NIEUW: Blog reclamevrij maken?

BIJBELSE UITLEG

WAT IS HET DOEL VAN HET LEVEN?

14 maart☻

Dat we ontzag moeten hebben voor de Almachtige God. Ontzag hebben voor God betekent Hem respecteren en groot ontzag voor Hem hebben om wie Hij is. Het doel van ons leven begint met wie we kennen, niet wat we weten of hoe goed we zijn. Je kunt pas beantwoorden aan Gods doel voor jouw leven als je ontzag hebt voor God en Hem de eerste plaats in je leven geeft.

duif

MEER BEZITTEN☻

14 maart☻

We willen altijd meer bezitten dan wij hebben. Rijkdom trekt ook klaplopers en dieven aan, veroorzaakt slapeloosheid en angst en eindigt ten slotte in verlies, omdat het achtergelaten moet worden. Hoeveel je ook verdient, je zult nooit genoeg hebben als je probeert gelukkig te worden door steeds meer rijkdom te vergaren. Geld op zich is niet verkeerd, maar liefde voor geld leidt tot allerlei zonden. In welke financiële situatie je ook verkeert, zorg ervoor dat je voor je geluk niet afhankelijk bent van geld. Gebruik dat wat je hebt liever voor God.

☻☻☻☻14 maart☻☻

Over mijzelf
Ik ben Patricia, en gebruik soms ook wel de schuilnaam linecia.
Ik ben een vrouw en woon in Noorden (Nederland) en mijn beroep is Vrijwilligsters/ Bezoek ouderen mensen voor een intake. Vriendschappelijke huisbezoek. Mijn beroep was Kinderleidster en administratietief medewerkster geweest./Gelovig Christendom..
Ik ben geboren op 24/03/1957 en ben nu dus 62 jaar jong.
Mijn hobby's zijn: Breien, Lezen, Borduren, Lezen, Christelijke filmen, Godspel muziek, fietsen /.
Bezoekt een Christengemeente/Volle Evangelie. Bezoekt af en toe conferenties, retraites. Bidstonden, Vrouwenbijeenkomst. Het Woord van God lezen bestuderen en bidden. Voor gelovigen en niet gelovigen, zieken, noden, problemen, moeilij Bezoekt e

PERSOONLIJKE GEBEDEN

EVANGELIE☻

DIERBAREN☻

19 maart☻

God van troost ik bid voor alle dierbaren waarvan hun kind is vermist. Tot op heden weten ze niet wat met hun kind gebeurd is. De hoop ligt in Uw handen dat hun vermiste kind gevonden mag worden. Amen

GEBOORTE☻

28 februari☻

Ik bid voor alle baby’s nu en de komende weken het levenslicht mogen zien. Welkom in deze wereld. Ouders en grootouders gefeliciteerd met het geschenk. Succes met de zorg en de opvoeding. Amen

ZIEKEN☻

28 februari☻

Ik bid voor de zieken die niet meer behandelt kunnen worden. Dat ze Uw rust en kracht mogen ontvangen om hun ziekbed. Amen


JIJ BENT BIJZONDER!

Echt,  je bent  waardevol voor  God. Als je Jezus

nog  niet als  je Redder kent,  open je hart dan

vandaag  voor zijn  liefde. God  vindt jou be-

langrijk, alleen... Hij dringt zijn liefde niet op. Je

moet er zelf voor kiezen om die te ontvangen.

Als je dat wilt, bid dan deze woorden in je harT;

GEBED:Lieve Heer Jezus, ik weet dat ik een

zondaar ben en dat U voor die zonden

aan het kruis bent gestorven. Vergeef

mij alstublieft en geef mij een nieuw

leven. Help mij om te groeien in dat

nieuwe leven met U. Amen.

☻☻Nu ben je een kind van God! Kinderen moeten

groeien, en dat geldt ook voor jou in je nieuwe

leven.  De Bijbel  helpt je daarbij.  Een goed ge-

deelte  om te beginnen  met lezen is het  Evan-

gelie  van Johannes.  Ook contact met  andere

christenen  draagt bij aan  je geestelijke groei.

Zoek hen daarom op en sluit je aan bij een kerk

of gemeente waar Jezus Christus centraal staat.

En vergeet één ding nooit: Als je in Jezus blijft

geloven,  blijf je een  kind van God. Van  harte

Gods Zegen Toegewenst

ZIJNWOORD☻

☻DE EENVOUD VAN DE BOODSCHAP☻ 11 maart☻ Het evangelie, het goede nieuws, is zelfs zo eenvoudig, dat mensen zich er aan ergeren. In vers 18 staat dat het voor sommigen een dwaasheid is. Wij mensen zijn aan God ongehoorzaam geweest en verdienen daarvoor de doodstraf. God, Die zoveel van ons houdt, wilde dat voorkomen en gaf daarom Zijn eigen Zoon in onze plaats. Jezus Christus, de Zoon van God, is mens geworden om in onze plaats te sterven aan het kruis. Wie op Hem vertrouwt krijgt daarom vergeving van zonde en eeuwig leven.

ZIJNWOORD☻ DE HERE GOD IS EEN SCHUILPLAATS☻ 11 maart☻ Deze HERE is een sterkte; een plaats waar je veilig heen kunt vluchten. We hebben een schuilplaats nodig voor onze ziel, waar we met onze pijn en moeite, ons verdriet en onze angst, aan kunnen kloppen.Daarnaast hebben we ook een plaats nodig, een sterkte, waar we vergeving en verzoening vinden. Ook dat schenkt God ons, door het werk van Jezus Christus en dat geeft ware vrede.

OPWEKKING 300

DE AARD IS VAN GOD EN ALLES WAT DAARIN IS☻

8 maart☻

De aard' is van God en al wat daarin is.
De aard' is van God,
het werk van zijn hand.
De aard' is van God en al wat daarin is.
En alles schiep Hij tot zijn glorie.
Van Hem zijn de bergen,
de zee‰n en landen,
de steden en dorpen,
elk huis, elke straat.
Laat wie rebelleert,
zich buigen, Hem eren.
Want alles schiep Hij tot zijn glorie.

Tekst & muziek: Graham Kendrick

BIJBEL UITLEG

RELIGIE☻

8 maart☻

Op aarde zijn veel verschillende religies, die allemaal ontstaan zijn vanuit menselijke overwegingen. Indien men een eigendunkelijke godsdienst na volgt, buiten Gods openbaring(de Bijbel)om, wordt religie genoemd.

TRANEN EN GEBED☻

19 maart☻

De tranen biggelen

over haar wangen,

ze probeert ze met een

tissue op te vangen.

Maar terwijl de tranen

over haar wangen gaan,

zijn er ook vele gebeden

naar boven gegaan.

Dan roept zij: “Heere,

waar moet ik toch heen,

help mij, ik weet het niet

vertrouw op U alleen”. J.Troost

 

GEBROKEN HART☻

19 maart☻

Mijn vader wil zijn zieke dochter genezen

Hij voelt zich verantwoordelijk

Hem de speciale rol van vader toegewezen

Hij bidt voor me, vraagt anderen dat ook te doen

Hijzelf om zijn volharding geroemd

De hele kerk doet mee, uit principe en fatsoen

Allerlei boeken liggen keurig op de plank

Wijsheid, therapie, gebed en medicijnen

Genezing is mogelijk, Godzijdank!

Maar wat mijn vader niet ziet

Is mijn gebroken hart, eenzaamheid, verdriet

Een lesbische dochter accepteert hij niet/Mips


GEBED☻

GEBED OM HULP☻

28 februari☻

Hij is de God die alles ziet,

al onze moeite en verdriet.

Zou U in mijn ellenden,

verlossing willen zenden.

Het is de straf op de zonden,

wij dragen nu de wonden.

Leer mij eronder buigen Heer,

tot roem van Uw eigen eer.

Vergeef toch al mijn zonden,

ik heb Uw wet geschonden.

Help mij op mijn gebeden,

door Uw gerechtigheden.Joanna

1001 gedichten

GEBED☻

28 februari☻

Heere, ik kom tot U in gebed,

ik leg mijn leven voor U neer,

doe ermee wat U wilt O Heer.

U hebt mij niet voor niet op deze aarde gezet,

U hebt toch een bedoeling met mijn leven,

Heere, wilt U zo met mij wezen.J.Troost

VISJES

28 februari☻

OVERDENKING 

11 maart☻

Het heelal, met zijn enorme wijdheid en pracht, is door hem gemaakt om zijn heerlijkheid te tonen. Zijnde het beeld van God voor ons, de aanwezigheid van God om door ons te worden gekend en gezien, is hij onze Koning, Heer en Redder. Wanneer ons leven in zijn handen is en ons hart onderworpen is aan zijn wil, dan kan niets of niemand zijn uiteindelijke overwinning voor ons en in ons tegenhouden.SPREUKEN

11 maart☻ "Als iemand graag iets wil ondernemen, maar het inzicht ervoor mist, leidt het tot niets. Wie niet uitkijkt waar hij loopt, zondigt maar al te snel." Spreuken 19:2

PSALM 

11 maart☻

"Hij neemt onze zonden van ons af en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is."Psalm 103:12QUOTE☻ 11 maart☻ "God zal de betrouwbare God zijn van zijn mensen zonder einde. Er is geen andere God, we wensen voor geen andere, we zouden geen andere hebben zelfs als er andere waren. Door het leven, tot onze laatste adem, zal hij ons leiden naar de levende fonteinen van water."

KORTE GEDACHTE** 

11 maart☻

Jezus, onze hoop, zelfs als wij zwak en hulpeloos zijn, zouden we vooral willen begrijpen dat u ons liefheeft. U verlicht de weg die ons hart leidt naar mededogen voor de ander. Zoals tot uw leerlingen, zegt u tot ons: “Keer je tot God en geloof in het evangelie.”


EVANGELIE

11 maart☻

"Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons heeft laten zien hoe wij de enige en echte God kunnen leren kennen. Wij zijn één met de ware God door Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de ware God; Hem te kennen, is het eeuwige leven."1 Johannes 5:20Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (26)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (181)
 • Feestdagen (5)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (15)
 • Het leven (9)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • BIJBELSE TEKST** 

  11 maart☻

  "In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij was er al voordat God aan de schepping begon."Kolossenzen 1:15
  MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  DE SCHEPPING ZUCHT☻

  5 maart☻

  Orthodox-protestanten hechten bij ethische issues doorgaans aan een stoere stellingname, ook als die niet in de mode is. Of het nu gaat om lastige discussies over voltooid leven, zwangerschapstesten, abortus, etc. Het geweten staat scherp afgesteld. Je zou wensen dat hetzelfde principiële geluid klonk in gesprekken die raken aan de zorg voor de schepping. ‘De weekendboodschappen? Die haal ik altijd met de fiets.’ ‘We kopen zoveel mogelijk tweedehands, want als je ziet wat er anders weggegooid wordt…’ ‘Ik wil me niet langer laten koeioneren door wat ‘de markt’ me voorschrijft’. ‘Ik vind het een sport om mijn huishouden te verduurzamen.’ We zullen een proces op gang moeten brengen waarin we allerlei aspecten van ons leven kritisch onder de loep durven nemen, bij het licht van onze verantwoordelijkheid voor de schepping. Via die route hervinden we het eenvoudige leven in dankbaarheid.

  MEDITATIE

  KONING OVER ONS LEVEN☻

  19 maart☻

  Soms kun je ergens naar op zoek zijn omdat je het bent kwijt geraakt. Maar het is ook mogelijk om naar iets te zoeken, dat je heel graag wilt hebben. Waar vind je nu ‘geluk’ of ‘liefde’? In welke winkel is dat te koop? En hoe en waar vind je Gods Koninkrijk? In de tekst zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat ze eerst op zoek moeten gaan naar dit Koninkrijk. Gods Koninkrijk is niet alleen het leven in het hiernamaals. Gods Koninkrijk is ook in deze wereld te vinden, op iedere plaats waar God Koning is. Gods Koninkrijk is het tegenovergesteld van ‘ons koninkrijkje’. In het voorgaande gedeelte heeft Jezus een gelijkenis verteld over een man, die alles voor zichzelf hield. Hij bouwde voorraadschuren en dacht alleen aan zichzelf. Die man had een eigen koninkrijkje gebouwd, waar hijzelf koning was.  TIJD MET JEZUS

  HULP EN HOOP☻

  5 maart☻

  Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God.Psalm 146:5

  Er zijn in je leven heel veel momenten waarop je hulp nodig heb. En het zijn niet altijd mensen waarop je dan kunt bouwen. Mensen zijn niet altijd betrouwbaar, mensen vallen soms tegen en kunnen je uiteindelijk niet redden. Zoek daarom je hulp bij Mij. Dat is de weg waarlangs je gelukkig wordt, zelfs in moeilijke omstandigheden. Ik ben de God die van mensen houdt zoals ze zijn, speciaal van mensen in de verdrukking: de gevangenen, de hongerigen, de blinden, de gebogenen, de mensen in nood. Voor hen en voor alle mensen en ook voor jou is er geluk, als je je hoop op Mij vestigt.Vestig voor hulp je hoop op Mij.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  LICHT☻

  19 maart☻

  De Heer is mijn licht en mijn redding.

  Daarom ben ik voor niemand bang.

  De Heer is mijn kracht.

  Daarom hoef ik voor niemand bang te zijn.Psalm 27:1

  Als er in je leven donkere momenten zijn, momenten waarop je bang bent of bezorgd, weet dan dat Ik je licht ben. Ik ben je licht en je behoud. Daarom hoef je voor niets en niemand bang te zijn. Als je leven door een donker dal gaat, zoek dan naar momenten van troost en steun , momenten die iets van Mijn licht laten zien: een liefdevol woord, een tedere aanraking, een kaartje van iemand van wie je het niet had verwacht. Laat het donker je niet afschrikken, maar een uitnodiging voor je zijn om je naar Mijn licht te richten. Bij Mij is je leven veilig.Ik ben je licht. Voor wie zou je bang zijn?

  BEMOEDINGSSITE☻

  DEUR DER HOOP☻

  25 maart☻

  Ik ben de deur, zegt Jezus... Mijn deur staat open, ook voor jou!

  LIEVE MENSEN☻

  Onze zoon Tiago heeft er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het dan zo ver: zijn droom, zijn hartewens om met papa en mama naar Barcelona te gaan... is uitgekomen. En ja, daar zijn we nu! Drie dagen lang. Juist vandaag het hoogtepunt: samen het voetbalstadion van Barca bekijken! Lieve mensen, vanuit deze setting verstuur ik die geweldige bemoediging van Esther Vorsterman over deuren die open mogen gaan op Gods tijd. We kunnen er soms zo lang op moeten wachten: wanneer gaat het nu gebeuren?Nog even geduld. Dat is voor jou net zo moeilijk als voor mij of voor Tiago... Maar die deur... Hij gaat open! Want Jezus zelf is de Deur die open staat. Het is Jezus, die nog veel meer uitziet, droomt en verlangt om Zijn werk in ons te mogen doen! Ontvang in Jezus naam nieuwe moed vooral als je wacht tot de deur echt voor je open gaat. Tiago heeft zijn wens geen moment los gelaten. Hij bleef ons bestoken met vragen wanneer we nu eindelijk zouden gaan. Het was immers beloofd! Dat mag jij ook doen. Welke vader of moeder zou dan niet heel erg zijn best doen om de droom van het kind te realiseren. God overstijgt ons ouderschap, Zijn liefde en mogelijkheden zijn bovendien ook nog eens onbeperkt groot. Gods rijke zegen, Gerry

  Met liefs, Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  WEERLOZE LIEFDE WS☻

  8 maart☻

  God is liefde! Op wie ben je boos?

  Als het om liefhebben gaat, niemand heeft zo lief als God ons heeft. De kracht van liefde is niet vergelijkbaar met wapens, noch met de spierkracht van mannen of de pk’s van paarden. Een bemoediging van Wieger Sikkema! Ontdek de kracht van Gods weerloze liefde. Ontvang bemoediging, in Jezus naam! liefs, Gerry

  www.bemoedigingssite.nl

  ONS AARDSE LEVEN☻

  5 maart☻

  Ons aardse leven,

  is maar even,

  voor velen tekort,

  maar het wordt,

  voor hen die geloven,

  en bij U mogen komen,

  leven zonder tijd,

  tot in eeuwigheid.J.Troost


  GEZEGEND IS HIJ☻

  5 maart☻

  Gezegend is hij die

  ondanks verdriet en pijn,

  het vertrouwen heeft

  dat God met hem zal zijn.

  Gezegend is hij die

  dagelijks mag weten,

  God gaat met

  mij op alle wegen.

  Gezegend is hij die mag

  weten van het eeuwige leven,

  dit hier is tijdelijk en

  dit duurt nog maar even.J.Troost


  GELOVEN ALS EEN KIND☻

  5 maart☻

  Geloven als een kind,

  vertrouwen dat Papa je bemint,

  een Papa die alles weet,

  een Papa die je nooit vergeet.

  U weet van mijn vragen,

  wilt U mij zo dragen,

  al ben ik nu niet meer klein,

  ik wil zo graag Uw kind zijn.

  Bij mijn Papa voel ik mij geborgen,

  Hij wil steeds voor mij zorgen,

  Hij helpt mij overal doorheen,

  dat kan mijn Papa alleen.J.Troost

  TE MOEILIJK☻

  5 maart☻

  ’t Was op een bijbelkring,

  het ging over vergeving,

  één van de mannen traande

  ik kan het niet, het heeft te diep geraakt,

  hij had de oorlog meegemaakt.

  ’t Was in een kringloopwinkel,

  men sprak over vergeving,

  je weet toch wat er in de Bijbel staat,

  de vrouw barstte in huilen uit,

  ze was haar hele jeugd misbruikt.

  We zitten in een grote kring,

  ontvangen Zijn verzoening,

  Hij weet van onze zwartste nacht

  en wat niet lukt uit eigen kracht

  heeft Hij voor ons volbracht.

  Coby Poelman - Duisterwinkel
  LICHT☻

  5 maart☻

  Heere, mag ik zo een licht wezen,

  voor de mensen om mij heen.

  Wilt U hen ook het geloof geven,

  en breng zo Uw kinderen bijeen.

  Want U hebt het zelf belooft,

  U, bent er voor een ieder die gelooft.J.Troost  Jezusenkinderen

  IK GELOOF DAT☻

  5 maart☻

  Ik geloof dat Jezus voor

  mij op aarde kwam,

  en al mijn zonden

  op zich nam.

  Ik geloof dat Hij voor

  mij de dood is ingegaan,

  na drie dagen uit de

  dood weer opgestaan.

  Ik geloof in Jezus,

  Gods enige Zoon,

  die nu bij Zijn Vader

  in de hemel woont.

