NIEUW: Blog reclamevrij maken?

BIJBELSE UITLEG

HOOP☻

HOOP IS VAN LEVENSBELANG☻

19 april☻

Onze Vader deed ons opnieuw geboren worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.We zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel erg dankbaar. Want omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons gemaakt: we zijn opnieuw geboren. Dat heeft Hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn. (1 Petrus 1:3)De term nieuwe mensen gemaakt(letterlijk wedergeboren doen worden) spreekt van een geestelijke geboorte; de Heilige Geest brengt gelovigen in de familie van God.

duif

HOOP

19 april☻

Dat heeft Hij gedaan door Jezus Christus uit de dood terug te roepen en weer levend te maken. Daardoor kunnen we vol hoop zijn.(1 Petrus 1:3)Hebt u bemoediging nodig? De woorden van Petrus geven blijdschap en hoop in moeilijke tijden en hij baseert zijn vertrouwen op wat God voor ons heeft gedaan door Christus Jezus.

☻☻☻☻19 maart☻☻

Over mijzelf
Ik ben Patricia, en gebruik soms ook wel de schuilnaam linecia.
Ik ben een vrouw en woon in Noorden (Nederland) en mijn beroep is Vrijwilligsters/ Bezoek ouderen mensen voor een intake. Vriendschappelijke huisbezoek. Mijn beroep was Kinderleidster en administratietief medewerkster geweest./Gelovig Christendom..
Ik ben geboren op 24/03/1957 en ben nu dus 62 jaar jong.
Mijn hobby's zijn: Breien, Lezen, Borduren, Lezen, Christelijke filmen, Godspel muziek, fietsen /.
Bezoekt een Christengemeente/Volle Evangelie. Bezoekt af en toe conferenties, retraites. Bidstonden, Vrouwenbijeenkomst. Het Woord van God lezen bestuderen en bidden. Voor gelovigen en niet gelovigen, zieken, noden, problemen, moeilij Bezoekt e

PERSOONLIJKE GEBEDEN

OPENBAAR VERVOER☻

31 maart☻

God van genade bescherm een ieder op weg naar zijn bestemming. Zowel gelovigen en niet gelovigen in alle openbaar vervoer en gebouwen. Amen

ZIEKEN☻

31 maart☻

Ik bid voor de zieken die niet meer behandelt kunnen worden. Dat ze Uw rust en kracht mogen ontvangen op hun ziekbed. Amen


JIJ BENT BIJZONDER!

Echt,  je bent  waardevol voor  God. Als je Jezus

nog  niet als  je Redder kent,  open je hart dan

vandaag  voor zijn  liefde. God  vindt jou be-

langrijk, alleen... Hij dringt zijn liefde niet op. Je

moet er zelf voor kiezen om die te ontvangen.

Als je dat wilt, bid dan deze woorden in je harT;

GEBED:Lieve Heer Jezus, ik weet dat ik een

zondaar ben en dat U voor die zonden

aan het kruis bent gestorven. Vergeef

mij alstublieft en geef mij een nieuw

leven. Help mij om te groeien in dat

nieuwe leven met U. Amen.

☻☻Nu ben je een kind van God! Kinderen moeten

groeien, en dat geldt ook voor jou in je nieuwe

leven.  De Bijbel  helpt je daarbij.  Een goed ge-

deelte  om te beginnen  met lezen is het  Evan-

gelie  van Johannes.  Ook contact met  andere

christenen  draagt bij aan  je geestelijke groei.

Zoek hen daarom op en sluit je aan bij een kerk

of gemeente waar Jezus Christus centraal staat.

En vergeet één ding nooit: Als je in Jezus blijft

geloven,  blijf je een  kind van God. Van  harte

Gods Zegen Toegewenst

ZIJNWOORD☻

DE WERELD EN IK☻

13 april☻

We leven in deze wereld, maar zijn we ook van deze wereld? Hoeveel invloed heeft de wereld, met alles wat er aangeboden wordt, op ons leven?14 Maar ik - ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.Galaten 6:14 (NBV)Door het kruis van Jezus Christus zijn we met God verzoend en is de zonde, en de kracht van de zonde in ons leven, overwonnen. Met de wereld worden zondige verlangens en behoeften bedoeld. De wereld trekt ons van God vandaan. Voordat we Jezus als onze Heer en onze persoonlijke Verlosser hadden aangenomen, waren al die dingen vanuit de wereld nog belangrijk voor ons. We gaven er niet alleen aan toe, maar waren er zelfs slaven van (vergelijk Johannes 8:34).

In Galaten 5:24 staat het heel duidelijk: "Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen." Door het kruis is de wereld voor mij gekruisigd.

ZIJNWOORD☻

ZONDAAR OF HEILIGE☻

13 april☻

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.Kolossenzen 1:13 (NBV)Wie bij Jezus Christus hoort is als het ware vehuisd! We wonen niet meer in de macht van de duisternis (onder de macht van satan), maar in het koninkrijk van Jezus Christus. Daar zijn we naartoe overgebracht, vanaf de dag dat we Jezus vroegen onze zonden te vergeven en onze Heer te zijn. Zijn we dan zondaar, of heilige?7 Gedraag u dus niet zoals zij, 8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht.Efeziërs 5:7-8 (NBV)We woonden niet alleen in de duisternis, we waren het ook. Dat spreekt over onze eigen verantwoordelijkheid. We worden nu licht genoemd (vergelijk Matteüs 5:14a). Dat komt omdat we bestaan in de Heer Jezus. Ook dat is onze eigen verantwoordelijkheid. We dienen te wandelen in het licht en ons bestaan, ons leven, te hebben in Jezus Christus. Alles door Hem. Alles voor Hem.Nog even dit. Wat is een zondaar en wat is een heilige?

OPWEKKINGS 629

HOE KAN IK VERDER LEVEN☻

7 april☻

Hoe kan ik verder leven?

Hoe moet ik verder gaan?

Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan?

De wonden in mijn ziel,

de haat en bitterheid

Lijken niet te helen,

niet door woorden, niet door tijd.GEBED☻

HEEFT BIDDEN NOG ZIN☻

31 maart☻

Men denkt weleens dat een

gebed zinloos kan zijn,

wat heeft het voor nut,

dit probleem is zo klein.

Of bidden heeft dit op

moment totaal geen zin,

het is alleen maar verdriet en

ellende, zit er middenin.

Al lijkt de hemel een

grote koperen plaat,

waar het gebed nooit

doorheen gaat.

Ik weet het zeker er is een God

die luistert naar ons gebed,

heb het mogen ervaren

en Hij heeft het zelf gezegd. J.Troost

GEBED☻

GEBROKEN HART☻

31 maart☻

Mijn vader wil zijn zieke dochter genezen

Hij voelt zich verantwoordelijk

Hem de speciale rol van vader toegewezen

Hij bidt voor me, vraagt anderen dat ook te doen

Hijzelf om zijn volharding geroemd

De hele kerk doet mee, uit principe en fatsoen

Allerlei boeken liggen keurig op de plank

Wijsheid, therapie, gebed en medicijnen

Genezing is mogelijk, Godzijdank!

Maar wat mijn vader niet ziet

Is mijn gebroken hart, eenzaamheid, verdriet

Een lesbische dochter accepteert hij niet/Mips


VISJES

31 maart☻

OVERDENKING 

13 april☻

Sommigen spreken van Moeder Natuur, maar de bijbel spreekt van De Almachtige, God, de HERE, die het universum beheerst en de wereld in stand houdt. Hij spreekt en ze doen wat hij zegt.  

Dit is de Here die luistert naar onze gebeden en die handelt voor ons welzijn. Hij is de God die zijn volk onderhield en die Jezus stuurde om de beloften te vervullen. Hij is de God, die ons thuis zal brengen. We kunnen vertrouwen hebben in onze toekomst met hem!SPREUKEN

13 april☻

Eerbiedig ontzag voor de HERE houdt in dat u het verkeerde, de trots, de hoogmoed en de goddeloosheid haat; ook een vuilspuitende mond haat ik."Spreuken 8:13

PSALM 

13 april☻

"Maar ik weet wat ik moet doen: ik roep naar God; de HERE zal mij bevrijden. 's Morgens, 's middags en 's avonds bid en smeek ik, ik stort mijn hart voor Hem uit. Hij luistert naar mij."Psalm 55:16-17


QUOTE☻ 

13 april☻

Ongeacht hoe hoog je streven is, tenzij je je eigen wil opgeeft en onderwerpt -- tenzij je jezelf vergeet en alles wat aan je kleeft -- zal geen stap je vooruit brengen op weg naar perfectie.

KORTE GEDACHTE** 

13 april☻

Als wij in de eenvoud van het geloof zouden begrijpen dat Christus, de Opgestane, vóór alles gemeenschap is... Hij is niet gekomen om een nieuwe religie te stichten, maar om ieder mens het wonder van-het-zich-één-voelen met zijn lichaam, zijn Kerk, aan te bieden.


EVANGELIE

13 april☻

"Ik ben als licht naar de wereld gekomen om ieder die op Mij vertrouwt uit het donker te halen." Johannes 12:46


Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (26)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (185)
 • Feestdagen (5)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (15)
 • Het leven (9)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • BIJBELSE TEKST** 

  13 april☻

  Hij heeft dit gedaan door de dood aan het kruis van Zijn eigen menselijk lichaam. Als gevolg daarvan heeft Christus u in de dichte nabijheid van God gebracht."Kolossenzen 1:22


   

   

  MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  HIJ IS OM ONZE OVERTREDINGEN VERWOND(Jesaja 53:5a)

  7 april☻

  Sommige mensen kunnen slecht tegen bloed. Als ze zich in hun vinger snijden, vallen ze bijna flauw. Als ze op de televisie een operatie zien, doen ze de handen voor hun ogen en draaien ze hun hoofd om. In onze tekst worden we opgeroepen onze ogen te richten op Christus. Hij hangt aan het kruis. Nee, wend uw hoofd niet af, doe uw ogen niet dicht en loop niet weg. Zoals in tijd van oorlog een soldaat met een bajonet zijn tegenstander doodsteekt, zo wordt Christus op Golgotha doorstoken. Jezus krijgt de dodelijke dolksteek in Zijn hartstreek! U zegt: ‘Wie durft Jezus de doodsteek te geven?’ Jesaja zegt: ‘Hij is om onze overtreden verwond!’ De schrik slaat mij om het hart! Ben ik dat, die Jezus de doodsteek geeft? Het geloof belijdt: ‘Ja, ik kost Hem die slagen, die smarten en die pijn.’

  MEDITATIE

  NADER TOT U☻

  19 april☻

  Zou je ook graag steeds dichter bij Jezus, bij God komen? Wat kan Hij soms zo verschrikkelijk ver weg lijken. We maken tenslotte allerlei akelige dingen mee. We worden geconfronteerd met het lijden in deze wereld. ‘Waar is God?’, zo vragen mensen zich af. Ik kan Hem soms zo moeilijk volgen Misschien zou het gemakkelijker zijn als ik geleefd had, toen Jezus op aarde rondliep. In het Nieuwe Testament lezen we immers van enthousiaste volgelingen. Daar horen we mensen vragen stellen en nog antwoorden krijgen ook.Daar worden stormen gestild, zieken genezen, ontvangen hongerigen brood en dorstigen water.  TIJD MET JEZUS

  VERDRAGEN EN VERGEVEN☻

  7 april☻

  Waar mensen met elkaar omgaan, gebeuren altijd dingen die de ander pijn doen en kwetsen. Zo is dat ook in jouw leven. Vandaag vraag Ik je te luisteren naar deze radicale oproep: verdraag elkaar en vergeef elkaar! Er worden geen voorwaarden bij genoemd. Dat gaat ver. Maar de vergeving die Ik geef, gaat ook heel ver! De goddelijke vergeving die jij van Mij ontvangt, is de bron van waaruit jij ook de ander kunt vergeven. Want die twee horen echt bij elkaar: dat Ik jou vergeef en dat jij je naaste vergeeft. Blijf niet hangen in verwijten. Ga de weg van de vergeving, in Jezus' naam.Verdraag elkaar en vergeef elkaar.☻☻Wees verdraagzaam. Vergeef elkaar als je iets tegen elkaar hebt. Net zoals Christus jullie vergeven heeft, moeten jullie ook elkaar vergeven. Kolossenzen 3:13

  TIJD MET JEZUS☻☻

  VERLATEN☻

  19 april☻

  In het negende uur gaf Jezus een schreeuw en riep luid: 'Eli, Eli, lema sabachtani?' Dat wil zeggen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?'Matteus 27:46☻

  Ik heb Jezus verlaten zodat Ik jou nooit meer zou verlaten. Ik ben altijd bij je. Wat was het donker. Wat was het alleen. Wat was het eenzaam. Doods en duister. Wat ging de schreeuw van Jezus als een zwaard door Mijn hart. 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' Ja, Ik liet Hem alleen, zodat Ik jou nooit meer alleen zou hoeven laten. Verbijsterend was het. Maar het was nodig voor een vernieuwde verbondenheid. Weet het, na de dood van Jezus aan het kruis eens en voor altijd zeker: Ik laat je nooit alleen. Ik zal je nooit verlaten.Mijn kind, Mijn kind, Ik laat je nooit alleen.

