NIEUW: Blog reclamevrij maken?
BORSTHANGERS v/d/ POLITIE uit de Provincie VLAAMS BRABANT - - BRELOQUES de la POLICE de la Province du BRABANT FLAMAND
Verzameling van borsthangers van de gemeente & de landelijke politie uit de Provincie VLAAMS BRABANT - Collection de breloques de la police communale et rurale de la Province du BRABANT FLAMAND
Inhoud blog
 • 9. Balans & THE END
 • 8.Links - Liens - FACEBOOK
 • 7. Links NAAR de ANDERE PROVINCIES
 • Landelijke politie borsthanger WANTED
 • TIENEN 2 WANTED
 • TIENEN 1 WANTED
 • LONDERZEEL wanted
 • HOLSBEEK wanted
 • AARSCHOT 2 wanted
 • AARSCHOT 1 wanted
 • 6. ONTBREKEN HELP WANTED
 • Trainingcentrum Brabant
 • Landelijke politie borsthangers uit de Provincie Vlaams Brabant (2)
 • Landelijke politie borsthangers uit de Provincie Vlaams Brabant (1)
 • 5. de LANDELIJK POLITIE
 • ZOUTLEEUW
 • ZEMST
 • ZAVENTEM
 • WILSELE
 • WEZEMBEEK-OPPEM
 • WEMMEL
 • VILVOORDE
 • TREMELO
 • TIENEN (2)
 • TIENEN
 • TIELT-WINGE
 • TERVUREN
 • STROMBEEK BEVER
 • STEENOKKERZEEL
 • SINT-PIETERS-LEEUW
 • SINT-GENESIUS-RODE
 • SCHERPENHEUVEL
 • OVERIJSE (2)
 • OVERIJSE (1)
 • OPWIJK
 • MERCHTEM
 • MEISE
 • MACHELEN
 • LUBBEEK
 • LONDERZEEL
 • LINTER
 • LIEDEKERKE
 • LEUVEN MOTORRIJDER
 • LEUVEN 2
 • LEUVEN 1
 • LANDEN 2
 • LANDEN 1
 • KRAAINEM
 • KORTENBERG
 • KORTENAKEN
 • KEERBERGEN
 • KAPPELLE-op-den-BOS
 • KAMPENHOUT
 • HOLSBEEK
 • HOEILAART
 • HOEGAARDEN
 • HEVERLEE
 • HERENT
 • HALLE
 • HAACHT
 • GRIMBERGEN
 • GOOIK
 • GEETBETS
 • DROGENBOS
 • DILBEEK
 • DIEST
 • DIEGEM
 • BOUTERSEM
 • BOORTMEERBEEK
 • BIERBEEK
 • BEKKEVOORT
 • BEGIJNENDIJK
 • BEERSEL
 • ASSE
 • AFFLIGEM
 • AARSCHOT
 • 4. de GEMEENTEPOLITIE
 • over de BELGISCHE POLITIEDIENSTEN
 • 2. STRUCTUUR van het blog
 • WELKOM = BIENVENUE - Copyright
  Zoeken in blog

  02-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SINT-PIETERS-LEEUW
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  SINT-PIETERS-LEEUW

  In het beginvan de 9de eeuw was Leeuw de kern van een uitgestrekt domein dat door ene vrouw Angela werd overgemaakt aan de Sint-Pieterskerk van Keulen. In de 12de eeuw was dit domein eigendom geworden van de hertogen van Brabant, die het in de 1ste helft van de 13de eeuw splitsten. Het deel ten oosten van de Zenne bleef hertogelijk domein, het gebied ten westen behoorde later tot het Land van Gaasbeek. Godfried voerde de titel van heer van Leeuw. Zijn afstammelingen noemden zich heer van Gaasbeek. Omstreeks het jaar 1000 verschijnen in het domein van Leeuw de schepenen van de Sint-Piterskerk van Keulen.

