NIEUW: Blog reclamevrij maken?

BIJBELSE UITLEG

EEUWIG LEVEN☻

12 februari☻

God kwam naar de aarde om de mensheid het licht van zijn eeuwig leven te geven. Je kunt het niet kopen, maar alleen als geschenk aanvaarden. Maar Jezus geeft het uitsluitend aan de mensen die het graag willen hebben, dat zijn zij die willen leven als Gods burgers in zijn toekomstige, eeuwige Koninkrijk.

duif

PROBLEEM☻

12 februari☺

Hebt u weleens het gevoel dat uw leven zo ingewikkeld is, dat God het nooit zou kunnen begrijpen? Bedenk dan dat God het heelal maakte en dat voor Hem niets te gecompliceerd is. Hij heeft ook jou gemaakt, Hij leeft en zijn liefde is groter en sterker dan enig probleem waarvoor u kunt komen te staan.☻☻☻☻3 februari☻☻☻☻

Over mijzelf
Ik ben Patricia, en gebruik soms ook wel de schuilnaam linecia.
Ik ben een vrouw en woon in Noorden (Nederland) en mijn beroep is Vrijwilligsters/ Bezoek ouderen mensen voor een intake. Vriendschappelijke huisbezoek. Mijn beroep was Kinderleidster en administratietief medewerkster geweest./Gelovig Christendom..
Ik ben geboren op 24/03/1957 en ben nu dus 61 jaar jong.
Mijn hobby's zijn: Breien, Lezen, Borduren, Lezen, Christelijke filmen, Godspel muziek, fietsen /.
Bezoekt een Christengemeente/Volle Evangelie. Bezoekt af en toe conferenties, retraites. Bidstonden, Vrouwenbijeenkomst. Het Woord van God lezen bestuderen en bidden. Voor gelovigen en niet gelovigen, zieken, noden, problemen, moeilij Bezoekt e

PERSOONLIJKE GEBEDEN

BEKERING☻ 23 januari☻ Nederland heeft een radicale bekering nodig. Ik bid dat Gods bovennatuurlijke kracht in werking mag gaan treden in gevangenissen en ziekenhuizen. Amen

WOONOMGEVING☻

3 februari☻

God van liefde en genade dank U wel dat Uw Zoon Jezus Christus de zonde van ieder mens op het kruis op zich heeft genomen. Uw genade en geduld gaat uit naar de mensen in woonomgevingen die voor onrust zorgen. Zoals het aanstootgevende gedrag en conflicten. Amen.

CHATTEN☻

3 februari☻

Ik bid voor jongeren/tieners die aan het chatten zijn. U kent al deze jonge zielen met wie ze in aanraking komen. Beschermt U onze jongeren/tieners voor tegen de boze. Amen

 

JIJ BENT BIJZONDER!

Echt,  je bent  waardevol voor  God. Als je Jezus

nog  niet als  je Redder kent,  open je hart dan

vandaag  voor zijn  liefde. God  vindt jou be-

langrijk, alleen... Hij dringt zijn liefde niet op. Je

moet er zelf voor kiezen om die te ontvangen.

Als je dat wilt, bid dan deze woorden in je harT;

GEBED:Lieve Heer Jezus, ik weet dat ik een

zondaar ben en dat U voor die zonden

aan het kruis bent gestorven. Vergeef

mij alstublieft en geef mij een nieuw

leven. Help mij om te groeien in dat

nieuwe leven met U. Amen.

☻☻Nu ben je een kind van God! Kinderen moeten

groeien, en dat geldt ook voor jou in je nieuwe

leven.  De Bijbel  helpt je daarbij.  Een goed ge-

deelte  om te beginnen  met lezen is het  Evan-

gelie  van Johannes.  Ook contact met  andere

christenen  draagt bij aan  je geestelijke groei.

Zoek hen daarom op en sluit je aan bij een kerk

of gemeente waar Jezus Christus centraal staat.

En vergeet één ding nooit: Als je in Jezus blijft

geloven,  blijf je een  kind van God. Van  harte

Gods Zegen Toegewenst

ZIJNWOORD☻

GELOVEN☻

12 februari☻

Geloven betekent niet: Ik geloof het wel. Het betekent geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God Die door God de Vader naar deze wereld is gestuurd. Geloven betekent dat we vertrouwen op Jezus Christus voor onze verlossing. Alleen Hij geeft ons eeuwig leven.Thomas geloofde en zei: "Mijn Heer en mijn God" (Johannes 20 vers 28). Wij mogen Gods Woord lezen en ook tot de ontdekking komen dat Hij onze Heer en onze God is.

ZIJNWOORD☻

LEVEN☻

12 februari☻

Wie belijdt (hardop zegt, zoals Thomas) dat Jezus Christus zijn Heer is, krijgt eeuwig leven (vergelijk Johannes 3:16). Daarom zegt de Heer: Gelovende krijg je het enige echte leven, in Mijn Naam. We zien Hem niet maar kunnen lezen over de grootheid van Christus. Wanneer we geloven zullen we leven. Een nieuw leven hier op aarde en leven met Hem tot in eeuwigheid.


GEBED☻

NIEUWJAARSGEBED☻ 20 januari☻ Te weten dat U bij ons bent, de dagen van ons leven geeft zoveel kracht, biedt uitzicht, geeft ons moed, wat wij op aarde ook beleven, het raakt ook U, U volgt ons op de voet. Omstraal ons Heer, Uw heerlijkheid bevrijdt, met U aan onze zijde beleven we Uw tijd. Te weten dat U bij ons bent, de dagen van ons leven, of dat nu hier of in Uw hemel is, te weten dat U ons voor eeuwig blijft omgeven, een zekerheid in onze tijd door Uw geheimenis. Omstraal ons Heer, Uw heerlijkheid bevrijdt, met U aan onze zijde beleven we Uw tijd.C.Poelma-Duisterwinkel

GEBED☻

DE WERELD WORDT DUISTER☻ 20 januari☻ Als de wereld duister wordt en donkerheid heerst alom, dan mogen wij als kind'ren Gods bidden, kom Heer Jezus, kom! Dan mogen wij gaan pleiten en hopen op Gods woord, vragen Hem om bijstand zodat onze gebeden worden verhoord! Help allen in veel moeiten, vervolging, angst en pijn, wij bidden U oh Vader wil toch heel dicht bij hen zijn! Uw kinderen in deze wereld lijden om Uw Naam, kom hen te hulp, bescherm hen, dat bidden wij tesaam. En dat allen die God haten worden aangeraakt door U, dat Jezus Liefde hen vervuld, dat bidden wij U nu! E.Hengstman-v Olst


GEBED☻

VREUGDE DER WET☻

3 februari☻

vreugde der wet

vier

je vreugde

met mij, wees er

zo vrij, biedt je regel

recht weerom de mensen

de verheugenis dat zij met je

aangezegd mogen zijn gezien

voor het vallend licht op

komend aangezicht

van aller heer

hier.

week van gebed

(naar Deut. 16:11-20)H.Winter

GEBED☻

GEBED VOOR RECHT☻

3 februari☻

Ik bid voor hen die klein zijn

voor hen die moeten dragen

alle onrecht, in pijn zijn

nagenoeg alle dagen

Ik bid voor hen die arm zijn

die in 't leven niet slagen

niet vrij, in slavernij zijn

gebukt gaan onder slagen

Ik bid voor hen die wreed zijn

als Saulus in die dagen

nu nog onwetend, blind zijn

tot 't hun begint te dagen

Ik bid dat er recht zal zijn

het onrecht wordt verslagen

ons gebed, Heer, 't waard zal zijn

met U hierin te slagen

Week van Gebed 2019/P.Laneuze


DE PASSIE COACHES

IS ALLEEN VOOR CHRISTELIJKE DOELGROEPEN. BENT U GELOVIG?

Kiss On The Hand

ELKAAR BEGRIJPEN LUCHT OP☻ 3 februari☻ “Gingen we maar eens praten met elkaar”, verzuchtte iemand die coaching wilde maar de partner niet. “Praten komt denk ik te dichtbij, ik vermoed dat hij zich dan nog onzekerder gaat voelen. Terwijl ik denk dat als we gaan praten we heel veel zaken kunnen ophelderen en elkaar gaan begrijpen. Dat maakt het toch alleen maar mooier?” Ik ben het helemaal met deze vrouw eens. Elkaar begrijpen lucht op en maakt de intimiteit meer ontspannen.Lees meer

Passionate kissing

NIEUWE SPELREGELS☻ 20 januari☻ In ons leven, in elk leven, zijn er twee fases waarbij de zin in seks vermindert. Deze fases vragen een nieuwe en andere benadering van seks en nieuwe spelregels. Het is een samenvatting uit het laatste deel (Kwesties) uit het hoofdstuk De overgang en de andropauze van de e-cursus Intimiteit - Jullie energiegevende bron. De fases geven een gemiddeld overzicht weer, de beschrijving kan per stel verschillen.

Hug And Kiss

De Passiecoach Nederland

RELATIONELE SEX☻

12 februari☻

mmer als je als vrouw niet echt toekomt aan relationele seks, lichamelijke nabijheid met je partner en daar dan ook van kunt genieten.

Soms zijn er van vroeger uit teveel belemmeringen, obstakels en verkeerde gedachten.

Start nu met First-Ladies-First en zet jezelf op de eerste plaats en ga de uitdaging aan om je denken te vernieuwen ten aanzien van seks.

Want vergeet niet: "Intimiteit, erotiek en seksueel genot, zijn bedacht door God."

Hugging

DEPASSIECOACH☻

WIST IK HET MAAR EERDER…

12 februari☻

Van een vriendin kregen wij de tip om de e-cursus Intimiteit-Jullie energiegevende bron te volgen. Zij hadden er veel baat bij gehad en zij adviseerden ons deze e-cursus ook. Ze stelde zelfs voor om met beide echtparen regelmatig over de inhoud te praten. Nu we een eindje op weg zijn met deze e-cursus dacht ik dat ik er wel eerder vanaf had willen weten, maar ik begrijp heel goed dat er veel schaamte is om te vertellen dat je een cursus volgt over intimiteit. Wij mensen ... Lees meer.

IS ALLEEN VOOR CHRISTENEN/www.depassiecoach-nederland.nl

TROOST

12 februari☻

Voor mensen met verdriet schiep God de eerbied van de stilte. De troost van een omarming. En de nabijheid van een vriend.
VISJES

23 januari☻

TEKST

12 februari☻

Kan ik meer voor je doen dan je sterkte te wensen?


WIJSHEID 

12 februari☻

Het geloof is een stok om op te steunen, niet om anderen mee te slaan.

LEVENSMOTTO☻

12 februari☻

Op het geluk moet je niet wachten, je moet het tegemoet gaan.QUOTES** 

12 februari☻

"De mensheid is verdeeld in twee groepen - zij die vooruit gaan en iets doen, en zij die stil zitten en vragen: "Waarom is het niet op de andere manier gedaan?"


OVERDENKING 

12 februari☻

Hoewel de mens ontsierd wordt door zonde en dood, wordt de mens nog steeds gecreëerd naar Gods beeld en geplaatst in de schoot van onze moeder door zijn glorieuze zorg.  

SPREUKEN

12 februari☻

"Hooghartige blikken, trotse harten en alles wat een goddeloze nog meer doet, is zonde."

spreuken 21:4PSALM 

12 februari☻

"God kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt."Psalm 53:2

KORTE GEDACHTE** 

12 februari☻

God van vrede, u wilt niet dat wij in voortdurende onrust leven. U ziet liever dat ons hart vervuld is van nederig en oprecht berouw. Dit werkt in ons als een opwelling van vertrouwen waardoor wij in staat zijn om onze fouten aan u voor te leggen. In het licht van de vergeving dat ons innerlijk beschijnt, ontdekken wij dan innerlijke vrede.


CITAAT☻

12 februari☻

Als je mensen oordeelt, heb je geen tijd om jezelf lief te hebben☻EVANGELISCHE 

12 februari☻

Wat wij ook doen, het is omdat we er door de liefde van Christus toe gedrongen worden. Als wij geloven dat Christus voor ons allen gestorven is, moeten wij ook geloven dat wij (wat ons oude leven betreft) gestorven zijn. Hij is gestorven, opdat allen die van Hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus, Die voor hen gestorven en weer levend geworden is."2 Korintiërs 5:14-15

Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (25)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (175)
 • Feestdagen (5)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (15)
 • Het leven (8)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • BIJBELSE TEKST** 

  12 februari☻

  "Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven; Hij is de bron van alle licht. Hij is een en al licht en verandert nooit."Jacobus 1:17


  MEDITATIE DIACONAAT☻ 12 februari☻ Op 1 februari 1953 was het springtij. Bovendien waaide er een hevige Noordwestenwind. Een grote ramp voltrok zich in het zuidwesten van Nederland. Meer dan 1800 doden. Een enorme schade. Een grote vluchtelingenstroom. En dat in Nederland. Ook in Sliedrecht. Gelukkig, God zij dank, kwam er al spoedig een grote hulpverleningsactie op gang. In Nederland. In Europa. In de hele wereld. Om ons, arme mensen, te helpen. De wereld wist wat dienen was. Om die reden is de eerste zondag van februari jaarlijks de zondag van het werelddiaconaat. Wij mogen nu anderen dienen. Zorg voor de armen! Op de zondag van het werelddiaconaat 2019 vieren we avondmaal. De rijke Christus deelt zijn gaven uit aan ons arme mensen. Hij, Jezus, is gekomen om ons te dienen. Hij is de Dienaar bij uitstek. Gaat ons de zorg voor de armen ter harte? We kunnen wat dat betreft veel leren van Nehemia. Hij adviseert: ‘Heb toch, bij alles wat u doet, ontzag voor God’ (Nehemia 5: 9). Zelf brengt hij dat in praktijk. Hij kent een intensief gebedsleven. Hij leeft vanuit de beloften van God. Hij is integer en strijdvaardig.

  MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  (OP) GROEIEN☻ 6 februari☻ Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.’ (Lucas 2: 52)Kinderen lijken soms in sneltreinvaart op te groeien. Voordat je het weet gaat je kind naar de basisschool. En wanneer je nog een paar keer diep zucht, gaat je kind studeren of werken, op zichzelf wonen of trouwen.In de tekst blijkt Jezus te groeien als kool. Nog maar heel kort geleden is Jezus in Bethlehem geboren. Acht dagen na zijn geboorte wordt Hij in de tempel gebracht om te worden besneden. En aan het begin van de tekst die we hebben gelezen horen we dat Jezus een opgroeiend kind is. Zo groeit Jezus in enkele verzen uit van klein kind tot puber. Hij wéét als geen ander wat je in de groei meemaakt, wat je denkt en voelt.

  MEDITATIE

  DE SCHEPPING ZUCHT☻

  16 februari☻

  Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. (Romeinen 8: 27).Op 14 september 1975 bracht de 38-jarige W.A. de R. uit Bloemendaal een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij doorkruiste de zalen met de 17e-eeuwse Hollandse meesters, tot hij zaal 224 bereikte: daar hing de Nachtwacht, het wereldberoemde werk van Rembrandt. Zonder aarzeling liep hij erop af, trok een gekarteld tafelmes waarmee hij diepe krassen op het doek begon te maken, totdat een suppoost hem wist te overmeesteren. Als 12-jarige vrat ik gretig de krantenberichten over het voorval. De details gaven het drama alleen maar meer reliëf. Volgens ooggetuigen was de dader keurig gekleed en maakte hij geen ongewone indruk. De politie liet weten dat de man reeds enkele malen in een inrichting voor psychisch gestoorden was verpleegd. De onbesuisde actie was wereldnieuws en riep alom afschuw op.

  GELOOF HOOP EN LIEFDE☻

  16 februari☻

  Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 1 Korintiërs 13:7/

  Mijn naam is: Liefde. Ik ben de HEER, je God. Mijn liefde voor jou is onuitputtelijk. Als je Mijn liefde leert kennen en ervaren, zul je verdraagzamer worden. Fouten die anderen maken, moeilijke dingen die je overkomen, tegenslagen - vanuit de liefde zul je steeds meer kunnen verdragen. Houd vol! Dat kun je omdat je Mijn liefde kent. Wees vol vertrouwen. Wees hoopvol. Leer het optimisme van Mijn liefde kennen. Geloof in Mij: Ik ben liefde. Hoop op Mij: Ik ben trouw. En ga zo de weg van de liefde die ook Jezus is gegaan, gelovend, hopend en liefhebbend. Ik ben je God. Leef uit liefde.Liefde gelooft en hoopt alles.

  TIJD MET JEZUS

  ZONDEN GEDENKEN 23 januari☻ Als U al onze slechte daden ziet, Heer, wie kan dan blijven bestaan? Psalm 130:3 Je bent onderweg. En terwijl je onderweg bent, loop je voortdurend aan tegen je tekortkomingen en fouten. Je slaat doodlopende wegen in, neemt verkeerde afslagen of valt van de weg af een ravijn in. Op die momenten mis je je doel en zondig je. Ik weet dat je daar soms lange tijd aan blijft denken, want je kunt jezelf maar moeilijk vergeven. Maar zo doe Ik het niet. Als Ik dat zou doen, zou je geen stand kunnen houden. Luister: dankzij het bloed van Jezus denk Ik niet langer aan je zonden! Ik ben ze vergeten! Verheug je erin dat Ik je vergeven heb.Ik denk niet meer aan je zonden.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  GEEN ZORGEN☻ 6 februari☻ Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan ​kleding? (Matteus 6:25) Ik ken je. En Ik weet dat je je zorgen maakt. Je maakt je zorgen over je eten en drinken, over je inkomen, over je relaties, over je gezondheid, over je toekomst. Ik weet het. En toch zeg Ik tegen je: maak je geen zorgen. Mijn Zoon Jezus zei het toen Hij op aarde was en al die bezorgde mensen voor Zich zag. Hoor Zijn stem in deze woorden: maak je geen zorgen. Hoor Zijn stem. Zie hoe Hij je aankijkt, vol zorg en bewogenheid. Vertrouw je aan Hem toe en zo aan Mij als je hemelse Vader. Ik zorg voor je. Ik zorg voor alles.Maak je geen zorgen. Ik zorg voor je.

  BEMOEDIGINGSSITE☻

  MAAK HEM LOS ZIJ JEZUS☻

  Maak mensen vrij, opdat zij God van harte zullen dienen☻

  27 januari☻

  Wat is vrijheid een groot goed!

  Hanna Swart neemt ons mee naar Lazarus. Hij moest uit die grafdoeken gehaald worden, om het nieuwe leven dat Jezus hem gaf, ook in alle vrijheid te ontvangen en te gaan beleven.

  Dit is onze bestemming, zowel voor dit leven, als het hemelse leven straks, dat wij vrije mensen zullen zijn, vrij om God van harte te dienen, vrij om de ander lief te hebben, zoals God het wil!  

