NIEUW: Blog reclamevrij maken?

BIJBELSE UITLEG

WAT IS HET DOEL VAN HET LEVEN?

14 maart☻

Dat we ontzag moeten hebben voor de Almachtige God. Ontzag hebben voor God betekent Hem respecteren en groot ontzag voor Hem hebben om wie Hij is. Het doel van ons leven begint met wie we kennen, niet wat we weten of hoe goed we zijn. Je kunt pas beantwoorden aan Gods doel voor jouw leven als je ontzag hebt voor God en Hem de eerste plaats in je leven geeft.

duif

MEER BEZITTEN☻

14 maart☻

We willen altijd meer bezitten dan wij hebben. Rijkdom trekt ook klaplopers en dieven aan, veroorzaakt slapeloosheid en angst en eindigt ten slotte in verlies, omdat het achtergelaten moet worden. Hoeveel je ook verdient, je zult nooit genoeg hebben als je probeert gelukkig te worden door steeds meer rijkdom te vergaren. Geld op zich is niet verkeerd, maar liefde voor geld leidt tot allerlei zonden. In welke financiële situatie je ook verkeert, zorg ervoor dat je voor je geluk niet afhankelijk bent van geld. Gebruik dat wat je hebt liever voor God.

☻☻☻☻14 maart☻☻

Over mijzelf
Ik ben Patricia, en gebruik soms ook wel de schuilnaam linecia.
Ik ben een vrouw en woon in Noorden (Nederland) en mijn beroep is Vrijwilligsters/ Bezoek ouderen mensen voor een intake. Vriendschappelijke huisbezoek. Mijn beroep was Kinderleidster en administratietief medewerkster geweest./Gelovig Christendom..
Ik ben geboren op 24/03/1957 en ben nu dus 61 jaar jong.
Mijn hobby's zijn: Breien, Lezen, Borduren, Lezen, Christelijke filmen, Godspel muziek, fietsen /.
Bezoekt een Christengemeente/Volle Evangelie. Bezoekt af en toe conferenties, retraites. Bidstonden, Vrouwenbijeenkomst. Het Woord van God lezen bestuderen en bidden. Voor gelovigen en niet gelovigen, zieken, noden, problemen, moeilij Bezoekt e

PERSOONLIJKE GEBEDEN

EVANGELIE☻

DIERBAREN☻

19 maart☻

God van troost ik bid voor alle dierbaren waarvan hun kind is vermist. Tot op heden weten ze niet wat met hun kind gebeurd is. De hoop ligt in Uw handen dat hun vermiste kind gevonden mag worden. Amen

GEBOORTE☻

28 februari☻

Ik bid voor alle baby’s nu en de komende weken het levenslicht mogen zien. Welkom in deze wereld. Ouders en grootouders gefeliciteerd met het geschenk. Succes met de zorg en de opvoeding. Amen

ZIEKEN☻

28 februari☻

Ik bid voor de zieken die niet meer behandelt kunnen worden. Dat ze Uw rust en kracht mogen ontvangen om hun ziekbed. Amen


JIJ BENT BIJZONDER!

Echt,  je bent  waardevol voor  God. Als je Jezus

nog  niet als  je Redder kent,  open je hart dan

vandaag  voor zijn  liefde. God  vindt jou be-

langrijk, alleen... Hij dringt zijn liefde niet op. Je

moet er zelf voor kiezen om die te ontvangen.

Als je dat wilt, bid dan deze woorden in je harT;

GEBED:Lieve Heer Jezus, ik weet dat ik een

zondaar ben en dat U voor die zonden

aan het kruis bent gestorven. Vergeef

mij alstublieft en geef mij een nieuw

leven. Help mij om te groeien in dat

nieuwe leven met U. Amen.

☻☻Nu ben je een kind van God! Kinderen moeten

groeien, en dat geldt ook voor jou in je nieuwe

leven.  De Bijbel  helpt je daarbij.  Een goed ge-

deelte  om te beginnen  met lezen is het  Evan-

gelie  van Johannes.  Ook contact met  andere

christenen  draagt bij aan  je geestelijke groei.

Zoek hen daarom op en sluit je aan bij een kerk

of gemeente waar Jezus Christus centraal staat.

En vergeet één ding nooit: Als je in Jezus blijft

geloven,  blijf je een  kind van God. Van  harte

Gods Zegen Toegewenst

ZIJNWOORD☻

☻DE EENVOUD VAN DE BOODSCHAP☻ 11 maart☻ Het evangelie, het goede nieuws, is zelfs zo eenvoudig, dat mensen zich er aan ergeren. In vers 18 staat dat het voor sommigen een dwaasheid is. Wij mensen zijn aan God ongehoorzaam geweest en verdienen daarvoor de doodstraf. God, Die zoveel van ons houdt, wilde dat voorkomen en gaf daarom Zijn eigen Zoon in onze plaats. Jezus Christus, de Zoon van God, is mens geworden om in onze plaats te sterven aan het kruis. Wie op Hem vertrouwt krijgt daarom vergeving van zonde en eeuwig leven.

ZIJNWOORD☻ DE HERE GOD IS EEN SCHUILPLAATS☻ 11 maart☻ Deze HERE is een sterkte; een plaats waar je veilig heen kunt vluchten. We hebben een schuilplaats nodig voor onze ziel, waar we met onze pijn en moeite, ons verdriet en onze angst, aan kunnen kloppen.Daarnaast hebben we ook een plaats nodig, een sterkte, waar we vergeving en verzoening vinden. Ook dat schenkt God ons, door het werk van Jezus Christus en dat geeft ware vrede.

OPWEKKING 300

DE AARD IS VAN GOD EN ALLES WAT DAARIN IS☻

8 maart☻

De aard' is van God en al wat daarin is.
De aard' is van God,
het werk van zijn hand.
De aard' is van God en al wat daarin is.
En alles schiep Hij tot zijn glorie.
Van Hem zijn de bergen,
de zee‰n en landen,
de steden en dorpen,
elk huis, elke straat.
Laat wie rebelleert,
zich buigen, Hem eren.
Want alles schiep Hij tot zijn glorie.

Tekst & muziek: Graham Kendrick

BIJBEL UITLEG

RELIGIE☻

8 maart☻

Op aarde zijn veel verschillende religies, die allemaal ontstaan zijn vanuit menselijke overwegingen. Indien men een eigendunkelijke godsdienst na volgt, buiten Gods openbaring(de Bijbel)om, wordt religie genoemd.

TRANEN EN GEBED☻

19 maart☻

De tranen biggelen

over haar wangen,

ze probeert ze met een

tissue op te vangen.

Maar terwijl de tranen

over haar wangen gaan,

zijn er ook vele gebeden

naar boven gegaan.

Dan roept zij: “Heere,

waar moet ik toch heen,

help mij, ik weet het niet

vertrouw op U alleen”. J.Troost

 

GEBROKEN HART☻

19 maart☻

Mijn vader wil zijn zieke dochter genezen

Hij voelt zich verantwoordelijk

Hem de speciale rol van vader toegewezen

Hij bidt voor me, vraagt anderen dat ook te doen

Hijzelf om zijn volharding geroemd

De hele kerk doet mee, uit principe en fatsoen

Allerlei boeken liggen keurig op de plank

Wijsheid, therapie, gebed en medicijnen

Genezing is mogelijk, Godzijdank!

Maar wat mijn vader niet ziet

Is mijn gebroken hart, eenzaamheid, verdriet

Een lesbische dochter accepteert hij niet/Mips


GEBED☻

GEBED OM HULP☻

28 februari☻

Hij is de God die alles ziet,

al onze moeite en verdriet.

Zou U in mijn ellenden,

verlossing willen zenden.

Het is de straf op de zonden,

wij dragen nu de wonden.

Leer mij eronder buigen Heer,

tot roem van Uw eigen eer.

Vergeef toch al mijn zonden,

ik heb Uw wet geschonden.

Help mij op mijn gebeden,

door Uw gerechtigheden.Joanna

1001 gedichten

GEBED☻

28 februari☻

Heere, ik kom tot U in gebed,

ik leg mijn leven voor U neer,

doe ermee wat U wilt O Heer.

U hebt mij niet voor niet op deze aarde gezet,

U hebt toch een bedoeling met mijn leven,

Heere, wilt U zo met mij wezen.J.Troost

VISJES

28 februari☻

OVERDENKING 

11 maart☻

Het heelal, met zijn enorme wijdheid en pracht, is door hem gemaakt om zijn heerlijkheid te tonen. Zijnde het beeld van God voor ons, de aanwezigheid van God om door ons te worden gekend en gezien, is hij onze Koning, Heer en Redder. Wanneer ons leven in zijn handen is en ons hart onderworpen is aan zijn wil, dan kan niets of niemand zijn uiteindelijke overwinning voor ons en in ons tegenhouden.SPREUKEN

11 maart☻ "Als iemand graag iets wil ondernemen, maar het inzicht ervoor mist, leidt het tot niets. Wie niet uitkijkt waar hij loopt, zondigt maar al te snel." Spreuken 19:2

PSALM 

11 maart☻

"Hij neemt onze zonden van ons af en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is."Psalm 103:12QUOTE☻ 11 maart☻ "God zal de betrouwbare God zijn van zijn mensen zonder einde. Er is geen andere God, we wensen voor geen andere, we zouden geen andere hebben zelfs als er andere waren. Door het leven, tot onze laatste adem, zal hij ons leiden naar de levende fonteinen van water."

KORTE GEDACHTE** 

11 maart☻

Jezus, onze hoop, zelfs als wij zwak en hulpeloos zijn, zouden we vooral willen begrijpen dat u ons liefheeft. U verlicht de weg die ons hart leidt naar mededogen voor de ander. Zoals tot uw leerlingen, zegt u tot ons: “Keer je tot God en geloof in het evangelie.”


EVANGELIE

11 maart☻

"Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons heeft laten zien hoe wij de enige en echte God kunnen leren kennen. Wij zijn één met de ware God door Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de ware God; Hem te kennen, is het eeuwige leven."1 Johannes 5:20Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (26)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (180)
 • Feestdagen (5)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (15)
 • Het leven (9)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • BIJBELSE TEKST** 

  11 maart☻

  "In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij was er al voordat God aan de schepping begon."Kolossenzen 1:15
  MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  DE SCHEPPING ZUCHT☻

  5 maart☻

  Orthodox-protestanten hechten bij ethische issues doorgaans aan een stoere stellingname, ook als die niet in de mode is. Of het nu gaat om lastige discussies over voltooid leven, zwangerschapstesten, abortus, etc. Het geweten staat scherp afgesteld. Je zou wensen dat hetzelfde principiële geluid klonk in gesprekken die raken aan de zorg voor de schepping. ‘De weekendboodschappen? Die haal ik altijd met de fiets.’ ‘We kopen zoveel mogelijk tweedehands, want als je ziet wat er anders weggegooid wordt…’ ‘Ik wil me niet langer laten koeioneren door wat ‘de markt’ me voorschrijft’. ‘Ik vind het een sport om mijn huishouden te verduurzamen.’ We zullen een proces op gang moeten brengen waarin we allerlei aspecten van ons leven kritisch onder de loep durven nemen, bij het licht van onze verantwoordelijkheid voor de schepping. Via die route hervinden we het eenvoudige leven in dankbaarheid.