  BEMOEDINGSSITE☻

  WIE ZIET MIJ NOG STAAN☻

  13 april☻

  Wie roept jou toe: ga jij dan ook nog maar één uurtje meewerken…

  LIEVE MENSEN, Het kan gebeuren dat je graag actiever zou willen zijn. Je wilt meer doen of hogere doelen bereiken. Ambitieus, ook in het geestelijke leven. Je ziet jezelf elke dag beschikbaar staan, maar de Heer lijkt jou niet nodig te hebben... Of... zijn het soms de mensen die jou niet inzetten voor het grote werk? Aan de zijkant staan, niets bereiken, niets verdienen... Een prachtige herhaling uit 2013. Om ons mee te bemoedigen: want zo handelt God met ons, Zijn mensen! Gods zegen maakt goed!  Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  JEZUS, ONS PAASLAM!

  Pasen = Gods dramatische laatste uiting, het ultieme bewijs van zijn liefde, voor ons! Om nog velen te redden uit de eeuwige dood.

  LIEVE MENSEN,

  19 april☻

  Een Goede vrijdag!

  Straks gezegende, bemoedigende en inspirerende Paasdagen.

  Want Jezus is voor ons afgeslacht, als een weerloos lam. Zó overwon Hij de dood. Wees niet bang voor God. Kom wat dichterbij. Kijk eens Wie daar naast de Eeuwige zit, op de troon van de overwinning?  

  Geniet van deze korte bemoediging samen met je vrienden, of je kinderen of kleinkinderen. Er is zoals altijd ook een verdiepende tekstbijlage toegevoegd.

  Met liefs, Gerry

  www.bemoedigingssite.nl

  KOM NAAR HUIS☻

  7 april☻

  Ik had Mijn Zoon

  naar de aarde gezonden,

  om te lijden en sterven

  voor hun zonden.

  Voor alle mensen

  moest Hij aan het kruis gaan,

  en heb Hem uit de

  dood doen opstaan.

  Mijn Zoon nu is het tijd

  om Thuis te komen,

  om bij Mij in de

  hemel te wonen.J.Troost

  1001gedichten.nl

  GOEDE VRIJDAG☻

  7 april☻

  In gedachten sta ik bij Golgotha,

  daar hangt Hij voor mij,

  dacht hier over na,

  hiermee ben ik niet blij.

  Door de fouten in mijn leven,

  kwam Hij naar beneden,

  om Zijn leven te geven,

  Hij heeft voor mij geleden.

  Hij werd naar Golgotha gebracht,

  spijkers door zijn polsen en enkels geslagen,

  wie had dat ooit gedacht,

  dat Hij mijn schuld wilde dragen.J.Troost

  GELOVEN☻

  7 april☻

  Ik heb pijn,

  ik ben nier rein.

  Hoe kan ik naar God.

  Wat is mijn lot?

  Mijn hart is gewond,

  het is Jezus die mij verbond.

  nu kan ik weer leven,

  en anderen geven.

  Door Jezus' bloed,

  is alles weer goed.

  Ik ben vrijgekocht,

  omdat ik Hem zocht.

  Ik roep, dans en spring,

  voor de Heer, jubel en zing.

  Ik ben waarlijk vrij,

  Hij is er voor jou en mij.P.Porsius

  GELOOF, HOOP EN LIEFDE☻

  7 april☻

  Geloof, hoop en liefde dat is wat God jou geeft,

  Altijd is Hij bij je, Hij is het die de goede invloed op jou heeft,

  Het gevoel van samenzijn in de kerk,

  Je vergeet je lasten en problemen, en al het moeilijke werk,

  Het geloof brengt jou verder, dan iemand ooit zou kunnen doen,

  Het is de liefde en de hoop die het doen,

  God zal jou volgen welke weg jij ook zult gaan,

  Hij zal altijd Jezus de Messias in jou laten bestaan,

  Laat je leiden door alles wat er in de wereld leeft,

  Geloof, hoop en liefde dat is waar ons geloof voor staat,

  Het is de boodschap die God voor ons achterlaat

  En door alle liefde die men jou geeft,

  Je kunt denken dat er na de dood niets is,

  Maar als je dat denkt heb je het mis,

  Na de dood begint er een nieuw bestaan,

  Dan kijk je met vreugde naar de maan,

  Dan zijn de dieren je naaste,

  Dat is prachtig en heeft God dan ook bewaard voor het laatste.a.vd Ven


  RUGZAK

  7 april☻

  Al wandelend over de wegen,

  met mijn rugzak vol zorgen,

  die had ik daarin opgeborgen,

  kwam ik een man tegen.

  Hij keek mij vol liefde aan,

  Ik liep voorover gebogen,

  maar Hij zag de tranen in mijn ogen,

  samen zijn we verder gegaan.

  We kwamen bij het kruis,

  legde er mijn rugzak neer,

  alles bij de Heer,

  hier hoorde dit thuis.

  Zo ga ik tot God met blijdschap en problemen,

  iedere avond voor het slapen gaan,

  ga ik met Hem een gesprek aan,

  om samen de dag door te nemen.J.Troost


  Jezusenkinderen

  WITTE DONDERDAG☻ 7 april☻ Een dag voor zijn dood, brak Hij voor ons het brood. De beker met wijn werd voor ons geheven, Zodat wij eeuwig konden leven. Zijn bloed, vergoten tot vergeving van onze zonden, Omdat we dat zelf niet konden. Die nacht lieten ze Hem in de steek. Zelf zijn discipel die nooit van Hem week. Dodelijk bedroeft vroeg Hij om te waken. Toch lagen ze allemaal te slapen. Met een kus in Getsemane, namen ze Hem mee. Na 3 leugens kraaide de haan. Wat zou jij hebben gedaan?rdoek

  Image and video hosting by TinyPic

  DUITSE AARDAPPELSALADE☻ 13 april☻ 1 kg stevige aardappelen, gekookt, geschild en in blokjes gesneden 2 augurken, in blokjes gesneden 2 eetl plantaardige olie 1 ui gesnipperd 1 teentje knoflook, fijngehakt 1 stengel bleekselderij, fijngehakt zout versgemalen zwarte peper 1 eetl lichtbruine suiker 1 eetl Duitse mosterd 0,6 dl rode- of witte-wijnazijn gehakte verse peterselie, om te garneren Doe de aardappel in een schaal en voeg de augurken toe. Zet alles apart. Verhit de olie in een braadpan en bak hier de ui, knoflook en selderij 2-3 minuten in, of tot de ui net glazig is. Voeg zout en peper naar smaak toe en roer de suiker, mosterd en azijn erdoor. Meng alles goed door elkaar. Giet de saus over het aardappelmengsen en schep het voorzichtig om. Doe de salade in een schaal en garneer alles met peterselie. (besprenkel de salade eventueel nog met wat olie)

  CHRIS

  I Love You Mom

  ALS JE OUDERS GAAN SCHEIDEN☻ 13 april☻ Hebben kinderen soms het gevoel dat ze moeten kiezen tussen hun vader en moeder?Ja, dat klopt. Je hoéft niet te kiezen tussen je vader of moeder. Denk nooit dat het jou schuld is dat je ouders gaan scheiden. Dit is hun keuze geweest, niet jouw keuze! Zij blijven jouw vader en moeder, ook al zijn ze niet meer bij elkaar.Met wie kunnen kinderen hierover praten?Probeer als eerste aan je ouders te vertellen hoe jij je voelt en wat je denkt. Soms is dit moeilijk, dan kan het helpen om het op te schrijven. Als je praat over je gevoelens en je gedachten, lucht dit vaak op. Het kan ook fijn zijn om te praten met een oom of tante, of je opa en je oma. Kies iemand uit die je vertrouwt.

  ALS JE OUDERS GAAN SCHEIDEN☻

  13 april

  Wat als je een stiefvader of – stiefmoeder krijgt?Soms krijgt je vader of je moeder een nieuwe vriend of vriendin en krijg je er een stiefvader of- moeder bij. Het is te begrijpen dat je hieraan moet wennen. Je hoeft je stiefvader- of moeder niet direct ‘papa’ of ‘mama’ te noemen. Bespreek met elkaar hoe je hem of haar graag wilt aanspreken.Wat zien kinderen als ‘lichtpuntjes’ als het gaat over echtscheiding?Een meisje, waarvan haar ouders zijn gescheiden, vertelde: “ik vind het leuk dat ik een stiefzusje erbij heb gekregen. Ik kan leuk met haar spelen.” Een jongen vertelde: “Wat ik leuk vind is dat mijn verjaardag twee keer gevierd wordt en ook Sinterklaas. Dat is dus twee keer zoveel kadootjes.” Het is belangrijk om je vader en je moeder te blijven vertellen hoe jij je voelt. Of je je nu boos, blij, verdrietig of bang voelt; vertel het aan hen.

  Bron:chris.nl

  ABCVANHETGELOOF

  AVONDMAAL☻

  19 april☻

  Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal gebruikt, weet je vast en zeker dat al je zonden vergeven zijn.

  ZONDE

  19 april☻

  Zonde betekent dat je God niet vertrouwt, Hem niet liefhebt met je hele hart en andere mensen minder belangrijk vindt dan jezelf.

  MOPPEN

  zingen-bewegende-animatie-0029

  EERSTE OPERA☻ 13 april☻ Marleentje gaat voor het eerst naar de opera. 'Papa, wie staat daar met zijn rug naar het publiek?' 'Dat is de dirigent, meisje.' 'Waarom bedreigt hij de mevrouw op het podium?' 'Hoe kom je daar nu bij? Hij bedreigt haar helemaal niet.' 'Waarom staat ze dan zo te schreeuwen?'

  varken-bewegende-animatie-0140

  ZO VIES ALS EEN BIG☻ 13 april☻ Jantje komt thuis van de tennisles. Zijn witte broek is van onder tot boven vuil. Zijn moeder moppert: 'Je zier eruit als een vieze big. Je weet toch wat een big is?' 'Ja, de zoon van een varken!'

  IS ALLEEN VOOR CHRISTELIJKE DOELGROEPEN. BENT U GELOVIG?

  Kiss On The Hand

  ZINTIMITEIT☻

  7 april☻

  Het gaat om de praktijk.

  Verander je seksuologische herfst in een opwindende lente.

  Een handzaam boek met als titel Zintimiteit met uitleg, vragen en opdrachten.

  https://www.depassiecoach-nederland.nl/?boek=zintimiteit

  Passionate kissing

  Challenge:HET ORGASME☻

  13 april☻

  Waarom bestaat er eigenlijk een vrouwelijk orgasme?

  Volg de challenge het vrouwelijk orgasme en verbaas je over het doel en het nut ervan.

  https://www.depassiecoach-nederland.nl/?challenge=het-vrouwelijk-orgasme

  Hug And Kiss

  Op 13 april wordt er in Assen een event, speciaal voor christelijke vrouwen, georganiseerd over het thema seksualiteit. Het event wordt georganiseerd door Vrouw&Events, een jonge organisatie, opgericht door Sarah Niessink (vrouwencoach) en Roelienke Gort (seksuologisch hulpverlener).www.vrouwenevents.nl

  Hugging

  DEPASSIECOACH☻

  DE SEIZOENEN☻

  13 april☻

  De maandnaam april ontleent zijn naam aan het Latijnse woord aperire wat openen betekent, zegt Historiek. Dit verwijst naar het seizoen waarin bomen en bloemen tot bloei komen. Bij mij staat de sierkers op springen, staat de pruim in bloei en zie ik knoppen in onze appel- en perenboom. Lees meer.https://www.depassiecoach-nederland.nl/de-seizoenen/

  Kissing couple

  EEN WIJSMAN☻ 25 maart☻ Een wijs man Uit de praktijk: een enkele keer geef ik wel eens het advies om even geen seks te hebben als er te veel spanning op het hele gebeuren ligt. Zo van: knuffel samen voor het slapen gaan zonder de spanning dat er per se seks op moet volgen. Hieronder een reactie uit de praktijk met in de hoofdrol een wijs man. Lees meer.

  https://www.depassiecoach-nederland.nl/een-wijs-man

  GENEZINGSDIENSTEN/

  met evangelist Jan Zijlstra/

  Genezingen in Handelingen,

  omdat Hij (Jezus)leeft☻(Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 1. mei/19:30/ Deventer - Onderwijsdienst over 'Geloof en Goddelijke genezing' met gebed voor de zieken | Zoë Pray / Healing Home | Titus Brandsma Huis | Titus Brandsmaplein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913 | www.facebook.com/zoeprayhealing

  ☻20:00Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  xxzondag, 5. mei/10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻19:00 Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻woensdag, 8. mei/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻zondag, 12. mei/10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  19:00/Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻woensdag, 15. mei/20:00/Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻vrijdag, 17. mei/19:30/Tilburg Genezingsdienst | Pinkstergemeente PraisE | Kruisvaardersstraat32c | 5021 BE Tilburg | 06-36530381 | www.pgpraise.nl

