NIEUW: Blog reclamevrij maken?

☻☻☻☻16 september☻☻☻☻

HET WOORD VAN GOD

GODSWOORD☻

GOD WEET ALLES☻
9 september☻
Gods alwetendheid heeft alles te maken met zijn eeuwige natuur. In 1 Johannes 3:20 vinden we een belangrijke maar eenvoudige openbaring:
God weet alles. Er is niets wat God niet weet. Van het kleinste insect tot de verste ster in de melkweg, er is niets wat God niet volkomen doorgrondt.
God weet dingen over ons die we zelf niet eens weten. Geloof je bijvoorbeeld werkelijk wat we gisteren zagen (zie Matteüs 10:30), dat Hij het aantal haren op je hoofd weet?
God kende ook het aantal inwoners van de stad Nineve (zie Jona 4:11).
Hij wist – en controleerde – de groei van de plant die Jona schaduw gaf.
Hij wist – en controleerde – de activiteiten van de worm die ervoor zorgde dat de plant weer verdorde (zie Jona 4:6,7).


HET WOORD VAN GOD

GODS WOORD IS GEESTELIJKE VOEDING☻
9 september☻
Als je eenmaal opnieuw geboren bent, heb je voeding nodig . Gods Woord voorziet in geschikt voedsel voor geestelijke groei. Als je geestelijk een baby bent, heb je melk nodig:
…en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke,onvervalste melk,opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid (1 Petrus 2-2)
Velen van ons kunnen getuigen dat toe we nog maar pas wedergeboren waren, het enige wat we wilden lezen de Bijbel was. We werden geboren als gezonde zuigelingen,met een gezonde honger naar alles wat ons echt kan voeden. Als we verder opgroeien hebben we echter steeds meer vast, stevig voedsel nodig. In Hebreeën 5 vertelt de schrijver aan Joodse mensen (die vanuit hun achtergrond kennis hadden van de Bijbel) wat sommige van ons moeten horen: dat op basis van alles wat je weet, je meer zou moeten kunnen dan je nu kan.


GODSWOORD

GODS WOORD IS HET ZAAD VOOR EEN NIEUW GEBOORTE☻
9 september☻
Het is door Zijn Woord dat we daadwerkelijk in Zijn gezin worden gebracht.
Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd heb tot ongeveinsde broederliefde,heb dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren, en niet van vergankelijk, maar van onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God (1 Petrus 1:22-23
Het onvergankelijk zaad, is Gods Woord door geloof ontvangen wordt in ons hart, en daardoor de nieuwe geboorte tot stand komt. De aard van het zaad bepaalt de aard van het leven dat er uit voortkomt. Al je een appelzaadje plant , krijg je geen sinaasappelboom. Het Woord van God is onvergankelijk en het leven dat er uit voortkomt is dus ook onvergankelijk . Het is Goddelijk, heilig, eeuwig.
GEBED

UW VADERLIJK GEBED☻

20 augustus☻

Vader, wat mooi

dat U in ‘Onze Vader’

ons leerde bidden voor elkaar;

vergeef ons onze schuld.

Zo leerde U ook schulden van de ander

als die van ons te zien,

U gaf ons zelfs nog meer in wat U leerde,

want alles wat wij vragen

in Uw Vaderlijk gebed

het is niet voor ons zelf

maar voor elkander,

zo brengt U door dat woordje ons

ons kindschap in verbondenheid

in wat wij aan U vragen.

Geef dat Uw wil door ons

mag worden uitgedragen. C.Poelman-Duisterwinkel

GEBED♣

HET GAAT OM U☻
9 september☻
Laat mij zijn
doorzichtig als glas,
zodat U,
mijn Bron,
zichtbaar wordt.
Laat mij zijn
als een spiegel
waarop
het licht van uw boodschap
wordt weerkaatst.
Laat mij zijn ...
Heer,
neem zo mijn leven
in Uw handen,
opdat ik het werk zal doen
waar U mij voor hebt bestemd.
En geef,
dat in alles wat ik doe,
ieders oog
van mij naar U
wordt verplaatst.R.Klapwijk-vd Wal

GEBED

HET GEBED VAN MIJN MOEDER☻

20 augustus☻

Mijn gedachten aan vroeger

aan het gebed van mijn moeder

's avonds voor het slapen gaan

zo vol eerbied en ontroering

handjes gevouwen oogjes stijf dicht

dat heeft mijn hart aangeraakt

Mijn lieve moeder je wist het niet

maar de gebeden van vroeger

openden voor mij het hemels licht/E.Brunelli

GEBED

VLUCHTELING☻
9 september☻
Heer Jezus, ik leg haar aan
de troon van Uw genade.
Ze vroeg zo heel indringend,
smekend, bid jij ook voor mij?
Ontferm U over haar Heer en
sla haar in Uw liefde gade,
wees barmhartig, heel nabij,
en maak haar van zorgen vrij.
Zij is een vluchteling en heeft
geen hoop meer voor de toekomst
geen ouders, geen familie meer
geen werk en daarom smeek ik
U o Heer, maak haar toch blij.
Amen ! P.Groeneveld

GEZEGDES☺

9 september☻
je leven wordt bepaald door het lot – Psalm 16:5 (‘Gij onderhoudt mijn lot.’)

QUOTES**

9 september☻

God beloofde geen dagen zonder pijn, een lach zonder verdriet, zon zonder regen. Maar Hij beloofde ons kracht voor de dag, troost voor tranen en licht voor de weg."

PSALM☻

9 september☻

"God de HERE is het licht in mijn leven. Hij beschermt mij altijd. Hij schenkt vergeving en herstelt ons in ere. Mensen die volkomen naar Zijn wil leven, worden rijk door Hem gezegend."Psalm 84:11


KORTE GEDACHTE**

9 september☻

Schoonheid en harmonie vervullen het leven van degene die in staat is om van de ander te houden en dat ook te laten merken in zijn doen en laten. Natuurlijk zijn er dagen van ontgoocheling die als een bittere nasmaak blijft hangen en dan dreigt het gevaar dat ons hart zijn rust verliest. Maar elke dag kan er weer een nieuw begin gemaakt worden om weer bij God uit te komen. Een dag is geslaagd wanneer de scherpe pijn van een beproeving er niet in slaagt ons verlangen te doven naar de vervulling van ons bestaan.

KORTE OVERDENKING**

9 september☻

God houdt niet van pestkoppen, onderdrukkers of uitbuiters. Degenen die heersen door intimidatie en geweld zijn voor God onuitstaanbaar en een gruwel.
Wij behoren mensen die macht hebben gekregen door het exploiteren van anderen niet te verafgoden, te prijzen of belonen.CITAAT☻

9 september☻

Zoals goddeloosheid de meest directe weg is om iemand met zijn gezin van de aarde uit te roeien, zo is rechtvaardigheid de weg om iemands gezin te bevestigen.


EVANGELISCHE TEKST**

9 september☻

"Elk kind van God kan Hem gehoorzamen en de verleidingen van de wereld overwinnen door op Hem te vertrouwen en door het geloof in Jezus Christus."1 Johannes 5:4


Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (21)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (88)
 • Feestdagen (3)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (16)
 • Gods liefde (9)
 • Het leven (5)
 • Natuur/schepping (8)
 • Zieken (2)
 • BIJBELSE TEKST**

  9 september☻

  "Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht; en als wij sterven, zullen wij ook niets kunnen meenemen. Daarom moeten wij tevreden zijn zolang wij maar voeding en onderdak hebben." 1 Timotheüs 6:7-8


  SPREUKEN☺☺

  9 september☻

  "Wees niet jaloers op iemand die met ellebogenwerk in deze maatschappij vooruitkomt. Dat mag geen voorbeeld voor je zijn. Van zo iemand heeft de HERE een afkeer. Vertrouwelijk omgaan doet Hij alleen met mensen, die oprecht zijn."Spreuken 3:31-32


  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  WIE IS ONZE MEDICIJN MEESTER☻
  9 september☻
  De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken, Ps. 23:1.’
  Wat een troost, een rijke zegen, ja een diepe rust vervult het hart, als de moe gestreden zondaar zich mag overgeven in de handen van de levende God. Wat een diepe vrede vervult het hart van diegene die het leven vonden in de dood en opstanding van hun Zaligmaker. Hoewel het bij iedere persoon op een andere wijze kan toegaan, komt toch iedere gelovige tot dezelfde belijdenis: “Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie”. Ja iedere gelovige moet bekennen dat er een moment van overgave is gekomen, een moment waarin de zondaar moest bekennen verloren te gaan vanwege de zonden maar het behoud, het eeuwige leven vond uit genade om Jezus wil. Sommigen hebben lang gezocht, gebeden, geschreeuwd om genade en alles in het werk gesteld om tot eer van de Heere te leven, om uiteindelijk als het ware alles te verliezen en het leven in de Heere Jezus alleen te vinden. Anderen, zijn vanuit een diepe onverschilligheid, vaak levend in openbare zonden, in korte tijd getrokken vanuit de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Toch is er één overeenkomst; er gaat een streep door het eigen leven om het leven in Christus alleen te leven. Deze roepen met David: De HEERE is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Het is de Persoon, Jezus Christus, Die het middelpunt van het leven, het verlangen en de liefde van het hart vervuld. Hij is de medicijnmeester geworden voor ieder persoon die ontdekte dat er buiten Hem geen leven te vinden was. De Heere Jezus trok de vergelijking van het komen tot Hem door naar het gaan van de zieke mens naar de medicijnmeester: ‘Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn, Matth. 9:12.’

  MEDITATIE

  DE SCHEPPING☻

  27 augustus☻

  God schiep alles. Hij schiep alles wat je ziet in de lucht: de maan, de sterren en de planeten. En Hij schiep alles in de lucht wat je niet kan zien: de lege ruimte tussen de sterren en de zwaartekracht, waardoor de planten rond de zon draaien.

  God schiep alle dingen die je op de aarde kan zien: de bomen, de rotsen, de pinguïns en de vlinders. En Hij maakte alles op de aarde wat je niet kan zien: de bodem van de oceaan, de binnenkant van een berg en de cellen waar ons lichaam uit bestaat.


   

  TIJD MET JEZUS

  MIJN REDDER☻
  9 september☻
  HEER, God, mijn redder, overdag schreeuw ik het uit, ’s nachts zit ik stil voor u neer.(Psalm 88:2)
  Wat kun je nu eigenlijk met deze psalm? Een somberder psalm is er in de Bijbel niet te vinden. Het enige licht dat er schijnt, is dat de bidder zich tenminste nog tot God richt met al zijn nood en moeite. Maar verder is het een en al ellende. 'Ik word door rampen bezocht, mijn leven nadert het dodenrijk. Waarom, HEER, verstoot u mij en verbergt u voor mij uw gelaat?' En toch is het goed om je te realiseren: de God die onze redder is, kwam in Jezus een kapotte wereld binnen, waar rampen gebeuren, waar de dood heerst, waar mensen intens lijden, waar het kwaad overmachtig lijkt. Juist daarom kwam Jezus. Juist daardoor kunnen we zingen: 'Mijn Jezus, mijn redder.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  VREES WEKKEND BENT U☻

  27 augustus☻

  Vreeswekkend bent u; wie kan uw toorn trotseren?(Psalm 76:8)

  Het is heerlijk om in de psalmen heel veel woorden aangereikt te krijgen die ons uitnodigen om bij God te schuilen en ons door hem te laten redden. Maar er is ook een andere kant: God is groot, heilig en ontzagwekkend. God maakt zich werkelijk kwaad over zonde en onrecht. God redt, zeker, maar hij spreekt ook recht. Als we de woorden van Psalm 76 bidden leren we beseffen dat onze houding tegenover God ook het aspect van diepe eerbied en heilig ontzag moet hebben. Want de HEER haat wat zondig is, wat onrecht is, wat tegen hem ingaat. Met zijn toorn wil je liever niet te maken krijgen. Vertrouw je daarom in Jezus' naam aan deze vreeswekkende God toe en loof hem om wie hij is.Gebed: HEER, leer me ontzag voor u hebben en met diepe eerbied bij u te zijn. Dank u dat uw Zoon uw toorn heeft getrotseerd. Amen.

  Image and video hosting by TinyPic

  BEMOEDIGINGSSITE

  LEEG EN VERBITTERD
  9 september☻

  Lieve mensen,
  Dat is toch Noömie? Maar ze zei tegen hen: Noem me niet meer Noömie, noem me Mara, want de
  Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft
  mij met lege handen laten terugkomen.” Ruth 1: 19-21 (NBV)
  Het hart dat zo vol kan zijn, dat het bijna kan barsten. Vol van liefde, vol van vreugde, vol van waarheid en
  oprechtheid, vol van ontferming en vol van emoties. Terwijl het hart ook leeg en koud en ontdaan kan zijn.
  Je bron van leven kan verstopt raken door allerlei oorzaken, maar verdriet en tegenslag is wel de grootste
  van alle oorzaken. Sommige mensen verliezen al hun hoop en geloof in God, zodra er iets gebeurt dat niet
  rijmt met hun idee over God.
  Bitterheid krijgt vrij spel als mensen elkaar teleurstellen. Teleurgesteld in de kerk, in het geloof,
  teleurgesteld in het leven. Je dacht een prachtig leven te krijgen en het werd een tranendal.

  Gods zegen,

  Gerry

  BEMOEDINGSSITE♣♣

  VRIENDSCHAP VOOR HET LEVEN☻

  27 augustus☻

  Ontmoet God in je medemensen, en als dat niet makkelijk vindbaar is, zoek er dan naar!

  Lieve vrienden van bemoedigingssite☻

  Wat zijn vrienden kostbaar en zo nodig.

  Facebook genereert vrienden voor je, maar dat zijn niet de vrienden waar ik nu aan denk. Vriendschap is een langduriger relatie waar liefde en aandacht en mee leven van twee kanten centraal staat.

  Laat God ons nu tegemoet treden als Vriend en ook ronduit vriendschap met je zoeken. Vindt Hij een vriend in jou, een vriend voor het eeuwige leven? Nu, voor vandaag en voor altijd!

  Mag de Heer je roepen, bemoedigend roepen voor vriendschap en verbondenheid!

  Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  VERONGELIJKT ALS JONA☻
  15 september☻
  Als je boos bent, heel erg boos bent, vraag je dan eens af: Is het terecht dat ik boos ben?
  LIEVE MENSEN,
  Ben je boos?
  Jona was het ook, maar God stelt hem een aparte vraag: Is je boosheid terecht, Jona? Rust je boosheid op juiste gronden?
  Hanna Swart bemoedigt ons met deze bemoediging. Jona denkt God goed te kennen en toch moet hij nog meer leren over Gods liefde en zijn eigen hart en beweegredenen.
  Mag het je bemoedigen,
  Met liefs, Gerry

   www.bemoedigingssite.nl

  LAAT U ALS MENS NIET VERSTOREN☻

  27 augustus☻

  Laat u als mens niet verstoren

  om het woord van God te horen.

  Of om Gods woorden te lezen

  opgeschreven en bewezen.

  ‘t Toont dat God door alle tijden

  wil bemoedigen ons leiden.

  Die Zijn Zoon ons heeft gezonden

  als Verlosser onzer zonden.

  Weet de Heer in al Zijn luister

  vergeeft ons van zondenkluister.

  Ons naar Vader, Zoon hun wensen

  graag zien als verloste mensen.

  Weet u dan door God gedragen

  die uw wankele voet zal schragen.

  Om te wandelen over paden

  hart en ziel niet kunnen schaden.

  Vader God Hij toont ontferming

  samen met Zijn Zoon bescherming.

  Als hun vrienden en Gods kinderen

  zorgt elk dat ons niets zal hinderen.

  Samen met hen gaand op wegen

  zorgen zij voor heil en zegen.

  Waar zij ons steeds mee omringen

  met al ‘t goede dat w’ ontvingen! J.A.v Tricht

  ELKE DAG☻

  27 augustus

  Dank U voor deze oase

  in de woestijn

  een moment van

  bezinning is zo fijn

  U die ons dat geeft

  in de vroege morgen

  een woord van liefde

  en vertrouwen

  is voor heel de dag

  en hebben wij pijn

  en ziekte

  en is er lijden om ons

  heen

  op Uw woord steunen wij

  elke dag

  U laat ons niet alleen/E.Brunelli  RUST IS JE REDDING☻

  27 augustus☻

  Zoek rust en vrede dag aan dag

  en vraag of God je leidt

  of jij de kracht ontdekken mag

  nu jij weer toegewijd

  de taken op je schouders neemt

  de toekomst tegemoet

  zoek dan de rust want satan claimt

  en weet Gods rust doet goed!

