NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Julius V.E. Dreyfsandt zu Schlamm : gedichten 2

27-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
Klik op de afbeelding om de link te volgen 

27-08-2007 om 21:49 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


26-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.belichte schaduw
als verstrooid dichter
in de beschouwende schaduw
weef ik mijn gedachten
van al dat ontgaat
aan licht of zicht
of verwachten


geborgen en verborgen
in de mensenziel
u zou haast gaan denken
is leven slechts zwarte inkt:
het vergaren van zorgen


ik vertel u van schoonheid
van vragende tastende vingers
de weelde van ingetogen blijheid

kent u milde dragende ogen
van geleefde ouderdom
bent u ooit door een eerste lach
van een klein kind verleid


ja, zoals u ziet
kleur ik ook wel
groen getint
dat komt als
een mens, jij,
mij zo maar bemint

26-08-2007 om 20:37 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.liggend naakt
als vrouw
zo krachtig
in haar eenvoud
is haar omvang
zo allemachtig

als een Rubens
zie ik haar
de schoonheid
van veel en
al haar vormen
die mijn gevoelens
bestormen

haar woeste haren
maken mij ruig
en met
de spanning
van haar
blanke vel
blijft mijn tong
plakken aan
mijn droge huig

met haar diepe
glazige ogen
is zij als
een vragend beeld
met een koele
passie mij nemend,
zij die mij
nimmer verveeld

26-08-2007 om 20:30 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gaan en komen


ver weg
maar toch helder
hoor ik engelen zingen
over het lied van Licht
zij hebben weet
van aardse tranen
telkens als iemand
naar het ongrijpbare
wordt toegedicht

met een tedere lach
heffen zij haar op
ervaren de pijn
van een onuitgesproken
gedag

toch klinken er
zachte geluiden
van duizenden harpen,
ontelbare handen
reiken naar haar,

afscheid en aankomen
raken elkaar

26-08-2007 om 20:30 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.natte droom
als nimfen
leunen zij met
hun blanke lijven
tegen mijn vragend vel

vier handen glijden
willekeurig over
een geurige vlakte
waar hemelse nagels
het genot verfijnen
om de eenheid
van samen
uit te breiden

lange haren schuren
elkaars naakte aarde
plakkend waar
vocht verschijnt
totdat de nog prille liaan
langzaam een verhoogde
potentie baarde

verward open ik
mijn ogen
was de tijd vergeten
ik had te lang in
het bad gezeten
het water was koud,
ontzettend nat


26-08-2007 om 20:29 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.witte droom
ik word op een
wit gespreid vlies
voortbewogen door
zes maagdelijke engelen
langs azuur blauwe luchten

zij spannen een doorzichtig veld
van geluk met een uitgestrekte
gracieuze geste
genade schenkend
met verleidelijke ogen
die mij onderwijl bedwelmende
bloemengeuren toe zuchten
waarop geen enkel
aards genot kan bogen


uit hun frêle goddelijke flanken
klinkt een kwetsbare
Mahler symfonie
mij zuigend naar
opperste verrukking,
het hart doorzeeft
met bevrijdende klanken

in dit verblijf van eeuwige
symbiose
wuiven de hemelse
vleugelschepsels
al het zoets rond mijn lijf
zij beminnen mij
met gedurige passie
koesteren, beschermen mij
opdat ik immer
in deze schone droom gedij
26-08-2007 om 20:28 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zwarte droom
de armen zijn te kort
als ik de bloesem
wil plukken
lang rek ik me uit
om te grijpen, te rukken

een slechte droom
gaat aan mij voorbij
een kerker moeten
ontvluchten
maar niet wil lukken

mijn voeten
in grijs beton
gegoten

verstard beeld
van stuurloos voelen
langs muren van
beslagen glas
waar doornen
spiegelen aan
het schaduwlicht
van wat is maar
vooral was


ik adem
mijn verleden,
heb een
leven lang
de draak bereden

26-08-2007 om 20:27 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verlate vlinders


ik zag verlate vlinders
dichtbij maar ook ver weg
ze hadden op mij gewacht
had ze ver verbannen,
uit mijn denken gedacht

had het pad verengd
zag nog weinig licht
sloot mij verkrampt
voor ander goeds
het bleek, uiteindelijk,
niet echt gedicht

heb die fladderaars
bij me geroepen
mijn ramen weer
wijds open gezet

dat heb ik nodig
met meerdere te gaan
over mijn levensstoepen

kan mijzelf
aan anderen
niet onthouden
dat is wat ik zo
van het leven leer

ik laat me daarom
opnieuw roepen

één kostbare vlinder
koos voor de nacht
hij is mijn ziel vergeten
vloog voorbij
de innerlijke spiegel

ik word nu veracht


26-08-2007 om 20:27 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.getijden
zoeken
over de grens
van de schaduw
is een wens

het blijft bij een
schuchtere verbeelding
van ravijnen
die ik vul met goden
of te zoete rozijnen

soms
schep ik een
verduisterd einde,
opgaan in niets
van al het zijnde

zo bewegen
mijn getijden
als liefde en
verlies
van vermijden
of bezitten

het is maar net
hoe het gemoed vaart,
ik ongewild kies

26-08-2007 om 20:26 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.izabella
waarom zie ik toch telkens
weer die bleke vrouw
met donkere ogen
en lokken als
ragfijne draden
die niet gedogen
dat ik mijn handen strek
vol wellustige begeerte
om haar eer te versmadenhaar uitdagende lippen
zo intens zwoel
zuigen mij nog dichter
naar haar lijf
zij dwaalt af, ik mis mijn doel
raak verstrikt
in het erotisch gevoel
als ik in gedachten
de liefde bedrijf

