NIEUW: Blog reclamevrij maken?

PASEN

Image and video hosting by TinyPic

Eerste (1e) Paasdag en Tweede (2e) Paasdag: zondag 16 en maandag 17 april 2017. Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is. Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging. In veel kerken wordt in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag een wake gehouden.

GEDICHT

Image and video hosting by TinyPic

MIJN SCHULD DIE IS VERGEVEN☻ U heeft mijn schuld gedragen voor mij werd U geslagen daar aan dat bitt're kruis. U stierf voor al mijn zonden ook ik bleef U verwonden. O Jezus, U werd zo verguist. Mijn schuld die is vergeven nu mag ik met U leven van zonden last bevrijd. Straks mag ik U aanschouwen daar kan ik op vertrouwen mijn hart is Heer in U verblijd.

☻☻☻☻20 maart☻☻☻☻

HET WOORD VAN GOD

HET GEBRUIKEN VAN GODS WOORD
LEVEND EN KRACHTIG☻
1 maart☻
Dit zwaard, het woord van God, is levend en krachtig. We kunnen het alleen hanteren als we dat geloven en er zo mee omgaan.
Het is levend omdat het uitgesproken is door de levende God, en omdat het ons nieuwe leven in ons binnenste kan voeden. En ook omdat het nieuw leven kan voortbrengen in mensen die gehoor geven aan dit woord.
Het is krachtig omdat het de waarheid sterker uitspreekt dan de grootste leugen, omdat het licht brengt in de duisternis en omdat het mensenlevens verandert.

TEKST EN UITLEG
JE KUNT JEZELF NIET BEKEREN☻
3 maart☻
God moet je toch bekeren? In Handelingen 16:14 kun je lezen dat de vrouw Lydia tot bekering is gekomen. Waarom kwam ze tot geloof? De Heere God heeft haar hart geopend. Is uw hart reeds geopend voor God? Wat betekent bekering: berouw hebben/omkeer van uw levenswandel. Je afwenden van, en vervolgens je wenden tot.

IN DE STILTE☻
1 maart☻
Wanneer heb je voor het laatst alleen in de stilte gezeten om af te reizen naar je diepste deel van je leven.

GEBED
OP DE WEG VAN OMKEER☻
1 maart☻
Op de weg van omkeer
met Uw liefde geplaveid,
hoe zou ik zijn, Heer,
zonder Uw leven van geven
tot in de dood,
zonder Uw weg naar 't kruis.
Waar zou ik zijn, Heer,
zonder Uw geven van leven
tot na de dood,
zonder Uw weg naar Huis.
Wat zou ik zijn, Heer,
zonder Uw weg die mij zegt
te geven en vergeven,
die in liefde onthecht,
die in waarheid leidt
naar Uw volheid van leven.P.Laneuze

GEBED♣

LEVENSBRON☻

20 maart☻

U, die mij voerde naar de Levensbron,

leer mij om dagelijks daaruit te drinken;

opdat ik niet in dorheid zal verzinken,

maar uitzie naar de lichte horizon.

U, die mij leidde uit de zandwoestijn,

de weg wees naar de hemelse oase,

waar wonden heelden, spanningen genazen;

laat heel mijn leven in Uw handen zijn.

Jelly Verwaal

uit: "Spiegelbeeld"

SOMS IS STIL ZIJN GENOEG☻

20 maart☻

Soms zijn woorden niet voldoende

en is stil zijn echt genoeg.

Soms zijn vragen overbodig,

zie je zo wat iemand droeg.

Soms wil je huilen en schreeuwen,

vanwege het leed dat je ziet,

want je weet niet wat je doen moet,

aan het oneindige verdriet.

Soms is het beter om te bidden,

samen tot de Vader gaan,

in stilte je hart opheffen,

want de Vader hoort het aan.

Toch is stil zijn vreselijk moeilijk,

heel vaak praten wij maar door,

maar gebed zegt meer dan woorden

en het wordt door Hem gehoord.

Alie Holman

GEBED

LICHT EN LICHT☻
1 maart☻
De mens dwaalt door de dag,
Heer, door U gegeven.
Licht dat hij genieten mag,
licht, waarin hij mag leven.
En voor ‘t slapen Heer,
als 't licht weer vervaagt,
plaats maakt voor ‘t duister,
is ‘t of ons hart U vraagt:
"Heer, toon ons door Uw Licht,
ons weer Uw macht en luister.
Leidt ons met dat Licht,
door iedere dag en nacht,
‘t rechte pad, dat U ons wijst.
Ook door de moeilijkheden,
schijnt U met Uw Licht ons bij
verlicht ons onze schreden,
dat wij op dat smalle pad,
in Uw voetsporen treden !/J.vdScheer


CHRISTELIJKE INSPIRERENDE GEZEGDES☺

1 maart♥
Tijd is iets vreemds. Niemand heeft er genoeg van, maar iedereen kan het maken.

QUOTES**

1 maart♥
"Mensen houden ervan om aangemoedigd te worden door valse hoop; de wereld is gevuld met kwakzalvermiddelen tegen zonde."

PSALM☻

1 maart☻
U maakte de dag, U maakte de nacht.
De zon en de maan kregen van U hun plaats.
U heeft de grenzen van de aarde bepaald.
Zomer en winter zijn door U gemaakt. (Psalm 74:16-17)

KORTE GEDACHTE**

1 maart☻

Jezus, onze hoop, zelfs als wij zwak en hulpeloos zijn, zouden we vooral willen begrijpen dat u ons liefheeft. U verlicht de weg die ons hart leidt naar mededogen voor de ander. Zoals tot uw leerlingen, zegt u tot ons: “Keer je tot God en geloof in het evangelie.”

KORTE OVERDENKING**

1 maart♥
Zoveel mensen zijn eenzaam, ze zijn eenzaam voor iets, of nog beter, voor iemand - ze hebben het nooit ervaren.
We hebben een tendens in de moderne westerse cultuur om kennissen en metgezellen te hebben in plaats van vrienden en partners. Wanneer het slecht gaat, wanneer we hen niets te bieden hebben, kunnen kennissen weglopen in tijden van problemen of verdwijnen als de problemen langdurig zijn.

CITAAT☻

1 maart♥
Maak van je leven een huis waarin je hart kan wonen. Met een deur dat open staat voor als er vrienden komen.

EVANGELISCHE TEKST**

1 maart♥
Uit een mens wordt menselijk leven geboren. Maar uit Gods Geest wordt geestelijk leven geboren. (Johannes 3:6)

Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (19)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (69)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (16)
 • Gods liefde (6)
 • Het leven (4)
 • Natuur/schepping (8)
 • Zieken (2)
 • BIJBELSE TEKST**

  1 maart♥
  "Ik houd u bij de rechterhand (Ik, de HERE, uw God) en zeg tegen u: Wees niet bang, Ik ben hier om u te helpen."(Jesaja 41:13)

  SPREUKEN☺☺

  1 maart♥
  "Zoals ijzer met ijzer wordt geslepen, zo scherpt de ene mens de ander."(Spreuken 27:17)

  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  1 maart☻
  Kom, sta eens stil en overdenk uw weg. Zie eens op uw zonden, de zonden van uw gedachten, uw lusten maar ook uw werken. Zie ze eens in het licht van Gods Heiligheid. Hoe zal dit moeten in het oordeel? Er is Hoop! Er is leven voor u, kom ga mee en zie op het kruis op Golgotha, daar is redding! Jezus stierf, opdat u zou leven. Hij nam daar vrijwillig uw plaats in, de toorn van God is daar op Hem uitgegoten. Allen die gelovig rusten op Zijn volbrachte werk, zullen eeuwig met Hem leven. Wat is dat dan, rusten op Zijn volbrachte werk? Dat betekent dat u voor God belijdt dat u door uw eigen schuld de dood, ja de eeuwige hel verdiend hebt, dat u zelf niets hebt om de schuld te betalen maar dat u gelovig rust in het wondervolle feit dat Jezus voor u de dood is ingegaan. U mag verliezen om eeuwig te winnen. O wat een wonder, u mag leven van en door genade.

  MEDITATIE

  GELOOF IN DE HERE JEZUS CHRISTUS☻

  20 maart☻

  De eenvoudige woorden van Paulus; 'geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden,' dringen diep in zijn hart. Als Paulus dan het Woord van God tot hem spreekt, dan vervult zijn hart zich met blijdschap. Hij weet, ik was dood en nu ben ik levend. Zo zien we ook vandaag mensen met een helder inzicht van hun verlorenheid. Zij zien in dat zij moeten sterven en verloren gaan vanwege hun zonden. De wet verschrikt hun hart en alles roept tot hen dat zij veroordeelt zijn. Als het lieflijke Evangelie licht in hun hart gaat stralen, dan roepen zij het uit: 'Ik was dood en nu ben ik opnieuw geboren, mijn Jezus leeft, Hij stierf voor mij aan het kruis en nu mag ik eeuwig zalig leven.' Zij weten precies het uur en het moment. Zij kunnen in alle vrijmoedigheid vertellen, wie de Heere Jezus is voor de grootste der zondaren. Zij kunnen niet meer zwijgen!

  TIJD MET JEZUS

  GEEN MOORD PLEGEN♥
  1 maart♥
  Jullie weten wat er gezegd is tegen jullie voorouders. Het staat in de wet: Je mag geen moord plegen. Wie een moord pleegt, moet gestraft worden.(Matteus 5:21)
  Jezus gaat een nieuwe wet geven. Hij sluit aan bij de wet die er al is, bekend bij de mensen die naar hem luisteren. Het eerste gebod dat hij noemt: je mag geen moord plegen. Daar gaat Jezus niets aan veranderen. Want wie een moord pleegt, heeft geen respect voor het leven dat God geeft. Ieder mens is kostbaar. Ieder mens is door God gewild. Ieder mens is uniek in de ogen van Jezus. Wie het leven van een ander mens kapot maakt door het te doden, moet gestraft worden. Daar is Jezus duidelijk over. Respecteer het leven van ieder mens. Het is zo kostbaar en zo kwetsbaar. Heb elk leven lief.Gebed: Heer Jezus, leer me het leven van ieder mens lief te hebben en kostbaar te vinden. Bewaar me voor het plegen van een moord. Amen.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  PRACHTIG☻

  20 maart☻

  De schepping is een boek dat we moeten lezen. En Jezus leert het ons. Kijk nog eens naar de bloemen. Al die verschillende soorten. Wat een kleuren. Wat een vormen. Wat een verschillen. Ze zijn gewoon prachtig: heerlijk om naar te kijken omdat ze iets van de heerlijkheid van God laten zien. Jezus noemt Salomo, de zoon van David, die bekend stond om de prachtige kleren die hij droeg en de pracht en praal die hem omringde. Maar Salomo haalt het met al dat moois niet bij de bloemen die God heeft gemaakt en waar God als schepper voor zorgt. 'Kijk eens naar de bloemen.' God zorgt voor ze. Hij zorgt ook voor jou.

  GEBED: Heer Jezus, open onze ogen steeds meer voor al dat moois in de natuur dat getuigt van de grootheid van de schepper die ook voor ons zorgt. Amen.

   


  BEMOEDINGSSITE♣♣

  ONRUSTIG HART☻

  20 maart☻

  LIEVE BROERS EN ZUSSEN☻

  Ziel, wat ben je toch onrustig in mij... ☻

  Wieger Sikkema leidde afgelopen zomer de Muskathlon in Israël. Dit sportevenement is ten behoeve van het werk van Open Doors. Ook voor de christenen in Israël en in Palestina is dit een hele bemoediging.

  Kort hierna bleek Wieger een ernstig probleem met zijn hart te hebben en er volgde in het najaar een open hart operatie.

  Na enkele maanden van herstel en revalidatie, neemt Wieger nu zijn taak als bemoediger weer op. Wat zijn we de Heer dankbaar dat hij er goed doorheen is gekomen en bewaard is gebleven.

  Zijn eerste nieuwe bemoediging gaat over een onrustig hart. Het is een bemoediging recht uit zijn hart en leven. Mag het je diep aanraken en nieuwe moed geven, dit in de naam van onze Heer Jezus!
  Met liefs, Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**
  HOUD JE OGEN OP DE WEG☻
  10 maart☻
  Moeders roepen in het verkeer bijna hetzelfde als Jezus ons ook toeroept: Let op de weg, Let op Mij!
  LIEVE MENSEN,
  Ieder kind moet leren zich veilig te gedragen in het verkeer. Daar hebben de (groot-) ouders een grote taak in. Je houdt je hart soms vast bij die drieste kleintjes op hun slingerende fietsjes.
  Hanna gebruikt deze metafoor uit haar gezin om iets te vertellen over 'verkeersveiligheid' op een ander niveau. Wat gebeurt er met ons als wij onze ogen niet op de Weg houden? Zei Jezus niet tegen ons: Ik ben de Weg?
  Een prachtige bemoediging van Hanna Swart!/Gerry

   www.bemoedigingssite.nl

  ONZE LEVENSREIS☻
  15 maart☻
  Onze levensreis begon als kind
  Toen we nog geheel afhankelijk waren
  En niets in deze wereld hadden ervaren
  We werden gekoesterd en bemind.

