NIEUW: Blog reclamevrij maken?

☻☻☻☻13 juni☻☻☻☻

VISITOR

ZIJNWOORD

DE ENIGE WEG NAAR DE HEMEL☻

13 juni☻

Tegenwoordig vinden mensen je arrogant, als je beweert dat er maar één weg is naar de hemel. Het wordt "onverdraagzaam" of "intolerant" genoemd. Toch zei Jezus Christus van Zichzelf: Ik ben de Weg! Niemand komt bij de hemelse Vader, dan door Mij. Hij sprak daarmee de waarheid. Hij gaf ons daarmee het eeuwige leven. De Here Jezus had in vers 3 gezegd dat Hij voor ons een plaats zou gaan bereiden. Daarna zou Hij terugkomen en ons halen, zodat wij zouden zijn waar Hij is. Thomas, een leerling van de Here Jezus, vroeg daarom in vers 5 waar de hemel is. Het antwoord is eenvoudig: Ik ben de Weg (naar de hemel).

Je komt alleen maar door Jezus Christus bij de Vader, Die in de hemel woont. Deze uitspraak is niet intolerant, maar juist duidelijk en bevrijdend! De meeste wegen die door de diverse godsdiensten in deze wereld worden aangewezen, hebben te maken met onze eigen inzet, onze goede werken of "de god in ons". Gelukkig hoeven we het daar niet van af te laten hangen, want die "eigen weg" zou ons nooit brengen bij de plaats die de Heer voor ons gereedgemaakt heeft!

ZIJNWOORD

GELOVEN ZONDER ZIEN☻

13 juni☻

  Jezus zei tegen hem: "Geloof je pas nu je Mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die Mij niet gezien hebben toch geloven!"De leerlingen hebben Jezus nog veel meer wonderen zien doen dan in dit boek staan opgeschreven. Maar déze zijn opgeschreven, zodat jullie zullen blijven geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Want dan zullen jullie eeuwig leven hebben omdat jullie bij Hem horen. Johannes 20:29-31/Jezus Christus is niet meer op aarde bij ons. We kunnen niet naar Israel reizen om Hem daar te ontmoeten. Hij is in de hemel om voor ons een woning te maken (Johannes 14:2) en voor ons te bidden (Romeinen 8:34).Tomas zag en geloofde. Wij zien Hem niet. Daarom heeft Johannes tekenen en woorden van de Heer Jezus opgeschreven. Wie Hem niet zien, kunnen geloven door te lezen in het Woord van God. 

 

GEBED☻

DIE LEEFT EN LEVEN GEEFT☻ 29 mei☻ Jezus Christus, u die leeft en leven geeft, want u bent God, wil mijn hart openen voor de gedachte dat ik in u alles kan wat u van mij vraagt. Bewaar me ervoor om, misschien wel met heel vrome redenen, te blijven in de zonde. Want u zegt het zelf in uw Woord, dat we niet bij de zonde mogen blijven om de genade te laten toenemen. Leer mij open te staan voor uw genadekracht en leer mij om daarin een sterke christen te worden, niet in eigen kracht. Amen. J.Douma

GEBED☻

EEN STROOM VAN LIEFDE☻ 29 mei☻ We hopen op die morgen iedere dag we geven U al onze zorgen de pijn het verdriet het leven is soms zo donker maar U geeft nieuwe kracht door dit alles heen een stroom van Uw liefde gaat door onze harten heen E.Brunelli


GEBED☻

NACHT VAN GEBED☻

13 juni☻

Omdat het zo nodig is:
Sluiten ogen, vouwen handen samen.
Denken mensen aan de vervolgden
in onze veilige westerse nacht.
Deuren gaan open.
Harten reiken 
naar mensen die altijd deuren moeten sluiten. 
Gewoon omdat ze anders zijn.
Trouw willen zijn.
Maar wij sluiten onze ogen niet.
Duizenden woorden stijgen als vredesrook omhoog. A. vd Klaauw

GEBED
DIE LEEFT EN LEVEN GEEFT☻
22 mei☻
Jezus Christus, u die leeft en leven geeft, want u bent God, wil mijn hart openen voor de gedachte dat ik in u alles kan wat u van mij vraagt. Bewaar me ervoor om, misschien wel met heel vrome redenen, te blijven in de zonde. Want u zegt het zelf in uw Woord, dat we niet bij de zonde mogen blijven om de genade te laten toenemen. Leer mij open te staan voor uw genadekracht en leer mij om daarin een sterke christen te worden, niet in eigen kracht. Amen. J.Douma


WIJSHEID

13 juni☻

Soms voelt het eng om verder te gaan omdat we niet kunnen zien wat voor ons ligt, net als lopen in de mist. Maar God is niet blind Hij zal ons begeleiden bij elke stap op de weg.

GELUK

13 juni

Ware liefde is... Wanneer je van iemand houdt tot aan de laatste ademhalen.


GEZEGDES☺

EEN BERG VERZETTEN☻

13 juni☻ Luister goed! Ik zeg jullie: als je dan tegen deze berg zou zeggen: 'Kom van de grond en gooi jezelf in de zee!' dan zal dat ook gebeuren. Maar dan moet je in je hart niet twijfelen. Je moet geloven dat wat je zegt ook gebeurt. Markus 11:23

QUOTES** 13 juni☻ "Je moet je vertrouwen in God niet verliezen omdat je het vertrouwen hebt verloren in je pastoor. Als ons vertrouwen in God zou moeten afhangen van ons vertrouwen in een mens, dan zouden we op drijfzand staan."

PSALM☻ 13 juni☻ "U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt? Mijn hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan." Psalm 139:13-14

KORTE GEDACHTE**

13 juni☻ Situaties van ongeluk noch de door niets gerechtvaardigde situaties van armoede zijn niet afkomstig van God. Hij kan alleen maar zijn liefde schenken. Met verbazing ontdekken wij dat God ieder mens beziet met een oneindige goedheid en diep mededogen.

KORTE OVERDENKING**

13 juni☻ Liefde die kennis overtreft. Dat is heel moeilijk uit te leggen, maar als jij jouw partner voor tientallen jaren hebt liefgehad en hij of zij zo dicht bij jou is als een lichamelijk orgaan, ervaar je wat dit betekent. Als je een kind liefhebt en doet voor een ander mens wat je nooit gedroomd had te kunnen doen, begrijp je deze zin.  

CITAAT☻

13 juni☻ Het is ware liefde, wanneer het Evangelie en Gods dienaren tot liefde oproepen.

EVANGELISCHE TEKST☻☻ 13 juni☻ "God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden." Johannes 17:13

Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (23)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (127)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (20)
 • Gods liefde (12)
 • Het leven (9)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • BIJBELSE TEKST** 13 juni☻ "Wees blij als anderen blij zijn en wees verdrietig als zij verdrietig zijn." Romeinen 12:15

  SPREUKEN☺☺

  13 juni☻ "Een zachtmoedig antwoord sust de woede, maar een taktloze uitspraak roept de woede juist op." Spreuken 15:1

  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  GEEN JUK MAAR VRIJHEID IN CHRISTUS☻
  22 mei☻
  De boodschap van de Bijbel leert ons kort samengevat dat alle mensen gezondigd hebben en daarom van Gods heerlijkheid verstoten zijn (Rom. 3:23). Het loon op de zonde is de dood (Rom. 6:23) en nu klinkt de blijde boodschap van het Evangelie dat Christus Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was (Luk. 19:10). Hij is gekomen en heeft Zijn leven gegeven tot een rantsoen (betaling) voor de zonden (1 Tim. 2:6).
  Zonde is ongerechtigheid of wetteloosheid (1 Joh. 3:4) en het doen van de zonde brengt de mens onder de vloek van Gods wet (Deut. 11:28, Gal. 3:10). Nu Is de Heere Jezus Christus gekomen onder de wet en een vloek geworden om ons te verlossen van de vloek die op ons rustte door het overtreden van de wet (Gal. 3:13). Hij stierf aan het kruis in de plaats van de zondaar, allen die in het geloof mogen rusten in dat offer, zullen behouden worden (Joh. 3:14-18).

  MEDITATIE

  DE SCHEPPING ZONDEVAL EN VERLOSSING☻ 29 mei☻ Adam en Eva wandelden in de hof en in de wind die er waaide, hoorde zij de stem van God. Er was harmonie en vrede. De dieren speelden met elkaar en Adam gaf de dieren een naam. Al snel is er een einde gekomen aan deze heerlijke tijd. Van alle bomen in de hof mochten zij eten behalve van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dat wisten zij heel goed, God zelf had het hun gezegd. Maar je mag niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven." (Genesis 2:17)Maar, Eva en Adam hebben geluisterd naar de verleiding van de duivel, die hen wijs maakte dat God een leugenaar was. ‘Toen wilde de vrouw erg graag van de vruchten in de boom eten. Ze zagen er zó aantrekkelijk uit! Ze wilde er zo graag van eten omdat ze dan wijs zou worden. Ze plukte een vrucht van de boom en at hem op. Ze gaf er ook één aan haar man, die bij haar stond. Hij at de vrucht op. (Genesis 3:6)

  TIJD MET JEZUS

  DE NAUWE POORT☻
  22 mei☻
  Jezus spreekt hier heel zwart-wit. Er is een smalle weg met een nauwe poort en een brede weg met een brede poort. Zijn woorden doen denken aan de allereerste Psalm die Jezus zelf ook goed gekend zal hebben: 'Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan ​tafel​ zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.' De smalle weg is moeilijk als we die willen gaan zonder Jezus en zonder zijn Geest en Woord. Maar met hem blijkt het een mooie weg te zijn. De weg van het geluk. Kies die weg! Gebed: Heer Jezus, u laat mij duidelijk kiezen. Leer me om te kiezen voor de nauwe poort en de smalle weg. In de kracht van uw Geest. Amen.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  ELKE DAG☻
  29 mei☻
  Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last
  Matteüs 6:34
  Merk je ook wel eens hoeveel je bezig bent met de dag van morgen? Wat gaat er morgen gebeuren? Hoe zal het er morgen voorstaan? Wat ga ik morgen doen? En zo ben je bezig met morgen zonder echt vandaag te leven. In het hier en nu. En daar is al genoeg wat je aandacht nodig heeft. Het is wijsheid van Jezus als hij dus zegt dat we ons maar beter alleen met vandaag kunnen bezig houden. Bij de dag leven. En op die ene dag, die nu bezig is, merken dat hij erbij is. Dat de Vader voor je zorgt. En dat de heilige Geest je leidt. Vraag: Wat houdt jou vandaag bezig?

  BEMOEDIGINGSSITE

  HOE WAARDEVOL BEN JIJ?
  22 mei☻
  Hoe waardevol bén je, als je je waardeloos voelt?
  Lieve broeders, zusters en bloglezers,
  Kun jij je soms ook zo waardeloos voelen? Maar zijn we - omdat ons gevoel het zegt - ook waardeloos? 
  Wie bepaalt de waarde van de mens?
  Een mooie kleine anecdote staat vandaag centraal: hoe wordt onze waarde bepaald? Door gevoelens, door afkomst, opleiding, talenten, geld?  In de praktijk van alledag zijn het vooral onze naasten die duidelijk maken hoe waardevol we voor hen zijn...
  Nu ken ik Iemand die mij heel na aan het hart ligt en Hij verzekerd me voortdurend dat ik ontzettend waardevol ben, in Zijn ogen! En weet je waarom? 
  Gods rijke Pinksterzegen toegewenst! 
  Met liefs, Gerry 

  BEMOEDINGSSITE♣♣

  HANNA OLIEKRUIKJE☻

  13 juni☻

  WAT HEB JE NOG IN HUIS☻

  Lieve geloofsgenoten,

  Wat heb je nog in huis? Wat een vraag!

