NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Mijn favorieten
 • Website Onzen Heertje
 • Franse blog Notre Seigneur
 • Westhoek verbeeldt
 • Bible Works 10
 • Volksmuseum Omer Heusdens
 • Poperinge stad
 • Vrienden van het poperings Archief
 • Bijbelsite Onzenheertje
 • Erfgoed devotionalia
 • Westhoek

  WEBRUIMTE
  Hier drukken. Maak daar een account om de erfgoedcollectie te bekijken.

  Startpagina !
  Blog als favoriet !
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Onzen Heertje vzw
  Erfgoedvereniging
  Bezoeken op aanvraag 057 335610
  09-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een duivelse start.

  We proberen met onze twee voeten op de grond te blijven

  Uiteraard horen we fluisteren. In de devotie is er altijd een gevaar dat we zweven...

  Soms zijn we beduveld. Gelukkig weten we het meestal. Toch zijn we ook wel eens uit het lood geslagen.  We kregen onlangs een brief van de belastingen...  Als vzw hadden we het - gezien onze geringe fondsen - niet lastig. In de goeie oude tijd (hm!) was de plaatselijke bediende tevreden met een papiertje. Dat moest getekend zijn. Uiteraard. Maar nu moet alles met het biztaks programma (nee, gelukkig geen BIS taks).

  De globalisering en de digitalisering zijn soms als de mare (westvlaamse monsterbedreiging waar je snachts niet van slapen kunt).

  Gelukkig hebben we genoeg kennis van de hemelse bewoners om te relativeren. Monsters uit de apocalyptische fantasie mogen onze pret niet bederven. De duivel, de satan is bijbels wel de heer van deze wereld, maar De Heer is niet verslagen....

  Met de twee voeten op de grond stappen we nu 2018 in. Op naar 2020, onze twintig jaar. We zetten de eerste stappen in onze volwassenheid.

  In een enqête gaf maar liefst 64% aan dat het moment waarop je echt volwassen wordt komt wanneer je een huis koopt, of zelf kinderen op de wereld zet. Met andere woorden: het moment waarop we ons zelf volwassen voelen komt een heel pak later dan de wettelijk bepaalde 18 jaar.

  We hebben ons huis nu uit handen gegeven, niet omdat we ons onvolwassen achtten.

  We willen ons nl. niet laten beduvelen: niet door biztaks (ondertussen O.K.) en niet door onroerend goed of de vaste woonplaats (pre-museum locatie). We hebben resoluut gekozen om virtueel te bestaan. Surf naar onze website en maak een account. We hebben hier geen vaste woonplaats.

  We merken dat het religieus erfgoed van Vlamertinge online is door erfgoedinzicht. Proficat erfgoedcel CO7 en Stad Ieper.

  Daar vinden we o.a. het wapenbord van Mgr. Six uit Vlamertinge (met de pelikaan, enz. Een peulschilletje om te beschrijven.)

  Alles aan allen, omnia omnibus. Was 't maar waar.

  Soms hebben we het gevoel alles aan dezelfde.... 

  We hopen dat Poperinge ook zo'n projecten kan, wil en zal organiseren als in Vlamertinge. Zelf geraakten we niet op erfgoedinzicht met onze verzameling. De volgende stemming zal misschien andere meesters brengen....

  Ondertussen proberen we vast te houden aan een soliede (solidaire) hoop, grensoverschrijdende liefde en beproefd geloof. Mooie woorden maar in de lijn van de titelzin met onze twee voeten op de grond. 

  We hebben de back ground. We hebben zelfs het wijdingsprentje van Mgr. Six... Ja, in onze verzameling.

  09-01-2018 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  24-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een magnifiek jaar aan iedereen

  MAGNIFIEK

  Ja,

  zo rakelings het Magnificat nabij

  We mogen het dromen

  Misschien zelfs politiek

  Maar daar wagen we ons hier niet aan

  Of toch

  Nee,

  niet de warme week achter ons laten

  maar ook de arme, berooide, vluchteling

  die met moeite de centen vindt om rond te komen

  al is 't maar een week

  het loon van een CEO, een sportman.....

  En alle vrijwilligers die erfgoed in ere willen houden

  minstens onderdak

  meer dan woorden erkenning en een thuishaven......

  in 2018

  24-12-2017 om 13:48 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  19-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwsbrief

  Onze nieuwsbrief is weer naar meer dan driehonderd adressen. Als je er nog geen hebt inschrijven kan op de website of mits contact per mail.

  Inhoud:

  Activiteiten: Bezoek kerken, Turnhout devotionalia De Pelgrim, Woesten en de geuzen.

  Drukwerk: Symbolen, betekenissen, archetype en onze kwataalschriften.

  In ons kwartaalschrift en ter gelegenheid van ons kerkbezoek hadden we het over de Trinitariërs

  Studie: Open leerhuis van de bijbel, antwoorden aan onze vraagstellers.

  En niet te vergeten

  aan jullie allemaal

  De VREDE van de KERST.

  Vrede aan allen in wie Hij Zijn behagen stelt.


  Zo desolaat is het nu in de Trommelaarstraat.

  19-12-2017 om 21:26 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  28-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoera, ze hebben ons nodig

  VVF Brugge klopte bij ons aan.

  Wie zou die Heilige kunnen zijn?
  Ja, Yvette.

  We dachten spontaan een heilige en een vogel.

  Ons leek het niet te gaan om de raaf van Benedictus of de raaf van Mozes.

  De raaf die Elia voedsel bracht hebben we evenmin weerhouden.
  En ja na wat googleën zijn we er vast van overtuigd.

  Dit kan enkel de H. Franciscus zijn.

  De Heilige die preekte tot de vogels en waar de gehele fauna naar luisterde.....

  28-11-2017 om 20:54 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (2)
  09-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE tip van FARO

  Van in den beginne zijn we overtuigd dat participatie zowel van onzentwege aan de trendmakers en de grote spelers nuttig en nodig is. Het is echter ook zo dat onze sympathisanten, onze medespelers, onze leveranciers van immaterieel erfgoed en onze vroegere schenkers allemaal erkende medewerkers, participanten zijn van ons project.

  We kunnen er niet genoeg uiting aan geven. We zijn onze partcipanten dankbaar. We willen de erkenning uitbazuinen.

  Al wie onze website bezoekt, al wie de blog leest, wie ons vragen heeft gesteld, al wie ons aanmoedigde.. voor ons mogen ze in het gulden boek worden ingeschreven. Voor ons staan ze op een goed blaadje.

  Participatie is onze leuze.

  Onverschilligheid, de ivoren toren waar we werkers in de benedenverdieping, onder aan de ladder inspraakloos - zij het als vrijwilligers geëtiketeerd - mogen meedraaien.. asjeblief dat is niet waar we ons in jeunen...

  Participatie dat's onze leuze. 

  We duimen voor Zbyněk Zbyslav Stránský. De nieuwe kijk op musea en participatie boeit ons.
  09-11-2017 om 22:43 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  02-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze koerswijziging heeft ons in de studie gedompeld.

  Heel wat achtergrond is pertinent en direct bijbelgerelateerd.

  Dat wisten we. In nood zoek je degelijke achtergrond en voeding voor de wijsheid die je verkopen wil.

  We verkopen niets dat is dudielijk. Trouwens de vredebrengende Blijde Boodschap is geen koopwaar.

  We vonden een oude vriend terug. In 1996 hadden we Bible Words voor de eerste keer gebruikt. We upgraden in 2001.

  Ondertussen hebben we altijd verder met deze ongelooflijk nuttige utility de bijbel in de grondtekst kunnen napluizen.

  We kunnen het niet genoeg kenbaar maken.

  In de rand van onze blog de nuttige url om zelf ook meer ervan te ontdekken in het post XP-tijdperk.
  02-11-2017 om 21:44 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  14-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimen

  De aaibaarheid is de mate waarin een mens of dier zich laat aaien of blij laat maken. Sommige mensen vinden het begrip "aaibaarheidsfactor" maar raar. Maar de meeste zijn wel eens graag raar. Dat is niet ons onderwerp.

  We waren blij met Do's Gazette en daarom wilden we zeker zijn commentaar ook doorgeven. Hij heeft het over een oud boekje waarin de zusters Penitenten worden geciteerd en een dispuut op gang houden met de frere mineurs (geen mijnwerkers, maar minderbroeders) in Ieper. Zijn transcriptie hebben we laten voorgaan. We hebben hem ons commentaar aangeleverd en zo kwam de tekst in Do's Gazette. Iedereen kan bij Guido de Gazette opvragen en de oude nrs staan allemaal op arch-poperinge

  De transcriptie werd aangevuld met de waardevolle commentaar van onze specialist Henri Vandenberghe. Gezien het feit dat we deze akte integraal wilden presenteren en de daarbij horende commentaar, hebben we dit artikel in twee delen gesplitst. In dit nummer krijg je deel I en in het eerste nummer van november zit het tweede deel. Henri was één van de drijvende krachten en is dit nog altijd van ‘Onzen Heertje’.

   

  Exit Onzen Heertje

  Het ‘clublokaal’ van hen is uitgewoond, maar de vereniging bewandelt nieuwe paden, onder andere brengen zij nu ‘wandelingen’ in de kerken van Poperinge.

  We onderlijnen bij deze gelegenheid dat we ons virtueel musem hebben op de website zie kolom rechts. Account maken en je kan door de duizenden voorwerpen wandelen.

  Dit hoopvol gebed dat Guido ook uitsprak, klasseren we als erfgoed voor de komende generatie.

  Maar misschien wordt hun werking wel geherwaardeerd. In het verleden deden zij een heel project rond de kapellen in en rond Poperinge. Nu er een nieuwe inventaris van het onroerend erfgoed wordt opgesteld, zal al dat materiaal misschien daar wel een plaats vinden????  14-10-2017 om 17:27 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  04-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Studietocht in Brugge

  Uitnodiging

  We zijn uitgenodigd door Ignace. Het was een ware openbaring. Wat we al vermoeden is meer dan waar geweest.

  We wisten dat met pastoor Jennyn in Brugge in de kerk van Sint Gillis de trinitariërs ook hun broederschap hadden op hetzelfde moment van de broederschap in de Onze Lieve Vrouwekerk te Poperinge.

  Ons studiebezoek van vorige week noopte ons de confrerie wat dieper te bestuderen.

  In dit bezoek in Brugge zagen we én de rijkdom aan schilderijen o.a. met het gehele verhaal van de familie De Molder en de vrijkoop van hun zoon én een andere inkleding van de devotie.


  Het slavetje dat eigenlijk een drievoudige slaventroep uitbeeldt heeft een ander recenter vormgeving. En wat we in Poperinge niet vinden is de Onze Lieve Vrouw van de remedie waar de literatuur over de confrerie over spreekt. Deze devotie is in andere kerken wel verbonden aan de praktijk van de broederschap.

  In de Onze Lieve Vrouwekerk is de verbinding met de Heilige Stefanus met de confrerie verbonden via het evangelieverhaal van de steniging.

  Wat ons onmiddellijk opviel is dat men in de Egidius of Sint Gilliskerk ook een tafereel vindt van de Heilige Dominicus die een dood kind weer levend maakt.

  Een enfant de répit? Nen, want het kind wordt niet gedoopt, het leeft verder volgens de miracula van Dominicus.


  04-10-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  25-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'t Is zover. Morgen hebben we het studiebezoek aan de Onze Lieve Vrouwekerk

  Morgen hebben we het studiebezoek aan de Onze Lieve Vrouwekerk

  er was eens in de tijd van de hagepreken, de beeldenstormers.

  Toen was het tijdperk dat de dieren nog spraken verleden tijd.

  Dan spraken alleen nog de mensen.

  En de bosuit die kent nog de kerktoren.

  Wij proberen iets meer te kennen van dat grote gebouw...

  met die hoge toren.

  TOEN is er een tijd geweest waar men het tegen de beelden in die kerk had

  Ze noemde ze ze beeldenstormers.

  De geschiedenis vertelt het alsof het voorvaderen gold van de Amerikaanse Harvey

  Rabauwen en fielten, armoezaaiers en goddelozen.. !

  Omdat onze vooruders zo aan hun kerk verknocht waren willen we wel eens weten

  wat zij mooi vonden en wat zij ervoor gedaan hebben.

  Hoe ze meerdere malen toch weer die toren erop hebben willen zetten 

  ook al werd door kenners aangegeven dat er iets haperde.

  Hoe ze telkens weer - zoals bij de eerste steen -

  het geld hebben opgebracht om het gebouw uit te breiden en op te smukken..

  Morgen gaat het door

  een STUDIEbezoek

  waar er nog gelijke zullen op volgen

  van onze andere kerken.
  WELKOM

  ook al ben je laat op het idee gekomen.

  25-09-2017 om 16:48 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  14-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Soms vind je verrassende fotos - Dank aan Do en DaniŽl

  Inderdaad een verrassing. In Frans Vlaanderen Nederlandse teksten dat is niet nieuw, maar zo'n eenvoud en devotie dat's wel op zich uniek.

  Ondertussen constateren we in onze zoektocht via de digitale snelweg dat we stilaan de geschiedenis ingaan.

  Tempus fugit.

  Meer dan tien jaar geleden hebben we het ook al eens die kerkenstudie gedaan: Het kerkenbezoek van de drie monumentale kerken in Poperinge.

  Toen waren we met Meneer pastoor en mochten we zelfs de zilveren kunstschatten in Onze Lieve Vrouwekerk zien..

  Benieuwd waar we deze keer binnen geraken. Kom zienInschrijving graag om genoeg brochures te hebben...
  14-09-2017 om 22:38 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  05-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open leerhuis van de bijbel

  We houden onze belofte. We willen met wat we opgebouwd hebben naar buiten komen. Zonder de pretentie HET te WETEN.

  Dat moet door de naam van het evenement blijken. Het zal uiteraard nog meer blijken wanneer we concreet bezig zijn. Wil je je vergewissen kom dan alvast een kijkje nemen.

  We hebben een lokaal in het dienstencentrum DE BRES afgehuurd.

  Maandelijks de derde donderdag zoals we al een dertigtal jaren bezig zijn. Onze bijbelstudiekring Betlehem gesponsord door de vzw. Het Goede Doel komt samen iedere derde donderdag

  Een uurtje gepland om kwart voor zes in de avond om te eindigen kwart voor zeven. Zo zal de studax die met ons wil denken in respect voor de andere en Dé Andere het nieuws op radio of TV nog juist niet missen.

  Open lleerhuis van de bijbel wil niet-wereldvreemd en wil ongebonden met het Woord bezig zijn.

  05-09-2017 om 13:11 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (4)
  27-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toerist in eigen stad en..

  Wat zouden we anders presenteren dan ons onovertroffen erfgoed: de drie parochiekerken. We plannen drie bezoeken waarvan het eerste in september.

  We haasten ons om de Onze Lieve Vrouwekerk voor te nemen.

  Bij die gelegenheid publiceren we een kwartaalschrift rond de Trinitariërs.

  De uitnodiging is bedoeld voor de echte studaxen. Voor al diegene die er iets meer willen van weten.

  Het zou best kunnenneen interactivieve bedoening worden. Wellicht weet je nog ergens een kleine detail die voor de geschiedenis niet verloren mag gaan. De Onze Lieve Vrouwekerk ... met een traan in ons geheugen bewaard.

  Dinsdag 26 september 2017

  27-08-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  24-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitzonderlijke activiteit op hoogste punt van Poperinge

  Vandaag kregen we een zeer uitzonderlijke opdracht.

  Een nieuwe kapel waar we zeker nog meer over zullen doorgeven vraagt om relikleën. Dat is zomaar niet een opdracht waar we bevoegd om zijn..  Maar we wilden die mensen. Een altaarsteen hebben we niet, maar reliekprentjes hebben we wel.

  We zijn even in onze meer dan 500 prentjes gaan snuisteen en hebbenhen het vogende uitgeleend. Op de afbeelding zie je onze collage

  .

  We brachten een kleine verzameling bijeen om die mensen te dienen.

  De kapel is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Daarom dachten we aan Benradette Soubirou en om wat van de spiritualiteit van de Heilige te onderlijnen voegden we de kleine Theresia en het Agnus Dei erbij.
  24-08-2017 om 11:40 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  19-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De hemel

  Sorry, we wilden de video zeker tonen, Guido.

  Wie hem wil zien drukken totdat je op de bewuste blz. bent....

  De hemel op aarde.

  De catechismus heeft blijkbaar nog heel wat mensen niet kunnen overtuigen.

  Nog altijd zingt men van die rijstpap en gouden lepeltjes, hommelpap en bier.

  19-08-2017 om 18:29 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  18-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In kleur.. ook niet slecht, ....

  We bestelden op proef ook een kleur editie en willen jullie het resultaat niet onthouden..

  Graag bedenkingen en eventuele dromen...

  De bestelde eerste drukken zijn allemaal binen en behalve een drietal exemplaren ter plekke.

  We zijn bijzonder fier en geven graag de pluimpjes aan de drukkerij: pumbo.nl.

