NIEUW: Blog reclamevrij maken?
willy's blog
Foto

Foto

mijn moeder  ( Julia )  in de jaren 20.( geboren 8 juni 1897 overleden 31 mei 1982 ) en dan in de jaren 70 !


Foto

Ik ben Willy Donni, en gebruik soms ook wel de schuilnamen cowboy en willyd
Ik woon in Antwerpen  
born -15/03/1936  Landen .

Foto

Foto

Ann Christy op de begijnenzolder . ( 27.03.1970 )

( in het gulden boek schreef zij     -aan Willy en Nelly  -veel geluk in de zaak alsook met ons nieuwe orkest in de maak )

Foto

Achter de toog ( Begijnenzolder )  De uitbating duurde van 16 november 1967 tot 17 december 1976      


Foto

Eric en Willy luisteren naar de speech van Sjarel
Patine 6 november 2011    nieuwe Guild Starfire 

Foto

Foto

historisch concert jazzzolder Mechelen  11.12.11

Willy Donni Eric Melaerts

Foto

als Diogenes in de ' groene waterman'

uit zijn boekje "Zo is het" filosofische vraagstukken" haal ik het volgende : Jezus hangt bloedend, zwetend en lijdend aan het kruis . De kruisiging met nagels is één van de ergste en meest verschrikkelijke folteringen die de mensheid ooit heeft uitgevonden

Hebt u er al eens bij stil gestaan dat de Christen mens al meer dan duizend jaar een extreem zwaar mishandeld half verscheurd kadaver aan een kruis boven zijn bed heeft hangen.
Wie zou nu in Godsnaam op het idee komen een foto boven zijn bed te hangen van een uiteengereten stoffelijke bloedresten van iemand die juist door een trein overreden is. Als Jezus nu gestorven was, zouden er in de Christelijke huiskamers hoogstwaarschijnlijk allemaal verkoolde mensen op een electrisch stoeltje aan de muur hangen.

Ook Lenny Bruce schimpte terecht dat als Jezus twintig jaar geleden was gedood, katholieke schoolkinderen nu elektrische stoeltjes om hun nek zouden dragen in plaats van kruisen

Foto

Chuck Berry est un guitariste dynamique, extraordinairement swinguant.   Volgens Panassié geboren in 1931.    n° 21


Foto

Rosette leest haar column      


Foto

Foto

Bertrand Arthur William Russell (Trellech (Monmouthshire, Wales), 18 mei 1872Penrhyndeudraeth (Gwynedd, Wales), 2 februari 1970) was een Britse filosoof, historicus, logicus, wiskundige, voorvechter voor sociale vernieuwing, pacifist en een prominent rationalist. Russell ontving in 1950 de Nobelprijs voor de Literatuur.

Als schrijver heeft hij de filosofie gepopulariseerd en commentaren geschreven over vele onderwerpen. Hij vervolgde een familietraditie van politiek activisme, was een prominent anti-oorlog activist en propageerde de vrije handel met anti-imperialistische naties.


Foto

Slavoj Žižek (Ljubljana, 21 maart 1949) is een Sloveense marxistische socioloog, filosoof, psychoanalyticus en cultuurcriticus.

Žižek werd geboren in het toenmalige Joegoslavië. Als zoon van een middenklassegezin van bureaucraten wilde hij aanvankelijk econoom worden.[1] Hij studeerde uiteindelijk filosofie in zijn geboortestad en psychoanalyse in Parijs. Momenteel is Žižek hoogleraar aan de European Graduate School en sociologisch onderzoeker in Ljubljana.

Žižek is bekend vanwege het feit dat hij de theorieën van Jacques Lacan gebruikt om de postmoderne populaire cultuur te interpreteren; hij combineert deze analyse met zijn marxistische achtergrond in een radicale kritiek van het kapitalisme. In 1990 was hij presidentskandidaat namens de partij Liberale Democratie van Slovenië. Verder becommentarieert hij recente gebeurtenissen: zo schreef hij een boek over de Irakoorlog, waarin hij de ideologische motivering van die oorlog op de schop neemt.

Žižeks flamboyante persoonlijkheid en polemische stijl leverde hem een hele reeks aan bijnamen op, waaronder 'the Elvis of cultural theory' en 'het denkbeest uit Ljubljana'.


Foto

Portret van Paula door Jan Cox

Foto

quand tu es dans la merde ! ne dis rien et essaie de savoir ce que tu fais !


Foto

Michel Onfray ( 1959) is hoogleraar filosofie aan de mede door hem opgerichte Université populaire te Caen.

Hij geniet in Frankrijk en daarbuiten bekendheid als hartstochtelijk vertolker van het atheïsme en het hedonisme.

Foto

Flea op Begijnenzolder !


Foto

Piet Van de Craen is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel . Zijn onderzoeksterrein is meertaligheid en meertalig onderwijs

Piet Van De Craen studeerde Germaanse talen en neurolinguïstiek. In zijn doctoraat legde hij de nadruk op de interactieve aspecten van discursieve analyse, waarbij hij pleitte voor een hermeneutische taalanalyse (in tegenstelling tot de, op dat moment, dominante methode van Chomsky). Hij paste deze theorie toe op drie onderzoeksdomeinen: 1) het domein van de theoretische linguïstiek, 2) het domein van meertalig onderzoek en 3) het niveau van discursieve analyse met speciale aandacht voor 'particles'.
Van De Craen is voltijds hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij Nederlandse taalkunde en algemene taalkunde doceert. Hij begeleidt een groot aantal licentieverhandelingen in de hierboven vermelde onderzoeksdomeinen. Sinds 1997 is hij secretaris van de European Language Council, en in 2003 werd hij vice-voorzitter van de Association belge de Linguistique Appliquée. Hij is lid van het Comité Taalkunde van het (Nationaal) Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Binnen FOST is hij promotor van het doctoraatsonderzoek van Steven Van den Berghe.


Foto

Zoveel malen is men man -als men talen spreken kan ( Julius Caesar )


Foto

Bix Beiderbecke ( 1903-1931 ) invloed op Rex Stewart.

In de jazzmuziek wordt nogal kwistig omgesprongen met het verwijzen naar invloeden . Musici worden door alle soorten geluiden beinvloed en niet in het minst door (kanarie) vogelzang en ook de treingeluiden enz..
Naar het schijnt luisterde de grote Coleman Hawkins  alleen naar 'klassieke muziek'

Foto

Anonieme  musici

Voor twee jaar verscheen, 101 jaar na het overlijden van Adolphe Sax, het bankbiljet van 200 fr.
Een verdiend eerbetoon aan de instrumentenbouwer uit Dinant. Zijn portret siert de voorzijde van het biljet en achteraan geven 3 saxofonisten nog meer (weer)klank aan zijn uitvinding. Merkwaardig was wel dat de Nationale Bank niets over de identiteit van de musici kon of wilde vertellen. Men was weliswaar van foto's vertrokken, maar had zich daarop nog geen vragen gesteld over de identiteit. Even aanstippen dus, dat de 'anonieme' musicus Charlie Parker is ..Naast hem André Donni en helemaal rechts Jeroen Van Herzeele.

Foto

Urbain Vermeulen (Oordegem, 1940) is hoogleraar islamkunde en klassiek Arabisch aan de K.U. Leuven en aan de Universiteit Gent. Hij was ook algemeen voorzitter van de Europese Unie van Arabisten en Islamologen.

Sex blijkt binnen de Islam, in tegenstelling tot het Christendom, niet iets slechts te zijn waar niet van genoten mag worden. Dat geldt natuurlijk wel alleen voor de man. De vrouw heeft de status van bezit van de man, en staat hem dan ook in seksueel opzicht ten dienst. Warraq laat ons dan ook zien dat deze ondergeschikte positie van de vrouw, en de daarmee verbandhoudende eerwraak, direct in de Koran zijn terug te vinden. Ook opgenomen in de Koran is het feit dat vrouwen uit het zicht van mannen gehouden moet worden, door bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoek, sluier of burka (Sura 24.30-31).
Dat Mohammed er meer vrouwen op nahield dan Zarathoesjtra, Mozes, Boedhha, Confucius, Laozi en Jezus tesamen, is hem gaarne gegund, minder fraai is dat hij als enige godsdienststichter gijzelneming beoefende en de verkrachting van vrouwelijke gijzelaars expliciet goedkeurde ( waarbij hij soms wel en soms niet de toepassing van coïtus interruptus aanbeval ) Men kan dit vergoelijken als blik van aardse levensechtheid van de islam in tegenstelling van sommige andere religies, feit blijft dat de islam inderdaad veel meer met zijn gedachten ' tussen de vrouwen hun benen' zit dan in andere religies de norm is.
(Urbain Vermeulen )


Foto

in de 'Meervaart' Amsterdam   12-10-1980 ' met  WILD BILL DAVIS en drummer Tony Mann 

Ray Brown.
Klik op de afbeelding om de link te volgen

"You cannot remove swing from jazz under the pretext of technique.
You often lose swing because of technique. You can do what you like but the form of swing must be conserved.
Swing is everything. I insist. The blues and the gospel have the beat .
The blues has not changed, nor has gospel.Then why ought jazz to change.? Classical music hasn't changed, country music hasn't changed.

But they are always trying to change jazz. They speak of "new jazz" of "free jazz" of "soul jazz".

There's jazz! that is all jazz" (Ray Brown in het tijdschrift " Jazz Hot" okt1992 ).

Verder lijkt er wat mis met het etiket ' hard bop' . Musici als Oscar Pettiford , Ray Brown ,Junior Mance, Ray Bryant, Tommy Flanagan - Ray Charles , Jimmy Smith, Wes Montgomery, Kenny Burrell en Grant Green. Deze musici zijn de voortzetters van de swingende, mainstream jazzmuziek.
Nergens dan in de jazzmuziek betekenen etiketten zo weinig !
( naar Piet Van de Craen )
Ik noem hem de Vlaamse Panassié ! en hij zal dit waarschijnlijk als een compliment nemen !
Zoals Panassié schrijft hij heel rake en opmerkelijke standpunsten maar ook wel ' quelques bêtises '


28-09-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gaston Criel.
Klik op de afbeelding om de link te volgen Gaston Criel (1913-1990) was secretaris van André Gide . Hij maakte deel uit van de existentialisten.In 1948 brengt hij een merkwaardig boekje uit en schrijft in heel poëtische woorden over hot jazz. Enkele prachtzinnen uit dit boekje dat 'Swing' heet.
Le hot a le respect de la personne humaine. Ce n'est pas à la couleur du poil, de la peau ou la chemise qu'il juge l'homme. De term Hot jazz wordt nu veel minder gebruikt en wordt vervangen door mainstream-jazz.

Quand vous abordez le pays du Jazz, vous rencontrez souvent des plaines monotones et stériles ;c'est le domaine Straight. Ne vous découragez pas, poussez plus loin votre exploration; viennent alors des monts colorés et fertiles, que baignent les fleurs et le soleil; c'est le Hot. On y trouve un écho musical instinctif ressenti vivement dans la conscience affective, on l'appelle swing. Vous avez découvert la terre promise.


30-09-2005

02-06-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Atheïst. - Madalyn Murray -
Klik op de afbeelding om de link te volgen

"Een atheïst houdt van zichzelf en zijn medemens in plaats van een god. Een atheïst weet dat de hemel iets is waar we nu samen aan moeten werken - hier op aarde - zodat alle mensen ervan kunnen genieten. Een atheïst denkt dat hij niet geholpen kan worden door gebed maar dat hij zelf zijn eigen overtuiging en kracht moet vinden om het leven tegemoet te gaan, om ermee te worstelen, het te onderwerpen en ervan te genieten. Een atheïst denkt dat hij alleen in de kunde van hemzelf en de kunde van zijn medemens het begrip kan vinden dat voor een bevredigend leven kan zorgen. Daarom zoekt hij naar zelfkennis en kennis van zijn medemens liever dan naar kennis van een god. Een atheist weet dat een ziekenhuis gebouwd moet worden in plaats van een kerk. Een atheïst weet dat een daad gedaan moet worden in plaats van een gebed. Een atheïst streeft naar betrokkenheid in het leven en niet naar een ontsnapping aan de dood. Hij wil ziekten overmeesterd zien, armoede overwonnen, oorlog uitgesloten. Hij wil dat mensen andere mensen begrijpen en liefhebben. Hij weet dat we niet kunnen vertrouwen op gebed, noch om actie vragen in gebed, noch hopen op het eind van alle problemen in het hiernamaals. Hij weet dat we op elkaar moeten letten en op onze eigen levens; dat we verantwoordelijke personen zijn, en dat onze taak hier ligt en de tijd nu is."

Madalyn Murray O'Hair was een bijzondere vrouw die het dertig jaar lang opnam tegen God in Amerika. Daar kwam een einde aan toen ze in de zomer van 1995 op 76-jarige leeftijd haar huis verliet en op mysterieuze wijze verdween. Tegelijkertijd verdween er een half miljoen dollar van de bankrekening van de American Atheists, de organisatie die ze zelf oprichtte en waar zij het boegbeeld van was. Madalyn Murray O'Hair voerde in 1963 met succes strijd tegen het verplichte ochtend gebed op Amerikaanse openbare scholen. Ze werd de meest gehate vrouw van Amerika toen ze een actie begon om de naam van God van het dollar biljet te verwijderen. Bijzonder genoeg bekeerde haar zoon zich juist tot het christelijke geloof. En werd haar felste tegenstander

Madalyn Murray ( foto ) (Vrij vertaald uit het Engels)


Foto

Herbert L.Clarke ( 1867 - 1945 ) invloed op L.Armstrong.

Foto

Foto

Foto

in de hopper / 02.08.04

Foto

Howlin ' Wolf   (nov 64 )

Foto

ooit wel eens in de muze gespeeld ( 25.03.96 )

Foto

Jaap van Heerden (psycholoog en filosoof)  werkte mee aan de uitzending  " God bestaat niet " nl3

"Wees blij dat het leven geen zin heeft dan heb je tenminste de kans om er zelf wat van te maken."

Foto

Tariq Saïd Ramadan (Genève, 26 augustus 1962) is een Zwitserse filosoof, maatschappelijk leider en één van de bekendste Europese moslims. Hij is van Egyptische komaf. Hij neemt het meeste van de Koran nogal letterlijk aan ( ook de afschuw voor homoseksualiteit ) terwijl Mohammed Arkoun, Rachid Benzine, Malek Chebel, .. veel vrijere interpretaties voorstellen .( Provençaalse gesprekken) ( E.V.)


Foto

Fatima Mernissi (Rabat, 1940) is een Marokkaanse sociologe die zich inzet voor gelijkberechtiging van man en vrouw. Zij trekt vrouwonvriendelijke ahadith in twijfel en bekritiseert de ondergeschikte positie van de vrouw in de Marokkaanse samenleving omdat ze in de koran geen reden voor ongelijke behandeling kan terugvinden. Momenteel (2005) onderzoekt ze de invloed van satelliettelevisie in de Arabische wereld.

Publicaties


Foto

Lucas Catherine. - auteur van het boek ' Van Morendoders tot botsende beschavingen '

De Saraceen moest weg uit het Heilige Land, de Moor moest weg uit Zuid-Europa, de Turk moest weg uit Oost-Europa, en de Arabische olie, die is van ons," zo vat islamkenner Lucas Catherine de geschiedenis van Europa's 'duizendjarige oorlog tegen de islam' samen. Zijn nieuwste boek, Van Morendoders tot Botsende Beschavingen, geeft een overzicht van bijna duizend jaar islamofobie: van Jacob Van Maerlant tot Samuel Huntington.

Foto

Nawal el Saadawi zegt in ' metro '. Onlangs heb ik nog  kapot geërgerd aan de( bekende feministe ) Germaine Greer, die in een krant beweerde dat ze geen kritiek  mocht  leveren op de sluier of op de vrouwenbesnijdenis in Egypte omdat ' dit deel uitmaakte van hun cultuur en hun religieuze identiteit '. Dat is toch kompleet hypocriet !. Mensenrechten zijn universeel! Op die manier kan ik de Chinezen ook niet bekritiseren omdat ze de voeten van hun kinderen misvormden in ijzeren schoenen, omdat dat in hun cultuur mooi werd gevonden ? Ik moet elke vorm van agressie tegen het menselijk lichaam bekritiseren of helemaal geen enkele.

Nawal al-Saadawi is een Egyptische feministe, activiste, arts en schrijfster. Ze verzet zich tegen de onderdrukking van vrouwen in met name de moslimwereld. Haar boeken zijn in Egypte en sommige andere Arabische landen verboden

Foto

Jan Leyers (Wilrijk, 1958) is een Belgisch muzikant, filosoof en televisiemaker.

 


Foto

Geen enkele ernstige wetenschapper kan de Bijbelse scheppingsverhalen nog als een feit aannemen: vandaar die nieuwe verpakking als intelligent design. Het probleem is dat de natuur helemaal niet zo intelligent in elkaar zit als menig creationist of ID'er denkt. Het menselijk oog heeft een blinde vlek. De urineleider bij de man is met z'n vele kronkelingen nodeloos omslachtig - een beetje loodgieter zou besluiten dat er een prutser aan het werk is geweest. Nog iets lastiger is dat er kinderen worden geboren met zware genetische defecten. (...) Foutje in het intelligent ontwerp?

Bovendien stelt het begrip 'intelligent design' allerlei logische problemen. Stel dat er organismen of structuren bestaan die we onder die noemer kunnen plaatsen, dan nog blijft de vraag waarom een eventuele ontwerper zo selectief te werk is gegaan. Is een intelligente ontwerper dan niet altijd intelligent? Wat de ID-theorie in de eerste plaats zou moeten verklaren, is waarom er zoiets bestaat als een onintelligent ontwerp.

Tom Schoepen, hoofdredacteur 'Wonder en is gheen wonder', geïnterviewd door Pascal Verbeken in Humo, 13 maart 2007


Foto

Djavann is een Franse schrijfster van Iraanse afkomst. Na de Iraanse revolutie in 1979 werd ze -net als alle vrouwen in het Iran van de ayatollahs- plots verplicht een hoofddoek te dragen. Begin jaren negentig vluchtte ze tenslotte naar Frankrijk. Daar werd ze met verstomming geslagen toen ze merkte dat meer en meer vrouwen er ook een hoofddoek droegen. Uit 'vrije wil'. Djavann was verbijsterd en schreef een pamflet tegen de hoofddoeken: "Bas les voiles.- Weg met de sluier!"

Foto

De seculier-humanistische voorvechtster van vrouwenrechten Taslima Nasrin, die afkomstig is uit de islamitische cultuurkring, gaat scherp in discussie met aanhangers van de islam: ”Als een islamitische samenleving niet in staat is de groei van het fundamentalisme binnen zichzelf te controleren, dan is het idee van ’gematigde’ of ’progressieve’ mensen in de islamitische samenleving slechts een voorwendsel”, zegt ze in een actueel artikel in ”Free Inquiry”


Nasrin vecht al meer dan tien jaar tegen rechtbanken, voor haar mening, zelfs voor haar leven, maar vorige week nam de hetze tegen haar een agressievere wending. Eerst moest ze haar huis in de deelstaat West-Bengalen verlaten, onder meer omdat haar aanwezigheid tot rellen had geleid in Calcutta. De politie moest knuppel en traangas gebruiken om de menigte te bedwingen die de annulering van haar visum eisten. Donderdagavond vertrok Nasrin naar Jaipur in het westelijke Rajasthan. Na één nacht daar besloten de plaatselijke autoriteiten echter dat ze opnieuw moest vertrekken, vanwege het risico op geweld. De vlucht ging nu naar een schuilplaats in New Delhi. Nasrin, die sinds 2004 in Calcutta verblijft met een toeristenvisum, zegt dat ze "zo snel mogelijk terug naar huis wil. Ik heb nergens anders om naar toe te gaan. India is mijn thuis en ik zou graag in dit land blijven wonen tot ik sterf."

Taslima Nasrin ziet geen verschil tussen islam en moslimintegrisme, of beter, er bestaat slechts een verschil in gradatie, niet in wezen'. Zij illustreert haar standpunt met de koranverzen die aanzetten tot haat voor de ongelovige en geweld tegen de vrouwen. 'Dood de ongelovigen overal waar je ze vindt' (soera. 2, v. 191). Jihad is een verplichting en de moslims worden verwittigd in soura 9, vers 38: ' Indien jullie weigeren ten strijde te trekken, zal God jullie zwaar straffen'. Voor Nasreen kan de 'islam niet hervormd worden' en 'bestaat er geen gematigde islam'. De zelfmoordenaars van 11 september 2001 'hebben de islam geenszins verkeerd begrepen; zij hebben gedaan wat de koran van hen verlangde', aldus Nasreen. Als persoon die rebelleerde tegen haar moeder die haar een sluier wou doen dragen, heeft zij het bijzonder moeilijk met de laksheid van de westerlingen tegenover die vrouwen die zich nu in 'spoken' veranderen.


Foto

Gwendolyn Angeline Albert Maria Rutten (Hasselt, 26 juni 1975) is een Belgisch Open Vld-politicus. Sinds 6 juli 2010 zetelt ze als volksvertegenwoordiger in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zij was kabinetschef Algemeen Beleid waarbij ze toezag op de werking van de Vlaamse regering. Ze was eind 2009 kandidaat om partijvoorzitter van de Open Vld te worden, maar legde het in een verkiezing af tegen uiteindelijke winnaar Alexander De Croo en de derde kandidaat Marino Keulen. Ze is kernlid van de onafhankelijke denktank Liberales

'In een open samenleving zoals de onze heb je het recht om elkaar in de ogen te kijken en elkaars gezicht te zien', zegt Rutten op Radio 1. 'Dat heeft met individuele vrijheid niets te maken.'

'Je mag in naam van die vrijheid ook niet dronken op straat lopen', maakt Rutten de vergelijking. 'Op straat leef je in gemeenschap en heb je rechten en plichten. Zo hoort dat ook in een samenleving.'

Boete

De Franse zakenman Rachid Nekkaz heeft in Brussel twee boetes betaald die twee minderjarige vrouwen kregen omdat ze de boerka droegen op straat. Hij deed dat in het gezelschap van de twee vrouwen in boerka.

Nekkaz overweegt ook om bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens klacht in te dienen tegen de Belgische en de Franse staat.


Foto

Arkfestival Boom
25.06.10                           n° 251


Foto

Epicurus :  ( °341 jaar voor Christus ) De ethiek van Epicurus bestaat uit het streven naar geluk in de vorm van het uitbannen van pijn.

Foto

Einstein wordt Marylin Monroe

Foto

Algemeen wordt 1905 als het vruchtbaarste jaar in Einsteins wetenschappelijke leven beschouwd. De meeste natuurkundigen zijn het erover eens dat drie van deze artikelen (over de Brownse beweging, het foto-elektrisch effect, en de speciale relativiteitstheorie) elk een Nobelprijs waard zouden zijn. Het foto-elektrisch effect zou er inderdaad een winnen. Ironisch, omdat Einstein uiteindelijk veel bekender is geworden door zijn relativiteitstheorie, en omdat het foto-elektrisch effect gebaseerd is op kwantummechanische principes, en Einstein altijd een onbevredigd gevoel bleef houden over sommige verstrekkende gevolgtrekkingen van deze kwantumtheorie. Voor elk van deze artikelen nam Einstein de gewaagde stap om een al bestaand idee uit de theoretische natuurkunde tot zijn uiterste logische consequenties uit te werken, en daarmee experimentele resultaten te verklaren waarover wetenschappers zich al tientallen jaren verbaasden.


Foto

Sartre werd geboren op 21 juni 1905 in Parijs. Hij volgde middelbaar onderwijs op het Henri IV Lyceum in Parijs, waar hij Paul Nizan leerde kennen. Van 1922 tot 1924 doorliep hij de voorbereiding op het Louis-de-Grand lyceum. In 1924 werd hij toegelaten aan de École normale supérieure. Daar ontmoette hij Simone de Beauvoir, die zijn levensgezellin werd. Na een aanvankelijke uitsluiting werd hij in 1929 toegelaten tot de studie filosofie. Sartre was een tijd leraar in het Franse middelbaar onderwijs, maar hij is nooit universiteitsprofessor geweest. Dat wilde hij ook niet. Hij publiceerde filosofische essays en ontwikkelde zich als voortrekker van het toenmalige Franse existentialisme. Tegelijkertijd raakte hij publiekelijk bekend door zijn roman La Nausée (1938), novelles (Le Mur 1939) en theaterstukken (Les Mouches 1943). Daarmee won hij een groot publiek voor zijn ideeën; hij kon zijn intellectuele imago tevens gebruiken om zich uit te spreken inzake politieke kwesties.

Eén van Sartres belangrijkste thema's was de (existentiële) vrijheid. Sartre vond dat ieder mens vrij is. Ook in extreme situaties is de mens vrij. Je bent bijvoorbeeld altijd vrij om nee te zeggen (of te denken) tegen de bezetter.

Sartre werd door sommige critici als pessimist beschouwd. Volgens deskundigen was dit niet zijn intentie. Hij schreef echter in de jaren '50 een column in een progressief blad getiteld "De wereld"; hierin betoogde hij dat de mens vanaf zijn geboorte een slecht wezen is dat verantwoordelijk gesteld kan worden voor de conflicten in de wereld. Waarschijnlijk is dit te verklaren doordat hij de mens als de hel zag voor de ander: "L'enfer, c'est les autres" (Huis-clos).

Op politiek gebied was Sartre een marxist van de 'derde weg', een onafhankelijke positie ten opzichte van de VS en de Sovjet-Unie. Toen de Koude Oorlog echter verruwde (Korea-oorlog en Vietnamoorlog) en Frankrijk steeds pro-Amerikaanser werd, koos Sartre in 1952 de zijde van de Sovjet-Unie, hoewel hij nooit lid werd van de Franse Communistische Partij. Hij nam steeds meer afstand van zijn eigen existentialisme en vond dat de vrijheid verkregen moest worden via het collectief, in plaats van via het individu. Hij kreeg in die tijd veel kritiek te verduren, o.a van zijn oud-medestudent aan de ENS, Raymond Aron. In 1956 veranderde Sartres houding ten opzichte van het communisme van de SU radicaal; hij keurde de inval in Hongarije af.


Foto

Daniel Clement Dennett (Boston (Massachusetts), 28 maart 1942) is een moderne Amerikaanse filosoof die zich bezighoudt met vraagstukken betreffende het bewustzijn, de filosofie van de geest en kunstmatige intelligentie. Hij doceert aan de Tufts University nabij Boston en heeft sinds de uitzending van de VPRO-serie Een schitterend ongeluk[1] ook in Nederland bekendheid gekregen.


Foto

Louis Neefs    Begijnenzolder    omstreeks 1973 !


Foto

De bevrijding ( 1944 )     met de ganse familie en de Irish Guard   Stan Young .


Foto

Sam Harris
Het duurde tot 1752 tot Benjamin Franklin vliegerend in het onweer aantoonde dat de bliksem altijd in het hoogste geleidende punt zal inslaan. Dankzij dit levensgevaarlijke experiment vond hij de bliksemafleider uit. Hiermee toonde Benjamin Franklin ook aan dat de heilige boeken het wederom bij het verkeerde eind hadden: wie zich onder een correct geinstalleerde bliksemafleider bevindt, zal nooit door de bliksem kúnnen worden getroffen. Waarmee we dus ook vraagtekens bij de vermeende almacht van God kunnen plaatsen


Foto

Het denken mag zich nooit onderwerpen,
noch aan een dogma,
noch aan een partij,
noch aan een hartstocht,
noch aan een belang,
noch aan een vooroordeel,
noch aan om het even wat,
maar uitsluitend aan de feiten zelf,
want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.

( Poincaré )


Filosofisch Café: Een eerlijke vorm van efficiency of manipulatie? In de communicatie verliest de argumentatie die uitgaat van de mens als rationeel wezen, steeds meer aan waarde. Bijna alle keuzes die we maken en beslissingen die we nemen, vinden plaats in het onbewuste en hebben, zo laten hersenwetenschappers ons weten, te maken met emoties. Communicatie is daarom pas echt effectief als deze gericht is op het aanspreken van emoties, zoals waarden, verlangens en angsten. Omdat ons brein talig is, kan taal emotionele netwerken in de hersenen activeren die tot 'onze' keuzes en beslissingen leiden. Ingestuurd en gemodereerd door Gerard Overbeek

Foto

Chip Taylor trad ooit op in de begijnenzolder ( 1975) concert ingericht door Jan Van Hemeledonck. (het laatste nieuws ) n° 308


Foto

Ehsan Jami - oprichter van een centraal comité voor ex-moslims.

Foto

Portret gemaakt door Paul Dubois ( gentse feesten 1996 )

Foto

Johnny Rambel ( Hamburg 1963 )

Foto

Zelf is Wim van  Rooy lang blijven meefietsen in het peloton van de linkse Vlaamse intellectuelen (ooit was hij hoofdredacteur van Tijdingen, het blad van de PEN-club) tot hij, ergens in de jaren negentig, op zijn eentje het veld inreed. Vandaag is hij een boze blanke man: de woede spat van vele bladzijden van zijn nieuwe boek, 'De malaise van de multiculturaliteit' (Acco)

.Daarbij haalt hij keihard uit naar zelfverklaarde progressieven als Kristien Hemmerechts, Tom Lanoye, Johan Leman, Herman de Ley, Sami Zemni, Jan Blommaert, Eric Corijn, Lucas Catherine en anderen die elk op hun manier de uitwassen van het antimodernistische denken van de islam goed trachten te praten. Wim van Rooy houdt een kritisch pleidooi voor een bedachtzamer omgang met de multicultuur, maar geeft tegelijk een waarschuwing aan al wie religie ziet als een factor van dialoog, wederzijds respect en verdraagzaamheid. De realiteit is immers dat religies juist zorgen voor verdeeldheid tussen mensen en aanzetten tot haat en intolerantie.


Van Rooy kan er niet bij dat hij als 'progressieve denker' door het politiek-correcte establishement met de nek wordt aangekeken maar hij gaat door met zijn 'ontmaskering' van de manier waarop België en Europa de islam - volgens hem - op een verkeerde, postmodernistische manier benaderen.

'Onze denkkaders, die stammen uit een joods-christelijke en verlichte traditie, zijn blijkbaar niet in staat om vijanden, zoals het nazisme destijds en het islamisme vandaag, als dusdanig te detecteren. Ik beschouw mezelf nog altijd als iemand van links, ook al blijf ik fulmineren tegen diezelfde linkse kerk die vroeger wel de katholieke kerk onder vuur naam maar nu de islam zijn gang laat gaan. Ach, ik zwijg voor niemand meer, ook al is me dat de laatste tien jaar zuur opgebroken.'

Frank Hellemans


Foto

1o jarig bestaan Herten Aas  !!


Foto

Aaron Thibeaux Walker of T-Bone Walker (28 mei 191016 maart 1975) was een Amerikaanse bluesgitarist, en tevens een van de meest invloedrijke muzikanten van het begin van de 20e eeuw. Hij is geboren in Linden, Texas als zoon van een Afrikaanse Amerikaan en een Cherokee.

Als een jonge man ontmoette Walker Blind Lemon Jefferson, een andere grote blueslegende, die hem muziek leerde. Walkers debuut was "Wichita Falls Blues" / "Trinity River Blues", opgenomen in 1929 voor Columbia Records. Zijn kenmerkende geluid ontdekte hij zelf pas in 1942, toen Aaron "Mean Old World" opnam voor Capitol Records. Zijn elektrische guitaarsolos waren een van de eerste die men kon horen op moderne bluesopnames, en zijn vandaag nog een standaard.

Veel van Walkers muziek is opgenomen van 1946-1948 voor het label Black & White Records, zoals zijn "Stormy Monday Blues" uit 1947 met de beroemde openingszin "They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad". Hij vervolgde met zijn "T-Bone Shuffle": "Let your hair down baby, let's have a natural ball". Beide liedjes worden beschouwd als blues klassiekers. B.B. King zegt dat "Stormy Monday" hem inspireerde om gitaar te leren.

Gedurende heel zijn loopbaan werkte hij met de top van de muzikanten, zoals Teddy Buckner (trompet), Lloyd Glenn (piano), Billy Hadnott (bas) en Jack McVea (tenor sax).

Na zijn werk voor Black & White, werkte hij van '50 tot '54 voor Imperial Records (bijgestaan door Dave Bartholomew). Walkers enige opname in de 5 daarop volgende jaren was T-Bone Blue, opgenomen over drie weidverspreidde sessies in 1955, 1956 en 1959, en uiteindelijk uitegegeven door Atlantic Records in 1960.

In de vroege jaren '60 vertoonde Walkers carrière enige vertraging, desondanks zijn verschijning op het Amerikaanse Folk Blues Festival in 1992 met Memphis Slim en anderen. Enkele albums volgden nog, zoals I Want a Little Girl, en Good Feelin', waarvoor hij een Grammy won in 1970.

T-Bone Walker stierf in 1975 op 64-jarige leeftijd, en werd begraven in Inglewood Park Cemetry in Californië, Inglewood.

 


Foto

Comblain :   1966     Eddie Boyd   -   Wim Hunaerts -  Remy Casseur

18-03-2013
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kathleen Cools
Klik op de afbeelding om de link te volgen Herman Van Rompuy is zéér diepgelovig. - fascinerend hoe zo'n intelligent , rationeel iemand in een goddelijk opperwezen gelooft. Ik heb me toen een vrome ongelovige genoemd : ik kan niet geloven in een goddelijke kracht, maar ik hecht wel belang aan religie als een soort - bijna archeologisch - erfgoed.
Dat kunnen meegeven aan mijn kinderen, dat vind ik belangrijk .

Ik geloof dat er ooit een figuur is geweest rond wie veel mooie verhalen bestaan , een figuur die misschien alleen in de overlevering heeft bestaan - wat op zich al prachtig is- en die je voor mijn part Jezus Christus mag noemen . Je kan zoveel uit de verhalen leren over hoe je met een samenleving omgaat bijvoorbeeld.

Uit die verhalen - die ook voor Einstein belangrijk waren , ik bevind me in, ahum ,goed gezelschap - kun je een relgieus gevoel putten , zonder dat je in de godheid zelf gelooft.

Bron / Humo juni 2012. ( Cathleen Cools )

Reageer (0)

Credo quia absurdum : En dan nog het belangrijkste propagandapunt dat apologeten u altijd voorhouden. “De God die de wereld zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon ....” etc. Afschuwelijk! Denk het u eens in, vanuit de achtergrond van uw eigen aangeboren ethiek, waarin geen plaats is voor mensenoffers. Kunt u iemand vereren, die - hoewel almachtig - zijn eigen zoon moedwillig liet dood martelen...? Zou u het ook zelf kunnen doen als u de gelegenheid kreeg? Zou u ook zo'n vader willen hebben? Kan de marteldood van het ene individu de misstappen van een ander goedmaken? Zelfs ook van degenen die nog geboren moesten worden? En zou u de liefde van een dergelijk individu kunnen waarderen, of u er in walging vanaf keren?

De berekening van James Ussher was nauwkeuriger. Hij bepaalde het moment van de schepping op 26 oktober 4004 voor Christus, om negen uur 's ochtends. De Duitse astronoom Hevelius rekende in 1690 uit dat het op 24 oktober 3963 voor Christus om zes uur in de avond gebeurd moest zijn. Vergeleken met de korte geschiedenis van de aarde vond niemand het vreemd dat God maar zes dagen nodig had gehad voor de schepping


De monarchist is eeuwenlang ervan uitgegaan dat God bestaat en dat God de koning helpt. De koning, in het bijzonder de grootste kluns van een koning, wordt altijd nog geholpen door de Almachtige. Maar nu God dood is, kan de koning niet langer de pretentie hebben voor de Grote Roerganger te spreken, dan is hij niets anders dan iemand uit een goede familie. En hoe je het ook wendt of keert - dat is veel te weinig grond om iemand met 'majesteit' aan te spreken. De filosoof Paul Cliteur over de verwoestende legitimatiecrisis van het koningshuis .


Foto

Les Belges sont de petits malins. Ils ont pris son appétit à l'Allemand, son sérieux à l'Anglais, son esprit au Français.

Quant à moi , ils m'ont pris le coeur ! ( Sacha Guitry )


De volle maan werd al in verband gebracht met onder meer criminaliteit, zelfmoord, geestelijke ziekte, rampen, ongelukken, geboortecijfers, vruchtbaarheid en weerwolven. Sommigen mensen kopen en verkopen zelfs aandelen naargelang de stand van de maan, een methode die waarschijnlijk even succesvol is als vele andere methodes. Diverse onderzoeken hebben gepoogd om gevolgen van de maan te vinden. Dusver konden die onderzoeken op weinig belangstelling rekenen. De fase van de maan bleek weinig of geen invloed te hebben op het menselijk gedrag, bv. de ontdekking van een lichte invloed van de maan op de wereldtemperatuur,* dat op zijn beurt een effect heeft op de plantengroei. Uiteraard zijn er hier en daar onderzoeken geweest die een verband hebben gevonden tussen de diverse fasen van de maan en dit of dat fenomeen, maar niets significants kon worden herhaald om zo tot een mogelijk causaal verband te komen

Foto

Volgens neuroprofessor Victor Lamme bestaat de vrije wil niet. Hij vraagt zich af hoe mensen een beslissing nemen, welke krachten daarbij een rol spelen en waarom de ene kracht soms de overhand krijgt. Lamme bekijkt in zijn experimenten de hersenactiviteit van zijn proefpersonen en probeert uit te vinden welke gebieden in de hersenen worden aangesproken bij het nemen van beslissingen. Ook gebruikt Lamme een techniek om bepaalde delen van het brein uit te schakelen. Zo onderzoekt hij of die hersengebieden echt nodig zijn voor het bewustzijn.

De vrije wil bestaat niet is het nieuwe boek van Lamme. Hierin beantwoordt hij de vraag wie nu eigenlijk de baas is in de hersenpan. Dat doet hij aan de hand van talloze voorbeelden, zoals mensen die slaapwandelend een moord plegen.

Victor Lamme is hoogleraar Cognitieve Neurowetenschap aan de UvA. Hij doet daar onderzoek naar het menselijk bewustzijn.


Foto

met Harry Edison in la huchette.

Foto

Foto

Sonia Pressman-Fuentes
Camiel Huysmans. Portret vervaardigd door Baron I. Opsomer ter gelegenheid van de huldiging van Camiel Huysmans in 1928

Nationale mandaten

 • gemeenteraadslid te Brussel ( 1908 - 1921 )
 • schepen van onderwijs te Antwerpen ( 1921 - 1926 )
 • burgemeester van Antwerpen ( 1933 - 1940 en 1944 - 1946 )
 • gemeenteraadslid te Antwerpen ( 1946 - 1968 )
 • lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ( 1910 - 1965 )
 • voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ( 1936 - 1939 en 1954 - 1958 )
 • Minister van Schone Kunsten en Onderwijs ( 1925 - 1927 )
 • Eerste Minister ( 1946 - 1947 )
 • Minister van Openbaar Onderwijs ( 1947 - 1949 )

  Briefwisseling met Lenin

Tijdens zijn eerste periode als secretaris van de Tweede Internationale voerde hij tussen 1905 en 1914 een intense correspondentie met Lenin . Deze briefwisseling werd uitgegeven in 1963 .

geboren 26 mei 1871 - overleden  25 februari 1968 )

Mais, voici peu, une Américaine, Sonia Pressman-Fuentes, a remis en question cette édifiante carrière. Elle a porte plainte auprès de Yad Vashem, qui, après réflexion, a décidé de réexaminer le cas Robert de Foy.

C’est qu’elle a fourni des documents recueillis par Frank Caestecker, historien de l’Université de Gand, spécialisé dans les politiques d’immigration. Des archives qui montrent que R. de Foy a refusé l’asile à plusieurs centaines de Juifs.

Y compris aux parents de Sophie Pressman : établi à Berlin depuis les années 20, ce couple de Juifs polonais fuit le nazisme en 1934 pour la Belgique. De Foy recommanda de les expulser vers la Pologne. Camille Huysmans, alors bourgmestre d’Anvers, refusa d’obtempérer


Foto

quel métier        


Foto

Nooit doet men zo volledig en zo blijmoedig kwaad als uit godsdienstige overtuiging.
( Blaise Pascal )

Foto

met N.O Train  Jazzband   in Dresden ( 1979 )


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 

Foto

Foto's van Jazzfuif 26.03.2002.( Antwerpse Jazz Club )

We zien  oa. Georges Goossens  Charlie Pauwels
 

Foto

Babik et son papa !  n° 111


Foto

Foto

Geluk heeft te maken met op de juiste plaats zijn op het juiste moment om het juiste ding te doen voor de juiste mensen ( Duke Ellington ).Foto

Foto

Festival Adolph Sax    1962    


Foto

the bluesdusters : samenstelling : Johnny Evans ( trompet ) Eddie Devos ( sax-alto ) Marc Herouet (piano ) Wim Hunaerts ( basgitaar ) Willy ( gitaar -l(ij)eider )


Foto

Karel Poma ( 14.03.20 )
De Verlichting is een pijler van onze beschaving, zoals het Christendom dat is, het Humanisme, de Reformatie, de Romantiek en nog vele andere culturele stromingen en bewegingen. Het voortreffelijke boek" De Verlichting- Pijler van onze beschaving "van Karel Poma dat de aanleiding is geweest tot deze avond ( 19 maart 2009 ) heeft echter een verder gaande strekking: Poma wil niet alleen als een cultuurhistoricus schetsen dat de Verlichting één van de vele invloeden is geweest op de Europese of Westerse beschaving, maar een van de belangrijkste invloeden en bovendien een invloed die ten onrechte tegenwoordig onder druk is komen te staan. .
Karel Poma krijgt Prijs Vrijzinnig Humanisme 2009
 op zondag 21 juni 2009  om 15u
Businessclub Den Beerschot,  Atletenstraat  80 AntwerpenFoto

wim hunaerts ( basgitaar)bij mijn blues trio (jaren 60)

Laatste commentaren
 • mooi! (Valerie)
      op over me zelf.
 • captain (david)
      op Pol's Jazz Club.
 • captain-gezagvoerder-commandant (huysmans)
      op Viktor Stenger .
 • elke week een tekening (jaapberk)
      op eerste statement .
 • Welkom op het blog Pip (Pip)
      op eerste statement .

 • Foto

  brosella 82 Paul Dubois - Mickey Baker . Juul Anthonissen schreef in de ' Standaard '.
  De Amerikaanse bluesgitarist , kent beslist zijn stiel . Hij beweegt zich gemakkelijk in een amalgaam van blues "rhythm and blues " en zelfs evergreens. Het was voor ons geen verrassing dat hij zijn bescheiden begeleider Willy Donni gewoon overklast werd.

  Foto

  Julia Tulkens ( geboren op 6 oktober 1902 ). Zij gaf les in Landen. In 1942 was ik in het 2de studiejaar - en hierbijgaand enkele bladzijden ( illustratie door mijn broer Joseph (1924 ) uit mijn 'cahier' van toen.

  Julia Tulkens debuteerde in 1931 met een dichtbundel 'Heibloempjes'. Haar dichtbundel 'Ontvangenis' veroorzaakte in het toen nog preutse Vlaaanderen wat opschudding door zijn sensueel en zinnelijk karakter. Bekend werd ze met' de aardse bruid' (1950, waarvoor  zij de 'vijfjaarlijkse poëzieprijs der Vlaamse provincies ontving. Ze overleed te Tienen op 12 maart 1995 op 92-jarige leeftijd.


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Inhoud blog
 • Religieus Gevoel .
 • Notities !
 • Alfred Russell Wallace
 • Timon Dias - de Volkskrant 17 juli 14
 • Sjiieten en Soennieten

  DE HISTORISCHE JEZUS.( vanuit wetenschappelijk perspectief)
  een discussie tussen Prof.Etienne Vermeersch en Prof. Paul Cliteur.
  dubbel cd, opname van 19 maart 2003

  Is een wetenschappelijke benadering van de bijbel een bedreiging voor het geloof ? Is kritische bijbelstudie geloofsondermijnend ?

  Wat kunnen we vanuit een skeptisch of kritisch oogpunt weten over Jezus ? Welke daden heeft hij gesteld, welke leer  heeft hij verkondigd en hoe hebben die eventuele daden en uitspraken geleid tot het ontstaan van het christendom ?

  Heeft de leer 'van' Jezus of van het christendom nog een reële relevantie voor onze tijd ?

  SKEPP


  Rare est le fait de pouvoir exprimer ses racines avec une telle sincérité dans un monde contemporain plus apte  à vous niveler !


  Waarom mogen we von Dänikens ‘astronauten in de oudheid’-hypothese met recht buitengewoon noemen? Eerst en vooral is ze strijdig met wat we al weten over de wereld. Alles wijst er bijvoorbeeld op dat het mensen waren die de door von Däniken aangehaalde gebouwen en artefacten maakten. Onder meer dankzij de zogenaamde ‘experimentele archeologie’ hebben we een aantal oude technieken kunnen reconstrueren voor het optrekken van bepaalde monumenten en monumentale bouwwerken, waaronder de moai-beelden op Paaseiland[2]. Ook van de Egyptische piramiden weten we hoe ze werden gebouwd. We weten welke werktuigen men ervoor gebruikte en we kunnen de evolutie ervan reconstrueren, van eenvoudige mastaba’s tot grootse piramiden. Aangezien we het bestaan van de meeste artefacten perfect kunnen verklaren door middel van menselijk handelen, is het zinloos de theorie uit te breiden met vergezochte entiteiten als ‘buitenaardse goden’. Dat we nog niet voor alle technologische hoogstandjes uit de oudheid een verklaring hebben, zegt minder over de waarschijnlijkheid van een buitenaardse ingreep dan over het vernuft van oude culturen.
  bron :   Skepp.

  Foto

  JImmy Whiterspoon

  God is niet groot
  Christopher Hitchens

  In de traditie van Bertrand Russell en zijn klassieker Waarom ik geen christen ben en andere denkers die met religie willen afrekenen, trekt Christopher Hitchens in God is niet groot fel van leer tegen de godsdienst. Door nauwgezette studie van belangrijke religieuze teksten laat hij zien dat godsdienst niet meer is dan een wens van de mensheid. Religie is het gif dat de maatschappij verziekt, ze is een oorzaak van gevaarlijke seksuele repressie en levert een valse voorstelling van zaken over onze afkomst.      n° 80


  Foto

  met Marc Dewit     terras Lepelstraat Heilig Huisken


  Mijn favorieten
 • filocafe antwerpen


 • Foto

  mijn ouders in de jaren  20   met fictieve auto !   mijn vader hield van grappen enschreef achteraan  ' zo onze auto in orde komen we zondag op bezoek '


  Foto

  Willie Smith ( 1908 -1967)

  Son aspect physique pouvant le faire passer pour un Blanc, il fût très sollicité par plusieurschefs d'orchestres blancs qui eussent été enchantés d'avoir avec eux un musicien noir de grande classe sans se heurter aux innombrables obstacles que rencontrent les chefs d'orchestres < mixtes > pour leurs engagements

  ( Hugues Panassié )


  Foto

  met Hubert Sumlin 1964


  Foto

  met mijn 2 idolen Django en Charlie !


  Foto

  Foto

  met Wild Bill Davis  - rue de la Huchette  -   Paris   1994 !


  Foto

  met Wild Bill Davis  - Tony Mann  oktober   1980.   n° 184


  Foto

  André en Jan Deconinck   in  ' the Orient Express  '


  ervaring en levensvisie
  07-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eerste statement .
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  foto :  Nelly - Bill Coleman -Louis Vaes en ik !       

  L.S.   

  Ik heb besloten een blog te maken om een recapitulatie ( min of meer een samenvatting ) van mijn gedachtegoed weer te geven   


  Ik ben altijd wel een  moderne man geweest met een open-mind !. Zo stelde ik dan de ' begijnenzolder'  ( van 1967 tot 1977 ) open zowel voor de K.P. leden als voor de C.V.P.en V.U. jongeren. Vergeet niet het was bijna Mei 68.  Ernest Van Buynder (de toenmalige kabinetschef  van de gouverneur van Antwerpen ) stelde me toen reeds voor een debat te organiseren over liberalisme ( vrije markt ) en communisme (markt overname door de staat )
  Maar de plaatselijke afdeling van de K.P. wou daar niet op ingaan!
  Ten dien tijde was PVDA nog AMADA en het waren niet de beste vrienden van de KP.  Concert CaféBaba !

  02-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  http://www.ustream.tv/recorded/6887813


   
   

  De namen van de Noten      -  Do    komt van Doni !

   

  De namen van de noten worden in de romaanse landen door zeven namen aangeduid: ut of do, re, mi,fa,sol, la, si.
  Naar het schijnt zou Guido van Arezzo ( XI eeuw) op het idee gekomen zijn de noten een naam te geven naar de beginlettergrepen
  van de eerste strofe van de hymne van Sint-Jan.
  Ut queant laxis Resonare fibris........................ut,re
  Mira gestorum Famuli tuorum.........................mi,fa
  Solve polluti Labii reatum................................sol,la
  Sancte Joannes................................................si
  Daar de noot ut moeilijk te zingen was, zou een italiaanse zanger, Doni, ze in de XVIIde eeuw vervangen door do

  Jazz en de Engelse Taal dat is wel samen in oorsprong
  Eric Melaerts
  Op z'n 12 wordt Eric Melaerts  gebeten door de gitaarmicrobe.
  Uren brengt hij door op dit instrument. Op z'n 14 leert hij Jazz en Blues kennen.
  Hij brengt vele avonden door op de Begijnenzolder, de Mechelse Jazzclub van Willy Donni.  Eric is vanaf dan gefascineerd door instrumentale muziek, improvisatie.


  le bonheur est de savoir, ce que l'on veut et le vouloir passionément..


  vele musici verwerven een grote technische vaardigheid, maar smaak is uiteindelijk het belangrijkste. Ik denk dat smaak iets is waar men mee geboren wordt. De vaardigheid aanleren is een kwestie van het  werktuig te bedienen. Zelfs een rover moet een goede smaak hebben, want hij moet weten wat hij best steelt !
  ( Duke Ellington )

   

  XX

  Bijlagen:
  Duke arriving in Kabul.jpg (41.1 KB)   
  MELAERTS.jpg (6.5 KB)   

  Reageer (5)

  Categorie:Willy Donni
  08-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Begijnenzolder - Mechelen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Onlangs kwam ik toevallig op de weblog van Frans Croes ( kunst ) . Samen startten we de "Herten Aas" 
  Na 3 maand kwamen we niet meer overeen qua programmatie. Frans Croes had er ook een hekel aan dat er soms Frans gesproken werd . Mijn franstalige echtgenote kon dat moeilijk verhinderen . F.C. was ook een geslepen zakenman en eens dat zijn juridisch dossier opgelost was heeft hij mij echt letterlijk buitengepest . Aangezien ik contractueel verbonden was met de brouwerij " het  Anker" werd mij voorgesteld een zolder van een 'herenhuis' naast de St. Alexiuskerk ( met dezelfde gevel) in te richten als club ( met podium en piano) en het werd de fameuze begijnenzolder .

  .

  De Begijnenzolder werd de vergaderzaal van zowel c.v.p. jongeren, de k.p. en de p.a.g. (pluralistische actiegroep voor gelijke rechten van man-vrouw. Het gebeurde dat Louis Neefs ( toen gemeenteraadslid (cvp) zich van datum vergiste en verwelkomd werd door Albert DE Coninck ( Albert De Coninck (Alderley Edge bij Manchester, 9 oktober 1915 - Berchem, 6 december 2006) was een Belgisch communist, vrijwillige strijder in de Spaanse Burgeroorlog en leider van de Partizanen in Vlaanderen ).

  De uitbating duurde van 16 november 1967 tot 17 december 1976 .

  Een zekere Bob Francis nam de zaak over en na een paar maand was het naar de vaantjes.

    
  Op 15 augustus 1971 werd mijn zoon André geboren.


  Enkele namen van musici die optraden  :  Bill Coleman -  Dany Doziz - Hal Singer -  Nathan Davis - Milt Buckner - Champion Jack Dupree - Jack Van Poll - Benny Waters - Joe Albany- Gene Connor - Cousin Joe-en nog vele anderen !-George Probert-  bluesmen : --Eddie Boyd-Jack Dupree- Curtis Jones-Snooky Pryor-Eddie Guitar Burns-.- Big John Wrencher .-  Doctor Ross .

  Bijlagen:
  2massavolk.jpg (243.9 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:Willy Donni
  09-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de jazzkritiek Foto H.P. and Tiny Grimes
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  Zo is de benadering van jazz in Nederland totaal anders gewoon omdat er veel minder invloed is van de Franse jazzcriticus Hugues Panassié  (mentor van o.a. de antwerpse jazz club. )

  Hugues Panassié heeft weliswaar zijn verdiensten . Hij heeft zo maar een dertigtal boeken geschreven over jazzmuziek, maar hij heeft ook een paar beoordelingsfouten gemaakt ,die voor sommige zwarte musici nare gevolgen hadden.. Zo werd de zwarte bluespianist Eddie Boyd  beschouwd als zijnde de halfbroer van Memphis Slim en een der beste bluesmen uit chicago door H.P. opgehemeld. Hij bleek later maar een heel gematigd pianist te zijn en kon in Parijs niet aan de kost komen. Hij werd bij mij 'gedropt'; Het resultaat was dan mijn carrière eerst als blues -en nadien als jazzmuzikant gestart was. 

  Eddie Boyd werd door zijn 'collegas' hoog aangeschreven vooral dan als " songwriter " en hij kon zijn verhaal met heel wat ontroering brengen  


  Sommige zwarte musici werden door de kritiek in de bulletin ( h.c..f.) niet besproken. Zo b.v. Benny Waters ( 1902 )gewoon omdat hij Benny Goodman en andere blanke musici bewonderde. Zo was hij dan ook een goede  muzieklezer geworden en speelde met o.a.bij Fletcher Henderson  en zoveel andere grote namen.

  Deze man werkte mee aan opnames bij King Oliver. Hij was ook arrangeur voor oa.  Clarence Williams en King Oliver. Bij mijn weten komt zijn naam zelfs niet voor in "le dictionnaire du jazz " van H.P. Met Benny Waters maakte ik een L.P.voor het merk Vogel van Mon De Voghelaere . Benny overleed in 1998

  Est-ce cette fréquentation boppisante (superficiellement) qui vaut à Benny Waters de ne pas figurer dans le Dictionnaire du jazz d’Hugues Panassié ?)( Michel Laplace — JAZZ HOT  1955)

  Zijn naam is wel vermeld in  de ' Dictionnaire ' 
     Quote :  Critici zijn als ornitologen -  zij schrijven dingen over vogels, die de vogels niet eens weten maar ze kunnen niet vliegen.

  Reageer (0)

  Categorie:Willy Donni
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hugues Panassié
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Howlin' Wolf (foto) werd door hem niet hoog aangeschreven  en zelfs afgebroken. De meeste van de leden van het american folk blues festival  zagen in Wolf het sumnum  van de chicago blues samen met Muddy Waters.Madeleine Gauthier de vrouw van H.P. viel in slaap bij een concert van Muddy. hieruit conclusie ze waren niet tuk op de chicago blues. De grote ellington -trombonist Lawrence Brown was te emphatisch ( hoogdravend).H.P. was niet steeds eerlijk in zijn beweringen. ( bewust of onbewust -)
  Het bewustzijn speelt de mens soms parten. Zo is iemand , die zegt ik ben communist maar daar de kenmerken niet van heeft feitelijk een leugenaar( onbewust ).
  Zo was Milton Mezzrow, die hem nog klarinet les gaf een genie . Benny Goodman wordt daarentegen volledig afgebroken.. Om het even welke andere klarinettist zal het tegenovergestelde zeggen. Ook Sydney Bechet vergruisde M.Mezzrow. De jazzkritiek moet objectief blijven en consequent zijn maar ja in feite zijn we allemaal knoeiers in onze beweringen .( Jaap Kruithof ) Zelfs de grootste dommerik zegt soms heel rake en juiste zaken en bijgevolg zegt de grootste slimmerik soms de grootste stommiteiten   

  Ik ken in Europa geen enkele jazzcriticus, die tevens bijvoorbeeld ook musicoloog is. Het zijn allemaal ' amateur-critici ' . 
  Domheid is ook een mensenrecht zelfs voor professoren !