  De schepenbank van de heer van Gaasbeek had een eigen zegel. In het veld van dit zegel staat een leeuw met voor hem een sleutel, symbol van Sint-Pieter, patroon van de parochiekerk.

  In het wapen uit 1819 werd de sleutel weggelaten, deze fout werd hersteld in 1978.

  Een klimmende leeuw van keel in een veld van zilver met voor hem, een sleutel van sinople voorzien van 5 tanden in het sleutelblad, de baard naar rechts gericht.
  30-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SINT-GENESIUS-RODE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  SINT-GENESIUS-RODE

  De ontginningen in het Zoniënwoud, die aan de oorsprong liggen van het dorp Rode (gerooid bos), dateren waarschijnlijk uit de 11de eeuw. Vanaf 1297 strekte de jurisdictie van de hertogelijke schepenen van Rode zich ook uit over Alsemberg, Beersel, Linkebeek, Dworp, Huizingen en Buizingen.

  Het oudst bekende zegel van de schepenen van Alsemberg en Rode stelt een gekantelde toren voor. Na 1449 gebruikte de schepenbank een andere zegel. De daarop afgebeelde zeshoekige toren met zijtorentjes stelt mogelijk de oude kerktoren van Alsemberg voor. In 1849 werd aan Sint-Genesius-Rode een wapen toegekend, geinspireerd op dit laatste zegel.

  Omdat de zeshoekige toren op de schepenzegels van na 1449 eerder een kerktoren dan een kasteel is, stelde de Vlaamse Heraldische Raad in 1991 voor het kasteel met 2 torentjes te vervangen door een romaanse kerktoren van sabel, geopend en gemetseld van het veld, geplaatst op een grasgrond.

  De gemeente ging hier echter niet op in, Sint-Genesius-Rode voert nog steeds het wapen dat haar in 1849 werd toegekend.

  In zilver een kasteel met 2 ouderwetse torentjes van natuurlijke kleur.
  26-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SCHERPENHEUVEL
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  SCHERPENHEUVEL

  Na de fusie van 1977 koos de gemeente voor een gedeeld wapenschild van

  1. Zichem en 2. Messelbroek, geplaatst voor een Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

  Onder het Ancien régime ressorteerden Zichem, Scherpenheuvel en een deel van Averbode onder de stad Zichem. Messelbroek, Testelt en een ander deel van Averbode vielen onder het Land (later hertogdom) van Aarschot.

  Zichem maakte samen met het Land van Aarschot deel uit van het apanagium dat hertog Jan I van Brabant in 1284 schonk aan zijn broer Godfried van Vierzon. In 1302 ontving Zichem het stadsrecht van Leuven.

  In 1845 werd aan Zichem een wapenschild van zilver met 3 kepers van sabel toegekend. De kleur van de 3 kepers is fout. De stad Zichem voerde immers in zilver 3 kepers van lazuur.

  Dit verbeterde wapen vormt de rechterhelft van het huidige gemeentewapen. De linkerhelft is het wapen dat in 1967 aan de voormalige gemeente Messelbroek werd toegekend. Het gaat om het wapenschild van de Arenbergs, laatste feodale heren van het hertogdom Aarschot.

  Aangezien de gemeente in haar wapen een verwijzing wenste naar haar bekende bedevaartsoord, werd het schild geplaatst voor de beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

  Gedeeld 1. in zilver 3 kepers van lazuur

  2. in keel 3 vijfbladen van goud doorboord van het veld. Het schild geplaatst voor een Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel van natuurlijke kleur.
  23-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OVERIJSE (2)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  OVERIJSE

  Hier fout gespelt " Overuse" ipv Overijse
  22-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OVERIJSE (1)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  OVERIJSE

  In 1234 kregen de bewoners van Overijsse van de hertogen van Brabant dezelfde vrijheden als de Leuvenaars. In de loop van de 14de eeuw werden deze voordelen echter geleidelijk aan afgezwakt door zekere rechten die de heren van Witthem van de hertogen ontvingen in de Vrijheid van Oversijsse. In 1558 namen de Witthems de hertogelijke juridictie en rechten in pand. Het hertogelijk domein kocht deze rechten in 1613 terug en verpandde ze in 1626 opnieuw, ditmaal aan het huis van Hornes. Overijsse en Evere werden in 1677 verheven tot het prinsdom Hornes. Het huis van Salm-Kirbourg volgde de familie de Hornes op en kreeg in 1770 Overijsse definitief in handen.