  MEDITATIE

  KONING OVER ONS LEVEN☻

  19 maart☻

  Soms kun je ergens naar op zoek zijn omdat je het bent kwijt geraakt. Maar het is ook mogelijk om naar iets te zoeken, dat je heel graag wilt hebben. Waar vind je nu ‘geluk’ of ‘liefde’? In welke winkel is dat te koop? En hoe en waar vind je Gods Koninkrijk? In de tekst zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat ze eerst op zoek moeten gaan naar dit Koninkrijk. Gods Koninkrijk is niet alleen het leven in het hiernamaals. Gods Koninkrijk is ook in deze wereld te vinden, op iedere plaats waar God Koning is. Gods Koninkrijk is het tegenovergesteld van ‘ons koninkrijkje’. In het voorgaande gedeelte heeft Jezus een gelijkenis verteld over een man, die alles voor zichzelf hield. Hij bouwde voorraadschuren en dacht alleen aan zichzelf. Die man had een eigen koninkrijkje gebouwd, waar hijzelf koning was.  TIJD MET JEZUS

  HULP EN HOOP☻

  5 maart☻

  Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God.Psalm 146:5

  Er zijn in je leven heel veel momenten waarop je hulp nodig heb. En het zijn niet altijd mensen waarop je dan kunt bouwen. Mensen zijn niet altijd betrouwbaar, mensen vallen soms tegen en kunnen je uiteindelijk niet redden. Zoek daarom je hulp bij Mij. Dat is de weg waarlangs je gelukkig wordt, zelfs in moeilijke omstandigheden. Ik ben de God die van mensen houdt zoals ze zijn, speciaal van mensen in de verdrukking: de gevangenen, de hongerigen, de blinden, de gebogenen, de mensen in nood. Voor hen en voor alle mensen en ook voor jou is er geluk, als je je hoop op Mij vestigt.Vestig voor hulp je hoop op Mij.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  LICHT☻

  19 maart☻

  De Heer is mijn licht en mijn redding.

  Daarom ben ik voor niemand bang.

  De Heer is mijn kracht.

  Daarom hoef ik voor niemand bang te zijn.Psalm 27:1

  Als er in je leven donkere momenten zijn, momenten waarop je bang bent of bezorgd, weet dan dat Ik je licht ben. Ik ben je licht en je behoud. Daarom hoef je voor niets en niemand bang te zijn. Als je leven door een donker dal gaat, zoek dan naar momenten van troost en steun , momenten die iets van Mijn licht laten zien: een liefdevol woord, een tedere aanraking, een kaartje van iemand van wie je het niet had verwacht. Laat het donker je niet afschrikken, maar een uitnodiging voor je zijn om je naar Mijn licht te richten. Bij Mij is je leven veilig.Ik ben je licht. Voor wie zou je bang zijn?

  BEMOEDINGSSITE☻

  VEELKLEURIGHEID MAAR TOCH... EEN WOORD!

  1 maart☻

  Bepaal zelf de kleur van je bekertje, maar laat God bepalen wat "levend water" voor je is

  Geliefde kinderen van één Vader!Mijn fel gekleurde plastic bekers zijn vaak reden tot discussie met de kleinkinderen. Sommigen willen net dezelfde kleur, terwijl ik er maar één van heb, anderen willen toch liever een andere kleur uitzoeken dan die ze eerst hadden gekozen. Tjonge, wat een gedoe soms rond veelkleurigheid... Zoveel tinten en kleuren en één Vader die ons te drinken geeft! Ontvang een rijke bemoediging,  Met liefs, Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  WEERLOZE LIEFDE WS☻

  8 maart☻

  God is liefde! Op wie ben je boos?

  Als het om liefhebben gaat, niemand heeft zo lief als God ons heeft. De kracht van liefde is niet vergelijkbaar met wapens, noch met de spierkracht van mannen of de pk’s van paarden. Een bemoediging van Wieger Sikkema! Ontdek de kracht van Gods weerloze liefde. Ontvang bemoediging, in Jezus naam! liefs, Gerry

  www.bemoedigingssite.nl

  ONS AARDSE LEVEN☻

  5 maart☻

  Ons aardse leven,

  is maar even,

  voor velen tekort,

  maar het wordt,

  voor hen die geloven,

  en bij U mogen komen,

  leven zonder tijd,

  tot in eeuwigheid.J.Troost


  GEZEGEND IS HIJ☻

  5 maart☻

  Gezegend is hij die

  ondanks verdriet en pijn,

  het vertrouwen heeft

  dat God met hem zal zijn.

  Gezegend is hij die

  dagelijks mag weten,

  God gaat met

  mij op alle wegen.

  Gezegend is hij die mag

  weten van het eeuwige leven,

  dit hier is tijdelijk en

  dit duurt nog maar even.J.Troost


  GELOVEN ALS EEN KIND☻

  5 maart☻

  Geloven als een kind,

  vertrouwen dat Papa je bemint,

  een Papa die alles weet,

  een Papa die je nooit vergeet.

  U weet van mijn vragen,

  wilt U mij zo dragen,

  al ben ik nu niet meer klein,

  ik wil zo graag Uw kind zijn.

  Bij mijn Papa voel ik mij geborgen,

  Hij wil steeds voor mij zorgen,

  Hij helpt mij overal doorheen,

  dat kan mijn Papa alleen.J.Troost

  TE MOEILIJK☻

  5 maart☻

  ’t Was op een bijbelkring,

  het ging over vergeving,

  één van de mannen traande

  ik kan het niet, het heeft te diep geraakt,

  hij had de oorlog meegemaakt.

  ’t Was in een kringloopwinkel,

  men sprak over vergeving,

  je weet toch wat er in de Bijbel staat,

  de vrouw barstte in huilen uit,

  ze was haar hele jeugd misbruikt.

  We zitten in een grote kring,

  ontvangen Zijn verzoening,

  Hij weet van onze zwartste nacht

  en wat niet lukt uit eigen kracht

  heeft Hij voor ons volbracht.

  Coby Poelman - Duisterwinkel
  LICHT☻

  5 maart☻

  Heere, mag ik zo een licht wezen,

  voor de mensen om mij heen.

  Wilt U hen ook het geloof geven,

  en breng zo Uw kinderen bijeen.

  Want U hebt het zelf belooft,

  U, bent er voor een ieder die gelooft.J.Troost  Jezusenkinderen

  IK GELOOF DAT☻

  5 maart☻

  Ik geloof dat Jezus voor

  mij op aarde kwam,

  en al mijn zonden

  op zich nam.

  Ik geloof dat Hij voor

  mij de dood is ingegaan,

  na drie dagen uit de

  dood weer opgestaan.

  Ik geloof in Jezus,

  Gods enige Zoon,

  die nu bij Zijn Vader

  in de hemel woont.

  Ik geloof dat Hij spoedig

  weer zal komen,

  en dan mag ik voor

  altijd bij Hem wonen.J.Troost


  Image and video hosting by TinyPic

  MAANZAADKOEK(PURIM) 11 maart☻ 300 gr bloem 2 theelepels bakpoeder 100 gr boter of margarine 1.5 dl melk 2 eierdooiers 50 gr basterdsuiker snufje zout 250 gr gemalen maanzaad 60 gr suiker 2 dl kookroom geraspte schil van 1 citroen of van 1 sinaasappel Kneed de bloem met het bakpoeder, de boter, de basterdsuiker, de eierdooiers, de melk en het zout tot een soepel deeg. Dit wordt dan op een beboterd bakblik uitgedrukt tot een 1.5 cm dikke plak. Het maanzaad mengen met de room, de suiker en vruchtenrasp en dan over het deeg spreiden. In een voorverwarmde oven ongeveer 25 minuten bakken bij 175 °C

  DOE RELEGS

   Sad Nope

  EMOTIE☻ 11 maart☻ Verdriet kan soms heftig zijn, zeker als er dingen in je leven gebeuren wat je even helemaal op de kop zet. Hoe is dat voor jou? Zijn er in jouw leven lastige situaties waar jij verdrietig of boos over bent? Wil je leren om te gaan met je (misschien heftige) emoties? Voel je je onzeker over jezelf? Zou je stabieler willen worden? Verveel je je vaak? Zit je ergens mee en zou je er wel eens over door willen kletsen? Laat het iemand weten! www.doe-relegs.nl

  TIMON

   Back to School

  HULP EN OP SCHOOL☻ 11 maart☻ Jason (14 jaar) verschijnt regelmatig niet op school. Hij zegt dat hij zich ’s ochtends niet lekker voelt. De ouders van Jason zijn gescheiden. Hij woont bij zijn moeder. Om de week gaat hij een weekend naar zijn vader.Moeder laat Jason erg vrij. Vader is veel strenger. Met familietherapie van Timon slagen ouders erin om Jason weer te motiveren voor school. Ouders leren om meer één lijn te trekken in de opvoeding. Ook werken Jason en zijn vader aan hun relatie.

  www.timon.nl

  CHRIS

  ALS JE OUDERS GAAN SCHEIDEN☻

  11 maart☻

  Na de zomervakantie krijgen Daan (10) en Tess (8) te horen dat hun ouders gaan scheiden. Ze schrikken hier enorm van. Daan is vooral boos op zijn ouders en Tess voelt zich heel verdrietig. Ze hebben veel vragen aan hun ouders. Moeten zij nu ergens anders gaan wonen? We gaan in gesprek met een chatcoach bij Chris. Welke tips zijn er voor kinderen van wie de ouders gescheiden zijn? Hoe reageren kinderen die te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden?Het is begrijpelijk dat Daan en Tess veel vragen hebben. Het kan goed zijn dat je niet had verwacht dat je ouders uit elkaar zouden gaan. Je ziet je ouders altijd bij elkaar en opeens eet papa of mama’s avonds niet meer mee. Een meisje vertelde: “als ik bij papa ben, mis ik mama” en “als ik bij mama ben, mis ik papa”.

  Bron:chris.nl

  ABCVANHETGELOOF

  BEKERING☻

  19 maart☻

  Bekering begint in je hart door de wedergeboorte. De Heilige Geest leert je anders kijken en anders denken (Efeze 4:23). Plotseling zie je hoe je leven echt is: hoe duister en doods, je ruikt de graflucht die ervan afkomt. Je beseft dat je jezelf niet kunt redden. Net als de verloren zoon: opeens zag hij wat een enorme puinzooi hij van zijn leven had gemaakt. Zijn ogen gingen open (Lucas 15:17) en hij keerde zich toen letterlijk om, terug naar de Vader.

  ZONDE

  19 maart☻

  Adam en Eva leefden in volmaakte harmonie met God. Door niet te luisteren naar God, hebben ze die harmonie vernietigd. Iemand zei eens: ze hebben de beademing kapotgetrokken. Ze wilden eigen baas zijn, met dodelijke gevolgen.

  Zonde is allereerst ongeloof. Adam en Eva gingen twijfelen aan Gods woorden. De slang maakte hen wijs dat er leven en geluk is buiten God. Zonde is hoogmoedig, trots, arrogant. Zonde maakt dat je onafhankelijk wilt zijn, een godheid. Het betekent haat en minachting van de Schepper.

  MOPPEN

  Mailman

  POSTBEAMBTE☻ 11 maart☻ Een postbeambte tegen een man aan het loket: 'Er moet nog een postzegel bij. De brief is te zwaar.' Zegt die man: 'En met een postzegel wordt hij zeker lichter?'

  Image and video hosting by TinyPic

  BAKKER☻ 11 maart☻ Komt een man bij de bakker en die zegt: "Heb u ook brood?" Zegt de bakker: "Bruin- of witbrood?" "Wit," zegt de man. 'Dat hebben we niet meer' zegt de bakker. 'Geeft niet', zegt de man,'Ik ben op de fiets!'

  IS ALLEEN VOOR CHRISTELIJKE DOELGROEPEN. BENT U GELOVIG?

  Kiss On The Hand

  ASSIECOACHE

  LEUKE SEKS☻

  5 maart☻

  Vandaag begint de maand van de leuke seks. Op de website www.maandvandeleukeseks.nl lees je hier meer over. Ellen Laan is seksuologe en de Nederlandse autoriteit op het gebied van seksuologie. Zij is hoogleraar Biopsychosociale Determinanten van Seksuele Gezondheid en hoofd van de afdeling Seksuologie en Psychosomatische Gynaecologie van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC. Ellen Laan zit ook in het bestuur van Seksueel Welzijn. Op de website seksueelwelzijn.nl lees je hier meer over.