  Volgende tekst  in verband met Panassié vond ik bij Marcel Joly:


  Hier een  vrije vertaling van  zijn tekst .
  Charles Delaunay en zijn 'volgelingen ''  waren te veel bezig waren met de nieuwe jazzstijl om aandacht te hebben voor de 'revival ' van ' New-Orleans' stijl .
  De twee leidende jazztijdschriften  ( Delaunay's 'Jazz Hot ' en Panassié's 'Bulletin du Hot Club de France 'spendeerde heel wat tijd en  energie  met het bestrijden van mekaars standpunten.
  Mijn natuurlijke sympathie ging uit naar Panassié ( ik was niet verzot op Bebop ) maar ik vond  de polemiek van Jazz Hot grappiger dan die van Panassié. Deze was op zijn best al hij schreef over muziek waar hij van hield. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk . Wanneer hij schreef over iets dat hij niet graag had werd hij vulgair en kinderachtig
  Zijn uitverkoren scheldwoord voor Delaunay en zijn vrienden was  " les zazotteux " wat feitelijk niks wil zeggen.  Dezen noemden dan weer Panassié ( le pape de Montauban ( het dorp waar Panassié woonde ) deze nickname was wel betekenisvol .
  Inderdaad de " Hot Club de France" had meer weg van een religieuze sekte dan van een democratische jazzclub. De leden werden verondersteld de appreciatie van Panassié te aanvaarden zonder enig voorbehoud. Zij die uitspraken deden schreven ,die niet overeenkwamen met zijn ideeën werd gewoon geëxcommuniceerd zonder pardon tenzij ze publiekelijk wilden toegeven dat ze zich vergist hadden.
  Panassié was een echte fanaticus en soms was zijn gedrag echt grappig. Ergens in de jaren 60 las ik sommige bulletins ter inzage gekregen van een vriend en ik besloot mij te abonneren . 
  De enige manier was om de bulletin te verkrijgen was dus lid worden  van de " Hot Club de France"
  Zo schreef ik  zeer respectueus naar Panassié en vroeg om lid te worden. De 'Paus' antwoordde niet in eigen naam , maar ik ontving een brief van Madeleine Gauthier, zijn levensvriendin en trouwste volgelinge.
  Madeleine schreef dat het ongebruikelijk was lid te worden zonder introductie door twee reguliere leden maar in mijn geval aangezien ik zoveel respect betuigde waren ze bereid uitzondering te maken.
  Het enige wat ik moest doen ( buiten uiteraard  het lidgeld  betalen)  was dus nooit spreken over Bebop als zijnde Jazz. ( Marcel Joly )
                       

  The Zazous probably got their name from a line in a song – Zah Zuh Zah by the black jazz musician Cab Calloway,[1] famous for his Minnie the Moocher. Johnny Hess, a French crooner popular with the Zazous, released Je suis swing in early 1942, in which he sung the lines “Za zou, za zou, za zou, za zou ze”, selling more units than any previously released record in France.[2] An associate of the Zazous, the anarchist singer/songwriter, jazz trumpeter, poet and novelist Boris Vian was also extremely fond of z words in his work. The long drape jacket was also copied from zoot suits worn by the likes of Calloway.[1]

  “The Zazous were very obviously detested by the Nazis, who on the other side of the Rhine, had [for] a long time decimated the German cultural avant garde, forbidden jazz and all visible signs of...degenerations of Germanic culture…” (Pierre Seel, who, as a young Zazou, was deported to a German concentration camp because of his homosexuality.)

  When the yellow star was forced on Jews, non-Jews who objected began to wear yellow stars with ‘Zazu’, ‘Goy’ (Gentile) or ‘Swing’                                               

  Bijlagen:
  Marcel%20Joly.jpg (62.2 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:Willy Donni
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hugues Panassié ontmaskerd

   


  In het boek ' The Golden Age of Jazz ' van William P. Gottlieb.
  Eddie Condon was reputed to be an outstanding musician; he appeared one some historic records and won two Down Beats polls. But by the time I got to know him, his best efforts went into promoting music at concerts and at his club and into playing the role of a widely quoted personality.

  Practically everyone talked about his comment on Hugues Panassié, the French jazz critic who came to the U.S.A. and appraised our music. Said Condon " Who is he to tell us about jazz ? We don't tell Frenchmen how to jump on a grape "

   

  Mais plus encore qu'à l'encontre des musiciens, sa violence verbale s'exerce surtout à l'encontre des critiques de jazz « progressistes », dont il fustige dans le Bulletin du Hot Club de France l'« ignorance crasse », l'« épaisse incompétence » et la « bêtise triomphante ». Il ne répugne pas aux attaques ad hominem, qualifiant par exemple un critique de « répugnant glavioteux », un autre de « redoutable imbécile » et d'« âne bâté de la plume».

   l'art est difficile et la critique est facile !

  Milton Mezzrow werd door Hugues Panassié (foto) geglorieerd. maar door Sydney Bechet geweerd en geblasfemeerd. Wie is het best geplaatst om te oordelen.

   Vele jazzcritici zijn mislukte jazzmusici. Ik citeer geen namen .Gaat het niet met de muziek dan doen ze het met kritiek..Sommige mensen verdragen de anonimiteit  niet
  Bij de critici is het ook dikwijls een kwestie van personencultus En zo gaan ze zich vaak belangrijker achten dan de kunstenaars waarover ze spreken .
  Zij zeggen wat gij moet goed vinden.
  Soms zijn critici heel positeif en dan krijgt men mooie zinnen zoals deze.
  La sonorité qu'il obtenait de son instrument, ses intonations, son vibrato avaient des accents profondément humains, qui allaient droit au coeur et excluaient faute de goût. (bulletin du hot club de
  france)

  Entendre hot, c'est se déboucher l'oreille du mauvais goût, pour retrouver le tympan vierge qui vibrera d'amour et de vie. (Gaston Criel )
  Jazz moet wel jazz blijven. Improviseren is niet het afleggen van een slalom van toonreeksen en akkoordenformules.Heden ten dage is dit vaak het geval !
  De jazzcultuur is hoofdzakelijk gefundeerd op entertainement . Zo is mijn opvatting maar sinds de 'beboprevolutie' is dat wel enigzins anders . Het showelement , de humor  en het melodische zijn practisch verdwenen !

  Les prises de position traditionalistes de Panassié a conduit à une bataille célèbre entre un courant conservateur emmené par Panassié (les « figues moisies » pour la partie adverse), et un courant moderniste dont font partie entre autres Boris Vian, Charles Delaunay et André Hodeir (les « raisins aigres » pour leurs contradicteurs). L'un des grands moments de cette bataille sera le concert de Dizzy Gillespie à Pleyel en février 1948.

  Pour Panassié, le bebop n'était pas du jazz et tournait le dos aux caractéristiques de la musique noire. La définition qu'il donne de Miles Davis dans son Dictionnaire du Jazz est à cet égard parlante : « Trompette né à Alton, Illinois, en 1926, qui a délibérément tourné le dos à la tradition musicale de sa race et qu’on peut citer en modèle de l’anti-jazz. » Il dénie également à Thelonious Monk la qualification de pianiste[5].

  Cette vision des choses se retrouve dans un article de 1960 sur Ornette Coleman, à propos duquel Panassié écrit qu'« il joue médiocrement de son instrument, il a une sonorité dix fois plus laide que celle de Charlie Parker et, se moquant délibérément de ses auditeurs, il improvise au hasard, sans thème, sans s'astreindre à suivre le moindre tremplin, de telle sorte qu'on a l'impression que sa partie et celle du contrebassiste ont été enregistrées séparément puis réunies dans le même disque au petit bonheur. Et on persiste à appeler ça du jazz ! »

  Quatorze ans plus tard, il qualifie de « traîtres à la cause de la vraie musique noire (qu'ils prétendent soutenir) » les « Miles Davis, Archie Shepp, Pharoah Sanders (...) et autres progressistes ».

  Certains auteurs considèrent que Panassié a construit « un système d’opposition Noirs/Blancs qui entend suggérer la supériorité des premiers sur les seconds mais reproduit en fait les stéréotypes racistes les plus conventionnels. »

  Vertaling  :  

  Sommige auteurs zijn van mening dat de Franse Jazzcriticus Hugues  Panassié  in zijn boeken  "een oppositie zwart/wit systeem heeft gecreëerd      dat de superioriteit van de voormalige op de laatste voortstelt maar in feite een reproductie is  van meer conventionele racistische stereotypes"  Dus ergens een vorm van  reverse racisme ! (oikofobie )

  Reageer (0)

  Categorie:Willy Donni
  10-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.antwerpse jazz club.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  het begrip "jazz"wordt door Piet Van De Craen bestuurslid van de a.j.c. anders ingevuld dan in het algemeen wordt aanvaard. Jazzmuziek wordt aangezien als de authentieke VERUITWENDIGING van de zwarte, amerikaanse muzikale cultuur (sic).in een volgend rondschrijven wordt het woord veruitwendiging vervangen door expressie.
  ( dus de filosofie van de ajc. is dat jazz de muziek is van de amerikaanse zwarten ???? )    Want vanuit dit perspectief komt men tot een verkeerde conclusie en waar plaatst men dan grootmeesters zoals Toots Thielemans-Philip Cathérine -Bobby Jaspar-Sadi- om maar enkele belgische namen te noemen.

  eerst was er Louis Armstrong (19oo) maar ook Bix Beiderbecke(19o3). (foto) ze hebben blijkbaar nooit samen opgetreden maar en zij kenden mekaar en Louis bewonderde Bix en omgekeerd zeker ook.
  Dat liet hij duidelijk blijken tijdens  een interview .

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Klik op de afbeelding om de link te volgenfoto: LOUIS VAES ( ere-voorzitter) ajc.
  Bij de antwerpse jazz club wordt jazzmuziek aangezien als de authentieke expressie van de zwarte amerikaanse muzikale cultuur . Voor mij is een het eerder expressie van amerikaanse ( dwz. van een mix van verschillende culturen frans, spaans, afrikaans) muzikale cultuur waarbij de negers -zwarten -kleurlingen- nu afro-amerikanen het meest hun stempel hebben gedrukt en in die muziek
  uitmunten.en het voortouw in handen hebben. Vergeten we vooral ook niet de economische motivatie. Muzikant zijnde bereikten de zwarten ongeveer hetzelfde statuut als hun blanke medeburgers. Enkele namen van blanke muzikanten die zeker ook hun bijdrage hebben geleverd.
  Frankie Trumbauer (1901)saxofoon invloed op Lester Young.
  Bix Beiderbecke( 1903) trompet invloed op Rex Stewart
  Bunny Berigan ( 1909) trompet.
  Jack Teagarden (1905) volgens de engelse trombonist Dave Senior zou Barney Bigard beter gespeeld hebben met Teagarden dan met Trummy Young in het orkest van Louis Armstrong. Andere bekende blanke muzikanten zijn Dave Tough (drums) Bobby Hackectt (trompet) ook (gitaar)Tommy en Jimmy Dorsey, Bud Freeman ( met hem heb ik nog gespeeld op het jazzfestival in Roermond (1978) en er bestaan 2 opnames van.)ook Benny Goodman (1909) en de gebroeders Rollini en nog zovele anderen. Zo dat is nu ook eenmaal gezegd!

  Jazz is een muziekgenre dat ontstond aan het begin van de 20ste eeuw in Afro-Amerikaanse gemeenschappen in de zuidelijke Verenigde Staten uit een samenvloeiing van de Afrikaanse tradities en Europese muziek. Vanaf de vroege ontwikkeling tot op heden, jazz is opgenomen muziek uit de 19e en 20e eeuwse Amerikaanse populaire muziek. De West-Afrikaanse stamboek is duidelijk zichtbaar in het gebruik van blue notes, improvisatie, polyritmiek, syncopen .
  Jazz is de veruitwendiging van de Amerikaanse Cultuur - Afrikanen b.v. voelen de Jazz niet aan zoals Europeanen ! (dat zegt ook Art Blakey )

  Volgens Didier Wijnants ( de Morgen 6 maart 2014 )  Heuglijk is alvast dat er vandaag geen theologische discussies meer gevoerd worden over wat al dan niet jazz genoemd mag worden . Iedereen hanteert een inclusieve definitie van het genre : zowat alles kan en mag , als er maar een element improvisatie inzit.

  ( dit laat ik voor de rekening van D.W. )


  Reageer (1)

  Categorie:Willy Donni
  13-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Preacher's blues.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gene 'mighty flea  'Conners

  Was het nu Conners, connors, conner, connor. Connors  want men beweerde dat hij de halfbroer was van Chuck Connors en dat hij zijn plaats bij Ellington had afgestaan aan Chuck . In feite deed zijn spel enorm denken aan Buster Cooper. In alle geval zijn huzarenstukje in de " Preacher's blues "The birth spelling of his name was actually Conner" ( opgelost ! )  

  http://www.youtube.com/watch?v=pijTA1eXetk   uit the Johnny Otis show"  live at monterey maakte op mij enorm indruk en ook b.v. op Louis Vaes en André Fonteyne. Flea kwam over en trad op met mij natuurlijk. J.P. Vanderborght -piano , Rudy Frankel- drums, Paul Dubois -contrabas.Cultureel centrum Turnhout toen bestuurd door Eric Anthonis later schepen van cultuur in antwerpen.
   
  Daaruit ontstond een lange samenwerking. Flea trad verschillende keren op in de begijnenzolder en met Charlie Pauwels en Eddie Murlot waren  we zelfs  op een tournée in Engeland. Ook moesten we Cousin Joe en Big John Wrencher begeleiden en deze mannen waren gelukkig dat ze in Europa konden optreden, want in the States kwamen ze niet meer aan den bak.Voor Cousin Joe was ik een der beste gitaristen en mijn portret bevond zich bij hem thuis op de schouw. Dit zei hij althans maar weet u  de overlevingsdrang bij bluesmen is zeer groot  .

  Maar de eerste bluesman met wie ik optrad was Eddie Boyd en maakte met hem zelfs studio opnames . Deze werden nooit uitgebracht door een gebrek aan professionalisme en commercieel inzicht vanwege de initiatiefnemers. In Engeland nam hij nadien op met Peter Green van Fleetwood Mac en in Nederland met Cubby and the Blizzards. Zo was ik bevrijd van die man want hij kon heel ambetant zijn.Hij was enorm gefrustreerd door zijn mislukking in Parijs. Uiteindelijk belandt hij in Denemarken. Hij neemt me mij op basgitaar een l.p. op 'Praise to Helsinki'. Overleven overleven is het voornaamste motto van bluesartisten en misschien van elke kunstenaar.Overleven samen met zijn kunst !
  Kunst is van niets iets maken en het dan (zo duur mogelijk ) verkopen  !!
  ( een basisgedachte )
  Kunst is de leugen die de waarheid aan het licht brengt aldus Picasso !

  15-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.meer over flea.
   
  Al snel hadden we door dat het verhaal-hij zou zijn aanbieding van Duke hebben doorgespeeld aan zijn halfbroer Chuck Connors en deze kende Gene zelfs niet.- niet klopte. Het verhaal- Lionel Hampton zou hem de bijnaam 'migthy flea' als compliment gegeven hebben werd ontkracht door Wallace Davenport en Lionel zelf. Ik was er bij. Bij Basie  zou hij ook gespeeld hebben maar dit werd op ironische wijze ontkracht door Eddie Davis. Zulke mythische ,surrealistische verhalen komen meer voor in de jazz -en blues wereld
  .
  Ik denk dat het verzinsels waren van de impresario Jim Simpson.
  Neem niet af dat Flea de blues kon spelen zoals niemand anders. 

  Hij was ook het een zeer goede zanger en een ongelooflijk showbeest.
  Zelfs Clint Eastwood wist dat en in zijn film 'play misty' zien we Flea op de achtergrond tijdens het festival van Monterey met de Johnny Otis show. Flea heeft meer dan 1 jaar in Mechelen gewoond en ik  zag hem practisch elke dag.   Het leven was voor hem blijkbaar een spel en heel dat gedoe rond blues en jazz nam hij niet serieus. .!
  Van Wikipedia, de vrije encyclopedie

  Gene Conners or Connors (December 28, 1930, Birmingham, Alabama – June 10, 2010 in Arizona) was an American trombonist and singer. He was known as "The Mighty Flea".

  Zijn echte naam was Conner !

      

  Reageer (0)

  Categorie:Willy Donni
  21-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.over me zelf.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  uit mijn lange carrière als jazzmuzikant citeer ik nu de namen van de bekende musici waarbij ik speelde.

  de jaren 60-  Chuck Berry ( tv rtbf 6th february 1965 ) T.Bone Walker ( o5o569 ) Jimmy Whiterspoon.( in de bluenote)-brussel. ( toen uitgebaat door Al Goyens.).

  nadien  Bill Coleman-Milt Buckner-Ray Nance-Bud Freeman-Wallace Davenport-Earl Warren(23-10-1979 Lünen - Duitsland)Wild Bill Davis-Lou Benett (sit-in) Gene'mighty flea-Conners-George Probert-Guy Lafitte-Warren Vachee-Bob Wilber- Peter Compo  bluesmen : Mickey Baker-Memphis Slim-Eddie Boyd-Jack Dupree- Curtis Jones-Snooky Pryor-Eddie Guitar Burns-.Whispering Smith-Lightnin'Slim - Big John Wrencher .( en natuurlijk ook in 1980 met de fameuze Margie Evans )

  De beste souvenir behoud ik natuurlijk aan Wild Bill Davis.( zie foto links bovenaan) Er bestaan opnamen waar hij begeleid wordt door Duke ( god dus) dus heb ik  hetzelfde gedaan als god. Niet te verwonderen dat Duke Ellington samen met Paul Gonsalves kwamen spoken bij ons in de kamer in de jaren 80. ook Django kwam met Hubert Rostaing. en zo ontstaan dan op een wonderlijke manier musici met zeer hoog jazzgehalte.!!!!! authentieke jazz wel te verstaan. Ik hou trouwens van authenticiteit op alle gebied


  22-09-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.jazz is instantkunst.
  Zone 03 publiceert in juli 2001 een interview : als volgt: Uit pure verveling begon Willy Donni tijdens zijn legerdienst  met jazz en wisselde hij zijn geweer in voor een gitaar. En met succes, want in 1979 werd hij door een Britse journalist bij de 5 beste (blues) jazzgitaristen in België gerekend.

  Willy:: Ik zit al 45 jaar in de muziekbranche. Op mijn tiende kreeg ik een gitaar van mijn zus, die als vertaalster bij het Amerikaans leger werkte. De Amerikanen wilden die gitaar eigenlijk opstoken om zich te verwarmen maar mijn zuster heeft hun in ruil een kist hout gegeven. De jazzmuziek, die met de Amerikanen was overgekomen, maakte een enorme indruk op mij. Ik ben een jazzmuzikant, die heel goed blues kan spelen. Helaas heeft de commercie een opsplitsing tussen blues en jazz  gemaakt , maar in mijn tijd waren die twee onafscheidelijk. Mensen verwijten me soms dat ik te bluesy ben als ik jazz speel en omgekeerd, maar er bestaat geen goede jazz zonder blues , want blues is de engelbewaarder  van jazzmuziek.  ( swing is natuurlijk ook onontbeerlijk). Ik ben al 40 jaar lid van de Antwerpse Jazz Club, die zich verzet tegen charlatanisme, modegeilheid en goedkope pseudo-intellectuele trends. Elke dinsdag komt de ajc. samen voor aan becommentarieerde jazz-platenavond  en dit nu al 68 jaar .Nu gebeurt dit in de café de bengel- grote markt. Het vervolg van dit interview is nu niet meer relevant.!!!!! Een interview geeft vaak een verkeerd beeld , zeker als de ge-interviewde het voor publicatie niet mag inzien.

   

  Reageer (2)

  Categorie:Willy Donni
  04-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.interview André Donni.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  in nr. 438 van de bulletin de hcf. wordt André Donni alsvolgt ingeleid:

  fils du guitariste belge Willy Donni (qu'on entend souvent à "La Huchette") André Donni est un jeune jazzman fort doué, qui a été à bonne école et a pleinement profité des conseils de son père. A 23 ans, il s'affirme déjà comme un des meilleurs saxos ténor de la nouvelle génération: belle sonorité feutrée, vibrato bien maîtrisé, de l'invention -et il swingue. A la clarinette, il a une bonne articulation, un jeu fluide, évoquant tantôt Barney Bigard( foto) tantôt Jimmy Hamilton. Voici son autoportrait, tel que nous l'avons recueilli en mars 1995       en dan volgt een interview afgenomen door Jacques Pescheux.  uit het maandblad ' Swingtime ' Eric Carette
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  artikel letterlijk overgenomen met toelating van Jean-Luc Van Lommel. (nummer van september -october 1980 ) (foto )
                                               Jazzwortels en Takken

  Vrijheid:
  Jazz is " Freedom Music", maar sinds wanneer? We weten nochtans dat de oorspronkelijke wortels (blues, worksongs, gospels, field-hollers, spirituals maar ook de blanke folklore- en fanfaremuziek) tijdens de slavernij zijn gegroeid.
  Volgens de oude conceptie ziet men " Jazz " als amusementsmuziek ( bestaat er andere muziek ? en waarvoor is die dan goed ? en dus ' ontspanning ' na de inspanning van de werktijd :  de kinderen (of de brave negers ) mochten hun hartje eens ophalen, binnen bepaalde perken weliswaar.

  Niet alleen is het de periode van de new-orleans, de dixieland (soms ontaard tot oberbayern-jazz ) en een zekere show-swing, maar de oude conceptie is een zeer blanke en oppervlakkige visie op de zaak. Volgens de nieuwe conceptie is "jazz" (vanaf de oorspronkelijke vormen, niet slechts vanaf de bebop) een zeer ernstig cultureel gedefinieerd . Zo hadden we vroeger de fameuze Panassié-isten.
  De mannen , die beweerden te weten wat  'den echten jazz " is : het is natuurlijk een gemak en een veiligheid als men het weet .


  Vandaag is wetenschap een stap verder : de hanteerbare juistere benaming  terminologie heet " afro-amerikaanse " of zelfs  "North American Classical Music " ( Cecil Taylor )

  Hier wordt de vrijheid veel ingewikkelder.
  - ieder individu kan zijn versie spelen van een bepaald thema ( zijn sonoriteit, zijn ritme, zijn tempo, desnoods zijn akkoorden  )
  -ieder individu kan thema's of structuren uitvinden, plus of min gebaseerd op een kennis van wat voorafging (=cultuur )
  -de emotionele beleving is uiteindelijk de echte 'terrain intouchable' (taboe?) van de jazz : ge zijt nooit verplicht te interpreteren in een bepaalde richting , tenminste niet zoals in de klassiek. De smaak (=cultuur) blijft echter de poort tot het bereiken van de toehoorder. Toegegeven voor sommigen is de toehoorder van geen belang ,maar blijf dan weg van het podium aub.

  Een andere soort vrijheid , waaraan dikwijls niet gedacht wordt, is deze verkregen door de muziek dank zij de muziek
  -persoonlijke ontwikkeling, zowel intellectueel als emotioneel, door studie van het instrument, theorie, prestaties van anderen , contacten met alle niveaus van sociaal-economisch leven.
  -( voor bepaalde amerikaanse burgers) een mogelijkheid uit te breken uit een sociale stand zonder toekomst, iemand te worden, misschien een ster , maar in elk geval rijk......
  -Als we dezen vrijheden overdenken, begrijpen we dat de muziek van de amerikaanse zwarten (ont-wortelden) de diepste snaren heeft kunnen raken van de individu's verspreid over de ganse wereld.
  -Mensen, die door middel van akoestische gevoelens een welbehagen kunnen ervaren, dat hun een soort geluk geeft dat nergens meer voorzien is in de westerse 'beschaving ', iets uiterst persoonlijk en tegelijkertijd alles overbruggend ( taal  - ras ) tot een waarachtig en enthousiast contact.

  Jean Luc Van Lommel ,( ° Leuven 1945 ) drummer en tevens licenciaat in de psychologie.

  .
  Het doel van de wetenschap is waarheid; het doel van de kunst daarentegen is plezier ( Gotthold Lessing )

   

   

  Reageer (0)

  Categorie:Willy Donni

  Reageer (1)

  Categorie:Willy Donni
  11-10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.John Coltrane.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dat Vincent Van Gogh de grootste schilder is van de 19de eeuw en zelfs in het algemeen ,dat staat als een paal boven water en nochtans wordt dit  door sommige schrijvers ontkend ( Van Gogh zou geleden hebben aan  temporale epilepsie wat de perceptie van kleuren zou versterkt hebben en is het door een herseninsufficiëntie, dat zijn schilderkunst, zoveel indruk maakt ?)Dat verklaart ook zijn hyperreligiositeit.
  Een van de eerste onderzoekers die er de aandacht op vestigde, was Norman Geschwind.

  Norman Geschwind (1926-1984) kan als de vader van gedrags neurologie in Amerika worden beschouwd . Hij was mentor aan cadre van gedragsneurologen die de subspecialty voor de twintigste en vroeg 21ste eeuwen gestalte zouden geven.

  Dr. Geschwind is bekendst voor zijn exploratie van gedragsneurologie door scheidingsmodellen die bij de letselanalyse worden gebaseerd.


   Het boek  "mensen hebben hun gebreken"  (1936 )van Antoon Van Duinkerken ,dat we moesten lezen tijdens de humaniora behandelt ook dit onderwerp.
  Over de ziener Homerus verhaalt de overlevering dat hij blind was. Stellig verscherpte dan zijn heimwee naar de wereld die hij niet waarnemen kon, in hem het dichterlijk gezichtsvermogen.
  De vader van het fabeldicht, Eropus, had een bochel. Hebben wij het erg mis als wij die bochel beschouwen als een van de oorzaken van zijn verlangen naar rechtschapenheid?
  En wellicht had Erasmus zijn Lof der zotheid nooit geschreven als de pijnen van jicht en graveel hem niet gedwongen hadden zijn kamer te houden. Hij was te zeer een vriend van gezelschap om uit zichzelf de eenzaamheid van de hekeldichter te zoeken; ze werd hem opgedrongen door zijn kwalen.
  Ronsard was doof, maar zijn gedichten behoren tot de welluidendste der Franse letteren - hij hoorde alleen de muziek van zijn ziel, die nooit verstoord werd door de wanklanken van het uitwendige leven.
  De sprookjesschrijver Andersen schaamde zich voor zijn lelijke gezicht. Met aanzienlijker gelaatstrekken zou hij toneelspeler geworden zijn, en hadden wij de schoonheid van zijn werk moeten missen.
  Blijkbaar is de mens zo gebouwd dat zijn ellendigste gebreken dikwijls de voorwaarden worden voor zijn schitterendste heerlijkheid,

  Anton van Duinkerken vertelt de verhalen en prijst terecht de gebreken van deze grote kunstenaars.
  Zie bv. ook Django Rheinhardt met zijn verbrande hand .  Dat John Coltrane de grootste saxofonist is uit de jazzgeschiedenis wordt ook door velen beweerd . 

  In zijn boek " Stijlen en Stromingen" schrijft Piet Van de Craen. " Verder is het ook haast onmogelijk er andere meningen op na te houden dan de goegemeente op een bepaald moment. Niemand durft het aan om in belangrijke publicaties de muziek van Coltrane te beschrijven zoals zij is: steriele pirouetten zonder enig interesse. Iedereen praat iedereen na, net zoals in het verhaal over de nieuwe kleren van de keizer."

  Hier geldt het latijns citaat " Scribitur ad narrandum et non ad probandum " en zoals omschreven in de "bulletin h.c.f;" il-y-a des faussetés déguisées, qui représentent si bien la vérité, que se serait mal juger que de ne s'y laisser tromper. Kortom zoals Piet Van de Craen zegt ( haast onmogelijk er een andere mening op na te houden dan de goemeente (het gewone, niet kritische publiek) op een bepaald moment.
  Nog uit het boek van Piet Van de Craen : De klarinettist Garvin Bushell, die met Coltrane optrad, vertelt het volgende over hem .

  " De Coltrane band speelde geen ballades of melodieën. Er werden vreemde, nieuwe dingen gespeeld 'originals'. Ze wilden een nieuwe aanpak van Amerikaanse muziek . Ik vond het moeilijk om te absorberen wat ze op het melodische vlak deden, hoewel ik harmonisch kon volgen.
  Naar mijn mening had Coltrane een fenomenale zin voor harmonie. Ik was echter niet onder de indruk van het monotoon op en neer spelen van de toonladders. Dat waren technische oefeningen, zoals gymnastiek: hij speelde oefeningen, zoals hij dat thuis deed.
  Dat is zoals iemand die rechtop op één vinger. Fantastisch. Maar dan ontdek je dat hij er een stalen pin in heeft zitten. Daar is niets fantastisch aan "
  ( Garvin Bushell & Mark Tucker ) Jazz From The Beginning . New York Da Capo Press, p 127, 1998 tweede editie )

  .
  En nu besef ik wel dat ik op glad ijs zit !!!! . Rekening houdend met de toch lovende uitspraken over Coltrane door Wynton Marsalis en met het feit dat een van mijn lievelingsgitaristen Pat Martino een en al adoratie uit voor John Coltrane..( maar ja ze zullen onder de indruk zijn van zijn fenomenale zin voor harmonie )
    
  Het is toch wel opmerkelijk dat er in de jazzmuziek zoveel tegenstrijdige meningen zijn en komt zeker niet ten goede aan jazzmusici. Wat ben ik content dat ik daar geen deel meer van uitmaak.                      
                                                       Uit het boek - Miles ( Miles Davis en Quincy Troupe.) zeer interessante biografie .

  Miles Davis ( 1926-1991) hield niet van Wynton Marsalis en vice versa. Deze weigert mee te werken aan een " hommage aan Miles"
  Miles schrijft : Blanken ( hij spreekt ook constant over blank en zwart zoals Panassié) loven de verdiensten van Wynton Marsalis en plaatsen hem zelfs boven Dizzie Gillespie en me zelf.
  Miles verwijt wel aan Wynton de blanke klassieke muziek te spelen. Eigenaardig dat wordt ook door Panassié aan Benny Goodman verweten.


  Wynton is een grote meneer . Zijn techniek laat hem toe zowel à la Armstrong te spelen als à la Miles Davis. Zeggen dat hij beinvloed is door Miles Davis ( wat ik eens gehoord heb op een platenavond) is nonsens. En volgens Piet Van de Craen was hij niet te beroerd  om een ander onaantastbaar icoon , Miles Davis aan te pakken om hem gebrek aan jazzfeeling te verwijten .


  Met de invloeden moet men zeer voorzichtig en er wordt kwistig mee omgesprongen in de jazzkritiek; Zo zou André Donni op sax beinvloed zijn door Joe Henderson en Hank Mobley. Nauwelijks kent hij die mensen.
  André heeft geluisterd naar Coleman Hawkins-Eddie Davis- Stanley Turrentine-en vooral Paul Gonsalves. Hij heeft nu zijn eigen stijl op tenor. Paul Gonsalves ( 1920-overleden 14.05.74 ) 10 dagen voor Duke  (1899-1974))
  Op klarinet doet hij soms denken aan Barney Bigard en Jimmie  Hamilton. Op beide instrumenten vond hij zijn eigen stijl ,wat zijn spel heel herkenbaar maakt.

  in het nieuwsblad van 13.01.06 vond ik een dubbelcd bespreking .'one down ,one up' zo heet de cd
  John Coltrane , de Allergrootste van de jazz.  Mensen waar gaat het naar toe met de jazzkritiek.??..

  Wat is dat voor onzin. Wat dan gezegd over Paul Gonsalves-Hawkins- Willis Jackson-om maar een paar saxofonisten te citeren. PDB schrijft verder nog indrukwekkend, maar alleen voor wie houdt van zéér lang uitgesponnen solo's. Dus u bent verwittigd !
  -10-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dave Senior
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dave Senior met Chris Barber en Trummy Young.

  na vele jaren ontmoetten we mekaar terug op de meir. En in vele opzichten blijkt het dat wat jazzmuziek betreft wij dezelfde menig hebben. Zo schrijft hij ook bv. "I know one or two young players who are studying at conservatory and follow "jazz studies"; The content of the 'history of jazz' lessons leaves everything to be desired.
  To quote one examlpe, a particular talented young tradional style drummer had to explain who Jo Jones was to his drum'docent'

  Can you imagine picking up the trumpet from Miles on or reeds from Coltrane on - or 'bone from JJJ on ?  Whell they do....and these guys really exist, teaching, and cloning themselves ad infinitum.

  Sadly though, I've actually heard statements to the effect, 'you can learn nothing from Armstrong or Teagarden has no technique.      

  zo  heeft Dave een lang betoog waarbij hij steed heel duidelijk een ophelderende uiteenzetting over de feitelijk klungelinge situatie van het jazz-gebeuren geeft.


  Hij weidt ook uit over de 'functionaliteit' van de muziek en hij is ook vol lof over Wynton Marsalis 'perhaps the most complete musician of this generation'
  ..

  Zo heeft de jazzmuziek verschillende 'functionaliteiten'
  ten dans spelen ( zie le caveau de la huchette)-
  achtergrondmuziek bij recepties.
  publiciteit ( zie stella band)
  circus-attracties begeleiden
  uitvaarten-streetbands bij braderij en het hoofd-functionaliteit is natuurlijk concert geworden .( Maar vroeger vooral dus dansmuziek ) Café de Muze in Antwerpen met zijn Enseigne Jazzcafé gebruikt(e) Jazz om een bepaald publiek buiten te houden .  De gage was er een fooi ! en de muziek naargelang !  Cafe zou failliet zijn waarschijnlijk wegens wanbeheer , maar ondertussen terug open . Een raadsel ? (  dd. 24 december 2014  geschreven


  Ik sluit af met de zin uit Dave's artikel . After all nothing could be more functional than the sounds of Ellington, Armstrong, Basie, Bechet, Goodman, Ory and a host more, satisfying the ears of hungry listeners in the concert halls of the world over last  half century

  en ook dit nog "I recently heard a recorded interview where Mercer Ellington made the comment that the Cotton Club was his father's last ' functional'gig..
                                                 .  
  Reageer (0)

  Categorie:Willy Donni
  06-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The youngest jazz clarinet player in the world.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen in 1983 maakte een kleine platenfirma uit Rupelmonde ( Eustachius) een plaatje  met André Donni (toen 11jaar) Marc Van Puyenbroeck en Patrick Wante . De opname geschiedde in  de " trein der traagheid" Ik deed aldus een poging om dank zij coca-cola rijk te worden. Op de kaft stond duidelijk de trompettist Herman Sandy en André met coca-cola embleem op sweater. Rijk worden in een kapitalistisch systeem is natuurlijk ideaal want dat zit men aan de goeie kant van de maatschappij.. 
  Een volgende poging  was " Blues for Eddie Merckx. Daarover  kom ik uitvoerig  op terug in een volgende aflevering.


     08-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eddy Merckx.
  In 1974 nam ik " blues = betekent hier hommage= for Eddy Merckx" op en een tijdje werd deze 45T. gebracht  bij de aankondiging van reportage over de tour de france . De fameuze Luc Varenne vond  het een goed nummer. Wie aandachtig luistert 'ziet' Eddy klimmen en dalen. Spijtig genoeg viel de solo van George Probert tegen en het werd verwijderd.. Ik dacht nu heb ik mijn 'social security number'

  Een bekende platenfirma belde achteraf op om het nummer terug op te nemen indien Eddy de tour zou winnen. Spijtig genoeg won hij dit jaar niet.en het project viel in het water.

  http://www.youtube.com/watch?v=oFe8Bl_7Meg  Reageer (0)

  09-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.T.Bone Walker.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  T.Bone Walker treedt op voor de Antwerpse Jazz Club dd. 06.05.69. ( met Buck Clayton, Milt Buckner en Jo Jones.en de dag voordien in Pol's Place ( rue de stassart - Brussel.)met de nederlandse pianist Eddie Lokerse en drummer Garcia Moralès en ik. Ik herinner me nog dat hij met een taxi naar antwerpen kwam. Bluesmen zoals T.Bone en ook Chuck Berry voelden zich steeds gefrustreerd in het bijzijn van jazzmusici. 

  Toch bleven de zogezegde jazzkenners zwarte bluesmen met  zwarte jazzmusici verenigen wat steeds voor spanning zorgde bij beiden. Zo heb ik ooit meegemaakt dat men John Lee Hooker deed jammen met de grote Ben Webster. 'dit was in 1969 optreden in de alma(studenten) te Leuven.Ook Eddie "Cleanhead" Vinson was van de partij.
  Ook in Turnhout wou men Eddie Boyd laten meespelen met Ben Webster.  ( Dat hing mijn strot uit . Zo'n een gebrek aan competentie vanwege bepaalde jazz-freaks ( een apart ras)  Dit was in de ' Hep Cat ' . Ben trad toen op met Cees Slinger (piano ) Jacques Schols (bass ) Johnny Engels (drums ). Dit was op 29.10.66. Bij de ajc.op 29 .04.74- plaatste men de bluespianist Lloyd Glenn  bij Arnett Cobb wat voor de nodige (muzikaal -technische )  problemen zorgde ( dat herinner ik mij nog goed)

  Er waren (zijn) nu eenmaal naïevelingen (vooral in België en Frankrijk), die denken dat de zwarten allemaal jazz kunnen spelen of jazz-minded zijn   Absurd ! 


  Reageer (0)

  Categorie:Willy Donni
  01-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Emotionele Intelligentie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Intelligentie in onze emoties brengen. halverwege de jaren 80 kwam het wetenschappelijk onderzoek naar emotie in een stroomversnelling. " brain-imaging".
  De emotionele intelligentie is een nieuw concept even belangrijk als het intelligentie quotiënt.. Een mens heeft 2 geesten één, die denkt en één,die voelt. Het hart zit in de amygdala en het hoofd in de neocortex..
  Vrouwen beleven positieve als negatieve emoties sterker dan mannen.
  De emotionele intelligentie is onafhankelijk van de academische intelligentie.

  Het gebrek aan empathie is tragisch genoeg kenmerkend voor mensen, die de laagste misdrijven begaan.

  In een huwelijk moet men gezamenlijke emotionele intelligentie ontwikkelen en zo de kans vergroten dat problemen worden opgelost. 

  De intelligentie kan niets uitrichten als de emoties de baas zijn

  dit zijn enkele zinnen uit het boek van Daniël Goleman. zie foto bovenaan links
  De relatie is één van de belangrijkste parameters (maatstaf) voor ons psychisch evenwicht, één van de factoren, die we het meest moeten ontwikkelen.
  Oog hebben voor onze medemens.

  Voor een patiënt betekent elk contact met een verpleegkundige of arts een kans op gerustellende informatie, troost en verlichting - of een aanleiding tot wanhoop als het contatct onfortuinlijk verloopt. Dit neemt niet weg dat het medisch vaak te gehaast  is en niet geinteresseerd is in de ontreddering van de patiënt.

  Raakpunten met onze omgeving - om
  een bepaalde ervaring te beleven zijn er 3 dingen nodig.
  Waakzaamheid-Beheersing van de taal-waarnemingsvermogens.

   de emotionele intelligentie is een nieuw concept en even belangrijk als I.Q.- speelt een rol bij
  leiderschap
  relaties
  conflicten oplossen
  sociale analyse  ook verkopers ( succesvolle) politici -leraren - klinisch ( met geneeskundige
  betrekking op bedlegerige zieken) religieus leiders

  maar ook bij musici en in de kunst .  Zoals ik reeds voordien zei veel jazzmusici hebben dit niet. Daarentegen zijn die wel emotioneel intelligent zijn hebben meestal succes en dus ook geld.

  Het prototype met  het hoge I.Q.( quotiënt) waarbij E.Q. buiten beschouwing is gelaten is bijna een karikatuur van de intellectueel kundig  op verstandelijk gebied, maar hulpeloos in de persoonlijke wereld.
  Mensen met een hoog E.Q. zijn sociaal evenwichtig, extravert en vrolijk. ze
  zijn niet gauw bangelijk of zorgelijk.
  en grote kunst =grote empathie
  Erasmus zei al :   Jupiter heeft de mens zoveel meer gevoelens dan verstand gegeven.

  De hersenveranderingen bij patiënten met een obsessief-compulsieve stoornis tonen aan dat emotionele gewoonten met enige inspanning en volharding een leven lang gevormd kunnen worden zelfs op neuraal niveau.

  Reageer (0)

  Categorie:Willy Donni
  28-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bill Clinton.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Sinds 09/11 is er veel veranderd en zou een brief  zoals ik hem destijds schreef niet in goede aarde vallen.  André trad wel een paar keer op tijdens recepties van de amerikaanse ambassade en de toenmalige ambassadeur was vol lof over hem.


  To Mr. Bill CLINTON
  President of the United States of America
  The White House
  WASHINGTON D.C.
  USA

  Antwerp, 8th of February 1994

  Dear Mister President,

  Please find enclosed a video-tape recording of
  my son André, a young saxophone player, born on
  August 15th, 1971, lefthanded, playing a Selmer
  "Super Action" S2.
  Don't you agree a certain resemblance with yourself can be observed ?
  I am glad to let you know that he is at present very successfully playing in various bands in Europe and that he is generally considered as a rising star.
  It would certainly be a great honour for him to perform for you and your services in Europe or in the States.

  With sympathy and respect,

  yours sincerely,

  Willy DONNI

  Weidestraat  42
  2600 ANTWERP (Berchem
  )
  BELGIUM

   

  Reageer (0)

  31-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ROMA
  Roma is  de naam van een zaal waar veel optredens zijn , maar wat bijna niemand weet is dat het ook  een beweging  is opgericht  door Claude Bolling ( franse pianist en orkestleider ) en betekent hier R(assemblement  des (O)pposants à la( M)usique d'(A)mbiance ) tegen de irritante achtergrondmuziek in grote winkels en openbare plaatsen  . Velen echte muziekliefhebbers zullen met mij akkoord zijn.

  Muziek dient om  aandachtig beluisterd te worden( niet om te ondergaan ) en als het  niet aanstaat draait men  de knop dicht of bij een concert verlaat  men de zaal . Bij achtergrondmuziek en dan soms zo luid gaat dat natuurlijk niet. Ga maar eens binnen in bepaalde handelszaken op de Meir en ook in de meeste café's.  In zijn boek 'Geen dier jankt zo ongenadig als de mens' heeft Jaap Kruithof het over sociale bijgeluiden,die almaar toenemen, terwijl ook de muzikale pulp ons overal -op straat, in cafés, op radio en televisie - om de oren slaat (1997)


  Categorie:Willy Donni

  Reageer (0)

  Categorie:Willy Donni
  25-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pol's Jazz Club.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Poster ,die mij opgezonden werd door Michel Gerin. Hij verzamelt posters van jazzoptredens.

  optreden op 29 en 30 juni  1978


  Na Poll's Jazz Club werd het de Bierodroom ( Elsene ), maar ik heb nog de jazzclub gekend  Quai des Charbonnages. Daar kreeg ik ooit een p.v. voor nachtlawaai. Kunt u zich voorstellen hoe marginaal de jazzmuziek was in die tijd.(en nog steeds hoor qua cachet dan en vooral in Antwerpen)
  In de jaren 60 heeft de politie ooit gedreigd mijn gitaar mee te nemen . Ze waren opgeroepen  voor nachtlawaai.De persoon, die het nachtlawaai produceert treft de schuld  en niet de cafébaas.

  Dat blijkt nu ook zo te zijn in de fameuze "Muze" waar men ook klachten heeft voor lawaai .
  Er is goed goed lawaai maar ook slecht lawaai. Ik las ook in de G.V.A. dat de persoon, die de klacht indiende nu niet meer van Jazz houdt- niet moeilijk met wat er soms te horen is als jazz in de 'muze' ( de laatste tijd is er wel een verbetering door een initiatief van jongere jazzmusici )

  10-02-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dagblad de morgen. 10/02/06/

  ik sluit me wel aan bij de weerlegging van de mythe "Jazz is van de zwarte medemens" en neem volgende tekst over.

  Een gitzwarte kop achter een vleugel : het clichébeeld is ook voor First Class Jazz gebruikt (zo heet de aanbieding ).Maar vandaag zijn er net zoveel blanken ( en anderen) die overtuigend jazz spelen .

  in oorsprong was jazz trouwens een mengvorm van afrikaanse en westerse tradities. Geen wonder dat het product zowel op zwarten als op blanken een sterke aantrekkingskracht uitoefendeI
  In het verleden is vaak gediscussieerd over de vraag of blanken het wel kunnen. De vraag is in de mondiale cultuur van vandaag totaal irrelevant

  Dit heb ik dus ook al gezegd in mijn vorige pagina's  ( men zou kunnen jazz is de de gesyncopeerde verwerking van Europese dans- en marsmuziek ( de polka -de mazurka en de quadrille ) 
  Zo is het bekende  en veel gebruikte nummer ' Tiger Rag' in oorsprong een quadrille

  Dominic James "Nick" LaRocca (11 april 1889 - 22 februari 1961), was een vroege jazz cornettist en trompettist en de leider van de Original Dixieland Jass Band ,  Hij is de componist van een van de meest opgenomen jazz klassiekers van alle tijden, " Tiger Rag ". Hij maakte deel uit van wat wordt algemeen beschouwd als de eerste geregistreerde jazz band, die opgenomen en uitgebracht  werd  in 1917.
   

   

  Reageer (1)

  11-02-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ajc. anno 1996
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  JAZZ CLUB

  De activiteiten van de Antwerpse Jazz Club gaan onverminderd door. ledere dinsdagavond in "DEN BENGEL" Grote markt 5 te Antwerpen. Onlangs werd video-apparatuur aangeschaft zodat het nu mogelijk is elke platenavond met klank en beeld op te smukken.

  Nieuwtjes.

  De stijgende belangstelling voor jazzmuziek en het herdenken van Adolphe Sax heeft tot naar de jazzmuziek verwijzende illustraties op het nieuwe briefje van tweehonderd frank geleid. We herkennen op de voorgrond Charlie Parker en daar vlak achter onze eigen André Donni. Kortom: sax als betaalmiddel.

  Tijdens de gecommentarieerde platenavonden wordt soms dwars tegen gevestigde waarden en principes ingegaan. Maar we zijn niet de enigen. De altosaxofonist Lou Donaldson verklaarde onlangs in het tijdschrift Jazz Hot het volgende.

  "De blues is de basis en voedingsbodem van de jazzmuziek. Neem nu Wynton Marsalis. Die spreekt veel over jazz maar hij weet er niets van af. Hij is afkomstig van New Orleans maar kent de blues niet. En als je geen blues kan spelen, kan je geen jazz spelen.Ik heb het niet over veel noten spelen: - maar over het-overbrengen van 

  de bluesfeeling" Zo horen we het ook nog eens van een ander. .

  Tegenwoordig wordt Wynton Marsalis wel erkend  door de AJC (   vooral door Piet Van de Craen ).  Maar ja hij zal ondertussen wel de blues leren spelen hebben ?
  vermoed ik ?

  Reageer (2)

  Categorie:Willy Donni
  13-02-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slim Gaillard.( grootmeester )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Slim Gaillard ( born 1916 Detroit -Michigan) )  te beluisteren op radio-Mc Vooty op iTunes

  He passed away on february 26  1991.( London)

  (vocals, piano,guitar,vibes, tenor-saxophone,composer )  Acteert in 2 films ' Star Spangled Rhythm ' en ' Hellzapoppin '
  In 1963 uitbater van een motel in San Diego.
  In de jaren 70 koopt hij een hoeve in de buurt van Seattle , waar men appelsienen kweekt.
  In september 89 trad hij in de hnita jazz club ( Heist op de Berg) met de amerikaanse drummer Harold Smith en de Engelse Hammond orgelist Mike Carr.
  Hij stelt een eigen woordenboek samen  ( vout ) en vele woorden eindigen op 'oreenee' Zijn songs zijn zeer origineel - het gaat dikwijls over ' food' 'Avocado Seed Soup Symphony' en Matzol Balls '"Yip Proc Heresy" ( komt uit een Armeens Menukaart ) en uit de ' Machinery ' o.a " Cement Mixer "Poppity-Pop" ook nog " prachtige onzin  zoals '' Laughing in Rhythm"  en het meest gekend " Flat Foot Floogie " en bij Charlie Dynamite werd dat  ' spek met eieren en ajuinsaus ' sigaar sigaar sigaret

  Slim Gaillard  " One of the most eccentric vocalists ever to hit the jazzscene, Gaillard became a legendary cult figure thanks to his own privately invented jive dialect 'Vout '. He was in fact a gifted linguist (speaking at least eight languages fluently ),fine singer, good dancer and natural musician playing piano, vibraphone , double bass , guitar.

   

  Reageer (0)

  Categorie:Willy Donni
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.peelthebanana
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  op blog   'peelthebanana' vind ik volgende tekst over mij.
  In de jaren 60 was de 'Seven Oaks' in Leuven een studentenkroeg met een kroegbaas, die ook jazz en bluesconcerten organiseerde. Daar leerden we gitarist Willy Donni kennen -geregeld met trompettist Henri Carels pianisten Jean-Lou Vanderborght of Eddie Murlot, drummers Rudy Frankel of Tony Dynamite (Charlie Pauwels )

  Donni won  in 1962 een speciale prijs tijdens het Eerste Adolphe Sax Festival in Dinant met Jacques Bailly op tenorsax, José Bedeur op bas en Bruno Castelucci op drums. Terloops - ook dat jaar 1962 trad Coleman Hawkins er op.

  In
  1965  ( 6 februari -  Universal Studio's Waterloo Belgium ) speelde Donni met de legendarische Chuck Berry samen met Roger VanHaverbeke, Willy Albimoor en Eddie Hunton. Van dat concert bestaan trouwens TV.-opnamen.
  Donni was uitbater van de ' Begijnenzolder 'in Mechelen, speelde in Parijs in de ' Caveau de la Huchette ' en de ' Slow Club ', dikwijls met amerikaanse gastsolisten op toer.

  In 1965 kwam blueszanger Eddie Boyd met het American Blues Festival naar Europa en die besloot  zich in België te vestigen. In 1966 spelen Donni en Boyd tijdens het toen wereldbefaamde jazzfestival van Comblain-la Tour.

  Donni nam verschillende nummers op ,al dan niet op plaat uitgebracht. Op 6 sept. trad  Eddie Boyd op met Donni, Wim Hunaerts en Remy Casseur tijdens het ' Golden River City Jazzfestival te Kortrijk. Op 14 januari 1967 zijn dezelfde muzikanten te gast voor Erik Carette , een concert dat de fundering was voor de " Banana Peel " in Ruiselede.

  Intussen zijn er 40 jaar verstreken en speelde Willy Donni met tientallen ' grote namen ' In de ' Banana Peel ' kwam Willy met Benny Waters ( 2 februari 75 ) met ' Migthy Flea ' Connors ( 1 october 78 ),  met Hal Singer ( 22 october 78 ), met Wild Bill Davis ( 11 oct. 80 ) nogmaals met Benny Waters ( 23 november 80 )

  Zeldzaam is het singeltje " Blues for Eddie Merckx " op 9 september 74 live opgenomen  te Mechelen met George Probert, Andy Lee , Eddie Murlot en Charlie Pauwels.

  De jazztraditie leeft voort in de familie : zoon André Donni nam  op 13 april 83 enkele titels op als " the youngest jazz clarinet player in the world "

  Voor het detail van de loopbaan van gitarist Willy Donni ( en voor heel wat méér jazz plus filosofische bemerkingen verwijzen we naar  " Willy's blog "

  Reageer (0)

  29-08-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het laatste nieuws van 29.08.79
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zaterdag 1 september te DENDERMONDE
  WILLY DONNI is Belgiê's beste bluesgitarist.

  Er zijn vele goede gitaristen in België: René Thomas, Philip Catherine, Burt Blanca en Toots Thielemans : zo schreef een Brits journalist van de Evening Mail in 1974 : maar de beste is volgens mij  een schuchtere maar toegewijde kleine muzikant uit Mechelen, Willy Donni.
  En de journalist vervolgde:" Willy is vooral een bluesman, ongecompliceerd, met, een taaie toon, zonder toegevingen, rockend van stijl. Hij is er een uit dat ouderwetse geslacht van recht voor de raap- rockers, een geslacht waarvan wij meenden dat het uitgestorven was".

  Willy werd 46 jaar geleden geboren te Landen en kwam in contact met jazz omdat zijn zuster na de wereldoorlog werkte als tolk voor het Amerikaanse leger en jazzplaten mee naar huis bracht.. - Als postbediende te Luik kwam Willy later ook in contact met het bloeiende jazz van  daar. Hij had ondertussen op eigen houtje jazz leren spelen op de gitaar.
  Hij verhuisde eerst naar de universiteitsstad Leuven , later naar Mechelen , waar hij op de Begijnenzolder  een jazzclub opende.
  In 1963 begeleidde hij Chuck Berry tijdens een televisie-concert. Hij maakte uitgebreide tournees door België met Eddie Boyd , Champion Jack Dupree,  Cousin Joe,  Jimmy Whiterspoon, Curtis Jones , Bill Coleman , Hal Singer,
  en Gene 'migthy flea' Conners, et wie hij ook in Engeland toerde. Hij maakts elpees met Boyd, Benny Waters(op Vogel) en George Probert ( op Black Panther ) en met de groep van Jean-Lou Vanderborght, met wie hij regelmatig
  optreedt voor het ministerie van Cultuur. In België heeft hij ook veel gejamd met Milt Buckner, Buddy Tate en Wallaca Davenport, met wie hij  zaterdag 1 september zal optreden tijdens het Honky Tonk Festival van Dendermonde. ( origineel artikel van Mon Devoghelaere )

  Reageer (0)

  21-09-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.interview Wynton Marsalis. (Ken Burns)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Now, jazz music is not race music. Everybody plays jazz music. Everybody has always played it. But when people teach the history of Jazz they always talk about white bands and black bands. Musicians don't learn that way. See, this is the big lie in the way that it's taught. Benny Goodman was going to learn the clarinet from whoever he could. Elvin Jones studied with a guy who played in the Detroit Symphony. Miles Davis went to Juilliard and studied with William Vachiano. Now, he didn't learn from William Vachiano, but he's a trumpet player so he 's going to learn from whoever is there. Louis Armstrong's style is influenced by the style of cornet virtuosos like Bohumir Kryl and Herbert L.Clarke. Bunny Berigan is influenced by Louis Armstrong. Bix Beiderbecke is influenced by Louis Armstrong. Lester Young is influenced by Frankie Trumbauer.
  That 's how music is. You hear something you like and you want to play like that.

  Bohumir Kryl ( 1875 -1961 ) trompettist bij 'the famous Sousa band' (foto)

  Reageer (0)

  23-09-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.A History of Jazz (Geoffrey C. Ward )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  It is America's music - born out of a million american negotiations : between having and not having ; between happy and sad, country and city ; between black and white and man and woman ; between the old Africa and the old Europe - which could only have happened in an entirely New World.

  It is an improvisational art, making itself up as it goes along - just like the country that gave it birth.

  It rewards individual expression but demands selfless collaboration

  It is forever changing but nearly always rooted in the blues.

  It has a rich tradition and its own rules, but it is brand-new every night.

  It is about just making a living and yaking terrible risks, losing everything and finding love, making things simple and dressing to the nines.

  It has enjoyed huge popularity and survived hard times, but it has always reflected americans -all americans- at their best. "Jazz " -the drummer Art Blakey liked te say " wishes away the dust of everything life.

  Foto Ken Burns

  Above all, it swings.   Andre Donni zegt  "de interactie tussen muzikanten tijdens  een concert is bepalend. Als de muziek, die zij spelen niet swingt, blijf ik als solist een beetje op mijn honger. Die drive , dat swingend gevoel, daar haal ik mijn inspiratie uit. ( jazz mozaïek )

  Reageer (0)

  Categorie:Willy Donni
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Georges Adins ( 16-10-1932 - 05-05-1999)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Georges Adins werd geboren in Kortrijk. Daar rijkt hij kort na de oorlog gepassioneerd door de zwarte amerikaanse bluesmuziek. In 1951 reeds logeerde de legendarische zanger-gitarist Big Bill Broonzy er zelfs al een week in zijn gastvrije ouderlijk huis.
  Een onweerstaanbare drang bracht Georges in november '59 al naar de V.S., zodat hij bij de mensen kon vertoeven, die met hun muziek zijn hart beroerden. Hij toonde nederig respect en luisterde aandachtig naar wat zij te vertellen hadden zonder voortdurend zelf vragen te stellen. Dat is wat de muzikanten zo sterk aantrok in Georges: in hem herkenden ze geen fototoerist of opnamejager want commerciële belangen waren hem vreemd, maar wel eenvoudige, vriendelijke man met een groot carisma en een oprechte belangstelling.
  Zijn eerste reis begin in het zuiden, in Houston, waar Ligthnin' Hopkins hem de zwarte wijk leerde kennen. Dan trok hij naar East St.Louis en werd warm onthaald door Sonny Boy Williamson met wie hij zelfs 8 dagen het bed moest delen. Muddy Waters introduceerde de kleine Belg in de bluesclubs van de beruchte southside in Chicago bij Elmore James, James Cotton, St.Louis Jimmy,Howlin' Wolf en vele anderen. Zo ontstonden levenslange vriendschappen en de volgende jaren is Georges Adins geregeld teruggegaan, steeds zonder enig eigenbelang en met een groot hart en begrip voor de zwarte leefwereld.
  Tijdens die pioniersreizen maakte hij unieke foto's, die samen met zijn naam terug te vinden zijn in naslagwerken en op platenhoezen. Hij raakte zo nauw betokken bij de American Folk Blues Festivals: de beroemde Lippman en Rau vroegen om zijn foto's te mogen gebruiken voor hun programma's. Georges was hun graag geziene gast tijdens de tournees en hij logeerde samen met de muzikanten.
  Hij schreef aangrijpende artikels, waarin hij wel overwogen maatschappijkritiek leverde en het dramatische lot van de zwarten in de VS. durfde aanklagen. In één daarvan opgedragen aan Hugues Panassié en Madeleine Gautier, vertelt hij sterk geëmotioneerd onder welke mensonterende omstandigheden hij ' Sleepy' John Estes heeft teruggevonden.
  Onder zijn impuls werden platen uitgegeven van Magic Sam, Shakey Jake, Lazy Bill en Earl Hooker. Hij gebruikte zijn spaarcenten om, achter de schermen, muzikanten te steunen, cadeautjes te kopen  voor hun kinderen en hen daadwerkelijk te helpen waar nodig.
  Net als bij zijn vriendenYannick Bruynoghe en Louis Vaes lag de kracht van deze onopvallende man in zijn bescheidenheid, integriteit en oprechte liefde voor de zwarte muziek en de mensen, die ze maken. ( tekst N.Verschuren )
   

  Reageer (2)

  24-09-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Golden Age of Jazz
  Klik op de afbeelding om de link te volgen William Paul Gottlieb (January 28, 1917 - April 23, 2006) was an American photographer and newspaper columnist who is best known for his classic photographs of the leading performers of the "Golden Age" of American jazz in the 1930s and 1940s. Gottlieb's photographs are among the most well-known and widely reproduced images of this era of jazz. During the course of his career, Gottlieb took portraits of hundreds of prominent jazz musicians and personalities, typically while they were playing or singing at well-known New York City jazz clubs. Well-known musicians Gottlieb photographed included Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Earl Hines, Thelonious Monk, Stan Kenton, Ray McKinley, Benny Goodman, Coleman Hawkins, Louis Jordan, Ella Fitzgerald and Benny Carter

  Reageer (0)

  26-09-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mon Devoghelaere ( 30.12.43 - 6.12.95 )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  opgedragen aan Elisabeth.