  Latere zegels van de Vrijheid vertonen in het veld een Sint-Maarten te paard met een kreupele bedelaar, geplaatst achter een klein schild met een dwarsbalk, in het schildhoofd vergezeld van 3 lelies en in de schildvoet van een leeuw.

  De kleuren van dit kleine schild, eigenlijk het wapen van de Franchise Overysche, zijn bekend: in keel een dwarsbalk, vergezeld in het schildhoofd van 3 lelies en in de schildvoet van een leeuw, alles van zilver.

  Toen de koning der Nederlanden in 1819 het wapen van Yssche bevestigde, verving hij keel door lazuur en zilver door goud, m.a.w. door de kleuren van Nassau. Zoals op de oude zegels werd het schild geplaatst voor een Sint-Maarten te paard met een kreupele bedelaar, staande op een grond, het geheel van goud.

  Het K.B. uit 1840 bekrachtigde dit wapen, Overijsse behield de kleuren van Nassau en het grote schild uit 1840.

  Een blaeuw veld, met het gulden beeld van St. Martyn, {zijn mantel delend met een arme}, beneden een blaeuw schildeken met eenen gulden band, vergezeld op het opperste veld, van dry lelie-bloemen op hare orde gesteld, en, op het onderste veld, van eenen gulden leeuw.
  18-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OPWIJK
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  OPWIJK

  Sinds de 9de eeuw bestond te Opwijk een parochie, en in de 12de-13de eeuw kwam het oude dorp door de handel opnieuw tot ontwikkeling.

  Het kasteel van Opwijk behoorde eest aan de heren van Dendermonde. Rond het midden van de 13de eeuw werd het Land van Dendermonde door het huwelijk van Mathilde van Béthune met Gwijde van Dampierre rechtstreeks bezit van de graven van Vlaanderen. Vanaf dan tot op het einde van het Ancien Régime maakte het deel uit van het vorstelijk domein. Te Opwijk werd de vorst vertegenwoordigd door een meier, voor het eerst vernoemd in 1296. In 1334 worden te Opwijk 4 schepenen vermeld. In de 17de eeuw gebruikte de schepenbank van Opwijk een zegel met een afbeelding van Sint-Paulus, patroon van de parochiekerk. Het wapen uit 1819, dat de kleuren van Nassau kreeg, gaat terug op dit zegel en geldt nog steeds voor de huidige gemeente Opwijk.

  In lazuur een Sint-Paulus, houdende in de rechterhand een zwaard en in de linkerhand een boek, het geheel van goud.
  14-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MERCHTEM
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  MERCHTEM

  In 1251 werd een gedeelte van het grondgebied van Merchtem door hertog Hendrik III van Brabant verheven tot Vrijheid en ontving het de voorrechten warvan Leuven genoot. Vanaf dan oefenden de hertogelijke schepenen er de rechtsmacht uit. Een andere schepenbank, die het recht van Ukkel toepaste, had juridictie over het deel van het dorp Merchtem buiten de Vrijheid. In 1336 hadden deze schepenen van buiten een zegel waarop een schild met een (Brabantse ?) leeuw prijkte.Het zegel van de schepenen van de Vrijheid van Merchtem, waarvan een afdruk uit 1355 bekend is, stelt een open poort voor, geflankeerd door gekanteelde muren en getopt met een omgewende banier van Brabant. Dit zegel ligt aan de basis van het huidge gemeentewapen.