  ☻zondag, 19. mei/10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  19:00/ Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻woensdag, 22. mei/20:00/ Doopdienst door onderdompeling, van tevoren aanmelden via info@wingsofhealing.nl (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻vrijdag, 24. mei/19:30/ Wijk bij Duurstede - Genezingsdienst | De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 | 3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl

  ☻zondag, 26. mei/10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  10:30/ Wijk bij Duurstede Onderwijsdienst over 'Geloof en Goddelijke genezing' met gebed voor de zieken | De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 | 3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl/

  19:00/ Doop in de Heilige Geest avond (Veerpolder 6a, 2361 KV, Warmond)

  ☻woensdag, 29. mei/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  www.wingsofhealing.nl

  ☻☻☻☻

  israelreizen

  GA MEE OP REIS NAAR ISRAEL☻ In 2019 bestaat Het Zoeklicht 100 jaar. Dat vieren we door onder andere twee unieke Israëlreizen aan te bieden. Meld u snel aan want vol=vol! - Ontdek Israël wandelend 4 - 14 april 2019 - Profetische reis door Israël 4 - 14 november 2019

  botanisch

  Botanische kunst van Franz en Ferdinand Bauer/2 februari 2019  t/m  12 mei 2019 Haarlem/Teylers Museum in Haarlem toont in een overzichtstentoonstelling het werk van de botanische kunstenaars Franz en Ferdinand Bauer.  De aquarellen van beide broers behoren tot de uitzonderlijkste natuurwetenschappelijke kunstwerken ooit gemaakt. Voor liefhebbers van botanische kunst is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met deze voor velen onbekende schat aan plantkundige pracht. ‘200 soorten groen,

  csm-Banner-Kloosterretraite

  EVAS KLOOSTERRETRAITE 2019 Op 17 en 18 mei organiseren we onze jaarlijkse Kloosterretraite, waar we in stilte Gods aanwezigheid zoeken. Ook dit jaar zal dominee Ron van der Spoel tijdens de vier plenaire samenkomsten spreken en verzorgt de Oden van Salomo de worship. De presentatie is in handen van Minella van Bergeijk. Het klooster van de Paulusabdij wordt deze twee dagen ons thuis. Deze plek wordt bewoond en beheerd door de kloosterbroeders en -zusters van gemeenschap Chemin Neuf. We gaan onthaasten, loslaten en ons hart toevertrouwen aan de Schepper van hemel en aarde. Hij die ook ons geschapen heeft en ons ten diepste kent. www.eva.nl cropped-logo-Camps4kids

  CAMPS4KIDS/Je leert de Here Jezus kennen! Christelijke Kindervakanties 2019 Camps4Kids is DE christelijke kinderkamp organisatie in Nederland. Camps4Kids bestaat al 10 jaar en is een groeiende speler van kindervakantiekampen in Nederland. De christelijke kinderkampen van Camps4Kids helpen door nieuwe frisse programma’s kinderen in Nederland de Here Jezus kennen.www.camps4kids.nl

  ISRAELCONFERENTIE: WANT IK BEN MET U (Studies in Haggai)

  Van 21 t/m 24 juni 2019 o.l.v. Jan-Hendrik Meinema en Ton STier. Met slechts twee hoofdstukken en 38 verzen is Bijbelboek Haggai het op een na kleinste oudtestamentische Geschrift. Wees sterk, werk door, want Ik ben met u (Hag. 1:5,6) Christelijke Conferentiecentrum De Ark. www.ccc-de-ark.nl

  NEAR EAST MINISTRY

  Image and video hosting by TinyPic

  SEDEVIERING vr 19 april | 17:00 - 21:00 Op 19 april begint het Joodse paasfeest: Pesach, met de Sedermaaltijd. Bij veel christenen is dit bekend als ‘het laatste avondmaal’. Het was de laatste maaltijd die Jezus hield met Zijn discipelen vlak voordat Hij zou sterven. De Joden vieren

  Image and video hosting by TinyPic

  Spreekbeurt Kerk van de Nazarener Dordrecht zo 28 april | 10:30 - 12:00☻Carla Wittocx spreekt op zondag 28 april in de kerk van de Nazarener te Dordrecht (Talmaweg 121). Het thema is ‘Bijbelse Feesten’. De samenkomst is van 10:30 tot 12:00 uur. Aanmelden is niet nodig. Van harte welkom!

  Image and video hosting by TinyPic

  DE HERIKON☻Vr-26 t/m ma 29 april☻Ma-29 t/m 3 mei☻ De Moeder & Kind activiteiten zijn gericht op die moeders die er even uit willen zijn en aandacht willen schenken aan hun eigen geestelijk leven. De praktische Bijbelstudies en onderlinge ontmoeting zijn verfrissend en een hulp om daarna de draad weer op te pakken. Voor de jongste kinderen is er crèche en voor de oudere kinderen is er een Bijbelclub. De kinderen moeten op de basisschool zitten.www.deherikon.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  JANE EN DE ZANDTOVENAAR☻ De Bolder 75, ,9206 AP Drachten/Datum & Tijd: 21 april 2019 om 20:00 uur/Een indrukwekkend persoonlijk verhaal, bijpassende muziek en prachtige beelden van de Zandtovenaar: deze avond wilt u niet missen! Op Eerste Paasdag (21 april 2019) gaan om 19.30 uur de deuren van de Bethelkerk in Drachten open voor Jane Lasonder, de Zandtovenaar, Sera & Band. Om 20.00 uur begint Jane Lasonder aan haar levensverhaal en het verhaal over mensenhandel, waarin voelbaar gemaakt wordt hoe groot de macht van het duister is, maar waarin ook de alles overwinnende kracht van het licht duidelijk wordt.

  Image and video hosting by TinyPic

  ONTMOETING ZIN IN LEVEN IN BREUKELEN☻Adres: De Bovenkamer, Poeldijk 9, 3621 CZ Breukelen/Datum & Tijd: 24 april 2019 om 10:30 uur/Ontmoetingsdag in regio Breukelen voor iedereen die geraakt is door kanker Onder het thema ‘Zin in Leven?!’ organiseert de stichting Als kanker je raakt een kleinschalige ontmoeting voor iedereen die is geraakt door kanker. De insteek is laagdrempelig. Iedereen is welkom op woensdag 24 april van 10.30 - 15.30 uur in De Bovenkamer, Poeldijk 9 in Breukelen.Er is ruimte voor 12 deelnemers. Graag vooraf aanmelden op www.alskankerjeraakt.nl of stuur een e-mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  COLLEGEDAG ECOLOGISCHE GERECHTIGHEID☻Adres: Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC Hilversum/Datum & Tijd: 8 mei 2019 om 09:00 uur/Wat zegt de Bijbel over onze zorg voor en omgang met de schepping? Is Jezus’ verlossingswerk ook van toepassing op flora en fauna? En heeft de kerk een verantwoordelijkheid als het gaat om milieuvervuiling of klimaatverandering? De collegedag is een initiatief van Tear en komt tot stand in samenwerking met A Rocha, EO, GroeneKerkenactie, Micha Nederland en MissieNederland

  Image and video hosting by TinyPic

  HOME COMING AND SOUTHERN GOSPEL EVENTS 2019☻ vrijdag 17 mei 2019 - 19.30 - Zwolle Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, 8031 HL/ zaterdag 18 mei 2019 - 19.30 - Veenendaal De Basiliek, Wiltonstraat 56, 3905 KV/ zondag 19 mei 2019 - 19.30 - Vlaardingen gebouw Leger des heils, Magnoliastraat 41 ,

  Image and video hosting by TinyPic

  RAW 2019: HOLY GROUND☻donderdag 30 mei 2019 t/m zondag 2 juni 2019 - Vierhouten Paasheuvel, ‘t Frusselt 30, 8076 RE/ Het komt steeds dichterbij, het ruigste christelijke tienerweekend van Nederland: RAW! Vorig jaar hebben we een fantastische tijd gehad met elkaar. Van inspirerende meetings tot dansen in de Silent Disco en actie op de stormbaan. Het was te gek!

  Image and video hosting by TinyPic

  FESTIVAL ZION (VOORHEEN VOLLEY FEEST)☻vrijdag 21 juni 2019 t/m zondag 23 juni 2019 - Onstwedde De Sikkenberg, Sikkenbergweg 7 , 9591TD/Festival ZION, faith, music and sports. Een heel weekend muziek, sport, workshops en nog veel meer activiteiten. Met een weekendticket heb je toegang tot alle activiteiten en zijn de overnachtingen tijdens het festival inbegrepen. Met een dagticket heb je toegang tot alle activiteiten van die dag. www.eventsforchrist.nl

  JARIGEN

  Image and video hosting by TinyPic

  VERJAARDAGSVREUGDE 19 april☻ JARIGEN IN APRIL-MEI☻ Een vreugdegolf bereikt ons hart, vandaag is jouw verjaardag, we vieren een nieuwe levensstart en zingen in maten van vierkwart, beleven je geboortedag, genieten van je blijde lach, de vreugde van verjaardag, het feest dat je er zijn mag! Coby Poelman - Duisterwinkel

  Birthday present and cake

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  HUWELIJK

  Image and video hosting by TinyPic

  GELUK IS… 19 april☻ Geluk is twee handen, de zijn en de jouwe Geluk is iemand hebben die je kunt vertrouwen Geluk is niet altijd wachten wat de toekomst in petto heeft Geluk is beseffen wat elke dag voor moois geeft Geluk zit in een klein gebaar, een arm om je heen Geluk is voor jullie samenzijn en niet meer alleen

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  GEBOORTE

  Image and video hosting by TinyPic

  KLEINE☻ 19 april☻ handen grote handen samen in elkaar liefdesbanden die zijn verbonden door dit liefdespaar en het kleine kindje grijpt al stevig met zijn kleine handjes in het rond welkom jongen in ons teder huisje en maak maar een sterk vuistje voor ieder die je bemind goddelijk kind Van Hees Annie Gedichtenstadnl

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  ZIEKEN

  Image and video hosting by TinyPic

  HOPELOOS☻ 19 april☻ ik wil me niet zo voelen, ik wil niet dood willen maar ik kan ook niet doen, alsof ik er niet te zwaar aan wil tillen het lijkt beter te gaan voor de omgeving, omdat ik toneel speel als ik dat niet zou doen, hebben mensen gelijk een slecht oordeel ik probeer het echt, ik probeer het al die tijd al en dan denk ik dat het goed gaat, totdat ik val.

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  OVERLIJDEN☻

  Image and video hosting by TinyPic

  WAAROM IK? 19 april☻ Waarom moet mij dit overkomen? Wat heb ik fout gedaan? Had ik het kunnen voorkomen? Wie heeft mij dit aangedaan? Die vragen stel ik de hele dag. Waarom kan niemand daar antwoord op geven? Ze kijken me dan aan met een glimlach, zo van: Waar maak je je druk over? Ik snap dat gewoon niet. Als ik weer eens voorover in mijn bed lig, Gillend van de pijn, Kan ze dat dan niks schelen? Ik weet dat ze van me houden, Maar waarom doen ze dan zo moeilijk? Als ik dood ga, Piepen ze wel anders, Denk ik dan…

  Crying and sobbing

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet

  LENTE

  Image and video hosting by TinyPic

  TULPEN☻ 19 april☻ als één van de éérste ontluikende bloemen siert je de lente kleuren geven het beste van jezelf je bestaan wordt reeds lang gezongen Van Hees Annie

  Image and video hosting by TinyPic

  Het winterzonnetje straalt door het raam het wekt je op zonnenstralen zijn parels vol licht geven de winterkleur een zachter zicht het winterzonnetje zo lief is mijn zonnige  hartedief Van Hees Annie Gedichtenstadnl


  NIET ALLE TIENERS ZEGGEN JA TEGEN MDMA☻

  19 maart☻

  Sinds de eeuwwisseling lijken Nederlandse jongeren braver te worden, ook als het gaat om drugsgebruik. Een positieve ontwikkeling. Toch verdwijnt drugsgebruik steeds meer uit de taboesfeer, terwijl uitputting van je lichaam, hersenschade, depressies en psychoses op de loer liggen. En sinds de afgelopen vijf jaar belanden steeds meer minderjarigen in het ziekenhuis door GHB-gebruik. Hoe zit het nu?‘Alle tieners zeggen ja tegen MDMA’, rapt Lil’ Kleine. MDMA, xtc, GHG: er zijn vele soorten drugs en als je dit als ouder hoort, ben je geneigd meteen bezorgd naar je eigen kind te kijken. Maar gelukkig: het is eerder een stoer statement dan dat het op waarheid gebaseerd is. Jongeren lijken zich vanaf de eeuwwisseling steeds braver te gedragen, ook als het andere genotmiddelen dan drugs betreft, en ook in andere westerse landen. Misschien klopte de stelling van Lil’ Kleine nog wel meer in de jaren tachtig, toen het drugsgebruik onder jongeren sterk toenam, met stijgende schooluitval tot gevolg.