  Label (verdwenen) gecreëerd door de overleden Vlaamse jazzcriticus Mon Devoghelaere. Tot het einde van de jaren 70 heeft Vogel albums (LPs) uitgebracht met belgische jazz, van mainstream tot bop en free.
  Deze albums zijn nu niet meer te vinden en zijn nu echte "collectors items" geworden.

 • Artiesten : Jack Sels, Fred Van Hove, René Thomas/Jacques Pelzer, les Bop Friends, etc...

  Enkele referenties :

 • Fred Van Hove (Vogel 001)
 • Fred Van Hove/Cel Overberghe : "Een tweede vogel" (Vogel 002, 1972)
 • Fred Van Hove : "Live at the University" (Vogel 004, 1974)
 • Benny Waters (with a.o. Willy Donni -)  (Vogel 005, 1976 )
 • Jack Sels : "The Complete Jack Sels vol. 1 & 2” (101 AS), het trio van Al Jones Trio, met Roger Vanhaverbeke en Jean Fanis, en ook met Philip Catherine en een saxofoonsektie gearrangeerd door Jack Sels
 • René Thomas/Jacques Pelzer "TPL" (003S) (Thomas/Pelzer Limited), een kwintet met Rein De Graaf (p), Henk Haverhoek (b) en Han Bennink (drs) (1974)
 • The Bop Friends : "Live at the Mozart" (1977), met Etienne Verschueren, Nic Fissette, Tony Bauwens, Roger Vanhaverbeke en Freddy Rottier.
 • The Bop Friends : "Live at the Brussels Jazz Club" (1979)
 • Reageer (1)

  30-09-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Optreden in de jazzzolder Mechelen ;
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  terugblik voorbije optreden in de jazzzolder:   Vrijdag 27 maart 2009 
  Willy - Donni trio

   

  "Levend monument duiven schrikken de stad uit Willy Prima Donni raakt gevoelige snaar ook bij publiek exquise Rombouts Cappuccino brandend heet slurpen niks te maneblussen Django drijft op wolk voorbij alchemistische onderonjes brouwen in gaarkeukens van de blues complementaire gitaren vrolijk gestemd publiek tijd stolt in glazen stolp open doekjes voor het bloeden grijs verleden strooit lang vergeten noten uit lenige vingers zandman niet opgedaagd."  (PG)

   

  "Toch een volle zaal voor André Donni (sax en klarinet) tesamen met z'n pa Willy en daartussenin een tweede gitarist de Brusselaar Dominique Pierard. We krijgen een aaneenschakeling van standards van idolen Duke Ellington, Fats Waller, Modern Jazz Quratet. We horen onder meer: Saint Louis Blues March, Honey suckle rose, softly as in a morning sunrise, take the A-train, on green Dolphin street. Maar we krijgen ook een koddige vettige blues en dan verrijst Willy van zijn stoel. Hij krijgt een energiestoot tot jolijt van het publiek. Ook Dominique zet een tandje bij.

  Na de pauze krijgen we 'caravan' (niet van Will Tura), Sweet Georgia Brown, Nuages van Django quasi solo en een eigen compositie 'the woman blues': yeah!  Een blues is toch altijd lekker om te horen en zien, en dit gaat verder in een 'ugly woman blues' met vader en zoon Donni. Op het einde nog 'in a sentimental mood' om te besluiten. Leuk, fun en sympathiek." (michel p)

   

  "Het André Donni Trio heeft furore gemaakt op de Jazzzolder. André zelf speelt zijn klarinet en tenor weelderig met punctuele techniek en natuurlijke swing en al zijn solo's zijn creatieve improvisatieverhalen. Hij beschikt over een volle belegen unieke tenorsaxklank zoals ge er vandaag nog weinigen hoort spelen, met grote stabiliteit. De gave ingetogen klarinetimprovisatie tijdens Duke Ellington's "in a sentimental mood" was van pure schoonheid.

  Gitarist Dominique Pierard valt ook onmiddellijk op door zijn groot creatief improvisatievermogen en perfecte gitaartechniek met weergaloze, maar toch ingetogen en zelfs ingehouden solo's.

  Terwijl driekwart van de zaal gitarist Willy Donni al meermaals had meegemaakt, was het voor mij de allereerste keer, en chapeau! ik was onmiddellijk impressed, RESPECT!!

  Willy is de vader van André, en de vader-zoonrelatie is méér dan OK en al jaren opgeklaard, ze begrijpen elkaar met een blik, en de humor van en tussen beiden is gewoon onbetaalbaar. Bij momenten leek het wel of we met zijn allen op bezoek waren ten huize Donni, samen met een bevriend gitarist, Dominique.

  Hoe Willy Donni's gitaarspel nu omschrijven?? Uniek is not enough! Ge hebt zo van die cd's waar de ene grote jazzgitarist een andere grote jazzgitarist speelt... NO WAY! Bij Willy Donni zal dat niet lukken, want alleen Willy Donni plays like Willy Donni!

  Hij heeft een volledig zelfontworpen gitaartechniek, helemaal ingemecheld en doordrenkd van american jazzbluessoulmusic. Neem nu bijvoorbeeld zijn geweldige solo "Nuages". Dat zijn niet alleen de wolken boven Parijs maar ook die boven NewYork en Detroit.
  My god!...wat een soul heeft die mens. Hotjazz vermengd met Deltablues, de Cottonclub vol met gangsters, gensters van afketsende kogels, dikke swing en hier en daar een ferme grove fout, maar fouten hebben nog nooit zo mooi geklonken als die vrijdag in de Jazzzolder.
  Op zijn drieenzevenstigste is Willy Donni pure naturel, kunstenaar van zijn kunst, in de volle betekenis van het woord. Ieder nummer had iets speciaals, of het nu in solo, duo of trio was gespeeld; een warme gloed hing boven het podium en we wilden met zijn allen dat het bleef duren." (Kris)  http://www.youtube.com/watch?v=IzmrNsfTTqk

  Reageer (0)

  01-10-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blues . Seks, moed en tegenspoed
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Blues · Seks, moed en tegenspoed
  Johan Op de Beeck

   

  Met een voorwoord van Toots Thielemans

  Arno en Sonny Boy Williamson, Karel Bogaert en Robert Johnson, Roland Van Campenhout en Lightnin’ Hopkins, Willy Donni en T-Bone Walker, Boogieboy en John Lee Hooker, Misj Daniëls en B.B. King...
  De Blues is de hoeksteen van de Rock-’n-Roll en van de hedendaagse Rock. Ook in België en Nederland liggen de roots van heel wat befaamde artiesten in de bluesmuziek. Bekende Vlamingen zoals Arno, Roland, Boogieboy, Wigbert en Steven De Bruyn vertellen over hun helden uit Mississipi en Chicago, van B.B. King tot Muddy Waters en Lightnin’ Hopkins. Heel wat grote namen uit de Blues, zoals Eddie Boyd en John Lee Hooker, hebben in de Lage Landen geleefd en gespeeld en kruisten het pad van hun blanke bloedbroeders. De confrontatie van die twee werelden levert fantastische verhalen op. Verhalen over kleurrijke en soms tragische maar ook ontroerende figuren, verhalen over hun muziek en hun mysteries, en over hun betekenis vandaag.
  Nooit eerder werd de band tussen de blanke musici uit eigen land en de grote Amerikaanse bluesnamen zo onthullend beschreven.

  Colofon:

  isbn: 9789064456688 · 2010 · paperback (17 x 21 cm) - ca. 248p., met fotokaternen · prijs: circa € 20.00 · het boek verschijnt september 2010
  Fragment.:

  Willy Donni werd geboren op 15 maart 1936, in Landen. Op zijn tiende verjaardag kreeg hij een gitaar cadeau van zijn zus Maria, die als vertaalster werkte bij de laatste Amerikaanse troepen die na de wereldoorlog in het land verbleven. Ze had het cadeau letterlijk uit de brand gesleept, toen de soldaten in de kazerne de gitaar wilden opstoken om zich te verwarmen. Zus Donni had het vooruitziende idee om het instrument te redden en de soldaten een kist brandhout in ruil te geven. Willy Donni kreeg van de Amerikanen niet alleen zijn eerste gitaar, maar ook de liefde voor de Jazz, die met hen was meegekomen van over de Oceaan. Een paar jaar later ontdekte hij dat zijn ziel niet alleen ontroerd kon worden door Amerikaanse gitaristen als Charlie Christian en T-Bone Walker, maar dat er ook een landgenoot was die het onzegbare kon vertellen met een zigeunergitaar en minder dan vier vingers: Django Reinhardt.

  10-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tribute to Sadi
  Het gebrek aan fair-play, de incompetentie, het machiavellisme bij sommige organisators van tournées is zo onuitstaanbaar. Hiervan getuigt onderstaande brief. Natuurlijk werd dit nooit gepubliceerd. Wel dit is nu gebeurd.
  Ergens wilden we ( Roger Asselberghs en ik) een bepaalde deontologie in de jazz-jungle aankweken
   !                                                                                  
  Bruxelles, le 16.10.1981.
  Bulletin du cercle Jazz Hot ( Verviers)
  c/o L. Van Mieghem, quai Van Hoegaerden  2/68 résidence Kennedy 4000 Liège

  Messieurs,

  Il est des choses ,qui se disent, mais qui ne s'écrivent pas. Permettez-nous d'ajouter:" Et s'impriment encore moins.". Nous  en voulons pour preuve votre assertion relative au vibraphoniste toulousain Claude Guilhot (bulletin du cercle Jazz Hot,( Verviers ) octobre 81, page 4)
  Soyons sérieux; même si l'ami X vous a présenté Guilhot comme " supérieur à notre Sadi national", il s'agit seulement d'une opinion personnelle et d'un jugement de valeur tout aussi personnel. Utiliser ces propos afin de cautionner, dans un organe destiné aux amateurs de jazz  la venue d'un musicien peu connu en Belgique, nous paraît manquer singulièrement d'élégance.
  Est-il nécessaire de rappeler le très grand talent de Sadi ? Un talent multiforme, apprécié et reconnu inter-nationalement depuis de nombreuses années à  travers de " notre Sadi international" vibraphoniste, bien sur, mais aussi compositeur, arrangeur, chanteur, showman et chef d'orchestre.
  Loin de nous l'intention d'attenter aux mérites de Claude Guilhot,qui n'est pas en cause. Mais si devions établir des comparaisons au sujet de Sadi, nos références seraient Lionel Hampton et Milt Jackson. Pas moins ! Telle est notre opinion de musiciens. C'est aussi, nous en témoignons, celle de célèbres jazzmen américains notamment, qui ont eu l'occasion de jouer avec Sadi. C'est encore celle de nombreux critiques d'ici et d'ailleurs.
  A chacun son style, son talent, ses moyens d'expression, alors n'affirmons jamais sans nuances que X est supérieur à Z. Laissons plutôt l'auditeur se fier  à ses oreilles et juger lui-même, sans l'infuencer
  préablement de manière tranchante.
  En tant que musiciens et amoureux du jazz sous toutes ses formes , nous ne pouvons rester sans réaction devant ce traîtement infligé à Sadi. A ce titre, et inspirés par un réel esprit de justice, nous vous prions d'avoir l'obligeance de publier cette lettre dans votre prochain numéro.
  Nous vous prions d'avance  pour le pair-play que vous manifesterez ainsi et vous prons d'agréer, Messieurs, nos salutations jazzistiques.

  Willy Donni.

  Categorie:filmpjes

  Reageer (0)

  Categorie:Willy Donni
  16-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Etienne Vermeersch / HIER BEGINT DE LEVENSBESCHOUWING
  Klik op de afbeelding om de link te volgen iAls slavernij, foltering, enzovoorts volgens hem ( God ) goed waren, zoals eeuwenlang werd voorgehouden, dan hebben wij (indien hij bestaat) het bij het verkeerde eind. Als wij echter de juiste opvatting hebben, dan was hij er naast - of ten minste heeft hij het in zijn Openbaring verkeerd uitgelegd. Dat is een onoverkomelijk dilemma (op 15.11.06 )  in ' morgen beter ' op één tv.

  André Comte Sponville : De religies zijn talloos dus welke openbaring ? De Bijbel ? Met of zonder het Nieuwe Testament ? De Koran ? De Veda's ? De Avesta ? Waarom niet het gezwam van de Raëlianen ? Hoe ze met elkaar verzoenen ? Hun volgelingen staan al eeuwen tegenover elkaar ,ook als ze zich op dezelfde openbaring beroepen ( de katholieken tegen de orthodoxen, vervolgens tegen de katharen en de protestanten, de sjiieten  tegen de soennieten )
  Hoeveel doden in naam van hetzelfde boek ! Hoeveel slachtingen in naam van dezelfde God !

  Al is de Bijbel vergeven van de onjuistheden, historische nonsens en regelrechte tegenstrijdigheden, het blijft een interessant en inspirerend boek voor wie volkeren wil onderdrukken, voor wie een reden zoekt om een oorlog tegen "de as van het kwaad" te starten, of voor wie een geslaagde etnische zuivering zo af en toe wel ziet zitten.

  Met hetzelfde gemak zijn gelijkaardige religieuze schrijfsels, genre Koran, voor de kar van illustere machthebbers te spannen.

  Dat "religieuze" boeken überhaupt hiertoe kunnen worden aangewend is op zich al een bewijs dat een "algoede", "almachtige", "alwijze" God, mocht hij bestaan, er de inspiratie niet voor kan hebben geleverd. De God die toelaat, of sterker nog die de opdracht geeft, dat er in zijn naam wordt gemoord, verminkt, gebrand, geplunderd en verkracht kan onmogelijk aan genoemde "goddelijke" eigenschappen voldoen !

   Weet, waarde vrienden, dat alles wat in deze wereld geschiedt met betrekking tot het vereren en aanbidden van goden niets meer is dan dwaling, illusie, leugenachtigheid en verraad, dat alle wetten en voorschriften die onder het gezag van God of goden het licht zien niets meer zijn dan verzinsels van mensen.' Jean Meslier (1664-1729)


  Reageer (0)

  17-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Michel Onfray ( 1959 )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Enkele zinnen uit zijn boek "  Athéologie, de hoofdzonden van Jodendom, Christendom en Islam.


  De evangelisten minachten de geschiedenis. Geen van de evangelisten heeft de vermaarde Jezus ooit persoonlijk gekend.
  Mohammed heeft de koran ook niet geschreven.
  Dat boek krijgt trouwens pas 25 jaar na diens dood vorm en de hadith , de 2 de bron van religieus gezag voor moslims ziet pas in de 9de eeuw het levenslicht .

  Islamitische wetgeleerden en theologen hebben de eerste drie eeuwen lang gediscussieerd en gestudeerd over de vraag welke van de overgeleverde tradities, die elkaar op sommige punten tegenspreken, authentiek zijn en welke later verzonnen zijn. De Ahadith zijn daarna opgenomen in talloze verzamelingen, waarvan er in de soennitische islam zes als betrouwbaar worden aangemerkt.

  Deze zijn rond 800-850 opgetekend. De auteurs zijn: Al-Bukhari, Muslim, Abôe Dâwoed, Tirmidzi, An-Nasâ'ie en Ibn Mâdja. Toch bestonden er al voor die tijd al hadithverzamelingen. Deze waren echter minder systematisch van opzet en ze voldeden niet aan de strenge selectiecriteria die vooral Al-Boechârie en Muslim formuleerden. In de loop der tijd waren er namelijk veel verhalen over Mohammed verzonnen, omdat het een verhaal kracht kon bijzetten als men beweerde dat Mohammed het ook had gezegd. Moslims gaan ervan uit dat deze zes onderzoekers nauwkeurig het kaf van het koren hebben gescheiden.
  Enkele islamologen vinden dat de betrouwbaarheid van een overlevering niet meer is vast te stellen en trekken de betrouwbaarheid van de hadiethliteratuur dus integraal in twijfel (bron Wikipedia )

  In de schaduw  van de 3  monotheïstische godsdiensten is de mens dus nadrukkelijk aanwezig

  Het katholiek geloof heeft de ontwikkeling van de westerse beschaving eeuwen lang  geremd en onnoemelijke schade berokkend. 

  Steeds opnieuw keerde de kerk zich tegen kennis, en gebruikte hiervoor meedogenloze methodes als vervolgingen, brandstapels, index, inquisitie, gevangenisstraffen. Zelfs hun eigen bijbel kon niet worden gelezen zonder begeleiding van een geestelijke.

  Mozes, Paulus van Tarsus, Constantijn de Grote en Mohammed projecteren de duistere gemeenheden die hen kwellen en beroeren op de hele wereld, uit naam van hun bedenksels Jahweh, God, Jezus, Allah. De nieuwe mens van Onfray moet loskomen van deze pathologische doodsdrift door filosofisch zelfonderzoek. “Atheïsme is geen therapie, maar een hervonden geestelijke gezondheid”, aldus Onfray.

  De oudste christelijke teksten zijn de brieven van Paulus, die geschreven werden in de jaren vijftig, zo’n twintig jaar na de dood van Jezus. Maar voor de historicus valt de lectuur van deze brieven behoorlijk tegen. Paulus blijkt helemaal niet geïnteresseerd in het leven van Jezus. Hij spreekt over de dood en verrijzenis van Christus, maar verwijst zelden naar woorden en daden van de mens Jezus. 

  Net zoals de brieven van Paulus helpen ook de andere brieven ons niet veel verder. Blijven er dus de evangeliën, de belangrijkste bron van informatie over Jezus. Eerste vaststelling: geen enkele van de vier canonieke evangelisten was ooggetuige van de feiten. De vier evangeliën werden 40 tot 70 jaar na de dood van Christus geschreven in het Grieks door anonieme auteurs. Met andere woorden, Marcus (eerst gezel van Paulus en later van Petrus), en Mattheus en Johannes (beiden leerlingen van Jezus) waren niet de echte auteurs van de naar hen genoemde teksten. Het Lucasevangelie (Lucas was een metgezel van Paulus) blijft een twijfelgeval, hoewel de hedendaagse bijbelexegese het ook hier liever op een onbekend auteur houdt.

  ( Marc Meuleman - Man in de marge )
  De verhalen uit de oude en nieuwe testament trekken zich geen zier aan van geloofwaardigheid of werkelijkheid.
  In die tijd is Jezus een gewone misdadiger  en belandt zoals velen in de gevangenis van de bezetter.
  Pontius Pilatus spreekt latijn en Jezus aramees.
  Hoe zouden ze met elkaar gepraat hebben??

  In de eerste helft van de eerste eeuw wemelt het van profeten, messiassen en verkondigers van het goede nieuws.
  Vergeten we niet dat de taaluiting feitelijk de waarheid schept .
  Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. ( Johannes 1:1-4 )

  14-05-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paulus van Tarsus volgens Michel Onfray
   

  tijdens mijn recente vakantie (van 19 tot 26 mei ) herlas ik 'Atheologie' van Michel Onfray en
  haalde er volgende bedenkingen uit.

  Het zal nog veel bloed , zweet en tranen kosten voordat we echte wereldlijkheid hebben.

  De uitbreiding en verbreiding van dit sprookje gebeurt door Paulus, die denkt dat hij gemachtigd is door God als hij in feite alleen zijn eigen neurose onder controle probeert te krijgen .

  Zelfhaat, wereldhaat, vrouwenhaat, vrijheidshaat ,Paulus voegt aan deze bedroevende lijst nog afkeer tegen intelligentie toe.

  M.O. omschrijft Paulus als een hysterische en conservatieve jood.

  Dit is wel een totaal ander beeld dan dat ons in meestal wordt geschetst - een paulinistische afkeer dus vanwege Michel Onfray. ( Het is toch een kwestie van perceptie )

  Atheisten zijn uiteraard steeds geinteresseerd in  godsdienst.

  E. Vermeersch zegt ook dat het Christendom feitelijk de leer van Paulus is.

  Onfray ontmaskert overtuigend de historiciteit van het christendom. Niets bewijst dat Jezus echt bestaan heeft en zelfs al dat het geval zou zijn geweest dan zijn de woorden die hem in de mond worden gelegd, geschreven door mensen die hem nooit persoonlijk gekend hebben. De eerste evangeliën dateren van rond het jaar 70. Ze dragen vooral de stempel van Paulus van Tarsus een jood die zelf eerst christenen vervolgde, zich nadien bekeerde en volgens de auteur uiteindelijk tekeer ging als een fanatieke bekeringshystericus. Met grote afkeer voor het lichaam, vrouwen en het leven. Maar nog belangrijker, het paulinische denken ontziet de machtigen, de Romeinen. ‘Zo zet de Kerk een partnerschap op met de Staat waardoor ze vanaf het begin aan de kant van de tirannen, dictators en despoten komt te staan’, schrijft Onfray. Iets wat Constantijn de Grote als eerste in de praktijk brengt. Hij gebruikt het christendom om mensen te onderwerpen aan de wereldlijke autoriteiten en hij voegt nieuwe wetten toe gericht tegen zedenverval, prostitutie en vrije seksualiteit. In 380 verklaart keizer Theodosius het katholicisme tot staatsgodsdienst, het begin van een meedogenloze strijd tegen andersdenkenden, ketters en ongelovigen, van autodafe’s,( De term wordt vandaag de dag vooral geassocieerd met de brandstapel, waarop mensen werden gedood wegens ketterij )vervolgingen en massamoorden


  Categorie:levensbeschouwing


  .

  Reageer (0)

  18-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paul Cliteur.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Wat blijft er van Jezus over als men hem de goddelijke status ontzegt. Als u het mij vraagt: niet veel. Als ethicus of wijsheidsleraar slaat Jezus een pover figuur wanneer we hem vergelijken met Boeddha, Socrates, Confucius of zelfs met Albert Schweitzer of Mathama Gandhi. De waardevolle zedelijke voorschriften die hij predikt (het liefdesgebod of de gulden regel) werden eerder door anderen geformuleerd, en vaak beter

  De enige redding voor Jezus is hem royaal de goddelijke status toe te schrijven, want als exemplarische morele leider heeft hij niet veel te betekenen. Ze hadden het:
  in 451 dus heel goed begrepen.(.uit het zijn boek( God houdt niet van vrijzinnigheid )

  Concilie van Chaledon was een oecumenisch concilie dat werd gehouden in het jaar 451 ( van 8 oktober tot 1 november ) in Chaledon, een oude Byzantjnse havenstad aan de Bosporus (tegenover Byzantium) in de provincie Bithynië in Klein-Azië.  Waarbij de goddelijkheid van Jezus aangenomen wordt ( zowel volledig mens als volledig goddelijk)

  Nog volgens  Professor Cliteur is het pronstuk van de verlichting ook de scheiding van religie en moraal.  ( waar Kardinaal Danneels beweert in  'De Morgen' dat een samenleving zonder ethica niet kan blijven duren en ontstaan  is door verantwoording te moeten geven aan god( religie.)
  Moraal wordt geclaimd door het geloof en het is feitelijk een natuurlijke noodzakelijkheid om in gemeenschap te leven. Ook de waarheidsclaim heeft oneindig veel mensen ter dood gebracht.
   
  Jezus had -gemeten naar hedendaagse opvattingen - vreemde ideeën. Hij dacht dat hij het koninkrijk der hemelen op aarde zelf nog zou meemaken. Alleen Jehovah's getuigen trekken nog langs de deur met deze boodschap. Omdat onze wereld toch zou vergaan, nam hij ook niet de moeite een serieuze ethiek te ontwikkelen. Hapsnap formuleerde hij inderhaast wat aanbevelingen die op drie centrale geboden neerkomen.
  Allereerst ik ben gewoon de liefste en je kiest onvoorwaardelijk voor mij en mijn Vader. Zijn arme discipelen zouden huis en haard moeten verlaten en alles in dienst moeten stellen van hun geloof. Jezus dreigde met draconische straffen voor iedereen die zijn leringen niet zo overtuigend vond.
  Zijn tweede gebod is : heb je naaste lief. Dat is mooi, maar hij gaf daaraan zo'n radicale draai dat niemand eraan kan voldoen. Je zou de linkerwang moeten toekeren als je op de rechter geslagen wordt. Als we dat echt zouden doen, dan hadden de Bin Laden en Saddam Hoesseins in de wereld natuurlijk allang aan het langste eind getrokken
  Jezus' derde  stelling  was als je ergens aan denkt, heb je het al gedaan.
  De vrouw  van je naaste alleen maar begeren was al voldoende voor grote zondigheid en eeuwig branden in de hel. Ook dit was weer  een beetje onpractisch. Kijken baar RTL- en Veronica-erotiek is dan al overspel. Reclame voor damesondergoed is een kapitale zonde.
  De levensbeschouwing van de bleke Galileeër lijkt dus niet aan te slaan. Zou hij vandaag aanbellen, dan smeet iedereen de deur dicht. Ik presenteer u daarom een nieuwe Jezus,  een figuur die echt verwoordt wat ons allemaal beweegt. Als u consequent zou zijn, zou u zijn portret boven uw bed moeten hangen. Het is de Atheense filosoof Epicurus.

  Volgens Epicurus moeten we ons laten leiden door geluk. Zijn ethiek is heel eenvoudig. Doel van ons aardse bestaan is het vermeerderen van geluk. Het is de epicuristische wereldbeschouwing die ons tegemoet schalt van de reclamebillboards. Het is de wereldbeschouwing, waarnaar de Amerikanen verwijzen wanneer zij in hun Onafhankelijksverklaring de' pursuit of Happiness' als centraal recht proclameren.
  Het is Epicurus die ons doen en denken beheerst. Daarom leven we eigenlijk in het jaar 2441 na Epicurus. En misschien moeten we dus op hèm een dronk uitbrengen bij de kerstboom.  ( tekst letterlijk overgenomen uit het  boek ' God houdt niet van vrijzinnigheid ' van Paul Cliteur. "
  Reageer (1)

  20-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Precisering - moeilijke woorden.

  Verkeerd taalgebruik leidt tot verkeerd denken .Veel misverstanden kunnen vermeden worden door de betekenis van woorden te preciseren te definiëren.

  "Deïsme" stelsel dat het godsbestaan erkent op grond van de rede, maar een openbaring verwerpt.
  "Theïsme" geloof aan bestaan van God als Schepper en Bestuurder
  "Agnosticisme" Agnosten concluderen dat het verstandig is de vraag over het al dan niet bestaan van God open te laten (J.K)
  "Atheïsme " het bestaan van God ontkennen.
  "Pantheïsme" stelsel dat leert dat het Al God is (Spinoza)
  Polytheïsme" veelgodendom.
  "Monotheïsme" vorm van godsdienst die slechts één God erkent.
  "Sentiëntisme" morele relevelantie toekennen op grond van het kunnen hebben van gevoelens. (Gaia?)
  "Speciësisme" het tegenovergestelde ?? menselijk chauvisme ? (discriminatie op grond van soort )
  "Axiologie" waardenleer
  "ontologie " zijnsleer
  "epistimologie" wetenschapsleer
  "atavisme" het terugkeren van een erfelijke eigenschap nadat deze bij één of meer generaties niet tot uiting was gekomen. '
  "ostracisme" uitsluiten uit een gemeenschap van een invloedrijk iemand
  "oxymorom" stijlfiguur bestaande uit een geestige nauwe verbinding van twee tegenstrijdige begrippen- b.v. een levend lijk - het donkere licht - een sprekende stilte.
  "polyamorie" is de overtuiging dat je gelijktijdig meerdere leden van het andere geslacht kunt liefhebben, zoals je ook kunt houden van meer dan één wijn, componist, boek of sport. ( bl.202 -God als misvatting )
  "aggiornamento " het bij de tijd brengen   moderne waarden tot hun recht laten komen. 
  "abiogenese " van zelf ontstaan van leven uit levenloze stof.
  "voluntarisme" aanduiding voor de richtlijnen in de filosofie, die op een of andere wijze aan de wil voorrang geven boven het intellect.
  ( dit zijn woorden die geregeld terugkomen in de werken van o.a. Jaap Kruithof, Richard Dawkins, Michel Onfray, Etienne Vermeersch, Paul Cliteur. ) (mijn mentors)
  Ø  Ø  Atheïsme: Is niet het geloof in niets, maar de overtuiging dat er geen god of goden bestaan. De atheïst is er zich van bewust dat het niet bestaan onmogelijk te bewijzen valt, maar het gaat volgens hem om een extreme vorm van onwaarschijnlijkheid.

       Ø
   
  Fictionalisme: God bestaat niet, maar we moeten leven alsof Hij wel bestaat

  Ø  Believing without belonging: Ik geloof in God, maar verbind me aan geen enkele kerk

  Ø  Belonging without believing: ik geloof niet in god, maar hoor wel bij een kerkelijke gemeenschap

  Ø  Sociale gelovigen: Staan niet stil bij hun geloof maar gaan voor feestelijke of scharniermomenten wel naar de kerk ( huwelijk, geboorte, communie, begrafenis)

  Ø  Transcendentie: datgene wat de waarneembare werkelijkheid overstijgt

  Ø  Metafysica: filosofie van het wezen van de werkelijkheid

  Ø  Mystiek: intuïtieve eenwording met de diepste realiteit

  Ø  Spiritualiteit: houding gericht op ervaringen die onze relatie met de diepste realiteit belichamen.

  Ø  Secularisatie: afnemen van de invloed van de religie op de maatschappij. Verwereldlijking. In zake godsdiensten neemt de overheid een volstrekte neutraliteit waar.

   

   

   

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  21-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jaap Kruithof 'vreemde combinatie' (1929 - 2009 )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Uit het boek "humanisme" van Jaap Kruithof haal ik volgende opmerkelijke paragraaf  over Jezus Christus.
  "Grote namen van de geweldloosheid zijn onder andere Christus, Gandhi en Martin Luther King.
  De houding van Christus tegenover het geweld is niet eenvoudig.
  Drie voorbeelden:
   a)bied , als je ene wang geraakt is, je andere wang aan. Dat is een extreme vorm van geweldvijandigheid, die uitloopt op onderwerping;

   b)Christus gooit op een krachtdadige manier de handelaars uit de tempel.
  Hier maakt hij  zelf gebruik van geweld;

   c)Christus aanvaardt de monopolisering (=het zich voor alleen opeisen) van het geweld door de overheid, zeggend 'geef de keizer wat des keizers is' .Gehoorzaamheid.

  Als je  de drie samenneemt, is het een vreemde combinatie."
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  Historisch gezien is Jezus zeker niet zo een  belangrijke figuur (en misschien zelfs onbestaand) bovendien ergens niet consequent en vergeten we niet dat de 4 evangelisten lang na de dood van Christus ( ongeveer in het jaar 70) beginnen schrijven zijn.Het waren ook verschillende en uiteenlopende versies en de uitdrukking ' God's zoon '  gebruikte men dikwijls vroeger en ook nu nog. .Christus is zelfs niet geboren uit een zaadcel ?????
  Het historisch bestaan van Christus is al sinds de negentiende eeuw omstreden
  Geen van de evangelisten heeft de vermaarde Jezus ooit persoonlijk gekend.)


  Het is pas met keizer Constantijn (313) dat het christendom (voordien te vuur en te zwaard vervolgd)staatsgodsdienst werd.

  In een interview met Piet Pierijns  over zijn boek 'het humanisme' maakt Jaap Kruithof een verschil tussen religie en godsdienst ' religie zonder een god' . Hij spreekt zelfs over de religie van het orgasme
  En in dit verband zegt Paul Cliteur
  "Om zijn geloof, hoop en liefde te investeren zoekt de mens  naar wat boven hem uitgaat.
  Waar dat investeren met onvoorwaardelijke toewijding gebeurt, is sprake van religie.
  Door deze semantische kunstgreep is de mens inderdaad een onverbeterlijk religieus wezen geworden. Of men zich nu overgeeft aan voetballen, popmuziek, een pasgeboren dochter, een femme fatale of de alcohol ;als de toewijding maar onvoorwaardelijk is, hebben we religie "
  Zo is ( was) voor mijn zoon en mij Duke een God. In Engeland stond ooit op de muren Eric Clapton is God. Een andere God is Django (  voor gitaristen en zigeuners) en een nieuwe God is Tommeke (voor de wielerfans). Een beter woord is idool.( in verband met het cocaïne gebruik van Boonen zegt Hugo Camps :  idolatrie is de vlucht uit het eigen tekort en dus wordt van de aanbedene volmaaktheid verwacht  ) Staf Dewilde schrijft ook in  'de Morgen ' van 11.05.09 ' Boonen is een idioot, zou men kunnen zeggen, maar dan moet men er wel aan toevoegen dat hij als wielrenner moet leven en werken in een context die doet denken aan een totalitair systeem.
  Aan de basis van de dopingrepressie ligt een schijnheilige moraal die absoluut zuiverheid eist van een zeer beperkt deel van de bevolking, terwijl  de meerderheid aan dezelfde moraal zijn kont mag vegen !


  Een bijhorend nieuw ritueel is de kasseien kussen van (Paris-Roubaix).kussen  als onvoorwaardelijke toewijding. ( gezien op tv ) ( uiteindelijk een beetje op dezelfde manier als de moslims bidden )
  Over de PVDA :
  In verband met  Jaap Kruithof nog dit . De PVDA is een partij die zich anno 2003 nog steeds laat kenmerken door een stalinistische praktijk en een dito maatschappijbeeld. De sectaire opstelling die daaruit voortvloeit, belemmert een grotere eenheid van de progressieve linkerzijde in haar verzet tegen verschillende vormen van uitbuiting en tegen het neoliberale globaliseringsmodel.
   
  De linkerzijde is aldus in haar geheel slachtoffer van deze houding van de PVDA. Het gaat hier niet om een gewone ideologische discussie zoals die met aanhangers van andere tendensen in de linkerzijde kan gevoerd worden: stalinistische opvattingen komen neer op een ontkoppeling van socialisme en politieke vrijheid, van socialisme en mensenrechten. Dat stalinisme brak in de toenmalige Sovjet-Unie het revolutionaire proces af, het bureaucratisch apparaat greep alle politieke en economische macht

  Dat ging gepaard met een massaterreur van zogenaamde ‘zuiveringsgolven’ die miljoenen mensenlevens eisten. In de plaats van een arbeidersdemocratie ontstond een totalitair systeem, waarin het partijapparaat namens de ‘arbeidersklasse’ regeerde en in naam van de opbouw van het ‘socialisme’ alle democratische rechten afbouwde. Het stalinisme betekende een catastrofe voor het socialistische gedachtegoed, het hypothekeerde de geloofwaardigheid en de aantrekkingskracht van het socialisme voor generaties

  Dat geldt jammer genoeg tot vandaag, want nog altijd speelt rechts het argument uit dat socialisme uiteindelijk gelijkstaat met stalinisme. We hopen dat ook militanten van de PVDA inzien welk obstakel het stalinisme blijft betekenen voor de opbouw van krachtige progressieve sociale bewegingen 
  Komt er dan toch een krachtige progressieve sociale beweging zoals in Nederland de S.P.

  In dit verband -Opmerkelijk dit uittreksel uit een interview door Joël De Ceulaer : Knack  ' 11 februari 2009 ' -

  Ik bedoel vooral dat u eerst volledig moet afrekenen met massamoordenaars zoals Stalin en Mao, over wie uw oordeel nog altijd veel te mild is.
  Peter Mertens
  : (fel) Maar wij zijn toch duidelijk. Wij zijn geen stalinisten en wij zijn geen maoisten. Het maoisme was een belangrijke bron van inspiratie voor de generatie die met de partij en met Geneeskunde voor het Volk is begonnen – Mao zei dat je het volk moest dienen. Daar zijn prachtige dingen uit voortgekomen. Maar we hebben nu een duidelijk keuze gemaakt: we werken niet meer met een blauwdruk, we willen geen maatschappijmodel meer importeren.

  Dat is het punt niet. Het punt is dat u voor eens en voor altijd zou moeten toegeven dat Stalin en Mao, net zoals Hitler, dictators en massamoordenaars waren.
  Peter Mertens
  : Dat is een debat apart. Zijn er misdaden gebeurd onder Stalin en onder Mao? Jazeker. Absoluut. Ik heb vraagtekens bij wat er allemaal in China en in de Sovjet-Unie is gebeurd. Maar ik zal mij niet laten verleiden tot platitudes waarin alles zwart of wit is. Er is ook grijs. Zijn er dan geen mooie dingen gebeurd onder het socialisme? En ik vind niet dat het communisme kan worden vergeleken met het fascisme. Het communisme was een bevrijdende kracht. Het fascisme was reactie tégen de bevrijding, een misdaad tegen de menselijkheid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het verzet ook in ons land in hoge mate geïnspireerd door de communistische
  partij.

  Jan Blommaert : ( in verband met de dag van het socialisme ). Ik zie alleen det de PVDA met een heel ander imago uit de Dag zal komen dan dat dat het nu bij een deel van links nog heeft.
  Dat kan de partij alleen maar ten goede komen en dat hoop ik ook uit de grond van mijn hart!
  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  27-11-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ongeloof
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  de enige manier om al dat godsdienst gedoe en de oorlogen daarrond te vermijden is het propageren van het atheïsme - het instellen van een 100% seculiere staat. Volledige scheiding van staat en geloof  en het promoveren van het laïcisme.  
  Qua laïcité wijst Frankrijk ons de weg - leve het laïcisme ( Paul Cliteur)
  In 2005 liep er op Nederland 3 een uitzending in 6 afleveringen van 24 min. " God bestaat niet " Dit werd door vooraanstaande psychiaters en astrofysici (Vincent Icke-Carla Rus-Andries Van Dantzig(inmiddels overleden)Dick Swaab-Hans Cromberg-Jaap van Heerden) duidelijk in beeld gebracht en geargumenteerd.

  Surf maar eens naar de site " God bestaat niet " en u ontdekt er alles over..
  P.S. Paul Cliteur noemt zich wel een a-theist (discussie met Etienne Vermeersch
  over de historische Jezus vanuit wetenschappelijk perspectief) en stellen ze o.a. de vraag of de leer van Jezus of van het christendom nog een reële relevantie heeft voor onze tijd?

  ATHEOLOGIE : ( het woord  'atheïst heeft nogal een negatieve bijklank ) volgens mij spreekt men beter over 'atheologie ')
  "Het woord atheïsme is natuurlijk op zichzelf al problematisch . Grammaticaal is een negatie van het theïsme . Er is geen woord voor mensen die zich verzetten tegen het geloof in astrologie, reïcarnatie of handlezing, wel voor mensen die zich verzetten tegen het geloof in een god..
  Dat een woord als atheïsme onontbeerlijk is, bewijs de defensieve positie van waaruit de atheïst  vertrekt."( Anne Provoost)


  Bij wijze van voorbeeld sommen we een aantal denkpistes op waarover men binnen  stroming  "athéologie" discussieert:

  °Jezus zou gekruisigd zijn, maar dit gebeurde in tijd waar men stenigde, het is dus twijfelachtig dat die kruisiging werkelijk plaats heeft gevonden.

  °De kerken, en specifieker instellingen als het Vaticaan, staan nergens in de bijbel besproken, Jezus had geen kerkengemeenschap voor ogen, maar individuele redding, waar ligt de justificatie van deze instellingen?

   

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  10-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Agnosticisme 5 standpunten !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Er zijn problemen met het agnosticisme.

  1° Jaap Kruithof
  Wie in discussies over fundamentale problemen zich cognitief onthoudt, zeggend dat de zekerheid ontbreekt om Aof B als waarheid te aanvaarden, laat het in met kennis verbonden actiedebatten afweten. Wat moet ik doen als ik niet weet hoe de werkelijkheid in elkaar zit ? Stel dat ik een lezing houd en de mensen vraag of ze straks naar huis gaan.
  Ik wijs hen erop dat ze niet met volle zekerheid kunnen zeggen dat hun woning er bij aankomst nog zal staan. Ze beschikken daaromtrent niet over een volstrekte vaststaande waarheid want er zijn gebeurtenissen denkbaar die de vernietiging van het huis veroorzaken, een storm, een orkaan, een overstroming, enzovoort.
  Als ik hardnekkig vasthoud aan mijn agnosticisme en dat laat doorwegen in mijn eventuele acties blijf ik in de zaal zitten en ga niet naar huis. Waarom zou ik vertrekken als ik niet weet of mijn woning er nog zal zijn ? Zonder oordeel valt er niet te handelen.

  In de praktijk loopt het anders want iedereen gaat naar huis. Zonder absoluut zekere voorspellingskracht. We werken met hypothesen, die gebaseerd zijn op waarschijnlijkheden. We zijn al honderden keren naar huis gegaan en telkens stond de woning er nog. De kans dat het deze keer ook zo zal zijn, is zo groot dat we besluiten te vertrekken.Als er geen absolute zekerheden zijn werken we met probabiliteiten en die zijn voldoende om ons uit de slag te trekken.  uit het boek 'Humanisme van Jaap Kruithof ' (foto)

  2°   Professor Dirk Batens (centrum voor Logica en Wetenschapsfiosofie ) zegt hierbij aansluitend 

  Een bijkomende reden om agnostici te wantrouwen is van empirische aard.

  Als iemand beweert agnosticus te zijn, dan vraag ik steeds van welke God hij

  of zij niet kan beslissen of hij bestaat. Op die vraag kreeg ik tot nu toe maar

  zelden een zinnig antwoord. Het domste wat ik ooit hoorde was: aangezien ik

  niet weet wat God is, kan ik ook niet weten of hij bestaat. Dit is een dom

  antwoord omdat men onmogelijk een vraag centraal kan achten wanneer men

  ze volstrekt niet begrijpt.

  Paul Cliteur in zijn boek 'God houdt niet van vrijzinnigheid ' een probleem met de agnostiche benadering vormt de omschrijving die van God wordt gehanteerd. Kortweg komt de strategie van agnosten hierop neer : zij definiëren eerst God als onkenbaar en verklaren vervolgens heel triomfantelijk dat niemand God kan kennen.


  Dirk Verhofstadt zegt :
  Het agnosticisme blijft problematisch omdat het geen hiërachie aanvaardt tussel rationele en mythische denken en omdat het kan leiden tot verwarring waarbij iemand in bepaalde gevallen  handelt alsof er een god zou kunnen bestaan en op ander momenten dan weer niet .

  5° Etienne Vermeersch :
  Ik ben honderd procent zeker dat de God van het christendom, van het judaïsme en van de islam niet bestaat. En ik begrijp niet dat mensen het daar niet mee eens zijn. Zo begrijp ik niet dat mensen agnost kunnen ten aanzien van de God van het christendom.
  Die God van het christendom is bij definitie de God die zich geopenbaard heeft in het Oud Testament en in het NIeuw Testament, de God van de islam is bij definitie de God die zich geopenbaard heeft in de Koran.
  In elk van die drie geschriften wordt de slavernij goedgekeurd.
  Slavernij is een onmenselijk en volstrekt immoreel systeem.
  Een God die dat goedkeurt is geen goede God en als hij geen goede God is dan is hij überhaupt geen God. De God van het christendom, het judaïsme en de islam is immers, volgens die religies zelf, een volmaakte God, namelijk almachtig, alwetend en algoed, en bovendien de Schepper.
  Als niet volmaakte kan hij bij definitie niet bestaan en ik begrijp niet dat er mensen zijn die zeggen ' ik weet niet of hij bestaat'.
  Wat agnosten bedoelen, ontgaat mij volledig. Een God die slavernij goedkeurt, daarvan kun je toch niet zeggen dat hij een goede God is. ( Etienne Vermeersch ) - Een zoektocht naar waarheid - .

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  12-12-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dr.Richard Dawkins ( °1941 )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Richard Dawkins is op zuiver wetenschappelijk vlak een innovator. Na een opleiding als 'klassiek'
  bioloog heeft hij vrij snel de sprong gemaakt naar de moleculaire biologie, met de nadruk op het gen en op de daarmee verbonden analogie met systemen van informatieverwerking.

  In 1976 schreef hij er zijn eerste boek over ' The Selfish Gene', waarin hij de evolutietheorie van Darwin toepaste op het gen en een brug sloeg tussen de moleculaire biologen enerzijds en de gedrags -wetenschappelijke wereld van biologen, psychologen, sociobiologen anderzijds.

  Dawkins leverde een grote bijdrage aan discussies rond creationisme (d.w.z. de opvatting dat niet de evolutie, maar een scheppingsdaad verantwoordelijk is voor het ontstaan van de aarde, planten, dieren en de mens ) en evolutieleer.

  Daarnaast is Dawkins ook een overtuigd atheïstisch humanist. Hij is niet enkel een uitgesproken tegenstander van alle vormen van godsdienst maar hij stelt ook de halfslachtige houding van anderen aan de kaak.
  Richard Dawkins verkeert al jarenlang op voet van oorlog met het geloof, een oorlog tussen rationalisme en bijgeloof, met godsdienst als de meest verspreide vorm daarvan.
  Hij vindt God een verkeerd en zelfs gevaarlijk concept : "zonder godsdienst geen zelfmoordterroristen, geen kruistochten, geen heksenjachten, geen 9/11, geen oorlog in het Midden-Oosten, geen problemen in Noord-Ierland en ga zo maar door

  Richard Dawkins - God als misvatting Nieuw Amsterdam (2006) EUR 24,90.
  Ook in het Nrc. Handelsblad   3 november 2006 ) Bob van den Berg .

  "Als dit boek teweegbrengt wat ik hoop, dan zullen gelovige lezers die het openen atheisten zijn als ze het neerleggen", aldus Dawkins (etholoog en evolutionair bioloog) in het voorwoord van zijn nieuwste boek.  Hij bekritiseert het godsidee in al zijn vormen: hij laat geen spaan heel van de belangrijkste argumenten voor religie en toont  de grote onwaarschijnlijkheid van een opperwezen aan.
  "Dawkins laat mooi zien hoe onwaarschijnlijk het is dat geloofsvoorstelingen waar zijn, dat we godsdienst niet nodig hebben voor het legitimeren van moraal, en hoe we het
  bestaan van godsdiensten kunnen verklaren."
  (Herman Philipse)
  De metaforische of pantheïstische God van de fysici ( Einstein , Hawking b.v. ) is lichtjaren verwijderd van de interveniërende, wonderen verrichtende, gedachten lezende, zonden bestraffende, gebeden verhorende God van de bijbel, van geestelijken, van mullahs en rabbijnen en van het gangbare taalgebruik. Beide betekenissen met opzet door elkaar halen is in mijn ogen intellectueel hoogverraad.

  Als me wordt gevraagd of ik een atheïst ben, vind ik altijd wel een grappige strategie, om degene die die vraag stelt erop te wijzen dat hij ook een 'atheïst'  is als het gaat om Zeus, Apollo, Amon-Re, Mithras, Baäl, Thor, Wodan, het Gouden Kalf en het Vliegende Spaghettimonster. Ik ga gewoon één god verder.

  Mensen zeggen dat we religie nodig hebben, terwijl ze eigenlijk bedoelen wat we politie nodig hebben.


  God en vaderland zijn een onklopbaar team ;  ze breken alle records als het gaat om onderdrukking en bloedvergieten.

  De politiek heeft dan duizenden mensen afgeslacht, religie heeft er tienduizenden vermoord. ( Sean O'Casey )
  Reageer (0)

  09-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Richard Dawkins ( etholoog en evolutionair bioloog )
  "God als Misvatting ' oorspronkelijk Delusion zou beter vertaald zijn als hersenschim of waanidee, zinsbegoocheling, misleiding, bedrog .
  Memetica is een vrij recent verklaringsmodel voor de ontwikkeling van culturele fenomenen. Het komt van het woord meme, dat Dawkins zelf bedacht heeft in The Selfish Gene, de culturele equivalent van het gen. De religies die de beste eigenschappen hebben voor proliferatie zullen in de loop der tijd prevaleren

  :Religie wordt door simpele mensen beschouwd als waar, door wijzen als vals en door heersers als nuttig.
  Toen Johannes Paulus II een brief schreef waarin hij steun betuigde aan het darwinisme, was Richard Dawkins' antwoord eenvoudigweg dat de paus een hypocriet was, dat hij geen oprechte positie tegenover de wetenschap kon innemen en dat Dawkins zelf dan nog liever te maken had met een oprechte fundamentalist.
  De God van het Oude Testament is zo'n beetje het onaangenaamste personage dat de literatuur ooit heeft voortgebracht. Hij is jaloers en er nog trots op ook ; hij is een kleingeestige, onrechtvaardige, onverzoenlijke regelneef ; een haatdragende, bloeddorstige pleger van etnische zuiveringen, een vrouwenhatende homofobe, racistische, kinderen en volkeren moordende, drammerige, megalomane, sadomasochistische, onvoorspelbaar boosaardige dwingeland.

  Reageer (0)

  18-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de ethica van de bijbel ?
  De bijbel is een blauwdruk van groepsethiek, compleet met instructies voor genocide, het knechten van andere groepen, en de wereldheerschappij. Maar de bijbel is niet alleen boosaardig vanwege zijn doelstellingen en zelfs niet om zijn verheerlijking  van moord, wreedheid en verkrachting. Dat zien we wel in meer klassieke bronnen - dank aan de 'ilias', de ijslandse saga's, vertellingen van de oude Syriërs en antieke inscripties van de Maya's. maar niemand verkoopt 'Ilias' als ethisch kompas. Daar ligt meteen het probleem. De bijbel wordt verkocht, en aangeschaft, als een richtsnoer voor de wijze waarop mensen hun leven moeten leiden. En het boek is verreweg 's werelds grootste bestseller aller tijden. ( Dawkins)
  Volgens Professor Cliteur is het pronkstuk van de Verlichting ook de scheiding van religie en moraal. Kardinaal Danneels beweert dat een samenleving zonder godsdienst bijgevolg zonder ethica niet kan blijven duren. Me dunkt maken de godsgelovigen meer oorlog dan de niet-gelovigen en worden er in de naam van God elke dag mensen afgeslacht. Remember ' chevalier de la barre ' ( hij werd onthoofd wegens niet genoeg respect voor de processie.
  Moraal wordt geclaimd door het geloof en het is feitelijk een natuurlijke noodzakelijkheid om in gemeenschap te leven. De waarheidsclaim heeft oneindig veel mensen ter dood gebracht
  De kardinaal spreekt over de maagdelijkheid van Maria als de normaalste zaak , als een eeuwige realiteit en ook letterlijk want zo moet het volgens de paus.De maagdelijkheid van Maria zou pas ingevoerd zijn in de 17de eeuw.
  Nu zijn de geloofsbelijdenis en de kerk wel grote cultuurverspreiders ( Mensen die een creatieve kracht uiten die volgens de kansen die de omgeving hun biedt )  aldus E. Vermeersch !
  Iedere godsdienst sluit de andere uit bij het hiernamaals. Ik denk dat de hemel van Mohammed aangenamer en plezanter is dan die van Jezus Christus.
    de historische betrouwbaarheid van de bijbel : De vraag of de bijbel betrouwbaar is levert al sinds haar bestaan felle discussie op. Enerzijds is er absoluut een 100% geinspireerde woor Gods. We dienen dat te geloven van A tot Z. Anderzijds zijn het allemaal sprookjes, verzonnen verhalen, mythen, onbewijsbare kletspraat.

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  19-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de visie van Marc Eyskens.(optimist )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ik geloof in andere dimensies waarbij we buiten tijd en ruimte treden. Wij kennen er vier, maar in de moderne fysica- de snaartheorie -spreken we al van elf dimensies, die puur wiskundig worden benaderd. Voor mij is het perfect mogelijk dat er andere dimensies zijn waar we geen benul van hebben en we in worden opgenomen na het uiteenvallen van ons fysieke lichaam.
  ik geloof en ik hoop dat : ik geloofhoop. Ik kan niet aannemen dat alles wat we hier doen, ten dode is opgeschreven , om het zo uit te drukken.
  (het laatste nieuws ): het is nogal zware kost, maar ik heb het eigenlijk nog nooit iemand zo helder weten uitleggen.
  ( Eyskens): het hele verhaal van de natuur is eigenlijk maar een treurig verhaal. Wij doen hier ons best, wij sterven en dan heb je onze kinderen, die nemen de fakkel over , die doen hun best, maar die sterven ook.
  de mensheid evolueert voort, maar iedereen weet dat over uiterlijk vier miljard jaar de zon zal exploderen en de aarde zal verschroeien: alles wat we hier met onze beschaving doen is ten dode opgeschreven Je kunt uitwijken naar andere planeten, maar die zullen er vroeg of laat ook aan moeten geloven - ook het heelal zal ooit uitsterven. Het is dus eigenlijk nogal nutteloos. Het ontbindt allemaal.
  Het is zo absurd, dat het onaanvaardbaar is - en daarom zeg ik : er moet dus een andere werkelijkheid zijn , die we niet kunnen bevatten en die het verval omkeert.

  de snaartheorie en de daarvan afgeleide M theorie zijn hypothesen, die proberen de 4 fundamentele natuurkrachten in de natuurkunde ( de electromagnetische kracht, de sterke en zwakke kernkracht en de zwaartekracht ) in een universele omvattende theorie onder te brengen.

  (bron : het laatste nieuws en omschrijving  snaartheorie -wikipedia)

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  30-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Richard Dawkins (one more time)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Is er een god in ons universum?

  ik denk niet dat er een god is. Niet alleen omdat ik het een onnodige hypothese vind, maar ook omdat ik een evolutionist ben. De waarde van het darwiniaanse idee is net dat je uitlegt hoe je tot complexe, statistisch gezien onwaarschijnlijke organismen komt vanuit simpele begintoestanden.

  Dat wil zeggen : alles wat complex is, is statistisch gezien onwaarschijnlijk. Je kunt niet zomaar postuleren dat zoiets vanaf het begin al bestond.

  Elke soort god , die het universum zou geschapen  hebben, zou een dusdanig complexe, intelligente statistisch gezien onmogelijke entiteit zijn, dat we die zouden willen verklaren.

  De taak van het verklaren aan de hand van de evolutie ondermijnt iemands geloof in een of andere theorie ,die postuleert dat een intelligent, complex begin was. Ik ben ervan overtuigd dat het universum gevuld is met complexe intelligentie, maar vanuit mijn standpunt is het altijd complexe intelligentie, die resulteert uit evolutie op andere planeten of op onze planeet.

  Op andere planeten zijn er waarschijnlijk intelligente organismen, die er zo sterk op vooruit gegaan zijn, dat wij ze als god zouden beschouwen als we ze ooit zouden ontmoeten. Zij zouden het resultaat
  moeten zijn van een lang langzaam, geleidelijk evolutionair proces.

  In Europa zijn er tekenen dat de islam wil vechten tegen de evolutie. Islamitische studenten weigeren hierover lessen te volgen.

  Dan missen ze iets in hun wetenschappelijke vorming. De rest van de Belgen zullen dan een betere wetenschappelijke vorming ontvangen dan zij. Het fanatisme van het weigeren om wetenschap te leren omdat het de ideeën tegenspreekt, die je als kind aangeleerd hebt, is zielig.

  interview door Tim Trachet ( uit het tijdschrift van Skepp ) ( op 23 november 2006 ontving de bekende Britse bioloog een eredoctoraat van de VUB.)

  Probeer te bewijzen dat  
  weerwolven niet bestaan... Het zal u niet lukken. Dat is geen reden om in ze te geloven! ( uit zijn boek ).


  29-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eredoctoraat voor Richard Dawkins.
   Richard Dawkins, verbonden aan de Universiteit van Oxford, ontvangt in dit Darwin-jaar het eredoctoraat van de faculteit Wetenschappen.
  Dawkins maakte naam met zijn boek "Het zelfzuchtige gen" (1976) waarin hij uitlegt hoe natuurlijke selectie, als centraal mechanisme van de biologische evolutie, inwerkt op individuele genen eerder dan op volledige organismen. Dit concept vormt nog steeds het basiskader voor modern evolutionair onderzoek en heeft op die manier de hele kijk op biologie veranderd. Ook in latere boeken slaagde Dawkins erin om ideeën uit de evolutiebiologie op zeer bevattelijke wijze toegankelijk te maken. Bij het grote publiek raakte Dawkins vooral bekend (berucht in sommige kringen) omdat hij de evolutietheorie doortrekt naar andere domeinen en daar o.a. levensbeschouwelijke consequenties aan verbindt. In 2007 stond Dawkins op de lijst van de 100 invloedrijkste mensen gepubliceerd door Time Life.
  Promotor: prof. Herwig Leirs 

  Gisteren een interessant interview in Terzake met de Britse evolutiebioloog en notoir atheïst Richard Dawkins.

  In het interview stelt Dawkins dat religie voortkomt uit een vorm van indoctrinatie tijdens de kinderjaren. De remedie tegen de opgang van de religie zou daarom zijn om kinderen niet te leren wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken. Een kind een bepaalde religie opleggen vindt Dawkins een vorm van kindermishandeling.