  Na verloop van jaren werden we zelfstandig
  We moesten onze levensweg zelf bepalen
  Dat ging dan vaak over bergen en door dalen
  En we vervolgden onze reis eigenhandig.
  De tijd droeg ons naar de ouderdom
  Die gepaard ging met vallen en opstaan
  Met vreugde, verdriet en soms een traan
  De reis gaat door en keert nooit weerom.
  Het einddoel van onze reis is naar God
  Hij blijft onze Gids op ons levenspad
  Ook wanneer het soms eens tegen zat
  Was Hij steeds betrokken met ons lot./N.Fedde  GETHSEMANE☻
  15 maart☻
  Hij knielde neer tot op de grond
  en huilde diepe smart,
  Hij riep in nood, in felle pijn,
  de angst die brak Zijn hart.
  "Vader, Vader neem dit van Mij,
  maar doe zoals U wil,
  Ik ben zó bang, ben zó alleen,
  maak Mij toch rustig, maak Mij stil".
  En weer opnieuw bad Hij tot God,
  Zijn zweet werd rood als bloed,
  de Vader hoorde en zond hulp
  een engel gaf Hem moed.
  Toen stond Hij op met nieuwe kracht,
  gehoorzaam en getrouw,
  versloeg de zonde en de dood,
  deed dit voor mij, voor jou!
  Aan 't kruis stierf Hij een marteldood,
  Hij heeft zichzelf gegeven
  en toen Hij riep: "Het is volbracht",
  ontving ik Eeuwig leven!/E.Hengstman-v Olst

  EEN BLOEM VOOR JOU☻
  15 maart☺
  mijn armen die jou verwarmen
  speciaal blauw want ik hou van jou
  je traan mij niet ontgaan
  proef ik op je wang het zilte
  gehuld in stilte
  zodat jij je verdriet even kunt weerstaan
  ik kus je een bloem
  ik - kusje - een bloem /B.vdLaaghe


  WACHTEN OP EEN WONDER☻
  15 maart☻
  Er lagen vele zieke mensen,
  in een badhuis bij een bad.
  Als het water begon te golven,
  moesten ze snel zijn, wist jij dat?
  Telkens als er in het water,
  ook maar iets beweging kwam,
  moesten ze kruipen, of zelfs springen,
  wie het eerst de duik maar nam.
  Vele arme, zieke mensen,
  wachtten daar al jaren lang,
  konden niet zo snel naar het water,
  als er ineens een golfje kwam.
  Op een dag liep Jezus binnen,
  Hij vroeg aan een zieke man,
  wil jij ook genezing krijgen?
  Ach meneer hoe moet dat dan?
  Niemand die mij hier kan helpen,
  zei de zieke man spontaan,
  ik wacht achtendertig lange jaren,
  en ik kan het niet meer aan.
  Jezus zei, sta op en wandel,
  neem je bed gezellig mee,
  opeens was deze man genezen,
  daar ging hij... vrolijk en tevree.
  Johannes 5:1-9
  Alie Holman

  GOD MAAKTE JOU☻
  1 maart☻
  God maakte jou
  tot wat je bent:
  een prachtige
  creatie.
  En hij verlangt
  dat je Hem kent:
  Een machtige
  relatie !
  Jelly Verwaal

  TOEKOMST
  15 maart☺
  mensen
  van toen . . .
  en vroeger . . .
  worden we
  als hoop
  en toekomst
  afgestemd zijn
  op verleden tijd
  terwijl we leven
  in toekomende tijd
  op weg
  naar de eeuwigheid
  met Christus
  naar wat
  geen oog
  ooit heeft gezien
  in geen mensenhart is opgekomen
  volmaakt geluk
  hemelse vreugde
  van God/N.Siebel

  KRACHT☻
  15 maart☻
  Elke keer
  sterkt het me meer,
  zelfs in de zwartste nacht.
  Steeds vrijmoediger
  overwin ik
  mijn onmacht
  want ik geloof,
  ik weet het zeker:
  Zijn kracht
  wordt in zwakheid
  volbracht.C.Poelman-Duisterwinkel

  Inhoud blog
 • Opgeruimd huis opgeruimd hoofd
 • Het Paasverhaal
 • God houdt van zijn schepselen
 • De ontferming van God
 • Stevig fundament
 • Stevig fundament
 • Verlangen naar het Paradijs
 • Als u alles ontbreekt
 • Hij wil binnenkomen
 • Methusalem-gen geindentificeerd
 • Het Koninkrijk van God
 • God dienen
 • God zoeken
 • God is licht
 • Het leven was licht
 • Onze persoonlijke schuld voor God
 • Hij heeft ook een ster voor zijn raam
 • De blinkende morgenster
 • Mijn hoop is op u
 • Wie wilt u geloven
 • Kom dus tot inkeer en beer u
 • Het gebod van God
 • God verander niet, Hij blijft trouw
 • Hem als onze Heiland kennen
 • Kunt U mij beter maken

  Image and video hosting by TinyPic

  INCESTVERLEDEN☻
  1 maart☻

  “Ik zat vol emoties en kon vaak niet helder nadenken over de keuzes en stappen die ik het beste kon zetten. De hulpverlener hielp mij steeds weer mijn motivatie helder te krijgen, zodat ik weloverwogen de stappen kon zetten naar mijn vader. Hierdoor heb ik richting mijn familie geen dingen gedaan of gezegd waar ik later spijt van zou kunnen krijgen.”
  “Mijn problemen heb ik onder begeleiding van de hulpverlener voldoende aangepakt en ik verwacht in de toekomst geen hulp meer nodig te hebben. Als er nog weer eens een probleem zich voordoet dan zal ik zo weer voor het DMW kiezen. De hulpverlener heeft mij heel goed geholpen, ondersteund en goed inzicht gegeven in wie ik ben en waar ik sta. Ik kan nu de schade uit mijn jeugd een plek geven. Ik zie dit als de trouw en genade van de Heere God in mijn leven.”
  De naam Mariska Venema is gefingeerd.

  www.schuilplaats.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  KIEZEN VOOR HET LEVEN☻
  1 maart☻
  Rosanne kwam vanwege anorexia bij De Hoop. Zij vertelt: “Het doet pijn en het is eng om alles op tafel te leggen. Maar de weg die ik liep, leidt uiteindelijk naar de dood; dat wist ik ook wel. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om mijn verhaal te vertellen en daarmee te kiezen voor het leven. Ik heb veel gesprekken gehad. Nu kan ik weer gewoon genieten van het leven.”
  WAAROM STOPPEN MET ROKEN: Iedereen weet wel waarom je zou moeten stoppen met roken. Je kunt het zien op de pakjes in de winkel: roken veroorzaakt longkanker, roken heeft allerlei lichamelijke gevolgen en geeft forse gezondheidsschade. Maar stoppen is moeilijk. Ontzettend moeilijk. "Nicotineverslaving is een van de lastigste verslavingen om te behandelen, omdat je gedurende de dag zo vaak een dosering nicotine neemt," zegt Sjacco van Iwaarden.

  www.dehoop.org

  Image and video hosting by TinyPic

  MANNEN BANG VOOR KRITIEK☻
  1 maart☻
  De man hecht eraan zichzelf te bewijzen en vat ongevraagde adviezen snel als een tekort aan vertrouwen op. De vrouw probeert echter gemakkelijk het gedrag van de man te beïnvloeden, geeft ongevraagd advies en kritiek en stelt zich zo op als opvoedster. Dit geeft de man het gevoel niet te voldoen en overheerst te worden en het blokkeert zijn ruimte om van zijn fouten te leren. Daarvoor zou vooral nodig zijn dat hij zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Een man zal een vrouw pas om advies vragen, als hij niet de angst heeft dat ze kritiek zal uiten of zal proberen hem te verbeteren.
  Een man zal zichzelf niet veranderen als hij het gevoel krijgt oorzaak te zijn van een probleem. Hij zal zich veranderen als hij het gevoel krijgt daarmee het probleem op te kunnen lossen.

  http://www.coachpraktijkmindcare.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  NEDERLAND ZINGT DAG 2017☻ Op zaterdag 22 april 2017. Locatie: Jaarbeurs in Utrecht. De jaarlijkse Nederland Zingt Dag vindt dit jaar wederom plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Samen de mooiste liederen zingen, genieten van bekende artiesten en inspirerende optredens. Met als rode draad het thema 'Bouw uw koninkrijk'.

  Image and video hosting by TinyPic

  RIKKERT ZUIDERVELD Vrijdag 17 maart 2017Arnhem/Woensdag 29 maart 2017Houten☻☻ a een aantal succescvolle try-outs in het voorjaar speelt Rikkert Zuiderveld in november zijn cabaretprogramma 'Rikkert verdwaalt’ in sfeervolle theaters verspreid over het hele land. 

  Image and video hosting by TinyPic TIJD OM OP TE STAAN! BOEKPRESENTATIE/5 april 2017/19.30-21.30 uur/The Gift City-Rietweg12, Zwolle/ mail naar promotie@jongbloed.com 

  Image and video hosting by TinyPic

  PARKSTAD☻ 7 april 2017 - 8 april 2017/ Op vrijdag 7 april vindt de ‘Dit is Parkstad Nacht’ plaats, de eerste attractienacht in Limburg ooit. Attracties in de regio bieden bezoekers op deze historische dag - buiten de reguliere openingstijden om - exclusieve arrangementen aan. Natuurlijk doet Abdij Rolduc ook mee met deze Parkstad Nacht! Gekozen is om de attractienacht op 7 april te organiseren. Dit is de dag dat Parkstad precies een jaar geleden werd uitgeroepen tot beste reisbestemming ter wereld en de prestigieuze Tourism For Tomorrow Award in ontvangst nam. In Abdij Rolduc ontvangen we u voor een avondrondleiding (18:30 uur) met daarna een bezoek aan de micro-brouwerij en een proeverij van het Rolduc-bier. Daarna laat een van onze Winzers u onze Rolduc-wijn proeven. En voor de liefhebber is daarna nog een kort bezoekje aan de Rolduc wijngaard gepland. Prijs voor deze avond: € 15,75 per persoon./www.rolduc.com Image and video hosting by TinyPic

  PAASMARKT☻ 16 april 2017 - 17 april 2017 / Juko Events BV organiseert op 16 en 17 april een Paasmarkt in Abdij Rolduc. Aanvang: 11:00u. tot 18:00u. Entree: € 2,00 p.p., kinderen tot 14 jaar gratis.www.rolduc.com

  Image and video hosting by TinyPic

  CONCERT COUNTRY TRAILBAND/Vorig jaar waren ze voor het eerst in Maarssenbroek. De ervaren Country Trail Band, die al veel jaren onderweg is. . De klik was er onmiddellijk .Publiek en band voelden bij elkaar de liefde voor de gospel country. Daarom dit jaar wegens succes geprolongeerd./Datum en tijd: zaterdag 1 april - 20.00 uur Plaats: Maarssenbroek - kerkelijk centrum de Ark - Duivenkamp 844/www.events4christ.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  LOVE REVOLUTION/Hanne: “Ik ben heel blij en dankbaar dat mijn eerste tour zo succesvol is verlopen. Daarom hebben we besloten om ‘m in het voorjaar van 2017 een vervolg te geven! Ik heb daar superveel zin in! Zin om jullie te ontmoeten, zin om met jullie God te aanbidden en zin om enorm geïnspireerd te worden rondom het thema van deze tour: LOVE REVOLUTION.”/Datum: donderdag 06 april vrijdag 07 april zondag 09 april Plaats: Hilversum Doetinchem Eindhoven

  Image and video hosting by TinyPic

  PINKSTERCONFERENTIE STICHTING OPWEKKING VAN START☻ Vandaag ging de registratie voor de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking open. Van 2 tot en met 5 juni 2017 organiseert Stichting Opwekking voor de 47ste keer de jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen.http://www.opwekking.nl/2017

  SLIJPROTS

  Image and video hosting by TinyPic

  IK WIL NIET DAT MIJN (KLEIN) KINDEREN NAAR EEN OPENBARE SCHOOL MOETEN☻ 24 maart☻ Er is een kans dat het christelijk onderwijs op termijn verdwijnt. Hoe erg is dat? Janny zou het erg vinden als haar (klein)kinderen niet naar een christelijke school zouden gaan. Christelijke opvoeding gebeurt thuis, de christelijke school voegt hier veel aan toe wat betreft de Bijbelse en maatschappelijke normen en waarden. Verder is het goed voor kinderen het geloof samen te vieren. Ouders zijn als eersten verantwoordelijk voor de opvoeding, ook op geestelijk vlak. Een christelijke school is fijn en mooi, maar ontslaat ouders niet van hun plicht om hun kinderen op te voeden als volgelingen van Jezus. Dat laatste kan ook als je kinderen op een openbare school zitten. Pauline zegt dat ze waarde hecht aan de christelijke identiteit. Ze is docente.

  postimage

  DE KERK RICHT ZICH TEVEEL OP GEZINNEN☻ 15 maart☻ Vindt u dat gezinnen met kinderen te veel aandacht krijgen in de kerk? De kerk is vooral gericht op gezinnen. Als alleenstaande merk ik dat regelmatig. Je leert er je weg wel in vinden, maar soms is het gewoon minder leuk zegt Elly. Nisrine is er helemaal mee eens. En die aandacht ontbreekt juist voor alleenstaanden. Terwijl zij zich al een eenzamer voelen dan de gezinnen tijdens zo’n dienst. Kinderen horen vooral in deze tijd extra aandacht te krijgen. Het moet juist vaker gebeuren. Onze kinderen mogen niet afdwalen. Jezus zei tot Zijn discipelen: laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet, want ook voor hen is het Koninkrijk der hemelen.

  Image and video hosting by TinyPic

  IK PROBEER ER ZO JONG MOGELIJK UIT TE ZIEN☻ 10 maart☻ Met haarverf, makeup, kleding en zelfs botox proberen mensen er zo jong mogelijk uit te zien. Hoe belangrijk is dit voor u? Leny zegt dat iedereen en toch wilt? Het heeft ook te maken er verzorgd uit te zien en leuk gekleed te gaan. Vroeger leek iemand van 50 al snel oud, met name door de kleding die gedragen werd. Ze vindt het leuk jonger geschat te worden en ze merkt dat ook bij mensen om haar heen. Niets mis mee toch? Marijke zegt eerlijk gezegd wel. Haar aanstaande man is dertien jaar jonger dan haar. Dan is het toch wel meegenomen als ze iets gunstiger voor de dag komt. Bep zegt niet zo jong mogelijk, maar wel goed verzorgd. Ze is 66 en nog bijna niet grijs, dus dat scheelt wel weer. Verder wil ze er ook niet uitzien als een overjarige tiener.

  Image and video hosting by TinyPic

  MET KINDEREN PRAAT IK ZO MIN MOGELIJK OVER DE DUIVEL☻ 1 maart☻ De duivel: is dat wel een gespreksonderwerp voor kinderen? Wat en hoe vertelt u ze hierover? Dat lijkt mij wel verstandig. Marijke was zo dom haar kinderen erover te vertellen toen ze nog jong waren. Daardoor zijn ze lang bang geweest. Ze heeft daar veel spijt van gehad, want het heeft haar kinderen een poos belemmerd om vrij te geloven. Gelukkig is het goed gekomen, maar het had een stuk blijer gekund. Marc praat met zijn meiden van 8 en 4 niet veel over de duivel, tenzij die in een Bijbelverhaal voorkomt. Als je niet wilt dat je kind op school meedoet met bijvoorbeeld glaasje draaien of geesten oproepen, moet je wel vertellen waarom...Aimee gelooft dat het juist belangrijk is kinderen te leren hoe de geestelijke wereld in elkaar zit. Natuurlijk wel in wijsheid en altijd met de nadruk op het feit dat God overwinnaar is. We hoeven niet bang te zijn. Annemiek vertelt haar kinderen graag de realiteit. Niet om bang te maken, maar om het wonder van God liefde en genade nog meer te benadrukken.