  DE LUIZENMOEDER☻

  19 maart☻

  Twee steengoeie preken hoorde ik gisteren, maar ik wil toch graag iets kwijt over De Luizenmoeder. Ik kan er ook niks aan doen. Nee ik wil mij niet mengen in de discussie of je De Luizenmoeder als christen wel of niet mag kijken vanwege het misbruik van de naam des Heren. Ik vind dat een achterhoedegevecht dat in mijn ogen toont hoe een deel van het Nederlands christendom in zichzelf opgesloten is geraakt en dat mij bovendien de rillingen over het lijf bezorgd. Geen groep in Nederland waar men elkaar zo de maat neemt als de christenen. Niet mijn idee van Jezus volgen. Die zogenaamde grappen in De Luizenmoeder, die door velen 'taboedoorbrekend' worden genoemd - schrijft hij - zijn helemaal niet taboedoorbrekend. Wie dat denkt, mist een laag. Die 'grappen' zijn gemeengoed en daarom is de populaire serie eerder maatschappijkritisch dan relativerend.

  NIEUWS

  BLOKHUIS START CAMPAGNE OM TABOE OP ANGSTSTOORNISSEN TE DOORBREKEN☻ 7 april☻ Agorafobie, anxietas, anthropofobie en atychifobie. Dit zijn Latijnse benamingen van enkele angststoornissen die centraal staan in de nieuwe Hey-campagne. Angststoornissen vormen de meest voorkomende psychische aandoening in Nederland. Bijna 1 op de 5 volwassenen krijgt er ooit in zijn leven mee te maken. Toch vinden mensen met angstklachten het lastig hierover te praten door schaamte en zelfstigma. Om het gesprek over angst- en paniekklachten op gang te brengen, start staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag de campagne ‘Hey! Het is oké, maak het bespreekbaar’. De komende weken laten tientallen mensen letterlijk zien welke angst zij dragen onder het motto: de angst die je draagt, hoef je niet te verbergen. De campagne wordt onder andere gesteund door Marjolijn van Kooten, Dylan Haegens en Ronnie Flex. Image and video hosting by TinyPic

  FAMILIEDAGEN VIERT JUBILEUM MET EXTRA LENTEBEURS IN GORINCHEM☻ 7 april☻ GORINCHEM – Familiedagen viert dit jaar haar 10-jarig bestaan met een extra lente-editie in Gorinchem. De familiebeurs die zich richt op de gereformeerde gezindte vindt plaats in de meivakantie: dinsdag 30 april en woensdag 1 mei 2019. Net als tijdens eerdere edities staat tijdens de lente-editie het dagje uit voor de hele familie centraal met volop mogelijkheden om te winkelen, een uitgebreid programma en het all inclusive horecaconcept. “We organiseren deze speciale lente-editie ter ere van het 10-jarig bestaan van Familiedagen. De opzet van de beurs is nagenoeg vergelijkbaar met andere jaren, al voegen we dit keer extra feestelijke elementen toe aan het concept. De beurs is bijvoorbeeld op beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur, maar op dinsdag 30 april is er ook een prachtig exclusief avondconcert vanaf 19.00 uur. In de tussentijd organiseren wij vanaf 17.00 uur een heerlijk 3-gangendinner in het buffetrestaurant”, zegt medeorganisator Nadine van Heijst.

  Laatste commentaren
 • ik kan helaas niet op je nieuwe bericht reageren door die vervelende robot controle die sennet heeft ingevoerd . ik hoop dat ze daar snel verandering in brengen want die rebot contyrole is echt waardeloos (kinrooiwebradio)
      op Trouw zijn aan Hem
 • Goeie morgen Linecia. (🍂💛Fernand.☂️ 🎃)
      op Trouw zijn aan Hem
 • fijne donderdag (kinrooiwebradio)
      op Trouw zijn aan Hem
 • Midweek groetjes (Joanne)
      op Trouw zijn aan Hem
 • Goeie morgen. (🍂💛Fernand.☂️ 🎃)
      op Trouw zijn aan Hem
 • Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (26)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (185)
 • Feestdagen (5)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (15)
 • Het leven (9)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • Blijdschap
  MIJN HART IS ONRUSTIG TOTDAT HET RUST VINDT IN U.
  ☻☻31 maart☻☻ Vader Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. Psalm 94:19/Steeds als ik wanhopig was, troostte U mij en gaf U mij weer hoop.
  24-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er is hoop

  erishoop

   

  ER IS HOOP

   

  In een hopeloze wereld,

  die geen enkel uitzicht biedt,

  is er hoop door Jezus Christus

  voor elk die nu tot Hem vliedt.

  In de nacht van deze wereld,

  kwam Hij neer op deze aard.

  Daar heeft Hij aan ‘t kruis Gods liefde,

  op het hoogst geopenbaard.

   

  In een hopeloze wereld

  en een uitzichtloze nacht,

  is er hoop door Jezus Christus,

  Die ‘t verlossingswerk volbracht.

  Hij verdrijft het bange duister

  uit het hart, door Zijn gena,

  van een ieder die leert knielen

  bij het kruis van Golgotha.

   

  In een hopeloze wereld

  bracht de Heiland redding aan,

  voor een elk die met zijn zonden

  in ‘t geloof tot Hem wil gaan.

  Er is hoop door Jezus Christus!

  Neem Hem als uw Heiland aan;

  Hij laat eens al Zijn beloften

  heerlijk in vervulling gaan.

  Bron:G.Fidder

   

  24-12-2018 om 14:50 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  03-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een zekere beschutting

  EEN ZEKERE BESCHUTTING

  In de middeleeuwen bezat Marvejols een solide stadsmuur, die met 30 torens de stad tot een kleine vesting maakte. Marvejols is een Zuid-Franse stadje.

  De goed onderhouden stadsmuren dienden voor de bewoners van het stadje nog tot het begin van de 20e eeuw als bescherming tegen aanvallers.

  Een vestingmuur als bescherming tegen gevaren is in overdrachtelijke zin een heel actuele aangelegenheid. Veel mensen voelen zich weerloos en overgeleverd aan de grote economische, sociale en morele problemen van onze tijd. Toch is er een sterke, onneembare muur, een plaats van geborgenheid, die tijdens ons leven en in de eeuwigheid daarna stand zal houden. De Almachtige God Zelf wil een Vesting voor u zijn, een machtig toevluchtsoord voor iedereen die op Hem vertrouwt en zijn toevlucht bij Hem zoekt.

  Het komt aan op het persoonlijke geloof in de sterke barmhartige God van de Bijbel. Het gaat om de heel bewuste, persoonlijke relatie met Hem, die door Jezus Christus en Zijn verzoeningsdood aan het kruis mogelijk is geworden. Bron:HetGoedeZaad

  03-10-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  Tags:Overige
  26-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tolerantie of welwillendheid

  Tegenwoordig behoort tolerantie of verdraagzaamheid tot de hoogste deugden. Men prijst haar noodzakelijk voor een harmonieuze samenleving en als tegengif voor fanatisme (fanatiek zijn), veroordelen en benadeling van anderen. Het tegendeel, de intolerantie, is heel vaak de oorzaak van ruzies, in de familie tussen groepen in onze samenleving of onder de volken.

  Maar iedereen moet wel toegeven: we zijn graag tolerant in zaken die ons weinig raken, maar veel minder als de zaak ons direct aangaat. Daarbij komt dat niemand alleen maar geduld wil worden. We zien liever dat anderen onze overtuigingen en levenswijze als juist erkennen.

  Happy Heart

  Wat zegt de Bijbel over dit thema? God draagt ons op onze naaste echt medeleven te bewijzen en hem lief te hebben als onszelf.

  Dit oprecht medeleven dringt ons als gelovigen ertoe om over het geloof te spreken en het met anderen te delen. God erkent geen ander middel tot redding dan het belijden van de zonden en het geloof in Hem en Zin Zoon Jezus Christus. Dat is een boodschap van het hoogste belang, die we tot welzijn van alle mensen om ons heen door moeten geven – juist omdat we hen hoogachten en ons bewust zijn van hun waarde voor God. Bron:HetGoedeZaad

  Je naaste liefhebben als jezelf. Dit heeft een bovennatuurlijke werking wanneer u Jezus kent als uw redder en verlosser.

  God van liefde de bovennatuurlijke troost en liefde aan de mensen toegewenst die uw liefde nog niet hebben mogen ervaren.

  26-07-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  07-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonder liefde voor het goede

  ZONDER LIEFDE VOOR HET GOEDE
  Het geweld op scholen heeft al een lange tijd beangstigende vormen aangenomen. Het volgende valt daarbij op: Veel kinderen en jongeren kennen amper nog grenzen. Er is geen herkenbare reden voor de agressie. Het bewustzijn van onrecht ontbreekt.

  Gewelddadige scènes in films en op de televisie en virtueel geweld in computerspelletjes dragen eraan bij dat de grenzen vervagen. Een jongen had een ander afgeranseld. Zijn verklaring was: Ik vind het leuk; gemeen zijn is leuk. Een psychologe stelde onlangs vast: Er wordt alleen nog van iemand gehouden wanneer dat bijdraagt aan individueel geluk.

  Zelfzucht, ontbrekende naastenliefde, wreedheid – het Bijbel citaat trekt deze lijn nog verder door: men houdt ook niet van het goede en wijst het Bijbelse onderscheid tussen goed en kwaad af. Men houdt niet van God of ontkent zelfs Zijn bestaan. Wie echter God en de door Hem gestelde normen opgeeft, verliest ook de positieve waarden van het Christelijk geloof. Het ontbrekende besef van onrecht is dan niet meer verwonderlijk. Daarom moeten we omkeren naar God en Zijn maatstaven. Hij wil u vergeven en u vrede schenken. Alleen zo bent u in staat om God en je medemens oprecht lief te hebben. Bron;HetGoedeZaad

  07-06-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  11-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen die op u vertrouwen


  MENSEN DIE OP U VERTROUWEN

  Mensen die leven zoals U het wil,

  zullen het zien en er blij over zijn.

  Mensen die op U vertrouwen, zullen weer blij zijn.(Psalm 69:33)


  De meeste mensen willen blijvende vreugde en zullen bijna alles doen om het te verkrijgen, van het bijeenhalen van veel geld tot het betrokken zijn bij seksuele escapades. De enig ware bron van geluk is God en we krijgen blijvende vreugde door Hem te zoeken. Op wat voor manier probeer jij het geluk te vinden? Zoek en leef zoals Hij/God voorschrijft en echte vreugde zal je deel zijn.

   

  11-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  09-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elkw dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen


  ELKE DAG HEEFT GENOEG AAN ZIJN EIGEN ZORGEN

  Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen."(Matteus 6:34)

  Toekomstplannen maken is welbestede tijd: zorgen maken over de dag van morgen is tijdverspilling. Soms is het moeilijk het verschil te zien. Zorgvuldig plannen maken, is vooruitdenken over doelen, te nemen stappen en tijdschema’s en vertrouwen op Gods leiding. Als het goed gebeurt, maakt het piekeren overbodig. De piekeraar wordt verteerd door angst en vindt het moeilijk op God te vertrouwen. Vaak laat hij zijn relatie met God beïnvloeden door zijn plannen. Laten zorgen over de toekomst de relatie die je nu met God hebt, niet verkeerd beïnvloeden.

   

  09-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  20-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kijk eens naar je hart naar binnen

  KIJK EENS NAAR JE HART NAAR BINNEN

  Kijk eens in je hart naar binnen

  wat je ziet en wat daar woont.

  Ga met d' opruiming beginnen

  die van zonde en schuld verschoont.

   

  Zet je hart voor Jezus open

  vraag Hem Heer neem alles weg.

  Blijf als mens er niet mee lopen

  spreek tot Hem van schuldbesef.


  Vraag de Heiland om vergeving

  opdat Hij van zonden wist.

  Merk d' opluchting de beleving

  er geen kwaad meer in je gist.

   

  Als Hij je hart zal verschonen

  komt er ruimte vrede en rust.

  Nodig Hem in je te wonen

  van Zijn liefde en trouw bewust.

   

  Sluit de deur voor al het kwade

  verleen het geen toegang meer.

  Dan lijd je als mens geen schade

  door bewoning van de Heer.

  Justus A. van Tricht

  20-08-2017 om 14:30 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  06-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde hart

  LIEFDE-HART

  Je weet vast wel dat een hart het symbool is voor liefde. In de Bijbel staat dat God liefde is. God houdt zo veel van de wereld dat Hij zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft laten gaan om voor de mensen te sterven. En Hij wil heel graag dat alle mensen ook van Hem gaan houden. God wil als een Vader voor u zorgen. Je mag alles tegen Hem zeggen wat u moeilijk vindt. Dat betekent niet dat alle moeilijke dingen dan worden opgelost. Maar wel dat God u rust en vrede wil geven in je hart. Misschien hebt u een vader en een moeder die niet goed voor je zorgt of die er helemaal niet is. Maar God is anders. Hij is liefde.