  Liefs, Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE

  TROOST VOOR JOB EN ONS☻

  9 februari☻

  Lieve mensen,

  Troost bij lijden en verdriet. We hebben juist als we lijden of als we verdrietig zijn, de ander nodig, vanwege de troost van de ander. Daarvoor heb je geen raad nodig, maar meeleven, begrip van die ander. Het begrip voor jouw verdriet. Al hebben je vader en moeder heel anders gehandeld, ieder mens ontstaat uit Gods Vaderhart. Daar, diep in je ziel, is de basis gelegd waar je altijd naar zult verlangen: houdt van mij, heb mij lief. In Godsnaam troost mij, ten tijden van verdriet! God kent mij door en door, zijn troost raakt mij daarom zo sterk aan. God doorziet me volkomen, Hij doorgrondt me en verstaat van verre mijn gedachten. Ik ben een aangenomen kind van God. En als ik door een moeilijke en pijnvolle situatie moet gaan, dan zal God me troosten. Zijn troost zet alles terug op zijn plaats, alles wat in mij omvergeblazen is, of kapotgeslagen is. God weet precies wat ik nodig heb.

  Troost heeft geen woorden nodig, maar een meelevend hart!  

  Een bemoediging over troost.

  Troost valt niet zomaar uit de lucht. Troost sluit aan bij iets dat je kunt herkennen. Het is iets liefdevols, kostbaar en vertrouwd.

  Vandaag een troostvolle bemoediging voor je. liefs, Gerry

  BEMOEDINGSSITE☻

  ADELAAR VLIEG☻

  3 februari☻

  Vader, wie bent U eigenlijk en Vader, wie ben ik eigenlijk?  ☻

  Lieve mensen,

  Met een ontroerend 'verhaaltje' maakt Esther Vorsterman ons iets belangrijks duidelijk.  Wat hebben ze tegen jou gezegd over wie je bent en hoe je je moet gedragen? Ben jij geworden wie je echt van binnen bent? Lieve mensen, verzoen je niet met omstandigheden die jouw klein willen houden, die jouw ruimte beperken door allerlei invloeden. Ruimte om te zijn wie je bent.

  Niet wat mensen over je zeggen, niet je omgeving of werk bepalen het juiste zelfinzicht.Als God de Schepper in je leven komt zal Hij je meenemen en veranderingen willen aanbrengen aan je bestaan. Daar sluit de Heer bij aan en daarom wil Hij veranderingen brengen in ons leven.

  God spreekt zich uit over wie we zijn. Hij is de Mensen Maker. Hoe kijkt Hij naar ons? Wat zijn Zijn plannen met jou en mij?   

  Hoe vaak ik deze boodschap ook hoor, elke keer opnieuw versterken deze woorden mij. Dat bid ik ook jou vandaag van harte toe, in Jezus Naam.  Vertrouw de Heer, vertrouw zijn woord! Hij zegt: Wees niet bang om je vleugels uit te slaan! Vlieg Adelaar! Stijg op en kom uit boven jouw omstandigheden. Vlieg in geloof en ontdek de grote kracht van jouw God, want Hij is die sterke wind die jou draagt!

  Met liefs, Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  HET ZWIJGENDE WOORD☻

  16 februari☻

  Soms is zwijgen duidelijker dan uitgesproken woorden!

  ‘In Het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat.”

  Als er niets meer te zeggen valt, kun je beter zwijgen. Jezus zweeg! Het Levende Woord, het machtige Woord van God: ZWEEG!

  In de aanloop naar de 40 dagen tijd, staat Anne met je stil bij dit wonderlijke gebeuren met Jezus.

  Om je te bemoedigen, als je soms ook een poosje zwijgen moet.

  Met liefs, Gerry

  www.bemoedigingssite.nl

  GOD IS MIJN TOEVLUCHT☻

  6 februari☻

  God is mijn toevlucht

  God is mijn toevlucht in gevaren

  In Zijn nabijheid heb ik niets te vrezen

  Hij heeft Zijn liefde aan mij bewezen

  En wil mij voor zorg en leed bewaren.

  Bij U ben ik altijd veilig en geborgen

  U bent mijn God, ik vertrouw op U

  Steeds weer, elk ogenblik, ook nu

  Ik dank U daarvoor, iedere morgen.

  Ik mag schuilen bij God de Heer

  Hij is mij dicht nabij in mijn leven

  En wil mij het allerbeste geven

  Zijn goedheid keert steeds weer.

  God de Heer is mijn toevluchtsoord

  Hij zal mij beschermen elke dag

  Zolang ik op aarde leven mag

  Hij die altijd naar mijn gebeden hoort.

  ( Woorden uit Psalm 91)F.Nicolai

  SCHUILEN BIJ GOD☻

  6 februari☻

  Als wij schuilen bij God onze Heer

  Dan kunnen we slapen, zonder zorgen

  Want Hij houdt de wacht tot de morgen

  We mogen gerust zijn, steeds weer.

  God is onze toevlucht, te allen tijd

  We vinden beschutting bij Hem

  Laten we luisteren naar Zijn stem

  Hem loven en prijzen in eeuwigheid.

  Op God mogen we vertrouwen

  Bij Hem zijn we veilig en geborgen

  Hij zal altijd voor ons blijven zorgen

  Op Zijn trouw mogen we bouwen.

  Hij houdt Zijn vleugels uitgespreid

  En is voor ons een toevluchtsoord

  Zoals geschreven staat in Zijn woord

  We mogen overnachten in veiligheid.

  ( Woorden uit de Bijbel)F.Nicolai  TRANEN VLOEIEN IN STROMEN☻

  6 februari☻

  Tranen vloeiende in stromen

  opwellend uit menig hart.

  Laten ons de aanblik tonen

  van gevoelde pijn en smart.

  Om ’t verlies van al die doden

  die door wapens zijn geveld.

  Levens als een bloem gebroken

  niet meer bloeiend op het veld.

  Onschuldigen zijn gevallen

  plots uit ’t leven weggerukt

  Stierven er in duizendtallen

  toen hun vrijheid werd verdrukt.

  Bommen kogels en granaten

  sloegen als een regen neer.

  In de straten waar soldaten

  schoten losten uit ’t geweer.

  Kruisen staan er op veel graven

  mensen stilstaand in geween.

  Waar geliefden zijn begraven

  men voorgoed in ’t graf verdween.

  ’t Leed is bijna niet te dragen

  daarvoor is de last te zwaar.

  Nabestaanden in hun dagen

  voelen dagelijks het bezwaar.

  Steeds weer rijst de vraag naar boven

  in het leven naar ’t waarom.

  ’t Kost dan moeite om te geloven

  God ziet naar de mensen om.

  Als Zijn hand niet zal verhoeden

  tussen mensen elk geweld.

  Waardoor zij in ’t hart vermoeden

  dat geen mensenleven telt.J. v Tricht

  ER IS EEN GOD DIE HOORD☻

  6 februari☻

  Er is een God die ons hoort

  En weet wat er in ons omgaat

  Een God die naast ons staat

  En zich houdt aan Zijn woord.

  Er is een God die ons hoort

  Laten we Hem alle lof toezingen

  Hij wil ons met liefde omringen

  En is voor ons een toevluchtsoord.

  Laten we biddend tot Hem gaan

  En ons aan Hem toevertrouwen

  Want op Hem kunnen we bouwen

  Zijn woord blijft altijd bestaan.

  Er is een God die ons hoort

  Een God die naar ons wil luisteren

  Ook al is het een zacht fluisteren

  Hij hoort ons woord voor woord/F.Nicolai


  IK BEN BEVRIJD☻

  6 februari☻

  In de strijd om vrijheid

  botsen mensen keer op keer.

  Men zoekt het licht

  het dooft steeds weer.

  Raak de verlichte weg niet kwijt

  op zoek naar grenzeloze vrijheid.

  Een vogel

  gevangen tussen grenzen van vrijheid.

  Een open deur

  hij vliegt weg en ik ga mee

  over de grenzen van vrijheid heen.

  De vogel is vrij

  ik ben bevrijd.

  DE GORDEL VAN WAARHEID☻

  6 februari☻

  Ik ben steeds aan het struikelen,

  want mijn kleding is te lang,

  het verbergt wel mijn vieze voeten

  maar juist daarvoor ben ik bang!

  Dus ga ik maar weer verder

  en strompel op mijn pad,

  het is een weg vol leugens

  die zeggen: het wordt niet wat!

  Plotseling spreekt een Man mij aan:

  mag Ik jouw voeten wassen?

  Oh nee, dat durf ik echt niet,

  'k loop liever door de plassen!

  Mijn voeten zijn zó smerig

  en stel dat Hij ze ziet,

  als ik ze door Hem laat wassen,

  wat kost mij dat dan niet?

  Opnieuw spreekt Hij heel vriendelijk

  en probeert mij iets te leren,

  Hij reikt mij een gouden gordel aan

  en bindt die om mijn kleren!

  Dan knielt Hij neer en wast mijn voeten

  en spoelt de leugens van mij af,

  het geschenk van Hem laat mij weer lopen

  omdat Hij mij de Waarheid gaf!E.Hengstman-v Olst  VELE MENSEN HEBBEN VRAGEN☻

  6 februari☻

  Vele mensen hebben vragen

  in hun harten mee te dragen.

  Waarop zij een antwoord zoeken

  om daarmee succes te boeken.

  Dingen uit een ver verleden

  hebben invloed op het heden.

  Want zij doen het hart beklijven

  waar de vragen doen verblijven.

  Maar Gods wonderlijke wegen

  leiden altijd tot een zegen.

  Door beminden terug te vinden

  en weer met Hem te verbinden.

  Alle last die men moest dragen

  hoeft men niet meer te verdragen.

  Want God doet hen graag ontlasten

  wat niet op hun schouders pasten.

  Bent u ook een van die mensen

  die van God verlossing wensen.

  Laat Jezus dan Middelaar wezen,

  dan wordt ook u heil bewezen!J.v Tricht

  WEES NIET BANG☻

  6 februari☻

  Wees niet bang, want ik zal altijd met je zijn

  Ik zal je helpen en ben betrokken met je lot

  Kijk niet angstig om je heen, ik ben jouw God

  Ik zal steeds bij je zijn in verdriet en in pijn.

  Stel je vertrouwen steeds op God de Heer

  Hij wil je nabij zijn, iedere nieuwe morgen

  Bij Hem ben je altijd veilig en geborgen

  Zijn grote liefde en trouw keren steeds weer.

  Wat een troost om dat te mogen ervaren

  Als we soms geen uitkomst meer zien

  Het zelfs niet meer zien zitten misschien

  Dat God ons dan ook moge bewaren.

  “Wees niet bang, maar vertrouw op mij”

  Zegt God, Hij wil ons nabij zijn in dit leven

  En wil ons alles wat we nodig hebben geven

  Hij maakt ons van zonde en schuld vrij.

  ( Woorden uit de Bijbel) F.Nicolai  DE ZIN VAN HET LEVEN☻

  6 februari☻

  Soms kan men zich afvragen

  Wat is de zin van het leven

  Dat door God is gegeven

  Als je veel lasten moet dragen.

  Wat kan het leven moeilijk zijn

  Door ernstige ziekte en tegenslag

  Zodat je niet veel meer vermag

  Wegens ongemak, verdriet en pijn.

  Ondanks alle leed dat er bestaat

  Kan men zinvol in het leven staan

  En in alle vertrouwen verdergaan

  Wanneer men zich op God verlaat.

  De zin van het leven geeft de Heer

  Hij heeft ons een toekomst bereid

  Een volmaakt leven in eeuwigheid

  Zorg en leed bestaan dan niet meer.

  Fedde Nicolai

  GODS HAND LAAT ONS HET GELUK ONTVANGEN☻

  27 januari☻

  Gods hand laat ons 't geluk ontvangen

  waar wij hartstochtelijk naar verlangen

  Hij laat dat rijkelijk voor ons vloeien

  waardoor w'' als mens weer op gaan bloeien.

  't Geluk laat God in rijke stromen

  genadig tot Zijn kinderen komen.

  Hij laat 't al Zijn beminden voelen

  door met geluk te overspoelen.

  Dan rest niet anders God te eren

  zal daarbij onder ons verkeren.

  Zodat wanneer Hij is in ons midden

  w' Hem danken mogen en aanbidden!J.A v Tricht  WANNEER IEMAND ZIJN NOOD DOET FLUISTEREN☻

  27 januari☻

  Wanneer iemand zijn nood doet fluisteren

  dan is het zaak om goed te luisteren.

  Want wat er tussen ons is geboren

  is goed om troostvol aan te horen.

  Bewijs voor hem een vriend te wezen

  voor wie hij nimmer heeft te vrezen.

  Maar saam door de problemen vechten

  om biddend die met God te slechten.

  Dan laat de Heer Zijn vrede dalen

  waar alle rust is uit te halen.

  Een nieuwe weg ligt voor hem open.J.A v Tricht  Jezusenkinderen

  ALS LIEFDE DOOR GODS HANDEN VLOEIT☻

  27 januari☻

  Als liefde door Gods handen vloeit

  men ziet hoe die gestadig groeit.

  Dan worden wij elk liefdgebaar

  van moment tot moment gewaar.

  Gods teken van betrokkenheid

  wijst ons tot zegening bereid.

  Hij laat niet los wat Hij begon

  en biedt ons licht en levenszon.

  Wij worden dagelijks opgenomen

  door Gods liefd' die Hij laat stromen

  Waar wij rijkelijk in baden

  en doorlopend overladen.J.A v Tricht  fruitige-kip

  FRUITIGE KIP SELDERIJ SALADE☻ 3 februari☻ 400 gram kipfilet 1 kippenbouillon tablet 1 kruidenbouillon tablet 1 kruidenbuiltje voor kippensoep 2 appels citroensap 1 pot selderijreepjes 1 blikje stukjes ananas 1 dl zure room 1 dl mayonaise 1 theelepel dijonmosterd Zout, peper Snufje kerriepoeder 100 gram gepelde walnoten Kipfilet in halve liter water met bouillontablet en kruidenbuiltje aan de kook brengen, half uur zacht koken en laten afkoelen. Droogdeppen en in kleine reepjes snijden. Appels schillen en in reepjes snijden en met citroensap omscheppen. Ananas en selderij uit laten lekken Sausje maken van zure room, mayonaise en mosterd, op smaak maken met zout en peper. Alles, ook de walnoten omscheppen. Deze salade wordt nog lekkerder als ze van te voren wordt klaar gemaakt en paar uren in de koelkast staat.

  DOE RELEGS

  mobiele-telefoon-bewegende-animatie-0017

  IS MEDIA FOUT? OF HELPT HET JUIST? WAT IS DE INVLOED VAN MEDIA? 12 februari☻ Social media zorgt ervoor dat jij iets razendsnel kunt regelen. Je hebt bijvoorbeeld een gala en je zoekt hier kleren voor. Je hebt geen geld om nieuwe kleren te kopen, dus vraag je rond in jouw vriendenlijst. Binnen no time weet je of je iets van iemand anders mag lenen. Handig!Je kunt de hele dag online druk bezig zijn met jouw vrienden. Heb je wel eens gehad, dat je verkeerd begrepen werd en dat daardoor gedoe ontstond? Of heb je wel eens foto’s ontvangen, waarbij je je afvroeg wat je daar nou weer mee moest? Een verkeerd berichtje of een verkeerde foto is snel geplaatst en het is moeilijk om het er weer vanaf te krijgen. Of soms kun je zo opgaan in je game, dat je schoolresultaten er onder lijden. Check voor eens hoe dat voor jou is. Soms is het handig om online met iemand te praten. Dat kan! We zijn er voor jou: Chat, bel, mail of whatsapp jouw vragen! www.doe-relegs.nl

  TIMON

  Unhappy Smiley

  CRISIS☻ 12 februari☻ Joyce (16 jaar) en haar ouders hebben veel ruzie, vooral over haar vriendje. Hun relatie bereikt een dieptepunt. De situatie thuis is onhoudbaar. Joyce verblijft 4 weken bij de crisisopvang van Timon. De time-out doet Joyce en haar ouders goed. We maken afspraken over het contact tussen Joyce en haar vriendje. Joyce gaat terug naar huis. Samen met haar ouders krijgt ze nog een tijdje begeleiding van een hulpverlener.Gaat het thuis niet goed en heb jij net als Joyce hulp nodig? Misschien is crisishulp van Timon dan iets voor jou. Je kunt kort bij ons verblijven en we bieden ook crisishulp thuis.

  www.timon.nl

  CHRIS

  Super Sad Face

  PLAGEN☻ 12 februari☻ Sommige kinderen zeggen dat ze je maar wat plagen terwijl jij het helemaal niet leuk vindt. Dan lijkt het dat je je een beetje aanstelt. Het verschil tussen pesten en plagen kan je goed onthouden om te bedenken dat plagen tussen vrienden is, en als je niet bevriend bent met de ander, dat het geen plagen is , misschien dat het treiteren is of een rotgeintje. Maar dat is geen reden dat jij het leuk zo moeten vinden of dat het dan minder erg is.

  Bron:chris.nl

  ABCVANHETGELOOF

  OUDERS EREN☻ 16 februari☻ Soms lijkt het wel of ouders van een andere planeet komen. Jij begrijpt hen niet, zij begrijpen jou niet. Loesje (van de posters) vroeg zich eens af: ‘Waarom doen ouders alsof ze nooit kind zijn geweest?’En toch. Je ouders heb je van God gekregen. De Heere vraagt van jou om hen te eren en te respecteren. ‘Eer je vader en je moeder’, zegt Hij in het vijfde gebod (Exodus 20:12). Het is een grote zegen als je liefdevolle en gelovige ouders hebt. Maar het kan ook dat je minder goed met je ouders kunt opschieten en dat je dagelijks met ze overhoop ligt. Tja, wat doe je dan? Probeer erover te praten met je ouders. En als dat niet lukt, praat dan met iemand uit je omgeving die je vertrouwt. Vraag de Heere of Hij jou steeds weer liefde en geduld wil geven… en bid ook voor je ouders!

  ZONDE

  16 februari☻ Zonde is altijd een misvorming van iets goeds. Een kenmerk van de duivel is dat hij niet kan scheppen. Hij is niet creatief, hij misvormt alleen het goede van de schepping. Hij neemt iets moois, iets waardevols en maakt dat kapot. Zo is porno een lelijke vervorming van de goede gave van seksualiteit. Zonde is allereerst ongeloof. Adam en Eva gingen twijfelen aan Gods woorden. De slang maakte hen wijs dat er leven en geluk is buiten God. Zonde is hoogmoedig, trots, arrogant. Zonde maakt dat je onafhankelijk wilt zijn, een godheid. Het betekent haat en minachting van de Schepper.

