NIEUW: Blog reclamevrij maken?

HEMELVAART/Zondag 25 mei☻☻

Image and video hosting by TinyPic

HIJ TEN HEMEL OPGEVAREN☻ Hij is ten Hemel opgevaren, zit aan des Vaders rechterhand. Hij zal ons in Zijn trouw bewaren, en is voor ons een onderpand, om ons te redden van de zonden, en te behoeden voor de dood. Wij zijn mee opgestaan ten leven, danken Hem voor Zijn goedheid groot.P.Groeneveld 1 e PINKSTEREN en 2e Pinksterdag/ zondag 4 juni en Maandag 5 juni☻☻ Image and video hosting by TinyPic

HIJ WERKT IN IEDERS HARTEN☻ Jezus keert terug naar Zijn Vader Na Hemelvaart zien wij Hem niet langer Hij stuurt wel de Heilige Geest Als zijn bemiddelaar en plaatsvervanger Jezus, kon maar op enkele plaatsen zijn Hij was hiermee fysiek beperkt Echter het werk van de eeuwige Geest Is dat Hij in ieders harten werkt Jezus kijkt vanuit de hemel toe En gaf ons de gaven van de Geest: wijsheid, verstand, raad, wetenschap en sterkte Maar ontzag en liefde voor Gods naam nog ‘t meest!M.Pintus

☻☻☻☻20 mei☻☻☻☻

HET WOORD VAN GOD

GODSWOORD☻

HET DOEL VAN GODS VERDRAAGZAAMHEID☻

6 mei☻

Ondertussen, terwijl God aanziet dat we zondigen en Hem niet vragen om de oplossing, is God geduldig en verdraagzaam. Hij is geduldig omdat Hij niet ingrijpt. Hij laat ons de vrije keus om bij Hem te komen en het goed te maken. Hij is verdraagzaam omdat Hij de zonden, die gedaan worden, (nog) niet straft. Waarom verdraagt God zoveel lijden, moeite en verdriet, die mensen elkaar aandoen? Omdat Zijn goedheid nog steeds mensen tot inkeer brengt!

GODSWOORD

ALZIEND☻

5 mei☻

De God, Die de hemel en de aarde heeft geschapen, is alziend. Wanneer we dat gaan inzien heeft dat grote invloed op ons leven.

STILTE

6 mei☻

Lentelicht door Mieke van Hooft uit Morgen komt de zon weer op.  In de Stilte van het denken Hoor je de antwoorden –

GEBED

6 mei☻

Zoek mij, God. Ik weet dat mijn hart niet altijd even zuiver is en mijn manieren verre van perfect zijn. Zoek mij, God, ik heb uw zuiverende aanwezigheid nodig. Zoek mij, God, want ik wil dat u de koers en de bestemming van mijn leven bepaalt. In Jezus' naam bid ik. Amen.

GEBED♣

BEDE OM VERGEVING☻

4 mei☻

Wij bidden om vergeving,

wij hebben veel te veel verpest,

wij bidden om het laatste , om de rest

met iedereen in vree te leven.

Wij bidden voor wie lijden

onder onbegrip en ongeduld

dat eens de tijden rijk zijn en vervuld,

de eigen hartstocht te vermijden.

Wij bidden U, laat voorgaan

die achter komen door de harde stem

die roept: ‘belachelijk, kijk naar hem,’

wilt U toch voor hen instaan.

Richt, Heer, Uw hoofd tot hen, Uw oog

En breng hen in Uw liefd’ omhoog.

mei☻F.den Harder

GEBED

IN DE STILTE BIJ GOD

20 mei☻

Wanneer wij U ontmoeten, Heer,

dan waaien stormen door ons leven

en laten onze klachten d' aarde beven,

o God, hoe vinden wij U weer?

Wanneer wij U ontmoeten, Heer,

dan zeggen wij, in onze geest verbolgen

dat wij, in eenzaamheid verzwolgen,

Uw liefde niet meer vinden, nergens meer.

Maar zwijgt 't geweld van onze storm en wind

en komen wij, ’ t gelaat verborgen,

bij U met onze aardse zorgen,

dan bent U ’t die in ons in stilte vindt,

ons moed geeft om te gaan en kracht,

ons in Uw armen neemt, zo zacht.

bij: I Koningen 19: 9 -18/F.den Harder

GEBED

GEEF JE OVER AAN GOD☻

6 mei☻

Heer, ik vraag om U hulp,

er is iemand in mijn leven,

die richting de afgrond gaat,

hij heeft het bijna opgegeven.

Het doet mij zoveel pijn,

dat hij niet meer open is

en bijna niet meer,

met U wil zijn.

Hij heeft zijn hart gesloten

en zit in een diep dal,

nu staat hij op 't randje,

ik wil niet dat hij valt.

Haal hem bij die rand vandaan

en geef hem een nieuwe kans,

zodat hij weer stevig,

op zijn benen gaat staan.

U heeft een mooie toekomst voor hem,

ik wou dat hij enkel luisterde naar Uw stem./M.Hartman


CHRISTELIJKE INSPIRERENDE GEZEGDES☺

6 mei☻

Moed betekent angst voelen en toch je hart volgen. Maak je daden sterker dan je woorden en je dromen groter dan je angsten. Volg je hart in alles wat je doet dit is jou leven.

QUOTES**

6 mei☻

"Er zijn drie dingen die alleen God weet;

het begin der dingen, de reden der dingen en het einde der dingen."

PSALM☻

6 mei☻

"God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat in mij omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg opga. Leid mij op Uw weg, die naar Uw eeuwigheid voert."(Psalm 139:23-24)

KORTE GEDACHTE**

6 mei☻

Jezus, licht van het hart, wij zouden u nooit achter willen laten langs de kant van onze levensweg. En als wij accepteren dat u onze zwakheid omvormt, doen er zich in ons ongekende mogelijkheden voor.

KORTE OVERDENKING**

6 mei☻

De meesten van ons worden niet graag onderzocht en getest. Maar God kent ons door en door. Hij is met ons geweest vanaf onze verwekking en zal samen met ons werken naar het graf en daarna. Dus laten we hem uitnodigen in ons binnenste om ons te zoeken, ons te testen en zelfs onze angstige gedachten te onderzoeken. Hij is er niet om te veroordelen of te bestraffen, maar om schoon te maken en te verlossen, zodat we naar zijn eeuwige genade geleid kunnen worden.

CITAAT☻

5 mei☻

"Haat leidt tot onrust en ruzies; de liefde bedekt echter al het menselijk falen."(Spreuken 10:12)

EVANGELISCHE TEKST**

6 mei☻

"Maar zo is het gelukkig niet! Christus is weer levend gemaakt, als eerste van de velen die gestorven zijn."(1 Korinthie 15:20)

Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (20)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (78)
 • Feestdagen (5)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (16)
 • Gods liefde (8)
 • Het leven (4)
 • Natuur/schepping (8)
 • Zieken (2)
 • BIJBELSE TEKST**

  6 mei☻

  Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.

  Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.(Matteus 7:13-14)

  SPREUKEN☺☺

  6 mei☻

  "Haat leidt tot onrust en ruzies; de liefde bedekt echter al het menselijk falen."(Spreuken 10:12)

  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  DE WAARHEID VAN GODS WOORD☻

  6 mei☻

  Juist deze week kreeg mijn vrouw een bericht of zij wilde spreken met de vluchtelingen die hier in Nederland zijn komen wonen. Zij krijgen geld van de overheid, waarvan zij moeten leven. Nu is dat niet veel en er zijn erbij, die wat proberen bij te verdienen met zwartwerken. Zwartwerken is strafbaar en zij die betrapt worden verliezen hun uitkering en krijgen een boete opgelegd. Dit resulteert vaak in een uithuisplaatsing met alle gevolgen van dien. Zwartwerken is stelen van de overheid. Even bijklussen, zonder het op te geven, wie van ons kent het niet? Wij kunnen over allerlei zaken een oordeel hebben maar als het over geld gaat, dan zijn de meeste mensen ineens niet zo principieel meer. Zien we juist hierin niet de waarheid van Gods Woord. 'Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het; wie zal het kennen? Jer. 17:9.' “Ach de belasting krijgt al genoeg, moet je kijken waar ze ons geld al niet aan uitgeven. Die paar uur dat ik zwart werk, zullen zij ook niet missen.” Een klein beetje stelen is niet zo erg of ligt het toch anders? Ook hierin ontdekken wij dat het vertrouwen op de mammon groter kan zijn dan op God. Zou God niet weten wat wij nodig hebben? Zou Hij ons gebed niet horen en hoe zouden wij nog om een zegen kunnen bidden terwijl wij ongehoorzaam zijn aan Zijn bevel?

  MEDITATIE

  JEZUS DE BLINDE MAN EN DE RIJKE TOLLENAAR☻

  20 mei☻

  'Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, Luk. 19:10.'

  Want de Zoon des mensen, de Heere Jezus Christus, is gekomen om verlorenen te zoeken en zalig te maken. Verloren zondaren, doel missers, vijanden van God. Wie kan Gods wonderlijke liefde vatten? Wie kan begrijpen dat God voor zulke mensen Zijn Zoon gaf? Wij hoeven elkaar geen complex, schuldgevoel of minderwaardigheid aan te praten. Wij zijn schepselen van God de Allerhoogste. Wij zijn blijkbaar zo waardevol voor God dat Hij ons niet aan de gevolgen van onze eigen keus overliet. God had ons rechtvaardig verloren kunnen laten gaan, als gevolg van onze zonden. Wij waren volmaakt geschapen en leefden in gemeenschap met God tot het moment kwam dat wij mensen, in onze hoogmoed, gelijk wilden zijn aan God. Vanaf dat moment is de gemeenschap verbroken en leven wij in een stervende wereld vol pijn, achterdocht, ongeloof en verdriet. Ons hart dat eens vervult was met Gods vrede, is nu de bron van ongerechtigheid. Wie van ons, kan de arglistigheid van het hart omschrijven? '

  TIJD MET JEZUS

  DE MAKKELIJKE WEG☻

  6 mei☻

  De meeste mensen kiezen de makkelijke weg, de weg met de brede ​poort. Dat is de weg naar de dood.Matteüs 7:14

  Jezus is heel direct en confronterend in deze uitspraak. Veel mensen, nee, de mééste mensen kiezen de makkelijke weg. Dat is de manier van leven die je als het ware vanzelf komt aanwaaien. Waar je geen moeite voor hoeft te doen. Het is de weg van kiezen voor jezelf en leven zonder God. Die weg loopt dood. Zegt Jezus. Dat is ernstig: op een weg zitten die dood loopt. Maar Jezus zegt het niet omdat hij graag wil dat de mensen die makkelijke weg gaan. Sterker nog, hij die zelf het leven is, zegt het om ons aan te moedigen: kies niet voor de dood, maar kies voor het leven!

  TIJD MET JEZUS☻☻

  WEERLOZE MENSEN☻

  20 mei☻

  Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp.(Psalm 10:14)

  In een wereld vol gevaar en vijandschap helpt het om Psalm 10 te bidden. Want soms vraag je je af of God ons vergeet, of hij zich voor ons verbergt. Want er is zoveel ellende, zoveel goddeloosheid, zoveel leugenachtigheid. Dat kan je terneer drukken en verdrietig maken: wat voel je je dan machteloos. En toch. Toch ziet God de pijn en het verdriet. Hij verliest weerloze en lijdende mensen niet uit het oog. Hij heet niet voor niets een helper in nood. Bidden met Psalm 10 helpt om onze ogen niet te sluiten voor alles wat in deze wereld van God los is én om onze ogen telkens opnieuw open te doen voor de helpende aanwezigheid van de God die zich speciaal bekommert om weerlozen en wezen.GEBED: HEER, u die een helper bent, dank u dat u in een wereld vol vervreemding van u, bewogen bent met mensen die weerloos zijn. Heer, help! Amen.


  BEMOEDINGSSITE♣♣

  WEINIG VAN MEZELF MEER VAN DE HEER☻

  13 mei☻

  Lieve mensen,

  Onze gebreken worden in zijn hand tot nieuwe mogelijkheden!

  Soms kan alles wat je niet goed kunt, zo groot voor je staan. Je hebt het gevoel ernstig te kort te schieten. Weer ben je uitgegleden, weer gestruikeld over hetzelfde, nog steeds niet de doorbraak waar je zo op hoopt.  Een bemoediging voor mensen die naar zichzelf kijken en denken: wat kan de Heer nu met mij? Ik met mijn lek en gebrek. Lieve mensen: God kan HEEL VEEL met jou! Niet omdat jij zo geweldig bent, maar omdat Hij expert is in het vinden van nieuwe mogelijkheden als wij beperkt worden. Een troostvolle anekdote van twee emmers en hun Waterdrager!  Mag God je zegenen en versterken.

  Met liefs, Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  NACHTJE OVER SLAPEN☻

  19 mei☻

  De God van zon, licht en dag, is dezelfde Heer, in het holst van de nacht!

  Lieve broer of zus,

  God geeft het zijn beminden in hun slaap; maar wat nu als je niet slapen kunt? Viona kon niet slapen. Iemand zei tegen haar: kijk dan maar naar een paar bemoedigingen van de Bemoedigingssite. Dat deed ze, en het werkte beter dan een pilletje, schreef ze me. Onze site is dag en nacht bereikbaar! Ook als je niet kunt slapen. Onze Heer zelf, die niet sluimert of slaapt, is onze Bemoediger, zowel in de nacht als in de dag! Laat je niet ontmoedigen als niet kunt slapen, maar ontvang bemoediging in de Naam van Jezus

   www.bemoedigingssite.nl

  MIJN RODE ROOS☻

  20 mei☻

  Een kostbaar, kwetsbaar zaadje

  werd in mijn hart gelegd.

