NIEUW: Blog reclamevrij maken?

☻☻☻☻21 juli☻☻☻☻

HET WOORD VAN GOD

GODSWOORD☻

ZIJN ENIGE REDDER☻

10 juli☻

Het hart van de Heer Jezus begrijpt wat de eenzame man zegt. Die wil graag beter worden maar weet niet Wie er voor Hem staat. Hij kijkt naar de onmogelijkheden - zijn eenzaamheid en ziekte en dat water - en ziet de Redder niet, Die voor hem staat. Jezus spreekt en de man geneest. Het gaat in dit verhaal niet eens zo zeer om de genezing. Er zit immers een menigte mensen die niet genezen wordt! Waar het om gaat is dat we voorbij onze problemen de Heer zien staan.

Soms zijn wij eenzaam. Alleen met ons probleem, waarin weinig mensen ons echt begrijpen. Na lang worstelen zijn we moe. Maar Jezus Christus ziet ons. Richt je ogen op Hem, weg van het probleem. Ja, er is de realiteit van moeite en eenzaamheid, maar Christus roept. Zie op Hem. Hij is onze realiteit. Dan zijn we niet meer alleen. Of we genezen of niet, ons leven zal na een ontmoeting met Jezus niet meer dezelfde zijn!


HET WOORD VAN GOD

EEUWIG LEVEN☻

10 juli☻

Wat eeuwig precies betekent kan onze taal bijna niet uitdrukken. Het woord 'eeuw' zit erin. Als we het vervangen door altijd, zit het woord 'tijd' er weer in. We hebben er gewoon geen woorden voor. In elk geval zullen we bij God zijn, zonder dat er ooit een einde aan komt.

Dit eeuwige leven is vol blijdschap en vrede.

EEUWIG GERED☻

Hoe zullen we zijn, tijdens dit eeuwige leven? Niet als zondaars; niet als mensen die niet gered zijn. We mogen deze eeuwigheid in Gods nabijheid doorbrengen, omdat we niet verloren zijn gegaan. Als wij de eeuwigheid zouden moeten doorbrengen in een plaats zonder God, zouden we zonder hoop zijn. Verloren.

De belofte hier is dat we niet verloren gaan. Nooit verloren zullen gaan. Voor altijd gered.
MOOIE TEKST☻

10 juli☻

Maak je geen zorgen om wat anderen zeggen achter je rug. Dat zijn de mensen die de fouten zoeken in jouw leven in plaats van de fouten te herstellen in hun eigen leven.

GEBED

EINDELOOS☻

21 juli☻

Als je het even

niet meer redt,

ken je dan

het nummer

van God?

Deze lijn

is nooit bezet,

tevens kosteloos.

Wil je het kennen

misschien?

Het is psalm

vijftig vijftien. M.de Kimpe

GEBED♣

GOD BRENGT U ONS NAAR EEN PLEK WAAR VREDE HEERST☻

10 juli♥

God breng ons naar een plek waar vrede heerst

wij zitten in een net van angst gevangen.

Dat ons met zijn tentakels overheerst

en ons naar lucht en adem laat verlangen.

Heer zend Uw stormwind die al 't kwaad verjaagt

laat die de lucht rondom ons gaan verschonen.

Opdat de mens nu nog door 't kwaad belaagd

bevrijd onder Uw vleugelen mag wonen.

Wanneer Uw vrede aan ons wordt verklaard

zullen de tranen ons in d' ogen schieten.

De schaduwen verdwijnen van de aard

wij mogen van Uw vrede licht genieten. J.A v Tricht
GEBED

LEG UW HANDEN IN ZIJN HANDEN☻

21 juli☻

Bidden is vragen

dat er hulp komt dagen

als de lasten zwaarder zijn

dan wij kunnen dragen.

Leg uw handen in Zijn handen

en vraag het als een kind

Hij zal u liefdevol omarmen

u alles geven, wat Hij nodig vindt. J.vd Veen

GEBED

ZONDEN☻

10 juli☻

Heere, ik leg mijn zonden voor U neer,

wilt U ze mij nog vergeven?

Dit vraag ik om Jezus wil o, Heer,

die Zijn leven voor mij heeft gegeven.

amen/J. TroostINSPIRERENDE GEZEGDES☺

10 juli☻

Gods trouwe, tedere liefde, maakt het hart zo stil en blij, Zijn oog is op de musjes, en ik weet …QUOTES**

10 juli☻

"Het is geen kleinigheid om vriendschap met God te hebben."

PSALM☻

10 juli☻

"Houd u ver van de zonde en doe alleen wat goed is. Zoek met uw hele hart naar alles wat vrede inhoudt Psalm 34:14


KORTE GEDACHTE**

10 juli☻

God van allesomvattende liefde, wat kunnen we onze dorst lessen bij deze oproep van u: “Sta op, breng jouw ziel tot leven!” Als wij zo’n oproep volgen, dan zouden we nooit toegeven aan duisternis of ontmoediging, maar ons hart zou openbloeien voor een loflied op u.

KORTE OVERDENKING**

10 juli☻

Zo vaak zijn hart, hoop en thuis gebroken door zonde. Deze beschadiging infecteert onze cultuur en dringt ons leven binnen. God heeft een afschrikking van zonde gemaakt maar ook een middel van vergeving voor de schuld ervan: eerlijke en oprechte belijdenis van onze zonde. In het hart van bekentenis is een passie om te zien wat zonde is in de ogen van God en dat we worden gekweld doordat we het doen.  
CITAAT☻

10 juli☻

Het geloof is een gave van God en niet van de redenering.
EVANGELISCHE TEKST**

10 juli☻

"Het eeuwige leven is dat zij U kennen als de enig ware God, en Jezus als de Christus Die U naar de aarde hebt gestuurd."Johannes 17:3
Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (21)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (84)
 • Feestdagen (3)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (16)
 • Gods liefde (8)
 • Het leven (4)
 • Natuur/schepping (8)
 • Zieken (2)
 • BIJBELSE TEKST**

  10 juli☻

  De zonde betaalt een hard loon: De dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here."Romeinen 6:23


  SPREUKEN☺☺

  10 juli☻

  "Rechtvaardige mensen worden gezegend; goddelozen worden door hun eigen onrecht tot zwijgen gebracht." Spreuken 10:6
  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  DE SCHEPPING(2)☻

  10 juli☻

  Op de zevende dag stopte God met werken en rustte Hij. Deze dag wordt de sabbat genoemd. Het is een heilige dag: een periode om te stoppen met wat wij op de zes andere dagen doen en om er aan denken wat God voor ons heeft gedaan. Het is dan de tijd om er aan te denken dat Hij ons gemaakt heeft en ook de wereld waar wij in leven. Het is dan tijd om er aan te denken dat Jezus kwam om ons te redden toen wij hulp nodig hadden.

  Samenvatting

  God is de Schepper van alles. Hij maakte de wereld en gaf het aan mensen om ervoor te zorgen. Toen maakte Hij de sabbatdag, tijd om te rusten en aan Hem te denken.

  MEDITATIE

  EEN GESTOORDE VAKANTIE☻

  21 juli☻

  Als je jong bent, geniet dan van je jeugd. Doe wat je graag wil doen. Maar weet wel dat God zal oordelen over alles wat je doet.(Prediker 11:9)

  Het is bijna vakantie. Nog even en dan breekt er een periode aan van rust. Om blij van te worden . . . Ook voor christenen. Die vakantie. Die rust. Die blijdschap. Toch? Ik moet opeens denken aan een tekst die nogal eens in verband gebracht wordt met het onderwerp vakantie. ‘Rust een weinig’. Het is het woord van Christus tegen Zijn discipelen die net verslag gedaan hebben van hun werkzaamheden. Christen-zijn en vakantie houden gaat kennelijk prima samen. Sommige christenen hebben het appèl van Christus zelfs hard nodig: ‘Rust een weinig’.Ondertussen vind ik de tekst aan het einde toch wat zwaar klinken. Dat heeft natuurlijk te maken met dat geladen woord ‘gericht’. Zo op de klank af lijkt het alsof de Prediker de rem erop zet: op mijn vakantie. Op mijn rust. Op mijn blijdschap. Om eerlijk te zijn ben ik daarvan niet zo gediend. Het is bijna vakantie. Ook voor een christen. Vakantie. Rust. Blijdschap. Voor mij . . . Of toch niet?


   

  TIJD MET JEZUS

  DE MAKKELIJKE WEG☻

  10 juli☻

  De meeste mensen kiezen de makkelijke weg, de weg met de brede ​poort. Dat is de weg naar de dood. (Matteus 7:14)

  Jezus is heel direct en confronterend in deze uitspraak. Veel mensen, nee, de mééste mensen kiezen de makkelijke weg. Dat is de manier van leven die je als het ware vanzelf komt aanwaaien. Waar je geen moeite voor hoeft te doen. Het is de weg van kiezen voor jezelf en leven zonder God. Die weg loopt dood. Zegt Jezus. Dat is ernstig: op een weg zitten die dood loopt. Maar Jezus zegt het niet omdat hij graag wil dat de mensen die makkelijke weg gaan. Sterker nog, hij die zelf het leven is, zegt het om ons aan te moedigen: kies niet voor de dood, maar kies voor het leven! Gebed: Heer Jezus, bewaar me ervoor dat ik de makkelijke weg ga. Leer me door uw Geest steeds opnieuw de weg van het leven kiezen. Amen.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  UW LAST☻

  21 juli☻

  Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.(Psalm 55:23)

  Het kan zo zwaar zijn, de last die je moet dragen. En we hebben de neiging om dat in ons eentje te doen: zelf de last dragen en vergeten dat we onze last op de HEER mogen leggen. We blijven rondtobben in onszelf, we blijven malen en huilen zonder God daarbij te betrekken. Maar er is een hartelijke hemelse uitnodiging: leg je last op de HEER! Je zult merken dat hij je steunt. Het verdriet zal niet meteen voorbij zijn, de pijn blijft, maar je merkt dat God het mee gaat dragen. Want hij wil niet dat je ten val komt, dat je struikelt over je verdriet, maar dat je door je verdriet heen hem leert vertrouwen./Gebed: HEER God, help me om mijn last op u te leggen. Steun mij. Wil mijn verdriet met me meedragen zodat ik er niet onder bezwijk. Amen./Vraag: Welke last heb jij momenteel te dragen?

  Image and video hosting by TinyPic

  BEMOEDIGINGSSITE

  IK ZAL WEER OPSTAAN☻

  10 juli☻

  Lieve mensen,

  Er kan zomaar van alles gebeuren. Zo stond je nog stevig op je benen, het volgende moment lig je languit in de blubber. Vlak bij je klinkt het hoongelach: je vijand!

  Het is niet letterlijk bedoeld, maar geestelijk, dat woord van Micha. De vijand van Gods kinderen die er altijd op uit om ons ten val te brengen. Hij gooit met modder, zij lacht ons uit zodra wij vallen, samen roepen ze spottend: waar is nu jouw God?  Geloof de vijand nooit!

  Een prachtige bemoediging van Esther Vorsterman. Mag het je bemoedigen, het bemoedigde ook mij. In Jezus Naam.  

  Liefs, Gerry

  BEMOEDINGSSITE♣♣

  HEB JE EEN PARAPLU NODIG☻

  21 juli☻

  Een ander je paraplu geven, betekent soms zelf nat worden!

  LIEVE ZUSSEN EN BROERS,

  Het werd een bijzondere les in haar leven! Die ene keer dat God Hanna meende dat God haar iets ongewoons vroeg te doen. Een prachtig en eerlijk verhaal dat ons samen met Hanna doet nadenken over Gods stem verstaan én Gods hart leren kennen. Mag het je bemoedigen en steunen om hierin ook zelf je weg te vinden!

  Een bemoediging voor jou, met liefs!

  Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  VROUWEN NIET MEEGEREKEND☻

  14 juli☻

  LIEVE BROEDERS EN ZUSSEN,

  Iemand begon ze toch mee te tellen... Dat was Jezus! Een kardinale omslagpunt in de geschiedenis.

  Wieger Sikkema en Anne Velema zijn twee mannen die van harte meewerken in dit bemoedigingswerk. Goddank! Je moet vooral willen samenwerken als mannen met vrouwen en omgekeerd. Je hoort hen allebei in dit bemoedigingswerk. Wij geloven in de gaven van Gods Geest, zoals uitgelegd o.a. in 1 Korintiërs 12: 8. God gaf gaven aan mannen en vrouwen om de gemeente (Gods kinderen) er mee te dienen. Dat willen ook wij in dit werk zo graag doen, en we doen het als mannen en vrouwen!

  Willen samenwerken. Dat was vroeger wel anders, zeker in de dagen van Jezus. Maar wat bracht Jezus dáár een verandering in...

  Een prachtig woord van bemoediging van Anne, uit het voorjaar van 2016, zo praktisch en opnieuw zo actueel.

  Mag de Heer jou, of je nu een vrouw of een man bent, rijkelijk zegenen en nieuwe moed geven!

  Dien de Heer van harte.