  18-08-2017 om 14:07 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  11-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proefexemplaar binnen

  Pumbo stuurde ons de proef

  Het ziet er goed uit - Even meekijken - Op de canapé

  Om rustig te bekijken

  Op 16/08 wordt de rest verstuurd. We droomden ervan af te ronden met een exemplaar in kleur.

  11-08-2017 om 16:50 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  09-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In 1994_1995

  We vonden enkele foto's van een experiment dat spijtig voor de mensen die er verschillende duizenden hebbben in gestoken, strandde.

  Het leek ons een tikkeltje noodlot.

  De Onze Lieve Vrouwekerk in Poperinge wordt ontwijd en herdoopt.

  Het oord van de broederschap van de vrijkoop van de slaven wordt de zwarte steen: profane cultuur tempel.

  Petrus stond al zo fier in model - als alles zou zijn doorgegaan. Hij zou de 12 apostelen aanvoeren. Stefanus, die van de drie wensen, en Christoffel, die van de autozegening, als ijverige geëerde broeders zouden mee de erehaag vormen. Maar drieentwintig jaar voordien al werden ze de eer van het portaal geweigerd.  09-08-2017 om 23:04 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  03-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al lang geleden

  We voegden bij onze databank toch nog deze schenking bij. Soms krijg je een zeldzaamheid en dan wil je dit niet laten voorbijgaan...

  Dat was tussendoor.

  Ondertussen hebben we op pumbo een proefexemplaar in kleur besteld. Inderdaad dat is stukken duurder, maar we willen even de test wagen.

   

   We zagen ook een bidsnoer dat ook niet de gebruikelijke vorm had. Indien iemand deze vorm nog zag willen we graag even contact. O.i. is dit een eigen fabricaat van de persoon die het ons toonde.  03-08-2017 om 20:57 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  30-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Studies komen... behoorlijk tempo
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  We kregen de digitale kopie van een afschrift 1602 van de derde orde regel van de zusters Penitenten van Poperinge dank aan Guido.

  Dat wordt een kluif...

  Ondertussen is de beschrijving van de preekstoel van Sint Bertinus gecorrigeerd...

  We zijn op tempo.
  En half augustus weten we hoe onze symbolen-denk-tank onthaald is.

  Ja, inderdaad een denktank van containerformaat.  En wat doet die mijter daar?

  Ken je dat insturment?


  Bijlagen:
  IMG_5654 (Small).JPG (90.3 KB)   

  30-07-2017 om 09:26 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  28-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ga ook eens op bezoek bij onze zuster-blog

  We zijn gebeten door de studie microbe.

  Onze bijbel website zal u wellicht ook bevallen.

  Hiermee even een heenwijzing.

  28-07-2017 om 21:55 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  24-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezoek bij de vrienden van bachten de Kuype

  Een deugddoende vriendenbezoek. Dat is de korte maar volledige samenvatting van ons bemoedigend bezoek.

  We zagen onze dozen wachtend op enkele rekken meer.

  De laatste der mochicanen die zich met de bergen erfgoed bezig houden hebben de handen vol dat zie je zo. Maar hoop is voor de sector het enige soelaas...

  Wat een himalaya aan erfgoed hier droog en goed bewaard ligt te wachten is eigenlijk onvoorstelbaar. Wesley verdient de award.

  En we gaan heel graag erop in om voor hem wat reclame te make. Mensen die van oude ambachten houden op 6 augustus moet je in het mueum bachten de Kuype zijn!

  Enkele beelden van onze onvergetelijke vakantiedag.  En de onbetaalbare Antonius abt.

  24-07-2017 om 21:39 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  21-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toen we de kekr van Proven zagen op scherm..

  Toen we de kerk van Proven zagen op ons scherm toen dachten we spontaan op onze geliefde Onze Lieve Vrouwekerk. 

  Wat gaan ze van deze vertouwd godshuis maken?

  We zijn blij dat religieus erfgoed de beleidsmensen heeft gevraagd om het erfgoed niet back stage nte zetten.

  Maar we zijn niet gerust. Verschillende pogingen om de verantwoordelijken te bereiken zijn zonder resultaat.

  De schepen van cultuur riep op om mee te denken. Een mailtje is blijkbaar niet voldoende. Een antwoord bleef uit. Dit wilden we toch even kwijt voor de mogelijke toehoorder die zelf ook stappen wil zetten.Dat is onze smeulende kommer.

  Aansluitend op de intro. 

  De kerk van Proven werd indertijd gerestaureerd met aandacht voor de muren.

  Wat de muren van Onze Lieve Vrouwekerk nog verbergen proberen we hier te illustreren. Achter delambrisering zit er noge en oude krusweg. Dit zijn foto's uit het archief van Onze Lieve Vrouw met d bewijzen dat er eertijds een kruisweg was achter de huidige houten wand.  21-07-2017 om 21:32 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  09-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In voorbereiding

  We kondigden het reeds aan. We zijn volop de kennis die we hebben opgedaan aan het uitschrijven.

  Proven

  Het boek over symbolen is bij de corrector en is straks verstuurd - digitaal naar de Koninklijke bibliotheek.

  Ons kwartaalschrift 2017/4 is in de maak.

  We hebben in 2017 één boekje rond de kerk van Proven, één over de kruisbeelden, één rond Kerstmis en één respons op het artikel rond volksdeotie in het tijdschrift van plaatselijke heemkring. We graven een tikje dieper...

  Abonnement 12, -- Euro + verzending.

  mail contact
  09-07-2017 om 14:02 geschreven door Onzen Heertje  


  Tags:volksdevotie, gebed van Keizer Karel, palmtakjes, wijwater, duivelbezwering
  >> Reageer (0)
  05-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoektochten

  Zoektochten zijn in.

  Er zijn in DE BRES in Poperinge twee zoektochten gepland (5 km en 45 km.) - inschrijven 2 Euro.

  Ze hebben allebei wel een vraag of meer vragen die met onze sancteboetiek te maken heeft.

  We raden de wandeling zeker aan. De 45 km. zal ook wel kunnen als wandelaar is dat uiteraard niet meer voor iederen waggelegd. Met de fiets in zo'n weertje. Succes.  05-07-2017 om 13:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  27-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Soms, heel even

  Wanneer de drukte even voorbij is, wanneeer we even wachten op de corrector dan speuren we wel eens naar bruikbare informatie.

  We vonden op facebook Stadsarchief Poperinge (dank aan de initiatiefnemer) een foto met kapelletje. De decoder noteerde Gravendreef.

  Het nieuwe kwartaalschrift rond volksgeloof sluit naadloos aan met de uitgave van onze twee dikke boeken.

  Symbolen, betekenissen en archetype zijn de tentakels van het onderwerp - dat levendiger dan ooit - bestudeerd word. Hoe sterker we erop ingaan hoe duidelijker we zien dat er heel wat beweging zit in het studieveld.

  Volkscultuur en volkskunde werd tussen de oorlogen en na de tweede oorlog aanzien als  in fierheid de roots van onze natie en ras, ons volk bestuderen. Vaak fanatiek ging men ervan uit dat religie en godsdienst bouwde op de Germaanse basis. En - gekleurd door de overheersende religie - vond men altijd wel iets om te tonen hoe zelfs de Kelten - waarvan de kennis hoogst miniem is - werden gechristianiseerd.

  Het onderwerp is complexer dan gidsen en heemkundigen het voorstellen.

  We zijn wel blij af en toe brokstukken te kunnen verzamelen en haasten ons om aan te geven dat het immaterieel erfgoed nl. waar mensen over hun eigen aanvoelen omtrent die religie rapporteren, ons altijd boeit ook al is daar geen academisch etiket aan verbonden.

  Dit zou kunnen de huidige vindplaats zijn.  27-06-2017 om 19:44 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  23-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dank zij Herman. Twee gerestaureerde kapelletjes!

  Prima!

  We kregen twee foto's een kapelletje van Sinte Godelieve tussen Roesbrugge en Watou en een kapel in Haringe.

  STuur maar door en als je er de geschiedenis kunt bij leveren. Reuze interessant.

  23-06-2017 om 15:38 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  19-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Studienamiddag

  We planden op 19 juni 2017 onze studienamiddag in de kerk van Woesten.

  Een ideale gelegenheid want zoals we reeds aangaven was er de tentoonstelling over Jan DENYS, de trommelende beeldenstormer.

  Het is soms goed even met je twee voeten terug op de grond te komen.

  Wat dreef die beeldenstormers zover? Zijn ze wel allemaal zover gegaan. Men stelt het soms zo voor alsof er niets meer was overgebleven. Sowieso bijna zo erg als de eerste en de tweede oorlog samen. Legers vurige protestanten die maar niets liever zouden gedaan hebben dan tussen ndonkeren en klaren een pape of een katholiek te lynchen. Zeg maar naar de hel te helpen.

  En blijkbaar waren ze allemaal godgeleerden. Die zo de leer van verdiensten en genade tot in de details dadelijke genade en heiligmakende genade katechismus klaar kenden. 

  En in een schild of vriend stijl decodeerden ze wie ze voor hadden een pape-vriend of een nieuwgezinde. Het plaatje was complexer.

  Trouwens het krioelde in de Poperingse contreien van vrienden van Daten en Cie.

  De waarde van de tentoonstelling ligt in de overvloed aan prachtig beeldmateriaal. Er is nog kans om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling. Voor de begeleiding kan je op ons beroep doen. Even langs komen en we gaan mee.....

  19-06-2017 om 18:02 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  13-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze Lieve Vrouw van Sint Jan

  Het Poperings evenement dat toch al enkele eeuwen meegaat is binnenkort terug gaande. Om er vroeg bij te zijn is er al een kleine tentoonstelling in het stadsarchief.

  We zetten er al enkele fo's van op faceboek.

  Gisteren avond (12/06) is onze twee uur durende voordracht - naar Poperingse normen - behoorlijk bevrouwd en bemand doorgegaan. We kennen spijtig genoeg niet de groot-stad cultuur van stduiedagen met lezingen met gehalte. Onbekend maakt onbemind.

  Het onderwerp van de respijtkinderen is ook een delicaat onderwerp. Toerisme en imago van de stad zijn in de tijdscapsule gehuld en geuzen- en beroerde tijden hebben er schijnbaar geen impact op gehad. 

  Toch poogden we om het kind (toepasselijk) niet met het badwater weg te gooien.

  Mensen hebben verhalen nodig om iets uit te drukken waar ze omwille van het wonder toch de volle betekenis niet van kunnen vatten. Samengevat: de hemel, God, redt, redde, en zal altijd redden. Het geloof in de hoop dat liefde de hemel brengt is de basis van religie.

  13-06-2017 om 13:53 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  12-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor de geÔnteresseerden: Jan DENYS en de beeldenstorm in de kerk van Woesten

  Jan DENYS trommelde. Hij was ervoor betaald. En het sloeg aan. Het was immers welletjes.

  De hemel verkopen. Hoe kan je dat geloven?

  We hebben nog niet veel geleerd.

  Met hoevele zouden ze een lotje kopen van de Euromiljons om enkele dagen te gloven in zo'n berg geld.

  De mensen zijn zo lichtgelovig.

  In de bijbel worden nota bene de apostelen klein gelovigen genoemd.

  De beeldenstorm ging over geld, macht, verbittering, armoezaaiers, onderdrukking...

  Nog altijd zitten we met die erfzondelijke miserie.

  Iemand die de tenetoonstelling wil bezoeken. Ze staat er nog. Wil je een alternatieve rondleiding dan staan we ervoor open. Een mailtje en we regelen het met een tros zoekenden...

  Op de opening hadden we wel graag aan de inelider de vraag gesteld. Waarom ging het op dat moment. Zitten we nu al zoveel verder?

  12-06-2017 om 11:32 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  08-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mea culpa, mea maxima culpa

  Hopelijk redden we het hiermee.

  We hebben - uiteraard schuldige onnauwkeurigheid - een een paar cijfers verkeerd genoteerd in ons rekening nummer.

  We proberen het goed te praten door te zeggen dat we ons nummer praktisch nooit gebruiken. M.a.w niet zo vaak de portemonnaie van de mensen aanspreken. 

  Mager excuus...

  Omdat we niet aleen op onszelf willen denken nog even de kaft van een ander boek nl. dat van Prof. Geybels rond tradities en devoties.
  08-06-2017 om 13:44 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  15-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ceravenoten we zijn je dankbaar

  Inderdaad enkele jaren terug kregen we fondsen om onze website aan te kleden, te starten en gecontectionneerd - we hopen - zoals het hoort - aan te bieden. We hebben ons gejeund met de aangename geïnteresseerden die aan onze stand voorbijgingen.

  Het weder was prachtig en ook de omgeving van De Lovie inspireerde en verblijdde het gelukkige publiek. Naast ons NESTOR en FONKEL en nog 8 andere mochten we stand bij zijn.

  Het straalt allemaal van sociale en hogere culturele waarden. We voelden ons in een gunstig klimaat en hopen uiteraard dat er nog veel bijkomen die onze site komen bezoeken. Het ziet ernaar uit dat de cera foundation fondsen goed gebruikt zijn. Niet?


  15-05-2017 om 17:08 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  04-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Straks Poperinge ommegang

  Maandag 12 juni 2017 om 20u in de letterbeek te Poperinge wordt er een lezing gegeven over de Ommegang.

  Ommegang is een oud veiligheidsmanoeuvre van de voorvaderen. Men stapte rond het gebied om met de patroonheilige of een beschermende figuur de indringers af te weren.

  De ommegnang was op zich ook een prestige zaak, de schutters trokken mee. Daarmee toonde men zijn weerbaarheid. In de processie met de flambeeuwen, gedragen door de hoogwaardigheidsbekleders van de gemeente of stad, toonde men zijn ondergeschiktheid aan de patroon(heilige) of aan de sacramentele tegenwoordigeheid van de Allerhoogste.

  Dat Poperinge dan ook alles deed om ook zijn ommegang te hebben is niet zo vreemd. Het fenomeen van het kind dat weer levend werd is ook niet uniek...

  Maar kom, als je er iets meer over wilt weten, kom dan naar de lezing.

  Prijs: 2 Eur. Wie er de brochure wil die betaald 5 Euro.

  We rekenen erop dat U zich vooraf inschrijft om brochures genoeg te hebben.

  Storten op rekening BE72 - 9796317621 - 16
  04-05-2017 om 19:55 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  26-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Symboliek en beeldspraak

  In onze gelderen zitten we met een overaanbod van symbolen- en beeldenfreaks.

  Onze bijna 80 jarige stopte dit poëzietje in handen...

  We onthouden het de wachtenden niet. De verkoop van onze symbolenbundel is gestart.

  En we richten ons hiermee vooral tot de symbool-minnenden.

  26-04-2017 om 17:34 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  24-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Erfgoeddag 2017

  Met wat heimwee hebben we de evenementen in onze stad bezocht.

  Vijftien jaar hebben we actief meegedaan om er een dag van de erfgoedzorg van te maken.

  Met de invalshoek van de zorg voor de senioren was Poperinge op verschillende locaties actief.

  Wij waren er op achtergrond toch bij. We lieten CO7 gebruik maken van een aantal gegijzelde voorwerpen. In de dozen over reminescentie zaten kerkeboeken, bidsnoer en catechismus....

  Zo waren we er voor de 16de keer erbij.


  24-04-2017 om 10:07 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  23-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herman deed het weer
  Graag gedaan !
  Deze kapel staat in de stoppelweg tussen Restaurant Katteman en het kruispunt van de Pauw in Watou  (Stoppelweg 22).
  De eigenaars gebruiken het land en wonen wat verder in de streek .
  Vroeger stond er in de nabij van deze kapel een hofstede die is vele jaren geleden afgebroken en het kapelletje is blijven staan .
  Het werd in 1922 gebouwd en de namen staan geschreven in de binnenkant van de kapel Charles Dekeyne - Decrock en kinders Emiel Bamelis -Dekeyne die toen op het hof woonden .
  We hebben het plafond hersteld en grondige schilderwerken uitgevoerd. 
  Het lijdt geen twijfel dat we de vrijwilliger actieveling eens in de bloemetjes mogen zetten.
  Gratis werkuren. De man vraagt alleen de grondstoffen.

  Toen...

  23-04-2017 om 16:26 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  21-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mail ons

  De voorintekenprijs voor onze publicatie rond symbolen is uiteindelijk vastgesteld.

  De twee delen samen, 7 cm. Hardcover kosten 99,-- Euro.

  Een folder is aan te vragen via Mail ons hier op de website.

  In de nieuwbrief is het rekeningnummer onvolledig.

  Sorry BE72 toevoegen.

  21-04-2017 om 21:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  20-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ze hebben ons toch nog nodig

  De volgende mail was voor ons geen onoverkomelijk probleem:

  Bij de inventarisatie van een parochiekerk is een relikwie aangetroffen van Broeder Isidoor. Er is een aantal verschillende exemplaren. De kwestieuze relikwie heeft op de achterzijde een bordeauxkleurig hart (zoals centraal afgebeeld in de foto) en de tekst luidt Reliquiae Servi Dei Fr. Isidori 1881-1916 e Congr. Passionistarum – E Pulvere. Is op basis van die verschillen een datering mogelijk? Kunt u desgevallend die datering preciseren? Beleidsmedewerker Geschiedenis en Archieven - Provincie Oost-Vlaanderen - dienst Erfgoed.