26-08-2007 om 20:25 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.laatste mijmeringen


de man, oud, maar geen prater
ziet uit over golvend groen water
ietwat in gedachten verzonken
denkt hij aan het nabije later

niet dat hij die blind miskent
het einde is reeds eerder verkend
zijn tijd is allengs versleten
de dood is sluipend al gaan eten

aan hem is vrees niet besteed
verlangt naar het oneindig niets
de komende rust is geen leed

van het aardse wil hij zich bevrijden
dat is slechts zijn laatste wil
zijn hoofd knikt al naar hemelse weiden

26-08-2007 om 20:25 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de lijkenmars
in de mars der lijken
voert grauwheid de toon
het dof gekletter der botten
kent geen verschil
tussen armen en rijken

op muziek van de stilte
waggelt men voort
door de donkere steeg
van de ijzige kilte

her en der sluiten
kornuiten zich aan
om het peloton
te versterken
met wezenloze botten

zo gaat men voort
donkere gaten tegemoet
alwaar zij zich begraven
totdat de dood weer
een beroep op hen doet
26-08-2007 om 20:24 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ik, de nietsnut


ik ben een
nietsnut
tot nut van
het algemeen
moeiteloos
gaat mij dit af
zo waar een
gave en geen straf

immers ik ben
gewenst onnodig
en dat geeft rust
voor al die
strebers met hun
ongebreidelde
must

zonder mij
waren zij verloren;
er is een grote
behoefte
zich aan mij
te storen

26-08-2007 om 20:24 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de Bevrijding


als het gras weer groeit
is jouw oorlog niet gestorven
nog steeds wordt
in jou gestreden
ook al heb je
al lang geleden
de vrijheid verworvenje zwoegt in
opgejaagde dromen
en zweet aldoor
de angst van barakken
ja, je zult nimmer
aan het gevang ontkomen
en eindeloos naar
verlichting snakken26-08-2007 om 20:23 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de Bevrijding 2


als het verre zicht
is begraven in
het verleden

als loze hoop
er slechts is
om te beleven

zie ik niet meer
dat wat komt
voel ik niet verder
dan de scherven
van oud zeer

ik adem alleen
om door te leven
het kan niet anders
mijn blik raakt verstrikt
in een machteloos web
door anderen eerder
voor mij geweven

ben ik wel bevrijd
als de oorlog is verdreven?
26-08-2007 om 20:22 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.as icke sterfe ( iegene taole)


As icke meuge sterfe
Ick sieje aol werumme
Ende sie freugt ende piene
In haort ende lieve geprieme


So mien jung, moei kieke
Ungelieke ende so rieke
T'is recht unne gaeve
Hunne siele te laeven


Al dieje mense, o so tere
Gelieke vao ende mien mude
Maoke mien so mere
Icke sou so gere die lefe kere

As icke meuge sterfe
Ende alle werumme sie
Laeve mie die stille
Gelieke die dode hunne ruste wille

Waor dan bluuve die piene
In haort ende lief de miene
Icke groete dich sere
Mien al lieve, so tere

26-08-2007 om 20:22 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.prille lente


op het jonge gras
groen sprietig
in een open plek van
het speelse sparrenbos
tel ik de zwoele zuchten
van de oostenwind
 
ik proef een prille lente
die mij bemint
en een hemelse passie
wordt mij geschonken
 
in haar natuurlijke
verschijning 
heb ik even
naar heelheid
mogen lonken

26-08-2007 om 20:21 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


25-08-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.foto
Aufrufe: 840
Bewertung: 3.8/5
Stimmen: 5
Downloads: 98
Hinzugefügt: 05.09.04
1200x1600 (85.8 KB)fotografie: cornelia ettl

25-08-2007 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


13-11-2006
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.foto
Aufrufe: 520
Bewertung: 1/5
Stimmen: 1
Downloads: 92
Hinzugefügt: 15.05.05
400x600 (139.5 KB)


fotografie: cornelia ettl

13-11-2006 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


09-11-2006
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ik, de mens


ik ben geen engel des heren
doch mens, kwetsbaar en klein
geen adelaar met omvangrijke veren
maar aan aard en aarde gebonden
kan onmogelijk alleen het ontij kerenkan mijzelf niet eens bezitten
laat staan een mens, de ander
ik tracht mijzelf wel te delen
in wezen een binding aan elkander