  In goud een uitkomende gekanteelde poort van keel, geopend van het veld, met een aangebouwde gekanteelde weermuur van keel die de schildranden raak, beide gemetseld van het veld, de poort getopt met een omgewende banier van sabel met stok van goud en beladen met een leeuw van hetzelfde, geklauwd en getongd van keel.
  10-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MEISE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  MEISE

  Na de fusie koos de gemeente voor het wapen van het voormalige Meise met weglating van de schildhouder en met in het schildhoofd de rovende wolf uit het zegel van Wolvertem.

  Meise vormde samen met Strombeek en Grimbergen de kern van het oude Land van Grimbergen. Tot in 1128-1132 vormden deze 3 dorpen ook één kerkelijke parochie. Het grootste deel van het grondgebied van Meise was in handen van de heren van Grimbergen. Enkel het kasteel van Boechout werd gehouden van de hertogen van Brabant. Op schepenzegels van Meise uit de periode 1423-1775, verschijnt het wapen van het oude huis van Grimbergen. Op deze zegels is het wapen gebaseerd dat in 1966 aan Meise werd verleend.

  Het zegel dat in 1909 aan Wolvertem werd toegekend, vindt zijn oorsprong bij zegels van de schepenbank die rechtsmacht had over Wolvertem, Impde, Meusegem en Rossem.

  De schildhouder uit het vroegere wapen van Meise - een gouden Sint-Maarten met de bedelaar - onderscheidde dit wapen van dat van Brussegem (thans Merchtem), Grimbergen en Londerzeel. In het huidige wapen wordt dit onderscheid gemaakt door de wolf in het schilhoofd.

  In goud een dwarsbalk van lazuur, met 2 gekruiste schuinstaken van keel over alles heen, in het schildhoofd vergezeld van een rovende wolf van sabel met in de muil een lam van zilver.
  06-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MACHELEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  MACHELEN

  A - voor de fusie (de 3 witte borstkentekens)

  Doorsneden: het schildhoofd van zilver met een klaverblad van keel, doorboord met het veld; de schildvoet van zilver met een schip met 3 masten versierd met hun wimpel van keel, voerende de keizerlijke vlag, varende in volle zee, alles in natuurlijke kleuren - het schild geplaatst voor een Sint-Gertrudis van goud.

  B -Na de fusie (met Diegem) - (de 2 zilvere borstkentekens)

  opteerde de gemeente voor het wapen van het voormalige Machelen met in een schildhoek het wapen van Diegem.

  In 1956 werd aan Machelen het wapenschild verleend van Frederik Romberg, laatste feodale heer van het dorp. Romberg was een reder van Duitse afkomst, die ondanks zijn lutherse achtergrond was opgenomen in de Brusselse burgerij. Het beroep van Romberg spreekt duidelijk uit zijn wapenschild.

  Een groot gedeelte van Diegem was blijkbaar vanaf de 9de eeuw in handen van de abdij van Kornelimünster bij Aken. De hertogen van Brabant eigenden zich een deel van deze goederen toe en bezaten er ten laatste vanaf het begin van de 14de eeuw ook overheids-,leen- en cijnsrechten. Ze hadden er een latenbank, bevoegd voor hun cijnshouders en onderworpen aan de hoofdschepenbank van Erps. Pas in 1507 kreeg dit laathof een eigen zegel met de Brabantse leeuw. Dit wapen werd in 1902 bevestigd ten gunste van Diegem.

