NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Bruggeblog
een blik op het Brugge van nu
Foto
Wie ik ben?
... Speelt geen enkele rol.
Mijn naam?
... misschien de Brugschen Stroatendwil?


Na een half jaar ziekte werd ik in 2005 op het werk bedankt voor bewezen diensten en prompt op pensioen gesteld.  Als 47-jarige zo uitgerangeerd worden uit deze jachtige en niets ontziende maatschappij komt hard aan.  Ondertussen heb ik me herpakt en  voortaan blog ik als een oudje hier op www.seniorennet.be met slechts één onderwerp: BRUGGE!

Inhoud blog
 • Heras
 • over slapende rekeningen en slapende blogs
 • Lopen-op-de-Vesten
 • de Gentpoortvesten
 • Sparco
 • Een zalig kerstfeest
 • baggerwerken
 • quizvraag 184 (deel 2)
 • oeps ...
 • quizvraag 184
 • Kersenboomstraat
 • vier luchtroosters
 • quizvraag 183 - de oplossing
 • Rainer Maria Rilke in Brugge
 • madeliefjesvelden
  Zoeken in blog

  14-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quizvraag 124 (deel 2)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ondanks de vele pogingen werd de plaats waar dit toestel staat nog niet ontdekt.  Daarom deze tweede foto.  De laatste keer dat ik nog een telefooncelletje gebruikte was in de periode toen men er nog naar hartenlust vijf- of twintigfrankstukken kon instoppen.  Tegenwoordig werken die dingen al lang niet meer op muntstukken. 
  Komaan, u krijgt een tweede kans om te antwoorden waar exact in de binnenstad van Brugge deze foto genomen werd.


  14-01-2007, 21:28 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (29)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Eveneens in de refter van het grootseminarie hangt dit schilderij dat Nicolaas De Roover voorstelt met op de achtergrond de Duinenabdij.  Wie het schilderde is niet gekend.  Wanneer het geschilderd werd wel, namelijk in 1822.  Deze Nicolaas De Roover was de laatste monnik cisterciënzer van de Duinenabdij.  Hij was 82 jaar oud toen hij als allerlaatste stierf op 23 maart 1833.  Het lijkt misschien toevallig, maar 1833 was precies het jaar waarin men in de gebouwen hier het grootseminarie opstartte.  In dat jaar en de jaren ervoor deed Nicolaas De Roover nog verschillende schenkingen.  Zo schonk hij onder andere een doopvont weg aan de O.-L.-Vrouwekerk van Damme en delen van het trappengebouw voor de Heilig Bloedkapel.  Bij de wijding van F.R. Boussen (op 27 januari 1833) tot hulpbisschop van Gent en apostolisch administrator van Brugge (dat op dat ogenblik nog niet opnieuw bisdom was geworden) overhandigde deze man die we op dit schilderij zien aan Boussen een staf en een mijter die naar het schijnt hadden toebehoord aan Michel Bultinck die tussen 1667 en 1678 abt geweest was van de Duinenabdij.
  Niet voor niets staat er onderaan op de lijst van dit schilderij, onder zijn naam, o.a. de volgende tekst te lezen: "ET INSIGNIS BENEFACTOR DIOECESIS" wat betekent: "en gekend als  weldoener van de streek".


  14-01-2007, 20:58 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (28)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In tegenstelling dus tot vroeger heeft men tegenwoordig niet veel werk meer om de tafel te dekken voor de bewoners van het grootseminarie, om de simpele reden dat er bijna geen bewoners meer zijn.  Bemerk recht voor u een Mariabeeld in een nis met daarboven het jaartal 1634 en rechts de schilderijen met de abten van de Duinenabdij waarvan het meest linkse abt Campmans voorstelt, de allereerste abt toen de abdij naar Brugge verhuisde.


  14-01-2007, 19:25 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (27)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We bevinden ons in de refter.  Het is nu nauwelijks nog voor te stellen, maar zo'n 60 jaar geleden, kort na de tweede wereldoorlog, was die refter bijna te klein geworden.  Zo'n 150 seminaristen moesten een plaatsje hebben en daarom stond ook de middelste rij volledig vol met tafels en stoelen.