  Zeker als je juist diep in de schulden zit of geen liefde meer in huis hebt voor je partner of dat veeleisende kind van je. Als gezondheid je huis en lichaam heeft verlaten en je niet weet hoe je de dag door moet komen. Wat moet je dan antwoorden op zo'n vraag? Hanna Swart neemt je mee naar dat prachtige verhaal uit de Bijbel, waar de profeet Elia deze vraag stelt aan een arme weduwe die bijna niets meer in huis had...  Mag de Heer je rijkelijk bemoedigen en zegenen met dit kostbare verhaal en Hanna's getuigenis!  Liefs, Gerry  

  BEMOEDIGINGSSITE**

  JE SCHULDIG VOELEN☻
  7 juni☻
  LIEVE MENSEN,
  Ga niet (langer) voor eigen-rechtvaardiging, maar schuil bij Jezus die jou rechtvaardigt!
  Het overkwam me laatst nog weer eens: me schuldig voelen.
  Ik startte een flinke zelfverdediging om mezelf te overtuigen dat ik niet schuldig was, maar dat hielp weinig. Daarna leerde ik een prachtige les van God.
  Met een herkenbaar voorbeeld wil ik je vertellen wat ik leer over het omgaan met schuldgevoel. Want we voelen ons vaak te pas en te onpas schuldig.
  Ga je er even voor zitten? Om je te bemoedigen, in de naam van Jezus! 
  met liefs, Gerry 

   www.bemoedigingssite.nl


  LEVENDE BOOM☻
  7 juni☻
  Ontstaan uit zaad
  door Zijn beraad
  zo is mijn leven
  het duurt maar even
  Water als zegen
  lichtende zon
  van Hemelse wegen
  voedende Bron.
  Uit liefde begoten
  wortel geschoten
  met Scheppende Hand
  in aarde geplant.
  Hij bleef je vormen
  door razende stormen
  naar Zijn beeld
  wonden geheeld.
  Vruchten die bloeien
  door Goddelijk snoeien
  en goede aarde
  ben ik van waarde.
  Door de boom in het hof
  terug tot stof
  gezaaid in de akker
  maakt Jezus ons wakker. R.Doek


  HOE MOETEN WE VERDER☻
  7 juni☻
  Als het moeilijk wordt in ons leven
  Wie helpt ons, waar moeten we heen?
  Er is maar één weg: naar God alleen
  Hij zal ons troosten en sterkte geven.
  Wij mogen met Hem verder gaan
  Vertrouw maar op God de Heer
  Zijn goedheid keert steeds weer
  Hij ziet ons in Zijn grote liefde aan.
  Ga niet alleen, maar ga met God
  Hij wil ons op de juiste weg geleiden
  En zal ons van zorg en pijn bevrijden
  Hij is altijd bewogen met ons lot.
  Laten we ons verheugen in de Heer
  Hij gaat ons voor en maakt ruim baan
  Wij kunnen nu veilig verder gaan
  Want God ziet in gunst op ons terneer.
  ( Woorden uit Psalm 32)
  Fedde Nicolai

  EEN VROLIJK HART☻
  7 juni☻
  Een vrolijk hart bevordert gezondheid
  Het kan zeker een goed gevoel geven
  En zoals het in de Bijbel staat geschreven
  Is het als een voortdurende maaltijd.
  Een vrolijk hart, wie kan ons dat geven?
  Het is niet altijd rozengeur en maneschijn
  Veel mensen lijden onder ziekte en pijn
  En worden door zorgen voortgedreven.
  Een vrolijk hart is een gave van God
  Hij wil dat we blij zijn in ons bestaan
  Dat we met vreugde onze wegen gaan
  En altijd zullen leven naar Zijn gebod.
  Moge God eenieder die blijdschap geven
  Want een lachend gezicht verblijdt het hart
  En vermindert somberheid, pijn en smart
  Waardoor we meer vreugde mogen beleven.
  ( uit spreuken)
  Fedde Nicolai

  DEKSEL☻
  7 juni☻
  Ik heb vanavond
  een dramatisch besluit genomen

  ik schreef een afscheidsbrief
  aan iemand die mij dierbaar was
  maar niet in werkelijkheid bestond
  ik rolde de brief op
  zoals oude mensen
  met brieven dikwijls doen
  ik zocht een potje
  waarin mijn ziel
  zich thuis voelde
  ik hief mijn armen
  tot de hemel
  voor een deksel
  en ik ontving
  van onze lieve God
  een dak boven mijn hoofd. Mobar

  IN DE STILTE☻
  7 juni☻
  In de stilte,
  op zoek naar Hem,
  in de stilte,
  luisteren naar Zijn stem.
  In de stilte,
  je leven overdenken,
  in de stilte,
  dankbaar wat Hij wilde schenken. J.Troost

  VERLANGEN NAAR RUST☻
  7 juni☻
  Vaak verlang ik zo naar rust,
  dat ik me afsluit voor iedereen,
  maar daardoor zorg ik onbewust,
  dat ik mijn leven leef alleen.
  Inmiddels komt het bewustzijn boven,
  maar heb ik teveel zielen geraakt,
  niks kan ik me meer veroorloven,
  ik ben al eens eerder uitgebraakt.
  Vertrouwen zal er nooit meer komen,
  dat is voorgoed verleden tijd,
  toch blijf ik stiekem een beetje dromen,
  dat al die ellende straks wat slijt. J. vd Schot


  INNERLIJKE RUST☻
  7 juni☻
  Lopend in de regen.
  Zoekend naar innerlijke rust.
  Doorkruis je eigen wegen.
  Denk maar onbewust.
  Mooie dingen vliegen voorbij.
  Denkend en zuchtend en,
  Zonder enig bewustzijn.
  Reik de hand naar me toe.
  Sleep je hand verder.
  Echte steun en toeverlaat.
  Zo vertrouwd,
  En bij gebaat.
  De lach van de zon.
  De donder in de lucht.
  Denkend en zuchtend en,
  Zonder enig bewustzijn. Marco

  MIJN LEVENSWEG☻
  7 juni☻
  Als je mijn weg niet kent,
  Beloop hem dan eens.
  Ik denk dat je valt bij de eerste stap.
  Niet omdat je niet weet welke je moet nemen.
  Maar door de obstakels die in de weg zitten. Romy

  kippesoep

  KIPPESOEP☻ 29 mei☻ 1 grote soepkip of 600gr poulet 150 gr gehaktballetjes 125 gr f ijne vermicelli beetje foelie zout naar smaak 2 à 3 liter water 2 kippebouillonblokjes De kip of het poulet met zout en foelie aan de kook brengen en ruim 2 uur zachtjes laten trekken. Even laten afkoelen en het vet van de bouillon afscheppen. Een deel van de kip kleinsnijden en met de vermicelli balletjes en bouillonblokjes nog een half uur zachtjes laten koken. De rest van de kip of het poulet kan bv gebruikt worden voor een kip salade of voor ragout

  STICHTING CHRIS

  Image and video hosting by TinyPic

  CHRIS☻☻ JEUGDPASTORAAT☺ 13 juni☻Er speelt nogal wat in het leven van kinderen en jongeren, ze maken in korte tijd een enorme ontwikkeling door. De een komt daar wel doorheen, en de ander heeft misschien wat extra zorg nodig. Enkelen zoeken hulp. Maar alle kinderen en jongeren zijn gebaat bij iemand die hen kent, ziet en naar hen luistert. Hoe zorg je ervoor dat de persoonlijke aandacht voor de kinderen en jongeren binnen de gemeente hoog in het vaandel blijft staan? In het najaar van 2018 start Stichting Chris en Voorkom! met de Implementatietraining Jeugdpastoraat. Tijdens deze training ga je aan de slag met relatiegericht jeugdpastoraat en krijg je concrete handvatten om het jeugdpastoraat in je eigen gemeente gestalte te geven. Laat je voeden en spiegelen met visie, advies, concrete aanpak en ervaringen uit andere gemeenten! De implementatietraining jeugdpastoraat is geschikt voor alle gemeenten/gemeenteleden die willen ontdekken wat jeugdpastoraat is, en hoe je dit kunt toepassen. Aan elke training kunnen vijf kerkelijke gemeenten deelnemen, met ieder twee tot drie participerende gemeenteleden. www.chris.nl


  SCHUILPLAATS☻☻ CURSUS ZELFVERTROUWEN☻ 13 juni☻ Grenzen stellen, boos zijn, wensen uiten, kritiek geven en ontvangen, spreken in een groep, nee zeggen, jezelf accepteren. De één doet het met gemak, voor de ander is het een hele opgave. Vaak komen moeilijkheden met deze vaardigheden voort uit een gebrek aan zelfvertrouwen en onzekerheid over zichzelf. Herkenbaar voor u? Dan is het een bevrijding als u leert om op een realistische manier naar uzelf te kijken. In de cursus Zelfvertrouwen kunt u een realistisch zelfbeeld ontwikkelen, ontdekt u waar u goed in bent en waar u aan kunt werken. Als u uzelf op een Bijbelse manier accepteert, en een Bijbels zelfbeeld ontwikkelt, doet u recht aan uzelf, aan anderen en aan uw Schepper. Wilt u zich niet langer laten leiden door wat anderen van u vinden, maar wilt u vrede sluiten met uzelf en anderen, tevens uw eigen leven durven leiden? Dan is de cursus Zelfvertrouwen iets voor u. Observeren en interpreteren Aandacht voor uw gevoel-Spreken in een groep-Zelfacceptatie-Omgaan met kritiek-Nee zeggen-Boosheid uiten-Wensen uiten. Deze cursus is bedoeld voor mensen die in hun dagelijks leven belemmerd worden door een gebrek aan zelfvertrouwen. Bij voldoende aanmeldingen gaat er in het voorjaar 2018 weer een nieuwe cursus van start. www.stichtingschuilplaats.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  DE VLUCHTHEUVEL☻

  DE OPVOEDING☻ 13 juni☻ De Vluchtheuvel ondersteunt ouders op verschillende manieren in de opvoeding: Therapeutische gesprekken bij verschillende hulpvragen. Denk aan ruzie in het gezin, psychische klachten van een kind, onmacht in de opvoeding, een verstoorde relatie tussen ouders en kinderen, huiselijk geweld of het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis. Soms is het goed dat ook het kind of de kinderen bij de gesprekken betrokken worden. We spreken dan over gezinsbegeleiding. ‘Opvoeden met hart en hoofd' (4 - 12 jaar) en 'Tijd voor puberteit' (12 - 18 jaar). De cursussen zijn (samen met SGJ) ontwikkeld vanuit Bijbels perspectief. Ze worden gegeven in een school of kerkelijke gemeente. Soms is het goed dat een kind of jongere een poosje afstand neemt van de thuissituatie. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt en het kind een time-out nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijdelijke overbrugging naar andere jeugdhulp nodig is. De Vluchtheuvel heeft een bestand met gastgezinnen die een kind of jongere tijdelijk een veilige plek kan bieden. Het is mogelijk voor ouders, leerkrachten, ambtsdragers, familieleden of andere betrokkenen om De Vluchtheuvel te vragen om advies. Een hulpverlener denkt mee over de zorgen die er zijn met betrekking tot een kind, jongere of gezin. www.stichtingdevluchtheuvel.nl

  Jeugd

  ALS JE JONG BENT☻ 13 juni☻ Als je jong bent, heb je het vaak al druk. En hoe ouder je wordt, hoe drukker je het krijgt. Kijk maar om je heen. Daarom is je jeugd de beste tijd om de Heere te zoeken. In het boekje 'Als je jong bent', van Jonathan Edwards, kom je veel onderwerpen tegen. Ze gaan allemaal over je jeugd. Je jeugd is de beste tijd  om de Heere te zoeken. Waarom? Dat wordt in dit boekje beschreven. God is jouw Schepper, Hij heeft recht op de ‘bloeitijd’ van jouw leven. In deze ‘bloeitijd’ hebben we de meeste energie, zijn we het actiefst en zijn we sneller van begrip. Als we ons leven beginnen bij God, is dat een erkenning richting onze Schepper. We geven een groter deel van ons leven aan God als we al jong voor Hem willen leven. Het gevaar van een zondige jeugd komt ook aan de orde. Er is dan een wonder van God nodig om ons weer tot Hem terug te laten komen en ons leven weer te geven aan Hem. Maar gelukkig gaat het niet alleen over de zonde en het verdriet dat er in de wereld is gekomen. Er wordt vooral geschreven over hoe mooi het is dat je de Heere al in je jeugd, dus zo vroeg al, kunt dienen. Ook wordt er verteld over het geluk dat weggelegd is voor Gods kinderen. Je wordt als je God al vroeg mag dienen dus voor veel zonden bewaard. Daarom is je jeugd ook de beste tijd om God te zoeken. Later heb je het vaak veel te druk, nu heb je er de tijd voor. Zoek Hem, voordat het te laat is!

  CHRISTEN ZIJN OP JE WERK☻ 13 juni☻ Ik wil bij mijn bijbaantje en opleiding iets uitstralen als christen. Maar hoe kan ik dit doen? Ik probeer vriendelijk te zijn en mijn werk goed te doen, maar dat proberen niet-gelovigen ook. Hoe zien anderen het verschil? Er zijn twee dingen belangrijk. Eén: dat je gedrag eenduidig is. Als je niet op zondag wilt werken maar doordeweeks lui bent; als je bidt voor je eten maar vloekt onder je werk; als je precies bent op je kleding maar slordig omgaat met medemensen, dan ben je niet geloofwaardig. Dan geef je aanleiding dat men christenen ziet als huichelaars en Gods Naam gaat lasteren.Daarom een tweede punt: je christen-zijn moet maar niet uiterlijk zijn, maar innerlijk. Je wilt iets uitstralen, maar je hebt geen licht van jezelf. Denk aan de maan. Als de zon er niet op schijnt, dan zien we de maan niet. Christus, de Zon der gerechtigheid, moet je beschijnen, dán zul je ook licht uitstralen in een donkere wereld (Filippenzen. 2:15). Dit zorgt voor zelfonderzoek: ben je een echte christen? Niet iedereen die zich christen noemt is dat ook (Mattheüs 7:21). Om christen te zijn moet je bij Christus horen. En om méér van Christus uit te stralen moet je dichter bij Christus leven (Johannes 15). Dat zorgt voor ontspanning. Jij hoeft het niet te doen. Het is Zijn werk en Hij doet het door jou heen. Dan hoef je niet krampachtig te kijken of anderen het verschil zien. Zeker kunnen ongelovigen ook trouw en ijverig zijn, gelukkig wel. Maar het diepste geheim kennen ze niet. Het gaat er niet alleen om hóé je leeft, maar voor Wíé. En waarheen je op weg

  TOUCHE☻ 13

  juni☻ Loopt een dominee over de straat en hij komt een jongetje tegen en vraagt hem waar het station is. Zegt het jongetje: "Dat zeg ik lekker niet!" De dominee roept woest: "Zo kom je nooit in de hemel." Zegt het jongetje: "En u niet bij het station!!"

