NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Clottemans
Gerechtigheid primeert op dwaling
23-09-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verantwoording

2018, dit blog blijft bestaan

Scroll omlaag voor de nieuwste berichten


zie inhoudstafel hier rechts---------------------------------------->
    KUNT U MET DE IDEE LEVEN DAT ZIJ ONSCHULDIG VEROORDEELD KAN GEWEEST ZIJN ?

HET AANTAL BEZOEKERS AAN DIT BLOG DAALDE natuurlijk

 

BEDANKt VOOR UW BEZOEK!
 WANT ZO HELPT U DE BEWUSTWORDING DAT HET ZOEKEN NAAR GERECHTIGHEID STEUNT OP WAARHEID EN NIET OP SHOW
Ook in dit nieuwe jaar 2018 moet de gedachte blijven voortleven 


Naar aanleiding van een opiniepeiling onder de lezers van De

Standaard, spraken zij zich uit als
volgt:


92% : Beter een schuldige in vrijheid laten dan een onschuldige jarenlang op te sluiten.
De overige 8% verkozen op basis van sterke aanwijzingen het risico te nemen van een gerechtelijke dwaling en Els Clottemans te veroordelen.

Frankie steekt zijn nek uit, door hierover een blog te starten.
Hij rekent dan ook op uw reacties (positieve en andere) om dit blog vorm te geven.

De reële kans bestaat dat dit proces een precedent wordt,en dat onschuldigen van hun vrijheid zullen beroofd worden zonder een onomstotelijk bewijs van schuld.

Dat mag ons hier in België niet overkomen !

Zelf heb ik ook al ondervonden dat justitie even zeer bepaald wordt door financieel voordeel als andere takken van onze maatschappij. Ik spreek uit ervaring.

Een onderwijzeres van 26 beschikt doorgaans niet over de middelen om Jef Vermassen te betalen. Een juwelier kan dat wel. Goed voor hem.
We hopen dat de waarheid gezegevierd heeft, maar kunnen het niet met absolute zekerheid aannemen.
Advocate Katrien Van der Straeten, die optrad aan de zijde van   Meester Van Aelst, liet in 'Reyers laat' duidelijk doorschemeren dat de uitspraak van de jury fout was.

Het ware beter geweest dat we nu met absolute zekerheid wisten dat EC de daderes is. Maar dat is niet zo. De jury, overspoeld door de emotionele tsunami van 'pseudo-argumenten' van Jef Vermassen, heeft gedwee diens pleidooi gekopieerd in de argumentatie om EC te veroordelen.

Empathie was hier totaal afwezig.
Hebben de juryleden zich proberen in de plaats van EC te zetten, in de veronderstelling wel dat ze onschuldig is, en wat het voor hen zou betekenen om door een gerechtelijke dwaling minstens 10 jaar te moeten wachten op een voorwaardelijke invrijheidsstelling?

De drijfveer om dit blog te starten is mijn onvoorwaardelijk verlangen naar eerlijkheid en rechtvaardigheid. Wie zich betrokken voelt bij dit gegeven, mag gerust reageren.
Gelieve te vermelden wanneer u niet wenst dat de tekst van uw mail op het blog verschijnt.

Met dank bij voorbaat voor al uw reacties!PS: Sommige van deze reacties worden gekopieerd in het blog. Indien dit niet het geval is, betekent dat niet dat uw reactie zonder belang is. Wel dat het geen commentaar behoeft !

23-09-2013 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (16)
27-10-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Breaking

Breaking news

Dader parachutemoord komt wettelijk nog niet in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidsstelling

Clottemans 3 uur uit haar cel

OPGLABBEEK/GENT

Els Clottemans (34) heeft op 4 oktober de gevangenis van Gent drie uur lang onder strikte begeleiding mogen verlaten. Mogelijk kadert dat in de voorbereiding op haar voorwaardelijke invrijheidsstelling. Clottemans werd in 2010 tot 30 jaar cel veroordeeld voor de moord op haar liefdesrivale Els Van Doren in november 2006, sindsdien de parachutemoord genoemd.

27-10-2018 om 12:14 geschreven door Frankie  


>> Reageer (0)
10-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.10/10/2010

1 Er zijn slechts drie potentiële verdachten -

Els Clottemans, Jan De Wilde en Marcel Somers - die zowel de kennis, de tijd als de gelegenheid hadden om de parachute van Els Van Doren te saboteren. Els Clottemans is daarvan de enige met een motief. Jan De Wilde wist niets af van de buitenechtelijke relatie en Marcel Somers was smoorverliefd op Els Van Doren.

2 Het motief van Clottemans is jaloezie. Zij was verliefd op Marcel Somers, maar kwam altijd op de tweede plaats wanneer Els Van Doren in de buurt was. Els Clottemans kon zich niet langer verzoenen met de status van reservelief. Het beste bewijs zijn de anonieme brief en telefoontjes die ze pleegde om Els Van Doren onder druk te zetten.

3 De speurders hebben tevergeefs gezocht naar andere potentiële verdachten. Hun conclusie: het is praktisch gezien onmogelijk dat een van de clubleden of een onbekende in de paraclub van Zwartberg onopgemerkt met een parachute knoeit.

4 Els Clottemans gedroeg zich verdacht tijdens de fatale vlucht. Ze beweert dat ze haar afsprong miste en daardoor niet tot bij de andere formatiespringers geraakte. Ze maakte ook een bizarre bocht tijdens haar vrije val om zich van de anderen te verwijderen en vervroegd haar valscherm te trekken. Zo kon ze vanuit een hoger gelegen positie de afgeknipte pilot chute volgen. 5 Marcel Somers maakte Els Clottemans duidelijk dat Jan De Wilde de hoofdverdachte zou worden indien de pilot chute niet bij het lichaam van Els Van Doren aangetroffen werd. Dat zou een keihard bewijs van sabotage zijn. Somers ging er op dat moment ten onrechte van uit dat Jan De Wilde op de hoogte was van het overspel en dus een motief had. Een paar uur later vond Els Clottemans de gesaboteerde pilot chute als bij wonder terug in een boom.

6 Els Clottemans liegt te pas en te onpas. Over haar gemiste exit bij de fatale sprong, over haar houding tijdens die sprong, over een frituur die ze al dan niet kende... Wie onschuldig is, hoeft niet te liegen, wie liegt, heeft iets te verbergen. 7 Het bizarre incident in Amerika: tijdens een wilde fuif raasde Clottemans met een open aanhangwagen onder een vliegtuigvleugel, waardoor een van de inzittenden voor zijn leven moest springen. Een bewijs dat ze tot alles in staat is. 8 Els Clottemans gedraagt zich als een koele en cynische vrouw. Een narcistische psychopate, zeggen de psychiaters. De manier waarop ze vader en dochter De Wilde verdacht maakt, is ronduit smerig. En de manier waarop ze tijdens de videoverhoren met de voeten rammelt van de ondervragers is hemeltergend. Uit niets blijkt dat de vrouw onmenselijk behandeld zou zijn, zoals de verdediging beweert. 9 Er zijn geen harde bewijzen - geen wapen, geen dna, geen vingerafdrukken, geen ooggetuigen, geen bekentenissen - tegen Els Clottemans. Maar een assisenhof heeft geen materiële bewijzen nodig: veel beschuldigden die niet bekennen worden veroordeeld op basis van aanwijzingen en getuigenverklaringen. En die zijn verpletterend tegen Els Clottemans. 10 Els Clottemans woorden en daden zullen gewikt en gewogen worden door de ijzersterke openbare aanklager Patrick Boyen. En door advocaaat Jef Vermassen. Een meester-tacticus. Een crack in het verklaren van het onverklaarbare. Een virtuoos in het bespelen van emoties. Hij zal in zijn pleidooi ongetwijfeld nog nieuwe, nog sterkere aanwijzingen aanvoeren. Elementen waarover de verdediging tijdens het afgelopen proces niet gerept heeft. Om tactische redenen of omdat ze erover heen keek. En waarmee Vermassen nu iedereen zal verrassen. Zoals altijd.

10-10-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (0)
23-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de reacties komen binnen
Eerste reactie, vanwege mijn vriend EDDY ( blogs ' Lana'&'pip' uit de Klinge')
waarin hij zijn persoonlijke emotie legt

23-10-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (6)
24-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kritiek
Deze morgen ontving ik volgende reactie:


24-10-2010
De maatschappij beschermt zich
De jury heeft zeer nauwgezet alle informatie verzamelt en verwerkt en heeft het juiste oordeel geveld. Een schuldige die gevaarlijk is kan men niet zomaar op de maatschappij loslaten. Haar eerste poging is mislukt in de VS , 4 maanden later heeft zij toegeslaan met de parachutemoord; wanneer de volgende?
Moet er dan echt een film zijn van een politieagent die het doorsnijden van de parachute in beeld brengt? Hebben de kinderen en familie dan geen recht op recht en verwerking van hun leed?

24-10-2010 om 07:18 geschreven door rudi puttemans

Antwoord van Frankie:

Waarde Heer Puttemans,

Of de jury alle informatie verzameld heeft, kan moeilijk kloppen. Dat is de taak van de politiedienst die het onderzoek geleid heeft.

Meester Van Aelst verweet hun een tunnelvisie. Hij bedoelt daarmee dat hun onderzoek en meer dan 110 uren verhoor er zuiver op gericht waren Els Clottemans te doen bekennen. Om het kwartier werd ze gewekt om zelfmoord te vermijden.

Andere pistes (de z.g. onwetende echtgenoot, Somers,  ook zelfmoord?... ) werden minder of niet energiek onderzocht. Volgens advocaat Van Aelst.

Dat de jury het juiste oordeel geveld heeft, is uw persoonlijke mening. Ik respecteer deze. U bent niet de enige.
Er zijn er wel méér die het niet met u eens zijn.

Toch hoop ik voor justitie en voor Els dat u gelijk hebt en dat ze het inderdaad gedaan heeft, want dan heeft ze de straf die ze verdient.

Maar zolang er geen onomstotelijk bewijs is dat ze het gedaan heeft, heeft ze recht op twijfel. Het is aan Justitie om de schuld te bewijzen, niet aan de beklaagde om haar onschuld te bewijzen.

Zolang die schuld niet 100% vast staat, is er twijfel en geen schuldige

Dit blog gaat over absolute gerechtigheid, met het geval Els Clottemans als AANLEIDING, het hoeft hier dus niet uitsluitend over haar alleen te gaan.
Ik ontving trouwens een mail van Eddy, die i.v.m. een ander proces even veel redenen heeft om ook de juistheid van vonnissen aan te klagen.

Wat EC in de VS uitgespookt heeft, is me onbekend. Graag wat meer info?

Ten slotte, STEL dat EC het niet gedaan heeft (zoals haar advocate in het tv-programma REYERS LAAT aangegeven heeft! ), dan is er ook de familie van EC (we zagen moeder en broer), die er dan moet mee leven dat EC onschuldig opgesloten zit!


24-10-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (5)
25-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wederwoord van R. Puttemans / emoties

(Reactie op gestarte polemiek van 24/10/2010 )
de maatschappij beschermt zich
In dit geval is er gewoonweg geen "materieel" bewijs mogelijk;nogmaals, moet er dan een film zijn waarop EC de parachute saboteert? Zeer eigenaardig dat EC pertinent geweigerd heeft een leugendectorstest te ondergaan terwijl de 2 andere toenmalige verdachten hiermee geen enkel probleem hadden en het resultaat achteraf negatief bleek voor hen. Zeer eigenaardig dat EC de dag nadat zij de bewering hoorde van de "minnaar" dat indien de pilotechute zou gevonden worden de echtgenoot hierdoor in zware problemen zou komen, zij onmiddellijk op zoek is gegaan naar deze pilotechute ( met de bedoeling deze nadien op een of andere manier aan de echtgenoot proberen te linken, desnoods in zijn garage te verstoppen). Gelukkig hing deze in een hoge boom waar zij niet bij kon. In de VS werd zij, 4 maanden vóor de feiten in België, afgewezen door een man. Zij heeft daar die man bijna vankant gemaakt door met een auto onder een vliegtuig door te rijden; dit gebeurde wel in het kader van een wild parachutefeestje. De volgende dag moest zij naar Belgie en vermits het "ongeluk" zonder gevolg was voor die man heeft men het blauwblauw gelaten. Zij kreeg wel de boodschap vanwege die para"vrienden" om zich nooit meer in de VS bij hun te laten blikken, men had daar echt genoeg van EC. EC is bijzonder geslepen en hardnekkig, denk bijvoorbeeld aan de anonieme brief die zij met handschoenen behandeld heeft en zelfs de postzegel onder de waterkraan nat gemaakt heeft om toch maar geen enkel spoor na te laten. EC heeft zich op een ongelooflijke schandelijke wijze gedragen door te insinueren dat de kinderen het zouden kunnen gedaan hebben. Waar moeten wij naartoe dat als een gehaaide misdadigers maar hardnekkig en lang genoeg hun misdaad blijven ontkennen, terwijl alle omstandigheden op hun schuld wijzen, zomaar vrijuit kunnen gaan? Gelukkig is er nog een echte rechtspraak en worden dergelijke zaken niet aan de cafétogen of in blogs beslecht.

24-10-2010 om 19:53 geschreven door rudi puttemans

Antwoord van Frankie:

Beste,

De bedoeling van dit blog is niet de schuld of onschuld van EC aan te tonen
, wel om de manier waarop haar schuldigverklaring tot stand gekomen is, aan de kaak te stellen.

De leugendetector is net zoals profiling geen middel tot bewijsvoering (in de VS wel), dus doet het er niet toe of die test uitgevoerd is.

Dank voor de andere preciseringen ( VS... )

Als EC haar onschuld staande hield, en zag dat zij het risico liep toch veroordeeld te worden, sloeg zij tilt, en heeft zij inderdaad personen genoemd, wat een fout was in een emotioneel moment. Heeft Meester Van Aelst grif toegegeven.

Ten slotte: de beslissing valt vanzelfsprekend niet aan cafétogen en nog minder in dit blog. Maar dit blog is wel de gelegenheid om sereen andere mensen te ontmoeten met hun (meestal de zelfde) visie.

Men verwijt EC dus dat zij in een emotioneel moment de kinderen van De Wilde als mogellijke daders heeft aangeduid.
Het is dan wel contradictorisch dat Jef Vermassen beweert dat EC emotieloos is, en tegelijkertijd aan borderline lijdt, een ziekte die herkenbaar is door overdreven emoties.
Als gepensioneerd onderwijzer weet ik dat je niet in het onderwijs gaat als je emotieloos bent.

En als klap op de vuurpijl:  emoties mogen niet de reden zijn om een jury te overtuigen: de ergste donderpreek van de 19de-20ste eeuw was een futloos 'discoertje' naast de overgeëmotioneerde blaf-tsunami van Jef Vermassen.

Ten slotte uw argument van de ontbrekende film van het doorsnijden van de riemen.
Ja, dom van EC dat ze dat niet gefilmd heeft, 't ware gemakkelijker geweest. Maar er zijn tientallen andere vormen van materieel bewijs, en in 4 jaar heeft men die niet gevonden.

F


25-10-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (1)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Els gaat in Cassatieberoep
Nele meldt wat we op 25/10 vernamen:


25-10-2010
Els gaat in beroep!
Hoop dat de ware schuldige gevonden wordt,en men een degelijk onderzoek doet!! Ronald Jansens moest eerst nog twee moorden plegen,vooraleer ze de moordenaar van Yanick Van Uitsel vonden! Er moeten degelijke bewijzen gevonden worden,niet makkelijk na vier verloren jaren!!05_roos.gif

25-10-2010 om 13:45 geschreven door nele

Eerst afwachten of Cassatie aanvaard wordt.

Dat kan alleen als er procedurefouten gebeurd zijn. Het Hof van Cassatie kan alleen het vonnis van Assisen verbreken. Het oordeelt niet over de schuldvraag.
Daarvoor moet dan uiteindelijk het proces overgedaan worden. Zonder Vermassen tegen Els, hopen we.

25-10-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (2)
26-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Brusselse broertje: Leopold Storme
In Brussel is het verdict gevallen in de Marollenmoord.

 

Leopold Storme werd schuldig bevonden aan drievoudige moord.

We stellen vast dat de veroordeling van EC nu inderdaad een precedent geworden is, zoals gevreesd.
Men verwees naar het proces van EC om nu ook LS te kunnen veroordelen.

Bij LS was er wel enig materieel bewijs, maar geen motief
Het Openbaar Ministerie eiste nu 30 jaar gevangenisstraf.
Het werd 26 jaar.

Opmerkelijk:
de verdediging van LS vroeg GEEN vrijspraak, zoals bij EC, wat er kan op wijzen dat ze niet gelooft in de onschuld van LS.
Dit wordt hier vermeld omdat er een aantal punten van overeenkomst zijn tussen beide processen.

Begin november beslist Leopold Storme in Cassatie te gaan

Ik herhaal dat dit blog niet de bedoeling heeft EC of LS vrij te pleiten, wel onze twijfel uit te drukken over dit soort rechtspraak

26-10-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (5)
28-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.rol van advocaat28-10-2010
rol van een advocaat

Een advocaat vertolkt niet zijn mening maar deze van de beschuldigde. Als een beschuldigde zegt onschuldig te zijn zal de advocaat ook dit standpunt in de rechtbank verdedigen en verwoorden. Als men een beetje tussen de lijntjes doorkijkt en hoort is het wel duidelijk dat meester Van Aelst persoonlijk helemaal niet overtuigd is van de onschuld van EC, integendeel. Trouwens, de kans is groot dat EC levenslang had gekregen mocht het geen volksjury geweest zijn maar beroepsrechters. Meester Van Aelst heeft bij het beëindigen van het proces openbaar aan de voorzitter van het proces laten weten dat het een fair en sereen proces geweest is. Dat EC in cassatie wil gaan is natuurlijk wettelijk haar volste recht maar maakt natuurlijk geen schijn van kans. Met EC moet men in feite diep medelijden hebben, niet omdat zij als onschuldige zou veroordeeld zijn, maar omdat zij nooit met zichzelf in het reine zal kunnen komen zolang zij halstarrig haar posities blijft houden. De kans is groot dat zij erzelf zal uitstappen als haar cassatieverzoek zal geweigerd worden.
En nochtans is dat spijtig omdat zij op 35j al vrij kan zijn indien zij berouwvol is en zich goed gedraagt in de gevangenis. Met 35j is men immers nog niet oud en heeft men nog een leven voor zich; dat is de boodschap die de jury ook heeft willen geven door haar geen levenslang te geven. Het is echter twijfelachtig of deze zieke persoonlijkheid het ook zo wil zien

28-10-2010 om 06:44 geschreven door rudi puttemans

Dag Rudi,

Dank voor je waardevolle bijdrage.

Zoals je op het blog gelezen hebt, ben ik niet overtuigd van de
onschuld/schuld van Clottemans.
Ik neem aan dat de beschuldigde de waarheid toevertrouwt aan de advocaat,  zelfs als de stelling die men
verdedigt op de rechtbank niet de zelfde is.
Daarom hecht ik ook waarde aan de uitspraak van Meester Van Der Straeten, die duidelijk de onschuld van EC verwoordde.

Wat Meester Van Aelst betreft, daar volg ik u 100 %.

Blijft de vraag om vrijspraak bij EC en de vraag om 20 jaar bij LS. Door de
verdediging. Zij gingen dus beide van een ander standpunt uit.
Hieruit kan men afleiden dat de verdediging van EC geloofde in haar onschuld.

28-10-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (1)
29-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanwijzingen voor schuld?
Hier volgt een dikke boterham van R.Puttemans, iemand die blijkbaar de zaak serieus bestudeerd heeft.

Ernstige aanwijzingen, akkoord.

Geen zuiver onomstootbare bewijzen.

