NIEUW: Blog reclamevrij maken?

biddendehanden

GEBEDEN VOOR JONGEREN☻ 21 juni☻ Hemelse God en Vader. Ook onze jongeren hebben mijn gebed hard nodig in de samenleving. Bewaar hen tegen verkeerde gedachten, daden, vrienden, game spelletjes, roken, seks, pornografie en zelfdoding. Ik vraag aan U Vader in de Hemel werk in hun harten en verstand. AMEN

☻☻☻☻13 juni☻☻☻☻

VISITOR

ZIJNWOORD

DE ENIGE WEG NAAR DE HEMEL☻

13 juni☻

Tegenwoordig vinden mensen je arrogant, als je beweert dat er maar één weg is naar de hemel. Het wordt "onverdraagzaam" of "intolerant" genoemd. Toch zei Jezus Christus van Zichzelf: Ik ben de Weg! Niemand komt bij de hemelse Vader, dan door Mij. Hij sprak daarmee de waarheid. Hij gaf ons daarmee het eeuwige leven. De Here Jezus had in vers 3 gezegd dat Hij voor ons een plaats zou gaan bereiden. Daarna zou Hij terugkomen en ons halen, zodat wij zouden zijn waar Hij is. Thomas, een leerling van de Here Jezus, vroeg daarom in vers 5 waar de hemel is. Het antwoord is eenvoudig: Ik ben de Weg (naar de hemel).

Je komt alleen maar door Jezus Christus bij de Vader, Die in de hemel woont. Deze uitspraak is niet intolerant, maar juist duidelijk en bevrijdend! De meeste wegen die door de diverse godsdiensten in deze wereld worden aangewezen, hebben te maken met onze eigen inzet, onze goede werken of "de god in ons". Gelukkig hoeven we het daar niet van af te laten hangen, want die "eigen weg" zou ons nooit brengen bij de plaats die de Heer voor ons gereedgemaakt heeft!

ZIJNWOORD

GELOVEN ZONDER ZIEN☻

13 juni☻

  Jezus zei tegen hem: "Geloof je pas nu je Mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die Mij niet gezien hebben toch geloven!"De leerlingen hebben Jezus nog veel meer wonderen zien doen dan in dit boek staan opgeschreven. Maar déze zijn opgeschreven, zodat jullie zullen blijven geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Want dan zullen jullie eeuwig leven hebben omdat jullie bij Hem horen. Johannes 20:29-31/Jezus Christus is niet meer op aarde bij ons. We kunnen niet naar Israel reizen om Hem daar te ontmoeten. Hij is in de hemel om voor ons een woning te maken (Johannes 14:2) en voor ons te bidden (Romeinen 8:34).Tomas zag en geloofde. Wij zien Hem niet. Daarom heeft Johannes tekenen en woorden van de Heer Jezus opgeschreven. Wie Hem niet zien, kunnen geloven door te lezen in het Woord van God. 

 

GEBED☻

DIE LEEFT EN LEVEN GEEFT☻ 29 mei☻ Jezus Christus, u die leeft en leven geeft, want u bent God, wil mijn hart openen voor de gedachte dat ik in u alles kan wat u van mij vraagt. Bewaar me ervoor om, misschien wel met heel vrome redenen, te blijven in de zonde. Want u zegt het zelf in uw Woord, dat we niet bij de zonde mogen blijven om de genade te laten toenemen. Leer mij open te staan voor uw genadekracht en leer mij om daarin een sterke christen te worden, niet in eigen kracht. Amen. J.Douma

GEBED☻

EEN STROOM VAN LIEFDE☻ 29 mei☻ We hopen op die morgen iedere dag we geven U al onze zorgen de pijn het verdriet het leven is soms zo donker maar U geeft nieuwe kracht door dit alles heen een stroom van Uw liefde gaat door onze harten heen E.Brunelli


GEBED☻

NACHT VAN GEBED☻

13 juni☻

Omdat het zo nodig is:
Sluiten ogen, vouwen handen samen.
Denken mensen aan de vervolgden
in onze veilige westerse nacht.
Deuren gaan open.
Harten reiken 
naar mensen die altijd deuren moeten sluiten. 
Gewoon omdat ze anders zijn.
Trouw willen zijn.
Maar wij sluiten onze ogen niet.
Duizenden woorden stijgen als vredesrook omhoog. A. vd Klaauw

GEBED☻

GEZONDEN GEBEDEN☻

21 juni☻ Het "Onze Vader die in d'hemel zijt", zo leerde Hij ons mensen een gebed. Hij die door 't leven schreed met Woord en Wet, gaf zich in Zijn bestaan hier toegewijd aan deze waardevolle bezigheid. Ons bidden telt, elk woord, zo werkt Zijn wet, de Vader hoort gewis zeer nauwgezet de beden Hem gestuurd op uur en tijd. Een ganse schare helpers van het Licht staat klaar, zij werken onder Zijn blazoen. Verzoeken, klachten, dank aan Hem gericht, neemt Hij voor waar om daaraan te voldoen. Wannéér men zal ontvangen Zijn bericht, dat is aan Hem, met wel of geen klaroen. P.Laneuze


WIJSHEID

13 juni☻

Soms voelt het eng om verder te gaan omdat we niet kunnen zien wat voor ons ligt, net als lopen in de mist. Maar God is niet blind Hij zal ons begeleiden bij elke stap op de weg.

GELUK

13 juni

Ware liefde is... Wanneer je van iemand houdt tot aan de laatste ademhalen.


21 juni☻

GEZEGDES☺

EEN BERG VERZETTEN☻

13 juni☻ Luister goed! Ik zeg jullie: als je dan tegen deze berg zou zeggen: 'Kom van de grond en gooi jezelf in de zee!' dan zal dat ook gebeuren. Maar dan moet je in je hart niet twijfelen. Je moet geloven dat wat je zegt ook gebeurt. Markus 11:23

QUOTES** 13 juni☻ "Je moet je vertrouwen in God niet verliezen omdat je het vertrouwen hebt verloren in je pastoor. Als ons vertrouwen in God zou moeten afhangen van ons vertrouwen in een mens, dan zouden we op drijfzand staan."

PSALM☻ 13 juni☻ "U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt? Mijn hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan." Psalm 139:13-14

KORTE GEDACHTE**

13 juni☻ Situaties van ongeluk noch de door niets gerechtvaardigde situaties van armoede zijn niet afkomstig van God. Hij kan alleen maar zijn liefde schenken. Met verbazing ontdekken wij dat God ieder mens beziet met een oneindige goedheid en diep mededogen.

KORTE OVERDENKING**

13 juni☻ Liefde die kennis overtreft. Dat is heel moeilijk uit te leggen, maar als jij jouw partner voor tientallen jaren hebt liefgehad en hij of zij zo dicht bij jou is als een lichamelijk orgaan, ervaar je wat dit betekent. Als je een kind liefhebt en doet voor een ander mens wat je nooit gedroomd had te kunnen doen, begrijp je deze zin.  

CITAAT☻

13 juni☻ Het is ware liefde, wanneer het Evangelie en Gods dienaren tot liefde oproepen.

EVANGELISCHE TEKST☻☻ 13 juni☻ "God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden." Johannes 17:13

Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (23)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (128)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (20)
 • Gods liefde (12)
 • Het leven (9)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • BIJBELSE TEKST** 13 juni☻ "Wees blij als anderen blij zijn en wees verdrietig als zij verdrietig zijn." Romeinen 12:15

  SPREUKEN☺☺

  13 juni☻ "Een zachtmoedig antwoord sust de woede, maar een taktloze uitspraak roept de woede juist op." Spreuken 15:1

  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻ SCHEPPING ZONDEVAL EN VERLOSSING☻ 21 juni☻ Wild u van zonde en schuld worden verlost? Dan is de Weg u aangewezen. Bedenk dat er net zoals in de eerste wereld maar één Ark was waardoor men behouden kon worden. Er maar één Christus is in wie alle zondaren die tot Hem komen hun behoud vinden. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig ziels verderf. Niemand anders dan Hij kan de mensen redden. Er is op aarde niemand anders door wie de mensen gered kunnen worden." (Handelingen 4:12) Veel mensen reageren negatief wanneer zij horen dat er niemand anders is dan Jezus Christus door wie u gered kunt worden. Geen andere godsdienstleraar kwam naar de aarde als Gods enige Zoon. God heeft Hem/Jezus aangeboden als de enige weg om voor eeuwig een relatie met Hemzelf te hebben.

  MEDITATIE

  DE SCHEPPING ZONDEVAL EN VERLOSSING☻ 29 mei☻ Adam en Eva wandelden in de hof en in de wind die er waaide, hoorde zij de stem van God. Er was harmonie en vrede. De dieren speelden met elkaar en Adam gaf de dieren een naam. Al snel is er een einde gekomen aan deze heerlijke tijd. Van alle bomen in de hof mochten zij eten behalve van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dat wisten zij heel goed, God zelf had het hun gezegd. Maar je mag niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven." (Genesis 2:17)Maar, Eva en Adam hebben geluisterd naar de verleiding van de duivel, die hen wijs maakte dat God een leugenaar was. ‘Toen wilde de vrouw erg graag van de vruchten in de boom eten. Ze zagen er zó aantrekkelijk uit! Ze wilde er zo graag van eten omdat ze dan wijs zou worden. Ze plukte een vrucht van de boom en at hem op. Ze gaf er ook één aan haar man, die bij haar stond. Hij at de vrucht op. (Genesis 3:6)

  TIJD MET JEZUS

  GEWOND☻ 21 juni☻ Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. (Jesaja 53:5) Ons lijden, onze pijn, ons verdriet, onze wonden: het zijn even zovele uitnodigingen om Jezus te leren kennen als onze gewonde genezer. Zeker, Jezus’ wonden droeg hij als straf voor onze zonden. Onze wonden horen bij het lijden waaraan de wereld onderworpen is. Ze zijn geen straf van God, want God heeft Jezus al gestraft. Maar die wonden van Jezus leren ons heel veel over hem: hij staat niet op afstand toe te kijken hoe wij lijden. Hij kent dat lijden van binnenuit. En juist dat is zo genezend. Als iemand die zelf kerngezond is zegt dat het allemaal goed komt, dan klinkt dat heel anders dan wanneer een medegewonde dat zegt. Jezus is onze gewonde genezer.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  ELKE DAG☻
  29 mei☻
  Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last
  Matteüs 6:34
  Merk je ook wel eens hoeveel je bezig bent met de dag van morgen? Wat gaat er morgen gebeuren? Hoe zal het er morgen voorstaan? Wat ga ik morgen doen? En zo ben je bezig met morgen zonder echt vandaag te leven. In het hier en nu. En daar is al genoeg wat je aandacht nodig heeft. Het is wijsheid van Jezus als hij dus zegt dat we ons maar beter alleen met vandaag kunnen bezig houden. Bij de dag leven. En op die ene dag, die nu bezig is, merken dat hij erbij is. Dat de Vader voor je zorgt. En dat de heilige Geest je leidt. Vraag: Wat houdt jou vandaag bezig?

  BEMOEDIGINGSSITE

  WAT ZEGT JOUW SPIEGELBEELD?

  Spiegeltje, spiegeltje... wat vertel je me nou?

  21 juni☻

  Lieve mensen,

  Ze durfde niet meer in de spiegel te kijken! Ze zag niet zichzelf, maar een sterk vertekend beeld van zichzelf. Ze leek iets verschrikkelijks. Wat zegt jouw spiegelbeeld over jou? Hoe anders word alles als de liefde van Hem die jou het eerst heeft lief gehad, weerkaatst in de glans van de ogen van je spiegelbeeld.   Ontvang bemoediging in de naam van Jezus die jou liefheeft!  Gerry

  BEMOEDINGSSITE♣♣

  HANNA OLIEKRUIKJE☻

  13 juni☻

  WAT HEB JE NOG IN HUIS☻

  Lieve geloofsgenoten,

  Wat heb je nog in huis? Wat een vraag!

  Zeker als je juist diep in de schulden zit of geen liefde meer in huis hebt voor je partner of dat veeleisende kind van je. Als gezondheid je huis en lichaam heeft verlaten en je niet weet hoe je de dag door moet komen. Wat moet je dan antwoorden op zo'n vraag? Hanna Swart neemt je mee naar dat prachtige verhaal uit de Bijbel, waar de profeet Elia deze vraag stelt aan een arme weduwe die bijna niets meer in huis had...  Mag de Heer je rijkelijk bemoedigen en zegenen met dit kostbare verhaal en Hanna's getuigenis!  Liefs, Gerry  

  BEMOEDIGINGSSITE**

  JE SCHULDIG VOELEN☻
  7 juni☻
  LIEVE MENSEN,
  Ga niet (langer) voor eigen-rechtvaardiging, maar schuil bij Jezus die jou rechtvaardigt!
  Het overkwam me laatst nog weer eens: me schuldig voelen.
  Ik startte een flinke zelfverdediging om mezelf te overtuigen dat ik niet schuldig was, maar dat hielp weinig. Daarna leerde ik een prachtige les van God.
  Met een herkenbaar voorbeeld wil ik je vertellen wat ik leer over het omgaan met schuldgevoel. Want we voelen ons vaak te pas en te onpas schuldig.
  Ga je er even voor zitten? Om je te bemoedigen, in de naam van Jezus! 
  met liefs, Gerry 

   www.bemoedigingssite.nl


  LEVENDE BOOM☻
  7 juni☻
  Ontstaan uit zaad
  door Zijn beraad
  zo is mijn leven
  het duurt maar even
  Water als zegen
  lichtende zon
  van Hemelse wegen
  voedende Bron.
  Uit liefde begoten
  wortel geschoten
  met Scheppende Hand
  in aarde geplant.
  Hij bleef je vormen
  door razende stormen
  naar Zijn beeld
  wonden geheeld.
  Vruchten die bloeien
  door Goddelijk snoeien
  en goede aarde
  ben ik van waarde.
  Door de boom in het hof
  terug tot stof
  gezaaid in de akker
  maakt Jezus ons wakker. R.Doek


  HOE MOETEN WE VERDER☻
  7 juni☻
  Als het moeilijk wordt in ons leven
  Wie helpt ons, waar moeten we heen?
  Er is maar één weg: naar God alleen
  Hij zal ons troosten en sterkte geven.
  Wij mogen met Hem verder gaan
  Vertrouw maar op God de Heer
  Zijn goedheid keert steeds weer
  Hij ziet ons in Zijn grote liefde aan.
  Ga niet alleen, maar ga met God
  Hij wil ons op de juiste weg geleiden
  En zal ons van zorg en pijn bevrijden
  Hij is altijd bewogen met ons lot.
  Laten we ons verheugen in de Heer
  Hij gaat ons voor en maakt ruim baan
  Wij kunnen nu veilig verder gaan
  Want God ziet in gunst op ons terneer.
  ( Woorden uit Psalm 32)
  Fedde Nicolai

  EEN VROLIJK HART☻
  7 juni☻
  Een vrolijk hart bevordert gezondheid
  Het kan zeker een goed gevoel geven
  En zoals het in de Bijbel staat geschreven
  Is het als een voortdurende maaltijd.
  Een vrolijk hart, wie kan ons dat geven?
  Het is niet altijd rozengeur en maneschijn
  Veel mensen lijden onder ziekte en pijn
  En worden door zorgen voortgedreven.
  Een vrolijk hart is een gave van God
  Hij wil dat we blij zijn in ons bestaan
  Dat we met vreugde onze wegen gaan
  En altijd zullen leven naar Zijn gebod.
  Moge God eenieder die blijdschap geven
  Want een lachend gezicht verblijdt het hart
  En vermindert somberheid, pijn en smart
  Waardoor we meer vreugde mogen beleven.
  ( uit spreuken)
  Fedde Nicolai

  DEKSEL☻
  7 juni☻
  Ik heb vanavond
  een dramatisch besluit genomen

  ik schreef een afscheidsbrief
  aan iemand die mij dierbaar was
  maar niet in werkelijkheid bestond
  ik rolde de brief op
  zoals oude mensen
  met brieven dikwijls doen
  ik zocht een potje
  waarin mijn ziel
  zich thuis voelde
  ik hief mijn armen
  tot de hemel
  voor een deksel
  en ik ontving
  van onze lieve God
  een dak boven mijn hoofd. Mobar

  IN DE STILTE☻
  7 juni☻
  In de stilte,
  op zoek naar Hem,
  in de stilte,
  luisteren naar Zijn stem.
  In de stilte,
  je leven overdenken,
  in de stilte,
  dankbaar wat Hij wilde schenken. J.Troost

  VERLANGEN NAAR RUST☻
  7 juni☻
  Vaak verlang ik zo naar rust,
  dat ik me afsluit voor iedereen,
  maar daardoor zorg ik onbewust,
  dat ik mijn leven leef alleen.
  Inmiddels komt het bewustzijn boven,
  maar heb ik teveel zielen geraakt,
  niks kan ik me meer veroorloven,
  ik ben al eens eerder uitgebraakt.
  Vertrouwen zal er nooit meer komen,
  dat is voorgoed verleden tijd,
  toch blijf ik stiekem een beetje dromen,
  dat al die ellende straks wat slijt. J. vd Schot