  Met liefs, Gerry

   www.bemoedigingssite.nl

  DE DUISTERNIS VOORBIJ☻

  25 juni☻

  het is de hoop die ons doet leven

  Iedere dag en iedere dag  weer

  In moeilijke tijden nooit opgeven

  er komt ooit wel een ommekeer

  ook al bekruipt ons soms het gevoel

  dat wij nu  door God verlaten zijn

  wij moeten uitzien naar een doel

  ook al is het uitzicht soms zo klein

  wij zien niet hoe Hij aan het werk gaat

  in ons leven, toch blijft Hij heel nabij

  als de Lichtbron voor onze ogen aanslaat

  is de wanhoop en de duisternis voorbij/G. Casier

  EEN VRIEND☻

  25 juni☻

  Een vriend is iemand

  waar je alles aan kan vragen

  die in moeilijke tijden

  je leed helpt te dragen

  aan wie je de grootste geheimen

  gerust kan vertellen

  of een moeilijk probleem

  mee kan overleggen

  die je vreugde en verlangens

  weet te delen

  en je ook geen minuut

  met hem kan vervelen

  dat is ware vriendschap

  voor het leven

  die je als een hemels geschenk

  van God hebt gekregen! G.Casier


  AAN DE OVERKANT☻

  25 juni☻

  Je hebt het roer nu losgelaten,

  de strijd was zwaar, de weg was lang,

  nu ben je veilig aan de overzijde,

  daar is geen pijn meer, wees maar niet bang.

  En ginds aan de oever, daar staat Jezus,

  Hij wacht je op en kijkt naar jou,

  Hij wil dat je bij Hem komt wonen,

  steunend op zijn Liefde en Zijn Trouw!

  Je hebt het roer aan Jezus nu gegeven,

  Hij bracht je rustig veilig Thuis,

  zie je het Licht daar ginds al schijnen?

  Dat is je Eeuwig Vaderhuis!E.Hengstman/v Olst  MAG IK NU JA ZEGGEN☻

  25 juni☻

  Mag ik nu ja zeggen,

  mijn leven in Uw handen leggen,

  kan ik deze belofte aan,

  kan ik deze weg wel aan.

  Mijn kind, geef aan mij je leven,

  Ik zal iedere dag bij je wezen,

  je mag Mij om alles vragen,

  Ik ben het die je zal dragen. J.Troost

  IK HEB OP JE GEWACHT☻

  25 juni☻

  Ik heb je getrokken met koorden van liefde,

  toen jij nog geen eens aan Mij dacht,

  Ik heb daar gestaan met Mijn armen wijd open,

  Ik heb daar gestaan en gewacht.

  Ik heb je geroepen met woorden van liefde,

  je naam gefluisterd in duistere nacht,

  Ik heb je gedragen met Eeuwige armen

  en al die tijd op jou gewacht!

  Ik heb je gekoesterd met vleugels van liefde,

  zoals een hen voor haar kuikens, teder en zacht,

  Ik heb je geleid naar grazige weiden

  en Ben nog Degene die steeds op je wacht!

  Jezus.E.Hengstman/v Olst


  VERGEVEN☻

  25 juni☻

  Welke is de vijfde bede?

  Vergeef mij mijn schulden,

  die U niet mag en kunt dulden!

  Ze treffen U en daarvoor is geen rede.

  Wil mij mijn schulden niet toerekenen,

  maar mij aanzien in Christus' bloed.

  Dat alleen Heere, is goed.

  Zonder dat, kunt U Uw genade niet ondertekenen!

  Gelijk ook ik vergeef mijn schuldenaren.

  Vergeven! Ook vergeten? Of zijn dat problemen?

  Heere, dat het voor mij mag zijn; een vast voornemen,

  om te vergeven en dat te doen al mijn jaren!

  Wat is het groot, om alles bij U te mogen brengen.

  U, die mijn zwakheden en tekorten kent.

  Ook weet, hoe ik in deze wereld gedurig word miskend.

  U bent mijn verwachting, wat de toekomst ook zal brengen.

  Welzalig ben ik, als mijn zonden zijn vergeven.

  Als God mij, van mijn straf heeft ontheven.

  Als ik in alles waardoor ik ben bevlekt,

  voor Gods heilige ogen, door bloed ben bedekt D. v Engelenhoven

  DE BRON☻

  10 juli☻

  Als je wilt weten

  wat de bron is van je leven,

  kijk naar de zinnen

  die je net hebt neergeschreven.

  En luister naar de woorden

  die je hebt gezegd.

  Kijk naar je daden

  of ze eerlijk zijn en echt.

  Je ziet

  mijn hart is zuiver,

  of juist niet.

  Mijn hart is vol

  of leeg.

  Je daden

  spreken luider

  dan je woorden,

  omdat je hart laat zien

  wat je verstand verzweeg.

  Als ik op zoek ga

  naar die bron,

  dan word ik blij.

  Ik vond de bron niet zelf

  de Bron vond mij!

  Jannie de Paauw.

  Bekering/Groei  ZEKER WETEN☻

  10 juli☻

  De  laatste weken van het jaar

  dat voelt altijd een beetje raar,

  waar is de tijd gebleven?

  Dit jaar ging weer zo snel voorbij

  het nieuwe is al heel dichtbij,

  wat zal het ons gaan geven?

  Brengt het ons vreugde of verdriet

  een lach, een traan, ik weet het niet

  maar nooit zal ik vergeten,

  God heeft ons lief en gaat ons voor

  wie Hem volgt loopt in ‘t juiste spoor,

  zo is het! Zeker weten!

  Jannie de Paauw/Kinderged.

  Inhoud blog
 • Wie is Jezus
 • De levende God zoeken
 • Jezus gaat onze deuren voorbij
 • Het brood des levens
 • De troost en kracht van God
 • Ons leven=een damp
 • Vrede met God
 • De prijs voor de redding
 • Laat gaan
 • God heeft zijn liefde
 • Omkeren
 • Hoe en waartoe Jezus stierf
 • De Bijbel het unieke boek
 • Op de eenzame weg
 • Maar een stap
 • Hij die dorst heeft
 • Uit genade door geloof
 • Geloof-Kruis
 • Liefde hart
 • Gods oog
 • Opgeruimd huis opgeruimd hoofd
 • God houdt van zijn schepselen
 • De ontferming van God
 • Stevig fundament

  SCHUILPLAATS

  ZOON MET PSYCHISCHE PROBLEMEN☻

  10 juli☻

  “Door de gesprekken met Schuilplaats heb ik geleerd om met gevoelens van falen beter om te gaan. Ik mocht aanvaarden dat elke ouder fouten maakt. Het heeft geholpen om te ontdekken welke rol mijn eigen geschiedenis hierin heeft. Ik leerde mijn gevoelens beter herkennen en ze uit te spreken, waardoor ik beter voor mijzelf zorg. Ik schuif problemen niet meer onder het tafelkleed.”

  “De hulpverlener heeft mij geleerd om het tobben een halt toe te roepen. Ik heb heel lang gedacht dat ik grip had op hoe het leven loopt. Ik lag ’s nachts uren te piekeren hoe ik moest handelen in het contact met mijn zoon. Stichting Schuilplaats heeft mij geholpen om een andere levenshouding aan te nemen. Niet ik, maar de Heere God heeft de macht. Van mij wordt alleen gevraagd er te zijn en lief te hebben .”

  www.stichtingschuilplaats.nl

  DE HOOP

  EETSTOORNISSEN☻

  10 juli☻

  HET ONTSTAAT NIET ZOMAAR☻

  De Hoop biedt hulp bij anorexia en bij boulimia, in de vorm van behandelgesprekken. Margriet van Stiphout, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, vertelt: “Eetstoornissen hebben een grote impact: niet alleen op de gezondheid, maar ook op je stemming, je werk en je relaties. Ook ontstaat een eetstoornis niet ‘zomaar’; er zijn redenen die hebben geleid tot dit eetpatroon. Tijdens de behandeling houden we vanzelfsprekend de vinger aan de pols rondom de gezondheid van onze cliënten en spreken we eetuitdagingen met hen af. Daarnaast gaan we aan de slag met die achterliggende problematiek en met de implicaties op het dagelijks leven. Ik heb regelmatig contact met mijn cliënten; op de polikliniek, telefonisch en via mailcontact. Om de week gaan ze naar de psycholoog of psychiater van De Hoop.”

  www.dehoop.org

  Image and video hosting by TinyPic

  DE VLUCHTHEUVEL☻

  OUDERS VAN KINDEREN MET AUTISME: ZORG IS TOEREIKEND☻

  10 juli☻

  Eén op de drie ouders van kinderen met autisme ervaart de zorg voor hun kind als niet toereikend. De meest voorkomende oorzaak is de afwezigheid van of het onvoldoende aanwezig zijn van passende hulp voor de specifieke problematiek van de jongere. Een andere veel voorkomende reden voor de ontoereikendheid van de huidige situatie is dat de indicatie niet aansluit bij de begeleiding die gewenst wordt. Dat blijkt uit onderzoek onder 343 ouders van kinderen met autisme. Doel van het onderzoek was inzicht krijgen in de woon- en begeleidingsbehoeften van jongeren met autisme. Professionals hebben de taak overbelasting van ouders te signaleren en dienen oog te hebben voor het hele gezin, niet alleen voor de jongere met autisme. Zij moeten met de jongere zelf, de ouders en brussen bespreken welke ondersteuning binnen het gezin gewenst en noodzakelijk is. Daarnaast hebben professionals een taak in het signaleren van de ontoereikendheid van de huidige zorg en ondersteuning en ouders te begeleiden in de zoektocht naar passende hulp en begeleiding. www.stichtingdevluchtheuvel.nl

  ZOMERVAKANTIES☻

  Image and video hosting by TinyPic

  BASISONDERWIJS/VOORTGEZET ONDERWIJS/Noord-22 juli 2017 t/m 3 sep 2017/Midden-8 juli t/m 20 aug 2017/Zuid-15 juli t/m 27 aug

  Image and video hosting by TinyPic

  BOUWVAK VAKANTIES/ /Noord-7 aug 2017 t/m 25 aug 2017/Midden-24 jul 2017 t/m 11 aug 2017/Zuiid-31 jul 2017 t/m 18 aug 2017

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/

  TRAINING HET GODDELIJK LEVEN (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 19. juli

  20:00

  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  zondag, 23. juli

  10:00

  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 26. juli

  20:00

  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  zondag, 30. juli

  10:00

  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  www.wingsofhealing.nl

  GENEZINGSDIENSTEN

  GENEZINGSWEEKEND☻☻3 speciale dagen met de openbaring van de genezende kracht van Jezus Christus • Vrijdag 11 augustus 19:30 Genezingsdienst • Zaterdag 12 augustus 13:30 Kindergenezingsdienst • Zondag 13 augustus 10:00 Onderwijsdienst over genezing • Zondag 13 augustus 19:00 Genezingsdienst

  ♥♥♥♥♥

  Genezingsweekend Warmond Vrijdag 11 augustus 19:30 Genezingsdienst Za 12 augustus 13:30 Kindergenezingsdienst Zondag 13 augustus 10:00 /Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke genezing Onderwerp: De kracht van het Woord Zondag 13 augustus 19:00 Genezingsdienst Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke genezing met gebed voor zieken Zondag 20 augustus 19:00 /Bevrijdingsdienst Zondag 27 augustus 19:00

  ☻☻☻

  Amsterdam – Genezingsdienst Vrijdag 8 september 19:30 Winners Harvest Worship Center | Hunzestraat 85 | 1079 VW Amsterdam | 06-37332197 | www.winnersharvest.com ☻☻České Budějovice – Tsjechië – Genezingscampagne Donderdag 14 september 19:30 - Genezingsdienst Vrijdag 15 september 19:30 - Genezingsdienst Zaterdag 16 september 19:00 - Genezingsdienst Zondag 17 september 10:00 - Onderwijsdienst Hope České Budějovice | Clarion Congress Hotel České Budějovice - Prałská třída 2306/14 - CZ-370 04 Budweis - Czech Republic☻☻ Wijk en Aalburg – Genezingsdienst Vrijdag 29 september 19:30 Yeshua Gemeente | ‘d Alburcht - Perzikstraat 14a | 4261 KD Wijk en Aalburg | 0416-693204 | www.yeshuagemeente.nl

  Image and video hosting by TinyPic VRIJZIJN ZOMER WEEK 2017☻ 30 juli 2017 - 19:30 - 4 augustus 2017 - 13:00 We nodigen je uit om met je vrienden, familie, kinderen en tieners de zesde Vrij Zijn Zomerweek in Stadskanaal mee te vieren (van 30 juli tot en met 4 augustus 2017). Een conferentie voor het hele gezin, waarin we Gods tegenwoordigheid op bijzondere wijze in ons midden ervaren. Elk jaar zien we God wonderen doen in alle programma’s. Voor jong en oud Voor alle leeftijden is er een programma vol sport, spel, actie, humor en ontmoeting. In aansprekende programma’s worden Image and video hosting by TinyPic

  INSTAP RONDLEIDINGEN MARIA☻ Uw bezoek aan de tentoonstelling Maria wordt extra boeiend en leuk met een rondleiding door een ervaren gids. Iedere tweede vrijdag van de maand. In juli en augustus ook elke zaterdag om 14 uur!De rondleidingen zijn op vrijdag 9 juni - 14 juli - 11 augustus van 10:30 - 11:30 uur en van 14:00 - 15:00 uur: Extra rondleidingen elke zaterdag in juli en augustus om 14.00 uur: 1 juli - 8 juli - 15 juli - 22 juli - 29 juli/5 augustus - 12 augustus - 19 augustus

  Image and video hosting by TinyPic

  SUMMER COURSE IDENTITEIT& WERK☻ 21 augustus 2017 - 09:30 - 26 augustus 2017 - 17:00 Meer dan 80.000 uur van je leven besteed je aan werk. Hoe zorg je dat je identiteit terugkomt in wat je doet? Tijdens deze Summercourse word je uitgedaagd om te reflecteren, te oefenen én stappen te zetten om jouw professionaliteit en overtuigingen te verbinden. Een zesdaags programma voor youngprofessionals georganiseerd door Protestantse Diaconie Amsterdam en twintigersplatform De Kwekerij. Met inspirerende sprekers, workshops, coaching, spel en volop ruimte voor ontmoeting is dit de plek om stil te staan bij je diepste…

  SLIJPROTS

  Image and video hosting by TinyPic

  IK HEB WELEENS IEMAND TOT GELOOF GEBRACHT☻ 17 juli☻ Heeft u weleens meegemaakt dat iemand dankzij uw werk tot geloof kwam? Theologisch gezien heeft niemand dat ooit gedaan, behalve de Heilige Geest. Mijn antwoord is daarom nee. Ik heb wel een instrument mogen zijn in de handen van de Heer. Ik heb bij mijn weten vijf mensen tot geloof gebracht. Ik mocht een klein lichtje zijn voor onze geweldige God en daarom gelooft een vriendin nu.Ik heb mijn man in aanraking laten komen met de kerk en de Bijbel, maar ik kan hem niet tot geloof laten komen.