  14-01-2007, 19:10 geschreven door Bruggeblog  
  13-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (26)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In de schoorsteenmantel herkennen we de wapenschilden van de twee vroegere cisterciënzerkloosters uit de streek.  Links zien we dat van Ter Duinen, rechts dat van Ter Doest.


  13-01-2007, 23:20 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (26)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We doen verder met het Grootseminarie want alles heb ik er nog niet over verteld en getoond.  Dit hier bijvoorbeeld was vroeger, samen met de naastliggende keuken, de enige verwarmde plaats van de voormalige Duinenabdij.  Tijdens winters die nog winters waren kunt u begrijpen dat de monniken zich hier graag eens wilden opwarmen in de nabijheid van het haardvuur na uren door de kille kamers en gangen gelopen te hebben.  Zelfs nu is het totaal ondenkbaar dat men tijdens de winter het hele gebouwencomplex zou verwarmen, laat staan dat men het vroeger zou gedaan hebben!


  13-01-2007, 23:14 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.quizvraag 124
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Elke dag krijgt u gewoontegetrouw tussen 21 en 22 uur een nieuwe aflevering van de fotovraag.  Alleen op zaterdag kan dat wel eens wat later uitvallen.  Zoals nu dus.  Maar hier is hij dan, die nieuwe foto voor een nieuwe quizvraag.  De vraag luidt zoals altijd: "waar in het centrum van Brugge nam ik deze foto?"


  13-01-2007, 23:02 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (25)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Dit is hem dan, die gedenkplaat.  Hij heeft kennelijk al veel last gehad van vocht.  De plaats waar ik hem aantrof is dan ook verre van ideaal, namelijk aan de muur in een rommelige bergruimte van twee meter diep en even lang als de breedte van de Elisabethkerk zelf.  Die ruimte bevindt zich achter het altaar.
  Op deze gedenkplaat staan de twee datums van de priesterwijdingen te lezen en ook de dankbetuigingen van professoren en studenten voor het feit dat zij vanaf 23 januari 1917 tot eind 1918 hier mochten verblijven.


  13-01-2007, 18:16 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (24)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen U kunt begrijpen dat voor de begijntjes in het begijnhof de tijdelijke aanwezigheid van de seminaristen iets speciaal was.  In de vakantie van 1918 kwamen de bevrijders er aan, maar die waren niet alleen gekomen.  Neen, ze brachten ook de pestgriep naar Brugge, beter gekend als de Spaanse griep.  Omdat er veel zieken waren boden de seminaristen van hier uit nog hun bereidwillige hulp aan in het militair hospitaal en in het krankzinnigengesticht te Sint-Michiels.  Uiteindelijk werden de relieken van de martelaar Leo pas op 18 december 1918 door de toenmalige president van het seminarie, een zekere Calewaert, teruggeplaatst.
  Gedurende die periode dat de seminaristen in het begijnhof waren is het twee keer gebeurd dat ze in deze Elisabethkerk tot priester gewijd werden.  De eerste keer gebeurde dat op 2 juni 1917, de tweede keer op 25 mei 1918.  Telkens ontbrak de rijve van St.-Leo bij de plechtigheid niet.  Daar bestaan foto's van, van die priesterwijdingen in het begijnhof, en er is hier in de kerk ook een gedenkplaat die dat memoreert.


  13-01-2007, 18:01 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (23)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Dit zullen velen herkennen als het gebouw 'Meubelen Claeys' in Zonnekemeers dat men onlangs ombouwde tot lofts en appartementen.  Tijdens de 1ste wereldoorlog zag deze plek er nog enigszins anders uit.  Ik gebruik de foto alleen maar om te tonen dat, toen de Duitsers in de winter van 1916-1917 het grootseminarie opeisten om er de bemanning van hun duikboten in onder te brengen, de seminaristen hun toevlucht zochten in o.a. het Begijnhof en ook hier op deze plaats waar meubelfabriek Claeys was.  Het is zelfs zo dat men voor het gemak van de seminaristen toen zelfs in de scheidingsmuur tussen de fabriek en het Begijnhof een doorgang maakte.