  Als westvlamingen wisten we onmiddellijk wie hier bedoeld is. Dat is ons antwoord:

  De reliek is niet zo zeldzaam. Het schild is dat van passionisten.
  De relieken zelf kunnen slechts zijn van na zijn dood. Op onzenheertje.be kun je ze zeker terugvinden. Dus: een account maken op die site.
  Gewoon zoeken op reliek dan zie je er een 300-400. Op roeder Isidoor (De Loor) zie je een 30 voorwerpen. Je kunt ook zien dat het verpakte reliekje in die vorm voor vele heiligen bestaat. Er moet dus zeker op staan dat het een reliek van Broeder Isidoor is. Het kan anders even goed een andere heilige zijn...
  De stof (pulvere) waar men naar verwijst kan even goed stof zijn uit de kamer waar hij heeft geleefd. Het komt daarom niet altijd van het lijk of de kist. Het zou er anders zeker op staan. Soms heb je ook relieken die bijv. op het graf gelgene hebben of de restanten van de heilige hebben aangeraakt. Op nr. 5853 kunt ge zien dat de reliek zeker 20ste eeuw is (levensschets).

  We vragen ons nog af of die reliek in een altaarsteen zit. De bovenstaande relieken noemden reliek van Servus Dei (Dienaar Gods). Op dat moment is de betreffende persoon nog niet Heilig verklaard. Paus Joannes Paulus II heeft hem zalig verklaard in 1984. De heiligverklaring betekent dat de heilige tot de eer van de altaren wordt verheven en voor zover we hetonderzochten kan een Dienaar Gods of een Zalige niet functioneren in een altaarsteen.   20-04-2017 om 13:01 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  13-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mail ons voor de folder van ons boek

  Mailen voor de folder kan - zie rechter zijkant.

  13-04-2017 om 22:40 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  10-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1, 2, 3 start

  Het ruimtetuig staat in de steigers. Met ingehouden spanning om de timing zijn de revisoren en de spontane taaltechnicus de volumineuze ruimtecapsule aan het nakijken. Het selecte groepje uitverkorenne die de boreling embryonaal hebben kunnen zien waren opgetogen vooral omdat met dit werk de duizenden prentjes die in het stadsarchief hun onderkomen hebben gevonden in die 900 illustraties én gepubliceerd én uitgelegd worden. Prof. Hans Geybels hield eraan om op de kaft zijn duiding te geven.

  Boek van 870 blz. 2 delig. 49,50 Euro per deel. Hardcover. mail voor bestelling/folder: rechts MAIL ons. 

  1

  Symbolen zijn even belangrijk als ze oud zijn. Een symbool valt niet helemaal samen met wat het betekent, maar het scheelt niet veel. Om die reden wordt bijvoorbeeld publiek de vlag verbrand van een een land dat men wil treffen. De vernietiging van de vlag staat symbool voor het land dat men wil treffen. Om dezelfde reden kan een verloren trouwring niet gewoon vervangen worden door een kopie, zelfs al is die kopie identiek. Symbolen zijn beladen met bijzonder veel betekenis. Die betekenis kan heel persoonlijk zijn. En toch verbinden symbolen mensen. Ze bundelen overtuigingen, aanvoelen en geloof. Deze zoektocht speurt boeiend en zoekend naar de archetypen die door symbolen worden aangeraakt (Prof. Hans Geybels).

  2

  Symbolen staan voor identiteit. Tijdens een WK voetbal triomfeert of rouwt het ganse land achter dezelfde vlag. Het symbool geeft te kennen voor welk team je supportert en bij welke groep van supporters je je thuis kan voelen. Om dezelfde reden werken religies met symbolen. Religieuze symbolen verwijzen naar diepe betekenissen en ze doen iemand tot een bepaalde religie behoren. In West-Europa verliezen steeds meer mensen de banden met de eigen religie (het christendom). Het is daarom geen overbodige luxe om de symboliek herinnering te roepen. Dat gebeurt in dit werk op een eigen wijze door bindingen te zoeken en te speuren naar archetypen. Een uniek naslagwerk. (Prof. Hans Geybels).

  Het kruis gedragen, het kruis waaronder je valt, het kruis dat je kan helpen dragen, het kruis dat Jezus droeg voor ons.

  En wat betekent die driehoek? Welke geheimzinnige tekens staan in de driehoek? En dat bekende vlammend Hart dat stralen zendt vanuit de wolken.. het schip waar de zeilen van bol staan... zoveel betekenissen.

  En denk vooral niet dat al die symbolen uit de tijd van de verlichting stammen. Alsof iedereen Latijn kon, kinderen in  de plechtige communieleeftijd en de gewone gelovigen kegen Latijnse teksten en symboliek voorgeschoteld met vaak diepe symboliek en archetypische voorstellingen van de (zevenvoudige) bron van levend water.


  10-04-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  05-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een geruisloze passage

  We konden er niet zijn

  Een secretaris op krikken, een schatbewaarder met ademproblemen en .. de vele kwaaltjes en verplichtingen, zo  waren we verhinderd naar de viering voor de schenkingen te gaan die de stad voor alle schenkers aan het stadsarchief organiseerde 2016-2017.

  Onze 4 vitrinekasten en de 70 stukken erfgoed zijn ook zonder deze receptie ter plaatse.
  05-04-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  01-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scherpenheuvel - en onze

  Het was een aandoenlijk moment: het terugzien van ons zo gekoesterd erfgoed en een heus religieus erfgoedbad. In zijn eenvoud en compacte presentatie was het voor ons een quasi volwaardige studiedag.

  Receptie incluis.

  De zang van de oude liederen  en de presentatie van een Davidsfondsboek waar we de kaft al van op de blog hebben gezet toont dat we bij de goede familie zitten voor de opgang van de wetenschappers die hun schouders hebben gezet onder de studie van ons erfgoed.

  (In het nieuw?)

  Het gezegende kruid dat quasi als vervlogen, als - zoals de pastoor het zei - overwinterend, nu terug opbloeit krijgt een professioneel opgestelde tentoonstelling.

  Scherpenheuvel zal weer in het groen met tonnen kaarsen en kralenbiddende pelgrims honderden bedevaarders onthalen... een vriendelijk team vrijwilligers. We kunnen het zeggen. We hebben ze meegemaakt. Een pater en devote volunteers...  Stevig team staat klaar om de groepen bedevaarders te ontvangen.

  en hier ons "Baltje"?


  01-04-2017 om 21:24 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  24-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klad - nog enkele weken...

  Het dampt in de lente (van zweet en opluchting). We vonden in onvoorstelbare dankbaarheid een corrector voor onze meer dan 900 blz.  We staan er versteld van enerzijds hoeveel mankementjes eruit gaan en anderszijds hoe onbewust (en onbeschaamd) we altijd omgaan met onze acuraatheid.

  Nederigheid is toch zo'n schone deugd!

  Ondertussen zijn we toch al hier zeker van.

  Voor de nieuwsgierige we hebben de inhoudstafel van onze publicatie even op een blaadje gezet.

  Inhoudsopgave

  Boek I

  Deel 1: Cijfers

  - O - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 24 - 30 - 40 - 42 - 50 - 70 - 72 - 77 - 120 - 130 - 144 - 153 - 300 - 400 - 666

  Deel 2: Symboliek

  A-omega - Aangezicht - Aarde - Adam - Adelaar, zie arend . - Altaar, haard .. - Anker - Appel - Arend - Ark - Arma Christi - Arm - As - Babel - Banier - Bazuin, trompet, sjofar, hoorn - Beker, kelk, schalen. - Berg - Bliksem, donder. - Blindheid - Bloed - Bloemen, bloesem  - Boek - Boom - Bron - Brood - Caduceus - Cherubswagen, vier dieren, - evangelisten .. - Doop - Driehoek - Duif - Draak - Druiven - Duisternis - Duivel - Edelstenen - Eenhoorn - Engel - Ezel - Fluit - Fontein - Fundament - Gems - Geur, reuk, wierook - Gordel - Goud - Graal, kelk - Granaatappel, appel .. - Gras, hooi - Grot - Haan - Haar - Haard - Hand, vinger  - Handen wassen - Handoplegging. - Harp - Hart - Hel - Helm, kroon . - Hemel - Herder - Hert - Hoeksteen - Hond - Honing - Hoofd, kop - Hooi - Hoorn - Huid - Huis, tent, woning.. - IHS - Juk - Kaars - Kandelaar - Kat - Kerubim en serafim - Kerk - Kever - Kikker - Kind - Kleed - Kleuren - Knielen - Koe, rund, stier - Koning - Korenaar, tarwe, graan. - Krans - Kring, cirkel, ouroboros. - Kring, Kerk, huis van God,  - Kroon - Kruik - Kruis - Kus - Labyrint - Ladder - Lam - Lamp - Laurier - Lauwerkrans . - Leeuw - Lelie - Lendenen, heup, leden, middel  - Leviathan, draak . - Licht - Linde - Lingam - Lisbloemen, leliebloemen . - Loot - Lot, noodlot .. - Lotus - Maansikkel - Mandala - Mandorla - Mandragora .. - Mantel - Masker - Melaatsheid .. - Melk - Morgen - Morgenster - Mirthe - Myrre - Mysterieuze wezens, - geschiedenissen en voorwerpen.  - Basiliks - Dogonstam en Sirius B . - Feniks - Griffioen - Hemelwezens .. - Hippogrief . - Mandragora. - Nefilim - Schorpioen  - Naakt - Naam - Nacht - Nachtegaal - Nar - Navel, orakel  - Nemesis - Net, netvlies . - Neus - Nevel - Nijlpaard - Nimbus, aureool .. - Noach - Noot - Nimf - Obelisk - Oceaan - Octopus - Offer - Ojancanu, Noord-Spaanse cyclopen -  - Olie - Olijf - Omen - Omphalos - Omgord, omtuind  - Ondergrens, drempel . - Onthullen, Ontdekken, openbaren -  - Oog - Oogst - Ooievaar, steltloper - Oor - Oosten - Orgie, carnaval - Oude man - O(u)roboros . - Oven - Paalwoning - Paard - Pad, weg - Pad (dier) - Paddestoel - Paleis - Palm, Boom .. - Pan - Pandora - Paradijs - Parel, schat.. - Parfum, reuk – Patrijs - Pauwveren - Pegasus - Pelikaan - Pels, huid - Pijnappel,

  Boek 2

  Roos - Rots - Ruimte - Ruine - Sagittarius, boogschutter . - Salamander .. - Sandalen, schoeisel - Sarcophagus . - Satan - Sater - Saturnus - Scarabee, mestkever . - Scepter - Schaal - Schaal, weegschaal - Schaap - Schaar - Schaduw - Schapendrijver, schaapherder.. . . - Scapulier, scapuliermedaille. - Schedel - Schelp - Schat - Schepping - Schild - Schildpad - Schip, boot, vaartuig .. - Schoof, schoven, . - Schoen - Schone slaapster . - Schorpioen - Schouder - Schoen - Segment - Seizoen - Serpent, slang, draak . - Sfinx - Sieraad - Sigma - Sirene - Sisyphus - Skelet, knoken, knekels, - doodshoofd .. - Slak - Slang - Slot - Sluier - Smid - Speeksel - Speeltuig - Spiegel - Spin - Spinnen - Spiraal, curve, wervelwind  - Spinnenweb .. - Sprinkhaan - Spinnenweb .. - Sprankel - Sproke - Spuwen - Staan - Staat - Stad - Staf, roede . - Steen, rots, molensteen . - Steenbok - Ster - Sterkte - Stier - Stok - Storm - Strijders - Stroom - Struik - Styx - Swastika - Tabernakel .. - Tak - Tanden - Tarot - Tarwe - Tattoo - Tau - Taurus - Taustaf - Tempel - Tent - Terugkeer, inkeer, bekering - Theater - Titaan - Tiara, hoofddeksel, hoed . - Tijd - Tijger - Tong - Toorn, gramschap. - Toorts, fakkel, zon - Toren - Tortelduif - Touw, string, reep. - Tovenaar, magiër.. - Trapezium .. - Triangel - Trident - Trompet - Troon, kroon.. - Tsitsiet - Tuin - Tuniek -  - Twijg - Twins, tweeling . - Urne, vaas .. - Vaandel - Vaas - Vacht - Vagevuur - Vallei, dal - Varken - Vasten - Vat, recipient, schaal  - Venus - Verloren paradijs, Paradise lost. - Verlossing, bevrijding, uittocht.  - Versiering, patronen . - Verticaliteit . - Verzoeking . - Vierkant - Vijandschap  - Vingerlevitatie - Vijg, vijgenboom, Vijgenblad . - Vis - Viooltje - Virgo, maagd. - Visnet, visser. - Vlag, wimpel.. - Vleugels - Vlieg - Vlies - Vlucht, terugtrekking.. - Voertuig - Voet - Voorhangsel  - Vorm - Vreemdeling, displaced person, - thuisloze - Vrouw - Vrucht - Vulcaan - Vuur - Waarde - Waarzeggen, Pythia . - Wagen - Wal, muur .. - Walvis - Wand - Wandelende Jood.. - Water - Wapens - Week - Weg - Wereld, vlees. - Wereldas - Wereldbeeld  - Wereldziel .. - Werktuigen, techniek.. - Weven, Klos  - Wezens uit de fantasie, wezens uit - een andere wereld (Feniks . - Griffioen. - Hippogrief .. - Hemelwezens - Nefilim  - Mandragora  - Schorpioen . - Sirius B en de Dogonstam)  - Wiegen, golvend  - Wiel - Wierook - Wijn - Wijnstok, wingerd, wijngaard. . . - Wilde Man .. - Wijnzak - Wijsheid - Wilg - Wind - Wit - Woede, toorn, gramschap.. - Woestijn - Wol - Wolf - Wolk - Worm - Wortel - Woud - XP - Yin en Yang-teken. - Yoni - Zaad - Zak en as - Zalf - Zalig - Zand - Zandloper - Zee, oceaan  - Zegel – stempel  - Zegen - Zeil - Zeis - Zes - Zilver - Zon - Zonde - Zondvloed .. - Zoon - Zege, kroon, zegekrans, - lauwerkrans  - Zuurdesem . - Zout - Zuil, pijler, boomstam. - Zwaan - Zwaard, oorlog, twist, wapens. . - Zwijn, varken - Zweep.. - Parfum, reuk  - Pauwveren - Pegasus - Pelikaan - Pels, huid - Pijnappel, -  -  Het wordt dus meer dan 950 blz. in twee delen, vol met 900 illustraties uit de vlijtprentjes en wat we in de volksmond kerkeboekprentjes noemen.

  Ze dienen als voorbeeld voor de symboliek die we proberen te illustreren en te duiden.

  Geen spek voor iedere bek, maar wel een berg aan informatie. Alles samen zo wordt gepland voor een democratisch prijsje. Meer info via ons mailadres (rechts onder deo gratias). De voorintekenprijs wordt binnenkort gepubliceerd.


  24-03-2017 om 10:41 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  20-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tentoonstelling

  Het is zover. 

  We kregen een telefoontje om de plechtige communiestrik te localiseren.

  Het  nummer en de locatie bij aflevering konden we onmiddellijk traceren.

  Wie die strik wil zien moet naar de tentoonstelling. 

  Ter gelegenheid van die expositie wordt een boek uitgegeven van het Davidsfonds.

  Prof. Geybels die ons hielp bij de herbestemming van onze verzameling is deskundige  inleider van het werk.

   


  Klik hier

  20-03-2017 om 11:32 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  06-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Plannen

  Met het zicht op de algemene vergadering zetten we de deur naar de toekomst even op een kier.

  Reeds verschillende meldingen lieten zien dat we druk onze iconografische data wilden promoten. Een stapel beelden van etteleijke duizenden passeerden reeds de scanner.

  Dit bood de gelegenheid om te dromen over de vormgeving, de symboliek en nog veel meer.

  Vooral de SYMBOLEN, BETEKENIS en ARCHETYPEN dartelden in de horizon van onze verbeelding. De skyline is proppensvol... We lieten een klad out-print naar pumbo.nl gaan en... 

  Het is nu aan het kritisch oog om de correctie voor een voorlaatste (wellicht meerdere) lezing (en) aan te vangen.

  We plannen een tweedelig werk van meer dan 900 blz. De kostprijs zal ergens tussen de 80 à 90 Euro moeten zijn. Althans dat is onze eerste schatting. Gekartonneerde kaft. Gezien het aantal blz. in twee delen. Tegen de 1000 afbeeldingen van religieuze prenten met commentaar rond de symboliek.

  De originele beelden zijn ondergebracht in het stadsarchief.