  Image and video hosting by TinyPic

   ELIAS & GELOOF☻ 22 maart☻ NIET CHILLEN OP ZONDAG☻ Mijn buurmeisje is net als ik christelijk. We zijn niet verliefd op elkaar ofzo, maar we vinden het wel leuk om samen te chillen. Dit kan alleen nooit op zondag, want dan mag zij van haar ouders niet afspreken. Zij vinden dat christenen op zondag de rustdag horen te vinden. Wij doen dat thuis ook, maar dan op een andere manier. Ik mag bijvoorbeeld wel afspreken met vrienden. Waarom hebben we niet allemaal de zelfde regels? Elias, 9 jaar

  DANIELLE & GELOOF

  IK MIS HAAR HEEL ERG☻ 15 maart☻ Mijn zus is al 19 en studeert een half jaar in het buitenland. Ik mis haar super erg, want we doen vaak gezellige dingen samen, zoals film kijken en zwemmen. Als ze terugkomt, ga ik haar ophalen op Schiphol. Ik bid iedere dag voor haar. Dan vraag ik of God haar wil beschermen, zodat ze veilig naar huis kan komen. Danielle, 10 jaar

  SJORS & GELOOF☻

  Image and video hosting by TinyPic

  MIJN ZUS NEGEERT MIJ OP SCHOOL☻ 10 maart☻ Ik zit in de brugklas en mijn zus zit in de vierde. Thuis doen we alles samen, maar als we elkaar tegenkomen op school, doet ze net alsof ze me niet ziet. Ze schaamt zich dan voor mij. Ik begrijp daar niets van. Het is toch niet belangrijk wat anderen van je vinden? Ik vraag vaak aan God of Hij haar wil helpen om zichzelf te zijn. Dan vind ik mijn zus namelijk veel leuker! Sjors, 12 jaar

  WOUT & GELOOF☻

  Image and video hosting by TinyPic

  1 maart☻ IK KAN GOD ALLES VERTELLEN☻ Sommigen in mijn klas kunnen niet begrijpen dat ik geloof, omdat het volgens hen niet logisch is. Dan zeg ik altijd dat ik niet geloven ook onlogisch vind, want hoe is het anders alles ontstaan? Het maakt mij niet uit wat anderen vinden. Ik geloof dat God voor ons zorgt en dat ik Hem alles kan vertellen, ook al denk ik dat Hij soms wel belangrijkere dingen te doen heeft...Wout, 11 jaar.

  Image and video hosting by TinyPic

  JARIGEN IN MAART☻ IK WENS JE VELE JAREN☻ 1 maart☻ Jaren van zilver jaren van goud jaren van storm Vele jaren mogen er volgen jaren van zilver jaren van goud jaren waarin God van je houdt Ik wens je er vele Zijn zegen en bede voor nu in het heden.IvdAkker

  Elke dag is een geschenk van God maar een verjaardag een heel speciaal geschenk. Ik wens je een hele speciale verjaardag! Gefeliciteerd!

  BETERSCHAP

  Image and video hosting by TinyPic

  ACHTERUITGANG☻ 1 maart☻ Actief was ze op de Henry Dunant, als verpleegster, steun gevend, aan iedereen die ze tegenkwam. Nu is ze dement. Tien, zei ze vertwijfeld ineens weet ik het niet meer, dat deed haar zo zeer! We hebben er vaak over gesproken, de lijn leek steeds vaker verbroken. Soms even ruzie en onbegrip met je lieve man, die ook zo worstelde met je achteruitgang! Dat heb ik je toch al gezegd, en telkens moest er iets nog eens worden uitgelegd! Ik kom maar niet meer naar de gespreksgroep hoor, ik ben het spoor bijster m’n kind. Je weet niet half hoe erg ik dat vind! Ben het zo weer vergeten. We zagen je steeds minder, je raakte langzaam in een isolement Here God help, help, ik ben dement!!! Tineke Ebing

  ik denk vaak aan jou bid vurig voor je herstel God omgeeft jou met zijn genezende krachten op een goede gezondheid

  GEBOORTE

  Image and video hosting by TinyPic

  NIEUWE LEVENSGEUREN☻ 1 maart☻ het licht dat breekt in kleuren en schijnt op jouw gezicht, de nieuwe levensgeuren zijn 't wonder van Zijn licht.C.Verheij-dePeuter

  Steeds weer laat God ons zien het wonder van het leven 't begin van een nieuw mensenkind wordt weer heel klein geweven

  HUWELIJK

  Image and video hosting by TinyPic

  SAMEN VOOR ALTIJD☻ 1 maart☻ Een huwelijk is eenheid twee mensen komen samen samen tot de dood hen scheidt een huwelijk is eenheid met de Vader voor altijd verbonden tot de laatste adem een huwelijk is eenheid twee mensen komen samen.A.Holman

  Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

  SURINAAMS NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  RECHT EERLIJKHEID EN BARMHARTIGHEID OERPRINCIPES IN GOD☻ 24 maart☻ Recht, eerlijkheid en barmhartigheid "God vraagt van ons om over de concrete moeilijke situaties van ons land en van het leven na te denken en dan ook daadwerkelijk te handelen naar de waarden en normen van Gods Woord: recht, eerlijkheid en barmhartigheid. Hierin moeten we elkaar helpen, want het is niet gemakkelijk om dat wat over jaren is scheefgegroeid en steeds verder is afgegleden, weer recht te krijgen. Hierin moeten wij elkaar aanspreken op de diepste religieuze gevoelens die in ons leven, want eigenlijk begrijpen wij dit allemaal, maar we hebben de morele kracht nodig om te durven benoemen wat ingaat tegen recht en tegen de eerlijkheid, maar we hebben ook morele kracht nodig om barmhartig te zijn. We hebben wijsheid nodig, want het zal altijd gaan om een wijze balans, want je kunt niet slechts de nadruk willen hebben op de barmhartigheid, of alleen op het recht, of alleen op de eerlijkheid. Alle drie de oerprincipes zijn even belangrijk, vinden evenzeer hun oorsprong in God, en zullen in een wijze balans moeten worden nagestreefd. Laten we daarom bidden met heel ons hart, want wij houden van ons mooie land en van dit unieke volk. Laten wij bidden, want alleen God zal ons terug kunnen brengen op die goede weg, dat smalle pad. Laten we bidden met heel ons hart, opdat wij onze beperkte menselijke sympathieën en antipathieën, hebbelijkheden en onhebbelijkheden kunnen overstijgen, om gezamenlijk een weg te vinden voor alle Srananmans, waarin wij een toekomst mogen hebben, gebaseerd op die drie grondwaarden: recht, eerlijkheid en barmhartigheid. "God zij met ons Suriname, Hij verheff' ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samenkwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Werkend houden w'in gedachten: recht en waarheid maken vrij. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij". De geestelijke kreeg een daverend applaus na de preek.(Bron:startnieuws)

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

   NIEUWS EVANGELISCHE BEWEGING ENORM VERTAKT☻ 24 maart☻ "De evangelische beweging is nog steeds iets specifieks, maar het is niet meer iets specifieks van bepaalde groepen." Dat zegt Laura Dijkhuizen, een van de auteurs van het boek 'Typisch Evangelisch', dinsdag op Groot Nieuws Radio. De evangelische beweging is volgens haar zodanig vertakt, dat je niet meer kunt zeggen wat een typische evangelische kerk is. "Daarbij kun je zeggen dat Gods Geest aan de gang is gegaan voor wie zich daarvoor openstelt. En niet alleen voor bepaalde groepen. Dat is heerlijk door elkaar gelopen", aldus Laura Dijkhuizen in De Nieuwe Morgen. Ze ziet dat veel traditionele kerken zich verbonden hebben aan evangelische verbanden. Die kerken zoeken beleving en leggen nadruk op het hebben van een relatie met Jezus. In het boek worden opwekkingen beschreven die plaatsvonden in Nederland. "Daarvan uit zijn bekende namen voortgekomen die we nu allemaal wel kennen: Anne van der Bijl, Henk Binnendijk. Die komen uit vroege opwekkingen voort, waar we nu van zeggen dat het bekende christelijke Nederlanders zijn die een stempel hebben gedrukt op het hele christelijke kader in Nederland", aldus Dijkhuizen. Het boek 'Typisch Evangelisch' is tot stand gekomen met meer dan 50 auteurs vanuit de evangelische beweging die hun visie geven op verschillende thema's. Het initiatief en de eindredactie zijn in handen van Henk Bakker en Laura Dijkhuizen, onder meer van het Evangelisch College. Het boek kun je nu al bestellen via Kameel.nl, het boek is vanaf 17 april leverbaar. Door via deze link te bestellen, steun je het werk van Groot Nieuws Radio.(Bron:chrnws)

  Image and video hosting by TinyPic

  ZING MEE TIJDENS DE OPNAMES VAN DE NIEUWE OPWEKKINGS CD♥ 24 maart☻ Eén van de nieuwe Opwekkingsliederen die met Pinksteren uitkomt, is het lied ‘Vol ontzag’ van Christian Verwoerd. Een prachtig nieuw Opwekkingslied over de grootheid van God, en een mooie aanvulling op onze bundel. Luister vast naar de originele uitvoering. Het is een van de vijf liederen van eigen bodem die dit jaar op de cd verschijnen. Ook het veel gezongen lied ‘Good, good Father’ is straks op de nieuwe cd te beluisteren. De cd wordt in het weekend van 24 t/m 26 maart opgenomen tijdens het Zangfestijn en jij kunt daarbij zijn! Als je van zingen houdt mag je dit weekend op conferentiecentrum De Kroeze Danne in Delden niet missen. Geef je vandaag nog op via www.opwekking.nl/zangfestijn Daar vind je ook meer informatie over programma en praktische zaken. Voordelig naar de Pinksterconferentie Op 1 februari ging de registratie voor de Pinksterconferentie van start. Fantastisch hoeveel enthousiaste mensen zich al hebben aangemeld. We zijn blij dat ook de opgaven voor medewerkers binnenlopen, want er is heel wat hulp nodig om de conferentie soepel laten verlopen: zo’n 2.500 vrijwilligers! Er zijn voor uiteenlopende taken medewerkers nodig die hun talenten willen inzetten – parttime of fulltime. Als fulltime medewerker krijg je een aantrekkelijke korting. Als jij je steentje wilt bijdragen, vind je hier een overzicht van alle vacatures. Werk je niet mee, maar wil je wel voordelig kamperen? Geef je dan op vóór 1 april en profiteer van het voordelige vroegboektarief!(Bron:ChrNws)

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (19)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (69)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (16)
 • Gods liefde (6)
 • Het leven (4)
 • Natuur/schepping (8)
 • Zieken (2)
 • Laatste commentaren
  Blijdschap

  ☺☺11 maart☻☻ 81d6e77c0911865779838e9b979eee79
  image hosting over 5mb

  MOGE GOD JE HART☻☻3 maart☻☻

  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opgeruimd huis opgeruimd hoofd

  Vroeger kon ik rustig tussen de troep zitten. Op de een of andere manier is dat in de loop der jaren veranderd. Ik vind het helemaal niet erg meer om met een emmer sop aan de gang te gaan. Lekker handen uit de mouwen en er tegenaan. Zo heb ik bij het eerste echte lentezonnetje de woonkamer helemaal onder handen genomen. Dus gordijnen gewassen, vloer helemaal schoongemaakt en alle opgestapelde troep van de winter weggegooid. Ik was aan het einde van de dag bekaf, maar het voelde echt heel goed: alles weer fris en schoon. Die voorjaarsschoonmaak van mijn moeder was zo gek nog niet.


  (Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist.(Hebreeën 1:3)Mensen zijn zondaren omdat de mens zonder God leeft. Men wil niks over God weten. Precies zoals we ons huis opgeruimd en schoon maken. Zo wil God ook het hart van mensen schoonmaken reinigen en opruimen van alle zonden van  uit de wereld.

  Wilt u ook uw hart laten schoonmaken en opruimen?

  24-03-2017 om 12:13 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  20-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Paasverhaal

  JEZUS WAS GESTORVEN AAN HET KRUIS

  Denk je ook wel eens: waar gaat dit nu eigenlijk over? Gaat dat over lente, eieren en lammetjes in de wei? Niet dus, al zijn dat wel leuke dingen. Als je niet weet waar Pasen over gaat, let dan nu goed op. Want dit is het echte paasverhaal.


  Het verhaal begint droevig, 2 dagen na de begrafenis van Jezus van Nazareth. Hij was gestorven aan een kruis, bij de stad Jeruzalem. Zijn vrienden hadden geloofd dat Jezus de Zoon van God was. Maar met zijn dood leek het over en uit.

  KOM, KIJK MAAR IN HET LEGE GRAF

  Voor dag en dauw, op de eerste dag van de week, gaan enkele vrouwen op weg naar het graf van Jezus. Dat graf was uitgehakt in een rots. Ze hebben geurige kruiden meegenomen op het dode lichaam van Jezus te verzorgen. Dan trilt plotseling de aarde! Het licht van de opkomende zon wordt even overstraald door een hemels licht.

  Pas als de vrouwen in de buurt van het graf komen denken ze aan de zware steen voor de opening van de grafkamer. Tot hun verbazing zien ze dat die is weggerold. Op de weggerolde steen zit een engel, een hemels boodschapper van God.

  De engel is als een bliksemflits naar de aarde gekomen en dat hemelse licht hebben de vrouwen gezien. Toen zijn voeten de aarde raakten heeft de grond getrild. Er waren soldaten die Jezus graf bewaakten, maar die zijn in doodsangst weggevlucht.

  De engel spreekt vriendelijk tot de geschrokken vrouwen: Jullie hoeven niet bang te zijn!

