de soep al roerende aan de kook en laat het zo'n 30 minuten koken tot de linzen zacht zijn. Voeg 5 tot 10 minuten voor het opdienden de spinazie toe. Maak op smaak met zout en peper. Gebruik je dit recept als hoofgerecht dan alles ingredienten verdubbelen. Ezau's linzensoep is een van de meest beroemste gerechten uit de geschiedenis en tot op de dag van vandaag zijn er in de landen van de Bijbel verscheidene recepten van in de omloop. Net als zijn vader Izaak was Ezau gevoelig voor de verleiding van een goed klaar gemaakte maaltijdsoep. De onbesuisde Ezau wordt het slachtoffer van de manipulatie van zijn broer Jacob en moeder in Genesis 25-27

  SCHUILPLAATS

  Pouting face

  STICHTING DE SCHUILPLAATS☻ HIJ WERD GEPEST☻ 11 oktober☻ Niels (29) heeft moeite met relaties. Hij heeft weinig vrienden en de paar keer dat hij verkering krijgt, is het steeds snel weer uit. Hij werkt heel hard, maar ook op zijn werk geeft zijn leidinggevende aan dat het moeilijk is met hem te communiceren. Volgens zijn leidinggevende heeft Niels te weinig inlevingsvermogen en kan hij slecht tegen kritiek. Dat leidt tot conflicten met collega’s. Het is voor Niels reden om hulp te zoeken bij Stichting Schuilplaats.Niels: “Ik wist niet goed wat ik me bij EMDR moest voorstellen. Aangezien de therapie slechts zo’n twee uur duurt, wilde ik het wel proberen. De hulpverlener vroeg mij naar een moment dat voor mij het meest schrijnend was. Ik herinnerde mij een moment in groep zeven. Mijn oma was net overleden. Ik ben dol op haar geweest. De leerkracht riep mij naar voren en ik mocht vertellen hoe mijn oma was overleden. Ik vond het moeilijk en begon te huilen. Later op de dag riepen jongens uit de klas op het schoolplein tegen mij: ‘Jouw oma is lekker dood’. Dat heb ik echt vreselijk gevonden. Ze wilden dat ik weer ging huilen en dat lukte ze nog ook.” Wat zou mijn oma zeggen als ik het haar vertelde? Ze zou zeggen ‘laat ze toch kletsen’ en ‘ik hou van jou’. Ook gedachten die ik heb bij God: Hij heeft mij gemaakt, ik ben de moeite waard, ik draag zorg voor mensen die Hij aan mij toevertrouwt, bij Hem mag ik boos worden over onrecht, Hij ziet wie ik ben en niet alleen wat ik doe.”

  Bron:stichtingdeschuilplaats

  Microphone

  SAMEN ZINGEN VOOR TIMON☻ 11 oktober☻ Amy (16) heeft een groot hart voor pleegzorg. Haar moeder werd op haar elfde uit huis geplaatst en kwam via verschillende omzwervingen terecht in een pleeggezin. De ouders van Amy vangen sinds drie jaar een pleegkind op. Amy organiseerde samen met haar Jeugdvereniging een Sing-Inn. De hele avond stond in het teken van pleegzorg en de vraag naar nieuwe pleegouders. Want zegt Amy: 'Het is belangrijk dat kinderen in een gezin opgroeien.' Er werden ervaringsverhalen gedeeld en er werd natuurlijk samen gezongen.De collecte heeft het mooie bedrag van € 446,50 opgeleverd! Amy en Nick zijn de opbrengst komen brengen en hebben deze formeel overhandigd. Amy, hartelijk dank voor je mooie initiatief! Wat fijn om te weten dat we zo gesteund worden. www.timon.nl ELEOS

  Gloomy

  HIJ VOELDE ZO VERKEERD OM ZICHZELF TE SNIJDEN MAAR HIJ KON ER NIET MEE STOPPEN☻11 oktober☻“Praten over zelfbeschadiging vond ik erg beschamend. Na de reactie van mijn vrouw was ik bang voor nog meer veroordeling. Toch luchtte het uiteindelijk op om het te bespreken met iemand die begreep dat ik dit ook niet wilde. Toen de veroordeling ervan af kon, kwam er ruimte voor verandering en heling. Ik was jonggetrouwd. Na anderhalf jaar begon onze relatie barstjes te vertonen.   Ondertussen had ik veel stress van mijn werk en zat ik steeds vaker zonder haar thuis.  Ik voelde me depressief en kwam steeds minder buitenshuis. Ik was ook boos op mezelf door mijn onvermogen om gelukkig te zijn. Hierdoor begon ik mezelf te snijden. Het werd een manier om zowel mezelf te straffen voor mijn ‘ondankbaarheid’ als een vlucht om iets anders te voelen dan de pijn van afwijzing en de angst die ik voelde als ik naar ons huwelijk keek.  Ik voelde me gevangen in mijn huwelijk en ook slecht tegenover God. Omdat de zelfbeschadiging ook van invloed was op mijn relatie met God, had ik behoefte aan pastoraat. Eleos staat daar open voor, en zo werden twee mannen uit mijn gemeente betrokken bij mijn proces. Niet alleen aan de zelfbeschadiging die ons uit elkaar dreef, maar ook aan de kracht van God Die wonden kan helen en ons weer dichter bij elkaar gebracht heeft door mensen die ons in dit proces wilden steunen. www.eleos.nl

  ABCVANHETGELOOF

  NIET STELEN☻

  11 oktober☻

  In Psalm 24 vers 1 staat: ‘De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen.’ Als mensen hebben wij eigenlijk Gods schepping geplunderd en Zijn naam besmeurd. ‘Door de zonde hebben we Hem van Zijn eer beroofd’, schreef de prediker Thomas Watson. En die roof gaat nog steeds door. We maken Gods schepping kapot en doen alsof het ons eigen bezit is. Dat is diefstal van de Allerhoogste. Gierigheid is ook een vorm van diefstal. In 1 Kronieken 29:14 bidt koning David: ‘Wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven.’ Alles behoort aan God toe, en als wij geld en bezit bewust voor Hem achterhouden, is dat diefstal.

  Www.abcvanhetgeloof.nl

  AFGODEN ZIJN WREED☻

  11 oktober☻

  Afgoden zijn wreed en vragen altijd offers van je. Moloch (geweld) en Mammon (geld) willen steeds meer, uiteindelijk zelfs kindoffers. Dat was in de tijd van de Bijbel zo en dat is nog steeds zo. Steeds vaker worden kinderen verhandeld op de ‘seksmarkt’ of getraind als kindsoldaat. Afgoden vragen daarnaast ook andere offers: ze willen je geld, je tijd, je aandacht en uiteindelijk je ziel.

  • De Heere Jezus heeft het gebod om geen andere goden te dienen, volmaakt nageleefd. In de woestijn verleidde satan Hem tot afgoderij (Mattheüs 4:1-11). De Heere Jezus boog niet en zei: “Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.” Alleen door het offer van Jezus kunnen we bevrijd worden van de macht van afgoden (Kolossenzen 1:13).

  MOPPEN/GELOOF

  Fish 3 Fish 3

  TOFFEE VISSEN☻ 17 september☻ Er staat een oud vrouwtje bij de waterkant te vissen. Komt er een kind langs met een zak toffees. Het kind vraagt wat de vrouw doet. Oude vrouw: "Ik vis mijn toffee op." Kind: "O, maar mevrouw u mag er een van mij!" Oude vrouw: "Nee hoor ik vis de mijne wel op, want mijn kunstgebit zat eraan vast!"

  Nurse

  VAL VAN DE LADDER☻ 17 september☻ Mijn vader is gisteren van een tien meter hoge ladder gevallen!' vertelt Marieke opgewonden aan haar vriendje. 'Oei, en ligt hij nu in het ziekenhuis?' vraagt het vriendje. 'Nee, hij viel van de eerste tree.'

  GENEZINGSDIENSTEN/

  met evangelist Jan Zijlstra/

  Genezingen in Handelingen,

  omdat Hij leeft

   xxvrijdag, 12. oktober 19:30  Deventer Genezingsdienst (Zoë Pray / Healing Home; Titus Brandsma Huis; Titus Brandsmaplein 2; 7423 EM; Deventer; 06-22213913; www.facebook.nl/zoeprayhealing) xxzondag, 14. oktober 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xx19:00  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xxwoensdag, 17. oktober 20:00  Deventer Onderwijsdienst (Zoë Pray / Healing Home; Titus Brandsma Huis; Titus Brandsmaplein 2; 7423 EM; Deventer; 06-22213913; www.facebook.nl/zoeprayhealing)

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  Wanneerwo, 18. juli, 20:00 – 22:00

  www.wingsofhealing.nl

  wandelen

  EEN STILLE TOCHT LANGS DRUKKE STRATEN EN HOFJES IN AMSTERDAM☻ Tot rust en verstilling komen in Amsterdam, kan dat? Deelnemers aan dit evenement zeggen van wel! Meld je aan voor de stiltewandelingen in het najaar! ‘In tijden niet zo’n vrede ervaren’, was een van de reacties op onze stiltewandelingen in het voorjaar. Vanwege het succes van deze wandelingen gaan we dit najaar weer in stilte wandelen. Op woensdag 19 september, 17 oktober en 21 november neemt Ronald Koops je mee langs stille hofjes en kapellen in Amsterdam. Je bezoekt de lunchpauzedienst op het Begijnhof en luncht in de Shelter. De dag eindigt met een stilteconcert. Geef je snel op want vol = vol.

  https://www.thdv.nl

  student-clip-art-student

  BIJBELSTUDIE WEEKEND MET THEO NIEMIJER☻ 16-18 november Thema: ‘De strijd om het beloofde land’ Prijs: € 198,50* p.p. *Prijzen zijn incl. alle maaltijden, koffie, thee, bed- en badlinnen, programma en excl. Toeristenbelasting.

  bijbelstudie

  ISRAEL CONFERENTIE MET TON EN CHRISTIAN STIER☻ 12-14 oktober☻ Thema: ’70 jaar Israël tussen hoop en vrees’ Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Over heel de wereld werd er geluisterd naar de historische woorden van Israëls eerst premier David Ben-Gurion. Direct daarop werd de jonge staat door omliggende volken aangevallen, maar sloeg deze moedig af. Vele oorlogen volgden met cruciale momenten waarop het volk zich tussen hoop en vrees bevond. Dit jaar viert de staat Israël haar 70-jarig bestaan. Reden om in deze conferentie terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. De discussie over de identiteit en zelfs het bestaansrecht van de Joodse staat is heviger dan ooit. Niet alleen het anti-Israëlisme groeit explosief, ook het daarmee verband houdende antisemitisme neemt wereldwijd toe. We gaan in op de (voor)geschiedenis van de staat Israël, met haar hoogte- en dieptepunten voor zowel binnen als buiten Israël wonende Joden. En natuurlijk de vraag: wat hebben Israëls profeten geschreven omtrent de toekomst van hun volk op korte en langere termijn? Prijs: € 175,00* p.p.