  Passionate kissing

  COCKY DROST TE GAST OP EVEN OVER SEKSUALITEIT☻

  Hun wens is dat christelijke vrouwen meer genieten van seksualiteit en dichterbij het doel komen dat God voor ogen heeft met seksualiteit. Bron:christelijknieuws.nl/

  http://www.vrouwenevents.nl

  Hug And Kiss

  Op 13 april wordt er in Assen een event, speciaal voor christelijke vrouwen, georganiseerd over het thema seksualiteit. Het event wordt georganiseerd door Vrouw&Events, een jonge organisatie, opgericht door Sarah Niessink (vrouwencoach) en Roelienke Gort (seksuologisch hulpverlener).www.vrouwenevents.nl

  Hugging

  DEPASSIECOACH☻

  11 maart☻

  Je mag leuke seks hebben, wist je dat? Als ik er wel eens met christenen over spreek dan wordt er regelmatig gereageerd met statements als dat het vooral verbindend moet zijn en dat het de relatie moet dienen. Het woord leuk lijkt wel een vloek. Het is ook nog eens egoistisch want je doet niet voor de leukigheid aan seks, zegt men dan. Daar ben ik het mee oneens. Ik daag je uit om in deze maand maart seks leuk te vinden en te genieten van leuke seks. Zeg het hardop tegen elkaar: 'Ik vind seks met jou leuk.' 

  Lees meer.

  IS ALLEEN VOOR CHRISTENEN/www.depassiecoach-nederland.nl

  GENEZINGSDIENSTEN/

  met evangelist Jan Zijlstra/

  Genezingen in Handelingen,

  omdat Hij (Jezus)leeft☻(Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 1. mei/19:30/ Deventer - Onderwijsdienst over 'Geloof en Goddelijke genezing' met gebed voor de zieken | Zoë Pray / Healing Home | Titus Brandsma Huis | Titus Brandsmaplein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913 | www.facebook.com/zoeprayhealing

  ☻20:00Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  xxzondag, 5. mei/10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻19:00 Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻woensdag, 8. mei/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻zondag, 12. mei/10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  19:00/Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻woensdag, 15. mei/20:00/Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻vrijdag, 17. mei/19:30/Tilburg Genezingsdienst | Pinkstergemeente PraisE | Kruisvaardersstraat32c | 5021 BE Tilburg | 06-36530381 | www.pgpraise.nl

  ☻zondag, 19. mei/10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  19:00/ Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻woensdag, 22. mei/20:00/ Doopdienst door onderdompeling, van tevoren aanmelden via info@wingsofhealing.nl (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻vrijdag, 24. mei/19:30/ Wijk bij Duurstede - Genezingsdienst | De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 | 3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl

  ☻zondag, 26. mei/10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  10:30/ Wijk bij Duurstede Onderwijsdienst over 'Geloof en Goddelijke genezing' met gebed voor de zieken | De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 | 3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl/

  19:00/ Doop in de Heilige Geest avond (Veerpolder 6a, 2361 KV, Warmond)

  ☻woensdag, 29. mei/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  www.wingsofhealing.nl

  ☻☻☻☻

  israelreizen

  GA MEE OP REIS NAAR ISRAEL☻ In 2019 bestaat Het Zoeklicht 100 jaar. Dat vieren we door onder andere twee unieke Israëlreizen aan te bieden. Meld u snel aan want vol=vol! - Ontdek Israël wandelend 4 - 14 april 2019 - Profetische reis door Israël 4 - 14 november 2019

  botanisch

  Botanische kunst van Franz en Ferdinand Bauer/2 februari 2019  t/m  12 mei 2019 Haarlem/Teylers Museum in Haarlem toont in een overzichtstentoonstelling het werk van de botanische kunstenaars Franz en Ferdinand Bauer.  De aquarellen van beide broers behoren tot de uitzonderlijkste natuurwetenschappelijke kunstwerken ooit gemaakt. Voor liefhebbers van botanische kunst is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met deze voor velen onbekende schat aan plantkundige pracht. ‘200 soorten groen,

  geloofsverdediging

  STUDIEDAG GELOOFSVERDEDIGING☻Adres: Postweg 18, 3941 KA Doorn Datum & Tijd: 6 april 2019 om 10:00 uur Hoe moeten we als christenen omgaan met bepaalde onderwerpen die door de wereld niet geaccepteerd worden? In samenwerking met Logos Instituut zullen diverse sprekers verschillende onderwerpen behandelen. Het hoofdthema is 'De betrouwbaarheid van de Bijbel'.

  csm-Banner-Kloosterretraite

  EVAS KLOOSTERRETRAITE 2019 Op 17 en 18 mei organiseren we onze jaarlijkse Kloosterretraite, waar we in stilte Gods aanwezigheid zoeken. Ook dit jaar zal dominee Ron van der Spoel tijdens de vier plenaire samenkomsten spreken en verzorgt de Oden van Salomo de worship. De presentatie is in handen van Minella van Bergeijk. Het klooster van de Paulusabdij wordt deze twee dagen ons thuis. Deze plek wordt bewoond en beheerd door de kloosterbroeders en -zusters van gemeenschap Chemin Neuf. We gaan onthaasten, loslaten en ons hart toevertrouwen aan de Schepper van hemel en aarde. Hij die ook ons geschapen heeft en ons ten diepste kent. www.eva.nl cropped-logo-Camps4kids

  CAMPS4KIDS/Je leert de Here Jezus kennen! Christelijke Kindervakanties 2019 Camps4Kids is DE christelijke kinderkamp organisatie in Nederland. Camps4Kids bestaat al 10 jaar en is een groeiende speler van kindervakantiekampen in Nederland. De christelijke kinderkampen van Camps4Kids helpen door nieuwe frisse programma’s kinderen in Nederland de Here Jezus kennen.www.camps4kids.nl

  ISRAELCONFERENTIE: DE FEESTEN VAN DE HEERE☻

  Weekend van 29 t/m 31 maart o.l.v. Ton en Christiaan Stier. Aan de hand van Leviticus 23 gaan we in op de historische en profetische betekenis van ‘De feesten van de HEERE. Het Vierhouterbos. www.vierhouterbos.nl

  ISRAELCONFERENTIE: WANT IK BEN MET U (Studies in Haggai)

  Van 21 t/m 24 juni 2019 o.l.v. Jan-Hendrik Meinema en Ton STier. Met slechts twee hoofdstukken en 38 verzen is Bijbelboek Haggai het op een na kleinste oudtestamentische Geschrift. Wees sterk, werk door, want Ik ben met u (Hag. 1:5,6) Christelijke Conferentiecentrum De Ark. www.ccc-de-ark.nl

  NEAR EAST MINISTRY

  Image and video hosting by TinyPic

  Cursusweek Italië: ‘Het evangelie, een Joods verhaal’ vr 5 april - za 13 april/ In het Italiaanse Orciano di Pesaro vindt de cursusweek Het Evangelie, een Joods verhaal plaats.Deze cursus zal gegeven worden door Michaël Wittocx. Hij neemt je mee in een studie over de Joodse achtergronden van het evangelie. Ondertussen genietend van de Italiaanse

  Image and video hosting by TinyPic

  SEDEVIERING vr 19 april | 17:00 - 21:00 Op 19 april begint het Joodse paasfeest: Pesach, met de Sedermaaltijd. Bij veel christenen is dit bekend als ‘het laatste avondmaal’. Het was de laatste maaltijd die Jezus hield met Zijn discipelen vlak voordat Hij zou sterven. De Joden vieren

  Image and video hosting by TinyPic

  Spreekbeurt Kerk van de Nazarener Dordrecht zo 28 april | 10:30 - 12:00☻Carla Wittocx spreekt op zondag 28 april in de kerk van de Nazarener te Dordrecht (Talmaweg 121). Het thema is ‘Bijbelse Feesten’. De samenkomst is van 10:30 tot 12:00 uur. Aanmelden is niet nodig. Van harte welkom!

  Image and video hosting by TinyPic

  DE HERIKON☻Vr-26 t/m ma 29 april☻Ma-29 t/m 3 mei☻ De Moeder & Kind activiteiten zijn gericht op die moeders die er even uit willen zijn en aandacht willen schenken aan hun eigen geestelijk leven. De praktische Bijbelstudies en onderlinge ontmoeting zijn verfrissend en een hulp om daarna de draad weer op te pakken. Voor de jongste kinderen is er crèche en voor de oudere kinderen is er een Bijbelclub. De kinderen moeten op de basisschool zitten.www.deherikon.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  KINDERAPPEL HHJO☻zaterdag 6 april 2019 Locatie:Kesteren en PuttenDoelgroep:8-10 jaar, 10-12 jaar Kom je ook? De kinderappeldag is er speciaal voor jou. We zijn dan met wel 500 kinderen in een kerk bij elkaar. Het is geweldig om met zoveel kinderen samen te zingen. We luisteren ook naar een Bijbelverhaal, dat verteld wordt door een dominee. Na de pauze is er nog een leuke activiteit. De kinderappeldag wordt op verschillende plaatsen in Nederland gehouden. Kom je ook? Vraag aan je juf of meester van de club of zondagsschool of je met elkaar kunt komen. Jullie zijn van harte welkom! Voor meer informatie: https://www.hhjo.nl/activiteiten/kinderappel Image and video hosting by TinyPic

  CONFERENTIE 23+HHJO/Datum: vrijdag 12 april 2019/Eind:maandag 15 april 2019/Locatie:Oldebroek/Doelgroep:21+ jaarVan vrijdagavond tot maandagmorgen even helemaal los van je werk en studie? Dan kan! Het is de ervaring van veel conferentiegangers. Tijdens de Bijbelstudieconferentie 18+ denken we met veel jongeren na over een Bijbels thema. We beginnen iedere Bijbelstudie met een lezing door een predikant. Daarna spreek je hierover door binnen de gespreksgroep waarbij je ingedeeld bent. Op zondag bezoeken we twee gemeentes in de omgeving. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. Op de vrije momenten kun je met elkaar zingen, een spel doen of een wandeling maken. Voor meer informatie: https://www.hhjo.nl/activiteiten/conferentie-23

  JARIGEN

  Image and video hosting by TinyPic

  BLOEMEN EN GESCHENKEN☻ 19 maart☻ Ik wens je een fijne verjaardag met bloemen en geschenken zodat je later met plezier hieraan terug kunt denken

  Birthday present and cake

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  HUWELIJK

  Image and video hosting by TinyPic

  FEESTBALLON☻ 19 maart☻ alle aanwezige namen en wensen opgeschreven op een kaartje vliegen in een grote huwelijks feest ballon mee die wij samen oplaten hand in hand wij met ons twee Annie Van Hees gedichten stadnl

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  GEBOORTE

  Image and video hosting by TinyPic

  ZONNIGE PARELTJE☻ 19 maart☻ kleine schat dat jij bent geboren doet ons bekoren jij geeft ons geluk het liefste van al zonnig pareltje kindje als christal Van Hees Annie België Gedichten stad nl

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  ZIEKEN

  Image and video hosting by TinyPic

  ZIEKENHUIS KIND☻ 19 maart☻ Voor een kind is het ziekenhuis niet fijn, Het zou liever bij z'n vriendjes en vriendinnetjes willen zijn, Maar iedere kind treur niet, Heeft wel een keer dit verdriet, Jammer is dit bij mij wel heel vaak zo, Dankzij mijn nier en longen krijg ik dit cadeau, Vaak moet ik school dan missen, En dan kan ik thuis mijn werk weer uit elkaar gaan vissen, Ziekenhuis is voor een kind niet fijn, Je moet het begrijpen om een ziekenhuis kind te zijn.