09-11-2006 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een sleutel te smedenwat is toch de zin
als mijn armen
naar jou strekken
en zij in schaduw
vertoeven

je zag in mij
wat zonnige vlekken
die naarmate
de tijd voortschreed
jouw hoop en verwachting
in desillusie
begroeven

waarom zal ik jouw boeien
nog raken
als slechts verdriet
en wanhoop
je bestaan zo wraken

vertel maar niets
ik ontbeer de macht evenzeer
een sleutel te smeden

en vertoef voortaan verblind
op het braakliggend veld
van heden
09-11-2006 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


08-11-2006
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gedag
telkens
als ik ga
en zeg
mijn tijd is daar,
sluit jij
snel je ogen

alsof
een knop
wordt omgedraaid,
jij naar binnen
wordt gezogen

diepte verzandt dan
in een verkoeld
gedag,
verkleint al
wat is gezegd

is het de pijn
van verscheiden
die je in
vermeden woorden
legt
 

08-11-2006 om 19:57 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.foto
Aufrufe: 404
Bewertung: 4/5
Stimmen: 2
Downloads: 96
Hinzugefügt: 24.01.06
400x264 (65.4 KB)

fotografie: cornelia ettl

08-11-2006 om 19:51 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een rondje om
loop even mee
een rondje om
 
door zwijgende
straten
 
ik ben dan stil
als ik met jou
bij mezelf kom
 
jij kunt praten

08-11-2006 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


06-11-2006
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.heden ten dage


heden ten dage
waar licht knokt
tegen donkerte
en blaren
dwarrelen
naar vaste bodem
lijkt het dat
ook ik ga schuilen
om mijn ziel
weer te ontwaren


niet dat ik in
de vroege mist
geheel zal opgaan
ook in mij is
een terugtrekkende
beweging
een tocht naar binnen
waar in afscherming
de dood rijpt
naar winterse termen
en mijn gedachten
doelloos zullen zwermen

een herhalende tred
van groeiend sterven
ogenschijnlijk een pas
op de plaats rust
tenware het flamboyante
voor een wijle in slaap
moet worden gesust

deze kracht
zo natuurlijk en gewoon
is sterker dan
mijn speelse geest
toch vertel ik mijzelf morgen,
met weemoed weliswaar,
hoe de zomer is geweest06-11-2006 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


14-11-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zij ging al (drieluik: deel 1)


een lieve meis
heeft haar jeugd verloren
zinloos en plots
eindigen haar woorden
stokt de weg naar voren


haar jong verleden
een scheppende bloem
sterft in het heden
bladeren van geluk
zuigend naar het licht
buigen troosteloos
worden machteloos
afgesneden..


de toekomst
komt haar niet meer toe
ook die liefhebben
ervaren met ongeloof
de gemiste verwachting
schreeuwende pijn
bevriest het redelijk denken
hoop daalt in de
menselijke achting


daar gaat zij nu
op een onbekende weg
heeft ons ongewild verlaten
een ding kan ik zeggen
niemand, nee niemand
zal haar uit ons hart
kunnen praten


14-11-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


13-11-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.gaan en komen (drieluik: deel 3)

ver weg
maar toch helder

hoor ik engelen zingen
over het lied van Licht
zij hebben weet
van aardse tranen

telkens als iemand
naar het ongrijpbare
wordt toegedicht

met een tedere lach
heffen zij haar op
ervaren de pijn
van een onuitgesproken
gedag

toch klinken er
zachte geluiden
van duizenden harpen,
ontelbare handen
reiken naar haar,

afscheid en aankomen
raken elkaar

13-11-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.onder-tussen (drieluik: deel 2 )
zij is niet meer
maar wel zichtbaar
dat doet zeer
was hier nog lang
niet klaar
huil ik keer op keer
 
zij praat niet
als ik het uitschreeuw
van binnen
mijn handen raken
zo dichtbij
wil haar wekken,
met mijn eigen
leven toedekken 
 
hoe kan dit nu
zo roerloos
ze is toch mooi
nog jong
was dit nu haar leven
nee, ze is er nog,
toch?
 
de tijd staat stil
onder een wazige stolp
ben er wel
maar verdwaal
in verwarring
als ik de
komende dagen tel
 
en ik met mijn tranen
de ontkennende waarheid
deel en eindeloos vertel
 
 
 

13-11-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


09-11-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.witte droom
 
 
ik word op een
wit gespreid vlies
voortbewogen door
zes maagdelijke engelen
langs azuurblauwe luchten
 
zij spannen een doorzichtig veld
van geluk met een uitgestrekte
gracieuze geste
genade schenkend
met verleidelijke ogen
die mij onderwijl bedwelmende
bloemengeuren toezuchten
waarop geen enkel
aards genot kan bogen
 
 
uit hun frêle goddelijke flanken 
klinkt een kwetsbare
Mahler symfonie
mij zuigend naar
opperste verrukking,
het hart doorzeeft
met bevrijdende klanken
 
in dit verblijf van eeuwige
symbiose
wuiven de hemelse
vleugelschepsels
al het zoets rond mijn lijf
zij beminnen mij
met gedurige passie
koesteren, beschermen mij
opdat ik immer
in deze schone droom gedij
 
 
 
 