  Ik weet dat jullie Jezus zoeken. Hij is hier niet, Hij is opgewekt uit de dood zoals Hij gezegd heeft. Kom, kijk maar in het lege graf, Hij is hier niet meer. Daar is de plaats waar Hij gelegen heeft.(Bron:traktaat)

  20-03-2017 om 13:30 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Feestdagen
  15-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God houdt van zijn schepselen

  De Heer doet helemaal niets. Hij doet niets goeds, maar Hij doet ons ook geen kwaad.'(Zefanja 1:12) Sommige mensen zien God als een goedige, hemelse grootvader, die je graag om je heen hebt, maar niet echt een rol speelt in het moderne leven. Ze geloven niet in Zijn macht of in zijn komende oordeel.

  Er zijn mensen die het bestaan van God niet ontkennen, maar wel leven alsof God Zich niet in de mens interesseert. Ik kwam met een jonge student in gesprek die deze opvatting had. Ik vroeg hem of hij God als een God van kracht en wijsheid erkende. Hij bevestigde dat met de opmerking dat het universum en de schepping om ons heen dat bewijzen.

  Ik vroeg hem of hij ook geloofde dat het verlangen naar kracht en wijsheid een drijfveer voor het handelen van de mens was, en of dit iets was wat hij van zijn Schepper gekregen had. Dat beaamde hij en ik vroeg verder:

  Is er niet nog iets anders wat de mens in sterke mate motiveert?

  Hij wist niet wat ik bedoelde.

  Wat denk je van liefde? Kan die de mens er niet toe brengen iets te doen wat hij anders nooit zou doen, alleen uit liefde?

  Weer beaamde hij het.

  Zie je, ook deze bekwaamheid heeft de mens van God, zijn Schepper, gekregen. Maar hij kan ze alleen van een God gekregen hebben Die Zelf liefde is. Het was hem duidelijk en toen vroeg hij:

  Hoe kun je iets van deze liefde ervaren? De Bijbel kende hij niet, maar hij was bereid om te luisteren toen ik hem verzen als Johannes 3:16 en andere liet zien. Hij nam ook een Johannesevangelie aan en beloofde het te lezen. Moge de Heere geven dat we elkaar in de hemel weerzien. (Bron:HetGoedeZaad)

  15-03-2017 om 14:20 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  10-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ontferming van God

  Daar riepen ze: "Jezus, Meester, help ons alstublieft!" (Lukas 17:13)
  Melaatsheid is een ernstige ziekte die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament genoemd wordt.
  Ze komt overeen met de hedendaagse lepra. Met deze lichamelijke ziekte karakteriseert God in de Bijbel de zonde(Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.) en haar uitwerkingen op het leven van de mens.

  Net als de melaatsheid is de zonde besmettelijk. We staan allemaal onder invloed van onze omgeving, maar we beïnvloeden ook anderen. Zo scheppen bijvoorbeeld mensen die God niet vrezen(geen ontzag hebben voor God), een sfeer van goddeloosheid.(men leeft zonder God).

  De melaatsheid verbreidt zich door het lichaam. Zo is het ook met de zonde. In eerste instantie is ze alleen in de gedachten aanwezig, maar hoe snel komt ze niet tot daden!

  De melaatse heeft geen hoop. In de tijd van de Bijbel was deze ziekte ongeneeslijk. Er was alleen uitzicht op de dood. De zondaar leeft zonder hoop en zonder God in de wereld, en vol angst voor wat na de dood volgt.

  Vanwege besmettingsgevaar werden de melaatsen van de menselijke samenleving uitgesloten. Vergeleken met de zonde kun je zeggen: ze maakt eenzaam. De zondaar is van God gescheiden en het vertrouwen in mensen wordt vaak belemmerd door de aanklacht van het eigen geweten, dat zegt: Als ze eens zouden weten…!

  Maar er is Iemand Die niet alleen de melaatsheid kon genezen, maar ook van de zonde kan reinigen: Jezus Christus. Van Hem wordt gezegd: Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde en: Als u uw zonde belijdt: Hij is getrouw en rechtvaardig om u de zonde te vergeven en u te reinigen van alle ongerechtigheid.

  Trouwe en Lieve Vader in de Hemel, u nodigt de lezers uit tot een betere levensweg en het ervaren van ware vreugde en vrede.(Bron:hetgoedezaad)

  10-03-2017 om 13:42 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  06-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stevig fundament


  Lúister niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. (Mattheüs 7:24)

  Als u een huis wilt bouwen, moet u eerst voor een goed en stevig fundament zorgen. En als uw levenshuis in alle omstandigheden moet standhouden, dan moet het op het juiste fundament gebouwd zijn.

  Op welke overtuiging rust uw leven?

  Een ongelovige man zei eens: Er is een angst die me al het genoegen van het leven ontneemt.

  En wat mag dat zijn? vroeg een vriend.

  Ik ben bang dat de Bijbel waar is.

  Ja, de Bijbel is waar. Daarom draagt de Heere Jezus ons op Zijn woorden te horen en ze te doen, of anders gezegd: in Gods Woord te geloven.

  Wie de Bijbel niet als Gods Woord wil erkennen en niet wil geloven wat in dit Boek staat, heeft zijn leven op zand gebouwd. Zolang het leven over gebaande wegen gaat, kan alles goed gaan. Maar zodra de omstandigheden slechter worden, zoals levensstormen en noodsituaties, is het niet vreemd dat men uit de koers raakt.

  Er is maar één fundament, dat in alle levensomstandigheden standhoud, zelfs als de grootste stormen in uw leven tekeer gaan, zelfs als u voor de deuren van de eeuwigheid staat. Het is het geloof in de Heere Jezus Christus en in Zijn Woord. Boven het leven van elk mens die zijn vertrouwen op Hem gesteld heeft, staan de woorden: En ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.(Bron:hetgoedezaad)

  06-03-2017 om 13:36 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  03-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stevig fundament


  Lúister niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. (Mattheüs 7:24)

  Als u een huis wilt bouwen, moet u eerst voor een goed en stevig fundament zorgen. En als uw levenshuis in alle omstandigheden moet standhouden, dan moet het op het juiste fundament gebouwd zijn.

  Op welke overtuiging rust uw leven?

  Een ongelovige man zei eens: Er is een angst die me al het genoegen van het leven ontneemt.

  En wat mag dat zijn? vroeg een vriend.

  Ik ben bang dat de Bijbel waar is.

  Ja, de Bijbel is waar. Daarom draagt de Heere Jezus ons op Zijn woorden te horen en ze te doen, of anders gezegd: in Gods Woord te geloven.

  Wie de Bijbel niet als Gods Woord wil erkennen en niet wil geloven wat in dit Boek staat, heeft zijn leven op zand gebouwd. Zolang het leven over gebaande wegen gaat, kan alles goed gaan. Maar zodra de omstandigheden slechter worden, zoals levensstormen en noodsituaties, is het niet vreemd dat men uit de koers raakt.

  Er is maar één fundament, dat in alle levensomstandigheden standhoud, zelfs als de grootste stormen in uw leven tekeer gaan, zelfs als u voor de deuren van de eeuwigheid staat. Het is het geloof in de Heere Jezus Christus en in Zijn Woord. Boven het leven van elk mens die zijn vertrouwen op Hem gesteld heeft, staan de woorden: En ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.(Bron:hetgoedezaad)

  03-03-2017 om 12:42 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  01-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlangen naar het Paradijs


  Zoals een hert hevig verlangt naar water,
  zo verlang ik hevig naar U, God.(Psalm 42:2)Zoals het leven van een hert afhankelijk is van water, is ons leven afhankelijk van God. Mensen die Hem zoeken en ernaar verlangen Hem te leren kennen, vinden eeuwig leven.

  Als mensen over paradijselijke toestanden spreken, bedoelen ze toestanden waarin de mens zonder verlangen gelukkig is. Dat tegenwoordig zulke toestanden niet voorkomen, weten we allemaal wel. Maar het verlangen daarnaar heeft ieder van ons al wel eens gehad. Ik bedoel nu echter niet gewoon het verlangen naar materiële welstand, maar naar een wereld waar je vrede in je hart en vrede met God hebt; waar je vergeving van zonde en troost in alle pijn kent, waar je een kind van de levende God bent en dagelijks Zijn zorg en liefde ervaart, waar je iedere dag gelukkig leeft en je ondanks alles toch op de hemel verheugt. (Kent u Jezus reeds)

  God moest het eerste mensenpaar uit het paradijs verdrijven, omdat het Zijn gebod had overtreden en had gezondigd. (Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.) Een weg terug was er niet. God zag de ellende waarin de mensen door de zonde waren gekomen en wilde hun meer geven dan de weg terug naar het paradijs. In Zijn liefde zond Hij Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde, om aan het kruis van Golgotha het verlossingswerk voor ons te volbrengen. Zo leed de Heiland(redder', 'behouder', 'bevrijder', 'verlosser') in de drie uren van duisternis onder de slagen van de heilige God voor onze zonden. Toen riep Hij (Jezus) uit: Het is volbracht! en stierf.(Bron:HetGoedeZaad)

  01-03-2017 om 16:32 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  22-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als u alles ontbreekt

  Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft.(Filippenzen 4:13)xxx Vaak is de zucht naar meer bezit in wezen het verlangen een leegte in uw leven te vullen. Wat trekt jou aan wanneer jij je leeg voelt? Hoe kun je werkelijke voldoening vinden? Het antwoord wordt bepaald door je perspectief, prioriteiten en krachtbron.

  In de stilte of de storm, in ziekte of gezondheid, overvloed of gebrek, in de familiekring naast een wieg, een graf of in de eenzaamheid van een leven vol ontberingen weten we dat Uw genade altijd genoeg voor hen zal zijn.

  Als u alles ontbreekt, als alle steunpunten van deze wereld nutteloos zijn geworden en u in het dal van de schaduw van de dood wandelt, als u geen gezondheid, geen geld, eer en liefde meer hebt, zal toch Uw liefde, mij Uw altijd duidelijke, eeuwige belofte tonen: Mijn genade is u genoeg!

  Zonder U, hoe zou kracht en moed bij mij komen? Zonder U, wie zou mijn last dragen, wie? Zonder U zou mijn geloof, hoop en liefde afbrokkelen. Alles, Heere, bent U!xxxDaarom wil ik bouwen mijn pad daarheen. Tot Uw roep zal schallen en daar ben ik thuis. Dan zal ik met een nieuw lied U vrolijk toejuichen: niets heb ik te brengen; Alles, Heere God, bent U!(Bron:HetGoedeZaad)

  22-02-2017 om 12:34 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Redding
  20-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij wil binnenkomen

  Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij u binnenkomen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem.(Openbaring 3:20)

  Er staat iemand voor de deur van uw hart en leven. Hij klopt aan en smeekt om binnengelaten te worden. Maar openen de deur naar ons hart natuurlijk niet voor iedereen die naar binnen wil. We willen weten wie het is die aanklopt.

  Ik wil het u met een paar woorden zeggen: het is Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, Die 2000 jaar geleden Mens werd, ongeveer 33 jaar op deze aarde heeft geleefd en toen een verschrikkelijke dood aan het kruis stierf. We worden geboren om te leven, maar Hij kwam als Mens in deze wereld om te sterven. Daarin is Hij uniek want toen Hij aan het kruis hing, werd Hij voor God de Zondedrager. De Heilige Rechter strafte Hem voor de zonden van anderen. De laatste consequentie van de zonde is de dood. Ook dat moest Jezus Christus verdragen, hoewel Hijzelf nooit gezondigd had.

  Nu is het kruis er het beste bewijs van dat God ons liefheeft. Omdat Zijn Zoon voor anderen gestorven is, biedt God ons nu genade aan. Maar Hij dringt het geen mens op. We moeten het in geloof aannemen en de deur van ons hart voor de Heiland openen. Die buiten staat en aanklopt.

  Wat houdt u eigenlijk tegen om Jezus Christus als God Zoon te erkennen en Hem in uw leven binnen te laten? Bent u bang om uw leven toe te vertrouwen aan Hem? Hij zal uw leven alleen maar ten goede veranderen. De Heere Jezus is bereid om in uw hart, uw leven, uw woning, uw werkplek, uw persoonlijke situatie te komen. Hij wil binnenkomen, maar Hij zal de deur niet Zelf openen: u moet Hem binnenlaten. (HetGoedeZaad)

  20-02-2017 om 14:55 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  15-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Methusalem-gen geindentificeerd

  Het kwaad brengt altijd de dood: het is je loon voor wat je hebt gedaan. Maar de liefdevolle goedheid van God geeft een geschenk: het eeuwige leven, door onze Heer Jezus Christus.(Romeinen 6:23)☻☻Het loon van de zonde is de dood. Het loon van Christus is het eeuwige leven-nieuw leven met God, dat op aarde al begint en voor altijd verder gaat bij God.

  Een in 2009 gepubliceerde studie door wetenschappers uit de stad Kiel over een zeker gen bij hoogbejaarde mensen bevestigt een al langer bestaand vermoeden: een variatie in het gen FOXO3A oefent een positieve invloed uit op de levensverwachting.

  Mogelijk lukt het de medici op grond van deze inzichten de gemiddelde levensverwachting in de komende decennia verder te laten stijgen. En toch, op deze vergankelijke aarde blijft eeuwig leven een droom.

  Dat heeft een reden. Toen God de mens schiep gaf Hij hem de mogelijkheid om onder de meest gunstige omstandigheden een gelukkig leven op de aarde te leiden. Maar de mens overtrad het enige gebod dat hem opgelegd was; Adam en Eva aten van de verboden vrucht en doorstonden zo de proef van gehoorzaamheid niet.
  God Had hen gewaarschuwd. De dood trad toen feitelijk hun leven binnen en is sindsdien de vijand van de mensen. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door de zonde de dood, en zo is de dood over alle mensen gekomen. In Adam hebben allen gezondigd. (Het zit zó. Door de ongehoorzaamheid van een mens (Adam) is het kwaad in de wereld gekomen. En door het kwaad kwam de dood in de wereld. Alle mensen moeten sterven, omdat alle mensen verkeerde dingen doen. Romeinen 5:12)
  Toch is er eeuwig leven! God heeft een uitweg uit deze hopeloze situatie gegeven. De Bijbel bevestigt ons dat door het geloof in Christus, Gods Zoon, iedereen een nieuw vergankelijk leven kan ontvangen. We moeten wel inzien dat we zondaren zijn en God onze schuld belijden. Dan geeft Hij ons dit eeuwige leven, een leven dat ook in de toekomst doorgaat, als we de aarde allang verlaten hebben. (Bron:HetGoedeZaad)

  15-02-2017 om 15:04 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  08-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Koninkrijk van God

  Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal Hij jullie al deze dingen geven.(Mattheus 6:33)☻☻☻God de eerste plaats in je leven geven, betekent dat je je in eerste instantie tot Hem wendt om hulp, je gedachten vult met zijn wensen, dat zijn karakter je voorbeeld is en je Hem in alles dient en gehoorzaamd. Wat is belangrijk voor jou? Mensen, dingen, doelen en andere verlangens strijden allemaal om voorrang. Elk ervan kan God heel gemakkelijk van de eerste plaats verdringen, als je er niet bewust voor kiest Hem/God de eerste plaats op elk gebied van je leven te geven.