  Vind rust en vrede op je weg

  de weg die jij moet gaan

  neem steeds de tijd zoals God zegt

  en neem Zijn woorden aan

  ja grijp de kansen die Hij geeft

  al snelt de tijd voorbij

  vergeet nooit wie de waarheid heeft

  Zijn waarheid maakt ons vrij.

  Zo komen wij de jaren door

  met Hem als fundament

  op school, ons werk, Hij gaat ons voor

  en alles is bekend

  de moeilijkheden die er zijn

  de tijd die ons nog wacht

  maar elk gebed, al is het klein

  hoort Hij al is het zacht.

  Hij geeft Zijn rust, Hij sterkt en draagt

  de onrust jaagt Hij uit

  geeft onbezorgdheid aan wie vraagt

  een lach, een nieuw geluid

  nu alles weer van start zal gaan

  het leven gaat weer door

  in huis, op school, in onze baan

  zoek Hem, Hij gaat ons voor! A.Holman
  GENIET...☻

  27 augustus☻

  Schoonheid zit in kleine dingen

  ook al voel je je soms rot

  zie hoe vogels fluiten, zingen

  ware blijdschap komt van God.

  Hoor hoe vroege ochtendklanken

  je vertellen van geluk

  ga God voor Zijn grootheid danken

  ook al voel je steeds die druk.

  Ga genieten van de uren

  van de dingen om jou heen

  ook al moest je veel verduren

  weet in alles is er Eén.

  God is bij jou in de zorgen

  en Hij neemt jou aan Zijn hand

  echt.. je bent bij Hem geborgen

  zelfs in ons klein kikkerland.

  Ook al ga je door rivieren

  ook al reis je door de nacht

  wil het kwaad je rust verstieren

  God heeft jou Zijn heil gebracht.

  En je hoeft niet weg te lopen

  niet op reis voor tegenspoed

  was je liever weggekropen

  doe het niet en luister goed.

  Alleen God kan jou bevrijden

  vrijheid is wat Hij je biedt

  zelfs in deze zware tijden

  vind je rust, want God voorziet!/A.Holman

  IK DANK U☻

  27 augustus☻

  Ik dank U Heer dat ik genieten kan

  zelfs in de nacht zing ik een psalmgezang.

  Ik dank U voor mijn ware vrienden Heer

  ik dank U voor de bloemen en het weer.

  De koeien en de schapen in de wei,

  ik dank U lieve Heer het maakt mij zo blij. P.Groeneveld


  GOD ZORGT☻

  27 augustus☻

  Geef uw zorgen maar over aan God

  Want Hij wil u nabij zijn in dit leven

  En zal u alle steun en sterkte geven

  Hij blijft steeds bewogen met uw lot.

  Breng al uw problemen bij de Heer

  Hij weet alles van uw bestaan

  En blijft altijd met u begaan

  Zijn grote liefde keert steeds weer.

  God houdt van u en blijft u nabij

  Weet, Hij is één al ontferming

  En neemt u steeds in bescherming

  Hij blijft bij u en gaat u nooit voorbij.

  God zij dank voor alle goede zorgen

  Waarmee Hij een ieder wil omgeven

  Dat wij Zijn geboden mogen nastreven

  En Hem loven, elke nieuwe morgen.N.Fedde
  WAT HEEFT DE WERELD AAN HET GEWELD☻
  4 september☻
  Wat heeft de wereld aan ‘t geweld
  dat de mens voor problemen stelt.
  Wat hebben oorlogen voor zin.
  hun daden tonen geen bemin.
  Oorlogsgeweld dat zorgt voor leed
  en elk die de gevolgen weet.
  Het brengt vernietiging, verdriet
  wat men rondom zo vaak ook ziet.
  Waarom leert men het maar niet af
  dat oorlog ons geen vrede gaf.
  Waar men met oorlogen begint
  er dood en bloed op aarde vindt.
  Wie verheft eindelijk eens zijn stem
  hanteert daarbij voorgoed de rem.
  Waardoor geen oorlog meer begint
  maar vrede duidelijk overwint.
  Als ‘t boek van vrede opengaat
  dan loopt men juichend over straat.
  Eens doet God oorlog in de ban
  die dan nooit meer uitbreken kan.
  De eeuwige vrede die ontstaat
  daarbij heeft heel de mensheid baat.
  Want uitverkorenen door de Heer
  die voeren nooit een oorlog meer. J.A vTricht

  MISSCHIEN
  9 september☻
  Misschien heb je je bekeerd
  misschien toen je nog leefde
  misschien is er hoop
  misschien ik zag het even
  misschien zal ik je weer zien
  ik heb de moed niet op gegeven
  een seconde kan het zijn geweest
  dan was er in de hemel
  feest E. Brunelli

  Inhoud blog
 • De mens heeft geen zeggenschap
 • Evangelie folder
 • Hij heeft machtigen van de troon gestoten
 • God zo dringend nodig
 • Kijk eens naar je hart naar binnen
 • God kent iedereen persoonlijk
 • Wie is Jezus
 • De levende God zoeken
 • Jezus gaat onze deuren voorbij
 • Het brood des levens
 • De troost en kracht van God
 • Ons leven=een damp
 • Vrede met God
 • De prijs voor de redding
 • Laat gaan
 • God heeft zijn liefde
 • Omkeren
 • Hoe en waartoe Jezus stierf
 • De Bijbel het unieke boek
 • Op de eenzame weg
 • Maar een stap
 • Hij die dorst heeft
 • Uit genade door geloof
 • Geloof-Kruis
 • Liefde hart

  SCHUILPLAATS

  MARIEKE LEER OMGAAN MET DE SCHADE UIT HAAR GEZIN VAN HERKOMST☻
  15 september☻
  “Ik was op mijn 18de gewoon al levensmoe. Ik wilde niet meer leven. Ik zag geen toekomst meer en dacht dat er niemand zou zijn die met mij samen wilde leven. Met hulp van DMW ben ik sterker geworden. Mijn geloofsleven groeide in deze periode. Mijn ogen werden geopend voor een levende
  God die Zijn handen naar me uitstak en zei: ‘Kind, alle moeite en zorg zal ik met jou dragen’. Op het gebed kreeg ik verkering met een zorgzame jongen die naar me wilde luisteren en er voor me was.”

  www.stichtingschuilplaats.nl

  DE HOOP☻

  SPREEK OVER DOODSWENS VAN JE TIENER☻
  15 september☻
  Vorige week kwam in het nieuws dat een 15-jarige jongen zelfmoord heeft gepleegd na gepest te zijn geweest op school en sociale media. Hoe kun je ermee omgaan als een tiener een doodswens heeft? Kinder- en jeugdpsycholoog Annelies van Pelt van De Hoop ggz: "Mensen zijn bang om te spreken over een doodswens, bang dat je iemand over het randje duwt. Eigenlijk is het tegenovergestelde waar."
  Van Pelt: "Als iemand met een doodswens rondloopt, dan geeft dat een isolement of schaamte. Dan kan het juist goed zijn om daarover te spreken. Het is nooit zo dat de doodswens sterker wordt als je daar over praat. Het geeft opluchting." In urgente gevallen is het wel belangrijk om de huisarts in te schakelen of 112 te bellen.

  www.dehoop.org

  Image and video hosting by TinyPic

  DE VLUCHTHEUVEL☻

  HUISELIJK GEWELD☻
  15 september
  Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. De term huiselijk geweld verwijst naar de relatie tussen de pleger en slachtoffer, bijvoorbeeld een (ex-)partner, gezins- of familieleden.
  Het geweld kan onder andere lichamelijk, seksueel en psychisch van aard zijn. Vormen van huiselijk geweld zijn: (ex-)partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of eergerelateerd geweld (huwelijksdwang, achterlating, eerwraak, meisjesbesnijdenis).
  Signalen
  Nederland telt ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Het lastige van huiselijk geweld is dat signalen meestal niet in één oogopslag te herkennen zijn. Vaak zijn het indirecte signalen die aangeven dat het niet goed gaat met iemand, bijvoorbeeld verwondingen, oververmoeid zijn, slechte verzorging, lusteloos, emotieloos of angstig zijn. Ook andere signalen kunnen wijzen op vormen van huiselijk geweld.

  www.stichtingdevluchtheuvel.nl

  HERFSTVAKANTIE

  images

  HERFST VAKANTIE☻ REGIO NOORD/21 t/m 29 oktober/REGIO MIDDEN & ZUID/14 t/m 22 oktober☻☻

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/

  zondag, 10. september

  10:00 Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  19:00 Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  www.wingsofhealing.nl

  GENEZINGSDIENSTEN
  Doopdienst door onderdompeling; van tevoren inschrijven voor doop (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  donderdag, 14. september
  CAMPAGNE TSJECHIE - České Budějovice
  19:30
  České Budějovice Genezingsdienst (Clarion Congress Hotel České Budějovice - Pra¸ská třída 2306/14 - CZ-370 04 Budweis, Czech Republic)
  vrijdag, 15. september
  CAMPAGNE TSJECHIE - České Budějovice
  19:30
  České Budějovice Genezingsdienst (Clarion Congress Hotel České Budějovice - Pra¸ská třída 2306/14 - CZ-370 04 Budweis, Czech Republic)
  zaterdag, 16. september
  CAMPAGNE TSJECHIE - České Budějovice
  19:30
  České Budějovice Genezingsdienst (Clarion Congress Hotel České Budějovice - Pra¸ská třída 2306/14 - CZ-370 04 Budweis, Czech Republic)
  /zondag, 17. september
  CAMPAGNE TSJECHIE - České Budějovice
  10:00
  České Budějovice Onderwijsdienst (Clarion Congress Hotel České Budějovice - Pra¸ská třída 2306/14 - CZ-370 04 Budweis, Czech Republic)
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  /maandag, 18. september
  19:30
  Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)
  /woensdag, 20. september
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  /vrijdag, 22. september
  19:30
  Rotterdam Genezingsdienst (House of Worship Hulanda; Groenezoom 256; 3075 GM; Rotterdam; 06-13195498; www.howhulanda.org)


  /zondag, 24. september
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ‘/maandag, 25. september
  19:30
  Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)
  /woensdag, 27. september
  20:00
  Vuur van God avond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  /vrijdag, 29. september
  19:30
  Wijk en Aalburg Genezingsdienst (Yeshua Gemeente; 'd Alburcht - Perzikstraat 14a; 4261 KD; Wijk en Aalburg; 0416-693204;
   www.yeshuagemeente.nl

  /zondag, 24. september
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ‘/maandag, 25. september
  19:30
  Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)
  /woensdag, 27. september
  20:00
  Vuur van God avond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  /vrijdag, 29. september
  19:30
  Wijk en Aalburg Genezingsdienst (Yeshua Gemeente; 'd Alburcht - Perzikstraat 14a; 4261 KD; Wijk en Aalburg; 0416-693204; www.yeshuagemeente.nl)
  /zondag, 1. oktober
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  /maandag, 2. oktober
  19:30
  Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)
  woensdag, 4. oktober
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  /vrijdag, 6. oktober
  19:30
  Wijk bij Duurstede Genezingsdienst (De Rivier Gemeente; Kanaal Noord 1; tomtom: Molenvliet 1; 3961 MZ; Wijk bij Duurstede; 06-21848564; www.deriviergemeente.nl)

  download_2

  LUTHER☻22 september 2017 t/m 28 januari 2018/ Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’. Museum Catharijneconvent/Utrecht.

  500x405_Banner_RESERVEER_EVW17

  EVAS VRIENDINNEN WEEKEND☻ Het Eva-programma loopt van 17 t/m 19 of 24 t/m 26 november. De cottage of hotelkamer bij CenterParcs reserveer je t/m de maandag na het weekend, dus t/m 20 of t/m 27 november. Vanaf dinsdag 12 september om 10.00 uur kun je starten met reserveren. www.eva.eo.nl

  SLIJPROTS

  detective-bewegende-animatie-0049

  EEN DETECTIVESERIE IS GEEN ONSCHULDIG VERMAAK. 15 september☻ In een detective worden heel wat moorden gepleegd. Kun je daar als christen wel naar kijken? Een detective zit vol met complotten, geweld en moord. Allemaal zaken die van de tegenstander van God komen. Dit moet je als christen niet willen zien! Ik kijk liever naar programma´s waar mensen elkaar helpen en goed zijn voor elkaar. Dat heeft God bedoeld voor de mensheid.In houd van van detectives die moorden oplossen. Het gaat mij nooit om de moord zelf, maar om de puzzel: wie heeft het gedaan? Een moordzaak die opgelost wordt, heeft ook iets te maken met gerechtigheid. De moordenaar ontkomt niet aan zijn terecht straf.

  religie-en-geloof-bewegende-animatie-0155

  IN DE KERK SPREEK IK ALLEEN MENSEN AAN DIE IK KEN☻ 27 augustus☻ Er zitten ongetwijfeld mensen in de kerk die u niet of nauwelijks kent. Maakt u weleens een praatje met onbekenden? Ik merk dat er vaak vast groepjes ontstaan bij de koffie na de dienst. Dan gaan de meesten die niet zo makkelijk contact maken maar naar huis. Terwijl ze het misschien fijn zouden vinden als ze wel gehoord en gezien worden. Ik ben een extravert type, dus ik zou er geen moeite mee moeten hebben. Ik ben altijd vroeg in de kerk en wens iedereen, bekend of niet, met een handdruk een gezegende dienst. Ik zit sinds een paar maanden in een nieuwe gemeente. Als ik alleen mensen aanspreek die ik al ken, leer ik nooit nieuwe mensen kennen. Ik ben ooit te gast geweest in een gemeente waar iedereen ons bekeek, maar niemand ons aansprak. Het voelde zo onwelkom. Sindsdien probeer ik altijd een praatje aan te knopen met mensen die ik nog niet ken. Of als iemand tijdens de koffie alleen staat.

  download_3

  ALS WIJ OP VAKANTIE GAAN MOGEN MIJN KINDEREN ALLEEN THUIS BLIJVEN☻ 20 augustus☻ Er komt een moment dat tieners niet meer met hun ouders op vakantie willen. Mogen ze van u alleen thuisblijven?Het hangt natuurlijk af van de aard van het kind. Maar het is bewezen dat mensen jonger dan 20 vaak consequenties van hun keuzes nog niet kunnen overzien. Daarom vind ik het onverantwoord om tieners een paar weken alleen thuis te laten tijdens de vakantie. Ik zou zelf geen moment rust hebben. Wij zijn voor het eerst zonder kinderen met vakantie gegaan toen onze jongste dochter 18 was. En dat vonden we best spannend. Het ene kind kan met 16 jaar alleen thuisblijven, het andere nog niet met 22 jaar. Dat is afhankelijk van het kind. Ook als ze het wel kunnen, is het fijn als iemand een oogje in het zeil houdt.

  JARIGEN

  Image and video hosting by TinyPic

  HIEP HIEP HOERA☻ 16 september☻ Hiep,hiep,hoera Lang zal ze leven Weer een jaartje erbij Dat God u nog veel jaartjes mag geven Ouder worden het is een zegen Je blijft toch wie je bent lief soms wat verlegen U heeft al heel wat jaartjes aan elkaar geregen Dat maakt ons allen heel blij En voor u zingen wij Vandaag verwennen we u met bloemen Om u verjaardag te benoemen Bedenk elke leeftijd heeft zijn charme Die nog veel harten doet verwarmen Voor ons blijft u altijd speciaal U hebt een apart plekje bij ons allemaal! MMH.Stevens

  Klik hier voor meer gratis plaatjes

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  BETERSCHAP

  Image and video hosting by TinyPic

  ELKE DAG PIJN☻ 16 september☻ Tranen rollen over me wangen. Verdriet is wat ik voel. Mijn gedachten het zijn er een heleboel. Elke dag weer vechten tegen de pijn. Er zijn soms dagen bij die zijn niet fijn. Nachten lig ik wakker dan weer piekeren en dan weer pijn. Nee sommige dagen zijn niet fijn. Hard op weg om mijn leven weer op te pakken. Hard op weg om me te laten helpen. Hard op weg om me fouten te herstellen. Hard op weg om weer mezelf te zijn. Mezelf zonder pijn!