  DUUR BOOTRITJE☻ 13 juni☻ Tijdens zijn vakantiereis komt Jan met zijn gids aan de oever van het Meer van Galilea. "Hoeveel kost het mij als ik met de boot het meer over vaar?" vraagt Jan. "Dertig dollar, meneer." Jan: "Dat is erg duur!" "U moet niet vergeten dat dit een heel beroemd meer is, Jezus heeft over dit water gelopen!" Jan:"Ja, geen wonder met zulke prijzen!"

  VAN GELOOF VERANDEREN☻ 29 mei☺ Sam en Moos lopen langs een katholieke kerk. Er stond een bord: Word nu katholiek en ontvang 15 euro premie! Sam zei: “Dat lijkt me wel wat. Toch 15 euro!” Moos: “Je bent gek om van je geloof af te vallen voor 15 euro.” Maar Sam deed het toch en ging naar binnen. Als hij later buitenkomt zegt Moos: “Zo, ben je nou blij met je 15 euro?” Zegt Sam: “Echt weer iets voor een Jood om meteen over geld te beginnen.”

  BRANDENDE KAARS☻ 29 mei☻ Een jong echtpaar verlangt al een paar jaar vergeefs naar een baby. Op een dag komt de pastoor langs om afscheid te nemen, want hij gaat in Lourdes wonen. Hij hoort over hun kinderwens en belooft in Lourdes een kaars voor hen te zullen aansteken. Na enkele jaren keert de pastoor terug en ziet vijf paar klompjes voor de deur staan. Hij gaat naar binnen en feliciteert de vrouw. Waar is uw man? Dan kan ik ook hem gelukwensen. Oh, zegt de vrouw, Jan is net naar Lourdes vertrokken om de kaars uit te blazen.

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/ (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  woensdag, 20. juni
  20:00
   Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxzondag, 24. juni
  10:00
   Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxwoensdag, 27. juni
  20:00
   Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmon


  xxzondag, 1. juli
  10:00
   Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
   Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxwoensdag, 4. juli
  20:00
   Deventer Onderwijsdienst (Zoë Pray / Healing Home; Titus Brandsma Huis; Titus Brandsmaplein 2; 7423 EM; Deventer; 06-22213913; www.facebook.nl/zoeprayhealing)
  20:00
   Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxzondag, 8. juli
  10:00
   Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
   Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxwoensdag, 11. juli
  20:00
   Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxzondag, 15. juli
  10:00
   Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
   Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxwoensdag, 18. juli
  20:00
   Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  Wanneerwo, 18. juli, 20:00 – 22:00

  www.wingsofhealing.nl

  YOUTH FOR CHRIST FAMILY EVENT☻ Vooer iedereen die ooit betrokken is geweest bij Youth for Christ, is er op 20 juni het Youth for Christ Family Event, Rally’s koffiebars, MayDay, Flevo, jongerenwerkers of medewerkers op de Lindenhorst. Www.family.yfc.nl

  psalm23

  VRIJ ZIJN: Themaconferentie: U bent altijd bij mij/ De genezende kracht van Psalm 23/ Met Aukje en Wilkin van de Kamp/ Zaterdag 23 juni 2018 – Amersfoort/Op deze conferentie zal Wilkin spreken over de achtergronden en bijzondere wetenswaardigheden van Psalm 23 die je helpen om (het lied van) de Goede Herder te begrijpen en lief te hebben. Aukje zal vertellen over haar ziekteproces, waarin niet de kanker maar de nabijheid van God centraal stond. Zij vertelt hoe Psalm 23 voor haar een bron van troost en moed is geworden, die ook jou nieuwe hoop kan geven. Rafael Gemeente, Kosmonaut 2, 3824 MK, Amersfoort

  faith

  VRIJZOMERWEEK 2018☻ 29 juli – 3 augustus 2018 – Pagedal Stadskanaal/Thema: ‘Faith is Rising’De Vrij Zijn Zomerweek is een vakantieweek voor het hele gezin, waar je geloof wordt opgebouwd en geestelijke doorbraken plaatsvinden. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen, tieners en jeugd ervaren Gods liefde en kracht in ons midden. Een week waarin we samen kerk zijn en de hemel op aarde beleven door de ontmoeting met God en met elkaar. Www.vrijzijn.nl

  Hourofpower

  HOUR OF POWER CHOIR USA IN CONCERT BELOVES☻o.l.v. Irene Messoloras/Pearl Jozefzoon/Dywel Braaf. Maandag 25 juni -Grote kerk-Apeldoorn/ Dinsdag 26 juni-De Basiliek-Veenendaal/Donderdag 28 juni-De Nieuwe kerk Delft. Www.belovedtour.nl MAF

  VADERDAG VLIEGDAG BIJ DE MAF☻Adres: De Zanden 57a, 7395 PA Teuge Datum & Tijd: 16 juni 2018 om 10:00 uur Welke vader droomde er niet van: piloot worden! Geef jij je vader/man een onvergetelijke ervaring? Laat hem het werk van MAF echt ervaren! Loop tussen vliegtuigen in de hangaar. Klim in een echt MAF-vliegtuig. Kijk en luister naar de verhalen over MAF. En maak een rondvlucht! Www.maf.nl/ikvliegmee

  woman

  WOMAN YOU ARE BLESSING☻Adres: Van Cleeffstraat 8, 3113 AK Schiedam -Datum & Tijd: 22 juni 2018 om 19:00 uur -Woman You Are A Blessing is een jaarlijkse conferentie voor alle vrouwen in het lichaam van Christus, georganiseerd door Amen Ministries. Het programma is gevuld met verschillende predikers, getuigenissen, aanbidding, lof, gebed en meer. Voor een goede organisatie vragen we iedereen om zich te registreren. Gratis toegang

  JARIGEN

  hiephoera

  ALWEER EEN JAARTJE OUDER☻ 22 mei☻ iedereen riep, zo gefeliciteerd meid, ben je alweer een jaartje ouder!!, wat vliegt die tijd. maar zelf zi eik dit een beetje anders, wat als ik jarig ben,ben ik geen jaar, maar gewoon een dag ouder dan ervoor, lees maar eens over wat hier staat, het is echt waar! Sorajah

  Birthday present and cake

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  BETERSCHAP

  beterschapskaart-word-snel-beter

  STEUN☻ 22 mei☻ Soms komt uit onverwachte hoek, de steun die je net nodig hebt, op het moeilijkste moment in je leven, waar de moed allang is weggeëbt. Die steun die kan zoveel betekenen, dus grijp het met beide handen aan en schaam je niet om om hulp te vragen, het alternatief is, alleen komen te staan. J. vd Schot

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  baby

  ZO KLEIN ZO KLEIN ZO ZACHT☻ 22 mei☻ Er zijn soms van die wondertjes Die niemand had verwacht Zoals jullie kleine dondertje Zo lief, zo klein, zo zacht Een wonder zoals een ster in de nacht, Een wonder wie had dat ooit verwacht. Ik wens jou samen met je ouders Heel veel geluk voor iedere dag Ook een engeltje op jouw schouders Die al jouw wensen vervullen mag! Vicky

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  HUWELIJK

  huwelijk

  EEN BELOFTE UIT HUWELIJK☻ 22 mei☻ Een belofte uit liefde, een belofte van trouw, een verbond tussen twee mensen, geen moment van berouw. Die innige liefde en er zijn voor elkaar, in voor- en in tegenspoed, jullie maken het waar. Jullie kiezen er voor om samen verder te gaan, elkaar oprecht lief te hebben en als eenheid door te gaan. Blijf samen God zoeken vraag Hem om raad, roep Hem maar aan, als het moeilijk gaat.   Alie Holman

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  TOT HEILS DES VOLKS

  VOOR MIJN HOEF HET LEVEN NIET MEER☻

  13 juni☻

  Maak kennis met George, een Engelsman in hart en nieren en een van de vaste gasten van AHA, de daklozeninloop van THDV. Ooit was hij gelukkig: hij woonde met z’n gezin in Londen en had een prima baan. Nu is hij naar eigen zeggen diepongelukkig. Hij zwerft al jaren in Amsterdam en is alle hoop kwijt. ‘Ik hoop elke nacht dat ik in mijn slaap sterf. Voor mij hoeft het niet meer, ik zit m’n leven uit.’ George zwerft al tien jaar door Amsterdam. ' Ik ben ooit echt wel gelukkig geweest, maar dat is lang geleden. Ik was getrouwd en we hadden een dochtertje. We woonden in Londen, waar ik werkte. Ook in mijn huwelijk heb ik de nodige strijd gehad.  Toen ze in een extreem depressieve periode zat, heeft ze hulp gekregen en is ze onderzocht.  Uit het onderzoek kwam naar voren dat ze een bipolaire
  stoornis had met zowel depressieve als manische perioden. Uiteindelijk zijn we gescheiden, een vechtscheiding Na jaren met veel problemen ben ik mijn heil in Amsterdam gaan zoeken.   Ik kon geen werk vinden en belandde uiteindelijk op straat. Ik raakte in een diepe depressie en verwaarloosde mezelf.  Vanbinnen huil ik. Ik ben diep ongelukkig. Ik ben ziek van het verhaal van mijn leven, een verhaal van tegenslag op tegenslag, een verhaal van mislukking op mislukking. Mijn hoop is weg en ik zie geen lichtpuntje meer aan het einde van de tunnel.  Nee, ik zal geen einde aan m’n leven maken, maar ik hoop elke avond dat ik die nacht zal sterven in mijn slaap. Of dat ik overdag een ongeluk krijg en doodga. Voor mij hoeft het niet meer, ik zit m’n leven uit.  Vaak ben ik bij AHA voor koffie en een warme maaltijd tussen de middag. ’s Avonds eet ik vaak
  bij het Leger des Heils. Tussendoor loop ik rond of zit ik in de bibliotheek. 

  HEILSDESVOLKS

  BLIJ☻☻

  13 juni☻

  Het thema van deze Oogst is ‘Blij’. 'Als ik mijmer over woorden als ‘blijdschap’ en ‘geluk’, dan komen er twee
  gedachten in me op. Als eerste deze: hoe mooi blijdschap of geluk op zichzelf ook is, het lijkt in onze tijd een doel op zichzelf te zijn geworden. We zúllen blij en gelukkig zijn, zo lijkt het vaak, koste wat het kost. En dus zijn we vaak druk met dingen waar we blij van worden: lekker eten, een goed glas wijn, stedentripje, een mooie film. Op zichzelf mooie dingen om te doen, maar als je ze te vaak doet, kan het zomaar sleur worden en brengt het niet langer geluk, maar verveling en keuzestress. Want als alles te koop en mogelijk is, en je hebt alles al gedaan, wat dan?Een andere gedachte over blijdschap vind ik in de Bijbel. Ik ontmoet daar een God die mij persoonlijk kent en mij gelukkig wil maken, dwars door alle pijn en moeite van het leven heen. Hij heeft ons geluk voor ogen, niet ons ongeluk (Jeremia 29) en wie bij Hem hun geluk zoeken, zullen lachen en vrolijk zijn (Psalm 70).' zegt Ronald Koops, Hoofdredacteur de Oogst.In deze Oogst vind je een aantal verhalen die gaan over geluk in Nederland en over blijdschap in het geloof. Maar we starten met een verhaal van George dat gaat over de andere kant van geluk: diep ongeluk. Want ook dat is helaas realiteit. We mogen als christen weliswaar gelukkig zijn in God, maar tegelijkertijdworden we geroepen om te treuren met de treurenden en ons geluk en onze hoop te delen.

  MONUMENTEN NIEUWS

  hommel_0

  HOMMELS IN DE TUIN☻ 29 mei☻ Heb jij al bezoek gehad van hommels in je tuin? Hoe meer bloemen, hoe groter de kans. Het hommelseizoen komt op gang. In steeds meer tuinen klinkt hun zachte gezoem, waar ze allerlei bloemen bestuiven. Hoe leven hommels eigenlijk en waarom zie je ze steeds minder? Hun wonderlijke cyclus begint bij een koningin. Hommels leven in een kolonie die uit enkele tientallen tot wel honderden hommels bestaat. Zo’n kolonie wordt door een koningin gesticht. Dit is een bevrucht vrouwtje en de enige die overwintert. In Nederland leefden ooit 29 soorten hommels. Daarvan zijn er al acht verdwenen, waaronder de waddenhommel die helemaal is uitgestorven. En de meeste soorten die er nog wel zijn doen het steeds slechter, zoals de tuinhommel. Die komt alleen alleen je tuin in als daar diepe bloemen staan, bijvoorbeeld vingerhoedskruid of kamperfoelie. Als je een hommel in je tuin ziet, is dat meestal een aardhommel of akkerhommel. Wil je weten waarom onze hommels en andere insecten het moeilijk hebben en wat je kunt doen om te helpen? In het insectengidsje staat hoe je insecten kan helpen.