  13-01-2007, 17:42 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quizvraag 123 - de oplossing
  Klik op de afbeelding om de link te volgen "Deze windwijzer staat op de carillontoren, van de Duinenabdij, die zich op het zuidelijk uiteinde van de oostvleugel bevindt, in de eerste bouwfase tot stand gekomen en rond 1637 voltooid. In dat zelfde jaar werden de klokken besteld." antwoordde Jean-Pierre Minnebo vanmiddag en daar hoef ik niks meer aan toe te voegen.  Alleen dat hij vandaag de winnaar geworden is en dat het een grapje was van mijn kant om terzelfdertijd én uitvoerig over het Grootseminarie (of de voormalige Duinenabdij) te schrijven én voor de fotovraag een onderdeel van dat Grootseminarie te gebruiken.

  Met dank aan Marc Willems voor de foto's van deze quizvraag.


  13-01-2007, 17:24 geschreven door Bruggeblog  
  12-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (22)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In 1914, bij het uitbreken van WO I waren er plots geen lessen meer in het grootseminarie.  De lokalen werden toen gebruikt als hospitaal voor de Belgische en later voor de Duitse oorlogsgewonden.   Omtrent  Pasen 1915 konden de lessen toch hernomen worden, maar later, in die verschrikkelijke winter van 1916-1917, moesten de seminaristen uiteindelijk toch een andere huisvesting zoeken want de Duitsers eisten de gebouwen volledig voor zichzelf op.  De seminaristen trokken met hun hebben en houden naar ... het begijnhof.  Ook deze rijve van Sint-Leo verhuisde mee.  Tijdens die bewuste verhuis vermeed men de grote wegen.  De rijve werd gedragen door niet minder dan 6 seminaristen.  De priester Pieter Ghyssaert (1899-1969) vertelde over die verhuis in zijn boek 'Een Godsdompelaar' (1969, Tielt):
  "In de ijskoude januaridagen van die barre winter 1917 sjouwde ik met mijn kloostergenoten boeken van het seminarie naar het stadsarchief en kolen naar het begijnhof waar de seminariestudie en vorming zouden voortgezet worden.  Als ondervoede jongen kwam ik daags na de overbrenging van het reliekschrijn van Sint-Leo terecht in een verlaten Engels weeshuis (in de Sint-Jorisstraat).  Het begijnhof en het weeshuis zouden hun buitengewone gasten onderdak verlenen to het einde van 1918."


  12-01-2007, 22:33 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.quizvraag 123 (deel 3)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Allez Bruggekenners, laat u niet kennen hé!  U zult ongetwijfeld al gemerkt hebben dat u uw nek uitsteken moet als u dit wil zien hoog en droog (ten minste ten tijde van het nemen van deze foto) boven Brugge.
  Komaan, jongens en meisjes, waar in 's hemelsnaam is dit in Bruges City te zien?


  12-01-2007, 21:44 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (21)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In de kapel van het grootseminarie valt heel wat te zien maar het meest intrigerende is natuurlijk deze reliekschrijn van Sint-Leo.  Weinig is er geweten over die martelaar Leo.  Het moet een jonge Romein geweest zijn die zich tot katholiek liet dopen en zijn geloof gestand bleef ondanks de martelingen die hij onderging.  Naar het schijnt bevinden er zich hierin relikwieën (beenderen) van de man en die zouden zichtbaar zijn als men de panelen van voor het altaar verwijdert.  Die beenderen werden ontdekt door (of onder) Paus Gregorius XVI in de catacomben van Priscilla (in Rome te vinden in de Via Salaria Nova) en ze werden geschonken aan het Brugse seminarie.  Wat we zien is een wassen beeld van een jonge Romein, en dat is natuurlijk ook te merken aan de speciale klederdracht.  Officieel werden de weggeschonken gebeenten in het grootseminarie ingeschreven op 14 december1844.  Livinus Benedictus Bruneel, de toenmalige president van het grootseminarie nam ze in ontvangst.
  In 1850 had de bisschop van Brugge, een zekere Malou, het idee opgevat om de relikwie over te brengen naar het Sint-Janshospitaal maar dat is niet gebeurd.  Toch is deze rijve van Sint-Leo een keer tijdelijk uit het grootseminarie weggehaald geweest.  Daarover meer in de volgende artikelen.