  Doorsneden 1. in zilver een drieblad van keel van het veld en een schildhoek van sabel met een leeuw van goud
  2. in zilver een dobberende driemaster van natuurlijke kleur, met wimpels van keel, voerende de Oostenrijkse
  02-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LUBBEEK
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  LUBBEEK

  Dit wapen gaat terug op zegels van de schepenbank van Lubbeek. Het daarop afgebeelde schild is beladen met een klimmende leeuw. Het gaat om het wapen van de hertogen van Brabant. Lubbeek zegelde terecht met dit wapen, aangezien de volledige rechtsmacht er in het bezit was van de hertog. De Brabantse leeuw geldt ook voor de 3 andere deelgemeenten. Linden en Pellenberg maakten immers onder het Ancien Régime deel uit van de meierij van Lubbeek, terwijl de hertog ook te Binkom de hoge justitie bezat.

  In sabel een leeuw van goud, geklauwd en getongd van keel.
  28-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LONDERZEEL
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  LONDERZEEL

  Dit wapen gaat terug op dat van de oude heren van Grimbergen. De heerlijkheid Londerzeel maakte deel uit van het Land van Grimbergen en was een belangrijk steunpunt in de strijd van de plaatselijke heren tegen de hertogen van Brabant. Later ging Londerzeel over op de tak Grimbergen-Nassau en in de 18de eeuw op het huis de Croÿ, prinsen van Berg.

  Bij de toekenning van het wapen in 1927 ging men uit van het zegel dat de schepenen van Londerzeel gebruikten van de 14de tot de 16de eeuw. Op het afgebeelde schild prijkt een dwarsbalk met een smal schuinkruis over alles heen.

  Het randschrift luidt + S SCABINORVM DE LONDERSEL. Blijkbaar had de zegelsnijder zich misrekend en bleef er geen plaats meer open voor de laatste letter E van LONDERSELE. Hij plaatste ze dan maar in het veld van het zegel, bovenop het schild. In latere tijden aanzag men deze gothische letter E als een gesp, want in 1927 kreeg Londerzeel een wapen, getopt met een gouden gesp. Deze schildekking bleef behouden. Ze onderescheidt het wapen van Londerzeel immers van dat van andere gemeenten die eveneens Grimbergen voeren.

  In goud een dwarsbalk van lazuur, 2 staven van keel, kruiselings geplaatst over alles heen. Het schild getopt met een gesp van goud.
  24-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LINTER
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  LINTER

  Na de laatste fusie koos de nieuwe entiteit Linter voor het wapen van haar deelgemeente Neerhespen, die in 1970 bij Orsmaal was gevoegd. Overigens bezat geen enkele andere deelgemeente een wapen.

  Neerhespen voerde het wapen van de familie (de) Stappers, afkomstig uit Eersel bij ‘s-Hertogenbos. Pieter Stappers kocht in 1750 Meensel, Neerhespen, Overhespen en Gussenhoven. Zijn kleinzoon Willem de Stappers was de laatste feodale heer van deze plaatsen.

  Gevierendeeld 1. en 4. in zilver een leeuw van keel, gekroond van goud

  2. en 3. in lazuur een gesporde laars van zilver. Het schild getopt met een helm van zilver gekroond, getralied, gehaslband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met dekkleden van zilver en van lazuur
  20-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LIEDEKERKE
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  LIEDEKERKE

  De gemeente voert nog steeds het wapen van haar middeleeuwse heren.

  Liedekerke en Denderleeuw, aan de overkant van de Dender, vormden aanvankelijk samen één heerlijkheid, later baronie, gehouden van het hof ten Steene te Aalst. Er bestaat ook een traditie dat Liedekerke-Denderleeuw in het bezit van de familie van Gavere zou zijn geraakt doot het huwelijk van Raas IV, heer van Gavere en Chièvres, met ene Mathilde (van Liedekerke). Het patrimonium van het huis van Gavere werd verdeeld onder de 2 kleinzonen, zo werd Raas (VII)(1231-1291) heer van Liedekerke-Denderleeuw. Deze laatste heerlijkheid bleef in het bezit van het huis van Gavere-Liedekerke tot zij in 1477 overging naar de familie Vilain van Gent. De schepenen van Liedekerke-Denderleeuw gingen ten hoofde naar Aalst. Van het zegel van deze schepenbank zijn afdrukken uit 1326 en 1660 bekend waarop een schild met 3 leeuwen voorkomt.