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  Image and video hosting by TinyPic

  KOM LIEVE KLEINE☻ 16 september☻ wat heb je in de hand als je spreekbuis te nauw is geworden je bang voor vrijheid bent omdat de deur nog niet geopend is terwijl verwachten groeit met de dag was het loslaten met de conceptie al begonnen kom en schreeuw maar lieve kleine eindig je afhankelijkheid wij hebben je zo graag erbij/Wil Melker

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  HUWELIJK

  Image and video hosting by TinyPic

  IK HOEF NIETS TE ZEGGEN☻ 16 september☻ ik hoeft het niet te zeggen dat ik van je hou je weet hoe ik me voel maar,het voelt zo lekker aan en ik zal het geweldig vinden om opnieuw te horen dat je van me hou ik hoeft het niet te zeggen hoe gelukkig ik ben om opnieuw te beleven vandaag tot dag na zoveel jaren samen zijn dat je van me hou/Joyce

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  NIEUWS

  images12

  EX-HEKS WAARSCHUWT VOOR DE SATANISCHE GEVAREN VAN YOGA☻ 9 september☻ Een ex-heks heeft de geestelijke gevaren van yoga ter discussie gesteld. Yoga is een meditatieve oefening waaraan miljoenen mensen over de hele wereld deelnemen. Het wordt gezien als onschuldig. Maar zijn er ook duistere ondertonen aan deze oefening? “Ik weet dat er een grote controverse is rondom yoga”, zegt Beth Eckert. “Als je naar yoga kijkt, lijkt het een geweldige manier om gezond te worden en lichaam, geest op één lijn te brengen. Mensen houden er absoluut van.” Maar ze waarschuwt christenen voor de occulte elementen van deze oefening. “Het kanaliseren van energie is een eeuwenoude occulte praktijk. Demonen gebruiken energie als een van de manieren om zich te verplaatsen. Ze gebruiken deze energie verplaatsing om zich van de ene persoon naar de ander te verplaatsen en van object naar object. Het is een vorm van hekserij, geen manier om iemand in contact te brengen met de Geest van God,” schrijft ze. “Zelfs meditatie is een vorm van energie verplaatsing. Zo probeer je je energie te verplaatsen in een bepaalde richting, door een patroon of proces, om daar iets mee te bereiken. Dat is hekserij.” Als je deze oosterse spirituele praktijken beoefent, sluit je jezelf volgens Beth Eckert aan bij ‘het koninkrijk van de duisternis’. ‘Je nodigt het demonische uit in je wezen en in je leven. Het kan grote schade veroorzaken in je psychische leven en je spirituele wezen.”Bron:cip)

  wittenberg

  VROUWELIJKE PREDIKANTEN VOEREN ACTIE IN REFORMATIESTADJE☻ 20 augustus☻ Vrouwelijke predikanten uit 18 landen roepen op tot de beëindiging van wat ze de discriminatie van vrouwen in christelijke kerken noemen, meldt Kerknet. Daarvoor reisden ze af naar Wittenberg, waar Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur zou hebben genageld en de Reformatie op gang kwam. Verwijzend naar de uitspraak van Maarten Luther​ 'Hier sta ik dan, ik kan niet anders' klaagden de vrouwen dat ze naar eigen zeggen in veel kerken als tweederangschristenen worden behandeld. De dames kwamen van 10 tot 14 augustus naar Wittenberg op uitnodiging van de Lutherse Wereldbond.

  NIEUWS

  hillary-clinton

  HILLARY CLINTON IS EEN VOLGELING VAN JEZUS☻ 20 augustus☻ Predikant Bill Shillady stuurde tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne dagelijks bijbelse overdenkingen naar Hillary Clinton. Dit vertelt de methodistische voorganger in een onlangs uitgegeven boek. Het boek 'Strong for a Moment Like This' bevat talloze persoonlijke boodschappen die Shillady naar Clinton stuurde om haar te bemoedigen. "Zij is een zeer toegewijd christen," vertelt Shillady in gesprek met Religion News. "Ik weet dat veel mensen dit niet geloven, maar aan de hand van de vele gesprekken die ik met haar heb gevoerd kan ik zeggen dat ze een volgeling van Jezus is. Zij hangt het methodisme (een christelijke stroming, red.) aan. Methodisten spreken van oudsher niet veel over hun geloof. Wij spelden ons geloof niet op de mouw. Maar ik weet dat ze een geestelijk leven heeft, de Bijbel leest en bidt. Iedere dag. Dat is echt zo."Voor Shillady is het dan ook een raadsel waarom veel mensen haar op geestelijk gebied niet integer vinden. "Ze staat er heel oprecht in. Velen kunnen dat bevestigen. Clinton is open, meelevend en bezorgd over kwesties die betrekking hebben om onrecht. Ook is ze een zeer liefdevol persoon. Ik hoop dat haar critici ooit in staat zullen zijn om het oordeel aan God over te laten in plaats van zelf rechter over haar leven te willen zijn." Wat klopt er van het verhaal dat Clinton aan de slag wil als predikant? Shillady bevestigt dat hij dit nieuws naar buiten heeft gebracht. "Tijdens onze gesprekken heeft ze laten weten dat ze graag dominee wil worden. Ik denk dat ze een hele goede prediker zal zijn. Clinton heeft veel levenservaring en leed één van de moeilijkste nederlagen die een mens kan meemaken (de overwinning van Trump, red.). Het geloof was voor haar een krachtbron. En ze kent haar Bijbel!"Bron:cip

  cab1bee0aa8fcceff57f9833c5643336

  NIEUWS FRANSE CHRISTENEN WILLEN NOG MEER KERKEN☻ 20 augustus☻ De Franse Evangelische Alliantie (CNEF) stelt zichzelf een hoog doel: zij wil dat er een groot aantal nieuwe kerken in Frankrijk gesticht wordt. Het is de bedoeling dat er straks één kerk op elke 10.000 inwoners is. De CNEF wil dat iedereen die in Frankrijk woont in contact kan komen met een evangelische kerk en dat deze kerk klaar is om mensen te verwelkomen. Hoewel de evangelische gemeenten in Frankrijk in de laatste 40 jaar groei doormaken, is het aantal kerken per inwoner volgens deze organisatie nog twijfelachtig: gemiddeld is er nu 1 kerk op de 29.000 inwoners. Om het gestelde doel te bereiken, moeten er nog 4200 kerken bijkomen. Nu telt Frankrijk 2200 evangelische gemeenten. De CNEF stelt vast dat de meerderheid van de Fransen Jezus Christus nog niet kennen en dat zij heeft geen weet van zijn boodschap hebben. Aan die situatie wil zij iets doen. De kerk speelt daarin een belangrijke rol door een ‘voorproefje en instrument van het Koninkrijk van God te zijn’.Bron:eo NIEUWS Fotolia-88473566-_Subscription-_Monthly-_L-web

  MENSELIJKE WETTEN KUNNEN BIJBELSE LEER ROND HUWELIJK EN GEZIN NIET OVERTREFFEN☻ 20 augustus☻ Meer ontspannenheid rond het thema huwelijk en gezin – daarvoor pleit ds. Reinhard Spincke uit Hamburg. „Ook in de toekomst zal er grote behoefte zijn aan de Bijbelse noties hierover”, schrijft hij in het jongste nummer van het Duitse tijdschrift Christsein heute. De protestantse theoloog is voorman van de vrije evangelische gemeenten in Noord-Duitsland. Met zijn commentaar reageert hij ophet recente besluit van de Duitse Bondsdag om het „huwelijk voor allen” –dus ook praktiserende homoseksuelen– mogelijk te maken. Ds. Spincke merkt op „dat menselijke wetten noch de wijsheid van de Bijbelse geboden kunnen overtreffen, noch de scheppingsorde opheffen.” De Bijbelse leer ten aanzien van huwelijk en gezin is bovendien zo helder dat ook „irriterende uitspraken” van vooraanstaande protestantse theologen haar niet kunnen relativeren. Ds. Spincke waarschuwt christenen voor al te grote „woede” over het besluit dat het parlement in juni nam. Laat leer en leven bij hen samengaan, schrijft hij. „Sterke en vrolijke gezinnen zijn (bij alle crises en chaos) de beste reclame voor een christelijk gezinsbeeld.” De grote Duitse kerken hebben verschillend gereageerd op de openstelling van het huwelijk „für alle.” De Rooms-Katholieke Kerk sprak zich kritisch uit. De Evangelische Kirche in Deutschland –de protestantse volkskerk– was daarentegen positief. Vorige week nog verklaarde raadsvoorzitter dr. Heinrich Bedford-Strohm tegenover het ZDF-Morgenmagazin dat hij bereid is „een homoseksueel paar de zegen te geven.”(Bron:refdag)

  2017-08-10-KRK2-bethsaida-4-FC-web

  NIEUWS MOGELIJK RESTEN VAN BETHSAIDA GEVONDEN☻ 20 augustus☻ Archeoloog dr. Mordechai Aviam van het Kinneret College in Noord-Israël heeft begin deze week gezegd dat hij mogelijk overblijfselen van het Bijbelse Bethsaïda heeft gevonden. Maar niet iedereen is overtuigd. Bethsaïda (”huis van de visser”) was belangrijk in de oudheid. De apostel Johannes vermeldt dat drie apostelen –Petrus, Andreas en Filippus– uit Bethsaïda kwamen. Kerkvaders geloofden dat ook Jakobus en Johannes zelf in dit vissersplaatsje hebben gewoond. De Joods-Romeinse historicus Flavius Josephus vermeldt dat de Joodse koning Filippus Herodes, zoon van koning Herodes de Grote, het dorp Bethsaïda in het jaar 30 na Christus veranderde in een Romeinse stad of ”polis”. Hij noemde de stad Julias, naar Livia Drusilla of Julia Augusta, de vrouw van keizer Augustus en de moeder van keizer Tiberius.Rami Arav, hoogleraar religie en filosofie aan de universiteit van Nebraska (VS), gelooft niet dat de ontdekking van de Romeinse archeologische laag voldoende is om el-Araj als Bethsaïda te identificeren. Arav heeft sinds 1987 opgravingen verricht in et-Tell, eveneens aan de noordzijde van het Meer van Galilea. Deze plek beschouwden sommige wetenschappers eerder al als het Bijbelse Bethsaïda. (Bron:RD

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (21)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (88)
 • Feestdagen (3)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (16)
 • Gods liefde (9)
 • Het leven (5)
 • Natuur/schepping (8)
 • Zieken (2)
 • Laatste commentaren
  Blijdschap

  ☻☻16 september☻☻ Image and video hosting by TinyPic
  16-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De mens heeft geen zeggenschap

  Een man van 63 liet zich een nieuwe tandprothese aanmeten. Aansluitend ontspon zich het volgende gesprek:
  Patiënt: De oude tand brug heeft het 25 jaar volgehouden!
  Tandarts: Hopelijk houdt de nieuwe het net zo lang vol.
  Patiënt: Als ik het zelf zo lang volhoud…
  Tandarts: Ja, dat is de bange vraag die ons allemaal bezighoudt.
  Patiënt: Ik geloof in Jezus Christus, dat maakt me rustig.
  Tandarts: Ja, dat begrijp ik. Zo heb ik het ook in de lectuur gelezen die u me heeft gegeven.

  Iedereen weet dat hij eens moet sterven, maar niemand heeft zeggenschap over de dag van de dood. De tandarts had erover gelezen dat Christenen, bij alle onzekerheid over het tijdstip van de dood, door het geloof in Jezus Christus vrede en rust hebben.

  Voor de tandarts zelf was het toch een bange vraag gebleven. Het is niet voldoende erover te lezen of bij anderen te zien wat het Bijbelse geloof bewerkstelligt. Je moet zelf het ogenblik beleven waarop je voor God erkent dat je een zondaar bent en Jezus Christus en Zijn verzoeningsoffer in het geloof aanneemt.

  Voor wie door Jezus Christus met God is verzoend, is de bange vraag voor eens en voor altijd opgelost. Hij kan zeggen:
  Maar ik vertrouw op U, Heere God. Ik zeg U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand. Psalm 31:15

  Geen mens heeft macht over de wind. Niemand kan hem laten ophouden met waaien. En niemand heeft macht over de dood. Niemand kan hem tegenhouden wanneer hij komt. De strijd is al bij voorbaat verloren. Ook slechte mensen ontkomen niet.(Prediker 8:8)

  16-09-2017 om 13:45 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  09-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Evangelie folder


  Achteruit alstublieft, klinkt het uit de luidspreker. De deuren sluiten zich en de metro zet zich alweer in beweging. Tegenover een zelfbewuste, jonge vrouw is een plaats vrij. Ze bijt net in een croissantje. Zo’n verse croissant smaakt altijd, begin ik het gesprek. Die is niet vers, die is keihard, lacht ze.

  Het contact is gelegd. Mag ik je ook iets voor de innerlijke mens geven, een Evangelie-folder? vraag ik. Het gaat om de goede boodschap dat God iedereen aanneemt en vergeeft die Hem zijn zonden belijdt en in Jezus Christus gelooft.

  U komt toch niet met dergelijke ouderwetse en achterhaalde begrippen als zonde? antwoordt de vrouw lachend.

  O, zonde is niet achterhaald of ouderwets. Zonde is heel modern, heel actueel. Je hoeft alleen maar de krant open te slaan, dan springt de zonde je direct in het oog!

  Klopt, geeft ze spontaan en geraakt toe. De metro stopt. Een kort afscheid en de vrouw verdwijnt uit mijn mijn blikveld. Ze gaat op in de mensenmassa.

  Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem(1 Johannes 4:9) Liefde verklaart: waarom God de Schepper is: omdat Hij liefheeft; daarom schiep Hij mensen om lief te hebben; dat God om mensen geeft: Hij houdt van hen. Hij geeft om zondige mensen; wij hebben een vrije keus: Hij wil dat wij uit liefde op Hem reageren;Bron:HetGoedeZaad

  09-09-2017 om 14:20 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  31-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij heeft machtigen van de troon gestoten

  De politieke omwentelingen van de laatste twintig jaar zijn verbazingwekkend: persoonlijkheden die door het systeem en politieapparaat volledig verzekerd leken van hun macht, verloren in no time hun invloedrijke positie, hun vrijheid of zelfs hun leven.

  Sommigen zeggen trots dat de vreedzame revolutie van de volken dat teweeg heeft gebracht. Dat klopt, en ook de economische neergang van de diverse staten heeft een heel grote rol gespeeld. Maar geen van beide was de belangrijkste oorzaak.

  God heeft de mensheid opnieuw Zijn opvatting laten zien, die Maria, de moeder van de Heere Jezus, al lang geleden opmerkte: God stoot machtigen van hun tronen! Wat dat betreft, hebben de verslaggevers van deze revolutionare geberutenissen, meestal onbewust, getuigd van Gods grootheid.

  Gods Woord geeft ons op sommige plaatsen een kijkje achter de schermen van de wereldgeschiedenis. Bijbellezers ontvangen daardoor een dieper inzicht in de gebeurtenissen van deze tijd en kunnen daar voor zichzelf profijt van trekken. Aan deze grote God moeten ze hun leven toevertrouwen, want Hij weet wat er allemaal in de wereld gaat gebeuren. Ook de toekomst van iedereen persoonlijk, dichtbij of ver weg, is Hem bekend. En niet alleen dat, maar God heeft alle gebeurtenissen nu en in de toekomst in de hand, zodat alles voor Zijn kinderen meewerkt ten goede. Daarom hoeven ze niet meer te twijfelen.

  Nederigen heeft Hij verhoogd. Iedereen die zich vandaag nederig onder ons Gods machtige hand buigt, zal Hij verhogen(1 Petr. 5:6), doordat Hij hen naar Zich toetrekt en Zijn liefde bewijst. Dat kunnen ook mensen gaan ervaren die vandaag nog ver Hem af staan.(Bron:HetGoedeZaad)

  31-08-2017 om 14:17 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Politiek
  27-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God zo dringend nodig

   

  Met haar rug licht gebogen staat de oude vrouw voor de deur van haar winkel. De verf bladdert van de raamkozijnen. Haar gezicht is duidelijk getekend door de vele levensjaren; haar haren zijn sneeuwwit. In de niet meer gebruikte etalages naast de deur hangen een paar papieren aan een prikbord. Terwijl ik die papieren bestudeer, legt de oude dame me uit dat ze een paar mensen had toegestaan verkoop briefjes in haar etalage te hangen.


  Deze korte gebeurtenis brengt me aan het nadenken over het ouder worden, een thema waar niemand zich graag mee bezighoudt, al helemaal niet degenen die nog midden in het leven staan.

  God: Leer ons zo onze dagen tellen! (Psalm 90) Waarom is het zo belangrijk om over onze levensdagen na te denken, ze te tellen?

  Dit is ten eerste belangrijk omdat dagen, maanden en jaren zo snel voorbijgaan en ten tweede omdat de tijd niet onszelf, maar onze God als Schepper toebehoort.

  Ieder mens zal zich eens tegenover God moeten verantwoorden voor wat hij met zijn tijd op aarde heeft gedaan. Hebben wij onze dagen steeds alleen aan het goede besteed? Hebben we dag aan dag God gediend?