  Het zaadje van de liefde

  en niemand had voorzegd

  dat liefde zo zou groeien,

  dat het in bloei kon staan

  nadat de regen en de wind

  er over zijn gegaan

  Een lach, een traan

  een hand, een zoen,

  ik zou het zo weer over doen.

  Zo werd het zaadje na een poos

  een bloementuin, een rode roos.

  Wij danken God, die Liefde is

  en geeft om door te geven,

  zodat geen enkel mensenkind

  alleen zal staan in 't leven./J. de Paauw

  KIJK IN DE SPIEGEL☻

  20 mei☻

  De kerk is niet; vier muren,

  een toren, hoge ramen.

  De kerk is niet; een massa

  gelijkgestemden samen.

  De kerk is niet: wat mannen

  in toga of een pij.

  Kijk maar eens in de spiegel

  en zie: de kerk ben jij!

  De kerk is niet gebonden

  aan ruimte, plaats en tijd.

  kerk is niet maar een uurtje,

  kerk is van eeuwigheid.

  Kerk is een zaak van mensen

  die één in Christus zijn.

  Kijk maar eens in de spiegel

  en zie: de kerk ben jij!/J.de Paauw

  IN GODS SCHADUW☻

  6 mei☻

  In de schaduw Gods te leven

  is het allerhoogste goed,

  zijn de zorgen weer vergeten

  om je geld en om je bloed.

  In de luwte mogen toeven

  van Gods zachte stille wind

  is de vrede nog te proeven

  als een zacht, een wachtend kind.

  Leven moet je daag’lijks vragen

  met een open rechterhand.

  Zo zal je de toekomst dagen:

  het beloofde hemels land.

  Mensen zullen dan weer opstaan

  Uit hun dreigend dodend lot,

  Voor elkanders leven instaan

  Als een beeld van onze God./F.den Harder


  WAAR LIEFDE WOONT☻

  20 mei☻

  Waar liefde woont,

  wij samen zijn

  en één in U,

  daar is het goed.

  Dit schenkt ons moed

  om door te gaan

  op onze wegen.

  Waar liefde woont,

  wij samen zijn

  en één in U

  ontvangen wij

  Uw zegen./J.de Paauw

   

  LEER VAN MIJ☻

  6 mei☻

  Leer van Mij

  Ik ben zachtmoedig

  Leer van Mij

  Ik hou van jou

  want Mijn liefde is overvloedig

  zelfs al ben je Mij ontrouw

  Leer van Mij

  Ik zal je geven

  een vernieuwde geest

  iedere dag dat je Mij

  voorbij gaat

  vergeef Ik je het meest

  Leer van Mij

  Ik hoor je stem

  Ik ben het die je hoort

  kom mijn kind

  het is nu tijd

  dat je gebeden worden verhoord/E.Brunelli

  GEWOON RIJK☺

  20 mei☻

  't is een doodgewoon mens

  in een stoel voor het raam,

  een eenzaam bestaan

  toch de koning te rijk.

  Haar wensen

  zijn weinig,

  door mensen vergeten

  mag ze toch weten

  dat God naar haar kijkt.

  Met ogen vol liefde

  ziet Hij op haar neer,

  als ze leest in Zijn woord

  en bidt tot haar Heer.

  Zo sober, eenvoudig

  maar oneindig bemind

  weet zij zich

  voor eeuwig

  een rijk koningskind./J.Paauw

  WROEGING☻

  20 mei☻

  Wroeging is

  het ergste in dit leven

  Wroeging over een daad uit het verleden

  Nu is er nog hoop en vergeving

  Maar in het hiernamaals niet meer

  Dan zal wroeging branden als een fakkel

  Uit gaat deze nooit meer/E.Brunelli

  Inhoud blog
 • God heeft zijn liefde
 • Omkeren
 • Hoe en waartoe Jezus stierf
 • De Bijbel het unieke boek
 • Op de eenzame weg
 • Hij die dorst heeft
 • Uit genade door geloof
 • Wat betekent witte donderdag en de voetwassing
 • Geloof-Kruis
 • Liefde hart
 • Gods oog
 • Het Paasverhaal (2e deel)
 • Opgeruimd huis opgeruimd hoofd
 • Het Paasverhaal
 • God houdt van zijn schepselen
 • De ontferming van God
 • Stevig fundament
 • Stevig fundament
 • Verlangen naar het Paradijs
 • Als u alles ontbreekt
 • Hij wil binnenkomen
 • Methusalem-gen geindentificeerd
 • Het Koninkrijk van God
 • God dienen

  SCHUILPLAATS

  INCEST VERLEDEN☻

  3 mei☻

  “Ik zat vol emoties en kon vaak niet helder nadenken over de keuzes en stappen die ik het beste kon zetten. De hulpverlener hielp mij steeds weer mijn motivatie helder te krijgen, zodat ik weloverwogen de stappen kon zetten naar mijn vader. Hierdoor heb ik richting mijn familie geen dingen gedaan of gezegd waar ik later spijt van zou kunnen krijgen.”

  “Mijn problemen heb ik onder begeleiding van de hulpverlener voldoende aangepakt en ik verwacht in de toekomst geen hulp meer nodig te hebben. Als er nog weer eens een probleem zich voordoet dan zal ik zo weer voor het DMW kiezen. De hulpverlener heeft mij heel goed geholpen, ondersteund en goed inzicht gegeven in wie ik ben en waar ik sta. Ik kan nu de schade uit mijn jeugd een plek geven. Ik zie dit als de trouw en genade van de Heere God in mijn leven.”

  www.schuilplaats.nl

  DE HOOP

  HOE GA JE OM MET GHB VERSLAVING☻

  3 mei☻

  GHB is een partydrug die vaak gebruikt wordt in het uitgaansleven, maar ook heel gevaarlijk is. Volgens verslavingsarts Sjacco van Iwaarden van De Hoop ggz wordt je van GHB rustig, ontspannen, maar ook een beetje euforisch. "In sociale contacten, maar ook op seksueel gebied, wordt je minder geremd." Van Iwaarden zul je dit middel niet aan horen prijzen. "Als je maar iets teveel gebruikt, kun je buiten bewustzijn of in coma raken." Ook het stoppen met GHZ kan gevaarlijk zijn. Gebruikers van deze partydrug kunnen psychotisch raken of zelfs op de intensive care belanden. Wat moet je doen als iemand in je omgeving GHB gebruikt? Van Iwaarden raadt aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een huisarts. Hij of zij kan je doorverwijzen naar een verslavingszorginstelling. De Hoop GGZ helpt GHB-gebruikers te ontwennen door middel van medicinale GHB. Volgens Van Iwaarden valt tweederde na een stoppoging terug in het gebruik van GHB.

  www.dehoop.org

  MINDCARE

  HUWELIJK REDDEN☻

  3 mei☻

  Mijn oudste dochter, Jenna, zei onlangs tegen mij: “Mijn grootste angst als kind was dat mamma en jij zouden scheiden. Ik was toen twaalf jaar oud en ik realiseerde me dat jullie zoveel ruzie maakten. Het zou toen beter zijn geweest als jullie het wel deden.”

  Toen glimlachte ze voordat ze eraan toevoegde: “Toch ben ik blij dat je erin geslaagd bent om uit te zoeken wat er mis ging.”

  Mijn vrouw Keri en ik worstelden al jaren met ons huwelijk. Als ik terugkijk, weet ik niet zeker wat ons in het begin bij elkaar heeft gebracht. Onze persoonlijkheden leken niet echt op elkaar afgestemd.

  Hoe langer ons huwelijk duurde, hoe groter onze verschillen leken te worden. Onze relatie werd niet beter door onze huwelijksgeloftes. In plaats daarvan verergerde het ons probleem.

  De spanning tussen ons was zo sterk, dat het altijd een opluchting was als ik op tournee ging voor mijn boek, hoewel we altijd een prijs moesten betalen als we weer herenigd werden.

  Het was zo gewoon geworden dat we altijd ruzie hadden, dat het idee van een vreedzame relatie al gek was. We waren schoten voortdurend in de verdediging, en bouwde al snel een muur om ons hart. We stonden op het punt om te scheiden, iets wat we al vele malen besproken hadden.

  Ik was weer op reis toen alles tot een hoogtepunt kwam. We hadden net een grote ruzie over de telefoon gehad en Keri had de telefoon erop gegooid. Ik was eenzaam, gefrustreerd en boos. Ik had mijn grens bereikt. Op dat moment wendde ik me tot God. Of liever tegen God. Ik weet niet of je het een gebed kan noemen als je tegen tegen God schreeuwt? Wat het ook was, ik zal het nooit vergeten.

  Ik stond in de douche in het Ritz-Carlton hotel in Atlanta, en schreeuwde naar God dat mijn huwelijk verkeerd was en dat ik het niet meer aan kon. Hoe ik het idee van een echtscheiding ook verafschuwde, de pijn van het samenleven was even groot. Ik was verward. Ik kon niet begrijpen waarom mijn huwelijk met Keri zo moeilijk was. Diep van binnen wist ik dat Keri een goed persoon was. En ik wist dat ik een goed mens was. Dus waarom zouden we niet met elkaar overweg kunnen? Waarom had ik iemand getrouwd die zo verschillend van mij was? Waarom kon ze me niet verdragen?

  http://www.coachpraktijkmindcare.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  PINKSTERCONFERENTIE STICHTING OPWEKKING VAN START☻ Vandaag ging de registratie voor de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking open. Van 2 tot en met 5 juni 2017 organiseert Stichting Opwekking voor de 47ste keer de jaarlijkse Pinksterconferentie op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen.

  http://www.opwekking.nl/2017

  Image and video hosting by TinyPic

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/Zondag 23 april 19.00/Kinderwensdienst/

  zondag, 30. april/CAMPAGNE HENIN BEAUMONT - FRANKRIJK

  10:00/1015/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond Henin Beaumont Onderwijsdienst (Église Évangélique Baptiste; 45 Rue Pierre Brossolette; 62110; Henin Beaumont; Frankrijk; +33(0)782440053; www.le-flambeau.fr)☻☻

  dinsdag, 2. mei/19:30/TRAINING HET GODDELIJK LEVEN (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)☻☻woensdag, 3. mei/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)☻☻zondag, 7. mei/10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)☻☻19:00/ Genezingsdienst Warmond + presentatie nieuw boek “Overwin de hindernissen die u van genezing af kunnen houden” (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)☻☻

  woensdag, 10. mei/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)☻☻vrijdag, 12. mei/19:30/ Blankenberge (BEL) Genezingsdienst (De Smalle Weg Ministries; Floreal - Koning Albertlaan 59; 8370; 

  Warmond/www.wingsofhealing.nl

   Image and video hosting by TinyPic

  NEM☻☻

  MINI REVEILWEEK/JEZUS IS SCHITTEREND/Mini-Reveilweek 24-28 mei 2017/ De geloofsopbouwende conferentie voor jong en oud! Elke jaar organiseert de Near East Ministry de Reveilweken voor christenen uit Nederland en België. In de zomer zijn er drie grote Reveilweken waarvan twee plaatsvinden op het NEM-terrein en één op de Kroeze Danne in Delden. Naast deze drie weken is er rond hemelvaart een MiniReveilweek op het NEM-terrein.Voorthuizerweg 5 /Nijkerk, Nederland

  Image and video hosting by TinyPic

  NEM/REVEILAVOND/Datum:vr 5 mei/Tijd:17:30 - 21:00 Wees welkom om samen te ontdekken wat we kunnen leren als we Sjabbat vieren. Hoe? Door samen te eten, vieren en te (aan)bidden. Met (muzikele) medewerking van Near East Ministry-stafleden en een aantal Reveilweek-bekenden.Het is de bedoeling dat iedereen iets meeneemt voor de maaltijd. Denk aan een salade, fruit, hartige taart of je favoriete dit-lukt-altijd-recept. Wij zorgen voor koffie & thee.Het is een avond voor jong en oud dus neem gerust anderen mee. Laat ons uiterlijk 2 mei weten of je komt en met wie via info@nemnieuws.nl. Zie je op de Reveilavond!www.nemnieuws.nl

  Image and video hosting by TinyPic JUBILEUMFESTIVAL☻ Visie openlucht-praise/Donderdag 22 juni 19:30 tot 22.00 uur/Met elkaar zingen en genieten van live muziek. De Beste Kerkband van Nederland.♠♠♠ Eva’s Zomerfestival/Vrijdag 23 juni 15:30 tot 22:00/Een middag en avond in zomerse sferen met lange picknicktafels, relaxte zitjes en vrolijke muziek.♠♠♠Feest Gezinsevent/Zaterdag 24 juni 10:00 tot 16:00/Activiteiten voor het hele gezin o.a. Verhalen uit de schatkist/Boswachter Otto met Koek&ei-dieren/Muzikale reis met Trinity en Elly&Rikkert♠♠♠Zomeravond Sing-in Nederland zingt/Zaterdag 24 juni/19:30 tot 22:00/De Nederland zint Vocal Group en Kinderkoor jong Holland zingen we prachtige liederen. Image and video hosting by TinyPic Tweedaagse cursus; Thema: VERTEL EEN BIJBELVERHAAL; 29 april en 6 mei. Amersfoort/ Hoe vertel je op een frisse manier een overbekend Bijbelverhaal? Wat wil je eigenlijk aan de kinderen overbrengen? Hoe onthoud je het toch allemaal? Wat doe je als de kinderen hun aandacht verliezen? Jolanda Kromhout/Pro.arkmedia.nl