  Dawkins legt uit dat mensen in de Verenigde Staten van Amerika vaak religeus zijn uit opportunisme: het helpt hen aan een job of in hun carrière. Toch meent hij vast te stellen dat dit aan het veranderen is.

  Dawkins beschouwt de Islam als een van de grote vormen van Kwaad in de wereld. De Islam is volgens Dawkins problematischer dan het christelijke geloof omdat men zou geloven dat elk woord in de Koran letterlijk waar is. De Islam zou zichzelf ook minder in vraag stellen dan de christelijke religies.

  Het grote verschil tussen de bijbel en de koran is dat men de bijbel met een schep zout mag nemen, daar is iedereen vrij in, zelfs de gelovigen, maar owee als een moslim vlakaf durft zeggen dat hij de koran met een korrel zout neemt. Hij kan er zijn hoofd bij verliezen.
  Herinner u De Duivelsverzen van Salmon Rusdie. Die is zelfs na zeveel jaren nog steeds loslopend wild voor de moslims ( de laatste paragraaf  heb ik toegevoegd )

  Dawkins beweert dat een werkelijk intelligent mens eigenlijk niet gelovig kan zijn.  http://www.youtube.com/watch?v=BzToCU42FfY

  uit zijn toespraak bij de uitreiking :
  Als bioloog zou ik daar willen aan toevoegen dat één van de grootste (en nog steeds verre van ontsluierde) mysteries het verbazingwekkende feit is dat er zich, na de grote kosmische explosie, op één stofpuntje materie begon te ordenen die via een evolutie door natuurlijke selectie uitgroeide tot de wonderbaarlijk complexe patronen die wij levensvormen noemen en die in staat zijn om zichzelf diepgaande existentiële vragen te stellen: Wat is het leven? Waar dient het allemaal toe? Waarom zijn we hier?  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  09-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gerard Bodifée.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen "God is een mysterie maar een steen ook "  gazet van Antwerpen     07.04.O7

  Gerard Bodifiée ziet geen tegenstelling tussen wetenschap en geloof.
  Een wetenschapper, die dus in God gelooft. Nu is mijn vraag gaat het hier over de interveniërende, wonderen verrichtende, gedachten lezende , zonden bestraffende, gebeden verhorende God van de bijbel of de metaforische God van de fysici. Beide betekenissen met opzet door elkaar halen is in mijn ogen intellectueel hoogverraad.( Dawkins)


  Hij zegt -Zoals in het creationisme het geloof dat de Bijbel letterlijk waar is en God de wereld in 6 dagen heeft geschapen. Zulke onzin plaatst de religie in haar geheel in een slecht daglicht.

  Om die reden zegt bijvoorbeeld Alzheimer-onderzoekster Christine Van Broeckhoven dat ze niet begrijpt dat een intelligent man als kardinaal Danneels gelovig kan zijn. En E.Vermeersch blijft roepen dat God niet kan bestaan.
  Het valt me op dat deze verstandige mensen een uiterst naïef godsbeeld hebben.
  De vraag is 'Wie is hier de echte naïeveling '

  De 43 studies, die sinds 1927 zijn verricht naar de relatie tussen godsdienstig geloof en intelligentie en/of opleidingsniveau, stellen op 4 na een omgekeerd verband vast.
  Dat wil zeggen: hoe groter iemands intelligentie of hoe hoger iemands opleidingsniveau is,des te geringer is de kans dat die persoon godsdienstig is of er anderszins 'geloogfsopvattingen' op na houdt.(Dawkins )

  Gerard Bodifée behoort dan bij die 4.???
  Natuurkundige en overtuigd christen Gerard Bodifée schreef zijn bewondering voor de wetenschap ooit toe aan het feit dat hij 'niet alleen de authenticiteit, maar ook de begrenzing ervan' inzag. 'De wetenschap is de waarheid,' vat hij het samen, 'maar niet de volle waarheid.' en  in die zin is hij  dan waarschijnlijk een gelovig mens. 

  Sartre zei  'In een wereld zonder god moeten we onz eigen waarden kiezen en die zin scheppen.
  Veel mensen  schrikken terug voor die vrijheid.

  In een" Zoektocht naar Waarheid" zegt E.Vermeersch :De opmerking van Bodifée dat de secularisering leidt tot immoraliteit, heeft geen grond. Als je kijkt naar de ravages op moreel vlak die de christelijke opvattingen, en bij uitbreiding die van de andere geopenbaarde godsdiensten, veroorzaakt hebben, dan kan je dat niet volhouden.

  Er is bijna geen enkele periode in de geschiedenis van het christendom waarin het geen breed spoor van bloed en zinloos lijden achter zich liet.

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  17-04-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Citaten en Bedenkingen ,die ik koester
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  t J.P Sartre

  Jean Paul Sartre (overleden Frans schrijver en filosoof) over God!
  "Als God zwijgt kun je hem doen zeggen wat je wil."


  hoe heerlijk is het om zijn eigen overtuiging uit de mond van een ander te horen ( Goethe )

  men ondergaat de toekomst niet men maakt haar.
  l'ame n'a pas de secret que la conduite ne revèle.
  l'émotion est nègre comme la raison est hellène . ( Senghor )
  uw vaderland is waar u legaal kunt werken en een levensstandaard, die gelijk is aan de medemens kunt verkrijgen.
  .
  soms is het afwijkende of het ziekelijke in een relatie dat mensen aan elkaar bindt, zo ziet men vaak dat vrouwen een zatlap verlaten om bij iemand in te trekken, die nog méér drinkt.
  verliefdheid is een chemische reactie, die uitmondt in de gedachte met wie wil ik paren.
  wie niet gelooft in wonderen is geen realist.
  als een God deze wereld gemaakt heeft, dan zou ik niet die God willen zijn -haar ellende zou me het hart uiteenrijten (A. Schopenhauer )
  de dwazen,  de boeren en de wilden achten zich veel hoger boven de dieren dan de wijsgeren.
  de duivel zelf weet niet waar de vrouwen hun messen slijpen ( Letland)
  beoordeel de mensen niet te snel  - de man , die zo vroeg op is, is misschien gewoon nog op
  liefde voor de dieren kan soms de haat  voor mensen verbergen.
  la servitude commence toujours par le sommeil. ( Montesquieu ) .
  elke uitsluiting van mensen is een begin van discriminatie.
  ah comme il fait bon vivre lorsque les choses sont simples.
  il n'y a pas de menteurs. Il-y-a des opprimés, qui se débrouillent comme ils peuvent avec le langage ( Sartre)
  l'intellectuel est quelqu'un, qui se mèle de ce qui ne le regarde pas ( Sartre )
  on perd son feu à vouloir le communiquer à la glace.
  on finira par regretter les illettrés
  mijn moeder gaf me geen borstvoeding. Ze zei dat ze alleen goede vrienden wilde zijn.

  We worden ook in onze rationele denkactiviteiten grondiger gedreven door seksuele strevingen dan vroeger werd gedacht. (J.K.)
  Geloof degenen, die de waarheid zoeken twijfel aan degenen, die haar hebben gevonden.( André Gide )
  De filosoof is een man, die bij gebrek aan de vrouw de hele wereld omarmt ( P.Ustinov )
  uit de blueswereld " feel like a broken down spoke in an old wagon wheel"
  o lord , help me to keep my big mouth shut until I know what I am talking about.
  Gelukkig heeft niemand nog ooit berekend wat soms een mens voor een ander betekent.
  Que les putains les vraies Sont celles qui font payer Pas avant mais après .... Jacques Brel.
  : wanneer een gezegde klaarblijkelijk onwaar is, is het klaarblijkelijk geen leugen !!!!
  " Pas door een ander wordt de mens zichzelf "
  "Quand on est artiste on n'est pas d'un siècle "( Léo Ferré )
  " l'enfance est plutôt une notion géographique que historique" ( Brel )
  " peu de gens rencontrent le vrai amour " (Brel)
  " les Français veulent toujours avoir raison "( Brel )
  " Uw vaderland is waar u legaal kunt werken en een levenstandaard die gelijk is aan de evenmens kunt verkrijgen "
  en dan de mooiste poëtische zin komt van Guido Gezelle
  "Ik heb menig uur bij u gesleten en genoten en nooit heeft een uur mij een stond verdroten"

  Er bestaat geen toeval zo noemen we alleen maar de uitwerking van een oorzaak die we niet kennen ( Voltaire ) Met een spitsvondig citaat bewijs je niets ! ( Voltaire )
  Kunst engageert zich bij het ontraadselen van de grote vragen van het zijn ?
  Het besef van de betekenis van het artistiek engagement in het verzet tegen de absurditeit van het bestaan.
  Moins le Blanc est intelligent plus le Noir lui paraît bête !  (André Gide )
  Coincidence is God's way of remaining anonymous.”  ( Einstein)

  De intrigues van het leven , hierbij onderversta ik ook liefde, haat, relaties met de kinderen, vrienden, de ruzies moeten een spel zijn waarbij een strikte wellevendheid moet nagevolgd  en het geven en het nemen ook een rol speelt, een spel dat men af en toe op zij legt.     Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  12-06-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elizabeth Loftus.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De psychologe Elizabeth Loftus ( foto ) toont aan hoe makkelijk mensen herinneringen verzinnen waar geen woord van klopt,

  Heeft al het seksueel misbruik dat mensen zich herinneren ook werkelijk plaatsgevonden ?

  Naast  ware herinneringen bestaan ook fictieve herinneringen als echt ervaren met alle emoties die daarbij horen.
  Richard schrijft over haar het volgend : Elizabeth Loftus heeft grote moed  betoond tegen de rancune van de gevestigde belangen in door aan te tonen hoe makkelijk mensen herinneringen verzinnen waar geen woord van klopt,  maar die in de ogen  van het slachtoffer even reëel lijken te zijn  als herinneringen die wel op waarheid berusten . Dit is zo'n contra-intuïtief fenomeen dat jury's en rechters zich vaak laten meeslepen door de in alle oprechtheid afgelegde maar valse verklaringen van getuigen.   Dissociatief ( proces waarbij bepaalde psychische activiteiten los komen te staan van de rest van de persoonlijkheid )

  The False Memory Syndrome Foundation is gesticht door mevrouw Freyd toen haar man  beschuldigd werd van incest op hun dochter Jessica.

  Ook nog dit !

  Tegenwoordig wordt heel veel over pedofilie gesproken en op het internet wordt het enorm verspreid en vervolgens zwaar aangepakt  door het parket en de wetgever .
  Ooit was het anders de beroemde schrijver  André Gide (1869 - 1951 ) was een notoire pedoseksueel , nochtans won hij de nobelprijs van literatuur ( 1947 ) ( andere tijden -andere wetgeving- andere cultuur )
  O tempora, o mores!
  ('Ach, wat een tijden, ach, wat een zeden!') begint Cicero dan een opsomming van verschillende gevallen uit de Romeinse geschiedenis waarin consuls samenzweerders tegen de staat met minder bewijs hadden laten terechtstellen.)

  De uitdrukking wordt tegenwoordig nog in vele talen gebruikt, ook in het Nederlands, vaak in ironische zin, bijvoorbeeld om personen belachelijk te maken die naar de goede oude tijd terugverlangen.

  Men kan  ook onterecht beschuldigd worden en nog wel van seksueel misbruik op basis van herinneringen, die zelfs teruggaan tot de jongste jeugd.
  Eén van de pijnlijkste drama's, die een vader, moeder , familielid, voogd of andere verantwoordelijke kan overkomen. Zeker als de beschuldiging luidt incest.

  Incest  is en blijft een ernstig misdrijf waar alle betrokkenen met de grootste zorg en deskundigheid moeten mee omgaan.
  Even onweerlegbaar is dat  ouders , grootouders en anderen worden geconfronteerd met onterechte beschuldigingen : seksueel misbruik op zeer vroege leeftijd waarbij de herinneringen ervan tot uiting komen in de loop van één of andere vorm van therapie, dikwijls begonnen om depressie, eetstoornis, ook soms bij ms.patiënten enz..


  Valse herinneringen:
  Een valse herinnering is een vervorming van een feitelijke ervaring of een confabulatie van een ingebeelde ervaring . Bij valse herinneringen speelt het verwarren of door elkaar halen van fragmenten van herinnerde gebeurtenissen een rol.
  Sommige van die gebeurtenissen vonden moegelijk plaats op verschillende tijdstippen, maar in de herinneringen spelen ze zich op hetzelfde moment af.
  Bij veel valse herinneringen wordt een foute informatie herinnerd. Soms worden dromen beschouwd als het opnieuw weergeven van echte ervaringen.
  Nog andere valse herinneringen zijn vermoedelijk het resultaat van het aansporen door of suggesties van therapeuten of hulpverleners.
  Dr Elizabeth Loftus heeft overigens aangetoond dat het niet alleen  mogelijk is om vase herinneringen  bij iemand te creëren, maar ook dat het relatief eenvoudig is om dat te doen . ( het woordenboek van de Skepticus )


  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  31-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.10 geboden van de atheist.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Als kind hoorde Richard Dawkins eens een geest tot hem spreken. Hij kon de woorden die een plechtige mannenstem tot hem sprak niet goed verstaan, en ging daarom, bang als hij was, zijn bed uit op de bron van het geluid af. Zo ontdekte hij dat de wind door een sleutelgat speelde en daarbij een lage fluittoon produceerde: ‘Als ik een meer ontvankelijk kind was geweest, dan had ik misschien niet alleen onbegrijpelijke spraak gehoord, maar woorden en zinnen. En als ik ook nog religieus zou zijn opgevoed, wie weet wat de wind dan tot me had gezegd

  1 Doe anderen niet aan wat je niet wilt dat jou zou worden aangedaan.

  2. Streef er in alles wat je doet naar om geen leed te veroorzaken.

  3. Ga respectvol om met andere menselijke wezens, met andere levende dingen en benader de wereld in het algemeen met liefde, oprechtheid, getrouwheid en eerbied.

  4. Zie kwaad niet door de vingers en deins niet terug voor het doen gelden van gerechigheid ,maar wees altijd bereid misstappen te vergeven die uit eigen beweging zijn toegegeven en oprecht worden betreurd.

  5. Ruim in je leven altijd plaats in voor blijdschap en verwondering.

  6. Probeer altijd nieuwe dingen te leren en te ervaren.

  7. Stel alles op de proef ; toets je opvattingen altijd aan feiten en wees bereid om zelfs een gekoesterde overtuiging te laten varen als die niet strookt met de feiten.

  8.Probeer nooit te censureren of jezelf af te sluiten voor afwijkende opvattingen ; respecteer altijd andermans recht  om het niet met je eens te zijn.

  9.Ontwikkel onafhankelijke meningen op basis  van je eigen rede en ervaring ; sta jezelf niet toe dat je jezelf blindelings door anderen laat leiden.

  10. Stel je bij alles vragen.

  gevonden op een website.

  Richard Dawkins voegt daar nog aan toe.

  ° Geniet van je eigen seksleven ( zolang niemand anders daar schade van ondervindt ) en laat anderen in de privésfeer genieten van het hunne ,ongeacht hun geaardheid, want dat zijn jouw zaken niet.

  ° Discrimineer of onderdruk niemand op basis van geslacht,  ras of  ( voor zover mogelijk) soort

  ° Indoctrineer je kinderen niet. Leer hunzelf na te denken, bewijs te beoordelen en ook om het niet met je eens te zijn.

  ° Beoordeel de toekomst over een tijdspanne die langer is dan je eigen toekomst.

  Reageer (1)

  20-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Albert Einstein .
  Klik op de afbeelding om de link te volgen uit ' God als Misvatting'  van Richard Dawkins.

  Er zijn veel intellectuele atheïsten die zichzelf met trots joods noemen en de joodse richten in acht nemen, misschien uit loyaliteit tegenover een oude traditie of jegens vermoorde familieleden, maar ook vanwege een onbestemde en verwarrende bereidheid om het etiket 'religie' te plakken op het pantheïstische 'ontzag ' dat velen van ons delen met Albert Einstein, de meest eminente exponent daarvan.
  Ze geloven misschien niet in de traditionele zin van het woord, maar ze -geloven het met de woorden van Dan Denett te zeggen -'geloven in geloven'.
  Een van Einsteins meest gretige aangehaalde opmerkingen is :' Wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind. ' Maar Einstein zei ook " Het was natuurlijk gelogen wat je hebt gelezen over mijn godsdienstige overtuigingen; het is een leugen die stelselmatig wordt herhaald. Ik geloof niet in een persoonlijke God. Als er iets is in mij dat je godsdienstig zou kunnen noemen , dan is het mijn tomeloze verwondering over de structuur van de wereld, voor zover onze wetenschap die aan het licht kan brengen.

  Lijkt Einstein zichzelf tegen te spreken? Kun je naar believen putten uit zijn woorden om beide zijden van een argument te schragen? Nee. Einstein bedoelde met 'religie' enerzijds iets volslagen anders dan men doorgaans onder verstaat. In mijn verdere pogingen om het onderscheid tussen bovennatuurlijke religie enerzijds en het geloof van Einstein anderzijds duidelijk te maken, is het zaak te weten dat ik alleen bovennatuurlijke goden wanen en misvattingen noem.

  Hier een paar citaten van Einstein om het Einsteiniaanse geloof in perspectief te zien.

  Ik ben een diep religieuze ongelovige. Dit is een enigszins nieuwe religie.
  De idee van een persoonlijke God is mij geheel vreemd en komt mij zelfs als naïef voor.
  Een ongepubliceerde brief van die fysicus Albert Einstein, waarin hij schrijft dat het geloof in God een "kinderlijk bijgeloof" is, wordt donderdag in Londen te koop aangeboden. Dat meldde het veilingshuis Bloomsbury.

  Menselijke zwakte
  Van de vader van de relativiteitstheorie werd eerst gedacht dat hij een "ambivalente" houding had tegenover religie. Maar in een brief, die 3 januari 1954 gedateerd werd, aan filosoof Erik Gutkind is van enige ambivalentie geen sprake: "Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig

  Reageer (1)

  Categorie:levensbeschouwing
  23-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sam Harris.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 5 april zal de Nederlandse vertaling van het belangrijke boek 'The end of Faith' van Sam Harris verschijnen.
  De titel van het boek wordt Van God los: De gevaren van religie en de toekomst van de rede. Het boek heeft 336 bladzijden en zal € 23,95 gaan kosten. Het ISBN is 978-90-295-6437-3

  De beschrijving van De Arbeiderspers:
  "Pas op voor Harris. Religiekritiek was een prettig tijdverdrijf, tot Harris op het podium verscheen. Deze glasheldere filosoof en nuchtere neuroloog zet een punt achter de tolerantie tegenover een primitief fenomeen dat een bron van kwaad en conflicten is voor de mens: het geloof. In Van God los worden de absurditeiten van het geloof vergruizeld onder het felle, ontwapenende licht van de rede. Aan de hand van levendige voorbeelden analyseert Harris waarom religieuze motieven, al leiden ze tot de grootste catastrofen, het in onze wereld nog vaak winnen van onze verstandelijke overwegingen. Hij toont hoe georganiseerde religie weer meer en meer doordringt in de politiek en daarmee in ons dagelijks leven, en waarschuwt voor de gevolgen.Honderd jaar na Nietzsches Antichrist roept Harris, zomogelijk nog radicaler, een halt toe aan elke vorm van geloof, van moslims, christenen, joden of hindoes zonderonderscheid. Bovendien schetst hij met inzichten die hij ontleent aan de neurologie, filosofie en oosterse mystiek de contouren van een toekomst waarin spiritualiteiten ethiek op seculiere en humanistische leest geschoeid zijn.

  Van God los is een bestseller voor vrije geesten.

  Sam Harris haalt in zijn " Letter to a Christian Nation " op een schitterende en verwoestende manier uit op de christelijke focus op zonde , zonde en nog eens zonde .

  Het lijkt jullie voornaamste bekommeris te zijn dat de Schepper van het universum zich zal storen aan iets dat mensen doen als ze in hun blootje zijn. Dat preutse gedoe van jullie draagt dagelijks bij tot een oversxchot aan menselijke ellende .

  Sam  Harris heeft  opgemerkt, dat we in 1600     wellicht reeds over internet beschikt hadden, als de mensheid   zijn energie niet gestoken had in tal van godsdienstoorlogen !

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  20-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Atheïstisch Manifest
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Herman Philipse         auteur van
  • Atheïstisch manifest en De onredelijkheid van religie (1995 & 2004)

     1. Een volledige scheiding van kerk en staat
  2. Alleen openbaar onderwijs
  3. Nergens in de openbare ruimte mag welke godsdienst dan ook geafficheerd worden
  4. Geen nieuwbouw van kerken, moskeeen, synagoges e.d. (bestaande worden gerespecteerd )
  5. Afschaffing van artikel 23 van de grondwet
  6. Religieuze bijeenkomsten verbieden voor minderjarigen
  7. De overheid dient min of meer dezelfde houding aan te nemen tegenover religie als tegen roken: Niet verbieden, want het is de individuele verantwoordelijkheid van de burger,....maar wel zo veel mogelijk ontmoedigen en zo veel mogelijk op de gevaren ervan wijzen.

   Artikel 23

   Ook de vrijheid van onderwijs is in dit artikel gewaarborgd, evenals de eerbiediging van godsdienst en levensovertuiging en hiermee samenhangend garanties voor de bekostiging.


   :  

   


  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  25-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.godsdienstconflicten

  De conflicten in Palestina ( joden versus moslims ), de Balkan (orthodoxe Serviërs tegen kathlolieke Kroaten ) en ( orthodoxe Serviërs tegen Bosnische en Abanese moslims ), Noor Ierland ( protestanten tegen katholieken ) Kashmir ( moslims tegen hindoes ), Soedan ( moslims tegen christenen en animisten) , Nigeria ( moslims tegen christenen ) Ethiopië en Eritrea ( moslims tegen christenen), Skri Lanka (Singalese boedhisten tegen Tamil-hindoes ) Indonesiê ( moslims tegen Timorese christenen) en de Kaukasus ( Tjetsjeense moslims tegen orthodoxe Russen ) Azerbeidjaanse moslims  tegen katholieke en orthodox Armeniërs.
  In deze landen en gebieden was de godsdienst de afgelopen tien jaar expliciet de oorzaak van letterlijk miljoenen doden.

  Verband tussen godsdienst en conflicten:

  Dit verband is heel eenvoudig en direct. En is ook onvermijdelijk. Indien je er echt in gelooft dat je naaste de hel ingaat vanwege zijn ongeloof, en je van mening bent dat de overtuigingen van je naaste het zieleheil van je kinderen in gevaar brengen, dan is het enkel redelijk je naaste uit de maatschappij te bannen of hem te elimineren. Aangezien godsdienst eeuwige beloning of straf in het hiernamaals belooft, wordt de belangrijkheid van de zaak  oneindig  vergroot.

  Welk  van de twee is erger, een aanrander van kinderen of een ketter? Indien je er werkelijk ingelooft dat de ketter het eeuwige zieleheil van je kind in gevaar kan brengen , dan hoef je er niet lang over na te denken. Het is een uitgemaakte zaak. ( Sam Harris )

  Martin Luther zei "  De rede is de grootste  vijand  van het geloof : ze verzet zich tegen  het goddelijk woord en behandelt  alles wat van God komt met minachting en " wie christen wil zijn moet zijn rede de ogen uitrukken.

  Een ieder die een oprecht onderzoek doet naar de werkelijke stand van zaken in onze wereld , zal tot de conclusie komen dat er geen enkele grond is om te geloven in een alwetende , almachtige en algoede Schepper, die geïnteresseerd is in ieder van ons mensen.

   

  Reageer (0)

  07-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Midas Dekkers versus Christine Van Broeckhoven ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Als iemand als een rotkind geboren wordt, dan zal hij opgroeien tot een vervelende volwassene, hoe streng of zachtmoedig je dat ook met opvoedingstechnieken probeert te veranderen. Erfelijkheid blijkt steeds bepalender te zijn dan we denken, dat geven onderzoeken steeds overtuigender aan. De geschiedenis geeft mij ook gelijk: laten we eens het jaar nul als uitgangspunt nemen. Sinds die tijd proberen generatie op generatie ouders van hun kinderen betere mensen te maken. Maar 2.000 jaar opvoeden heeft de mens er geen sikkepit beter op gemaakt.''
   
  Christine Van Broeckhoven  (foto )( in Humo 23 Okt 2007) Ik ben zelf ook geneticus, voor mij staat de erfelijke bagage ook centraal maar ik ben niet blind voor omgevingsfactoren. Opvoeding bijvoorbeeld of de plek waar je opgroeit zijn even belangrijk als de genen waarmee je geboren wordt. Dat soort dingen bepaalt ôôk wat voor mens je uiteindelijk wordt.
  ( interview over de uitspraak van geneticus en Nobelprijswinnaar ) D.Watson  dat ' Zwarten dommer zijn dan Blanken '
  uitspraak waar zij steil van achterover valt
  De canadese taalkundige, experimenteel psycholoog en professor aan Harvard University Steven Pinker  maakt komaf met de theorie dat ieder mens geboren wordt  als een ombeschreven blad  maar vooral gestuurd wordt door zijn aangeboren natuur : opvoeding en omgeving zijn van weinig belang. ( in spraakmakers Canvas 19 oktober 2008 )

  Reageer (0)

  05-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gematigde islam
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ik denk wel degelijk dat een gematigde islam mogelijk is, veruit de meeste moslims in ons land behoren daartoe. Het jodendom en het christendom zijn ook gematigd geworden in de zin dat ze hun 'heilige' boeken niet letterlijk opvolgen. Een grote verschil is overigens wel dat vooral het christendom de Verlichting heeft ondergaan, de islam niet.

  Nochtans zegt  de Franse Juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre (foto )  dat de gematigde islam niet bestaat

  Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend? Volgens de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre is dit een westers verzinsel om de onaangename waarheid niet onder ogen te hoeven zien: ,,Tussen islam en islamisme bestaat alleen een gradueel verschil. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei."  Mohammed Sifaoui  ( foto )ziet een groot gevaar in het voortdurend gebruik van het begrip 'gematigde moslims' waarmee men onder meer in het Westen zo lukraak omspringt. Het is een begrip dat naar zijn gevoel slechts zin heeft, ‘…indien men de moslim per definitie als “extremistisch” beschouwt’ en hij besluit: 'men plakt het woord “gematigd” op mensen die het überhaupt niet zijn. Het volstaat dat een imam het terrorisme veroordeelt om er een gematigde mens van te maken.' In een interview naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek stelt de auteur dat de redenen van het succes van het islamisme eigenlijk zeer simpel, ja zelfs simplistisch zijn maar daarom zeker niet minder onrustwekkend. Dit succes 'wordt verklaard door het feit dat het om een ideologie gaat die voor existentiële vragen een antwoord geeft op alles: leven, dood, de zin van het bestaan… en dat maakt van de islamisten geducht tegenstanders want tenslotte is iedereen op zoek naar antwoorden'

  Ook Taslima Nasrin ziet geen verschil tussen islam en moslimintegrisme, of beter, er bestaat slechts een verschil in gradatie, niet in wezen'. Zij illustreert haar standpunt met de koranverzen die aanzetten tot haat voor de ongelovige en geweld tegen de vrouwen. 'Dood de ongelovigen overal waar je ze vindt' (soera. 2, v. 191). Jihad is een verplichting en de moslims worden verwittigd in soura 9, vers 38: ' Indien jullie weigeren ten strijde te trekken, zal God jullie zwaar straffen'. Voor Nasreen kan de 'islam niet hervormd worden' en 'bestaat er geen gematigde islam'. De zelfmoordenaars van 11 september 2001 'hebben de islam geenszins verkeerd begrepen; zij hebben gedaan wat de koran van hen verlangde', aldus Nasreen. Als persoon die rebelleerde tegen haar moeder die haar een sluier wou doen dragen, heeft zij het bijzonder moeilijk met de laksheid van de westerlingen tegenover die vrouwen die zich nu in 'spoken' veranderen.

  'De atheïst is niet arrogant. Hij denkt alleen beter na.' Herman Philipse '

  Reageer (1)

  Categorie:levensbeschouwing
  19-11-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.moreel esperanto - Paul Cliteur.(foto)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In de geschriften van de drie abrahamitische godsdiensten, het jodendom, het christendom en de islam, aldus Cliteur, horen gelovigen de stem van God. Zij volgen zijn aanwijzingen, in Cliteurs woorden 'het goddelijk bevel'. Immers, voor hen valt het goede samen met de wil van God. Deze 'goddelijke bevelstheorie' verklaart de sterke binding van moraal en religie. Ondanks het vele positieve dat hij in de heilige Geschriften onderkent, benadrukt Cliteur dat men de ethiek het best kan loskoppelen van de religie. Dit gezien de ervaringen met het slaafs volgen van voor ons moreel verwerpelijke passages erin. Hij heeft daarvoor natuurlijk sterke argumenten met het offer door Abraham van zijn zoon Isaäk in de Bijbel (Ismaël in de Koran), de daden van de inquisitie en de moord door Balthasar Gerards op Willem van Oranje, die van Jigal Amir op Rabin, van Mohammed B. op Theo van Gogh en de zaak-Salman Rushdie. Deze religieus geïnspireerde wandaden en vele andere spint hij daarom breed uit om zijn pleidooi voor een autonome ethiek te onderbouwen.

  Nauwelijks vermeldt Cliteur dat geweld ook dikwijls vanuit politieke, ideologische ,economische, ethische overtuigingen gebruikt wordt . We hoeven slechts te denken aan het bewind van Poll Pot in Cambodja met de moord op een groot deel van de intellectuelen en aan dat van Mao Zedong, Stalin, Hitler. De moordenaar van Pim Fortuyn was geen moslim maar een milieuactivist enz...
  In dit verband zegt
  Sam Harris dan weer het volgende  : "Een aantal van de verschrikkelijkste politieke bewegingen waren inderdaad expliciet areligieus, maar ze waren niet speciaal rationeel. De openbare  uitspraken van deze regimes bestonden uit litanieën van waanideeën - over ras, de economie, de nationale identiteit, de loop van de geschiedenis of het morele gevaar van intellectualisme.
  Auschwitz, de goelags en de killing fields zijn geen voorbeelden van wat er gebeurt als mensen te kritisch worden over vormen van geloof in zaken waarvoor geen bewijzen zijn , integendeel, aan deze gruwelen  kan men zien hoe gevaarlijk het is om niet kritisch genoeg na te denken over bepaalde seculiere idelogieën. (uit zijn boek 'Van God Los')

  Paul Cliteur
  (Amsterdam, 6 september 1955) is een Nederlandse rechtsgeleerde en filosoof alsmede opiniërend columnist en publicist. Hij staat bekend om zijn liberale inslag, zijn atheïsme, republicanisme en inzet voor dierenrechten. Hij is ook vrijdenker

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  03-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jan Leyers in humo ( 18 -10 -07 )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   Op het niveau van het dadelijks leven zie ik niet het minste probleem : couscous of patatten , wat maakt het uit (...)
  Maar ik stel wel de vraag waar we ideologisch en filosofisch een common ground kunnen vinden. Al vijfhonderd jaar het Westen twijfel en zelfkritiek als bron van alle denken. Dat kom je in de moslimwereld zelden tegen . Mensen leven er onder een koepel van zekerheden en waarheden. (...)

  In Egypte verkondigde de minister van Binnenlandse Zaken in de krant dat moslims ,die zich bekeren tot het Christendom de dood verdienen. Kan jij je voorstellen dat Patrick Dewael in de gazet zou zeggen :alle christenen die moslim worden, moeten worden omgebracht. In Europa vind je duizende boeken ,die vernietigend zijn voor de paus en het christendom; ik daag je uit om in de moslimwereld een kritische tekst over de profeet te vinden. (...)

  Lees de boeken van Tariq Ramadan, één van de bekendste Europese islamitische denkers. Hij heeft een gematigde reputatie, maar hij pleit wêl voor de ' islamisering' van de wetenschap en hij vindt dat we respect moeten hebben voor de Korangeleerden, die het afbeelden van mensen als zondig beschouwen.  Dan pas ik.  Hoe kan je iemand au sérieux die een probleem heeft met de hele westerse kunstgeschiedenis. (...)

  Een Turkse schooldirecteur zei tegen mij: ' In Darwin en de evolutie geloven, maakt dat het leven aangenamer ?' Ik weet zeker dat zo'n vraag nog nooit in één Europese aula is gesteld. Een wetenschapper is niet bekommerd om gezelligheid:  hij wil feiten.

  Je zou kunnen zeggen: in Europa garandeert de grondwet de vrijheid van menigsuiting. Maar in de praktijk is er al censuur. Zelfs de mensen, die vonden dat zo'n Mohammed-cartoon moest kunnen voegden eraan toe: ' maar ze waren flauw '- met andere woorden: ' ik zou het toch niet gedaan hebben (...) En weet je waar ik bang van word ?
  Ik hoor nauwelijks protest. Neem de zaak Ehsan Jami,  Wouter Bos (partijgenoot en vicepremier) kant zich tegen Eshan Jami, want dat gaan de mensen choquerend vinden, hoor ! Dat pretendeert dan een socialist te zijn! Zou Wouter Bos destijds tegen Nietzsche hebben gezegd ' Oei God is dood' dat ga je toch niet in een boek zetten, want dat gaan de mensen choquerend vinden, hoor! Als ik Bos op televisie zie, ben ik diep verlegen maar ik hoor verder weinig mensen piepen.

  Hier zeggen moslima's dat de hoofddoek een symbool is van hun godsdienst; daar beklemtonen ze dat het ze beschermt tegen de lusten van  de mannen. Dat beledigt mij persoonlijk. Alsof ik een vrouw zonde boerka gelijk zou bespringen (...)
  Maar ik hoor geen mensen piepen. (...)
  (vreemd hoe Jan Leyers' aangenaam reis-programma een wetenschappelijke analayse van de hedendaagse islam wordt  ??)

   De mening van Lucas Catherine  Hij schetst in zijn nieuw boek  ' Van Morendoders tot botsendebeschavingen een heel ander beeld van de Arabische wereld dan Jan Leyers in zijn ' Weg naar Mekka '.
  Over Jan Leyers - Als reisprogramma is het erg goed gemaakt en interessant, maar zo'n reisprogramma heeft ook zijn beperkingen.
  Zoals Jan Leyers zelf zei in een Humo-interview is hij geïnteresseerd in extremen. Dit heeft natuurlijk met de tijdsgeest te maken.
  Botsende beschavingen zijn in !  Zo krijgen we vooral extreem-religieuzen te horen en te zien maar niet feministische figuren als Fatima Mernissi of Nawal al Sadawi ( haar vereniging heeft wel een bloeiende en actieve afdeling  in België . ( zie ook zijstroken van deze blog )


  Rijstpap, tulpen & jihad

  Lucas Catherine schrijft zeer onderhoudend, maar niet altijd gestructureerd; hij wandelt een beetje van de ene anekdote naar de andere. Hij gaat ook voorbij aan de gedwongen bekeringen van christenen en joden in gebieden die veroverd werden door Arabisch-islamitische legers in naam van de koran: “bestrijdt hen die niet geloven in God, totdat zij de islam aannemen.” Hij zwijgt ook over de vele kerken en synagogen die omgebouwd werden tot moskeeën of afgebrand werden. Hij heeft het ook niet over het huidige terrorisme en de vele vormen van intolerantie bij huwelijken met niet-moslims, tegenover homo’s, tegenover christelijke volksgenoten in Soedan of Kosovo, de beperkte godsdienstvrijheid in islamitische landen en de jihad die in de titel voorkomt. ( Jef Abbeel)
  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tom Schoepen. (hoofdredacteur bij Skepp )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen (Oude wijn in nieuwe zakken)

  Creationisme en intelligent design theorie (of neocreationisme) zijn beide geloofssystemen die teruggaan op een ontwerper, een creator. In essentie is intelligent design dan ook een variant binnen het creationisme, zij het in een meer aangepaste vorm. Over de jaren heen hebben sommige creationisten immers ingezien dat het klassieke creationisme, waarin de bijbelse scheppingsverhalen als een historisch relaas wordt beschouwd, wetenschappelijk moeilijk kan verdedigd worden. Alle verwoede pogingen om het creationisme in het Amerikaanse staatsonderwijs onderwezen te krijgen, liepen op weinig of niets uit. De strijd werd zelfs tevergeefs gevoerd tot in het Amerikaanse hooggerechtshof. De reeks van juridische mislukkingen, in de hand gewerkt door een evolutiewetenschap die zelf ook niet stilstaat, dwong het creationisme tot het voortdurend aanpassen van hun tactiek. Intelligent design wordt dan ook door de meeste academici beschouwd als de zoveelste poging om het creationisme in het onderwijs te krijgen. Om hun doel te bereiken beschikken creationisten overigens over de nodige getrainde retorische technieken. In discussies en in hun propagandamateriaal verwijt men darwinisten provocatief dat zij het debat niet aandurven. De evolutiebioloog Richard Dawkins verwoordde het treffend waar dit eigenlijk om draait:

  Creationisten verwachten niet dat ze achtenswaardige wetenschappers door hun belachelijke argumenten kunnen overtuigen. Waar ze naar op zoek zijn is om zich in de sfeer van achtenswaardigheid te koesteren... Het kan hun niet schelen dat ze in een debat verslagen worden. Waar het hen om gaat is dat we ze erkenning geven door de moeite te nemen met hen in het openbaar in discussie te gaan... Je hoeft alleen maar met hen op een podium te verschijnen om hun het respect te verlenen waar ze naar smachten. Ongeacht de uitkomst van het debat wekt het loutere feit dat het plaatsvindt bij onwetende omstaanders de indruk dat er iets moet zijn dat het waard is om op ongeveer gelijke voet over te debatteren.’ (Dawkins, Kapelaan van de duivel, p253)

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  31-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.memen

  Memen zijn dan kleine culturele eenheden, vergelijkbaar met de materiële genen.
  Want, stelt Dawkins, de overdracht van culturele elementen gebeurt quasi zoals dat van de genen.
  Succesvolle ideeën en gewoontes overleven en verspreiden zich.
  Een interessante, maar ook betwiste vergelijking.
  Ook al omdat Dawkins bvb.
  hersenen reduceert tot een vehikel van memen.


   "Dawkins in zijn boek, zijn 'The Selfish Gene' boek, gaat nogal expliciet in op het vb.
  van het geloof.
  Het geloof in een leven na de dood.
  En hij zegt : 'Dat is een zeer succesrijk mem, een zeer succesrijke idee waar geen bewijs voor bestaat, maar die zo succesrijk is dat die algemeen verspreid wordt bij de mensen.' Andere voorbeelden zijn liedjes die heel populair worden of een modeverschijnsel dat plotseling opspringt en over de hele wereld zich verspreidt.
  Ik zat zo op de trein gisteren.
  Ik zag allerlei jongelui met gel in hun haar.
  Dat is duidelijk een nieuw mem dat op dit ogenblik aan het ontstaan is bij een bepaalde leeftijdsgroep
  (zulke  typische voorbeelden vindt u bij mijn weten alleen  bij Dawkins )

  Etienne Vermeersch  : ik vind dat de toepassing  van het begrip ' memen ' hier weinig verheldering brengt.

  Overigens heeft Dawkins dat begrip niet natuurweteschappelijk gedefinieerd:   het is een soort analogie van het begrip 'gen' dat wel een natuurwetenschappelijke basis heeft


  Het is voor mij overduidelijk dat de ware vijand niét Bin Laden is, maar de ideeën, de memen, die hij en zijn aanhangers in zich dragen en vertegenwoordigen en verspreiden. De ware vijand is het mem: `God dienen door als heilig martelaar zoveel mogelijk ongelovigen te doden'. Als een kwaadaardig virus heeft dat mem zich over de islamwereld verspreid. Als je Bin Laden doodt, maar het mem verspreidt zich verder, heb je alleen maar een groter probleem. Je moet het mem uitroeien, niet Bin Laden" (HUMO, 8/1/02, p.145). ( Ann Morelli )

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  14-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tom Schoepen .

  De stand van de wetenschap:

  De wetenschap gaat er al lang van uit dat het leven uit het niet-levende is ontstaan via materiële (chemisch-evolutionaire) processen.
  De vraag is alleen welke natuurlijke wegen er zijn afgelegd van chemische naar biologische evolutie om tot de eerste reproduceerbare cellen te komen.
  Daar is de wetenschap voorlopig nog niet uit maar dat maakt een bovennatuurlijke verklaring daarom niet meer aannemelijk! Een van de meest cruciale principes in de wetenschap is het plausibiliteitsdenken en het principe van het scheermes van Ockham, dat de meest logische en eenvoudige verklaring opteert boven nodeloos complexe verklaringen.


  Een ander misverstand is dat mensen vaak twee dingen door elkaar halen: onverklaard is geen synoniem voor onverklaarbaar.

  Buiten de grote lijnen is het precieze verloop van het ontstaan van het leven inderdaad nog onverklaard, maar daarom is het nog niet onverklaarbaar.
  Het is dus niet omdat we het exacte verloop van de abiogenese niet kennen dat het ontstaan van het leven geen natuurlijk proces geweest is!
  Met andere woorden: vandaag komen enkel materialistische opties nog in aanmerking voor het ontstaan van het leven, omdat de optie of hypothese "godheid" na zovele eeuwen geen stand hield als verklaring.
  God is met andere woorden een overbodige hypothese geworden.


  De kernvraag blijft staande: Als een onnoemlijk complexe god op zichzelf kan bestaan, waarom een minder complexe natuur dan niet?


  Tom Schoepen


  Ockhams scheermes (Latijn Novacula Occami, Engels Ockham's Razor, Occam's Razor) is een principe dat wordt toegeschreven aan de 14e eeuwse Engelse logicus Willem van Ockham, een franciscaner monnik. Hij stelde dat als voor een fenomeen verschillende verklaringen kunnen worden gegeven, de eenvoudigste complete verklaring de voorkeur heeft. In het Latijn luidde zijn stelling: Entia non sunt praeter necessitatem multiplicanda: "Men moet de zijnden (gepostuleerde objecten binnen een hypothese) niet zonder noodzaak verveelvoudigen".

  Het 'scheermes' symboliseert het wegscheren van alle onnodige ingewikkeldheden om bij de eenvoudigste verklaring uit te komen.


  Reageer (0)

  Categorie:Willy Donni
  17-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hoofddoekverbod.( Etienne Vermeersch )
  'Stop discussie over kledijvoorschriften uit de zevende eeuw'

  ETIENNE VERMEERSCH , filosoof. 'Als een vrouw met hoofddoek je aan het loket goed helpt, dan wordt godsdienst vanuit een publieke functie verspreid.'
  Vermeersch: 'Hoe beter moslima's met hoofddoek hun werk doen, hoe gevaarlijker'


  Brussel Moraalfilosoof Etienne Vermeersch juicht het hoofddoekenverbod in Gent toe. 'Al had ik nog liever een hoofddoekenverbod voor publieke functies in heel Vlaanderen gezien', zegt hij. 'Nu zitten we met de vervelende situatie dat er wel een verbod is in Antwerpen, Lokeren en Gent, maar in andere steden niet.
  Overal waar Vlaams Belang een voorstel indient, trekt de partij het publiek naar haar kant, terwijl het de verantwoordelijken zelf zouden moeten zijn die een regeling uitwerken.' Vermeersch heeft wel begrip voor de tegenstanders van een verbod, zoals de socialisten, die staan te roepen dat het een schande is. 'De moslims behoren niet meteen tot de topgroep in onze maatschappij, en worden vaak gediscrimineerd. Maar ik ben altijd principieel geweest', zegt hij. 'Twintig jaar geleden betoogde ik ook al in een scherp artikel voor een verbod van kruistekens in de rechtbanken, om het vermoeden van onpartijdigheid te bewaren.' Vermeersch vindt het dan ook verkeerd om het hoofddoekenverbod als een actie tegen de islam te beschouwen. 'Dit gaat ook niet over de islam.

  Alle mensen die in hun functie met het publiek in contact komen of verantwoordelijkheid dragen, moeten vrij zijn van levensbeschouwelijke tekenen omdat de openbare diensten neutraal moeten zijn. Niet alleen onpartijdigheid is belangrijk, maar ook de schijn van onpartijdigheid.' 'Het gaat er niet om dat mensen met een hoofddoek ervan verdacht worden dat ze onpartijdig zijn, alleen tonen ze geen vermoeden van onpartijdigheid.' Het is zelfs nog erger als die moslima's met een hoofddoek hun werk goed doen, stelt Vermeersch. 'Stel, als burger vang je bij de openbare diensten constant bot, tot iemand met een hoofddoek je wél helpt. Dan ben je geneigd een positieve associatie te maken tussen die persoon en de islam. Op die manier wordt godsdienst vanuit een publieke functie verspreid.
  Dus: hoe beter de moslima's met hoofddoek hun werk doen, hoe gevaarlijker. Waar deze discussie over gaat, is een gebrek aan inzicht over wat de civiele maatschappij werkelijk inhoudt', zegt Vermeersch. 'Als je op één punt aanvaardt dat je uiting mag geven aan je godsdienst in een publieke functie, zet je de deur open voor alles.' 'Moeten we dan aanvaarden dat een vrouw in burka lesgeeft, zoals dat nu al in Engeland gebeurt? Moeten we dan aanvaarden dat moslimvrouwen ons geen hand meer mogen geven? Dat we gescheiden zwembaden moeten bouwen? Of dat een arts een moslimvrouw niet meer mag behandelen?' Volgens Vermeersch zijn veel moslima's bovendien zelf niet consequent. 'Veel vrouwen zeggen dat ze de hoofddoek dragen, omdat de Koran dat voorschrijft.
   Als ze dat beweren, moeten ze het ook goed vinden dat de man zijn vrouw slaat en moeten ze homo's verderfelijk vinden.' 'Het kan best pijnlijk zijn voor vrouwen dat ze nu hun hoofddoek niet meer mogen dragen aan het loket, maar men voert een achterhaald gevecht', aldus Vermeersch. 'Ik hoop dat men de discussie over kledijvoorschriften uit de zevende eeuw eindelijk laat vallen en sereen nadenkt over wat een moderne islam in onze huidige samenleving kan betekenen.' (yd)


  bron de standaard   28.11.07        auteur   Dey

  lezers brief   uit   " Solidair " (   9 juli 2009 )

  Als atheist stoort het mij geweldig dat zogenaamde progressieven de verdediging van het dragen van een hoofddoek op zich nemen. Het dragen van een hoofddoek door een moslimvrouw is een pure daad van vrouwenonderdrukking. Toegegeven, sommige moslimvrouwen spelen dat spelletje natuurlijk mee. Zoals Catherine het zo mooi verwoordde in Solidair: er is een religieuze reden voor: moslimvrouwen moeten hun haar bedekken. In veel culturen is haar trouwens iets sensueels, en dat wordt bedekt. Maar sensueel voor wie? Juist ja. Hebben moslimmannen de discipline niet hun handen thuis te houden bij een vrouw zonder hoofddoek? Misschien dat men dan eens kan beginnen met de moslimman een degelijke opvoeding te geven. Door een hoofddoek te dragen laten de vrouwen zich onderdrukken door een patriarchaat hier overgoten door een religieuze saus.

  Dat er zogenaamde mondige moslimvrouwen met hoofddoeken rondlopen doet niet ter zake: zij spelen het spelletje van het patriarchaat mee.

  Progressieven en marxisten in het bijzonder dienen zich te verzetten tegen elke vorm van onderdrukking en achterlijkheid. De hoofddoek is een onderdrukkend instrument en bijgevolg onverzoenbaar met het marxisme. De PVDA zou beter consequent zijn in haar houding.

  Tony Vermeeren, Turnhout

  Reageer (0)

  01-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Evolutietheorie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De UGent geeft filosoof Johan Braeckman een budget van 200.000 euro om de evolutieleer in Vlaanderen te verdedigen. De professor moet de Vlamingen behoeden voor het creationisme en intelligent design.

  Bijna een jaar geleden werd "The Atlas of Creation" door de creationistische lobby rondgestuurd naar Vlaamse universiteiten en scholen. Eind 2007 waarschuwden professoren van onder meer de VUB en de ULB tegen "de opmars van intelligent design" en eerder al toonde een studie, gepubliceerd in Science, aan dat ongeveer één op de vijf Vlamingen weinig of geen geloof hecht aan Darwins bevindingen.

  "Aan Newton of Einstein twijfelt niemand," zegt Braeckman, "maar over de evolutietheorie, die nochtans een van de sterkste wetenschappelijke theorieën is die er bestaan, heerst wél onzekerheid."

  Professor Braeckman weet al hoe hij zijn 200.000 euro zal besteden. "In eerste instantie willen we de problematiek in kaart brengen," zegt hij, "maar we willen ook met allerlei activiteiten een zo groot mogelijk publiek bereiken. Ik denk dan onder meer aan een website en lezingen." (belga/dm)

  In de VS wordt een museum opgericht, met privégeld gesponsord, dat het scheppingsverhaal als wetenschappelijk voorstelt en ingaat tegen de evolutietheorie. In Nederland oordeelt de minister van onderwijs dat het aanleren van het Intelligent Design concept, naast de evolutietheorie overwogen moet worden.

  Het scheppingsverhaal, en de daaruit voortvloeiende vertelsels over ‘intelligent design’ of ‘creationisme’ zijn echter geen wetenschap, in tegenstelling tot de evolutietheorie die met wetenschappelijke methodes het historisch verhaal van de wording van aarde en mens vorm probeert te geven. De scheppingsverhalen uit de diverse godsdiensten hebben hun waarde, al referentiekader, als metafoor, als weerspiegeling van opvattingen over goed en kwaad.  In die zin kunnen ze dan ook rustig bestudeerd en becommentarieerd worden.  Iets totaal anders wordt het als men deze verhalen ook maar enige grond van wetenschappelijke waarheid toedicht.

  07-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwin
  In de tijd waarin Darwin leefde (1809-1882), dachten de meeste mensen dat alle leven was geschapen in een onveranderlijke vorm. Darwin, maar ook andere onderzoekers uit zijn tijd, zoals de Fransman Lamarck, dachten hier anders over. Zij meenden dat soorten niet constant zijn, maar in de loop van de tijd veranderen of evolueren. Dit idee riep veel weerstand op, vooral omdat de werking van evolutie niet bekend was. Darwin kwam tot zijn inzicht na een reis van vijf jaar over de wereldzeeën met het zeilschip de Beagle

  150 jaar na ‘The Origin of Species’ is het bewijsmateriaal voor evolutie zo overtuigend, dat je, om niet te geloven in evolutie, onwetend, dom of gek moet zijn.”
  De theorie van natuurlijke selectie werd in het verleden meermaals misbruikt om imperialistiche expansie en onderdrukking te vergoelijken !

  Het falsificatieprincipe :
   is een veelgebruikt criterium om "wetenschap" te onderscheiden van geloof. Om een betekenisvolle uitspraak te zijn moeten er gevallen zijn waarin we toegeven dat onze theorie fout is. Bijvoorbeeld, als de aarde slechts zesduizend jaar oud is, dan is de evolutietheorie zeker fout, wegens te weinig tijd.
  Falsifieerbaar = voor herziening vatbaar .

  Darwinisme  =    natuurlijke selectie = aanpassing aan het milieu  -   Neo-Darwinisme  =natuurlijke selectie = genen ( Mendel )  4 maart 2009 Prof Marc Nelissen en Prof. Jean Paul Van Bendegem ;


  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  11-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.omstreden bestaan van J.C.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De twee belangrijkste bronnen van buiten de bijbel voor Jezus´ bestaan zijn die van josephus Flavius (foto of beter afbeelding)) en Philo van Alexandrie. Echter, beide hebben zeer grote haken en ogen. Josephus Flavius (de naam zegt het eigenlijk al) was een Joodse man die naar Rome is meegegaan en na het jaar 69 als geadopteerde zoon van de keizer rondliep in Rome. zijn geschriften zijn ook van deze periode. Dat is allemaal zeker. Zijn geboortejaar is, zover ik weet, niet helemaal zeker maar zelfs als we ervan uitgaan dat hij bijv. 10 was ten tijde van Jezus´ leven, dan zit er nog zo´n 35 jaar tussen Jezus kruisdood en zijn geschriften. Niet erg betrouwbaar meer dus.
  Philo van Alexandrie was een geassimileerde Joodse man die geen Hebreeuws meer sprak en flink geassimileerd was. Ik meen dat hij bepaalde Joodse gebruiken overnam maar zeker niet met regelmaat in Judea te vinden was, laat staan dat hij Jezus heeft gesproken of gezien.
  Zoals je zelf vast wel weet zijn de evangeliën ook niet van Jezus´ tijd zelf (zijn van rond het jaar 70 tot 100) en dus ook niet meer betrouwbaar). Laat ik het zo samenvatten: hoe meer je naar het jaar 33 teruggaat, hoe minder er van Jezus als persoon overblijft. Ik doe alleen geen uitspraak of de rest 0 of bij benadering 0 is.

  Voor vele atheïsten, agnostici en deïsten was Jezus een gewoon mens, een van de vele Jezussen die er in die tijd in Palestina rondliepen — een rondreizende joodse leraar die geen wonderen verrichtte en evenmin claimde God te zijn. Zij vinden zich eerder terug in de historisch-kritisch benadering Jezus (historisch-kritisch benaderd), waarin de bovennatuurlijk verhalen over Jezus beschouwd worden als mythische en symbolisch-literaire constructies achteraf. Voor een aantal atheïsten heeft Jezus als persoon nooit bestaan

  Over Philo van Alexandriê ( in het boek  " De rivier van Herakleitos ) Een derde grote verdienste wordt zelden of nooit vermeld. Hij is de eerste filosoof uit de geschiedenis bij wie een expliciete  veroordeling van de slavernij vinden.
  Hij was (dus ) een tijdgenoot van Jezus, maar op ethisch vlak stond hij op een onvergelijkbaar hoger niveau !

  Er bestaat geen volstrekte zekerheid over de vraag wanneer de vier kanonieke evangeliën werden geschreven, maar de meerderheid van de specialisten gaat wel ongeveer in de volgende richting. De evangeliën werden door onbekende auteurs geschreven: de namen die ze gekregen hebben, zeggen niets over de oorspronkelijke auteurs, met uitzondering van Lucas, waarvan algemeen wordt aangenomen dat hij ook de auteur is van de Handelingen van de Apostelen. Sommigen denken dat het een Lucas betreft die Paulus op zijn reizen zou hebben vergezeld, maar daar staat tegenover dat zijn opvattingen niet stroken met die van Paulus (in diens authentieke brieven). Het modern gebruik van de namen: Mattheus, Johannes... verwijst niet naar personen, maar naar de tekst zelf. Geen enkele van de auteurs van de evangeliën heeft Jezus zelf gekend (er zitten dus geen "apostelen" bij). Men neemt algemeen aan dat het evangelie van Marcus het oudste is; velen situeren de oorsprong ervan rond het jaar 70. In brede kringen wordt aangenomen dat Lucas en Mattheus het evangelie van Marcus als bron hebben gebruikt: ze moeten dus van latere datum zijn: velen situeren ze rond 80-90. Johannes is grotendeels onafhankelijk van de andere ontstaan, het bevat veel theologische verwerking en wordt daarom rond 100-110 gesitueerd. De evangeliën geven weer wat in bepaalde christelijke gemeenten gangbaar was, met hier en daar een eigen verwerking door de auteur. Als we aannemen dat Jezus rond 30 gestorven is (niemand kent het precieze jaartal), dan dateert het vroegste evangelie van ongeveer 40 jaar later.  (Etienne Vermeersch )

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  20-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nordine Taouil
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Verleden zondag was een zwarte zondag voor de dromers van een multiculturele samenleving en een «Europese islam». Die dag was immers heel televisiekijkend Vlaanderen getuige van het ultieme failliet van die twee dromen, toen imam Nordine Taouil in het VRT-programma De Zevende Dag bleef zweren bij het bijbelse creationisme.

  Tegenstanders van al wat naar multiculturaliteit ruikt zouden de imam op hun blote knieën moeten danken voor de voorstelling die hij in de VRT-studio's ten beste gaf. Vanaf nu kan immers elk debat in de kiem gesmoord geworden door één enkele eenvoudige vraag aan de moslim van dienst: aanvaardt hij het darwinisme, of houdt hij vast aan het creationisme? Speelt men voor een publiek waarvan het merendeel ze nog altijd alle vijf op een rij heeft, hoeft men daarna zijn mond zelfs niet meer open te doen om gelijk te krijgen, want de kans is groot dat de moslim zich net zoals imam Nordine Taouil in De Zevende Dag hopeloos buiten spel zet. En dan te bedenken dat Nordine Taouil nog moet doorgaan als één van de gematigde moslims in ons land.