Ik hoop dat al deze aanwijzingen in dit geval voldoende waren om een eerlijk proces te verzekerenReacties op bericht (1)


28-10-2010

onschuldig?
Ok, Els Clottemans zal het dan niet geweest zijn. Maar: Waarom liegt ze pertinent over het feit dat ze de Weg naar Zwartberg niet herkende. De weg waar ze eerder anderen wel voor gewaarschuwd had dat er vluchtheuvels liggen. De weg ook waar ze meermaals frieten is gaan eten bij een frituur. Waarom liegt ze over het vinden van de pilot chute? Je kan toch niet geloven dat ze vanuit de auto in een boom plots zon klein doekje ziet hangen? 22 meter hoog. Wat zeggen de brandweermannen (zij moesten de pilot chute uit de boom halen, nvdr) over hetgeen Clottemans hen de dag van de vondst verteld had: Els Clottemans zei ons dat ze aan het rondrijden was geweest om te zoeken. Terwijl Clottemans tegen de speurders altijd het verhaal volgehouden heeft dat ze "toevallig" die pilot chute gevonden heeft. Waarom vindt ze die pilot chute gek genoeg ineens nadat ze net een telefoongesprek tussen Marcel Somers en Jan De Wilde heeft afgeluisterd waarin Somers zegt: Als de pilot chute gevonden wordt, dan hebt gij een probleem. Waarom zeggen heel wat paraclubleden dat ze op zondagnamiddag (dag na de feiten) niet meer op de club was. Terwijl de gsm-gegevens duidelijk maken dat ze pas tegen de avond naar huis reed. Is ze in die uren gaan zoeken? Waarom zegt het kasticket van het cafetaria van de paraclub dat ze rond twee uur afgerekend heeft? Na dat uur heeft niemand haar meer opgemerkt. Toeval? Waarom zakt ze na een paar woorden al in elkaar als omgeroepen wordt dat de parachutes van Els Van Doren niet zijn opengegaan. Terwijl anderen pas minuten later tot het besef komen wat de ernst van de zaak is? Waarom liegt ze over haar type sprong? Het apparaat in de parachutezak zegt dat ze nooit een chute assis aangenomen heeft (maar atmonauti), terwijl zij erbij blijft dat het wel zo geweest is. Waarom liegt ze over haar gemiste exit uit het vliegtuig? Terwijl ze die volgens de piloot niet gemist heeft? Waarom doet ze heel gek de ochtend na de vermoedelijke sabotage. Ze is moe, had wat gedronken. Maar toch is ze om acht uur al in de douche geweest. En wat ze nooit eerder gedaan heeft: ze rent de slaapkamer van Somers en Van Doren binnen en springt daar heel opgewonden -adrenaline van de sabotage? - op het bed. Een dag later gaat ze in Eindhoven in de bosjes liggen wachten, totdat Els Van Doren vertrokken is. Dan belt ze aan bij Somers, kleedt ze zich in de hal al half uit, en heeft ze harde seks met Somers. Ze bijt agressief in zijn lip. Haar prooi eindelijk beet? Nog een hele tijd later, wanneer Marcel meer en meer begint te vermoeden dat het Clottemans geweest zou kunnen zijn, dringt ze zich nog op voor seks. Die wil niet, en ze masturbeert bovenop Marcel, die doet alsof hij slaapt. Waarom maakt ze ruzie met de onderzoekers? En lacht ze hen smalend uit tijdens de videoverhoren? Waarom zegt ze als ze de gevangenis terug ingaat, enkele weken geleden, tegen de verzamelde pers: Ik heb mij goed voorbereid. Met alle sympathie maar als ik iets niet gedaan heb, dan zeg ik zoiets niet. Uit de mond van een dader klinkt zoiets veel logischer dan uit de mond van een onschuldige. Waarom schildert ze Karol en Jan De Wilde af als daders, als je zelf in een lastig parket zit en weet hoe zwaar zon beschuldiging kan wegen? Waarom bestempelt ze Els Van Doren als zelfmoordenares en zegt ze dat die haar moeder in het verleden ook al zelfmoord gepleegd heeft. Terwijl de moeder van Els Van Doren een hersenbloeding heeft gehad en zo gestorven is. Waarom schrijft ze op een gegeven ogenblik in haar gevoelsdagboek: Heel boos op bepaalde mensen. Zo erg dat ik ze uit mijn leven wil. Waarom weigert ze de confrontatie met de leugendetector? Jan De Wilde en Marcel Somers willen meteen aan het toestel en komen er ook geloofwaardig uit. Iedereen in de club krijgt de vraag om aan het toestel te gaan hangen, en zegt meteen te willen. Maar alleen Els Clottemans weigert, na heel veel gepalaver. Waarom liegt ze tot drie keer tegen haar moeder over de relatie met Marcel Somers? Toegeven over die relatie zou natuurlijk betekenen dat de moeder zeker kon zijn dat haar dochter de dader was. Waarom liegt ze over de anonieme brief tot drie keer toe tegen Marcel Somers? Pas na haar zelfmoordpoging (in de afscheidsbrief) geeft ze toe. Dan is het voor Marcel ook zeker dat Clottemans geweest is. De anonieme brief en telefoontjes. Els Clottemans heeft daar een extreme voorzichtigheid toegepast: handschoenen, kraantjeswater om brief dicht te kleven, Ze rijdt naar Antwerpen om de brief te posten, ze rijdt naar Mechelen om te telefoneren, De moord is met een gelijkaardig raffinement gepleegd. Zijn de twee te matchen? Waarom neemt ze haar psychiatrisch rapport weg uit het dossier? Per ongeluk, zoals zij zegt? Of weldoordacht? Stel per ongeluk: waarom maakt ze er eerst dan aantekeningen op en geeft ze het pas later terug? Geef je zon stuk niet meteen terug als je het vindt? Waarom zegt ze tijdens een onderzoek tegen de speurders: Eén ding weet ik, ik ben nergens gaan zoeken. Vreemd, want de vraag was helemaal niet gesteld of ze de pilot chute was gaan zoeken. Waarom zegt ze tegen Marcel Somers: Het moest gebeuren? Inderdaad, de reserveparachute van Els moest re-packed worden, zoals dat heet. En wel op 21 november, drie dagen na de moord. Dan was de sabotage uitgekomen. Die uitspraak het moest gebeuren is typisch voor een dader, toch? Waarom laat ze net die ene foto van Els (toch haar aller-allerbeste vriendin) én minnaar Marcel aan een krant bezorgen? Die specifieke opdracht geeft ze aan haar broer Koen. Terwijl ze ook andere fotos had kunnen bezorgen, van een Els Van Doren in parachute-outfit, enz? Waarom maakt ze tijdens een gesprek bij Jan De Wilde thuis, enkele dagen na het toen nog ongeval, haar allerbeste vriendin zwart, door te zeggen dat het toch maar een jaloerse vrouw was. Waarom gaat ze het dode lichaam van Els Van Doren nog groeten, als allerlaatste zelfs? Terwijl de familie haar uitdrukkelijk gevraagd heeft om niet naar de begrafenis te komen? Waarom onthult ze tijdens een interview vanuit de gevangenis met Telefacts dat zoontje Vincent (13 jaar toen) tijdens een politieverhoor gezegd zou hebben dat zijn papa een andere relatie had (en dus eventueel een motief voor moord). De realiteit is enigszins anders. Papa Jan De Wilde had het begrip overspel aan de jonge Vincent uitgelegd als mama die haar hoofd op de schouder van iemand anders gelegd had. Jan De Wilde heeft een half jaar na de feiten (niet eerder, zo wijst onder meer telefonie-onderzoek uit) een nieuwe relatie. Vincent heeft dat aan de speurders ook uitgelegd als papa legt zijn hoofd op de schouder van een andere vrouw. Maar dat was dus NA de feiten! Clottemans heeft misbruik gemaakt van de uitspraak

28-10-2010 om 06:22 geschreven door rudi puttemans


Hieronder staat al minstens één reactie...

29-10-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (6)
30-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.schadeloosstelling
De familie De Wilde/Van Der Elst krijgt uiteindelijk 115 000 euro schadevergoeding toegewezen van de 200 000 die ze hadden geëist.

Hoe men dergelijk bedrag berekent, is een raadsel.
Evenzeer hoe EC dat zal betalen !

Stel dat zijn 1400 euro per maand verdient, en daarvan 500 euro per maand aflost, vervolgens dat een lening normaal in de praktijk uiteindelijk het dubbel kost in werkelijk betaalde euro's, dan zal zij 230 000 euro moeten aflossen, 460 maand lang, of gedurende 38 jaar en 4 maand .

Er is een mogelijkheid dat ze een beroep kan doen op het 'fonds voor slachtoffers van geweldmisdaden'

30-10-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (1)
02-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Actiegroepen voor Els C
Actiegroepen voor EC


Uittreksel uit berichtgeving van De Standaard, heden 2 november 2010:

Die stroom van steunbetuigingen vertaalt zich op Facebook in concrete cijfers. De groep ‘Steun Els Clottemans' heeft al ruim 10.000 aanhangers. De groep ‘Anti Jef Vermassen, geen bewijzen -> geen schuld' doet nog beter, met meer dan 17.000 leden. In beide gevallen zit er geen enkele organisatie achter de oproep. Individuele Facebookgebruikers hebben hun persoonlijke frustraties geuit en vonden een vruchtbare bodem.

Al dreigt de internetsteun wat uit de hand te lopen. Tussen de twee groepen ontstaan steeds meer wrijvingen. Zo wil de ene groep in Brussel de stille optocht ‘Vecht voor recht' organiseren, maar de andere groep zou haar daarvoor geen steun geven. Op een giftige mail komt een even cassante reactie, en zo gaan de poppen aan het dansen. De beide groepen hebben nochtans hetzelfde doel: voorkomen dat nog meer mensen ‘zomaar, zonder bewijzen' voor de dertig jaar de cel ingaan.


Ondertussen heeft Jef Vermassen klacht neergelegd tegen deze Facebookgroepen, m.n. tegen de personen die hem belasteren

02-11-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (1)
03-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.T-Shirt Justice For All
Het is er ! Het T-shirt!

Gerechtigheid voor iedereen?

verkrijgbaar op www.clint.be

U kan altijd die website proberen: 9,99 euro stuk

03-11-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (2)
05-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weer tunnelvisie?
Weer eens tunnelvisie?

Het drama in Rotselaar doet opnieuw de vraag rijzen:

Waarom gaat men er automatisch van uit dat het de oudere zus is die haar 11-jarig zusje levensgevaarlijk verwondde?
Voorzichtigheid is een schone gave...
Dat kind kan getraumatiseerd zijn als het niet het geval is

Actualisatie: op 10 november bekent het meisje van 16.
Nu nog afwachten aan welke kant Vermassen staat?

05-11-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (2)
09-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nu Younes!
Ouders van Younes aangehouden.

De ouders van de 4-jarige Younes zijn aangehouden op verdenking van slagen en verwondingen zonder het inzicht te doden.
Zij ontkennen alles.
Bloedsporen op Younes en op de slaapkamer van de ouders wijzen naar de vader.

Nu zijn wij benieuwd :

1. Of het nu een mode aan het worden is te ontkennen, dan wel of de onderzoekers dan altijd zo weinig inspiratie hebben bij het vinden van de dader.

2.Wie Jef Vermassen als advocaat zou kunnen hebben: de aanklager of de beklaagden.
Vermoedelijke doodsoorzaak: gestikt in eigen bloed

De moeder werd ondertussen vrijgelaten
Er is een gerechtelijke wedersamenstelling gepland.

09-11-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (4)
10-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 november 2010
Op 11 november zagen we in TELEFACTS op VTM een interview met Els Clottemans, van de tijd VOOR het proces.Opnieuw zijn de reacties gemengd: velen pro, anderen halsstarrig contra

10-11-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (2)
11-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermassen krijgt politiebescherming
VANWEGE EDDY de volgende  reactie :

Jef Vermassen met de dood bedreigd


 
Jef Vermassen met de dood bedreigd vandaag, 00:07 Toppleiter Jef Vermassen en zijn familie zijn rechtstreeks met de dood bedreigd. Dit blijkt uit een mail die hij verstuurd heeft naar de beheerders van de Facebook-groepen 'Anti Jef Vermassen, geen bewijzen, geen schuld' en 'Steun Els Clottemans'. Daarin eist hij dat zijn naam van de pagina's verwijderd wordt omdat "die aanzetten tot haat". Vermassen heeft ook een klacht ingediend. De bedreigingen zijn een reactie op de uitspraak in het proces over de parachutemoord. Op Facebook werden al snel groepen opgericht tegen de advocaat. In dat proces werd Els Clottemans schuldig bevonden aan de moord op Els Van Doren zonder materiële bewijzen.

Vermassen was de advocaat van de familie van het slachtoffer. “Ik stel vast dat zowel in de titel als in een aantal reacties mijn naam wordt vermeld waarbij deze vermeldingen lasterlijk zijn en aanzetten tot haat”, aldus Vermassen in het bericht. En nog: “Ik dien er u op te wijzen dat ik naar aanleiding van dergelijke berichten zelfs rechtstreekse doodsbedreigingen ontving, zowel ten aanzien van mijn persoon als ten aanzien van mijn familie. Het spreekt vanzelf dat ik hiertegen op passende manier reageer.”

Maandagmiddag
 
De advocaat geeft de beheerder tot maandagmiddag de tijd om alle verwijzingen te verwijderen. “Bij gebreke hieraan behoud ik mij alle rechten voor om dit via gerechtelijke weg af te dwingen en strafklacht in te dienen bij de bevoegde politionele of gerechtelijke overheden.” Vermassen bevestigt dat hij het bericht naar de pagina’s heeft gestuurd maar wil verder geen commentaar geven. “Dat maakt het alleen maar erger”, aldus de advocaat van de familie van Els Van Doren. Hij wil zelfs helemaal niet meer in de pers komen in de hoop dat er een einde komt aan de haatcampagne aan zijn adres. Uit het telefonisch gesprek met de advocaat valt dan ook af te leiden dat hij geen andere mogelijkheid meer ziet dan de Facebook-groepen te wijzen op de gevolgen van hun initiatief en hen met juridische elementen wil aanpakken.
Ingegeven op maandag 8 november 2010 om 09:40:48, door Lana & Pip,

11-11-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (1)
13-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eerdere sabotage?
Ingezonden door Eddy (Lana & Pip) :


Werd Van Dorens parachute al eerder (slecht) gesaboteerd?
 
Van Dorens parachute al eerder (slecht) gesaboteerd?
vandaag, 15:47

Els Clottemans kent amper drie weken haar straf voor de moord op Els Van Doren en toch komt vrijdag al het tweede boek uit over de parachutemoord. Na het werk van Gust Verwerft ligt morgen dat van vtm-journalist Faroek Özgünes in de rekken. En hij komt met een opvallende conlusie naar voren: "Els Van Doren ontsnapte twee weken voor haar dood al aan een sabotagepoging, maar de speurders konden dat niet aantonen en dus kwam het niet aan bod tijdens het proces".

Özgünes zegt dat Clottemans twee weken voor de dodelijke val van Van Doren enkel de reserveparachute van haar liefdesrivale had gesaboteerd. De jonge lerares uit Ternat zou het hoofdvalscherm wel gemanipuleerd hebben waardoor Van Doren in een twist terechtkwam. Dat wil zeggen dat de draden van het valscherm verstrengeld raakten zodat de parachutiste in een spiraal neerstortte.

Werd Van Dorens parachute al eerder (slecht) gesaboteerd? Van Doren wist zich volgens de journalist, die Dag Allemaal deze week een voorpublicatie van zijn boek gunt, alsnog te redden waardoor Clottemans zich genoodzaakt zag om ook het hoofdvalscherm te saboteren. Dat werd de 38-jarige moeder uit Ranst op 18 november 2006 wel fataal. "De videobeelden van die sprong waren verdwenen - per ongeluk 'uitgewist'. Daarom heb je er tijdens het proces niets over gehoord", legt Özgünes uit in Humo.

Vraagtekens

Toch moeten er grote vraagtekens worden gezet bij deze eerdere (poging tot) aanslag. Tijdens het proces over de parachutemoord is de twist waarmee Els Van Doren voor het fatale ongeval te maken had gekregen, inderdaad ter sprake gekomen. Over sabotage is toen evenwel helemaal niets gezegd. Wat in de Tongerse rechtszaal wel gezegd werd, is dat zo’n twist wel vaker voorkomt. Het lijkt dus erg moeilijk - onmogelijk zelfs - om uit te maken of hier effectief sprake kan zijn geweest van sabotage.

Ingegeven op dinsdag 9 november 2010 om 18:59:54, door Lana & Pip,

13-11-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (0)
14-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ouders Younes aangehouden (reactie)
Vanwege Lana en Pip (Eddy):


Ouders Younes verdacht van doodslag


De raadkamer van Doornik heeft vrijdag de aanhouding van de ouders van Younes verlengd. Beiden worden nu verdacht van doodslag. De advocaat van Younes' vader kondigde al aan dat hij in beroep gaat tegen de verlenging. De moeder heeft nog niet beslist of ze in beroep zal gaan.

Dinsdag werden beide ouders nog in verdenking gesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen zonder de intentie te doden. Dit is nu aangepast naar de zwaardere kwalificatie doodslag. De ouders blijven alle beschuldigingen ontkennen.
 
De procureur des konings van Doornik, Marie-Claude Martens, bevestigde vrijdag dat de feiten niet langer als 'onopzettelijke doding zonder de intentie te doden' gekwalificeerd worden maar als 'doodslag'. Deze omschrijving is, net als de eerste kwalificatie, voorlopig.

'De dood van Younes was niet accidenteel, maar ik kan of wil hier niet verder op ingaan in dit stadium van het onderzoek', aldus de procureur.

Xavier Magnée, de advocaat van Younes' vader Mohammed Jratlou, gaat in beroep. 'We tekenen maandag beroep aan bij het hof van beroep van Bergen', zei Magnée. 'Ik blijf ervan overtuigd dat het overdreven is de feiten als doodslag te kwalificeren. Hoe kan men denken dat de ouders van een Marokkaanse gezin met twee prachtige zoontjes zich zelfs maar zouden kunnen voorstellen dat ze een van hun kinderen zouden vermoorden?' Dat van doodslag gesproken wordt, wijst volgens de advocaat op 'de zwakheid van de argumenten' van het parket.

Advocaat Xavier Magnée gaf na de zitting van de raadkamer van Doornik wel toe dat er inderdaad bloedsporen van het jongetje waren gevonden in het huis van het gezin Jartlou, maar niet op het trottoir of in de koffer van de auto.

Younes verdween in de nacht van 25 op 26 oktober 2009 uit zijn woning in Le Bizet. Pas op 10 november vonden twee binnenschippers zijn lichaam in het ijskoude water van de Leie.

Het onderzoek naar de dood van Younes kreeg deze week een nieuwe wending. Na een huiszoeking maandag, werden zijn ouders aangehouden. De onderzoeksrechter zou ernstige aanwijzingen hebben dat minstens één van beiden het kind verstikte.

(ingezonden door: lana & pip)

Eddy

14-11-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (0)
15-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vermassen geen Minister Justitie
Jef Vermassen weigerde ministerpost
 
Jef Vermassen, de bekendste strafpleiter van Vlaanderen, heeft meermaals het aanbod gekregen om minister van Justitie te worden. De advocaat durfde niet instemmen. "Dan krijg je een pak vijanden, word je tegengewerkt en moet je compromissen sluiten. Dan help ik liever vanuit mijn neutrale positie. Zo kan ik justitie ook proberen te veranderen", vertelde hij in het Eén-programma 'Het jaar 2015'.

Vermassen zou zijn benaderd toen Guy Verhofstadt nog de plak zwaaide in de Wetstraat. De advocaat wilde echter geen lid worden van een politieke partij. "Partijstructuur is niks voor mij." Marc Verwilghen (Open Vld) en later Laurette Onkelinx (PS) kregen de portefeuille van Justitie onder het bewind van Verhofstadt.
Ingegeven op vrijdag 12 november 2010 om 12:30:49, door Lana & Pip 
 
 

15-11-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (1)
17-11-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwarte mars
Zwarte mars voor Els Clottemans in Hasselt
 

 De stad Hasselt heeft de aanvraag goedgekeurd voor "een zwarte mars" voor Els Clottemans. De datum is nog niet bekend. Het schepencollege neemt pas een beslissing over de datum van de optocht na het overleg tussen initiatiefneemster Angélique Ferry en de lokale politie.

Perswoordvoerder Nicolas Dassonville van de Stad Brussel bevestigt dat de eerdere aanvraag om op 21 november een optocht te organiseren in Brussel, "enkele dagen geleden werd ingetrokken."
Met de optocht willen de organisatoren hun ongenoegen uiten over de veroordeling van Clottemans. Op het proces over de parachutemoord kreeg ze 30 jaar cel.

Ingegeven op woensdag 17 november 2010 om 17:56:45, door Lana & Pip


.
  Angélique Ferry is de initiatieneemster van de Zwarte Mars te Hasselt op
16 januari 2011

17-11-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (5)
17-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wedersamenstelling in het huis van Younes
Er werd een wedersamenstelling georganiseerd ten huize van Younes.

Bijzonderheden volgen

17-12-2010 om 20:16 geschreven door Frankie  


>> Reageer (1)
24-12-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jaaroverzicht
Jaaroverzicht in Reyers Laat


Hier was Meester Van Aelst zelf te gast. Hij merkte op dat Els Clottemans ook tegen hem halsstarrig volgehouden heeft dat ze onschuldig is. Vele kliënten laten het blijken dat ze liegen.
Niet zo bij Els Clottemans.
Hiermee zullen we het moeten stellen voor de jaarovergang.

24-12-2010 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (0)
02-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geert Hostes visie
De komiek Geert Hoste herhaalde op verschillende momenten (meermaals, telkens in een andere context) tijdens zijn show 'Geert Hoste Vulkaan' dat 'er niets bewezen is, maar er zijn aanwijzingen'

Hiermee stelt Geert Hoste op zijn eigen onnavolgbare wijze aan de kaak dat Els Clottemans niet op basis van bewijzen veroordeeld werd tot 30 jaar

02-01-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (0)
04-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niet depressief
Het Belang van Limburg meldt: 
(4/1/11)

"Els Clottemans steekt dagelijks de handen uit de mouwen in de gevangeniskeuken, probeert zo weinig mogelijk op te vallen en kan het erg goed vinden met een vrouw die ook in de cel zit voor moord", dat zeggen medegevangenen over de onlangs veroordeelde voor de parachutemoord deze week in Dag Allemaal. Ondertussen wordt een van de initiatiefnemers van de facebookgroep die Clottemans steunt beschuldigd van oplichting.

Els Clottemans (26) werd op 20 oktober schuldig bevonden aan de moord op Els Van Doren. Ze zit momenteel een celstraf uit van 30 jaar in de gevangenis van Hasselt. Daar houdt ze zich volgens enkele van haar medegevangenen low profile, al was haar eerste quote toen ze er arriveerde wel een opmerkelijke: "Wat eten we?".

"Die vraag, de luchtigheid waarmee ze gesteld werd, nadat je net veroordeeld bent voor moord, is op z'n zachtst gezegd bizar. Bij heel wat mensen kwam ze choquerend over", klinkt het in het weekblad.

Moordenares

"Het eerder verpreide beeld van een depressieve en ingestorte Clottemans lijkt niet te kloppen", gaat de getuigenis verder. "Dankzij haar werk in de keuken gaan de dagen sneller voorbij."

Clottemans heeft momenteel nog een cel alleen, maar krijgt drie keer per week bezoek van familie en vrienden en zou dagelijks met haar moeder bellen.