  israelreizen

  GA MEE OP REIS NAAR ISRAEL☻ In 2019 bestaat Het Zoeklicht 100 jaar. Dat vieren we door onder andere twee unieke Israëlreizen aan te bieden. Meld u snel aan want vol=vol! - Ontdek Israël wandelend 4 - 14 april 2019 - Profetische reis door Israël 4 - 14 november 2019

  Dereckprince DERECK PRINCE/RELATIE DAG zaterdag 20 oktober 2018/ In het nieuwe kantoor/een unieke dag en programma☻ Melden voor 1 oktober via de website bron: derekprince.nl

  herfstfair

  HERFSTFAIR T.B.V. Stichting Ontmoeting op D.V. 26 en 27 oktober in Otterlo.

  huwelijk

  TRIPLE CORD/HUWELIJKS CONFERENTIE IN ZOETERMEER☻Wattstraat 64, 2723RD Zoetermeer /Datum & Tijd: 29 september 2018 om 10:00 uur Ken je de geheime kracht van het huwelijk? Wil je bouwen aan je huwelijk en Gods Geest de ruimte geven om iets van de Glorie van Jezus Christus zichtbaar te laten worden in jullie huwelijk? Kom dan op 29 september naar de 3e huwelijksdag van TripleCord in Zoetermeer. Het maakt niet uit of je een perfect huwelijk hebt of niet; jong getrouwd of al heel lang; of... op weg naar je huwelijk? Het maakt ook niet uit of je huwelijk flitsend is of op zijn laatste benen lijkt te lopen.... wij geloven in de kracht van het huwelijk omdat God Zelf daar in gelooft. Jan Pool, Jannie Kloosterman en Jan-Willem Grievink zullen de 29e september de verschillende invalshoeken van het onderwerp belichten. Van harte welkom!

  omslag_kinderboekenmaand_2018

  CHRISTELIJKE KINDER BOEKENMAAND☻ KINDERBOEKENMAAND (van 1 tot 31 oktober). ☻ DOOR DIK EN DUN☻ Het thema sluit aan bij het thema van de algemene Kinderboekenweek 'Vriendschap'. Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of haar in goede en in slechte tijden. Vriendschap door dik en dun betekent zoveel als 'onvoorwaardelijke vriendschap, ongeacht de omstandigheden'.

  depressief

  WAT DEPRESSIE MET JE DOEN EN WAT KUN JE DOEN☻ Adres: De Brink 10 a, 3871AM Hoevelaken Datum & Tijd: : 27 oktober 2018 om 19:30 uur/Slaapproblemen. Onzekerheid voelen. Sombere gevoelens. Wisselende stemmingen. Extreme neerslachtigheid. Gevoel van eenzaamheid. De vraag naar psychische hulp is groter dan ooit. Veel jongeren hebben last van depressieve klachten. Niets kan je meer opvrolijken.wat betekent het om depressief te zijn? wat zijn vaak oorzaken voor depressie? is er samenhang tussen geloof en depressie? wat kun jij (en je omgeving) doen als je depressief bent?

  fietstocht

  LAATSTE FIETSTOCHT DIT JAAR☻Datum: 25-10-2018 tot 25-10-2018 Tijd: 13:30 tot 16:00/Locatie: v/h Restaurant De Koning /Op 25 oktober is de laatste fietstocht van dit jaar. IJs en weder dienende, zal de volgende fietstocht zijn in maart volgend jaar. Opgeven kan bij Lies Meiresonne of een van de andere leden van de activiteitencommissie. Bron:pcob.nl

  JARIGEN

  jarige

  VERJAARDAG VAN HARTE☻ 20 september☻ ieder jaar weer dan wappert de vlag en vieren we feest met een vrolijke lach we juichen en zingen we dansen en springen Hij heeft geschonken op jou wordt geklonken: we herdenken de dag dat je licht zag op aard want dat is toch minstens een knalfeestje waard! J.Ettina

  Birthday present and cake

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  ZIEKEN

  beterschap

  ZIEKE☻ IK GELOOF DAT GOD JE KAN GENEZEN☻ 20 september☻ Ik geloof dat God je kan genezen waar andere hulp en wijsheid faalt. Dat heeft de Heer al vaak bewezen door uitkomst en redding bepaald. Een enkel woord heeft God maar nodig voor de genezing die je vroeg. Zijn zegen heb je ook broodnodig is met Zijn liefd' voor jou genoeg. God Hij verandert graag jouw leven  daarin is Hij een specialist. Want jouw genezing is Zijn streven  als je op Hem vertrouwt, als mens niet mist. J.A v Tricht

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  geboorte

  GEBOORTE EEN KIND GEKREGEN☻ 20 september☻ Jullie hebben dit kind van Mij gekregen, er werd door jullie naar uitgekeken. Hij is nu een onderdeel van jullie gezinsleven, mogen het opvoeden en veel liefde geven. Jullie mogen Mij steeds weer om raad vragen, Ik ben met  jullie alle dagen. J.Troost

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  nazomer

  DE ZON KOMT OP☻ 20 september☻ De zon komt op en ik zie het wonder,  een nieuwe dag vol dankbaarheid, natuur zo mooi en zo bijzonder, voorbode van de eeuwigheid   C.Verheij-de Peuter

  Melting

  Op het strand Kan ik me helemaal uitleven Met blote voeten lopend in het zand Genietend van zomerzon

  HUWELIJK

  huwelijk

  HUWELIJK SAMEN EEN☻ 20 september☻ door Gods ogen in liefde gezien vormt Hij ons tot mens...... als man én vrouw niet alleen samen - één opdat onze liefde voor elkaar in geloof en hoop dwars door alles heen steeds meer gestalte zal krijgen..... als man en vrouw niet alleen samen - één. Cobie Verheij - de Peuter

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  deelneming

  OVERLIJDEN OVERLIJDEN☻

  20 september☻ Overleden op de leeftijd van.. Vaak lezen wij of horen hiervan En soms komt het heel dichtbij, is het niet.. Reden dat we dan soms opgaan in het gemis en verdriet.. Leven en sterven zijn in Gods hand vanaf het begin. In dit leven mogen wij ons troosten hierin.. Ja dat mag ook tot rust geven voor hen die sterven gaan Dat zij nooit alleen komen te staan.. En dan mogen zij gaan tot Hem alleen… Nu dan, wat een troost, zij zijn dan over het lijden heen!! B.Willems

  Crying and sobbing

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet


  HEILS DES VOLKS
  VRIJWILLIGERSWERK BIJ EEN CHRISTELIJK HOSTEL☻
  17 september☻
  Gezocht: vrijwilligers (18-30 jaar) voor Shelter hostels
  Ben jij of ken jij iemand tussen de 18 en 30 jaar oud, met een passie voor evangelisatie? Iemand die graag een paar maanden tot een jaar vrijwilligerswerk zou willen doen in een internationale context? De Shelter hostels in Amsterdam zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers! De Shelter hostels bieden een goedkope slaapplaats aan reizigers die Amsterdam willen ontdekken. Beide hostels worden gerund door jonge christelijke vrijwilligers van over de hele wereld. Zij dienen gasten op een praktische manier: door een warm welkom bij de receptie, door het schoonmaken van het hostel, door het bereiden van maaltijden in het café en door het creëren van een warme sfeer. Zo maken we de hostels een thuis voor de gasten, ver van huis. Wij geloven dat christelijke gastvrijheid het startpunt kan zijn voor waardevolle interactie. Stafleden tussen de 18 en 30 jaar oud wonen en werken bij de Shelter van een paar maanden tot een jaar. Alle deze vrijwilligers van beide hostels wonen samen in een groot communityhuis in het centrum van Amsterdam.

  KLUSSEN BIJ THDV☻
  17 september☻
  Groepen van Operatie Mobilisatie en PABO De Driestar in Gouda hebben deze zomer een start gemaakt met schilderwerk in onze vestiging aan de Willemsstraat in de Jordaan. Een historische plek voor THDV, want hier is het werk begonnen met Bijbellezingen door dominee Jan de Liefde. Het pand wordt intensief gebruikt: er is de tweedehands kledingwinkel van Scharlaken Koord, inloop De Tweede Mijl, Different en boven is de leefgemeenschap waar de staf van de Shelters woont. Het werd dan ook hoog tijd voor een opknapbeurt.
  Er is vooral heel veel schilderwerk te doen. We zijn OM en de Driestarstudenten dankbaar voor wat zij hebben gedaan! En het goede nieuws is: er is nog veel meer te doen. Regelmatig krijgen wij de vraag van (groepen) mensen of zij iets voor THDV kunnen doen. Dat kan nu! De eerstvolgende klusdatum is:Donderdag 1 november 16.00 - 21.00 uur/Je hoeft alleen maar wat schilderervaring en gezelligheid mee te brengen, wij zorgen voor de rest (waaronder een lekkere maaltijd). Wil je op een andere datum met een groep komen, dan kunnen we in overleg kijken wat er mogelijk is. De maximale groepsgrootte is 20 personen en de minimale leeftijd 18 jaar.

  NIEUWS

  Place Of Worship

  KERKEN MOET KERKORDE KENNEN☻ 15 oktober☻ „Ambtsdragers en kerkenraden die hun eigen kerkelijke regels niet kennen of zich daar niet aan houden, zijn net zo’n gevaar voor het geestelijk welzijn van gelovigen én ongelovigen als mensen die de weg opgaan zonder de verkeersregels te kennen of zich daaraan te houden.” Het onderwerp kerkrecht staat volop in de belangstelling na een aantal rechterlijke uitspraken die ingrijpend zijn voor kerken. Zo heeft het hof in Arnhem dit jaar in een zaak van de Nederlands gereformeerde kerk te Hattem gesteld dat de relatie tussen de predikant en zijn kerkenraad als een arbeidsovereenkomst moet worden aangeduid. Prof. Selderhuis constateerde dat er dingen veranderen, niet alleen bij de Nederlandse overheid maar ook bij de kerken. Hij sprak van een „krampachtigheid” in de besluitvorming van kerken uit angst voor de rechter. „Hoewel volgens de Bijbel de hemelse Rechter meer te vrezen is dan de aardse, lijkt de kerk die volgorde te hebben omgekeerd.”De angst voor de rechter werkt volgens de Apeldoornse hoogleraar een juridisering in de kerk in de hand en houdt het nemen van noodzakelijke besluiten tegen. „Die angst komt voort uit gebrek aan kennis van zowel het burgerlijke als het kerkelijke recht. De kerk moet haar eigen recht weer gaan kennen en waarderen. We moeten weg van een houding waarin het advies van de advocaat gevraagd wordt voordat om de wijsheid van God gebeden wordt.”