  Dat ‘debat’ met Johan Braeckman destijds gezien. Tenenkrullend van plaatsvervangende schaamte. Als een zwakke leerling uit de lagere school die het durft op te nemen tegen een eminente wetenschapper. Zich niet eens bewust van het modderfiguur dat hij sloeg. Nordine Taouil is trambestuurder van beroep en blijkbaar imam in bijberoep. Heeft naar eigen zeggen veel ‘geleerde boeken’ gelezen. Dat zo’n onbenul mag optreden als woordvoerder van de moslims zegt veel over de kwaliteit van hun clerus. Wat die borst uit z’n botten slaat in de clandestiene opname slaat alles. En verder kent de koran het begrip ‘tagiyya’ - ongelovigen misleiden en tegenover hen liegen is zonder meer toegestaan. ( Luc Swinnen )

  De vraag stelt zich dan : waarom houden ze zo vast aan een letterlijke interpretatie van hun vermeende heilige teksten ? Het antwoord is even eenvoudig als onthutsend : omdat mannen hun bevoorrechte patriarchale  positie niet willen verliezen . ( bron vrijdenker 14.02.2008 )

  Of is Nordine Taouil soms een geïsoleerd geval? Een dag later ging Koen Fillet voor zijn Radio 1-programma Feyten of Fillet op zoek naar moslims die wel het darwinisme willen aanvaarden, en tot zijn stomme verbazing –trouwens goed te horen aan zijn stem– had hij er zelfs niet één enkele kunnen opsnorren. Maar, voegde hij er nog aan toe, het is natuurlijk wel vakantie – alsof dat een groot verschil zou gemaakt hebben. Waarom bijvoorbeeld niet snel eens naar Kif Kif gebeld? Of één van de vele moslim mandatarissen die ons land rijk is, en die anders altijd wel te vinden zijn om hun multiculturele zeg te komen doen over één of ander onderwerp? En bij mijn weten is bijvoorbeeld ook een Mimount Bousakla van de Lijst Dedecker nog altijd moslim, en niet bepaald op haar mondje gevallen.  In ieder geval heeft Johan Braeckman van SKEPP gelijk wanneer hij stelt dat dit soort onzin –want kunnen we dit dan werkelijk iets anders dan onzin noemen?– de integratie van een grote groep immigranten niet bepaald vooruit helpt. En het moet gezegd, ik kan me niet herinneren dat we dit soort van problemen, om over hoofddoeken en mannelijke gynaecologen nog maar te zwijgen, hebben of gehad hebben met Spanjaarden, Italianen of Grieken die lang geleden inweken, Chinezen of Japanners, of de nieuwe immigranten uit Centraal- en Oost-Europa. Die immigranten hebben dan ook veel minder last van werkloosheid, criminaliteit, of politie of werkgevers die zich dan «racistisch» tegenover hen gedragen. Zou het ene soms iets met het andere te maken kunnen hebben? En dan willen sommige politici ons doen geloven dat alle immigratie altijd en overal de samenleving verrijkt, zowel cultureel als economisch.

  Met dit voorval moet het nu voor iedereen die het wil begrijpen duidelijk zijn dat de integratie van de moslims in Europa niet mislukt is, maar van het begin af reeds volkomen onmogelijk was. De islam is niet louter een godsdienst, zelfs geen religieus-politieke-culturele ideologie, maar een letterlijk allesomvattende ideologie, die ook ingrijpt in de economie (denk bijvoorbeeld maar aan de Fortis B Fix 2008 Islamic Index 1
  ) en zelfs de wetenschap. Hoeft het dan bijvoorbeeld te verbazen dat men tot nog toe in Stockholm nog niet bepaald veel Nobelprijzen economie of geneeskunde aan moslims heeft kunnen uitdelen? Maar dat de integratie van de islam, die het darwinisme niet kan aanvaarden, zelfs niet op het meest praktische niveau, in de Europese samenleving totaal onmogelijk is, kon niet beter geïllustreerd worden dan precies met dit voorval.

  En wat misschien nog meer zorgen zou moeten baren is dat er zelfs apostelen van de multiculturele samenleving gevonden kunnen worden die nu ook al vinden dat we over het darwinisme vooral niet te veel mogen doorbomen – uit respect, of wat dacht je? Eerlang kan er misschien zelfs een Belgische rechter gevonden worden die SKEPP voor racisme wil veroordelen omwille van hun systematische propaganda van het darwinisme…

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  25-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Astrologie. = Onzin
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De voorspellingen zijn steeds zo vaag in diepzinnigheid dat een meerderheid zich er in herkent.

  Het Forer-effect, ook Barnum-effect genoemd, is afkomstig uit de psychologie en betreft de neiging van mensen om vage en algemeen geldende uitspraken over de eigen persoon te accepteren als rake, typerende omschrijving, zonder zich te realiseren dat diezelfde omschrijving voor bijna iedereen opgaat. Sceptici van de astrologie schrijven de populariteit van horoscopen toe aan dit effect

  Is het dan niet zo dat men om het even welk teken bij om het even wie plaatst en zo een basisprofiel bekomt  en dan maar corrigeren met uitzonderingen waar dan de ascendent en descendent  een rol in spelen.
  Als er tegenwoordig zoveel mensen zijn die aan de astrologie geloof hechten, dan moet de oorzaak daarvan veeleer bij de psychologie gezocht worden. Het moet immers nog bewezen worden dat de klant minder tevreden is met de verkeerde horoscoop. De astroloog is zeer dikwijls ook een goede psycholoog.

  De bekende Jeff Hoeyberghs (plastisch chirurg) zegt in humo:  Ik ben wetenschapper : ik geloof in feiten en ik kan alleen vaststellen dat er duidelijke karakterverschillen bestaan tussen mensen, die onder verschillende sterrenbeelden geboren zijn .

  Maar de kenmerken van de verschillende sterrenbeelden zijn echter ook zo vaag in diepzinnigheid dat hier dezelfde regel geldt als voordien aangehaald.

  Reageer (0)

  28-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Caroline Fourest.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Caroline Fourest (Aix-en-Provence, 9 september 1975) is een Frans feministisch schrijfster, journaliste, en redactrice van het tijdschrift Prochoix. Ze werd bekend met Frère Tariq (Broeder Tariq), een kritische beschouwing van de werken van de Islamitische filosoof Tariq Ramadan.

  Fourest is afgestudeerd in sociologie en politicologie en heeft als journaliste diverse boeken geschreven over onderwerpen als conservatieven, de pro-life beweging (Frankrijk en de USA), en over de huidige fundamentalistische tendenzen in Abrahamitische religies (joods-fundamentalisme, moslim-fundamentalisme, christen-fundamentalisme). Ze was vanaf 1999 president van het "Centre Gai et Lesbien".

  Ze publiceerde in 2004 een grondige studie van de opvattingen van Tariq Ramadan Frère Tariq (Grasset). Fourest onderzocht een twintigtal boeken van Ramadan, en de meeste opnamen van zijn spreekbeurten. Ze concludeert dat Ramadan, ondanks zijn westerse voorkomen, en ondanks zijn veelvuldige pleidooien voor integratie, in wezen een islamist is.

  In maart 2006 ondertekende ze MANIFESTO: Together facing the new totalitarianism, een manifest tegen het islamitisch totalitarisme dat veel publiciteit verwierf en waarvoor Fourest en 11 andere ondertekenaaars onder wie Salman Rushdie, Ibn Warraq, Maryam Namazie, Taslima Nasreen en Ayaan Hirsi Ali doodsbedreigingen ontvingen. Fourest heeft voor haar werk diverse prijzen ontvangen, waaronder de nationale prijs "Laïcité" in 2005 en de "Award of the political book" in 2006.


                                                      Bibliografie (beknopt)

  • Foi contre choix : La Droite religieuse et le mouvement Prolife aux Etats-Unis (2001; Editions Golias) ISBN 2911453786
  • Frère Tariq : Discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan (Grasset & Fasquelle) ISBN 2246667917
  • La tentation obscurantiste (2005; Grasset & Fasquelle) ISBN 224669194X
  • Tirs croisés : La laïcité à l'épreuve des intégrismes juif, chrétien et musulman (2005; LGF) ISBN 2253114375
   In haar boek ' Frère Tariq 'doet zij op basis van voornamelijk deze
   audio-tapes uit de doeken dat Ramadan van mening is dat bijvoorbeeld gemengd zwemmen immoreel is.
   Dat een niet getrouwde moslim niet alleen met een vrouw in een kamer mag zijn.
   Dat een man moet vermijden een vrouw een hand te geven.
   Hij is een voorstander van het dragen van hoofddoekjes om de reden dat mannen anders in verleiding worden gebracht.
   Hij is van mening dat nachtclubs niet bezocht dienen te worden.
   Hij verbiedt een islamitische vrouw met een niet-islamitische man te trouwen.
   En is hij ook van mening dat homoseksuelen een affront zijn tegen de natuur.

  Een moslim, resident of staatsburger moet zich beschouwen als gebonden door een moreel en sociaal contract met het land waar hij verblijft”, aldus Tariq Ramadan. Of anders gezegd, hij moet de wetten naleven. Maar in zijn cassettes vraagt Tariq Ramadan aan de moslims om de religieuze identiteit ‘boven alles’ te plaatsen. Hij preciseert dat de Grondwet en wet weliswaar moeten geëerbiedigd worden, maar dit voor zover zij niet in strijd komen met een islamitisch principe dat erboven staat. Eigenlijk is hij een voorstaander van een diep retrograde visie op de islam die op vele punten onverenigbaar is met het moderne leven. Tekst van Caroline Fourest.

   

  ..


  Reageer (0)

  11-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pius XII en de vernietiging van de Joden . ( boek )
  Dirk Verhofstadts zijn conclusie is vernietigend.' De belangen van de katholieke kerk waren blijkbaar belangrijker dan het leven van miljoenen Joden in Europa. Hun uitroeing was de prijs die de katholieke kerk bereid  was te betalen  om haar positie te beschermen en te versterken .
  Natuurlijk waren uiteindelijk de nazi's die de daad bij het woord  voegden en hun antisemitisme tot zijn uiterst gruwelijke logica doortrokken door de systematische moord op zes miljoen Joden.
  Maar dat was enkel mogelijk dankzij  de medewerking van grote lagen van de katholieke en protestanse bevolking , zowel in Duitsland als in de door de nazi's bezette gebieden. En de medewerking van die bevolking was op haar beurt alleen maar mogelijk doordat de paus en de meeste kerkelijke autoriteiten  besloten te zwijgen over de grootse ramp in de Europese geschiedenis en zich nooit publiek tegen Hitler en zin naziregime  keerden.'

  bron : boekenbeurs vandaag  waar ik de voorstelling van het boek bijwoonde.

  Reageer (0)

  13-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God bless us

  "The capacity of human beings to bore one another
  seems to be vastly greater than that of any other animal."

  H.L. Mencken

  Politiek verantwoordelijken vroegen en vragen nog steeds de zegen van God om economische en sociale doelstellingen met geweld te verwezenlijken ;. "God bless us" wordt vaak door staatshoofden en regeringsleiders zonder verpinken uitgesproken alsof zij net  daavoor in privacy een onderhoud hebben gehad met het "opperwezen".
  Is het niet om misselijk te worden bij de aanblik van een geestelijke die zijn zegen  geeft aan zwaar bewapende soldaten die op het punt staan hun medemensen te gaan vermoorden !

  De geschiedenis heeft ons ondertussen  wel geleerd op welke manier bepaalde gelovigen hun gelijk aan de mensen hebben overgebracht. Kruistochten, inquisiteurs, brandstapels, broodroof, verbanning, zelfmoordcommando's, oorlogen, beeldenstormen  enz. allemaal "menslievende" middelen  om in de naam van Die God de medemens tot betere gedachten te brengen.

  22-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.weerlegging van de creationistische argumenten
  In hun strijd tegen de evolutietheorie in het onderwijs maken de creationisten al decennia lang gebruik van een zelfde arsenaal aan argumenten, al zijn die argumenten vaak reeds lang weerlegd.

  Eén van hun favoriete methodes is het wijzen op het gebrek aan fossielenmateriaal dat het bestaan van ( graduele) evolutie  ondersteunt.

  Dit bezwaar is even oud als Darwins evolutietheorie zelf.

  In de negentiende eeuw was het bezwaar  misschien niet geheel onterecht, maar sinds Darwins tijd hebben paleontologen niet stil gezeten.

  Zo hebben ze onder andere belangrijke missing links gevonden. De meest spectaculaire zijn de Archaeopteryx, die een schakel  vormt tussen de reptielen en de vogels, en de Titaalik, die duidelijk de overgang van vis naar amfibie illustreert.

  Maar ook bijvoorbeeld de langzame overgang van landzoogdieren naar walvissen is heel mooi geconstrueerd

  Vanzelfsprekend presenteren wetenschappers vandaag deze overgangsvormen als overtuigend bewijs voor geleidelijke of graduele evolutie. ( bron Skepp )


  Categorie:levensbeschouwing
  »
  Reageer (0)

  26-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Religiometer van Richard Dawkins en Anne Provoost
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De religiometer van Anne Provoost  (in haar atheïstisch Sermoen ) is duidelijk geinspireerd door Richard Dawkins .

  In haar atheïstisch sermoen vermeldt ze regelmatig Richard Dawkins ook Sam Harris, Daniël Dennett, Christopher Hitchins.  Hun aanpak heeft vele ogen geopend maar heeft ook geleid tot polarisatie zegt zij .


  De religiometer volgens Anne Provoost:
  Eerste graad – atheïsme:
  Je staat in de wereld, maar je hebt op geen enkel moment het gevoel dat je deel uitmaakt van wat je ‘een groter geheel’ zou noemen.

  Tweede graad – spiritueel atheïsme:
  Je leeft met het gevoel dat je deel uitmaakt van een groter geheel, je voelt verbondenheid, maar je gelooft geen moment dat het grotere geheel afhangt van een bovennatuurlijke kracht.


  Derde graad – agnosticisme:
  Je leeft met het gevoel dat je deel uitmaakt van een groter geheel, maar je stelt dat je niet kunt weten of de grootheid die je ervaart natuurlijk dan wel bovennatuurlijk is.


  Vierde graad – ietsisme:
  Je gelooft dat de grootheid die je ervaart wel degelijk iets is dat de wetten van de natuurkunde overstijgt, maar kan er verder geen concrete invulling/benaming van geven: “er moet toch íéts zijn”.


  Vijfde graad – deïsme:
  Je gelooft dat de grootheid die je ervaart een bovennatuurlijke kracht is en noemt die ‘God’. ‘God’ staat buiten de materiële wereld en kan alles zijn. Het is een aanwezigheid, meer is er niet van bekend.


  Zesde graad – theïsme (zonder meer):
  Je gelooft in het bovennatuurlijke. De onstoffelijke kracht uit graad 5 is verpersoonlijkt. ‘God’ bezit menselijke kenmerken (hij kan liefde voelen, hoop, teleurstelling…), maar is verder volkomen onmachtig.


  Zevende graad – de God met een plan:
  ‘God’ is meer dan de aandachtige, verpersoonlijkte aanwezigheid van graad 6. Hij heeft ook plannen met je. Die plannen zijn niet altijd even doorgrondelijk.


  Achtste graad – de God met een universeel plan:
  ‘God’ heeft niet alleen plannen met jou, hij heeft ook plannen met de wereld en met de andere mensen, gelovig of niet.


  Negende graad – de God met regels en wetten:
  ‘God’ omschrijft zijn plannen en doelstellingen zo duidelijk dat er wetten en regels uit af te leiden zijn. Er zijn straffen voorzien voor wie zich niet aan de regels houdt, en beloningen voor wie dat wel doet.


  Tiende graad – de mens als instrument van God:
  ‘God’ verwacht van de mens dat hij optreedt als rechter op aarde, opdat zijn wetten en regels zouden worden opgevolgd. Hij zet jou in om zijn wetten te openbaren, toe te lichten, te implementeren en af te dwingen.

  Richard Dawkins geeft maar 7 mijlpalen in zijn spectrum .

  1.  Gedecideerde theïst. Het is 100 % waarschijnlijk dat God bestaat. Om het met C.G. Jung te zeggen: ' Ik geloof niet, ik weet '
  2.   Uitermate waarschijnlijk, maar niet 100 %. De facto-theïst. ' Ik kan het niet zeker weten, maar geloof sterk in God en leef  mijn  leven met de aanname dat hij er is'.
  3.    Meer dan 50 % maar niet veel meer. Formeel agnosticus , maar overhellend richting theïsme. ' Ik ben heel onzeker, maar ik  ben geneigd om in God te geloven .
  4.     Exact 50 %. Volstrekt onbevoordeelde agnosticus . ' Het bestaan  van God en zijn niet bestaan zijn exact even waarschijnlijk.
  5.     Minder  dan 50 % maar niet veel minder. Formeel agnosticus, maar overhellend richting atheïsme.' Ik weet niet of God bestaat, maar ik ben geneigd het te betwijfelen.
  6.      Uitermate onwaarschijnlijk, maar niet 0 %. De facto-atheîst. ' Ik kan het niet zeker weten, maar ik geloof dat God zeer onwaarschijnlijk is en leef mijn leven met de aanname dat hij er niet is.'  
  7.       Gedecideerde atheïst. ' Ik weet dat er geen God is met dezelfde overtuiging als waarmee Jung "weet" dat er wel een is '.

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.over de stamboom van Jezus.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen DE STAMBOOM VAN JEZUS
  • Volgens Paulus (ca 20 jaar na de dood van Jezus) is Jezus naar het vlees geboren uit het zaad van David (ek spermatos Dawid).

  • Volgens Mattheüs en Lucas (30/40 jaar later) is hij geboren uit een maagd; daar kan dus van het sperma van David geen sprake zijn.

  Mattheüs en Lucas voegen daar nog iets komisch aan toe. Ze stellen een stamboom van Jezus op, maar het is de stamboom van Jozef, waarvan ze zelf beweren dat hij niet de vader is! Tot overmaat van ramp zijn die stambomen totaal uiteenlopend: de vader van Jozef heet volgens de ene Jacob en volgens de andere Elie. Dat gaat dan in twee verschillende reeksen - ze komen samen bij Zorobabel en Salatiël, en gaan dan weer uiteen, om via twee verschillende zonen bij David terecht te komen.
  Bij Mattheüs zijn er 25 schakels tussen Jozef en David, bij Lucas zijn er 40 schakels. Dat bewijst dat er een grote behoefte was om van Jezus een zoon van David te maken en daarvoor vinden ze om het even wat uit.

  bron Skepp     Etienne Vermeersch !

  Reageer (0)

  25-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Viktor Stenger .
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Nog belangrijker is de aanname door heel wat gelovigen dat heel wat van de morele normen die we tot de dag van vandaag hanteren, een goddelijke oorsprong kennen en voor het eerst ‘geopenbaard’ werden in de ‘heilige’ teksten.
  Maar Stenger toont aan dat al die idealen al in vroegere culturen ontwikkeld werden. Zo was de morele norm ‘doe aan anderen, zoals je zou willen dat zij aan jou doen’ die volgens velen afkomstig is van Jezus’ Bergrede, al veel vroeger neergeschreven door Confucius, Isocrates en in de Mahabharata, een belangrijk filosofisch epos uit India dat mee de hoeksteen vormde voor het hindoeïsme. Daarnaast staan er zowel in de Bijbel als in de Koran ronduit weerzinwekkende voorbeelden van moord, geweld en onderdrukking op bevel van god en verantwoorden ze beide het bestaan van de slavernij.

  Stenger wijst erop dat pausen en prelaten van de rooms-katholieke kerk in de negentiende eeuw nog slaven hadden, en dat de kerk de slavernij pas in 1888 veroordeelde, ‘nadat elke christelijke staat deze praktijk had afgeschaft’.

  De ‘heilige’ teksten bevatten ook tal van misogyne teksten die binnen orthodox religieuze gemeenschappen tot de dag van vandaag leiden tot onderdrukking van meisjes en vrouwen, denk aan de gedwongen huwelijken, de toelating van geweld tegen de vrouw, de verstotingen en de eremoorden.

  Theologen krijgen ook moeilijk uitgelegd waarom Mattheüs in 10:34-37 het volgende verklaarde: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard.’ Niet te verwonderen dat in de loop van de geschiedenis zoveel moorden begaan werden in naam van god, die blijkbaar belangrijker is dan mensenlevens Religie staat weer volop in de belangstelling. Regelmatig verschijnen er nieuwe boeken waarin godsgelovigen proberen aan te tonen dat leven zonder God onmogelijk is, dat de samenleving godsdienst nodig heeft om behoorlijk te functioneren en dat ons moreel gedrag noodzakelijk moet steunen op religieuze normen en waarden.
  Ik denk aan de boeken van John Gray, John Carroll, Alister McGrath en in onze contreien van Herman De Dijn, Ad Verbrugge, Gerard Bodifée en Wouter Beke. Zij worden daarin gesteund door politici van allerlei pluimage.

  Niet alleen van christenen zoals Peter Balkenende, Piet Hein Donner, Maria van der Hoeven en André Rouvoet, maar ook door socialisten zoals Job Cohen en Steve Stevaert die verklaren dat religie essentieel is voor een harmonieuze samenleving. Tegen die trend in zijn nu ook heel wat ongelovigen in de pen gekropen om aan te tonen dat dit allemaal onzin is en dat we beter vertrekken van de rede als basis voor de moraal.
  Onder hen de internationaal gekende auteurs zoals Richard Dawkins, Sam Harris en Christopher Hitchens, maar in onze contreien ook Herman Philipse, Paul Cliteur, August Hans den Boef en Etienne Vermeersch. Centraal in hun betoog staat ook de vraag naar het bestaan van god. Als kritische rationalisten hebben ze elk op hun manier die hypothese onderzocht en zijn ze tot een negatief antwoord gekomen. Dat doet nu ook de Amerikaanse filosoof Victor Stenger van wie onlangs het boek God. Een onhoudbare hypothese verscheen. /Is God een houdbare hypothese? De fysicus Victor Stenger (foto) geeft het antwoord al in de titel van zijn boek God, een onhoudbare hypothese: Hoe de wetenschap aantoont dat God niet bestaat.

  Het probleem van vele ongelovige argumenten over godsdienst is dat die veel verschillende aspecten heeft, en dat het helemaal niet zo duidelijk is wat de gelovigen zelf met ‘God’ bedoelen. De God der monotheïsten is meestal een AAA-god: almachtig, alwetend en algoed. Dat klopt niet met de aanwezigheid van buitengewoon veel volkomen onnodige ellende, maar de godgeleerden hebben zich hiermee in de hoek geschilderd en zullen die AAA-claim niet laten vallen. Vaak zeggen gelovigen dan maar dat God onbegrijpelijk is.

  STENGER: De vorige paus heeft gezegd dat de kerk aanvaardt dat het lichaam is geëvolueerd. Maar het idee dat ook de menselijke geest materieel is, en samen met de rest van het lichaam is geëvolueerd, aanvaardt de kerk niet. De geest is namelijk de ziel en die is immaterieel. Dus wat mij betreft, heeft ook de katholieke kerk de evolutietheorie nog niet helemaal aanvaard. Dat kan ook niet, volgens mij. Alle gelovigen, ook katholieken, zijn ervan overtuigd dat de mens een speciale plek in de kosmos bekleedt. Dat de mens in zekere zin het doel van de schepping was.  Met andere woorden: dat God er op een of andere manier voor gezorgd heeft dat de mens het resultaat zou zijn van de evolutie van het leven op aarde. Welnu, wie dat gelooft, gelooft in intelligent design, niet in de evolutietheorie


  Het is ook zeer beangstigend dat er mensen zijn die in God (een god) geloven. Op basis waarvan vraag ik me dan af? Op basis van een of andere (of meerdere) tekst(en) die is teruggevonden en waarvan niemand weet door wie die is geschreven? Of op basis van het feit dat er iemand zegt: ik ben de zoon van God? Of op basis van hallucinaties die iemand heeft? Als je dat gelooft dan kan je alles geloven en dat maakt mij inderdaad bang. En eerlijk: met recht en reden als ik de geschiedenis zo bekijk


  Reageer (1)

  Categorie:levensbeschouwing
  09-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sadomasochisme !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen God incarneerde zichzelf als een man - Jezus - met de bedoeling zich te laten martelen en ter dood te laten brengen bij wijze van verzoening voor de erfzonde van Adam en Eva. Sinds Paulus deze afschuwelijke leer ging verkondigen is Jezus vereerd als verlosser van al onze zonden.
  Niet alleen van de zonde die Adam in het verleden heeft begaan , maar ook van toekomstige  zonden - of toekomstige mensen zich nu wel of niet hebben voorgenomen die te begaan .

  Adam , die zogenaamd de oerzonde had gepleegd , heeft uberhaupt niet eens bestaan.
  Dat Paulus dat niet wist , is nog te vergeven , maar de alwetende God moet ervan op de hoogte zijn geweest ( en dus Jezus ook, als je gelooft dat hij ook God is ).

  Maar dat ongemakkelijke feit is een funeste ondermijning van de goedkeuring van die hele omslachtige valse verzoeningstheorie. O, maar natuurlijk ! Het verhaal van Adam en Eva is altijd maar symbolisch bedoeld, zegt u ? Symbolisch?

  Dus om indruk te maken op zichzelf, liet Jezus zich martelen en kruisigen voor een symbolische zonde, begaan door een niet-bestaand individu.

  Ik zei het al compleet geschift en daarbij wreed onaangenaam .

  )Met zijn boek " God als misvatting  "rekende Richard Dawkins af met het geloof als middel om de werkelijkheid te begrijpen. Maar God is niet de enige bedreiging van de wetenschap en van het gezonde verstand. Ook de belangstelling voor astrologie, homeopathie en andere pseudowetenschappen blijft Richard Dawkins een doorn in het oog. Waarom wil de mens zo graag bedrogen worden door sprookjes en mythen? De vraag stellen is hem beantwoorden: de mens wil graag verleid worden door mooie verhalen. Er is geen enkele reden om daarvoor het terrein van de wetenschap te verlaten want Een regenboog ontrafelen is precies dát: een mooi verhaal. De verklaringen die de wetenschap heeft te bieden, bevatten juist vaak de meeste schoonheid. Er schuilt poëzie in de formule, en gelukkig hebben we Richard Dawkins om dat te laten zien.

  Hij ziet het geloof als een kwalijk virus dat van generatie op generatie wordt doorgegeven.
  Hij  komt tot de conclusie dat hij mensen die ' gematigd geloven 'het ergste vindt .

  Waarom zou een goddelijk wezen dat vooral bezig is met de schepping en de eeuwigheid, zich ook maar een lor aantrekken van onbeduidende menselijke misdaden ?
  Wij mensen hebben het zo in onze bol dat we zelfs onze nietige zonden oppompen tot aangelegenheden van kosmisch belang .   

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  10-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de rivier van Herakleitos ( afbeelding)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zo bespreken Vermeersch en Braeckman de impact van Socrates, Plato, Aristoteles, de stoïcijnen, de epicuristen en sceptici die elk op hun manier verbanden legden tussen mens en moraal. Interessant is hun standstill bij Philo van Alexandrië die enkele decennia na het begin van onze tijdsrekening al in het verzet ging tegen de slavernij, waardoor hij op ethisch vlak op ‘een onvergelijkbaar hoger niveau’ stond dan Jezus en de latere christelijke leiders.
  Terecht noemen de auteurs de slavernij als ‘de schandelijkste aantasting van de menselijke waardigheid voor Auschwitz’. Het christendom heeft net als de andere geopenbaarde godsdiensten slavernij steeds aanvaard en goedgekeurd. Zo staan in diverse passages van het Oude en het Nieuwe Testament verantwoordingen voor het behandelen van een persoon als het eigendom van een ander persoon. De vermeende naastenliefde die deze godsdiensten beweerden na te streven, strekte zich in de praktijk alleen maar uit tot de eigen groep, de anderen mochten onderdrukt of zelfs letterlijk geliquideerd worden. Nog steeds wordt te weinig benadrukt hoe bijvoorbeeld het christendom medeschuldig was en is aan allerlei vormen van antisemitisme met de moord op zes miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog tot gevolg. Jodenhaat, moslimhaat en christenhaat zijn geen gevolg van de rede maar van eeuwenoude tradities en overleveringen van heilige teksten die de Ander vergeleken met minder dan een dier.

  bron: Liberales  - Dirk Verhofstadt
  Enkele passussen uit dit boek.
  14-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Irrationaliteit .
  Irrationaliteit doet zich voor bij die 'denkers' die ideeën naar voren brengen die of interne contradicties bevatten, of manifest in strijd zijn met alledaagse ervaring of algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten afwijzen .
  Zo zijn bijvoorbeeld de getuigen van Jehova, en sommmige christenen en moslims, irrationeel in hun verzet tegen de evolutietheorie en in hun letterlijke interpretatie van de Bijbel of de Koran, omdat hun opvattingen vanuit  wetenschappelijk oogpunt volkomen onhoudbaar zijn.
  Irrationele opvattingen moeten we bestrijden -met intellectuele middelen - omdat ze een maatschappelijk gevaar betekenen. 


  (Het ontstaan van de filosofie betekent het begin van het einde van de naïeve visie van de mythen en van het besef  van onmacht tegenover de willekeur van de goddelijke ingrepen )

  3 september 2009

  Marxisme : Het historisch materialisme daarentegen is als werkhypothese, heel vruchtbaar gebleken, zowel voor het historisch als voor het sociologisch onderzoek.
  Het feit dat sommige epigonen ( nabloeiers ) deze inzichten tot in het dogmatische en belachelijke doorvoerden ( bv. in  de Sovjet-Unie en de DDR), doet niets af aan de verdiensten van Marx zelf, die hier op een onderzoeksterrein heeft gewezen waarvoor historici  op een onbegrijpelijke wijze blind waren gebleven.
  Het blijft een definitieve verworvenheid dat men bij elke totaalbeschrijving van een maatschappij de relaties moet  tussen de economische infrastructuur en de bovenbouw van institutionele en ideologische aard.
  Wanneer men die inzichten als werkhypothese beschouwt , kunnen ze tot interessante ontdekkingen leiden.
  Zodra men echter meent dogmatisch te moeten vasthouden aan starre schema's, dan doet men afstand van één van de grondeisen van Marx zelf, namelijk het voortdurend voeling bewaren met de werkelijkheid.

     Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  23-06-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luc Bouwens (foto ) over de eerste cellen !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De eerste cellen ontstonden meer dan 3 miljard jaar geleden. Het is natuurlijk niet met zekerheid te achterhalen hoe dit precies gebeurde, maar volgens de gangbare hypothese waren de bouwstenen van het leven er al, namelijk de biomoleculen: nucleïnezuren, eiwitten en fosfolipiden. Deze waren "spontaan" ontstaan in de oersoep die onze jonge Aarde bedekte (eens de planeet voldoende afgekoeld was dat er water kon condenseren). Er was toen nog geen zuurstof, en er was zeer veel energie voor chemische reacties onder de vorm van warmte, ultravioletstralen en electriciteit (bliksem). 

  De hypothese kan getoetst worden door deze oorspronkelijke oersoep en oeratmosfeer in een proefopstelling na te bootsen. Zo komt men inderdaad vanuit eenvoudige verbindingen waaronder koolzuurgas, stikstofgas, methaangas, fosfaten en water tot moleculaire bouwstenen van de biomoleculen (ondermeer nucleotiden en aminozuren). Bepaalde moeilijke chemische reacties kunnen bovendien gekatalyseerd worden door klei, zodat eenvoudige biomoleculen ontstaan (eiwitten, RNA). Wanneer men deze componenten met fosfolipiden (bestanddelen van de celmembraan)  in water mengt en goed schudt, dan ontstaan er spontaan kleine blaasjes waarbinnen de biomoleculen gevangen zitten - eenvoudige cellen.
  Bepaalde nucleïnezuren (RNA's) kunnen zichzelf kopiëren en kunnen biochemische reacties katalyseren - dit vormt het begin van een celmetabolisme.
  Samengevat: verschillende soorten biomoleculen ontstonden spontaan in de toenmalige chemische oersoep/oeratmosfeer (die verschilde van de huidige omdat er nog geen zuurstof was) en sommige van deze moleculen die in feite zijn gaan samenwerken, konden zich efficiënter vermenigvuldigen (kopiëren). Eens dit proces was begonnen, leidde competitie tussen de verschillende samenwerkingsverbanden tot steeds beter aangepaste levensvormen - evolutie dus. Uiteindelijk ontstonden er cellen die over de moleculen beschikten om aan fotosynthese te doen - ze konden zich voeden met koolzuurgas dat zeer overvloedig aanwezig was (en nog steeds is). Deze cellen maakten zuurstof aan, in feite als afvalstof. Later evolueerden cellen die zuurstof nodig hadden en nog later de eerste dieren.

  Deze vraag werd beantwoord door:
  Prof. Dr. Luc Bouwens
  gewoon hoogleraar
  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  24-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. -- Vilayanur Ramachandran --
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Over Ramachandran :(foto )  Waarom blozen we? Wat is kunst? Wat is vrije wil? Wat is het zelf ? Tot voor kort waren deze vragen voorbehouden aan de filosofie, maar dankzij baanbrekend hersenonderzoek komen er steeds meer nieuwe, prikkelende verklaringen voor de werking van ons brein. Vilayanur Ramachandran, vooraanstaand neurowetenschapper, leidt ons in dit boek naar het antwoord op de grote levensvraag wie wij zijn.

  'Ramachandran is een hedendaagse Marco Polo, die de zijderoute van de wetenschap volgt op weg naar het vreemde en exotische China van de geest.' - Richard Dawkins

  'Dit boek is ramachandran op zijn best. Het zit boordevol ideeën die gewaagd, oneerbiedig, origineel en ingenieus zijn. mensen die nog nooit hebben nagedacht over onze hersenen zullen geboeid zijn. maar dat geldt ook voor wie zich, net als ik,
  het grootste deel van zijn leven al met het brein bezighoudt. Het boek is als een frisse wind.' - David Hubel, Nobelprijswinnaar

  Vilayanur Ramachandran (Tamil Nadu, 1951) is een uit India afkomstige Amerikaanse neuroloog gespecialiseerd in gedragsneurologie en mentale handicaps. Door zijn werk met mensen die hersenschade hebben opgelopen door een ongeluk of een herseninfarct, onderzoekt hij waar en hoe specifieke functies in de hersenen tot stand komen.

  Ramachandran staat aan het hoofd van het Center for Brain and Cognition op de University of California (San Diego), waar hij een professor op de psychologie-afdeling en van neurowetenschappen is. Daarnaast is hij adjunct-professor biologie op het Salk Institute for Biological Studies

  uit zijn boek
  Nu zijn we in afwachting van de grootste revolutie  van allemaal. Het inzicht in het menselijk brein.
  De voorgaande revoluties zijn Copernicus - Darwin - Freud. ( deze wordt nochtans getackeld  door Michel Onfray in zijn boek " Le Crépuscule d'une Idole ")
  Dit zal ongetwijfeld een keerpunt vormen in de geschiedenis van de menselijke soort, want in tegenstelling tot die eerdere revoluties in het wetenschappelijk denken gaat deze niet over de wereld daarbuiten, niet over kosmologie, over biologie of natuurkunde, maar over onszelf, over het orgaan dat die eerdere revoluties mogelijk maakte .

  Alle filosofie bestaat uit het opgraven en aan het licht brengen van wat in het verleden gezegd is en er afstand van nemen en je vervolgens er over opwinden.

  Het Bewustzijn is een verzameling lezingen, die uiteindelijk geen volledig beeld geven van het bewustzijn, maar wel intrigerende stukjes informatie geven. Die stukjes informatie zijn weergegeven in wetenschappelijk taal, maar zijn prima te begrijpen. Ramachandran probeert een brug te slaan tussen de neurowetenschappen en filosofie. Hij probeert met zijn kennis van de werking van de hersenen uit te leggen waarom bijvoorbeeld kunst er op een bepaalde manier uit ziet. Als er iets niet wetenschappelijk lijkt te zijn is het kunst, maar na het lezen van het hoofdstuk hierover, kun je niet meer naar een schilderij kijken en het simpelweg als een mooi schilderij waarderen. Dat is dan ook meteen een soort nadeel van het boek, omdat het alles een heel heldere verklaring meegeeft, waardoor de wereld ontdaan wordt van al het bijzondere, onverklaarbare en ‘zweverige’. Echt alles wat iemand voelt, doet en zegt wordt vanuit de hersenen geregeld. . 
  Ons brein is één van de meest gecompliceerde en uitgebreide machines en we begrijpen nog maar een klein deel van alle processen die zich erbinnen afspelen. Ramachandran doet geen poging ons een volledig plaatje te geven, maar pikt er hier en daar wat onderwerpen uit, die hij boeiend weet te vertellen en met praktijkvoorbeelden illustreert.

  Zo legt hij uit waarom fantoomledematen bestaan, hoe je een fantoomverlamming (verlamming van een fantoomledemaat) kunt genezen, waarom we lachen als we gekieteld worden en niet als we onszelf kietelen. Ramachandran heeft als arts vele praktijkvoorbeelden tot zijn beschikking en laat zien hoe groot zijn enthousiasme is over dergelijke bijzondere (ziekte)beelden. Hij neemt je als lezer mee in zijn manier van denken en toont ook vermoedens, zonder (al) te kunnen tonen of het klopt of niet. Daarmee komt het boek ook een beetje in de filosofie terecht, waarmee de schrijver meteen bereikt wat hij wilde bereiken. . Ramachandran toont aan waar hij denkt dat het zelf-gevoel uit zou kunnen bestaan en herleidt dat tot processen in de hersenen.
    

  1. Voorstel van professor Ramachandran voor tien universele wetten voor kunst
   1.Uitvergroten
   2.Groeperen
   3.Contrast
   4.Isolement
   5.Perceptuele probleemoplossing
   6.Symmetrie
   7.Afschuw
   8.Herhaling, ritme en orde
   9.Evenwicht
   10.Metaforen
   Ik zat in een tempel in India en in een opwelling pende ik gewoon maar op papier neer wat ik beschouw als de universele wetten voor kunst, de tien wetten, die culturele grenzen overstijgen. De keuze van tien is arbitrair...maar je moet ergens beginnen.

   Kunst is zelfs volledig het tegendeel van realisme. Kunst heeft te maken met hyperbool, met overdrijven, zelfs vertekenen, om zo een aangenaam effect in de hersenen teweeg te brengen.
   Maar dit is natuurlijk niet het hele verhaal . Je kunt niet een beeld hier en daar wat vervormen en het kunst noemen. (Al doen velen dat in California, waar ik vandaan kom !) 
   De vertekening moet " wettig" zijn. Dan luidt de vraag: welk soort vertekeningen is effectief. Wat zijn de wetten ? 

   Picasso zei ooit " Kunst is de leugen die de waarheid aan het licht brengt"

   Enkele voorlopige conclusies: de grens tussen neurologie en psychiatrie vervaagt steeds meer. -evolutionaire neuropsychiatrie - Capgras patiënten - geestesziekten = stoornis in het bewustzijn - anygdala =emotionele betekenis peilt - nature/ nurture (aanleg / omgeving)

   Er kan een moment komen dat we in staat zijn via hersenscan te bepalen of de aan geklaagde schuldig is aan moord met voorbedachte rade of alleen doodslag. Dat zou resulteren in nieuwe vakgebieden zoals neurojurisprudentie en neurocriminologie.


    
   

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  17-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Commentaar bij Sartre
  Klik op de afbeelding om de link te volgen DE RIVIER  VAN  HERAKLEITOS  (Etienne Vermeersch en Johan Braeckman )

  Naar aanleiding van de bespreking van Spinoza maakten we reeds duidelijk dat vrijheid nooit volkomen toevalsmatig of willekeurig kan zijn. Om vrijheid te hebben, moet er iemand zijn die vrij is. En die 'iemand' is , bij definitie, een wezen met een zekere structuur.

  Als het om een mens gaat, heeft die een genetische aanleg ( nature), die zowel beperkingen als mogelijkheden tot gevolg heeft.  Dank zij die mogelijkheden kunnen mensen omgevingsinvloeden ( nurture) verwerken .

  De tegenstelling ' nature-nurture) die velen nog steeds maken, is dan ook een valse tegenstelling: er is ' nature 'nodig om 'nurture' mogelijk te maken ( Vergelijk met een computer: zonder software kan hij geen ingevoerde data verwerken )

  In tegenstelling tot wat Sartre betoogt, heeft een persoon die tot beslissing in staat is, ongetwijfeld een ' essentie', die in meer  of mindere mate  aanwezig is in alle leden van de menselijke soort. ( En zo heeft elk biologische soort een ' essentie' , ontstaan door evolutie en selectie).

  Dat belet een persoon niet om op zekere hoogte vrij te zijn (in  staat tot beslissingen die door de rede zijn gedertermineerd), maar dat is zeker niet de ongedertemineerde ' vrijheid ' van Sartre.
   
  Ook het feit dat er vôôr de beslissing een structuur bestaat, die na de beslissing blijft bestaan, heeft tot gevolg dat we een begrip als ' verantwoordelijkheid' kunnen hanteren.
  De mens is potentiëel het meest vrije en 'flexibele' wezen op aarde niet omdat hij, zoals Sartre denkt, geen essentie heeft, maar net omdat zijn 'essentie' uit meerdere( in het bijzonder mentale)'onderdelen ' bestaat.

  De analyses van Sartre zijn soms heel subtiel en knap geschreven, maar uiteindelijk vormen  ze een constructie die met de menselijke werkelijkheid weinig heeft te maken.

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  23-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelonderricht
   "Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij." (1 Timoteüs 2;12)
  Het gaat hier om een passage uit de eerste pastorale brief van Paulus aan zijn leerling Timoteüs, die vaak wordt aangehaald om vrouwen te weren uit het priesterambt. De vertaling is uit de statenbijbel. In een katholieke vertaling klinkt het zo: "Ik sta niet toe dat de vrouw onderricht geeft of meestert over de man; zij moet zich stilhouden."

  2. "Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe." (1 Samuël 15;3) In dit bijbelvers geeft de profeet Samuël, tevens richter van de Israëlieten, opdracht tot volkerenmoord op een naburig volk.
  In een andere vertaling: ""Daarom moet ge Amalek gaan verslaan, en alles wat hem toebehoort, met de banvloek treffen; zonder genade moet ge mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, ezels en kamelen doden."

  3. "De toveres zult gij niet laten leven." (Exodus 22:18) Mozes roept op de heksen te vermoorden.

  4: "Gelukkig is hij die ons wreekt voor wat je ons aangedaan hebt, die jou kinderen grijpt en ze tegen de rotsen kapotslaat" (Psalm 137:9)

  5: "En de man stuurde zijn sexslavin naar buiten, naar hen, en ze verkrachtten en misbruikten haar de hele nacht door en bij zonsopkomst lieten ze haar gaan. Bij zonsondergang ging de vrouw terug naar het huis van haar meester, viel voor de deur neer en sliep tot dageraad. Toen haar meester wakker werd in de ochtend en zijn deur opende zei hij tegen haar: 'sta op, laten we gaan'. Maar er kwam geen antwoord. Hij tilde haar op zijn ezel en ging op pad. (Judges 19:25-28)

  6: "Op dezelfde manier kontneukten ook de mannen die hun natuurlijke geslachtsgemeenschap met vrouwen hadden opgegeven elkaar. Mannen verrichte schaamteloze daden en ontvingen hun rechtvaardige straffen daarvoor" (Romans 1:27)

  7: De heer sprak tot Abraham "Neem je zoon, je enige zoon Isaac, die je liefhebt and ga naar het land van Moriah. Offer hem daar als brandoffer op één van de bergen die ik je zal tonen" (Genesis 22:2)

  8: "Vrouwen, onderwerp je aan je echtgenoot als je doet aan de here" (Ephesians 5:22)

  9: ""Slaven, onderwerp je aan je meester met alle respect, niet alleen een rechtvaardige maar zelfs een wrede meester" (1 Peter 2:18)

  van ethiek gesproken !

  Heeft de mens een eigen onsterfelijke ziel en is dit concept aantoonbaar of een kwestie van geloven?
  Nee, mens heeft geen onsterfelijke ziel. En dit is zelfs eenvoudig aan te tonen. Iemand met een herseninfarct, de ziekte van Alzheimer of een ernstig ongeluk waarbij de hersenen zijn beschadigd, kan namelijk compleet van karakter veranderen. Het karakter wordt als ‘de ziel’ gezien, maar als die ziel onstoffelijk en onsterfelijk zou zijn, dan zou deze ook niet kunnen veranderen dankzij dergelijke ‘materiële’ schade aan de hersenen.Die onsterfelijke ziel is dus een kwestie van geloven, eerder een wens dan een realistische hypothese


  Pinechassen
  Paul Cliteur brengt nog een ander Bijbels verhaal in herinnering dat nog veel beter de houding van religieuze terroristen uitlegt, namelijk dat van Pinechas in het boek Numeri. Toen die in het Israëlitische kamp zag dat een Israëlitische man een Moabitisch meisje meenam, doorstak hij hen beide met een speer, iets waarvoor hij in de Hebreeuwse Bijbel geprezen wordt. Pinechas vroeg voor zijn optreden geen goedkeuring aan zijn leider Mozes, maar handelde volgens eigen inzicht. Op dezelfde manier kennen religieuze terroristen zichzelf de macht toe om ‘Gods wil’ tot uitvoer te brengen. ‘Mensen als Osama Bin Laden en Al-Zawahiri zijn de Pinechassen van deze tijd’, aldus Cliteur. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Mohammed B. die Theo Van Gogh ritueel vermoordde. In die zin was het ook ‘logisch’ dat Khomeini een bevel kon geven om Rushdie te doden, ondanks het feit dat die elders woonde. En hier komt dat andere aspect van religieus terrorisme op de proppen, namelijk het martelaarschap dat bijvoorbeeld in het Bijbelse boek Makkabeeën wordt geprezen. Mohammed Atta die op 9/11 het eerste vliegtuig in de Twin Towers boorde, was ervan overtuigd dat hij met zijn ‘heldendaad’ het paradijs zou betreden   
      

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  02-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mirakels en Heiligen

  Meldigingen van mirakels komen uiteraard vooral uit devote milieus, waar een sfeer heerst die onverenigbaar is met enige kritische zin. Dat de katholieke kerk instellingen heeft die deze meldigingen kritisch moeten onderzoeken is, zo toont de praktijk aan geen garantie dat er geen zwakke en omstreden gevallen worden erkend.
  Omdat de Congregatie voor de Heiligenzaken al  heel selectief is met meldigingen, kan ze zichzelf wijsmaken dat ze zeer streng optreedt als ze enkel de minst omstreden gevallen aanvaardt.
  Zo waren er voor de zaligverklaring van Josémaria Escriva de Balaguer, de stichter van het Opus Dei, liefst 75.000 mogelijke mirakels gemeld. De Congregatie selecteerde er een twintigtal genezingen uit voor verder onderzoek, waarvan er uiteindelijk één erkend werd.
  De druk om uiteindelijk niet al te kritisch te zijn is groot zeker als het, zoals Damiaan, om een mirakel ' pour le besoin de la cause 'gaat : de pret die met een canonisering gepaard gaat mag niet worden bedorven door een skeptische houding.


  bron :   SKEPP

  : Job 36:32 In beide handen neemt Hij schichten die Hij op hun doelwit richt.

  Koran: Surah 24:43 Hij treft daarmee wie Hij wil en wendt het af van wie Hij wil.

  Geen enkele profeet, zoon van god, heilige of kerkgeleerde kon ons vertellen wat de bliksem werkelijk was en hoe we ons daar succesvol tegen konden verweren. Zo stelde bijvoorbeeld de profeet Mohammed dat de donder en de bliksem twee engelen zijn die volkeren kunnen treffen wanneer ze de geboden van Allah overtreden. (51:44) Zijn laatste rustplaats, de moskee van de profeet in Medina, werd echter in 1481 bijna helemaal verwoest door een inslag van dezelfde ‘engelen’. Ook de Heilige Grafkerk in Jeruzalem, die op de plek staat waar Jezus zou zijn gekruisigd, brandde door blikseminslag grotendeels af. En dat terwijl de lager gebouwde bordelen buiten schot bleven. Ondanks deze voorvallen bleef men halsstarrig geloven dat de bliksem afkomstig was van God en dat men zich hiertegen met gezamelijk gebed en klokkenluiden tijdens de storm kon verweren. Met als gevolg dat er tijdens onweersbuien regelmatig een onfortuinlijke klokkenluider via het natte touw van de kerkklok werd geëlektrocuteerd.

  Het duurde tot 1752 tot Benjamin Franklin vliegerend in het onweer aantoonde dat de bliksem altijd in het hoogste geleidende punt zal inslaan. Dankzij dit levensgevaarlijke experiment vond hij de bliksemafleider uit. Hiermee toonde Benjamin Franklin ook aan dat de heilige boeken het wederom bij het verkeerde eind hadden: wie zich onder een correct geinstalleerde bliksemafleider bevindt, zal nooit door de bliksem kúnnen worden getroffen. Waarmee we dus ook vraagtekens bij de vermeende almacht van God kunnen plaatsen.

  Nou kunnen we wel stellen dat al die getroffen kerktorens en klokkenluiders voor de uitvinding van de bliksemafleider een triest gevolg zijn van onwetendheid, maar wat gebeurde er nou ná 1752? Vele kerkleiders bleven halsstarrig geloven dat er niet met de toorn van God gespot mocht worden en weigerden aanvankelijk deze ‘duivelse roede’ op de kerk te plaatsen. Als God met zijn schichten een gebedshuis raakt, dan heeft God daar vast een goede reden voor, zo luidde de redenatie.

  De engel op de fraaie basiliek van San Marco in Venetië kon niet voorkomen dat de San Marco regelmatig ernstig getroffen werd door de elektrische ontladingen van de atmosfeer. Pas na de plaatsing van een bliksemafleider in 1766 werd deze basiliek nooit meer getroffen. Helaas verzuimde men indertijd hetzelfde te doen in de italiaanse plaats Brescia. De republiek van Venetië had hier in de kerk van San Nazaro 200.000 pond buskruit opgeslagen omdat men geloofde dat ‘het Huis van God’ werd beschermd door de onzichtbare huiseigenaar. In 1767 sloeg de bliksem echter toe en het buskruit ontplofte. Hierbij werd een zesde deel van de stad verwoest, vielen 3000 slachtoffers en verstomde terstond de kerkelijke kritiek op de ‘demonische’ bliksemafleider. In Frankrijk ging de invoering van de bliksemafleider ook niet zonder slag of stoot. Er werden 386 kerktorens getroffen en 103 klokkenluiders gedood tussen 1753 en 1786. Hierop besloot de franse regering de bliksemafleiders verplicht op alle kerken te laten plaatsen en klokkenluiden tijdens onweer te verbieden.

  De aarde wordt ongeveer honderd keer per seconde ergens geraakt door een bliksem. De bliksemafleider op de Empire State Building in New York wordt jaarlijks gemiddeld 23 keer geraakt. We kunnen dus rustig stellen dat de vinding van Franklin ontelbare mensenlevens heeft gered en die hoge kerken, moskeeën en tempels op deze aardbol voor vernietigende inslagen heeft weten te behoeden. Een uitvinding die niet alleen een vermeende eigenschap van God heeft ontkracht maar in één klap alle levensreddende daden van heiligverklaarden heeft doen verbleken. Een uitvinding die we te danken hebben aan een man die mede dankzij zijn volstrekte afwezigheid van godsgeloof niet bang was om door de toorn van God te worden getroffen. Is het niet ironisch dat sindsdien onder andere de moskee van de profeet en de Heilige grafkerk in Jeruzalem worden beschermd tegen blikseminslag door een uitvinding van iemand die volgens beide religies ‘verloren’ is en in de hel brandt?

  Deze column werd eerder gepubliceerd op religie.blog.nl


  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  15-01-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.-Blasfemie - Evangelie


  Over Blasfemie - bron Alexander Hoefmans ( Liberales )

  Tenslotte, hoe valt een blasfemiewet te verenigen met een wetenschappelijk-seculier georganiseerde maatschappij? Wordt daarmee niet de indruk gewekt dat religies nog altijd een geprivilegieerde bescherming genieten? Zeker wanneer het een grondwettelijke bescherming betreft en bovendien enkel het christendom met een aureool omringt. Daar zit een geurtje staatsgodsdienst aan. Blasfemiewetten staan lijnrecht tegenover de moderne samenleving waarin het kritisch rationalisme en de vrijheid van meningsuiting cruciaal staan. Het zou maken dat bijvoorbeeld kunstenaars zich niet langer vrij mogen uiten. Daarmee zou men zelfs het werk van Salman Rushdie wettelijk kunnen bestraffen. Tenslotte lijkt het me soms nodig om God, Allah of welke vermeende almachtige ook eens goed te kunnen vervloeken als we weten en zien hoeveel moorden, gewelddaden en onderdrukking namens hem gebeuren.


 • alle evangeliën werden in het Grieks geschreven, tussen ca. 70 en ca. 100;
 • geen van de vier canonische evangelisten was een ooggetuige van de feiten;
 • de evangeliën bevatten een zekere hoeveelheid aan biografisch en historisch materiaal, maar kunnen niet beschouwd worden als verslaggeving, biografie of memoires;
 • evangeliën zijn boeken van geloofsverkondiging. Zij vormen een literair genre sui generis ( met een eigen, bijzondere aard ), een complexe mengeling van overgeleverde herinneringen, symbolisch-religieuze interpretatie en literair-theologische constructie   
 • Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  24-02-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.vrije wil - determinisme
  Bij hen die nooit het vermogen voor volwassen redelijk denken hebben bereikt, is de vrije wil nooit aanwezig geweest

  Vrije wil is een begrip in de traditionele filosofie dat gebruikt wordt om te verwijzen naar de overtuiging dat het menselijk gedrag niet absoluut bepaald is door externe oorzaken, maar het resultaat is van keuzes gemaakt door de handelende persoon. Die keuzes zijn op hun beurt niet bepaald door externe oorzaken, maar worden bepaald door de motieven en voornemens van de handelende persoon, die zelf absoluut niet bepaald zijn door externe oorzaken.

  Determinisme is de metafysische theorie die zegt dat alle gebeurtenissen bepaald zijn door mechanistische oorzaken. Determinisme staat recht tegenover metafysisch indeterminisme dat zegt dat minstens een deel van het menselijk gedrag te verklaren is door de vrijheid en verantwoordelijkheid van eenieder.
  bron ( Het Woordenboek van de Skepticus )

  Een van de meest geniale en ook blijvende inzichten van Spinoza is zijn visie op de vrijheid, en de ethiek die daaruit voortvloeit. De meeste mensen denken nog steeds dat vrijheid het tegendeel is van bepaaldheid of determinisme. Maar als mijn vrij handelen door niets bepaald was, dan zou het afhangen van het toeval en dus zeker niet van mij. Men is volgens Spinoza vrij wanneer men niet door factoren van buitenaf bepaald wordt, maar door zichzelf. En dan wel door het hoogste in zichzelf, het redelijk inzicht. Wie inziet dat roken gevaarlijk is en op grond daarvan van het roken afziet, is een vrij mens. Wie hetzelfde inziet maar het roken toch niet kan laten, is minder vrij, omdat hij niet door de rede bepaald is.
  ( dank u Etienne Vermeersch )
   


  Ik tracht gewoon een beetje klaarder te zien in deze moeilijke materie !

  Enkele jaren geleden bedacht de Amerikaanse breinwetenschapper Benjamin Libet een experiment om een antwoord op de vraag te vinden of we een vrije wil hebben. Zijn bevindingen worden vaak zo samengevat, dat onze hersenen al beslist hebben wat we zullen doen, nog vòòr we zelf bewust beseffen wat we willen doen. Onze bewuste wil kan bijgevolg onze handelingen niet veroorzaken. Steunend op Libets experimenten en op meer recent breinonderzoek ontkennen de meeste breinwetenschappers vandaag de mogelijkheid van een vrije wil. Sommigen betwisten daarom ook dat men van verantwoordelijkheid of schuld kan spreken. Sindsdien is een boeiende discussie gaande tussen filosofen en neurowetenschappers.  

  Natuurlijk vinden we ook onder de filosofen ontkenners van een vrije wil, al lang vòòr wetenschappers in het debat hebben ingegrepen. Maar ondanks alle tegenwerpingen geloven nog steeds vele filosofen in de mogelijkheid van een vrije wil. Sommigen (de ‘libertariërs’) menen dat mensen altijd anders hadden kunnen handelen dan ze feitelijk deden, en dat bijgevolg hun handelingen niet vooraf bepaald zijn door interne psychische of externe fysicalische factoren. Het laatste woord heeft onze wil. Anderen, de ‘compatibilisten’, geloven dat er geen tegenspraak is tussen een vrije wil en het feit dat ons handelen bepaald of gedetermineerd is

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  07-06-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schiep God de Evolutietheorie ( Dirk Draulans)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Uit de reacties op mijn vorige blogbericht blijkt dat de evolutietheorie nog altijd veel commoties losweekt. Evolutie blijft voor veel mensen een héél confronterend gegeven: het besef dat je grotendeels gestuurd wordt door biologische wetmatigheden, en niet door sociologische, juridische of andere menselijke constructies, is iets waar niet iedereen zich comfortabel bij voelt.

  Evolutie door natuurlijke (en seksuele) selectie is een eenvoudig proces, gestuurd door willekeur. Toevallige genetische wijzigingen en/of toevallige veranderingen in de omgeving kunnen ertoe leiden dat sommige individuen het beter gaan doen dan andere, waardoor een soort er anders kan gaan uitzien. De natuur barst van de beesten (mensen inbegrepen) die het best zijn aangepast aan hun leefomgeving, maar ook van toevalligheden die het anders proberen, meestal zonder succes.

  Als een aanpassing echter gunstig blijkt te zijn, kan ze versneld worden uitgebouwd. De explosieve aangroei van onze hersenen is er een goed voorbeeld van. Ze heeft gemaakt dat we ons bewust zijn van wat we doen. En dat we ons hoofd kunnen breken over de evolutietheorie en haar greep op het leven.