  Ik geloof dat Hij spoedig

  weer zal komen,

  en dan mag ik voor

  altijd bij Hem wonen.J.Troost


  Image and video hosting by TinyPic

  MAANZAADKOEK(PURIM) 11 maart☻ 300 gr bloem 2 theelepels bakpoeder 100 gr boter of margarine 1.5 dl melk 2 eierdooiers 50 gr basterdsuiker snufje zout 250 gr gemalen maanzaad 60 gr suiker 2 dl kookroom geraspte schil van 1 citroen of van 1 sinaasappel Kneed de bloem met het bakpoeder, de boter, de basterdsuiker, de eierdooiers, de melk en het zout tot een soepel deeg. Dit wordt dan op een beboterd bakblik uitgedrukt tot een 1.5 cm dikke plak. Het maanzaad mengen met de room, de suiker en vruchtenrasp en dan over het deeg spreiden. In een voorverwarmde oven ongeveer 25 minuten bakken bij 175 °C

  DOE RELEGS

   Sad Nope

  EMOTIE☻ 11 maart☻ Verdriet kan soms heftig zijn, zeker als er dingen in je leven gebeuren wat je even helemaal op de kop zet. Hoe is dat voor jou? Zijn er in jouw leven lastige situaties waar jij verdrietig of boos over bent? Wil je leren om te gaan met je (misschien heftige) emoties? Voel je je onzeker over jezelf? Zou je stabieler willen worden? Verveel je je vaak? Zit je ergens mee en zou je er wel eens over door willen kletsen? Laat het iemand weten! www.doe-relegs.nl

  TIMON

   Back to School

  HULP EN OP SCHOOL☻ 11 maart☻ Jason (14 jaar) verschijnt regelmatig niet op school. Hij zegt dat hij zich ’s ochtends niet lekker voelt. De ouders van Jason zijn gescheiden. Hij woont bij zijn moeder. Om de week gaat hij een weekend naar zijn vader.Moeder laat Jason erg vrij. Vader is veel strenger. Met familietherapie van Timon slagen ouders erin om Jason weer te motiveren voor school. Ouders leren om meer één lijn te trekken in de opvoeding. Ook werken Jason en zijn vader aan hun relatie.

  www.timon.nl

  CHRIS

  ALS JE OUDERS GAAN SCHEIDEN☻

  11 maart☻

  Na de zomervakantie krijgen Daan (10) en Tess (8) te horen dat hun ouders gaan scheiden. Ze schrikken hier enorm van. Daan is vooral boos op zijn ouders en Tess voelt zich heel verdrietig. Ze hebben veel vragen aan hun ouders. Moeten zij nu ergens anders gaan wonen? We gaan in gesprek met een chatcoach bij Chris. Welke tips zijn er voor kinderen van wie de ouders gescheiden zijn? Hoe reageren kinderen die te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden?Het is begrijpelijk dat Daan en Tess veel vragen hebben. Het kan goed zijn dat je niet had verwacht dat je ouders uit elkaar zouden gaan. Je ziet je ouders altijd bij elkaar en opeens eet papa of mama’s avonds niet meer mee. Een meisje vertelde: “als ik bij papa ben, mis ik mama” en “als ik bij mama ben, mis ik papa”.

  Bron:chris.nl

  ABCVANHETGELOOF

  BEKERING☻

  19 maart☻

  Bekering begint in je hart door de wedergeboorte. De Heilige Geest leert je anders kijken en anders denken (Efeze 4:23). Plotseling zie je hoe je leven echt is: hoe duister en doods, je ruikt de graflucht die ervan afkomt. Je beseft dat je jezelf niet kunt redden. Net als de verloren zoon: opeens zag hij wat een enorme puinzooi hij van zijn leven had gemaakt. Zijn ogen gingen open (Lucas 15:17) en hij keerde zich toen letterlijk om, terug naar de Vader.

  ZONDE

  19 maart☻

  Adam en Eva leefden in volmaakte harmonie met God. Door niet te luisteren naar God, hebben ze die harmonie vernietigd. Iemand zei eens: ze hebben de beademing kapotgetrokken. Ze wilden eigen baas zijn, met dodelijke gevolgen.

  Zonde is allereerst ongeloof. Adam en Eva gingen twijfelen aan Gods woorden. De slang maakte hen wijs dat er leven en geluk is buiten God. Zonde is hoogmoedig, trots, arrogant. Zonde maakt dat je onafhankelijk wilt zijn, een godheid. Het betekent haat en minachting van de Schepper.

  MOPPEN

  Mailman

  POSTBEAMBTE☻ 11 maart☻ Een postbeambte tegen een man aan het loket: 'Er moet nog een postzegel bij. De brief is te zwaar.' Zegt die man: 'En met een postzegel wordt hij zeker lichter?'

  Image and video hosting by TinyPic

  BAKKER☻ 11 maart☻ Komt een man bij de bakker en die zegt: "Heb u ook brood?" Zegt de bakker: "Bruin- of witbrood?" "Wit," zegt de man. 'Dat hebben we niet meer' zegt de bakker. 'Geeft niet', zegt de man,'Ik ben op de fiets!'

  IS ALLEEN VOOR CHRISTELIJKE DOELGROEPEN. BENT U GELOVIG?

  Kiss On The Hand

  ASSIECOACHE

  LEUKE SEKS☻

  5 maart☻

  Vandaag begint de maand van de leuke seks. Op de website www.maandvandeleukeseks.nl lees je hier meer over. Ellen Laan is seksuologe en de Nederlandse autoriteit op het gebied van seksuologie. Zij is hoogleraar Biopsychosociale Determinanten van Seksuele Gezondheid en hoofd van de afdeling Seksuologie en Psychosomatische Gynaecologie van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC. Ellen Laan zit ook in het bestuur van Seksueel Welzijn. Op de website seksueelwelzijn.nl lees je hier meer over.

  Passionate kissing

  COCKY DROST TE GAST OP EVEN OVER SEKSUALITEIT☻

  Hun wens is dat christelijke vrouwen meer genieten van seksualiteit en dichterbij het doel komen dat God voor ogen heeft met seksualiteit. Bron:christelijknieuws.nl/

  http://www.vrouwenevents.nl

  Hug And Kiss

  Op 13 april wordt er in Assen een event, speciaal voor christelijke vrouwen, georganiseerd over het thema seksualiteit. Het event wordt georganiseerd door Vrouw&Events, een jonge organisatie, opgericht door Sarah Niessink (vrouwencoach) en Roelienke Gort (seksuologisch hulpverlener).www.vrouwenevents.nl

  Hugging

  DEPASSIECOACH☻

  11 maart☻

  Je mag leuke seks hebben, wist je dat? Als ik er wel eens met christenen over spreek dan wordt er regelmatig gereageerd met statements als dat het vooral verbindend moet zijn en dat het de relatie moet dienen. Het woord leuk lijkt wel een vloek. Het is ook nog eens egoistisch want je doet niet voor de leukigheid aan seks, zegt men dan. Daar ben ik het mee oneens. Ik daag je uit om in deze maand maart seks leuk te vinden en te genieten van leuke seks. Zeg het hardop tegen elkaar: 'Ik vind seks met jou leuk.' 

  Lees meer.

  IS ALLEEN VOOR CHRISTENEN/www.depassiecoach-nederland.nl

  Kissing couple EEN WIJSMAN☻ 25 maart☻ Een wijs man Uit de praktijk: een enkele keer geef ik wel eens het advies om even geen seks te hebben als er te veel spanning op het hele gebeuren ligt. Zo van: knuffel samen voor het slapen gaan zonder de spanning dat er per se seks op moet volgen. Hieronder een reactie uit de praktijk met in de hoofdrol een wijs man. Lees meer.

  https://www.depassiecoach-nederland.nl/een-wijs-man

  GENEZINGSDIENSTEN/

  met evangelist Jan Zijlstra/

  Genezingen in Handelingen,

  omdat Hij (Jezus)leeft☻(Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 1. mei/19:30/ Deventer - Onderwijsdienst over 'Geloof en Goddelijke genezing' met gebed voor de zieken | Zoë Pray / Healing Home | Titus Brandsma Huis | Titus Brandsmaplein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913 | www.facebook.com/zoeprayhealing

  ☻20:00Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  xxzondag, 5. mei/10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻19:00 Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻woensdag, 8. mei/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻zondag, 12. mei/10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  19:00/Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻woensdag, 15. mei/20:00/Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻vrijdag, 17. mei/19:30/Tilburg Genezingsdienst | Pinkstergemeente PraisE | Kruisvaardersstraat32c | 5021 BE Tilburg | 06-36530381 | www.pgpraise.nl

  ☻zondag, 19. mei/10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  19:00/ Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻woensdag, 22. mei/20:00/ Doopdienst door onderdompeling, van tevoren aanmelden via info@wingsofhealing.nl (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻vrijdag, 24. mei/19:30/ Wijk bij Duurstede - Genezingsdienst | De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 | 3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl

  ☻zondag, 26. mei/10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  10:30/ Wijk bij Duurstede Onderwijsdienst over 'Geloof en Goddelijke genezing' met gebed voor de zieken | De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 | 3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl/

  19:00/ Doop in de Heilige Geest avond (Veerpolder 6a, 2361 KV, Warmond)

  ☻woensdag, 29. mei/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  www.wingsofhealing.nl

  ☻☻☻☻

  israelreizen

  GA MEE OP REIS NAAR ISRAEL☻ In 2019 bestaat Het Zoeklicht 100 jaar. Dat vieren we door onder andere twee unieke Israëlreizen aan te bieden. Meld u snel aan want vol=vol! - Ontdek Israël wandelend 4 - 14 april 2019 - Profetische reis door Israël 4 - 14 november 2019

  botanisch

  Botanische kunst van Franz en Ferdinand Bauer/2 februari 2019  t/m  12 mei 2019 Haarlem/Teylers Museum in Haarlem toont in een overzichtstentoonstelling het werk van de botanische kunstenaars Franz en Ferdinand Bauer.  De aquarellen van beide broers behoren tot de uitzonderlijkste natuurwetenschappelijke kunstwerken ooit gemaakt. Voor liefhebbers van botanische kunst is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met deze voor velen onbekende schat aan plantkundige pracht. ‘200 soorten groen,

  geloofsverdediging

  STUDIEDAG GELOOFSVERDEDIGING☻Adres: Postweg 18, 3941 KA Doorn Datum & Tijd: 6 april 2019 om 10:00 uur Hoe moeten we als christenen omgaan met bepaalde onderwerpen die door de wereld niet geaccepteerd worden? In samenwerking met Logos Instituut zullen diverse sprekers verschillende onderwerpen behandelen. Het hoofdthema is 'De betrouwbaarheid van de Bijbel'.

  csm-Banner-Kloosterretraite

  EVAS KLOOSTERRETRAITE 2019 Op 17 en 18 mei organiseren we onze jaarlijkse Kloosterretraite, waar we in stilte Gods aanwezigheid zoeken. Ook dit jaar zal dominee Ron van der Spoel tijdens de vier plenaire samenkomsten spreken en verzorgt de Oden van Salomo de worship. De presentatie is in handen van Minella van Bergeijk. Het klooster van de Paulusabdij wordt deze twee dagen ons thuis. Deze plek wordt bewoond en beheerd door de kloosterbroeders en -zusters van gemeenschap Chemin Neuf. We gaan onthaasten, loslaten en ons hart toevertrouwen aan de Schepper van hemel en aarde. Hij die ook ons geschapen heeft en ons ten diepste kent. www.eva.nl cropped-logo-Camps4kids

  CAMPS4KIDS/Je leert de Here Jezus kennen! Christelijke Kindervakanties 2019 Camps4Kids is DE christelijke kinderkamp organisatie in Nederland. Camps4Kids bestaat al 10 jaar en is een groeiende speler van kindervakantiekampen in Nederland. De christelijke kinderkampen van Camps4Kids helpen door nieuwe frisse programma’s kinderen in Nederland de Here Jezus kennen.www.camps4kids.nl

  ISRAELCONFERENTIE: DE FEESTEN VAN DE HEERE☻

  Weekend van 29 t/m 31 maart o.l.v. Ton en Christiaan Stier. Aan de hand van Leviticus 23 gaan we in op de historische en profetische betekenis van ‘De feesten van de HEERE. Het Vierhouterbos. www.vierhouterbos.nl

  ISRAELCONFERENTIE: WANT IK BEN MET U (Studies in Haggai)

  Van 21 t/m 24 juni 2019 o.l.v. Jan-Hendrik Meinema en Ton STier. Met slechts twee hoofdstukken en 38 verzen is Bijbelboek Haggai het op een na kleinste oudtestamentische Geschrift. Wees sterk, werk door, want Ik ben met u (Hag. 1:5,6) Christelijke Conferentiecentrum De Ark. www.ccc-de-ark.nl

  NEAR EAST MINISTRY

  Image and video hosting by TinyPic

  Cursusweek Italië: ‘Het evangelie, een Joods verhaal’ vr 5 april - za 13 april/ In het Italiaanse Orciano di Pesaro vindt de cursusweek Het Evangelie, een Joods verhaal plaats.Deze cursus zal gegeven worden door Michaël Wittocx. Hij neemt je mee in een studie over de Joodse achtergronden van het evangelie. Ondertussen genietend van de Italiaanse

  Image and video hosting by TinyPic

  SEDEVIERING vr 19 april | 17:00 - 21:00 Op 19 april begint het Joodse paasfeest: Pesach, met de Sedermaaltijd. Bij veel christenen is dit bekend als ‘het laatste avondmaal’. Het was de laatste maaltijd die Jezus hield met Zijn discipelen vlak voordat Hij zou sterven. De Joden vieren

  Image and video hosting by TinyPic

  Spreekbeurt Kerk van de Nazarener Dordrecht zo 28 april | 10:30 - 12:00☻Carla Wittocx spreekt op zondag 28 april in de kerk van de Nazarener te Dordrecht (Talmaweg 121). Het thema is ‘Bijbelse Feesten’. De samenkomst is van 10:30 tot 12:00 uur. Aanmelden is niet nodig. Van harte welkom!

  Image and video hosting by TinyPic

  DE HERIKON☻Vr-26 t/m ma 29 april☻Ma-29 t/m 3 mei☻ De Moeder & Kind activiteiten zijn gericht op die moeders die er even uit willen zijn en aandacht willen schenken aan hun eigen geestelijk leven. De praktische Bijbelstudies en onderlinge ontmoeting zijn verfrissend en een hulp om daarna de draad weer op te pakken. Voor de jongste kinderen is er crèche en voor de oudere kinderen is er een Bijbelclub. De kinderen moeten op de basisschool zitten.www.deherikon.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  KINDERAPPEL HHJO☻zaterdag 6 april 2019 Locatie:Kesteren en PuttenDoelgroep:8-10 jaar, 10-12 jaar Kom je ook? De kinderappeldag is er speciaal voor jou. We zijn dan met wel 500 kinderen in een kerk bij elkaar. Het is geweldig om met zoveel kinderen samen te zingen. We luisteren ook naar een Bijbelverhaal, dat verteld wordt door een dominee. Na de pauze is er nog een leuke activiteit. De kinderappeldag wordt op verschillende plaatsen in Nederland gehouden. Kom je ook? Vraag aan je juf of meester van de club of zondagsschool of je met elkaar kunt komen. Jullie zijn van harte welkom! Voor meer informatie: https://www.hhjo.nl/activiteiten/kinderappel Image and video hosting by TinyPic

  CONFERENTIE 23+HHJO/Datum: vrijdag 12 april 2019/Eind:maandag 15 april 2019/Locatie:Oldebroek/Doelgroep:21+ jaarVan vrijdagavond tot maandagmorgen even helemaal los van je werk en studie? Dan kan! Het is de ervaring van veel conferentiegangers. Tijdens de Bijbelstudieconferentie 18+ denken we met veel jongeren na over een Bijbels thema. We beginnen iedere Bijbelstudie met een lezing door een predikant. Daarna spreek je hierover door binnen de gespreksgroep waarbij je ingedeeld bent. Op zondag bezoeken we twee gemeentes in de omgeving. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. Op de vrije momenten kun je met elkaar zingen, een spel doen of een wandeling maken. Voor meer informatie: https://www.hhjo.nl/activiteiten/conferentie-23

  JARIGEN

  Image and video hosting by TinyPic

  BLOEMEN EN GESCHENKEN☻ 19 maart☻ Ik wens je een fijne verjaardag met bloemen en geschenken zodat je later met plezier hieraan terug kunt denken

  Birthday present and cake

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  HUWELIJK

  Image and video hosting by TinyPic

  FEESTBALLON☻ 19 maart☻ alle aanwezige namen en wensen opgeschreven op een kaartje vliegen in een grote huwelijks feest ballon mee die wij samen oplaten hand in hand wij met ons twee Annie Van Hees gedichten stadnl

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  GEBOORTE

  Image and video hosting by TinyPic

  ZONNIGE PARELTJE☻ 19 maart☻ kleine schat dat jij bent geboren doet ons bekoren jij geeft ons geluk het liefste van al zonnig pareltje kindje als christal Van Hees Annie België Gedichten stad nl

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  ZIEKEN

  Image and video hosting by TinyPic

  ZIEKENHUIS KIND☻ 19 maart☻ Voor een kind is het ziekenhuis niet fijn, Het zou liever bij z'n vriendjes en vriendinnetjes willen zijn, Maar iedere kind treur niet, Heeft wel een keer dit verdriet, Jammer is dit bij mij wel heel vaak zo, Dankzij mijn nier en longen krijg ik dit cadeau, Vaak moet ik school dan missen, En dan kan ik thuis mijn werk weer uit elkaar gaan vissen, Ziekenhuis is voor een kind niet fijn, Je moet het begrijpen om een ziekenhuis kind te zijn.

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  OVERLIJDEN☻

  Image and video hosting by TinyPic

  ZO KORT NOG☻ 19 maart☻ Je zei me toen ik je aansprak, je hebt het voor hém gedaan. Híj, die net van ons is heengegaan. Ik vond het zo moedig, zo kort na je man's dood. Ik had het niet gekund, zelf nog zo in nood. Je meldde, wilde wel rechtsomkeert maken. Je ging die impuls toen staken. Ach, ééns moet je er toch door. Maar van je man... nog maar heel kórt hoor!Dakoyria

  Crying and sobbing

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet

  LENTE

  Image and video hosting by TinyPic

  SEIZOENWISSELING☻ 19 maart☻ Het lijkt alsof alles minder moeite kost. De dagen fijn langer; problemen op- gelost of verdwenen naar de achtergrond. Ik voel me veel meer dan anders gezond door simpelweg meer licht. Wat bloemetjes in het zicht, getwinkeleer van de vogels maar. Ja, de zon is nu helemaal aanwezig daar! Merkwaardig hoe moeilijke zaken me wat minder raken door verandering van seizoen. De lénte waarmee we het graag nu doen...Dakoyria

  Image and video hosting by TinyPic

  Het winterzonnetje straalt door het raam het wekt je op zonnenstralen zijn parels vol licht geven de winterkleur een zachter zicht het winterzonnetje zo lief is mijn zonnige  hartedief Van Hees Annie Gedichtenstadnl


  NIET ALLE TIENERS ZEGGEN JA TEGEN MDMA☻

  19 maart☻

  Sinds de eeuwwisseling lijken Nederlandse jongeren braver te worden, ook als het gaat om drugsgebruik. Een positieve ontwikkeling. Toch verdwijnt drugsgebruik steeds meer uit de taboesfeer, terwijl uitputting van je lichaam, hersenschade, depressies en psychoses op de loer liggen. En sinds de afgelopen vijf jaar belanden steeds meer minderjarigen in het ziekenhuis door GHB-gebruik. Hoe zit het nu?‘Alle tieners zeggen ja tegen MDMA’, rapt Lil’ Kleine. MDMA, xtc, GHG: er zijn vele soorten drugs en als je dit als ouder hoort, ben je geneigd meteen bezorgd naar je eigen kind te kijken. Maar gelukkig: het is eerder een stoer statement dan dat het op waarheid gebaseerd is. Jongeren lijken zich vanaf de eeuwwisseling steeds braver te gedragen, ook als het andere genotmiddelen dan drugs betreft, en ook in andere westerse landen. Misschien klopte de stelling van Lil’ Kleine nog wel meer in de jaren tachtig, toen het drugsgebruik onder jongeren sterk toenam, met stijgende schooluitval tot gevolg.