  MOPPEN

  slaap015

  REGELRECHTE NACHTMERRY☻ 3 februari☻ Een champignon en een ui maken samen een praatje over het leven. Zegt de champignon tegen de ui “Mijn leven een regelrechte nachtmerrie, eerst wordt ik in stukjes gehakt en daarna ook nog eens levend gebakken” waarop de ui zegt “Het kan nog veel erger want ik word eerst levend gevild en dan gesneden. En het ergste is dat de mensen er ook nog heel nep bij staan te huilen!” Spinning basketball on finger

  VEEL SPORT GEDAAN☻ 3 februari♥ Ik speelde vroeger voetbal, tennis, basketbal, volleybal en schaken, maar ik moest stoppen omdat mijn zoon de Playstation kapot heeft gemaakt!

  GENEZINGSDIENSTEN/

  met evangelist Jan Zijlstra/

  Genezingen in Handelingen,

  omdat Hij (Jezus)leeft☻(Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  myst

  ☻zondag, 17. februari 2019 10:00Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00 Zalvingsdienst voor de zieken 'Wat betekent de zalving met olie voor de zieke' Met ziekenzalving (Veerp

  *woensdag, 20. februari/20:00 Vuur van God avond, God steekt het vuur aan! Onze verantwoording: het vuur aanhouden. (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) *zondag, 24. februari/10:00 Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/ Doop in de Heilige Geest avond (Veerpolder 6a, 2361 KV, Warmond) *woensdag, 27. februari/20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) Wanneerwo, 27. februari, 20:00 – 22:00 ☻☻ vrijdag, 1. maart/ GENEZINGSWEEKEND WARMOND 19:30/Genezingsdienst Warmond (veerpolder 6a, 2361 KV, Warmond) ☻

  zaterdag, 2. maart/ GENEZINGSWEEKEND WARMOND Wanneer1 – 3. mrt 2019/ 13:30/ Kindergenezingsdienst Warmond (Veerpolder 6A, 2361 KV, Warmond)☻ zondag, 3. maart/ GENEZINGSWEEKEND WARMOND 10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/ Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻woensdag, 6. maart/ 20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)☻ vrijdag, 8. maart/ 19:30/ Warder Genezingsdienst Warder Sportkerk | Warder 128A | 1473 PH Warder | 0299-362613 | www.devingervangod.nl ☻zondag, 10. maart/10:00 Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻woensdag, 13. maart 19:30/ Bunschoten Onderwijsdienst over 'Geloof en Goddelijke genezing' met gebed voor de zieken Eemlandhoeve | Bisschopsweg 7 | 3752 LK Bunschoten | 06-22958529 | www.aliveministries.nl 20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)☻ zondag, 17. maart/10:00 Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) Wanneerzo, 17. maart, 19:00 – ma, 18. maart, 00:00

  www.wingsofhealing.nl

  ☻☻☻☻

  israelreizen

  GA MEE OP REIS NAAR ISRAEL☻ In 2019 bestaat Het Zoeklicht 100 jaar. Dat vieren we door onder andere twee unieke Israëlreizen aan te bieden. Meld u snel aan want vol=vol! - Ontdek Israël wandelend 4 - 14 april 2019 - Profetische reis door Israël 4 - 14 november 2019

  botanisch

  Botanische kunst van Franz en Ferdinand Bauer/2 februari 2019  t/m  12 mei 2019 Haarlem/Teylers Museum in Haarlem toont in een overzichtstentoonstelling het werk van de botanische kunstenaars Franz en Ferdinand Bauer.  De aquarellen van beide broers behoren tot de uitzonderlijkste natuurwetenschappelijke kunstwerken ooit gemaakt. Voor liefhebbers van botanische kunst is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met deze voor velen onbekende schat aan plantkundige pracht. ‘200 soorten groen,

  vrouwen

  VROUWENCONFERENTIE☻DESTINED TO REIGN CONFERENTIE BREAKTHROUGH☻ Destined to Reign vrouwenconferentie/Adres: Wiltonstraat 56, 3905KW Veenendaal Datum & Tijd: 2 maart 2019 om 10:00 uur Loop je tegen dingen aan in je leven en heb je doorbraak nodig? Jezus is onze Doorbreker, Hij gaat voor jou uit. In Hem ben je meer dan overwinnaar! Wij zijn vol verwachting en kijken er naar uit wat God gaat doen in jouw leven. Wij willen je die dag inspireren en activeren zodat je vol enthousiasme en met frisse moed weer naar huis gaat. ‘De Doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun Koning gaat voor hen uit, de Heere gaat aan de spits.’ Micha 2: 13

  geloofsverdediging

  STUDIEDAG GELOOFSVERDEDIGING☻Adres: Postweg 18, 3941 KA Doorn Datum & Tijd: 6 april 2019 om 10:00 uur Hoe moeten we als christenen omgaan met bepaalde onderwerpen die door de wereld niet geaccepteerd worden? In samenwerking met Logos Instituut zullen diverse sprekers verschillende onderwerpen behandelen. Het hoofdthema is 'De betrouwbaarheid van de Bijbel'.

  sprekenovervrouwen

  CURSUS SPREKEN VOOR VROUWEN☻Datum: Zaterdagen 19 januari, 9 februari en 2 maart 2019 Tijd: 10.30u – 14.00u Locatie: NTC IJsselstein, Duitslandstraat 9 te IJsselstein Cursusdoelen: Deze cursus is opgezet om je te introduceren tot de belangrijke, en ook praktische ideeën en richtlijnen voor spreken voor groepen, prediking en onderwijs. Tijdens deze cursus zul je het volgende leren: Spreektechnieken Het verschil tussen prediking en onderwijs. Hoe prediking praktisch kan worden voorbereid. Hoe onderwijs/speech/presentatie praktisch kan worden uitgewerkt. Hoe jij succesvol kunt zijn in prediking en onderwijs.Opgaaf: info@friendsforministries.nl

  salomo

  VOORJAARSTOURS ODON VAN SALOMO☻ vrijdag 22 februari 2019 - 20.00 - Eethen / Hervormde gemeente Eethen en Drongelen, C. Branderhorststraat 5, 4266 EK vrijdag 8 maart 2019 - 20.00 - Den Haag / Hervormde wijkgemeente Bethlehemkerk, Laan van Meerdervoort 627, 2564 AA zaterdag 9 maart 2019 - 20.00 - Assen / Baptisten gemeente de Ark, J.C. van Markenstraat 25, 9406 AR Bijna niemand kent ze: de Oden van Salomo. Ook al is het de oudste verzameling christelijke liederen en gebeden die bewaard is gebleven (80-120 na Christus). En dat is een groot gemis! De Aramese christenen zongen meeslepende feestliederen, over de Messias die hen opzoekt in hun uitzichtloze situatie en die hun de weg baant naar het paradijs. In bloemrijke taal en in krachtige beelden beschreven ze hun diepe liefde voor hun  worship

  WORSHIP CONCERT MET EMMA BONS☻ zaterdag 23 februari 2019 - 19.30 - Dordrecht De Hoop, Provincialeweg 122, 3329 KP Na twee jaar worship te hebben gestudeerd op Kingdom Life College in Rotterdam is het tijd om af te studeren. Emma Bons, een van de tweedejaars studenten, zal op 23 februari een worshipconcert geven, om daarin te laten zien wat ze de afgelopen jaren heeft geleerd, maar vooral ook om met iedereen die maar wil God te gaan zoeken en Hem te aanbidden. Een kaartje kopen is niet verplicht.

  csm-Banner-Kloosterretraite

  EVAS KLOOSTERRETRAITE 2019 Op 17 en 18 mei organiseren we onze jaarlijkse Kloosterretraite, waar we in stilte Gods aanwezigheid zoeken. Ook dit jaar zal dominee Ron van der Spoel tijdens de vier plenaire samenkomsten spreken en verzorgt de Oden van Salomo de worship. De presentatie is in handen van Minella van Bergeijk. Het klooster van de Paulusabdij wordt deze twee dagen ons thuis. Deze plek wordt bewoond en beheerd door de kloosterbroeders en -zusters van gemeenschap Chemin Neuf. We gaan onthaasten, loslaten en ons hart toevertrouwen aan de Schepper van hemel en aarde. Hij die ook ons geschapen heeft en ons ten diepste kent. www.eva.nl cropped-logo-Camps4kids

  CAMPS4KIDS/Je leert de Here Jezus kennen! Christelijke Kindervakanties 2019 Camps4Kids is DE christelijke kinderkamp organisatie in Nederland. Camps4Kids bestaat al 10 jaar en is een groeiende speler van kindervakantiekampen in Nederland. De christelijke kinderkampen van Camps4Kids helpen door nieuwe frisse programma’s kinderen in Nederland de Here Jezus kennen.www.camps4kids.nl

  HAULERIJK☻

  Vr 8 mrt, 20.00 uur, ‘ Openbaring 13 in een Joodse context’ Gebouw van de Onafhankelijke Baptistengemeente, Norgerweg 7 Spreker:Christian Stier

  ISRAELCONFERENTIE: DE FEESTEN VAN DE HEERE☻

  Weekend van 29 t/m 31 maart o.l.v. Ton en Christiaan Stier. Aan de hand van Leviticus 23 gaan we in op de historische en profetische betekenis van ‘De feesten van de HEERE. Het Vierhouterbos. www.vierhouterbos.nl

  ISRAELCONFERENTIE: WANT IK BEN MET U (Studies in Haggai)

  Van 21 t/m 24 juni 2019 o.l.v. Jan-Hendrik Meinema en Ton STier. Met slechts twee hoofdstukken en 38 verzen is Bijbelboek Haggai het op een na kleinste oudtestamentische Geschrift. Wees sterk, werk door, want Ik ben met u (Hag. 1:5,6) Christelijke Conferentiecentrum De Ark. www.ccc-de-ark.nl

  FILMEN

  Image and video hosting by TinyPic

  DE TROUWBELOFTE☻ 12 februari☻ Doug en Amber leren elkaar kennen tijdens hun studietijd, worden smoorverliefd en trouwen. Hun droom is om samen een succesvol leven op te bouwen. Amber zorgt voor het inkomen en heeft zelfs twee banen zodat Doug zijn studie kan afmaken. Het duurt niet lang voordat het zakelijke succes zich inderdaad aandient. Hun liefde wordt bekroond door de geboorte van een mooie dochter. Vijftien jaar later is er weinig meer over van het eens zo vanzelfsprekend lijkende geluk. Hoewel Amber nog altijd toegewijd is aan haar huwelijk, is Doug gevallen voor de verleidingen van overspel, ervan overtuigd dat er meer uit het leven te halen moet zijn. Dan slaat het noodlot toe en zijn ze totaal op elkaar aangewezen. Is hun liefde sterk genoeg om de trouwbelofte van weleer nieuw leven in te blazen?

  Image and video hosting by TinyPic

  VALENTIJN 10 februari☻ In deze heerlijke familiefilm erft de Californische Kennedy Blaine (Michaela McManus) een ranch in Valentine, een klein stadje in Nebraska. Haar plan is om het bezit te verkopen, maar voordat ze dat doet, wil ze er de zomer doorbrengen om haar familie te ontmoeten. Zo komt ze in contact met haar moeders nicht June (Lindsay Wagner), de knappe Derek (Diogo Morgado) en ook haar grootvader Gabriel (Edward Asner). Nu ze elkaar leren kennen, wordt alles er bepaald niet gemakkelijker op, met alle gevolgen van dien… Image and video hosting by TinyPic

  FINDING MR. RIGHT☻ 12 februari☻ Gwyneth Hayden heeft het prima voor elkaar: een topbaan in de marketing, een garderobe om u tegen te zeggen, een droomapartement en plenty vrienden. Het enige dat mist is een man! In een ‘onbewaakt’ ogenblik maakt ze uit pure frustratie een profiel aan op een christelijke datingsite, in de hoop ‘de ware’ te vinden. En het geluk lacht haar toe: ze vindt haar droomman. Maar het wordt gecompliceerd als blijkt dat Mr. Right ervan uitgaat dat ze christen is en Gwyneth geen idee heeft hoe ze dat vorm moet geven. Het zorgt voor hilarische momenten. Gwyneth zelf ontdekt daardoor hoe oppervlakkig haar leventje was en vindt de ware liefde waarnaar ze zo verlangde

  . Image and video hosting by TinyPic

  MARRIAGE RETRAITE☻ 12 februari☻ Jeff Fahey (LOST, MACHETE), Reginald Vel Johnson (FAMILY MATTERS, DIE HARD) en Victoria Jackson (SATURDAY NIGHT LIVE, BABY BOOM) spelen in deze komische, aanstekelijke film over de moeilijkheden die in veel huwelijken voorkomen en de oplossing daarvoor. David A.R. White (IN THE BLINK OF AN EYE) en zijn vrouw Andrea Logan White (SARAH’S CHOICE) leiden een trio van ongelukkig getrouwde stellen naar een bergresort waar ze onderworpen worden aan de nogal onorthodoxe en vrij komische methodes van Dr. Sullivan (FAHEY) en zijn vrouw Katrina (JACKSON). Als de koppels zich door het programma heen worstelen om hun huwelijken weer op de rit te krijgen, ontdekken ze al snel dat het niet gaat om ‘wat’ ze missen in hun leven, maar ‘wie’, namelijk Jezus.

  JARIGEN

  Image and video hosting by TinyPic

  NIEUW JAAR VAN LEVEN☻

  20 januari☻

  Een nieuw jaar van leven, door de Heer aan jou gegeven. Dat het mag zijn een zegen, weet, Hij leidt je op al je wegen. Ook al komen storm en regen, vertrouw op Hem, wees zeker, Hij maakt alles wel, Hij is de Meester. D.Inge

  Birthday present and cake

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  HUWELIJK

  Image and video hosting by TinyPic

  HUWELIJKSCRISIS☻

  20 januari☻

  Zoveel jaar geleden hebben jullie elkaar trouw beloofd ’t was zo mooi begonnen maar ’t vuur is nu gedoofd. Lege woorden, holle frasen hoe kom je nog bij elkaar na diverse levensfasen lijkt de kloof onoverbrugbaar… Stel dat je aan God zou vragen om nieuwe liefde, nieuwe kracht om in elkaar te investeren, heb je daar al aan gedacht? Het zou toch zomaar kunnen dat er een wonder op je wacht God is daar namelijk Specialist in, zelfs als jij 't niet meer verwacht… J.Holleman-Kropff

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  GEBOORTE

  Image and video hosting by TinyPic

  VAN U GEKREGEN☻

  20 januari☻

  Wat in 't verborgen kunstig werd geweven en in de stilte van de tijd begon te groeien, deed U voor onze ogen stralend openbloeien, dit is uw kind, uw maaksel Heer, uw leven. J.Mul

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  ZIEKEN

  Image and video hosting by TinyPic

  DIAGNOSE☻

  20 januari☻

  Met lege handen staat zij voor hem die oordeelt over leven en dood. Hij schudt zijn hoofd en zwijgt. Zij voelt zich kwetsbaar en bloot. Voor haar is niets meer de moeite waard: Boven haar hoofd hangt Damocles' zwaard. Zij ruikt de geur van dood en verval en bovenal verkrampen angst en verdriet haar hart. Eenzaam en verward tast zij naar een troostend Woord: Zal haar gebed door God worden gehoord? A.deJong-Idzinga

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  Image and video hosting by TinyPic

  WAAR JE NU BENT☻

  20 januari☻

  waar jij nu bent ben ik nog niet waar jij nu bent is vreugde geen verdriet waar jij nu bent is het warm en licht waar jij nu bent gaan deuren niet dicht waar jij nu bent wil ik ook komen waar jij nu bent wordt niets je ontnomen waar jij nu bent is het vredig en fijn waar jij nu bent wil ik ook zijn/A. v Welzen

  Crying and sobbing

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet

  Image and video hosting by TinyPic

  WINTERMIDDAG☻

  20 januari☻

  roerloos in zuiver wit de zon weerkaatst kristal en goud zo mooi zo stil het blauw omspant dit stille land met marmer en opaal ik zie hierin des Meesters hand dan zeg ik stil ik dank U Heer dat U mij maakte wit als sneeuw en dat Uw bloed mij leven doet roerloos in zuiver wit weerkaats de zon kristal en goud zo mooi zo stil in Jezus naam om Jezus wil amen/J. dePaauw

  Catching Snowflakes

  Het winterzonnetje straalt door het raam het wekt je op zonnenstralen zijn parels vol licht geven de winterkleur een zachter zicht het winterzonnetje zo lief is mijn zonnige  hartedief Van Hees Annie Gedichtenstadnl


   

  STOP NOOIT MET ZINGEN☻

  20 januari☻

  Wie zijn de mensen rondom THDV? Waarom steunen zij ons? Hoe staan zij in het leven? We zoeken ze op en stellen ze in deze rubriek voor. Deze keer: Henriëtte Broekman uit Lunteren. Je kent haar misschien wel van de Levensechttour of de kerstviering van THDV: dirigente Henriëtte Broekman. Enthousiast en gepassioneerd geeft ze leiding aan de Yesss tiener- en kinderkoren uit Barneveld/Lunteren en tijdens de concerten zie je dat ze zichtbaar geniet van ‘haar’ tieners en de samenwerking met de muzikanten. Sinds de muzikale samenwerking heeft Henriëtte haar hart verloren aan het werk van THDV: ‘Ik wist dat THDV bestond, maar had er verder geen binding mee, totdat ik m’n medewerking verleende aan jullie muzikale evenementen, zoals de Levensechttour en de kerstviering. Ik vind het nog steeds bijzonder hoe dat gelopen is.’De avonden ervaart Henriëtte elke keer als ‘heel indrukwekkend’: ‘De verbinding door de muziek beleef ik heel sterk. Op de avonden merk ik altijd dat jullie zichtbaar maken hoe gebroken de wereld is, maar dat jullie tegelijkertijd ook zichtbaar maken wie Jezus is en welke vrijheid Hij ons aanbiedt. Dat raakt me diep. Tegelijkertijd merk ik dat muziek heel verbindend werkt, ook al zijn die levens van de mensen die hun verhaal vertellen en van het publiek heel verschillend.’

  DAKLOOS☻

  20 januari☻

  Het enthousiasme van Henriëtte over THDV is overgeslagen op haar gezin. Haar twee jongens en haar man René zijn meerdere malen mee geweest naar een concert. Daarnaast is René zelf ook betrokken geraakt bij THDV. ‘Als ondernemer is hij sponsor geworden en is hij ook een keer gevraagd naar Amsterdam te komen voor een ontmoeting met een aantal dak- en thuisloze mensen, vaste bezoekers van AHA, voor een verhaal in de Oogst. Nou, daar hebben we het nog lang over gehad! René was erg vol van de levensverhalen die verschillende mensen met hem deelden in Amsterdam bij AHA. Die ontmoetingen hebben hem vooral bepaald bij de vraag: wie ben ik en wie wil ik zijn voor de ander? Hij benadert dat heel erg vanuit zijn ondernemerschap; ik denk vanuit de muziek na over de vraag wie ik mag zijn voor de ander, in mijn rol als dirigent naar de kinderen en tieners toe.’ Daarom vindt Henriëtte deze avonden ook zo ‘fantastisch’ voor de tieners van haar koor, omdat het zo vormend voor ze is.