  We moeten eerlijk zijn: de evolutietheorie zal nooit door iedereen aanvaard worden. Ze is als theorie zo sterk, en zo sterk onderbouwd geraakt door een massa gegevens, dat ze nooit meer uit het geestelijk patrimonium van de mens zal verdwijnen. Maar er zullen altijd mensen zijn, vooral in weinig breeddenkende gemeenschappen, die ze niet zullen tolereren. In de wereld van fundamentalisten en hardcore creationisten is geen plaats voor een niet-schepping. Hoewel ook in deze context cyclische bewegingen bestaan. In de Verenigde Staten van Barack Obama worden de officiële geldkranen richting creationisme langzaam dichtgedraaid.

  Bij ons probeert de Kerk op bijna aandoenlijke wijze de evolutietheorie met haar denkkader te verzoenen. Uit het interview van Joël De Ceulaer met kardinaal Godfried Danneels in de extra Knack over de heiligverklaring van pater Damiaan, meen ik begrepen te hebben dat de kardinaal stelt dat God de evolutietheorie schiep (met de mens als orgelpunt). In een van de reacties op mijn vorige blog schuift iemand abortus (provocatus, zegt hij er provocerend bij) naar voren als bewijs voor het feit dat de mens niet zomaar de drang tot voortplanting volgt. Het christelijke gedachtegoed als grote promotor van een biologische levenswijze (zolang die maar in de kraam van de christelijke principes past).

  Abortus hoeft echter niet onbiologisch te zijn, net zo min als anticonceptie of het krijgen van véél minder kinderen dan je zou kunnen. Het zou een vorm van groepselectie kunnen zijn, waarbij individuen al dan niet bewust weinig kinderen krijgen om het leven op termijn leefbaar te houden voor de groep waarvan zij (en hun kinderen) deel uitmaken. Selectie op het niveau van de groep dus, en niet op het niveau van het individu, zoals meestal. Een uiterst controversiële theorie, ook voor evolutiebiologen, hoewel ze voor Charles Darwin zelf evident leek.

  Reageer (0)

  Categorie:filmpjes
  07-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Grand Design

   "Omwille van de wet van de zwaartekracht heeft het universum zichzelf weten te scheppen, uit het niets. De spontane schepping is de reden waarom al het andere bestaat, waarom het universum bestaat, waarom wij bestaan". Volgens Stephen Hawking staan we op het punt om de M-theorie of de "Theorie van alles" te ontdekken.

   

  Het universum had om te ontstaan geen God nodig, zo zegt de Britse astrofysicus Stephen Hawking in een nieuw te verschijnen boek waarvan de krant The Times donderdag uittreksels heeft gepubliceerd.
   
  "Heeft het universum een schepper nodig? Neen", antwoordt de beroemdste Britse wetenschapper. "De hand van God was niet nodig voor de creatie van het heelal, want dit heeft zichzelf gevormd, volledig logisch volgens de wetten van de fysica", aldus Hawking.
   
  "Universum wist zichzelf te scheppen uit het niets"
  "Omwille van de wet van de zwaartekracht heeft het universum zichzelf weten te scheppen, uit het niets. Die spontane schepping is de reden waarom al het andere bestaat, waarom het universum bestaat, waarom wij bestaan".
   
  "Het is dus niet nodig God in te roepen om het universum te activeren", besluit Hawking, die daarmee breekt met zijn eerdere visie. Die luidde dat het beschouwen van God als de Schepper van de kosmos niet vloekte met de wetenschap.

  De theorie van alles is een (nog niet bestaande) theorie die de verschillende fundamentele theorieën in de natuurkunde met elkaar verenigt. Zo'n theorie zou alle elementaire deeltjes en de fundamentele natuurkrachten in één model samenbrengen. Dit model zou dan hebben gegolden in de allereerste minieme fractie van een seconde na de oerknal. Einstein trachtte in zijn laatste levensjaren al een unificatie van alle natuurwetten te bereiken.

  Het op 9 september te verschijnen nieuwe boek "The Grand Design" haalt de theorie van Isaac Newton onderuit die zegt dat het universum zonder de hand Gods niet had kunnen ontstaan.

   

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  21-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mithrascultus + allerlei !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Mithrascultus, met zijn mystieke vormen van astrologie en zonnecultus (Mithras werd wel Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon, genoemd), maakte gebruik van donkere, onderaardse, met wierook gevulde ruimten als mysterieuze vergaderruimten en hield initiatierites om nieuwe volgelingen in te wijden in de geheimen van de leer.

  Het mithraïsme was een geduchte rivaal van het in opkomst zijnde christendom. De keizer Iulianus Apostata ( 361 -363 ) probeerde nog om de cultus in ere te herstellen, maar in de 4e en 5e eeuw werd de cultus verboden en verdrongen door het zegevierende christendom. Het hoofddeksel van Mithras werd door de Romeinen een mitra of mijter genoemd.

  Mithras was mogelijk gebaseerd op de Oud-Perzische god Mithra die ook een belangrijke rol speelde als goddelijk wezen in het Zoroastrisme, en die eerder ook als Mitra naast Varuna, Agni en Indra voorkwam in het pantheon van de Indo-Ariërs die zich op de Vedische traditie beriepen.

  Volgens sommigen zijn bepaalde kenmerken van de figuur Jezus ontleend aan Mithras. Er zijn opvallende overeenkomsten tussen de twee: zo werd Mithras (net als volgens de traditie Jezus) op 25 december geboren van een maagdelijke moeder, was hij de zoon van God, had hij 12 discipelen en een laatste avondmaal, werd hij in een graf in de rotsen gelegd, en herrees hij na drie dagen uit de dood.[1] Opvallend genoeg zou 25 december ook de geboortedag van Osiris, Adonis en Dionysus zijn. Volgens critici van deze visie, zoals Lee Strobel, werd de Mithrascultus juist van deze elementen voorzien nadat het christendom populair werd, wat zou duiden op een omgekeerde beïnvloeding. Zie ook Christendom en syncretisme.

  De Protocollen van de wijzen van Sion is een fictief "verslag" van een vergadering van joodse leiders, die in 1897 zou hebben plaatsgevonden in Bazel. Deze joodse leiders (wijzen van Sion) zouden bijeen zijn gekomen om de christelijke maatschappij omver te werpen. Ook zouden zij plannen hebben gesmeed voor een joodse wereldheerschappij. De 'Protocollen' beschrijven tot in detail hoe deze verwezenlijkt had moeten worden. Het geschrift werd en wordt daarom graag geciteerd door antisemieten om er het 'joodse gevaar' mee aan te tonen. Omdat de vrijmetselarij ook genoemd wordt in de Protocollen, is dit voor sommigen een bewijs dat er een Joods-maçonnieke samenzwering bestaat.   (    DIT IS EEN COMPLOTTHEORIE  )

  Henry Ford inspirator van Adolf Hitler
  In 1920 kwam de gevatte, maar goedgelovige Henry Ford in het bezit van een vervalst stuk getypte tekst, waardoor hij ervan overtuigd werd dat er een kwaadaardig internationaal Joods complot bestond, dat de hele wereld door middel van slinkse manipulaties van overheid, media en economiën, zou willen onderwerpen. Deze 'openbaringen' werden opgetekend in het beruchtte en later bewezen als 100% vals zijnde 'Protocollen van de Oudsten van Zion'.

  Om deze nieuwe soort Jodenhaat over de wereld te verspreiden, kocht Ford een failliete krant, de Dearborn Independent, die 'De Protocollen' in een serie van 91 weken publiceerde. Daarna publiceerde Ford's bedrijf deze serie in het al even beruchte als valse boek, 'De Internationale Jood', dat -naast de Koran- nog steeds de basis vormt voor het moderne islamitische anti-semitisme, als ook voor een aantal christelijke theologiën waarin de Bijbelse aard en het profetische belang van het huidige Jodendom, alsmede ook van de staat Israël, wordt ontkend ('de Joden zijn geen echte Joden', 'Israël is geen vervulling van profetie, is niet het echte Israël', etc.).


  Telkens als zich in België een dodelijk geval van recidive voordoet, wordt hetzelfde debat gevoerd over de laksheid van justitie en de softheid van het systeem. Maar ten gronde verandert er nooit iets. Men is dusdanig gefixeerd op 'hulpverlening' en 'zieligheid', en dermate weinig op 'straffen' en 'verantwoordelijkheid', dat het systeem is gericht op de (re-integratie van de) dader, en niet op het (leed van het) slachtoffer. Men vindt het kort gezegd 'belangrijker' - lees: het voelt fijner in het hoofd - om zelfs daders van erg zware feiten te kunnen 're-integreren' in de maatschappij, dan om slachtoffers, mensen die het wél goed willen doen in de samenleving, te voorkomen. ( Sam Van Rooy )

  We hebben benamingen voor mensen die veel overtuigingen koesteren die rationeel niet zijn te rechtvaardigen . Als die overtuigingen uitermate wijdverbreid zijn, noemen we ze " godsdienstig: in het andere geval spreekt men eerder van ' gek','psychotisch' of ' lijdend aan waanvoorstellingKennelijk is iets niet gestoord als maar genoeg mensen ervan overtuigd zijn !( Richard Dawkins )


  Als de Verlossing door Christus inderdaad van essentieel belang is voor de mensheid, hoe moet men dan begrijpen dat die slechts 2000 jaar geleden gebeurd is, terwijl de mensheid  (Homo sapiens sapiens)  meer dan 150.000 jaar bestaat?  Hoe kan men bovendien verklaren dat ook nu nog bijvoorbeeld de verpletterende meerderheid van de Aziaten nooit van deze Verlossing hebben gehoord?
    ( Etienne Vermeersch )

  Hannah Arendt ( foto ) was één van de weinige joodse intellectuelen die inzag dat de vorming van de staat Israël in 1948 gebaseerd was op een belangrijke denkfout: de oprichters gingen voorbij aan het feit dat al eeuwen mensen woonden in het gebied waar de nieuwe staat werd gevestigd. Hannah Arendt voorzag dat hierdoor nog jaren geen vrede in dit gebied zou kunnen heersen en dat Israël zou verworden tot een oorlogsstaat. Een land waarin het leger immer bereid zou moeten zijn om zich te verdedigen en aanvallen uit te voeren op de omringende Arabische staten.
  Hoe kon het zover komen?


  08-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Divers
   
  Goed, beter, best? Over de maakbaarheid van de mens

  Gisteren ( 24.02.11 ) maakte ik de voorstelling van het boek mee ( Groene Waterman Antwerpen )
  Een eerste conclusie :  De mogelijkheden die dit met zich brengt om onze erfelijke eigenschappen te manipuleren zijn potentieel bijzonder groot .
  En vroeger moesten de Mensen zich neerleggen bij de wijze waarop God of de natuur  het leven vormgaf .
  Nu is de situatie echter radikaal anders en  dit stemt mij  'optimistisch.'       

  In deze tijd is het aantal bio-ethische kwesties niet meer bij te houden: van genetisch testen en orgaandonatie, over plastische chirurgie of het menselijk brein, naar medicalisering en stamcellen. Wie door het bos de bomen niet meer ziet, is bij dit boek aan het juiste adres. Goed, beter, best? Over de maakbaarheid van de mens brengt een schat aan informatie samen. Op een overzichtelijke wijze biedt het boek inzicht in meerdere van deze medische en biotechnologische ontwikkelingen. Bovendien werpen de teksten ook een kritische blik op de ethische en maatschappelijke vragen die eruit voortvloeit


  Op het moment van dit schrijven vragen een aantal kwesties om politieke aandacht: draagmoederschap, uitbreiding van de euthanasie-wet, de biomedische internetmarkt.
  Het zijn maar enkele van de ethische problemen waarover de politiek zich de komende jaren moet buigen.
  De Maakbare Mens vzw. probeert als humanistische beweging via acties en campagnes het maatschappelijk debat aan te wakkeren.
  We hopen dan ook dat de bovenvermelde hete hangijzers de komende jaren de aandacht krijgen die ze verdienen, zodat België zijn voorbeeldfunctie op het medische en bio-ethische vlak kan voorzetten.

  bron      ( letterlijk overgenomen uit het boek " goed, beter, best " ) ( omdat ik het niet beter kan gezegd krijgen )


  Ter informatie : Het eerste waar mijn oog op viel: "de sharia is nooit gecodifieerd".Met andere woorden: een rechtsgeleerde beslist volgens zijn eigen interpretatie van de "heilige" teksten.
  In ieder geval, dit moet ons allemaal niet interesseren: de sharia, dat is iets voor in islamitische landen.Wij hebben ONZE wetten, en wie HIER leeft heeft zich daarnaar te voegen, of anders de gevolgen te dragen voor het overtreden daarvan.

  Over het hiernamaals :Het hiernamaals wordt gevisualiseerd in de Bijbel met de hemel en in de Koran met het Paradijs.
  Terloops gezegd, soms slaat de verbeelding daarover echt om in het absurde. Volgens de christelijke kerkvaders Tertullianus en Augustinus bijvoorbeeld, bestaat één van de vreugden in de hemel erin dat men van daaruit de hel kan waarnemen.
  Vanuit de hemel ziet men hoe de bozen gestraft worden. Dat kan ook je kind, je vader, je moeder of je geliefde zijn. Het zien van die folteringen vinden de kerkvaders een vorm van wellust. Stel je voor: een moeder zou mateloos plezier beleven aan de vreselijke pijn die haar zondige zoon of dochter daar ondergaan. Afgezien van dit aberrante voorbeeld, stellen we vast dat nogal  wat mensen zich inderdaad aangetrokken voelen tot een toestand vol genot en zonder pijn , die bovendien eeuwig blijft duren.
  Er zijn islamcommentatoren die beweren dat mannen in het Paradijs constant met een erectie rondlopen en met de ene na de andere hoeri seks hebben
  ..

  ( uit het boek Dirk Verhofstadt in gesprek met Etienne Vermeersch - een zoektocht naar Waarheid ! )

  zoals ik al zei compleet geschift

  Tijdens de wederopstanding zullen er in de hel vooral vrouwen zijn ( hadith).
  ' Vrouwen die wel naar het paradijs gaan, zullen alleen hun echtgenoot als seksuele partner hebben. Vrouwen die meermaals getrouwd waren tijdens hun aardse leven, mogen uitsluitend  met hun laatste echtgenoot zijn
  De man wordt daarentegen opgewacht door maagdelijke nimfen en jongens.
  In het paradijs  heeft de man een eeuwige erectie en duurt ieder orgasme tachtig jaar ( Al Souyouti )
  Dergelijke commentaren worden in de islam niet algemeen aanvaard .

   

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  17-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anne Provoost
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Mieke van Hecke, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen, zegt in augustus 2007 in  'Knack Magazine'
   
  " Soms kan ik op de meest onverwachte momenten God even bedanken omdat hij mij beschermd heeft . Dat klinkt misschien naïef, maar ik geloof dat een plan met mij heeft . Ik doe nogal veel kilometers, en het is wel eens gebeurd dat ik op het nippertje ontsnapte aan een aanrijding - wel, dan zeg ik meteen:" Dank u!" . Omdat zoiets voor mij geen toeval kan zijn. Haar woorden brengen me toch in de war.
  Als haar God  zorgt  dat ze niet aangereden wordt,  zorgt  hij dan ook dat zij niemand aanrijdt ?  En wat zegt dit over mensen die wel worden aangereden ?Ik ken het antwoord, het staat in Wijzen 9:13 en ik heb het vele malen gehoord.   De wereldliteratuur gonst van de beschrijvingen waarom we niet moeten proberen te begrijpen waar Gods wegen ons brengen.
  Het zou hetzelfde zijn als de ogen opheffen om te kijken naar een licht dat groter is dan de zon .
  Toch doet Mieke van Hecke uitspraken over Gods plan . Is dit - zoals ze zelf zegt- naïviteit, of moet ik er meer achter zoeken? ( aldus  Anne Provoost )
   


  Bij grote calamiteiten, ondraaglijk leed en wanhoop komt de kerk weer in beeld. De laatste dagen hoorde je vaak: "Wat nu nog rest, is bidden."
  Gebedswaken werden massaal bijgewoond.

  Het is een klassiek verschijnsel waar ik niet schamper over wil doen. Zelf zou ik niet weten tot wie ik moet bidden om verdriet te stollen, maar voor veel mensen is dat anders. Bij uitzichtloosheid biedt hun Opperwezen een laatste strohalm. Terwijl je ook zou kunnen zeggen: de God die zoveel jonge levens in één klap laat wegrukken is geen mensenvriend. Die God deugt gewoon niet.

  (aldus Hugo Camps )

  Wetenschappelijk onderzoek toont bijbelse tegenstrijdigheden. Deze lijst werd opgesteld op basis van het artikel "Vertoog over de god van het christendom" van (ex-jezuïet) Prof. Dr. Etienne Vermeersch, aangevuld n.a.v. discussies met creationisten.

  Creationisten zijn christelijke fundamentalisten die beweren dat de bijbel het woord gods is waaraan niet te tornen valt. Zij geloven in een letterlijke interpretatie van de bijbel en negeren de bewijskracht van de evolutiewetenschappen (genetica, ethologie, evolutietheorie, geologie, paleo-antropologie, biochemie enzovoort). Creationisten vormen echter een kleine minderheid onder de christenen, en zijn vooral sterk vertegenwoordigd in het zuidelijke deel van de Verenigde Staten. Typisch creationistische groeperingen zijn de getuigen van Jehovah, de mormonen en bepaalde strekkingen binnen het protestantisme. Binnen het katholicisme vormt het creationisme een zeer kleine minderheid, in 1996 verklaarde de paus immers publiek dat 'de evolutietheorie meer is dan enkel een theorie'. Voor de meeste christenen vormen deze tegenstrijdigheden niet echt een probleem voor hun geloof. Voor hen hebben bijbelse
  teksten eerder een symbolische waarde.
  Jehova's getuigen geloven niet dat de mens een onsterfelijke ziel heeft die voortleeft na de dood. Uit het gebruik van de oorspronkelijke termen in het Hebreeuws en Grieks voor ziel maken Jehova's getuigen op "dat de ziel een persoon of een dier is of het leven dat een persoon of dier bezit". Zij beschouwen de opvatting als zou de ziel iets onstoffelijks zijn als on-Bijbels.[13]

  Volgens Jehova's getuigen houdt een persoon op te bestaan bij de dood, er is geen leven na de dood, totdat een (eventuele) wederopstanding de persoon weer tot leven brengt. Hierin onderscheiden zij twee soorten:

  • een hemelse opstanding voor 144.000 gezalfde christenen en
  • een aardse opstanding voor de rest van de gestorven mensheid.

  Ze geloven dat de hemelse opstanding heeft plaatsgevonden sinds 1918[14] en de aardse opstanding nog in de toekomst ligt, namelijk wanneer Jezus het Paradijs op aarde herstelt.

  Jehova's getuigen geloven niet in een hel in de gedachte van hitte of pijniging. Wanneer de Bijbel de term Hades of Sjeool gebruikt, wordt het met (herinnerings-)graf vertaald. Jehova's getuigen geloven dat de overledenen vanuit deze figuurlijke plaats een opstanding krijgen. Van een ander deel van de mensheid geloven Jehova's getuigen dat zij geen opstanding krijgt, waarbij aan verstokte kwaaddoeners moet worden gedacht zoals Judas Iskariot. Deze bevinden zich in 'Gehenna' vanuit waar geen opstanding mogelijk


   

  Reageer (0)

  Categorie:filmpjes
  24-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Magda Michielsens !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

    

  Een tweede ongerustheid heb ik in verband met het hernieuwde belang van religie in de samenleving. Dat is een trend die niet gunstig is voor vrouwen. Ik zie het niet graag gebeuren. Vooral niet omdat ik niet zie hoe die trend bestreden kan worden, en niet weet wie daarin medestander en wie tegenstander is. Ik heb in de jaren zestig mijn leermeesters de ideologische strijd voor de maatschappelijke aanvaarding van vrijzinnigheid zien voeren en ik voelde mij daar een deel van. Zij hebben succes gekend. Op langere termijn bekeken vind ik echter dat de secularisering mislukt is. In elk sociologie boek en krant staat dat de secularisering wijd verspreid is. Nochtans is de kwantitatieve en kwalitatieve mislukking van de secularisering mijn grootste teleurstelling ( aldus Magda Michielsens )(foto )

  UIt ' Onze Waarden ' ' Welke toekomst voor het Humanisme  ( Universiteit Antwerpen)
  Vol ongeloof. Zwijgen of spreken ?   ( Onze Waarden ? ) ( Welke toekomst  )

  Ik, vol ongeloof

  kijk vrijzinnig om me heen:

  zwijgen of spreken ?


  Magda Michielsens (1944) is doctor in de Moraalwetenschap (Universiteit Gent, 1973). Zij doceerde Vrouwenstudies aan de universiteiten van Nijmegen en Antwerpen. Zij is gespecialiseerd in Vrouwen en Filosofie (vrouwelijke filosofes, opvattingen over vrouwen in de filosofie en feministische theorieën) en in Gender en Media (vooral beeldvorming van vrouwen op televisie). Op die terreinen heeft zij talrijke publicaties op haar naam staan.  Vermeersch is heel vriendelijk en begrijpend ten aanzien van moslima’s die zouden opgevoed zijn met een verkeerde interpretatie en verklaring van hun eigen gedrag. Ik denk echter dat mondige moslima’s (zeker die met wie Vermeersch vaker in debatgaat) heel goed weten wat ze doen en dat zij terrein proberen te veroveren voor een politieke zaak waar zij achter staan (of het gedrag in verband met hoofddoeken nu letterlijk in de koran staat of niet). Zij doen het op deze manier, en hun mannelijke geloofsgenoten doen het op andere manieren. Samen zijn ze continu bezig de ruimte voor de islam uit te breiden

  Ook ik sta perplex ten aanzien van de houding van sommige feministen.’Er zijn vrouwen die dat na enige tijd gedwee aanvaarden, maar men staat perplex als sommige feministen dit spel van ongelijke machtsverhoudingen als een toonbeeld van vrouwenemancipatie voorstellen.’ (Vermeersch, p. 16)


  ·
  Ook ik ben verbaasd dat moslima’s zich niet bekommerd lijken te voelen overvrouwen in moslimlanden. Er wordt steeds geweigerd om in die richting te kijken. In alle discussies horen we hen zeggen dat we hier zijn en niet ginder, alsof ze met de andere moslims van de Ummah niets te maken hebben.


   

  De hypothese dat God niet bestaat, is sterker dan de hypothese dat God wel bestaat. Neem de gedachte dat God oneindig goed, almachtig en alwetend zou zijn. Was God algoed terwijl talloze onschuldigen werden gedood in naam van diezelfde God? Was God almachtig toen hij de ergste plagen op de mensheid losliet, van de pest tot de Holocaust? En was God alwetend toen hij tal van massamoordenaars hun gang liet gaan zoals Stalin, Hitler en Mao? Waarom kwam die almachtige God niet tussenbeide? Waarom hielp hij de talloze joden niet die tijdens de oorlog naar de gaskamers werden gevoerd?  Had hij geen interesse voor hen of was hij onwetend? Of wist God het wel maar is hij toch niet almachtig?
  In zijn boek " De hoer van de duivel " ontkracht Freddy Mortier, hoogleraar ethiek aan de Universiteit Gent, elke rationele basis waarom we in God zouden geloven. “Bijna tweeduizend jaar lang heeft het overgrote deel van de christenen de rede behandeld als de hoer van de duivel”, aldus Mortier.
  Dat is niet onlogisch want juist ‘redeneren’ was de oorzaak van veel twijfel en geloofsafval
  .


  (Tekst van Dirk Verhofstadt )

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  04-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Allah of Aap
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  MOSLIMCREATIONISME IN VLAANDEREN

   

  “Dieren zijn domme wezens. Een mens is een slim wezen. Volgens de islam kan uit een dom wezen nooit een slim wezen ontstaan.” Zo verwerpt de Marokkaanse Y. uit de 1e bachelor biomedische wetenschappen de evolutietheorie. Voor moslims is een verzoening tussen die theorie en het scheppingsverhaal in de Koran een heikel punt.

   

  In het hoger onderwijs maakt de evolutietheorie al jarenlang een vast onderdeel uit van de wetenschappelijke opleidingen. Vanaf dit schooljaar is die theorie ook verplichte leerstof in het secundair onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Vandenbroucke (SP.A) vindt dat een goede zaak: “Leerlingen moeten weten dat de evolutietheorie de tot nu toe meest wetenschappelijke hypothese is over het bestaan van levensvormen en soorten.” Sinds enkele jaren komen steeds meer allochtone studenten terecht in het secundair onderwijs en de universiteiten. Bij die allochtone studenten bevinden zich meer en meer diepgelovige moslims. Zijn zij wel bereid een wetenschappelijke benadering van het ontstaan van het leven te aanvaarden?

  De Turkse Canan Guvenc studeerde vorig jaar af aan de Antwerpse universiteit. Zij koos voor de opleiding biomedische wetenschappen. “Ondanks het feit dat ik een wetenschapper ben, ben ik ervan overtuigd dat de mens geschapen is. De theorie van Darwin is knap gevonden maar ik mis er inspiratie in. Die inspiratie vind ik eens te meer terug in mijn geloof. Allah onderscheidde de mens van de dieren door ons een verstand mee te geven, een logica. In de Koran worden we ervoor gewaarschuwd dat niet iedereen dat zo ziet. Het wordt beschreven als een sluier voor het gezicht. Moslims hebben geen sluier voor het gezicht. Zij hebben een klare kijk op de mens en zijn ontstaan.” De Marokkaanse Y. uit de 1e bachelor biomedische wetenschappen deelt die mening: “Het is toch onmogelijk dat wij van de apen afstammen, want de apen zijn er nog! Die zijn toch niet allemaal mens geworden?”

   

  Darwin’s dilemma

  De evolutieleer verklaart het ontstaan van soorten door natuurlijke selectie: een mechanisme waarbij de best aangepaste organismen overleven en dus voor nakomelingen zorgen. Dat ‘aangepast zijn’ vertrekt van toeval (een verandering in het genetisch materiaal) en is daarna gericht: het juiste kenmerk op het juiste moment op de juiste plaats. Na de publicatie van Darwin’s boek “On the origin of species” in 1859, is het aantal aanhangers van de theorie steeds blijven groeien. Maar met de believers is ook het aantal non-believers gestegen.

  In de Antwerpse jodenscholen bijvoorbeeld is er voorlopig weinig aandacht voor een wetenschappelijke ontstaanstheorie. Katleen van Grieken geeft bijlessen biologie aan leerlingen van het Israelitisch Atheneum Jesode-Hatora-Beth-Jacob,een conservatieve joodse school in Antwerpen. “Het gaat dan vooral om studenten die geneeskunde willen gaan studeren. Ze hebben een enorme achterstand wat wetenschappelijke vorming betreft. In hun handboeken worden de hoofdstukken over de voortplanting en de evolutietheorie immers dichtgeniet. In de derde graad wordt het vak biologie in die school zelfs niet gegeven.”

  Het Vaticaan boog zich enkele maanden geleden, in een commissie voorgezeten door de huidige paus Ratzinger, over de contradictie tussen de evolutieleer en het scheppingsverhaal. Het resultaat van die vergadering was een verzoening tussen het christelijke geloof en de wetenschap. Vòòr de oerknal kon plaatsvinden, moest er immers materie zijn die kon knallen. Het is dìe  materie, meent het Vaticaan, die door God werd geschapen. God schiep dus het allereerste begin en liet de rest over aan de natuur. In den beginne was er dus toch iets.

   

  De macht van Yahya

  Niet alle godsdiensten passen hun verhalen echter aan de wetenschap aan. Zo geloven moslims de Koran wel letterlijk als het gaat om de Schepping van de mens. Geen evolutie, geen Darwin, geen natuurlijke selectie.

  De islam heeft intussen ook zijn eigen ‘origin of species’ , een werk dat onder de naam ‘Het bedrog van de evolutietheorie’ door moslims over de hele wereld wordt beschouwd als dè wetenschappelijke weerlegging van het darwinisme.

  De auteur van ‘Het bedrog van de evolutietheorie’ draagt de schuilnaam Harun Yahya. De man achter Harun Yahya is Adnan Oktar, een binnenhuisarchitect uit Istanbul die filosofie heeft gestudeerd. Volgens de Duitse islamoloog dr. Martin Riexinger is Harun Yahya, gezien zijn hoge productiviteit, in feite een collectief van auteurs. Riexinger: ‘Yahya probeert vanuit een ultraconservatief standpunt en vooral op basis van Amerikaanse christelijk creationistische literatuur het feilen van de darwinistische leer aan te tonen. Daarbij schildert hij de evolutietheorie af als het summum van westers materialisme. Yahya staat bol van antiwesters, antidemocratisch en ook antisemitisch sentiment.’

   

  Moeilijk te weerleggen

  Aan de Vrije Universiteit van Amsterdam zorgde het moslimcreationisme al voor problemen. Toen studenten van de tweede bachelor biomedische wetenschappen een essay moesten schrijven over de evolutietheorie, kopieerden een aantal van hen Yahya’s argumenten van het internet. Ze kregen een onvoldoende en zorgden voor heel wat commotie aan de universiteit. Prof. Herwig Leirs van de Antwerpse Universiteit meent dat er ook in Antwerpen een probleem bestaat met het moslimcreationisme. “De lessen over de evolutietheorie zorgen voor heel wat opmerkingen. Ik heb nog nooit zoveel kritiek gehoord op de evolutieleer als dit schooljaar. Het ongeloof kwam vooral vanuit de hoek van de moslimstudenten. Tijdens de lessen heb ik weinig tijd om daar verder op in te gaan. Achteraf heb ik er met enkele moslimstudenten over gepraat en ze raadden me Yahya’s boek ‘het bedrog van de evolutietheorie’ aan. Ik heb dat boek  gelezen en moest besluiten dat daar als bioloog niet veel tegen in te brengen is. Als je als uitgangspunt stelt dat de islam de waarheid in zich draagt en dat darwinisme een marxistische strekking is die per definitie slecht is, dan eindigt het daar.”

   

  Theorie wordt wet

  Omdat nog weinig bekend is over moslimcreationisme in het secundair onderwijs en de evolutieleer er nu deel uitmaakt van de eindtermen, werd een enquête georganiseerd waaraan een 200-tal Antwerpse studenten van het vierde middelbaar deelnamen. Aan de hand van een aantal stellingen werd gepeild naar de bereidbaarheid van de studenten om de evolutietheorie te aanvaarden.

  Dat de mens afstamt van aapachtigen, wordt door 86% van de studenten die zichzelf  als ‘katholiek’ bestempelen aanvaard. De joodse studenten hebben het daar iets moeilijker mee, met 61,5% van hen die niet gelooft dat de mens van aapachtigen afstamt. Bij de islamitische studenten is die trend nog duidelijker met maar liefst 82% die de afstamming van aapachtigen maar onzin vindt. 

  Waar de mens volgens de joodse en islamitische studenten dan wel vandaan komt, is erg duidelijk. Diezelfde 61,5% van de ondervraagde joodse studenten is ervan overtuigd dat God de mens gemaakt heeft. Van de islamitische studenten gelooft maar liefst 94% in een schepping door Allah. Over de vraag “Allah of de aap?” bestaat volgens hen dus geen enkele discussie.


  De genezing van Audrey Toguchi wordt toegeschreven aan Pater Damiaan en aldus kan hij toetreden tot de galerij van heiligen.

  Alhoewel
  Een recente reportage van Panorama toonde dat hierbij heel wat vragen kunnen worden gesteld.
  Waarom verdween de punctie van Audreys longen, die moet bewijzen dat ze ooit uitzaaiingen in de longen had ? Waarom legt de Congregatie de oorspronkelijke verklaring van Audrey naast zich neer dat ze wel elf mensen bad om genezing, terwijl de procedure uitdrukkelijk vermeldt dat maar één persoon mag aanbeden worden ?
  bron:  Skepp ( Wonder en is gheen Wonder ) ( Tim Trachet - Wim Betz )

   

  Etienne Vermeersch ' ode aan Bobbejaan Schoepen

  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Uiteraard kende ik Bobbejaan Schoepen zoals de meeste mensen hem kenden, als de succesvolle zanger, jodelaar en fluiter van tijdens mijn jeugd. Voor mij was hij de man van ‘Ik zie zo gere mijn duivenkot’.
  Komisch dat ik hem uitgerekend door dat nummer later heb leren kennen. Tijdens een van mijn colleges filosofie was er op gegeven ogenblik discussie over de vraag of de appreciatie voor kunst en muziek volstrekt subjectief is, of dat je er toch objectieve criteria voor kunt vinden. Sommige studenten waren van mening dat kunstbeleving per definitie subjectief is. Waarop ik repliceerde dat er toch objectieve criteria moesten zijn om
  ‘Mache dich, mein Herze, rein’ uit Bachs Mattheuspassie boven Bobbejaans ‘Duivenkot’ te kunnen plaatsen. Na de les kwam er een student naar me toe, die zei: “Professor, u hebt me diep beledigd. Bobbejaan Schoepen is mijn vader.” Uit die ontmoeting groeide tussen Tom Schoepen en mij een mooie vriendschap.
  Zes jaar geleden nodigde Tom het bestuur van SKEPP, waar hij net als ik lid van is, uit naar Bobbejaanland. Diezelfde dag werd ik voorgesteld aan Bobbejaan. We begonnen te praten, en het klikte. Ik vroeg hem of ik een lied voor hem mocht zingen. Ik zette in met ‘Quand nous en serons au temps des cerises.’
  Hij haalde zijn mondharmonica boven, begon me te begeleiden, en zong toen zelf de tweede strofe. Het was een magisch moment. Dat nummer staat op zijn laatste plaat, in duet met Geike Arnaert.
  'Le temps des cerises' is een prachtig 19de-eeuws strijdlied over de liefde, dat door dichter Jean-Baptiste Clément in 1871 op de laatste dag van het bloederige einde van de Commune van Parijs, werd opgedragen aan la vaillante citoyenne Louise. Zij was verpleegster op de barricaden, waar ook de dichter strijd leverde tegen het regeringsleger.
  De laatste strofe luidt: ‘J’aimerai toujours le temps des cerises, c’est de ce temps-là que je garde au coeur, une plaie ouverte!’ Dat is toepasselijk op het liefdesverdriet waar de dichter het over heeft, maar historici die de Parijse Commune bestudeerd hebben, denken daarbij ook aan de slachting waarmee de regeringstroepen de Commune uit elkaar hebben geslagen. Een heel mooie ambivalentie is dat.
  Veel artiesten hebben dit nummer ooit gezongen. Patrick Bruel, onder andere, en Yves Montand. Bobbejaan Schoepen moet het ook vaak gezongen hebben, want hij kende het nog perfect uit het hoofd.
  Het illustreert wat een versatiel, buitengewoon man hij was. Zo veel meer dan een zingende cowboy. Hij had naast de kolder ook ernst in zich, een man met serieuze capaciteiten op zeer veel gebieden.
  Het doet me wat dat Bobbejaan Schoepen gestorven is. Een mens sterft altijd te vroeg, maar dankzij de liefdevolle zorgen van zijn fami- lie heeft hij een prachtige oude dag beleefd. Mooi ook hoe de laatste jaren de artiest opnieuw de over- hand kreeg op de zakenman en pretparkbaas. Het is een droevig afscheid, maar ik denk met sympathie aan hem terug.
  En wat die objectieve criteria voor kunst betreft: ik vind nog altijd dat die er zijn, maar meen tezelfdertijd dat elke vorm van kunstenaarschap binnen het eigen kader bekeken moet worden. ‘Zie ik de lichtjes van de Schelde’ is in zijn genre een bijzonder mooi lied, hetzelfde geldt overigens voor ‘Le temps des cerises’. Die nummers hebben hun charme, hun poëzie en hun waarde. Bobbejaan laat een betekenisvolle muzikale erfenis na.

  Opmerkelijk uit een interview met Tom Schoepen :

  Mijn skepticisme en engagement voor SKEPP zijn dus ontstaan als reactie op één ding, het creationisme van mijn broer, al heeft dat onze verstandhouding nooit ondermijnd. Dat geldt, denk ik, voor de meeste skeptici: niemand wordt geboren als een totaal-skepticus, die reflex wordt eerder aangewakkerd door iets dat je tegen de borst stuit. Weinigen beslissen ook om uit puur theoretisch-filosofische redenen bij een skeptische organisatie te gaan, men vertrekt meestal vanuit de praxis.

  Zelfs mensen als Wim Betz, stichtend lid van SKEPP en een van de belangrijkste figuren in de strijd tegen de erkenning van alternatieve geneeswijzen. Hij heeft zélf nog homeopathie bedreven! Totdat hij vaststelde dat hij aan een van zijn patiënten, een dame die heel tevreden was over de behandeling en ‘genezen’ leek, het verkeerde middel had voorgeschreven. Dat was voor hem de aanleiding om zichzelf kritisch in vraag te stellen. 

  Foto

  Elisabeth Roudinesco , de l'École Pratique des Hautes Etudes - EPHE. Ses ouvrages sont traduits en une trentaine de langues.

  Élisabeth Roudinesco est universitaire, historienne et

   

  Onfray et le fantasme antifreudien, par Elisabeth Roudinesco

  LE MONDE DES LIVRES

  , édition du 16.04/2010,

  Élisabeth Roudinesco est universitaire, historienne et psychanalyste française, née à Paris, le 10 septembre 1944. Elle donne, depuis 1991, un séminaire sur l'histoire de la psychanalyse dans le cadre de l'École doctorale du département d'Histoire de l'Université Paris VII-Denis-Diderot (UFR de Géographie, Histoire, et Sciences de la Société, G.H.S.S.) et de l'École Pratique des Hautes Etudes - EPHE. Ses ouvrages sont traduits en une trentaine de langues


  Créateur d'une Université populaire à Caen, Michel Onfray s'est fait connaître pour avoir inventé une

  "contre-histoire de la philosophie" dont la méthodologie s'appuie sur le principe de la préfiguration : tout est déjà dans tout avant même la survenue d'un événement. Cela lui a permis d'affirmer des choses extravagantes : qu'Emmanuel Kant était le précurseur d'Adolf Eichmann - parce que celui-ci se disait kantien (Le Songe d'Eichmann, Galilée, 2008) -, que les trois
  monothéismes (judaïsme, christianisme et islam) étaient des entreprises génocidaires, que l'évangéliste Jean pré
  figurait Hitler et Jésus Hiroshima, et enfin que les musulmans étaient des
  fascistes (
  Traité d'athéologie, Grasset, 2005). Fondateurs d'un monothéisme axé sur la pulsion de
  mort, les juifs seraient donc les premiers responsables de tous les malheurs de l'Occident.
  A cette
  entreprise mortifère, M. Onfray oppose une religion hédoniste, solaire et païenne, habitée par la pulsion de vie.

  C'est dans la même perspective, dit-il, qu'il a lu en cinq mois l'oeuvre complète de Freud puis rédigé ce

  Crépuscule d'une idole. Truffé d'erreurs, traversé de rumeurs, sans sources bibliographiques, l'ouvrage n'est que la projection des fantasmes de l'auteur sur le personnage de Freud. M. Onfray parle à la première personne pour avancer l'idée que Freud aurait perverti l'Occident en inventant,en 1897, un complot oedipien, c'est-à-dire un récit autobiographique qui ne serait que la traductionde sa propre pathologie. Il fait du théoricien viennois un "faussaire", motivé "par l'argent, la cruauté, l'envie, la haine".


  Als stichter van de volksuniversiteit van Caen, is Michel Onfray bekend geworden Hij is de uitvinder van een "contra-geschiedenis van de filosofie", waarvan de methode berust op het principe van de prefiguratie alles is al overal, zelfs vóór het intreden evenement.
  Dit liet hem toe schandalige dingen te zeggen: Immanuel Kant was de voorloper van Adolf Eichmann - omdat deze zich een aanhanger van Kant noemde (De Droom van Eichmann, Galilea, 2008) - dat de drie monotheïstische godsdiensten (jodendom, christendom en islam) genocidale ondernemingen zijn en dat de évangélist John voorafging aan Hitler Hiroshima en Jezus, en ten slotte dat de moslims fascisten waren(Verdrag atheology, Grasset, 2005).

  Oprichters van een monotheïstische religie gebaseerd op instinct
  dood, Joden zijn dus primair verantwoordelijk voor alle ellende van het Westen.
  In deze dodelijke bedrijf, de heer Onfray hedonistische tussen religie en heidense zon, bewoond door het leven instinct.

  Dit is hetzelfde perspectief, zei hij, las hij vijf maanden in de complete werken van Freud en vervolgens het schrijven van de Twilight van een afgod. Vol met fouten, gekruiste geruchten, bibliografische bronnen, het boek is dat de projectie van fantasieën van de auteur over de aard van Freud. De heer Onfray spreekt in de eerste persoon die vooraf het idee dat Freud zou het Westen hebben uitgevonden in 1897 geperverteerde, een oedipale plot, dat wil zeggen een autobiografisch verhaal dat alleen is de traductionde zijn eigen pathologie. Hij maakt een Weense theoreticus "vervalser" gemotiveerd "door geld, wreedheid, afgunst, haat."

  Foto

  Carla Rus :

  Veel religieuze vrouwen worden het slachtoffer van geweld. Waar komen die vrouw- onvriendelijke monothestische godsdiensten eigenlijk vandaan? De joden, christenen en moslims hebben de godinnen uit de oudheid afgeschaft en er een abstracte mannelijke god voor in de plaats gezet. De vrouw moest ondergeschikt gemaakt worden aan de man. Daarom hebben mannen bedacht dat Eva uit de rib van Adam is ontstaan en dat zij zelf als evenbeeld van god zijn geschapen. Iets wat verder nooit meer vertoond is. Zelfs de vruchtbaarheidsgodinnen uit de oudheid wisten wel beter en werden aanbeden.

  Psychiater en traumatoloog Carla Rus.


  Je hebt als psychiater veel gewerkt met religieuze vrouwen die het slachtoffer waren geworden van sexueel geweld. Wat is volgens jou het verband tussen religie en geweld tegen vrouwen?

  Als je naar de teksten kijkt, naar de heilige teksten in de Bijbel, de Koran, de Thora, dan staan erg
  En dan nog het belangrijkste propagandapunt dat apologeten u altijd voorhouden. “De God die de wereld zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon ....” etc. Afschuwelijk! Denk het u eens in, vanuit de achtergrond van uw eigen aangeboren ethiek, waarin geen plaats is voor mensenoffers. Kunt u iemand vereren, die - hoewel almachtig - zijn eigen zoon moedwillig liet dood martelen? Zou u het ook zelf kunnen doen als u de gelegenheid kreeg? Zou u ook zo'n vader willen hebben? Kan de marteldood van het ene individu de misstappen van een ander goedmaken? Zelfs ook van degenen die nog geboren moesten worden? En zou u de liefde van een dergelijk individu kunnen waarderen, of u er in walging vanaf keren?

  .Geweld tegen vrouwen!

  Als je naar de teksten kijkt, naar de heilige teksten in de Bijbel, de Koran, de Thora, dan staan erg veel vrouwonvriendelijke teksten die aan kunnen zetten tot geweld tegen vrouwen. Nu is het op zich niet zo vreemd dat die vrouwonvriendelijke teksten erin staan, want die teksten zijn ontstaan tussen 500 jaar voor Christus en 600 jaar na Christus. En in die tijd was voor overleving van de mensheid, fysieke kracht veel belangrijker dan psychologische kracht. En omdat de man daarbij in het voordeel is heeft hij de grootste stempel gedrukt op de aannames over het leven. Die vrouwonvriendelijke teksten in deze tijd kunnen op zich geen kwaad, als ze maar niet letterlijk worden genomen. Als ze als symboliek of als een stuk historie worden gezien. Zo zijn er teksten in het Oude Testament van de Bijbel en ook in de Thora waarin staat: ‘Verkoopt u uw dochter als slavin, dan kan zij niet vrijkomen zoals mannelijke slaven.’ Dat is dus eigenlijk een verschrikkelijke zin maar dat is absoluut in deze tijd niet meer actueel. Dan is er een andere tekst in de Bijbel die kan iets meer kwaad. Dat is een verhaal over Lot, en Lot had twee dochters, heeft met beide dochters geslapen en van beide dochters kinderen gekregen. Er zijn twee sterke volkeren uit voort gekomen en God heeft daar geen enkel negatief oordeel over uitgesproken. Die tekst wordt soms misbruikt achteraf, door de dader om zijn gedrag te legitimeren.

  Het wordt natuurlijk wat anders als die heilige teksten letterlijk worden genomen dan kunnen ze wel rechtstreeks aanzetten tot geweld. Ik denk bijvoorbeeld aan een tekst in de Koran, dat is hoofdstuk 4 vers 34, daar staat in dat als de vrouw ongehoorzaam is aan de man, dat de man de vrouw mag slaan. Als je bedenkt dat de Pakistaanse theologe Ghazala Anwar zegt dat de meeste moslims helaas nog steeds geloven dat de Koran letterlijk het woord van God is en dat er ook veel gedragslijnen, hoe je moet leven, in de Koran staan, kan die tekst wel rechtstreeks aanzetten tot geweld tegen vrouwen. Nou, als we kijken naar bewoning van onze ‘Blijf van me Lijf’ huizen dan blijkt inderdaad dat er disproportioneel veel Islamitische vrouwen in wonen. Dus het zou een verband kunnen zijn.
   

  X

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  18-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.L'islam en question !

  Met L'islam en question verwoordt Wafa Sultan haar visie op de islam. Maar wie is deze Syrische vrouw, waarom is zij zo hard voor haar religie en wat is haar bedoeling? Wafa Sultan heeft in haar geboorteland jarenlang geleden onder de wetten van de islam. Beetje bij beetje heeft zij zich daarvan vrijgevochten, tot zij tenslotte haar land verliet en uitweek naar de VS. Daar ontwikkelde zij zich naast haar medische beroepsactiviteit tot een kritische schrijfster die tweemaal voor een debat werd uitgenodigd door de zender Al Jazeera. Op het scherm stelde zij dat de islam geen tolerante godsdienst is maar een religie van angst en haat, vooral dan voor het laatste waar het om de vrouwen gaat. Een godsdienst die de totale en blinde onderwerping eist aan een god, een soort onbekende boosaardige boeman, die zijn aanhangers hun leven lang terroriseert en hen alle natuurlijke rechten ontzegt.

  Haar eerste optreden ontketende een storm van protest en maakte haar bekend in de Arabischislamitische wereld, terwijl het tweede haar tal van doodsbedreigingen opleverde van islamisten, zodat de vrouw die de Amerikaanse pers de 'Voltaire' van de moslims noemt, nu onder de permanente bescherming van de lokale politie moet leven. Het Engels origineel van het boek, A god who hates, verscheen in oktober 2010. Het kende een daverend succes in de Verenigde Staten en het Engels taalgebied. Honderdduizenden exemplaren gingen in de eerste maand van de publicatie al over de toog. Een jaar later werd het vertaald en gepubliceerd in het Frans. Op de eerste pagina van haar boek voorspelt Wafa Sultan: 'vele moslims, zo niet allen, zullen mij wanneer zij het lezen, tot de doodstraf veroordelen'. Want inderdaad, is een kritische blik op de islam geoorloofd? Mag men betwijfelen of de koran een bron van wijsheid is? Mag men bedenkingen hebben bij de vaststelling dat de ethiek van een ganse gemeenschap gesteund is op de woorden en daden van een profeet met een geweldvolle levensloop?

  Wafa Sultan kijkt terug op haar jeugd en vertelt over haar opvoeding, haar universitaire studies en haar professionele ervaringen. Die flashback doet haar de leer en de voorschriften van de islam nog dieper uitpluizen, de psyche van de homo islamicus ontleden en zijn existentiële en mentale trauma's ontrafelen. L'islam en question is in de eerste plaats de kritiek van een moedige vrouw, die op een dag beslist heeft om het proces te maken van haar god waarin zij een schrikwekkende entiteit ziet. Zonder aarzelen werpt zij een scherpe blik op de totalitaire excessen van een godsdienst waarin zij vandaag een terugkeer naar de barbaarse tijd ziet. Deze visie beantwoordt precies aan de religieuze opvoeding die zij - uiteraard zoals alle andere moslims - gekregen heeft en ligt ook in het verlengde van de koranieke attributen van god die iedere moslim uit het hoofd moet leren om ze voortdurend te reciteren. Bij het bidden van hun gebedskransen herhalen zij gestadig de 'honderd mooie namen’ van god waaronder: 'de wreker, de dwingende, de heerszuchtige, de onderwerpende, de vernederende, de schrikwekkende, enz.'

  Volgens de auteur bevordert dit de vorming van een autoritaire, tirannieke en vindicatieve persoonlijkheid. De revolte die Wafa Sultan in dit boek uitschreeuwt, manifesteert zich ook in haar analyse van de situatie van de moslimvrouwen en de manier waarop zij door de moslimmannen behandeld worden. De specifieke gevallen die zij heeft meegemaakt en een reeks koranvoorschriften over de behandeling van de vrouwen - o.m. de houding van de profeet tegenover zijn talrijke echtgenotes, dienstmeiden en krijgsgevangenen - bevestigen in haar ogen haar vaststelling dat de vrouwen nog altijd de voornaamste slachtoffers blijven van een hardvochtige ideologie. In een dergelijk situatie wordt iedere harmonieuze menselijke ontwikkeling in het gezin, de samenleving en die landen totaal en onherroepelijk onderuit gehaald. Deze pathologische handicap van het sociale weefsel in de moslimsamenlevingen is het kwalijk product van de reductieve visie op de vrouw in de islam. De ballingschap van de auteur naar de VS was een belangrijk keerpunt in haar leven. Haar bevrijding van de onderwerping aan een god van haat en terreur was bepalend voor haar inzet ten bate van haar gewezen geloofsgenoten.

  Zij probeert die kost wat kost te helpen om zich te bevrijden van die vreselijke geest en ze te veranderen in redelijke, menselijke wezens. Voor miljoenen kijkers in de Arabische moslimwereld verklaarde zij dat de ware clash der beschavingen niets anders is dan een botsing tussen de Middeleeuwen en de 21ste eeuw, tussen beschaving en wetenschap enerzijds, barbarij en onderontwikkeling anderzijds, tussen de vrijheid van de vrouw en haar verknechting, tussen de islam en de moderniteit. Wafa Sultan hamert erop: de islam is geen tolerante noch 'onbegrepen' religie. Wat zij jaren lang aan den lijve moest ondervinden doet haar vandaag besluiten dat de islam discrimineert: discriminatie tussen gelovigen en ongelovigen, tussen meesters en slaven maar vooral tussen mannen en vrouwen. Hoe kan een samenleving die in de helft van haar leden minderwaardige wezen ziet zich harmonieus ontplooien?

  De vrouw die het aandurfde om op Al Jazeera voor miljoenen kijkers een radicale imam te onderbreken en die voortdurend bedreigd wordt met de dood, geeft in dit boek zonder enig taboe een ongezouten kritiek op de excessen van een totalitaire religie en haar politiek-religieuze ideologie. Zij ontsluiert een werkelijkheid die men niet wil zien en kost wat kost toegedekt wil houden. Politici die zich over de islam zalvend willen uitspreken zouden er goed aan doen eerst even de tijd te nemen om deze ideologie wat dieper te bestuderen om zodoende na te gaan wat de politiek correcte vlag in werkelijkheid dekt. De stijl van Wafa Sultan heeft meer weg van een vertrouwde babbel over belevenissen die zijzelf, haar familie en mensen die zij ontmoet heeft, hebben meegemaakt dan een academische demonstratie. Zij synthetiseert haar kritiek op de islam niet maar verwijt hem vooral de slechte behandelingen die de vrouwen in zijn naam ondergaan.

  Tot slot: L'islam en question is het boek van een moedige vrouw die niet aarzelt om de schijnwerper te richten op de totalitaire excessen van een godsdienst waarin zij een overblijfsel van de barbaarse tijden ziet. En niets zal haar beletten haar waarheid verder te blijven belijden.


  Recensie door Erik Willaert

  Reageer (0)

  Categorie:filmpjes
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Allerlei
  Naar hedendaagse ethische normen is het verhaal van Abraham aan wie God beval zijn zoon als brandoffer te maken een voorbeeld van kindermishandeling, intimidatie en dwang binnen een asymmetrische machtsverhouding en daarbij de eerst gedocumenteerde toepassing van het verweer in Neurenberg. ' Ik voerde slechts bevelen uit. 'Toch is het verhaal een van de grote stichtingsmythen van de drie monotheïstische religies.( Dawkins )

  Had Abraham niet onmiddellijk moeten zeggen " wat voor een wrede God zijt gij die mij vraagt mijn kind te doden.
  Godsdienst kan een mens blijkbaar blind maken juist door de gehoorzaamheid.
  Goed doen moet voortvloeien uit ons menszijn zelf en niet uit de verwachting dat men er later voor beloond of bij gebrek eraan gestrafd wordt .
  (naar Dirk Verhofstadt )

  Het wordt tijd voor een strijdvaardig atheïsme waarbij we duidelijk zeggen dat een aantal opvattingen die in de Bijbel en de Koran staan moeten worden verworpen omdat ze gewoonweg achterlijk, tegenstrijdig en zelfs gevaarlijk zijn in het bijzonder die teksten die schadelijk zijn voor vrouwen, homoseksuelen, andergelovigen en ongelovigen .
  ( Dirk Verhofstadt )  Macht en Religie
  Macht en religie vormen de perfecte combinatie. Religie veroorzaakt onnatuurlijke scheidingen tussen mensen van welke verdeeldheid de macht profiteert. Religie stimuleert tot blinde onderwerping aan autoriteit. Religie reduceert de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het handelen en minimaliseert de actiebereidheid omdat God uiteindelijk alles bestiert, vergeeft en goed maakt. Afschuwelijke daden kunnen machthebbers rechtvaardigen uit hoofde van Gods naam en wilsbeschikking

  Religie is in feite de gemakkelijkste manier om het volgzame volk te laten doen wat machthebbers van hen willen. Napoleon vond van religie dat het ‘het volk mak houdt in plaats van krachtig en onafhankelijk’, schrijft Steven Kreis in ‘History Guide’ (
  Lecture 15). Religie is volgens Napoleon de levensverzekering van de machtselite, hij zei ‘religie is wat de armen ervan weerhoudt de rijken te vermoorden.’


  Door de invoering van het christendom als staatsgodsdienst, behield Constantijn de macht in het Oost Romeinse Rijk. Bovengenoemd Bijbelboek van Paulus aan de Romeinen paste natuurlijk bijzonder goed in zijn straatje, terwijl andere boeken juist gemakshalve apocrief werden verklaard: daarmee zijn we bij een ander basisprincipe van religie, namelijk het uitgangspunt van ‘pick and choose.’ In navolging van Constantijn selecteerden de autoriteiten zoals het hen uitkwam. Deed Constantijn dat bij het samenstellen van de Bijbel, na hem gebruikte men het ‘pick and choose’ principe vooral bij de tekstuitleg. Opnieuw een bron van verdeling. Gods Woord is tweeduizend jaar na Christus vermeende geboorte nog zó obscuur dat het tot op de dag van vandaag aanleiding geeft tot ruzies, scheuringen en geloofsoorlogen. Ondanks dit totale gebrek aan overeenstemming mogen de fundamenten van het geloof niet bevraagd worden - en blijft de verdeeldheid gehandhaafd - want dat is blasfemie en Gods wegen zijn nu eenmaal ondoorgrondelijk.

  Als we kijken naar hun oorsprong dan blijken eigenlijk alle geloofswaarheden van de gevestigde religies een leugen. Een leugen die machthebbers als Napoleon, Bush en de paus kennen en hen al millennialang een ongekende macht geeft om de samenleving te manipuleren. Een leugen die mensen verdeelt, onderwerpt en verhindert onafhankelijk te denken. Een verstikkend klimaat waarin moraliserende religie de boventoon voert stimuleert de vorming van taboes; politieke correctheid, onderwerpen waar je niet of alleen op een bepaalde manier over praat. Vrije meningsuiting komt in verdrukking.

  www.anarchiel.com

  Als mensen de leugens van religie zouden doorzien, zouden veel gekunstelde grenzen ophouden te bestaan en zou er meer ruimte komen voor waarheid en eenheid.

  Hij die niet logisch wil redeneren is een dweper; hij die het niet kan is een dwaas; en hij die niet durft is een slaaf.
  Drummond William ( schots dichter )

  De valsheid van Gods voorwaardelijke liefde  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ ( Johannes 3:16 )  Dit is de meest aangevoerde tekst door ‘wedergeboren’ christenen om aan te tonen hoe groot de liefde van God is voor… Ja, voor wie eigenlijk? Alleen voor ‘een ieder die in Hem gelooft!’ Dat betekent dat de miljarden mensen die het levenslicht zagen vóór Christus’ geboorte, alle miljarden andersgelovigen en ongelovigen tijdens of na Chistus’ leven op aarde - voor zover hij hier daadwerkelijk heeft rondgelopen - ‘verderven’, oftewel: in het verderf worden gestort, hoe liefdevol, warm, medemenselijk men ook was. En het verderf is de plek ‘alwaar het geween is en het knersen der tanden’; de hel of hades (Math. 8 :12). Het gros van de mensheid is dus verloren. Schurken die gelovig zijn zullen daarentegen gereinigd worden door het bloed van Christus en al gaan ze in de fout; door Gods Zoon ontvangen zij vergiffenis als zij in gebed belijden, zoals de schatrijke televisiedominee Ted Haggard die andersgeaarden en drugsgebruikers tot de hel veroordeelde terwijl hij gelijktijdig een geheim leven bleek te leiden met mannelijke prostituees en gebruik van crystal meth.
  bron:
  www.anarchiel.com

  Crystal Meth is voor het eerst gesignaleerd in de Amsterdamse uitgaanswereld. Deze drug is levensgevaarlijk en 2x zo sterk en verslavend als Speed. Crystal Meth bestaat uit vaste witroze of kleurloze kristallen en kan worden gespoten, gerookt of gesnoven. In de VS is deze drug populair onder de homo's. Hierdoor neemt het aantal HIV-besmettingen toe. Door deze drug gaan alle remmen los, waardoor er vaak geen rekening wordt gehouden met voorbehoudsmiddelen en je ruwe lange seks wilt waardoor er snel bloedingen ontstaan. Hierdoor wordt HIV snel overgedragen. Deze drug onderdrukt zowel honger als slaap.