  DE LUIZENMOEDER☻

  19 maart☻

  Twee steengoeie preken hoorde ik gisteren, maar ik wil toch graag iets kwijt over De Luizenmoeder. Ik kan er ook niks aan doen. Nee ik wil mij niet mengen in de discussie of je De Luizenmoeder als christen wel of niet mag kijken vanwege het misbruik van de naam des Heren. Ik vind dat een achterhoedegevecht dat in mijn ogen toont hoe een deel van het Nederlands christendom in zichzelf opgesloten is geraakt en dat mij bovendien de rillingen over het lijf bezorgd. Geen groep in Nederland waar men elkaar zo de maat neemt als de christenen. Niet mijn idee van Jezus volgen. Die zogenaamde grappen in De Luizenmoeder, die door velen 'taboedoorbrekend' worden genoemd - schrijft hij - zijn helemaal niet taboedoorbrekend. Wie dat denkt, mist een laag. Die 'grappen' zijn gemeengoed en daarom is de populaire serie eerder maatschappijkritisch dan relativerend.

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  CITIZENGO: STOPT LHBT GEDRAM IN DONALDDUCK☻ 5 maart☻ Donald Duck gaat voor het eerst een strip maken met een vrouwelijk homostel, en de christelijke burgerbeweging CitizenGO noemt dit 'schokkend'. Aanleiding hiervoor was een oproep van een 10-jarig meisje Fenna in het jeugdjournaal. CitizenGO: "Het is schokkend, omdat ze een klein meisje voor hun wagen spannen om politiek correcte terreur uit te oefenen op de meest onschuldigen... onze kinderen. Hoe? Door Fenna van 10 bij de hoofdredactrice van de Donald Duck erop te laten aandringen dat er meer homostellen moeten komen in de strip." 'Donald Duck hoeft zelf niet homo te worden. Maar het lijkt Fenna leuk als er bijvoorbeeld in de achtergrond van de plaatjes ook soms twee verliefde vrouwen te zien zijn. Samen met Malou gaat ze naar de baas van de Donald Duck om te vragen of dat kan', schrijft het Jeugdjournaal op haar site. De baas van de Donald Duck, Joan Lommen, zegde onmiddellijk toe dat ze gevolg zou geven aan dit verzoek. CitizenGo belsuit: "Dit LHBT-gedram, dat als doel heeft om LHBT-relaties te normaliseren, moet stoppen. Zeker waar het gaat om onze kinderen, die nog niet weerbaar genoeg zijn om een eigen standpunt in te nemen."Bron:cip

  Image and video hosting by TinyPic

  HOE DEZE KERK IN HAARLEM ZICH INZET VOOR KINDEREN UIT KANSARME GEZINNEN☻ 5 maart☻ In de Oude Amsterdamsebuurt in Haarlem wonen veel gezinnen met schulden. Om de spiraal van armoede te doorbreken heeft de Oosterkerk er een zakgeldproject voor kinderen opgezet. Maar er moet wel gewerkt worden!Een groepje van vier kinderen loopt met een vrijwilliger door de Oude Amsterdamsebuurt. Ieder kind heeft een grijper in de hand en zoekt fanatiek naar onkruid en afval. “Kijk, in deze tuin zit veel onkruid! Mogen we hier aanbellen en vragen of we het schoon mogen maken?”Diakenen en vrijwilligers gaan samen met de kinderen de straat op om klusjes te doen. Hiermee verdienen de kinderen zakgeld. De volgende dag leren ze in een workshop meer over geld: hoe ga je slim met geld om en hoe kun je sparen? Een mooi extraatje van dit project is dat we de kinderen uit de wijk leren kennen en hen later ook voor andere activiteiten kunnen uitnodigen.”“Omdat een aantal van deze kinderen opgroeit in een gezin met schulden, is het belangrijk om juist hen meer te leren over geld”, vertellen Zannie en Lilian.Bron:cip

  Image and video hosting by TinyPic

  NEDERLANDSE EVANGELIST (77) VEROORDEELD IN ROEMENIE OM VERMEEND MISBRUIK☻ 5 maart☻ De 77-jarige Nederlandse evangelist Derk de J. is veroordeeld tot tien jaar celstraf voor het verkrachten van zijn 5-jarige neefje. Dat hoorde hij maandag in Aiud in Roemenië, meldt het Nederlands Dagblad. In 2018 werd de evangelist opgepakt toen buren hem met zijn neefje naakt in hun huis zegen. De J. ontkent de verkrachting overigens en zegt dat er geen bewijs is. Hij gaat in Hoger Beroep.Volgens Roemeense media predikite hij regelmatig in gevangenissen en kerken in Roemenië. Hij staat aan het hoofd van de organisatie CiNi - dat staat voor de slogan 'Met Jezus maken we een nieuwe start'.Bron:cip

  Gold Cross 2

  FRANSE CHRISTENEN BEZORGD OVER VERDERE AANSCHERPING SCHEIDING KERK EN STAAT☺ 5 maart☻ Franse evangelicalen maken zich zorgen over de aanpassing van de wet over scheiding tussen kerk en staat in Frankrijk. President Macron wil meer grip op de financiering van moslimorganisaties, maar christenen vrezen dat ze hier ook de dupe van worden, meldt het Reformatorisch Dagblad. Frankrijk staat bekend om haar befaamde wet voor scheiding tussen kerk en staat, ontstaan in 1905. De wet sluit desondanks niet meer geheel aan bij de wereld van 2018, mede door de komst van de islam in Europa. Daarom wil Frankrijk de wet 'versterken'.Deze wet moet volledige transparantie geven over geldstromen uit het buitenland, én elke organisatie moet zich officieël registreren. Zo wil de overheid radicalisering tegen gaan. De Nationale raad van evangelicalen in Frankrijk (CNEF) is echter niet blij met deze wet. Ze zijn bang dat de overheid hiermee een grotere controle op hen uitoefent, die hen afhankelijker maakt van de overheid. CNEF wijst de wet overigens niet volledig af, maar vinden dat de wet hen niet verder mag beperken in hun uitingen in het dagelijkse leven.Bron:cip

  Laatste commentaren
 • fijne dinsdag (kinrooi webradio)
      op Hooglied
 • verlaat tegenbezoekje (ik)
      op Hooglied
 • fijne maandag en een goede start van de nieuwe week (Patty_en_freddy )
      op Hooglied
 • fijne maandag (kinrooiwebradio)
      op Hooglied
 • Dag Patricia (Roosje)
      op Hooglied
 • Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (26)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (181)
 • Feestdagen (5)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (15)
 • Het leven (9)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • Blijdschap
  MIJN HART IS ONRUSTIG TOTDAT HET RUST VINDT IN U.
  ☻☻28 februari☻☻Image and video hosting by TinyPicHij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jesaja 40:29/AAN MENSEN DIE MOE ZIJN, GEEFT HIJ KRACHT. MENSEN DIE ZWAK ZIJN, MAAKT HIJ WEER STERK.
  25-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hemel of hel?

  HEMEL OF HEL?

  Als je met mensen over hemel en hel begint te praten, wordt als snel gevraagd: bestaan die wel?

  De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat deze beide werelden bestaan. De Bijbel maakt ook duidelijk dat God te heilig is om zondaren bij Zich in de hemel te hebben. Op die manier gezien zou Zijn hemel leeg blijven, want wie kan van zichzelf zeggen dat hij zonder zonde is? En waar moeten we heen met onze schuld? Omdat God te heilig is om zonde te zien, heeft Hij ze op Zijn Zoon Jezus Christus gelegd, toen Deze onschuldig aan het kruis hing. Nu is God bereid onze zonden te vergeven, als wij ze Hem berouwvol belijden. Dat is genade!


  Als de Bijbel over hemel en hel spreekt, wordt duidelijk dat we op een dag op de ene of op de andere plaats zullen zijn. Waar wij de eeuwigheid zullen doorbrengen, hangt af van waar we op aarde voor gekozen hebben: voor of tegen Jezus Christus.

   

  Voor Christus kiezen betekent:

  • Zijn aanbod van redding in geloof aannemen;

  • Zijn vergeving, maar ook Zijn autoriteit accepteren.

   

  Niet of tegen Hem kiezen betekent:

  • Zijn aanbod van redding en genade verachten;

  • Zijn vergeving negeren en Zijn autoriteit afwijzen.

   

  Wie wil en kan zich dat met het oog op de eeuwigheid veroorloven?

  25-03-2019 om 14:33 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  19-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niets is werkelijk nieuws

  NIETS IS WERKELIJK NIEUW


  Alles is onuitsprekelijk vermoeiend.

  Hoeveel wij ook zien, het is nooit

  genoeg. Hoeveel wij ook horen, tevreden

  zijn wij nooit.  De geschiedenis

  herhaalt zich steeds weer. Niets

  is werkelijk nieuw, alles is al eens

  gezegd of gedaan. Kunt u iets nieuws

  aanwijzen? Hoe weet u of het eeuwen

  geleden ook al niet bestond?

  Wij kunnen niet meer achterhalen

  wat in vroeger tijden gebeurde en

  toekomstige generaties zullen zich

  niet meer herinneren wat wij in onze

  tijd hebben gedaan. (Prediker 1:8-11)

  Veel mensen voelen zich rusteloos en ontevreden. Zij vragen zich af: Waarom voel ik me, als ik naar Gods wil leef, zo moe en leeg.? Wat is de zin van het leven? Als ik op dit alles terugkijk, ben ik dan blij met wat ik bereikt heb? Waarom voel ik me zo opgebrand, zo gedesillusioneerd, zo dor? Wat moet er van mij worden? Als jij eens eerlijk naar jouw leven kijkt, zul je zien dat God dienen belangrijker is dan alle andere, mogelijkheden die je hebt. Misschien vraagt God jou eens opnieuw te kijken naar doel en richting van je leven.

  19-03-2019 om 17:17 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  14-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dorst lessen

  DORST LESSEN

  Doodmoe word je van alles.Er zijn geen woorden voor, zo moe! Je ogen blijven steeds maar dingen zien. Je oren blijven steeds geluiden horen. (Prediker 1:8)

  Een man kwam het reisbureau binnen en wilde een cruise boeken. Waarheen moet de reis dan gaan? werd hem gevraagd. Weet ik niet, was zijn antwoord. Voor de medewerkster was dat niets nieuws. Daarom vroeg hij de man naar de grote wereldbol te kijken die midden in de ruimte stond. Nadat de klant dat langere tijd had gedaan, vroeg hij gefrustreerd: Is dat alles wat u te bieden hebt?


  De mens is tegenwoordig met niets meer tevreden. Hij wil altijd meer en heeft geen oog voor detail. De kleine schoonheden van het leven ziet hij niet meer. De satan richt de ogen en oren van mensen op de wereldse verlangens - op de zonde. Het einde is ontevreden en vertwijfeling en een leven zonder vreugde en zonder doel.

  Ik kreeg een hekel aan het leven. Alles wat mensen doen in hun leven, vond ik vervelend. Het is allemaal zo zinloos, je bereikt er niets mee. (Prediker 2:17)

  In tegenstelling tot de ongelovige mensen, die hun dorst proberen te lessen aan ‘bronnen van zonde’ en dorstig blijven, hebben gelovigen de ‘bron van het eeuwig leven’ gevonden. Omdat Jezus Christus iedereen gelukkig wil maken, nodigt Hij ook vandaag uit: Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft.(Openbaring 22:17)Bron:HetGoedeZaad

  God van liefde dank U dat U mensen roept om te komen drinken van het levend water. Een ieder mag komen die dorstig is naar de dingen van u. Dat ook leven geeft. Amen

  14-03-2019 om 14:32 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  11-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Veelkleurigheid en toch... een woord!

  VEELKLEURIGHEID EN TOCH… EEN WOORD!

  Veelkleurigheid en toch… één Vader, één Woord

  Ze mogen allemaal hun eigen kleur bepalen, die lieve kleinkinderen van me. Ik heb voor iedereen wel een beker, blauw, groen, roze, paars, geel. Alle kleuren van de regenboog kun je tegenkomen in die stapel plastic bekers van me.

  Maar als ze hun kleur gekozen hebben, dan schenk ik in al die veelkleurigheid hetzelfde sap of water uit om hun dorst te lessen.

  Juist in deze tijd wordt de regenboog en veelkleurigheid gebruikt om aandacht te vragen voor mensen die in hun seksualiteit anders staan dan de klassieke man/vrouw relatie die de meesten van ons hebben meegekregen. Of vanuit Gods Woord of vanuit onze opvoeding of andere overlevering.


  De regenboog spreekt van Gods trouw aan mensen, maar het krijgt in deze dagen nog een andere betekenis. De regenboogvlag, regenboogkleuren draagt uit dat je voor homoseksualiteit bent of beter gezegd: tegen uitsluiting of discriminatie van mensen die seksueel anders omgaan met hun seksualiteit, dan heteroseksualiteit.

  Deze discussie is in de samenleving fel en ook sterk polariserend, maar hij schept momenteel ook een enorme kloof in christelijke gemeenschappen. Tussen broeders en zusters, tussen kinderen van dezelfde Vader. De onverdraagzaamheid jegens elkaar, over en weer, baart me zorgen. Ik kan het goede antwoord op dit dilemma niet geven, maar ik wil wel een beeld doorgeven waar ik zelf veel houvast in vind en ook erkend als leidraad van God en waarheid van Hem.

  Als mijn kleinkinderen hun kleur hebben gekozen, ontvangen ze allemaal hetzelfde sap in al die verschillende bekers. Zo is er – wat onze ‘coming out’ dan ook maar is, slechts één Woord, één boodschap, één heilige Geest die ons vanaf het moment dat we ons leven overgeven aan Jezus Christus, begint op te voeden tot Gods zonen en dochters. Hij geeft hetzelfde dorstlessende sap aan ons allemaal, niemand wordt uitgezonderd (gediscrimineerd) of gevrijwaard van deze renoverende opvoeding van onze ziel en menszijn! Er is voor homoseksuele gelovigen geen ander evangelie dan voor de heteroseksuele gelovigen. Wij allen drinken uit dezelfde Bron.

  We mogen dan hier op aarde onze eigen kleur bepalen, zoals we dat als gelovigen ook doen met onze grote verscheidenheid van kerken. Ja, God staat veelkleurigheid ruimhartig toe, want Hij houdt van verscheidenheid en van veelkleurigheid. Maar de boodschap van God aan ons allemaal discrimineert juist niemand, het past zich niet aan, omdat mijn kleur anders is dan het jouwe. God heeft ons hetzelfde Woord gegeven, dezelfde uitdaging en dezelfde leerschool. We zijn werkelijk voor Hem gelijk! De arme niet anders dan de rijke, de slaaf niet anders dan de vrije, de Griek niet anders dan de Jood, de man niet anders dan de vrouw, de homo niet anders dan de hetero.

  Timotheüs beschrijft: “Er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, die precies zullen zeggen wat ze graag willen horen.” (naar 2 Tim.4: 3,4 NBV)

  De regenboog is van God en hij getuigt van Gods eindeloze trouw aan mensen! Ik geloof niet dat veelkleurigheid een probleem voor onze God is, maar Vader ziet dat Zijn kinderen niet meer willen drinken van het levende water dat Hij in hun bekers giet. Ze willen iets anders te drinken krijgen. Dat is het probleem van onze tijd. Die vraag stel ik mezelf ook elke keer opnieuw: Wil ik Gods levende water nog drinken, ook als de inhoud soms tegen mijn natuur indruist, het mijn eigen wil, denken en verlangens wel eens moeilijk maakt? Wat gaat dan voor?

  Het is tijd om ernst te maken met dat ene Woord van God, het drinken uit de Bron van Hem. Die woorden vermanen, beuren op, troosten, spreken correcties uit, dagen uit tot Godsvertrouwen en geloofs stappen. Wie zich hieraan toevertrouwt ontdekt dat hij of zij zelf ‘minder’ wordt en God steeds groter. Maar tegelijk leidt deze houding ook naar innerlijk herstel, vrijheid, vreugde, genezing, bevrijding, én… gehoorzaamheid aan je Vader in de Hemel.

  Deze bemoediging wil ik graag meegeven: Blijf vooral drinken uit de Bron, van het kostelijke sap dat je Vader in jouw beker uitgiet!

  Strek je samen met al die andere kleurige mensen uit, naar het grote plan van onze Vader: dat Jezus wordt gezien in de Zijnen! Met liefs, Gerry/Bron:bemoedigingssite

  11-03-2019 om 17:03 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  05-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn barmhartigheid

  ZIJN BARMHARTIGHEID

  Aan het eind van de jaren 80 las ik: Atsrologieboom! De helft van de mensen gelooft de sterren. Deze occulte golf rolt nog steeds door en de handel bloeit. Veel mensen zoeken er hulp, niet alleen bij de sterren (astrologie), maar ook in andere occulte praktijken.


  Astrologie geeft zich als ‘oeroude wetenschap’, maar het bewijs voor deze bewering is nooit geleverd. Wat zegt God daarover? Hij wil ons in Zijn barmhartigheid voor dit bijgeloof bewaren. Het dagvers is een duidelijk woord tegen astrologie. Wie zich er toch mee bezighoudt, schaadt zij ziel en handelt tegen Gods wil. Hij wil niet dat u naar waarzeggers gaat.

  Uw toekomst ligt niet in de sterren, maar in Gods handen. (Volk van Israël, Ik ben jullie Maker. Ik ben jullie Heilige God. Durven jullie Mij te vragen wat Ik ga doen? Durven jullie Mij te zeggen wat Ik moet doen met het volk dat Ik gemaakt heb? Jesaja 45:11) Zij hebben Mij naar de toekomstige dingen gevraagd.