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  GOKKEN IS SPELEN MET VUUR☻ 9 februari☻ Gokken is spélen met vuur. De voorgestelde modernisering van het gokbeleid is geschoeid op een volstrekt verouderde leest. Dat zegt SGP-senator Diederik van Dijk. De gehele gedachte achter legalisering als mogelijkheid om illegaal aanbod terug te dringen, is - net zoals in de prostitutiebranche het geval blijkt te zijn - achterhaald en ongefundeerd. Deze voorstellen dienen slechts de belangen van de kansspelindustrie en vergroten de kans op gokverslaving. Lees hieronder Van Dijks volledige bijdrage aan het debat in de Eerste Kamer. Gokken maakt meer kapot dan je lief is. We hebben het over vele duizenden mensen, en hun gezinnen daarachter, die stuk zijn gegaan door gokverslaving. Hebzucht, een overmatig, ongezond verlangen naar geld, wordt in de Bijbel de bron van alle kwaad genoemd. En juist hierop spelen casino’s in. Heel geraffineerd.De kansspelautoriteit heeft als taak om toezicht te houden en te handhaven. Kan de minister beloven én hardmaken dat de capaciteit, ook qua fte, van deze autoriteit groot genoeg is:Bron:christelijknieuws Image and video hosting by TinyPic

  GEVEN IS LEUKER DAN ONTVANGEN☻ 9 februari☻ Wat is er leuker dan een mooi cadeau in ontvangst nemen? Een cadeau geven! Althans, volgens studies van twee Amerikaanse universiteiten. Hierover schrijft het populairwetenschappelijke, christelijke tijdschrift Weet Magazine deze maand. Onderzoekers Ed O’Brian van de universiteit van Chicago en Samantha Kassirer van de nabijgelegen Northwestern University gaven 96 studenten elk vijf dagen lang vijf dollar per dag om iets leuks mee te doen. Willekeurig werden een paar studenten geselecteerd die dat geld aan zichzelf moesten uitgeven. De overige studenten moesten het aan anderen besteden (bijvoorbeeld als fooi of als gift aan een goed doel).Hiermee lijkt de wetenschap iets te hebben ontdekt wat Jezus tweeduizend jaar geleden al onderwees: ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen’ (Handelingen 20:35).Bron:christelijknieuws

  Image and video hosting by TinyPic

  IN TURKIJE IS EEN BIJBEL ONTDEKT DIE 1200 JAAR OUD IS☻ 9 februari☻ Het is een extreem zeldzame vondst. In Turkije is door de politie een Bijbel ontdekt. De Bijbel bestaat uit slechts 34 pagina's en is naar verwachting zo'n 1200 jaar oud. Dat meldt Christian Today. De Bijbel is in zeer zwakke staat, maar er kunnen wel gouden letters worden opgemaakt op de bladzijden. Ook is de kruisversiering te herleiden. Volgens het nieuwsstation werd de Bijbel opgepikt door een anti-smokkelteam. Zes mensen zijn aangehouden voor het in bezit hebben van de Bijbel, drie daarvan worden beschuldigd omdat ze geprobeerd hebben de Bijbel door te verkopen. Verder is geen aanvullende informatie over de Bijbel gegeven. Vorig jaar werd een 2000 jaar oude stempelring ontdekt, waar 'Pilatus' in Griekse letters op stond.Bron:cip

  Evangelisatie-1

  WELVAARTSEVANGELIE BLIJFT AANTREKKELIJK☺ 23 januari☻ Een goede gezondheid en financiële rijkdom: het komt je toe als je maar gelooft. De bekende spreekster Joyce Meyer nam onlangs afstand van dit welvaartsevangelie. Ze gaf toe dat haar geloof in welvaart "niet in balans was". Maar toch blijft het welvaartsevangelie populair. "Ik zie nog niet dat het tanende is", zegt religieonderzoeker Miranda Klaver maandag in De Nieuwe Morgen bij Groot Nieuws Radio.Miranda Klaver (1962) is theoloog en cultureel antropoloog met expertise op het gebied van de evangelische beweging en pinksterkerken, zowel in Nederland als daarbuiten. Er zijn verschillende manieren van welvaartsevangelie. "Er zijn predikers die de nadruk leggen op gezondheid. Er wordt geleerd dat God wil dat je gezond bent en dat het al in de verzoening zit. Daar moet je geloof voor hebben en in volharden. Maar voor mensen die chronisch ziek zijn, daar hebben ze geen boodschap voor. Anderen leggen weer de nadruk op financiële rijkdom. Als je maar allerlei principes uit de Bijbel volgt, dan kan het niet anders dat je rijk wordt. God wil dat je leeft in overvloed. Dat wordt vaak vertaald dat je financieel rijk wordt." Het blijft een heel aantrekkelijker boodschap voor veel mensen", vertelt Miranda Klaver. "Het is toegankelijk en concreet. En wie wil nou niet dat het goed gaat in je leven?"Bron:christelijknieuws.nl

  comedians

  BENIEUWD HOE DE BIJBELSE TIJDEN MER IPHONE UIT ZOUDEN ZIEN? 23 januari☻ John Crist en Trey Kennedy zijn christelijke comedians die een hilarische video met de wereld gedeeld hebben. Het zit boordevol onvriendelijke moppen die iedereen leuk vindt. In bijna drie minuten komt van alles voorbij. Van trends onder millenials tot de kerkcultuur en grappen over Instagram en Twitter. "Kerel, Jezus heeft net een blauw vinkje? Hoe is hij geverifieerd op Twitter? Hij heeft maar 12 volgers”, grapte Crist tegen Kennedy. Beide comedians waren gekleed in een Romeins gewaad voor de schets. Blijkbaar liked David alle foto’s van Batseba. “Wat doet hij, hij moest toch aan het werk zijn?”, grappen de twee. Op Facebook verkopen de broers van Jozef hem. En Job gaat maar door over hoe hij alles kwijt is geraakt.Crist haalde ook nog even de recente krantenkoppen aan, waarbij singer-songwriter Lauren Daigle onder vuur lag vanwege haar theologische visie over homoseksualiteit.Bron:cip.nl

  Laatste commentaren
 • fijne dinsdag (kinrooi webradio)
      op Hooglied
 • verlaat tegenbezoekje (ik)
      op Hooglied
 • fijne maandag en een goede start van de nieuwe week (Patty_en_freddy )
      op Hooglied
 • fijne maandag (kinrooiwebradio)
      op Hooglied
 • Dag Patricia (Roosje)
      op Hooglied
 • Blijdschap
  MIJN HART IS ONRUSTIG TOTDAT HET RUST VINDT IN U.
  ☻☻3 februari☻☻ jaaruit Bij God zijn wij veilig. Hij helpt ons als we in nood zijn. (Psalm 46:2)
  12-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zijn liefde volle goedheid

  Toen de wet van Mozes erbij kwam, werd de schuld van de mensen nog groter. Want toen wisten ze wel hoe God wilde dat ze leefden, maar deden het niet. Maar toen de schuld van de mensen groter werd, liet God zien dat zijn liefdevolle goedheid nog groter was. Die was méér dan groot genoeg om hen te redden. Romeinen 5:20

  Als zondaar die van God gescheiden is, zie je zijn wet van onderaf, als een ladder die je moet beklimmen om bij God te komen. Misschien heb je al meermalen geprobeerd die ladder te beklimmen. Het enige resultaat is geweest dat je na één of twee sporten al weer naar beneden viel. Of misschien heeft de hoogte van de ladder je zo’n schrik aangejaagd dat je zelfs nooit met klommen begonnen bent. Hoe het ook zij, wat een opluchting is het te zien dat Jezus met open armen aanbiedt jou boven die ladder uit te tillen en rechtstreeks bij God te brengen! Als Jezus je eenmaal bij God gebracht heeft, ben je vrij om te gehoorzamen; uit liefde, niet omdat het moet door Godskracht, niet de jouwe. Je weet dat wanneer je struikelt, je niet weer op de grond valt; in plaats daarvan zullen Jezus’liefdevolle armen je opvangen en vasthouden.

  Heeft God Zijn Liefde volle armen u reeds boven die ladder opgetild? Hopende dat je Zijn Liefde volle armen vast mag grijpen en je te mogen opvangen. Amen

  12-08-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  07-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij hield zoveel van ons

  He is Risen!

  HIJ HIELD ZOVEEL VAN ONS
  Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt. Romeinen 5:8

  Toen wij nog schuldige zondaars waren – het zijn woorden die ons stil moeten maken. God heeft Jezus Christus gezonden om voor ons te sterven; niet omdat wij goed genoeg waren, maar omdat Hij zoveel van ons hield. Wanneer je ooit twijfelt of God wel van je houdt, bedenk dan dat Hij zelfs al van jou hield voordat jij je tot Hem wendde.

  God van liefde en genade, ik bid dat de mensen die U nog niet kennen horen te weten dat U van ze houdt. Wetende dat Jezus Christus voor hun zonden is gestorven. Amen.

  07-08-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  05-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De weg naar de hemelse vader

  Cupids with heart

  DE WEG NAAR DE HEMELSE VADER
  Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt. Romeinen 5:8

  Toen wij nog schuldige zondaars waren – het zijn woorden die ons stil moeten maken, God heeft Jezus Christus gezonden om voor ons te sterven; niet omdat wij zo goed genoeg waren, maar omdat Hij zoveel van ons hield. Wanneer je ooit twijfelt of God wel van je houdt, bedenk dan dat Hij zelfs al van jou hield voordat jij je tot Hem wendde.

  God van liefde dat mensen die nog in zonde leven weten dat U van ze houdt. Ze mogen U benaderen zo als men is. Amen

  05-08-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  29-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het eeuwig leven

  Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnen gegaan. Johannes 5:24

  Eeuwig leven – voor altijd met God leven – begint zodra je Jezus Christus aanvaardt als je Verlosser. Op dat moment begint het nieuwe leven binnen in je.

  Gleaming Silver Jesus Fish

  Daarom moeten we dus niemand meer beoordelen naar wat we aan de buitenkant van hem zien. (Ik had vroeger ook mijn eigen mening over Christus. Maar ik weet nu dat ik Hem verkeerd had beoordeeld). Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. 2 Korintiërs 5:16,17

  Christenen zijn innerlijk gloednieuwe mensen. De H.G geeft hun nieuw leven en zij zijn niet meer hetzelfde. We worden niet ‘hervormd’, heropgevoed of omgeschoold; een christen is een nieuwe schepping, die één is met Christus, wan die band met Hem is onmisbaar. We beginnen een heel nieuw leven met een nieuwe Meester.

  God van genade U wilt mensen die nog in zonde leven een heel nieuw leven geven. Zodra ze U aanvaardt hebben in hun leven. Dat ze gloednieuwe mensen mogen gaan worden met hun Hemelse Vader. Amen

  29-07-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  26-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tolerantie of welwillendheid

  Tegenwoordig behoort tolerantie of verdraagzaamheid tot de hoogste deugden. Men prijst haar noodzakelijk voor een harmonieuze samenleving en als tegengif voor fanatisme (fanatiek zijn), veroordelen en benadeling van anderen. Het tegendeel, de intolerantie, is heel vaak de oorzaak van ruzies, in de familie tussen groepen in onze samenleving of onder de volken.

  Maar iedereen moet wel toegeven: we zijn graag tolerant in zaken die ons weinig raken, maar veel minder als de zaak ons direct aangaat. Daarbij komt dat niemand alleen maar geduld wil worden. We zien liever dat anderen onze overtuigingen en levenswijze als juist erkennen.

  Happy Heart

  Wat zegt de Bijbel over dit thema? God draagt ons op onze naaste echt medeleven te bewijzen en hem lief te hebben als onszelf.

  Dit oprecht medeleven dringt ons als gelovigen ertoe om over het geloof te spreken en het met anderen te delen. God erkent geen ander middel tot redding dan het belijden van de zonden en het geloof in Hem en Zin Zoon Jezus Christus. Dat is een boodschap van het hoogste belang, die we tot welzijn van alle mensen om ons heen door moeten geven – juist omdat we hen hoogachten en ons bewust zijn van hun waarde voor God. Bron:HetGoedeZaad

  Je naaste liefhebben als jezelf. Dit heeft een bovennatuurlijke werking wanneer u Jezus kent als uw redder en verlosser.

  God van liefde de bovennatuurlijke troost en liefde aan de mensen toegewenst die uw liefde nog niet hebben mogen ervaren.

  26-07-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  21-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoek God

  Happy Heart

  ZOEK GOD
  Zij die zich dankbaar aan God onderwerpen, zullen het zien en zich erover verheugen. U die God zoekt, zult er nieuwe moed uit putten. (Psalm 69:33)

  De meeste mensen willen blijvende vreugde en zullen bijna alles doen om het te verkrijgen van het bijeenhalen van veel geld tot het betrokken zijn bij seksuele escapades ( slippertje=iets wat eigenlijk niet mag). De enig ware bron van geluk is God en we krijgen alleen blijvende vreugde door Hem te zoeken. Op wat voor manier probeer jij het geluk te vinden? Zoek God en leef zoals Hij voorschrijft en echte vreugde zal je deel zijn.

  21-07-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  15-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niemand is rechtvaardig

  De Bijbel zegt dat niemand rechtvaardig is en dat elk mens afgedwaald is van God. Dat is de reden dat u zo weinig van God ervaart. Er is een muur van zonde tussen u en God, die alleen weggenomen kan worden als u Gods vergeving aanvaardt♠

  Sommige mensen zeggen: Ik geloof en ik ben als kind gedoopt. Ik ga zondag’s geregeld naar de kerk en ik probeer goed te zijn voor andere mensen en God vindt dat genoeg! Maar wat vindt God?♥

  Jezus zegt dat vele mensen zullen komen voor zijn troon en zullen zeggen dat ze in hun leven christen geweest zijn. Ze zullen Hem vertellen wat ze allemaal gedaan hebben voor Hem. Maar Hij zal hun antwoorden: Niet een ieder die Here Here zegt, zal het Koninkrijk van God binnengaan. De bijbel leert ons dat wij niet gerechtvaardigd worden door goede werken, maar uit genade behouden worden. (Mattheus 7:21)♠

  Andere mensen zeggen: Dit leven is slechts een leerproces, in een volgend leven doe ik het beter, net zolang tot ik een goed mens ben en dan… De Bijbel zegt hierover dat de mens slechts éénmaal sterft en dan voor Gods troon komt.

  15-07-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  11-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods nieuwe wereld

  Ark

  GODS NIEUWE WERELD
  Mensen die mij Heer noemen, komen niet vanzelf in Gods nieuwe wereld. Daar komen alleen de mensen die doen wat mijn hemelse Vader wil.(Mattheus 7:21)

  Sommige sportliefhebbers kunnen enorm veel over hun capaciteiten. En niet iedereen die over hun eigen sportieve capaciteiten. En niet iedereen die over de hemel praat, maakt deel uit van Gods Koninkrijk. Jezus hecht meer waarde aan wat wij doen dan aan wat we zeggen. Hij wil dat wij goede dingen doen en niet alleen de juiste woorden zeggen. Jouw huis (dat je leven voorstelt 7:25) kan de stormen van het leven alleen doorstaan als je het goede doet in plaats van er alleen over te praten. Wat je doet, kan niet los worden gezien van wat je gelooft.

  11-07-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  05-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God bestaat

  Angel Smiley

  GOD BESTAAT!

  Veel mensen twijfelen aan het bestaan van God of zeggen zelfs zeker te weten dat God niet bestaat. Weer anderen geloven in een bovennatuurlijke kracht, maar niet in de God van de bijbel. En toch zegt de bijbel in Romeinen 1:20 dat we aan de schepping kunnen zien dat God bestaat en niemand een excuus heeft om zonder Hem te leven en Hem te dienen. Er is echter een reden waarom mensen God niet kennen en ervaren in hun leven: ze zijn niet tot bekering gekomen.

  Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze wíllen God niet kennen.Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen. (Romeinen 1:20) God openbaart Zich in de natuur, ook als getuigenis van de natuur verstoord door de zondeval. Als we iets willen weten over God, kunnen we naar de natuur kijken. Maar als we God willen begrijpen en met Hem omgaan, hebben we meer nodig dan de natuur. Dan hebben wij nodig wat de Bijbel ons vertelt over de openbaring door zijn Zoon Jezus Christus.

  05-07-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  29-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ongehoorzaamheid van Adam en Eva

  DE ONGEHOORZAAMHEID VAN ADAM EN EVA

  Tegen Adam zei Hij: "Je hebt naar je vrouw geluisterd en van de verboden boom gegeten. Omdat je dat hebt gedaan, zal de grond voortaan vervloekt zijn. Je zal altijd, je leven lang, moeten zwoegen om eten te hebben. Er zullen dorens en distels op je akkers groeien en je zal wilde planten eten. Je zal je in het zweet moeten werken om brood te eten te hebben, totdat je teruggaat naar de aarde waaruit je bent ontstaan. Je bent van stof gemaakt en je zal ook weer stof worden." (Genesis 3:17-19)

  De ongehoorzaamheid van Adam en Eva en hun verbanning uit Gods liefdevolle nabijheid, heeft invloed gehad op de hele schepping, ook op het milieu. Jaren geleden dachten mensen er niet aan dat rivieren vergiftigd kunnen worden door chemisch afval. Het leek onbeduidend, niet belangrijk. Inmiddels weten we dat zelfs een miljoenenverdunning, niet belangrijk. Inmiddels weten we zelfs een miljoenenverdunning van bepaalde chemische stoffen onze gezondheid al kan schaden. De zonde in ons leven lijkt op zo’n watervervuiling. Zelfs de kleinste oplossing kan dodelijk zijn.

  29-06-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Overige
  25-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tolerantie of welwillendheid

  Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekend gemaakt. (1 Timotheüs 2:5-6)

  Tegenwoordig behoort tolerantie of verdraagzaamheid tot de hoogste deugden. Men prijst haar noodzakelijk voor een harmonieuze samenleving en als tegengif voor fanatisme, vooroordelen en benadeling van anderen. Het tegendeel, de intolerantie, is heel vaak de oorzaak van ruzies, in de familie tussen groepen in onze samenleving of onder de volken.

  Maar iedereen moet wel toegeven: we zijn graag tolerant in zaken die ons weinig raken, maar veel minder als de zaak ons direct aangaat. Daarbij komt dat niemand alleen maar geduld wil worden. We zien liever dat anderen onze overtuigingen en levenswijze als juist erkennen.