  Studiedag; 13 mei-Leuven/Thema: De praktische theologische waarde van film voor kerk en school; Films kunnen een belangrijke functie vervullen in de religieuze identiteitsconstructie en het geloofsleven van christelijke kijkers. Het kijken naar films kan helpen om het geloof vorm te geven of te begrijpen én om te balanceren tussen verschillende rollen in het leven, de maatschappij en de kerk. met o.a. René Erwich en Rinke van Hell/Etf.edu/film

  Presentatieconcert; Leen Koster presenteert zijn twee album Dichterbij dan ooit. 13 mei Veenendaal/Events4christ.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  VRIJ ZIJN BEVRIJDINGSCONFERENTIE☻ Met Wilkin van de Kamp en Rob van Zon/Vrijdag 16 en zaterdag 17 juni 2017 – Aalsmeerderbrug/De waarheid zal u vrijmaken!’Johannes 8:32/Merk jij dat je vastloopt in je leven? Ben je verstrikt geraakt in zonde, leugen en emotionele- of demonische gebondenheid? Lukt het je maar niet om uit bepaalde patronen te breken en je wilt echt leven in vrijheid? Kom dan naar de tweedaagse bevrijdingsconferentie in Aalsmeerderbrug. Je krijgt gezond en praktisch onderwijs over een leven in vrijheid en we gaan samen bidden dat God bevrijdt en herstelt! De drie onderwijsdiensten op vrijdag bereiden je voor op de drie gebedsdiensten op zaterdag. Zorg dat je deze niet mist. Het is Gods wil dat jij in jouw door God gegeven bestemming gaat leven: je bent geboren om vrij te zijn! Locatie: Kruisweg 55, 1436 CA, Aalsmeerderbrug Kosten: Deze Bevrijdingsconferentie is gratis (inclusief koffie/thee en lunch). Image and video hosting by TinyPic

  THEMA CONFERENTIE:WAAROM GRIJPT GOD TOCH NIET IN☻ Met Wilkin van de Kamp en Corlien Doodkorte/'Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderwerpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd dat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus' (Hebreeën 2:8-9)/Op zaterdag 20 mei houden we voor de tweede keer de themaconferentie ‘Waarom grijpt God niet in?’ Ik ga je uitleggen waarom God niet altijd geneest, niet altijd ingrijpt en ons niet altijd beschermt. Het zijn moeilijke vragen, maar de antwoorden worden allemaal gevonden in de oneindige liefde van God. Heb je troost, moed en nieuwe kracht nodig? Kom naar deze bijzondere dag en laat Gods liefde je verwarmen in tijden van lijden.Locatie: Rafaël Evangelisch Centrum, Kosmonaut 2, 3824 MK Amersfoort Kosten: Deze conferentie is gratis (inclusief koffie/thee en lunch).

  SLIJPROTS

  postimage

  IK BEN BANG DAT ER EEN DERDE WERELDOORLOG KOMT☻ 13 mei☻ Vreest u door de onrust in de wereld voor een nieuwe oorlog? Bang is niet helemaal het goede woord, bezorgd wel. Maar ook hoopvol dat God het laatste woord heeft. Ik denk dat het misschien moet gebeuren omdat het in Zijn plan past, al hoop ik het niet. Bang is Taam niet, maar die vragen beinvloeden wel de keuzes die hij maakt. Eerlijk gezegd? Ziet ze de beelden die haar verontrusten en leest opinies waarvan ze denkt: het zou zomaar kunnen. Tenslotte hebben we een almachtige God en Vader die alles in de hand heeft.

  Image and video hosting by TinyPic

  AVONDMAAL VIER JE MET EEN BEKER☻ 3 mei☻ In veel kerken drinkt de hele gemeente bij avondmaal uit dezelfde beker. (Te) onhygiënisch of juist mooi? Inderdaad is dat heel onhygiënisch. Eigenlijk vind ik het wel een beetje goor om met een stel mensen uit dezelfde beker te drinken. Niet vies zijn van elkaar is een vorm van nederig zijn. Hoe mooi is het om te drinken uit dezelfde beker, maar ook een beetje vies. Sommigen zijn een beetje nerveus en de bekers zijn zwaar. Ik wil er op zo’n moment niet aan denken dat de helft uit iemand mond weer terugloopt in de beker. Zo vond mijn vader ooit het uitgekauwde stukje brood van zijn buurman in de beker. Ik ben blij met voor ieder persoon een eigen bekertje. Gevuld met wijn of druivensap. Aparte plastic cupjes vind ik ook weer zo’n gedoe en slecht voor het milieu. Ik zou liever zien dat ieder apart een klein glaasje krijgt.

  postimage

  IK BID REGELMATIG VOOR DE EO☻ 28 april☻ De EO bestaat 50 jaar! Gebed is voor ons onmisbaar en daarom zijn we benieuwd: bidt u voor de EO? Zeker weten. De EO heeft een bijzondere plek in Nederland. Ik bid dat God de invloed van de EO gebruikt om een cultuur te brengen die past bij Gods Koninkrijk. Voor de bescherming van de leiders(en eigenlijk alle medewerkers). En om vrede en zegen. Ik bid niet alleen voor de EO, ik ben ook abonnee van de Visie. Ik ben erg blij met de EO. Het is een geweldige medium om het evangelie uit te dragen. Ik ben blij met de EO die in iedere huiskamer kan binnenkomen. Ik schaam me dat ik deze vraag met nee moet beantwoorden. Maar het is nooit te laat om er alsnog mee te beginnen. Christenen die kritiek op de EO hebben, maar er ook niet voor bidden.

  Image and video hosting by TinyPic

  GELOVEN MAAKT MIJ VROLIJK☻ 20 april☻ We zingen vaak dat we blij, vreugdevol en verheugd zijn. Is dat echt zo: maakt geloven u vrolijk? Dankbaar voor elke dag die me gegeven is door onze Heer(God): Elke dag is een geschenk dat jezelf mag uitpakken. Zeker. Na een Nederland Zingt-opname in Eindhoven zit Arjan hoofd zo vol met al die mooie liederen, dat maakt hem echt vrolijk. Onder gelovigen zitten mensen met een depressie en ook gelovigen kunnen te maken hebben met tegenslag in hun leven, en daar verdrietig van worden. Ze kunnen de steun van God vragen en beleven, dat hoeft niet te leiden tot vrolijkheid. Geloof dat Jezus hiervoor aan het kruis is gegaan. Hij heeft al onze problemen meegenomen de dood in om ons ervan te bevrijden. Dus waarom zou je niet vrolijk zijn?

  MOPPEN

  EZRA & GELOOF☻

  IK BID VOOR MENSEN UIT HET JOURNAAL☻ 13 mei☻ Ik vind het interessant om het nieuws te volgen. Op de tablet van mijn vader lees ik berichten en kijk ik video’s en ‘s avonds wil ik het journaal niet missen. Er gebeuren veel dingen op de wereld. Dat maakt me soms verdrietig. Toch kijk ik, want doordat ik weet wat er gebeurt, weet ik ook voor wie ik kan bidden. Later wil ik naar andere landen om mensen te helpen. Of misschien word ik journalist, zodat ik ook nieuwsberichten kan maken. Ezra, 11 jaar

  THIJS & GELOOF☻

  IK GA MET OPA EN OMA NAAR DE KERK☻ 3 mei☻ Mijn ouders gaan niet naar de kerk, maar mijn opa en oma wel. Als ik bij ze ben, lees ik altijd dwar. En ik ga dan ook met ze naar de kerk, omdat ik het gezellig vind met alle vrienden die ik daar heb gemaakt. Vorig jaar ben ik ook mee op kamp geweest. Dat had ik niet willen missen! Binnenkort gaan we gelukkig weer. Ik ben blij dat mijn opa en oma naar zo’n leuke ker gaan. Thijs 9 jaar.

  VAN GELOOF VERANDEREN☻ 28 april☻ Sam en Moos lopen langs een katholieke kerk. Er stond een bord: Word nu katholiek en ontvang 15 euro premie! Sam zei: “Dat lijkt me wel wat. Toch 15 euro!” Moos: “Je bent gek om van je geloof af te vallen voor 15 euro.” Maar Sam deed het toch en ging naar binnen. Als hij later buitenkomt zegt Moos: “Zo, ben je nou blij met je 15 euro?” Zegt Sam: “Echt weer iets voor een Jood om meteen over geld te beginnen.”

  LISELOTTE & GELOOF☻ 20 april☻ HET VOELT GOED OM IETS VOOR ANDEREN TE DOEN☻ Mijn twee beste vriendinnen zitten op een christelijke tienerkoor. Omdat een musical gaan uitvoeren, moeten ze iedere zaterdag repeteren. Zelf kan ik totaal niet zingen, maar omdat zij iedere zaterdag weg zijn, verveel ik me best wel. Daarom heb ik me opgegeven om te helpen bij het decorteam. Het is de eerste keer dat een soort vrijwilligersbaantje heb, maar het voelt supergoed om iets voor anderen te doen. Ik hoop dat we veel mensen blij gaan maken met deze musical over God! Liselotte, 13 jaar

  Image and video hosting by TinyPic

  JARIGEN IN APRIL/MEI☻ TOCH FEEST☻ 3 mei☻ Misschien is deze dag niet enkel maar een feest, maar is er naast een blijde lach, een traan om wat er is geweest. Maar hoe je deze dag beleeft; je leven is in Hem geborgen. De Here is er elke morgen, omdat Hij zoveel om je geeft. Drink uit de levende fontein, dan zal het echt een feestdag zijn.J.Mul

  Klik hier voor meer gratis plaatjes

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  BETERSCHAP

  Image and video hosting by TinyPic

  BETREKKELIJK☻ 3 mei☻ Wat baat mij huis en goed nu ziekte mij de das om doet? Wat zegt mij aards gewin, 'k hoop in de hemel op een nieuw begin! Wat koop ik voor m'n geld als geen engel dat straks telt? Niets zegt mij roem en eer, men begeert toch steeds maar meer! Welke waarde had genot in de plaats van God? Tevergeefs het zoeken naar geluk als een levenslang vermoeiend juk; 't ligt nu thuis te sterven in een hoek 't was jarenlang naar míj op zoek! Vóór mijn ziekte leken er geen grenzen; had ik echt wel honderd wensen! Er rest mij nu nog één; negen-en-negentig andere vlogen heen! O, God, ik vraag U: al die plannen en dat streven, dat betrekkelijke van het leven, wilt U 't mij vergeven?M.v Dijk

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  Image and video hosting by TinyPic

  DANK U☻ 3 mei☻ Het wonder door God gegeven, de geboorte van jouw leven. Woorden komen we te kort, daarom enkel: Dank U, God.P.v Heiningen

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  HUWELIJK

  Image and video hosting by TinyPic

  HET NIEUWE LEVEN☻ 3 mei☻ De bruiloftstoet aan het stadhuis Hier breekt een nieuw tijdperk aan Een ieder blij een lange rij Zal dadelijk binnen gaan De bruid zegt ja en met dat ja Begint een heel nieuw leven De weg zal niet over rozen gaan Maar men moet er wel naar streven H.Lommen

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  KINDEREN GERED UIT VOLGELOPEN AUTO IN AMERIKAANSE STAAT TEXAS☻ 6 mei☻ “In de naam van Jezus, laat haar ademen. Geef dit kind adem, Heer.” In de Amerikaanse staat Texas zijn twee kinderen gered uit een auto. De auto is tijdens een windhoos ter water geraakt. Aanvankelijk dachten ze dat de beide kinderen waren overleden. Maar door gebed begonnen ze weer te ademen. De beide ouders van de twee jonge meisjes van vier maanden en van anderhalf jaar oud schreeuwden om hulp. Hun auto was in het water geraakt en hun kinderen zaten er nog in. Omstanders schoten te hulp om de kinderen uit de zinkende auto te redden. Het jongste meisje dat bewegingsloos in de auto zat, kon er als eerste worden uitgehaald, terwijl haar oudere zus nog enige tijd onder water bleef. ADEM:Dankzij toegesnelde omstanders konden de twee meisjes worden gered. Het meisje van 4 maanden oud gaf geen teken van leven. Terwijl de hulpverleners haar reanimeerden, begon een getuige te bidden: “In de naam van Jezus, laat haar ademen. Geef dit kind adem, Heer.” De jonge meisjes zijn naar het ziekenhuis gebracht. De kleinste is inmiddels ontslagen. Het 1,5 jaar oude meisje ligt nog in het ziekenhuis. Haar situatie is stabiel.(Bron:eo)

  Image and video hosting by TinyPic

  NBG WERKT SAMEN MET SURINAAMSE COLLEGAS☻ 28 april☻ Tien dagen lang trok Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), door Suriname om bijbelprojecten te bezoeken. Hij zag met hoeveel toewijding de mensen van het Surinaams Bijbelgenootschap daar in de gevangenissen en in de jungle hun werk doen. Met minder middelen, maar met een groot hart voor de Bijbel, aldus Buitenwerf. Al vijftig jaar heeft het NBG banden met het Surinaamse Bijbelgenootschap vanwege het feit dat we dezelfde taal spreken. Zo kon er tijdens de reis een Surinaamse editie van de Bijbel in Gewone Taal worden gepresenteerd. Andersom helpt het Surinaams Bijbelgenootschap het Nederlands Bijbelgenootschap door hen beter in contact te laten komen met Surinamers in Nederland. Buitenwerf bezocht onder meer gevangenissen waar Bijbels worden uitgedeeld aan bijbelstudiegroepen. Hij zag dat gevangenen zich vaak alleen gelaten voelen door familie, dat geldt ook voor mensen in dorpen in de jungle. "De ervaring dat mensen van je houden, heeft een bevrijdende werking. Dat heb ik met eigen ogen kunnen zien", aldus Buitenwerf. In de jungle zijn projecten dat mensen de Bijbel kunnen horen. "Dat doet iets in zo'n dorp. Ze raken geïnteresseerd in de Bijbel en de bevrijdende boodschap daarvan."