  Nee, dat hebben we niet gedaan. Daarom zijn de bewuste ommekeer en gerichtheid op God zo dringend nodig. Hij wil ons door Jezus Christus naar een werkelijk zinvol ingevuld leven leiden, en als we Christus volgen, verliezen alle waardeloze of zelfs slechte bezigheden hun aantrekkingskracht voor ons. (Bron:HetGoedeZaad)

  27-08-2017 om 15:58 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  20-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kijk eens naar je hart naar binnen

  KIJK EENS NAAR JE HART NAAR BINNEN

  Kijk eens in je hart naar binnen

  wat je ziet en wat daar woont.

  Ga met d' opruiming beginnen

  die van zonde en schuld verschoont.

   

  Zet je hart voor Jezus open

  vraag Hem Heer neem alles weg.

  Blijf als mens er niet mee lopen

  spreek tot Hem van schuldbesef.


  Vraag de Heiland om vergeving

  opdat Hij van zonden wist.

  Merk d' opluchting de beleving

  er geen kwaad meer in je gist.

   

  Als Hij je hart zal verschonen

  komt er ruimte vrede en rust.

  Nodig Hem in je te wonen

  van Zijn liefde en trouw bewust.

   

  Sluit de deur voor al het kwade

  verleen het geen toegang meer.

  Dan lijd je als mens geen schade

  door bewoning van de Heer.

  Justus A. van Tricht

  20-08-2017 om 14:30 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  07-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God kent iedereen persoonlijk

  Eindelijk vakantie. Snel de koffer gepakt, met de trein naar het vliegveld, inchecken, paspoortcontrole enzovoorts, de bekende gang van zaken. Dan krijg je in het vliegtuig je zitplaats toegewezen. De piloten moeten nog even wachten op toestemming om te vertrekken.

  Een ruk, dan de vlotte versnelling, die je in je stoel duwt. Ten slotte voel je hoe het vliegtuig het contact met de grond verliest. Plotseling zie je in één van de zijraampjes de zich steil aftekenende horizon. Huizen, straten en bomen worden steeds kleiner. Van de mensen is na een korte klim al niets meer te herkennen.

  jezus-snapback-cap.jpg

  Met elke hoogtemeter verliest het leven van alledag betekenis. Als de vlieghoogte bereikt is en je hele bergketens en grote vlaktes kunt overzien en zelfs de ronde vorm van de aarde zich aan de horizon laat zien, ben je bijna verwonderd over wat je een paar uur geleden nog in beslag nam. In dat opzicht heeft het vliegen iets wat je oplucht, iets bevrijdends.

  Maar de vlucht duurt lang. Je vliegt over veel landen, meren en bergen, maar vooral over ontelbare mensen. Opeens komt het hierboven geciteerde Bijbelvers in gedachten. Ondanks de uitgestrektheid, die voor ons oneindig lijkt, neemt God notie van Zijn kleine schepsel. Alleen Hij kent iedereen persoonlijk en weet van zijn levensomstandigheden.

  God heeft niet alleen het heelal geschapen, maar Zich in de Persoon van Zijn Zoon en door Christus offerdood genadig naar ons neergebogen. Hij ziet, hoort en kent ons en onze situatie en biedt ons hulp en redding aan. (HetGoedeZaad)

  07-08-2017 om 16:02 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  21-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie is Jezus


  Wist je dat hoe jij Jezus ziet, bepaalt wat je van Hem ontvangt? Als je Jezus als jouw genezer ziet, ontvang je genezing. Als je Jezus als jouw toevluchtsoord ziet, ontvang je bescherming.

  In Nazareth, de woonplaats van Jezus, zagen de mensen Jezus in het natuurlijke. Mattheüs 13 bevestigt dit:

  Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan?  Ze zagen Jezus in het natuurlijke. Ze zagen Hem niet als God in het vlees. Het gevolg was dat Hij in Nazareth niet veel machtige werken kon doen, zoals we in Mattheüs 13 kunnen lezen:

  En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof.

  Vandaag zien veel mensen, waaronder sommige filosofen, Jezus van Nazareth als een goed persoon die een voorbeeldig leven leidde. Zij denken dat als iedereen zo zou leven dat de wereld er veel beter uit zou zien. En, zeker is dit waar, maar, is dit de manier waarop we Jezus moeten zien? Het antwoord is volmondig nee, omdat mensen Jezus niet zien als het brood van God dat uit de hemel kwam (Johannes 6:33), of als Degene die kwam om hun levend water te geven, zodat ze nooit meer dorst zouden hebben (Johannes 4:14), of als het Lam van God, Degene die de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). Zij ontvangen niet van Hem wat ze nodig hebben omdat ze Hem niet erkennen als Verlosser.

  Jezus kwam niet slechts om een goed voorbeeld te zijn. Hij kwam als onze Verlosser (Galaten 3:13), om ons rechtvaardig te maken (1 Korintiërs 1:30). Hij kwam als onze Herder, zodat we geen enkel gebrek hebben (Psalm 23:1). Jezus vroeg Zijn discipelen: "Maar u, wie zegt u dat Ik ben?", en hoe jij deze vraag beantwoordt, hangt af van hoe jij Jezus ziet! En hoe je Jezus ziet zal bepalen hoe en wat je van Hem ontvangt. Zie Hem dus als jouw God, jouw Beste Vriend, Verlosser, Schepper, Geneesheer, kortom, als Degene die Hij beweert te zijn in Zijn Woord! Hij zal krachtige werken in jouw leven doen! Bron:Gelooft.com)

  21-07-2017 om 15:04 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Overige
  17-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De levende God zoeken

  Tijdens een vakantie met mijn gezin in Zwitserland gingen we winkelen. Daarbij kwamen we plotseling tot de ontdekking dat één van onze vier kinderen ontbrak. De jongen was geïnteresseerd bij een etalage blijven staan en had helemaal niet gemerkt dat wij verder waren gegaan.

  Toen onze zoon de inhoud van de etalage grondig in zich had opgenomen, viel het hem ineens op dat hij alleen was.


  Hij bedacht hij moest en belde naar ons vakantie-onderkomen. Daar kreeg hij de raad om op de plek te blijven waar hij ons voor het laatst had gezien. Wij zouden zeker die weg terug nemen. Zo ging het ook: onze zoon keek nog maar net naar ons uit, toen hij ons al zag en wij hem vonden.

  Zo vergaat het de mensen die de levende God zoeken.. Eerst komen ze tot het inzicht dat andere interesses hun aandacht hebben opgeëist, waardoor ze God uit het oog hebben verloren.

  Daarbij hoeft het niet eens om zonden te gaan. Wij kunnen ons er al door familie, beroep, sport enzovoort van laten afhouden God de plaats in ons leven te geven die Hem toekomt.

  Als we dan het gemis bemerken, als we ons omkeren naar God, Hem zoeken en met heel ons hart naar Hem vragen, komen we erachter dat God al lang op zoek is naar ons, door Zijn Zoon Jezus Christus. (Bron:HetGoedeZaad)

  Want de Mensenzoon is gekomen om mensen die bij God weggelopen waren, te zoeken en te redden."(Lukas 19:10)

  Wat betekent zonde: Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.

  17-07-2017 om 14:58 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  10-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus gaat onze deuren voorbij

  JEZUS GAAT ONZE DEUREN LANGS

   

  Jezus gaat onze deuren langs,

  belt aan en hoopt op Zijn ontvangst.

  Hij wil graag met ons een gesprek

  aan liefde heeft Hij geen gebrek.

   

  Maar vaak blijven veel deuren dicht,

  Zijn liefdesboodschap van gewicht,

  kan hij als Heiland vaak niet kwijt,

  dat is wat Jezus vreselijk spijt.

   

  Toch houdt Hij vol en heeft succes,

  dat lukte op menig adres.

  Waar Hij Zijn liefde heeft betoond,

  zijn velen met zegen beloond.

   

  Wat Hij spreekt is een wijze les,

  die ook thuishoort op ons adres.

  Hij toont ‘t belang van liefde aan

  om daarmee aan het werk te gaan.

   

  Hij geeft ons ‘t voorbeeld hoe dat moet,

  liefde schenkend in overvloed.

  Zij maakt verharde harten zacht,

  wint door haar overwinningskracht.

   

  Dus als Jezus bij uw deur stopt,

  heeft aangebeld of aangeklopt.

  Doe open laat Hem binnengaan,

  dan biedt Hij u Zijn liefde aan.J.A v Tricht

  HET EVANGELIE

  10-07-2017 om 16:06 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  05-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het brood des levens

  HET BROOD DES LEVENS

  Jezus antwoordde: "IK BEN  dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35)

  Mensen eten brood om de honger te stillen en hun lichaam te laten functioneren. We kunnen geestelijke honger alleen stillen en daardoor een geestelijke leven op gang houden als we een juiste relatie met Jezus Christus hebben. Het is dan ook niet vreemd dat Hij Zichzelf ‘het brood dat leven geeft’ noemde. Maar brood moet gegeten worden om leven te kunnen geven en Christus moet in ons dagelijks leven uitgenodigd worden om ons geestelijk leven te geven.

  05-07-2017 om 14:31 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  30-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De troost en kracht van God

  DE TROOST EN KRACHT VAN GOD

  Want mijn leven verdwijnt als een rookwolk.

  Ik voel me opgebrand als hout in de haard.

  5 Mijn hart is dor en droog als gras.

  Ik vergeet zelfs om te eten.(Psalm 102:4,5)

  Als we met ziekte en wanhoop worden geconfronteerd, gaan onze dagen blindelings voorbij en geven wij niet meer om de basisbehoeften in ons leven. In deze periodes is alleen God onze troost en kracht. Zelfs als we te zwak zijn om te vechten, kunnen we op Hem leunen. Vaak komt Gods grootste kracht beschikbaar als wij onze zwakheden onderkennen.

  Ken je God om ook iedere dag Zijn grote troost en kracht te mogen ervaren in je leven?

  30-06-2017 om 15:47 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  25-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons leven=een damp

  ONS LEVEN=EEN DAMP!

  Hebt u wel eens de mist geobserveerd? Hoe vergankelijk is die. De zon laat het verdampen en na een tijdje zie je er niets meer van.

  Dat is ons leven: een nevel die na een korte tijd verdwenen is.

   

  Er lag een man op zijn sterfbed. Hij was tachtig jaar oud en tot op de laatste dag gezond geweest. Zuchtend lag hij daar. Plotseling riep hij: Ik heb tevergeefs geleefd. Wat moet ik God zeggen als ik Hem ontmoet?

  Deze man merkte kort voor zijn dood dat hij zijn leven had verspild. Hoeveel mensen lijken wel niet op hem!

  Gelukkig herinnert de Bijbel ons niet alleen aan de korte duur en vergankelijkheid van ons leven op aarde. Hij laat ook onze bestemming zien, zodat we aan het einde niet hoeven te zeggen: Ik heb tevergeefs geleefd.

  Eerst moeten we ons realiseren dat ons leven begrensd is en we aan de eeuwigheid moeten denken. In dit leven wordt bepaald hoe we na de dood de eeuwigheid zullen doorbrengen: bij God in Zijn heerlijkheid of ver van Hem in het oord van de kwelling. We zullen alleen bij God zijn als we ons in dit leven met Hem verzoenen.

  Hoe is dit mogelijk? Door het geloof in de Verzoener en Verlosser Jezus Christus. Die door Zijn offerdood aan het kruis de basis voor onze verzoening met God heeft gelegd. Wie Hem zijn leven toevertrouwt, komt met God in het reine en heeft zekere hoop voor de toekomst.(HetGoedeZaad)

  25-06-2017 om 14:12 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:filosofie
  11-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede met God

  Frans is dol op blaasmuziek. Met een paar vrienden heeft hij een kleine muziekband opgericht. Omdat hij heel begaafd is, wordt hij hun dirigent.

  Dan maakt Frans iets mee wat hem ten diepste raakt: hij hoort de goede boodschap dat iedereen die in Jezus Christus gelooft, vrede met God vindt.

  Frans is aangetrokken door de Bijbelse boodschap. Hij erkent: wat ik hoor, is de waarheid; deze weg moet ik gaan. Zo bekeert hij zich.

   

  Al snel moet hij vaststellen dat zijn muziek collega’s deze weg niet met hem willen gaan. En als ze voor de volgende repetitie bij elkaar zijn, komt het tot een beslissing. De kameraden begrijpen dat zijn veranderde instelling en de optredens met de band om verschillende redenen niet goed bij elkaar passen. Ze smeken hem vurig om zijn nieuwe ideeën te laten varen en verder te gaan met hun muziek, maar Frans wil bij zijn beslissing blijven.

  Zo neemt hij afscheid en gaat hij op weg naar huis.

  Hij is al een heel stuk op weg, als de band weer begint te spelen. Het is één van de mooiste stukken die ze tot dan toe hebben geoefend. Frans blijft staan. Nog maar een laatste keer naar de klanken luisteren waar hij zo van houdt.

  Zo denkt hij, maar… tien minuten later gaat de deur van de oefenruimte open. Ik wil toch jullie dirigent blijven, zegt Frans als de muzikanten zich verwonderd omdraaien. Verheugd kloppen ze hem op de schouders.(HetGoedeZaad)

  11-06-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  07-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De prijs voor de redding

  Na een preek over de goede boodschap van Jezus Christus zei een mijnwerker: Ik zou alles, geven als ik zou kunnen geloven dat God Mijn zonden vergeeft. Maar ziet u, ik kan niet geloven. U zegt dat de verlossing voor niets te krijgen is. Maar dat is te goedkoop. Was u vandaag aan het werk? vroeg de prediker. Jazeker, ik was vandaag beneden, in de groeve. En hoe bent u gekomen? Hebt u daar iets voor betaald?

  Nee, natuurlijk niet. Ik ben met de lift naar boven gegaan.

  Was dat niet goedkoop voor u? wilde de predikant weten.

  Waarom zou ik dan moeten betalen? Dat is toch een zaak van de kolenmijn.

  Daar hebt u gelijk in. Het geld voor de dure lift heeft u baas namelijk betaald.

  De mijnwerker begreep deze vergelijking en nam Gods Zoon als Redder en Heere aan in zijn leven.

  God redt ons gratis: Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. (Openbaring 22:17). Maar hoeveel heeft het God gekost om ons dit heil aan te kunnen bieden. Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven en Jezus Christus heeft Zichzelf voor u opgeofferd.

  Wat een onmetelijke waarde heeft dit verzoeningsoffer voor God.

  God biedt u de vergeving aan, en het kost u niets!

  Hij doet het op basis van het bloed van Jezus, Zijn eigen Zoon.

  Neem de vergeving door Zijn plaatsvervangende offer in geloof aan!(HetGoedeZaad)

  07-06-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Religie
  29-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat gaan

  Na het oversteken van de Rode Zee kwam Mozes met zijn volk, na drie dagen lopen, zonder water te vinden bij Mara. Het water dat ze daar vonden was bitter. Mara betekent bitter. Het volk vroeg "Wat moeten wij nu drinken?", waarop God het water zoet maakte:

   

  Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft Hij het volk een verordening en een bepaling gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.

  Direct daarna openbaart God Zich als onze Heelmeester:

  dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

  Waarom? Wat hebben ziektes te maken met bitter water?

  Als je wrok koestert jegens mensen, als je verbitterd bent of niet kunt vergeven, kan deze bitterheid soms tot ziekte leiden. Dus als je bitter bent over iets of iemand, is het tijd om het te laten gaan! Jouw gezondheid, vreugde en leven zijn belangrijker! Als je al ziek bent en je weet dat die bitterheid er iets mee te maken heeft, laat het gaan! Accepteer Jezus als je genezer. Hij draagt jouw verbittering en boosheid, Hij is jouw Geneesheer!(Bron:Gelooft.com)

  29-05-2017 om 12:54 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft zijn liefde

  God is te rein om kwaad te kunnen zien. Hij had ons mensen kunnen vernietigen, want wij hebben allemaal zonder uitzondering gezondigd. Onze veroordeling zou terecht zijn geweest, maar hij heeft het niet gedaan.


  Hij heeft Zijn enige, geliefde Zoon als Mens naar de aarde gestuurd, en Deze heeft aan al de rechtvaardige eisen voldaan die God aan de mensen had gesteld. De Ene hing aan het kruis, waar God met Hem afrekende vanwege onze zonden, zodaT DE STRAF DIE WIJ VERDIEND HADDEN, hEM TROF. oMDAT DOOR HET OFFER VAN zIJN zOON IN IEDER OPZICHT AAN gODS EISEN IS VOLDAAN, VERLANGT hIJ NU NIETS meer van ons. Integendeel, Hij geeft uit de volheid en liefde van Zijn hart.

