NIEUW: Blog reclamevrij maken?
seniorenmeise
Foto


Inhoud blog
 • 391 Memorandum Ouderen Meise
 • 390
 • 390 C.r. 12.11.2018
 • 389 S.r. 17.9.2018
 • 387 Seniorenfeest

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  Zoeken in blog


  niet bij een seniorenvereniging aangesloten ouderen
  13-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.391 Memorandum Ouderen Meise

  391 Memorandum Ouderen Meise, niet aangesloten bij een ouderenvereniging

  1. Naam éénvormig, Ouderenmeise
  2. Leeftijd 65 +
  3. Adviezen ernstig nemen : bij eenparigheid uitvoeren
  4. Ontmoetingscentra spreiden
  5. Bestuur aannemen en 7 vergaderingen per jaar
  6. Mobiliteit : aanbeveling VIAS toepassen : voetpaden 2.5 m breed en obstakelvrij
  7. Analyse staat voetpaden straat per straat conform http://www.surveymonkey.com/s/KVRPWFT

  Zie ook : 
  http://www.vlaamse-ouderenraad.be
  http://www.adviesraadouderen.belgium.be

  13-12-2018, 08:39 geschreven door Jef De Cuyper

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  06-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.390

  390 Memorandum Vlaamse Ouderenraad

  1. Een duurzame toekomst voor de pensioenen
  2. Participatie en persoonlijke ontplooiing
  3. Zorgen dat niemand uit de boot valt
  4. Een kwalitatief welzijns – gezondheids – en zorgbeleid
  5. Een toekomstgericht woonbeleid
  6. Mobiliteit als hefboom van participatie
  7. Uitdagingen op Europees en internationaal vlak

  Zie ook : 
  http://www.vlaamse-ouderenraad.be
  http://www.adviesraadouderen.belgium.be

  06-12-2018, 08:45 geschreven door Jef De Cuyper

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  12-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.390 C.r. 12.11.2018

  390 C.r. 12.11.2018

  De afgevaardigde van de Muze kwam horen wat we zouden kunnen programmeren in 2019-2020.  Twee of vier maal kan een voorstelling voor senioren geprogrammeerd worden, buiten de Seniorenweek.  Er werd geöpteerd voor 2 maal.  Film zou ook kunnen, maar dat gebeurt met DVD en beamer.  Zo lang de senioren thuis in betere omstandigheden kunnen kijken, lijkt het ons beter dat ze naar Kinepolis gaan.
  De voorzitter bracht verslag uit van een nieuw Regionaal Overlegplatform Ouderen.  
  Tijdens de ouderenweek van 19 tot 25 november is er een misviering en receptie.  In die periode gaat ook de tentoonstelling Kunst van Julien De Roover door in De spil.

  De vraag werd gesteld of de locaties voor het mobiel recyclagepark niet kunnen uitgebreid worden.  Als Incoco die vastlegde is dat misschien onmogelijk.  Er wordt navraag gedaan.
  Er werd nog wat gepraat over de Ouderenraad vanaf 2019.  Dat is wat voorbarig.  De schepenambten zijn reeds gekend.  Maar er wordt beter gewacht op het beleidsplan van de nieuwe ploeg.  Voor de samnestelling blijft alles bij het oude, tenzij de verenigingen initiatief nemen.  

  Louis Becq neemt ontslag als secretaris.  Deze functie is overbodig, aangezien de bediende het verslag maakt.  Er zou beter een bestuur komen voor de Ouderenraad.

  Volgende vergadering 14.1.2019

  12-11-2018, 16:31 geschreven door Jef De Cuyper

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  20-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.389 S.r. 17.9.2018

  389 S.r. 17.9.2018

  1. Nieuw overlegplatform ouderen : documentatie te lezen tegen volgende vergadering
  2. Nieuwe privacywetgeving : oppassen met foto’s en verspreiding ledenlijsten
  3. Sporteldag 12.6.2019 : voor fietsen komt er een opleiding van de E-bike rijschool
  4. Werkingstoelage S.r. is gestort.
  5. Ontslag Annie Acoleyen voorgedragen lid NV-A : dit is een zaak voor NV-A die haar afgevaardigde voordraagt.  Zij nam zelf ontslag omdat zij opkomt voor een andere lijst.  Anderen die overliepen blijven zitten!?  Zij is wel altijd aanwezig geweest.
  6. De ambtenaar van Communicatie geeft uitleg over de Uitdatabank en leert ons activiteiten invoeren en aanpassen.