  Een vraag die ik me steeds stel is of die Christen-Democraten echt gelovig zijn ? Volgens mij gaat het meer over een eerder conservatief waardenstelsel dat van ver geïnspireerd is door het Christendom. Kan mij niet voorstellen dat een kritisch denkend mens echt kan geloven in sprookjes. Veel sympathie hebben voor een wereld van spiritualiteit en rituelen is nog iets anders.
  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  24-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.allerlei

  Mit der dummheit kämpfen die Götter vergebens 

  Domheid is een gevaarlijker vijand van het goede dan slechtheid. 
  Tegen het kwade kun je protesteren, je kunt het ontmaskeren; 
  desnoods met geweld verhinderen. Het kwade draagt altijd de kiem 
  van eigen ontbinding in zich, want het laat in de mens tenminste een 
  gevoel van onbehagen achter. Tegen domheid zijn wij weerloos. 
  Noch met protesten noch met geweld is hier iets te bereiken. 
  Argumenten baten niet
  Soms vindt de wetenschap bondgenoten  in kringen van ontwikkelde theologen als Bonhoeffer en vormt ze met hen een front tegen de gemeenschappelijke vijand:  de naïeve, populistische godgeleerdheid en de gatentheologie van intelligent design.

  Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 


  Als een belangrijke leider - een geestelijke of een wereldlijke - onwetenschappelijke uitspraken doet ,dan is het de plicht van wetenschappers om daar tegenin te gaan !
  Saus voor de Paus.:Volgens Vaticaanse woordvoerder Federico Lombardi is in België de vrijheid van meningsuiting in het geding. De Kamer van Volksvertenwoordigers veroordeelde namelijk het feit dat paus Benedictus XVI van zijn reis naar Afrika een kruistocht tegen het condoom maakte. 
  Die pausreis leidde trouwens over de hele wereld tot protest. Niet alleen de Belgische Kamer maar ook het gezaghebbende medische tijdschrift 'The Lancet' beoordeelde de pauselijke catechese als misdadig. Zeker in Afrika, waar het hiv-virus stilaan de helft van de bevolking treft. Waar mensen dus niet veilig kunnen vrijen, zelfs niet binnen een 'christelijk huwelijk', tenzij met condoom. In een straatarm continent bovendien, dat de middelen niet heeft om de al zwaar geïnfecteerde bevolking voldoende op seropositiviteit te testen. 
  Maar al die sociologische realiteiten, al dat menselijke leed weegt voor Benedictus niet op tegen zijn waarheid. Geen voorbehoedsmiddelen, dus ook geen condoom. Seks alleen binnen het huwelijk. Omdat God het wil. En omdat het Vaticaan dat zegt. ( Walter Pauli )  

  Als humanisten ten opzichte van de islam dezelfde ijver aan de dag zouden leggen zoals ze die ooit in de prakijk brachten tegen het katholicisme , dan zou het politiek correcte denken met zijn pensée unique  al lang de wereld uit zijn en zou de islam deze Religion of Perputual Outrage ( Michelle Malakin) zijn wereldwijde en luid aangekondigde mars niet kunnen vervolgen . (  Wim Van Rooy )  ' De Malaise van de multiculturaliteit '

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  21-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Atheïstisch Manifest
  Atheïstisch Manifest

  In maart 2010 hebben we onderstaand manifest uitgeschreven. Het dient als leidraad en kader voor onze werking.
  1. Wij leiden ons leven zonder (te geloven in) god(en) en achten dit zinvol en achtbaar. 
  2. Wij verdedigen voor onszelf en voor anderen het recht te leven zonder god(en).
  3. Wij huldigen de principes van de democratie, de scheiding van kerk en staat en de universele rechten van de mens.
  4. Wij verdedigen de vrijheid van het individu, de emancipatie van de geest/rede en een rationeel-wetenschappelijke benadering van wereldbeelden.
  5. Wij aanvaarden geen enkele wet, regelgeving of beslissing die gebaseerd is op een zogenaamd goddelijke tekst of geopenbaarde uitspraak.
  6. Wij stellen dat geen enkele religie haar regelgeving mag opleggen aan anderen.
  7. Wij onderschrijven dat een burgerlijke wetgeving (die voor iedereen geldt) prevaleert boven een religieuze regelgeving en aanvaarden daarom geen juridische uitzonderingen op enige wet op basis van religieuze argumenten.
  8. Wij strijden tegen elke vorm van onderdrukking en discriminatie, ook indien dit gebeurt in naam van iemands god(en).
  9. Wij zijn voorstanders van een seculier openbaar onderwijs, met een studie over diverse godsdiensten, levensbeschouwingen en over het atheïsme, voor alle leerlingen.
  10. Wij menen dat de wetenschappelijke studie en de maatschappelijke duiding van godsdiensten en levensbeschouwingen waardevol is. 
  Kritisch denken .  Het promoten van het kritisch denken is zeer belangrijk om verschillende redenen. Hieronder vind je er enkele:

  1.       Vrijheid van meningsuiting is één van de belangrijkste universele rechten van de mens. Een persoon kan maar een echte mening hebben als hij ook in staat is om die mening op een zelfstandige manier op te bouwen. Daarvoor moet hij een logische redenering kunnen opbouwen en betrouwbare informatie van desinformatie kunnen onderscheiden.

  2.       Echte democratie bestaat maar als de bevolking in staat is om de activiteiten van de politici kritisch te evalueren. Het is daarbij ook belangrijk om in te zien wanneer je gemanipuleerd wordt. Een land waar geen kritisch denken is, bestaat uit mensen die gemanipuleerd worden door hun leiders en daar is er geen democratie en geen vrijheid.

  3.       De drijfveer achter de vooruitgang van de maatschappij is wetenschap en technologie. Beide disciplines hebben een kritische geest nodig om tot bloei te komen. Voor uitdagingen zoals de ecologische, economische en demografische problemen kunnen we de juiste oplossingen maar vinden door kritisch onderzoek.

  4.       Lichtgelovigheid van mensen kan niet alleen duur zijn, het kan hen ook hun leven kosten. Te veel mensen hebben hun vertrouwen voor een zware ziekte in de handen van een charlatan gelegd.

  5.       Miljoenen mensen kiezen voor een ongelukkig leven omdat ze geloven in een waanidee. Sommigen zijn zelfs bereid om hun leven te geven voor zo’nwaanidee en andere mensen mee te sleuren in de dood. Of oorlog te voeren om mensen met een ander waanidee te bekeren.

  De neurowetenschappen ontwikkelen zich met grote snelheid onder grote belangstelling van zowel bewonderaars als critici. Golden lange tijd de geest, de ziel, God, en de vrije wil als domeinen van de godsdienst en filosofie, de neurowetenschappen zullen - net als de natuurwetenschappen - in een verder geseculariseerde wereld steeds meer geheimen van de geest ontrafelen totdat het dualisme van Descartes definitief voorbij is en de mens als louter materie zal worden gezien.

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  30-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herman Kolk - over de vrije wil
  Klik op de afbeelding om de link te volgen - Dick Swaab en Victor Lamme zijn bekende Nederlandse vertegenwoordigers van de lobby tegen het bestaan van de vrije wil. Hun boeken, respectievelijk Wij zijn ons brein en De vrije wil bestaat niet, verdedigen in meerdere of mindere mate de stelling dat de mens een willoos wezen is, gedreven door onbewuste impulsen. En hoewel deze polemische boeken als warme broodjes over de toonbank gaan, roept de doemgedachte van het gebrek aan menselijke vrijheid vooral weerstand op bij de lezer. Het is dan ook opmerkelijk dat er tot op dit moment nauwelijks een gefundeerd tegengeluid heeft geklonken.
  Herman Kolk neemt stelling tegen de onderzoekers die de mens zowel zijn vrijheid als zijn verantwoordelijkheid lijken te willen ontnemen. In Vrije wil is geen illusie laat emeritus hoogleraar neuropsychologie Herman Kolk ons zien dat de menselijke hersenen wel degelijk tot vrije keuzen in staat zijn. Onze hersenen leren in de loop van het leven wat voor ons belangrijk is en zorgen ervoor dat ons gedrag hierop wordt afgestemd. Hierbij speelt het bewustzijn een veel grotere rol dan door Swaab en Lamme wordt aangenomen. De vrije wil is géén illusie. De mens is vrij en verantwoordelijk voor zijn daden.


  Herman Kolk (1944) promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij later hoogleraar neuropsychologie werd. Een groot deel van zijn professionele leven heeft hij zich gewijd aan het bestuderen van taalstoornissen en het geven van colleges over neuropsychologie en de geschiedenis van de psychologie. Van zijn hand verschenen eerder de boeken Actief en passief bewustzijn. Korte voorgeschiedenis van de cognitieve psychologie en Bewustzijn. Van filosofie naar hersenwetenschap.
  Het woordenboek van de Skepticus

  Uit het interview met Erasmusprijswinnaar Daniel Dennett ( foto ) knip ik een aantal citaten:

  'Wij zijn ons brein, zeker. Maar we zijn niet willoos aan dat brein overgeleverd.' 'Bizar! Belachelijk slecht onderbouwd! Denkfouten die je bij een student zou verwachten!' Filosoof Daniel Dennett (70) lust ze rauw, de neurowetenschappers die betogen dat de vrije wil een illusie is. 'Jullie hebben hier Dick Swaab en Victor Lamme', zegt hij. 'Ze komen voor in mijn schurkengalerij van wetenschappers die ernaast zitten.

  Is de vrije wil een illusie? KIJK sprak met de 70-jarige Amerikaanse filosoof

  Daniel Dennett over – onder meer – deze beladen vraag.

  KIJK: De Nederlandse neurobioloog Dick Swaab noemde de vrije wil onlangs een illusie. Hersenscans tonen aan dat een halve seconde voordat iemand een bewust besluit neemt, het brein deze beslissing al in gang zet.

  Daniel Dennett: “Dat is bewijsstuk A waarom neurowetenschappers een beetje meer filosofie zouden moeten leren. Ze zouden eens wat huiswerk moeten doen en deze onderwerpen beter leren begrijpen. Ik ben, wat dit betreft, behoorlijk op oorlogspad, want hij is niet de enige die deze fout maakt.”

  Welke fout?

  “Neurowetenschappers verwarren twee betekenissen van vrije wil. Ze denken dat als ze kunnen aantonen dat een beslissing gedetermineerd is, hij niet vrij is. In de triviale betekenis klopt dat, maar in de betekenis of het van moreel belang is niet. Want waarom zouden ongedetermineerde keuzes hoger moeten worden aangeslagen dan gedetermineerde keuzes? Die vraag is nog altijd onbeantwoord. Kijk, wetenschappers maken snel fouten zodra ze buiten hun domein stappen. Maar dit is gewoon doe-het-zelffilosofie. Ik moet er eigenlijk wel om lachen, wanneer een of andere wetenschapper een weekend vrij heeft en besluit dat hij het probleem van het bewustzijn of het probleem van de vrije wil weleens even zal oplossen – en uiteindelijk een heleboel onzin opschrijft. Volgens mij hebben ze dat zelf vaak ook wel door. Het is moeilijker dan ze dachten.”

  U schreef geregeld het noodzakelijk te vinden om als filosoof gebruik te maken van wetenschappelijke bevindingen. Vindt u het jammer dat wetenschappers u geen wederdienst bewijzen?

  “Ach… De traditionele arrogantie van filosofen – het denken dat ze alles kunnen oplossen vanuit hun leunstoel – wordt mooi geëvenaard door de traditionele arrogantie van wetenschappers – het denken dat ze gewoon wat kunnen aanrommelen en het dan wel goed zullen hebben. Maar in dit geval geef ik ook mijn medefilosofen de schuld, omdat velen van hen dezelfde fout maken. Neurowetenschappers vergissen zich omdat ze niet veel over de materie hebben nagedacht, dus dat kan ik ze deels vergeven. Maar filosofen mogen dat excuus niet gebruiken.”

  Dit is een fragment van een interview, te vinden in KIJK 5/2012. Dit nummer ligt in de winkel van 6 april tot en met 3 mei.

  Tekst: Rik Peters


  Enkele wetenswaardigheden om beter te kunnen plaatsen
  De kerk is meer bezorgd over het stoppen van anticonceptie dan over het stoppen van genocide. Ze is meer bezorgd over het homohuwelijk dan over de verspreiding van kernwapens. Ze legt een taboe op stamcelonderzoek waarmee ze de belangrijkste evolutie in de geneeskunde remt die honderden mensen kan helpen. Ze is tegen het verspreiden van condooms om aids tegen te gaan en durft dan het leed dat vermeden kon worden een immanente rechtvaardigheid te noemen. De kerk is evenveel fout in haar moraal als ze was in haar kosmologische en biologische uitspraken.( bron Sam Harris )  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  06-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeder Theresa en Quotes Nietzsche
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Mother Teresa] was not a friend of the poor. She was a friend of poverty. She said that suffering was a gift from God. She spent her life opposing the only known cure for poverty, which is the empowerment of women and the emancipation of them from a livestock version of compulsory reproduction.” — Christopher Hitchens 
             

  Moeder Theresa was niet de vriend van de armen. Ze was een vriend van de armoede.
  Ze zei dat lijden een geschenk van God was. Gans haar leven verzette ze zich tegen de enige bekende remedie voor armoede nl.de zelfbeschikking van vrouwen en hun emancipatie in plaats daarvan spoorde ze dwangmatige voortplanting en reproductie zoals bij dieren aan !

  Ze was een levende heilige en is door het Vaticaan ondertussen zalig verklaard: Moeder Teresa, de vrouw die zichzelf inzette om de allerarmsten te helpen en zichzelf daarbij volledig wegcijferde. Maar was ze wel zo goed? Een team van Canadese onderzoekers komt volgens de krant Times of India tot de conclusie dat haar gedrag "dubieus" was, evenals haar politieke contacten.

  De studie verscheen in Réligieuses, een Frans tijdschrift dat onderzoek naar religie en wetenschap publiceert.

  Geheime bankrekeningen
  Volgens de onderzoekers was het werk van Moeder Teresa er vooral op gericht om het menselijk lijden te huldigen, in plaats van het te verlichten. Ze noemen haar "alles behalve een heilige", een vrouw die gul was met gebeden, maar gierig als het aankwam op het besteden van de vele miljoenen die ze binnenhaalde. Er zouden ook grote sommen geld naar "geheime bankrekeningen" zijn overgemaakt.

  Dr. Serge Larivée en Dr. Geneviève Chenard van de Universiteit van Montréal hebben 300 documenten geanalyseerd en daarin details gevonden die in strijd zijn met het imago van de non.

  Smerige sterfhuizen
  Zo waren er rond de tijd dat Moeder Teresa overleed 517 'huizen voor de stervenden', waar de allerarmsten hun laatste dagen konden doorbrengen. Volgens artsen die deze plaatsen bezochten, was het er smerig en hadden de huizen een tekort aan voedsel, medicijnen en mankracht. Toen Moeder Teresa zelf ziek werd, werd ze behandeld in een modern, Amerikaans hospitaal. Geld kan het probleem niet zijn geweest, omdat Moeder Teresa honderden miljoenen aan donaties ontving.

  Geld van dictator Duvalier
  Dat geld kwam soms uit twijfelachtige hoek: de non accepteerde bijvoorbeeld donaties van de Haïtiaanse dictator Duvalier onder wiens bewind (1957 - 1986) meer dan 30.000 mensen om het leven zijn gekomen.

  Dubieus wonder
  Ook het wonder (wat moet hebben plaatsgevonden voor het Vaticaan om iemand zalig kan verklaren) dat Moeder Teresa heeft verricht is volgens de onderzoekers twijfelachtig. De buikpijnen van de Indiase Monica Besra zouden zijn verdwenen op het moment dat ze had gebeden tot een medaillon met een foto van Moeder Teresa. De artsen van de vrouw zeggen echter dat de cyste en de tuberculose waar ze aan leed, dankzij hun (reguliere) behandeling was genezen.

  "De populariteit van Moeder Teresa was toen echter al zo groot, dat ze onaantastbaar was", zegt onderzoeker Larivée. "Ze was eigenlijk al heilig verklaard".


  • quotes van Nietzsche: (foto)

   'Goed' is wat de kudde samenhoudt. 'Slecht' wat haar ontbindt

   Alle filosofie is niets anders dan de bekentenis van een lichaam, de autobiografie van een mens.

   Als echtgenoten niet samenleefden zouden er meer goede huwelijken zijn.

   Als er geen liefde of haat meespeelt, speelt de vrouw middelmatig

   Bij verstandige mensen gelooft men niet aan hun dwaasheden: wat een inbreuk op hun rechten als mens

   De wijsbegeerte is een stelselmatig misbruik van een daartoe uitgevonden terminologie aanhangers van een groot man maken zich blind om zijn lof beter te kunnen zingen

   De stijl verbeteren betekent de gedachte verbeteren

   De vrouw is gods tweede vergissing.

   Een man die het heel druk heeft, verandert zelden van mening.

   Er is een kind verborgen in de echte man; en het verlangt te spelen. Kom op dan vrouwen en ontdek het kind in de man

   Geen enkele overwinnaar gelooft in het toeval.

   Hij die niet kan liegen weet niet wat de waarheid is.

   Vriendschap tussen een man en vrouw kan alleen bestaan als er tussen beiden een soort fysieke antipathie bestaat.

   Geloof is niet willen weten wat waar is .

   Am anfang war der rhythmus .
  Bijlagen:
  moedertheresa.jpg (5.9 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  17-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chevalier de la Barre !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hij is het symbool van het laïcisme.Hij werd gemarteld en onthoofd omdat hij de processie niet had begroet en bespot had. (9 augustus 1765) en hij werd ervan verdacht het houten kruisbeeld ,dat de 'Pont Neuf' versiert ingekerfd te hebben.. Hij was negentien.Chevalier de la Barre) (1747-1766), vrijdenker. Werd onder andere beschuldigd niet te buigen voor een religieuze processie terwijl hij een 'goddeloos' lied zong en van het bezit van boeken tegen de godsdienst waaronder de Dictionaire de la Philiosophie van Voltaire. Op verzoek van de katholieke kerk werd hij op negentienjarige leeftijd op 1 juli na een schijnproces gemarteld, onthoofd en daarna verbrand. Op 1 juli 1907 werd in Abbeville een monument voor zijn nagedachtenis opgericht. Er waren vijfentwintigduizend mensen bij de onthulling. 1 juli is sindsdien een (niet overal officieel erkende) "Dag van het Atheïsme". Elk jaar wordt dan de La Barre Demonstration gehouden waarop vrijdenkers, vrienden van de openbare school en allen die tegen de verstrengeling van kerk en staat zijn, bijeen komen.

  Paul Jambers over Etienne Vermeersch
  Volgens Jambers is Etienne Vermeersch de slimste mens ter wereld. "Ik wil iemand kiezen die ik in mijn leven gekend heb", vertelt Jambers. "Ik heb hem veertig jaar geleden leren kennen, toen ik naar de filmschool ging en hij daar les gaf. Hij maakte een diepe indruk op mij. Hij bracht ons inzicht bij, over de mens en de maatschappij, op een filosofische, ethische en praktische manier. Hij leerde ons een mening te vormen en reikte ons daar het nodige materiaal voor aan. Hij heeft in grote mate mijn denken en mijn visie op de maatschappij mee bepaald." Al die jaren is Jambers een fan gebleven van Vermeersch. "Kijk maar eens wat hij nu nog publiceert. Deze week nog, over de huidige politieke toestand van het land. Hij heeft in het verleden vaak zijn bijdrage geleverd aan de politieke besluitvorming, denk maar aan de uitwijzing van politieke vluchtelingen. Het is een wetenschapper die deelneemt aan de maatschappelijke discussie. Zo zijn er niet veel."            

  Moslimhaat, christenhaat en jodenhaat zijn uitvloeisels van religies, niet van de rede. We mogen religies niet langer aanvaarden als basis van de moraal. Ze zijn immers onverdraagzaam tegenover andersdenkenden en teveel gericht op macht en onderdrukking. Religies kanten zich tegen het kosmopolitisme en het individualisme. Ze staan haaks op het recht op zelfbeschikking. De geschiedenis leert ons dat waar men regeert in naam van God, de mens ten ondergaat. Net daarom moeten we religies als basis voor de moraal vervangen door het atheïsme. Door afstand te nemen van die almachtige, alwetende en dictatoriale God zullen we juist dichter tot onze medemens komen.“ ( Dirk Verhofstadt )

  Omdat atheïsme zo lijnrecht tegenover religie staat, wordt atheïsme door religieuze overtuigingen vaak scherp veroordeeld, met name in de monotheïstische godsdiensten christendom, islam en jodendom. In de Bijbel wordt ongeloof (de Bijbelse benaming van atheïsme) sterk afgewezen. In het Nieuwtestamentische Bijbelboek Openbaring van Johannes 21 staat het in de rij met zonden die de persoon in kwestie uiteindelijk in de 'poel die brandt van vuur en zwavel' (de eeuwige straf) doet belanden. Ongeloof wordt namelijk opgevat als rebellie tegen het oppergezag van God en het niet erkennen van het scheppings- en onderhoudingswerk van God. Elders - in de Psalmen 14 en 53 van het Oude Testament / de Tenach - wordt diegene die geen geloof hecht aan God een dwaas genoemd.

  Zelfs iemand die de mogelijkheid van wonderen zou aanvaarden, stuit op zoveel anomalieën dat het gezond verstand erbij tilt slaat.

  De maagdelijke ontvangenis, de sterre die stille bleef staan, de drie wijzen met hun wierook, goud en mirre. In zijn laatste boek betoogt paus Benedictus XVI dat de kerstverhalen 'werkelijke geschiedenis' zijn. Dat is niet langer houdbaar, zegt Etienne Vermeersch.  .

     Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  02-03-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.allerlei 2
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek in de wereld. Honderden miljoenen mensen hebben in de loop van de geschiedenis de vermeende woorden van God gelezen, verteld en doorgegeven. Die verhalen van Adam en Eva, Kaïn en Abel, de toren van Babel, Noach en de zondvloed, Abraham en Isaac, en zovele andere maken tot de dag van vandaag deel uit van het christelijke erfgoed. Ze worden wekelijks opgevoerd aan talloze gelovigen tijdens de preken van priesters en dominees, ze dienen als leerstof voor aanstaande jongelingen die catechese volgen, ze vormen een bron van inspiratie voor mensen die beslist hebben om hun leven door te brengen als kloosterling of non, ze vormen de basis voor tal van jeugdboeken en romans, ze worden door volwassen politici van christelijke politieke partijen in het Westen gebruikt om kiezers te overtuigen van hun oprechtheid en gelijk, en ze dienen als basis voor pseudowetenschappers die het creationisme en Intelligent Design propageren als een superieure leer tegenover de evolutietheorie van Charles Darwin.

  En toch zijn de Bijbelse verhalen niet meer dan mythes, legenden en absurde verhalen die misschien een bron van waarheid bevatten, maar alvast niet het woord zijn van een of ander bovennatuurlijke kracht. Het zijn stuk voor stuk teksten die geschreven, vertaald, gekopieerd en geïnterpreteerd werden door mensen – uitsluitend mannen – die er elk op zich een eigen agenda op nahielden om de symboliek op die manier te verwoorden dat ze in hun kraam pasten. Sterker nog, het is heel goed mogelijk dat veel van de overgeleverde verhalen juist dienden om een bepaald gedrag een zekere legitimiteit te geven door ze toe te wijzen aan een bovennatuurlijke God. Twee voorbeelden maken dat duidelijk. In zowat alle Bijbelse teksten – en later ook in de Koran – wordt de slavernij goedgekeurd en verdedigd. Kan het zijn dat een algoede, alwetende en almachtige God heeft voorgeschreven dat bepaalde mensen slaaf moesten zijn van anderen, of hebben slavenhouders de teksten op zo’n manier geschreven en geïnterpreteerd dat iedereen hun claim op slaven zou aanvaarden? En kan het zijn dat God vrouwen als minderwaardig bestempelde, of hebben mannen de ‘heilige’ teksten op die manier misbruikt dat ze voor eeuwig de meerdere konden zijn over meisjes en vrouwen? De Bijbel is alvast duidelijk: slavernij en misogynie zijn vanzelfsprekend ( Dirk Verhofstadt ) foto

  In " De ongelovige Thomas  heeft een punt " bespreken de auteurs historische en actuele denkbeelden die hun wortels vinden in drogredenen, foutieve intuïties en cognitieve valkuilen. Naast klassieke pseudowetenschappen, zoals parapsychologie, homeopathie, creationisme en psychoanalyse, passeren andere bizarre opvattingen de revue, zoals het geloof in het monster van Loch Ness, complottheorieën, telepathie, de lijkwade van Turijn, klopgeesten en mirakels. Braeckman en Boudry verduidelijken de verschillen tussen wetenschap en pseudowetenschap, tussen kritisch en onkritisch denken, en tussen zin en onzin. 

  Iedereen die de kwaliteit van zijn denken wil bevorderen, heeft baat bij dit boek  Reageer (0)

  Categorie:filmpjes
  27-06-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lourdeseffect !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Lourdes-effect

  De term Lourdes-effect is bedacht door de Vlaamse filosoof Etienne Vermeersch en bestaat erin dat sommige bovennatuurlijke krachten een soort huiver schijnen te hebben om zich op een volstrekt ondubbelzinnige manier te manifesteren. Wanneer de miraculeuze kracht van Lourdes echt bestaat, aldus Vermeersch, dan is er geen enkele reden om te denken dat het voor de Heilige Maagd of voor God moeilijker zou zijn een afgerukte arm te herstellen dan een verlamming of blindheid te genezen. Ook de waarnemingen en foto's van bijvoorbeeld het Monster van Loch Ness en de Verschrikkelijke sneeuwman lijken door een vergelijkbaar effect aan betrouwbaarheid en scherpte in te boeten.

  Vermeersch hekelt met de term de selectieve en onkritische benadering van zogenaamde mirakelen, of het lichtzinnig toeschrijven van bovennatuurlijke gaven aan mensen. Zo merken sceptici op dat het aantal (ondubbelzinnige) ongevallen met dodelijke afloop van en naar Lourdes beduidend hoger ligt dan de 67 (bezwaarlijk verifieerbare) mirakelen door gebedsgenezing, die anno 2005 bovendien alleen door het Vaticaan erkend zijn

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  07-07-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Etienne Vermeersch -Dirk Verhofstadt - Dawkins

  Die 'boodschap' kan men als volgt samenvatten. Rond de jaren dertig van onze jaartelling leefde in Palestina een man, Jezus van Nazareth. Hij predikte, eerst in Galilea, daarna in Judea en Jeruzalem; "hij ging rond al weldoende", maar hij werd door de machthebbers van die tijd gevangengenomen, ter dood veroordeeld en hij is op het kruis gestorven en daarna begraven. Hij is echter na drie dagen uit de dood opgestaan. Hij was de Christus, de langverwachte Messias. Bovendien is hij als zoon van God tegelijk God en mens. Hij is uit liefde mens geworden en door zijn kruisdood heeft hij de zonden van de mensen uitgeboet. Wie in hem gelooft, is verlost uit de zonde en krijgt de garantie van het eeuwige leven. Hij zal terugkomen om de levenden en de doden te oordelen en zijn rijk zal geen einde kennen. De Mattheuspassie van Bach drukt op meesterlijke wijze uit welke indruk het mediteren over die 'mythe' eeuwenlang op de christenen gehad heeft: geloof, emotie, ritueel en alledaags handelen.

  Historisch bewijs
  Maar wat leert streng historisch onderzoek?

  (a) Er bestaat over Jezus geen enkele strikt historische bron. De antieke geschiedschrijvers weten er, tweedehands dan nog, nauwelijks iets over. Flavius Josephus spreekt even over Jacobus "de broer van Jezus", maar weet verder niets. Philo van Alexandrië, een tijdgenoot van Jezus die Palestina goed kende, vermeldt hem niet. Als hij bestaan heeft (wat ik aanneem), was hij zeker geen ruim bekende figuur.
  (b) We hebben wel geschriften van christelijke auteurs, maar geen enkele van hen heeft Jezus zelf gekend. De oudste van die geschriften zijn de authentieke brieven van Paulus (tussen 50 en 60). Daarna komen de evangeliën, maar die zijn minstens 40 jaar na Jezus' dood geschreven. Paulus heeft het in essentie over de verlossende dood en de verrijzenis van Christus, maar vermeldt over de historische Jezus bijna niets. De evangeliën hebben het wel over leer en leven van Jezus, maar het oudste (en bondigste), Marcus (Mc), dateert van even voor 70. Mattheus (Mt) en Lucas (Lc), die gedeeltelijk op Marcus en op een andere bron steunen, zijn te situeren rond 80-90 en Johannes (Joh) rond 90-100.
  (c) Op de historicus maken die teksten geen indruk van betrouwbaarheid. Ze spreken elkaar op vele plaatsen tegen en ze vertellen mirakelverhalen die zonder meer ongeloofwaardig zijn. Wie de kindsheidsverhalen van Lucas en Mattheus naast elkaar legt, merkt onmiddellijk de tegenstrijdigheden; de passieverhalen staan vol van voorspellingen van Jezus, alsof hij alles zelf gepland heeft. Maar laten we even in detail de verrijzenisverhalen bekijken.

  Stel dat iemand een film wil maken over wat na Jezus' dood gebeurd is; dan moet hij de volgende 'feiten' weergeven. Op de avond na zijn dood wordt zijn lijk behandeld door Jozef van Arimathea met honderd pond mirre en aloë en begraven (Joh 19, 39-42). Maria Magdalena en de moeder van Jozes (Mc 15,47) en nog andere vrouwen (Lc 24,10) zien dat gebeuren; toch kopen ze daarna welriekende kruiden om hem te balsemen (Mc 16,1). Toen de zon juist op was (het is dus niet meer donker) (Mc 16,2), gingen Maria Magdalena en de andere Maria (Mt 28,1) en Salome (Mc 16,1) naar het graf. Of neen, Maria Magdalena ging alleen naar het graf en het was nog donker (Joh 20,1). De drie (of de twee) vrouwen zien dat de steen is weggerold en binnen in het graf zien ze één jongeman zitten in een wit gewaad (Mc 16,5); of neen, een engel rolt voor hun ogen de steen weg en gaat daarop zitten buiten het graf (Mt 28,2); of nog beter: ze vinden de steen weggerold, zien dat het lichaam van Jezus weg is en pas daarna staan twee mannen voor hen (Lc 24,2-4).

  Dissonantie
  Iedereen kan deze oefening verder doorvoeren: je valt van de ene contradictie in de andere. En bedenk dan dat de oudste tekst (Paulus) niets over het graf of over de vrouwen zegt en Petrus als de eerste beschouwt die de verrezen Christus gezien heeft (1 Cor 15,3-12). Wie zo de eerste christelijke teksten analyseert, moet tot het besluit komen dat de 'mythe', de christelijke boodschap, hier geen historische grond kan vinden. Wel kan men een hypothetisch verhaal opstellen dat enigszins het ontstaan ervan kan verklaren.

  Bijvoorbeeld. Er heeft in het begin van onze jaartelling in Palestina een Jeshua geleefd die, onder invloed van Johannes de Doper, predikte dat het Rijk Gods nabij was. Hij had een zeker charisma, deed genezingen en kon een kleine groep leerlingen rond zich verenigen die sterk aan hem gehecht waren. Hij trok naar Jeruzalem, werd daar door de Romeinen als een gevaarlijke 'would-be' Messias beschouwd en gekruisigd. Voor de leerlingen was dat een psychische catastrofe, een 'dissonantie' in de terminologie van Festinger. Dat ondraaglijk gevoel wordt enigszins 'gereduceerd' als ze visioenen krijgen van de 'verrezen' Jezus. Maar de vraag blijft: waarom die smadelijke kruisdood? Mijns inziens volgt dan de beslissende 'dissonantiereductie': hij is precies daarvoor gekomen, om ons door zijn lijden en dood te verlossen. Paulus heeft die gedachte verder onderbouwd en zo is de christelijke 'mythe' ontstaan.

  Cognitieve dissonantie is een gevoel van inconsistentie tussen handelingen, overtuigingen, attitudes of gevoelens. Volgens de cognitieve dissonantietheorie veroorzaakt dit een onaangename innerlijk toestand die mensen proberen te reduceren door een deel van hun ervaringen opnieuw te interpreteren, zodanig dat ze consistent (in evenwicht) zijn met de overige .

  Naar hedendaagse ethische normen is het verhaal van Abraham aan wie God beval zijn zoon als brandoffer te maken een voorbeeld van kindermishandeling, intimidatie en dwang binnen een asymmetrische machtsverhouding en daarbij de eerst gedocumenteerde toepassing van het verweer in Neurenberg. ' Ik voerde slechts bevelen uit. 'Toch is het verhaal een van de grote stichtingsmythen van de drie monotheïstische religies.( Dawkins )

  Had Abraham niet onmiddellijk moeten zeggen " wat voor een wrede God zijt gij die mij vraagt mijn  kind te doden.
  Godsdienst kan een mens blijkbaar  blind maken juist door de gehoorzaamheid.
  Goed doen moet voortvloeien uit ons menszijn zelf en niet uit de verwachting dat men er later voor beloond  of bij gebrek eraan gestrafd wordt .
  (naar Dirk Verhofstadt )

  Het wordt tijd voor een strijdvaardig atheïsme waarbij we duidelijk zeggen dat een aantal opvattingen die in de Bijbel en de Koran staan moeten worden verworpen omdat ze gewoonweg achterlijk, tegenstrijdig en zelfs gevaarlijk zijn  in het bijzonder die teksten die schadelijk zijn voor vrouwen, homoseksuelen, andergelovigen en ongelovigen .
  ( Dirk Verhofstadt )   


  Door de invoering van het christendom als staatsgodsdienst, behield Constantijn de macht in het Oost Romeinse Rijk. Bovengenoemd Bijbelboek van Paulus aan de Romeinen paste natuurlijk bijzonder goed in zijn straatje, terwijl andere boeken juist gemakshalve apocrief werden verklaard: daarmee zijn we bij een ander basisprincipe van religie, namelijk het uitgangspunt van ‘pick and choose.’ In navolging van Constantijn selecteerden de autoriteiten zoals het hen uitkwam. Deed Constantijn dat bij het samenstellen van de Bijbel, na hem gebruikte men het ‘pick and choose’ principe vooral bij de tekstuitleg. Opnieuw een bron van verdeling. Gods Woord is tweeduizend jaar na Christus vermeende geboorte nog zó obscuur dat het tot op de dag van vandaag aanleiding geeft tot ruzies, scheuringen en geloofsoorlogen. Ondanks dit totale gebrek aan overeenstemming mogen de fundamenten van het geloof niet bevraagd worden - en blijft de verdeeldheid gehandhaafd - want dat is blasfemie en Gods wegen zijn nu eenmaal ondoorgrondelijk.

  Als we kijken naar hun oorsprong dan blijken eigenlijk alle geloofswaarheden van de gevestigde religies een leugen. Een leugen die machthebbers als Napoleon, Bush en de paus kennen en hen al millennialang een ongekende macht geeft om de samenleving te manipuleren. Een leugen die mensen verdeelt, onderwerpt en verhindert onafhankelijk te denken. Een verstikkend klimaat waarin moraliserende religie de boventoon voert stimuleert de vorming van taboes; politieke correctheid, onderwerpen waar je niet of alleen op een bepaalde manier over praat. Vrije meningsuiting komt in verdrukking.

  www.anarchiel.com

  Als mensen de leugens van religie zouden doorzien, zouden veel gekunstelde grenzen ophouden te bestaan en zou er meer ruimte komen voor waarheid en eenheid. 

  Hij die niet logisch wil redeneren is een dweper; hij die het niet kan is een dwaas; en hij die niet durft is een slaaf.
  Drummond William ( schots dichter )

  De valsheid van Gods voorwaardelijke liefde  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’  ( Johannes 3:16 )  Dit is de meest aangevoerde tekst door ‘wedergeboren’ christenen om aan te tonen hoe groot de liefde van God is voor…  Ja, voor wie eigenlijk? Alleen voor ‘een ieder die in Hem gelooft!’ Dat betekent dat de miljarden mensen die het levenslicht zagen vóór Christus’ geboorte, alle miljarden andersgelovigen en ongelovigen tijdens of na Chistus’ leven op aarde - voor zover hij hier daadwerkelijk heeft rondgelopen - ‘verderven’, oftewel: in het verderf worden gestort, hoe liefdevol, warm, medemenselijk men ook was. En het verderf is de plek ‘alwaar het geween is en het knersen der tanden’; de hel of hades (Math. 8 :12). Het gros van de mensheid is dus verloren. Schurken die gelovig zijn zullen daarentegen gereinigd worden door het bloed van Christus en al gaan ze in de fout; door Gods Zoon ontvangen zij vergiffenis als zij in gebed belijden, zoals de schatrijke televisiedominee Ted Haggard die andersgeaarden en drugsgebruikers tot de hel veroordeelde terwijl hij gelijktijdig een geheim leven bleek te leiden met mannelijke prostituees en gebruik van crystal meth.
  bron:
  www.anarchiel.com

  Maar ( en nu citeer ik E.Vermeersch )net zoals progressieve christenen erin slaagden om de Bijbel op zodanige manier te interpreteren en te relativeren dat zij zich kunnen aansluiten bij wetenschap en mensenrechten, is het niet onmogelijk dat zoiets in de islam ook kan.

  Dat zag je bijvoorbeeld tussen de 8ste en de 12de eeuw. Toen kende de islam een soort verlichte periode, met een opbloei van kunst en wetenschap, zelfs de opkomst van een zeker libertinisme.

  Er bestond destijds een discussie of de Koran een schepping van God was of een onderdeel van God. Als schepping kan de Koran onvolmaaktheden bevatten, door menselijke ingreep en is ze dus vatbaar voor betere interpretatie.

  Maar uiteindelijk heeft de strekking dat de Koran een deel van God is het gehaald en dan worden wijzigingen , en aanpassingen aan de huidige cultuur, veel moeilijker.

  .De islam heeft het nog veel moeilijker dan het christendom om het tijdsgebonden en onvolmaakt karakter van de 'Openbaring' te erkennen. Juist daarom misschien is het radicalisme van Ayaan, van Ehsan Jami, van Ibn Warraq, van Wafa Sultan en anderen nodig om voor velen een middenweg zoals die van Irshad Manji vrij te maken ( E.V ).


  Het ontstaan van de filosofie betekent het begin van het einde van de naïeve visie van de mythen en van het besef van onmacht tegenover de willekeur van de goddelijke ingrepen . Van nu af aan zijn het eerder wetmatige en onveranderlijke natuurkrachten die de wereld ordenen . ( E.V. De rivier van Herakleitos  )

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  15-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Atheîsme als basis voor de moraal ! ( Dirk Verhofstadt )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wereldwijd bestaan er meer dan 4000 verschillende godsdiensten . Zo zijn er ruim 2 miljard christenen ,ongveer 1,5 miljard moslims, bijna 1 miljard hindoes, 400 miljoen aanhangers van Chinese religies, 415 miljoen boeddhisten, 23 miljoen sikhs, 14 miljoen joden een half miljoen leden van scientology en daarnaast nog talloze aanhangers van andere godsdiensten . Dat zijn de overkoepelende cijfers want binnen zowat elke grote religie bestaan er nog diverse subgroepen. Zo zijn in het christendom katholieken ,protestanten, anglicanen, orthodoxen, Jehova's getuigen, mormonen en vele andere denominaties. Onder moslims bestaat er een groot verschil tussen sjiieten en soennieten, met telkens nog diverse subgroepen, gaande van gematigde soefisten en hanafieten tot radicale wahabisten en salafisten.

  Ook binnen het jodendom bestaan er diverse stromingen van bijzonder liberaal tot hevig orthodox .

  ....

  De strijd van de Nieuwe Atheïsten is een strijd voor emancipatie en ligt in het verlengde van de strijd tegen alle vormen van onderdrukking in de vorige eeuw, zoals verzet tegen Apartheid in Zuid-Afrika, tegen het kastensysteem in India, tegen de segregatie van de zwarten in Amerika en tegen de jodenvervolging in Duistland. Het is het logische gevolg  van de Verlichting en de moderniteit om de mens meer autonome vrijheid te verezekeren, meer keuzevrijheid meer zelfbeschikking. Hun strijd is een liberale strijd, waarbij elk individu als mens en niet als lid van een groep, als gelovige binnen een religieuze gemeenschap of als onderdaan van een staat, een eigen plaats heeft. Een strijd die ertoe moet leiden dat elk individu, man of vrouw, blank of zwart, rijk of arm over een aantal onvervreemdbare rechten en vrijheden beschikt. De Nieuwe Atheïsten behoeven daarom geen standbeeld maar wel publieke bescherming en verdediging . In  die zin  is er ook nood aan een strijdvaardiger atheïsme waarbij we niet alleen de ongerijmdheden en gevaren van orthodoxe geloofsovertuigingen aanklagen, en aangeven hoe de scheiding van kerk en staat ( of geloof ) het best kan worden georganiseerd, maar tegelijk ook een positieve invulling geven aan een reeks waarden, die door religies werden gekaapt .

   

  Moraal is ontstaan lang voor de mens. Veel diersoorten vertonen moreel gedrag zoals zorgen voor de zwakken of gehandicapten. Morele houdingen zoals emphatie, altruîsme en mededogen vinden we inderdaad ook bij dieren terug omdat ze oude evolutionaire wortels hebben, specifiek gekoppeld aan het leven in groepsverband.!

  Vandaag worden in 14 landen nog steeds vonnissen uitgesproken waarbij mensen ( vooral vrouwen) op een barbaarse manier gedood worden  door steniging . De landen  zijn Afghanistan, Indonesië, Iran, Irak, Malesië, Mauretanië, Nigeria, Pakistan, Qatar,  Saoedi-Arabië, Soedan, Somalië, de Verenigde Staten Arabische Emeritaten en Jemen.

   

  heb het boek gelezen  15 november 2013 !

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  26-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ayn Rand ( Magda Michielsens ) 25-11-2013 (foto )
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Objectivisme: 'Leef niet voor een ander, denk zelf na en wees principieel'

  De filosofie van Ayn Rand, het objectivisme, spreekt miljoenen mensen aan. De boodschap is helder: leef niet voor een ander, denk zelf (rationeel) na en wees oneindig principieel. Een utopie van onafhankelijke vrije individuen, fel tegen altruïsme, wat is daar zo sexy aan?

  De schrijfster biedt een complete wereldvisie, die men nu objectivisme noemt, of ook wel libertarisme. Net als een religie biedt het objectivisme een identiteit, een wereldbeeld. Het objectivisme inspireert hele bevolkingsgroepen, intellectuelen en pubers, politiek leiders en outsiders. Haar filosofie leent zich voor het vormen van een sterke groep: de objectivisten, die vechten tegen het dominante dogma en de onderdrukking van de altruïsten. Paradoxaal genoeg bestrijdt Rand juist elke vorm van groepvorming: ieder mens moet zijn eigen waarden bepalen.

  Centraal punt in haar filosofie is de hoge waardering van het rationele individu. Allereerst bestaat er volgens Rand een objectieve waarheid. De mens is in staat met zijn verstand deze waarheid te kennen. Volgens Rand is het hoogste doel dat je als mens je eigen geluk nastreeft, en dat bereik je door rationeel je eigenbelang te volgen.

  Rand is met deze opvatting een regelrechte aanval op Immanuel Kant en alle filosofen die door Kants gedachtegoed zijn geïnspireerd. Aristoteles is de enige ware filosoof voor Rand. Voor een uitgebreid overzicht van het objectivisme is door haar liefhebbers een speciaal online Ayn Rand lexicon opgezet, waar u al haar ideeën per categorie kunt lezen.

  Reactie van Noam Chomsky :      Ayn Rand in my view is one of the most evil figures of modern intellectual history.” -

  Ayn Rand (1905-1982) was schrijfster, atheïst, conservatief, individualist en feminist. Beroemd en geliefd in de VS, slecht gekend en verguisd in Europa. The Fountainhead (1943) en Atlas Shrugged (1957), staan nog steeds aan de top van de lijsten met meest verkochte werken aller tijden in de VS. Zij is de grondlegger van de filosofische theorie, het Objectivisme. Zij was een fervente tegenstander van communisme en een gedreven pleitbezorger van de vrije markt.
  Magda Michielsens, doceerde 21 jaar aan de Universiteit van Nijmegen, tot 2007 was zij tevens professor Vrouwenstudies aan de Universiteit van Antwerpen. Zij heeft talrijke studies gepubliceerd over feministische thema's. Zij haalde de nationale media begin 2012 door haar ophefmakende studie over het beeld van Vlaanderen in Mise au Point (RTB), Vlaanderen Scherp Gesteld.

  ZO 09/02/14 Pat Donnez praat met moraalilosoof Magda Michielsens. Ik heb altijd alleen maar gewerkt, zegt moraalfilosoof en vrouwenvoorvechtster Magda Michielsens, en het is een heel plezierig gevoel. Vooral de laatste jaren heb ik ongeveer nooit vakantie genomen en heel weinig vrije dagen gehad. Ik ging steeds harder werken. Druist dat niet regelrecht in tegen de oude wijsgeren die een leven zonder otium - vrije tijd - eigenlijk geen leven vonden?

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  15-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paus Franciscus Time magazine !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Paus Franciscus is door het
  Amerikaanse weekblad Time verkozen tot persoon van het jaar
  2013 . Time ziet in paus Franciscus
  een man die de kracht heeft om de wereld te veranderen .

   

  Time kiest sinds 1927 de persoon van het jaar. De keuze heeft in beginsel niets te maken met de positieve of negatieve invloed van de persoon, maar bijna altijd krijgt een man of vrouw van
  goede wil deze eer. Maar in de jaren 30 en 40 zijn ook Adolf Hitler en Jozef
  Stalin persoon van het jaar geweest, Stalin zelfs twee keer !  Dogma's zal hij uiteraard niet kunnen veranderen !

  Hiermee is aan het modernisme binnen de Kerk de pas afgesneden . Men mag de dogma’s niet verkrachten. Dan waren ze beter niet gegeven !

   MEER GEBAKKEN LUCHT DAN FRISSE WIND  !

  Paus Franciscus heet een welgekomen vernieuwer te zijn in de Kerk. Minder autoritair en minder behoudsgezind. Maar Alicja Gescinska prikt dat aureool door: de Argentijn communiceert misschien wat zachter, maar zit inhoudelijk op dezelfde lijn als zijn voorgangers.

  De hype rond de paus als vernieuwer is groter dan zijn verwezenlijkingen op dat vlak . (  De Standaard 20 november 2014 )

   

  !

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  21-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Interne Keuken 21.12.2013

  Vergelijking met Jezus Christus !

  Apollonius van Tyana

  In het biografische werk van Philostratus valt een groot aantal gelijkenissen op met het leven van Jezus Christus. Dit is waarschijnlijk intentioneel gedaan. Oorspronkelijk was deze vergelijkende weergave echter niet bedoeld om Apollonius als rivaal voor te stellen voor het Christendom. In de tweede helft van de 3e eeuw heeft echter de anti-christelijke Platonicus Porphyrios geargumenteerd tegen de uniciteit van Christus en hij verwees in zijn argumentatie naar (het werk van) Apollonius. Rond 300 werd de verering van Apollonius daarentegen in Rome ingezet in de toenmalige strijd tegen het Christendom met christenvriendelijke doeleinden. De toenmalige Keizer Hierocles, die in de Christenvervolging van 303 een beslissende rol speelde, verzocht om Apollonius te beschouwen als een persoon die Christus overklaste. Daarmee wilde hij Apollonius tot symbool en leidersfiguur maken van de tegenstanders van het Christendom. Dit zorgde voor hevige reacties bij de kerkvaders Eusebius van Caesarea en Lactantius, die de wonderbaarlijke daden van Apollonius toeschreven aan de invloed van demonische krachten. Tot aan de Verlichting overheerste het negatieve beeld van Apollonius. De Verlichtingsdenkers en in het bijzonder Voltaire waren daarentegen bijzonder in Apollonius geïnteresseerd. In de 17e en 18e eeuw worden vervolgens, net zoals in de laat-antieke tijd, weer vele - vaak polemische - vergelijkingen gemaakt tussen Apollonius en Christus.

  03-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Religie

  Bij Romeinse auteurs treft men de volgende etymologieën van het woord religio aan. 

  Cicero leidt het woord af van relegere (herlezen, overdoen, nauwgezet in acht nemen) en typeert daarmee het begrip religie als het voortdurend en ijverig in acht nemen van alles wat op de verering van de goden betrekking heeft (vergelijk De natura deorum II, 28 en De inventione II, 22 en 53). 

  Lactantius verklaart religie uit religare (opnieuw binden, goed binden) en verstaat onder religie de band (liga) tussen God en de mens (Divinae Institutiones IV, 28). 

  Aulus Gellius leidt het begrip af van relinquere (achterlaten) en geeft daarmee aan dat alles wat tot de religie behoort van het profane is afgezonderd (Noctes Atticae IV, 9). 

  Augustinus brengt het woord in verband met re-eligere (opnieuw verkiezen): in de religie kiest de mens God, die hij door de zonde had verloren, weer als bron van zijn zaligheid (De civitate Dei X, 4). 

  Antieke theorieën over woordafleiding (etymologie) zijn echter zelden betrouwbaar. De moderne taalwetenschap leidt 'religio' af van een (niet overgeleverd) werkwoord 'religere', dat zoiets als 'verplichten' moet hebben betekend. Dat is ook in overeenstemming met de oudst vastgestelde betekenis van 'religio': (het naleven van een) religieuze plicht. De foutieve etymologie van Lactantius als zou 'religie' eigenlijk verwijzen naar een 'verbinding' tussen god(en) en mensen geniet in sommige religieuze kringen nog steeds een - begrijpelijke - populariteit. Voor een dergelijk type verbinding reserveert het Latijn echter het woord coniunctio. 

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  26-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sjiieten en Soennieten

  Sjiieten belijden dezelfde God, beschouwen Mohammed ook als profeet en gaan net als soennieten op bedevaart naar Mekka.

  In conflicten als deze ligt de nadruk uiteraard op verschillen. Sjiieten beschouwen Mohammeds neef Ali en andere familieleden als de enige ware opvolgers van de profeet, soennieten menen dat die eer toekwam aan Mohammeds trouwste volgelingen. Sjiieten stellen hun imams in bijzonder hoog aanzien, soennieten leggen de nadruk op de profeet en de islamitische geloofsbelijdenis: die zouden de ware kern van het geloof vormen.

  Als je direct na de holocaust als volk snakt naar een veilige plek en je denkt dat te kunnen vinden in je thuisland dan is het natuurlijk zuur als uitgerekend de Engelsen dit proberen te verhinderen.

  De joden/zionisten zijn m.i. terecht voor zichzelf opgekomen en hebben de staat Israël uitgeroepen. De verwachte co-existentie met de Palestijnen is mislukt, inderdaad vnl. door het brute landjepik van de Joden. Ik kan me voorstellen dat de Joden destijds ook af wilden van het imago van lafaards die zich gedwee naar de gaskamers lieten leiden. Dat ze vervolgens te weinig ruimte hebben gelaten voor de Palestijnen is af te keuren, zoals ook af te keuren is dat de radicalen onder de Palestijnen als grondregel de vernietiging van de staat Israël kennen. De weg naar een vreedzaam samenleven is hierdoor geblokkeerd. Hoe dan ook, om in deze periode van wederzijds geweld met bovenstaande stelling te komen vind ik niet proper. Ieder mens mag van mij opkomen voor Gaza, de Palestijnen hebben rechten. Maar ook de Joden hebben rechten en om het hier mee eens te zijn hoef je geen Jood te zijn. ( tekst van ene Henk Vergunst )

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  17-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Timon Dias - de Volkskrant 17 juli 14
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een saillant detail is dat criminelen met een islamitische achtergrond allesbehalve vroom te noemen zijn, terwijl vrome moslims zelden crimineel zijn. Ondanks dit fundamentele verschil is de relatie tussen de twee groepen significant en verre van onschuldig, maar sterk onderbelicht.

  Criminelen met een islamitische achtergrond gedragen zich wellicht allesbehalve vroom, maar niettemin zien ze zichzelf als onderdeel van de wereldwijde islamitische gemeenschap. Ze zijn vaak schaamteloos in hun minachting voor autoriteiten, maar als zij een autoriteit wel respecteren, dan is deze religieus van aard: een imam of islamitisch organisatie. 

  Ongeacht hoe subversief en ontwrichtend hun criminele activiteiten zijn, zij zullen zich nooit minachtend over de islam uitlaten of de 'islamitische zaak' tegenwerken. (Timon Dias )

  INTERVIEW WIM VAN ROOY.  ( Doorbraak.be )

  Het narcisme van links is dat het meent het monopolie op de ethiek te bezitten’

   De islam is een stelsel dat expansief is, vrouwonvriendelijk, homofoob en moordzuchtig tegenover. minderheden. Als je dat afzet tegenover het christendom, dan zie je ab origine een barmhartige religie, een stelsel van naastenliefde, ook al heeft het zich in de geschiedenis met de machthebbers verbonden en als gevolg daarvan verschrikkelijke dingen gedaan. Maar je kunt de christenen altijd wijzen op hun oorsprongsbronnen, terwijl de oorsprongsbronnen van de islam wezenlijk moorddadig zijn .

  23-08-2014
  Patrick Loobuyck

  Met name de volgende paragraaf uit het artikel van Patrick Loobuyck mag wel eens extra worden belicht:

  Maar met zo’n politiek correct negationisme schieten we niets op. Hoezo IS en de strijd voor een kalifaat hebben niets met de islam te maken? Het heeft absoluut geen zin om te verdonkeremanen dat de islam – en dat geldt ook voor andere religies – een geweldpotentieel heeft. Religies zijn krachtige middelen om mensen te motiveren bepaalde handelingen te stellen. Ze zijn in staat om het mooiste, maar ook het lelijkste uit de mens te halen. Religies, en de islam is daar absoluut geen uitzondering op, zijn ambivalente fenomenen. In heilige teksten zijn vaak achtenswaardige dingen te lezen over naastenliefde, respect voor de schepping en het streven naar gerechtigheid, maar er zijn net zo goed dingen te lezen die moreel en democratisch gezien van hoogst twijfelachtig allooi zijn. Het is nu net zaak om mensen van die ambivalentie bewust te maken en hen daarmee te leren omgaan. We doen dat niet door bijvoorbeeld nu de islam eenzijdig als een positieve religie voor te stellen, maar door erop te wijzen dat er in bepaalde islamitische teksten, leerstellingen, interpretaties en strekkingen wel degelijk gevaarlijke kanten zijn. Reëel gevaarlijke kanten overigens – zo leren de geschiedenis en de realiteit.

  Njs.

  23-12-2015, 11:54 geschreven door lonesome cowboy  

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing

  XX

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  09-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alfred Russell Wallace
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wallace betreurde het dat Darwin de beperkingen van hun ontdekking niet inzag. Het sterkste argument daarvoor vormen de menselijke hersenen. Volgens Darwin kan een orgaan zich niet vormen voordat het nodig is. Met de menselijke hersenen is dit wel gebeurd. Bewijs van Wallace: als je een kind uit het oerwoud opvoedt, zal dat net zo goed vreemde talen en wiskunde leren als een ander kind. Darwin nam Wallace diens dissidentie zeer kwalijk, precies zoals darwinisten nu de aanhangers van Intelligent Design (ID) doen.

  alle eigenschappen van het leven op aarde zijn te verklaren door de evolutieleer, uitgezonderd het bewustzijn van de mens.( aldus Alfred Wallace Russell ) Deze stelde dat het mechanisme zo gecompliceerd is dat het helemaal niet via natuurlijke selectie is opgekomen en toegeschreven moet worden aan goddelijke tussenkomst .

  De tweede theorie was van Noam Chomsky, de vader van de linguïstiek.

  Chomsky zei iets wat daar veel op lijkt,  al noemde hij God niet . Hij vond het mechanisme te verfijnd en uitgebreid om via natuurlijke selectie, door blind toeval ontstaan te zijn . Honderd miljard zenuwcellen samengepakt in zo'n kleine ruimte kunnen wel een nieuwe natuurkundige wet tot gevolg hebben. Eigenlijk noemt hij een wonder, al gebruikt dat woord niet. 

  Helaas zijn de theoriën van Wallace en Chomsky niet te toetsen. Een derde idee is afkomstig van de briljante MIT- psycholoog Steve Pinker, die oppert dat de evolutie van taal geen groot mysterie is .  .(Massachusetts Institute of Technology)

  .

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  28-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Column Franse Brandbom !Mia Doornaert !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  uittreksel   - De Standaard  27.10.2014 !

  Wie afwijkt  van de elitaire pensée unique is immers politiek verdacht, of dom. Een gortig staaltje daarvan viel te zien op 7 mei vorig jaar. Bert Anciaux verdedigde er zijn voorstel om islamofobie te doen verbieden.   De filosoof Etienne Vermeersch haalde zeer rationele argumenten aan tegen een beperking van de vrije meningsuiting inzake om te even welke godsdienst.