  Eating a whole cake

  NOORDIERSE BAKKER GEEFT VOORBEELD DOOR HOMOSEKSUELE MEDEMENS IN LIEFDE TE DIENEN☻ 11 oktober☻ Het duurde meer dan vier jaar. Maar uiteindelijk raakte de Britse rechter ervan overtuigd dat de christelijke banketbakker in Noord-Ierland het maken van die ene taart niet weigerde omdat de klant homoseksueel zou zijn. Hij wees de order af vanwege de slagzin: ”Support gay marriage”.Asher’s Bakery had de zaak bij twee lagere rechtbanken verloren. Maar het hooggerechtshof in Londen maakte woensdag klip-en-klaar duidelijk: de homoseksuele klant mag bij Asher’s de hele toonbank leeg kopen, maar hij kan niet verlangen dat de zaak meewerkt aan het verspreiden van een boodschap die tegen het geweten van de eigenaar in gaat. Voor de vrijheid van het geweten en de vrijheid van meningsuiting is dit een zeer belangrijk vonnis. In eerdere uitspraken leek het erop dat christenen die aan het klassieke huwelijk vasthouden, verplicht kunnen worden mee te werken aan het uitdragen van een boodschap die botst met hun overtuiging. Het vasthouden aan het klassieke huwelijk van man en vrouw kan immers worden uitgelegd als een vorm van discriminatie. Bron:rd.nl

  At the bar

  WE DELEN GODS BOODSCHAP MET CAFE BEZOEKERS EN VROUWEN IN DE PROSTITUTIE☻ 11 oktober☻ “Veel mensen zijn als een schip op de oceaan dat doelloos rondvaart, zonder te weten wat hun bestemming is. In Italië nodigen we mensen uit om te ontdekken waar God ons voor bestemd heeft en Hem mee te laten varen in de boot,” vertellen Ewoud en Marjolein Poot. Met hun dochter trokken ze de stoute schoenen aan door als zendelingen naar Italië te verhuizen. Daar werken ze namens Operatie Mobilisatie (OM). CIP.nl sprak hen over hun ontmoetingen met studenten, cafébezoekers en vrouwen die in de prostitutie werken.... Iedere donderdagmiddag gaat een team van christelijke vrijwilligers naar de straten waar vrouwen in de prostitutie werken. Uit veiligheidsoverwegingen is er altijd één man die de auto rijdt. “De meeste vrouwen met wie we goed contact hebben komen uit Nigeria en zijn de wereld van de mensenhandel ingeluisd. Een praatje, iets te eten en drinken, samen bidden en hen op weg helpen om eigen keuzes te maken, dat is in een notendop wat het team doet. Bron:cip

  family7_Apeldoorn

  FEESTELIJK OPENING NIEUW PAND FAMILY 7 IN APELDOORN☻ 3 oktober☻ Na vele maanden hard werken is Family7 verhuisd naar het nieuwe bedrijfspand! De tv-zender wil dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom is het feest bij Family7 van 7 tot 9 september. In dit feestelijke weekend wordt een Open huis georganiseerd met diverse activiteiten. Op vrijdag 7 september 2018 was de officiële opening van het nieuwe pand. Minister Arie Slob heeft die avond het pand officieel geopend. De uitzending kan via Family7 teruggekeken worden. Het open huis op zaterdag 8 september 2018 aan de Nagelpoelweg 16-18 te Apeldoorn werd door velen bezocht. De medewerkers van Family7 zijn God dankbaar voor de mogelijkheid om vanuit dit prachtige gebouw het evangelie in Nederland uit te zenden Medewerkers gaven rondleidingen met uitleg over de verschillende afdelingen. Om een inkijk te krijgen in ons werk konden bezoekers diverse workshops volgen, meespelen met de WIJS bijbelquiz of het debat over het nut van christelijke media bijwonen. Voor kinderen waren er ook allerlei activiteiten zoals een springkussen, kleurwedstrijd en een bioscoop. Family7 is een commerciële zender. Alle kosten voor het maken van programma's en het tv-station worden bekostigd door de zender. Dit zonder enige vorm van subsidie. Daarom wordt Family7 ondersteund door een brede groep van sponsors die helpen om het werk van de zender mogelijk te maken. Bron:christelijknieuws

  family7

  START TV SEIZOEN FAMILIE 7♥ 3 oktober☻ Komende week start het nieuwe tv-seizoen van Family7 met nieuwe programma’s. Ook ontbreken de oude vertrouwde programma’s niet met nieuwe afleveringen. Zo presenteert Bram Willems wederom de Bijbelquiz Wijs. Kandidaten strijden voor de titel ‘Beste Bijbelkenner van Nederland’. Elke werkdag te zien om 19.00 uur. Uitgelicht! brengt elke werkdag op de vertrouwde tijd achtergronden en analyses bij het internationale nieuws vanuit een christelijk perspectief. Nieuw dit seizoen is Uitgelicht! Extra op de donderdagavond om 21.30 uur. Een actueel programma waar in de christelijke week wordt besproken. Wat verbaasde en verwonderde ons? Wat kunnen we de komende tijd gaan zien, horen en lezen? Family7 is te ontvangen via Ziggo op kanaal 230 en bij KPN in het pluspakket op kanaal 78. Voor alle andere kabelexploitanten kijkt u op www.family7.nl/kabelexploitanten Daarnaast is Family7 te zien via de livestream op www.family7.nl/kijken: Bron:christelijknieuws.nl

  eenzaamheid

  LAAT EENZAMEN OUDEREN WEER BLOEIEN☻ 3 oktober☻ Vandaag bij de start van de week van de eenzaamheid lanceert Ark Mission speciaal voor alle kerken in Nederland het vriendschapsprogramma Voor de geraniums. Dit vriendschapsprogramma is erop gericht om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Kerken krijgen hiermee concrete tools aangereikt om eenzame ouderen aan gezinnen te koppelen met als doel duurzame en betekenisvolle relaties met eenzame ouderen op te bouwen. Voor de geraniums is een nieuw product van Ark Mission. Vandaag presenteren we ook onze nieuwe huisstijl en website waarmee we het verhaal vertellen aan de eenzame, arme, gevangene, zieke en vluchteling. Ark Mission wil met Voor de geraniums recht doen aan de kwetsbare groep van eenzame ouderen, omdat zij nog zoveel te bieden hebben: een schat aan levenswijsheid en kennis van een lang leven samen met God. Het delen van hun wijsheid geeft het leven zin. Bron:christelijknieuws.nl

  condoleance

  SGP PLEIT VOOR DE INVOERING VAN ROUWVERLOF☻ 3 oktober☻ De SGP pleit voor de invoering van rouwverlof voor werknemers. “Het overlijden van een geliefde heeft grote impact. Je hoofd staat er dan niet naar om gewoon door te werken. Na de dood van een partner of een vader of moeder of kind gaat er daarnaast ook veel tijd zitten in hele praktische zaken. Wij willen daarom dat werknemers recht krijgen op rouwverlof als er een naast familielid is overleden.” In de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) die vandaag in de Tweede Kamer wordt behandeld, wordt het volledig betaald verlof bij geboorte verlengd van twee dagen naar een werkweek. Daarbovenop wil de regering vijf weken extra verlof invoeren op kosten van de werkgever. Stoffer: “Als je te veel focust op alleen verlof bij het ‘lief’, is er geen financiële ruimte meer voor een verlofregeling bij de verwerking van ‘leed’.” Chris Stoffer pleit voor een regeling die rekening houdt met gezinnen, geliefden en werkgevers. “Als we het vaderschapsverlof uitbreiden naar twee weken, zitten we op het Europese gemiddelde en houden we daarnaast ook nog ruimte voor een verlofregeling bij rouw.

  jordaan

  ARCHEOLOGEN VINDEN MOGELIJK BEWIJS VAN EXODUS BIJ DE RIVIER JORDAAN☻ 3 oktober☻ Historisch bewijs voor het Bijbelse verslag van de uittocht zou zich kunnen bevinden op een locatie in de buurt van de rivier de Jordaan. Dat blijkt uit een recent aangekondigde ontdekking. Zo meldt Christian Today. Exodus, het tweede boek van de Bijbel, is vaak onderwerp van discussie als het gaat over de historische juistheid van het Bijbelboek. Sommige geleerden trekken bijvoorbeeld de bewering dat de oude Israëlieten gedurende die periode uit Egypte emigreerden in twijfel. Nu hebben twee archeologen echter gezegd dat er sporen zijn van ruïnes van een nomadisch volk waarvan wordt aangenomen dat het de Hebreeën zijn die uit Egypte kwamen. De ruïnes lijken te dateren uit de ijzertijd, die rond de tijd van de uittocht zou zijn geweest. De ruïnes bieden mogelijk bewijsmateriaal voor het Bijbelse verslag. “We hebben niet bewezen dat deze kampen uit de periode van de vroege Israëlieten komen, maar het is mogelijk”, zei één van de archeologen. “Als dat zo is, zou dit kunnen passen in het Bijbelse verhaal van de Israëlieten die uit het oosten van de Jordaan kwamen, de Jordaan overstaken en later het bergland van Israël binnengingen.”Bron:cip

  Microphone

  TIEN JARIGE JONGEN ZINGT TIJDENS ZIJN ONTVOERING AANBIDDINGSLIEDJES EN WORDT VRIJGELATEN☻ 3 oktober☻ De 10-jarige Willy heeft een liefde voor de Bijbel. Het is die liefde die hem onlangs redde van een ontvoering. Dat is te zien in deze mooie video. Willy werd meegenomen in de auto van zijn ontvoerder. Hij probeerde te schreeuwen, maar de man bedekte zijn mond. Eenmaal in de auto herinnerde Willy een aanbiddingslied over God die bevrijdt. Drie uur lang heeft hij dat lied non-stop gezongen. Toen liet de ontvoerder de jongen gaan. Hevig geschrokken en trillend, rende hij naar het dichtstbijzijnde huis om zijn peettante te bellen."Ik geloof dat God altijd bij me is. Ook als ik slaap. Dan zit hij op een stoel en kijkt hij naar me", aldus de jonge drummer. Bron:cip

  bijbel34

  TELOS VERTALING VAN HET NIEUWE TESTAMENT IS WEER BESCHIKBAAR☻ 20 september☻ In 1982 verscheen de Telos-vertaling, een leesbare en betrouwbare woordelijke vertaling van het Nieuwe Testament in het Nederlands. Sinds enkele jaren was deze vertaling van het Nieuwe Testament niet meer verkrijgbaar. Grace Publishing House presenteert nu een vernieuwde heruitgave van deze Bijbelvertaling.  Deze uitgave van het Nieuwe Testament heeft een eigen geschiedenis. Het is gebaseerd op de vierde herziening van de zgn. Voorhoevevertaling, waarvan de eerste versie in 1877 was tot stand gebracht door verschillende leden van de familie Voorhoeve. De uitgangspunten van deze herziening waren onder andere: een vertaling te bieden die, uitgaande van het geloof in de woordelijke inspiratie van de Schrift, zo nauw mogelijk aansluit bij de grondtekst, en die toch leesbaar en begrijpelijk blijft. De Telos-vertaling bevat: • Uitvoerige informatie over de ontstaanswijze van het Nieuwe Testament, korte inleidingen tot de Bijbelboeken, verhelderende voetnoten die afwijkende varianten in de grondtekst of alternatieve vertaalmogelijkheden vermelden, en talrijke verwijsteksten in de kantlijn. • Een woordenlijst van enkele belangrijke woorden met hun betekenissen, een beschrijving van maten, gewichten, geldsoorten en Joodse partijen; een overzicht van de familie van Herodes en het leven van Christus, en een tijdtafel van het Nieuwe Testament. Bron:cip