  Volgende vergadering : 12.11.2018

  http://www.uitinmeise.be  

  http://www.vlaamse-ouderenraad.be
  http://www.adviesraadouderen.belgium.be

  20-09-2018, 08:13 geschreven door Jef De Cuyper

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  26-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.387 Seniorenfeest

  387 Seniorenfeest

  Gisteren traden Margriet en haar dochter op tijdens het ouderenfeest van Meise.
  Ondertussen zijn de statistieken bekend over de bevolking.

  Demografie

  Jaar

  n

  %

  Okra MEI

  Okra WOL

  Okra WES

  LBG

  Totaal

  2007

  2870

  2008

  2894

  2009

  2926

  2010

  3005

  2011

  3026

  2012

  3148

  2013

  3249

  2014

  3349

  2015

  3391

  2016

  3479

  2017

  3621

  19

  2018

   

  26-04-2018, 00:00 geschreven door Jef De Cuyper

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  19-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.386 S.r. 17.4

  386 S.r. 17.4

  Het grootste gedeelte van de vergadering werd ingenomen door de afgevaardigde van CD&V, die overliep naar LB+, over een experiment van Jansen Farmaceutica, waar hij proefpersoon is.  Hij legde r een nieuw geneesmiddel om Alzheimer te voorkomen ontwikkeld wordt.
  De infosessie “Premies en toelagen voor ouderen” werd twee maal gehouden en was een succes.
  Er is een nieuw overlegplatform op Vlaams niveau R.P.O.   Het provinciale wordt afgebouwd.
  Op 17.9 is er terug Ouderenraad.

  19-04-2018, 00:00 geschreven door Jef De Cuyper

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  01-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.385 Jeugdraad

  385 Jeugdraad

  Deze week was de Seniorenraad uitgenodigd op de Jeugdraad.

  01-03-2018, 00:00 geschreven door Jef De Cuyper

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  25-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.384 Suggesties

  384 Suggesties

  Ik mis in jullie tekst drie ideeën en concrete invulling van de theoretische benadering.

  1. Polyvalent gebruik van lokalen.
   Als de gemeente een bezettingsgraad zou opmaken van alle gebouwen die onder haar bevoegdheid vallen duiken veel mogelijkheden op tot polyvalent gebruik en betere besteding van belastinggeld.  Een jeugdhuis kan tijdens de dag gebruikt worden door ouderen en ‘s avonds door de jeugd.
  2. Inspraak moet beter.  De bedienden bepalen veelal het beleid, met of zonder de bevoegde politicus.  In de raden zijn de afgevaardigden van verenigingen vrij passief.  Ze lijken enkel te komen om te klagen en om hun subsidies veilig te stellen.
  3. Voor de niet georganiseerden, of ouderen en jongeren niet aangesloten bij een vereniging (90 % bij de ouderen) is er weinig belangstelling en bijna geen mogelijkheden.   Het gaat zover dat ze niet vertegenwoordigd zijn in de Vlaamse Ouderenraad en de Federale.  Hoe dat zit in de Vlaamse Jeugdraad weet ik niet.

  Activiteiten :

  Meise

  Willy Van den Berghecentrum

  woe. 25.4 Ouderenfeest om 14 u.

  de Muze
  20.11.2018 Sony Van de Putte

  ’t Moment
  Berla Praatcafé 8.2 om 19.30 u. Kunst in Meise door Jef De Cuyper

  Bibliotheek
  3,17.2 om 11 u. Voorlezen (inschrijven)
  Willy Van den Berghecentrum

  Ouderenfeest woe. 25.4 om 14 u.


  Plantentuin
  Winterwandeling via individueel traject.

  Krokuskriebels van 9.2 tot 18.2

  Rode
  De Linde elke donderdagavond L.A.K. open atelier voor creatieve expressie

  Wolvertem
  Adm.centrum
  Kunst in het A.C. tot 15.2 Hugo Van Peteghem

  16.2-30.3 Yvan Bourdeau

  Fusieschool
  13.1 om 10 u. Infodag Secundair onderwijs

  Parochiezaal
  Gezellig samenzijn L.B.G. en Okra Wolvertem

  De Spil :
  elke woe  petanque
  elke vrij. Kaartclub
  elke vrij. rummikubclub
  T’ai chi elke vrijdag om 14.30 in De Spil
  18.3.2018 Opendeurdag
  25.3 Boekenmarkt om 10 – 14 u.