  Er zijn jonge meisje die urenlang met zichzelf bezig zijn: met hun kapsel, hun uiterlijk en hun kleren. Maar of hun leven met Gods wil overeenkomt, daar hebben ze nog niet over nagedacht. En er zijn jonge mannen, voor wie niets belangrijker is dan hun snelle auto. Zij hebben nog nooit naar eeuwige redding gevraagd.

  Er is een oudere man die veel moeite doet om zijn lichaam gezond en fit te houden. Wat hij er wel niet allemaal voor doet! Maar om de redding van zijn ziel heeft hij zich nog nooit druk gemaakt. En hoe veel oude mensen zijn altijd bezorgd om ook maar niets te missen? Nog nooit is in hen opgekomen dat je eeuwig verloren kunt gaan.

  Wat te denken van allerlei verzamelaars, die ondertussen rijk zijn geworden? Er is een man die kostbaar porselein verzamelt. Hij geeft er veel geld aan uit en zijn verzameling is mogelijk onbetaalbaar. Maar de eeuwige rijkdom in Jezus Christus, Gods Zoon, de Heere van alle heren en Erfgenaam van alle dingen, veracht hij.

  Al deze mensen hebben bij al hun verschillen één ding gemeenschappelijk: ze concentreren zich op alles wat mogelijk is, maar niet op God. Ze zoeken bevrediging, maar écht geluk, echte levensvervulling vindt de mens alleen bij Jezus Christus, de Heiland/redder van de wereld. (HGoedeZaad)

  08-02-2017 om 14:35 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  02-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God dienen

  Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie niet gehoorzaam is aan de Zoon, zal niet eeuwig leven. Hij blijft schuldig en God moet hem straffen."(Johannes 3:36)

  Jezus zegt dat ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft(niet: eeuwig leven zal hebben). Eeuwig leven begint dus op het moment dat je geestelijk opnieuw wordt geboren. Eeuwig leven ontvangen, is Gods leven bezitten dat van nature eeuwig is. De aanvaarding van dat leven garandeert een eeuwig leven met God.

  U bent nu zelf verantwoordelijk te beslissen wie u wilt gehoorzamen, en God wil dat u het leven kiest. Besluit u uw keuze uit te stellen, betekent de keuze Christus niet te volgen.( Als u denkt dat het verkeerd is om de Heer/God te dienen, kies dan vandaag wie u wél wilt dienen. )Besluiteloosheid is een fataal besluit.

  Kijk, ik laat jullie vandaag het leven en het goede zien. Maar ook de dood en het kwaad. 16 Vandaag zeg ik jullie: houd van jullie Heer God, leef zoals Hij het wil en houd je aan zijn wetten en leefregels. Dan zal het goed met jullie gaan en zullen jullie een groot volk worden. Dan zal de Heer God jullie zegenen in het land dat jullie gaan veroveren. Maar als jullie de Heer God verlaten, niet meer naar Hem luisteren en je niet meer door Hem laten leiden, maar andere goden gaan aanbidden en dienen, dan zeg ik jullie vandaag dat het slecht met jullie zal aflopen. Jullie zullen niet lang leven in het land dat jullie na het oversteken van de Jordaan gaan veroveren. Vandaag horen de hemel en de aarde wat ik tegen jullie zeg. Zij zijn mijn getuigen. Ik laat jullie kiezen tussen het leven en de dood, de zegen en de vervloeking. Kies alsjeblieft het leven, zodat jullie zullen leven, en jullie familie ná jullie ook. Kies het leven door van jullie Heer God te houden, naar Hem te luisteren en Hem trouw te zijn. Want Hij is jullie leven. Dan zal Hij jullie een lang leven geven. En jullie zullen blijven wonen in het land waarvan de Heer aan Abraham, Izaäk en Jakob heeft gezworen dat Hij het hun zou geven."(Deuteronomium 30:15-20)

  02-02-2017 om 15:14 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Godsdienst
  26-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God zoeken


  WIE TOT GOD KOMT, MOET GELOVEN DAT HIJ IS, EN DAT HIJ BELOONT WIE HEM ZOEKEN
  Maar als iemand geen geloof heeft, kan God onmogelijk blij met hem zijn. Want als iemand naar God toe komt, moet hij geloven dat HIJ IS wie Hij zegt dat Hij is, en dat Hij de mensen beloont die werkelijk naar Hem verlangen.(Hebreeën 11:6).Mensen die ‘Hem/God ernstig zoeken’ zullen ontdekken dat zij worden beloond met Gods dichte nabijheid. God verzekert ons dat ieder die Hem oprecht zoekt die handelt naar het besef van het bestaan van God dat in elk mens aanwezig is - beloond zal worden.

  Er zijn mensen die vragen naar een ‘Godsbewijs’, zonder dat ze van plan zijn ernstig naar God te zoeken. Ze wijzen de Bijbel, Gods Woord, af met het argument, dat eerst iemand moet bewijzen dat er een God is. Dat is een denkfout, want op elk gebied van kennis moet je eerst bepaalde aannames doen, voordat je in het eigenlijke bouwwerk van de kennis kunt intreden.

  Zou het niet dwaas zijn als iemand de hele wiskunde in twijfel zou trekken, alleen omdat hij niet wil instemmen met de aannames waar ze op berust? De aanname dat twee numerieke waarden die beide zijn aan een derde, ook aan elkaar gelijk moeten zijn, kun je niet bewijzen, je moet haar regelrecht geloven. Toch, als je iets van wiskunde begrijpt, zul je de waarheid van het geheel erkennen.

  Als het om de kennis van God gaat, is het niet anders.Je moet eerst geloven dat Hij bestaat en dat Hij hen beloont die naar Hem vragen. Je moet ook geloven dat Hij door Zijn Geest de mensen mededelingen heeft gedaan, die in de Bijbel, Zijn Woord, zijn opgeschreven.

  Daarom: lees de Bijbel met een gelovend hart! Vraag niet van tevoren naar een ‘Godsbewijs’, dat zult u niet meer nodig hebben, zodra u God hebt leren kennen.

  Doordat we God geloven, begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. Wat we nu zien, is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars, namelijk het woord van God.(Hebreeën 11:3). God schiep het heelal vanuit het niets; Hij sprak en het kwam er. Wij geloven in de God die het heelal heeft geschapen door zijn Woord. Gods Woord heeft een onmetelijke kracht. Als Hij tot je spreekt, zul je dan luisteren en Hem antwoord geven? Kun je jezelf nog beter voorbereiden om Hem te antwoorden?

  Anders kom je niet uit de ‘geestelijke kortsluiting’ waarin veel mensen tegenwoordig vastzitten. (Bron: Het Goede Zaad)

  CONFERENTIE UITNODIGING.
  Bent u op zoek naar meer verdieping in je persoonlijke leven. Wenst u sterker opgebouwd te worden in uw geloofsleven om verder te groeien in de Here God. Voor verdere groei en toe te gaan passen in uw eigen thuis gemeente? Bent u woonachtig in Purmerend of de directe omgeving. Lees de flyer.

  26-01-2017 om 16:27 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Uitnodiging
  16-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God is licht


  God is licht. Er is in Hem helemaal geen duisternis. Dus als we zeggen dat we één met Hem zijn, maar zelf in het donker leven omdat we Hem niet willen gehoorzamen, dan liegen we. Dan leven we niet vanuit Gods waarheid. (1 Johannes 1:5-6)

  Licht vertegenwoordigd alles wat goed, zuiver, waar, heilig en betrouwbaar is. Duisternis staat voor de zonde en het kwaad.
  Te zeggen dat ‘God is licht’ betekent dat God volmaakt heilig en de waarheid is en dat Hij alleen ons vanuit de duisternis van de zonde naar het licht kan leiden. Er is altijd een verband tussen ‘licht’ en ‘waarheid’. Want licht maakt al het bestaande zichtbaar- of het nu goed of kwaad is. In het donker lijken goed en kwaad op elkaar, in het licht zijn zij goed te onderscheiden. Zoals duisternis niet kan bestaan in de aanwezigheid van licht, kan zonde niet bestaan in de nabijheid van een Heilige God. Als we een relatie met God willen hebben, moeten we onze zondige manier van lezen aan een kant zetten. Het is schijnheilig te beweren dat we zo’n relatie hebben, terwijl we in feite voor onszelf leven. Christus zal zul bedrog aan het licht brengen en veroordelen.

  Wanneer iemand komt te overlijden wordt er voor de overledene een dienst gehouden in de kerk. Men zegt ook dat de overledene naar de hemel gaat. Had de overledene een relatie met God?
  Mensen die zonder God leven, leven in zonde en het kwaad, leugen en bedrog. God is licht en kan geen zonde verdragen. Licht heeft te maken met Heiligheid en waarheid. Heeft men een relatie met God/verzoening dat komt men in het licht van God. God is een Heilige God. Niemand komt zomaar vanuit een andere weg bij God. Door Zijn Zoon Jezus komt men bij God.

  Lieve Hemels Vader dat vele lezers die nog geen relatie met u hebben, het pad van het licht mogen vinden.

  16-01-2017 om 14:41 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Religie
  10-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het leven was licht


  In het Woord was het leven, en het leven was het licht voor de mensen.(Johannes 1:4)

  Waarom is het eeuwige leven in Christus een ‘licht voor de mensen? Omdat de dood eeuwige duisternis brengt. Het Koninkrijk van God is eeuwig. Jezus kwam naar de aarde om de mensheid het licht van zijn eeuwig leven te geven. Je kunt het niet kopen, maar alleen als geschenk aanvaarden. Jezus heeft het uitsluitend aan de mensen die het graag willen hebben, dat zijn zij die willen leven als Gods burgers in zijn toekomstige, eeuwige Koninkrijk.

  Jezus Christus was de Maker van het leven en zijn leven brengt het licht naar de mensen. In zijn licht zien wij onszelf zoals we werkelijk zijn, zondaars die een Redder nodig hebben. Als we Jezus-het-Licht-volgen, kunnen we voorkomen dat we in het donker rondlopen en zondigen. Jezus verlicht ons pad, zodat we kunnen zien hoe wij moeten leven. Jezus verwijdert de duisternis van de zonde uit ons leven. Heb jij toegelaten dat het licht van Christus in je leven schijnt? Dan hoef je nooit meer te struikelen in de duisternis.

  10-01-2017 om 14:55 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Godsdienst
  05-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze persoonlijke schuld voor God

  'God, vergeef mij alstublieft de slechte dingen die ik heb gedaan!' (Lukas 18:13)Ieder mens heeft Gods genade nodig. Laat je niet door trots afhouden van Gods genade.

  Heeft de mens zoiets als een persoonlijke schuld voor God? Zijn niet de omgeving, de opvoeding, de omstandigheden enzovoorts verantwoordelijk voor de misère, waarin de individuele mens en de meerderheid van de mensen zich bevinden? Nee, we kunnen niet alle verantwoordelijkheid op de omstandigheden afschuiven. Er is een persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder individueel mens tegenover zijn Schepper. Daarom is er een persoonlijke schuld voor God.

  U kunt dit feit natuurlijk bestrijden en de aanklacht van het eigen geweten ontvluchten of de innerlijke stem met de smoes tot zwijgen brengen: de anderen leven ook zoals ik en doen hetzelfde. Dat helpt niets. Het verdringen van de schuld maakt ongelukkig en berooft van vreugde; het maakt onrustig, onbehaaglijk en bang. Ach, als we dat alleen maar wilden toegeven. God zegt: Weet, dat uw zonde u zal toegeven. God zegt: Weet, dat uw zonde u zal vinden! Zonde blijft zonde in Zijn ogen. Hij moet ze veroordelen en kan er niet gewoon aan voorbijgaan. Daarom vinden we pas echte innerlijke vrede en geluk als de kwestie van onze overeenkomstig Gods wil is, vereffend wordt.
  Dat kan gebeuren als wij deze schuld voor God toegeven en Hem onze zonden belijden. Dan mogen we op Golgotha blikken en zien dat de Heere Jezus daar onze zonden droeg en daarvoor door God is veroordeeld, en geloven dat Hij onze schuld voor God heeft verzoend - met Zijn leven en bloed.(Het Goede Zaad)

  God van liefde en genade, dat de lezers mogen gaan nadenken over hun redding.

  05-01-2017 om 16:08 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  29-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij heeft ook een ster voor zijn raam


  Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het de gewoonte in Amerika dat elk gezin waarvan een zoon in de oorlog was, een lichtende ster voor het raam plaatste.

  Op een avond liep een man samen met zijn zoontje door de straten. Het jochie vond die lichtjes voor de ramen erg interessant. Telkens als hij weer een ster zag, klapte hij in zijn handen.

  En terwijl ze zo het ene na het andere huis voorbij liepen, riep hij: Kijk eens, pappa, daar is ook een huis dat een zoon voor de oorlog heeft gegeven! En daar nog één! En daar is er een met twee sterren! En kijk, daar is een huis dat helemaal geen ster heeft!

  Eindelijk kwamen ze bij een open plek tussen de huizen. In de donkere lucht was nu duidelijk de Avondster te zien, die een helder schijnsel gaf. Het jongetje hield eventjes zijn adem in. Kijk, pappa! riep hij toen. God heeft zijn Zoon zeker ook gegeven, want Hij heeft ook een ster voor zijn raam!

  Inderdaad, God heeft zijn Zoon ook gegeven. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven - niet om te sterven voor een land, maar - opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16):Bron:levennu

  29-12-2016 om 15:31 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Godsdienst
  22-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De blinkende morgenster


  De sterren van vandaag hebben het gemaakt in deze wereld. Topsporters, muzikanten, acteurs, noem maar op. Deze sterren schitteren een poosje, maar vroeg of laat verdwijnen ze weer uit het zicht. Meer dan 2500 beroemdheden hebben een stervormige tegel met daarop hun naam op de ‘Walk of Fame’ in Hollywood. Deze sterren herinneren de wandelaars aan glorie die vergaat.