  Dit wapen werd sinds het midden van de 13de eeuw gevoerd door de heren van Liedekerke uit het huis van Gavere: in keel 3 leeuwen van goud, later geklauwd en getongd van lazuur.


  In keel 3 leeuwen van goud, geklauwd en getongd van lazuur
  16-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEUVEN MOTORRIJDER
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  LEUVEN MOTORRIJDER

  NB. de belgische vlaggen zijn wel...verkeerd
  12-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEUVEN 2
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  LEUVEN


  In keel een dwarsbalk van zilver. Het schild getopt met een aanziende helm van zilver, getralied, gehalsband, omboord en gekroond met een stedekroon met 4 torens van goud, gevoerd en gehecht van keel, met dekkleden van zilver en van keel. Helmteken: een zittende aanziende leeuw van zilver, houdend een schild van sabel, beladen met een leeuw van goud, geklauwd en getongd van keel, te weten, het wapenschild van Brabant. Het schild getooid met het Franse oorlogskruis met palm, het lint uitgaande van de schildvoet.
  08-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEUVEN 1
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  LEUVEN

  Lambrecht met de Baard, 1ste graaf van Leuven (1003-+1015) bouwde in het begin van de 11de eeuw een kasteel op een eiland in de Dijle. In een bestaande Sint-Pieterskerk, beschouwd als de moederkerk van heel het grafelijk domein, stichtte hij een kapittel waarvan het gezag zich uitstrekte over de grafelijke vazallen, de(Sint)--Petermannen. Het voordelig juridisch statuut van de Petermannen zorgde ervoor dat Leuven in de 12de eeuw een echte stad werd. Ze kreeg een stenen ringmuur, een commerciële infractructuur en verscheidene nieuwe kerken. In 1252 werd de primitieve parochie in 4 gesplitst.

  Het wapen van Leuven, in keel een dwarsbalk van zilver, zou teruggaan op de graven van Leuven, voorgangers van de hertogen van Neder-Lotharingen en Brabant. Luidens een volksverhaal verwijzen de kleuren naar de overwinning die Arnulf van Karinthië in 891 bij Leuven op de Noormannen behaalde. De Dijle zag zo rood van het vinkingbloed dat in het midden slechts een smalle streep helder water overbleef….

  Pas in 1845 ontving de stad de bevestiging van haar oude wapen, ditmaal getopt met een aanziende open helm en een ander helmteken. Vanaf 1926 mocht Leuven haar wapen sieren met het Franse Oorlogskruis.
  Na de fusie van 1977 koos Leuven ditzelfde wapen, maar liet in het schild de zilveren dwarsbalk vergezeld gaan van 3 torens van hetzelfde, als symbool van de overige 3 deelgemeentes. In 1996 verdwenen deze 3 torens weer uit het wapenschild. In de plaats kwam een gouden stedenkroon op de helm die met haar 4 torens de 4 deelgemeenten symboliseert
  04-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LANDEN 2
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  LANDEN

  In zilver een dubbelstaartige leeuw van sabel, geklauwd en getongd van keel. Het schild getopt met een geklede voorarm houdende een oorkonde, alles van goud en begeleid van 2 bomen van natuurlijke kleur, het geheel op een grasgrond geplaatst
  02-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LANDEN 1
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  LANDEN

  Landen werd in de loop van de 14de en 15de eeuw verscheidene keren ingenomen en verwoest door de Luikenaars. Zo ging in 1482 het oude zegel verloren. De stad werd heropgebouwd onder Maximiliaan van Oostenrijk, die haar opnieuw in het bezit stelde van haar oude vrijheden. Het nieuwe afgebeelde schild vertoont een dubbelstaartige leeuw, is getopt met een geklede voorarm die als symbool van de herworven vrijheden een oorkonde vasthoudt en is begeleid door 2 bomen. De oudst bekende kleurafbeeldingen van het wapenschild van Landen dateren uit de 16de eeuw.
  30-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KRAAINEM
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KRAAINEM

  De gemeente voert het wapen van de familie Kieffelt, 17de eeuwse pandheren van Kraainem.