  Zie ook : 
  http://www.vlaamse-ouderenraad.be
  http://www.adviesraadouderen.belgium.be

  25-01-2018, 00:00 geschreven door Jef De Cuyper

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  11-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.383 Verslag S.r. 8.1.218

  383 Verslag S.r. 8.1.2018
  Na de goedkeuring van het verslag van 25.9.2017, werd de seniorenvoorstelling van 14.11.2017 geëvalueerd. Ook het optreden van Gary Hager van 22.12.2017 werd besproken. Er zouden meer individuele ouderen moeten opdagen.
  De seniorenvoorstelling van 20.11.2018 zal verzorgd worden door Sony Van de Putte en valt in de seniorenweek.
  De activiteiten van de verschillende verenigingen worden uitgewisseld
  Daarna volgde een drink op 2018 en bij de koffie waren droge koekjes en zwarte chocolade.
  Voor het butterfly project van de V.U.B. voor 80+-sers werd opgeroepen.
  De V.U.B. besprak in het kader van een eindwerk de samenwerking tussen de Jeugdraad en de Seniorenraad.
  Er ontspon zich ook een discussie over de kostprijs van de lokalen om te vergaderen :
  Chiroheem 100 Euro
  de Muze 28 Euro, maar drank betalen
  De Spil 60 Euro (’s avonds dubbel)
  Parochiezaal Wolvertem 60 Euro

  11-01-2018, 00:00 geschreven door Jef De Cuyper

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  07-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.382 Initiatieven

  382 Initiatieven
  Wat zouden de Ouderen en de jongeren samen kunnen doen?
  Jeugdclub - Ouderenclub
  Leesclub in de Bibliotheek.
  Inventariëren in de heemkring.
  Nestkasten maken bij Natuurpunt.
  Dierenbezoek in het rusthuis.
  Vergaderen met een afgevaardigde van de anderen.
  Activiteiten :
  Imde
  16.12 tot 7.1 Geboorte en doop – kerststallen
  22.12 om 20 u. Kerstconcert Canta
  Meise
  Bibliotheek
  25. Tot 31.1 Poëzieweek
  2,9,23.12 en 20.1 en 3,17.2 om 11 u. Voorlezen (inschrijven)
  St.-Elooikapel
  St.-Elooiviering 3.12 om 10 u.
  Willy Van den Berghecentrum
  de Muze
  22.12 Waltra om 14 u.
  24.1 om 18.30 u. Gedichtendag
  Markt
  9.12 om 9 u. Soep op de stoep
  Plantentuin
  Historische wandeling via individueel traject. Bezoek de Vriendschaptempel met de reuzen Jan en Mie en foto’s tekenen van vrijmetselarij.
  Tropische serres 9 weken feest!

  Meuzegem
  Rode
  De Linde elke donderdagavond L.A.K. open atelier voor creatieve expressie
  Rossem
  9.12 om 20 u. Kerst in muziek in de kerk

  Wolvertem
  Adm.centrum 19.12 om 19 u. Infosessie fietssnelweg
  De Spil
  7.12 om 11 u. 10 jaar Spil
  6.12 om 14 u. Spilfeest gratis pannenkoeken
  2.1 tot 21.1 Tentoonstelling Natuur
  Fusieschool
  10.12 om 8 u.30ste winterwandeling Fluitekruid
  13.1 om 10 u. Infodag Secundair onderwijs

  Parochiezaal
  Gezellig samenzijn L.B.G. en Okra Wolvertem
  De Spil :
  elke woe petanque
  elke vrij. Kaartclub
  elke vrij. rummikubclub
  T’ai chi elke vrijdag om 14.30 in De Spil
  18.3.2018 Opendeurdag
  Zie ook :
  http://www.vlaamse-ouderenraad.be
  http://www.adviesraadouderen.belgium.be

  07-12-2017, 08:09 geschreven door Jef De Cuyper

  Reageer (0)
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 28/11-04/12 -0001

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!