  INNERLIJKE RUST☻
  7 juni☻
  Lopend in de regen.
  Zoekend naar innerlijke rust.
  Doorkruis je eigen wegen.
  Denk maar onbewust.
  Mooie dingen vliegen voorbij.
  Denkend en zuchtend en,
  Zonder enig bewustzijn.
  Reik de hand naar me toe.
  Sleep je hand verder.
  Echte steun en toeverlaat.
  Zo vertrouwd,
  En bij gebaat.
  De lach van de zon.
  De donder in de lucht.
  Denkend en zuchtend en,
  Zonder enig bewustzijn. Marco

  MIJN LEVENSWEG☻
  7 juni☻
  Als je mijn weg niet kent,
  Beloop hem dan eens.
  Ik denk dat je valt bij de eerste stap.
  Niet omdat je niet weet welke je moet nemen.
  Maar door de obstakels die in de weg zitten. Romy

  kippesoep

  KIPPESOEP☻ 29 mei☻ 1 grote soepkip of 600gr poulet 150 gr gehaktballetjes 125 gr f ijne vermicelli beetje foelie zout naar smaak 2 à 3 liter water 2 kippebouillonblokjes De kip of het poulet met zout en foelie aan de kook brengen en ruim 2 uur zachtjes laten trekken. Even laten afkoelen en het vet van de bouillon afscheppen. Een deel van de kip kleinsnijden en met de vermicelli balletjes en bouillonblokjes nog een half uur zachtjes laten koken. De rest van de kip of het poulet kan bv gebruikt worden voor een kip salade of voor ragout

  STICHTING CHRIS

  Image and video hosting by TinyPic

  CHRIS☻☻ JEUGDPASTORAAT☺ 13 juni☻Er speelt nogal wat in het leven van kinderen en jongeren, ze maken in korte tijd een enorme ontwikkeling door. De een komt daar wel doorheen, en de ander heeft misschien wat extra zorg nodig. Enkelen zoeken hulp. Maar alle kinderen en jongeren zijn gebaat bij iemand die hen kent, ziet en naar hen luistert. Hoe zorg je ervoor dat de persoonlijke aandacht voor de kinderen en jongeren binnen de gemeente hoog in het vaandel blijft staan? In het najaar van 2018 start Stichting Chris en Voorkom! met de Implementatietraining Jeugdpastoraat. Tijdens deze training ga je aan de slag met relatiegericht jeugdpastoraat en krijg je concrete handvatten om het jeugdpastoraat in je eigen gemeente gestalte te geven. Laat je voeden en spiegelen met visie, advies, concrete aanpak en ervaringen uit andere gemeenten! De implementatietraining jeugdpastoraat is geschikt voor alle gemeenten/gemeenteleden die willen ontdekken wat jeugdpastoraat is, en hoe je dit kunt toepassen. Aan elke training kunnen vijf kerkelijke gemeenten deelnemen, met ieder twee tot drie participerende gemeenteleden. www.chris.nl


  SCHUILPLAATS☻☻ CURSUS ZELFVERTROUWEN☻ 13 juni☻ Grenzen stellen, boos zijn, wensen uiten, kritiek geven en ontvangen, spreken in een groep, nee zeggen, jezelf accepteren. De één doet het met gemak, voor de ander is het een hele opgave. Vaak komen moeilijkheden met deze vaardigheden voort uit een gebrek aan zelfvertrouwen en onzekerheid over zichzelf. Herkenbaar voor u? Dan is het een bevrijding als u leert om op een realistische manier naar uzelf te kijken. In de cursus Zelfvertrouwen kunt u een realistisch zelfbeeld ontwikkelen, ontdekt u waar u goed in bent en waar u aan kunt werken. Als u uzelf op een Bijbelse manier accepteert, en een Bijbels zelfbeeld ontwikkelt, doet u recht aan uzelf, aan anderen en aan uw Schepper. Wilt u zich niet langer laten leiden door wat anderen van u vinden, maar wilt u vrede sluiten met uzelf en anderen, tevens uw eigen leven durven leiden? Dan is de cursus Zelfvertrouwen iets voor u. Observeren en interpreteren Aandacht voor uw gevoel-Spreken in een groep-Zelfacceptatie-Omgaan met kritiek-Nee zeggen-Boosheid uiten-Wensen uiten. Deze cursus is bedoeld voor mensen die in hun dagelijks leven belemmerd worden door een gebrek aan zelfvertrouwen. Bij voldoende aanmeldingen gaat er in het voorjaar 2018 weer een nieuwe cursus van start. www.stichtingschuilplaats.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  DE VLUCHTHEUVEL☻

  DE OPVOEDING☻ 13 juni☻ De Vluchtheuvel ondersteunt ouders op verschillende manieren in de opvoeding: Therapeutische gesprekken bij verschillende hulpvragen. Denk aan ruzie in het gezin, psychische klachten van een kind, onmacht in de opvoeding, een verstoorde relatie tussen ouders en kinderen, huiselijk geweld of het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis. Soms is het goed dat ook het kind of de kinderen bij de gesprekken betrokken worden. We spreken dan over gezinsbegeleiding. ‘Opvoeden met hart en hoofd' (4 - 12 jaar) en 'Tijd voor puberteit' (12 - 18 jaar). De cursussen zijn (samen met SGJ) ontwikkeld vanuit Bijbels perspectief. Ze worden gegeven in een school of kerkelijke gemeente. Soms is het goed dat een kind of jongere een poosje afstand neemt van de thuissituatie. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt en het kind een time-out nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere jeugdhulp nodig is. De Vluchtheuvel heeft een bestand met gastgezinnen die een kind of jongere tijdelijk een veilige plek kan bieden. Het is mogelijk voor ouders, leerkrachten, ambtsdragers, familieleden of andere betrokkenen om De Vluchtheuvel te vragen om advies. Een hulpverlener denkt mee over de zorgen die er zijn met betrekking tot een kind, jongere of gezin. www.stichtingdevluchtheuvel.nl

  Jeugd

  ALS JE JONG BENT☻ 13 juni☻ Als je jong bent, heb je het vaak al druk. En hoe ouder je wordt, hoe drukker je het krijgt. Kijk maar om je heen. Daarom is je jeugd de beste tijd om de Heere te zoeken. In het boekje 'Als je jong bent', van Jonathan Edwards, kom je veel onderwerpen tegen. Ze gaan allemaal over je jeugd. Je jeugd is de beste tijd  om de Heere te zoeken. Waarom? Dat wordt in dit boekje beschreven. God is jouw Schepper, Hij heeft recht op de ‘bloeitijd’ van jouw leven. In deze ‘bloeitijd’ hebben we de meeste energie, zijn we het actiefst en zijn we sneller van begrip. Als we ons leven beginnen bij God, is dat een erkenning richting onze Schepper. We geven een groter deel van ons leven aan God als we al jong voor Hem willen leven. Het gevaar van een zondige jeugd komt ook aan de orde. Er is dan een wonder van God nodig om ons weer tot Hem terug te laten komen en ons leven weer te geven aan Hem. Maar gelukkig gaat het niet alleen over de zonde en het verdriet dat er in de wereld is gekomen. Er wordt vooral geschreven over hoe mooi het is dat je de Heere al in je jeugd, dus zo vroeg al, kunt dienen. Ook wordt er verteld over het geluk dat weggelegd is voor Gods kinderen. Je wordt als je God al vroeg mag dienen dus voor veel zonden bewaard. Daarom is je jeugd ook de beste tijd om God te zoeken. Later heb je het vaak veel te druk, nu heb je er de tijd voor. Zoek Hem, voordat het te laat is!

  CHRISTEN ZIJN OP JE WERK☻ 13 juni☻ Ik wil bij mijn bijbaantje en opleiding iets uitstralen als christen. Maar hoe kan ik dit doen? Ik probeer vriendelijk te zijn en mijn werk goed te doen, maar dat proberen niet-gelovigen ook. Hoe zien anderen het verschil? Er zijn twee dingen belangrijk. Eén: dat je gedrag eenduidig is. Als je niet op zondag wilt werken maar doordeweeks lui bent; als je bidt voor je eten maar vloekt onder je werk; als je precies bent op je kleding maar slordig omgaat met medemensen, dan ben je niet geloofwaardig. Dan geef je aanleiding dat men christenen ziet als huichelaars en Gods Naam gaat lasteren.Daarom een tweede punt: je christen-zijn moet maar niet uiterlijk zijn, maar innerlijk. Je wilt iets uitstralen, maar je hebt geen licht van jezelf. Denk aan de maan. Als de zon er niet op schijnt, dan zien we de maan niet. Christus, de Zon der gerechtigheid, moet je beschijnen, dán zul je ook licht uitstralen in een donkere wereld (Filippenzen. 2:15). Dit zorgt voor zelfonderzoek: ben je een echte christen? Niet iedereen die zich christen noemt is dat ook (Mattheüs 7:21). Om christen te zijn moet je bij Christus horen. En om méér van Christus uit te stralen moet je dichter bij Christus leven (Johannes 15). Dat zorgt voor ontspanning. Jij hoeft het niet te doen. Het is Zijn werk en Hij doet het door jou heen. Dan hoef je niet krampachtig te kijken of anderen het verschil zien. Zeker kunnen ongelovigen ook trouw en ijverig zijn, gelukkig wel. Maar het diepste geheim kennen ze niet. Het gaat er niet alleen om hóé je leeft, maar voor Wíé. En waarheen je op weg

  TOUCHE☻ 13

  juni☻ Loopt een dominee over de straat en hij komt een jongetje tegen en vraagt hem waar het station is. Zegt het jongetje: "Dat zeg ik lekker niet!" De dominee roept woest: "Zo kom je nooit in de hemel." Zegt het jongetje: "En u niet bij het station!!"

  DUUR BOOTRITJE☻ 13 juni☻ Tijdens zijn vakantiereis komt Jan met zijn gids aan de oever van het Meer van Galilea. "Hoeveel kost het mij als ik met de boot het meer over vaar?" vraagt Jan. "Dertig dollar, meneer." Jan: "Dat is erg duur!" "U moet niet vergeten dat dit een heel beroemd meer is, Jezus heeft over dit water gelopen!" Jan:"Ja, geen wonder met zulke prijzen!"

  VAN GELOOF VERANDEREN☻ 29 mei☺ Sam en Moos lopen langs een katholieke kerk. Er stond een bord: Word nu katholiek en ontvang 15 euro premie! Sam zei: “Dat lijkt me wel wat. Toch 15 euro!” Moos: “Je bent gek om van je geloof af te vallen voor 15 euro.” Maar Sam deed het toch en ging naar binnen. Als hij later buitenkomt zegt Moos: “Zo, ben je nou blij met je 15 euro?” Zegt Sam: “Echt weer iets voor een Jood om meteen over geld te beginnen.”

  BRANDENDE KAARS☻ 29 mei☻ Een jong echtpaar verlangt al een paar jaar vergeefs naar een baby. Op een dag komt de pastoor langs om afscheid te nemen, want hij gaat in Lourdes wonen. Hij hoort over hun kinderwens en belooft in Lourdes een kaars voor hen te zullen aansteken. Na enkele jaren keert de pastoor terug en ziet vijf paar klompjes voor de deur staan. Hij gaat naar binnen en feliciteert de vrouw. Waar is uw man? Dan kan ik ook hem gelukwensen. Oh, zegt de vrouw, Jan is net naar Lourdes vertrokken om de kaars uit te blazen.

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/ (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 20. juni
  20:00
   Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxzondag, 24. juni
  10:00
   Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxwoensdag, 27. juni
  20:00
   Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmon


  xxzondag, 1. juli
  10:00
   Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
   Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxwoensdag, 4. juli
  20:00
   Deventer Onderwijsdienst (Zoë Pray / Healing Home; Titus Brandsma Huis; Titus Brandsmaplein 2; 7423 EM; Deventer; 06-22213913; www.facebook.nl/zoeprayhealing)
  20:00
   Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxzondag, 8. juli
  10:00
   Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
   Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxwoensdag, 11. juli
  20:00
   Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxzondag, 15. juli
  10:00
   Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
   Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxwoensdag, 18. juli
  20:00
   Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  Wanneerwo, 18. juli, 20:00 – 22:00

  www.wingsofhealing.nl

  psalm23

  VRIJ ZIJN: Themaconferentie: U bent altijd bij mij/ De genezende kracht van Psalm 23/ Met Aukje en Wilkin van de Kamp/ Zaterdag 23 juni 2018 – Amersfoort/Op deze conferentie zal Wilkin spreken over de achtergronden en bijzondere wetenswaardigheden van Psalm 23 die je helpen om (het lied van) de Goede Herder te begrijpen en lief te hebben. Aukje zal vertellen over haar ziekteproces, waarin niet de kanker maar de nabijheid van God centraal stond. Zij vertelt hoe Psalm 23 voor haar een bron van troost en moed is geworden, die ook jou nieuwe hoop kan geven. Rafael Gemeente, Kosmonaut 2, 3824 MK, Amersfoort

  faith

  VRIJZOMERWEEK 2018☻ 29 juli – 3 augustus 2018 – Pagedal Stadskanaal/Thema: ‘Faith is Rising’De Vrij Zijn Zomerweek is een vakantieweek voor het hele gezin, waar je geloof wordt opgebouwd en geestelijke doorbraken plaatsvinden. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen, tieners en jeugd ervaren Gods liefde en kracht in ons midden. Een week waarin we samen kerk zijn en de hemel op aarde beleven door de ontmoeting met God en met elkaar. Www.vrijzijn.nl

  Hourofpower

  HOUR OF POWER CHOIR USA IN CONCERT BELOVES☻o.l.v. Irene Messoloras/Pearl Jozefzoon/Dywel Braaf. Maandag 25 juni -Grote kerk-Apeldoorn/ Dinsdag 26 juni-De Basiliek-Veenendaal/Donderdag 28 juni-De Nieuwe kerk Delft. Www.belovedtour.nl

  Www.maf.nl/ikvliegmee

  woman

  WOMAN YOU ARE BLESSING☻Adres: Van Cleeffstraat 8, 3113 AK Schiedam -Datum & Tijd: 22 juni 2018 om 19:00 uur -Woman You Are A Blessing is een jaarlijkse conferentie voor alle vrouwen in het lichaam van Christus, georganiseerd door Amen Ministries. Het programma is gevuld met verschillende predikers, getuigenissen, aanbidding, lof, gebed en meer. Voor een goede organisatie vragen we iedereen om zich te registreren. Gratis toegang

  almkerk

  NACHT ZONDER DAK ALMKERK☻JONGEREN ACTIE☻ Broekgraaf 4, 4286 LW Almkerk Datum & Tijd: 6 juli 2018 om 19:00 uur/De tieners van Almkerk gaan een nacht in een zelfgebouwd krotje slapen, zoals jongeren aan de andere kant van de wereld elke dag moeten doen. Doe jij ook mee?

  maf

  OPENDAG MAF NEDERLAND De Zanden 57a, 7395 PA Teuge: 7 juli 2018 om 10:00 uur /Beleef de wereld van MAF Nederland van dichtbij. 7 juli vieren we ons 40-jarig bestaan met een prachtige dag. Er is super veel te zien maar ook te horen. Hoor van MAF-piloten hoe het is om hun werk te doen in onherbergzame gebieden. Natuurlijk zijn er ook vliegtuigen en kunt u een rondvlucht maken.

  kano

  KANOVAREN☻Kanovaren in de ochtend over de Nieuwkoopse Plassen Nog 10 plekken beschikbaar! Een sportieve beleving van de Nieuwkoopse Plassen in een kano laag op het water. WANDELEN

  Het leven van de libellen op de Kampina Nog 20 plekken beschikbaar! Vind jij die kleurrijke libellen bij het water ook zo mooi? Op zondag 24 juni ga je samen met de boswachter de libel ontdekken! Meld je snel aan.