  12-01-2007, 21:08 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (20)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Dit is de pandkapel zoals men deze kapel ook durft noemen.  Door het hek in de pandgang komt men er in.  Recht voor ons uit zien we een witmarmeren beeld van Maria met kind te midden een altaarretabel uit kalksteen.  Links en rechts zien we glasramen die vervaardigd zijn door de Brugse firma Dobbelaere in 1920.  Ze stellen Sint Jozef en de heilige Vincentius a Paulo voor.


  12-01-2007, 20:06 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (19)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We blijven nog even bij de gedenkstenen waar men vroeger graag Latijnse teksten in beitelde.  Het is echt niet te geloven hoeveel ervan men nu nog altijd in Brugge aantreft.  We bevinden ons evenwel nog altijd in de kapel van het grootseminarie.  Deze gedenksteen in het midden is interessant in die zin dat we er nog vaag het wapenschild van de abdij van Ter Duinen op kunnen herkennen en daaronder hun leuze.  Zij luidde:
  FAC NECESSITATE VIRTUTEM
  en betekent zoveel als:
  Maak van de nood een deugd.
  of, modern gezegd:
  Als iets moet, dan doen we 't goed!


  12-01-2007, 16:38 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (18)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In de kapel opgedragen aan St. Leo ligt deze gedenksteen die aanduidt dat hier monniken van de Duinenabdij begraven liggen.    Monniken die stierven nog voor de Franse Omwenteling want toen moest de abdij ophouden met te bestaan.  Gisteren heb ik vergeten te vermelden waarom die gedenksteen van de laatste cisterciënzers van Ter Duinen aan de kerk van Sint-Kruis hangt.  Eerst en vooral omdat zij hier door de Fransen niet meer begraven mochten worden en ten tweede omdat heel het noordoostelijke gedeelte van wat wij het ei of het centrum van Brugge noemen toen nog toebehoorde aan de parochie van Sint-Kruis, ook de Duinenabdij en dus was het logisch dat zij daar op het kerkhof van Sint-Kruis begraven werden.


  12-01-2007, 16:27 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (17)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In het grootseminarie komt men via de kleine pandgang in de kapel die opgedragen is aan de heilige Leo.  Dit is de kapel, gezien vanuit de binnentuin.


  12-01-2007, 16:09 geschreven door Bruggeblog  
  11-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (16)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Onder de grafsteen aan de kerk van Sint-Kruis die het overlijden van de laatste monniken van de Duinenabdij memoreert bevindt zich nog een andere in blauwsteen vervaardigde Latijnse tekst.  Het is een elegisch distichon (een weemoedig dubbelvers).  Eerst proberen we de Latijnse tekst te ontcijferen.  Het gaat als volgt:
  "HEU, NUNC DUNA CADET, QUAE STETIT SECULA SEPTEM, NI DEUS OMNIPOTENS ERIGAT IPSE MANU"  Alsjeblieft!
  Nu wilt u natuurlijk nog een vertaling.  Die is dus, zoals gezegd, tweeërlei:
  "Ach, nu zal de Duinenabdij vallen, die zeven eeuwen standhield, tenzij de almachtige God zelf ze eigenhandig opricht. / Helaas: hier liggen geen lijken als zaden in het zand!  Hier geen hoop op de oogst, o Duinenland!"


  11-01-2007, 21:34 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (15)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Dit is dan het bewuste grafschrift van de laatste monniken van de Duinenabdij die te zien is aan de zuidgevel van de kerk van Sint-Kruis.  Daarop valt onder andere te lezen dat de 53ste en allerlaatste Duinenabt, namelijk Maurus De Mol, in 1794 naar Duitsland gevlucht was en daar in 1799 in Altona bij Hamburg overleed en aldaar begraven werd onder het hoogaltaar van de kerk.
  De allerlaatste Duinenmonnik die stierf was uiteindelijk Nicolaas De Roover.  Hij was 82 jaar oud toen hij stierf op 23 maart 1833.