  Image and video hosting by TinyPic

  GOD IS VOOR MIJ ALS EEN VADER EN MOEDER☻ 5 juli☻ God is onze Vader. Maar kan Hij ook als een moeder voor ons zijn? Hoe ervaart u dit?Op jonge leeftijd heb ik mijn moeder verloren en een paar jaar geleden was ik tijdens de afwas aan het zingen voor God. Ik ervoer een vredige stem in mij hart die zei: Maar ik wil ook je moeder zijn. Ook werd ik wil ook je moeder zijn. Ook werd ik rond die tijd bevestigd in Zijn Woord en door een verhaal op Groot Nieuws Radio dat God je troost zoals een moeder. Dit heeft mij diep geraakt. En natuurlijk ook als Vader, de beste die er is! God Schiep man en vrouw naar Zijn evenbeeld. Dus als wij mensen zeggen dat Hij mannelijk is, doen wij Hem tekort. God is zoveel meer dan alleen mannelijk. God is veel te groot om te kunnen verklaren en beredeneren.

  MOPPEN

  DION&GELOOF☻ WIJ GAAN ZONDER INTERNET OP VAKANTIE☻ 17 juli☻ Bij ons thuis is iedereen altijd online. We hebben allemaal wel een tablet of telefoon. Zelf kijk ik vooral veel YouTube-video’s. Daar kan ik zomaar uren mee bezig zijn. Voor de zomervakantie hebben we afgesproken dat niemand op internet gaat. In plaats daarvan gaan we badmintonnen en zwemmen. Daar heb ik heel veel zin in, omdat het belangrijk is om aandacht aan elkaar te besteden. Ik denk dat God daar ook blij van wordt! Dion, 11 jaar.

  KIRSTEN&GELOOF☻ 5 juli☻ WIJ GAAN IEDERE WEEK PICKNICKEN☻ Mijn vriendinnen uit de kerk en ik willen in de zomervakantie iedere week gaan picknicken. Dat doen we natuurlijk omdat het super gezellig is, maar ook zodat we met elkaar over het geloof (en andere dingen) kunnen praten. We hebben een boekje met allemaal leuke vragen die we dan om de beurt gaan beantwoorden. Ik wilde dit aan Dwars laten weten, zodat andere lezers misschien iets aan dit idee hebben. Liefs! Kirsten, 14 jaar

  JARIGEN

  Image and video hosting by TinyPic

  JARIGEN IN JULI/AUGUSTUS☻ VIER JE VERJAARDAG☻ 10 juli☻ Vier je verjaardag als een feestdag met allen die je lief zijn groot en klein Zolang God jou het leven op deze aarde nog wil geven is het van grote waarde dat je genieten mag Zijn nabijheid mag ervaren op deze blijde dag en ook de komende jaren/M.Mulder-Zuur

  Klik hier voor meer gratis plaatjes

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  BETERSCHAP

  Image and video hosting by TinyPic

  DIE MORGEN☻ 10 juli☻ Die morgen ontwaak je en denkt bij jezelf: Ik geloof dat ik opsta ik hoorde toch net, meisje, sta op, sta op uit je bed! Die morgen ontwaak je en denkt bij jezelf: Ik kan wel gaan zingen een lied voor mijn Heer de lucht in mijn longen die is er nu weer. A.Hessing-Pot

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  Image and video hosting by TinyPic

  GEWEVEN IN DE MOEDERSCHOOT☻ 10 juli☻ geweven in de moederschoot en ieder mag het horen vanuit Gods liefde wondergroot geweven in de moederschoot mooie parel, jij kleinood Gods schepping blijft bekoren geweven in de moederschoot en ieder mag het horen/A.Holman

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  HUWELIJK

  Image and video hosting by TinyPic

  LIEFHEBBEN☻ 10 juli☻ man en vrouw schiep Hij hen als eenheid in volkomen overgave aan elkaar doordat Hij mij vurig bemind en vol van zijn onmetelijke liefde geroepen heeft de liefde die Hij geeft dienend uit te leven aan de ander toon ik zijn grenzeloze liefde 0 juli☻N.Siebel

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  PORNO IS EEN GEVAAR VOOR DE VOLKSGEZONDHEID☻ 10 juli☻ Joan Lindhout (32) maakt vuist tegen porno-industrie De 32-jarige Joan Lindhout uit Sommelsdijk is een man met een (enorme) missie: hij is begonnen met een strijd om porno de wereld uit te helpen. Via zijn recent gelanceerde website www.pornfree.world/nl wil hij zoveel mogelijk mensen bereiken. “Veel mensen kijken ernaar, weinig mensen praten erover. Dat wil ik omdraaien, want porno heeft zoveel negatieve invloed.”Dat vertelt hij in een interview op Internetbode.nl. In zijn vrije tijd verdiepte deze webdeveloper zich in de negatieve gevolgen van de porno-industrie. “Porno heeft een enorme impact op onze samenleving. Het doet iets met de mensen die het kijken, maar ook de mensen die het maken. Slecht voor je brein’ Hij doelt onder andere op seksueel geweld, uitbuiting, dwang, de negatieve beeldvorming van vrouwen en het stranden van huwelijken. “We maken ons druk om alcohol en sigaretten,” zegt hij, “maar ondertussen kan iedereen onbeperkt porno kijken, terwijl er genoeg wetenschappelijk onderzoek is dat aantoont dat het slecht is voor je brein.”Volksgezondheid "Porno is een gevaar voor de volksgezondheid en moet ook als zodanig behandeld worden door politici, medisch specialisten en wetgevers."

  Image and video hosting by TinyPic

  DIGITALE BIJBELS WERELDWIJD IN OPMARS☻ 5 juli☻ Wereldwijd wordt de Bijbel steeds vaker digitaal gelezen. Dat blijkt vandaag uit cijfers van de United Bible Societies (UBS). Lag in 2010 het aantal digitaal verspreide bijbels nog onder de 200.000, in 2016 steeg dit naar ruim 3 miljoen. Ook in Nederland groeit het aantal digitale bijbellezers snel, merkt het Nederlands Bijbelgenootschap. De 148 bij de UBS aangesloten bijbelgenootschappen verspreiden de Bijbel digitaal via CD’s, DVD’s, apps en online bijbelplatforms. Alle digitale bijbelvertalingen zijn opgenomen in een Digital Bible Library. Daarin is de Bijbel nu beschikbaar in 1161 verschillende talen, gesproken door 5,3 miljard mensen. De UBS werkt eraan de Bijbel in 2033 in alle gesproken talen digitaal beschikbaar te hebben. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ziet een sterke groei op zijn bijbelplatform debijbel.nl. Naast meer dan 20 vertalingen bevat deze site een schat aan achtergrondinformatie, afbeeldingen en kaarten. In 2016 steeg het aantal accounts op debijbel.nl van 98.000 naar 120.000. En in het eerste half jaar van 2017 groeide het aantal unieke bezoekers met bijna 30% in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Ook de digitale NBG-leesroosters – bedoeld om de Bijbel in het dagelijks leven toe te passen - verheugen zich in een toenemende populariteit. In de aanloop naar Kerst en Pasen brachten deze leesroosters ruim 18.000 lezers bezinning, inspiratie en verdieping.

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  SAMEN OPTREKKEN TEGEN ALCOHOLPROBLEMEN☻ 30 juni☻ Joël Voordewind was de initiatiefnemer van de wet om de minimumleeftijd voor de aankoop van alle alcoholhoudende dranken te verhogen van 16 naar 18 jaar. Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, zet zich in om effectieve alcoholbeleidsmaatregelen in te voeren en te handhaven. Zij spraken met elkaar over de alcoholproblematiek en wat daaraan moet gebeuren. Hier leest u een eerste deel van dat gesprek. Joël: ‘Er is een probleem met alcohol in de samenleving en dan voornamelijk met het drinkgedrag van onze jongeren. Tien jaar geleden, toen de discussie speelde over de leeftijdsverhoging, zat Nederland in de top drie van Europa met de meeste zuipschuiten onder jongeren. Dat was voor mij de aanleiding om contact op te nemen met allerlei organisaties, waaronder STAP, om hier iets aan te doen. We vonden de cijfers schokkend, die jongeren moesten hun opleiding nog afmaken en alcohol benadeelt de ontwikkeling van hun hersenen en vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd. Dat was het moment dat we elkaar de vraag stelden wat we eraan konden doen. Ik vroeg toen een onderzoek aan STAP met de vraag welke elementen effectief zijn om het drankgedrag van jongeren te beperken. Die maatregelen zijn het beperken van de verkooppunten, de prijs van alcohol verhogen, de alcoholreclame beperken en de minimumleeftijd verhogen. We zijn met alle punten aan de slag gegaan, maar ik kreeg door dat het verhogen van de minimumleeftijd heel belangrijk en concreet was. Zo zijn we aan dat wetsvoorstel gaan werken en is het ligt de minimumleeftijd voor alcohol sinds 1 januari 2014 op 18 jaar.(Bron:eo) NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  ZWEEDSE PEUTERS MOGEN NIET BIDDEN VOOR HET ETEN☻ 30 juni☻ Wet verbiedt godsdienstige elementen in het onderwijs Het christelijke Zweedse kinderdagverblijf 'De Kribbe' mag kinderen niet meer laten bidden voor de lunch. De gemeentelijke overheid van Umeå verbiedt zelfs het zeggen van 'amen' door kinderen op deze peuterspeelzaal, gerund door het Leger des Heils. Volgens de Zweedse Publieke Omroep heeft het kinderdagverblijf 32 kinderen. Britt-Marie Mårtensson, directeur van de Kribbe, bevestigt dat de plaatselijke overheid de voorschool op de vingers heeft getikt. Maar ze is het er niet mee eens. "De Onderwijswet kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het gebed mag niet in het onderwijs, daarom dachten we dat we het prima tijdens de lunchpauze konden doen. We hebben de wet gewoon anders geïnterpreteerd dan de gemeente." De Kribbe moet van de gemeente ook stoppen met Bijbel Snack, waarbij de kinderbegeleiders een gesprekje voeren met de peuters over Bijbelse onderwerpen. Het gebedje bij de lunch wordt vervangen door een liedje waarin gedankt wordt voor de zon, de regen en het eten. "Het is jammer van de traditie," zegt Kribbe-directeur Mårtensson, "maar zingen is ook leuk en de kinderen kunnen zelf kiezen wie ze bedanken met dit lied."(bron:eo)

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (21)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (84)
 • Feestdagen (3)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (16)
 • Gods liefde (8)
 • Het leven (4)
 • Natuur/schepping (8)
 • Zieken (2)
 • Laatste commentaren
  Blijdschap

  ☻☻21 juli☻☻ Image and video hosting by TinyPic
  21-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie is Jezus


  Wist je dat hoe jij Jezus ziet, bepaalt wat je van Hem ontvangt? Als je Jezus als jouw genezer ziet, ontvang je genezing. Als je Jezus als jouw toevluchtsoord ziet, ontvang je bescherming.

  In Nazareth, de woonplaats van Jezus, zagen de mensen Jezus in het natuurlijke. Mattheüs 13 bevestigt dit:

  Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan?  Ze zagen Jezus in het natuurlijke. Ze zagen Hem niet als God in het vlees. Het gevolg was dat Hij in Nazareth niet veel machtige werken kon doen, zoals we in Mattheüs 13 kunnen lezen:

  En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof.