  Kraainem, dat oorspronkelijk toebehoorde aan de Gentse Sint-Baafsabdij, was op het einde van de 11de eeuw in het bezit van de machtige familie van Kraainem.

  Door het huwelijk van erfgenaam van Berchem met de erfgename van Kieffelt kwamen Kraainem , Sint-Lambrechts-Woluwe en Stockel in het bezit van de familie Hinnisdael. Keizerin Maria-Theresia verhief dit domein tot een graafschap met de naam Hinnisdael.

  Wellicht tot aan de verpanding in 1626 was te Kraainem de hertogelijke schepenbank van Watermaal bevoegd.

  Vanaf de verpanding had Kraainem een eigen schepenbank. Op haar zegel prijkt een schild met een dwarsbalk, beladen met 3 pottten. Dit was het wapen van de familie Kieffelt, pandheren sinds 1626. Zij voerden in goud een dwarsbalk van lazuur, beladen met 3 potten van het veld.

  In 1924 werd dit wapen aan de gemeente Kraainem toegekend met toevoging van de schildhouders van het wapen Kieffelt, namelijk een man en een vrouw in Romeinse klederdracht, beiden met een boog in de hand.

  In goud een dwarsbalk van lazuur, beladen met 3 potten van het veld, schildhouders: rechts een man, links een vrouw, beiden van natuurlijke kleur, op romeinse wijze gekleed van zilver en houdend een boog van goud.
  26-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORTENBERG
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KORTENBERG

  De gemeente koos na de fusie voor een gevierendeeld schild van

  1. Kortenberg 2. Everberg 3. Meeerbeek en 4. Erps-Kwerps, geplaatst voor een gouden hertog Jan II van Brabant met in de rechterhand het bekende Charter van Kortenberg dat hij in 1312 uitvaardigde.

  Het wapen van Kortenberg is dat van de plaatselijke abdij. De stam van de eik kreeg zijn natuurlijke kleur, bruin, en een bruine vos die tegen de stam klimt. Dat het oorspronkelijk wel degelijk over een vos ging en niet om een eekhoorn, kan men opmaken uit een zegel uit 1612. Het afgebeelde dier staat op de achterpoten, heeft een pluimstaart en vrij grote oren. In de heraldiek wordt een eekhoorn gewoonlijk zittend afgebeeld en heeft hij lang niet zo’n grote oren als de vos.

  Op het schild van het wapen van Everberg, staan 3 lelies, bij de oudste zegel op een driehoekige voet, bij de jongste volledig. Dit is het wapen van de heren van Rotselaar, die te Everberg de hoge rechtspraak deelden met de hertogen van Brabant.

  Meerbeek had geen officieel gemeentewapen. De heren van Rotselaar hadden belangrijke rechten in Meerbeek, dus 3 staande lelies van keel op een veld van zilver schijnen gerechtvaardigd voor Meerbeek.

  Het wapen van Erps-Kwerps stelt het wapen voor van de familie van Booischot, in goud 3 molenijzers van lazuur. Erps werd in, 1644 te zijnen gunste tot graafschap verheven.

  Gevierendeeld 1. in goud een eik van natuurlijke kleur op een grasgrond waartegen rechts een vos van natuurlijke kleur

  2. In zilver 3 lelies met afgesneden voet van keel

  3. in zilver 3 staande lelies van keel

  4. in goud 3 molenijzers van lazuur. Het schild geplaatst voor een hertog Jan II van Brabant, houdend in de rechterhand het bezegeld charter van Kortenberg, het geheel van goud.
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!