  reekalf

  REEKALF DOODGEBETEN DOOR LOS PLOPENDE HOND☻ 29 mei☻ Woensdagochtendochtend was het weer zover: een loslopende hond in een natuurgebied die zijn jachtinstinct volgt. Gevolg: een achtervolging en een doodgebeten reekalf. Het incident vond plaats in Salland, in natuurgebied De Sprengenberg van Natuurmonumenten. De boswachters van Natuurmonumenten zijn boos over dit onnodige leed. ‘Regels zijn er niet voor niets. Gun wilde dieren hun rust en leefgebied. Doet u dit niet, dan is de boete voor u.’ ‘Mijn hond doet dat niet, dat is steevast het antwoord dat baasjes geven wanneer ze worden aangesproken’, zegt boswachter André Stokkingreef van Natuurmonumenten. ‘Maar honden hebben een jachtinstinct en gaan er vandoor.  Een ‘speelse’ achtervolging geeft de wilde dieren al enorm veel stress en paniek. Soms met dodelijke afloop: als ze gegrepen worden, wegen overspringen of zichzelf vastlopen in hekwerk. Over dit reekalf werden we getipt,  maar hoe vaak gebeurt dit wel niet zonder dat het wordt opgemerkt door alerte voorbijgangers of een boswachter.’ Natuurmonumenten heeft melding gedaan bij de politie. De politie roept de eigenaar op zich zo snel mogelijk te melden. Natuurmonumenten doet een dringend beroep op alle hondenbazen om zich aan de regels van het gebied te houden. Als er een aanlijnverplichting geldt, dan heeft dat een reden: bescherming van wilde dieren,  zoals reeën, dassen en broedvogels.  Wie zijn hond niet aangelijnd heeft riskeert een boete van 95 euro. Op de achtervolging van een wild dier door een hond staat een boete van 400-500 euro.

  www.natuurmonumenten.nl

  jezusbeeld

  EVANGELISCHE CHRISTENEN VERWIJDEREN TE KATHOLIEK JEZUSBEELD☻ 7 juni☻ Leden van een Amerikaanse baptistengemeente hebben voor opschudding gezorgd door het verwijderen van een standbeeld van Jezus uit hun kerkgebouw. Het beeld zou "te katholiek van aard" zijn, meldt The Christian Post. Een overgrote meerderheid van de kerkleden stemde in met de verwijdering. Het beeld is gemaakt door een voormalig kerklid van de Red Bank Baptist Church in South Carolina. Meer dan tien jaar was het beeld te zien aan de voorkant van het kerkgebouw. Senior pastor Jeff Wright en Mike Dennis - voorzitter van de raad van diakenen - schreven een brief aan maker en kunstenaar Bert Baker. In de brief schrijven ze: "God heeft je een enorm artistiek talent gegeven en daar zijn we je dankbaar voor. Dit talent heb je ook tot eer en glorie van God gebruikt in onze geloofsgemeenschap. Onlangs werd duidelijk dat het beeld voor verwarring zorgt onder onze mensen. Mensen beschouwden dit kunstwerk als katholiek. We begrijpen dat het beeld geen katholiek werk is, maar dat wordt wel zo opgevat." In een reactie laat Baker weten dat hij het vreemd vindt dat het beeld pas na elf jaar voor verwarring zorgt. Hij vindt het vooral betreurenswaardig dat deze actie suggereert dat katholieke christenen niet worden erkend als medechristenen. De kunstenaar drong er bij de kerk op aan om het beeld niet te vernietigen. Hij adviseert het beeld cadeau te doen aan een andere kerk of te verkopen en de opbrengst vervolgens besteden aan zendingswerk. Bron:cip

  asielzoekers-foto-dagblad

  SGP EELT ZORGEN STICHTING GAVE OVER IND TOETSING BEKEERLINGEN☻ 7 juni Vandaag uit Stichting Gave forse kritiek op de manier waarop de IND de asielzaken van bekeerlingen beoordeelt. Volgens de stichting gaat de IND ‘onzorgvuldig en ondeskundig’ te werk. In een open brief aan staatssecretaris Harbers zet Gave haar zorgen uiteen. De SGP deelt deze zorgen. De politieke partij heeft de staatssecretaris al verschillende keren gewezen op de moeilijke positie van christenen in het asielproces. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft de staatssecretaris nadrukkelijk gevraagd om de adviezen van kerken, Stichting Gave en de commissie Plaisier serieus te nemen als het gaat om de beoordeling van de geloofwaardigheid van een bekeringsverhaal van een asielzoeker. Bisschop: “Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept om asielzaken van onder meer christenen zorgvuldiger te beoordelen. Kortgeleden uitte de commissie-Plaisier kritiek op de IND-toetsing van bekeringen en nu komt Stichting Gave met dezelfde alarmerende berichten. Blijkbaar heeft de aangenomen motie geen effect gehad. Dat is onbestaanbaar, het gaat hier soms letterlijk over een zaak van leven of dood.” Bron:cip

  mindfulness

  GOD HEEFT JE ZO GEMAAKT EN HOUDT ZOVEEL VAN JE☻ 22 mei☻ ‘God heeft je zo gemaakt en houdt zo van je.’ Dat zei paus Franciscus tegen een Chileense homo met wie hij vorige week een gesprek had over misbruik in de kerk, schrijft de Volkskrant. Tegenover de Spaanse krant El País vertelde Juan Carlos Cruz dat de paus hem heeft verzekerd dat zijn seksuele voorkeur hem niets uitmaakt. Volgens Cruz kwam zijn seksualiteit bij dat onderhoud ter sprake omdat sommige bisschoppen hem probeerden af te schilderen als een geperverteerd figuur. De paus sprak onder vier ogen met Cruz naar aanleiding van het schandaal rond kindermisbruik in de Chileense kerk. Cruz was zelf slachtoffer van priester Fernando Karadima, die decennialang kinderen misbruikte terwijl de leiding van de kerk klachten over zijn gedrag negeerde.  In reactie op het misbruikschandaal schreef de paus een brief. Vaticaankenner Andrea Vreede zei hierover tegenover de NOS: "De paus heeft de afgelopen dagen gezegd dat ze dit misbruik echt moeten aanpakken. Hij zei: het is systematisch wat jullie gedaan hebben." Alle 34 Chileense bisschoppen hebben onlangs hun ontslag ingediend bij paus Franciscus. 

  kerken

  OOK KERKEN MOETEN VOLDOEN AAN DE NIEUWE PRIVACY WET☻ 22 mei☻ Van evangelisch tot gereformeerd, en van baptist tot remonstrants: over een paar dagen moeten alle kerken voldoen aan de nieuwe privacywet, de AVG. Maar hoe staat het eigenlijk met de voorbereidingen daarvoor? En wat zijn de consequenties als een kerk de boel niet op orde heeft? Eén ding is zeker: “‘We kennen elkaar toch’ is geen argument om niet aan de wet te voldoen.” Het rooster van de kinderoppas, een lijst met alle namen van tieners die op de club zitten, of de adresgegevens van een nieuw gemeentelid dat in de nieuwsbrief van de kerk wordt voorgesteld. Het valt allemaal onder de vernieuwde wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei gehandhaafd wordt. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete die kan oplopen tot wel 20 miljoen euro. Maar een deel van kerkelijk Nederland lijkt zich er nog niet echt druk om te maken. “Juist kerken zouden transparant moeten zijn over welke gegevens ze in huis hebben en wat ze daar mee doen,” vindt Adri Veldwijk van Missie Nederland. De organisatie belegde het afgelopen half jaar tweemaal een bijeenkomst om kerken en andere christelijke organisaties te informeren over welke gevolgen de AVG voor hen heeft. Hij herkent het beeld dat kerken nog niet voldoen aan de regels. “De AVG is complex. Maar vaak heerst er ook het idee dat de kerk een vertrouwde omgeving is, waar al die regels niet nodig zouden moeten zijn. Die redenatie klopt niet.”

  MOGEN DE KINDEREN WEL OF NIET BIJ ONS IN BED☻ 22 mei☻ Sinds enkele weken willen onze kinderen van 4 en 6 niet meer in hun eigen bed liggen. Je raadt het al: ze kruipen bij ons in bed. Ik vind het best gezellig, maar mijn man vindt het niet nodig. De kinderen liggen nu niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk tussen ons in. Wat is wijsheid? Allereerst wil ik aangeven dat het, als het ‘bij ouders in bed slapen’ betreft, niet om goed of fout gaat. Het belangrijkste is dat de situatie voor alle betrokkenen prettig is, dat wil zeggen: dat iedereen aan de benodigde nachtrust toekomt en blij is met de situatie. Maar mocht je, net als ik enkele jaren geleden, ’s ochtends opgevouwen in een peuterbed wakker worden, dan weet je dat er iets niet goed is gegaan die nacht. Een belangrijke voorwaarde voor een kind om lekker te kunnen slapen in zijn of haar eigen bed, is dat de eigen slaapkamer een fijne plek is om te zijn. Ook is een slaapritueel belangrijk om voorbereid te worden op de nacht. Heldere afspraken over de volgorde van de handelingen geven een kind veiligheid. Plassen, wassen, tandenpoetsen, voorlezen en samen bidden kunnen een kind helpen zich voor te bereiden op de nacht. Zorg voor rust aan de muur en niet te veel prikkels in de vorm van lego of treinwagons. Kies het soort behang, speelgoed en posters zorgvuldig uit. Ik zie geregeld speelgoed of posters op kinderkamers waarbij ik me kan voorstellen dat een kind bang is om te gaan slapen. Bid voor een goede nachtrust voor je kind (en voor jou). Bron:eo/visie

  schuldhulp

  MEER HULPVRAGEN SCHULDHULPMAATJE DANKZIJ NIEUWE AANPAK☻ 22 mei☻ Een nieuwe methode van vroegsignalering voor mensen met financiële problemen van SchuldHulpMaatje blijkt effectief. Het aantal mensen dat hulp zocht bij het initiatief van Nederlandse kerken is in het afgelopen jaar anderhalf keer zo groot geworden. Het gaat goed met de Nederlandse economie, en toch neemt de schuldenproblematiek niet af. Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft te maken met schulden en de groep mensen die langdurig in armoede verkeert heeft het zwaar, aldus SchuldHulpMaatje. Een belangrijke sleutel bij het vinden en helpen van mensen met dreigende schulden is samenwerken, stelt SchuldHulpMaatje. Het ontwikkelde daarom met de gemeenten Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden in 2017 een methode van vroegsignalering. Door middel van data-analyse kan per postcodegebied worden vastgesteld hoe hoog het risico op schulden is. Vervolgens worden de huishoudens in risicogebieden met gerichte onlinecampagnes bewust gemaakt van hun financiële situatie en gemotiveerd om daar tijdig iets aan te doen. SchuldHulpMaatje werd in 2010 opgericht door meerdere kerken. Jaarlijks krijgen meer dan 8000 mensen hulp van 1800 gecertificeerde vrijwillige schuldhulpmaatjes. Bron:refdag

  Laatste commentaren
 • Dag Patricia (Ingrid)
      op Het licht voor mensen
 • Dank je voor je bezoekje en vriendelijke groeten (troebadoer)
      op Het licht voor mensen
 • weekend groetjes. (Patty_en_freddy )
      op Het licht voor mensen
 • Er was weer (Maarten)
      op Het licht voor mensen
 • Groetjes. (Leen)
      op Het licht voor mensen
 • Blijdschap
  Blijdschap
  eriseen ☻☻22 mei☻☻ Want we hebben niets op de wereld meegebracht toen we geboren werden, en het is duidelijk dat we ook niets uit de wereld kunnen meenemen als we sterven. Als we onderdak, eten, drinken en kleren hebben, moeten we tevreden zijn. 1 TimoteŁs 6:7-8
  Reacties op bericht (11)


  09-06-2018
  fijne zondag Patricia

  Welkom bij Mariska

  Aan alle papa's,pluspapa's en opa's

  die op 10 juni vaderdag vieren

  Een fijne vaderdag

  met liefs Mariska

  09-06-2018 om 23:20 geschreven door Mariska & Moby Dick


  weekend groetjes.
  2irvf2o.jpg

  Het geluk is als de zon,
  †je mag er niet met open ogen naar kijken.
  Samen met onze vier schatjes
  komen wij een fijn weekend†wensen.
  Veel liefs van Freddy en Patty en
  een dikke knuffel van onze kapoentjes.

  09-06-2018 om 02:33 geschreven door Patty_en_freddy


  08-06-2018
  Dinicreatief
  y1516lhj8ou.jpg
  Goedemorgen Patricia,wens je een fijne vrijdag en een mooi weekend, lieve groetjes Dini

  08-06-2018 om 09:27 geschreven door Dini


  Goede morgen lieve vrienden.Het is vrijdag vandaag.We naderen het weekend !!!!!
  q8ip2lkqtwjy3.gif We zijn vandaag vrijdag 8 juni.Vandaag vieren we het feest van het Heilig Hart van Jezus.Ook is het vandaag Sint- Medard.Op deze dag zijn mijn ouders zaliger in het huwelijksbootje gestapt.Nu 75 jaar geleden.Jammerlijk hebben ze hun gouden huwelijksjubileum niet kunnen vieren en hebben dit gedaan na 45 jaar daar vader ziek was.Mijn moederke zaliger heeft me dikwijls verteld dat het op hun huwelijksdag pijpestelen regende en dat dit dan voor zes weken zou zijn.Ondertussen is dit volksverhaal reeds achterhaald.Ik hoorde de weerman deze morgen zeggen op radio2 dat het vandaag een droge dag ging worden maar in de voormiddag meestal bewolkt en het zonneke zou er na de middag wel af en toe eens doorkomen en zopas las ik in de krant op internet dat het weekend zwoel zou worden,wellicht om de kust in het weekend met toeristen te bevoorraden.Wat het zal worden dat zien we wel.Morgenvoormiddag heb ik een eerste infovergadering om 9 uur voor het komende nieuwe voetbalseizoen en dit voor de U16 en U17 samen.Dus zal mijn blogronde er morgen wat anders uitzien dan gewoonlijk en na het weekend gaat bij mij bloggen stillekes uitdoven want volgende week zaterdag 16 juni vertrek ik voor 6 weken naar Mariakerke-Oostende aan zee.Ik wens Jullie nog een mooie en een gezellige donderdag toe met vele lieve en hartelijke groetjes vanwege Jos.