  Verzamelaars mogen voorstellen doen om de dubbele aan te schaffen. Een mailtje wordt zeker beantwoord. De verzameling prenten is te raadplegen mits account op de website. Zie linker kolom op de blog.
  06-03-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  21-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat slaept gy?

  Van onze Vlaams-Franse vriend kregen we een prent om je aan te vergapen. Nu we het illustere jaar van de beeldenstorm al wat aan het verlaten zijn kregen we deze al gedeeltelijk opgeloste puzzle toegestuurd. Hij dacht op de Hebreeënbrief van Paulus en gelijk heeft. We vergapen ons aan zijn kennis Nederlands.

  Hebr. 9: 24
  Nieuwe Bijbelvertaling:
  24 ​Christus​ is immers niet binnengegaan in een ​heiligdom​ dat door mensenhanden is gemaakt,
   in de voorafbeelding van het hemelse ​heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit.
   
  Statenvertaling (ten tijde van de geuzen)
  24 Want ​Christus​ en is niet ingegaen in het Heylichdom dat met handen gemaeckt is, 
  ’t welck is een teghen-beeldt des waren, maer in den hemel selve, om nu te verschijnen voor het aengesichte Godts voor ons.
   
  Le TOB (Traduction oecuménique)
  Ce n'est pas, en effet, dans un sanctuaire fait de main d'homme, simple copie du véritable, 
  que Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu.
   
  Gapen is voor ons Vlaams taalgevoel = luiaard zijn
  Iedig sit gy gaeptgy volgt u drift en lusten: - Gy dan niet anders soekt als u vermaek en vreugt; En gy in ledigheyd verquist u tijd en jeugt.
   
  De Franse taal heeft een interessant omschrijving Baillir, bouche bèe. 
   
  Het is een document dat volledig ligt in de lijn van de idee van de protestanten tegen het pasdom zoals je ziet in de tekst die de tekst weergeeft in handscrhift.
  Proficiat Philippe.
  21-02-2017 om 11:04 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  20-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Originele puzzle

  Een echt spitsvondige sympathisant gaf ons de oplossing van een raadsel om er u aan te vergaepen.

  Dit is het oorspronkelijk document.

  Een heus woordenraadsel.

  Inzending van een heuse Vlaams-Franse vriend.

  De kaft van het boek waarin de uitleg staat van de zin die bedoeld is zie je hier.

  De oplossing geven we morgen.  20-02-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  14-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nu eens de omgekeerde wereld

  Doorgaans is de vraag naar ons gericht en dan jeunen of generen we ons in ons opzoekingswerk.

  Nu we zelf twijfelen vragen we het eens aan onze achterban...

  Toen we een (voorlopig) laatste stapel prentjes inscanden vonden we en prentje van de Heilige Simon. Er bestaan boeken genoeg om te zoeken wie het is. Minder is de kans dat je weet waarom die precies daar vereerd werd of zijn beeltenis daar stond.

  Zo is het met onze probleem  prent. Deze Heilige Simon zou als beeld in de kerk van Oostvleteren staan. Staat die er nog? Is die bij de brand verdwenen? Waarom werd die in Ooostvleteren vereerd?

  Na zelf grondig te hebben nagekeken vinden we dat cliché B59510 (1944) een beeld op het orgel toont van Simon de Ijveraar: een van de apostels. Sint Bertinus Poperinge blijkt dus niet het enig orgel te zijn waar de apostelen zijn afgebeeld.

  Hiermee is het hoofdbestanddeel van onze vraag beantwoord. Is er nog een spoor vaeeht beeld? Is het beeld eventueel gered (verloren in de brand van 22/23 december 1977)? Wanneer is het prentje verspreid? Waartoe?

  Het prentje dat we hebben is gemaakt voor de brand. Het is dus hier wellicht omwille van de apostolische achtergrond afgebeeld op die prent. Weet iemand iets meer?

  Er zijn uiteraad nog figuren waar men op Simon kan denken: Somon van Cyrene en Simon, de latere Petrus. Onnauwkeurige lezers hebben het soms over Simeon en Anna. De bejaarde mensen die bij de opdracht van Jezus in de tempel waren. Simeon is niet Simon...

  14-02-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  09-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitgewuifd

  In onze verzameling prentjes zien we vaak afscheidsprentjes van missionnarissen die overzee vertrokken naar het missieland. We kunnen veronderstellen dat zo'n afscheid voor de familie een aandoenlijk zakdoekwuiven was.

  Stilletjes zal die zakdoek wel af en toe een dubbele functie hebben gehad.

  We twijfelden om deze aanbreng zo te formuleren, maar waarom we het toch doen?

  Omdat het toch ergens de voering van ons binnenste raakt wanneer we het restant van onze dubbele boeken zagen opdoeken. Inderdaad de rest, de kleine rest (dubbels), werd met de massa boeken van de BIB Poperinge te koop aangeboden ten voordele van BIB Poperinge. Een miniem aandeel wel te verstaan..

  Wuiven hebben we gedaan naar Thomas van Aquino's Latijnse volzinnen, het Theologisch woordenboek in drie delen en een grote hap van oude kerkboeken, missaals, een brevier en gebedenboeken van de vorige eeuw.

  Wat de BIB met de restanten gedaan heeft is de verantwoordelijkheid van het stadsbeleid omdat we ze geschonken hebben... figuurlijk valt hier het doek over de materiele droom, maar NIET over wat er in wolken aan het rijpen is.

  We naderen de 1000 blz in een boek over de symbolen in de religieuze prentenwereld. Gepland 2018. Er wordt dus zeker nog in 2020 over Onzen Heertje gecommuniceerd.

  09-02-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  05-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mariale vredesvaart

  We moeten hernemen - foto's verwijderd - ?

  Toen we de cd-roms over de kapelletjes van de dorpen hebben uitgegeven beseften we dat er heel wat onderscheiden vormen van kapelletjes bestaan (gevelkapelletjes, veldkapellen, boomkapelletjes n .. schouwkapelletjes. Nu we nog eens 750 prentjes hebben bijgevoegd constateren we nog te hebben bijgeleerd.

  Er valt altijd wel wat te melden. Al was het maar waar tante jeannetje - de tante van onze secretaris - haar suitekleren haaalde.

  Onze ontdekking blijkt in de lijn van wat tante jeannetje moest ervaren. Alle gebruiken, mode en coustumen  zijn heel vaak vergelijkbaar.

  Zo blijkt er in de loop der jaren een gebruik gelanceerd te zijn op de voorgevel van het huis een Regnum-Mariae-kapelletje te hangen. Bij de Mariavereerders kent men ze wel. Ze hingen in de buurt van het huisnummer en hadden een M+, een "m" met een kruisje boven de golving van het dak.

  De dorpspastoors of medepastoors hebben de verspreiding van hebben aangewakkerd. We herinneren ons o.a. dat er in Proven heel wat dergelijke kapelletjes zijn aangebracht. Ook Poperinge heeft er meerdere. Hetzelfde fenomeen van gezamelijke verspreiding waren de kapelletjes van de BJB. Ook die kapelletjes werden gepromoot. In de studies worden die dan de pijlkapelltjes genoemd omwille van hun vorm.

  In de digitalisering vonden we de de promotor van die Regnum-Mariae-kapelletjes

  Het was inderdaad E.H. Fernand Mariën (1908-1978), de directeur van het klooster, die de bewuste kapelletjes op de markt bracht. Zijn werkplaats was gelegen achter zijn woonst in de huidige Pastoor Lambertzdreef. Het bedrijfje noemde Regnum Mariae. Technische hulp ontving hij van zekere Michel de Wouters d’Oplinter en administratieve hulp van mevrouw Rosa Verbiest uit Wijgmaal. Hij gaf eveneens een 3-maandelijks tijdschrift uit, Corona Contact, dat de devotie tot Maria cultiveerde.

  Deze typische kapelletjes met gekleurd gipsen mariabeeld werden doorheen het ganse land verkocht, zelfs in het buitenland. De kapellenactie verliep in twee stadia. Eerst was er een propagandazondag in de plaatselijke kerk, waar men na de mis kon inschrijven op zijn exemplaar. Een maand later volgde dan de plechtige wijding en de overhandiging van de kapellen. Regnum Mariae bood de kapellen gratis aan maar vroeg aan iedere intekenaar een vrijwillige bijdrage in de kosten.
  Fernand Mariën was met de kapellenactie reeds begonnen toen hij nog onderpastoor was in Jette (1941-1955). Hij ging toen ook prediken in de vele kerken van het Vlaamse land, ondermeer in Tildonk. Hier stond de betrekking van directeur van het klooster vacant, hij was goed in talen, verkreeg de job… en kwam op die manier in Tildonk terecht.


  Aanvankelijk was het kapelletje gratis als je het aan de voorgevel bevestigde. Het exemplaar dat als voorbeeld op internet te vinden is wijkt wat af van hetgeen hier in de streek meer te zien is. Het is echter vanuit de zelfde bewogenheid verspreid.

  Het fenomeen kreeg de naam vredesvaart. Op de website kan je de prentjes die toen werden verspreid bestuderen.

   (zie account 17001754, 17001752, 17001794)
  05-02-2017 om 09:56 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  26-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mariale vredesvaart - Regnum-Mariae-kapelletjes

  Toen we de cd-roms over de kapelletjes van de dorpen hebben uitgegeven beseften we dat er heel wat onderscheiden vormen van kapelletjes bestaan (gevelkapelletjes, veldkapellen, boomkapelletjes n .. schouwkapelletjes. Nu we nog eens 750 prentjes hebben bijgevoegd constateren we nog te hebben bijgeleerd.

  Er valt altijd wel wat te melden. Al was het maar waar tante jeannetje - de tante van onze secretaris - haar suitekleren haaalde.

  Onze ontdekking blijkt in de lijn van wat tante jeannetje moest ervaren. Alle gebruiken, mode en coustumen  zijn heel vaak vergelijkbaar.

  Zo blijkt er in de loop der jaren een gebruik gelanceert te zijn op de voorgevel van het huis een Regnum-Mariae-kapelletje te hangen. Bij de Mariavereerders kent men ze wel. Ze hingen in de buurt van het huisnummer en hadden een M+, een "m" met een kruisje boven de golving van het dak.

  De dorpspastoors of medepastoors hebben de verspreiding van hebben aangewakkerd. We herinneren ons o.a. dat er in Proven heel wat dergelijke kapelletjes zijn aangebracht. Ook Poperinge heeft er meerdere. Hetzelfde fenomeen van gezamelijke verspreiding waren de kapelletjes van de BJB. Ook die kapelletjes werden gepromoot. In de studies worden die dan de pijlkapelltjes genoemd omwille van hun vorm.

  In de digitalisering vonden we de de promotor van die Regnum-Mariae-kapelletjes

  Het was inderdaad E.H. Fernand Mariën (1908-1978), de directeur van het klooster, die de bewuste kapelletjes op de markt bracht. Zijn werkplaats was gelegen achter zijn woonst in de huidige Pastoor Lambertzdreef. Het bedrijfje noemde Regnum Mariae. Technische hulp ontving hij van zekere Michel de Wouters d’Oplinter en administratieve hulp van mevrouw Rosa Verbiest uit Wijgmaal. Hij gaf eveneens een 3-maandelijks tijdschrift uit, Corona Contact, dat de devotie tot Maria cultiveerde.

  Deze typische kapelletjes met gekleurd gipsen mariabeeld werden doorheen het ganse land verkocht, zelfs in het buitenland. De kapellenactie verliep in twee stadia. Eerst was er een propagandazondag in de plaatselijke kerk, waar men na de mis kon inschrijven op zijn exemplaar. Een maand later volgde dan de plechtige wijding en de overhandiging van de kapellen. Regnum Mariae bood de kapellen gratis aan maar vroeg aan iedere intekenaar een vrijwillige bijdrage in de kosten.
  Fernand Mariën was met de kapellenactie reeds begonnen toen hij nog onderpastoor was in Jette (1941-1955). Hij ging toen ook prediken in de vele kerken van het Vlaamse land, ondermeer in Tildonk. Hier stond de betrekking van directeur van het klooster vacant, hij was goed in talen, verkreeg de job… en kwam op die manier in Tildonk terecht.

  Aanvankelijk was het kapelletje gratis als je het aan de voorgevel bevestigde. Het exemplaar dat als voorbeeld op internet te vinden is wijkt wat af van hetgeen hier in de streek meer te zien is. Het is echter vanuit de zelfde bewogenheid verspreid.

  Het fenomeen kreeg de naam vredesvaart. Op de website kan je de prentjes die toen werden verspreid bestuderen.

   (zie account 17001754, 17001752, 17001794)

  Deze afbeelding is genomen in Poperinge (Boeschepestraat). De "m" met het kroontje of het kruije is zoals bij de meeste exemplaren al verdwenen.


  26-01-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  22-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kaal, maar niet troosteloos

  Niet alleen oude mensen raken kaal.

  Kaal worden of kaal zijn betekent niet dat je de haren uit je schedelhuid hebt gekrabd.

  Toch is ons kaal geworden lokaal een aparte ervaring.

  Tegen de 300 bananendozen zijn de deur uit gegaan..

  en heel wat gipsen figuren werden over de drempel gedragen....

  Maar onder de schedelhuid daar is intussen een heuse databank exponentieel aan uitgroeien. Onze zusters zorgen voor de materiele bestendiging. We dokteren aan de intensieve toegankelijkheid van het immateriele component. Immatiereel is uiteraard niet het woord dat de gehele lading dekt.

   

  Er hangt heus wel een prijskaartje aan vast.

  Het is volledig in de lijn met met de boodschap van ons zingevingsverhaal. Hemel en Het nabije of op-handen-zijnde Tijk Gods is reeds  en nogniet. 

  22-01-2017 om 13:33 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  15-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We wuiven de heiligen na...

  Ons verhaal is niet af, onze job herbegint

  Deze morgen wuifden we met gemengde gevoelens ons laatste voer uit.

  Het lijkt op de oogst van het veld dat in de graanschuur wordt gevoerd.

  De melkauto moet dienen om bachten de kupe in dé west-vlaamse schuur terecht te komen.

  Pasen beginnen ze daar met hun dorsbeurt. We checkten bij de bestuursverantwoordelijke hoe het in 2017 verloopt. Ze stellen hun openluchtmuseum open van Pasen tot oktober. We gaan er zeker eens op bezoek....

  Onze job zal vanaf heden bestaan in het verder uitpluizen van, bewaren en benutten van de graanzolder (resultaat van onze oogst) die we hebben opgebouwd. Al onze depots zijn ervan verwittigd, als over geheel België, en wie weet Frankrijk of Nederland tentoonstellingen zijn waar ze erfgoedstukken willen ontlenen om publiek tentoon te stellen dan kunnen ze geïdentificeerde stukken aanduiden en opvragen. De voorwaarden zijn door onze dochter-depots te bepalen.

  Ons portaal staat open. Wij  worden virtueel meer landenpunt.

  De eerste megaopdracht wordt de 1500 prentjes die nu al uitgesorteerd zijn toe te voegen aan onze databank.  15-01-2017 om 21:04 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zo snelle reactie dat we het niet mogen nalaten te publiceren - sorry, copy paste.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Beste allemaal,

   

  Het weer is er naar, maar ik ben een beetje triest,

  een monument gesloten, een zoveelste laatste pagina die omgedraaid mag worden.

  Het werk van mensen met een echte ziel voor ons erfgoed,

  ik dank je in naam van de Vlaamse gemeenschap.

   Er was eens de eerste keer dat ik er langs kwam,

  of moet ik uit respect zeggen, mocht langs komen.

  De volgende bezoeken, waren telkens een beetje thuis komen,

  denken komt het allemaal wel in orde?

  Tot voorlopig slot vandaag het laatste stapje naar het afsluiten,

  een gulden tijd afsluiten, om een ander tijdvak in te stappen.

  Mannen en vrouwen van “onzen heertje” laat een magere troost zijn,

  maandag maken wij een selectie klaar voor de eerste tentoonstelling.

  Als het stiekem moet,

  ik steek er minstens één onderdeeltje in van Poperingen!

  Ik blijf er bij dat al die ontmoetingen met de makkers van ginder,

  van mij een dankbaar en blij mens hebben gemaakt,

  waarvoor dank!

  Ikke, Jan, je weet wel, Dierckx,

  een beetje vriend!

  15-01-2017 om 18:08 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  06-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omer stelt tentoon

  We zijn het aan onze weldoeners verplicht. Omer in Miskom heeft onze dozen al voor een groot stuk uitgepakt en heeft de wijwatervaatjes aan de kant gezet om er een bezienswaardige tentoonstelling van te maken.

  We kondigen aan:

  Januari 2017 kan je de wijwatervaatjes gaan bezichtigen in Lersbeek-Miskom

  .  06-01-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  05-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Permanent digitaliseren

  In de opruiming vonden we nog naar schatting 1000 prentjes waar we even mee zoet zullen zijn.

  Eerst nakijken of we ze niet hebben, dan...

  inscannen

  beschrijven en klasseren

  We hebben er nu zeker al 500 gescand, maar de beschrijving zal nog een stuk tijd opeisen.