  kind-bewegende-animatie-0161

  NOG MEER GEDOE☻ 20 september☻ Kind in de kerk is voor mij een kostbaar iets. Een kindernevendienst hoeft van mij niet zo. Als een kind niet went aan liturgie en luisterhouding, dreigt het als tiener af te haken. Ik zie het om me heen gebeuren. Hou, uitzonderingen daargelaten, de boel toch lekker bij elkaar. Op zondag je handen vol aan je nageslacht? Adopteer een kerkopa of -oma. Het gros van de ouderen vindt het fantastisch om jouw kletsende koter naast zich te hebben. Zij blij, jij blij, kind blij. Iets met verbinding en gedeelde verantwoordelijkheid. Natuurlijk, een dienst is voor een kind niet altijd even sprankelend. Maar wie zegt dat alles in het leven helemaal top moet zijn? Is de preek te ingewikkeld? Dan voor ons de schone taak om ter plekke of achteraf de vertaalslag te maken. Organiseer tijdens het zondagmiddagmaal een korte AST: een After the Service Talk. Vat de preek samen aan de hand van je aantekeningen en vraag je kroost om tips en tops. Meteen een goeie herkansing voor gezinsleden die de clou hebben gemist.Bron:eo visie

  snoep-en-snoepje-bewegende-animatie-0019

  RUZIE IN DE KERKBANK☻ 20 september☻ Ja, kind in de kerk, ik wil er vol voor gaan. Behalve deze zondag dan. Er is geruzie dat niet stoppen wil. Over snoepjes en wie er als eerste achter de Playstation mag. Lichtstraaltje: echtgenoot is in de kerk. Bij hoge uitzondering bij ons in de bank en niet veilig verschanst achter zijn houten balustrade. In een gezegende impuls denk ik: hij zoekt het maar uit met ons stel ongeregeld. Zonder verder nog te wikken of te wegen, verplaatsen mijn benen me naar een der voorste rijen, zo ver mogelijk bij mijn kwartet vandaan. Ik zie bevreemde blikken en Wederhelft kijkt ronduit woest. Het zal me een zorg zijn. Dit is mijn feestje. Ongekende luxe, ongestoorde dienst. Ik vier het met een grote V. Bron:visie eo

  Laatste commentaren
 • fijne donderdag (kinrooiwebradio)
      op Maar kort hier
 • Goeden avond (Dirk)
      op Maar kort hier
 • fijne woensdag (kinrooiwebradio)
      op Maar kort hier
 • button werkte niet maar gevonden (ik)
      op Maar kort hier
 • fijne dinsdag (kinrooiwebradio)
      op Maar kort hier
 • Blijdschap
  Blijdschap
  Gebedommoed ♥♥15 oktober♥♥
  Er zijn geen (recente) berichten meer...

  Klik op de pijl naar links voor het archief...


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • openhands
 • real-life
 • openhands
 • hoh

 • VISITOR

  GENEZINGS GETUIGENIS

  WE MOGEN MET VREUGDE VAN ONZE DOCHTER VERKONDIGEN☻
  17 september☻
  Het (evangelisten)echtpaar Arno en Mitchy Kempenaar uit
  Amsterdam wilde al zeven jaar lang een tweede kind.
  De artsen dachten dat een tweede zwangerschap niet mogelijk zou zijn op de natuurlijke
  manier, omdat Mitchy bij de eerste bevalling via een keizersnede een dichte eileider en een
  niche – defect litteken – had overgehouden. In de periode dat het medisch onderzoek naar de
  oorzaak van het probleem gaande was, woonde het echtpaar een conferentie bij in Amsterdam.
  Toen er een oproep voor gebed klonk, wist Mitchy dat zij er gehoor aan moest geven. Tijdens
  het gebed werd genezing uitgesproken en vertelde evangelist Jan Zijlstra hen dat er een doch-
  ter geboren zou worden. Toen Mitchy een maand daarna voor onderzoek in het ziekenhuis was
  vertelde zij de arts dat het beter ging, zij een maand over tijd was en er eerst maar eens een echo
  gemaakt moest worden. Prijs Jezus! Want op de echo was niet alleen te zien dat zij zwanger was,
  maar ook dat het vruchtje was voortgekomen uit de dichte eileider! Niet lang daarna wisten zij
  dat het een meisje was, precies zoals geprofeteerd was.
  Op 12 juli 2017 werd Ezri-Ann geboren (naam betekenis “Gods genadevolle hulp”).
  ‘We zijn God zo dankbaar voor dit prachtige wonder! Alle Glorie en eer aan Jezus!

  GENEZINGSGETUIGENIS

  GENEZEN VAN HYPERMOBILITEIT☻

  6 oktober☻

  Als Talar nog maar twee jaar is krijgt zij over haar hele lichaam plekjes en beginnen haar gewrichten op te zetten. Daarbij heeft zij regelmatig koorts tot soms wel 41 graden Celsius. Het blijkt om jeugdreuma te gaan en met medicatie zijn de klachten tijdelijk voorbij. Talar is extreem lenig en begint last te krijgen van hypermobiliteit. Als zij negen jaar is krijgt zij ernstige pijn in haar knieën, voeten, enkels, en in haar gewrichten en armen. Het lijkt alsof ze elk moment kon omvallen. Sporten lukt niet meer en in de pauze zit Talar aan de kant van het schoolplein. Als een vriendinnetje van de kerk vertelt over de genezingsdiensten in Warmond, gaat Talar met haar ouders er naartoe. Daar geneest Jezus haar. In één moment is alle pijn verdwenen, haar platvoeten zijn hersteld en haar knieën staan niet meer naar binnen! Talar riep het uit: ‘Ongelofelijk!’ Het was in één keer gedaan.

  www.wingsofhealing.nl


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  GELOOFT☻☻

  WAT IS EEN MANDALA

  12 september☻

  Tijdens de meeste cursussen wordt geleerd dat het woord 'mandala' uit het sanskriet komt en 'cirkel' of 'centrum' betekent. De cirkel is heel vaak in de schepping terug te vinden. In het groot (denk aan de zon, de maan, alle hemellichamen, het aardoppervlak is rond, de loop van de planeten) en in het klein (denk aan vruchten, met een kern in het midden, bloemen met de knop in het midden, het oog met de pupil in het midden) en nog kleiner (denk aan de kleinste bouwsteen in ons bestaan, het atoom, met de kern in het midden en de protonen en de neutronen er omheen). De cirkel wordt gezien als symbool van heelheid, volmaaktheid. Perfect rond, zonder scherpe hoeken. Het is het beeld van de eeuwigheid, zonder begin en zonder einde. Het staat voor de kringloop, het zich steeds weer herhalende, de kringloop van het leven, het rad der wedergeboorte, het wiel des levens. Meestal hebben deze termen betrekking op de reincarnatiegedachte.

  www.gelooft.com

  WAAROM LEVEN

  KIJK NIET ANGSTIG OM JE HEEN☻

  6 oktober☻

  God zegt in de Bijbel: wees niet bang.
  De Bijbel staat er vol mee: ruim 300 keer!
  Jezus zegt het met klem:
  'Wees niet bang, want Ik ben met je.
  Kijk niet angstig om je heen, want Ik ben je God.
  Ik zal je kracht geven en je helpen.
  Ik zal je overeind houden
  met mijn heilrijke rechterhand.'
  (Jesaja 41:10)

  Bron:waaromleven.nl

  WAAROM LEVEN☻

  WAT IS DE WAARHEID OVER JOU?

  6 oktober☻

  Tijdens je leven hoor je allerlei geluiden
  over God, jezelf en anderen.
  Ervaringen hebben je een beeld gegeven
  van jezelf, God en je naaste.
  Maar klopt dat beeld wel met de werkelijkheid,
  met de waarheid over jou?
  Wat is de Waarheid over jou en mij?
  Ken jij die Waarheid?


  SHOUT BOX


  VRIJHEID☻

  20 september☻
  De Bijbel geeft een andere invulling aan het begrip vrijheid. Vrij zijn betekent in de Bijbel heel vaak: vrijgemaakt zijn door Jezus Christus. Doordat Hij stierf, kan de mens weer worden bevrijd uit de macht van de duivel, waar hij sinds de zondeval onder moest leven. Als je je door Gods genade bewust bent geworden dat je niet vrij bent, maar dat je verstrikt zit in de netten van satan, en dat je aan de opdracht van God niet kan voldoen, kan God je bevrijden, omdat Jezus de dood en de satan overwon. Je bent dan ook bevrijd van de wet, zoals Paulus het schrijft in 1 Tim. 1:8: “Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt; En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren.”

  VRIJHEID☻

  VRIJHEID WOORD MET VELE BETEKENISSEN☻
  20 september☻
  In het paradijs leefden Adam en Eva volkomen naar Gods wil. Dat was hun eigen keuze, niemand had hen iets opgelegd. Zij waren vrij om te doen en laten wat ze wilden, en kozen er vrijwillig, in vrijheid, voor God te dienen. Toen kwam de duivel en die zei de mens dat hij pas echt vrij zou zijn als hij van de boom van de kennis van het goed en het kwaad zou eten en zo als God zou worden. Het bleek een leugen. Uit vrije wil, in vrijheid, koos de mens van de boom te eten en verloor toen zijn vrijheid: hij werd slaaf, dienstknecht van de duivel. De mens kreeg ook een verkeerd beeld van de vrijheid: niet het ongebonden zijn betekent echte vrijheid, ongebonden zijn leidt alleen maar tot losbandigheid. Dat lijkt misschien op vrijheid, maar is ten diepste volgens de regels van de satan.


  DE SPIL☻

  Thema: TIJD VOOR JEZELF-OPEN RETRAITE WEEKEND/vr 9 Nov 2018 19:30 t/m zo 11 Nov 2018 14:30
  Even helemaal eruit? Pas op de plaats maken? Een weekend weg voor ontspanning, bezinning, een wandel- of fietstocht of om eindelijk eens dat boek uit te lezen? Dan is een open retraiteweekend iets voor jou.
  De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. Je beschikt het weekend over een eigen, ruime, kamer. De retraitebegeleiders zijn er, als je dat wenst, om je te ondersteunen op je zoektocht.
  Begeleiding: Roos Dieleman & Marleen Hol/www.retraitecentrum.nl

  ISRAEL CONFERENTIE MET TON EN CHRISTIAN STIER
  12-14 oktober☻
  Thema: ’70 jaar Israël tussen hoop en vrees’
  Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Over heel de wereld werd er geluisterd naar de historische woorden van Israëls eerst premier David Ben-Gurion. Direct daarop werd de jonge staat door omliggende volken aangevallen, maar sloeg deze moedig af. Vele oorlogen volgden met cruciale momenten waarop het volk zich tussen hoop en vrees bevond. Dit jaar viert de staat Israël haar 70-jarig bestaan. Reden om in deze conferentie terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. De discussie over de identiteit en zelfs het bestaansrecht van de Joodse staat is heviger dan ooit. Niet alleen het anti-Israëlisme groeit explosief, ook het daarmee verband houdende antisemitisme neemt wereldwijd toe. We gaan in op de (voor)geschiedenis van de staat Israël, met haar hoogte- en dieptepunten voor zowel binnen als buiten Israël wonende Joden. En natuurlijk de vraag: wat hebben Israëls profeten geschreven omtrent de toekomst van hun volk op korte en langere termijn? Prijs: € 175,00* p.p.