  JARIGEN

  jarige1

  ALWEER EEN JAAR☻ 21 juni☻ JARIGEN IN JUNI/JULI☻ Alweer ’n jaar  door God gegeven Toegevoegd aan je  waardevolle leven Alweer ’n jaar  dat je achter je liet Er wacht nog veel moois  voor jou, in ‘t verschiet..M.Pintus

  Birthday present and cake

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  BETERSCHAP

  beterschap

  IK BEN MET JE♥ 21 juni♥ Hij is bij me als ik fiets of in de auto rij, ook in de wachtkamer  is Hij bij mij, in de behandelkamer  voel ‘k Hem rondom mij, Hij hoort mijn bidden, Hij geeft rust in mij, de moeilijke momenten merkt Hij het eerste op, Hij neemt het bidden over, ondergaat hetgeen ik onderga, stuurt tegelijk de handen van de artsen. Ook hen is Hij nabij.  Waar ik ook ben,  ik weet me steeds geborgen want Vader is er, Vader is bij mij. M.Poelman-Duisterwinkel

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  baby

  LIEF KINDJE♣ 21 juni Lief kindje, waar je ook bent geboren.  Waar je bedje ook mag staan.  Je bent geboren om er bij te horen. Om je eigen weg op aarde te gaan.  Is niet elk kindje, of het nu blank is of zwart. Dat op aarde het levenslicht aanschouwde Niet gesloten in Gods grote hart? Een kind om heel veel van te houden. Je bent nu aan Hem opgedragen. En met jou ook elk ander kindje.  Dat niet om deze rijkdom kan vragen. Niet wordt gekoesterd en bemind. Want ieder kindje mag bij Hem komen. Hij weet van zijn of haar bestaan. Heeft het met veel liefde aangenomen. En mag aan Zijn hand verdergaan. M. v Tintelen

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  HUWELIJK

  huwelijk

  NIET IEDER MENS IS HET ZELFDE☻ 21 juni☻ Niet ieder mens is hetzelfde want er is altijd verschil tussen inzicht, gevoel denken en wat soms de ander wil. ’t Gaat om compromissen sluiten zonder dat kan niets bestaan. Om tot ’t resultaat te komen dat partijen aan zal staan. Het is samen de mix maken waarmee ieder leven kan. Want daarmee gaan de problemen duidelijk voorgoed in de ban. Getrouwd zijn is samen delen lief en leed in het bestaan. God liet ons de liefd’ bevelen waardoor wij elkaar verstaan. J.A. v Tricht

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  TOT HEILS DES VOLKS

  VOOR MIJN HOEF HET LEVEN NIET MEER☻

  13 juni☻

  Maak kennis met George, een Engelsman in hart en nieren en een van de vaste gasten van AHA, de daklozeninloop van THDV. Ooit was hij gelukkig: hij woonde met z’n gezin in Londen en had een prima baan. Nu is hij naar eigen zeggen diepongelukkig. Hij zwerft al jaren in Amsterdam en is alle hoop kwijt. ‘Ik hoop elke nacht dat ik in mijn slaap sterf. Voor mij hoeft het niet meer, ik zit m’n leven uit.’ George zwerft al tien jaar door Amsterdam. ' Ik ben ooit echt wel gelukkig geweest, maar dat is lang geleden. Ik was getrouwd en we hadden een dochtertje. We woonden in Londen, waar ik werkte. Ook in mijn huwelijk heb ik de nodige strijd gehad.  Toen ze in een extreem depressieve periode zat, heeft ze hulp gekregen en is ze onderzocht.  Uit het onderzoek kwam naar voren dat ze een bipolaire
  stoornis had met zowel depressieve als manische perioden. Uiteindelijk zijn we gescheiden, een vechtscheiding Na jaren met veel problemen ben ik mijn heil in Amsterdam gaan zoeken.   Ik kon geen werk vinden en belandde uiteindelijk op straat. Ik raakte in een diepe depressie en verwaarloosde mezelf.  Vanbinnen huil ik. Ik ben diep ongelukkig. Ik ben ziek van het verhaal van mijn leven, een verhaal van tegenslag op tegenslag, een verhaal van mislukking op mislukking. Mijn hoop is weg en ik zie geen lichtpuntje meer aan het einde van de tunnel.  Nee, ik zal geen einde aan m’n leven maken, maar ik hoop elke avond dat ik die nacht zal sterven in mijn slaap. Of dat ik overdag een ongeluk krijg en doodga. Voor mij hoeft het niet meer, ik zit m’n leven uit.  Vaak ben ik bij AHA voor koffie en een warme maaltijd tussen de middag. ’s Avonds eet ik vaak
  bij het Leger des Heils. Tussendoor loop ik rond of zit ik in de bibliotheek. 

  HEILSDESVOLKS

  BLIJ☻☻

  13 juni☻

  Het thema van deze Oogst is ‘Blij’. 'Als ik mijmer over woorden als ‘blijdschap’ en ‘geluk’, dan komen er twee
  gedachten in me op. Als eerste deze: hoe mooi blijdschap of geluk op zichzelf ook is, het lijkt in onze tijd een doel op zichzelf te zijn geworden. We zúllen blij en gelukkig zijn, zo lijkt het vaak, koste wat het kost. En dus zijn we vaak druk met dingen waar we blij van worden: lekker eten, een goed glas wijn, stedentripje, een mooie film. Op zichzelf mooie dingen om te doen, maar als je ze te vaak doet, kan het zomaar sleur worden en brengt het niet langer geluk, maar verveling en keuzestress. Want als alles te koop en mogelijk is, en je hebt alles al gedaan, wat dan?Een andere gedachte over blijdschap vind ik in de Bijbel. Ik ontmoet daar een God die mij persoonlijk kent en mij gelukkig wil maken, dwars door alle pijn en moeite van het leven heen. Hij heeft ons geluk voor ogen, niet ons ongeluk (Jeremia 29) en wie bij Hem hun geluk zoeken, zullen lachen en vrolijk zijn (Psalm 70).' zegt Ronald Koops, Hoofdredacteur de Oogst.In deze Oogst vind je een aantal verhalen die gaan over geluk in Nederland en over blijdschap in het geloof. Maar we starten met een verhaal van George dat gaat over de andere kant van geluk: diep ongeluk. Want ook dat is helaas realiteit. We mogen als christen weliswaar gelukkig zijn in God, maar tegelijkertijdworden we geroepen om te treuren met de treurenden en ons geluk en onze hoop te delen.

  MONUMENTEN NIEUWS

  hommel_0

  HOMMELS IN DE TUIN☻ 29 mei☻ Heb jij al bezoek gehad van hommels in je tuin? Hoe meer bloemen, hoe groter de kans. Het hommelseizoen komt op gang. In steeds meer tuinen klinkt hun zachte gezoem, waar ze allerlei bloemen bestuiven. Hoe leven hommels eigenlijk en waarom zie je ze steeds minder? Hun wonderlijke cyclus begint bij een koningin. Hommels leven in een kolonie die uit enkele tientallen tot wel honderden hommels bestaat. Zo’n kolonie wordt door een koningin gesticht. Dit is een bevrucht vrouwtje en de enige die overwintert. In Nederland leefden ooit 29 soorten hommels. Daarvan zijn er al acht verdwenen, waaronder de waddenhommel die helemaal is uitgestorven. En de meeste soorten die er nog wel zijn doen het steeds slechter, zoals de tuinhommel. Die komt alleen alleen je tuin in als daar diepe bloemen staan, bijvoorbeeld vingerhoedskruid of kamperfoelie. Als je een hommel in je tuin ziet, is dat meestal een aardhommel of akkerhommel. Wil je weten waarom onze hommels en andere insecten het moeilijk hebben en wat je kunt doen om te helpen? In het insectengidsje staat hoe je insecten kan helpen.

  reekalf

  REEKALF DOODGEBETEN DOOR LOS PLOPENDE HOND☻ 29 mei☻ Woensdagochtendochtend was het weer zover: een loslopende hond in een natuurgebied die zijn jachtinstinct volgt. Gevolg: een achtervolging en een doodgebeten reekalf. Het incident vond plaats in Salland, in natuurgebied De Sprengenberg van Natuurmonumenten. De boswachters van Natuurmonumenten zijn boos over dit onnodige leed. ‘Regels zijn er niet voor niets. Gun wilde dieren hun rust en leefgebied. Doet u dit niet, dan is de boete voor u.’ ‘Mijn hond doet dat niet, dat is steevast het antwoord dat baasjes geven wanneer ze worden aangesproken’, zegt boswachter André Stokkingreef van Natuurmonumenten. ‘Maar honden hebben een jachtinstinct en gaan er vandoor.  Een ‘speelse’ achtervolging geeft de wilde dieren al enorm veel stress en paniek. Soms met dodelijke afloop: als ze gegrepen worden, wegen overspringen of zichzelf vastlopen in hekwerk. Over dit reekalf werden we getipt,  maar hoe vaak gebeurt dit wel niet zonder dat het wordt opgemerkt door alerte voorbijgangers of een boswachter.’ Natuurmonumenten heeft melding gedaan bij de politie. De politie roept de eigenaar op zich zo snel mogelijk te melden. Natuurmonumenten doet een dringend beroep op alle hondenbazen om zich aan de regels van het gebied te houden. Als er een aanlijnverplichting geldt, dan heeft dat een reden: bescherming van wilde dieren,  zoals reeën, dassen en broedvogels.  Wie zijn hond niet aangelijnd heeft riskeert een boete van 95 euro. Op de achtervolging van een wild dier door een hond staat een boete van 400-500 euro.

  www.natuurmonumenten.nl

  kerk

  VERTROUWEN IN DE KERK LICHT GESTEGEN☻ 21 juni☻ Mensen vertrouwen iets meer in de kerk. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gaf in 2016 30,4 procent aan vertrouwen te hebben in de kerk, een jaar later was dat 31,2 procent. Wel staat de kerk – samen met de pers – onderaan de lijst als het gaat om vertrouwen van de burger. Zo is onder 45- tot 65-jarigen het vertrouwen in de kerk het kleinst, slechts 26%. Onder mensen die 75 jaar of ouder zijn, is het vertrouwen het grootst, zo’n 45%. Deze groep bestaat voornamelijk uit weduwen en weduwnaren. Onder gescheiden mensen en ongehuwden ligt dit percentage lager. In het overwegend rooms-katholieke zuiden heeft slechts 1 op de 5 mensen ‘tamelijk tot veel vertrouwen’ in de kerk. In Noord-Overijssel en de Veluwe is dit het hoogst. Daar heeft de helft van alle mensen vertrouwen in de kerk. Bron:visie/eo

  religie-en-geloof-bewegende-animatie-0005

  ZIEKENHUIS IN SCHOTLAND VERWIJDERD BIJBELS UIT PATIENTEN KAMERS☻ 21 juni☻ Christelijke leiders in het Verenigd Koninkrijk zijn boos nadat een ziekenhuis onlangs besloot om geen Bijbels meer op de kastjes van patiënten te leggen. De organisatie The Gideons International doneerde 344 Nieuwe Testament-uitgaven aan Dumfries and Galloway Royal Infirmary in Schotland. Het ziekenhuis plaatste de Bijbels eerst in de kerk van het ziekenhuis. Maar nadat patiënten meerdere keren ernaar vroegen, zijn de Bijbels toch in de kamers gelegd. Maar de Bijbels zijn weer verwijderd nadat iemand klaagde dat het christendom niet meer dan andere geloven gepromoot mag worden. Een communicatiemedewerker van het ziekenhuis zei er het volgende over: “Ik begrijp dat de persoon die de klacht indiende niet religieus is en mogelijk vroeg hij zich af waarom christenen voorgetrokken werden. We hebben hierover gediscussieerd en het laatste dat we willen, is dat er ophef ontstaat onder mensen.” Daarom is besloten om de Bijbels weer te verplaatsen. De 344 Bijbels zijn nog steeds beschikbaar voor patiënten, maar ze liggen niet op meer op de nachtkastjes. Bron:cip

  bordspel

  IN JERUZALEM SPELEN JODEN MOSLIMS EN CHRISTENEN VREDIG EEN BORDSPEL☻ 21 juni☻ Onlangs op een avond in Jeruzalem kwamen joden, moslims en christenen bij elkaar. Niet om elkaar met Bijbelverzen om de oren te slaan, maar juist om iets belangrijkers te doen: het bordspel backgammon te spelen. De deelnemers waren net zo divers als de stad zelf. Een joods jongetje met een Captain America kippah, een werkende Arabische man, een elegante blonde vrouw van rond de zestig. Met muziek uit de luidsprekers, de deelnemers op elkaar gedrukt aan lange tafels, bogen ze zich over het bordspel. “Dit is geen competitie tussen tegenstanders. We zijn hier gekomen om samen te spelen”, aldus Matan Hayat (28), een religieuze leraar. “Hier zijn mensen van de linkervleugel, van rechts, orthodoxe joden en Arabische moslims." Bron:cip

  brazili_-voetbal

  BRAZILIAANSE VOETBALLERS MOGEN NIET MEER IN HET OPENBAAR BIDDEN☻ 21 juni☻ Braziliaanse voetballers komen vaak openlijk uit voor hun geloof, bijvoorbeeld door enthousiast te bidden op het veld. De trainersstaf van de nationale ploeg van Brazilië maakt daar een einde aan, schrijft Kerknet op basis van berichtgeving in het Braziliaanse O Globo. Het verbod moet helpen om de rust in het team te bewaren.  Twee jaar geleden ontving de Braziliaanse voetbalbond nog een klacht van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Aanleiding was de tekst '100% Jesus' op de hoofdband van voetballer Neymar. De stervoetballer droeg de band toen hij met zijn teamgenoten de gouden medaille in ontvangst mocht nemen. Het IOC maakte duidelijk dat teksten met commerciële, politieke of religieuze doeleinden op olympische podia zijn verboden.  De Braziliaanse trainersstaf wil ook religieuze boodschappen op hoofdbanden of mouwloze singlets niet langer toestaan. Wel hebben de voetballers nog steeds de mogelijkheid om rondom wedstrijden in de kleedkamer te bidden. Bron:cip

  jezusbeeld

  EVANGELISCHE CHRISTENEN VERWIJDEREN TE KATHOLIEK JEZUSBEELD☻ 7 juni☻ Leden van een Amerikaanse baptistengemeente hebben voor opschudding gezorgd door het verwijderen van een standbeeld van Jezus uit hun kerkgebouw. Het beeld zou "te katholiek van aard" zijn, meldt The Christian Post. Een overgrote meerderheid van de kerkleden stemde in met de verwijdering. Het beeld is gemaakt door een voormalig kerklid van de Red Bank Baptist Church in South Carolina. Meer dan tien jaar was het beeld te zien aan de voorkant van het kerkgebouw. Senior pastor Jeff Wright en Mike Dennis - voorzitter van de raad van diakenen - schreven een brief aan maker en kunstenaar Bert Baker. In de brief schrijven ze: "God heeft je een enorm artistiek talent gegeven en daar zijn we je dankbaar voor. Dit talent heb je ook tot eer en glorie van God gebruikt in onze geloofsgemeenschap. Onlangs werd duidelijk dat het beeld voor verwarring zorgt onder onze mensen. Mensen beschouwden dit kunstwerk als katholiek. We begrijpen dat het beeld geen katholiek werk is, maar dat wordt wel zo opgevat." In een reactie laat Baker weten dat hij het vreemd vindt dat het beeld pas na elf jaar voor verwarring zorgt. Hij vindt het vooral betreurenswaardig dat deze actie suggereert dat katholieke christenen niet worden erkend als medechristenen. De kunstenaar drong er bij de kerk op aan om het beeld niet te vernietigen. Hij adviseert het beeld cadeau te doen aan een andere kerk of te verkopen en de opbrengst vervolgens besteden aan zendingswerk. Bron:cip

  asielzoekers-foto-dagblad

  SGP EELT ZORGEN STICHTING GAVE OVER IND TOETSING BEKEERLINGEN☻ 7 juni Vandaag uit Stichting Gave forse kritiek op de manier waarop de IND de asielzaken van bekeerlingen beoordeelt. Volgens de stichting gaat de IND ‘onzorgvuldig en ondeskundig’ te werk. In een open brief aan staatssecretaris Harbers zet Gave haar zorgen uiteen. De SGP deelt deze zorgen. De politieke partij heeft de staatssecretaris al verschillende keren gewezen op de moeilijke positie van christenen in het asielproces. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft de staatssecretaris nadrukkelijk gevraagd om de adviezen van kerken, Stichting Gave en de commissie Plaisier serieus te nemen als het gaat om de beoordeling van de geloofwaardigheid van een bekeringsverhaal van een asielzoeker. Bisschop: “Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept om asielzaken van onder meer christenen zorgvuldiger te beoordelen. Kortgeleden uitte de commissie-Plaisier kritiek op de IND-toetsing van bekeringen en nu komt Stichting Gave met dezelfde alarmerende berichten. Blijkbaar heeft de aangenomen motie geen effect gehad. Dat is onbestaanbaar, het gaat hier soms letterlijk over een zaak van leven of dood.” Bron:cip

  Laatste commentaren
 • Een lieve groet en een knuffel voor jou (Gerda)
      op De noodzaak van bekering
 • Goedemorgen (annie)
      op Het licht voor mensen
 • Dag Patricia (Ingrid)
      op Het licht voor mensen
 • Dank je voor je bezoekje en vriendelijke groeten (troebadoer)
      op Het licht voor mensen
 • weekend groetjes. (Patty_en_freddy )
      op Het licht voor mensen
 • Blijdschap
  Blijdschap
  Laatmemaar♥♥21 juni♥♥
  21-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De noodzaak van bekering

  DE NOODZAAK VAN BEKERING

  Bekering of opnieuw geboren worden zijn termen uit de Bijbel die vele mensen vreemd in de oren klinken. Vele mensen denken dat ze geen bekering of wederomgeboorte nodig hebben. Bekering is volgens hen alleen voor de mensen die heel slecht leven. Jezus daarentegen verklaarde dat ieder mens opnieuw geboren moeten worden, omdat ze anders het Koninkrijk van God niet kunnen of binnengaan (Johannes 3:3)

  21-06-2018 om 15:40 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  >> Reageer (1)
  13-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het licht voor mensen

  HET LICHT VOOR DE MENSEN

  In het Woord was het leven, en het leven was het licht voor de mensen (Johannes 1:14)

  Jezus Christus was de Maker van het leven en zijn leven brengt het licht naar de mensen. In zijn licht zien wij onszelf zoals we werkelijk zijn, zondaars die een Redder nodig hebben. Als we Jezus-het licht- volgen, kunnen we voorkomen dat we in het donker rondlopen en zondigen. Het verlicht ons pad, zodat we kunnen zien hoe wij moeten leven. Hij verwijdert de duisternis van zonde uit ons leven. Heb jij toegelaten dat het licht van Christus in je leven schijnt? Dan hoef je nooit meer te struikelen in de duisternis.