"Bovendien kan ze het erg goed vinden met een vrouw die hier opgesloten zit voor moord. Ze is hierbinnen de beste vriendin van Els", besluit een medegevangene. "Het is niet ongewoon dat zulke mensen elkaar vinden; ze delen iets."

Facebookgroep


Eén van de organisatrices van de facebookgroep die vindt dat Clottemans onterecht veroordeeld is, is ondertussen zelf verwijderd uit de groep. De 33-jarige Loly Gonzalez Lopez wordt door haar vriendinnen beschuldigd van oplichting en dus vond mede-oprichtster Angelique Ferry het eerder gepast om haar te verwijderen.

Loly Gonzalez zou onder meer illegaal kaarten hebben verkocht om de groep te steunen. Ze zou in het verleden zelfs een benefiet hebben georganiseerd voor het dochtertje van een vriendin, die niet eens ziek was.

"Daar is allemaal niets van aan", verdedigt de vrouw zich in Dag Allemaal. "Mijn ex vormt een vriendenkliekje met die andere vrouwen, en die proberen mij nu zwart te maken."

Loly Gonzalez wil naar eigen zeggen bij het stadsbestuur van Hasselt de zwarte mars voor Els Clottemans laten afgelasten.04-01-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (0)
10-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Getuige stort zelf ook neer

Uit 'Het Belang van Limburg':


Getuige parachutemoord stort zelf neer in Opglabbeek

parachutist stort neer

05:55 Zondagnamiddag is een valschermspringer van de parachuteclub in Zwartberg op zo’n 150 meter van de landingszone langs de Weg naar Meeuwen in Opglabbeek neergestort. Andy Pieters (26) uit Houthalen overleefde de klap, maar werd met zware verwondingen opgenomen in campus Sint-Jan van het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Het ongeval gebeurde kort voor 14 uur.
Andy Pieters raakte in de problemen bij het openen van zijn hoofdvalscherm: de parachute ging niet goed open en de 26-jarige treinbestuurder kwam op zo'n 150 meter naast de landingszone neer.

“Zijn valscherm kwam los aan één kant maar bleef hangen aan de andere kant van zijn parachutezak", legt Jurgen Camps van de parachuteclub in Zwartberg uit.

"Toen hij zijn reserveparachute wilde openen, raakte die verstrengeld met de hoofdparachute. Dat maakte dat hij onvoldoende kon remmen en de controle verloor. Omdat hij niet kon sturen is hij op zo’n 150 meter naast de landingszone terechtgekomen.”

Pieters kwam met een harde smak tegen de grond, brak verschillende botten maar overleefde de klap. Op weg naar het ongeval reed een ambulance van de Genkse brandweer zich vast. Een andere ziekenwagen moest de gewonde springer overbrengen naar de campus Sint-Jan van het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Parachutemoord

Andy Pieters is een ervaren springer. Hij is sinds 2005 lid van de parachuteclub in Zwartberg. Tijdens het proces rond de parachutemoord was hij één van de getuigen. Pieters was namelijk één van de springers die op 18 november 2006 samen met Els Van Doren en Els Clottemans in het vliegtuig zaten en die in groepjes werden gedropt boven Opglabbeek.

Onderzoek moet nog uitwijzen waarom de hoofdparachute niet losgekoppeld kon worden. Vaststaat is dat het om een ongeval gaat, zeker niet om sabotage.10-01-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (0)
16-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwarte Mars 16 januari 2011

Uit 'Het Belang Van Limburg:

200 mensen op 'zwarte mars' voor Els Clottemans200 mensen op zwarte mars voor els clottemans 2

15:19 Zo'n 200 deelnemers hebben zondagnamiddag in Hasselt een 'zwarte mars' gehouden om te protesteren tegen de veroordeling van Els Clottemans. De aanwezigen, onder wie ook de moeder van Clottemans, vinden dat er duidelijke bewijzen moeten zijn vooraleer iemand kan gestraft worden.

"We zijn heel tevreden met de opkomst", zegt Marnix Vaneesbeek, één van de drijvende krachten achter het initiatief. "Vooral via Facebook hebben we opgeroepen om mevrouw Clottemans een hart onder de riem te steken. De mensen komen uit het hele land, van de kust tot Maasmechelen. De steun die we hier krijgen is voldoende om een sterk signaal te geven aan Justitie."

De meeste deelnemers droegen zwarte kleren als teken van protest. Er werden zwarte en gele ballonnen meegedragen en hier en daar was ook een opschrift te zien. Zonder het voortouw te nemen, waren ook Els Clottemans' moeder Martine De Kegel en haar broer Koen aanwezig. Er stapten ook enkele ex-collega's en leerlingen van de veroordeelde mee.


Gevangenis

De optocht volgde een traject van 1,7 kilometer, dat was uitgestippeld in samenspraak met de politie van Hasselt. "We wilden eerst naar de gevangenis trekken waar Els is opgesloten, maar omdat we hier geen toestemming voor kregen, hebben we dat plan laten varen", zegt Marnix Vaneesbeek nog. "We wilden het stil en sereen houden."

De actiegroep liet ook weten dat een aanvraag werd ingediend om in april een volgende optocht te houden.
Die zou plaatsvinden in Ternat, waar Clottemans woonde.16-01-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (0)
22-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.procedurefout?

uit 'De Standaard':

Cassatieverzet Clottemans verkeerd ingediend

PARACHUTEMOORD

BRUSSEL - Els Clottemans, vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op haar liefdesrivale Els Van Doren, tekende cassatieberoep aan. Dat gebeurde in de griffie van de gevangenis, zoals het hoort. Maar nu blijkt dat er alleen cassatieberoep is aangetekend tegen haar strafmaat, niet tegen haar schuldigverklaring. Dat meldde Het Nieuws op VTM. Volgens Vic Van Aelst, haar advocaat, is hier een fout gemaakt door de gevangenis. Maar volgens Laurent Sempot, woordvoerder van de dienst Strafinrichtingen, is Clottemans zelf verantwoordelijk. Clottemans heeft nu een nieuw, apart cassatieberoep tegen haar schuld ingediend. Maar het is afwachten of het Hof van Cassatie dit laattijdige verzoek wegens overmacht nog zal aanvaarden.

22-01-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cassatieverzoek fout?
Clottemans maakt door een fout geen kans bij cassatie"
Els Clottemans. © belga

Bij het indienen van het cassatieverzoek van Els Clottemans is een fout gebeurd. Dat vertelde haar advocaat Vic Van Aelst vandaag op het VTM-journaal. Clottemans had blijkbaar alleen een cassatieverzoek ingediend tegen de straf en niet tegen de schuld.

Vic Van Aelst.
Vic Van Aelst. © reuters
© belga
© belga
Clottemans werd vorig jaar tot 30 jaar cel veroordeeld voor de parachutemoord. Volgens haar advocaat beging de gevangenis in Hasselt een fout, waardoor ze bij cassatie geen kans meer maakt. Het directoraat-generaal van het gevangeniswezen is echter van oordeel dat Clottemans zelf maar beter had moeten uitkijken.
 
"Essentiële fout"
"Els Clottemans heeft op de griffie in de gevangenis volkomen rechtsgeldig cassatieberoep aangetekend. Dat wordt in een speciaal boek genoteerd. De strafinrichting heeft een tamelijk essentiële fout begaan in die zin dat men alleen cassatieberoep aantekende tegen het arrest van de straf en niet tegen het arrest van de schuld. Omdat de assisenjury nu uitgebreid moet motiveren, wordt er ook een apart arrest gemaakt over de schuld. Het is evident dat als je cassatieberoep aantekent tegen uw schuldigverklaring, dat je dat dan doet tegen de twee arresten. We hebben nu apart cassatieberoep aangetekend tegen de schuldigverklaring. De vraag is of het hof van cassatie dit laattijdig beroep gaat aanvaarden door overmacht", aldus Van Aelst.

"Akte tegen één arrest"
Laurent Sempot van het gevangeniswezen: "Clottemans vroeg om één arrest en dus is de akte tegen één arrest opgemaakt. Op dat ogenblik maakte ze geen enkele opmerking over het feit dat er twee moesten opgemaakt worden. Dan had zij moeten vragen om cassatieberoep aan te tekenen tegen de twee arresten en dat heeft ze niet gedaan." Cassatiespecialisten zoals Raf Verstraeten onderzoeken nog altijd of er in de zaak van Clottemans mogelijke verbrekingsgronden zijn. (belga/svm)
21/01/11 22u16

22-01-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (0)
27-01-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Advocaat Clottemans zwanger !

Uit 'Gazet van Antwerpen':


Vic Van Aelst verwekt kind tijdens proces-Clottemans

vic van aelst verwekt kind tijdens proces clottemans 

Vic Van Aelst wordt vader op zijn 63ste. Zijn vrouw Els Gaucquie (40), zelf ook advocate, is 15 weken zwanger. Dat wil zeggen dat het kindje verwekt is tijdens het assisenproces van Els Clottemans. "Een ongelukje is het allerminst. Sinds onze trouw wilden we al een kind. Het toeval wil dat Els net dán zwanger is geraakt", aldus de advocaat.

Het kindje zal half juli geboren worden en dan is Van Aelst 63 jaar. "Niet echt een jonge vader. Maar ik kijk er echt naar uit, het is een bewuste keuze. Ik heb alles meegemaakt in het leven, ook het moeilijke. Dat wapent je voor veel."

Toch weet hij dat zijn kind hem misschien niet zo lang zal kennen. "Een jaar of vijf geleden stond ik na twee jaar gesukkel dicht bij de dood, zoiets vergeet je niet meer. Maar ik heb een sterke vrouw, die het - als het met mij verkeerd zou aflopen - ook alleen aankan. Als ik dat niet zeker wist, zou ik het niet meer doen."

Van Aelst heeft al een zoon van 35. "Nu zal het anders zijn, bewuster. Ik zal nog altijd hard werken. Maar tegelijk toch ook een pak bewuster bezig zijn met de kleine. Bovendien hebben we een crèche naast ons kantoor in Antwerpen, dat maakt het een pak makkelijker."Getrouwd met Els, verdedigt Els wegens moord op Els... dochtertje zal Els heten?
In het belang van Limburg vinden we ongeveer hetzelfde:


Vic Van Aelst verwekt kind tijdens proces-Clottemans

vic van aelst verwekt kind tijdens proces clottemans

27/01 Vic Van Aelst wordt vader op zijn 63ste. Zijn vrouw Els Gaucquie (40), zelf ook advocate, is 15 weken zwanger. Dat wil zeggen dat het kindje verwekt is tijdens het assisenproces van Els Clottemans. "Een ongelukje is het allerminst. Sinds onze trouw wilden we al een kind. Het toeval wil dat Els net dán zwanger is geraakt", aldus de advocaat.

Het kindje zal half juli geboren worden en dan is Van Aelst 63 jaar. "Niet echt een jonge vader. Maar ik kijk er echt naar uit, het is een bewuste keuze. Ik heb alles meegemaakt in het leven, ook het moeilijke. Dat wapent je voor veel."

Toch weet hij dat zijn kind hem misschien niet zo lang zal kennen. "Een jaar of vijf geleden stond ik na twee jaar gesukkel dicht bij de dood, zoiets vergeet je niet meer. Maar ik heb een sterke vrouw, die het - als het met mij verkeerd zou aflopen - ook alleen aankan. Als ik dat niet zeker wist, zou ik het niet meer doen."

Van Aelst heeft al een zoon van 35. "Nu zal het anders zijn, bewuster. Ik zal nog altijd hard werken. Maar tegelijk toch ook een pak bewuster bezig zijn met de kleine. Bovendien hebben we een crèche naast ons kantoor in Antwerpen, dat maakt het een pak makkelijker."Zijn dat dan geen verschillende kranten?

27-01-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (0)
09-02-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen kans op cassatie

uit 'De Morgen' :


"Clottemans maakt door een fout geen kans bij cassatie"


21/01/11, 22u16
Els Clottemans. © belga

Bij het indienen van het cassatieverzoek van Els Clottemans is een fout gebeurd. Dat vertelde haar advocaat Vic Van Aelst vandaag op het VTM-journaal. Clottemans had blijkbaar alleen een cassatieverzoek ingediend tegen de straf en niet tegen de schuld.

 • Vic Van Aelst.
  Vic Van Aelst. © reuters
 • © belga
 • © belga
Clottemans werd vorig jaar tot 30 jaar cel veroordeeld voor de parachutemoord. Volgens haar advocaat beging de gevangenis in Hasselt een fout, waardoor ze bij cassatie geen kans meer maakt. Het directoraat-generaal van het gevangeniswezen is echter van oordeel dat Clottemans zelf maar beter had moeten uitkijken.
 
"Essentiële fout"
"Els Clottemans heeft op de griffie in de gevangenis volkomen rechtsgeldig cassatieberoep aangetekend. Dat wordt in een speciaal boek genoteerd. De strafinrichting heeft een tamelijk essentiële fout begaan in die zin dat men alleen cassatieberoep aantekende tegen het arrest van de straf en niet tegen het arrest van de schuld. Omdat de assisenjury nu uitgebreid moet motiveren, wordt er ook een apart arrest gemaakt over de schuld. Het is evident dat als je cassatieberoep aantekent tegen uw schuldigverklaring, dat je dat dan doet tegen de twee arresten. We hebben nu apart cassatieberoep aangetekend tegen de schuldigverklaring. De vraag is of het hof van cassatie dit laattijdig beroep gaat aanvaarden door overmacht", aldus Van Aelst.

"Akte tegen één arrest"
Laurent Sempot van het gevangeniswezen: "Clottemans vroeg om één arrest en dus is de akte tegen één arrest opgemaakt. Op dat ogenblik maakte ze geen enkele opmerking over het feit dat er twee moesten opgemaakt worden. Dan had zij moeten vragen om cassatieberoep aan te tekenen tegen de twee arresten en dat heeft ze niet gedaan." Cassatiespecialisten zoals Raf Verstraeten onderzoeken nog altijd of er in de zaak van Clottemans mogelijke verbrekingsgronden zijn. (belga/svm)

09-02-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


>> Reageer (0)
18-02-2011
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Kortrijkse brandstichting
Uit     'De Standaard' :

Brandstichter betoogde voor Clottemans

JUSTITIE

 • vrijdag 18 februari 2011, 05u00
 • Auteur: Mark Eeckhaut , Kris Vanhee
 

Winfried P. droeg een bizar anti-Vermassen-opschrift tijdens de mars voor Els Clottemans.mdl

KORTRIJK - De man die een molotovcocktail gooide in het Kortrijkse gerechtshof haatte ook Jef Vermassen.
Van onze redacteurs

Winfried P., de 59-jarige ex-politieman uit Harelbeke die woensdag werd opgepakt op verdenking van de aanslag met een brandbom in het Kortrijkse gerechtsgebouw, gaf als motief voor zijn daad dat hij een hekel had aan 'politie en justitie'.

De man ligt al jaren zwaar in de clinch met het gerecht.

Zo diende hij jaren geleden vergeefs een klacht in met burgerlijke partijstelling bij de toenmalige onderzoeksrechter Pierre Dujardin, de eerste voorzitter van de rechtbank op wiens kantoor hij het vorige maandag gemunt had met zijn brandbom.

Maar P. , een man met zware psychiatrische problemen, had niet alleen een hekel aan justitie en politie maar ook aan advocaat Jef Vermassen, zo blijkt nu.

Winfried P. was op 16 januari één van de meest bizarre figuren onder de 200 betogers die toen in Hasselt protesteerden tegen de veroordeling van Els Clottemans in de parachutemoord.

Op zijn rug droeg P. toen een opschrift mee in drie talen -Frans, Engels en Duits- dat weinig aan de verbeelding overlaat: 'Vermassen. C' est fini. Remember me. Rache.' Vrij vertaald 'Vermassen. Het is voorbij. Ken je me nog? Wraak.'

Toen journalisten vroegen naar de betekenis van het opschrift op zijn rug, bleek uit zijn verwarde uitleg dat P. een persoonlijke reden had om een hekel te hebben aan Vermassen.

Volgens onze informatie zou Jef Vermassen jaren geleden geweigerd hebben de man te verdedigen in een echtscheiding en zou P. hem dat toen al zeer kwalijk hebben genomen. Hij zou Vermassen zelfs verbaal bedreigd hebben.

Over een andere advocaat waarover P. niet tevreden was, liet hij achteraf zelfs tot tweemaal toe een advertentie publiceren in een weekblad waarbij hij de man beschuldigde van corruptie.

Na afloop van het proces over de parachutemoord laaiden de emoties hoog op. Volgens sommigen was Clottemans zonder bewijzen veroordeeld en was Vermassen daar mee voor verantwoordelijk. Er werden haatgroepen tegen hem opgericht op Facebook en de advocaat werd ook persoonlijk bedreigd. Hij kreeg zelfs een tijdlang politiebewaking. 'Tuurlijk ben ik er niet gerust op. Eén gek kan genoeg zijn', zei Vermassen toen.

Voorlopig leidde het onderzoek naar de bedreigingen nog niet tot resultaten. Maar speurders van Dendermonde gaan nu op aanwijzen van de Kortrijkse collega's na of P. ook achter de bedreigingen tegen Vermassen kan zitten.

Vermassen zelf was gisteren de hele dag niet bereikbaar voor commentaar
.(typisch)

  18-02-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  02-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Problemen in Aalst

  Uit Het Laatste Nieuws:


  Familieleden niet opgezet met carnavalwagen parachutemoord

  De Saazers leggen momenteel de laatste hand aan hun wagen.

  Een carnavalwagen met afdruk van de neergestorte Els Van Doren en een aangepaste versie van Eddy Wally's 'Ik spring uit een vliegmachine' zetten kwaad bloed bij de families van Els Clottemans en Els Van Doren. Zij overwegen een klacht in te dienen tegen de Aalsterse carnavalsgroep De Saazers, schrijft de krant Het Laatste Nieuws.

  De Aalsterse carnavalsgroep De Saazers ziet nochtans absoluut geen graten in hun thema. "Dit is toch gewoon grappig?", vindt voorzitter Tim Schepmans. "Zo spotten hoort bij Aalst carnaval. Dan mogen we net iets verder gaan. We zingen enkel over wat al in de media is verschenen over de parachutemoord en stellen het verloop van het proces en vooral advocaat Jef Vermassen gewoon openlijk aan de kaak."

  "Enorm kwetsend"
  Martine De Kegel, de moeder van Els Clottemans, kan er absoluut het grappige niet van inzien. "Dit is ongehoord! Enorm kwetsend", reageert ze compleet geschokt. "Gelukkig ga ik toch nooit naar Aalst carnaval, want dit zou ik niet aankunnen. Ik wil echt niet dat ze dit liedje zingen zondag. Daarom ga ik ook meteen met mijn advocaat overleggen om eventueel een klacht in te dienen."

  Ook Jan De Wilde, de man van slachtoffer Els Van Doren, overweegt een klacht. "Dit gaat er ver over", reageert hij. "Ik kan dit zo niet laten." Zelfs de keizer van het Aalsterse carnaval, Kamiel Sergeant, valt hen hierin bij. "Humor en satire horen inderdaad bij Aalst carnaval, maar dit is echt niet meer om te lachen", vindt hij.

  Vandenbroucke
  In januari was er ook al een rel rond een carnavalsliedje over de overleden wielrenner Frank Vandenbroucke. Daarin zong de carnavalsgroep 'Konterverkiert' "Frank Vandenbroucke, zèn leste rit was gereeën, hij eet mé een zwerte gevreeën. Tees was na zèn leste rit, en hij was na just fit". Moeder Chantal Vandenbroucke nam meteen een advocaat in de arm en diende een klacht in. (tma)

  Parachutemoordlied
  Ik spring oit e vliegmasjien
  vér menne Marcel te zien
  ik kaan hem ni missen
  men liefd'es ni te blissen
  mor wat mijn vriendin na doet
  da begroipekik ni goed
  't es moine Marcel
  ze wetj ze da wel
  'k zet ze boite spel

  Wer zen al jooren kammeroot
  mo 'k zal ze wel insj pakken
  as heer speildingen ni oepe goot
  za ze wa rapper zakken
  en tein es Marcel weir va moi
  en ten zingekik weir bloi

  Ik spring oit e vliegmasjien
  vér menne Marcel te zien
  ik kaan hem ni missen
  men liefd'es ni te blissen
  ik wil hem ver moi allien
  ik kaan der nimier va schien
  here parachit
  die was nor de shit
  mor ik weit van niet

  En ten noor een weik of voif of zes
  kwampe ze veir'd'n dag mé e proces
  Vic Van Oilsjt werd moinen avekoot
  en a zoi me kindj da kaan gie koot
  en t'spel da was begonnen
  tein es 't er wa verzonnen

  Tein kwam Jef Vermassen op de proppen
  En tein was 't in 't giel nimier te stoppen
  de Jef die zoi ik en kaan 't ni bewoizen
  mor vér moi valt Els wel in de proizen
  Ze kaan in den bak e wa gon resten
  Niemand zal heer in 't prezong goon pesten

  Heer liefde vér Marcel was fallikant
  Alles liep een betjen oit de hand
  En 't spel da was begonnen
  02/03/11 11u55

  02-03-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Even opfrissen

  Even opfrissen hoe teleurgesteld Lieve Dams, gerechtspsychiater, was over de motivatie van Vermassen

  (uit De Standaard)

  ‘Motivering was een slag in mijn gezicht'

  Lieve Dams

  • donderdag 21 oktober 2010
   Auteur: (cel)
  Lieve Dams, de behandelende psychiater van Els Clottemans, is zo teleurgesteld door het vonnis dat ze gisteravond meteen besliste om bij assisenprocessen niet langer op te treden als gerechtsdeskundige.