  Natuurlijk zegt Hij niet wat wij morgen of overmorgen zullen beleven, maar als we bang zijn voor het komende, mogen we vol vertrouwen tot Hem bidden. Hij is ons in hoge mate een Hulp gebleken in benauwdheden. (Psalm 46:2) God is uw toevlucht. Hij is niet zomaar een tijdelijke schuilplaats; Hij is uw eeuwige toevlucht en kan onder alle omstandigheden kracht geven. Bron:HetGoedeZaad

  05-03-2019 om 15:23 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  01-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het lam en de ooi

  HET LAM EN DE OOI

  Jesaja 40:11 “Als een Herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien”. Hij zal als een herder zijn kudde hoeden. Hij zal de lammetjes in zijn armen nemen en ze dragen. De schapen die jongen hebben, zal Hij rustig leiden.

  Een bemoediging voor jonge ouders, voor moeders en vaders, voor hen die zorg hebben voor kleintjes die hulpbehoevend zijn.


  Speciaal voor hen die geen tijd hebben voor andere zaken dan hun kinderen. Die graag maatschappelijk, kerkelijk en sociaal betrokken willen zijn, maar geen energie hebben vanwege de gebroken nachten en de zorg voor baby, dreumes en peuter. Maar ook voor hen die door zorgen overmand worden omdat je opgroeiende kinderen het nodige van je vragen: incasseringsvermogen, snel beslissingen maken, consequent zijn en blijven.

  De Herder heeft je allang gezien en opgemerkt en kijk eens naar de tekst? In Zijn armen draagt Hij je kleintjes, want zij kunnen niet snel, zien geen gevaar en hebben die liefde en aandacht nodig. Hij koestert je kinderen zoals jij dat zelf doet, en nog beter zelfs!

  Ben jij in staat ze in Zijn armen te laten? Ook wanneer je oudere kinderen hebt of zorgen om je kleinkinderen?

  God heeft oog voor zijn hele kudde en laat niemand buiten Zijn oog vallen, alles merkt Hij op.

  En dan die ooien. Er is geen druk, geen pressie op hen. De ooien leidt hij zorgzaam. Je wereld wordt wel weer groter, je invloed en kennis zijn van waarde, maar er ligt geen druk. Wees gerust in de taak die je nu hebt en leg enige druk, iets te moeten, van je af

  Psalm 62:6 "Zoek rust mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten." Maar bij God ben ik veilig.

  Want ik vertrouw er op dat Hij me zal redden.

  Hanna Swart/bemoedigingssite

  01-03-2019 om 16:10 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  22-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kain en Abel

  KAIN EN ABEL

  In de begintijd leefden er maar vier mensen op de aarde: Adam en Eva met hun twee zonen Kaïn en Abel.


  De zonen offerden op een dag een gave aan God, maar de Heere God kon alleen het offer van Abel aannemen, omdat dat overeenstemde met Zijn gedachten. Dat maakte Kaïn zo kwaad dat hij zijn broer ombracht toen hij alleen met hem op het veld was.

  Daarop stelde God aan Kaïn twee ernstige vragen. De ene luidde: Wat hebt u gedaan? Deze vraag stelt God vandaag aan iedereen, niet alleen aan degenen die een mens hebben omgebracht, kinderen hebben misbruikt of een andere zware misdaad hebben begaan. Al onze oneerlijke daden worden vanuit de hemel waargenomen. Het zijn zonden tegen God en Hij zal ons over al onze handelingen rekenschap laten afleggen. Dan is er geen excuus of vergelijking meer mogelijk en volgt de rechtvaardige straf van een heilige God.

  Maar nu is er een gelegenheid om de zaak met God in orde te brengen. Hij verwacht van ons dat wij onze zonden oprecht belijden.

  Dan laat Hij ons weten dat de Heere Jezus aan het kruis al onze fouten gedragen en verzoend heeft. Wie in geloof op deze Redder steunt, ontvangt vergeving en een bevrijd geweten. Wat een verlichting, wat een geluk!:Bron:HetGoedeZaad

  God van liefde en geduld men krijgt de gelegenheid om het met U in orde te komen maken. Wie gelooft ontvangt vergeving van hun verkeerde levenswandel. Amen

  22-02-2019 om 13:47 geschreven door linecia


  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  16-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Troost voor Job en ons

  TROOST VOOR JOB EN ONS

  Troost begint met begrijpen. Ze begrepen niet veel van hun vriend Job, die 4 mannen die hem wilden troosten. Elifaz, Bildad, Sofar en ten slotte kwam de jonge Elihu. Als Job achter elkaar getroffen wordt door de verschrikkelijkste dingen, stort hij helemaal in van verdriet. Hij is een wrak, een puinhoop geworden. Dan komen er vrienden bij hem, ze zitten zeven dagen bij hem en denken en denken: waar komt al dit lijden vandaan van Job. Wat zou er gebeurd zijn in zijn leven dat het zo hopeloos mis loopt met hem? Welke zonden zouden aan hem kleven? Zo bekijken ze af en toe hem, bijna als bespieders van de mens. Ken je die blik van mensen die je aftasten op zoek naar je fouten? Lijden overkomt je niet zomaar. En zeker geen rechtvaardig en godvrezend mens. Er moet in het denken van deze 4 vrienden, iets mis zijn met de ziel van Job. Gelooft hij wel voldoende? Leest hij de bijbel wel voldoende?


  Hoe trouw bezoekt hij eigenlijk de synagoge? Zijn er verborgen zonden bij Job? Iets met geld, macht of vrouwen? Wat is er fout aan hem? Als ze beginnen te praten, dan weet Job het heel gauw en ook zeker: Ze zoeken bewijs waarmee ze alles kunnen verklaren en hem schuldig kunnen houden. Job voelt zich hopeloos onbegrepen, want wat hem overkomt is nauwelijks voor een mens te begrijpen. Job begrijpt er zelf zeker niets van, niet van het lijden en ook niets van zijn God. Heel in de verte zit ergens in zijn ziel nog iets opgeslagen dat God rechtvaardig is, trouw, en liefdevol…

  Maar die ervaring ligt onder een flinke hoop pijn en verdriet. ‘

  Oprechte woorden sterken, maar jullie verwijten – wat tonen die aan?’ (Job 6: 25)

  Hij voelt zich door zijn vrienden kritisch bekeken: ‘bespieder van mensen’ noemt hij hen. (7: 20)

  Troost voor Job! Troost bij lijden en verdriet.

  We hebben juist als we lijden of als we verdrietig zijn, de ander nodig, vanwege de troost van de ander. Daarvoor heb je geen raad nodig, maar meeleven, begrip van die ander. Het begrip voor jouw verdriet. Troost. De Visie publiceerde een prachtig interview met psychiater Dirk de Wachter. Zijn stelling was: ‘Troost begint eerder dan het lijden en de pijn. Troost begint al bij degene die een baby koestert en vertelt: ‘Jij lieverd, jij mag er zijn. Ik houd van je, je hoort bij mij.’ Dat doen ouders, broers, zussen. Een oom of tante zijn, een opa of oma. Van klein af aan wordt geborgenheid meegegeven. Dat is de basis van troost en dat zal een leven lang stand houden tegenover het komende lijden en verdriet. Het is deze basis, waar troost ontvangen kan worden, zodra het zich vouwt over al het verdriet en lijden heen. Toen ik deze woorden las, dacht ik aan

  Vader God en zijn troost voor ons, zijn kinderen. God troost mensen met een eeuwige troost! Ook hier, bij God begint de troost eerder dan het lijden. Als Schepper maakt God het begin met ieder mens, als Hij ons formeert en omringd met liefde en met de boodschap: ‘Jij mag er zijn, jij hoort bij Mij. Ik wil jou bij Me hebben, nu en voor altijd!’ Al hebben je vader en moeder heel anders gehandeld, ieder mens ontstaat uit Gods Vaderhart. Daar, diep in je ziel, is de basis gelegd waar je altijd naar zult verlangen: houdt van mij, heb mij lief. In Godsnaam troost mij, ten tijden van verdriet! De troost van God komt ook te liggen op dit fundament.

  Troost komt niet zomaar uit de lucht vallen, het sluit diep aan bij wat God over jouw leven heeft gesproken op de dag dat Hij je formeerde. Dat alleen al vind ik zo’n troostrijke gedachte! God kent mij door en door, zijn troost raakt mij daarom zo sterk aan. God doorziet me volkomen, Hij doorgrondt me en verstaat van verre mijn gedachten. Ik ben een aangenomen kind van God. En als ik door een moeilijke en pijnvolle situatie moet gaan, dan zal God me troosten. Zijn troost zet alles terug op zijn plaats, alles wat in mij omvergeblazen is, of kapotgeslagen is. God weet precies wat ik nodig heb. Laat deze gedachte eens op je inwerken. Zo is God onze trooster. God die uitroept: Troost, troost mijn volk! Troost die bij je aansluit, passende troost, die zich uitvouwt over datgene dat er al eerder gelegd is in je ziel als een kostbaar fundament. Job liep gigantische op tegen de manier van troosten van zijn vrienden. Toen op het laatst zij zwegen, ging God zelf spreken. En wat een verschil. God heeft het over hele fundamentele dingen, bestaanskunde, het fundament van zijn liefde voor Job. God kende immers Job vanaf de dag dat Hij hem formeerde in de moederschoot, God kende al zijn dagen, toen nog geen ervan bestond! God was Vader, verwekker van Job. Hij heeft in liefde Job tot leven geroepen, levensadem geschonken.

  Dat Job in zijn verdriet en lijden zijn geboortedag vervloekt, laat zien hoe intens hij terugverlangt naar de liefde (dat nu ook troost genoemd wordt) van Vader God. Troost brengt het hart terug bij het fundament van je bestaan. In die pijn klinkt Gods troost: Job, je bent van Mij! Jij bent Mijn kind. Ik zie jouw lijden en Ik trek je naar Mij toe. Kom in Mijn sterke armen schuilen. Je weet toch nog wel hoe sterk ik ben? Je kent Mij toch wel, Job? Ken je me beter dan van horen zeggen. Ken je mij, nu je lijdt, ook anders, dan toen je een door Mij zo’n intens gezegend mens was? Job, richt je eens op, ga tegenover me staan en antwoord Mij!

  Waar zo’n gedachte van Dirk van de Wachter in E/O’s Visie, ons niet allemaal toe brengt?

  Mij in elk geval bij het diepe ontzag voor de troost van God! God wil je troosten en Hij  kan het ook! Liefst Gerry/Bemoedigingssite

  16-02-2019 om 14:44 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  12-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zich verbergen voor God

  ZICH VERBERGEN VOOR GOD

  Die avond hoorden zij de HERE God

  door de hof wandelen en zij verborgen

  zich snel tussen de bomen.Genesis 3:8

  De gedachte dat twee mensen, bekleed met vijgenbladeren, zich proberen te verstoppen voor de God, die alles ziet en weet, is lachwekkend. Hoe konden ze zo dom zijn te denken dat zij zich echt voor Hem konden verbergen? Toch doen wij vaak hetzelfde: we gedragen ons dan net of God ons niet kan zien. Wees zo moedig om alles wat je doet en denkt aan Hem te vertellen. Probeer niet je te verbergen, want dan kan eenvoudig niet! Eerlijkheid zal je verhouding tot God versterken.

  Ik bid dat niemand voor U hoeft te verbergen. Hebt U problemen wees moedig en vertel het aan God in gebed. Ook al kent u Hem nog niet. Amen

  12-02-2019 om 16:18 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  09-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods vragen aan ons

  GODS VRAGEN AAN ONS

  Toen hoorden ze de stem van de Heer God, die door de tuin wandelde in de avondwind. Haastig verstopten de man en zijn vrouw zich voor de Heer. Ze verborgen zich tussen de bomen van de tuin. 9 Maar de Heer God riep Adam en zei: (Genesis 3:8-9)


  Niet alleen in de tijd van de Bijbel stelde God ernstige en diepgaande vragen aan de mensen. Ook vandaag vraagt Hij ons: Waar bent u? Voor de zondeval leefde de mens in een gelukkige relatie met God in het paradijs. God had Adam maar één gebod gegeven, maar hij overtrad het door naar de slang te luisteren. Door deze ongehoorzaamheid kwam de zonde in de wereld. De onschuld van het eerste mensenpaar was voorbij. Als gevolg daarvan zagen ze hun naaktheid, die ze met schorten van vijgenbladeren probeerden te bedekken. Bovendien verstopten ze zich voor God in de hof.

  De tegenwoordigheid van God kan voor ons ook onverdraaglijk worden, wanneer er zonde in ons leven is. Dan gaan we Hem uit de weg, maar in Zijn liefde zoekt Hij ieder persoonlijk op en wil Hij ons allemaal terugbrengen in Zijn nabijheid. Hij gaat achter ons aan en roept: Waar bent u? het is aan ons om naar Hem toe te gaan en Hem onze zonden te belijden. Dan laat Hij ons zien dat onze gebroken relatie met Hem weer helemaal in orde kan komen. Hoe? Door Jezus Christus, Zijn Zoon, Die aan het kruis de straf die schuldige mensen verdienden, op Zich heeft genomen en in hun plaats is gestorven. Nu draagt God ons op in Jezus Christus te geloven. Daardoor worden we Zijn kinderen, die bij Hem veilig en geborgen zijn.Bron:HetGoedeZaad

  Ik bid voor alle mensen die U nog niet kennen. Dat U ze roept en hun gebroken relatie met U weer in orden mag komen. Amen.

  09-02-2019 om 16:43 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  06-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maak Hem los, zei Jezus

  MAAK HEM LOS, ZEI JEZUS!

  Johannes 11:44 “Lazarus! Kom naar buiten” Jezus komt bij wenende zussen, die zo intens verdrietig zijn om de dood van hun broer Lazarus. We zien beide zussen op zulke verschillende wijze reageren. Martha betwist Jezus bijna boos:”Als U hier geweest was, was mijn broer nog levend” terwijl Maria alleen maar neergeslagen lijkt en zo ontzettend huilt.

  Jezus huilt met de beide vrouwen mee! Hij is oprecht ontzet over de macht van de duisternis en de dood. Maar maakt ook een omkeer in het leven van alle toeschouwers. “Lazarus! Kom naar buiten” en nadat Hij dat roept komt Lazarus ook het graf uit en loopt in leven en welzijn op de menigte af. Wat zal dat een diep ontzag en verwondering gegeven hebben! Jezus die de dood toespreekt en de doden tot leven wekt. Hij die niet langer de greep van de dood macht laat hebben, maar zelf alle macht heeft. Jou en mij heeft Hij ook tot leven gewekt!


  Geroepen om een leven te leven zonder angst voor de dood, omdat Hij nieuw leven gegeven heeft. Vul je naam maar in “……….., kom naar buiten” en in het licht van Zijn aanwezigheid mag je leven.

  Maar daar laat Jezus het niet bij! Hij geeft de toeschouwers een opdracht. Want terwijl Lazarus zijn graf verlaat, zijn oude leven achter zich laat is er een oproep voor die toeschouwers. Zij zijn vanaf nu geen toeschouwers meer. Jezus maakt ze medeverantwoordelijk voor het kwijtraken van de doodsdoeken. “Maak hem los” gebied

  Jezus de omstanders, de toeschouwers. Verwijder zijn doodsdoeken, verwijder alles wat maar hoort bij de dood. Zorg dat de stank van de dood niet langer meer te ruiken is, dat alles wat ons doet herinneren aan zijn dood uit ons zicht is. Hij gebiedt het Lazarus niet! Nee, Hij geeft de omstanders deze opdracht! Hier kun je over nadenken: wat een opdracht van Jezus. Want hoe vaak herinneren we elkaar niet aan het oude leven. We weten nog net iets meer van die ander. We bieden met doods zwachtels iemand vast aan iets van zijn oude leven. Hoe Vaak grijpen we niet terug naar de ‘oude ik’ in onszelf en zwachtelen we ons zelf weer vast in allerlei dingen die voor God allang vergeven zijn. Ik denk dat we vaker het tegenovergestelde doen dan dat Jezus hier zegt: We binden elkaar weer in de dood doeken door te grijpen naar de tijd voordat Jezus ons tot leven riep. En Lazarus dan? Kon Lazarus zichzelf niet ontbinden? Nee! Zijn handen en voeten waren gebonden en dus had hij hulp nodig. Hij werd het best geholpen door omstanders die hem gewoon gingen afwikkelen en niet door omstanders die een discussie gingen opzetten of Lazarus wel echt was opgestaan.

  En of dit soort wonderen eenmalig zijn, of trend, of iets te tussenin. Jezus gaf opdracht aan de medegelovigen: Maak hem los! En Lazarus zelf liep al op ze toe, zijn handen vooruit gestoken: 'Toe, maak me los! Doe wat Jezus je vraagt te doen!' Dat zijn prachtige lessen om mee bezig zijn in je leven. Lazarus begaf zich onder de mensen die de intentie hadden hem los te willen maken. Laten wij dat ook doen: omgeef je met mensen die jou graag afwikkelen, die je zo graag ‘losmaken’ en kijk om je heen waar jij mensen kan ‘losmaken’ van hun oude ik, hun oude ‘dode’ zelf. Dit prachtige verhaal over Lazarus, wat een inspiratie zit hier in:

  Eerst worden doden tot leven gewekt en daarna worden deze mensen geholpen levend zich te gaan gedragen. Hoor Jezus roept je:”kom naar buiten, leef!!!” en ben je buiten gekomen, zorg dat je vrij komt van alle doodsdoeken die je herinneren aan wat ooit is geweest. Laat je vrijmaken!

  Lieve groetjes, Hanna/Bron:bemoedigingssite


  06-02-2019 om 16:41 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  03-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grafsteen

  GRAFSTEEN

  U laat de mens sterven

  en vergaan tot stof.

  U zegt:

  ‘Word weer stof, mensenkinderen

  Zij zullen u op handen dragen

  en u zult niet struikelen. Psalm 90:3,12

  Na vele jaren in het buitenland keerde een man terug naar zijn huis. Hij had als kind de zondagsschool bezocht en was met zijn ouders naar Bijbelstudies gegaan. Maar het leven was ruw en hard voor hem geweest en hij had uiteindelijk het geloof van zijn ouders afgezworen. Tijdens een wandeling door de bekende straten en steegjes kwam hij langs het kerkhof. Hij vroeg zich af wie er allemaal tijdens zijn afwezigheid gestorven waren. Daar vond hij ook het graf van zijn zondagsschool leraar. Het Bijbelvers en het streepje tussen het geboortejaar en het sterfjaar zetten hem aan het denken. Er kwam een onrust die hem niet meer losliet, tot hij door het geloof in Jezus Christus vrede met God vond.