  God heeft Zijn liefde bewezen doordat Hij de Heere Jezus gaf om op de aarde aan het kruis te sterven voor onze zonden. De Zoon van de Vader, de Schepper en Behouder van alles, kwam in diepe vernedering op aarde, om aan het einde de verwachte dood aan het kruis te ondergaan. Hebt u enig idee hoe geweldig groot Gods gave is?

  Als u diep in uw hart begrepen hebt, begrijpt u beter waarom de Vader/God gelovigen zoekt, in plaats van aanbidding te eisen. Hoe meer waarde wij toekennen aan de Zoon/Jezus, des te duidelijker wordt het u dat de Vader/God een antwoord in uw hart zoekt. Geef u uw hart aan Hem/God?(HetGoedeZaad)

  20-05-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  13-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omkeren

  Een predikant betrad eens een discotheek. De eigenaar kwam op hem af: Meneer, hier evangeliseren is zinloos!

   

  Integendeel, antwoordde de evangelist, juist hier is het belangrijk om mensen de weg naar echt geluk te laten zien. Ook u moet u naar God omkeren, anders bent u voor eeuwig verloren.

   

  De eigenaar weerlegde: Ik geloof niet in het bestaan van een hel. Als er één is, dan is dat hier.

   

  Nee, beste vriend, de hel is niet hier en ik zal u ook zeggen waarom niet.

   

  Ten eerste geloof ik in de Heere Jezus, en in de hel zijn geen gelovigen.

   

  Ten tweede heb ik een Bijbel, en in de hel zijn geen Bijbels.

   

  Ten derde: u verkoopt hier drinken, maar in de hel is er een dorst die niemand kan lessen.

   

  En als laatste: ik zal weer weggaan uit dit gebouw, maar uit de hel kan niemand meer ontsnappen.

   

  Over de hel moet niemand grappen maken: hij bestaat werkelijk. Jezus Christus heeft er Zelf voor gewaarschuwd, en niet alleen in ons dagvers.

   

  Eigenlijk is de hel gemaakt voor de duivel en zijn engelen (Matteus 25:41☻☻ Daarna zal Hij tegen de mensen links van Hem zeggen: 'Ga weg van Mij. Jullie zijn vervloekt. Ga naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is klaargemaakt. ). Zondige mensen echter wil God redden van het eeuwige verderf( 1 Timotheus 2:4☻☻ En Hij wil dat alle mensen zullen worden gered en naar zijn waarheid zullen luisteren. )

  Als iemand toch verloren gaat, ligt dat niet aan God. Hij heeft Zijn eigen Zoon gestuurd, zodat iedereen gered kan worden, om een plaats in de hemel te ontvangen.

   

  Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden(Handelingen 16:31☻☻Paulus antwoordde: "Geloof in de Heer Jezus. Dan zul je worden gered, met iedereen die in je huis woont.")


  Deze mensen zullen voor eeuwig gestraft worden. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen."(Matteus 25:46)☻☻Alle mensen die weigerden zich te bekeren, zullen na hun dood en het laatste oordeel de eeuwige straf ondergaan in de hel.(Bron:HetGoedeZaad)

  13-05-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  06-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe en waartoe Jezus stierf

  HOE EN WAARTOE JEZUS STIERF

  Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets van God aan.(Romeinen 5:6)


  Wij waren en zijn hulpeloos omdat wij niets konden doen om onszelf te redden. Er moest iemand komen om ons te redden. Niet alleen is Christus op een bepaald ogenblik in de geschiedenis gekomen; Hij kwam precies op het juiste ogenblik, het moment dat God bepaald had. God heeft de hele geschiedenis in zijn hand en Hij had ook in de hand wanneer, hoe en waartoe Jezus stierf.

  06-05-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  03-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bijbel het unieke boek

  De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan. Maar mijn woorden zullen altijd blijven.(Matteus 24:35)

  De Bijbel is een persoonlijk Boek. De Bijbel betekent voor één niets, voor de ander alles. Hier volgt het getuigenis van een gelovige op de vraag: Welke waarde heeft de Bijbel voor u?

  Sinds mijn kindertijd heb ik de Bijbel gelezen, maar het bleef voor mij een gesloten boek. Het was zeker een interessant en een veelzijdig boek, wijs, serieus, veelzeggend en uniek, maar vooral een dood boek.


  Opeens sprak het mij heel persoonlijk aan. Ik merkte dat God met mij sprak. Zo erkende ik door de Bijbel welke betekenis Jezus Christus voor mij leven heeft. Sindsdien is de Bijbel mijn meest geliefde Boek.

  Natuurlijk heb ik ook veel andere boeken gelezen. Er zijn ook veel goede en waardevolle boeken, maar de Bijbel is oneindig veel meer. Het is God Woord, het Woord waarin ik houvast voor mij leven heb gevonden, de vaste grond waarop ik kan steunen.

  In de Bijbel zag ik hoe ik vergeving van mijn schuld kon krijgen. Ik vond vrede met God, echte innerlijke vrede, die ik in de wereld tevergeefs gezocht had. Ik heb nu omgang met God, de Vader en de Zoon, door de Heilige Geest. Daardoor ben ik nooit eenzaam.

  Omdat de Bijbel mij al het belangrijke en nodige voor mijn leven heeft gegeven, heb ik daar volledig vertrouwen in. Het is voor mij het ware en onfeilbare Woord van God.

  Wilt u ook regelmatig de Bijbel lezen? (HetGoedeZaad)

  03-05-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  28-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op de eenzame weg

  Een jonge man met humanistische opvoeding wordt aangetrokken door avontuur. Met de fiets wil hij door Noord-Amerika heen trekken, van het oosten naar het westen. Het verre land overrompelt en bedrukt hem tegelijk. Als hij op de eindeloos lange highway van Canada rijdt en af en toe een auto tegenkomt of ingehaald wordt, overvalt de eenzaamheid hem ineens met volle kracht. Soms wordt hij er neerslachtig van.


  Plotseling wordt hij zich op de eenzame weg, te midden van dichte bossen, bewust van het feit dat er een God in de hemel is. Thuis heeft hij daar niets over gehoord, maar nu merkt hij Gods aanwezigheid. Het maakt hem rustig. De jonge man spreekt met Hem, hij bidt voor de eerste keer in zijn leven en God luistert.

   

  Er gebeurt niets wereldschokkends, maar hij vindt wel elke avond een dak boven zijn hoofd. Gelukkig maar, want zijn tent blijft door de regen niet overeind in de natte grond, omdat het dat jaar veel regent in Canada.


  De Heere leidt hem vaak naar kerken waar hij kan overnachten. Als zijn fiets kapot gaat, vindt hij aardige mensen die hem helpen. Hij voelt zich helemaal zeker door Gods steun. De ervaringen laten hem niet meer los, maar er zullen nog een aantal jaren voorbijgaan voordat hij erkent hoe hij zelf geschapen is en dat God hem door Jezus Christus wil redden. Pas als student wordt hem op een nacht duidelijk dat God hem de hele tijd al zocht en eindelijk laat hij zich vinden!(Bron:HetGoedeZaad)

  28-04-2017 om 14:53 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  24-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maar een stap

  MAAR EEN STAP

  Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnen gegaan. (Johannes 5:24)

  Er zat een drukke groep jonge mensen in de bus. Een passagier nam plaats in hun buurt en opende zijn Bijbel. Om de anderen aan het lachen te maken, vroeg een grappenmaker hem met een ernstig gezicht: Sorry, kunt u me zeggen of het nog ver is van hier naar het paradijs?


  De man keek de jongen in de ogen en antwoordde op een vriendschappelijke maar ernstige toon: Het paradijs, beste vriend, is maar een stap van je verwijderd. Wil je deze stap niet nu zetten? Dat was alles, maar deze gewone woorden en de manier waarop ze gesproken werden, achtervolgden de jonge man. Steeds weer drongen ze zich aan hem op, en hij vond geen rust tot hij deze ene stap naar Jezus Christus, de Redder, had gezet.

  Ook ieder van u moet deze ene stap zetten om van de dood over te gaan in het leven. Niemand anders kan dat voor u doen. Als iemand ouders of vrienden heeft die in Jezus Christus geloven, kan ook hun geloof het eigen geloof niet veranderen. Het enige wat een mens voor de ander kan doen, is hem naar de Heere Jezus leiden. Want er is één God. Er is ook één bemiddelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen(1Timoteus 2:5-6)

  Wie zich tot Hem wendt en zijn zonden belijdt, vindt vergeving, want Christus heeft aan het kruis Zijn leven gegeven als losprijs voor iedereen die dit gelovig aanneemt.

  Niemand van u lezers moet nog langer twijfelen om deze stap te zetten. (Bron:HetGoedeZaad)

  Lieve Vader in de Hemel, helpt u de lezers op deze stap te gaan zetten voor hun eeuwige redding bij U.

  24-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  21-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij die dorst heeft

  Ieder mens heeft van Zijn Schepper een wil gekregen. Daarmee kan hij beslissen. Door de herhaalde uitdrukking  ‘wie wil ... ‘ worden we in de Bijbel opgeroepen om dat te willen wat God van ons vraagt.


  Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Hier gaat het om een oproep om de Heere Jezus als Redder aan te nemen en van de eeuwige dood naar het eeuwige leven te komen. Wie deze stap zet, heeft zekerheid. Hij wordt een kind van God.

  En de wereld met alles wat ze belangrijk vindt, zal verdwijnen. Maar als je doet wat God wil, zul je eeuwig leven. (1 Johannes 2:17) Als wij erg aan dingen gehecht zijn, is het moeilijk te beseffen dat die op een dag verdwenen zullen zijn. Het is misschien nog moeilijker te geloven dat iemand die de wil van God doet, voor eeuwig zal leven. Het besef dat deze slechte wereld en de zonde eenmaal zullen eindigen, geeft ons de moed om God te blijven volgen. (bron:hetgoedezaad)

  21-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  17-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit genade door geloof

  Jezus Christus, Gods Zoon, kwam eens op deze aarde en werd waarachtig Mens. Maar Hij was en bleef zonder zonde. Toen Hij ongeveer 33 jaar was, offerde Hij Zijn leven vrijwillig op voor zondige mensen. Hij was bereid voor anderen Gods toorn over hun boze daden te verdragen en dan te sterven, want ‘het loon van de zonde is de dood’.


  Sinds deze gebeurtenis, toen de Heiland aan het kruis van Golgotha stierf, biedt God door het Evangelie aan alle mensen Zijn genade aan. Omdat een Ander hun schuld voor God betaald heeft, wil Hij u nu redden. Maar de mens moet komen en dit heilsaanbod in geloof aannemen, anders heeft het voor hem geen zin.

  Maar wat moeten we onder ‘geloof’ verstaan? Wat heeft dat u te zeggen? Ten eerste gaat dit om de erkenning dat u helemaal verloren bent en niet in staat bent uzelf te verlossen. Ten tweede moet u iedere poging uzelf te redden, opgeven en alle verloren zondaar tot Christus komen en helemaal op Hem en Zijn genade vertrouwen. Dat is geloof.

  In de Heere Jezus Christus vindt een zondaar alles wat hij nodig heeft, maar hij moet bij Hem komen. Deze stap is de uitwerking van het geloof. De redding is uitsluitend het werk van Gods genade. We kunnen er niets aan bijdragen, het alleen dankbaar in geloof aannemen.(Bron:HetGoedeZaad)

  17-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  11-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloof-Kruis

  GELOOF-KRUIS

  In de Bijbel staat dat Jezus Christus gestorven is aan een kruis, en dat Hij daarna levend is geworden - ‘opgestaan’  noemen we dat. Daar denken we aan met het Paasfeest. Toen Jezus aan het kruis hing, heeft God Hem gestraft voor de verkeerde dingen die alle mensen doen. God strafte Jezus, die niks verkeerd gedaan had, in plaats van alle mensen, zodat wij die straf niet hoeven te dragen en we nu dicht bij God mogen komen. In Jezus geloven betekent dat je zegt: ja, dat heeft Jezus ook voor mij gedaan.(Bron:levennu)

  11-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  06-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde hart

  LIEFDE-HART

  Je weet vast wel dat een hart het symbool is voor liefde. In de Bijbel staat dat God liefde is. God houdt zo veel van de wereld dat Hij zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft laten gaan om voor de mensen te sterven. En Hij wil heel graag dat alle mensen ook van Hem gaan houden. God wil als een Vader voor u zorgen. Je mag alles tegen Hem zeggen wat u moeilijk vindt. Dat betekent niet dat alle moeilijke dingen dan worden opgelost. Maar wel dat God u rust en vrede wil geven in je hart. Misschien hebt u een vader en een moeder die niet goed voor je zorgt of die er helemaal niet is. Maar God is anders. Hij is liefde.

  06-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  31-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods oog

  Heer, U kent mij. U weet wat er diep binnenin mij is. U weet dat ik van U houd. Heer, sleur die mensen weg als schapen die geslacht gaan worden. Bewaar hen tot de dag van de slacht.


  U zit achter het stuur en bent bijna op de plaats van bestemming. Nog even geeft u via uw mobiel een belangrijke mededeling door. Op dat moment merkt u in uw achteruitkijkspiegel een politieauto op. In een reflex neemt u uw voet van het gas, stopt u uw mobiel weg en doet u uw gordel om. Verhit bedenkt u een smoes voor het feit dat u uw identiteitspapieren niet bij u hebt. Bang denkt u aan de banden die u allang had moeten vervangen. O, als de agent u nu zou laten stoppen!

  Stelt u zich eens voor: God zit u zo op de hielen dat u Hem kunt zien. Bliksemsnel zullen uw gedachten aan het malen gaan. Hoe was het toch met de laatste belastingaangifte? Met de echtelijke trouw? Met uw aanzien in de buurt? Met uw zakelijke praktijken? Met uw eerlijkheid?

  Nu, God is werkelijk zo dicht achter u, alleen ziet u Hem niet. Hij ziet u echter wel.

  Bedenk dat te allen tijde. Zie het als een kans dat God u niet zomaar uw gang laat gaan. Zorg ervoor dat u met Hem in het reine komt. Ga uw leven punt voor punt na. Belijd Hem al uw fouten en maak ze in de toekomst niet meer. Zo wordt uw leven nieuw, omdat God u in Christus alles vergeeft en bereid is u een onverwachte levenskwaliteit te geven. U hoeft dan niet meer bang voor Hem te zijn, maar kunt met blijdschap onder Zijn ogen leven.


  Lieve God wilt u elke lezer zijn of haar uw liefde laten ervaren. Dat ze weten dat U er ook  voor hen  bent. Al kennen ze U nog niet. U kent ieder lezers heel goed.(Bron:hetgoedezaad)

  31-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opgeruimd huis opgeruimd hoofd

  Vroeger kon ik rustig tussen de troep zitten. Op de een of andere manier is dat in de loop der jaren veranderd. Ik vind het helemaal niet erg meer om met een emmer sop aan de gang te gaan. Lekker handen uit de mouwen en er tegenaan. Zo heb ik bij het eerste echte lentezonnetje de woonkamer helemaal onder handen genomen. Dus gordijnen gewassen, vloer helemaal schoongemaakt en alle opgestapelde troep van de winter weggegooid. Ik was aan het einde van de dag bekaf, maar het voelde echt heel goed: alles weer fris en schoon. Die voorjaarsschoonmaak van mijn moeder was zo gek nog niet.


  (Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist.(Hebreeën 1:3)Mensen zijn zondaren omdat de mens zonder God leeft. Men wil niks over God weten. Precies zoals we ons huis opgeruimd en schoon maken. Zo wil God ook het hart van mensen schoonmaken reinigen en opruimen van alle zonden van  uit de wereld.

  Wilt u ook uw hart laten schoonmaken en opruimen?

  24-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  15-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God houdt van zijn schepselen

  De Heer doet helemaal niets. Hij doet niets goeds, maar Hij doet ons ook geen kwaad.'(Zefanja 1:12) Sommige mensen zien God als een goedige, hemelse grootvader, die je graag om je heen hebt, maar niet echt een rol speelt in het moderne leven. Ze geloven niet in Zijn macht of in zijn komende oordeel.

  Er zijn mensen die het bestaan van God niet ontkennen, maar wel leven alsof God Zich niet in de mens interesseert. Ik kwam met een jonge student in gesprek die deze opvatting had. Ik vroeg hem of hij God als een God van kracht en wijsheid erkende. Hij bevestigde dat met de opmerking dat het universum en de schepping om ons heen dat bewijzen.

  Ik vroeg hem of hij ook geloofde dat het verlangen naar kracht en wijsheid een drijfveer voor het handelen van de mens was, en of dit iets was wat hij van zijn Schepper gekregen had. Dat beaamde hij en ik vroeg verder:

  Is er niet nog iets anders wat de mens in sterke mate motiveert?

