NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Painting History / Schilderen (olie,acryl,aquarel)
Inhoud blog
 • 40 . Heinrich Hertz
 • 41 Heaviside
 • 38 Kirchoff
 • 39 Henry Joseph
 • 42 Fleming Ambrose
 • 43 Lee de Forest
 • 44. BASIC_Progs.
 • 1 Renaissance
 • 4 Dansen in de schilderkunst .
 • 5 Enkele van de honderden vrouwen die schilderden.
 • 6 Kunst bekijken en interpreteren .
 • 7 Impressionisme .
 • 10 Enkele grote meesters v.d. schilderkunst uit de 20igste eeuw .
 • 12 Het expressionisme .
 • 13 Surrealisme .
 • 3 Muziekinstrumenten
 • 8 Schilderkunst in de 18e eeuw.
 • 9 Schilderkunst in de 19e eeuw : De Romantiek .
 • 11 Abstracte Schilderkunst .
 • 14 Dadaisme
 • 15 Erotiek en naakt in de kunst . Deel I
 • 16 Een gering aantal schilderijen van grote meesters
 • 16 20e eeuw schilderijen
 • 18 Cyd Charisse ,danseres
 • 17 Boten en Schepen
 • 19 Jugendstil
 • 20 zonsondergangen / Sunsets
 • 21 Portretten
 • 23 Schelpen,kristallen en fossielen.
 • 22 Paarden
 • 26 Stillevens
 • 25 Landschappen en Maritiem
 • 24 Bloemen
 • 28 Molens en Vuurtorens+Onstaan van aarde en mens
 • 27 Enkele mooie schilderijen
 • 29 Kubisme
 • 30 Schilderijen van aquarel tentoonstellingen
 • 31 Tango + spaans
 • 32 Winter-landschappen
 • 34 cinema-affiches/movie-posters
 • 37 Radio Amateurs
 • 33 Rococo
 • 38 HITLER
 • 36 Fauvisme en Pointillisme
 • 47 Over mijn schilderijen
 • 2 Barok
 • 46 Grappig+mooi+muziek
 • Basic programma's
  Schilderen vanaf 1400 :Grote Meesters
  GEBRUIKSAANWIJZING: daal in de linkse kolom neer tot helemaal onderaan,en klik met de muis op een hoofdstuk dat U interesseert. Op de groene bladzijde die dan verschijnt,klik met de muis op de afbeelding bovenaan links.Dan kunt U een groot aantal schilderijen bekijken.Indien U niet zoudt uitkomen bij Uw keuze in de linkse kolom,daal dan in de hoofdkolom in het midden van de bladzijde naar beneden met de pijltjes uiterst rechts van het scherm,tot het gezochte gevonden is. HOW TO USE THIS SITE : choose a chapter in the left column by clicking on it with the mouse.On the green page which appears.click with the mouse on the image in the left corner above.You will be able to view a great number of paintings.If you would not find immediately the chosen item,then scroll down on the main page until you encounter your preference.
  25-04-2004
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.39 Henry Joseph
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Joseph Henry (17 december 1797-13 mei 1878)

  ( Klik met de muis op het hiernaaststaand schilderij, om de afbeeldingen te bekijken , die behoren bij de hierondervolgende tekst ) .

  Henry wordt beschouwd als de voornaamste  Amerikaanse natuurkundige van de 19e eeuw . Zijn brede belangstelling ging uit naar elektriciteit , magnetisme en scheikunde.Hij heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de elektriciteits-theorie. De eerste was de ontdekking van de zelfinductie , de tweede de bouw van een praktische , goed werkende elektrische telegraaf , en de derde de bepaling van de trillende natuur van bliksemschichten , in het
  kader van sterrekundig opzoekingswerk .Hij ontwierp ook een elektrische
  motor .
              afbeelding   Henry1    ( 2 portretten naast elkaar)

  Henry werd geboren op een kleine boerderij te Albany ,in de staat New York, als zoon van Ann Alexander Henry (1760-1835) en William Henry (1764-1811) ,die beiden vanuit Schotland naar Amerika waren geëmigreerd op 16 juni 1775.
  Zijn grootvader ,Joseph Hendrie , heeft er zich altijd tegen verzet , dat hun Schotse achternaam Hendrie , veranderd werd in Henry .
  Zijn vader , die een onvermogende en straatarme dagloner  was , stierf , toen Henry nog een jong kind was. Door de armoede van het gezin , was er van
  naar school gaan geen sprake , en het kind  moest werken op de boerderij .
  Zijn moeder stuurde hem op dertienjarige leeftijd in de leer  bij een uurwerk-maker , en een zilversmid .Hij deed dit werk zeven jaar lang.Hij werkte ook als hulp-bediende in een winkel.In die tijd verbleef hij , als de vrije ogenblikken  het hem toelieten  ,  bij zijn grootmoeder , die in een dorp (Galway) woonde , op 50 kilometer van Albany .Als huisdier , had hij een konijn , dat hij goed verzorgde.
  Niets onderscheidde de jonge Henry ,van de kinderen van dezelfde leeftijd in zijn omgeving, die zoals hij , een opleiding en opvoeding ondergingen , door aanraking met de praktijk , waarin ze tewerkgesteld waren .Henry was sterk geïnteresseerd in theater-opvoeringen , en hij overwoog gedurende een zeke-
  re tijd , om professioneel acteur te worden. Hij schreef theater-stukken en
  speelde daarin zelf een rol , in het kader van een aktieve groep theater -
  amateurs .Hij had zichzelf leren lezen en schrijven , en de avonduren besteedde hij aan het verslinden van romans , en het lezen van boeken over de populaire toepassingen van experimentele scheikunde , sterrekunde , weerkunde en filosofie .Over scheikunde , had hij ook een boek gekregen van een genaamde Robert Boyle , die eens bij zijn moeder op bezoek geweest was en die later faam zou verwerven als  beroemd scheikundige . Hier bestaan gelijkenissen met het leven van Michael Faraday , die eveneens uit een zeer arme familie stamde , en als kind tewerkgesteld was bij een boekbinder, waar hij las in een in te binden boek over scheikunde , hetgeen de verdere loop van zijn leven zou bepalen , door zijn  interesse voor wetenschap op te wekken .