  08-06-2018 om 09:05 geschreven door Jos Vande Ghinste


  bijna weekend
  animaatjes-vrijdag-25500.gif


  Wij hebben geen hartje van zilver
  of een hartje van goud.
  Maar wel een hartje dat van
  onze blogvrienden houdt.
  Lieve groetjes van Freddy en Patty
  en een dikke knuffel van onze†rakkertjes

  08-06-2018 om 02:12 geschreven door Patty_en_freddy


  Dag Patricia
  Alvast een heel fijne vrijdag en weekend gewenst , een lieve groet liefs Ingrid. aspeqjlo52....gif

  08-06-2018 om 00:22 geschreven door Ingrid.


  07-06-2018
  vriendelijke groet van Charlotte
  /

  07-06-2018 om 20:19 geschreven door Charlotte


  mooie dag !
  tussen morgen en avond ligt een prachtige dag , beleef het ! liefs meeuw Image and video hosting by TinyPic

  07-06-2018 om 16:09 geschreven door meeuw


  Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK001
  fazhya.jpg Lieve groetjes vanwege Annie & Rogier

  07-06-2018 om 15:55 geschreven door Annie & Rogier


  .

  Image and video hosting by TinyPic

  07-06-2018 om 15:23 geschreven door ik


  Aan iedereen een gezellige donderdag en stillekes sluipt het weekend dichterbij !!!!!
  sz1njhrvgme.gif We zijn vandaag donderdag 7 juni.Hier heeft het deze nacht wat geregend want de straten liggen er nog lichtjes nat bij,doch in het Antwerpse en vooral in Schoten is het hemelwater met bakken naar beneden gekomen.Erg voor die mensen die deze stortregens meemaken en vele waterschade als vergiftigd cadeau erbij krijgen.Hopelijk houdt de natuur zich vandaag koest en mogen we samen met het zonneke een mooie lentedonderdag beleven.Het is hier reeds rond de 20 graden en het is bijna onmogelijk dat het overal droog zal blijven vandaag.Ik wens iedereen een mooie en een aangename dag toe met vele lieve en hartelijke groetjes vanwege Jos.

  07-06-2018 om 15:04 geschreven door Jos Vande Ghinste


  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail
  URL
  Titel *
  Reactie *
  Veiligheidscode *
  Nieuwe code aanvragen


  Typ de cijfers/letters die u ziet in de figuur exact over in het tekstvak onder de figuur. Zo is het zeker dat u een bezoeker bent en geen machine.
  Kan u de code niet lezen? Klik dan HIER om een nieuwe in te laden, blijf dit doen totdat je ze wél kan lezen en overtypen. Zo wordt spam vermeden op dit blog en de veiligheid gegarandeerd.
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • openhands
 • real-life
 • openhands
 • hoh

 • GENEZINGS GETUIGENIS
  BIDT VOOR MIJ MIJN LEVEN LOOPT VAST☻
  22 mei☻
  Op een bankje zitten een jongeman en vrouw met elkaar te praten. Ze willen niet gestoord worden. Een half uurtje later wenkt de jongen ons toch en vraagt om gebed want op onze hesjes staat: ‘Bidden helpt.’ Hij vertelt: ‘Ik zit in een instelling voor begeleid wonen. Dit is mijn hulpverleenster. Zij weet ook geen oplossing. Bid voor mij, mijn leven loopt vast!’ Zijn begeleidster geeft toestemming om met hem te praten en we vertellen over Jezus. Hij geeft zijn leven over aan Jezus en we bidden voor zijn verdere situatie. We bieden aan hem verder te begeleiden. Velp

  GENEZEN VAN DE ZIEKT HAILEY -HAILEY☻

  13 juni☻

  We zijn bij Hans en Vivien Verschoor in Deventer, waar Hans ons vertelt over zijn genezing van de ziekte van Hailey-Hailey, een erfelijke huidaandoening. De ziekte van Hailey-Hailey is een zeldzame erfelijke blaarvormende huidaandoening, die zich pas openbaart op jong volwassen leeftijd. ‘Op 26 november 2016 woonde ik de Partnerdag bij van de Wings of Healing. Ik was alleen en zou de volgende dag naar Suriname vertrekken, waar Vivien al was. Toen iedereen het Avondmaal persoonlijk tot zich nam, proclameerde ik in geloof: ‘Heer, ik dank U voor alles wat U voor mij gedaan heeft. Ik neem het nu tot mij en ik geloof dat de genezing nu mijn deel is. Ik ben verlost van de Hailey-Hailey en mijn huid is vanaf dit moment gezond in Jezus’ Naam. Ik ben verlost van de lijdensweg die ik jaren heb moeten doorstaan en Uw Woord zegt dat Uw striemen mijn genezing zijn.’ Er werden me geen handen opgelegd en ik voelde op dat moment niets, maar ik proclameerde krachtig dat ik genezen zou zijn.’ ‘De volgende dag vertrok ik naar Suriname. Het ging die dag echt slecht met me, maar de volgende dag merkte ik dat het al rustiger werd en mijn huid herstelde. Met de antibiotica en prednison die ik had meegekregen wachtte ik eerst een dag, toen twee dagen, uiteindelijk nam ik het helemaal niet. Ik vergat het op een gegeven moment gewoon, want ik was helemaal genezen! Een bevriende dermatoloog bevestigde dat het een groot wonder was, want medisch gezien is het onmogelijk.

  www.wingsofhealing.nl


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  GELOOFT☻☻ JE STRIJD OM JE GEDACHTENLEVEN☻ 13 juni☻ Eén van de belangrijkste dingen in ons leven is de controle over onze gedachten. Onze gedachten zijn machtig. Ze kunnen ons beschadigen of goed doen. De Bijbel zegt: "Zoals iemand denkt, zo is hij" (n.a.v. Spreuken 23:7). Veel mensen hebben verkeerde gedachten. In hoofdstuk acht van Ezechiel wordt een verhaal verteld over priesters en leiders, die aan de buitenkant de ware en levende God aan het aanbidden zijn, maar die aan de binnenkant, in hun gedachten, afgoden hadden. Zij waren andere goden aan het aanbidden en met seksuele fantasieen bezig. En God veroordeelde hen als grote zondaren.  De Bijbel heeft verschillende dingen te zeggen over de gedachten. Als eerste zegt de Bijbel dat het verstand van nature vijandig is tegenover God (Romeinen 8:7). Het verstand van een mens is tégen God. Paulus schreef aan de Colossenzen, dat zij, voordat ze tot Christus kwamen "vreemdelingen waren en vijandig gezind" met betrekking tot alle dingen die te maken hadden met de ware kennis van God. Door de zonde is het verstand de vijand van God (Colossenzen 1:21). Zo'n verstand zal de wet van God niet gehoorzamen. Je kunt zeggen, dat je in God gelooft, je kunt zeggen, dat je God liefhebt, maar je gehoorzaamt God niet. Je leeft als een atheïst.  www.gelooft.com

  OPENHANDS

  KOM TOT RUST☻

  13 juni☻

  Als je merkt dat druk, stress en mensen jou in de greep krijgen
  wordt het tijd om stil te staan.
  En een plaats van verkwikking te zoeken
  om je geest te verfrissen.
  God is die plaats van rust.
  God houdt van je om wie je bent!
  Niet om wat jij voor hem doet!
  God heeft je niet gemaakt om als slaaf 
  voor hem te werken.
  Hij heeft jou geschapen als mens.
  Met wie hij in de eerste plaats een liefdesrelatie wil.
  Stop daarom regelmatig met jouw activiteiten.
  En zoek Jezus steeds weer op.
  In gebed, in de Bijbel, in de rust.
  Thuis, in de kerk of in de natuur.
  Hij wil je liefhebben.
  En Hij wil dat jij Hem ook liefhebt.
  Neem daar dan ook de tijd voor.
  Niet alleen in het weekend of in de vakantie.
  Maar juist ook daarbuiten
  Zodat je fris en ontspannen in het leven staat
  en ECHT kan genieten wat God je geeft.
  Gebed:
  Heer wilt U mij helpen om uit de drukte te stappen
  en tijd te nemen om U lief te hebben?

  OPENHANDS

  SPECIAAL VOOR JOU KWAM IK☻

  13 juni☻

  Wie je ook bent en wat je ook hebt meegemaakt,
  Hoe gebeurtenissen je soms kunnen overspoelen.
  Er is KRACHTIG en BELANGRIJK NIEUWS
  dat je niet mag missen in je leven.
  Of je nu jong of oud bent, ziek of gezond.
  Het is een superblij bericht voor ieder mens.
  Voor jou en mij! 
  Het is de geboorte van Jezus, de Zoon van God.
  Jezus, redder en verlosser
  van iedereen die in Hem gelooft.
  Hij kwam naar de aarde voor jou!
  Jezus zegt: Ik hou van je.
  Speciaal voor jou ben Ik gekomen op aarde.
  Speciaal voor jou ben Ik gestorven en opgestaan.
  Voor jouw verbrokenheid en zonden.
  Vertrouw op Mij.
  Ik wil je genezen en herstellen.
  En vullen, rijk vullen.
  Met krachtig, zuiver, nieuw Leven!
  Open je hart en laat je (opnieuw) vullen!
  Open je leven en laat Mij (opnieuw) toe!
  Ben jij opnieuw geboren?
  Ben jij vol verwachting?

  God zegt: 'Wanneer de tijd daarvoor gekomen is,
  luister Ik naar je,
  op de dag van de redding help Ik je.' 
  Nu is de tijd daarvoor gekomen,
  nu is de dag van de redding.(2 Kor 6:2)


  Bron:www.openhands.nl


  SHOUT BOX


  ☻☻12 mei☻☻


  SPOREN☻
  22 mei☻
  Alles laat zijn sporen na
  sporen die je ziet
  sporen van verdriet
  sporen in de sneeuw
  sporen van een leeuw
  sporen van een trein
  sporen van het leven
  in een oud gezicht
  verweerd en gerimpeld
  door het weer getekend
  de jaren maken sporen
  op ieder mens
  hij wordt oud en
  onherkenbaar
  soms ten goede
  de andere verdwijnen in
  het niets
  sporen die je nooit meer
  ziet E. Brunelli
  DE WERELD OF GOD☻
  22 mei☻
  Soms heeft je leven
  geen waarde
  soms moet je het geven
  aan God
  Hij is het die je zal
  bewaren
  als de tijd komt
  van tegenspoed
  je alles zal verliezen
  je niets meer overhoudt
  dan zal je moeten kiezen
  van wie je het meeste houdt E. Brunelli

  HET ADEMT EN GROEIT☻
  22 mei☻
  Laat het leven
  neem het niet weg
  waarom moet het
  sterven
  is het niet echt
  laat het leven
  het ademt en groeit
  waarom beslis jij
  je mag dat niet doen E.Brunelli

  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk, uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft: dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden, dat ik eeuwig leven kan krijgen. Graag wil ik dit alles ontvangen. Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven. Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij. Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.


  KOM BID EN KNIEL☻
  22 mei☻
  In de dwalingen van het
  leven is een lichtpunt
  dichtbij
  Het fluistert in je hart
  kom bij Mij
  Ik heb voor jou geleden
  dat hoeft niet meer
  kom wees blijde
  geef je over aan Mij
  Ik ben het licht
  der wereld
  de levende bron
  wie tot Mij komt
  zal nimmer dorsten
  Ik laaf je ziel
  Ik ben Jezus
  van Nazareth
  kom bid en kniel E.Brunelli


  OOK ZIJ MOETEN BUIGEN☻
  22 mei☻
  Trek het je niet aan
  als de mensen lachen
  je bespotten
  trek het je niet aan
  het zijn mensen van
  een ademtocht
  nu kwellen zij je ziel
  maar straks zijn zij
  niet meer
  en waar zullen ze zijn
  Gods oordeel is rechtvaardig
  ook zij moeten buigen
  net als iedereen
  zij krijgen het loon
  voor hun zondig bestaan
  maar die van Hem zijn
  zullen lachen en
  de hemel binnen gaan E.Brunelli  GOD IS IN STAAT ELK MENS TE HELEN☻
  22 mei☻
  God is instaat elk mens te helen 
  als hij zijn last met Hem wil delen.
  Want door dit biddend God te vragen
  helpt Hij de mens zijn last te dragen.
  Gods troostwoord zal de wonden sluiten
  waardoor de mens zich vrij kan uiten.
  Verdriet en zorg die zijn hart raken
  die kan Hij weer genezen, maken.
  God zegt ons toe om ons te steunen
  en op Zijn sterke arm te leunen.
  Zo wil de Heer aan ons bewijzen
  ons uit de nood steeds laten oprijzen.
  Elk wie zich tot de Heer zal wenden
  bevrijdt Hij geheel van ellenden.
  Kan opgelucht weer ademhalen
  als God Zijn hulp laat nederdalen. J.v Tricht