  Lees ook

  In de rechtszaal ging Dams in tegen de visie van de psychiaters van het parket. Volgens haar vertoont Clottemans geen trekken van een psychopate, maar is ze een ‘high level borderliner'.

  ‘Toen de voorzitter de motivering van de jury voorlas, was dat een slag in mijn gezicht. Ze omschreven Clottemans als een leugenachtige psychopate. Ze namen de argumentering van het Openbaar Ministerie over, zonder zelf ook enig denkwerk te doen. Wat voor nut heeft het dan nog om verschillende experts aan het woord te laten?'

  ‘Ik schaar me achter het Nederlandse systeem, waar beroepsrechters oordelen. In België laten we dit soort belangrijke vragen over aan juryleden, die hiertoe geen scholing hebben gekregen.'

  02-03-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  03-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Carnaval: smakeloos

  Familieleden niet opgezet met carnavalwagen parachutemoord

  De Saazers leggen momenteel de laatste hand aan hun wagen.

  Een carnavalwagen met afdruk van de neergestorte Els Van Doren en een aangepaste versie van Eddy Wally's 'Ik spring uit een vliegmachine' zetten kwaad bloed bij de families van Els Clottemans en Els Van Doren. Zij overwegen een klacht in te dienen tegen de Aalsterse carnavalsgroep De Saazers, schrijft de krant Het Laatste Nieuws.

  De Aalsterse carnavalsgroep De Saazers ziet nochtans absoluut geen graten in hun thema. "Dit is toch gewoon grappig?", vindt voorzitter Tim Schepmans. "Zo spotten hoort bij Aalst carnaval. Dan mogen we net iets verder gaan. We zingen enkel over wat al in de media is verschenen over de parachutemoord en stellen het verloop van het proces en vooral advocaat Jef Vermassen gewoon openlijk aan de kaak."

  "Enorm kwetsend"
  Martine De Kegel, de moeder van Els Clottemans, kan er absoluut het grappige niet van inzien. "Dit is ongehoord! Enorm kwetsend", reageert ze compleet geschokt. "Gelukkig ga ik toch nooit naar Aalst carnaval, want dit zou ik niet aankunnen. Ik wil echt niet dat ze dit liedje zingen zondag. Daarom ga ik ook meteen met mijn advocaat overleggen om eventueel een klacht in te dienen."

  Ook Jan De Wilde, de man van slachtoffer Els Van Doren, overweegt een klacht. "Dit gaat er ver over", reageert hij. "Ik kan dit zo niet laten." Zelfs de keizer van het Aalsterse carnaval, Kamiel Sergeant, valt hen hierin bij. "Humor en satire horen inderdaad bij Aalst carnaval, maar dit is echt niet meer om te lachen", vindt hij.

  Vandenbroucke
  In januari was er ook al een rel rond een carnavalsliedje over de overleden wielrenner Frank Vandenbroucke. Daarin zong de carnavalsgroep 'Konterverkiert' "Frank Vandenbroucke, zèn leste rit was gereeën, hij eet mé een zwerte gevreeën. Tees was na zèn leste rit, en hij was na just fit". Moeder Chantal Vandenbroucke nam meteen een advocaat in de arm en diende een klacht in. (tma)

  Parachutemoordlied
  Ik spring oit e vliegmasjien
  vér menne Marcel te zien
  ik kaan hem ni missen
  men liefd'es ni te blissen
  mor wat mijn vriendin na doet
  da begroipekik ni goed
  't es moine Marcel
  ze wetj ze da wel
  'k zet ze boite spel

  Wer zen al jooren kammeroot
  mo 'k zal ze wel insj pakken
  as heer speildingen ni oepe goot
  za ze wa rapper zakken
  en tein es Marcel weir va moi
  en ten zingekik weir bloi

  Ik spring oit e vliegmasjien
  vér menne Marcel te zien
  ik kaan hem ni missen
  men liefd'es ni te blissen
  ik wil hem ver moi allien
  ik kaan der nimier va schien
  here parachit
  die was nor de shit
  mor ik weit van niet

  En ten noor een weik of voif of zes
  kwampe ze veir'd'n dag mé e proces
  Vic Van Oilsjt werd moinen avekoot
  en a zoi me kindj da kaan gie koot
  en t'spel da was begonnen
  tein es 't er wa verzonnen

  Tein kwam Jef Vermassen op de proppen
  En tein was 't in 't giel nimier te stoppen
  de Jef die zoi ik en kaan 't ni bewoizen
  mor vér moi valt Els wel in de proizen
  Ze kaan in den bak e wa gon resten
  Niemand zal heer in 't prezong goon pesten

  Heer liefde vér Marcel was fallikant
  Alles liep een betjen oit de hand
  En 't spel da was begonnen
  02/03/11 11u55

  03-03-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  10-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Els Clottemans naar Gent

  uit De Standaard:


  Els Clottemans overgeplaatst naar Gent

  • donderdag 10 maart 2011, 08u 26
  • Auteur: bvb

   Els Clottemans is deze week overgebracht van de gevangenis van Hasselt naar de Nieuwe Wandeling in Gent, wat voor haar familie toegankelijker is.

  Clottemans werd op 21 oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op Els Van Doren tijdens het ’parachuteproces’ en wacht haar cassatieberoep af.

  De overplaatsing gebeurde op haar verzoek, bevestigt het kantoor van advocaat Vic Van Aaelst. In Hasselt hielp zij mee in de keuken. Waar ze zich in Gent mee bezighoudt, is niet bekend.


  10-03-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.27 maart zwarte mars in Ternat
  27 maart
  zwarte mars in Ternat !

  10-03-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  11-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.cassatie

  Cassatieberoep Els Clottemans wordt op 19 april behandeld

  cassatieberoep els clottemans wordt op 19 apil behandeld

  10/03 Het Hof van Cassatie in Brussel zal zich op dinsdag 19 april over het beroep van Els Clottemans buigen. Dat meldt haar advocate Katrien Van der Straeten.

  Clottemans, die in oktober een celstraf van 30 jaar kreeg opgelegd door de assisenrechter in Tongeren, wil zich niet neerleggen bij het arrest.

  Bij het aantekenen van het cassatieberoep werden er wel fouten gemaakt, want in eerste instantie was er alleen cassatie aangetekend tegen de veroordeling van 30 jaar en niet tegen de schuldigverklaring. Clottemans gaf de griffie in de Hasseltse gevangenis de schuld, maar minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) weerlegde dit. De veroordeelde liet alsnog cassatie aantekenen tegen de schudigverklaring.

  Eerder op de dag werd ook al duidelijk dat Clottemans de gevangenis van Hasselt had ingeruild voor die van Gent.
  11-03-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naar Gent

  Els Clottemans overgeplaatst naar Gent

  Hof van Cassatie buigt zich op 19 april over beroep

  Els Clottemans. © belga

  HLN update   Els Clottemans is deze week overgebracht van de gevangenis van Hasselt naar de Nieuwe Wandeling in Gent, wat voor haar familie toegankelijker is. Dat staat vandaag in de krant Het Laatste Nieuws. Daarnaast raakte ook bekend dat haar cassatieberoep plaatsvindt op 19 april.

  Clottemans werd op 21 oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op Els Van Doren tijdens het 'parachuteproces'. De overplaatsing gebeurde op haar verzoek, bevestigt het kantoor van advocaat Vic Van Aaelst. In Hasselt hielp zij mee in de keuken. Waar ze zich in Gent mee bezighoudt, is volgens de krant niet bekend.

  Cassatie
  Later op de dag raakte bekend dat Het Hof van Cassatie in Brussel zich op dinsdag 19 april over haar cassatieberoep zal buigen. Clottemans ging niet akkoord met het arrest van de Limburgse volksjury en ging in cassatie. Bij het aantekenen van het cassatieberoep doken er echter fouten op, want blijkbaar was er aanvankelijk alleen cassatie aangetekend tegen de veroordeling van 30 jaar en niet tegen de schuldigverklaring. Volgens Clottemans was de fout gebeurd bij de griffie in de Hasseltse gevangenis, maar Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) ontkende dat. Clottemans liet na de heisa alsnog cassatie aantekenen tegen de schudigverklaring.  (belga/adb/tma)
  10/03/11 06u50

  11-03-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  28-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mars voor Els Clottemans

  Uit: De Standaard:


  250 betogers op nieuwe zwarte mars voor Clottemans

  • zondag 27 maart 2011, 16u42

  (Auteur: lej ) 

  TERNAT - Onder het motto 'Geen bewijs, geen schuld' hebben zondagnamiddag in het centrum van Ternat zo'n 250 mensen een nieuwe 'zwarte mars' gehouden tegen de uitspraak in het assisenproces Clottemans.

  Els Clottemans werd op 20 oktober 2010 veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor haar aandeel in de zogeheten parachutemoord van 2006, waarbij een 36-jarige vrouw het leven liet.

  Bij de eerste zwarte mars op 16 januari in Hasselt daagden 200 betogers op. Dat dit keer werd gekozen voor Ternat is het gevolg van het feit dat Clottemans hier woont.

  Net als in Hasselt ging het initiatief voor de manifestatie uit van de Facebookgroep 'Geen bewijs, geen schuld' die momenteel 5.170 leden telt. De initiatiefnemers stellen geen standpunt te willen innemen over schuld of onschuld in deze zaak, maar vinden dat het niet kan dat Clottemans veroordeeld werd zonder bewijs.

  In een toespraak aan het slot van de betoging sprak Marnix Van Eesbeek de hoop uit dat bij de behandeling van het cassatieberoep dat Clottemans instelde, 'het gezond verstand zal zegevieren'.

  Aan de betoging namen, net zoals in Hasselt, ook familieleden van Els Clottemans deel, waaronder haar moeder, evenals vertegenwoordigers van de school 'De Goede lucht' in Anderlecht waar Clottemans les gaf.

  Opmerkelijk ook was de aanwezigheid van de Ternatse burgemeester Ronald Parys en van de op één na alle leden van het schepencollege. Ook verschillende andere gemeenteraadsleden waren van de partij. 'We willen met onze aanwezigheid uiting geven aan de grote bezorgdheid die in onze gemeente leeft over de uitspraak. We hebben in deze zaak met name grote twijfels over de toepassing van het principe dat iemand pas schuldig kan zijn als dat bewezen is.'

   

  28-03-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  03-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog fatale sprong

  uit De Standaard:


  Valschermspringer neergestort op vliegveld van Schaffen

  • zaterdag 02 april 2011, 21u34
  • Auteur: sdg
  DIEST - Op het vliegveld van Schaffen is zaterdagavond om 20.30 uur een valschermspringer omgekomen bij een parachutesprong. Het gaat om een man van 32 jaar uit Scherpenheuvel. De man overleed kort na zijn overbrenging in het ziekenhuis van Diest, zegt Bart Vanthienen, woordvoerder van de lokale politie Demerdal.

  De lokale politie heeft iedereen die iets gezien heeft ondervraagd. De parachutist maakte net voor het landen een bruuske beweging. Hij bevond zich te laag bij de grond om zich te corrigeren en stortte vervolgens te pletter. 

  De man was een ervaren parachutist met zowat 450 sprongen op zijn actief. 

  Zijn parachute is in beslag genomen en overgemaakt aan het Leuvense parket, maar het zou niet om een verdacht overlijden gaan.

  03-04-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  19-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitstel uitspraak Cassatie
  (De Standaard:)


  Uitstel uitspraak Cassatie


  Het Hof van Cassatie spreekt zich pas op 3 mei uit over de cassatieberoepen die Els Clottemans heeft ingesteld tegen haar veroordeling door het Limburgse hof van assisen in de parachutemoord.

  Volgens het parket-generaal bij het Hof van Cassatie moeten die beroepen worden verworpen, enerzijds omdat ze te laat ingediend zijn en anderzijds omdat ze niet ontvankelijk zijn. De verdediging van Els Clottemans is het daar niet mee eens.

  Els Clottemans werd op 21 oktober 2010 tot dertig jaar cel veroordeeld voor de moord op Els Van Doren. Op 25 oktober ging ze in cassatie, maar volgens het parket-generaal deed ze dat alleen tegen het eindarrest over de strafmaat en niet tegen het arrest van 20 oktober waarbij ze schuldig werd verklaard. Tegen dat arrest over de schuld tekenden de advocaten van Clottemans pas cassatieberoep aan op 21 januari 2011, maanden te laat.

  'Geen eerlijk proces'

  Bovendien zou het eerste cassatieberoep van 25 oktober onontvankelijk zijn omdat het middel waarop het gebaseerd is, niet het arrest over de straf van 21 oktober viseert, maar wel dat over de schuld van 20 oktober.

  Het middel, namelijk dat Els Clottemans bij haar verhoren door de politie niet werd bijgestaan door een advocaat zoals de Salduz-rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voorschrijft, zou ook nooit opgeworpen zijn voor het assisenhof.

  In voorhechtenis

  Dat argument is voor de advocaat van Els Clottemans, meester Raf Verstraeten, geen reden om het cassatieberoep te verwerpen: 'Mijn cliënt hoorde pas bij haar veroordeling dat haar verklaringen aan de politie als bewijs tégen haar werden gebruikt. Voordien zag zij geen probleem met die verhoren. Nu ze als bewijs gebruikt zijn, moeten ze wel voldoen aan de Salduz-criteria en dat doen ze niet. Ook omdat Clottemans toen in voorhechtenis zat en zich in een kwetsbare positie bevond.'

  Meester Verstraeten bestrijdt ook de laattijdigheid van het cassatieberoep. 'Het is duidelijk dat Els Clottemans in cassatie wilde gaan tegen haar veroordeling én tegen haar schuldigverklaring. Hier is alleen sprake van een materiële vergissing omdat de gevangenisbeambte een verouderde formule heeft gebruikt.'


  Nieuwe formulieren


  In februari bezorgde het ministerie van Justitie de gevangenisdirectie trouwens nieuwe formulieren voor de cassatieberoepen tegen assisenveroordelingen, waarop het onderscheid tussen de arresten over schuld en straf duidelijk gemaakt wordt.
  Voor meester Verstraeten het bewijs dat er voordien wel degelijk verwarring mogelijk was.

  19-04-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Els wil een boek schrijven
  HBVL:

  Els wil een boek schrijven


  19/04 Els Clottemans wil een boek schrijven over het onderzoek naar en het proces over de parachutemoord. Dat raakte bekend in de marge van de pleidooien voor het Hof van Cassatie over Clottemans' Cassatieverzoek.

  'Babs', zoals Clottemans door haar vriend werd genoemd, zit momenteel in de gevangenis van Gent, waar ze al gepromoveerd is tot chef wasserij. Ze heeft op haar cel een kopie van het volledige strafdossier. Ze heeft een Antwerpse journalist gevraagd om haar daarbij te helpen en een uitgever te zoeken.

  Naar eigen zeggen was Clottemans het beu dat er hele boeken over haar proces worden geschreven en dat haar mening niet aan bod kan komen.

  JDW

  19-04-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  02-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Els Clottemans wil een boek schrijven


  HLN:

  Els Clottemans, die tot 30 jaar veroordeeld is voor de moord op Els Van Doren, wil een boek schrijven over haar proces. Dat hebben meerdere kranten vernomen in de rand van de zitting van het Hof van Cassatie over het proces van de parachutemoord.

  Clottemans heeft in haar cel een kopie van het strafdossier, en heeft een Antwerps journalist gevraagd haar te helpen bij het schrijven van het boek en het zoeken naar een uitgever, schrijven de Concentrakranten.

  Volgens de journalist in kwestie was Clottemans het beu dat er hele boeken over haar proces worden geschreven, en dat haar mening niet aan bod komt.
   
  Els Clottemans zit haar straf uit in de gevangenis van Gent. Ze werkt er in de wasserij en is er intussen gepromoveerd tot chef. (belga/sam)
   

  02-05-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (2)
  03-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beroep verworpen
  uit De Standaard 3 mei 2011  Het beroep van Els Clottemans tegen haar veroordeling is dinsdag voor het Hof van Cassatie verworpen. Het hof volgt de bewering van de verdediging van Clottemans, dat er procedurefouten gemaakt zouden zijn, niet.

  Het Hof van Cassatie in Brussel verwierp dinsdag het beroep van Els Clottemans tegen haar veroordeling. Volgens het Hof zijn er dus geen procedurefouten gemaakt tijdens het onderzoek.

  Els Clottemans werd in oktober vorig jaar door een assisenjury veroordeeld tot  tot dertig jaar gevangenis voor de moord op Els Van Doren. De advocaten van Clottemans lieten na het proces weten in cassatie te gaan. Het hof van Cassatie diende te oordelen over er tijdens het onderzoek procedurefouten werden begaan. Indien dat het geval was zou het assisenproces opnieuw hebben moeten plaatsvinden.

  03-05-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nu nog NAAR EUROPA !
  volgens De Redactie (VRT)


  (Voorlopig) geen nieuw proces in "parachutemoord"
  xml:namespace prefix = fb ns = "http://www.facebook.com/2008/fbml" />

  di 03/05/2011 - 15:08 Het Hof van Cassatie verwerpt het cassatieberoep van Els Clottemans tegen haar veroordeling voor de "parachutemoord". Er komt dus (voorlopig) geen nieuw proces. Maar haar advocaat had al aangekondigd dat hij na Cassatie naar het Europees Hof in Straatsburg zou gaan. De procedureslag is dus nog niet definitief beëindigd.

  Els Clottemans werd op 21 oktober 2010 door het Limburgse hof van assisen in de "parachutemoord" tot 30 jaar cel veroordeeld voor de moord op Els Van Doren. Clottemans was in cassatie gegaan omdat ze vindt dat ze geen eerlijk proces heeft gekregen.

  Belga

  Het Hof van Cassatie heeft zich vandaag uitgesproken over het cassatieberoep. Het Hof volgde de argumentatie van het parket-generaal en verwierp het cassatieberoep.

  Volgens het parket-generaal was het cassatieberoep niet geldig omdat Clottemans enkel in beroep ging tegen het eindarrest over de strafmaat en niet tegen het arrest van 20 oktober waarbij ze schuldig werd verklaard. Tegen dat arrest over de schuld tekenden de advocaten van Clottemans pas cassatieberoep aan op 21 januari 2011, maanden te laat. Bovendien was volgens het parket-generaal het eerste cassatieberoep van 25 oktober onontvankelijk omdat het middel waarop het gebaseerd is, niet het arrest over de straf van 21 oktober viseert, maar wel dat over de schuld van 20 oktober.

  Het Hof van Cassatie doet geen uitspraak over de zaak ten gronde, enkel over procedurefouten. Als het Hof zou vastgesteld hebben dat er procedurefouten zijn gebeurd, zou het arrest van het Tongerse assisenhof vernietigd worden en moet het proces elders worden overgedaan. Maar dat is niet het geval. 


  03-05-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (1)
  04-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vic Van Aelst over zijn nieuwe loopbaan

  (Uit De Standaard: )  N-VA politicus Vic Van Aelst


  Kersvers N-VA-politicus Vic Van Aelst haalde gisteravond in het Canvas-programma Reyers laat opnieuw zwaar uit naar de Franstaligen.

  Hij was er te gast nu Cassatie het beroep van Els Clottemans verworpen heeft. Maar hij had het ook over zijn nieuwe politieke carrière.

  Van Aelst liet zich recent opmerken met een voorstel om de Franse lessen af te schaffen. Hij werd teruggefloten door zijn partij. 'Een kemel', volgens presentator Lieven Van Gils.

  'Helemaal niet', antwoordde Van Aelst. 'Ik heb een duidelijke mening en die is niet goddelijk, maar ik zal die altijd verkondigen. Er is een fundamenteel gebrek aan respect van de Franstaligen tegenover de Vlamingen. De Vlaming heeft er altijd naar gestreefd om samen te leven, want wij hebben Frans geleerd. De Franstaligen niet. Veel leerlingen kiezen daar nu zelfs voor het Engels in plaats van voor het Vlaams.'

  De 62-jarige advocaat wordt in juli opnieuw papa. 'Ik zal  's nachts voor mijn kindje zorgen. Dan kan ik nadenken over het onrecht dat de Franstaligen ons aandoen.'

  04-05-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  06-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Depressief

  ( Uit Het Laatste Nieuws: )  Vrees voor zelfmoord


  Martine De Kregel (53), de moeder van de voor de zogenaamde parachutemoord veroordeelde Els Clottemans, is bang dat haar dochter zelfmoord zou plegen. Dat vertelt de vrouw in de krant Het Laatste Nieuws. Clottemans zou het niet meer zien zitten, nu het Hof van Cassatie haar verweer verworpen heeft. "Ze zou ertoe in staat zijn", zegt De Kregel.

  Martine De Kregel, de moeder van Els Clottemans.
  Martine De Kregel, de moeder van Els Clottemans.
  Els Clottemans bleef na haar veroordeling op 21 oktober vorig jaar zeven maanden lang hopen op haar voorlopige vrijlating, via haar verweer bij het Hof van Cassatie, dat uitzicht gaf op een nieuw proces. "We hadden zelfs al mooie plannen gemaakt om deze zomer samen op vakantie naar Frankrijk te gaan."

  Maar het verweer werd dinsdag onontvankelijk verklaard en Clottemans blijft dus tot 30 jaar cel veroordeeld voor de moord op haar liefdesrivale Els Van Doren. Clottemans kan wel al na 8,5 jaar vrijkomen, maar volgens haar moeder  is ze helemaal gebroken.

  "Ik ben haar gaan opzoeken in de gevangenis van Gent, en ze is één hoopje ellende", zegt Martine De Kregel in Het Laatste Nieuws. "Ze zei dat ze echt niet meer ziet zitten. Ze begrijpt niet dat ze vastzit voor iets dat ze niet gedaan heeft."