  NIEUWS

  postimage

  JUBILEUM ALBUM NA VERTALING 100e STRIPBOEK JEZUS MESSIAS☻ 28 april☻ "Mensen in allerlei culturen maken kennis met Jezus" Het stripboek 'Jezus Messias' van tekenaar en voorganger Willem de Vink is al in 100 talen vertaald. Dat moet gevierd worden. Speciaal hiervoor wordt er een jubileumalbum uitgebracht over de totstandkoming van het populaire stripverhaal.Willem de Vink wilde al in zijn jeugd een stripboek maken over het leven van Jezus. Deze droom werd een paar jaar geleden werkelijkheid. In totaal zijn er al bijna 1,4 miljoen Jezus-stripboeken verkocht. “Houd je van Jezus en kun je goed tekenen, dan wil je een boek over Jezus maken”, verklaart de tekenaar. In het jubileumalbum neemt Willem de Vink de lezer mee naar het ontstaan van stripboek 'Jezus Messias'. De allereerste schetsen van zijn beroemde strip zijn in het boek te zien. Zo ook de groei naar volwassenheid van de tekenaar zelf wordt afgebeeld. Het jubileumalbum zal de naam krijgen “Stripverhaal wereldtaal: Een tienerdroom komt uit”. Wat het succes van het stripalbum 'Jezus Messias' zo bijzonder maakt, is dat er geen commercieel bedrijf of religieuze organisatie achter zit die de productie bekostigt. Dit project wordt gefinancierd door particulieren die het verhaal van Jezus in stripvorm willen uitbrengen in hun eigen taal.(Bron:eo)

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (20)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (78)
 • Feestdagen (5)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (16)
 • Gods liefde (8)
 • Het leven (4)
 • Natuur/schepping (8)
 • Zieken (2)
 • Laatste commentaren
  Blijdschap

  ☺☺20 mei☻☻ 350c9642bf21cabe8c4dd90e951fcc3c
  gif uploader
  ☻☻6 mei☻☻ JEZUS WACHT☻☻

  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft zijn liefde

  God is te rein om kwaad te kunnen zien. Hij had ons mensen kunnen vernietigen, want wij hebben allemaal zonder uitzondering gezondigd. Onze veroordeling zou terecht zijn geweest, maar hij heeft het niet gedaan.


  Hij heeft Zijn enige, geliefde Zoon als Mens naar de aarde gestuurd, en Deze heeft aan al de rechtvaardige eisen voldaan die God aan de mensen had gesteld. De Ene hing aan het kruis, waar God met Hem afrekende vanwege onze zonden, zodaT DE STRAF DIE WIJ VERDIEND HADDEN, hEM TROF. oMDAT DOOR HET OFFER VAN zIJN zOON IN IEDER OPZICHT AAN gODS EISEN IS VOLDAAN, VERLANGT hIJ NU NIETS meer van ons. Integendeel, Hij geeft uit de volheid en liefde van Zijn hart.

  God heeft Zijn liefde bewezen doordat Hij de Heere Jezus gaf om op de aarde aan het kruis te sterven voor onze zonden. De Zoon van de Vader, de Schepper en Behouder van alles, kwam in diepe vernedering op aarde, om aan het einde de verwachte dood aan het kruis te ondergaan. Hebt u enig idee hoe geweldig groot Gods gave is?

  Als u diep in uw hart begrepen hebt, begrijpt u beter waarom de Vader/God gelovigen zoekt, in plaats van aanbidding te eisen. Hoe meer waarde wij toekennen aan de Zoon/Jezus, des te duidelijker wordt het u dat de Vader/God een antwoord in uw hart zoekt. Geef u uw hart aan Hem/God?(HetGoedeZaad)

  20-05-2017 om 14:13 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  13-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omkeren

  Een predikant betrad eens een discotheek. De eigenaar kwam op hem af: Meneer, hier evangeliseren is zinloos!

   

  Integendeel, antwoordde de evangelist, juist hier is het belangrijk om mensen de weg naar echt geluk te laten zien. Ook u moet u naar God omkeren, anders bent u voor eeuwig verloren.

   

  De eigenaar weerlegde: Ik geloof niet in het bestaan van een hel. Als er één is, dan is dat hier.

   

  Nee, beste vriend, de hel is niet hier en ik zal u ook zeggen waarom niet.

   

  Ten eerste geloof ik in de Heere Jezus, en in de hel zijn geen gelovigen.

   

  Ten tweede heb ik een Bijbel, en in de hel zijn geen Bijbels.

   

  Ten derde: u verkoopt hier drinken, maar in de hel is er een dorst die niemand kan lessen.

   

  En als laatste: ik zal weer weggaan uit dit gebouw, maar uit de hel kan niemand meer ontsnappen.

   

  Over de hel moet niemand grappen maken: hij bestaat werkelijk. Jezus Christus heeft er Zelf voor gewaarschuwd, en niet alleen in ons dagvers.

   

  Eigenlijk is de hel gemaakt voor de duivel en zijn engelen (Matteus 25:41☻☻ Daarna zal Hij tegen de mensen links van Hem zeggen: 'Ga weg van Mij. Jullie zijn vervloekt. Ga naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is klaargemaakt. ). Zondige mensen echter wil God redden van het eeuwige verderf( 1 Timotheus 2:4☻☻ En Hij wil dat alle mensen zullen worden gered en naar zijn waarheid zullen luisteren. )

  Als iemand toch verloren gaat, ligt dat niet aan God. Hij heeft Zijn eigen Zoon gestuurd, zodat iedereen gered kan worden, om een plaats in de hemel te ontvangen.

   

  Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden(Handelingen 16:31☻☻Paulus antwoordde: "Geloof in de Heer Jezus. Dan zul je worden gered, met iedereen die in je huis woont.")


  Deze mensen zullen voor eeuwig gestraft worden. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen."(Matteus 25:46)☻☻Alle mensen die weigerden zich te bekeren, zullen na hun dood en het laatste oordeel de eeuwige straf ondergaan in de hel.(Bron:HetGoedeZaad)

  13-05-2017 om 13:50 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  06-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe en waartoe Jezus stierf

  HOE EN WAARTOE JEZUS STIERF

  Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets van God aan.(Romeinen 5:6)


  Wij waren en zijn hulpeloos omdat wij niets konden doen om onszelf te redden. Er moest iemand komen om ons te redden. Niet alleen is Christus op een bepaald ogenblik in de geschiedenis gekomen; Hij kwam precies op het juiste ogenblik, het moment dat God bepaald had. God heeft de hele geschiedenis in zijn hand en Hij had ook in de hand wanneer, hoe en waartoe Jezus stierf.

  06-05-2017 om 15:16 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  03-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bijbel het unieke boek

  De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan. Maar mijn woorden zullen altijd blijven.(Matteus 24:35)

  De Bijbel is een persoonlijk Boek. De Bijbel betekent voor één niets, voor de ander alles. Hier volgt het getuigenis van een gelovige op de vraag: Welke waarde heeft de Bijbel voor u?

  Sinds mijn kindertijd heb ik de Bijbel gelezen, maar het bleef voor mij een gesloten boek. Het was zeker een interessant en een veelzijdig boek, wijs, serieus, veelzeggend en uniek, maar vooral een dood boek.


  Opeens sprak het mij heel persoonlijk aan. Ik merkte dat God met mij sprak. Zo erkende ik door de Bijbel welke betekenis Jezus Christus voor mij leven heeft. Sindsdien is de Bijbel mijn meest geliefde Boek.

  Natuurlijk heb ik ook veel andere boeken gelezen. Er zijn ook veel goede en waardevolle boeken, maar de Bijbel is oneindig veel meer. Het is God Woord, het Woord waarin ik houvast voor mij leven heb gevonden, de vaste grond waarop ik kan steunen.

  In de Bijbel zag ik hoe ik vergeving van mijn schuld kon krijgen. Ik vond vrede met God, echte innerlijke vrede, die ik in de wereld tevergeefs gezocht had. Ik heb nu omgang met God, de Vader en de Zoon, door de Heilige Geest. Daardoor ben ik nooit eenzaam.

  Omdat de Bijbel mij al het belangrijke en nodige voor mijn leven heeft gegeven, heb ik daar volledig vertrouwen in. Het is voor mij het ware en onfeilbare Woord van God.

  Wilt u ook regelmatig de Bijbel lezen? (HetGoedeZaad)

  03-05-2017 om 14:18 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  28-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op de eenzame weg

  Een jonge man met humanistische opvoeding wordt aangetrokken door avontuur. Met de fiets wil hij door Noord-Amerika heen trekken, van het oosten naar het westen. Het verre land overrompelt en bedrukt hem tegelijk. Als hij op de eindeloos lange highway van Canada rijdt en af en toe een auto tegenkomt of ingehaald wordt, overvalt de eenzaamheid hem ineens met volle kracht. Soms wordt hij er neerslachtig van.


  Plotseling wordt hij zich op de eenzame weg, te midden van dichte bossen, bewust van het feit dat er een God in de hemel is. Thuis heeft hij daar niets over gehoord, maar nu merkt hij Gods aanwezigheid. Het maakt hem rustig. De jonge man spreekt met Hem, hij bidt voor de eerste keer in zijn leven en God luistert.

   

  Er gebeurt niets wereldschokkends, maar hij vindt wel elke avond een dak boven zijn hoofd. Gelukkig maar, want zijn tent blijft door de regen niet overeind in de natte grond, omdat het dat jaar veel regent in Canada.


  De Heere leidt hem vaak naar kerken waar hij kan overnachten. Als zijn fiets kapot gaat, vindt hij aardige mensen die hem helpen. Hij voelt zich helemaal zeker door Gods steun. De ervaringen laten hem niet meer los, maar er zullen nog een aantal jaren voorbijgaan voordat hij erkent hoe hij zelf geschapen is en dat God hem door Jezus Christus wil redden. Pas als student wordt hem op een nacht duidelijk dat God hem de hele tijd al zocht en eindelijk laat hij zich vinden!(Bron:HetGoedeZaad)

  28-04-2017 om 14:53 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  24-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  MAAR EEN STAP

  Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnen gegaan. (Johannes 5:24)

  Er zat een drukke groep jonge mensen in de bus. Een passagier nam plaats in hun buurt en opende zijn Bijbel. Om de anderen aan het lachen te maken, vroeg een grappenmaker hem met een ernstig gezicht: Sorry, kunt u me zeggen of het nog ver is van hier naar het paradijs?


  De man keek de jongen in de ogen en antwoordde op een vriendschappelijke maar ernstige toon: Het paradijs, beste vriend, is maar een stap van je verwijderd. Wil je deze stap niet nu zetten? Dat was alles, maar deze gewone woorden en de manier waarop ze gesproken werden, achtervolgden de jonge man. Steeds weer drongen ze zich aan hem op, en hij vond geen rust tot hij deze ene stap naar Jezus Christus, de Redder, had gezet.

  Ook ieder van u moet deze ene stap zetten om van de dood over te gaan in het leven. Niemand anders kan dat voor u doen. Als iemand ouders of vrienden heeft die in Jezus Christus geloven, kan ook hun geloof het eigen geloof niet veranderen. Het enige wat een mens voor de ander kan doen, is hem naar de Heere Jezus leiden. Want er is één God. Er is ook één bemiddelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen(1Timoteus 2:5-6)

  Wie zich tot Hem wendt en zijn zonden belijdt, vindt vergeving, want Christus heeft aan het kruis Zijn leven gegeven als losprijs voor iedereen die dit gelovig aanneemt.

  Niemand van u lezers moet nog langer twijfelen om deze stap te zetten. (Bron:HetGoedeZaad)

  Lieve Vader in de Hemel, helpt u de lezers op deze stap te gaan zetten voor hun eeuwige redding bij U.

  24-04-2017 om 12:59 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  21-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij die dorst heeft

  Ieder mens heeft van Zijn Schepper een wil gekregen. Daarmee kan hij beslissen. Door de herhaalde uitdrukking  ‘wie wil ... ‘ worden we in de Bijbel opgeroepen om dat te willen wat God van ons vraagt.


  Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Hier gaat het om een oproep om de Heere Jezus als Redder aan te nemen en van de eeuwige dood naar het eeuwige leven te komen. Wie deze stap zet, heeft zekerheid. Hij wordt een kind van God.

  En de wereld met alles wat ze belangrijk vindt, zal verdwijnen. Maar als je doet wat God wil, zul je eeuwig leven. (1 Johannes 2:17) Als wij erg aan dingen gehecht zijn, is het moeilijk te beseffen dat die op een dag verdwenen zullen zijn. Het is misschien nog moeilijker te geloven dat iemand die de wil van God doet, voor eeuwig zal leven. Het besef dat deze slechte wereld en de zonde eenmaal zullen eindigen, geeft ons de moed om God te blijven volgen. (bron:hetgoedezaad)

  21-04-2017 om 15:02 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  17-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit genade door geloof

  Jezus Christus, Gods Zoon, kwam eens op deze aarde en werd waarachtig Mens. Maar Hij was en bleef zonder zonde. Toen Hij ongeveer 33 jaar was, offerde Hij Zijn leven vrijwillig op voor zondige mensen. Hij was bereid voor anderen Gods toorn over hun boze daden te verdragen en dan te sterven, want ‘het loon van de zonde is de dood’.