  ER ZIJN VEEL MENSEN MET VERDRIET☻
  22 mei☻
  Er zijn veel mensen met verdriet,
  dat enkel God de Vader ziet.
  Vaak draagt men dan met stil geween
  zijn last maar God laat niet alleen.
  Hij treedt Zijn kinderen tegemoet,
  met Zijn troostwoord dat wonderen doet.
  Veegt met Zijn hand hun tranen droog,
  vergezeld van Zijn liefd' betoog.
  De Heer zorgt dat elk weer opleeft,
  door alle liefde die Hij geeft.
  Want de streling die God hen geeft,
  zorgt dat men daarna vreugd beleeft.
  Dat is de doelstelling van God,
  een kering brengen in ons lot.
  Als wij als mens verdrietig zijn,
  dan komt God met Zijn medicijn. J.v Tricht  ZOU JE HET JEZUS NIET EENS VRAGEN☻
  22 mei☻
  Zou je 't Jezus niet eens vragen
  steun om 's levenslast te dragen.
  Die je haast niet meer kunt tillen
  en de hulp van Jezus willen.
  Waarom toch zolang die twijfel
  en het doorlopend gewijfel.
  Waarom je doorlopend kwellen
  ga je hoop op Jezus stellen.
  Je mag steeds tot Jezus vluchten
  met je lasten en je zuchten.
  Want je mag Hem altijd vragen
  om Zijn hulp, je last meedragen.
  Daarmee zal Hij je verlichten
  zodat je er niet onder zult zwichten.
  Leer met rechte rug weer lopen
  en op Jezus steun te hopen. J. v Tricht


  VERSCHIL IN GEZAG EN VERANTWOORDELIJKHEID☻ 16 mei☺ Het klinkt niet modern, maar toch weten we uit het Woord van God dat er een duidelijk verschil is in gezag en verantwoordelijkheid tussen de ouders en het kind. (Lees Efeze 6:1 en 2) Uiteindelijk komt elk gezag bij God vandaan en de basiswet bij God is: "er is geen vrijheid zonder gebondenheid". Kinderen willen graag vrij zijn, maar deze vrijheid is een schijnvrijheid. als het leidt tot wetteloosheid of losbandigheid. Echte vrijheid is ook "gehoorzaam" willen zijn aan God en anderen die boven hen gesteld zijn. Want pas als kinderen leren te leven onder gezag en onder regels, komt er rust. Jesaja 48:18: "Och dat gij naar Mijn geboden luisterde; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee". Het is echter wel de verantwoordelijkheid van de opvoeder, om zijn gezag uit te oefenen binnen het kader van een 'vertrouwensrelatie' tussen ouders en kind, dat wil zeggen dat de ouder zoveel mogelijk het gesprek moet aangaan met het kind, op een vertrouwelijke manier en niet met verbaal geweld z'n zin moet doordrukken.

  TOEKOMST☻ 16 mei☻ Opvoeden doe je vanwege een bepaald toekomstperspectief. Dat is een belangrijke notie. Het gaat om de vorming van jonge mensen met het oog op zelfstandig kunnen functioneren, op het worden van een evenwichtig mens. Het is in onze tijd voor ouders lastiger om kinderen toe te rusten voor later. We leven supersnel en staan daarom nauwelijks stil bij de ontwikkelingen van de afgelopen tien, vijftien jaar. De pedagoog dr. W. ter Horst noemt dit in zijn boek Onderwijzen is opvoeden een verlammende pedagogische werkelijkheid. ‘Als er aan kinderen en jeugdigen geen perspectief geboden wordt dat boven hun eigenbelang uitgaat, is er geen doel waarvoor ze medeverantwoordelijk zijn in hun leven.' Ter Horst aarzelt niet het gebrek aan toekomstperspectief een van de grote pedagogische problemen van onze tijd te noemen. Individueel toekomstperspectief is er nog wel: werken aan carrière, geld verdienen, een leuk leven hebben. Maar het bindt niet samen en geeft geen diepere zingeving.www.dewaarheidsvriend.nl

  www.christelijk-huwelijk.nl


  POEZIE

  ENGELTJE☻
  12 mei☻
  Engeltjes zijn in de hemel.
  Hier op aarde zijn er geen.
  Bengeltjes zijn op de aarde.
  Daarvan ben jij er een.

  POEZIE

  DAT GOD U MOOGE ZEEGNEN☻
  12 mei☻
  Een versje neer te schrijven, gaat zo gemakkelijk niet.
  Vooral niet in een album waar iedereen in ziet.
  ‘k Wil toch niet achter blijven,
  een wens ligt mij op ‘t hart:
  Dat God u moge zeegnen,
  bewaren voor de smart.


  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

  MIDWEEK 55+ Laatste keer 'Putten uit de Bron',  Midweek 55+ 28 augustus t/m 1 september 2017 / MIJ TROF DE GASTVRIJHEID/ Van 28 augustus t/m 1 september was de laatste jaarlijkse Midweek 55+ 'Putten uit de Bron. De fam. Degenhardt wilde deze week niet missen: "We waren heel enthousiast vorig jaar. Dat was onze eerste keer. We hebben ook dit jaar enorm genoten van de gastvrijheid. Het was ook mooi om als christenen onderling bij elkaar te zijn en het weer werkte prima mee. Jammer dat dit de laatste keer was!" De midweek is 7x georganiseerd door Piet Hopman, Jellina Braaksma en zr. Gerda Bieshaar. www.zdh.nl

  DE SPIL☻

  OPEN ZOMERWEEK☻ma 13 Aug 2018 10:30 t/m vr 17 Aug 2018 14:00 / Van maandagochtend 13 augustus tot vrijdagmiddag 17 augustus kun je naar De Spil komen voor een open retraiteweek van vijf dagen. Inschrijven voor minder dan vijf dagen is niet mogelijk. De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. ‘s Morgens na het ochtendgebed ontbijten we gezamenlijk, waarbij je ook desgewenst een lunchpakket klaar kunt maken. In de middag lunchen we met wie er op dat moment is. Overdag is er alle ruimte om te  fietsen, wandelen, varen of hoe dan ook (een dagje) eropuit te gaan. Om 18.30 is de warme maaltijd en om 19:30 uur is het avondgebed in de kapel. Begeleiding: Bart van Empel

  BETHANIE
  OASE DAGEN
  OASE DAGEN VOOR WERKZOEKENDEN/Thema: Oasedag voor werkzoekenden
  Vruchtbaar leven uit God Een ander rendement/ Donderdag 14 juni/Bent u werkzoekend? Wees welkom op een van onze speciale Oasedagen voor werkzoekenden! Een baan kwijtraken kan veel impact hebben. U kunt gaan twijfelen aan uzelf en uw capaciteiten. En wat doet het met uw beeld van God? Deze Oasedag helpt u om in Bijbels licht om te gaan met uw situatie en hoopvol naar de toekomst te kijken. De kosten voor deze dag bedragen € 25,-. Mocht dit een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen. Geïnteresseerd?

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITE/Week 21: 22 t/m 25 mei
  Tussen herberg en klooster…
  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal.
  EEN PLEK VOOR WARE LEVENSKUNST
  De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God.
  Marianne Molenaar

  DE SPIL

  Week 25: 19 t/m 22 juni☻ Week 27: 3 t/m 6 juli ☻Tussen herberg en klooster… Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. Ook beschikken we over een aantal fietsen waar je gratis gebruik van kunt maken. Mocht je voedingsintolerantie hebben of wanneer je vegetarisch eet dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het kan zijn dat we je vragen zelf ook het e.e.a. mee te nemen.PLEK VOOR WARE LEVENSKUNST De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God. Marianne Molenaar

  www.retraitecentrum.nl


  DE SPIL

  CHRISTELIJKE KELTISCHE SPIRITUALITEIT☻
  vr 6 Jul 2018 19:30 t/m zo 8 Jul 2018 14:30 ☻☻
  De christelijk Keltisch traditie omvat een periode van vroeg in de 5e eeuw tot ca. het begin van de 11e eeuw. We putten uit oude bronnen, waarin we fris en helder water ontdekken. De Kelten zagen het leven als een pelgrimsreis naar God. Kenmerkend is hun groot besef van Gods Tegenwoordigheid in het leven van alledag.
  De christen Kelten laten zich kennen door door hun gebeden en zegeningen die bewaard zijn gebleven. Ontroerend mooi zijn de gebeden waarin Gods ‘handschrift’ gelezen wordt in de Schepping. We gebruiken al onze zintuigen als we in de omgeving van de Spil een mooie natuur wandeling maken. De christen Kelten noemen onze zintuigen de vijf-snarige harp! Begeleiding: Emma Kraaijeveld & Maarten Goossensen  JE HEBT ALS MENS EEN HELPER NODIG☻
  22 mei☻
  Je hebt als mens een Helper nodig
  een Trooster die je tranen droogt.
  Die blijkt voor niemand overbodig
  God is 't die 't beste steeds beoogt.
  Want Hij weet wat je hebt van node
  en weet met je verdriet wel raad.
  Door Hem wordt hulp en troost geboden
  betrokken bij Zijn liefdedaad. J. v Tricht

  ACHTER IEDERE DEUR VERBORGEN☻
  22 mei☻
  Achter ied're deur verborgen
  leven mensen met hun zorgen.
  En zo leven er nog velen
  die ze met elkander delen.
  Dikwijls wordt door ons vergeten
  van hun zorg mag men niet weten.
  Want in vele huizen schuilen
  helaas mensen die nog huilen.
  Als u van verdriet zult horen
  laat dan daar uw lichtje gloren.
  Want waar u het licht laat schijnen
  zullen tranen snel verdwijnen. J. v Tricht  HOE PRACHTIG DOOR GOD AANGERAAKT☻
  22 mei☻
  Hoe prachtig door God aangeraakt
  heeft Hij d'aard, mens en dier gemaakt.
  De pracht en schoonheid die men ziet
  is wat Hij mens en dieren biedt.
  Hier komt tot uiting 's Heren macht
  na al wat is tot stand gebracht.
  God die alles tot leven riep
  is Schepper van al 't geen Hij schiep. J. v Tricht

  GOD IS ALS MENS MET ONS BEWOGEN☻
  22 mei☻
  God is met ons als mens bewogen
  toont dat vol liefde telkens weer.
  Hij kijkt met warme blik in d' ogen
  vanuit de hemel op ons neer.
  De liefde van de Hemelvader
  zij overstijgt die van de mens,
  en handelt volgens een vast kader
  is onbeperkt en kent geen grens.
  De liefde Gods gaat 't al te boven
  zij is zo krachtig en zo sterk.
  En laat zich nooit een kind ontroven
  God maakt van liefde dagelijks werk! J. v Tricht  KOM MAAR IN MIJN ARMEN☻
  22 mei☻
  Kom maar in Mijn armen
  spreekt Jezus de Heer.
  Laat Mijn liefd' je warmen
  en dat dagelijks weer.
  Vrede zal ik je schenken
  als je daarin gelooft
  Je daarmee gedenken
  als door Mij beloofd.
  Veilig en geborgen
  sta ik steeds nabij.
  Ik blijf voor je zorgen
  als een vriend van Mij. J. v Tricht  DE LIEFDE GODS ONEINDIG GROOT☻
  22 mei☻
  De liefde Gods oneindig groot
  schenkt Hij als redding uit de nood.
  Zij staat voor al Zijn kinderen klaar
  met Zijn nodende liefd'gebaar.
  Gods liefd' die alles overstijgt
  is wat elk mens gezegend krijgt.
  Zijn liefde voert de boventoon
  die men ervaart van Hem als loon.
  Zijn liefde die al 't kwaad vergeeft
  zorgt dat elk mensenkind herleeft.
  Gedragen door de liefde Gods
  sterkt het vertrouwen als een rots. J v Tricht


  WEES ALS MENS VAN GOD BEWUST☻
  22 mei☻
  Wees je als mens van God bewust
  en liefdevol door Hem gekust.
  De Liefde Gods doet een mens goed
  steeds weer wanneer men Hem ontmoet.
  Als God je in Zijn armen neemt
  dan ben je als mens nooit ontheemd.
  Want krachtig blijkt Zijn liefdewerk
  daarin is God als Vader sterk! J. v Tricht

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

     DEMENT☻
  22 mei☻
  Oud worden en dement
  Niet meer weten wie je bent
  Je gaat in het verleden denken
  Aandacht aan speelgoed schenken.
  Oud worden en dement
  Je partner niet meer kent
  Het leven wordt weer als een kind
  Een “Baby Pop”wordt bemind.
  Oud worden en dement
  Een “knuffel” wordt verwend
  De kinderen zien het aan
  En zijn er mee begaan.
  Niet meer weten dat God bestaat
  Niet meer weten hoe alles gaat
  Maar God weet wie je bent
  En is met jouw leven bekend
  God houdt bij jou de wacht
  Ook in de donkerste nacht
  Zal Hij er ook voor jou wezen
  En hoef je niets te vrezen.
  Fedde Nicolai


  DE ZIN VAN HET LEVEN☻
  22 mei☻
  Soms kan men zich afvragen
  Wat is de zin van het leven
  Dat door God is gegeven
  Als je veel lasten moet dragen.
  Wat kan het leven moeilijk zijn
  Door ernstige ziekte en tegenslag
  Zodat je niet veel meer vermag
  Wegens ongemak, verdriet en pijn.
  Ondanks alle leed dat er bestaat
  Kan men zinvol in het leven staan
  En in alle vertrouwen verdergaan
  Wanneer men zich op God verlaat.
  De zin van het leven geeft de Heer
  Hij heeft ons een toekomst bereid
  Een volmaakt leven in eeuwigheid
  Zorg en leed bestaan dan niet meer. F. Nicolai  GENIETEN☻
  22 mei☻
  Geniet maar van de kleine dingen
  Die ons iedere dag omringen
  Die door God ons zijn gegeven
  In dit tijdelijke, aardse leven.
  Geniet van het dagelijks eten
  Dat ons wordt toe gemeten
  Ruimschoots gegeven door de Heer
  Hij geeft het ons telkens maar weer.
  God wil dat wij genieten elke dag
  Zolang je hier op aarde leven mag
  Geniet van de mooie natuur
  Zo wonderlijk en zo puur.
  Geniet van de kleine dingen, die je ziet
  Vergeet hierbij de Schepper dan niet
  Maar dank Hem voor elke nieuwe dag
  Wees blij dat je nog zo genieten mag.
  Fedde Nicolai