  Met Kerst worden we herinnerd aan een andere ster: de ster van Bethlehem. Ik bedoel nu niet de ster die de geboorte van Jezus aankondigde en gezien werd door de wijzen, maar Jezus zelf. Want in de Bijbel wordt Hij ‘de blinkende Morgenster’ genoemd. En hoewel Jezus wereldberoemd is, ligt zijn Ster niet tussen andere beroemdheden op straat in Hollywood. Hij schittert voor eeuwig en zijn glorie vergaat nooit.

  MORGENSTER
  Wat betekent het voor ons dat Jezus ‘de blinkende Morgenster’ is? Laten we daarvoor eerst naar de gewone Morgenster kijken. Wij hebben als gezin jarenlang gevaren op een schip van een zendingsorganisatie. Als we midden op de oceaan voeren en ‘s nachts buiten op het dek stonden, dan was het aardedonker, zeker als er maar een klein streepje maan was. Zo tegen het einde van de nacht, als het buiten het donkerst is, verschijnt dan opeens een schitterende ster: de Morgenster, waarvan we nu weten dat het de planeet Venus is. Maar door de enorme afstand lijkt het een grote heldere ster, die elke dag weer het ochtendgloren aankondigt.

  OPENBARING
  In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, lezen we over Jezus Christus als de Morgenster. Dit boek was allereerst geschreven aan de kerk in de eerste eeuw. De christenen werden zwaar vervolgd. Ze leefden in een heel duistere periode. Er staat ook veel in Openbaring over de laatste periode van deze wereld. Er wordt gesproken over rampen, oorlogen en vervolging. Al deze dingen zien wij in onze tijd elke dag op het nieuws. Zoveel narigheid dat we er wel eens moedeloos van worden. Je zou het kunnen vergelijken met die heel donkere periode tegen het einde van de nacht. Maar het bemoedigende is dat in het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring Jezus zegt: ‘Ik ben de blinkende Morgenster’- een schitterend beeld van hoop te midden van alle ellende.Bron:levennu

  22-12-2016 om 15:15 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Feestdagen
  Tags:Religie
  15-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn hoop is op u

  Heer, waar kan ik nog op hopen?
  Ik kan alleen maar vertrouwen dat U mij redt!(Psalm 39:8)


  Bij een roofoverval heeft T.J. een mens gedood.
  Daarvoor zit hij nu in de gevangenis. Hier vertelt hij over zijn leven:


  Ik heb iets overgeslagen. Alles wat plezier en genoegen beloofde, wilde ik hebben. Het moest steeds meer en steeds ongewoner zijn. Daarbij werd mijn hart leger en kouder. Mijn leven draaide rond in een neerwaartse spiraal. De ‘kroon’ op deze loopbaan was een roofoverval met moord.
  Na een korte tijd werd ik gepakt. Nu was ik daar waar ik hoord - in de gevangenis. Maar zelfs dit nam ik schijnbaar licht op. Naar buiten toe was ik misschien het overmoedige, koude type, diep in mijn hart was ik echter week en breekbaar. Ik zocht naar liefde en vond het niet. Ik verzonk in zelfmedelijden en ondernam een zelfmoordpoging zonder resultaat.


  Toen groeide er iets nieuws in mij. In mijn angst en onrust begon ik het Nieuwe Testament te lezen.
  De boodschap van Jezus Christus gaf mij hoop.
  Uiteindelijk kwam de dag, waarop ik persoonlijk naar God omkeerde. Het was een zondagse dienst. In de aanwezigheid van de andere gevangenen liet ik uit angst en trots niets van mijn ontmoeting met Jezus Christus zien.Maar in mijn cel stortte ik volledig in. Ik huilde als een kind, dat in de armen van zijn vader ligt en zijn grote schuld bekent.


  Van toen af aan had ik een nieuw doel voor mijn leven. Ik probeer Jezus Christus te volgen en Hem volledig te vertrouwen. Deze beslissing betreur ik tot op de dag van vandaag niet!

  15-12-2016 om 16:54 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Religie
  11-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie wilt u geloven

  De dwaze mensen denken:
  'Er is geen God.'
  Ze doen vreselijke en verschrikkelijke dingen.(Psalm 53:1)


  Het is verwarrend wat de mensen tegenwoordig over God zeggen. Sommigen verloochenen Zijn bestaan, anderen houden Hem voor een geheimzinnige wezen, dat door niemand herkend kan worden.
  Van degenen die Zijn bestaan erkennen, geloven sommigen dat Hij Zich niet om ons bekommert, in ieder geval niet om de details van ons leven. Voor anderen zijn God en de natuur één en dezelfde en weer anderen geven de voorkeur aan een geloof in vele goden.


  Wat zegt God Zelf? De enige bron, waarin wij iets van Hem kunnen ervaren, is de Bijbel. Daarin vinden wij: Heer, U kent mij door en door.
  U weet alles van mij, waar ik ook ben.
  U weet alles wat ik denk.
  U bent dag en nacht bij mij,
  U weet alles wat ik doe.
  U kent elk woord van mij,
  nog voordat ik het heb gezegd. (Psalm 139; 2-4); Ik weet dat U alles kan
  en dat alles wat U van plan bent ook gebeurt.(Job 42:2); Ben Ik alleen een God van dichtbij? zegt de Heer. Ben Ik niet ook een God van ver weg? Zou iemand zich zó ver van Mij kunnen verbergen dat Ik hem niet zou zien? zegt de Heer. Ik ben toch overal in de hemel en overal op de aarde? zegt de Heer. (Jeremia 23:23-24); Let op, Ik, de Heer, verander niet. Daarom zijn jullie niet totaal vernietigd, volk van Jakob! (Maleachi 3:6); Elk geschenk dat goed en volmaakt is, komt uit de hemel, van de Vader van het licht. Hij blijft altijd en eeuwig Dezelfde. Hij verandert nooit. Er zal nooit een spoortje duisternis in Hem te vinden zijn. 18 Wij zijn uit Hem geboren, doordat we geloofd hebben in de waarheid van zijn woord. Dat was ook Gods plan voor ons. Zo zijn wij, van alles wat Hij heeft gemaakt, de eersten die bij Hem mogen horen. (Jakobus 1:17-18); Weten jullie het dan niet? Hebben jullie het dan niet gehoord? De Heer is de Maker van de hele aarde. Hij is een eeuwige God. Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput. Hij is zóveel wijzer dan wij, dat wij Hem niet kunnen begrijpen.(Jesaja 40:28); Heer, U bent volmaakt! U kan kwaad niet toestaan. U kan oneerlijkheid niet verdragen. Hoe kunt U dan toestaan wat dit vreselijke volk ons volk aandoet? Hoe kunt U verdragen dat ze een volk veroveren dat beter is dan zij? (Habakuk 1:13);


  Als je niet van de broeders en zusters houdt, ken je God niet, want God is liefde.(1 Johannes 4:8) God is liefde en Zijn wens voor ons is in de bekende woorden uitgedrukt: Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.(Johannes 3:16)


  Wie wilt u geloven: de mensen of God?

  11-12-2016 om 15:11 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Religie  DANKBAARHEID☻

  20 maart☻

  Grenzenloos mysterie van genâ.

  Dank zij de straf

  die mij de vrede bracht,

  stierf Hij op Golgotha.

  Zo werd het

  eeuwig licht voor mij;

  verlost

  uit duist're nacht.W.Seinen


  GENEZEN VAN EEN SLIPPING HIP☻

  24 maart☻

  Genezen van een slipping hip Mirjam Voordewind uit Dwingelo ging met hetzelfde geloof als de vrouw in Markus 5 naar het wonder. Zij had al jaren ernstige pijnen in haar rug en heup, die uitstraalden naar haar knie en voet. De oorzaak was een ‘slipping hip’ die door de aanhechting van de spieren in haar linker heup, niet sterk genoeg was. Mirjam kreeg te horen dat het niet te opereren was. Bij de beweging van haar been was er een doorlopende knak in haar heup, dat alleen maar erger werd. Mirjan begon het Woord van God te onderzoeken en zo groeide haar geloof. Doordat het Woord van God haar sterk had bemoedigd, wist ze in haar hart dat zij aangeraakt zou worden en genezing door Jezus Christus zou ontvangen. Die avond predikte Jan Zijlstra dat wij de machtige God mogen aanroepen om genezing en dat al wie de naam van de Heer aanroepen, behouden zullen worden. Die avond hoorde ik: Die avond stond ik op het podium. De evangelist vroeg mijn naam en wat ik had. Hij wist niet wat een slipping hip was maar zei: ‘Je hebt problemen in je rug en je hebt heel veel pijn. Verbaasd bevestigde ik dit: ‘ja, ik heb heel veel pijn in mijn rug, heup en voet, het kan niet geopereerd worden.’ Toen hoorde ik de evangelist zeggen: ‘Wees genezen Mirjam, in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God.’ Op datzelfde moment golfde er een warme stroom van de kracht van God door mijn lichaam. Ik voelde hoe mijn heup, mijn rug, mijn knie en mijn voet werden aangeraakt. Ik voelde dat alle pijn uit mijn lichaam wegstroomde en hoe ik weer recht werd. Mijn moeder zat in de zaal en zag het gebeuren. Toen ik het podium afliep, voelde en hoorde ik ook niet meer het gekraak in mijn heup.

  GENEZINGS GETUIGENIS☻

  BIANCA ONTVANG GENEZING VAN AL HAAR KWALEN☻
  1 maart☻
  Een week voor het huwelijk bezoeken Bianca en
  Bert een genezingsdienst van Evangelist Jan Zijl-
  stra in de Wings of Healing in Warmond. Iemand
  wijst Bianca op die dienst en zij voelt sterk om te
  gaan.
  Bianca lijdt al 34 jaar aan astmatische bronchitis,
  en leeft met de helft van haar longvermogen. Ver
  gelijkbaar met ademhalen door en rietje. Vanaf
  haar zeventiende heeft zij last van een darmziek
  te waarbij de darmen geen vocht vasthouden.
  Jan Zijlstra begon voor me te bidden en het was
  alsof Jezus achter me stond en met Zijn handen
  dwars door mijn lichaam mijn darmen aanraakte.
  Ik voelde Zijn aanwezigheid! Het was zo bijzon-
  der! Eenmaal weer op mijn plaats dacht ik: ‘ik ben
  er nu toch, ik ga ook voor mijn hernia en astma’.
  Tot ieders verbazing staat Bianca weer vooraan.
  ‘Er werd opnieuw voor me gebeden. Ik ervoer
  niet veel, maar terug op mijn stoel had ik ver
  schrikkelijke pijn. Bert herkende het meteen als
  een aanval van de duivel en wees me op iemand
  van het nazorg team die voor mij ging bidden.
  Daarna verdween de pijn. Na de dienst deed ik rek en strek oefeningen en
  kon ik alles weer bewegen zonder pijn! Ik wist dat
  mijn hernia genezen was. Eenmaal thuis heb ik
  het pufje voor de astma in geloof weggegooid.
  Als God me genezen had van de andere kwalen,
  kon Hij dit ook genezen. Naar het toilet gaan ver-
  liep ook weer probleemloos. Wow, wat is Jezus
  toch goed voor mij! Ik dank Hem voor mijn gene-
  zingen.’


  IKZOEKGOD
  LEVEN MET GOD: MAGIE OF WAARHEID☻
  1 maart☻
  Het ontstaan van ons leven.
  Of als stel het idee hebben op elkaars weg geplaatst te zijn.
  Of het gevoel dat we soms hebben – vaak kort en krachtig – dat de hemel even op aarde komt. Een geluksgevoel. Dat alles in ons leven even helemaal klopt.
  Zijn dit voorbeelden van magie? Een samenloop van toevallige omstandigheden?
  Of is het waarheid dat je aan iedereen kunt uitleggen?
  Of zou het een mix van magie en waarheid zijn?

  www.ikzoekgod.nl


  JEZUS CHRISTUS IS JOUW TOEVLUCHTSOORD!
  1 maart☻
  Elke dag worden we overspoeld met berichten over terrorisme, natuurrampen, hongersnoden, ziekten. Velen vragen zich dan ook af of er nog een veilige plek is in deze dwaze wereld!?
  En inderdaad bestaat die plek! God voorzag al deze dingen en Hij heeft bescherming beloofd tegen alle kwaad die de mens kent. De duivel kan ons in geen val lokken, waaruit God ons niet kan bevrijden, mits we Hem vertrouwen en Hem aannemen als onze toevlucht! Dat is Zijn belofte! Of het nu om een aardbeving, een moordenaar, een onbekend virus of een terroristische aanslag gaat, God zegt: in Psalm 91:
  U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.
  Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.
  De engelen geven gehoor aan de stem van Gods Woord. Bevestig dit en spreek uit wat Gods Woord zegt over bescherming en bevrijding. Engelen zullen worden gezonden om jou te dienen! (Hebreeën 1:14) Zeg dan niet: "Als het anderen kan overkomen, kan het mij ook overkomen!" Nee, zeg, "Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen." (Psalm 91: 7)
  De wereld zegt dat er overal gevaar loert. God zegt: "Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.... Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad."(Johannes 17: 14-23)
  Door geloof heb je toegang tot de schuilplaats van de Allerhoogste, waar geen kwaad je kunt raken. Er is geen reden te vrezen, want Jezus Christus is jouw toevluchtsoord!

  www.gelooft.com

  JEZUS CHRISTUS IS JOUW TOEVLUCHTSOORD!
  1 maart☻
  Elke dag worden we overspoeld met berichten over terrorisme, natuurrampen, hongersnoden, ziekten. Velen vragen zich dan ook af of er nog een veilige plek is in deze dwaze wereld!?
  En inderdaad bestaat die plek! God voorzag al deze dingen en Hij heeft bescherming beloofd tegen alle kwaad die de mens kent. De duivel kan ons in geen val lokken, waaruit God ons niet kan bevrijden, mits we Hem vertrouwen en Hem aannemen als onze toevlucht! Dat is Zijn belofte! Of het nu om een aardbeving, een moordenaar, een onbekend virus of een terroristische aanslag gaat, God zegt: in Psalm 91:
  U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.
  Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.
  De engelen geven gehoor aan de stem van Gods Woord. Bevestig dit en spreek uit wat Gods Woord zegt over bescherming en bevrijding. Engelen zullen worden gezonden om jou te dienen! (Hebreeën 1:14) Zeg dan niet: "Als het anderen kan overkomen, kan het mij ook overkomen!" Nee, zeg, "Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen." (Psalm 91: 7)
  De wereld zegt dat er overal gevaar loert. God zegt: "Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.... Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad."(Johannes 17: 14-23)
  Door geloof heb je toegang tot de schuilplaats van de Allerhoogste, waar geen kwaad je kunt raken. Er is geen reden te vrezen, want Jezus Christus is jouw toevluchtsoord! (Bron:gelooft)


  SHOUT BOX


  DE DEUR IS OPEN
 • Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK001
 • Hallo lLinecia,
 • Midweeksegroetjes
 • Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK001
 • Pozdrowienia Poland

  Druk op onderstaande KNOP om een berichtje achter te laten in mijn GASTENBOEK  VERANDERLIJK☻
  1 maart☻
  Alles is veranderlijk op aard
  Hetgeen een ieder ervaart
  Mensen veranderen van gedachten
  Men kan soms van alles verwachten.
  Het weer is altijd veranderlijk
  Alles op aarde is vergankelijk
  Veranderlijk zijn de tijden
  Niemand kan dit vermijden.
  Veranderlijk zijn de mensen
  Veranderlijk zijn hun wensen
  Veranderlijk is ons bestaan
  En eenmaal zal alles vergaan.
  Maar God blijft dezelfde, altijd
  Hij die ons van schuld bevrijdt
  Gods Woord blijft steeds gestand
  Hij houdt ons altijd bij de hand.
  Gods liefde duurt in eeuwigheid
  Hij kent onze veranderlijkheid
  Maar wil er altijd voor ons zijn
  In alle vreugd, verdriet en pijn.
  Fedde Nicolai.