  BIJBELSTUDIE WEEKEND MET THEO NIEMIJER☻
  16-18 november
  Thema: ‘De strijd om het beloofde land’
  Prijs: € 198,50* p.p.
  *Prijzen zijn incl. alle maaltijden, koffie, thee, bed- en badlinnen, programma en excl. toeristenbelasting.

  www.zoeklicht.nl

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITES/Week 45: 6 t/m 9 november/
  Week 47: 20 t/m 23 november /De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God.
  Marianne Molenaar
  Tussen herberg en klooster…
  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal.
  Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster.

  DE SPIL

  GETIJDEN DAG IN STILTE☻vr 7 Dec 2018 18:30 t/m za 8 Dec 2018 19:30

  Stilte en structuur zijn een steun voor ons geestelijk en praktisch leven. De kloostertradities, waaronder de Benedictijnse spiritualiteit, heeft deze structuur vormgegeven in zeven getijdengebeden per 24 uur. Elk getijde heeft zijn eigen aard en boodschap, gekoppeld aan het uur van de dag. In deze stilteretraite volgen we het ritme van de getijden. De zeven getijdenmomenten – maximaal 20 minuten per getijde – vinden plaats in de kapel. We staan stil bij ons leven op dat moment. Tussen de getijdenmomenten is er ruimte voor rust, ‘monnikenwerk’, studie/overdenking, stil-zijn, creativiteit, wandelen. Je beschikt over een eigen kamer.Begeleiding: Tineke de Jong en Martien van Bergen

  www.retraitecentrum.nl


  DE SPIL☻

  Thema: 3e AVOND OMGAAN MET VERLIES/wo 14 Nov 2018 18:00 t/m wo 14 Nov 2018 22:00
  We reizen met elkaar door het land van verlies.
  We sjouwen ongemerkt met een zware koffer.
  In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken.
  Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt.
  Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer.
  Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden.
  We zullen elk van de drie avonden stil staan bij een ander aspect van onze reis door het land van verlies. Onderwerpen zijn: het landschap waar we doorheen trekken, de koffer, het terugkijken naar wat aandacht nodig heeft en wat gekoesterd kan worden, nieuwe hoop.Begeleiding: Marianne Groen 

  2e AVOND:OMGAAN MET VERLIES☻wo 17 Okt 2018 18:00 t/m wo 17 Okt 2018 22:00
  We reizen met elkaar door het land van verlies.
  We sjouwen ongemerkt met een zware koffer.
  In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken.
  Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt.
  Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer.
  Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden. We zullen elk van de drie avonden stil staan bij een ander aspect van onze reis door het land van verlies. Onderwerpen zijn: het landschap waar we doorheen trekken, de koffer, het terugkijken naar wat aandacht nodig heeft en wat gekoesterd kan worden, nieuwe hoop. Volgende avond: 14 november.
  Begeleiding: Marianne Groen 


  ONRECHTVAARDIGE☻

  3 oktober☻

  Het is een gruwel voor
  de onrechtvaardige goed te
  doen, te delen
  het is een gruwel voor de 
  onrechtvaardige
  om recht te doen
  te waken over het leven
  te werken voor de
  misdeelde de armste
  het ongeboren kind
  zijn geld spaart hij op
  gierig als hij is
  maar voor zichzelf
  zoekt hij luxe
  hij doet dingen die het
  daglicht niet verdragen kan
  is geslepen
  maar helaas komt er ook
  een einde aan zijn leven
  en wat heeft hij opgespaard
  een arm leven. E.Brunelli


  GOD WEET WAAROM☻

  3 oktober☻

  God kent al de wegen
  God weet waarom
  al die hoogtes en diepe dalen
  de dagenraad de dood
  die
  komt
  God kent je gedachte
  de pijn die je lijdt
  Hij gaf zijn zoon
  als offer
  voor die altoos durende pijn-E.Brunelli

  ELKE NACHT☻

  3 oktober☻

  Verborgen jarenlang
  niemand weet er van
  bezwaard en belast
  elke dag
  je geweten komt tevoorschijn
  elke nacht -E.Brunelli

  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk, uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft: dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden, dat ik eeuwig leven kan krijgen. Graag wil ik dit alles ontvangen. Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven. Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij. Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.


  TIJD☻

  3 oktober☻

  Ik wou dat ik de tijd terug
  kon zetten
  maar de klok gaat niet terug
  de klok draait zijn uren
  tot dat hij stil staat
  en niet meer gaat
  maar de tijd die gaat door
  tijd om te leven
  tijd om te overdenken
  tijd van geluk
  tijd van rouw
  er is zoveel tijd
  maar niet ieder krijgt
  die tijd
  tijd voor berouw -E.Brunelli

  JE LEVENSPAD☻

  3 oktober☻

  Bang dat je alles verliest
  bang voor oorlog
  want hij klopt aan
  bang voor de dood
  voor die afschuwlijke
  moordenaars
  bang dat de aarde 
  zal vergaan
  maar iedere dag is er één
  Geef God de eer
  voor het leven
  het voedsel het geboren
  kind de kleding 
  de zon en wind
  als je dat doet
  met een oprecht hart
  verandert Hij je hele
  levenspad -E.Brunelli

   


  OP WEG☻

  3 oktober☻

  Velen zijn op weg
  naar de hel
  je mag er niet over
  spreken
  de hel is ver weg
  maar een ademtocht
  en je bent gearriveerd
  een plaats ver van God
  in een plaats van
  intens leed
  geen terugkeer is meer
  mogelijk
  u heeft op aarde Christus de
  rug toegekeerd
  Hij gaf Zijn leven voor u
  keer nu nog om
  toon berouw
  en Hij zal u vergeven
  Hij geeft u nieuw leven-E.Brunelli


  VERTEL HET DOOR☻

  3 oktober☻

  Red je vrienden uit
  de nood
  nu het nog kan
  vertel hen het
  evangelie
  straks is het te
  laat
  ben je bang je
  vrienden te
  verliezen
  je krijgt er andere voor
  God compenseert
  alle verliezen
  kom vertel het door -E.Brunelli


  EN WAT ERNA☻

  3 oktober☻

  We kunnen er niet omheen
  het is waar
  we kunnen net doen alsof
  maar voor ieder mens komt
  de dood
  nu hoor je over vakantie en 
  hoe hoog is je loon
  je pensioen en wat ga je dan doen
  maar wees eens wijzer
  denk eens na voor je
  het weet komt de dood
  en wat erna-E.Brunelli


  RUST BIJ MIJ☻

  3 oktober☻

  Wees gerust mijn kind
  al jaagt de wereld je
  zo op
  en zijn je vijanden veel
  en staat de wereld op
  z'n kop
  kom bij Mij
  al kijkt de dood je aan
  Ik laat je niet staan
  je vindt rust bij Mij -E.Brunelli

  NIEUW LEVEN☻

  3 oktober☻

  Rook als er vuur is
  moord als er doodslag is
  liefde als dat wederzijds is
  geloof in wat je niet ziet
  hoop geboren uit wanhoop
  leven gegeven
  dood de laaste zucht
  nieuw leven
  door Jezus gegeven
  opgestaan uit de dood-E.Brunelli


  EEN MENS IS ZWAK☻

  3 oktober☻

  Hoge bomen vangen
  veel wind
  maar een hart dat
  getreiterd is
  wordt gebroken
  bomen hebben hun 
  wortels diep
  maar een mens is zwak
  harde woorden
  snijden in het hart
  maar wie geworteld is
  en gelooft
  vindt vrede bij God -E.brunelli

  DOOR ALLE MUREN☻

  3 oktober☻

  Wie zal de rotsen verplaatsen
  de branding van de zee
  de maan en sterren
  de zon zo heet
  wie kan het hart veranderen
  van de mens
  alleen de Schepper van hemel en aarde
  God gaf zijn Zoon
  om zalig te maken
  ook een hart van steen
  Zijn woord dringt door alle
  muren heen -E.Brunelli


  POEZIE☻

  WEES ZACHTMOEDIG☻

  3 oktober☻

  Wees zachtmoedig en hulpvaardig,
  Geef aan elk een vriend’lijk woord.
  Door zelf goed en sterk te wezen, 
  Help je licht een ander voort. Bron:senioraplaza

  POEZIE

  IN HET EIGEN HART☻

  3 oktober☻

  t Is goed in ‘t eigen hart te kijken
  Nog even voor het slapen gaan,
  Of ik van dageraad tot avond
  Geen enkel hart heb pijn gedaan;
  Of ik geen ogen heb doen schreien
  Geen weemoed op ‘n wezen lei,
  Of ik aan liefdeloze mensen
  Een woordeke van liefde zei.


  EENZAME JONGEREN☻

  3 oktober☻

  Hij was nog jong maar 
  voelde zich eenzaam, 
  en hij vond het moeilijk 
  om er mee om te gaan.
  Hij voelde zich 
  alleen in dit leven,
  waar waren mensen 
  die hem begrepen.
  Zo ging hij iedere 
  dag de strijd aan, 
  en probeerde verder 
  met zijn leven te gaan. J.Troost


  EEN MOEDER☻

  3 oktober☻

  Wat kan je de Heere 
  dankbaar wezen, 
  met een lieve 
  moeder in je leven.
  Dank de Heere 
  dan iedere dag, 
  dat je dit (nog) 
  beleven mag. J.Troost

  KAMER GEZOCHT☻

  3 oktober☺

  Hij zoekt een kamer, 
  is er eentje bij je vrij,
  of is er geen ruimte, 
  en kan Hij er niet bij.
  Als je stil bent kan je 
  het kloppen horen,
  of mag Hij je 
  niet komen storen.
  Hij zegt: 
  Geef Mij toch je hart, 
  Ik heb al zolang 
  op je gewacht”. J.Troost

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.