  Sinds deze gebeurtenis, toen de Heiland aan het kruis van Golgotha stierf, biedt God door het Evangelie aan alle mensen Zijn genade aan. Omdat een Ander hun schuld voor God betaald heeft, wil Hij u nu redden. Maar de mens moet komen en dit heilsaanbod in geloof aannemen, anders heeft het voor hem geen zin.

  Maar wat moeten we onder ‘geloof’ verstaan? Wat heeft dat u te zeggen? Ten eerste gaat dit om de erkenning dat u helemaal verloren bent en niet in staat bent uzelf te verlossen. Ten tweede moet u iedere poging uzelf te redden, opgeven en alle verloren zondaar tot Christus komen en helemaal op Hem en Zijn genade vertrouwen. Dat is geloof.

  In de Heere Jezus Christus vindt een zondaar alles wat hij nodig heeft, maar hij moet bij Hem komen. Deze stap is de uitwerking van het geloof. De redding is uitsluitend het werk van Gods genade. We kunnen er niets aan bijdragen, het alleen dankbaar in geloof aannemen.(Bron:HetGoedeZaad)

  17-04-2017 om 13:02 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  13-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat betekent witte donderdag en de voetwassing

   

  Op Witte Donderdag, de dag van 'het laatste avondmaal', wordt in de christelijke kerk gedacht aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. In de nacht van Witte Donderdag wordt Jezus gevangen genomen en verhoord. Het is niet zomaar een maaltijd, het is de vooravond van het Joodse Paasfeest (Pesach). Jezus en zijn vrienden denken aan hoe het joodse volk ooit door Mozes uit Egypte is bevrijd.


  Vóór dat de maaltijd begint maakt Jezus nogmaals duidelijk machtsverhoudingen, meesterschap en slavernij in zijn visie niet kunnen bestaan. Het gaat hem om dienstbaarheid aan elkaar, om broederschap, waarbij iedereen telt. Hij demonstreert dat op een bijzondere wijze. In plaats van de slaven gaat hij zelf op zijn knieën en wast de voeten van zijn leerlingen. Die kijken raar op, want Jezus was toch hun meester. Een meester die de dingen op z'n kop weet te zetten. Meesters worden helpers.


  Tijdens deze maaltijd wordt het Jezus duidelijk dat er iemand onder zijn vrienden is die hem verraden zal. Er zijn mensen die willen dat Jezus wordt opgepakt en gedood. Judas, één van de leerlingen zal hen daarbij helpen. Jezus vertelt dat allemaal tijdens de maaltijd.

  JEZUS WAST DE VOETEN VAN DE LEERLINGEN

  Jezus wist dat voor Hem de tijd was gekomen om uit deze wereld weg te gaan. Hij zou teruggaan naar de Vader. Vóór de dag van het Paasfeest hield Jezus al heel veel van zijn vrienden. En Hij hield van hen tot aan het einde.

  2 + 3 De duivel had Judas Iskariot, de zoon van Simon, al opgestookt om Jezus te verraden. Jezus wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven. Hij wist dat Hij bij God vandaan kwam en nu weer naar God zou teruggaan. 4 Maar Hij stond op van tafel, trok zijn bovenkleren uit en deed een linnen doek als schort om zoals een dienaar of een slaaf dat doet. 5 Hij goot water in een waskom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de doek die Hij om had. 6 Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei Simon tegen Hem: "Heer, wilt Ú mijn voeten wassen?" 7 Jezus antwoordde Hem: "Nu begrijp je nog niet wat Ik doe, maar later zul je het begrijpen." 8 Petrus zei tegen Hem: "Geen sprake van! Ik wil niet dat U mijn voeten wast!" Jezus antwoordde hem: "Als Ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen." 9 Simon Petrus zei tegen Hem: "Heer, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!" 10 Jezus zei tegen hem: "Als je je gewassen hebt, hoef je alleen je voeten te wassen, want je bent al helemaal schoon. Jullie zijn schoon en zuiver, maar niet allemaal."

  13-04-2017 om 12:36 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  11-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloof-Kruis

  GELOOF-KRUIS

  In de Bijbel staat dat Jezus Christus gestorven is aan een kruis, en dat Hij daarna levend is geworden - ‘opgestaan’  noemen we dat. Daar denken we aan met het Paasfeest. Toen Jezus aan het kruis hing, heeft God Hem gestraft voor de verkeerde dingen die alle mensen doen. God strafte Jezus, die niks verkeerd gedaan had, in plaats van alle mensen, zodat wij die straf niet hoeven te dragen en we nu dicht bij God mogen komen. In Jezus geloven betekent dat je zegt: ja, dat heeft Jezus ook voor mij gedaan.(Bron:levennu)

  11-04-2017 om 13:52 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  06-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde hart

  LIEFDE-HART

  Je weet vast wel dat een hart het symbool is voor liefde. In de Bijbel staat dat God liefde is. God houdt zo veel van de wereld dat Hij zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft laten gaan om voor de mensen te sterven. En Hij wil heel graag dat alle mensen ook van Hem gaan houden. God wil als een Vader voor u zorgen. Je mag alles tegen Hem zeggen wat u moeilijk vindt. Dat betekent niet dat alle moeilijke dingen dan worden opgelost. Maar wel dat God u rust en vrede wil geven in je hart. Misschien hebt u een vader en een moeder die niet goed voor je zorgt of die er helemaal niet is. Maar God is anders. Hij is liefde.

  06-04-2017 om 15:12 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  31-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods oog

  Heer, U kent mij. U weet wat er diep binnenin mij is. U weet dat ik van U houd. Heer, sleur die mensen weg als schapen die geslacht gaan worden. Bewaar hen tot de dag van de slacht.


  U zit achter het stuur en bent bijna op de plaats van bestemming. Nog even geeft u via uw mobiel een belangrijke mededeling door. Op dat moment merkt u in uw achteruitkijkspiegel een politieauto op. In een reflex neemt u uw voet van het gas, stopt u uw mobiel weg en doet u uw gordel om. Verhit bedenkt u een smoes voor het feit dat u uw identiteitspapieren niet bij u hebt. Bang denkt u aan de banden die u allang had moeten vervangen. O, als de agent u nu zou laten stoppen!

  Stelt u zich eens voor: God zit u zo op de hielen dat u Hem kunt zien. Bliksemsnel zullen uw gedachten aan het malen gaan. Hoe was het toch met de laatste belastingaangifte? Met de echtelijke trouw? Met uw aanzien in de buurt? Met uw zakelijke praktijken? Met uw eerlijkheid?

  Nu, God is werkelijk zo dicht achter u, alleen ziet u Hem niet. Hij ziet u echter wel.

  Bedenk dat te allen tijde. Zie het als een kans dat God u niet zomaar uw gang laat gaan. Zorg ervoor dat u met Hem in het reine komt. Ga uw leven punt voor punt na. Belijd Hem al uw fouten en maak ze in de toekomst niet meer. Zo wordt uw leven nieuw, omdat God u in Christus alles vergeeft en bereid is u een onverwachte levenskwaliteit te geven. U hoeft dan niet meer bang voor Hem te zijn, maar kunt met blijdschap onder Zijn ogen leven.


  Lieve God wilt u elke lezer zijn of haar uw liefde laten ervaren. Dat ze weten dat U er ook  voor hen  bent. Al kennen ze U nog niet. U kent ieder lezers heel goed.(Bron:hetgoedezaad)

  31-03-2017 om 16:09 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  29-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Paasverhaal (2e deel)

  JULLIE HOEVEN NIET BANG TE ZIJN!

  De vrouwen waren bij de begrafenis van Jezus geweest. Ze hadden tegenover het graf gezeten toen Jezus vrienden zijn gestorven, in grafdoeken gewikkelde, lichaam daar hadden neergelegd. Maar nu zien ze alleen de grafdoeken nog liggen. Jezus is opgewekt uit de dood!

  Ze verlaten de graftuin, verschrikt maar blij. Als ze op weg gaan naar de leerlingen van Jezus om hen de boodschap van de engel te vertellen, ontmoeten ze Jezus zelf. Hij leeft, Hij staat voor hen! Hij spreekt tot hen zoals Hij altijd gesproken heeft. Ook Hij zegt: “Jullie hoeven niet bang te zijn!” De vrouwen knielen voor de voeten van Jezus en aanbidden Hem.


  Dit is het echte paasverhaal. De levende Jezus stuurt de vrouwen naar zijn vrienden in Jeruzalem. Ook zij zullen Jezus in levende lijve ontmoeten. En ook zij zullen het wonderlijke, maar ware verhaal weer verder vertellen. En nu, vele eeuwen later, heb ook jij het gehoord.

  Het paasverhaal is een boodschap van hoop. Misschien vind je het wel lastig om erin te geloven, want de dood lijkt oppermachtig in deze wereld. Inderdaad lijkt dat zo, maar in werkelijkheid is God machtiger.

  De dood heeft macht door het kwaad, de zonde, onze verkeerde daden. Maar God heeft zijn Zoon Jezus, gegeven die nooit kwaad heeft gedaan. Zo heeft Jezus de zonde en de dood overwonnen. Hij wil ook iedereen, die op Hem vertrouwt, eeuwig leven geven: leven dat nooit meer ophoudt in Gods toekomstige rijk van liefde, vrede en blijdschap. Daar mag je om bidden. Bidden, dat is spreken met God. Vraag het maar gewoon.(Bron:Traktaat)

  29-03-2017 om 14:09 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Feestdagen
  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opgeruimd huis opgeruimd hoofd

  Vroeger kon ik rustig tussen de troep zitten. Op de een of andere manier is dat in de loop der jaren veranderd. Ik vind het helemaal niet erg meer om met een emmer sop aan de gang te gaan. Lekker handen uit de mouwen en er tegenaan. Zo heb ik bij het eerste echte lentezonnetje de woonkamer helemaal onder handen genomen. Dus gordijnen gewassen, vloer helemaal schoongemaakt en alle opgestapelde troep van de winter weggegooid. Ik was aan het einde van de dag bekaf, maar het voelde echt heel goed: alles weer fris en schoon. Die voorjaarsschoonmaak van mijn moeder was zo gek nog niet.


  (Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist.(Hebreeën 1:3)Mensen zijn zondaren omdat de mens zonder God leeft. Men wil niks over God weten. Precies zoals we ons huis opgeruimd en schoon maken. Zo wil God ook het hart van mensen schoonmaken reinigen en opruimen van alle zonden van  uit de wereld.

  Wilt u ook uw hart laten schoonmaken en opruimen?

  24-03-2017 om 12:13 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  20-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Paasverhaal

  JEZUS WAS GESTORVEN AAN HET KRUIS

  Denk je ook wel eens: waar gaat dit nu eigenlijk over? Gaat dat over lente, eieren en lammetjes in de wei? Niet dus, al zijn dat wel leuke dingen. Als je niet weet waar Pasen over gaat, let dan nu goed op. Want dit is het echte paasverhaal.


  Het verhaal begint droevig, 2 dagen na de begrafenis van Jezus van Nazareth. Hij was gestorven aan een kruis, bij de stad Jeruzalem. Zijn vrienden hadden geloofd dat Jezus de Zoon van God was. Maar met zijn dood leek het over en uit.

  KOM, KIJK MAAR IN HET LEGE GRAF

  Voor dag en dauw, op de eerste dag van de week, gaan enkele vrouwen op weg naar het graf van Jezus. Dat graf was uitgehakt in een rots. Ze hebben geurige kruiden meegenomen op het dode lichaam van Jezus te verzorgen. Dan trilt plotseling de aarde! Het licht van de opkomende zon wordt even overstraald door een hemels licht.

  Pas als de vrouwen in de buurt van het graf komen denken ze aan de zware steen voor de opening van de grafkamer. Tot hun verbazing zien ze dat die is weggerold. Op de weggerolde steen zit een engel, een hemels boodschapper van God.

  De engel is als een bliksemflits naar de aarde gekomen en dat hemelse licht hebben de vrouwen gezien. Toen zijn voeten de aarde raakten heeft de grond getrild. Er waren soldaten die Jezus graf bewaakten, maar die zijn in doodsangst weggevlucht.

  De engel spreekt vriendelijk tot de geschrokken vrouwen: Jullie hoeven niet bang te zijn!

  Ik weet dat jullie Jezus zoeken. Hij is hier niet, Hij is opgewekt uit de dood zoals Hij gezegd heeft. Kom, kijk maar in het lege graf, Hij is hier niet meer. Daar is de plaats waar Hij gelegen heeft.(Bron:traktaat)

  20-03-2017 om 13:30 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Feestdagen
  15-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God houdt van zijn schepselen

  De Heer doet helemaal niets. Hij doet niets goeds, maar Hij doet ons ook geen kwaad.'(Zefanja 1:12) Sommige mensen zien God als een goedige, hemelse grootvader, die je graag om je heen hebt, maar niet echt een rol speelt in het moderne leven. Ze geloven niet in Zijn macht of in zijn komende oordeel.

  Er zijn mensen die het bestaan van God niet ontkennen, maar wel leven alsof God Zich niet in de mens interesseert. Ik kwam met een jonge student in gesprek die deze opvatting had. Ik vroeg hem of hij God als een God van kracht en wijsheid erkende. Hij bevestigde dat met de opmerking dat het universum en de schepping om ons heen dat bewijzen.