  Wat zegt de Bijbel over dit thema? Hij draagt ons op onze naaste echt medeleven te bewijzen en hem lief te hebben als onszelf. Daar hoort bij dat we de ander hoogachten, hem onze overtuigingen niet opdringen en hem toestaan zijn persoonlijke beslissingen te nemen, zonder onverschillig te zijn over wat hij denkt.

  Dit oprecht medeleven dringt ons als gelovigen ertoe om over het geloof te spreken en het met andere te delen. God erkent geen ander middel tot redding dan het belijden van de zonden en het geloof in Hem en Zijn Zoon Jezus Christus. Dat is een boodschap van het hoogste belang, die we tot welzijn van alle mensen om ons heen door moeten geven – juist omdat we hen hoogachten en ons bewust zijn van hun waarde voor God. Bron:HetGoedeZaad

  God van liefde dat ieder mens persoonlijk de beslissing neemt in het belijden van zijn zonden. En te geloven in Uw Zoon Jezus Christus die alle zonden op het kruis op zich heeft genomen.

  25-06-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  21-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De noodzaak van bekering

  DE NOODZAAK VAN BEKERING

  Bekering of opnieuw geboren worden zijn termen uit de Bijbel die vele mensen vreemd in de oren klinken. Vele mensen denken dat ze geen bekering of wederomgeboorte nodig hebben. Bekering is volgens hen alleen voor de mensen die heel slecht leven. Jezus daarentegen verklaarde dat ieder mens opnieuw geboren moeten worden, omdat ze anders het Koninkrijk van God niet kunnen of binnengaan (Johannes 3:3)

  21-06-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  13-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het licht voor mensen

  Angel Praying

  HET LICHT VOOR DE MENSEN

  In het Woord was het leven, en het leven was het licht voor de mensen (Johannes 1:14)

  Jezus Christus was de Maker van het leven en zijn leven brengt het licht naar de mensen. In zijn licht zien wij onszelf zoals we werkelijk zijn, zondaars die een Redder nodig hebben. Als we Jezus-het licht- volgen, kunnen we voorkomen dat we in het donker rondlopen en zondigen. Het verlicht ons pad, zodat we kunnen zien hoe wij moeten leven. Hij verwijdert de duisternis van zonde uit ons leven. Heb jij toegelaten dat het licht van Christus in je leven schijnt? Dan hoef je nooit meer te struikelen in de duisternis.

  13-06-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  07-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonder liefde voor het goede

  ZONDER LIEFDE VOOR HET GOEDE
  Het geweld op scholen heeft al een lange tijd beangstigende vormen aangenomen. Het volgende valt daarbij op: Veel kinderen en jongeren kennen amper nog grenzen. Er is geen herkenbare reden voor de agressie. Het bewustzijn van onrecht ontbreekt.

  Gewelddadige scènes in films en op de televisie en virtueel geweld in computerspelletjes dragen eraan bij dat de grenzen vervagen. Een jongen had een ander afgeranseld. Zijn verklaring was: Ik vind het leuk; gemeen zijn is leuk. Een psychologe stelde onlangs vast: Er wordt alleen nog van iemand gehouden wanneer dat bijdraagt aan individueel geluk.

  Zelfzucht, ontbrekende naastenliefde, wreedheid – het Bijbel citaat trekt deze lijn nog verder door: men houdt ook niet van het goede en wijst het Bijbelse onderscheid tussen goed en kwaad af. Men houdt niet van God of ontkent zelfs Zijn bestaan. Wie echter God en de door Hem gestelde normen opgeeft, verliest ook de positieve waarden van het Christelijk geloof. Het ontbrekende besef van onrecht is dan niet meer verwonderlijk. Daarom moeten we omkeren naar God en Zijn maatstaven. Hij wil u vergeven en u vrede schenken. Alleen zo bent u in staat om God en je medemens oprecht lief te hebben. Bron;HetGoedeZaad

  07-06-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  31-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuw leven

  Prayer Hands

  EEN NIEUW LEVEN
  De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 5:17 Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. Dit is wedergeboorte.

  Natuurlijk is bekering niet zomaar een gebedje wat je eventjes kunt doen vlak voordat je sterft. Bekering is een beslissing om God te gaan dienen. We kruisigen als het ware ons leven en gaan een nieuw leven beginnen met Jezus. We beginnen niet zomaar aan een nieuw hoofdstuk in ons leven; wij beginnen een heel nieuw leven met een nieuwe Meester/God.

  31-05-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  22-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijk of te vreden

  En Hij/Jezus zei tegen de mensen: "Let goed op dat je niet hebzuchtig bent. Want ook als je alles hebt wat je hebben wil, betekent dat niet dat je ook je leven bezit. Je leven is niet van jezelf." (Lukas 12:15)☻

  Week na week zetten miljoenen mensen van hun zuurverdiende geld een paar euro’s of meer in voor de lotto. Ze hopen dat ze geluk hebben en de jackpot winnen. Hun gevoelens gaan heen en weer tussen hoop en vrees, tussen verwachting en teleurstelling, omdat ze meestal weinig of niets krijgen. Ze hopen steeds weer op het toeval, maar oogsten meestal teleurstelling. Wat hen drijft, is de wens om rijk te worden.☻

  Flying Angel

  Weet u wat God van zo’n instelling zegt? In de Bijbel staat: Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof.☻

  Wat moeten we dan doen? Is er iets beters dan rijk te zijn? Wat beveelt de Bijbel ons? Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Zo kunnen we samenvattend zeggen: wie voldoende heeft, moet tevreden zijn. Wat willen we nog meer? Bron;hetgoedezaad

  22-05-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Problemen
  Tags:Financien/beleggen/zaken
  16-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ieder mens een schepsel van God

  We moeten onszelf vandaag drie belangrijke vragen stellen:
  1) Waar kom ik vandaan?
  2) Waar leef ik voor?
  3) Waar ga ik naartoe?

  Waar kom ik vandaan? De Bijbel maakt duidelijk dat ieder mens een schepsel van God is. Niemand is vanzelf ontstaan. Waar leef ik voor? God heeft ieder van ons geschapen met een doel. Hij wilde Zich in Zijn schepselen verheugen en verwachtte dat ze tot Zijn eer wilden leven. Doet u dat? Nee, als zondaren – wat we allemaal van nature zijn – hebben wij niet aan het doel dat onze Schepper met ons had, beantwoord. We leven niet voor God maar voor onszelf.

  Waar ga ik naartoe? Een leven in tegenspraak met de verwachtingen van de Schepper zal het oordeel naar zich toetrekken. God kan onrecht niet zomaar door de vingers zien. Hij moet ons daarvoor ter verantwoording roepen en straffen.

  Maar luister nu en verbaas je: God wil niet de dood van de zondaar, maar dat u zich van uw eigenwijze weg omkeert naar God en leeft! Om u genade te kunnen geven, heeft God Zijn eigen Zoon Jezus Christus voor uw schuld gestraft. Wie zich naar God omkeert en de redding die God aanbiedt, aanneemt, mag weten: ik ga naar mij Heere God en Heiland, in Wie ik geloofd heb. Bron:HetGoedeZaad

  16-05-2018 om 12:12 geschreven door linecia


  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:Andere
  12-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag moeder dag

  DAG MOEDER DAG☻
  mama, jij bent nu dichtbij Hem
  en ginds, daar lijk je meer op Hem
  Hij zorgt voor jou
  dept de sporen van lijden en verdriet weg
  zo trouw
  Zoals geen kind zorgen kan
  ik jou die dag liefhebben kan
  is het alle dagen moederdag voor jou
  zie ik je zitten aan Zijn tafel
  terwijl ik me herinner
  dat ik speciaal ontbijtjes maakte
  verwenden wij je, jouw kinderen, op bed
  bloemen stonden klaar
  ieder jaar
  als gebaar
  van liefde voor al jouw moederzorgen
  nu je in Hem geborgen
  vast niet meer terug wil
  hier sta ik vanochtend met een leeg dienblad en vol gemoed
  en denk: 'moeder dag, tot ziens!'
  Koert Koster

  12-05-2018 om 13:42 geschreven door linecia


  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  05-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlossing vinden

  Een Italiaanse journaliste in Irak was net vrijgekomen na een gijzeling. Met een agent van de geheime dienst die deel had genomen aan haar bevrijding, was ze op weg naar het vliegveld. Zevenhonderd meter voor hun doel werden ze plotseling heftig beschoten. Bliksemsnel wierp de agent zich op de journaliste, om haar met zijn lichaam af te schermen voor de kogels. Hij werd dodelijk getroffen, zij kwam er levend vanaf. Dat doet ons denken aan de vrijwillige offerdood van Gods Zoon. God is heilig. Daarom kan Hij niet zomaar over de zonde heen stappen. Hij moet al het verkeerde ontdekken en weer op de juiste plaats zetten, zodat het overeenkomt met Zijn wezen.

  Love Is In The Air

  God is ook liefde. Daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden en Hem voor u in de dood gegeven. In Zijn liefde wil Hij de goddelozen(u die zich nog niet met God hebt verzoend) redden; dat komt overeen met Zijn natuur, Gods Zoon kwam op aarde om plaatsvervangend voor schuldige mensen te lijden en te sterven. In Hem/God was geen spoortje van zonde, daarom was Hij de Enige Die Zich, voor u in de plaats kon stellen en u zo voor het verdiende oordeel kon afschermen. Juist dat heeft Hij gedaan! Aan het kruis van Golgotha doorstond Jezus het diepste lijden: God wendde Zich van Hem af en heeft de ongerechtigheid van u op Hem genomen. (Lezen in Jesaja 53:6)Wie Komt dat allemaal ten goed? Iedereen die erkent dat hij Gods oordeel heeft verdiend en in Jezus Christus gelooft. In Zijn plaatsvervangende offer zal u bescherming en verlossing vinden. Bron:HetGoedeZaad

  05-05-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  29-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afgedwaald van God

  We dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hebben. We deden allemaal wat we zelf wilden. Maar de Heer heeft al ónze ongehoorzaamheid op Hém gelegd. (Jesaja 53:6)


  Jesaja(de profeet) sprak over Israël dat afdwaalde van God en vergelijkt hen met schapen die afdwaalden. Toch zou God de Messias/Jezus zenden om hen terug te brengen bij de kudde. Achteraf gezien kennen wij de identiteit van de beloofde Messias die gekomen is en stierf voor onze zonden. Maar als we zien wat Jezus allemaal heeft gedaan en Hem/God nog verwerpen, is onze veel groter dan die van de oude Israëlieten die niet konden zien wat wij hebben gezien. Heb u uw leven al gegeven aan Jezus Christus, die ‘goede Herder’ of bent u nog steeds een ‘verdwaalde schaap’?

  Bent u nog steeds Gods liefde aan het verwerpen? God nodigt u uit om van de verdwaalde pad af te wijken naar het pad van het licht. Van vrede, liefde en rust.

  29-04-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • tricia
 • openhands
 • real-life
 • bemoedigendewoorden
 • weetjeselkedag

 • OUDEJAARS GEDICHT


  VISITOR

  GENEZINGS GETUIGENIS

  GENEZEN VAN MAAG EN LEVERKANKER☻

  27 januari☻

  Ik had mijn hele leven al last van maagpijn waar ik pilletjes voor slikte. Ik slikte onder andere Zantac, een maagzuurremmer maar gaf er verder niet zoveel aandacht aan. Er werd toen vastgesteld dat ik twee maagzweren had en een grote tumor zo groot als een tennisbal, die door mijn maagwand heen naar buiten was gegroeid. Op 4 december 2011 gaat Marinus samen met zijn vriendin en de buurvrouw naar de genezingsdienst. ‘Ik was wel opgevoed met het geloof. Ik was gedoopt en ging als kind naar de zondagschool. Mijn moeder was best christelijk, maar ja, we waren met vijf jongens en we werden vrij opgevoed, eigenlijk deden we er niet zoveel aan en gingen we niet zo vaak naar de kerk. ‘Eenmaal op het podium legde Jan Zijlstra mij de handen op en bad voor genezing in de naam van Jezus. Ik voelde me tijdens het gebed licht worden. Iets gebeurde in mijn maag. Toen ik weg wilde lopen riep Jan Zijlstra me terug en zei: ‘Hé, er gebeurt wat met je, je voelt wat, hè?’ En het was zo, want ik verging eerst van de pijn, maar die pijn verdween. Ik voelde het naar boven stromen en mijn buik werd licht. Een ander zou zeggen dat het onzin is, maar voor mij is het zeker dat dàt het moment van genezing is geweest. Een paar dagen later zou ik de bevestiging meemaken dat God me genezen had.

  GENEZINGSGETUIGENIS

  WINGS OF HEALING

  GENEZEN VAN MAAG EN LEVERKANKER☻

  3 februari☻

  Ik had mijn hele leven al last van maagpijn waar ik pilletjes voor slikte. Ik slikte onder andere Zantac, een maagzuurremmer maar gaf er verder niet zoveel aandacht aan. Er werd toen vastgesteld dat ik twee maagzweren had en een grote tumor zo groot als een tennisbal, die door mijn maagwand heen naar buiten was gegroeid. Op 4 december 2011 gaat Marinus samen met zijn vriendin en de buurvrouw naar de genezingsdienst. ‘Ik was wel opgevoed met het geloof. Ik was gedoopt en ging als kind naar de zondagschool. Mijn moeder was best christelijk, maar ja, we waren met vijf jongens en we werden vrij opgevoed, eigenlijk deden we er niet zoveel aan en gingen we niet zo vaak naar de kerk. ‘Eenmaal op het podium legde Jan Zijlstra mij de handen op en bad voor genezing in de naam van Jezus. Ik voelde me tijdens het gebed licht worden. Iets gebeurde in mijn maag. Toen ik weg wilde lopen riep Jan Zijlstra me terug en zei: ‘Hé, er gebeurt wat met je, je voelt wat, hè?’ En het was zo, want ik verging eerst van de pijn, maar die pijn verdween. Ik voelde het naar boven stromen en mijn buik werd licht. Een ander zou zeggen dat het onzin is, maar voor mij is het zeker dat dàt het moment van genezing is geweest. Een paar dagen later zou ik de bevestiging meemaken dat God me genezen had.


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  Gastenboek
 • fijne dinsdag
 • fijne maandag en een goede start van de nieuwe week
 • Hallo lLinecia,
 • Goede morgen
 • Goede morgen

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  WEEK/BIJBELSE TEKSTEN

  WEEK1/Besef dus goed: alleen de Heer, Uw God, is God en Hij houdt woord. Deuteronomium 7:9a Image and video hosting by TinyPic WEEK 2/Daarom is het voor u van levensbelang Hem lief te hebben. Jozua 23:11 Image and video hosting by TinyPic WEEK 3/ Looef de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw. 1 Kronieken 16:34

  myst

  WEEK 4/ Wie u naam kent, kan op U vertrouwen, U verlaat niet wie U zoeken, Heer. WEEK 5/De God die mij met kracht omgordt, leidt mij op een volmaakte weg.


  GELOOFT

  JE HANGT KAN ER VANAF HANGEN☻

  WAAROM? WAARHEEN?

  16 februari☻

  Wat is het doel van jouw leven? Wat is de zin van jouw leven? Doen waar je zin in hebt?

  Om zich heen kijkend vraagt de mens zich vaak af: "Waarom?" "Waarom" is voor veel mensen een verlammend woord, omdat ze erin blijven hangen. De waarom-vraag klinkt voor velen als de echo in een echoput. Hoe dan ook, de tijd gaat verder, ook als je geen antwoord krijgt. Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Je moet verder! De tijd gaat verder en zelfs bij niets doen slijt je aan de tijd. Maar wanneer we "het waarom" niet snappen, weten we dan misschien waarheen? Wie gelooft ziet het leven als een pad, een weg om te bewandelen. Wie gelooft mag weten waar de weg heen leidt. We zijn als pelgrims en ontmoeten mensen. Soms wandelen we samen, vervolgens gaan we alleen weer verder. Zo is het leven.... Als je iets moois gezien hebt, dan wil je anderen daarop wijzen. Wanneer je een betere weg weet, waarom zou je dat niet aan de ander zeggen? Wie gelooft weet Wie zegt: "Ik ben de Weg!". Ken jij die Weg?

  GELOOFT☻☻

  JE LEVEN KAN ER VANAF HANGEN☻

  16 februari☻

  Wie weet waar de weg naar toe leidt, heeft al veel minder moeite met het waarom van veel dingen. Wie dwaalt, staat voortdurend onder de druk van twijfel. Twijfel maakt je onzeker. Dan heb je iets nodig dat zeker waar is. Iets dat jouw vertrouwen waard is, waar jij je op kan richten. Sommigen halen deze waarde uit een leer of een vage theorie, anderen uit menselijke relaties. Maar, Wie geeft je Waarheid? Jezus zegt: "Ik ben de Waarheid!Wie leeft kan weten hoe kostbaar het leven is. Je leeft pas echt als je mag genieten, van jezelf, van de mensen om je heen, van Hem die jou het leven geeft. Veel mensen gaan eraan voorbij dat hun leven een geschenk is. Velen ervaren ellende, depressies, leegte.... De waarom-vraag blijft klinken als een echo in een echoput... Anderen gaat het schijnbaar goed: mensen bewonderen hun lijf en doen hun uiterste best om hun lichaam zo goed mogelijk te verzorgen, ze verheerlijken hun lijf, schoonheid en rijkdom. Dat is hun leven, het laten zien hoe mooi of hoe rijk ze zijn. Vaak verdringen mensen de gedachte van het einde. Maar ook dan komt de waarom-vraag.... Natuurlijk mag je van je leven genieten, maar besef dat voor iedere nieuwe dag geldt, dat ook deze nieuwe dag de eerste dag is van de rest van je leven.

  In Johannes 14 zegt Jezus: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij" Bron:gelooft.com

  www.gelooft.com  WAAROM JEZUS☻

  DURF TE KIJKEN☻

  12 februari☻

  De Bron van echt geluk is niet ver weg,

  maar dichtbij.

  De Bron van echt geluk is te vinden bij God.

  Veel mensen hebben een totaal verkeerd beeld van God.

  Vaak ontstaan door leugens en halve waarheden die ze

  tijdens hun leven over Hem hebben gehoord of gezien.

  Dat is triest.

  Want vaak berusten mensen in deze leugens.

  En sluiten ze zich af voor de grootste Bron van geluk.

  Toch roept God jou.

  Sluit je hart voor leugens.

  En open je leven voor De Waarheid.

  De Waarheid van Jezus Christus.

  Jezus heeft al je rottigheid op zijn schouders genomen

  en er dubbel en dwars voor betaald aan het kruis.

  En Hij is weer opgestaan uit de dood.

  Jezus leeft ook vandaag.

  Miljoenen mensen ervaren het elke dag opnieuw.

