‘Radicalisering kleuters is een storm in een glas water’
Themabeeld Foto: Marieke D'Haene

De directeur van scholengroep 21, waar de kleuterscholen Dr. Ovide Decroly in Ronse deel van uitmaken, reageert geschokt op de berichten over radicalisering bij kleuters op zijn school.

‘Op het einde van het schooljaar is een project rond radicalisering opgestart in de kleuterschool’, zegt Dirk Moulart, ‘Dit is een storm in een glas water. Het intern document is opgesteld op basis van getuigenissen van een viertal juffen en hun ervaringen van de voorbije jaren. Het gaat om een zestal kinderen uit drie gezinnen die bekendstaan bij de politie van Ronse. Dat is één procent van het totaal aantal kinderen.’

De directeur ontkent de aangehaalde feiten niet, maar beklemtoont dat de oplijsting te goeder trouw is opgesteld om de preventieve werking te verbeteren. ‘Ik onderken dat zich in heel Vlaanderen problemen stellen. Maar we mogen niet polariseren’, (koet è keer vlams liek as wieder !)klinkt het.

In het gelekte document was sprake van kinderen die klasgenootjes ‘varkens’ en ‘ongelovigen’ hebben genoemd. Anderen maken met de vinger over de keel moordbewegingen. ‘Kleuters zeggen OF DOEN 

Gerelateerde afbeelding

vaak dingen die ze nog niet helemaal begrijpen. Ze doen uitspraken die ze thuis of elders ( bij meneer de onderpastoor??) hebben gehoord. Maar we pakken dat probleem al veel langer dan vandaag aan.’ Tiens ; probleem bestaat dan toch !?

Moulart had gehoopt dat de aangereikte informatie met meer discretie behandeld zou worden, ( een zwaarder deksel van het merk, "discretie") maar gelooft in de voortzetting van het deradicaliseringsproject. De school zal de zaak verder bespreken met afgevaardigd bestuurder van het GO! Raymonda Verdyck.

ppsstt: de moordenaar begint zich al goed aan te passen. Hij roept al niet meer naar "allah aan de bar". Nu schreeuwt hij al " mijn taak is vobracht. Die man krijgt vast de premie voor de best geïntegreerde in het doodzieke belziek.