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  OVERLIJDEN☻

  Image and video hosting by TinyPic

  ZO KORT NOG☻ 19 maart☻ Je zei me toen ik je aansprak, je hebt het voor hém gedaan. Híj, die net van ons is heengegaan. Ik vond het zo moedig, zo kort na je man's dood. Ik had het niet gekund, zelf nog zo in nood. Je meldde, wilde wel rechtsomkeert maken. Je ging die impuls toen staken. Ach, ééns moet je er toch door. Maar van je man... nog maar heel kórt hoor!Dakoyria

  Crying and sobbing

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet

  LENTE

  Image and video hosting by TinyPic

  SEIZOENWISSELING☻ 19 maart☻ Het lijkt alsof alles minder moeite kost. De dagen fijn langer; problemen op- gelost of verdwenen naar de achtergrond. Ik voel me veel meer dan anders gezond door simpelweg meer licht. Wat bloemetjes in het zicht, getwinkeleer van de vogels maar. Ja, de zon is nu helemaal aanwezig daar! Merkwaardig hoe moeilijke zaken me wat minder raken door verandering van seizoen. De lénte waarmee we het graag nu doen...Dakoyria

  Image and video hosting by TinyPic

  Het winterzonnetje straalt door het raam het wekt je op zonnenstralen zijn parels vol licht geven de winterkleur een zachter zicht het winterzonnetje zo lief is mijn zonnige  hartedief Van Hees Annie Gedichtenstadnl


  NIET ALLE TIENERS ZEGGEN JA TEGEN MDMA☻

  19 maart☻

  Sinds de eeuwwisseling lijken Nederlandse jongeren braver te worden, ook als het gaat om drugsgebruik. Een positieve ontwikkeling. Toch verdwijnt drugsgebruik steeds meer uit de taboesfeer, terwijl uitputting van je lichaam, hersenschade, depressies en psychoses op de loer liggen. En sinds de afgelopen vijf jaar belanden steeds meer minderjarigen in het ziekenhuis door GHB-gebruik. Hoe zit het nu?‘Alle tieners zeggen ja tegen MDMA’, rapt Lil’ Kleine. MDMA, xtc, GHG: er zijn vele soorten drugs en als je dit als ouder hoort, ben je geneigd meteen bezorgd naar je eigen kind te kijken. Maar gelukkig: het is eerder een stoer statement dan dat het op waarheid gebaseerd is. Jongeren lijken zich vanaf de eeuwwisseling steeds braver te gedragen, ook als het andere genotmiddelen dan drugs betreft, en ook in andere westerse landen. Misschien klopte de stelling van Lil’ Kleine nog wel meer in de jaren tachtig, toen het drugsgebruik onder jongeren sterk toenam, met stijgende schooluitval tot gevolg.

  DE LUIZENMOEDER☻

  19 maart☻

  Twee steengoeie preken hoorde ik gisteren, maar ik wil toch graag iets kwijt over De Luizenmoeder. Ik kan er ook niks aan doen. Nee ik wil mij niet mengen in de discussie of je De Luizenmoeder als christen wel of niet mag kijken vanwege het misbruik van de naam des Heren. Ik vind dat een achterhoedegevecht dat in mijn ogen toont hoe een deel van het Nederlands christendom in zichzelf opgesloten is geraakt en dat mij bovendien de rillingen over het lijf bezorgd. Geen groep in Nederland waar men elkaar zo de maat neemt als de christenen. Niet mijn idee van Jezus volgen. Die zogenaamde grappen in De Luizenmoeder, die door velen 'taboedoorbrekend' worden genoemd - schrijft hij - zijn helemaal niet taboedoorbrekend. Wie dat denkt, mist een laag. Die 'grappen' zijn gemeengoed en daarom is de populaire serie eerder maatschappijkritisch dan relativerend.

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  CITIZENGO: STOPT LHBT GEDRAM IN DONALDDUCK☻ 5 maart☻ Donald Duck gaat voor het eerst een strip maken met een vrouwelijk homostel, en de christelijke burgerbeweging CitizenGO noemt dit 'schokkend'. Aanleiding hiervoor was een oproep van een 10-jarig meisje Fenna in het jeugdjournaal. CitizenGO: "Het is schokkend, omdat ze een klein meisje voor hun wagen spannen om politiek correcte terreur uit te oefenen op de meest onschuldigen... onze kinderen. Hoe? Door Fenna van 10 bij de hoofdredactrice van de Donald Duck erop te laten aandringen dat er meer homostellen moeten komen in de strip." 'Donald Duck hoeft zelf niet homo te worden. Maar het lijkt Fenna leuk als er bijvoorbeeld in de achtergrond van de plaatjes ook soms twee verliefde vrouwen te zien zijn. Samen met Malou gaat ze naar de baas van de Donald Duck om te vragen of dat kan', schrijft het Jeugdjournaal op haar site. De baas van de Donald Duck, Joan Lommen, zegde onmiddellijk toe dat ze gevolg zou geven aan dit verzoek. CitizenGo belsuit: "Dit LHBT-gedram, dat als doel heeft om LHBT-relaties te normaliseren, moet stoppen. Zeker waar het gaat om onze kinderen, die nog niet weerbaar genoeg zijn om een eigen standpunt in te nemen."Bron:cip

  Image and video hosting by TinyPic

  HOE DEZE KERK IN HAARLEM ZICH INZET VOOR KINDEREN UIT KANSARME GEZINNEN☻ 5 maart☻ In de Oude Amsterdamsebuurt in Haarlem wonen veel gezinnen met schulden. Om de spiraal van armoede te doorbreken heeft de Oosterkerk er een zakgeldproject voor kinderen opgezet. Maar er moet wel gewerkt worden!Een groepje van vier kinderen loopt met een vrijwilliger door de Oude Amsterdamsebuurt. Ieder kind heeft een grijper in de hand en zoekt fanatiek naar onkruid en afval. “Kijk, in deze tuin zit veel onkruid! Mogen we hier aanbellen en vragen of we het schoon mogen maken?”Diakenen en vrijwilligers gaan samen met de kinderen de straat op om klusjes te doen. Hiermee verdienen de kinderen zakgeld. De volgende dag leren ze in een workshop meer over geld: hoe ga je slim met geld om en hoe kun je sparen? Een mooi extraatje van dit project is dat we de kinderen uit de wijk leren kennen en hen later ook voor andere activiteiten kunnen uitnodigen.”“Omdat een aantal van deze kinderen opgroeit in een gezin met schulden, is het belangrijk om juist hen meer te leren over geld”, vertellen Zannie en Lilian.Bron:cip

  Image and video hosting by TinyPic

  NEDERLANDSE EVANGELIST (77) VEROORDEELD IN ROEMENIE OM VERMEEND MISBRUIK☻ 5 maart☻ De 77-jarige Nederlandse evangelist Derk de J. is veroordeeld tot tien jaar celstraf voor het verkrachten van zijn 5-jarige neefje. Dat hoorde hij maandag in Aiud in Roemenië, meldt het Nederlands Dagblad. In 2018 werd de evangelist opgepakt toen buren hem met zijn neefje naakt in hun huis zegen. De J. ontkent de verkrachting overigens en zegt dat er geen bewijs is. Hij gaat in Hoger Beroep.Volgens Roemeense media predikite hij regelmatig in gevangenissen en kerken in Roemenië. Hij staat aan het hoofd van de organisatie CiNi - dat staat voor de slogan 'Met Jezus maken we een nieuwe start'.Bron:cip

  Gold Cross 2

  FRANSE CHRISTENEN BEZORGD OVER VERDERE AANSCHERPING SCHEIDING KERK EN STAAT☺ 5 maart☻ Franse evangelicalen maken zich zorgen over de aanpassing van de wet over scheiding tussen kerk en staat in Frankrijk. President Macron wil meer grip op de financiering van moslimorganisaties, maar christenen vrezen dat ze hier ook de dupe van worden, meldt het Reformatorisch Dagblad. Frankrijk staat bekend om haar befaamde wet voor scheiding tussen kerk en staat, ontstaan in 1905. De wet sluit desondanks niet meer geheel aan bij de wereld van 2018, mede door de komst van de islam in Europa. Daarom wil Frankrijk de wet 'versterken'.Deze wet moet volledige transparantie geven over geldstromen uit het buitenland, én elke organisatie moet zich officieël registreren. Zo wil de overheid radicalisering tegen gaan. De Nationale raad van evangelicalen in Frankrijk (CNEF) is echter niet blij met deze wet. Ze zijn bang dat de overheid hiermee een grotere controle op hen uitoefent, die hen afhankelijker maakt van de overheid. CNEF wijst de wet overigens niet volledig af, maar vinden dat de wet hen niet verder mag beperken in hun uitingen in het dagelijkse leven.Bron:cip

  Image and video hosting by TinyPic

  VEREENVOUDIGING VAN NASHVILLE OPKOMST☻ 22 februari☻ Van de omstreden orthodox-christelijke ‘Nashville-verklaring’ over homoseksualiteit komt een toegankelijker en vereenvoudigde versie. Inhoudelijk wordt de tekst niet aangepast.AmersfoortDat zegt dominee Rinie van Reenen, woordvoerder van de werkgroep die de verklaring onder de loep neemt. De verklaring werd vorige maand ingetrokken na een golf van kritiek uit de samenleving, maar ook vanuit kerken. Volgens de Oldebroekse predikant blijft het standpunt van de ondertekenaars ongewijzigd, maar is er ‘een betere toelichting’ nodig ‘om misverstanden te voorkomen’. Er komt volgens Van Reenen een vereenvoudigde versie, die de ‘communicatiekloof moet overbruggen tussen het kerkelijke taalgebruik en de manier waarop de verklaring is geïnterpreteerd in de seculiere wereld …Bron:nd

  Laatste commentaren
 • fijne dinsdag (kinrooi webradio)
      op Hooglied
 • verlaat tegenbezoekje (ik)
      op Hooglied
 • fijne maandag en een goede start van de nieuwe week (Patty_en_freddy )
      op Hooglied
 • fijne maandag (kinrooiwebradio)
      op Hooglied
 • Dag Patricia (Roosje)
      op Hooglied
 • Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (26)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (180)
 • Feestdagen (5)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (15)
 • Het leven (9)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • Blijdschap
  MIJN HART IS ONRUSTIG TOTDAT HET RUST VINDT IN U.
  ☻☻28 februari☻☻Image and video hosting by TinyPicHij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jesaja 40:29/AAN MENSEN DIE MOE ZIJN, GEEFT HIJ KRACHT. MENSEN DIE ZWAK ZIJN, MAAKT HIJ WEER STERK.
  Er zijn geen (recente) berichten meer...

  Klik op de pijl naar links voor het archief...

  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • tricia
 • openhands
 • real-life
 • bemoedigendewoorden
 • weetjeselkedag

 • FEESTDAGEN

  Image and video hosting by TinyPic

  PASEN Het graf van Christus is beroemd om wat het niet bevat. ☻☻Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.☻☻Onze Heer heeft de belofte van opstanding geschreven, niet alleen in boeken, maar in elk blad in de lente.☻☻Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.


  VISITOR

  GENEZINGS GETUIGENIS

  GENEZEN VAN FIBROMYALGIE☻

  1 maart☻

  Marijke kon niets meer. Het open of dicht draaien van de kraan was al onmogelijk en hevige pijnen kwelden haar. Alleen morfine kon die pijn nog net onderdrukken. Daarbij verdween het spierweefsel en haar lichaam takelde steeds meer af. Alleen de rolstoel gaf haar nog wat mobiliteit. Gewezen op de genezingsdiensten, voegde zij daad bij woord en zei: ‘Ik ga.’ Die avond stond Marijke op uit haar rolstoel en liep de zaal door, genezen van haar ziekte in Jezus’ Naam.

  GENEZINGSGETUIGENIS

  WINGS OF HEALING

  GENEZEN VAN FIBROMYALGIE, DYSTROFIE EN ME☻

  5 maart☻

  Jarenlang ging Henk Hofman, uit Diever, van het ene ziekenhuis naar het andere. Hij kreeg telkens te horen dat er geen behandeling mogelijk was en hij ermee moest leren leven. Toen hoorde hij dat Jezus Christus Dezelfde is en nog altijd zieken geneest. Hij kwam naar een dienst en wij legden hem de handen op in Jezus Naam. Henk riep: ‘Ik voel de kracht van God, ik voel de pijnen wegvloeien.’ Met zijn krukken omhoog liep Henk juichend van het podium af. Genezen door de kracht van Christus.
  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  Gastenboek
 • Goeie morgen.
 • Met het zonnetje hoog aan de hemel doe ik de groeten
 • Goede morgen Patricia
 • Goeie morgen Linecia.
 • Wens u nog een fijne dag

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  WEEK/BIJBELSE TEKSTEN

  1 maart☻

  WEEK 6:De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets☻

  WEEK 7:Hij laat mij schuilen onder Zijn dak op de dag van het kwaad.☻

  WEEK 8:Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.

  Image and video hosting by TinyPic WEEK 2/Daarom is het voor u van levensbelang Hem lief te hebben. Jozua 23:11 Image and video hosting by TinyPic WEEK 3/ Looef de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw. 1 Kronieken 16:34

  myst

  WEEK 4/ Wie u naam kent, kan op U vertrouwen, U verlaat niet wie U zoeken, Heer. WEEK 5/De God die mij met kracht omgordt, leidt mij op een volmaakte weg.