  Altijd weer is het boeiend ontdekkingen te doen.
  We vonden terug het bewijs dat al eens bovenkwam van de Cornelius broederschap in Onze Lieve Vrouw. De mooiste illustratieve vondst is de erekaart van de Poperinse scholen. We konden eruit opmaken dat die kaarten in de Penitenten zeker een tijdje in het Frans werden verschaft. Op de rugzijde schreef men (de school?) de resultaten van de leerling(e)... 

  05-01-2017 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  02-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stilaan zijn we bang dat we zullen vergeten hoe het er uit zag

  Het behangpapier in ons huisje (trommelaarstraat 15, Poperinge) was indertijd al zo sprekend erfgoed gerelateerd dat het belangrijk genoeg was om voor de tentoonstelling Ongelooflijk  te worden gefotografeerd op de vooravond van het notarisbezoek voor de verkoop deden we nog eens eens (!!) de rondemet het  fototoestel in aanslag.

  Het ademt inderdaad het voorlaatste kwart 19de eeuw.

  t bezoek van onze laatste afnemer viel wat tegen. Maar het wordt hernomen. Omdat we het hadden voorgesteld als laatste rest dacht de man dat hij het met zijn wagentje zou kunenn meekrijgen. De helaasheid der dingen... na de 300 bananendozen, die reeds naar Scherpenheuvel en Kiskom trokken,  stonder er nog een kleine dertig klaar, 44 kaders en een voetbalploeg grotere heiligen.....


  02-01-2017 om 21:48 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stilaan zijn w ebang dta we uzllen vergeten hoe het er uit zag

  Het behangpapier in ons huisje 5trommelaarstraat 15, Poperinge) was indertijd al zo sprekend erfgoed gerelateerd dat het belangrijk genoeg was om voor de tentoonstelling Ongelooflijk  te worden gefotografeerd op de vooravond van het notarisbezoek voor de verkoop deden we nog eens eens (!!) de ronde fototoestel in aanslag.

  Het ademt inderdaad de voorlaatste kwart 19de eeuw.

  Het bezoek van onze laatste afnemer viel wat tegen. Maar het wordt hernomen.Omdat we het hadden voorgesteld als laatste rest dacht de man dat hjij het met zijn wagentje zou kunenn meekrijgen. De ehelaasheid der dingen... na de 300 bananendozen stonder er no een kleine dertig klaar, 44 kaders en een voetbalploeg grotere heiligen.....

  02-01-2017 om 21:44 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  23-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herbestemming

  Het maakt ons vaak ook blij dat in ons herbestemmingstraject ook hergebruik is ingeschreven.

  Zo hebben we via Annie Mooren, een van onze vaak terugkerende schensters, de kloostergrot in Reninge kunnen herbe-Onzelievevrouwen.

  Via Herman Dambre uit Kemmel is het heel dankbaar hem te mogen helpen met meerdere dubbels om zijn uitenemend werk van het herstel van ons religieus erfgoed met name de veldkapelletje te ondersteunen. Herman het is prachtig werk dat je levert.

  Hou ons op de hoogte dan kunen we af en toe en woordje plaatsen over uw niet genoeg gelauwerde bezigheid. Een vakman die zijn prestaties gratis levert, enkel het gebruikte materiaal wordt in rekening gebracht. Zo zijn ze zeldzaam, maar ze zijn er!  23-12-2016 om 13:18 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  20-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beelden afvoer.. naar restauratie opleiding

  De kunst academie, Anderlecht (abka) bracht ons een gewaardeerd bezoek. In hun opleiding vonden ze het best interessant om oefenbeelden binnen te krijgen.

  Voor ons een oplossing voor het delikate probleem van de toevlucht van de beschadigde exemplaren.

  De Heer Guido Van Vliet was stipt in onze stilaan gepluimde depot. 

  Het is best behoorlijk druk voor het ogenblik. Door de tegenvaller waarbij het Museum Vaals in het drielandenpunt ons niet kan bedienen. Het resterende erfgoed waar ze optie voor hadden genomen om het te komen ophalen kunenn ze niet herbergen omdat ze een van hun kapellen moeten ontruimen.

  We zitten hierdoor met een driehonderd stukken die nog worden herbestemd.

  We voelen sterk mee met hun probleem omdat we zelf ook weten wat dergelijke verdicten betekenen .....  20-12-2016 om 22:42 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  11-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.10 jaar Letterbeek

  Het stadsarchief en de BIB vierden hun tinnen bestaan.

  Het komt ons niet zo ambitieus voor als kennis- en als archieftempel het verleden zomaar uit te vegen.

  Het stadsarchief en de BIB bestaan al langer..  Wat het archief betreft zijn we zelf door de vaderen goed bedeeld. Het mag ook gezegd dat in die tijd er ook aandacht was voor de archieven van de verenigingen. 

  Symbolisch begraafden ze een status memorandi bij de afsluit van hun TINNEN jubileum.

  Onzen Heertje deed een duit in de container door een symbolisch voorwerp te deponeren. De catalogus van 2011. Het boek toont meerdere stukken uit de meer dan honderd voorwerpen uit onze verzameling die in de tentoonstelling ONGELOOFLIJK in Kortrtijk ten toon werden gesteld.

  Onze secretaris verzorgde ons deel van eht protocol.  11-12-2016 om 16:01 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.10 jaar Letterbeek

  Het stadsarchief en de BIB vierden hun tinnen bestaan.

  Het komt ons niet zo ambitieus voor als kennis- en als archieftempel het verleden zomaar uit te vegen.

  Het stadsarchief en de BIB bestaan al langer..  Wat het archief betreft zijn we zelf door de vaderen goed bedeeld. Het mag ook gezegd dat in nu in onze tijd aandacht is voor de archieven van de verenigingen. 

  Symbolisch begraafden ze een status memorandi bij de afsluit van hun TINNEN jubileum.

  Onzen Heertje deed een duit in de container door een symbolisch voorwerp te deponeren. De catalogus van 2011. Het boek toont meerdere stukken uit de meer dan honderd voorwerpen uit onze verzameling die in de tentoonstelling ONGELOOFLIJK in Kortrtijk ten toon werden gesteld.

  Onze secretaris verzorgde ons deel van het protocol.

  We willen bij die gelegenheid nog eens onderlijknen. Onze Heertje is NIET begraven. We overleven digitaal en virtueel.    11-12-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  10-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kranten

  En de devotionalia halen steevast de pers voor het ogenblik.

  Norbert Verroye, onze vrijwilliger, public relation wordt vanut zijn charismatische presence door de reporters bestookt.

  Dit keer in het Nieuwsblad.

  POPERINGE - 

  Het erfgoedlandschap van Poperinge is volop in beweging. Meer dan 37.000 religieuze stukken van Onzen Heertje werden weggeschonken, waaronder een zeventigtal stukken aan het stadsarchief dat ook een schenking krijgt van voetbalclub KFC Poperinge.

  We werden al bij heel wat rubrieken geklasseerd nu komen we in de lade van de voetbalclubs, 't is begonnen bij verzamelaars van autootjes. 

  Enkel een randcorrecties. Er is al een schenking aan stad gebeurd vroeger die nu bij het grote pakket is genoemd. Als kenner van de boetiek heeft Norbert alle getallen goed doorgegeven.

  Naast de 73 stukken naar het stadsarchief zijn vroeger de 12,5 m. prentjes ook in het stadsarchief terecht gekomen.  10-12-2016 om 12:55 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  07-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aankondigingen en.. studiebezoeken

  We duimen voor de collega uit Voormezele met zijn honderden kerststalletjes.

  Ons bezoek hebben we in de annalen vastgelegd met het gebed tot alle lieve heiligen opdat de erfgoedsector met meer clementie  deze unieke verzameling zou counteren.

  Please!

  Waar ter wereld is er zo'n beeldmateriaal bewaard rond toch wel een van de sterke materiele en immateriele erfgoeddinges uit de nevel der tijden.

  Om hetzelfde erfgoed item willen we het hebben 15 december om 20u00 in de Letterbeek, Veurnestraat 71, Poperinge.
  We nemen een overzicht door van de achtergrondne bij het kerstfeest.

  De presentatie is gratis aangeboden door Onzen Heertje.

  07-12-2016 om 20:41 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  29-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Einde tien jaar tentoonstellingen in de Onze Lieve Vrouwekerk

  Arme mensen hebben niets. Ze kunnen enkel hun haveloosheid etaleren.

  De laatste tijd ontdekten we wat een rijkdom we wel bezitten. Op onze site hebben we 7244 + 4596 + 16102 + 26151 = 54.093 sporen - digitale items van wat er allemaal eens driedimentioneel tot het erfgoeddepot behoorde.

  Het is in degeest van Nelson Mandela's o.i. beste topic. We zijn wel in gevangenis maar ze kunnen ons onze overtuiging niet afnemen. We kunnen niet klagen. We zijn niets afgenomen. Ze hebben het allemaal gekregen en .. de geïnteresseerde bezoeker kan het nog allemaal zien.

  We sloten vandaag met de stille trom de tentoonstellingen in de Onze Lieve Vrouwekerk. We hebben er nooit een cent receptie gekregen of zelf aan gespendeerd.

  Inderdaad. Sorry voor de laatkomers. We zijn enkele dagen te vroeg met de afsluiting .

  De vier vitrinekasten die we in de tien jaar hebben gespaard - dank U cerafoundation, Nationale loterij en structurele en verenigingssubsidie van de stad - komen in het stadsarchief terecht.

  Hier enkele foto's van de vlotte transactie.

  De stad vroeg de voorkeurbehandeling en wou de Poperinge gerelateerd voorwerpen. We hadden ze allemaal oordeelkundig ingepakt en zo kregen ze 73 voorwerpen.

  Pastoor van Ars keek toe.

  29-11-2016 om 18:17 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  25-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pers 2016

  We kwamen in de pers. Iedereen kan onze fiere tachtiger zien in een artikel dat zowel in het Laatste Nieuws als in de Krant van Westvlaanderen verscheen. Met dank aan Christophe Deconinck.

  De brave man liet ons het artikel lezen en we vulden aan, maar de redactie had al een klad gekregen en.. de verbeteringen vielen door de mazen van het net (een net heeft inderdaad twee functies en bijhouden en lozen van wat men niet  nodig acht.)

  Eerst en vooral Scherpenheuvel-Pelgrim heeft een oordeelkundig uitgezochte hoeveelheid met het net gecapteerd o.a. alle penningen (medailles) geïnvetariseerd en online, in de muntmappen. In tweede instanties hebben alle doosjes met kleine voorwerpen...  enz.

  In Lersbeek Miskom volksdevotie Vlaaderen zijn meer dan 150 bananendozen en losse kaders toegekomen, voor we Museum Vaals uitnodigen hebben we een mini-verkoop geörganiseerd waar we ook nog in de rand mensen van de kunstacademie en mensen die meubilering konden gebruiken hebben bedacht.

  De rest wordt geschonken aan het museum Vaals op het drielandenpunt.

  Vooraf zijn 63 voorwerpen voorbestemd voor Poperinge. Alle prentjes - 12m50 - zijn vroeger met drie rubrieken boeken in het stadsarchief gegegeven.

  In de tijdscapsule Poperinge komt een voorwerp van Onzen Heertje. Je kan op ons stemmen in de BIB te Poperinge. De krant heeft hier ook een zifting toegepast we staan niet in het artikel...  Nu, niemand is perfect, nobody is perfect and I am nobody.
  25-11-2016 om 23:01 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  18-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is zo ver

  Zaterdag en zondag

  doen we iets wat we niet graag doen

  We verkopen dubbels

  Alle enkelvoudige stukken zijn als schenking vertrokken naar Scherpenheuvel-Pelgrim en volksdevotie in Vlaanderen-Miskom. Enkele dubbels werden geregistreerd verkocht ten voordele van het onderhoud van de databank van de 7199 voorwerpen, 26152 prentjes en de 4581 penningen die digitaal te zien zijn op http://onzenheertje.be.

  Enkel 19/11 en 20/11/2016

  van 13u00-15u00

  in de  Trommelaarstraat

  Het museum Vaals is uitenodigd om als derde museum de resterende voorwerpen te komen halen.
  18-11-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  12-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.November - herfst - winterslaap - oogst

  Het is de maand van de mijmeringen.

  Het is het moment van de vreugde om de oogst, het vieren van de incubatie van rijpende dromen, nieuwe jaarplannen. 

  Het is de tijd om het zaad te kiezen voor de volgende zaaitijd.

  We dromen verder van leerzame verhalen om de devotie van onze voorouders te begrijpen. We blijven het decor, de inspiratie en de inzet open te leggen opdat de jeugd en de moderne mens zou beseffen wat een gedrevenheid, eerbied en ontzag er gebundeld was in de eenvoud van het religieus aanvoelen van de voorouders.

  In de toekomst zal onze tijd  gevuld zijn met meer digitaal bezig zijn.

  Alleen iconografisch papieren materiaal - prentjes - wordt nog aanvaar en in het SAP gedeponeerd.

  Die in onze dubbele boeken wil komen sprokkelen. Welkom zaterdag en zondag 19-20/11/2016

  Ondertussen geraken onze lokalen stilaan ledig. Zaterdag en zondag hopen we nog wat extra dubbel materiaal aan de vrouw of de man te brengen van 13u00 tot 15u00. We verkopen dit afgevoerd materiaal want de digitale weg is zo niet even duur dan toch duuurder dan de weg die we gegaan zijn. We kunnen dus best een euro gebruiken.

  Ondertussen zijn onze penningen bijna 5000 in Scherpenheuvel. Enkele dubbele liggen te koop.

  En onze vrijgevigheid heeft ook deze cubelight aan Scherpenheuvel-Pelgrim gegeven.

  Ondertusen verscheen op http://www.museumvoorvolksdevotie.be/411287716 onze schenking aan het Volkskundemuseum (scrollen tot onderaan bij de aanwinsten!).

  Omer deze online melding deed ons deugd.

  12-11-2016 om 18:07 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  05-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jan deed 1000 km. om ons religieus erfgoed te redden

  Jan deed het.


  Om het leeuwenaandeel van de voorwerpen uit Onzen heertje in de nieuwe site te brengen heeft Jan met zijn kamper en bijbehoren 1000 km. transport verzorgd.

  De leeuw van Tunrhout heeft de geknipte capaciteiten om de transactie te counteren.

  Vroeg opstaan, plannen en vooral geen nutteloze onderbrekingen. Getimedde koffiepauze, prikkelde aanwijzingen en opdrachten, maar vooral to the point.

  Binnen het geplande uurrooster was de klus geklaard. We schrijven niet in kannen en kruiken want de koffiezet was precies op de geplande moment klaar en voor de rest deed Jan deed, de eenzame piloot, het traject als BOB, zoals trouwens zijn gezellen geen tijd verloren aan bedwelmend vocht.

  We hebben voor ons transitie project nog geen naam. Maar het vordert traag maar zeker. Stap voor stap... Onzen Heertje vzw en zuster Scherpenheuvel-pelgrim.

  De afgevoerde stukken komen eerlang geregistreerd te koop.

  We zochten nog een museum voor de erfgoed stukken die niet zomaar op de rommelmarkt mogen geraken en misschien lukt het ons. 

  05-11-2016 om 22:05 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  02-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruisenverzameling Dirk Claerhout

  Via KADOC en CRKC was Dirk verwezen naar ons kenniscentrum.

  Het komt niet slecht uit nu we aan onze winterslaap beginnen. De rest van het verhaal is voor intimi.

  Zoals we in de inleiding van ons kwartaalschrift schrijven is het inderdaad hartversterkend te zien dat een streekgenoot het aandurft een religieuse verzameling op te zetten. Hou moed Dirk en Vale!

  Een lovend woordje voor de gemeente die er zijn schouders heeft onder gezet om er iets indrukwekkend van te maken.

   

  Op de achtergrond de initiatiefnemer: Dirk Claerhout.

  02-11-2016 om 17:22 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  22-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wandplaten

  In de transactie voelen we dat we inderdaad reeds heel veel uit handen hadden gegeven.

  Je leest niet dat we in deze laatste fase het niet nog sterker voelen dan de vorige aderlatingen. We hopen dat alle begunstigden wat we hen schenken met zorg zullen aan de toekomstige generatie doorgeven.

  Nu we ook constateren dat de nieuwe begunstigden telkens weer de mooie stukken die al beschikt waren ook wel graag  bij hen hadden zien toekomen  verheugen we ons dat de waarde van de voorwerpen hen zal motiveren om ze permanent te bewaren.

  We denken dan speciaal op de wandplaten die we nog voor de registratie aan het schoolmuseum in Ieper schonken. De reeks Speybrouck - tekeningen die we uit onze schooltijd herinnneren.