  Ik vroeg hem of hij ook geloofde dat het verlangen naar kracht en wijsheid een drijfveer voor het handelen van de mens was, en of dit iets was wat hij van zijn Schepper gekregen had. Dat beaamde hij en ik vroeg verder:

  Is er niet nog iets anders wat de mens in sterke mate motiveert?

  Hij wist niet wat ik bedoelde.

  Wat denk je van liefde? Kan die de mens er niet toe brengen iets te doen wat hij anders nooit zou doen, alleen uit liefde?

  Weer beaamde hij het.

  Zie je, ook deze bekwaamheid heeft de mens van God, zijn Schepper, gekregen. Maar hij kan ze alleen van een God gekregen hebben Die Zelf liefde is. Het was hem duidelijk en toen vroeg hij:

  Hoe kun je iets van deze liefde ervaren? De Bijbel kende hij niet, maar hij was bereid om te luisteren toen ik hem verzen als Johannes 3:16 en andere liet zien. Hij nam ook een Johannesevangelie aan en beloofde het te lezen. Moge de Heere geven dat we elkaar in de hemel weerzien. (Bron:HetGoedeZaad)

  15-03-2017 om 14:20 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  10-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ontferming van God

  Daar riepen ze: "Jezus, Meester, help ons alstublieft!" (Lukas 17:13)
  Melaatsheid is een ernstige ziekte die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament genoemd wordt.
  Ze komt overeen met de hedendaagse lepra. Met deze lichamelijke ziekte karakteriseert God in de Bijbel de zonde(Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.) en haar uitwerkingen op het leven van de mens.

  Net als de melaatsheid is de zonde besmettelijk. We staan allemaal onder invloed van onze omgeving, maar we beïnvloeden ook anderen. Zo scheppen bijvoorbeeld mensen die God niet vrezen(geen ontzag hebben voor God), een sfeer van goddeloosheid.(men leeft zonder God).

  De melaatsheid verbreidt zich door het lichaam. Zo is het ook met de zonde. In eerste instantie is ze alleen in de gedachten aanwezig, maar hoe snel komt ze niet tot daden!

  De melaatse heeft geen hoop. In de tijd van de Bijbel was deze ziekte ongeneeslijk. Er was alleen uitzicht op de dood. De zondaar leeft zonder hoop en zonder God in de wereld, en vol angst voor wat na de dood volgt.

  Vanwege besmettingsgevaar werden de melaatsen van de menselijke samenleving uitgesloten. Vergeleken met de zonde kun je zeggen: ze maakt eenzaam. De zondaar is van God gescheiden en het vertrouwen in mensen wordt vaak belemmerd door de aanklacht van het eigen geweten, dat zegt: Als ze eens zouden weten…!

  Maar er is Iemand Die niet alleen de melaatsheid kon genezen, maar ook van de zonde kan reinigen: Jezus Christus. Van Hem wordt gezegd: Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde en: Als u uw zonde belijdt: Hij is getrouw en rechtvaardig om u de zonde te vergeven en u te reinigen van alle ongerechtigheid.

  Trouwe en Lieve Vader in de Hemel, u nodigt de lezers uit tot een betere levensweg en het ervaren van ware vreugde en vrede.(Bron:hetgoedezaad)

  10-03-2017 om 13:42 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  06-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stevig fundament


  Lúister niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. (Mattheüs 7:24)

  Als u een huis wilt bouwen, moet u eerst voor een goed en stevig fundament zorgen. En als uw levenshuis in alle omstandigheden moet standhouden, dan moet het op het juiste fundament gebouwd zijn.

  Op welke overtuiging rust uw leven?

  Een ongelovige man zei eens: Er is een angst die me al het genoegen van het leven ontneemt.

  En wat mag dat zijn? vroeg een vriend.

  Ik ben bang dat de Bijbel waar is.

  Ja, de Bijbel is waar. Daarom draagt de Heere Jezus ons op Zijn woorden te horen en ze te doen, of anders gezegd: in Gods Woord te geloven.

  Wie de Bijbel niet als Gods Woord wil erkennen en niet wil geloven wat in dit Boek staat, heeft zijn leven op zand gebouwd. Zolang het leven over gebaande wegen gaat, kan alles goed gaan. Maar zodra de omstandigheden slechter worden, zoals levensstormen en noodsituaties, is het niet vreemd dat men uit de koers raakt.

  Er is maar één fundament, dat in alle levensomstandigheden standhoud, zelfs als de grootste stormen in uw leven tekeer gaan, zelfs als u voor de deuren van de eeuwigheid staat. Het is het geloof in de Heere Jezus Christus en in Zijn Woord. Boven het leven van elk mens die zijn vertrouwen op Hem gesteld heeft, staan de woorden: En ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.(Bron:hetgoedezaad)

  06-03-2017 om 13:36 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  03-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stevig fundament


  Lúister niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. (Mattheüs 7:24)

  Als u een huis wilt bouwen, moet u eerst voor een goed en stevig fundament zorgen. En als uw levenshuis in alle omstandigheden moet standhouden, dan moet het op het juiste fundament gebouwd zijn.

  Op welke overtuiging rust uw leven?

  Een ongelovige man zei eens: Er is een angst die me al het genoegen van het leven ontneemt.

  En wat mag dat zijn? vroeg een vriend.

  Ik ben bang dat de Bijbel waar is.

  Ja, de Bijbel is waar. Daarom draagt de Heere Jezus ons op Zijn woorden te horen en ze te doen, of anders gezegd: in Gods Woord te geloven.

  Wie de Bijbel niet als Gods Woord wil erkennen en niet wil geloven wat in dit Boek staat, heeft zijn leven op zand gebouwd. Zolang het leven over gebaande wegen gaat, kan alles goed gaan. Maar zodra de omstandigheden slechter worden, zoals levensstormen en noodsituaties, is het niet vreemd dat men uit de koers raakt.

  Er is maar één fundament, dat in alle levensomstandigheden standhoud, zelfs als de grootste stormen in uw leven tekeer gaan, zelfs als u voor de deuren van de eeuwigheid staat. Het is het geloof in de Heere Jezus Christus en in Zijn Woord. Boven het leven van elk mens die zijn vertrouwen op Hem gesteld heeft, staan de woorden: En ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.(Bron:hetgoedezaad)

  03-03-2017 om 12:42 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  01-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlangen naar het Paradijs


  Zoals een hert hevig verlangt naar water,
  zo verlang ik hevig naar U, God.(Psalm 42:2)Zoals het leven van een hert afhankelijk is van water, is ons leven afhankelijk van God. Mensen die Hem zoeken en ernaar verlangen Hem te leren kennen, vinden eeuwig leven.

  Als mensen over paradijselijke toestanden spreken, bedoelen ze toestanden waarin de mens zonder verlangen gelukkig is. Dat tegenwoordig zulke toestanden niet voorkomen, weten we allemaal wel. Maar het verlangen daarnaar heeft ieder van ons al wel eens gehad. Ik bedoel nu echter niet gewoon het verlangen naar materiële welstand, maar naar een wereld waar je vrede in je hart en vrede met God hebt; waar je vergeving van zonde en troost in alle pijn kent, waar je een kind van de levende God bent en dagelijks Zijn zorg en liefde ervaart, waar je iedere dag gelukkig leeft en je ondanks alles toch op de hemel verheugt. (Kent u Jezus reeds)

  God moest het eerste mensenpaar uit het paradijs verdrijven, omdat het Zijn gebod had overtreden en had gezondigd. (Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.) Een weg terug was er niet. God zag de ellende waarin de mensen door de zonde waren gekomen en wilde hun meer geven dan de weg terug naar het paradijs. In Zijn liefde zond Hij Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde, om aan het kruis van Golgotha het verlossingswerk voor ons te volbrengen. Zo leed de Heiland(redder', 'behouder', 'bevrijder', 'verlosser') in de drie uren van duisternis onder de slagen van de heilige God voor onze zonden. Toen riep Hij (Jezus) uit: Het is volbracht! en stierf.(Bron:HetGoedeZaad)

  01-03-2017 om 16:32 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping


  VERLAMD MAAR STOND OP UIT DE ROLSTOEL☻

  28 april☻

  Met een enorme klap was Miryam achterover met haar hoofd op de tafelrand gevallen en vervolgens plat op haar rug bewegingloos en buiten bewustzijn bleef ze liggen. Na drie dagen ontwaakte zij in het ziekenhuis uit coma: Verlamd. Miryam en de familie kregen van de artsen te horen dat zij niets meer voor haar konden doen. Er was een zeer ernstige blijvende beschadiging, door afgescheurde spieren en zenuwen. Toen alles zo hopeloos was, kreeg ze van een onbekende een uitnodiging voor de Genezingsdiensten. Toen kreeg Miryam hoop in haar hart en ze besloot om te gaan. Toen er voor haar gebeden werd golfde de kracht van Jezus Christus door haar lichaam, ze hoorde tot haar zeggen, Miryam, sta op in de Naam van Jezus en wandel. En ze stond op en liep. In het ziekenhuis zeiden de artsen , Wat wij niet konden, heeft jouw God gedaan.

  GENEZINGS GETUIGENIS☻

  ONTMOET DE GENEZER EN ONTDEK ZIJN WOORD IN DE WIL VAN GOD☻

  6 mei☻

  God wil dat het jou in alles goed gaat en dat je gezond bent, zoals het jouw ziel goed gaat. (3 Johannes 1:2) Door het Woord van God te lezen kunnen wij weten dat genezing de wil van God is. Bij veel mensen ontstaat verwarring als het gaat om de wil van God, waardoor men genezing mist. “God is machtig om het te doen en ik houd Hem aan Zijn belofte. Hij kan mij genezen als Hij het wil”, wordt vaak gezegd. Maar heeft men de Genezer hier dan ook echt ontdekt in het Woord? In Jesaja 53:4-5 (HSV) staat: Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Geloof begint als wij door het Woord van God, Zijn wil gelovig aanvaarden. God heeft Zijn wil vastgelegd en bekendgemaakt in Zijn Woord, als Zijn testament. Daarin heeft Hij vastgelegd dat Hij al onze zonden vergeeft en al onze ziekten geneest (Psalm 103:3). ☻☻Regina van de Lee leed aan een ernstige vorm van de ziekte van Crohn. De medische wetenschap kon niets meer voor haar doen. Op vrijdag 7 maart 2008 zou zij geopereerd worden en een stoma krijgen. Een week daarvoor hoorde zij dat Jezus nog steeds geneest en twee dagen later ging Regina naar de genezingsdienst. Daar ontmoette zij de Genezer, Jezus genas haar en in één moment werd haar ernstig zieke lichaam gezond.


  OPENHANDS

  JEZUS IS ER VOOR JE☻

  3 mei☻

  Hij kent je gedachten.

  Hij kent de dorre vlakten waar je doorgaat.

  En Hij trekt je erdoorheen.

  Naar het eind van die donkere tunnel.

  Naar een stralend Licht.

  Jezus is dat Licht.

  Hij is je zon!

  Hij straalt je toe.

  Hij vult je lichaam en geest met Licht

  Helder allesverlichtend Licht

  Hij maakt je los van je eenzaamheid.

  OPENHANDS

  IK BEN VLAK BIJ JE☻

  3 mei☻

  Hij zegt: ik ben er voor je.

  Ik ben je Licht in je leven.

  Alles is ondergeschikt aan Mij

  Ik wil je helpen.

  Ik wil je beschermen.

  Ik wil je verlossen.

  Laat het maar los.

  Ik zal je dragen

  Ik sterk je

  Ik ondersteun je

  Ik troost je

  Ik bescherm je

  Ik ben vlakbij je.

  www.openhands.nl


  GELOOFT☻

  WAAROM MOET IK VERGEVEN☻

  3 mei☻

  Jezus Christus leert ons te bidden:"Vergeef ons onze zonden, zoals wij anderen hun zonden vergeven hebben" (naar Matthéüs 6:12).

  Jezus Christus zegt: "Maar als u hen niet vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u niet vergeven" (naar Mattheüs 6:15).

  Wanneer je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, moet je het hem vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jou vergeven wat jij verkeerd hebt gedaan.

  Als je echter niet vergeeft, zal ook je Vader in de hemel jouw zonden niet vergeven. (naar Markus 11:25-26).

  Op basis van deze teksten meen ik te kunnen zeggen dat wanneer wij niet vergeven dat God dan niet zal, kan of wil vergeven, en wij dus niet in Zijn Liefde komen te verkeren. Jezus spoort ons aan te vergeven. Het heeft geen zin om tot het altaar te komen om te offeren en te bidden, terwijl je in onmin leeft met je broeder. Maak het eerst goed met je broeder en breng dan dankoffers.