  13-06-2018 om 13:27 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  >> Reageer (11)
  07-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonder liefde voor het goede

  ZONDER LIEFDE VOOR HET GOEDE
  Het geweld op scholen heeft al een lange tijd beangstigende vormen aangenomen. Het volgende valt daarbij op: Veel kinderen en jongeren kennen amper nog grenzen. Er is geen herkenbare reden voor de agressie. Het bewustzijn van onrecht ontbreekt.

  Gewelddadige scènes in films en op de televisie en virtueel geweld in computerspelletjes dragen eraan bij dat de grenzen vervagen. Een jongen had een ander afgeranseld. Zijn verklaring was: Ik vind het leuk; gemeen zijn is leuk. Een psychologe stelde onlangs vast: Er wordt alleen nog van iemand gehouden wanneer dat bijdraagt aan individueel geluk.

  Zelfzucht, ontbrekende naastenliefde, wreedheid – het Bijbel citaat trekt deze lijn nog verder door: men houdt ook niet van het goede en wijst het Bijbelse onderscheid tussen goed en kwaad af. Men houdt niet van God of ontkent zelfs Zijn bestaan. Wie echter God en de door Hem gestelde normen opgeeft, verliest ook de positieve waarden van het Christelijk geloof. Het ontbrekende besef van onrecht is dan niet meer verwonderlijk. Daarom moeten we omkeren naar God en Zijn maatstaven. Hij wil u vergeven en u vrede schenken. Alleen zo bent u in staat om God en je medemens oprecht lief te hebben. Bron;HetGoedeZaad

  07-06-2018 om 13:15 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  >> Reageer (11)
  31-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuw leven

  EEN NIEUW LEVEN
  De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 5:17 Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. Dit is wedergeboorte.

  Natuurlijk is bekering niet zomaar een gebedje wat je eventjes kunt doen vlak voordat je sterft. Bekering is een beslissing om God te gaan dienen. We kruisigen als het ware ons leven en gaan een nieuw leven beginnen met Jezus. We beginnen niet zomaar aan een nieuw hoofdstuk in ons leven; wij beginnen een heel nieuw leven met een nieuwe Meester/God.

  31-05-2018 om 15:11 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (9)
  22-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijk of te vreden

  En Hij/Jezus zei tegen de mensen: "Let goed op dat je niet hebzuchtig bent. Want ook als je alles hebt wat je hebben wil, betekent dat niet dat je ook je leven bezit. Je leven is niet van jezelf." (Lukas 12:15)☻

  Week na week zetten miljoenen mensen van hun zuurverdiende geld een paar euro’s of meer in voor de lotto. Ze hopen dat ze geluk hebben en de jackpot winnen. Hun gevoelens gaan heen en weer tussen hoop en vrees, tussen verwachting en teleurstelling, omdat ze meestal weinig of niets krijgen. Ze hopen steeds weer op het toeval, maar oogsten meestal teleurstelling. Wat hen drijft, is de wens om rijk te worden.☻

  Weet u wat God van zo’n instelling zegt? In de Bijbel staat: Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof.☻

  Wat moeten we dan doen? Is er iets beters dan rijk te zijn? Wat beveelt de Bijbel ons? Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Zo kunnen we samenvattend zeggen: wie voldoende heeft, moet tevreden zijn. Wat willen we nog meer? Bron;hetgoedezaad

  22-05-2018 om 15:49 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Problemen
  Tags:Financien/beleggen/zaken
  >> Reageer (7)
  16-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ieder mens een schepsel van God

  We moeten onszelf vandaag drie belangrijke vragen stellen:
  1) Waar kom ik vandaan?
  2) Waar leef ik voor?
  3) Waar ga ik naartoe?

  Waar kom ik vandaan? De Bijbel maakt duidelijk dat ieder mens een schepsel van God is. Niemand is vanzelf ontstaan. Waar leef ik voor? God heeft ieder van ons geschapen met een doel. Hij wilde Zich in Zijn schepselen verheugen en verwachtte dat ze tot Zijn eer wilden leven. Doet u dat? Nee, als zondaren – wat we allemaal van nature zijn – hebben wij niet aan het doel dat onze Schepper met ons had, beantwoord. We leven niet voor God maar voor onszelf.

  Waar ga ik naartoe? Een leven in tegenspraak met de verwachtingen van de Schepper zal het oordeel naar zich toetrekken. God kan onrecht niet zomaar door de vingers zien. Hij moet ons daarvoor ter verantwoording roepen en straffen.

  Maar luister nu en verbaas je: God wil niet de dood van de zondaar, maar dat u zich van uw eigenwijze weg omkeert naar God en leeft! Om u genade te kunnen geven, heeft God Zijn eigen Zoon Jezus Christus voor uw schuld gestraft. Wie zich naar God omkeert en de redding die God aanbiedt, aanneemt, mag weten: ik ga naar mij Heere God en Heiland, in Wie ik geloofd heb. Bron:HetGoedeZaad

  16-05-2018 om 12:12 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:Andere
  >> Reageer (14)
  12-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag moeder dag

  DAG MOEDER DAG☻
  mama, jij bent nu dichtbij Hem
  en ginds, daar lijk je meer op Hem
  Hij zorgt voor jou
  dept de sporen van lijden en verdriet weg
  zo trouw
  Zoals geen kind zorgen kan
  ik jou die dag liefhebben kan
  is het alle dagen moederdag voor jou
  zie ik je zitten aan Zijn tafel
  terwijl ik me herinner
  dat ik speciaal ontbijtjes maakte
  verwenden wij je, jouw kinderen, op bed
  bloemen stonden klaar
  ieder jaar
  als gebaar
  van liefde voor al jouw moederzorgen
  nu je in Hem geborgen
  vast niet meer terug wil
  hier sta ik vanochtend met een leeg dienblad en vol gemoed
  en denk: 'moeder dag, tot ziens!'
  Koert Koster

  12-05-2018 om 13:42 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  >> Reageer (4)
  05-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlossing vinden


  Een Italiaanse journaliste in Irak was net vrijgekomen na een gijzeling. Met een agent van de geheime dienst die deel had genomen aan haar bevrijding, was ze op weg naar het vliegveld. Zevenhonderd meter voor hun doel werden ze plotseling heftig beschoten. Bliksemsnel wierp de agent zich op de journaliste, om haar met zijn lichaam af te schermen voor de kogels. Hij werd dodelijk getroffen, zij kwam er levend vanaf. Dat doet ons denken aan de vrijwillige offerdood van Gods Zoon. God is heilig. Daarom kan Hij niet zomaar over de zonde heen stappen. Hij moet al het verkeerde ontdekken en weer op de juiste plaats zetten, zodat het overeenkomt met Zijn wezen.

  God is ook liefde. Daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden en Hem voor u in de dood gegeven. In Zijn liefde wil Hij de goddelozen(u die zich nog niet met God hebt verzoend) redden; dat komt overeen met Zijn natuur, Gods Zoon kwam op aarde om plaatsvervangend voor schuldige mensen te lijden en te sterven. In Hem/God was geen spoortje van zonde, daarom was Hij de Enige Die Zich, voor u in de plaats kon stellen en u zo voor het verdiende oordeel kon afschermen. Juist dat heeft Hij gedaan! Aan het kruis van Golgotha doorstond Jezus het diepste lijden: God wendde Zich van Hem af en heeft de ongerechtigheid van u op Hem genomen. (Lezen in Jesaja 53:6)Wie Komt dat allemaal ten goed? Iedereen die erkent dat hij Gods oordeel heeft verdiend en in Jezus Christus gelooft. In Zijn plaatsvervangende offer zal u bescherming en verlossing vinden. Bron:HetGoedeZaad

  05-05-2018 om 14:58 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (7)
  29-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afgedwaald van God

  We dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hebben. We deden allemaal wat we zelf wilden. Maar de Heer heeft al ónze ongehoorzaamheid op Hém gelegd. (Jesaja 53:6)

  Jesaja(de profeet) sprak over Israël dat afdwaalde van God en vergelijkt hen met schapen die afdwaalden. Toch zou God de Messias/Jezus zenden om hen terug te brengen bij de kudde. Achteraf gezien kennen wij de identiteit van de beloofde Messias die gekomen is en stierf voor onze zonden. Maar als we zien wat Jezus allemaal heeft gedaan en Hem/God nog verwerpen, is onze veel groter dan die van de oude Israëlieten die niet konden zien wat wij hebben gezien. Heb u uw leven al gegeven aan Jezus Christus, die ‘goede Herder’ of bent u nog steeds een ‘verdwaalde schaap’?

  Bent u nog steeds Gods liefde aan het verwerpen? God nodigt u uit om van de verdwaalde pad af te wijken naar het pad van het licht. Van vrede, liefde en rust.

  29-04-2018 om 14:43 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (13)
  25-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonden

  ZONDEN
  Want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. (Romeinen 3:23)
  Sommige zonden lijken erger dan andere omdat hun zichtbare gevolgen veel ernstiger zijn. Moord lijkt ons bijvoorbeeld veel erger dan haat en overspel lijkt erger dan begeerte. Maar dat betekent niet dat wij sommige zonden maar ongestraft kunnen begaan en andere niet. Elke zonde maakt ons tot zondaar en snijdt u af van de heilige God. Alle zonde, hoe groot of klein ook, leidt dus tot de dood, omdat zij ons ongeschikt maakt om met God te leven. Praat ‘kleine’ zonden niet weg en blaas ‘grote’ zonden niet op. Alle zonden scheiden van God, maar voor alle zonden is in Christus ook vergeving mogelijk.

  Als u nog in zonden leeft bent u nog veraf van God!

  25-04-2018 om 12:22 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (10)
  21-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zekerheid van de redding

  Een jongeman uit een Christelijk gezin geloofde al vroeg in Christus, Gods Zoon. Hij beleed Hem ook zijn zonden, voor zover hij zich daar bewust van was, maar hij wist niet zeker of God hem werkelijk had vergeven en hem had aangenomen.
  ☻☻
  Op een avond gaf zijn vader hem een christelijk foldertje te lezen. Tot zijn verrassing las hij het antwoord op zijn verborgen vraag: ben ik werkelijk gered?


  ♣♣
  Daarover was hij al lange tijd onrustig. Soms had hij deze zekerheid wel, maar dan vroeg hij zich weer af of hij zich geen illusies maakte, of hij niet iemand was die wel graag gered wilde worden, maar het nog niet was.
  ♣♣
  Dit foldertje bracht hem op het volgende punt: het legde uit dat je niet op je eigen gedachten en gevoelens moet letten, ook niet op je geloof of twijfel, maar op wat Gods Woord zegt. Als God verklaart dat iedereen die in Christus gelooft, het leven heeft, dan is dat waarheid, ook als je helemaal niets bijzonders voelt.
  ♣♣
  Een tijdje later kreeg de man tijdens een jeugdbijeenkomst een bemoedigende aanwijzing. In een preek werd verteld dat God het werk dat Hij is begonnen, ook tot een goed einde zal brengen. Hoe bemoedigend was het voor hem om te horen: God is een goed werk in uw hart begonnen, en Hij zal het ook voleindigen. Bron:HetGoedeZaad

  Hebt u reeds een evangelisatie foldertje ontvangen? Op straat of in uw brievenbus. Bent u reeds aangesproken door God tijdens het lezen van een folder. Bent u een twijfelaar?

  21-04-2018 om 12:44 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (2)
  14-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als je kwaad blijft op iemand

  ALS JE KWAAD BLIJFT OP IEMAND
  Jullie hebben gehoord dat tegen onze voorouders is gezegd: 'Je mag niemand doden.' En ook: 'Als je een ander doodt, ben je schuldig en zul je door de rechtbank gestraft worden.' Maar Ik zeg jullie: als je kwaad blijft op iemand, ben je schuldig. Je zal door de rechtbank gestraft worden. En als je iemand voor sukkel uitscheldt, ben je schuldig. Je zal voor de Hoge Raad komen. En als je iemand voor dwaas uitscheldt, zul je in de hel terechtkomen. Matteüs 5:21-22
  ♠♠
  Moord is een vreselijke zonde, maar woede ook. Kwaadheid betekent in dit geval een ziedende, voortwoekerende bitterheid tegen iemand. Het is een gevaarlijke emotie, die kan leiden tot het uitbarsten van onbeheerste reaCties en tot geweld, geestelijke pijn, spanningen en andere schadelijke gevolgen. Zij richt ook geestelijke schade aan. Bent u er ooit trots op geweest dat je je beheerste en niet zei wat op het puntje van je tong lag? Jezus zegt dat u zelfs voor uw motieven verantwoording zal moeten afleggen.

  14-04-2018 om 13:41 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Andere
  >> Reageer (9)
  12-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde en verzoening

  LIEFDE EN VERZOENING
  Dood niemand.(Deuteronomium 5:17)

  Maar ik vermoord toch niemand! zegt u misschien. Bent u ooit zo boos geweest op iemand, die jou slecht behandelde, dat je wenste dat die persoon dood was? Hebt u ooit met de gedachte gespeeld iemand om zeep te helpen? Wat Jezus over deze wet leert, toont aan dat we diep in ons hart allemaal tot moor in staat zijn. Ook al zijn we wettelijk onschuldig, we zijn allemaal moreel schuldig aan moord en hebben Gods vergeving nodig. We moeten ons toewijden aan het tegengestelde van haat en woede; liefde en verzoening.

  12-04-2018 om 15:06 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (3)
  05-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verzoeningswerk


  Toen Jezus van de zure wijn had gedronken, zei Hij: "Alles is gedaan!" En Hij boog zijn hoofd en stierf. (Johannes 19:30)

  In Nieuw-Guinea woont de volksstam van de Bagwido. Deze mensen hadden ooit al eens iets uit de Bijbel gehoord. Ze wisten dat het schuldprobleem hen van God scheidde en dat ze niet in staat waren om Gods geboden te houden. U ook als lezer leef nog met een schuldprobleem en de geboden van God negeert.

  Toen hoorden ze hoe Gods Zoon Mens geworden was en hoe Hij aan het kruis ging, om de zonden van verloren mensen te verzoenen. De hele scène op de heuvel Golgotha met de verzoenings dood van de Heere Jezus Christus stond hun duidelijk voor ogen. Iemand van hen zei: “Toen ik Jezus hoorde zeggen: ‘Het is volbracht’, wist men: dat is iets wat ze nooit gehoord hebben...hoort u het? Ze hebben dat nog nooit eerder gehoord! Zijn werk is volbracht. Er is niets meer wat nog gedaan moet worden, het vrije geschenk ligt daar en wacht er alleen op dat u het aanneemt.

  Een vrouw zei: ‘Zoveel pijn, lijden en lasten heeft Hij voor mij gedragen. Mijn hart huilt, als ze eraan denkt wat Hij voor haar/u heeft gedaan. Hij heeft haar helemaal van haar zonden gereinigd. Hij heeft alles gewassen door Zijn bloed. In het bloed zit het leven voor de mens. Ze kan niet ophouden daarover na te denken. Ze is zo gelukkig over het vrije geschenk dat Jezus haar gegeven heeft. Jezus wilt u ook Zijn geschenk en geluk geven.

  Ja, het verzoeningswerk van Jezus Christus is volkomen en definitief. Niets hoeft of kan er nog toegevoegd worden.

  Het is volbracht! Dat komt iedereen ten goede die schuldig is geworden - alleen als u zich omkeert, in Gods Zoon gelooft en Zijn plaatsvervangende offer in het geloof aanneemt. Bron:HetGoedeZaad

  05-04-2018 om 16:16 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (10)
  31-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeilijkheden

  De latere jeugdpastor Wilhelm Busch had zijn eerste gemeente in een mijnwerkers gebied. Tot het vele werk behoorden ook moeilijke huisbezoeken, bijvoorbeeld bij een mijnwerker die een ernstig ongeluk had gehad. Een groot rotsblok was losgeraakt in de schacht en had zijn wervelkolom beschadigd. De mijnwerker had het er levend vanaf gebracht, maar had een dwarslaesie en was geketend aan een rolstoel. Erger dan de lichamelijke ellende was voor hem de kwellende vraag waarom juist hij deze last moest dragen. Toen Busch hem bezocht trof hij een paar oude kameraden bij hem aan; een paar flessen alcohol stonden op de tafel. Toen de patiënt de pastor zag, brak de hele bitterheid door die zich in hem had opgestapeld. Klacht op klacht smeet hij zijn bezoeker naar het hoofd: ‘Waar was uw God, toen…?’ ‘Waarom zwijgt God?’