  11-01-2007, 21:23 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (14)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Toen in 1796 de Duinenabdij door het Franse bestuur opgeheven werd waren er nog welgeteld 18 'Duinheren' over, dit waren de overblijvende broeders cisterciënzers van de Duinenabdij langsheen de Potterierei.  Van die overblijvende monniken werden de namen op een grafsteen aangebracht.  Die grafsteen bevond zich aan de kerk van Sint-Kruis.  Toen er op deze plaats een nieuwe kerk van Sint-Kruis tussen 1853 en 1856 gebouwd werd werd deze grafsteen in de muur aangebracht.  Deze steen werd recent in 1997 nog vernieuwd.  Volgens de tekst op die steen zouden de zeven of acht laatste monniken hier voor deze kerk begraven liggen.


  11-01-2007, 21:15 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quizvraag 123 (deel 2)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Zoals u aan deze staalblauwe lucht aflezen kunt werd deze foto op een aangenamere dag dan vandaag genomen.  Dat neemt niet weg dat u, mits u een scherp oog heeft, dit ding ook bij slechtere weersomstandigheden in Brugge zien kunt.  Alhoewel het gebruik van een verrekijker in dit geval natuurlijk handig kan zijn.  Waar in het centrum van Brugge staat dit?


  11-01-2007, 21:06 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (13)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Hier kijken we vanuit de pandgang naar de vierkante klokkentoren van de kerk.  De hele kerk werd ontworpen door meester-timmerman Emmannuel Speybrouck. 


  11-01-2007, 18:23 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (12)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We gaan nog wat verder doorbomen over het Grootseminarie en de voormalige Duinenabdij die gelegen is langs de Potterierei.  De binnenkant van de kerk hebben we ondertussen al gehad.  Dit is dan de voorgevel van dit classicistische monument.  Ze is opgebouwd uit blauwe hardsteen.  De kerk werd, zoals ik al vertelde, gebouwd vanaf 1775 en pas afgewerkt in 1788.  Maar enkele jaren later al viel onze streek onder het bewind van de Fransen en die doekten alle kloosters en kerken op.  Sommigen werden zelfs afgebroken.  Dat gebeurde hier niet maar de Duinenabdij werd toch afgeschaft in 1796.   Dat betekent dat de kerk amper tien jaar volwaardig als kerk gebruikt werd.  Het was hoogstwaarschijnlijk de bedoeling om die twee lege rondbogige beeldnissen te vullen, maar het is er niet meer van gekomen.
  Nu dit een seminarie is wordt de kerk opnieuw gebruikt maar de missen zijn niet voor het publiek toegankelijk.  Ten tijde van Jozef II was er wel eens een voorstel om van deze kerk een parochiekerk te maken, maar die plannen gingen uiteindelijk niet door.


  11-01-2007, 18:16 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.stormweer in Brugge
  Klik op de afbeelding om de link te volgen ... dat vertaalt zich in beelden zoals deze.   Dit is de Vizierstraat.  Eigenlijk is de keuze van de straat willekeurig gebeurd.  Het had gelijk welke straat in de buurt kunnen zijn want overal speelde de stormwind met plezier met de PMD-zakken en met het papier en karton dat netjes 'stond' te wachten tot de vuilniswagen er aankwam.


  11-01-2007, 16:07 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nat Marieke
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We proberen bij Bruggeblog altijd de kerk in het midden te houden.  Gisteren kreeg u een bijna naakt mannenlijf te zien, daarom toon ik er u een van een jongedame.  Het is niemand minder dan ons Marieke die, vrolijk en bekoorlijk als altijd, uitkijkt over de Coupure.  Haar haren wapperen in de stormwind en haar veel te lichte kleedje bij dit hondenweer plakt aan haar lichaam.  Heeft er iemand soms een jasje voor haar te veel?  Als zij hier nog lang zo staat uit te waaien doet ze gegarandeerd een bronchitis of longontsteking op.


  11-01-2007, 15:59 geschreven door Bruggeblog  
  10-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.quizvraag 123
  Klik op de afbeelding om de link te volgen We gaan naar een nieuwe plaats in het centrum van Brugge.  Dit is te zien in de .... oeps!  Bijna had ik mijn mond voorbijgepraat.  Het is niet aan mij maar aan u om ons te vertellen waar we dit aanschouwen kunnen.


  10-01-2007, 21:29 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Man met pelikaan (5de en laatste)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Om dit reeksje over het beeld van Josué Dupon af te sluiten geef ik nog een fotootje voor de liefhebbers van een gespierd mannenlijf.  Mijn aandacht gaat vooral uit naar de weerkaatsing van de bomen op de natte bips.