  De didactische platen van toen waren op zich duidelijk en duurzaam. Een speciale reeks ligt ons na aan het hart.  22-10-2016 om 14:56 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  15-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezoek met aankondiging

  Een fervente verzamelaar bewogen Bevernaar uit ons gebuurte verzamelt kruisen. Hij was al een tijdje leergierig met ons in contact en stelt begin november zijn kruisenverzameling ten toon. Als alles naar wens verloopt kunenn we een rondleiding in zijn tentoonstelling verzorgen....

  We zijn uiteraard spijtig voor de man dat hij heel wat voorwerpen enkel digitaal kon zien.
  Het deed ons deugd dat de man onze databank met veel lof heeft leren kennen.

  Een aanrader dus voor al wie zich in onze materie interesseerd. Maak een account op de site.

  15-10-2016 om 18:29 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  12-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cruysbroeders

  Af en toe hebben we de gelegenheid om wat toe te voegen aan de parate kennis van cultuurgladiatoren. Of die pretentie hebben hebben we dan weer waarvoor - indien het zo is - ons excuus.

  Stad Poperinge verrijkte - ja! - het historisch materiaal met een uniek stuk. 

  Het schild van de kamer vande rethorique vande cruysbroeders.

  De gilde van de kruisbroeders is al vernoemd in 1499. Ja voor de beeldenstorm.

  Ze is toen een moment niet meer vernoemd en herrijst later. Alpha en Omega in Ieper pretendeert het aartsbroederschap. Poperinge weert zich met vlag en woord en  wordt aanvaard als van oude tijden bestaande rederijkerskamr.

  Het schild en de halsband (zo genoemd in dokumenten van die tijd) is in het stadsarchief gearriveerd. Dat hebben we al gemeld (zie facebook).

  De algemene kennis rond de spiritualiteit van de confrerie is voor ons een gelegenheid om er een kwartaalschrift van voor te bereiden. Dit wordt het eerste nummer van 2017.

  Poperinge lijkt het component Kruisdevotie en verering van de Lijdende Christus op een aparte manier te hebben gepratikeerd. Onze Heresboompje vereert de bespotte Lijdende Christus op de koude steen en de cruysbroerders bemediteerde de Evangelische zin - Komt allen tot Mij die belaste en beladen zijt. Mijn juk is zacht (zoet) en mijn last is licht. Vandaar de lichtgelaeden.

  Een andere rederijkerskamer heette de Rooyssche Barbaristen. Het altaar van Sint Anna in de Onze Lieve Vrouwekerk wijst naar die Heilige Anna in de streek nog in meerdere kerken terug te vinden.
  12-10-2016 om 17:39 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  03-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antonius, abt, eremijt en kluizenaar

  Inderdaad Antonius, abt is een zeer boeiende figuur. We kregen een briefje van een fervente verzamelaar (Guido VERMEULEN, Zonnebeke) die een behoorlijk stuk van zijn leven alles van Antonius met zijn zwientje bijhield.

  We werden erop gewezen dat onze verzameling met een  dozijn prentjes (ong. 20) tegenover een specifieke verzameling eigenlijk ondermaats is. Wat kunnen wij daaraan doen?

  Ik stel voor de verzamelaar even te beschamen.. Wie prentjes van Antonius abt heeft, litanieën of gebeden die je missen kunt. We proberen even bij te benen, stuur ze of laat ze toekomen via via Doornstraat 11A Poperinge (andere zijn uiteraard ook welkom).

  We raden de speurders aan om verschillende pistes te bewandelen om te zoeken wat je wil vinden op onze site. Interessant is het bv. van op de standplaats Antonius, abt in te geven dan vindt je meer dan wanneer je enkel zoekt op de beschrijving. We verwijzen met de prentjes  zowel naar Dranouter, als Rumbeke en Belle).

  De laatste weken zijn we terug met de achterstand aan prentjes bezig geweest (300 prentjes aangevuld). Nu eerst even wat ander werk. Er liggen er zeker nog meer dan 500 te wachten.  03-10-2016 om 22:40 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  26-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schapulier, scapulier, schappelier, medaille

  Onze vrienden van het stadsarchief kregen een oude "medaille" van de broederschap: de confrerie van de lichtgeladen (zie facebook)

  Het woord "schappelier" vinden we inderdaad in het (Antwerps) Vlaams woordenboek (o/m). Bij ons ies het meer bekend als medaille. Zo'n 4595 "medaliejs (v)" - Het Poperings woord uit het dialect volgens Vallaeys - verhuizen  binnenkort naar Scherpenheuvel.

  Het oorspronkelijk schapulier is een kloosterkleed. In feite de lappen stof die over het habijt worden gedragen en op de scapulae = schouder van de monikken rustten. Symbolisch werden hiervan stukjes gedragen om te delen in de kloosterlijke genaden ... en als geestelijke en stoffelijke bescherming.

  Wat de ouderen ons nog goed kennen is het bruine lapjes schapulier van Onze Lieve Vrouw van de Carmel.

  Later is dit weefsel vervangen door metalen penningen.
  26-09-2016 om 17:15 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  18-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pers... en wat ze ervan maken

  Er is te weinig stilte en te weinig verbeelding...

  Ergens is daar heel wat waarheid in. We worden overstelpt met raad. Er zijn academisch-deskundige platforms voor duizend en één dingen. Helpende handen en de STILTE om de werkopdrachten van de duizenden raadgevers luisterend aan te vatten is niet vanzelf sprekend omdat het goedbedoelde getwitter zijn best doet om te overleven.

  De VERBEELDING heeft ondertussen vrij spel.

  En.. je vindt wel een goede ziel die de dozen zal bergen...  een loods. De tijdcapsule (project van stad en stadsarchief) is de bloem van de VERBEELDING: een lange termijn model project van wat de stad met ons erfgoed suggereerde. 

  De pers is echter soms de minst aangename ervaring. De verbeelding van de reporter blijkt wat ons betreft al te zeer bijgekleurd. In de branche zijn we allergisch voor de kitsch retouche en als het om onze erfgoedvereniging gaat willen we ook de miskleunen eruit halen.

  We corrigeren bij deze de VERBEELDING van de reporters in de kranten: De Krant van Westvlaanderen en Het Laatste nieuws.

  Er is geen sprake van huurcontract in de Trommelaarstraat en er is ook geen sprake van opname van het totale erfgoedbestand in het stadsarchief (enkel een miniem symbolisch deel). Er is wel een noodgedwongen herlocatie.

  In de tijdscapsule wordt het prorgrammaboekje van Kortrijk Ongelooflijk, waar een zeer groot deel van de voorwerpen uit onze verzameling Onze Heertje erfgoedvereniging in stonden tentoongesteld gedeponeerd ter gelegenheid van de translatie van de stukken naar Scherpenheuvel. Er is dus geen totale catalogus gedeponeerd in de tijdscapsule. Die catalogus is wel raadpleegbaar online op de website (mits account).Klik op webruimte hiernaast links in beeld.


  Lid van de beheerraad Wilfried Deturck met Jan Dierckx (Turnhout) van Scherpenheuvel museum in de Trommelaarstraat 15 te Poperinge.

  Bijlagen:
  20160913_Het-Laatste-Nieuws-Westhoek_p-17_Tijdscapsule-wordt-pas-in-2087-weer-opgegraven.pdf (57.1 KB)   

  18-09-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  13-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Morgen verwelkomen we DE partner

  Jan Dierickx van het bedevaartoord Scherpenheuvel komt op bezoek en heeft wellicht de reddende oorkonde op zak.

  Onze hoop groeide met het aantal ingepakte voorwerpen.

  HOOP

  We kunnen er ondertussen toch wel een aardig hoofdstuk over schrijven.

  Het anker

  dat eveneeer roestig in het zeewier kan liggen gestreeld door ebbe en vloed

  als dat het varend op de boeg van het schip aan iedereen zegt: we landen veilig.....

  Straks worden de boeken geopend.

  Ondertussen staan de laatste lege dozen te wachten en vele niet en moeilijk in te pakken gipsen toeschouwers wachten op hun verdict.

  Nu pas konden we een juiste inschatting maken. van de hoeveelheid.  De meest gebruikte dozen zijn 40 cm. x25 cm. x52 cm. = 0,052 m3. Pas in de buurt van de 200 dozen zijn we aan 10 m3.  13-09-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  05-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oude liefde

  Enkele jaren terug waren we volop bezig met de kapelletjes te inventariseren in Poperinge.

  Toen was het uniek omdat we ook de muur en gevel, zelfs schouwkapelletjes erbij hebben gefotografeerd.

  Deze week stond in de pers de herbouw van het kapellete in Proven (gehucht 't Vogeltje bij Domien en Sofie CORNETTE-KESTIER). Via de familie VANCAYSEELE zijn ze genealogisch verwant met de verste gekende bezitter van de kapel van Onzen Heertje (niet onze vzw, maar de Poperingse slunsekapelle of het koortskapelletje).  05-09-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  01-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Full time job inpakken

  Inpakker en inpakster zijn geen knelpuntberoepen.

  Maar dat het soms knelt.

  Dat weten wij nu ondertussen wel. Zorgen voor de handjes, de oren en de attributen. Inpakken met geextrudeerde folie (polymeer), kilos kranten... en af en toe de zorg mocht de uitpakSTER zien hoe we hebben beveiligd zodat er geen stukken van heiligen afbrokkelen....

  We verheugen ons in de voortgang van het project....

  en smeken alle heiligen om hun erfgoed heelhuids (driedimentioneel aards) te bestendigen. Met de realisitische clausules binnen de perken van de transport. Mensen hebben geen vleugels!


  Met een nostalgische blik op de achtertuin van Onzen Heertje waar de druiven rijpen.


  01-09-2016 om 12:24 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  29-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Acht dozen. 4 uur.

  Van je hart een steen maken. Hoorden we in de wandelgangen. Sorry, maar zo bestaan we niet. 

  Was het niet in het Oude wijze boek dat er staat dat mensen geroepen zijn om beeld van hun Schepper, een vlezen hart te koesteren!

  Onze Heerje ten-hemel-opneming is volop aan de inkanteling bezig

  Dank voor de dozeninzamelaars. Niet onbelangrijk en .. voor niet opgeleide diplomaten een ondankbare job.

  Alom worden woorden aangeboden om het inpardadiso te geleiden.

  Toch wordt het tijd om realist/possibilist te worden. Nu we wachten op het moment suprême rest ons maar een modus voorzichtigheid is de moeder van de porseleinen winkel. We pakken in met de grootste omzichtigheid.

  We hopen dat alle handjes en scepters, alle glazen en metalen sieraden ongedeerd de overtocht maken.

  Aan ons zal het niet liggen.

  Vaar veilig.

  29-08-2016 om 11:38 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  26-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bezoek van Anna en haar zus

  Om de heimwee uit te dagen en om de evangelische furie te prikkelen kregen we bezoek van een dame uit het bisdom Rotterdam. Onze forensische publiekswerking functioneerde als stervensimpulsen. We kregen zowaar nog een telefoontje:

  Ajb, kunnen we op de valreep nog eens een bezoek brengen aan jullie merkwaardige collectie?

  Oh, ja.

  En het werd een diepzinnige ontmoeting. Hoe wordt het beeld dat zo functioneel was vervangen in onze huidige leefwereld. De secularisatie brak alle verpakkingen. Gooide ahw het kind met het badwater weg.

  En hoe vreemd gaat de moderne mens ermee om. Beelden zijn inderdaad falsifieerbaar. Verbeelding is zeer labiel, volatiel (met vleugeltjes, zoals de engelen die hebben), verbeelding aan de macht. Je kan de driedimention réaliteit, het gips, biscuit of terra cotta vergruizen. Je kan het beeld verguizen. Je opstellen anti-religie. Atheïsme als uitvalbasis nemen...

  Erger is nog erger. Allle beeldtaal over zin van ons bestaan mijden. Er geen woord aan vuil maken. Doen alsof verbeelding, het middel, doel wordt: het medium is de message. Religie wordt dan verbeelding.

  Mensen hebben beelden nodig. Niet om ze op te dringen aan elkaar. Dat was precies de missing link in de beroerde tijden van de beeldenstorm. Verbeelding is noodzaak: als medium. 100% pro verbeelding, maar als middel.

  We gaan toch niet het 5de eeuwfeest van de geboorte van Machiavelli vieren? Verdedigen dat het middel  doel wordt, om het doel helemaal uit te schakelen.

  We passen.

  Het middel mag geen doel worden. We passen ons in in het verhaal van hoe mensen middelen hebben gezocht om over de zin van het bestaan hun eigen verhalen te creeren. We hebben er altijd zin in gehad. Met respect voor de zinnige discussie over de zin van het bestaan.

  Enkele beelden met bewondering voor de diepzinnigheid van onze voorlopig laatste de visu bezoekers


  26-08-2016 om 20:13 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  22-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het laatste bezoekersmoment.. een externe fotosessie

  Tussendoor toch nog even deze super positieve noot.

  We kregen bezoek uit Assebroek, dat hebben we al ergens gemeld.

  Een vriendelijke familie.

  Met super interesse

  en een onovertroffen fotosessie (Alle foto's: IGNACE).

  Onverwacht en zo imagostrelend.... Ignatius van Assebroek vergastte ons op een event van topallure in dit involutief moment hartversterkend.

  Tussen het bananendozenspelletje en de officieuze wandelganggesprekken is het een verhaal van caritatief  en familiaal tourisme dat afrondend ilustreert wat we altijd hebben willen verwezenlijken. A Dieu. Zoals 't Onzen Heertje belieft!  22-08-2016 om 11:02 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  17-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.File

  Stond je ook in de file.
  Enkele mensen vonden het moeilijk.
  En anderen stonden in de file.

  De aanvulling met 26000 prentjes. Is redelijk vlug opgemerkt. En die het wisten die zijn er heel vlug gaan zien.

  Anderen hadden al een tijde niet meer ingelogd en faalden enkele keren met hun paswoorden. Geen nood mail ons en we helpen je weer erop.

  De procedure lijkt een beetje omslachtig, maar het is veilig voor onze server toestand.

  Dus geraak je er niet mail en als het nog niet gaat 057 335610 en we helpen je op weg.

  Twee tips

  - inloggen met een eigen accountnaam + paswoord (opgelet hoofdletter en kleine letters moet exact zijn) - aanvragen gebeurt op de voorpagina van de website (zie links website om er rechtstreeks naar toe te gaan)

  - eens ingelogd krijg je op het scherm erfgoedcollectie bij als mogelijkheid. Als dat kiest dan geraak je pre-back-site. Daar log je dan in met bezoeker (account) - bezoeker (paswoord)

  Je kan dankiezen of PRENTEN (nu eigendom stadsarchief Poperinge)

  - 

  ERFGOED voorwerpen (herbestemd)

  - PENNINGEN (OH) - Bibliotheek (inkijken KADOC en Stadsarchief Poperinge)

  Het is onze uitdrukkelijke bedoeling deze service te bestendigen.
  Hiertoe zullen we zeker sporsors nodig hebben. Wie ons hieraan kan helpen. Graag copntact.

  17-08-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  14-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naar de tv-mis in Scherpenheuvel

  We zijn verloofd..

  We leven in de - hopelijk niet  tijdelijke/pseudo - permanente slaap der opneming.

  En we vierden mee met Scherpenheuvel.

  Met een kannunik die voorging

  en de vurige gelovige gemeente

  Vrede was hun groet.

  Wij antwoordden vanuit de thuiszetel op het PAX TECUM: en met Uw Geest, met jullie wordt het geestig. 

  Enkele shots

  Het belooft. Papa met de kroost.... 

  14-08-2016 om 11:30 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  12-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In paradiso deducant te angeli

  We hebben engelen op bezoek gehad

  Engelen die zo vriendelijk hun zus - moeilijk te been - over de drempel hielpen..

  Aandachtige en nieuwsgierige bezoekers, we waanden ons in de beginjaren waar we jaarlijk een vierhonderd nieuwsgierigen konden verwelkomen....

  En aan de vele lieve woorden was een onmiskenbaar verlangen gehecht in paradiso te deducant. De koster uit het gezelschap zong het wellicht binnensmond.

  Een delegatie uit de Brugse heemkunde was op de valreep aan ons adres gekomen. We hebben hen het (voor)laatste bezoekers kopje wereldwinkelkoffie gepresenteerd. Einde augustus komt C07 en CRKC...

  We hebben het ook niet luidop gezongen maar neurieden het voor het slapen gaan theeft ons deugd gedaan,.....

  En zelfs voor een koster is dat voorwerp niet onmiddellijk herkenbaar: de hostiesnijder.


  12-08-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  10-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kogel.... door de kapel

  De vlucht naar Scherpenheuvel

  Dormitio

  Toen Maria stierf noemde men haar tenhemelopneming mettertijd de dormitio.De dogmataschrijvers waren curieuze mannen.

  Wat is dan weer die dormitio?

  Sorry! Nu men weer aandacht krijgt voor dogma's en dogmaschrijvers lieten we ons verleiden om even onze overstap in hun termen te benoemen.

  In beginsel is de parochie van Scherpenheuvel en hun devotieverzameling (erfgoedwerking) ermee akkoord de ondertekening te onderzoeken van de ten hemelopneming van onze erfgoedverzameling.