  GELOOFT

  DE BIJBEL VERBIEDT ALLE VORMEN VAN VERSLAVING☻

  19 maart☻

  Principieel is er geen onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. Marihuana en hasj worden door de overheid softdrugs genoemd, de rest harddrugs. De eerste categorie zou minder riskant zijn, maar de hoeveelheid THC (verslavende middellen en andere rotzooi) die in een joint zit, is zo hoog geworden dat we het als harddrug kunnen (moeten) beschouwen. Het is wel degelijk geestelijk verslavend." Waarom wordt dan vaak gezegd dat een joint net zoiets is als het drinken van een paar glazen bier? Een joint is inderdaad gelijk aan het drinken van vier glazen bier wat betreft het reactievermogen. Maar die vier glazen bier zijn na zes uur uit je lichaam, terwijl de stof die in een joint zit anderhalve maand in je lichaam blijft zitten. Je bent maar twee tot vier uur stoned maar daarna wordt het opgeslagen in je beenmerg, je hersens en je testikels. Op langere termijn kunnen je hersens blijvend aangetast worden. Bovendien is het zeven keer slechter voor je longen dan een gewone sigaret. Je kunt er onvruchtbaar van worden en groeistoornissen van krijgen.

  GELOOFT☻☻

  WAAROM IS JEZUS DE ENIGE WEG☻

  19 maart☻

  Alle andere godsdiensten zijn pogingen van de mens om bij God te komen. Jezus ontnam alle illusies door te zeggen dat het voor een mens onmogelijk is om uit zichzelf bij God te komen.

  Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

  Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

  www.gelooft.com


  GROEI

  VRIJLATING VAN GEVANGENEN☻

  8 maart☻

  Jezus is gekomen om mensen van binnen vrij te maken van de gevangenissen van angst, bitterheid, zonde, leugen en gebondenheid. Want de mens is gemaakt om vrij te zijn. Johannes 8:36☻En als je bevrijd bent, heb je voor altijd een plaats bij God.


  GROEI

  SLAAF☻

  8 maart☻
  Toen zei Jezus tegen hen: Luister heel goed naar mijn woorden: Iedereen die verkeerde dingen doet, is een slaaf van de zonde.  ZIT JE IN EEN DIP?

  14 maart☻

  Lijkt alles tegen te zitten?

  Je vecht tegen je omstandigheden.

  Je doet je best.

  Je geeft je energie.

  Maar innerlijk voel je je leeg en mat.

  Opgebrand.

  Je zit in een dip.

  Je energie is op.

  En niemand lijkt je echt te begrijpen.

  En toch is er een uitweg!

  Hoe moeilijk je omstandigheden ook zijn.

  Hoe alles lijkt tegen te zitten.

  Hoe moeizaam alles lijkt te gaan.

  Toch is er hoop!

  ER IS HOOP☻

  14 maart☻

  Echte blijvende Hoop.

  Echte innerlijke rust.

  Pure liefde.

  En vooral: echt begrip.

  God is er!

  En Hij ziet jou

  Ook nu, nu je achter je computer zit.

  Hij ziet je verdriet.

  Hij kent je angst.

  Hij kent je boosheid.

  Hij kent je door en door.

  EN HIJ BEGRIJPT JE  EVA

  EVA/GELOOF

  HELP, HOE WEERSTA IK VERLEIDING?☻

  19 maart☻

  Waar denk jij aan bij het woord ‘verleiding’? Aan die reep chocola waar je niet aan mag komen nu je aan het lijnen bent? Aan die collega die je een beetje te leuk vindt? Aan je favoriete Netflix-serie die je eindeloos zou willen kijken, ten koste van je gezin? Of denk je aan iets heel anders?Verleiding is alles wat jou bij God vandaan houdt. Dat zou een goede definitie kunnen zijn. Verleiding kan dus van alles zijn. Als het er maar voor zorgt dat er afstand komt tussen jou en Hem. Dat je, om het ouderwets te zeggen ‘aangevochten wordt in je geloof’. Dat is, volgens velen, de inhoud van de bede uit het Onze Vader ‘En leidt ons niet in verzoeking’: je smeekt God om je te beschermen voor al die vormen van kwaad die je verwijderen van Hem.

  WAAROM VERTROUWEN WE OP HET FOUTE EN WILLEN WE HET SLECHTE☻

  19 maart☻

  Toen ik het woord ‘verleiding’ intikte op internet viel het me op dat Bijbelstudies vooral dingen buiten onszelf noemen die ons bij God vandaan kunnen houden. Dingen dus als: geld, seks en macht. Het begeren van spullen, een oogje hebben op de man van een ander, het ambiëren van een geweldige carrière. De verleiding van kwaadsprekerij, oneerlijk zijn, roddelen of oordelen. En dat zijn natuurlijk ook dingen die niet deugen, en waar de een beter tegen bestand lijkt dan de ander. Maar is dat wel ten diepste waaraan we moeten denken? Wat is het waarom Paulus zegt: “Ik wil het goede doen, maar het goede doen kan ik niet” (Romeinen 7)? Waarom kiezen we voor het kwade, ook al weten we wat goed voor ons is? Waarom zien we het verkeerde, vertrouwen we op het foute en willen we het slechte?Bron:eva.eo.nl


  DE SPIL☻

  wo 29 Mei 2019 00:00 t/m zo 2 Jun 2019 23:59☻

  PELGRIMSTOCHT HEMELVAART☻Navolging 2019☻

  Navolging 2019 is een pelgrimage in het voetspoor van de Moderne Devotie met als thema De navolging van Christus. We lopen in drie dagen van Diepenveen naar Zwolle door het hartland van de 14e-eeuwse beweging van de Moderne Devotie. Grotendeels volgen we het Geert Grootepad. Onderweg zijn we te gast bij kerken en kloosters waar we de gastvrijheid genieten van paters, dominees en gewone mensen. Met onze gastheren en – vrouwen vieren we het ochtend- en avondgebed. We lezen stukken uit het boek Navolging van Christus van Thomas a Kempis, één van de voormannen van de Moderne Devotie. Dat boek ontvang je aan het begin van de tocht. Ieder wandelt zoals ‘ie wil: alleen en in stilte of met anderen in een groep. Bagage wordt per auto vervoerd.

  Begeleiding: Derk Pullen, Dineke Rohaan, Johan Schutte, Anton Kiewiet

  www.retriatecentrum.nl

  DE SPIL☻

  PELGRIMSTOCHT DE WILLIBRORD 2019☻

  zo 14 Apr 2019 00:00 t/m vr 19 Apr 2019 23:59☻

  De Willibrord pelgrimage is een wandeling in het voetspoor van de monnik Willibrord die aan het einde van de 7e eeuw vanuit Ierland naar Nederland kwam om met zijn medebroeders het Evangelie te verkondigen. We lopen in de Stille of Goede week vijf dagen langs het Willibrordpad van Zwolle naar Utrecht door het aartsbisdom Utrecht dat in het jaar 695 door Willibrord is gesticht. Terwijl de dagen weer langer worden en de natuur zich voorbereidt op de lente gaan we op pad. Onderweg zijn we te gast bij kerken en kloosters waar we de gastvrijheid genieten van paters, nonnen, dominees en gewone mensen.Begeleiding: Janneke Bron, Jeroen Knobben, Joke Verboom

  DE SPIL ☻

  INDIVIDUELE RETRAITE☻

  Week 15: 9 t/m 12 april

  Week 17: 23 t/m 26 april

  Tussen herberg en klooster…

  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. Ook beschikken we over een aantal fietsen waar je gratis gebruik van kunt maken. Mocht je voedingsintolerantie hebben of wanneer je vegetarisch eet dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het kan zijn dat we je vragen zelf ook het e.e.a. mee te nemen.Marianne Molenaar

  DE SPIL

  THEMA RETRAITE:

  TIJD VOOR JEZELF:OPEN RETRAITE WEEKEND:vr 29 Mrt 2019 19:30 t/m zo 31 Mrt 2019 14:30☻ Even helemaal eruit? Pas op de plaats maken? Een weekend weg voor ontspanning, een wandeling of fietstocht of om eindelijk eens dat boek uit te lezen? Dan is een open retraiteweekend iets voor jou.De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. Je beschikt het weekend over een eigen, ruime, kamer. De retraite begeleiders zijn er, als je dat wenst, om je te ondersteunen op je zoektocht. Begeleiding: Willemijn van der Meij & Marleen Hol

  THE PASSION IN CONCERT☻

  Zaterdag 20 april 2019 is de eerste editie The Passion in Concert in Rotterdam Ahoy. Een nieuwe concertervaring, waarbij bekende artiesten het publiek met de mooiste popnummers meenemen op een muzikale reis door het paasverhaal. Een Nederlandstalig concert vol liedjes die het publiek raken. Met verrassende duetten, solo’s en een poporkest onder leiding van Eric van Tijn. Tickets zijn vanaf vandaag te koop via de website .

  MINISTRYCURSUSHOUTEN

  GROEIEN IN HEELHEID-VERDIEPING

  MINISTRYTRAINING MET ALEXANDER VENTER☻

  Datum: 16-18 mei

   2019/Locatie:/Opstandingskerk Zwolle

  Mis ‘m niet, deze meerdaagse training voor ministryteams,

  pastoraal werkers en iedereen die wil groeien in gebedsministry.

  Ben je betrokken bij gebedsministry en verlang je ernaar om verder te groeien in deze bediening? Of is deze vorm van gebed nog nieuw voor je en ontdek je graag meer? Wil je meer van God ontvangen? Mis ‘m dan niet, dit meerdaagse trainingsevent met Alexander Venter. Van donderdagavond tot en met zaterdagmiddag gaan we de diepte in met stevig onderwijs en véél oefenruimte.

  Bron:new-wine.nl

  DE SPIL☻ 

  STILTE DRIEDAAGSE☻

  ma 1 Apr 2019 10:30 t/m wo 3 Apr 2019 17:00☻

  Niet iedereen kan in het weekeind tijd en ruimte maken. Daarom scheppen wij gelegenheid om gedurende een werkweek een aantal dagen te benutten om in de stilte Gods aanwezigheid zoeken.  Stilte kan ons bewust maken van ons verlangen naar God. Maar stilte kan ook onwennig, zelfs wat verwarrend zijn. De stilte maakt ons vaak bewust van onze onrust.Begeleiding: Marianne Groen en Francien Kaljouw

  THEMA RETRAITE:

  MET U2 OP WEG NAAR PASEN☻vr 5 apr 2019 19:30 t/m za 6 apr 2019 20:00♠♠

  Met deze alweer zesde U2 retraite nodigen we je uit om je met de muziek van U2 voor te bereiden op Pasen. Het is opvallend hoeveel verwijzingen er naar Pasen zijn te vinden in de songteksten van U2. Tijdens de retraite gaan we daarin samen op ontdekkingstocht. Dat doen we door te luisteren, kijken, delen, mediteren, zingen en stil te zijn.Van harte welkom om samen de geestelijke rijkdom in het werk van U2 verder te ontdekken!Begeleiding: Jan Vierhout, Jelle Epker en Tijmen van de Poll

  THEMA RETRAITE: GETIJDENDAG IN STILTEvr 12 apr 2019 18:30 t/m za 13 apr 2019 19:30☻

  Stilte en structuur zijn een steun voor ons geestelijk en praktisch leven. De kloostertradities, waaronder de Benedictijnse spiritualiteit, heeft deze structuur vormgegeven in zeven getijdengebeden per 24 uur. Elk getijde heeft zijn eigen aard en boodschap, gekoppeld aan het uur van de dag. In deze stilteretraite volgen we het ritme van de getijden. De zeven getijdenmomenten – maximaal 20 minuten per getijde – vinden plaats in de kapel. We staan stil bij ons leven op dat moment. Tussen de getijdenmomenten is er ruimte voor rust, ‘monnikenwerk’, studie/overdenking, stil-zijn, creativiteit, wandelen. Je beschikt over een eigen kamer.