  Als jij je omkeert naar Jezus,

  Zijn offer aan het kruis voor jouw fouten accepteert,

  dan komt Hij ook in jouw leven.

  En krijg je een relatie met God zelf.

  Je zult Zijn stem gaan horen, zijn hart voor jou voelen kloppen.

  En zul je intens geluk gaan ervaren.

  Niemand kan je dat uitleggen.

  Je zult het zelf moeten onderzoeken.

  De wereld zegt: eerst zien en dan geloven.

  God zegt: eerst geloven en dan zien.

  KOM TOT RUST☻

  12 februari☻

  Als je merkt dat druk, stress en mensen jou in de greep krijgen

  wordt het tijd om stil te staan.

  En een plaats van verkwikking te zoeken

  om je geest te verfrissen.

  God is die plaats van rust.

  God houdt van je om wie je bent!

  Niet om wat jij voor hem doet!

  God heeft je niet gemaakt om als slaaf

  voor hem te werken.

  Hij heeft jou geschapen als mens.

  Met wie hij in de eerste plaats een liefdesrelatie wil.

  Stop daarom regelmatig met jouw activiteiten.

  En zoek Jezus steeds weer op.

  In gebed, in de Bijbel, in de rust.

  Thuis, in de kerk of in de natuur.

  Hij wil je liefhebben.

  En Hij wil dat jij Hem ook liefhebt.

  Neem daar dan ook de tijd voor.

  Niet alleen in het weekend of in de vakantie.

  Maar juist ook daarbuiten

  Zodat je fris en ontspannen in het leven staat

  en ECHT kan genieten wat God je geeft.

  Gebed:

  Heer wilt U mij helpen om uit de drukte te stappen

  en tijd te nemen om U lief te hebben?
  HGJB

  WAT GELOOF IK?

  20 januari☻

  De hemel is mooi en goed en voor altijd! Dat weten we... omdat God dat zegt in de Bijbel. Maar als je erover nadenkt hoe het precies zal zijn, kunnen er allerlei vragen opkomen. Zegt de Bijbel daar óók wat over? Hieronder een paar van die vragen, met antwoorden vanuit Gods Woord! Zal je elkaar in de hemel herkennen? Zo ja: betekent dat dan dat je er ook mensen zult missen?Ja, wij mogen geloven dat er herkenning is (zie bijv. Matth. 18:10, Luk. 16:9 en Luk. 16:22-24). Er worden namen genoemd van hen die in de hemel zijn. Je zult in de hemel iedereen echt kennen. Toch is dat niet het belangrijkste. Want het belangrijkste is dat je samen de Heere God kent (ziet). Daar is alles en iedereen mee bezig. Daarom zal er geen verdriet zijn over mensen die er niet bijzijn (omdat ze niets van de Heere Jezus wilden weten). In de hemel gaat het er niet om dat we oude herinneringen ophalen, maar dat we samen de Heere God eren en loven.

  DE GOEDE DINGEN WAAR WE HIER OP AARDE GENIETEN, ZIJN DIE OOK IN DE HEMEL☻

  20 januari☻

  Dat is heel goed mogelijk. Het is belangrijk om te weten dat we niet uit de schepping worden gered, zo van: daar hebben we in de hemel niks meer mee te maken. Nee, de Bijbel zegt dat de hele schepping wordt gered (dus niet alleen mensen). Daarom wordt er niet alleen gesproken over de hemel, maar ook over de nieuwe aarde. Een heleboel dingen van de schepping zullen dus blijven bestaan. Maar die dingen zullen wel naar de wil van God zijn. Hoe dat precies is, kunnen we ons niet voorstellen. Er staat in de Bijbel dat God alle dingen nieuw zal maken (Openb. 21:5). In ieder geval zullen die dingen dan volkomen goed zijn, dus nog beter dan nu.


  DE SPIL☻

  wo 29 Mei 2019 00:00 t/m zo 2 Jun 2019 23:59☻

  PELGRIMSTOCHT HEMELVAART☻Navolging 2019☻

  Navolging 2019 is een pelgrimage in het voetspoor van de Moderne Devotie met als thema De navolging van Christus. We lopen in drie dagen van Diepenveen naar Zwolle door het hartland van de 14e-eeuwse beweging van de Moderne Devotie. Grotendeels volgen we het Geert Grootepad. Onderweg zijn we te gast bij kerken en kloosters waar we de gastvrijheid genieten van paters, dominees en gewone mensen. Met onze gastheren en – vrouwen vieren we het ochtend- en avondgebed. We lezen stukken uit het boek Navolging van Christus van Thomas a Kempis, één van de voormannen van de Moderne Devotie. Dat boek ontvang je aan het begin van de tocht. Ieder wandelt zoals ‘ie wil: alleen en in stilte of met anderen in een groep. Bagage wordt per auto vervoerd.

  Begeleiding: Derk Pullen, Dineke Rohaan, Johan Schutte, Anton Kiewiet

  www.retriatecentrum.nl

  DE SPIL☻

  PELGRIMSTOCHT DE WILLIBRORD 2019☻

  zo 14 Apr 2019 00:00 t/m vr 19 Apr 2019 23:59☻

  De Willibrord pelgrimage is een wandeling in het voetspoor van de monnik Willibrord die aan het einde van de 7e eeuw vanuit Ierland naar Nederland kwam om met zijn medebroeders het Evangelie te verkondigen. We lopen in de Stille of Goede week vijf dagen langs het Willibrordpad van Zwolle naar Utrecht door het aartsbisdom Utrecht dat in het jaar 695 door Willibrord is gesticht. Terwijl de dagen weer langer worden en de natuur zich voorbereidt op de lente gaan we op pad. Onderweg zijn we te gast bij kerken en kloosters waar we de gastvrijheid genieten van paters, nonnen, dominees en gewone mensen.Begeleiding: Janneke Bron, Jeroen Knobben, Joke Verboom

  DE SPIL ☻

  Week 15: 9 t/m 12 april

  Week 17: 23 t/m 26 april

  Tussen herberg en klooster…

  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal. Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. Ook beschikken we over een aantal fietsen waar je gratis gebruik van kunt maken. Mocht je voedingsintolerantie hebben of wanneer je vegetarisch eet dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het kan zijn dat we je vragen zelf ook het e.e.a. mee te nemen.Marianne Molenaar

  DE SPIL

  THEMA RETRAITE:

  TIJD VOOR JEZELF:OPEN RETRAITE WEEKEND:vr 29 Mrt 2019 19:30 t/m zo 31 Mrt 2019 14:30☻ Even helemaal eruit? Pas op de plaats maken? Een weekend weg voor ontspanning, een wandeling of fietstocht of om eindelijk eens dat boek uit te lezen? Dan is een open retraiteweekend iets voor jou.De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. Je beschikt het weekend over een eigen, ruime, kamer. De retraite begeleiders zijn er, als je dat wenst, om je te ondersteunen op je zoektocht. Begeleiding: Willemijn van der Meij & Marleen Hol

  MINISTRYCURSUS HOUTEN

  De Lichtboog, Kruisboog 22, Houten

  Vanaf 21 januari 2019 wordt er weer een ministy-cursus gegeven in Houten. Deze wordt georganiseerd door een team uit NGK Houten i.s.m. New Wine Nederland. De cursus wordt gehouden op maandagavond gedurende 5 weken (21, 28 januari, 4, 11 en 18 februari 2019). De kosten voor de cursus zijn €25 te voldoen op de eerste avond. Aan het begin van de cursus wordt een cursusboekje uitgereikt. Meer informatie via ministry@delichtboog.nl of telefonisch bij Mariette Woudenberg.Bron:new-wine.nl

  www.retraitecentrum.nl

  MINISTRYCURSUSHOUTEN

  GROEIEN IN HEELHEID-VERDIEPING

  MINISTRYTRAINING MET ALEXANDER VENTER☻

  Datum: 16-18 mei

   2019/Locatie:/Opstandingskerk Zwolle

  Mis ‘m niet, deze meerdaagse training voor ministryteams,

  pastoraal werkers en iedereen die wil groeien in gebedsministry.

  Ben je betrokken bij gebedsministry en verlang je ernaar om verder te groeien in deze bediening? Of is deze vorm van gebed nog nieuw voor je en ontdek je graag meer? Wil je meer van God ontvangen? Mis ‘m dan niet, dit meerdaagse trainingsevent met Alexander Venter. Van donderdagavond tot en met zaterdagmiddag gaan we de diepte in met stevig onderwijs en véél oefenruimte.

  Bron:new-wine.nl

  DE SPIL☻ 

  STILTE DRIEDAAGSE☻

  ma 1 Apr 2019 10:30 t/m wo 3 Apr 2019 17:00☻

  Niet iedereen kan in het weekeind tijd en ruimte maken. Daarom scheppen wij gelegenheid om gedurende een werkweek een aantal dagen te benutten om in de stilte Gods aanwezigheid zoeken.  Stilte kan ons bewust maken van ons verlangen naar God. Maar stilte kan ook onwennig, zelfs wat verwarrend zijn. De stilte maakt ons vaak bewust van onze onrust.Begeleiding: Marianne Groen en Francien Kaljouw

  INDIVIDUELE RETRAITE☻

  Week 7: 12 t/m 15 februari

  Week 9: 26 febr. t/m 1 maart

  Week 11: 12 t/m 15 maart

  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster. Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang.

  Jesusandwive

  TETRAITE IN STILTE KLEOPASDAGEN/Wanneer?   in 2019: 7-10 maart, 11 – 14 juli en 3 -6 oktober  Waar?   maart en oktober in Retraitecentrum Klein Sion te Leuvenheim (onder Zutphen)   juli in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt (onder Den Bosch) Info?   zie www.kleopasdagen.nl, waar je onder Diversen ook een folder kunt downloaden In de protestantse kerken is een toenemende belangstelling voor retraites waar te nemen. Al vele jaren worden er in Helvoirt Emmaüsdagen georganiseerd door leden van de... Bron:biddeniseenweg.nl


  GOD IS MIJN TOEVLUCHT☻

  31 januari☻

  God is mijn toevlucht

  God is mijn toevlucht in gevaren

  In Zijn nabijheid heb ik niets te vrezen

  Hij heeft Zijn liefde aan mij bewezen

  En wil mij voor zorg en leed bewaren.

  Bij U ben ik altijd veilig en geborgen

  U bent mijn God, ik vertrouw op U

  Steeds weer, elk ogenblik, ook nu

  Ik dank U daarvoor, iedere morgen.

  Ik mag schuilen bij God de Heer

  Hij is mij dicht nabij in mijn leven

  En wil mij het allerbeste geven

  Zijn goedheid keert steeds weer.

  God de Heer is mijn toevluchtsoord

  Hij zal mij beschermen elke dag

  Zolang ik op aarde leven mag

  Hij die altijd naar mijn gebeden hoort.

  ( Woorden uit Psalm 91)F.Nicolai
  SCHUILEN BIJ GOD☻

  31 januari☻

  Als wij schuilen bij God onze Heer

  Dan kunnen we slapen, zonder zorgen

  Want Hij houdt de wacht tot de morgen

  We mogen gerust zijn, steeds weer.

  God is onze toevlucht, te allen tijd

  We vinden beschutting bij Hem

  Laten we luisteren naar Zijn stem

  Hem loven en prijzen in eeuwigheid.

  Op God mogen we vertrouwen

  Bij Hem zijn we veilig en geborgen

  Hij zal altijd voor ons blijven zorgen

  Op Zijn trouw mogen we bouwen.

  Hij houdt Zijn vleugels uitgespreid

  En is voor ons een toevluchtsoord

  Zoals geschreven staat in Zijn woord

  We mogen overnachten in veiligheid.

  ( Woorden uit de Bijbel)F.Nicolai


  BIJ HET DOOPVONT☻

  27 januari☻

  Vader nu we hier bij

  het doopvont staan,

  wilt U een verbond

  met …. aangaan,

  we vragen of U ons

  de wijsheid wilt geven,

  hoe wij als ouders

  … mogen voorleven.

  Als ouders hebben we

  een taak gekregen,

  dit kunnen we alleen

  als U het zegent,

  wij willen dit leven

  in Uw handen leggen,

  vanaf nu heeft U

  het voor het zeggen.J.Troost
  STIL VOOR HEM☻

  27 januari☻

  In de stilte,

  luisteren naar Hem,

  als je er voor open staat

  dan hoor je Zijn stem.

  In de stilte,

  bidden, knieën gebogen:

  “Wijs mij de weg,

  open mijn ogen”.

  In de stilte,

  lezen in Gods Woord,

  waarin je steeds Zijn

  liefde ziet en hoort.

  In de stilte,

  iedere dag weer,

  je leven overgeven:

  “Wat wilt U met mij Heer”.

  In de stilte,

  samen met Hem wezen,

  dit zijn mooie momenten

  in mijn leven.J.Troost
  HOE LANG NOCH HEER☻

  27 januari☻

  Hoelang nog Heer

  zal het duren,

  men wacht al jaren,

  maanden, dagen, uren.

  Ze bidden dagelijks

  tot hun Heer:

  “Hoelang nog en

  wanneer komt U weer”.

  In de wereld is

  ellende, nood en pijn,

  hoelang zal dit nog

  te verdragen zijn.

  Hoelang nog Jezus?

  Wanneer komt U weer?

  Maranatha,

  kom toch Heer! J.Troost
  IK MOET MINDER WORDEN☻

  27 januari☻

  Johannes, je was een

  bekende rabbi in die tijd,

  maar jij raakte steeds

  meer volgelingen kwijt.

  Er was een andere Rabbi

  die trok mensen aan,

  en men zag volgelingen

  van jou naar Hem gaan.

  De Heere had jou een

  grote opdracht gegeven,

  en jij mocht de heraut

  van Jezus wezen.

  Zo mocht jij steeds kleiner

  worden in je leven,

  om aan Koning Jezus steeds

  meer ruimte te geven.

  Johannes 3: 22-30/J. Troost  ONS EINDDOEL IS ONS GODSHUIS VINDEN☻

  27 januari☻

  Ons einddoel is het Godshuis vinden

  het veilig oord voor Zijn beminden.

  Want ieder die op Gods pad wandelt

  wordt verzekerd dat hij juist handelt.

  Wanneer men 't  einddoel mag bereiken

  zal God met gaven ons verrijken.

  Want niemand van ons kan bevatten

  de rijkdom van Gods hemelschatten.

  God zal ons aan Zijn hand geleiden

  en zorg en moeiten doen vermijden.

  Om veilig ons naar huis te brengen

  waar Hij ons leven zal verlengen.

  God zal als Vader voor ons zorgen

  met trouw en liefdevol geborgen.

  Heb als Zijn kind geen zorg voor morgen

  God blijft voor Zijn beminden zorgen!J.A v Tricht
  ONS LEVEN WORDT OP AARD BEROERD☻

  27 januari☻

  Ons leven wordt op aard beroerd

  en duidelijk naar een top gevoerd.

  Moord, doodslag die hebben vrijspel

  en maken 't leven tot een hel.

  Veel vinden door geweld de dood

  en menigeen kent hongersnood.

  Verjaagden leven zonder thuis

  de open hemel blijkt hun huis.

  Kom bied en offer ruim met geld

  waardoor zij veilig zijn gesteld.

  Bied menig vluchteling een thuis

  daarmee verzachten wij hun kruis/J.A v Tricht
  ONZICHTBAAR♥

  31 januari☻

  Onzichtbaar.

  Heer, U bent onzichtbaar in onze ogen

  Niemand op aarde heeft U ooit gezien

  Maar toch wilt U dat wij in U geloven

  Dat U bestaat en naar ons om wilt zien.

  Onzichtbaar, maar wel altijd aanwezig

  Het gaat ons begrip heel ver te boven

  Wij mensen, blijven met vragen bezig

  Hoe kunnen we zomaar in U geloven ?

  Onzichtbaar, maar toch bent U zichtbaar

  In de natuur, de wolken, lucht en winden

  U die alles geschapen hebt, het is waar

  Ja Heer, ook in dit alles bent U te vinden

  Onzichtbaar, maar ook al zien we U niet

  In het dagelijks leven mogen we ervaren

  Dat U bij ons bent in vreugde en verdriet

  O, God, wil ons in het geloof bewaren.

  Fedde Nicolai  WAAROM ZOVEEL LIJDEN☻

  31 januari☻

  Waarom zo veel lijden?

  Wij mensen willen graag gelukkig zijn

  Willen het liefst blij door het leven gaan

  En geen erge ziekten hoeven te doorstaan

  Maar toch is er zo veel verdriet en pijn.

  Er is vaak veel leed in ons leven te dragen

  Vreselijke dingen die ons persoonlijk raken

  De dood van een geliefde moeten meemaken

  Dit roept op tot heel veel “waarom” vragen.

  Zoals: Waarom moet dit ons toch treffen?

  Wij mensen hebben het moeilijk met het lijden

  Helaas zullen we dit nooit kunnen vermijden

  En hebben er moeite mee om dit te beseffen.

  Toch mogen we op Gods liefde vertrouwen

  In alle omstandigheden van ons leven

  Wil Hij ons sterkte en bijstand geven

  Hij is onze rots, op Hem kunnen we bouwen.

  Hij heeft zelf Zijn leven voor ons gegeven

  Moest daardoor angst en pijn doorstaan

  Opdat wij niet verloren zouden gaan

  Maar eens voor altijd met Hem mogen leven.

  Fedde Nicolai
  ER IS EEN GOD DIE HOORD☻

  31 januari☻

  Er is een God die ons hoort

  En weet wat er in ons omgaat

  Een God die naast ons staat

  En zich houdt aan Zijn woord.

  Er is een God die ons hoort

  Laten we Hem alle lof toezingen

  Hij wil ons met liefde omringen

  En is voor ons een toevluchtsoord.

  Laten we biddend tot Hem gaan

  En ons aan Hem toevertrouwen

  Want op Hem kunnen we bouwen

  Zijn woord blijft altijd bestaan.

  Er is een God die ons hoort

  Een God die naar ons wil luisteren

  Ook al is het een zacht fluisteren

  Hij hoort ons woord voor woord/F.Nicolai
  POEZIE☻

  VREES NIET☻ LIEF ZIJN IS MOEILIJK☻ 16 februari☻ Lief zijn is moeilijk Het gaat niet altijd Maar blijf het proberen Dan krijg je geen spijt Wil immer bedenken Al ben je nog klein Het zonnetje in huis Kan Mary toch zijn

  POEZIE

  ZINVOL☻ 16 februari☻ Een krekeltje in ‘t groene gras, Een kikker in een waterplas, Een honingbijtje op een blom, Een goudvis in zijn vissenkom, Die leren je, dat al wat leeft, Een zinvolle bedoeling heeft. Geef dus je leven doel en zin. Dat is de raad van je vriendin.


  IK BEN BEVRIJD☻

  31 januari☻

  In de strijd om vrijheid

  botsen mensen keer op keer.