  LOPEN OP WATER☻

  3 oktober☻

  Als de hoge golven komen 
  en zij voelt zich verward, 
  hoe moet het nu verder 
  en onrustig is haar hart.
  Lopen op het water,
  hoe hoog de golven ook gaan,
  zij zal niet verdrinken, 
  U zult haar bijstaan.
  U geeft haar steeds 
  weer kracht en moed,
  en eenmaal komt 
  het allemaal goed. J.Troost


  WAT EEN LIEFDE☻

  3 oktober☻

  Zo Lief had 
  de Vader mij,
  dat Hij Zijn Zoon 
  gaf voor mij.
  Hij moest voor 
  mij sterven gaan,
  zodat ik tot de 
  Vader mag gaan.
  Er kan geen grotere
  liefde op aarde wezen,
  dan God die voor ons 
  Zijn Zoon heeft gegeven. J.TROOST


  ALLE DAGEN VAN MIJN LEVEN☻

  3 oktober☻

  Alle dagen van mijn leven, 
  van God de Vader gekregen,
  iedere dag probeer ik het weer,
  om te leven tot Zijn eer.
  Hem te loven en te prijzen, 
  Hij zal mij de weg wijzen,
  Hij gaat steeds vooraan, 
  en ik mag in Zijn spoor gaan.
  Maar als het eindpunt is bereikt, 
  en ik dan op mijn leven terugkijk,
  dan mag ik dankbaar wezen, 
  voor alles wat Hij deed in mijn leven. J.Troost


  ER KOMT EEN DAG☻

  3 oktober☻

  Er komt een dag, 
  dat de hemel opengaat, 
  en Jezus wederkomt, 
  en voor mij staat.
  Ben ik bereid, 
  om Hem te ontmoeten,
  verlang ik naar Hem, 
  om Hem te begroeten!
  Als die grote dag komt, 
  en Jezus komt eraan, 
  ben ik dan bereid, 
  om met Hem mee te gaan? J.Troost


  ALS WE ALS MENS TOT GOD BEKEREN☻

  3 oktober☻

  Als w' ons als mens tot God bekeren
  ontstaan er rondom andere sferen.
  Van vrede liefd' en zoete rust
  maakt God de Vader ons hart bewust.
  Als God vrede, liefde, rust gaat mengen
  laat Hij ook onze vreugd verlengen.
  Als Hij ons eens bij Hem laat wonen
  zal Hij Zijn milde gaven tonen. J.A. vTricht


  IN HET RUISEN VAN DE WINDEN☻

  3 oktober☻

  In het ruisen van de winden
  klinkt kind waar God zich laat vinden.
  Open als Hij spreekt je oren
  om wat Hij zegt goed te horen.
  Laat geen enkel woord verwaaien
  wat Hij in je hart wil zaaien.
  Tot de liefd' daarin zal groeien
  om tot wasdom op te bloeien.
  Elk woord van Hem dat biedt zegen
  zorgt voor welgebaande wegen.
  En als je daarnaar zult handelen
  zul je in de waarheid wandelen. J.A. vTricht

  GODS DEUR STAAT EENMAAL VOOR JE OPEN☻

  3 oktober☻

  Gods deur staat eenmaal voor je open
  om daar met blijdschap door te gaan.
  En over de drempel te lopen
  genietend van je nieuw bestaan.
  Wat hier je ogen waar gaan nemen
  overweldigd door 's hemels pracht.
  Die je vanwege 't geloof mag claimen 
  en ziet wat God heeft toebedacht. J.A v Tricht

  <


  JE ZIET TWEE MAAL HET LEVENS LICHT☻

  3 oktober☻

  Je ziet tweemaal het levenslicht
  de eerste maal van aards gewicht.
  De tweede maal is het gericht
  op 't aangeboden hemels licht.
  Het aardse licht zal overgaan
  in 't  eeuwig licht als nieuw bestaan
  Dit levenslicht gaat nooit voorbij
  God geeft het graag aan jou en mij
  In 't licht waar God je mee omstraalt
  word je door Hem eens thuis gehaald.
  Dit licht eeuwig op je gericht
  dat wordt genoemd 't verlossingslicht. J.A v Trcht


  RELATIE EN OPVOEDING

  pray

  LEREN BIDDEN☻ 27 september☻ Van wie heeft u bidden geleerd? Van uw vader of moeder? Dan bent u een gezegend mens, want dat zijn de mensen die het dichtst bij u staan/stonden. Er zijn er ook die moeten antwoorden: Van niemand. Dat ouders met hun kind(eren) bidden is van levensbelang. Maar hoe doe je dat dan, als je dat zelf niet hebt geleerd? BID HARDOP:Voor een kind is het goed om te horen hoe zijn vader of moeder (die in zijn ogen werkelijk alles kan) zich onderwerpt aan de hemelse Vader. Voor kleine kinderen is bidden een wonderlijke gebeurtenis. Iedereen doet zijn ogen dicht en is tijdelijk onbereikbaar. Door het horen van de woorden krijgt het kind steeds meer besef van wat bidden is: praten met de Heere God. Er kan schroom zijn om hardop te bidden. Bespreek dat met elkaar en maak een plan om het stapje voor stapje toch te gaan doen. Begin bijvoorbeeld met gezamenlijk het Onze Vader of een formuliergebed te bidden. Als iedereen hardop durft mee te bidden, is het tijd om het een keer alleen te doen. Spreek af dat er iemand helpt, als degene die bidt de woorden niet meer weet.

  Reading Stories

  BIJBELLEZEN OP VERSCHILLENDE LEEFTIJDEN☻ 27 september☻ 0-4;Geloofsopvoeding begint met het liefdevol verzorgen van de baby die je hebt gekregen. Door je kind eten te geven, te verschonen en te knuffelen, leert een kind vertrouwen. Het ervaart: ik word niet aan mijn lot overgelaten als ik hulp nodig heb! Begin gelijk met bidden en zingen voor je kind. Een tweejarige kun je kennis laten maken met een eenvoudige Bijbel. Tien keer dezelfde geschiedenis is voor het kind geen enkel probleem. Leer hem dat God hem heeft gemaakt. En ook de boom, de paardenbloem en het lieveheersbeestje. Een driejarige hoort over God, maar ziet hem niet en vraagt zich af: Waar is God? Als je merkt dat je kind dat moeilijk vindt, probeer het dan uit te leggen en concreet te maken. Neem hem serieus, maar verwacht niet dat hij al kan vatten hoe het zit. Bron:geloofinhetgezin.nl


  WEET-MAGAZINE

  zonmetzevenaardes

  ZON MET ZEVEN AARDES GEVONDEN☻ 3 oktober☻ Met veel bombarie maakte NASA vorige week bekend dat er een ster is gevonden waar maar liefst zeven aarde-achtige planeten omheen draaien. Wat betekent deze vondst? Al in 2016 maakten Belgische astronomen bekend dat ze met hun telescoop TRAPPIST een drietal planeten hadden ontdekt rond de ster 2MASS J23062928-0502285. Dat is een rode dwergster die op 40 lichtjaar afstand van de aarde staat. De dwergster kreeg een nieuwe naam en heet nu TRAPPIST-1. NASA heeft haar blik inmiddels ook op TRAPPIST-1 gericht, en daar kwam men tot de conclusie dat er maar liefst zeven planeten in dat verre zonnestelsel zijn, allemaal rotsachtig als de aarde. Volgens NASA bevinden ten minste drie van de zeven planeten zich in de bewoonbare zone. Dat is het gebied om een ster waar een planeet vloeibaar water kan hebben. Ook op de andere zou (onder de juiste condities) vloeibaar water mogelijk zijn. Met behulp van de telescoopdata heeft men een schatting kunnen maken van de grootte en de massa van de planeten. Daaruit zou blijken dat ze een hoge dichtheid hebben en dus, net als de aarde, rotsachtig zijn

  lichtverschijnsel

  NIEUW LICHTVERSCHIJNSEL ONTDEKT☻ 3 oktober☻ Amateurwetenschappers hebben een vreemde, paarse lichtstreep ontdekt die samenhangt met het noorderlicht. Ze noemen het… Steve. Een groep Canadese ‘aurorajagers’ had tijdens het fotograferen van het noorderlicht een apart lichtverschijnsel vastgelegd. Het is een opvallende, paarse streep. Niemand wist wat het was. Om er toch over te kunnen praten noemden ze het verschijnsel ‘Steve’, naar een scene uit de animatiefilm Over the Hedge. In deze film ontdekken bosbewoners na hun winterslaap dat mensen een enorme heg aan de rand van hun bos hebben gebouwd. Niemand weet wat het is, dus besluiten ze het een naam te geven: Steve. De foto van Steve trok de aandacht van Eric Donovan, verbonden aan de universiteit van Calgary (Canada). Hij vroeg de Alberta Aurora Chasers, zoals de noorderlichtfotografen zich noemen, meer foto’s van Steve op te sporen. Uit onderzoek is gebleken dat Steve, hoewel het verschijnsel redelijk zeldzaam is, vaker voor moeten komen


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻zaterdag, 20. oktober 13:30  Mannenmiddag (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻zondag, 21. oktober 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ♣19:00  Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻woensdag, 24. oktober 20:00  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻vrijdag, 26. oktober 19:30  IJlst Genezingsdienst (Welcome Home Church; Stadslaan 10; 8651 AD; IJlst; 06-41427666; www.welcomehomechurch.nl) ☻zondag, 28. oktober 10:00  IJlst Onderwijsdienst (Welcome Home Church; Stadslaan 10; 8651 AD; IJlst; 06-41427666; www.welcomehomechurch.nl) 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻dinsdag, 30. oktober 19:30  GROOT NAJAARS SEMINAR: Hebben wij een Koninkrijksmentaliteit? (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻woensdag, 31. oktober 20:00  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  Bron.wingsofhealing.nl

  SCHOOLVAKANTIE

  herfstvakantie

  HERFST SCHOOL VAKANTIES

  Regio Noord&Midden☻

  20 t/m 28 oktober -Regio Zuid☻

  13 t/m 21 oktober 2018

  feestvgeloof

  OPNIEUW FEEST VAN GELOOF

  Succesformule van Groot Nieuws Radio ook

  dit jaar weer in De Basiliek VEENENDAAL –

  Groot Nieuws Radio organiseerde vorig j

  aar ter ere van het tienjarig jubileum een

    geweldige avond vol Nederlandse gospel

  artiesten. Deze volledig uitverkochte eerste

  editie vroeg natuurlijk om een vervolg.

  Vandaag werd bekend gemaakt dat deze er

  ook gaat komen en wel op zaterdag 24 november.

  Ook dit jaar zullen weer vele artiesten,

  waaronder Reyer en The Bowery en Lars

  Gerven en Sharon Kips  act de présence

  geven tijdens een feestelijke avond

  op het podium van De Basiliek in Veenendaal.

  Datum en tijd: zaterdag 24 november

  2018 - 19.30 uur /Locatie:

  De Basiliek - Veenendaal (Wiltonstraat 56)

  kinderenshow

  MSNK LIVESHOWS 2018

  Beleef het

  christelijke kinderevent van het jaar!

  Zijn jouw kids ook helemaal weg van Make

  Some Noise Kids? Kom dan naar de gloednieuwe

  MSNK-liveshows van 2018!In 2017

  bezochten ruim 4.000 kinderen de liveshows

  van Make Some Noise Kids. In het najaar

  van 2018 komt Make Some Noise Kids

  terug met een tour van 6 gloednieuwe

  liveshows. Het wordt een compleet spektakel

  met dans, muziek en veel hits van Make

  Some Noise Kids - deel 4. Na afloop is

  er een coole afterparty met popcorn en

  de MSNK fotowall. Natuurlijk zijn ook de

  allernieuwste Make Some Noise Kids items

  voor het eerst te koop. Kortom: dit

  kinderevent wil je niet missen.