  Jesusandwive

  TETRAITE IN STILTE KLEOPASDAGEN/Wanneer?   in 2019: 11 – 14 juli en 3 -6 oktober  Waar?   maart en oktober in Retraitecentrum Klein Sion te Leuvenheim (onder Zutphen)   juli in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt (onder Den Bosch) Info?   zie www.kleopasdagen.nl, waar je onder Diversen ook een folder kunt downloaden In de protestantse kerken is een toenemende belangstelling voor retraites waar te nemen. Al vele jaren worden er in Helvoirt Emmaüsdagen georganiseerd door leden van de... Bron:biddeniseenweg.nl


  NOG STEEDS ROEPT GOD JOU☻

  1 maart☻

  God liep door de stilte

  van Zijn Hof Die Hij ooit schiep:

  "Adam, zoon waar ben je?

  dat was wat Hij steeds riep!

  Eva, dochter hoor je Mij?"

  smartelijk roept Hij voort,

  "kom te voorschijn, wees niet bang

  als je Mij nu hoort!"

  En nog steeds roept God de Vader

  alle mensenkinderen:

  "Ik sta met open armen,

  kom, laat niets jou hinderen!"

  Als jij uit jouw schuilplaats komt,

  misschien wel bang voor straf,

  vraag Hem om te komen

  dan rent Hij jubelend op je af!E. Hengstman-v Olst  DE LENTE BREEKT AAN☻

  1 maart☻

  Nog even dan breekt de lente aan

  en vogels gaan weer fluiten,

  krokusjes komen tevoorschijn

  en iedereen wil graag naar buiten!

  De bomen worden langzaam groen

  en bijtjes gaan weer zoemen,

  alles krijgt een lentekleur

  en overal verschijnen bloemen.

  Hoe heerlijk is Gods lentepracht,

  vol verrukkelijke klanken,

  oh Schepper van ál dit moois

  hoe wil ik U bedanken!E.Hengstman v Olst  HET GESPREK☻

  1 maart☻

  Hij wist wat er gebeuren ging

  en bereidde hen daarop voor:

  volg Mij in ál je wegen

  en wandel in Mijn spoor!

  Ik zal veel moeten lijden,

  maar God en Ik Zijn Eén,

  verblijd je en verheug je

  want Ik ga naar de Vader heen.

  Ook al kun je 't niet bevatten

  dat Ik moet sterven aan een kruis,

  eens zullen jullie inzien

  dat Ik terug ga naar Mijn Huis.

  Weet dat Mijn lijden én Mijn sterven

  reeds lang al is voorzegd,

  Ik ben niet alleen jullie Redder

  maar óók jullie Koning Knecht!

  Daarom was Ik jullie voeten

  en deel het brood en schenk de wijn,

  want dit samenzijn is kostbaar

  en zal voorlopig de laatste zijn!E.Hengstman v Olst  ZIJN LIEFDE ALS WAPEN☻

  1 maart☻

  Met Kerst ontvouwt een tafereel zich jaar

  na jaar : op een geschikt klein plekje krijgen,

  in dagen die zich als een bidkrans rijgen,

  de kerstfiguren hun bestemming, waar

  zij blijven tot het paasfeest van dat jaar.

  In 't stalletje bewerkt met fijne twijgen,

  plaatst zij voorzichtig elk figuurtje, zwijgend

  verplaatst zij in gedachten licht zich naar

  waar 't Kind, het Licht, het levenslicht aanschouwde,

  een kribbe kreeg als plekje om te slapen.

  Zijn leven trekt aan haar voorbij, vertrouwde

  gebeden wellen in haar op; rechtschapen

  was Hij, die liefde 't grootste goed beschouwde,

  Zijn liefde, voor de mens het sterkste wapen.P.Laneuze


  EEUWIGHEID☻

  1 maart☻

  Als zielen van hun lichaam zijn ontdaan,

  zijn zij gelijk bevrijd van zijn beperking,

  geen kwalen, ziekten langer meer in werking,

  nu heeft de ziel haar lichtend zielskleed aan,

  haar waar gewaad van eeuwenlang bestaan,

  gemaakt van licht're stof en kleurschakering.

  De ziel leeft eeuwig, is gestaag in lering,

  ze heugt zich alles wat ze heeft gedaan.

  Toen Jezus ons Zijn Vaders wijsheid gaf,

  wist Hij dat men in 't Licht eens kwam te staan,

  zijn lichtkleed in volmaaktheid nog niet af.

  Vrijblijvend gaf Hij Gods geboden aan,

  hen in de wind slaan, geeft de ziel als 'straf',

  niet hoger in de sferen kunnen gaan.P.Laneuze  STIL MET HEM☻

  1 maart☻

  De stilte vrezen velen deze tijd, *                

  zij blijven steevast naar teevee verlangen,

  mobieltjes die hen volgen in hun gangen,

  naar laptops achter welke uitgebreid

  verbleven wordt in al hun vrije tijd,

  die in de ban hen houden, als gevangen.

  Geen enkel scherm helaas kan Hem vervangen, *         

  de heeltijd aan Zijn heiligheid gewijd. *       

  Op weg naar Pasen, stiltetijd elk jaar,

  zou Hij het hoogst in voorrang moeten prijken,

  Die heel stil staat met liefde voor hen klaar.

  De stilte met Hem zou hen zeer verrijken,

  Hij geeft gemoedsrust, maakt de geest gewaar,

  laat soms ook even achter d'schermen kijken.P.Laneuze
  POEZIE☻

  ALLES WAT HET LEVEN BIEDT☻

  14 maart☻

  Bij alles wat het leven biedt

  Heb daarbij steeds het minst verdriet

  Een vrolijk hart, en blijde zin

  En dan vooruit de wereld in.

  POEZIE

  LIEF ZIJN IS MOEILIJK☻

  14 maart☻

  Lief zijn is moeilijk

  Het gaat niet altijd

  Maar blijf het proberen

  Dan krijg je geen spijt

  Wil immer bedenken

  Al ben je nog klein

  Het zonnetje in huis

  Kan Mary toch zijn


  RELATIE EN OPVOEDING

  Image and video hosting by TinyPic

  WERKENDE MOEDER OF THUISBLIJFMOEDER: WAT ZEGT DE BIJBEL☻ 1 maart☻ ‘Kinderen van werkende moeders zijn even gelukkig als kinderen van mama’s die thuisblijven’, is de conclusie van de ene onderzoeker. ‘Werkende moeders zijn gelukkiger dan thuisblijfmoeders’, kopt een ander onderzoek. Maar hoe ‘werkt’ het in de praktijk? En zegt de Bijbel er iets over? Twee christelijke moeders en een dominee vertellen. De hervormde dominee Mulder (31) uit Krimpen aan den IJssel sprak onlangs op een vrouwendag van de Hervormde Vrouwenbond en benoemde in zijn toespraak onder andere het werkend moederschap. Hij constateert dat het gezinsleven in christelijke gezinnen “geweldig onder druk staat”. “Het lijkt erop dat we steeds meer denken dat onze identiteit in ons werk ligt. En dat vrouwen die niet buitenshuis werken voor lui versleten worden. Men zegt dat dit echt niet anders kan, maar daarvan ben ik niet overtuigd. De eerste verantwoordelijkheid voor een getrouwde vrouw ligt in het huwelijk, en dan bij het gezin,” stelt hij.

  Image and video hosting by TinyPic

  HOONGELACH☻ 1 maart☻ Anne de Jong (27) is moeder van drie jonge kinderen en kan zich goed vinden in de woorden van ds. Mulder. Anne heeft er bewust voor gekozen niet buitenshuis te werken, maar thuis fulltime voor de kinderen te zorgen. “De roeping als vrouw, moeder en huisvrouw roept vaak hoongelach op,” vertelt Anne. “Alsof God een fout zou maken. Nee, lieve moeders, Hij heeft ons een huwelijk, een huis en vaak ook kinderen gegeven om voor te zorgen.” Bron:eo


  WEET-MAGAZINE

  ei-bewegende-animatie-0037

  WONDERTJE IN DE DOP/BIOLOGY☻ 14 maart☻ Is er iets alledaagser dan een eitje eten? Toch… sta je er weleens bij stil dat je op zo’n moment een ‘wondertje in de dop’ naar binnen werkt. Dat zie je pas goed als je inzoomt op een bevrucht kippenei. Illustra Media bracht het 21-daagse proces in beeld waarbij een klompje cellen uitgroeit tot een vogeltje. In het filmpje hieronder zie je hoe een kippenembryo een kuiken wordt. Bekijk al deze gechoreografeerde stappen eens. Ze vinden precies op tijd plaats, en in de juiste volgorde. Alleen zo kan er een levend kuiken uit het ei komen. Is dat geen lofzang op Gods schepping?

  roken-bewegende-animatie-0060

  ROKEN VERKNALT JE OGEN/MENS☻ 14 maart☻ Zware rokers, die meer dan 20 sigaretten per dag opsteken, gaan steeds slechter kleuren zien. Ze hebben vooral problemen met de combinaties rood-groen en blauw-geel. Ook kunnen ze minder goed contrasten onderscheiden dan niet-rokers. Dat blijkt uit een recente studie, gepubliceerd in Psychiatry Research. Eerdere onderzoekers wezen al uit dat langdurig roken de kans op maculadegeneratie verdubbelt. Dat is een ingrijpende oogziekte waarbij de kwaliteit van de macula (gele vlek) in je oog achteruitgaat en je steeds minder kunt zien. Verder kan roken op de lange termijn zorgen voor een vergeling van de lens en oogontstekingen. In die rook zitten namelijk talrijke verbindingen (neurotoxische chemicaliën) die schadelijk zijn voor oog en hersenen. Aangezien nicotine en roken schadelijk zijn voor het vaatstelsel, is het aannemelijk dat ze ook de bloedvaten en zenuwcellen (neuronen) in het netvlies beschadigen.Daarnaast wordt roken gekoppeld aan de beschadiging van de frontale kwab (die een rol speelt in beweging en controle van denken) en het hersengebied dat visuele informatie verwerkt.

  Bron:weetmagazine.nl


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 20. maart/ 20:00/ Doopdienst door onderdompeling, van tevoren aanmelden (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) vrijdag, 22. maart/ 19:30/ IJlst Genezingsdienst Welcome Home Church | Stadslaan 10 | 8651 AD IJlst | 06-41427666 | www.welcomehomechurch.nl zondag, 24. maart/ 10:00/ IJlst – Onderwijsdienst over ‘Geloof en Goddelijke genezing’ met gebed voor de zieken | Welcome Home Church | Stadslaan 10 | 8651 AD IJlst | 06-41427666 | www.welcomehomechurch.nl 10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Bevrijdingsdienst; God wilt dat u rechtop zult gaan (Veerpolder 6a, 2361 KV, Warmond) woensdag, 27. maart/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) vrijdag, 29. maart/Genezings campagne Hongarije Budapest Vrijdag 29 maart, zaterdag 30 maart, zondag 31 maart zaterdag, 30. maart/Genezings campagne Hongarije Budapest Vrijdag 29 maart, zaterdag 30 maart, zondag 31 maart zondag, 31. maart/ Genezings campagne Hongarije Budapest Vrijdag 29 maart, zaterdag 30 maart, zondag 31 maart 10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 3. april/20:00/Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) zondag, 7. april/10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) dinsdag, 9. april/ 19:30/GROOT VOORJAARS SEMINAR; Wat betekent het: 7 boze geesten komen terug als het huis leeg is (Veerpolder 6a, 2361 KV, Warmond) woensdag, 10. april/ 20:00/Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) vrijdag, 12. april 19:30/Volendam Onderwijsdienst over 'Geloof en Goddelijke genezing' met gebed voor de zieken | Zendingsgemeente Volendam | Stolphoevekerk | Burg. Kolfschotenplein 1A | BN Volendam | 06-14676623 | www.devingervangod.nl zondag, 14. april/ 10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) woensdag, 17. april/ 20:00/Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) vrijdag, 19. april/ 20:00/ Goede Vrijdag - Heilig Avondmaaldienst (Veerpolder 6A, 2361 KV, Warmond)Wanneervr, 19. april, 20:00 – 21:30