09-11-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


07-11-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de hal des volks
 
in de hal des volks
wacht men op twee armen
met staartjes achteraan
waar opgetogenen of
weemoedigen vertoeven
totdat de kunstvogel
de lucht in zal gaan
 
hij hangt over koffie
rookt uit zijn neus
in zijn bestemmingskloffie
hij heeft geen keus
 
geboekt is gaan
de ogen staren al ver
of
zie ik een verdwaalde traan
 
ik voel, zoals ik slechts voel
de leegte van wachten
de tijd tussen komen en gaan
ja, dat is wat ik bedoel
 
 
de dame van het buffet
in hoogpolig tapijt,
kort van stof
naar lengte gerekend,
is onhandig bereid
nogmaals de techniek
te laten pruttelen
en rondt het ritueel af
met een zoete lach
bij koffie hoort toch immers
een ouderwets betuttelen
 
dames en heren
uw vlucht wordt verwacht
die kan aankomen
of vertrekken
het beeldscherm
heeft dat haarfijn bedacht
 
mijn tafel wordt een eiland
tussen verlaten stoelen
de hal raakt even leeg
een gekleurde medemens
ontruimt het slagveld
met een enkele
swingende veeg...
 
 
 

07-11-2005 om 18:34 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oud in heden
mijn trillende telelens
zoemt jou dichterbij
wil wel eens zien
hoe vergrijsd jij oogt

zag zo al, gaandeweg,
de kleur verbleken
hoe jouw hoofd
het doorleefde vel
nog kennelijk gedoogtik denk zowaar terug
aan mijn ouden van dagen
waar de zoete babbelaar
uit het vierkante blik
dat de schoorsteen sierde,
mijn kinderhart deed opjagen

het was somber in de kamer
van het haast uitgezeten
levenspaar
de eeuwige stilte leek nabij
slechts wachten op de dood,
onderbroken door de gong,
ze waren er voor klaarik zie ze graag komen,
kruipen op mijn knie
en omarm hun
onbewuste dromen

zullen zij later nog
mijn schaduw zien
verhalen van wat was

moet haast wel
dacht ik zo
het is de overgave
die ik in hun ogen las

07-11-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


02-11-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.foto
Klik op de afbeelding om de link te volgen
fotografie: cornelia ettl

02-11-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


01-11-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.getijden

zoeken
over de grens
van de schaduw
is een wens
 
het blijft bij een
schuchtere verbeelding
van ravijnen
die ik vul met goden
of te zoete rozijnen
 
soms
schep ik een
verduisterd einde,
opgaan in niets
van al het zijnde
 
zo bewegen
mijn getijden
als liefde en
verlies
van vermijden
of bezitten
 
het is maar net
hoe het gemoed vaart,
ik ongewild kies
 
 
 
 
 
 

01-11-2005 om 15:45 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verlate vlinders
 

ik zag verlate vlinders
dichtbij maar ook ver weg
ze hadden op mij gewacht
had ze ver verbannen,
uit mijn denken gedacht

had het pad verengd
zag nog weinig licht
sloot mij verkrampt
voor ander goeds
het bleek, uiteindelijk,
niet echt gedicht

heb die fladderaars
bij me geroepen
mijn ramen weer
wijds open gezet

dat heb ik nodig
met meerdere te gaan
over mijn levensstoepen

kan mijzelf
aan anderen
niet onthouden
dat is wat ik zo
van het leven leer

ik laat me daarom
opnieuw roepenéén kostbare vlinder
koos voor de nacht
hij is mijn ziel vergeten
vloog voorbij
de innerlijke spiegel

ik word nu veracht
01-11-2005 om 13:13 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.hijgende vlucht
 
 
 
als stilte overgaat
in doelloos zwijgen
en dagen zich van
licht naar
schaduw naar nacht
aan elkander rijgen
 
dan sterven bladeren
aan de huid
bevriest het levenssap
rond de ziel
stokt de adem
in een wezenloos geluid
 
zo beschrijft zich
de uitgeholde lach
nog slechts verkrampt
waar te nemen
naast diepe kassen
 
een afdruk van
voorbij verleden
die vergeefs
de vermeden gebeden
van uitzichtloze hoop
tracht af te tasten
 
maar zwalkend door
de ijle lucht
gaat het kwetsbare,
onweerhoudbaar,
op de loop
in een hijgende vlucht
 
 
 
 
 
 

01-11-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


30-10-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.uitzien naar de horizon

een man
van een
enkel woord
staart u aan
beschermt zich
achter stilte
wil niet
dat u
hem hoort


hij wacht
geduldig
op die
ene vraag
waarvan het
antwoord
is vervaagdadieu...
30-10-2005 om 13:37 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


28-10-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ik laat je gaan
 
 
 
mijn hand rust
op je schouder
ik kijk je aan
schenk warmte
van een mens,
deze mens
het raakt je niet
het ontwijkt
die bevroren wens
 
 
je ogen staan flets,
zien glazig langs me heen
een bespiegeling van
verleden in het heden
gebet in pijnlijke mist,
gebarsten krachten,
als versplintert geboortelicht
uit een redeloze reden
 
je voeten
nog wel geaard
steunen zwevend
jouw gedachtenlijf:
gezwollen in verhulde
leegte en gedroogde
rimpels
je ledematen stijf
 
jij bent de dood
in levenden lijve
het genadebrood
gebakken met
ongewenst zaad
 
ik laat je gaan
als mijn hand
jouw schouder verlaat
 
 
 