  Hij wist niet wat ik bedoelde.

  Wat denk je van liefde? Kan die de mens er niet toe brengen iets te doen wat hij anders nooit zou doen, alleen uit liefde?

  Weer beaamde hij het.

  Zie je, ook deze bekwaamheid heeft de mens van God, zijn Schepper, gekregen. Maar hij kan ze alleen van een God gekregen hebben Die Zelf liefde is. Het was hem duidelijk en toen vroeg hij:

  Hoe kun je iets van deze liefde ervaren? De Bijbel kende hij niet, maar hij was bereid om te luisteren toen ik hem verzen als Johannes 3:16 en andere liet zien. Hij nam ook een Johannesevangelie aan en beloofde het te lezen. Moge de Heere geven dat we elkaar in de hemel weerzien. (Bron:HetGoedeZaad)

  15-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  10-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ontferming van God

  Daar riepen ze: "Jezus, Meester, help ons alstublieft!" (Lukas 17:13)
  Melaatsheid is een ernstige ziekte die zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament genoemd wordt.
  Ze komt overeen met de hedendaagse lepra. Met deze lichamelijke ziekte karakteriseert God in de Bijbel de zonde(Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.) en haar uitwerkingen op het leven van de mens.

  Net als de melaatsheid is de zonde besmettelijk. We staan allemaal onder invloed van onze omgeving, maar we beïnvloeden ook anderen. Zo scheppen bijvoorbeeld mensen die God niet vrezen(geen ontzag hebben voor God), een sfeer van goddeloosheid.(men leeft zonder God).

  De melaatsheid verbreidt zich door het lichaam. Zo is het ook met de zonde. In eerste instantie is ze alleen in de gedachten aanwezig, maar hoe snel komt ze niet tot daden!

  De melaatse heeft geen hoop. In de tijd van de Bijbel was deze ziekte ongeneeslijk. Er was alleen uitzicht op de dood. De zondaar leeft zonder hoop en zonder God in de wereld, en vol angst voor wat na de dood volgt.

  Vanwege besmettingsgevaar werden de melaatsen van de menselijke samenleving uitgesloten. Vergeleken met de zonde kun je zeggen: ze maakt eenzaam. De zondaar is van God gescheiden en het vertrouwen in mensen wordt vaak belemmerd door de aanklacht van het eigen geweten, dat zegt: Als ze eens zouden weten…!

  Maar er is Iemand Die niet alleen de melaatsheid kon genezen, maar ook van de zonde kan reinigen: Jezus Christus. Van Hem wordt gezegd: Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde en: Als u uw zonde belijdt: Hij is getrouw en rechtvaardig om u de zonde te vergeven en u te reinigen van alle ongerechtigheid.

  Trouwe en Lieve Vader in de Hemel, u nodigt de lezers uit tot een betere levensweg en het ervaren van ware vreugde en vrede.(Bron:hetgoedezaad)

  10-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  06-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stevig fundament


  Lúister niet alleen naar wat Ik zeg, maar dóe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. (Mattheüs 7:24)

  Als u een huis wilt bouwen, moet u eerst voor een goed en stevig fundament zorgen. En als uw levenshuis in alle omstandigheden moet standhouden, dan moet het op het juiste fundament gebouwd zijn.

  Op welke overtuiging rust uw leven?

  Een ongelovige man zei eens: Er is een angst die me al het genoegen van het leven ontneemt.

  En wat mag dat zijn? vroeg een vriend.

  Ik ben bang dat de Bijbel waar is.

  Ja, de Bijbel is waar. Daarom draagt de Heere Jezus ons op Zijn woorden te horen en ze te doen, of anders gezegd: in Gods Woord te geloven.

  Wie de Bijbel niet als Gods Woord wil erkennen en niet wil geloven wat in dit Boek staat, heeft zijn leven op zand gebouwd. Zolang het leven over gebaande wegen gaat, kan alles goed gaan. Maar zodra de omstandigheden slechter worden, zoals levensstormen en noodsituaties, is het niet vreemd dat men uit de koers raakt.

  Er is maar één fundament, dat in alle levensomstandigheden standhoud, zelfs als de grootste stormen in uw leven tekeer gaan, zelfs als u voor de deuren van de eeuwigheid staat. Het is het geloof in de Heere Jezus Christus en in Zijn Woord. Boven het leven van elk mens die zijn vertrouwen op Hem gesteld heeft, staan de woorden: En ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.(Bron:hetgoedezaad)

  06-03-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven


  EEN BURN-OUT HOE KOMT MEN ER VANAF☻
  9 september☻
  Een man stond apathisch voor me. Ik vroeg wat hem scheelde: “Een burn-out”, zei hij. “Ik kan het niet meer aan, ik ben niet alleen maar oververmoeid, nee, al mijn energie is op, ik voel mij opgebrand, ik ben helemaal uitgeput.” Op het werk ging het niet meer. Hij was doodmoe, omdat hij vrijwel niet meer sliep en hij kon niet langer tegen de werkdruk op. Alles ging fout.
  Keer op keer lezen wij in allerlei artikelen, dat velen de kans lopen om een burn-out te krijgen, en dat het in de toekomst alleen maar erger zal worden. Iedere keer horen wij dezelfde klachten: “Ik slaap slecht, ik ben oververmoeid en al mijn energie is op.” Een aantal jaren geleden had vrijwel niemand van het woord burn-out gehoord. Niet alleen staat de mens vandaag onder grote werkdruk, maar ook –en dat is een nog grotere oorzaak– is het zijn eigen streven die hem een burn-out bezorgt. Ieder mens moet natuurlijk een doel hebben en nieuwe uitdagingen aangaan. Die mogen best groot zijn. Maar ieder doel en elke uitdaging brengt onvermijdelijk stresssituaties met zich mee. Als wij de lat hoger leggen dan wij aankunnen, dan lopen wij onszelf voorbij en komen we onszelf tegen. Het probleem zit vaak veel dieper dan we beseffen. Voor elk doel hebben wij kracht nodig en als we die alleen in onszelf zoeken, dan zou dat wel eens Zij hebben de lat ook hoog gelegd en nemen zelfs hogere hordes. Als het waar is dat het zonder God beter gaat, dan zou ik wel eens willen weten waarom al die puinhopen dan ontstaan en waarom zelfs de laagste lat niet meer te nemen is. Als Jezus gelijk heeft met Zijn uitspraken, dan staat het vast dat Zijn normen geen burn-out bezorgen; maar een burn-in. Dan is het waar wat Hij zegt: “Als u de waarheid aanneemt, dan zult u de waarheid kennen en verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”. Johannes 8:32.

  GENEZINGS GETUIGENIS☻

  GENEZEN VAN DE ZIEKTE VAN LYMPE☻
  9 september☻
  Jarenlang kampt de jonge Kim Tielemans met blessures,
  ontstekingen, concentratieverlies en vermoeidheid, totdat de
  diagnose chronische ziekte van Lyme wordt vastgesteld.
  Medicijnen en homeopathische behandelingen bestrijden de
  klachten, maar nemen de oorzaak niet weg. Als Kim samen met
  haar vriend en zijn ouders een genezingsdienst in Kalmthout
  (België), bezoekt, is het Jezus die haar geneest.
  Kim ervaart God’s genezing
  ‘Daarna werd er voor genezing gebeden.
  Ik had de hele avond al een zere schouder, ik
  voelde me ziek en ik was koud.
  Toen Jan Zijlstra met me bad kreeg ik het heel
  erg warm van binnen. Het was een onbe
  schrijflijke ervaring. De pijn in mijn schouder
  was in een moment verdwenen. Terug op mijn
  stoel, liet ik Benjamin mijn handen voelen, die
  normaal gesproken altijd koud, maar nu warm
  waren! Toen we ‘s avonds weer terugreden
  kreeg ik opeens een ontzettende honger, ter
  -wijl ik, door de ziekte van Lyme, al jarenlang
  geen honger had ervaren!’
  In de daaropvolgende maanden knapt Kim
  zienderogen op. Sommige klachten houden
  nog aan, maar nemen beetje bij beetje af.

  www.wingsofhealing.nl

  GASTENBOEK 


  DE DEUR IS OPEN
 • Aan allen een mooie herfstweek
 • Goede middag Patricia,
 • Goedmorgen blogmaatje,mooie tekst
 • dag mooi blogje
 • Hallo lLinecia,

  Druk op onderstaande KNOP om een berichtje achter te laten in mijn GASTENBOEK


  OPENHANDS

  BEN JE ANGSTIG☻
  9 september☻
  Veel mensen zijn angstig.
  Bang voor ziekte of de dood.
  Bang voor een terroristische aanslag.
  Bang voor de gevolgen van het broeikaseffect.
  Angst kan je leven overheersen.
  Het kan je verkrampen en blokkeren.
  Ook bij christenen.
  Zelfs bij doorgewinterde christenen.
  Angst voor wat andere mensen van je vinden.
  Angst voor de kerk.
  Angst voor God.
  Dat is precies het tegenovergestelde
  van wat God met je voorheeft.
  Hij wil niet dat je uit angst leeft,
  maar uit Zijn Liefde!


  OPENHANDS

  JEZUS ZEGT ZELF☻
  9 september
  Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij.
  Johannes 14:6b
  Het zijn niet de woorden van mij, Alfons.
  Maar de woorden van God voor jou!
  Neem ze aan.
  Alleen dan verandert je leven.
  Dwars door moeilijkheden heen.
  Zelfs door je sterven heen.
  Want na je sterven stopt het niet.
  Dan is er volgens de Bijbel een oordeel.
  Voor iedereen, dus ook voor jou.
  Maar alleen als je in Jezus gelooft
  ben je geborgen en veilig.
  En ga je door naar de hemel.
  Een bovenmenselijk mooi uitzicht.

  www.openhands.nl


  ONTDEK GOD

  WIE IS GOD? ONZE SCHEPPER☻
  9 september☻
  Het allereerste kenmerk van God is voor de hand liggend: Hij is de bron van alle leven, de Schepper, de Maker van hemel en aarde. Hoe luid sommige aanhangers van de evolutietheorie het tegendeel blijven beweren: er is geen greintje doorslaggevend bewijs voor evolutie. Alles wijst er onomstotelijk op dat de natuur – met haar miljarden duizelingwekkende wonderen – geschapen is door een onvoorstelbaar grote, machtige en wijze Ontwerper, de ultieme Kunstenaar, de Bron van alles wat leeft Kijk maar eens naar ons bloed dat voedingsstoffen en zuurstof door ons lichaam transporteert, onze hersenen die met duizelingwekkende snelheid informatie kunnen verwerken, onze ogen die zich bliksemsnel kunnen scherpstellen op onderwerpen dichtbij of veraf, ons immuunsysteem dat schadelijke invloeden kan vernietigen, en ga zo maar door.

  ONTDEKT GOD

  WIE IS GOD EIGENLIJK☻
  9 september☻
  Wie is God? Is het mogelijk God persoonlijk te leren kennen? Of zijn we gedoemd om altijd ver van God te blijven?
  De vraag wie God is, houdt miljoenen mensen bezig. De antwoorden staan vaak haaks op elkaar. Is het mogelijk een absoluut betrouwbaar antwoord te krijgen, op de vraag wie God is? Jazeker. God is geen sprookje, maar de meest krachtige realiteit die er bestaat. Het is dan ook helemaal niet moeilijk om te ontdekken wie God is. Het gaat erom dat je bereid moet zijn het antwoord te erkennen.

  www.ontdekgod.nl


  SHOUT BOX


  KIJK OMHOOG☻
  9 september☻
  Het ene moment was Hij nog heel dicht bij hen.
  Het volgende ogenblik ging Hij omhoog.
  Ze wisten het wel; Hij ging naar Zijn Vader.
  Daar werd Hij verwacht in de hemel hoog.
  Ze waren verdrietig en bleven maar kijken,
  hoe moest het nu verder zo zonder hun Heer.
  Toen hoorden zei engelen die hen vertelden;
  “zoals Hij van hier ging zo komt Hij ook weer.”
  Kijk maar omhoog wanneer je verdriet hebt.
  Kijk maar omhoog en bedenk dan maar vlug;
  Jezus de Heer zal ons nooit meer verlaten,
  zoals Hij omhoog ging zo komt Hij terug!
  jannie de paauw


  EEN GRIEPJE☻
  9 september☻
  Er is iets aan de hand vandaag
  ik voel me toch zo raar.
  Mijn neus zit dicht, ik hoest en proest
  mijn maag voelt ook al naar.
  Ik hoef geen boterham of pap
  ik heb het koud, ik heb het heet
  ik blijf in bed ik doe geen stap
  totdat ik het antwoord weet.
  Mijn moeder stopt me lekker in
  want slapen, is het medicijn.
  Vandaag hoef ik niet anders dan
  alleen maar ziek te zijn.
  Het gaat heus wel weer over
  al kost het even tijd,
  ik zal goed voor je zorgen hoor,
  je raakt het wel weer kwijt.
  Ik lig hier goed….. het is best fijn
  om even ziek te zijn.
  Jannie de Paauw.


  HERFST OP VAKANTIE☻
  9 september☻
  Herfst op vakantie
  Wanneer bij ons op de kalender
  het woordje herfstvakantie staat,
  vraag ik mezelf soms even af
  waarom de herfst dan zelf niet gaat.
  ——-
  Als iedereen zijn koffers pakt
  om eventjes op weg te gaan,
  blijft steeds de herfstvakantie rustig
  bij ons op de kalender staan.
  ——=
  Zou hij dan ook niet graag eens even
  een reisje maken net als wij?
  Maar hij staat thuis op de kalender
  en wij zijn weg, want wij zijn vrij.
  ——–
  Dus nu ga ik een aktie voeren.
  Het zal misschien wel even duren
  en als ik heel veel centjes heb
  ga ik hem op vakantie sturen.
  ———
  al is het maar voor ene keer,
  ik gun de herfst wat vrije dagen.
  Dat zal pas herfstvakantie zijn
  Ik zal het maar meteen gaan vragen.
  ———–
  Jannie de Paauw

     OP JEZUS MAG JE LEUNEN☻
  9 september☻
  Op Jezus mag men leunen
  ja steevast op Hem steunen.
  Hij helpt last mee te dragen
  als wij Hem daarom vragen.
  Jezus steunt met Zijn handen
  waarin men mag belanden.
  Want Hij zorgt voor nieuw leven
  wat Jezus ons wil geven.
  Jezus geeft ons rugdekking
  want Hij zorgt voor opwekking.
  Heffend ons hart naar boven
  om vast in Hem te geloven.
  Jezus laat ons nooit achter
  blijkt onze trouwe wachter.
  Geluk laat Hij beleven
  ons uit Zijn hand gegeven. J.v Tricht


  ER IS MAAR EEN RELIGIE☻
  9 september☻
  Er is maar één religie
  die liefde wordt genoemd.
  ‘t Bleek van ‘t begin Gods visie
  wiens liefde wordt geroemd.
  Zijn liefde is alomvattend
  is goed overdraagbaar.
  Handelt nooit geringschattend.
  Gods liefde is dienstbaar.
  Zo wil God naar Zijn wensen
  dat wij ook dienstbaar zijn.
  Als liefdevolle mensen
  dan smaakt liefde als wijn.
  Wie van de liefd’ zal proeven
  hij wordt door liefd’ geraakt.
  Want liefd’ schenkt naar behoeven
  wat ons gelukkig maakt. J.v Tricht  GESPANNEN VERWACHTING☻
  9 september☻
  Dauwdruppels rijgen een koord
  van parels voor de nieuwe dag
  zoals in het Paradijs
  het land bevochtigd werd.
  Het lied van verwachting zingt in mij
  de spanning stijgt hemelhoog
  wanneer zal de hemel zich ontsluiten
  de nieuwe aarde geboren worden.
  Wordt eerst nog het kind geboren
  waar zijn ouders om gebeden hebben
  is het getal van Uw volk nog niet vol?
  wij wachten op wat komen gaat
  Heer wij zijn in blijde verwachting
  U geeft kinderen en kleinkinderen
  Heer wij zijn in blijde verwachting
  eens maakt U alles nieuw.
  I.vd Welle

  VEILIG☻
  9 september☻
  Haar wangen kleuren
  Als een rijpe vijg in de zon
  Gouden stralen omcirkelen haar.
  De warmte van de dag.
  Daar gaat ze de eerste stapjes
  Heeft ze in het zand gezet
  Er zijn zoveel schatten te vinden
  Haar grote ogen zoeken
  Het water komt dichterbij
  Uitdagend zoeken haar teentjes
  Wat zij in het badje voelde
  Er wordt over haar gewaakt.
  Een vaderhand neemt haar mee
  Zoals de Vaderhand wil doen
  Straks wordt zij naar huis gebracht
  Veilig, ze hoeft niet bang te zijn.I.vd Welle


  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • gekmin
 • real-life
 • openhands

 • POEZIE

  MIJ MAG JE VERGETEN☻

  27 augustus☻

  Mij mag je vergeten....