  Het mag dus duidelijk zijn dat jouw en mijn relatie naar anderen toe, een uitwerking in de relatie naar God toe heeft. Het is niet meer dan een doorwerking, een in praktijk brengen van wat Jezus zegt als eerste gebod, dat je de Heer jouw God moet liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand en als tweede gebod dat gelijk is aan het eerste, dat wij onze naaste moeten liefhebben als onszelf (naar Matthéüs 22:37-39).

  www.gelooft.com

  GELOOFT

  WAAROM MOET IK VERGEVEN(2)

  3 mei☻

  De Bijbel spreekt van de goedertierenheid van God. Dat lijkt wat archaïsch, dus zeggen we dat God Liefde is. Daarmee is het Joodse begrip chèsed vertaald, dat een veel breder perspectief heeft. Gods houding naar de wereld is die van de chèsed, maar nooit buiten de gevoera, de rechtvaardigheid, de gerechtigheid om. Chèsed, het is de betrokkenheid van God die in Jezus Christus zichtbaar gemaakt is. Maar God is ook gerechtigheid. Wanneer wij het onrecht ons aangedaan niet vergeven, blijft dat onrecht tussen ons en de gerechtigheid van God instaan. Vandaar is liefde de bron om heel te worden, om tot heil te komen. Daarom is Jezus Christus de Heiland. Hij is het die het heil brengt van Godswege. Zijn liefde reikt het diepste. Niemand heeft meer lief dan Hij die Zijn leven geeft. Door het kruis, door Zijn bloed komt de verzoening, de vergeving tot stand. In Jezus Christus is ons gerechtigheid gegeven zo dat Gods goedertierenheid ons omgeeft. Daarom zien we 24 keer in Psalm 136: "Gods goedertierenheid duurt in eeuwigheid".

  Wanneer Jacobus schrijft toon je geloof door je werken, dan heeft dat hier weer mee te maken. Die werken moeten werken van naastenliefde zijn. Jezus zegt:

  Het is de glorie van Mijn Vader als je veel vrucht draagt en je zo mijn leerlingen toont. Ik heb jullie lief zoals de Vader Mij liefheeft. Zorg dat Ik van je kan blijven houden. Als jullie Mijn geboden in acht nemen, blijf Ik van je houden. Je kunt je vrienden niet meer liefhebben dan wanneer je je leven voor hen geeft. En jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat Ik je opdraag.

  Jezus besluit met: "Dit is Mijn opdracht aan jullie, heb elkaar lief." (naar Johannes 15:8-15 ) (Bron:gelooft)


  SHOUT BOX

  Mijn gastenboek


  DE DEUR IS OPEN
 • de voorbije dagen
 • fijne maandag en een goede start van de nieuwe week
 • fijne zondag
 • Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK001
 • Hallo lLinecia,

  Druk op onderstaande KNOP om een berichtje achter te laten in mijn GASTENBOEK  JEZUS ZOEKT MENS☻

  3 mei☻

  We zaten voor de tv, de

  eerste aflevering van JZM,

  wie wil er Jezus gaan volgen

  en luisteren naar Zijn stem!

  Het programma begon en

  er werd een oproep gedaan,

  wil je Mij leren kennen dan

  nodig ik je uit om op te staan.

  Voor iedereen is er plaats

  die “ja” heeft gezegd,

  en zijn leven in de hand

  van God heeft gelegd.

  Als je deze keuze nog

  niet hebt durven maken,

  hoop en bid ik dat God

  je nu aan mag raken.

  Al is het nu Jezus zoekt

  jongen, meisje, man of vrouw,

  één ding weet ik zeker

  God houdt van jou.

  Hij wacht op jou luister

  maar naar Zijn stem,

  geef je nu maar over en

  Vertrouw maar op Hem.J.Troost

  MIJN JEZUS☻

  3 mei☻

  Mijn Jezus,

  Hij stierf aan het kruis,

  mijn Jezus ,

  bereidde voor mij een Thuis.

  Mijn Jezus,

  dat U dit voor mij hebt gedaan,

  mijn Jezus,

  U moest een zware weg gaan.

  Mijn Jezus,

  in een donker graf gelegd,

  mijn Jezus,

  en opgestaan zoals voorzegd.

  Mijn Jezus,

  Gij hebt Uw leven gegeven,

  Mijn Jezus,

  Ik mag nu eeuwig leven.J.Troost  HOPEN EN VERTROUWEN☻

  3 mei☻

  Hij vertelde van de

  hoop in zijn korte leven,

  hem was nog maar

  een korte tijd gegeven.

  Vol van Jezus wat Hij in

  zijn leven had gedaan,

  al was de weg niet

  altijd over rozen gegaan.

  Hij hield zoveel van zijn

  vrouw en zijn meiden,

  maar hij wist er komt een

  moment van scheiden.

  Hij wist deze Jezus mocht

  hij altijd vertrouwen

  eenmaal gaat het hopen

  over in aanschouwen.

  Als hij straks zijn Jezus

  zal mogen ontmoeten,

  dan zal hij als eerste

  knielen aan Zijn voeten.J.Troots  LAAT JE NIET DOOR ANGST BEHEERSEN☻

  6 mei☻

  Laat je niet door angst beheersen

  dat is ‘t beeld van duisternis

  en het hart kan overheersen

  hoe ‘t in onze wereld is.

  Blijf maar vast op God vertrouwen

  houdt Zijn woord maar stevig vast.

  Door er constant op te bouwen

  dat vermindert sterk je last.

  Blijf je biddend maar bezinnen

  God houd alles in Zijn hand.

  Verzekerd van Zijn beminnen

  volvoert Hij Zijn woord gestand.

  Geloof de Heer blijft voor ons zorgen

  niets gaat aan Zijn wil voorbij.

  Kinderen Gods, wij zijn geborgen

  dat belooft Hij jou en mij./J.A v Tricht


  RUGZAK☻

  20 mei☻

  Al wandelend over de wegen,

  met mijn rugzak vol zorgen,

  die had ik daarin opgeborgen,

  kwam ik een man tegen.

  Hij keek mij vol liefde aan,

  Ik liep voorover gebogen,

  maar Hij zag de tranen in mijn ogen,

  samen zijn we verder gegaan.

  We kwamen bij het kruis,

  legde er mijn rugzak neer,

  alles bij de Heer,

  hier hoorde dit thuis.

  Zo ga ik tot God met blijdschap en problemen,

  iedere avond voor het slapen gaan,

  ga ik met Hem een gesprek aan,

  om samen de dag door te nemen.J.Troost  IN GODS SCHADUW☻

  6 mei☻

  In de schaduw Gods te leven

  is het allerhoogste goed,

  zijn de zorgen weer vergeten

  om je geld en om je bloed.

  In de luwte mogen toeven

  van Gods zachte stille wind

  is de vrede nog te proeven

  als een zacht, een wachtend kind.

  Leven moet je daag’lijks vragen

  met een open rechterhand.

  Zo zal je de toekomst dagen:

  het beloofde hemels land.

  Mensen zullen dan weer opstaan

  Uit hun dreigend dodend lot,

  Voor elkanders leven instaan

  Als een beeld van onze God./F.den Harder


  EIGEN FALEN☻

  6 mei☻

  Bewaar ons Heer voor zelfgenoemzaamheid

  dat wij zo met ons zelf zijn ingenomen.

  En altijd maar weer anderen bestrijdt

  nooit met ons eigen falen zullen komen.

  Leer ieder van ons ,eerst ons zelf te kennen

  dan zullen wij onze zonden bekennen.P.Groeneveld


  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden.

   Prive e-mail versturen.


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • gekmin
 • real-life
 • openhands

  POEZIE☻

  BEWANDEL DE GOEDE WEG☻

  6 mei☻

  Bewandel tevreden

  De weg hier beneden

  Soms strijd,soms genot

  Wat d'aard ook mag geven

  Ons werkelijk leven

  Begint eerst bij God.

  POEZIE ☺

  BEWANDEL GEEN WEGEN☻

  6 mei☻

  21 juli 1960

  Bewandel geen wegen

  Al schijnen ze recht

  Alvorens te weten

  Wat God er van zegt.

  Oma


  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺
  INDIVIDUELE RETRAITES☻
  1 t/m 5 mei☻
  Bij een individuele retraite bent u volledig vrij uw eigen dag in te delen. U bepaalt zelf hoe lang u wilt komen. Bij meer dan 3 overnachtingen krijgt u korting. De stiltemap op uw kamer kunt u gebruiken als houvast. U gebruikt uw maaltijden op tijden die u zelf uitkiest. De individuele retraites zijn alleen doordeweeks te boeken
  Als u wilt, neemt u deel aan ons dagelijkse gebedsmoment van 18.30-19.00 uur in Patmos. Op maandagmiddag is er een samenkomst rond de bijbel in de Grote Zaal. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u dit aangeven bij de receptie. Vooral geschikt voor mensen die echt aan hun rust willen toekomen. Thema’s
  1. Leven met hoop
  2. Wie ben ik eigenlijk?
  3. Dichtbij God
  4. Vertrouwen in vergeving
  5. Geroepen tot navolging/www.zdh.nl
  www.zdh.nl

  DE SPIL

  STILTE DRIEDAAGSE/ma 26 Jun 2017 11:00 t/m wo 28 Jun 2017 17:00☻

  Wil je graag wat langer de stilte beproeven? Dan is misschien een 3-daagse iets voor jou. Ook nu zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons van ons verlangen naar God bewust maken. Maar stilte kan ook onwennig, verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust.

  We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stilte-wandeling en creatieve uitingen. Natuurlijk is het stil in huis. Je beschikt deze dagen over een eigen, ruime, kamer.

  Begeleiding: Marianne Groen & Ineke Lamoree

  DE SPIL

  PELGRIMSTOCHT 2017/wo 24 Mei 2017 16:00 t/m zo 28 Mei 2017 14:30/

  Navolging 2017 is een pelgrimage in het voetspoor van de Moderne Devotie met als thema de navolging van Christus. We lopen in drie dagen van Diepenveen naar Zwolle door het hartland van de 14e eeuwse beweging van de Moderne Devotie. Grotendeels volgen we het Geert Grootepad. Onderweg zijn we te gast bij kerken en kloosters waar we de gastvrijheid genieten van paters, dominees en gewone mensen. Met onze gastheren en – vrouwen vieren we het ochtend- en avondgebed. We lezen stukken uit het boek “Navolging van Christus” van Thomas a Kempis, één van de voormannen van de Moderne Devotie. Ieder wandelt zoals ‘ie wil: alleen en in stilte of met anderen in een groep. Bagage wordt per auto vervoerd.Begeleiding en voorbereiding: Derk Pullen, Dineke Rohaan, Ingrid Heuseveldt, Mink de Vries, Jan Peter Aalbers, Janneke Bron

  www.pelgrimstochten.org


  ☻☻20 mei☻☻


  ALTIJD☻

  20 mei☻

  Als ik opsta, kracht van God?

  Als ik val, een hand die optilt?

  Als ik wakker word, ogen van God?

  Als mijn ogen zwak zijn , wijst Hij de weg?

  Als ik huil, hart van God?

  Tevredenheid en steun?

  Als ik verdwaal, een trouwe gids?

  Als ik wankel, steun van God?

  Moedig me aan, wees mijn gids

  O, wees mijn gids

  Boven en onder mij

  Voor en achter mij

  In elk oog dat mij ziet

  Christus zal altijd om mij heen zijn

  Boven en onder mij

  Voor en achter mij

  In elk oog dat mij ziet

  Christus zal altijd om mij heen zijn

  Als ik ga, de hand van God

  Vang  mij op, breng vrede

  Breng  vrede/A vd Klaauw

   


  WANNEER JE ALS MENS WORDT STILGEZET☻

  20 mei☻

  Wanneer je als mens wordt stil gezet

  is 't tijd om na te denken.

  Wat overblijft is je gebed

  tot God om hulp te schenken.

  Spreek maar tot Hem ik ben zo bang

  wilt u mij uitkomst bieden.

  En ik van U uitzicht ontvang

  wat U heer laat geschieden.

  Ik zit gevangen in mijn zorg

  die mij zo blijft benauwen.

  Ondanks dat ken ik U als borg

  op wie ik kan vertrouwen.

  Uw troostwoord biedt mij hulp en kracht

  met U Heer kan ik verder.

  Genezing mag van U verwacht

  mijn hulp van U mijn Herder./J.v Tricht

  WATER☻

  20 mei☻

  Wat als er geen stromen meer zijn

  De grond hard en kil

  Stijf staat

  Van strakke strepen

  Getrokken

  Door zwaarden

  Die dom opgeheven

  Hadden kunnen rusten

  In krachtige zachte liefde.

  Wat als je

  De schepen achter je

  Had laten verbranden

  En niet zelf had kunnen blussen

  Blauw uit het palet is gevallen.

  Wit en zwart strijden om de hoogste eer.

  Wees niet bang

  Dat gaat niet gebeuren

  Water valt altijd

  Van boven naar beneden.

  Wat er

  Ook gebeurt

  Water raakt nooit op.A.vd Klaauw


  LIEFDE ZO GROOT☻

  21 april☻

  Leid mij aan, Uw hand

  ben als een kind

  dat van alles ziet

  vele dingen om mij heen

  bekoren mij zo

  dan zie ik U niet

  toch pakt U steeds mijn hand

  en trekt mij met U mee

  ik mag niet blijven staan

  het is maar schijn wat ik zie

  Ik loop met U mee

  al struikelend toch maar door

  soms ben ik echt boos

  en doe net of ik U niet hoor

  elke keer laat U mij zien

  dat het zonde is

  ik bedroef Uw hart

  Heer Jezus kon ik

  maar begrijpen

  Uw zielen smart

  U die liefde bent

  U wilt mij leiden

  naar Uw hemelen

  waar ik voor altoos veilig ben

  wat moet ik zonder U

  ik zou verdwalen

  en nergens liefde vinden

  ja liefde zo groot

  als dat van U

  dat zal ik nooit op deze

  aarde vinden/E.Brunelli

  HEB HET LEVEN MAAR LIEF☻

  21 april☻

  Heb het leven maar lief, ondanks de tegenstand

  blijf vast geloven in Zijn trouwe Vaderhand.