  In zijn gesprekskring voor mannen vertelde Busch over deze ervaring. Za baden voor de ongelukkige man en vanaf toen haalden ze hem regelmatig naar hun ontmoetingen. In de loop van de tijd brak de boodschap van Gods liefde door het mijnwerker het geloof in de Zoon van God. Die ook voor hem aan het kruis is gestorven.

  Nu had hij geen alcohol meer nodig om zijn ellende te vergeten. Ondanks de moeilijk handicap was hij een blijde Christen geworden. Als iemand zich erover verwonderde dat hij ondanks zijn ellende zo rustig en vrolijk was, verklaarde hij overtuigd: ‘Het is beter om verlamd bij Jezus te horen en een kind van God te zijn, dan met twee gezonde benen in de hel te springen.Bron:HetGoedeZaad

  Mijn grote moeilijkheden veranderden in zegen.
  U redde mij van de dood.
  Ik was ongehoorzaam aan U geweest,
  maar U wierp al mijn schuld achter uw rug.
  Daardoor kon ik blijven leven. (Jesaja 38:17)

  31-03-2018 om 14:45 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (9)
  27-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijsheid voor het leven

  WIJSHEID VOOR HET LEVEN

  We hebben allemaal weleens goede raad en aanmoediging nodig, maar waar vind je die? De Bijbel is een boek dat al duizenden jaren mensen helpt en troost.

  God toont in dit boek zijn liefde voor de mensen en heeft er een schat aan levenswijsheid en bemoediging in gelegd.

  Het echte volle leven vinden we als we Hem leren kennen en Jezus Christus, in wie Hij zich aan ons heeft bekendgemaakt.

  Op Witte Donderdag, de dag van 'het laatste avondmaal', denken we aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.

  27-03-2018 om 16:41 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Andere
  >> Reageer (3)
  23-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biddende moeder

  Ouders die bidden voor hun kinderen en hen zegent.

  23-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Andere
  >> Reageer (7)
  20-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben de weg


  Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven’.(Johannes 14:6)


  God had al door de wet van Mozes tot het volk van Israël gesproken en de mensen tot ernstige nadenken over zichzelf en Hem aangespoord; profeten hadden indringend getuigd over de levende God, maar de Zoon van God bracht pas volledig zicht op Hem. Hij is ‘de Waarheid’ - Hij heeft alles geopenbaard en in het juiste licht geplaatst. Wie God wil kennen, moet daarvoor in de Evangeliën lezen en zo de Heere Jezus Christus leren kennen, Zijn woorden en Zijn daden, Zijn dood en Zijn opstanding. God is licht en liefde, dat is de erkenning waar iedereen toe komt die de Zoon van God in de Bijbel ontmoet en in Hem gelooft. Het licht maakt de mensen duidelijk dat hij vanwege zijn zonden voor God niet kan bestaan en zonder een Redder verloren is. Dat is een heel ongemakkelijke waarheid, waar men niet aan wil, maar iedereen moet zich aan haar onderwerpen. Maar dan treedt Gods liefde voor het voetlicht; Hij Zelf heeft de weg bereid waardoor verloren zondaren gered kunnen worden.
  Vroeger waren jullie eigenlijk dood, want jullie deden alleen maar verkeerde dingen. ( Efeziër 2:1); Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij Zijn Enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

  Hebt u al het eeuwig leven ontvangen, door tot besef te komen dat Jezus de Weg de Waarheid en het leven is.

  20-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (7)
  16-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De liefde van God


  Het is erg moeilijk voor rijke mensen om in Gods nieuwe wereld te komen. (Markus 10:23)GB

  Rijke mensen zijn geneigd op hun vermogen te vertrouwen en niet op God. Dat is het bijzondere gevaar van de welvaart.
  Op een dag kwam een Christen met een erg rijke vrouw in gesprek. Hij merkte haar interesse in het Bijbelse geloof en vroeg:’Hoe komt het, dat u interesse hebt in Gods Woord?’

  Ze vertelde dat zij en haar man vroeger helemaal geen bijzondere interesse in God en de Bijbel hadden. Haar levensvervulling was ‘de zaak’, maar op een dag, toen ze met haar kind in de kinderwagen ging wandelen, ontmoette ze een oudere man. Hij groette vriendelijk, wierp een blik in de kinderwagen en vroeg toen heel hartelijk: ‘Weet u dat God heel veel van u houdt?’

  ‘Deze zin van de liefde van God heeft haar niet meer losgelaten’, zei de vrouw. Ze begon de Bijbel te lezen en vond bevestiging. Ze las daarin over Gods liefde en de reddende liefde van de Verlosser Jezus Christus. Ze ontving de vergeving van haar zonden en diepe vrede voor haar hart. Dat wenste ze toen ook voor haar man en haar kinderen.

  We hebben Gods liefde leren kennen toen we in Christus gingen geloven. Gods liefde is in ons. (alleen als u al tot bekering bent gekomen). God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem. (1 Johannes 4:16)Bron:HetGoedeZaad

  Hebt u vergeving en die diepe vrede in uw hart al ontvangen?
  Bent u reeds aangeraakt met de Liefde van God?

  16-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (6)
  11-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen die op u vertrouwen


  MENSEN DIE OP U VERTROUWEN

  Mensen die leven zoals U het wil,

  zullen het zien en er blij over zijn.

  Mensen die op U vertrouwen, zullen weer blij zijn.(Psalm 69:33)


  De meeste mensen willen blijvende vreugde en zullen bijna alles doen om het te verkrijgen, van het bijeenhalen van veel geld tot het betrokken zijn bij seksuele escapades. De enig ware bron van geluk is God en we krijgen blijvende vreugde door Hem te zoeken. Op wat voor manier probeer jij het geluk te vinden? Zoek en leef zoals Hij/God voorschrijft en echte vreugde zal je deel zijn.

   

  11-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  >> Reageer (5)
  09-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elkw dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen


  ELKE DAG HEEFT GENOEG AAN ZIJN EIGEN ZORGEN

  Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen."(Matteus 6:34)

  Toekomstplannen maken is welbestede tijd: zorgen maken over de dag van morgen is tijdverspilling. Soms is het moeilijk het verschil te zien. Zorgvuldig plannen maken, is vooruitdenken over doelen, te nemen stappen en tijdschema’s en vertrouwen op Gods leiding. Als het goed gebeurt, maakt het piekeren overbodig. De piekeraar wordt verteerd door angst en vindt het moeilijk op God te vertrouwen. Vaak laat hij zijn relatie met God beïnvloeden door zijn plannen. Laten zorgen over de toekomst de relatie die je nu met God hebt, niet verkeerd beïnvloeden.

   

  09-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  >> Reageer (6)
  04-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Efeze

  Heel veel mensen die in Jezus waren gaan geloven, kwamen naar Paulus en vertelden wat ze voor verkeerde dingen hadden gedaan.  Een paar mannen die vroeger aan toverij hadden gedaan, brachten hun toverboeken bij elkaar en verbranden ze. Iedereen kwam kijken. Er werd geschat dat die boeken ongeveer 50.000 zilverstukken waard waren geweest. (Handelingen 19:18-19)


  Efeze een provinci in Asia was een centrum van zwarte magie en andere occulte praktijken. De mensen zochten bezweringen die hun rijkdom, geluk en succes zouden brengen. Bijgeloof en toverij waren algemeen. God verbiedt zulke praktijken heel duidelijk. Niemand kan christen zijn en tegelijk vasthouden aan occulte, zwarte magie of tovenarij. Dit geldt ook voor mensen die God nog niet kennen en zich hiermee bezighouden. Wie zich eenmaal op dit terrein begeeft, wordt er heel makkelijk door geobsedeerd omdat Satan heel machtig is. Maar God is machtiger. Als u met het occulte te maken hebt, leer dan een les van deze Efeziërs en doe alles weg wat je tot zulke praktijken verleidt. Dit houdt nog vele mensen tegen om gehoor te geven aan de roepstem van God.

   

  God van genade en liefde dat vele mensen tot besef mogen komen, om afstand te gaan doen van alle toverij, hekserij, yoga, kaart lezen, boeddha en Reiki. U wil de mens hiervan redden en de vrede, blijdschap en rust geven. door Uw Zoon Jezus Christus. Amen

   

  04-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Andere
  >> Reageer (5)
  28-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw levensdorst

   

  Bij het doorbladeren van de post blijft mijn blik hangen op een omslag. Linksboven prijkt in dikke letter: ‘Een plaats onder de zon’. De postzegel laat daarentegen een sneeuwman zien - passend bij het jaargetijde. Hoewel ik de brief al snel herken als een van de vele kansspel aanbiedingen, stel ik het weggooien van deze brief een paar minuten langer uit dan normaal. Terzijde opgemerkt: ik doe graag afstand van loterijen en dergelijke, omdat ik als Christen mijn geluk allang gevonden heb.


  De lokroep naar ‘plaats onder de Zon’ en zo niet, dan is een droomvakantie naar de zon misschien voldoende. De helft van deze loterij-inkomsten gaat naar liefdadige objecten. Het doel is mensen te helpen. Dat is lovenswaardig. Dat bereikt echter niet iedereen, maar met een beetje geluk kan iedereen een plaats onder de zon vinden. Wat echter, als geluk niet voor ons weggelegd is? Blijven dan alleen de schaduwkanten over? God zij dank, er is een aanbod van geluk en zon dat voor iedereen geldt, omdat men het alleen maar hoeft aan te nemen! Jezus Christus roept u tot Zich, omdat Hij uw levensdorst, de dorst naar vrede, vreugde en eeuwig geluk, wil stillen. Wie een levensverandering doormaakt en Christus als Redder en Heere aanneemt, is zeker van de ‘plaats bij de Zon’.

   

  Maar voor allen die eerbied voor Mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde als kalveren die in de wei worden losgelaten. (Maleachi 4:2)

  Bron:hetgoedezaad

   

  28-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (8)
  23-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het levenswater

  HET LEVENSWATER
  Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft. (Openbaring 22:17)

  Toen Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoette, vertelde Hij haar van het levende water dat Hij kon geven.(Johannes 4:10-15). Dit beeld wordt opnieuw gebruikt, wanneer Jezus iedereen uitnodigt om te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Het Evangelie heeft een onbegrensd bereik: alle mensen uit alle plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het is dus pure genade! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we iedereen uitnodigen te komen en te drinken.

  God van liefde en genade U nodigt een ieder om te komen en te drinken van het levenswater dat leven geeft. U wilt dat de mensen komen om te genieten van de vreugde om in Christus behouden te zijn. Amen.

  23-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (10)
  19-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leef voor God

  LEEF VOOR GOD
  Heer, wat is een mens nu eigenlijk, dat U om hem geeft?
  Waarom zorgt U voor hem?
  De mens is maar één zucht.
  Zijn leven is als een schaduw die voorbij glijdt. (Psalm 144:3-4)

  Het leven is kort. David herinnert ons eraan dat het leven maar een ‘ademtocht’ is en ons leven voorbij vliegt. Jakobus zei dat de duur van ons leven ‘lijkt op een damp, die er nu is en straks weer verdwijnt’. Omdat het leven kort is, moeten we zolang we de tijd hebben, voor God leven. Verknoei je leven niet door een ondergeschikt doel te kiezen dat geen blijvende waarde heeft. Leef voor God, alleen Hij kan je leven waardevol, doelgericht en zinvol maken.

  19-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  >> Reageer (4)
  15-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods plan

  GODS PLAN
  Maar jullie weten niet eens hoe je leven er morgen uit zal zien! Want een mens lijkt op een mistwolk: een poosje is hij er, en dan is hij weer verdwenen. (Jacobus 4:14)

  Hoe lang we ook leven, het leven is altijd kort. Laat je niet bedriegen door te denken dat je nog zeeën van tijd hebt om voor Christus te leven, te genieten van je geliefden of om dat te doen waarvan je weet dat het jouw taak is. Leef vandaag voor God! Hoe je leven ook eindigt, je kunt dan zeker zijn dat je volgens Gods plan hebt geleefd.

  15-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Andere
  >> Reageer (8)
  11-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dwaasheid of bezonneheid

  Prinses Eugenie van Zweden (1830-1889) had onder de invloed van een gelovige hofdame vrede met God gevonden. Ze had een zwakke gezondheid en al snel bleek dat ze niet zou trouwen. Ze gebruikte haar liefde en rijkdom voor de armen en zieken in haar land; er werden verschillende weeshuizen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen gebouwd. Hiervoor verkocht ze het grootste deel van haar juwelen. Haar onzelfzuchtige handelen bracht velen verlichting en zegen, Maar in de hogere kringen noemen critici het een dwaasheid.

  De prinses gaf niet haar geld, maar ook bezocht ze de wezen en zieken zelf. Voor velen van hen bad ze bij name en met volharding, bijvoorbeeld voor een vrouw die bijzonder gesloten was. Na een tijdje mocht ze de verhoring van dit gebed ervaren. Toen ze weer eens bij het bed van de vrouw kwam, werd ze begroet met de woorden: Ik dank God dat Hij mij van mijn zonden heeft gereinigd. Daarbij liepen de tranen haar over de wangen. In deze tranen, luidde het antwoord van de prinses aan haar critici, heb ik mijn juwelen teruggezien. In haar testament, dat in 1885 werd opgesteld, sprak prinses Eugene over haar Redder en Zijn liefde en over het feit dat de gelovigen hier geen blijvende stad hebben. Deze geloofsovertuiging had haar leven gestempeld en har haar schatten in de hemel doen verzamelen. Een korte beschrijving van haar leven eindigt met de woorden: Ze heeft gedaan wat ze kon.Bron:HetGoedeZaad

  11-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (3)
  09-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dorst naar dit levenswater

  DORST NAAR DIT LEVENSWATER
  Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft. (Openbaring 22:17)

  Toen Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoette, vertelde Hij haar van het levend water dat Hij kon geven(Johannes 4:10-15). Dit beeld wordt opnieuw gebruikt, wanneer Jezus iedereen uitnodigt te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Het Evangelie heeft een onbegrensd bereik: alle mensen uit plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het is dus pure GENADE! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we(gelovigen) iedereen die Jezus nog niet kennen uitnodigen te komen en te drinken.

  09-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (1)
  05-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bidden is

  Bidden is.....praten met God.

  05-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (7)
  02-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft de aarde met zorg gemaakt

  GOD HEEFT DE AARDE MET ZORG GEMAAKT
  God zegende hen en zei tegen hen: "Krijg veel kinderen, zodat er heel veel mensen komen. Ga over de hele aarde wonen en heers over de aarde. Zorg voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht en de kruipende dieren.Genesis 1:28

  Over iets heersen betekent er het absolute gezag over hebben. God heeft het hoogste gezag over de aarde en Hij oefent dit gezag uit met liefdevolle zorg. Als God iets van zijn macht aan de mensen geeft, verwacht Hij van ons dat we verantwoordelijkheid dragen voor het milieu en voor de andere wezens met wie we deze planeet delen. We mogen niet zorgeloos en verspillend zijn als we deze taak vervullen. God heeft de aarde met zorg gemaakt. Wij mogen daarom niet onverschillig zijn in onze zorg ervoor.

  02-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:andere
  >> Reageer (9)


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • openhands
 • real-life
 • openhands
 • hoh

 • GENEZINGS GETUIGENIS

  GENEZEN VAN KANKER☻

  21 juni☻

  Natasja Verstegen is een jonge vrouw die positief in het leven staat. In 2007 genas God haar van kanker op haar longen. Het is bijna niet voor te stellen dat deze bruisende vrouw schildklierkanker had met uitzaaiingen naar de lymfeklieren en longen. Het geloof in God van het jonge meisje toen, was rotsvast: het zou goedkomen! Na elf jaar vertelt Natasja enthousiast dat het goed is gekomen en Gods genezing blijvend is. Op 4 februari 2007 vraagt Natasja’s vader haar mee om samen naar de genezingsdienst bij In de dienst bad ik mee voor de mensen, totdat Gods Geest iets doorgaf in het hart van broeder Zijlstra. Hij zei dat er een persoon in de zaal zat en benoemde de soorten kanker die ik had. Ik keek mijn vader aan en wist dat het over mij ging.’ ‘Toen ik naar voren ging voor gebed werd ik emotioneel en ervoer ik in mijn hart dat God met mij bezig was. Het is moeilijk te beschrijven, maar het voelde als een warme gloed die de toppen van mijn vingers en tenen aanraakte. Ik ervoer vrede en vertrouwen en het deed ook echt iets met mijn lichaam. Het was alsof Gods stem het uitriep: “Het is klaar, het is weg, het is volbracht!” Na vijfeneenhalf jaar ben ik in het Utrechts Medisch Centrum nog een keer helemaal onderzocht; ook op die scan was er niets meer te zien, ik was helemaal schoon!‘ God kan het allemaal en Hij wil het allemaal! Ik kan God alleen maar dankbaar zijn!