  Tijdens zijn zelfstudie,las Henry ook een boek over het leven van Ampére en over een rudimentaire elektro-magneet , die gebouwd was in Europa . Daardoor gefascineerd , vatte hij in 1819 (tot 1822) [hij was toen 22 jaar , dus een veel oudere leerling dan zijn klasgenoten waar hij bijzat ] studies aan in een private secundaire school , en hij volgde ook avondlessen over het gebruik van de Engelse woordenschat,over meetkunde en mechanica.
  Tussen 1823 en 1826 , mocht hij als assistent , een professor  in de natuurkunde en de scheikunde aan de Albany Academie ( New York ), helpen bij het uitvoeren van proeven in zijn natuurkundig laboratorium. Dit gaf hem de gelegenheid , verder te studeren op het gebied van de wetenschappen en de wiskunde, en hij volgde daarover alle mogelijke kursussen aan deze Academie waar hij ook een tijdje mocht werken als bibliothecaris .
  afbeelding                  Henry2 (glasraam)
  Hij mocht natuurkundige demonstraties voorbereiden , alles daarvoor klaar zetten in het laboratorium ,de demonstraties soms zelf uitvoeren en aan de studenten daarover uitleg geven .Hij vond dit een fantastische job . Zijn vroegere interesse voor theater-optredens , droeg bij tot zijn populariteit als gewaardeerde demonstrator , door het vleugje dramatiek dat hij in zijn uiteenzettingen verwerkte .In feite wou hij verder studeren voor geneesheer,
  maar geldgebrek noopte hem ertoe ,gedurende een korte tijd te werken  in de
  openbare diensten van New York-stad ,als hetgeen men in Amerika ‘ingenieur’ noemt , en daarvoor hoeft men niet noodzakelijk een ingenieurs-diploma behaald te hebben .In dat kader nam hij deel aan een project voor het aanleggen van een nieuwe weg tussen de Hudson-rivier , en het Erie-meer .

  In 1826 , hij was toen 29 jaar oud ,kon hij kiezen tussen drie werkaan-biedingen:het helpen aanleggen van een kanaal in Ohio, beheerder van een mijn in Mexico of een loopbaan in het onderwijs .Hij koos voor het laatste , vooral omdat hem in die periode een baan werd aangeboden als professor in de wetenschappen en in de wiskunde , aan de Albany Academie die hij dus reeds goed kende . Men noemde deze funktie in die tijd ook professor in de filosofie.Het is daar (tussen 1826 en 1832), dat Henry , zonder op de hoogte te zijn van de experimentele ontdekkingen van Faraday , en na het bijwonen van een demonstratie over Oersted’s ontdekking van de invloed van een elektrische stroom op de afwijking van een magneetnaald , zijn proeven uitvoerde over  elektromagnetische inductie. Daarbij maakte hij gebruik van elektro-magneten  waarover de legende zegt , dat hij daarbij geïsoleerde geleiders gebruikte , van elkaar  gescheiden ,door de isolerende droge haren van zijn toekomstige echtgenote . Hij zou , als mooie man met blonde haren en blauwe ogen ,  met deze Harriet huwen en bij haar drie dochters krijgen , Mary , Helen en Louisa .(drie andere kinderen stierven in het kraambed , wegens de onvolmaaktheid van de verloskunde in die tijd) .