  De Kregel is bezorgd. "Haar enige vooruitzicht is een toekomst tussen vier gevangenismuren. Els krijgt wel elke dag bezoek van mensen die haar steunen en zelf ga ik ook twee keer per week naar haar toe, maar: zal dat genoeg zijn voor haar om vol te houden?"

  De advocaten van Els Clottemans trekken nu waarschijnlijk naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg, omdat Clottemans in het begin van haar verhoren geen bijstand kreeg van een advocaat. (jv)
  06/05/11 08u37

  06-05-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  13-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europees Hof?

  ( Uit HLN: )

  Clottemans weet nog niet of ze naar Europees hof stapt

  © belga

  De voor de parachutemoord veroordeelde Els Clottemans heeft nog niets beslist over eventuele stappen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dat maakte haar advocaat Katrien Van der Straeten vandaag bekend. Zij en advocaat Vic Van Aelst bezochten Els Clottemans gisteren in de gevangenis in Gent.
   
  Clottemans is in oktober vorig jaar tot 30 jaar cel veroordeeld voor de moord op parachutiste Els Van Doren uit Ranst, die in november 2006 door een gesaboteerde valscherm te pletter stortte in Opglabbeek.
  Clottemans ging in cassatie tegen het arrest van het Tongerse assisenhof, maar haar cassatieverzoek werd begin deze maand afgewezen. Het enige wat haar nog rest is een procedure opstarten bij het Europees hof.
   
  "Tijdens ons gesprek in de gevangenis leek Els zeer moedeloos. Ze was constant aan het huilen," aldus Van der Straeten, die er nog aan toevoegde dat het niet evident is voor Clottemans om zo'n procedure te beginnen, want financieel moet het ook mogelijk zijn. Clottemans heeft maar een korte tijd als leerkracht haar kost kunnen verdienen. Clottemans heeft zes maanden de tijd om een beslissing inzake een nieuwe procedure te nemen. (belga/adv)
  13/05/11 21u32

  13-05-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


  >> Reageer (0)
  25-07-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebrek aan bewijs

  HLN:

  "Clottemans moest worden vrijgelaten bij gebrek aan bewijs"

  Els Clottemans. © belga

  De meerderheid van de lezers, die zich ten tijde van het assisenproces over de parachutemoord in een lezersbrief aan de nieuwssites van de kranten De Standaard, Het Laatste Nieuws en Het Belang van Limburg uitspraken over de schuldvraag van Els Clottemans, was van oordeel dat ze als onschuldig moest worden beschouwd tot het tegendeel bewezen is.

  Dat blijkt uit de masterproef van KUL-studente Communicatiewetenschappen Isabelle Van Peel.

  Van Peel analyseerde 1.013 lezersreacties aan de drie kranten en stelde vast dat in 52,9 procent van de gevallen de betrokkenen zich uitspraken over schuld en onschuld. 14,1 procent achtte Clottemans schuldig, 3,1 procent stelde dat ze onschuldig is en 2,9 procent wees iemand anders aan als schuldige.

  De meerderheid (32,9 procent) stelde echter dat Clottemans pas kon veroordeeld worden als er echte bewijzen konden worden aangevoerd voor haar schuld. Het percentage dat zich uitspreekt over schuld steeg overigens sterk naarmate het proces vorderde.

  In 58 procent van de lezersbrieven wordt een opinie geformuleerd en in 57,4 procent daarvan was de toon ervan negatief. Slechts in 3,8 procent is echter sprake van een beledigende toon. In 26,7 procent van alle reacties wordt een negatief oordeel geformuleerd over justitie, de politiek of het rechtssysteem.

  Van alle reacties over de betrokken advocaten uit dit assisenproces waren er liefst 67,1 procent gericht tegen Jef Vermassen omdat die Clottemans als schuldige aanwees zonder dat er feitelijke bewijzen tegen haar waren. (belga/adha)
  21/07/11 18u02

   25-07-2011 om 22:46 geschreven door Frankie  


   >> Reageer (0)
   10-11-2011
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naar het Europees Hof

    

   Els Clottemans, die in oktober 2010 werd veroordeeld tot dertig jaar cel voor de parachutemoord, heeft een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Het is haar laatste kans om een nieuw assisenproces af te dwingen, zo staat woensdag in Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen.

   Clottemans werd in oktober vorig jaar veroordeeld voor de moord op parachutiste Els Van Doren uit Ranst, die in november 2006 door een gesaboteerde valscherm te pletter stortte in Opglabbeek. Clottemans ging in cassatie tegen het arrest van het Tongerse assisenhof, maar haar cassatieverzoek werd afgewezen omdat het volgens het hof te laat was ingediend.

   'Mijn cliënt blijft strijdvaardig. Vandaar dat ze besloten heeft om een klacht in te dienen in Straatsburg', zegt de advocaat van Clottemans, meester Katrien Van De Straeten. Zij verwacht dat het Europees Hof over een jaar zal beslissen of de klacht gegrond is.

   De kranten stellen dat volgens experts 90 procent van de bij het Europese Hof ingediende klachten niet eens in overweging wordt genomen.

   10-11-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


   >> Reageer (2)
   20-11-2011
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw proces?

   ons vriendelijk bezorgd door Jan Olaerts:
   uit HBVL

   Els Clottemans gaat voor nieuw proces

   els clottemans gaat voor nieuw proces

   09/11 Els Clottemans (28), die op 21 oktober 2010 dertig jaar cel kreeg voor de 'parachutemoord', heeft een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het is haar laatste kans om een nieuw assisenproces af te dwingen.

   Nadat haar cassatieverzoek een halfjaar geleden werd verworpen, kondigden Clottemans' advocaten al aan dat hun cliënte naar Straatsburg zou trekken. Vorige week diende ze ook effectief een klacht in bij het Europees gerechtshof.

   "Wat aantoont dat ze strijdvaardig blijft," aldus Clottemans' advocate Katrien Van De Straeten.

   De statistieken beloven echter weinig goeds voor Clottemans: volgens experts wordt liefst negentig procent van de ingediende klachten niet eens in overweging genomen. Het Europees hof zal volgens Van De Straeten pas over een jaar beslissen of de klacht gegrond is.

   Lees meer in Het Belang van Limburg.

   Nancy VANDEBROEK

   20-11-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


   >> Reageer (1)
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HBVL : reacties van lezers
   Mij bezorgd door de goede zorgen van Jan Olaerts uit het HBVL


   xml:namespace prefix = fb />

   ReactiesWat vind jij?

   • 45/45

    jan Olaerts GENK, 13 november '11 om 16:26 Ongepast?

    SLOTCONCLUSIE : Na het herlezen van alle 44 reacties mogen we 'met recht en reden' besluiten : De VOLKSJURY is tot dit besluit gekomen : Er zijn 33 reacties PRO ELS CLOTTEMANS, en 10 TEGEN. Ieder heeft na het proces genoeg tijd gehad om zich een opinie te vormen. Bij 'Opsporing Verzocht, iedere dinsdag op Ned. 1 worden na het zien van de beelden van vermoedelijke daders soms gezegd : ER ZIJN ZELFS AL NAMEN GENOEMD ! In sommige reacties hieronder werd ook verwezen naar daders of vermoedens ! De Volksjury gaat voor de VRIJSPRAAK. Wij hebben gezegd !
    ID=1123833 / GEBRUIKER=42944
   • 44/45

    Oma Simone GENK, 11 november '11 om 17:08 Ongepast?

    @peter tommer: helderziende jij?Best NIET oordelen als er geen zekerheid is en die is er NIET bij EC!Herinner je de para die doodgestoken werd na een fuif?Zijn moordenaars hebben GEEN DAG gezeten ondanks de GETUIGEN!Het gaat hier om de 2 maten en gewichten van justitie: (allochtone) moordenaars laten ze lopen,daarbij worden zelfs bewijzen àfgewezen (beelden van camera’s zijn in zulk geval niet duidelijk genoeg!) of het wapen is niet toelaatbaar,opzéttelijke procedurefouten etcvoorbeelden té over van zware gangsters die terug losgelaten worden,maar een Vlaamse die geen gevaar betekent voor haar omgeving en waartegen GEEN bewijzen zijn, néé, die is immers te gevaarlijk, ze zou nog weleens een gewapende overval kunnen plegen of oudjes beroven hé!!Die krijgt metéén 30 jaar, WAAR slaat dàt op?!
    ID=1123220 / GEBRUIKER=1117381
   • 43/45

    peter tommer GENK, 10 november '11 om 19:31 Ongepast?

    @Marie-Louise Stinkens wat als er iemand in jouw famile vermoord word en de dader wordt vrijgesproken omdat er niet voldoende bewijzen zijn ,ik wil je gezicht eens zien,wat els betreft ze is even schuldig als janssen,dutroux en co ,het is te hopen dat haar straf wordt verdubbeld ,als ze in praag geraakt,het is eigen aan een psychopaat nooit op te geven
    ID=1122443 / GEBRUIKER=1237221
   • 42/45

    Pieter den belg AS, 09 november '11 om 18:25 Ongepast?

    Diogenos : zou het niet zijn onder druk van de rechter en co ? Dus beter eventueel uwe commentaar afschaffen...
    ID=1120708 / GEBRUIKER=868646
   • 41/45

    Diogenes Van Sinope NW, 09 november '11 om 17:17 Ongepast?

    Een fantastich pleidooi hier voor het afschaffen van de volksjurie, want het zijn uitsluitend zij, en niet de rechter, die E.C. schuldig hebben bevonden.
    ID=1120623 / GEBRUIKER=368432
   • 40/45

    Marie-Louise Stinkens OPOETEREN, 09 november '11 om 16:18 Ongepast?

    Gewoon niet te geloven wat er hier allemaal beweerd word???,hebben jullie er al eens bij stil gestaan dat het morgen of ? ook eens uw kind kan zijn, wat zonder wettelijke toonbare bewijzen beschuldigd word voor iets wat ze niet gedaan heeft(want echte bewijzen ontbreken ) ze was een vrije vrouw, en nu ????,haar hele leven naar verdoemenis.Er waren meer personen bij betrokken??????Hoop dat de echte schuldigen bekend worden????,maar hier kan en mag alles, als je maar een goede advokaat hebt???????????????,
    ID=1120529 / GEBRUIKER=1230632
   • 39/45

    jan Olaerts GENK, 09 november '11 om 15:54 Ongepast?

    Goed gezien Joke ! En...als ze een afscheidsbrief nagelaten had bij een 'eventuele' zelfmoord, zou de familie dat kenbaar gemaakt hebben ? En de schande nog groter werd dan ze al was ? Nu is er een slachtoffer èn een dader, en iedereen wast zijn handen in onschuld. Behalve...Els.
    ID=1120506 / GEBRUIKER=42944
   • 38/45

    leona De Marez IZEGEM, 09 november '11 om 15:41 Ongepast?

    Doorzetten Els, ik ken u niet persoonlijk maar geloof wel in uw onschuld hopelijk gaat de dader niet zijn ganse leven lachen
    ID=1120489 / GEBRUIKER=336521
   • 37/45

    jan Olaerts GENK, 09 november '11 om 15:39 Ongepast?

    Zelfs als ze in Praag vrijgesproken wordt, zullen er nog mensen zijn die niet in haar onschuld geloven. De reacties hieronder bewijzen dat De 'leugendetector' wordt niet eens 'als bewijs' aanvaard. En de vele zgz bewijzen konden nooit echt 'hard' gemaakt worden. Anders hadden ze een bewijs!! 'Joke weet het' is er volgens mij nog het dichtste bij...'En wil de 'echte moordenaar' NU opstaan ?
    ID=1120486 / GEBRUIKER=42944
   • 36/45

    Area 51 Roswell MEEUWEN, 09 november '11 om 14:30 Ongepast?

    Hoe er is niets bewezen ? Ze heeft de ene leugen na de andere verteld . Ze wou geen Leugendetector test ondergaan en de andere twee verdachten stemden onmiddelijk toe . Ze heeft de dochter van het slachtoffer beschuldigt van moor op haar moeder . Ze was samen met één van de andere verdachten de enige die de tijd en op de plaats waar ze de parachute kon saboteren . Ook haar gedragingen in de hangar op de parachuteschool na de val was verdacht want ze wist al wat er gebeurt was en dat ze dood was ?? En dan is er nog de kwestie die in amerika gebeurt is waar ze afgewezen werd door haar vriendje en hem wou omverrijden ? Genoeg argumenten zijn er om aantenemen dat zij de enige mogelijke dader was . De formulatie van de jury is volgens mij heel duidelijk. Sociopaten kunnen iedereen misleiden !
    ID=1120405 / GEBRUIKER=1250428
   • 35/45

    Edul Corant HASSELT, 09 november '11 om 13:58 Ongepast?

    Wat zijn de argumenten die de jury ertoe aanzette om EC de das om te doen?
    ID=1120359 / GEBRUIKER=1322557
   • 34/45

    albert schepers GENK, 09 november '11 om 13:47 Ongepast?

    ik ben god niet,en ook geen waarzegger die in een glazen bol kijkt.maar ik heb het moeilijk met dit proces gehad,deze vrouw geeft het niet op om gerechtigheid te krijgen en daar heb ik gemengde gevoelens bij.heeft ze het gedaan of niet wie zal het weten,alleen het slachtoffer of een vermoedelijke andere dader.
    ID=1120335 / GEBRUIKER=278000
   • 33/45

    Joke Weethet DIEPENBEEK, 09 november '11 om 12:58 Ongepast?

    Waarschijnlijk heeft die vrouw zelfmoord gepleegd omdat ze het allemaal niet meer aan kon... de bedriegerijen naar haar eigen gezin toe. En bij die zelfmord heeft ze gedacht ... ik heb die hollander dan niet meer maar gij Els Clottemans zult hem ook niet hebben. Ik zorg er wel voor dat gij voldoende verdacht wordt en den bak in vliegt. Is hier iemand die van deze stelling kan zeggen dat het onmogelijk is?
    ID=1120246 / GEBRUIKER=471777
   • 32/45

    guuske harings LANAKEN, 09 november '11 om 12:18 Ongepast?

    Ik sluit me aan bij mijn dorpsgenoot J. kenis , zo denk ik er ook over.
    ID=1120155 / GEBRUIKER=1203134
   • 31/45

    Guillaume Plas ASSE, 09 november '11 om 12:12 Ongepast?

    Moesten alle daders en daderessen vrijgesproken worden omdt er geen "materiël bewijs" werd achtergelaten zoals vingerafddrukkingen, ADN enz. dat zouden veel criminelen worden vrijgesproken. Weinig criminelen worden ook op "heterdaad" betrapt. De bewijslast kan echter gevonden worden door een geheel van vermoedens en omstandigheden . In het Frans noemt men dit " des présomptions graves, précises et concordantes". Nu het Assisenhof zou moeten afgeschaft worden elk proces kost enige honderdduizenden €, en de jury is onbevoegd. Men vraagt ook geen medische diagnose aan een loodgieter of een electricien. De advocaten-parlementsleden houden dit archaïsch instituut in leven. Het proces van Janssens kost 10 miljoen Bef. Al deze verspilde miljoenen aan de assisenhoven kunnen beter gebrukt worden.
    ID=1120142 / GEBRUIKER=1199081
   • 30/45

    Guido Houdart WILSELE, 09 november '11 om 11:33 Ongepast?

    Er waren té veel toevalligheden in deze zaak om NIET schuldig te zijn. De jury heeft m.i. een terechte veroordeling uitgesproken en Vermassen heeft gewoon zijn werk gedaan wat hij moest doen, niet meer of niet minder.
    ID=1120059 / GEBRUIKER=1125659
   • 29/45

    jan Olaerts GENK, 09 november '11 om 11:01 Ongepast?

    Hetty VB..uw reactie werd verwijderd. Terecht waarschijnlijk. Uw 'stijl' ken ik intussen al. Vandaag stond in de krant ook een emotionele oproep van de ouders van Elke Wevers aan haar ontvoerders (of moordenaars) en getuigen. Deze oproep zou ik ook doen aan AL DEGENEN DIE BETROKKEN WAREN BIJ DE SABOTAGE VAN DE PARACHUTE, waardoor een onschuldige vrouw voor jaren van haar vrijheid beroofd zal worden en de daders nog vrijuit overal paraderen, maar door hun geweten met deze misdaad dagelijks geconfronteerd worden....maar weet dat : uw geweten houdt u ...gevangen.
    ID=1120001 / GEBRUIKER=42944
   • 28/45

    Denis Nijs DIEPENBEEK, 09 november '11 om 10:53 Ongepast?

    Zijn er bewijzen? Neen.Indien dat zij onschuldig is en dat kan bewezen worden ,vind ik wel dat AL degene die dat gedaan heeft wel de cel in moesten,of hebben deze mensen geen eed moeten afleggen dat zij de waarheid en niets dan de waarheid ..........is dat dan niet liegen?
    ID=1119986 / GEBRUIKER=329686
   • 27/45

    peter frederix ALKEN, 09 november '11 om 10:49 Ongepast?

    Dit is België, zonder bewijzen krijg je dertig jaar en met bewijzen zoals de poging tot moord op een Bulgaarse student in de metro krijg je vrij spraak. En dan zeggen dat België geen apenland is, hahaha.
    ID=1119976 / GEBRUIKER=175800
   • 26/45

    Mc Yves HASSELT, 09 november '11 om 10:47 Ongepast?

    @regine bovy, dat heb ik al van in het begin geschreven als reactie, het was donker in de hal waar de paraschuttes lagen en een fout was snel gemaakt, daarom blijf ik zeggen leg die Hollander eens het vuur aan zijn schenen.
    ID=1119968 / GEBRUIKER=85880
   • 25/45

    bengelke geen engelke DILSEN-STOKKEM, 09 november '11 om 10:46 Ongepast?

    In mijn ogen, mogen ze vermassen de bak in sturen, hij zorgt ervoor, dat een onschuldig iemand, voor 30j achter de tralies zit
    ID=1119965 / GEBRUIKER=249682
   • 24/45

    frank louis HASSELT, 09 november '11 om 10:44 Ongepast?

    Schuldig of niet schuldig toch begin ik stilaan in haar onschunschuld te geloven want ze gaan van de eene proces naar de andere geen enkele ( moordenaar(res) ) heeft zoveel gedaan om het onschld aan te toonen wat anderen van denken gaat het me niet aan maar ja voor mij moet ze onschuldig zijn
    ID=1119958 / GEBRUIKER=1275422
   • 23/45

    romeo hallo ZONHOVEN, 09 november '11 om 10:32 Ongepast?

    Schuldig of onschuldig : ik weet het niet. De "Jef" meent het wel te weten. Ik hoop dat ze nu een "eerlijk" proces krijgt , want veroordeeld worden zonder bewijzen : dit kan niet. De grootste gangsters worden vrijgesproken door bijv. procedurefouten. België is een groot apenland. Els : succes en laat je niet kisten!
    ID=1119926 / GEBRUIKER=1181344
   • 22/45

    Wiske Beeken KORTESSEM, 09 november '11 om 10:05 Ongepast?

    Ik vind het niet kunnen dat EC zonder bewijs is opgesloten. Wat er in de boeken staat wil niet zeggen dat dit waarheid is, dat is trouwens ook geen bewijs van wat er is gebeurd. Als er geen bewijzen zijn vind ik niet dat je iemand moet opsluiten, stel maar eens voor als ze onschuldig zou blijken. Dat ze blijft vechten is terecht... ongeacht of ze schuldig is of niet. Ik hoop van ganse harte dat ze een nieuw proces krijgt en dat er dan ook bewijzen opduiken.
    ID=1119876 / GEBRUIKER=189864
   • 21/45

    jef patat SENSATIELAND, 09 november '11 om 10:02 Ongepast?

    Ze heeft t recht van dat te doen , iedereen heeft dat recht. Wat Vermassen eigenlijk altijd komt doen in de reacties is naief, wie voerde het onderzoek? wie vroeg de strafmaat? wie veroordeelde haar? Wie bepaalde de strafmaat?Wie vergat haar aanvraag op beroep? En toch zijn er nog altijd naievelingen die met Vermassen aankomen. Maar goed dat ze naar het Strafhof gaat daar zit Vermassen al niet bij, dan stoppen ze misschien met dat onnozel gelul. Kheb niet veel gehoord over Vermassen van die personen bij het proces van R Janssen? Zoiets heet selectieve gerechtigheid, de wetten en regels aanpassen naargelang de persoon. Ik ben er zeker van dat in de jury ook Vermassen haters zaten en toch werd ze door die jury schuldig verklaard ... niet door Vermassen
    ID=1119873 / GEBRUIKER=932700
   • 20/45

    ronny hagendorens KWAADMECHELEN, 09 november '11 om 10:00 Ongepast?

    Niemand van ons kent de details die op het proces naar voor zijn gebracht en er is een gezegde er is nooit rook zonder vuur!!
    ID=1119868 / GEBRUIKER=1246221
   • 19/45

    Mario Brouwers BOCHOLT, 09 november '11 om 09:44 Ongepast?

    Schuldig of niet, indirecte bewijzen zijn ook bewijzen!!!! Aan alle advocaten die hier reageren, lees eerst het wetboek!!
    ID=1119848 / GEBRUIKER=273360
   • 18/45

    Marc Hayen KOERSEL, 09 november '11 om 09:43 Ongepast?

    @Kurt Vanduren: een aantal jaren geleden werd er een jonge vrouw vermoord de schuldige lag voor de hand: ze had het uitgemaakt met haar vriend. De vriend had ook nog zijn gezicht geschramd, had geen alibi voor dat tijdstip en er was nog geen sprake van dna, gelukkig had iemand hem zien vallen met de bromfiets. Later werd de ware dader gevonden, gelukkig maar anders had die man in de nor gezeten alles was tegen hem.
    ID=1119846 / GEBRUIKER=395969
   • 17/45

    patrick bloemen OVERPELT, 09 november '11 om 09:43 Ongepast?