  10-01-2007, 20:22 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Man met pelikaan (4)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Welk weer zou het vandaag zijn?


  10-01-2007, 20:17 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Man met pelikaan (3)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen U merkt het wel: dit is een groot stokbrood en het komt precies nog maar pas vanuit de bakkersoven.


  10-01-2007, 20:14 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Man met pelikaan (2)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Zo zag dit beeld van Josué Dupon er deze namiddag uit.  In deze toestand doet het me vaag denken aan de vermenigvuldiging van de broden en de vissen van Christus.  Alleen begrijp ik dan niet wat die pelikaan hier komt doen.


  10-01-2007, 20:11 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Man met pelikaan
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De maker van dit werk is Josué Dupon (Ichtegem 1864 - Berchem 1935).  Het is getiteld 'Man met pelikaan'.  U heeft het ongetwijfeld al gezien, want dit is het bronzen voorontwerp voor de centrale figuur in een monumentale fontein die was opgericht aan de Kunstberg in Brussel.  Bij verbouwingen werd die fontein al in 1958 verwijderd en dit beeld verhuisde naar Brugge, meer bepaald naar de rotonde nabij het station dat verleden jaar tot 'Unesco rotonde' omgedoopt werd.


  10-01-2007, 20:06 geschreven door Bruggeblog  
  09-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quizvraag 122 - de oplossing
  Klik op de afbeelding om de link te volgen "Iek wiest het, iek wiest het!" zou Rik De Saedeleer uitgeroepen hebben.  Ik wist het dus dat het deze avond voor 'nen rappen zou zijn.  En die rappen is niemand minder dan Frederik Cloetens.  Hij wist als eerste dat dit onding te zien is juist voor die witte schutting van het Sint-Salvatorskerkhof.  Vindt u het ook niet stilaan tijd dat die schutting verdwijnt?  Die staat hier al jàren.  Ik overdrijf echt niet: al jàren!  OK dat men bezig is met de restauratie van de Sint-Salvatorskathedraal maar heeft u de laatste maanden hierin nog enige beweging gezien?  Ik alleszins niet en ik passeer hier nochtans bijna dagelijks.  Langs de andere kant moet ik echt een pluim geven aan de Bruggelingen en deze stad zijn bezoekers.  Stond diezelfde schutting amper een week in pakweg Brussel, Antwerpen, Luik of zelfs Gent, dan zou die al volledig volgeklad zijn, zeker weten.  Hier in Brugge heb ik in al die jaren enkel één graffitti en nu deze affiche op deze schutting aangetroffen.  Het is echt niet te geloven, hoe braafjes wij wel zijn!


  09-01-2007, 23:17 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quizvraag 122 (deel 3)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ik vermoed dat het antwoorden op de quizvraag vanavond voor de rapsten zal zijn.  Waar o waar in de binnenstad van Brugge bevindt zich dit onding?  De eerste die juist antwoordt zou ik met veel plezier een jaar gratis parkeren in onze stad aanbieden, maar het kan er niet vanaf en 't stad wil helaas mijn blog niet sponsoren. 

  09-01-2007, 21:42 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (11)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De kerk van de vroegere Duinenabdij langsheen de Potterierei bevat 7 glasramen die pas dateren van toen het een seminarie werd (1833).  Ze beelden de zeven stappen naar de priesterwijding voor.


  09-01-2007, 18:34 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (10)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Dit is het interieur van de neoclassicistische kerk van de abdij Ter Duinen langsheen de Potterierei.  De kerk kwam er in de periode van 1775 tot 1788 ter vervanging van de oude abdijkerk.  Het werd een monumentaal driebeukig kerkgebouw met halfronde koorapsis.  Het is een der mooiste classicistische monumenten van Brugge.  De overwelving gebeurde door Boheemse koepels.  De kerk bevat twee kerkorgels waarvan die recht voor ons uit de oudste en belangrijkste is.  Hij werd gebouwd door Dominicus Berger (1747-1797), een lid van de gekende Brugse familie van orgelbouwers.  De bidbanken zijn recenter.  De originele bidbanken werden waarschijnlijk door de toenmalige abt Nicolaas de Roover (over wie ik het later nog zal hebben) geschonken aan de Heilige Bloedkapel die aldaar in 1829 begon met renovatiewerken.