  Oersted had  de magnetische uitwerking van elektrische stromen  waar-
  genomen , maar hij had er nooit een praktische toepassing mee gemaakt .
  William Sturgeon had in 1825 , te Londen  , de eenvoudige magneet van
  Ampere verbeterd , door een stroomvoerende draad te wikkelen rond een
  hoefijzer-achtige staaf , nadat hij deze laatste bedekt had met een isolerende
  vernis .In 1827 toonde Henry een magneet , die 14 kilo ijzer kon opheffen.
  In 1829 demonstreerde hij  aan de Albany Academie , een verbeterde hoefijzermagneet , waarbij een spoel uit geïsoleerde draad op een metalen drager gewikkeld was . Door de geleider te isoleren , in plaats van (enkel) de magnetische kern ,kon  hij de windingen van de wikkeling veel dichter ( en in groter aantal ) tegen elkaar leggen . Bovendien polijstte hij de twee polen van de magneet , en voegde een armatuur toe aan de luchtspleet , om de magnetische kring te sluiten . Een verdere verbetering werd aangebracht , door de magneetspoel met meerdere lagen te wikkelen .
                              afbeelding Henry3 (magneet)
  Hij eksperimenteerde  zowel met magneten , gewikkeld met weinig windin-
  gen draad van grote diameter , doorvloeid door een grote stroom , als met
  een groot aantal windingen dunne draad , die een kleine stroom voerden.
  In een andere proefneming , wikkelde Henry twee afzonderlijke spoelen
  op dezelfde magnetische kern . Hij had aldus een eerste transformator
  ontworpen . Eén spoel bestond uit slechts enkele windingen dikke geïso-
  leerde koperdraad , waarboven een laag isolerend linnen , gedrenkt in de
  olie , werd aangebracht. Daarboven wikkelde hij de tweede spoel , die
  bestond uit een groot aantal windingen dunne draad . Op deze wikkeling,
  werkend als primaire ,kon hij een hoge wisselspanning toepassen ,waarbij
  de sekundaire dan een lage spanning bij grote stroomsterkte afleverde aan
  een weerstand-belasting .De gloeilamp was op dat ogenblik nog niet uitge-
  vonden ,anders had hij kooldraadlampen als belasting kunnen gebruiken.
  Hij kon de transformator ook omgekeerd gebruiken , een lage spanning
  bij grote stroom toepassend op de ene wikkeling als primaire , en een hoge
  spanning bij lage stroomsterkte doorheen een verbruiker ,afnemend over de
  spoel met het groot aantal windingen dunne draad .

  In Albany bouwde hij een grote elektromagnetische hoefijzermagneet ,waar-
  bij acht spoelen , gewikkeld met elk 18 meter draad , in serie of in parallel
  konden geschakeld worden , en waarmee hij een gewicht van 325 kilo kon
  opheffen , een merkwaardige prestatie voor die tijd .Hij werd toen ook gevraagd door Penfield Iron Works , om voor hen elektrische magneten
  te bouwen en te ontwerpen .Deze industrie-reus ,legde toen een haven aan
  voor goederen-transport en noemde deze als eerbetoon aan de toen reeds
  befaamde Henry , "Port Henry ".  Uit die tijd stammen ook  proeven ,waarbij
  hij elektrische energie omzette  in mechanische , b.m.v. een elektrisch motortje van eigen ontwerp .
                  afbeelding         Henry_motor

  In 1832 ( tot 1846) , hij was toen 35 jaar oud ,werd Henry aan de Princeton Universiteit (deze was vroeger het College of New Jersey ) aangesteld als professor in de  "Natuurlijke Filosofie ", dit is een term die vroeger gebruikt werd voor professoren in de wetenschap en in het bijzonder in de fysica .
  Hij verdiende 1000 dollars per jaar en kreeg een huis ter beschikking om gratis in te wonen .Hier heeft Henry een tijdlang samengewerkt met zijn schoonbroer Stephen Alexander , die professor Sterrekunde was , bij het observeren van zonnevlekken .
  In die tijd publiceerde hij artikels over capillariteit , fosforescentie , de warmte van zonnevlekken ,de aurora ,geologie , mineralogie , architektuur, geluid , ballistiek ,sterrekunde ,elektriciteit en magnetisme , waaronder het aardmagnetisme .Hij gaf over deze onderwerpen ook lessen .
  Hier konstrueerde hij zijn grootste elektro-magneet , die na bekrachtiging , een gewicht van 1800 kilo kon opheffen . ( hij zou dit eksperiment later herhalen aan de Yale Universiteit ) .Met deze zelfde grote magneet , toonde hij het verschijnsel van de elektro-magnetische induktie aan . Hij wikkelde er een spoel op van geïsoleerde koperdraad , 15 meter lang , en daarnaast een kleinere spoel ,waar over de klemmen ,een galvanometer aangesloten werd. De klemmen van de grote spoel werden aangesloten aan de twee droge platen van een Volta-batterij .Op het ogenblik dat Henry dit stel platen onderdompelde in een bokaal met verdund zuur , sloeg de naald van de galvanometer zo’n 30 graden uit , aanduidend ,dat er een e.m.k.  geïnduceerd was in de secundaire wikkeling.Na een korte tijd , keerde de naald terug naar uitslag nul .Op het ogenblik dat het stel platen uit het verdund zuur geheven werd , sloeg de naald van de galvanometer uit in de tegenovergestelde zin . Henry noemde dit nieuw ontdekt verschijnsel : zelf-inductie.Het deed zich voor , wanneer in een magnetische spoelkring , de stroom plots onderbroken werd , en was in staat , in een secundaire wikkeling een zodanig hoge e.m.k. te verwekken , dat tussen de klemmen ervan , uitgevoerd als stiften , een vonk oversprong ( principe van de klos van Rhumkorf) . Hij definieerde de zelfinductie van een spoel als L = n. dF/di   waarin n het aantal windingen is van de spoel , en dF de fluxverandering rond de spoel , ontstaan door de stroomverandering di in de windingen van de spoel . De elektromotorische kracht , die geïnduceerd werd in een sekundaire spoel met zelfinductie L , definieerde hij als  e = - L.di/dt  , dus groter wordend ,als de stroomver-andering di in een kortere tijd dt  gebeurde . Het min-teken wijst op een tegen-elektromotorische kracht , die zich verzet tegen het snel opkomen van de stroom in een inductieve keten , en ook tegen het snel verdwijnen ervan .
  Deze proeven bezorgden Henry internationale faam vanaf 1831. Deze zou nog groter geweest zijn ,indien Henry zijn vindingen in een wetenschap-pelijke verhandeling zou gepubliceerd hebben , hetgeen hij uit bescheiden-heid niet deed .Henry heeft aldus een aantal resultaten van zijn opzoekingen niet openbaar gemaakt en daardoor de prioriteit over zijn ontdekkingen verloren . Hij patenteerde zijn uitvindingen ( die hij nog vóór Faraday gedaan had ) niet , omdat hij niet op winstbejag uit was. Hij wou enkel  " de voor-uitgang van de wetenschap , en het plezier dat nieuwe ontdekkingen hem bezorgden ".( "the most prominent idea in my mind , is that of stimulating the talent of our country to original research , and thus to enlarge its base " ).
                      Afbeelding       Henry_2 (proefopstellingen)