  Ook op uw grafsteen zal zo’n streepje staan, die een heel mensenleven weergeeft. Zal de streep bij u als ‘een min’ zijn: hij stierf zonder zich te hebben bekeerd? Dat zou voor eeuwig verloren betekenen. Of kan men de streep door ‘een plus’ vervangen? Dat zou betekenen: bekeerd, een waardevol leven tot de vreugde van God. Bron:hetgoedezaad

  God van genade laat er bij de lezers op hun grafsteen geen informaties komen te staan alvorens ze zich hebben bekeerd tot u. Dat ze niet voor eeuwig van u gescheiden verloren gaan.  Amen

  03-02-2019 om 14:27 geschreven door linecia


  Categorie:Het leven
  31-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De genade tijd(1)

  GENADE TIJD(1)

  Maar Hij waarschuwde de mens: ‘Je

  mag van alle bomen in de hof eten,

  maar niet van de boom van de kennis

  van goed en kwaad. Want als je

  daarvan eet, zul je zeker sterven.’Genesis 2:16-17

   

  Waarom plaatste God een boom in de tuin om Adam daarna te verbieden van deze boom te eten? God wilde dat Adam Hem gehoorzaamde, maar gaf hem de vrijheid zelf te kiezen. Als Adam niet had mogen kiezen, was hij een gevangene geweest en was zijn gehoorzaamheid zonder inhoud. De twee bomen zijn een uitdaging tot de juiste keuze. Bij de keuze voor gehoorzaamheid hoorde een beloning; bij de keuze voor ongehoorzaamheid hoorde het droevige gevolg. Als je wordt geconfronteerd met de keuze, kies dan altijd voor gehoorzaamheid aan God.

   

  God van liefde en genade ik bid voor alle lezers die u nog niet kennen. Dat ze geconfronteerd worden om een keuze te maken voor u en gehoorzaam te zijn.

  31-01-2019 om 15:23 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  27-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De liefde van God

  DE LIEFDE VAN GOD

  Hoeveel liefdesliederen zijn er niet! Een van de boeken van de Bijbel bestaat helemaal uit een liefdeslied. Een jongen en een meisje zijn verrukt van elkaar, en daarom zingen ze samen het hoogste lied. In de Bijbel wordt soms van mensen apart vermeld dat ze mooi waren om te zien, zoals Sara en David.Toen hij bij de grens van Egypte kwam, zei hij tegen zijn vrouw Saraï: "Je bent een mooie vrouw.(Genesis 12:11)-De jongste zoon had rood haar, mooie ogen en zag er knap uit. ( 1 samuel 16:12b)

  Uit het boek Hooglied blijkt dat in het oude Israël liefde en seksualiteit niet in de taboesfeer lagen. Later werd dit liefdeslied in sommige Joodse kringen min of meer vergeestelijkt. Men meende dat het lied de liefde tussen de Here en Israël bezong. Om die reden werd en wordt het Hooglied voorgelezen tijdens de viering van Pesach. Bij dit feest wordt de bevrijding van Israël uit Egypte gevierd. Het boek Hooglied past daarbij, omdat hij de redding uit Egypte de liefde van God voor zijn volk in het bijzonder tot uitdrukking kwam

  27-01-2019 om 15:40 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  23-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods bescherming

  GODS BESCHERMING

  Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God,

  ben je helemaal veilig.

  2 Ik zeg tegen de Heer:

  "Bij U ben ik zo veilig als in een schuilplaats,

  zo veilig als in een burcht.

  U bent mijn God. Ik vertrouw op U." Psalm 91:1-2/ Bij de Heer ben ik veilige, hij is de allerhoogste God. Bij hem vind ik rust, hij is de machtige God. Daarom zeg ik tegen hem: U beschermt me, ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik.

  God is een toevlucht, een schuilplaats als we bang zijn. Het geloof van de schrijver in God als de beschermer zal hem door alle gevaren en angsten van het leven heen dragen. Dit moet een beeld zijn van ons vertrouwen...het verruilen van al onze angsten voor het geloof in Hem, hoe groot onze angst ook is.

  Dank U Vader in de hemel u bent de schuilplaats waar we veilig en geborgen zijn wat onze omstandigheden ook mogen zijn.

  23-01-2019 om 15:12 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  20-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaaien

  ZAAIEN

  De Heer was blij met het offer en zei bij Zichzelf: "De mensen zijn slecht en bedenken van jongs af alleen maar slechte dingen. Toch zal Ik nooit meer op zo'n manier de aarde straffen. Ik zal nooit meer alles wat leeft doden. 22 Zolang de aarde bestaat, zullen voortaan zaaitijd en oogsttijd, kou en hitte, zomer en winter, en dag en nacht blijven bestaan. (Genesis 8:21-22)


  Aan het begin van een nieuwjaar beseffen we meer dan normaal dat de toekomst net een onbekend land lijkt waar we doorheen wandelen. Bepaalde dingen die ons te wachten staan, tekenen zich al een beetje af, maar we weten niet echt wat er gaat gebeuren.

  Eén ding weten we zeker: de wisseling van zomer en winter en van dag en nacht gaat onveranderlijk door. Maar staan we er weleens bij stil dat deze zekerheid in ons leven een bijzondere zegen van God is? Het besluit kwam in Gods hart op om de wetten van de natuur zó vorm te geven dat de zaai- en oogsttijden tijdens de seizoenen niet ophouden, zolang de aarde bestaat.

  Daar willen we onze Schepper voor danken: ook in het nieuwe jaar zal er een zaai- en een oogsttijd zijn. Daarbij zien we niet over het hoofd dat veel mensen in deze wereld honger lijden - dat ligt echter niet aan de bereidwilligheid van de Schepper.

  Het zaad is het Woord van God de Bijbel

  20-01-2019 om 15:42 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  17-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods vragen aan ons

  GODS VRAGEN AAN ONS

  Toen hoorden ze de stem van de Heer God, die door de tuin wandelde in de avondwind. Haastig verstopten de man en zijn vrouw zich voor de Heer. Ze verborgen zich tussen de bomen van de tuin. 9 Maar de Heer God riep Adam en zei: Waar bent u? (Genesis 3:8-9)


  Niet alleen in de tijd van de Bijbel stelde God ernstige en diepgaande vragen aan de mensen. Ook vandaag vraagt Hij ons: Waar bent u? Deze vraag aan Adam heeft een voorgeschiedenis. Voor de zondeval leefde de mens in een gelukkige relatie met God in het paradijs. God had Adam maar één gebod gegeven, maar hij overtrad het door naar de slang te luisteren. Door deze ongehoorzaamheid kwam de zonde in de wereld. De onschuld van het eerste mensenpaar was voorbij. Als gevolg daarvan zagen ze hun naaktheid, die ze met schorten van vijgenbladeren probeerden te bedekken. Bovendien verstopten ze zich voor God in de hof.

  De tegenwoordigheid van God kan voor ons ook onverdraaglijk worden, wanneer er zonde in ons leven is. Dan gaan we Hem uit de weg, maar in Zijn liefde zoekt Hij ieder persoonlijk op en wil Hij ons allemaal terugbrengen in Zijn nabijheid. Hij gaat achter ons aan en roept: Waar bent u? Het is aan ons om naar Hem toe te gaan en Hem onze zonden te belijden. Dan laat Hij ons zien dat onze gebroken relatie met Hem weer helemaal in orde kan komen. Hoe? Door Jezus Christus, Zijn Zoon, Die aan het kruis de straf die schuldige mensen verdienden, op Zich heeft genomen en in hun plaats is gestorven. Nu draagt God ons op in Jezus Christus te geloven. Daardoor worden we Zijn kinderen, die bij Hem veilig en geborgen zijn.

  17-01-2019 om 15:32 geschreven door linecia


  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  12-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vergeven

  VERGEVEN

  Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed. Efeziërs 4:31-32/ Alle woede en alle boosheid moet bij jullie verdwijnen, net als alle andere slechtheid. Schreeuw niet langer en vloek niet meer. Wees goed en hartelijk voor elkaar. En vergeef elkaar. Want God heeft ook jullie fouten vergeven, omdat Christus voor jullie gestorven is.

  Dit is Christus wet van vergeving, die we ook in de evangeliën vinden. We komen dit principe ook tegen in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, zoals wij anderen hun schulden vergeven. God vergeeft ons niet omdat wij anderen vergeven, maar om zijn grote genade. Maar als we zijn genade leren kennen, zullen we willen worden zoal Hij. Omdat we vergeving hebben ontvangen, zullen we het doorgeven aan anderen. Wie niet bereid is te vergeven, is niet één geworden met Christus, die zelfs bereid was om de mensen te vergeven die Hem kruisigden.

  12-01-2019 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  09-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Man en vrouw schiep Hij

  MAN EN VROUW SCHIEP HIJ

  ...mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. God bekeer alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was. Adam stemde van harte in met dit heel goed was.En God maakte de mens. Hij maakte hem zó, dat hij heel veel op Hem leek. De mens leek heel erg op Hem. Hij maakte een man en een vrouw.  En God keek naar alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed.(Genesis 1:27,31a) Hij zong een blij lied toen hij Eva ontving. Toen zei Adam: "Dit is eindelijk iemand die bij mij past! Ze is van mijn eigen vlees en bloed gemaakt. Ik zal haar 'mannin' noemen, omdat ze uit de man gemaakt is."(Genesis 2:23) En nog altijd is de liefde tussen een man en een vrouw een bron van vreugde.

  09-01-2019 om 16:51 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  05-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Redder

  REDDER

  Zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus (God redt) geven, want hij is het die zijn volk zal bevrijden van hun zonden. Mattheüs 1:21

  Jezus betekent ‘Redder’. Jezus kwam naar de aarde om ons te verlossen, omdat wij onszelf niet kunnen redden van de gevolgen die de zonde met zich meebrengt. Het maakt niet uit hoe ‘goed’ wij zijn: wij hebben allemaal een zondige natuur en die kunnen wij niet uitschakelen. Alleen Jezus kan dat doen. Hij kwam niet om de mensen te helpen zichzelf te redden, Hij kwam om hun Verlosser te zijn van de macht en straf van de zonde. Dank Christus voor zijn dood aan het kruis voor jou zonden en vraag Hem of Hij voortaan leiding wil geven aan jouw leven. Je nieuwe leven begint op het moment dat je dit vraagt.

  05-01-2019 om 15:35 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  31-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe hebben de mensen God ontvangen

  Maria zal een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus (= 'God redt') noemen. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God en daarmee van Gods straf. Mattheüs 1:21/Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden.

  Toen de engel bij Jozef kwam en hem over het Kind vertelde dat zijn vrouw Maria zou baren, noemde hij twee namen: Jezus en Immanuel (= God met ons). Deze door de Heilige Geest verwekte Zoon was en is God. Die als Mens tot ons is gekomen - een onverklaarbaar geheim.


  Hoe hebben de mensen God ontvangen, toen Hij in de wereld kwam? Vanaf het begin was het leven van het Kind Jezus in gevaar. Koning Herodes wilde deze nieuwgeboren Koning van de Joden ombrengen. Toen de Heere Jezus ongeveer dertig jaar oud was en met Zijn openbare bediening begon, kwam de weerstand van de Joodse heersende klasse in beweging. Deze mensen haten Jezus, de Mens uit de hemel, en smeedden steeds nieuwe plannen om Hem gevangen te kunnen nemen en te doden. Gedurende deze tijd genas de Heere Jezus zieken, gaf Hij hongerigen te eten, onderwees Hij de onwetenden en deed Hij wonderen onder Zijn volk. God was echt met ons. Deze Persoon is ook Jezus, de Redder, Die aan het kruis moest sterven.

  Deze offerdood voor zondige mensen wachtte Hem aan het eind van Zijn moeilijke leven en Hij wist het! Toen Hij daar hing en ontzaglijk leed, maakte God Hem, Die geen zonde kende, voor ons tot zonde en belaadde Hij Hem met onze zonden. Door Zijn offer verzoende Jezus Christus de zonden van iedereen die in Hem gelooft. Nu kan God vergeven en zondaars redden.

  Kribbe en kruis horen bij elkaar. God werd Mens-het Kind in de kribbe-om uiteindelijk voor ons aan het kruis te sterven. Bron:hetgoedezaad

  31-12-2018 om 15:37 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  28-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Keer terug naar mij

  Want er zullen mensen komen die beweren dat ze de Messias zijn of dat ze zijn profeten zijn, terwijl dat helemaal niet waar is. Ze zullen zelfs grote wonderen doen. Daardoor zal het hun bijna lukken om ook de gelovigen te bedriegen. Mattheüs 19:24/Het is voor rijke mensen heel moeilijk om in Gods nieuwe wereld te komen. Je zult nog eerder een kameel door het oog van een naald zien gaan.


  Ruim tweeduizend jaar geleden was rijkdom al een grote hindernis om het leven met God in orde te maken en voor eeuwig gered te worden. Hoeveel de meer is dat tegenwoordig het geval, aangezien we in Europa in veel gevallen in overvloed leven! We kunnen os zoveel veroorloven dat we helemaal door de welvaart in beslag genomen kunnen worden. Veel mensen willen helemaal niet nadenken over de eeuwige redding van hun ziel; het gaat hun toch goed? Maar we leven een beperkte tijd op aarde en dan? Hoe gevaarlijk om op rijkdom te vertrouwen!

  We weten allemaal: geen enkele kameel kan door het oog van een naald. Dat is onmogelijk. Hoe kan dan een rijke bij God komen? Jezus Christus beantwoordde deze vraag met de volgende woorden: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

  Ons bezit is geen onoverkomelijke hindernis om tot God te komen. Al is het moeilijk om ons hart van rijkdom te verlossen, het is niet onmogelijk en God kan ons daarbij helpen. Daarom roept Hij ons toe: ‘Keer terug naar Mij!’

  We moeten inzien dat ons leven in een verkeer richting gaat. In plaats van naar God te vragen hebben we voor onszelf geleefd en tegen Hem gezondigd. Als we onze schuld inzien en aan God belijden, vergeeft Hij ons, omdat Jezus Christus eens met Zijn leven voor ons heeft betaald.

  Zo kan ons leven met God in orde komen en zijn wij voor eeuwig gered. Dat is meer waard dan alle rijkdom, die immers van voorbijgaande aard is. Bron:hetgoedezaad

  28-12-2018 om 14:33 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  26-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De beste wensen ...

  God ziet waar u heen gaat en wanneer u gaat liggen. Alles wat u doet, is voor Hem bekend. God, mijn Schepper Vader kent de weg die voor u ligt. Psalm 139:3

  26-12-2018 om 13:00 geschreven door linecia


  Categorie:Feestdagen
  24-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er is hoop

  erishoop

   

  ER IS HOOP

   

  In een hopeloze wereld,

  die geen enkel uitzicht biedt,

  is er hoop door Jezus Christus

  voor elk die nu tot Hem vliedt.

  In de nacht van deze wereld,

  kwam Hij neer op deze aard.

  Daar heeft Hij aan ‘t kruis Gods liefde,

  op het hoogst geopenbaard.

   

  In een hopeloze wereld

  en een uitzichtloze nacht,

  is er hoop door Jezus Christus,

  Die ‘t verlossingswerk volbracht.

  Hij verdrijft het bange duister

  uit het hart, door Zijn gena,

  van een ieder die leert knielen

  bij het kruis van Golgotha.

   

  In een hopeloze wereld

  bracht de Heiland redding aan,

  voor een elk die met zijn zonden

  in ‘t geloof tot Hem wil gaan.

  Er is hoop door Jezus Christus!

  Neem Hem als uw Heiland aan;

  Hij laat eens al Zijn beloften

  heerlijk in vervulling gaan.

  Bron:G.Fidder

   

  24-12-2018 om 14:50 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  20-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een straatlied

  EEN STRAATLIED

  In de menigte van mensen die winkelen voor de Kerst, staat een groep jongeren aan de straatrand het volgende lied te zingen:

  U staat hier op straat,

  midden in de kerstwaanzin.

  Geschenken en kleren –

  Heeft dat dan werkelijk zin?

  We staan hier en zingen

  en voelen de leegte net als u.

  We willen u iets zeggen,

  luister toch maar kort naar ons.

  Jezus is Gods Zoon,

  Hij wacht op u.

  U kunt Hem helemaal vertrouwen;

  Hij stierf voor u.

  Hoe kun je dat weten?

  Vraagt u misschien, en terecht.

  Dat geldt toch alleen voor vromen,

  ben ik voor Hem niet te slecht?

  Nee, u hoeft niet te denken

  dat Jezus u niet hebben wil.

  De Bijbel zegt het duidelijk:

  wie Hem gelooft, komt bij het doel.

  Zeg God toch u zonden

  en hef u leven voor Hem op.

  Hij wil u graag vergeven;

  Hij wacht daar alleen op!

  Jezus is Gods Zoon,

  Hij wacht op u.

  U kunt Hem helemaal vertrouwen;

  Hij stierf voor u.

  Ga daarom naar de grote wegen. Nodig iedereen die je daar ziet voor de bruiloft uit.' Psalm 22:9☻Ga daarom nu het land in, en nodig iedereen uit die je tegenkomt.

  20-12-2018 om 13:45 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  18-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria zal een zoon krijgen

  Maria zal een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus (= 'God redt') noemen. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God en daarmee van Gods straf. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden. (Mattheus 1:21)

  Jezus betekent redder. Jezus kwam naar de aarde om ons te verlossen, omdat wij onszelf niet kunnen redden van de gevolgen die de zonde met zich meebrengt. Het maakt niet uit hoe goed wij zijn: wij hebben allemaal een zondige natuur en die kunnen wij niet uitschakelen. Alleen Jezus kan dat doen. Hij kwam niet om de mensen te helpen zichzelf te redden; Hij kwam om hun Verlosser te zijn van de macht en straf van de zonde. Dank Christus voor zijn dood aan het kruis voor jouw zonden en vraag Hem of Hij voortaan leiding wil geven aan jouw leven. Je nieuwe leven begint op het moment dat je dit vraagt.

  18-12-2018 om 14:47 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  15-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus Christus de deur

  Zoals gewoonlijk ging hij ook op deze herfstmorgen naar zijn werk. Zijn weg leidde hem langs de begraafplaats. Dat was niets bijzonders, maar vandaag joeg de wind wolken voort en daardoor bogen de bomen. Plotseling sloeg door een heftige windstoot de poort van de begraafplaats open. De jongeman schrok, zag de geopende poort en dacht ineens: Hoe is het als ze jou eens door deze poort dragen? Waar ga je dan naartoe?

  De volgende morgen stond de man op, waste en scheerde hij zich en luisterde hij met half oor naar de radio, toen het ‘woord van de dag” gesproken werd. Maar opeens spitste hij zijn oren. Was er sprake van een deur? Ja, van Jezus, Die gezegd had: ‘Ik ben de Deur’. Opnieuw kwam de vraag van gisteren naar boven: hoe is het , als ze jou door de poort van de begraafplaats dragen?

  Nu hoorde hij het antwoord: Jezus Christus, Gods Zoon, getuigde: Ik ben de Deur, als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Deze Deur is echter niet als de poort van de begraafplaats de begraafplaats, waar je doorheen gedragen wordt. Om gered, dat wil zeggen geschikt voor de hemel te worden. Om gered, dat wil zeggen geschikt voor de hemel te worden, moet iedereen bewust en persoonlijk voor de hemel te worden, moet iedereen bewust en persoonlijk deze door God gegeven deur gebruiken. De mens moet in de redder geloven, zijn hele vertrouwen op Hem stellen, Die eens voor zijn zonden aan het kruis gestorven is. Alleen dan wordt hij gered en is hij voor eeuwig veilig bij God.