    Dus KURT VANDOREN , als er iemand een boekje uitbrengt dan moet iedereen maar geloven wat daarin staat ??? Belachelijk !!! Er worden er hier zeer veel waar de bewijzen zeer groot en op film staan zelfs vrijgeproken in dit land. En zonder bewijzen gewoon t gevang in geduwd , dit was gewoon 1 groot mediacircus !!!
    ID=1119845 / GEBRUIKER=144
   • 16/45

    René Mertens TESSENDERLO, 09 november '11 om 09:33 Ongepast?

    Hof van de rechten van de mens. Laat me niet lachen, de gewone man heeft geen rechten. 90% van de klachten of aanvragen neemt men nog niet eens in overweging. Mooi hof. Zelfde rotte boel als hier in de belziek. Of zij schuldig is of niet, één ding is zeker, er zijn er die hier meer van weten en in hun vuistje lachten.
    ID=1119830 / GEBRUIKER=1133108
   • 15/45

    Kurt Vanduren HEUSDEN-ZOLDER, 09 november '11 om 09:31 Ongepast?

    Mensen wordt aub wakker , ze IS schuldig. LEES de boeken , VOLG de zaak van veel korter en je WEET gewoon dat ze WEL schuldig is. Een typische reactie van iemand die totaal geen kaas heeft gegeten van de zaak is Nelissen Bart: Je KAN simpelweg geen parachute nemen die niet van U is. GEEN bewijzen , nogmaals LEES de noeken en de feiten , idd geen MATERIELE BEBIJZEN , maar andere bewijzen genoeg
    ID=1119827 / GEBRUIKER=150347
   • 14/45

    Ivo Simons BRUGGE, 09 november '11 om 09:16 Ongepast?

    Moge uiteindelijk "recht" geschieden bij de "Rechten van de Mens".
    ID=1119801 / GEBRUIKER=403046
   • 13/45

    Maria Briers KURINGEN, 09 november '11 om 08:48 Ongepast?

    Weer wat advokaten en rechters die een centje kunnen verdienen en zij kan weer eens in de balangstelling staan. Dat is toch het voornaamste of niet?
    ID=1119759 / GEBRUIKER=335392
   • 12/45

    Bart Nelissen TONGEREN, 09 november '11 om 08:39 Ongepast?

    en niet alleen die hollander, ook die (o zo lieve) echtgenoot. Moet jij mij eens vertellen dat als je man of vrouw in dit geval ieder gans weekend weg is, jij je geen vragen gaat stellen van hoe wat waarom. En wie zegt dat die parachute niet voor Els C was bedoeld, en dat Els V de verkeerde had genomen
    ID=1119750 / GEBRUIKER=456856
   • 11/45

    J Kenis LANAKEN, 09 november '11 om 08:38 Ongepast?

    Ik kan haar beslissing enkel toejuichen. De rechtbank heeft met de wijze waarop deze vrouw veroordeelt is geworden zonder enig bewijs, aangetoond hoe mensen verachtend en immoreel ons rechtsysteem is. Ik weet niet of ze schuldig is of niet maar ben van mening dat niemand mag en kan veroordeelt worden zonder echt bewijs. Misschien zou deze stelling er verantwoordelijk voor zijn dat vele zaken ongestrafd blijven. Het is echter veel beter om 10 schuldigen bij gebrek aan bewijs niet te straffen dan één onschuldige op te sluiten. Neem het voorbeeld VS waar jaar na jaar vele gevallen ontdekt worden waarbij mensen onschuldig in de cel blijken te zitten en zelfs geëxecuteerd zijn geworden. Dat kan niet in een rechtststaat!
    ID=1119747 / GEBRUIKER=9318
   • 10/45

    Danielle Lemmens HEUSDEN-ZOLDER, 09 november '11 om 08:37 Ongepast?

    Ik vind ook dat ze gelijk heeft, er is niets bewezen, stel dat ze onshuldig is? Hetty? leuk hé, zit daar maar weg te rotten!!! Els, Ik hoop dat recht mag geschieden! succes meisje!
    ID=1119745 / GEBRUIKER=416848
   • 9/45

    M P HOUTHALEN-HELCHTEREN, 09 november '11 om 08:36

    [Deze reactie was aanstootgevend en werd door de webredactie verwijderd.]
    ID=1119741 / GEBRUIKER=1322355
   • 8/45

    Marc Hayen KOERSEL, 09 november '11 om 08:31 Ongepast?

    Ze had verkeerde advocaat, als je de moordenaars die Vermassen verdedigde hun zaken bekeek soms met overduidelijke bewijzen en dan las dat die vrijgesproken werden dan besef je welk grootmeester dat is. En veel mensen laten zich manipuleren door mooipraters. Dit proces was de klucht van de eeuw en de uitspraak een kaakslag voor alles wat we nog dachten dat recht was!
    ID=1119736 / GEBRUIKER=395969
   • 7/45

    regine bovy GINGELOM, 09 november '11 om 08:30 Ongepast?

    Els liep duidelijk in de weg van haar rivale en haar minnaar. De minnaar wil van Els af en maakt haar parachute onklaar. Maar..... hij vergist zich van parachute en zijn allerliefste stort neer...... Is deze piste al onderzocht?
    ID=1119734 / GEBRUIKER=470299
   • 6/45

    Mc Yves HASSELT, 09 november '11 om 08:23 Ongepast?

    Hoe is het toch mogelijk Hetty, ben je soms helderziende? Er is niets bewezen en ik hoop dat ze een nieuw proces krijgt en dat Vermassen op zijn bek gaat, en dan nog, hoog tijd om die Hollander eens op het rooster te leggen.
    ID=1119722 / GEBRUIKER=85880
   • 5/45

    gerry coe MORTSEL, 09 november '11 om 08:12 Ongepast?

    het is inderdaad een pure schande dat in Belgie iemand veroordeeld word zonder de minste vorm van bewijs,alleen maar omwille van het juryproces,dat een speeltuin is voor mediageile advokaten en een bron van sensatie voor blaadjes als Dag Allemaal; ik wens haar veel succes en vooral moed, wetende in wat een nachtmerrie zij zich moet bevinden
    ID=1119708 / GEBRUIKER=1123035
   • 4/45

    Eric Janssen BEVERST, 09 november '11 om 08:00 Ongepast?

    Gelijk ik reeds eerder melde: Je bent onschuldig tot je Vermassen tegen je hebt!!!!!!!!!!!!!!
    ID=1119693 / GEBRUIKER=1314331
   • 3/45

    krawczyk nathalie MAASMECHELEN, 09 november '11 om 07:54 Ongepast?

    zeker doen en ik wens haar daarbij nog veel sucses ,zolang er geen bewijzen zijn ben je niet schuldig toi toi els ik zal voor je duimen
    ID=1119686 / GEBRUIKER=102279
   • 2/45

    Hetty VB OPGLABBEEK, 09 november '11 om 07:33

    [Deze reactie was aanstootgevend en werd door de webredactie verwijderd.]
    ID=1119670 / GEBRUIKER=1191141
   • 1/45

    staf broukmans OPHEERS, 09 november '11 om 07:28 Ongepast?

    Ja tuurlijk hebben die hoven veel werk met speculeren hoe ze toch maar hun vergoedingen en /of wedden kunnen aanpassen en belastingen ontwijken. Iedere belg gelijk voor de wet zegt men dan , alleen is de wet niet gelijk voor iedere Belg . Of ze nu schuldig is of niet toch heeft ze recht op 'n normaal verloop van zaken , zelfs R.Janssens kan in cassatie gaan , daar zijn toch wel voldoende bewijzen ii En waar zijn de BEWIJZEN tegen Els


     

   20-11-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


   >> Reageer (0)
   24-11-2011
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.voor raadkamer
   • woensdag 23 november 2011, 22u00
   • Bron: belga
   • Auteur: bpr

    

    De voor de parachutemoord veroordeelde Els Clottemans moet vrijdag voor de raadkamer in Hasselt verschijnen. De raadkamer buigt zich dan over de diefstal van een psychiatrisch verslag uit het strafdossier. Dat bevestigde haar advocaat Katrien Van der Straeten woensdag. Clottemans had een stuk van het psychiatrisch verslag weggenomen tijdens de inzage van het dossier in de gevangenis van Hasselt.

    Op haar assisenproces in Tongeren vertelde Clottemans zelf al dat ze per ongeluk een aantal documenten had meegenomen. 'Ze heeft dat indertijd aan haar toenmalige raadsman gemeld. Dat is teruggegeven. Ze had nooit de intentie dat te stelen. Blijkbaar wordt ze hier toch nog voor vervolgd', aldus meester Van der Straeten, die er nog aan toevoegde dat het waarschijnlijk opgeslorpt zal worden met haar veroordeling tot dertig jaar van vorig jaar door het Tongerse hof van assisen.

    Katrien Van der Straeten vertelde ook dat het verzoekschrift intussen ook effectief ingediend is bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Daarmee wil Clottemans een nieuw assisenproces afdwingen. 'Het gaat om een gedetailleerd verzoekschrift. Het is nu wachten op een antwoord met hopelijk een positief gevolg. Mijn cliënt is er toch hoopvol over. Het zal een hele tijd duren eer we bericht krijgen', zei meester Van der Straeten woensdag.

    24-11-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    25-11-2011
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niet vervolgd    Uit GVA:


    Els Clottemans niet vervolgd voor wegnemen dossierstukken    els clottemans buiten vervolging gesteld voor wegnemen dossierstukken

    17:00 De Hasseltse raadkamer heeft Els Clottemans, die vorig jaar door het Tongerse assisenhof veroordeeld werd tot dertig jaar cel voor de parachutemoord, vrijdag buiten vervolging gesteld voor de diefstal van een psychiatrisch verslag uit haar dossier.

    De raadkamer ging over tot de buitenvervolgingstelling, omdat er onvoldoende aanwijzingen zijn. Dat maakte het parket van Hasselt vrijdag bekend.

    Clottemans moest vrijdag voor de raadkamer in Hasselt verschijnen, omdat ze vervolgd werd voor de diefstal van een psychiatrisch verslag uit haar dossier. Ze stak naar eigen zeggen per ongeluk documenten tussen haar eigen papieren bij een inzage van haar dossier in de Hasseltse gevangenis. Ze gaf op haar proces toe dat ze met een potlood aantekeningen had gemaakt op die documenten.

    Haar toenmalige raadsman, Luc Deleu, meldde de feiten indertijd aan de onderzoeksrechter en die stukken werden toen teruggegeven.

    Clottemans, die in de gevangenis van Gent verblijft, kwam vrijdag niet zelf naar de raadkamer. Haar advocaat, meester Katrien Van der Straeten, was wel aanwezig.


    25-11-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    28-11-2011
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Superfans verboden

    Uit HN:

    Els Clottemans bijna in 'Superfans'

    • maandag 28 november 2011, 09u33
    • Bron: De Morgen
    • Auteur: lnz

     

    Het scheelde niet veel of ook fans van Els Clottemans zouden op de voet gevolgd worden in het VT4-programma 'Superfans'.

    Het programma tastte de voorbije weken al de grenzen van de reality tv af door een andersbegaafde K3-fan op te voeren. Maar dat was dus blijkbaar niet het enige idee van de programmamakers.

    De voorbije zomer gingen de programmamakers op zoek naar 'fans' van Els Clottemans, die een gevangenisstraf van 30 jaar uitzit na de parachutemoord, zo meldt De Morgen. Ze lanceerden hiervoor onder meer via Facebook een oproep naar 'mensen die alle interviews en artikels die verschenen zijn over haar hebben uitgeknipt en bijgehouden en vandaag de dag nog steeds aan haar denken'.

    Uiteindelijk werd het idee afgeblazen: 'Het was voor alle betrokkenen duidelijk dat we het niet konden maken om 'fans' op te voeren van iemand die een gevangenisstraf uitzit', aldus Leen Dewitte van productiehuis Beeldbazaar in De Morgen.

    28-11-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    29-11-2011
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op Tv, net niet

    Els Clottemans zat bijna in 'Superfans'

    Bewaar artikel
    Door: redactie
    28/11/11 - 08u15
    © belga.

    'Superfans', het programma op VT4 waarin enkele meer dan gewone fans van Vlaamse artiesten of sporters gevolgd worden, blijft voor aardig wat controverse zorgen. Vorige week was er nog heel wat heisa omdat de programmamakers een andersbegaafde K3- fan hadden gevolgd en eerder kreeg een een fan van Sven Nys het zwaar te verduren na de uitzending rond haar ongebreidelde idolatrie voor de veldrijder. Nu blijkt volgens de krant De Morgen dat er bij de voorbereiding van de serie ook op zoek is gegaan naar fans van Els Clottemans, die in de zaak van de parachutemoord tot 30 jaar cel werd veroordeeld.

    Volgens De Morgen ging een researcher van het programma de voorbije zomer onder meer via Facebook op zoek naar "mensen die alle interviews en artikels die verschenen zijn over haar hebben uitgeknipt en bijgehouden en vandaag de dag nog steeds aan haar denken". Het productiehuis Beeldbazaar geeft dit toe, maar zegt dat het idee ook weer snel werd afgevoerd. "Het was voor alle betrokkenen duidelijk dat we het niet konden maken om 'fans' op te voeren van iemand die een gevangenisstraf uitzit", aldus een woordvoerder van het productiehuis. (odbs)

    29-11-2011 om 00:00 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    12-01-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haar advocaat aan het woord

    Van: 

    Tekst geschreven door Advocaat Vic Van Aelst !

     

     

    Tekst geschreven door Advocaat Vic Van Aelst !
    Om toch even over na te denken......


    Leve Belgiė ?
     

    BELGIĖ met meer gevangenen op straat dan opgesloten.
    BELGIĖ met een justitie die niet werkt noch hervormd geraakt.
    BELGIĖ met ministers die tussenkomen in bankvonnissen.
    BELGIĖ met onderzoekscommissies die hun werk niet mogen doen.
    BELGIĖ met de op één na hoogste belasting van Europa.
    BELGIĖ met een openbare schuld van 32.100 euro per inwoner (Griekenland "slechts'' 19.000 euro per inwoner en die zijn zo goed als failliet !!!).
    BELGIĖ met vakbonden die geen belasting betalen op hun inkomen.
    BELGIĖ met bijna geen belastingscontroles in Brussel en Walloniė.
    BELGIĖ met 30 % meer ambtenaren in Walloniė dan in Vlaanderen.
    BELGIĖ met het grootste aantal ambtenaren in heel Europa.
    BELGIĖ met 30 miljard fiscale fraude waar niemand iets aan doet.
    BELGIĖ met een verdubbeling v d ziekteverzekering in 12 jaar tijd.
    BELGIĖ met soms 3 generaties werklozen in één gezin.
    BELGIĖ met ministers die illegale asielzoekers bezoeken en hen aanzetten tot burgerlijke ongehoorzaamheid.
    BELGIĖ waar Waalse politici van mening zijn dat werklozen een premie moeten krijgen om werk aan te nemen.

     

    BELGIĖ waar belastingcontroleurs zelf hun computer kopen.

     

    BELGIĖ waar vonnissen v h hoogste gerechtshof -B.H.V- niet uitgevoerd worden, maar politiek 'onderhandeld'.

    BELGIĖ
    waar jonge criminelen die een scholier neersteken 'per vergissing' uitgeleverd worden, vóór hun berechting.

    BELGIĖ waar Waalse ministers zoete broodjes bakken met Zaļrese dictators.
    BELGIĖ waar ministers de gemeentewet laten wijzigen zodat ze als Europees commissaris ook burgemeester kunnen blijven.
    BELGIĖ waar jaarlijks 3 miljard werkloosheidsvergoedingen ten onrechte worden uitgekeerd.
    BELGIĖ waar 80 miljoen wordt gespendeerd aan studies voor een wapperbrug die er waarschijnlijk nooit komt.

     

    BELGIĖ waar justitiepaleizen verkocht worden aan duistere Ierse maatschappijen om ze dan terug te huren aan woekerprijzen.

     

    BELGIĖ waar brandstof hoger belast wordt dan de grondstof waard is.
    BELGIĖ waar ministeriėle kabinetten dubbel zoveel medewerkers hebben als bijvoorbeeld in Frankrijk.
    BELGIĖ waar het laagste pensioen van Europa wordt uitgekeerd
    bvb: Luxemburg 97,2 % van het laatste loon - Belgiė 66,1 % van het laatste loon

    BELGIĖ waar Vlamingen meer betalen aan Brusselaars en Walen dan West-Duitsers aan Oost-Duitsers.

    BELGIĖ waar Vlamingen meer aan Brussel en Walloniė betalen dan Nederland betaalt aan Europa.


    L E V E...    B E L G I Ė ? 

     

      

     

     

     

    Nu zul je intussen toch wel aanvoelen hoe laks de Belgen en vooral de Vlamingen wel zijn dat ze dit alles pikken?

    Stuur dit zoveel mogelijk door zodat men hopelijk ook "Jan Modaal" bereikt en hij er dus ook niet langer onwetend over zou zijn.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    12-01-2012 om 00:00 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    04-03-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vic Van Aelst vader

    uit DS:

    Vic van Aelst, 63 en net vader 

    Griet Plets

    Vic Van Aelst, zoon en partner

    Vic Van Aelst, zoon en partner

    63 was strafpleiter Vic van Aelst toen hij weer vader werd. Fantastisch vindt hij het. Al heeft hij veel opnieuw moeten leren. ‘Alles’, vult zijn echtgenote aan.

    Maar Vic van Aelst dóét het ook allemaal. Alleen het opstaan ’s nachts heeft hij onderschat.

    Echtgenote Els: ‘Hij had op voorhand gezegd dat hij alle nachten zou doen; daar is hij van afgestapt. Hij raakt niet meer in slaap als hij om twee of drie uur wakker wordt. Maar hij heeft meteen, van bij het begin, gezegd: “Ik wil alles leren.’’ Moest ook, want ik wou Louis met een gerust hart bij hem kunnen achterlaten.’

    Els heeft twee kinderen uit een vorig huwelijk. 11 en 8 jaar oud. Ze helpen pampers verversen en papjes maken.

    ‘Vic mag dan al 64 worden en ik 42, wij zijn een jong huishouden’, vindt Els. ‘Met dat verschil dat de basis van ons leven is gelegd. We hebben een huis, de leningen zijn afbetaald, onze carrière loopt. Dertigers kunnen wel zeggen: we moeten meer met onze kinderen bezig zijn, maar de vitesse van het leven heb je niet altijd te kiezen.’

    Is dat het grootste voordeel, vindt ze, van een oudere vader: dat hij de rush van de ratrace al
    heeft gehad? Niet meer zo nodig hoeft? Als het al geldt, dan niet voor een strafpleiter als
    Van Aelst, zo lijkt het wel, die het juridische steekspel nog altijd even vurig speelt. Maar zijn
    echtgenote, ook advocate, weet het wel zeker: zo maniakaal als hij vroeger was, is hij allang niet meer.

    ‘Ik vraag hem soms of hij geen herinneringen heeft aan de babytijd van Bart, zijn oudste
    zoon, die intussen 35 is. Maar meer dan flarden zijn het niet. Hij herinnert zich vooral hoe Bart in een mandje naast zijn bureau stond, terwijl hij aan het typen en bellen was. Hij had voor niets tijd toen, ook niet voor zichzelf, het was: werken, werken, werken.’

    Ze is geen fan van het woord ‘liefdeskindje’, zegt ze, en toch omschrijft dat het best wat
    Louis voor haar is – ‘je had Vic moeten zien bij de geboorte: zelfs de grote strafpleiter was
    sprakeloos’.

    Het verlangen naar een kind was er nochtans niet meteen; zelfs toen ze trouwden, was het niet aan de orde. ‘Maar hoe langer ik dan is het een warme gedachte dat onze zoon er is. Onze relatie is dankzij Louis toch meer dan wat we met ons tweeën hebben. En ik zie
    het mezelf later – véél later, hoop ik – wel doen: Louis en ik. Met zijn broer en zus, natuurlijk,
    en zijn grote broer.’

    Leven met één oog op de klok doet ze niet. Maar ze telt weleens, geeft ze toe, zeker als haar man het over ‘later’ heeft: ‘Dan denk ik: Vic, jongen, later, dat is nú.’

    En soms sombert het in haar hoofd, als haar man weer medische problemen heeft. ‘Hij heeft nu bloedklonters in zijn been, waardoor hij moeilijker stapt, maar vorige zomer heeft hij écht grote gezondheidsproblemen gehad. Louis was vijf weken en toen heb ik toch gedacht: wat als?'

    'Het verlamt me niet, maar het zit wel altijd in mijn achterhoofd: als het leven zijn normale loop neemt, zal ik er op een dag alleen voor staan. Vic blijft altijd twintig jaar ouder. Er komt een dag dat je daarvoor de prijs betaalt, zo simpel is dat.’

    Dit is een deel uit een langer artikel waarin drie vrouwen met hun oudere partner vertellen over hun kind samen.
    U vindt het hele verhaal dit weekend in DS Weekblad.

     

    04-03-2012 om 00:00 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    05-09-2012
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Haar open brief van 5 september2012
    Els Clottemans, verdachte parachutemoord, schrijft open brief

    04/05/'07 Ranst (2520)

    Els Clottemans, verdachte van de moord op de 37-jarige parachutiste Els Van Doren, blijft haar onschuld volhouden in een brief die via haar advocaat op de redactie van deze krant is terechtgekomen.