  06-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  31-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods oog

  Heer, U kent mij. U weet wat er diep binnenin mij is. U weet dat ik van U houd. Heer, sleur die mensen weg als schapen die geslacht gaan worden. Bewaar hen tot de dag van de slacht.


  U zit achter het stuur en bent bijna op de plaats van bestemming. Nog even geeft u via uw mobiel een belangrijke mededeling door. Op dat moment merkt u in uw achteruitkijkspiegel een politieauto op. In een reflex neemt u uw voet van het gas, stopt u uw mobiel weg en doet u uw gordel om. Verhit bedenkt u een smoes voor het feit dat u uw identiteitspapieren niet bij u hebt. Bang denkt u aan de banden die u allang had moeten vervangen. O, als de agent u nu zou laten stoppen!

  Stelt u zich eens voor: God zit u zo op de hielen dat u Hem kunt zien. Bliksemsnel zullen uw gedachten aan het malen gaan. Hoe was het toch met de laatste belastingaangifte? Met de echtelijke trouw? Met uw aanzien in de buurt? Met uw zakelijke praktijken? Met uw eerlijkheid?

  Nu, God is werkelijk zo dicht achter u, alleen ziet u Hem niet. Hij ziet u echter wel.

  Bedenk dat te allen tijde. Zie het als een kans dat God u niet zomaar uw gang laat gaan. Zorg ervoor dat u met Hem in het reine komt. Ga uw leven punt voor punt na. Belijd Hem al uw fouten en maak ze in de toekomst niet meer. Zo wordt uw leven nieuw, omdat God u in Christus alles vergeeft en bereid is u een onverwachte levenskwaliteit te geven. U hoeft dan niet meer bang voor Hem te zijn, maar kunt met blijdschap onder Zijn ogen leven.


  Lieve God wilt u elke lezer zijn of haar uw liefde laten ervaren. Dat ze weten dat U er ook  voor hen  bent. Al kennen ze U nog niet. U kent ieder lezers heel goed.(Bron:hetgoedezaad)

  31-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde

  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • tricia
 • openhands
 • real-life
 • bemoedigendewoorden
 • weetjeselkedag

 • FEESTDAGEN

  Image and video hosting by TinyPic

  PASEN Het graf van Christus is beroemd om wat het niet bevat. ☻☻Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.☻☻Onze Heer heeft de belofte van opstanding geschreven, niet alleen in boeken, maar in elk blad in de lente.☻☻Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

  HET PAASVERHAAL

  Het paasverhaal is het hart van het Christendom

  Op Goede Vrijdag werd Jezus Christus geexecuteerd door kruisiging. Zijn lichaam werd afgenomen van het kruis en begraven in een grot. Het graf werd bewaakt en een grote steen werd voor de ingang gerold zodat niemand bij het lichaam kon komen Op de volgende Zondag bezochten enige vrouwen het graf en vonden dat de steen weggerold was en het graf leeg was. Jezus zelf werd die dag, en ook een aantal dagen daarna, door vele mensen gezien. Zijn volgelingen realiseerden zich dat God Jezus opgewekt had uit de dood.


  VISITOR

  GENEZINGS GETUIGENIS

  GENEZEN VAN ACUTE LEUKEMIE☻

  7 april☻

  De diagnose die de 28-jarige Jessica kreeg te horen was acute leukemie en een hart in zeer slechte conditie. Behandeling sloeg niet aan en haar overlevingskansen waren nihil, Jessica had nog maar enkele weken te leven. De artsen in het ziekenhuis adviseerden haar om afscheid te nemen van haar familie. Maar Jessica ging met haar nood richting Jezus en geloofde in herstel. Tijdens die genezingsdienst kwam de kracht van God tot haar; Jessica ging gezond en herboren naar huis. Na onderzoek in het ziekenhuis was er geen spoor van leukemie meer te vinden

  GENEZINGSGETUIGENIS

  WINGS OF HEALING

  GENEZEN VAN SPIERDISTROFIE☻

  7 april☻

  Het stoten van haar grote teen zou het begin zijn van negentien jaar van vreselijke pijn waardoor zij steeds slechter liep. Mathilda leed hierdoor aan posttraumatische spierdystrofie. Enige jaren daarna stootte zij ook haar andere teen waardoor opnieuw dystrofie ontstond. Haar situatie werd door de jaren heen erger. Zij liep op krukken en kreeg van de artsen te horen dat zij nooit meer goed zou kunnen lopen en uiteindelijk in een rolstoel terecht zou komen. Kennissen nodigden haar uit voor een genezingsdienst. Zij was niet gewend om naar een kerkdienst te gaan, maar opende haar hart voor Jezus. Haar leven werd veranderd en haar ernstig zieke lichaam werd die avond door Jezus Christus genezen.


   


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  Gastenboek
 • Goeie morgen Linecia.
 • Goedemorgen
 • Midweek groetjes.
 • Goeie morgen Linecia.
 • Goedemorgen

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  WEEK/BIJBELSE TEKSTEN

  7 april☻

  WEEK 7: Hij laat mij schuilen onder Zijn dak op de dag van het kwaad.

  WEEK 8: Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.

  WEEK 9: Vromen, heb ontzag voor de Heer: wie Hem vreest lijdt geen gebrek.

  WEEK 10: Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal je geven wat je hart verlangt.

  WEEK 11:Vestig je hoop op de Heer en blijf op de weg die Hij wijst.

  WEEK 12: Roep Mij te hulp in tijden van nood, Ik zal je redden, en je zult Mij eren.  GELOOFT

  GENADE☻

  19 april☻

  Genade is gratis; ze kan niet verdiend worden op basis van goede werken. Met andere woorden, op het moment dat wij eigenlijk straf verdienen, schenkt God ons het goede door zijn genade. Genade is het concept waarin God zijn aangezicht toont, zijn gunst verleent aan wat wij op dat moment nodig hebben in ons leven.Genade komt altijd door geloof "Want uit genade bent u zalig geworden en dat niet uit uzelf, het is de gave (NBG: "genade") van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."

  GELOOFT☻☻

  ZOENMIDDEL☻

  19 april☻

  In Romeinen 10:4 legt Paulus de relatie uit tussen Christus als middel om gerechtigheid te verkrijgen voor God, en de wet als middel voor gerechtigheid "Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft." Toen Christus aan het kruis stierf en de zonden en schuld droeg voor hen die onder de wet waren, maakte Hij dus een einde aan de wet als middel om door God gerechtvaardigd te worden "Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel..." (Romeinen 3:25a). Hij is de enige weg om met God in het reine te komen.

  www.gelooft.com


  GROEI

  GENEZING☻

  8 april☻

  Niet iedereen wordt in de tussentijd door God genezen. Zelfs Jezus genas niet alle mensen in de tijd dat Hij op aarde was. Hoe gaat men om met het gegeven dat niet alle mensen in de tussentijd door God worden genezen.


  GROEI

  WONDER☻

  8 april☻

  Een wonder is het ingrijpen van een almachtige God in de machteloze situaties.

  Ik voel me bevoorrecht om te zien hoe Jezus mensen geneest van allerlei kwalen, psychische ziekten en lichamelijke aandoeningen. Wereldwijd komen miljoenen niet-gelovigen tot geloof op grond van tekenen en wonderen die God doet.  OPENHANDS

  WOORD VAN GOD VOOR JOU/U☻

  19 april☻

  Denk je dat God onbereikbaar is?

  Dat je Hem niet zou kunnen leren kennen?

  Niets is minder waar!

  God is dichtbij!

  Hij spreekt tot jou en mij in de Bijbel.

  In de Bijbel reikt God jou Zijn helpende hand aan.

  God laat in de Bijbel zien wie Hijzelf is en wie Jezus is.

  Het meestgelezen boek ooit!

  Een boek dat totaal anders leest dan alle andere boeken.

  Vol wijsheden en wonderen.

  Vol verwachtingen voor de toekomst.

  Voor de wereld maar ook direct voor jou en mij.

  Een boek dat miljoenen en miljoenen mensenlevens verandert.

  En nog dagelijks verandert.

  Een boek met een enorm blijde boodschap voor jou!

  OPENHANDS☻

  WOORD VAN GOD VOOR JOU☻

  19 april☻

  Wie God oprecht zoekt

  zal Hem zeker vinden door te lezen in De Bijbel!

  Door iedere dag wat te lezen

  zal je steeds meer de enorme kracht

  en de overweldigende liefde van God ervaren.

  Hij zal je verbazen en verrassen.

  Heb je geen Bijbel? Vraag hem dan aan.

  Het is het belangrijkste boek van de wereld!

  www.openhands.nl  EVA

  EVA/GELOOF

  HET BOEK VAN DE ROEPENDE GOD☻ 19 april☻ Noach in de ark, Daniël in de leeuwenkuil of de geboorte van Jezus? Welk Bijbelverhaal lees je als eerst voor aan een kind? De Joodse kinderen komen tijdens hun onderwijs als eerst in aanraking met het boek Leviticus. Dat boek zou vermoedelijk niet onze eerste keuze zijn.“Leviticus is een boek dat in de kerk zelden wordt opengeslagen en thuis misschien nog minder,” zegt Hanneke, “maar het is blijkbaar toch zo kernachtig voor de Joodse vorming, dat kinderen het met de paplepel krijgen ingegoten.”Wanneer heb jij voor het laatst uit Leviticus gelezen? En wat heb je daarvan onthouden? Het is voor ons vaak een pittig Bijbelboek. “Maar,” zegt Hanneke, “dat vreemde boek lijkt juist het boek te zijn dat de weg opent tot God. Leviticus is het boek van de sprekende God, de roepende God. God roept opdat je tot Hem zal naderen.” “Wat een bron van kracht en moed geef je mee als dit het eerste is wat je je zoon, pleegkind of kleindochter vertelt. Van de God die leeft en tot wie je komen kunt in een ontmoeting van heilige liefde.”

  EVA-GELOOF☻

  MINDER NAAR BUITEN MEER NAAR BINNEN☻ 19 april☻ Filosoof Welmoed Vlieger, zoekt de oorzaak vooral in een gebrek aan bereidheid naar onszelf te kijken. We gaan veel te veel naar buiten en veel te weinig naar binnen, zegt zij: “De verleiding is niet het overtreden van een gebod, maar het voortdurend naar buiten rennen, je zintuigen achterna. Het niet in staat zijn je naar binnen te keren en in het diepst van je ziel naar jezelf te kijken. De grootste verleiding van deze tijd is dat we in deze haastige, jachtige en lawaaiige samenleving weinig ruimte maken voor reflectie, stilte, bezinning. We denderen maar door. Dat overkomt ons, lijkt het wel, want we moeten zo veel en er komt zo veel op ons af. En dat moeten we allemaal bedwingen en in de hand houden. De bezinning verdwijnt daardoor en dat zie ik als het grootste kwaad, want daardoor gaat er veel wezenlijks verloren. Je verliest het zicht op jezelf, op je diepste drijfveren en emoties. Het zelfinzicht dat je krijgt door je regelmatig te bezinnen, verdwijnt omdat je steeds maar bezig bent met ervoor te zorgen dat alles onder controle is. Die controledrang, het leven volgens een vooraf bepaalde agenda, zorgt voor vervreemding. Je stelt jezelf dan niet meer de wezenlijke vraag: wat ben ik aan het doen? Wil ik dat wel? Past dat bij mij? Waarom doe ik dit eigenlijk? We hebben steeds weer de neiging die vragen te onderdrukken en naar buiten te rennen, naar anderen toe. Ook de kerk kan met opgelegde normen en hoge idealen het zicht op jezelf benemen en dus een verleiding zijn, hoe raar dat ook klinkt.”

  Bron:eva.eo.nl


  DE SPIL☻

  wo 29 Mei 2019 00:00 t/m zo 2 Jun 2019 23:59☻

  PELGRIMSTOCHT HEMELVAART☻Navolging 2019☻

  Navolging 2019 is een pelgrimage in het voetspoor van de Moderne Devotie met als thema De navolging van Christus. We lopen in drie dagen van Diepenveen naar Zwolle door het hartland van de 14e-eeuwse beweging van de Moderne Devotie. Grotendeels volgen we het Geert Grootepad. Onderweg zijn we te gast bij kerken en kloosters waar we de gastvrijheid genieten van paters, dominees en gewone mensen. Met onze gastheren en – vrouwen vieren we het ochtend- en avondgebed. We lezen stukken uit het boek Navolging van Christus van Thomas a Kempis, één van de voormannen van de Moderne Devotie. Dat boek ontvang je aan het begin van de tocht. Ieder wandelt zoals ‘ie wil: alleen en in stilte of met anderen in een groep. Bagage wordt per auto vervoerd.

  Begeleiding: Derk Pullen, Dineke Rohaan, Johan Schutte, Anton Kiewiet

  www.retriatecentrum.nl

  DE SPIL☻

  INDIVIDUELE RETRAITES/Week 23: 4 t/m 7 juni

  Week 25: 18 t/m 21 juni/

  Tussen herberg en klooster…

  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal.

  Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster.De Spil is in de onderstaande weken geopend voor individuele retraite. Je kunt vier volle dagen komen, of een paar, wat jou uitkomt. Op de dinsdag wordt je om 10:30 verwacht. Op de vrijdag is het vertrek tussen 14:00 en 15:00 uur.

  DE SPIL ☻

  INDIVIDUELE RETRAITE☻

  Week 17: 23 t/m 26 april

  Tussen herberg en klooster…

  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. Ook beschikken we over een aantal fietsen waar je gratis gebruik van kunt maken. Mocht je voedingsintolerantie hebben of wanneer je vegetarisch eet dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het kan zijn dat we je vragen zelf ook het e.e.a. mee te nemen.Marianne Molenaar

  DE SPIL

  PINKSTERWEEKEND/De (g) Geest in mij?vr 7 jun 2019 19:30 t/m zo 9 jun 2019 14:30/

  De Geest liet zich met Pinksteren uitbundig kennen. Maar de Geest gaat ook een stille weg die ons leert ons leven meer aan God toe te wijden.In ons dagelijks leven wordt onze geest in beslag genomen door ambities en verplichtingen. Hoe worden wij open voor Gods Geest en leren we de geesten in onszelf te onderscheiden.We bezinnen ons met teksten van Anselm Grün en Thomas Merton.Begeleiding: Wil Kaljouw en Francien Kaljouw-Segers

  THE PASSION IN CONCERT☻

  Zaterdag 20 april 2019 is de eerste editie The Passion in Concert in Rotterdam Ahoy. Een nieuwe concertervaring, waarbij bekende artiesten het publiek met de mooiste popnummers meenemen op een muzikale reis door het paasverhaal. Een Nederlandstalig concert vol liedjes die het publiek raken. Met verrassende duetten, solo’s en een poporkest onder leiding van Eric van Tijn. Tickets zijn vanaf vandaag te koop via de website .

  MINISTRYCURSUSHOUTEN

  GROEIEN IN HEELHEID-VERDIEPING

  MINISTRYTRAINING MET ALEXANDER VENTER☻

  Datum: 16-18 mei

   2019/Locatie:/Opstandingskerk Zwolle

  Mis ‘m niet, deze meerdaagse training voor ministryteams,

  pastoraal werkers en iedereen die wil groeien in gebedsministry.

  Ben je betrokken bij gebedsministry en verlang je ernaar om verder te groeien in deze bediening? Of is deze vorm van gebed nog nieuw voor je en ontdek je graag meer? Wil je meer van God ontvangen? Mis ‘m dan niet, dit meerdaagse trainingsevent met Alexander Venter. Van donderdagavond tot en met zaterdagmiddag gaan we de diepte in met stevig onderwijs en véél oefenruimte.

  Bron:new-wine.nl

  DE SPIL☻ 

  STILTEWEEKEND JONGEREN t/m30 jaar/vr 17 mei 2019 19:30 t/m zo 19 mei 2019 14:30/Tijdens het stilteweekend zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons bewust maken van ons verlangen naar God. Maar stilte kan ook onwennig, wat verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust.We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” Van je retraite begeleider krijg je tijdens begeleidingsgesprekken, oude geestelijke oefeningen die passen bij je eigen geestelijke weg: een meditatieoefening, een stilte-wandeling een creatieve gebedsvorm.Begeleiding: Ruth Verboom en Marianne Groen

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRIATE/Week 19: 7 t/m 10 mei/Week 21: 21 t/m 24 mei/Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster.Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. Ook beschikken we over een aantal fietsen waar je gratis gebruik van kunt maken. Mocht je voedingsintolerantie hebben of wanneer je vegetarisch eet dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het kan zijn dat we je vragen zelf ook het e.e.a. mee te nemen.

  THEMA RETRAITE: TIJD VOOR JEZELF OPEN -RETRAITE WEEKEND☻vr 21 jun 2019 19:30 t/m zo 23 jun 2019 14:30☻

  Even helemaal eruit? Pas op de plaats maken? Een weekend weg voor ontspanning, een wandeling of fietstocht of om eindelijk eens dat boek uit te lezen? Dan is een open retraiteweekend iets voor jou.

  De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. Je beschikt het weekend over een eigen, ruime, kamer. De retraitebegeleiders zijn er, als je dat wenst, om je te ondersteunen op je zoektocht.

  Begeleiding: Everlien van Blijderveen

  Jesusandwive

  TETRAITE IN STILTE KLEOPASDAGEN/Wanneer?   in 2019: 11 – 14 juli en 3 -6 oktober  Waar?   maart en oktober in Retraitecentrum Klein Sion te Leuvenheim (onder Zutphen)   juli in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt (onder Den Bosch) Info?   zie www.kleopasdagen.nl, waar je onder Diversen ook een folder kunt downloaden In de protestantse kerken is een toenemende belangstelling voor retraites waar te nemen. Al vele jaren worden er in Helvoirt Emmaüsdagen georganiseerd door leden van de... Bron:biddeniseenweg.nl


  ZO DICHTBIJ☻

  13 april☻

  Een gewone

  morgen in maart,

  waarop alles in

  ons land stilstaat.

  Je zit in de tram en

  dan denk je er niet aan,

  dat er iemand met een

  geweer op zal staan.

  Opeens ben je met

  zijn allen in nood,

  het is een gevecht

  van leven op dood.

  Woorden schieten

  voor ons tekort,

  en hopen dat dit vanaf

  nu voorkomen wordt.J.Troost
  VOOR (T) LEVEN☻

  13 april☻

  We mogen de

  jongeren voorleven,

  en het Woord

  van God doorgeven.

  Laten wij voor hen

  een voorbeeld wezen,

  dat ze in ons leven

  de Bijbel mogen lezen.

  Dat dit voorleven

  zo door mag gaan,

  en zij als voorbeelden

  voor anderen mogen staan.J.Troost


  MET PAPA IN GESPREK☻

  13 april☻

  Waarom moet het in

  mijn leven zo gaan,

  je lijkt in zoveel dingen

  alleen te staan.

  Soms overheerst de

  pijn en het verdriet,

  en dat het zo gaat

  snap je dan niet.

  Hij zit naast je en je

  praat en Hij is stil,

  en luistert naar wat je

  Hem vertellen wilt.

  Papa houdt liefdevol een

  arm om je heen,

  en fluistert:”Met Mij

  ben je nooit alleen."J.Troost


  DAN WORDT IK STIL☻

  13 april☻

  Daar sta ik met vele

  mensen om mij heen,

  ondanks de drukte

  voel ik mij alleen.

  Mijn Heiland werd net

  aan het kruis geslagen,

  Hij kwam om mijn

  zonden te dragen.

  Voor mij is Hij door

  dood en hel gegaan,

  dat zo’n grote liefde

  nog kan bestaan.

  Dat lijden en sterven

  was Zijn Vaders wil,

  als ik dit bedenk

  dan word ik stil.

  Dan kniel ik in tranen

  en dankbaarheid neer:

  “Bedankt voor dit

  grote offer Heer”.J.Troost  WAT JE VOOR DE MINSTE DOET☻

  13 april☻

  Kwam je hem tegen in de stad?

  de man met open zolen,

  hij hield zijn hand op voor wat geld,

  jij liet hem verder dolen.

  Zag je die vrouw gesluierd gaan,

  zij viel opeens op straat,

  hulpvragend keek zij naar jou op,

  en las jouw blik vol haat.

  Maar Jezus zegt “help ieder mens,

  ga naast de ‘ander’ staan,

  want wat je voor de minste doet,

  heb je voor mij gedaan”.C.Verhije-de Peuter


  GEEN ZIEKTE GEEN PIJN☻

  13 april☻

  Mijn woord heb ik gegeven,

  Mijn trouw heb ik beloofd,

  Ik zal jou steeds omgeven,

  als jij in mij gelooft.

  Een nieuwe toekomst nadert,

  geen ziekte en geen pijn,

  de dood is overwonnen

  Ik leef en zal er zijn. C.Verhije-de Peuter


  POEZIE☻

  ALS EEN LIEVE LENTE☻

  19 april☻

  Als een lieve lente morgen, moge uw ganse leven zijn.

  Zonder kommer zonder zorgen, als een heldre zonneschijn.

  Mocht ge onder scherts en liefde door het leven henen gaan,

  Zonder dat de smart u griefde, dan is aan mijn wens voldaan.

  POEZIE

  ZINVOL☻

  19 april☻

  Een krekeltje in ‘t groene gras,

  Een kikker in een waterplas,

  Een honingbijtje op een blom,

  Een goudvis in zijn vissekom,

  Die leren je, dat al wat leeft,

  Een zinvolle bedoeling heeft.

  Geef dus je leven doel en zin.

  Dat is de raad van je vriendin.
  RELATIE EN OPVOEDING

  Face Slap

  BOZE VADER☻ 7 april☻ k kan de nageltjes kort houden. Ik kan haar klappen en afweer opvangen als ik erbij ben. Maar als ik er niet ben, is het kind overgeleverd aan al die onveiligheid, diep binnen in haar." Nieske Selles is pleegmoeder. In deze blog beschrijft ze hoe een pleegkind op school niet altijd wordt begrepen.Kinderen die onveilig gehecht zijn in hun vroege kinderjaren, kunnen veel weerstand van hun omgeving verwachten. Deze kinderen roepen heel hard om aandacht… om gezien te worden... om geliefd te zijn. Maar ze gebruiken woorden of manieren die hun omgeving niet begrijpt.Ze smachten naar een complimentje, maar halen uit en krabben je in je gezicht. Ze verlangen naar een arm om zich heen, maar weten niet hoe ze die arm moeten ontvangen dus duwen ze die van zich af.

  Punishment slap

  ONVEILIG 7 april☻ Er was een boze vader. Woedend was hij. Zijn zoontje had al twee keer een krab gehad van een klein, onveilig gehecht meisje. "Ik accepteer dit niet langer! Zorg dat ze stopt!," riep hij. Ik begrijp hem wel, maar mijn hart krimpt samen. Want ik kan er niets aan doen. Helemaal niets. Ik kan de nageltjes kort houden. Ik kan haar klappen en afweer opvangen als ik er bij ben. Maar als ik er niet ben is het kind overgeleverd aan al die onveiligheid, diep binnen in haar. En het weet niet hoe het er mee om moet gaan.

  Bron:eo


  WEET-MAGAZINE

  Happy friends

  KLAAGESTOOMD OM TE SPREKEN☻ 19 april☻ „Taal is uniek voor mensen. En ik ben ervan overtuigd: de mens is een wezen dat is klaargestoomd om te spreken.” Taalkundige Klaas Roos nam geen blad voor de mond toen hij afgelopen zaterdag zijn lezing over de herkomst van taal gaf. Lees het verslag maar eens dat gisteren in het Reformatorisch Dagblad stond. Klaas Roos was een van de sprekers op het symposium ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’ in Opheusden. Hij gaf aan dat de herkomst van spraak voor de evolutionist een raadsel blijft. Wie uitgaat van de werkelijkheid van de torenbouw van Babel en de verspreiding van de mensheid vanuit dat ene punt, komt tot een veel aannemelijkere verklaring. Klik hier om het RD-verslag te lezen.

  Bible 1

  RELIGIE VERRIJKT JE; GELOVIGEN GEBRUIKEN HUN HELE HERSENS☻ 19 april☻ Fundamentalist!’ Je zult die verwensing maar naar je hoofd krijgen. Toch is het niet vreemd als je dan ‘dankjewel’ zegt. Want uit onderzoek blijkt dat dogmatische, religieuze mensen socialer zijn; ze geven meer om hun medemens dan anderen. En de tegenstelling met atheïsten die er sterke overtuigingen op nahouden, kan niet groter zijn: hun persoonlijkheden lijken meer op die van een psychopaat.Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat religie gunstig is voor je persoonlijke welzijn en de samenleving als geheel. Zo steekt Jack zijn verhaal in. „Religieuze mensen leven zeven tot tien jaar langer dan niet-religieuzen. Ze beschikken over een hogere emotionele intelligentie en zijn beter in emotionele zelfregulering.” Jack betoogt dat er veel aanwijzingen zijn die suggereren dat het een goed idee is om religieus te zijn; niet alleen voor de persoon zelf, ook voor de samenleving als geheel.Voorafgaand aan zijn experimenten voorspelde Jack dat iemand meer om anderen geeft als hij religieus is. „Een paar jaar geleden hebben we dat geprobeerd te testen met negen verschillende experimenten.