  GENEZEN VAN DE ZIEKT HAILEY -HAILEY☻

  13 juni☻

  We zijn bij Hans en Vivien Verschoor in Deventer, waar Hans ons vertelt over zijn genezing van de ziekte van Hailey-Hailey, een erfelijke huidaandoening. De ziekte van Hailey-Hailey is een zeldzame erfelijke blaarvormende huidaandoening, die zich pas openbaart op jong volwassen leeftijd. ‘Op 26 november 2016 woonde ik de Partnerdag bij van de Wings of Healing. Ik was alleen en zou de volgende dag naar Suriname vertrekken, waar Vivien al was. Toen iedereen het Avondmaal persoonlijk tot zich nam, proclameerde ik in geloof: ‘Heer, ik dank U voor alles wat U voor mij gedaan heeft. Ik neem het nu tot mij en ik geloof dat de genezing nu mijn deel is. Ik ben verlost van de Hailey-Hailey en mijn huid is vanaf dit moment gezond in Jezus’ Naam. Ik ben verlost van de lijdensweg die ik jaren heb moeten doorstaan en Uw Woord zegt dat Uw striemen mijn genezing zijn.’ Er werden me geen handen opgelegd en ik voelde op dat moment niets, maar ik proclameerde krachtig dat ik genezen zou zijn.’ ‘De volgende dag vertrok ik naar Suriname. Het ging die dag echt slecht met me, maar de volgende dag merkte ik dat het al rustiger werd en mijn huid herstelde. Met de antibiotica en prednison die ik had meegekregen wachtte ik eerst een dag, toen twee dagen, uiteindelijk nam ik het helemaal niet. Ik vergat het op een gegeven moment gewoon, want ik was helemaal genezen! Een bevriende dermatoloog bevestigde dat het een groot wonder was, want medisch gezien is het onmogelijk.

  www.wingsofhealing.nl


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  GELOOFT☻☻ JE STRIJD OM JE GEDACHTENLEVEN☻ 13 juni☻ Eén van de belangrijkste dingen in ons leven is de controle over onze gedachten. Onze gedachten zijn machtig. Ze kunnen ons beschadigen of goed doen. De Bijbel zegt: "Zoals iemand denkt, zo is hij" (n.a.v. Spreuken 23:7). Veel mensen hebben verkeerde gedachten. In hoofdstuk acht van Ezechiel wordt een verhaal verteld over priesters en leiders, die aan de buitenkant de ware en levende God aan het aanbidden zijn, maar die aan de binnenkant, in hun gedachten, afgoden hadden. Zij waren andere goden aan het aanbidden en met seksuele fantasieen bezig. En God veroordeelde hen als grote zondaren.  De Bijbel heeft verschillende dingen te zeggen over de gedachten. Als eerste zegt de Bijbel dat het verstand van nature vijandig is tegenover God (Romeinen 8:7). Het verstand van een mens is tégen God. Paulus schreef aan de Colossenzen, dat zij, voordat ze tot Christus kwamen "vreemdelingen waren en vijandig gezind" met betrekking tot alle dingen die te maken hadden met de ware kennis van God. Door de zonde is het verstand de vijand van God (Colossenzen 1:21). Zo'n verstand zal de wet van God niet gehoorzamen. Je kunt zeggen, dat je in God gelooft, je kunt zeggen, dat je God liefhebt, maar je gehoorzaamt God niet. Je leeft als een atheïst.  www.gelooft.com

  OPENHANDS

  KOM TOT RUST☻

  13 juni☻

  Als je merkt dat druk, stress en mensen jou in de greep krijgen
  wordt het tijd om stil te staan.
  En een plaats van verkwikking te zoeken
  om je geest te verfrissen.
  God is die plaats van rust.
  God houdt van je om wie je bent!
  Niet om wat jij voor hem doet!
  God heeft je niet gemaakt om als slaaf 
  voor hem te werken.
  Hij heeft jou geschapen als mens.
  Met wie hij in de eerste plaats een liefdesrelatie wil.
  Stop daarom regelmatig met jouw activiteiten.
  En zoek Jezus steeds weer op.
  In gebed, in de Bijbel, in de rust.
  Thuis, in de kerk of in de natuur.
  Hij wil je liefhebben.
  En Hij wil dat jij Hem ook liefhebt.
  Neem daar dan ook de tijd voor.
  Niet alleen in het weekend of in de vakantie.
  Maar juist ook daarbuiten
  Zodat je fris en ontspannen in het leven staat
  en ECHT kan genieten wat God je geeft.
  Gebed:
  Heer wilt U mij helpen om uit de drukte te stappen
  en tijd te nemen om U lief te hebben?

  OPENHANDS

  SPECIAAL VOOR JOU KWAM IK☻

  13 juni☻

  Wie je ook bent en wat je ook hebt meegemaakt,
  Hoe gebeurtenissen je soms kunnen overspoelen.
  Er is KRACHTIG en BELANGRIJK NIEUWS
  dat je niet mag missen in je leven.
  Of je nu jong of oud bent, ziek of gezond.
  Het is een superblij bericht voor ieder mens.
  Voor jou en mij! 
  Het is de geboorte van Jezus, de Zoon van God.
  Jezus, redder en verlosser
  van iedereen die in Hem gelooft.
  Hij kwam naar de aarde voor jou!
  Jezus zegt: Ik hou van je.
  Speciaal voor jou ben Ik gekomen op aarde.
  Speciaal voor jou ben Ik gestorven en opgestaan.
  Voor jouw verbrokenheid en zonden.
  Vertrouw op Mij.
  Ik wil je genezen en herstellen.
  En vullen, rijk vullen.
  Met krachtig, zuiver, nieuw Leven!
  Open je hart en laat je (opnieuw) vullen!
  Open je leven en laat Mij (opnieuw) toe!
  Ben jij opnieuw geboren?
  Ben jij vol verwachting?

  God zegt: 'Wanneer de tijd daarvoor gekomen is,
  luister Ik naar je,
  op de dag van de redding help Ik je.' 
  Nu is de tijd daarvoor gekomen,
  nu is de dag van de redding.(2 Kor 6:2)


  Bron:www.openhands.nl


  SHOUT BOX


  GOD HELPT☻

  21 juni☻

  Waar je ook bent
  Wat je ook deed
  God wil je Vader zijn
  vertrouw op Hem
  Geef Hem je hart
  Vraag om zijn zegen
  En in je smart
  Komt Hij je tegen
  Dan in de eenzaamheid
  Hoor je Zijn stem
  Strijdt Hij jouw strijd
  Want…..je bent van Hem. I.vd Welle


  OVER LEVEN☻

  21 juni☻

  De sloten hebben zich verdronken

  De zon lacht in het avondrood

  Daar waar de lelie wordt geopend

  Is het leven na de dood

  Het leven lacht en zal weer bloeien

  De kring herhaalt zich keer op keer

  Tot er geen sterren meer gaan gloeien

  De zon verwelkt, hij is niet meer.

  Dan wordt het over-leven leven

  Met brood en wijn volmaakte dis

  Hij die het Licht is zal ‘t ons geven

  De Kandelaar zonder duisternis.I. vd Welle

  LEVENDE HOOP☻

  21 juni☻

  Mijn twijfel ligt gebonden

  in Christus onze Heer

  het leven eens geschonden

  keert in de hope weer.

  Want Christus is gestorven

  maar ook weer opgestaan

  het Licht geeft elke morgen

  de toekomst weer ruim baan.

  In de hoop sterft het verleden

  t draagt de liefde als onderpand

  brengt verwachting in het heden

  op weg naar het beloofde land.

  Mijn hoop op Christus is geboren

  in de liefde die Hij geeft

  k mag als kind ook bij Hem horen

  zo ’t geloof de twijfel overleeft.I. vd Welle

  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk, uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft: dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden, dat ik eeuwig leven kan krijgen. Graag wil ik dit alles ontvangen. Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven. Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij. Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.


  HOEVEEL TRANEN☻

  21 juni☻

  Hoeveel tranen moet ik nog huilen,
  om een wereld vol van pijn?
  Hoeveel gebeden nog te bidden,
  voor hen die verloren zijn?
  Hoeveel zorgen moet ik mij nog maken,
  om geliefden diep in nood?
  Huilend, biddend pleit ik,
  red hen Jezus van de dood!
  Geef Mij je zorgen en je noden,
  geef ze aan Mij, Ik zorg voor hen,
  laat het maar los, geef het uit handen,
  weet dat Ik ieder van hen ken!
  Ik zal trekken met Mijn Liefde,
  met koorden vol van tederheid,
  Ik zal zorgen, Ik zal leiden,
  zodat jij je weer verblijdt! E.Hengstman-v Olst


  HOOPVOLLE TOEKOMST☻

  21 juni☻

  Als je jouw verleden
  blijft koesteren in je hart,
  koester je óók je pijnen,
  jouw bitterheid en smart!
  En als je maar blijft hangen
  in ellende en verdriet,
  heb je geen zicht op morgen,
  dan zie je Jezus niet!
  Hij heeft plannen en een toekomst,
  zelfs wat mensen deden,
  God kent ál jouw moeiten
  en geneest jouw triest verleden.
  Dus richt je op het heden,
  God wandelt aan jouw zij,
  jouw toekomst die is hoopvol,
  het verleden is voorbij! E.Hengstman-v Olst


  HET GEKNAKTE RIET☻

  21 juni☻

  U kijkt vol mededogen
  op het geknakte riet
  U zult ons Heer verhogen
  U doet het kwaad teniet.
  U trok ons uit het duister
  naar Uw weldadig Licht
  U geeft ons Heer Uw luister
  zodat de boze zwicht.
  Uw Licht verlicht ons leven
  U doet de angst teniet
  vreugde laat U beleven
  U stilt al het verdriet.
  Wij mogen  Heer gaan bloeien
  verspreiden Heer Uw Licht
  In waarheid mogen groeien
  de geest die ons  verlicht. P.Groeneveld


  UW WOORDEN RAKEN MIJ☻

  21 juni☻

  U die de waarheid mint
  geloven als een kind.
  Oprecht en zonder veinzen
  Uw wet Heer overpeinzen.
  U die ons hart aanziet
  weet van ons stil verdriet.
  U geeft ons ware troost
  oprecht en geliefkoosd.
  U dank ik uit mijn hart
  U heeft gestild mijn smart
  U ging mij niet voorbij
  U stond mij trouw terzij.
  Uw Woorden raken mij
  die maken mijn hart vrij.
  Op U kan ik vertrouwen
  op Uw genade bouwen.
  Vertrouw niet op mensen
  die ons soms zo verwensen.
  Die eigen eer nastreven
  door ijdelheid gedreven. P. Groeneveld
  ZO NU EN DAN☻

  21 juni☻

  Ik werd wakker deze morgen.
  De vogels zingen zo mooi,
  hier hoog in de bomen.
  Ik zou vaker omhoog moeten kijken. 
  Goede dingen komen van boven.
  Wij volgen allemaal onze onzekere reis.
  Hunkerend naar houvast.
  Vrede en vreugde komen van Hem
  We kunnen deze wereld winnen.
  Met de Heer die alles weet.
  Als je goed kijkt zie je een beetje hemel boven de aarde. A.vd Klaauw


  zwanger-bewegende-animatie-0034

  MIJN DOCHTER RAAKTE ZWANGER OP HAAR 14E☻ 21 juni☻ De dochter van Corrie (52) raakte op haar 14e zwanger en beviel op haar 15e van haar zoontje Levi. “Wij schaamden ons als ouders; het voelde alsof we gefaald hadden.”“Toen Wendy vertelde dat ze zwanger was, was ik ontzettend boos en heel verdrietig tegelijk," vertelt Corrie. Samen met Wendy (nu 17) vertelt ze haar verhaal aan Beam. "Ik heb tien minuten stil zitten huilen, totdat mijn eerste boosheid weg was. Ik dacht: als ik nu mijn mond opendoe, gaat het niet goed. Dan ga ik haar alleen maar verwijten maken: hoe kun je zo stom zijn? We hadden immers vaak genoeg gezegd dat ze geen seks mochten hebben. Wij schaamden ons als ouders en het voelde alsof we gefaald hadden."Al kregen we geen negatieve reacties. Iedereen in onze omgeving begreep dat het veel zorgen en vragen met zich meebracht, en de meesten vonden het heel vervelend voor ons. Zowel binnen als buiten de kerk, van vrienden en vage kennissen ervaarden we steun. Dat heeft ons enorm verrast. Niemand leek ons hier verantwoordelijk voor te houden.” “Het is maar goed dat een zwangerschap negen maanden duurt, dan kun je ernaartoe groeien. Want ik ben vanbinnen heel lang boos geweest op Wendy. Ik was net weer aan mijn eigen carrière begonnen, maar die kon ik meteen in de ijskast zetten. Wendy gooide zo niet alleen haar eigen toekomst om, maar ook die van mij. Pas toen we in de zesde maand van haar zwangerschap samen een babykamer gingen maken, ben ik het leuk gaan vinden. Levi is met alle blijdschap ontvangen.” Bron:eo

  huwelijk-en-trouwerij-smiley-bewegende-animatie-0012

  IK VIND MIJN RELATIE ZO SAAI EN GEZAPIG? IS DIT HET NOU? 21 juni☻ Ik wil niet ondankbaar zijn, want ik heb een lieve vrouw, gezonde kinderen, een warm huis en een fijne baan. Maar het is de laatste tijd zo gezapig in mijn relatie, zo saai. Ik denk steeds vaker: is dit het nou? Als je net hartstochtelijk verliefd bent, kun je je vast niet voorstellen dat er ooit een moment komt in je relatie waarop je je afvraagt of het wel zo’n goed idee was, dat huisje-boompje-beestje-gedoe. Sommige stellen kunnen daar wel mee omgaan en accepteren geduldig dat het huwelijk nu eenmaal gepaard gaat met een zekere voorspelbaarheid. Maar steeds vaker kom ik mannen en vrouwen tegen die daar géén genoegen mee nemen. Niet dat ze echt ongelukkig zijn in hun relatie, maar echt gelukkig zijn ze ook niet. En dat kan natuurlijk zorgen voor verwijdering. Je zou kunnen zeggen dat het iets van deze tijd is, die onverzadigbare hang naar geluk. Ergens zit daar wel wat in: mensen zijn meer dan ooit op zoek naar kicks, gebeurtenissen of activiteiten waarbij endorfine vrijkomt, het zogenaamde natuurlijke feel good-hormoon. Het liefst ervaren ze die kick (die je ook voelt als je verliefd bent) voortdurend in hun relatie. Dan kan het beangstigend zijn als dat geluksgevoel er niet meer in alle hevigheid is. Dan kun je denken dat je tóch niet voor elkaar bestemd bent, dat je met een ander misschien gelukkiger zou zijn geweest of dat jullie relatie niet leuk genoeg is. Maar laat ik je geruststellen: elke relatie komt op een gegeven moment op het ‘is dit het nou?’-punt. Dat betekent helemaal niet dat je relatie slecht is. Het hoort bij het leven en het hoort bij de liefde. Je hoeft jezelf ook niet te verbieden die vraag te stellen, maar het is wel goed je bewust te zijn van de vragen áchter die vraag. Bron:eo

  www.christelijk-huwelijk.nl


  POEZIE

  WEES REIN (1)☻

  21 juni☻

  Wees rein als de bloemen der lente,
  want schoon is het beeld uwer jeugd.
  Het mooiste wat een meisje doet sieren,
  is eenvoud, reinheid, en deugd.

  POEZIE

  LEED VERDRIET EN ZORGEN☻

  21 juni☻

  Als leed, verdriet en zorgen
  Je vrezen doen voor morgen,
  Verlies de moed dan niet te gauw:
  Eens wordt de hemel toch weer blauw.


  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

  MIDWEEK 55+ Laatste keer 'Putten uit de Bron',  Midweek 55+ 28 augustus t/m 1 september 2017 / MIJ TROF DE GASTVRIJHEID/ Van 28 augustus t/m 1 september was de laatste jaarlijkse Midweek 55+ 'Putten uit de Bron. De fam. Degenhardt wilde deze week niet missen: "We waren heel enthousiast vorig jaar. Dat was onze eerste keer. We hebben ook dit jaar enorm genoten van de gastvrijheid. Het was ook mooi om als christenen onderling bij elkaar te zijn en het weer werkte prima mee. Jammer dat dit de laatste keer was!" De midweek is 7x georganiseerd door Piet Hopman, Jellina Braaksma en zr. Gerda Bieshaar. www.zdh.nl

  DE SPIL☻

  OPEN ZOMERWEEK☻ma 13 Aug 2018 10:30 t/m vr 17 Aug 2018 14:00 / Van maandagochtend 13 augustus tot vrijdagmiddag 17 augustus kun je naar De Spil komen voor een open retraiteweek van vijf dagen. Inschrijven voor minder dan vijf dagen is niet mogelijk. De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. ‘s Morgens na het ochtendgebed ontbijten we gezamenlijk, waarbij je ook desgewenst een lunchpakket klaar kunt maken. In de middag lunchen we met wie er op dat moment is. Overdag is er alle ruimte om te  fietsen, wandelen, varen of hoe dan ook (een dagje) eropuit te gaan. Om 18.30 is de warme maaltijd en om 19:30 uur is het avondgebed in de kapel. Begeleiding: Bart van Empel

  DE ARK☻

  MIDWEEK VAN RUST EN TOEWIJDING☻Thema: Vrees niet, want Ik ben met u. 2 t/m 6 juli/Met Gert en Magda Blonk.☻☻☻☻VAKANTIEWEEK 1 (STREEKWEEK) ervaar en geniet de leuke dingen in deze streek: van 7 t/m 14 juli/Met Henk en Gerda Schonewille)☻☻☻☻VAKANTIEWEEK 2 (met een dag uit met de bus) 14 t/m 21 juli/Met Johan en Anneke Zijlstra.Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw. Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.Conferenties tijdens de christelijke feestdagen. http://www.ccc-de-ark.nl

  DE SPIL

  THEMA:TIME MANAGEMENT MET BENEDICTUS/vr 31 Aug 2018 19:30 t/m zo 2 Sep 2018 14:30 /

  Die oude monnik uit de 6e eeuw na Christus had een paar geheimen die ook voor ons in deze tijd nog waardevol kunnen zijn. Samen verkennen we een aantal van zijn regels die ons helpen om – ondanks alle prikkels vanuit werk en sociale media – rust en orde in onze dag te houden en te kunnen blijven genieten, ook als we het druk hebben. We onderzoeken hoe die regels in ons eigen bestaan vruchtbaar kunnen zijn. We beoefenen zijn regels en je gaat naar huis met een concrete aanpak die werkt!