  Vandaag zien veel mensen, waaronder sommige filosofen, Jezus van Nazareth als een goed persoon die een voorbeeldig leven leidde. Zij denken dat als iedereen zo zou leven dat de wereld er veel beter uit zou zien. En, zeker is dit waar, maar, is dit de manier waarop we Jezus moeten zien? Het antwoord is volmondig nee, omdat mensen Jezus niet zien als het brood van God dat uit de hemel kwam (Johannes 6:33), of als Degene die kwam om hun levend water te geven, zodat ze nooit meer dorst zouden hebben (Johannes 4:14), of als het Lam van God, Degene die de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). Zij ontvangen niet van Hem wat ze nodig hebben omdat ze Hem niet erkennen als Verlosser.

  Jezus kwam niet slechts om een goed voorbeeld te zijn. Hij kwam als onze Verlosser (Galaten 3:13), om ons rechtvaardig te maken (1 Korintiërs 1:30). Hij kwam als onze Herder, zodat we geen enkel gebrek hebben (Psalm 23:1). Jezus vroeg Zijn discipelen: "Maar u, wie zegt u dat Ik ben?", en hoe jij deze vraag beantwoordt, hangt af van hoe jij Jezus ziet! En hoe je Jezus ziet zal bepalen hoe en wat je van Hem ontvangt. Zie Hem dus als jouw God, jouw Beste Vriend, Verlosser, Schepper, Geneesheer, kortom, als Degene die Hij beweert te zijn in Zijn Woord! Hij zal krachtige werken in jouw leven doen! Bron:Gelooft.com)

  21-07-2017 om 15:04 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Overige
  17-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De levende God zoeken

  Tijdens een vakantie met mijn gezin in Zwitserland gingen we winkelen. Daarbij kwamen we plotseling tot de ontdekking dat één van onze vier kinderen ontbrak. De jongen was geïnteresseerd bij een etalage blijven staan en had helemaal niet gemerkt dat wij verder waren gegaan.

  Toen onze zoon de inhoud van de etalage grondig in zich had opgenomen, viel het hem ineens op dat hij alleen was.


  Hij bedacht hij moest en belde naar ons vakantie-onderkomen. Daar kreeg hij de raad om op de plek te blijven waar hij ons voor het laatst had gezien. Wij zouden zeker die weg terug nemen. Zo ging het ook: onze zoon keek nog maar net naar ons uit, toen hij ons al zag en wij hem vonden.

  Zo vergaat het de mensen die de levende God zoeken.. Eerst komen ze tot het inzicht dat andere interesses hun aandacht hebben opgeëist, waardoor ze God uit het oog hebben verloren.

  Daarbij hoeft het niet eens om zonden te gaan. Wij kunnen ons er al door familie, beroep, sport enzovoort van laten afhouden God de plaats in ons leven te geven die Hem toekomt.

  Als we dan het gemis bemerken, als we ons omkeren naar God, Hem zoeken en met heel ons hart naar Hem vragen, komen we erachter dat God al lang op zoek is naar ons, door Zijn Zoon Jezus Christus. (Bron:HetGoedeZaad)

  Want de Mensenzoon is gekomen om mensen die bij God weggelopen waren, te zoeken en te redden."(Lukas 19:10)

  Wat betekent zonde: Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.

  17-07-2017 om 14:58 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  10-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus gaat onze deuren voorbij

  JEZUS GAAT ONZE DEUREN LANGS

   

  Jezus gaat onze deuren langs,

  belt aan en hoopt op Zijn ontvangst.

  Hij wil graag met ons een gesprek

  aan liefde heeft Hij geen gebrek.

   

  Maar vaak blijven veel deuren dicht,

  Zijn liefdesboodschap van gewicht,

  kan hij als Heiland vaak niet kwijt,

  dat is wat Jezus vreselijk spijt.

   

  Toch houdt Hij vol en heeft succes,

  dat lukte op menig adres.

  Waar Hij Zijn liefde heeft betoond,

  zijn velen met zegen beloond.

   

  Wat Hij spreekt is een wijze les,

  die ook thuishoort op ons adres.

  Hij toont ‘t belang van liefde aan

  om daarmee aan het werk te gaan.

   

  Hij geeft ons ‘t voorbeeld hoe dat moet,

  liefde schenkend in overvloed.

  Zij maakt verharde harten zacht,

  wint door haar overwinningskracht.

   

  Dus als Jezus bij uw deur stopt,

  heeft aangebeld of aangeklopt.

  Doe open laat Hem binnengaan,

  dan biedt Hij u Zijn liefde aan.J.A v Tricht

  HET EVANGELIE

  10-07-2017 om 16:06 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  05-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het brood des levens

  HET BROOD DES LEVENS

  Jezus antwoordde: "IK BEN  dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35)

  Mensen eten brood om de honger te stillen en hun lichaam te laten functioneren. We kunnen geestelijke honger alleen stillen en daardoor een geestelijke leven op gang houden als we een juiste relatie met Jezus Christus hebben. Het is dan ook niet vreemd dat Hij Zichzelf ‘het brood dat leven geeft’ noemde. Maar brood moet gegeten worden om leven te kunnen geven en Christus moet in ons dagelijks leven uitgenodigd worden om ons geestelijk leven te geven.

  05-07-2017 om 14:31 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  30-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De troost en kracht van God

  DE TROOST EN KRACHT VAN GOD

  Want mijn leven verdwijnt als een rookwolk.

  Ik voel me opgebrand als hout in de haard.

  5 Mijn hart is dor en droog als gras.

  Ik vergeet zelfs om te eten.(Psalm 102:4,5)

  Als we met ziekte en wanhoop worden geconfronteerd, gaan onze dagen blindelings voorbij en geven wij niet meer om de basisbehoeften in ons leven. In deze periodes is alleen God onze troost en kracht. Zelfs als we te zwak zijn om te vechten, kunnen we op Hem leunen. Vaak komt Gods grootste kracht beschikbaar als wij onze zwakheden onderkennen.

  Ken je God om ook iedere dag Zijn grote troost en kracht te mogen ervaren in je leven?

  30-06-2017 om 15:47 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  25-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons leven=een damp

  ONS LEVEN=EEN DAMP!

  Hebt u wel eens de mist geobserveerd? Hoe vergankelijk is die. De zon laat het verdampen en na een tijdje zie je er niets meer van.

  Dat is ons leven: een nevel die na een korte tijd verdwenen is.

   

  Er lag een man op zijn sterfbed. Hij was tachtig jaar oud en tot op de laatste dag gezond geweest. Zuchtend lag hij daar. Plotseling riep hij: Ik heb tevergeefs geleefd. Wat moet ik God zeggen als ik Hem ontmoet?

  Deze man merkte kort voor zijn dood dat hij zijn leven had verspild. Hoeveel mensen lijken wel niet op hem!

  Gelukkig herinnert de Bijbel ons niet alleen aan de korte duur en vergankelijkheid van ons leven op aarde. Hij laat ook onze bestemming zien, zodat we aan het einde niet hoeven te zeggen: Ik heb tevergeefs geleefd.

  Eerst moeten we ons realiseren dat ons leven begrensd is en we aan de eeuwigheid moeten denken. In dit leven wordt bepaald hoe we na de dood de eeuwigheid zullen doorbrengen: bij God in Zijn heerlijkheid of ver van Hem in het oord van de kwelling. We zullen alleen bij God zijn als we ons in dit leven met Hem verzoenen.

  Hoe is dit mogelijk? Door het geloof in de Verzoener en Verlosser Jezus Christus. Die door Zijn offerdood aan het kruis de basis voor onze verzoening met God heeft gelegd. Wie Hem zijn leven toevertrouwt, komt met God in het reine en heeft zekere hoop voor de toekomst.(HetGoedeZaad)

  25-06-2017 om 14:12 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:filosofie
  11-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede met God

  Frans is dol op blaasmuziek. Met een paar vrienden heeft hij een kleine muziekband opgericht. Omdat hij heel begaafd is, wordt hij hun dirigent.

  Dan maakt Frans iets mee wat hem ten diepste raakt: hij hoort de goede boodschap dat iedereen die in Jezus Christus gelooft, vrede met God vindt.

  Frans is aangetrokken door de Bijbelse boodschap. Hij erkent: wat ik hoor, is de waarheid; deze weg moet ik gaan. Zo bekeert hij zich.

   

  Al snel moet hij vaststellen dat zijn muziek collega’s deze weg niet met hem willen gaan. En als ze voor de volgende repetitie bij elkaar zijn, komt het tot een beslissing. De kameraden begrijpen dat zijn veranderde instelling en de optredens met de band om verschillende redenen niet goed bij elkaar passen. Ze smeken hem vurig om zijn nieuwe ideeën te laten varen en verder te gaan met hun muziek, maar Frans wil bij zijn beslissing blijven.

  Zo neemt hij afscheid en gaat hij op weg naar huis.

  Hij is al een heel stuk op weg, als de band weer begint te spelen. Het is één van de mooiste stukken die ze tot dan toe hebben geoefend. Frans blijft staan. Nog maar een laatste keer naar de klanken luisteren waar hij zo van houdt.

  Zo denkt hij, maar… tien minuten later gaat de deur van de oefenruimte open. Ik wil toch jullie dirigent blijven, zegt Frans als de muzikanten zich verwonderd omdraaien. Verheugd kloppen ze hem op de schouders.(HetGoedeZaad)

  11-06-2017 om 14:05 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  07-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De prijs voor de redding

  Na een preek over de goede boodschap van Jezus Christus zei een mijnwerker: Ik zou alles, geven als ik zou kunnen geloven dat God Mijn zonden vergeeft. Maar ziet u, ik kan niet geloven. U zegt dat de verlossing voor niets te krijgen is. Maar dat is te goedkoop. Was u vandaag aan het werk? vroeg de prediker. Jazeker, ik was vandaag beneden, in de groeve. En hoe bent u gekomen? Hebt u daar iets voor betaald?

  Nee, natuurlijk niet. Ik ben met de lift naar boven gegaan.

  Was dat niet goedkoop voor u? wilde de predikant weten.

  Waarom zou ik dan moeten betalen? Dat is toch een zaak van de kolenmijn.

  Daar hebt u gelijk in. Het geld voor de dure lift heeft u baas namelijk betaald.

  De mijnwerker begreep deze vergelijking en nam Gods Zoon als Redder en Heere aan in zijn leven.

  God redt ons gratis: Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. (Openbaring 22:17). Maar hoeveel heeft het God gekost om ons dit heil aan te kunnen bieden. Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven en Jezus Christus heeft Zichzelf voor u opgeofferd.

  Wat een onmetelijke waarde heeft dit verzoeningsoffer voor God.

  God biedt u de vergeving aan, en het kost u niets!

  Hij doet het op basis van het bloed van Jezus, Zijn eigen Zoon.

  Neem de vergeving door Zijn plaatsvervangende offer in geloof aan!(HetGoedeZaad)

  07-06-2017 om 14:33 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Religie
  29-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat gaan

  Na het oversteken van de Rode Zee kwam Mozes met zijn volk, na drie dagen lopen, zonder water te vinden bij Mara. Het water dat ze daar vonden was bitter. Mara betekent bitter. Het volk vroeg "Wat moeten wij nu drinken?", waarop God het water zoet maakte:

   

  Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft Hij het volk een verordening en een bepaling gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.

  Direct daarna openbaart God Zich als onze Heelmeester:

  dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

  Waarom? Wat hebben ziektes te maken met bitter water?

  Als je wrok koestert jegens mensen, als je verbitterd bent of niet kunt vergeven, kan deze bitterheid soms tot ziekte leiden. Dus als je bitter bent over iets of iemand, is het tijd om het te laten gaan! Jouw gezondheid, vreugde en leven zijn belangrijker! Als je al ziek bent en je weet dat die bitterheid er iets mee te maken heeft, laat het gaan! Accepteer Jezus als je genezer. Hij draagt jouw verbittering en boosheid, Hij is jouw Geneesheer!(Bron:Gelooft.com)

  29-05-2017 om 12:54 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft zijn liefde

  God is te rein om kwaad te kunnen zien. Hij had ons mensen kunnen vernietigen, want wij hebben allemaal zonder uitzondering gezondigd. Onze veroordeling zou terecht zijn geweest, maar hij heeft het niet gedaan.


  Hij heeft Zijn enige, geliefde Zoon als Mens naar de aarde gestuurd, en Deze heeft aan al de rechtvaardige eisen voldaan die God aan de mensen had gesteld. De Ene hing aan het kruis, waar God met Hem afrekende vanwege onze zonden, zodaT DE STRAF DIE WIJ VERDIEND HADDEN, hEM TROF. oMDAT DOOR HET OFFER VAN zIJN zOON IN IEDER OPZICHT AAN gODS EISEN IS VOLDAAN, VERLANGT hIJ NU NIETS meer van ons. Integendeel, Hij geeft uit de volheid en liefde van Zijn hart.

  God heeft Zijn liefde bewezen doordat Hij de Heere Jezus gaf om op de aarde aan het kruis te sterven voor onze zonden. De Zoon van de Vader, de Schepper en Behouder van alles, kwam in diepe vernedering op aarde, om aan het einde de verwachte dood aan het kruis te ondergaan. Hebt u enig idee hoe geweldig groot Gods gave is?

  Als u diep in uw hart begrepen hebt, begrijpt u beter waarom de Vader/God gelovigen zoekt, in plaats van aanbidding te eisen. Hoe meer waarde wij toekennen aan de Zoon/Jezus, des te duidelijker wordt het u dat de Vader/God een antwoord in uw hart zoekt. Geef u uw hart aan Hem/God?(HetGoedeZaad)

  20-05-2017 om 14:13 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  13-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omkeren

  Een predikant betrad eens een discotheek. De eigenaar kwam op hem af: Meneer, hier evangeliseren is zinloos!