  Daardoor wordt een deel van zijn opzoekingswerk  toegeschreven aan Michael Faraday ,die in Engeland op gelijkaardige gebieden research  deed , en de resultaten daarvan wel publiceerde en octrooieerde , vanaf 1832 ,
   in het bijzonder over het verschijnsel " inductie" . ( geen zelf-inductie ) .
  Henry breidde de proeven van Faraday uit , door te eksperimenteren met twee spoelen ,die op een zekere afstand van elkaar geplaatst ,elkaar beïnvloedden . Deze wederwerking noemde hij " wederzijdse inductie " , niet wetend  dat Faraday die term reeds gebruikt had in een publicatie , waardoor deze "mutual inductance " -vinding toegeschreven wordt aan Faraday en niet aan Henry. In 1838 publiceerde Henry daarover dan toch een studie , getiteld : "over de inductie van een secundaire stroom ,op een afstand ". Hij had twee spoelen gebruikt met een grote diameter ,namelijk 1,20 meter , waarbij een secundaire spoel in dunne draad gewikkeld ,zich op meer dan een meter afstand bevond van de primaire . De spoelen bevatten geen ijzeren kern , en dit eksperiment bewees , dat men ook op afstand een e.m.k. kan induceren in een secundaire . Deze proef werd uitgebreid ,door een helper als waarnemer , metingen te laten verrichten aan de klemmen van de secundaire spoel , deze keer opgesteld in de aanpalende kamer. Men kan hier dus reeds spreken over een elementaire vorm van een telecommunicatie-systeem , vijftig jaar vóór de uitvinding van de draadloze straling en ontvangst van elektromagnetische golven , met de halve golf dipool van  de Duitser Heinrich Hertz .
  Veel later , in 1851, zou Henry aantonen , dat het overslaan van een twee centimeter lange vonk tussen twee metalen stiften , op 10 meter afstand daarvan , een magneetnaald deed uitwijken .Hij trok de vonken met een elektriseermachine die opgesteld stond in de hall van de universiteit , nadat een van zijn studenten , reeds in 1844 , hem gesuggereerd had , dat een dergelijk "vonkenverschijnsel " wel eens een voortgeplante golf zou kunnen veroorzaken "op een verwonderlijk grote afstand ".

  Op een geheel ander gebied , had Henry in Albany , een telegraaf gebouwd, die werkte op het einde van meer dan een kilometer draad .Op het ene uiteinde was een batterij geplaatst , en op het ander  , een anker ,dat zich kon bewegen tussen de polen van een hoefijzer-magneet. Op het ogenblik dat deze bekrachtigd werd , draaide het anker in een horizontaal vlak , zoals in  één der uitvoeringen van hetgeen men nu een elektromagnetisch relais noemt ,en raakte in deze stand een bel , in feite ene der eerste goed werkende elektrische bellen. (en  de uitvinding van het relais is dus in zekere zin ook aan Henry toe te schrijven ).
  Dit was het prototype van deze opstelling . Een later gewijzigde uitvoering , liet toe , punten en strepen te trekken op een papierlint dat afrollend voort-bewogen werd . De punten-en streepjes-kode , maakte van deze opstelling , een eerste praktische telegraaf .In 1836 bouwde hij een telegraaf , waarmee
  hij van de campus van de Princeton Universiteit , informatie kon zenden naar
  zijn huis , en omgekeerd .  Gelijkaardige proeven werden  uitgevoerd
  door Samuel Morse , de uitvinder van het morse-alfabet voor de telegrafie,
  die Henry geraadpleegd had , en diens wetenschappelijke publicaties gelezen had . Morse bouwde toen veel ingewikkelder telegraaf-mechanismen en
  wordt internationaal erkend als de ware uitvinder van de moderne telegraaf.
  Henry heeft toen nog getuigd ten gunste van Morse , in een proces dat deze laatste  voerde voor de rechtbank , tegen een genaamde O’Reilly , toen beiden op hetzelfde ogenblik poogden de uitvinding van de telegraaf te patenteren.
  Ook de Engelse  professor Wheatstone ( gekend voor "de brug van Wheatstone ") had op deze verdienste  aanspraak gemaakt , en probeerde de claim  van Morse , op de originaliteit van de vinding , te ondermijnen.
  ( Wheatstone wordt beschouwd als de opbouwer van het Brits telegraaf -
  netwerk ) .
  Nochtans had Henry van de Universiteit , de toelating gekregen om , met
  behoud van zijn volle wedde , studiereizen te maken in het buitenland , en
  hij had daarbij in 1837  Wheatstone  ontmoet . Ook Faraday , had met
  hem over zijn telegraaf gesproken ,en hij had bij die gelegenheid in Engeland ook een ganse reeks inkopen gedaan van wetenschappelijke instrumenten die hij meenam naar Amerika , waar deze klaarblijkelijk niet verkrijgbaar waren .