  GEEN MEDICIJNEN☻
  22 mei☻
  Een wit stukje brood
  Een slokje rode wijn
  Verwijst naar de pijn
  Herinnert aan Zijn dood
  Als wij zo gedenken
  Dat onze zonden
  Hem zo verwondden
  Wil Hij leven schenken
  Maar dat stukje brood
  Dat kleine slokje wijn
  Is zelf geen medicijn
  Voor al onze nood
  De tekens en kleuren
  Wijzen naar Zijn Leven
  Door Hem gegeven
  Voor ons treuren
  Als wij echt geloven
  En horen Zijn stem
  Dat alleen door Hem
  Onze nood kan doven G vd Kraan  GEEN ZORGEN☻
  22 mei☻
  Maak je maar geen zorgen
  Voor de dag van morgen
  Laten we ons leven
  In Gods handen geven.
  Dan is het leven goed
  Als God ons behoedt
  Waar we ook zullen gaan
  Hij blijft naast ons staan.
  Wij mogen Hem vertrouwen
  En kunnen op Hem bouwen
  Hij laat ons nooit alleen
  Ga dan maar tot Hem heen.
  Wat een troost dat te weten
  Dat God ons nooit zal vergeten
  Hij houdt over ons de wacht
  Altijd , bij dag en bij nacht. F. Nicolai  GEDACHTEN BIJ HET OUDER WORDEN☻
  22 mei☻
  Wat gaat de tijd toch snel, soms te snel
  Als je jong bent denk je daar niet zo aan
  Vaak heb je het veel te druk met je baan
  Wat de toekomst brengt, zie je dan wel.
  Nu je ouder wordt denk je aan het verleden
  Als jongere dacht je aan promotie op je werk
  Je voelde je toen gezond, vol energie en sterk
  Maar dat is al weer een mooie poos geleden.
  Je voelt je niet meer zo goed als weleer
  De energie is een beetje verdwenen
  ’t Wordt moeilijk om alles bij te benen
  En wat ooit geweest is komt nooit weer.
  Maar bij het ouder worden mag je weten
  Dat God de Heer steeds meegaat in je leven
  Hij wil je met Zijn liefde blijven omgeven
  Reken maar op Hem, Hij zal je niet vergeten.
  weten
  Dat God de Heer steeds meegaat in ons leven
  Hij wil ons met Zijn liefde blijven omgeven
  Reken maar op Hem, Hij zal ons niet vergeten. F. Nicolai

  GEDACHTELOOS DOORGAAN☻
  22 mei
  Mijn ogen heb ik neergeslagen
  Omdat ik het durfde wagen
  Even naar Hem op te zien
  Naar de straf die ik verdien
  Aan een kruis boven de aarde
  Als een mens zonder waarde
  Als eerbetoon aan hen die dachten
  In deze wereld op eigen krachten
  Hun zelf gekozen weg te gaan
  Daarbij volstrekt niet stil te staan
  Waarom Hij daar zo erg moet lijden
  Omdat Hij juist wilde vermijden
  Dat hun weg eens dood zal lopen
  En denken vrijheid te kunnen kopen
  Maar echte vrijheid ga je pas beleven
  Door je hart aan Hem te geven
  Dan ga je ook werkelijk verstaan
  Niet gedachteloos maar door te gaan G. vd Kraan  GEBROKEN☻
  22 mei☻
   Haar stem vertelt me
   van de hel
   waar ze is doorgegaan,
   haar hoofd let op verkeer,
   haar hellepijn
   bereikt mijn hart
   dat krimpt
   en opent voor nog meer.
   De klanken van haar pijn
   raken de wanden
   van de kleine ruimte,
   haar woorden raken
   diepten van mijn ziel,
   doen me beseffen hoe het schrijnt
   om ongewild
   een ex te moeten zijn.
   Wanneer ik uitstap
   zie ik dat
   de hemel zich
   over haar spreidt.
   Nooit hoeft een mens
   door hellepijn
   van ongewild
   Zíjn ex te zijn. C.Poelman Duisterwinkel


  adameneva

  EVOLUTIE EN HISTORISCHE ADAM HEEL LASTIG TE COMBINEREN☻ 13 juni☻ ‘Waarom geloven mensen in de evolutietheorie? „In evolutie is de mens het product van miljoenen jaren evolutie terwijl Jezus Adam en Eva in het ‘begin van de schepping’ plaatst (Markus 10:6). Heeft Jezus dan per ongeluk een paar miljoen jaar ingeslikt? In de evolutie is de mens geëvolueerd; en niet – zoals de Bijbel zegt – geformeerd uit stof en uit de rib van een man. (…) In evolutie is de dood er altijd al geweest. Terwijl het volgens orthodoxe christenen pas haar intrede deed na de zondeval van Adam en Eva.” zowel Jezus als Paulus de eerste hoofdstukken van Genesis heel letterlijk namen. Adam en Eva, de zondeval, de zondvloed. Maar als je evolutionisten mag geloven, hadden zij (Jezus en Paulus, -red.) het fout. Wat laat dat over van de rest van de Bijbel? Want als Jezus en Paulus het niet bij het rechte eind hadden rondom Adam en Eva, de zondeval, de zondvloed… waarom zou je de rest van wat er in de Bijbel staat dan nog langer lezen zonder daar een hele grote dikke korrel zout aan toe te voegen? Dat is waar het hier ten diepste om gaat.”

  genesis

  WAPENEN TEGEN SLANGENGIF☻ 13 juni☻ Christenen hebben de focus op het kruis. Dat kruis is geworteld in Genesis, en juist die wortel ligt heel erg onder vuur.” Christenen denken verschillend over de ouderdom van de aarde. De een houdt het bij zes- tot tienduizend jaar, wat je uit de Bijbel kunt afleiden, de ander denkt aan vierenhalf miljard, wat evolutionisten beweren. Je zou voorzichtig kunnen stellen dat meer dan de helft van de christenen op Opwekking niet uitgaat van een Bijbelse ouderdom van de aarde, of het niet weet. Zo’n veertig procent gaat uit van een jonge aarde.” Er is verwarring. Vooral onder jongeren leeft de vraag: wat is nu waarheid? Gaandeweg kwam ik er steeds meer achter dat de Bijbel betrouwbaar is. Nu we weten dat Adam en Eva nooit echt bestaan hebben, is de kernmythe van het christendom vernietigd. Als er nooit een Adam en Eva zijn geweest, was er nooit een zondeval. Als er geen zondeval is geweest, is er geen noodzaak voor redding. Als er geen noodzaak voor redding is, is er geen noodzaak voor een Redder. „In Genesis 3:1-5 doet de slang drie dingen: hij trekt Gods Woord in twijfel, ontkent dat God gelijk heeft en houdt een valse belofte voor. Dat zie je vandaag de dag ook gebeuren. Dat er een zondvloed is geweest? Dat Jezus is opgestaan? Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Om christenen – en vooral jongeren – tegen dit slangengif te wapenen, schreef Van Heugten zijn boek. De reeks is bedoeld voor een breed publiek, om christenen weerbaar te maken voor alles wat er op hen afkomt. Uitermate geschikt om te gebruiken op scholen.”

  www.weet-magazine.nl


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻☻zondag, 17. juni 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00  Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  SCHOOLVAKANTIES 2018☻

  zomervakantie-2018

  BASISSCHOOL/VOORTGEZETONDERWIJS☻ Zomervakantie 2018 Noord 21 jul 2018 2 sep 2018 30 t/m 35 Zomervakantie 2018 Midden 14 jul 2018 26 aug 2018 29 t/m 34 Zomervakantie 2018 Zuid 7 jul 2018 19 aug 2018 28 t/m 33

  bouwvak

  BOUWVAK 2018☻ Bouwvak 2018 Noord 6 aug 2018 24 aug 2018 32 t/m 34 Bouwvak 2018 Midden 30 jul 2018 17 aug 2018 31 t/m 33 Bouwvak 2018 Zuid 23 jul 2018 10 aug 2018 30 t/m 32

  REVEILWEKEN☻☻

  NEAR EAST MINISTRY REVEILAVOND/20 april☻

  WEEK 1 | 21-27 JULI |

  Kroeze Danne, Ambt Delden/

  WEEK 2 | 28 JULI-3 AUG |

  NEM-terrein, Voorthuizen/

  WEEK 3 | 4-10 AUGUSTUS | NEM-terrein,

  Voorthuizen/ Wees welkom op de

  Near East Ministry Reveilavond om samen te ontdekken

  wat we kunnen leren als we Sjabbat vieren. Hoe?

  Door samen te eten, vieren en te (aan)bidden.

  Het begin van de Sjabbat vieren, de maaltijd met

  elkaar delen, bidden voor Israël en de buurlanden en tijd

  voor lofprijs & aanbidding en een geloofsopbouwende

  overdenking. Dat is de inhoud van de Reveilavond.

  De bijeenkomsten zijn altijd van 18.00 – 21.00 uur

  (inloop 17.30 uur) in de Menorah zaal op het NEM-centrum.

  Dit evenement wordt een paar keer per jaar gehouden

  REVEILWEKEN/

  VRIJWILLIGERSGEZOCHT☻

  Vrijwilligers gezocht Wil je meewerken aan de Reveilweken

  of ken je mensen in je omgeving die keigoed zijn in tiener-/

  kinderwerk, gesprekken leiden, of praktische duizendpoot zijn?

  Wij komen graag in contact!

  GEBEDSREIS VOORJAAR 2019☻

  De Gebedsreis van oktober wordt

  verplaatst naar voorjaar 2019.

  Wij organiseren veel met weinig mensen en

  door de ontwik-kelingen binnen ons team,

  kunnen wij de Gebedsreis later aanbieden dan we hoopten.

  Bedankt voor je begrip! Zodra we meer informatie hebben,

  melden we dat.

  www.nemnieuws.nl

  week-van-hoop

  DE HOOP ORGANISEERT VOOR DE TWEEDE KEER DE HOOP☻ In de week van 17 t/m 23 juni organiseert De Hoop voor de tweede keer een ‘Week van Hoop’. Met sprekers zoals Hans Maat, Danny Dane en Hanneke van Dam. De hele week wordt er van alles georganiseerd bij De Hoop, de christelijke ggz-instelling voor mensen met een verslaving of psychische problemen. De week begint op zondag met een Lofprijs special waarbij we samen God loven. Op woensdag 20 juni kunnen bezoekers seminars volgen op locaties in Dordrecht, Veenendaal en Vlissingen. Deskundigen uit de zorg gaan in op verschillende thema’s, zoals “Praten met je Puber” en “Verslaving in een gezin”.

  faithkeepers

  FAITHKEEPERS/vrijdag 22 juni 2018 Gomarus Scholengemeenschap Gorinchem Doelgroep: 15-18 jaar, 18-21 jaar, 21+ jaar /Het Midden-Oosten, de geboorteplaats van het christendom. Christenen en andere minderheden worden vervolgd, uit hun huis gedreven en gedood. Hun kerken, gebedshuizen en belangrijke plaatsen worden kapot gemaakt, vernietigd tot dat er niets meer van over is.'' Faithkeepers vertelt de verhalen van de individuen achter de grote verhalen en legt de effecten van de genocide uit in de film. Indrukwekkende documentaire over christenvervolging in het Midden-Oosten en de situatie in Egypte, Syrië en Irak. Deelname aan deze avond kost vijf euro t.b.v. Muskathlon van Open Doors. Tijdens deze avond zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten. Vooraf kunt u wat drinken en een Jordaans hapje nuttigen. Aanmelden via mail met naam en hoeveel mensen u/jij komt: dienenisdoen@gmail.com Voel je welkom en neem je vrienden, familie en bekenden ook mee!

  poster_15_juni

  LICHT IN DE DUISTERNIS/vrijdag 15 juni 2018 Locatie: Maasstraat 1, Hardinxveld-Giessendam Doelgroep: 18-21 jaar, 21+ jaar Om alvast in je agenda te zetten: op D.V. vrijdagavond 15 juni houdt de SDOK in samenwerking met de JBGG, Kom Ook, Geloofstoerusting, HJW, HHJO, LCJ en Puntuit een avond over christenen in Noord-Korea. Tijdens de avond zal o.a. Zuster Goo spreken. Zij vertelt over haar leven als christen in Noord-Korea. Een avond over een heftig thema, maar ook vol inspiratie en bemoediging.

  beamer-_Zin-in-_Leven-_Kaag-_Stichting-_Optimale-_Ondersteuning-bij-_Ka

  ALS KANKER JE RAAKT ONTMOETINGSDAG REGIO LEIDEN/Adres: De Stal op de Kaag, Julianalaan 13a, 2159 LB Kaag /Datum & Tijd: 15 juni 2018 om 10:30 uur /Onder het thema ‘Zin in Leven?!’ organiseert de stichting Als kanker je raakt een ontmoeting voor iedereen die is geraakt door kanker. De insteek is laagdrempelig. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging, op vrijdag 15 juni van 10.30 uur tot 15.30 uur in De Stal op de Kaag, Julianalaan 13a, 2159 LB, Kaag.