  Men zoekt het licht

  het dooft steeds weer.

  Raak de verlichte weg niet kwijt

  op zoek naar grenzeloze vrijheid.

  Een vogel

  gevangen tussen grenzen van vrijheid.

  Een open deur

  hij vliegt weg en ik ga mee

  over de grenzen van vrijheid heen.

  De vogel is vrij

  ik ben bevrijd.
  DE GORDEL VAN WAARHEID☻

  31 januari☻

  Ik ben steeds aan het struikelen,

  want mijn kleding is te lang,

  het verbergt wel mijn vieze voeten

  maar juist daarvoor ben ik bang!

  Dus ga ik maar weer verder

  en strompel op mijn pad,

  het is een weg vol leugens

  die zeggen: het wordt niet wat!

  Plotseling spreekt een Man mij aan:

  mag Ik jouw voeten wassen?

  Oh nee, dat durf ik echt niet,

  'k loop liever door de plassen!

  Mijn voeten zijn zó smerig

  en stel dat Hij ze ziet,

  als ik ze door Hem laat wassen,

  wat kost mij dat dan niet?

  Opnieuw spreekt Hij heel vriendelijk

  en probeert mij iets te leren,

  Hij reikt mij een gouden gordel aan

  en bindt die om mijn kleren!

  Dan knielt Hij neer en wast mijn voeten

  en spoelt de leugens van mij af,

  het geschenk van Hem laat mij weer lopen

  omdat Hij mij de Waarheid gaf!E.Hengstman-v Olst
  TRANEN VLOEIEN IN STROMEN☻

  31 januari☻

  Tranen vloeiende in stromen

  opwellend uit menig hart.

  Laten ons de aanblik tonen

  van gevoelde pijn en smart.

  Om ’t verlies van al die doden

  die door wapens zijn geveld.

  Levens als een bloem gebroken

  niet meer bloeiend op het veld.

  Onschuldigen zijn gevallen

  plots uit ’t leven weggerukt

  Stierven er in duizendtallen

  toen hun vrijheid werd verdrukt.

  Bommen kogels en granaten

  sloegen als een regen neer.

  In de straten waar soldaten

  schoten losten uit ’t geweer.

  Kruisen staan er op veel graven

  mensen stilstaand in geween.

  Waar geliefden zijn begraven

  men voorgoed in ’t graf verdween.

  ’t Leed is bijna niet te dragen

  daarvoor is de last te zwaar.

  Nabestaanden in hun dagen

  voelen dagelijks het bezwaar.

  Steeds weer rijst de vraag naar boven

  in het leven naar ’t waarom.

  ’t Kost dan moeite om te geloven

  God ziet naar de mensen om.

  Als Zijn hand niet zal verhoeden

  tussen mensen elk geweld.

  Waardoor zij in ’t hart vermoeden

  dat geen mensenleven telt.J. v Tricht
  VELE MENSEN HEBBEN VRAGEN☻

  31 januari☻

  Vele mensen hebben vragen

  in hun harten mee te dragen.

  Waarop zij een antwoord zoeken

  om daarmee succes te boeken.

  Dingen uit een ver verleden

  hebben invloed op het heden.

  Want zij doen het hart beklijven

  waar de vragen doen verblijven.

  Maar Gods wonderlijke wegen

  leiden altijd tot een zegen.

  Door beminden terug te vinden

  en weer met Hem te verbinden.

  Alle last die men moest dragen

  hoeft men niet meer te verdragen.

  Want God doet hen graag ontlasten

  wat niet op hun schouders pasten.

  Bent u ook een van die mensen

  die van God verlossing wensen.

  Laat Jezus dan Middelaar wezen,

  dan wordt ook u heil bewezen!J.v Tricht

  WEES NIET BANG☻

  31 januari☻

  Wees niet bang, want ik zal altijd met je zijn

  Ik zal je helpen en ben betrokken met je lot

  Kijk niet angstig om je heen, ik ben jouw God

  Ik zal steeds bij je zijn in verdriet en in pijn.

  Stel je vertrouwen steeds op God de Heer

  Hij wil je nabij zijn, iedere nieuwe morgen

  Bij Hem ben je altijd veilig en geborgen

  Zijn grote liefde en trouw keren steeds weer.

  Wat een troost om dat te mogen ervaren

  Als we soms geen uitkomst meer zien

  Het zelfs niet meer zien zitten misschien

  Dat God ons dan ook moge bewaren.

  “Wees niet bang, maar vertrouw op mij”

  Zegt God, Hij wil ons nabij zijn in dit leven

  En wil ons alles wat we nodig hebben geven

  Hij maakt ons van zonde en schuld vrij.

  ( Woorden uit de Bijbel) F.Nicolai
  DE ZIN VAN HET LEVEN☻

  31 januari☻

  Soms kan men zich afvragen

  Wat is de zin van het leven

  Dat door God is gegeven

  Als je veel lasten moet dragen.

  Wat kan het leven moeilijk zijn

  Door ernstige ziekte en tegenslag

  Zodat je niet veel meer vermag

  Wegens ongemak, verdriet en pijn.

  Ondanks alle leed dat er bestaat

  Kan men zinvol in het leven staan

  En in alle vertrouwen verdergaan

  Wanneer men zich op God verlaat.

  De zin van het leven geeft de Heer

  Hij heeft ons een toekomst bereid

  Een volmaakt leven in eeuwigheid

  Zorg en leed bestaan dan niet meer.

  Fedde Nicolai


  HOOPVOL LEVEN☻

  31 januari☻

  Zonder hoop is bijna niet te leven

  Gelukkig is alle hoop nog niet verloren

  Want God de Heer heeft ons uitverkoren

  Hij heeft ons Zijn woord gegeven.

  God is het waarop de wereld mag hopen

  Hij heeft ons een toekomst beloofd

  Voor allen die in Hem hebben geloofd

  Staat de hemelpoort wagenwijd open.

  In hoopvol leven mogen we verder gaan

  Een hoop die ons door alles heen draagt

  En angst en pijn uit onze harten verjaagt

  Omdat Jezus ons in alles bij zal staan.

  Dank U wel voor de hoop die leven doet

  Wij mogen vertrouwen op Uw woord

  En weten dat ons leven aan U toebehoort

  U houdt ons vast in voor- en tegenspoed.

  Fedde Nicolai


  TOEKOMST☻

  31 januari☻

  Is er nog toekomst in ons land

  Voor ons en het nageslacht ?

  Vaak wordt hier over nagedacht

  Want veel is er aan de hand.

  Hoe is het met de O-zon laag

  Kan de wereld zo langer doorgaan ?

  Hoe wordt straks ons bestaan ?

  Het is en blijft een grote vraag.

  Niemand die het weten kan

  Alleen God de schepper van ’t heelal

  Zegt dat er een nieuwe aarde komen zal

  Geen sterveling weet de tijd hier van.

  Op die toekomst mogen we vertrouwen

  In een wereld van vrede en heilgenot

  Waar we de lof mogen zingen van God

  En zijn heerlijkheid mogen aanschouwen.F.Nicolai


  DE PIJN IN JE LEVEN☻

  31 januari☻

  Soms is het moeilijk om te geloven

  Soms is het moeilijk om te hopen

  Soms is het moeilijk om te bidden

  Soms is het moeilijk om te begrijpen

  Soms is het moeilijk om te accepteren

  De pijn in het leven…

  Geloof, hoop, bid, begrijp en accepteer het leven,

  God zal je helpen, dag en nacht

  Hij zal veel je geven,

  Hij is het, Die de pijn verzacht!

  Geloof, hoop, bid, begrijp en accepteer,

  Hij is de goede Heer!Bron:1001gedichten

  RELATIE EN OPVOEDING

  Smiley face swearing

  HOE VOORKOM JE ALS OPVOEDER DAT JE BOOS BLIJFT☻ 31 januari☻ Wanneer ik mijn kinderen heb gecorrigeerd, merk ik dat zij daarna snel overgaan tot de orde van de dag. Bij mij duurt het echter even voordat ik weer leuk en gezellig kan doen. Daar baal ik van. Hoe zorg ik ervoor dat ik niet zo blijf hangen in mijn eigen boosheid? Het mooie aan kinderen is dat zij jou als opvoeder geregeld een spiegel kunnen voorhouden. Dat gaat vaak onbewust. Je kunt balen van jezelf als opvoeder; van hoe je reageert, of wat iets met je doet. De manier waarop je reageert, kan soms best confronterend zijn.

  emotloisir4

  SCHONE LEI☻ 31 januari☻ Wanneer kinderen een akkefietje hebben met elkaar, zie je dat zij baat hebben bij een goede oplossing. Daarna is het vaak goed. Zij gunnen zichzelf en de ander vrij makkelijk een schone lei. Daaraan kan menig volwassene een voorbeeld nemen. Maar als opvoeder kan het frustrerend zijn dat jij wel blijft zitten met een boos of chagrijnig gevoel. Je baalt van de verpeste sfeer in huis door het geruzie van de kinderen. Maar het meest baal je van je eigen gedrag. Jij kunt jezelf niet hervatten en zij wel.Bron:eo


  WEET-MAGAZINE

  Image and video hosting by TinyPic

  GORILLA GESPREKKEN☻

  16 februari☻ Mensen praten, dieren niet. Toen wetenschappers in de vorige eeuw experimenten begonnen uit te voeren om mensapen taal te leren, kwam dat idee echter op losse schroeven te staan. Foto’s en filmpjes van gebarende apen gingen de wereld over. Hebben die dieren echt mensentaal geleerd? Of apen ze maar wat na?Het begon allemaal in 1931. Twee wetenschappers besloten om een ruim zeven maanden oude chimpansee een normale menselijke opvoeding te geven, samen met hun tien maanden oude zoontje. Hun doel was om te zien hoe ‘menselijk’ een chimpansee onder zulke omstandigheden kon worden, en of het mogelijk was om een chimpansee fysiek te leren praten. Toen ze na negen maanden het experiment stopzetten omdat hun zoontje de geluiden van de chimpansee begon te imiteren, had het dier nog geen enkel woord leren spreken.

  Image and video hosting by TinyPic

  AARDBEVING? STAP IN JE OVERLEVINGSEI☻ 16 februari☻ In het aardbevingsgevoelige Mexico zag ingenieur Reynaldo Vela een gat in de markt: een reddingscapsule in de vorm van een ei. Als de grond gaat trillen, stap je er gewoon in. Zelfs wanneer een gebouw instort zit je veilig, beweert Vela. En je kunt er genoeg voedsel voor een maand in meenemen.Het overlevingsei van Reynaldo Vela (dat luistert naar de intrigerende naam Capsula K-107) zit vol seismische waarschuwingssensors. Het is voorzien van GPS zodat je altijd traceerbaar bent voor reddingswerkers. Voor ruim 2000 euro heb je al zo’n ei, terwijl het topmodel een kleine 9000 euro kost. Functioneel is het zeker, maar de vraag is wel wie er zo’n glinsterende kist in zijn kantoor of woonkamer wil hebben. Toch schijnen er al meer dan honderd van te zijn verkocht, en is de wachtlijst opgelopen tot vijf maanden. Mexico maakt zich kennelijk klaar voor de volgende aardbeving.

  Bron:weetmagazine.nl


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ♥♥Bron.wingsofhealing.nl

  huwelijksweekend

  HUWELIJKSWEEKEIND☻ Dat mannen en vrouwen van elkaar verschillen, zal geen nieuws zijn. Er worden veel stereotype grappen over gemaakt, en je zult waarschijnlijk wel het een en ander herkennen. Wat prachtig is het om te zien hoe God de verschillen tussen man en vrouw gebruikt om elkaar aan te vullen, sterker te maken en van elkaar te genieten. TripleCord nodigt je uit voor een huwelijksweekeind. Een weekeind om samen te genieten, te lachen en te herkennen. Maar ook tijd om te intensiveren, te verdiepen, te verbeteren of misschien wel te herstellen. In dit weekend geven diverse sprekers onderwijs over thema’s die betrekking hebben op alle aspecten van het huwelijk. Tussen de programmaonderdelen door is er ook tijd om te relaxen en/of een mooie wandeling te maken in de omgeving. Ontvang, leer en geniet!

  love

  VAKANTIE WEEK VOOR JONG EN OUD/21 t/m 26 juli 2019/ PAGEDAL STADSKANAAL/Aanmelden vanaf 21 januari 2019☻Nu is het nog koud en guur, maar we zitten met ons hoofd al weer bij de zomer! Vanaf 21 januari kun je je aanmelden voor de Vrij Zijn Zomerweek. Het thema van de Vrij Zijn Zomerweek 2019 is de titel van een lied dat de hele wereld is overgegaan. Het voerde maar liefst drie maanden lang de christelijke hitlijsten in Amerika aan. Het gaat over de Goede Herder die 99 schapen achterlaat om dat ene verloren schaap te vinden. Gods onmeetbare liefde voor ons is groter dan wij kunnen bedenken! Zijn genade is altijd groter, en begint pas daar waar wij denken dat het ophoudt. Kom en ontdek dat de eeuwige God van liefde jou najaagt om je hart te winnen, omdat jij meetelt in zijn wonderlijke plan voor deze wereld.www.vrijzijn.nl

  Gent

  VRIENDINNENDAG NAAR GENT VRIJDAG 5 APRIL/Met boottocht in Gent, vrije tijd om zelf Gent te verkennen en te shoppen. ’s Middags bezoek aan de evangelistenechtpaar Dick en Marlyse van Luttikhuizen.ABONNEEPRIJS/ € 79,95 p.p. Niet-abonnees betalen € 84,95 p.p. Deze prijs is inclusief busvervoer, koffie met gebak, boottocht en 3-gangen diner.OPSTAPPLAATSEN/Meerkerk, Alblasserdam, Numansdorp en Hoogerheide.

  WWJB-CONFERENTIE: WAAR IS GOD IN DEZE WERELD VOL ONBESCHRIJFELIJKE PIJN EN VERDRIET☻ Stichting Vaderhart.nl hoopt opnieuw, vanwege het succes van vorig jaar, op woensdag 13 en donderdag 14 maart een Weet Wie Je Bent Conferentie te houden met als thema ‘De Uitnodiging', de spraakmakende bestseller van W. Paul Young. Waar is God? In een wereld waar religie steeds minder betekenis lijkt te krijgen, worstelt ‘De Uitnodiging’ met de tijdloze vraag: Waar is God in deze wereld vol onbeschrijfelijke pijn en verdriet? De antwoorden die Mack krijgt en het proces waar hij in deze ontmoeting doorheen gaat zullen je verbazen en wellicht net zo veranderen als ze hem hebben gedaan.Plaats: Conferentiecentrum De Glind, Postweg 65 De Glind

  KAARTVERKOOP NEDERLAND ZINGT DAG 2019☻ 18 januari☻ De EO opende vorige week de reserveringslijnen voor de Nederland Zingt Dag 2019. De makers van het NPO 2-programma ‘Nederland Zingt’ organiseren ook dit jaar een sfeervol evenement in Jaarbeurs Utrecht, volgens beproefd concept. Zoals de naam van het evenement doet vermoeden, voert samen zingen op 6 april de boventoon. Ook is er aandacht voor ontmoeting en inspiratie: persoonlijke getuigenissen, een hapje en een drankje op één van de gezellige pauzepleinen en een meet & greet met EO-presentatoren. Kaarten bestellen kan via nederlandzingt.nl. Een toegangskaart voor de Nederland Zingt Dag kost €25,- (inclusief reserveringskosten) en is verkrijgbaar via de website nederlandzingt.nl. Omdat de kaarten van eerdere edities als warme broodjes over de toonbank gingen, wordt geïnteresseerden aangeraden om tijdig te reserveren. Zogeheten ‘Vrienden van Nederland Zingt’ kunnen één gratis ticket voor de Nederland Zingt Dag 2019 verzilveren. Ook mensen die zich tijdens het reserveringsproces aanmelden als ‘Vriend van Nederland Zingt’, ontvangen één gratis ticket. Bron:cip.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  HOUSEFIRES☻ Vorig jaar was de groep nog aanwezig op het ‘Openskies’ worship festival in Zelhem. Dit jaar komt ze naar De Basiliek in Veenendaal. Op 31 maart leidt het Amerikaanse Housefires, bekend van het lied ‘Good Good Father’ hier een aanbiddingsavond. “Wij hopen dat deze liederen een vuur doen ontbranden in de huizen en harten van mensen over de hele wereld.” Het is de missie van de Amerikaanse aanbiddingsgroep Housefires, die in 2014 haar oorsprong had in een kerk in Atlanta. zondag 31 maart 2019 - 20.00 - Veenendaal De Basiliek, Wiltonstraat 56, 3905 KV

  Image and video hosting by TinyPic

  GOSPELNIGHT☻ Genieten van een avond vol muziek van gospelartiesten van eigen bodem? Dat kan op zaterdag 30 maart in Zwolle! Compassion presenteert: Gospelnight met Dwight Dissels, gospelkoor Higher Level & Elvis E. Dwight Dissels ontdekte zijn passie voor muziek door zijn geloof in Jezus. Als oprichter van het 1Heart project organiseerde hij vele multiculturele, christelijke gospelconcerten. In 2017 brak Dwight door in ‘The Voice of Holland’, waarna hij onder andere te horen was bij RTL Late Night. Toch maakt Dwight het liefste muziek dat dicht bij zijn hart ligt: gospelmuziek. zaterdag 30 maart 2019 - 19.30 - Zwolle Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, 8031 HL Image and video hosting by TinyPic

  TEENZONE WORSHIP EXPIERINCE 2019☻ Tijdens de Pinksterconferentie ‘Opwekking’ is het op het tienerterrein altijd één groot feest. Onder leiding van de Teenzoneband gaat de zaal helemaal op z’n kop tijdens de diensten. Als voorproefje voor Opwekking 2019 wordt de Teenzone Worship Experience georganiseerd. Samen God aanbidden, maar ook helemaal uit je plaat gaan voor Jezus! Iwan Sahertian, bandleider en bassist in de band, zal daarnaast nog een kort woord delen. Zorg dat je jouw tickets reserveert via deze pagina, want hier wil je bij zijn!vrijdag 8 maart 2019 - 20.00 - Zwijndrecht The Block, Dirck Uytenboogaertstraat 6, 3331 ES www.eventsforchrist.nl


  LEGER DES HEILS 

  START TIJDELIJK WINTEROPVANG BREDESTRAAT 312☻

  20 januari☻

  Vanaf woensdag 16-01-2019 openen wij een tijdelijke en extra nachtopvang voor extra winteropvang plekken aan de Bredestraat 312 te Rotterdam. Dit is een tijdelijke winteropvang die wordt geboden aan maximaal 30 mannen en zal tot 1 april 2019 open blijven. Daarna sluit de winteropvang op deze locatie. De winteropvang is dagelijks geopend van 17:00 t/m 08:00 uur. Alleen houders van een co-pas (door de gemeente verstrekt) kunnen gebruik maken van de winteropvang Bredestraat. Wanneer er een winterkouderegeling ingaat (officiële winteropvang periode, afgekondigd door de gemeente) dan zijn ook mensen zonder co-pas welkom. In de huidige winterperiode wil de gemeente Rotterdam extra winteropvang aanbieden aan dak- en thuislozen. Tijdens de winter is de gemeente namelijk verantwoorldijk voor extra opvang voor daklozen gedurende de vriesperiode. Uitgangspunt van de gemeente is dat niemand op straat hoeft te slapen. Dat geldt zeker voor de wintermaanden, als de temperatuur gaat zakken. Het gebouw aan de Bredestraat is vanaf 16 januari 2019 tot en met maart 2019 beschikbaar met maximaal 30 bedden voor deze winteropvang. De winteropvang geldt alleen als de (gevoels)temperatuur onder de nul graden zakt, de huidige opvang vol zit en er behoefte is aan extra bedden. Mocht het voor deze winterperiode nodig zijn, betekent het dat er tijdelijk sprake is van nachtopvang in de uidige nachtopvang De Steiger en de tijdleijke winteropvang in de Bredestraat 312. ’s Nachts zijn er medewerkers van het Leger des Heils aanwezig die toezicht houden en begeleiding bieden.