  In 1842 magnetiseerde Henry stalen naalden , door een batterij van Leydse
  flessen doorheen een spoel rond de naalden , te ontladen . Hij bestudeerde de invloed van bliksemschicht-ontladingen op de uitwijking van de gemagne-tiseerde stalen naalden , en ontdekte dat bliksemschichten ,zelfs op verre afstand , de naalden verder magnetiseerden , soms met een tegengestelde polariteit . Dit deed hem tot het besluit komen , dat een bliksemschicht-ontlading , een trillend verschijnsel is. Bij deze opzoekingen gebruikte hij het stalen dak van zijn laboratorium , waaraan hij een geleidende draad had vastgesoldeerd ,als antenne , en ontvangstplaats op de campus van de Princeton Universiteit .

  James Smithson , een Engelse chemist en mineralogist , die nooit de Verenig-
  de Staten bezocht had , liet nochtans als nalatenschap , aan de toenmalige
  regering van de USA , een half miljoen dollars na , voor het oprichten van
  een wetenschappelijk instituut . Dit geld werd door het Congres aanvaard in
  1846 , en het Smithsonian Instituut werd daarmee in Washington D.C. op-gericht ,met die benaming ,  om hulde te brengen aan de milde schenker Smithson.
  In 1846 aanvaardde Henry , de betrekking van   eerste sekretaris van het pas
  opgericht Smithsonian Instituut , in feite een direkteurs-post die hij tot aan zijn dood in 1878 , bekleedde  met het instellen van een praktijk ,waarbij metereologische veranderingen , dus weersvoorspellingen , doorheen het ganse land verspreid werden via de telegraaf . Dit leidde ,later , in 1891 tot de oprichting van het U.S. Weather Bureau .Hij gaf ook wetenschappelijk advies aan tal van goevernementele diensten , en aan de technische adviseurs van de
  toenmalige president Lincoln . Er bestaat zelfs een schilderij , waarop hij
  in het gezelschap van president Lincoln , samen met andere wetenschappers,
  afgebeeld staat . Onder zijn leiderschap , werd een traditie van continue
  research gestimuleerd , in het bijzonder aangemoedigd op het gebied van
  de sterrekunde , de plantenkunde   , de anthropologie ,metereologie en geo-
  fysica .
          afbeelding    Henry 4  ( schilderij met Lincoln)
  In 1867 werd hij president van de Nationale Academie voor Wetenschappen
  en van de Amerikaanse Associatie voor de vooruitgang van de wetenschap-pen.
  Het Smithsonian Museum is nog steeds een aantrekkingspool voor vele bezoekers , een aanrader om dit te gaan bekijken , en de schrijver van dit artikel bezocht het ook , en zag er onder meer , de moon-lander capsule waarmee Armstrong op de maan landde en ervan terugkeerde . Ook de raket die hem lanceerde staat voor de ingang van het Museum .Een  brand die in 1865 uitbrak in het Smithsonian Instituut , vernielde al Henry’s  vroegere studies.
     2 afbeeldingen (schilderijen) naast elkaar :  Henry5 (1872)  en  Henry (1873)

  Toen hij in 1878 stierf , werd zijn begrafenis bijgewoond door de president
  van de Verenigde Staten en al zijn belangrijkste medewerkers , door talrijke
  leden van het Congres , en door talloze wetenschappers uit alle windstreken.

  In 1893 werd op een bijeenkomst van het Internationaal Congres der
  Elektrotechnici in Chicago , als eerbetoon , de henry ( geschreven met
  kleine letter , omdat het hier niet gaat over een persoonsnaam) vastgelegd
  als internationale eenheid van magnetische inductie .

  Willy Acke

  Geraadpleegde werken  :

  1)  Founding Fathers of the Electrical Science :  Joseph Henry , door Bern
     Dibner , in Proceedings of the I.R.E.E of Australia , November 1968 .
  2)  The Joseph Henry Papers Project , Smithsonian Institutional History
      Division  , op  internet .
  3)  Joseph Henry , op internet (geen auteur vermeld ) .
  4)   Henry  , op internet (geen auteur vermeld )
  5)  Adventures in Cybersound : Henry , Joseph   , op internet .(geen auteur vermeld).
  6)  Pioneers : Joseph Henry , door Tony Atherton , in : Electronics and
      Wireless World , september 1989 .

   

  25-04-2004, 00:00 Geschreven door Willy
  Reageren (0)


  24-04-2004
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.38 Kirchoff
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Gustav Robert Kirchoff   ( 1824 - 1887 )                     

    Klik met Uw muis op de foto , om de afbeeldingen
     te bekijken die behoren bij deze tekst .                                                                                                                                                                    Fig.1 (Kirchoff1)

  Kirchoff wordt gerangschikt onder de meest vooraanstaande fysici van de 19e eeuw ,en als een van de  uitvinders van de spectroscopie.
  Bij de electrotechnici is hij vooral bekend door zijn twee wetten van Kirchoff
  die hij reeds in 1845 formuleerde , toen hij nog student was ,en die betrekking hebben op de stromen en de electromotorische krachten in elektrische
  netwerken . Hij was ook student van Gauss.