   

  Integendeel, antwoordde de evangelist, juist hier is het belangrijk om mensen de weg naar echt geluk te laten zien. Ook u moet u naar God omkeren, anders bent u voor eeuwig verloren.

   

  De eigenaar weerlegde: Ik geloof niet in het bestaan van een hel. Als er één is, dan is dat hier.

   

  Nee, beste vriend, de hel is niet hier en ik zal u ook zeggen waarom niet.

   

  Ten eerste geloof ik in de Heere Jezus, en in de hel zijn geen gelovigen.

   

  Ten tweede heb ik een Bijbel, en in de hel zijn geen Bijbels.

   

  Ten derde: u verkoopt hier drinken, maar in de hel is er een dorst die niemand kan lessen.

   

  En als laatste: ik zal weer weggaan uit dit gebouw, maar uit de hel kan niemand meer ontsnappen.

   

  Over de hel moet niemand grappen maken: hij bestaat werkelijk. Jezus Christus heeft er Zelf voor gewaarschuwd, en niet alleen in ons dagvers.

   

  Eigenlijk is de hel gemaakt voor de duivel en zijn engelen (Matteus 25:41☻☻ Daarna zal Hij tegen de mensen links van Hem zeggen: 'Ga weg van Mij. Jullie zijn vervloekt. Ga naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is klaargemaakt. ). Zondige mensen echter wil God redden van het eeuwige verderf( 1 Timotheus 2:4☻☻ En Hij wil dat alle mensen zullen worden gered en naar zijn waarheid zullen luisteren. )

  Als iemand toch verloren gaat, ligt dat niet aan God. Hij heeft Zijn eigen Zoon gestuurd, zodat iedereen gered kan worden, om een plaats in de hemel te ontvangen.

   

  Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden(Handelingen 16:31☻☻Paulus antwoordde: "Geloof in de Heer Jezus. Dan zul je worden gered, met iedereen die in je huis woont.")


  Deze mensen zullen voor eeuwig gestraft worden. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen."(Matteus 25:46)☻☻Alle mensen die weigerden zich te bekeren, zullen na hun dood en het laatste oordeel de eeuwige straf ondergaan in de hel.(Bron:HetGoedeZaad)

  13-05-2017 om 13:50 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  06-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe en waartoe Jezus stierf

  HOE EN WAARTOE JEZUS STIERF

  Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets van God aan.(Romeinen 5:6)


  Wij waren en zijn hulpeloos omdat wij niets konden doen om onszelf te redden. Er moest iemand komen om ons te redden. Niet alleen is Christus op een bepaald ogenblik in de geschiedenis gekomen; Hij kwam precies op het juiste ogenblik, het moment dat God bepaald had. God heeft de hele geschiedenis in zijn hand en Hij had ook in de hand wanneer, hoe en waartoe Jezus stierf.

  06-05-2017 om 15:16 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  03-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bijbel het unieke boek

  De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan. Maar mijn woorden zullen altijd blijven.(Matteus 24:35)

  De Bijbel is een persoonlijk Boek. De Bijbel betekent voor één niets, voor de ander alles. Hier volgt het getuigenis van een gelovige op de vraag: Welke waarde heeft de Bijbel voor u?

  Sinds mijn kindertijd heb ik de Bijbel gelezen, maar het bleef voor mij een gesloten boek. Het was zeker een interessant en een veelzijdig boek, wijs, serieus, veelzeggend en uniek, maar vooral een dood boek.


  Opeens sprak het mij heel persoonlijk aan. Ik merkte dat God met mij sprak. Zo erkende ik door de Bijbel welke betekenis Jezus Christus voor mij leven heeft. Sindsdien is de Bijbel mijn meest geliefde Boek.

  Natuurlijk heb ik ook veel andere boeken gelezen. Er zijn ook veel goede en waardevolle boeken, maar de Bijbel is oneindig veel meer. Het is God Woord, het Woord waarin ik houvast voor mij leven heb gevonden, de vaste grond waarop ik kan steunen.

  In de Bijbel zag ik hoe ik vergeving van mijn schuld kon krijgen. Ik vond vrede met God, echte innerlijke vrede, die ik in de wereld tevergeefs gezocht had. Ik heb nu omgang met God, de Vader en de Zoon, door de Heilige Geest. Daardoor ben ik nooit eenzaam.

  Omdat de Bijbel mij al het belangrijke en nodige voor mijn leven heeft gegeven, heb ik daar volledig vertrouwen in. Het is voor mij het ware en onfeilbare Woord van God.

  Wilt u ook regelmatig de Bijbel lezen? (HetGoedeZaad)

  03-05-2017 om 14:18 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  28-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op de eenzame weg

  Een jonge man met humanistische opvoeding wordt aangetrokken door avontuur. Met de fiets wil hij door Noord-Amerika heen trekken, van het oosten naar het westen. Het verre land overrompelt en bedrukt hem tegelijk. Als hij op de eindeloos lange highway van Canada rijdt en af en toe een auto tegenkomt of ingehaald wordt, overvalt de eenzaamheid hem ineens met volle kracht. Soms wordt hij er neerslachtig van.


  Plotseling wordt hij zich op de eenzame weg, te midden van dichte bossen, bewust van het feit dat er een God in de hemel is. Thuis heeft hij daar niets over gehoord, maar nu merkt hij Gods aanwezigheid. Het maakt hem rustig. De jonge man spreekt met Hem, hij bidt voor de eerste keer in zijn leven en God luistert.

   

  Er gebeurt niets wereldschokkends, maar hij vindt wel elke avond een dak boven zijn hoofd. Gelukkig maar, want zijn tent blijft door de regen niet overeind in de natte grond, omdat het dat jaar veel regent in Canada.


  De Heere leidt hem vaak naar kerken waar hij kan overnachten. Als zijn fiets kapot gaat, vindt hij aardige mensen die hem helpen. Hij voelt zich helemaal zeker door Gods steun. De ervaringen laten hem niet meer los, maar er zullen nog een aantal jaren voorbijgaan voordat hij erkent hoe hij zelf geschapen is en dat God hem door Jezus Christus wil redden. Pas als student wordt hem op een nacht duidelijk dat God hem de hele tijd al zocht en eindelijk laat hij zich vinden!(Bron:HetGoedeZaad)

  28-04-2017 om 14:53 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  24-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maar een stap

  MAAR EEN STAP

  Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnen gegaan. (Johannes 5:24)

  Er zat een drukke groep jonge mensen in de bus. Een passagier nam plaats in hun buurt en opende zijn Bijbel. Om de anderen aan het lachen te maken, vroeg een grappenmaker hem met een ernstig gezicht: Sorry, kunt u me zeggen of het nog ver is van hier naar het paradijs?


  De man keek de jongen in de ogen en antwoordde op een vriendschappelijke maar ernstige toon: Het paradijs, beste vriend, is maar een stap van je verwijderd. Wil je deze stap niet nu zetten? Dat was alles, maar deze gewone woorden en de manier waarop ze gesproken werden, achtervolgden de jonge man. Steeds weer drongen ze zich aan hem op, en hij vond geen rust tot hij deze ene stap naar Jezus Christus, de Redder, had gezet.

  Ook ieder van u moet deze ene stap zetten om van de dood over te gaan in het leven. Niemand anders kan dat voor u doen. Als iemand ouders of vrienden heeft die in Jezus Christus geloven, kan ook hun geloof het eigen geloof niet veranderen. Het enige wat een mens voor de ander kan doen, is hem naar de Heere Jezus leiden. Want er is één God. Er is ook één bemiddelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen(1Timoteus 2:5-6)

  Wie zich tot Hem wendt en zijn zonden belijdt, vindt vergeving, want Christus heeft aan het kruis Zijn leven gegeven als losprijs voor iedereen die dit gelovig aanneemt.

  Niemand van u lezers moet nog langer twijfelen om deze stap te zetten. (Bron:HetGoedeZaad)

  Lieve Vader in de Hemel, helpt u de lezers op deze stap te gaan zetten voor hun eeuwige redding bij U.

  24-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  21-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij die dorst heeft

  Ieder mens heeft van Zijn Schepper een wil gekregen. Daarmee kan hij beslissen. Door de herhaalde uitdrukking  ‘wie wil ... ‘ worden we in de Bijbel opgeroepen om dat te willen wat God van ons vraagt.


  Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Hier gaat het om een oproep om de Heere Jezus als Redder aan te nemen en van de eeuwige dood naar het eeuwige leven te komen. Wie deze stap zet, heeft zekerheid. Hij wordt een kind van God.

  En de wereld met alles wat ze belangrijk vindt, zal verdwijnen. Maar als je doet wat God wil, zul je eeuwig leven. (1 Johannes 2:17) Als wij erg aan dingen gehecht zijn, is het moeilijk te beseffen dat die op een dag verdwenen zullen zijn. Het is misschien nog moeilijker te geloven dat iemand die de wil van God doet, voor eeuwig zal leven. Het besef dat deze slechte wereld en de zonde eenmaal zullen eindigen, geeft ons de moed om God te blijven volgen. (bron:hetgoedezaad)

  21-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  17-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit genade door geloof

  Jezus Christus, Gods Zoon, kwam eens op deze aarde en werd waarachtig Mens. Maar Hij was en bleef zonder zonde. Toen Hij ongeveer 33 jaar was, offerde Hij Zijn leven vrijwillig op voor zondige mensen. Hij was bereid voor anderen Gods toorn over hun boze daden te verdragen en dan te sterven, want ‘het loon van de zonde is de dood’.


  Sinds deze gebeurtenis, toen de Heiland aan het kruis van Golgotha stierf, biedt God door het Evangelie aan alle mensen Zijn genade aan. Omdat een Ander hun schuld voor God betaald heeft, wil Hij u nu redden. Maar de mens moet komen en dit heilsaanbod in geloof aannemen, anders heeft het voor hem geen zin.

  Maar wat moeten we onder ‘geloof’ verstaan? Wat heeft dat u te zeggen? Ten eerste gaat dit om de erkenning dat u helemaal verloren bent en niet in staat bent uzelf te verlossen. Ten tweede moet u iedere poging uzelf te redden, opgeven en alle verloren zondaar tot Christus komen en helemaal op Hem en Zijn genade vertrouwen. Dat is geloof.

  In de Heere Jezus Christus vindt een zondaar alles wat hij nodig heeft, maar hij moet bij Hem komen. Deze stap is de uitwerking van het geloof. De redding is uitsluitend het werk van Gods genade. We kunnen er niets aan bijdragen, het alleen dankbaar in geloof aannemen.(Bron:HetGoedeZaad)

  17-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  11-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloof-Kruis

  GELOOF-KRUIS

  In de Bijbel staat dat Jezus Christus gestorven is aan een kruis, en dat Hij daarna levend is geworden - ‘opgestaan’  noemen we dat. Daar denken we aan met het Paasfeest. Toen Jezus aan het kruis hing, heeft God Hem gestraft voor de verkeerde dingen die alle mensen doen. God strafte Jezus, die niks verkeerd gedaan had, in plaats van alle mensen, zodat wij die straf niet hoeven te dragen en we nu dicht bij God mogen komen. In Jezus geloven betekent dat je zegt: ja, dat heeft Jezus ook voor mij gedaan.(Bron:levennu)

  11-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  06-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde hart

  LIEFDE-HART

  Je weet vast wel dat een hart het symbool is voor liefde. In de Bijbel staat dat God liefde is. God houdt zo veel van de wereld dat Hij zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft laten gaan om voor de mensen te sterven. En Hij wil heel graag dat alle mensen ook van Hem gaan houden. God wil als een Vader voor u zorgen. Je mag alles tegen Hem zeggen wat u moeilijk vindt. Dat betekent niet dat alle moeilijke dingen dan worden opgelost. Maar wel dat God u rust en vrede wil geven in je hart. Misschien hebt u een vader en een moeder die niet goed voor je zorgt of die er helemaal niet is. Maar God is anders. Hij is liefde.

  06-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  31-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods oog

  Heer, U kent mij. U weet wat er diep binnenin mij is. U weet dat ik van U houd. Heer, sleur die mensen weg als schapen die geslacht gaan worden. Bewaar hen tot de dag van de slacht.


  U zit achter het stuur en bent bijna op de plaats van bestemming. Nog even geeft u via uw mobiel een belangrijke mededeling door. Op dat moment merkt u in uw achteruitkijkspiegel een politieauto op. In een reflex neemt u uw voet van het gas, stopt u uw mobiel weg en doet u uw gordel om. Verhit bedenkt u een smoes voor het feit dat u uw identiteitspapieren niet bij u hebt. Bang denkt u aan de banden die u allang had moeten vervangen. O, als de agent u nu zou laten stoppen!

  Stelt u zich eens voor: God zit u zo op de hielen dat u Hem kunt zien. Bliksemsnel zullen uw gedachten aan het malen gaan. Hoe was het toch met de laatste belastingaangifte? Met de echtelijke trouw? Met uw aanzien in de buurt? Met uw zakelijke praktijken? Met uw eerlijkheid?