  ♥♥Bron.wingsofhealing.nl

  huwelijksweekend

  HUWELIJKSWEEKEIND☻ Dat mannen en vrouwen van elkaar verschillen, zal geen nieuws zijn. Er worden veel stereotype grappen over gemaakt, en je zult waarschijnlijk wel het een en ander herkennen. Wat prachtig is het om te zien hoe God de verschillen tussen man en vrouw gebruikt om elkaar aan te vullen, sterker te maken en van elkaar te genieten. TripleCord nodigt je uit voor een huwelijksweekeind. Een weekeind om samen te genieten, te lachen en te herkennen. Maar ook tijd om te intensiveren, te verdiepen, te verbeteren of misschien wel te herstellen. In dit weekend geven diverse sprekers onderwijs over thema’s die betrekking hebben op alle aspecten van het huwelijk. Tussen de programmaonderdelen door is er ook tijd om te relaxen en/of een mooie wandeling te maken in de omgeving. Ontvang, leer en geniet!

  love

  VAKANTIE WEEK VOOR JONG EN OUD/21 t/m 26 juli 2019/ PAGEDAL STADSKANAAL/Aanmelden vanaf 21 januari 2019☻Nu is het nog koud en guur, maar we zitten met ons hoofd al weer bij de zomer! Vanaf 21 januari kun je je aanmelden voor de Vrij Zijn Zomerweek. Het thema van de Vrij Zijn Zomerweek 2019 is de titel van een lied dat de hele wereld is overgegaan. Het voerde maar liefst drie maanden lang de christelijke hitlijsten in Amerika aan. Het gaat over de Goede Herder die 99 schapen achterlaat om dat ene verloren schaap te vinden. Gods onmeetbare liefde voor ons is groter dan wij kunnen bedenken! Zijn genade is altijd groter, en begint pas daar waar wij denken dat het ophoudt. Kom en ontdek dat de eeuwige God van liefde jou najaagt om je hart te winnen, omdat jij meetelt in zijn wonderlijke plan voor deze wereld.www.vrijzijn.nl

  Gent

  VRIENDINNENDAG NAAR GENT VRIJDAG 5 APRIL/Met boottocht in Gent, vrije tijd om zelf Gent te verkennen en te shoppen. ’s Middags bezoek aan de evangelistenechtpaar Dick en Marlyse van Luttikhuizen.ABONNEEPRIJS/ € 79,95 p.p. Niet-abonnees betalen € 84,95 p.p. Deze prijs is inclusief busvervoer, koffie met gebak, boottocht en 3-gangen diner.OPSTAPPLAATSEN/Meerkerk, Alblasserdam, Numansdorp en Hoogerheide.

  WWJB-CONFERENTIE: WAAR IS GOD IN DEZE WERELD VOL ONBESCHRIJFELIJKE PIJN EN VERDRIET☻ Stichting Vaderhart.nl hoopt opnieuw, vanwege het succes van vorig jaar, op woensdag 13 en donderdag 14 maart een Weet Wie Je Bent Conferentie te houden met als thema ‘De Uitnodiging', de spraakmakende bestseller van W. Paul Young. Waar is God? In een wereld waar religie steeds minder betekenis lijkt te krijgen, worstelt ‘De Uitnodiging’ met de tijdloze vraag: Waar is God in deze wereld vol onbeschrijfelijke pijn en verdriet? De antwoorden die Mack krijgt en het proces waar hij in deze ontmoeting doorheen gaat zullen je verbazen en wellicht net zo veranderen als ze hem hebben gedaan.Plaats: Conferentiecentrum De Glind, Postweg 65 De Glind

  Image and video hosting by TinyPic

  HOUSEFIRES☻ Vorig jaar was de groep nog aanwezig op het ‘Openskies’ worship festival in Zelhem. Dit jaar komt ze naar De Basiliek in Veenendaal. Op 31 maart leidt het Amerikaanse Housefires, bekend van het lied ‘Good Good Father’ hier een aanbiddingsavond. “Wij hopen dat deze liederen een vuur doen ontbranden in de huizen en harten van mensen over de hele wereld.” Het is de missie van de Amerikaanse aanbiddingsgroep Housefires, die in 2014 haar oorsprong had in een kerk in Atlanta. zondag 31 maart 2019 - 20.00 - Veenendaal De Basiliek, Wiltonstraat 56, 3905 KV

  Image and video hosting by TinyPic

  GOSPELNIGHT☻ Genieten van een avond vol muziek van gospelartiesten van eigen bodem? Dat kan op zaterdag 30 maart in Zwolle! Compassion presenteert: Gospelnight met Dwight Dissels, gospelkoor Higher Level & Elvis E. Dwight Dissels ontdekte zijn passie voor muziek door zijn geloof in Jezus. Als oprichter van het 1Heart project organiseerde hij vele multiculturele, christelijke gospelconcerten. In 2017 brak Dwight door in ‘The Voice of Holland’, waarna hij onder andere te horen was bij RTL Late Night. Toch maakt Dwight het liefste muziek dat dicht bij zijn hart ligt: gospelmuziek. zaterdag 30 maart 2019 - 19.30 - Zwolle Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, 8031 HL Image and video hosting by TinyPic

  TEENZONE WORSHIP EXPIERINCE 2019☻ Tijdens de Pinksterconferentie ‘Opwekking’ is het op het tienerterrein altijd één groot feest. Onder leiding van de Teenzoneband gaat de zaal helemaal op z’n kop tijdens de diensten. Als voorproefje voor Opwekking 2019 wordt de Teenzone Worship Experience georganiseerd. Samen God aanbidden, maar ook helemaal uit je plaat gaan voor Jezus! Iwan Sahertian, bandleider en bassist in de band, zal daarnaast nog een kort woord delen. Zorg dat je jouw tickets reserveert via deze pagina, want hier wil je bij zijn!vrijdag 8 maart 2019 - 20.00 - Zwijndrecht The Block, Dirck Uytenboogaertstraat 6, 3331 ES www.eventsforchrist.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  STILLE ZATERDAG☻ STILLE ZATERDAG MET RIKKERT ZUIDERVELD, GERALD TROOST EN MIRIAM VAN DE VEGT/zaterdag 20 april 2019 - 20.00 - Veenendaal /Op Stille Zaterdag 2019, midden tussen Goede Vrijdag en het feest van Pasen, organiseert De Basiliek een avond van rust, klein gebrachte muziek en overdenking.Het wordt een indrukwekkende avond met ruimte voor grote diversiteit.Rikkert Zuiderveld brengt, met zijn vaste muzikale kompaan accordeonist/toetsenist Jan Borger , een aantal songs met zijn doordachte, soms schurende, maar altijd rake teksten.Gerald Troost brengt in zijn herkenbare gevoelige stijl een serie indrukwekkende ballads. www.eventsforchrist.nl


  LEGER DES HEILS 

  OUTREACHEND☻

  22 februari☻

  Veldwerkers zoeken deze mensen op. Op straat, onder de brug, in het bos of in een kraakpand. We helpen de mensen met koffie, soep, een warme deken en een goed gesprek. Zo ontstaat contact en maken mensen kennis met hulpverlening. Vaak duurt het lang voordat het vertrouwen zover gewonnen is, dat mensen verdere hulp willen aanvaarden. Sommige veldwerkers hebben een verpleegkundige of para-medische achtergrond. Zij zijn in staat psychische problemen te herkennen en verlenen medische hulp als dat nodig is, zoals wondverzorging of medicijnverstrekking.

  Naast het Veldwerk in stedelijke omgevingen, is er ook een dienstenbureau op Schiphol, dat mensen opvangt die nergens terecht kunnen en hen doorverwijst naar een plek om te slapen.Gustav☻

  "Mijn leven speelde zich af op twee vierkante meter achter het sparrebosje. Als ik niet op zoek was naar eten of drugs sliep ik. Ik gebruikte alleen zo nu en dan wat, elke dag rennen om te scoren was niets voor mij. Nu gebruik ik medicijnen en woon bij het Leger des Heils. Elke dag dank ik God, dat Jeannet me niet opgaf. Ik heb rust in mijn hoofd, een bed en eten."

  LEGER DES HEILS

  SOEPBUS♥ 22 februari☻ Onderdeel van Veldwerk is de alom bekende soepbus. De soepbus trekt een aantal keer per week er op uit om dak- en thuisloze mensen te voorzien van soep, koffie, brood, warme kleding en dekens. Dat is het eerste wat zij nodig hebben en vaak de enige manier om met hen in contact te komen. Niet iedereen die soep komt halen, is dak- en of thuisloos. Sommigen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en kunnen een kom soep en wat aandacht goed gebruiken. Anderen hebben te maken met verslavingen, een slechte gezondheid, schulden of psychische problemen. Zelf gaan ze niet op zoek naar professionele hulp. Soep is vaak de eerste stap op weg naar verbeteringen. We zoeken altijd naar het verhaal achter de mens en leggen contact om het vertrouwen te winnen. Als het nodig is, verwijzen we de mensen naar verdere hulpverlening. Doel is om dakloosheid op te heffen en perspectief voor de toekomst te bieden. We rijden met de soepbus in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Eindhoven, Heerlen, Venlo en Maastricht. In Utrecht en Groningen rijdt een soepfiets.


  STRIJDKREET

  koffie-bewegende-animatie-0061

  HIJ KOMT UIT BED VOOR DE KOFFIE☻ 22 februari☻ Een elegante man. Als Joseph (46) uit zijn huis in Amersfoort komt lopen, komt er een verschijning aan. Vooral naar zijn enorme lach wil je blijven kijken. We gaan met hem mee naar zijn re-integratiebaan bij 50|50 Coffee. Want achter die glimlach steekt een verhaal van verdriet en doorzetten. Wie zijn verhaal kent, weet dat het bijzonder is dat hij nu elke vrijdag een uur loopt naar het nieuwe koffietentje van het Leger des Heils.In een kerkgebouw, vlak naast de Bij Bosshardt, een huiskamer voor de buurt van het Leger des Heils, zit een hip koffietentje. Dat dit tentje óók van het Leger is, spat er niet vanaf. Maar als je binnen in één van de vintage stoelen zakt of plaatsneemt op een houten 'kerkbankje', ziet de oplettende klant het schild wel in de bar gegraveerd. 50|50 Coffee is vooral een fijne plek, passend bij de buurt. Net zo 'echt' als elk ander hip café. Een goede plek voor mensen als Joseph om te re-integreren in de maatschappij.

  huis-bewegende-animatie-0144

  HOE GING HET MIS☻ 22 februari☻ Joseph komt uit Sierra Leone. Hij leerde in Gambia een Nederlandse man kennen, waarna ze trouwden, en besloten in Nederland te gaan wonen. Sinds 2000 woont hij afwisselend in Nederland en in Afrika. Het leek een mooi leven, tot zijn man overleed. Toen begonnen de problemen. Hij had destijds nog geen Nederlands paspoort, dus was illegaal in ons land. Ook bleek zijn man een hoop schulden uit zijn verleden te hebben, die men nu met Joseph wilden verrekenen. Om niks te voelen begon Joseph met drinken. Het duurde niet lang of zijn ontbijt werd een wijntje. Uiteindelijk werd hij dakloos, en leefde anderhalf jaar op straat in Nederland.Joseph kwam via de straat in aanraking met het Leger des Heils. "Ze kwamen achter me aan voor de schulden van mijn overleden man. Ik moest dus wel iets doen. Het Leger des Heils heeft me aan het huisje geholpen waar ik nu samen met huisgenoten woon. Dat helpt me enorm. Als ik nu opsta, heb ik zin om te werken! Ook omdat ik me hier welkom voel. Sindsdien heb ik ook weer geleerd om mensen te vertrouwen. Toen ik mijn partner verloor, voelde ik me heel alleen. En op straat kon ik niemand vertrouwen, daar gaat iedereen toch voor zichzelf. Maar als ik nu ziek ben, zijn er mensen die me komen bezoeken."bron:strijdkreet.nl