  Bestel nu je tickets!  ( Gezinstickets 

  bestaat uit 4 personen. 2 vw

  en 2 kinderen)Datum:zaterdag 27 oktober/

  zaterdag 03 november/

  zaterdag 10 november/

  zaterdag 24 november/Plaats:

  Den Haag/Leeuwarden/

  Veenendaal/Dordrecht:

  www.events4christ.nl

  weekvanopvoeding

  WEEK VAN OPVOEDING☻

  Dit jaar is de Week van de

  Opvoeding van maandag 1 tot en

  met zondag 7 oktober 2018.

  De Week van de Opvoeding staat in

  het teken van opvoeden en ouderschap.

  Het opvoeden van kinderen en jongeren

  is belangrijk maar soms best lastig.

  Ouders én professionals die te maken

  hebben met opvoeden staan er niet alleen

  voor. Ouders, medeopvoeders en

  professionals ontmoeten elkaar en

  wisselen gedachten uit. Het gaat om

  het bewust worden en uitspreken van

  opvoedvragen en vragen rondom het

  ouderschap die veel ouders hebben.

  Wat is een goede opvoeding?

  Wat vind je belangrijk in het ouderschap

  en wat doet het met je? In heel Nederland

  kun je tijdens de week workshops,

  webinars, lezingen of andere activiteiten

  bezoeken. Het thema van dit jaar: 

  Opvoeden is samenspel. 

  Opvoeden doe je niet alleen.

  Het is een samenwerking tussen

  onder meer ouders,  kinderopvang,

  scholen, sportverenigingen en gemeente.

  Bron:weekvandeopvoeding.nl

  STUDIEDAG ANTISEMITISME: EEN BLIJVEND PROBLEEM☻ Zaterdag 10 november: bijbelstudiedag met Wim Zwitser. Antisemitisme lijkt weer toe te nemen. Synagogen, Joodse scholen en winkels worden bewaakt en belaagd. Veel Joodse burgers voelen zich hierdoor steeds onveiliger en overwegen serieus te verhuizen naar Israël.

  ONTMOETINGSDAG☻

  papraplu

  ZIN IN LEVEN ALS KANKER JE RAAKT☻ Adres: Woudenbergseweg 70, 3711 AB Austerlitz Datum & Tijd: 31 oktober 2018 om 10:30 uur/Onder het thema ‘Zin in Leven?!’ organiseert de stichting Als kanker je raakt een kleinschalige ontmoeting voor iedereen die is geraakt door kanker. De insteek is laagdrempelig. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging, op woensdag 31 oktober van 10.30 uur tot 15.30 uur in het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, 3711 AB Austerlitz.

  vaanenburg

  BOSFAIR WINTEREDITIE KASTEEL DE VANENBURG☻zaterdag 10 november 2018 /Het grootste, leukste en gezelligste brocante-, lifestyle en foodevenemet van Midden Nederland. Maak een reis over het landgoed van Kasteel De Vanenburg en neem een kijkje bij diverse interessante standhouders en geniet van een hapje en een drankje samen met uw familie, vrienden of kennissen. Best Western Premier Kasteel De Vanenburg/Vanenburgerallee 13/3882 RH Putten

  theshack /

  CHRISTELIJKE FILM THE SHACK☻ Adres: info centrum Nienoord, Nienoord 20 9351 AC, 9351 AC Leek Datum & Tijd: 27 oktober 2018 om 19:30 uur/De film is gebaseerd op het boek The Shack (in Nederland verschenen als De Uitnodiging) Hierin krijgt hoofdpersoon Mack een mysterieuze uitnodiging – schijnbaar van God – om terug te gaan naar de hut waar zijn dochtertje is misbruikt en vermoord. Daar ontmoet hij de Drie-eenheid. God de Vader (‘Papa’) wordt afgeschilderd als een stevige, donkere vrouw, Jezus als timmerman uit het Midden-Oosten en de Heilige Geest als een Aziatische vrouw. Mackenzie gaat op de uitnodiging in en bevindt zich vervolgens op een ingrijpende reis op zoek naar de waarheid, vergeving en acceptatie. Mack’s weekend in deze hut verandert zijn leven.


  LEGER DES HEILS 

  LEGER DES HEILS SCHIET TE HULP NA TSUNAMIE SULAWESI☻

  15 oktober☻

  Het dodental na de aardbeving met een magnitude van 7.7 en de tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi is opgelopen tot rond de 2000. Gevreesd wordt dat dit aantal de komende dagen alleen maar zal stijgen. Het Leger des Heils is sterk vertegenwoordigd in deze regio en heeft ook te maken met slachtoffers en zware beschadigingen aan gebouwen en bezittingen.

  De ravage na de vloedgolf van zeker 6 meter hoog is enorm. Duizenden huizen in de regio zijn verwoest en talloze mensen zijn dakloos. De dichtbevolkte regio rond de provinciehoofdstad Palu is zwaar getroffen. Buiten Palu zijn nog geen slachtoffers geteld maar volgens ooggetuigen is er sprake van veel slachtoffers en enorme schade aan bebouwing. In de wijde omtrek zijn dorpen en steden zo goed als verwoest. De hulpverlening komt volgens lokale bronnen moeilijk op gang. De verwoestingen aan de infrastructuur maken het moeilijk om overal goederen en hulp te krijgen. 

  LEGER DES HEILS

  LEGER GETROFFEN NA HULP VRAAG☻

  15 oktober☻

  Het Leger des Heils is al meer dan 100 jaar actief in dit gebied. Er zijn op het eiland 195 korpsen, 78 buitenposten, 75 scholen, 5 klinieken, een ziekenhuis, een verpleegstersopleiding, een radiostation en jongens- en meisjeshuizen van het Leger aanwezig. Hoe het met deze faciliteiten gesteld is, is helaas nog onduidelijk. Ondanks eigen verliezen is het Leger des Heils begonnen met hulp aan de getroffenen. Het ziekenhuis is weliswaar zwaar beschadigd, maar nog wel operationeel. Via nood tenten worden momenteel zo veel mogelijk mensen geholpen. Studenten uit de verpleegopleiding van het Leger des Heils zijn onderweg naar de dorpen in de regio. Lokale hulpteams zijn bezig met voorbereidingen en het inventariseren van de noden. Naast directe praktische noodhulp, zoals het uitdelen van voedsel, biedt het Leger ook pastorale ondersteuning aan slachtoffers en hun families. Contact met het door de aardbeving en tsunami getroffen eiland is moeilijk door het wegvallen van stroom en communicatiemiddelen. Wel zijn degenen die kunnen inmiddels gestart met voedseldistributie, ondanks dat de meeste van hen niet eens weten of hun eigen familie er goed aan toe is.

   


  STRIJDKREET

  Washing the dishes

  IK WEET WAT HET IS OM EENZAAM TE ZIJN☻ 6 oktober☻ Sylvana (33) weet wat het is om eenzaam te zijn. Ze vindt het dan ook heel moeilijk om te zien hoe alleen sommige ouderen zich voelen. “We organiseren verschillende dingen om mensen wat plezier te geven en om ze de mogelijkheid te geven over hun problemen te praten. Zo hebben we spelletjesmiddagen, drinken we koffie samen en bieden we warme maaltijden aan tegen een vrijwillige bijdrage, want niet iedereen heeft veel te besteden. Dat vind ik het leukste: het koken voor mensen. Een goede, gezonde maaltijd voor ze bereiden. Ik vind het zó fijn als ik mensen met een volle maag de deur uit zie gaan. Dan weet ik dat ze in ieder geval die avond goed gegeten hebben. Dat ze er weer even tegenaan kunnen. Het is heel bijzonder dat mensen neerslachtig binnenlopen en met een lach weer naar huis gaan. Er valt echt een last van ze af hier, als ze over hun problemen kunnen praten en lol hebben. Dat is mijn doel, iedere keer als ik hier ben: mensen lachend naar huis te zien gaan.”

  Fireman

  WAAROM VRIJWILLIGERSWERK GOED VOOR JE IS☻ 6 oktober☻ Volgens een onderzoek van de Universiteit van Gent zijn mensen die vrijwilligerswerk doen écht gezonder dan mensen die zich niet vrijwillig inzetten. Het onderzoek zegt dat het vrijwilligerswerk je fysieke en psychische activiteit verhoogt.  Ook in Zweden is er onderzoek gedaan naar het effect van vrijwilligerswerk op de gezondheid. De onderzoekers volgden mensen die in 2010 met pensioen gingen gedurende vijf jaar, en zagen dat de ouderen die regelmatig vrijwilligerswerk deden, na vijf jaar opmerkelijk minder concentratieproblemen hadden, helderder konden denken en minder moeite hadden met herinneringen dan de gepensioneerde werknemers die zelden of nooit vrijwilligerswerk deden. Maar niet alleen je gezondheid gaat vooruit door het doen van vrijwilligerswerk. Je voelt je ook echt gelukkiger. Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn tevredener met hun leven en gemiddeld genomen minder depressief. Maar... Het 'werkt' alleen als je het vrijwilligerswerk voor een ander doet, dus niet voor jezelf of voor de leuke vergoeding die je er misschien voor krijgt. 


  eekhoorn-bewegende-animatie-0004

  HELP NAAR HET ONDERZOEK NAAR DODE EEKHOORNS☻ 11 oktober☻ Sinds eind augustus vallen eekhoorns uit de boom. In Twente en in het Drentse Vledder zijn dode eekhoorns aangetroffen. Wat is er aan de hand? De kans is aanwezig dat er een ziekte gaande is onder de rode eekhoorntjes. Om te onderzoeken wat er precies aan de hand is, is het belangrijk dat het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) zo snel mogelijk de dode eekhoorns onderzoekt. Natuurmonumenten maakt zich zorgen en roept iedereen op die een dode eekhoorn aantreft, contact op te nemen met het DWHC. Zij kunnen, wanneer een dier maximaal 1 dag dood is, de oorzaak van het plotselinge overlijden onderzoeken.Degene die een dode eekhoorn vindt kan terecht op de site van het DWHC. Daar vind je precies welke stappen je moet ondernemen om de eekhoorn veilig en schoon in twee plastic zakken te verpakken. Het is niet voor het eerst dat de eekhoorn wordt bedreigd. In 1950 brak er een grote epidemie uit, die bijna de gehele populatie van de rode eekhoorn raakte. Sinds 2006 zijn er in Schotland eekhoorns spontaan gestorven aan een bacterie die bij mensen lepra kan veroorzaken.

  bloei

  NATUUR MONUMENTEN EN WELEDA ZETTEN SAMEN NEDERLAND IN BLOEI☻ 11 oktober☻ Oogverblindend bloemrijk grasland. Eeuwenlang gemeengoed in Nederland, maar tegenwoordig een zeldzaamheid. Samen met Weleda zet Natuurmonumenten zich in voor de terugkeer van bloemrijke natuur. Bloemenweelde was vroeger heel gewoon. Graslanden en akkers stonden vol met allerlei soorten bloemen en kruiden waar weer veelvuldig vlinders, bijen en andere insecten op afkwamen. De bloemweides en kruidenrijke akkers boden ook weide- en akkervogels volop leefruimte. Versnippering, bebouwing en vooral intensivering van de landbouw veranderde dat beeld. Het akker- en grasland verloor zijn verscheidenheid aan planten en dieren. En unieke samenwerking tussen Weleda, producent van natuurcosmetica, en Natuurmonumenten brengt daar verandering in. Natuurmonumenten wil hiervoor gronden aankopen. Gronden waar voorheen intensieve landbouw werd bedreven of ontbrekende schakels tussen natuurgebieden.Daar scheppen we ruimte voor bloemrijke natuur. Natuurmonumenten gaat deze gebieden beheren. Weleda, die voor haar producten uitsluitend gekweekte natuurlijke ingrediënten gebruikt, biedt financiële steun. Samen zetten we Nederland weer in bloei!