  Jezus zegt: Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Johannes 10:9

  15-12-2018 om 14:25 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  11-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De liefde kennen

  Misschien hebt u al eens gehoord dat God van de mensen houdt. Het kan zijn dat u iets ervaart van Zijn goedheid als u buiten in de mooie natuur geniet van de schepping.

  De volledige omvang van de liefde van God zien we op één plaats: aan het kruis van Golgotha, waar Jezus Christus de Zoon van God, Zijn leven heeft gegeven. Toen de haat van de mensen zijn hoogtepunt bereikte, greep God niet in, maar gaf Hij Zijn enige, geliefde Zoon in de dood. Waarom? Hij deed dit om Zijn vijanden de genade aan te kunnen bieden, om u en mij te kunnen vergeven.

  Wat een liefde, onbegrijpelijk voor het menselijk verstand! Ze is geopenbaard om door iedereen persoonlijk toegeëigend te worden. Wie inziet dat hij zonder God leeft en omkeert naar Hem, zijn zonden belijdt en het verlossingswerk in het geloof aanneemt, kan van deze liefde genieten. Hij behoort nu tot degenen die Gods liefde werkelijk hebben leren kennen, ook als ze door mensen niet helemaal begrepen worden.

  Het is geen verstandelijk weten, maar een leren kennen met het hart.

  Jezus heeft ons laten zien wat werkelijke liefde is: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. 1 Johannes 3:16

  11-12-2018 om 15:05 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  08-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een biddende moeder

  Met antibiotica in mijn handen sta ik op kamer 7 aan het bed van een meisje met een ontsteking in haar beenmerg. Ze slaapt. Zweetdruppels op haar neus en voorhoofd en het snelle op en neer gaan van haar borstkas verraden dat ze nog koorts heeft, ondanks dat ze behandeld wordt met antibiotica via een infuus. Ook aan de waarden op de monitor kan ik zien dat deze kleuter, gehuld in een nachtjaponnetje met ruitjes en ruches, nog flink ziek is. 

  Mijn blik valt op de titel van een boek dat op tafel ligt, ”De kracht van biddende ouders”. Enkele minuten sta ik erbij te dralen. Het is niet van mij. Ik heb er vanaf te blijven. Mijn nieuwsgierigheid wint het en her en der lees ik wat alinea’s.
  Met een zucht leg ik het boek opzij en met dat ik de kamer uitloop, zie ik een vrouw aankomen die ik gezien haar uiterlijk meteen onder de reformatorische zuil schaar. Die zal wel bij kamer 7 horen, denk ik oneerbiedig. Mijn vooroordeel klopt niet. Vijf minuten later staat er een hip uitziende Zuid-Europese  schoonheid aan de balie. Deze keer wél de moeder van mijn patiënt op kamer 7.

  Meteen biecht ik op dat ik aan haar spullen heb gezeten. Ze lijkt verrast en begint te vertellen hoe ze opgroeide zonder te weten dat er een God bestaat. Haar leven was één groot feest. Terwijl ze dacht dat ze een discotheek binnenwandelde, bleek ze in een dienst van een kerkelijke gemeente beland te zijn. Daar hoorde ze voor het eerst over God. De jaren erna waren een rusteloze zoektocht naar Hem. En niet tevergeefs! Door de regels heen proef ik haar afhankelijkheid in de praktische en geestelijke zin van haar leven.
  Aan het einde van mijn dienst loop ik nog een rondje langs alle kinderen die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd. Op kamer 7 zit een vrouw geknield naast het bed van haar zieke kleuter. Haar gevouwen handen omsluiten het handje van haar dochter en haar lippen bewegen zachtjes.
  Ik laat de deurklink weer los. Dit meisje heeft mijn zorgen niet nodig. De kracht in deze biddende ouder is God Zelf. En Hij zál zorgen! Bron:terdege.nl

  08-12-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  05-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben de Heere jou God

  Zo zegt de Heere, uw verlosser, de Heilige van Israël, Ik ben de Heere, uw God die u leert wat nuttig is, die u leidt op de weg die u gaan moet”. Dit zegt de Heer, jullie Redder, de Heilige God van Israël: "Ik ben jullie Heer God. Ik leer jullie hoe jullie moeten leven zodat het goed met jullie zal gaan. Ik leid jullie. Jesaja 48±17

  Leefregels

  Mijn eerste gedachte is ‘dit lijkt wel het begin van de 10-geboden’ die we elke zondagmorgen in de kerk horen! Weer een van de leefregels voor ons christenen, om op en ná te volgen! Soms betrap ik mij er echter op, dat ik ze bewust negeer, omdat ik geen zin heb om volgens de regeltjes en wetjes te leven. Ik heb al genoeg regels waar ik mij aan moet houden, denk ik quasi onverschillig. Al weet ik dan ook wel dat dit zelf opgelegde regels zijn en geen regels van God.

  Vrij van slavernij

  Toch verhef ik deze regels boven die van God! Ik overtreed hiermee al tenminste één van Zijn geboden: “Ik ben de Heere, jou God, die jou uit de slavernij geleidt heeft”. God heeft mij lang geleden al van de slavernij gered, maar ik heb mijzelf het juk van de slavernij zelf weer opgelegd! Waarom heb ik de vrijheid die God mij geschonken heeft, langzaamaan omgezet naar een leven van slavernij?

  Ik ben een slaaf van mijzelf geworden, onbewust en heel geleidelijk aan, heeft de vijand zijn intrek in mijn leven genomen. Ik vraag me af of dit ooit zal veranderen?

  Mijn regels zitten er zo ingeprent, het voelt als een onmogelijkheid om hier van los te komen! In gedachten komen de woorden door Jezus zelf gesproken in mij op (Mattheus)“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven! Want Mijn last is licht en Mijn juk is zacht”. Altijd weer een bevrijdende en bemoedigende tekst voor mij!

  Wie kan ons vrijmaken?

  Ik kan mijzelf niet bevrijden van de schaamte, schuld, angst, pijn, twijfel en onzekerheid die mij omknellen. Ik kan mijzelf niet bevrijden uit mijn leven van slavernij. De enige die dit mogelijk kan maken, is de Heere mijn God, die mij lang geleden al bevrijdt heeft, ja nog voor ik mij hier zelf van bewust was. Hij trok mij uit mijn donkere dal. Hij heeft mij laten proeven van de vrijheid die bij Hem te verkrijgen is en ondanks dat dit mij goed smaakte, koos ik toch voor de weg van de slavernij.

  Wat zou ik graag echt vrij willen zijn, denk ik nu al schrijvend! Waarlijk vrij, in- en dankzij Hem! En ja, de enige mogelijkheid om deze vrijheid te kunnen ervaren, is door mijzelf door God te laten onderwijzen! Hij is de Leraar, die mij de dingen wil leren die nuttig zijn! Zinvol en heilzaam voor lichaam en geest! Ik moet mij door Hem laten leiden, Zijn regels (o.a. de 10 geboden) naleven en mijn zelfbedachte regels verwerpen!

  Help mij Heer,leer mij om Uw weg te gaan. Leid mij uit de slavernij en breng mij dicht bij U. Bij U is ware vrijheid te vinden en te verkrijgen. Ja, voor altijd! Dan zingt mijn hart als eerbetoon aan Hem:

  Ik weet Hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet;
  Ik geloof, ja, ik geloof
  Hij verdroeg mijn pijn en mijn schuld, heeft mij met liefde vervuld.
  Ik geloof, ja, ik geloof!
  Bron:puurvandaag

  05-12-2018 om 17:12 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige

  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • tricia
 • openhands
 • real-life
 • bemoedigendewoorden
 • weetjeselkedag

 • FEESTDAGEN

  Image and video hosting by TinyPic

  PASEN Het graf van Christus is beroemd om wat het niet bevat. ☻☻Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.☻☻Onze Heer heeft de belofte van opstanding geschreven, niet alleen in boeken, maar in elk blad in de lente.☻☻Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.


  VISITOR

  GENEZINGS GETUIGENIS

  GENEZEN VAN FIBROMYALGIE☻

  1 maart☻

  Marijke kon niets meer. Het open of dicht draaien van de kraan was al onmogelijk en hevige pijnen kwelden haar. Alleen morfine kon die pijn nog net onderdrukken. Daarbij verdween het spierweefsel en haar lichaam takelde steeds meer af. Alleen de rolstoel gaf haar nog wat mobiliteit. Gewezen op de genezingsdiensten, voegde zij daad bij woord en zei: ‘Ik ga.’ Die avond stond Marijke op uit haar rolstoel en liep de zaal door, genezen van haar ziekte in Jezus’ Naam.

  GENEZINGSGETUIGENIS

  WINGS OF HEALING

  GENEZEN VAN FIBROMYALGIE, DYSTROFIE EN ME☻

  5 maart☻

  Jarenlang ging Henk Hofman, uit Diever, van het ene ziekenhuis naar het andere. Hij kreeg telkens te horen dat er geen behandeling mogelijk was en hij ermee moest leren leven. Toen hoorde hij dat Jezus Christus Dezelfde is en nog altijd zieken geneest. Hij kwam naar een dienst en wij legden hem de handen op in Jezus Naam. Henk riep: ‘Ik voel de kracht van God, ik voel de pijnen wegvloeien.’ Met zijn krukken omhoog liep Henk juichend van het podium af. Genezen door de kracht van Christus.
  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  Gastenboek
 • dagje te laat maar toch nog proficiat met je verjaardag
 • .
 • fijne avond Patricia
 • Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK 001
 • Goedemorgen

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  WEEK/BIJBELSE TEKSTEN

  1 maart☻

  WEEK 6:De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets☻

  WEEK 7:Hij laat mij schuilen onder Zijn dak op de dag van het kwaad.☻

  WEEK 8:Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.

  Image and video hosting by TinyPic WEEK 2/Daarom is het voor u van levensbelang Hem lief te hebben. Jozua 23:11 Image and video hosting by TinyPic WEEK 3/ Looef de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw. 1 Kronieken 16:34

  myst

  WEEK 4/ Wie u naam kent, kan op U vertrouwen, U verlaat niet wie U zoeken, Heer. WEEK 5/De God die mij met kracht omgordt, leidt mij op een volmaakte weg.


  GELOOFT

  DE BIJBEL VERBIEDT ALLE VORMEN VAN VERSLAVING☻

  19 maart☻

  Principieel is er geen onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. Marihuana en hasj worden door de overheid softdrugs genoemd, de rest harddrugs. De eerste categorie zou minder riskant zijn, maar de hoeveelheid THC (verslavende middellen en andere rotzooi) die in een joint zit, is zo hoog geworden dat we het als harddrug kunnen (moeten) beschouwen. Het is wel degelijk geestelijk verslavend." Waarom wordt dan vaak gezegd dat een joint net zoiets is als het drinken van een paar glazen bier? Een joint is inderdaad gelijk aan het drinken van vier glazen bier wat betreft het reactievermogen. Maar die vier glazen bier zijn na zes uur uit je lichaam, terwijl de stof die in een joint zit anderhalve maand in je lichaam blijft zitten. Je bent maar twee tot vier uur stoned maar daarna wordt het opgeslagen in je beenmerg, je hersens en je testikels. Op langere termijn kunnen je hersens blijvend aangetast worden. Bovendien is het zeven keer slechter voor je longen dan een gewone sigaret. Je kunt er onvruchtbaar van worden en groeistoornissen van krijgen.

  GELOOFT☻☻

  WAAROM IS JEZUS DE ENIGE WEG☻

  19 maart☻

  Alle andere godsdiensten zijn pogingen van de mens om bij God te komen. Jezus ontnam alle illusies door te zeggen dat het voor een mens onmogelijk is om uit zichzelf bij God te komen.

  Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

  Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

  www.gelooft.com


  GROEI

  VRIJLATING VAN GEVANGENEN☻

  8 maart☻

  Jezus is gekomen om mensen van binnen vrij te maken van de gevangenissen van angst, bitterheid, zonde, leugen en gebondenheid. Want de mens is gemaakt om vrij te zijn. Johannes 8:36☻En als je bevrijd bent, heb je voor altijd een plaats bij God.


  GROEI

  SLAAF☻

  8 maart☻
  Toen zei Jezus tegen hen: Luister heel goed naar mijn woorden: Iedereen die verkeerde dingen doet, is een slaaf van de zonde.  ZIT JE IN EEN DIP?

  14 maart☻

  Lijkt alles tegen te zitten?

  Je vecht tegen je omstandigheden.

  Je doet je best.

  Je geeft je energie.

  Maar innerlijk voel je je leeg en mat.

  Opgebrand.

  Je zit in een dip.

  Je energie is op.

  En niemand lijkt je echt te begrijpen.

  En toch is er een uitweg!

  Hoe moeilijk je omstandigheden ook zijn.

  Hoe alles lijkt tegen te zitten.

  Hoe moeizaam alles lijkt te gaan.

  Toch is er hoop!

  ER IS HOOP☻

  14 maart☻

  Echte blijvende Hoop.

  Echte innerlijke rust.

  Pure liefde.

  En vooral: echt begrip.

  God is er!

  En Hij ziet jou

  Ook nu, nu je achter je computer zit.

  Hij ziet je verdriet.

  Hij kent je angst.

  Hij kent je boosheid.

  Hij kent je door en door.

  EN HIJ BEGRIJPT JE  EVA

  EVA/GELOOF

  HELP, HOE WEERSTA IK VERLEIDING?☻

  19 maart☻

  Waar denk jij aan bij het woord ‘verleiding’? Aan die reep chocola waar je niet aan mag komen nu je aan het lijnen bent? Aan die collega die je een beetje te leuk vindt? Aan je favoriete Netflix-serie die je eindeloos zou willen kijken, ten koste van je gezin? Of denk je aan iets heel anders?Verleiding is alles wat jou bij God vandaan houdt. Dat zou een goede definitie kunnen zijn. Verleiding kan dus van alles zijn. Als het er maar voor zorgt dat er afstand komt tussen jou en Hem. Dat je, om het ouderwets te zeggen ‘aangevochten wordt in je geloof’. Dat is, volgens velen, de inhoud van de bede uit het Onze Vader ‘En leidt ons niet in verzoeking’: je smeekt God om je te beschermen voor al die vormen van kwaad die je verwijderen van Hem.

  WAAROM VERTROUWEN WE OP HET FOUTE EN WILLEN WE HET SLECHTE☻

  19 maart☻

  Toen ik het woord ‘verleiding’ intikte op internet viel het me op dat Bijbelstudies vooral dingen buiten onszelf noemen die ons bij God vandaan kunnen houden. Dingen dus als: geld, seks en macht. Het begeren van spullen, een oogje hebben op de man van een ander, het ambiëren van een geweldige carrière. De verleiding van kwaadsprekerij, oneerlijk zijn, roddelen of oordelen. En dat zijn natuurlijk ook dingen die niet deugen, en waar de een beter tegen bestand lijkt dan de ander. Maar is dat wel ten diepste waaraan we moeten denken? Wat is het waarom Paulus zegt: “Ik wil het goede doen, maar het goede doen kan ik niet” (Romeinen 7)? Waarom kiezen we voor het kwade, ook al weten we wat goed voor ons is? Waarom zien we het verkeerde, vertrouwen we op het foute en willen we het slechte?Bron:eva.eo.nl


  DE SPIL☻

  wo 29 Mei 2019 00:00 t/m zo 2 Jun 2019 23:59☻

  PELGRIMSTOCHT HEMELVAART☻Navolging 2019☻

  Navolging 2019 is een pelgrimage in het voetspoor van de Moderne Devotie met als thema De navolging van Christus. We lopen in drie dagen van Diepenveen naar Zwolle door het hartland van de 14e-eeuwse beweging van de Moderne Devotie. Grotendeels volgen we het Geert Grootepad. Onderweg zijn we te gast bij kerken en kloosters waar we de gastvrijheid genieten van paters, dominees en gewone mensen. Met onze gastheren en – vrouwen vieren we het ochtend- en avondgebed. We lezen stukken uit het boek Navolging van Christus van Thomas a Kempis, één van de voormannen van de Moderne Devotie. Dat boek ontvang je aan het begin van de tocht. Ieder wandelt zoals ‘ie wil: alleen en in stilte of met anderen in een groep. Bagage wordt per auto vervoerd.

  Begeleiding: Derk Pullen, Dineke Rohaan, Johan Schutte, Anton Kiewiet

  www.retriatecentrum.nl

  DE SPIL☻

  PELGRIMSTOCHT DE WILLIBRORD 2019☻

  zo 14 Apr 2019 00:00 t/m vr 19 Apr 2019 23:59☻

  De Willibrord pelgrimage is een wandeling in het voetspoor van de monnik Willibrord die aan het einde van de 7e eeuw vanuit Ierland naar Nederland kwam om met zijn medebroeders het Evangelie te verkondigen. We lopen in de Stille of Goede week vijf dagen langs het Willibrordpad van Zwolle naar Utrecht door het aartsbisdom Utrecht dat in het jaar 695 door Willibrord is gesticht. Terwijl de dagen weer langer worden en de natuur zich voorbereidt op de lente gaan we op pad. Onderweg zijn we te gast bij kerken en kloosters waar we de gastvrijheid genieten van paters, nonnen, dominees en gewone mensen.Begeleiding: Janneke Bron, Jeroen Knobben, Joke Verboom

  DE SPIL ☻

  INDIVIDUELE RETRAITE☻

  Week 15: 9 t/m 12 april

  Week 17: 23 t/m 26 april

  Tussen herberg en klooster…

  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. Ook beschikken we over een aantal fietsen waar je gratis gebruik van kunt maken. Mocht je voedingsintolerantie hebben of wanneer je vegetarisch eet dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het kan zijn dat we je vragen zelf ook het e.e.a. mee te nemen.Marianne Molenaar

  DE SPIL

  THEMA RETRAITE:

  TIJD VOOR JEZELF:OPEN RETRAITE WEEKEND:vr 29 Mrt 2019 19:30 t/m zo 31 Mrt 2019 14:30☻ Even helemaal eruit? Pas op de plaats maken? Een weekend weg voor ontspanning, een wandeling of fietstocht of om eindelijk eens dat boek uit te lezen? Dan is een open retraiteweekend iets voor jou.De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. Je beschikt het weekend over een eigen, ruime, kamer. De retraite begeleiders zijn er, als je dat wenst, om je te ondersteunen op je zoektocht. Begeleiding: Willemijn van der Meij & Marleen Hol

  THE PASSION IN CONCERT☻

  Zaterdag 20 april 2019 is de eerste editie The Passion in Concert in Rotterdam Ahoy. Een nieuwe concertervaring, waarbij bekende artiesten het publiek met de mooiste popnummers meenemen op een muzikale reis door het paasverhaal. Een Nederlandstalig concert vol liedjes die het publiek raken. Met verrassende duetten, solo’s en een poporkest onder leiding van Eric van Tijn. Tickets zijn vanaf vandaag te koop via de website .