 
 
 
 

28-10-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


23-10-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.luchtenvandaag een dag
van rechte lijnen
ik zie voorwaarts
met oogkleppen
die mijn kijkers
in een strakke blik
laten schijnen


mijn gedachten
beperken zich
tot een en een
is drie
dat u mij nu
zult verachten
is iets dat ik
thans niet zie


mijn beeld van u
is ook vrij saai
u bent een oen
zo duidelijk,
kant en klaar
nee, mijnerzijds,
heden,
geen enkel gedraai


daarbij bent u
een van die vrouwen
die van de privé of libelle
een zondags
kleurloos hoedje vouwen


of een man
van een ding tegelijk
slechts oog voor
werk of ronde bal
dan heb ik het
nog niet over seks
ik vind u gewoon
een zure kwal


deze helderheid
geeft ruimte
aan mijn gemoed
ik raad aan
dat u bij tijd en wijle
het ook eens doet
23-10-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.om de hoek
Klik op de afbeelding om de link te volgen
 

even kijk ik
om de hoek

niet van mijn huis
of straat
maar van het leven

vraag mij af
wat ik daar zoek

en hoe het mij
daar dan vergaat
ik zal het
nooit weten

maar als ik
zie in de ogen
van een blij kind
vergeet ik
al snel
mijn wens

dan maakt het
mij weinig uit
wat ik daar vind

23-10-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


22-10-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verstild graf
als het
omhullend hout
langzaam zakt
en de gedachten
ver reiken
voel ik de
onoverbrugbare
afstand
zo dichtbij


ook al raak ik
naast mij
jou en jou
het is slechts
zwevend daar zijn
een speelfilm zonder titel
flitsend zonder beeld


als het zand
de holle klank bezingt
en echo in de
gegraven diepte
stervend verzinkt
denk ik

het was goed

na het In Pace
spreekt de zwarte hoed
22-10-2005 om 13:28 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


20-10-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.dag
een druppel valt
het is mijn
laatste traan
bij het koude
witte laken
 
de spitse neus
prikt een landschap
in het uitgestrekte
 
oog in oog
met verleden tijd
bevroren in een
verloren strijd
 
mijn gevoel lift op;
hij was een echt mens
mijmer ik
dat zeg ik altijd
bij het overschrijden
van de aardse grens
 
ik draai om
verlaat wat eens was
richt nog één blik
 
dag... zeg ik
niet dat hij het hoort
maar toch...
 
ik hoop dat hij
in zijn droomloze slaap
nog eenmaal,
door mij,
mag worden gestoord


dag........... 
 
 
 

20-10-2005 om 20:51 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.een gang naar binnenschuifelend dwaal ik
door de schier
eindeloze gang


zie schaarse
houten beelden
de schepping danken


de marmeren plavuis
hier dof door schaduw
elders nog plooiend
naar de dalende zon
vormt de hemelse weg
naar Latijnse klanken


de hoge bogen
met eeuwigheid gevuld
laten de stilte zingen
over alles wat
de mens niet weet


een gang naar binnen20-10-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


19-10-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ik ga maar


in dit licht gedicht
hoort men alleen
de zwakke echo
van gedoofde klokken


lopend over grind,
dat hoort bij rouwen,
graaf ik het graf
van vertrouwen


ik kwam
zag
en verloor


ik ga maar,
stilaan,
weer
op mijzelf
bouwen
19-10-2005 om 12:51 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.foto
Aufrufe: 859
Bewertung: 3/5
Stimmen: 4
Downloads: 80
Hinzugefügt: 15.05.05
400x600 (193.6 KB)


fotografie: cornelia ettl

19-10-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


17-10-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ik nodig jou


kom
kijk toch
je bent zo welkom
in mijn ogen

ervaar de milde blik
die jou aanschouwt
en kleurt
met kristallen bogenkom maar
geef even je hand
dan zal ik hem
vluchtig raken

mijn vingers
zullen je huid
bespelen

voel dan
het ritme van
de melodie
die we samen
makenluister
hoor een stem
die het zwijgen
bezingt

geen klank teveel
maar slechts,
ons,
met adem omringt17-10-2005 om 00:40 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


15-10-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zicht op glas


het is koud
om me heen
als de dageraad
daagt


ik draai de lamp
boven mij hoger
en voel
de verlichtende
warmte


mijn gezicht spiegelt
in de ruiten
van de tuinkamer


als het hoofd
zich wendt,
naar welke kant ook,
is mijn
bleke gezicht
op het glas
geplakt,
zie mijzelf zitten


ik ben niet alleen
15-10-2005 om 09:40 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