  Nu, God is werkelijk zo dicht achter u, alleen ziet u Hem niet. Hij ziet u echter wel.

  Bedenk dat te allen tijde. Zie het als een kans dat God u niet zomaar uw gang laat gaan. Zorg ervoor dat u met Hem in het reine komt. Ga uw leven punt voor punt na. Belijd Hem al uw fouten en maak ze in de toekomst niet meer. Zo wordt uw leven nieuw, omdat God u in Christus alles vergeeft en bereid is u een onverwachte levenskwaliteit te geven. U hoeft dan niet meer bang voor Hem te zijn, maar kunt met blijdschap onder Zijn ogen leven.


  Lieve God wilt u elke lezer zijn of haar uw liefde laten ervaren. Dat ze weten dat U er ook  voor hen  bent. Al kennen ze U nog niet. U kent ieder lezers heel goed.(Bron:hetgoedezaad)

  31-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opgeruimd huis opgeruimd hoofd

  Vroeger kon ik rustig tussen de troep zitten. Op de een of andere manier is dat in de loop der jaren veranderd. Ik vind het helemaal niet erg meer om met een emmer sop aan de gang te gaan. Lekker handen uit de mouwen en er tegenaan. Zo heb ik bij het eerste echte lentezonnetje de woonkamer helemaal onder handen genomen. Dus gordijnen gewassen, vloer helemaal schoongemaakt en alle opgestapelde troep van de winter weggegooid. Ik was aan het einde van de dag bekaf, maar het voelde echt heel goed: alles weer fris en schoon. Die voorjaarsschoonmaak van mijn moeder was zo gek nog niet.


  (Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist.(Hebreeën 1:3)Mensen zijn zondaren omdat de mens zonder God leeft. Men wil niks over God weten. Precies zoals we ons huis opgeruimd en schoon maken. Zo wil God ook het hart van mensen schoonmaken reinigen en opruimen van alle zonden van  uit de wereld.

  Wilt u ook uw hart laten schoonmaken en opruimen?

  24-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  15-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God houdt van zijn schepselen

  De Heer doet helemaal niets. Hij doet niets goeds, maar Hij doet ons ook geen kwaad.'(Zefanja 1:12) Sommige mensen zien God als een goedige, hemelse grootvader, die je graag om je heen hebt, maar niet echt een rol speelt in het moderne leven. Ze geloven niet in Zijn macht of in zijn komende oordeel.

  Er zijn mensen die het bestaan van God niet ontkennen, maar wel leven alsof God Zich niet in de mens interesseert. Ik kwam met een jonge student in gesprek die deze opvatting had. Ik vroeg hem of hij God als een God van kracht en wijsheid erkende. Hij bevestigde dat met de opmerking dat het universum en de schepping om ons heen dat bewijzen.

  Ik vroeg hem of hij ook geloofde dat het verlangen naar kracht en wijsheid een drijfveer voor het handelen van de mens was, en of dit iets was wat hij van zijn Schepper gekregen had. Dat beaamde hij en ik vroeg verder:

  Is er niet nog iets anders wat de mens in sterke mate motiveert?

  Hij wist niet wat ik bedoelde.

  Wat denk je van liefde? Kan die de mens er niet toe brengen iets te doen wat hij anders nooit zou doen, alleen uit liefde?

  Weer beaamde hij het.

  Zie je, ook deze bekwaamheid heeft de mens van God, zijn Schepper, gekregen. Maar hij kan ze alleen van een God gekregen hebben Die Zelf liefde is. Het was hem duidelijk en toen vroeg hij:

  Hoe kun je iets van deze liefde ervaren? De Bijbel kende hij niet, maar hij was bereid om te luisteren toen ik hem verzen als Johannes 3:16 en andere liet zien. Hij nam ook een Johannesevangelie aan en beloofde het te lezen. Moge de Heere geven dat we elkaar in de hemel weerzien. (Bron:HetGoedeZaad)

  15-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  10-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ontferming van God

  Daar riepen ze: "Jezus, Meester, help ons alstublieft!" (Lukas 17:13)
  Melaatsheid is een ernstige ziekte die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament genoemd wordt.
  Ze komt overeen met de hedendaagse lepra. Met deze lichamelijke ziekte karakteriseert God in de Bijbel de zonde(Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.) en haar uitwerkingen op het leven van de mens.

  Net als de melaatsheid is de zonde besmettelijk. We staan allemaal onder invloed van onze omgeving, maar we beïnvloeden ook anderen. Zo scheppen bijvoorbeeld mensen die God niet vrezen(geen ontzag hebben voor God), een sfeer van goddeloosheid.(men leeft zonder God).

  De melaatsheid verbreidt zich door het lichaam. Zo is het ook met de zonde. In eerste instantie is ze alleen in de gedachten aanwezig, maar hoe snel komt ze niet tot daden!

  De melaatse heeft geen hoop. In de tijd van de Bijbel was deze ziekte ongeneeslijk. Er was alleen uitzicht op de dood. De zondaar leeft zonder hoop en zonder God in de wereld, en vol angst voor wat na de dood volgt.

  Vanwege besmettingsgevaar werden de melaatsen van de menselijke samenleving uitgesloten. Vergeleken met de zonde kun je zeggen: ze maakt eenzaam. De zondaar is van God gescheiden en het vertrouwen in mensen wordt vaak belemmerd door de aanklacht van het eigen geweten, dat zegt: Als ze eens zouden weten…!

  Maar er is Iemand Die niet alleen de melaatsheid kon genezen, maar ook van de zonde kan reinigen: Jezus Christus. Van Hem wordt gezegd: Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde en: Als u uw zonde belijdt: Hij is getrouw en rechtvaardig om u de zonde te vergeven en u te reinigen van alle ongerechtigheid.

  Trouwe en Lieve Vader in de Hemel, u nodigt de lezers uit tot een betere levensweg en het ervaren van ware vreugde en vrede.(Bron:hetgoedezaad)

  10-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  06-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stevig fundament


  Lúister niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. (Mattheüs 7:24)

  Als u een huis wilt bouwen, moet u eerst voor een goed en stevig fundament zorgen. En als uw levenshuis in alle omstandigheden moet standhouden, dan moet het op het juiste fundament gebouwd zijn.

  Op welke overtuiging rust uw leven?

  Een ongelovige man zei eens: Er is een angst die me al het genoegen van het leven ontneemt.

  En wat mag dat zijn? vroeg een vriend.

  Ik ben bang dat de Bijbel waar is.

  Ja, de Bijbel is waar. Daarom draagt de Heere Jezus ons op Zijn woorden te horen en ze te doen, of anders gezegd: in Gods Woord te geloven.

  Wie de Bijbel niet als Gods Woord wil erkennen en niet wil geloven wat in dit Boek staat, heeft zijn leven op zand gebouwd. Zolang het leven over gebaande wegen gaat, kan alles goed gaan. Maar zodra de omstandigheden slechter worden, zoals levensstormen en noodsituaties, is het niet vreemd dat men uit de koers raakt.

  Er is maar één fundament, dat in alle levensomstandigheden standhoud, zelfs als de grootste stormen in uw leven tekeer gaan, zelfs als u voor de deuren van de eeuwigheid staat. Het is het geloof in de Heere Jezus Christus en in Zijn Woord. Boven het leven van elk mens die zijn vertrouwen op Hem gesteld heeft, staan de woorden: En ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.(Bron:hetgoedezaad)

  06-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven


  EEN BURN-OUT, HOE KOM IK ERVAN AF☻

  30 juni☻

  Een man stond apathisch voor me. Ik vroeg wat hem scheelde: “Een burn-out”, zei hij. “Ik kan het niet meer aan, ik ben niet alleen maar oververmoeid, nee, al mijn energie is op, ik voel mij opgebrand, ik ben helemaal uitgeput.” Op het werk ging het niet meer. Hij was doodmoe, omdat hij vrijwel niet meer sliep en hij kon niet langer tegen de werkdruk op. Alles ging fout.Een man stond apathisch voor me. Ik vroeg wat hem scheelde: “Een burn-out”, zei hij. “Ik kan het niet meer aan, ik ben niet alleen maar oververmoeid, nee, al mijn energie is op, ik voel mij opgebrand, ik ben helemaal uitgeput.” Op het werk ging het niet meer. Hij was doodmoe, omdat hij vrijwel niet meer sliep en hij kon niet langer tegen de werkdruk op. Alles ging fout. Zij hebben de lat ook hoog gelegd en nemen zelfs hogere hordes. Als het waar is dat het zonder God beter gaat, dan zou ik wel eens willen weten waarom al die puinhopen dan ontstaan en waarom zelfs de laagste lat niet meer te nemen is. Als Jezus gelijk heeft met Zijn uitspraken, dan staat het vast dat Zijn normen geen burn-out bezorgen; maar een burn-in. Dan is het waar wat Hij zegt: “Als u de waarheid aanneemt, dan zult u de waarheid kennen en verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”. Johannes 8:32.

  GENEZINGS GETUIGENIS☻

  ZONDER KRACHT EEN BURNOUT☻

  10 juli☻

  Het leven kan alleen krachtig en sterk zijn als er een krachtige hulpbron aanwezig is. De moderne mens heeft zich daarvoor echter afgesloten. Alles wat hij nodig heeft om te presteren zit immers in hemzelf? Zo redeneert de mens totdat hij erachter komt dat dát niet de blijvende en krachtige hulpbron is voor het energieke leven dat hij zich had voorgesteld. Uiteindelijk stort hij als een kaartenhuis in elkaar en kan hij het leven niet meer aan. Iedereen bereikt op een gegeven moment het punt dat hij ontdekt geen kracht meer in zichzelf te hebben. Om toch zijn doel te bereiken, gaat hij tegen beter weten in door. Daar begint het aanmodderen. Steeds hoor ik mensen met een burn-out in de ik-vorm spreken: “ik ben vastgelopen, ik kan het niet meer aan, ik heb geen kracht meer”. Al hun eigen kracht en energie is opgebrand. Het belangrijkste is dan om te ontdekken dat er een Hulpbron is die groter is dan uzelf. Als u op deze Hulpbron aangesloten bent, zult u met vernieuwde kracht op weg gaan. De keuze is of u van deze Bron, God, gebruik wilt maken en of u Zijn richtlijnen en principes voor het leven wilt hanteren. Iemand zei: “Er is niets.” Daarmee bedoelde hij dat er geen God is. Maar zijn leven was in elkaar gestort omdat hij geen enkele hulpbron had. Een ander zei: “Er is iets”, en hij klemde zich vast aan God. In Hem vond hij de Hulp

  bron die hij voor zijn leven nodig had en hij bleef recht overeind staan. Heb je “niets”, dan put je ook nergens kracht uit en bereik je het punt dat je zegt: “Ik ben uitgeput, ik heb een burn-out.” Maar doe je het samen met God dan zul je ontdekken dat het een stuk eenvoudiger zal gaan.

  www.wingsofhealing.nl

  GASTENBOEK 


  DE DEUR IS OPEN
 • Nog een fijne namiddag Linecia,
 • Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK
 • dag Patrice
 • Hallo lLinecia,
 • Goedemorgen Patricia

  Druk op onderstaande KNOP om een berichtje achter te laten in mijn GASTENBOEK


  OPENHANDS

  WAAROM MOEST JEZUS AAN HET KRUIS☻

  10 juli☻

  Jezus heeft iets heel bijzonders gedaan

  Hij is gestorven aan een houten kruis.

  Uit liefde voor jou en voor mij.

  Dat was nodig omdat God volmaakt is.

  Door onze onvolmaaktheid kunnen wij

  uit onszelf niet bij God komen.

  Maar door Jezus kan dat wel!

  Hij was volmaakt!

  Hij heeft al onze fouten

  op zijn schouders genomen.

  En heeft er dubbel en dwars voor betaald.

  Door voor jou en mij te lijden en te sterven

  aan het kruis.

  Omdat Hij zoveel van je houdt.

  Je hoeft er zelf niets meer voor te doen.

  Want Jezus heeft al het werk al gedaan.

  Het enige wat Hij van ons vraagt

  is dat je gelooft in Hem.

  OPENHANDS

  OOK JIJ KUNT HET ONTVANGEN☻

  10 juli☻

  Als je je leven voor Jezus opent

  Wacht er een onbeschrijfelijke toekomst

  voor jou!

  Wat je je met geen mogelijkheid voor kunt stellen

  Zo mooi en groots.

  'God heeft de wereld zo lief gehad

  dat Hij zijn eniggeboren zoon heeft gegeven

  zodat iedereen die in Hem gelooft

  niet sterft maar het eeuwige leven heeft.'

  Zegt Jezus zelf in het boek Johannes van de bijbel.

  Jezus zegt ook:

  'Ik ben de weg, de waarheid en het leven'

  Hij is de enige weg naar echte vrijheid en geluk.

  Je kunt dat ontvangen door je leven open te stellen voor Jezus.

  Hij wacht met open armen op jou...

  www.openhands.nl


  ONTDEK GOD

  WEET WIE JE VOLGT☻

  10 juli☻

  Het is erg belangrijk te weten welke geestelijke leider je volgt. Je stelt immers je vertrouwen in deze persoon en gaat ervan uit dat hij je waarachtig leidt naar God toe. Als je echter niet accuraat weet wie je leider is, kun je misleid worden en juist weg van God geleid worden. Het is daarom van zeer groot belang goed te weten wie je kiest als je geestelijke leidsman. Daarom geef ik deze informatie, om je te helpen een juister beeld te krijgen van zowel Jezus Christus als Mohammed.