  09-01-2007, 18:28 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (9)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Om u een idee te geven hoe abt Bernardus Campmans er moet uitgezien hebben.  In de refter van het Grootseminarie hangen de schilderijen van de abten van de vroegere Duinenabdij.  Helemaal voorin hangt dit schilderij dat abt Campmans voorstelt. Hij was abt tijdens de voor de orde belangrijke jaren 1623 tot 1642. 
  Dankzij hem werd hier in Brugge het klooster van de cisterciënzers van Ter Duinen opgetrokken en naar het schijnt gebeurde dat grotendeels met bouwmaterialen van de Koksijdse abdij.


  09-01-2007, 18:12 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (8)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Nog in een der pandgangen treffen we een van de vele nissen aan met - hoe kan het ook anders - een heiligenbeeld in.


  09-01-2007, 17:40 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (7)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Nogmaals de pandgang met aan het einde van deze gang een schilderij met daarvoor twee beelden.  De site van het grootseminarie gebruikt dit als openingsscherm.  Het schilderij wordt toegeschreven aan Jacob van Oost de jonge.  Het beeld van de madonna is van J. Ryckman en kwam er omstreeks 1707 ter vervanging van het miraculeuze beeld dat abt Campmans in 1627 vanuit de abdij Ter Doest naar hier liet overbrengen maar verdween tijdens of na de Franse revolutie.  Wie de heiligen op het schilderij zijn, daar is men het er niet helemaal over eens maar het zijn vermoedelijk de heilige Robertus van Molesmes (links) en de heilige Bernardus van Clairvaux (rechts).  Zij tweeën speelden alleszins een belangrijke rol bij het ontstaan van de orde van de Cisterciënzers.  Boven hun hoofden zweven engelenfiguren die de attributen van de twee heiligen dragen.


  09-01-2007, 17:37 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (6)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Een eerste blik binnenin de indrukwekkende voormalige Duinenabdij.  Dit is de grote pandgang, opgetrokken tijdens de bouwcampagne die van de refuge van Ter Doest een volwaardige Ter Duinenabdij maakte (1628-1642).  Bemerk links de schilderijen die in speciaal op maat voor deze pandgang gemaakt werden.  Het betreffen allemaal landschapsschilderijen en ze werden gemaakt tussen 1669 en 1695.  Wie ze maakte is nauwelijks gekend.  Slechts op één schilderij staat een signatuur, namelijk die van een zekere B. D'Hooghe.
  In vele abdijen of kloosters is er mogelijkheid voor retraites met eventuele overnachtingen.  Hier niet.  Mocht men dit hier willen realiseren, dan verzeilt men onmiddellijk in de branche van de hotelfuncties en dan zouden er ingrijpende aanpassingen aan het gebouw moeten gebeuren, aanpassingen die in geen geval goedgekeurd zouden worden door de erfgoedorganisaties die over het gebouw waken.