    De jonge vrouw zit sinds 17 januari achter de tralies van de gevangenis van Hasselt. Het Tongerse gerecht verdenkt haar van zowel de hoofd- als de reserveparachute van Els Van Doren te hebben gesaboteerd. Een driehoeksrelatie zou aan de basis van het drama hebben gelegen. Els Clottemans en Els Van Doren hadden dezelfde minnaar: Marcel S. uit Eindhoven, ook een valschermspringer. Het parket van Tongeren zegt in een reactie “het schrijven te betreuren”en blijft benadrukken dat het onderzoek “een normaal en correct verloop” kent. “Wegens het geheime karakter van het onderzoek kan echter niet ingegaan worden op de beweringen van de verdachte. Het parket kan en wil ook niet via de media in een polemiek treden met de verdachte,”aldus het parket.
    “De onderzoeksrechter vertrouwde het onderzoek toe aan een team van leden van onder meer de federale gerechtelijke politie van Tongeren en van de afdeling gedragswetenschappen, psychiaters en psychologen van de federale politie van Brussel. Zij verhoorden de verdachte de voorbije maanden.”

    Els Van Doren sprong op zaterdag 18 november samen met Els Clottemans, Marcel S. en nog een andere valmschermspringer vanuit het vliegtuig om in een formatie vanaf 13.000 voet, zo’n 4.000 meter, een vrije val te maken. Els Van Doren stortte wat later neer in een tuin in de Lijsterstraat in Opglabbeek. De verdachte verscheen al herhaaldelijk voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen die haar aanhoudingsmandaten telkens verlengden.

    De integrale brief van Els Clottemans

    Al 3 maand word ik onschuldig aangehouden voor de moord op mijn beste vriendin, Els Van Doren. Zij is ruim 5 maand geleden omgekomen na een dodelijke val met haar parachute. Ik mis Els enorm. Zij was de enige die begreep hoe ik me voelde.
    Dit kwam doordat ze zelf wist hoe het is om depressief te zijn en hoe je omgeving hierop reageert. Ze heeft me door verschillende dieptepunten geholpen. Ze was mijn steunpaal. Onze vriendschap betekende veel voor me.

    Als ik terugkijk begrijp ikzelf niet hoe ik met haar minnaar iets ben begonnen. De relatie tussen Marcel Somers en mij is door omstandigheden tot stand gekomen. Hij was mijn coach en ik vertrouwde hem. Hij noemde me zijn speciaal freeflyproject (freefly is een discipline in de parawereld). Maar het ging verder dan alleen dat project. Marcel heeft misbruik gemaakt van zijn positie als coach en mijn gemoedstoestand. Ik voelde me bijzonder door de aandacht die hij gaf. Welke 21-jarige zou het niet leuk vinden wanneer iemand speciaal voor jou vrijaf nam om naar een pretpark of subtropisch zwembad te gaan?

    Hij nam me vaak uit eten en kookte voor mij. Kortom hij verwende en zorgde voor mij.


    Ik heb altijd geweten dat ik bij Marcel op de tweede plaats kwam, na zijn nummer 1: Els. Ik heb er nooit een probleem mee gehad omdat ik in mijn ogen en door mijn negatief zelfbeeld niet meer verdiende dan iemands nummer 2 te zijn.

    Gedurende het jaar dat ik een affaire met Marcel had, heb ik verscheidene keren een punt achter deze relatie gezet, maar tevergeefs. Marcel was heel volhardend en ik zwak. Vorig jaar heb ik op een andere manier geprobeerd uit de driehoeksrelatie te geraken. In overleg met een aantal vriendinnen heb ik een anonieme brief naar Els gestuurd om haar te doen kiezen tussen haar man en Marcel. Op die manier zou Marcel me laten gaan. Maar Els wou haar dubbelleven blijven behouden. Ik heb erover nagedacht om Els over de relatie tussen Marcel en mij te vertellen, maar ik was bang haar kwijt te spelen.

    Nu, na haar dood, heb ik spijt dat ik het nooit verteld heb. We konden over alles praten, behalve over dat grote geheim tussen ons.

    In juni vorig jaar heb ik voor de zoveelste keer de relatie met Marcel beëindigd. Een paar weken voor Els haar dood waren we terug bij af. Marcel en ik hebben elkaar toen slechts 3 keer alleen ontmoet. Drie keer te veel vind ik nu.

    Ik kan nog steeds niet geloven en begrijpen dat Els vermoord is. Ze was namelijk geliefd door iedereen. Een maand na haar overlijden drong het tot mij door dat Els nooit meer zou terugkomen, dat ze voorgoed weg was. Zelfs wanneer de politie de dader vindt, brengt dit Els niet terug bij ons. Dit was voor mij de druppel die mijn emmer deed overlopen. Ik wil hierin duidelijk zijn: Els haar dood was niet de oorzaak van mijn zelfmoordpoging, maar de druppel te veel. Ik ben ongeveer 7 jaar depressief en dit was niet mijn eerste zelfmoordpoging. Ik werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis om mezelf te helpen. Een maand later heeft de politie mij daar weggehaald en aangehouden als hoofdverdachte in mijn vriendins moordzaak omdat we dezelfde minnaar hadden.

    Ik heb altijd goed meegewerkt met het onderzoek tot vorige maand. De frustraties stapelen zich bij mij en mijn omgeving op door de manier waarop het onderzoek wordt gevoerd. Daarbij zijn de verhoren emotioneel te zwaar voor mij zonder psychologische begeleiding. In de gevangenis heb ik geen psychische hulp om wat de laatste maanden gebeurd is te verwerken. Ik sta er op bijzondere bewaking, d.w.z. dat ik ‘s nachts elk kwartier gecontroleerd wordt en veel gewekt omdat de cipiers een teken van leven willen zien. Dit maakt het psychisch heel moeilijk voor me.

    Ik heb problemen met één van mijn ondervragers. Hij intimideert mij en mijn omgeving voortdurend. Zo dreigt hij mijn moeder op te sluiten wegens smaad aan de politie omdat ze zei dat de politie de verkeerde vast heeft. Of zegt hij tegen vriendinnen die me blijven verdedigen dat hij een hartaanval van hen gaat krijgen. Hij bekritiseert mijn advocaten voortdurend. Dat zijn slechts enkele van zijn spelletjes. Ik heb na mijn eerste weigering van verhoor een brief naar de onderzoeksrechter geschreven om een gesprek aan te vragen, zodat ik die weigering kon verantwoorden en daardoor zou voorkomen het verkeerde signaal te geven. In eerste instantie weigerde hij echter me te zien. Uiteindelijk heeft hij er dan toch nog mee ingestemd om mijn verhaal te aanhoren. Mijn argwaan t.o.v. het politieonderzoek groeit daarnaast verder terwijl de aangevraagde onderzoekshandelingen, door mijn advocaten en mij, niet worden uitgevoerd.

    Het e-mailverkeer dat ik vanaf de dag van mijn aanhouding als bewijs aangaf dat de relatie met Marcel geen eenrichtingsverkeer was- in tegenstelling tot wat de politie beweert- was het precies Marcel die steeds aandrong op het hervatten en voortzetten van de relatie - heeft de politie een maand laten liggen zodat mijn adres niet meer toegankelijk was.

    Er is al zoveel negatieve en onware informatie in de media verschenen dat ik het nodig vond het hele verhaal te vertellen. Misschien is dit de manier om bij sommige onderzoekers de kop uit het zand te halen.  Shar

    05-09-2012 om 00:00 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (1)
    11-05-2013
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In Time Magazine


    Els Clottemans opgenomen in Amerikaans jaaroverzicht

    Els Clottemans opgenomen in Amerikaans jaaroverzicht


    10 december 2010


    Els Clottemans, de vrouw die veroordeeld is tot 30 jaar cel voor de parachutemoord op Els Van Doren, is opgenomen in het jaaroverzicht van het Amerikaanse Time Magazine.
    Dat staat te lezen op de website van het weekblad.

    Het verhaal dat Els Clottemans de parachute van haar beste vriendin en liefdesrivale Els Van Doren gesaboteerd zou hebben werd tot ver over de landsgrenzen gevolgd. De driehoeksrelatie tussen de vrouwen en Marcel Somers was zelfs nieuws in Taiwan, waar ze een animatiefilmpje over de feiten maakten. Maar ook het feit dat er geen bekentenis of materiële bewijs was zorgde voor ophef.

    In de top-10 van 'criminal stories' uit 2010 staat de parachutemoord op de 4e plek. De 1e plaats wordt ingenomen door de Nederlander Joran van der Sloot. De man zit vast in Peru voor de moord op Stephany Flores Ramirez. Hij is ook hoofdverdachte in de zaak rond de op Aruba verdwenen tiener Natalee Holloway.

    11-05-2013 om 00:00 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    12-07-2013
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Japanse fillm

    (uit DS 11 juli 2013)


    Japanse tv draait documentaire over parachutemoord

    door | Bron: Belga

    Japanse tv draait documentaire over parachutemoord
    Els Clottemans werd in 2010 voor het hof van assisen in Tongeren tot 30 jaar cel veroordeeld Foto: ap
    Drie jaar na het proces van de zogeheten ‘parachutemoord’ gaat de Japanse commerciële televisie er een documentaire over draaien. Dat bericht Het Laatste Nieuws donderdag. De makers verbazen zich erover dat Els Clottemans in de zaak veroordeeld werd zonder bewijs.

    Het Britse filmbedrijf Telesearch zakt deze zomer af naar België om de documentaire in te blikken. ‘De moord en het proces hebben destijds nauwelijks aandacht gekregen in Japan, maar als je er enkele jaren later op terugblikt, blijf je met meer vragen dan antwoorden achter’, zegt Maria Hovi van Telesearch in de krant. ‘Waarom werd een jonge vrouw naar de cel gestuurd zonder één gram bewijs, zonder vingerafdrukken, zonder DNA-sporen, terwijl zowel de bedrogen echtgenoot van Els Van Doren als de gemeenschappelijke minnaar evenveel redenen kon hebben om de moord te plegen?’

    De Britse ploeg vroeg alle beschikbare beelden op en zal het proces minutieus proberen te reconstrueren. Volgens Het Laatste Nieuws is wel nog onduidelijk welke beelden ze zullen mogen gebruiken. Het proces werd dan wel van dag één gefilmd, maar na de veroordeling verzetten alle partijen zich tegen het gebruik van de opnames. De Japanse documentaire zou eind dit jaar op televisie komen.

    Els Clottemans werd in 2010 voor het hof van assisen in Tongeren tot 30 jaar cel veroordeeld, voor de moord op Els Van Doren. Die laatste verongelukte in 2006 toen bij een parachutesprong van 4.500 meter haar parachutes niet opengingen. 


    12-07-2013 om 00:00 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Film in Japan

    Docu over parachutemoord 3 jaar na proces op Japanse tv

    Door: redactie
    11/07/13 - 03u41  Bron: Het Laatste Nieuws
    Els Clottemans (nu 29) werd in oktober 2010 veroordeeld tot 30 jaar cel. © belga.

    Bijna drie jaar nadat Els Clottemans is ­veroordeeld in de ­ophefmakende ­'parachutemoord', draait de Japanse ­commerciële tv een ­reportage over de zaak. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vandaag.

    De Japanse documentaire­makers kunnen niet geloven dat een jonge vrouw veroordeeld werd zonder bewijs of DNA-stalen, terwijl andere potentiële verdachten vrijuit ­gingen. Deze zomer nog zakt een camera­ploeg van het Britse filmbedrijf Telesearch naar België af om er te spreken met journalisten, getuigen, vrienden, familieleden en advocaten van de hoofdrolspelers in de zogenaamde parachutemoord.

    Voor die moord werd Els Clottemans (nu 29) in oktober 2010 tot 30 jaar cel veroordeeld. Volgens de Limburgse assisen­jury stond vast dat Clottemans de parachute van haar liefdesrivale Els Van Doren (36) in 2006 had gesaboteerd, omdat ze haar ­Nederlandse minnaar voor zich alleen wilde.


    12-07-2013 om 00:00 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    13-08-2014
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Humo-augustus 2014

    In Humo (juli 2014):

    Advocaten over de zaak die hun leven veranderde (2):    Katrien Van der Straeten over de parachutemoord

    HUMO-ARCHIEF Dinsdag 15 juli 2014 - 05u45, door (ab) 1

    De parachutemoord was het meest spraakmakende assisenproces van de afgelopen jaren: een thrillersoap met in de hoofdrol de 21-jarige schooljuf Els Clottemans, die hardnekkig ontkende, maar toch werd veroordeeld. Haar advocate Katrien Van der Straeten blikt terug op het proces, de verpletterende media-aandacht en haar knagend gevoel van ongemak over de uitspraak Katrien Van der Straeten © Diego Franssens Er was een tijd dat er zwarte marsen op straat werden gehouden om te protesteren tegen de veroordeling van Els Clottemans, die intussen alweer vier jaar in de gevangenis zit. Vandaag blijft de hoofdverdachte van de parachutemoord - inmiddels schuldig bevonden - liefst uit de media. Voor haar advocate Katrien Van der Straeten betekende het vier weken durende assisenproces in 2010 de ‘doorbraak’ naar het grote publiek. 'Het was een uitputtingsslag. Als ik mezelf op televisie zag, schrok ik van de wallen onder mijn ogen'


    Katrien Van der Straeten «Ik zal nooit de eerste dag vergeten, toen we ’s morgens bij het justitiepaleis van Tongeren aankwamen. Ik zocht een parkeerplaats en kreeg de menigte journalisten in het vizier die ons voor het gerechtsgebouw stond op te wachten. Dat beeld van die horden fotografen, cameralui en journalisten staat nog op mijn netvlies gebrand. Toen we naar binnen gingen, werden we bestormd en bijna platgedrukt op de trappen. Ik dook even een zijgang in en dacht: ‘Hola, wat is dit?!’»

    Hoewel ze zich neerlegt bij de uitspraak van de assisenjury, blijft de advocate geloven dat haar cliënte onschuldig was. Van der Straeten «Er waren geen materiële bewijzen. Géén dna, geen vezeltje, geen vingerafdruk. De bewijslast wordt tegenwoordig veel te vaak omgedraaid: je wordt gedagvaard als verdachte in een zaak, en dan mag jij gaan bewijzen dat je het niet gedaan hebt. Dat is een compleet scheefgetrokken situatie.»


    Op 18 november 2006 stortte Els Van Doren met haar parachute te pletter in een tuintje in Opglabbeek, na een vrije val van 4.000 meter. Haar valscherm bleek gesaboteerd. In de parachuteclub kregen de speurders lucht van een driehoeksverhouding: het slachtoffer deelde een minnaar met haar jongere vriendin Els Clottemans. Die had volgens de assisenjury de riemen van de parachute doorgeknipt om haar liefdesrivale uit de weg te ruimen. Het proces verdeelde Vlaanderen in twee kampen, en het Belang van Limburg organiseerde een poll onder haar lezers over schuld of onschuld van Clottemans. Ook na de veroordeling leek er geen einde te komen aan de soap: toen kwamen de opiniestukken in de krant, de zwarte marsen, de steungroepen op Facebook en de melige YouTube-filmpjes waarin Clottemans werd vereerd als martelaar, gevallen op het slagveld der gerechtigheid. Bekijk hier één van de ‘pro-Clottemansfilmpjes’:

    13-08-2014 om 00:00 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    22-10-2016
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wesphael vrij

    Wesphael werd vrijgesproken zonder enig bewijs:

    Wie geld heeft, krijgt de beste advocaat.

    Wie de beste advocaat heeft, is zo schuldig als die zelf beweert.

    Wie geld heeft, heeft altijd gelijk.


    22-10-2016 om 00:00 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    20-02-2017
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verdict van correspondent

      Titel: Artikel 5 Verdict Els Clottemans
                                            
                                            Bericht:
                                            Autosloten van het merk VW zijn sinds 1995 simpel te hacken. Inbraak zonder sporen in VW Passat Els Van Doren door onbekende niet uit te sluiten.

    Verdict  (Uit het boek De Parachutemoord. Gust Verwerft, blz 207 en 208)
    Schuldig aan moord.

    Motivatie verdict een aantal artikelen. 
    4. 
    Deze technische gegevens en het tijdsgebruik van Els Van Doren leiden tot volgende conclusies:
    4a. 
    De sabotage heeft plaatsgevonden tussen haar laatste geslaagde sprong op 5 november 2006 en de fatale sprong op 18 november 2006.
    4b. 
    De sabotage kan enkel zijn uitgevoerd op een plaats waar haar parachute in die periode gelegen heeft, namelijk bij haar thuis, in haar auto, in de hangar van de parachuteclub en in de woning van Marcel Somers.
    5.
    Bij gebrek aan enig spoor van inbraak in die woningen en dat voertuig is een onbekende inbreker als saboteur uit te sluiten.

    Bij gebrek aan enig spoor van inbraak in … dat voertuig.
    Dat voertuig was een Volkswagen Passat, tenminste als we ons beperken tot de periode zoals genoemd onder 4a.  Zie blz. 60 van het boek De Parachute Moord van de hand van Faroek Özgünes (FO).

    Sleutel Volkswagen simpel te kraken
    In het Nederlands Dagblad lees ik vandaag, 13 augustus 2016, dat vanaf 1995 de sleutel van elke volkswagen simpel te kraken cq te hacken was/is. Er wordt vrij gedetailleerd omschreven hoe dat in zijn werk gaat. 
    Citaat:
    Volgens de onderzoekers, die hun bevindingen nog zullen presenteren op een conferentie in Texas, zijn de sleutels van bijna elke Volkswagen sinds 1995 te kopiëren.
    De kwetsbaarheid zou ook gelden voor Volkswagen-dochters Audi en Skoda.
    Voor het kopiëren van de sleutels heeft de dief twee codes nodig. De eerste, een algemene, is het simpelst te verkrijgen. Voor de meeste Volkswagens van de afgelopen twintig jaar zijn slechts vier codes gebruikt. Hackt de dief de sleutel van één auto, dan heeft hij de code van miljoenen andere.
    apparaatje
    De tweede code verschilt per wagen. Om deze te onderscheppen moet de dief een apparaatje aanschaffen dat ongeveer 40 euro kost en binnen een straal van 90 meter van een doelwit gaan staan.
    Met de goedkope ontvanger onderschept hij het signaal dat een Volkswagen-eigenaar met de sleutel verstuurt om de auto te openen. Worden de twee codes gecombineerd, dan is de auto op een later moment te plunderen. De eigenaar merkt pas dat zijn sleutel is gekopieerd als de inbraak een feit is.
    De onderzoekers hebben een tweede hack gevonden waarmee auto’s van Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Ford, Mit-subishi, Nissan, Opel en Peugeot zijn te openen. Deze hack is wel wat lastiger: de code van een specifieke auto moet acht keer worden onderschept om de deuren te openen.
    De dief zou dit proces kunnen versnellen door het signaal van de autosleutel te blokkeren, waardoor het slachtoffer in korte tijd meerdere keren klikt. Deze methode zou sneller achterdocht kunnen wekken.
    In een verklaring beklemtoont Volkswagen dat autodiefstal ‘op deze manier niet mogelijk is’. Men zou de wagen weliswaar kunnen openen, maar wegrijden zit er niet in.
    Zie ook:
    http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2051484-miljoenen-auto-s-te-hacken-door-gebrekkige-beveiliging-chip-autosleutel.html

    Artikel 5 Verdict:
    De formulering van artikel 5 van het verdict impliceert dat wanneer inbraak mogelijk is zonder sporen na te laten
    een onbekende inbreker als saboteur niet uit te sluiten is. Met bovengenoemd onderzoek is nu aangetoond dat door middel van een simpele hack toegang kon worden verkregen tot de VW Passat van Els Van Doren.

    Wanneer bevond, zover we kunnen nagaan, het gerief van Els van Doren in de koffer van haar auto? 
    Als bronnen gebruik ik de boeken van Faroek Özgünes (FO) en Gust Verwerft (GW) beide getiteld de “Parachute Moord”. 

    Algemeen:
    In het algemeen lezen we de plaats van verblijf van het gerief  als volgt: (FO blz 59)
    Op zaterdag gaat het gerief in de auto van Els naar de club. Op de club aangekomen haalt Els pas (zo is haar gewoonte) het gerief uit de auto als ze gaat springen. (FO blz 27). S’avonds rijden Marcel en Els samen in één auto naar Eindhoven. Gerief in auto van Els of Marcel. Op zondagmorgen weer terug naar de club.
     S’avonds gerief in de auto, waarschijnlijk ook in de autokoffer als de auto geparkeerd staat bij de eetgelegenheid. (FO blz 59). Daarna naar huis.

    Periode 5 november t/m 18 november 2006
    Over de periode 5 november 2006 tot 18 november 2006 kan het gerief ook goed worden gevolgd:
    Op zondag 5 november (de sprong met de “high twist”, zie onder) wordt niet beschreven hoe s’avonds de tijd is doorgebracht door Els en wanneer ze naar huis is gegaan. Laten we aannemen dat het op de wijze is gebeurd zoals hierboven is beschreven.  Op vrijdagavond 10 november gaat het gerief mee in de auto van Els naar Eindhoven.(FO blz 60) . De auto met het gerief is geparkeerd geweest gedurende de tijd dat Els is gaan poolen in het biljartcentrum tot 2 uur in de nacht. Vervolgens gaat Els met de auto naar het appartement van Marcel en lezen we (FO blz 60):”Ze parkeert haar VW Passat en neemt haar springgerief mee naar boven, het materiaal is te duur om achter te laten in de koffer van haar auto”.
    Op zaterdag 11 november is er niet gesprongen, en op zondag 12 november zijn Marcel en Els niet op de club verschenen. (GW blz 45) en s’avonds is Els naar huis gereden. (GW blz 46).
    Op zaterdag 18 november arriveert Els van Doren om half tien op de club. (FO blz 13) Els komt van huis en haar gerief ligt  achter in de auto. En die laat ze (dat was haar gewoonte) daar liggen tot dat ze gaat springen. (FO blz 13)  (GW blz 32) Dus van 10.30 tot 11 uur lag het gerief in de auto en is niet onbeheerd in de hangar geweest. (FO blz 26 onderaan) 
    Vervolgens was daar de fatale sprong.