  ONTDEKT GOD

  JEZUS EN MOHAMED(1)

  10 juli☻☻

  Als we echt van God houden, zullen we nooit bang zijn voor waarheid, want God is waarheid en leert ons om in waarheid te leven. 6 juli☻☻Een fundamentele eigenschap van God is dat Hij niet liegt en ook niet wil dat mensen tegen elkaar liegen. Als we echter bewust onze ogen sluiten voor waarheid, dan eindigen we in misleiding en dat helpt ons niet. Ik vertrouw er echter op dat iedereen die dit leest een verlangen heeft naar waarheid en er niet voor wil kiezen om nadrukkelijk in leugens te leven. Daarom moedig ik je aan om de moed op te brengen onderstaande informatie met een eerlijk hart te lezen. Als je ergens aan twijfelt, controleer het dan in de oorspronkelijke bronnen, voor je een oordeel velt.

  www.ontdekgod.nl


  SHOUT BOX


  VRIJ☻

  10 juli☻

  Geef het niet op,

  maar staak de strijd

  die je in eigen kracht

  wil voeren.

  Het maakt je stuk

  het maakt je moe

  geef het niet op

  geef het maar toe;

  God voert de strijd

  en Hij bevrijdt

  Geef je maar over!

  jannie de paauw/Bekering en Groei
  TIJD VAN RUST EN ONTSPANNING☻

  10 juli☻

  Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan

  we zullen weer massaal op vakantie gaan

  Het is een tijd om te acclimatiseren

  Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen

  Prachtige vergezichten tijdens wandelingen

  Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken

  we raken toch nooit uitgekeken

  Op God Zijn schepping in de natuur

  God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt

  Hij is het die over ons leven waakt

  Heer,wilt U de vakantiegangers beschermen

  U over de thuisblijvers ontfermen

  Wij bidden om Uw nabijheid

  Bewaar ons overal op onze levensreis

  onderweg naar Uw hemels paradijs/M.Mulder-Zuur

  Vakantie

  KEERPUNT☻

  10 juli☻

  Wanneer

  ik mij bekeer

  dan keer ik in

  en zie mezelf

  verloren,

  ik keer me af

  van dat wat is

  en keer me toe

  naar God

  die mij heeft

  uitverkoren.

  Jannie de paauw/Bekering en groei     GOD HEEFT ONS LEVEN LIEF☻

  10 juli☻

  Gelovigen hebben niet altijd een perfect leven

  die hen vrij en blij in het leven doet staan

  Zij zijn niet boven ziekten en depressies verheven

  het aardse lijden hoort ook bij hun bestaan

  Wat zijn er veel ziekten met dodelijke afloop

  ook psychische ziekten die dodelijk kunnen zijn

  De zware last brengt hen vaak tot wanhoop

  lijden naar lichaam en geest doet veel pijn

  De Heer kent de weg die wij hebben te gaan

  een weg door lijden naar heerlijkheid

  Welke moeiten wij  hier ook ondergaan

  blijf bidden om Zijn zorg en nabijheid

  Wij weten dat God ons leven lief heeft

  Hij laat ons uit Zijn liefde leven

  Hij die ons onvoorwaardelijke  liefde geeft

  zal ons eens voor eeuwig uitkomst geven/M.Mulder-Zuur

  Blijdschap     HIJ BEGRIJPT JOU TRANEN☻

  10 juli☻

  Soms gaat je weg door een moeilijke situatie heen

  en voel jij je mischien machteloos en alleen

  Misschien denk je waarom heeft God dit toegestaan

  hoe zal het in de toekomst verder gaan

  Antwoorden op de waarom vragen heb ik niet

  maar we weten wel dat God jouw moeiten ziet

  Zoek Zijn hulp en Zijn nabijheid

  Hij begrijpt jouw tranen altijd

  Leg al je vragen en moeiten bij Hem neer

  verwacht  hulp van jouw Redder en Heer

  Vraag Hem om kracht naar kruis

  onderweg naar het hemels Vaderhuis/M.Mulder-Zuur

  Troost&Bemoediging

  HOOP EN LEVEN☻

  10 juli☻

  Er staat geschreven

  in Gods woord

  Wie bij Hem hoort

  kan hoopvol leven

  Het is een hoop die dieper gaat

  dan alles wat mij bang kan maken

  Het is God die mij ter zijde staat

  zelfs als het onheil mij zal raken

  God houdt de toekomst open

  door alle dreigingen en rampen heen

  blijf ik op Zijn beloften hopen

  mijn vertrouwen is op Hem alleen/M.Mulder-Zuur

  Hoop


  MIJN ALLERBESTE VRIEND☻

  10 juli☻

  Ik heb een echte vriend,

  hij komt vaak bij mij spelen.

  We maken veel plezier,

  zullen ons nooit vervelen

  Soms voel ik me alleen

  en dat is echt niet fijn.

  Wat alles is zo anders

  als er geen vriendjes zijn.

  Maar ik weet ook van Jezus

  Hij is altijd bij mij.

  Hij is mijn allerbeste Vriend

  en dat maakt mij weer blij.

  Jannie de Paauw/Kinderged.


  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden.

   Prive e-mail versturen.


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • gekmin
 • real-life
 • openhands

  POEZIE☻

  HET LIEFSTE WAT IK JE KAN WENSEN☻

  10 juli☻

  Het liefste wat ik je kan wensen is meer dan het goed van mensen. De Heere, de God van Jacobs zaad is ook voor jou een toeverlaat. Vraag Hem je een nieuw hart te geven. Hij is het zo waard voor Hem te leven. Je liefhebbende opa

  POEZIE ☺

  ER IS VANDAAG EEN NIEUWE DAG

  10 juli☻

  maart 1994

  Er is vandaag een nieuwe dag,

  we zeggen; Goedemorgen!

  Heer, hoort U wat ik vragen wil?

  Wilt U voor Marieke zorgen?

  En  als ik daarmee helpen mag

  dan hebben wij een goede dag!!  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

  STILTE WEEKEND☻

  THEMA: 'Stil mijn ziel, wees stil'/Datum: 21 t/m 24 juli/Stilte in het vele lawaai om ons heen, komt niet vanzelf. Je moet je eigen ziel oproepen om stil te worden. Hoe vind je de rust om God te ontmoeten? LEIDING: Zuster Anneke Kempers, Jellina Braaksma e.a.

  MIDWEEK 55+

  'Putten uit de Bron',  Midweek 55+/

  28 augustus t/m 1 september 2017

  Een midweek speciaal voor mensen boven de 55 jaar in de prachtige omgeving van Amerongen. Met elkaar ontspannen heeft een helende werking. Er op uitgaan in de natuur, een goed gesprek of 's avonds een spelletje.

  We hopen dat u troost en leiding put uit deze week en met perspectief en hernieuwde energie de draad van het gewone leven weer oppakt.

  Elke dag is er een dagopening. Het thema ‘Aan tafel!' loopt als rode draad door de week heen. Daarnaast zullen we met elkaar twee uitstapjes maken, de bestemming is nu nog een verrassing.Leiding: Zr. Gerda Bieshaar

  www.zdh.nl

  DE SPIL

  OPEN ZOMERWEEK☻

  ma 14 Aug 2017 10:30 t/m vr 18 Aug 2017 14:00

  Van maandagochtend 14 augustus tot vrijdagmiddag 18 augustus kun je naar De Spil komen voor een open retraiteweek van vijf dagen. Inschrijven voor minder dan vijf dagen is niet mogelijk.

  De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. ‘s Morgens na het ochtendgebed ontbijten we gezamenlijk, waarbij je ook desgewenst een lunchpakket klaar kunt maken. In de middag lunchen we met wie er op dat moment is. Overdag is er alle ruimte om te fietsen, wandelen, varen, zwemmen of hoe dan ook (een dagje) eropuit te gaan. Om 18.30 is de warme maaltijd en aansluitend het avondgebed.

  In de avond samen een film kijken op groot scherm? Heerlijk loom bij de vuurkorf zitten of juist lekker vroeg naar bed? Het is aan jou.

  Begeleiding: Maarten en Marjolein Goossensen

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITES☻

  Week 35: 29 augustus t/m 1 september

  Tussen herberg en klooster…

  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. LET OP: vanaf week 35 ben je voortaan welkom tussen dinsdag en vrijdag.

  www.pelgrimstochten.org


  ☻☻5 juli☻☻


  ECHTE VRIJHEID☻

  25 juni☻

  Los van God is Goddeloos.

  Dan zijn mensen zonder houvast

  en hun werken boos.

  Waar liefde woont is Hij nabij.

  Vast aan Hem verbonden

  zijn wij eeuwig vrij

  Jannie de Paauw   


  HOLLEN EN STIL STAAN☻

  25 juni☻

  Wat drijft je toch voort,

  waar komt het vandaan

  die onrust waardoor je

  steeds verder moet gaan?

  Waar ben je zo bang voor,

  wat wil je ontvluchten,

  waarom hoor ik jou

  steeds kreunen en zuchten?

  Hoe snel je ook gaat,

  met je haar in de wind,

  ik weet dat je zo

  nooit de oplossing vindt.

  God ziet jou daar gaan,

  door de storm en de regen

  waar je ook gaat

  slechts jezelf kom je tegen.

  Hij wacht tot je stil staat

  en opziet naar Hem

  Hij spreekt tot je hart

  met Zijn tedere stem:

  “verwacht het van Mij

  want Ik wil je geven

  Mijn rust en Mijn vrede

  voor de rest van je leven”.

  Jannie de Paauw

  ZOMER☻

  25 juni☻

  Wat hebben wij  hier op gewacht

  Verlangt, gehoopt en aan gedacht.

  En nu;  de zomerzon is daar!

  De zomer heeft het voor elkaar.

  Nu is heel Nederland tevree

  Oh nee….

  Ik hoor gemopper en geklaag:

  Het is toch veel te heet vandaag!

  Mag het een graadje minder?

  Dit geeft alleen maar hinder.

  Over 3 dagen is t weer koud

  en iedereen tevree

  Oh nee…….

  Jannie de Paauw  GENESIS☻

  30 juni☻

  Het lied van de schepping

  spreekt nog altijd van bewondering

  in brullende stilte van de zee

  wind die dat zacht teweeg bracht

  het maagdelijk ochtend licht

  voor de geboorte van de zon

  de maan met al haar verschijningen

  in een heldere nacht

  meer kon er niet worden gedaan

  het is voldoende dit alles zien

  voelen en te ervaren

  dat goddelijk woord van leven

  wat als eerste klonk

  is in menselijke bewondering

  onze stem door God gegeven

  natuurlijk aan Haar alle lof

  laat onze reactie alle dagen zijn/C.v Vliet


  DE KOPEREN SLANG☻

  30 juni☻

  Voel je je totaal ontwricht

  Doen je zonden je bezwijken

  Ik zie een slang daar opgericht

  Je hoeft alleen nog maar te kijken

  De een is nog eens aan het wikken

  Blijft maar hangen in 't verdriet

  De ander blijft zijn wonden likken

  Alleen kijken kan toch niet?

  Je wilt jezelf liever genezen

  Probeert een beter mens te zijn

  Door goede werken, bijbel lezen

  Maar nog steeds voel je de pijn

  Meer zal ik niet van je vragen

  't zijn jouw zonden die Ik droeg

  Meer dan dat kan je niet dragen

  Kijk naar boven, 't is genoeg T. Den Hoedt


  EENZAAMHEID☻

  30 juni☻

  Diep van binnen

  pijn en verlaten

  wat moet ik beginnen

  Alweer een dag

  illusies zijn verdwenen

  toekomst zonder lach

  Vergeet Mij niet

  kijk naar binnen

  Ik ben het die je ziet

  Ik ben niet ver vandaan

  Ik reik je Mijn hand

  Jezus is Mijn naam

  Ik geef je kracht

  vertrouw op Mij

  dag en nacht

  Open je hart en gevoel

  met Mij ben je niet alleen

  probeer het en voel/A Heide
  KWETSBAAR ALS IK BEN☻

  30 juni☻

  Als de boog van een brug,

  een lucht die zwanger is,

  en nevel de grond bedekt,

  zo staat de regenboog pal,

  blinkend in de nieuwe zon.

  Weg zijn de sporen,

  de spaanders van de storm,

  en resten van geweld.

  Zacht klinkt het ruisen,

  bladeren in de wind,

  hoor ik vogels weer fluiten,

  en geniet ik als een kind.

  Weg zijn de dromen,

  de flarden van angsten,

  die me hadden gekweld.

  Zacht raakt de zon mij aan,

  voel ik de warmte,

  de tederheid ervan.

  Zo durf ik weer te leven,

  kwetsbaar als ik ben,

  het pad te volgen,

  dat ik moet gaan.

  Ik volg de zon,

  Zijn Licht en de bloemen

  die mij vergezellen,

  hun geuren,

  die met me gaan.P.v Heijningen

  HOE TEER GEWEVEN☻

  30 juni☻

  Hoe teer ben ik geweven,

  toch uitgerust met kracht

  om tot Gods eer te leven

  voor 't werk dat mij nu wacht.