  Maar wat je onthouden moet...

  God is je Vader

  bij Hem is het goed

  Hij zorgt voor zijn kinderen

  zoals niemand dat doet.

  Met Hem kun je praten

  over alles wat je weet.

  Want God is jouw Vader, die je nooit vergeet

  POEZIE

  WE HEBBEN EEN GROTE WENS VOOR JE LEVEN☻

  27 augustus☻

  Lieve Marieke,

  Wij hebben een grote wens voor jouw leven,

  die we in dit rijmpje aan je door willen geven

  dat je jezus op de troon in je hartje laat

  zodat Hij jouw persoontje prachtig ontplooien gaat

  en je met vrede, hoop en blijdschap vult

  dat je weer met anderen delen zult.

  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

  STILTE WEEKEND☻

  Kwetsbaar en toch veilig: 27 oktober/30 Oktober/ Israël vierde in oktober het uitbundige Loofhuttenfeest. En tegelijkertijd de herdenking aan de meest kwetsbare periode in hun leven: de tocht door de woestijn. Een tocht die ze alleen maar konden overleven in afhankelijkheid van God. Wat kunnen wij van hen leren  voor onze tocht door dit leven?

  www.zdh.nl

  DE SPIL

  INDIVIDUELE STILTE DRIDAAGSE☻

  ma 2 Okt 2017 11:00 t/m wo 4 Okt 2017 17:00/

  Tijdens deze stilte driedaagse staat jouw eigen zoektocht centraal. Wij bieden structuur aan de dag door drie maaltijden en de dagelijkse gebeden in onze kapel. Verder kun je je eigen tijd indelen. In huis is het stil. Ook de maaltijden zijn in stilte. Je beschikt deze dagen over een eigen, ruime, kamer. Tijdens deze driedaagse heb je een individueel gesprek met één van de begeleiders.

  Begeleiding: Marianne Groen & Francien Kaljouw

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITES/Ben je meer op zoek naar stilte, dan raden we je de individuele stilte driedaagse aan die regelmatig in de even weken van de maand wordt georganiseerd.
  Week 39: 26 t/m 29 september/Week 41: 9 t/m 13 oktober/De omgeving van Maarssen leent zich uitstekend om te wandelen of te fietsen. De Spil beschikt over zeven hectare stiltetuin welke alleen toegankelijk is voor gasten van De Spil en de Emmaus Priorij.

  www.retraitecentrum.nl


  RETRAITE IN STILTE-KLEOPASDAGEN☻

  In 2017: donderdagmiddag 19 t/m zondagmiddag 22 oktober.

  in 2018: 8-11 maart en verder nog onbekend/ Leuvenheim (onder Zutphen)In deze dagen mogen we ervaren dat het woord uit de Hebreeënbrief (4:12) werkelijkheid wordt 'want het Woord van God is levend en krachtig... het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.' Het Woord van God geeft niet alleen inzicht; het troost, bevrijdt en geneest bovendien. http://www.biddeniseenweg.nl


  Image and video hosting by TinyPic

  ☻☻27 augsutus☻☻

  plan


  DE ONTZAGWEKKENDE☻
  9 september☻
  Wanneer je ziet natuurgeweld
  hoort de donder razen
  als er overstroming wordt voorspeld
  of een orkaan gaat blazen
  wees dan toch gerust
  want Hij is meer dan deze
  de hoogmoed wordt er door geblust
  maar jij hebt niets te vrezen.
  Wanneer bliksem verlicht de wolken
  bergen beven door zijn hand
  de aarde splijt en zeeën rollen
  over het eens gewonnen land
  wees dan toch gerust
  want Hij is meer dan deze
  de dwazen blaast Hij als pluisje in uit hand
  maar jij hebt niets ze vrezen.
  Zijn grootheid is niet uit te drukken
  mijn woorden zeggen nooit genoeg
  met alle kennis, het zal niet lukken
  ’t is Uw liefde die mij droeg
  toen U uw Zoon gaf om te sterven
  werd de angel van het kwaad verslagen
  en toen ik ontferming vroeg
  klonk Hij heeft voor jou de straf gedragen.I.vd Welle


  IN BLIJDE VERWACHTING☻
  9 september☻
  Stille verwondering
  een danklied naar boven
  handen gevouwen
  wij willen U loven.
  Stille verwondering
  wat groeit mag ons boeien
  in de tuin van uw genade
  zal ’t kindje straks bloeien.
  Stille verwondering
  straks nieuw leven op aarde
  een knop wordt een bloem
  van hemelse waarde.
  I.vd Welle

  RAMP NA RAMP☻
  9 september☻
  Heer, waar gaat het nu toch heen,
  ramp na ramp treft deze aarde,
  alles is totaal kapot
  wat wij zó graag vergaarden.
  Orkanen, stormen, branden,
  wij weten ons geen raad,
  help ons trouwe Vader,
  voordat het is te laat!
  Hoor ons intense bidden,
  ons roepen in gebed,
  U als grote Helper
  bent diegene die ons redt!
  "Vrees niet en kijk niet angstig rond,
  Mijn hand is op jouw leven,
  zelfs als alles beeft en schudt
  zal Ik jou nooit begeven!" E.Hengstman-v Olst


  MET DE WIND IN DE RUG☻
  9 september☻
  Wanneer ik worstel met omstandigheden
  die als een stormwind door mijn leven gaan,
  ik het gevoel heb dat mijn krachten mij begeven
  omdat het kreunt en kraakt in mijn bestaan,
  klinkt daar Gods stem heel diep van binnen:
  “wees nu maar kalm, Ik ben bij jou
  draai je maar om, je zult ontdekken
  Ik Ben en blijf een God van trouw”.
  Ik keer mij om, de rust en vrede keert terug;
  ik heb de wind niet tegen, Hij steunt mij in de rug.
  Jannie de Paauw.


  VOOR U☻
  9 september☻
  Ze was een sterke vrouw,
  verzorgde trouw
  tot aan hun dood
  haar ouders.
  Nu is ze zwak en oud,
  nimmer getrouwd
  en wordt verzorgd
  door ouders.
  Wat heeft ze veel gemist
  denk ik,
  wat lijkt ze op
  mijn moeder.
  Dan weet ik
  dat Híj bij haar is,
  ik zie hen
  als een paar.
  Heel even voel ik me
  een kind
  dat bij haar ouders is.
  Zal ik het eens verwoorden
  voor haar
  in een gedicht?
  Coby Poelman-Duisterwinkel


  PSALMEN VAN HOOP☻
  9 september☻
  Hij woonde in Amerika
  en zij in Amstelveen,
  de telefoon verbond hen
  over grenzen heen.
  Door dementie getroffen
  sprak hij niet meer haar taal
  maar op een dag was er zijn vraag,
  ik ken ze allemaal.
  Ze zongen tot zijn sterven
  wat zij in hem hervond,
  zo deelden ze geloof en hoop
  door psalmen dat hen bond.
  Zijn Woord doorbrak de grenzen,
  maakte hen samen één,
  hij troostte in Amerika
  zijn zus in Amstelveen.
  Coby Poelman - Duisterwinkel


  KRACHT IN ZWAKHEID☻
  9 september☻
  Wie dankbaar is met kleine dingen
  mag grote wonderen bespeuren.
  Hij schouwt in zijn herinneringen
  en ziet, wat vroeger moest gebeuren
  nu meewerkt in Gods grote plan.
  Hij liet het toe om ons te leren
  dat, mocht het leven ons bezeren
  Hij alles toch gebruiken kan.
  Hij maakte ons tot diamanten
  die elke lichtstraal mogen vangen.
  Zij stralen uit naar alle kanten,
  de weerschijn van ons diepst verlangen;
  gebruikt te worden, tot Zijn eer.
  Wanneer dan mensen aan ons vragen:
  “waar put je moed uit alle dagen”?
  Dan zeg je vol verwondering
  dat het jouw kracht te boven ging.
  Je kreeg het van de Heer.
  Jannie de Paauw

  AVOND☻
  9 september☻
  In de stilte van de avond
  overdenk ik deze dag.
  Met de zorgen en de fouten,
  ook dat waar ik voor danken mag.
  ‘t Leven glipt mij door de vingers,
  alles gaat zo snel voorbij,
  Soms ben ik zomaar verdrietig
  dan ineens gelukkig, blij.
  Iedere avond mag ik alles
  leggen in Uw handen neer.
  U weet immers alles van mij
  U mijn herder en mijn Heer.
  Daarom vat ik moed voor morgen
  Dicht bij U geeft perspectief.
  Elke dag weer mag ik weten:
  U hebt mij oneindig lief.
  Jannie de Paauw

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

   


  KOM MAAR☻
  9 september☻
  Kom maar
  als je bang bent.
  Kom maar
  met je zorgen.
  Kom maar met je pijn,
  Ik geef je kracht
  voor morgen.
  Ik geef je rust en vrede,
  Mijn Geest gaat me je mede.
  In de diepe donkerheid
  ervaar je Mijn aanwezigheid.
  Het zal je niet berouwen
  als je Mij gaat vertrouwen.
  Kom maar bij Mij
  Dan ben je vrij.
  Ik maak mijn woorden waar.
  Kom maar.
  Jannie de Paauw   


  HET JONASSEN VAN JONA☻
  9 september☻
  In het binnenste
  van de vis
  zit het Jona dwars
  dat er bij hem
  geen ruggengraat is.
  Hij jonast als een foetus,
  zijn geloof wordt groot.
  Hij geeft zich over,
  de vis
  begint te spugen,
  het is
  of hij opnieuw
  geboren is.
  Hij doet
  wat hij moest doen
  maar het kwaad
  komt bovendrijven,
  de oude Jona
  komt weer tussenbeide.
  In het nieuw geboren licht
  jonast Jona
  voor Gods aangezicht.
  Coby Poelman-Duisterwinkel


  WAAR LIEFDE WOONT☻
  9 september☻
  De grijze dame
  die hij bezocht
  was in haar eenzaamheid
  verleerd
  om een gesprek te voeren.
  Omdat zij zwijgen bleef
  wist hij ten diepste
  niet meer wat hij
  aan moest roeren.
  Ten einde raad
  zong hij voor haar
  een tikkeltje verlegen
  de oude psalm:
  “Waar liefde woont
  gebiedt de Heer
  Zijn zegen….”
  Ontroerd zag hij
  haar lippen meebewegen.
  Zijn stem brak daar
  waar zij begon te spreken.
  Coby Poelman-Duisterwinkel


  GEDRAGEN GELUK☻
  9 september☻
  We krijgen een kind!
  Op hol slaan je gedachten.
  Een weg van verwachten.
  Met liefde gedragen.
  Onzeker en vragen maar dolblij.
  Dit kleine grote geschenk
  voor jou en mij.
  Vandaag klinkt je naam
  ...... hier in Gods huis.
  Als drie druppels water
  mag je lijken op Hem.
  Vader Zoon en Geest
  Stem je af op die stem.
  Die druppels dat water
  wijst ergens heen.
  Een hele zorg minder
  jij bent niet van ons alleen C.v Vliet

  GODDELOOSHEID☻
  9 september☻
  Bij het zien
  van de nu dagelijks
  gruwelijke beelden
  op het nieuws
  of in de krant
  om een hogere macht
  met hun daden te eren
  weet ik nu zeker
  dat er geen
  bovennatuurlijke bron
  van kwaad hoeft te zijn
  want de mens zelf
  is al heel goed in staat
  zich in elke vorm
  van goddeloosheid
  te manifesteren C.v Vliet


  VERANDERLIJK☻
  9 september☻
  Alles is veranderlijk op aard
  Hetgeen een ieder ervaart
  Mensen veranderen van gedachten
  Men kan soms van alles verwachten.
  Het weer is altijd veranderlijk
  Alles op aarde is vergankelijk
  Veranderlijk zijn de tijden
  Niemand kan dit vermijden.
  Veranderlijk zijn de mensen
  Veranderlijk zijn hun wensen
  Veranderlijk is ons bestaan
  En eenmaal zal alles vergaan.
  Maar God blijft dezelfde, altijd
  Hij die ons van schuld bevrijdt
  Gods Woord blijft steeds gestand
  Hij houdt ons altijd bij de hand.
  Gods liefde duurt in eeuwigheid
  Hij kent onze veranderlijkheid
  Maar wil er altijd voor ons zijn
  In alle vreugd, verdriet en pijn.
  Fedde Nicolai.  VREEMDELING☻
  9 september☻
  Vreemde mensen in
  ons land
  vreemde huiskleur
  vreemde ogen
  wat komen zij hier doen
  wat heeft hen bewogen
  Worden zij vervolgd
  mogen zij niet leven
  niet meer ademen
  niet meer in de Bijbel lezen
  Vele zijn er in ons land
  laten wij hen toch geven
  een woning een thuis
  want ook wij hebben genade
  verkregen
  om in vrijheid te mogen
  leven
  Vrijheid gekregen van God
  zodat wij onze naasten
  kunnen leren
  hoe wij leven Met God E.Brunelli  DE MIJN ZONDE WEG DEED☻
  9 september ☻
  Zal mijn bloed branden
  op mijn gezicht
  laaien als een vuur
  mijn lichaam sidderen
  van ellende
  zullen Uw ogen mij
  doorboren
  U die alles weet
  zal Jezus mij veroordelen
  voor al wat ik deed
  of mag ik schuilen bij U
  die mijn zonde weg deed E.Brunelli


  VRAAG EN ANTWOORDT☻
  9 september☻
  Vele vragen hebben wij
  aan de Schepper van ’t heelal;
  die ons zeker horen zal.
  Bid ootmoedig, vraag maar vrij,
  Hij zal horen naar ‘t gebed
  Hij, die op de harten let.
  Heer, er is zoveel verdriet,
  wanneer brengt U vrede aan,
  dat oorlogen over gaan,
  heel de mensheid U dan ziet,
  hoog verheven, enig God,
  ieder leeft naar Uw gebod.
  Heer, soms twijfel ik zo veel,
  bent U het die komen zou,
  U, die ik steevast vertrouw
  en met wie ‘k mijn zorgen deel,
  wie dan kan U anders zijn,
  mijn Verlosser, Jezus mijn?
  Heer, ik dank U voor Uw Woord,
  waar Uw antwoorden in staan.
  U bent met de mens begaan.
  Veel toch hebben wij gehoord:
  Vrees maar niet, Mijn tijd komt snel,
  Ik maak alle dingen wel!
  Jeremia 17:10 - Markus 9:24
  Handelingen 1:6 - Openbaring 21:5 A.Lingen


  religie-en-geloof-bewegende-animatie-0242

  BIECHTEN☻ 27 augustus☻ Een man besluit na 30 jaar dan toch maar weer eens te gaan biechten. Hij doet het gordijn opzij, gaat naar binnen en ziet tot zijn verbazing een goed gevulde minibar, een fles roze bubbels in een ijsemmer, een schaal gebrande amandelen, een schaaltje met Mon Cherie bonbons en fotos van lekkere topless meiden aan de muren. Dan hoort hij dat de priester binnenkomt en zegt: Eerwaarde, vergeef mij, het is al heel lang geleden dat ik voor het laatst in de kerk ben geweest, maar ik moet zeggen: er is een boel veranderd! Waarop de priester antwoord: Eruit idioot, je zit aan mijn kant.

  VERA EN GELOOF

  download_5

  IK BEN HEEL BLIJ MET MIJN PLEEGOUDERS☻ 20 augustus☻ Mijn ouders kunnen niet voor mij zorgen. Daarom woon ik in een pleeggezin. In het begin moest ik erg wennen aan het leven in een ander huis. De regels zijn bijvoorbeeld best streng. Maar nu, na twee jaar, ben ik heel blij dat ik hier woon. Mijn pleegouders en broertjes zijn super lieve mensen. God heeft mij een fijn plekje gegeven. Daar ben ik iedere dag dankbaar voor. Zelfs als ik het niet altijd eens ben met de regels.


  images_1

  NEM INFORMATIEUITZENDING☻di 26 september | 19:30 - 21:00/Ready, steady… Serve! Kom naar onze informatieavond over werken in Israël en het Midden-Oosten. Er is aandacht voor korte en lange termijn projecten in Jordanië, Egypte en Israël. De avond is vrijblijvend. Je kunt dus ook komen als je nog niet zeker weet of je weg wilt of als je gewoon meer wilt weten. Aanmelden/Near East MinistryVoorthuizerweg 5 Nijkerk,Nederland

  download_1

  REVEILAVOND+LOOFHUTTENFEEST/

  Wees welkom op de Reveilavond om samen te ontdekken wat we kunnen leren als we Sjabbat vieren. Hoe? Door samen te eten, vieren en te (aan)bidden. Met (muzikele) medewerking van Near East Ministry-stafleden en een aantal Reveilweek-bekenden. Het is de bedoeling dat iedereen iets meeneemt voor de maaltijd. Denk aan een salade, fruit, hartige taart of/vr 6 oktober | 18:30 - za 7 oktober | 16:00/

  Near East MinistryVoorthuizerweg 5 Nijkerk,Nederland

  820101702e33a378ed1d04bc2a0acbed

  WORDS SERVANTS FESTIVAL☻15 september 2017 - 19:00 - 17 september 2017 - 13:00/Summercamp Heino/ Schaarshoekweg 1 / Wijhe, 8131RE Netherlands/ Meer info? Check http://www.worldservants.nl/festival.