    De onbekende saboteur met ongehinderde toegang tot de autokoffer, art 5 verdict:
    Wanneer er sprake is van een onbekende saboteur, dan wordt het motief van de sabotage onduidelijker.
    We lezen (FO blz 28) dat Jan de Wilde van de commissarissen begrijpt dat Els in haar verleden verschillende andere mannen heeft  gehad. Een man is misschien, buiten het zicht van ieder ander, door Els afgewezen en wenste wraak. Mogelijk is Els een willekeurig slachtoffer. De dader heeft geobserveerd dat Els de gewoonte had haar gerief in haar auto te laten liggen. Dus was zij een voor de handliggend slachtoffer voor de verknipte geest.
    Pierre van Mensel, Els haar rigger zegt (FO blz 100)  “Het moet iemand zijn geweest met een geweldige woede en haat tegen haar. Het plan is diabolisch en pervers. Daar is over nagedacht”.
    Uitgangspunt is de sabotage vraagt om een plan.

    De High Twist (FO blz 61 – 63): 
    Bij de eerste sprong op zondag 5 november wordt Els geconfronteerd met een high twist. Een zeldzaam verschijnsel. Ze weet te ontwarren en maakt geen gebruik van de reserveparachute.
    (De eerste sprong op de eerstvolgende dag is 18 november, de dodelijke sprong).
    Faroek Özgünes beschrijft dat het mogelijk is geweest dat de hangriem van de reserveparachute toen al (5 november) was doorgesneden, maar aan het oog was onttrokken door de hangriem die er zich voor bevond.
    Dat dit mogelijk is heeft hij gedemonstreerd gekregen door senior rigger Harry Swinnen. (FO blz 121).
    Daar staat tegen over dat expert majoor Erwin de Clercq uitsluit dat wanneer de hangriem voor zondagavond 5 november zou zijn doorgesneden. Els had dit gezien had moeten hebben bij het plooien van het hoofdscherm. (FO blz 73)

    Plan B:
    Als we een tijdlijn gebruiken dan constateren we dat Els voor het eerst op vrijdag naar Marcel ging op 3 november 2006. (FO blz 61 en FO blz 87)  Ze had daarvan tevoren  bericht gedaan aan Els Clottemans (Babs).  
    Op vrijdag 10 november is Babs conform afspraak naar Eindhoven afgereisd en staat Els bij het verlaten van het cafe plotseling voor neus van Babs, Marcel en vrienden. Babs had dus hierin geen enkele regie. Het was de eerste keer sinds mei 2006, maar mogelijk ook daarvoor,  dat Els en Babs tegelijk op vrijdag in Eindhoven waren. Om 2 uur s’nachts besluit Els om haar gerief uit de kofferbak te halen en mee te nemen naar het appartement. (FO blz 60) Vanaf dat tijdstip kan pas een plan door Babs opgezet gaan worden. Als Babs het gerief geopend zou hebben dan heeft ze waargenomen dat het gerief op 21 november naar de rigger zou gaan voor een repack van de reserveparachute. Dus had ze een plan B nodig ingeval er voor 21 november niet gesprongen wordt. We weten achteraf dat het niet veel gescheeld had of dat had plaatsgevonden.
    Van te voren was te bedenken geweest dat ook in dat geval Babs één van de verdachten zou zijn geweest.
    Maar in het plan van Babs, waarvan zij beschuldigd is, is helemaal geen mogelijkheid van plan B.

    Een onbekende saboteur kan veel planmatiger te werk gaan
    Hij kan tijd nemen om te observeren, voorbereidingen te treffen, bijv.  het ongemerkt toegang verschaffen van de auto. Mogelijk eerst om zijn of haar moverende redenen alleen de hoofdparachute saboteren op 5 november, en vervolgens beide parachutes saboteren. Plan B is dan het ontvreemden van het gerief uit de kofferbak voor dat het naar de rigger gaat. Of de onbekende saboteur is zo onbekend dat hij weet dat hij toch niet in beeld komt, en mogelijk dat hij of zij evengoed het doel bereikt als Els veilig was geland. Want overleven aan 3 riemen van een reserveparachute was ook mogelijk geweest.

    Geen materiële bewijzen:
    Els Clottemans is veroordeeld op grond van de overtuiging dat alle mogelijkheden die zouden leiden tot een andere dader uitgesloten zijn. Onder andere geeft artikel 5 van het verdict daar uitdrukking aan. De uitsluitingen van artikel 5 zijn op het onderdeel van dat inbraak in de auto van Els per definitie tot inbraaksporen moet leiden onvoldoende onderbouwd en dus kan inbraak door een onbekende saboteur niet uitgesloten worden.

    Bernard de Vries. 13 augustus 2016

                                            
                                            IP-adres bezoeker: 128.127.47.21
                                            _

    20-02-2017 om 16:57 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    22-06-2017
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tien jaar later
    Tien jaar later. (uit GVA)
    Tien jaar na de moord op Els Van Doren (36), wiens parachute niet openging toen ze uit een vliegtuig sprong, heeft weduwnaar Jan De Wilde (56) zijn verhaal gedaan. “Onze twee kinderen zijn zelf uit een vliegtuig gesprongen om te voelen wat hun moeder zo vaak had gevoeld”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. “Ondanks alle miserie gaat het goed met ons.”

    Op 18 november 2006 stortte Els Van Doren met haar parachute neer in de Limburgse gemeente Opglabbeek. In de club waar ze al jarenlang haar hobby beoefende en waar ze in alle stilte ook een buitenechtelijke relatie begonnen was met de Nederlandse parachutist Marcel Somers. Die dan ook weer het bed indook met Els Clottemans. Die laatste werd op het assisenproces in 2010 veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op Van Doren.

    “Ik verwacht niets meer van Babs (de roepnaam van Els Clottemans, nvdr). Geen verontschuldigingen en ook geen bekentenissen”, zegt weduwnaar Jan De Wilde in Het Laatste Nieuws. Hij is nog steeds juwelier in Lier. “Maar ik heb gebroken met alles en iedereen die gelinkt was aan de parachuteclub.”

    Affaire

    Pas na de dood van zijn vrouw kwam De Wilde te weten dat ze een relatie had met Somers. “Hij had haar met rust moeten laten. De echte oorzaak van dit drama ligt bij hem. Als hij toen had nagedacht, was het nooit tot een moord gekomen.”

    De dood, de lange onzekerheid en het proces hebben De Wilde getekend. “Het was moeilijk om de kinderen uit te leggen dat hun moeder vermoord was en een buitenechtelijke relatie had. Ik kon het zelf trouwens moeilijk vatten dat ze gedood was door een liefdesrivale. Dat zie je normaal alleen in gangsterfilms. Ik had me nooit kunnen voorstellen dat zoiets mij zou overkomen. Het heeft meer dan een jaar geduurd voor ik alles kon plaatsen.”

    Bekentenissen

    Binnen ten vroegste vier jaar kan Clottemans vrijkomen. “Ik kijk daar nu al tegenop. Ik geloof niet dat ze ooit zal toegeven dat ze mijn vrouw vermoord heeft. Maar voor mij hoeft ze geen bekentenissen meer af te leggen. Ik wil haar ook nooit meer zien.”

    Hijzelf en zijn kinderen stellen het wel goed, benadrukt hij. “Mijn leven loopt weer zoals het moet, ik heb mijn draai gevonden. Het proces heeft verlossend en bevrijdend gewerkt, ook voor de kinderen. Ze doen het allebei erg goed.”

    De feiten spoken wel nog elke dag door zijn hoofd, zegt de weduwnaar. “We hebben haar sterfdatum nog nooit herdacht en zullen dat ook dit jaar niet doen. We vieren wel elk jaar haar verjaardag. Op die dag doe ik iets leuks met de kinderen. Het drama heeft ons nog meer naar elkaar toe doen groeien.”

    22-06-2017 om 00:00 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    27-10-2018
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwsblad: Interview

    TERNAT - 'Deze zaak achtervolgt mij. Elke dag opnieuw. Telkens weer zie ik mensen denken: dat is die Clottemans, van de parachutemoord.' Voor de allereerste keer na haar vrijlating uit voorlopige hechtenis spreekt Els Clottemans (24) over een van de meest ophefmakende moordzaken ooit in ons land. 'Ja, ik houd mijn onschuld staande.' De zogenaamde parachutemoord krijgt stilaan de proporties van een modern Agatha Christieverhaal, maar dan wel in een pijnlijk realistische versie. Twee jaar lang al zijn de speurders ervan overtuigd dat maar één iemand de moord op Els Van Doren op haar geweten kan hebben: liefdesrivale Els Clottemans. Maar er zijn twee problemen. Eén er is geen enkel ultiem, ontegensprekelijk bewijs. En twee: Els Clottemans houdt haar onschuld staande. Staalhard zelfs. Ook in haar allereerste interview na haar vrijlating uit de Hasseltse gevangenis begin dit jaar, na zowat een jaar voorlopige hechtenis. 'Of ik nog altijd volhoud dat mij niets aan te wrijven valt? Natuurlijk wel. Daar bestaat geen twijfel over. Ik houd mijn onschuld staande, voor de volle honderd procent.' Toch is die onschuld lang niet zo evident, want er zijn heel wat signalen die in de richting van Clottemans wijzen. Even alles op een rijtje. Op 18 november 2006, vorige dinsdag precies twee jaar geleden dus, stort ervaren parachutiste Els Van Doren tegen tweehonderd kilometer per uur te pletter in een tuintje in Opglabbeek. Ze is op slag dood. Al snel is duidelijk dat er kwaad opzet in het spel is, want de parachute blijkt gesaboteerd. Maar wie brengt deze 37-jarige, goedlachse vrouw uit Ranst, moeder van twee kinderen, om het leven? Voor de speurders is er maar één iemand met het geknipte motief: Els Clottemans, Babs voor de vrienden, een 24-jarige studente uit Ternat. Zij en het slachtoffer hadden immers dezelfde minnaar: Marcel S., een Nederlandse valschermspringer. Een driehoeksverhouding dus waarbij Clottemans pas op de tweede plaats kwam, na Van Doren. 'Clottemans had dus een reden om Van Doren om het leven te brengen', zegt een gerechtsbron. 'Bovendien is ze de enige die de tijd, de kennis én de mogelijkheid had om haar om het leven te brengen. Wat meer is: een paar weken na de fatale dag probeerde Clottemans zelfmoord te plegen, wat haar nóg verdachter maakt. En kort voor de feiten stalkte ze Van Doren met anonieme telefoontjes én stuurde ze een anonieme brief naar de man van het slachtoffer. Dat bevestigt alleen maar onze vermoedens.' Een waslijst verhoren volgden, maar nooit ging Clottemans door de knieën. 'En dat zal ook niet gebeuren', aldus Clottemans. Ze blijft herhalen dat de speurders een tunnelvisie volgen: dat ze meteen alleen háár hebben geviseerd en daardoor andere opties hebben uitgesloten. 'Zal ik je 's vertellen wat ik écht vervelend vind? Dat heel dit gedoe, dit hele onderzoek, nu al zo lang aansleept. Ik kan je verzekeren: dat is niet goed voor je moraal. Het wordt tijd dat deze hele zaak wordt afgesloten. Dat maakt het makkelijker om dit drama te verwerken. Niet alleen voor mij maar ook voor de nabestaanden van het slachtoffer. Zoals het nu verloopt, is het voor iedereen een erg zware last om dragen.' De speurders uit Tongeren sparen kosten noch moeite om hun dossier rond te krijgen. In totaal waren er liefst drie reconstructies. De laatste was die van vorige dinsdag. Daarbij moest Clottemans tonen hoe ze de pilot-chute van Van Doren - dat is de kleine parachute die de grote opentrekt - op weg naar Opglabbeek vond. 'Clottemans verklaarde dat ze die per toeval zag, ergens hoog in een boom', zegt een gerechtelijke bron. 'Maar dat geloven wij niet. We geloven dat ze die pilot-chute heeft kunnen volgen op de fatale dag en dat ze die achteraf is gaan zoeken.' Clottemans ontkent. 'Op zulke dagen heb ik het extra moeilijk', zegt ze. 'Omdat je dan nog maar eens die hele heisa moet meemaken. Weet je, vandaag ( woensdag, nvdr. ) zat ik in de trein. Telkens als iemand me passeerde, had ik het gevoel dat die mij herkende. Dan zie ik ze denken: dat is die Clottemans, van de parachutemoord. Misschien is het niet zo. Misschien stel ik het me alleen maar voor, maar het overkomt je wel!' Clottemans studeert voor leerkracht. Ze is op dit moment volop bezig met haar stageperiode. 'Ik wil zo snel mogelijk mijn gewone leventje weer oppikken. Al wordt dat wellicht héél moeilijk. Op sommige dagen, zoals dinsdag bij de reconstructie, kan ik de televisie niet opzetten of ik zie mezelf. Ja, dat is confronterend.'

    27-10-2018 om 11:48 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit de gevangenis
    Els Clottemans heeft haar eerste stappen buiten de gevangenis mogen zetten. Dat schrijft Dag Allemaal. In 2010 werd de vrouw veroordeeld werd tot dertig jaar cel voor de ‘parachutemoord’ op haar liefdesrivale Els Van Doren.

    Clottemans kreeg een uitgaansvergunning van drie uur om de nodige therapeutische begeleiding te zoeken, een eerste stap in haar reclasseringsplan. Ze heeft haar onschuld altijd staande gehouden. Opmerkelijk aan het gemediatiseerde proces was dat er geen materieel bewijs was tegen haar. 

    Ten vroegste in september volgend jaar zou Clottemans vervroegd kunnen vrijkomen. De strafuitvoeringsrechtbank moet die beslissing nemen. Nabestaanden van de vermoorde parachutiste betreuren dat Clottemans nooit enige spijt betuigd heeft.

    27-10-2018 om 12:02 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    28-10-2018
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GVA: Drie uren vrij

    Vrouw achter ‘parachutemoord’ zet eerste stappen richting vrijlating: 3 uur uit de gevangenis

    Geen wapen, geen DNA, geen vingerafdrukken, geen ooggetuigen, geen bekentenissen. Maar ook een overduidelijk gesaboteerde parachute. De Limburgse speurders staan voor een raadsel wanneer Els Van Doren (37) op 18 november 2006 in Opglabbeek te pletter stort na een sprong uit een vliegtuig. Els Clottemans (22), lid van dezelfde parachuteclub en liefdesrivale van haar naamgenote, blijft dan ook lange tijd buiten schot in wat de geschiedenis ingaat als ‘de parachutemoord’.

    De zaak draait rond een buitenechtelijke liefdesromance met een Nederlandse parachutist, Marcel Somers. Twee vrouwen, verliefd op dezelfde man, en heel veel jaloezie bij de vijftien jaar jongere Clottemans.

    Polemiek aan de cafétoog

    Hoewel ze jarenlang haar onschuld blijft uitschreeuwen, brengt het gerecht haar in 2010 toch voor het Tongerse hof van assisen. Het wordt een van de meest gemediatiseerde assisenprocessen uit de recente geschiedenis. Inclusief internetpolls over haar (on)schuld en een polemiek aan menig cafétoog.

    Clottemans breekt al die jaren niet en blijft zich verschuilen achter het gebrek aan materieel bewijs. Toch oordeelt de volksjury dat er geen twijfel is over haar schuld. Openbaar aanklager Patrick Boyen wil haar zelfs levenslang achter de tralies voor de moord op haar liefdesrivale. Uiteindelijk krijgt ze dertig jaar cel.

    In de Gentse gevangenis, bevestigen bronnen, hield ze zich de voorbije acht jaar koest. Zo was ze er kok. Wanneer ze zicht had op vrijlating? Niemand die erover kon of durfde te speculeren.

    Nu blijkt dat Clottemans in oktober een eerste uitgaansvergunning heeft gekregen. Meerdere gerechtelijke bronnen bevestigen dat ze sinds september vorig jaar zo’n vergunning kon aanvragen. Clottemans mocht onlangs drie uur de gevangenis verlaten. Dat om de nodige therapeutische begeleiding te zoeken. “Een eerste noodzakelijke stap in haar reclasseringsplan”, zegt een expert in strafuitvoering.

    Zonder schuldinzicht

    Dat ze van de buitenlucht mag proeven zonder enig schuldinzicht of het betalen van enige schadevergoeding aan de man en kinderen van Els Van Doren lijkt opmerkelijk. “Doorgaans is dat een belangrijke factor in versneld vrijkomen”, klinkt het. “Maar nog belangrijker zijn de bijzonder geringe kans op recidive en een stevig dossier met positieve verslagen van de gevangenisdirectie, de sociale dienst en uitzicht op werk en woonst in een veilige omgeving.”

    Afspraak eind 2019

    Een bron stelt dat ze ten vroegste in september 2019 voorwaardelijk in vrijheid kan gesteld worden. De strafuitvoeringsrechtbank moet die beslissing nemen. Tot dan zullen haar uitgaansvergunningen voorzichtig opgedreven worden.

    Het dossier ligt gevoelig binnen justitie. Haar advocate Katrien Van der Straeten wou gisteren geen enkele commentaar kwijt. De nabestaanden van de vermoorde parachutiste benadrukken dat Clottemans nooit enige spijt betoonde. “Maar verder moeten wij deze nieuwe situatie met pijn in het hart ondergaan.”

    28-10-2018 om 22:50 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)
    27-02-2019
    Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

    Wegens een dringende radicale prostatectomie was Frankie een paar weken van de kaart. De revalidatie komt stilaan opnieuw op gang, en opnieuw worden in de nabije toekomst de blogs in de een of andere vorm opnieuw opgestart.

    27-02-2019 om 15:08 geschreven door Frankie  


    >> Reageer (0)


    Inhoud blog
   • GVA: Drie uren vrij
   • Breaking
   • Uit de gevangenis
   • Nieuwsblad: Interview
   • Tien jaar later
   • Verdict van correspondent
   • Wesphael vrij
   • Humo-augustus 2014
   • Verantwoording
   • Film in Japan
   • Japanse fillm
   • In Time Magazine
   • Haar open brief van 5 september2012
   • Vic Van Aelst vader
   • Haar advocaat aan het woord
   • Op Tv, net niet
   • Superfans verboden
   • Niet vervolgd
   • voor raadkamer
   • HBVL : reacties van lezers
   • Nieuw proces?
   • Naar het Europees Hof
   • Gebrek aan bewijs
   • Europees Hof?
    Archief per week
   • 25/02-03/03 2019
   • 22/10-28/10 2018
   • 19/06-25/06 2017
   • 20/02-26/02 2017
   • 17/10-23/10 2016
   • 11/08-17/08 2014
   • 23/09-29/09 2013
   • 08/07-14/07 2013
   • 06/05-12/05 2013
   • 03/09-09/09 2012
   • 27/02-04/03 2012
   • 09/01-15/01 2012
   • 28/11-04/12 2011
   • 21/11-27/11 2011
   • 14/11-20/11 2011
   • 07/11-13/11 2011
   • 25/07-31/07 2011
   • 09/05-15/05 2011
   • 02/05-08/05 2011
   • 18/04-24/04 2011
   • 28/03-03/04 2011
   • 07/03-13/03 2011
   • 28/02-06/03 2011
   • 14/02-20/02 2011
   • 07/02-13/02 2011
   • 24/01-30/01 2011
   • 17/01-23/01 2011
   • 10/01-16/01 2011
   • 03/01-09/01 2011
   • 26/12-01/01 2012
   • 20/12-26/12 2010
   • 13/12-19/12 2010
   • 15/11-21/11 2010
   • 08/11-14/11 2010
   • 01/11-07/11 2010
   • 25/10-31/10 2010
   • 18/10-24/10 2010
   • 04/10-10/10 2010

    E-mail mij

    Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


    Gastenboek
   • kamagra oral jelly 100mg price Lom
   • Diamond Proposal Rings & Certified Reduce Diamonds
   • Kolorowanki Do Wydruku
   • ¿Qué Festividades Se Celebran Los Lunes Bancarios?
   • Productos Y Servicios Bancarios Operativos

    Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


    Hoofdpunten blog frankie
   • RIP LEONARD COHEN
   • Rocamadour
   • Vrolijk Pasen!
   • Voor U
   • Heen en weer

    Hoofdpunten blog zondag
   • Fotoschop
   • Gevaarlijke insecten
   • Veiligheid, ja! Safety first!
   • Metrostudie
   • Parkeerproblemen
   • Wegenwerken
   • Te veel co² ?
   • Doe geen moeite!
   • Puzzle
   • De slag van de koning
   • Vlaanderen sterft uit
   • De redding?
   • Zonderhaatstraat: what's next?
   • Het klimaatrapport
   • Klimaathysterie
   • Klimaatfiets
   • Niks voor Nic
   • Weer buitenlanders
   • Spellingsfout
   • Welkom in de VS
   • Vrouwendag
   • Biecht zonder woorden
   • Weer eens, sorry.
   • Gewoon doen
   • Voor wie stemt u in mei?

    Hoofdpunten blog ahazozo
   • Natuurbehoud in Nederland
   • Verkrachting in verwachting
   • Zitplaatsen tekort
   • Pret op de bus
   • Geen binnenpretjes


    Blog tegen de regels? Meld het ons!
    Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!