  Reactie van Anciaux ' Ge zijt aan het zeveren '

  Dat is wat zoveel mensen zo verschrikkelijk irriteert. Lieden die zich zo vaak vergist hebben, in naam van het progressieve evangelie, en die zich daarvoor nooit verantwoordden, blijven mensen die anders denken met minachting bejegenen.

  Denk maar aan het begrip dat onze linkerzijde opdracht voor de vrijheidsdodende communistische regimes, om na de val van de Muur het geweer snel van schouder te veranderen, zonder een woord van uitleg en verregaande lankmoedigheid(Toegeeflijkheid ) ten aanzien van 'de islam '.

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  24-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwarte Piet !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Begin jaren 70 deed ik als jazzmuzikant vaak tournées met Afro-Amerikanen !

  Rond 6 December moesten we optreden ergens in Vlaanderen en natuurlijk waren Sinterklaas en een Negroïde Zwarte Piet ook van de partij !( hoe tactloos vanwege de inrichters )

  De Amerikaanse wereldbekende Jazztrombonist Gene Conner voelde zich echt gekwetst . Dit had nog nooit meegemaakt .Heb alle moeite moeten doen om hem toch op het podium te krijgen !

  Dus terugdenkend aan dit voorval toch bedenkelijk ! die Zwarte Piet !

  in het buitenland hebben veel mensen moeite met deze traditie. Vanuit het Amerikaanse perspectief is Zwarte Piet zelfs geen optie.

  Gijzelaar : In de lagere school heb ik ooit geleerd dat het achtervoegsel -aar duidt op het uitvoeren van een daad : trommelaar, leugenaar, moordenaar, zeveraar, leraar enz...
  Maar wanneer het gaat om een gijzelaar, dan slaat dit opeens op het slachtoffer en vindt men een nieuw woord uit , gijzelnemer . Toch bizar de Nederlandse taal !

   

   !

  De romancyclus werd uitgegeven in zeven delen, tussen 1913 en 1927. De laatste drie delen zijn pas uitgegeven na de dood van Proust. Het boek is meer dan een opeenvolging van gebeurtenissen. In tegenstelling tot wat velen denken, bezint de auteur zich in zijn roman over literatuur, en schrijft hij niet over zijn eigen herinneringen. Proust is zijn boek begonnen met het woord 'ik', waardoor men dacht dat het verhaal autobiografisch was, en naliet de essentie ervan te achterhalen . Voornaam Marcel .

  Pronken met status wordt in Nederland sociaal niet ( minder)  aanvaard .

  Kunstenaars kiezen voor solipsisme ( mening dat het eigen zelf, het enige kenbare is of het enig bestaande .

  La philosophie de la misère     Une édition électronique réalisée à partir du livre de Pierre-Joseph Proudhon (1846),Philosophie de la misère. Système des contradictions économique.

  Misère de la philosophie ou Misère de la philosophie. Réponse à la philosophie de la misère de M. Proudhon est une œuvre de Karl Marx parue en juin 1847 à Bruxelles en son exil. Son titre constitue une reprise inversée de l'ouvrage de ProudhonPhilosophie de la misère. Le texte est écrit en français bien que la plupart des œuvres de Marx soient écrites en allemand. Il s'agit d'une critique, reprenant point par point les arguments avancés dans Philosophie de la misère et tentant de les démonter ou de montrer qu'ils enfoncent des portes ouvertes

  Categorie:levensbeschouwing
  Tags:flea

   

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  24-10-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Notities !

  De romancyclus werd uitgegeven in zeven delen, tussen 1913 en 1927. De laatste drie delen zijn pas uitgegeven na de dood van Proust. Het boek is meer dan een opeenvolging van gebeurtenissen. In tegenstelling tot wat velen denken, bezint de auteur zich in zijn roman over literatuur, en schrijft hij niet over zijn eigen herinneringen. Proust is zijn boek begonnen met het woord 'ik', waardoor men dacht dat het verhaal autobiografisch was, en naliet de essentie ervan te achterhalen . Voornaam Marcel .

  Pronken met status wordt in Nederland sociaal niet ( minder)  aanvaard .

  Kunstenaars kiezen voor solipsisme ( mening dat het eigen zelf, het enige kenbare is of het enig bestaande .

  La philosophie de la misère     Une édition électronique réalisée à partir du livre de Pierre-Joseph Proudhon (1846),Philosophie de la misère. Système des contradictions économique.

  Misère de la philosophie ou Misère de la philosophie. Réponse à la philosophie de la misère de M. Proudhon est une œuvre de Karl Marx parue en juin 1847 à Bruxelles en son exil. Son titre constitue une reprise inversée de l'ouvrage de ProudhonPhilosophie de la misère. Le texte est écrit en français bien que la plupart des œuvres de Marx soient écrites en allemand. Il s'agit d'une critique, reprenant point par point les arguments avancés dans Philosophie de la misère et tentant de les démonter ou de montrer qu'ils enfoncent des portes ouvertes.

  L'art est le sumnum de l'égoisme accepté  (   Jacques Pelzer )   Le Jazz est une sale bête, qui te mange le dos  (René Thomas)

   

  Stel zelfs het bestaan van een God doortastend aan de orde , want als een God is, dan zal hij eerder ingenomen zijn met de hommage die de rede hem brengt dan met geblinddoekte angst .

   

  Zelfs iemand die de mogelijkheid van wonderen zou aanvaarden, stuit op zoveel anomalieën dat het gezond verstand erbij tilt slaat.

  De maagdelijke ontvangenis, de sterre die stille bleef staan, de drie wijzen met hun wierook, goud en mirre. In zijn laatste boek betoogt paus Benedictus XVI dat de kerstverhalen 'werkelijke geschiedenis' zijn. Dat is niet langer houdbaar, zegt Etienne Vermeersch. !

  De hoofse terughoudendheid ten opzichte van de islam blijft onbegrijpelijk. Over de kruisvaarders heeft men toch ook nooit beweerd dat zij géén christenen waren? Waarom kan men niet gewoon erkennen dat een religie – om  het even wat de leerstellingen zijn – altijd het potentieel heeft om te ontsporen in een dogmatische cultus van onverdraagzaamheid, geweld en vermeende superioriteit? Dat hebben religies nu eenmaal gemeen met élke andere ideologie. De islam staat ook helemaal niet bekend als een tolerante godsdienst: zelfs in moslimlanden zonder 'problemen' (geweld) is de islam dominant, sociaal invasief én expansief. De islam botst op verschillende belangrijke punten met de moderniteit, en dat wereldprobleem kan maar een begin van een oplossing kennen als het eerst erkend wordt.  Bron   

  Daniël Walraeve    ( Doorbraak.be )

  Ook nu, na de vreselijke aanslagen in Parijs, is het voorspelbaar dat meerderen de rol van religie hierin zullen ontkennen. Dat is een bijzonder vreemde, en inderdaad gevaarlijke redenering. De daders verwijzen zelf naar hun God, naar specifieke koranverzen en andere religieuze factoren om hun daden te rechtvaardigen, maar de grote meerderheid van mensen die geloven in geloof, blijft blind voor de religieuze dimensie van de terreur. Alsof de bomgordels niets te maken hebben met ideeën over het hiernamaals. Voor alle duidelijkheid: religie is vanzelfsprekend niet de enige, zelfs niet de belangrijkste verklarende factor van de terreur waarop we zo moeilijk vat krijgen. Maar het is wel degelijk een factor, die we veel meer in focus moeten brengen.  ( bron Johan Braeckman )

  De stelling dat het onmogelijk is informatie over te dragen zonder materieel/energetisch substraat, vormt dus een basispostulaat van de hedendaagse fysica.  Dat geldt natuurlijk ook voor bidden ( Etienne Vermeersch )

  Gebeden van onbekenden hebben geen gunstig effect op het herstel van hartpatiënten na een operatie. Bij patiënten die weten dat er voor ze wordt gebeden is de werking zelfs averechts. Dat blijkt uit een grootschalig Amerikaans onderzoek onder 1.800 hartpatiënten.

  De voordelen van placebo's zijn goed gekend maar staan mijlenver van het gebruiken van psychokinetischekrachten om de gezondheid en het welzijn van anderen te beïnvloeden !


  Al takiya, betekent de sluier, het heimelijke, en staat voor het feit dat moslims
  geoorloofd zijn te liegen tegen ongelovigen, Kafar, zoals wij. Zo mag een moslim
  dus zeggen dat islam "vrede" betekent terwijl het in werkelijkheid
  "onderwerping" betekent. Ze mogen dus liegen en met de voeten spelen van de
  kafar.

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  14-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Religieus Gevoel .

  (

  Soms wordt een onderscheid gemaakt tussen ' godsdienstig ' en ' relgieus '.

  Het is een punt waarop het Nederlandse en Belgische taalgebruik ( en het Duitse ) rijker is dan het Engelse. In het Engels raken deze twee dimensies vaak versmolten tot ' relgious', maar men kan een verschil maken.

  'Godsdienstig' heeft betrekking op de eredienst aan een persoonlijk gedacht hoger wezen. ' Religieus ' is daarentegen een ruimer begrip. Religieus is het gevoel dat de uitdrukking geeft aan een besef van, of gevoel van, ' verbinding' ( religare=verbinden ). Einstein en Spinoza waren wellicht ' religieus ' in de zin dat zij zichzelf als onderdeel zagen van een groter verband.

  Voor Spinoza vielen God en natuur samen ( ' deus sive natura ' )

  Deus sive natura
  Spinoza staat op de drempel van die tweeslachtigheid. Hij is nog vol vertrouwen: een wetenschappelijke filosofie zal de levensvragen op rationele wijze oplossen. De hedendaagse ideeënhistoricus Jonathan Israel maakt hem daarom zelfs tot het boegbeeld van een 'radicale verlichting'. Een eeuw vóór Voltaire en Diderot zou die al een compromisloos atheïsme hebben uitgedragen.

  Daar is zeker aanleiding toe. Spinoza's bondige uitspraak Deus sive natura is een van de beroemdste slogans uit de geschiedenis van de filosofie geworden. 'God, ofwel de natuur' - dat is, kortgezegd, om het even. En dan heb je geen theologie meer nodig om de wereld langs strikt wetenschappelijke weg te kunnen doorvorsen.

  ( uittreksel Het Atheïstisch Woordenboek ) van Paul Cliteur en Dirk  Verhofstadt .

  Slotsom: de dolle mina's van weleer verzusteren vandaag met politiek gemotiveerde moslima's en worden zo de waterdraagsters van een middeleeuwse machocultuur.

  't Kan verkeren, zei Bredero. bron Doorbraak

  Enkele synoniemen voor leuk - interessant - intelligent - aangenaam -positief - fantastisch - plezant - grappig - onvoorstelbaar -onnavolgbaar -tof-indrukwekkend - met veel techniek - inhoudelijk

  Zo moeilijk om het begrip ‘allochtoon’ te definiëren?  Wie zich blijvend meer identificeert met de zeden en gewoonten van het land van herkomst dan wel van het nieuwe thuisland, zelfs al is hij of zij er geboren, is en blijft een allochtoon.  Elio Di Pupo en Naima Lamghari bijvoorbeeld hebben die omschrijving al lang achter zich gelaten. ! ( Luc Swinnen )

  Pensée unique of eenheidsdenken is een pejoratieve uitdrukking uit de politiek en media die verwijst naar de idee dat een kwestie, meestal een politiek/maatschappelijk probleem, slechts op één manier kan benaderd worden. Leidende opiniemakers, zoals journalisten, politici en intellectuelen zouden het publiek de indruk geven dat voor het aanpakken van bepaalde maatschappelijke problemen slechts één manier bestaat en dat alternatieven uitgesloten zijn. Indien die er toch al zouden zijn, worden zij als onethisch of zelfs misdadig bestempeld. Aanhangers van alternatieve denkpistes zouden uit het maatschappelijk geweerd worden door hen dood te zwijgen of in een kwaad daglicht te stellen. Meestal wordt de term gebruikt door personen of groepen die zich tegen de heersende opvattingen van het establishment afzetten.

  De oorsprong van de uitdrukking wordt toegeschreven aan de linkse journalist Ignacio Ramonet, die het in 1995 gebruikte in een editoriaal van Le Monde Diplomatique. Twee jaar eerder echter introduceerde de Nieuw-Rechtse filosoof Alain de Benoist het begrip al in het magazine Elements.

  James Randi, geboren als Randall James Hamilton Zwinge, beter bekend als The Amazing Randi (Ontario, Canada, 7 augustus 1928) is een Amerikaanse goochelaar, scepticus en bestrijder van pseudo-wetenschap (inclusief homeopathie) van Canadese afkomst.

  Hij is waarschijnlijk het bekendst van de One Million Dollar Paranormal Challenge waarin de James Randi Educational Foundation een prijs van een miljoen dollar uitlooft aan degene die het bewijs kan geven van enig paranormaal of bovennatuurlijk verschijnsel onder testomstandigheden waar beide partijen mee akkoord gaan

  Ook de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale (SKEPP) looft al jaren de Sisyphus-prijs ter waarde van 10.000 euro uit (pre-test en test) aan eenieder die onder gecontroleerde omstandigheden kan aantonen dat hij of zij over een zesde zintuig of een andere paranormale gave beschikt.

  foto (  James Randi  - Tom Schoepen

  Net als de Romantiek, wordt het  bovarysme gedefinieerd als een kwaad om een "milt" wonen. We praten over bovarysm om aan te geven van het feit dat een persoon overgevoelig, dromerig, ongelukkig met zijn leven vindt toevlucht in het lezen en zich identificeert met de personages in haar favoriete romans. Het bovarysme is niet strikt genomen een neurose; het onderwerp is niet geïnteresseerd in de werkelijkheid. Integendeel, het is een aandoening waarbij sommige mensen de neiging om te genieten als ze het gevoel ontevreden en hebben geen hoop op een beter leven.

  Deze onvrede wordt weerspiegeld vooral in romantische en seksuele leven. Een romantische en sentimentele persoon in het uiterste zal onbegrepen en gefrustreerd in haar huwelijk voelt. Ze verliezen hun interesse in haar dagelijks te ontsnappen in een wereld van fictie. Ze zal een leven plaatsvervangend identificeren met bepaalde tekens, koesteren dromen en buitensporige ambities. De kloof tussen de werkelijkheid en de fantasie wereld van deze mensen leidt tot een constante teleurstelling.

  Flavius Claudius Julianus (6 november 331 - 26 juni 363), ter onderscheiding van de eerdere (vrijwel onbekende) keizer Julianus I (284-285) beter bekend als Julianus II, Julianus de Afvallige of Julianus Apostata, was een Romeins keizer van november 361 tot 26 juni 363. Hij is vooral bekend geworden door het terugschroeven van de bevoorrechting van christenen en pogingen de Romeinse godenverering te herstellen, nadat de eerdere keizers Constantijn de Grote en Constantius II het christendom sterk hadden bevoordeeld, onder meer op fiscaal vlak

  Een multiculturele maatschappij waarin mensen zich verplicht voelen trouw te blijven aan een cultuur, een godsdienst of een natie op grond van hun biologische afstamming, is te verwerpen. Wel kan er een ruime diversiteit aan cultuurelementen bestaan, waaronder ieder individu zonder verbod of verplichting een eigen keuze kan maken. (  E.Vermeersch )

  Waar zijn ze gebleven, de Italianen, de Spanjaarden, de Polen, de Hongaren, de Joegoslaven, de Oekraïners; kortom, de eerste naoorlogse immigranten? ‘Opgegaan in de vaart der volkeren’ om een pathetische uitdrukking te gebruiken. Nauwelijks of niet meer zichtbaar in het straatbeeld, is zoveel duidelijker.

  Waar zijn ze gebleven, de Italianen, de Spanjaarden, de Polen, de Hongaren, de Joegoslaven, de Oekraïners; kortom, de eerste naoorlogse immigranten? ‘Opgegaan in de vaart der volkeren’ om een pathetische uitdrukking te gebruiken. Nauwelijks of niet meer zichtbaar in het straatbeeld, is zoveel duidelijker.


  Liefst meer dan 45 jaar na de tweede immigratiegolf zouden termen als ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ al lang in onbruik moeten zijn geraakt en zou het simpelweg over Jabir of Youssra moeten gaan, net zoals over Ken of Ellen.

  Dat zo’n onderscheid nog steeds wordt gemaakt is onder meer te danken aan de invloed van de politieke islam die een andere dan een westerse samenleving wil. Ook in Europa. Onze levenswijze wordt er niet zelden zedeloos genoemd, onze vrouwen zijn bijwijlen sletten of erger.

  Vele jonge moslims blijken niet te beseffen welke verstikkende levensomstandigheden hun emigrerende ouders of grootouders zijn ontvlucht en welke kansen ze hier wel krijgen.

  Om vervolgens, o paradox, die even archaïsche als verkrampte samenleving in onze contreien te gaan oprichten?

  En wie zich blijvend meer identificeert met de zeden en gewoonten van het land van herkomst dan wel van het nieuwe thuisland, zelfs al is hij of zij er geboren, is en blijft een allochtoon.( tekst van Luc Swinnen )


   

  Reageer (0)

  Categorie:levensbeschouwing
  Foto

  mijn vader Eugène ( geboren 24 november 1891 overleden 15 januari 1971 )  Startpagina !

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek
 • Hallo
 • Hallo
 • kamagra oral jelly 100mg Lom
 • Allattamento Artificiale Imã¢genes Bonitas Para Descargar
 • Pityriasis Alba Treatment Patches For Clothes

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Zoeken in blog


  Foto

  Foto

  2de foto stella band ( zie functionaliteit van jazz)  Foto

  Cousin Joe ( 1975)

  Foto

  massa volk bij sommige concerten op de begijnenzolder.
  ik zie o.a. Walter Bruyninckx-Frans Pelgrims-en achteraan mijn nichtje

  Foto

  M'Dicq - Maroc -1979


  Foto

  Rik Poot ( l'homme qui pense avec les mains)

  Zonder vakmanschap kan je onmogelijk kunst maken. Een kunstenaar is een stielman. Een beeldhouwer denkt met zijn handen. Je mag nog de meest creatieve geest hebben, maar als je dat niet kunt realiseren, dan ben je niets. Heb je al een pianist gezien zonder vingers of een acteur zonder tong? Het is jammer dat de kunstwereld tegenwoordig helaas alleen draait om publiciteit en geld en enkele kunstpauzen die het mooie weer maken. Een kunstenaar moet uiting geven aan zijn ontroering, aan de schoonheid. Dat is wat anders dan wat onnozele grappen maken. Niemand zegt meer dat de keizer naakt is.

  Foto

  jean lerusse- le 12 mars 1960
  door hem ben ik jazzmuzikant geworden

  Foto

  Peter Welsh. ( Brussels Jazz Club)


  Foto

  7 oaks - Leuven. Bob Shaw-Arthur Berville-Alphonse Strimmel-Léon Duprez-Jean-Paul Vanderborght-Willy Donni  (jaren 60)

  Foto

  benny waters &charlie pauwels op de begijnenzolder.

  Foto

  Johnny Evans en Eddy Devos      in   Herten Aas     (  1967 )


  Foto

  Foto

  tijdens jam-session in de 'crossroads' antwerpen. 2003

  Foto

  foto  -  jassepoes.

  Foto

  Miles Davis-  Hugues Panassié schrijft over hem " qui délibérement tourne le dos à la tradition musicale de sa race et qu'on peut citer en modèle de  l'anti-jazz."
  straffe taal van H.P. mais dépassé -dépassé!!      n°47


  Foto

  Foto

  Coleman Hawkins

  Foto

   Charley Christian- the catalysator


  Foto

  André Donni
  sax-tenor.

  Foto

  Johnny Hodges


  Foto

  Billy Butler. miskend maar grandioos

  Foto

  Joe Pass. In het  boekje "Stijlen en Stromingen" van Piet Van de Craen - niet eens vermeld ??? .

  In zijn recent boek ( pagina 23 ) " Duke Ellington"  Tussen traditie en vernieuwing . Tot Ellingtons discipelen behoren Billy Strahorn ,Thelonius Monk ,die zich door Ellington laat inspireren maar dan afdwaalt naar muziek die geen uitstaans met jazz meer heeft ...........
  wat is dit ?
  "Tussen traditei en vernieuwing " is wel een opmerkelijk oeuvre . Een inleiding tot de muziek van Duke Ellington en de artiesten die zijn composties gestalte geven .


  Foto

  Buster Cooper ( trombonist bij Duke)

  Foto

  zoon Mercer en Duke Ellington

  Foto

  cootie williams

  Foto

  lawrence brown ( bij duke)

  Foto

  Jimmy Hamilton( clarinetplayer) bij Duke

  Foto

  Russell Procope (sax-alto- clarinet bij duke) ik tracht hier alle leden van de Duke Elligton-band  onder mekaar te krijgen.


  Foto

  Sam Woodyard (1925 -1988 ) drummer bij duke- zijn laatste levensjaren bracht hij door in Parijs als "clochard"- en overlijdt er ook !

  Foto

  Louie Bellson drummer bij Duke


  Foto

  Lou Donaldson

  Foto

  tel père tel fils

  Foto

  Rienne 67 ( met Pitt Deconinck - Eddie Devos - Johnny Evans )  festival georganiseerd door Pol van Pol's Jazzclub - hij bevindt zich uiterst links.   Personen , die geinteresseerd in een van die foto's kunnen ze steeds per email van mij verkrijgen. ( mits de gefotografeerde het toelaat ) n° 87


  Foto

  Men is niet de vriend van een vrouw wanneer men haar minnaar kan zijn ( Honoré de Balzac )

  Foto

  En amour la seule victoire c'est la fuite ( Napoléon )

  Foto

  david huysmans
  Hij is de kleinzoon van Camiel Huysmans ( de grote socialistische voorman)  Hij is een benadigd vibrafonist , bewonderaar van Lionel Hampton. Zijn zoon heet Lionel. In de beginjaren 60 heb ik met hem veel gejamd en hij werd een van mijn beste vrienden.Zijn kleinzoon heet Davey en is geboren op dezelfde datum als Camiel ( geboren 26 mei 1871 overleden 25 februari 1968 ingevolge een lichte griep) Davey is geboren op26 mei 1989.

  grapje :    Camiel Huysmans op bezoek in de zoo van Antwerpen.   Opeens is er een giraf die naar hem komt en vraagt   " hé maat  -  hoe zijt gij hier buiten geraakt ???


  Foto

  Georges Adins en Otis Spann


  Archief per maand
 • 12-2015
 • 10-2015
 • 10-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 08-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 03-2012
 • 01-2012
 • 02-2011
 • 06-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 06-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 05-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005

  Foto

  Bohumir Kryl ( 1875 - 1961) in vloed op Louis Armstrong.

  Foto

  Frankie Trumbauer  klarinet en saxofoon )( 1901 -1956 ) in vloed op Lester Young
  Frankie Trumbauer en Artie Shaw leken op mekaar .

  Foto

  mary-lou williams ( foto W. Gottlieb )

  Foto

  Duke ( ook weer een slachtoffer van de sigaret )

  Bekende Atheïsten

  Foto

  Luis Bunuel


  Foto

  Denis Diderot

  Foto

  Karl Marx

  Marx ziet de mens niet als een abstract onveranderlijk wezen, de mens is voor hem lid van een bepaalde maatschappij en deze maatschappij brengt godsdienst voort, als een verkeerd wereldbewustzijn omdat zij een verkeerde wereld is.
  "Godsdienst is de zucht van het verdrukte schepsel, het hart van een harteloze wereld en de ziel van de zielloze toestanden. Het is de opium van het volk "
  (Soms hoort men " opium voor het volk " ;  dat is fout, dat suggereert dat de machthebbers het volk met opium bedwelmen, maar dat bedoelt Marx niet.
  Hij bedoelt dat de mensen vanuit hun ellendige toestand zelf naar de godsdienst grijpen als troost. (uit " De rivier van Herakleitos " )


  Foto

  Ronald Plasterk werd Rooms-katholiek opgevoed en bleef katholiek in zijn schooltijd. Hij bezocht te Den Haag het gymnasium van de Paters van het Heilig Hart van Jezus (Sint Jans-College).

  Plasterk ontwikkelde zich echter tot een overtuigd atheïst (hij zegt vanaf zijn dertiende zeker te weten dat God niet bestaat), maar zei in een interview in 2001 niet te streven naar atheïsme.[15] In 1997 gebruikte Plasterk in zijn column in Intermediair voor het eerst het begrip 'ietsisme', hetgeen hij nog een aantal malen gebruikte in het tv-programma Buitenhof.[16] Hierdoor kreeg het woord een brede bekendheid. In eerste instantie was hij fel tegen een verschijnsel als ietsisme ('een armzalig en irritant tijdsverschijnsel'), maar later stelde hij zijn mening bij in een column voor het televisieprogramma Buitenhof:

  "Het ietsisme is een diffuus geloof, bijna atheïsme met een vleugje nostalgie. Intellectueel mager, maar veel sympathieker dan het idee van een wrede God die deze ellende wil."

  Plasterk is een fervent tegenstander van het creationisme en intelligent design, en viel onderwijsminister Maria van der Hoeven in 2005 fel aan toen zij haar interesse in deze zaken op haar persoonlijk weblog had gepubliceerd en aangaf wel een Kamerdebat te willen over de vraag of intelligent design ook niet op de scholen onderwezen zou kunnen worden.

  In de samenwerking met christelijke collega-ministers in het kabinet-Balkenende IV zei Plasterk geen problemen te ondervinden op het punt van geloofsovertuiging .


  Foto

  Herman Philipse

  Hij is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en bekend vanwege zijn atheïstische overtuiging. Tevens publiceert hij regelmatig in NRC Handelsblad over actuele onderwerpen.

  Philipse heeft rechten en wijsbegeerte gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ook studeerde hij filosofie te Oxford, Parijs en Keulen. Hij was enige tijd werkzaam aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vanaf 1986 was hij verbonden aan de Universiteit Leiden als hoogleraar wijsbegeerte met als specialisatie kennistheorie. Sinds 1 september 2003 is hij als Universiteitshoogleraar verbonden aan de Universiteit Utrecht.

  Philipse is actief op verschillende terreinen. Vooral op het terrein van de kennisleer heeft hij bijdragen geleverd. Hij publiceerde ook over Heidegger, onder meer met het boek Heidegger's Philosophy of Being. Daarnaast is hij actief in het maatschappelijke debat. Hij heeft bekendheid gekregen door de uitgave van zijn Atheïstisch manifest, door zijn polemieken over theologie en moraal en als columnist bij het televisieprogramma Buitenhof


  Foto

  Foto

  Elisabeth Badinter : Etymologisch gezien betekent  'androgyn ' ' man-vrouw '. Maar de definitie die het woordenboek geeft is beperkter. Van Dale geeft als definitie ' tweeslachtig wezen ', en verwijst vervolgens naar de legendarische hermafrodiet, aan wie men dacht als aan een menselijke vorm die kenmerken  van beide geslachten  in zich verenigde.
  In biologisch en medisch opzicht is de hermafrodiet een abnormaal individu, een monster. Dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom mensen schrikken als we spreken over androgyne wezens.
  In werkelijkheid zijn we allemaal androgyn omdat menselijke wezens biseksueel zijn op verschillende vlakken en in verschillende mate.
  Mannelijke en vrouwelijke aspecten zin in ieder van ons  verstrengeld, ook al hebben de meeste beschavingen ons altijd als eenduidge wezens voorgesteld. De heersende norm was contrast en tegenstelling De opvoeding moest onduidelijkheden wegwerken en ons leren dat andere deel van onszelf te verdringen. ( uit l'un est l'autre )( Elisabeth Badinter )

  Élisabeth Badinter beschouwt het moslimfundamentalisme als een serieuze bedreiging, in het bijzonder voor de positie van vrouwen. Zij is tegen het dragen van hoofddoekjes op school en verzet zich met verve tegen het besnijden van meisjes en verschijnselen als polygamie. In haar boek Fausse route ("De verkeerde weg") uit 2003 levert zij onder meer felle kritiek op feministes en intellectuelen die zich neerleggen bij wat naar haar mening onaanvaardbaar is en in positieve discriminatie een oplossing menen te zien voor het wegnemen van achterstandssituaties. Volgens Badinter is discriminatie altijd negatief.

  Élisabeth Badinter is de echtgenote van de socialistische oud-politicus Robert Badinter, die als minister van Justitie , die op 9 Oktober 1981 de doodstraf in Frankrijk afschafte.

   De linkse, feministische filosofe Elisabeth Badinter is tegen het verbod op prostitutie. "Voor mij is prostitutie een vrouwenrecht. Ik zie dat heel rationeel. De strijd voor anticonceptie en abortus dateert van de jaren zestig en zeventig. Vrouwen beschikken dus nog maar heel recent over de rechten op hun eigen lichaam. Ze kunnen nog maar een halve eeuw beslissen of ze kinderen willen, en wanneer. Ik interpreteer de vrouwelijke seksuele vrijheid zoals die is bedoeld. Dat wil zeggen: voor mij maakt ook het recht om je lichaam te verkopen deel uit van de zelfbeschikking van een vrouw. Een prostitué moet haar werk kunnen uitvoeren. Zo veilig mogelijk. En in de beste omstandigheden."


  Foto

  Robert Badinter ( als minister van justitie schafte hij in 1981 de doodstraf af  -Proficiat )

  Foto

  Julien Lahaut  In 1941 bij de inval van de nazi- legers in Rusland werd hij opgepakt door de Gestapo. Hij werd afgevoerd naar het concentratiekamp van Buchenwald. Het is daar dat hij door zijn altruistische houding zijn bijnaam kreeg: "l'homme qui a le soleil dans sa poche", "de man die de zon in zijn broekzak heeft". Na de oorlog werd hij voorzitter van de KPB. Hij werd vooral bekend omdat hij op 11 augustus 1950 tijdens de eedaflegging van prins Boudewijn, in opvolging van zijn aftredende vader Leopold III, 'Vive la république' riep, en een week daarna werd vermoord. Op zijn begrafenis waren meer dan 100.000 rouwenden ( waaronder mijn vader Eugène en ik )

  Foto

  James Randi


  Foto

  Karel van het Reve

  Foto

  Nietzsche  Quote :   Vriendschap tussen man en vrouw kan alleen bestaan als er tussen beiden een soort fysieke antipathie bestaat .

  Foto

  Nietzsche werd in 1844 geboren in een dorpje nabij Leipzig. Hij groeide op in een zeer vroom gezin: zijn vader was dominee en zijn moeder kwam uit een domineesfamilie. Na de dood van zijn vader in 1849 verhuisde Nietzsche met zijn moeder en zusje naar Naumburg, alwaar hij in 1854 naar het gymnasium ging. In 1864 begon hij met studeren aan de universiteit van Bonn. Al tijdens zijn schooltijd had Nietzsche een grote belangstelling voor de klassieke oudheid.
  Aan de universiteit van Leipzig leerde hij het werk van Schopenhauer kennen, die een grote invloed op Nietzsche heeft gehad. Nietzsche werd in 1870 gevraagd hooglereaar in de klassieke filologie te worden aan de universtiteit van Basel. Door een verslechterende gezondheid was hij in 1877 genoodzaakt te stoppen met werken. De toelage die hij ontving van de universiteit stelde hem desondanks in staat om aan zijn boeken te werken. Op 45 jarige leeftijd, stortte hij, tijdens een verblijf in een pension in Turijn, geestelijk in. Hij leek ieder besef van realiteit verloren te hebben. Tot zijn dood in 1900 bleef hij in deze toestand: hij zou niet meer genezen. Dat zijn zuster Elizabeth, een fervent nationaal-socialist, hierdoor verantwoordelijk werd voor zijn nalatenschap heeft zijn imago geen goed gedaan.

  Religieuze reactie op atheïsme

  Omdat atheïsme zo lijnrecht tegenover religie staat, wordt atheïsme door religieuze overtuigingen vaak scherp veroordeeld, met name in de monotheïstische godsdiensten christendom, islam en jodendom. In de Bijbel wordt ongeloof (de Bijbelse benaming van atheïsme) sterk afgewezen. In het Nieuwtestamentische Bijbelboek Openbaring van Johannes 21 staat het in de rij met zonden die de persoon in kwestie uiteindelijk in de 'poel die brandt van vuur en zwavel' (de eeuwige straf) doet belanden. Ongeloof wordt namelijk opgevat als rebellie tegen het oppergezag van God en het niet erkennen van het scheppings- en onderhoudingswerk van God. Elders - in de Psalmen 14 en 53 van het Oude Testament / de Tenach - wordt diegene die geen geloof hecht aan God een dwaas genoemd.

   


  Foto

  Biografie

  Michel Onfray groeide op in Normandië en promoveerde in de wijsbegeerte. Hij was van 1983 tot 2002 docent filosofie aan een lyceum in Caen, waarna hij de volksuniversiteit Caen stichtte. In 1993 ontving hij de Prix Médicis voor zijn boek La sculpture de soi.

  In de filosofie van Onfray neemt de psychoanalyse een belangrijke plaats in. Hij beschouwt elke religieuze levensbeschouwing als onhoudbaar en profileert zich als atheïst. Hij benadert het atheïsme, net als het hedonisme, positief en plaatst deze in een anarchistische wereldbeschouwing. Volgens Onfray is het de plicht van de mens te genieten. Elk ethisch handelen moet gebaseerd zijn op genot. In dit verband spreekt Onfray over een "esthetische ethiek". In zijn moraal is alles gericht op genot en wordt het menselijk lijden afgewezen. Werkelijke naastenliefde bestaat volgens Onfray niet; naastenliefde is volgens Michel Onfray feitelijk een middel om het eigen genot centraal te stellen - hij spreekt daarom over "consideratie" in plaats van naastenliefde.

  Michel Onfray bouwt zijn filosofie vooral op Friedrich Nietzsche, de 19e eeuwse materialistsiche filosofen en de Grieken (zoals Epicurus en Democritus). In zijn vroege werk is bij Onfray ook de invloed van Georges Palante duidelijk merkbaar. 

   

   


  Foto

  Wafa Sultan (Banias, Syrië, ca. 1959) is een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst die in Los Angeles leeft en de relatie tussen de religies bekommentarieert. Ze gaat hierbij uit van haar vaststelling dat, in tegenstelling tot andere religies zoals het Christendom, het Jodendom, het Hindoeïsme of het Boeddhisme, de voornaamste bron van religieus geweld voortspruit uit de Islam.

  Wafa Sultan en haar man David Sultan emigreerden naar de Verenigde Staten in 1989 en zijn beiden genaturaliseerde Amerikaanse staatsburgers. Ze heeft te kennen gegeven dat ze vreest voor de veiligheid van hun familieleden die in Syrië verblijven.

   


  Foto

  ’Veel westerse islamologen hebben de islamitische manier van denken overgenomen”, zegt ex-moslim Ibn Warraq. „Ze interpreteren de Koran met behulp van commentaren van Arabische theologen, waardoor ze in hetzelfde cirkeltje blijven ronddraaien: Faisal heeft het van Ali, Ali van Ahmed, Ahmed van Uthman, die het tenslotte van Mohammed heeft.”

  Zelf moet Ibn Warraq (een schuilnaam, die hij draagt uit veiligheidsoverwegingen) niets hebben van de manier waarop moslims hun godsdienst benaderen. Hij is een afvallige en schrijft kritische boeken over de ontstaansgeschiedenis van de islam en de interpretatie van de Koran. Onlangs was hij in Nederland op uitnodiging van de LPF, die een congres organiseerde over de islam


  Foto

  Margie Evans  ( in de bloemen gezet )

  Foto

  Waarschijnlijk in 1974   met Ray Nance en Migthy Flea in zaal Cecil Antwerpen

  Foto

  Roger Vrancken ( °Liège. 1920 ) En 1959, il décide de tenter un come-back à l'occasion du premier festival  de Comblain-la-Tour. Il sera accompagné par les jeunes Jean Lerusse et Willy Donni.( Jean Pol Schroeder )( Dictionnaire du Jazz )(à Bruxelles et en Wallonie )

  Foto

  Comblain 1966 met Eddy Boyd . ( toen reeds rechtstreekse uitzending naar de usa. )

  Foto

  Charlie Christian en Django mijn idolen !

  Foto

  met Phil Abraham  :  betonfabriek  - Kontich

  Foto

  Foto

  Jazzclub Houtum Street. André Donni -Dan Barett ( trombonist bij de Woody Allen band ) Tom Baker ( trompettist ) 3 juni1996   foto: ( Paul Winand )

  Foto

  Jam session Begijnenzolder.
  Freddy Sunder - Georges Wellens - Willy Donni

  Foto

  Maroc 1979

  M'dicq  ( Maroc 1979 )   met o.a Patricia Beysens

  Foto

  place m'as tu vu ?? à Knocke )

  Foto

  met José Bedeur in de 7 oaks Leuven begin jaren 60.


  Foto

  met Irène Vervliet in la huchette ! juni 1984 !


  Foto

  le grand café ( tijdens brussels jazzralley )

  Foto

  LUCHTGITAAR ( foto Jos L. Knaepen )
  tijdens de creatie van mijn wereldhit ' blues for invisible guitar '

  les grands musiciens de jazz ont souvent le sens de l'humour :    ainsi déclara Jean-Louis Rassinfosse qu'il était negro  ( à la naissance il pésait 4kg 500 ) et Philip  Catherine répondait au chauffeur de taxi , qui avait  demandé s' il était dieu le père qu'il exagérait )


  Foto

  den bosch

  30.05.1982.

  Foto

   tel père tel fils.

  Foto

  Howlin Wolf ( billi&rd palace ) concert ajc. 1964 .

  Foto

  tijdens een jam-session ( Liège ) begin jaren 60

  Foto

  Swinging Jazz at de 'muggen'  O4.O2.93

  Foto

  Sleepy John Estes (foto Georges Adins )

  Zoeken in blog


  Inhoud blog
 • Religieus Gevoel .
 • Notities !
 • Alfred Russell Wallace
 • Timon Dias - de Volkskrant 17 juli 14
 • Sjiieten en Soennieten
 • Interne Keuken 21.12.2013
 • Paus Franciscus Time magazine !
 • Ayn Rand ( Magda Michielsens ) 25-11-2013 (foto )
 • Atheîsme als basis voor de moraal ! ( Dirk Verhofstadt )
 • Etienne Vermeersch -Dirk Verhofstadt - Dawkins

  Blog als favoriet !

  Categorieën
 • filmpjes (6)
 • levensbeschouwing (58)
 • Willy Donni (19)

 • Foto

  Jazzfestival 1982     (beleiding van Bob Wilber  Warren Vaché  Guy Lafitte )

  Foto

  Wallace betreurde het dat Darwin de beperkingen van hun ontdekking niet inzag. Het sterkste argument daarvoor vormen de menselijke hersenen. Volgens Darwin kan een orgaan zich niet vormen voordat het nodig is. Met de menselijke hersenen is dit wel gebeurd. Bewijs van Wallace: als je een kind uit het oerwoud opvoedt, zal dat net zo goed vreemde talen en wiskunde leren als een ander kind. Darwin nam Wallace diens dissidentie zeer kwalijk, precies zoals darwinisten nu de aanhangers van Intelligent Design (ID) doen.

  alle eigenschappen van het leven op aarde zijn te verklaren door de evolutieleer, uitgezonderd het bewustzijn van de mens.( aldus Alfred Wallace Russell ) Deze stelde dat het mechanisme zo gecompliceerd is dat het helemaal niet via natuurlijke selectie is opgekomen en toegeschreven moet worden aan goddelijke tussenkomst .

  De tweede theorie was van Noam Chomsky, de vader van de linguïstiek.

  Chomsky zei iets wat daar veel op lijkt,  al noemde hij God niet . Hij vond het mechanisme te verfijnd en uitgebreid om via natuurlijke selectie, door blind toeval ontstaan te zijn . Honderd miljard zenuwcellen samengepakt in zo'n kleine ruimte kunnen wel een nieuwe natuurkundige wet tot gevolg hebben. Eigenlijk noemt hij een wonder, al gebruikt dat woord niet. 

  Helaas zijn de theoriën van Wallace en Chomsky niet te toetsen. Een derde idee is afkomstig van de briljante MIT- psycholoog Steve Pinker, die oppert dat de evolutie van taal geen groot mysterie is .


  Foto

  According to an urban legend, Kennedy allegedly made an embarrassing grammatical error by saying "Ich bin ein Berliner," referring to himself not as a citizen of Berlin, but as a common pastry

  Foto

  une boule de Berlin !

  Foto

  Tijdens mijn legerdienst in Werl ( Duitsland ) leerde ik gitaar spelen met de methode van Arie Ligthart ( gitarist bij de ' dutch swing college band )

  Foto

  Houtum Street Jazzclub - Kasterlee   met o.a. Richard Rousselet -André Donni -Paul Dubois.
  4 November 1985

  Foto

  met Eddie Boyd - Begijnenzolder  -1969 ( augustus )

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Maroc M'Dicq 1979


  Foto

  Duke Ellington en Steve Wante ( jaren 50 )


  De ziel tekst voor mailgroep
   

  Ook de "ziel" als "levensbeginsel" is het resultaat  van zo'n bijeenkomen van atomen. Van onsterfelijkheid kan dan ook geen sprake zijn , aan gezien de ziel verdwijnt op het moment dat de atomen verdwijnen op het moment dat de atomen waaruit ze is opgebouwd, elkaar weer loslaten.

  Het atomisme is de eerste inspiratiebron van de meeste vormen van materialisme

  Lichaam ben ik , helemaal en niets daarnaast en ziel is maar een woord  voor iets van het lichaam( Nietzsche )

  Het bestaan van de eeuwige ziel van Plato, die de Vormenleer heeft aanschouwd en mag hopen daar ooit terug te keren, wordt door de meeste filosofen  niet meer aanvaard.

  Sommige christelijke denkers geloven nog in een ziel , maar die is dan wel geschapen samen met het lichaam van de mens : onsterfelijk maar niet eeuwig .

  Christenheid !
  een in de geschriften van de Jehova's getuigen geringschattend gebruikte term om naar "valse" of "ongelovige" christenen te verwijzen, ofwel naar de christenen die naar hun mening niet op de juiste manier de bijbelse leringen volgen
  Het gebrek van humor in de bijbel is opvallend !  Ook afkeer van het lichamelijke en seksualiteit stoort mij uitermate.
  Inzoomen op seksualiteit is een centraal punt in  Christus' boodschap

  Levend in de Victoriaanse tijd moest Charles Darwin erg voorzichtig zijn in verband met zijn atheïsme. (agnosticisme )


  Foto

  Volgens professor Van den Broeck moet de definitie van ambitieus zijn herzien. "Zolang dat ambitie staat voor het verslaan van de andere, zullen we worden geconfronteerd met de exploten van het kortetermijndenken ! " Toch is het opvallend dat in onze hedendaagse maatschappij het echte mannelijke denken nog veel aanzien geniet. " In de media  houden de mensen van spectaculaire statements van Bart Dewever en Jean-Marie Dedecker.
  Je moet maar naar het oorlogsjargon in de kranten kijken. Op dat gebied zijn we nog heel Darwiniaans bezig en mannelijke denkers naïevelingen die schouder aan schouder klaarstaan om een dinosaurus aan te vallen en nauwelijks de langetermijngevolgen in rekening brengen! "


  Foto

  Mensen zouden zich van dieren onderscheiden doordat ze
  beschikken over een vrije wil. Maar wetenschappelijk onderzoek
  naar de werking van de hersenen wijst steeds meer een andere
  richting uit en maakt duidelijk dat die vrije wil eigenlijk ‘vastligt’ in
  onze hersenen. Ons gevoel van autonomie is misschien eerder een
  illusie gecreëerd door onze hersenen? Wat zijn de gevolgen hiervan
  voor onze opvattingen over onze (morele) verantwoordelijkheid.
  Zijn we zelf meester van ons gedrag of eerder de slaaf van onze
  hersenen ! ( aldus Johan Braeckman )

  20 maart 2008

  Prof. Johan Braeckman ‘Neurowetenschappen en het statuut

  van de vrije wil’  Foto

  Clara Zetkin en Rosa Luxemburg ( foto Encyclopedia Britannica -online-)
   8 maart 2010 : honderste  verjaardag van de Internationale Vrouwendag.
  Clara Zetkin (1857-1933) lag aan de basis van die dag waarop de strijd van de vrouwen overal ter wereld in de aandacht staat

  Bij de Duitse revolutie van 1918 verwerven de vrouwen het algemeen stemrecht en het recht zich verkiesbaar te stellen.

  Clara Zetkin wordt al een snel volksvertegenwoordiger voor de Communistische Partij van Duitsland en zal voor die partij van 1920 tot 1933 in het parlement de Reichstag zetelen.
   Ze blijft fervent tegen het nazisme strijden tot het jaar dat ze sterft .

  Inhoud blog
 • Religieus Gevoel .
 • Notities !
 • Alfred Russell Wallace
 • Timon Dias - de Volkskrant 17 juli 14
 • Sjiieten en Soennieten

  Zoeken in blog  Foto

  De genezing van Audrey Toguchi ( hier samen met Kardinaal Danneels ) werd toegeschreven aan pater Damiaan en aldus kan hij toetreden van de heiligen .

  Foto

  Jacques Lacan:

  Jacques Lacan (13 april 19019 september 1981) was een Frans psychoanalyticus die beroemd geworden is voor zijn zogenoemde 'terugkeer naar Freud' en het dictum dat het onbewuste gestructureerd is zoals een taal. Behalve door Freud werd hij vooral beïnvloed door de structuralistische taalkunde van De Saussure en de structurele etnologie van Lévi-Strauss. Lacan transformeerde de psychoanalyse van een theorie over en behandelmethode voor neurose tot een overkoepelende theorie waarmee ook uitspraken gedaan kunnen worden over de maatschappij. Zijn invloed is nog steeds te merken in literaire theorie, filmstudies, genderstudies en de psychologie. Hij had met name een grote invloed op de denkers Derrida en Žižek, die er echter radicaal verschillende interpretaties van Lacans nalatenschap op nahouden.

  Jacques Lacan was psychiater in Parijs, en niet tevreden over de theorievorming van ego-analytici en de opleiding van de psychoanalytici, vooral omdat hij van mening was dat ze Freud niet goed gelezen hadden, en hij ontketende met zijn wekelijkse séminaires een ware retour à Freud van waaruit hij dan formules en mathemen distilleerde om zo de menselijke psyche wat formalistischer en structuralistischer te benaderen. Ondanks de twijfels die bij sommigen omtrent de mentale toestand van Lacan zelf rezen heeft hij grote bijval gehad en wordt op Freud na beschouwd als de belangrijkste psychoanalyticus van de 20e eeuw en één van de meest invloedrijke denkers van die periode


  Foto

  De naam van de Franse psychoanalyticus Jacques Lacan (1901-1981) roept bij velen het beeld op van een visionaire denker die in een veelgelaagd discours aantoont dat wij onszelf niet begrijpen, dat ons diepste zelf geconstitueerd wordt door de Ander en dat vervulling van onze diepste verlangens ons voortdurend ontsnapt. Bij anderen roept dezelfde betekenaar het beeld op van een warrige raconteur die een vorm van conceptueel surrealisme bedreef dat velen ten onrechte voor zinvolle filosofie of op z’n minst zinvolle kritiek op gangbare filosofie hebben opgevat. In talloze boeken en artikelen wordt de eerste visie verdedigd. In het boek " Jacques Lacan - Proefvlucht in het luchtledige -verdedigt Filip Buekens dat enkel het tweede beeld accuraat is.

   Hij laat bovendien zien dat veel interpretators van Lacan de conceptuele glissando`s, drogredenen, absurde generalisaties en vreemde excursies in de logica niet in vraag stellen en mateloze interpretaties creëren die de op zich al vreemde stellingen van Lacan uitvergroten tot volstrekt absurde beweringen. Samen met Lacan miskennen zijn verhelderaars (die meestal niets verhelderen) de metafilosofische deugden van zorgvuldigheid en accuraatheid.Dit provocerende boek richt zich zowel tot psychoanalytici, filosofen als menswetenschappers die menen dat (Lacaniaanse) psychoanalyse ‘inzicht in het leven’ zou verschaffen. Het biedt een andere kijk op een Franse denker die veel te lang op handen is gedragen. Het boek bevat bovendien een stevig onderbouwde kritiek op populair postmodern gedachtengoed, en is bijgevolg van belang voor filosofen, psychologen, psychoanalytici en iedereen die in de geschiedenis van het postmoderne denken geïnteresseerd is.

  Over de auteur:

  FILIP BUEKENS studeerde taalkunde en filosofie aan de K.U.Brussel, Leuven en Keulen. Hij is universitair hoofddocent Taalfilosofie aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit van Tilburg. In recente publicaties begeeft hij zich vooral op het terrein van analytische referentie-theorieën (Kripke, Perry), theorieën over fenomenaal bewustzijn en grondslagen van de analytische filosofie.


  Est-ce que vous iriez travailler une journée gratuitement pour votre patron? Non, alors arrêtez de demander aux artistes de se produire gratuitement dans vos concerts!!!! C'est un manque de respect vis à vis du travail fourni par ces gens qui viennent vous divertir

  (facebook - groep )


  Laatste commentaren
 • mooi! (Valerie)
      op over me zelf.
 • captain (david)
      op Pol's Jazz Club.
 • captain-gezagvoerder-commandant (huysmans)
      op Viktor Stenger .
 • elke week een tekening (jaapberk)
      op eerste statement .
 • Welkom op het blog Pip (Pip)
      op eerste statement .
 • Dit wordt lezen en luisteren geblazen... (Titipoes)
      op eerste statement .
 • Blijf maar je gedacht zeggen, hoor. Liefst. (Mandysblog)
      op eerste statement .
 • herinneringen (chantal)
      op over me zelf.
 • koran (david huysmans)
      op gematigde islam
 • bebert heeft het goed gezien (david huysmans)
      op Albert Einstein .

 • Inhoud blog
 • Religieus Gevoel .
 • Notities !
 • Alfred Russell Wallace
 • Timon Dias - de Volkskrant 17 juli 14
 • Sjiieten en Soennieten
 • Interne Keuken 21.12.2013
 • Paus Franciscus Time magazine !
 • Ayn Rand ( Magda Michielsens ) 25-11-2013 (foto )
 • Atheîsme als basis voor de moraal ! ( Dirk Verhofstadt )
 • Etienne Vermeersch -Dirk Verhofstadt - Dawkins


  Blog als favoriet !

  Foto

  Photo kredit :  Dirk Gooris  - Eddy Boyd ( Begijnenzolder circa 1969 )


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Mon frère Joseph Donni
  ( 1 augustus 1924  - 5 april 2010 )

  Foto

  " La vierge corrigeant l' Enfant Jésus " de Max Ernst ( 1926 )


  Foto

  Foto

  Foto

  Comblain   1966


  Vaak wordt beweerd dat de mens van de apen afstamt. Dat is niet helemaal juist. De apen zijn onze neven, niet onze voorouders      n°158


  Foto

  the Humaniora Boys  1954


  Foto

  Karikatuur  door Karel Op de Beeck -    zolder  circa  1970

  Foto

  England  -  Tournée - 1975 -    Willy Donni trio  met Gene Conner - Cousin Joe - Big John Wrencher .


  Foto

  Willy  :    en de kippen  -    ongeveer   1940    


  Foto

  Het utopisch denken , dat was de Sovjet-Unie , dat was ook het fascisme, ...   Ik heb er daardoor wat schrik van . Het utopisch denken gaat uit van de intrinsieke goedheid van de mensen, maar mensen zijn egoïsten.  Vandaag verschijnen er nationalistische utopieën, en die doen het goed.

  Veel van de verworvenheden in West-Europa hebben we te danken aan het bestaan van de Sovjet-Unie, en daardoor hebben we een sociaal systeem dat veel beter is dan dat in de Verenigde Staten . ( aldus Koen Raes ) ( °1954 - 2011 )


  Ook het dualistische politieke systeem werkt niet echt goed mee. Moment dat je een opmerking hebt word je in het linker of rechter vakje gestopt. Chomsky maakt hier zelf ook de fout door het kapitalisme al bij voorbaat af te schrijven. !

  n° 169


  Student politicologie Yernaz Ramautarsing wil de 'linkse indoctrinatie' op Nederlandse universiteiten aankaarten. Hij zegt donderdag in Pauw en Witteman geïnspireerd te zijn door het boek 'Atlas shrugged' van Ayn Rand, een roman die een rechts-liberale ideologie uitdraagt. Cabaretier Freek de Jonge zit er tegenover en geeft vrijdag op Twitter toe dat hij werkelijk met stomheid was geslagen hierdoor.

  Ramautarsing zegt dat hij 'minachting' heeft voor linkse theorieën. Cabaretier Freek de Jonge heeft juist daarvoor geconstateerd dat er in Nederland een 'populistische correctie' heerst, zoals er vroeger een 'politieke correctie' was. Het is normaal en populair geworden om bijvoorbeeld discriminerend taal uit te slaan, stelt De Jonge.

  Hoewel De Jonge daarna het belang benadrukt van 'ontmoetingen' tussen de beide kampen, houdt Ramautarsing hem voor dat hij het is die het beeld van 'polarisatie' in stand houdt. Er zou geen midden zijn. Hierop besluit De Jonge van het onderwerp af te stappen, omdat hij het gesprek 'vervelend' vindt worden. Het geheel wordt afgemaakt door oud-VVD-minister Verdonk die De Jonge toewerpt: 'Lach dan eens. Jij bent de cabaretier, maak eens een grap!'

  Pauw en Witteman :  28 november 2013.


  Religie verenigt mensen. Dat werkt voor mensen die dezelfde religie
  aanhangen. Maar er zijn vele religies en zorgen daardoor vooral voor scheiding.
  Religies bemoeilijken integratie en zijn een excellent hulpmiddel voor het
  instandhouden van conflicten omdat ze die irrationeel maken en extra brandstof
  leveren. Ga maar na in de recente geschiedenis. Conflicten zonder religieuse
  dimensie zijn veel minder gewelddadig dan conflicten met. Zie de scheiding van
  Zweden en Noorwegen, Tsjechië en Slovakije en vergelijk met Joegoslavië
  (christenen, othodoxen en Islamieten) en Noord-Ierland (protestanten en
  katholieken). In België is er al meer dan een eeuw strijd tussen noord en zuid
  en nog geen enkele dode.

  Zonder religie zouden er niet eens joden
  geweest zijn om terug te keren naar Palestina. De Joden die Palestina bijna 2000
  jaar geleden hadden verlaten zouden wellicht overal opgegaan zijn in de
  bevolking van de streken waar ze belandden en daar zou niemand slechter van
  geworden zijn, ook die mensen niet.( tekst van Ockham (nickname) - mailgroep vrijdenken )   N°194


  Sommige auteurs zijn van mening dat de Franse Jazzcriticus Hugues  Panassié  in zijn boeken  "een oppositie zwart/wit systeem heeft gecreëerd      dat de superioriteit van de voormalige op de laatste voortstelt maar in feite een reproductie is  van meer conventionele racistische stereotypes"  Dus ' reverse racism '!  omgekeerde discriminatie  - oikofobie ??


  Godsdiensten gaan al eeuwenlang hand in hand met geweld en economische uitbuiting. De Tibetaanse theocratie vormt hierop geen uitzondering. Tot 1959 het laatste jaar dat de dalai lama de scepter zwaaide over Tibet was het feodaal georganiseerd. Slaven werkte op het land van hun geestelijke of wereldlijke heren. Het klooster van Drepung was een van de belangrijkste grootgrondbezitters van de wereld met 25000 slaven. De dalai lama leefde zelf rijkelijk in zijn potalapaleis. Slaven die probeerde te vluchten werden genadeloos afgemaakt en in talloze gezinnen werden regelmatig kinderen , jongetjes uiteraard, weggerukt om opgeleid te worden tot monnik ! (Myriam En Bert )


  Zoeken in blog


  Categorieën
 • filmpjes (6)
 • levensbeschouwing (58)
 • Willy Donni (19)

 • Foto

  Met Libres de le dire publiceert uitgeverij Flamamrion een boeiende dialoog tussen twee vrouwen die over hun verschilpunten heen, verenigd blijven in dezelfde strijd: de verdediging van het feminisme, de laïciteit en de vrije meningsuiting. Doodsbedreigingen van Gods gekken en een fatwa die sedert 1994 tot ballingschap noopt voor de ene en beledigingen en intimidaties voor de andere, zijn de prijs die ze betalen voor hun verdediging van de rechten van de vrouwen en hun standpunten over de plaats van de godsdienst in de samenleving en de opkomst van het communautarisme. Aan de ene kant Taslima Nasreen, Bangaldesh, arts, dichter, schrijfster, auteur van Lajja, Enfance au féminin, Vents et rafales, ereburger van Parijs en een boegbeeld van de strijd tegen het integrisme. Zij leeft onder politiebescherming. Aan de andere kant de Française Caroline Fourest, journaliste bij Charlie Hebdo, kroniekschrijfster bij Le Monde en France Culture en auteur van opgemerkt en veel gelezen onderzoekswerk zoals Frère Tariq, La Tentation Obscurantiste en La Dernière utopie. Zij werd gelauwerd voor haar buitengewone inzet tegen het religieus integrisme met de Prix de la laïcité 2005 en de Prijs voor het politieke boek 2006.

  Je kunt niet ernstig beweren dat je een hele reeks passussen in hun tijd moet situeren en tegelijk stellen dat kledingvoorschriften van kracht blijven  ( E. Vermeersch )
  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!