  Bron:weetmagazine.nl


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  zondag, 2. juni/ 10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) woensdag, 5. juni/20:00/gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) zondag, 9. juni/Pinksterfeest, Houdt u vrij ! 10:15/Eredienst; Gods Kracht voor Gods volk (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Genezingsdienst Warmond,in de kracht van de Heilige Geest (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) woensdag, 12. juni/20:00/gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) zondag, 16. juni/10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) woensdag, 19. juni/20:00/gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) Wanneer/wo, 19. juni, 20:00 – 22:00

  ♥♥Bron.wingsofhealing.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  MEIVAKANTIE/27 april t/m 5 mei 2019 | Outdoorpark SEC Survivals | Almere Beleef knallende avonturen en spetterende uitdagingen in je vakantie. Outdoorpark SEC Survivals heeft een vakantieprogramma vol superleuke activiteiten. Zo kun je boogschieten, survivallen, vuurtje stoken, op zoek gaan naar de schat en nog veel meer. Iedere dag is er iets spannends te beleven.

  love

  VAKANTIE WEEK VOOR JONG EN OUD/21 t/m 26 juli 2019/ PAGEDAL STADSKANAAL/Aanmelden vanaf 21 januari 2019☻Nu is het nog koud en guur, maar we zitten met ons hoofd al weer bij de zomer! Vanaf 21 januari kun je je aanmelden voor de Vrij Zijn Zomerweek. Het thema van de Vrij Zijn Zomerweek 2019 is de titel van een lied dat de hele wereld is overgegaan. Het voerde maar liefst drie maanden lang de christelijke hitlijsten in Amerika aan. Het gaat over de Goede Herder die 99 schapen achterlaat om dat ene verloren schaap te vinden. Gods onmeetbare liefde voor ons is groter dan wij kunnen bedenken! Zijn genade is altijd groter, en begint pas daar waar wij denken dat het ophoudt. Kom en ontdek dat de eeuwige God van liefde jou najaagt om je hart te winnen, omdat jij meetelt in zijn wonderlijke plan voor deze wereld.www.vrijzijn.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  STILLE ZATERDAG☻ STILLE ZATERDAG MET RIKKERT ZUIDERVELD, GERALD TROOST EN MIRIAM VAN DE VEGT/zaterdag 20 april 2019 - 20.00 - Veenendaal /Op Stille Zaterdag 2019, midden tussen Goede Vrijdag en het feest van Pasen, organiseert De Basiliek een avond van rust, klein gebrachte muziek en overdenking.Het wordt een indrukwekkende avond met ruimte voor grote diversiteit.Rikkert Zuiderveld brengt, met zijn vaste muzikale kompaan accordeonist/toetsenist Jan Borger , een aantal songs met zijn doordachte, soms schurende, maar altijd rake teksten.Gerald Troost brengt in zijn herkenbare gevoelige stijl een serie indrukwekkende ballads. www.eventsforchrist.nl

  OPENING STRANDSEIZOEN HOEK VAN HOLLAND/30 mei 2019 | Hoek van Holland (Rotterdam)Elk jaar op Hemelvaartsdag wordt het strandseizoen van Hoek van Holland geopend. Bij de strandpaviljoens is het één groot feest met live muziek en DJ’s. Er is een mega braderie op de Rivierkant en Zeekant, kinderattracties, foodtrucks. Alle strandtenten zijn natuurlijk geopend voor een hapje en een drankje op hun gezellige terrassen.

  Image and video hosting by TinyPic

  TULP FESTIVAL☻ 1 april t/m 30 april 2019 | Amsterdam/Een kleurrijk lint van honderdduizenden tulpen doorkruist de hoofdstad in de maand april. Amsterdam beleeft daarmee de vijfde editie van het Tulp Festival. Van Noord tot Zuidoost en van Oost tot Nieuw-West verlevendigen tulpen het straatbeeld. Ook in tuinen van veel musea en hotels zijn tulpen in alle soorten en kleuren te bewonderen. Een tweetalige gids geeft alle informatie over de tulpen en de locaties. Laat je alvast inspireren op de website.

  Image and video hosting by TinyPic

  VOORJAARSBLOEIERS IN POLDERTUIN ANNA PAULOWNA☻15 maart t/m 15 mei 2019 | Poldertuin Anna Paulowna | Anna Paulowna (Hollands Kroon)/ De Poldertuin is een park met voorjaarsbloeiers (hyacinten, narcissen, tulpen, bijzondere bol- en knolgewassen). De bloembollen zijn beschikbaar gesteld door bloembollenkwekers uit de regio. Een groep vrijwilligers zorgt ervoor, met behulp van gemeente Hollands Kroon, dat er ieder jaar een mooie tuin te bewonderen is.Vanaf half maart tot half mei staat de tuin in bloei en is de tuin op z’n mooist. De tuin is het hele jaar geopend.

  Image and video hosting by TinyPic

  OPENWATER SPORTDAG UITGEESTMEER☻19 mei 2019 | Watersportcentrum Uitgeest | Uitgeest/De Open Watersportdag trekt elk jaar duizenden bezoekers naar het terrein van Watersportcentrum Uitgeest. Hier kunt u varen in een supersnelle boot, duiken in een duiktank, paling roken en deelnemen aan vele verschillende activiteiten.

  Image and video hosting by TinyPic

  PURMERENDS MUSEUM☻Op feestdagen in de periode: 1 mei t/m 31 oktober: 13.00 - 17.00 uur 1 november t/m 30 april: 13.00 - 16.00 uur/ Dit museum is bekend om de mooie collectie Purmerends Jugendstil Aardewerk. Purmerend was in de periode 1895-1907 hét centrum voor de productie van sieraardewerk. In het museum maak je kennis met de geschiedenis van Purmerend. Een bezoek is leuk en interessant voor jong en oud. Naast de collectie kom je veel te weten over bekende Purmerendse architecten. Het museum is gevestigd in een pand uit 1912. Het is het voormalig stadhuis aan de Kaasmarkt.Purmerends Museum Kaasmarkt 20/1441 BG Purmerend


  LEGER DES HEILS 

  WOONTRAININGSPROGRAMMA VOOR DAK EN THUISLOZE JONGEREN☻

  25 maart☻

  Vast en Verder richt zich op jongeren van 18 tot 27 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen. In een tot twee jaar ontwikkelen zij onder meer hun sociale vaardigheden, woonvaardigheden en leren zij omgaan met verslavingsproblemen en de aanpak van hun schulden. Vast en Verder is een erkend penitentiair programma."Mijn grootste nachtmerrie is dat ik opnieuw zo verslaafd word dat ik er alles voor over heb. Zelfs een overval. Ik voel me daar schuldig over. Ik vraag me af wie mijn vrienden zijn. Als ik vastzit, komt er niemand. Bij Vast en Verder woon ik beter dan op straat. Hier helpen ze met praktische dingen, zoals aanmelden voor een opleiding, en leer ik koken en mijn administratie bijhouden. Ik wil er iets van maken."

  LEGER DES HEILS

  TIJDELIJKE WOONBEGELEIDING VOOR VOLWASSENEN☻

  25 maart☻

  Voortgang begeleidt mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar moeite hebben om dat vast te houden. Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd, waarbij het ontbreken van woonvaardigheden in het oog springt. Daarnaast is er vaak sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. De dagstructuur ontbreekt, evenals een passende dagbesteding.André:

  "Het scheelde niet veel of ik was uit huis gezet. Ik betaalde mijn rekeningen niet, kocht veel liever drugs. Gelukkig heeft het Leger des Heils mijn huur overgenomen. Dit betekende wel, dat ik me begeleidbaar op moest stellen, zo heet dat. Geen punt, want ze leren me alles wat nodig is om het straks zelf te kunnen. Ze hielpen me weer aan werk. Ik verdien mijn eigen brood. Ik ben weer mens."
  STRIJDKREET

  Image and video hosting by TinyPic

  HANS DOET MAATSCHAPPELIJKE UITVAARTEN☻ 25 maart☻ We treffen elkaar op een oude begraafplaats en Hans Meijerink, uitvaartondernemer, vertelt dat een jong gezin hem vannacht wakker heeft gebeld met de vraag of hun kindje op deze plek begraven mag worden. Na veel telefoontjes is het antwoord helaas nee. “Ik probeer altijd alles te doen, maar in dit geval was er echt geen mogelijkheid om dit te organiseren. Uiteraard raakt mij dat, want de ouders wonen om de hoek en ik kan mij voorstellen dat ze hun kindje graag dichtbij willen hebben.”Verderop op de begraafplaats staat op verschillende grafstenen een palmblad afgebeeld. “Een teken van Christus’ overwinning op de dood. Vroeger wilde ik dominee worden en op de preekstoel staan, ik had het idee dat ik iets te vertellen had. Eigenlijk vond ik het als kind al aantrekkelijk. Toen ik klein was, was ik zelfs hulpkoster. Glaasje water op de preekstoel zetten, dat soort dingen. De koster van de kerk was een enorme brombeer, maar ik kon goed met hem overweg.”

  Image and video hosting by TinyPic

  WAT IS DE UITDAGING VAN JE WERK☻ 25 maart☻ “Soms wordt boosheid, schuldgevoel of verdriet op mij afgereageerd. Daarbij moet ik ook met verschillende groepen mensen omgaan. Ik vind het dan niet altijd makkelijk om mijn geduld te bewaren. Ik merk soms echt dat ik dan op mijn tanden moet bijten. Tegelijkertijd kan ik mij toch ook makkelijk aan mensen aanpassen. Ik ben een soort kameleon. De ene dag regel ik een uitvaart voor een advocatenfamilie en de andere dag sta ik bijvoorbeeld op een locatie van het Leger des Heils. Een vriendin zei tegen mij, dat mijn sterke punt is dat ik mensen om mij heen verzamel en motiveer om iets te doen. Mijn netwerk inzetten dus. Nu zij dat zo heeft gezegd, merk ik dat ik dat ook bewuster doe, dat helpt.”

  bron:strijdkreet.nl


  NATUURMONUMENTEN

  Image and video hosting by TinyPic

  MAAK PLAATS VOOR WILDE BLOEMEN☻ 25 maart☻ Het valt veel mensen op: insecten, bloemen en vogels verdwijnen uit ons landschap. Zonder wilde bloemen, geen insecten en zonder insecten geen vogels. Daarom zet Natuurmonumenten heel Nederland in bloei. Binnen onze natuurgebieden, maar vooral ook daarbuiten. Een enkele wegberm of akkerrand daargelaten, vind je de variëteit aan wilde bloemen vooral in natuurgebieden. Boswachters beheren de laatste reservaten met bloemrijke akkers en bonte weides. Vaak kleine gebieden van elkaar gescheiden door bloemloze landbouwgebieden. Natuurmonumenten vraagt daarom iedereen plaats te maken voor wilde bloemen. Langs wegen, in tuinen en op het platteland. Waar wilde bloemen zijn, zijn insecten. Waar wilde bloemen zijn, is natuur. Image and video hosting by TinyPic

  WAAR ZIJN DE WILDE BLOEMEN GEBLEVEN☻ 25 maart☻ Honderd jaar geleden stond Nederland nog vol wilde bloemen. Ze kleurden ons landschap en vormden een thuis voor insecten en vogels. In elke willekeurige wegberm kon je een veldboeket plukken en op akkers en weilanden, langs paden en wegen was volop plek om te groeien en te bloeien. Rond 1900 hadden wilde planten 94 procent meer ruimte dan nu. Anno 2019 ziet ons land er totaal anders uit en zijn nog maar weinig plekken geschikt voor wilde bloemen.

  Bron:natuurmonumenten


  MOOI

  Image and video hosting by TinyPic

  LAAT ME MERKEN LAAT ME VOELEN DAT U WERKELIJK BESTAAT☻ 13 april☻ Hoewel God in Zijn woord belooft dat Hij je niet zal begeven of verlaten, kan je momenten hebben dat je gevoel daar niet in mee gaat. Het kan moeilijk zijn. Maar... juist op die momenten, dat het echt niet meer gaat, roep uit naar God! God reageert op jouw wanhopige roep naar de hemel! Als het leven soms pijn doet en de storm gaat te keer, in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken laat me voelen, dat U werkelijk bestaat. Dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk, dat U mij gedragen heeft.Bron:cip

  Image and video hosting by TinyPic

  GENIETEN VAN GOD IS HET WARE GEESTELIJKE LEVEN☻ 13 april☻ Muzikant Eric Gilmour vertelt in deze muziekvideo hoe kostbaar het is om dagelijks van God te genieten. "Dit is het ware geestelijke leven; we hebben dagelijks tijd nodig om simpelweg van God te genieten en Hem te verheerlijken. Dit moeten we 'jaloers beschermen', zegt hij. "Alleen zijn met God is niet zozeer een zaak van discipline, maar vooral van een jaloers verlangen. Dat je zegt: ik verlang zo naar U dat ik niet wil dat er iets tussen komt. Het is een moment om naar Hem te kijken. En als je niet scherp bent, of je bent ongeduldig en je maakt fouten, wees in Zijn aanwezigheid.""Misschien heb je weinig tijd. Maar het heeft niet heel veel tijd nodig, om je hart omhoog te brengen, en Hem alles aan te bieden wat we hebben. Bron:cip

  Bron:cip 


  Image and video hosting by TinyPic

  MORMONEN RUIMHARTIG RICHTING HOMOKOPPELS☻ 7 april☻ Mormonen die getrouwd zijn met iemand van hetzelfde geslacht, zijn voor hun kerk niet langer ‘afvalligen’. Dit opent voor hen de weg om hun kinderen in de kerk te laten dopen.Salt Lake City.Dit besluit nam de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen – zoals de mormonen officieel heten – donderdag. Ze wil hiermee een positief gebaar doen richting homokoppels, maar blijft het homohuwelijk afkeuren.‘We beschouwen een dergelijk huwelijk nog steeds als een ernstige dwaling’, maakt het kerkgenootschap bekend in een verklaring. ‘Maar we behandelen het in de kerkelijke tucht niet meer als afvalligheid. In plaats daarvan stellen we het nu gelijk aan immoreel gedrag in heteroseksuele relaties.’Het belangrijkste verschil is dat homokoppels nu hun kinder …Bron:nd

  Image and video hosting by TinyPic

  OPBLAASKERK IN WEEK VOOR PASEN BIJ CENTRAAL STATION APELDOORN☻ 7 april☻ Achttien meter lang, twaalf meter hoog en acht meter breed is de opblaaskerk die in de week voor Pasen bij het Centraal Station Apeldoorn komt te staan. Van woensdag 17 tot en met 20 april is de kerk vanaf 10:00 uur open. Thema is: ‘Wat geloven christenen met Pasen’. In de opblaastent worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder een kinderprogramma, high-tea, Bachkoor, vintage winkel, paaschallenge voor jongeren, creatieve activiteiten en nog veel meer. Als daar behoefte aan is, is er een mogelijkheid voor een goed gesprek. Ook is er meer informatie te vinden over Pasen, Jezus en geloof. Uiteraard is er koffie en thee aanwezig.De PopUpKerk Apeldoorn is een platform waarop Apeldoornse kerken de stad kunnen verrassen, vernieuwen en verbinden met het evangelie. Alle details vindt u op www.popupkerkapeldoorn.nl.