  Gustav Kirchoff werd als zoon van een Rechter geboren op 12 maart 1824 in Königsberg ,Pruisen , hetgeen  nu Kalingrad heet in Rusland .Zijn moeder heette Johanna Henriette Wittke , en de familie was welstellend en vermogend genoeg om Gustav te laten studeren. Hij was eerder klein voor zijn
  leeftijd , tenger van gestalte ,en  in zichzelf gesloten ,zonder veel te praten .
  Zijn ouders wilden hem laten studeren aan de Albertus Universiteit te
  Königsberg , in 1544 gesticht door Albert , de eerste Hertog van Pruisen.

  Zoals zijn twee oudere broers doorliep Kirchoff eerst de klassen van het Kneiphoofse Gymnasium , dat hij met een eindgetuigschrift verliet in 1842 om chemie te studeren aan de Albertus Universiteit . Onder meer Franz Neumann en Jacobi , gaven er les . Neumann legde zich als een der eerste vorsers , toe op het verschijnsel van de magnetische inductie ,zoals de Engelse Joseph Henry , geboren in 1797 .

  Kirchoff publiceerde een verhandeling over rechte en cirkelvormige geleiders. In dit  werk , vinden we een studie over het doorstromen van een vlak ,
  door een elektrische stroom, in het bijzonder een cirkelvormige.Deze studie
  werd ondernomen op aansporing van Neumann , en mondde uit in een doctoraats-thesis .Ze bevat (1845 toen hij nog student was te Königsberg) reeds de twee vergelijkingen , die nu gekend zijn als de twee wetten van Kirchoff , namelijk :
  n                                                        n                    n
  Som Ik  = 0                en               Som Ui  =      Som   Rk .Ik 
  k=1                                                   i =1                k=1 
  De eerste regel of stroomwet , stipuleert dat de som van de stromen in een knooppunt van een elektrisch netwerk gelijk is aan nul , of anders uitgedrukt ,dat de som van de stromen die het knooppunt verlaten , gelijk is aan de som van de stromen die naar het knooppunt toevloeien .Dit is tevens de wet van het behoud van de elektrische lading : ze verschijnt niet plots en ze verdwijnt
  niet plots , en er is geen blijvende opstapeling in een bepaald (knoop-)punt
  van een netwerk . Deze wet geldt ook voor vloeistoffen in de hydraulica.

  De tweede regel of spanningswet , zegt dat de som van de spanningsvervallen
  in een lus van een netwerk (spanningsvervallen over weerstanden , konden-satoren en spoelen ,veroorzaakt door de stroom die erdoorheen vloeit ) gelijk
  is aan de som van de elektromotorische krachten of spanningen (= e.m.k.’s
  in serie met hun inwendige weerstand) , die in die lus werken .

  Deze twee wetten gelden zowel op gelijkspannings- als op wisselspannings-
  gebied ,zowel wat de generatoren betreft (gelijkspannings-en wisselspan-nings-generatoren , zelfs gemengd door elkaar voorkomend in hetzelfde netwerk ),als de weerstanden , of in het geval van aanwezige kondensatoren en spoelen , de reaktanties van deze laatsten op de werkfrekwentie , d.w.z. de kapacitanties en de inductanties. Deze wet betekent ook dat de energiebronnen die werken in het netwerk ,hun energie zien omzetten in dissipatie , door opwarming van de weerstanden van het netwerk ,aangezien de reaktieve elementen enkel een blindvermogen opleveren .Met enige aanpassing kan men de wetten van Kirchoff ook toepassen op magnetische kringen en ketens .

  Sommigen zeggen dat hier enige bescheidenheid geboden is , en dat men
  beter zou spreken over de wetten van Ohm-Kirchoff ,omdat ook George-
  Simon Ohm (1787-1854) op deze materie gewerkt had , zodat men de
  wetten van Kirchoff kan beschouwen als een uitbreiding of een veralge-
  mening van de wet van Ohm . Deze laatste had zelfs aangetoond , dat
  de snelheid van een elektrische stroom die doorheen een koperen draad vloeit ,  de lichtsnelheid benadert . Hij had ook de topologie van netwerken bestudeerd , in verband met de in die tijd , aangelegde telegrafie-netten .

  Fig2  (Kirchoff2 (Ohm)

  George Ohm was in 1787 te Erlangen in Duitsland geboren ,en deed eerst
  opzoekingswerk op de door de Italiaan (graaf) Alessandro Volta , uitgevonden elektrische cel .Hij legde daarbij de belangrijke betrekkingen vast tussen stroom , spanning en weerstand ,en over de analogie tussen  elektriciteits-
  stromen en warmtestromen ,en publiceerde zijn opvattingen daarover reeds in 1827 . Levend in armoede, werden zijn verdiensten tenslotte in 1849 erkend , toen hij als professor werd aangesteld aan de Universiteit te München .

  1847 was een belangrijk jaar voor Kirchoff. Hij studeerde af te Königsberg
  en trad als gediplomeerde onmiddellijk in het huwelijk met Clara Richelot ,
  4 jaar jonger dan hem .Ze was de dochter van Friedrich Richelot , zijn professor in de wiskunde. Het paar verhuisde nog hetzelfde jaar naar Berlijn .Het was een woelige tijd , waar in verschillende deelstaten van de Duitse Confederatie gevochten werd, ook in andere landen , bijvoorbeeld in Frankrijk , waar te Parijs , Louis-Philippe afgezet werd , tijdens een bloedig oproer in 1848 . Met Clara , had Kirchoff twee zonen en twee dochters , en hij stond in voor een groot gedeelte van hun opvoeding , nadat Clara in 1869 stierf . Hij hertrouwde in 1872 met Luise Brömmel  uit Goslar in Heidelberg.