14-10-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zittend zinnebeeld


op het balkon
van mijn fantasie
aanschouw ik
heimelijk
van achter mijn
mannelijk masker
het groeiend genot


puilend en buigend,
zacht rustend
op haar dijen
scheppen
haar borsten een brug
met tere pijlers


het hoofd
met lang getouwd haar
neigt voorwaarts

de spreidende draden
verbergen deels haar
aanzuigend roze


met zuchtende
meewarige ogen
ziet zij naar het verre
dichtbij
alsof de eeuwigheid
ongrijpbaar spiegelt


langzaam
schuiven haar handen
dalend
met scharende
slanke vingers
langs gladde wegen
en rusten
ten einde
op kleine vlakke velden


de geronde rug
blinkend in een enkel
schemerlicht
telt stippen

rimpels in de schaduw
gelijnd van boven naar benee
waar twee ronde
doch gerijpte vruchten
haar universum dragen.


het spaarzame licht
verdwijnt,
neemt haar op in
mijn afgedwongen
vergetelheid
als een smeltend beeld


zij was even14-10-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


13-10-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.groeiend blauw


in mijn ochtendrijk
ben ik alleen
zo mooi alleen
 
donker is nog
het gordijn
naar het licht
 
maar toch
geluiden van mijn kippen
of nabije hond
kleuren de
bevalling van de dag
 
dit is rust
na slapen
 
stilte
 
balanceren
tussen zwart en wit
nog niets moet
zo luister ik
nog in mijzelve
 
zie langzaam
de contouren
van de geboorte
 
het beeld
van de dagelijkse
schepping
omrand met
groeiend blauw

13-10-2005 om 09:28 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


11-10-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verlichting


ik schenk mezelf iets,
door het jou te geven,
zachte woorden van satijn
als eeuwige momenten
van even
zij komen uit
overdadig nietsde eigen pijn verlichten
door de ander
het goede toe te dichtenwaar tranen drogen
door een milde lach
zo groeit een droomwens
langs rozenbogen
tot een mooi en
bloeiend mens
en raak ik opgetogen


11-10-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


09-10-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tevergeefs


mijn ogen sluiten,
zien scherp
in het donker
achter betraande ruiten
mijn schaduw
gekromd passeren

mijn stem stokt,
de keel verengt
als ik mijn handen
wil strekken
naar het verloren
verleden
 
tevergeefs
 
de tijd
heeft een
blind paard
bereden

09-10-2005 om 23:09 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


05-10-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.voorheen
Klik op de afbeelding om de link te volgen

ik schuur
een vinger
over de
grove steen
 
kan niets 
zeggen
 
jij bent
weer
koud
als
voorheen

05-10-2005 om 19:28 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


04-10-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.één levenstraan
Klik op de afbeelding om de link te volgen


slechts
één traan
ontsprongen
uit een
kale rots
van dode steen
verraadt
mijn bestaan
 
gepolijst
door
scherpe hoeken
zoekt hij
zijn weg
naar buiten

alwaar de zon
hem neemt
eer ik mezelf
kon uiten

04-10-2005 om 11:23 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


01-10-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.stuurloos
Klik op de afbeelding om de link te volgenfoto:cornelia etll


soms
laat ik antwoorden
over aan de tijd
geef over aan de duur
van lengte in het verschiet
 
zonder richting
voortgedreven
langs onzekere wegen
wroetend, worstelend
hard roepend,
ik weet het niet
 
dan trekt het licht
zo voor me uit
zuigend naar het einde
van een straat
maar daar aangekomen
resten slechts
gloeiende kolen
 
de vlam was al verder
en laat mij, 
als het ware,
eeuwig,
over dorre heidevelden
dolen

01-10-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


29-09-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.the day after
Klik op de afbeelding om de link te volgen


een dag
erna
overzie ik al
wat mijn hand 
noemde
 
het toonde groots
maar in wezen
was het
alsof mijn leven
voorbij zoemde
 
zoveel schetsen
met emotie
doorvlochten
 
ik kon niet alles
letterlijk etsen
vele gedachten
bleken gedrochten
 
toch kleeft
het dromen
aan mijn lijf
 
nog geen gedag
aan wat komt
 
zoveel heeft men mij gegund
denk ik
met een milde lach
 
dat heb ik toch ook
opgesomd?
 

29-09-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


21-09-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.als de lans valt
een lans
doorsteekt
mijn hoofd
borst
buik
zo alles,
het verwondt

het splijt
mij,
mijn wereld;
een vaste aarde

het pint mij
in de weke grond

de storm
schudt mij
sterk
als speelbal
naar alle
kanten

warrig worden
mijn gedachten
wazig het zicht
op gehavende
restanten
en jij
jij
stroopte
de schellen
van mijn ogen


21-09-2005 om 14:46 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


12-09-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het ontdekken

in willen
begrijpen
zit rijpen
besloten
 
als ik dat
zo beleef
ontdek ik
mijzelf
in jou
 
en word
jij in mij
gegoten

12-09-2005 om 18:06 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


11-09-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de verwachting


mijn raam
verschuilt zich achter
zachte groene tinten
van bossen en bomen
ik voel al
wat gaat komen


van najaarskleuren
droom ik
van nevelgeuren die
allengs verkondigen
dat de zomer
verouderd raakt
ik pluk de laatste vruchten
eer de natuur
het zichtbaar groeien staakt


zo drijven mijn gedachten
naar het veld van verwachting
waar afscheid zo normaal is
en vallende bladeren, mogelijk,
het landen zullen verzachten11-09-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