  Maria's tenhemelopneming was voor Mariale scriptores de DORMITIO.

  Maria sliep in en na een tijdje besefte men dat ze opgenomen was in het voortbestaan (met lichaam en ziel). Als alles naar de afspraken verloopt komt er dus een verheerlijkte site, blog en facebook zo rond de ten hemelopneming of .. na de slaap periode .. ten tonele. Lichaam (voorwerpen en penningen) en ziel (het systeem van conservreren en inventariseren) worden opgenomen.

  Wens ons een hemels gevoel

  Scherpenheuvelse erfgoedfans, sta ons bij.

  10-08-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  04-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bestuursvergadering 2016

  Dat moet af en toe gebeuren.
  Een marathon vergadering met een uitgekiend programma want...

  We willen zoals reeds meermaals aangekondigd niets meer voor morgen overlaten.

  En de werkopdrachten zijn verdeeld. God dank we hebben een super actieve ploeg.

  We zijn vast besloten om voor de komende bezoeken 10 Augustus 2016: Scherpenheuvel, 12 augustus: Brugge, 25 Augustus: CO7 en CRKC ons aan onze beste kant te laten zien.

  Er werden voornemens gemaakt. Wilfried gaat opmetingen doen, de bidsnoeren worden allemaal verpakt, de nog wachtende kruisen worden ingescand.. en onze 170 noveenkaarsen zijn reeds in 4 bananendozen opgeborgen  en hebben hun standplaats-lijst. De secretaris inventariseerd 10 megaverpakkingen prenten....
  04-08-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (2)
  29-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De laatste kaders zijn geregistreerd

  Sorry, er hangen er toch nog een drietal

  We wilden dit moment toch vastleggen.

  Terwijl onze ijverige secretaris de dozen grote prenten aan het inschrijven is hebben we de gedigitaliseerde prentjes bijgewerkt (de teller staat op 25836 salvo justo)

  Ere wie ere toekomt de prentjes mogen allemaal in het stadsarchief zuurvrij bewaard worden (voorlopig magna cum reverentia Vrienden van het Poperings Archief).

  Het is soms niet eenvoudig. We zijn geëquipeerd met een cube light. Zie ontrafeling van de cubelight 2008 door onze penningmeester. Goedgekeurd.

  Maar hoe fotografeer je een kader in spiegelglas?

  We rapporteerden reeds onze verwondering over de (vermeende/veronderstelde) capaciteiten  van de jeugd onzer voorouders. De Latijnse teksten waar ze in de vlijtprentjes werden mee geconfronteerd zijn reeds genoemd. Maar hier hebben we een bordschema van de zusters van Vorselaar (catechese schoolhandboeken) en het bordschema dat ze presenteerden in illo tempore voor 1947.
  .

  29-07-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  27-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kaders

  Het kadert in onze toestand. We willen alls in de beste orde.

  Daarom moeten er nog restanten gedigitaliseerd worden. Zo'n 100 kaders lagen nog te wachten.

  En .. altijd zorgt Onzen Heertje voor verrassingen.

  1933 - Ingekaderde originelen van de Onze Lieve Vrouwekerk.

  Onze parochiekerk met herbestemming BEDREIGD. Met een nostalge; een traantje hebben we de pixels geregisstreerd.. of liever laten registreren van de - toch al enkele jaren - oude trouwe lichtdoos en onze cube light. 

  Rechts en links. De parochianen van Onze Lieve Vrouw zullen ze wel herkennen: de zijaltaren. Links van de Trinitariërs confrerie en rechts het andere altaar: dat van de Heilige Anna. Sorry Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.


  27-07-2016 om 17:56 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  12-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stolpen: inventarisatie inhaalbeweging

  We droomden ervan om volgend jaar de tentoonstelling te organiseren rond onze stolpen.

  Een kleine dertigtal.

  Enkele stonden nog niet gedigitaliseerd te wachten én op de poetsdienst (zonder dienstencheck) én de matriculisatie (drieledige nummering datum, rangorde en inventarisnummer). Deze edele job brengt ons op 6874 gedigitaliseerde voorwerpen, daar zijn onze penningen, boeken en prentjes niet bij.

  We onthouden je niet de ambachtelijke resultaten. Je kan ze allemaal opvragen op de account van onze website.

  Oh, 

  ja. We zijn ook een beetje op de file aan het warm draaien. Je verwacht zeker tegen einde vakantie (zal dit jaar niet van komen voor ons - valiesdozen pakken wel) een nieuwsbrief, althans inch Allah.

  12-07-2016 om 11:26 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  11-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Job-gepensionneerden

  Dat woord moesten we nog uitvinden.

  Jobstudenten worden geeëerd en terecht omdat ze productief zijn, omdat ze goedkope werkkrachten zijn, omdat ze hun vakantie opofferen..voor een extraatje.

  Bemerk de tijdsmode en de overduidelijke symboliek, bloesems en kerk

  Gepensionneerden worden opgetrommeld en werken onder werkopdrachten van vaak heel culturele en sociale jobs in het niet-lucratieve veld of wat men ook wel het niet-commerciele circuit noemt.

  Ondertussen wordt er gretig meegepikt door de florerende toeristische of culinaire verzorgers van brood en spelen.

  Ons woordenboek van de symboliek in opmaak: de bron is een duidelijk archetype, de wolken brengen de hemel nabij en JHS is een vaak op veel soortige commentaren onthaald.

  Job-gepensionneerden zijn actief .. en ook in de vakantie en meestal zonder de geldelijke fooi. 

  Voor ons is het deze vakantie zeker hardstikke druk. We willen een tandje bijsteken in de inventarisatie van onze voorwerpen en vonden ondertussen nog 157 plechtige communieprentjes van 1920 tot 1950 van Poperinge, die indertijd door het ijverig gezin van onze boekhouder waren ingemapt, ondertussen hebben we ze zuurvrij verpakt en zul je ze kunnen vinden in het Stadsarchief van Poperinge. We moeten daar nog enkele dozen van ons verenigingsarchief deponeren naar een vroegere overeenkomst (met dank) waarbij de stad drie rubrieken wou onderbrengen van onze bibliotheek (de rest is zoals je weet naar KADOC, Leuven = 10 m3).

  James Penningless is eentje van die tekenaars waar we het zeker nog eens zullen over hebben. Kleurrijk en eenvoudig.

  11-07-2016 om 15:09 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  05-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Academisch bezoek

  Wellicht heb je zelden een professor in zo'n bewonderende pose gezien...  Met de vakantie voor de deur? Of in bewondering voor onze verzameling? Dat verklappen we jullie lekker NIET.

  Best dat onze bezoeker ons niet kwam examineren na een halve eeuw afgestudeerd te zijn moet je in een examen stralend stralen.

  We hadden profeesor Hans Geybels op bezoek en .. we zijn met de hakken over de sloot.

  Zegt dat we content zijn.
  05-07-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  30-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De papieren van OH

  We kregen vandaag het officieel bericht van de stad. Twee maand geleden schreven we om een definitief antwoord. Roma mora. Het staat dus zwart op wit we mogen de voorwerpen die rechtstreeks met de stad te maken hebben aan de stad toevertrouwen. 

  4/5 moet ingepakt worden en - de stad wil aankondigingen plaatsen om een locatie te helpen zoeken ....

  De papieren van de vzw zijn reeds bestemd. Dat klaaglied is al afgezaagd.

  Ondertussen we een vondst niet onthouden.

  We diepten in de laatste dozen die de verhuis memaken aan de magazijnen van de bibliotheek een echt Poperings gedichtje van R. Depuydt.


  30-06-2016 om 13:48 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  24-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We vragen een gebed

  Een niet zo gewone actie op onze site.

  Maar we geloven erin.

  Een voorbeeld uit de krant van 23/06/2016 Westhoek - HLN - België-Zweden

  En dat is niet enkel schaadt het niet dan baat het misschien veel.

  Er komt 5 juli wellicht een belangrijke beslissing.

  We zijn niet de middeleeuwse hemelbestormers maar we verdedigen toch de boetiek van Onzen Heer.

  We zijn niet de fanatieke oerwoud stam die amuletten en magische specimen opstapelen om onze hemel te verzekeren. Maar onze sancteboetiek willen we als testimonium, als getuigeheuvel  van wat mensen ter goeder trouw een houvast was voor hun nakomelingen bewaren.

  De hemel sta ons bij

  Onzen Vader, Onzen Heere .........
  24-06-2016 om 13:39 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  21-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kenniscentrum: OH

  Om een beetje in de woordkeuze van onze tijd te verblijven titelden we zoëven met het woord KENNISCENTRUM. Ons permanent verblijf in de wolken van het bovenaardse en de mythologische symboliek voedt ons om ook al tanen onze jaren en wordt ons materieel bestaan voortdurend bedreigd te schrijven: we zullen doorgaan.

  Ja, er is leven na elk verdict.

  Dit is een versierd kruisje met de afbeelding van Paus Pius XII

  Zo'n vragen van bezoeker, vragen die ons zomaar zonder vingertje worden doorgestuurd wakkeren onze platform-werking aan. Vooral de inleiding we begrijpen dat U er iets over weet.. dat geurt als wierook. Trouwens alle nederigheid maant ons aan om het niet te hoog in de bol te krijgen nu we als bovenlokale verzameling zijn bestempeld.

  Wat ons nu de vlam in de feniksbrandstapel blaast is de concrete vraag van een bewonderaar welk kruisje hij best tracht te vinden voor zijn bidsnoer van oma.

  Niet zo'n simpele vraag, maar toch we hebben enkele aanduidingen in zijn foto's die hij opstuurde. Het blijkt een bidsnoer (paternoster?) te zijn met versierde kralen. We hebben mooie houten kruisjes. Maar hier gaat het over een snoer met metalen versierde kralen (zeldzamer) en tussenstukjes rond ieder tientje. 

  Dit is een kruisje van een ivoren bidsnoer met reliek. Het kan ook water van Lourdes zijn bv.

  Soms is een kruisje gevuld met aarde van de Hof avn Olijven of van de Romeinse catacomben (Hier van de Trappisten).

  Of dit bidsnoer volledig is? Dat moesten we even uitleggen: er zijn nogal wat verschillen. Vijftig kralen is klassiek (rozenkrans = 3x50, dat is parallel met de 150 psalmen die werden vervangen door pater noster = Onze Vaders, voor het bidden van d egetijden door de broeders, die geen Latijn kenden. Vandaar paternoster, nu wees gegroetjes). Er zijn ook met 6 x 10 kralen (63 apocirfe gegevens over leven van Maria, 63 jaar), 1x10, enz.

  Dit exemplaar is versierd met schelp.

  Het kruisje zal allicht ook een metalen kruisje zijn geweest, met uitsnijdingen, zoals ook het sluitstuk van de doorgestuurde restanten is.

  Er kan best heel wat speurwerk zijn om alle boodschappen te ontcijferen (Het tetragrammaton, Hebreeuws JHWH, IHS, Het kindje Jezus van Praag).

  21-06-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (1)
  17-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CO7

  In de symboliek is het cijfer 7 het sabbat getal. Met onze ongeremde verbeelding dwarrelen we rond de heksenkring met de paddenstoelen: heksensabbat.

  We dromen van CO2: de zuurstof die we zo nodig hebben.

  Een engel, niet een heks der witte magie, met het embleem van zevenvoudige zuurstof. 't Kan niet op! We zijn gewoon van niet te laat op te staan dus het kan nog voor de werkuren was de afspraak.

  Of we geen voorwerpen hebben om een koffer te vullen ten gebruike van sessies in de zorginstellingen of aan huis voor mensen met dementie? Amen, dico vobis.

  Koffers voorwerpen hebben we, massa's zo ongeveer rond de 10.000 voorwerpen.

   

  Met de bede tot de goden van de zuurstof opdat we nog lang zouden kunnen voorzien worden de koffers van de erfgoedcel gespijzigd.

  Salus populi suprema lex esto - voor ons is het zolang we kunnen onze regel - wees voorzienig voor uw volk
  17-06-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  08-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pakjes maken

  Het wordt wel eens gezegd van iemand die zijn laatste reis gaat maken dat hij zijn pakje aan het maken is.

  Onze Heertje erfgoedvereniging vzw heeft al 15 jaar af en toe een pakje gemaakt voor de provincie, het CRKC, Bachten de Kuype, het schoolmuseum. De zorgplatforms hebben ons leren selecteren, inventariseren, digitaliseren, conserveren,.. 

  We probeerden goede leerlingen te zijn.

  Maar onze doelstelling blijkt niet te beantwoorden aan de prioriteiten en de perceptie over erfgoed en cultuur van de beleid voorbereidende instanties. We hoopten op waardering voor de inspanning. We moeten constateren dat we in de opbouw van een amateur verzamelingske met hulp van de  serieus gebruikte subsidies van de stad - waaarvoor dank - een bovenlokaal waardevol erfgoedgeheel hebben opgebouwd. Voor ons is het als geheel al enkele jaren ter beschikking voor een museale werking. We ROEPEN op als er iemand weet heeft van een soliede museale werking rond deze thematiek dat die zich laat kennen...

  Ondertussen maken we onze pakjes in de hoop dat vroeg of laat iemand de roeping heeft om archeologisch materiaal uit onze begraven dozen te halen....

  We zoeken bergruimte om de verpakte erfgoedstukken te stockeren. 

  We werken ons in het zweet om de genummerde voorwerpen te herlocaliseren op doosnummers.

  We zetten ons deze zomer in om met alle middelen ter beschikking virtueel (online) de werking in stand te houden. De website houden we tot de laaste cent - open voor onze collegae -  en ga maar eens kijken. Wie weet of er iemand zich geroepen voelt om of aan ons vrijwilligerswerk te helpen of om ruimte beschikbaar te stellen voor onze dozen, pakjes,.. Want we pakken in...... maar niet zoals we in de inleiding getoonzet hebben om onze laatste reis te maken...

  De Heere sta ons bij, uiteraard, want we weten niet of we deze beloken tijd zullen overleven, daar beslissen we ook zelf niet over.
  08-06-2016 om 16:03 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (2)
  30-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Symboliek


  We staan verstomd hoe bestudeerd de symboliek soms is.

  De drie avé Maria's helpen om aan het getal zeven te geraken. De tetramorf wordt gevormd door God de Vader, de Zoon en de H. Geest en Maria. 

  God de vader draagt de driehoek van de drie-eenheid. Sapientia (wijsheid) - kracht (potentia) - misericordia (barmhartigheid).

  50 dagen aflaat verleend door de Bisschop van Blois.  In deze amandelvorm het principe van de tetraform. We wijzen op de specifieke kerkkledij. Maria wordt gekroond in de hemel. Jezus draagt de scepter en heeft een kroon met één geleding. De H Geest overschaduwt Maria terwijl God de Vader de pauselijke driekroon draagt. God de Vader heeft de vaderlijke witte baard.

  30-05-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  26-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zomerinzicht - Zomer in zicht - Zomer inzicht

  Met een briefje 09/05/2016 naar het college van Burgemeester en schepenen om ons ruimteprobleem op te lossen is de zomer begonnen.

  GEDULD is het antwoord. Een mooie deugd. Is nog het college niet gepasseerd...

  Ondertussen hebben we een berg potentieel op dat patienceplatform. Vier mensen op 5 van ons bestuur hebben met gezondheidsproblemen te maken. Maar de paus van Rome predikt voor het ogenblik BARMHARTIGHEID. Deze boodschap zal Hij wel rechtstreeks uit de hemel gemeld zijn. Onzen Heer zal wel ons ongeduld begrijpen...  

  We hebben zoals dit nu al enkele jaren gebeurt de gidsen aangesproken en onze penningmeester heeft zijn postkaarten ter beschikking gesteld om even gezellig errond te delen ... onze vastelling is dat onze kennis nog maar eens, vice versa, aanvulbaar is.

  Deze enkele foto's spreken voor zich. Eminence grise rond de tafel...

  26-05-2016 om 10:35 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  11-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meer dan honderd digitalefoto's

  Om het ruimtegebrek zouden we moeten stoppen.

  Het is bij wat afremmen gebleven want we hebben de benedenverdieping weer eens aangepakt en al wat er dit half jaar toch nog is binnen gekomen gedigitaliseerd.

  Het is altijd weer even boeiend. De devotie van de mens is een van de vindingrijkste activiteiten uit de menselijke samenleving. Dat zal zeker niet alleen bij onze voorouders geweest zijn. In alle culturen is gezocht naar omgaan met het tremendum en het fascinosum, én bang én bewonderend....

  We zijn weer eens verrast door het compacte én toch veelomvattende in de minuscule verering via het fenomeen van de vuistheilige. Zo laten we even het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Salette zien in dito verschijningsvorm. Zo heb je er ook een duopakket..... We nodigen je uit even in de website jouw account aan te maken....

  In het miniverhaal kregen we ook twee engeltjes die dan de propaganda voeren rond Onze Liev Vrouw van Banneux.