  Begeleiding: Marianne Groen & Marleen Hol

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITE☻

  Week 25: 19 t/m 22 juni☻ Week 27: 3 t/m 6 juli ☻Tussen herberg en klooster… Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. Ook beschikken we over een aantal fietsen waar je gratis gebruik van kunt maken. Mocht je voedingsintolerantie hebben of wanneer je vegetarisch eet dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het kan zijn dat we je vragen zelf ook het e.e.a. mee te nemen.PLEK VOOR WARE LEVENSKUNST De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God. Marianne Molenaar

  www.retraitecentrum.nl


  DE SPIL

  CHRISTELIJKE KELTISCHE SPIRITUALITEIT☻
  vr 6 Jul 2018 19:30 t/m zo 8 Jul 2018 14:30 ☻☻
  De christelijk Keltisch traditie omvat een periode van vroeg in de 5e eeuw tot ca. het begin van de 11e eeuw. We putten uit oude bronnen, waarin we fris en helder water ontdekken. De Kelten zagen het leven als een pelgrimsreis naar God. Kenmerkend is hun groot besef van Gods Tegenwoordigheid in het leven van alledag.
  De christen Kelten laten zich kennen door door hun gebeden en zegeningen die bewaard zijn gebleven. Ontroerend mooi zijn de gebeden waarin Gods ‘handschrift’ gelezen wordt in de Schepping. We gebruiken al onze zintuigen als we in de omgeving van de Spil een mooie natuur wandeling maken. De christen Kelten noemen onze zintuigen de vijf-snarige harp! Begeleiding: Emma Kraaijeveld & Maarten Goossensen


  GOD IS OVERAL TE VINDEN☻

  21 juni☻

  God is overal te vinden
  en Hij weet dat je Hem zoekt.
  Weet waar jij je zal bevinden
  Hij kijkt uit naar jouw bezoek.
  't Lijkt of God zich houdt verborgen
  die misvatting gaat niet op
  Want Hij toont bij elke morgen
  wie Hem zoekt tilt Hij uit 't slob.
  't Liefste wil God vriendschap maken
  om voor elk mens vriend te zijn
  En met liefd' ons aan wil raken
  als  het beste medicijn. J.A v Tricht

  GOD KWAM IN AL ZIJN KWETSBAARHEID☻

  21 juni☻

  God kwam in al Zijn kwetsbaarheid
  tot ons in 't Christuskind.
  Heeft voor wie Hem volgt de weg bereid
  geleid, intens bemind.
  Hij maakte het de mensen wel
  deed wonderen en genas.
  Zijn taak was zorgen voor herstel
  waar het noodzakelijk was.
  Hij ging als Zoon van God naar 't kruis
  heeft onze schuld verschoond.
  Hij ontsloot de weg naar Gods huis
  aan ons opnieuw getoond. J.A V. Tricht


  JEZUS HIJ HEEFT DUIDELIJK VOORKEUR☻

  21 juni☻

  Jezus Hij heeft duidelijk voorkeur
  te kloppen op jouw hartendeur.
  Die nog voor Hem gesloten blijft
  doordat de boze daar verblijft.
  Maar Jezus heeft geduld genoeg
  waar Hij de boze mee versloeg.
  Toen maakte jij de deur open
  en kon Jezus binnenlopen.
  Veranderd heeft de Heer toen veel
  en daarvan maakte Hij je deel.
  Je werd door Hem een ander mens
  dat leven ging naar Jezus' wens.
  Nu woont de Heiland in jouw hart
  niet door de boze meer getart.
  Want Jezus kan nu in en uit
  nu jij Hem d' hartendeur ontsluit. J.A v Tricht

  GOD LAAT ONS VOORGOED ONTWAKEN☻

  21 juni☻

  God laat ons eens voorgoed ontwaken
  als Zijn stem ons aan zal raken.
  Waardoor w' opstaan uit de doden
  zien wat ons wordt aangeboden.
  Nieuwe hemel nieuwe aarde
  eeuwige vreugd van grote waarde.
  't Eeuwig leven nooit meer sterven
  dat laat God ons eens verwerven.
  Uitziend naar de blijde morgen
  volgt nieuw leven zonder zorgen.
  Om met Gods geliefden samen
  Zijn grootheid, trouw en liefd' beamen. J.A. v Tricht


  HEIMWEE NAAR HUIS☻

  21 juni☻

  Seizoen van 't prille groen, van het ontwaken,
  is haast voorbij, de zomer is nabij.
  Zon brengt meer leven in de brouwerij,
  zijn warme stralen doen ons lichaam blaken.
  Vertrekken, reizen willen wij gaan maken,
  wij voelen ons een vlinder, licht en blij.
  Verkennen, in ons doen en laten vrij,
  natuur doet velen in vervoering raken.
  Herinnering aan 'n hemels Paradijs ?
  Toen wij van al het schoon genieten mochten,
  toen had voor ons die schoonheid nog geen prijs.
  Genieten van Gods pracht op onze tochten
  veraangenaamt zacht onze aardse reis.
  Gemis, geeft dat het weten wat we zochten ? P.Laneuze


  DE LANGSTE DAG☻

  21 juni☻

  Zomer zonder wolken,
  bloemen die vreugde vertolken.
  Bomen vol lover en groen.
  Bijen ze geven de bloemen een zoen.
  Stralende hemel vol lach.
  Lachende zon, de langste dag.
  Vol van gloed en vol kleuren.
  Gaat er vandaag iets gebeuren?
  Misschien, of moeten we nog wachten
  en komen weer langere nachten.
  Maar eens zal de dag weer blinken
  als Gods trompetten klinken.
  Dan komt daar het grote wonder.
  De zon gaat nooit meer onder.
  Alles zal stralen en groeien,
  Gods liefde blijft eeuwig bloeien.
  Als God met Zijn zonlicht strooit
  wordt de dag langer dan ooiit.
  De zon gaat nooit meer onder.
  We kijken uit naar dat wonder. D.Beijersbergen-Groot

  WEER OF GEEN WEER☻

  21 juni☻

  De zon schijnt bleek door grijze wolken heen,
  hoewel reeds vele weken achtereen
  hij al heel vroeg op het appel verscheen
  en stralend lachte tegen iedereen.
  Alleen de kwekers vrezend voor hun kweek,
  zij waren daardoor dagenlang van streek.
  Ook zij, getroffen door een zonnesteek,
  misschien dat daarom 'm nu de lust ontbreekt.
  Op zon en mooi weer hoopt de wandelaar,
  die liever niet ziet vallen pijpestelen.
  Het weer, voor God een groot probleem elk jaar,
  Hij die naar beste weten zal verdelen,
  wil bovenal dat elk er wel bij vaart,
  wil dat Zijn schepsels blij Zijn schepping delen. P.Laneuze

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

   


  GEVALLEN VROUW☻

  21 juni☻

  Gevallen vrouw,
  de wereld andersom,
  het lichaam stuk,
  het leven krom.
  Opstaan,
  verder gaan,
  pijn, onzekerheid.
  Leven
  in verleden tijd.
  Mensen die helpen
  de wonden te helen.
  En 't blijkt;
  er zijn velen
  die Gods licht
  verspreiden,
  en helpen op weg
  naar betere tijden.
  Dank Heer
  voor de handen
  waarin Uw licht
  voor mij mag branden. D.Beijersbergen-Groot


  ZON ZONDER WOLKEN☻

  21 juni☻

  Zon zonder wolken,
  helder in 't heelal.
  Licht voor de volken,
  troost bij ongeval.
  Bloemen die stralen,
  en dorsten naar water,
  blijven verhalen
  van nu en van later.
  Vogels die zingen
  hun lied in de morgen,
  ze doen me verdringen
  de pijn en de zorgen.
  Licht van het leven,
  zang als gebed
  willen krachten ons geven;
  Gods liefde die redt.
  Handen gevouwen:
  'Heer wees nabij
  Geef ons vertrouwen,
  zon en bloemen voor mij.' D. Beijersbergen-Groot


  MIJN STEUN EN TOEVERLAAT☻

  21 juni☻

  Ik mag in mijn leven 
  met vertrouwen,
  op Jezus, mijn Redder,
  mijn Rots bouwen.
  Hij is mijn steun 
  en toeverlaat, 
  een Vriend die 
  met mij meegaat.
  Ook al gaat het over 
  bergen en door dalen,
  samen zullen we 
  de eindstreep halen. J.Troost


  IN HET BOS☻

  21 juni☻

  Al wandelend
  in het bos,
  genieten van alles 
  om mij heen,
  dit is zo 
  wonderlijk gemaakt,
  dit kan God de 
  Schepper alleen. J.Troost


  DE STILTE OPZOEKEN☻

  21 juni☻

  Even terugtrekken 
  de rust opzoeken,
  wandelen, bezinnen
  en lezen in boeken.
  Hier zit ik dan 
  helemaal alleen, 
  de wereld ontvluchten,
  geen mens om mij heen.
  Bijbellezen, overdenken, 
  contact zoeken met Hem,
  bidden en luisteren 
  naar Zijn stem. J.Troost


  EEN NIEUW MENS☻

  21 juni☻

  Opnieuw geboren
  een nieuw mens
  maar wel in deze
  wereld
  met verleiding en 
  geweld
  totdat wij sterven
  en Hem zullen zien
  het Koninkrijk
  mee erven
  dat is Jezus genade
  voor iedereen / E.Brunelli

  IJDEL IS DE MENS☻

  21 juni☻

  Doe geen kwaad
  begeert geen zilver
  of goud
  het vergaat voor 
  uw ogen
  ijdel is de mens
  blind zijn zijn ogen. E.Brunelli  HET LEVEN☻ 21 juni☻ Het leven is kwetsbaar het glijdt zo weg je krijgt een kind en de dood neemt het weg ouder worden is een geschenk omdat God je nog de tijd geeft maar de dood komt  voor ieder mens/E.Brunelli


  adameneva

  EVOLUTIE EN HISTORISCHE ADAM HEEL LASTIG TE COMBINEREN☻ 13 juni☻ ‘Waarom geloven mensen in de evolutietheorie? „In evolutie is de mens het product van miljoenen jaren evolutie terwijl Jezus Adam en Eva in het ‘begin van de schepping’ plaatst (Markus 10:6). Heeft Jezus dan per ongeluk een paar miljoen jaar ingeslikt? In de evolutie is de mens geëvolueerd; en niet – zoals de Bijbel zegt – geformeerd uit stof en uit de rib van een man. (…) In evolutie is de dood er altijd al geweest. Terwijl het volgens orthodoxe christenen pas haar intrede deed na de zondeval van Adam en Eva.” zowel Jezus als Paulus de eerste hoofdstukken van Genesis heel letterlijk namen. Adam en Eva, de zondeval, de zondvloed. Maar als je evolutionisten mag geloven, hadden zij (Jezus en Paulus, -red.) het fout. Wat laat dat over van de rest van de Bijbel? Want als Jezus en Paulus het niet bij het rechte eind hadden rondom Adam en Eva, de zondeval, de zondvloed… waarom zou je de rest van wat er in de Bijbel staat dan nog langer lezen zonder daar een hele grote dikke korrel zout aan toe te voegen? Dat is waar het hier ten diepste om gaat.”

  genesis

  WAPENEN TEGEN SLANGENGIF☻ 13 juni☻ Christenen hebben de focus op het kruis. Dat kruis is geworteld in Genesis, en juist die wortel ligt heel erg onder vuur.” Christenen denken verschillend over de ouderdom van de aarde. De een houdt het bij zes- tot tienduizend jaar, wat je uit de Bijbel kunt afleiden, de ander denkt aan vierenhalf miljard, wat evolutionisten beweren. Je zou voorzichtig kunnen stellen dat meer dan de helft van de christenen op Opwekking niet uitgaat van een Bijbelse ouderdom van de aarde, of het niet weet. Zo’n veertig procent gaat uit van een jonge aarde.” Er is verwarring. Vooral onder jongeren leeft de vraag: wat is nu waarheid? Gaandeweg kwam ik er steeds meer achter dat de Bijbel betrouwbaar is. Nu we weten dat Adam en Eva nooit echt bestaan hebben, is de kernmythe van het christendom vernietigd. Als er nooit een Adam en Eva zijn geweest, was er nooit een zondeval. Als er geen zondeval is geweest, is er geen noodzaak voor redding. Als er geen noodzaak voor redding is, is er geen noodzaak voor een Redder. „In Genesis 3:1-5 doet de slang drie dingen: hij trekt Gods Woord in twijfel, ontkent dat God gelijk heeft en houdt een valse belofte voor. Dat zie je vandaag de dag ook gebeuren. Dat er een zondvloed is geweest? Dat Jezus is opgestaan? Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Om christenen – en vooral jongeren – tegen dit slangengif te wapenen, schreef Van Heugten zijn boek. De reeks is bedoeld voor een breed publiek, om christenen weerbaar te maken voor alles wat er op hen afkomt. Uitermate geschikt om te gebruiken op scholen.”

  www.weet-magazine.nl


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻☻zondag, 17. juni 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00  Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  SCHOOLVAKANTIES 2018☻

  zomervakantie-2018

  BASISSCHOOL/VOORTGEZETONDERWIJS☻ Zomervakantie 2018 Noord 21 jul 2018 2 sep 2018 30 t/m 35 Zomervakantie 2018 Midden 14 jul 2018 26 aug 2018 29 t/m 34 Zomervakantie 2018 Zuid 7 jul 2018 19 aug 2018 28 t/m 33

  bouwvak

  BOUWVAK 2018☻ Bouwvak 2018 Noord 6 aug 2018 24 aug 2018 32 t/m 34 Bouwvak 2018 Midden 30 jul 2018 17 aug 2018 31 t/m 33 Bouwvak 2018 Zuid 23 jul 2018 10 aug 2018 30 t/m 32

  REVEILWEKEN☻☻

  NEAR EAST MINISTRY REVEILAVOND/20 april☻

  WEEK 1 | 21-27 JULI |

  Kroeze Danne, Ambt Delden/

  WEEK 2 | 28 JULI-3 AUG |

  NEM-terrein, Voorthuizen/

  WEEK 3 | 4-10 AUGUSTUS | NEM-terrein,

  Voorthuizen/ Wees welkom op de

  Near East Ministry Reveilavond om samen te ontdekken

  wat we kunnen leren als we Sjabbat vieren. Hoe?

  Door samen te eten, vieren en te (aan)bidden.

  Het begin van de Sjabbat vieren, de maaltijd met

  elkaar delen, bidden voor Israël en de buurlanden en tijd

  voor lofprijs & aanbidding en een geloofsopbouwende

  overdenking. Dat is de inhoud van de Reveilavond.

  De bijeenkomsten zijn altijd van 18.00 – 21.00 uur

  (inloop 17.30 uur) in de Menorah zaal op het NEM-centrum.

  Dit evenement wordt een paar keer per jaar gehouden

  REVEILWEKEN/

  VRIJWILLIGERSGEZOCHT☻

  Vrijwilligers gezocht Wil je meewerken aan de Reveilweken

  of ken je mensen in je omgeving die keigoed zijn in tiener-/

  kinderwerk, gesprekken leiden, of praktische duizendpoot zijn?

  Wij komen graag in contact!

  GEBEDSREIS VOORJAAR 2019☻

  De Gebedsreis van oktober wordt

  verplaatst naar voorjaar 2019.

  Wij organiseren veel met weinig mensen en

  door de ontwik-kelingen binnen ons team,

  kunnen wij de Gebedsreis later aanbieden dan we hoopten.