  ONBEGRIP☻
  1 maart☻
  Er heerst veel onbegrip onder mensen
  Mensen begrijpen elkaar vaak niet
  En dat veroorzaakt soms veel verdriet
  Meer begrip voor elkaar is te wensen.
  Een onbegrepen mens voelt zich naar
  En durft zich dan niet meer te uiten
  Die gaat zich voor een ander afsluiten
  En is voor niemand nog bereikbaar.
  Onbegrip bestaat niet bij God de Heer
  Hij kent ons en weet wat er in ons omgaat
  Hij begrijpt ons en Hij is onze toeverlaat
  Bij Hem kunnen we terecht, steeds weer.
  Fedde Nicola


  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden.

   Prive e-mail versturen.  GODS SCHEPPING☻
  1 maart☻
  Vele mensen zeggen dat God bestaat
  Waarom is er dan al die haat
  Waarom is er dan al die oorlog
  Is er nog zoveel bedrog
  Vele mensen zeggen dat God niet bestaat
  Waarom het geloven
  We zien het met ons eigen ogen
  Zoveel mensen op straat
  Zoveel gevoelens op 1 gelaat
  Je moet eens goed kijken en heel dicht
  Zelden zie je een echt blij gezicht
  Mensen hebben zoveel problemen
  Waarom zou God die afnemen
  God straft ons voor ons slecht gedrag
  ach
  Moest God bestaan
  Dan zou alles vlotter gaan
  Zouden mensen blijer zijn
  Hadden mensen minder pijn
  God is goed in 1 ding
  maar het is nie zijn probleem
  God is goed in verandering
  Maar kan het niet alleen/Robin


  MIJN HULP☻
  15 maart☻
  Mijn hulp
  Mijn hulp is van God de Heer
  Die hemel en aarde gemaakt heeft
  En nog onderhoudt alles wat leeft.
  Mijn hulp is van God de Heer
  Want Hij wil mij beschermen
  En blijft zich over mij ontfermen.
  Mijn hulp is van God de Heer
  Hij blijft bij mij en maakt alles goed
  Hij is het die mij steeds behoedt.
  Mijn hulp is van God de Heer
  Want Hij brengt al mijn heil tot stand
  En houdt mij in zijn sterke hand.
  Mijn hulp is van God de Heer
  Want Hij beschermt mij altijd
  Ja, zelfs tot in eeuwigheid.
  (uit psalm 121)
  Fedde Nicolai


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • gekmin
 • real-life
 • openhands

  POEZIE☻

  BLIJF EERBIEDIG GOD VERBEIDEN☻
  1 maart☻
  Blijf eerbiedig God verbeiden
  Zwijg den Heer ootmoedig stil!
  Hij zal je naar Zijn raad geleiden;
  't Is goed en heilig wat Hij wil

  POEZIE ☺
  BEWANDEL TEVREDEN☻
  1 maart☻
  Bewandel tevreden,
  De weg hier beneden.
  Soms strijd, soms genot,
  Wat de aard' ook mag geven,
  Ons wezenlijk leven,
  Begint eerst met God.


  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺
  INDIVIDUELE RETRAITES☻
  27 t/m 31 maart/1 t/m 5 mei☻
  Bij een individuele retraite bent u volledig vrij uw eigen dag in te delen. U bepaalt zelf hoe lang u wilt komen. Bij meer dan 3 overnachtingen krijgt u korting. De stiltemap op uw kamer kunt u gebruiken als houvast. U gebruikt uw maaltijden op tijden die u zelf uitkiest. De individuele retraites zijn alleen doordeweeks te boeken
  Als u wilt, neemt u deel aan ons dagelijkse gebedsmoment van 18.30-19.00 uur in Patmos. Op maandagmiddag is er een samenkomst rond de bijbel in de Grote Zaal. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u dit aangeven bij de receptie. Vooral geschikt voor mensen die echt aan hun rust willen toekomen. Thema’s
  1. Leven met hoop
  2. Wie ben ik eigenlijk?
  3. Dichtbij God
  4. Vertrouwen in vergeving
  5. Geroepen tot navolging/www.zdh.nl
  www.zdh.nl

  DE SPIL

  OPENCREATIEF WEEKEND☻
  do 9 Mrt 2017 19:30 t/m zo 12 Mrt 2017 14:30/
  Heb je zin om in alle rust creatief bezig te zijn met je eigen werkvormen: schilderen, tekenen, houtbewerken, schrijven, dichten etc.??
  Wij bieden je een lang weekend in de Spil zonder verder programma of thema.
  Je verblijft in een prachtige omgeving waarin rust en stilte heerst. Er zijn inspiratie momenten in de kapel tijdens het ochtend-, middag- en avond gebed.
  Je neemt je eigen werkmateriaal mee. Het is mogelijk om in de huiskamer, buiten of op je eigen kamer te werken.
  Begeleiding: Francien Kaljouw-Segers en Carla Barmentlo

  STILTE 5 DAAGSE: STIL WORDEN EN LUISTEREN NAAR GOD☻
  zo 19 Mrt 2017 19:30 t/m vr 24 Mrt 2017 14:30/
  Thuiskomen bij God en jezelf? Dan biedt deze periode van 5 dagen je de mogelijkheid om meer tijd te nemen voor jezelf en de ontmoeting met God. In de BBC documentaire ‘The Big Silence’ pleit de Benedictijnse abt Christopher Jamison, voor dagelijkse stiltemomenten in onze drukke en jachtige samenleving. Hij noemt stilte het ‘medicijn voor de ziel’.
  We maken kennis met het prachtige geheim van de stilte en leren daarvan genieten. In de stilte ontstaat ruimte voor de ontmoeting met jezelf en met God, ontmoetingen die je leven zullen verrijken en je geloof verdiepen. Tijdens deze dagen heb je gelegenheid voor geestelijke oefeningen. Ook is er ruimte om te wandelen in de natuur en tijd voor creatieve uitingen. Elke dag is er gesprekstijd ingepland met je geestelijk begeleider. Dat helpt je bij het leren omgaan met jezelf in relatie tot de stilte, het leren luisteren naar God en het structureren van je dag.
  En natuurlijk hebben we onze gezamenlijke vieringen in de kapel. Als je graag wilt deelnemen, wacht dan – gezien de beperkte groepsgrootte – niet te lang met je inschrijving. Je zult gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen voordat je deelname bevestigd kan worden.
  Begeleiding: Marianne Groen


  ☻☻10 maart☻☻

  postimage


  VERMOEID☻
  15 maart☻
  Vermoeid en belast
  “Kom bij mij, allen die vermoeid zijn
  Als uw lasten zwaar zijn om te dragen
  U door verdriet en pijn bent verslagen”
  Jezus zegt: “Ik zal er altijd voor u zijn.”
  Wees er zeker van: “Ik zal u rust geven
  Kom maar bij mij, ik zal voor u zorgen
  Nu, vandaag en iedere nieuwe morgen”
  Wat kan dat een troost zijn in ons leven.
  Jezus is vriendelijk en nederig van hart
  Hij wil ons nabij zijn, waar we ook gaan
  En neemt ons altijd in Zijn grote liefde aan
  Hij kent ons verdriet en heelt onze smart.
  Ga niet alleen door dit leven, ga met Hem
  Bij Hem is diepe innerlijk rust te vinden
  Jezus, Hij wil zorgen voor Zijn beminden
  Laten we dan luisteren naar Zijn roepstem.
  (Uit matth. 11 vers 27 en 28)
  Fedde Nicolai


  DE PIJN IN JE LEVEN☻
  15 maart☻
  Soms is het moeilijk om te geloven
  Soms is het moeilijk om te hopen
  Soms is het moeilijk om te bidden
  Soms is het moeilijk om te begrijpen
  Soms is het moeilijk om te accepteren
  De pijn in het leven…
  Geloof, hoop, bid, begrijp en accepteer het leven,
  God zal je helpen, dag en nacht
  Hij zal veel je geven,
  Hij is het, Die de pijn verzacht!
  Geloof, hoop, bid, begrijp en accepteer,
  Hij is de goede Heer!


  IN ROUW☻
  15 maart☻
  Halfstokse vlaggen
  ontwimpelen wat was,
  onhoorbaar spreekt de stilte
  in het mensenhart
  verbonden met de ander.
  Hoe machteloos,
  lam geslagen.
  Wind wappert het rouwbetoon,
  dragend het leed
  naar waar het wordt gehoord,
  naar Wie de laatste vijand
  heeft verslagen.
  Coby Poelman - Duisterwinkel


  DOE HET☻

  20 maart☻

  Doe gewoon je handen open

  Wat God zegent jou zo graag

  Wil je het van Hem ontvangen

  Doe dan wat Hij van je vraagt

  In de moederschoot geweven

  Kende Hij jou al zo goed

  dacht met liefde aan jouw toekomst

  geeft ‘t als jij je handen open doet.

  Je kunt niet aan Zijn oog ontglippen

  Hij heeft jou steeds in het oog

  doe gewoon je handen open

  kijk gewoon naar Hem omhoog

  Dank de Vader in de hemel

  ook als je de weg niet ziet

  want de zon schijnt achter wolken

  Hij kent jouw vreugde en verdriet.

  Heeft Zijn Zoon voor jou gegeven

  zeg gewoon ik dank U Heer

  voor Uw zoon en alle gaven

  maar ‘k verlang steeds meer en meer

  Hij heeft in zijn woord beloofd

  dat Hij luistert naar jouw vraag

  open nu je beide handen

  want Hij geeft het jou zo graag./I.vdAkker

  LIEFDESHANDEN☻

  20 maart☻

  Als in Uw Naam

  mijn handen

  druipend van genade

  in liefde openstaan

  een  teder teken

  van geven en van delen

  in uw voetsporen gaan

  om onze evennaasten

  naar Uw Woord en daad

  in tijden van lijden en nood

  zorgzaam bij te staan/G.Casier  OPGESTAAN EN LEVEN☻

  20 maart☻

  Ja, waarlijk, dat blijkt klaarlijk,

  door Zijn Woord, uit der engelenmond.

  Hij heeft verlaten; het graf, het donkere oord.

  In de gouden morgenstond.

  Niemand had het in de gaten.

  Overwonnen heeft Hij de dood,

  door Zijn opstanding.

  Hij ging, in de graftuin,

  achterlatend in het graf; mijn puin,

  van zonde en schuld.

  Hij heeft er voor betaald; een fortuin.

  Namelijk Zijn bloed!

  En zo Zijn beloften vervuld,

  door van 's hemels troon, te zijn neergedaald.

  Nu heeft Hij verkregen, Zijn "loon".

  Nu kan Hij vergeven. Hij is Gods Zoon,

  die zou komen en is gekomen.

  Opstanding - Leven - Oproep tot:

  een nieuwe gehoorzaamheid,

  naar Zijn gerechtigheid.

  Opgestaan, om voortaan,

  uit te delen, aan hen die bedelen,

  om Zijn genade.

  Ze zullen het krijgen,

  daar staat Zijn leven voor in; hier het begin.

  Straks volmaakt, als ik naar Hem mag opstijgen.

  Dan wordt hij, ook door mij,

  nooit meer verzaakt!D.v Engelenhoven


  DE LEIDING OP MIJN PAD☻
  15 maart☻
  Ik liep mijn pad
  Helemaal alleen
  Waar ik liep
  Liep niemand anders heen
  Ik voelde me eenzaam
  Wist vaak niet wat ik moest doen
  En als ik terug kijk
  Zie ik maar één afdruk van een schoen
  Ik baal
  En zie opeens geen uitweg meer
  Deze harde feiten
  Doen mij alleen maar zeer
  Opeens word het iets lichter
  En zie ik nog een paar stappen naast het pad
  Dat was mijn Vader
  Die mij tegenhield, want het was vaak glad
  Als ik zou gaan vallen van dat pad
  Duwde Hij mij terug
  Als ik ermee wou stoppen
  Gaf Hij mij een steuntje in mijn rug
  Hij pakte mijn hand
  En hielp mij over de obstakels heen
  Vader, dank U wel
  Zoals U er is absoluut geen!/Irma


  HAAST NIET TE GELOVEN☻
  15 maart☻
  Haast niet te geloven
  Het is haast niet te geloven
  Dat God mij helemaal kent
  En bij mij is, ieder moment
  Het is haast niet te geloven.
  Het is haast niet te geloven
  Dat God mijn hele leven leidt
  En dat Hij mij overal begeleidt
  Het is haast niet te geloven.
  Het is haast niet te geloven
  Dat God mij altijd ziet
  In blijdschap en verdriet
  Het is haast niet te geloven.
  Maar toch mag ik het geloven
  En rekenen op Gods leiding
  En op Zijn grote toewijding
  Wat een troost, dit te geloven.
  Uit Psalm 139
  Fedde Nicolai  HET IS VOLBRACHT☻

  20 maart☻

  "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?"