  09-01-2007, 17:23 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grootseminarie (5)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De vorige vier artikels over het Grootseminarie verschenen op mijn blog op 20 december 2006.  Het wordt hoog tijd dat ik hierover verder vertel.  Maar in de tussentijd heb ik nog wat verder opgezocht en zo krijgt u van mij enkele interessante weetjes over dit Grootseminarie en voormalige Duinenabdij. 
  Zoals de benaming Grootseminarie het aanduidt: dit complex is, zeker vergeleken met de omliggende huizen, in geen geval klein te noemen.  400 jaar geleden was dat nog eventjes anders.  Toen stond er niks van wat u nu ziet.  Alleen achteraan was er een toevluchtshuis van de cisterciënzers van de abdij Ter Doest (Lissewege).  Die abdij bezat veel polderland maar dat was al herhaaldelijke keren overstroomd.  En dan werd de abdij in 1571 door de geuzen verwoest.  In de streek was er nog een tweede cisterziënzerabdij, namelijk die van Ter Duinen in Koksijde.  Vooral in de 13de eeuw kende die abdij een bloeitijd.  Er waren toen bijvoorbeeld 120 monniken en 248 lekenbroeders.  Bovendien hadden zij 10.000 ha polderland in de Westhoek maar ook in Zeeland.  Zij waren in die tijd de grootste producent en handelaar van wol in de streek.  Omtrent 1600 keken die van Ter Duinen uit naar een andere verblijfplaats.  Het werd uiteindelijk Brugge, omdat men het hier veiliger achtte, omdat het ook dichter lag bij het noordelijke landgoed en omdat hun abten zelf hier in Brugge al sinds eeuwen hun vaste verblijfplaats hadden.
  Op 20 november 1624 sloot hun toenmalige abt Bernard Capmans (1623-1642) een overeenkomst met de bisschop waardoor Ter Doest met al zijn bezittingen aan de Duinenabdij geschonken werd voor een jaarlijkse rente van 6800 gulden.  In die overeenkomst stond ook dat de abdij van Ter Doest hersteld moest worden.  Dat is uiteindelijk nooit gebeurd.  Wat er uiteindelijk nog van rest is die indrukwekkende schuur in Lissewege.
  Op 3 mei 1627 trokken 50 cisterciënzers van Ter Duinen hier langs de Potterierei in in de voormalige refuge van die van Ter Doest.
  In het begin van de 17de eeuw kwam er een heropleving van de kloosterorden, ook bij de cisterciënzers die vooral niet wilden onderdoen voor de jezuieten in Brugge die bijvoorbeeld de prachtige Walburgakerk bouwden.  Tussen 1628 en 1642 werd de refuge uitgebouwd tot een echte abdij en ruim honderd jaar later begon men aan de bouw van de monumentale kerk in classicistische stijl.  Het resultaat van al dat bouwen zien we nu nog altijd.


  09-01-2007, 12:39 geschreven door Bruggeblog  
  08-01-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quizvraag 122 (deel 2)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen U denkt misschien dat ik met uw voeten aan het spelen ben.  Neen, absoluut niet, ik zou het zelfs niet durven, en zeker niet met de quizvragen.  Dit is in geen geval dezelfde foto als die van gisteren.  Het is wel hetzelfde apparaat, ja, natuurlijk, maar op deze foto ziet u er meer van.  Misschien zelfs wel iets dat leidt tot de ontknoping.  Voor alle gemak heb ik toch het nummer dat op het apparaat geplakt was gewist.  Zo kunt u met zijn allen misschien nog een dag langer gokken.  Of neen, het wordt morgen toch prachtig weer met temperaturen tot 13 graden Celsius, misschien kunt u morgen wel eens met deze foto in de hand de hele stad lekker gaan aflopen.  Wedden dat u het antwoord dan zult weten?  Anders wacht u gewoon morgenavond af.  Dan krijgt u gegarandeerd een stukje achtergrond mee, en dan ben ik zeker dat minstens een iemand van u het antwoord zal weten, het antwoord op de vraag als altijd, namelijk waar in de binnenstad van Brugge deze foto genomen werd.


  08-01-2007, 20:54 geschreven door Bruggeblog  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Simon Stevinplein
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Iedereen, tot zelfs de hond toe, kijkt hier op het Simon Stevinplein verwonderd om zich heen.  Huh, ...  Stonden hier soms geen kerstkraampjes, een lunapark, een tent met botsautootjes, een carrousel en een frietkraam?  Die zijn plots allemaal verdwenen!  Gelukkig maar, zo merken we opnieuw op wat voor een prachtplein dit kan zijn zonder alle overbodige ballast.


  08-01-2007, 20:08 geschreven door Bruggeblog  
  Foto
  I have been standing where everybody has stood, opposite the Great Belfry Tower of Bruges, and thinking, as every one has thought, that it is built in defiance of all decencies of architecture. Gilbert Keith CHESTERTON
  Blog als favoriet !
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Bruggeblogs ABSOLUTE favorieten
 • Moon Art Gallery
 • Bruggelingen buiten Brugge
 • Bruggelin(k)
 • veel meer dan een weerstation!
 • Justine Henin
 • Flanders Inside
 • Willekeurig SeniorenNet Blogs
  egelhof
  blog.seniorennet.be/egelhof
  Archief per week
 • 06/04-12/04 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006

  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!