10-09-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.mijn hand


de gerijpte palm
van mijn korte hand
is als boezem
van geschenken

ze raken jou
zonder te tasten
of door
afstandelijk wenken

de slagen
van het hart
stemmen timide
mijn vingers

zij vertellen
van een
zachtmoedige rust
en verdunnen
je smart
10-09-2005 om 08:33 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


05-09-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.zing mijn dicht
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto:cornelia ettl


zing mijn dicht
met rollende lippen
als een golvende stroom
langs milde oevers
met sprietend gras
 
voer mee met de
waterige letters
in noten gevangen
en vind de melodie
in een draaiende kolk
 
daar vormen zij
benedenwaarts gericht
een spiraal van klanken
waar de echo luistert
haast onhoorbaar
naar prille woorden
 
zo vindt mijn dicht
het lied van tongen
worden nieuwe zinnen
in het hart geboren
opstomend uit
de dragende buik
 
laat je dan glijden 
op de adem
van het gevoel
als in het
stromend blauw
van verlichte golfjes
 
 
 
 
 
 

05-09-2005 om 20:05 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


04-09-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.foto
Aufrufe: 727
Bewertung: 3.67/5
Stimmen: 3
Downloads: 108
Hinzugefügt: 15.05.05
400x600 (108.0 KB)fotografie: cornelia ettl

04-09-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


31-08-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ik slenter, dus ik ben
ik slenter, stelt u zich dat voor
en ga zo mijn weg
vaak in gedachten diep verzonken
dat hoort ook zo
immers een kip neemt ook tijd
voor de leg

ik heb oog voor ernstige zaken
niet dat ik per se tot meer wijsheid
zal geraken
neen, ik denk omdat ik ben
zoals een wijs man
al eerder zei

ik ben een slenteraar, zo een van:
als het nu niet lukt
komt het morgen klaar
zoals in de volgorde
van ieder jaargetij

zo doende denk ik nog aan gister
die dag was nog niet rond
alhoewel het ook kan zijn dat
mijn huidig peinzen wordt gevoed
door onduidelijke woorden
uit uw mond

u begrijpt nu mijn tempo;
beladen met een zwaar hoofd
en vergrijsde slapen
hoef ik me ook niet te haasten

bent u wel een beroemd dichter
nadat u zich met ongeremde passie
zo hebt uitgesloofd?
uw woorden zijn morgen lucht
door verdamping aangetast
uw kritieken uitgedoofd
uw gedichten zoveel lichter

het moge duidelijk zijn
ik orden mijn gedachten,
schep een beeld
van gister en daarvoor

ik strijk dan door mijn haren
en frons mijn gebrild aangezicht
ik ben een slenteraar
een dromer op straat
door innerlijk staren
zo schep ik mijn leven
langzaam,
opdat ik niemand stoor

ik nader mijn bank
in een verlopen park
omgeven door wilde struiken
hier kom ik tot rust
hier kan ik echt onderduiken

plots maak ik mij zorgen
en dat is nieuw
over de dag van morgen
zo u weet is dat een last
zou ik dan toch
door het verwachten
worden aangetast

nee dat nooit
spookte het door mijn hoofd
word ik alsnog
van mijn traagheid beroofd?

besmet met het moeten
nee, daarvoor is mijn
levensgang te traag
tevreden draai ik een sjekkie
dat leidt mij af
van de finale vraag

daar wil ik u
noch mijzelf mee belasten
en blaas de rook
strak voor mij uit

u zult het wel begrijpen
dit zijn die momenten
waarin ik mijn hoofd bevrijd
en mijn wereld kan ontlasten
tot de schemering in mijzelf
wordt ingeluid

als de zon verdwijnt
na een lange pose
achter de top van
de lindebomen
en de stilte zo verschijnt
rust mijn oog op een
laatste zichtbare vogel
als hij nader wil komen

twee vreemden bij elkaar
maar stil verbonden
bij het verscheiden van de dag
raakt hij een wezenlijke snaar:
het verstaan zonder monden
dat kende ik al
vertelde een tedere glimlach

ik zette mij aan tot
de weg terug
maar zie deze woorden
niet zomaar als een slot
zo ga ik in bedaarde tred
die mij immer al bekoorde
en waar ik mij nimmer
heb tegen verzet
31-08-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


29-08-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de zachte kracht
Klik op de afbeelding om de link te volgen
foto:cornelia ettlede rimpels langszij mijn ogen
plooien zich bij iedere lach
zij vormen als vanzelf
warme zonnestralen
die mijn blik begeleiden
naar de vraag die ik
in je verlegen ogen zag
 
geen weg is zo kort
naar jou, naar binnen
alleen een doods gevoel
zou zich bezinnen
en afvragen wat ik bedoel
 
mijn beider wangen
door lengende
lippen gebold
tonen de volheid
van ingetogen
schenkende vreugde
 
in die aanblik
van sprakeloze taal
is al veel droefenis gestold
 
 
 