  De invloed van Franz Neumann , toen prof. in de  Wiskundige Natuurkunde , maakte  , dat de jonge Kirchoff zich volledig op fysica toelegde , en  in 1848 , als privaat docent in Berlijn aan de slag kon (van 1848 tot 1850 , zeer slecht betaald , praktisch onbezoldigd).
  Kirchoff publiceerde in 1848 een verhandeling over " Systemen die gedeel-telijk uit niet-lineaire geleiders bestaan " , en een jaar later in 1849 : "het
  afleiden van de Ohmse wetten, toegepast op de theorie van de Electrostatica".
  Het is waarschijnlijk geen toeval , dat deze publicatie in 1849 verscheen ,het
  jaar dat de verdiensten van George Ohm erkend werden door zijn benoeming
  aan de Universiteit . In hetzelfde jaar schreef Kirchoff nog een verhandeling
  over "het bepalen van de konstanten , waarvan de sterkte van elektrische stromen afhangt ".
  Later , in 1857 publiceerde hij een geschrift over "de beweging van de elektriciteit in geleidende draden ". Daarin stelde hij , zoals Ohm , "dat de elektriciteit zich in draden voortplant , op een gelijkaardige manier zoals een lichtgolf zich in de ledige ruimte voortplant , en dat de weerstand van een draad vergelijkbaar is met de weerstand die warmte-geleiding ondervindt " . In diezelfde periode , hadden ook Poggendorf en Wilhelm Weber , studies gedaan over de voortplanting van licht in de ruimte en ze waren tot dezelfde besluiten gekomen .( in de huidige stand van zaken , weten we dat golven zich in elektrische kabels voortplanten met een snelheid van ongeveer 200000 kilometer per sekonde , terwijl de lichtsnelheid iets minder dan 300000 km/s  bedraagt ) .
  In 1850 vertrok Kirchoff als buitengewoon professor in de fysica naar Breslau .Daar deed hij opzoekingen over de vervorming van elastische platen ,verder bordurend op een theorie die daarover door Poisson ontwikkeld was , en op de differentiaal-vergelijkingen van Navier .Tijdens zijn verblijf te Breslau , ontmoette Kirchoff , Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) ,die daar tijdens het academie- jaar 1851-1852 was aangesteld als professor in de scheikunde .

  Fig3 (Kirchoff3)

  Bunsen was de zoon van een professor moderne talen aan de Universiteit van
  Göttingen , en hij studeerde in 1830 aan diezelfde universiteit af met een
  doctoraat in de chemie .Hij kreeg nog een studiebeurs om gedurende drie
  jaren rond te reizen , en bezocht daarbij zoveel mogelijk fabrieken en onder-
  zoeks-laboratoria , zoals dat van Gay-Lussac in Parijs . Hij deed onderzoek
  op het gebied van  de organische scheikunde , dat hem een oog kostte , wan-
  neer een afgeleide van arsenic , cadocyl cyanide ,ontplofte .Hij bleef zijn
  gehele leven geinteresseerd in geologie , en reisde daarvoor naar IJsland
  om de temperatuurveranderingen in het water van IJsland’s grootste
  geyser te bestuderen .Bunsen verbeterde ook de samenstelling en werking
  van een aantal chemische cellen , die in die tijd ontwikkeld waren .Vanuit
  die periode stamt de ontdekking van de ‘Bunsen batterij ‘ en de in al onze
  chemische laboratoria gekende ‘ Bunsen brander ‘.Daarmee verhitte hij
  verschillende metalen  en zouten tot ze een gekleurde vlam afgaven .

  Beiden werden goede vrienden ,en in 1854 overhaalde Bunsen ,die vanaf
  einde 1852 weer doceerde aan de Heidelberg Universiteit , Kirchoff , om naar Heidelberg te verhuizen .Meer dan twee decaden werkte Kirchoff daar als professor in de fysica ,en researcher aan de Universiteit .
  Hij begon ook een vruchtbare samenwerking met Bunsen , en deelde diens
  sociaal leven in een kring van vrienden , verzameld rond  Helmholtz .In die
  tijd onderzochten  ook Wilhelm Weber en Rudolf Kohlrausch het gedrag
  van elektrische stromen , en in Engeland maakte Maxwell bekend ,dat
  licht een elektromagnetisch verschijnsel was .Kirchoff zou trouwens later
  in Engeland verkozen worden tot ‘Fellow of the Royal Society of Edinburgh ‘ (1868) en  tot ‘Fellow of the Royal Society’ (1875) in het kader van ‘honours
  awarded to important mathematicians , and excellent teachers of theoretical physics in a period of expanding scientific horizons ‘.