  OVERLIJDEN

  condelance

  ONVERWACHT☻ 22 mei☻ Je was altijd zo een vrolijke en levendige meid, als vriendin wou niemand je dan ook kwijt.. Maar op een dag gebeurde er iets wat niemand ooit had verwacht, er zat iets diep in je wat wij nooit hadden gedacht. alle hoop was ineens uit je vervlogen en je ging onder een groot aantal problemen gebogen.. Toch , nooit heb je iemand hier iets van laten merken, had ons toch iets verteld, dan konden wij misschien de schade nog inperken ! Niemand wist dat het zo ernstig was, maar helaas kwam deze gedachte niet eerder, maar nu pas .. Je bent nu ergens waar niemand van ons jou kan bereiken, maar eens we er zijn, zullen we je meteen een hand toereiken ! Lies

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet


  LEGER DES HEILS 

  KONING WILLEM ALEXANDER OPENT NIEUWE LEGER DES HEILS LOCATIE IN AMSTERDAM☻

  13 juni☻

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent vrijdagmiddag 22 juni de Noordkaap, een nieuwe multifunctionele woonvoorziening van het Leger des Heils in Amsterdam. De locatie in Amsterdam Noord biedt integrale zorg en huisvest kwetsbare mensen, vanuit verschillende achtergronden, zelfstandig of in groepsverband.

  De Koning opent het nieuwe gebouw samen met bewoners en krijgt aansluitend een rondleiding, waarbij hij spreekt met bewoners en betrokkenen.  “We vinden het een grote eer en zijn zeer verheugd dat onze Koning de Noordkaap officieel wil openen”, aldus Envoy Ed Bosma, algemeen directeur Leger des Heils Amsterdam. “Wat deze locatie uniek maakt, is de integrale aanpak van zorg die op deze plek samenkomt. Naast een woonfunctie voor onze ‘eigen’ bewoners, biedt de Noordkaap faciliteiten voor buurtbewoners.” Zo is er een Bij Bosshardt (huiskamer voor de buurt) en een tweedehandskledingwinkel.
  De Noordkaap biedt een thuis aan cliënten uit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en crisisopvang voor gezinnen. Iedere bewoner beschikt over een eigen appartement, waardoor het mogelijk is hem te begeleiden naar (meer) zelfstandigheid. Deze woonvoorziening is gehuisvest in een voormalig kantoorpand dat volledig is vernieuwd. Op de bovenste verdiepingen van de Noordkaap bevinden zich kantoren van de ambulante afdelingen.

  LEGER DES HEILS

  STAP RICHTING HOOGWAARDIGE TEXTIELRECYCLING☻

  13 juni☻

  De Fiber Sort Machine, die op basis van infrarood textielmaterialen herkent, is sinds woensdag operationeel. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber opende de innovatie.

  Deze Fiber Sort Machine zal zich niet voor de gek laten houden door een label’, zei Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber woensdag tijdens haar speech. Kledingetiketten blijken lang niet altijd de waarheid te vermelden als het gaat om de samenstelling van het materiaal. Dat is problematisch voor bedrijven die niet-herdraagbaar textiel op een hoogwaardige manier willen recyclen door er nieuwe stoffen van te maken. De techniek die daarvoor wordt gebruikt, vervezelen, kan namelijk alleen worden toegepast op kleding die voor honderd procent uit hetzelfde materiaal bestaat. De Fiber Sort Mac …


  STRIJDKREET

  hartsleutel

  WAT IS ER ZO SLECHT AAN PROSTITUTIE☻ 13 juni☻ In Nederland is de wetgeving rond prostitutie zo geregeld dat iedereen seks kan kopen en verkopen. Het is legaal. Ook om iemand anders aan het werk te zetten in de prostitutie en daar geld voor te krijgen. Het is big business, er wordt enorm veel geld mee verdiend. En dat terwijl prostitutie ontzettend schadelijk is. Dat is mijn grootste probleem met prostitutie: de vrouwen die in de prostitutie zitten wordt hun vrijheid, gelijkwaardigheid en lichamelijke intregriteit ontnomen. Het zijn bijna allemaal kwetsbare vrouwen. Het grootste deel van hen komt uit Oost-Europa en ontvlucht hiermee de armoede. De meeste vrouwen hebben een verleden van seksueel misbruik. En dan heb ik het nog niet eens over al die vrouwen die door mannen worden gedwongen om dit te doen. De schadelijke gevolgen van het verkopen van seks zijn voor de vrouw groot, zowel lichamelijk als geestelijk - of ze er nu zelf voor koos of niet. In ons land is het kopen van seks sinds 2000 legaal. In Zweden is het kopen van seks juist strafbaar. Ik vind dat de beste aanpak van prostitutie."


  SCHAPEN HELPEN MET HEIDEN BEHEER OP DE SPRENGENBERG☻ 13 juni☻ Kom je in juni naar De Sprengenberg dan is de kans heel groot dat je schapen tegenkomt. Op de heide graast namelijk een kudde van ongeveer 200 schapen en bij schaapskooi graast een clubje op het weiland. Natuurmonumenten is hiervoor recent een samenwerking aangegaan met schaapherders Wim Schraven en Susanne Lejuez van  Scheperij Salland. Schapen op de heide geeft niet alleen een nostalgisch gevoel, ze zijn ook onmisbaar voor gezonde heide. Schapen zorgen er met hun gegraas voor dat heide grazig en vitaal blijft en ze houden ook jonge boompjes kort. Jos Schouten, boswachter in Salland is na vier jaar schapenbegrazing op De Sprengenberg voorzichtig enthousiast: "Schapen verspreiden de zaden van uitgebloeide kruiden naar nieuwe groeiplaatsen en hebben met hun mest een positief effect op het bodemleven. Planten als mannetjesereprijs en muizenoor breiden zich voorzichtig uit. Mestkevers nemen toe en daar profiteert de grauwe klauwier weer van." De komende jaren werken de provincie Overijssel, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug aan het herstel en de uitbreiding van de heide. Een pallet aan maatregelen, waaronder begrazing door schapen op de heide gaat er voor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide, behouden blijft en versterkt wordt.

  watervlooien

  MARKER WATER WADDEN VOL WATERVLOOIEN☻ 13 juni☻ Het water van Marker Wadden zit vol met watervlooien en watermuggen. Dat ondervond boswachter André Donker tijdens een duik in een slibgeul bij Marker Wadden. De duikende boswachter zag onder water nauwelijks een hand voor ogen. “Ik zag vooral een dichte miste mist van watervlooien. Door deze explosie van waterleven was het zicht maximaal slechts 50 cm.” André dook 16 mei met zijn vaste onderwatercameraman, vrijwilliger Jackie Oomen, op drie plekken in het water van Marker Wadden. Vooral in het meest noordelijke slibdeel wemelde het van de watervlooien. “Echt enorm. Dat zie je ook direct terug in de aanwezigheid van andere dieren. Watervlooien zijn ideaal voedsel voor jonge vissen zoals spiering die in de slibgeulen opgroeien. En daar komen weer vogels op af zoals visdiefjes, dwergsterns en meeuwen.” De boswachter zag ook een nieuw onderwaterlandschap. “Twee jaar geleden was dit een donkere, troebele wereld met heel veel slib in het water. Nu zag ik op een maximale diepte van 2.8 meter een grillige bodem met onderwaterduinen of zandbanken. Op de bodem zag ik garnaalachtigen en een klein begin van waterplanten.”Het koste de boswachter wel enige moeite om het water in en uit te gaan. “De kleibodem is superzacht en stoft enorm bij beroering. En de oeverranden zijn feitelijk te slap om als duiker het water in te gaan. We hebben zelfs een keer hulp moeten vragen om weer los te kunnen komen met onze zware uitrusting. Lastig om in te werken, maar ook heel mooi. Marker Wadden heeft zachter oevers, in tegenstelling tot de rest van het Markermeer. Dat was een belangrijke voorwaarde van dit natuurproject. Die zachte oevers zitten boordevol met leven. Dat merkte is ook met het verlaten van het water, toen groene kikkers me met hevig gekwaak uitluiden.”


  Gevaren_op_internet

  KLIKSAFE NEEM FILTERNET OVER☻ 7 juni☻ Vandaag (vrijdag 1 juni, red.) is het contract getekend: Kliksafe neemt de FilterNet-activiteiten over. De EO heeft besloten FilterNet aan Kliksafe over te doen, om zich zo meer te kunnen richten op haar kernactiviteiten als omroep. Kliksafe, als grootste filteraar van Nederland, is blij met de aankoop. De huidige 12.000 FilterNet-klanten zullen per 1 januari 2019 overgaan naar Kliksafe. Voor de klanten verandert er niet zo veel. De FilterNet-klanten blijven gebruik maken van hun FilterNetsoftware, en de Kliksafe-klanten van de gefilterde verbinding van Kliksafe. Zowel FilterNet als Kliksafe werken al jaren aan filtering op grond van Bijbelse waarden en normen, en de producten vullen elkaar mooi aan. Een beetje weemoed hebben we wel na 17 jaar natuurlijk, maar we zijn als EO trots op deze stap voor FilterNet. We dragen FilterNet over omdat het niet meer bij de taken als omroepvereniging past. De EO is gericht is op het vertellen en doorgeven van geloofsverhalen. FilterNet vraagt specialistische kennis op het gebied van ICT en Telecom. De EO kan FilterNet de komende jaren niet meer de juiste aandacht geven. We zijn daarom erg blij dat Kliksafe, de filterspecialist in Nederland de ambitie heeft om FilterNet door te ontwikkelen. Bert Jan Peters, algemeen directeur Kliksafe: “Kliksafe is gespecialiseerd in het aanbieden van gefilterd internet. Bron:cip

  Cijferkaart

  NEDERLAND MEEST ONCHRISTELIJKELAND☻ 7 juni☻ Nederland is het meest onchristelijke land van West-Europa. Ook telt West-Europa heel veel mensen die zich christen noemen maar niet geloven in de God van de Bijbel. Het onderzoek toont op een pijnlijke wijze aan dat in het gebied waar het protestantse christendom is ontstaan en het katholocisme voor het grootste deel is gesticht één van de meest seculiere delen van de wereld is geworden. Desondanks beschouwt de meerderheid zichzelf nog steeds als christen, hoewel men zelden naar de kerk gaat. In bijna ieder West-Europees land zijn er meer niet-praktiserende christenen (christenen die een paar keer per jaar naar de kerk gaan) dan praktiserende christenen (christenen die wekelijks naar de kerk gaan). In de 15 onderzochte landen gaat 18 % wekelijks naar de kerk. Verder omschrijft 46 % zichzelf als christenen die niet per se in de God van de Bijbel geloven. In totaal heeft 24 % van West-Europa zich volledig van het christelijk geloof afgekeerd. De meeste niet-gelovigen bevinden zich in Nederland (48 % van de Nederlandse bevolking), Noorwegen (43 %) en Zweden (42 %). De meerderheid van de West-Europese landen geeft tegelijkertijd aan dat kerken en andere religieuze instanties een belangrijke rol spelen op het gebied van armoedebestrijding en maatschappelijk werk. Op ethisch gebied is er een groot gat niet niet-praktiserende christenen en praktiserende christenen. Zo is 52 % van de praktiserende christenen voorstander van legale abortus. Bij niet-praktiserende christenen gaat het om 85 %. Bron:cip

  zeldzame-joodse-munten

  ZELDZAME JOODSE MUNTEN ONTDEKT BIJ OPGRAVINGEN TEMPELBERG☻ 22 mei☻ Bij de Tempelberg zijn Joodse munten, afkomstig uit de vierde eeuw voor Christus, ontdekt. “Dit waren de eerste munten die ooit door Joden zijn geslagen,” laat de co-directeur van het opgravingsproject weten volgens Ynet News. De vijf ontdekte munten maken onderdeel uit van het Temple Mount Sifting Project. Tijdens dit project wordt al jarenlang hard gewerkt om de archeologische geheimen te onthullen die begraven lagen in de grond van de Tempelberg. Op de vijf munten – waarvan drie in onberispelijke staat en twee munten versleten zijn – zijn de letters ‘YHD’ (Yehud, red.) gegraveerd. Dit betreft de Aramese naam voor de provincie Yehud in het Eerste Perzische rijk. Rond het Joodse feest Sjavoeot brachten pelgrims vruchten, tienden en dergelijke naar de tempel. Gebrachte voorwerpen werden vervolgens in de Tweede Tempelperiode omgezet in zilver of munten. Dvira: “Deze munten drukken de terugkeer van het Joodse volk naar hun land uit na de Babylonische ballingschap en hun vermogen om diplomatieke banden te onderhouden met de toenmalige heersers. Het is ironisch dat uitgerekend in een tijd waarin het Iraanse regime openlijk spreekt van de vernietiging van Israël munten zijn ontdekt uit een periode waarin het Perzische rijk de Joden gunstig gezind was en hen in staat stelde om een waardig bestaan op te bouwen in Israël.”


  Inhoud blog
 • Het licht voor mensen
 • Zonder liefde voor het goede
 • Een nieuw leven
 • Rijk of te vreden
 • Ieder mens een schepsel van God
 • Dag moeder dag
 • Verlossing vinden
 • Afgedwaald van God
 • Zonden
 • De zekerheid van de redding

  TWITTER HET GELOOF


  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (23)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (127)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (20)
 • Gods liefde (12)
 • Het leven (9)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!