  Bedankt voor je begrip! Zodra we meer informatie hebben,

  melden we dat.

  www.nemnieuws.nl

  week-van-hoop

  DE HOOP ORGANISEERT VOOR DE TWEEDE KEER DE HOOP☻ In de week van 17 t/m 23 juni organiseert De Hoop voor de tweede keer een ‘Week van Hoop’. Met sprekers zoals Hans Maat, Danny Dane en Hanneke van Dam. De hele week wordt er van alles georganiseerd bij De Hoop, de christelijke ggz-instelling voor mensen met een verslaving of psychische problemen. De week begint op zondag met een Lofprijs special waarbij we samen God loven. Op woensdag 20 juni kunnen bezoekers seminars volgen op locaties in Dordrecht, Veenendaal en Vlissingen. Deskundigen uit de zorg gaan in op verschillende thema’s, zoals “Praten met je Puber” en “Verslaving in een gezin”.

  faithkeepers

  FAITHKEEPERS/vrijdag 22 juni 2018 Gomarus Scholengemeenschap Gorinchem Doelgroep: 15-18 jaar, 18-21 jaar, 21+ jaar /Het Midden-Oosten, de geboorteplaats van het christendom. Christenen en andere minderheden worden vervolgd, uit hun huis gedreven en gedood. Hun kerken, gebedshuizen en belangrijke plaatsen worden kapot gemaakt, vernietigd tot dat er niets meer van over is.'' Faithkeepers vertelt de verhalen van de individuen achter de grote verhalen en legt de effecten van de genocide uit in de film. Indrukwekkende documentaire over christenvervolging in het Midden-Oosten en de situatie in Egypte, Syrië en Irak. Deelname aan deze avond kost vijf euro t.b.v. Muskathlon van Open Doors. Tijdens deze avond zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten. Vooraf kunt u wat drinken en een Jordaans hapje nuttigen. Aanmelden via mail met naam en hoeveel mensen u/jij komt: dienenisdoen@gmail.com Voel je welkom en neem je vrienden, familie en bekenden ook mee!


  OVERLIJDEN

  sterkte

  GODS TROOST IN DROEVE DAGEN☻ 21 juni☻ Gods armen om ons heen geslagen. Zijn troost in elke zware slag. Zijn handen die ons willen dragen. Een nieuwe morgen als Gods lach. Troost bij tranen vol verdriet. In elke zonnestraal Gods licht. Zijn wakend oog die ons ook ziet. In elke glimlach Gods gezicht. Troost in dagen zonder zon, als 't licht voor even wordt gedoofd. Ons laven aan Gods milde bron. Een troost voor ieder die gelooft. Zo gedragen door erbarmen, in de slagen van het harde leven. Om ons heen Gods vaderarmen, die ons liefde de sterkte geven. Bij het verlies van een kind. D.Beijersbergen-Groot

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet


  LEGER DES HEILS 

  KONING WILLEM ALEXANDER OPENT NIEUWE LEGER DES HEILS LOCATIE IN AMSTERDAM☻

  13 juni☻

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent vrijdagmiddag 22 juni de Noordkaap, een nieuwe multifunctionele woonvoorziening van het Leger des Heils in Amsterdam. De locatie in Amsterdam Noord biedt integrale zorg en huisvest kwetsbare mensen, vanuit verschillende achtergronden, zelfstandig of in groepsverband.

  De Koning opent het nieuwe gebouw samen met bewoners en krijgt aansluitend een rondleiding, waarbij hij spreekt met bewoners en betrokkenen.  “We vinden het een grote eer en zijn zeer verheugd dat onze Koning de Noordkaap officieel wil openen”, aldus Envoy Ed Bosma, algemeen directeur Leger des Heils Amsterdam. “Wat deze locatie uniek maakt, is de integrale aanpak van zorg die op deze plek samenkomt. Naast een woonfunctie voor onze ‘eigen’ bewoners, biedt de Noordkaap faciliteiten voor buurtbewoners.” Zo is er een Bij Bosshardt (huiskamer voor de buurt) en een tweedehandskledingwinkel.
  De Noordkaap biedt een thuis aan cliënten uit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en crisisopvang voor gezinnen. Iedere bewoner beschikt over een eigen appartement, waardoor het mogelijk is hem te begeleiden naar (meer) zelfstandigheid. Deze woonvoorziening is gehuisvest in een voormalig kantoorpand dat volledig is vernieuwd. Op de bovenste verdiepingen van de Noordkaap bevinden zich kantoren van de ambulante afdelingen.

  LEGER DES HEILS

  STAP RICHTING HOOGWAARDIGE TEXTIELRECYCLING☻

  13 juni☻

  De Fiber Sort Machine, die op basis van infrarood textielmaterialen herkent, is sinds woensdag operationeel. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber opende de innovatie.

  Deze Fiber Sort Machine zal zich niet voor de gek laten houden door een label’, zei Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber woensdag tijdens haar speech. Kledingetiketten blijken lang niet altijd de waarheid te vermelden als het gaat om de samenstelling van het materiaal. Dat is problematisch voor bedrijven die niet-herdraagbaar textiel op een hoogwaardige manier willen recyclen door er nieuwe stoffen van te maken. De techniek die daarvoor wordt gebruikt, vervezelen, kan namelijk alleen worden toegepast op kleding die voor honderd procent uit hetzelfde materiaal bestaat. De Fiber Sort Mac …


  STRIJDKREET

  hartsleutel

  WAT IS ER ZO SLECHT AAN PROSTITUTIE☻ 13 juni☻ In Nederland is de wetgeving rond prostitutie zo geregeld dat iedereen seks kan kopen en verkopen. Het is legaal. Ook om iemand anders aan het werk te zetten in de prostitutie en daar geld voor te krijgen. Het is big business, er wordt enorm veel geld mee verdiend. En dat terwijl prostitutie ontzettend schadelijk is. Dat is mijn grootste probleem met prostitutie: de vrouwen die in de prostitutie zitten wordt hun vrijheid, gelijkwaardigheid en lichamelijke intregriteit ontnomen. Het zijn bijna allemaal kwetsbare vrouwen. Het grootste deel van hen komt uit Oost-Europa en ontvlucht hiermee de armoede. De meeste vrouwen hebben een verleden van seksueel misbruik. En dan heb ik het nog niet eens over al die vrouwen die door mannen worden gedwongen om dit te doen. De schadelijke gevolgen van het verkopen van seks zijn voor de vrouw groot, zowel lichamelijk als geestelijk - of ze er nu zelf voor koos of niet. In ons land is het kopen van seks sinds 2000 legaal. In Zweden is het kopen van seks juist strafbaar. Ik vind dat de beste aanpak van prostitutie."


  SCHAPEN HELPEN MET HEIDEN BEHEER OP DE SPRENGENBERG☻ 13 juni☻ Kom je in juni naar De Sprengenberg dan is de kans heel groot dat je schapen tegenkomt. Op de heide graast namelijk een kudde van ongeveer 200 schapen en bij schaapskooi graast een clubje op het weiland. Natuurmonumenten is hiervoor recent een samenwerking aangegaan met schaapherders Wim Schraven en Susanne Lejuez van  Scheperij Salland. Schapen op de heide geeft niet alleen een nostalgisch gevoel, ze zijn ook onmisbaar voor gezonde heide. Schapen zorgen er met hun gegraas voor dat heide grazig en vitaal blijft en ze houden ook jonge boompjes kort. Jos Schouten, boswachter in Salland is na vier jaar schapenbegrazing op De Sprengenberg voorzichtig enthousiast: "Schapen verspreiden de zaden van uitgebloeide kruiden naar nieuwe groeiplaatsen en hebben met hun mest een positief effect op het bodemleven. Planten als mannetjesereprijs en muizenoor breiden zich voorzichtig uit. Mestkevers nemen toe en daar profiteert de grauwe klauwier weer van." De komende jaren werken de provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug aan het herstel en de uitbreiding van de heide. Een pallet aan maatregelen, waaronder begrazing door schapen op de heide gaat er voor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide, behouden blijft en versterkt wordt.

  watervlooien

  MARKER WATER WADDEN VOL WATERVLOOIEN☻ 13 juni☻ Het water van Marker Wadden zit vol met watervlooien en watermuggen. Dat ondervond boswachter André Donker tijdens een duik in een slibgeul bij Marker Wadden. De duikende boswachter zag onder water nauwelijks een hand voor ogen. “Ik zag vooral een dichte miste mist van watervlooien. Door deze explosie van waterleven was het zicht maximaal slechts 50 cm.” André dook 16 mei met zijn vaste onderwatercameraman, vrijwilliger Jackie Oomen, op drie plekken in het water van Marker Wadden. Vooral in het meest noordelijke slibdeel wemelde het van de watervlooien. “Echt enorm. Dat zie je ook direct terug in de aanwezigheid van andere dieren. Watervlooien zijn ideaal voedsel voor jonge vissen zoals spiering die in de slibgeulen opgroeien. En daar komen weer vogels op af zoals visdiefjes, dwergsterns en meeuwen.” De boswachter zag ook een nieuw onderwaterlandschap. “Twee jaar geleden was dit een donkere, troebele wereld met heel veel slib in het water. Nu zag ik op een maximale diepte van 2.8 meter een grillige bodem met onderwaterduinen of zandbanken. Op de bodem zag ik garnaalachtigen en een klein begin van waterplanten.”Het koste de boswachter wel enige moeite om het water in en uit te gaan. “De kleibodem is superzacht en stoft enorm bij beroering. En de oeverranden zijn feitelijk te slap om als duiker het water in te gaan. We hebben zelfs een keer hulp moeten vragen om weer los te kunnen komen met onze zware uitrusting. Lastig om in te werken, maar ook heel mooi. Marker Wadden heeft zachter oevers, in tegenstelling tot de rest van het Markermeer. Dat was een belangrijke voorwaarde van dit natuurproject. Die zachte oevers zitten boordevol met leven. Dat merkte is ook met het verlaten van het water, toen groene kikkers me met hevig gekwaak uitluiden.”


  Rail-_Away

  DWARS DOOR EUROPA EN INDIA RAILWAY☻ 21 juni☻ Van de Alpen in Zwitserland tot de Himalaya in India. Deze zomer neemt Rail Away de kijker weer mee naar bijzondere landschappen, culturen en toeristische bezienswaardigheden. In de mooie herhalingen bezoeken we onder andere India, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. De reis begint in Zwitserland per Gotthard-spoorlijn, die een goede indruk van het land geeft. In juli maakt Rail Away een uitstap buiten Europa, namelijk naar India. In Noord-India rijdt de India Toy Train, oftewel de speelgoedtrein. In augustus gaat Rail Away door Duitsland en Italië. De eerste zaterdag van de maand is een reis langs de Rijn, van Keulen naar Frankfurt, het financiële centrum van Europa. Ook volgen we de Ligurialijn. Vanuit Genua loopt deze spoorlijn tot aan La Spezia, waarbij kilometerslange tunnels worden afgewisseld door prachtige dorpen en streken, zoals de Cinque Terre. Bron:Christelijknieuws visie

  WORDT ABORTUS LEGAAL IN HET GEBOORTE LAND VAN DE PAUS☻ 21 juli☻ Vandaag stemt het Argentijnse congres over legalisering van abortus. Daarmee staat het geboorteland van de paus op een kruispunt in zijn geschiedenis. Hoe de stemming uitvalt, is nog helemaal onduidelijk. Het wetsvoorstel verdeelt het geboorteland van paus Franciscus volgens NRC.nl tot op het bot. “Argentinië was op veel vlakken een pioniersland in Zuid-Amerika,” schrijft correspondent Nina Jurna. “Zo voerde het in 2010 als eerste land in de regio het homohuwelijk in, maar abortus ligt hypergevoelig.” President Mauricio Macri (1959), persoonlijk gekant tegen legalisering, gaf eerder dit jaar zijn goedkeuring aan behandeling van de wet in het congres. Wel bepleitte hij een ‘verantwoord’ debat. Hoe de beslissing vandaag zal vallen, weet niemand. Van ruim twintig volksvertegenwoordigers is volgens Jurna namelijk niet bekend hoe zij zullen stemmen. Abortus is op dit moment strafbaar in Argentinië. Daarop bestaan twee uitzonderingen: als het leven van de moeder door de zwangerschap gevaar loopt, of als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting. Maar volgens Jurna zijn artsen ook in die gevallen huiverig om een abortus uit te voeren, “uit angst toch te worden vervolgd”. Bron:Visie/eo

  biechtstoel

  ITALIAANSE PRIESTER VINDT 36.000 EURO IN BIECHTSTOEL☻ 21 juni☻ Achtergelaten door een genereuze weldoener, of door een crimineel met spijt? Een priester in Rome heeft vorige week een wonderlijke vondst gedaan: in de biechtstoel lagen opeens twee zakken met in totaal € 36.000. Het is onduidelijk of het geld is achtergelaten als gift. Pastoor Giovanni Martire Savina vond het geld niet aan de kant van de biechtende kerkganger, maar onder de stoel van de biechtvader zelf. Omdat Savina dacht dat het om een bompakketje ging, belde hij de politie. De agenten vonden tot hun verrassing geen explosieven, maar pakjes met bankbiljetten van € 50. De politie vermoedt dat het kleine fortuin is achtergelaten door een genereuze weldoener, of door een crimineel met spijt. Zolang het onderzoek loopt, blijft onduidelijk of de priesters van het Italiaanse kerkje in de buurt van Vaticaanstad het geld mogen houden. “Zeker, zo’n bedrag zou nuttig zijn voor de kerk,” geeft Savina toe aan de Italiaanse krant Il Messaggero, “maar dat mag niet ten koste gaan van iemand anders.” De priester vindt wel vaker giften in de biechtstoel: “Tot een paar jaar geleden liet zo nu en dan iemand een substantieel geldbedrag achter, soms zelfs duizend euro, maar nooit zoveel als dit.” Bron:Visie/eo

  Gevaren_op_internet

  KLIKSAFE NEEM FILTERNET OVER☻ 7 juni☻ Vandaag (vrijdag 1 juni, red.) is het contract getekend: Kliksafe neemt de FilterNet-activiteiten over. De EO heeft besloten FilterNet aan Kliksafe over te doen, om zich zo meer te kunnen richten op haar kernactiviteiten als omroep. Kliksafe, als grootste filteraar van Nederland, is blij met de aankoop. De huidige 12.000 FilterNet-klanten zullen per 1 januari 2019 overgaan naar Kliksafe. Voor de klanten verandert er niet zo veel. De FilterNet-klanten blijven gebruik maken van hun FilterNetsoftware, en de Kliksafe-klanten van de gefilterde verbinding van Kliksafe. Zowel FilterNet als Kliksafe werken al jaren aan filtering op grond van Bijbelse waarden en normen, en de producten vullen elkaar mooi aan. Een beetje weemoed hebben we wel na 17 jaar natuurlijk, maar we zijn als EO trots op deze stap voor FilterNet. We dragen FilterNet over omdat het niet meer bij de taken als omroepvereniging past. De EO is gericht is op het vertellen en doorgeven van geloofsverhalen. FilterNet vraagt specialistische kennis op het gebied van ICT en Telecom. De EO kan FilterNet de komende jaren niet meer de juiste aandacht geven. We zijn daarom erg blij dat Kliksafe, de filterspecialist in Nederland de ambitie heeft om FilterNet door te ontwikkelen. Bert Jan Peters, algemeen directeur Kliksafe: “Kliksafe is gespecialiseerd in het aanbieden van gefilterd internet. Bron:cip

  Cijferkaart

  NEDERLAND MEEST ONCHRISTELIJKELAND☻ 7 juni☻ Nederland is het meest onchristelijke land van West-Europa. Ook telt West-Europa heel veel mensen die zich christen noemen maar niet geloven in de God van de Bijbel. Het onderzoek toont op een pijnlijke wijze aan dat in het gebied waar het protestantse christendom is ontstaan en het katholocisme voor het grootste deel is gesticht één van de meest seculiere delen van de wereld is geworden. Desondanks beschouwt de meerderheid zichzelf nog steeds als christen, hoewel men zelden naar de kerk gaat. In bijna ieder West-Europees land zijn er meer niet-praktiserende christenen (christenen die een paar keer per jaar naar de kerk gaan) dan praktiserende christenen (christenen die wekelijks naar de kerk gaan). In de 15 onderzochte landen gaat 18 % wekelijks naar de kerk. Verder omschrijft 46 % zichzelf als christenen die niet per se in de God van de Bijbel geloven. In totaal heeft 24 % van West-Europa zich volledig van het christelijk geloof afgekeerd. De meeste niet-gelovigen bevinden zich in Nederland (48 % van de Nederlandse bevolking), Noorwegen (43 %) en Zweden (42 %). De meerderheid van de West-Europese landen geeft tegelijkertijd aan dat kerken en andere religieuze instanties een belangrijke rol spelen op het gebied van armoedebestrijding en maatschappelijk werk. Op ethisch gebied is er een groot gat niet niet-praktiserende christenen en praktiserende christenen. Zo is 52 % van de praktiserende christenen voorstander van legale abortus. Bij niet-praktiserende christenen gaat het om 85 %. Bron:cip


  Inhoud blog
 • De noodzaak van bekering
 • Het licht voor mensen
 • Zonder liefde voor het goede
 • Een nieuw leven
 • Rijk of te vreden
 • Ieder mens een schepsel van God
 • Dag moeder dag
 • Verlossing vinden
 • Afgedwaald van God
 • Zonden

  TWITTER HET GELOOF


  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (23)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (128)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (20)
 • Gods liefde (12)
 • Het leven (9)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!