 

29-08-2005 om 21:35 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ik roep niet meerik stapel soms dorre bloemen
op mijn veld van gevoel
was er eerst blinde hoop
naar glanzende verwachting
zoals bijen zoekend zoemen
onbezonnen ruikend aan
een honingzoete struikenknoop
in de waarheid echter
kwam allengs het starre beeld
van de zure aanwezige verdroging
in een verstilde waterloop


woorden tellen al lang niet meer
terwijl zij stapelen tot verre hoogte
op scherven van gebroken glas
mij snijdend in vleselijke parten
niet een maar telkenkeer
opnieuw en opnieuw en
zo maar door van
onophoudelijk fnuikend tarten


hier sta ik dan tot vergrijzing toe
zie om me heen de gemiste weelde
ver trekkend en het onbereikbare moe
omkijken doe ik, kan ik niet meer
het was het leven dat mij bestal
zelfs de enige reikende hand
wuifde mijn verlangen weg
het onmisbare wordt gekruisigd
ik roep niet meer
ik sta mezelf maar in de weg


29-08-2005 om 14:06 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


18-08-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het is stil (4)
Klik op de afbeelding om de link te volgenik denk
even
letters in de
schaduw


in stilte
gaan ze door
mij heen


vinden slechts
schuivende panelen
ik heb ze nog
te leen


in verstild
afwezig zijn
zal ik vertoeven
en woorden vinden
die rust behoeven18-08-2005 om 13:20 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


17-08-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het is stil (3)
Klik op de afbeelding om de link te volgen


ik dicht het
lied van de stilte


met klanken
van niet gekende
ritmische noten
gedragen door
wijdse nevelbanken
en zo hemels
onverdroten


een zonnestraal
doorkruist deze
vochtige vlagen
als een strijkstok
door licht gedragen


dan hoor ik slechts
in het aanschijn
van de dampige kilte
dit unieke lied
over het wezen
van de stilte
17-08-2005 om 16:32 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


16-08-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het is stil (1)
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
het is stil
als mijn ogen
zien in het verre niets


het is stil
als mijn adem
naar binnen wordt gezogen
en stokt door een vluchtig
iets


ik vul mijn ruimte
met geslepen stenen
stapel ze op uit alle macht
tracht heelheid te lenen
misschien dat dan, ja dan...

och, hoe kan ik nog menen
dat liefde verzacht

16-08-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm


11-08-2005
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.als ik jou zie
Klik op de afbeelding om de link te volgen
 

als ik jou zie
voel ik mezelf
dan kaatst het beeld
door glazen deuren
ben dan rijk bedeeld
met jouw geur
en hartenkleuren

als ik jou zie
verschuild kijkend
en toch
met vragende blik
dan weet ik
als vanzelf
geen woord zal klinken
maar een teder gevoel
zal in jou zinken

als ik jou zie
zoals je bent
en onzichtbaar
naar mij wenkt
komt dat binnen
wat jij mij schenkt11-08-2005 om 00:00 geschreven door julius dreyfsandt zu schlamm
loop even mee -- een rondje om -- door zwijgende straten -- ik ben dan stil -- als ik met jou -- bij mezelf kom ----- jij kan praten.............
andere site
 • Julius Dreyfsandt zu Schlamm: gedichten 1
 • fotografie: cornelia ettl
 • Julius Dreyfsandt zu Schlamm: gedichten 3


 • Inhoud blog
 • belichte schaduw
 • liggend naakt
 • gaan en komen
 • natte droom
 • witte droom
 • zwarte droom
 • verlate vlinders
 • getijden
 • izabella
 • laatste mijmeringen
 • de lijkenmars
 • ik, de nietsnut
 • de Bevrijding
 • de Bevrijding 2
 • as icke sterfe ( iegene taole)
 • prille lente
 • foto
 • foto
 • ik, de mens
 • een sleutel te smeden
 • gedag
 • foto
 • een rondje om
 • heden ten dage
 • zij ging al (drieluik: deel 1)
 • gaan en komen (drieluik: deel 3)
 • onder-tussen (drieluik: deel 2 )
 • witte droom
 • de hal des volks
 • oud in heden
 • foto
 • getijden
 • verlate vlinders
 • hijgende vlucht
 • uitzien naar de horizon
 • ik laat je gaan
 • luchten
 • om de hoek
 • verstild graf
 • dag
 • een gang naar binnen
 • ik ga maar
 • foto
 • ik nodig jou
 • zicht op glas
 • zittend zinnebeeld
 • groeiend blauw
 • verlichting
 • tevergeefs
 • voorheen
 • één levenstraan
 • stuurloos
 • the day after
 • als de lans valt
 • het ontdekken
 • de verwachting
 • mijn hand
 • zing mijn dicht
 • foto
 • ik slenter, dus ik ben
 • de zachte kracht
 • ik roep niet meer
 • het is stil (4)
 • het is stil (3)
 • het is stil (1)
 • als ik jou zie  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!