  LEGER DES HEILS

  TYPISCH LEGER DES HEILS☻

  20 januari☻

  Op veel punten is de hulpverlening van het Leger des Heils vergelijkbaar met die van andere organisaties. Bijzonder is de grote variatie in gebieden waarop we actief zijn: maatschappelijke opvang, jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, ouderenzorg, verslavingszorg, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel. Bovendien hebben we ons de afgelopen jaren ingespannen om naast het bestaande aanbod nieuwe vormen van hulpverlening te ontwikkelen. Daarmee willen we nog beter aansluiten bij knelpunten die onze hulpvragers tegenkomen. 

Wat Het Leger des Heils vooral kenmerkt, is dat we ons met name richten op mensen die nergens anders terechtkunnen. Wij signaleren dat vijf tot tien procent van de mensen in ons land tussen wal en schip dreigt te vallen. Mensen zonder helper! Het zijn er zo veel dat we het niet alleen aankunnen. Daarom vragen we steeds vaker aandacht voor hen bij het publiek en de politiek. Ook zo hopen we bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
  STRIJDKREET

  Goalkeeper

  PSALM 23 STAAT OP ZIJN BEEN GETATOEERD☻

  20 januari☻

  Een sporter, zeker een topsporter, wil spelen. Zo ook Kenneth Vermeer, momenteel de tweede keus-keeper bij Feyenoord. “Ik voel me sterker omdat ik weet dat Hij achter me staat.”We zijn in Rotterdam en krijgen officieel twintig minuten met Kenneth Vermeer (32), in het spelershome van De Kuip, het voetbalstadion van Feyenoord. Eenmaal in gesprek blijken dit twintig rekbare minuten. Kenneth – rode spijkerbroek met talloze gaten, opvallende sneakers, telefoontje bij de hand – heeft geen haast. Kenneth woont in zijn eentje in Rotterdam. Acht jaar lang had hij een relatie, kreeg ook een zoon, maar de relatie ging uit, inmiddels alweer een paar jaar geleden. Het zou Kenneth niet verbazen dat hij daardoor slechter speelde en bij zijn toenmalige club Ajax op de bank terechtkwam. “Gelukkig heb ik goed contact met m’n ex-vriendin. Ik ga vaak naar Eindhoven, waar mijn zoontje woont. Hij is acht en voetbalt bij PSV.”

  Goalkeeper

  STIMULEER JE HEM OM PROFVOETBALLER TE WORDEN☻

  20 januari☻

  “Mijn mening telt niet. Ik heb hem nooit aangespoord om op voetbal te gaan, hij wilde het zelf. Als jochie van 1 jaar was hij al bezig met de bal, hij is bezeten van het spelletje. Maar als hij beslist iets anders te doen, dan heeft ‘ie mijn zegen.”Welk beroep zou je hebben gekozen als je geen keeper was geworden?“Moeilijk. Ik zat in de metaaltechniek, werkte dus met mijn handen. Misschien dat ik daarom nu een balletje kan vangen. Na mijn carrière lijkt het me mooi om keeperstrainer te worden, maar dan wel vanaf de C- of B-junioren, de talenten.”Wat is er zo mooi aan keepen? Een keeper is vaker de schlemiel dan de held.“Mwah, dat valt mee. Je kunt een held zijn door een penalty tegen te houden of in de laatste minuut een belangrijke bal te stoppen. Ik geniet ervan om in het doel te staan; als ik om me heen kijk en al die mensen in het stadion zie, dat is gewoon mooi.”


  NATUURMONUMENTEN

  Image and video hosting by TinyPic

  VERWIJDEREN PLASTIC GROTE UITDAGING☻

  19 januari☻

  ELKE DAG SPUUGT DE ZEE NIEUWE PLASTIC KORRELS☻

  De eerste week na de containerramp zijn mede dank zij duizenden vrijwilligers de stranden van de Waddeneilanden opgeruimd, op de plastic korrels en uiteengevallen plastic na. De zee spuugt dagelijks meer plastic korrels en her en der nieuwe voorwerpen op het strand. Het verwijderen van het kleine plastic is een lastige klus. Vandaag heeft gemeente Schiermonnikoog een eerste poging gedaan met een soort stofzuiger. Op de vastelandsdijken wordt nog druk opgeruimd. ‘Op het harde strand werkt dat goed,’ licht gebiedsmanager Chris Braat van Natuurmonumenten toe. ‘Voor het verwijderen van korrels in los zand, in de duinen en op de kwelder is de methode ongeschikt. Het materieel is ook te zwaar om die delen van Schiermonnikoog te bereiken. Omdat de zee elke dag nieuwe korrels brengt, zal het zuigen elke dag opnieuw moeten gebeuren.’ Braat is blij met de voortvarende wijze waarop de gemeente de ramp te lijf gaat. Image and video hosting by TinyPic

  AL 120 VOGELSOORTEN AL GETELD OP MARKER WADDEN☻

  19 januari☻

  Afgelopen jaar zijn tientallen nieuwe vogelsoorten op Marker Wadden waargenomen. De teller staat nu in totaal al op ruim 120 soorten. “2018 was een supermooi vogeljaar voor Marker Wadden”, benadrukt boswachter Ruben Kluit. Dankzij tellingen is een goed beeld ontstaan van het vogelleven op Marker Wadden. Naast reguliere vogeltellingen zijn ook speciale tellingen gedaan van kolonies, slaapplaatsen en broedvogels. ”Daaruit blijkt dat Marker Wadden zich echt tot vogelparadijs ontwikkelt”, aldus boswachter Ruben Kluit. “Ik kijk met veel vogelvreugde terug op 2018 en met veel energie vooruit naar 2019. Ik verwacht opnieuw heel veel vogels op Marker Wadden.”In 2018 zijn 17 soorten broedvogels genoteerd op Marker Wadden die bij elkaar zo’n 2800 territoria hadden. “Kluut, visdief en kokmeeuw waren veruit het talrijkst. De kluut broedde hier met 208 paren, echt een groot succes. Toch was het aantal van 15 paar dwergstern en 41 territoria van kleine plevier voor mij het meest spectaculair. Die soorten zie je niet zo snel.”

  Bron:natuurmonumenten


  MOOI

  .Image and video hosting by TinyPic

  NIAGARA FALLS GETRANSFORMEERD TOT WINTER WONDERLAND DOOR EXTREME KOU☻ 12 februari☻ De extreme kou heeft de Niagara Falls, de beroemde watervallen op de grens van Amerika en Canada, getransformeerd in een heus ijspaleis. En dat levert een hoop betoverende plaatjes op. Winterstorm Harper en de langdurige kou zijn de oorzaak van het bijzondere natuurfenomeen. Hoewel het stromende water zelf nog niet is bevroren, is de nevel dat van het water afkomt wel veranderd in ijs. Hierdoor lijkt het alsof de complete waterval bevroren is. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1848. Bron:cip

  Image and video hosting by TinyPic

  MOEDER PLEIT VOOR RESPECT VOOR OUDEREN: OP EEN DAG BEN JE HET ZELF☻ 12 februari☻ In onze huidige samenleving worden ouderen steeds minder geholpen, dat merkte de Australische Adele Barbaro na twee vervelende incidenten. Ze wendde zich tot social media en voor een aangrijpende noodoproep: "Op een dag zijn we het zelf!" Ik ben deze week twee keer getuige geweest van de manier waarom steeds meer ouderen wegkwijnen in ons drukke leven", schrijft ze openhartig op Instagram. Een oudere man had pijnstillers nodig voor zijn vrouw. Een medewerker liet hem haastig weten in welk gangpad het lag, maar liet hem vervolgens alleen achter.De man kon de weg niet vinden en Adele zag hoe hij de verkeerde kant op begon te lopen. Snel liet ze haar spullen achter, pakte ze de man bij de arm en hielp ze hem om de medicijnen te vinden. Het doel van Adele's verhaal is duidelijk. Neem soms even de tijd om met een oudere te praten. Die onbekende persoon is ook iemands opa, iemands ouder of iemands familie. "Ooit waren ze zoals jij. Ze hadden een druk leven, moesten werken, kinderen opvoeden en hadden energie voor tien. Nu zitten ze in een ouder lichaam dat niet meer zo snel gaat als vroeger en raken ze verward van dit drukke leven. Ze verdienen al ons respect. Op een dag zijn wij het zelf"Bron:cip 


  Image and video hosting by TinyPic

  THE PASSION ZOEKT DORDTSE KOORLEDEN☻ 9 februari☻ Opnieuw stelt The Passion een koor samen met lokaal talent. Inschrijven voor de auditie kan tot maandag 18 februari via de website van The Passion. Het koor zal te zien én te horen zijn tijdens de live uitzending op Witte Donderdag 18 april vanuit Dordrecht. Vorig jaar, bij de Bijlmer-editie van The Passion, werden voor het eerst audities uitgeschreven voor een speciaal en lokaal koor. Van geïnteresseerden wordt gevraagd om een filmpje in te sturen met een korte persoonlijke introductie en een stukje zang. Een couplet en een refrein is voldoende. Ook wordt gevraagd om een korte motivatie waarin iets doorklinkt van de ervaring op zanggebied. Na inschrijving ontvangen deelnemers uiterlijk vrijdag 8 maart uitsluitsel of ze geselecteerd zijn voor de audities.Belangrijke voorwaarden voor inschrijving: Deelnemers wonen, werken of verbonden zijn aan kerken in Dordrecht/Deelnemers hebben affiniteit/ervaring met meerstemmig zingen en pop/gospel/Leeftijd van 18 tot 36 jaar/Beschikbaarheid voor twee repetities in Dordrecht, één opname in de studio in Amsterdam en tot slot het live evenement op donderdag 18 april in Dordrecht (dag en avond)Beschikbaarheid op zaterdag 2 maart voor de auditie dag (hele dag)

  gezin

  AKKOORD OVER KINDERPARDON: DUIDELIJKHEID VOOR KINDEREN EN HUN GEZINNEN☻ 31 januari☻ Dit is goed nieuws voor heel veel gezinnen en kinderen die jarenlang in onzekerheid hebben geleefd. Tot voor kort leek het niet haalbaar om iets te doen aan de situatie van hier gewortelde kinderen die niet onder het kinderpardon vielen, daarom ben ik vandaag dankbaar dat we daarover alsnog tot nieuwe afspraken zijn gekomen. Door die afspraken komt er eindelijk duidelijkheid voor een grote groep kinderen en hun gezinnen, die momenteel niet vallen onder het kinderpardon. Na herbeoordeling mag naar verwachting het overgrote deel van deze kinderen samen met hun gezinnen alsnog hier blijven. We hebben ook afgesproken dat er meer wordt gedaan om te voorkomen dat gezinnen jarenlang in onzekerheid zitten over of ze in Nederland mogen blijven. "Wat we gedaan hebben, is voor de toekomst een stelsel te bouwen waar je mensen geen hoop geeft op een verblijfsvergunning, die geen hoop zouden moeten hebben", zegt staatssecretaris Harbers. "Je moet je neerleggen bij wat de rechter beslist en niet denken dat omdat je zaak daarna veel aandacht krijgt, je toch nog kan blijven." Op die manier wil hij het rekken van de procedures minder aantrekkelijk maken.

  bijbel1

  AMERIKAANSE VOORGANGER VERLIEST TWEE ZONEN BIJ ONGELUK, MAAR BLIJFT GOD TROUW☻ 31 januari☻ Het was zondag een zware dag voor dominee Kevin Royston uit de Amerikaanse staat Georgia. Bij een auto-ongeluk verloor hij zijn beide tienerzonen. Ook al begrijpt hij niet waarom zijn familie door zo’n tragedie is getroffen, blijft hij wandelen in geloof. “Het is moeilijk voor mij om dit te verwerken als een vader”, vertelde dominee Kevin Royston van OutReach Church aan nieuwszender WSBTV. Dat schrijft The Christian Post. Zijn zonen, Kahlil Royston (17) en Josh Royston (16) overleefde het ongeluk niet. "Als God het toestaat, zal Hij me kracht geven om het te doorstaan." De twee jongens waren vanuit de kerk op weg naar de kapper. Kahlil verloor de macht over het stuur en botste tegen twee bomen. Josh overleed ter plekke, Kahlil vocht voor zijn leven. De dominee smeekte voor genezing van zijn zoon. "Mijn zoon Kahlil Royston is in kritieke toestand. Bid alsjeblieft dat God een wonder doet in zijn lichaam. Hij heeft lichamelijke letsels en hoofdletsel. Ik heb mijn geloof vrijgegeven, laat alsjeblieft de jouwe vrij. Bedankt!”, schreef hij zondagochtend. Kahlil bezweek later aan zijn verwondingen. "Soms zal het leven ons slagen geven die ondraaglijk lijken”, zei de dominee op Facebook. “Maar dit zijn de momenten waarop we onszelf verbonden moeten laten blijven met de enige bron van leven, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. We gaan voorwaarts door geloof, niet door teleurstelling, verdriet of misverstanden. Nee door geloof.” Bron:cip

  bijbels

  DEZE RELIGIEUZE BEWEGING: DE KERK VAN DE ALMACHTIGE GOD☻ 31 januari☻ Het Meldpunt Sektesignaal maakt zich zorgen over een religieuze beweging uit China: de Kerk van de Almachtige God. Via Facebook verspreid deze groep de boodschap dat Jezus al in 1991 is teruggekeerd op aarde in het lichaam van een Chinese vrouw. Thijs zag dat hij veel vriendschapsverzoeken kreeg van mensen met een Aziatisch uiterlijk. Toen hij verder onderzoek deed, zag hij dat deze accounts ook veel christelijke leiders en mensen met een functie in de kerk volgden. "Voor mij voelt het als een strategie om via Facebook een voet tussen de deur te krijgen: op een subtiele manier in je leven binnenkomen." Karin Krijnen van het Meldpunt Sektesignaal doet sinds deze week onderzoek naar de Kerk van de Almachtige God en noemt het een groep met sektarische elementen. Bron:cip

  beer

  GOD STUURDE EEN BEER OM JONGETJE VAN 3 TE BESCHERMEN☻ 31 januari☻ De drie jaar oude Casey Hathaway is teruggevonden. Hij was twee dagen vermist. Volgens familieleden werd de jongen beschermd door een beer. De leden van kergenootschap New Haven Church waren afgelopen dagen volop in gebed, nadat ze ontdekte dat Casey werd vermist. Eerst werd volop gezocht, voordat hij als vermist werd opgegeven. "We zochten in het bos - door het struikgewas en de doornstruiken", vertelde vrijwilliger Donna Harris. "We zochten uren, buiten was het erg donker. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat een 3-jarig jongetje daarbuiten was." De lokale politie zei: "Iemand heeft voor hem gezorgd. Dat was God aan het werk." Met Casey gaat het inmiddels goed. "Casey is gezond, lacht en praat. Hij zei dat hij twee dagen met een beer had rondgehangen. God stuurde hem een vriend om hem te beschermen. God is een goede God. Wonderen gebeuren."Bron:cip

  Containerjassen-voor-Leger-des-Heils

  CONTAINER JASSEN VOOR LEGER DES HEILS☻ 23 januari☻ Honderden vrijwilligers maakten de afgelopen dagen de stranden van de Waddeneilanden vrij van aangespoelde spullen die van het containerschip MSC Zoe waren gegleden. Zo ook de Vlielandse Nicolette Schenkel. Waar veel eilanders een leuk handeltje bij elkaar sprokkelden, dacht Nicolet direct aan het goede doel toen zij de eerste tientallen kinderjasjes had aangetroffen in het zand. Ze vroeg de opruimers om de rode, gele, blauwe en zwarte kinderjasjes voor haar te verzamelen. De in totaal 456 winterjasjes werden eerst schoongespoeld. Daarna mobiliseerde Nicolette vrienden, campinghouders en hoteleigenaren op het eiland om talloze wasjes te draaien. Zo kon algemeen directeur van het Leger in Noord Nederland Elzo Edens de brandschone kinderjasjes vrijdagmorgen in ontvangst nemen. Medewerkers van het Leger in Friesland, Groningen en Drenthe delen de kledingstukken uit in gezinnen waar een warm winterjasje goed van pas komt. Het Leger des Heils is goodwill jutter Nicolette Schenkel dankbaar voor deze schenking en al het werk dat eraan vooraf ging. Bron:christelijknieuws.nl

  kerkleden

  KERKLEDEN ZIJN ‘OMZIEN NAAR ELKAAR’ ALS DE BELANGRIJKSTE MEERWAARDE VAN HUN KERK☻ 23 januari☻ Dat blijkt uit een peiling van Actie Kerkbalans, de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland. De lokale kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk vragen hun leden vanaf zaterdag tot begin februari een bijdrage te geven aan hun eigen kerk. Jaarlijks levert dat ruim 250 miljoen euro op. Vrijdag presenteerde Actie Kerkbalans de uitkomsten van een peiling waarin kerkleden werd gevraagd wat ze de belangrijkste meerwaarde van hun plaatselijke kerk vinden. Na ‘omzien naar elkaar’ zijn dat de zondagse vieringen. Op de d …


  Inhoud blog
 • Troost voor Job en ons
 • Zich verbergen voor God
 • Gods vragen aan ons
 • Maak Hem los, zei Jezus
 • Grafsteen
 • De genade tijd(1)
 • De liefde van God
 • Gods bescherming
 • Zaaien
 • Gods vragen aan ons

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (25)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (175)
 • Feestdagen (5)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (15)
 • Het leven (8)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!