  Image and video hosting by TinyPic

  KEES DE KORT SCHILDERT GEEN PLAATJES BIJ EEN BIJBELVERHAAL, HIJ SCHILDERT HET VERHAAL ZELF☻ 7 april☻ Kunstenaar Kees de Kort leefde zich volledig in bij het schilderen van bijbelverhalen. ‘Vaak werd ik na afloop ziek, alle energie zat in de tekeningen.’ De herkenbare werken zijn te zien in het Ikonenmuseum in Kampen.KAMPEN:Kijk, dat ben ik’, zegt kunstenaar Kees de Kort (84) enthousiast. Naast een serie schilderijen van het bijbelverhaal over Abraham, hangen acht kleine zwart-witfoto’s. Daarop is De Kort zelf te zien. Hij draagt er oudtestamentische gewaden en poseert in de houdingen die hij Abraham laat innemen op zijn schilderijen. ‘Dan weet je een beetje hoe het zit, met die kleren enzo’, legt hij uit. Het tekent hoever De Kort ging bij het zich inleven in de bijbelse verhalen, waarvan hij er zo veel schilderde. Wie denkt er niet bij de intocht in Jeruzalem aan de afbeelding van Jezus in dat wit-gr …Bron:nd

  brexit

  OVER WAT BREXIT WEEKEND HAD MOETEN ZIJN, OPENEN KERKEN EN KATHEDRALEN HUN DEUREN VOOR GEBED EN DIALOOG☻ 31 maart☻ Het eerste weekend nadat het VK de Europese Unie zou verlaten, bieden kerken en kathedralen ruimte voor gesprek en gebed op de Brexit.Veel kerken in het hele land houden dit weekend gebedswachten over wat het begin van een nieuw post-Brexit-tijdperk voor het VK zou moeten betekenen. Maar nadat een andere week van stemmen en debatten de impasse op Brexit niet had doorbroken, nodigen de aartsbisschoppen van Canterbury en York mensen uit om samen te komen in dialoog en gebed als onderdeel van vijf dagen van gebed voor het land en zijn toekomstige relatie met de Europese Unie . Kathedralen in heel Engeland hebben die oproep beantwoord. Op vrijdag was de kathedraal van Leicester gastheer van een gebedswake onder leiding van de bisschop van Loughborough, Guli Francis-Dehqani, voorzitter van de Europese Raad van kerken, terwijl de kathedraal van Wakefield mensen uit het publiek uitnodigde om hun gebeden voor vrede en voor elkaar op gebedskaarten.Bron:christentoday

  christopher-watts

  MAN DIE LEVENSLANGE GEVANGENISSTRAF KRIJGT WEGENS MOORD OP VROUW EN ZIJN TWEE KINDEREN BEWEERT GOD IN DE GEVANGENIS TE HEBBEN GEVONDEN☻ 31 maart☻ Een Colorado-man die nationale krantenkoppen kreeg omdat hij schuldig bevonden werd aan het vermoorden van zijn vrouw en twee dochters, zegt dat hij God heeft gevonden terwijl hij zijn levenslange gevangenisstraf uitdeelde.Christopher Watts werd vorig jaar schuldig bevonden aan het wurgen van zijn vrouw, Shanann, en het verstikken van zijn twee dochters, Bella en Celeste. Hij werd tot leven veroordeeld zonder voorwaardelijke vrijlating.Ik heb nooit geweten dat ik een relatie met God zou kunnen hebben zoals ik nu doe ... het is als de geweldige genade met dit alles, maar ik wou dat niemand hiervoor enige prijs hoefde te betalen," legde Watts uit, zoals gerapporteerd door de ingewijde.Watts legde uit dat hij zijn Bijbel regelmatig leest. Hij houdt ook een foto van zijn vrouw en dochters, waarop hij de Schrift leest. Hij kopieert ook passages en stuurt deze naar zijn ouders."Is het verkeerd voor mij om niet te willen dat deze man, die onuitsprekelijke daden beging, mijn Jezus kende? Gelooft u dat iemand zoals hij zich echt kan bekeren en het Koninkrijk van God kan binnengaan?""De Heer zegt ook:" Mij komt de wraak toe, ik zal vergelden ", zegt de Heer (Romeinen 12:19)." Je hoeft het niet op te nemen en die last te dragen, " zei Piper.

  school-bus

  COALITIE VOOR HET HUWELIJK STEMMEN TELEURSTELLING NA STEMMING OVER SEKS EN RELATIES ONDERWIJS IN HET PARLEMENT☻ 31 maart☻ De regering is ervan beschuldigd 'geobsedeerd te zijn geweest door steeds jongere kinderen te dwingen om seks en relaties te leren', nadat parlementsleden deze week de uitbreiding van seksuele en relationele lessen hebben goedgekeurd die basisschoolleerlingen leren over LGBTQ-relaties.De ontwerprichtlijnen Relatieonderwijs, Relaties en Seksuele opvoeding en Gezondheidseducatie (Engeland) 2019 werden in de Commons op donderdag goedgekeurd met 538 stemmen voor en 21 stemmen. Als de voorschriften door het House of Lords worden goedgekeurd, leren basisschoolkinderen vanaf september 2020 over verschillende gezinsvormen, terwijl de lessen voor de middelbare school ook betrekking hebben op seksuele geaardheid en genderidentiteit.Het negeert het feit dat traditioneel huwelijk belangrijk is, het traditionele huwelijk is de meest stabiele vorm van relatie en onderzoek toont aan dat stabiliteit belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling van jonge mensen."Honderden ouders hebben hun kinderen teruggetrokken uit de lessen van het programma "No Outsiders", dat betrekking heeft op relaties van hetzelfde geslacht.Bron:christentoday

  easter-eggs

  CHOCOLADE PAASEIEREN VOEDEN GROOT-BRITTANIE OBESITAS PROBLEEM☻ 31 maart☻ Retailers worden dringend verzocht om chocoladepaaseieren vroeg in het jaar niet meer te pushen vanwege zorgen dat het bijdraagt ​​aan het obesitasprobleem in Groot-Brittannië.Volgens nieuw onderzoek in opdracht van de Royal Society for Public Health heeft de helft van het Britse publiek al minstens één stuk chocolaatje met paaseiguurtje gekocht, gegeten of gebakken, ondanks het feit dat de christelijke vakantie nog steeds weken weg is. Bijna een kwart (23 procent) heeft dit jaar al minstens één groot paasei gekocht en gegeten.Ondanks de zachte plek van het Britse publiek voor het chocolade-paasei, bleek uit de peiling dat meer dan driekwart (77 procent) van mening is dat supermarkten te vroeg in het jaar beginnen met de verkoop van paaseieren. Meer dan de helft van de ondervraagde ouders (57 procent) zei dat hun kind was verleid door een paasmaal dat bij de kassa van de supermarkt werd getoond. Het zei dat de maatregel zou kunnen helpen om de stijgende percentages van zwaarlijvigheid in het VK aan te pakken, waar een op de vier volwassenen (27 procent) overgewicht heeft - het hoogste percentage in West-Europa - en een vijfde van de zes jaars studenten is zwaarlijvig. Het is echter duidelijk dat veel winkels en supermarkten producten veel te vroeg pushen - het is niet ongebruikelijk om paaseitjes te koop te vinden in de eerste week van januari.

  Image and video hosting by TinyPic

  CHRISTELIJKE ECHTPAAR VERGEEFT VEROORZAKER AUTO ONGELUK☻ 25 maart☻ De familie Ligtenberg raakte twee jaar geleden zwaargewond door een auto-ongeluk. Het christelijke echtpaar heeft de dader vergeven. "Voor ons is vergeven iets natuurlijks. Ons is ook van alles vergeven (door Jezus, red.)," zei Martine Ligtenberg gisteravond in de tv-talkshow Pauw. De veroorzaker, een 48-jarige man uit Hoorn, reed met een snelheid van 113 km per uur vol in op een file voor een openstaande brug. De kleine Hyundai Atos van Dennis en Martine werd als eerste geraakt, met ernstige gevolgen. Martine was zwanger en verloor haar kindje, Dennis kreeg een dwarslaesie en belandde in een rolstoel. Martine: "We geloven in God en dat het leven verder gaat dan deze aarde. Daardoor hebben we een ander toekomstperspectief, want alles zal op een dag weer goed zijn. Mijn man heeft zich enorm gedragen gevoeld door God."

  Image and video hosting by TinyPic

  STOP MET CLAIMEN DAT GOD JE GEOPENBAARD HEEFT MET WIE JE GAAT TROUWEN☻ 25 maart☻ Youtuber Joseph Solomon draait er niet omheen. In zijn Youtube-video richt hij zich op de christenen die een "droom van God" hebben gekregen over de persoon die ze moeten trouwen. "Jullie moeten stoppen met dit vuile gedrag," zegt hij in zijn vlog. "Als ik naar al mijn dromen had geluisterd dan was ik nu met vijf verschillende vrouwen getrouwd geweest. Omdat iemand in het algemeen erg aantrekkelijk is moet je niet vreemd opkijken als je over diegene droomt. Het verbaast mij dat mensen dit altijd schijnen te zeggen over degene waar ze voor gevallen zijn. Ik heb dit nog nooit iemand horen zeggen over een persoon die ze helemaal niet aantrekkelijk vinden en waar ze de vervelende aspecten van zien," vertelt Salomon. "Je zadelt degene waar je mee denkt te moeten trouwen op met een ondragelijk juk. Diegene voelt zich misschien schuldig en ongehoorzaam als er niet op ingegaan wordt. God geeft je de vrijheid om zelf te kiezen te trouwen met iemand of om niet te trouwen met iemand."De discussie over of God je kan laten zien met wie je moet trouwen is al eeuwenoud. In de Bijbel draagt Hij onder andere Hosea op om te trouwen met een prostituee, om zo de ontrouw van zijn volk te tonen. Dit lijkt echter om een uitzonderlijke situatie te gaan. Bron:cip Image and video hosting by TinyPic

  WIE HUILT ER NOG OVER ONZE ONGEWENSTE KLEINTJES☻ 25 maart☻ "Vijfentwintig jaar geleden koesterden we als Bijbelgetrouwe christenen nog eendrachtig de gedachte dat ieder leven beschermwaardig is. Tegenwoordig vangt abortus nauwelijks onze aandacht meer," schrijft Annemarie van Heijningen in EO Visie."Wat is er met ons gebeurd dat we zover zijn gekomen? Ik denk dat het mede de nuance is. Die prachtige nuance, met haar verraderlijke keerzijde. Hadden aborterende artsen en ouders destijds in onze verbeelding drietanden en horentjes, tegenwoordig weten we wel beter. (...) Hoewel er afwegingen worden gemaakt waar je als christen wellicht niet voor zou kiezen, voel je wel begrip en empathie. Je slikt je oordeel in. Een glijdende schaal van begrip naar acceptatie naar respect. Wennen aan wordt verzoend met."Annemarie vraagt zich af wie er nog huilt om onze ongewenste kleintjes. "Wie, behalve een handjevol refo’s, wat excentrieke evangelischen en een paar uitzonderingen die niet onder een van deze noemers vallen?"Bron:cip


  Inhoud blog
 • De weg die naar de hemel leidt
 • Het woord van God
 • Wat belijd jij?
 • Laat Hij die dorst heeft komen
 • Hemel of hel?
 • Niets is werkelijk nieuws
 • Dorst lessen
 • Veelkleurigheid en toch... een woord!
 • Zijn barmhartigheid
 • Het lam en de ooi


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!