  De smartelijke kreten galmden door het heelal,

  de hemel zweeg en huilde,

  om Hem die was en is en komen zal.

  De engelen bogen diep hun hoofden,

  bij de aanblik van dit immense leed,

  Hem die zij aanbaden en loofden,

  die nu om eeuwigheids zaken streed.

  Tranen stroomden uit Gods ogen,

  bij het zien van Zijn eigen Zoon,

  maar God had met ons zóveel mededogen,

  daarom droeg Jezus onze straf en loon.

  Opnieuw klonken daar Zijn kreten,

  maar nu overwinnend en met kracht,

  met laatste inspanning galmde het door de kosmos:

  "Het is volbracht, het is volbracht!"E.Hebgstman-v Olst

  STILLER ZATERDAG☻

  20 maart☻

  maar toch

  maar immer nog

  van passie naar paas

  reiken zij naar het heimwee

  zich kleiner dan zij blijken te mogen

  ijken aan het overgeleverd verhaal,

  aan de gebezigde gebarentaal,

  kwam daar niet eens ergens

  een mens hen zeggen

  zie hier ben je

  ten minste

  met mij

  gemist.

  naar de welwillende

  staat van hun stille zaterdag

  graag een toegevoegd

  wees gegroet/H.Winter

  Nog vier dagen dan mag ik met Godsgenade een jaartje erbij.

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

   
  MAG IK NU ZEGGEN☻

  20 maart☻

  Mag ik nu ja zeggen,

  mijn leven in Uw handen leggen,

  kan ik deze belofte aan,

  kan ik deze weg wel aan.

  Mijn kind, geef aan mij je leven,

  Ik zal iedere dag bij je wezen,

  je mag Mij om alles vragen,

  Ik ben het die je zal dragen.J.Troost  SCHUILPLAATS☻
  10 maart☻
  Schuil bij de allerhoogste God
  Hij beschermt je dag en nacht
  En houdt over jou de wacht
  Hij is betrokken met jouw lot.
  Bij God ben je veilig en geborgen
  Hij wil jouw toevluchtsoord zijn
  In alle angsten, verdriet en pijn
  Wil Hij voor je blijven zorgen.
  Stel je vertrouwen maar op Hem
  Dan kun je moedig verder gaan
  God maakt voor jou ruim baan
  Luister dan maar naar Zijn stem.
  En schuil telkens bij God de Heer
  Een betere plek is er niet te vinden
  Hij wil het beste voor Zijn beminden
  Zijn goedheid keert steeds weer.
  ( woorden uit Psalm 91)
  Fedde Nicolai

  GEEN ZORGEN☻
  10 maart☻
  Maak je maar geen zorgen
  Voor de dag van morgen
  Laten we ons leven
  In Gods handen geven.
  Dan is het leven goed
  Als God ons behoedt
  Waar we ook zullen gaan
  Hij blijft naast ons staan.
  Wij mogen Hem vertrouwen
  En kunnen op Hem bouwen
  Hij laat ons nooit alleen
  Ga dan maar tot Hem heen.
  Wat een troost dat te weten
  Dat God ons nooit zal vergeten
  Hij houdt over ons de wacht
  Altijd , bij dag en bij nacht.
  Fedde Nicolai  IK KOM ERAAN☻
  15 maart☻
  Ik kom eraan
  haast zich een moeder
  wanneer ’t gevallen kind
  haar schreiend zoekt.
  Ik kom eraan
  klinkt als verlichting
  voor de kleinmoedige
  die hulp inroept.
  Ik kom eraan
  klinkt als een luchtsprong
  wanneer een drenkeling
  naar redding zoekt.
  Ik kom eraan
  klinkt als verlossing
  voor wie in barensdrang
  de dokter roept.
  Ik kom eraan
  klinkt als Zijn weerklank
  in de verdwaalde die
  Hem moedig zoekt.
  Coby Poelman-Duisterwinkel

  HEMEL UIT DE HEMEL☻
  15 maart☻
  Verlorenheid was wat ik voelde.
  Eenzaamheid en diep verdriet.
  Alsof verlatenheid door mij woelde,
  een oog die geen toekomst ziet.
  Een pijn die kliefde mijn hart.
  Mijn handen met boeien gebonden.
  Mijn hoofd bonzend van smart.
  Zo had ik nergens rust gevonden.
  Maar in de diepte van mijn ellende,
  voelde ik plotseling een hand.
  Een stem die ik reeds zolang kende,
  mij vrede bracht in hechte band.
  “Zie, in Mijn hand staat geschreven,
  jouw naam, onuitwisbaar vast.
  Ook voor jou heb Ik Mij gegeven.
  Ook van jou draag Ik de schuldenlast”.


  VOOR JOU☻
  1 maart☻
  In het begin van de wereld
  was de Here God alleen.
  Hij schiep in 7 dagen de aarde
  en alle andere dingen er omheen.
  Hij schiep de bomen, de planten
  De bloemen, de dieren,
  de zon, de sterren en de maan.
  Hij wil dat wij genieten
  van alles wat Hij heeft gemaakt
  van het bloemetje en het bijtje
  Hij hoopt dat het jou vrolijk maakt.
  Zie in alle mooie dingen
  de Schepper van hemel en aard
  Want Hij wil jouw vriend zijn,
  Hij vindt jou de moeite waard.
  Marietje van der Veen  WEES WELKOM☻
  15 maart☻
  Wees welkom" zegt God tot u en mij
  Hij wil voor ons als een goede vader zijn
  Voor al Zijn kinderen, groot en klein
  Hij maakte uit liefde ons van zonden vrij.
  Welkom
  Wij mogen in ootmoed tot Hem gaan
  Hij nodigt ons allen uit met open armen
  En wil zich liefdevol over ons erbarmen
  Hij blijft steeds bewogen met ons bestaan.
  Welkom
  Laten wij dan naar Zijn roepstem horen
  En ons leven aan Hem toe vertrouwen
  Laten we met eerbied onze handen vouwen
  Hem danken dat Hij ons heeft uitverkoren.
  Welkom
  Aarzel daarom niet, maar kom tot Hem
  Hij heeft het goede voor met iedereen
  Hij blijft getrouw en laat niemand alleen
  Hoor dan naar zijn uitnodigende stem.
  Fedde Nicolai  BEN JE VROLIJK BEN JE BLIJ☻
  1 maart☻
  Ben je vrolijk, ben je blij
  heb je weer een jaar erbij
  dank Hem dan voor dit geschenk
  God die altijd aan je denkt/I/I.vd Welle


  DE MEREL☻

  20 maart☻

  Er is een merel in mijn tuin geland.

  Zacht kwam hij neer en hipte even

  in ’t rond, en juist op dat moment

  heb ik een vuurrood’ appel in mijn hand,

  klaar, om in vieren, die aan hem te geven.

  Er is een merel in mijn tuin geland.

  Hij kijkt wat rond of op de grond

  iets ligt waar hij zijn honger mee kan stillen.

  Ik weet, hij zal niet eten uit mijn hand,

  maar deze appel is voor hem.

  ‘k Hoef hem niet eens te schillen.

  Er is een merel in mijn tuin geland.

  ‘k Ga stil naar buiten, waar hij even

  mij aankijkt of hij soms, vluchtend, zwevend,

  weer weg moet gaan; maar nee, hij blijft

  en wacht daar met zijn zwarte lijf

  op eten, zodat hij kan blijven leven.

  Ik leg de appel neer en keer

  mij om, om zonder knerpen

  in huis te gaan en door de ramen

  een blik op merellief te werpen.

  Met gele snavel snoept hij snel, steeds weer,

  en merellief en ik genieten samen.

  Ik fluister zacht “O Heer’

  dank U voor dit moment, ja amen!/A.Garms
  ZORGEN☻
  15 maart☻
  Wie van ons heeft nooit eens zorgen
  In het gewone dagelijks bestaan ?
  Waar we ook zullen staan of gaan
  Zorgen zijn er toch wel, elke morgen.
  Zorgen over kinderen en kleinkinderen
  Zorgen soms over onze gezondheid
  Zorgen over het regeringsbeleid
  Deze dingen kunnen ons wel eens hinderen.
  Breng al uw zorgen bij God, uw Heer
  Hij kent uw zorgen en verdriet
  Hij vergeet u en de zijnen niet
  Hij wil u bijstaan, steeds maar weer.
  God wil u met zijn zorg omringen
  Meer dan een aardse vader zorgt Hij
  God maakt u blij en van zonden vrij
  Hij zal zorgen voor u bij alle dingen.
  Fedde Nicolai


  Image and video hosting by TinyPic

  KERKENTOUR MAHALIA JACKSON DOET SURINAME AAN☻ 15 maart☻ Zangeres Denise Jannah doet Suriname ook aan met haar kerkentour van Mahalia Jackson, The Queen of Gospel’. “Geweldig! En ook mooi om nu zo specifiek met Gods woord bezig te zijn, zeker in dies tranga ten. Mijn ouders, zusjes en overige familie erbij te hebben maakt het extra bijzonder”, zegt de zangeres. De toer is op 17 maart in de Grote Stadskerk, 20 maart in de Hervormde Centrumkerk en op 22 maart in de Kathedrale Basiliek Sint Petrus en Paulus. De Vredeskerk in het rijstdistrict Nickerie wordt op 23 maart bezocht. Jannah wordt muzikaal begeleidt door Ivan Ritfeld op de piano, Asgar Koster op de bas en Walter Muringen op drums. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om een vijfde concert te houden speciaal voor seniorenburgers. De kerkentour ‘Mahalia Jackson, The Queen of Gospel’ is in Nederland een groot succes geworden. Tijdens de tour zingt Jannah een selectie van de bekendste en meest ontroerende nummers van ‘The Queen of Gospel’. Het initiatief voor de kerkentour komt van Richardo Tuinfort, de producent van onder andere de musicals ‘A poku Tori’ over Lieve Hugo en ‘What’s going on’ over Marvin Gaye. In beiden vervulde John Oldenstam de hoofrol. De tour in Nederland begon vorig jaar oktober. Trekker voor de lokale tour is schrijfster Cynthia McLeod. De coproductie ligt in handen van de Nationale Volksmuziekschool Suriname (NVMS).(Bron:Waterkantnet)

  Image and video hosting by TinyPic

  NIEUWE BIJBELVERTALING BIJ 33 BEST VERZORGDE BOEKEN 2016☻ 10 maart☻ De nieuwe editie van de Nieuwe Bijbelvertaling is gekozen tot een van de drieëndertig best verzorgde boeken van 2016. In 2016 verscheen een nieuwe uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling, ontworpen door Studio Ron van Roon. De Nieuwe Bijbelvertaling is de Bijbel in een taal die zowel literatuurliefhebbers als gelovigen aanspreekt. De eerste editie van deze vertaling kwam uit in 2004. Met 1,5 miljoen verkochte exemplaren is het de meest gebruikte bijbel van Nederland. De nieuwe zwart-witte uitvoering verscheen in 2016 en werd ontworpen door Studio Ron van Roon en uitgegeven door Royal Jongbloed. Bekijk dit filmpje om meer te weten te komen over het idee achter het ontwerp. Sinds 1926 worden jaarlijks de best verzorgde boeken verkozen door een vakjury, bestaande uit onder meer ontwerpers en uitgevers. Bij de samenstelling van de selectie kijkt de jury naar boeken die zich onderscheiden in de verzorging van hun vormgeving, typografie, beeldbehandeling en grafisch-technische productie. Dit jaar bestond de jury uit ontwerpers Yolanda Huntelaar en Remco van Bladel, Freek Kuin (creatief directeur drukker robstolk), Eelco van Welie (directeur nai010 uitgevers) en Carolien Glazenburg (conservator grafische vormgeving Stedelijk Museum Amsterdam). Vanaf 29 september zal het Stedelijk Museum Amsterdam de Best Verzorgde Boeken 2016 exposeren. Dan zal ook de uitreiking plaatsvinden. De drieëndertig best verzorgde boeken van 2016 zijn bovendien ingezonden naar de Schönste Bücher aus aller Welt in Leipzig, de internationale boekjurering. Op 9 maart a.s. zullen daar de winnaars bekendgemaakt worden. (Bron:Chrnws)

  SURINAAMS NIEUWS

  postimage

  GELOVIGEN MOETEN STOPPEN MET SCHIJNHEILIGHEID☻ 1 maart☻ Paus Franciscus heeft genoeg van de schijnheiligheid van sommige ‘gelovigen’ die een “schandalig hypocriet leven” leiden. De paus liet zich donderdagmorgen hierover uit tijdens een privé mis in zijn residentie. De pontifex maximus zei over een deel van zijn 1,2 miljard leden tellende kudde: “Het is schandalig om het ene te zeggen en het andere te doen. Dat is een dubbel leven.” Franciscus had eerder al gelamenteerd over parochianen die zich als “papegaaien” gedragen door wel trouw de kerk te bezoeken, maar niet uit te blinken in het doen van goede daden. “Je hebt van die mensen die zeggen ‘Ik ben heel katholiek, ik ga altijd naar de mis, ik hoor bij die en die gemeente” zei de paus volgens Radio Vaticaan. “Maar”, voegde de kerkvorst toe, “zij betalen hun werknemers geen behoorlijk salaris, zij buiten mensen uit, doen vieze zaakjes.” Hij gaf ook zijn priesters van langs en zei dat het seksueel misbruik van kinderen door priesters net een “satanische mis” is. Hij riep zijn kardinalen op zich niet langer te gedragen als “prinsjes” en waarschuwde de katholieken binnen de Italiaanse maffia dat zij bezig zijn zichzelf uit de kerk te zetten. Teveel christenen gedragen zich op deze manier, zegt de heilige vader. “Maar wanneer iemand zó katholiek is, is die beter af als atheïst”, preekte hij. Katholieke gelovigen moeten doen wat zij belijden, vindt de paus.(Bron:GFCnws)


  TWITTER HET GELOOF


  Zoeken in blog  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!