  Al gaat het leven op de bergen en door dalen

  kijk dan in tegenspoed maar naar Zijn Zonnestralen

  die Hij steeds door de donk’re wolken heen laat schijnen

  getuigend van Zijn kracht, die je nooit weg doen kwijnen.

  Wij zijn geborgen in Gods goede Vaderhand

  hoe hoog de nood ook is, Hij biedt Zijn Vriendschapsband.

  En geef dit troostend door, om and'ren hulp te bieden

  schuil veilig maar bij Hem, Hij zal het kwaad doen vlieden.

  De troost die Hij ons gaf, om ‘t leven aan te kunnen

  die wil ik ook zo graag, aan iedereen Heer gunnen.P.Groeneveld  LEEFT HIJ☻

  21 april☻

  Leeft Hij?

  Ja....! Hij leeft!

  Is opgestaan

  uit de dood

  zoals beloofd

  en heeft

  Zijn werk volbracht!

  Zijn almacht

  bracht Hem uit de dood

  tot zaligheid voor Griek en Jood.

  Zo mag het worden verbreid

  Het is Gods eigen Woord!

  Zet dan je angst overboord

  of Hij het ook voor jou heeft gedaan.

  Kom tot de Levende,

  al is het bevende

  Kom tot de Heiland,

  reik Hem uw hand,

  want.......!

  De Heiland

  is waarlijk opgestaan

  heeft teniet gedaan

  dood en hel

  voor die in Hem geloven!

  Ik wist het wel,

  maar opnieuw gedenken

  kan weer nieuwe vreugde schenken!

  De dood kon Hem niet houden

  het graf evenmin

  echt! Het leven heeft zin!

  Leven uit Zijn leven

  zal adem geven

  om ook met hart en stem

  te zingen van Hem!D.vEngelenhove


  LIEFDE☻

  20 mei☻

  Loof de Heer

  liefde komt van God

  liefde is het grootste gebod

  heb elkander lief

  heel je leven lang

  een gevecht

  een streven

  recht door het leven

  zonder kracht van boven

  kunnen wij God niet loven

  niet loven voor altijd

  het kwaad komt naar boven

  het is volbracht

  geen boeien knellen meer

  loof de Heer/E.Brunelli


  GODS ADEM

  20 mei☻

  Ik kan weglopen

  Mijn eigen weg gaan

  Maar er is niets groter

  Dan Uw liefde

  Uw liefde is

  Geduldig

  Vriendelijk

  Niet jaloers

  Niet kwetsend

  Niet egoïstisch

  Uw liefde

  Beledigt niet

  Spreekt geen kwaad

  Beschermt

  Geeft vertrouwen

  Adem in

  Adem uit

  En

  Kom thuis/A.vd Klaauw  WEES STERK HOUD MOED☻

  21 april☻

  Is de hoop op U gevestigd

  Wordt hulp van U bevestigd

  Tijd heelt niet de wonden

  Maar wel die U vonden

  Tegenslagen zullen ten onder gaan

  Ieder kan weer in het leven staan

  De kracht gegeven door de Heer

  Helpt ons telkens weer

  Houd moed wees sterk

  Heb vertrouwen in Gods werk

  Een waardevol leven

  Zal de Heer ons geven.E.Vos

  Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed. Psalm 31:25

  HET WARE LEVEN☻

  21 april☻

  Het Leven zelf had ons zo lief,

  dat Hij ons gaf Zijn minnebrief,

  waarin véél staat geschreven:

  Daar schrijft Hij over onze nood,

  waarvoor Hij stierf, de bitt're dood

  en biedt ons eeuwig leven.

  Ik lees van Hem, die ons bevrijdt

  van schuld en geeft de zekerheid

  de zonden te vergeven.

  Beloften ook van kracht en moed

  voor ’t leven, tijdens storm en vloed,

  vér boven angst verheven.

  Daarin ontdek ik levensvreugd,

  waarin een christen zich verheugt

  en daag’lijks mag beleven.

  Zó spreekt de opgestane Heer,

  -mijn grote Liefde- telken keer

  over het wáre Leven!/A.Lingen

  Johannes 15:13

  Nog vier dagen dan mag ik met Godsgenade een jaartje erbij.

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

     DE TUIN☻

  21 april☻

  Ik zag de bomen hoog geheven

  met bloesems in de teerste kleuren.

  De bloemen vol van fleur en leven

  omringenden ons met fijne geuren.

  Bloempatronen als tapijten uitgelegd

  over het gras in Hollands groen.

  In zoveel kleuren, ongezegd,

  zoals alleen de lente dat kan doen.

  Het voorjaar schreef zich als een brief:

  'O Holland, ik heb het leven lief.'

  Ik zag de witte wolken statig drijven

  over de wereld vol van lenteleven.

  Ik zou er zoveel over willen schrijven

  maar 't helpt niet, dit moet je beleven.

  De hemel welfde over het geheel

  als stralend blauw met witte wolken.

  Zo Hollands en zo prachtig veel,

  een tuin zo mooi, niet te vertolken.

  Het voorjaar schreef zich als een brief:

  'O Holland, ik heb het leven lief.'

  Ik zag, was dit het paradijs beleven?

  Als onze aarde zoveel schoonheid toont,

  wat zal de nieuwe aarde ons dan geven

  als God zelf bij Zijn kinderen woont?

  En wij dan stil van eerbied in Zijn gloed

  genieten van het leven en de kleuren.

  Gaan wij die grote schoonheid tegemoet

  en zal dat ons de ware vreugde geven?

  De hemel schreef dit als een brief:

  'O mens, heb ook je schepper lief.'D.Beijersbergen-Groot  HET LIEVE LEVEN☻

  20 mei☻

  Liefste laten we het

  leven vieren

  En in dit levensfeest

  elkaar versieren

  Met mooie woorden en

  fijnzinnige zinnen

  Die ons raken

  diep van binnen

  Laten we elkaar voeden

  met woorden van Leven

  Die door God zelf

  aan ons zijn gegeven

  Dan raken we vol

  van Zijn levenslust

  En is het de Zoon

  die ons kust/D.Jansen

   

     VRIENDSCHAP☻

  20 mei☻

  een open oog

  een luisterend oor

  het sprekende zilver

  het zwijgende goud

  niets is goed of fout

  waardevol

  boordevol

  zijn wie je bent

  een lach en een traan

  voor elkaar open staan

  geloof bespreken

  zonder te preken

  naar voren geschoven verleden

  zoveel gedeeld

  niets is gespeeld/D.Jansen

  DE VADER☻

  20 mei☻

  Oh, kom toch naar huis, zo smeekt de Vader,

  kom toch naar huis en naar Mijn hart,

  want sinds je weg bent, sta Ik te wachten

  en wacht nog steeds met grote smart.

  En dagelijks sta ik uit te kijken,

  of je eraan komt, op weg naar Mij,

  of je vol verlangen omkijkt,

  oh, kom toch terug en maak Mij blij!

  Wees niet bang om terug te komen,

  Ik straf je niet om wat je deed,

  het is genoeg als je weer terug bent

  en Mij je Vader niet meer vergeet!E.Hengstman0v Olst


  MENS GOOI TOCH NIET JE GLAZEN IN☻

  6 mei☻

  Mens gooi toch niet je glazen in

  wat is daarvan het nut de zin.

  Handel toch niet steeds eigenwijs

  maar volg het pad dat Ik je wijs.

  Dit woord wat Jezus tot je zegt

  kan met geen tegenspraak weerlegd.

  Want als je volgt wat Jezus zegt

  is ‘t geluk voor je weggelegd.

  Open je oren en je hart

  hoe sneller daarmee wordt gestart,

  bemerk je wat Jezus bedoelt

  wordt nut en zin ervan gevoeld.

  De Heer wil zijn je beste vriend

  die Zijn liefde en trouw verdient.

  Je stevig bij de hand gevat

  zal leiden naar de Gouden stad./J.A v Tricht  GENADE☻

  20 mei☻

  Vandaag heb jij het dan gehoord,

  Het was de genadeslag!

  Ze hebben het zo mooi verwoord

  Maar het was de genadeslag.

  De hoge heren gaan nog even overleggen,

  over de bestrijding van de pijn.

  Wat zullen zij van deze dingen zeggen?

  Als God voor jou is, wie zal tegen jou zijn?

  Vroeger had jij al gehoord,

  Dat God jou in genade zag.

  Je hebt het geleerd uit Zijn Woord:

  Dat je van genade leven mag!

  De Hoogste Heer heeft het beloofd:

  Hij gaat de echte pijn bestrijden.

  De God van jouw doop zij geloofd,

  Hij gaat voor eeuwig jou bevrijden!/D.Jansen


  DE SMALLE WEG☻

  21 april☻

  Wie overwint het kwade

  alleen door gebed

  door geloof en genade

  gaat hij de smalle weg

  die weg is vol kuilen

  vol strikken gelegd

  want satan wil niet

  dat je volgt die smalle weg

  hij laat je zien

  wat slecht is voor jou

  een wereld vol begeerte

  een wereld van ontrouw

  maar bid Jezus zal je geven

  moed en kracht

  om te gaan

  op die smalle weg

  waar aan het einde

  Jezus op je wacht/E.Brunelli  DE EEUWIGE DUISTERNIS☻

  20 mei☻

  O nacht der duisternis

  gij wacht tot het licht

  verdwenen is

  Zij straalt nog als de zon

  verlicht de aarde

  met een warme gloed

  ieder voelt de warmte

  het doet de mens veel goed

  maar ieder die woont in

  duisternis

  haat het warme licht

  Zij doorgrondt het hart

  maakt alles openbaar

  het is genezend

  voor ieders hart

  wacht niet te lang

  aarzel niet

  want straks verdwijnt het licht

  en komt de de eeuwige duisternis/E.Brunelli


  NIEUWS

  postimage

  INTIMIDERENDE BIJBELACTIE BIJ SCHOOL VEENDAM☻ 13 mei☻ Bijbelorganisatie Gideons International deelt bijbels uit“Sommige kinderen vonden de Bijbelactie intimiderend” zegt directeur Ferdinand Vinke. Buiten de poort van zijn middelbare school Winkler Prins deelde bijbelorganisatie Gideons International bijbels uit. Directeur Vinke reageert in een brief op verontruste ouders: “Wij kunnen dit niet tegengaan, als we dat al zouden willen. Je moet altijd eerst vragen of ze er een willen hebben. We drukken nooit iemand een Bijbel in de hand”, verdedigt Joeri Schippers van Gideons International zich. Hij vindt het spijtig dat leerlingen de actie intimiderend vinden. “Onze voorkeur is om in de klassen uit te delen, maar niet elke school staat daarvoor open. Dan gaan we bij het hek staan, omdat we het wel belangrijk vinden dat kinderen de Bijbel krijgen.Door de Meivakantie bereikt de mail, waarin de stichting toestemming vraagt om bijbels in de lokalen uit te delen, directeur Ferdinand Vinke pas als de vrijwilligers voor de deur staan. “Daardoor wisten de kinderen en ouders niet van de actie. Sommigen kregen het idee dat ze geen nee mochten zeggen”Verschillende ouders trekken bij de school in Veendam aan de bel. Vinke reageert per brief: “Gideons International is van mening dat het vrij is om op de openbare weg bijbels uit te delen. Dit blijkt te kloppen, dus wij kunnen dit niet tegengaan, als we het al zouden willen.” De ouders wilden vooral weten wat de rol van de school was.(Bron:eo)

  Image and video hosting by TinyPic

  ZELDZAME MUNT REDT KERKGEBOUW INDIA☻ 20 april☻ Een munt ter waarde van 300.000 dollar heeft een wel heel opvallende wending gekregen. Een vrouw, die anoniem wil blijven, schonk de munt aan een kerk in India om hen te helpen bij de financiering van een nieuw kerkgebouw, meldt Indy Star.Leden van de GracePoint Church komen sinds 2009 bijeen in een schoolgebouw. Er zijn plannen voor een nieuw kerkgebouw. Dankzij deze zeldzame munt kan het bouwproject worden gefinancierd. Voorganger Ben Lamb beschouwt deze gebeurtenis als "een enorm cadeau van God".(Bron:cip)

  UITGEVERIJ MOZAIK BRENGT UNIEKE KINDERBIJBEL MET NEDERLANDSE AUTEURS☻ 20 april☻ Onder de titel 'God wil bij mensen wonen' brengt Uitgeverij Mozaïek een unieke kinderbijbel uit voor kinderen vanaf circa 8 jaar. Opvallend aan deze kinderbijbel is de eerbied voor het Woord en de woorden. De auteurs hebben ernaar gestreefd zo dicht mogelijk bij de bijbeltekst te blijven. Daarbij zijn moeilijke bijbelboeken als Psalmen, de profeten en Openbaring niet overgeslagen. Aan 'God wil bij mensen wonen' werkten de volgende auteurs mee: Ria Borkent, Judith Janssen-van den Barg, Arie Kok, Roeland Smith, Christine Stam-van Gent, Corinne Vuijk en Jeannette Wilbrink-Donkersteeg (eindredactie). Alle auteurs hebben schrijfervaring. Ze vertellen de bijbelverhalen in een mooie en ingetogen stijl waarin de eerbied voor de bijbeltekst doorklinkt. Het resultaat is een complete kinderbijbel waarin de zeggingskracht van de bijbelverhalen doorklinkt. Rode draad door de kinderbijbel is de wonderlijke boodschap dat God bij mensen wil wonen. Een boodschap die doorverteld moet worden aan nieuwe generaties.(Bron:cip)


  TWITTER HET GELOOF


  Zoeken in blog  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!