  Hoe kwetsbaar toch de draden

  waarin ik in het leven hang.

  Het trillen van het kwade

  en duizend keren bang.

  Toch schijnt Gods zon met duizend stralen

  op al de parels van verdriet.

  'k Wil het in verwondering vertalen

  voor ieder die de schoonheid ziet.

  Hoe teer is toch het leven

  maar vol van kracht en licht.

  Gods stralen om mij heen geweven

  en telkens door Hem opgericht.D. Beijersbergen-Groot

  Nog vier dagen dan mag ik met Godsgenade een jaartje erbij.

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

   


  SPREKEN OF ZWIJGEN☻

  30 juni☻

  Het is gemakkelijk om te spreken

  en moeilijk om te zwijgen,

  wanneer je iets van anderen weet

  en graag gelijk wil krijgen.

  Maar waarom zou je kwetsen,

  ook al zijn je woorden waar,

  laat het oordeel maar aan God,

  en wordt  geen roddelaar.

  Spreek van de ander goede woorden

  en geef een compliment.

  Je zult ontdekken dat je zelf

  dan ook gelukkig bent.

  Jannie de Paauw

   


  GEVANGEN MAAR VRIJ☻

  30 juni☻

  Ons vogeltje zingt op een grijze dag.

  Zijn liedje klinkt vrolijk en blij.

  Hij zit in zijn kooitje gelukkig te zijn.

  Hij is niet gevangen, maar vrij.

  Een wijze les voor een ieder van ons

  Tevreden zijn met ons bestaan.

  God heeft in Zichzelf ons de vrijheid gegeven

  geborgen in Hem door het leven te gaan.

  Jannie de Paauw

   

  VOLMAAKT☻

  25 juni☻

  Pijn

  en toch

  er mogen zijn.

  Mijn leven

  in een traan gevat,

  want als ik alles

  wat hier waarde heeft

  bezat

  maar had de Liefde niet

  ik ware niets.

  Pijn

  en toch

  een zinvol leven hier op aarde,

  want elke dag

  zegt God mij weer:

  “jij  bent voor Mij van waarde”.

  Dit heft mij op

  ver boven pijn en lijden.

  De Here zelf zal op Zijn tijd

  mij van de pijn bevrijden

  Als Hij mij dan

  met eigen hand

  zo  liefdevol

  heeft aangeraakt,

  ben ik

  volmaakt

  Jannie de Paauw


     LIEFDE IS ZIJN NAAM☻

  25 juni☻

  Bron van ons bestaan

  Jezus wijst ons de weg want

  Liefde is zijn naam.A Haiku

  LAAT LIEFDE LEVEN☻

  25 juni☻

  Laat liefde stromen

  Jezus gaf ons zijn leven

  Laat liefde leven. A. Haiku
  GELOOF HOOP EN LIEFDE☻

  25 juni☻

  t Geloof in God loopt via ’t kruis,

  biedt heil en eeuwig leven,

  Hij heeft Zichzelf gegeven.

  Op Hem bouw ik mijn levenshuis

  Hij neemt mij aan Zijn hand,

  op weg naar ’t hemels land.

  Vast ligt het anker van de hoop,

  wat wij ook wedervaren

  op ’s levens woeste baren.

  verankerd is mijn levensloop,

  al is de weg soms zwaar,

  altijd is Jezus daar.

  Gods liefdeshart is ruim en groot,

  wij kunnen Hem vertrouwen,

  het zal ons niet berouwen.

  Hij gaf Zijn Zoon tot in de dood,

  wij prijzen Hem dan aan,

  ook u mag tot Hem gaan.

  1 Korinthe 13:13/ A. Lingen
  MAAK DE WERELD SAMEN MOOI☻

  25 juni☺

  Maak de wereld samen mooi

  schenk uw naast’ de liefdestooi.

  Maak met God het wereldbeeld

  dat geen mensen meer verdeelt.

  Zet je in voor vrede en recht

  samen daar met God voor vecht.

  Zodat voor je oog verschijnt

  alles wat God heeft omlijnd.

  Zie wat door Gods hand ontstaat

  en geen schepsel ooit verlaat.

  Want God spreekt je bent Mijn kind

  waar Ik mij graag mee verbind.J.v Tricht


  GODS LIEFDE WAAIT NAAR ALLE VIER WINDSTREKEN♥

  25 juni♥

  Gods liefde waait naar alle vier windstreken

  Hij raakt daarmede al Zijn schepselen aan.

  In aller harten heeft Hij steeds gekeken

  Hij weet exact wat er daar in zal staan.

  Hij nodigt iedereen tot Hem te komen

  met elkander rond Zijn woord vereend.

  Belooft Zijn toekomst om daarvan te dromen

  met al Zijn heerlijkheid aan elk verleend.

  Gods liefde blijft naar alle streken waaien

  tot door Zijn Geest elk hart daarmee gevuld.

  Hij zal het zaad van liefde ruimschoots zaaien

  tot ieder met de liefde is vervuld. J.v Tricht   


  LIEF IS MIJN LEVEN☻

  25 juni☻

  Hoe lief is mij het leven

  dat ik uit Uw handen mocht ontvangen

  iedere dag maakt tot een intens verlangen

  die liefde opnieuw te mogen doorgeven

  Hoe lief is mij het leven

  dat ik een deel van Uw schepping mag zijn

  al ben ik in dat groot heelal een stipje klein

  ik kan en mag er wondere dingen beleven

  Hoe lief is mij het leven

  dat ik de rijkelijke natuur kan ontdekken

  mag meewerken om zelf iets te scheppen

  om het in woord of beeld weer te geven

  Hoe lief is mij het leven

  met mijn medemens kunnen praten en bezinnen

  hoe wij naar Gods voorbeeld kunnen beminnen

  om leven en liefde voor eeuwig hoog te verheven

  Hoe lief is mij het leven./G.Casier
  Image and video hosting by TinyPic

  ESTAFETTE ZEELAND☻ 5 augustus 2017 - 10:00 - 14:00 Eerste event in Zeeland in het kader van de Estafette 'Als een lopend vuur'. De Estafette gaat vier weekenden langs vier Zeeuwse lokaties. Meer info en folder op protestantsekerk.nl/zeeland

  Image and video hosting by TinyPic

  ESTAFETTE GASTVRIJHEID ALS LEVENSKUNST♥ 12 augustus 2017 - 12:00- 13 augustus 2017 - 12:00 Tweede event in Zeeland in het kader van de Estafette 'Als een lopend vuur'. Deze keer met een picknick, Lutherbier, cabaret en op zondag een meertalige kerkdienst. De Estafette gaat vier weekenden langs vier Zeeuwse lokaties. Meer info en folder op protestantsekerk.nl/zeeland Image and video hosting by TinyPic

  SELA DORPSKERKENTOUR☻ 8 augustus 2017 - 20:00/22 augustus 2017 - 20:00 Terugkerend Evenement (Bekijk alle) Sela schrijft nieuwe liederen voor de kerk van nu. Samen zingen en God de eer geven die hem toekomt. In 2017 trekt Sela het land door met de Dorpskerkentour. Meer informatie en tickets bestellen


  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  INWONERS VAN URK MOCHTEN VIJF MINUTEN NAAR DUNKIRK☻ 21 juli☻ Een aantal inwoners van Urk kreeg al een voorvertoning te zien van de bioscoopfilm Dunkirk, omdat de gemeente wekenlang als filmlocatie diende. Urkers mochten vijf minuten zien in de Dunkirk-truck, een minibioscoop met 25 stoelen, meldt de NOS. Dunkirk, een film van regisseur Christopher Nolan, gaat over operatie Dynamo. Daarbij werden in 1940 meer dan 300.000 Britse troepen die zich in Duinkerke hadden teruggetrokken, geëvacueerd. Urk moet in de film Duinkerke voorstellen. "We kregen een soldatenpak aan, en laarzen", vertelt een man die naar het voorproefje mocht kijken.De haven van het vissersplaatsje was wekenlang afgesloten voor de opnames. De filmlocatie was midden op het IJsselmeer.

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  AFKICKEN MOET GELOVEN MAG☻ 21 juli☻ "Afkicken moet, geloven mag. We dringen het geloof niet op, maar door de warme band zijn sommige verslaafden gelovig geworden." In het AD vertelt Teun Stortenbeker over de evangelische hulpverleningsinstelling De Hoop, waar hij tot 2013 leiding aan mocht geven. Stortenbeker legt uit waarom verslaafden helpen en de christelijke boodschap verkondigen geen tegengestelde zaken zijn. "Je moet rekenen, verslaafden zitten eerder dan de gemiddelde Nederlander met de vraag 'Wat gebeurt er als ik er straks niet meer ben?' De trips die een verslaafde meemaakt, zijn bovendien vaak heel spiritueel."Ondertussen staat hij met zijn vrouw Dinie te springen om iets nieuws te beginnen. Ze gaan een pastoraal centrum opzetten voor mensen die zorg nodig hebben. "De zorg voor deze mensen is gemedicaliseerd. Als je niet binnen drie maanden opknapt, trekt de verzekering de stekker eruit. Die mensen wil ik samen met vrijwilligers pastorale begeleiding bieden."

  Image and video hosting by TinyPic

  FAMILIEDAGEN GORINCHEM KOMT MET EXTRA EDITIE IN HERFSTVAKANTIE☻ 10 juli☻ Er komt een extra editie van Familiedagen Gorinchem in de herfstvakantie van 2017. Na het wegvallen van de gezinsbeurs Wegwijs, ontstond er vanuit de gereformeerde gezindte de behoefte naar een vervangend evenement. Familiedagen Gorinchem ziet het als haar primaire taak om haar gemeenschap te voorzien in hun behoefte. Daarom lanceert de organisatie een extra editie van Familiedagen in 2017. Familiedagen Gorinchem vindt doorgaans twee keer in de drie jaar plaats, waarbij 2017 als tussenjaar zou gelden. Door de actualiteit keert Familiedagen dit jaar al terug naar Gorinchem. “Wij vinden het jammer dat de gezinsbeurs Wegwijs niet doorgaat, maar respecteren het besluit van de organisatie. Het gevolg is dat er dit jaar geen evenement meer op de agenda staat voor deze doelgroep”, zegt organisator Arjan Klein. Tijdens de aankomende zomerperiode gaat de organisatie van Familiedagen Gorinchem bouwen aan een aantrekkelijke beursvloer. Met ruimte voor demonstraties, inspirerende workshops, musici, mode, alles voor huis en tuin en sfeervolle modeshows.www.familiedagen.nu

  NIEUWS NATUURMOMNUMENTEN

  Image and video hosting by TinyPic

  SPEUREN MET KOMPAS☻ 21 juli☻ Heb je wel eens door het bos lopen dwalen en kon je de weg niet meer terug vinden? Dan is deze nieuwe speurtocht echt iets voor jou! Met een speurkaart en kompas in de hand zoek je de weg door Nationaal Park Dwingelderveld. Trek de wandelschoenen aan en ga op ontdekkingstocht in de natuur. Met de kompastocht zoek je de route met behulp van een kompas. Verdwalen is er niet meer bij. Op de speurkaart staan aanwijzingen die helpen de weg te vinden. Tijdens deze tocht doen kinderen verschillende opdrachten. Zo gaan ze het weer voorspellen dankzij een wolkenkaart en maken ze kennis met verschillende dieren. Deze speurtocht is leuk voor gezinnen met kinderen vanaf 10 jaar.

  NIEUWS NATUURMONUMENTEN

  Image and video hosting by TinyPic

  JONGE GROTE STERNS GERINGD IN UTOPIA OP TEXEL☻ 21 juli☻ Op Texel zijn meer dan 5000 grote sterns geboren, de boswachters van Natuurmonumenten zijn erg trots op dit goede broedseizoen. Om meer te weten te komen over de bijzondere vogels werden afgelopen week 300 jongen voorzien van een kleurring. Door deze opvallende ringen zijn ze met een telescoop van afstand ‘af te lezen’, waardoor vogels tijdens hun leven kunnen worden gevolgd zonder ze te storen. Op die manier kunnen onderzoekers meer te weten komen over de grote sterns. Het onderzoek op Texel wordt uitgevoerd door Wageningen Marine Research onder leiding van Mardik Leopold. Het onderzoek is voor Natuurmonumenten van belang. Op deze manier kan het beheer van binnendijkse natuurgebieden als Utopia en Wagejot goed afgestemd worden op de behoeften van de grote sterns. In totaal zijn er dit jaar 7147 broedparen grote sterns in natuurgebieden Utopia en Wagejot (2016: 7440 paar, 2015: 7022 paar) op Texel. Eric Menkveld (Natuurmonumenten): ‘De grote stern is een kwetsbare soort, waar we nog niet heel erg veel over weten. Het ging een tijd erg slecht met de populatie in Europa. Oorzaken zouden voedseltekort, recreatiedruk op de stranden en voorjaarsstormen kunnen zijn, maar ook problemen in het land van herkomst of tijdens de trektocht zouden invloed kunnen hebben. Afgelopen jaren zagen we gelukkig verbetering’.

  (Bron:natuurmonumenten)


  TWITTER HET GELOOF


  Zoeken in blog  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!