  MINISTRYCURSUSHOUTEN

  GROEIEN IN HEELHEID-VERDIEPING

  MINISTRYTRAINING MET ALEXANDER VENTER☻

  Datum: 16-18 mei

   2019/Locatie:/Opstandingskerk Zwolle

  Mis ‘m niet, deze meerdaagse training voor ministryteams,

  pastoraal werkers en iedereen die wil groeien in gebedsministry.

  Ben je betrokken bij gebedsministry en verlang je ernaar om verder te groeien in deze bediening? Of is deze vorm van gebed nog nieuw voor je en ontdek je graag meer? Wil je meer van God ontvangen? Mis ‘m dan niet, dit meerdaagse trainingsevent met Alexander Venter. Van donderdagavond tot en met zaterdagmiddag gaan we de diepte in met stevig onderwijs en véél oefenruimte.

  Bron:new-wine.nl

  DE SPIL☻ 

  STILTE DRIEDAAGSE☻

  ma 1 Apr 2019 10:30 t/m wo 3 Apr 2019 17:00☻

  Niet iedereen kan in het weekeind tijd en ruimte maken. Daarom scheppen wij gelegenheid om gedurende een werkweek een aantal dagen te benutten om in de stilte Gods aanwezigheid zoeken.  Stilte kan ons bewust maken van ons verlangen naar God. Maar stilte kan ook onwennig, zelfs wat verwarrend zijn. De stilte maakt ons vaak bewust van onze onrust.Begeleiding: Marianne Groen en Francien Kaljouw

  THEMA RETRAITE:

  MET U2 OP WEG NAAR PASEN☻vr 5 apr 2019 19:30 t/m za 6 apr 2019 20:00♠♠

  Met deze alweer zesde U2 retraite nodigen we je uit om je met de muziek van U2 voor te bereiden op Pasen. Het is opvallend hoeveel verwijzingen er naar Pasen zijn te vinden in de songteksten van U2. Tijdens de retraite gaan we daarin samen op ontdekkingstocht. Dat doen we door te luisteren, kijken, delen, mediteren, zingen en stil te zijn.Van harte welkom om samen de geestelijke rijkdom in het werk van U2 verder te ontdekken!Begeleiding: Jan Vierhout, Jelle Epker en Tijmen van de Poll

  THEMA RETRAITE: GETIJDENDAG IN STILTEvr 12 apr 2019 18:30 t/m za 13 apr 2019 19:30☻

  Stilte en structuur zijn een steun voor ons geestelijk en praktisch leven. De kloostertradities, waaronder de Benedictijnse spiritualiteit, heeft deze structuur vormgegeven in zeven getijdengebeden per 24 uur. Elk getijde heeft zijn eigen aard en boodschap, gekoppeld aan het uur van de dag. In deze stilteretraite volgen we het ritme van de getijden. De zeven getijdenmomenten – maximaal 20 minuten per getijde – vinden plaats in de kapel. We staan stil bij ons leven op dat moment. Tussen de getijdenmomenten is er ruimte voor rust, ‘monnikenwerk’, studie/overdenking, stil-zijn, creativiteit, wandelen. Je beschikt over een eigen kamer.

  Jesusandwive

  TETRAITE IN STILTE KLEOPASDAGEN/Wanneer?   in 2019: 11 – 14 juli en 3 -6 oktober  Waar?   maart en oktober in Retraitecentrum Klein Sion te Leuvenheim (onder Zutphen)   juli in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt (onder Den Bosch) Info?   zie www.kleopasdagen.nl, waar je onder Diversen ook een folder kunt downloaden In de protestantse kerken is een toenemende belangstelling voor retraites waar te nemen. Al vele jaren worden er in Helvoirt Emmaüsdagen georganiseerd door leden van de... Bron:biddeniseenweg.nl


  NOG STEEDS ROEPT GOD JOU☻

  1 maart☻

  God liep door de stilte

  van Zijn Hof Die Hij ooit schiep:

  "Adam, zoon waar ben je?

  dat was wat Hij steeds riep!

  Eva, dochter hoor je Mij?"

  smartelijk roept Hij voort,

  "kom te voorschijn, wees niet bang

  als je Mij nu hoort!"

  En nog steeds roept God de Vader

  alle mensenkinderen:

  "Ik sta met open armen,

  kom, laat niets jou hinderen!"

  Als jij uit jouw schuilplaats komt,

  misschien wel bang voor straf,

  vraag Hem om te komen

  dan rent Hij jubelend op je af!E. Hengstman-v Olst  DE LENTE BREEKT AAN☻

  1 maart☻

  Nog even dan breekt de lente aan

  en vogels gaan weer fluiten,

  krokusjes komen tevoorschijn

  en iedereen wil graag naar buiten!

  De bomen worden langzaam groen

  en bijtjes gaan weer zoemen,

  alles krijgt een lentekleur

  en overal verschijnen bloemen.

  Hoe heerlijk is Gods lentepracht,

  vol verrukkelijke klanken,

  oh Schepper van ál dit moois

  hoe wil ik U bedanken!E.Hengstman v Olst  HET GESPREK☻

  1 maart☻

  Hij wist wat er gebeuren ging

  en bereidde hen daarop voor:

  volg Mij in ál je wegen

  en wandel in Mijn spoor!

  Ik zal veel moeten lijden,

  maar God en Ik Zijn Eén,

  verblijd je en verheug je

  want Ik ga naar de Vader heen.

  Ook al kun je 't niet bevatten

  dat Ik moet sterven aan een kruis,

  eens zullen jullie inzien

  dat Ik terug ga naar Mijn Huis.

  Weet dat Mijn lijden én Mijn sterven

  reeds lang al is voorzegd,

  Ik ben niet alleen jullie Redder

  maar óók jullie Koning Knecht!

  Daarom was Ik jullie voeten

  en deel het brood en schenk de wijn,

  want dit samenzijn is kostbaar

  en zal voorlopig de laatste zijn!E.Hengstman v Olst  ZIJN LIEFDE ALS WAPEN☻

  1 maart☻

  Met Kerst ontvouwt een tafereel zich jaar

  na jaar : op een geschikt klein plekje krijgen,

  in dagen die zich als een bidkrans rijgen,

  de kerstfiguren hun bestemming, waar

  zij blijven tot het paasfeest van dat jaar.

  In 't stalletje bewerkt met fijne twijgen,

  plaatst zij voorzichtig elk figuurtje, zwijgend

  verplaatst zij in gedachten licht zich naar

  waar 't Kind, het Licht, het levenslicht aanschouwde,

  een kribbe kreeg als plekje om te slapen.

  Zijn leven trekt aan haar voorbij, vertrouwde

  gebeden wellen in haar op; rechtschapen

  was Hij, die liefde 't grootste goed beschouwde,

  Zijn liefde, voor de mens het sterkste wapen.P.Laneuze


  EEUWIGHEID☻

  1 maart☻

  Als zielen van hun lichaam zijn ontdaan,

  zijn zij gelijk bevrijd van zijn beperking,

  geen kwalen, ziekten langer meer in werking,

  nu heeft de ziel haar lichtend zielskleed aan,

  haar waar gewaad van eeuwenlang bestaan,

  gemaakt van licht're stof en kleurschakering.

  De ziel leeft eeuwig, is gestaag in lering,

  ze heugt zich alles wat ze heeft gedaan.

  Toen Jezus ons Zijn Vaders wijsheid gaf,

  wist Hij dat men in 't Licht eens kwam te staan,

  zijn lichtkleed in volmaaktheid nog niet af.

  Vrijblijvend gaf Hij Gods geboden aan,

  hen in de wind slaan, geeft de ziel als 'straf',

  niet hoger in de sferen kunnen gaan.P.Laneuze  STIL MET HEM☻

  1 maart☻

  De stilte vrezen velen deze tijd, *                

  zij blijven steevast naar teevee verlangen,

  mobieltjes die hen volgen in hun gangen,

  naar laptops achter welke uitgebreid

  verbleven wordt in al hun vrije tijd,

  die in de ban hen houden, als gevangen.

  Geen enkel scherm helaas kan Hem vervangen, *         

  de heeltijd aan Zijn heiligheid gewijd. *       

  Op weg naar Pasen, stiltetijd elk jaar,

  zou Hij het hoogst in voorrang moeten prijken,

  Die heel stil staat met liefde voor hen klaar.

  De stilte met Hem zou hen zeer verrijken,

  Hij geeft gemoedsrust, maakt de geest gewaar,

  laat soms ook even achter d'schermen kijken.P.Laneuze
  POEZIE☻

  ALLES WAT HET LEVEN BIEDT☻

  14 maart☻

  Bij alles wat het leven biedt

  Heb daarbij steeds het minst verdriet

  Een vrolijk hart, en blijde zin

  En dan vooruit de wereld in.

  POEZIE

  LIEF ZIJN IS MOEILIJK☻

  14 maart☻

  Lief zijn is moeilijk

  Het gaat niet altijd

  Maar blijf het proberen

  Dan krijg je geen spijt

  Wil immer bedenken

  Al ben je nog klein

  Het zonnetje in huis

  Kan Mary toch zijn


  RELATIE EN OPVOEDING

  Image and video hosting by TinyPic

  WERKENDE MOEDER OF THUISBLIJFMOEDER: WAT ZEGT DE BIJBEL☻ 1 maart☻ ‘Kinderen van werkende moeders zijn even gelukkig als kinderen van mama’s die thuisblijven’, is de conclusie van de ene onderzoeker. ‘Werkende moeders zijn gelukkiger dan thuisblijfmoeders’, kopt een ander onderzoek. Maar hoe ‘werkt’ het in de praktijk? En zegt de Bijbel er iets over? Twee christelijke moeders en een dominee vertellen. De hervormde dominee Mulder (31) uit Krimpen aan den IJssel sprak onlangs op een vrouwendag van de Hervormde Vrouwenbond en benoemde in zijn toespraak onder andere het werkend moederschap. Hij constateert dat het gezinsleven in christelijke gezinnen “geweldig onder druk staat”. “Het lijkt erop dat we steeds meer denken dat onze identiteit in ons werk ligt. En dat vrouwen die niet buitenshuis werken voor lui versleten worden. Men zegt dat dit echt niet anders kan, maar daarvan ben ik niet overtuigd. De eerste verantwoordelijkheid voor een getrouwde vrouw ligt in het huwelijk, en dan bij het gezin,” stelt hij.

  Image and video hosting by TinyPic

  HOONGELACH☻ 1 maart☻ Anne de Jong (27) is moeder van drie jonge kinderen en kan zich goed vinden in de woorden van ds. Mulder. Anne heeft er bewust voor gekozen niet buitenshuis te werken, maar thuis fulltime voor de kinderen te zorgen. “De roeping als vrouw, moeder en huisvrouw roept vaak hoongelach op,” vertelt Anne. “Alsof God een fout zou maken. Nee, lieve moeders, Hij heeft ons een huwelijk, een huis en vaak ook kinderen gegeven om voor te zorgen.” Bron:eo


  WEET-MAGAZINE

  ei-bewegende-animatie-0037

  WONDERTJE IN DE DOP/BIOLOGY☻ 14 maart☻ Is er iets alledaagser dan een eitje eten? Toch… sta je er weleens bij stil dat je op zo’n moment een ‘wondertje in de dop’ naar binnen werkt. Dat zie je pas goed als je inzoomt op een bevrucht kippenei. Illustra Media bracht het 21-daagse proces in beeld waarbij een klompje cellen uitgroeit tot een vogeltje. In het filmpje hieronder zie je hoe een kippenembryo een kuiken wordt. Bekijk al deze gechoreografeerde stappen eens. Ze vinden precies op tijd plaats, en in de juiste volgorde. Alleen zo kan er een levend kuiken uit het ei komen. Is dat geen lofzang op Gods schepping?

  roken-bewegende-animatie-0060

  ROKEN VERKNALT JE OGEN/MENS☻ 14 maart☻ Zware rokers, die meer dan 20 sigaretten per dag opsteken, gaan steeds slechter kleuren zien. Ze hebben vooral problemen met de combinaties rood-groen en blauw-geel. Ook kunnen ze minder goed contrasten onderscheiden dan niet-rokers. Dat blijkt uit een recente studie, gepubliceerd in Psychiatry Research. Eerdere onderzoekers wezen al uit dat langdurig roken de kans op maculadegeneratie verdubbelt. Dat is een ingrijpende oogziekte waarbij de kwaliteit van de macula (gele vlek) in je oog achteruitgaat en je steeds minder kunt zien. Verder kan roken op de lange termijn zorgen voor een vergeling van de lens en oogontstekingen. In die rook zitten namelijk talrijke verbindingen (neurotoxische chemicaliën) die schadelijk zijn voor oog en hersenen. Aangezien nicotine en roken schadelijk zijn voor het vaatstelsel, is het aannemelijk dat ze ook de bloedvaten en zenuwcellen (neuronen) in het netvlies beschadigen.Daarnaast wordt roken gekoppeld aan de beschadiging van de frontale kwab (die een rol speelt in beweging en controle van denken) en het hersengebied dat visuele informatie verwerkt.

  Bron:weetmagazine.nl


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 20. maart/ 20:00/ Doopdienst door onderdompeling, van tevoren aanmelden (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) vrijdag, 22. maart/ 19:30/ IJlst Genezingsdienst Welcome Home Church | Stadslaan 10 | 8651 AD IJlst | 06-41427666 | www.welcomehomechurch.nl zondag, 24. maart/ 10:00/ IJlst – Onderwijsdienst over ‘Geloof en Goddelijke genezing’ met gebed voor de zieken | Welcome Home Church | Stadslaan 10 | 8651 AD IJlst | 06-41427666 | www.welcomehomechurch.nl 10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Bevrijdingsdienst; God wilt dat u rechtop zult gaan (Veerpolder 6a, 2361 KV, Warmond) woensdag, 27. maart/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) vrijdag, 29. maart/Genezings campagne Hongarije Budapest Vrijdag 29 maart, zaterdag 30 maart, zondag 31 maart zaterdag, 30. maart/Genezings campagne Hongarije Budapest Vrijdag 29 maart, zaterdag 30 maart, zondag 31 maart zondag, 31. maart/ Genezings campagne Hongarije Budapest Vrijdag 29 maart, zaterdag 30 maart, zondag 31 maart 10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 3. april/20:00/Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) zondag, 7. april/10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) dinsdag, 9. april/ 19:30/GROOT VOORJAARS SEMINAR; Wat betekent het: 7 boze geesten komen terug als het huis leeg is (Veerpolder 6a, 2361 KV, Warmond) woensdag, 10. april/ 20:00/Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) vrijdag, 12. april 19:30/Volendam Onderwijsdienst over 'Geloof en Goddelijke genezing' met gebed voor de zieken | Zendingsgemeente Volendam | Stolphoevekerk | Burg. Kolfschotenplein 1A | BN Volendam | 06-14676623 | www.devingervangod.nl zondag, 14. april/ 10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) woensdag, 17. april/ 20:00/Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) vrijdag, 19. april/ 20:00/ Goede Vrijdag - Heilig Avondmaaldienst (Veerpolder 6A, 2361 KV, Warmond)Wanneervr, 19. april, 20:00 – 21:30

  ♥♥Bron.wingsofhealing.nl

  huwelijksweekend

  HUWELIJKSWEEKEIND☻ Dat mannen en vrouwen van elkaar verschillen, zal geen nieuws zijn. Er worden veel stereotype grappen over gemaakt, en je zult waarschijnlijk wel het een en ander herkennen. Wat prachtig is het om te zien hoe God de verschillen tussen man en vrouw gebruikt om elkaar aan te vullen, sterker te maken en van elkaar te genieten. TripleCord nodigt je uit voor een huwelijksweekeind. Een weekeind om samen te genieten, te lachen en te herkennen. Maar ook tijd om te intensiveren, te verdiepen, te verbeteren of misschien wel te herstellen. In dit weekend geven diverse sprekers onderwijs over thema’s die betrekking hebben op alle aspecten van het huwelijk. Tussen de programmaonderdelen door is er ook tijd om te relaxen en/of een mooie wandeling te maken in de omgeving. Ontvang, leer en geniet!

  love

  VAKANTIE WEEK VOOR JONG EN OUD/21 t/m 26 juli 2019/ PAGEDAL STADSKANAAL/Aanmelden vanaf 21 januari 2019☻Nu is het nog koud en guur, maar we zitten met ons hoofd al weer bij de zomer! Vanaf 21 januari kun je je aanmelden voor de Vrij Zijn Zomerweek. Het thema van de Vrij Zijn Zomerweek 2019 is de titel van een lied dat de hele wereld is overgegaan. Het voerde maar liefst drie maanden lang de christelijke hitlijsten in Amerika aan. Het gaat over de Goede Herder die 99 schapen achterlaat om dat ene verloren schaap te vinden. Gods onmeetbare liefde voor ons is groter dan wij kunnen bedenken! Zijn genade is altijd groter, en begint pas daar waar wij denken dat het ophoudt. Kom en ontdek dat de eeuwige God van liefde jou najaagt om je hart te winnen, omdat jij meetelt in zijn wonderlijke plan voor deze wereld.www.vrijzijn.nl

  Gent

  VRIENDINNENDAG NAAR GENT VRIJDAG 5 APRIL/Met boottocht in Gent, vrije tijd om zelf Gent te verkennen en te shoppen. ’s Middags bezoek aan de evangelistenechtpaar Dick en Marlyse van Luttikhuizen.ABONNEEPRIJS/ € 79,95 p.p. Niet-abonnees betalen € 84,95 p.p. Deze prijs is inclusief busvervoer, koffie met gebak, boottocht en 3-gangen diner.OPSTAPPLAATSEN/Meerkerk, Alblasserdam, Numansdorp en Hoogerheide.