  8351adf4f3ccbb5277b63b0ec87f1dc8-300x169

  PRESENTATIECONCERT TUSSEN VREES EN VEILIGHEID☻ 16 september 2017 - 19:30 - 22:00 Op 1 september verschijnt het nieuwe album van LEV: ’Tussen Vrees en Veiligheid'. Op 16 september viert de band dit met een bijzonder en exclusief presentatiefeest. Luisteren naar nieuwe muziek en verhalen, onder het genot van een hapje en een drankje, op een unieke locatie in Kamerik. Na de mooie reacties op het vorige album 'Morgen dans je weer', komt LEV opnieuw met een cd vol samenzang- en luisterliedjes. Met 12 nieuwe Nederlandstalige liederen wil LEV opnieuw mensen inspireren en… 49879f50e481aafa00835119c22fc0d2-300x111

  POWER PACKED YOUTH SEASON KICK-OFF☻ 16 september 2017 - 20:00 - 22:00/ Na een zomerstop van twee maanden staat er weer een mooi PowerPacked seizoen op ons te wachten en zijn wij meer dan ready! 16 september Tijdens de kickoff zal je horen wat voor mogelijkheden er zijn om te dienen, wat de kracht van God vrij zet in jouw leven. Jezus was op aarde om te dienen en niet om gediend te worden en dit heeft Jezus op aarde gepositioneerd voor de kracht van God. Je komt vandaag de dag steeds… Liveshow-_Flyer-_E4_C

  MAKE SOME NOISE LIVESHOWS/Na het spetterende succes van de liveshows van 2016 gaat Make Some Noise Kids een stap verder in het najaar van 2017 met vier gloednieuwe liveshows. Liedjes van de derde cd zullen te beleven zijn in een show die bol staat van dans, muziek en spektakel. Kortom: deze swingende show mag jij en je kids niet missen! Aansluitend op liveshow is er een afterparty waar jong en oud lekker kan dansen bij de MSNK-discoparty onder het genot van een lekkere suikerspin of popcorn. Ook kun je een leuke foto maken bij de fotowall en de gloednieuwe cd Make Some Noise Kids 4 zal hier voor het eerst te koop zijn! Datum: zaterdag 28 oktober/Veenendaal/ zaterdag 04 november/Leeuwarden/ zaterdag 11 november/Dordrecht/ zaterdag 25 november/Den Haag/Tickets zijn te koop www.events4christ.nl

  d6b3cf71-28cf-48df-8fa6-e574b4e9a7ef

  BEVRIJDINGSCONFERENTIE 29-30 september/VEENENDAAL IK MOEST MET MIJN BOOSHEID AFREKENEN☻ Merel kwam naar een van onze bevrijdingsconferenties. Ze schreef ons een e-mail: ‘Tijdens de conferentie werd er verteld hoe belangrijk het is dat we de mensen vergeven die ons pijn hebben gedaan. Ik heb tijdens de conferentie mijn ex-man kunnen vergeven, die me na negentien jaar huwelijk heeft bedrogen door vreemd te gaan. Er volgde een echtscheiding en anderhalf jaar erna merkte ik echt dat ik met mijn boosheid moest afrekenen. Ik kon mijn gedachten maar moeilijk stilzetten en de pijn in mijn hart was gewoon erg groot. www.vrijzijn.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  EASTVILLE/Tijdens concerten in het najaar van 2017 nemen de muzikanten van Eastville je mee op een muzikale reis. Je hoort liedjes die je misschien allang vergeten was. Je kunt genieten van een avond geweldige muziek en mooie verhalen. In het voorprograma kun je genieten van Evert Stroet: een singer-songwriter uit Enschede. Zaterdag 30 september 2017Zwolle/Vrijdag 6 oktober 2017Gouda/Zaterdag 7 oktober 2017Barneveld www.truetickets.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  NIEUW SEIZOEN! NEDERLAND ZINGT/ Iedere zaterdag om 19.10 uur op NPO2/Het christelijke muziekprogramma waarin we samen zingen, samen geloven.

  Image and video hosting by TinyPic

  7 OKTOBER/ZOEKLICHT-DAG/De Zoeklicht-dag 2017 belooft een bijzondere te worden. Martin Brand gaat muzikaal met ons de dag door, er zijn weer drie goede sprekers met een aansprekend thema, én de Zandkunstenaar begeleidt een van hen. Het kinderprogramma (4-12 jaar) wordt geleid door Elise Mannah! De Here maakte zich aan Mozes bekend als 'IK BEN DIE IK BEN'. (Exodus 3:14, HSV). Hij was er, is er en zal er altijd zijn. Wat betekent dat voor ons, hier en nu? Daarover gaat de Zoeklicht-dag 2017. www.zoeklicht.nl


  NIEUWS

  oud-worden

  HOE VOER JE HET GESPREK OVER DE NADERENDE LEVENSEINDE☻ 15 september☻ De redactie van Lichtspoor, uitgave van de missionaire organisatie IZB, organiseert zaterdag 28 oktober in Amersfoort een toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat. Centrale vraag: hoe voer je het gesprek over het naderende levenseinde? Er verschijnt ook een editie van Lichtspoor over dit thema. Een van de ingewikkelde thema’s in het ouderenbezoekwerk is het gesprek over het levenseinde. Hoe onderken je barrières om erover te praten? Is er sprake van verdringing, angst voor de dood, voor het onbekende? Wat is er nodig om ‘los te laten’? Is er geloofs(on)zekerheid? Kan iemand in vrede heengaan, verzoend met God, met de naasten, met zichzelf? Wie het levenseinde in het pastoraat aan de orde wil stellen, zal eerst zelf zijn/haar eindigheid en kwetsbaarheid onder ogen moeten zien. Al deze aspecten komen aan bod tijdens de toerustings ochtend ‘Beginnen over het einde’. Drs. Nico van der Voet, theoloog, docent, publicist, zal twee lezingen verzorgen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk in Amersfoort, begint om 10.00 uur en is vrij toegankelijk. Er is een collecte voor de bestrijding van de onkosten. In verband met de organisatie is aanmelden noodzakelijk (info@izb.nl). Themanummer Op 15 september verschijnt een Lichtspoor-uitgave over 'Beginnen over het einde', als hulpmiddel bij het gesprek over dit thema in het ouderen bezoekwerk. Met onder andere een gesprek met ds. P. Vermaat, die het boek schreef 'Voorbereiding voor de laatste reis', een bijdrage van ds. H.G. de Graaff over 'stervensgenade', een bijdrage van NPV-directeur Esmé Wiegman en kort verhaal van Joke Verweerd. Om een ruimte verspreiding mogelijk te maken, zijn de kosten laag gehouden. Kijk voor het bestelformulier op de website van de IZB. (Bron:cip)

  NIEUWS

  carrie

  CARRIE WEIGERDE BEHANDELING KANKER OM ZO HET LEVEN VAN HAAR KINDJE TE REDDEN☻ 15 september☻ Carrie DeKlyen uit Michigan, moeder van zes kinderen, stond voor de meest verschrikkelijke keuze die je je kunt voorstellen. Ze kon behandeld worden tegen kanker, maar dat zou ten koste gaan van haar baby in haar buik. In april werd er een agressieve tumor bij Carrie ontdekt, die haar hersenen en ruggengraat aantastte. Om behandeld te worden tegen de tumor, moest ze haar zwangerschap beëindigen. "Dat wilde ze absoluut niet," zei haar schoonzus tegen PEOPLE. En dat was enorm aangrijpend. Helemaal omdat de dokter in niet misverstane woorden duidelijk maakte dat als Carrie de baby zou houden ze zou komen te overlijden. Toch bleef Carrie bij haar keuze, omdat ze als christen tegen abortus is: "We houden het." Vorige week, op 6 september, beviel Carrie via een keizersnede van haar dochter Life. Baby Life was toen nog prematuur, 24 weken en 6 dagen jong. Drie dagen later overleed Carrie. De hele familie was bij Carrie toen ze overleed. Nick, die zijn vrouw Carrie in de kerk ontmoette en later trouwde zei, zei over de laatste momenten: "Ik kuste haar op haar voorhoofd en zei: 'Ik hou van je. Het is je gelukt! Je hebt onze baby het leven gegeven en het gaat goed met haar.' En toen liet ik haar gaan.." "Als onze dochter oud genoeg is, zal ik haar over haar dappere moeder vertellen," vertelt Nick verder. "Ik zal haar vertellen dat haar moeder dit heeft gedaan uit liefde voor haar. Ik zal haar vertellen dat God haar de gave van het leven heeft gegeven met een bijzonder plan in Zijn gedachten. We weten niet precies waarom mama ziek moest worden en moest overlijden, maar we mogen erop vertrouwen dat God er een plan mee heeft." Momenteel gaat het nog niet heel goed met Life. Ze heeft te weinig zuurstof, een lage bloeddruk en vocht in haar hersenen. De familie vraagt om gebed.(Bron:cip)

  NATUURNIEUWS

  NAMO86375_0

  HEIDEHERSTEL EERDER ACHTERBROEK☻ 20 augustus☻ Plaggen, stobben frezen en de strooisellaag klepelen. Allemaal om de heide in het Eerder Achterboek een handje te helpen. Door de bovenste ‘verrijkte’ bodemlaag te verwijderen, komt de schrale grond aan de oppervlakte. Heide krijgt zo weer de kans te ontkiemen. Dit werk is onderdeel van het PAS-programma van provincie Overijssel. De PAS - Programma Aanpak Stikstof- heeft voor elk Natura 2000 gebied een maatregelenpakket om de effecten van stikstof op natuur te verminderen. Hans Gronert coördinator Natuurbeheer Eerde: "Bij het heideveldje achterin het Eerder Achterbroek aan de Brakelweg is vorig jaar een stukje grove dennenbos gekapt. De komende weken gaan we hier verder met het heideherstel. We vergroten hiermee het oppervlak natte en droge heide en de bijbehorende soortenrijkdom op Eerde."Het oppervlakte en de kwaliteit van de heide in het Eerder Achterbroek is de afgelopen decennia flink afgenomen. Door het verdwijnen van poelen en natte heide raken amfibieën en reptielen geïsoleerd en verdwijnen locaties voor afzet van hun eitjes. Deze heideherstelmaatregelen moeten dit tij keren!

  NATUURNIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  LAATSTE WEEKEND IN SEPTEMBER HARINGVLIETWEEKEND☻ 15 september☻ Laat je verrassen tijdens het Haringvlietweekend! Boswachters, vogelaars, en andere experts laten inwoners, toeristen en recreanten de prachtige plekken en verhalen van het Haringvliet beleven. IVN organiseert, met ondersteuning van Droomfondsproject Haringvliet, allerlei activiteiten om het gebied met bijzondere deltanatuur nog meer op de kaart te zetten. Tijdens het weekend ontdek je het vogelparadijs, de reeën, maak je kennis met het leven onder water en de prachtige cultuurhistorie van havensteden als Hellevoetsluis en Stellendam. https://www.ivn.nl/haringvlietweekend

  Image and video hosting by TinyPic

  FORT KIJKUIT INGERICHT VOOR BAARD VLEERMUIZEN☻ 15 september☻ Op Fort Kijkuit heeft Natuurmonumenten één van de gebouwen ingericht voor baardvleermuizen. Door het uitvoeren van een paar eenvoudige maatregelen is de kazemat, een gebouw van gewapend beton, geschikt gemaakt als overwinteringsplaats voor deze kleine zoogdieren. Maatregelen/ Vleermuizen overwinteren graag op vochtige plekken met een constant binnenklimaat. Daarom heeft Natuurmonumenten een laagje water gezet in de kazemat van Fort Kijkuit om het vochtgehalte te vergroten. Daarnaast zijn de gaten waardoor de vleermuizen naar binnen vliegen, kleiner gemaakt. Zo is het in de winter minder koud en tocht het minder. Binnenkort worden er ook nog meer en betere schuilplaatsen gecreëerd in de wanden waar ze achter weg kunnen kruipen. Hun winterslaap duurt van oktober tot maart of april. Het fort is alleen doordeweeks geopend tussen 8.00 en 17.00 uur en op vrijdag tot 12.00 uur.

  NAMO87556_-grutto-_Teun-_Veldman

  ZUIDOOST DRENTHE KRIJGT EEN KLIMAATBUFFER☻ 20 augustus☻ Beschermde natuurgebieden zijn van groot belang om bijzondere planten en dieren een plek te geven en te behouden. De natuurgebieden kunnen bovendien ruimte geven aan water in perioden van heftige regenval, maar ook water vasthouden in droge tijden. Hiervan profiteren naast de natuur ook de landbouw, recreatie, industrie en bewoners. Natuurmonumenten noemt dit ‘natuurlijke klimaatbuffers’. Door de klimaatverandering neemt die betekenis alleen maar toe. Het dal van het Drostendiep tussen Aalden-Zweelo en de Verlengde Hoogeveense Vaart kan een prachtige klimaatbuffer worden. Door hier meer water vast te houden, wordt een plaats als Coevorden beschermd tegen hoge waterstanden. In de bloemrijke gras- en hooilanden komen bedreigde dier- en plantensoorten voor zoals moerassprinkhanen, otters, watersnippen en orchideeën. Misschien kan het natuurgebied weer geschikt gemaakt worden voor weidevogels, zoals grutto’s en tureluurs of zijn er meer kansen voor planten en dieren van natte graslanden en moeras.

  NIEUWS

  abortus

  ISRAELI’S REDDEN HONDERDEN ONGEBOREN KINDEREN UIT HANDEN VAN ABORTEURS☻ 9 september☻ De Israëlische organisatie Be’ad Chaim zet zich met Operatie Mozes in om zoveel mogelijk ongeboren kinderen te redden van de aborteurs. Sinds 2006 konden al meer dan 2000 kinderen worden gered, laat Kehila News weten. Zwangere vrouwen die een abortus overwegen, krijgen een jaar lang praktische hulp aangeboden als ze hun kindje niet laten aborteren. Denk hierbij aan luiers, bedjes, kleertjes en kinderwagens. En God voorziet in de financiën, getuigt Be’ad Chaim. De eerste ‘Operatie Mozes baby’ heette Michaella. Via een sms’je kwam haar moeder – alleenstaand en geëmigreerd uit Zuid-Afrika – in contact met Be’ad Chaim. Ze schreef dat ze haar ongeboren kindje als een geschenk van God was, maar dat ze niet in staat was voor haar te zorgen. Op dit moment zorgt Be’ad Chaim voor 500 moeders en hun baby’s. Bron:cip

  bert-van-leeuwen

  WATER BIJ DE WIJN IN NIEUW SEIZOEN VAN HET FAMILIEDINER☻ 20 augustus☻ Vanaf maandag 4 september is bij de EO een nieuw seizoen te zien van 'Het Familiediner'. Presentator Bert van Leeuwen brengt een bezoek aan familieleden bij de ruzie inmiddels hoog is opgelopen. Aan hem de schone taak om de verwijdering die tussen hen is ontstaan te overbruggen. Zijn de familieleden bereid om wat water bij de wijn te doen en elkaar te ontmoeten bij het familiediner? In een nieuw seizoen van 'Het Familiediner' stelt Bert van Leeuwen paal en perk aan hoog opgelopen familieruzies. Hij zet alles op alles om samen met een familielid een beschadigde familieband te herstellen. En dat is niet altijd even makkelijk. Bert: “Tijdens de opnames voor dit nieuwe seizoen heb ik weer vaak versteld gestaan over de weerbarstige reacties van mensen op mijn goed maak pogingen. Het is dan ook extra bijzonder wanneer mensen elkaar na jaren toch weer in de armen sluiten."


  TWITTER HET GELOOF


  Zoeken in blog  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!