  Bron:natuurmonumenten


  Dove 2

  WE GAAN IN NEDERLAND ONDER DRUK TERUG NAAR HUISGEMEENTEN☻ 15 oktober☻ "Hoogmoed." Zo noemt hij de kerken die tegenwoordig worden gebouwd in plaatsen als Urk en Barneveld. Prof. dr. W. J. op ’t Hof: "Er worden prachtige gereformeerde kerken gebouwd. In mijn ogen is dat allemaal hoogmoed. Die grote kerken waar zondags 1000 of 2000 mensen komen, ik kan niet zeggen dat dat Bijbels verantwoord is." Gemeente veronderstelt gemeenschap. Voor gemeenschap moet je elkaar kennen. "Maar als je kerk zo groot is, dan kun je elkaar niet kennen. Je kunt geen gemeenschap vormen als je kerk zo groot is. Dat is voor mij ondenkbaar." Persoonlijk contact tussen gelovigen is onmisbaar als gemeenschap van gelovigen. "In een kleine gemeenschap is er gemakkelijker contact tussen mensen. In een grote gemeenschap ken je elkaar niet eens. Je kunt naar een grote kerk gaan zonder op te vallen. Je kunt er verdrinken in de massa. Ook als predikant kun je ook maar een paar honderd mensen kennen."

  duif

  VERVOLG 1

  15 oktober☻

  Ds. Op 't Hof verwacht dat de kerk zal slinken tot huisgemeenten. "We staan aan de vooravond van de vervolging. We zien nu al dat we maatschappelijk aan de kant worden gezet als christenen en over de rand worden geduwd. Nog even en we worden vervolgd - al bedoel ik daar niet lichamelijke vervolging mee." Hij verwacht dat op termijn christenen die hun kind niet aborteren terwijl ze weten dat het kind gehandicapt geboren kan worden, niet meer kunnen rekenen op zorgvergoeding. Ook denkt hij dat door druk van de overheid kerken verplicht worden om ook vrouwen op de kansel te zetten. "Dan rest er niets meer dan terug gaan naar huisgemeenten." Al zullen er ook christenen zijn die er aan toe zullen geven om hun kerk in stand te kunnen houden.

    juegdbidt

  VERVOLG 2 "

  15 oktober

  Ik denk dat we teruggaan naar huisgemeenten vanwege de druk door de maatschappij. Je ziet het nu al bij de SGP, waar vrouwen op de kieslijst moeten komen. Voor de volgende verkiezingen zal het moeten, anders mogen ze, denk ik, niet meer meedoen. De SGP zal op de een of andere manier hier aan toegeven. Denk nou niet dat de maatschappelijke krachten die dit veroorzaken dan wel zullen ophouden. Nee, ze gaan het volgende aanpakken. Dan gaan ze zeggen: er zijn nog refokerken waar vrouwen gediscrimineerd worden omdat ze niet op de kansel mogen staan of in de ouderlingenbank mogen zitten. Ik zie het gebeuren dat er dan heel veel christenen niet zullen buigen voor het afgodsbeeld van de gelijkheid. Zij zullen dan zeggen: dan kunnen we maar niet meer in een kerk samenkomen. Die gaan dan naar een vorm van samenkomen zoals de eerste gemeente."  Toch blijft ds. Op 't Hof in zekere zin positief: "God regeert." Bron:cip

  Angry argument

  WAT KAN IK DOEN NU MIJN VOLWASSEN KINDEREN RUZIE HEBBEN☻ 15 oktober☻ We hebben twee zoons die inmiddels beiden het huis uit zijn en hun eigen gezin hebben opgebouwd. Helaas wil onze oudste zoon niets meer met zijn jongere broer te maken hebben. We hebben geen idee waarom, maar hebben er veel verdriet van. Wat kunnen wij doen om te zorgen dat de twee broers het weer goed met elkaar hebben? Joke en Adriaan, beiden begin 70, hadden gehoopt op een rustige oude dag. Maar de ruzie tussen hun twee zoons houdt hen elke dag bezig. Vroeger trokken de jongens veel met elkaar op, al was de oudste wat rustiger en voorzichtiger, en de jongste juist ondernemender en een makkelijke prater. Maar toen ze het huis uit gingen, begon hun relatie te verslechteren. Volgens hun jongste zoon zonder aanleiding, maar zijn broer trok zich steeds meer terug en uiteindelijk liet hij via de app weten geen contact meer met hem te willen. Vaak kun je als ouders het beste proberen je relatie met ieder kind afzonderlijk zo goed mogelijk te houden, en de onderlinge relaties van de kinderen aan hun eigen verantwoordelijkheid overlaten. Voordat je het weet, word je immers beschuldigd van partijdigheid. En daar zijn kinderen bijzonder gevoelig voor. Bron:eovisie

  Aardwarmte-in-de-kas-en-in-huis

  AARD WARMTE IN DE KAS EN IN HUIS☻ 11 oktober☻ Hoe houden we onze huizen, kassen en kantoorpanden warm als de plannen van Ed Nijpels en minister Wiebes doorgaan? De SGP heeft in een debat over het klimaat- en energiebeleid gepleit voor meer inzet op de benutting van aardwarmte, een stabiele en duurzame energiebron. Deze week heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer een motie van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aangenomen. Deze motie vraagt de regering om de SDE+-subsidieregeling zo aan te passen dat niet alleen aardwarmteprojecten in de glastuinbouw gestimuleerd worden, maar ook projecten in de gebouwde omgeving. Binnenkort hoopt het bedrijf de eerste aardwarmte te kunnen benutten. Het warme water uit de diepe ondergrond (2 km) moet in 70% van de warmtevraag van de ruim honderd hectare kassen gaan voorzien. Zo’n miljoeneninvestering is alleen mogelijk met ruggensteun van de overheid. Bron:christelijknieuws

  Cute Pumpkin

  HELLOWEEN: EEN VERKLEEDFEESTJE OF TOCH NIET 11 oktober☻ Pompoenen, skeletten en trick or treat: op 31 oktober wordt op veel plaatsen Halloween gevierd. Maar wat houdt Halloween eigenlijk in? Ark Mission ging op onderzoek uit en stelde een aantal vragen aan Joyce de Jongh. Zij vierde vroeger, in haar jaren als heks, ook Halloween. Nu is ze o.a. werkzaam voor Derek Prince Ministries en Opwekking. Waarom is Halloween een belangrijk onderwerp voor jou? Halloween wordt steeds populairder, maar ik vind het oneerlijk dat het wordt afgedaan als een spelletje. Er komt steeds meer nadruk op horror en griezelen en dat is volgens mij ongezond. Angst opent namelijk een deur in je leven die je moeilijk dicht kunt doen. Daarnaast heeft Halloween ook een geestelijke kant. Geesten oproepen, contact met overledenen – er is wel degelijk meer tussen hemel en aarde, maar we moeten goed onderscheid maken met welke geesten we contact krijgen. God waarschuwt in de Bijbel voortdurend voor dit soort praktijken, en dat doet Hij niet zomaar (zie bijvoorbeeld Leviticus 19:31). Die geestelijke wereld is er echt. Ik heb de indruk dat veel mensen onwetend of naïef zijn op dit gebied, ook christenen. Bron:christelijknieuws

  Place Of Worship

  GEHEIMEN BIJ ELSPEETSE KERK ONTHULD☻ 11 oktober☻ Archeologen speuren dezer dagen bij de hervormde dorpskerk in Elspeet naar bodemvondsten. De grond gaf al diverse geheimen prijs. Zoals een grafgift. Voorzichtig schraapt de kraanmachinist een laagje aarde weg. Archeoloog Leonie Ouwerkerk maakt een handgebaar naar hem: even wachten. Met haar schop legt ze een stukje bot bloot. Daar wordt heel zorgvuldig met een troffel en een borsteltje omheen gewerkt. Totdat het hele bijbehorende skelet tevoorschijn komt. De archeologische opgraving heeft te maken met de aanleg van een infiltratievoorziening door de gemeente Nunspeet, waar Elspeet onder valt. De gemeente treft in het dorp maatregelen tegen wateroverlast die ontstaat tijdens zware regenbuien. Het kerkplein zal benut worden als waterberging van 1300 kubieke meter. Voordat het hele terrein afgegraven wordt, heeft een team architecten een paar dagen de tijd om onderzoek te doen. Niet alle graven bevatten nog menselijke resten. Op sommige plekken is alleen aan een donkere afdruk in het zand te zien dat het een graf is. Bron:rd.nl

  baby-bewegende-animatie-0015

  MOET IK MIJN KIND LATEN VACCINEREN☻ 20 september☻ Vorige week werd bekend dat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2019 zo'n 650.000 jongeren extra gaat oproepen om zich te laten inenten tegen meningokokken type W. Dit jaar zijn al 78 mensen ernstig ziek geworden door deze snel oprukkende bacterie. Achttien personen zijn overleden. Dit is veel meer dan vorig jaar, toen er ‘slechts’ zes doden vielen als gevolg van meningokokken. Besmettelijke ziektes zoals meningokokken en recentelijk de mazelen rukken op. Voor- en tegenstanders van vaccineren zijn verwikkeld in een discussie die de gemoederen flink verhit. Vaccineren is namelijk een keuze. ‘Gezondheid en ziekte vallen ons niet bij toeval, maar uit Gods vaderhand ten deel.’ Dat staat in de Heidelbergse Catechismus, Zondag 10. Alle reformatorische kerken onderschrijven dit. Voor sommigen is dit een reden om niet te vaccineren. Zij mogen in hun optiek pas tot het gebruik van medicamenten overgaan, wanneer de ziekte zich ook inderdaad aandient of aangediend heeft. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld preventieve antibiotica en een tetanusvaccinatie. Zij vertrouwen erop dat God hun leven bewaakt en bewaart. En wanneer het kwaad hen treft, dat Hij zal voorzien.  Voor veel artsen is het lastig: hoeveel feiten of onderzoeken ze ook presenteren, het lukt niet om tegenstanders van vaccineren te overtuigen hun kinderen te laten inenten. Artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals kwamen daarom onlangs op twitter in actie met #ikvaccineer.  Bron:visie eo


  Inhoud blog
 • Zijn levensadem
 • Aardse rijkdom vasthouden
 • Maar kort hier
 • Een zekere beschutting
 • Wijsheid
 • Het goede leven
 • De Herder
 • Is Jezus uw redder en verlosser
 • Zijn naam is Jezus
 • Gods Zoon

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (24)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (149)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (20)
 • Gods liefde (14)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!