  De aanleiding tot het gemeenschappelijk onderzoek , ging van Bunsen uit.
  Bunsen en Kirchoff samen , zijn de vaders van de spectrum-analyse . Bunsen
  was begonnen de kleuren te ontleden ,die ontstonden bij het verhitten en ver-
  branden van chemische stoffen in de gasvlam van zijn Bunsen brander.
   Hij gebruikte daarbij eerst filters uit gekleurd glas ,maar op aandringen van Kirchoff daarna een prisma , dat de lichtstralen in spectraallijnen op een wit vlak projecteerde. Ze bestudeerden ook de lichtstraling en de chemische samenstelling van de zon , en stelden vast , dat natrium voorkwam in de sterren .Kirchoff was de eerste die uitlegde dat de donkere lijnen die voorkomen in het zonne-spectrum , veroorzaakt worden door de opslorping van bepaalde golflengten op het ogenblik dat het licht doorheen een gas passeert .Wanneer het gas verhit werd , zond het licht met diezelfde golflengte uit . In 1859 publiceerde Kirchoff ook een verklaring voor de donkere lijnen in het zonne-spectrum , die toen ook opgemerkt waren door Josef von Fraunhofer ( de zogenaamde Fraunhofer lijnen) , weer door ze toe te schrijven aan absorptie .Hij schreef in de maandelijkse mededelingen van de Berlijnse Akademie : "ter gelegenheid van het door Bunsen en mijzelf uitgevoerd onderzoek op  een spectrum van gekleurde vlammen,en een studie over Fraunhofer lijnen in de zonne-atmosfeer en in flikkerende sterren ,menen wij een bijdrage te hebben geleverd aan de oplossing van astrophysische vragen .." .Bunsen was specialist in het scheiden , identificeren , en meten van scheikundige substanties .Beiden kwamen tot de vaststelling dat elke chemische substantie haar eigen uniek patroon van spectraal-lijnen vertoont , een belangrijke ontdekking voor de chemische analyse . In 1860 ontdekten ze daardoor een nieuw element dat nog niet voorkwam in de tabel van Mendeliev (Dimitri Mendeliev was op dat ogenblik een jonge , beginnende scheikundige ), namelijk het alkali-metaal cesium en het jaar daarop in 1861 , nog een ander nieuw element , rubidium . Ze ontwierpen ook een prima werkende spektroscoop ,gebaseerd op de prismatische ontleding van lichtgolven :
  fig4 ( Kirchoff4)
  Daardoor werd een nieuw tijdperk ingehuldigd voor het vinden van
  nieuwe chemische elementen. De eerste vijftig waren gevonden door chemi-sche reakties of door elektrolyse .

  Kirchoff interesseerde zich ook voor de thermodynamica en de elasticiteits-
  theorie , en zoals dat vaak het geval is , bij veelzijdige vorsers , wekte dit
  enige naijver op bij tijdgenoten .Zo had Stephan Boltzmann enige kritiek op
  Kirchoff’s opvattingen over de opslorping en uitzending  van straling door  lichamen , toegepast op de mechanica en de hydrodynamica . In 1862 publiceerde Kirchoff een studie over " de straling van zwarte lichamen ", een belangrijke stap in de ontwikkeling van de quantum mechanica .Hij gebruikte daarbij ‘zo  zuiver mogelijke substanties ‘ .

  In 1870 schreef hij een verhandeling  "over de theorie van het in een ijzeren
  lichaam geïnduceerd magnetisme , in het bijzonder door de elektrische stroom in de windingen van een spoel uit geisoleerde draad , rond een ijzeren ring " .
  Aansluitend daarop schreef hij in het kader van hydrodynamisch onderzoek : "over de krachten , welke twee oneindig dunne lichamen in een vloeistof , op
  elkaar uitoefenen ".

  In 1875 werd Kirchoff kreupel door een ongeval .Hij moest al zijn experi-menteel werk stopzetten , en bracht de volgende jaren door in een rolstoel.
  In 1877 publiceerde hij nog een studie over " de theorie van de kondensator " in het maandblad van de Berlijnse Akademie voor Wetenschappen , tegelijkertijd met William Thomson’s studie over  "de theorie van de bewe-ging der elektriciteit in telegraaf-draden onder de zee en onder de aarde " .

  Hij vestigde  zich opnieuw in Berlijn, waar hij in 1875 nog een leerstoel was aangeboden in de Wiskundige Natuurkunde , en  bekleedde deze tot het jaar dat hij stierf , namelijk op 17.10.1887 . Tijdens  de drie jaren tussen 1875 en
  1887 , gaf hij een vierdelig werk uit , waarvan hij de kopij binnenbracht in
  1876 , die gedrukt werd onder de benaming :"Vorlesungen über mathematische Physik " .In 1882 waren van zijn hand reeds de "Gesammelte
  Abhandlungen " ( = verzamelde werken)  verschenen , nadat hij in Parijs , in
  1881 , als afgevaardigde van Duitsland , het ‘Elektrisch Congres ‘ had bijge-
  woond .

  Willy  Acke

  Referenties :
  1)  Gustav Robert Kirchoff , zum Gedächtnis .Elektrotechnische Zeitschrift 58
   -Jahrgang , Heft 44   , 4 November 1937 .
  2)  Gustav Robert Kirchoff , Wikipedia encyclopedie , op internet .
  3)  The chemical archievers : Robert Wilhelm Eberhard Bunsen and Gustav
       Robert Kirchoff  , op internet .  ( geen auteur vermeld ) .
  4) A little History about  Ohm  , op internet .( geen auteur vermeld ) .
               -

  24-04-2004, 00:00 Geschreven door Willy
  Reageren (1)


  Archief per week
 • 02/02-08/02 2009
 • 27/10-02/11 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 26/04-02/05 2004
 • 19/04-25/04 2004
 • 12/04-18/04 2004

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!