  WWJB-CONFERENTIE: WAAR IS GOD IN DEZE WERELD VOL ONBESCHRIJFELIJKE PIJN EN VERDRIET☻ Stichting Vaderhart.nl hoopt opnieuw, vanwege het succes van vorig jaar, op woensdag 13 en donderdag 14 maart een Weet Wie Je Bent Conferentie te houden met als thema ‘De Uitnodiging', de spraakmakende bestseller van W. Paul Young. Waar is God? In een wereld waar religie steeds minder betekenis lijkt te krijgen, worstelt ‘De Uitnodiging’ met de tijdloze vraag: Waar is God in deze wereld vol onbeschrijfelijke pijn en verdriet? De antwoorden die Mack krijgt en het proces waar hij in deze ontmoeting doorheen gaat zullen je verbazen en wellicht net zo veranderen als ze hem hebben gedaan.Plaats: Conferentiecentrum De Glind, Postweg 65 De Glind

  Image and video hosting by TinyPic

  HOUSEFIRES☻ Vorig jaar was de groep nog aanwezig op het ‘Openskies’ worship festival in Zelhem. Dit jaar komt ze naar De Basiliek in Veenendaal. Op 31 maart leidt het Amerikaanse Housefires, bekend van het lied ‘Good Good Father’ hier een aanbiddingsavond. “Wij hopen dat deze liederen een vuur doen ontbranden in de huizen en harten van mensen over de hele wereld.” Het is de missie van de Amerikaanse aanbiddingsgroep Housefires, die in 2014 haar oorsprong had in een kerk in Atlanta. zondag 31 maart 2019 - 20.00 - Veenendaal De Basiliek, Wiltonstraat 56, 3905 KV

  Image and video hosting by TinyPic

  GOSPELNIGHT☻ Genieten van een avond vol muziek van gospelartiesten van eigen bodem? Dat kan op zaterdag 30 maart in Zwolle! Compassion presenteert: Gospelnight met Dwight Dissels, gospelkoor Higher Level & Elvis E. Dwight Dissels ontdekte zijn passie voor muziek door zijn geloof in Jezus. Als oprichter van het 1Heart project organiseerde hij vele multiculturele, christelijke gospelconcerten. In 2017 brak Dwight door in ‘The Voice of Holland’, waarna hij onder andere te horen was bij RTL Late Night. Toch maakt Dwight het liefste muziek dat dicht bij zijn hart ligt: gospelmuziek. zaterdag 30 maart 2019 - 19.30 - Zwolle Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, 8031 HL Image and video hosting by TinyPic

  TEENZONE WORSHIP EXPIERINCE 2019☻ Tijdens de Pinksterconferentie ‘Opwekking’ is het op het tienerterrein altijd één groot feest. Onder leiding van de Teenzoneband gaat de zaal helemaal op z’n kop tijdens de diensten. Als voorproefje voor Opwekking 2019 wordt de Teenzone Worship Experience georganiseerd. Samen God aanbidden, maar ook helemaal uit je plaat gaan voor Jezus! Iwan Sahertian, bandleider en bassist in de band, zal daarnaast nog een kort woord delen. Zorg dat je jouw tickets reserveert via deze pagina, want hier wil je bij zijn!vrijdag 8 maart 2019 - 20.00 - Zwijndrecht The Block, Dirck Uytenboogaertstraat 6, 3331 ES www.eventsforchrist.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  STILLE ZATERDAG☻ STILLE ZATERDAG MET RIKKERT ZUIDERVELD, GERALD TROOST EN MIRIAM VAN DE VEGT/zaterdag 20 april 2019 - 20.00 - Veenendaal /Op Stille Zaterdag 2019, midden tussen Goede Vrijdag en het feest van Pasen, organiseert De Basiliek een avond van rust, klein gebrachte muziek en overdenking.Het wordt een indrukwekkende avond met ruimte voor grote diversiteit.Rikkert Zuiderveld brengt, met zijn vaste muzikale kompaan accordeonist/toetsenist Jan Borger , een aantal songs met zijn doordachte, soms schurende, maar altijd rake teksten.Gerald Troost brengt in zijn herkenbare gevoelige stijl een serie indrukwekkende ballads. www.eventsforchrist.nl


  LEGER DES HEILS 

  WOONTRAININGSPROGRAMMA VOOR DAK EN THUISLOZE JONGEREN☻

  25 maart☻

  Vast en Verder richt zich op jongeren van 18 tot 27 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen. In een tot twee jaar ontwikkelen zij onder meer hun sociale vaardigheden, woonvaardigheden en leren zij omgaan met verslavingsproblemen en de aanpak van hun schulden. Vast en Verder is een erkend penitentiair programma."Mijn grootste nachtmerrie is dat ik opnieuw zo verslaafd word dat ik er alles voor over heb. Zelfs een overval. Ik voel me daar schuldig over. Ik vraag me af wie mijn vrienden zijn. Als ik vastzit, komt er niemand. Bij Vast en Verder woon ik beter dan op straat. Hier helpen ze met praktische dingen, zoals aanmelden voor een opleiding, en leer ik koken en mijn administratie bijhouden. Ik wil er iets van maken."

  LEGER DES HEILS

  TIJDELIJKE WOONBEGELEIDING VOOR VOLWASSENEN☻

  25 maart☻

  Voortgang begeleidt mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar moeite hebben om dat vast te houden. Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd, waarbij het ontbreken van woonvaardigheden in het oog springt. Daarnaast is er vaak sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. De dagstructuur ontbreekt, evenals een passende dagbesteding.André:

  "Het scheelde niet veel of ik was uit huis gezet. Ik betaalde mijn rekeningen niet, kocht veel liever drugs. Gelukkig heeft het Leger des Heils mijn huur overgenomen. Dit betekende wel, dat ik me begeleidbaar op moest stellen, zo heet dat. Geen punt, want ze leren me alles wat nodig is om het straks zelf te kunnen. Ze hielpen me weer aan werk. Ik verdien mijn eigen brood. Ik ben weer mens."
  STRIJDKREET

  Image and video hosting by TinyPic

  HANS DOET MAATSCHAPPELIJKE UITVAARTEN☻ 25 maart☻ We treffen elkaar op een oude begraafplaats en Hans Meijerink, uitvaartondernemer, vertelt dat een jong gezin hem vannacht wakker heeft gebeld met de vraag of hun kindje op deze plek begraven mag worden. Na veel telefoontjes is het antwoord helaas nee. “Ik probeer altijd alles te doen, maar in dit geval was er echt geen mogelijkheid om dit te organiseren. Uiteraard raakt mij dat, want de ouders wonen om de hoek en ik kan mij voorstellen dat ze hun kindje graag dichtbij willen hebben.”Verderop op de begraafplaats staat op verschillende grafstenen een palmblad afgebeeld. “Een teken van Christus’ overwinning op de dood. Vroeger wilde ik dominee worden en op de preekstoel staan, ik had het idee dat ik iets te vertellen had. Eigenlijk vond ik het als kind al aantrekkelijk. Toen ik klein was, was ik zelfs hulpkoster. Glaasje water op de preekstoel zetten, dat soort dingen. De koster van de kerk was een enorme brombeer, maar ik kon goed met hem overweg.”

  Image and video hosting by TinyPic

  WAT IS DE UITDAGING VAN JE WERK☻ 25 maart☻ “Soms wordt boosheid, schuldgevoel of verdriet op mij afgereageerd. Daarbij moet ik ook met verschillende groepen mensen omgaan. Ik vind het dan niet altijd makkelijk om mijn geduld te bewaren. Ik merk soms echt dat ik dan op mijn tanden moet bijten. Tegelijkertijd kan ik mij toch ook makkelijk aan mensen aanpassen. Ik ben een soort kameleon. De ene dag regel ik een uitvaart voor een advocatenfamilie en de andere dag sta ik bijvoorbeeld op een locatie van het Leger des Heils. Een vriendin zei tegen mij, dat mijn sterke punt is dat ik mensen om mij heen verzamel en motiveer om iets te doen. Mijn netwerk inzetten dus. Nu zij dat zo heeft gezegd, merk ik dat ik dat ook bewuster doe, dat helpt.”

  bron:strijdkreet.nl


  NATUURMONUMENTEN

  Image and video hosting by TinyPic

  MAAK PLAATS VOOR WILDE BLOEMEN☻ 25 maart☻ Het valt veel mensen op: insecten, bloemen en vogels verdwijnen uit ons landschap. Zonder wilde bloemen, geen insecten en zonder insecten geen vogels. Daarom zet Natuurmonumenten heel Nederland in bloei. Binnen onze natuurgebieden, maar vooral ook daarbuiten. Een enkele wegberm of akkerrand daargelaten, vind je de variëteit aan wilde bloemen vooral in natuurgebieden. Boswachters beheren de laatste reservaten met bloemrijke akkers en bonte weides. Vaak kleine gebieden van elkaar gescheiden door bloemloze landbouwgebieden. Natuurmonumenten vraagt daarom iedereen plaats te maken voor wilde bloemen. Langs wegen, in tuinen en op het platteland. Waar wilde bloemen zijn, zijn insecten. Waar wilde bloemen zijn, is natuur. Image and video hosting by TinyPic

  WAAR ZIJN DE WILDE BLOEMEN GEBLEVEN☻ 25 maart☻ Honderd jaar geleden stond Nederland nog vol wilde bloemen. Ze kleurden ons landschap en vormden een thuis voor insecten en vogels. In elke willekeurige wegberm kon je een veldboeket plukken en op akkers en weilanden, langs paden en wegen was volop plek om te groeien en te bloeien. Rond 1900 hadden wilde planten 94 procent meer ruimte dan nu. Anno 2019 ziet ons land er totaal anders uit en zijn nog maar weinig plekken geschikt voor wilde bloemen.

  Bron:natuurmonumenten


  MOOI

  Family

  ONZE KINDEREN ZIJN ER NIET OM ONS TROTS TE MAKEN☻ 11 maart☻ We kunnen onze kinderen vaak beschouwen als een persoonlijk eigendom, die ons trots moeten maken, stelt Voddie Baucham in deze video van Geloofstoerusting. Volgens hem is dat een zeer egocentrische benadering. "Ons doel is bij opvoeding, om kinderen op te voeden tot glorie en eer van God! Ze zijn niet van ons, maar van God gekregen. We hebben de plicht om hen te wijzen naar grootste waarheid die men ook heeft gekend." "Het betekent meer dan wat dan ook, deze grote verantwoordelijkehied is een grote zegen. Door te wijzen naar persoonlijke werk van Christus, vervullen we de belangrijkste taak die er is in de opvoeding."Bron:cip

  Sick In Bed

  STRIJD JE MET ZIEKTE? HEF HET SCHILD VAN GELOOF OP☻ 11 maart☻ "De Bijbel zegt: 'neem boven alles het schild van geloof op.' Dus jouw geloof is een schild waarmee je iedere vurige peil van de boze uitblust", zegt Tom de Wal van Frontrunners Ministries in deze video. "De duivel schiet naar je. Hij zegt: 'je zal vast ziek blijven', maar je schild van geloof zegt: 'Nee door Zijn striemen ben ik genezen.' Het schild blust elke peil op je leven uit. Pak teksten over genezing en voorspoed, bidt het gebed van geloof, en elke peil van de boze zal geen effect hebben op je leven."

  Bron:cip 


  Image and video hosting by TinyPic

  CHRISTELIJKE ECHTPAAR VERGEEFT VEROORZAKER AUTO ONGELUK☻ 25 maart☻ De familie Ligtenberg raakte twee jaar geleden zwaargewond door een auto-ongeluk. Het christelijke echtpaar heeft de dader vergeven. "Voor ons is vergeven iets natuurlijks. Ons is ook van alles vergeven (door Jezus, red.)," zei Martine Ligtenberg gisteravond in de tv-talkshow Pauw. De veroorzaker, een 48-jarige man uit Hoorn, reed met een snelheid van 113 km per uur vol in op een file voor een openstaande brug. De kleine Hyundai Atos van Dennis en Martine werd als eerste geraakt, met ernstige gevolgen. Martine was zwanger en verloor haar kindje, Dennis kreeg een dwarslaesie en belandde in een rolstoel. Martine: "We geloven in God en dat het leven verder gaat dan deze aarde. Daardoor hebben we een ander toekomstperspectief, want alles zal op een dag weer goed zijn. Mijn man heeft zich enorm gedragen gevoeld door God."

  Image and video hosting by TinyPic

  STOP MET CLAIMEN DAT GOD JE GEOPENBAARD HEEFT MET WIE JE GAAT TROUWEN☻ 25 maart☻ Youtuber Joseph Solomon draait er niet omheen. In zijn Youtube-video richt hij zich op de christenen die een "droom van God" hebben gekregen over de persoon die ze moeten trouwen. "Jullie moeten stoppen met dit vuile gedrag," zegt hij in zijn vlog. "Als ik naar al mijn dromen had geluisterd dan was ik nu met vijf verschillende vrouwen getrouwd geweest. Omdat iemand in het algemeen erg aantrekkelijk is moet je niet vreemd opkijken als je over diegene droomt. Het verbaast mij dat mensen dit altijd schijnen te zeggen over degene waar ze voor gevallen zijn. Ik heb dit nog nooit iemand horen zeggen over een persoon die ze helemaal niet aantrekkelijk vinden en waar ze de vervelende aspecten van zien," vertelt Salomon. "Je zadelt degene waar je mee denkt te moeten trouwen op met een ondragelijk juk. Diegene voelt zich misschien schuldig en ongehoorzaam als er niet op ingegaan wordt. God geeft je de vrijheid om zelf te kiezen te trouwen met iemand of om niet te trouwen met iemand."De discussie over of God je kan laten zien met wie je moet trouwen is al eeuwenoud. In de Bijbel draagt Hij onder andere Hosea op om te trouwen met een prostituee, om zo de ontrouw van zijn volk te tonen. Dit lijkt echter om een uitzonderlijke situatie te gaan. Bron:cip Image and video hosting by TinyPic

  WIE HUILT ER NOG OVER ONZE ONGEWENSTE KLEINTJES☻ 25 maart☻ "Vijfentwintig jaar geleden koesterden we als Bijbelgetrouwe christenen nog eendrachtig de gedachte dat ieder leven beschermwaardig is. Tegenwoordig vangt abortus nauwelijks onze aandacht meer," schrijft Annemarie van Heijningen in EO Visie."Wat is er met ons gebeurd dat we zover zijn gekomen? Ik denk dat het mede de nuance is. Die prachtige nuance, met haar verraderlijke keerzijde. Hadden aborterende artsen en ouders destijds in onze verbeelding drietanden en horentjes, tegenwoordig weten we wel beter. (...) Hoewel er afwegingen worden gemaakt waar je als christen wellicht niet voor zou kiezen, voel je wel begrip en empathie. Je slikt je oordeel in. Een glijdende schaal van begrip naar acceptatie naar respect. Wennen aan wordt verzoend met."Annemarie vraagt zich af wie er nog huilt om onze ongewenste kleintjes. "Wie, behalve een handjevol refo’s, wat excentrieke evangelischen en een paar uitzonderingen die niet onder een van deze noemers vallen?"Bron:cip

  BIJBEL BIEDT SYRIERS VEILIGE PLEK☻ 1 maart☻ Kinderen in Damascus zijn blij met hun bijbelse prentenboeken die ze van het Syrisch Bijbelgenootschap krijgen. | beeld syrisch bijbelgenootschap Bijbels uitdelen in oorlogsgebied? ‘Samen de Bijbel lezen helpt gezinnen om goed met elkaars verdriet om te gaan in een door geweld verscheurd land’, zegt bijbelverspreider George Andrea.Bijna verontwaardigd reageert George Andrea op de vraag of zijn land niet meer behoefte heeft aan voedsel en werk dan aan bijbels. De directeur van het Syrisch Bijbelgenootschap is dolblij dat hij zijn landgenoten straks een bijbel kan aanbieden. ‘Als je geen veilig punt meer in je leven hebt, dan is er niets zo goed om te horen en te lezen als wat God zegt.’In Aleppo, de op een na grootste stad van Syrië, woonde Andrea vlak naast strijders die het liefst christenen wilden afmaken. ‘Ons Bijbelhuis, waar onze voorraden stonden opgeslagen, lag op nog geen driehonderd meter van de fro …Bron:ND

  Image and video hosting by TinyPic

  TOEDEKKENDE BISSCHOP ZIJN MOORDENAARS VAN GELOOF☻1 maart☻ Activisten betogen in Rome, in de marge van de misbruiktop in het Vaticaan, voor fors ingrijpen tegen seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk De deelnemers aan de misbruiktop in het Vaticaan hebben als ­allereerste opdracht om naar slachtoffers te luisteren. Die steken hun ervaringen niet meer onder stoelen of kerkbanken. Evenmin hun kritiek.‘Sinds mijn vijftiende levensjaar had ik seksuele gemeenschap met een priester. Dat duurde dertien jaar. Ik ben drie keer zwanger geraakt en hij heeft me drie keer gedwongen tot abortus, omdat hij geen condoom of andere voorbehoedsmiddelen wilde gebruiken’.De 190 deelnemers aan de misbruiktop luisteren stil naar het getuigenis van deze Afrikaanse vrouw, die anoniem wilde blijven. ‘Ik was bang voor hem. Telkens als ik weigerde seks te hebben, sloeg hij me.’Volgens de Duitse jezuïet en psycholoog Hans Zollner, die deel uitmaakt van de organisatie van de misbruiktop, wilden de o …Bron:nd

  Image and video hosting by TinyPic

  MEERDERHEID KERKBESTUURDERS IN VATICAAN IS HOMOSEKSUEEL☺ 1 maart☻ In het Vaticaan zou de meerderheid van kardinalen, bisschoppen en andere kerkbestuurders homoseksueel zijn. Dat zegt socioloog Frédéric Martel volgens Nieuwsuur. Zijn boek verschijnt vandaag. Martel, die zelf ook op mannen valt, wil met zijn boek een systeem blootleggen: de Katholieke kerk heeft volgens hem een verborgen gezicht dat is gefundeerd op een dubbelleven: van buiten radicaal homofoob, in werkelijkheid homoseksueel. "Wat je als homoseksuele geestelijke het liefste wil, is je geaardheid verbergen. Om iedereen te laten zien dat je niet gay bent," zegt Martel.Volgens de socioloog kiezen veel homoseksuele geestelijken in Rome voor stiekeme relaties. Sommigen hebben een vaste partner, anderen huren escorts in. Een minderheid van deze geestelijken leeft strikt celibatair. Martel voegt toe dat door de cultuur van geheimhouding seksueel misbruik van kinderen lang verborgen kon blijven. Bron:cip

  lovemyGod

  MIJN TIJD IS VAN GOD, IN ALLES WAT ZE DOET☻ 1 maart☻ Mirjam Kollenstaart: ‘In het allerdiepste van mijn sombere periode heb ik ontdekt dat mijn identiteit niet wordt gevormd door mensen. Mijn identiteit ligt echt in God. Devoot in een hoekje zitten bidden is niets voor haar. Grootse geloofsmanifestaties evenmin. Toch zijn geloven en leven bij dominee Mirjam Kollenstaart-Muis nauw met elkaar verweven. God zoekt ze in het gewone.Of dominee Mirjam Kollenstaart (41) nu in de keuken een pompoen aansnijdt om babyvoeding van te maken, of dagenlang zoekt naar de autosleutels, God is nooit ver weg. In haar boek God vinden in het gewone, dat dit weekend verschijnt, laat ze zien hoe het geloof haar dagelijks leven doortrekt. De hoofdstukken zijn overdenkingen die ze schreef voor Groot Nieuws Radio. Aan de kolossale keukentafel in haar huis in Goudriaan, vertelt ze hoe zij ontspanning en vrijheid vond in haar geloof.U bent dominee en hebt een bijzonder levensverhaal als adoptiekind. Waarom besloot u te schrijven o …Bron:nd


  Inhoud blog
 • Hemel of hel?
 • Niets is werkelijk nieuws
 • Dorst lessen
 • Veelkleurigheid en toch... een woord!
 • Zijn barmhartigheid
 • Het lam en de ooi
 • Kain en Abel
 • Troost voor Job en ons
 • Zich verbergen voor God
 • Gods vragen aan ons


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!