  Het is ook treffend hoe het fascinosum de bewonderaar zover brengt dat het de grenzen van het verhaal niet enkel figuurlijk overtreft maar de logica verder doortrekt. Zo zie je Sint Christoffel Zijn Goddelijke vracht als het ware op zijn handpalm de lucht in hijsen...

   

   

  11-05-2016 om 18:21 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (0)
  22-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tentoonstelling in de marge van de beeldenstorm: O.-L.-Vrouwekerk Poperinge

  't Komt allemaal samen.
  Dat hebben we ons zelf aangedaan.
  We willen kost wat kost de 15de keer meedoen met erfgoeddag en we wilden onze kasten in de Onze Lieve Vrouwekerk stofferen met een nieuwe tentoonstelling.

  We signaleerden reeds de aandacht voor de beeldenstorm.

  Het hoofdaccent hebben we aan de stad gelaten die komen op de proppen in augustus. Nu hebben we voor de rest van 2016 onze vitrinekasten in de Onze Lieve Vrouwekerk volgezet met zoals aangekondigd drie themata in de marge van de beeldenstorm.


  Bij deze wilen we de storm der beelden postea hernemen. Het beeld dat vaak opgeroepen wordt door de bestorming van heiligenbeelden is onheus tegenover de causa non passio (er is een oorzaak aan de beeldenstorm en het is geen blinde passie) zoals Verheyden het op zijn Brugs martelarenboek schrijft.

  en aan de keerzijde het is ook niet zo. De inquisitie is een barbarie van Titelmans en alle katholieken waren beulen van Titelmans.

  We weigeren deel te nemen aan een algemene secularisatie. De box in the box van de ontwijde Onze Lieve Vrouwekerk mag geen super-secularisatie zijn die de erfgoedwaarde van de religieuze kunst back stage zet.

  We zien het zwalpen van de schepen van de reformatie en de contrareformatie. Postmodernisme is als beeld aan het vervagen. Straks met de storm van het post-postmodernisme is alle schroom, alle religiositeit, alle ontzag in de nevelen van de geschiedenis. Religiositeit met of zonder verlichting wordt  wrakstuk (rari nantes in gurgite vasto).

  We ontkennen niet de waarde van de verlichting die met Erasmus begon en elk op hun manier door de anabaptisten, Zwingli, Luther en Calvijn is doorgedrongen op de godsdienstige ideeën. We vergeten ook niet hoe de Catechismussen in het zog van het Concilie van Trente gepoogd hebben om althans de morele ontsporingen tegen te gaan en mede door onze stadsgenoot Lodewijk Makeblijde vaak - spijtig - te polemisch in het verweer/geweer kwamen.

  In dezelfde kristische geest doorzochten we de schoolhandboeken waar de gehele historische aanpak geen aandacht had voor de complexiteit van sociale factoren (lage adel en hogere adel, ondernemer en werklui), waarden van de reformatie (allemaal ketters, vernielers, heethoofden..), en maar al te vaak de politieke problematiek, de scheiding der Nederlanden, Spanje tegen Oranje (Keizer Karel, en Willem, Alva, Margareta...), het vorstelijk absolutisme als best te kennen leerstof presenteerden.

  We hopen dat de gehele viering beter onszelf doet kennen: fas est ab hoste doceri, er is altijd iets goed bij de vijand te leren.
  over de beeldenstorm zelf komt binnenkort een artikel op arch-poperinge.be

  22-04-2016 om 00:00 geschreven door Onzen Heertje  


  >> Reageer (2)


  Foto

  Heb je iets te zeggen, graag.

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Foto

  Foto

  Foto

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Archief per dag
 • 09-01-2018
 • 24-12-2017
 • 19-12-2017
 • 28-11-2017
 • 09-11-2017
 • 02-11-2017
 • 14-10-2017
 • 04-10-2017
 • 25-09-2017
 • 14-09-2017
 • 05-09-2017
 • 27-08-2017
 • 24-08-2017
 • 19-08-2017
 • 18-08-2017
 • 11-08-2017
 • 09-08-2017
 • 03-08-2017
 • 30-07-2017
 • 28-07-2017
 • 24-07-2017
 • 21-07-2017
 • 09-07-2017
 • 05-07-2017
 • 27-06-2017
 • 23-06-2017
 • 19-06-2017
 • 13-06-2017
 • 12-06-2017
 • 08-06-2017
 • 15-05-2017
 • 04-05-2017
 • 26-04-2017
 • 24-04-2017
 • 23-04-2017
 • 21-04-2017
 • 20-04-2017
 • 13-04-2017
 • 10-04-2017
 • 05-04-2017
 • 01-04-2017
 • 24-03-2017
 • 20-03-2017
 • 06-03-2017
 • 21-02-2017
 • 20-02-2017
 • 14-02-2017
 • 09-02-2017
 • 05-02-2017
 • 26-01-2017
 • 22-01-2017
 • 15-01-2017
 • 06-01-2017
 • 05-01-2017
 • 02-01-2017
 • 23-12-2016
 • 20-12-2016
 • 11-12-2016
 • 10-12-2016
 • 07-12-2016
 • 29-11-2016
 • 25-11-2016
 • 18-11-2016
 • 12-11-2016
 • 05-11-2016
 • 02-11-2016
 • 22-10-2016
 • 15-10-2016
 • 12-10-2016
 • 03-10-2016
 • 26-09-2016
 • 18-09-2016
 • 13-09-2016
 • 05-09-2016
 • 01-09-2016
 • 29-08-2016
 • 26-08-2016
 • 22-08-2016
 • 17-08-2016
 • 14-08-2016
 • 12-08-2016
 • 10-08-2016
 • 04-08-2016
 • 29-07-2016
 • 27-07-2016
 • 12-07-2016
 • 11-07-2016
 • 05-07-2016
 • 30-06-2016
 • 24-06-2016
 • 21-06-2016
 • 17-06-2016
 • 08-06-2016
 • 30-05-2016
 • 26-05-2016
 • 11-05-2016
 • 22-04-2016
 • 19-04-2016
 • 15-04-2016
 • 09-04-2016
 • 31-03-2016
 • 22-03-2016
 • 15-03-2016
 • 07-03-2016
 • 25-02-2016
 • 22-02-2016
 • 12-02-2016
 • 09-01-2016
 • 24-12-2015
 • 06-12-2015
 • 18-11-2015
 • 15-11-2015
 • 28-10-2015
 • 27-10-2015
 • 03-10-2015
 • 25-09-2015
 • 16-08-2015
 • 19-07-2015
 • 24-06-2015
 • 09-06-2015
 • 01-06-2015
 • 27-05-2015
 • 13-05-2015
 • 21-04-2015
 • 16-04-2015
 • 06-04-2015
 • 30-03-2015
 • 26-03-2015
 • 13-03-2015
 • 10-03-2015
 • 07-03-2015
 • 17-02-2015
 • 03-02-2015
 • 21-01-2015
 • 14-01-2015
 • 13-01-2015
 • 18-12-2014
 • 14-12-2014
 • 08-12-2014
 • 27-11-2014
 • 21-11-2014
 • 10-11-2014
 • 01-11-2014
 • 16-10-2014
 • 13-10-2014
 • 06-10-2014
 • 25-09-2014
 • 19-09-2014
 • 16-09-2014
 • 03-09-2014
 • 25-08-2014
 • 20-08-2014
 • 30-07-2014
 • 22-07-2014
 • 05-07-2014
 • 28-06-2014
 • 17-06-2014
 • 11-06-2014
 • 01-06-2014
 • 24-05-2014
 • 20-05-2014
 • 16-05-2014
 • 29-04-2014
 • 26-04-2014
 • 21-04-2014
 • 13-04-2014
 • 06-04-2014
 • 02-04-2014
 • 22-03-2014
 • 15-03-2014
 • 08-03-2014
 • 03-03-2014
 • 22-02-2014
 • 23-01-2014
 • 20-01-2014
 • 16-01-2014
 • 01-01-2014
 • 23-12-2013
 • 13-12-2013
 • 09-12-2013
 • 05-12-2013
 • 23-11-2013
 • 15-11-2013
 • 09-11-2013
 • 07-11-2013
 • 01-11-2013
 • 30-10-2013
 • 24-10-2013
 • 22-10-2013
 • 19-10-2013
 • 08-10-2013
 • 05-10-2013
 • 30-09-2013
 • 19-09-2013
 • 13-09-2013
 • 09-09-2013
 • 08-09-2013
 • 06-09-2013
 • 29-08-2013
 • 27-08-2013
 • 26-08-2013
 • 17-08-2013
 • 05-08-2013
 • 04-08-2013
 • 01-08-2013
 • 21-07-2013
 • 12-07-2013
 • 30-06-2013
 • 27-06-2013
 • 12-06-2013
 • 09-06-2013
 • 06-06-2013
 • 16-05-2013
 • 10-05-2013
 • 02-05-2013
 • 24-04-2013
 • 23-04-2013
 • 22-04-2013
 • 19-04-2013
 • 08-04-2013
 • 26-03-2013
 • 06-03-2013
 • 28-02-2013
 • 15-02-2013
 • 29-01-2013
 • 27-01-2013
 • 22-01-2013
 • 21-01-2013
 • 24-12-2012
 • 18-12-2012
 • 06-12-2012
 • 05-12-2012
 • 27-11-2012
 • 24-11-2012
 • 22-11-2012
 • 12-11-2012
 • 08-11-2012
 • 03-11-2012
 • 30-10-2012
 • 12-10-2012
 • 27-09-2012
 • 24-09-2012
 • 19-09-2012
 • 25-08-2012
 • 20-08-2012
 • 09-08-2012
 • 02-08-2012
 • 31-07-2012
 • 27-07-2012
 • 26-07-2012
 • 17-07-2012
 • 10-07-2012
 • 07-07-2012
 • 26-06-2012
 • 24-06-2012
 • 15-06-2012
 • 31-05-2012
 • 27-05-2012
 • 16-05-2012
 • 10-05-2012
 • 08-05-2012
 • 05-05-2012
 • 23-04-2012
 • 06-04-2012
 • 05-04-2012
 • 23-03-2012
 • 12-03-2012
 • 08-03-2012
 • 16-02-2012
 • 31-01-2012
 • 18-01-2012
 • 12-01-2012
 • 02-01-2012
 • 20-12-2011
 • 15-12-2011
 • 25-11-2011
 • 23-11-2011
 • 20-11-2011
 • 18-11-2011
 • 17-11-2011
 • 09-11-2011
 • 04-11-2011
 • 22-10-2011
 • 11-10-2011
 • 10-10-2011
 • 27-09-2011
 • 18-09-2011
 • 03-09-2011
 • 29-08-2011
 • 25-08-2011
 • 24-08-2011
 • 17-08-2011
 • 08-08-2011
 • 29-07-2011
 • 22-07-2011
 • 14-07-2011
 • 04-07-2011
 • 29-06-2011
 • 11-06-2011
 • 09-06-2011
 • 07-06-2011
 • 05-06-2011
 • 02-06-2011
 • 26-05-2011
 • 12-05-2011
 • 07-05-2011
 • 05-05-2011
 • 04-05-2011
 • 02-05-2011
 • 30-04-2011
 • 27-04-2011
 • 26-04-2011
 • 22-04-2011
 • 17-04-2011
 • 10-04-2011
 • 25-03-2011
 • 23-03-2011
 • 20-03-2011
 • 15-03-2011
 • 03-03-2011
 • 27-02-2011
 • 16-02-2011
 • 05-02-2011
 • 29-01-2011
 • 27-01-2011
 • 24-01-2011
 • 16-01-2011
 • 25-12-2010
 • 18-12-2010
 • 01-12-2010
 • 30-11-2010
 • 25-11-2010
 • 21-11-2010
 • 20-11-2010
 • 08-11-2010
 • 02-11-2010
 • 30-10-2010
 • 22-10-2010
 • 14-10-2010
 • 11-10-2010
 • 25-09-2010
 • 24-09-2010
 • 12-09-2010
 • 19-08-2010
 • 14-08-2010
 • 07-08-2010
 • 26-07-2010
 • 21-07-2010
 • 18-07-2010
 • 09-07-2010
 • 06-07-2010
 • 25-06-2010
 • 18-06-2010
 • 16-06-2010
 • 03-06-2010
 • 19-05-2010
 • 14-05-2010
 • 11-05-2010
 • 10-05-2010
 • 05-05-2010
 • 01-05-2010
 • 30-04-2010
 • 28-04-2010
 • 26-04-2010
 • 22-04-2010
 • 21-04-2010
 • 19-04-2010
 • 11-04-2010
 • 10-04-2010
 • 07-04-2010
 • 03-04-2010
 • 31-03-2010
 • 21-03-2010
 • 13-03-2010
 • 05-03-2010
 • 27-02-2010
 • 25-02-2010
 • 12-02-2010
 • 11-02-2010
 • 06-02-2010
 • 27-01-2010
 • 15-01-2010
 • 06-01-2010
 • 30-12-2009
 • 26-12-2009
 • 24-12-2009
 • 22-12-2009
 • 21-12-2009
 • 20-12-2009
 • 19-12-2009
 • 18-12-2009
 • 17-12-2009
 • 16-12-2009
 • 14-12-2009
 • 07-12-2009
 • 05-12-2009
 • 26-11-2009
 • 22-11-2009
 • 11-11-2009
 • 07-11-2009
 • 03-11-2009
 • 14-10-2009
 • 12-10-2009
 • 21-09-2009
 • 25-08-2009
 • 18-08-2009
 • 17-08-2009
 • 07-08-2009
 • 02-08-2009
 • 27-07-2009
 • 23-07-2009
 • 19-07-2009
 • 12-07-2009
 • 05-07-2009
 • 30-06-2009
 • 29-06-2009
 • 24-06-2009
 • 18-06-2009
 • 12-06-2009
 • 08-06-2009
 • 07-06-2009
 • 25-05-2009
 • 24-05-2009
 • 17-05-2009
 • 11-05-2009
 • 09-05-2009
 • 26-04-2009
 • 25-04-2009
 • 18-04-2009
 • 12-04-2009
 • 05-04-2009
 • 30-03-2009
 • 26-03-2009
 • 25-03-2009
 • 18-03-2009
 • 10-03-2009
 • 09-03-2009
 • 07-03-2009
 • 21-02-2009
 • 09-02-2009
 • 05-02-2009
 • 30-01-2009
 • 27-01-2009
 • 10-01-2009
 • 01-12-2008
 • 23-11-2008
 • 22-10-2008
 • 09-10-2008
 • 06-10-2008
 • 17-09-2008
 • 12-09-2008
 • 09-09-2008
 • 31-08-2008
 • 16-08-2008
 • 03-08-2008
 • 29-07-2008
 • 13-07-2008
 • 08-07-2008
 • 04-07-2008
 • 28-06-2008
 • 10-06-2008
 • 07-06-2008
 • 03-06-2008
 • 24-05-2008
 • 22-05-2008
 • 16-05-2008
 • 04-05-2008
 • 01-05-2008
 • 25-04-2008
 • 15-04-2008
 • 12-03-2008
 • 23-02-2008
 • 20-02-2008
 • 31-01-2008
 • 14-01-2008
 • 29-12-2007
 • 10-12-2007
 • 19-11-2007
 • 15-11-2007
 • 27-10-2007
 • 11-10-2007
 • 08-10-2007
 • 07-10-2007
 • 21-09-2007
 • 18-09-2007
 • 13-09-2007
 • 28-08-2007
 • 27-08-2007
 • 16-08-2007
 • 09-08-2007
 • 11-07-2007
 • 07-07-2007
 • 06-07-2007
 • 15-06-2007
 • 14-06-2007
 • 01-06-2007
 • 22-05-2007
 • 17-05-2007
 • 12-05-2007
 • 25-04-2007
 • 31-03-2007
 • 18-03-2007
 • 12-03-2007
 • 10-03-2007
 • 17-02-2007
 • 19-01-2007
 • 18-12-2006
 • 25-11-2006
 • 19-11-2006
 • 15-11-2006
 • 02-11-2006
 • 22-10-2006
 • 21-10-2006
 • 05-10-2006
 • 18-09-2006
 • 11-09-2006
 • 25-08-2006
 • 23-08-2006
 • 01-08-2006
 • 18-07-2006
 • 06-07-2006
 • 28-06-2006
 • 22-06-2006
 • 14-06-2006
 • 09-06-2006
 • 30-05-2006
 • 23-04-2006
 • 15-04-2006
 • 15-03-2006
 • 02-03-2006
 • 15-02-2006
 • 10-02-2006
 • 03-02-2006
 • 08-01-2006
 • 03-01-2006
 • 23-12-2005
 • 06-12-2005
 • 05-12-2005
 • 30-11-2005
 • 10-11-2005
 • 18-10-2005
 • 20-09-2005
 • 17-09-2005
 • 09-09-2005
 • 31-08-2005
 • 20-08-2005
 • 22-06-2005
 • 14-06-2005
 • 29-05-2005
 • 28-05-2005

  Startpagina !

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  ga
  blog.seniorennet.be/ga
  Zoeken in blog  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!