  NATUURMONUMENTEN

  wolf-bewegende-animatie-0109

  KOMST WOLF AANWINST VOOR NATUUR☻ 22 februari☻ ‘De bescherming van de wolf in een groot deel van Europa heeft bijgedragen tot het herstel van deze soort,’ antwoordde minister Carola Schouten op Kamervragen over deze nieuwkomer. ‘Vanuit het natuurperspectief is dat een belangrijke ontwikkeling.’ Schouten laat weten dat de jacht op de wolf in Nederland niet aan de orde is. Het dier staat op de lijst van streng beschermde diersoorten en dat is niet voor niets.‘Het is goed dat de minister laat weten dat de wolf welkom is,’ reageert boswachter Mirte Kruit. ‘De komst van het dier leidt tot stevige discussies, waarbij de emotie soms de boventoon voert.’ Kruit is ecoloog en wolvendeskundige van Natuurmonumenten en werkzaam op de Noordwest-Veluwe. Twee wolvinnen lijken zich te vestigen op de Veluwe. De komende maanden zal blijken of dat officieel vastgesteld kan worden. ‘Door genetisch onderzoek weten we vrij precies hoeveel individuen er rondlopen en waar de dieren vandaan komen.’

  wolf-bewegende-animatie-0087

  WOLVEN UIT HET OOSTEN/WOLVEN PLAN☻ 22 februari☻ ‘Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake is van uitgezette dieren in Europa,’ concludeert Carola Schouten. ‘In 2018 is de aanwezigheid van tien verschillende wolven aangetoond, die voor een deel ook met zekerheid ons land weer hebben verlaten.’ De wolven die tot op heden in Nederland zijn waargenomen, horen bij de Pools-Duitse laaglandpopulatie. De minister laat weten dat deze populatie nog niet in een ‘gunstige staat van instandhouding' verkeert.Landen gaan verschillend om met de vestiging van de wolf, omdat de omvang van de wolvenpopulaties, conflicten en oplossingen ook verschillen. De minister laat in de beantwoording weten dat ‘landen in het algemeen een wolvenplan hebben waarin de aspecten zorg voor een gunstige staat van instandhouding, omgang met conflicten en voorlichting en educatie een belangrijke rol spelen.’ Afgelopen maand presenteerden de provincies een interprovinciaal wolvenplan. ‘Het is goed dat er nu afspraken zijn gemaakt over bescherming en schade,’ reageert Mirte Kruit. ‘Toch blijft voorlichting en educatie onderbelicht. De overheid zou hier meer aandacht aan moeten besteden, zodat het publiek feiten en fabeltjes beter van elkaar kunnen onderscheiden. Het is gewoon belangrijk dat men weet waar men aan toe is met de komst van dit bijzondere dier.’

  Bron:natuurmonumenten


  MOOI

  Family

  ONZE KINDEREN ZIJN ER NIET OM ONS TROTS TE MAKEN☻ 11 maart☻ We kunnen onze kinderen vaak beschouwen als een persoonlijk eigendom, die ons trots moeten maken, stelt Voddie Baucham in deze video van Geloofstoerusting. Volgens hem is dat een zeer egocentrische benadering. "Ons doel is bij opvoeding, om kinderen op te voeden tot glorie en eer van God! Ze zijn niet van ons, maar van God gekregen. We hebben de plicht om hen te wijzen naar grootste waarheid die men ook heeft gekend." "Het betekent meer dan wat dan ook, deze grote verantwoordelijkehied is een grote zegen. Door te wijzen naar persoonlijke werk van Christus, vervullen we de belangrijkste taak die er is in de opvoeding."Bron:cip

  Sick In Bed

  STRIJD JE MET ZIEKTE? HEF HET SCHILD VAN GELOOF OP☻ 11 maart☻ "De Bijbel zegt: 'neem boven alles het schild van geloof op.' Dus jouw geloof is een schild waarmee je iedere vurige peil van de boze uitblust", zegt Tom de Wal van Frontrunners Ministries in deze video. "De duivel schiet naar je. Hij zegt: 'je zal vast ziek blijven', maar je schild van geloof zegt: 'Nee door Zijn striemen ben ik genezen.' Het schild blust elke peil op je leven uit. Pak teksten over genezing en voorspoed, bidt het gebed van geloof, en elke peil van de boze zal geen effect hebben op je leven."

  Bron:cip 


  bijbel1

  BIJBEL BIEDT SYRIERS VEILIGE PLEK☻ 1 maart☻ Kinderen in Damascus zijn blij met hun bijbelse prentenboeken die ze van het Syrisch Bijbelgenootschap krijgen. | beeld syrisch bijbelgenootschap Bijbels uitdelen in oorlogsgebied? ‘Samen de Bijbel lezen helpt gezinnen om goed met elkaars verdriet om te gaan in een door geweld verscheurd land’, zegt bijbelverspreider George Andrea.Bijna verontwaardigd reageert George Andrea op de vraag of zijn land niet meer behoefte heeft aan voedsel en werk dan aan bijbels. De directeur van het Syrisch Bijbelgenootschap is dolblij dat hij zijn landgenoten straks een bijbel kan aanbieden. ‘Als je geen veilig punt meer in je leven hebt, dan is er niets zo goed om te horen en te lezen als wat God zegt.’In Aleppo, de op een na grootste stad van Syrië, woonde Andrea vlak naast strijders die het liefst christenen wilden afmaken. ‘Ons Bijbelhuis, waar onze voorraden stonden opgeslagen, lag op nog geen driehonderd meter van de fro …Bron:ND

  Image and video hosting by TinyPic

  TOEDEKKENDE BISSCHOP ZIJN MOORDENAARS VAN GELOOF☻1 maart☻ Activisten betogen in Rome, in de marge van de misbruiktop in het Vaticaan, voor fors ingrijpen tegen seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk De deelnemers aan de misbruiktop in het Vaticaan hebben als ­allereerste opdracht om naar slachtoffers te luisteren. Die steken hun ervaringen niet meer onder stoelen of kerkbanken. Evenmin hun kritiek.‘Sinds mijn vijftiende levensjaar had ik seksuele gemeenschap met een priester. Dat duurde dertien jaar. Ik ben drie keer zwanger geraakt en hij heeft me drie keer gedwongen tot abortus, omdat hij geen condoom of andere voorbehoedsmiddelen wilde gebruiken’.De 190 deelnemers aan de misbruiktop luisteren stil naar het getuigenis van deze Afrikaanse vrouw, die anoniem wilde blijven. ‘Ik was bang voor hem. Telkens als ik weigerde seks te hebben, sloeg hij me.’Volgens de Duitse jezuïet en psycholoog Hans Zollner, die deel uitmaakt van de organisatie van de misbruiktop, wilden de o …Bron:nd

  Image and video hosting by TinyPic

  MEERDERHEID KERKBESTUURDERS IN VATICAAN IS HOMOSEKSUEEL☺ 1 maart☻ In het Vaticaan zou de meerderheid van kardinalen, bisschoppen en andere kerkbestuurders homoseksueel zijn. Dat zegt socioloog Frédéric Martel volgens Nieuwsuur. Zijn boek verschijnt vandaag. Martel, die zelf ook op mannen valt, wil met zijn boek een systeem blootleggen: de Katholieke kerk heeft volgens hem een verborgen gezicht dat is gefundeerd op een dubbelleven: van buiten radicaal homofoob, in werkelijkheid homoseksueel. "Wat je als homoseksuele geestelijke het liefste wil, is je geaardheid verbergen. Om iedereen te laten zien dat je niet gay bent," zegt Martel.Volgens de socioloog kiezen veel homoseksuele geestelijken in Rome voor stiekeme relaties. Sommigen hebben een vaste partner, anderen huren escorts in. Een minderheid van deze geestelijken leeft strikt celibatair. Martel voegt toe dat door de cultuur van geheimhouding seksueel misbruik van kinderen lang verborgen kon blijven. Bron:cip

  lovemyGod

  MIJN TIJD IS VAN GOD, IN ALLES WAT ZE DOET☻ 1 maart☻ Mirjam Kollenstaart: ‘In het allerdiepste van mijn sombere periode heb ik ontdekt dat mijn identiteit niet wordt gevormd door mensen. Mijn identiteit ligt echt in God. Devoot in een hoekje zitten bidden is niets voor haar. Grootse geloofsmanifestaties evenmin. Toch zijn geloven en leven bij dominee Mirjam Kollenstaart-Muis nauw met elkaar verweven. God zoekt ze in het gewone.Of dominee Mirjam Kollenstaart (41) nu in de keuken een pompoen aansnijdt om babyvoeding van te maken, of dagenlang zoekt naar de autosleutels, God is nooit ver weg. In haar boek God vinden in het gewone, dat dit weekend verschijnt, laat ze zien hoe het geloof haar dagelijks leven doortrekt. De hoofdstukken zijn overdenkingen die ze schreef voor Groot Nieuws Radio. Aan de kolossale keukentafel in haar huis in Goudriaan, vertelt ze hoe zij ontspanning en vrijheid vond in haar geloof.U bent dominee en hebt een bijzonder levensverhaal als adoptiekind. Waarom besloot u te schrijven o …Bron:nd

  Image and video hosting by TinyPic

  THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT APELDOORN WIL NIET ALLEEN DOMINEES OPLEIDEN☻ 22 februari☻ De christelijk-gereformeerde ­Theologische Universiteit Apeldoorn wil meer zijn dan een dominees­opleiding. ‘Breed opgeleide theologen’ moeten ook elders in de samenleving aan de slag kunnen. Apeldoorn Dat zegt rector Herman Selderhuis aan de vooravond van de presentatie van een nieuw, compact instellingsplan. In het plan wordt een nieuwe eenjarige Engelstalige masteropleiding, Living Reformed Theology aangekondigd. Die staat, vrij vertaald, voor levende gereformeerde theologie. De master komt onder leiding te staan van hoogleraar dogmatiek ­Arnold Huijgen. ‘Apeldoorn’ ziet volgens Selderhuis de vraag onder ogen dat een deel van de studenten, onder wie een toenemend aantal vrouwen, geen dominee wordt. Dit terwijl de huidige master zich met name richt op het opleiden van predikan …

  Image and video hosting by TinyPic

  DOOSJE UIT GRAF VAN LUTHER NA RUIM EEN EEUW WEER TERECHT☻ 22 februari☻ Na meer dan honderd jaar is een verloren gewaand voorwerp uit het graf van Maarten Luther opgedoken in Braunschweig. De vondst is overgedragen aan het ‘Lutherhaus’, het voormalige woonhuis van Luther in Wittenberg. Dat meldt de katholieke zender Domradio. Keulen Het gaat om een reepje zink van de binnenbekleding van Luthers kist en een kartonnen luciferdoosje, met daarbij een briefje met de tekst ‘Uit Luthers graf in Wittenberg’. De voorwerpen lagen decennialang in de pastorie van emeritus predikant Martin Quandt. Hij ontdekte het doosje onlangs in de nalatenschap van zijn grootvader, die destijds toezichthouder was van de kasteelkerk van Wittenberg. Het graf van kerkhervormer Maarten Luther (1483-1526) moest op last van keizer Wilhelm II gesloten blijven. Niettemin vond in 1892 een geheime opgraving plaats, blijkt uit onderzoek van bibliothe … Image and video hosting by TinyPic

  BLAUWE PLEKKEN VAN JE PARTNER WAT DOE JE☻ 22 februari☻ Als het fors tegenzit in een relatie, zwijgt mogelijk jarenlang de boventoon van de liefde en wordt een fors beroep gedaan op de ondertoon van de trouw. Ons gesprek nam een onverwachte wending. Mijn collega vertelde met passie over haar werk. En opeens switchten we naar de situatie thuis. Waar haar echtgenoot, een sportieve vijftiger, twee jaar geleden een ernstig herseninfarct kreeg. Hij overleefde, herstelde, maar werd afgekeurd. Zijn geheugen bleek sterk verzwakt. Zij heeft daardoor een heel andere partner gekregen. Zijn emoties zijn vlak, aandacht voor haar is er weinig, gesprekjes zijn superkort, emotionele binding ligt onder druk. Er kwam een zakdoek aan te pas; de tranen rolden over haar wangen. Maar ondanks dat haar wereld binnen enkel …Bron:nd


  Inhoud blog
 • Niets is werkelijk nieuws
 • Dorst lessen
 • Veelkleurigheid en toch... een woord!
 • Ontmoeting met God
 • Zijn barmhartigheid
 • Het lam en de ooi
 • Kain en Abel
 • Troost voor Job en ons
 • Zich verbergen voor God
 • Gods vragen aan ons


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!